גליון 2209

העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 2 | אםאתה צריך מ כוני תאמ רי קני תאתה צריך . 00196 430611 ביצועים, אביזרי נו חו ת מ שוכללים, הםמ סי מני ההיכ ר של האמ רי קניו ת של קרייזלר. ב־ח 00196 4506 מגיעי ם
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 3 | המילחמה היתד, החלק המרשים ביותר של תופעה כלל־עולמית. צעירים שהפגינו בוושינגטון למען השלום היו שייכים לאותו המחנה כמו הצעירים שהפגינו במוסקבה למען החופש. לאותו
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 4 | (המשך מעמוד )3 תחילה הגניב לנאומיו רמזים שקופים על נכונותו להגיע להסדר בזה. אבל אלה טבעו בים המלל המילחמתי השיגרתי, לא עשו רושם בארץ. עבד־אל־נאצר העניק
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 5 | )צ\ צ ב עי ם טי ב ע״ ם א 7 * 0ו או תמונה מיי די תו ח סכון ב צרי בתח שמל 0ממך ג לי לי מונ עהשתק פו תדג ם1ח5*6ץ3 5־ מעבדה מ קצו עי תומלאי חל קי ם מוב ט ח ר,ען לס
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 6 | (המשך מעמוד )4 מילחמת יום־הכיפורים היתד. מחיר השא ננות שבאה אחרי מילחמת ששית־הימים. משה דיין לא רק שהוביל את מדינה ישראל לקראת המילחמה שנכפתה עליה בסופה של שנת
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 7 | 1ס 11:ק 0 3סיגריה עם
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 8 | (המשך מעמוד )6 רה לשילטון בלוב׳ אדם אחת קנאות דתית מן הסוג הפרימיטיבי ביותר, שלח כספו על פני המים לחמש יבשות, כדי לחמוד בטרוריסטים מכל הסוגים. הוא מצא
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 9 | יות, הנהגים הצמודים, השיפוצים הראוות ניים ושומרי־הראש נמשך בקצב עליז. המנוצחים של שנת 1977 לא התאוששו בשנת . 1978 מיפלגת העבודה לא ידעה מה לעשות. איזו מסקנה
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 10 | האושר ממך והלאה. אינך רואה תוצאות מקוות מפעילותך ה רבה, אנשים חותרים תחת מעמדך, אינך חיבה זוכה לגילויי ובדידותך אמיתיים, גורמת לך לדיבאון נפד נסה להתגבר על
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 11 | זוג צעיר, בקלרין אתםמת חילי ם מל מ על ה: די ר ה טו ב ה, ב ש כונ המפותחת, במחיר די ר ת זוגו ת־ צ עי רי ם. בגני־ ר א שון אתם רו כ שי ם די רהבש כונ ת ״יו קרה, ובה
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 12 | אוליביה מדור לדור זמנים חולפים, עתות משתנות, סבון ״אוליביה״ -לעולם נשאר. ״אוליביה״ סבון היופי של עץ הזית מכיל שמן זית ומרכיבים טבעיים, לרעננות ולעידון העור.
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 13 | מכתבים (המשך מעמוד )10 טרח לד,צדע מועמד כדי לאייש את המישרה הנכבדה הזו ; (ב) אחרי שיקול דעת אובייקטיבי הגעתי למסקנה, כי אני איש מתאים לשבת על כיסאו של שר־ד,היס
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 14 | לרגל פתיחת משרד המכירות ברמת־ השרון שמואל אולכיור מעניק בעווו׳ חו חי חדר 11031111 ברמ ת־ה שחן: דירו ת טלית 472 חדרים במחיר 372 חדרי ם! 95::ו סלון 600/387 נ. א
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 15 | הכלכלנית שוברת־ המוסכמות מגישה את הצעותיה לתוכנית כלכלית חדשה, תחת הצעדים שבהם נוקם שר־האוצר ,״גאל הודביץ, להבדאת המשק של השכר. ואלה ההצעות: +הורדת הנזילות שר
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 16 | ב טי פו ל ם * 0ם וו/ץ ן דג מי 1900 החברה היהירה המתמחה אר ורק בייצור פטיב^ים 24 סם הנעה ישירה הסר סו ר \/0ה ם 3ס ס עם סטרובו־סקו־פ, זרוע משוכללת, בסיס מסיבי
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 17 | פנמה: הרמטכ ״ ל, חסמיוהשאר מישרד־החוץ הפנמי, על שגרירות ארצות־הברית ועל בנייני המישטרה. המחאה התפשטה בכל המערכת הפולי טית הפנמית. היא הפכה מוקד התנגדות למישטרו
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 18 | גם אם את משתמשת בטמפון אחר נסי את א1־בה נסי פעם אחת ותגיעי למסקנה שטמפון א1־בה הוא הטוב ביותר. עם סמפון א1־ בה תרגישי בטוחה וחפשיה, בתקופת המחזור החדשי, יותר
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 19 | *!! ש עו ב שור ם יצחק בשביסזיוגו: אלוף ביגות ובדים הגלו תוס״ן: להיות אבא בנעם התשיעית עד היום היה המלך חוסייו נשוי ארבע פעמים. את שתי נשותיו הראשונות, דינה,
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 20 | אנ שינו ב 111 וווו תום וויו: העיתונות החדשה משתלמת שנים התמחה העיתונאי תום וולף באיבחון הפולחנים של החברה האמריקאית, ודאג לפוצץ בחדווה כל פולחן חדש שנקלע
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 21 | ואלד׳ ת1דנ: השאגה הלזה ביותר הבריטית ואלרי תורם טוענת לעצמה את שיא־העולם בדיאטה. תוך מאמץ מרוכז ויסורי־נפש לא מבוטלים, היא הצליחה להפחית ממישקלה, תוך חצי שנה,
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 22 | ורהיטים מן הנגר לצרכו בואו לראות,לקנות ולשלם פחות באולם התצוגה והמכירה שלנו ברחוב הרצל 50 רא שוו־לציון אוו מייצרים ע בו רו ריהוט מקור• ומיוחד לפי הומוה • מ נ
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 23 | *13*11111 ׳9 1גיבורי השבוע שעבר לא היו אנשים, אלא חתולים. ביום השני בשבוע שעבר הצ ליחה חתולה לחדור מבעד ל כלבי השמירה ומבעד לשומ רים ולסדרנים של הכנסת אל תוך
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 24 | שולמית אלוני התעלפה במסיבה 111 תחה ב של אולקוס. ופנינה זלצמן שמחה להודיע שאיבה ב א בל צי מ לי ט ה יש חגיגה) כרמליטה סנגריה- אין מה להוסיף, הכל כבר בפנים.
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 25 | אנ שיו * מנהל עינבל, מספר כי ידיד ותיק שלו אמר לו :״מאז שאתה עובד עם השחורים, הלבנת כהוגן.״ יעקב להקת־המחול בן־הרצל, במישפט־אונם ציטטה התובעת דרורה פידפד את
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 26 | קופל מזמינה ^ 1הה להפלגה מלכותית למצרים ב אמת הפאר 1.8.מלודי .מצרים. הפירמידות. מסכות הזהב של תות־אנוז־אמון, הספינקס, השווקים הצבעוניים. החוויה המרגשת של המפגש
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 27 | מייושנת, אך גם כיום דוגל הליברליזם בחרות מירבית של האדם, במיסגרת של חברה הנאלצת לקבל על עצמה תיכנון ופיקוח. י משוחרר במדינה הזאת, שיחדור *ז מלא וסופי? הנשים
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 28 | לא צריך לדעת מתמטיקה כדי להבין ש: נימוס +התחשבות +סובלנות איכות חיים נשמח לשמוע ממך אזרחים למען איכות חיים ת. ד 1097 ,גכעתיים סדרה חדשה לטפוח עור ספנים ועוד
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 29 | מ שמונו את אמו המוות נ סו -האם הוא ח״ב דסבק את הסחורה דורות נוא 1סתמו בחוק זה נפי שאנו תסתנדים נשדנת המנשבות נימי־הבינ״ם השותפות המוזרה שד שימש! נוס ושולמית
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 30 | בוכב נולד בשמי אלסקה... שו ה חד שה -חוו ת חד שה ! ברשת בתי־ האופנה רמת־^ו הנחות חגיגיות חצאיות צמד שמלות קורדרוי דגחים 6267/6266 חליפות צמד והעיקר: אופנה ב ־
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 31 | מאת יגאל לביב עבודה כפולה בחידההנדסה שהוקמו לאחרונה על-ידי מיתקנים מיספר ניבר של חיל־חהנדסה של צה״ל עבור המחנות החדשים, ניזוקו קשות בגשמים. עתה יהיה צורך לבנות
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 32 | אל תקנה באוזניים עצומות אתה קנה בהגיון לפני שאתה קונה מערכת סטריאופונית; בדוק היטב כמה שיותר ופקח עיניים. למרבה הצער כל אחד רשאי למכור סטריאו, סוחרים ממולחים
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 33 | בגין נזוף סייונטן ראש־הממשלה, מנחם בגין, מתכוון לנזוף בשר־הביטחון, עזר וייצמן, בעיקבות שתי הצהרות־התמיכה של וייצמן בנשיא ג׳ימי קארטר, שהתקבלו בארצות־הברית
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 34 | נו שה שהזשתקה במשך ווו עורם -ושענוה וק מפה דאוזן בש גי ה צמרת ־ נחשפת ווריד גרו שששלפ ינחס לבון 1׳ ל והמרוצה פי נחסלבון רב אחד הלכה שולמית בוססו לגדה /לקונצרט
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 35 | לות. בלילה ישנו יחד בדירתה. למחרת קם פינחס לבון והלך ללישכתו בבניין ה־וועד־הפועל, ששכן אז ברחוב אלנבי, מול רחוב ליליינבלום* .מאז נעלם ולא חזר עוד. שולמית לא
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 36 | נשוא המנהיג והפרוצה (המשך מעמוד )35 בראש המיבצע עמד מפקח שלום אפל מהיחידה המרכזית. השתתפה בו גם ה שוטרת סימה ממיחלק המוסר, שהתפרסמה מאוחר יותר בעיקבות החלק
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 37 | במדינה הע ם ן בק זידח. זזן4ג״]! בעולם: דם 1ג 5ט צי7ו ש? האיימ-אזרה מרחף ע 7היום. הראשון ש 7שגות ה*׳80 הימים האחרונים של שנות זז־סד של המאה העשרים עמדו בסימנם
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 38 | יחזקאל ו״נשט״ן בא ארצה בראשית שנות־העשרים. נ ר נשטייו היה שם הנעורים של חצקל (בתמונה בגיל .)22 אברהם שלונסקי הציע לו לשנותו. ך * מוות לא כל כך מפחיד אותי. 1
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 39 | *שד נבטו השבוע, היה מוסד לאומי | 1י י 1ן ך נ | 1 >1 1חצקל בכסית במיסגרת התוכנית הטלוויזיונית עליו. לידו * י אורי זוהר, למעלה עומד הזמר אריק לביא, שהיו אורחים
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 40 | (המשך מעמוד )39 רחוב דיזנגוף היה אז רחוב שקט מאד ובן־יהודה היה המרכז החברתי. אבל כש־חצקל הגיע לדיזנגוף, התחילו שם ההי לולות. בהתחלה היו האנשים צועקים ב־לילה
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 41 | ושת־החנויות הידועה והוותיקה בתדאביב עומדת דנני סגידה שניידמן. :או׳ סוגרי ^ נו סוגרים את הרשת. בעוד 90 / /י יום תפסיק רשת חנויות ההלבשה שניידנון ובניו לפעול!״
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 42 | במדינה סגלשין על ב ע לו ת 1ו ל 7 1 1הוא יצואן יהלוסים. ה־ ! ״ 1שרשרת שענדה אישתו היתה משובצת ביהלום ששוויו 400 אלף ל״י. היהלומים?* הדוס מודץ ו שו ד ד ני הגכריס
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 43 | ^ ש שקוראים לדי חתולה, בהתכוונם לחתולת-מין. אחדים, אותם שמכירים אותה, קוראים לאורלי חק־ד. חתולה, מפ ני שהיא תמיד נופלת על הרגליים. באשר תתפרסם בעוד שלושה
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 44 | ־ במדינה ע ס קי ם .חגות בז־ח 1ב הראש ״הוא שדד מיהחתנים שלי 200 מדר,״ מאשים פקיד עיריה את אריאל וייגשטיין, סגן יו״ר רשות־השידור ״׳כאשר אפסו תיקוותיו של מרדכי
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 45 | רא מונזו בו אי נ 1אםמבנה 1 1 0 ל או ס שלוות המנהיג אלא מיין..מרי־סנטו תרשים מהחזית של מי־י״1 בנה־המריבה המוקם בימים אלה ברחוב רמת־ים שבהרצליה פיתוח. המרכז
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 46 | בין ח ב רי־ ה כנ ס ח יש לי בשבילכם סיפוריאהבה שייזיל לכם דמעות, יותר מאשר בסרט המפורסם. אני מדברת על סיפור האהבה של ואורנן יקותיאלי. זה כזה סיפור מורכב, עם כל
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 47 | מ הדוג מני ת למתכננת תמיד מספרים לי שעורכי־דין עסוקים יומם ולילה במישפטים ובריצות לבתי- סוהר. אך קשה לשכע אותי שעורך־הדיו התל־אביבי צבי לידפקי עסוק רק ב-
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 48 | היא היתה היהרוסנית הגדולה ביותו בסוסה * חשדו בה שהיא ב״סה את השוו היחיו׳ שהיה אי־בעם נבווסה היהלומים * אחו׳ חצי שנה נסגר התיק ־ אבל היא נותרה בלי פרנסה
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 49 | עורך־הדין מרדכי שורר. הוא עזר לי לכל אורך הקו. היה ׳במעצרים שלי וייעץ לי לא להיבדק במכונת־אמת בגלל מצבי ה נפשי. אחרי עשרה ימים החליטו לעצור אותי. צילצלתי
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 50 | קולנוע סרטים ההונגרים באים יחסים דיפלומטיים עם ארצות הגוש המיזרחי עדיין אין, אבל נראה שיחסי מיסחר בקולנוע מתחילים להיווצר, לאט, אבל בהתמדה. בהתחלה, הגיעו אלינו
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 51 | השתיים הוא גבר, בנה של הראשונה ו אהובו? של השניה. הגבר עצמו אינו מופיע בסרט, אבל שני סוגי האהבה שרוחשות לו שתי הנשים, האחת הקרובה למות, וה שנייה הצעירה, תוארו
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 52 | שיחר 005£א ז5 אם ס טיי ק אז ב ס טייק האנס מבחרט/׳ 1יר שזי סזרטים ומשקה קזי-חנפ שי. דיזננוף 193 תזי אביב ג1ז*2 3 9 2 0 9 ,232386 : ערבי צעירים במועדון 5 לתרבות
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 53 | אנג׳ל. יבין הישעד, את אנג׳ל עד ׳לבירור, שנערך למחרת ר,יום. אנג׳ל לא חיפש תירוצים. הוא הודה כי ״שכחתי שאני תורן ,׳ולכן לא באתי.״ מול הודאה כזו לא יכול היה אפילו
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 54 | י!ם רביעי #מגזין לנוער (.)6.32 מאחר ביומיים את חגיגות ה־סילווסטר אך מוקדש לחג־דד מולד ולראש־השנה האזרחי. העורך המוסיקאלי זוזו מוסא, שתמיד נדמה שהוא רק שם
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 55 | שלושה שופטים אלה זינואת ה נ אש םמבנ1 שלא היו מסוגלים ה שופ טפל מי לסו 1אאת תש1פט טלגם השופטת בן־ע׳ת! פסק־ו זד׳ ן הז ה ך* שופטים מיצמצו בעיניהם. אולי י 1כך
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 56 | עדזה פ״נו־ו, כתבת ״העולם הזה״ מהוסת מנירורק על המסיבה לכבוד סירטם החדש ך* אמריקאי הממוצע לא יכול היה י * לאחל לעצמו מתנת חג־המולד סובה יותר מסרטו החדש של הבמאי
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 57 | מבלי לטרוח עד כדי הזמנת כתבים מן הארץ לאתרי־צילום או להצגות בכורה. אלא שהפעם, מעורב בכל הפרשה גורם ישראלי. לבמאי סידני פולאק יש שותף ושמו ארנון מילצץ. לשניים
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 58 | הוא התחתן עם לדה משית במונז אפרקה, אנל נחשים ועננוים והשתתו נטנסים של גיווש שדם -תנעלו הוא רוצה להביא עיסוי מינוח־ לארץ ארוג״ באותו ף חרתי כצעירה תאילנדית שמצ־
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 59 | נחשים צלויים אכל עמי הראל כשהיה בממרח־הרחוק. אשתו, שהתחלחלה ל־ישמע הרעיון סובה בכל תוקף להכניס יצורים כאלה לביתה. רים נידחים באפריקה, בדרום־אמריקה,
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 60 | חלמתי לחזור לכפרים הנידחים, לראות עוד וללמוד עוד. כל אתרי־ד,אמנות שנמצאים ומוכרים לכל תייר בחו״ל לא עניינו אותי. אני מעוניין רק באנשים ובמה שהם מייצ רים, כי
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 61 | לקחתי מתורגמן מאחד המלונות, ותמורת שני דולר (כשחמשבורת של פקיד־קבלח שם היא כדולר ליום) הסתובבתי איתו בכל המקומות המעניינים. במיזרח־הרחוק אנשים יותר ממוסדים
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 62 | שר ת /איש מ מ אדי ם ר של פ יל מרדכי גור אפשר עדיין אינו יודע זאת, אבל הוא שועט באון — כנראה ללא חזור — נדרך שתוליכו להיות אטף יגורי של מפלגת העבודה, מין קין
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 63 | 1קופסת סיגויות זו, שזשאוה ער וגיסח המתנדבת שנאנסה, עזרה ׳להושיע את האיש ש נני ס דמיסתה נ עוו ה •שנה בצריף שלא היה לו מנעול ^ וזן * ,תיירת בת 27 מדנוור במדינת
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 64 | ה ש בו ע בנו אהה־ 2 0 מה אירע כמאה ה־20׳ בשכוע שכין ה־ 2לינואר עד ה־ 8מזו כמדור זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו ב־ 76 השנים הקודמות כשכוע שכו מופיע
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 65 | ׳ במדינה (המשך מעמוד )62 ההליכים, אולם עורך־הדין שלו, יורם (״שפי״) שפטל, התנגד בטענו שלחשוד אין הרשעות קודמות, כסות הסם קטנה והחשוד אינו מהווה סכנה לציבור. טען
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 66 | אילנה אלון ביקרה בבית־המישפט המפורסם ביותר בבריטניה. ומספרת ^ ורך: הדין בן ה־ 67 הרג את מא־הבה של אשתו ביריד..״ כך זעקו כותרות עיתוני־הגוקר של לונדון. יתכן
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 67 | כאשר היתה בת 15 בלבד. היא זכתה ב שבוע זה עבור סיפור קצר ששלחה לאחד העיתונים. הפרס הגדול שבו זכתה היה המיליונר חשוקקי, אשר נשא אותה לאשה משנתאסלמה. העיתונים
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 68 | תיאטרון מבט מציג: האלטרנטיבה אברה גינדי נחס!״ כחיל טרופיהל בתכניתה החדשה פייסטה טרוסיקנה חוויה נ דיר ה -אקס טז ה אמיתית תלבושות ססגוניות * שירה ורקודים סוער׳ 1
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 69 | 7ה היה ה שג ה 1ה שחיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנד בדיוק, הקדיש מקום לכתבה בשם ״עשרה מול מצרים״ מאת מלח כשיר ם/מ כת־גלים שלמה לויצקי, מאנשי
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 70 | אלה, כל סנטימטר מיותר מקבל הדגשה מיוחדת, וזה לא הכי נעים. את יכולה להתאים לבגד זה נעל בעלת עקב שטוח ספורטיבי, או — אם ברצונך להראות אל גנטית יותר ולהוסיף כמה
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 71 | טלוויזיה צבעונית היהלום של הטלוויזיות הטלוויזיה הצבעונית של ״סימנם״ לשואסים לטוב ביותר צריכת חשמל נמוכה חסכון. הוא גודם חשוב בהחלטתך לרכוש טלויזיה. בדאי שתרכוש
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 72 | רהיטי כ ל גיל מלווי םאת ילדך בנ א מנו ת, בכל הרגעיכיזזיפים... ע ם הגי ע ה תינו ק מ בי ת ה חו לי םלחד רו, י חכ ה לו ה רי הו ט ה מו שלם, ה כו ל ל שי דו ת לאחסנת
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 73 | מסע מופלא של משורר אל ובכי העברית ^ מסע ס ה רו רי ש ל סו פ ד אל שיג עון ה שו א ה ^ קו ראת. המע די פ ה לדןבן־ א מ 1ץ לשמור על עילוסישס. עונה שירה שימל בנוף
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 74 | ומר של• נייר (הנושך מעמוד )73 סומו הראשון עשה מודיאנו בכתיבת תס ריט בשם לוסיין לאקומב, לסרט בשם זה, של הבמאי דו אי מאד. סיפוריו של מודיאנו מתארים פנים של עולם
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 75 | תל אביבי קטן, ו״ירושלמי״ גדול מעדו אחדל שני. הוא יגדל, אבל ה״ירושלמי״ שלו תמיד יראה כאילו נולד במפעל רק אתמול. כי השטיחים מקיר לקיר של ירושלמי מציעים לך איכות
העולם הזה - גליון 2209 - 2 בינואר 1980 - עמוד 76 | י״ג מכת תש״ם2.1.1980 , מיספר 2209 שנה המחיר: 3 5 .0 0 (כולל מ!. מ.ע.פ העוד הזה מגל ה פר שה שהושתקה במשך דו
חזרה לתחילת העמוד