גליון 2200

העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 1 | י׳ חשדן תש״ם31.10.1979 , מספר 2200 80ו1מ1די0 שנה 44 המחיי 30.00 :ל״י (כולל מ.ע.מ). אם וא ימהר ־ אצל נשיא המדמה יצחק גבון
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 2 | ^ 3ם 0מ 1ו 0 אם נסעת פעם בסיטתאן 5ס אחה י 1דע שיש בה הרבה מן המשזחף עם ם ט 1ס אם עולות במוחך אס1ציאצי 1ת של תא 1צה ומהירות -המתן רנע חכזעחיה של ה־ 5ס ידהימו א
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 3 | המערכת והמינהדה: תל ״העולם הזה״ ,שכועון החדשות הישראלי אכיב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מבררים : ״עולמפרס״ .העורך הראשי: אורי אכנרי.
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 4 | זה היה 717:105111:1שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיו?, ה?דיש כתבת־תחקיר מייוחדת — ״שעדיים: הל?ח״ — לרצח הנער רמי רוזנברג, כידי כיריונים.
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 5 | 3ר10ס נזרביק!
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 6 | אתה מתייחס לדברים בקלות ראש, ומחמיץ הזדמנויות שלא תחזורנה יותר. במקום לחשוב על הנאה של רגע, התרכז בדברים החשובים לך באמת. יחס הזילזול שלך לאדם האוהב אותך מרחיק
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 7 | פרסום וימר יעקבסוו איזה תענוג מצפה לך כשאתה קונה דרבי י תענוג מצופה בשוקולד תענוג נוגס וקרמלתענוג הנימוח בפה... והצימוק של הענין הצימוקים שבתוך דרבי!עד שמתחשק
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 8 | מכחכים (המשך מעמוד )6 בינו. לכן אנו פונים שוב ושוב בקריאה: אנא, אל תפקירו לרעה את מישפחותינו האומללות, המחכות בזרועות פתוחות ובלב חם לעלות לישראל. ישעיהו
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 9 | ברודווי-שווה באיכותה לסיגריות המפורסמות ביותר בעולם סופר קי ע סייז תערובת אמריקאית סרחוח ויתר• יו\ ד; ר חו
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 10 | ש תיירים המגלים את ישראל דרך בירה מכבי. י ר 11111־ *י ר 1בתי אבן. טליתות • 1^1 +1131 1לבמת. קולות השוק ואויר שכולו אוירה. ידיים מגישות שוב ושוב כוסות שהקצף
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 11 | 7110 0*18 מדוע עלקלךה חסינו תשלח״ק משה שמיר ״יום יום מדברים על מזג״האוויר, אבל עדיין לא פעל איש בנדון״ — ליגלג בדחן ליצר״דחף אנגלי לפתוח כל שיחה ב״בעיית״
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 12 | תוצרת ערפת חזיו ת ־8141117 אתמ תי פז ה דגמים חדשים צבעים מרהיבים דגמי 1980 לה שיג בחנויות ובם לונים
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 13 | השבוע במאה ה י 2 0 מכתבים (המשך מזעמוד )8 יאסר עראפאת ואש״ף, על השירותים ש העניק להם, חינכדאידבסף. אין ספק: מנ חם בגין הוא הטוב מכולם! יוסף שריק, תל-אביב
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 14 | תמונה זו אינה זקוקה לכותרת. זוהי תמונת המאזן שלנו. המאזן שגדל בעשור האחרון פי !114י! המאזן שהציב את בנק הפועלים בין הבנקים הגדולים בעולם. בשנים האחרונות הרחבנו
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 15 | לי זה ל א יקדה ^ רופאים ממליצים באוזני לקוחותיהם לעבור ל י 1עיתים קצובות צ׳ק-אפ כללי, בדיקה כוללת של כל חלקי הגוף. שמא התנוון אחד האברים, שמא התגנבה לגוף מחלה
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 16 | היית משאירה אות! בביתלא מואן>־ רב-ברידו האמיתי — וכשאת חושבת על כך — האם את עצמך היית רוצה להשאר, לבדך, בבית לא מוגף בית לא מוגן — הוא בית לא מוגן. אין פשרות
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 17 | נאומו של אור׳ אבנר׳ על הצעת אי־האמון בממשלה מדוע? מפני שזה היה מובן מאליו, שהתנחלות, קמת על־פי החוק הבינלאומי בשטחים המוחזקים, גוף ארעי, הקיימת עד לשלום. היא
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 18 | כפית מזון מלכות לכל אחד מבני המשפחה להרגשה מצוינן ז, תרכשה של בריאות ומרץ לצעיר, למבוגר ולקשיש. מזון מלכות מכיל כמויות גדולות של חומצה זרחנית, קלציום, אשלגן
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 19 | )11*11111 שו ס ימ*ן׳*8 8ג ^£1188£ £038 * 11״ ^ 1111 איתות אגא :1x11 1ח״ הזו וזו הנסיכה סיסי תהיה הקיסרית פארה זכרונותיו של השאה המודח, שבכתיבתם עסק במחבואיו
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 20 | ) 11*11111ב שו ס מועמד ג׳ון קונלי: לא רוצה לחץ ישראלי המיחץ הגדול של מועמד ג׳ון אנדרסון: הפסא גדול עליו ארבעה מן המועמדים הרפובלי- קאים לנשיאות ארצות-הברית בול
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 21 | מאורו! בת8נדו לארוחת בוקר הוא נחשב היום לכוכב היהר ביותר בעולם, וטוען כי הוא שווה כל פרוטה שמשלמים לו. מראהו האחרון, הגנרל המטורף (בתמונה משמאל) ,בסרטו של
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 22 | ותר כח,יותר חידוש ב שואב האבק החד ש של שרס עם המנגנון החדיש 8£1¥10\/£8ד 3טם לסילוק אוטומט• של האבק מהמסנן * מנו ע רב עוצמה־ ^ץ -800 לפע1לה מושלמת * מיכל אבק
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 23 | שד־הביטח1ן שאל.. :אס 1ר לנש ק בסורה? וחיבק את כתבת ״על המישמר״ 0שר-הביטחון עז ר וייצ מן היה במצב־רוח טוב ביום שבו נטל חופש מן הדיונים בקאהיר ו״קפץ״ לארץ, להש
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 24 | מרשימותיו שלמבקר מסעדות הפעם היה בחברתי אורחן מצרפת •,ידיד ותיק ומבין1 גדול בארוחות וביין. המם ע־| דה זכתה למחמאותיו, ובמיו־ י חד הביע פרנסוא את התפע־ 1לותר
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 25 | אנשים שנה, עת היה מתמחה, הובא לדין מוכר פלאפל שהשתמט מתשלום מם־הכנסה על סכום של חצי מיליון לירות. כבר אז ידעו במישרד עורכי־הדין איזה מיקצוע משתלם יותר. בימים
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 26 | א!,־ 1ו.נב 1המצלמות של גיודדאש 1מד 1ע עזב גד יעקוב׳ את הכנס לזכר בן־גזריון? 1השחקן ההוליוודי פי טר (״ג׳ורדאש״) שטראוס, המשתתף בהסרטת סידרת ה טלוויזיה מצדה,
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 27 | מצלמה על־קולית־ לפיתוח ביו־וגע פולארויד צועדת עוד צעד אחד קדימה ומציגה את פולארויד סונאר־המצלמה עם כיוון מרחק אוטומטי. כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על הדק- המצלמה.
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 28 | אד תחנו לה לעבור! • אם מה שקורה בימים האחרונים מזכיר לכם דברים שהיו כבר פעם במדינות אחרות במאה הזאת, עליכם לדעת שצריד להיות כוח תקיף וחזק שלא יתן להם לעבור נסו
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 29 | \ 1 6ו 1 1י .1 1 1״ 4 פרק רביעי סידרה המנתחת את הרכב ר.ש יכבה השלטת בכד החי״ ואת מקורות־הכות שלה הרוע פורה הנו ח ח? לניגוד לאגדות הרווחות, היה י היישוב היהודי
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 30 | א ר צו ת ה ב רי ת: קונוד נגד שי מ שו! המסכן ״אנחנו יודעים שסומוסה הוא בן־כלבה, אבל הוא בן־ הכלבה שלנו,״ נהגו לומר בחברות הבינלאומיות הגדו לות עד לפני חודשים
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 31 | הביטחון, אלא שספק אם יקבל תיק כלשהו בממשלה. הם ן זבהירו, כי פרם סבור שניתן יהיה לקנות את תמיכת התנועה הקיבוצית במישרות ובמינויים לאנשי השורה השנייה. צפו׳ קרון
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 32 | ן תשחיף פ סיל ת ד בי! בהכרעתב גין רק אחרי שהסיפור יצא לעיתונות־חוץ, התגלה בי היה זה ראש־הממשלה, מנחם בגין, שהכריע כעד פסילת הקטע בסיפרו של ח ״ב יצחק רבץ, המדבר
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 33 | הברת הנסיעות !7ופל גאה להוד-ע על שיט הנו בהל חגו 14.12.79-19.12.79 החלנת לחבריה שלוח בחנית הרח ה 9ח 1 שווה * ח לו ד באניה קזינו הכולל משחקו רולטה,״21״ ומכונות
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 34 | ש מו אל אולפינר בונה דירו ת ע ם איכות חיים לכל החיים ברמת־השרון בדחי סולד ובדחימרדב דירות וקדה ^ 4חדרים ריצוף בההבס לון ו ב פינ ת ה או כ ל * ק ר מי קהוחר סינ
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 35 | בכל העולם הוכח נ׳ המיתון אינו ממתן את האינפלציה ־ אר נושא כליו של מילשן פרידמן ממשיכים, להוביל אותנו באף החיתון ש1 ף משק שוב הולך בעצותיו של מילטון פרידמן. י
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 36 | במדינה העם בגול ת ח לו או ת יש פשר לחלום שחלם דיין בשנתו; אך?א ?אותם שהוא חו?ם בהקיץ המדינה כולה עסקה השבוע בניסיון למצוא פתרון לחלום שחלם שר־החוץ לשעבר, משה
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 37 | למנחם בגין הוא הצורך למלא אחר פסק- הדין של בית־המישפט העליון תוך עימות גלוי עם גוש אמונים. איומי אנשי הגוש, כי לא יקבלו על עצמם את פסק־הדין וכי יהיה צורך
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 38 | ער החרבטויותיו שר נשיא המדינה יצחק נבון, השוקד נרשה מכהונתו 7 *1117א ת התדמית ף 4אש־הממשלה, מנחם בגין, עלול ללכת אל נשיא המדינה ולהגיש לו את התפטרותו הכריזו
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 39 | אימת שעושה יבוא, אחריות ושירות - מקבוצת חברות בנק דיסקונס. ג׳נרל מהנדסים בע״מ חברת בת של. קאסס. א€0 £ אולמי תצוגה: תל־אביב, רה׳ אחד העם , 11 טל ,653143
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 40 | ברנשים:־טינו הקטן־ במקטורן קורדרוי ומכנסי קורדרוי .־איתן הנגן־ באוברול ג־ינס1חו ־אילן הלמדן־ בז*ווו-ו $ז^/\/ץ $עם ־קפישוך .־ניר פני גיר־ בחולצת פלנאל משובצת ום
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 41 |
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 42 | ב־ 47 מדינות בעולם וב־ 32 חנויות נבחרות בישראל טל־ארויו תל־אביב, קיקרס — רח׳ דיזנגוף ,89 קיקרס — שק״ס אבן גבירול, נעלי אירין יהודה המכבי, נעלי מיקולנסקי אלנבי
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 43 | מאות שנות הגמוניה של מישפחת טריף ב קרב הונדה הדרוזית, שמדות בסכנה -בג ל ל תבכי פוליט״ס ייך אמין טריף, מנהיגם הרוחני י המכובד והכל־יכול של הדרוזים ב ישראל, קרא
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 44 | המהפכה הדר חי ח (המשך מעמוד )43 אל אסר. שני מקומות נותרו ריקים — נציגי בתי־הדין הדרוזים. כדי לקבוע את הנציגים היה על שייך אמין טריף לקרוא לארבעת הדיינים לישי
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 45 | מוקים שהשמיע בפומבי נגד קבלת תיק החוץ לא היו אלא תירוצים בילבד .״בורג פשוט איננו אוהב לעבוד,״ הם טענו, ״ושר־חוץ צריך לעבוד, הרבה שעות ביום.״ יגאל ידין, שתיק
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 46 | 500 טון בטון קרסו על חמישה עלית ־ אבר הגומוז 1שארו שלמות מב 1ישהנלכד ׳ 0מת1 נחנק חווה בחוד הקלקר המנוסים בדרך כלל בחקירות רצח, שוד ואונס, היתה חקירה זו
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 47 | קל זה יש משמעות כה מכריעה לעומת מישקל התיקרה עצמה, שהוא כ־ 500 טון. שלוש גופות של פועלים ערבים. הגיסה האחרונה נתגלתה בשעות הבוקר. כל הגופות הועברו למכון
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 48 | ה כ סו ת אילנה גוו יצרה מתנת גירושין חדשה ־ פסלים פאליים זעירים !906ת מ״ו/ ביותר שיש לי.״ וזה לא פשוט׳ להצהיר הצהרה כזו אחרי 24 שנים של חיים משו תפים. השבוע
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 49 | זיוה הפשע: איזוד התעשייה בבני־בוק שבו נוצח עוז׳ השן ליד האורווה תרצח בחוות0*01011 ף* ערג־ פורים, השנה, נמצאה גופתו •יי שותתת־הדם של עוזי חסון ליד חוות־הסוסים
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 50 | במדינה (המשך מעמוד )48 בשבת בבוקר, בראשית חודש יוני, הגי עו אלכם ושוקי לביתו של זילברמן. ערב קודם לכן, הבטיחו את פתיחתה של דלת הכניסה לבית, והחביאו במקום תיק
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 51 | ה דוז־ מויו! ניצלה מי לא מכיר את המחזאי והמשורר יותם ה ר או מיז אני משוכנעת ש מעטים מכם קראו משהו שלו, וזה כפי הנראה לא כל כך חשוב, אבל כולם שמעתם את שמו. משום
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 52 | קולנוע יומן החד שות • לפני שבוע ציין מדור זד> את ביקורו של במאי הקולנוע האמריקאי, אלן ג׳יי פאקולה, בישראל. היום הוא יכול לציין שעדיין לא ברור מדוע טרח
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 53 | אפילו להטיל ספק באושר המדומה שלו. בסרטים כמו מר קלומפף או דוקטור פולדר, קומדיות שחורות ופסימיות, מדובר בשני בורגנים שמנסים לפרוץ החוצה מן המים־ גרת הזאת,
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 54 | תירוה מנית־שאן שכבשה את ת־־א ״וצאת ן * אה שבעים ושישה הסנטימטרים 1של ורד מיארה, הם מאה שבעים ושישה סנטימטר של דינמיט. י המיטען המסוכן הזה מתפוצץ כימעט מדי ערב,
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 55 | הבעיה עם ורד היא, שגם כשאינד, רוקדת קשה מאד שלא להבחין בה. בדרך כלל היא בולטת בראש אחד מעל כולם. הראש הזה מוקף בלורית- אפרו ענקית, שגם בגובה רגיל היתה מושכת
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 56 | ורדה רו קדת (המשך מעמוד )55 ההורים לא התלהבו במייוחד מהרעיון של הקיבוץ. הם העדיפו שתמשיך את לימודיה התיכוניים בפנימיה. כחניכת השדמר־הצעיר האמינה ריימונדה שמה
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 57 | שיד־ן ר 3ע 1ר ח 01 הזיכדו! יושב־ראש הוועד המנהל של רשות־השידור, הפרופסור ראובן ירו]; ומנכ״ל הרשות יוסף* (״מומי״) לפיד, הפילו עצ מם לתוך תיסבוכת ממנה הם לא
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 58 | יום רביעי 3 1 10 ס סודות הסיקצוע ש• ,נו 0ס) .סרט חובה לילדים אוהבי וולט דיסני. הסרט מתאר את תהליכי הייצור ואת הדרך שבה מפיקים סירטי האנימציה. 6מד אד 7.00 בבית
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 59 | הנ מזוו הספר, הפך אופנתי, ולא רק עבור ה ילדים• החורף נוכל להתהדר בלבוש הזה. מכנם הסטרץ /העשוי מבד סטרץ׳ ,מתוח מהחגורה ועד לקרסול. את המתיחה משי גים בעזרת רצועה
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 60 | המחליט! (המשך מעמוד )29 תיעבו את הגוון האדום של הקומוניסטים ו״פועלי ציון שמאל״ לא פחות — ולעתים קרובות אף יותר — מאשר את הלאו מנות הרוויזיוניסטית. הברית בין
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 61 | אמנוח ציוד נלא־רוב^ -מאמר, בש״תולו ״ב־ 6באפריל , 1971 בשעה ארבע לפנות בוקר, קיבל התקף שיתוק בחצי גופו ה ימני. אחרי שבועות אחדים החל לצייר ביד שמאל, וכך צייר
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 62 | 1.3מיליון דוו ת במנה אחת -שילם על ויסב!, המיליונר החשד פילים דה־קלאוק שילם יותר ממיליון לי חתל־חוטפיו. במשך חודש ימים הפסיד 15 אלף דולה כאשר ויתד על שותפותו
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 63 | חמודת חייו ו1₪נת1 המיליונר בלילה אחד חננה שישאיר לה אותה מפני שזו מזכרת מאחותה שמתה .״אם את בטוחה שזה מאחותך שמתה אז בסדר,״ אמד טכסון ו השאיר את השרשרת על
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 64 | יש איזו צביטה בלב כששומעים וקור* אים על מפעלים כמו מרקש אנד ספנסר, ״למה אצלינו אין כזה דבר ז״ שואל הישראלי המצוי ,״למה רק לנו יש מפעלים שנסגרים או נכשלים או
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 65 | משה בכר בחברת שלוש דוגמניות שהציגו בשבוע האופנה האחרון בפני קניינים מכל רחבי העולם. דיגמי החברה זכו להתעניינות מירבית והחברה הוצפה בעשרות הזמנות מרשתות אופנה
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 66 | במדינה ם ישט ר ה אג רופי םמכד הגו ף בדואי שנחשד כהשתייכזת?כנופיית כוגבי מכוניות, עונה בכ7א ביום הרביעי לפני כשבועיים, בשעל. אחת וחצי בלילה, הבחינו שוטרים באר
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 67 | קצת משוגעים.״ איש בישראל אינו מת ייחס לסיינטולוגיה כאל דת. חנה, אשה בשלה ונאה, מתייחסת ל- סיינטולוגיה כאל דרך להגיע לתיפקוד טוב יותר בחיים. בדף מידע, המתפרסם
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 68 | 0ד ת או תפתח גוגביס? 1 בבל ב קר 750 לאתונה ומשם לכל העולם שב ת שש* חמ שי רביעי שלש׳ שני ראשון 1 831ז? בוירד 1116 \*/66 חט 5 12 13 19 2 0 2 3 24 27 2 8 פרטים
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 69 | סומן עונו הקשיש נאסו מ 3נשסה את הסונה (מימין) שנה מנו ירקות - הונו בני־מישפחתו מפני שדרשו להישאר ליד הגופה ולהזעיק את הצימר ף * ל מן עו כ ד הקשיש גסס. פניו
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 70 | מותו ש ל רו ק ל לוטו (המשך דענזוד )69 רות שהיה זקן וחולה, אחרי שהרופא ש בדק אותו החליט כי הוא מסוגל לשבת בכלא. סלמן נאלץ לשבת בכלא, כי לא היה לו הכסף לשלם את
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 71 | שנן לילדך מודעה זו: לפגיחצ״ת 1הבט שמאלה עצור ושוב שמאלה רקאסאיותנועה־עבור. ״שמאלה,ימינה,שמאלה״ התל המציל חיי ילדים. מוגש כשרות לציבור ע׳י החברה המאוחדת למזרח
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 72 | 1תמיתו! שלר׳ מילטון (המשך מעמוד )27 אני מסכימה עם הפרופסור ברונו, שה ממשלה אינה גורמת אינפלציה שכזאת בשל גרעונה — על זד. כתבתי בפעם ה קודמת. אינו אשם הכקשר
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 73 | לידיעתך, מר יייצמן, אמר הפילוסוף העתיק הרקלייטוס :״חייבים האזרחים ל הילחם על החוק כמו על החומה.״ המישפט הנ״ל מדבר בעד עצמו בכל הנוגע לרצינותו של מאבקנו — שלי
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 74 | ״ציונות !שבילי 1ה שאין ביוב בכפו שלי״ ,אומו עורו־הדין מוחמר קיואן ף ם היו זקוקים לזיק אחד של דמיון י 1כדי להיקרא בשם המשלב את כל ה מאבקים .״אבנה אל־בלד״
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 75 | 6חנ3 1־6x11 3־ 6x11ח 12 6ו־ש גרבי מכנס המעוצבות בשיא העדינות אוחסה גמישה וחיננית עם ן ןשן ן גרבוני״אומסה״תוצרת איטליה בכל החנויות בארץ היבואן: דק קובה, סל —
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 76 | פרס 1ם צינזט/״1וש וסרמן א ם שאיפתך לרזות, אך אינך מאמינה ב ״ניסים:׳ א ם חשוב לך ללמוד כיצד לשמור על גזרתך בעתיד. א ם את נרתעת (ובצדק) מזריסות חסרות תכלית,
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 77 | שוד מבונת־הבתיבה נוסח אהרון אמיר סמואד בקט המתנתקים מן המין־האנזשי עגנוןמ נג ןבאקורדיון ״ 600833 לי פ ץ כל ימי חייו שאף להיות הצבר בהתגל מותו. הוא נולד בשם
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 78 | (המשך מעמוד )77 פרקי התקצירים, תורמים רבות למיסגרת היותר ספרותית של מרסיה וקאמיה. שני הגיבורים הנתונים באודיסיאה שלהם, או כמאמר בקט :״דרו שעדיין כשרה לנסי עות
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 79 | יעד* 0 0 0 ף5!5ל אקאי רושמת כל תו ותו. אתה היודע ל1זבחין בעומק וטוהר הצליל; אינך אוהב צלילים מעורפלים; חשוב לך שהיצירה תגיע לאוזנך בצבעה המקורי; עיוות קל
העולם הזה - גליון 2200 - 31 באוקטובר 1979 - עמוד 80 | י׳ חשץ ת ש״ם31.10.1979 , מספר 2200 הממשלה נכנעה לסחיטה ש ר־ ה ח קל או ת א רי ק
חזרה לתחילת העמוד