גליון 2217

העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 2 | *ילוץ י-יילמרלנוטץ ץ ״אשכולית בבקר זה הטבע שלי״. מטבעי אני מעדיפה דברים טבעיים כבר על הבקר. גם כדי לשמור על הגזרה. א ת הא שכולית אני אוכל ת כל בקר בכיף.
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 3 | ״העולם הזח״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־־דואר . 136 מען מברקים : ״עולמפרם״ .העורך הראשי: אורי אכנרי.
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 4 | השבועבמאהה״ 2 0 מה אירע במאה ה*ט2׳ כשבוע שכין ה־ 27 כפכרואר עד ה4 במארס? כמדור זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו כ־ 80 השנים הקודמות בשבוע שבו מופיע
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 5 | מעונת הקדוה־וידאו! מסו הקהה ״ 72 5ק7210־ק<ו 730א/\1/5£0^1^/ק וידאו בית• 8080£־ 8£1 51 כרסום מרניק|וכאלטיואן העולס הזה 2217 בוא לראות ול שמוע הדג מ ה באולמי ה ת
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 6 | ז 1שבץ העול מכחב־־ם 2 2 1 7 (המשך מעמוד )4 המיזרח במערכת השילטונית במדינה. ה־1 טענה העיקרית היא, שכ־ 60 אחוזים מכלל! תושבי המדינה הם ילידי ארצות המיזרח. מדוע
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 7 | :א ריזו ת רי
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 8 | מכחכים הוא ואה את (המשך מעמוד )6 באשר לשאלה של ״טוב ליהודים״: ישראל עשתה כל מאמץ אפשרי להיות מקובלת על העולם השלישי, ולשווא. כוחו של הנפט הערבי, הצורך בשעירים
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 9 | שרוחן לגברים כמוך מזקד 55 ״מאז ששמתי את״שרתון״על הכוונת איני מחליף אותה באף סיגריה אחרת. אני אוהב את הטעם המיוחד של ״שרתוך. יש בה תערובת מעולה של טבק וירג׳יניה
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 10 | —-שחס • ח ש 03ד״זק סוציאלי! ,מוסיקה כדורגל 1 האשה הקשישה, כסופת-השיער, פתחה גיליים רועדות ובסקרנות מרובה את המעטפה המוארכת, שנשאה עליה כתובת בלתי״מוכרת. על דף
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 11 | בל ׳ 1שווה בסף... זה אולי באנאלי, אבל במקרה שלך, מאד בכספומט הנמצא בקרבת ביתך, אתה יכול אקטואלי. יש לך כמה שיקים שאת הפקדתם להפקיד שיקים אלה בזמנך החופשי. והוא
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 12 | פגץ 305 אינך צריך לנסוע 50 קמ״ש בדי לחסוך בהוצאות. מכונית אשר עומדת לא רק כדרישות הבטיחות, הנוחות, הביצועים והיופי — אלא גם בדרישות הכיס. בפיג׳ו 305 אתה חוסך
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 13 | מזינת ישראל יכלה להיוולד שלוש שנים לפני שקמה, בעזותנ: יווני ם ב וי נ ו ״ ס, נ :לי מאבקהמח תו ת ומ יןותמ וז העצמאות ־ דנית 1נני 11סודית *117111 שמועות על כך
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 14 | יינונונו ל ק . מ שלו ח נ1נו״* לבור לגו״ לילדות עם מערבות לגו לילדות ( ,230ר)23 יבולה ״האשה הקטנה״ שלר לטפח בית משלה, לסדר לרהט ולקשט את לחדריו. עם הלגו לילדות
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 15 | כו כ ב הלפת ארץ רק לעתים רתוקות מתעלים עיתונים מעל למשברים המיידיים, פנימיים או בינלאומיים. בשבוע תאחרון חרג השבועון הבריטי, סאנדיי טיימס, מהשערה. במאמר ראשי
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 16 | למלון ברמה בינלאומית, שכולו שלך, כל שנה, שבוע בשנה. • להשקעה חד פעמית עם הנאה תמידית, בחופשה שחוזרת אליך־אך אינה חוזרת על עצמה. • לנופש לכל החיים־לך ולמשפחתך,
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 17 | א111 וי 0־ ב שו ם — 1912 טיטו בגיל , 20 פועל בבית־החרושת ל מתכת בק א מני ק ה קו מוני ס ט שב 1928-אהב לדוג דמי שמד (למעלה) תמונות מחי, — 1943 טיטו בראש מ ח תר ת
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 18 | ) 11*11111בשלס הנסיכה ארנסנווה: וכבת להונג־קעג מיזרח ומערב נועדו יחד בפנים מחייכות, כשהנסיכה אלכסנדרה (הדמות המערבית היחידה בתמונה למעלה) באה לטאי־או, אי ליד
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 19 | דאסטין חוכגן: לד 1לנזעי בלבד שחקן הקולנוע דאסטין הופמן מרכיב על כתפיו את הילד הקולנועי שלו, ג׳אסטין הנרי, שהצליח להזיל דמעות מעיני המבקרים הקולנועיים החובבים
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 20 | קתגו גי 71א1מי וו1ק טונהטחס משרדי ההפצה הראשיים: ת׳יא הדרן, טל 248844 . חיפה״גרבר״, טל 84777 . ירושלים קלעים, טל.234061 : במה[7י הקרנבל: בחירת משפחת מחודון 80
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 21 | 4111*1־11 91׳ תקרית בלתי נעימה אירעה בפגישתם של נשיא המדינה, יצחק נכון ושגריר ארצות־הברית לאומות־המאו־חמת, דונאלד מק־הנרי. הנשיא שאל את השגריר : ״מאיפה השם
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 22 | גגי 1ותן את ׳ההוראות בבית של חח־האלוף בית מישפחת פורן יש בעיות ית של פקודות וסירוב־פקו־ .לא ברור שם למי הסמכות קית לתת אותן. כי קצין צה״ל, אלוף אפריים
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 23 | כשנבחר יצחק רבין כראש- הממשלה, הוא קרא את סודן לכהן כמזכירו הצבאי. אחרי ספקות רבים הוא המשיך למלא את אותו תפקיד גם ליד ראש־הממשלה מנחם בגין. ״אם הייתי מפספס את
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 24 | 1דיכ חיים ק אופ מן יקים ה תנ חלויו ת מ״לו 1.״ ובאשרחבר־ עי רי ה נו שך כלב זהו ס קו פ כרמליטה יש חגיגה! כרמליטה סנגריה - אין מה להוסיף, הכל כבר בפנים. כרמליטה
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 25 | אנשים סית וצפייה בטלוויזיה, בסרטי־מתה אנגליים, המשמשים לו כהרפייה. לקולנוע איננו הולך, כי הרבה אנשים מצביעים עליו ומציצים בו .״אינני רוצה לעשות פוליטיקה באולם
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 26 | בחודש יולי 1979 נמכרה דירת 41/2חדרים ברמת־השרון תמורת 2.400.000ל ״י מאז עלה המדד ב־ ;600/0מחיר חדירה צריך לחיות: היום אתה עוד יכול לקנות דירת איכות של אברהם
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 27 | מאת העזתה המדהימה ובין הרפתקה קלת־דעת וחסרת־שחר. אור* א סר־י נתן היה מחונן כדיוק ככושר־אבחנה כזה. הוא היה בעל חוש-מידה, שלא התערער גם בשיא מילחמת־המחתרת. אפשר
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 28 | ם 1ס -(המשך מעמוד )27 הישווה את נאומו של בגין, בעת העימות, לחריקת דלת חלודה. אחרים היו מוכנים לפרוש וללכת אחרי יאיר. ילין־מור, שהגיונו הקר לא ידע גבולות
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 29 | מפתיע, ב ,1947-להסתלק !מהארץ. מילחמת־השיחרור של המחתרת הסתיימה לפני שהכשילו תהליכים אלה. התחלתי לקיים שיחות עם ילין־מור בימי הכנסת הראשונה, שבה כיהן כנציג
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 30 | במדינה (המשך מעמוד )29 ככל הפגישות האלה לחם ילין־ מור ללא־פשרה כעד גישה טאו־זגת, המכירה כזכויות הלאומיות של הישראלים והפלסטינים. זכורני שיחה בטרקלין של
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 31 | דרוס״אפריקה לביא ח 1ר לא תמכור למי שרד־החוץ שגריר ישראל כדרום־אפריקה נקרא למישרד־החוץ בפרטוריה שם נמסר לו כי ממשלת דרום־אפריקה שוקלת מניעת מכירת פחם להפעלת
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 32 | המתיו למודעות פרטיות די למילה, ל גוועות זלסחדיות לגדר! 1־4 הבעות הגזמת. הטרור ועדר ע״י פלסו אברסמזן. דחי אליבי 95 תי׳א, טל 390367 . הכרויזת מקררים אם את צעירה
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 33 | י ־גי ־ז ד!! הביצועיסט ני מודה שאני מחבב את ייגאל הורביץ. אץ זאת בושה. איך אפשר שלא לחבב אותו? הוא טיפוס. כולו מיקשה אחת. אותנטי. הוא גבר לעניין. בלי חוכמות.
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 34 | צעירי המפר־ל בראשות זבולון המר, יחד עם סיעתו של השר אברחצירא, פתחו במאבק להפלת השר בורג(משמאל) והמילחמה התפתחה לקרב של חשמצות מיניות ך• מיבתבים האנונימיים
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 35 | המרכזית בראשותו של זרח וורהפטיג הקשיש שלה 12 אחוז. סיעתם של שר הדתות אהרון אבו־חצירא ושל ח״כ דויד גלם מחזיקה ב־ 20 אחוז מההשפעה במוס דות המפד״ל, למושבים
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 36 | ! ר ראש ממשלת חבל צפון הריין־ווסטפליה, יוהנס ראו 1ך! 111 \ י י ( -משמאל) יחד עם קאנצלר גרמניה־המערבית הלמוט 11י 11י שמידט, חבר מיפלגתו של ראו, שנגדו הוא עומד
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 37 | עם הילדים עדנה רותם עם שני ילדיה, רונן וחגית בכניסה לביתה שברמת־השרון .״כאשר התחתנתי עם בעלי כתבתי ליוהנס על הכל וביקשתי שהקשר ביננו יסתיים. עכשיו, אחרי כל כך
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 38 | במדינה •יז החוט שואל נן ישינובסק, וצח את אשתו נאניה, הטמין את גו פתה מתחת ו בי ת ליד פ חי־ האשפה וטען: ^ שראל קישינובסקי הזקן ירד בכבדות במדרגות ביתו.
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 39 | הצעיר התלונן כי 1תונה ביו־״ שוטרים, 1א 1הי נו 1אותו שו ט ריו 1א ח רי ם לושה שוטרים לבושי אזרחית פרצו לדירה שברחוב שבטי ישראל ,15 בשכונת מוסררה בירושלים. הם הס
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 40 | נקמת השוטרים ״ אבוי אוי אלמן ״ (המשך מעמוד )39 קומה השלישית של בניין המישטרה. הוא נפצע, ואחרי שהחלים נתן עדות מזעזעת על הגורמים שהביאו אותו לנסיון ההתאבדות.
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 41 | ^ שהם היו בשילטון״ ,מגיעה פאני אשכנזי ,״לגמרי במיקרה״ ,כדבריה׳ למישרדי בית״ר במצודת־זאב. היא היתד. אז אוהדת מושבעת של תנועת- העבודה ואביה, יהודה, פועל
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 42 | ..אני יודעת שבעלי סנדרה חדד, שנהרגה כן, אחרי טיול מסביב לעולם. בארץ הולדתה׳ דרום־אפריקה, קיבלה סנדרה חינוך ציוני, והחליטה להשתקע בארץ. גם אחותה של סנדרה חדד,
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 43 | החג אות , 1״ אמון! שבוע לבני מותה יהד עם בתה בהתפוצצות הרימון במכונית סנדרה, מורה לאנגלית במיקצועה, לימדו, בכיתות ו׳ ו־ח /בבית־הספר היסודי לחינוך מיוחד ביפו.
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 44 | * במדינה א ת /ה (המשך מעמוד )38 מנוע חדש וצבע אותה מחדש. צריכת הדלק של המכונית מאפשרת רק לאנשים מסוגו של פלאטו־שרון להשתמש בה : קילומטר וחצי לליטר. אולם עוד
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 45 | איו ד אנ שו וציבור רועת אם הצביע ה 1ד נ ואין־ ה צני ע * איו להניח למנחם בגין ונטו את אריק שוון ־ אם ירצה והבריח אוחס 1)111 חת ׳הפעילויות החשובות בכנסת י היא
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 46 | הו אטייל 11ל חוו 1הי ם 1לבדו והסתכלב גל ים באשו 0צ 11 השוו אסדר ביקור בחדר אחר, שבו נוכל לשבת בלי סורגים, אחד ליד השני, במשך שעד, שבה !נדבר על כל מה שמעניין
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 47 | מחוץ די 3רוט!קוד רית לאורי. והוא לא השיב עליו. אבל כאשר השתחרר אורי מבית־הסוהר, כמה חודשים מאוחר יותר, נשבע לנקום וקרא לה בשמות גנאי. פעם אחת, כאשר טיילה אורית
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 48 | 11411- (המשך מעמוד )30 מזון, בתוספת כמויות עצומות של בצל טרי. הוא נהג להתלוצץ כי נשא את אשתו, פרידה, שליוותה אותו במשך 41 שנים — מהן חמש שנים בבלא־הנשים של
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 49 | שוק מ ק בי ללה לוו או ת בפת־־מ מאת יגאל לביב ,,בנק לאומי״ ]*רווק מג״ס נספים דאיוגוו טרים׳ חברת ״בנק-לאומי טראסט קומפני״ בניו־יורק, השייכת לקבוצת בנק״לאומי
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 50 | עקב שרת /איש ממא די ם הי ר הורי ליד רמזור כף! הפסקת חשמל. הרמזורים משותקים. אתה נוסע כמו מלך, חולף בצומת אחד, שני, שלישי בלי לעצור כמעט, אפילו בלי להחליף מהלך,
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 51 | קולנוע במאים הא עודצה ל״ח>ווו 3מוא• מי שחזה בסרט המלכה האפריקאית מעל המירקע בוודאי לא שם לב לעובדה שהסרט כימעט בן ( 30 הוא הופק ב־.)1951 מי שאחראי לעובדה
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 52 | שירוו־הג־ב! ,של הזמהד מנכ״ל רשות־השידור יוסף (״טופי״) לפיד הזמין אליו׳ לשיחה את עורכת השבוע — יומן אירועים יעל חן. השיחה היתה קשה ביותר. לפיד צעק וצרח על חן,
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 53 | 1רביעי 27 . 2 • מגזין לנוער (.)6.32 דיון בנושא המעניין ערבים ויהודים גם יחד: נישואין בגיל צעיר. בדיון יופיעו מחנכים, הורים ותלמידים, שיביעו דעות בעד ונגד
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 54 | את שוב מלאה? במדינה נפיחות? עצירות? תה ביקוניס לעיכול טבעי: נמס היחידי בישראל -עלים וטבליות. מיוצר מצמחים. 1$רוט<861 חזרה לעיכול טבעי (המשך ממעה־ )44 כי בירור
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 55 | מזל החודש: גם מיסתוה, גם סמל המזל — שני דגים, שכל אחד פונה לכיוון אחר. זו, אולי, הסיגח לפן שיותר מכל מזל אחר, קשה לומר מיהו ומהו גן מזל־דגים. האווירה הקורנת
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 56 | אמנות • שפתיים לוהטות ״עשר שנים אני חולם להביא תערוכה זו לתל־אביב, ורק עתה הצלחתי להגשים זאת,״ אומר ואלדו ראסמוסן, מנהל התוכ נית הבינלאומית של המוסיאון לאמנות
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 57 | לונ דון ך• דבר העצוב ביותר שאפשר לפיו 1גוש בחוץ־לארץ הוא אלה שהיו פעם ישראלים. הם נראים לך כמין מזכרת מדור־המבול, מימים רחוקים, שפעם שמעת עליהם, או קראת עליהם
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 58 | מותה של תוכנית ,סו א הצליל שתכתיב את הידעת כי סנסוי ־ וט 5ח 5 3 מדורגת בין 4יצרניות הסטריאו הטובות בעולמי הידעת כי סנסוי !-ט 5ח 5 3 נמצאת במקום הראשון במכירת
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 59 | מ 7ו>בת האק סי ם ירושלים מתעוררת י אולי. בכל אופן אני מוכרחה לספר לכם על מסיבה שהיא באמת יוצאת־דופן, מה עוד שבזמן האחרון החורף השתלט על חיי־החברה בארץ בכלל
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 60 | קורס שמש ואהבה יש חתונות המאה, ויש חתונות העשור. אבל יש חתונות שכולם שמחים בהן, ככה, מהלב, ועל חתונה כזו אני רוצה לספר לכם. בשבוע שעבר, באחד ממו־עדוני־הלילה של
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 61 | כשהמקקים חוגגים. כשהשטיח ספוג בלכלוך. א ם יש כתם על המעיל כשהתנור מלוכלך בשומן ופיח. כשאת רוצה חלונות שקופים באמת. כשהריחות במקרר מפריעים לך. הכסף אינם
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 62 | ב תי א בון ! פו ר פ רו פ סו ר פ רו סנו ן עו שההפל. למשפחת היוול הצטרף דגם חדש: פוד-פרופסור פרוסמן, מעבד המזון החדיש והמשוכלל. הפרופסור מכין במהירות הבזק ארוחות
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 63 | ה היה היה שהיה גיליון ״העולם הזד״ שראדו אור לפני 25 שנח פדיורן, דכיא סיקור כילעדי למסעם האחרון של שושנה הר־ציון ועודד וגמיים־ טר, שנרצחו במידבר־יהודה (ראה
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 64 | שםע. רשום 5258 9יע? ק ^ ד ו : עוד לא טעהת נסו את החוויה מה יש לך עד קשקשים? שתו פינה קולרה! *# 001*8אוי קבלת מודעות לפל העיתונים במחירי המערכת פי ^דקס טלפיו
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 65 | צום הזכויות של קל״נז בישראל. הדרך השנייה סובה יותר, כמובן, אולם אז יכולים ההולנדים לשלול את זכויות־המיטען של אל־על באמסטרדם. המסקנה: הוצאת המיטען מאמסטרדם
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 66 | אל-חוף באמריקה הגדולה. מישפחות של יורדים ישראליים, התחילו לייצר את ה־מיכנסיים, החולצות, החליפות והחצאיות המשתפשפות אך אף־פעם לא נקרעות. תוך כמה שנים היו
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 67 | מנ שים הישראלים את שבת, אבל בכל הנוגע לביזנ׳ס הם מתחרים קשים. האחד לא נכנם לחדרו של השני, והשני לא מפרגן לראשון אצל הקניינים. אך לא רק מישפחת קדוש עוסקת בג׳יג״
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 68 | במדינה וזהו ) £111<:41א 4 הזדמנותהמחץ! טעונות סטריאו ממוזסן היבואן א. עםפגמיםחיצוניים 78/7זה) (בארי ב. דו מי 9 3שני םאח ריו ת מחירים לדוגמא;( :כולל מע״מ) ל״י
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 69 | ע מו ס קינן במייצו .״דור ס פ רו תי א בו ד ־ שיחזור לפני קרוב למחצית השנה ראה אור קובץ הסיפורים סתיו ירוק מאת קומיסר מפ״ם ברשות־השידור בעבר, וקונסול לענייני
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 70 | --נמר של 1״ ר(המשך מעמוד )69 קינן את כאב דורו, ומיתוס האבדון של חבריו בכותרת הספר. מתחת לפרחים הוא אנתולוגיה מרגשת, האוצרת בתוכה מיבחר של קטעי כאב הדור, בעטו
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 71 |
העולם הזה - גליון 2217 - 27 בפברואר 1980 - עמוד 72 | י׳ אדר תש״ם27.2.1980 , מיספר 2217 ענה 44 המחיר 40.00 :ל״י (כילל מ.ע.מ).
חזרה לתחילת העמוד