גליון 2208

העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 2 | לאסקור תפקיד בחברת
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 3 | מיספר גדול יותר מאשר התקבלו אי־פעם קודם לכן בעיקבות פירסום מאמר בודד אחד. הם ייצגו קשת רחבה של תגובות: שלילה מוחלטת, פיקפוק, הסתייגות, תודה נוגעת־ללב ומקרים
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 4 | !ה חיה הוווב ה?ה שה גיליון ,,העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנת כדיו? היה הגיליון האחרון בשנת .1954 הוא הל,דיש כתפה נרהבת, תחת הכותרת ״נאשם אחד התאבד כתא
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 5 | )יולתהיה ץ וסיר של לוח התכדות בטלויויה! אם יש לך טלויזיה צבעונית של¥ז\801 ^ו\/ע7ו־- 6£הפ תחן עבורך! מהזה 1^ $1- 80 0 0 £א*ז? 8 £ ״בטמקם״ הוא וידיאו־טייפ-קסטות
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 6 | הגטייה שלן להסם ברוב הדברים גורמת לך להפסיד עיטקה שמנה, בן־טלה, אבל אם אתה מעיז, תקפוץ מבלי לשקול יותר מדי, או תדע ל- תכנו הרפתקה באומץ- לב — תראה את הברכה
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 7 | טעם פעם אחת קונים א ת שוקולד האגוזים החדש של על וכבר. כשהוא עדיין סגור, ח שים בקצות האצבעות א ת ההפתעה הנעימה המצפה: אגוזים שלמים! בכל משבצת-אגוז. פותחים א ת
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 8 | השלם הז ה 2208 (המשך מעמוד )6 דיוני מועצת המדריכים הארצית של תנועת בית״ר. כמי שישב בראש הוועדה שמגישה לפני המליאה את ההצעות ״המרעישות״ בדבר שינוי התילבושת וסמל
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 9 | סיגרית המאה לבעלי הדע ה ססו מ״מ של שעם משובח סופרקיגגסייז= תעחבת
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 10 | ׳׳ י • שחס • חשנס ק1ז ק 11111 11ע מי ! איתי ! מאז מאי 1977 אני מחכה לעוד הוכחות לחוסר הכוח שלי, לעמידה הנבוכה שלי נגד ממשלה שמחייבת אותי לנהוג בניגוד לאינטרסים
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 11 | 8ש £8$ 0אוס * 1א 0וז * א£8ז או 833338 - 3081־ 4 2כ) 3 6/ 80״ 8£ 8106מ£\/£מ *84 8££מ\18££ו*י=דד ־דכא* מי הםה אנ שי ם הנו ש אי םכר טי ס ״דיינ ר ס 7 ?7א ב ״ ? הם
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 12 | * 1 0 ,0 0 0ר״ וטלדדה״לז חדעיה שחור לבן תמודוו הטלויזיה הישות שלר. אס תקוה טלויזיה צבעוטת באר תוצרת נרמויה ב מבצע חטבה של אמקור טל־ארויו טלויזיה וב שנית £ם א^
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 13 | סכחכים (המשך מעמוד )8 כששני הקואופרטיבים הגדולים, אגד ודן, ניגשים סוף־סוף להוציא אל הפועל תוכ נית ישנה לאיחוד, מתנער המישרד מתר דמתו ופוסק לא! ולמה לא? לאלוהיו
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 14 | אבנו תומר בעסקים עם וחמים אחרוני איש״הכספים אבנר תומר, שהיה בעבר בלל חברות למימון, ישהתפרסם ;.מימון עיריית אילת, חזר לפעילות כלכלית, אחרי ששוחרר לפני כחצי שנה
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 15 | טלוויזיה צבעונית סימנס היהלום של הטלוויזיות הטלוויזיה הצבעונית של ״סיסנס״ לשואפים לטוב ביותר צריכת חשמל נמוכה חסכון, הוא גורם חשוב בהחלטתך לרכוש טלויזיה. כדאי
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 16 | מכין ת הפתעה ב״ץ ולסקוד מוצו השבוע: וזה טוד לא הכל... כל קרה מטל ־ 4 0 0 0 .דיי צופשר לבצע ב 4 -תשלומים חדשיים שווים (הראשון במזומן{ 21121311*1 04110 בבית
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 17 | הכלכלנית שובות־המוסכמות תוקפת את התוטית שד ״גאל הווניץ וטוענת כ׳ צעויו הוואסט״ם ישיגו את ההינו ממה שהוא אומו וא 1נעבידהח־ביץ? מאח בת מוצרים אלה כידי העשירים
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 18 | 1 1 1 *,קסטות רוידיאוטייפי השם האומר אח הבל בהקלטות ושכפול לוידיאו האולפנים המקצוו היחידיבארץ לרגל פתיחת אולפן נוסף בפתח־תקוה — מחירים מיוחדים בתוקף מ~
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 19 | אנגולה: הוויכוח בארצות־הברית על היחס לעולם השלישי ניטש בין ימים מיצים. אין לראות בו דווקא מחלוקת קלאסית שבין שמאל וימין. ימים בארצות־הברית אמם תומכים בגישה
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 20 | ירושלמי שטיחי ירושלמי מקיר לקיר במשרדים רבים במגדל שלום, כ־ 2400מ־ ר שטיחי ירושלמי מקיר לקיר במלון מגדל דניאל בהרצליה, כ־ 7000מ׳ ר שטיחי ירושלמי מקיר לקיר
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 21 | א 1שים 1111113. מאדגוט תאצ״ו: טורקי! קשוח צילום זה של ראש־ממשלת בריטניה, מארגרט תאצ׳ר, נעשה בעת שהוזמנה לארוחת־ערב חגיגית מטעם נשיא צרפת, ואלרי דיסקאר
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 22 | 1111112 11*111111 ויקטוריה ציאפלין: אמן מתנדנד על חבל עם אב כצ׳ארלי צ׳אפלין, ואחים כמו משחקן סידני צ׳אפלין והשחקנית ג׳ראלדין צ׳אפלין, ועם אם כמו אונה, שהיא בתו
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 23 | מיעל ווילדינג הנו:עיניים של אגא לא קשה להבחין, אפילו בתמונה ללא צבעים, מיהו הבחור היפהפה הניבט מתוכה: מייקל ווילדינג הבן, בנם של מייקל ווילדינג וליז טיילור.
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 24 | מ טבע חוץ עם א צבע ע ל הדו ב ב. או־יאלו אצלנו, בבנק הפועלים, מטבע חוץ איננו מטבע זר. רשת סניפי בנק הפועלים באירופה ובאמריקה, והקשר הישיר שלנו עם מרכזי הכספים
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 25 | העיסוק החדש של משה דיין )11*11111 ! 8בהרמת כוסית לכבוד חג־החנוכה בלישכת ראש־ה־ממשלה השתתף, יחד עם כל העובדים, גם ראש־הממשלה מנחם בגין, עצמו. כעבור חמש דקות,
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 26 | מדוע ד1מה ייגאל הורביץ לספל קפה גרמליטה יש חגיגה! כרמליטה סנגריה - אין מה להוסיף, הכל כבר בפנים. כרמליטה סנגריוז- מתחרה בהצלחה מזה 10 שנים בסנגריות הספרדיות
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 27 | )11*11111 הד״ר ויל,טור ארז, כדי להכשיר את גבו הפגוע ל־מישחק. אחותו של דני, דינה, נשואה לעמיתו־לקבוצה, כארי לייבוכיץ. 1במכבי תל־אביב מאמי נים כנראה באמונות
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 28 | חלב שתיה עמיד /זול יותר מחלב משקר. היום, מחירו של ליטר חלב שתיה עמיד הוא רק 22.80ל׳׳י לעומת 27.52ל״י לליטר חלב מעוקר( .הנמבהבבקבוקים.של 585מ״ל במחיר 6.10ג ל״י
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 29 | ..הנש, הן הכושי של כל העולם״ עבדות לבוה ילן ינוי חוק־ התפלות אינו רק ני ׳ צחון הדתיים־המיקצועיים על החילו ניים, או ניצחון הימין על המהבז והשמאל. מעד לכל, זהו
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 30 | 1ושנ0ק׳ פו הי ך תמיד חשוב לך להיות יפה. גם בימים כאלה. היום, כשאת נקראת להדק את החגורה ,״תיא״ באה לקראתך עם סדרת מוצרי יופי חדשנית ולא יקרה, הכוללת 8תכשירים
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 31 | ״ב 1״ן הסרוויויח הפו בית־קבוות * זה מתחיל בסתימת־בה וזה נגמר במחנחו וינוו * התיבדות מסוננת מן הצנזווה * מישטו של לחם וקיוקס * באנו 1ותן את הטון בטלוויזיה של
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 32 | המועמד לתנק יד היו״ ר הבא שר הכ נסת הו!* בנו של רב, אפיקורוס מילדות, רודף שמלות, איש האיטליגינס דובריטי, תפוס של תיאר ושטרן, הוו מושבע וגיבוד של חצי תריסר
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 33 | יוצע ברמן לתפקיד הוא יקבלו ברגשות מעורבים .״זה אינו תפקיד ביצועי,״ אופר ברמן .״הוא מטיל מיגבלות רבות ויאלץ אותי לחדול מדברים שאני אוהב לעשותם. אני לא בטוח שאני
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 34 | * במדינה העם שנלונה (!עווו-ם בעוד כמה ימים יסתיימו שנות ה־יסד׳ — ופני העודס השתנו ד 7א הסר גליון זה של העולם הזה הוא האחרון המופיע בשנות דדסד של המאה ה־/ 20
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 35 | ,שח גדות לירדן - זו שדוו, 11 שד חוס ״ ן ; יי זאת תוויה הגיוסה אם איש ההנהגה ראש־כית״ר (למטה, מימין) ,בחברת ראשי בות״ר כפולין* החולצות החומות הזכירו משהו איפה ה
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 36 | נ1ה שד אפשר לעשות למען הלקוח? שאל אבר ה ם גינדי תת הנ הל ת מרכז הקבלנים. תנא ד שה ״ ם ללא 11.הצענו. . א גדולה ע - 9 90 >.ז׳ ל״י־ הענקנו. ׳ארביסקמורה בדמה
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 37 | הגשרים גדל כמאות אחוזים וגרם להתמוטטות הגשר. הצבת דורבנות שהיו מכוונים את הזרימה למעברים בין העמודים היתד. עשויה למנוע לחץ כזה. הנהלת החברה עצמה תנסה לברר מי
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 38 | איפה החצי השני?! (המשך מעמוד )35 של מדיניות זו לבסיס תנועתו. עיקר הרביזיוניזם היד, התנגדות לאותו ספר־לבן והתביעה לשילטון עברי על שתי גדות הירח. מפת שתי הגדות
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 39 | את מקומו של סאמט כעורך־מישנה של הארץ יתפוס רן כיסלו. למרות שיחת־״שולם״ ,שנערכה בין הד״ר יוסף בורג לבין צעירי המפד״ל, ממשיכה ההתמודדות בתוך המפד״ל. חוגים
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 40 | בטעות תשנה המישטוה את הדוגגגזית סמים, או שמא נוצלה ללא ידיעתה על־ידי סוכני מישטרה, שאותם לא זיהתה, כדי לתפוס את סוחרי־הסמים. סניגוריו של ערוסי לא הירפו מנושא
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 41 | איריס דוו יוסקו מיקמת השלם התחתון מוחו0*111 סות הגדולות שהיו למישטרת תל־אביב. אירים נלכדה במכונית הדה־שבו שלה ליד ביתה בצפון תל-אביב. כאשר עצרה ניידת מישטרה את
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 42 | צוו תי ת שג תוסחדח לנסות !די־ז ן* דיה של השדכנית הלנה עם־רם נש לחו קדימה בתנועה חסרת־אונים, כדי למצוא אחיזה. רגע קט נשענה אל הקיר, ואז התמוטטה בבת אחת. מעיניה
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 43 | ונוין ת גנב דם! נחושה בדעתה להפוך פעם נוספת את גלגל מזלה. בהכנת תוכנית הטלוויזיה עסקו שימעון טסלר, שרי רז ומיכה לימור. בתגובה על האשמותיה של הלנה אמר טסלר:
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 44 | י>1 11׳1י י עז - במדינה אי ל ת בירה וז>?גב־ד1ח כירה, מלבת-יופי; תחרויות; דיסקו ומיצגח שלא נפתח, 8ח8ו אדפיס לסוץ ג־שבוע באילת מי אמר שלא מתמסטלים באילת ן מי
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 45 | א>זה כיף ל ה תג ר ש!!! אני לא יודעת מה קורה בזמן האחרון לכל המתגרשים. במקום שיסתובבו אבלים וחפויי־ראש, הם עורכים מסיבות גדולות ומזמינים׳ אליהן את כל ידידיהם,
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 46 | בין שוטרי לנרקומנים 1 צרותיה של מ!ועמדח (המשך מעמוד )41 כאחת הנשים היפות בחיפה, גדלה בפני- מיית־הנוער הדסים. התחרות פתחה בפני איריס דלתות רבות. היא הוזמנה מיד
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 47 | וסו ט־ושינובס?׳ החשוד במעשי מיומה ב־150 מיליון לירות טוען ני הוא עצמו נפל קורבן להונאה יניהם של מנהלי חברת שירסון כלל /חשכו. המחאה על סך 950 אלף לירות שטרלינג
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 48 | אופיולהמ ווי ם (המשך מעמוד )31 זוהי סיפרות יפה. אולי היד. כבוד השר צריך לנסות את מזלו בסיפרות, במקומו של משה שמיר, שנטש את הסיפרות. אולי היה יכול לתרום יצירות
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 49 | הפרוצה הוד ת ה בגני ב ת 15 אלף המישטרה לא האמינה־ והמאהב שלה הורשנו ב שוד < עירה שחרחורת מצויירת במטרייה ארבה מאחרי דלת בית־המישפט. משנפתחה הדלת ומתוך האולם
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 50 | לאן מוביל הורביץ* (המשך מעמוד )17 האינפלציה. תגובת המשק — גם אצלנו וגם בעולם — לצי&צום הביקושים נשתנה. מול ביקושים יורדים הייצרנים והסוח רים דווקא מעלים
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 51 | הפרוצה והמאהב (המשך מענזוד )49 בית־המישפט. לכן הרשיע השופט את קוקו בשוד, וגזר עליו חמש שנות מאסר בפועל. סדט־ הקלטה כראייה ף* שלב זה החלו קוקו ומישפחתו מש י •
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 52 | קולנוע - מכבי גארב! ד שנוח הנו 81 לו1ים הסרט המשגע באחרונה את אמריקה אינו סרט אסונות רב־ממדים, ואף ילא סרט זוועות מקפיא-דם. בסודן של מיפ- לצות מסוג זה במקומן
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 53 | עוד גת־חסות, כי אם בת־זוג, אחרי ש- לינדד, אוונם הבינה כי אין לד, מה לחפש עוד במקום, וכך הפכה מרי ק-ולינס לבו דרק. ג׳ון דריק מינה את עצמו מן הרגע הראשון כנווט
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 54 | יום רביעי 2 6 . 12 • על אדונים ומשרתים 8*00 אושרה של דייזי גדול, כאשר מגיעה אליה הידיעה כי אדווארד עומד להגיע לחופשה. הייזל, שגילתה מחדש את אהבתה לבעלה,
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 55 | רולניק בע״מ, מו״לות אחרת שיחו־־ צ ל׳ו. • למחלל;ת־החדשות של הטל- וויזיה, שהחמיצה את אחד האירועים ה פרלמנטריים החשובים ביותר של ה שנה: ההצבעה על תיקון
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 56 | תיאטרון מבט מציג: בחס׳״ אברהם גינדי טרופיהל כחיל סייסטה טרוסיקנה בתכניתה החדשה חוויה נדיר ה *אקסטזה אמיתית תלבושות ססגוניות * שיוה ורקודים סוערים שי ח ר (המשך
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 57 | זג־ האוויר היה דביק בשעות אחר׳ הצהריים של אותו יום בחודש או גוסט׳ בו כינס הקולונל לייב פרלשטיין את צוות המוחות האיסטראטגי של ברית- המועצות הסוציאליסטיות.
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 58 | ס ה דין (המשך מעמוד )57 טרטגיים במזכירות הוועדה המרכזית. פרלשטיין היה גאה בו במיוחד, משום שתפקידו היה לקטרג על כל תפיסה ש הציג הקולונל ולהוכיח את פגמיה ומיג*
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 59 | הנשיא. אבל בילבול פנימי זה לא יימשך יותר מאשר חמש דקות, משום שאז כבר יגלו האמריקאים את הצרור השני וה שלישי של הטילים שנשגר. מסכי הרא דאר שלהם יתחילו לאשר את
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 60 | זמנים חולפים, עתות משתנות, סבון ״אוליביה״־ -לעולם נשאר. ״אוליביה״ סבון היופי של עץ הזית מכיל שמן זית ומרכיבים טבעיים, לרעננות ולעידון העור. ״אוליביה׳׳ -הסבון
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 61 | אחיו הורשע באונס קבוצת׳ של קטינה שבוצע בצריף האורגיות בראש־העין. השבוע זונה רחמים אשתו) מן האשמה שביצע אונס באותו צריף עצמן י 6רמי, השלום והברכה. אינני * יודעת
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 62 | חשש לאו! ס דיור בו 1ה א רזו עור׳אל פה (המשך מעמוד )61 רצח. הוא התפשט והשכיב אותה בכוח על המיטה בצריף. אחר־כך שכב עליה, חרף התנגדותה, ומשלא הגיע לסיפוקו ביצע
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 63 | עכשיו אני יודע שאילו לא הייתי גד מישפחת חשש לא היה קורה לי כל זה, אבל בגלל הצריף שלבו, שהתפרסם כ צריף של אורגיות, ובגלל המיקדה של אחי, החליטו להתלבש על הצריף
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 64 | ן ^ 7־ן חששל אזנ ם 91 עקב שרת /איש ממאדים וגעשל ע1כרית חיים איזק, בעל פינת העברית הטובה ביותר בעיתונותנו (איני מזכיר את ״שידורי ישראל״ ,שכן שם הופן מדור העברית
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 65 | המתנה הכפולה^ / בהגהות מפליגות הורי •קדים י במבאע מיוחד אתס סקנל עבור ילדיכם 2מת1ות במחיר עול מתנה אחת* הרוכש אחתמ מערכו ת אלה :״לגו 912״ ״אוניברסל״ למתקדמים.
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 66 | העוצמה חשובה לנו לא פחות מהאיכות. מוראל מכניסה אותך לעידן העוצמה עם רמקול חדיש ויוצא דופן־ - 1* 205 המשלים את סדרת הרמקולים המקצועיים של מוראל
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 67 | עיון חוזר ה סיני ם סיפור מאת אורי אורלב ביום כניסת הצבא הסיני בא אחי לגור אצלנו. הוא הגיע מיד אחרי הכניעה ומ סירת ירושלים בידיהם. למעשה היתד. זאת רק כניעה
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 68 | נמר עול נייר (רמשך מעמוד )67 מציל את היהודים שנתפסים בטעות. זד. הכל. יותר לא עושה דבר. מבריח טל וויזיות ומקלטי־רדיו ומתחלק בכסף עם הקצין שלי וזהו עיסקי הפרטי,
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 69 | במדינה אפטר שייב טוב לא צריך לעלות יותר מאקוה ולוה ד ר בי חיי ם כוחו עוד קו ד לשחקנית דכדרה קסטזגיץ י ש, דטעגתה ,״קוד שמעורר מתים״ השבוע היא הוכיחה זאת השחקנית
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 70 | רהיטי דידו נלחמת בץ ומפלציה ברהיטי דירן מציעים לך 4דרכים להילחם באינפלציה של :10054 ו. נצל ץ ות מלץ ןי הרהיטים במחירים הישנים. .2הנחות גדולות על קניה במחסן.
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 71 | *ו ו חוו ת אתה עיו היה תמיד איש חרות ואף פעיל בסניף הצפון של התנועה, ברחוב אבן־עזרא. הוא תרם סכומים נכבדים לסניף זה, לשיפוצו, לחידוש הריהוט הפנימי שלו, ולציפוי
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 72 | סמים כדי ליצור, זה אצלי בדם — אז אמרתי לאמא שלי שאני מעשנת, והיא הסכימה שבמקום שאעשן באמבטיה כמו שכל החברות שלי עושות, היא תקנה לי סיגריות. והטיולים — לאיזה
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 73 | כתבה ניר: בוכה / .עיני בוכות בשתיקה / .לא ללא קול /על שאתה אינך. שרוע. שותק . / ללא קול. שתוק כפוף בתוך — /אתה ממש כמו דיו, קום אתה ...לא מת כן. תגיד — אל
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 74 | במדינה (המשך מעמוד )70 על בעלי דרגות שלבם על ביזיון בית- המישפט המחוזי. הנוהל המישטרתי ה מציאותי לפי נסיוני ברמת־השרון הוא לא רק אנטי־חוקי, אלא נוהל סאדיסטי של
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 75 | גם אם את משתמשת בטמפון אחר נסי את או־בה נסי פעם אחת ותגיעי למסקנה שטמפון או־בה הוא הטוב ביותר. עם סמפון א1־ בה תרגישי בטוחה וחפשיה, בתקופת המחזור החדשי, יותר
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 76 | הפלדלת כוללת: .1משקוף פלדה בעובי 1.5מ״מ המותקן על המשקוף הקיים. .2צלעות חיזוק לאורך כל הדלת. .3עינית טלסקופית. .4שרשרת בטחון. .5מוטות פלדה בקוטר 9.5מ״מ לחיזוק
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 77 | ועדה ממשלתית מיוחדת תוקות מדוע פוצה קטטהני 1ל ׳ נדה ד מ באו ם (ימין) ובין ליאורה ניר(שמאל) ־ שתיהן עובדות בנידות בלישנת הע ית ו נ ות ף( ערכת היחסים בתוך הלישכה
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 78 | 9595 אזפנה לצעירים פירוצ׳י היא חברה איטלקית בעלת שם עולמי גם באופנת הלבוש וגם בייצור אבי זרים שונים הקשורים באופנה, כמו חגו רות, ארנקים, נעלים וכיו״ב. המתכננים
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 79 | אישי ויפה. השיק היפה של בנק די ס קונ ט, הנו שא את פרטיך האי שיים. יפה ונוח. מודפס על רקע רישומים ע תי קי ם מנוף הארץ. מעוצב בתבנית מו קטנ ת, נ די שיהיה נוח
העולם הזה - גליון 2208 - 26 בדצמבר 1979 - עמוד 80 |
חזרה לתחילת העמוד