גליון 2199

העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 2 | 66מ מציגו! משתתפים: ־טינו פני פוקר״ במכנסי קורדרוי וחנלצת פלנל בד. ־אהובה רגל קלה־ בחולצת קטיפה עם *קפישון״ בצבעים מדליקים 1 6 6עו ש ה אנ שי ם י פי
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 3 | לום ולעכל חומר־לימודים זה. יותר מכך : הוא עמד בהצלחה לא רק ב־ 27 בחינות- הגמר הנדרשות לסטודנט רגיל כדי לז כות בתואר דוקטור לרפואה, אלא גם ב שמונה מיקצועות
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 4 | 1ה היה הונוב גיליון ״העולם רזר׳׳ ,שראר אור השבוע לפני 25 שנר בדיור״ פירסם בתבת־סיקור מל,יפה תהת הכותרת :״הסמל אר מן מהתה: זכאי״ .הבתבה תיארה את מישפטו של סמל
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 5 | כרסום נזרניקן
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 6 | כמו בכל השנה, תיווכח גם השבוע כי שום דבר לא בא לן נדרש בקלות. אתה אחת להשקיע לא מאמצים שאינם עומדים בשום יחס לתוצאות. בני מזל טלה שעיסוקיהם קשורים בידיהם, יהיו
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 7 | אוהבים 1114£ פרסיח ריר יעקבסן ן דובק מייצרת סיגריות איכות למעלה מ
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 8 | דנשבץ 2199 מכחכים (המשך מעמוד )6 להטיל מיסים ישירים על בעלי היכולת ולהקטין את המיסים המוטלים על המע מד הבינוני והמעמד הנמוך יותר. כמו כן יש להנהיג הקפאת
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 9 | 2/3מפל לק)ח)ת הבנקים נהנים בבד ה שירו ת• כם פ 1חט אם יש לך כרטיס כספומט לשרותך עומדים 52 כספומטים ברחבי הארץ המותקנים בסניפי בנק לאומי ובנק דיסקונט. הבנקים
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 10 | לחופש נולדתי! הזמנים השתנו. איזו נערה הי ת ה מעל ה בדע תה לע שו ת פעם מה שאני עו שה בימי המחזור החוד שי ש ליי אני רוכבת, שוחה ורוקדת בחופ שיות וללא דאגה. הכל
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 11 | בגנות המורה ו בז כו ת הר מ טכ״ל אנו כותבים בעיקבות מאמרו של הפרופסור אפרים אורבאן ,״מי גורם נזק למדינה הארץ׳ 18 /בספטמבר .)1979 במסכת קידושין יש מימרה יפה
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 12 | לא חשוב מה התוצאה העיקר שייגמר ב2-־2 ״אחרי משחק, כשאתה מרגיש את העייפות הנעימה של ספורט מוצלח, מה מתאים יותר לצמא מבירה קלה, קרה מאד. 2-2היא בירה מיוחדת, פחות
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 13 | בעידן בגין וולד מיקצווו חד ש: אתה חצה להצטלם עם ד אגדה מספרת כי בביקורם בחיפה י י נפגשו הנשיא אנוור אל-סאדאת וראש לישכתו, חסאן כמאל עם האמרגן יצחק תוראל. כאשר
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 14 | ] השסעב 1ואהה־ ם 2 מה אירע כמאה ה־ 20 כשבוע שכין ה־ 24 באוקטובר עד ה*30 באוקטובר? כמדור זה סוקר ״העולם הזה׳׳ כמה מן המאורעות שאירעו כ־ 78 השנים הקודמות כשבוע
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 15 | חדש בישראל! אופנה תשלומים! (ההצעה בתוקף עד )30.11.79 ,,אלסקה״ מקנה לך אפשרות לרכוש מלתחה שלמה לסתיו ולחורף! ב־ 4תשלומים חדשיים שווים. לכל קניה מעל ־ 4,000.ל״י
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 16 |
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 17 | *51111 ^ 4 1 1 1־1 1 מאת יגאל לביב השערורייה של עיסקת הסנה״ עם דני זינמן דניאל וינמן היה סובן־ביטוח צעיר בגיגעתיים, שידע היטב מאיזה צד של הלחם מרוחה החמאה. הוא
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 18 | תומכי פרס: ירוח ם ייד לאחר מפלת מיפלגת־העבודה • י בבחירות האחרונות, אי־אפשר היה לדבר עם מי שהיה מייועד לראשות הממ שלה מטעם העבודה, ח״כ שימעון פרס. אל פרס
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 19 | האם תקום הברית שתנצח? חיים בר־לב, יצחק רביו ויגאל אלון למקומות בממשלה, תמנה הממשלה הבאה, אם יעמוד פרס בראשה 50 .,שרים-לפחות. לפרס יש עוד יתרון אחד קבוע וחשוב
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 20 | שוות׳ קסטות לוידיאוטי״פים השם האומר את הבל בהקלטות ושכפול לוידיאו האולפן המקצועי היחיד בארץ * ״וידיאוקסט״ — אמינות מושלמת ברכישת קסטו ת מוקלטות לוידיאוטייפ. *
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 21 | א 1111י ם בעולם מוגזם חאציו: ברם נהחדם! ראש ממשלת בריטניה, החוגגת החודש את יום הולדתה ה־ ,54 הפתיעה את נתיניה בפירסום צילום מדירתשזשרד שלה, שברחוב דאונינג , 10
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 22 | 11 *111111 בשלנו ליאוניד ברדנייב ואריק ומנקר! :שיקה מיזחזית ראש ממשלת ברית־המועצות ומזכיר המיפלגה הקומוניסטית נתקבל על־ידי נשיא גרמניה המיזרחית בקבלת־פ.ים
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 23 | יזבל ה־ 25 שד נערות כלי־בזי: השנים חולפות אימפריית הפלייבוי, בראשותו של יו הפגר, חגגה את יובל דד 25 שלה באוסף המרשים ביותר של חזות נשיים. בין 136 הנשים שבאו
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 24 | פרסום צים ם₪/ש וסרמן א ם שאיפתך לרזות, אך אינך מ א מינ ה ב ״ניסיסד א ם חשוב לך לל מוד כיצד ל שמור על גזרתך בעתיד. אםאת נרתעת (ובצדק) מז רי קו ת ח ס רו ת תכלי
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 25 | טד* ק 1ל ק קיבל ..תעודת מיסכן,, ורפי נלסון חושב שכל הממשלה משוגעת ג׳״מס קאדחאן מי שהיה ראש ממשלת בריטניה, ביקר בשבוע שעבר במרחג, ובמיסגרת ביקורו בישראל נלקח
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 26 | מרשימותיו שרמבקר מסעדות הפעם היה בחברתי או ר ח! מצרפת, ידיך ותיק ומבין | גדול בארוחות וביין. המסעדה זכתה למחמאותיו, ובמיוחד הביע פרגסוא את התפע־ | לו תו מיין
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 27 | אנ שי ם גם סמר פדרנץ, מלונות דן, שהס כזה הוא בעל רשת כים לתרום גביע לתחרות־גולף שתיערך בשבוע הבא בקיסר יה. הוא מקווה כמובן, שהתיי רים ינהרו למיגרש־הגולף ה
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 28 | בעבודה שלי אני מוכרת פיג׳ו .504 יש לה הופעה סולידית וביצועים של מכונית ספורט״ במו שצריך. לזנק טוב, לקחת סיבובים ״בשאני יוצא עם הפילו 504 שלי לעבודה ב שטח. אני
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 29 | *77* ^ 5מ*ר* 1יי 6 8ך ך . .הדגל השחור של אי־החוקיות והדגל הצהוב של הפחדנות... שדתה אי שי ת ^ די יום ממשיכים להגיע מיכתבים י של גידופים ואיומים. מדי פעם מע ביר
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 30 | (המשך מעמוד )29 אמיצים. שהחיים ד,ם פיקדון שנמסר לי למען מטרה כלשהי. שחייב אני חוב. למען הדיוק: שני חובות. אחד גדול, אחד קטן. החוב הגדול היה לעניין השלום. שנאנו
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 31 | קטע מחוך סנה של אורי אמרי.. ,הצו השני שר המטבע ; 1950 זהו קטע מסיפרו של אורי אכנרי ,״הצד השני שד המטבע״ ,שיצא לאור באביב .1950 אף שהספר כתוב כמעטה ספרותי, אץ
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 32 | דמותו של פושע־מילדומה (המשך מעמוד )31 חלם על אקדח עשרים וארבע שעות ביממה, בהקיץ ובשינה. מדי ראותו בית ערבי נטוש שמרם נפרצו דלתו תיו, או פגר עזוב שטרם נבדקו
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 33 | ערבי צ עי רי ם במועדון 5 לתרבות חדשה בכל בקר רח׳ הס ,5תל־אביב, טלי 207263 ב־ 7 .5 0 במועדון : רבי־שיח פולי טיי ם ס ר טי ם ו תוכניו ת א מנו תיו ת קנ ה עוד היו ם
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 34 | ף* משך שבועות ארוכים חיפש משה • י דיין אמתלה דרמתית כדי לנטוש את הממשלה. חיפש ולא מצא. אם כן, מדוע התפטר י ומדוע לאלתר י ברור כי מצב בריאותו של דיין ממלא תפקיד
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 35 | בתנאי פומבי אחד: שמנחם בגין יתחייב לפניו שלא לספח את השטחים המוחזקים. להצעתו האחרונה של דיין יכול להיות רק אחד משני פירושים: או שחזר בו, או שלא הבין כלל מה
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 36 | לשקוע בכורשא של ״וורדי׳ ולהתחיל את היום מחדש לחזור הביתה למזוג כוסית ולשקוע בכורסא היפהפיה של ״וורדו״ .להתרווח במערכת הישיבה הנוחה, לחוש את מתח היום פג ולהתחיל
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 37 | למותו של פושע מילחמה (המשך מענזוד )32 שך. הגמל מסתכל בנו בעיניים עצובות נורא. פתאום כושלות רגליו הקדמיות. כעבור רגע מתקפלות אט־אט רגליו ה אחוריות. הכל נעשה
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 38 | של ח״כ אורי אבנרי בין חברי־הכנסת בפרשת פינטו, באמצעות חקיקה מתאימה. שמיר הודה השבוע בשידור־רדיו שאבנרי פעל במיסגרת החוק הקיים. ספק אם יוגש חוק מיוחד בעניין, אך
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 39 | השר־ללא־תיק של הליברלים, משה ניסים, שהוא עורף־דין כמיקצועו, יהיה שר המישפטים. הוא גם הבטיח ליהודה כן־מאיר מהמפד״ד תפקיד של סגן־שר־החוץ. לפני מקורביו, שביקרו
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 40 | אתי ליבני הגנה עצמית אילנה גור שולמית אדוני יורה מייד בפרופורציה • חכרת־ הכנסת שולמית אדו ני :״אני חושבת שאונס הוא מעשה ברו טאלי׳ והתפרצות כזאת היא גרועה מרצח,
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 41 | פרץ לדירתה, זוג ם ו אנו ס יאותה ת״דו ושינה, בדירה הנמצאת בקומה אדם חמוש בסכין. יתכן כי מלבדך בבית. כיצד תגיבי!״ בירושלים בשבוע שעבר, שבו אנוס אותה, ערך ״העולם
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 42 | ברם ע ד אילזון י * ^ (המשך מעמוד )19 הוא נאמן פרס מזה שנים אחדות, ואמו ראי נאמן לחריש יותר מאשר למסורתו, בהתמודדות, ולנציגה אחדות־העבודה, יגאל אלון. ח״כ אליהו
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 43 | שיקר או לא אמר אמת. לא היתד, חקירה כזו כיוון שלא היו תצהירים מסוג זה שנתן רב־אלוף איתן. כיוון שהגיש את התצהיר, אי אפשר היה למנוע את ה חקירה. גית־המישפט מצא
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 44 | הנדון רחל הלו־ (המשך מעמוד )30 ואשר לטענה, כי מאז ומעולם היו ב צד,״ל פישעי־מילחמה. מד, מזה? היו פשעים. קרו דברים ב־מילחמת־העצמאות, כפי שתיארתי אותם בספרי. היה
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 45 | ורד ! נר אותו ערב ורד לקיבוץ, העידה במישטתז כי הבחינה בדמות של גבר לבון! בגדים בהירים, שעמד לצד הדרך בעת שוורד ירדה מהאוטובוס. אם היה זה מחזר, שוורד הכירה
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 46 | > במדינה חדק מהנאגסות (המשך מעמוד )43 ארבע רגליים, ראש מלפנים וזנב מאחור. אהבתי לראות מערבונים — בגלל השלי טות. אבל עכשיו אני אוהב לראות מער בונים בגלל הסוסים.
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 47 | מרחמת >׳! ח? שהוא גם התיירות. ודתי הדרי רק לתונזכי בגין־ שאני עושה פירסומת, וגם כדי שלא חרד צו מיד לשם ותשתקו את העבודה. אבל רותי׳ רווקה בת 28׳ שבקושי היי־תם
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 48 | • יוכל החמישים שלד מצויץ לא רר, בתערוכה רטרוספקטיכית, שאותה אתה עומד לפתוח כשכת הקרובה, אלא גם כאלכום מסכם של יצירותיו, שיצא זה עתה לאור. כאלבום זה מופיע, לצד
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 49 | עם בגין הכל יודעים שחתיכות זה טוב לעס קים. ראיתם פעם בחורה מכוערת במו־דעת־פירסומתי אבל יש חברות עסקיות, שלא רק יודעות אמת היסטורית זו, אלא מגשימות אותה הלכה
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 50 | ק״דר בזמן האחרון צצים מתוך הציורים שלי דברים יותר אימתניים, יותר מיפלצתיים ...זה ביטזי ע 1ל האלומות המשתלטת על המציאות1עולנו...״ כשבת הקרובה עומדת להיפתח
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 51 | הזאת• יש לד נם משהו להגיד עליה. מה הם הדכרים שאתה רוצה להגיד ץ אני חושב שאני מתריע על ההתדרדרות שלנו. יש לי ציור שאני מכנה אותו בשם ״דברי בלע״ .זה ציור ש נולד
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 52 | קולנוע סרטים תח״ת הדווים כאשר סדט מצליח בהוליווד, חושבים מייד על האפשרות להפיק חלק שני. אבל מה עושים אם הגיבורים מתו בחלק הראשון? אז אפשר לעשות סרט על הילדים,
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 53 | שלהם׳ והסרט אכן עומד להיות מוצג שם בתחילת חודש נובמבר. עדיין לא ברור אם הבמאי אברהם הפנר יוכל להת לוות אל הסרט. נראה שאין איש במדינה הזאת שסבור, כי נסיעה זו
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 54 | פנמת לוינסון־ דירות מקרה עם איבות חיים אברהם גמדי בונה א ת פרוייקט היוקרה באזור היפה ביותר בראשון לציץ בניני אברהם גיגדי מציעים את ה״שלגר״ של שנות ה־ .80 פנינת
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 55 | שירוו־על• 3ו1ז*1ח תמשיך בטלוויזיה יש שמועות עקשניות על הכוונה להמשיך בתוכנית עלי כותרת גם אחרי שירון לונדון יפרוש ממנה, בסוף השבוע הבא. המועמד לרשת את תפקידו
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 56 | • 1רביעי 24 . 10 • מגזין לנוער (.)6.32 כוכבות התוכנית הן שתי צעי רות השרות גם בערבית וגם באנגלית. יחד איתן שני נגנים צעירים מכפר יאסיף וזמרת בת . 14 * מר אד
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 57 | במדינה (המשך מעמוד )46 ״הרבה פעמים אני רואה אותה מאוכ זבת. למשל, כשלא הבאתי לד. גזר, ואז היא לא רוצה להפנות את ראשה אלי. ״החוכמה בתחרות שאנחנו מקיימים היא
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 58 | י מתווך י־^הכבוד ץ בואו אל האוכל הטוב בואו אל הטעם הטוב נ׳רדנון • רז ריב ה • ב? דיוואח! דגים־ • ומאבל * גדיד, בית רצון רח.בו •הודה 73 יתיא. טל 235607:
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 59 |
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 60 | במדינה ״אדג״ו ספורט־ - סדרה חדשה של ״אדג־יד־ (המשך מעמוד )57 ביר כי את היתר השלים ממתנות החתו נה, אחרי שבית־המישפט התרשם משתי ידידותיו הבלונדיות של חיים. התפלא
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 61 | נרצחת אשכנזי אכי־הקורבן נקש והאחות עמליה בהלווייה ״אתה הולך ברחוב, ומישהו מכניס מכה מאחור במדינה, ונימר אל־הווארי, עורו־הדין ה וותיק, היה שופט מחוזי בנצרת. מאז
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 62 | השבוע ראה אור בתרגום עברי סיפורה האינטימי שר מרגוט טוודו, נברת טוח־ומאניה גברת ט רו דו מ אני ה בשנת 1971 תוציא רומן מרתק יפהפיה בת 22 מאל- מוניותה והפכה ל״גברת
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 63 | שעה קלה אחרי החתונה עם בנה ז׳וסטין הצצה אל תוך המחשוף סם מתחת לביסקוויטים לפני החתונה, ישב פייר בפרלמנט ומצבירוחו קודר מן הרגיל. ככל שהתמשך הדיון, התלהטו
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 64 | צרפת יהדותי התועמלנים הרשמיים של צרפת משתדלים עתה להב ליט את התפקיד ההומניטרי של ארצם במיבצע הדחתו של הקיסר המרכזי-אפריקאי, ז׳אן באדאל בוקאסה. משקיפים
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 65 | קמיל בלו טבעי. כל מה שעורך מבקש ק מיל בלו אל סבון בתחליב מן הטבע -מ כי ל אזולן שמקורו בפרחי הקמומילה. ק מיל בלו מו תאם במיוחד לחומציותו הטבעית של הגוף ולכן
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 66 | על מה הולכים החורף? תרים הי תל תראה. הולכים על באגי נעל חדשה לגמרי. שמדליקה אותך סכל הכוונים. הולכים על ספורט, גמישות. קלות. הולכים על צבע שגעון. על מה הולכים
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 67 | שמואר קויב, שנדון לשבע ברוצה, ניצר!את חובשת!! מהכלא נ ו, ונסות והוונית ואת חנותו ומענו על ההווי סודות נ 6 1י 6 1י י *[ י י *< 1י ו 1, ^ 1111^1 ׳1 אםהפשע בישראל
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 68 | י סודות מן הכלא (המשך מעמוד )67 לזנות. החלטתי לחפש אותה. נסעתי לחוף תל-ברוך וחיכיתי שם. בשלב מסויים הגיע למקום ג׳יפ מישטרתי. מאז ומתמיד נמנעתי מלהסתובב במקומות
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 69 | בבוקר בשעה שש. יש ספירה, אוכלים ארוחת־בוקר, אוכל צבאי, שקשה מאד להתרגל אליו — רזיתי 13 קילו מאז שנכנסתי לכלא — אחר־כך הולכים לעבוד. אם יש עבודה עובדים עד מאוחר
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 70 | מיטב יצירות האופנה של אירופה מעכשיו ב: 116 8 0 0 1 1 0 0 65 £ 3 ) 61*61ט] ^ 300 !סט^וסק 1.01115 וח 3חזז 0101*910 £ 15ו - 0ח 3ע קי^ £ 9 ודזססוז ח 5 6ו-))61ח \/3
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 71 | מישבצות סקוטיות בלילות־החורף, הארוכים, אחד המשח קים הפופולריים הוא ״שבץ נא״ .המיש־חק מורכב מלוח עם מישבצות, שלתוכן משבץ כל אחד מהמשתתפים אותיות ה מי ש ב צו תהס
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 72 | 6חר6x1x3 3 1־ 6x11ח 12 0 6 גרבי מכנס המעוצבות בשיא העדינות גמישה וחיננית עם או חסה !־ ש ^ו אנ ש גובמי״אומשה״ תוצרת איטליה בנו החנויות בארץ היבו אן: ז׳ א ק קו ב
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 73 | בין הזונה לווה והשכנה הגבות תסמן, הסברת ער נעוויה, עידן גנן את הרומנטיקה האבודה ^ ל ת ־ העץ הכבדה אינה מגלה את 1צפונות הדירה שמאחריה. מעל הדלת תלוי פעמון קטן
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 74 | מה קרה לבייבי ג ׳*ין* (המשך מעמוד )73 נסתו עבד כמלצר במיסעדה של רפי שאולי ושם, בשבתות ובחגים הוצגו לראווה בו- בותיו המיסתוריות. אנשים אמרו לו ש בעצם חבל לבזבז
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 75 | אתה מספיק גבר כדי לנסוע 7־ ג ס הגז עי של ג׳יפ נועד לג ב רי ם מ יו חדים, ג ב רי ם של עו צמהומהי רו ת, ג ב רי םללאג בו לו ת ו מג ב לו ת. הצטרףגםאתה לג ב רי ם של
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 76 | המירשם למסיבה מוצלחת- מוצלחת!!! טייפידק קסטות ם-101ץ19 5ו*ז ! 0 <0 3035ן א -ע ב שיו במבצע במחיר , 750 וו ל״י במזומן ( +מ.ע.מ). טיים־דק קסטות דגם־350־_ונ< א
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 77 | הספר על ״הרוחניות הגרמנית הצרופה בגילו מה הפלסטינים - מוחו של דוד} בן 237 שנה יו ת צרופה מתרד מה להת עו ר רו ת מחקר על הרומאן האוטופי הציוני הרצון החופשי ; הוא
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 78 | נמר של נייר (המשך מעמוד )77 ״סל מה שקרה ברייך השלישי היד מבוסס על אידיאות גרמניות מאז לותד. הרייך השלישי רק יישם את התיאוריות הגרמ ניות הבסיסיות.״״ באי״
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 79 |
העולם הזה - גליון 2199 - 24 באוקטובר 1979 - עמוד 80 | >,׳ חשץ תש״ם24.10.1979 , ססק דין אלון-נוורה כלספר
חזרה לתחילת העמוד