גליון 2202

העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 1 | כ״ד חשון תש״ם14.11.1979 , ד!מחיי : 30.00ל ״י (כולל מע״מ< ראש עיריית שכם בסאם
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 2 | אלפי גברים באירופה מוכנים לשלם יותר בעד חליפות שאתה יכול לקנות בארץ חליפות בגיר לחורף 80 אופנתיים ובדיגומי פסים, אופנת בגיר הפכה משבצות או פפיטה. בשנים
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 3 | דזנ ^ ם נגלי ״העולם הזה״ ,שס־עון החדשות הישראלי. המערכת והמינהרה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 2322<>2/3/4 1(3תא־דואר 136 מען מברקים : ״עולמפרס״ .העורך הראשי:
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 4 | שהיה ?ה היה 05111:1 גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק, הקדיש כתבת־שער נירחכת — ״רצח הלורד מוין״ — ליום השנה העשירי למאורע, שחלקו רב כתדליף
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 5 | הצלחות המעופפות מסידרת הפטפונים 1־80111 ?8 את ״הצלחות המעופפות״ בסידרת הפטפונים ז5 -ק-ץ א 50״מעיפים״ המנועים החדישים מדגם -1-033( 831 וז8ס־ו )8המהוים פריצת דרך
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 6 | הענן הכבד שהיה מוכח על זכרונך ועל תקוותיך מוסר, השבוע על״ידי חווייה פשוטה, תמימה, ובלתי־צפוייה. את מוצאת עצמך בחברתם של אנשים מסוג אתר לגמרי, והם מטהרים את
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 7 | פרסום וימר י1/קבסוך איזה תענוג מצפה לך כשאתה קונה דרבי? תענוג מצופה בשוקולד תענוג נוגס וקרמלתענוג הנימוח בפה... והצימוק של הענין הצימוקים שבתוך דרבי!עד שמתחשק
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 8 | ת שבץ מכחכים העולם הז ה (המשך מעמוד )6 תודשר, האחראית לדואר, ודוברת האופו זיציה. יהויכץ, אמסטרדם, הולנד !• מליאת הבית התחתון בהולנד — ראה תמונה. 1ינ 17 סי
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 9 | ברודווי-שווה באיכותה המפורסמות ביותר בעולם סופר קינג סייז תערובת
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 10 | 8שחס _ד,ע 03/הזח מיכתב ידידות לאוייב ״לאן אנו רוצים ללכת ולאן אנו מובילים !״ ארץ הצבי, אריה לובה אליאב אחד מאבות אבותי, שהוגלה בימי הקיסר אדריאנוס, הוכרח
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 11 | אתהר 1כש חל ק מ מל1ן פאר הנואפ שר לו שבוע נופ ש בבל שנה היחידה שלך במלון מתוכננת, מעוצבת ומרוהטת ברמה בינלאומית וכוללת: אגף מנורים, אג ף שינה נסרד, מטבחון
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 12 | רשת סניפי בנק־הפועלים עומדת לרשות לקוחותינו 24 שעות מסביב לעולם. שלוחות גנק־הפועלים בחו״ל פועלות ביו־היתר, בנידיורק, לוס־אנג׳לס, לונדון, פאריס, בואנוס־איירס
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 13 | ה שבוע בנסוה ה י 2 0 מכתבים (המשך מעמוד )8 • מישרד־החינוך — בהנהלות מתעסק! • מישרד־החקלאות — בבוז שורק! מה אירע כמאה ה־ 20 כשבוע שבין ה־ 14 כנוכמכר עד ח־ 20
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 14 | תוצרת ערפת ע ם חזיות ־דוטו* 8 אתמ תי ש ה תמיםחד שי ם תמי 1980 ל ה שיג בחנויות ובם לונים
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 15 | חופי הכרך 1וסח ישראל כתבה שנייה בסידוה על המה רחש מאהו המנופים שר רשות הנמרים * מרוע מעניק שו־הההבווה גיבו להנהלת הרשות להשתקת מימצא׳ הביקורת ער גירו״ שחיתות
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 16 | בשורה טובה לחק צי ב אי ם המעולים ולמזכירות המונו״ 1ו ת באוור ח ל ־ א בי ב פרסום ,.טרגט׳ גדל ואנחנו צריכים אנשים מצויינים. תקציבא׳ ומזכירה. לכן. אם אתם באמת
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 17 | מי 1ר ח טימור: קאמבודיה בדי הצגו ת־גאלה לפשעים פוליטיים, ובכללם מעשי-שוד על רקע פוליטי והסתה לאי־ציות בצבא הפורטוגלי. שום הוכחות לא הובאו לפני הנאשמים או לפני
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 18 | 961־731 תנור החימום הני ב בחתו־ ב עול ם כול להיות בסלון שלך י ^נטמס ״ מה עו שהאת 0 /כ) תו צרת * בטיחות — א. בטחון מירבי ב רי טני ה, ל תנו ר ה טו ב ביו ת ר הודו
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 19 | 11*111114,גשום המלכה אדזבט: עדעוזה מגע כחומת ונפילתה מי שחושב כי האשה הרצה (בתמונה משמאל) היא המלכה אליזבט (הנראית עס ראש ממשלתה, מארגרט טאצ׳ר, בתמונה מימין)
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 20 | אנעויבן ב 1111ס . תנסינה גוויית ימ§נאק 1בת 50 לנסיכה גרייס ממונאקו מלאו השבוע 50 שנה. היה זה מאורע שצויין על־ידי כל המי־ומי באירופה, והזדמנות לעיתונות העולמית
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 21 | א ס זלמ׳לה: עריקה עד הקרח רקדנים סובייטיים שערקו למערב אינם דבר חדש תחת השמש, אבל אולג ולודמילח פרוטופופוב מחווים סיפור יוצא־דופן. פקיד מן המיפלגה החליט להפוך
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 22 | ״לפני 22 שנה שיכנע אותי מר זאב הרשקוביץ מבנק לאומי לחסוך 10ל״י בחודש בקופת הגמל ״עצמה״ היום אני במעט מליונר.״ מדברי לקוח־ זאב הרשקוביץ מנהל מחלקה, סניף אלנבי
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 23 | 0*111111 1שני נושאים העסיקו את הכנסת בשבוע שעבר. הנושא שנדחה בסוף, חוק ההפלות, והתיקון בחוק-היסוד, שאיפשר את מינויו של שימחה אד ליד כסגן ראש־הממשלה. ח״ב משה
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 24 | כומליטה יש חגיגה! כר מליטה סנגריה - אין מ ה להוסיף, הכל כבר בפנים. כר מליטה סנגריה - מתחרהבה צל ח ה מז ה 10 שנים בסנגריות הספרדיות ברחבי העולם, עשוייה מ מי ט ב
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 25 | ( 8אורחים שבאו למיסעדה הסינית של רפי שאולי הופ תעו לראות, בי מנהלת אותה נאווה פורש־לוין, חברתו הצמודה של הבום .׳נאווה היא בעצם ציירת, אך מאז נפרדה מבעלה,
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 26 | מוראל מ כני ס ה או תך לעידו ה עו צמה עם ר מ קול חדיש ויוצא דו פן- - 14 205ה מ שלי םאת סדרת הרמ קולי םהמק צו עיי ם של מוראל /301/303/309/311ק_וועו ואוקטב־.3 בכל
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 27 | תוכנית-וזתנחלות המתפרסמת בעיתונות, משכנעת את האוכלוסיד, שעליה להיאבק על עצם חייה. אילו היו בעלי־שכם זקוקים ל בית־ספר למרד, למרות אלפי שנות ניסיונם, הרי
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 28 | ואש עיריית שנם מתאו באון]׳ צוות מהלו השיחה שהסעיוה נשים בוסת שכם ידועה כעיר בעלת מנהיגות דתית חזקה. מעטים האירועים שבהם רש־תתפות נשים. במפגש ההזדהות של
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 29 | התלוננתי על ההתייחסות השלילית של שילטונות־הצבא לשירותים העירוניים. אחרי שסיימתי את הנושאים הללו, פנה אלי מר מט ושאל אותי אם יש לי טענות נוספות. התחלתי לדבר על
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 30 | ותר כח,יותר חידוש ב שואב האבק החד ש של שרס עם המנגנון החדיש מ 8£1¥10\/£ז 8ט ם לסילוק אוטומט• של האבק מהמסנן וממערב עוצמה־ -8 0 0 לפעולה מו שלמת *מיכל אבק
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 31 | שני השגרירים חלוקים ביניהם הן ביחס לקו ההסברה באדצות־הברית והן באופן התגובות כלפי ממשלת ארצות־הברית על עמדות שהיא נוקטת בפומבי, בעיקר ביחס לאש״ף. עד כה נהנה
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 32 | 30 דה׳ נג ד ישראל ב אר צו ת ^ ה ברי ת תשקיף תמיר ה יח ל ה צבי ע בונד מייד אחרי ההצבעה ערד שר-המישפטים, שמואל תמיר, שיחות עם אישים בכירים בליכוד, וחזר עד הצעתו
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 33 | במדינה הע זוועה בטהראן גם אידו היה השאה ״אייכמן ש 7איראן״ — מיצוות התרבות חשובות מתאוות הגקם יש מיצוות שהשתרשו כל־כך עמוק ב קרקע התרבות האנושית, עד כי הן נר
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 34 | ׳ב מדינ ה (המשך מעמוד )34 כל אלה, פי ארבעה ממיספר הנוכחים בכנס בית־ברל הראשון שנערך לפני כ שלושה חודשים, ישבו והאזינו להרצאות של ראש עיריית צפת, אהרון נחמיאס,
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 35 | גלל קריינית־ אלה הביאו לפרשת המיסמך המיסמך, אם יש בכלל מיסמך כזה, היא שלא הפלתי לרעה אנשים הידועים כשמא לנים׳ ביניהם רזי ברקאי. להפך, קידמתי אותם בעבודה.״
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 36 | במדינה בנ ס ח כישדון וע1מ> תיקו המכבש הכביר פעד כדי רחמים — אף ההצעה לאסור את החסרות הופדה הגבר גבה־הקומד. נתקבל בתרועה גדולה. רעמי־צחוק, קריאות־ביניים עוקצנ
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 37 | הסיסקה שהגווס והסמיק מבושר סכומים של עשרות מיליוני ל״י, שקיבל מהתעשייה־האווירית. לפרשה יהיו ודאי הדים רבים והיא עלולה להעמיד במצב עדין את המנכ״ל ה חדש של
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 38 | אבל ברגע שבו הסתיים המיבצע, ש׳ זכה בהצלחה אדירה, נשכח חלקו של איי בי נתן בכל העניין. דאגה אחת היסה בריבו שר מננ״ד רשות השידוד רגב״ השואה בקמבודיה : שא״ב׳ נחו
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 39 | אבנת 1קרמרן1שי־פרין 1נעמן גרבי המכנס אנרג׳י הם כמו עוד זוג רגליים. גרבי המכנס אנרג׳י עשויים מחוטי לייקרה, בעלי תכונה אלסטית מיוחדת. הם מעסים את רגלייך באופן
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 40 | אומן־הסריג הוא תופס אותך על חם... בקו אפנתי וחמימות מלטפת העומדים בפני כל תהפוכות האפנה ומזג האוויר. הוא תופס אותך על חם... במבחר הססגוני של סריגי הצמר
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 41 |
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 42 | קנ ר אי םלח סנבה -פ י -צבע 1יו סלהית רנננ ת פי -ד בקרה מושלמת חדות הצבע סאבא טובה פי צבע ב״סאבא סובה פי צבע״ מו תקני ם מעגלי הגנה ובקרה רבים ומשוכללים: בקרת
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 43 | ח תונ ה אופרי 1ד 1ה )? לא הולך לה לבחורה הזאת, למרות ש הים היה צריך לברך אותה בכל טוב. אני מתכוונת למי שהיתה קריינית ה ספורט בטלוויזיה, רחלי חיים, הצעירה
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 44 | ואתהיתחמלבח־ת! (המשך מעמוד )29 אנגלית ידיעה שאני אמרתי לאלוף מט כי יש הצדקה מסויימת לפעילויות הבל ניות. אני משוכנע במאת האחוזים שכל העניין סודר עוד לפני
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 45 | וניד צא רטילוזמה 1גו עווני החושות בטווחיה ומצא עצמו בקרב נגד הממונים עליו ונאלץ לסגת אתה לא כפוף לוועד.״ יבין הבטיח לבדוק את הנושא, אך לא העביר את הרשימה. עוד
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 46 | יוסי רוזנפלד הכיר את המבריחים של מטולה ־ ועל כך שילם בחייו מטווה נזרנו הפווווו *ץ טולה, הפכה לעיר רדופת־פחדים, י החל מהיום החמישי בשבוע שעבר. כל מכונית
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 47 | לווייתן. אחר כך, בעת שלשניים נערך מישפט פלילי בעוון הברחות, התברר כי הסטייקיה ותחנת־הדלק היו לגבי שני עבריינים אלה בחזקת ״כסף קטן״ ושימשו רק ככיסוי להברחות
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 48 | במדינה האם ותן שמואל נראם ו־שווו מסנית נמתנה רוו ג תניח שוד תגני, העונות אצלו נא״ות־ם ודות (המשך מעמוד )36 נוצל לצורך חיסול חשבונות עם הרב שאולזון. הוא שוכפל
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 49 | סדר היום, ונוהג שאין דנים בעניינו של חבר הנהלה שלא בפניו. אולם, למעשה, ביטאה החלטה זו יותר מכל את הפיחות שחל במעמדו של לורנץ בתיך מיפלגתו. פרט לאנשי סיעת ציות
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 50 | ידידים יקרים, בעוד שבוע וחצי תיערך ועידת״הייסוד של תנועת־של״י המאוחדת. באותו יום תחדל מלהתקיים תנועת העולם הזה — כוח חדש, וכמוה כל שאר התנועות והקבוצות שהקימו
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 51 | איך}{נד סו שר סגויושב־ואש אגך השינון במועצת עיו״ת תר־&ביב ויוה בשינה שטעו למכוני שסטה השני נחחת חו ¥וג צעיר אינו נזקק כיום לאבא מיל- י יונר כדי להגיע לדירה
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 52 | חופי הכרך (המשך מעמוד )15 תחת מישקל המכולות. הרשות החליטה מייד על בניית 150 מטרים נוספים של רציף על פי שיטה זו. שני הפרוייקטים אושרו על־ידי הממשלה. צרותיו של
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 53 | טורין בידו הוא פנה ישירות לשר־התחבו־רה, חיים לנדאו, גולל בפניו את פרטי הפרשה. בהתערבותו של שר־התחבורה בוטלו להלכה פיטוריו של שטרום. הוא הופגש עם המנכ״ל ושטח
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 54 | קולנוע סרט , שיער הרצון להתעסק עם שיער כיראה מסוכן למדי: המחזמר, שהיה לפני כעשר שנים הימנון דור־המחאה וכבש את הקהל בסערה, הוצג כימעט בכל מקום בעולם. בעיני
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 55 | ההופעה המחודשת של שיער לפני שבתיים בברודווי. כמוה גם דורסי רייט, המשי, שזכור אולי לחלק מן הצופים כמנהיג ״חבורת הלוחמים״ שנהרג בתחילת אותו הסרט. מורלי
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 56 | רהיטי בל גיל חלק בשמחה. שולחנות כתיבה בדגמים שונים: על רגל, בין ארוניות, שולחנות כפולים וכולם עם מגירות רבות תכולה. כל פריט ניתן לה שגה בחמישה צבעים מרהיבים:
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 57 | שיחו־ועץ ס ת רי ם אתת הדמויות המוזרות ביותר המסתו בבות במסדרונות רשות־השידור היא היו־עץ־המיוחד של המנכ״ל אורי אבנר. אבנר, המגיע כל בוקר לעבודה במונית המשולמת
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 58 | ידי מדע הרפואה. הסרט התי עודי המצויין, המזעזע בתמו נותיו, מותה של מחלה, מתאר את תולדות האבעבועות ה שחורות ואת המילחמה שהכ ריזו עליה הרופאים, עד הב־סתה. רביעי 6
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 59 | מצלמה על־קולית-לפיתוח נין־רגע פולארויד צועדת עוד צעד אחד קדימה ומציגה את פולארויד סונאר־המצלמה עם כיוון מרחק אוטומטי. כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על הדק- המצלמה.
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 60 | אפטר שייב טוב לא צריך לעלות יותר מאקוה ולוה במדינה (המשך מעמוד )50 תייגויות כפולות ומכופלות. לא כל צעקה של דעת־הקהל בעולם הנאור היא אכן כצעקתה.״ נפשם שד קטנים.
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 61 | ג ^יו! ^זנ\ 05 הגזח וזי כי דו ס לי ס חוחו? (בהרכב) אילו נ ־ יצחש תו ר י י >; 1959ו3054877 7״ 1 קריר. ארבע 32/13 מכסי ו גצעצי רנאעם חנ״ל סואמס בז ח כלוולו : א.
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 62 | במדינה (המשך מעמוד )60 כל נסיעה לחוץ־לארץ אפופה הילה של זוהר, והלהיטות לראות עולם הביאה ללהקות ריקודי־העם את מיטב הרקדנים של ישראל. כבר אז ידע גדליהו שיבה,
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 63 | עסקים מיסחרי על תעודה מקומית היא עניין אחד, בעוד שהדפסת סמל כזה על תעודה ממלכתית היא עניין שונה לחלוטין. וול־פוביץ, שחשש לסיבוך בנושא זה עם מיש- רד־החינוך,
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 64 | במדינה בבל בקר ־750 לאתונה 1מ שם לכל ה*711/ם שבת 531 ששי חמשירביעי שלש׳ שגי ראשון 6ט! חס^ חט5 ;ז=ז טורד 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 65 | שימשו הדו וחשד נגניבת 20 מיליון דירות!?הסונסת היהודית ₪רשוו הקרימה. האם ושאי סניגורו לחקור את נציג המישטוה? שובט־השלו אמו לא, או שופט מחוז־ אמו כן. האס מותו
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 66 | ך* אם השלום המתקרב הביא לישראל י י את הסנוניות הראשונות של המאפיה הבינלאומית? שאלה זו התעוררה השבוע אגב אורחה, במישפטם של האחים דורון. עד־התביעה הראשי במישפט
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 67 | שימי יך׳ בתוך ידך שימי א ת קרם הידיים החדש ״ידי״ בתוך ידך ...ותרגישי מיד בהבדל. זהו קרם טיפוח הנספג בתוך ידייך טוב יותר מכל קרם אחר. הניחוח — נעים ועדין
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 68 | מישור ואשיהממשלה מפיץ בשרם חומו־תעמולה בסיגנון אנטישמי מובהק, המזכיר יי* שצפו מיליוני בני־אדם במירקעי ״ הטלוויזיה בשלושת המנהיגים שהת־חבקו על מידשאות
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 69 | סגנות של..שטיומר־ !08־ז16ח\ /ץ ו *0 8 1ץ8169׳! 31כ31׳ו\61:/־7116 3601 3א 1-10* 6 1 1ץ 8 ״ 0ל.,8.ז 0וז\^,ז 5וג!1ו: מדינות ערביות. זהו סיפור על המאבק המתמשך לחסל
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 70 | במדינה פקח עיני ,. ואוזניים ! בולם מבטיחים לו בחצי חינם... בדוק אצל בולם נ״בוא אלינו• מצפה לך הפתעה נעימת. המבחר הגדול והמרשים של־ •טלויזיות צבעוניות •הערבות
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 71 | לאור מהדורה עברית של הספר. כך העלו העותקים הבודדים בשפת אידיש אבק על מדפיהם של כמה סיפריות וארכיונים סגו רים לקהל• . החודש זכה הספר לראות אור בעברית, בהוצאה
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 72 | לשכת הפרסום הממ שלתית • ג. שגיא • צילום: איתמר העולם הזה
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 73 | א מנו ת י תערובות נחגגות רועוד־ם גלריה גבעון התל־אביבית, חפכד, מיקד־שם של אוהבי הנוסטלגיה. תערוכת ציורי גגות ורחובות ירושלים של הצייר איבן שוובל היא נדבך נוסף
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 74 | ז־קטים בעיקבחז האינפלציה כיצד להתלבש על פי צדד,אופנה בימים אלה של אינפלציה דוהרת? אני מקווה שלא נצטרך לחזור לימי המנדט, כשד,של״ טונות חילקו לאזרחים תלושים
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 75 | 3 ^!66־6x11 3־ 6x11ח 12 0 6ו=ו ^ 1 5נ = נרב מכנם המעוצבות בשיא העדינות או מםה גמישה וחיננית עם 1=31^ 1^ 1=4 111111 גרבוני ״אומסה״ תוצרת איטליה בכו החנויות בארץ
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 76 | קפטן ג׳״ מ ס קוק וספינתו ״ראזולושן בני תקופתו של קפטן ג׳יי מ ס קוק 1728-1779 תיארו אותו ׳׳הימאי האנגלי הגדול ביותר שגדעה בריטניה מעודה״ ,ולא לחינם; קפטן קוק
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 77 | ח״נ ביאליק,. :בלע החידו״ם של דן בן־אמוץ להפ 1ך הי שימון לנצח את הדתר 1עתדור המעוזים״ ״שתי ג ד 1תלמנצררה ״ משוררגרועלמתרגם בי 11ו י עדות שיר הלל כותב שורות אלד,
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 78 | 1מ ר עול *1יר (המשך מעמוד )77 אני אוהב את איציק כן־נר, את א.כ. יהושוע וסיפור אחד או שניים של כמזכים אחרים, אכל לא אליחם אני מתכוון. אני מתכוון לכלונים נפוחים
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 79 | ה תי כון, בנו ר כז האר׳\, ע ל חו ף ב ב תי בעל תר ע׳ \ ו ג גו תרעס .. סרסו אד• מור עיצוב מנתם רגב ו!וםה בי ת ו!ולך. פואבלו אססניול פואבלואספניול-הכפר הטיפוסי
העולם הזה - גליון 2202 - 14 בנובמבר 1979 - עמוד 80 |
חזרה לתחילת העמוד