גליון 2204

העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 1 | כשרז תש״ם28.11.1979 , כלספר 2204 80 עמודים שנה 44 30.00״י (כולל
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 2 | אלפי גברים באירופה מוכנים לשלם יותר בעד חליפות שאתה יכול לקנות בארץ חליפות בגיר לחורף 80 אופנתיים ובדיגומי פסים, אופנת בגיר הפכה משבצות או פפיטה. מעוצבות בקו
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 3 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערבת והמינהדה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מברקים : ״עולמפרם״ * העורף הראשי: אורי אכנרי י
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 4 | 031119 שראה אור השבוע לפני 25 שנה יוצאת־דופן, של הכתב הראשי של פרת* ,תחת הכותרת ״הייתי לילה אתם״. את המוסד ״הכנסת אורחים״ ,שסיפק לינה חינם ולשאר אומללים בחברה
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 5 | סידרת הך קים החדישים 10-1011 זח 501 כל הדקים בשיטת ץ01.8ם, ראשז&ק, עצירח אוטומטית בורר ק ס טו תז>£ 8£0£0ן*ד ומכסח קסטות עם ״פתיחה רכה״ ע״י בוכנה מיוחדת. <5ו0
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 6 | ת גבר אגהי שנותן לן יחס עדין וחם, עוזר לן לפתור את בעיותיך. הינד גדרת בבעיה אחת זניחה דברים העשו- להסב לך אושר שימחה שמצאת קום עבודתך החדש, פיג את דכאונן כליל.
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 7 | סיאדידו המאה לבעלי הדעה ססו מ״מ של טעם משובח סופרקינגסייז־תערובת אמריקאית. •ייי ויי יייוט סוי
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 8 | מכחכים תשבץ הו 11ל 0 (המשך מעמוד )6 במקום שיש בו צדק, יש שלום, כמובן. אין שלום לישראל. האם ידוע כי אין שלום בלי צל? כל דבר הקיים באמת מטיל צל. אם כן, מדוע
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 9 | אףאחדלא כול להתחרות הסלון הראוי 1130 למוצרי חשמ ל בית״ ירי יבואא ען ממשיכי במח מקררים ייכוא שיווק ע״י ג׳נרל מהנדסים ג׳נרל אלקטריק 16 ג׳נרל אלקטריק 18 ג׳נרל
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 10 | שחס _השנם חזה אלייך בי״ת ליהושוע א.ב. יהושוע הוא סופר עברי חשוב בישראל. סופרים השוגים יודעים אלף־בית מהו. אך הפעם נעסוק באלף־בית פוליטי, ש־א.ב. יהושוע מתיימר
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 11 | מי הם האנשים הנושאים כרטיס ״דיינרס קלאב״? הם מציגים את ברטים ה״דיינרם קלאב״ העסקי שלהם, וזוכים למלוא הכבוד, בבתי עסק, במסעדות, בחברות תעופה, בבתי מלון בארץ
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 12 | המירשם ס למסיבה מוצלחת־מוצלחת!!! פטיפון \1ו0110ק\/ טייפ-דק קסטות ם 1 0 1־ \ 3אזן * ז 3035 טייפ-דק קסטות דגם 350-־.וס 01.1-0*1 דגם־35־ס 0 המוסיקה רועמת התופים
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 13 | נוג ס ח0ו?1ש ך כל עידן סיסמה משלו. כרגע, הסיסמה היא ״הממי שלה אינה מתפקדת״. אינה מתפקדת — משמע, משהו אינו בסדר מבחינה טכנית. מכונה אינה מתפקדת. צריכים לבדוק
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 14 | מאז שהומצאו הגרביים, לא המציאו משהו כל כך חשוב לרגליים: אנרג׳י של גבוה י יש! הס כאן וגרבי המכנס החד שים .שלג בו ה אנ ת׳י, .גרבי מכנס, הסעסים את הרגליים במשך כל
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 15 | הכלכלנית הנוו־קונטומיסטית מדהירה את שר־האוצו החוש: המיתון וחוש־־העבודה לאש מ 1קץ לאינפלציה, אלא להיבך; ך* ידיעות מגיעות אלינו לאט־לאט. י י לפני כמת שבועות
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 16 | גרב• מכנם המעוצבות בשיא העדינות אומסה גמישה!חיננית עם £31^151=1 גרבוני ״אומסה״ תוצרת איטליה במי החנויות בארץ היבואן: דק קובה, טל — 836727 ,823341 .המכירה
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 17 | השאה: התליין כנושא לרח מי שהפעילות הצבאית המוצלחת של כוחות ואלם הביאו את החזית הפטריוטית אל שולחן הדיונים בלונדון. הלחץ שהפעילו המדינות המארחות, זאמביה
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 18 | זמנים חולפים, עתות משתנות, סבון ״אוליביה״ -לעולם נשאר, ״אוליביה״ סבון היופי של עץ הזית מכיל שמן זית ומרכיבים טבעיים, לרעננות ולעידון העור. ״אוליביה׳׳ הסבון
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 19 | אנ שינו שו ס הובר זזאטזס: בחזרה אל התופש אחרי עשרים שנות מאסר בכלא של האבאנה, יצא לחופשי הובר מאטוס, מי שהיה בשעתו יד־ימינו של פידל קאסטרו. האיש שמאור עיניו
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 20 | 11 *1111) 1 שו ס הכובע האופייני: איבון דה-גול בשעת קבלת פנים רישמית :״כואבות לי האזניים״ דה־גזל: האגדה הגדולה שר האשה הקסנת — 1961 אשת־נשיא דה־גול עם אשת-נשיא
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 21 | פיטר פ׳דיפס: דוקן וזישנתת׳ ויום משנה רב 32 אין ויכוח מיהו הגבר הפוטוגני ביותר שבמישפחת המלוכה הבריטית• זהו פיטר פיליפס בן השנתיים׳ שהצטלם לראשונה בצילום
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 22 | בת ה בר מ ת השרון,בראשון לציון,בפתח תקנה,ברחובות ועכשיו גם ב- רחיברגשטיין־כהן 3נבין נזוגרבי לדיזנגוף) רח, ברנשטיין־כהן ( 3בין מוגרבי לדיזנגוף1 י ה אדריכלים
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 23 | אחו שקוא להיסק החגורה, מיהו שו־־סאוצו למסיסת־קוקטייל, ולארוחה שעלתה 500 די לנפש שר־הביטחון, עזר 1 וייצמן, היה נתון בשבוע שעבר תחת רישמו של המאבק נגד
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 24 | נרכיליטה יש חגיגה! כרמליטה סנגריה - אין מה להוסיף, הכל כבר בפנים. כרמליטה סנגריה - מתחרה בהצלחה מזה 10 שנים בסנגריות הספרדיות ברחבי העולם, עשוייה ממיטב הענבים
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 25 | א 111ויס ! 8שחקן אחר של אסקימו לימון, צחי נוי, משתתף בסרט גרמני המוסרט בברלין. בסרט צריך צחי כבד־הגוף להחליק על גבי גלגילות. הוא נטל את הסקטים למלון שבו הוא
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 26 | חד ש! טיסות מיוחדות לסטודגט׳ ל מ 1רחהר חו ק ול ד רו ם אמריקה. איסתא צידטר ־ 360$ !10111ת״א־ציריו־ת״א חוור 80 ל ס טו דו טי םוסימ שפ חו תי ה ם ?וקז^אס *ז$5ו
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 27 | מאת יג אל 7ביג מדעי נתן לגאון, לסואן ולא״זנבוג מונופול לרכישת נפט מצוי עבור ישראל ־ והס ירוויחו ע1יבעה מיליון דולר בש נה ללא נ:ל תמורה בניגוד לכל הפירסומים,
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 28 | כולם היו שם באותו נוקו: אילון־מווה, המתו׳ם, שנעה, בלאט! וגם סתם נכה ששבו את זכוכיות בית־המישפט קוק1וי1 נבית-הגדשפט פליצייה נואמת עורכת־הדין הישראלית, המייצגת
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 29 | ^ 1 ״1 >]111 השוטר בפתח בית־המיש־ ׳ 111* 1פט, אוסר על קבוצת נשים משכם את הכניסה לאולם הדיונים. בית־המישפט, כדי להכין עתירה, חדשה. בשעה שמונה־וחצי החל דיון
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 30 | ש !עדיים 1 0 0 בוטיק /1׳3ו16 (המשך מעמוד )15 קיים כמשק שוק אחר, שוק של עודף ביקוש, שוק שד מוצרי־חמו תרות שכו רוב הקונים הם המרוויחים באינפלציה, ושכד המחירים
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 31 | רוב מיוחם של ^ 60 במרכז המיפלגה. לא ברור מי מהח״כים מהשורה השנייה יזכה ברוב כזה. לעומת זאת, תומכים בהקדמת הבחירות כל העומדים בתור להיכלל ברשימת העבודה לכנסת.
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 32 | הרוטציה, בדי שלא להפקיד ראשות ועדה חשוכה כוז בידיו של אדם במו נוף. בניייו״י! ר ק ראש־הממשלה מנחם בגין, שהוא גם שר• החוץ־כפועל, הבטיח למי שהיה דובר מישרד־החוץ,
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 33 | במדינה העם חו ח ח־ ם וחוטאת ״לחדר הישיבות של הממשלה יש גירוד טוב ,,,התלוצץ אריה גאור, והוא צדק מעולם לא היה השילטון בישראל מעורער כפי שהיה השבוע. כמו עגלה
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 34 | בני השנונות נרצו לרחובות ירושלים] ,ינצו שמשות, 15109349 1 1 1ך 1:1ין 1ו 1מול קסדות ואלות התייצבו המפגינים \ 11י 41 1נ * באגרופים חשופים ובאבנים שהוכנו מראש. ן
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 35 | ף* גין בוגד!״ קריאה זו לא נש • / /מעה בשבוע שעבר מפי קנאי מיפלגת חרות לשעבר, הזועמים על הסכם קמם־דייוויד. היא נשמעה מפי אנשים שקמפ-דייוויד מעניין אותם הרבה
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 36 | המדיניות הכלכ לי ת והעסקים של ]/שפחת הורביץ: ניצד העש!־ ביטול הסובסידיות לחרב אח מישנחת השו * מבקר המדינה בדק ולא חקר * מיסתורי החברה המישפחתית ״יריב״ ף* ידם
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 37 | השר הורביץ ואשתו מיפעל טנא־נוגה מול בורסת־היהדומים כרמת־גן העלאת מחירים — שאישר את העלאת המחיר, היד, כ־ 50 מיל יון לירות נקיות, מזה החצי למחלבות של מישפחת השר.
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 38 | התבערה (המשך מעמוד )35 שבונה. במהרה התברר להם כי מבואות השכונה נחסמו על־ידי צמיגים בוערים. ליד אחד ממוקדי השריפה הוצבו במות עם בובות עשויות בד וקש. הבובות,
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 39 | איזה תענוג מצפה לך כ שאתה קונה דרבי? תענוג מצופה בשוקולד תענוג נוגט וקרמלתענוג הנימוח בפה... והצימוק של הענין ־ הצימוקים שבתוך דרבי! עד שמתח שק לך עוד דרבי
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 40 | ברנשים:־טינו הקטן־ במקטורן קורדרוי ומכנסי קורדרוי׳ .איתן הנגן־ באוברול ג־ינס וחול[ עם ־קפישוך .־ניר פני גיר־ בחולצת פלנאל משובצת ומכן ־אילן הלמדן־ ב ז ^ ו5
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 41 | 18!>1 צח פלנאל. :סי ג־ינס צמודים. לה־ בטרנינג ספורט־סקס.
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 42 | קמיל בלו טבעי, כל מ ה שעורך מבקש. התרחצי בו התרענני בו — קמיל בלו קמיל בלו אל סבון בתחליב מן הטבע -מכיל אזולן שמקורו בפרחי הקמומילה. קמיל בלו מו תא ם במיוחד
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 43 | העולם כולו עצו את 1ש ועשו -הצבאות גוייסו ה בדי 1ו ה ו ע 1ר ף* ארצות־ הברית תפס עזר וייצ־ * מן את הכותרות הראשיות. האמריקאים לא כל־כך התעניינו השבוע
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 44 | מאיה ני קו בסק; שאומצה עדיו׳ זוג ש דא ו יס , ה יא התינוקת הסמבורית הואשונר נע ורת שמצאה הודים חושים ביקורו של רופא מבאר־שבע, שרוצה אף הוא לאמץ תינוק קמבודי.
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 45 | אירית ,״אבל העיקר הוא שהחלטנו לאמץ ילדה קמבודית.״ החליטו ונגשו לבצע. בעצם, אילו הוא שדאג לכל האישורים הדרושים. המיבצע הפרטי שלהם לא היה קל לביצוע, ואף עלה מאה
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 46 | *ש ו עליים הטיגריס ריסק (המשך מעמוד )30 להתארגן ולעבוד רק עבור השוק הגואה, כסי שעושים זאת רופאי־השינייס או יבו־אני־המכוניות. ולכן אם הביקושים ימשיכו לרדת — כסי
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 47 | הרגל נמשכה פנימה, וכימעט מחציתה היתר, בפיו של ד,טיגריס. החיה הטורפת הידקה את שיניה. אלא שזעקותיו של משד, הבהילו כנראה את החיה, וזו הרפתה. אחד מעובדי הגן הגיע
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 48 | מלחשת (המשך מעמוד )47 בנוכחות הילדים, נהנה מהתעללות בחיות. בדרך כלל הילדים מבקשים ממנו שיפסיק. שמעתי אבא שאומר לילדים: אם לא תכניסו מקל לעין של החיה סימן שאתם
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 49 | נ>שוא> ה עי תונ אי ם זה סיפור שאני ממש נהנית לספר לכם. אילו הייתי דתית, כמו המישפחה של עמליה ארגמן, הייתי אומרת עליו: יש אלוהים בשמיים! עמליה היא עיתונאית נאה,
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 50 | במדינה (המשך מעמוד )48 במייוחד באוטובוס זה (אוטובוס מבוקר)׳ כי ידענו שאנשי הכנופיות הערביות, בני צפת, היו יוצאים בערבים אל ההרים להתקפות, ממשיכים אחר כך בדרכם
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 51 | התנהגותו המדומה. לכן חזרה הטענה כי כי הסכום שדרש מוחמד הוא מופקע, וסירהנשים בעצם הסכימו למגע המיני, אם כי בו לנסוע. מרים, שהיתר, נואשת להגיע רק בדמיונו של
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 52 | המאפיה הישראלית בקליפורניה הדרה המישטרתי האמריקאי חושו את הפעילות הפלילית של היורדים ידחוהתהץ לקנותניזן ן והסחיס ן פני שבוע החליט בית־המישפט ב* לוס־אנג׳לם
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 53 | קיימת קבוצה שר כמה עשרות ישראליים, הגרים בדרום קרנותיה אשר אמורים להיות קשורים בפעילות שר נשע מאורגן ...מוצאם הישראלי, קירבתיהמישנחה ביניהם, קשריהם העסקיים
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 54 | קולנוע יומן החדשות <• לפני שבועות אחדים נפגשו בעלי בתי־הקולנוע בתל־אביב עם ראש־העיריה. באותה הזדמנות הודיע להם שלמה להט על סיכוי להורדה מסויימת במיסי־העיריה,
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 55 | שנדמה היה לה מובן מאליו לפני כן, ומרוב מאמציה צף ומתגלה קצה־הקרחון המסוכן של תסביך אדיפוס שהאם והבן קורבנותיו במידה שווה. מסע משותף לתוך עברה של האם מביא בסופו
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 56 | שיחר־הנ ד־ בהסטלה ועד־העובדים שהכריז על סיכסוך־עבודה בעיקבות הנזיפה שנתן מנכ״ל הרשות, יוסף (״טומי״) לפיד, למנהל מחלקת- החדשות, ,חיים יכין, לא יממש את איומו
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 57 | יחסי־ציבור, כדי להקהות את עוקץ הביקורת על מחדלי־הטלוויזיה בחלוקת הכסף. עיתונאים התבקשו לכתוב, ועמירב טרח להסביר ולהגיב על יכל האשמה. הוא אפילו גייס את דמותו
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 58 | יום רביעי 28. 11 לשניים נכנס השיגעון לראש בפרק זה — גם לקרול וגם לאד. קרול מנסה להכריח את בעלה לרהט את כל הבית ב־סיגנון הוואי־עתיק, וכאשר רואה זאת אד, הוא רוצה
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 59 | השתת פו ת במדינה ישראלים בוזד׳ל היה 71ה עו^יהיה בצבעים ובשחור״לבן מפתחת .הטלוויזיה את הפטריוטיזם הישראלי — באמריקה ״...ארץ בה נולדנו /ארץ בה נחייה / ...יהיה מה
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 60 | עס ה פ רו פ סו ר רפפורט .,ההורים הערביים עזרים על ההורים היהודיים בדחף שלהם להיוסנגים עול ילדיהם. מתעניינים בלימודיהם ומטפחים הרגלי קריאה ודיבור פרופסור נתן
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 61 | אמריקאי, טוען כי הרדיו הוא מכשיר המעודד לאומנות, בעוד שהטלוויזיה היא מכשיר המעודד את השייכות של הפרט ל,עיירה הקוסמופוליטית׳ .כיצד נבחנת טענה זו במחקרבם? השפעתם
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 62 | חד הצדיקיס המעטים בסדום־של; גיו החברות וגדולות ביותר באיידהו ל סוכנים מטעמם, - .אמריקה, שבה עושים הערבים כבתנ קרקעית ולבק־ .אחר כך החלה גם לוב חרית״ .מטרתם של
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 63 | בזאת כשרואים את גודל הוויתורים שהם עשו במשא־ומתן עם המצרים. וכאן, באמריקה, מתחזקת מגמה חדשה, הטוענת שאם רוצים בהמשך זרימת הנפט, יש לבחון מחדש את כל מסכת היחסים
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 64 | ערת אלאדין נפערה לעיניהם של יי השוטרים שעצרו את המכונית החשודה בחודש ינואר השנה. על ריצפתה המכוסה בוץ התגלגלו מאות אבני־חן. ירוקות, אדומות ותכלכלות נצצו האבנים
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 65 | שותף לעבירה, היה מקבל אותה ומנסה לשנות את הלכת בית־המישפט העליון. אך העדים שהובאו לתמוך בדברי לוסקי הפכו עדים עויינים וסירבו להעיד. שופט נוסף באותו מישפט׳
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 66 | במדינה בבל בקר דדכי־אדם בו דדהבאפלת ראייתה שד דבי הולכת ונחלשת, בדידותה מחמירה ועבודה אינה מוצאת לאתונה ומשם לכל ה11/לם שבת ששי חמשי רבייגי שלש׳ שני ראש1ן § 3?
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 67 | אמנות - אנו! , מ ד כוו ה מופ ש ט על ההזמנה לתערוכה של לאה ניקל, הנערכת בבית־התרבות של עיריית רחובות, כתוב :״עבודות חדשות״ .למעשה, נוצרו יצירות אלה בשנים 73׳74
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 68 | הומים מבקחת ב״אנוה־־ -סיפור סודות מחדד חליפות אנוה״סידי״פאוצ׳יט איטליה, המעניקות מראה קליל, צעיר ונוח, ומותאמות לאקלים הישראלי. חולצות אנוה״ארידו אוסטריה,
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 69 | 1זצל1זה של שני אחים המינהוו שיקרה אצלנו אמרו השניים. ואז קרו הרבה דברים, לא היה גבר שלא הסתובב כשעברו ברחוב, לא היה מי שנראה טוב שלא שלח מכתב עם תמונה, הגברים
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 70 | ל ספת בי ת־ בו ש ת מהמאה 1ד19 ? הסבה ג׳ורג׳ינה הרטמן הבלונדית, עולה חדשה מאנגליה, וענתה לשאלות הקונים שהתעניינו במחירים. כלאחר־יד נקבה את המיספרים עתירי־הספרות
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 71 | קטנה וריהטה אותה בעתיקות שהביאה מלונדון .״הסתובבתי שם כמו ליידי אוף לייז׳ור,״ סיפרה נחמה .״הרגשתי שאני שייכת למאה הקודמת לפי המקום והאווירה• ולכן גם התחלתי
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 72 | במדינה אפטר שייב טוב לא צריך לעלות יותר מאקוה ולוה (המשך מעמוד )66 לי שעבודה מקבלים רק דרך לישכת־הסעד. ללישכת העבודה המקומית לא היתד. לי אפשרות ללכת, כי הם לא
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 73 | אין לדעת אם התביעה הגרמנית מאמי נה לסיפור זה. אך יתכן שדי בו כדי למנוע את הרשעת הבעל. ואילו את האשד. אין לתבוע לדין, מאחר שהובטחה לה חסינות. יתכן שבזה יסתיים
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 74 | הנ מ7ו7 מציוד אופנה לבגד אופנת* מדורי האופנה בעיתונות מלווים נדרך־ כלל בתמונות ובאיורים, כדי שאפשר יהיה לדאות כיצד מורכבת מערכת־הלבוש. חלק מן הציורים האלה
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 75 | תוצרת •צרפת זו טוו 8 את מתישה ..דגמים חדשים בשלל צבעים מרהיבים דגמי 1980 להשיג בחנויות ובסלונים
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 76 | מוראל מכניסה אותך לעידן העוצמה עם רמקול חדיש ויוצא דופן־ - 14 205 המשלים את סדרת הרמקולים המקצועיים של מוראל /301/303/309/311ק/!1וו ואוקטב־.3 כבן למשפחה מופלאה
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 77 | ״וזבימ בו ם המול!,־ לריקנות׳ ^ האיש שבימעט הפסיכולוגיה בסופרמרקט ודב ש את אדמות הג״פטליק עזרהראשונהבספר £והעיו 1.להגראפומגי במעגל סתום י הו ד ה אופן חג במעגלי
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 78 | —י 1מר של נייר (המשך מעמוד )77 העליון, סיר ארתווי דוקרפ, והן יריביו של ארלוזורוב. עמודי הספר רצופים ברוח הערכים של הציונות הכללית, האמריקאית, שפסה ועברה מן
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 79 | התיכון, במרכז הארץ, על חוף בבת בעל תריס ע ץ וגגו תרע סי ס... שם הבית עולן־. פיאבל 0יק 9ן י 1ל־הכפר הטיפוסי בספרד, הבנוי לחופי הים התיכון, אינו רק מקום מגורים;
העולם הזה - גליון 2204 - 28 בנובמבר 1979 - עמוד 80 | שנה 44 המחיר 30.00 :ל״י (כולל מ.ע.מ). חנית הרנן נזעק -רנגין נעשה שחוו בעינ״ם־השגויו ועזר מודה: נאת
חזרה לתחילת העמוד