גליון 2194

העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 1 | ; המחיר 30.00 :ל׳׳י(כולל מ.ע.מ1. מיספר 2194 120 עשדיס אלול תשל״ט19.9.79 , י כ £ן זיז ר ^ ע פ ^ פ עי ג
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 3 | : 13.12.78 גולדה מאיר הלכה לעולמה. ״לטובה או לרעה, היתה אשה גדולה.״ : 21.2.79 בפעם הראשונה בתולדות המדינה נכנס ח״כ לכלא, בעודו ממשיך לכהן. : 28.2.79 ארליך מגלה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 4 | מכתבים מפפ א• שנה טו ב ת איחולי קוראים החדשה. לקראת השנה זה כל כך באנלי, אבל בכל זאת — מי יתן ותהיה תש״ם שנת שלום. אמירה כרקאי, טבריה הלוואי שתהיה השנה הבאה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 5 | הצלחות המעופפות מסידרת הפטפונים ?8-1זח 801 את ״הצלחות המעופפות״ בסידרת הפטפונים ־ו3 -ק-ץ א ״ 30 מעיפים״ המנועים החדישים מדגם -1.033( 881 וו8טז )0המהוים פריצת
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 6 | פינג׳ן תענוג הקפה הטורקי החדש של עלית קפה פינג׳ן הוא משהו ובנוסף לכל אלה — האריזה מיוחד במינו... היפה והסגורה הרמטית שבאמת למי הוא מיועד השומרת על טריות יודע
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 7 | העונה מטמט מאת או ויאבנו ׳ השייח׳ אחמד וקי אול־ימא! מנופף רו בהבפ גי שתשר -הנפט פוך חש 1ם שחנו1ו ^ שה להעלות על הדעת נציג טיפוסי יותר של העוצמה האמריקאית מאשר
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 8 | (המשך מעמוד )7 מעל לתרבות המערב מרחפת סכנה של שואה. ומכיוון שכל תרבות רואה בחורבנה את ״סוף העולם״ ,נראו דבריו של שלזיבג׳ר כסבירים. אך איש מכין יורשיו המערביים
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 9 | 399 חיל־־יהים ש ל זנציה 1בעל 1דז־בר־ ת ה !מנצח א ת הצי שלה סו ל ט אן ה תו ר כי בקרבשללפ אנ טו 1571 , החליפו את מקומותיהם, כעיקבות שינוי שרירותי במערכת־הכו־חות
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 10 | ברודווי-שווה באיכותה לסיגריות המפורסמות ביותר בעולם סופר קינג סייז תערובת אמריקאית תוצרת דובק פרסום וימר יענקבסון העולם הזה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 11 | ן• כיא התקופה החדשה היה גם הקורבן הראשון ישלה: מוחמר ריד׳ה פאהלווי, השאה של איראן. השאה, בנו של הרפתקן צבאי שהכתיר את עצמו כמלך־המלכים, הטיף במשך שנים להעלאה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 12 | יעו תיירים המגלים את י שראל דרך בירה מכבי. י ר 11ליח בתי אבן. טליתות 1 1ש 1 /יי • 1לבגות. קולות השוק ואויר שכולו אוירה. ידיים מגישות שוב ושוב כוסות שהקצף עולה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 13 | תיו 11 חתושתווו1״ע (המשך מעמוד )11 לה הוגלה לאי מאוריציוס באוקיינוס ההודי, ולאחר מכן לדרום־אפריקה, שם נפטר. י 0110 #סד כס הסווס ף !,שעת הדחתו ביצע ריד׳ד. שאה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 14 | היש השנה תשריט (המשך מעמוד )13 זה באדיקות המוסלמית הכללית, והוא תופס עתה מקום נכבד הן באיסלאם הסוני (הזרם המרכזי) והן באיסלאם השיעי (הסיעה הפורשת, השלטת
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 15 | סגמן
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 16 | קמיל בלו אל סבון בתחליב מן הטבע-מכיל אזולן שמקורו בפרחי הקמומילה הידועים מזה שנים רבות בתכונותיהם המועילות לעור. אל סבון קמיל בלו -מותאם במיוחד לחומציותו
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 17 | תיש חשש תשריט (המשך מעמוד )14 השילטון. אך בקרב ההמונים גברה תהילתו במהרה. ב־ 1950 הפך איית־אללה* .עם גבור פופולריותו, גבר גם מאבקו במישטר. ב־ 1962 עמד בראש
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 18 | והרבה שנות נסיעה עם מצבר גולד 601110 המצבר האמין והמתוחכס ביותר 36ח11ע ׳1אחריות פרו רטה ללא טיפול-ללא הוספת מים. סוכנים לישראל•. אחיס 3ולק > תל אביב, רח׳
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 19 | 1 1 איו תו וש 1וו״0 (המשך מעמוד )17 מכן לאיים הקאריביים ולמכסיקו. השילטון נמסר למדינאי אופוזיציוני מתון. אבל זה היה מאוחר מדי. חומייני חזר למולדתו כמסע-ניצחון.
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 20 |
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 21 | היש השש תשדט (המשך מעמוד )19 לאתגר המרכזי של הדור: שמיעת המערב. שקיעה זו מוצאת את ביטוייה בראש וראשונה בשטח הרחוק כיותר מן העין השיטתית: בשדה הרוח. במשך מאות
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 22 | סנפיר מרכזמ בנמל תל-אביב ציוד ימי, קורסים להשטת יאכטות וייעוץ לבניית סירות. ארד סירות, גלשני מפרש, וקורסים לשיט וגלישה. קורסים לצלילה. ילות מודרכות וציוד תת
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 23 | !מנחם בג׳ןבבית ־ הכנסתבקא הי ד, חומ״נו ב מי דרשהה דוזי ח ב קו ם: ב ר ־ ח ת ־ השל 1םוהמהפכהב איר אן הו של מו כ־מעט ביחד ותו עיתונאי מצרי, שריאיין את האיית־אללה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 24 | תד־רא! אוטומט וחצי עם הקיוסקהפרט הצלתה גוררת הצלחה תדיראו 4 0 0תדיראן וחצי ...ועכ שיו... אנו גאים להציג את תדיראן אוטומטי וחצי המקרר עם הקיוסק הפרטי תדיראן
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 25 | תיש השש תשריט (המשך מעמוד )23 השיעה, כמו שאר זרמי האיסלאם, אינה מכירה בגבולות של לאום וגזע. ואילו היהדות התגבשה במשך הזמן כדת־של־עם־אחד. קל היה לחבר אותה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 26 | סיטרואן מזמינה אחזך להכיר מ 1שג חדש של שחת ובטיחות ״סיטרואך מזמינה אותך לנסיעה חלקה בכביש משובש. מוזר? אולי כשמדובר במכוניות אחרות. ״סיטרואך מסחררת מצוין ע .
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 27 | ת1ע חטושתו 11 דט (המשך מעמוד )25 מן האתר שבו הופיע, והניח לו להתמקם בקדום. איש־השנה תשל״ח, מנחם בגין, אף ניסה לרכב על הנמר אל השילטון. השנה: וכה בגין לדעת כי
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 28 | בושת ניגסו: האמת ויאמר: מה עשיתן קול דמי אחין צועקים אלי מן האדמה ך* מד דמו של הבל, קורבנו של קין, ״• דם הקורבנות של מעשה־זוועה צועקים מן האדמה. שום כוח בעולם
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 29 | (המשך מעמוד )27 ביקורת או שיוך לתקופה מסויימח, קדומה וארכאית. הטירוף של בר־כוכבא, שגונה על-ידי מחברי התלמוד, שהבינו את תוצאותיו, הוצג בישוב החדש כאידיאל. חינוך
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 30 | הסנה ביטוה לקואת המאה הבאה תפיסה ביטוחית חדישה של ״הסנה״ ביטוח חיים פרי חשיבה מ תקד מ ת לעתיד. הסנה 100ת,ד 805 .ת״א הסנה ביטוח ריזיקו יחיד המחזיר לך א ת כל ה ס
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 31 | תיש חשש תשריט חיי חס ויי ^ ול דמותו הדומיננטית של האיית־אללה האימתני, ״•) שסימל את הקנאות הדתית־הלאומנית הגואה ברחבי המרחב ובישראל, לא סיפקו החיים הפנימיים
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 32 | ואילו וייצמן עצמו התפטר מוועדת המשא והמתן על האוטונומיה, מתוך גועל־נפש כולט. (המשך מעמוד )31 הפך נושא ציבורי מרכזי. הישגו הגדול האחד — חוזה- השלום עם מצריים —
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 33 | המנהיגות הכלכלית לא רק נכשלה כימעם בכל — כישלונה היה חמור שבעתיים מפני שבלט לכל עין. כאשר נכשל פינחס ספיר, איש־השנה תשכ״ו, וגרם למיתון מכאיב — עדיין נשארה על
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 34 | קרא את האותיות הקטנות נכון, זה לא כל כך קל. כל חוזה משפטי איננו קל לקריאה ולהבנה. כך גם ה פו לי ס ה - החוזה שלך עם חברת הביטוח. ק שה לקרוא אותה. אבל כדאי
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 35 | תיש חשות תשריט (המשך מעמוד )33 הסובייטים, מאשר להצטרף אל מדינודהיהודים<0 .׳ל70 מן היהודים שהורשו לצאת השנה מברית־המועצות, בשיעור שגבר והלך, החליטו להמשיך בדרך
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 36 | הובר 4014 ה״חובט״. הובר — 427 נייד על גלגלים, הובר — 867 בשיטת ה״רחפת׳ הובר — 1016 חובט ומבריש הובר 3005 ה״צלחת המעופפת׳ לקראת החגים הובר 4070־.8 תקדים! הנחות
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 37 | תיש חשש תשריט ! ; קונ סנזו ס ^ שיחה החשוכה ביותר של תשל״ט התנהלה י י במסוס־סילון פרטי, שטם ב־ 1ביולי מז׳נבה ללונ דון• המטוס היד. שייך לממשלת סעודיה, והוא עמד
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 38 | היש השש תשדיט (המשך מעמוד )37 כל זה לא נעשה רק לשם שמיים, וכדי למצוא ח! בעיני אללה. המדיניות הסעודית נובעת מאינטרסים סעודיים בסיסיים, כפי שהם נראים לשליטי
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 39 | אסר עראכאת! ,מק״ קשרע 1ס ׳ עמו ־ ולאש* ה צי בו רשל שם עולים בראשהפ גנ ההמ מי ת על ח סי מהשל צהי׳ל רגה תירגם המכניזם של הפוליטיקה הפנימית את ההכרה הזאת של
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 40 | תיש השש תשריט ליי&י (המשך מעמוד )39 ושנרצח בתשל״ח על־ירי סוכנים עיראקיים ביגלל פגי־שותיו עם ישראלים :״איך אפשר לעשות כן? זה טירוף ! ״מחר יתחיל משא־ומתן בינינו.
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 41 | טבלה ליקי מלא חג טעמם וני חו ח ם של ת פוזי י שראל עם קו ר טו ב של שו קולד מו בחר הגש או תו שי ל א חרי ם וגם לעצמך
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 42 | אפטר שייב ב שבילו בושם ב שבילה הוא מעניין היא מסתורית* מ תנ הנפלאה בי חד ו כל אחד לחוד. 116 ן ארו , 1_0ח 6וח ׳ *01ח 10 מ תנ ה יקר ה ל אדם יקר. ח 6וזו ׳ 161ח
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 43 | אנ שי םאלהסימלוב שנ תתשל ״ טאת הי ש גי הםוכיש לו נותיהם של ישראלוה עו ל ם. הםנבח רו על־ידי ״ ה עו לםהזה ״ תו ךבחינתכלמאורעותה שנ ה ה עול ם לא היתד. זאת שנה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 44 | (המשך מעמוד )43 של אש״ף ובשיתוק התנופה של אנוור אל־סאדאת. כאשר הופיע לעיני הציבור המערבי, נראה בדיפלומט מתוחכם מאין כמוהו, שלעולם אינו מאיים, שלעולם אינו מפגין
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 45 | שניסה לבצע את אשר אינו ניתן לביצוע: לייצג באו״ם את הטיעון המישפטי והמדיני של ממשלת־בגין בזכות ההתנחלות. למרות מיבחר עשיר זה של משפטנים, שהיו ראויים לתואר
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 46 | לחופש נולדתי! הזמנים השתנו. איזו נערה היתה מעלה בדעתה לעשות פעם מה שאני עושה בימי המחזור החודשי שליל אני רוכבת, שוחה ורוקדת בחופשיות וללא דאגה. הכל בזכות סמפון
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 47 | א שה סמדר הון 3 :קברים שתי נשים זוהרות עמדו על הרציף בחיפה, וייצגו את הטוב שבשתי הארצות. מכאן היופי הבשל, המתורבת, של ג׳יהאן אל־סאדאת, ומכאן היופי הרענן,
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 48 | 11 התכונות המופלאות של ״רך׳ לסוכת הכביסה ומכונת הכביסה שלושה סוגי דטרגנטים +אחד רענון צבעי הבד ב״רן״ יש שלושה סוגי דטרגנטים: אחד— מיועד להסרת שומנים. אחד—
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 49 | (המשך מעמוד )47 הנתבע העיקרי במישפט שהגיש הקבלן בצלאל מיזרחי נגד הארץ. באותו מישפט נחשפו שיטות־העבודה של עיתונאי מתחת לזכוכית מגדלת, והדבר גרם לוויכוח ענייני
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 50 | החמודות של ׳ש/יזזר: אתה תופ ת ע מעוצמתן המוסיקלית. ״ 3 1612ז״ ח£ס £1א 508 ח£ם £1אא —50 כולה אומרת פאר ועצמה. לשניידר 2מערכות מיוזיק־סנטר, צנועות במחירן,
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 51 | (המשך מעמוד )49 הפרוזה כישרון מרגש, שאף הוא עסק בחישוף עצמו ועולמו. ריגש עד למאד יצחק כן־־נר בסיפור ארץ רחוקה, שפורסם בהארץ. השירה העברית קפאה השנה על שמרי
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 52 | מאהוד כל הצעה טובה תמצא ג טלוויזיה טובה טלוויזיה צבעונית ״ 26 ללא ״שלט־רחק״ 37,500.-ל״י בלבד במזומן* טלוויזיה צבעונית ״ 26 עם ״שלט־רחק״ 42,500.-ל״י בלבד
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 53 | עורך־הדין תושב קר יית־ארבע, אלייקים העצני, אשר עמד בראש וי • י ו ההתנחלות הראוותנית שהסתיימה באסון, נותן את האות להתנחלות, כאשר במו ידיו הוא מפיל לארץ קטע
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 54 | ל פי ד חי בחב רון (המשך מעמוד )53 נים, שבתחילה נדמה היה שהם מלאים רק במי־שתיה. במהרה הגיעו למקום קצי־המימשל וחייליו, אולם אחרי שיחה עם העצני, שבה ניתנה לו
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 55 | 12 זוגות מכנסיים $ ,מגבות, 4זוגות תחתונים 4 ,סינורים, 4סדינים 6 ,מגבות קטנות, 2חבילות צמר גפו, שמיכת פיקה, שתי מכוניות צעצוע, בובה, וזה עוד לא הכל... מ ה עו ד
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 56 | גברתי, באם בקשת לרכוש דגם מסויים של תנורי שביט׳ ונתקלת בקשיים בהשגתו, אנא, התקשרי אלינו בטלפון מספר 03-475111 ואנו נמסור לר את רשימת הסוכנים המורשים באזורך. ן
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 57 | הי קו צץ ת ק צי ב ־ ה בי ט חון * אמינות הרמטכ״ ל ב מי ב חן מי שבט׳ לפרשת הסגן פינטו, הקצין שרצח שבויים במיבצע ליטאני, יהיו הדים מיידיים בבית־המישפט העליון הדן
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 58 | מרדכי וירשובסקי לבדוק אצל ראשי מיפלגתו, אם יש להם התנגדות להשתתף בקואליציה עם הדמוקרטים של ידין. תשובת ש״י היתה, שאין כל התנגדות אישית לידץ ולאנשיו, ואם תושג
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 59 | 3ן26 שגן5י\/ 03ק\8438!(^8/ 1^116111(116311X11801388 6׳\€311 )16 10116116, 31״161• 8113 3111 160)101ק$03 16ז§010כ) 1ח 0ק 8ח16ז3 ו311ר1 61• §61׳\\8110 §
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 60 | צבעים שנעלם עד הגוון האחרון עד ה צליל האחרון נסה בעצמך להשוות ולבדוק האם תוכל למצוא גרונדיג סופר קולור מצויירת עוד מכשיר טלויזיה צבעוני המציג בפניך תמונה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 61 | 1בטלויזינת אחחת הפעלת וידארטייפ ותמונה ללא קול. בלחיצת כפתור(בעזרת בלחיצת כפתור ״מעלה״ השלט רחוק על מסך פס הפלא ,4^ 0המופיע הטלויזיה שעון קוורץ דיגיטלי. על
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 62 | רק את ואךך קרם ידיים חדש! ניחוח נוסף אדג־יו ספורט מ.קליפר
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 63 | שידור ׳ צל׳ ש שלושה ימי ונמרה • צל״ש לכתב עוזי כירמן, אשר הוכיח כי עיתונות טובה פרושה, לעיתים, לא רק זריזות ומהירות, אלא גם סבלנות מרובה. בירמן וצוותו ישבו
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 64 | אנחנו משקיעים עבודה בבגדי ילדך באילו ת פ תו שמלה עילית בשבילך ביצירות אורפז עיצוב אופנתי ונוח ביצירות אורפז גיזרה מעולה | יייי1| | 8 ביצירות אורפז הבדים
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 65 | שיחר (המשך מעמוד )63 רק הצדדים המיקצועיים־אירגוניים: של עבודת הטלוויזיה. אולם לגילעדי יש נקודה שחורה גדולה אצל לפיד וירון. הוא היה אחד מהתומכים הנלהבים ביותר
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 66 | ום רביעי • מר אד (שעה .)7.00 אד, הסוס המדבר, מושאל על- ידי בעליו לתלמידי תיכון כדי שישמש להם קמיע למישחק. הקבוצה היריבה גונבת את אד, ותלמידי התיכון מנסים
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 67 | ו ב רגי ל א ע לוו עודותר ב ״טבחות ונד 120״ כל סבוס שתפ קי ד ב תנו פתהמבצע 31ח בתע 1קשל 2570 בתו בבל הבנק. בל סבות שתפ קי ד תעבר ל ת קופ תהתבצע ( בתש! ש 1ה)
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 68 | 4כווני איכות חיים בדירות נ אות דברת רמת חיים ברמת־השרון החלטתם לרכוש דירה? דירה חדשה לא קונים בקלות ראש. רבים מדייריגו אומרים שדירות ״נאות דברת״ הינן ״רמת חיים
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 69 | במדינה עסקים ממונית בד מזומנים חברה חדשה מבטיחה זהפיד את הח7ום לרכוש מכונית חדשה לאפשרות מדי יום ביומו מתפרסמות בעיתונות מודעות ענק תחת הכותרת מגא־ רון,
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 70 | 7ז ג \ ימצ 7ף ! סרים ואלבומים בנושאים: • סר מתנות • במבחר הגדול בייתר • במחירים הנוחים ביותר אמנות •תחביבים • מוזיקה • קולנוע • צב א גננותיבישוליעיצובסנים
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 71 | ה מ פי ס יכו אתם גם לבנו ת רהיטים ל תקן סכמת כביסה להדבי ק טפטים להרכיב מערכ ת סטריאו להחליף ברזי ם להרכיב סככה ל צבוע קירו ת ורהיטים לארוג שטיחים לרצף ריצפה ל
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 72 | סיפורה האישי עול הדוגמנית ונעות־הנוהר הישראלית שיצאה לבל ות חורש 1נחו ״ ל ותצאה שחדל זה ..מקום מ!טמטם־ אז לא יכולתי להיכנס לשיחה פוליטית, כמו שאני יכולה לעשות
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 73 | 1110ס* מז1ז1י<ת 3 *>1x1*01 3$5011 ן ז*מ ץ1מ 1x01 0ז,יץ ן־?*1 500000 1 3זנמ*£ג*ג* **1מ1ז* דברים קרו שם והיה נורא מצחיק. היה לו מטוס סילון פרטי משגע. אבל הוא כזה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 74 | ..הפקתי אשת עסקים!״ ן פברג׳ה מציג את שמפו פארה פוסט ״בעבר פחדתי לחפוף את שערי לעיתים קרובות מדי. עכשיו אני משתמשת בשמפו עם ויטמינים,מינרלים,פרוטאינים וצמחים
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 75 | תכלים עליה יותר מאשר על אחד כמו ניקולסון. אף אחד אפילו לא ידע שהוא ג׳ק ניקולסון, כי הוא נמוך ומרכיב מיש- קפיים. אז הוא הלך קדימה כדי להיראות. אחר־כך הלכנו לבית
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 76 | אמנות-קיד שלרהיטי נצר-סירני |מיש $ר׳ח וי יזש סג פיטימ ג ^ה ארונות־הקיר שר רהיטי נצר־סירני עשויים פורניר שבעי, בי ת האופנה לריהוט מודרני ת ל־ א בי ב: ר ח׳ א
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 77 | ככה?״ והיא היתד! משיבה לי :״כן, ראית את החמור הזה? ככה הוא פונה אלי.״ פרנק שלח אותי לשבוע לניו־יורק למלון פלאזה. לא הלכתי שם לאיבוד. היו לי המון ידידים וחברים
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 78 | נזאת יגאל לביב תביעות כספיות מסבכות את אהרון אוזן תביעות מישפטיות, שהוגשו על־ידי ״אירגון קניות הנגב״ נגד ספקי תערובת וציוד ללולים, מאיימות גם על שר־החקלאות
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 79 | יש גרביים לספור ט הלבן. טברינה. גרבי טניס במידה אחת, ללא עקב, במבחר שילובי צבעים, לכל גיל. עשויים 75$כותנה. גם אם אתה עוסק בספורט אחר גרוב גרביים אלה-ו שחק
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 80 | עזבה ט1בה מלילי, ואיריס ישסה טרחו למעני י עמן את 3א החג הכנתי וחסכתי מזמני. ישלחן נאה ומהדר עליו פרוסה מפת דיר ויש ספו״ם,גם צלחות ומפי)ת פל פך יפות! ובמרכז ן׳ש
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 81 | לקשור את הרשת מסביב לראש, כמטפחת, אפשר להשתמש בה בתור צעיף, ולמעשה אפשר לעשות בה כיד הדימיון הטובה עליכן. לבלבל את הזיקטים הדקטים הם באופנה ..בעבר, דאגו
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 82 | פרסום מי־טל רהיטי כל גיל מלווים את ילדך בנאמנות, בבל הרגעים היפים... עם הגיע התינוק מבית החולים לחדרו, יחכה לו הריהוט המושלם, הכולל שידות לאחסנת חיתולים
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 83 | השו גזעו! כת 1וחעדם מן ד!חוק כוי מ ת דג עם שננ*ו, ננ״ע־שבהחו וג־זבר, מיכלגתו ף׳ מחצית חודש אוגוסט כי1ס שר• התעשייודהמיסחר־והתיירות, גידעון פת, ישיבה דחופה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 84 | לפתלא אי כפת דייש מדייש ג׳ שתושב שר ש נבר גתה שעה מהימים )?ותה מחדש בתוך מנוגה העבודה שלו ם ושוויון לי שראל • זורע היה נץ קיצוני. וירשובסקי — יונה. אלגרבלי
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 85 | החג הניצחי זה בא ככה סתם, ובגלל זד, הסיפור כל כך עצוב. היה היה זוג מאושר, שעי ש הכיר אותם חשב שהם הכי מאושרים. היה להם הכל: חכמה, יופי, כסף. אני מתכוונת
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 86 | • במדינה ל מ מז רמלר שגי הרבגים הראשיים מתגוששים — והממזרים נהגים הראשי הספרדי, הרא- יוסף, את הפצצה על רגשה הקהילה האקדבישראל. החוגים הד פנה למומחים לאוורור.
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 87 | החודשים שקצב הטבע. הם לא קיבלו כל עדות של צדדים מעורבים, פסלו עדויות ראיה ושמיעה, וטיהרו את כל הממזרים האפשריים. אולם היו, מפעם לפעם, מיקרים בלתי-אפשריים,
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 88 | מוראל מכניסה אותך לעידן העוצמה עם רמקול חדיש ויוצא דופן- 205 המשלים את סדרת הרמקולים המקצועיים של מוראל /301/303/309/311ק1ו^ז ואוקטב־.3 כבן למשפחה מופלאה זו
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 89 | • במדינה מ יפלג ו ת מפא׳׳־ג״ט מי גתך את ההוראה?הציף את מערכות העיתוגיס במיכתבי תמיסה מסוכרקיס בפרס ז ״השתגעת?״ נדהם שימעון סרס. יוסי ביילין, דוברה הצעיר של
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 90 | פר שת פינטו (המשך מעמוד )28 השלמה. הכנסת עמדה דום לפני הצנזורה, הכפופה לרמטכ״ל• . שר־המישפטים שמואל תמיר, ששמע את דברי אבנרי, עלה על הדוכן באמצע הדיון, שלא
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 91 | !ח!11ז3*1ן בושם אורי נטל האשי העולם הזה 2194 להשיב ב תמחמו ת מובחרו ת. ככם שלום.ר שת המשבץ־ כ צרכן וחנויות ש
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 92 | י די י~׳ץ:א י ץ^ו(1כ<!־ 1ר191ר) ח 1ודוסח 51ז־161־*1 פישר־שם שהוא להיט פישר מציע לחגים מגוון מערכות סטריאו במחירים של יבוא אישי תנאי תשלום נוחים • מכירה גם
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 93 | הגולה להתעמלות אביבה שס״זו סוענת שגילתה שיתה למניעת הריון ע ל ״ ד ׳ תרגילים ונירשמה במדריך שהוצא מטעמו. אביבד׳ גם פירסמה חוברת, שבה היא מסבירה את שיטתה ומדגימה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 94 | — תרגיל למגיעת הריון (המשך מעמוד )93 שאינן מסוגלות להיכנס להריון ולנשים הסובלות מתופעות של גיל המעבר. רצוי לא לאכול לפני התרגילים במשך כמה שעות. אחרי התרגילים
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 95 | בצד הדרך, כמו מכוניות אחרות שעליהן יכלו השוטרים להצביע כמכוניות־מחאה, עד צאת השבת. ראשי מפגיני רמות הבינו כי הזמן פועל לרעתם. השמש החלה לשקוע והיתר. סכנה שהשבת
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 96 | למחרת •סשלים: פארה פוסט ליד הפיראמירות עול גז ה ובמסנרסניות בקאחיד הנוע פארה פוסט הגיעה לקאהיר במצב־רוח מרומם. המנוחה באילת והשיחה הטלפונית עם בעלה לשעבר, לי
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 97 | כפי שאינך רואה... ״אווקס״הרבה ינתר טובה מהתחבושת ההיגיינית שלך יש לך לפעמים הדגשה שהתחבושת שלך בולטת מאחור? לדוגמנית שבצילום יש ״אווקס״ .אינך רואה? ברור. כי
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 98 | קר דעתקהל הוכיח כ 8696ח ל קו חו תנו מליצות עלינו ב 9נ חברותיהן. אותנו 7הלא הפתיע ! זה לא הפתיע אותנו. אבל זה לקח לנ 1חמש שנים להוניח ני אך1רק מי שמתייחס
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 99 | פגעת־בול היה איש ושמו שליסל, שהנאצים חתפו לו את הלשון בשואה והכניטו לו בעיטה ברגל. הוא לא מת מזה, אבל גם לא נשאר בחיים. יום אחד הופיע במרתף־בניין בעיר נמל לחוף
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 100 | השחסנית בראנש 1״קו, בוש שר נטאי חוו, ניצול שואה. ושחקנית הסולנוע ק חו נייקו, ד שהיתה גיבורת הסיווה ..שואה״ מעצבת נ סו ט אמו־יקא הננוסוס ני שואל את מרט הבתולה,
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 101 | ביב* דול השחקנית קרול ביי־קר, אמה שלבלאנש, שהתפרסמה בתפקיד ביבי דול, בסרט היחיד שעשתה עם אביה של בלאנש, הבמאי גק גרפין, בשנת , 1961 משהו פראי. לידת המשיח מעמד
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 102 | הפסוקשדתשל ״ ט: מההאמרו תשר!• יועץ ראש־ הממשלה לענייני תיקשורת, דן פתיר, על קמנדדייוויד : ״אני מאחל לבל החברים שלל מחנאות כזו.״ * ראש־הממשלה, מנ בנין, לדיילת
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 103 | דה לדה ודה ע ד דה בשנהשחלבה? לעצמו מיפרעד, לעתיד. שבו הוא בוודאי יישב בבית־וזסו־הר.״ ח ״כ דויד גלס, על ח״כ דב שילנסקי, שהצית סיגריה בעת דיון בוועדת הכס- • זהבה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 104 | ה פ סו ק׳ שד ת שלי ט: מה הסא מרו #ח ״כ עוזי ברעם, על סגן ראש־הממשלה ייגאל ידין: ״לא צריך לשים לב אליו, הוא אוויר, הוא בכלל לא קיים.״ הכנסת, טלי לנדאו, לח״כ
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 105 | או מיף אוכלוס. נשים רבות מוכנות להסתפק בפשרה. רק מעטות אינן נכנעות. ואם תציע להן משהו אחר, הן תמהרנה להסביר לך בעדינות אך בתקיפות: או ״מיף״ או כלום. כאלה הן
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 106 | בפעם הבאה כשיתחשק לן להפתיע את אשתך, ולאו דוקא בפרחים, לשם שינוי, נסה כוחן בבישול פס ט ה פרומנטי. למהי כי היא טעימה מאד כי קל ופשוט להכינה. כי פס ט ה פרומנטי
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 107 | א ר גנ טינ ה: ג ל ״ג לציניור ה סוביי טי ת אנשי־שמאל באמריקה הלטינית מפגינים בכל הזדמ נות את הבוז שהם רוחשים למיפלגה הקומוניסטית האר גנטינית. בכל המאבקים
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 108 | אדמם (תילומים, שוחגלה נ עו״ ת־ *> ׳רזשלמית, משחזר )?ח השיור נן 12 ולמיס שעונו משה שזח, אריהו ג1ל1ה!ב, דונ יתוו ותרמידים אתרים שד גימנסיה..וווצויהינתונ ש נסח
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 109 | בריכות שלמה: ! ( 6יום ו׳ ב* 12 בצהרים) אחרי רכיבה של שני ימים על חמורים, רצינו להתפטר קצת מהחמור, ולכן החלטנו — 24 תלמידים — ללכת ברגל מחברון, ואגב חסרו גם
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 110 | טובי ם השציים תשפח בחגים תרצה לטייל הרבה ולצלם הרבה. זכור להכין כבר עכשיו סרטי אגפאקולור 5ו\ו .0 קנה לך שצי סרטי אגפאקולור.ואל תישאר בלי אספקה ברגע הלא־נכון.
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 111 | ביאליק :״החולות האלה לא יישארו שולח לכם חבית דיו תמידחולותשוממים. במקוםהזהעודיבנובניינים מיתוס תל אביב בספרות הישראלית המייסדים דומה כי כאשר הוחל בהקמת
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 112 | תל-אגיג: בן־יהודה ,16 בת-ים: רוטשילד ,30 רמת-השרון: אוסישקין ,9 נתניה: שמואל הנציב ,15 פפר־סבא: וייצמן ,50 ירושלים: יפו ,35 רמת״גן: הרצל ,55 חדרה: הנשיא ,47
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 113 | ונמר ש ל נייר (המשך מעמוד )111 ממלא את הפונקציה שנועדה לו. אין אצל , אבר מכוער ונחות־דרגה. העיקר, שתהיה לאדם כריאות של חושים, כדי לחוש ככל אכר את חשיבותו, את
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 114 | עיד1־16ו 35ג1 תדע 1ב!ו 6ו 114 העולם הזה
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 115 | נמר עו ד נייר (המשך מעמוד )113 ארשת הפנים של אלתרמן, שלונסקי, רטוקז ואורי צבי גרינברג. בעשור האחרון הפכה תל־אביב לעיר- פרזות ספרותית. עיר של רזון ופירזון. האמת
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 116 | השבוע בנואה ה י 2 0 מה אירע כמאה ה־20׳ בשבוע שבין ה־ 10 בספטמבר עד ה־ 25 בספטמבר? במדור חדש זה יסקור ״העולם הזה״ במה מן המאורעות שאירעו כ־ 78 השנים הקודמות
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 117 | או רי גו[ כרטיס האשראי היעיל ביותר בעולם טבק אוריגינל הוא מ*1!*0£ ובך גם אתה. אם אתה גבר של״טבק אוריגינל׳— אתה זוכה לאשראי בלתי מוגבל בחברה, בעסקים ו ...אצל
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 118 | ?ה היה 05111:1 גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיריי״1, פיל,ר ככתבת־שער נירחבת את ״מירוץ השרון 1954״ ,מירוץ אופניים שנערך בחפות מערכת ״העולם
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 119 | ״אחא אומרת עוזה החדר הב ח מוד בעול ם. ואחא ת מיד צוד ק ת...״ פ ר סו ם א. ט 7 קו ר אי ם לי אודי והחדר שלי ״נורא״ יפה. א ת הצבעים אמאנ תנ ה לי לבחור. לבן כחול.
העולם הזה - גליון 2194 - 19 בספטמבר 1979 - עמוד 120 |
חזרה לתחילת העמוד