גליון 2203

העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 2 | ״אני לא יכול לסמוך על ניסים. אני סומך רק על .״504173 ״כשיש לך בבוקר פגישה בירושלים. בצהריים בתל־אביב ואחר הצהריים בפ״ת. אתה לא יכול לסמוך על גיסים. ־־אני סומך
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 3 | ,,העולם הזה״ ,שכדעה החדשות הישראלי * המערכת וחסינחלזז: תל־כע״מ י מודפס כ״חדסוס החדש׳׳ כע״ס, תל־אכיב, רחוב כן אכיר, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר • 136
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 4 | זה היה הוווו9ה הזה שהיה גיליון ״העולם הזה׳׳ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הציג את ״התוכנית הסודית החדשה של בן־גוריון״ ,וכה גילויים על המאכל, העומד להתחולל
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 5 | למבקשים את הטוב
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 6 | המטע לא יתבטל, ואם יתבטל — תבוא במקומו הבטחת קוסמת. עיסקה גדולה אותה החלטת לבצע, תצא סוף־סוף לפועל. היא גם תישא רווחים גדולים. נסח להשתמש ב- ( 1 11ה בסף
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 7 | הצעה יוצאת מן הכלל לקפה יוצא מן הכלל ! הקפה הנפלא של עלית באריזת הואקום בת 500 גר׳ יחד עם מתקן פילטר לספל קפה משובח (• 00 ^ 660131401ק) 1011 וכל זה במחיר של
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 8 | 1 1 *1 1 1י\ הווו*! ה 1ה מכתבים 2203 (המשך מעמוד )6 ראל. שבן, ככלות הכל, אם רצוננו להשיג שלום באיזור, חייבים יושביו להתקרב אלה אל אלה כידידים וכאחים ולא כאוי
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 9 | סוס די ר יעלן
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 10 | * שחס• חסונסד״זה פלסטיני באח1י ישראלים הנאום הבא של הפרופסור הפלסטיני הנודע נישא במושב־הפתיחה של סימפוזיון ״ניו־אאוט־לוק״ בוושינגטון. בעיתוני־ישראל הוגדר בנאום
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 11 | נפם קרית שמונה ם־־־זנהריה נ = ם ע כו ! הנקרית מוצקין — 1וכםםכ 1נפם היפה כפם טבריה נצרת עלית עפולה נ ם הדרה םנפם נתניה כפם! כפר סבא כפם רעננה כ ם הרצליה
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 12 | מביא אליך את הטעם הצעיר של אופנת אירופה. בקומה רא שונה, ליד מח׳ אופג ת נשים פתחנו עבורך בוטיק חדש: קלאב - 1הבוטיק ל אופנ ה צעירה. קלאב 1מביא אליך מבחר מרהיב של
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 13 | העולם הזה 2203 הדג שת הכ ת פיי ם בכריות חזר ה ל או פנ ה ב קל א ב 1 מבחרמר הי בשל ד ג מי חליפו ת כתפיים .מודגשות קטע מחליפת Iה מכנ סיי ם /המ תכווצו ת ! /מ תח ת
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 14 | (המשך מעמוד )10 הח״כים גלאס ומלמד — לדחות על הסף את ההזמנה להשתתף בכנס. הח״כים היוניים של העבודה, מפ״ם, ש״י ור״ץ הבטיחו אמנם את בואם, ובכמה מיקרים, כמו מיקרהו
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 15 | ה שבו עבמאה הי 2 0 מה אירע כמאה ה־ 20 בשבוע שכין ה־ 21 בנובמבר עד ה־ 27 בנו־כמכר? כמדור זה סוקר ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו כ־ 78 השנים הקודמות כשבוע
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 16 | ל * רי 4רי־ ׳0 אינך צייד להיות משקיע מבריק כדי להעריך שאגאל בזהב. גודל מפעי יצירת מארק שאגאל, זהב וכסח-שלושה ערכים חסינים ככל מקום ובכל עת. תסכים כי ההשקעה
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 17 | זנטא13 11 ^ 0 1ל תון־ ? :א ט, דוהמק 1111ת 3א: 0
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 18 | 1ז 111וויו 471 בוק שיש בסיזוה המנתחת את חובב השיננה בנר תחומי החיים ואת ((קורות הכוח שרה פשרה הטריטוריאלית נוסח אלון. המחליטנים, ברובם המכריע, הם אשכנזים
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 19 | חוור 4010 של אס תור מופ על או טו מ טי ת, מב של,אופה ואולה, סב ה אוטומט ואפילו מ תו סהמע ל ב חיר תו 3דגמי ם שולם בארבעה צ ב עי ם: חום מקרר, דו ירו ק,דו חו ם,דו
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 20 | העיתונות: א ו ״ ב ־ המדי 1המם׳ ״אם גולדה מאיר ואינדירה גאנדי מהוות דוגמה לשילטון הנשים, אני מעדיף ראש־ממשלה גבר׳״ כתב פרשנו המדיני של גארדיין, פיטר ג׳נקינם,
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 21 | אנרגי מאז שהומצאו הגרביים, לא המציאו משהו כל כך חשוב לרגליים: אנרג׳י של גבור. יש! הס כאן! גרבי המכנס החדשים של גבור: אנרג׳י. גרבי מכנס, המעסיס את הרגליים במשך
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 22 | 11*111111ב111 אודאנה פאלאצ״ :הגבר שהיה לספר וב־מנו אוריאנה פאלאצ׳י, העיתונאית המפורסמת ביותר בעולם, היא היום גם אשה עשירה, אם כי לא בהכרח מאושרת. מי שהביא לה
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 23 | אנ שי ם ב ענני ם גינתר זכס: נער הזוהר נרגע והתמסד לא ברור במה עוסק נער־השעשועים הגרמני גינתר זכס, אך עובדה היא שכל אימת שמצלמים אותו הוא עוסק בחופשה. עד היום
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 24 | נואזע סינאטות: אין רששו ער שרוסיבית פראנק סינאטרו! ידוע כאדם בעל מזג מפתיע: הוא יכול להיות נדיב ונוח לבריות החביבות עליו, ושונה לבלי הכר כשאין רצונו בכך. מי
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 25 | 961 £017.־131 תם דהדדמזם הטוב ביוחו־בעוד להיות בסלון שלך /\ X £ס011£ מ ה עו שהאת \ 0 8 £ 0 ,תו צרת ב רי טני ה, ל תנו ר ה טו ב ביו ת ר בעול ם? הכל: * יעילות —
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 26 | אגשים ! רווני ירקוני, ה־ 21 של הזמרת יפה ירקו ני, העובדת באחד המוסדות בתה בת הישראליים בניו־יורק, היתה קורבן להתקפה של שודד. ב־צהרי היום, מול מלון לכסינג־טון
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 27 | מדוע מגדל יהודה ברקן זקן כרמליטה יש חגיגה! ומדוע חש סגן מנקד גלי־צודל ברע מון עבד לפני כמה שנים ב ידיעות אחרונות. עכשיו פנה אליו האקס־בוס וביקש ממנו שיואיל
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 28 | גאל חומדס:!, פירק׳ טימטום ומולדת ה סיו ד רו ס מדברים על הסינדרום הסיני! אותו פיצוץ אטומי שיפרק את. העולם מכל מקום שהוא ועד סין. אנרגיה אטומית זה פסול! זאת
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 29 | עץ הביטוח העץ שאינו ודע שלכת ענפי הביטוח:ביטוח חיים, ביטוח רפואי היום תכיר את עץ הביטוח. עץ שצמיחתו אינה פוסקת אף לא ליום אחד; אישי, ביטוח נוסעים לחו״ל, ביטוח
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 30 | המדיניות של הממשלה בשטחים המוחזק, אינה מטורפת יש שיטה בטירוף -ובאן היא מחגלה לראשונה ההחלטה ה סידי ת ף* מתח 4אודם־ הישיבות גבר. י 1הקצינים דיברו ביניהם בקול
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 31 | מבמה מקומות אפשר לפרחו לביתר מלבד דל ת הכעסה? היום או מחר עלולים לפרוץ לביתך או לעסקך. אינך יכול לדעת אם הפריצה תבוצע דרך המרפסת, החלון, הגג או הקיר. מקרים
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 32 | והבירה מאת יג אלל בי ב החוטית שד הווביץ: מיתון, אבטלה האשראי שיחות של שר־האוצר יגאל הורביץ עם מועמדים לתפקידים בכירים באוצר הבהירו את תוכניתו הכלכלית. בכוונתו
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 33 | :בר ביון העתיקה תפסה המוסיקה מקום ראשון במעלה לצד אימוני הספורט. אפלטון בספרו ״המדינה״ מדגיש, שבריאות הגוף שלוות הנפש־ נקנים בעת ובעונה אחת ע״י מוסיקה
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 34 | פורשי המיפלגה, שהצטרפו לתנועת־התחיה, ואף לתמיכת גוש־אמונים בתנועה. דטייף ־ ה שגר־ר המצר בי שראל אחמד עבד־אלי־לטיף, ראש המישלהת המצרית לוועדה הטכנית לשיחות
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 35 | ידלין, שהוא חבר קיבוץ חצרים, ירה את היריה הראשונה במזכירות איחוד הקבוצות והקיבוצים, כשתקף בחריפות רבה את הנהגת האיחוד. הלוו אה ג דו ד ה לאלעד סלד צפוי שחרור
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 36 | כפית מזון מ ל כו ת לכל אחדמ בני ה מ שפ חהלה רג שהמ צוינ ת, הרג שה של ב רי או ת ומרץ לצעיר, ל מ בוג ר ולק שי ש. מזון מל כו ת מ כי ל כ מויו ת ג דו לו ת של חו
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 37 | הנדון לות כנדה. הסטודנטים יתסיסו את האוכלוסיה כולה. ״יהיו שביתות, הפגנות, מהומות. יניסו דגלים פלסטיניים. אני רוצה שיהיו הר בה דגלים פלסטיניים.״ הוא פנה אל ה
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 38 | למעשה, אין זה רכוש ממשלתי. זוהי הרזרווה הקרקעית של האוכלוסיה החיה בגדה המערבית. היא נשארה בידי השיל־טון כפיקדון, עד להקצאתו הסופית. אדמה זו דרושה לגידול הערים
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 39 | במדינה העם ש, וו, ון מתחת דגשז־ אין הפלייה אצל הורביץ: הסובסידיות יקוצצו גם 7מי?יו:רימ וגם 7מיקרי־0עד בדיחה צרפתית ישנה אומרת, שקיים שיוויון גמור בין עניים
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 40 | שבע שנים בארץ. לבני־הזוג בת נשואה ובן המשרת בצה״ל. לגיבעון הגיעו עם היווסדה, לפני שנתיים. לפני כן התגוררו בדירה מרווחת בגיבעה הצרפתית בירוש לים, שאותה השכירו
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 41 | מסח ^ ם תבחרו להילחם בהם בבוקר — הם יטבחו אתכם, אם תיבחרו להתחבא מפניהם — הם ימצאו אתכם, אך אם תיבחרו לקחת את ניצחונם מ ידיהם — הם יזכרו אתכם!׳׳ קולו של אלעזר
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 42 | סר ת על גיבעה סמוכה ע מצדה האמיתית (מימין, למעלה) הוקמה וכי המצלמה תנוע מפניו אל פני בת־זוגו, כשאל תוך התמונה יוכנסו פניהם של ה- אחרים. הכל כיד הטכניקה
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 43 | ן מוות ב שביל ה 1חש 9 6 (המוסך מעמוד )41 חדות שאיפיינו תפקד. קשת־עורף זאת: ״אילו ידענו מראש מה עומד לפנינו, היינו מכינים את ההפקה בשטח שנה וחצי לפני תחילתה,
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 44 | מלכה, טלי בת דד , 17 וחצי ותה בת ה־ 16 וחצי התעוררו בחדד־השינה שלהן לשמע הצעקות שהגיעו מהחצר. הם לא הבינו בדיוק מה מתרחש. גם שכנים אח רים בבניין התעוררו. אבל
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 45 | המאפיה היסוהודיח ך ותרות העיתונים בלוס-אנג׳לס, רשתות־הטלוויזיה מארציות ותחנות־הרדיו חזרו על־כך ללא הפסק: המאפיה הישראלית היכתה שוב, שחטה שני בני־אדם במיסגרת
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 46 | בקדיפו דניה זיל, ועליו לטוס לשם בדחיפות. הוא הפ קיד את דרכונו, ולפני שהספיק לבוא לקחתו, נעצר. מניוון שהיה לו רק הדרכון הישראלי, לא יכול היה לברוח בדרכים
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 47 | בית־המישנט •צא לשדה כדי לבדוק 11X111 *1111 עורכת־הדין עדנה ארבל היתה פעילה מאד בישיבה של בית־המישפט, 1111-411111 שנערכה בשדה, מול ביתם של קברניט אל-על עקיבא
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 48 | במדינה (המשך מעמוד )38 על הפרק עמדה השאלה: האם מותר לחבר־כנסת בפרט, ולאיש־ציבור בכלל, לגבות שכר של אלפי דולרים (או מאות אלפי לירות) עבור הרצאה בקהילה יהו דית
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 49 | סי פו ר יש חתיכות המסתובבות שנים בתל- אביב ולא מצליחות למצוא לעצמן מישהו שיחמם להן את הלב. אך יש גם חתיכות שהמזל מאיר להן פנים. אחת כזו היא הזמרת הכושית הדיאט
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 50 | במדינה (המשך מעמוד )46 לפני מתן גזר־הדין, אמר הרופא יליד אלג׳יר, כי הוא חי את השואה, וסימון הכתבה, היה כמו זה של השטירמר הנא צי, ושהרב לווינגר תואר שם בצורה גז
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 51 | ו אזהרה ד! לאחרונה נמכרים בחנויות ביחד ובבוטיקים מוצרים מאיכות נמוכה הנושאים את השם או הסימו ״פיודוצ׳י(0001ז0־ף!).מוצרים אלו הינם חיקויים זולים ומזוייפים.
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 52 | האוצר, התעשייה והמיסחר, בכל הנוגע לכלכלה הישראלית. הבנק שלך אינו רק בנק, הוא גם הכל. עוצמתם הכבירה של הבנקים כישראל כאה להם כדיוק משום שאינם עוסקים בבנקאות
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 53 | קולנוע סרטים לקדאח המחעה פיטר בוגדאנוביץ׳ ידוע בעולם הקול נוע כמי שעושה ״סרטים כמו כמו הוארד הוקס (נזה קרה דוק) או ברוח הסרט האילם (ניקלאודיאון) או על ג׳ון
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 54 | את אשליותיו לעליונות מתנפצות מול עולם המיזרח החתום בפניו. תמונה תמ ציתית ומשכנעת של התפוררות האימפריה הבריטית, יוצרת קבוצת האנגלים המש תכרים מדי יום במועדון,
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 55 | מדו ע הארכיטקטים קוני רהיטי דוקא בבית מ ר סי כי דווקא הארכיטקטים יודעים, שהכל מתחיל בחדר כי כל ארכיטקט מנוסה יודע עובדה פשוטה: בבית מרס השינה, רום ״מוצלח״ —
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 56 | שידור־הטלוז־ו־ה גורמת דאינפלציר. ויכוח פרץ בין מנכ״ל רשות־השיז־ור, יוסף (״טומי״) לפיד, לבין הכתבים ה כלכליים של הטלוויזיה, אלישע שפי־גלמן ואליעזר (״גיזר״)
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 57 | 1רביעי • יש לי שאלה (.)7.00 21 . 11 • מגזין לנוער (.)0.32 עפעף טווד מביאה שני נוש אים מרכזיים בתוכנית המיוחדת שלה. האחד: הדרכה ל ילדים כיצד לבנות תיבת־דו־אד,
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 58 | עם חזיות זוטט 8 את מדגישה דגמים חד שים דגמי 1980 לה שיג בחנויות ובם לונים המובחרים תו צר ת ערפ
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 59 | במדינה ק*?#יה 06ו*ות/ס/ה6#סהה (המשך מעמוד )49 בריכות סולאריות על גגותיהם, כדי ש יעמדו לרשותם מקורות אנרגיה עצמ איים לאספקת חום. מרבו החיווי עוקב גם מקרוב אחרי
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 60 | אל-על בתימהון. בעודם עסוקים בעבודתם לא הבחינו באיש הקטן שטיפס על המיזרקד. והיה ניצב ומקרצף את הזכוכית הירקרקה בציפורניו. ״תיסלח לי,״ פנה אחד הפועלים אל האיש
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 61 | ציפעץ בכל הארץ כ פו־ בן ט תן לה^וי^: ספרי1זז*,.ר 1כ ח ,/׳מידות, בונ טו ת*^ ,ו>*ח>עת,פס^ות ופע די רי ע פ פז פ ע עיפו¥8 פוגוח במזגש פ ר סו ם זיו /מאגגר פי ק
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 62 | המחליט! (המשך מעמוד )51 הכללית. תחילה סבל הבנק ממשברים וגד הפסדים, אך מילחמת־העולם השנייה הע ניקה לו תנוסה, כמו לכל הבנקים האח רים בארץ. באותה תקופה, ב־ 1942
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 63 | תאם ייתכן שאדם יורשע:נרצח בכל הערכאות המישפטיות - אתרנו כחף מפשע? סרחה עעות 111)01 שוס האיש פינחס (״פילצ׳י״) צבאג, כפי שנראה בעת שנאשם ברצח שלום (,סלים״) דבי.
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 64 | ציור של הצייר מנחם גפן, שפורסם לפני שתיס! * 1111ן!, עשרה שנים בעיתון חיילי צה״ל במחנה, שבו משחזר גפן את סיפורה של ברתה דבי, כיצד מצאה את בעלה בדירתם מתבוסס
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 65 | סליווה, טעות במאסר־ עו ל ם (המשך מעמוד )64 נפתלי, שלא קרא את פסק־הדין מעולם, ניידהם כאשר גילה כי עדותו היתד, הגורם העיקרי להרשעתו של פינחס ברצח. כאשר נתבקש
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 66 | כסו שהגדולים אוהבים. בקולקציית החורף של אבילי תמצאו השנה את כל מה שהקטנים והגדולים אוהבי.. הרכות הנשית,הצבעים האופנתיים, הגזרות המשגעות ו־־הגברברים־י הקטנים...
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 67 |
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 68 | ..אבשר לחיות טוב וללא הגבחת גם אם מהברים התסו לב בגיד צעיו!״א1ו7רת וב־סו־ן שואלה, בת ,34 שנתיים אתרי ההתקף ^ ששוחררה מיחידודהלב אמר לה * הרופא :״תראי ...את
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 69 | 1 0דח־1ח ע התקף־לב (המשך מעמוד )67 צבא !״ היא מספרת. ושוב, הרבה עבודה והרבה מרץ. לא תמיד הקשרים רגועים, הרבה פעמים יש חיכוכים .״יש לה אוב ססיה לשלמות והיא לא
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 70 | שאני משחקת עם עצמי, שהפחד שלי להודות במחלה טפשי מדי, ושההצגות שלי אווילות.״ ושוב, היא לא עזרה לעצמה. חברה טובה שלה ראתה שהמצב מחמיר והולך, כשהבחינה שישראלה
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 71 | הפרוטוקולים של זיק1י ערב 2 מנגנון־סתוומורה שר!ניעוווו ואש־הממשרה מפיץ בין היהודים חומו;נגד משוב׳ הנשיא קאוטר ום וען שהערבים הנו אותם ^ בית הלכן נשטף בנוזל שחור
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 72 | ן׳ | 1 1 1י1יי י 1 1 11 1 1 1היא הקריקטורה הזו, המתארת את הבנקאי ההיודי רוטשילד, חובק ייייי עולם ומלואו בידיו המיפלצתיות. האנטי־שמים עשו שימוש רב בתעמולתם
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 73 | הפותטוקול־ם (המשך מעמוד )71 המעיטו בערכה, הפכו, בסופו של דבר, לכוח מניע רב־עוצמה לאותן פעילויות עצמן שאת קיומן הכחישו בפומבי מכל וכל. דוגמה לכך משמש ג׳ראלד
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 74 | גיל ,19 ועד גיל 26 כבר היתה אם לאר- בעת ילדים, מלבד תינוקת שנפטרה בגיל חודשיים, בתאונה, מאורע שהיה ללוסי ״מעשה ידם של השדים״ .זמן קצר אחרי לידת הילד הרביעי,
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 75 | גורם ההפתעה בחשיפת הדגל השנה היא השנה שתהיה זכורה לטוב לכל אוהבי השסע בחצאית. אם תיתקלו בגברת המתלבשת בהתאם לכללי האופנה האחרונה, תראו בוודאי גברת בעלת מראה
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 76 | לחופש נולדתי! הזמנים השתנו. איזו נערה היתה מעלה בדעתה לעשות פעם מה שאני עושה בימי המחזור החודשי שלי? אני רוכבת, שוחה ורוקדת בחופשיות וללא דאגה. הכל בזכות טמפון
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 77 | המיר שם ל מ סיב ה מו צלחת- מו צל ח ת !!! פטיפון א0110ק4 טייפ-דק קסטות ם1 0 1 -3x 110<0 3035א טיים־דק קסטות דגם־350־.ונ< א.1.0ו0ק* 4 דגם־5ב־ם** 0 המוסיקה רועמת
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 78 | מבחר הספרות העברית האלמונית *ר הפלונטר הבינוני של איריס מרדוך ^ שיעור־מולדת של הראובני ^ חישוף מחקרו לשירי ״ונתן רטוש ^גי מאה ל הולד ת י. קורציאק עה, שציבור
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 79 | 1מר וו 1ל נייר־ (המשך מעמוד )77 של 13 משוררים, ביניהם: חיים נחסן ביאליק, שאוד טשרניחובפקי, או רי צבי גרינברג, אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן, לאה גמלדכרג, יונתן
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 80 | פרומעז גבינת עיזים כמו פעם - כלילת שומן. עשויה מחלב עיזים מפוס טר, המיוחד בטיבו ובטעמו. מ ת אי מה הן למריחה והן לחיתוך. גבע גבינה ק שה שמנה בטעם הולנדי. מ מ שפ
העולם הזה - גליון 2203 - 21 בנובמבר 1979 - עמוד 81 | א׳ כסלו תש״ם21.11.1979 , מספר 2203 80 עשדיס שגה 44 המחיר 30.00 :ל״י (כולל מ.ע.מ). חוח •הלומיה של מלכת החברה נשדדו מעל גופה בלב תל־אביב מלכ ה
חזרה לתחילת העמוד