גליון 2218

העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 3 | 1גלי ג׳ ד שז א קיגיג* ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורמן ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מברקים : .,עולמפרס״ .העורך
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 4 | ה ש בו עבמאה הי 2 0 1958 — 7.3גמאל עבד-אל־נאצר מקים ממשלה מרכזית לריפוב־ליקה הערבית המאוחדת ושתי ממשלות איזוריות — אחת למצריים והשנייה לסוריה. מה אירע כמאה
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 5 | נזטונת ההדנה-וידאו; מ סו הק ת ה ״72 5ק- 7210ק* 50 זא/ו״וו* 1/ 5 £0 /ז וידאו בית 8080£־* 1^ ) 51.ז?£ זוז* *1./ 5 £0ק בוא לראות ולשמוע הדג מה באולמי ה ת צוג השלם
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 6 | דנשבץ מכחכיס ד ו 1ול הוה (המשך מעמוד )4 רבים, שחשוב להשקיע בהם מטעמים אנושיים ומצפוניים. אנו תומכים בהטלת חרם על ה־מישחקים האולימפיים הנוכחיים, במחאה על הפלישה
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 7 | שדחק לגברים כמ 1ך ״מאז ששמתי את ״שרתון־״על הכוונת איני מחליף אותה באף סיגריה אחרת. אני אוהב את הטעם המיוחד של ״שרתוך. יש בה תערובת מעולה של טבק וירג׳יניה והיא
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 8 | מכתבים ״עלית״ ושר־ החקל או ת (המשך מעמוד )6 סיון עגום עם הישראלי השואף להגר לארצות־הברית. הישראלים בעלי המיקצועות המבוקשים מצליחים גם כיום להגר, אבל עמך, חסרי
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 9 | מזל החודש : ישו רא נולד בדצמבר לתאומים שבוע מוצלח. זה זמן טוב להתבסס בעבודה, להראות יכולת גבוהה, והקסם האישי המפורסם שלכם ישפיע על אנשים רבים. לאה מביניכם
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 10 | 1ה היה 3111 בגיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיור״ התפרסמה כתכת־ררן ע תחת הבותרת ״מאז ועד עולם״, שתיארה את תולדות העדלאידע בתל־אכיב בלוויית
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 11 | דובר הכנס לקופל וצא לחופשת־פסח משגעת כשהאביב מגיע, אתה רוצה לצאת מן השיגרה ולמצות את חופשת הפסח עד תומה. סע עם קופל לאביב בחו״ל: חופשות )1שבוע ברודוס, החל מ־ ־
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 12 | עד כל בלס ובכל פה משחת שיניים 2תכשירים מבית היוצר של ״שמן״, אשר זכו ל ה צל ח ה אישית ולהערכה פומבית: קצף גילוח ״הוואי׳; משחת שיניים ״שנאוך. מ*ר 3חוה
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 13 | מערב ־ א י רו פ ה: שולחנם שד הגבירים הג דולי ם ״כדי להיות סוציאליסט רדיקלי אני זקוק לסוציאלי דמוקרטים אמיתיים, כדי שאוכל למקם את עצמי משמאלם,״ קונן השבוע
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 14 | מכחבים ימוד סבא געיקבות הכתבה ״נכדת המנהיג״ (״העולם הזה״ .) 2212 הזמנת אורחים 7מחר או תשכחי והזמין גם את צדק אבי, ד״ר זאב פון־וייזל ז״ל, כאשר הזהיר אותנו
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 15 | בוק נוסו נסיורה המנתחת את הדנב השינבה השרטת בנר תחומי החיים במדינה -נאת הוקע !ההשקטת שרה השביתה טוא חיתג ן< הו הפרק האחרון בסידרה זו, שניסן תה לעמוד על זהותם
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 16 | שלום רוזנפלד גרשום שוקן הרצל רוזנכלום .הס ׳מתחרים ותיקים בכל הנוגע להתנגדות לשביתות׳ ותיקים ככל הנוגע להתנגדות לשביתות. גם הטלוויזיה לא טמנה ידה כצלחת, והרושם
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 17 | כפית מזון מלכות לכל אחד מבני המשפחה להרגשה מצוינת, הרגשה של בריאות ומרץ לצעיר, למבוגר ולקשיש. מזון מלכות מכיל כמויות גדולות של חומצה זרחנית, קלציום, אשלגן
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 18 | 1ם ב עו ל ם קארזל מר: תמיד חלית להטו תער לא, אין בה שום דבר נערי בקארול לור, הקנדית היפהפיה שדם אינדיאני זורם בעורקיה. מאז גילה אותה פסטיבל־הסרטים בקאן ב־ 1073
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 19 | אורניה ניוטון דון: סרט חדש, אהבה חדשת, תדמית חדשה בגיל 31 עורכת אוליביה ניוטון־ג׳ון מהפך בכל החזיתות: הילדה הטובה מגריז אימצה לעצמה מראד, חדש, סוער ומפתה
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 20 | א 1שים ב שו ם ג״מי קארטר וסימון דל: מר אמריקה ומאז אם אירופה על רקע דיוקן־השייש של ג׳ורג׳ וושינגטון נראים נשיא ארצות־הברית ג׳ימי קארטר ונשיאת הפרלמנט האירופי
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 21 | *ונשיגז ! 8בעת פגישה עם כתבים צבאיים, שנערכה בלישכת שר־הביטחון, נכנס לחדר סגן־ השר, ח״כ מרדכי ציפורי. הוא הבחין בכתב הטלוויזיה עמירם גיר, שהיה בחליפה ועניבה,
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 22 | אנשים מישוזקי הכסאזת בחירזת ומה מכילה הכספ ת של השר גדעון פת 1בתנועת החירות כבר החלו במישחק הכיסאות. בישי בת התנועה האחרונה ישב ראש־הממשלה, מנחם כגין, באמצע,
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 23 | 1 1 *1 1 1 1 1 1 כז סי ם ״יה אללה! תראו, תראו מה קורה פה. החבר־כנסת הזה, יוסי שריד, עומד ומוכר לנו גבינה צהובה!״ התפעלו שני אחים צעירים שבאו להעביר את מוצאי הש
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 24 | הצנעהאה _ 11עראופירהגסן , כרמליטז! יש חגיג ה! כרמליטה סנגריה - אין מה להוסיף, הכל כבר בפנים. כרמליטה סנגריה - מתחרה בהצלחה מזה 10 שנים בסנגריות הספרדיות ברחבי
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 25 | א 0י 3ת פירי **960 בו המה הבוהמה התל-אביבית הוכיחה בשבת האחרונה שלושה דברים: שהיא עדיין קיימת, שהיא קיימת ואמיצה ושהיא קיימת, אמיצה ויו דעת לשמוח. ההזדמנות לכך
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 26 | התנגד לוויתור הבלתי-נמנע, מפני שראה בו הודאה בכישלון, הודאה באי־יכולתו למלא את התפקיד. לבסוף נכנע. מאת אורי א סרי הייתי אצל יגאל כלישכתו, כ קרייה כתל־אכיב,
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 27 | הוגדדדיעות, יוצר־ערכים, מעצב תודעה לאומית, חברתית ואישית. הפדמ״ח היה יצירתו האותנטית העיקרית — ואולי היחידה — של דור הצברים. יגאל אלון היה יוצרו ויצירתו של
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 28 | אדון בכנס הפלמח ()1954 עם רבין ואשכול ()1967 חוסר נכונות למרוד — — לקרוא תיגר על האלים — כות במקרר. מפני שהעז לצעוד, באוקטובר ,1949 יחד עם שאר ראשי הפלמ״ח,
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 29 | רני — תפקיד שאלון בוודאי לא חשב עליו במודע, אך שמן הסתם התגעגע אליו מתחת לסף ההכרה, אחרי שנהנה ממעמד זה במילחטת־העצמאות. מאז, ועד ליום־־הכיפורים, במשד שש שנים
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 30 | יגאל, נ סי ר גי 011ר ואילו תיק-חכיטחון נמסר לאדם שהוא כז דו, שלא היה כפלמ״ח ושמעולם לא שירת בצח ״ל. הוא זכה בפרס־תנחומים, בצורח תיק- החוץ. היתה קשורה בנך פרשה
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 31 | ולבסוף עבר ניתוח. זה עזר במיקצת, אד עיוות את פניו בצורה אחרת. פניו נראו קפואות. בעידן הטלוויזיה זה היה אסון. תום: האיש שסימל עולם שאבד התיימר להילחם על העולם
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 32 | תוך דקות נוסתה ׳!־ושרינו במעטה שד לובן ־ והחל המצוד הגדול על הבירה צעיר ירושלמי הצליח למצוא בעליית־הגג של בית־הוריו ׳1 1 *110 4י 11 •4 1 1מגלשי סקי ויצא איתס
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 33 | אחד ממאנת בנבנת השלג ) 111111 שניבנו על־ידי ילדי ירו*0/11 שלים. אחת הפעולות הראשונות של העירייה היתה הכרזה על תחרות גלמים בין ילדי השכונות בעיר. הישנה של
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 34 | ו הוניו ה בדל ת ש מאת יג אל לביב 51 מכוניות פרטיות יפת הפסיד מיליון לירות שטרלינג ב־1979 הישראלי סיימון יפת, הידוע היטב בחוגי המהמרים בלונדון, הפסיד את כל
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 35 | גםה מי שטרה שר־הכריאות, אליעזר שוסטק, להגיש כמהירות את חוק ביטוח־הכריאות־הממלכתי. צחהלפ תו ח לדעת הורביץ, ישמש חוק זה כמנוף גמילחמה שלו נגד ההסתדרות, מאחר שעם
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 36 | הנותרות מתייחסות לרגלי הכסאות למעלה מ־ 50ו דגמים של כסאות, כורסאות, שרפרפים, ספסלים, שולחנות ומדפים מודולריים, בעיצוב מודרני, איכות ראויה לציון, מבחר צבעים
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 37 | זלא (סיומת 3במספר הקטלוגי) צבעי כסאות: לבן, שחור, קרמל, חום, כתום, צהוב, אדום וכחול /צבעי ריפוד -חום, ירוק זית, אדום, כתום, חרדל, לבן, כחול ושחור. מוצרי
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 38 | במדינה (המשך מעמוד )34 הופעת ספרו של ידלין. יושב־ראש סיעת המערך בכנסת, משה שחל, ווז״ב יוסי שריד החליטו להגיב על דרישת הליכוד לחקירה מחודשת של פרשת־ידלין בדרישה
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 39 | עורו ,.העולם הזה״ מדווח ער הימים הראשונים שד הנורמליזציה בקאהיר ועל הפער שנפער בין מצריים וישראל תמורת כל הנכסים שנקריב רק דכר אחד: שבכל !המפות האלה יתנוסס
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 40 | דן פיינרו מסכם את פסטיבל הסרטים ה־ 30 ברלין: איו 7 3ל ה ^ רלין .15(80 פסטיבל חוגג — יובל ה־.30 הסיגנון מאופק מאד. כימעט ואין חשים בחגיגיות. ישראלי בין האורחים
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 41 | שסיומו החדש נקרא לסירוגין בקשת מיקלט, המיקלט שלי, או פיפי, קאקא ולישון (השם משתנה עם השפר .).אלא שוואידה, המעלה שוב, כבעבר, את ענייו העימות שביו דורות האמנים
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 42 | (המשך מעמוד )41 וריקני, ממלא לפחות את הציפיות מנקודת מבט אחרת. הוא מכיל כמה סצינות מיו נועזות במייוחד, בין זמר הפופ לשעבר ארט גארפונקל לשחקנית תרזה ראסל (אשתו
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 43 | שאינו מסוגל לעבוד. ששת האחים והאחיות שלה, מילבד אחד שאינו עובד, לא נמצאים בבית, והיא המפרנסת היחידה. ״אני גם צריכה לטפל באמא שלי, שהיא אשה חולה וסובלת
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 44 | המחיר למודעות פרסיות ־ 25.לי למילה, ל מודעות מסחריות ־ 20.די למילה ד 4הופעות רצופות. ה מ דו רוערךע״• פ ר סו ם אפ ר ס מון ר ח׳ א רנ ב׳ 9 3ת־ א, טר2 9 0 3 6 7 .
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 45 | חישוארת החתחוח בפא ו ח ^ ת דורית ראיתי לראשונה כשטסתי י מלוס־אגג׳לם לסך פרנסיסק׳ו. דורית סטיבנם התנוססה על והעמוד המרכזי של השבועון הפופולארי אס. הסותרת לתמונה
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 46 | פת בקפריסין׳ עם פיטר סלרם. ידעתי ש פיטר סלרם באי אבל אף פעם ילא פגשתי את ג׳ואל. הגעתי ארצה בערב יום־הכיפו־דים. היו אצלי חברים בבית, פינק פלוייד היו על הפטיפון
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 47 | ״בינתיים ג׳ו׳אל סידר לי ראיון עם רוז׳ה ואדים. זכרתי אותו מתמונות בארץ׳ כזר, רזה עם מישקפיים! ,ופתאום אני רואה אדם כל כך נאה. אמרתי ׳לו , :אתה נראה הרבה יותר
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 48 | נאשו ניתחה צומח ״ העולםחזה ״ את הת ונרות ים שצילמת נמקות זדנשע, היא גילתה נהם תרסיס המעלים שאלה מציתה: ה *וםאסשו הי חלח ציו? אשה וירוה בין הלהבות בשעה שצולמה
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 49 | הכלבה קובצה בזמן הניבוי 5־ ^ המכונית, כשהאש כבר פשסה בה, הותז סילון המים הראשון על־ידי הכבאים שהוזעקו למקום. בתמונה רואים מימין את הכבאי מכוון את סילון המים אל
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 50 | והאס אפוסד היה ל ה צי ל לו ניתן היה להציל את האם ובתה, אילו ניסה מישהו לעשות כן בדקות הראשונות אחרי הפיצוץ, כאשר הלהבות לא כיסו הכל, והאיש היתהיעדיין קטנה.
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 51 | במדינה עיתתות א תי ק ה עול מ״שטדה דובר המימרה ריבה את יצרי התחרות שבץ שגי הצהרוגים כתבת הצהרון נזעריב, נורית דברת, רתחה מכעס .״זאת שערוריד פסקה בכעס ,״אני לא
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 52 | שיחו־־ הרדיו והטלוויזיה יהיו מינויים פוליטיים סו ד1ח ה^יכרו וכן תפקידי מנהלי מחלקות־החדשות במחלקותהתוכביום החמישי שעבר נפתח המיכרז ה רדיו ובטלוויזיה, מנהלי
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 53 | יום רביעי • על אדונים ומשרתים 8 .30 אחרי הפאשלה ה מטומטמת של שבוע שעבר, קשה לדעת מה יחליטו לעשות בטלוויזיה. בשבוע שעבר, לא חר שהוקרן כבר כחצי מהפרק של על
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 54 | מאות ח״ר יסדו ומילואים משתחווים נר שנה מצהיר עדב סעיפים 21 או ,24 הסעיפים הפסיכיאטרים, ונתקלים אחו־״נן־ בקש. ם בחיים האזרחיינ .1לעומת החיילים המנצלים סעיפים
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 55 | ממש מגעיל. לא בשבילי. אני אשתחרר. אני צריכה לברר מה לעשות כדי להשתחרר.״ אורלי בררה והשתחררה .״אני רוצה פורקו אחר,״ הסבירה אז ,״רוצה לגמור עם כל הדברים הטפשיים
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 56 | הנחה: אתה חושב בצורה יוצאת דופן. סדנא יצירתית לפרסום שאיפה: אתה רוצה להשפיע על אנשים. הדרך: הסדנא היצירתית לפרסום תאפשר לך ללמוד א ת המקצו עות היצירתיים בפרסום
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 57 | סיפורו של משולש מחו: תבעו והידיוה שדדו מכוניות בחוו הים -בעודם עושים אהבה, ולאחד שנתפסו הסלים הנווד לחזור אל אשתו ולעזוב את אהובתו זוג שעמד ליד אחת המכוניות
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 58 | מי זמחלש שו ד (המשך מעמוד )57 כשהיתה קטינד. בת ,17 כאשר לקח אותה בטרמפ לרמת־גן. היחסים החשאיים ביניהם נמשכו כשנה. לפתע הגיעו ללאה שיחות־טלפון אלמוניות, שסיפרו
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 59 | 7מ^מ7מנמ/ע( 7ל7/וע0(/ על שמואל (״שמוליק״) אומני מזמן לא דיברנו. לא שהוא היד, שקט ומשועמם, אלא שהעניינים הרגילים של נשים ומשחק היו אצלו כל־כד בלתי משתנים שלא
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 60 | לעשות נסו ער האץ, זה התחיל בחודש ספטמבר בשנה שעברה. ככה מתחילים הרבה סיפורי אהבה. אבל סיפור האהבה של תמי גדיד התחיל עוד קודם לכן. תמי פשוט התאהבה, מבלי לראות
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 61 | מאז עלה הנודד ב־ ;6 0 0/0מחיר הדירה צריך להיות: היום אתה עוד יכול לקנות דירת איכות של אברהם גינדי ברמת־השרון תמורת: 2 .5 7 5 .0 0 0ל ״ י וזו גם ההזדמנות
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 62 | רהיטי כל גיל מלווים את ילדך בנאמנות, בכל הרגעים היפים... עם הגיע התינוק מבית החולים לחדרו, יחכה לו הריהוט המושלם, הכולל שידות לאחסנת חיתולים ובגדים, ארוניות
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 63 | צ מוד לגוף החורף עדייו כאן, למרות כמה ימים של קייץ המסתננים להם, ככה, בין ה עננים. בגדי החורף תלויים בארון ואם ברצונך להעשיר את מלתחתך או לגוון אותה, הנה חברת
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 64 | ׳ במדינה מישפט הכוונה, הידיעה והעונש האקדח כחיקו ש? האחד, והעוגש מוטל על השגיים גלית דנון ישבה במכונית וחיכתה בתי אבון לששליק בפיתה שחברה, יעקוב כהן, הלך להביא
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 65 | האיש שהסעיו את המדינה בסיטו בריחת! מהכלא ־ הוא כיום אס יר למחלתו בלתי־נדלים, הולכות ודועכות. סיפר גחמן פרקש : הגעתי לפרשת דרכים בחיים שלי. הפצע ברגל שלי זה לא
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 66 | לגברים! ל א לגברים! לא רגבר׳ הלו. הלו. הלו - ועוד פעם הלו -מרוב שימחה איך התגעגעתי אליכם איך! זה לא יפה להעלם בך, בל כך הרבה גלימות, אנל מה לעשות, הייתי עסוקה
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 67 | מקום פנן ס מוי ר מצחיק הו הו — מה שמצאתי, וברור לי כשמש שאני כבר הולכת לאבד לי את זה, במו עטי. מה יש? צורח קול בתוכי — את מוכרחה לכתוב על זה? הנרבוזו הזה
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 68 | הנחהבס * 7זיתב בי טו ח רכ ב מישפט זיכרונות*! הנוגים שלה שו פ ט המישטרה. מבקשת הארכת מעצר מה המעם ב כו? הנחות נוספות על ההנחה הבסיסית: הנחה אם גיל בעל הפוליסה
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 69 | גאון 1ש מ 1ו.י 1זף קיטש שירי ושמו של מ ה ארצי ה פל א של אורי סל־מן קריקטורה ו שמה שופירא) שלום הלך תולעי תרבות; משורר ארצי הוא שר את כל שירותו הצבאי. הוא חיבק
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 70 | __ נמרשל נייר< (המשך מעמוד )69 הוא אינו הדל לחשוב על המוות :״אני חושב עליו ללא־הרף. אני חושב וחוזר וחושב עליו. אני מתיירא ממנו. לאמיתו של דבר אינני אוהב אותו.
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 71 | להגיע ו ענו גם ברכב קעו איר יכולה חברת ייאלכס ; שמייצרת מ 1גוי אויר לרכב, ל פ תו ר לר בעיות קוס מ טיו ת? הנה דוגמא; את מתקלחת מתאפרת, מתלבשת ויוצאת רעננה לדרך.
העולם הזה - גליון 2218 - 5 במרץ 1980 - עמוד 72 | מיססר 2218 שנה 44 המחיד 4.00 :שקלים (כולל מ.ע.מ; ). סועות הזמות ששוהווה מצהיר והלוחמת נגר השמועות עוברה
חזרה לתחילת העמוד