גליון 2212

העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 1 | חזשים גילו בפרשתהרצח הכפול: הרצל ע 1ז
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 2 | לאהק\ר תפקיד בחברת
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 3 | עצמו קרא לו, כמובן, בשם ״חיטלך של המיזרח התיכון״. כיום ברור לכל אנשי־המיקצוע כי ה מגמה שהגיעה לשיאה ביוזמתו של אל־סאדאת התחילה עוד בשנותיו האחרונות של נאצר.
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 4 | שי ה שחיה גיליון ,,העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שגד, בדיות, פירפם את וזגוגי בפידרת הכתבות שפיענהה את פודות המיתצוע העתית ביותר בעולם תחת הכותרת :״ 7מדורי
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 5 | הצלחות המעופפות מסידרתהפט פו ני ם? 8 - 1זוא 8 0 20ז$-ק את ״הצלחות המעופפות״ בסידרת הפטפונים ז3 -ק-ץ א 30״מעיפים״ המנועים החדישים מדגם -1.033( 831.ו81 סז
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 6 | תיווכחי לראות שהוא מוגן לנוא לק ראתן ולגלות הבנה בכל הנוגע לך. הוא לא יוכל להסתיר את מבי- כתבו כשתבחיני שהוא נמשך אליך• יום שלי שי הוא יום השילטון חבלתי מעורער
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 7 | אדרבא, תהנו ותזכו בספר ברבאבא חינם ! ברב אב א 3ך 3א?( א ר ז 1שוקולד חלב שוקולד חלב בו־בחי ברבידו* ב ר בי שי ר ברבנ נון מבצעפרבאפאשלע לי ת כל ילד שי של ח 10ע טי
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 8 | שבץ רנוו ל ס הזד: מכחבי 2 2 1 2 שת גד*ח לי ר דן בעיקבות הכתבה ״איפה החצי השני ן העולם הזה 2208 פירסמתם תמונה של בוגרי מעו״ז בית״ר בראשון־לציון, בהפגנה למען
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 9 | ״ וי קטר רי ״ ס פינ ת הדגל שלנל סון בקרבטרפאלגאר. ז\] 1,8 0מז\נ * 1/ 0 1 2 1 x .״ויקטורי׳׳ ספינת הדגל של נלסון בקרב טרפאלגר שנערך ב־ו 2באוקטובר .1805 נלסון,
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 10 | השבועבנואחה* 2 0 ׳מה אירע כמאה ה־20׳ כשבוע שכין ה־ 23 בינואר עד ה־ 29כוז כמדור זה יסקור ״העולם הזה׳׳ כמה מן המאורעות שאירעו כ־סא השנים הקודמות כשבוע שכו מופיע
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 11 | רהיטי כל גיל מלווים את ילדך בנאמנות, בכל הרגעים היפים... עם הגיע התינוק מבית החולים לחדרו, יחכה לו הריהוט המושלם, הבולל שידו ת לאחסנת חיתולים ובגדים, ארוניות
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 12 | כיצד לעבור חורף טעים ובריא ט לו־ א רוייו ביוגורט טבעי ויוגי קפוא של שטראוס רק <>?4שומן.אין בהם כמעט קלוריות. (ב״סם 100 יוגור טיש רק 90 קלוריות). אפילו ה״גיו
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 13 | אפשר לנוח -הערב עובד שלא יהיו אשליות: הצעירים חולמים היום על הבורסה ועל פתיחת מיזללות נון־סטופ, שבהן מרוויחים יפה, ועל ״יריד ה״ לחוץ־לארץ. הנערות חולמות על
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 14 | בו ק נוסו בסידוה המנתחת את הונבהשינבההשרטת בכל תחומי החיים במדינה -ואת הוקע וההשתנות שדה ף מחליטנים הם אותם אלף אנשים, י 1שבתוקף העמדות שהם תופסים בפו ליטיקה,
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 15 | למחליטנים רבים — בעיקר אותם הנמ נים על הצמרת הכלכלית, אך גם העשי רים שבין מחליטני הפוליטיקה — יש בתי-קיץ מפוארים באתרי נופש בקיס המישפורוה של מישמה־זזעמק ריה,
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 16 | איוה עור את נותנת לילד שלר* חתוך המזון שאנו אוכלים סידרת מאמרים מאת. ברוך נאדל ...עם זאת חשוב להדגיש, כי הרוב המכריע של משחטות ״תנו־עוף״ פועל בתנ אים תברואיים
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 17 | ארצות־־־ הבריח: המידחמה מתחממת ״האמריקאים אינם יודעים כיצד לחיות עם בעיות חמורות. הם תמיד חושבים שאפשר ללקק את הבעיות עד להיעלמותן.׳; שנינות בלתי־צפוייד, וקצת
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 18 | אנשים בשלם סאמי סי ס: נשר דזמרנדר), לסאמי דיווים יש חולשה להפגנות חיבר, פתאומיות המעוררות לא אחת את פליאתם של הנוכחים, לדוגמה: חיבוק פיתאומי שהעניק פעם לריצ׳רד
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 19 | ויסד מאוון :״ירוי גמר 1נדיסס!פו חס חש׳גשן!!!מחוזו שוי! קשה להאמין שהיא כבר בת .53 לסלי קארון מסרבת להתבגר, וקשה להחליט אם לילי או ג׳יג׳י נחרטו יותר בזיכרון מכל
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 20 | 1נ*ם *!!ווים ב ׳מרייה פאפאפסווס: רש מקווסב׳ מרייה פאפאפטרוס, מגדת־עתידות הטוענת שחזתה מראש את אסון ג׳ונסטאון (ההתאבדות ההמונית) ,הביאה לאומה האמריקאית
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 21 | לאן פוזלת ראומה ו״צמן. ומדי קורה ׳לרודף שמלות כאשר הנשי לובשות מכנסיים? לא. ללכת ביחד, בבקשה, אבל להתחבק איתו זה כבר מוגזם.״ 1שר-הביטחון עזר וייצ־מן החליט
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 22 | אופיר ה 1בון מאוהבת במנות אחרונות 0 111114 העניקה בטכס מרגש הסופרת־עיתונאית דויטשקרון את סיפרה ל רעיית נשיא-המדינה, אופי רה נכון• הספר אומנם נכתב לפני 15 שנה,
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 23 | ניצה בן־אלישר היכז! לקאהיר ! לא ליד גיי ומעדיפה שלא יעשנו לידה. ניצה נוהגת לעשן בשרשרת סיגריות אמריקאיות ארוכות. כשהגיעה לפגישה עם ג׳יהאן אל־סאדאת ידעה, כי אשת
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 24 | איך לחסוך במה מאות כומליטה יש חגיגה! כרמליננ ה סנגריה 1הלהיט החדש מזרחי 1ן כרנזל נזיקני וא׳טז!לוגיו! חנרי( י/קג הדגל. ואיך להינצל מהתפוצצות בבית־מלון בלונדון
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 25 | האשה החדשה שד צדוק קשה לדעת מה מעסיק את צדוק קראום יותר — פתיחת עוד מ ד עדורלילה, או חתונה עם אשה חדשה ז במסיבה שנערכה ביום החמישי האחרון עשה זאת צדוק שוב — ה
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 26 | הת״ב לא הצביע וחשו שינה את דעתו יוד-הפוא חשה ¥¥י אומר שאין הפתעות בכנסת? דוו־ קא יש. ההפתעה האחרונה היא ילד־פלא, שהת־ שר, לא בא אלא לנאום או להשיב ל־גלה לפתע.
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 27 | ״הוננת הגיעו! או החתנה ששמה נוומייזעץ ו סם!יצו־״ם. אני מציע רואעו־ווממוערה, מז מ1ז1ם גגין, יודח מן חוננה נ₪נה ,11 נווב נמר, ולתניח לאתרים מזווג מכאן והזאה, אז
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 28 | רוח רעה מהלכת אימים במרחב 1 :ואמנה הלאומית הפלסטינית. מה יע1 בה? מדוע אין הפלסטינים מבטלים אותה? מה אומדים 1נדי! ראשי אש״ו בפומבי -ומה הם אומרים עדיה בשיחות
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 29 | החקר ישל אש״ף, מוסד רבדיוקרד. מבחינת רצינותו. הוא המומחה !ה׳עיקרי של האיר־גון לענייני ישראל, ומקורב ׳ליאסר ערא- פאת. צברי הוא ערבי ישראלי, יליד הכפר פסוטד,
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 30 | 11 1 ל עז אזל האמנה ! ״ (המשך מעמוד ) 29 כדי להבין (להבין, ולא לסלוח!) את האמנה, יש לתסוס שהיא ענתה באותה שעה על שלושה צרכים עמוקים של ה נפש הפלסטינית: • לבטא,
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 31 | תו 114 נזיד בכירים, אשר נשארו עובדים תחת שילטון הליכוד ולא פוטרו על־ידו. אלון יקי מטה למרות שח׳׳כ שמעון פרס נכחר השבוע כמועמד סיפלגת העבודה לראשות הממשלה, עומד
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 32 | שכירי ״אדעל ]דר שו והסכימו לוותר ולקצין 1־ ואילו החברה מעניקה מילין], ליוו״ןישהווה פרשה בקאהיו יושב־ראש מועצת־המנהלים של אל־על, אברהם (״בו־מה•) שביט, מכחיש בכל
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 33 | מים של היום, שלושה מיליוני לירות לשנה, ובסכומים ממשיים זה יגיע בסוף השנה לכחמישה מיליונים. כל זאת נוסף על משכורת־הענק שהצליח לסדר לעצמו בעת שעדייו עבד באל־על,
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 34 | במדינה (המשך מעמוד ) 30 מבצעים את המעשה הבארבארי של כלי את בני־הערובה. המסקנה של בגץ :״מדינה של ערא- פאתים וקדומים״ תהווה סכנה לאמריקה, ועל כן צריכה אמריקה
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 35 | פרקליט המדינה חוקו חלונה שהוגשה נגד פרקליטה בכירה חגבריס בה״ הגתליטט ן יי< א ה לוי היא לא רק פרקליטה מוכ י שרת אלא גם אשה נאה ולבבית. ל לוי ניבאו עתיד מזהיר
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 36 | ניבה הצברית היא הדוגמנית הינוי וכדת ה ך אשר היא צועדת על המסלול אי־אם- * שר שלא להתפעל ממנה. תמירה, בעלת גוף דקיק, שיער חוס״בהיר גולש, או אסוף בקוקו, והליכה
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 37 | בארץ שיש לה תואר של אצווה ו הי! לית, אמרה לה ניבה :״תשלחי אותי, יש לי כל הנתונים.״ פלטשד סירבה. לגביה, מי שלא עברה את הקורס היקר שלה אינה דוגמנית, וניבה היתה
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 38 | וכדת המנהיג (המשך מעמוד )37 מאות, גויים זאב פון־וייזל לצבא, קיבל דרגת סגן־אלוף, היה אחד הקצינים הקשי שים ביותר בצד,״ל ופיקד על סוללת נפוליונצ׳יקים בקרב על
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 39 | שודהבויאוו 1לוווה מח־־נ פלאטו שני מייליון ל״י בתיקו וה לווציר את המועדון מנהל־ המועדון ספיכלו פסיכולוגית פוגל יצירת עולם קטן ף* יום השלישי שעבר נאלצה כר מלה •
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 40 | עם בואו שר ח מננ״ר החדש זורקים קציני מי ש טו תהצ טן בוץ איש בוע ה! ומטיחים במפקדים האשמות ב עזו ת! ד כי ם ך• שוטרים שפרצו לדירתו של יחיעם י י אוחנה בטבריה,
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 41 | הטלפון, היא בגדר ״חשד של פירמה״. אנשים המקורבים לשילנסקי ידעו להוסיף על חלק זה של השאילתה ולהסביר גם את מקור החשבון המנופח. לדבריהם י רד בנו של אבינועם מהארץ
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 42 | ניוון חדש בחקיוה: הוצל עוזו נוצח משום שנחשד ע ריו׳ היעוד התחתון בעיסקת שיתור־נעודה עם המישסוה בבית־המישפט טענו נציגי המישטרה כי ארבעת החשודים שנעצרו, האחים
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 43 | אולם חוקרי המישטרה ידעו הפעם כי אין בידם ראיה כלשהי המקשרת את אנג׳ל לרצח עוזר. בעת שעצרו את אנג׳ל, התבססו החוקרים רק על מידע מסויים — שהוא, אנג׳ל, התיידד
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 44 | ״דעז אזל האמנה ! ׳1 (המשך נזטמוד )30 ״האמנה״ כוללת 33 סעיפים, ,ה נוגעים לעניינים רכים. גם מי שמובן לשנותה, אינו סכור כי יש לשנות את כ ולה . כך, למשל, קובע
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 45 | במדינה תור־׳אוביב 31י לוז ה ־6 04 מיסעדחדיוקרה, שפהקמתח הושקעו מיזיוגיס הפכה כישזון חרוץ ״ציפינו לקהל קונים גדול שיציף את הדיזנגוף־סנטר,״ אמר אודי דורון׳ מבעלי
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 46 | הקבלני!! 1הבנאים הבונים את בתי היהודי ם ברחבי הארץב 1נים רע צמםויר ות המתחרות בנ און בבתים שבשיסני הצמרת היהודיים ^ נילא קונה דולרים ולא שם מתחת / /י לבלטות,״
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 47 | האור פתחים על גג הבית, כך שקרני חודרות בעדם. פנים הבית מעוצב בסיגנון מערבי מוב הק. הוא כולל פינת אוכל גדולה, עם כיור לרחצת ידיים, מיטבח סופר־מודרני עם מירב
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 48 | (המשך מעמוד ) 47 מיבנה המסורתי והחדש אינו בא על חש בון הישן אלא כתוספת משלימה. מה שמאפשר את תנופת הבנייה ה מפוארת בכפרים הערביים הוא המהיר הזול. הסיבות לכך
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 49 | במדינה (המשך מעמוד ) 45 זד ..צמד ממשקיעים תשב שיתגבר על מ שכר העצום בזכות הרווחים שיבואו בעיק־בות ההצלחה הצפויה לדיזנגוף סנטר. אולם כיזם כבר ב רו ר כי הסנטר
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 50 | קולנוע שחקנים שחקן •ודוד? 1ם בג רוברט דובאל הוא אחד הכוכבים המוז רים ביותר שי ש היום להוליווד. קשה אפילו לקרוא לו כוכב, כי הרי את תפ קידו הראשי הראשון בסרט
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 51 | מפקד טייסת פאנטום, המכונה סאנטיני הגדול על־ידי חבריו. בתפקיד זד. חי דו־באל, במידה מסויימת, את נעוריו במהופך. כאן הוא חיית־קרב מושלמת, התגלמות המיתוס האמריקאי
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 52 | שידור־צ • לכתב כני לי ס, על כתבתו בהשבוע יומן אירועים על הנעשה בבית־החולים מזרע. ליס ראיין חולים לשעבר, שהצליחו לעורר אמון בשפיות דעתם, בצורה הקולחת והבהירה
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 53 | הראשון שלו, הרות אסון. יום רביעי והתוצאות יום שי שי • פסטיבל שירי היל דים ( ,5.30 שידור בצבע). • על אדונים ומשרתים 8.00 המילחמה מסתיימת וג׳יימס נמצא עדייו
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 54 | במדינה ללאתח רו תבמ חי ר כזבצע עוץ ור (המשך מעמוד )49 צ ב עו ני ת -מו ד ל 8 0 סע״מ 7 2 , 8 כולל 0 במזומן 0 אין כסף על בסיס התנדבותי. את כל פעולות החוג היא
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 55 | הציעו לעוניידמן 2מיליון לירות אנגליות מאת יגאל לביב האם יפנה דויד שי פ מן ממישרדה? חברה אנגלית גדולה, בעלת רשת חנו- יות-הלבשה, הציעה לזאג שניידמן סכום של
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 56 | במדינה ל פגי מערערעיסטיריאו בחד פחטרגשרעגזור לך ־פפחירה (המשך מעמוד ) 54 בהתחלת כל מסיבה נשאה תפילה לזכר אביה, אחר־כך הדליקה נר, וביקשה מכל חבר לתרום למען החוג
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 57 | השנח יתנסו! ששה שובסים עריוניס והחל המאבק בין השובטים המחוזיים על המקומותשהתפנו עם קום המדינה, כאשר היו מעט מאד שופטים יהודים שאפשר היה לבחור לבית־המישפט
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 58 | הלהקה מתגרשת חייה וווקייזב1ת נכון שהעובדה שזוגו ת מתגרשים לא נדירה בישראל, אך כמה זוגו ת אתם מכי רים שחגגו את העניין במסיבה גדולה לכל החברה? ובכן, אני מכירה
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 59 | הנערכות שם בשנה אפשר לספור על יד אחת, קופצים על המציאה. בשבוע שעבר חגגו את גירושיהם אי* צילן ואורית כהן, לשעבר וכרגע דגני. איציק בן ה־ ,30 שאלה לו הגירושין ה
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 60 | הקרב על העידון יעקב שרת / ממאדים ר עוזיאל ־ השינוד ״מדינת חוק או שוד״ הוא ממטבעות הלשון של ההווייה הישראלית, ממישפחת ״מהגוני״ ,״לא תחסום שור בדישו״,
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 61 | קבלת מודעות לבל העיתונים במחירי חמעדצת 165.ז 6 0 !31ק 5ח 3ו 6 3ח 4 0חו סאואוס 16 0£דז*¥¥ 5א 66 !1ע ס$0וס גיליון 227111 ,217117 * * 004 סאואו ס 8ט. ם.יזואל 0א
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 62 | מהחווה הרחוק ׳זוווז וטנודוח יו נ ענינו לבקעות הציבור מבצע 207.הוחה על כל המוצרים מהמזרח הדחוק גס ב חוד ש יגואר בואו לחנויות שי־קונג גתגיח -שמואל הנציב 10 תל
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 63 | הסירוס העברי של סריס 1יאן ^ קרבחז־רחוב בץ ,שלום עכשי1״ לבין,ו 1.ש־אמ1נים״ ^ ה!הר האילם של לאה גרלדברו. תרגום תלתומים ״.״ודו א ברע על ברכיו בד שא הקייצי העפרורי
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 64 | (המשך מעמוד )63 רדיו :״המון נפט, המול. ברדיו אמרו. ים של נפט. בלי •פון* .את כל העולם נטביע בנפט דנציגר מתואר במילים : ״כד הוא מתחייה, בתוף עמו, כתוד האור
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 65 | במדינה ד ר כי אדם שחדור הגבר הליגגר הק7ימ, אס תדון שידר, רהשופס פסק ״הקלטה שר מרדעת פירסומת איגה זכאית רהגגה שד זבות יוצרים״ מודעה בעיתונים הכריזה בשנת 1977 על
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 66 | במדינה (המשך מעמוד ) 65 זו לשר יוסף בורג. השר גילה רחמנות גדולה יותר ואישר את ההמלצה. אולם כאשר אושרה ההמלצה לעבודות־חוץ שוב לא יכלה תמר לעבוד. היא נכנסה
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 67 | י 6א פחדתי ככלל. תפסתי את ה • //פורץ במעיל. הוא כל־כך נדהם, שלא הספיק אפילו להתנגד,״ סיפרה ורדית קידר בת ה־ ,17 שלכדה בשבוע שעבר פורץ. ורדית, נערה בעלת שיער
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 68 | במדינה • כמה את מוכנה רשלם כדי רהכנס רמיטה חמה כל ליל ה? (המשך מעמוד ) 66 עורד־הדין של ורובל, חיים קאזים, כי דווקא העובדה שהחומר היה אספירין, לא סם׳ מעידה על
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 69 | הוא כתב במיכתב אישי לנשיא ארצות- הברית ,״אולם אם משוגעים כאלה לא היו קיימים, גם המין האנושי לא היה מת קיים מיכתב של מלך בן־חביב נולד ב תורכיה, למד מכניקה כללית
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 70 | שהיה אופנתי בעבר ועכשיו שב לאופנה. מי שמרוויח מהעסק הזה הן אותן הנשים שקשה היה להם להיפרד מחפצים שונים, מחלקי לבוש, ובארון הבגדים שלהן תמ צאו את החליפות הישנות
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 71 | 24 דרכים להיותיפת א 1)1)1א• ו<אא . 1סעו מגישה לך היום סידרה חדשה של לכות ושפתונים 12:גוונים לשפתיך 12,גוונים לאצבעותיך ועוד אחד שקוף המשמש כשכבת בסיס ( .)8^
העולם הזה - גליון 2212 - 23 בינואר 1980 - עמוד 72 | ה׳ שכט תש״ם23.1.1980 , מיספר 2212 שגה המחיר : 35.00ל״י ( כו ללמ.ע.מ). גוישנטן מאשים את גוושתו, עוזות בכירה בפרקליטות המדינה, כקיום חסים מינטימיים עם אנשים
חזרה לתחילת העמוד