גליון 2220

למה לקנות לגד תוצרת חוץ,
כשאפשר באותו מחיר
לקנות שטיח אמיתי שהוא ״להיט

אם אתה חושב על שיפוץ פני
המשרד, האולם,בית המלון או
הבית-אתה ודאי חושב על
:קורת צבע יפה ונעימה למגע.
חשבת בודאי שאינך יכול
י שות לעצמך שטיח אמיתי.
אבל זה לא נכון.
ירושלמי מציע לך הצעה
מפתה מאוד .״להיט״ .שטיח נמוך אמיתי מניילון, שמחירו
יש לרשותך ״להיט״ מקיר
מכל שטיח דומה.
צבעים מרהיב לקיר ו״להיט״ בגדלים שונים
זאת, במבחר
לפי בקשתך. ויש ״להיט״ אחד שכן רגילה, בלתי ובאיכותעשוי על שכבת יוטה גם בשבילך.
׳להיט״
(במקום על גומי) כדי שיחזיק
מעמד שנים רבות יותר, לא
צור בועות, לא יתקלקל בחום
וינשום.

שטיחי ירושלמי בחנות
המפעל ובחנויות השטיחים
ברחבי הארץ.
אולם התצוגה החדש
של ירושלמי ברחוב הירקון1
פינת מודיעין 7רמת־גן,
טלפון 793134 :
שעות פתיחה: בימים א׳ -ה׳
בשעות 19.00-08.00

שטיחי ירושלמי

הגדר. אפשר לנחש כי אלה ד,ם אנשי-
המושבים, שמצבם קשה יותר מאשר מצבם
של אנשי־ד,קיבוצים, ושמצב־רוחם היה קי צוני
יותר.
יש סיפור בכל אחד מן הפנים האלה,
ובתנועתו של כל אחד מן המפגינים.
מאחור נראה שלט־הענק של המפגינים,
ברוחב של כמה עשרות מטרים, וסביבו
חלק ממפגינים שבאו מכל קצות הארץ.

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב,
רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מברקים :
״עדלמפרס״ .העורך הראשי: אורי אכנרי. ראש המערבת: יוסי
ינאי. עורך־תבנית: יוסי שנון עורכת כיתוב: ענת ישראלי .
צלמי מערכת: ציון צפריר וגילה רזיין. ראש המינהלה: אברהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ, תל־אכיב, רחוב בן־
אביגדור. הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.

המפגינים — אותם העומדים מאחורי ה גדר,
רציניים וזועמים, ואותם שטיפסו על

טלוויזיה; רדיו,
יומון, שבועון

לטלוויזיה יש עוצמה של דיווח, ויש
מיגבלות. הוא הדיו לגבי כל כלי־תיקשורת
אחר, יומי או שבועי.
הטלוויזיה מביאה אל תוך חדר־השינה
או חדר־האורחים שלך את המאורע, את
ההתרשמות הבלתי־אמצעית. אבל אין היא
יכולה לספק לד את הרקע, את המשמעויות
החבויות. היא שיטחית בעל כורחה.
הרדיו מספק לך את הקולות. בכך כוחו,
ובזה גם מיגבלתו. הוא יכול לספק לך
גם פרשנות מסויימת. אך מכיוון שזהו מכשיר
העובד במהירות עצומה, אין הוא
יכול להתעמק. הרדיו — עוד יותר מאשר
הטלוויזיה, שתהליכיה מסובכים יותר —
נמצא בתחרות מטורפת עם הזמן וצמוד
לחדשה עצמה. הוא מפיץ תוך דקות בעו לם
כולו מה מתרחש. מה שקרה לפני

כאשר נולדה הטלוויזיה בעולם, ניבאו
רבים שזהו סופה של העיתונות המצולמת.
אחרי ככלות הכל, איך יכול התצלום
הסטאטי בעיתון להתחרות בכתבת־החד־שות
המצולמת, התופסת את התנועה, את
הבעות־הפנים המשתנות, את הפעולה?
עברו שנים, והסתבר כי נבואות אלה
היו מוטעות. יש כוח עצום לטלוויזיה, אך
היא לא הפכה את תצלום־החדשות הסטא טי
למייותר. להיפך, אלה הם שני אמצעי־דיווח,
המשלימים זה את זה.
הסתכל־נא, למשל, בתצלום המת פרסם
בעמוד זה. הוא צולם באמצע המהו מה
הגדולה בשערי הכנסת, כאשר הס תערו
המוני החקלאים על בית־ד,מחוקקים.
מאורע זה צולם בהרחבה גם בטלוויזיה.
במבט לחדשות של הטלוויזיה הישראלית
הוקדשה לו כתבה, שלא היתד, מוצלחת
במייוחד מבחינה עיתונאית. ומי שצופה
בטלוויזיה הירדנית, יכול היה לחזות באו תו
מאורע בשנית, בצבעים, בכתבה
שצולמה על־ידי אחד הצוותות הזרים.
הטלוויזיה העניקה לצופים את תחושת
התנועה. ראו את השוטרים המתיזים את
המים מן הזרנוקים, את המפגינים הזו עמים,
את הסוסים שיצאו לפעולה.
אולם הטלוויזיה לא יכלה לעשות מה
שעשה תצלום אחד, שהופיע על גבי עמוד
שלם בגליון האחרון של העולם הזה (:)2219
תצלום המפגין שהתנגש עם הסוס של
השוטר. דווקא הקפאת התנועה — אם
אפשר לאמר כך: הסטאטיות של הרגע
הדרמאתי, א 1הקפאת הדינאמיות של הרגע
הסוער — מאפשרת לקורא לחוש את
חוויית המאורע.
ההיתקלות של המפגין בסוס, דריסתו
על-ידי הסוס ופציעתו — כל זה במאית
של שנייה — היוו את נקודת־המיפנר,
של אותה הפגנה. הם שיכנעו את שני
הצדדים שהגיעה השעה להפסיק את המא בק.
מה שהיה עד לאותו רגע מאורע ששל טה
בו שימחת־הקרב הפך דראמה.
הטלוויזיה לא יכלה לקלוט זאת. המצ למה
ה״סטאטית״ תפסה זאת היטב.

ה עו ל ם הז ה 2220
נערת האליבי
בקשה יוצאת־דופן הוגשה בימים
אלה לבית־המישפט המחוזי בתל־איב.
עורך־הדין דויד יפתח ביקש מבית-
המישפט להרשות לו להביא עדה נוספת,
אחרי תום ראיות הצדדים.
בבקשתו ציין הסניגור של הרצל אביטן,
כי העדה מיכל (״מיקי״) סיידון, החשובה
לאליבי של מרשו, הוזמנה להעיד יחד עם
כל עדי־ההגנה במישפט, אולם אז סיפרה לו
אמה כי מיקי נמצאת בחוץ־לארץ. לכן
לא יכול היה הסניגור להביאה במועד ה קבוע
בחוק.
המישפט נמשך זמן רב, ועומד כעת
בשלב הסיכומים הסופיים. בעת הסיכומים
הופיעה בהעולם הזה ( )2117 כתבה ״האלי בי
של הרצל אביטך, ובין היתר נזכרה
שם גם גברת סיידון, כעדה שחסרה, ושלא
הופיעה לפני בית־המישפט.
מיקי, שחזרה ארצה לפני זמן קצר,
מביקור ארוך ביוון, קראה את הכתבה
וגילתה שהיא מבוקשת כעדה במישפט. עד
אז לא ידעה על כך. היא פנתה מיוזמתה
לסניגור. בקשתו של יפתח התקבלה, ומיקי
תעיד בכל זאת.
צנזורה בכלא
ועוד סיפור מן החיים :
למנויה על העולם העולם הזה, אורנה
שחר, היו טענות. היא קיבלה את עותקי
השבועון כשהם גזורים, וכתבות שלמות
חסרות בהם. אורנה התפלאה, אבל הששה
שאין בידה לעשות דבר בנידון, שכן היא
מתגוררת כעת בבית־הכלא נווד,־תירצה,
שם היא מרצה עונש־מאסר.
כמעט בכל אחד מ־ 25 הגליונות שהס פיקה
אורנה לקבל בכלא היו חסרים
דפים. כאשר ביקר אותר, השבוע בכלא
סניגורה, יורם שפטל, והתברר לאורנה
כי גם הוא קורא ותיק של העולם הזה,
העלתה לפניו את בעייתה. שפטל לא הת עצל
ופנה מייד למנהלת בית־הסוהר, ושאל
אותה מדוע מצנזרים את העיתון. המנהלת
הזמינה את הפקידה הממונה על צינזור
העיתונים, ושפטל שאל אותה מדוע מצנ זרים
את העולם הזה ואין מצנזרים את
הצהרונים. על כך השיבה הפקידה, כי ״יש
רשימה.״
למראה תדהמתו של שפטל, חזרה בה
הפקידה מייד מדבריה .״לא, אין רשימה,״
אמרה ,״אבל אנו מצנזרים, לפי פקודת
בתי־הסוהר, הכול מילבד ידיעות אחרונות,
מעריב ולאשה.״
כאשר חזר שפטל לביתו, גילה כי ה דפים
שנחתכו מגיליונה של אורנה באותו
שבוע היו עמודי המיכתב שהוברח מ הכלא,
ואשר חלקים ממנו נקראו על־ידי
חבר־הכנסת צ׳רלי ביטון בכנסת (העולם
הזה .)2215
מה הם הקריטריונים לקיצוץ דפים?
התשובה היחידה שד,יתד, בפי הפקידה :
״אנו קוטעים חומר שלא טוב שהאסירה
תקרא.״

עופות
^ מתים
כאשר העין שלך משתהה על תצ לום
טוב, דרוש לה זמן כדי לתפוס את
מלוא משמעותו ולקלוט את כל פרטיו.
בתמונה המתפרסמת כאן ישנם כל ה מרכיבים
של אותו מאורע. על הארץ מו נחים
עופות מתים, שהושלכו על-ידי המפ גינים.
ב קירבת המצלמה עומדים כמה מ־שומרי-הכנסת,
חמושים באלות ובמגינים,
כשהם מגואלים בתחמושת (שלג? עגבניות?)
שהומטרה עליהם. שים־נא לב ל״
הבעות־הפנים שלהם. אתה יכול לדמיין לך,
על פיהן, את הדברים שאומר איש-המיש־מר
מימין. שים גם לב לראשו של השומר
שליד הגדר, המביט בעוף המונח לרגליו.
ההרגשה הכללית היא של דיכאון.
לא פחות מעניינות הבעות־הפנים של

שעתיים חדל מלהיות ״חדשות״ מבחינתו.
היומון — בוקרון, צהרון או ערבון —
משתדל להקיף את אירועיו של יום שלם,
ויש לו כמה שעות (במיקרה הטוב ביו תר)
כדי לספק להם עומק כלשהו. אך הוא
יכול לדווח רק על קטע של העניין, קטע
של 24 שעות. ומכיוון שרוב המאורעות
נמשכים זמן רב יותר, ומהווים חלק מרצף
של דברים, הרי דיווח מקוטע זה לוקה
בהכרח בחסר.
זהו תפקידו של שבועון־החדשות. יש
לו זמן רב יותר. הוא יכול לתאר מאורע
מתמשך, למצות תהליך, לצרף קטע לקטע,
בפרספקטיבה ארוסה יותר, ליצור את ה פסיפס
השלם. באופן אידיאלי, אדם הקורא
כתבה בהעולס הזה, אחרי שהוא כבר ראה
את הדברים בטלוויזיה, שמע עליהם ברדיו
וקרא עליהם בעיתונים היומיים, צריך לאמר
לעצמו :״סוף־סוף אני מבין את כל ה עניין•
עכשיו אני יודע מה היתד, הסיבה
האמיתית, מה גרם למה, מה היה חשוב
ומה היה רק הקצף שעל פני המים.״
לא תמיד אנחנו מצליחים בכך. אך זהו
תפקידנו, ולכך אנחנו שואפים.

החקלאים המפגינים כשערי הכנסת
משני עברי הנויתום

ה ש בו עבמאהה־ 2 0
אירע כמאה ה־ט2׳ בשבוע שבין ה־ 19 במארס עד ה־ 25 במארס ץ
:דור זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו ב־ 80 השנים
ודמות, כשבוע שבו מופיע הגיליון.
190 מכונית המוצדס הראשונה
:בנתה במיפעלי דיימלר, גר מניה,
על-ידי וילהלם מייבאך.

1903
— 25.3תיאודור הרצל,
:כונן התנועה הציונית, נפגש
ראשונה עם הלורד קרומר,
:ציב העליון הבריטי בקאהיר.

שנודעו בשם ״ברטר. השמנה״,
מפגיזים את פאריס ממרחק של
120 קילומטרים.
1921 הרפתקותיו של החייל האמיץ
שורק, רומן צ׳כי אנטי־מילי-
טאריסטי, מאת ירוסלאב הא-
שק, הומחז על-ידי מכס ברוד
והוצג בתיאטרון אוהל, בתיר־גוסו
של אביגדור המאירי.

1925

1927
— 24.3הקומוניסטים הסי ניים
כובשים את ננקינג.

1929
23.3.1952

— 24.3בחירות באיטליה
הפאשיסטית 99.4 :אחוזים מן

שני מהנדסים בריטיים, רולס
וחים, מייסדים בית־חרושת ל מכוניות,
שהפך בית היוצר ל דגמי
הרולס־רויס המפורסמים.

1913

1915
— 22.3שליטי האימפריה
העותומנית המתפוררת גירשו
מן הארץ את ראשי השומר
־פועלי-ציון.

1917
— 22.3ארצות־הברית היא
המדינה הראשונה בעולם המכירה
בממשלה הזמנית של רוס יה,
שהוקמה כמה שבועות קודם
לכן. אלכסנדר קרנסקי, שהודח
כעבור כמה חודשים מהשילטון
על-ידי הבולשביקים, משתלט
בהדרגה על הממשלה.

1918
— 21.3הגרמנים פותחים
בסיתקפה גדולה — הקרב על
הסום — כדי לנסות לשבור
את בעלות הברית בטרם תגיע
עזרת ארצות־הברית לשיאה.

ייייייד*י*

י* י* י> יי* יייי>

אודר
— 23.3צ׳רלס
(״הידיד״) וינגייט, הקצין הב ריטי
שאימן בשנות ד ׳30-,את
אנשי ההגנה והנהיגם בפעולות-
גמול נגד המורדים הערביים
( ,)1936—9ניספח בתאונה אווי רית
בבורמה, בן .41

1945

צ׳ארלם אורד וינגייט
23.3.1944

1956

1969
— 25.3אבא חושי, ראש
עיריית חיפה ומראשי מפא״י,
נפטר בגיל .72

1970
— 18.3בהפיכה שקטה ב קמבודיה
הודח ראש המדינה
הנסיך נורודום סיהנוק, ששהה
אותה שעה במוסקבה בביקור.
ההפיכה נועדה לשים קץ ל מדיניותו
ה״נייטרלית״ ,שאים־
שרה חדירתם לטריטוריה, קפד
בודית של אלפי חיילים צפון-
ויאטנמיים ולוחמי ויאטקונג.

1971
— 19.3יאסקו פון פוטקאמר,
מונה שגריר גרמניה בישראל
במקום הרמן קנוקה, העתיד
לשמש כשגריר ארצו בברזיל.
— 21.3פרץ ברנשטיין נפ טר.
מדינאי ישראלי, מראשי
הציונים הכללים. עורך הבוקר.
שר המסחר והתעשייה. בן .81

— 20.3הנציב העליון ה בריטי
בארץ מקבל סמכויות
חירום, מתיר לנוטרי הגליל
לסייר עם נשק ביד.

אביגדור המאירי

— 23.3טור משוריין של
צבא סייגון נלכד בלאוס במח סומים
שהציבו יחידות צפון-
ויאטנמיות. כוח שריון אמרי קני
מחפה על נסיגת כוחות
דרום ויאטנם מלאום.

1921

— 21.3גרעין מגויים של
חברי ההגנה עולה להתיישבות
בגבול הלבנון, מקים את חני תה,
שהפכה סמל ליישובי חו-
מה־ומיגדל. בין העולים: יגאל
אלון ומשה דיין, חניכידפקו-
דיו של יצחק שדה (ראה
תמונה).

מנות זמני. נציג ברית־המוע-
צות, אנדרי גרומיקו, שולל את
ההצעה האמריקאית ותומך שוב
בתוכנית שתי המדינות. דויד
בן־גוריון: עמדת ארצות־הב-
רית לא תמנע הקמת המדינה.

1959

1949

— 23.3חוזה ברלין, לפיו
סופחה סלובקיה לרייך. בוהמיה
ומורביה — שטח־חסות גר מני.

1941

דו ס אגגיד ס -י באהבה האמת על חיי הישראלים
בגולה הדוויה•
אנו שמחים לקבל את העולם
הזה בקביעות, לקרוא בו ולהעבירו
לידידים ישראליים, מיד ליד, עד
שהוא נקרא ונקרע לגזרים. אמנם
רוב החדשות מן הארץ מכאיבות,
כי איכפת לנו, אך אנו מעוניינים
לשמור על קשר עם הנעשה וה נשמע
בארץ. רבים מאתנו נמצאים
כאן שנים רבות. אני, למשל, נמ צאת
כאן 35 שנים. אך בקביעות,
לפחות פעם אחת בשנתיים, באים
לביקור בארץ.
מעניין לדעת מהו מקור החדשות
שלכם על הישראלים בלום־אנג׳לם,
כי הן מסולפות. בבחינת: יש עשן
קל ולכן יש כנראה שריפה גדו לה
לידיעתכם, הרוב המכריע
של הישראלים בארצות־הברית מת קיים
בקושי. ישראלים אלה חיו
בישראל בתנאים טובים יותר מאשר
פה. בניו־יורק ובשיקאגו כימעט
כל נהגי המוניות הם ישראלים.
רבים קנו בתים במשכנתאות כב דות.
גם ה״ארמונות״ שאתם מז כירים
הם בסך הכל בתים צנועים.
דניאלה ארם, לוס־אנג׳לס

מדינה *ש -גסדוחא!,
על א טלס פיסי, מדיני
וכלכלי, בעריכת חפרו-
פסור משה בדוור, בהו צאת
״יבנה״ ,שבו אין זכר
לקו הירודן ולגבולות ה בינלאומיים
של ישראל.

1952

אחרים, על הנעת מירכבת השלום
על פסים תקינים.
כשעיתונאי מצרי כותב מאמר
ביקורתי, ואפילו ארסי, על ישראל,
נעים אמות הספים אצלנו וכולם
מתרגשים, והנה בא ראש־הממשלה
וממנה בשעה קשה זו לתפקיד ממ לכתי
בכיר ביותר את אחד מהני־צים
הקיצוניים ביותר שלנו, מי
שהתנגד ועודנו מתנגד להסכמי
קמפ־דייוויד.
נ. רמז, ירושלים

— 23.3ישראל ולבנון חת מו
בחצר המיפקדה הלבנונית
בדאש־הניקרה על הסכם שבי-
תת־נשק ואישרו את קו הגבול
הבינלאומי (המנדטורי).

הבה נתאר לנו איזו סערה היתה
מתחוללת בארץ, אילו מינה אנ־וור
אל־סאדאת את אחד ממתנגדי
הסכם־השלום עם ישראל לתפקיד
בכיר בממשלתו, ובמיוחד לתפקיד
שר־החוץ, המופקד, יותר משרים

1958

! — 194 שר החוץ אבא
אבן נפגש בניו־יורק עם השג ריר
ירינג ועם מזכיר האדם.

1937

בעיקבות מינויו של יצוולן
שמיר לכהונת שר־תחוץ
של ישראל.

— 24.3בכנסת מתנהל פול מוס
חריף על השאלה ״מיהו
יהודי ז״

— 21.3ארצות־הברית מס תייגת
במועצת־הביטחון מ התוכנית
לכונן בארץ שתי
מדינות — מדינה יהודית ומדי נה
ערבית, בהתאם להחלטת
עצרת האדם מה־ 29 בנובמבר
. 1947 תחת זאת היא מציעה
להנהיג בארץ כולה מישטר נא-

— 19.3המדינאי הבריטי
הלורד בלפור, אבי ההצהרה
המפורסמת הקרויה על שמו,
מת בגיל .82

חד ש, חדש ונווחז־עו

— 2045 תוניסיה, לשעבר
קולוניה צרפתית, זוכה בעצ מאותה
בהנהגתו של חביב
בורגיבה. באלג׳יריה. השכנה
החמירו הצרפתים את המאבק
נגד לוחמי השיחדור של ה־אף־אל־אן.

19.3ארה״ב הטילה וטו
על החלטת מועצת הביטחון
׳לגנות את בריטניה על שאי נה
משתמשת בכוח כדי למגר
את מישטר המיעוט הלבן ב־רודזיה.
הווטו האמריקאי הרא שון
בתולדות האדם.

1930

4 1 .חיליידידח

— 23.3אבא אבן, נציג יש ראל
באדם, ביקש ממצ ריים
שתחדל מפעולות איבה
ושתשתף פעולה עם ישראל
בחתירה לשלום.

— 25.3ישיבה ראשונה של
מועצת־הביטחון של האו״ם.

הקולות נפלו בחלקה של המים־
לגר, היחידה, הפאשיסטית.

1938

1955

— 18.3ישראל הגישה מח אה
לוועדה לזכויות האדם
של האדם, על רדיפת יהודי
בריה״מ וארצות ערב.

1948

— 24.3הסופר הצרפתי
•יול ורן מת בגיל •77
חיידק העגבת (סיפילים) נת גלה
על-ידי המדען הגרמני
אריך הופמאן.

מיליוני אירופים נקראו אל
,דגל של מילחמת־העולם הרא שונה, כדי למות בהמוניהם ב שדות
הקטל. בגרמניה גוייסו
4.2מיליוני חיילים, בצרפת
,3.7ברוסיה , 1.2באוסטריה—
הונגריה ,0.8בבריטניה 0.7
באיטליה 0.7מיליון חיילים.

1944

1946

1905

1914

— 21.3בנאום לרגל יום־
השנה העשירי לעלייתו לשיל-
טון, תוקף אדולף היטלר את
הבולשביזם ואת היהודים ש כפו,
לדבריו, את המילחמה על
העולם.

— 22.3אליהו בית־צורי
ואליהו חכים, אנשי לח״י שירו
למוות בלורד מוין, הועלו לגר דום
בקאהיר.

1904

הנרי פורר מאמץ במיפעל
;מכוניות שלו את שיטת הסרט
הנע, שהונהגה בבתי־המיט־בחיים
של שיקאגו ב־. 1870

25 ?3השליט״הנאצי שלי
בוהמיה ומורביה, ריינהרד הייד־ריך,
מודיע שכל היהודים ש בתחומי
שליטתו יגורשו לגיטו
שיוקם בטרזיאנשטט. כשנורה
היידריך למוות, בידי לוחמי ה מחתרת
האנטי-נאצית, הגיבו
הנאצים בטבח אזרחים, מחקו
מעל פני האדמה את הכפר לי־דיצה.

1945

המישפט.
מסיפרי
השנה :
מאת פדאנץ קאפקא, יצא לאור
שנה אחרי מותו של המחבר.
מסרטי השנה: אוניית הקרב
פוטיומקין, של סרגיי איזנ־שטיין,
מפאר היצירה הקולנו עית
הסובייטית בשנים הרא שונות
שאחרי המהפכה.

מרדכי אורן

1942

מעצרו של מרדכי אורן, חבר
בית־זרע וממנהיגי מפ״ם, בגין
״פשעים פליליים נגד ביטחון
המדינה״.

מכחכים

אבא אבר

בכך מונעים מן המעיין באטלס
את האפשרות לדעת היכן משתרע
שטחה הריבוני של ישראל והיכן
השטחים המוחזקים, הנתונים ל שליטתו
של המימשל הצבאי. נו־
(המשך בעמוד )6

למבקשים את הטוב ביותר
כ ר סו ם לז דני ק| ר פ אי טי ר אן

בוא לראות1לו 11 מוע הדגמה
בא1למ התצוגה וי 1ל סוני,במגדל וי 1לום,ב תל אביב
או אצל ס 1כנינו המורו!! ברחב* הארץ.

)35 מחבר הסימפוניה הספרדית ;
)38 משחק ילדים ; )39 התנשאות
טבעית של אדמה ! )41 בבקשה ;
)42 מחנו, אומן! ג)45 ! 3.14 )4
תנועה בכנסת! )47 שד! )48
נדבך, שכבה ! )50 רעב ! )51 מרכז
חשיבה ! )52 מגש ! )54 צייר
אימפרסיוניסטי צרפתי! )57 עיר
בסוריה ! )61 שמח ! )62 טנא ל פי
ת ת! )64 ראשי תיבות! )65
צוללת ישראלית! )66 אריג! )67
מילת ברירה! )69ר״מ אוסטריה
אחר מלחמה״ע ה־ )70 ! 1ריבע !
)72 מנגינה ! )74 תעלה ! )75 מדי נאי
צ׳כי! )77 מאין יושב! )78
הרג ! )81 עליונות ! )83 דבר של
ממש! )85 גל של מפולת! )86
ראדאר! )88 בזבז! )89 אל הים
הרומי ! )91 שם שתיים מנשיו
של ד,נרי ה־ )93 ! 8תרגול בצבא !
)95 אביו של עתניאל ! )96 גבוה !
)98 משענת לראש 100 מירב
כדור־הארץ 102 קריה קדושה !
) 103 שיש כעין הצדף 104 קליע
קונבנציונלי! )105 מייסד התזמו רת
הפילהרמונית.

תוא־ההפרדה
מ־ . 1974 מאז
מותר לצייר את קו אל־עריש
ראם מוחמד.
חיים צינמן, הרצליה

3ר די שבסכנתח*! ,
קרן ציבורית למען ריפויו
של נחמן פרקש (״העולם
הזה״ .)2218
בעיקבות הכתבה שפירסמתם
ברצוני להעיר: פרקש נפצע אמנם

מאונך :
)1סופר ומתרגם עברי (ר״ת)!
)2קיר! )3מושל עכו וכינויו
״רב־טבחים 4מכשף ! )6אריג
מובחר! )7כביר, עצום! )8קח!
)9הוא חיבר את ה״הזמנה למחול״ !
) 12 צורת המילה כפי שהיא נקראת !
)15 האותיות שמוצאן מהשפתיים!
) 16 אופנת הדור המעוררת סלידה !
)17 וניל! ) 19 שאול! )20 חור
בסלע ! )21 חיקוי לעג ליצירות
ספרות! )25 האות המהפכת זמ נים!
)24 נצח! )26 מצב בכדו רגל!
)27 מדינאי אוסטרי! )29
לד (ארמית)! )30 מצודה עתיקה
בגליל ! )33 שם שיר של רחל !
)34 מקצוע בבנק ! )36 עיר מבצר
בצרפת ! )37 מחזה בת. ק)40 ! .
קבל לרשותך! )41ר״ת לאחר
שמו של אדם! )44 עיר מבצר על
אי בנילוס! )46 מילת יחם! )47
קרש! )49 זבל! )50 גזם! )53

ס לי לי ת
סאשה פולי טרזק

נחמן פרקש
מימסד רפואי שמרני
גת! )54 מאן לציית! )55 מין!
)56 ממציא השח־רחוק ! )58 טי פה
! )59 נטול חוש ריח ! )60
נבל ! )62 משתחווה ! )63 חדרון
צר; )66 אמו מתה בלדתה אותו!
)68 הקדוש של האוהבים ! )71 גיס,
אחי הבעל ! )73 עורך החשבונות !
)76 נחלש ! )77 זרם חזק ! )79
בית מרחץ תורכי; )80 שלמות;

)82 אינו מוצק ואינו נוזל! )84
סיפוק רב ; )85 אחד מעיטורי יש ראל!
)87 אמיתי! )90 חומר פץ
(ר״ת); )92 אבן מאבני הריחיים!
)94 ציפור המבקרת אותנו באביב ;
)96 מחלה בצמחים ; )97 מכונת
יריד )99 ; ,האל יצילנו (ארמית
ר״ת 101 נופל 102 חוט מתוח
למדידה 103 השקט !

רק על נייר קו ד ק !
זו מ תכונ תההצלחה
של ת מונו תי ך !
אנו דואגים שתמונות הצבע שלך
תהיינה על נייר קודק !
מבחר מצלמות ופלשים גדול,
במחירים נוחים.

צלומי-דרבון, בין־רגע י ! י
קני ה — ה ח לפ ה — מכירה.
בימי שלישי סגור כל היום!

1יחי1כ ה,טר חו 1ב הבת לונד ן נ 31ד
קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת
טלפון 227118 , 227117

פירסום א׳ד־אל
אבן גביתל 110 תל״אביב
(פינת אנטוקולסקי)

שד קבוצה של חסידי חב״ד — ב
גיל גיוס. כמובן — חילקה ״מנות׳־
פורים לחיילי יחידתי. התרגלני
כבר לכפייה הדתית בצד,״ל: מזון
כשר, איסור הדלקת אש בשבת
בחדר האוכל, תפילות בכל הזדמ נות
ואי אספקת מזון ביום הכיפורים
-.אך הפעם הזו נוספה לתעמולה
הדתית גם תעמולה מיסחרית. כפי
שנכתב ב״מנה״ :״מוגש לחיילינו
היקרים בעזרתו האדיבה של בנק
לאומי״ .בתוך השקית מצאנו, ב נוסף
לכמה ממתקים, שני גיליונות.
האחד בא להזכיר לחיילי צה״ל ש־ה״מנה״
מוגשת על־ידי הבנק, ובאותה
הזדמנות הוא גם מבשר כי
מעתה יקבלו החיילים את משכורותיהם
באמצעות הבנקים ובנק
לאומי עומד לשרותם. הגליון השני
מוקדש כולו למינהגי פוריב
ולתעמולה של הכת החב״דית, בעזרת
בל״ל.
אני, כמו חיילים רבים אחרים,
חושב שהגיע הזמן לשים קץ ל תעמולה
הדתית בצבא, או שינתן
החופש לחיילים חילוניים להפיץ
בצבא תעמולה חילונית.
חייל בשירות סדיר, חיפה

בעל מגרש
בית בו!
פעס אתת
סיימון בע״ר
חברהל בנין
ט ל 843331 :־03

ברגלו, בירושלים, אך לא מפצע
זה ההל הנמק. סיבת הנמק היא
זיהום בדם, הנובע מנטילת סמים כדורי שלושה
מסוכנים —
אל־אס־די ליום.
חשוב מאד לפרסם ברבים את
האמת לאמיתה, ולא לטייח ולשפץ
את המציאות, בהתאם להשקפות
הרפואיות המוטעות של המימסד
הרפואי השמרני. זוהי חובה הו מאנית
ומצפונית לגלות את ה אמת
הלא־נעימה — בכדי שכל
אותם המשתמשים או הנוטים ל השתמש
בסמים יידעו היטב במה
המדובר.
בשיחתי עם כתב העולם הזה
הדגשתי במפורש, שהרופא הירו שלמי
עליו המלצנו הוא רופא מדי ציני
מוסמך ומומחה (למחלות ממ אירות)
,ששוכנע באמיתותה וב נכונותה
של האסכולה הטבעונית
ברפואה. לכן תמוהה הצגתנו כ־טבעונים
קנאיים ותמהוניים, ה מאמינים
רק ברופא טבעוני וה מסרבים
לבדיקה על־ידי רופא נור־מאלי־כביכול.
כאשר
הסברנו לכתב שלפרקש
אין אמצעים כספיים לממן את נסי עותיו
לירושלים, כדי לקבל טיפול,
הציע הכתב לערוך מגבית ארצית
ותרם בו במקום סכום כסף מכיסו

הפרטי.
שקלנו את הצעתו של הכתב ו קיבלנו
אותה. כל מי שרוצה ללכת
בעיקבותיו, מוזמן לשלוח את ה תרומה
לפי כתובתו של פרקש, ו אנו
מודים מראש לכל התורמים.
שלום זמיר, אמירים
9הממן לאיסוף התרומות: נח

גיבור סיפורו של נת!
שחם ,״דגל הדיו״ ,שהוז
כר במדור ״נמל של נייר׳
(״העולם הזה״ .)2217
אלכסנדר יולין, שנודע בכינוי
״סאשה פוליטרוק״ ,נפטר לפני כחודשיים.
הכרתי אותו בשנותיו האחרונות,
כאדם נוח ונעים, שעסל
בסיעוד בבית־החולים הממשלתי
בנהריה, בהתנדבות. כן היה בולאי

אלכסנדר יולין ז״ל
בולאי שרוף
שרוף, שדאג להנחיל את אהבת
לבולים לילדים ולנוער. הוא הקי!
חוגי אספנים באופקים ובמעלור
עם החוג שהקים באופקים זכה ב
מדליה, בתערוכת בולים שנערכו
לפני כשנה בשווייץ. והכל בהתנד
בות, ללא תמורה, כדי לכפר ע
הטעות שעשה לפני שנות דור.
צבי מרקוביץ, תל־אבי!
העולם הזה :20

101 סיבות טובות לקנות״ את מה 101
ספל קפה נמס ארומה 101 של עלית,
הוא סיבה טובה לעוד ספל קפה ארומה 101
וכן הלאה עד 101 ספלי־קפה
מקופסת ארומה 101 של עלית.
שותים ארומה ,101 נאנחים בהנאה ואומרים

שוב לי עם קפה נמס
פרסום וימו־ יעקבסון

מכתבים
ח תי מ ה שדאחר המז 1ת
על השקלים מתנוססת
חתימתו של דויד (״דולק״)
הורוביץ ז״ל, מי
שהיה מיד גנק־יישראל.
בתקופתו של דויד הורוביץ עדיין
לא התדרדרה הלירה תהומה. למה,
אם כן, מתנוססת חתימתו על ה
נגיד
הורוביץ ז״ל
ישיבה ספיריטואליסטית

אבוקדו.
הסבון לטיפווו העור סבון אבו קדו תורם לעור
בריא יותר.
הוא שומר על ל חו ת
וחיוניו ת תאי העור.
סבון אבו קדו מיוצר
על ב סי ס שמן אבו קדו
ומומלץ לבעלי עור רגיש
ולתינוקות.

שקלים? שמא זהו שימוש חוזר
בגלופה ישנה, או שהסכמתו של
המנוח התקבלה בישיבה ספירי טואלית.

רוזן, קריית טבעון

פסיכי, ג־1,ד,ווכדהשאר
בעיקבות הכתבה ״פרופיל
21״ (״העולם הזה .)2218
קראתי בסיפוק ובהערכה את
הכתבה ואני מבקש להשלים או תה
במעט פרטים.
בטופס תעודת הפטור הכללית
יש שלוש אפשרויות למחיקה ול-
השארה :״בלתי כשר לשרות״,

פני ונפשי, אזי ״אי־ההתאמה״ של
האפשרות השלישית (סעיף )28ל־חש״ב)
מתייחסת למצב מוראלי
(בשתי המשמעויות ו/או עמדה פו ליטית
של האדם .״תירגום״ ״אי-
ההתאמה״ בציבור ל״פסיכי׳ /שנו צר
במכוון או שלא במכוון, האיום
המלווה אותו והבעיות שפירטתם
בכתבה נותנים תמונה עגומה על
מצב חופש המצפון בחברה היש ראלית.
אגב,
תעודת הפטור החדשה ל נשים,
הכוללת שלוש אפשרויות
לנשים בילבד (״הכרה דתית, אווי רה
משפחתית דתית ומצפון״) ,אי נה
מודפסת בתקינות על־פי החוק,
שכן סדר הופעתם של המונחים
בחוק הוא בדיוק הפח־ :מצפון,
אווירה מישפחתית דתית והכרה
דתית. יש עוד כמה שיבושים מיש-
ניים בתדפיס התעודה שעושים או תה
ל״בלתי חוקית״ לכאורה, וגם
אורח מילוייה הרשלני לעתים
עלול להעמיד את משאתה במצב
מביך לפחות. קרה בזמן האחרון,
לפחות בשני מיקרים, שבחורות
שטענו לטעמי מצפון המונעים או תן
משירות צבאי קיבלו תעודות
פטור, האחת מטעמי הכרה דתית
והאחרת מטעמי אווירה מישפחתית
דתית. אך הן נמצאות עקרונית
בסכנה של זיוף עמדתן, שכן זו לא
נרשמה בתעודה כהצהרתן. בחו רה
אחרת, שבעיקשותה העקרונית
סירבה במפורש ובמבוטא להצהיר
על דתיות או על היותה פאציפים־
טית (למרות נטיותיה האישיות ה בסיסיות)
ותחת זאת הצהירה הצ הרה
מצפונית פוליטית, מקשים
עליה את החיים ב״כך אנו מפר שים
את החוק״. שבחורות היא, התרשמותנו רבות מצהירות בשוגג על היותן
דתיות או שאווירת ביתן דתית,
כי הן יכולות להצהיר על מצפון,
שלו אין ״הגדרה״ ו״הוכחה״ ״מע שיים״
כפי שניתן לדרוש לגבי
״דת״ .הן גם בוחרות באפשרות
הדתית ה״לא נכונה״ וד,מכשילה,
שכן לגבי שתיהן יש נוסח הצ הרות
שונה — אחד מכשיל ואחר
פוטר מקשיים.

גבי טופס ההפניה למקום עבודה
את המילים :״מעביד! עליך לא
לדרוש מיסמך צבאי כלשהו מן
המופנה אליך כמועמד לעבודה!״
או משהו דומה.
בסיכום, המצב של אפשרויות
לקבלת פטור משירות צבאי בדרך
מכובדת — אף שאינה סוגה בשו שנים
— הוא הרבה יותר קל ב מדינת
ישראל מאשר היד, והינו
במדינות אחרות מסויימות. גם ענ יין
התעסוקה. צריך רק להוכיח
עקביות עקרונית ומעשית, ולהיות
מוכן לעמוד במאבק מכובד, אח ראי,
שכרוך לפעמים בסבל־מה.
צד,״ל אינו מוכן להתמודד עם בע לי
אמונה בעמדתם המצפונית ו אין
לו תועלת מכך, לכן התוצאה
היא פטור. אלה המעמידים פני
״קוקו״ מבזים את עצמם ואת ה עיקרון
שלשמו הם עושים כן (בין
אם הוא פאציפיסטי ובין אם פו ליטי
ספציפי) .אותו הדבר אמור
לגבי מעמידות פני ״דתיות״ מסוג
זה או אחר. מכיוון שאין האיום
חמור ואין עניין של פיקוח נפש,
אין מקום לשקר ודווקא העמידה
הגלויה, אפילו תוך אי־ידיעת הצי בור
הרחב על כך — יש בה תו עלת
חינוכית.

ישעיהו תומאהשי״ק,
התנועה הבינלאומית לסרבני
מילחמה מטעמי מצפון,
תל־אביב

הכספתשלהרסת!
קורא עני מקונן על ממשלת
חורבן חבית ח•
שלישי.
זה זמן רב אני מתכונן לפנות
אליכם בעניינו של שר־האוצר,
מר ייגאל הורביץ הרפתן. הוא
חושב שהוא יכול להמשיך ולחלוב
את העם הזה עד בלי די. שישכח
את הרפתות ואת הפרות, שאותן
הוא ממשיך לחלוב — איננו מסו גלים
עוד לעמוד בנטל.

הו בי שי ו ז

<תיך \/פשו־ לוזתון דם כך

1ה והדר־זה יצהר

״אישה לפי סעיף 30 לחש״ב״,
״לפי סעיף 28 לחש״ב״ .רוב חב רינו
ואנשים אחרים שטענו לעמ דה
פאציפיסטית פוטרו משרות
צבאי על־פי האפשרות השלישית,
אצל אחדים בתוספת בכתב־יד
״מסיבת אי־התאמה״.
בכתבה יש בילבול-מה בין שתי
האפשרויות האמורות לגבי אנשים
(גברים) .לנו ניראה, כאילו ״אי-
ההתאמה״ מתייחסת לאפשרות ה שלישית,
מה גם שמצויין הדבר
לפעמים במפורש, כאמור. אם נכון
הדבר, ש״בלתי כשר לשרות״ כו לל
(וכך הנחנו אף אנו) מצב גו-

מן הכתבה שלכם ניתן להסיק,
כי הציבור אשם ביחס בלתי הוגן
כלפי הפטורים משירות צבאי. זה
איננו בדיוק כך. הציבור מקבל
הנחיות ברורות למדי מן העיתו נות
מצד אחד, המדברת בגנות
ה״משתמטים״ וה״בוגדים״ ,ומצד
אחר ישנם מענקים והטבות שחב רת
הביטוח הנקראת מדינה חיי בת
בהם תמורת הפרמיות בצורת
מסים שמבוטחיה-אזרחיה משלמים
בהתמדה — הנמנעים מאלה שלא
שרתו בצבא.
יש לדרוש משרות התעסוקה
להדפיס באותיות קידוש לבנה על

אנחנו מתמוטטים, אין לנו כוח
לסבול זאת. מחמש שקיות חלב
ביום, שהבאתי לילדי׳ עברתי, מ חוסר
כסף, לשקית חלב אחת, ש אותה
אנחנו מערבבים במים. אם
לא היו לי ילדים, מזמן הייתי בורח
לחוץ־לארץ. אין לי למי לפנות
ולבקש עזרה.
אנא מכם, פיתחו לו את הכספת !
די לנו בעליות מחירים ובממשלת
הליכוד, שהביאה עלינו אסון והרס,
ממשלת חורבן הבית השלישי.

אזרח עני,
ה עו ל ם

ירושלים
הז ה

2220

שרתח לגברים
כמ1ך

״מאז ששמתי
את״שרתון־״על הכוונת
איני מחליף אותה
באף סיגריה אחרת.
אני אוהב את הטעם
המיוחד של ״שרתוך.
יש בה תערובת מעולה
של טבק וירג׳יניה
והיא נותנת לי
הנאה אמיתית.
עם ״שרתוך ן קלעתי בול!״

ה עו ל ם

הז ה 2220

שחס •חסונס הזח
מדוע זכה גאל אלון בכל זה?
בשבוע-שבועיים האחרונים מצאתי את עצמי עוסק
בשאלות עמוקות בעניין המוות. לא בדיוק בצדדיו האפלים
של הנושא, כמו מחלות, דם, גסיסה, מוגלה, חיר־חורים,
תולעים ופל השאר. לא, להיפך. הצדדים היפים:
טכסים חגיגיים, מטחי־כבוד, הספדים, רחובות על־שם,
דברים מהסוג הזה. כל זה היה אפרופו — אפרופו
מה זה היה ן
כן• יגאל. דווקא את עצמי שאלתי, וזה טוב, משום
שכן אני מקבל תשובות שדי מוצאות חן בעיני, מה
שמפתיע רק סכיזופרנים.
והנה מה ששאלתי: מדוע זכה יגאל בכל זה ן מה
הוא היה, ח1זה המדינה ז רמטכ״ל ! ראש״ממשלה ן
אפילו נשיא לא היה, מה שכמעט כל אחד יכול. בסן
הכל חיה סגן״ראש״ממשלה במיקרה הטוב. ביג דיל.
^ .אני מוכן להסתכן ולומר שלא כל סגן־ראש־ממשלה
׳ יז כ ה לטזמ ׳ץ זכה לו יגאל. למשל — לא חשוב.
|ו התשונזה שהשבתי לעצמי היא שיגאל זכה לכל זה
י) משום שחייה גם. כן, פשוט גם.
יגאל היה גם בן מושבה, וגם חבר קיבוץ. גם מפקד
הפלמ״ח, וגם אלוף בצה״ל• גם איש עממי, וגם בוגר
אוכספורד. גם שר וגם סגן״ראש״הממשלה. יגאל היה גם
אציל נפש, וגם התחבא בגינוסר, כשנישל את אבא אבן
מנכסיו. הוא גם אהב ערבים, וגם גירש אותם מרמלה
ומלוד. היה לו בית גם בגינוסר וגם ברובע היהודי של
העיר־העתיקח. הוא גם התנגד להתנחלות באיזורים צפו־פי״אוכלוסייה,
וגם הקים את קריית״ארבע. הוא היה
גם יונה, גם נץ וגם יונץ. עכשיו ברור לי שזו התשובה.
יגאל היה פשוט גם, וגם אני, לגמרי למרות רצוני, כתבתי
עליו גם כמה מילים טובות.
ובגללל שהיה גם כזה, מתאבלים עליו גם אנשים
עממיים, וגם בוגרי אוכספורד. גם פלמ״חניקים וגם
מנחם בגין. גם חנן פורת וגם חיים חפר.
ואפרופו חיים חפר, אני לא מקנא בו. לא בו, ולא
בחיים גורי, ולא בחנוך ברטוב, ולא באהרון מגד ובעוד
כמה. מה הם יעשו עכשיו ן הם בטח מרגישים כמו
שהרגישו, נניח, תלמידיו ומעריציו של הפילוסוף הידוע
סוקטרס, כשמת עליהם רבם. אבל, כמובן, איפה חפר
וגורי וכל החבר׳ה, ואיפה תלמידיו של סוקרטס.

מיפלגת העבודה הודיעה שלאות אבל על מותו של
יגאל אלון, תשבית המיפלגה כל פעילות למשך שבוע.
בשבוע השביתה הזה נודע שלדעת חוגים במיפלגה יתחזק
מעמד היונים בעיקבות מות אלון, שייתכן שרבין
יירש את אלון כמתחרהו של פרס, שפרס לא מוכן
להתייחס לאפשרות הזאת, שחוג ״בית ברל״ יתעורר
לחיים, ועוד. עכשיו צא ולמד מה כוחה של מיפלגת
העבודה, שבשבוע שבו היא שובתת מכל פעילות קורים
כל־כך הרבה דברים.

כבר שנים שאני לא מצליח לאתר מה בדיוק מפריע
לי במיפלגה הליברלית. דווקא המנהיגים שלהם
נחמדים. כולם כאלה עם קצת קרחת, קצת כרס, קצת
מקטרת וקצת שכל. כולם, חוץ מפייסי, שיש לו קצת
דברים אחרים•
אני מכיר גם אנשים שבוחרים בשביל הליברלים.
ספקולנטים, למשל, מצביעים תמיד או מערך או ליברלים.
יהלומנים אותו דבר, מערך וליברלים. קצת תעשיינים,

קצת סוחרים, קצת איכרים, וכו׳ — מערך וליברלים.
אז סוף־סוף גיליתי מה מפריע לי. הנה, לפני כמה
זמן היה כתוב ב״ידיעות אחרונות״ שכבר שנים לא היו
שרי הליברלים מאוחדים כל-כך, כמו שהיו מאוחדים
בהתנגדות לתוכניתו של הורוביץ לפשפש בכספות, בגלל
צינעת הפרט. וגם מצאתי בשבועון הזה, שחברי-הכנסת

של הליברלים בוועדת־הכספים של הכנסת החליטו להילחם
נגד ההחלטה על הגשת הצהרות־הון, בגלל ש־
״בכלים הנוכחיים לא ייבדקו הצהרות ההון גם תוך
עשר שנים״.
זהו, זה מה שהורג אותי. מיפלגה כזאת, שבו-

לכמה גברים יצמחו
קרניים, ולנשים יהיו
שבע־שסנה כיטמות
חדים בשבילה ספקולנטים, יהלומנים, תעשינים, וכל
מיני כאלה שהם עכשיו בצרות, מה פתאום הולכת
המיפלגה הזאת לדאוג לצינעת הפרט או להספק של
חוקרי מס-הכנסה נ שקודם ידאגו לבוחרים שלהם, ואת

0₪.שחס סחעוונם ד״זד*
ב חי רתפרס -מישגה גורלי
קיים בתנועת העבודה מיעוט לא מבוטל, המאמין
כי אין לחבר שימעון פרס הכישורים הנדרשים לתפקיד
ראש־ממשלה. כי אם יכהן בתפקיד זה, תתעצם
המפולת במדינה וייגרם נזק גדול. אינני מכיר את
החבר שימעון אישית. אני מחזיק בדעתי מתוך מעקב
אחרי דרכו בחיים הציבוריים, ומאבקו החתרני והאמבי-
ציוזי לצמרת. אבל אילנות גבוהים המכירים אותו
מתוך מגע בלתי־אמצעי, יש בפיהם מילים חמורות
מאוד על אישיותו. הם מתריעים, כי לאחר שהעם בחר
בטעות בראש הממשלה הנוכחי, שגם הוא היה סבור
שנועד להיות מנהיג מרשים, אסור לעשות נסיון דומה
על חשבון חוסנה ועתידה של המדינה.

מועמדותו של פרס לתפקיד הנכבד נקבעה ונתמכה
על-ידי הצוות הבכיר, שכנראה לא קלט את המסר
ששלח העם למיפלגה בבחירות האחרונות. צוות זה
רואה בטעות את שילטונו של הליכוד כתקר מיקרי
וחולף, כאילו לא היה המהפך הפוליטי תוצאה של
שיפוט אינטליגנטי של העם, שראה בסיאובו של ה-
שילמו! הפועלי. הנה — כך חושב הצוות הבכיר —
שוב יעלה המערך לשילטון ועולם כמינהגו ינהג ומה
שהיה הוא שיהיה.
לפי חוט המחשבה הזח, יושב-ראש המיפלגה מכוון
את דרכה של התנועה, ולפיכך, באופן אוטומטי, הוא
גם יוכל להנחות את המדינה בדרך הנכונה. אחדות
המפלגה דורשת שלא יהיו ויכוחים בעניין הזה. מוטב
שיבוצעו בחדרי״חדרים תקיעות סכינים בגב, מאשר

השטויות של צינעת הפרט שישאירו לגירעון האוזנר.
לא רק פורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה, גם
השיגעון. בעלי פאראנויה עמוקה במדינות מתוקנות זוכים
לאישפוז. אצלנו, מי שלא פאראנואיד לא מגיע
רחוק. מה שהפעיל את הפאראנויה הבריאה שלי בזמן
האחרון זה עניין מחירי המזון. קילו עגבניות — שבעים
לירות. גבינת קוטג׳ — עשרים ומשהו לירות. קילו
בשר אני לא רוצה להגיד. אז מה, דברים כאלה יכולים
להיות מיקרה ן ברור שיש כאן מזימה•
ערכתי חקירה בעניין, והנה התוצאות :
קחו למשל ירקות. מה זה ירקות! שמים זרעים
באדמה, משקים, מדשנים, העסק מתנפח ויוצא ירקות.
אותו פרינציפ — פירות. מים, מינרלים, קצת זבל. או
חלב, למשל, חלב זה תשעים אחוז מים, היתר מינרלים.
ומה זה בשר-בקר או בשר־עוף ! קש, חציר, דורה, כוסמת,
וקצת מיצי עיכול. מה המסקנה ! תופסים !
בשביל מה לבזבז זמן וכסף על כל התהליך הזה !
הורוביץ יתן לאנשים לאכול אותה ישר. סטרייט, יעני.
יאכלו קש סטרייט, חציר סטרייט, כוסמת סטרייט,
ישתו הרבה מים, יגרגרו מינרלים ויתבלו בזבל. מבינים
איזה חיסכון ! יודעים מה ההפרש בין מחיר הבשר
הקפוא ומתיר הקש ! את כל זה הולך הורוביץ לחסוך.
הלאה פער התיווך!
זהו. זאת התוכנית. ואל תגידו לי שאני פאראנואיד,
אני יודע. מעלים את המחירים של המזון הקונבנציונלי,
ובמקביל יתחילו להופיע בשוק אריזות חסכוניות
של חציר מתוצרת ״טנא־נוגה״ .סל המזונות השבועי
יהיה מורכב משלושה קוב מים, קילו וחצי מינרלים,
שלושים קילו קש, כוסמת למנות ראשונות וזבל אורגני
לפי הטעם. נכון שיקח קצת זמן לאכול את כל
הכמויות האלה. אז מה! למישהו אין זמן! נכון גם
שיהיו שינויים הדרגתיים במערכת העיכול ובצורה החיצונית.
הלסתות יתארכו, זה בטוח. לכמה גברים יצמחו
קרניים, ולנשים יהיו שבע-שמונה פיטמות.
אבל אין לנו כסף לפינוקים• פשוט אין.

יימשך הוויכוח התרבותי הגלוי בענין המועמדות לעיני
הציבור.
בחירתו של החבר פרס לתפקיד, שיש סיכויים
ממשיים שיזכה בו, איננה המישגה הפטאלי הראשון
של המיפלגה. דמויות רבות במימשל הקודם מייצגות
מוסיאון שלם של מישגים — אישים שנבחרו על-ידי
המיפלגה ובכל מה שטיפלו גרמו הרס ונזק שאין לו
תקנה. מינויים פוליטיים למישרות לאומיות רגישות
שברגישות, הם אחד הגורמים הבסיסיים לכל הרע
במדינה, שנועדה על ידי אנשי-בראשית של התנועה
להיות שיוויונית, מהוגנת ואור״לגויים, ללא מרכאות.
איושם של תפקידים בכירים בעסקנים מיפלגתיים חסרי-
כישורים, הם גורם יסודי בהתמוטטות הכלכלית,
בהתדרדרות המוסרית ובדמוראליזציה הכללית. אכן,
מציאת אנשים מתאימים לתפקידים רמי־דרג היא בעיה
יסודית בתורת המינהל הציבורי.

מדינת ישראל מהלכת על פני תהום רבה, באופן
אקרובטי, על חבל דק מאוד, כבר למעלה משלושים
שנה. על־אף שהיינו כחולמים, כאשר זכינו במתת
שלום, הרי בעיות קיומנו מחמירות והולכות לקראת
שנת .1984 ההשראה והאמונה שנתנו בעם ראשי-
ממשלה קודמים, גרמו לנו לעצום עין תורנית ממחד-
לים וכישלונות שאין להם כפרה. אבל עכשיו, כאשר
ההתמוטטות הכלכלית מבעיתה והאיזור הופך למוקד
של המילחמה הקרה, אסור שתקרינה שגיאות, שכל
אחת מהן עלולה להיות גורלית לקיומנו. בשם עתידנו

היו כמה הצעות בממשלה, מת לבנות בחברון
מפני שנרצח שם יהושוע סלומה ז״ל. היו כמה שרים
שהציעו לבנות איצטדיון אולימפי על הגג של מערת
המכפלה ולהעביר את האולימפיאדה ממוסקבה לחברון,
כבירת העולם החופשי. שרים אחרים הציעו להציב
בחברון מכונה אוטומטית למימכר קוקה-קולה. מה
יש לדבר, קושיה חמורה. הממשלה עוד יכולה ליפול
על זה. לא צחוק. אז אחד השרים לקח יוזמה, וחיבר
תעריפון מפורט של בינוי״תמורת״רצח. להלן עיקרי
המחירים :
• תלמיד ישיבה — ישיבה.
• תלמיד בית-ספר — חדר.
• רב רפורמי — מחששה•
י • חתול יהודי — חנות מזכרות.
• סגן־שר — בית-יולדות.
• עולה חדש — מישרד הקליטה.
• כתב טלוויזיה — יומיים חופש לילידים.
וכך הלאה. כמו שאפשר לראות, יש התאמה מירבית
בין החטא ועונשו, וזח גם לפי היהדות, הגורסת לפום
צערא — אגרא.

של מהפ רנ ק ל,י תל־אבע
* מחבר הסידרה המחליטנים, המתפרסמת בהעולם
הזה.

יש להשביע את התנועה שתתעלה מעל עצמה, מעל
הקטנוניות הנוכחית, ותצמיח לנו מנהיג אמין ואהוד,
שיוליך אותנו בביטחה, נוכח האתגרים המצפים לנו.
והנה, דווקא בעת משבר נבחר כמנהיג לאומי אדם
שהוא עסקן מיפלגתי טיפוסי. אילו היה יבואן או
סוחר, לא הייתי מזמין באמצעותו טלוויזיה צבעונית
ולא הייתי קונה ממנו מכונית משומשת.
החבר שימעון הוא עסקן מיפלגתי מעולה, ומכאן
שמישרת היושב-ראש הולמת אותו ...העסקן הציבורי
הוא טקטיקי בקנה״מידה קטן, הוא חייב לתמרן בין
כוחות וזרמים במיפלגה. המנהיג הלאומי, לעומתו, הוא
איסטרטג בעל אופקים רחבים, החייב לאזן שיקולים
מקומיים וגלובליים, ענייני הווה עם השלכות לעתיד.
העסקן הוא אופורטוניסט, המוכר כל עיקרון בנזיד
עדשים. המדינאי עיקבי בנאמנותו לערכי האומה וערכי
אנוש. העסקן ממושמע והולך בתלם שמתווה המיפלגה,
והמנהיג הלאומי הוא בעל מעוף, דמיון ומחשבה חריגה.
העסקן עולה בהירארכייה תוך שהוא דורך על
גוויות ודוחף אחרים במרפקים. המדינאי פועל מתוך
ידיעה, כי הוא מקובל, אמין ואהוד על העם, והחבר
פרס מקובל ואהוד על עסקני מיפלגה מ סויי מי ם...

מועמדותו של פרס לראשות הממשלה נותנת לתנו-
עת־העבודה רווח־זמן של שנתיים למצוא מישהו אחר,
מתאים יותר. בבחירה במרכז המיפלגה נפל המסך על
המערכה הראשונה. עם עליית המסך במערכה השניה,
בוועידת התנועה, בעוד שישה חודשים, כדאי שהתנועה
תבחר אדם בעל שיעור קומה שיתאים באמת לתפקיד,
אם אכן היא מבקשת לזכות בשילטון מחדש.

עמיר

לנדמן, ת ל ־ א ב׳ ב

סבבע הנ חו ת ענק
לרגל

הרחבת בי ת הס טרי או
ב שיתוף גדול יבחיוני
הס טריאו בץ ורץ

3,690

בית הסטריאו
יבוץ ונים חנות סבירה מע בדו ת שרות
)יורלוזורובו ר־־ג טל 726024 :

/ 5׳ונים אחריות רמקולים 5£ס .5 ./0 8ט)
3שנים אחריות טל כל מוצרי 2זאו/מ\/ו*

גוב-שיאוו/א.ד

רסיבר מרנץ דגם 1515
פטיפון מרנץ דגם 6 0 2 5
ווג רמקולים גינסן 2400

וה היה ה סוג שו ה שחיה
בגיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה
בדיו? ,פורסמה פתבת־אופי יוצאת דופן, תחת הפותרת ״בעלי
מיטק קרמו״ .הבתבה תיארה את דיוקנו של מייטל, קרמו, שנפל
מפגיעת צרור של מיקלע בגבול המצרי. הכתבה פרי עטה של
לאה קרטן, רעייתו. סופר השבועון באירופה, עמוס קינן, הביא
במדורו ״הסכין המשוטט״ כתכת־תיירות על לונדון, תחת הכו תרת
״על פרעושים ועל חיי־לילה בלונדון״ .השער האחורי
של השבועון הוקדש בשבוע זה לתמונות מתיר הסרט הישראלי

בן־ג1ויון חוזו?־שירטון

^ 6 25

החדש ״גבעה 24 אינה עונה״.
כשער הגיליון: הרעב לחופש ! משה ואוריה ברק, הנא בקים
לאהבתם.

^ אגות ה״שנסויסטיס״

״בית התה של ירח אוגוסט־

שירי מולדת ספרדיים

״העולם הזה״ 5110
תאריך 24.5.1955 :

הממשלה
החש שו תהתאמ תו
״אין ספק כי המצב שנוצר היום הינו
אידיאלי בשביל מפא״י ובשביל המדינה
כולה,״ אמר פקיד בכיר במישרד ראש-
הממשלה 48 ,שעות לאחר שובו של דויד
בן־גוריון לתפקיד שר־הביטחון.
אולם ראש־הממשלה, משה שרת עצמו,
לא ראה בשובו של בן־גוריון לממשלה
כל התפתחות אידיאלית: הוא ידע כי
במוקדם או במאוחר יחרוג האיש משדה-
בוקר מתחום תפקידו, ויתערב בעניינים לא
לו. לכן הוא אפילו לא העלה על דעתו
לבקש ממנו לחזור, לאחר התפטרות פינ חס
לבון מתפקיד שר־הביטחון.
כאשר נוכח משה שרת בישיבת צמרת
מפא״י, בשומעו את יושב־ראש הכנסת,
יוסף שפרינצק, מציע להחזיר את בן־
גוריון, הצעה שזכתה לתמיכתם הפעילה
של מזכיר ההסתדרות מרדכי נמיר *,
וגולדה מאירסון (מאיר) ,החווירו פניו
של שרת כסיד. הרגיעה אותו גולדה
מאירסון אם הניסיון יצליח ואתה
תייווכח כי אפשר לשרת בממשלה אחת
עם בן־גוריון, גם כשאין הוא ראש-
הממשלה, נעשה הסדר דומה גם לאחר
הבחירות.״
ניסיון קצר. שרת נרגע במיקצת.
הוא שוכנע גם על-ידי נימוקיהם של
דורשי החזרת בן־גוריון: שרת יקנה
יציבות לממשלה ולמדיניות־החוץ. בן־
גוריון יגדיל את הפרסטיז׳ר, של הממ שלה
והמיפלגה.
בשבועות הראשונים לכהונתו המחודשת
של בדגוריון דומה היה כי הניסיון הוכ תר
בהצלחה: שר־הביטחון עסק בענייני
* שחברת־הכנסת הנוכחית אורה נמיר
היא אלמנתו.

מישרדו ובענייני בחירות, ולא התערב
במעשיו של משה שרת. אולם ראש־הממ־שלה
הזהיר הוסיף לחשוש כי מצב זה לא
יימשך לאורך ימים.
החששות נתאמתו מייד לאחר תקרית
עזה: בן־גודיון פתח בפעילות נמרצת,
כינס את הניספחים הצבאיים הזרים, והת חיל
לייעץ לשרת כיצד לטפל בפרשה מג-
קודת־דאותה של מדיניות־החוץ. כאשר
סירב ראש־הממשלה לקבל את עצותיו של
שר־הביטחון, פנה האחרון אל אנשי צמ רת
מפא״י, הפעיל אותם נגד שרת ואילץ
אותו להיכנע.
אולם בן־גוריון לא הסתפק בנצחונו
הראשון. הוא תבע ממשה שרת שלא
לערוך מישפט ביטחוני מסויים, העומד
להתברר בקרוב. הפעם היתה עמדתו של
שרת תקיפה יותר: אי הענשתם של ה עבריינים
היתה עלולה להפעיל גורמים
אקטיביסטים שונים במדינה.
העם מולחן ללאדת
המועדון הקטן במרכזו של משק רמת־רחל
מורכב משני חדרים. בחדר הראשון
שולחן־עץ ארוך מכוסה במפה לבנה. בכל
יום שישי מאירה המנורה על קבוצה של
15 צעירים וצעירות, העומדים בלי־נוע,
בשורה ישרה, מאזינים לבירכת השבת.
החלונות האטומים אינם מאפשרים לעו מד
בחוץ להאזין לשירת התפילה החרי שית.
בשבת בצהריים צועדת הקבוצה,
לעבר חדר־האוכל, סועדת תוך שירה. אחר
מתפזרים החברים לחדריהם, מתייחדים שם
בדממה.
מקורו של הפולחן הלא־דתי המוזר,
שהכיל מזיגה של דממה ושימחה, שירה
והתבודדות, היה בחוג לתנ״ך שנוסד ב
חיפה
על־ידי אילן כרוך, חניך בית־הספר
הריאלי 20 במרכזו של החוג הבלתי-
רגיל עמד מורה לתנ״ך, ד״ר יוסף שכ טר׳
שהטיף לחניכיו השקפת עולם חדשה,
מבוססת לא מעט על רעיונות איסיים-
אוטופיסטיים.
עיקר תורתו של שכטר: לכל אחת
מתופעות הבריאה יש משמעות פנימית,
המתגלה בחיי המציאות. למשל, למושג
,יהי אור׳ מושג הבוקר, הזריחה, יש מש מעות
תדירה, המתחדשת בכל יום ומור גשת
בעיקר לאדם החי בסס־בה טבעית.
על כן החיים היפים ביותר הם בחיק-
הטבע, בחוץ, תחת כיפת השמיים, לא
בין החומות הצרות של בתי־העיר. הר גשת
הבוקר היא היסוד לחיי היום כולו.
לכן צריכים הדוגלים בתורתו של שכטר
לקיים בשעות הבוקר פולחן מסרים,
שייבטא הרגשה זו. בעיקרו זה פולחן
של טבילה, תפילת בוקר מייוחדת, פתי חת
הלב עם פתיחת היום החדש. לעומת כמו מנזר שתקנים.
זאת, מהוות שעות הערב את שעות
הסתגרותה של האישיות והתכנסותה
בתוך עצמה. הרגשת הערב החוזרת
מדי יום ביומו היא הרגשה של מעין
התקפלות פנימית — ממש כשם שהיום
מתקפל ומפנה את מקומו ללילה. הרגשות
אלה ואחרות, כגון הרגשת השבת והעבודה
הן הן שמאפשרות לאדם לחיות את פני מיותו
העילאית, להזדהות עם הטבע, ה •
בריאה.
רעיונות
אלה של שכטר דחו בני נוער
רבים, שעמדו בשתי רגליהם על קרקע
המציאות. אולם אחרים נמשכו אל התורה
המקורית, החליטו להגשימה הלכה למע שה,
בשם גרעין, יובל /הם עברו כמה
שלבים של אירגון וגיבוש, תוך הסתיי גות
גמורה מכל המיפלגות והזרמים הקיי מים.
לאחר
סיימם את חוק לימודיהם בילו
חברי הגרעין זמן מה בהכשרה, שם הצ טרפו
אליהם שתי בנות, אחר הם גוייסו
לנח״ל כגרעין בלתי־תלוי, וקבעו את
מקום הכשרתם במשק־הספר הירושלמי,
דמת־רחל. חברי רמת־רחל לא היו מרו צים
ביותר מאנשי הקבוצה המסוגרת, ש סירבו
לדבר על עצמם ולהתווכח על
השקפותיהם. הם היוו מעין קיבוץ בתוך
קיבוץ. חברי המשק טענו לעומתם בתר עומת
:״אומנם הם עובדים בחריצות
ומשתדלים לעסוק בעבודה הקלאית־טב-
עית, לא בשירותים. הם גם קוראים ומצ טיינים
ברמת ידיעות גבוהה. אבל ההס תגרות
שלהם פשוט מרגיזה. הם מסרבים
להופיע להצגות סרטים, ישיבות והרצאות
שנערכות במשק, אוסרים לבנות שלהם
להתרועע עם חברינו. יתר על כן, בשעות
הערב המוקדמות הם נעלמים בחדריהם,
והחדרים הופכים דוממים כמו מינזר השת קנים
של לאטרון.״
הסתגרות זו של גרעין, יובל׳ מבוססת
על תקנונו, שנוסח בעזרת המדען הירו שלמי
ד״ר ישעיהו לייבוביץ. התקנון פו תח
בתיאור חיי השיעמום השוררים בעיר,
ועובר להצעות מעשיות כיצד להפיג אותו.
רק החיים בחיק הטבע יכולים לסלק את
השיגרתיות המשעממת.
הכללים המעשיים של התקנון כוללים
נוסף על הוראת ההסתגרות, גם איסור על
ויכוחים, סדר מפורט של עבודת יום
ושעות שינה, שעות עבודה, ניקיון מופתי,
סדר ושקט.
לאחר תום תקופת השירות בנח״ל יש
בדעתם לצאת להתיישבות עצמאית, להש תקע
במקום שבו יוכלו לנהוג כאוות-
נפשם, מבלי שאיש יראה בהם יוצאי-

דופן* .הם מארגנים חברים חדשים, אך
רוצים אך ורק באנשי אמונה, המסוגלים
להבין את משמעותם העמוקה של החיים
בחיק־הטבע.

תיאטרון
יש לגו תי ש
״איפה התיש? הביאו אותו הנה!״
קריאה זו לא יצאה מפיו של עובד בית-
מיטבחיים או רועה־צאן. היא באה מפיו
של שהקן הבימה רפאל קלאצ׳קין, דקות
ספורות לפני התחלת ההצגה החדשה של
התיאטרון, בית התה של ירח אוגוסט.
השחקן ההולך על ארבע בילה את ימי-
נעוריו בעדר קטן בשכונת שפירא התל-
אביבית. הרועה הצעיר אף לא פילל
שיבוא יום ואחד מחניכיו יעלה על הבמה
לאור הזרקורים.
מאחר שקל יותר להבחין בכשרונותיו
הדרמתיים של אדם מאשר להבחין בכש רונותיו
של תיש, נבחר התיש בשל
היותו חינני, דק גיזרה וארוך זקן.
פורנוגרפיה וגיאוגרפיה. עוד בצע דיו
הראשונים בהיכל־האמנות גילה ה תיש,
שכונה בשם דליה, חוסר-נימוס מוח לט•
הוא הזדהה לחלוטין עם דברי הגיבור
הראשי של המחזה, סקיני — רפאל קלאצ׳-
קין ״ שאומד כי פורנוגרפיה זו שאלה
של גיאוגרפיה, והוא עשה את צרכיו
בכל מקום, לעיני כל.
בבית־התה של ירח אוגוסט מופיע
התיש פעמיים: בפעם הראשונה עליו לנ סוע
בג׳יפ לכפר פיליפיני נידח טוביקי
ובפעם השנייה עליו לשתות מתוך קובע-
פלדה את הקוניאק תוצרת הכפר.
כאן גילה את עצמו השחקן המקרין
כעיקש. הוא סירב לעלות על הג׳יפ, וני סה
במקום זה לאכול את השטיח, העשוי
ענפי־עץ, והפיל את קובע־הפלדה, וסירב
לשתות את המים — תחליף לקוניאק —
מתוך הקובע. הוא שוכנע לעשות זאת
רק לאחר ששמו המאלפים כמות קטנה
של מלח.
לבסוף נשא עמלם של מאלפי התיש
פרי הילולים: השבוע היה הוא כבר
אחד השחקנים המעניינים ביותר במחזה,
סחט מפיות הקהל צחוק רועם וחולל
תשואות סוערות.

אנשים
• כשהפלייא ירוחם כוהן, שלישו
לשעבר של יגאל אלון את מאזיניו במו עדון
לילה ירושלמי בזר שירים ספרדיים,
נאנח דן בן־אמוץ, ואמר :״חבל ש העלייה
השנייה באה מפולין ומרוסיה ולא
מספרד. כי אז היינו שרים היום שירי
מולדת ספרדיים במקום פו לניי ם
#לא מעודדת היתה
של הסופר ש ״ יעגנץ
ספר של עגנון, שתורגם
בארצות־הברית בתפוצה

טפסים *

ראשית תפוצתו
בארצות־הברית.
לאנגלית, נפוץ
כוללת של 150

* השכטריסיטים עברו להתגורר מאוחר
יותר באחד ממצפנרי הגליל.
** בגירסה הקולנועית, שיחק בתפקיד
סקיני השחקן מארלון בראנדו.
*** מאוחר יותר עלתה תפוצת סיפרי
עגנון, בעיקר לאחר שזכה בפרס נובל.

על מרבית
מ1צרי רם־רן לקראת הפסח

אם הכסף חשוב ל ך־
עשי השוואה בין
שלוש אבקות הכביסה
הטובות ביותר:
שם האבקה

״טיס״

״סוד״

משקל האריזה

5ק״ג

5ק׳׳ ג

3ק״ג

המחיר

245 .-ל ״ י

283.30ל ״ י

249.60ל ״ י

המחיר לק״יג

56.66ל ״ י

83.20ל ״ י

המסקנה:
״רך היא האבקה
החסכונית ביותר.
א ם הכסף חשוב ל ך -
רכשי את ״רן״.
האבקה הטובה ביותר
במחיר הנמוך ביותר.

המחיר המומלץ לצרכן,
כולל מ.ע.מ.

ח ע 1ל ם

השביתה שד המורים היא דוגמה חיובית שד אווחות טונה * וגדוע
הצבענו בעד הצעות הליכוד * ניצחונו של איש סביר

1111
ך( עמיים, הצבענו בשבוע שעבר יחד
״ ״ עם הליכוד — ונדמה לי שבשתי
הפעמים הראינו איך צריכה להתנהג או פוזיציה
עיקבית ולוחמת.
הפעם האחת היתה בעת בחירתו של
היושב־ראש החדש של הכנסת.
הנה איך פעל המערך: הוא ביקש
להעמיד מועמד נגדי, אף שידע כי אין
למועמד כזה שום סיכויים. הוא לא מצא
מועמד שהיה מוכן לכך. אחר־כך תבע
הצבעה חשאית, אף שכלל לא היה מועמד
שני, ובמילא לא היה לחשאיות כל תוכן.
לבסוף נמנע מהצבעה, ואף נימק זאת
בהודעה חסרת־תוכן.
אנחנו שקלנו את ההצבעה עבור מועמד
הליכוד לגופו של עניין. האם זהו מועמד
סביר — מבחינה פרלמנטרית ופוליטית —
או לאו?
אילו הציג הליכוד מועמד שלא היה
מתקבל על דעתנו, היינו מציגים מועמד
נגדי משלנו, ולוא רק לצורך הפגנה פולי טית.
אך מועמד הליכוד — יצחק ברמן —
נראה לנו בהחלט.
ברמן הוכיח את עצמו בכנסת כאיש
נבון, סביר והוגן. כיושב־ראש ועדת־ה־כנסת
נקט, בדרך־כלל, עמדה מכובדת —
אף שלא הסכמנו לכל הצעותיו יהחלטו־תיו.
הוא יכול להיות יושב־ראש ככובד
של המוסד הפרלמנטרי. ניתן לקוות כי
ישמור בתפקיד זה על גישה הוגנת של
אי־משוא-פנים.
ולא פחות חשוב — ברמן הוא גם מב חינה
פוליטית אדם שפוי וסביר, אחד הלי ברלים
האחרונים במיפלגה הליברלית.
מעולם לא הסתיר את דיעותיו בזכות
מדיניות שפוייה, ואף ערב בחירתו טרח
להבהיר לכל — וגם לחבריו, אנשי חירות
בליכוד — כי הוא ממשיך להתנגד להת נחלויות.

כן לא היתה כל סיבה סבירה להצ ביע
נגדו. ערכנו עימו פגישה רישמית
לבירור גישתו לכמה בעיות פרלמנטריות
מטרידות, ולאחר מכן החלטנו שלא זה
בילבד שנצביע בעדו, אלא גם נצטרף
לסיעות שהציגו את מועמדותו.
הקולות שלנו (ושל שולמית אלוני, ש נהגה
כמונו) הבטיחו את בחירת ברמן
ברוב מוחלט של הכנסת. הם גם גרמו
לכך שלא נבחר על-ידי הימין בילבד, אלא
על־ידי סיעות מצדדים שונים של הבית.
המערך ורק״ח (וגם התחייה) נמנעו.

ו ו וווו1*1
לפרוטוקול

מדוע? מה רצו להוכיח בזה? איש אינו
יודע. היתר. זאת דוגמה נוספת של אופו זיציה
עקרה, ללא תוכן, שאינה יכולה לפ עול
באורח הגיוני מפני שאינה יודעת
מה מטרתה.
ך * צכעתנו השנייה בעד הליכוד
י 1היתד, בעלת משמעות מהותית יותר.
כבר בתקופות־הכהונה הראשונה שלי
בכנסת היה אחד הנושאים המרכזיים שלי
המאבק נגד ההון השחור.
כאשר יצא העיתונאי ברוך נאדל בדו״ח
המפורסם שלו על ממדי ההון השחור,
היה העולם הזה העיתון היחידי שהעז
לפרסמו. אז צחקו מנאדל (ומאיתנו) .כיום
ברור כי דו״ח נאדל לא היה אלא קצה־קצהו
של קרחון.
השבוע הביא יגאל הורביץ — למרבה
הפליאה — שתי הצעות־חוקים ממשיות
11111111 למילחמה בהון השחור: ההצעה לחייב
את האזרחים להגיש הצהרות־הון וההצעה
לחייב את רישומן של עיסקות מעל לסכום
מסויים.
אופוזיציה לשמה היתה מביאה אותנו
לנאום ולהצביע נגד הצעות אלה, פשוט
מפני שהוגשו על־ידי שר־אוצר אשר על
רוב מעשיו אנחנו מותחים ביקורת חריפה
וצודקת. וכך אומנם עשו אנשי ש״י, ש תקפו
את הורביץ בחריפות ושנמנעו לב סוף
מהצבעה, יחד עם רק״ח (תחילה
אמרו שיצביעו נגד).
לא יכולנו לנהוג כך — שהרי הורביץ
קיבל, לפחות באופן חלקי, את התוכנית
שלנו.
נאמתי נאום מפורט בזכות שתי ההצעות.
חייבתי אותן בהחלט, והבעתי רק צער
על־כך שאינן מרחיקות־לכת עוד יותר.
פיקפקתי גם ביכולתו של הורביץ להגשים
אותן הלכה־למעשה, ביגלל מילחמת־הגרי-

לה הצפוייה של אנשי־הליכוד נגד ההצ ?*י|
עות.
ההתנגדות
להצעות. במידה שהושמעה
בגלוי בוויכוח, באה כימעט כולה מתוך
הליכוד עצמו.
י*י תומל בריבוי השימוש במכשיר
י של הצעת אי־האמון. זהו נשק חד,
שיש לשמור אותו למיקרים שבהם רוצים
לתת הבלטה דרמאתית למעשים פסולים
של הממשלה.
מיקרה כזה הוא טיפול הממשלה בצי בור
המורים, ועל כן תמכתי בהחלט
ברעיון שסיעתנו תגיש הצעת אי-אימון
בעניין זה. החלטתנו זו הכריחה את המערך
לנהוג כמונו — והיתה זאת דוגמה נוספת
לתפקידו של הגלגל הקטן, המפעיל את
הגלגל הגדול.
את ההצבעה נימק מציתו מאיר פעיל,

בנאום תקיף. במהלך הוויכוח, נאמתי גם
אני על מצב המורים והתדרדרות ד,מיק-
צוע — בין השאר משום שכל הממשלות
התייחסו אליו כאל ״מיקצוע נשי״ ,כך
שמשכורת המורה נראית כ״משכורת
שנייה״ במישפחה, וכימעט כדמי־כיס.
בסוף דברי העליתי נקודה עקרונית, ש נגדה
את דעת רוב הנואמים :
״לגבי הטענה כי אסור למורים לשבות,
מפני שזה מהווה, כביכול, דוגמה חינוכית
רעה, אני בא לאמר את ההיפך. אני סבור
שזה מהווה דוגמה חינוכית טובה מאוד.
״כאשר המורה מתנהג כאזרח בן־חורין.
ומשתמש בזכויותיו הדמוקרטיות הלגי טימיות,
כדי לנהל מאבק הנראה לו כצודק
— זוהי דוגמה חינוכית טובה. אם אנחנו
רוצים לגדל בארץ דור של אזרחים בני-
חורין, המשתמשים בזכויותיהם החוקיות —
הרי שביתת המורים היא בהחלט שיעור
חיובי באזרחות.״

..הרי זה נאי לו נאציניסם הת מוה נש רהביטחון, אנארפאב״ת
נשרחיווו, אפיקורס נ ו 1עיוור נוא ש האקדמית לציור.״״

מנ צ ח־ תיז מוו ת חו ש
בדיון על מינוי יצחק שמיר כשר־החוץ
אמרתי את הדברים הבאים :
אורי אכנרי ז אדוני היושב־ראש, תריסר חברי-כנסת
נכבדים, פרוטוקול נכבד.
הוויכוח אינו על מינוי יצחק שמיר, שאיננו נוכח כאן.
הוויכוח הוא על המשך כהונתו של מנחם בגין, שגם הוא
אינו נוכח כאן.
לפני חודשיים הצעתי למר מנחם בגין, בכל הכבוד והידי דות,
שיתפטר מתפקידו ב־ 26 בפברואר, יום החלפת השג רירים
בין ישראל ומצריים. כי ביום זה מסתיים עידן שבו
תרם מר בגין תרומה חשובה לשלום, ומתחיל עידן חדש,
שבו יהווה מר בגין מיכשול ומיטרד.

רכבת השלום הגיעה לתחנה — תחנת השדום
עם מצריים. כתחנה זו צריך היה נהג־הקטר
לרדת, כי אין ככוחו לנהוג אל התחנה הכאה,
תחנת השלום עם העם הפלסטיני.
מר בגין לא קיבל את העצה. אני מרשה לעצמי לד,ינבא
שבבוא היום הוא יצטער על כך ויבין שהיתר, זאת עצה
ידידותית.

..לא גויס *1וזו״
אנו עדים היום לסימנים הראשונים של העידן החדש.
הרכבת שוב נעה — והפעם אחורה. המינוי של מר יצחק
שמיר הוא הביטוי הראשון לכך.

מעל למינוי הזה מתנגנת סיסמה אחת: לא
כלום שחר, אתמול — הכל 1

כי מה טיבו של מינוי זה? יש לו היבט אישי והיבט
ממשלתי.
ההיבט האישי הוא זה: שבועיים אחרי הנפת הדגל היש ראלי
בקאהיר, מתמנה בירושלים שר-החוץ שהתנגד מכל
וכל להסכמי קמפ-דייוויד. זוהי עובדה כה מוחצת, כר, מכ רעת,
עד שהיא מטביעה את חותמה על הממשלה כולה.
הסכמי קמפ-דייוויד היו מהפכה בהיסטוריה הישראלית,
מהפכה הרת סיכויים והזדמנויות. מי שלא ראה הזדמנות
כבירה זו, מי שדבק בדונמים של סיני ובבתים של פיתחת־רפיח
— איד יוכל להיות שר־חוץ בתקופה זו?
למה הדבר דומה?

הרי זה כאילו פאציפיסט התמנה כשי—.הכי
טחון; אנאלפכית — כשר־החינוך־; אפיקו
רום — כרכ ראשי ; חרש — כמנצח על תיזמורת
פילהרמונית, עיוור — כראש האקדמיה לציור.
זה ההיבט האישי. ויש היבט ממשלתי.

שר־החוץ שמיר וראיט ממשלתו
האיש הנכון, במקום הנכון — בממשלה. זו
מאז חתימת הסכמי קמפ-דייוויד השתנתה הממשלה הזאת.
זוהי ממשלה אחרת.

ממשלה כלי משה דיין• ,טנוסף עליה יצחק
שמיר, היא ממשלה שונה. המאזן שלה השתנה.
שני השרים ששמם נקשר בהשגת חוזה־השלום יותר
משמות כל שאר השרים — עזר וייצמן ומשה דיין — הור חקו.
דיין התפטר ועזב. וייצמן נתון במצור ובבידוד. אוייב
השלום מס׳ , 1אריק שרון — כוכבו דורך בממשלה הזאת,
והוא המכתיב את מהלכיה. נוסף עליו יגאל הורביץ, אוייב
הסכמי קמפ-דייוויד. דויד לוי קפץ קפיצה נחשונית על העגלה
הזאת, והוא מתרוצץ היום מחירבה אל חירבה בחברון. והנה
(המשך בעמוד )31

זימבאבווה: שלד בארון פרנץ יחף שט ראיס
איאן סמית, מנהיג הגיזענים הלבנים ב מ חי ה, היה
גם אחד מהראשונים שהתאוששו מנצחונו המהמם של
רוברט מוגבה בבחירות. סמית מיהר לטלפן ל״מנהיג
המחבלים״ והציע לו את שירותו בכל תפקיד שימצא
לנכון.

מים. חוות יצרניות לא תולאמנה. הכלכלה תהיה, אומנם,
מתוכננת למען כל העם בזימבאבווה (עתה עם עליית
מוגאבה מותר כבר לשים את השם ״רודזיה״ בסוגרים),
אבל שום צעד לא יעשה מתוך שרירות־לב וחוסר
התחשבות.

״האם תכלול את סמית בממשלתו?״ נשאל מוגבה
על־ידי עיתונאי דרום־אפריקאי סקרן. מוגבה ענה, כדרכו,
באלגנטיות בריטית טיפוסית :״אינני פוסל את ממית,
אבל הוא גאה כל כך במומחיותו בגידול בקר. נדמה לי
שהוא מעדיף לפרוש לחוותו.״

השבוע כבר הירשה יומון הארץ לעצמו לצטט את
הניו־יורק טיימם בנימה אוהדת למוגאבה. מצטט הארץ
את ארתור לואים מהטיימס בזו הלשון:

אלא שההתחממות הגדולה בזירה האסיאנית לא יכלה
שלא להוציא את היפאנים מאדישותם. הם הצליחו לשמור
על יחסים הוגנים עם רוב המדינות היריבות בדרומה
של אסיה. הפלישה הסובייטית לאפגניסתאן, מעורבותה
הפעילה של סין וארצות־הברית והשינאה הניצחית בין
הודו לפקיסתאן, עירערו לחלוטין את היציבות היחסית
באיזור. יפאן, על המערכת הסבוכה של קשרי המסחר שלה
באסיה, מעוניינת ביישוב הסכסוכים בשכנותה במהירות
האפשרית.

״גם עבור בריטניה וארצות־הברית מהווה ניצחון
מוגאבה נושא ללקחים חשובים. הוא חושף את סיכלותם

בשבועות האחרונים התחילו היפאנים להפעיל לחץ
דיפלומטי כבד על הודו, כדי שממשלת אינדירה גאנדי
תשלים עם חימושה האדיר של פקיסתאן השנואה על-ידי
ארצות־הברית.

לסמית וללבנים ברודזיה קצת קשה לעכל את העובדה
שאויבם השנוא הוא פוליטיקאי הרבה יותר מתוחכם
וממולח מאשר סברו מלכתחילה. רובם התחנכו על סיפרי
גיאוגרפיה והיסטוריה ויקטוריאניים שהגדירו את שחורי
החלק הדרומי של אפריקה ללא כל המתקה אלגנטית של
לשון־המעטה כלשהי :״השחורים באפריקה הדרומית,
נאמר באחד מסיפרי הלימוד הפופולאריים, הם יצורים
מטופשים ובלתי־רציונאליים. אין להם כל שמץ של תודעה
דתית, פוליטית או כלכלית.״
קוראי העולם הזה לא הופתעו במיוחד מנצחונו של
מוגבה. כבר לפני ששה שבועות (העולם הזה )2214 חזה
מדור זה את ניצחונו של המנהיג המרכסיסטי וגם את
הטקטיקה המתונה והשקולה שינקוט כדי לזכות בבחירות.
עם זאת הפתיע מאוד שיעור הניצחון המוחץ. חרף
הרדיפות. מעשי הטירור השיטתיים של כוחות הביטחון,
ומעצר רבים מפעילי הבחירות שלו, זכה מוגאבה ב־57
מנדטים מתוך 80 המושבים השחורים* .הבישוף השחור,

1 0 :1 0 * 1 1 1
של האישים הימניים — סנטור ג׳סי הלמס, הנרי קיסינג׳ר,
הימין השמרני בבריטניה — שחשבו כי אפשר יהיה
לפתור את בעיית רודזיה על־ידי עיסקה עם איאן סמית,
וכמה שותפים שחורים מאולפים.״
מלים כדורבנות. מעניין אם מעתיקי המאמר בהארץ
מתכוונים גם לסיכלותם של עשרות מאמרים ראשיים
בעיתונם, שנקטו בדיוק באותן עמדות!

מנהיג זימכאכווה מוגאכה

מוגאכה רציני. יש להזכיר שמתינותו הטקטית של
מוגאבה אינה מרמת על נטישת עקרונותיו המהפכניים.
חרף סיגנונו הכמעט סוציאל־דמוקרטי, חותר מוגאבה לשי נויים
מיבניים מהותיים בזימבאבווה. הוא מקווה לחקות את
גיבורו, הגנאי קוואמר, נאקרומה, בגיבוש השילטון הפוליטי,
לפני שייגש למהפכה החברתית־כלכלית. כמו שכנותיו ה־מרכסיסטיות,
אנגולה ומוזאמביק, יהיה מוגאבה פרגמטי
במדיניות־החוץ שלו, בעיקר כלפי דרום־אפריקה. אלא
שאין לטעות בנחישות החלטתו להשליט מישטר של צדק
חברתי בארצו. מדיניותו תושתת על רפורמות קרקעיות,
חינוך אוניברסאלי חובה וחינם, וגיוס המשאבים לכך
מהמשק המתי כולו. ניצחונו של רוברט מוגאבה זיכה
את ארצו במנהיג גדול, בעל יוקרה בינלאומית ונקי
משחיתות. הקיצוניים הלבנים זוממים עדיין הפיכת נגד.
יש להניח, כנראה, שהפיכה כזו לא תמומש. ניסיון לשנות
את העובדות שנוצרו בשטח בכוח ימיט שואה על הלבנים
בזימבאבווה. אלה מהם המוכנים להשלים עם שלטון
שחור, יישארו ויתנו ידם לבניית האומה החדשה. הגיזע-
נים האמיתיים יצטרכו, במוקדם או במאוחר, להגר.
בחירתו של מוגאבה מבשרת את השלב הלפני האחרון
במילחמה נגד הגיזענות באפריקה. מועד מאבקי ההסחה
תם. עתה תינטש המערכה כולה ברפובליקה הגיזענית
של דרום־אפריקה.

היפאנים ניסו להסביר לגאנדי שפקיסתאן היא כיום
המחסום היעיל ביותר להתפשטות הסובייטית בדרום־מערב
אסיה. אינדירה לא התרשמה ביותר. היא הצטרפה לשאר
הארצות הבלתי-מזדהות בגינוי הפלישה הסובייטית לאפ־גניסתאן,
אך לדעתה לא תמשיך ברית־המועצות בשום
מאמץ צבאי בכיוון פקיסתאן .״לטווח ארוך,״ אמרה
אינדירה גאנדי ליפאנים ,״מהווה פקיסתאן את אוייבתנו
העיקרית.״ ברית צבאית סיניודפקיסתאנית בסיוע אמרי קאי
היא בלתי־ניסבלת להודו.
יתכן שנסיונות התיווך לא יצליחו. עם זאת מייחסים
משקיפים חשיבות עצומה לעצם העובדה שהיפאנים נוק טים
ביוזמה כזו. אפשר להניח שיפאן תהווה עתה גורם
עולה בזירה הבינלאומית שנפתחה עתה למעצמות בינו ניות
רבות. ארצות כמו מצרים, יפאן, ניגריה ובראזיל
מתחילות לפעול באורח אקטיבי בעולם, שיהיה עד כה
חשוף לפעילותן הכמעט־חופשית של מעצמות העל לבדן.

בריטניה: בדיחה
ישראלית ביומן ירושלים
אחד המדורים הפופולריים והקריאים ביותר ב שבועון
הבריטי הרציני להחריד, ניו סטייטסמאן, הוא
יומן לונדון (שצוטט לא פעם במדור זה) .בשבוע
שעבר פינה יומן לונדון את מקומו ליומן ירושלים,
פרי עטו של העיתונאי הבריטי איאן בלאק, המתגורר
בשכונה הירושלמית היפהפיה, עין־כרם. בין השאר
מספר איאן בלאק לקוראיו — כל מחליטן בריטי קורא
את הניו־סטייטסמאן — את הבדיחה הישראלית הקלא סית
הבאה:
״זקן ונכדו מטיילים להם בחוצות תל-אביב. נו,
יוסי, אומר הזקן, אתה רואה את הבניין הזה? אני
עצמי בניתי אותו בצעירותי. ואת הכביש הזה? לפני

לא רוצה בסמית
משתף הפעולה אבל מוזראווה, זכה בשלושה מנדטים
בלבד. מוזראווה ״המתון״ נהנה, אומנם, מתמיכה מאסיבית
של כל הריאקציה הבינלאומית. הארץ ומעריב הסתפקו
בתמיכה מוסרית, אבל המיפלגה הנוצרית־דימוקרטית
הגרמנית של פרנץ יוזף־שטראוס (ידיד נפשו של שמעון
פרס) שלחה לו גם כסף רב ויועצים כדי שינהל מערכת
השמצה פרועה נגד מוגבה. מוזראווה ניהל מערכת בחירות
רגשנית ופרימיטיבית, שבה העלה על נם את היוזמה
הפרטית כהתגלמות הנצרות הטהורה. את הסוציאליזם
הוקיע כמעשה אונס תוך שימוש בסימבוליזם מיני שלא
היה מבייש את יוליוס שטרייכר והשטירמר. יתכן ששרידי
השטירמר עדיין מכהנים כיועצי הסברה במיפלגתו של
פרנץ־יוזף שטראום.
רוברט מוגבה, לעומת זאת, נשאר מאופק לאורך כל
הדרך. הוא לא התכחש לתוכניתו לבנות זימבאבווה סוציא ליסטית
לטווח ארוך. אבל לטווח קצר יש לבנות אומה
ברודזיה, ולעשות זאת באמצעים מתונים מאוד ובהדרגה.
המוסדות הקיימים והקניין הפרטי חייבים להשאר בעינם,
כדי להוות תשתית לעתיד לבוא, גורם מוגאבה.
הפקעת קרקעות תעשה תוך התייעצות עם כל הגור *
20 מושבים בפרלמנט בן 100 החברים הוקצה
לנבחרים לבנים.

יפאן: שוחקן
חדש בזירה הבינלאומית מאז מפלתה המוחצת במילחמת־העולם השנייה מיעטה
יפאן להשתתף באורח פעיל במאבקים בינלאומיים. אפילו
מעורבותה במילחמת קוריאה, בתחילת שנות ה־ ,50 נכפתה
עליה בתוקף הכיבוש האמריקאי. טראומת אובדן האימ פריה
ובעיקר הפצצות האטומיות, שהשמידו את הירושימה
ונאגאסאקי, הוציאו את יפאן כשחקן פעיל מכל המערכותהבינלאומיות הכלל־עולמיות והאזוריות. היפאנים הסתפקו
בבניית הכלכלה, תוך דגש על צמיחה מהירה במחיר
חברתי כבד. בכל המשברים הגדולים שפקדו את העולם
בעשרים השנים האחרונות, ויאט-נאם, המיזרח-התיכון
או אפריקה־הדרומית, נקטו היפאנים עמדה זהירה ומס תייגת.
״היפאנים
הם כל־כך נייטראליים,״ התבדח בשנה
שעברה עיתונאי מערב־גרמני ,״עד שאינם מסוגלים
אפילו לנקום עמדה נייטראליסטית.״

פועל ערכי כישראל — 1980
לא קורא את דבר
חמישים שנה סללתי אותו במו ידי, וגם את העץ
הזה? נטעתי אותו כשהייתי, פחות או יותר, בגילך.״
״או סבא,״ אומר לו הנכד המשתאה ,״האם היית
ערבי בצעירותך? !״
איאן בלאק לפחות מעיר שהישראלים מספרים
את הבדיחה הזו יותר בעצב מאשר בהנאה.

חיי םברעם

מ כ שי ראלקט רוני שאינו מאפשר תדלנ קהרכב

״כשאני מתדלק עם פ!מן.
אני בטוח שלא א שלם
עבור הבנוי! שקיבל
הנהג שלפני??
במ שאבות התדלוק בתחנות פז,
יורכב המכשיר האלקטרוני החדיש פזמן
אשר נועל א ת המשאבה 40 שניות לאחר גמר התדלוק.
כדי שאפשר יהיה למלא את המיכל במכוניתך,
על עובד התחנה לסובב את ידית ההפעלה
המחזירה את המונה ל0 1 0 -
תחנות ״פד־ נמצאות בתהליך מעבר
לשיטת התדלוק החד שה־האמינה
יותר־עם פזמן.
״פזמך— עוד שרות של פז ללקוחותיה.
ת חנו ת נוספו ת שהותקן בהן ה״פזמף׳

אילץ אמוזרל>זש\\

העולם הזה 2220

אזור חיפה יזרעאליה — רח׳ שמחד. גולן, נוה שאנן, חיפה
חוף הכרמל — חוף הכרמל, כביש חיפה—ת״א, חיפה.
אזור ירושלים
העשור — רח׳ וייצמן, ביציאה מהעיר, ירושלים.
מאה שערים — רח׳ שבטי ישראל ,44 ירושלים.
אזור באר״שגע
הנשיאים — דרך הנשיאים — בית קמה, באר־שבע.

שלימות שהרעה לשיא
מעג.
• טלויזיה 0ע 1״20
דגם 787501.
וס ת אוטומטי של הת מונ ה מאפשר תמונה
זהה לזו המשודרת.
וסת חדות התמונה מאפשר קבל ת תמונה
רכה.
מנורת מ סן £א-01א.1
שלט רחוק — אולטרה־סוניק.

• סטריאו קסט דק — 88 - 1408-201א 8ס ( 8למעלה)
(ה שתקת רעשים אוטומטית)
.1ת חו ם הענות תדרים 30-1514111 נורמלי, עם
ק ס טו ת כרום 30-1614112
מנוע ס ס מבוקר
ן יו ק סבובי מנוע 0.0596
.1רסיבר 8 \ 18״ 2x 201 1118 38 עם אקוויליזר
.\012£8סן< £משוכלל.
.2אחוז עוותים נמוך 0.0196
.3ת חו ם הענות תדרים! - 4014112 148+048 :מ5
.4נתן להשתמש באקוויליזר גם ב הקל ט ה
ועריכה בין הטייפים
.5לב חיר תן דגמים זהים עם הספק שונה

י וידאו טייפ ק ס טו ת צבעוני 0׳\.¥118 1

ש׳י1

פטיפון 4
פטיפון קוורץ<(113112
אוטומציה מלאה עם ס טרובוסקופ
הנעה ישירה מנוע סס
נעילת קוורץ.
דיוקי סבוב מנוע ס/ס 0.025
יחס אות לרעש —8( 7248א 1ס)

•בוא ו שרות

חדש! א80 838/
רדיו טייפ ביפוניק 10א110ק81
סטריאו ב־ 3ממדים
4ר מקולים 6גלים
הספק יציאה — 9\¥
ק ס טו ת כרום
2מיקרופונים א801071
חיבור למכונית ועוד.

אססא אנ ק0ווו! ₪
מפיצים אססא וסוחרים מורשים

אולמי תצוגה: ת״א-פנקס 48 טל .458294 :חיפה: ככר אנזפא. רח׳ שבתאילזי 25 טל.515281 :

טלנ־ארויו

ה עו ל ם

הז ה

2220

*11 *13111

שו ם

האמילטוו גזוזדן: חווה בתשזבה
״הפעם אני ניגש לעבודה בכל הרצינות,״ הצהיר הילד הנורא
של המימשל האמריקאי, האמילטון ג׳ורדן, בפתיחת מירוץ הבחירות
של קארטר, כראש מטה הבית־הלבן. מי שהסתבך בשערור יות
שונות ומשונות, כולל עישון סמים בסטודיו ,54 מבטיח :״עברנו
זמנים טובים ורעים גם יחד. אין לי כל כוונה להצטדק על מידת
נאמנותי לג׳ימי.״

ואלו׳ ריסקאר־זאסטן: אלף לילה ולילה ועוד נפט
תמונה שבוודאי תגרור אחריה תגובת־שרשרת של קאריקטורות בעיתונות הצרפתית, שאינה מחמיצה
שום הזדמנות לשלח את חיציה בנשיא ז׳יסקאר ד׳אסטן. לא רק יהלומי בוקאסה ערבים לחיכו, כי אם גם
ריח הנפט משכר אותו: בסיורו האחרון בארצות המיפדץ הפרסי התקבל בלבביות על־ידי האמיר מנמיכות
בחריין, איסה בן סאלמן אל-קאליפה. היתה זו הפעם הראשונה שאפילו אשתו של ז׳יסקאר, אן, הורשתה
כפי. ב מש ! הסיור, בנפרד, כיאה לנימוסי ערב (אן עומדת
לרדת יחד איתו מן המטוס, ולא
ברקע כשזר פרחים בידה).
ה עו ל ם הז ה 2220

ביל׳ קאוטו: להיות יוד טוב
לעומת ג׳ורדן ה״מאפיונר מג׳ורג׳יה״ ,הרי בילי קארטר אינו
מנבחרי הנשיא, הוא פשוט אחיו. בתור שכזה הפגין את נאמנותו
עד כדי הקרבה עצמית: הוא בילה שמונה שבועות בבית־מרפא
לגמילה מאלכוהוליזם, וכשיצא (מלווה ברופא, הנחשב כוכב־תורן
בשטח זה, ג׳וזף פרץ׳) הודיע :״הרבה יותר משעשע להתבונן
בשתויים אחרים מאשר להיות שתוי בעצמך.״

) 11שים

שו ם

הנסיכה אן ומארק פידיפס: סצנות וגת״ נ׳שזאין
״מי שעובר את השנה השביעית בשלום הציל את נישואיו לגבי הנסיכה אן ומארק פיליפם
תלויה הנחה זו על בלימה, שכן השנה השביעית לנישואיהם מלאה חריקות קולניות, ובאחד מצילומיהם
האחרונים הם נראים חמוצים זה אל זה. אחת הסיבות, לדברי חברו הקרוב של מארק מימי הזהב שלו
באקדמיה הצבאית, היא, כמובן, המלכה אליזבט. המלכה לוחצת על מארק זה זמן ניכר שייאות לקבל
תואר־אצולה, ואילו מארק מתעקש לא להיות דוכס .״משום כך בנם של אן ומארק הוא בסך הכל פטר
פיליפס,״ רוטנת המלכה על חתנה וכשהוא עונה :״גם פטר סנואדון לא נשא תואר,״ עונה המלכה:
״בוודאי, ראו לאן הגיעו נישואיו למרגארט !״ בינתיים סיירה הנסיכה אן, בגפה, בקנדה, ורכילאי באקינגהאם
ידעו לסמן בלוח-השנה, שסיורה נפל בדיוק על יום השנה לנישואיהם.

דוונס אווינית:
יורש רשזעודת
דוו חודו
111 וואטים
חוליו איגלסיאס, זמר־הייצוא
הדרום־אמריקאי נחשב רודולף וא-
לבטינו של המיקרופון. בתוכנית
טלוויזיה מייוחדת לצרפת בחר לו
בנות זוג בהתאם: ז׳אן מאנסון
היפהפיה (בתמונה למעלה) שייצ גה
בשעתו את לוכסמבורג ב־אירוויזיון,
וסידני רום (למטה,
מימין) תגליתו של הבמאי רומן
פולנסקי. השלישית היתה מידיי
מאתייה. לא פצצה — אבל זמרת!

התיאטרלית
״האם לנגד עינינו שושלת
תיאטרלית חדשה?״ שאלו ב-
הצגת־הבכורה של פילומנה
בברודווי, כשהגיעו יד ביה
בעלה של השחקנית הראשית,
ג׳ון פלורייט, לורד לורנס או-
ליבלה, עם בנם ריצ׳רד בן
ה־ . 18 ריצ׳רד מתכוון ללמוד
דרמה באוניברסיטה של לום-
אנג׳לס .״ייתכן שזהו סימן
להמשך השושלת,״ אמרה אמא,
אבל ״היזהרתי אותו, לבל יילך
לתיאטרון, אם הדבר אינו הכ רחי
בשבילו כמו לנשום.״
ה עו ל ם

הז ה

2220

מאוגדיט יווהינו: אשה באקדמיה הגבוית
הסתבר כי האקדמיה הצרפתית נשארה השמורה הצרפתית היחידה
שבה, בחודש מארס של שנות ה ,80-עדיין נלחמים הגברים על
נשים. האקדמיה נחלקה לשניים אך ורק בגלל שאלת המין של
החברה החדשה, הסופרת ילידת שווייץ, הכותבת בצרפתית. המחנה
ה״אנטי־יורסינרי״ שסירב לקבל את הסופרת לשורותיו מען:
לייעדה
ב־,1896
מייסד האקדמיה
רישלייה,
!״אילו רצה
גם לנשים, הלא היה בוחר למנות עם חבריה את מאדמואזל דה־סקודרי
שהיתה היורסינאר של זמנה.״ המאבק נגמר בנצחונה של יור-
סינר מרחוק: החברה המתגוררת באי אינה מתכוננת לחזור לצרפת.

גאמב׳ דן פיני :
להוריד את
הנגדית יחד
תם הוו ס ת

ואמפליגג ודאו מישר ואו: מהנח האהבה
הזוג הזעיר למרגלות הרובוט הם שארלוט ראמפלינג (שוער
הלילה) ובעלה מזה שנתיים ז׳אן מישל ז׳אר (בנו של המלחין מורים
ז׳אר) ,משאת נפשם של הצלמים. אך הפעם הושם הדגש על אנא־טול,
זהו הרובוט המשמש גולת הכותרת של האוסף שברשותו של
ז׳אן מישל. שארלוט הגישה את אנאטול כמתנת־אהבה לבעלה,
המשוגע לרובוטים. הרובוט יודע ללכת, ואפילו ליטול חפצים מבלי
להפיל את שכיות החמדה האחרות המפארות את הבית שבפאריס.
ה עו ל ם הז ה 2220

מה שקרה לבאמבי לין פיני
מעלה בזיכרון מה שקרה ל כמה
בנות־ישראל כשרות ש הצטלמו
בפלייבוי והתגלו אחר־כך
כחיילות צה״ל, ואוי לאותה
הבושה. היתה זו לין פיני, בת
ה־ ,22 המכונה באמבי, ש איבדה
את הקאריירה הצבאית
שלה כשהתפשטה עבור היר חון
המפורסם. לפי התוצאה
(למעלה) לא היה לה במה
להתבייש, אבל היו שחשבו ש היא
חשפה בכך גם סודות מדי נה,
שכן באסבי שירתה ארבע
שנים וחמישה חודשים בחיל-
הנחתים האמריקאי (תמונתה
בתפקיד מתנוססת משמאל),
עד שקראה דרור לבגדיה, ומצ אה
את עצמה משוחררת לחלו טין
מדרגת הסרג׳גט שלה,

ורשבסקי־פויליו

מבחר יפהפה של
כלים מיוחדים
לעציצים מעובדים
ביד.

מערכת סכום
מנירוסטה.מעולה,
39 חלקים ארוזים
בקופסה.
2,276ל״יבמקום 3,250.-ל״י

לראשונה את יכולה
לרכוש לך מערכת ׳
סירים תואמת
כדוגמתה למערכת
כלי האוכל.
סירי בישול ב־סו
גדלים שונים,
מחבת ומסננת,
מאמייל מעולה
ובגימור נירוסטה.

?018ן 81-ז א / 1ס

מערכת בלי אוכל
מיוחדת במינה
״בוטניקה׳׳ מאטיליה,
21 חלקים במחיר
מיוחד 2,800 -ל״י
במקום 4,000 -ל״י.

נ&זות קריסטל
על רגל שחורה,
ליין אדום, יין לבן,
אפריטיף ושמפיין.
זכו באיטליה בפרס
בינלאומי לעיצוב.

כוסות למים,
יין וליקר.
החל מ־ 47 . -ל״י.

מערכת כלי אוכל
קלאסית, בלבן חלק.
תוכלי להרכיב את
צורת וגודל המערכת
שתרצי. מובטחת לך
הספקה שוטפת
/של כל החלקים.

בקבוק ליין מזכוכית
מעולה ובעיצוב
מעניין.
460.ל״יבמקום 575 -ל״י.

רמת־גן: די ר ז׳בוטינסקי 0 4ו תל־אביב: רח׳ ה׳ באייר ,62 ככר המדינה
חיפה: אחוזה, רה׳ חורב 53 ירושלים: רח־ הסורג, מול בנק ישראלי
כפר שמריהו: מרכז מסחרי > באר-שבע: רח׳ רמב״ם ( 37 פנת הרצל)
העולם הזיה 2220

חוסכת לך עד* 50 מהמחיר

לאן יגלה הנשיא את יזבל ואמן
ומדוע מתרחק שמיר מהדשא?

! 8כמו תמיד, ככל שה מצב
נעשה רע יותר, כן פור חות
הבדיחות. בדיחת השבוע
שייכת לשר־הדתות 1אהרון
אבו־חצירא. לדבריו הממ שלה
לא תיפול עד לאותו ה רגע
שבו יבוא שר־האוצר
ייגאל הורכיץ אל שריהם־
נים הדתי, הד״ר יוסף בורג,
ויאמר לו שהמצב הוא כל כך
רע עד שצריך להדפיס כסף
גם בשבת.

מיותרת וכדי שנהגו יוכל ל הובילו
הישר אל אולם הס פורט.
אורך המסלול 50 :מטר.
! 8בדיון שהתקיים בווע דת
הכספים של הכנסת על
תקציב מישרד־הבריאות הציע
ח״כ אברהם מלמד פיתרון לכל
הבעיות הכספיות של המדינה.
״מתים אנחנו כבר מייבאים,
אז מדוע שלא נייבא חולים
ונעשה עליהם כסף!׳״ הגיב
על־כך ח״כ המערך ע די
אמוראי :״לא צריך להש מיץ
את הרופאים.״ ענה לו
ראש אגף התקציבים של מיש-
רד-הבריאות שרגא הבר:
״אין צורך להשמיץ את הרופ אים,
מספיק לומר עליהם את
האמת.״

! 8בדיחות אחרות יש ל-
ח״כ המפד״ל אברהם מל מד
לדבריו קרה משהו בארץ
בעת האחרונה :״מתוך מיליון
וחצי עולי אלטלנה נשארו דק
חמישים.״
! 8ואיך מגדיר מלמד את
הממשלה? ״ממשלה טיטואי־נית,
על שמו של מנהיג יוגוס־לוויה
יופיס כרוז טיטו.
שום דבר לא עובד אצלה, לא
הכבד׳ לא הלב ולא הטחול,
ובכל זאת היא אינה נופחת
נשמתה.״
8בדיחה אחרת מספרת

על התייעצות בקרב ידידיו של
יגאל אלון ז״ל על המצבה
היאה לו. אחד הציע כי היא
תעוצב מאבן בזלת מהגולן,
בגלל הקשר של אלון ליישו בי
הגולן. אחר הציע כי היא
תעובד מאבן שתובא מביקעת־הירדן,
בגלל תוכנית אלון. ה שלישי
הציע להתקין מצבה
מאבן ממידבר סיני, לזכר ה עובדה
שאלון היה כובש סיני
הראשון במילחמת העצמאות.
הרביעי הציע את האבן שנגו לה
מליבו של שימעון פרם.

8 1איש הטלוויזיה מירכי
(״מוטי״) קירשנכאום טוען,
כי תהיה זו הפעם הראשונה
בהיסטוריה שממשלה תגמור
את הקדנציה שלה, אבל המ דינה

8מי שהיה סגדשר־האד

צר, ח״כ יחזקאל פלומין,
טוען כי הוא בעד התנחלות
בחברון ״אבל צריך להשאיר
משהו גם למשיח, כדי שיהיה
גם לו מה לעשות.״

! 8ח״כ מרדכי ויד־שובסקי
טען, בעת הדיונים

1111ך 1 3 ^ 1111 הרב-סרן מפקד הכוחות הנוצריים בדרום־לבנון, אינו מוותר על חגיגות,
1 1 1 1 1 1י י י למרות הלוחמה המתמדת שבה הוא נמצא. בשבוע טעבר נערכה מסיכה
מיוחדת לחדאד ולכוחותיו בקריית־שמונה, שבה השתתפו רבים מלוחמיו עם אנשי קריית־שמונה.
גולת הכותרת של המסיבה היתה הופעת להקת ״סקסטה״ ,אך לאחר סיום הופעת חמש הצעירות
הישראליות, העלה חדאד שתי נשים צעירות מדרום־לבנון, ששרו על הבמה וזכו בתשואות סוערות
לא רק מאנשי הפלאנגות, אלא גם מהישראלים שקודם לכן התלהבו מבנות ״סקסטה״.
על חוק הרבנות, כי הוא לא
מאמין לאף רב בישראל מילבד
לרב־בריח.
81 במישכן הנשיא נערך
השבוע טכס לציון מלאת עשר
שנים לתחילת העליה הגדולה
מברית־המועצות לארץ ולתי אור
תרומתה למדע ולטכנו לוגיה.
במהלך הטכס הקריא
ראש הפקולטה לפיסיקה באו ניברסיטה
של תל־אביב, ה פרופסור
יו כ ל נאמן, מיברק
שקיבל מהאקדמיה הלאומית
האמריקאית, שהחליטה לנתק
את הקשר עם מדעני ברית־המועצות
לששה חודשים, כמ חאה
על הגלייתו של המדען
הלוחם אנדריי סאחרוב,
שהוא חבר חוץ של האקדמיה.

81 אחד מגדולי הנוירו-
כירורגים בעולם, הפרופסור
האמריקאי מילטון חפץ, ה גיע
לישראל והוזמן לערוך
ניתוח־ראש בבית־החולים הד;
סה בירושלים. כשהגיע לחדר
הניתוחים נדהם למצוא שם
16 רופאים. חפץ הסביר למ־ארחיו
כי בניתוחים מסוג זה
הוא רגיל לעבוד עם ששה
מנתחים בילבד. הוסבר לו כי
הצוות הוא כה גדול, כדי ש אפשר
יהיה להרכיב מניין, אם
הניתוח לא יצליח.
! 8היחסים בין יועצו ה צבאי
של ראש־הממשלה, תת־אלוף
אפריים (״פרוייקה״)

אמר נאמן, שגם הוא חבר חוץ
של האקדמיה האמריקאית וש־ידוע
בדעותיו הימניות הקיצו ניות
:״טוב לדעת שיהיה מי
שיגן עלי אם יחליטו להגלות
אותי לפתח־תיקווה.״ ענה לו
הנשיא, יצחק נבון :״אם
יחליטו להגלות אותך, לא יהיה
זה לפתח־תיקווה, אלא לבתים
שפונו בחברון.״

! 8כשהגיע שר־החוץ יצ חק
שמיר למישרדו החדש,
החליט כי חסל סדר המיפגשים
על הדשא .״כשאנחנו עומדים
על הדשא,״ טען שמיר נמוך
הקומה ,״כולם רואים אותי
ואני לא רואה איש.״ תחת זאת
העדיף שמיר לעבור מחדר ל-

אליעזר שמואל

1מנכ״ל מישרד־החינוך נראה
בשבוע שעבר במסיבה בירושלים,
כשהוא אוכל בהנאה רבה מאכלים מרוקאיים שהוכנו
באותה המטיבה• כאשר הבחין שמואלי בצלם המצלמו הוא
התחנן :״לא השבוע. אל תצלמו אותי השבוע כשאני אוכל בעוד
המורים שובתים זה זמן מה וטוענים שאין להם מה לאכול.״

אריה א׳בצן

מפקד המחוז הדרומי של המישטרה ומי שנושא באחת הדרגות הגבוהות
במישטרה, ניצב, היה בשבוע שעבר אחד הקרואים בנשף איגוד״השוטרים
הבינלאומי שנערך במלון ״חילטון״ בירושלים. על פי רוח הימים האחרונים הופיעה בנשף רקדנית־בטן
שאיבצן מצא״חן בעיניה, והיא ערכה לכבודו ריקוד מיוחד, ובשאר הריקודים הקפידה להיות לידו.
איבצן, שהרגיש קצת שלא בנוח, רכן אחורנית, כדי שלא יצטרך לגעת ברקדנית בנוכחות פיקודיו.
ה עו ל ם הז ה 2220

פז רן, לבין המנכ״ל החדש של המישרד הספיקו כבר להשתבש. כאשר
שואלים את פרוייקה מה בדיוק
עושה שמואלביץ במישרד, הוא
מסרב להשיב. תחת זאת הוא
פורץ בצחוק.

חדר, כדי להכיר את העובדים
פנים־אל־פנים.

מתי שמדאלביץ

81 במיסגרת סיורי היכ רות
בבתי־הספר הגיע הרמט־כ״ל,
רב-אלוף רפאל (״רפול״)
איתן לבית־ספר תיכון מיק-
צועי הולץ בתל־אביב. במשך
שבועיים הכינו התלמידים את
מיסדר המפקד, קירצפו, טיפ חו,
שתלו וסיידו. הם הגיעו
לשיא כאשר סללו כביש מיו חד,
כדי למנוע מאיתן צעידה

! 8כששמע השבוע ח״כ
מרדכי וירשובסקי על גל ה שביתות
החדש הפוקד את אי טליה
שאל :״מה, הליכוד הש תלט
גם על רומאן״

)ונ שי ם
81 ישיבת הנהלת המיפלגה
הליברלית, שנערכה בשבוע
שעבר, היתד, עליזה במיוחד.
אחד הנואמים צייו כי על חברי

להתרומם. המיפלגה פסח (״פייסי״) גרופר הגיב,
לקול צחוקם של המשתתפים :
״מה זה להתרומם ו אני לא
רוצה שירימו אותי, אני לא
עליז.״ ח״ כ שרה דורון הס מיקה
עד לשורשי שערותיה
וגערה בגרופר :״תפסיק עם
הגסויות האלה.״
! 1ח״כ תמי אשל הצי עה,
בעת הדיונים על תקציב
הכנסת, לחייב כל אחד מה תיירים
הבאים לכנסת בדולר
אחד דמי־כניסה. ח״כ חיי ט
ל!א!פפן תמך בהצעתה, וא מר
:״ואז נוכל להכריז על
הכנסת כעל יצואן מצטיין.״
! 8אהד מאסירי כלא־מעש־יהו
שהשתחרר באחרונה, ה מזדהה
רק בשמו הפרטי,
1וי׳ ם, כתב רשימה במעריב,

המשרת האישי של ידילין בכל א
!והיחסים בין רכטמן לסוהרים

אתה, חבוב, תישן הלילה ב-
הילטון.״
! 8על אסיר אחר, משח
פ, ר ,מי שהיה מנהל המכס,
כותב אותו חיים רק טובות.
הוא מספר שפלד, שאותו הוא
מכנה רק בתארו ,״מנהל ה־המכס,״
היה טיפוס חברותי,
עזר לאסירים, לא בחל בשום
עבודה וזכה באהדתם של הא סירים.
אחד מתפקידיו של פלד
בכלא הוא להיות הכרוז המש דר
את ההודעות ברמקול. כדי
לגרום לרוח טובה בכלא היה
פלד מוצא כל מיני דרכים
כדי להפוך את ההכרזות שלו
למשעשעות. הוא היה מכריז
הכרזות כמו :״בוקר טוב לכם,
דיירי הקיבוץ. נא להתעורר.
עת הביקורים הגיעה.״ אולם
בעוד אסירים אחרים כיהושע
כן־ ציון זכו בחנינה, לא הס כים
שר־המישפטים שמואל
תמיר לחון את פלד.

ליו

א חל

£1 ^1111 עורך־הדין ואחיי של ראש עיריית ירו־שלים
טדי קילק, הופיע לפתיחת מיסעדת

יוקרה בירושלים. השוערים שלא הכירו אותו שאלו אותו לשמו
והוא השיב :״קולק.״ השוער ששמע את השם חשב שפאול קולק
מנסה להכגס למסיבה שאליה לא הוזמן ואמר לו :״אל תבלבל
לי את המוח, אני מכיר את ראש־העיר.״ רק בעמל רב, ואחרי
שראש־העיר, שהיה אף הוא במיסעדה התבקש לזהות את אחיו,
הניחו לפאול קולק להכנס למסיבה. בתמונה הוא נראה עם
ורד קולק, בת האח השלישי של המישפחה המפורסמת.

אול ו־ליאמס

שחקן הכדורסל של מבבי תל־•
אביב חזר בסוף השבוע שעבר
מיוגוסלוויה, שם שיחקה וניצחה מכבי תל־אביב את קבוצת
פרטיזן, הביא עימו טלוויזיה ציבעונית. הפופולריות של ויליאמס
לא עזרה לו אצל פקידי המכס הנוקשים. הם פתחו את הארגז
שבו היה המקלט, בדקו את שנת הייצור שלו ואת הדגם, וחייבו
את ויליאמס במלוא סכום המכס. ויליאמס שילם ועזב את הנמל.

214

! 8אסיר אחר שעליו מדווח
חיים הוא ח״כ לשעבר וראש

אסיר אחר שעליו כותב

דאבר סו!

שבה תאר את התנהגותם של
האישים השונים שהיו חבריו
בכלא. על אשר ידלין סיפר
חיים, מבלי לקרוא לו בשמו,
כשהוא מזהה אותו רק בכ״נוי
״הנגיד המיועד,״ שהוא היה
מוקד לשינאת כל האסירים ש שנאו
אותו על כך שהוא רכש
בכסף את שרותיו של משרת
אישי מבין האסירים, ולא עשה
שום עבודה בעצמו. חיים מס פר
כי כאשר הגיע ידלין לכלא
הוא התבונן לעבר המיטה ש־היתה
מיועדת לו, ושאל את
האסיר שעמד לידו :״תגיד
לי, אני אשן כאן הלילה?״
האסיר ענה לו :״מה פיתאום?

לקח את החפצים שלו ועבר
לגור בביתן, אולם כשגילו זאת
שלטונות הכלא הם הורו לו
לחזור לאוהל. אברון התחכם
להם, ומדי לילה היה מעביר
את החפצים שלו לביתן, ובבו קר
חזרה לאוהל, עד ששלטו נות
הכלא גילו זאת והעבירו
אותו למחנה אחר בכלא.

צוויג על הכיסא הפליט :״אני
מבין שעל הכיסא הזה ישב
קודם שר־האוצר ייגאל הוד־ביץ.״
כששאלו אותו חברי ה ועדה
הנדהמים איך הוא יודע,
הסביר אלנצוויג :״ההשגחה
העליונה מסרה לי.״ רק אחרי
שהכל נמתחו הצביע על גבי עים
ריקים של מעדני טנא
נוגה שהיו זרוקים מתחת ל כיסא.
כידוע נוהג הורביץ, ש העביר
את הבעלות על המוד

אפריים אגרון,

חיים הוא
מנכ״ל חברת פאן לון, שאותו
הוא מכנה בתואר ״מנהל ה בנק״
.חיים מספר על נאומיו
חוצבי הלהבות של אברון ש הבטיח
לאסירים להילחם נגד
שרירות הלב של המישטרה
והשלטונות, אולם כאשר רצה
לעבור למחנה ג /שהוא המח נה
הקל ביותר בכלא־מעשיהו,
הצהיר אברון :״אני מפסיק
עם כל המילחמות שלי למען
האסירים ומתחיל להילחם ל מען
המעבר שלי למחנה ג/״

! 8חיים מספר על אברון
שהוצב באוהל ולא בביתן. הוא

עיריית רחובות לשעבר שמו אל
דכטמן. חיים מספר כי
רכטמן היה אהוב על האסי רים,
וכאשר היה שומע את
הוויכוחים האין־סופיים שלהם
היה אומר :״אתם ראויים לה יות
חברים בבית־המהוקקים.״
לדברי חיים הכיר רכטמן במ הירות
רבה את חשיבות יחסי-
הציבור בקרב הסוהרים, ודאג
להתחבר עליהם כדי שחייו ב כלא
יהיו נוחים יותר.
§1על שם מי קרויה גיב-
עת החרסינה, שעליה מבקשים
אנשי קריית ארבע להשתלט?
על שמו של אלוף (מיל ).אה רון
חרסינה, שעמד ב*1967
בראש ועדה לקב־עת שמות
באיזור חברון .״באחד המקו מות
היה ג׳בל,״ סיפר חרסינה.
״אף אחד מאנשי הוועדה לא
רצה לטפס לפיסגתו ולבר,-
כסי שנהוג, מה קורה שם.
המשכנו ללכת, ואני סימנתי
במפה את שם מישפחתי, שאו שר
אחר-כך על־ידי שילטונות

׳ 8לוועדת השרים לענ ייני
חקיקה הוזמן יועץ שר-
הבריאות, הד״ר אכי אלנצ•
וויג, לדיון בחוק הביטוח ה ממלכתי.
כאשר התיישב אלנ־

לבות לידי בניו, להרעיף על
משתתפי הישיבות שבהן הוא
נוטל חלק מעדני חלב וגלידות.
! 8על הצעה לתיקון ה חוקה
הסובייטית סיפרו חב רות
מישלחת הנשים הרו סיות
שהגיעו השבוע לישראל
כאורחות המיפלגה הקומוניס טית
הישראלית. בין חמש הנ שים
היתה לידיה קזביאק,
חברת הסובייט העליון, ומד ״
גרט ואלנטינדז, רופאה כי רורגית
המשמשת מנהלת בית-
חולים בסיביר. הנשים נפגשו
עם נציגות אירגוני־נשים ביש ראל
והסבירו כי בארצן מת נהלת
מילחמה של נשים למען
שינוי החוק הקובע שיוויון
חובות וזכויות בין הגברים ל נשים
.״הגבר הוא לא השאי בה
שלנו,״ אמרו האורחות מ־ברית־המועצות
,״ואיננו מט-
רת־העל שלנו, ולכן איננו רו צות
שיוויון. דרכנו בכייץ אחר
לגמרי, אנחנו מעל לגבר.״
8 1לשאלת המארחות ה ישראליות
ענו הרוסיות, כי הן
אינן מכירות כלל את השם
אידה נו דל וכי אין בברית-
המועצות בתי־חולים פסיכי אטרים
לטיפול במתנגדי דד
מישטר.

ף משך ש;ה תמימה נאלץ
• משה סגל־קניגסברג לק רוא
״הייל היטלר״ בכל בוקר
בבית־הספר. בוקר אחד, כש היה
בן ,9לקחה אותו אימו,
חנה, כיום בת־ 79 נמרצת ו פעלתנית,
ועלתה ארצה. היא
התיישבה ברחוב טרומפלדור,
פינת הים־התיכון. מאז היא
מלווה את בנה יחידה, הידוע
היום כחבר־הכנסת משה מרון,
לאורך כל דרכו ומנסה גם
לכוון אותה כאילו ״ביד ה גורל״.
חנה,
אף כי מרבית חייה
עברו בתל-אביב יודעת רק
שלושה מישפטים בעברית :
״בוקר טוב,״ ״מה לעשות,״ ו־
״אין ברירה!״
כשהגיע הילד לבית־הספר
בן־יהודה, אמר לו המנהל:
״תראה, ילד, אתה לא יודע
עברית, אז תרד כיתה. תעלה
למעלה ותיכנס בדלת הראשו נה
מימין.״ משה הקטן עלה
ונכנס, כי לא הבין עברית•_4 ,
לחדר הראשון משמאל. שמו־ €
נה חודשים לא הרגישו בטעות,
ואחר כך התברר כי הילד קפץ
כיתה .״הייתי ילד שקט, ה משחק
עם הנמלים בחצר,״
מספר הח״כ, סגן יושב־ראש
הכנסת, שכיהן השבוע במשך
יומיים כאיש מם׳ 2במדינה,
״וזה בכלל לא היה לטובתי.
הייתי תמיד קטן מכולם, הב נים
צחקו עלי, והבנות לא
הסכימו לחיזורים שלי.״
זה היה המיקרה הראשון ש חייו
של מרון (מה-רון, לא מי רון)
.אחריו באו רבים ומוצ לחים
ממנו. כשהיה בבית־הספר
התיכון, ערך עיתון שכונתי-
מישפחתי, כששותפו היה נער
בן גילו, הייני שטרנבך, אשר
לימים התפרסם כסופר־עיתו־נאי
בשם עמוס אילון .״האמת
היא שתמיד רציתי להיות עי תונאי,״
מספר מרון בגעגועים,
״אבל אמא החליטה שמעיתון
אי־אפשר להתפרנס בכבוד,
ולדעתה הייתי צריך להיות
עורו־דין. יום אחד היא לקחה
אותי לאחת שקוראת בכף־יד
וכתב־יד. היא אמרה לי שיש
לי חוש־צדק מפותח, ורצוי
לעולם שאני אהיה עורך־דיו.
השתכנעתי ונרשמתי לבית-
הספר למישפטים.״
״כמו שאני מכירה את אמא
שלו,״ אומרת אהובה, אשתו
היפה של משח ,״אז היא בטח
קבעה קודם עם האשה הזאת,
ואמרה לה מה לומר.״ מרון
מחייך ואומר :״היא גם בטח
שילמה לה שתגיד.״

אחרי חצי שנה סטג׳ ,באם-
צע 4948 עזבו הבריטים אח
הארץ ושיחררו את המחזור של
מרון מהמשך הסטג /״כשהייתי
בן ,22 קיבלתי תואר של עורך-
דין. הייתי כנראה, עורך־הדין
הצעיר ביותר שהוכתר בארץ,
וזה שוב המזל שלי.״
הוא התגייס לחיל־האוויר,
עבר קורם־קצינים, ועל סי צו
של בן־גוריון אף החליף את
שמו למדון. באותה שנה פתח
את מישרד עורכי־הדין שלו,
ברחוב אחד־העם ,36 ומאז ועד
היום הוא נשאר באותו מקום.
״אני אדם שמרן.״ הוא מעיד
על עצמו ,״משתדל תמיד ל השאיר
הכל אותו דבר.
״פעם הלכתי לקנות כרטי סים
לסרט. מאחרי הקופה יש בה
בחורה יפהפיה. אמרתי לה
׳תני לי בבקשה שני כרטיסים,
אחד לך ואחד לי.׳ מאז אנחנו
יחד.״ מספר משה .״אלה היו
לאופרה,״ מתקנת כרטיסים אהובה בצחוק ,״מה פיתאום
אופרה, איזה אופרה, מה לי
ולאופרה?״ נדהם מרון .״אם
כך אז בטח הגעתי לקופה במ יוחד
בשבילך.״

טפט.״ אז פנה לפעילות פולי טית
במיסגרת התנועה הליבר לית.
הוא היה פעיל בעיריית
רמת־גן, ובבחירות האחרונות
נבחר למקום 13 במועמדות
לכנסת .״כשראיתי שזה 13
שמחתי,״ אומר הח״כ המקפיד
על לבוש שמרני ,״כי 13 זה
מיספר המזל שלי. רשיון עו־רך־הדין
שלי הוא , 1313 חדרי
בכנסת הוא ,213 הטלפון ב־לישכה
הוא . 13 ברצון הייתי
גר בבית־מלון בקומה 13 וב חדר
.1313״
כמו מרבית הייקים גם הוא
אוהב כלבים .״היתה לנו כל בה,
לאקי, שהילדים אימצו
אותה והיא חיה איתנו 14
שנה,״ מספרת אהובה ,״לפני
שנתיים היא נעלמה מהבית.
היא הרגישה שהיא נגמרת ו העדיפה
לא למות בבית. מאז
קשה לי לקחת עוד כלב.״
אהובה, ילידת וילנה שביל דותה
נקראה ילדת הפלא של
התיאטרון .״האמת היא,״ או מרת
האשה היפה חברת מלי את
רשות־השידור ,״שכל ה חיים
שלי הסתובבו סביב הה כנה
למישחק. למדתי פיתוח

ארתי בבית. הג׳וק הזה עוד
הכאיב ארבע שנים. יום אהד
אמר לי משה שאתחיל לשחק
מחדש. הוא ראה בסיבלי, אף
כי אינני חושבת שהוא היה
אשם בזה שעזבתי את התיאט רון.
חזרתי, והחתימו אותי על
כור ההיתוך של ארתור מילר,
ובחזרה הראשונה התברר לי
שאני בהריון עם אורנה. הח לטתי
שזה משמיים, ומאז אני
פעילה בתיאטרון, אך מבחוץ.״
שני הילדים עזבו את הבית
ולבני הזוג ברמן שני נכדים
אסף וגיל. הסבא המאופק וה־שמרן
כמעט מאבד את קור
רוהו כשהוא נמצא עם נכדיו.
אהובה עוסקת בפעילות צי-
בורית־נשית רחבה מאוד. היא
פעילה בארגון הנשים במים־
לגה הליברלית ,״זה לא ממנו,״
היא מדגישה .״כשהוא הכיר
אותי היתד, לי כבר תמונה של
ז׳בוטינסקי מעל למיטה. האמת
היא שהייתי מעדיפה שהאיר-
גון שלנו יתפרק, שלא יהיה
ואירגון־גברים,
אירגון־נשים
אבל הכל בהדרגה, אני׳מקווה
שאנחנו הולכים לקראת זד.,״
היא חברה במועצת אירגו־מליאת
וחברת
ני־הנשים
רשות־השידור,
חברה בוועדה
לספרות ודרמה, לתרבות ילדים
ונוער, במועצה לתרבות ואמ נות
ובאחרונה פעילה במל״ב
— מרכז ארצי לעידוד בימות
חובבים .״אני בוודאי נשמעת
נורא, עם כל הוועדות •העי סוקים,
אבל האמת היא שנש אר
הרבה זמן בבית, ויחד עם
זה מאוד מעניין לי בחיים.״
היא אוהבת לבשל ולהכין ארו חות
טובות .״התחביב שלי ב אוכל,״
אומר משה ,״זה דברי
מתיקה, טובים וכמה שיותר.
הרבה קרמים, קרפים, פודינג
העיקר מתוק וטוב.״
״כל זמן,״ אומרת אהובה,
״שלא רואים באשה יצור־מיט־בח,
אז זה בסדר. אני מאוד
אוהבת לשחק במיטבה, ואם
אני בחרתי בזה מתוך רצוני,
אז זה בסדר.״
ביתם שברחוב יונה ברמת-
גן מרוהט בנוחיות רבה, לכל
תמונה התלויה על הקיר יש
סיפור, ואין בני הזוג מתייחסים
אליה כאל השקעה כספית.

1החליטה אחת מחברותיה של חנה, אימי של
משה, בי על משה הנער להיות עירד־דין.
יי י

״אני בטוחה שאמא שלך אמרה לאשה מה לומר,״ אומרת אהובה.

אומרת אהובה מרון חברת מליאת
11X8X1111 *1 1111״
רשות־השידור .״עזבתי את המיש־
״ 1111X 41111 111
חק בתיאטרון אף על פי שנחשבתי לילדת פלא, וכנראה, לפי
ההצעות, גם לשחקנית טובה. העדפתי לטפל בבית ובילדים.״
משהתבסס במישרדו, הוא
ממשיך :״החלטתי שאני צריך
לעשות משהו בעולם,״ ואירגן,
יחד עם ידידים, ביניהם אב רהם
(״בומה״) שביט, את ה־לישכה
הצעירה, אירגון של
בני ,21—40 המבצע פעילויות
למען החברה .״למעשה השם
הרישמי של הארגון העולמי
הוא ״אירגון לפיתוח מנהיגות״
אומר מרון ,״אבל בארץ זה
נשמע מאוד בומבסטי, אז לא
השתמשנו בשם הזה.״ אחרי
שהיה לנשיא ישראלי וסגן־
נשיא עולמי, החליט להתחיל
פרק חדש, וחיפש ״משהו אחר,
העיקר שיהיה ציבורי, כמו
שאומרים בגרמנית: החלפתי

קול, בלט, עשר שנים בקת־סרבטוריום
למוסיקה, ואפילו
לצייר למדתי כדי שאהיה מו כנה
כולי למישחק.״ גבריאל,
בנם הבכור, כיום בעל מיפעל
לייצור טלפונים אלקטרוניים,
השתתף ללא ידיעתו בהצגה
חלום ליל קיץ ,״הייתי בחודש
שמיני להריון כששיחקתי. אחר
כך הוא נולד, ומיד אחר כך
הציעו לי את תפקיד דסדמונה
באוזזלו. זאת היתה הצעה
מפתה מאוד לשחקנית צעירה.
״אבל אז הודיעו לי שאני
חייבת לחתום על התחייבות
להשתתף בכל החזרות, כל
היום במשך׳ חודשיים. זה היה
או אני או הטיפול בילד. נש
התחביב:

אוסף של עיתונים ישנים העשויים
בבריכות קפדניות כמיטב המסורת
הייקית הוא התחביב של מי שהיה השבוע יושב״ראש הכנסת.

אחדים מקירות הבית מוסת רים
על־ידי סיפריות עמוסות
ספרים. תחביבו של משה הוא
איסוף עיתונים. באוספו המ אורגן
והמסודר נמצאים עיתו נים
ממילחמת־העולם הראשו נה
שקנתה לו אהובה כמתנת
יום־הולדת .״חיפשתי בחנויות
לעתיקות עד שמצאתי את ה אוסף.
שילמתי דמי־קדימה וכ שחזרתי
לשם, אחרי יום אהד,
המוכר ניסה לשכנע אותי ש אסכים
למכור לו את האוסף
ברווח. לא הסכמתי כמובן.״
הסיפריה עמוסה ביוגרפיות
וסיפרי היסטוריה שאותם קו רא
הבעל, וסיפרות יפנית ש קוראת
האשה .״זה שוב נשמע
בומבסטי, אבל זה בהחלט אמי תי,
נתקלתי במיקרה בספר
יפני, נמשכתי לעניין ומאז אני
מתעניינת בנושא.״ על הכור סה
בבית מונח הספר השלישי
בטרילוגיה של יוקיו משימה,
הסופר היפני שהודיע כי ית אבד
לכשיגמור את כתיבת
ספריו .״והוא באמת עשה את
זה,״ מסבירה אהובה ,״הוא
היה בן 45 והחליט שזה מס פיק

״אני מרוצה מאוד מתפקידי
כחבר-כנסת, בהחלט היה מענ יין
אותי להיות יושב־ראש,
אבל אני ויצחק ברמן דיברנו
והחלטנו לא ללכת מכות על
העניין. היה לי הכבוד להיות
ממלא מקום היושב־ראש, וב עצם
ממלא מקום הנשיא ליו מיים
בלבד, זה היה נחמד, אבל
זה לא רנמשך, ואני בהחלט
עדיין מרוצה.״

215

המתיר למודעות פרטיות ־ 25.ל־ י למילה, למודעות מסחריות 20.-ר׳ למילה 1־ 4הופעות רצופות.
ה מ דו ר 1ערךע״׳ ב ר סו אברסטון, ר ח׳ אדוב׳ 9 5ח״א.

ט ל2 9 0 3 6 7 .

אפשרויות חדשות של תפיסה ומודעות
! משחקי תודעה בשיטת מאסטרס
ויוסטון — ספורט פסיכולוגי מרתק
ומפתח! פגישות שבועיות ומרתונים
בסופי שבוע בכל הארץ. למידע נוסף :
״לגעת במופלא״ ,ת.ד ,1193 .רמת־השרון.

פשלצ עי רי ם
לדלפיה ואיי יוון בפסח לחופשת נופש
נהדרת עם ״הסתור״ טיולי ״נופש
פלוס״ במחיר מינוס. טל.)03(234356 .

נו פ ש
שרז תיירות מציעה את התשובה ה אידיאלית
לטיולים משפחתיים — ראה
את אירופה כשם שהארופאים רואים
אותה — במלונוע. מלונוע — שלוב
של מלון, מכונית ומסעדה. ולצעירים
ולצערים ברוחם — מכונית עם אוהל
צמוד — הפתרון המוצלח להוצאות
השהייה הגבוהות באירופה. בקש את
־,פרוספקט שלנו אצל סוכן הנסיעות
שלך.

מערכות סטריאו, טלוויזיה ועוד. גניה,
.994173 — 999646

ג ל ריו ת
אפוקה — גלריה לדברי נחשת ואומ נות.
יצור ושיווק גם לחנויות בהנחות
גדולות. אבן גבירול ,54ת״א.

פרטי — ערבי אינטלקטואלי צעיר
ונאה בצעירה מתאימה. ת.ד,11128 .

ה שכרת רכב
״טריפיטי״ — השכרת הרכב הזולה
ביותר בישראל. תעריפים מיוחדים ל תקופות
שכירות ארוכות 450 .סניפים
ברחבי העולם — ככר אתרים ,126
.294637

ט ל פוני
הסבות לטלפונים לחיצים מחו״ל מ־חו״ל
לתקן ישראלי. חוסמי חיוג לשיחות
בין עירוניות ובין לאומיות.
המבחר הגדול ביותר בארץ לציוד עזר
טלפוני .״טלפון סנטר״ 293023־.03

רי הו ט ע תי ק
רהיטים עתיקים; שולחנות לסלון ואוכל;
כורסאות, רהיטים מסוגננים ל

פנ ה

אופנה עילית פטרישיה פרט א׳ פורטה
חיסול מלאי בלעדי מייצור פריס ומי לנו
בהנחות, דיזינגוף .310
* פרסום ״אפרסמון״ ,ונד ,30184 .תל־אביב
1לב׳

נסיעות

חנגי

:חפש שותפים/שותפות לטיול ברכב
לעומק מצריים. לפנות — עומרי,
473701־( 03 בערב).

ה כ רניו ת
צייר נאה 31/178 מעוניין בצעירה ו חטובה.
ת.ד ,7247 .רמת־גן.

אסטרולוגיה בתנופה ! נפתחות קבוצות
לימוד (אפשרות לחוגי בית) בערים ה גדולות
ובישובים. מסלולים להכשרת
יועצים אסטרולוגיים וקורסים באס טרולוגיה
עצמית. למידע נוסף :״המר כז
לתכנון אסטרולוגי״ ,ת.ד21256 .
תל־אביב, טל 218316 03 בימים
א׳—ה׳ בין השעות .9.0—13.00
להשכרה 3חדרים גרורים
במרכז תל־אביב

טל. בעוג 03-246276

שם המזמין
כתובת

טלפון ...

לפרסום ב,,הלוח הזה״ במדור

מצ״ב נוסח המודעה +צ׳ ק/המחאת דואר לפקודת פרסום, י.ב. אפרסמון״.
מודעות פרטיות — 25.ל״י למלה, כולל מ.ע.מ( .מינימום 10 מלים).
מודעות מסחריות (חנויות, בתי עסק, וכד 20.ל״י למלה, בולל ט.ע.מ.
(מינימום 15 מלים ו־ 4הופעות רצופות).

אל ת שכח, לטפח עצמך
לפו* החג

חייג 2 3 8 9 7 3
אבי אשרוב הקוסמטיקאי,
מז מין או תךל טי פו ל, ני קוי
ו מ סג׳ פני ם מ עו ל ה.
במספרה

״שונטל״,

רח׳ גורדו! , 48ת״א.

גם סידור שערות ובוטיק סטייל פריז.
ראי הוז מנ תי!!

ה עו ל ם

הז ה

2220

מהכלא
בתערוכה
ל שבתי על כל הספר
/ /חוץ ממין, אלימות וס מים׳״
אומר עמוס בנימיני,
אסיר משוחרר שפתח תערו־כת־ציורים,
שאליה הוזמנו ו שפעם
באו
קציני־מישטרה
רדפו אחריו, שופטים שקבעו
את גזר דינו, עורכי־דין ש ייצגו
אותו או את אלד, שנגדו.
והיו שם גם הרבה חברים מ וותיקי
רמת־השרון שלא היו
מאושרים אף־פעם כי אחד
מהם ,״אחד המבריקים שבי נינו״
כדברי רפי איתן, יועץ
ראש־הממשלה לענייני טירור,
התפתה למעשי מירמה וזיוף
מתוחכמים.
״הוא תמיד היה בחור מב ריק,״
אומר יענקל׳ה זבדליב־סקי,
בנה של שורקה האומנת
של עמום ,״פעם זה התבטא
בצ׳קים עכשיו בציור.״ עמוס
נולד ברמודהשרון לברוך בג־ימיני
מנהל בכיר בסולל־בונה
ולאשתו — אחות ראשית ב־בית־חולים.
כשבגר החל לש לוח
ידו בענייני כספים לא

״לתממה הזאח אני קויא

! פ 11 0 1 : 1 1 1 1,
,שאחטה׳ .אני מראה את

11 -4
עצמי מכור לסיגריה, עם עיניים סובלות ומעונות ״,אומר עמוס
גם אירגנו את ההזמנות ואת
רשימת המוזמנים. לא נעדר
מקומם של חבריו האחרים של
עמום, מימי הישיבה בכלא.
היו שם אישים ששמותיהם
מוזכרים מדי פעם בעמודים
הראשונים של העיתונות העב רית
.״חברים זה חברים,״ או מר
בנימיני ,״מכל הסוגים ומ כל
הצבעים, מי שעבר הרבה
בחיים אז יש לו גם הרבה סוגי
חברים״.
בתערוכה הנערכת בביתן 33
במיגרשי התערוכה מוצגים
רישומים בעט או בעיפרון ש־

בנימיני שצייר את דמותו שלו בתקופה שישב בכלא רמלה.
״עכשיו, שיצאתי, אני מתכוון להילחם בנגע הסמים בכל כוחי.״
את התמונה קנה שלמה ריימן, ידידו מימי קורס״הקצינים.

קל שקד כדי להזכיר להם את
ירמיהו .׳מה אתה רואה יר מיהו
י׳ שאל אלוהים ,׳מקל
שקד, כי שוקד אני על דברי
לעשותו׳ כלומר שלא רק יעב רו,
אלא גם שישחשבו עלינו.״
בפינת הציורים, ליד החתי מה
כתוב גם שם התמונה.
״קטטוניה באגף הפסיכיאטרי״
קרא עמוס לרישום משנת
. 1966״עווית אנושית ויונה
תמה״ קרא לאחרת ,״פחדי
לילה של נשות דייגים״ זהו
שמו של רישום מדוייק ברפי־דוגרף.

^ 33 3^4

-ומי

מרים,

* 1*1 1ח הוא רפי איתן, יועץ ראש־הממשלה
י י ״ י י לענייני טרור, בתמונה עם אשתו
,כשהיינו קטנים הבטיח לי רפי שנישאר תמיד ידידים.״

לאסיר מיספר 6821 יש רשיון להתהלך חופשי. עליו
| *1י| 11111 111111171ן להיות בפיקוח שירות־המיבחן ולעמוד איתו בקשר קבוע.

111 #1יי 1 1י
״ישבתי שש שנים, חמישה חודשים ועשרים יום. הפחיתו לי את השליש ועכשיו אני בחוץ״.
לפתיחת התערוכה הגיעו חברים מילדות וגם חברים אחרים של בנימיני, מימי הישיבה בכלא.
״חברים זה חברים,״ אמר עמוס ,״מכל הסוגים ומכל הצבעים, ולי יש הרבה חברים.״
לו, כמה פעמים נעצר, אך
בדרך־כלל זוכה .״השופטים
תמיד אהבו אותו,״ מספר עו־רך־הדיו
משה רום, שהגיע ל פתיחת
התערוכה ״הוא תמיד
היה נחמד ועליז.״ ואכן כמעט
כל שופטי ישראל הוזמנו ל פתיחה
ומרביתם אף הגיעו.
את אירגון התערוכה הבטיחו
לעמום שניים מחבריו השוט רים,
שפעם עצרו אותו לאחר
שביצע עיסקה מסויימת. הם

צייר עמוס בחושך, כשהנהלת
בית־הסוהר לא הירשתה לו
לעסוק בציור.
יש גם ציורי־שמן שצייר ב שבועות
האחרונים. לפני ש עזב
את כלא רמלה החליט
להשאיר מזכרת ולצייר על קי רות
כל חדרי המיבנה .״בחדר
עורכי־הדין ציירתי שעון ש ממנו
נשפך דם — הדם שלנו.
על הקיר השני נורה להאיר
את דרכם של הפרקליטים, ומ־

בפינת החדר, ממוסגרים ב־מיסגרת
מקושטת היו מונחים
שני ציורי־ילדים משל דרור
שקד, בן ידידה של בנימיני
ואיריס בלאום בתם של חברים
ותיקים .״ילדים זה דבר חשוב
בחברה, צריך לדעת להשפיע
עליהם שיגדלו טוב ולא יס־תבכו.
אני לא יודע אם אני
יכול לשמש דוגמה לילדים
שהם ידידים שלי, אבל אני
בהחלט מבטיח להשתדל.״

מוהל הכלא

רוני ניצן, המשמש מפקד חדר־המעצר
בכלא־רמלה, נפגש עט בנימיני כשהיה
קצין־חינוך בכלא• ״רוני היה הראשון שהאמין בי,״ אומר בנימיני,

ח״ם טופול התחיל לצייר ו הכלב
של ג׳וד׳ לוץ עשה פקק תנועה

כרמליטה יש חגיגה!
כר מלי ט ה סנגריה -
אין מ ה להוסיף,
הכל כבר בפנים.
כר מלי ט ה סנגריה -
מתחרהבה צל ח ה
מז ה 10 שנים בסנגריות הספרדיו ת
ברחבי העולם,
עשוייה מ מי ט ב
הענבים של כרמל.
כר מליטה סנגריה -
זה מ ה שהיה חסר
אצלכם בחגיגה.

יהו

מפיקת הטלוויזיה
דית (״ג׳ודי״) לדן גרמה ב שבוע
שעבר לפקק תנועה גדול
ב רושלים. כלבה של לוץ קפץ
מחלון מכוניתה, בעת שהמ תינה
ליד רמזור. לוץ יצאה
מהמכונית והחלה לרדוף אחרי
הכלב ולשבנע אותו שיחזור.
בינתיים התהווה פקק גדול.
אחרי שהכלב סיים לעשות את
צרכיו, מתרצה וחזר למכונית
והפקק הותר.
11 :באמצעות סיפרו החדש
של משורר הבוהמה יונה
(״יבי״) בן־יהודה, נתוודע
הציבור אל צייר חובב, שעיטר
את הכריכה -חיים טופוד,
שהיה מוכר עד כה כשחקן
ולא כמושך במכחול.
! 0אשת הבוהמה נעמי
אדווה החליטה לערוך מסי בת
פרידה לכוריאוגרף מש;ה
אפרתי, ערב צאתו לפאריס
עם להקת הדממה. נעמי שכרה
לערב מיסעדה בכרם התימנים,
ואת המשקאות נידב החיפא־יצחק
צבי, יבואן משקאות
שהוא ידידה של נעמי מנוער.
בארוחה החגיגית השתתפה כל
להקתו של אפרתי, ובתוכה רק דנית
צעירה כבת , 15 שלגמה
כוסית יין ונרדמה עד תום
המסיבה.

׳ 3אליזכט ג׳ואל,
תו של הזמר בידי ג׳ואד,

ד מ לי ט ה

סנגריה

הלהיט החדש של מזר חי
״!כר מל
מיקב•וא׳טון לגיון ווגרי( י׳גקג

מפקחת על כל מעשיו ותנו עותיו.
היא סירבה לשמוע על
מסיבה לכבודו, אלא אם זו
תיערך ב״טירה עתיקה וחלו מית״
.חיפשו וחיפשו ומצאו
מעין טירה עזובה וחרבה ב כרם
מהר״ל, ועתה עסוקים
אמרגניו בשיפוצה ובניקויה.
לרעיית הזמר קוראים האמר גנים
הישראלים עליזה גימ״ל.
עליזה אל״ף היא, לדבריהם,
מלכת בריטניה, אליזבת, ואילו
עליזה בי״ת היא כידוע עלי

בנין.

כאשר טען סניגורו של
חשוד באונס שלא יתכן שה מתלוננת
אינה זוכרת את ה תאריך
המחייק של המיקרה,
השיב לו השופט: דויד ולך :
״היא אינה חייבת לנהל יומן
אירועים.״
במישפט
! 11 עד־תביעה
נשאל על־ידי השופט חיים

אביבה גולדמן

כותבת סיפרי הבישול בפתיחת התערוכה ״עולם הגסטרונומיה
בספרות ובאומנות״ ,הנערכת בימים אלה בספריית שער־ציון בבית
אריאלה בתל-אביב. אביבה, שלפני 15 שנה היתה זמרת״אופרה ידועה בניו״יורק נזכרה כי פעם,
אחרי הצגת־בכורה מלהיבה, הוזמנה להיות אורחת־הבבוד במסיבה שאליה באו כל המי־ומי
בניו״יורק• המארח שאל את הפרימדונה איזה יין היא רוצה, וזו ענתה :״איזה מיינות רוטשילד
יש לכם ז״ המארח הנבוך הסביר כי יש לו רק שאטו מונטו (יין מדרג שני) ולא שאטו לה־פיט
הזמרת( .בין שני סוגי היין קיימת תחרות קשה כבר כמה
יין מדרגה ראשונה שאותו ביקשה
עשרות שנים) .״טוב״ נכנעה אביבה, שתתה מהיין וסבלה כל הלילה מכאבי״בטן. אביבה סיפרה
את הסיפור לברון רוטשילד עצמו, וזה הבטיח לה שידידותם תישאר אמיצה למרות שהיא אינה
אוהבת את השאטו מונטו מכרמיו. בתמונה עם אביבה בתה הבכורה, הציירת שירלי ענבר, שגם
היא מומחית בבישול, והביאה לפתיחה מגשי קיש לורן העשויים כמיטב הטעם הצרפתי המעודן.
דכורין אם הוא חפץ בשכר
עדים שמשלמת המדינה. כא שר
שמע העד כי השכר מס תכם
במאה לירות, ויתר עליו
בחיוך. אמר השופט :״בשם
יגאל הורביץ, אני מודה לך.״
11 בביקירות לא־מחמיאות
זכתה הצגת הקאמרי החדשה,
כל ילד טוב ראוי לקצת חסד.
הגיבה על כך השחקנית זה־רירה
חריפאי, המשתתפת
בהצגה :״אם לא הייתי מוכ רחה
לעבוד לא הייתי הולכת
לראות את ההצגה הזאת.״
ן! 8האהבה והמריבה מת גודדות
בצוותא במיפלגת ה־מפד״ל
המפולגת. ביום החמישי
האחרון, בעת ישיבת המים־

ליראן קווננרד

כותבת־סיפרי־הבישול הוותיקה
בפתיחת התערוכה יחד
עם בעלה גאליה, עורך סידרת סיפרי התנ״ך בארכיאולוגיה. את
ספר״הבישול הראשון כתבה ליליאן, שעלתה לארץ מארצות״הברית
בשנת ,1920 באמצע מילחמת־העולם השנייה. בשנת , 1948 כתבה
ספר ובו מתכונים למדינה צעירה. ובשנת 1951 התאימה ספר־בישול
שבו כללה רק את המוצרים שהיו אפשריים בזמן תקופת
הצנע של דוב יוסף• לאחרונה תרמה ליליאן לוויצ״ו ספר־בישול
הנקרא ״מה יאכל הקשיש״ שייצא לאור בעוד כחודש. את הספר
כתבה בתשובה למאות פונים־קשישים שכתבו לה בנושא זה.

ג יק מנסר

מאמן נבחרת ישראל בכדורגל (מימין)
התארח השבוע יחד עם דויד שווייצר (שני
מימין) מאמן הפועל תל־אביב וניסים בצר (שני משמאל) מאמן
בית״ר ירושלים בפתיחת מיסעדה שבעליה הם שחקן מכבי תל־אביב
משה שווייצר, בנו של דויד, ואיציק אלקולומברי (משמאל).
לפתיחה הגיעו כל המי־ומי בעולם הכדורגל הישראלי ותוך כדי
שתיה ערכו סולחות בין קבוצות יריבות ובין שחקנים אחדים
שבשבועות האחרונים עסקו ב״לשים רגלים״ אחד לשני.

לגח, נשמעו צעקות, השמצות
וקללות תנ״כיות קולניות ב יותר.
בתום הישיבה יצאו ה־ניצים
ופנו, כולם יחד, לחתונת
בתו של הרב משה סלומון,
ממנהיגי תנועת למפנה של
השר בורג. שם ישבו כולם,
חגגו שתו ואכלו, תוך כדי
מחמאות הדדיות נלהבות.
11 מי שהפיקה את תוכנית
הטלוויזיה על חיים חפר,
דייה גיטמן, לא הכינה היטב

את שעורי־הבית שלה. שכן,
מי שבאמת גילתה את חיים
הפר היתה העיתונאית עדה
יה1ז. בילדותה היתד, עדה ידי דה
קרובה של שדה פיינר,
אחותו הצעירה של חפר, ש נפטרה
בינתיים. יום אחד
הגיעה עדה לבקר את שרה,
חיים לא היה בבית והשתיים
פישפשו במגרותיו ומצאו פנקס
שירים משלו שכלל שירת־מהאה
נגד גרמניה הנאצית.

מו קד
ה עו ל ם

הז ה

2220

דוח המדבר
בעד המקרר

בדיקה השוואתית שנערכה ע״י

המועצה הישראלית לצרכנות
במכון התקנים,קובעת :
׳}־״הציון המוענק לדגם טובמאד
^ צריכת חשמל נמוכה

טוב ביותר מכל הנבדקים בשמירת הקור

ן $תא ההקפאה
$עיצוב פנימי וגימור
$נוח בשימוש״

| כבדמ אי ד־ רז ר

ך, ען ל ס

הזי׳ 2220

יחסית

נאים מאד

המשך דיווחו של אודי אבנרי על המתרחש במצריים

..היהודים ישתלטו עד המנדה המצוים הם עם מבגר * האם
נאמת 1ער3ו הדישה הקדומות, החבויות עמוק בתת־ההנוה שד העמים?

חה היה אם7...

£ן 1הרי הגשת כתב־האמנתו, ערך ה־י
שגריר אליהו בן־אלישר מסיבה קטנה
בסוויטה שלו בקומה ה־ 17 של מלון שרתו!
בקאהיר.
הוגשה שמפניה. חפירות והעוגיות היו
טעימים. האווירה היתד, מרוממת. כל
הנוכחים הרגישו כי היום הוא היסטורי.
(איש אינו אומר זאת בלי חיוך אירוני,
כי אמירה כזאת מביכה איכשהו בשיחה
פרטית. אך למרות שזה מצלצל מוזר, זה
באמת היה יום היסטורי).
על המירפסת — אותה מירפסת שבה
צולמה התמונה המפורסמת של בן־אלישר
בפוזה של הרצל על המירפסת בבאזל —
הצטופפו אורחים ואורחות. הם היו שקועים
בשיחה ערה.

(במשך שנים רבות, כשהיו שואלים אותי
על השלום — אם אי־פעם יבוא הייתי
משיב :״ כאשר יבוא, יהיה תהליך
ההשלמה הרבה יותר מהיר מכפי שאתם
חושבים.״ אני שמח שצדקתי — ואני טוען
עתה שכאשר יבוא השלום עם הפלסטינים,
תתגשם הנורמליזציה גם אז בצורה הרבה
יותר מהירה וחלקה מכפי שחושבים).

לפתע עכרה כי מחשכה מדהימה
— הנה עומדים ישראלים,
כשגכם אל המראה הפנטסטי
של הנילוס הזורם לרגליהם: הדכר
ככר הפך כל-כך נורמלי, עד כי
אין הם עומדים ומכיטים כפלא !

מימי שווש

צלמת צעירה, שזה היה לה ביקורה
הראשון במצריים, עמדה ונשענה על מעקה

אך יש סכנה סמוייה בנורמלי-
זציה מהירה זו — אותה סכנה
הכרוכה כריפוי מהיר מדי ממחלה.
גם כאשר הפאציינט נראה
כאילו הכריא לגמרי, יש ונשארים
כו שרידים של המחלה — ואלה
עלולים להיות מסוכנים, דווקא
משום שהם חכויים.

י^! יכרתי עם איש-עסקים מצליח —
* אחד מאותם מצרים, שאימצו לעצמם
קצב מערבי ושאיפה הישגית מערבית.
דיברנו על גילויים של דיעות קדומות,
המבצבצים פה ושם בשני הצדדים.

בידידות קיצונית, ולעיתים אף מוגזמת.
״אולם תמהני,״ המשכתי ,״אם בצורה
זו באמת נעקרות מן השורש כל הדיעות
הקדומות. אולי קורה פה דבר די מסוכן:
אנחנו מסלקים את הדיעות הקדומות שאנו
מודעים להן. אבל אלה הן דווקא הרי עות
הקדומות שהן על פני השטח. הישראלי
האמין פעם שהמצרים הם אנטי־שמים,
הרוצים לזרוק אותנו לים, ועכשיו הוא
יודע שהיתר, זאת טעות. המצרי חשב
שכל הישראלים הם חבורה של רוצחים
ושודדי־ארץ, ועכשיו הוא מודה שזאת
היתה דיעה קדומה.
״הידיעות האלה נעלמות, וכולנו מברכים
•את עצמנו על כך. אנחנו משוכנעים
שעכשיו אנחנו משוחררים מן הדיעות
הקדומות. אך אולי זוהי טעות? אולי
אנחנו משלים את עצמנו? אולי היו בלבנו
דיעות קדומות עמוקות יותר, בסיסיות
יותר, מתחת לשיכבת הדיעות הקדומות
המודעות? אולי ממשיכות אלה להרעיל
אותנו מבפנים, לצבור מוגלה, כמו שורש
של שן שנשאר חבוי בחניכיים, אחרי
שהשן עצמה נשברה?

בעל-שיחי הביט בי במבט מוזר .״אתה
יודע,״ אמה ״אותו רעיון עצמו עלה במוחי
כמה פעמים בימים האחרונים!״

היה!! ,הזומם
ף• דעיון עלה בי לראשונה כאשר
• קראתי את המינשר של האופוזיציה
המצרית, שפירסמתיו, במיסגרת סידרה זו,
בשבוע שעבר (העולם הזה .)2219
מחבריו וחותמיו נמנים עם השיכבה
המשכילה והמתוחכמת ביותר במצריים. יש
ביניהם האמונים על כל רזי המארכסיזם־
לניניזם, טכנוקראטים מעולים, מישפטנים
ועיתונאים.
בכל זאת היו במינשר — בצד הטענות
ההגיוניות, שאפשר לקבלן או לדחותן, אך
אי־אפשר לשלול את אופיין הראציונלי
— גם טענות היונקות ממעמקי הריעות
הקדומות של אתמול.

הרעיון כי ישראל תשתלט על
המשק המצרי הוא. מגוחך מכחיגה
מעשית, אך הוא נראה סביר למי
שמאמין כאגדה על הגאוגיות ה־פינאנסית
של ״היהדות הכיגלאו
מית״ .הטענה כי הישראלים זוממים
לגזול מן האיכר המיצרי את
מי־הנילוס מזכירה קצת את עלי־לת־הדם.
וכן הלאה.

שוחחתי על כך עם עיתונאי צעיר, העובד
למען סוכנות-ידיעות מערבית .״יש סטירי-
אוטיפים כאלה,״ אישר .״הנה אמר לי
איש, בוויכוח, שאם יתנו ליהודים דריסת-
רגל, ישתלטו על כל המיסחר במצריים.
אמרתי לו: במה חנויות יש ליהודים
בקאהירי האם אתה יודע כי שרשרת־החנויות
(בשם פלוני) שייכת לפלסטינים,
ושיש לה תריסר חנויות בקאהיר? מדוע
אינך מעלה על דעתך שהפלסטינים ישתלטו
על כל המיסחר בקאהיר? מפני שאינך
מייחס תכונות כאלה לפלסטינים, אך מייחס
אותן ליהודים.״
אותו הדבר נכון, כמובן, גם בצד השני.
ישראלים יכולים לקבל בזרועות פתוחות
את הדיפלומטים המצריים שהגיעו ארצה,
ולהתפעל מן הרמה התרבותית המתוחכמת
שלהם. אך בשיחת־חולין יגידו שאלה הם
חריגים, וכי בעצם המצרים הם עם מפגר,
עצל, בלתי־מתאים לטכנולוגיה מודרנית,
ושאר סטיריאוטיפים הקשורים במושג
״ילידים״ ,״עבודה ערבית״ וכיוצא באלה.

אני חושש שדרך הנורמליזציה
תהיה רצופה כהרכה תקריות קטנות,
שמקורן כדיעות קדומות חכו-
יות מסוג זה משני הצדדים. כדאי
להתכונן לכך מראש.

.הלם החונות

זנב אל הנילוס: ניצה ואליהו כן־אלישר על מירפסת ״שרתון״ *
נורמלי, נורמלי מדי
המירפסת .״איך את מפנה את גבך אל
הנילוס?״ תמהתי .״דור שלם חלם להגיע
למקום הזה!״

היא חייכה כמכוכה .״ככר התרגלתי,״
הודתה.
הכל מתרגלים במהרה. הנורמליזציה עב רה,
בסך הכל, בצורה הרבה יותר מהירה
וחלקה מכפי שמישהו יכול מיה לקוות.

י30 -

״עולה על דעתי,״ אמרתי ,״שהשלום
והנורמליזציה גרמו לכך שבני שני העמים
שלנו סילקו את הסטיריאוטיפים של השיג-
אה ההדדית. כולנו מנסים באמת ובתמים
להתגבר על הדיעות הקדומות שהיו לנו.
אני מרגיש שהמצרים מקבלים את פנינו
בשימחה ובידידות אמיתית, ואני יודע שכל
ישראלי הנפגש עם מצרי מתייחם אליו

״אולי אנחנו צריכים לעשות
מאמץ מודע לגלות את הדיעות
הקדומות החכויות האלה, ולהוציא
אותן לאור, כדי שנוכל להתמודד
אי 4ן? אולי דרוש טיפול-שורש ץ״
* מאחור, בגדה השניה של הנהר,
מימין מלון מרידיאן ומשמאל מלון הילטון.

>> יש אחד העושה זאת הוא ידידי
י מאגד אבאזה, מנהל־המכירות של
מלון שרתון בקאהיר.
מאגד הוא מנהל נמרץ, ונציג טיפוסי
של מעמד־המנהלים החדש, שאין לו סב לנות
לתופעות המעכבות את התפתחותה
המזורזת של מצריים. הוא פטריוט מצרי
מובהק, וגם בעל הבנה רבה למעמדה של
מצריים בעולם הערבי — אחרי הכל, במלון
שרתון גרו השייח׳ים של נסיכויות־הנפט,
ולשרתון יש בתי־מלון ברוב הארצות
הערביות.
מאגד הוא בן מישפחד, מיצרית מסועפת
ומכובדת מאד (השם עצמו הוא בעל צליל
קוזאקי, ונראה כי המישפחה באה מתורכיה
לפני מאה או מאתיים שנה) .בצעירותו
נתקבל למועדון־גזירה שהיה אז אכסקלו־סיבי
ביותר, והוא סיפר לי בהנאה כי
הוזמן לפני כן לארוחת-צהריים על־ידי

מחוץ ד ס דו טו קו ל
מזכיר-המועדון, שרצה לבדוק בצורה זו
אם הוא משתמש כראוי בסכו״ם.
מאגד משתתף באוניברסיטה בקורם
למינהל עסקים, העוסק גם במחקר־שיווק.
כאשר נתבקש להרצות על פרוייקט כלשהו
של מחקר־שיווק, וניתן לו לבחור בעצמו
את נושא הפרוייקט, בחר בנושא מעניין
ביותר: הנורמליזציה של היחסים עם
ישראל. גרם לכך התאריך: הוא היה אמור
לשאת את ההרצאה בדיוק ביום שבו הגיש
השגריר את כתב־האמנתו.

(המשך מעמוד ) 15
בא יצחק שמיר להגביר את האגף ד,נצי,
שהפך עכשיו המרכזד,נצי של הממ שלה.

כמקום
ממשלת וייצמן־דיין
ארליך — מטשלת שרון־שמיד־ 1 הורכיץ.
ועל הכל מנצח מנחם בגין. לא עוד
בגין של קמם־דייוויד אלא בגין של חב ריו׳
לא בגין החדש אלא בגין הישן,
הוא ההולך בראש המיצעד הזה חזרה,
המיצעד אל האתמול.
אדוני היושב־ראש, זהו תהליך:
• הליכוד משתלט על הקואליציה
ודורם את הדמוקרטים המיסכנים.
י• חרות משתלטת על הליכוד, ומח זיקי׳
כבני־הערובה האומללים, הליברלים.
י• ובחרות עצמה משתלטים הקנאים
הקיצוניים, שיצחק שמיר הוא נציגם.

הוא הציג את השאלה כך :״מה
אנחנו עושים כדי להקל על המצרים
להשלים עם הנורמליזציה ולחיות
עימה? מה אנחנו עושים
כדי ליצור כישראל תדמית נכונה
של מצריים ושל המצרים, וכדי
לרכוש ככור והכנה כישראל ז׳׳

..זוסויטא, גווע״

ך, הציגו את ״הרקע ההיסטורי״ של
הבעייה, הצביע על כמה נתונים. זוהי
הצגה מעניינת, מפני שהיא באה מצד
איש־עסקים מצרי, שאינו מעורב במישרין
בפוליטיקה :
י• ״גם בין אומות אחרות, שהיו נתונות
במילחמה, באה נורמליזציה בתום המיל-
חמה. אולם המיקרה שלנו הוא שונה. כי
ישראל היתד. אוייב למן הרגע שנוסדה.
בריטניה וגרמניה, יפאן וארצות־הברית,
צרפת וגרמניה — לכל המדינות האלה
היו יחסים ידידותיים ביניהן לפני שפרצה
ביניהן המילחמה. לכן, כאשר באה הנור מליזציה,
הן לא היו זרות זו לזו.״
* ״המצרים לא באו מעולם במגע עם
ישראלים, ולא ידעו דבר עליהם. בעיני
המצרים, ישראל הוקמה על־ידי אנשים
שבאו מפינות שונות של העולם, ושגזלו
את הארץ. הם היו האוייבים, בלתי־ידועים
אך שנואים.״
י• ״המילחמה בין הערבים וישראל ארכה
30 שנה. לעומת זאת, מילחמת־העולם
הראשונה ארכה ארבע, ומילחמת־העולם
השניה שש שנים. במשך 30 שנים אלה
לימדו את שתי האומות לשנוא את הישות
הבלתי-ידועה, לפחד מפניה ולבוז לה.
כלי-התיקשורת של האוייב עמלו קשה כדי
להשיג זאת, וכן גם הכלים הבלתי־רשמיים.
שני הצדדים איבדו בנים, ושיעור־האבידות
היה גבוה מאד. עובדה זו הביאה את
השינאה אל תוך הבית. השינאה לא היתד.
רק עניין של תעמולה, אלא עובדת־חיים.״
י• ״מדיניות־ההלם של הנשיא סאדאת
שברה מחיצות רבות והביאה לפתע את
השלום כמציאות קיימת, בדיוק כשזה נראה
כעניין חסר־תוחלת. אך כתוצאה מכך
נשארה מרבית האוכלוסייה, שלא היתה
מעורבת, כשהיא מזדנבת מאחור, מבלי
לתפוס לחלוטין את המשמעות האמיתית
של המתרחש, ואת ההשלכות המלאות
הכרוכות בכך.״
<• ״עד לאותו רגע היו המצרים מנותקים
מן האוייב שלהם. במילחמות שהוזכרו
לעיל, היה תמיד צד שהפסיד במילחמה,
שהיה נאלץ לחיות עם צבא־הכיבוש ועם
האזרחים מן הצד השני. המיקרה של
ישראל ומצריים אינו דומה. הישראלים
היו קיימים רק בסיני, והרוב העצום של
העם המצרי לא ראה מעולם ישראלים.
יתר על כן, לא הסתפקנו בהחרמת ישראל.
העמדנו פנים שאינה קיימת כלל, ולא
התרנו להכניס למצריים מפות שנשאו את
שמה של ישראל. זה החמיר את הבעייה.״

+״המצרים האמינו, כטעות,
שכעיקכות הכיקור של הנשיא
סאדאת (כירושלים) יזדרזו הישראלים
להוציא את כוחותיהם מכל
סיני הככושה. רק מיעוט הכין כי
הבעייה היא קשה, וכי הכיקור
פתח רק את הדלת למשא-ומתן
מפורט יותר, מכלי להכטיח כיתרונות
מהירים וסופיים. ככל שהתארכה
המתיחות, וככל שהתקשחה
העמדה הישראלית, כן נכדה
הטראומה אצל רוכ האנשים
(כמצריים).״
• ״מאמץ־השלום גרם להתקפות מצד
העולם הערבי על מצריים. אלה הולידו
סינדרום ריגשי אצל רוב האנשים (במצ ריים)
והעלו בליבם שאלות רבות, כגון:
האם זה בסדר או לא בסדר להכניס למצ ריים
דגל ישראלי, שגרירות ישראלית
ואנשים ישראליים? בעיני רוב האנשים,
זה היה בסדר על גבי הנייר, אך המציאות
היא עניין אחר.״
אחרי קביעת נתונים אלה, קבל מאגד
אבאזה על כך שאין תוכנית לטפל במבוכה
הריגשית שבה מוצאים המצרים את עצמם,

מנהל־מכירות אכאזה
״השינאה חדרה לכל בית.,.״
ושגם אין קדהסברה מוכן, לשם רכישת
אהדתם של הישראלים.

״התוצאה שד כל אלה היא ש
קכ?ת השלום מעוררת אצד המצרים
כעייה שהם לא הוכנו לקראתה,
הפעולה הפיתאומית והמהירה
גרמה לכך שהאנשים אינם
מסוגלים להתמודד עם המצב. ומאידך,
המצרים לא הכינו שום
פעולה כדי לטפל כמחסום הרינשי
הקיים כרוחם של הישראלים.״
בהמשך הרצאתו שירטט מאגד אבאזה
פרוייקט מפורט לחקר הבעיות הכרוכות
בנושא זה, כשהמטרה היא, לדבריו ,״לצמ צם
את הלם־התרבות של שני הצדדים.״
לא ראיתי שום פרוייקט ישראלי דומה,
אף כי בקרב הצמרת המדינית והאקדמית
של ישראל יש רבים המודעים לבעייה זו.
כל הבעיות הפסיכולוגיות בצד ה מצרי
עלולות להתחדד לקראת התאריך
הגורלי: ה־ 25 במאי, שבו צריכים להסתיים
דיוני־האוטונומיה בהסכם על כינון ״מימשל
עצמי מלא לפלסטינים״.

מה יקרה אם העניין יתפוצץ
כלא הסכם כלשהו?

מצרים רבים מסרבים להאמין באפשרות
כזאת. אמר לי מפיק־סרטים מצרי :״בגין
מזכיר לי תסריטאי גרוע. תסריטאי טוב
כותב בכל פעם תסריט חדש לגמרי —
עלילה חדשה, בעיות חדשות, התפתחות
חדשה. תסריטאי גרוע כותב את אותו
התסריט שוב ושוב.

״כנין חוזר על התסריט שלו
שוב ושוכ. זה הולך כך: לא:
לא׳ לא׳ לא: לא: לא: וכרגע
האחרון זה כן:״
כך זה היה בקמפידייוויד וכך זה יהיה,
לדעת אותו מפיק, גם במשא־ומתן על
האוטונומיה.

ואם זה לא יהיה כך? אם כנין
יגיד גם כרגע האחרון ״לא:״?
הצגתי אח השאלה הזאת לכל המצ רים
שבאתי עימם במגע בסיור קצר זה.
״כולם רוצים בשלום, אך לא בלי ה פלסטינים
!״ אמר לי איש־עסקים .״האו טונומיה
שהצענו היא המינימום המוחלט!״
״אל תשכח שביכלל נכנסו למילחמה
הזאת ביגלל הפלסטינים, אמר לי איש
אחר .״איך ניראה — בעיני אחרים וב ע
יני עצמנו — אם נצא מכל העניין מבלי
לפתור בעייה זו?״
״ובכל זאת,״ שאלתי ידידי מצרי, מני
הל־חבדה ,״תאר לך שהמשא־והמתן מס תיים
בכישלון. מה יקרה אז? האם תס כימו
לוותר על העניין הפלסטיני?״
״לא, לא, זה לא יתכן!״ השיב.
באותו רגע נכנסה למישרדו אשה —
אחת מאותן נשים מצריות משכילות ו״
בטוחות־בעצמן, שניתן כיום למצאן ב־מישרדים
רבים במישרות בכירות .״מה
את חושבת?״ שאל המארח שלי, בחוזרו
על שאלתי.

״אי-אפשר כלי
השיבה מכלי להסס.

הפלסטינים,״
תתבטל

במצב

״האם הנורמליזציה
כזה?״ הקשיתי.
״לא, זה לא יתכן,״ השיבו שניהם.
״אם כן, מה יהיה?״ חזרתי ושאלתי.
השניים הסתכלו זה בזה .״איננו יודעים.״

אך דכר אחד כטוח: הרכה
ריעות קדומות, שנעקרו רק כאופן
חלקי, יחזרו ויפעלו אז בלכ המצרים.
פה ושם יצוץ הסטיריאו
טיפ של היהודי המרמה, שהוליך
את אנוור אל-סאדאת שולל, שמעל
כאימון, המסרכ לקיים הכטחות.
לשום מצרי אין ספק לגבי תוכנם ורו

של הסכמי קמפ-דייוויד: הם מבטי חים
״שילטון עצמי מלא״ לפלסטינים,
ומה שבגין מציע הוא קאריקטורה של
שילטון עצמי.

^ יחס לפלסטינים במצריים נשאר
י * דדערכי, כפי שהיה מאז ראשית
יוזמתו של אל־סאדאת.
תגובתם של הפלסטינים על הסכם־
השלום מטרידה מצרים רבים, אך אין
הם מוכנים לגנות את הפלסטינים בכל
צורה שהיא. הם מדברים עליהם בצער,
אך לא בזעם.
״למה הם התנגדו למעשי סאדאת?״
אמר־שאל אחד המצרים הנבונים, שדי ברתי
עימם .״הנה, הוא מחזיר לנו את
סיני. האם סיני אינה ערבית? האם הח זרת
שטח ערבי זה אינה חשובה לכל
הערבים? ואולי יכול סאדאת להחזיר
לערבים שטחים נוספים, על פי דרכו?
מדוע אין נותנים לו את ההזדמנות לנסות?

״כרור שישראל צריכה להחזיר
את הגדה המערבית ואת רצועת
עזה. אילו היתה ישראל עושה
זאת באמצעותנו, זה היה הכי טוב.
אך אם לא, תצטרך לעשות זאת
כדרך אחרת.״
גם היחס לעולם הערבי הוא דו־ערבי.
״הפסדנו את התמיכה מכוויית. אז מה?
שיילכו לעזאזל!
״אנחנו עם גא. אנחנו לא רוצים להיות
תלויים בכסף שלהם. זה משפיל אותנו.
אני לא רוצה שיבוא איזה כווייתי או
סעודי לבדוק את הספרים שלנו. הם לא
נתנו סתם כסף. הם גם דרשו את הזכות
לבדוק מה אנחנו עושים בו. לזה אנחנו
לא יכולים להסכים. זה פוגע בכבוד!״

המילה ״ככור״ חזרה כשיחה זו
פעמים רכות — למרות שבעל
שיחי היה מצרי כעל תרבות מערבית.
כדאי לישראלים לזכור כי
מילה זו — והרגש שהיא מסמלת
— חשובה מאוד-מאוד כמצריים.
״היינו גם קודם לכן במצוקה כלכלית.
היינו רגילים לרעוב.״ בעל־שיחי מיהר
להוסיף, תוך התנצלות־מה :״לא אני
אישית, כמובן. אבל העם שלנו. אם ה בחירה
היא בין כניעה לכוויית ולסעודיה
ובין מצוקה כלכלית, נעדיף כולנו את
המצוקה הכלכלית.״
אך אותו איש, בהמשך השיחה — אכל נו
ארוחת־צהריים במיסעדה טובה מאוד
— הצביע על חשיבות העולם הערבי
למצריים. ועל אי־היכולת המוחלטת של
מצריים להינתק, לאורך ימים, מן העולם
הערבי .״אתם צריכים לעזור לנו לחזור
אל העולם הערבי,״ אמד .״אל תביאו
לבידודו של סאדאת !״

בידודו שד סאדאת — משמע,
פיצוץ המשא-והמתן על האוטונומיה.
אם דא יהיה הישג כולט
כחודש מאי — הישג שאנוור אד
סאדאת יוכל להציגו לעיני העודם
הערכי כהתקדמות מרשימה כדרך
להגשמת הזכויות שד הפלסטינים
עלולים העננים להתקבץ כשמי הנורמליזציה.
האם
עלולה הנורמליזציה להתבטל?
האם עלול לקרות משהו גרוע עוד יותר?
איני סבור כך. השלום הישראלי־מצרי
הפך עובדה קיימת. הנורמליזציה היא
מציאות. אי-אפשר להחזיר את הגלגל.

התהליך לא ייסוג לאחור. הוא
יתקדם -אך עלול להתקדם ככי וון
שאינו רצוי לממשלת ייטראל.

הריגת הלורד מוין
יכול מישהו לומר, שיש בעברו של
יצחק שמיר פרקים הפותחים פתח של
תיקווה. מי שתיכנן, יחד עם נתן ילין-
מור, את הריגת נציג הקולוניאליזם ה בריטי,
הלורד מוין, בלב קאהיר, ייתכן כי
הבין את הצורך בשילוב ישראלי־ערבי,
את המציאות הגיאדפוליטית של ישראל
בלב העולם הערבי.

לחשוב שתפיסה כזאת קרובה
היום ללכו שד יצחק שמיר. ודבריו
בהלוויית נתן ידין־מור יוכיחו.
יכול מישהו לטעון, כי כלל לא חשוב
מיהו שר־החוץ, שהרי מדיניות הממשלה
קובעת את יחסי־החוץ, ולא אישיותו ודי-
עותיו של שר-החוץ.
ממשלה זו, שמנוי וגמור עימה שלא
להגשים את הסכמי קמס־דייוויד, בכל הנוגע
להקמת ״מימשל עצמאי מלא״ והכרה
ב״זכויותיו הלגיטימיות וצרכיו הצודקים״
של ״העם הפלסטיני״ — כפי שנאמר בהס כמים
— ממשלה זו מבודדת את ישראל
בעולם בידוד מוחלט, מאבדת את כל ידי דיו׳
באירופה ובאמריקה, כורה תהום
הרת־אסון בינינו ובין ארצות-הברית,
ומערערת את יסודות הבניין של השלום
הישראלי־מצרי.
שום שר־חוץ אינו יכול להצליח במצב
זה, ועל כן התפטר (כך אני מניח) משה
דיין. גם אילו נתמנה במקומו גדול שו־חרי־השלום,
לא היה בכוחו להושיע.

ייתכן שבממשלה כזאת, שפניה
אד העכר וגכה אד העתיד, שפניה
אל חומות־הגטו וגכה אל המרחב
— שר-החוץ שמיר הוא האיש
כמקום הנכון, כשעה הנכונה.
אולם מבחינת האינטרס של עם ישראל,
הוא האיש הלא-נכון, במקום הלא־נכון,
בשעה הלא־נכונה. לא מפני שהוא איש
חסר־דעת, ולא מפני שהוא איש הסר-
יכולת — אלא להיפך, מפני שהוא איש
עקבי הנאמן לעצמו ולדיעותיו.
אני משוכנע שדיעות אלו מובילות ל אסון
לאומי, להתנגשות עם העולם כולו.
בעולם נוצר קונסנסוס, שכל ידידינו
האמיתיים שותפים לו. הוא בוטא בצורה
ברורה ונכונה על־ידי נשיא צרפת: יש
להכיר הן בזכות העם הפלסטיני להגדרה
עצמית, זכות טבעית השמורה לכל עם
עלי אדמות — הן בזכותה של מדינת-
ישראל להתקיים בשלום ובביטחון.
מי ש א ינו מכירכאמתפ שו ט ה

זו, סי שסבור שניתן לנהל מדיניות
חוץ נגד הקונסנסוס ה בינלאומי
הזה, יכול רק להגביר
את האסון ולקרב אותו.
אין לאדם כזה שפה משותפת עם העו לם,
אין הוא יכול לפנות אל דעת־הקהל
הנאורה. הוא יצטרך לראות את חזות הכל
בהפגנות סרק של קשיחות ילדותית, אינ פנטילית,
בפרובוקציות נוסח חברון.
הוא פועל בניגוד לעיקרון החכם שקבע
תומאם ג׳פרסון:

0168מ § 11,156 § 01,611161116111: 1ס־אז״
1111011 0£ק ס 1116׳ 601; £01ק 3. 1160611): 165
״111301111111.

״שום ממשלה נבונה אינה פועלת בלא
כבוד הוגן לדעת האנושות.״

אנו מתקרבים במהירות, אדוני
היושב־ראש, לנקודה שכה תעמוד
לפנינו כדירה אכזרית: או שמדי
נת־ישראד תפיל את ממשלת־הדי־כוד,
או שממשלת-הליכוד תפיל את
מדינת־ישראל.
אני אצביע נגד המינוי הזה ונגד הממ שלה
כולה. אני קורא לה להתפטר, ולאפ שר
לעם ישראל להכריע על גורלו מחדש.
ה עו ל ם

הז ה

2220

העם
ע ל המיווולו ת
כעולם פשטה השמועה
כי היהודי הגורד
מוכן לצאת מישרא?

הפלגזת וו פ ש
מרע עד יוני 1980
8ימי הפלגה כל שבוע
בולל 3ארוחות ליום יטיוליט ועוד
המל מ$ 350 -
הפלגות שבועיות לזוסעים ורכב
•מיזוג אויר מלא-אולנזיבידור־דיסקוטק־סיפוז שיזוף
•קולזוע-בריכתשחיה-בארים-ועוד ...ועוד ...ועוד...

לפרטים והרשמה פנה אל סוכן הנסיעות שלר!

שלוש מודעות הופיעו ביום די׳
ששי האחרון בגליון מעריב:
<• מודעה המציעה דירות ב פלורידה,
ארצות־הברית.
<• מודעה מטעם עורך־דין אמ ר
יקאי העומד לבקר בישראל, וה מ
וכן להסדיר רשיון של תושב,
רשיון־עבודה והשקעות־כספים ב־ארצות־הברית
.״באופן חוקי״,
מקפיד בעל־ד,מודעה להדגיש בשתי
שפות.
#מודעה מטעם חברה קנדית,
המציעה להסדיר לישראלים עבו דה
והשקעות בקנדה.
מודעות דומות מופיעות עתה
בכל עיתוני ישראל, וביכללם עי תונים
שהלאומנות הקיצונית הנד
כה סימלם המיסחרי והמוכנים ב כל
עת לשלוח את צעירי ישראל
למילחמה על ארץ־ישראל השלמה.
סכנה לאומית. זוהי תופעה
חדשה.
גם בעבר הופיעו בעיתוני יש־ב
מכירה

במיאמי פלורידה

דיר 1ת
קוי נוסעי וסיורי חופים
יב: דיזנגוף ,76 טל 299414:

חיפה: וחוב הבנקים , 3נזל 523503:

ידידיו מו קירי זכרו ש ל

בנו ת 3 #2ו־ 4ח ד רי ם
בבית דירות שיוקם על אי
המחבר את סיאמי
ומיאמי״ביץ׳
מעגן סירות
רמה אקסקלוסיבית
משכנתא עד * 90 לאזרחי
ארה״ב ועד * 70 לזרים
המחירים מ־ 000,13$דולר

נחן ילין מור זי

עד 337,000 דולר
בדבר פרטי להתקשר
?. 0 .8 . 560673 ^11411111
33156 ? 101-1041. 11.8

לאסיפת אזכרה

דירות בפלורידה

מוזמנים

במל או ת 30 יום ל פ טיר תו
בהשתתפות :

פרוס׳ לייבוביץ
שלמה בן־שלמה
גדעון מאמט
ח״כ או רי אב נרי
ח״כ נפתלי פדר
ח״כ מאיר פעיל
ד״ר אמיל תומא
שמחה פלפן
ועוד...
ביום יה 20 /במארס, בשעה 8.00 בערב
בבית סוקולוב, רה, קפלן ,4תל־־אביב

לבעלי

ציטרואן

א 0 £מזו 0

מוסך 0.5.
מוסד כללי לתיקוני ציטרואן
וולך, אלימלך ויעקב

בהנהלת
(עיבדי כ.ג. לשעבר)
ת״א, דרך פתח־תקווה ,62 טל 333931 .
לנוחיות הלקוחות

אנו שולחים לקחת את המכונית

רמה אכסקלוסיבית
ראל מודעות בודדות מסוג זה.
אך מעולם לא היתד, העיתונות
מוצפת במודעות הקוראות בגלוי
לירידה מן הארץ, והמציעות את
שרות בעליהן ליורדים, כמו עתה.
בראה כי בעולם כולו פשטה ה שמועה
כי עם ישראל יושב על
מיזוודותיו, וכי היהודי הנודד מו כן
ליטול לידיו שוב את מקל־הנדודים,
אחרי תחנת־ביניים קצ רה
במדינת-ישראל.
נושאי השמועה הזאת הם מאות
אלפי היורדים הישראליים, שכבד
פשטו ברחבי העולם. לפי אומד נים
שונים, ובהעדר נתונים סטא-
טיסטיים אמינים, נע מיספר היור דים
הישראליים בעולם בין 400
ל־ססז אלף נפש — כך שכל יהד
די־ישראלי חמישי או שישי גר
עתה בחוץ־לארץ.
תנועה זו לא התחילה עם על יית
שילטון־הליכוד. אך אין ספק
כי בחודשים האחרונים גברה ה מגמה
בממדים מסוכנים, והגיעה
לדרגת סכנה לאומית.
הממשלה עסקו מ־קצוע* משלה
ייגאל הורביץ הובס,
זבולון המר ניצח,
ובממשלה נוצר
מצב חדש
בדיחה ישבה מספרת כי קבלן,

שבנה גשר בכפר, הציע לנסות
אותו באמצעות החותנת שלו .״אם
החותנת שלי תעבור, והגשר ה חדש
יחזיק מעמד — מה טוב.
אם הגשם יתמוטט — גם טוב.״
לפי עיקרון זה פעל השבוע
שר־החינוד זבולון המר. הוא איים
להתפטר אם הממשלה לא תקבל
את גישתו בעניין שביתת־המורים.
החשבון: אם תיכנע הממשלה,
מה טוב. אם תיפול הממשלה —
גם טוב.

מתאגו־ך שיבור־מחלופות.

היה זה הימור בלתי־מסוכן.
יכולה להיות מחלוקת על כי שוריו
של זבולון המר כשר־החי-
נוך. אך אין ויכוח על כך שזבו לון
המר הוא עסקן מיקצועי מעו לה
ביותר, היודע היטב לכלכל

בין השניים, המר חזק יותר. לכן
השפיע האיום שלו על השרים,
שאיש מהם איגו מצפה כי יכהן
בממשלה שתקום אחרי הבחירות
הבאות — מילבד שרי״המפד״ל
הנצחיים.
מניין נושכת הרוח. עסקן
מיקצועי מעולה אינו יודע רק
להעריך נכונה את יחסי־הכוחות
בצמרת. הוא גם יודע לחוש מניין
נושבת הרוח הציבורית.
למן הרגע הראשון לא היה ל המר
ספק כי הציבור אוהד את
ציבור־המורים. לכן הזדהה עם
תביעות המורים מלכתחילה, הב ליט
בכל הזדמנות שהוא תומך
בהן, מול פני התנגדותו של הור־ביץ.
הן בכנסת, הן בכלי־התיק־שורת
הביע הסכמה בולטת, בקול

עבוד והשקע חוקית
באוה״ב

נציג חברת .0.ץ 1.11.שהינו עורך־דין בארה״ב,
עוסק בעניני הסדרת כל סוגי רשיונות
עבודה והשקעות בארה״ב, ישהה בתל־אביב
למשך שבוע החל מה־ 8באפריל .1980
המעונינים בפגישה בנושאים הללו יפנו
למזכירתנו בת.ד 3188 .באר־שבע, בציון
מספר טלפון.

לפונים מובטחת סודיות מלאת
עבודה בארצות־ הברית
באופן חוקי

עבוד והשזן ע
חוקית בקנדה
המעוניינים לעבוד או להשקיע
בהשקעות עסקיות בקנדה, יפנו
לכתובת הנ״ל.
לפונים מובטחת סודיות מלאה.
השקעה בקנדה
סודיות מלאה
את מעשיו בזירה של אינטריגות,
מאבקי־כוח ומיבחני־לחץ.
אילו התפטר המר, לא היתד,
תקומה לממשלת־בגין, המתנדנדת
על רגליה כמתאגרף שיכון־מהלו-
מות. די כיום בדחיפה הקלד, ביו תר
כדי להפילה (ראה הנדון).
זבולון המר יודע שמנחם בגין
יודע זאת. יוסף בורג מעוניין ב פיזור
הכנסת, כדי לקדם את פני
המזימה של עמיתיו להדיחו ממע מדו
כשר הבכיר של המפד״ל.
המר עצמו יכול להיות מעוניין
בהקדמת הבחירות כדי לנתק את
המפד״ל בעוד מועד מן הכישלון
המונומנטלי של הליכוד. על כל
פנים, לא איכפת לו שהממשלה
תיפול.
מאחורי ייגאל הורביץ אין עו מד
כוח דומה. אמנם, התפטרותו
של הורביץ יכלה להנחית אף היא
מכה המורד, על הממשלה, אך
יתכן שלא היתה מפילה אותה.

או בהבעות־פנים, לכל מי שתמך
בדרישות המורים. וככל שגברה
תמיכת הציבור, ההורים והתלמי דים
במורים, כן גברה גם תמיכת
המר בהם.
כך יצא המר השבוע כמנצח
מכמה וכמה בחינות:
• הוא הוכיח שהוא יכול לה פיל
את הממשלה בכל עת, וכי
על כן יש להתחשב בדיעותיו.
#הוא רכש את לב המורים,
בהוכיחו שהוא מוכן להיאבק —
ולנצח — למענם.
י• הוא נקט עמדה פופולארית
וביצע תרגיל מוצלח ביחסי־ציבור.
ההיפך נכון לגבי ייגאל הוד-
ביץ. החלטת הממשלה הנחיתה
עליו מכה חמורה, פגעה במדיניות
הנקוטה בידו והחלישה עוד יותר
את מעמדו הפוליטי והציבורי.
הוכח שמול פני התנגדות נמרצת,
אין בכוחו לסמוך על תמיכת ה־
(המשך בעמוד )34
ה עו ל ם

הז ה

2220

התומך העיקרי כפרישה מהממשלה הוא
שר־הרווחה, ישראל כץ. כץ הודיע לידיו
כי יפרוש מהממשלה אם תקוצץ ״אפילו
לירה אחת מתקציב הרווחה,״ וזאת מכלי
להמתץ להחלטת התנועה.
הסובסידיות כלכלנים כאגף־חתקציכים של מישרד
האוצר גנזו תח־טיב, שממנו מסתבר כי
דווקא עתה שיעור הסובסידיות של
הממשלה על מוצרים ושרותים הוא הגבוה
כיותר מאז קום המדינה.

הצגת תירוש תידחה

הורביץ ערך

למרות קיצוץ־הסובסידיות הדראמטי, שנעשה על־ידי
שר־האוצר יגאל הורביץ, גדלו מחירי המוצרים
והשרותים במידה כזו, שהסובסידיות הן כיום גבוהות
אפילו יותר מאשר בתקופתו של שר־האוצר הקודם,
שימחה ארליך.

לפני ישיבת הקבינט הכלכלי ביום השני השבוע
נערכה פגישה בארבע עיניים בין שר־האוצר, יגאל
הורביץ, לבין ראש־הממשלה, מנחם בגין. בפגישה זו
אמר הורביץ לבנין כי הוא ״הולך הביתה״ ,אם לא
יצליח להתגבר על התנגדות השרים להורדת סכומים
מתקציבי מישרדיהם. בגין הבטיח להורביץ להפעיל
את מלוא השפעתו על כל השרים לקיצוץ בתקציבי
מישרדיהם.

תלונות לבורג

הצגה

בינתיים נודע כי טריקת־הדלת שד הורכיץ
כישיכת־הממשלה האחרונה היתה הצגה
מתוכננת שעליה ידעו כמה אישים מראש,
כיניהם מזכיר הממשלה, אריה נאור.
הורכיץ אמר לפני הישיבה כי יערוך
״הצגה״ כדי להכריח את הממשלה להסבים
לקיצוץ בתקציבי המישרדים, כתמורה על
תוספות השכר למורים.

הקיצוץ בביטחון -
פחות פאחח

בעיקבות התבטאות מפכ״ל המישטרה, רב־ניצב הרצל
שסיר, על הלבנטיניות של עבודת־המטה במישטרה
וחידלון־האונים של קציני המטה ושוטריו, התעוררה
תסיסה רבה בקרב הקצונה הבינונית והזוטרה
במישטרה.
אל שר־הפנים, הממונה על המישטרה, הגיעו תלונות
רבות של קציני־מישטרה על התבטאויות אלה.

כשיחה אישית כץ בורג לשפיר התבקש
שפיר למתן כעתיד את התבטאויותיו,
ולהעביר את ראשי־הפרקים של נאומיו
הציבוריים לעיון השר, טרם הנאום.

חשדות נגד בביר
חקירה נגד פקיד בכיר ביותר בשרות הממשלתי
נערכת עתה.

נראה כי הקיצוץ כתקציב מישרד־הכיטחון
יהיה פחות מאחוז אחד, וקרוב יותר לחצי
אחוז, כעוד שיתר המישרדים נדרשים
לקצץ אחוז וחצי מתקציבם, כדי לשלם
את תוספות״השכר למורים.

על פי החשד, דאג הבכיר להפקיד את כל
המטבע הזר של הרשות, שכראיטה הוא
עומד, כסניף־כנק קטן ליד ביתו, שם הוא
מנהל את חשבונותיו האישיים. תמורת
זאת מקבל הבכיר תנאים נוחים כמיוחד
ומשיכות־־יתר גדולות מאותו הבנק,
כחשבונו האישי.

כשיחות הטלפוניות הוחלט לשמור את
גובה הקיצוץ כסוד, כדי שלא להביא
לתסיסה אצל השרים האחרים.

טיסה לקאהיר

הסכם ברוח זו הושג בסידרה של שיחות טלפוניות
בין שר־הביסחון, עזר וייצמן, לבין שר־האוצר,
יגאל הורביץ, ומנכ״ל מישרדו, יעקוב נאמן.

מגעי ג
עם האגודה
כעוד שהמגעים כץ מיפלגת־העכודה לבין
המפד״ל עוררו סערה, נערכים בחשאי
מגעים כץ אגודת־ישראל לכץ המערך.

נגיד ״כנק־ישראל״ ,ארנון גפני, עומד
לנזוף נזיפה חמורה כמפקח על הבנקים,
עודד מסר.
בעיקבות הודעתו של מסר, כי לדעתו הגיעו רווחי
בנק לאומי בשנה שעברה רק ל־ 126 אחוז, תחת 146
האחוזים שעליהם הודיע הבנק, התלוננו מנהלי בנק
לאומי באוזני שר־האוצר והנגיד על מסר. בעיקבות
תלונה זו החליט גפני על הנזיפה.

הגיעו לשיא
ו 11ןוןי

הנגיד ינזוף בפפקח

ב ״ 17 דולר
הנהלת ״אל־על״ מאפשרת לעובדי החכרה
לטוס לקאהיר וחזרה, כמחיר האפסי של 17
דולר, שהם כ־ 680 לירות.
הצעה זו של ההנהלה לעובדיה באה כדי לנסות
ולהפיג את המתח המצטבר של העובדים נגד ההנהלה,
וכן ביגלל העובדה שטיסות החברה לקאהיר אינן
מלאות.

היוזמה היתה של ראשי האגודה, מכל פלגי מיפלגה
זו, והם נערכים בינתיים ללא השתתפותו של שימעון
פרס.

עגבניות ללא קירור

התנאי: בל״

זן חדש של עגבניות, שאפשר יהיה לאוכלן אחרי
שלושה שבועות מיום הקטיף, ללא איכסון בקירור,
נמצא עתה בשלבי־פיתוח מתקדמים בשדות פיתחת־רפיח,
והוא מיועד לגידול בפיתחת־שלום.

הצגת התיכנון החדש של עבוד ת־ה מיש ט רה
ותוכנית־החומש, שאותה מנסה מפכ״ל
המישטרה, הרצל שפיר, להתוות, עומדת
להידחות.
גורמים במישרד הפנים, שעברו על טיוטות ראשונות
של תירוש, מצאו בהם פרקים שלמים המעידים,
לדבריהם, על ״חוסר הבנת הנושא״ ,ועל שטחיות
מרובה. הצוות העובד על הכנת תירוש התבקש
לעבד מחדש פרקים שלמים.

״כור״ ירכוש
אח ״סב־קד״
סמנכ״ל ״כור״ ,האלוף >מיל׳) ישעיהו גביש,
נמצא עתה כמשא־־ומתן עם כעלי המניות
של מיפעל ״סיווארו״ ,הוא ״סב־־קל״
לשעבר, כמעלות, על רכישת המיפעל
על־ידי ״כור״.
היוזמה למשא־ומתו באה מצד אחד מבעלי־המניות
הגדולים של המיפעל, ביל לוויט, ומנציגו בארץ,
ישעיהו (״אישי״) לביא. המחיר שדורשים בעלי־המניות
עבור המיפעל, המשתרע על שטח של 8000
ממ״ר ושבו 110 עובדים, הוא 300 מיליוני לירות.
נראה כי כור תסרב לרכוש את המיפעל בסכום זה,
ותמתין עד שבעלי־המניות יציעו אותו בסכום נמוך
הרבה יותר.
מיפעל סיווארו הוא בעל זכיון לייצור מנועי ונקל
בארץ, אולם עד כה לא יצר מנועים, ויש בידו
כמה דגמים נסיוניים.

נראה שאם המיפעל לא יימכר, הוא יעבור
הסבה ויעסוק רק כיציקות אלומיניום.

וערפו 47 אלף דירות
שר־הבינוי, דויד לוי, עומד על־כך שהבטחתו מהשנה
שעברה, להתחיל ולבנות 55 אלף דירות, אכן הוגשמה.

לעומת זאת עומד המרכז למידע
ולטכנולוגיה כמישרד־־הכינוי, בראשותו של
כרוך צ׳רניארסקי, להודיע בי כשנת 1979
נעשו רק 38 אלף התחלות כניה.

הפ שט רה תחקור
הדלפות
שר־הכריאות, אליעזר שופטק, נענה
לדרישת מנכ״ל מישרדו, הפרופסור כרוך
מודן, ועומד לפנות למישטדה כדי שתחקור
מי הדליף לעיתונות את פרשת התלונה
של עובדת כית־־החולים ״אסף הרופא״ נגד
מנהל כית־החולים, הד״ר ישראל קליין.

תמיד ונוף

גידול זן זה •טל עגבניות יאפשר לייצאן
כדרך הים, ולא כדרך האוויר, ולחסוך סכום
ניכר ממחירן כדמי ההובלה.

מגעים בין מנהיג התנועה הדמוקרטית, הפרופסור
ייגאל ידין, לבין שרי המיפלגה הליברלית, בראשות
סגו־ראש־הממשלה שימחה ארליך, בעניין מערך בין
שתי המיפלגות, עלו על שירטון עוד בשלב מוקדם
ביותר.

תלונתה של העובדת (ראה נזיסגרוז עמוד )40 היתה
שקליין עשה בה מעשה מגונה, ושקרע את חולצתה.
דבר התלונה נשמר בסוד במשך כחודשיים, וכשפורסם
החליט מודן לפטר את מדליף הפרשה לעיתונים,
אחרי שיתגלה.

החשוד בביצוץ

שיף מקים

ישוחרר

מ דון נו ס ף

התנאי הראשוני של הליכרליס היה
שהקמת המערך תהיה ללא שר־המישפטים,
שמואל תמיר, וח׳׳כ עקיבא נוף.
בינתיים כימעט בטוחה פרישתם של
חברי־הבנסת שלמה אליהו ושפיק אסעד
מהתנועה הדמוקרטית. כימים הקרובים
הם עומדים להקים סיעת־שנייס חדשה,
שתהיה מקורבת לליכוד.
עם פרישתם של אליהו ואסעד, צפוייה דרישה מצד
חוגים גדלים והולכים בתנועה הדמוקרטית, בראשם
אל״מ (מיל׳) ישראל גרנית, ואבנר פרץ, לפרישת
הדמוקרטים מהממשלה, והקמת ׳גוש עם המערך.

דויד חדד, שנעצר על־ידי המישטרה בחשד
כי הטמין את מיטען־החכלה כמכונית
אשתו סנדרה, וגרם על־ידי כך למותה
ולמות כתו טלי כת ה־ ,9עומד להשתחרר
כיום חששי הקרוב ממעצרו.
המישטרה לא הצליחה למצוא ראיות הקושרות את
חדד, שחי בנפרד מאשתו, לפיצוץ, ואף לא הצליחה
לשבור את חדד בחקירה. נראה כי נציג־המישטרה
לא יתנגד לשיחרורו של חדד ממעצר, בעת הדיון
להארכת המעצר, שייערך ביום הששי.

המלונאי חיים שיף נמצא עתה במשא־ומתן עם
האחים קנול, בעלי מלון דבורה לשעבר בתל־אביב,
על רכישת מיגרש שבבעלותם בשדרות הרצל
בירושלים. שיף כבר נכנס לשותפות עם בעלים של
מיגרש שכן ברחוב הרצל, האחים כהן, לשם בניית
מלון חדש.

נראה כי שיף מתכוון לרכוש 18 דונמים
כאותו מקום, כדי להקים עליו פרוייקט
מלונאות ענקי.

במדינה
(המשך מעמוד )32
ממשלה. יתכן שזה גזר־דין החו רץ
סופית את גורל יעילותו כשר־אוצר.
הורביץ
לא הסיק השבוע מסק נות.
אך מי שמכיר אותו ניחש
כי הוא לא יחזיק מעמד עוד זמן
רב בתפקידו.

הפזורה
ה ת שו ב ה הצ״זנית
אריק שרון בא,
ראה והוכה
שוק 7$7ירך
בכל השטחים נתקל הייצוא ה ישראלי,
ובראשו הייצוא החק לאי,
בקשיים ג1יברים והולכים.
אך בענף אחד חגג ייצוא זה
השבוע ניצחון מזהיר, תודות ל
אנשי
הממשלה — השגריר סול
לינוביץ, משתתף מישחקי־האוטו־נומיה,
ושר־החוץ סיירוס ואנס.
סגן־הנשיא וולטה מונדייל היה
אמיץ־לב, וסירב להיפגש עם
אריק. זה היד, רוצה להיפגש גם
עם הנשיא ג׳ימי קארטר׳ אד נר מז
לו שאין הדבר בא בחשבון.
אך לפני הכל סודר מיפגש עם
״מועדון הנשיאים״ — הוועדה
המאגדת בתוכה את ראשי האיר־גונים
היהודיים החשובים באר־צות־הברית,
והמהווה מעין מו־סד־לתיאום.
מכיוון שיהודי אמרי קה
מסרבים להתארגן במוסד אי חורי,
אין להם הנהגה רשמית.
חפ״ק יהודי. עולמו של אריק
שרון הוא פשוט. יהודי העולם
קיימים כדי לשרת את מדינת יש ראל
וממשלתה. הם חייבים בזאת,
משום שהם עריקים, ואינם עולים
לישראל. מד, גם שהם לא עשו

אם יש לך תיאבון בריא, כושר מעולה, רוחיספורטיבית וחוש הומור
מפותח אנו מזמינים אותך להוכיח זאת. בוא להשתתף באחת משתי
תחרויות הזלילה על התואר ״אלוף זוללי ישראל״ אשר יתקיימו
בחופשת הפסח ב״מאירלנד״ -גן השעשועים בכל־בו שלום.

תחרות זלילת בקנקיות
בחסות יתקיימו 3תחרויות נפרדות בתאריכים
יום ב׳ ;24.3יום ג׳ ;25.3יום ד׳ .26.3

תחרות זלילת גלידות
בחסות יתקימו 3תחרויות נפרדות בתאריכים
יום ד׳ ;2.4יום ה׳ ;3.4יום ו׳ .4.4

לגלידה שטיאוט
טעם של בילוי אמיתי.

פרסים לזוכים:

השר שרון

הזוכים בתואר ״אלוף הזלילה״ בכל אחת משתי •התחרויות יזכו
בפרסים כספיים לפי הפרוט הבא:
מקום ראשון 2,500 ל״י מקום שני 1,500 ל״י
מקום שלישי 1,000.- -ל״י כל משתתף יזכה בחבילת מוצרי שי.

מפקד־אוגדה מזיז חטיבות

לפרטים מלאים והרשמה:
יש להתקשר לטל 657304 :־ 03 או לפנות ישירות למשרד ה״מאירלנד״
בכל־בו שלום.
גן ה ש 1/שוג1יםבכל -בו ש לו ם

ה ג יע !

ווזא£ק

גליון מארם 1980

מ1עד1ן 5

לתרבות חדשה

רח׳ דם .5תל־אביב
טי 297263

יום שלישי 25.3.80 ,

ערב עם האמן

אילקה רווה
בשירים שלא נס ליחם.

יום שלישי, ה־1.4.80
4קרא את המשך עלילות
ה״מוסד״ .האם ל״מוסד״
נציגות בריאד?

הפצה בלעדית
סטימצקי

המועדון סגור
לרגל החג
המועדון פתוח נימי ג׳
התוכניות מתחילות ב״ 9נערב
המועדון פתוח
משעה 8.30 נערב

שר ך,חקלאות עצמו: ענף האינ פנטיליות.
בישראל
קרוייה אינפנטיליות
זו בשם ״התשובה הציונית״ ,והיא
פורחת ומשגשגת. מכיוון שהיש ראלים
הם עם המסתפק במועט,
בייחוד בכל הנוגע לחוכמת מנהי גיו,
שוב אין מתרגשים כאן ל מראה
תעלוליו של אריק שרון,
והם נראים כמתאימים לנורמה
המקובלת. אין אריק שרון נראה
כאינפנטילי יותר מאשר דויד
לוי, או כפחות מתוחכם מאשר
יצחק ו/או משה שמיר.
אולם כאשד מופיעה נורמה
זו לעיני היהודים בחוץ־לארץ,
נדהמים הצופים למראה עיניהם.
השבוע היתה תדהמה זו נחלתם
של מנהיגי היהודים בארצות-
הברית.

כתחכודות תעשה מדינ
יות•
המיבצע כולו נשא את ה חותם
המייוחד של אריק שרון :
הונאה, עורמה, הפתעה ,״יצירת
עובדות בשטח״.
למראית-עין נסע אריק שרון
למכסיקו. הממשלה אינה מונעת
לעולם מאחד מחבריה לבלות חופ שה
נעימה בארץ זו או אחרת,
באמתלה של פעילות ציבורית כל שהי׳
לרוב פעילות למען המגבית
היהודית. לכן לא הופתע איש
כאשר ביקש אריק לנסוע לארץ-
הנופש האמריקאית. הכל הבינו
שהוא רוצה לבלות, בחברת אש תו,
באקפולקו האגדתית.
אולם הנסיעה למכסיקו לא
היתה אלא תירוץ. משם קפץ
אריק לארצות־הברית, מבלי ש איש
מחבריו ידע על כך מראש.
באמריקה הפעיל לחץ ברוטלי
על הדיפלומטים הישראלים, ואלה
נאלצו (כנראה אחרי פנייה לראש־הממשלה)
לסדר לו פגישות עם

שום־דבר כדי להציל את יהודי
אירופה בימי השואה( .מטעמי
נוחיות, שוכחים אנשים כמו אריק
שרון כי גם יהודי ארץ־ישראל לא
עשו דבר כדי להציל את יהודי
אירופה בימי השואה).
לכן סבור אריק כי בבואו אל
מנהיגי היהודים בארצות־הברית,
מעמדו הוא כשל מפקד־אוגדה ה מוסר
אח פקודותיו למפקדי הח טיבות
והגדודים. הוא דיבר לפ ניהם
כפי שהוא רגיל לדבר ב־תיאור
המצב, קביעת
חפ״ק :
היעד, מסירת הפקודה.
אדונים קולוניאליים. המנ היגים
היהודיים בארצות־הברית
רגילים לכך שמנהיגי ישראל
מתנהגים אליהם כאל ״ילידים״
המקבלים פקודות מן האדונים ה קולוניאליים.
הם משלימים עם
מצב זה, מפני ששום מנהיג יהודי
באמריקה אינו יכול לשמור על
כסאו אם השגרירות הישראלית
בוושינגטון, ועל אחת כמה וכמה
הממשלה בירושלים, מחליטה אח רת.
די במילה אחת בטלפון מן
השגרירות כדי לחסל את הקא-
ריירה של כל מנהיג יהודי, יחד
עם כל ההנאות והכיבודים הרבים
הכרוכים בכך.
זוהי הסיבה לכך שמדי פעם
מגיע מנהיג יהודי ארצה, משמיע
הודעה יונית, מבקר אצל ראש־הממשלה
ויוצא משם כנץ קיצוני.
כך קרה לא פעם למרדכי שינדלר,
תיאודור מן וחבריהם, שנאלצו
ללחך את פינכתו של המנהיג ה ישראלי
התורני.
אולם גם במישחק זה נשמרו,
עד כה, נימוסים מסויימים. שגי
הצדדים שמרו לפחות על שגי
כללים יסודיים:
•• מעמידים פנים כאילו ד-יח־
(המשך בעמוד )40

ה עו ל ם

הז ה

2220

יל\ ני כעד פיזור הכנסת התשיעית ו־בהקדם.
חדשות

עריכת בחירות
אני סבור כי טוב לה לכנסת זו ללכת
לעולמה.
איני מאמין שמישהו יבכה על קיברה.

כי מעודם לא עמדה כנסת עלו־כה
יותר מול פני משימות היסטוריות
גדולות יותר.

ד? ד לפני חודש היה קיים שיקול
? חשוב מאוד נגד פיזור הכנסת.
ממשלת־ישראל חתמה על חוזה־השלום
עם מצריים, והכנסת אישרה אותו. היתה
דרושה שנה כדי להגשים את השלבים ה ראשונים
של ההסכם ולהשיק את ספינת
הנורמליזציה.
אסור היה להטיל את המדינה למער בולת של מילחמת־בחירות במצב כזה.
המצרים היו רואים בכך חבלה בזדון. ה יסודות
הקנאיים אצלנו היו משתמשים
במערכת־הבחירות כבתירוץ כדי לעצור
את גלגלי השלום.

כל קבוצות־העובדים תהיינה נתונות במצב
של מרי אזרחי (כמו המורים עכשיו),
הציבור כולו יבין כי ההתנחלויות הן
סרטן לאומי וכלכלי.

שיקול זה אומר: למען השם,
הניחו להם להמשיך:

טוב שבא יצחק שמיר, הנוקשה והקיצוני,
נציג אמיתי של הליכוד, במקומו של
משה דיין, ששימש לממשלה זו כעלה-
תאנה. טוב שעזר וייצמן יחוסל. טוב
שהאנשים הפרועים ביותר של אצ״ל ולח״י,
יחד עם החסידים הקיצוניים ביותר של
גוש-אמונים וצעירי־המפד״ל, ישתלטו על
כל העמדות. טוב שחברת־הקומיסארים של
לפיד, קישון את פאפו בע״נז תשלוט
במערכת התיקשורת בלי כל מצרים.

זה טוב, כי כאשר זה יתמוטט,
תהיה ההתמוטטות שלמה. גם
אחרון הכסילים כמדינה יכין כי
ניתנה לימין הקיצוני ההזדמנות

אך עד מתי? יתכן כי בעוד זמן־מה לא
יישאר בארץ מקום אלא לבי״ת המשולשת :
בורסה, בנקים וביורוקרטיה. ההון היוצר
יברח, התשתית הכלכלית תיעלם, ולא
יישאר על מה לבנות בעתיד.
בשטח המדיני עלול השלום הישראלי-
מצרי להינזק ללא־תקנה, אם יגיעו המצרים
לידי המסקנה כי ישראל מעלה באמון
ושקיבלה על עצמה התחייבות בעניין ה פלסטיני
שאין בכוונתה לקיימה. ריקמת־השלום
היא עדינה מאין־כמוה.

התפוצצות גדולה אחת עלולה
לגרום לפצע שלא יגליד.

באותה השעה הולכים הפלסטינים מחיל
לחיל בזירה הדיפלומטית העולמית. אין
ספק שתוך 18 חודשים לא יהיה.עוד גורם
חשוב אחד בעולם שלא יכיר באש״ף,
בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית ובצורך
שבהקמת מדינה פלסטינית.
מה הרע בכך? אין בכך רע, זולת

שיקול זה נעלם עתה. הנורמליזציה
קיימת. הדגל הישראלי
מתנופף כקאהיר, הדגל המיצרי
מתנופף כתל־אכיב.
המשא־והמתן על האוטונומיה תקוע מאז
יומו הראשון במבוי סתום, ואין שמץ
של סיכוי שייצא משם, כל עוד קיימת
הממשלה הנוכחית.

השיקול העיקרי נגד הבחירות
המוקדמות נעלם, איפדא.

1 1 1
ך * יה קיים, לפחות בליבי שלי, שיקול
1 1שני נגד בחירות מוקדמות.
לפי קו־מחשבה זה, טוב שהליכוד, ב הנהגתו
של מנחם בגין, הגיע לשילטון.
במשך שנים רבות הציג הליכוד (בגיל־גוליו
השונים) אלטרנטיבה מדינית ואל־טרנטיבה
כלכלית־חברתית לעיני המדינה.

אלטרנטיבות אלה קסמו לרכים .

אי־אפשר היה לשכנע את ה ציבור
שיש להחזיר את השטחים
תמורת שלום, ושיש לכנות כלכלה
מתוכננת ומכוונת, בל עוד האירו
מיגדלורים אלה של הימין את הדרך
ההפוכה.

והנה הגיע הליכוד לשילטון, והמיקסם
התגלה כמיקסם־שווא. המיגדלורים התגלו
כאורות־תעתועיה. רדרך אל עברי־פי־פחת.

כל התיאוריות של הליכוד, הו
כשטח המדיני, הד כשטח הכלכלי,
הוכיחו את עצמן בדיכרי-איוולת
הרי־אסון.

*7פשר לומר: תהליך זה לא הגיע
י עדיין עד לסיומו הגמור.

כדאי, על כן, להניח למנחם כגין
להמשיך כדרכו כמשך שנה וחצי
נוספות, עד תום תקופת־בהונתד.
עד אז יכניס את יחסי ישראל—מצריים
לבוץ עמוק. המשא־ומתן על האוטונומיה
יגיע לידי התפוצצות. העולם כולו יקום
על ישראל. התהום בינינו לבין ארצות־הברית
תתעמק ותתרחב. אירופה תפנה
לנו סופית עורף.
באותה שעה תגיע האינפלציה לממדים
אסטרונומיים, כל ענפי המשק יתמוטטו,

זה מצער, אבל זד. נכון. מאז מפלתו
המוחצת, שבאה עליו בצדק, לא קרה
בתוככי המערך דבר שיכשיר אותו לקבל
מחדש את ההגה לידיו. לא היה תהליך
של התחדשות — לא מבחינה רעיונית,
לא מבחינה מוסרית, לא מבחינה פולי טית,
לא מבחינה אישית.
המצע של המערך נשאר כפי שהיה,
על כל טימטומיו (״פשרה טריטוריאלית...
פיתרון ירדני״) .אם יש למערך פיתרון
כלכלי כלשהו, הרי הוא נשאר בסוד כמוס.
אותם העסקנים, אשר השילטון נשמט
מידיהם, נשארו בצמרת המיפלגה.
האם יש סיכוי לכך שמשהו ישתפר
במצב זה תוך 18 החודשים הקרובים?

אין שום סימן לבך.

אין מנוס מהחזרת השילטון לידי המערך
הזה, על כל פגמיו וליקוייו, כי לא
השכלנו ליצור כוח פוליטי אמיתי, גדול
ומגובש, שיכול היה לבוא תחתיו. לכל
היותר ניתן לקוות כי הבוחר הנבון ישאיר
בזירה כמה כוחות קטנים, בעלי איכות
רעיונית ואישית, שיוכלו להשפיע על
המערך מבחוץ ולהחיש את תהליכי ההת פכחות
הלאומית.
השאלה אינה אם שימעון פרם ו/או
יצחק רביו הם מנהיגים אידיאליים. הם
רחוקים מאוד־מאוד מלהיות המנהיגים
אשר מדינת-ישראל זקוקה להם בשעה
זו — אישים בעלי מחשבה מהפכנית
ואומץ־לב מוסרי, שיקול־דעת וכושר-
מנהיגות.

אך השאלה היא: האם אלה
יכולים למנוע את האסונות, אשר
הליכוד מוביל לקראתם ץ ועל בך
מותר להשיב — תוך אימוץ כל
בוהות האופטימיות — כחיוב
זהיר.

אפשר להגדירו כך :״צריכים
לתת לליכוד למצות את עצמו.״

היה משהו מושך מאוד במיקסם של
ישראל חזקה ברוחה, זקופת־גו, המצפצפת
על כל העולם, המספחת את כל השטחים
הכבושים ואף מוסיפה אליהם כיבושים
נוספים, הכופה על ארצות־הברית ללכת
בתלם שלה, הקוראת תיגר על ברית־המועצות
כחיל־החלוץ של העולם המערבי,
האונסת את העולם הערבי לכרות עימה
שלום של כניעה. רבים הוקסמו מתמונה זו.
היה גם משהו מושר מאוד במיקסם
של כלכלה ליברלית־קלאסית, משק של
שוק חופשי, בלי פיקוח על המטבע, בלי
פיקוח על המחירים, תוך התעשרות קלה
ומהירה, מבלי שאיש יינזק.

המערך אינו מוכן לקכל לידיו
את השילטון.

בך זה התחיל — מתי זה ייגמר ז
הכלתי־מוגכלת להגשים את תוכניותיו,
ושהוא גרם לשרשרת רצופה
של אסונות ככל השטחים.
כאשר אמת זו תיקלט על־ידי התודעה
הציבורית, ניתן יהיה לצאת לדרך חדשה,
באין הפרעה. כל הצעקות והזעקות של
הימין הקיצוני יעוררו, לאחר מכן, רק
גיחוך. בגין, יחד עם שני השמירים וכל
להקת הגאונים המדיניים והכלכליים שלי,
יחזרו כלעומת שבאו, ולא ייזכרו עוד
אלא כאפיזודה אומללה בתולדות המדינה.

ין הו שיקול סביר מאוד, מושך מאוד.
1אבל יש בו פגם קטן אחד :

אין

לנו

מדינה

אחרת.

ן * דימיון הפרוע ביותר אינו יכול
1 1לתאר לעצמו מה עלול הליכוד לעולל
במשך 18 חודשים נוספים.

יש נזקים שאינם ניתנים לתיקון,
ההורסים את התשתית הלאומית.
הליכוד גורם כיום לנזקים כאלה
כיימעט ככל השטחים.

כאשר המורים יוצאים לדרך של הפרת־חוק
— וכאשר כולנו מעודדים אותם בכך,
בהכרה מלאה שאין להם דרך אחרת —
הרי נהרס משהו בתשתית המדינה. אחרי
המרי האזרחי של המורים והחקלאים יבוא
מרי חמור עוד יותר של בני עדות־המיזרח
בשכונות־המצוקה.

ריקמת החכרה הישראלית נאכלת
— ויתכן כי אין לכך תקנה.

הכלכלה הישראלית מתחסלת בהתמדה.
יתכן שעוד יש היום תקנה לחקלאות
הישראלית, לתעשיה הקטנה והגדולה —

פרט אחד: כל זה ייעשה בלי ישראל,
בניגוד לישראל. מבחינתנו, המעלה
העיקרית שבפיתרון ישראלי-פלסטיני הוא
ביצירת תשתית של יחסי ידידות והבנה
בטרם קום המדינה הפלסטינית.
אם יגיעו הפלסטינים אל סף ההכרה
והניצחון מבלי שנוצרה תשתית כזאת
של יחסים בין שתי האומות, שתצטרכנה
מחר לחיות בשלום זו לצד זו, לא ישוער
כלל הנזק הטמון בכך לגבי העתיד. הפרק
הבא של היחסים בין שני העמים בארץ
זו יתחיל בצורה בלתי־נכונה, ואין לדעת
לאן יובילו הדברים.

אך על כל הנזקים האלה עולה
אסון לאומי, המתרגש בכר היום
לנגד עינינו: הירידה .

כל מישפחה היורדת מן הארץ מהווה
נזק שאינו ניתן לתיקון.
עד כה השלינו את עצמנו כאילו רק
״נמושות״ יורדות מן הארץ, רק אנשים
פגומים, טיפוסים שלא היו יכולים להס תדר,
חריגים מוסריים ומעשיים.
זה לא היה מעולם נכון, וכיום אין זה
נכון על אחת כמה וכמה. אנחנו שומעים
עכשיו על מישפחות ותיקות, מסודרות,
היושבות על המיזוודות. גרוע מזה: מיש־פחות
אלה שוב אינן מתביישות, אינן
מחפשות תירוצים. הן מדברות על כך ב גלוי,
כימעט בגאחד .,פשוט נשבר להן.

ממשלה אשר גורמת למצב
בז ה — בל יום נוסף של קיומה
הוא סבנה לאומית.

ך* יה עוד שיקול נגד עריכת בחירות
י י מוקדמות, ולצערי הוא נשאר על כנו.

!ן את ועוד: לקראת סוף שנה זו
1תיערכנה הבחירות לנשיאות בארצות-
הברית.
הפרשה של הצבעת ארצות־הברית ב־האומללות
מועצת־הביטחון
והתכחשות
שבאו בעיקבותיה מוכיחות בעליל כי אין
לצפות מארצות־הברית לדבר, כל עוד
נמשכות הבחירות. מבחינה מעשית, אר־צות־הבדית
היא בשנת 1980 מדינה בלי

ממשלה, גוף בלי ראש.

מצב זה ישתנה כראשית 71981
לבית הלבן ייכנס אז נשיא חדש
נן. גם אם יישאר בו ג׳ימי קארטר,
זה ג׳ימי חדש, ג׳ימי שלא יוכל
בחר בשלישית, שלא יהיה עוד זקוק
לות יהודיים, ושעל כן יהיה מחוסן
לחץ המנהיגים היהודיים, משרתי
בגין, מצמיתים של אריק שרון.

ורע יהיה
להי
לקו
מפני
מנחם

כאותה תקופה עדיין תכהן
כישראל הממשלה הגוססת שד הליכוד,
ממשלת הגסיסה הלאומית,
ייווצר מצב נורא.
אך אם ניפטר במהלך שנת 1980 משתי
מערכות־הבחירות שלנו גם יחד —
הישראלית והאמריקאית — ניכנס לשנת
1981 כאשר בירושלים ובוושינגטון תכהנה
ממשלות חדשות. ניתן יהיה לנצל את
השנה הבאה ליוזמת־שלום מכרעת, שתציל
את אנוור אל-סאדאת ושתספק בעוד מו עד
פיתרון פלסטיני סביר.

בך אד כך 1981 ,תהיה שנת־הכרעה.

ישראל בחר בליכוד

ובד״ש,

? ורשעים יכולים לטעון כי הוא מקבל
עתה רק את המגיע לו.
החטא היה חמור, אך העונש הוא חמור
מדי. אחרי ככלות הכל, הדבר נעשה ב־תום־לב,
והקדוש־ברוך-הוא היה מוכן לר חם
על סדום אילו נמצאו בה עשרה צדיקים
מינימום.

הכה ננכה שליש מן העונש, ונניח
לעם־ישראד לתקן את דרכיו1

נסיח־ה 1111 בגישות
נין שימעוו בוס
זואש׳ המבד״ ו,
הגיעו 1וצדזים להסכם
נדבו הקדמת
הבחירות

ותבלה ממשלת בגין
של בעל גוסס לפילגש של מאהב עם
תיקווה.
אולם הצעירים אינם הסיעה היחידה
במפד״ל. היה צריך לגייס את תמיכת
שתי הסיעות הנוספות לתמיכה בעיסקה.
ביחס לסיעתם של אהרון אבו־חצירא
ודויד גלם לא היתה להמר בעיה. אבו־חצירא
היה זה שעודד אותו ללכת לפגי שה
עם שימעון פרס, אחדי שורה של
מגעים מוקדמים שלו עצמו עם פרס ועם
שחל .״לגבינו זה גמור,״ הודיע אבו-
חצירא ,״אנחנו מוכנים ללכת איתם מיד.״
הנעלם הגדול היה מנהיג המפד״ל ומי

חכר־ממשלה סורג וראיש־אופוזיציה פרס
חידוש הברית־הקדושה

^ במטה־קם ם שלף השר אהרון
אבו־חצירא את מפתחות החדר 353
מכיסו .״הכנתי בעוד מועד חדר, אפשר
לעבור לשם,״ הוא אמר. משתתפי הפגי שה
המבוהלים לא שמו לב לסתירה שב מצב.
מצד אחד לא יכול היה אבו־חצירא
לדעת שהטלוויזיה תגלה את דבר הפגי שה
בבית מיפלגודהעבודה, ברחוב היר קון
110 בתל־אביב. הוא היה הראשון
שהיה צריך להיות מעוניין לשמור זאת
בסוד. מצד שני, אם לא ידע על הדליפה,
לשם מה הכין מבעוד מועד חדר ישיבות
בבית־מלון דן, הסמוך למישרדי מיפלגת־העבודה.
כאשר
הגיעו חברי־הכנסת שימעון פרס,
משה שחל ויהודה חשאי ממיפלגת־העבו־דה,
והשר אבו־חצירא עם חברי־הכנסת
יהודה בן־מאיר ודויד גלם לקומה השלי שית
במלון דן, המתין להם שם צוות טל וויזיה.
עתה הבינו אנשי המערך מדוע
הכין אבו־חצירא חדר במלון. למרות ש חברי
המפד״ל לחצו על שמירת הסודיות,
כאשר נקבעה הפגישה, הם היו אלה ש היו
מעוניינים להדליף את דבר קיומה
לאמצעי־התיקשורת. היה מי שסיפר ל טלוויזיה
שהפגישה תתקיים בבית מים־
לגת־העבודה והיה מי שאף דאג לעדכן
את צוות הטלוויזיה ביחס למיקום האל טרנטיבי
שלה.
השמועות על מגעים בין המערך למס־ד״ל
בעניין הקדמת הבחירות נפוצים
מזה כמה שבועות. עד שנתפסו ״על חם״
לא טרחו כלל אנשי המפד״ל להכחיש
אותן באוזני ראש״הממשלה מנחם בגין.
לאחר שפרשת מלון דן. התפוצצה, מיהר
כל אחד משלושת שרי המפד״ל לטלפן
לבגין ולהשמיע בפניו הצהרת־אמונים
והבטחה :״אין לנו מגעים עם המערך
בדבר הקדמת הבחירות.״ בגין, הנמצא
עתה במצב־רוח של ייאוש, נתלה בהצ הרות
אלה כטובע הנאחז בקש. הוא קי בל
אותן כלשונן.

עד הסוף

>> ולס האמת היא, כמובן, אחרת.
י * את המגעים עם מיפלגת העבודה
החלו דווקא צעירי המפד״ל. הפגישה ה ראשונה
היתה בין שימעון פרס לשר-
החינוך זבולון המר, בביתו של פרס ב־נווה־אביבים.
הפגישה ארכה יותר משע תיים,
בתקופה שבה החל משבר המורים.

ח״ב־מערך שריד, שר אפו־חצירא וח״ס מפד״ל גלם
הרבנות הובילה לקואליציה
המר רצה להבטיח את מירב התוצאות
מפרישתו הצפויה מהממשלה בגלל פר שת
המורים. הסביר המר באותה תקו פה
:״מאבק המורים עומד להיות ממו שך.
הורביץ לא יוותר להם בלירה אחת,
והם ילכו עד הסוף. אני חייב להתייצב
לימינם. ההתדרדרות תהיה מהירה ותביא
לבסוף להתפטרותי.״
המר רצה להביא לכך, שהסיבה כב־ייכול
להקדמת הבחירות תהיה פרישתו
מהממשלה. לשימעון פרס לא איכפת כלל
מה תהיה הסיבה להקדמת הבחירות, ר

בילבד שהן תוקדמנה, באותה שיחה נק בע
כי השניים לא ייפגשו עוד בפגישות
אישיות, וכי את המר ייצג מעתה ידידו,
ח״כ יהודה בן־מאיר.
הבחירה היתה נכונה. בן־מאיר היה
זה שהצהיר לפני כשנתיים, שהרבה יו תר
מכובד ״להיות רעיה של הליכוד
מאשר פילגש של המערך.״ עתה,
כאשר תנועת־התחייה מאיימת על המס-
ד״ל והממשלה הגיעה אל עברי פי פחת,
בן־מאיר הוא הראשון התומך בחידוש
המצב — הפיכת המפד״ל מרעיה חוקית

שעומד בראש הסיעה הגדולה בה, הד״ר
יוסף בורג. לכל היה ברור כי בורג מעונ יין,
יותר מכל האחרים, בהקדמת הבחי רות.
בורג חושש למעמדו בתוך המפ־ד״ל.
הוא ירא גם מתוצאות הבחירות
הפנימיות הצפויות במיפלגה זו. בורג בן
ה־ 71 פוחד, שאם הבחירות הבאות תי ערכנה
כאשר הוא יהיה בן ,73 הוא אמנם
יכנס לכנסת, ואולי אף בראש רשימת
המפד״ל, אך הצעירים וקבוצת אבו־חצי-
רא לא יניחו לו לכהן כשר בממשלה,
גם אם המפד״ל תשתתף בקואליציה.

בורג יודע, שככל שהבחירות תוקדמנה,
כן מובטח יותר מקומו בממשלה הבאה
לעוד ארבע שנים.
אופוזיציה פגימית
ולם בורג הוא פוליטיקאי ערמומי,
המכניס לתוך המחשב הפרטי שלו
נתונים וגורמים שאותם קשר, לצפות
מראש. המגעים בין הסיעות במפד״ל ל בין
בורג, בכל הנוגע להקדמת הבחי רות,
לא נערכו פנים־אל־פנים, אלא ב אמצעות
האיש הנאמן לו בסיעתו, למים-
גה, ח״כ אברהם מלמד.
כאשר ישבו אבו־חצירא, בן־מאיר וגלם
יחד עם פרם, שחל והח״ב החדש של
מיפלגת־העבודה, יהודה חשאי, במלון דן,
יכלו שלושת חברי המפד״ל להבטיח ל חברי
העבודה :״אין בעיה, בורג אית-
נו.״ ההבטחה הושמעה אחרי שיחה מוק דמת
עם מלמד.
אולם לא רק למפד״ל יש בעיות פנים־
מיפלגתיות בעניין הקדמת הבחירות. גם
לפרס יש בעיות כאלה. כ־ 40 אחוז מחב־רי־הכנסת
התשיעית של המערך יודעים,
כי לא יהיו חברים בכנסת הבאה. אותם
חברי־כנסת יתנגדו בכל תוקף, אם כי
בצורה סמויה, לרעיון הקדמת הבחירות
וינסו להרוויח עוד׳ שנ ה וחצי של חי מום
המושב במישכן הכנסת. למרות ש איש
מעסקני המערך לא קם ואמר, כי
הוא מתנגד לבחירות־מוקדמות, יודע
פרס כי אופוזיציה ממתינה לו בבית.
בעיה פנימית אחרת, שמולה ניצב פרם,
היא ההתנגדות לברית עם המפד״ל. הי טיב
לבטא זאת ח״כ אברהם כץ־עוז, ש אמר
לפרס, אחרי שנפוצו השמועות על
המגעים עם המפד״ל :״תראה מה שאתה
עושה: אנחנו באים לציבור עם מערך
בעל בשורה חדשה, מערך שונה מה מערך
שהובס בבחירות האחרונות, ואתה
מביא כנדוניה הסכם מוקדם עם המפד״ל,
שנוא נפשו של הציבור. איזו בשורה
חדשה היא זו? בשביל מה אנחנו צרי כים
את המפד״ל? הסקרים אומרים ש יהיה
לנו רוב מוחלט, וגם אם לא, יהיה
די זמן אחרי הבחירות למשא־ומתן עם
הדתיים.״
פרם, החפץ יותר מכל אדם אחר בהק דמת
הבחירות, חושש מההתנגדות ה־פנינדמיפלגתית
לצעדיו. לזכותו ייאמר,
כי בעיקבות הביקורת הפנימית בתוך
מיפלגתו הוא נמנע מלהבטיח דבר לאנ שי
המפד״ל, בתמורה לעזרתם בהקדמת
הבחירות. הוא לא הבטיח להם תיקים
מסויימים בממשלתו, ואפילו לא הבטיח
למפד״ל לצרפה לקואליציה. אולם הפו ליטיקאים
הממולחים של המפד״ל גם לא
לחצו עליו בעניין זה. הם הבינו את
הקשיים הפנימיים של פרס בתוך המע רך,
וידעו כי לפי החוקים הבלתי־כתו־בים
של המישחק הפוליטי, המוכרים הי טב
גם להם וגם לפרס, עצם המגעים,
הפגישות והעזרה בהקדמת הבחירות,
כמוהם כהתחייבות של מיפלגת העבודה
לחידוש הברית עם המפד״ל.

נחיתת אונס מתוכננת הרי שהתגלתה פרשת המגעים
י בין שתי המיפלגות, נדמה היה שה־משא־ומתן
התפוצץ. שלושת השרים ה דתיים
מיהרו להבטיח אמונים לבגין ול הכחיש
את קיום המגעים. ישיבת סיעת
המפד״ל בכנסת החליטה, ברוב של עש רה
נגד שניים, שלא לדון כלל בעניין.
אולם תוצאות ההצבעה היו מתוכננות
מראש. נקבע כי שלושת השרים של ה־מפד״ל
יצביעו נגד הדיון, ושני חברי־כנסת,
יהודה בן־מאיר בנציג הצעירים
ואברהם מלמד כנציג סיעתו של בורג,
יצביעו בעד. הצבעתם תוכננה להוות
אצבע מאיימת. לאמיתו של דבר היתה
ההצבעה כולה בגדר הצגה. סיעת ד,מפ־ד״ל
בכנסת אינה רשאית כלל להחליט
או שלא להחליט על הקדמת הבחירות1
רק מרכז המיפלגה או הסיעה המורחבת
יכולים להחליט בשאלה זו.
ראשי המערך לא היו מופתעים מה מצב
בתחילת השבוע, שלפיו נראה היה
שהקנוניה להקדמת הבחירות נכשלה.
עוד בפגישה במלון דן אמר להם אבו-
חצירא :״אנחנו בעד הקדמת הבחירות,
אך לא יכולים לפעול לשם כך בעוד
שאנו יושבים בתוך הממשלה.״ הרמז היה
ברור. המפד״ל תפרוש מהממשלה ורק

אחר־כך תצביע בעד הקדמת הבחירות.
המפד״ל תפרוש מהממשלה רק כאשר
יהיה לה נוח ובעיקבות משבר שישרת
אותה לקראת הבחירות.
גם את בורג עצמו שירתו המהלכים
האלה היטב. ראשית, הוא הצליח לת ק
ו ע טריז בין ראש־הממשלה לבין צעירי
המפד״ל, טריז שישרת אותו כל עוד
מיפלגתו שותפה בממשלת בגין. בורג גם
לא רצה שהפרישה תעשה על רקע שבי תת
המורים והתפטרות המר, בימים שב חם
היה נדמה שאין פיתרון לפרשת ה מורים.
פרישה על רקע זה היתד, מחז קת
את המר בתוך המפד״ל. גם כיום
אין בורג מוכן לפרוש בגלל הנושא ה כללי
— התדרדרותה של ממשלת בגין.
״אנחנו שותפים למצב זה,״ הוא אמר
בשבוע שעבר. בורג רוצה להמתין להת על
רקע דתי או כלכלי!
הוות משבר
פרישת המפד״ל על רקע כזה תביא לה
אהדה בקרב ציבור המצביעים הדתי שלה,
ולא תאפשר לתנועת התחייה לנגוס עוד
בקהל מצביעיה.
תיאורו של בורג את הפסקת המגעים
עם המערך היה קולע :״יש לנו עוד
עד נחיתת האונס הבאה.״
מספיק דלק
שום דבר לא בוער. הפלת הממשלה יכו לה
להתבצע גם בעוד שבוע, שבועיים
או חודש, בעיתוי המתאים למפד״ל ול־בורג.
תמיד יימצאו משברים שאותם אפ שר
יהיה לנפח לממדים כאלה, שיצדיקו
בעיני הציבור הדתי את פרישת המפד״ל
מהממשלה ואת הקדמת הבחירות.

חותם־
כא־חותם

ת כל אלה ידעו ראשי המערך
כשבאו לפגישה במלון דן בתל־אביב.
למרות שמשתתפי הפגישה מטעם המם־
ד״ל התחייבו בפני פרס וחבריו להפיל
את הממשלה ולהקדים את הבחירות, הם
לא היו מוכנים להתחייב על מועד מסד
יים. פרם גם לא דרש זאת מהם. אך מבלי
שהדבר צויין, היה ברור לכל הנאספים
כי המדובר בסוף מאי ובתחילת יוני.
היחידי הלהוט להקדים את הבחירות,
ומייד, הוא שימעון פרם עצמו. הוא חו שש
ממתנגדיו בתוך מיפלגת העבודה,
ורוצה, כיאה לביצועיסט, לקבוע עובדות
בשטח — ומהר. מאז מותו של יגאל
אלון מתגבש במערך חוג סביב הקיבוץ
המאוחד, שכוחו הולך וגדל בצורה שאיש
לא שיער אותה .״מורשת אלון״ הוא ה מושג
המפחיד ביתר את פרם במיפלגת
העבודה. נגד אלון הוא יכול היה להי לחם,
אך נגד מיתוס אלון, כמו נגד כל
מיתוס אחר, קשה לנהל מאבק. פרס יודע
כי קבוצת אנשים עם דגל ״מורשת אלון״
עלולה לעשות לו צרות צרורות מבית,
וככל שיקדים את הבחירות כן ייטב לו.
פרם גם היה רוצה להימנע מהתמך דדות
בוועידת מיפלגתו. הוא אמנם משוכנע
שיביס כל מועמד אחר, אם יהיה כזה,
אפילו אם יהיה זה יצחק רבין, שעשוי
להיות נושא דגל אלון במיפלגה. אך ה התמודדות
אינה נוחה לו. לו היתד, הכנ סת
מתפזרת היום, והבחירות החדשות
היו מתקיימות בעוד חודשיים או שלושה,
לא חיה סיפק בידי מיפלגת העבודה לה כין
את הוועידה שלה, ופרם היה הופך
מועמדד, לראשות הממשלה ללא בחירות־פנימיות.
פרס
טוען היום, כי יש רוב מוחלט
בכנסת להקדמת הבחירות. ביום השני
שעבר הוא ערך את החישוב בפני יעקוב
אחימאיר, ובפני המוני צופי הטלוויזיה:
״ 55 חברי אופוזיציה, אליהם מצטרפים
כמה מהמפד״ל, כמה מהדמוקרטים וכמה
מהליכוד.״
בורג עושה חשבון אחר :״גם אם
המפד״ל תחליט על הקדמת הבחירות, אני
עדיין לא רואה את 61 חברי־הכנסת ה מצביעים
עבורן. המפד״ל כולה תצביע,
אבל אני חושש ממיפלגת העבודה 40 .
האחוזים של חברי־הכנסת מהעבודה, ש יודעים
שלא יהיו חברים בכנסת הבאה,
עלולים, בהצבעה חשאית, שלא לתמוך
בהקדמת הבחירות.״
להלכה הוכרז על פסק זמן, למרות
שמלכתחילה לא התכוונו ראשי המפד״ל
והמערך להגיש כבר בבוקר של יום ה מחרת
הצעת חוק לפיזור הכנסת התשי עית.
ההסכם של פרם עם הממפד״ל, ש ראשון
החותמים־לא־חותמים עליו היה
זבולון המר, שריר וקיים. המועד להו צאתו
אל הפועל ייקבע בשלב מאוחר יו תר
כאשר יהיה נוח למפד״ל. למערך
הוא תמיד נוח.

יוסי ינאי !

בגין ופן-מאיר
הצעירים הבטיחו

בגין ובורג
המנהיג הסכים

בגין והמר
השר הכחיש

אלילי הכדורסל זילזלו בגביע ה
נדהמות למראה בעליהן ענקי־הקומה ש-
זללו בעונג ושתו ביצמא.

יזבקגיק
8 8שחוסל
ן* חוגכי זלילה סינית התגלו כל
שחקני מכבי, מאמנם, רלף קליין!
עוזרו אריה דווידסקו! המעסה אורי בה־רב!
יושב־ראש הוועד המיקצועי אמנון
אבידן! ׳שמואל (״שמלוק״) מחרובסקי!
שימעון מיזרחי ואנשי הנהלה אחרים. ה שחקנים
העדיפו לשבת זה ליד זה ואנשי
ההנהלה, בשולחנות נפרדים.
מוטי ארואסטי ומיקי ברקוביץ, שלא
נראו מתלהבים כל-כך במישחק־הגמר ש־נערל
שעה אחת קודם, נראו נלהבים
מאוד כשאכלו את רצועות הבשר שטבלו
ברוטב חריף, שהגיש להם מעריצם הנלהב
טן-שן-ם ינג המכונה ״ג׳והנסוך.
סינג, אחד הטבחים הסינים הראשונים
בארץ, החליט שהמיסעדה איננה מיסעדה
אם אינה ממלאת התחייבויות ציבוריות.
הוא אירגן ערב כדורסל, והעניק לקבוצת
מכבי את הזכות לבחור את האנשים
המתאימים. הוא גם השתדל להכין עבורם
יין־מזל סיני מיוחד, אך חלק מתהליך ה תסיסה
נכשל, והמובחרים הסתפקו ביין
מקומי מקורר.
הפייבוריט של רלף ורותי קליין — הוא
המאמן והיא סמנכ״לית חברה פרטית —
הם מאכלי החמוץ־מתוק. אך שניהם נמנעו
מזלילה ומסביאה. רלף העדיף כמה כוסות
מים על כמה כוסות יין, בניגוד לכמה
מחניכיו הנרגשים לקראת מישחק גמר
אליפות־אירופה.
״בעצם זה היה ברור שננצח,״ אמר
אחד השחקנים הבולטים בקבוצה .״אני
לא מבין למה כל שנה צריך לחזור על
המישחק הזה. אפשר ישר לתת לנו את
הגביעים המצחיקים ולא לייגע את הקהל
במישחקי-אימון.״ ״אני אפילו אומר,״
ענה לו חברו גבה־הקומה ,״שאפשר לח

מול יק וידידה

הרווק היחידי בין השחקנים הוא שמואל (״שמו־ליק״)
זיסמן. הוא גס היה היחידי שהיה עסוק יותר
בחיבוקי אהבה מאשר באכילה ושתיה. את שמה של הידידה הצעירה הוא לא פירסס.
^ ורז סיני, אגרול ובננה־ספליט ער י
בים לחיכם של כדורסלני מכבי הרבה
יותר מהגביע־דמי שחילק להם איגוד
הכדורסל. יש אומרים שהם הסתפקו ב הפרש
סימלי של 18 נקודות, נגד הפועל
רמת־גן במישחק גביע־המדינה, כי הם
פשוט לא רצו להגיע עייפים ורצוצים ל-
מיסעדה הסינית שבמרכז המיסחרי בסביון.

ח |ל 1 \ 1 1־| הדוגמנית תמי בן־עמי
אולמי פרי היתה. כרג
אף כי הפעם נאלצה לעמוד בתחרות קשה. תמי

11 #1* 1 7111

שויחססב!

בפינת החדר, מעל צלחות עמוסות צל עות
החיה ההיא־ההיא עשויות ברוטב
מתקתק, ישבו לו סילבר וג׳ים בורטריים.
שניהם חובבי זלילה שאוהבים בעיקר את
המנות האחרונות שמהן ביקשו שלושה־סיבובים.
פעם היו אלה צלחות ארבעה אחר־כך אננס, גלידה בננה-
ליצ׳יס,
ספליט שוב ליצ׳ים .״ג׳ים״ ,העירה ענת,
אשתו קצוצת השיער של ״ג׳ימבד ,״אני
מציעה שאולי ...קצת פחות ...אתה יודע,
בסוף החודש עזבי,״ ענה ג׳ימבו ב־מיבטא
אמריקאי ברור, כשהוא גומע מיין
התזה האהוב עליו ,״עד אז אני אוריד
את זה, וחוץ מזה קילו פחות קילו יותר
לא יפריעו לנו להשיג את גביע־אירופה.׳
שתי הנשים, מיכל בורטרייט עקרת־בית
ואם לשני ילדים קטנים, וענת סילבר
נמוכה הקומה, סטודנטית לאמנות, ישבו

׳1י אמאסטי (למעלה) אינו-אוהב
לשתות יין, ומעדיף קוקה־קולה

רלף קליין שבמשך כל המישחק נגד
1 *1 1 1ך 1ל! -
הפוטל רמת־גן ישב נינוח ושקט על
1 1 1 11

המפסל, המשיך לנוח גם בארוחה. לידו אשתו רותי, המשמשת סגנית

מנהל־כללי בחברה
על המיגרש. אחרי
וויליאמס הוא אלמן׳

דינה ־ והלכו לזלול אוכל סיני

לו וג״ם

לו סילבר וג׳יס (״ג׳ימבו״) בורטרייט, אוהבים לאכול, לצחוק, לשתות
ולספר בדיחות. שניהם, ידידים קרובים גם מחוץ למיגרש, אינם
דואגים לדיאטה, ואוהבים בעיקר מאכלי מתיקה ומנות־אחרונות מכל סוג ומכל מין.

תחרה בגובהה עם
היפה של הערב,
לא הסתפקה במנה

אחת מכל סוג, אלא זללה כמה מנות מכל מאכל. בעיקר אהבה את
הצלעות העשויות ברוטב מתקתק שהיו המנה העיקרית בערב. לידה
אולסי, שנתפס עם הלשון בחוץ, כשהוא מכין את פיו למזלג העמוס.

ליתר ביטחון בחורה ממוצא אנגלי.
כל השחקנים הגיעו עם נשותיהם שלא
ביישו את הפירמה, וגם אנשי־ההנהלה ה נשואים
הגיעו עם נשיהן היפות והמטו פחות.
כל בגדי הנשים היו מתוצרת־חוץ,
ואילו הגברים השחקנים היו לבושים כחול-
לבן .״איפה יש לי זמן בחוץ־לארץ לקנות
לעצמי בגדים?״ טען מוטי ארואסטי, ש־במישחק־הגמר
הסתפק בקליעת שני סלים
בלבד.
מוטי מעדיף קוקה־קולה על יין, ומן
המאכלים הסיניים הוא אוכל רק את ה צמחוניים.
צלחת־הירקות המעורבים בשק דים
היתד, הראשונה שחוסלה על־ידי מוטי
ואנשי הקאנטון־האום, השתדלו מאוד לע מוד
בקצב, והאיצו בטבחים הסינים להמ שיך
ולהכין, עד שלמוטי נמאס והוא עבר

לצלחת אחרת, לריווחתם של הטבחים.
שוקי שוורץ הוא בחור מסודר, בצלחתו
היו המנות ערוכות בסדר מופתי: בפינה
אחת החמוץ־מתוק, באחרות האורז, לידו
בשר בפילפלים ירוקים, ולידם בשר ב־פילפלים
חריפים .״מזה אני מעדיף לא כול
טיפה טיפה,״ אמר לרוחל׳ר, אשתו
היפה, הנמצאת בחודשי הריונה האחרונים.
רוחל׳ה העדיפה לא לשתות יין, אך ה-
פילפלים הסיניים החריפים לא הפחידו
אותה, והיא הירבתה לאכול מהם.
ללא נשים הגיעו ארל וויליאמס, שאשתו
ושני בניו נשארו בניריורק עד לתחילת
שנת־הלימודים הבאה, שימעון מיזרחי ו־מחרובסקי
שהם עדיין רווקים, ואורי בהרב
שהחליט משום מה להשאיר את אשתו
בבית.

הו ס > מ ו
סוד קצת כסף, ולעשות את הגביעים מפלסטיק.
בטח הממשלה תהיה מאושרת.״
״תפסיקו עם העניינים האלה,״ קרא אליהם
מחרובסקי ,״דברים כאלה לא אומרים
בקול רם.״ ואכן, מתוך 20 מישחקי־גמר
שנערכו עד היום זכתה קבוצת מכבי
ב־ 17 גביעים. בעודם מדברים העדיפה
תמי בן־עמי, הדוגמנית הגבוהה, לכרסם
צלע, ואילו אולסי העדיף אגרול. כשלצידו,
כמובן, לא שכח להעביר את בקבוק היין.
״שיישאר כאן,״ אמר כשהוא שקט ורגוע
כהרגלו ,״מי שירצה שיבקש ואחר־כך
שיחזיר.״ אולם איש לא הספיק לקחת וב וודאי
שלא להחזיר את הבקבוק, שכן אולסי
חיסל אותו עוד לפני שהתחיל לאכול.
הזרים היחידים שהגיעו לארוחה ה חגיגית
היו הזוג מייקל ורונית שטרן,
ידידיהם של תמי ואולסי. מייקל, דוגמן
יפהפה, הוא נכדו של סר אייזיק וולפסון,
שהחליט להשתקע בארץ, אך נשא לו

־טית. משמאל ארל וויליאמס הידוע כחם־מזג
ישחק אסף את כל הגביעים האישיים בשקית.
, 11 שאשתו ובניו נשארו לעת עתה בניו־יורק.

מיקי ושלי

מיקי ברקוביץ׳ ואשתו שלי השאירו בבית את בתם בת השנה.
השניים אינם זללניס מושבעים, ובחלק גדול מזמן הארוחה
היו עסוקים בלהביט אחד בשני, כשביניהם מפרידות גבעות של אורז ואגרטלי פרחים.

במדינה

המנהל שהואשם ר י ^׳ ג

הרופא, שהואשם על־ידי אחת העובדות הבכירות של בית־החולים,
בטי, על שניסה לאנסה, עשה בה מעשה מגונה וקרע את

חולצתה. לידו, בתמונה, אחת העובדות הנאמנות לו, שלא
הזדהתה ושניסתה למנוע מצלם העולם הזח להנציח את הבוס
שלה. קליין עצמו אינו מוכן להכחיש או לאשר את ההאשמות.
לדבריו :״לגבי הפרשה גמורה ואינני רוצה להרוס את מישפחתי.״

פושהעיתוומוויס
^ ו א התגפל עלי בתוך
ן ן \ 1המישרד. ניסה להפשיט
אותי בכוח. הוא התנהג כמו
חיה. זה לא היה אותו הדוקטור
קליין שהכרתי. נבהלתי. נא בקתי
עימו. התחננתי. אבל
הוא לא ויתר. הוא קרע את
החולצה שלי בפראות, תפס לי
את השדיים ועשה לי כל מיני
דברים. הוא לא הצליח לאנוס
אותי. אני חושבת שהוא נבהל
ממשהו, או שהוא פשוט גמר.״
תיאורה של בת־שבע (״בטי״)
קרני, עובדת בכירה בבית-
החולים אסף הרופא, מתאים
לכל תיאור של נסיון אונס.
אולם המיוחד בתלונה, שאותה
הגישה בטי להנהלת מישרד-
הבריאות בירושלים, היו הדמו יות
המעורבות. כי בטי, עובדת
ותיקה בשירות בתי־החולים ב ארץ,
התלוננה נגד מנהל בית-
החולים אסף הרופא, הד״ר יש ראל
קליין, מי שנחשב לאחד
הרופאים הצעירים והמבטיחים
ביותר בארץ.

כאשר הוגשה תלונתה של
בטי להנהלת מישרד־הבריאות,
לפני כמה שבועות, מיהר ה-
מישרד להטיל מסו עשן על
הפרשה. בטי הוזהרה שלא
לספר על הפרשה לאיש, והובטח
לה שוועדת-חקירה מייוחדת
תחקור את תלונתה במהירות.
אולם דק לאחר הגשת ה תלונה,
וכאשר הפרשה כו לה
החלה להתגלגל במיסד-
רונות בית-החולים ובמישרד־הבריאות,
הבינה בטי כי לא
מספיק להתלונן. צריך להיות
גם אישיות חשובה ואדם מקובל
על הבריות, כדי שהתלונה,
תהיה צודקת ככל שתהיה,
תתקבל.
הדוקטור ישראל קליין הוא
גם אישיות חשובה וגם אדם
המקובל על הבריות. הוא אחד
ממנהלי בתי-החולים המקובלים
ביותר בארץ.

_ 40י

גם עובדי בית־החולים, ה רופאים
והאחיות, מעריצים את
הרופא הצעיר, שעשה קאריירה
מהירה ועוד עתידו לפניו.
קליין, נשוי לאשר. צעירה ונאה
בשם אינם, אב לשני ילדים,
הוא דמות מקובלת בקרב עובדי
בית־החולים, שהצליח ליצור
סביבו חבורה של מעריצים.
דמותו הנאה של הרופא, בעל
המישקפיים המוזהבות, המקמט
את מיצחו ותוחב מקטרת לפיו,
עוררה את אהדת הרופאים.
לעומתו, אין לבטי מעריצים
רבים באסף הרופא. תפקידה,
כאחראית לענייני המנגנון, מ חייב
אותה פעמים רבות להיות
נוקשה לעובדים, ולא תמיד
למלא את רצונם.
על ההבדל שבינה לבין קליין
עמדה בטי כבר ימים אחדים
אחרי הגשת התלונה. אישים
בכירים במישרד־הבריאות רמזו
לה, מי בעדינות ומי בפחות
עדינות, כי כדאי שתוותר על
התלונה נגד קליין ותסתפק
בהתנצלות אישית מפיו. כש-
סירבה בטי, הבחינה כי האווי רה
במקום העבודה שלה נע שית
בלתי נסבלת. העובדים
חדלו לדבר איתה, חברות
לעבודה החרימו אותה, היא
שמעה השמצות וחרפות מאחורי
גבה. בטי החלה לחשוש שגורל
תלונתה זו יהיה כגורל שתי
תלונות קודמות שלה על נסיו-
נות האונס של ד״ר קליין.
מכבש הלחצים
ך רגע מסויים נכנעה בטי
י ללחצים שהופעלו עליה.
היא שיגרה מיכתב נוסף להנ הלת
מישרד־הבריאות שבו
ביטלה את תלונתה הקודמת.
היה מי שדאג להכתיב לה את
הנוסח, שכלל פיסקה האומרת
כי הביטול בא ללא אמצעי

לחץ. בת גורה הוזמנה בטי על-
ידי קליין לארוחת־סולחה מפו ארת
במלון הילטון בתל-אביב.
ד״ר קליין יכול היה לנשום
לרווחה. מאוחר יותר, כאשר
התפוצצה הפרשה, הוא היה
הוגן דיו כדי שלא להכחיש את
תלונתה של בטי, אך הוא גם
סירב לאשרה. לא היה לרופא
האנגלו־סכסי, ששירת תקופה
ארוכה כקצין רפואה בכיר
בצה״ל, האומץ להודות בחול שתו.
קליין הסתפק בתגובה:
״לגבי, הפרשה גמורה. אני לא
מוכן להרוס את המישפחה
שלי בגלל הפרשה הזו.״
אולם קליין לא לקח בחשבון
שיש עדיין אנשים המוכנים
לסכן את מעמדם ופרנסתם,
ובילבד שהאמת תצא לאור.
אחד מהם הוא מנהלה של בטי,
אליהו (״אלי״) עומר, מי שמו נה
לאחרונה לתפקיד אמרכל
בית־החולים אסף הרופא. כא שר
פרצה בטי למישרדו אחרי
נסיון האונס השלישי, כששערה
סתור ובגדיה קרועים החליט
עומר ללכת עד הסוף.
עומר הוא מסוג האנשים
הרואים ברפואה מיקצוע קדוש.
הוא עצמו עוסק כבר שנים
רבות במינהל רפואי, ורעייתו
היא רנטנולוגית בבית־החולים
הלל יפה בחדרה.
עומר לא הסכים כי ה תלונה
המקורית של בטי תיש כח,
וכי ועדודהחקירה שהוקמה
תקפיא את עבודתה, רק משום
שבטי נכנעה ללחץ וביטלה את
התלונה .״הבעיה היא לא של
בטי,״ הסביר עומר לידידים.
״הבעיה היא שאם דוקטור
קליין אשם, הוא לא יכול
להמשיך ולכהן כרופא וכמנהל
בית־החולים, ואם אכן הופעלו
לחצים מלמעלה על בטי, לבטל
את התלונה, חייבים אותם
מפעילי לחצים לתת את הדין
על כך.״
עומר החל להפגיז את מיש-

רד־הבריאות במיכתבים, שבהם
תבע לפתוח מחדש את החקירה
ולקבוע סופית: האם ניסה
מנהל בית־החולים לאנוס את
העובדת הבכירה ועשה בה
תוך כדי כך מעשה מגונה,
והאם ניסתה הנהלת מישרד־הבריאות,
באמצעים אפלים, ל חפות
על הפרשה — או שבטי
העלילה על קליין ואז חייבת
היא לשאת בעונש.
מבודד לחלוטין
^ אשר החל לעסוק בפר-
^ שה, הוא יכול היה ללמוד
על בשרו את אשר עברה בטי
שבועות אחדים קודם לכן.
ראשי מישרד־הבריאות רמזו
לו בעדינות שיפסיק, אחרת
יבולע לו. הרופאים בבית-
החולים חדלו לדבר איתו והצ ליחו
להסית נגדו את רוב
עובדי בית־החולים. כל המג עים
של הצוות הרפואי עם
המערך המינהלי של בית-
החולים, עליו מופקד עומר,
נעשו תוך עקיפתו. הוא הבין
שהוא מבודד לחלוטין. איש
אינו מדבר איתו ועבודתו
ניטלה ממנו.
בינתיים עסוקה צמרת מיש-
רד־הבריאות בטיוח הפרשה.
תחת לערוך חקירה עניינית,
על מה שאירע באמת בחדר
בין קליין לבטי, עסוקה צמרת
המישרד בנסיונות להשתיק את
עומר, ובמאמצים לזהות את
אלה שהדליפו את הפרשה
לעיתונים.
אך נראה שפרשת התנהגותו
של ד״ר קליין לא תשכח. ב שבוע
שעבר הוזעקו אנשי-
הביטחון של בית החולים ל חדרו
של קליין שם השתולל
אדם שטען כי קליין התעסק
עם אשתו, עובדת נקיון בבית-
החולים ואם ל 6-ילדים.

(המשך מעמוד )34
סים הם בבחינת ״שותפות״ ,וה מנהיגים
הישראליים משמיעים רק
״מישאלות״ ו״עצות״.
• מניחים כי המנהיגים היהו־דיים־האמריקאיים
הם המומחים
למערכת הפוליטית בארצם, והם
הקובעים את הטאקטיקה לביצוע
ה״עצות״ הבאות מישראל.
אריק שרון הפר את שני הכל לים.
הוא דיבר על המנהיגים ה־יהודיים־האמריקאיים
בגסות, בל שון
פקודות, תוך הבלטת הבוז
התהומי שהוא, כנציג עם־האדונים
הישראלי, חש כלפיהם, היהודו נים.
הוא גם התיימר להיטיב לה בין
מהם את דרר־הפעולה הדרו שה
בארצות־הברית.
יהודי ארצות־הברית
המסר :
בגדו ביהודי אירופה בימי השואה,
ועל כן הם חייבים למלא עכשיו
אחר הפקודות הבאות מישראל.
והפקודה היא: הפגנה של ״מאות
אלפי יהודים״ בשערי הבית־הלבן,
כדי להטיל אימה על ג׳ימי קאר־טר,
בעיקבות ההצבעה באו״ם.
המנהיגים ישבו פעורי-פה. רו בם
היו זקוקים ליום־יומיים, לפני
שחזר אליהם כושר״הדיבור. ואז
הם התפרצו בזעם קיצוני.
״בורות!״ זעק שינדלר, לעיני
המצלמה של הטלוויזיה הישרא לית.
כוונתו היתר. לרמוז כי אין
ערך להפגנת המונים, אך יש ערך
להפעלת לחץ יהודי באיזורי־הב-
חירה, שם נתון עכשיו קארטר
במצב עדין ביותר. שרון לא הבין
דבר במכניזם זה של המישטר
האמריקאי.
״אי־ הסכמה מוחלטת״ .כ אשר
הבחינה הממשלה האמריק אית
בתגובת היהודים, חוסלה
יכולתו של שרון להשפיע עליה.
שר־החוץ האמריקאי אמנם הק שיב
באדיבות לדבריו, על ההת נחלות,
כימעט ולא אמר מילה,
וסיכם את השיחה הרשמית בשתי
מילים צוננות מאין כמוהן :״אי-
הסכמה מוחלטת.״
הגיחה של אריק שרון אל מחוץ
לציבור-ישראל נסתיימה בכישלון
טוטאלי.

עי תונו ת
דו ד צ ״נ טו ר ס
יושב־ראש הסוכנות
היהודית חפף להיות
סוכגות נסיעות לעיתוגאים
נסיעות לחוץ־לארץ על חשבון
הסוכנות היהודית ד,ן מתנה, שאין
כימעט עיתונאי שלא נאבק כדי
לזכות בה. מדי פעם שולחת ה סוכנות
על חשבונה עיתונאים ל סיורים
בארצות העולם, וזוכה
אחר־כך בכתבות בשבח הסוכנות
ובשבחו של יושב־ראש הנהלת ה סוכנות,
אריה לייב דולצ׳ין.
אולם בחודש שעבר הפכה ליש-
כתו של דולצ׳ין למישרד נסיעות
של ממש. במשך עשרה ימים בילו
חמישה עיתונאים בחוצות וינה ו רומא
— על חשבון הסוכנות.
אברהם רותם ממעריב, שרה הו־ניג
מג׳רוסלם פוסט ונוח קליגר
מידיעות אחרונות נבחרו על־ידי
העיתונים שלהם לייצג את המער כות
בטיול הקבוצתי המאורגן. גיר עון
אלון מהארץ ואברהם בן־מלך
מהרדיו נבחרו באופן אישי על-
ידי דולצ׳ין. לדולצ׳ין היתד. סיבה
טובה לשלוח דווקא את שני אלה.
אלון ובן־מלך היו אלה שחשפו
בשנה האחרונה סידרה של מעשי
שחיתות של ראשי הסוכנות היהו דית,
ויתכן שדולצ׳ין חשב כי ה טיול
יקרר את יצר הפירסום וימנע
פירסומים כאלה בעתיד.
חלומו של יו״ר. כל אחד מהם
קיבל דמי־כיס בסך 2,800 לירות
ליום 28 ,אלף לירות בעשרת ימי
הטיול, וזאת בנוסף לכרטיסים. ה סוכנות
הוציאה מקופתה כ־300
אלף לירות, כדי לממש חלום ניס תר
של היושב־ראש, בדבר יחסי
ציבור טובים.
העולם הזה 2220

שיכון עוברים־ מכר דירות במחיר מוזל
ובין הקונים מנקד
01613634

על הכנסות המדינה
איזורי־היוקרה בתל־אביב, ומילבד הדי רות
העתידות של שיכון עובדים אין כל
היצע של דירות־יוקרה במקום.
הוא הפעיל קשרים אישיים בחברת שי כון
עובדים, וכאשר נודע לו על ההרשמה,
אץ כחץ מקשת למישרדי החברה ביד-
אליהו. במקום נקהלו עשרות אנשים, שגם
להם נודע איכשהו על ההרשמה.
חברת שיכון עובדים, המפרסמת מוד־

ד רו ת היווווה
וף ו ה

מפקד-מישטרה טיומקץ ואשתו
בתום לב
זהו סיפור אמיתי. כל העובדות ה ועדת־על-ידי
נבדקו בו נזכרות
הביקורת

המרכזית של ההסתדרות, ש חקרה
לאחרונה את פרשת מכירתן של
18 דירות־היוקרה של שיכון עובדים ה הסתדרותית,
ודרך מכירתן.

ועדת-הכיקורת מתחה ביקורת
חריפה על אופן המכירה, שנעשה
בחשאי וללא פירסום, והעכירה
את מימצאיה למכקר־ההסתדרות,
תוך כקשה לחקור את פרשת מחיר
הדירות וזהות הקונים.
השמועה כי שיכון עובדים הוציאה ל מכירה
דירות בצפון תל־אביב במחירים
הנמוכים בארבעים אחוזים ממחירי־השוק
עברה כאש בין כל המקורבים לצלחת.
לקראת סוף 1978 נודע בחשאי על הדירות
העתידות.

דידה בשווי
5מיליון לירות

הכית כרחוב רקנאטי ( 10 משמאל) כבנייה
הנחה בחצי מיליון
ך* פון! דצמבר 1078 נודע לעורו •
״ דין צעיר ולא־ידוע (שמו שמור עימי)
כי חברת שיכון עובדים הוציאה למכירה
דירות ברחוב רקנאטי, ברמת־אביב ג׳,
בבית העומד להיבנות.
אותו עורדדיו גר בבית של שיכון
עובדים, שנבנה ב־ 1975 ברחוב רקנאטי.
כאשר נודע לו על הבית העומד להיבנות
בשכנות (ושמיספרו יהיה ) 10 לא התלהב,
עד ששמע כי המחיר הנדרש תמורת דירה
בת 145 מטרים הוא כ־ 1.6מיליון לירות.
דירתו של עורך־הדין בבניין הקיים של
שיכון עובדים היתה בת 135 מטר. אולם
לא ההפרש משך אותו. הוא ידע היטב
כי איזור רמת־אביב־אפקה הוא אחד מ
עות
על עמודים שלמים בכל העיתונים,
לא פירסמה אפילו שורה אחת על 60
הדירות שהיא עמדה למכור בבית שברחוב
רקנאטי , 10 ובעיקר על 20 הדירות ש רצתה
למכור באותה עת באופן מיידי.
ההודעה היחידה על המכירה היתד, בצורת
פיתקה במכונת־כתיבה, שהודבקה על קיר
מישרד החברה ביד־אליהו, ושהודיעה על
הדירות, שיטחן ומחיריהן. תמורת דירה
בת ארבעה חדרים, בשטח של 145 מטרים
מרובעים, דרשה החברה 1.4עד 1.57
מיליון (לפי הקומה) ,ותמורת דירות בנות
חמישה חדרים, בשטח 165 מטר, דרשה
1.68 עד 1.8מיליון לירות.
עורך-הדין נדחף בתור, הצליח להירשם,

שילם את המקדמה בת חצי מיליון, ה לירות
וזכה בדירה.
באותו שבוע פירסם מודעה בעיתון על
מכירת דירתו. הוא התנה את המכירה
בסכום צמוד ובפינוי דירתו בשנת , 1980
כאשר יקבל את הדירה החדשה משיכון
עובדים.

הוא הוצף כקונים ומכר את
דירתו ב־ 130 אלף דולר. שער ה דולר
היה אז 20 לירות; הוא
מבר את דירתו הישנה והקטנה
ב 2.0-מיליון לירות — היינו כמיליון
לירות יותר ממה ששילם
ל״שיכון עובדים״ תמורת דירה
חדשה וגדולה יותר.

ץ ץ קורכי שיכון עובדים ביקשו מאנשי י
[ החברה כי יודיעו להם על ההרשמה,
והיו להם סיבות טובות לכך. הפתק שהו דיע
על הצעת הדירות נתלה על קיר החב רה
ביום הרביעי בצהריים, ובו הודעה כי
ההרשמה תתחיל באותו היום ותסתיים
ביום הששי, בשעה 12 בצהריים. היום ח ששי
היה ה־ 31 בדצמבר — התאריך ה אחרון
להרשמה.
היו רבים שצבאו על הפתחים ולא הצ ליחו
להיכנס. היו שהספיקו להירשם ביום
הששי, אך לא הספיקו להפקיד בבנק את
המקדמה בת חצי מיליון הלירות, להב טחת
ההרשמה. אחדים מאותם שלא הס פיקו
להיכלל ברשימת מקבלי־הדירות פנו
בתלונות לוועדת־הביקורת.
אחת התלונות היתה של מנהל בכיר ב בנק,
שטען כי יושב־ראש ועדת־המכירות
של שיכון עובדים הבטיח להודיעו מתי
תתחיל ההרשמה, וכי הוא שכח לעשות
זאת. כאשר הסתיימה ההרשמה, פנה מנהל-
הבנק לשיכון עובדים ותבע אף הוא דירה
במחיר שקיבלו 18 המאושרים. שיכון עובדים
סירבה לעשות זאת, שכן אז היו
באים מאות אחרים, ויום אחרי שנסגרה
ההרשמה העלתה שיכון עובדים את מחירי
הדירות ב־/0ס 15 בערך (כיום נמכרת דירה
בבית זה ב 5-מיליון לירות).
ועדת הביקורת שמעה מהמתלונן עדות,
כי בתחילת ינואר הובטח לו על-ידי
שלושה מראשי שיכון עובדים, וביניהם
יושב־ראש ועדת־המכירות, כי הוא יפוצה.
(המשך בעמוד )44

״ במדינה

את שוב
מלאה?

נפיחות? עצירות?
תה ביקוגיס לעיכול טבעי: נמס היחידי בישראל ־ עלים וטבליות.
מיוצר מצמחים.

!$חו 861<1
חזרה לעיכול טבעי

לה שיג
בבתי ה מ רק ח ת
בלבד
אי שור משרדהב רי או ת

002־929־11146

בסיוון

אל תשבחי לטפח
עצמן לפני החג

חנויות ספרים

חייג

מכירת
לספ רי יבוא החלה מבחר ללא תקדים של
טפרי יבוא מוזלים

בהנחות עי 0״ס 7

אמנות • צילום • עבודות יד
עיצוב פנים • חי וטבע, ועוד

מבצע רבי מכר עבריים
בהנחות עד ס 200/נמשך י
ירושלים: שלומציון המלגה 9
תל־אגיג: דיזבגוף 214

ד 1א ר כאלזשיש
חברי־הגגסת מנצרים
את החוק גדי
7ממן את הדואר
הגרמי ש 7הם

שיגעון ט ״ ס
טייס __
הקיס קו טיגה פרטי
7אי התיירות בספרד

מדי פעם פורצת שערוריה ה קשורה
בדברי־הדואר של הכנסת.
לחברי־כנסת מותר על פי החוק
לשלוח מיכתבים ללא תשלום
דמי־דואר. לפני שנים אחדות
התברר כי מיפלגות מנצלות את
דואר החינם של הכנסת כדי לש לוח,
בעיקר ערב בחירות, הומר־תעמולה.
אז החליטה ועדת הכנ סת
להפסיק נוהג זה, וביקשה מכל
חברי-הכנסת להצטמצם דק ב־מישלוח
מיכתבים אישיים הנוגעים
לעבודתם הפרלמנטרית.
לפני כשלוש שנים שלח שר״
המישפטים הנוכחי, שמואל תמיר,
שהיה אז רק חבר־כנסת מאות
הזמנות לאירוע מישפחתי באמ צעות
דואר הכנסת. במקרה של
תמיר היתד. השערוריה כפולה
ומכופלת, משום שתמיר ידוע
כאדם עשיר, ויכול היה לבייל את
ההזמנות מכיסו הפרטי. אז הח ליטו
בכנסת, כי כל חבר־כנסת
הרוצה לשלוח מיכתב, חייב לצ יין
על המעטפה את שמו. היו מי
שחשבו כי צעד זה ירתיע את
חברי־הכנסת מלנצל לרעה את ה זכות
לדואר־חינס שהעניק להם
החוק.
אולם מתקני התקנה לא שיערו
בי במיפלגה הליברלית תפרוץ
מילחמה פנימית בין הסיעות השו נות,
וכי חברי־הכנסת של מינד
לגה זו יאלצו לשלוח מאות ואל פי
דברי־דואר לחברי מיפלגתם,
כדי שיתמכו בהם במאבקים ה פנימיים.
לחברי־הכנסת אברהם
(״אברשה״) שריר ומנחם כבידור
אין די כסף אישי כדי לנהל מיל-
חמת בחירות פנים־מיפלגתית. הם
שלחו את תעמולת הבחירות של חם
בדואר הכנסת — פטור ה תשלום.
החל
בכך שריר. הוא שלח אל פי
מיכתבים לחברי מיפלגות, בהם
הסביר את עמדתו הפוליטית.
כשראה זאת מנחם כבידור, הח ליט
לגבור על שריר. כבידור
הקים תנועה, קרא לה תנועת ה התעוררות,
והדפיס עלון בן אר בעה
עמודים. חצי שטחו של הע מוד
הראשון מלא בפניו של כבי דור
המחייך. בעמוד השני מופי עה
תמונה נוספת של כבידור, עם
מאמר שלו. בעמוד השלישי רשי מה
קטנה של אחד, ישראל גורל,

בילוי חופשה באי החלומי פל-
מה־דה־מיורקה, ליד ספרד, הוא
משאת־נפשם של רבים. אולם קו

איש־עסקים שפירא
חלום שהתגשם
פרטי לאי — זהו חלום ש־לדימיונו
של הישראלי ה אצל
מוטי שפירא הפך ה הזה
למציאות.
טיסה מעבר
מצוי. חלום שפירא

הטיסה
היא בעצמותיו, והוא לא וי תר
עליה
במטוסים חכורים קלים, מדגם פייפר ודומים

אבל בליבו של שפירא גמלה
ההחלטה להקים קו תעופה בינ לאומי
חדש. הוא לא ידע בדיוק
לאן יטוסו המטוסים בקו זה, וגם
הכסף הדרוש לכך לא היה בידו,
אך לעומת זאת היו לו הרבה מרץ
ורצון טוב.
כך התבשל הרעיון בחשאי, עד
שלפני כחצי שנה גילה שפירא
את סודו לאברהם איווניר, בעל
רשת חנויות ההלבשה. הידידות
בין שפירא לאיווניר נוצרה לפני
שנים, כאשר שפירא נכנס יום
238973 אבי אשרוב
הקו טמ טיק אי,
מזמין או ת ך
לטיפול, ני קוי
ומסג׳ פני ם מעולה.

,,שונטל״

במספרה
רח׳ גורדון , 48ת״א.

גם סידור שערות
ובוטיק סטייל פריז.
ראי הוזמנת י

כנ ס ת

תיי רו ת

העלון המיסחרי ש 7מבידור
פטור מתשלום
ובעמוד הרביעי קטעים ביוגרא פיים,
תוך פירוט העיטורים השו נים
שבהם זכה ח״ם מבידור. ב נוסף
לכל אלה מופיעות בעלון
מודעות פירסום מיסחריות שעבודן
קיבל סבידור כסף רב: ביד רסן, י
חברה לביטוח, ליד מכוניות סיט־רואך;
מודעות ננס לניקוי כלים
ליד מודעת יהלומי שלום.
העלון הפרטי של מבידור נש לח,
כמובן׳ 3בדואר הכנסת —
פטור מתשלום.

אחד לחנות איווניר וקנה זוג מכ נסיים.
הצעיר הנמרץ מצא חן ב עיני
המיליונר ומאז שמרו על
קשר.
פייפר בשעות הפנאי. איוו־ניר
גילה עניין ברעיונו של שפי רא,
ואף הציע יעד לטיסות: האי
פלמדדדה־מיורקה .״האמת היא
שאף פעם לפני כן לא הייתי שם,״
גילה שפירא ,״אבל הסיפורים של
איווניר על האי כל כך הלהיבו
אותי, עד שנסעתי לראות את
ה עו ל ם

הז ה

2220

״לפלאש יש קאדילאק, ולח״כים יש קדחת״.״

לרון גנניוח

^ נה את הספר יש עתיד וסע עם
/ /תן פלאטו למישחק הכדורסל בבר לין,״
קראו מודעות הפירסום הגדולות של
חבר־הכנסת הגנדרן .״קנה את הספר יש
עתיד וזכר, בקאדיליאק של ח״ב פלאטו-
שרון,״ קראו מודעות אחרות.
אף לא אחד מחברי־הכנסת והשרים
נרשם להגרלה שעורך פלאטו־שרון, ל נסיעה
למישחק הכדורסל בין מכבי תל־אביב
לבין ריאל מדריד, שייערך בברלין.
אבל כמה מהם שלחו את התלוש, המצורף
לספר, המבטיח להם השתתפות בהגרלת
דיקאדילאק המפואר של פלאטו (העולם
הזה .)2217
אל כריכת כל אחד מעותקי הספר של
פלאטו יש עתיד, שבו הוא שוטח את
המצע הכלכלי שלו, צמוד תלוש ממוספר.
כל אחד ממקבלי הספר או מרוכשיו מוזמן
לשלוח את התלוש אל פלאטו ולחתום
על הצהרת־אמונים :״לכבוד ח״כ שמואל

מספר

אשמח לקבל חומר כלכלי נוסף.
שם ומשפחה:

כתובת מל א ה -:

לבזות את כולם

התלוש של ח״כ כדיאן
״לא תמכתי בו !״

מספר

לכבוד

18867

חבר הכנטת שמואל פלאטו שרון
ת.ד 26002 .תל־אביב.
אשמח לקבל חומר כלכלי נוסף.

קראתי את ספרך. הדעות המובעות בו

שם ומשפחה ::ע

נראות לי כחשובות לעתידה הכלכלי

כתובת מלאה:

של ישראל,

שלח עור היום שפח זה אשר ישוגתף בהגרלת.
• מי שמספרו יועלה בגורל יזכה במכונית חקאדילק של ח״כ פלאטו שרון.
• שים לב מספר זח מופיע •דק על ספרך.

התלוש של ח״כ גרופר
אין גבול להתבזות
פלאטו־שרון, קראתי את ספרך, הדעות
המובעות בו נראות לי בתשובות לעתידה
הכלכלי של ישראל.״ .בשולי התלוש מו פיעה
הפיסקה :״מי שמספרו יועלה ב גורל
יזכה במכונית הקאדילאק של ח״ב
פלאטדשרון.״
פלאטו-שרון לא הסתפק במסע הפירסום
הגדול שאותו הוא עושה לספר. הוא אף
חילק את הספר חינם אין כסף, יחד
עם הזכות להשתתף בהגרלת הקאדילאק,
לכל חברי־הכנסת. לכל אחד מן הח״כים
כתב מזכירו הפרטי הקדשה אישית. לרוב
חברי-הכנסת כתב פלאטו :״אני שולח
לך את הספר למרות היריבות ביננו.״
לאחדים אף הזכיר התקלויות עימו בכנסת.
איש מחברי-הכנסת לא החזיר את
הספר עם תלוש־השוחד לח״ב הבודד.
קשה להניח שרבים מחברי־הכנסת בכלל
קראו את יש עתיד, אולם בתיבת־הדואר
של פלאטו נאספו כמה תשובות של
חברי-כנסת, שיש בהן כדי להעיד על
רמתו של בית המחוקקים הישראלי.
ראשון העונים לפלאטו־שרון היה הח״ב
הליברלי מעתלית, פסח (״פייסי״) גרופר.
גרופר לא העיר הערות, רק מילא את
שמו במקום המיועד לכך, והפך עצמו ל אחד
ממשתתפי הגרלת הקאדילאק של
פלאטו־שרון. השני שענה היה ח״כ ה
המקום
במו ־עיני. נסעתי ונכבשת ,״.
מכאן ואילך התקדמו העניינים
במהירות. איווניר התקשר עם
אל־על ועם איבריה, חברת התעו פה
הלאומית של ספרד, ונחתם
הסכם להקמתו של קו תעופה חדש.
המטוסים בקו זה יטוסו, פעמיים
בשבוע, ישירות מישראל לפלמה־ה
שלם הז ה 2220

ליברלים גוסטב בדיאן מחיפה. בדיאן,
שאינו נוהג, השק במכונית הק׳אדילאק
של פלאטו, ציין בבירור רב את שמו
ואת כתובתו, ואולי כדי לשכנע את אלת
המזל לבחור בו, כתב ליד שמו את ה מילים
״חבר-כנסת״ .אולם בדיאן, שמילא
את התלוש לזניה בקאדילאק, לא היה מוכן
לחתום בלב שלם על הרעיונות הכלכליים
של פלאטו, הצמודים לקאדילאק. הוא מחק
את ההתחייבות וכתב לידה בצרפתית:
״שלום סמי, אני לא מקבל את הכל (את
כל הרעיונות הכלכליים שבספר) אבל
אנחנו צריכים לדבר על זה.״
בשיחה עם כתב העולס הזה הודה
בדיאן ששלח את התלוש והסביר :״בהק דשה
של פלאטו הוא כתב לי שהוא מודה
לי על התמיכה שלי בו. הוא התכוון ל הצבעה
שלי, שבה התנגדתי להסרת ה חסינות
שלו. מה שהתכוונתי לומר לו
בשיחה, שהתנגדתי להסרת החסינות שלו
בגלל טעמים עקרוניים ולא בגלל שאני
תומך בו.״
ח״כ ז׳אק אמיר, ראש עיריית דימונה,
לא הסתפק במישלוח התלוש לפלאטו.
הוא רצה להגביר את סיכויי חזניה שלו.
בנוסף לתלוש הממולא פנר, אמיר לפלאטו
וביקש ממנו עוד ספר עם תלוש הגרלה :
״בשביל הבן שלי.״

דודמיורקה ובחזרה. יטוסו בו
מטוסי בואינג 707 של אל־על ו איבריה
לסירוגין.
המשקיע בעסק הוא איווניר,
ואילו שפירא, יוזם הרעיון, מת כוון
לתרום לו את מירצו .״אנח נו
לא רוצים להרוויח הרבה ב עסק
הזד״״ אומר שפירא .״ברור

ח״כ פלאטו־שרון

שאנחנו לא מתכוונים להפסיד,
אבל העיקר בשבילנו זה שתהיה
תנועה זורמת ושוטפת של ישר אלים
לאי. ויש לנו גם מה להציע.
המחירים שלנו הם הנמוכים ב יותר.״
הטיסה
הראשונה תהיה בפסח
הקרוב, תמורת 624 דולר יוכל כל

*381148
זז״ב אסף יגורי, שבע ׳הנפילות ^האח רונות,
נזהר הפעם. הוא לא שלח את
התלוש אלא נתן אותו למזכירתו, כדי ש היא
תמלא אותו. ואם יעלה התלוש בגורל,
תקבל היא את הקאדילאק.
אולם לא רק חברי-כנסת חומדי־קאדילאק
שלחו את התלושים לפלאטו. גם שני
שרים היו בין אלה שביקשו לזכות ב מכונית
המפוארת. שר העבודה והרווחה,
הד״ר ישראל כץ, החזיר את התלוש ל־פלאטו
וצירף אליו מיכתב, אולי בשביל
המזל, המודה על הספר ומבטיח לקרוא בו
בעיון. גם שר־החוץ החדש, יצחק שמיר,
שלח את התלוש הממוספר לפלאטו והודה
לו, במיבתב לווי על נייר מיכתבים של
יושב־ראש הכנסת, על הספר המעניין
והמאלף.
שני שרים וכמה חברי-כנסת מחלו על
כבודם והחליטו שהם רוצים לזכות ב־קאדילאק
של פלאטו־שרון, אפילו במחיר
ההתבזות. יתר חברי־הכנם ת לא היו טו בים
מהם. אף אחד לא החזיר לפלאטו
את הספר, או לפחות את תלוש ההגרלה.
מעללי חבר־הכנסת מסביון, שבתחילה
הרגיזו ואחר-כך הצחיקו, יש בהם כדי
להוכיח, שישיבתו של פלאטו־שרון בכנסת
היא חיובית. אין עוד חבר־כנסת כמוהו
החושף את פרצופה האמיתי של הכנסת
התשיעית ומראה עד כמה היא נילעגת.

קאדילאק הפיתוי
״בשביל הבן שלי״

ישראלי לבלות שבוע ימים באי,
הנחשב לפנינת תיירות אירופית,
וליהנות מחופים שטופי-שמש, אנ שים
יפים, מלונות־פאר, קאזינו
תוסס, אתרי־נוף ושווקי קניות ססגוניים שפירא יהיה נציג חברת התיי רות
המארגנת את הטיסות, בפל-

מה־דדדמיורקה. הוא עומד לצאת
לשם יחד עם אשתו. אך את ה שיגעון
הפרטי שלו הוא לא שכח.
״החלום האמיתי שלי זה להמשיך
לטוס,״ סיפר שפירא .״לעת עתה
אני מתעסק בצד האירגוני, אבל
זה עוד יבוא. עד אז אני מסתפק
בהטסת פייפרים בשעות הפנאי.״

איפה הס היו?
בפסח של שנת 1955 בנתה מערכת
״העולס תזה״ מידגם של בני שנתון
.1940
בפסח של שנת 1955 סיפרו 10
מבני שנתון 1940 על חייהם, תיק־וותיהם,
שאיפותיהם (״העולם הזה״
.)911
השנה ימלאו לבני שנתון ה״— 40
40 שנה.
מערכת ״העולם הזה״ מכינה סי-

שלום אמסלם

רות צ׳רגוב

משה משיח
דרת כתבות, שתופענה בגיליון החג
השני של הפסח, ב־ 2באפריל , 1980
ושתתאר את שעלה בגורל עשרת ה נציגים
של שנתון ה״.40
עד כה הצליחה המערכת לאתר
שיבעה מבין עשרת הצעירים והצעירות
שהופיעו בסידרת הכתבות מלפני
25 שנה• רק שלושה מהם עדיין לא
נתגלו על-ידי צוותי האיתור של ה מערכת.
.1משה
משיח — שהיה לפני 25
שנה נער עובד בן .15
.2רות צ׳רנוב — שהיתה לפני 25
שנה תלמידה בבית־ספר בצפון תל•
אביב.
.3שלום אמסלם — שהיה לפני
25 שנה נער עולה כבן .15
שלושה אלה וקוראים היודעים את
אשר עלה בגורלם או את כתובתם,
מתבקשים לפנות בדחיפות למערכת
״העולם הזה״ ,רחוב גורדון 3תל-
אביב, טלפון 232262/3/4־.03
סידרת הכתבות תפורסם בגיליון
החגיגי של ״העולם הזה״ ,שיופיע
בערב החג השני של פסח•

י 44

דירווו היו קרה
(המשך מעמוד )41
כאשר נקראו שלושה אלה להעיד הכ חישו
מכל וכל את דברי מנהל־הבנק.

״שיכון עוכדיט״ !אסרה לוועדת
הכיקורת כי;מנן ןד! מפירסוט. מכירת
הדירות כיוון שלא גאה דה
לפרסם כי היא מוכרת דירות•
יוקרה. כאשר ראתה את הכיקוש
הרכ לדירות, החדיטה להטדות את
מחיריהן כעשרות אחוזים.
מי הם 18 המאושרים, שזכו בדירות
במחיר הזול ן אלה הם:
• עורכת־הדין הני יניב ובעלה חיים,
הגרים ברחוב האוניברסיטה בתל־אביב,
• דיבקה בהרשק ובעלה מהנדם־הטיס
יעקוב, הגרים כיום במיגדלי דויד־המלך.
!• אליהו ברקאי, עובד בכיר בבנק
משכנתאות לשיכון.
• חיים וורדה בורשיין, הגרים בבית
של שיכון עובדים ברחוב רקנאטי .2
• זלמה רובינשטיין, מרחוב פינקס.
• אריה ורות שילנסקי.
!• רפאל פרבר.
ן • ויקטור ומרגלית סידי.
• איש צבא־הקבע אהוד מנור ו רעייתו
אריאלה.
!• יקותיאל פרידמן.
• אדריכל עמירם ניב, הגר ברחוב
טאגור 27 בתל־אביב.
!• יעקוב שרון, מנהל מחלקת־המכירות
של שיכון עובדים בתל־אביב.
• הרי בלומשטיין, הרשום כפנסיונר
מדרום־אפריקה.
• 1בורים קליין.
• בורים קם.
• עורו״הדץ חיים בן־שאול.
• משה טיומקין, מפקד מישטרת מחוז
תל־אביב.
לגבי דירה אחת נוספת לא הצלחתי
לברר מי רכש אותה.

משה טידמקין הוא הדמות ה
ציכורית הכודטת כרשימת רוכשי
הדירות הזולות.

שאלתיו כיצד רכש את הדירה. הוא
השיב כי מאז עבר לכפר־סבא רצה לחזור
ולגור בצפון תל־אביב. הוא חיפש במשך
כל הזמן פרוייקט מתאים עבורו, ובין ה חברות
שאליהן פנה היתד. גם חברת
שיכון עובדים. בהיותו ער למעמדו ה ציבורי׳
הקפיד לפנות רק לחברות־בנייה
ציבוריות, ולא לקבלנים פרטיים, העלולים
להיות אי־פעם מטרה מישטרתית. כאשר
נפתחה ההרשמה לדירות ברחוב רקנאטי,
התקשרו עימו משיכון עובדים, והוא בא
למישרדי החברה, נרשם, מילא את ה טפסים
ושילם את המקדמה.
שאלתי את טיומקין אם המחיר לא
צרם לאוזניו. הוא השיב כי כלל לא שם
לב למחיר, וכי אם אמנם נמכרו הדירות
הללו במחירים נמוכים, זו בעייה של ה חברה׳
ולא של הקונה .״אצל מי רוצים
שאיש־מישטרה יקנה דירה ן״ שאל. אם
יקנה אצל קבלן פרטי, הדבר יהיה פסול.
אם יקנה בחברה ציבורית, יטענו כי שילם
מעט מדי. האם רוצים כי יגור ברחוב?
שאלתי את טיומקין אם היה ער לעובדה
כי שיכון עובדים היתה בעבר נתונה ב חקירת
מישטרת מחוז תל־אביב (בחקירת
התלונה נגד מי שהיה מנכ״ל החברה,
השר אברהם עופר המנוח, ובחקירה נגד
מנכ״ל־החברה הקודם, מנחם הלר, על
מכירת דירות בתנאי זוגות צעירים למי
שלא היו זכאים לכך).
טיומקין השיב כי המישטרה אינה נותנת
ביטוח לאיש, ואין כל חשיבות לעובדה
אם הוא קנה דירה בחברה או לאו. עובדה
שבעבר חקרה המישטרה את הפרשיות.
טיומקין חזר והדגיש כי קנה דירה
מכובדת, ציבורית בתום־לב בחברה
ונושא המחיר לא העסיקו כלל, מאחר
וידע כי הקנייה שלו ושל אחרים קיבלה
אישור ועדת-מכירות ציבורית.

זמן קצר אחרי שרוכשי דצמכר
קנו דירות גרשמו כמה עשרות
קונים אחרים, שקנו דירות כמחיר
שהיה יקר יותר מאשר מחירי
דצמכר, אך שהיה עדיין מחיר זול
כהשוואה למחירי השוק. כין הקונים
היה גם הממונה על הכנסות
המדינה, אוריאל לין~.גם הפעם
לא היתה כל פירסומת למכירה,
והדכר עכר מאחד לשני.
קבעה ועדת־הביקורת המרכזית במס קנותיה
:״אופן מכירת הדירות תמוה
ובלתי־מובן. שאלת המחיר שנלקח היא
בסמכות מבקר־ההסתדרות, והחומר מועבר
אליו לבדיקה.״

מאז עכרו כמה חודשים טוכים.
המכקר עדיין כודק.
יגאל לביב !

רווחת !וניצחון
נהרסה מעונת החינוך בעקבות השביתה וההפגנות

1נכדתו של ראש־הממשלה, מירב

^ * י 1בגין בת ה־ , 14 מפגינה נגדו
עם חבריה מול מיש רד ראש־הממשלה.

ך * ק מעטים הכינו לפני כמה שבו עות
את המשמעות שתהיה לשביתה ן ולעיצומים של המורים. רק מעטים מבי נים
היום את הנזק הרב, שיש הטוענים
שאינו ניתן לתיקון, של מה שאירע בשדה
ההוראה בשבועיים האחרונים.
כי ההגדרה הנכונה ליציאת המורים
יחד עם תלמידיהם להפגנות בחצרות
בתי־הספר, מול מישרד ראש־הממשלה
וברחובות, היא: מרי אזרחי במלוא ה מובן
של המושג. היתד, זו הפגנת-כוח
זעירה אמנם של ציבור מושפל, אולם
מאחורי ציבור זה עמד, בצורה מאסיבית
ושקטה אמנם, ציבור ההורים, שהוא ל אמיתו
של דבר ציבור האזרחים בארץ.
במשך שנים רבות היה מיקצוע ההו ראה
אחד המיקצועות הבלתי־משתלמים
ביותר, מהבחינה הכספית. היו לכך כמה
סיבות. ראשוני המורים, בהם המורים
המפורסמים מירושלים ומהגליל, היו בע לי
אופי מייוחד. המשכילים שעלו ממיז־רח־אירופה
ראו יעוד ושליחות בחינוך
העברי, השקיעו בו את מיטב כוחם. התש לום
כימעט שלא עניין אותם.
ברבות השנים התווספו עוד גורמים ש הפכו
את מיקצוע ההוראה למיקצוע ש שכרו
מועט. הנשים החלו לכבוש את
ההוראה וכיום אפשר למצוא רק מעט
גברים־מורים, בדרך כלל אלה מנהלים
הנמצאים ערב היציאה לפנסיה או מ ד
רים להתעמלות למלאכה. משכורת המו רה
הפכה להיות המשכורת השניה בבית,
כשהבעל, שאינו מורה, הוא המפרנס
העיקרי. העובדה שמשכורת האשד, אינה
גבוהה אמנם הרגיזה, אך לא הכבידה
ביותר על פרנסת המישפחה.
לתהליך זה הצטרפו כמה עובדות פו ליטיות
שסיכלו את האפשרות שהמורים
ייצאו למאבק אמיתי וחריף נגד ניצולם.
ראשי הסתדרות המורים — שכולם, אגב,
גברים, למרות שרוב העוסקים בהוראה
הן נשים — היו עסקנים של מפא״י,
ואחר־כך של מיפלגת־העבודה. אלה לא
היו מעוניינים בהתססה נגד הממשלה ו נגד
המערכת השילטונית שהם עצמם
בשר מבשרה. אחד מהם, הד״ר שלום
לוין, המכהן עד היום כיושב-ראש הסתד רות
המורים, גם נשלח מטעם מיפלגת-
העבודה לכנסת השמינית, כדי להוציא
מראשו כל מחשבה על עמידה בראשות
מרד או שביתה של מורים.
במשך שנים רבות ידעו עסקני המים־
לגה, שהיו עסקני המורים, להלך בין
הטיפות. הם הציגו אמנם עמדות חריפות
בעד המורים, כדי שהללו ימשיכו לבחור
בהם, אך כאנשי מיפלגה נאמנים הם ידעו
תמיד למצוא את הנוסחה הגואלת, שהוב־תבה
על־ידי הממשלה, ואשר שילמה ב דרך
כלל מס־שפתיים למורים שדרשו

תוספות־שכר וגרמה רק נזקים כספיים
קטנים ביותר לקופת האוצר.
במיספר השנים האחרונות חלו ב מדינה
שינויים מהותיים ומהפכים, ששינו
את התמונה מהקצה אל הקצה והוציאו
את המורים, אלה המחנכים לחוק ולסדר,
אל הרחובות, גם כשהדבר היה כרוך ב הפרת
חוק גלויה. שינויים אלה גרמו.גם
לכך שהמורים לא הסתפקו בעיצומים
ובהפגנות, אלא אף הוציאו לרחובות את
התלמידים, צעד שלפני עשר או עשרים
שנה יכול היה להיות רק בבחינת חלום
בלהות אצל המודה הישראלי.
מיקצוע ההוראה הפך להיות הרבה
פחות מהנה וייעודי. תופעות של אלי מות,
בין התלמידים לבין עצמם ובין
התלמידים למורים, הפכו לנורמה מקו־

א 1ח1ו פורשות מהוראה
ן נפגשו בפעם הראשונה בחייהן
י ״ בהפגנת המורים והתלמידים, שנערכה
מול בניין מישרד ראש־הממשלה, ביום
הראשון שעבר. אביבה ברגר, מורה בבית-
הספר חינוך ג׳ בירושלים ומקסין לואי,
מורה בביודהספר רנה קסאן.
יש להן הרבה מן המשותף. אביבה,
גרושה בת ,33 אם לילדה בת ,9שיערי
בלונדי ארוך, גוף חטוב, בעלת מרץ רב.
מורד, לאנגלית מזה 10 שנים. מקסין, עולה
חדשה מדרום־אפריקה, בת ,29 גרושה ללא
ילדים, בעלת שיער חום קצר. מורה לפי סיקה
וכימיה מזה חמש שנים — שלוש
שנים בארץ ושנתיים קודם לכן בדרום־
אפריקה.
שתיהן נחשבות מורות מעולות ומסורות
וחרף זאת הודיעו :״יהיו אשר יהיו תוצאות
המאבק, אנחנו פורשות מהוראה.״ ,
מסבירה אביבה, המדברת בהתלהבות
רבה :״יש לי ילדה, ואני מקבלת מבעלי
לשעבר דמי מזונות בסכום של 2,500
לירות לחודש. המשכורת שלי כמורה
היא 4,000 לירות נוספות. אני לא יכולה
בשום אופן לפרנס את עצמי ואת בתי
בכבוד, ב־ 6,500 לירות לחודש. אבל זו

בלת. המתירנות והסמים שפשטו בבתי־ספר
רבים, התקבלו על־ידי חלק מהמו רים
תוך השלמה עם המציאות הכללית
ועל-ידי מורים אחרים, ותיקים יותר, כני פוץ
כל המקובלות. כך או כך הפך מיק-
צוע ההוראה לפחות נעים, ובמיקדים
רבים למסוכן. הרגשת השליחות והייעוד
איבדו הרבה מעוצמתם. וכשאין יעוד ול לא
שליחות, צריך לבוא פיצוי אחר*
פיצוי זה יכול להיות רק פיצוי כספי.
יתכן שבשל כך, ואולי גם בגלל סי בות
אחרות, נפגמה וירדה רמת ההוראה.
הקאדרים של המורים החדשים מורכבים
בחלקם הגדול מתלמידי בתי-ספר תיכון
שלא הצליחו בלימודיהם ופנו לסמינר
למורים, או מצעירות שהחליטו לבחור
בדרך הקלה וללמוד בסמינר שבו הלי מודים
קלים יותר ופחות מחייבים מאשר
במיסגרות האחדות.
תופעה גררה תופעה. העובדה שהשכר
נמוך הביאה חומר אנושי לא־מעולה ל שדה
החינוך, וחומר אנושי זה גרם לכך
שהמילחמה בתופעות השליליות שפשו
בקרב הנוער, הפכה לאבודה מראש.
קרו עוד כמה דברים שאינם קשורים
במיקצוע ההוראה. נשים רבות יותר מא שר
בעבר מתגרשות. סטטיסטיקה זו נכו נה
גם לגבי המורות. מורות רבות מצאו
עצמן עם ילד או שניים, עם דמי־מזונות
שאינם מספקים ומשכורת של 4000 לי רות
בחודש, כשהמשכורת הממוצעת ב משק
מגיעה ל־ 12 אלף לירות.
אל כל אלה התווסף המהפך הפו ליטי.
שוב לא היו ראשי הסתדרות
המורים, הקשורים רובם ככולם למערך,
מעוניינים בשקט תעשייתי בשדה ההו ראה.
לא היתד להם שום סיבה לנסות
ולחסוך ״צרות״ לממשלת הליכוד דווקא
במיגזר שלהם. לפתע גילו גם ראשי איר-
גוני המורים, שעניינם לא רק צודק אלא
גם מצדיק מאבק, ואפילו אם המאבק הוא
אלים מהבחינה החינוכית, כפי שהיה ה מאבק
שהסתיים זה עתה. שלום לוין וח בריו
לא היו חייבים בנאמנות לממשלה
הנוכחית. ואולי ההפך הוא הנכון.
כל הגורמים האלה הצטרפו כדי להו ליד
את ההתפוצצות של השבוע שעבר.
אולם כפי שקורה הרבה בתקופה האח רונה,
היתד, זו דווקא ההתנהגות השלו מיאלית
והבלתי-ישרה של הממשלה ש סיפקה
את העילה וההצדקה המוסרית
למורים, לצאת לרחובות ולהוצא עימם
את התלמידים.
כאשר עמדו ראשי המורים על ההת מוטטות
הערכית במעמד המורה, הם
כרכו, במידה רבה של צדק, את הבעיות
העקרוניות של מעמד המורה ויכולתו
להתמודד עם התקופה עם בעיות השכר.
לא הסיבה העיקרית. גם אם יעלו לי את
המשכורת, גם אם ננצח במאבק לכל
אורכו, אני לא נשארת בהוראה. המעמד
של המורה בישראל הוא ממש מבזה.
אנחנו לא מצליחים לעמוד בפרץ. די
לראות מי בא היום להיות מורה. אני

תלמידים עם המורים

אחד הגילויים
המשמעותיים ביותר
של מאבק המורים האחרון היה שיתוף הפעולה בין המורים
לתלמידים. התלמידים יצאו לרחובות ואל מול מישרד ואש־

על פי דרישתם הוקמה ועדה ציבורית
בראשותו של שופט בית־המישפט העל יון
משה עציוני, שנקראו על שמו. כמו
ועדות אחרות מסוגה, היתד, ועדה זו
כוועדת בוררות. שני הצדדים התחייבו,
עם הקמתה, לקבל את מסקנותיה, יהיו
אשר יהיו.
ועדת עציוני קבעה מפורשות, כי המו רים
צודקים כימעט בכל דרישותיהם, וב וודאי
שבדרישותיהם העיקריות, הן לגבי
שכרם והן לגבי מעמדם. כשר,וגשו מסק נות
ועדת עציוני, ישבו ראשי מישרד־לכסף.
התוצאה
האוצר ותירגמו אותן
היתד, מדהימה. תוספת של 5מיליארד
לירות לשנה.

חיפשתי בכל זאת משהו שקרוב להוראה.
אחרי הכל, הקדשתי הרבה שנים לנושא
של חינוך ואני אוהבת אוחו. הציעו לי
לנהל פרוייקט במישרד־החינוך, משהו כמו
פו״ם למחנכים. הכל כימעט היה גמור,
אבל ברגע האחרון ביטלו את הפרוייקט
בגלל בעיות תקציב.
״בינתיים אני עדיין מלמדת, עד שאקבל
הצעת עבודה אחרת. מה שעומד עתה
על הפרק זה להיות אשת יחסי־ציבור
של בית־מלון גדול בירושלים. אם המשא־ומתן
שלי איתם יסתיים בטוב, אני עוזבת
עוד באותו היום את ההוראה. כמובן
שאצטער על כך, אבל אני לא אחשוב
פעמיים. המערכת כולה התמוטטה, וכדי

מורה גרגר
יחסי־ציבור
יודעת שהחומר הלא־טוב מגיע להוראה
בגלל השכר, אבל אותי זה לא מעניין.
אני פשוט מרימה ידיים.
״ההחלטה לעזוב את ההוראה גמלה
בליבי עוד לפני המהומה של עכשיו.

מורה ליאו
דוקטורט

הממשלה בהפגנת־תמיכה במורים שלהם, תוך שהם מפירים,
יחד עם מוריהם, את צו בית־המישפט האוסר על המורים לשבות
ולהפגין. מורים רבים טוענים היום ,׳אחרי. הניצחון, כי קשה
ואולי בלתי־אפשרי יהיה לתקן את הנזק שנגרם למערכת החינוך.

על דעת האוצר לא עלה לשלם סכום
זה למורים. סמוך לפירסום דו״ח ועדת
עציוני קיבל לידיו ייגאל הורביץ את
תיק האוצר וחרת על דיגלו את הסיס מה
:״אין לי!״ כדי לנסות ולהתחמק
ממסקנות ועדת עציוני פנתה הממשלה
לבית־הדין לעבודה. פסק־הדין היה חמור
אף יותר מזה של ועדת עציוני. בית-
הדין לעבודה קבע: על הממשלה לשלם.
אולם מה שמוטל על אזרח המתחייב
בדין לא מוטל, כנראה, על הממשלה.
הורביץ סירב, כמובן, לשלם והודיע כי
הממשלה עומדת להגיש עירעור, ועד אז
— אין ועדת עציוני ואין בית־דין. המו דים,
שהגיעו כבר לנקודת הרתיחה ול

להתמוטט איתה, באופן אישי אני
מתכוונת, אני פורשת.״
גם דעתה של מקסין נחרצת — לעזוב
את ההוראה .״בעוד שלושה חודשים
אני לא אהיה עוד מורה. די, גמרתי עם
זד״״ היא מסבירה בקול שקט, וקשה שלא
להבחין בעצב שבעיניה .״שלוש שנים אני
לומדת ועובדת. אני לומדת פיסיקה ועכשיו
אני עושה דוקטורט. כבר זמן רב שמציעים
לי לעבוד במיסגרת הלימודים שלי ולהת פרנס
מכך. לקבל משכורת מהאוניברסיטה
עבור עבודה שאני עושה שם. עד עכשיו
סירבתי. יש קסם רב בהוראה. אני אוהבת
את המיקצוע הזה ועוד בדרום־אפריקה
חשבתי שאעסוק בו תמיד. אני אוהבת
לראות כיצד אני מצליחה להשפיע על
עיצוב דמותם של צעירים בכיוון החיובי,
ואני חושבת שזה גם מה שדרוש עתה
יותר מכל למדינה.
״למרות כל זאת החלטתי לעזוב. אני
חייה לבד ומפרנסת את עצמי. המשכורת
שלי כמורה לא מספיקה לי אפילו לדברים
האלמנטריים ביותר. כאשר אל כל אלה
מתוספים בזיונות, כמו מה שקרה עם
המורים עכשיו, אני לא יכולה לשאת
זאת יותר.
״אני לא רוצה לבוא בהאשמות, אבל
היה מי שדחף את המורים לעשות את
הדבר הבלתי חינוכי ביותר אותו הם
יכלו לעשות: לגרום לתלמידים שלהם,
שאותם הם צריכים לחנך להיות אזרחים
שומרי־חוק, להפר את החוק. מי שהביא
את זה על המורים צריך לדעת שהוא
הרם את המערכת כולה, הרם שלא ניתן
לתיקון. ובמערכת כזו, אם אני רוצה להיות
שלמד, עם עצמי, אני לא יכולה להמשיך.״
שתי מורות, מהטובות ומהמסורות ביותר,
נשברו. הניצחון האחרון במאבק לא הצליח
לדחוק את תיסכולן, שהלך והעמיק בשנים
האחרונות.

הודיעו על

קצה גבול הסבלנות שלהם
עיצומים ושביתות.
אז פנתה הממשלה לאותו בית־מישפט
שאת החלטתו לא קיבלה עד כה, בתואנות
פורמליות, ביקשה וקיבלה צו לעש רה
ימים, האוסר על המורים לערוך עיצומים
או לקיים שביתות. המורים לא
היו יכולים לקבל את הצו. הם ראו כיצד
הממשלה רומסת את התחייבויותיה כל פיהם,
מתעללת בצווים של בית־המישפט
שלא תאמו את רצונה, ולפתע באה ונ עזרת
בבית־המישפט.
ראשי הסתדרות המורים קראו למו רים
שלא להפר את צו בית־המיש־פט.
בשידורים בטלוויזיה הם קראו לש מור
על החוק, אך ציינו שאינם משוכ נעים
שאכן כל המורים יישמעו להחלטה.
היה בכך יותר מרמז למורים, שהדרך
מחדרי המורים ומהכיתות פרוצה.
עדיין מתנהל ויכוח אם המורים היו
אלה שאירגנו את הפגנות התמיכה של
התלמידים, או שהתלמידים מיוזמתם של הם
החליטו לערוך ״חגיגה פרטית״ ,תיך
ניצול ההזדמנות. אולם לא קיים ספק
בכך, שהמורים לא ניסו למנוע את התל מידים
מלצאת להפגנות. הם אף עודדו
אותם, לפחות בשתיקה.
הממשלה נכנעה למורים. איום ההתפטרות
של זבולון המר, הפחד מפני נפ לת
הממשלה בנושא זה, והצטרפות ההו רים
לשביתות ולמחאות כופפו גם את
שר־האוצר ייגאל הורביץ, שהודיע ימים
אחדים קודם לכן כי הוא לא יכנע. המו רים
והתלמידים חזרו אל הכיתות, אך
המצב לא חזר לקדמותו.
הודה השבוע מנהל אחד מבתי־הספר
הגדולים בתל־אביב :״ביום הראשון ל חזרה
ללימודים שלוש כיתות לא החזיקו
מעמד ובשעה 12 הלכו התלמידים ה ביתה.״
מורה
המכהנת כבר 15 שנה בבית־ספר
תיכון הוסיפה :״אני לא יכולה
לגעור בתלמידים שלי להעניש אותם אי.
אפילו להטיף להם מוסר. אני הוצאתי
אותם להפגין למען השכר שלי, ונגד
החוק וביודהמישפט. עכשיו אני חייבת
להם גם תודה וגם חלק מהמשכורת, ול־לא־מילים
הם מזכירים לי את החוב הזה.״
המורים יקבלו תוספות־שכר אולם
באלה לא די כדי לשקם את מעמד המו רה,
בעיקבות ההרס המצטבר של שנות
עיוותים ובעיקבות מאבקי השבועיים ה אחרונים.
לאנשי החינוך ברור לגמרי,
כי ההתפרצות הבאה תבוא במהרה וכי
ההתפרקות הכללית בשטח ההוראה היא
הניצבת בפתח.

יוסי ינאי !

•במדינה
פ ר שו ת
ה ב לון ה תפו צ ץ

.נועכשיו
•ב הי שג ד:
ותר קרוב
פ חו ת קר
לנוחיותכם פתחנו רשת חנויות לשיווק ישיר.
בחנויות אלה תוכלו לרכוש את מבחר מוצרי
האיכות של א בי לי במחירים ללא פער תווך.

היכונו בקרוב
לפתיחה

זהכרזורו המפוצלות ש7
חמישטדה אין כיסוי
ככתכי-חאישוס
עוד בלון מנופח של המישטרה
התפוצץ בשבוע שעבר. כתבי־אישום
בדבר סחיטה ואיומים, ש הוגשו
נגד חמישה חשודים, הו כיחו
שוב כי המישטרה נוטה
לצאת בהכרזות מפוצצות, שאין
מאחריהן כיסוי. בעוד שהמישט־רה
הכריזה בתחילה, כי תפסה
כנופיה של סחטנים, שהטילה את
חיתיתה על עשרות סוחרים בתל-
אביב, היו העובדות בכתבי־האי־שום
שונות לחלוטין.
שמעיד. אנג׳ל, עובדיה דרוזיה,
ישראל מזרחי ויוסף מן מואשמים
בסחיטה מאדם אחד בלבד. ואילו
הנאשם החמישי, יהודה חזן, נא שם
בסחיטה משני אנשים נוספים.
מלבד זאת אין בכתבי־האישום כל

בהמשך נטען בכתב־האישום, כי
חזן ואנג׳ל סחטו מקונה תכשיטים
בשווי עשרות אלפי לירות, תמו רת
שירותיהם הבלתי רצויים. לפי
כתב־האישום רשם חזן קבלה עבור
התכשיטים, על־שמו של אנג׳ל,
למרות שאת תמורתה לא שילמו.
״הנאשמים עשו בחנות כבתוך
שלהם,״ נאמר בכתב־האישום ,״ו כאשר
נשאלו בייחס לתשלום, הפ טיר
חזן, נראה /או משהו דומה,
והלכו מבלי לשלם.״
כתב־האישום מגולל שורה של
מעשי סחיטה מסוג זה, שהופעלו
כנגד קונה על־ידי הנאשמים חזן,
אנג׳ל ודרוזיה — כל אחד בנפרד
וכולם ביחד.
לגבי הנאשם ישראל מזרחי נט ען
בכתב־האישום, כי גם הוא הו פיע
בחנותו של קונה ״ודרש ש יתן
תכשיטים גם לו, עבור אש תו,
בטענה שאם הוא נותן לכולם
צריך לתת גם לו.״ לדברי הנא שם
יוסף מן נטען כי הוא בא
לחנותו של קונה יחד עם הנאש מים
האחרים, והשתתף עימם ב חלק
ממעשי הסחיטה.

תל אביב: גרוזנברג 5־ עמק הברכה 29
רמת גן: רוקח 12
גבעתיים. ויצמן 24
רח1ב 1ת: בנימין 4
באר שבע: ק ח קימת 3
חיפה: נורדוי 20 רת יפו פינת הבנקים
פתח ת7ן1ה: ההגנה 4ו
ובקרוב בירושלים ובשאר הערים.

•אסלי•
כמו שהמבוגרים אוהבים
חשוד חזן ומכונית ה״מרצדס״
שורה של נזעשי־סחיטה

הקומדיה הסקסית שנתרה את בעית האורגיה

שבעה כוכבים • בצבעי • רלן למבוגר׳

זכר לסחיטות בקנה־מידה נרחב,
שהמישטרה ייחסה לנאשמים עם
מעצרם.
בפני שופטי המעצרים הציגה
המישטרה בתחילת החקירה, לפני
שבועיים, חומר מודיעיני חסוי,
שלדבריהם מעיד, כי חמשת ה עצורים
סחטו מסוחרים רבים.
המישטרה הבטיחה להמיר את ה מידע
בהוכחות של ממש, ועל סמך
הבטחה זו האריכו השופטים את
מעצרם של החשודים. עתה נת גלה
כי מאחרי החומר הסודי של
המישטרה לא עמד דבר, והוא רק
שימש עילה להארכת המעצר.
תכשיטים לנשים. יחד עם
זאת, גם בכתבי־האישום שהוגשו
לבסוף לבית-המישפט מיוחסים
לנאשמים מעשים חמורים. בסו״
הכל הוגשו לבית־המישפט ארבעה
כתבי־אישום. הראשון מתייחס
לכל חמשת הנאשמים, ואילו שלו שת
הנותרים מתייחסים לחזן לבדו.
כתב־האישום הראשון מגלה כי
בליל ה־ 16 בינואר 1980 אירע
פיצוץ בביתו של אברהם (״קו נה״)
חננשווילי, בשכונת קריוד
גיורא באור־יהודה. בחקירתו על־ידי
המישטרה טען קונה בזמנו,
כי אין לו אוייבים וכי אינו יודע
מי עשוי היה להניח את המטען.
קונה הוא בעל חנות תכשיטים
ברחוב אלנבי ,52 בתל-אביב. ל דברי
כתביהאישום הופיעו הנאש מים
חזן ואנג׳ל בחנותו, ארבעה
ימים אחרי הפיצוץ בביתו, והב טיחו
כי ימצאו עבורו את מבצעי
הפיצוץ .״הנאשמים אמרו לקונה
כי יסדירו את ענייניו, ויפוצצו
את זה שעשה את הפיצוץ אצלו,״
נאמר בכתב־האישום .״כל זאת
למרות שקונה אמר להם שאין לו
סיכסוך עם איש, וכי אינו מעונ יין
בשירותיהם.״

כתבי־האישום האחרים מייחסים
לנאשם יהודה מן סחיטות משני
בעלי חנויות נוספים, וכן החזקת
אקדח ברטה ללא רשיון.
...אחד כשם קונה.״״ בש בוע
שעבר נעצרו חזן ואנג׳ל עד
לתום ההליכים נגדם, מזרחי ומן
שוחררו בערבות, ואילו דרוזיה
נשאר במעצר עד לדיון בעניינו
בשבוע הבא.
בעת הדיון בביודהמישפט טען
פרקליטו של אנג׳ל, עורך־הדיו
משה רום, כי בעוד שבכתב־האי־שום
נטען כי אנג׳ל ביקר בחנותו
של קונה ארבעה ימים אחרי הפי צוץ
בביתו, הרי שבתאריך זה הוא
היה עצור בחשד לרצח העבריין
הרצל עוזר. עורך־הדיו רום טען
כי מעובדה זו ניתן ללמוד לגבי
מידת מהימנותו של קונה. גם עו־רך־הדין
דויד מועלם, פרקליטו
של ישראל מזרחי, והפרקליטים
האחרים הצטרפו לדעתו של רום
באשר לאמינותו של קונה, והצ ביעו
על העובדה כי קונה בעצמו
הוא עבריין הסוחר ברכוש גנוב.
השופט יעקוב רובין סבר כי
בשלב המעצר קשה עדיין לקבוע
מהי מידת המהימנות של העדים
והמתלוננים .״ברור כי כל עניין
הראיות בתיק זה סובב סביב אחד
בשם קונה,״ קבע השופט דבורין.
״אך תהיה זאת טעות מצידי אם
כבר עתה אביע דעה לגבי מידת
מהימנותו של אדם זה. זהו תפ קידו
של ביודהמישפט, שידון
לגופה של האשמה.״
כל הנאשמים טענו בעת הדיון
על מעצרם כי הם חפים מפשע,
וכי אין יסוד להאשמות נגדם. ב עוד
שבסוגייה זו יצטרך לפסוק
בית״המישפט, ברור כבר עתה כי
הרעש שעשתה המישטרה בעת
מעצרם לא תאם את המציאות.
ה עו ל ם

הז ה

2220

! ה לי ד ה
מאתיגאלל בי ב

רווחי

יעוות

1977־

לי רו ת

מי ליון

הרווח לפני מס של חברת ״קופל נסיעות 1970״ ,שהיא חברת-הנסיעות הגדולה
של קונצרן ״קופל״ ,לשנת , 1977 היה 1.6מיליון לירות. החברה שילמה לשנה זו
996 אלף לירות מס־הכנסה. התשלום האחרון היה באוקטובר .1978 הסן ששולם
כולל 124 אלף לירות על חשבון ריבית.
לשנת 1978 קיבלה החברה דרישת־מס בסכום 970 אלף לירות, הכוללת קנס־פיגורים
של 145 אלף לירות. החברה טרם סיימה את תשלומיה לשנת־המס ,1976
והיא חייבת 208 אלף לירות. החברה גם טרם סיימה את תשלומיה לשנת , 1975
והיא חייבת עדיין סכום של 157 אלף לירות.

ננן־גוויון מצנונניס
על ההוראות
מישרד־התחבורה ומינהלת נמלי״התעו-
פה פירסמו ברבים כי שוב לא יתירו
כניסה למקבלי־פנים לאולס״הבאים ב-
נמל״התעופה בן־גוריון, למקום שממנו
נוטלים את המיזוודות לבדיקות־מכס.
הסיבה: נגע ההברחות הגובר הביא
למסקנה כי חלק מן הבאים לאולם
לקבל את פני הבאים קשורים בהב
רחות
הנעשות דרך השדה.
אולם הוראות לחוד ומעשים לחוד.
ב־ 7במארס, יום ששי, בשעה 5.00 אחר-
הצהריים, נכנס כמלך, הישר אל מקום
ביקורת־הדרכונים, נשיא ההתאחדות לספורט,
נ חו ם ג לו בינ ס קי, יחד עם
נהג, לקבל אורח שבא עם שתי בנותיו.
גלובינסקי ונהגו סייעו לאורח לאתר
ולסחוב את מיזוודותיו, ונהגו של גלו-
בינסקי אף אמר לאנשי״המכס שיתירו
לאורח לעבור ללא בדיקה, שכן הוא איש
חשוב.
האורח עבר במסלול הירוק, ללא כל
ביקורת.

הנדלר השיג
כופר ל״קדביץ
מי שהיה מנהל מחלקת״החקירות של
מס-הכנסה, ז בו לון הנד לו /שפתח
מישרד לעריכת־דין, טיפל לאחרונה במיק-
רה של רשת-החנויות לציוד מישרדי,
״קרביץ ובניו״ ,שנתפסו על-ידי מחלקת-
החקירות של טס־ההכנסה בהעלמת-מס.
עורד־הדין הנדלר ניהל משא״ומתן עם
שילטונות מס-ההכנסה, והשיג הסדר״כופר
ללקוחותיו.

שיו: ייצוג ישראל
בברלין -בזיון
המלונאי חיי ם שיף> בעל רשת־המלו-
נות הגדולה בישראל ,״דיפלומט״ ,מתח
ביקורת חריפה ביותר על השתתפות ישראל
ביריד התיירות והמלונאות הבינלאומי
בברלין, שהתקיים לא מכבר.
שיף היה בעצמו במקום, מטעם מלונו-
תיו, ומצא כי המקום שהוקצה לכל מלון
לא איפשר פעולה כלשהי. לכל מלון הוקצה
שולחן בודד, בלי אפשרות לשיחה
עם גורם זר כלשהו, בניגוד לפעמים ה קודמות,
שבהן היה לכל משתתף חדר

על ״לאומי״ מבחינת הוצאות השכר והוצאות
אחרות. בולט במייוחד הגידול
באמצעים ההוניים של ״הפועלים״ לעומת
״לאומי״ ,ול״פועלים״ יש כיום יותר
אמצעים הוניים מאשר ל״בנק לאומי״.
לסעיף זה משמעות רבה.

הבנקים הגדולים — 1979
ה שוו א ת דו ״ חו ת רוו חוהפ סד

יתרות וגידול — מל״י (מיליארדי ל״י) ואחוזים
קבוצה

סך הכנסות רגילות — מל״י
הגידול — מל״י

הפרשה לחובות מסופקים
הגידול — מל״י

סך הוצאות רגילות
הגידול — מל״י

שכר והוצאות נלוות**
הגידול — מל״י

עמלות והכנסות אחרות
הגידול — מל״י

מריבית והפרשי הצמדה נטו*
הגידול — מל״י

רווח רגיל לפני מס
הגידול — מל״י

.8הפרשה למסים
הגידול — מל״י

.9רווח רגיל נקי
הגידול — מל״י

.10 רווח מפעולות לא רגילות
.11 רווח נקי כולל***
הגידול — מל״י

רווח נקי למניה הגידול
דיבידנד לתשלום — מל״י
מניות הטבה — מל״י
סך מאזן — מל״י
הגידול — מל״י

.61 אמצעים הוניים — מל״י
הגידול — מל״י

לאומי

פועלים

דיסקונט

93,694
61,998
196
8,038
4,163
106
3,222
1,494

128,817
89,192
225
8,264
4,683
131
1,909
1,058
124
22,892
85,739
231

52,245
35,133
205
4,563
2,481
119
1,921 993 107
49,702
33,778

4,960
2,470 99 184

2,888

88,599
59,115
200

121

194
5,095
2,883
130
2,901
1,573
118
2,194
1,311
148

1,746
1,027 143 113 351 920
546,062
299,403
121

8,726
2,731

1,584
121

182 93 104
5,925
3,453
140
3,613
2,119
142
2,312
1,333
136

2,012

1,135
129 95 275
1,097
496,062
279,934
130
10,088
4,601

212

2,727
1,398 105 196
175
2,543
1,355
114
1,480 797 117
1,063 558 110
3 936 477 104 95 184 224 268,900
149,425
125
5,609
2,629

* כולל רווחים נטו של אג״ח מאושרות
** שיעור גידול מספר העובדים: לאומי — 5.5אחוזים; הפועלים — 9.0אחוזים,
דיסקונט — 12.1אחוז
*** בניכוי זכויות המיעוט

נינו נולקזו
של 2070
חברות שהיקף מחזורן הוא יותר מ-
100 מיליון לירות לשנת-המס האחרונה
המוכרת שלהן, חייבות עתה לנכות מכל
תשלום עבור שירותים או סחורות ניכוי
במקור על חשבון מס-ההכנסה של ה מקבל,
בסך ; 202 מערך התשלום. אם
המקבל מציג אישור שהוא מנהל ספרים
כחוק, הניכוי רק * .10 ניכוי זה היה
קודם לכן רק לגבי חברות, שמחזורן הוא
יותר מ״ 500 מיליון לירות, והרחבת היקפו
גורמת בעיות לחברות, מכיוון שמתני
שירותים רבים אינם רוצים כי
ינכו מן המגיע להם מקדמות אלו, היכולות
לגרום לעליית שילטונות מס-ההכ-
נסה עליהם.
כמה חברות מצאו דרך להתגבר על
הוראה זו. החברה שהיה לה מחזור גדול
מ״ 100 מיליון בשנת־המס המוכרת מקי מה
חברה חדשה, וחברה זו משלמת את
התשלומים. מכיוון שעדיין אין לה מח זור,
הרי שהיא פטורה מן הניכוי האמור.

מחסור זמני באשראי
אחרי כמה שבועות של עודפי-כספים
בבנקים, החלה לאחרונה מצוקת-אשראי
קלה, כאשר הביקוש לכסף הדביק את
ההיצע בבנקים.
נראה כי הסיבה לכך היא מגמת ממד
עלי״התעשיה להגדיל ככל האפשר את
סך המלאי במאזניהם לסוף מארס, כדי
לקבל מכסימום של הנחות במס, לפי
חוק הקילת המלאי.
הסיבה העיקרית לירידת הביקוש לכסף
בבנקים, בחודשים האחרונים, היתה
הימנעות המיפעלים מרכישות למלאי,
בגלל העלות הגבוהה של האשראי. הדבר
התבטא גם בירידה חזקה בייבוא מלאי,
שגרמה להקטנת הכנסות האוצר ממסי-
ייבוא.

מאתי שלושת הגחלים המעלים״ מוביד
השוואת מאזני שלושת הבנקים הגדולים
מגלה כי למרות ש״בנק לאומי״ ממשיך
לצעוד בראש מבחינת סך־כל המאזן,
הרי ״בנק הפועלים״ משיג אותו בסעיפים
חשובים ביותר, כמו הכנסות ורווח לפני
מס. ל״בנק הפועלים״ גם יתרון בולט

איו לא לשלם

פרוקסמן קיבר
מלוגאי שיף

400 ארו דירות

כובע טמבל

מתאים לשיחות, שבהן נקשרו חוזי־תיירות
גדולים.
שיף מתח ביקורת על עיצוב החלק
הישראלי, ודרך הצגתו, שהיו מתחת לכל
ביקורת. הוא הביא מיוזמתו אלפי כובעי-
טמבל, שנשאו את שם ישראל, ומצא
שאין כל אפשרות לחלקם למבקרי החלק
הישראלי. הוא נאלץ לשכור אנשים במקום,
שיחלקו את הכובעים, לנכנסים
מחוץ לתערוכה. שיף אמר כי זו הפעם
האחרונה שמלונותיו משתתפים ביריד,
כחלק מתצוגה כללית, מכיוון שאין כל
תועלת בהוצאות הכספיות הכרוכות במכירת
ישראל בצורה זו.

..חדשות הספורט־הונו
וזבות
עיתון הספורט הוותיק ״חדשות ה ספורט״
,הפועל מאז היווסדו בשנת 1954
כאגודה שיתופית, הופך חברה״בערבון־
מוגבל שתרכוש את האגודה באחד באפריל.
בעלי-המניות
של החברה יהיו י חי א ל
א רזי,

יז ה ר ברנר,

י הו ד ה

גבאי,

י שראל פז, י ע קו ב אפלויג ואלמנתו
של נ ח מי ה בן־ אברהם — לכל אחד
16.69 נראה כי הגברת בן״אברהם
תמכור את חלקה אחרי האחד באפריל,
וכמה גורמים בתחום המו״לות מעוג-
יינים לרכוש אותו.
הסיבה להפיכת האגודה לחברה מקורה
בפטירת שני חברי-האגודה, נחמיה בן-
אברהם ו אלכסנדר אלכ סנ ד רוני, ש-

הבוררות בין מ אי ר פ לו ק ס מן לבית
המרכז החקלאי פסקה כי פלוקסמן יקבל,
תמורת ויתורו על הפעלת החניון בבניין,
המשותף גם לבית ״כור״ ,סך של 1.25
מיליון לירות. מזה נוכו חובות והתחייבויות
שונות, ובסך הכל נשארו לתשלום
400 אלף לירות נטו. הסכום נמסר ל־רי
ב קה פ לו ק ס מן, אשתו של מאיר,
המתגורר בלוס-אנג׳לס. עם גמר הבוררות
היא נסעה אליו.
פלוקסמן קיבל בזמנו את חניון בית
״כור״ והמרכז החקלאי, תודות ללחצי
מזכיר ״חברת העובדים״ ויושב-ראש קו-
פת״חולים דאז, אשר ידל ין, שאחותו
שרה הרי קנתה ממחלקת-הרכב של
״תנובה״ מכונית ״פז׳ו״ במחיר נמוך ממחיר
השוק. שרה הרי מכרה את המכונית
לאחיה, אשר ידלין, זמן קצר אחרי
רכישתה.
על הפעלת החניון על-ידו היו טענות
רבות, וכאשר ברח לאמריקה כדי שלא
להיחקר על-ידי המישטרה, הוצא החניון
ממנו ונמסר לאחרים. הוא תבע את
המרכז החקלאי על הפרת הסכם, ועתה
הסתיימה התביעה בפסק הבורר.
חלקו נרכש אחרי פטירתו על-ידי יתר
החברים, בחלקים שווים. חברי־האגודה
הקימו בשעתו חברה בשם ״איצטד״ ,ה מוציאה
לאור כל יום שלישי שבועון
ספורט. עתה תרכוש ״איצטד״ את האגודה.
כמפרק
האגודה התמנה עורך-הדיו
יו ס ף שגב.

עם הפיכת העיתון לחברה, קיבלו כל
העובדים מיכתבי-פיטורין, בתיאום עם
אגודת-העיתונאים, ונקבע הסדר-פיצויים.

אני מאשימה רק את עצמי!״ טוענת אורנה אופנהיים
בת קיבוץ מסילות. החשודה בביצוע שלושים פריצות לזירות
אורנה עזבה את קיבוץ מסילות, המש תייך
לקיבוץ הארצי של השומר הצעיר,
לפני כשבע שנים. במשך השנתיים האח רונות
חיה אורנה עם יוסף קטלן. לאח רונה
התגוררו בדירה ששכרה אורנה
ברחוב דניאל 53 בבת־ים. בחיפוש שער כה
המישטרה בדירה זו נמצא רכוש רב־ערך
החשוד כולו כגנוב.
בפני שופט המעצרים טען נציג ד,מיש-
טרה כי שלושת העצורים נהגו לפרוץ
לדירות בשיטה מייוחדת. נציג המישטרה
גילח כי השלושה היו שוברים את מנ עול
הדלת באמצעות פלייר-פטנט (ג׳פ־קה)
,ומחדירים לתוך חור המנעול פלייר
שפעולתו הפוכה, כך שהוא נפתח כש לוחצים
עליו. באמצעות הפלייר ההפוך
היו שוברים את שיני המנעול ופורצים
לדירה.
לטענת נציג המישטרה בוצעו בעת ה אחרונה
פריצות רבות באיזור תל־אביב
בשיטה זו. בפריצות אלה נגנב רכוש רב,
והמישטרה מייחסת את ביצוע הפריצות
לשלושת העצורים.

בקיבוץ חששו
מסמים
*** ופט המעצרים האריך, לבק-
* /שת המישטרה, את מעצרם של
שלושת החשודים ב־ 15 יום. בתום ימי
המעצר טענה המישטרה כי החקירה טרם
הושלמה וביקשה 15 ימים נוספים. גם
הפעם נעתר השופט לבקשה. אולם פרק ליטה
של אורנה אופנהיים, עורך־הדין
צבי לידסקי, עירער על המעצר הנוסף.
בפני השופט המחוזי דויד ולך, שדן
בערער, טען לידסקי כי לאורנה אין עבר
פלילי, ובחמש השנים האחרונות עבדה
בתפקיד אחראי כנקבנית במסוף המחשב
של בנק לאומי. לדברי לידסקי, נגמרה
החקירה ואין הצדקה להמשך המעצר, הו איל
ואורנה הודתה באשמה. המפקח שמו אל
שניצר טען, לעומת זאת, כי החקירה
טרם הסתיימה .״יש לנו חומר לגבי 30
תיקי פריצה,״ טען המפקח ,״והחקירה
עדיין בעיצומה. אם תשוחרר החשודה
יחבל הדבר בהמשך החקירה, באיתור

חוץ לדלת ׳עשוי להחזירה לבית־המעצר.
ף קהל כבית־המישפט הביט ב י
• פליאה בחשודה שהובאה להארכת
מעצר. בניגוד למראה התמים של הצעי רה
הג׳ינג׳ית, שהסתירה את עיניה באמ צעות
מישקפי־שמש גדולות וכהות, ייח סה
לה המישטרה שותפות בשורה ארוכה
של פריצות לדירות באיזור תל־אביב.
אולם מה שמשך את תשומת־הלב אליה
יותר מכל, היתד, העובדה כי החשודה
אינה אלא בת־קיבוץ.
אורנה אופנהיים, בת ,27 מקיבוץ מסי לות
שבעמק בית־שאן, נעצרה על־ידי
בלשי היחידה המרכזית בבוקר ה־ 17ב פברואר
, 1980 בתוך מכונית שחנתה ב רחוב
אוסישקין בהרצליה. יחד עמה נעצ רו
בעל המכונית, יוסף קטלן, וגיסתו
חווה קטלן. בחיפוש על גופם של שלו שת
העצורים גילו הבלשים כלי־פריצה
ורכוש החשוד כגנוב. בתוך תחתוניה של
אורנה נמצא שטר של אלף מרקים גר מניים,
החשוד כגנוב.
בחקירתו הודה יוסף קטלן כי לפני
מעצרו פרץ לשתי דירות, האחת בהרצ ליה
והשניה ברמת־השרון, שמתוכן גנב
את הרכוש שנמצא אצלו ואצל שתי ה חשודות.
אורנה אופנהיים, החשודה בנד
30 פריצות, טענה בתחילה כי כל הבו קר,
מרגע שיצאו ועד שנעצרו, ישנה
במושב האחורי של המכונית, וכי היא
איבה יודעת דבר על הפריצות. אולם
מאוחר יותר הודתה בחקירתה, כי הש־

הרכוש ובמעצרם של חשודים נוספים.״
השופט החליט לבסוף על שיחרורה של
אורנה .״לא שוכנעתי לחלוטין ששיחרו־רה
בערבות ובתנאי בידוד מסויימים יפ ריעו
בצורה משמעותית להמשך החקי רה,״
קבע השופט ולך .״המדובר בבחו רה
שהיא יוצאת קיבוץ מסילות, שנק לעה
לחברה לא טובה בעיר. הנני מח ליט
לקבל את הערער, בכפוף לתנאי
מפורש כי על אורנה אופנהיים להמשיך
ולהתגורר בקיבוץ מסילות, לפחות עד
למועד שייקבע על-ידי המפקח שניצר.״
פרקליטות המדינה עירערה על החלטת
השופט בפני בית־המישפט העליון. אולם
גם השופט העליון הפרופסור אהרון ברק,
שבפניו נדון הערער, קיבל את טיעוניו
של פרקליטה של בת הקיבוץ ודחה את
הערער. השופט ברק אף קבע, כי אורנה
לא תצטרך לשהות בקיבוצה, אלא תוכל
לשהות בדירתה שבבת־ים. יחד עם זאת
אסר על יציאתה של אורנה מהדירה,
וקבע כי היא תהיה במעצר-בית.
קטלן וגיסתו חווה נשארו שניהם ב

אורנה
אופנהיים היא הידועד,־בציבור
שלו. חווה קטלן היא אשתו של אחי
יוסף, אריה, שנדון לאחרונה למאסר
ממושך בגין הטמנת מיטען חבלה בבי תו
של שוטר בראשון־לציון. לחווה קט לן
שני ילדים.
יוסף קטלן הוא בעל עבר פלילי. לפני
שמונה חודשים השתחרר ממאסר על סחר
בסמים. בתקופה שאורנה חיה עם יוסף
היא נעצרה פעמיים כחשודה בהחזקת סם.
למרות שהשפעתו הרעה של יוסף על
אורנה ניכרת היטב, אין היא מאשימה
אותו במצבה.

סיפרה אורנה אופנהייפנ

הכרתי את יוסף לפני שנתיים, באכד
׳צעות חבר מהקיבוץ. התאהבנו ויוסף
עזב את אשתו ועבר לגור איתי. בהת חלה
לא ידעתי על העבר הפלילי שלו
ועל העיסוקים שלו. כשיוסף נשפט ל מאסר
הייתי באה לבקר אותו בבית־הסוהר,
אבל בעיקר שמרנו על קשר מיב־תבים.
כשהוא השתחרר רציתי לחזור
איתו לקיבוץ. יש כמה עבריינים לשעבר

אצל יוסף היתה בעיה. הוא נשפט על
סמים, ומכיוון שסמים מהווים היום בע-
ייה חמורה בקיבוצים, סירבו לקבל אותו.
אני מבינה את השיקולים של המשק.
יחד עם זאת אני לא חושבת שיוסף היה
סוחר בסמים בקיבוץ. היו צריכים לתת
לו צ׳אנס. אם היו מקבלים אותו, אולי
כל זה לא היה קורה לנו. אבל אני לא
מצטערת שחייתי עם יוסף. היתה לנו
תקופה נפלאה ביחד. אני גם לא מאשי מה
את יוסף בשום דבר. זאת היתה שר־שרשת
של התפתחויות, ובשלב מסויים
פשוט איבדתי את השליטה עליהן.
עזבתי את הקיבוץ מיד אחרי ה שירות
הצבאי. מבחינה חברתית דווקא
היה לי טוב בקיבוץ, אבל לא הס תדרתי
עם החיים הקולקטיבים. זה לא
בשבילי. נסעתי לחוץ־לארץ ולמדתי ב אקדמיה
לבלט באמסטרדם. בארץ רקדתי
בלהקת החובבים של בת־דור.
אחרי כשנה חזרתי ארצה. התחלתי לע בוד
במרכז בנק לאומי, ברחוב לילנבלום
בתל־אביב. במשך הזמן התקדמתי שם

באופן רצוף, עד שלפני שלושה חודשים
לקחתי חופשה־ללא־תשלום.
ההסתבכות הראשונה שלי היתד, לפני
שנה. נעצרתי אז ל־ 15 יום כחשודה ב החזקת
סם. המישטרה ערכה חיפוש ב דירה
שלי אבל לא מצאו כלום. אחרי כן
עצרו אותי שוב. ככה זה התחיל. איי
מאשימה רק את עצמי. באיזה שהוא
מקום לא יכולתי לעצור את הדברים.
היום קשה לי לנתח את מה שקרה.
עכשיו- ,כשאני נמצאת במעצר־בית, יש
לי הרבה זמן לחשוב. עשיתי את חשבין
הנפש שלי. אני מבינה שאני לא צריכה
לצפ-ת לאהדה, אבל יהד עם זאת אני
מקווה לטוב.

״ ה ב חו ר ה
הבי א מיו 8תית ״

סור לי לצאת מהבית. המישטרה
> *נאה כמת פעמים ביום לבדוק שאני
נמצאת.
מעצר־בית זה דבר קשה לא פחות
ממעצר רגיל. בבית אני אמנם לא נמ צאת
תחת פיקוח מתמיד, אבל השיעמום
מציק. כשהייתי בבית־המעצר היה לי
לפחות עם מי לדבר. ישבתי כמה ימים
עם מלכה חגג, שחטפה את התינוק בדי רה
ברמת־גן ורצתה להרוג את בעלה.
התיידדנו. לדעתי היא אשה מקסימה
למרות המעשים שלה, היא אשד, פיקחית
מאוד והגיונית.
כאן, בבית, אין לי עם מי לדבר. לפ עמים
אני מסתובבת שעות בין החדרים.
הקולות מבחוץ מפתים לפתוח את הדלת
ולצאת, אבל החשש מהתגובה של המיש־טרה
מרתיע. אם יתפסו אותי צעד אחד
מחוץ לדירה. יחזירו אותי לבית־המעצר.
אני יודעת שהמישטרה כעסה מאוד ש־שיחררו
אותי, והשוטרים רק מחכים ל הזדמנות
להחזיר אותי.
הברה מהעבודה באה לבקר אותי פע מיים
ביום. היא מביאה לי את הארוחות.
שולחים לי גם חבילות מהקיבוץ.
יש לי אמא בקיבוץ ועוד שתי אחיות.
הן מאוד דואגות לי, אבל המישטרה לא
מרשה להן לבוא לבקר אותי. הייחס של
הקיבוץ למעצרי הוא מאוד בסדר. למרות
שאני כבר לא חברת משק, החליטו לממן
את שכירת עורך־הדין. אחרי שאשתחרר
אני מתכוונת לחזור לקיבוץ ולהחזיר את
הכסף בעבודה. אבל לד,שאר באופן קבוע
אני חושבת שלא אוכל.
אני לוקחת בחשבון שיתכן שאשלח ל-
בית־הסוהר. זה יהיה קשה מאוד בשבילי,
אבל אני מקווה שאוכל לתרום שם משהו.
אני יכולה ללמד אסירות אחרות או

עבט של געגועים

קה הסורגים של המרפסת. אורנה, ילידת קיבוץ מסילות שבעמק
להיות מעין עובדת סוציאלית, אם יאפ שרו

עד כאן סיפורה של אורנה אופג־חיים.
סימני
המעצר הממושך ניכרים היטב
על פניה המנומשים של אורנה. השיער
שאינו מטופל והעדר איפור וטיפוח עו שים
את שלהם.
למרות שלאורנה אין עבר פלילי והיא
רחוקה מהמנטליות של העולם־ה תחתון,
היא נשארה נאמנה לחברה, ולא העידה
נגדו. לדבריה הופעלו נגדה בחקירה לח צים
שונים, והחוקרים אף השתמשו בתכ סיסים
כדי לד,כשילה, אולם היא לא
נשברה.
חברתה של אורנה, רחל בהר, שדואגת

בית־שאן, נעצרה על־ידי בלשי היחידה המרכזית כחשודה בביצוע
פריצות. אחרי ששהתה 21 יום בבית־המעצר, קבע בית־המישפט
כי תהיה במעצר־בית. רוב זמנה היא מעבירה בהסתכלות לרחוב.

לצרכיה בעת מעצר הבית, מעידה כי אין
בחורה נאמנה וישרה ממנה .״אני עד
היום לא מעכלת את מה שהמישטרה
מייחסת לאורנה,״ סיפרה רחל .״צריך
להכיר אותה מקרוב כדי להבין עד כמה
שזה לא הגיוני. אורנה זאת הבחורה הכי
אמיתית שאני מכירה. כל מי שמכיר או תה
יכול ׳ לאשר את זה.״
השבוע מתכוננת פרקליטות המדינה
להגיש כתב־אישום נגד אורנה. עם הג שתו
יתכן שאורנה תוחזר אל בית־המע־צד,
עד לגמר ההליכים נגדה. אורנה מו כנה
לקבל עליה את הדין, למרות שהיתה
יכולה להטיל את האחריות על יוסף. אבל
היא אינה מאשימה איש בהסתבכותה.

יוסף ז היימן

1 1 1 1 ^ 111י|| צבי לידסקי הצליח
י* לשכנע את בית־ייי

המישפס להמיר את מעצרה במעצר־בית.

שיעמום! שיעמום!

הוא מנת חלקה של המישטרה אורנה.
אסרה על בני מישפחתה לבקר אותה. היחידה הרשאית להיכנס

לדירה של אורנה היא חברתה לעבודה, רחל בהר. רחל מבקרת
אצל אורנה פעמיים ביום, ומביאה לה את ארוחותיה. את מרבית
זמנה מבלה אורנה בקריאה, במישחק דוק ובצפיה בטלוויזיה.

עם איסת א גמבו צרטר לארוז ב
במטוסי אל-על
כרטיס כיוון אחד
בטיסה ישירה החל מ
כרטיס
הלוך ושוב
בטיסה ישירה החל מ־|

$699:

29/2/80

! בו א והרשם • מספר המקומות מו גבל • כל הקודם זוכה!
פרטים והרשמה במשרדי איסתא • :ת ל אביב: רח׳ ט יהודה 09ו טל6 247x54-5ירושלים: רח׳ אלישר 5
8,225258ו*02-2;314 חיפה:בית הקרנות,רח׳ הרצל פינת בלפור טל 9ג!669־04

איסתא-איגוד 11171110 לתיור אקדסא

סוף
הפרדה

יש לי סיפור שמח בשבילכם. אתם יוד עים
כמה אני שונאת לספר לכם על פרדות
וגירושין, אז כשנופל לי כבר סיפור על
זוג שחוזר ומתאחד אחרי שנפרדו אני
ממש חוגגת.
הפעם הסיפור הוא על התגלית של השנה
בעולם הדוגמנות, ניכה פון־ויזל, הבת
של העורך־דיו והנכדה של המנהיג־ד,תותחן.
ניבה, שהיא רק בת 20 ומשהו, חייתה
במשך כמה חודשים עם עורך־הדין אילן

היא ממש תשגע אותי. כל פעם שהיא מגיעה לארץ אני
יודעת שתהיה לי עבודה, כי הרוזנת המקסימה כריסטינה
פאולוצ׳י, אשת חוג הסילון, היא בית־חרושת ליצירת סיפורי
רכילות, וזה, כמו שאתם כבר בוודאי יודעים, המיקצוע שלי.
במשך כל הפעמים שכריסטינה ערכה גיחות לארץ היא היתד,
נשואה. הבעל שלה לא היה אלא אחד מהמנתחים הפלסטיים
המפורסמים בעולם, הד״ר הווארדי כיילין. לפעמים היתד,
כריסטינה קופצת לביקור סוער בארץ איתו, לפעמים בלעדיו.
באותן הפעמים שבהן היא הגיעה בלעדיו היא ניהלה רומנים
סוערים, ממש כמו בסיפורים, עם בחורים שהיו להם שני מכנים
משותפים: האחד, הם היו צעירים ממנה בכמה שנים טובות,
השני: היו להם הורים מפורסמים.
היה לה רומן מפורסם עם שאולי וייצמן, בנו של שר-
הביטחון עזר וייצמן, ורומן לא פחות סוער עם אייל גילעדי,
בנו של המנתח הפלאסטי ד״ר עמי גילעדי, שהיה גם החבר
הכי טוב בישראל של הבעל שלה. לאייל היא גם רכשה מכונית
ספורט, ככה, כמתנת פרידה.
בחודשים האחרונים נרגעה הרוזנת, והאימהות יכלו להוציא
את הבנים שלהם לרחוב מבלי לחשוש שהם ייחטפו על־ידה.
אף אחד לא הבין מה קרה, עד שבאה הרוזנת בשבוע שעבר
לארץ עם סיפור, שאפילו למי שרגיל לסיפורים שלה הוא היה
מדהים.
מתברר שהרוזנת מאוהבת. לא סתם מאוהבת אלא שהפעם
החליטה, למען האהבה, לעזוב אפילו את בעלה, שאף פעם לא
הפריע לה ברומנים שלה. האובייקט, שהוא, כמובן, ישראלי,
אינו אלא יוסי עופר, עוזר שר-ד,אנרגיה יצחק מודעי.
את יוסי הכירה כריסטינה בעת שהיה איש ביטחון של אל־על
ופעם היא טסה איתו. מאז הם שמרו על היחסים הקרובים
ביניהם, וכאשר נודע לכריסטינה שעכשיו זכה גם בתואר ובמעמד,
היא הגיעה.
ולא סתם הגיעה, אלא עם שתי דרישות. האחת שיוסי יתחתן
איתה, והשנייה שהוא יעשה לה ילד. לדברי כריסטינה אמרו לה
הרופאים שהיא יכולה להספיק לעשות ילד רק תוך השנתיים
הקרובות.
שתי סיבות כאלה חשובות מחייבות כמובן מסיבה, וכריסטינה
ביקשה מידידה, איש יחסי הציבור יצחק (״איציק״) תוראל
להכין לה וליוסי מסיבה אצלו בגלריה. ההזמנות הטלפוניות הגיעו
לכל מעריצי כריסטינה בארץ וגם לכמה פקידים של מישרד-
האנרגיה.

גירו שיו

ניבה פון־ וייזל
חזרה למקור

לפידות, שנוסף לכך שהוא עורך־דין,
ונוסף לכך שהוא מבוגר מניבה באיזה
עשרים שנה, ההובי שלו זה להיות עם
דוגמניות. מלבד ניבה היו לו עוד כמד,
דוגמניות בקאריירה, והוא גם היה נשוי
לאחת הדוגמניות הכי נהדרות שיש בארץ,

ליאורה לפיתת.

אז לפני כמה חודשים ארזה ניבה את
המטלטלין ועזבה את אילן. לא כל כך
לאנחות, כיוון שהבחור הסתדר בלעדיה
כמו שהוא הסתדר איתה, אבל תוך שבועות
אחדים, כאשר השמועה על הפרידה שלהם
פשטה בארץ, הפכה ניבה נושא לתשוקו־תיהם
של הזאבים המיקצועיים.
היא לא ויחרה לגמרי על אילן. מדי
פעם היא היתד, קופצת אליו לדירה ולפ עמים
היה הוא בא אליה, ככה לכום־קפה
שהיתר, נגמרת בבוקר. כדי להיות בטוחה
שהקשר ביניהם אכן יימשך, שכרה ניבה
דירה בשכונת רמת־אביב, לא הרחק מביתו
של אילן.
ניבה עדיין־ גרה בדירה השכורה שלה,
ואילן עוד בדירה שלו, אבל הקפיצות
ההדדיות הפכו מאורגנות וממושכות יותר.
עתה הם חזרו להיות זוג לכל דבר, וההבדל
היחידי לגמרי בין אז לעתה הוא שהם
מחזיקים בשתי דירות.

ני שו איו
כששמעתי, נדהמתי. סיפרו לי, ואחר־כך
ביררתי והתברר שהעניין, עד כמה שהוא
עצוב, הוא נכון, שהזמרת רותי בבון מת גרשת
מבעלה המוסיקאי:דויד קריבושה.
זה עצוב במייוחד מפני שהזוג הזה היה
הזוג הכי מתאים שהכרתי. הם פשוט השלימו
זה את זה, גם בחיים הפרטיים שלהם וגם
בחיים המיקצועיים.
רותי עזבה את הדירה המשותפת שלהם
וחזרה לבית הוריה. היא גם לא תצא יותר
לארצות־הברית יחד עם קריבושה. הארץ
הרחוקה והגדולה היתד, למולדת שנייה
שלהם, אבל עכשיו אין לה מה לחפש שם.
אבל זו לא הפתעה לעומת ההפתעה
שהתגלתה לי כאשר התחלתי לבדוק אצל
הרבנים האישיים שלי במישרדי הרבנות
את פרטי הגט. פשוט התברר לי שרותי
וקריבושה אף פעם לא היו נשואים. הם
אומנם התגוררו ביחד, והציגו את עצמם
בכל מקום כאדון וגברת, אבל אף פעם
לא טרחו ללכת לרב ולגרור אותו אליהם
עם חופה ומקלות וכתובה וכוסית.
אז אולי לפחות זו הנחמה, שעכשיו לא
יהיו להם צרות בלהתגרש, לא יהיו עורכי-
דין, לא יהיו מזונות — כלום. רק להחליט
וללכת.
אני מקווה שהם בסוף יחליטו גם ללכת
חזרה. אמרתי לכם כבר שהם היו זוג
מתאים.

כריסטינה פאולוצ׳י
לבטל את הכל

אבל ביום המסיבה התקשרה כריסטינה לתוראל וביקשה
ממנו לעשות סיבוב טלפונים ולבטל את המסיבה. כשדמעות
חונקות את גרונה היא סיפרה לו שהיא ויוסי רבו, ושבו ביום
היא עוזבת את הארץ. עם לב שבור כמובן, עד לגיחה הבאה.

החתונה המיסתווית
של בת ואש־העיו
תהרגו אותי אם אני מבינה למה הם
שומרים את זה בסוד. אני מתכוונת לסודיות
שאופפת את החתונה של אוסנת קולק,

הבת הג׳ינג׳ית של ראש עיריית ירושלים
טדי קוולק ושל אשתו תמר.
אפילו אני לא הצלחתי לגלות מיהו
הבחור המאושר שיהפוך להיות קרוב מיש-
פחתו של האזרח מיספר אחד של ירושלים.
כל מה שאני יודעת להגיד לכם שהחתונה
תיערך ביום השלישי הבא, כמובן במיש-
כנות שאננים בירושלים.
המודיעים שלי, שחזרו עם הזנב בין
הרגליים, ידעו רק לספר לי שאסנת היא
בחורה על־א־כפק, שהיא סיימה לא מזמן
את השירות הצבאי שלה, ושהחבר המיס-
תורי שלה הוא ידיד חדש שאותו הכירה
בצבא.
יש לי חשד שכל המיסתורין האלה הם
כגלל האבא. ראשית משום שהוא לא
רוצה לעשות עין־הרע. אחרי שהבן הבכור,
עמזס, לא כל כך הצליח בנישואין שלו
שזכו בפירסום רב, החליט אבא קולק
לשמור הפעם על פרופיל נמוך. יכול
להיות שיש סיבה נוספת. כשבן של ראש־עיר
מתחתן, המון אנשים חושבים שמגיע
להם להיות מוזמנים לחתונה. אולי אפילו
כל מי שמדבקת הבחירות ״אני בעד טדי״
שוכנת עדיין על מכוניתו חושב שמגיע
לו להשתתף בשימחה של טדי קולק.
אבל טדי החליט לעשות את המסיבה
במישכנות שאננים ולא בבנייני האומה,
לכן הוא שומר על כל העניין כאילו היד,
זה סוד־מדינה.
כך או אחרת, אני מאחלת לאסנת ולבח״ל
שלה כל טוב.

קולנוע
ס ר טי ם
המר תק־ ו 1לברלץ
הקולנוע הגרמני מתקרב במהירות גדולה
מאד לרווייה. אחרי שנות השפל המוחלט,
אחרי מילחמת העולם השניה, באו שנות
הסיבסוד הגדול. מאז תחילת שנות הששים
עלתה בהדרגה קרנו של הקולנוע הגרמני,
עד שהיום רואים בו את הקולנוע התוסס,
המעניין והמרתק ביותר באירופה. כאשר
סרט צריך לכסות רק שליש מן ההשקעה
בו (שליש מכוסה על־ידי תמיכות ממשל תיות
ושליש. נוסף בא ממכירת הסרט ל טלוויזיה)
,נהנים יוצרי הסרטים בגרמניה
מחופש גדול במייוחד, ויש החוששים שה חופש
עשוי להיות גדול מדי.
״אם נמשיך כך, יש סכנה שהעיקר
והטפל יתערבבו זה בזה ויזכו לתשומת-
לב שווה על המסך. האנשים, שלא יצטרכו
כלל להיאבק כדי לעשות סרט, לא יידעו
להעריך את חשיבות הכלי שהועמד ברשו תם,״
העיר פולקר שלנדורף, במאי תוף
הפח, שהספיק להיות רק יום אחד בפסטיבל
הסרטים בברלין, לפני ששב למינכן כדי
להמשיך בהכנת חלקו בסרט תיעודי חדש,
הנושא את השם המועמד. שלנדורף אינו
רק חלוץ של הקולנוע הגרמני החדש ואחד
היוצרים הבולטים בו, אלא גם פעיל מרכזי
במה שמכנים בגרמניה ״פילם־פוליטיק״,
אותה התעסקות עקבית ובלתי־פוסקת עם

אווה מאמם ובתה אנה כ״גרמניה — אם חיוורת״

במאית הלמה סאנדרס-בדהמם עם השחקניות בפרטה

גרמניה המאמצת אל לבה את המיפלצות האחראיות לשואה
התבוננות קפדנית מאד בהתקדמות ההיס טורית
של גרמניה ממשבר כלכלי לשיגשוג,
ושוב נקודת מבט פמיניסטית קיצונית.
האב גס הרוח, יהסי־המין הבהמיים שמבזים
את האשה, והתוצאות הנפשיות על עיצוב
וחינוך הנערה באווירה זו מטופלים באיפוק,
בתיכנון ובהקפדה שחונקים כל אפשרות
של ספונטאניות. הצילום בשחוד־לבן וכל
העמדת מצלמה, כל תנועה של דמות בתוך
התמונה, כל מקור אור וכל ניד עפעף הם
תוצאה של שיקול־דעת. עד כדי כך שמת חשק
להזמין איזה שובב שיטרוק כמה
דלתות, יהפוך כמה אגרטלים ויכניס קצת
רוח תזזית בעניין. אבל יתכן שהיעדרה
של רוח כזו היא אחת ממטרותיה העיקריות
של יוטה ברוקנר.
הרוח הנאצית. מה שחסר בשנות
רעב קיים בשפע בילדים מבית מס׳ .67
שוב היסטוריה, הפעם של השנים , 1932—33

שאינו מצטרף, קיים תמיד, אבל הוא מגו רש,
או שנותר מיותם ומבודד.
את הסרט עשו שני צעירים — אוש
ברתלמס-ולר (עוד במאית צעירה ומבטיחה)
וורנר מאיאר — לפי ספר של ליזה טצנר,
סופרת. גרמניה שעזבה את מולדתה עם
עליית הנאצים לשילטון בשנת 1933 וחיה
עד סוף ימיה בשווייץ.
רוח חדשה. מארגרטה פון טרוטה
(רעייתו של שלנדורף) הצליחה, בסרטה
השני, להציג סרט פמיניסטי שקול ביותר.
היא נוטה אמנם להזניח את הגברים
ולהשאירם בצל, אבל אין הפעם שום נטיה
לראות בהם את האשמים במצבן של שלוש
הנשים העומדות במרכז הסרט — אחיות.
זה אולי הנסיון הרציני ביותר להציג את
דמות האשד, הגרמניה של , 1980 המשתקפת
במראה מרובעת: אם, שתי אחיות וחברה.
במרכז ניצבת האחות הבכורה, הדמות

הילדים מבית מם׳ 67
גרמניה תחת ההשתלטות ההדרגתית של הנאציזם
המימסד, על מנת לדאוג שהקולנוע לא
יקופח כאמצעי אמנותי, ושהסיוע העומד
לרשותו אף יגדל.
ההיסטוריה כמניע. אלא ששלנדורף,
וכמוהו כמה מחבריו, מודעים כבר לאותה
סכנה של אקדמיות, של אמירת דברי-הבל
ושל התחכמות לשמה, ההולכת ופושטת
בתעשיית הקולנוע, שאינה צריכה לעמוד
תמיד במיבחן הקהל ושאינה מוכנה לעמוד
תמיד במיבחן הביקורת .״זאת הסכנה
שאורבת לקולנוע מסובסד מדי,״ מודה
שלנדורף. הוא מזיביע על הדוגמה של
הפקות מכון הקולנוע השוודי, מוסד פורה
המספק סרטים שאין להם קהל.
גרמניה המערבית מתקרבת למצב הזה,
אבל עדיין לא הגיעה אליו. כפי שאמר
שלנדורף, בשעה שביקר בישראל :״כל
עוד יסרבו הגרמנים להשלים עם ההיס טוריה
שלהם, ועם תוצאותיה היום, יש
סיכוי לקולנוע הגרמני.״
אכן, הרושם שהתקבל, אחרי ביקור
בפסטיבל הסרטים בברלין השנה, הוא
ששני התחומים המכריעים שבהם עוסק
הקולנוע הגרמני הם השלמת שיעורי
ההיסטוריה הקרובה, שבהם החלו כבר
לפני כשנתיים, ודיון מעמיק במצבה של
האשה בחברה הגרמנית. בדרך כלל התמזגו
שני עיסוקים אלה, לא מעט בזכות העובדה

שמיספרן של הנשים המביימות היום בגר מניה
נמצא בעלייה תלולה. הן היוו השנה
חלק בולט מאד בנציגות של ארץ זו.
האשה שבעורף. ההתבוננות המייו-
חדת בעבר מקורה, אולי, בנקודת המבט
הנשית. גרמניה, אם חיוורת (השם לקוח
משיר של ברתולט ברכט) מתחיל ערב
המילחמה ומסתיים עם תחילת השיקום
הגרמני, תוך היצמדות לנקודת מבטה של
אשה שנותרה בעורף, על תלאותיה, סבלו-
תיה וההתעלמות של עולם הגברים. זהו
סרט אוטוביוגרפי של הבמאית הלמה
סאנדרס־ברהמס. היא מספרת את סיפור
אמה, וככל שהיא מתקדמת בסיפור כך
הופכת הסמליות בוטה וקיצונית יותר. פני
האם מתעוותות והיא מסתתרת מפני מצי אות
שאותה אינה יכולה לשאת. האב
הצדקן מתקומם על שאשתו אינה עוד
כפי שהיתה פעם, מבלי להבין שהשנים
שבהן נאלצה לעמוד על שתי רגליה לבדה,
בעורף, שינו את מהותה.
כאשר מסתיימת התקופה המתוארת על-
ידי הלמה סאנדרס־ברהמס, מתחילה התקו פה
המתוארת על-ידי יוטה ברוקנר בשנות
רעב (שם המישנה של הסרט הוא שנות
רעב במדינה עשירה) .שלוש שנים (—56
)1953 בחייה של נערה המתחילה את הסרט
בגיל . 13 שוב סיפור אוטוביוגרפי, שוב

יוטה לאמפה, גודרון ;בריאל וג׳סיקה פרו — האחיות
האשת הגרמנית של שנת ה־80
כפי שהיא באה לידי ביטוי בהווי של בית-
דירות גדול באחד מפרברי ברלין. הסרט
מתחיל עם כמה קונדסים שמעלים באש
דגל נאצי שתלה שכן, חבר המיפלגה,
והוא מסתיים עם הילדים המתגייסים לנוער
ההילטראי, בעיקר משום שכך הם יכולים
לצאת למחנות־קיץ ולבלות בנעימים.
בין שני קצוות אלה מתוארת ההשתלטות
ההדרגתית של הרוח הנאצית על הבית.
הדיירים נכנעים, מי משום שהוא זקוק
לעזרת המיפלגה כדי להשיג עבודה, מי
משום שהוא רוצה חוק וסדר, ומי משום
שהוא מפחד להתייצב מול הרעה. המיעוט

האידיאלית של המזכירה, סמל היעילות
המושלמת והשאפתנות לרווחה וכבוד
בורגני. אחותה הצעירה לומדת ביולוגיה,
אינה מסוגלת לעמוד בלחץ דרישות ההצ לחה
ומתאבדת. האם מתבונת מן הצד,
חסרת־ישע. דמות פאסיבית שחונכה שלא
ליטול יוזמה. והחברה, שנכנסת לבית
האחות הבכורה לאחר התאבדות הצעירה,
ואולי אפילו כתחליף לה, מעזה להמרות
את פיה ולפרוץ החוצה. היא מסמלת כנראה
רוח חדשה.
מישח׳ק ברמה גבוהה והתבוננות מרוכזת
וחסרת פשרות בנשים אלה, מעמידים את
ה עו ל ם

הז ה

2220

סרטה של פון טרוטה בשורת ההצלחות
הגרמניות של השנה.
מיטחרית היתה אשה אחרת, שהשיגה
אותה. שמה היידי ג׳נה. היא עשתה סרט
בשם 1 + 1 = 3וניחנה בתכונה נדירה
ביותר בקולנוע הגרמני, בהומור של ממש.
היא עוקבת אחרי צעירה הרה, שמחליטה
ללדת מבלי להינשא, ומכניסה את כל
החברה שסביבה, החל במישפחה וכלה
בידידים רחוקים, לתוך מבוכה איומה.
בקלילות מפוכחת עוברת הצעירה את כל
שלבי ההריון, עד שהסביבה לומדת ממנה
תחת שהיא תיכנע למוסכמות.
מוזר, אבל את הסרט הפמיניסטי ביותר,
לנה ראיס, עשה דווקא גבר. לנה ראיס
היא אשה נשואה לאב־טיפוס של שוביניסט
גברי מטומטם, חסר רגישות ואינטליגנציה.
הוא לא השתחרר עדיין מכבלי אמו, רואה
את האשה כמכונת בישול וסידור בית,
שתפקידה להתפרקד לפי פקודה. הבמאי
כריסטיאן רישרט מגיע לקיצוניות כזו
בסרטו, עד שכמעט וניתן לחשוד בו כי
מומן על־ידי גורם מעוניין.
נורל אומלל. פאלרמו או וולפסבורג,
סרטו של ורנר שרטר, שזכה באחד משני
הפרסים הגדולים, אינו דן ישירות במצבה
של האשה. זה תיאור פיוטי־אפי של גורל
אומלל — גורלו של סיציליאני שנטש
את מולדתו שטופת השמש, כדי להתמקם
במולדת הפולקסוואגן ולהרוויח בה את
הכסף הדרוש למחיית המישפחה.
שרטר דואג להמחיש בצורר משכנעת
את העובדה, שהחום בסיציליה אינו רק
תוצאה של קרני השמש, אלא גם של
הטבע האנושי, ואילו הקור בוולפסבורג
קורן מן הקירות, מן האנשים ומן הרחובות.
הסרט המפוכח, המסובך והמורכב מכל
הסרטים הגרמניים שהוצגו השנה היה שוב
סירטו של האינטלקטואל חסר התקנה בגל
החדש הגרמני, אלכסנדר קלוגה. הלאומנית
הוא מעין קולאד של רעיונות, תמונות
והברקות, שבהן צריכה להתבטא המבוכה
של הגרמני בן ימינו נוכח ההיסטוריה שלו.
״הברך של החייל הגרמני שנפח נשמתו
בסטאלינגראד רואה את ההיסטוריה מנקודת
מבט שונה.״ כר מתחיל רלוגה את סרטו,

3881

בזכות הא>עץ>
והטבע*

תרגילים בהתבגרות (צפון,
תל־אביב, ארצוה־הברית) — זאת
תשובת אמריקה התיכונה לאלימות
הברך הגדול. לצד חבורות הפשע ופולחני הזוועה,
בא סירטו של פיטר ייטס להוכיח שיש גם אמריקה אחרת,
המתלבטת עדיין באותן בעיות פשוטות, אנושיות וטבעיות,
שמכירים בכל חלקי העולם.
תסריטו של סטיב טזיץ׳ ,המרכיב החשוב ביותר בסרט
זה, עוקב אחר ארבעה נערים, שסיימו את בית־הספר התי כון,
ואשר צריכים להחליט כיצד יעצבו את חייהם. תוך
מעשי קונדס, רחצה בבריכה טיבעית, עימות עם תלמידי
האוניברסיטה בעיר, עם ההורים ועם החברים, מעלה טניץ׳
את כל מרכיבי הלבטים של גיל זה, מבלי להפוך אותם
דרמה נוראה, אלא תוך כדי שמירת פרספקטיבה נבונה.
אחד הצעירים שוגה בל הזמן בדמיונות, חולם שהוא
איטלקי, משגע את הוריו בתקליטי האופרה שלהם הוא
מאזין בלי הרף, שואף להיות אלוף רכיבה על אופניים.
העובדה שהוא יגשים חלק ממאווייו, יתאכזב מחלק אחר,
ולא ייפטר לגמרי מחולמניותו עד הסוף, אופיינית לגישה
של טניץ׳ אל דמויותיו. בך הוא מטפל גם בספורטאי המצטיין
בגימנסיה שחסר מיגרש כדי להפגין את כישוריו,
ככדורסלן שכמעט זבה במילגה, וב״צוציק״ הנוטל על עצמו
את האחריות הבוגרת מכולם, או באב שעשה הסבה
מיקצועית ובאם המגשרת בין הריאליזם של האבא לדמיונות
של הבן.

כריסטופר קואיד שטרן ובילי: ספונטניות
פיטר ייטס מנצל עד תום את נתוני התסריט, משרה
על התפתחות האירועים טבעיות מבורכת, ונהנה מן הספונטניות
של שחקנים צעירים במו דניס קוואיד ודניס קריס־טופר,
ושל שחקנים מנוסים יותר כמו בארברה בארי ופול
דולי. זהו אחד הסרטים המעטים שמהם יבול הצופה
לצאת בהרגשה טובה, ללא יסורי־מצפון, ואין פלא שהטלוויזיה
האמריקאית מכינה סידרה המבוססת על הסרט.

להקה צבאית
רוקדת די ס קו
( 5:5מוגרבי, תל־אביב, ישראל)
— בימים הראשונים לקיומם של
שידורי הטלוויזיה בארץ, נהגו ה-
במאי שמואל אימברמן וחברת סרטי רול (שהפיקה סרט
זה) להגיש תובניות־שירים של להקות צבאיות, שבוימו
ועובדו במיוחד למסך הקטן. אילו היו הלהקות הללו
ממשיכות להתקיים, יש להניח שתוכניותיהן היו נראות
ב־ 1980 במו סרט זה. מאחר שחוסלו, צריך 5:5למלא
את החלל שנוצר.
הסיפור על יחידה צבאית המתארחת במושב, ועל
הרומן בין חמישה חיילים לחמש בנות כפר, גולגל כבר
יותר מדי פעמים על הבמה מבדי שיהיה צורך לחזור עליו.
על אמינות אפשר בדרך־כלל לוותר בסרטים מוסיקליים,
שמטרתם העיקרית היא לשכנע את הצופה בקיומה של
מציאות בלתי-אמינה, הבאה לידי ביטוי בשירים ובמחולות.
הבעיה היא שיעקב קלוסקי מעמיד את הפיזמונים למען
צופה דמיוני כלשהו באולם תיאטרון, ואימברמן אינו הופך
את המצלמה חלק פעיל בהתרחשות המוסיקלית. הוא
מסתפק בהתבוננות מן הצד, כשהרקדנים דואגים להסתכל
אל תוך המצלמה. המוסיקה נעצרת באיזשהו מקום, באמצע,
בין סגנון להקת הנח״ל הישן, לזה של מיצעד-הפיזמונים
החדש, והמלים מתקשות להחליט בין שני העולמות. הצו-
פה, שאינו מעורב במתרחש על המסך, מבחין בכפיה ההו־מוריסטית
של הדיאלוגים, במלאכותיות חלק מן האירועים

לירון נירגד ודליק ווליניץ: הווי צהלי
ובהגזמות ותיאטרליות מיותרת של במה מן השחקנים.
עם בל ההסתייגויות, אפשר לסיים במחמאה. במבול
הסרטים המרושעים והשחצניים של יוצרים שונאי-אדם,
שבהם התברך הקולנוע הישראלי באחרונה 5:5 ,הוא
יוצא־דופן מבורך, הרומז כי יש הנאות בעולם, מלבד דריכה
על יבלת השכן.

טידג וזארבו ב״פאלרמו״
המלאך הבלונדי

ובן־הדרום
הוא ממשיך בתיאור תלאותיה של מורה
המתלוננת כי אינה יכולה ללמד את ה מקצוע
משום שאין לה די חומר. אך את
ההיסטוריה צריך ללמד. כי לקחי העבר
משפיעים על העתיד. אבל מה לעשות כש אין
לקחים חיוביים מן העבר הקרוב או אז
צריך לשנות את ההיסטוריה. ואיך משנים
את ההיסטוריה? על־ידי הפניית ההווה
לכיוון שונה מן העבר. ומי מעוניין בכך?
קלוגה מצלם כנס של מיפלגת השילטון
בגרמניה, והרמז ברור: איש אינו מעוניין
בכך.

ת ד רי ך
חובה לראות
תל״אביב — אפוקליפסה עכשיו, תוף
הפח, אשה לא נשואה, נערת הטלפון וה־בלש,
נישואיה של מריה בראון, אהבותיה
של בלונדינית, שיער, קרמר נגד קרמר.
ירושלים — נישואיה של מריה בראון,
קרמר נגד קרמר, אפוקליפסה עכשיו.
חיפה — שיער, תוף הפח, אפוקליפסה
עכשיו, החתונה.

ריטה פולנד וסילכיה אולריק כסרטה של יוטה כרוקנר ״שנות רעב״
נקודת־סבט פמיניסטית קיצונית
ה עו ל ם הז ה 2220

תל אגיב
אהבותיה של בלונדינית

(סינמה ,2צ׳כיה) — אהבתה החולפת של
פועלת בבית־חרושת לנעליים למוסיקאי
.נודד. בסרט רגיש, מפוכח ומבריק היודע
להתבונן בבני־אדם ולהציג את העולם
שבו הם חיים, ללא התנשאות וללא יומרה.
אחד משיאי האביב הצ׳כי.
נערת הטלפון והבלש (לימור,
ארצות־הברית) — מסע אל תוך הצד
האפל של העולם המכובד בניו־יורק, תוך
כדי מעקב אחרי חייה של נערת טלפון,
בסרטו המפורסם של אלן פאקולה, עם
ג׳יין פונדה (שזכתה על תפקיד זה בפרס
אוסקר).
אשה לא נשואה (גורדון,
ארצות־הברית) — ג׳יל קלייבורג מצטיינת
בדמות אשה שצריכה לעמוד על רגליה
אחרי 17 שנות נישואין, שבהן נשענה
על בעלה.

ירושלים
נישואיה של מריה בדאון
(אורגיל, גרמניה) — תולדות הריפובליקה
הפדרלית בשנים הראשונות שלה. עד
לתחילת השיגשוג הכלכלי, כפי שהם מש תקפים
בחייה של אשה הנישאת לקראת
סוף המילחמה ומנסה לשמור על יציבותה
בימים הסוערים שאחריה. סרט עטור פרסים
של ריינר ורנר פאסבינדר, עם חנה שיגולה

שיחר
תרגיל שיעשו דיב־ן
נראה כי בחירתו של יצחק (״צחי״)
וזמעוני כמנהל־הטלוויזיה תפגע בראש
:ראשונה במנהל מחלקת־החדשות חיים
בין•
החוזה של יבין מסתיים בחודש נו־
:מבר הקרוב. המנכ״ל, יוסף (״מומי״)
יפיד ויושב־ראש הוועד־המנהל, הפרו־סוד
ראובן ירון, יעשו את כל שביכול-
1ם כדי למנוע מיבין להמשיך ולכהן כ־
:נהל־הסחלקה.
הפיתרון, שהועלה בשיחותיהם של
פיד וירון, היה מחוכם ביותר ומאפשר
הם להרוג שתי ציפרים במכה אחת.
ם יבטיחו את תפקיד מנהל מחלקת־חדשות
לדן מרגלית. כך הם יצליחו
היפטר מיבין וגם לפצות את מרגלית
את שר־החינוך זבולון המר, על הבגי־יה
שבגדו בהם בעניין בחירת מנהל־
;טלוויזיה.

תרע המר ־ ל פי ד
הקרע בין שר־החינוך, זבולון המר,
בין מנכ״ל רשות־השידור יוסף (״סו־וי״)
לפיד,היה בלתי־נמנע. השניים
הגו לשוחח ביניהם בטלפן לפחות פעם
1חת ביום, כשתמר אינו מהסם להנ-
וית הוראות על לפיד, כמובן בצורה
עומסת :״טומי, חשבתי שאם אתה מו גן,
אז הייתי מציע ש...״
המר רואה בתרגיל של לפיד, בעניין

המשבר הראשון שיצר יצחק (״צחי״)
שימעוני אחרי שזכה במיכרז מנדיל־הטלוויזיה
אירע דקות אחדות אחרי ה זכיר
.,צחי פנה למנכ״ל הרשות, שדאג
לבחירתו, יוסף (״מומי״) לפיד, ואמר
לו :״הצטברו לי ימי חופשה רבים. אני
רוצה לצאת לחופשת חודש לפני שאני
נכנס לתפקיד.״ לפיד נדהם והתאפק שלא
לפרוץ בצחוק. רק אחר כך פנה לחוש
החברי של שימעוני, ואמר לו :״אני
תשוש ורוצה בעצמי לצאת לחופשה. אז
אולי תדחה את זו שלך ן״ לאחר משא-
ומתן ארוך ומייגע החליטו השניים כי
שימעוני יקח חופשה בת כמה ימים לפני
שהוא נכנס לתפקיד החדש.
מי שמכיר את שימעוני לא הופתע
לבקשה המוזרה. שימעוני ידוע כמי ש אינו
אוהב לעבוד, וכאשר הוא עובד,
הוא עושה זאת לאט ובניחותא. במשך
שנים רבות מתהלכת בדיחה ברשות״
השידור שלפיה צחי שימעוני מקבל שעות
נוספות אחרי השעה 11 בבוקר.
אולם דמות כזו של מנהל־טלוויזיה נו חה
ללפיד. הוא רוצה להמשיך ולשלוט
על הטלוויזיה, ויודע שמנהל כה חלש
כמו שימעוני לא ייכנס איתו למאבקים,
יעשה את רצונו, ויניח ללפיד לנהל את
המחלקות החשובות לו, כמחלקת־החד־שות.
בחירתו
של שימעוני היתד, שיאו של
תרגיל מחוכם ביותר, אשר מעטים עמ דו
עליו בתחילה ורבים, כולל שר־החינוך
זבולון המר, הופתעו ממנו.
כבר מההתחלה לא רצה לפיד במנהל־טלוויזיה,
אולם הוא הבין כי יהיה נושא
לביקורת ציבורית חריפה, אם ישאיר את
המצב האומלל שבו הוא מכהן גם כמנכ״ל
כ רנזון. בחוגי העיתונאים ידוע כי אין
לראיין את השופט לשעבר ברנזון באמי
צעי־התיקשורת, בעיקר לא בשידורים
ישירים, בגלל גילו. ברנזון נשא נאום
לאומה, אשר ספק רב אם היה מעז לשאתו
כאשר כוחו היה עדיין במותניו והוא

עיתונאי מרגלית
פיצוי הולם
:חירת מנהל־הטלוויזיה (ראה מיסגרת),
פגיעה אישית בו. עוזרו של המר, ב ג ־
ציון דל, ישב במשך כל השעות שבהן
רנה ועדת־המיכרזים במינוי המנהל, ליד
הדלת, כששליחו של המר לוועד־המנהל,
עורך־הדין מיכה ינון, יוצא מדי פעם
ומדווח לו, דיווח שהועבר טלפונית להמר.
אחדי שנודע ניצחונו של שימעוני הח ליט
המר לנתק את היחסים עם לפיד.
מאז הבחירה לא דיברו השניים ביניהם.
זמר שיגר מיכתב־ברכה מנומס ליצחק
שימעוני, אולם שלא כנהוג, לא שיגר
העתקים ממנו ללפיד ולפרופסור ראובן

מגכ״ד לפיד

מנהל שימעוני
שעות נוספות אחרי 11 בבוקר
לפיד לא

הרשות וגם כמנהל־טלוויזיה.
רצה לתפקיד זה את כתב הארץ
גלית, למרות שמרגלית היה מועמדו של
המר ותאם את עמדותיו הפוליטיות של
לפיד. הוא ידע כי מרגלית לא יתן לו
דריסת־רגל בטלוויזיה, ממש כפי שעשה
המנהל הקודם ארנון צוקרמן למנכ״ל
הקודם יצחק ליפני.
אז העלה לפיד את הרעיון המפתיע
שסגנו, שלמה עכאדי, יהיה מנהל־הטלוויזיה.
לעבאדי אין כל כישורים עי תונאיים,
והצלחותיו בשיטתי המינהל
ברשות־השידור, שעליהן הוא מופקד,
מועטות ביותר. אולם לפיד ידע. כי עבאדי
ישמש איום על מועמדות מרגלית וירכז
אליו את כל כוח האש של תומכי מר גלית.
ואומנם
כך היה. בעוד מרגלית נלחם
בעבאדי, חמש דקות לפני , 12 העלה לפיד
את המועמד הנסתר שלו, צחי שימעוני.
תומכי מרגלית לא היו מוכנים, עבאדי
נפגע ומיהר לסגת, ולפיד נשאר מנהל־

דן מר
ניסה
לעצור את הסחף האמריקאי בכל
הנוגע למענקים לישראל.

ה מי ש חק שודר בצסו
מישחק הכדורסל על גביע־אירופה בין
מכבי תל־אביב לריאל מדריד שייערך ב־
27 בחודש בברלין, ישודר ככל הנראה
בצבע. בקשה בעניין זה כבר הוגשה ל־שר־התיקשורת
יצחק מודעי העומד
כנראה לאשר אותה.
בעיקבות שידור מישחק הכדורסל יוק דם
שידור מבט לשעה 8.30 ומיד לאחר
סיום המישחק, בשעה 11 בלילה, יוקרן
סרט מתח בן 40 דקות.

דגקו ת בזזי־ש״מוש
חוויה בלתי־נעימה עברה על אחד ה מועמדים
במיכרז לתפקיד מנהל־ד,טלווי זיה,
איש המחלקה הדתית, אדיר זיק.
כשד,וזמן זיק לחדר, שבו ישבה ועדת
המיכרזים, לא התיר לו יושב־ראש ה־וועד־המנהל,
הפרופסור ראובן ירון,

ירון.

הטלוויזיה.
בטלוויזיה מיהרו לשמוח שימחה מוק דמת
מדי. העובדה שלפיד לא יהיה יותר
מנהל־הטלוויזיה גרמה להרמת כוסיות
בחדרים רבים. אולם אלה שהכירו מק רוב
את שימעוני ידעו כי לפיד יחזור
בדלת האחורית וימשיך לנהל את הטל וויזיה.
קשה
למצוא בבניין הטלוויזיה יריבים
או אויבים לשימעוני. הוא מקובל ואהוד
על הכל. מעולם לא ניסה לקחת לעצמו
סמכויות, עבודה או תוכניות־שידור. הוא
גיד,ל את מחלקת הסרטים הקנויים, נסע
הרבה לחוץ־לארץ, למסעות צפיה, ואף
ניסה לפתח, ללא הצלחה, מכירת סרטים
ישראליים לתחנות זרות.
המיבצע הגדול היחידי בראשו עמד
היה. מיבצע האירוויזיון, אולם הכל ידעו
כי שימעוני הוא רק מנהל־בובה. לא היה
לו מושג על מה שקורה במטה המיבצע,
והוא הניח את כל העבודה לאלפס

גילעדי.

לשבת. היה זה ביטוי נאמן להילכות
הנימוס של ירון היקה. הוא התנפל ב שאלה
הראשונה על זיק, לפני שזה הס פיק
לשבת :״מד, הדבר הראשון שהיית
עושה אם היית מקבל את תפקיד מנהל־הטלוויזיה?״
תשובתו של זיק, שסתמה
את הגולל על סיכוייו, היתד הייתי
מנקה את בתי־השימוש.״

ל א רו צהצחסגד
לראשונה בחייו הגיש חיים יבין,

ביום
השלישי שעבר, את מהדורת כמעט
חצות.
המגיש הקבוע של התוכנית, ה״י אל
(״דני״) פאר, נמצא בחוץ־לארץ. מגיש
אחר של המהדורה עודד (״דדי״) בן־
עמי נמצא במילואים, ומי שהיתר, אמו רה
להגיש את המהדורה, כרמית גי א,
לקתה בדלקת חמורה בעיניה.
יבין סרב לתת לישראל סגל, מי ש כבר
הגיש בעבר מהדורות חדשות קצ רות,
להגיש את המהדורה, למרות ש מכל
עבר נשמעו קריאות עובדי המח לקה
:״מה עם ישראל סגל?״ כאשר
נשאל יבין מדוע לא הגיש סגל את המ הדורה,
הוא סרב להשיב.

השעון יו חד ה

עליהום ע ל המורים
הטיפול של מחלקת־החדשות במרי ה אזרחי
של המורים והתלמידים העיד יו תר
מכל על השתלטותו של סגנון לפיד
על הטלוויזיה.
ביום השלישי שעבר הביא חיים יבין,
שערך את מהדורת כמעט חצות, את ה מורה
תרצה רייטר למסד הקטן. יבין
הציב בראש המהדורה את הפרשה העגו מה
של רייטר, שנעצרה בעת הפגנת
המורים על־ידי המישטרה כאילו היתה
פושעת פלילית.
עוד לפני שהסתיימה המהדורה ננזף
יבין על־ידי הפרופסור ראובן ירון ועל-
ידי מנכ״ל רשות־השידור יוסף (״טומי״)
לפיד. יבין, הדואג עתה לחידוש ה חוזה
שלו, החליט לכפר על העוול
שעשה לאדוניו. למחרת הוא הביא למסך
הקטן את השופט העליון לשעבר צבי

השעון הנראה על המסך לפני שידור
מהדורת מבט יוחלף בשבועות הקרובים.
את מקומו של השעון תתפוס שיקופית
שעליה תוקרן השעה בשעון דיגטאלי,
והשניות יתחלפו כמו בשידורי הספורט.
כל השעונים בבניין הטלוויזיה יוחלפו
בשעונים דיגטאליים שכבר נרכשו על-
ידי רשות־ד,שידור.

מנהל-מחלקה יבין
סכנה לתפקיד
היה צעיר יותר. אולם נראה כי לא היה
די בדברי ברנזון. למחרת הביא יבין,
הנאמן לרוח לפיד, עוד שני מאורות אל
המסך הקטן: הד״ר ישראל (״שייב״)
אלדד ואכני שאלן י. השניים דיברו
כבנאום לאומה, השמיצו את המורים,
מבלי שאלה יכלו להתגונן, בצורה הפר אית
ביותר. קשה היה שלא להיזכר ב תחנות
שידור מסויימות לפני 40 שנה.
ואם לא די היה בכך, הרי שביום החמי שי
שעבר נתגלה עוד מאור־גולה אחד.
מנכ״ל מישרד־האוצר, הד״ריע קו ב
נאמן, תקף את המורים בהתקפה שלו־חת־רסן,
כאשר חזר לארץ ממסע שבו

ה מ סי סהשד כי ת ד

מועמד זיק
חוויה בלתי־נעימה

גל מסיבות־הפרידה לכבוד כתב הרדיו
.שלום פיתל, היוצא במיצוות ראש־הממשלה
מנחם בגין ומנכ״ל רשות-
השידור יוסף (״טומי״) לפיד לוושינג טון,
ייפתח, כמובן, במסיבה שעומד לע רוך
דוברו של ראש־הממשלה, דן פתיר,
לכבוד כיתל בביתו של פתיר ברמת-
אביב. עדיין לא ברור אם בגין עצמו
יגיע למסיבה.
ה עו ל ם

הז ה

2220

יום רביעי
19. 3

• על אדונים י ומשרתים
8.03 האדסון עושה
את מה שלא ציפו ממנו. הוא
מתאהב במשרתת החדשה וה צעירה
לילי, ויום אחד רואה
ג׳ורג׳ינה את השניים מבלים
יחד, כשהם אוחזים זה בידה
של זו. ג׳ורג׳ינה מלשינה ל-
וירג׳יניה, ולמרות שזו מתקשה
להאמין שהאדסון יעשה דבר
כזה, וגם בגלל יצר הסקרנות
והרכילות שלה, היא מחליטה
לרדת לשורשו של עניין. ויד־ג׳ינה
לא פונה ישירות להאד־סון
או ללילי, אלא לרה כדי
שהיא תדובב את לילי. רוז
אכן מצליחה ושומעת מלילי
שהאדסון לוקח אותה לקונ צרטים,
מוסיאונים ותערוכות,
ומעוניין להרחיב את אופקיה.
עם התרבות הוא גם אחז פעם
בידה ושוחח עמה על נושא
הנישואין. עכשיו מגיע תורה
של רוז להיות מזועזעת מהת נהגותו
של האדסון, שתמיד
נהג בקורקטיות וללא רבב,
והיא מוכיחה אותו על פניו,
בצר לו פונה האדסון לייעוץ
אצל גברת ברידג׳ס ובסופה

כינור. יחד עם פדידלנד מש תתף
בתוכנית גם אלי גורנ־שטיין.

האלמוגים שד ראם
מוחמר ( ,0.30 שידור
בנו
כצבע) • קרוב מנוחין,
של הכנר המפורסם ואשתו אן,
הגישו לפני חודשים מיססר
סרט תעודה מצויין על הלוו־יתנים.
עתה הם מביאים סרט
שצולם בארץ, על הריף בראס־מוחמר.
הם עקבו בעזרת מצ למות
תת־מימיות משוכללות
אחרי החיים בשונית, בשעות
היום ובעיקר בשעות הלילה,
עת מתעוררים החיים בשונית
ועומדים על הסכנות הרבות
לשלמות האלמוגים — כל זאת
בעומק של 20 אלף רגל. ה קריינות
העברית בסרט אנגלי
זה היא של איריס לביא ואריה
אורגד.

גברת

קודומכו

10.20 בלש מפורסם מה־סקוטלנד־יארד
משוכנע שהצ ליח
לבצע את הפשע המוש לם
השני שלו כשהוא משכנע
את כולם, מלבד הגברת קו־לומבו,
שמותו של מלצר במו עדון
לילה הוא תוצאה של
התאבדות. את תפקידו של
בלש הסקוטלנד־יארד מגלם
דונאלד פלזנס. הבלשית מש תתפת
בקורס להגנה עצמית
בהדרכתו של המפקח שזכה

•שקר 6.0 2סרט מיצרי ש הוא
קומדיה על דון ג׳ואן המ נהל
את חייו במערכת גדולה
של שקרים, בעיקר בפני אש תו,
כדי שלא תגלה את שלל
הידידות שלו ולא תפריע לו
בחיי ההוללות. השחקנים הם
סנזיר צברי וסמירה ולס.

• כאח שכת (.)8.05

חגיגה לסוג מסויים של אוהבי
זמר. מי שמופיע בתכניתו של
הרב שמואל אבידור הכהן הוא
הזמר שימי תבורי.

• המורדים (.)10.20
הפרק השני בסידרה בת אר בעת
הפרקים על־פי סיפרו של
ג׳ון ג׳ייקס על קורותיו של
מהגר אירופי באמריקה של
המאה ה־ . 18 בפרק של הערב
מצטרף פילים למורדים ונאלץ
לנטוש את גדודו לאחר פצי עתו.
רחל סועדת את פילים
בחוליו. בשוב בעלה, חוזר פי לים
לנדודיו הנאסף על-ידי
חבריו.

שבת
22 . 3

• חידושים והמצאות
6 .3 0לשם יצור טונה אחת
של פלדה דרושים 20 אלף
ליטרים מים. זוהי רק דוגמא
אחת לתצרוכת המים העצומה
המלווה את התפתחות החיים
המודרנים. אולם לא רק עצם
מציאתם של המים הם החשו בים,
אלא גם מי־השתייה ה נקיים
הם גורם חשוב במשק-
המים. חשיבות מי־השתיה גו רמת
לכך שגם מדינות העשי רות
במים צריכות לדאוג. ב סרט
של הערב מוצגות פעו לות
לטיהור מי-שפכים ולהת-
ראה בפני זיהובדהמים.

האחיות: קארוד, קארה וקאש
יום רביעי, שעה 10.05
של שיחה זו הוא מחליט כי
בתנאים שנוצרו איו הוא יכול
להמשיך ולעבוד בבית בלאמי
והוא מגיש את התפטרותו.

האחיות (.)10.05

שלוש אחיות כושיות בעיר
דרומית בארצות־הברית של
ימינו בעיצומו של חורף קר
וסוער. הסיפור הוא של מאיה
אנג׳לו המתארת את קורותיהן
של שלושת האחיות שדמות
האב, שנפטר לפני.שנים רבות,
עדיין מרחפת על חייהן. קארו־לין
היא האחות הבכירה, אותה
מגלמת דיאן קרול, הזכורה מן מן הזכורה
קרול, דיאן הסידרה ג׳וליה והופיעה ב סרטים
פורגי ובס וקלודיין.
אדי קרייבן, הוא פול וינפילד,
גילם את תפקיד נורטין לותר
קינג ושיחק את תפקיד בעלה
של מגי רוג׳רס ואביה של
לילייאן בסידרה בשרות הבית
הלבן. רוברט הוקס, המגלם
בסרט זה את תפקיד בעלה
של פרידה, היה המשרת ב כשרות
הבית הלבן.

יום חמישי
20 . 3

• מועדון החתול שמיל
( ,5.30 שידור כצבע).
החתול מארח הערב את ה שחקנית
דליה פרידלנד המ ביאה
קטעים משל מירה מאיר
ועודד בורלא ומהצגת עלי

בתהילה וזכה אף להכרה כסו פר
של רב־מכר, זאת בנוסף
להיותו פושע־אמן. היא נשל חת
לסקר פרשת התאבדות של
מי שקשור באיזושהי דרך
במפקח ומגלה רמזים לפיעגוח
שני מעשי רצח מושלמים.

כועות

בבית החולים ממתינים בנסון,
ג׳סיקה, מרי, בילי ויונס ללי דת
תינוקה של קורין. אחרי
שלושה ימי מגורים משותפים
מתעוררות הבעיות הראשונות
בין ג׳ודי ואליס. דונהין מזמין
את ג׳סיקה לארוחת ערב בבי תו,
ההופכת לקומדיה של
טעויות. צ׳סטר מתגלה כטבח
במסעדה בצפון־דקוטה, אבל
אינו יודע לבשל. המלצרית ב מסעדה
מתייחסת אליו יפה,
מה שלא מוצא חן בעיני הח בר
שלה. הוא חובט בצ׳סטר
ועוזר לו להיזכר בעוד פרקים
מעברו. ברט מנסה לאחות את
הקרע עם מרי או לפחות לג לות
את הסיבה למשבר.

ראש

ההר

10.05 במאוחר מאוד נז כרו
בלישכת דובר רשות-
השידור, וזאת לאחר שכבר
התפרסם הפרק הראשון של
הסידרה, כי שמה אל ראש
ההר ולא על ראש ההר. הפרק
השני והאחרון של הסידרה
פרי עטו של אירווין שאו עם
השחקנית ווין רוג׳רס ואלקה
זומר בתפקידים ראשיים. פרק
זה מספר על הצטרפות מייקל,
הגבר בגיל המעבר המחפש לו
אתגרים חדשים בנוסף לאשתו,
לחברו המשתתף בתחרויות
המיבחן להשתתפות הניבחרת
האמריקאית האולימפית למרוץ
מיזחלות בלייק פלאסיד.

יום ראשון
23. 3
• הכל נשאר כמיש־י
פחה 8 .30 ארצ׳י ואדית

21. 3

נוסעים לראות את בתם, חת־נם
וג׳ואי הקטן בקליפורניה
בפרק ששמו הנה אנו באים
קליפורניה.

הארט

וא־טתו

10.05 סידרה חדשה עליה
אין ללשכת הדובר מספיק פר טים.
מה שאפשר היה להציל
מפי הטלוויזיה הוא שר,סידרה
עוסקת בבני-זוג, הארט, אותו
מגלם השחקן רוברט ואגנר ו אשתו,
אותה מגלמת השחק נית
סטפני פאוארס, אשר ה תחביב
שלהם הוא להיות בל שים,
ולמרות שזה רק תחביב,
הם מצליחים בכך.

24 . 3
מורשה

התכניות הדתיות הן בחזקת
סקופ בטלוויזיה. עד הרגע ה אחרון
לא מצליח דובר רשות
השידור משה עמירב לגלות
מה יהיה בתוכניות אלה, כש הוא
מאשים בכך כמובן את
הרב בנימין צביאלי, מנהל ה מחלקה
הדתית.

• שמונה וחצי (.)8.30

מאיר עוזיאל מכחיש את הק שר
להעסקתו בין הזהות הפו ליטית
וד,חברית שלו ושל
מנכ״ל רשות השידור יוסף
(״טומי״) לפיד. אם מקבלים
את הכחשתו, קשה להבין מדוע
ממשיכה הטלוויזיה להחזיק ב מנחה
כושל זה, שהפך את
התוכנית לאחת הגרועות בטל וויזיה.

הגיהנוס
לגיכורים

יום שלישי
הכל נשאר כמישפחה
יום ראשון, שעה 8.30

סידור פרחים דקורטיבי, בו
הפרחים מעורבים בפילפלים
ירוקים פותח את התכנית של
מיקה רביד. תערוכת רהיטים
איטלקית, כורסאות וכסאות
בעיצוב המייוחד, שלו מסוגלים
רק האיטלקים בהמשך התוכנית.
סועיד קרמאן מראיינת את ה-
ד״ר יצחק פרומקין, מי שזוכה
לאחרונה במישפט פלילי, על
הסכנות שבטיפול פסיכיאטרים
פרימיטיבים אצל רופאים עם־

יום שני

• ד״ר דוליטל (.)3.00

13 שקרים ועוד

יום ראשון, שעה 10.05

( .)0.30 סרט פעולה באורך
מלא שהופק ב־ 1968 המספר
על עלילותיה של יחידת סיור
בריטית אליה מתלווה אמרי קאי
הנופלת לתוך מלכודת
יפאנית במילחמת העולם ה שניה.
בתפקידים הראשיים
מייקל קיין וקליף רובריטסון.

יום שיש•
הדובים איבדו את פרוותם ב סרט
המצוייר ד,מצויץ הזה וזו כים
לעזרה מהד״ר דוליטל
וחבורתו.

הארט ואשתו: דגנר ופאוארס

25 . 3
• דמישפחה (.)7.00

רשת שידור: כדווד
יום שלן שי, שעה 9.40
מיים. תצוגת האופנה מיוחדת
הערב לאופנת־הקיץ שעדיין לא
הגיעה. בגדי־ילדים, שמלות עם
תחרות וחליפות־ימכנסיים, הכל
בסימן השמש.

• חטן ז פתח (.)0.30
התכנית האחרונה של מאיר
שלו, אשר הטלוויזיה מבטיחה
כי תשוב למסך אחרי הקיץ.
אחד הגרפיקאים של הטלוויזיה
מנפיש את שירו של נתן אל־תרמן,
מעשה בפא סופית.

• רשת שידור (.)0.40
שידור ראשון בן 100 דקות
של פרק מהסידרה החדשה
רשת שידור, או בשמה האמיתי
.מ ג. סידרה מצויינת על
הנעשה בתחנת טלוויזיה קטנה
בארצות־הברית.

סגגימצלף!
ספרי ואלבומים בנושאים*

• ספר מ תנו ת
• במב חר הגדול ביותר
• במחירי הנוח• ביותר

א מנות • תחביבי ם• מוזיקה• קולנוע• צבא
גננו ת •ביולהל״עיצובפנים •ילדי ועוד

ספ רי םחד שי ם מגי עי ם ! 1ידי ש בו ע

$^1£*4טמ ]£זס

אט 114*4אא4זטז זס

אלבום מפואר מאוצרות האומנות הארמני
194 תמונות צבעוניות מרהיבות עין

המחיר 700ל׳׳י בל#ד
במקום 2,100ל״*־

1980 סמס*)1£ז זס $ק**4ז$
מבחר מאוצרית מצרים העתיקה

אמנות -
היורש שלי מור
ברוב פאר והדר, כש״השמנת״
האינטלקטואלית של המדינה מכ בדת
את האירוע בנוכחותה, נפ תחה
תערוכת שלושה אמנים ב ביתן
האנזניס בתל־אביב. הביתן,
שעד לא מכבר נראה כחסר יד
מכוונת׳ ושהתערוכות שהוצגו בו
לא זכו בתשומת-לב רבה, הפך
לפתע מקום שבו מזומנת למבקר
חוויה מעניינת. על קירות הענק
של אולם התצוגה, מוצגות תשע
עבודות ענקיות, של מיכאל
אדגדג, יושב־ראש אגודת האכד
נים התל־אביבית, ושל העולה
מארגנטינה, יחזקאל ירדגי.

זמנם, פותחת תערוכת־ציורים של
אמן יליד ברית־המועצות, המשפר
את תדמית הגלריה. הצייר הצעיר
והמזוקן, מכנה את עצמו בשם
זוהר. ציוריו עוסקים בטבע דומם,
עירום נשי יפהפה, ובכולם באה
לידי ביטוי מיומנות טכנית גבוהה.
תכונה זו נראית במרבית תערוכו־תיהם
של עולי ברית־המועצות.

אע 1ח או גבר *
זיוה ליכלין־ היא אמנית ה טורחת
ויוצרת את כל שלבי עבודו תיה
במו ידיה. כאשר היא משלבת-
טכניקות של צילום עם פיסול
או ציור, היא מבצעת בסטודיו שלה

קטלוג עדכני של בולי העולם 01880X5
המחיר 869ל׳׳י כלבד
במקום 1,500ל״י
ומוצג באלבום צבעוני כמחיר מיודד — 165.ל׳׳י כלבד
במקום — 457.ל״י
10#£8$ז
אסז ^ זוס * £טז ק ס
פרחי ארץ ישראל והים התיכון
311 תמונות צבעוניות ו־ 128 שרטוסים
המחיר — 275.ל׳׳י כלבד במקים — 438.ל״י
! 0 4 1

<5*14ז ס

* שנת היוגה
— איתן הבר /אהוד יערי /זאב שיף
המחיר — 320.ל״י כלבד
במקום — 380.ל״י
שיד כמתנה — חוה אלברשסיין
המחיר — 300.ל׳׳י כלבד
במקום 350ל״י
* והילד הזה הוא אגי
— יהודה אטלס
המחיר — 95.ל״י כלבד
(במקום — 120.ל״י)
המחירים כתיקו•
עד סס-י־-זו

שאז

אלבום מיוחד המציג ממבחר ציוריו
של דאלי בנושא ייצור היין
המחיר — 1,325.ל׳׳י במקום — 2,650.ל״י
) * 0 *4א £510ס
האלבום לעיצוב פנים מסקנדינביר.
בכריכה רכה (מס׳ )7
בהנחה מיוחדת — 59.ל׳׳י
במקום — 547.ל״י
ביותר רשת חנויות ה7זפרים הגדולה ב׳ותר
הקובעתאת הרגלי הקריאה בישראל
1000 ספרים חדשים בבל חדש
( 0סניפים ב-ירושלים,
תל־אביב, חיפה,
באר שבע, רחובות,
ג״ ת לוד ואילת

זיווה ליכליד ורקדנית
השראה לכוריאוגרפיה

חודע1 1זינם 111

מבצע הנחותמיוחד
לנרשמים החודש

עוד לא טעמת

1נ סו את החוויה
שתו פינה קולרה!

צוות מורים בכיר

מבחר
מ שקאות
קוקטייל:

יונה

פינה ק 1לדה סומבררו בננה קולרה

| ריתמיקה לילדים
פרטים והרשמה, על כוס קפה —
ארלוזורוב ,80 תל־אביב, טל׳ . 237026

1*9־ 3קולז־ר

סטודיו לתנועה ומחול

01614 1.14 0111

5258

את עבודותיו של ארגוב אמנם
אפשר היה לראות בשנה שעברה
בוואריאציה דומה בבית־האנונים
בירושלים, אולם הפעם הוא מעז
להניח את הבד על הרצפה, ונותן
לו בזאת ממד חדש ושונה. ירדני,
שהיה עוזרו של הפסל הדגול
הגרי מור, מביע בעבודותיו
שאם־נפש ממיסחור האמנות, ו בכללה
גם זו של מורו ורבו הגדול.
מדגימה זאת אחת היצירות המביעה
את יחסו למוסיאונים, שלדעתו
חדלו מלתפקד, ולכן בנה להם קבר
עם מצבה.
על תפקידו כעוזר הפסל הידוע,
הוא אומר, שלמעשה, היה יוצר
בעצמו את פיסלי מור, לפי רישום
או לפי דוגמה מוקטנת שקיבל
ממנו. הגישה לאמנות כאל בית-
חרושת, חושפת צד שונה של
הנרי מור, וניפצה את המיתום
שייחס לו ירדני. מהנרי מור הוא
למד איך לא לעשות דברים. התו צאה,
המבוססת יותר על חשיבה
מאשר ער ערכים אסתטיים, מוצגת
למבקרים בביתן האמנים ברח־כ
אלחריזי.

ההבדד ברן הרוסים
לי שרא לי ם
גלריה שרה קישון, המתמחה
בהצגת ציורים ריאליסטיים, סו ריאליסטיים,
וגם כאלה שעבר

את כל התהליך. גם את קריעת
הבדים, והצמדת גופים תלת־ממדיים
היא מבצעת בעצמה. סיפור משעשע
מספר אודותיה הצלם הוותיק
יעקב אגור: בעת הקוקטייל
שנערך לאחר הופעת הריקוד של
רינה שיינפלד חוסים של סולו,
נכח עיתונאי שפסק בהחלטיות :
״אני בטוח שמאחרי כל זה עומד
גבר!״ אגור לקחו בידיו, הביאו
לפני זיווה ואמר :״זהו הגבר!״
הריקוד של רינה שיינפלד מוש תת
על עבודה משותפת שהתבססה
על רעיונות פלסטיים שהגתה זיווה,
שהיפרו את הכוריאוגרף. נש־פיליה
אשר, אוצרת אוסף נזק־רורי
שהוצג בתל־אביב לפני כ שנה,
ביקרה בסטודיו של זיווה,
וראתה את יצירותיה, הופתעה מן
העבודות הקונסטרוקטיביות, והח ליטה
לכלול את ריקודה של שיינ־פלד,
המבוסס על תכנון של זיווה,
במיסגרת תערוכת אוסף מקרורי
שהוצגה במוסיאונים שונים בעולם.
למי שמחטט בעברה של האפר
נית, מסתבר שלא תמיד היו עבודו תיה
כל־כך קונסטרוקטיביות, מ תומצתות
ובהירות מבע. בתחילת
דרכה היתד, זיווה תלמידתם של
כל אמני המופשט הלירי בארץ —
שטרייכמן, סטמצקי ואבני עצמו.
תחו ש ת חומריות עזה. ב דרכה
האמנותית עברה זיווה שלבים
רבים, שטלם נבעו האחד ממיש־נהו.
השפעות הילדות היפרו את

ה עו ל ם

הז ה

2220

האמנית ובאו לידי ביטוי ביצירו תיה.
בילדותה, כשגרה ברחוב
העליה בתל־אביב, אהבה להריח
את האדים שעלו מהגינה המושקית
של ביתה, והיתה חופנת בכפה
את החול, מקרבת אותו אל אפה,
מריחה ממנו ואף טועמת בפיה.
את אהבתה זו ביטאה בעבודותיה
מאוחר יותר. זה קרה בדרך לאילת,
לפני 16 שנה. כשעברה במיצפה־רמון,
התאהבה בנוף, בצבעים
ובמידבר. היא בחרה בחול כדי
להעביר את עוצמת החוויה שחוותה.
והוא הפך נושא תערוכותיה ב-
מיסגרת קבוצת תצפית. את החול
היתה מערבבת עם חומרים שונים,
ויוצרת על פני הבד תחושת חומ ריות
עזה. מאוחר יותר, היתה
מצלמת דמויות אדם, ומקרינה אותם
על גופים גיאומטריים. אחר-כך
התחילה לבנות תבניות יסוד שמהן
פיתחה מערכת שלמה — כמו
בתערוכתה החדשה בגלריה ריכטר.
התערוכה האחרונה שלה מהווה
גירוי להמשיך ולצפות בשאר יצי רותיה,
שכן נוצרת תנועה בלתי-
נראית, המצפה להמשך. זוהי ה תנועה
בחלל, שהפסל הרוסי הנודע
נז ט לין ניסה לבנות כמותה במונו מנט
לאינטרנציונל השלישי ב-
. 1920
לעין המבקר בבית זיווה ליבליך
בולטת העובדה שהאמנית אוהכת
את הצבע הלבן, את טוהר הקו
והצורה, ואת הפשטות. ואלה עיב־דים
כחוט השני בעבודותיה.

והלכו קריאות ההתפעלות מלוות
בשירה של כל סני הבית.
לפתע הכריזו על הפסקת צה-
ריים. הסטודנט הצעיר לא ידע
חוכמות. הוא שלף את המזון ש הביא
עימו, ורצה להתחיל לאכול.
למראה הסכינים שנשלפו וכוונו
אליו, החל חושב כי מייחסים לו
פשע כלשהו. אך אז נזכר שהער בים
הם מכניסי אורחים מטיבעם
והבין שבוודאי נעלבו עמוקות
מכך שהביא עימו אוכל. הוא הש ליך
מהחלון את הכריך שלו, ו הציל
בזאת את חייו. הפיצוי היה
כרה שכמוה לא ראה בימי חייו:
כמויות אדירות של אורז, בשר
ומטעמים אחרים הונחו לפניו.
לעת ערב הגיע שוב השייח׳
ושאל מה מחיר הציורים. חברו
של אריאלי, שבא עימו והתחלק
איתו בעבודה לחש לו: תגיד שתי
לירות. אך אריאלי אזר אומץ ו אמר
:״עשרים לירות.״ לתדהמ תו,
הוציא השייח /בלי אומר,
ארבעה שטרות אדמדמים של חמי שיות
שטרלינגים, והוסיף בער בית
:״תודה רבה״ .שנה שלמה
חי אריאלי ברווחה ולמד בבצלאל
מהסכום שהרוויח בדיר־יאסין.
את כרזות הקולנוע של מ*ג־דלור
ז״ל, היה מצייר אריאלי ב שנות
השלושים והארבעים. המש כורת
שקיבל, הותירה לו זמן ואמ צעים
לצייר וליטול חלק בקבוצת
אפקיס חדשים. בעשר השנים ה-

התערוכה מפתיעה בכמה יצי רות.
הכוונה ליצירותיהם של
חנה שיר, יצחק עדי וזיווה רון.
חנה שיר, בציורי ענק של מיר קם
צבעים עדין ועשיר כאחד, בו נה
ריתמוסים ויוצרת חוויה אסת טית
מרעיון המחאה על מצב ה-
אשה.
יצחק עדי, בעל הרעיונות המ קוריים
,״עלה״ על עניין משבר
האנרגיה. להמחשת ריגשי הזעם
והתיסכול שלו — חתך חבית נפט
לאורכה, ותלה אותה על הקיר על
רקע שחור וזהב — הזהב השחור.
מתוך חור שקרע בחבית מציצים
פני חומייני, כשעליו מצויירות
עצמות מצולבות.
חוש ההומור הוא המציל את
כולם מהפסימיזם הנובע מהמצב.
לזיווה רון, חוש ההומור הוא נכס.
האמנית בעלת המראה הצעיר, ו רעמת
השיער הבלונדי הגולש,
מרגישה צורך, לדבריה, לתאר
הקצנה של מצב, לראות את הכי
גרוע — כדי למצוא שביב של
תיקווה.
היא מתארת מצב של משבר
כלכלי, והאופן שבו הוא פוגע ב אדם
הקטן ברחוב. לא בסטטיס טיקות
או במילים, אלא באובייק טים׳
המתארים מצב פסימי עם
הומור. העבודה שלה מורכבת
מכמה חלקים, בעלי שמות שונים,
אך סד־הכל זו יצירה אחת. חיסול
נזוחלס; אוכלי תפוחי האדמה

ברסק! ב די ר •אסין
״יום אחד, כשנכנסתי למשרדו
של מנהל בצלאל, פרופסור ש ״ ץ,
ראיתי שייח׳ ערבי היושב שם.
השייח /שבא בכירכרה מהודרת
הרתומה לסוסים אציליים, ביקש
צייר שיצייר לו על קירות בתיו
בכפר דיר יאסין.״ השנה היתה
שנת . 1928 הסטודנט הדלפון ל-
לאמנות, מרדכי אריאלי, שהפך
מאוחר יותר אחד ממייסדי קבו צת
אופקים חדשים, כמעט גווע
ברעב בתקופת לימודיו. מזונו ה עיקרי
היה אז תאנים שהניב העץ
בחצר בית־הספר. הנער שעזב את
מישפחתו ואת ארץ הולדתו, פו לין,
כדי ללמוד ציור בארץ־יש-
ראל, שמח מאוד להצעה שבאה
מצד השייח׳ הערבי עתיר הממון.
שמח וטוב לב, יצא העירה כדי
לקנות צבעים לציור, הכין לו
חבילת מזון, ולמחרת היום הת ייצב
במקום ובזמן שקבע. השייח׳
הופיע שוב בכירכרתו המפוארת,
ולקח את הצייר הצעיר, אריאלי,
לביתו שבכפר. למעשה, היו ל־

כובה דומעת של זיווה רץ
רקוויוס לחברה צרכנית

אחרונות, השתנה סיגנון ציורו,
והפך אישי יותר, ושונה מהמופ-
שט הלירי המציין קבוצה זו. תע רוכתו
האחרונה באגודת־הציירים
מסכמת תקופה זו.

הסבה הדומעדז
המוסיאון של ירדני
בית־קברות לאומנות
שייח׳ שני בתים — האחד לאשתו
והשני לפילגשיו.
ככל שהתמשך היום, וקירות ה בית
החלו מתכסים בציורים של
גמלים, ציפורים ופרחים — הנוש אים
שביקשו ממנו הנשים, התרבו
ה עו ל ם הז ה 2220

המחשת רעיון בצורה פלסטית,
תוך שימוש בחפצים יום־יומיים,
הם הפטנט של זיוו ה רץ* כמה
אמנים התאחדו והחליטו לבטא
בציור ופיסול, את מה שמנסים
לומר המשוררים בשיריהם. הדבר
היחידי המשותף לאמנים שיצירו-
תיהם מוצגות במישכן לאמנות
בחולון, הוא הרצון לבטא מחאה
חברתית.

— 1980 שימוש בפוסטר המתאר
אנשים האוכלים תפוחי-אדמה, ב תאורה
ובגוונים של תחילת ה מאה;
שורת שקיות פלסטיק ה תלויות
על קולבים בשורה קראה
שקיות עם דיאלוג, כשהכוונה היא
שזה מה שנשאר מהחברה הצרכ נית;
אנדרטה לקונה המצוי מת ארת
זוג כפפות בתנוחה של תחי נה,
נעלי אשה המולבשות על רג לי
ז?רש גיהוץ, ולידם נעליים ו כובע
של גבר מאובנים — כל
אלה צבועים לבן, ומבטאים יחד
את חוסר־האונים של האדם הקטן
לנוכח המתרחש; הבובה הדומעת,
היא בובת חייטים התלויה על
חבל, כשהיא נוטה כלפי מטה,
ומזילה דמעותיה לתוך דלי הני צב
מתחתה.

• ברוט -אפסר שיי ב
* ב רו ס -ד או דזרנט, א מ 1יפרס פי דפט
• ב רו ט -כףיףג לו ח
• בתט -ס בון עלחבל

מיובאיםע׳׳יאשל

; להשיג בשק׳^ם, משביר לצח£

במדינה
חוק
ה לו ר ד !מס ^הכגסר.
פסיקתו ש7
שופט א 7; 3י קשויה?הרחיב
את זכותו ש 7האזרח
הישרא 7י 7טעדן בבג״ץ
עד היום אין לאזרח הישראלי
זכות עמידה בבית־המישפט הג בוה
לצדק, אלא אם יש לו אינ טרס
אישי או שנגרם לו יזק
ממשי. כך, למשל, נידהו בעבר
פניותיהם של אזרחים דתיים, ש ביקשו
להפסיק את שידורי הטל וויזיה
בשבתות. שופטי הבג״ץ
קבעו, שאיו העותר יכול לייצג
את כל הציבור הדתי וכי אין לו
אינטרס אישי ממשי בתביעתו.
לכן דחו את העתירה.
מאותה סיבה נדחתה גם בק שתו
של קצין־מילואים, שפנה ל־בג״ץ
נגד שיחרורים של תלמידי
הישיבות מצה״ל. השופטים קב עו,
שגם אם יתארך שירותו ה צבאי
של הקצין, בגין שיחרורם
שלחת מעטפה
אחת?
שלח
עו ד ו עו ד

כך תוכל להגדיל את סיכוייך לזכות בהגרלת
חשבונית הפרס.

ההגרלה הקרובה2.4.80 :
את המונטפות שלחו
לת.ד 3900 .ירו שלים

מ שחובר בלי חשבונית עושה ח״ם על חשבון•
משרדה אוי צ ר /אגףהמכסוהבלו

טפטיס ש. גולדשטיין בע־־מ
עבר 11

לחנותנו חחדשה ברחוב פינסקר ,28ת״א
לרגל הפתיחה הנחות ממשיות.
וינוקיר, גולדויניל, ריצוף פי.בי.סי ,.פנלים,
הכל מתוצרת חעוגן פלסט.
כמו כן טפטים מורלה, קש, טקס טילי ם ועוד.
המכירה בגלילים ולפי מ טרים

עותר דויד
אינטרס אישי
של תלמידי הישיבות, עדיין אין
זה מספיק כדי לתת לו מעמד
בפני הבג״ץ.
פסיקה דומה ניתנה בשנה ש עברה
בשטח המיסים. מתתיהו
דויד, פקיד בהסתדרות, פנה ל־בג״ץ
וקבל על כך ששילטונות
מס־הכנסה אינם אוכפים את חוקי
המם על היהלומנים. בית־המישפט
דחה את עתירתו וקבע: לדויד אין
זכות עמידה בפני בית־המישפט
הגבוה לצדק, כיוון שאין לו אינ טרס
אישי ואף לא נגרם לו נזק
ממשי וישיר.
עתה צפוי שינוי מהפכני בת חום
זה. הישראלי עשוי לזכות
בזכות עמידה בבית־המישפט ה־הגבוה
לצדק. והכל בזכותו של
לורד אנגלי, שהוא גם שופט.
הרישומים
פיקטיביים.
פדרציה הלאומית של המעסיקים
העצמאיים ובעלי־עסקים קטנים ב אנגליה,
פנתה לבית־המישפט ב לונדון,
כדי שיפסול הסדרי־מס ש נעשו
בין איגוד המדפיסים לבין
שילטונות מס־הכנסה. הפדרציה
טענה, כי ההסדרים הללו חורגים
מהחוק והנוהל. שכן הם נעשו
כדי להקל על בעלי העיתונים
לשלם פיצויי־פרישה לחברי איגוד
פועלי הדפום. עיקרם היה: הכ רה
ברישומים פיקטיביים של
שעות־עבודה נוספות.
טענו נציגי הפדרציה: ההסדר
מקטין את ההכנסות ובכך מועלים
שילטונות מס־הכנסה בתפקידם ה עיקרי
— להגדיל את הכנסות
אוצר המדינה.
ה עו ל ם

הז ה

2220

מור עמו את החשבון כשתשתחרר.
השוטר חולץ מידיה של בוגנים
בריאת הגוף בשן ועין.
כל אותה עת נכח השופט בוב-
וויץ באולם וחזה בתקרית האלי מה.
פרקליטה של בוגנים, עורך-
הדין סמי יונה, ביקש מהשופט
שלא להתייחם בחומרה למעשה,
שנעשה בלהט היצרים, ולשחרר
את שולחתו ממעצרה. להפתעת
הכל נענה השופט לבקשת הפרק ליט
וקבע בהחלטתו :״אינני ב דעה
שתקיפת שוטר, גם בנוכחות
שופט, מצריכה המשך מעצר.
מדובר בבחורה צעירה, שאין לה
עבר פלילי, ושלא צפויה כל סכ נה
לציבור אם היא תהיה חופשיה
עד לתום ההליכים נגדה.״

ץ זלנבי 113
בסלון
מבצעה חו דשס
0ע ד גמר המלאי

נראה היה כי אפילו עורד־הדין
סמי יונה לא האמין למישמע אוז ניו.
שוטר חבול הוצא זה עתה
מאולם המישפטים, ואילו השופט
החליט לשחרר את התוקפת. אולם
ליחנה לא ניתן ליהנות זמן רב
מפירות הצלחתו המישפטית. פרק ליטות
המדינה הגישה ערער על
ההחלטה לבית־המישפט המחוזי.

מחיר דגיג מחיר מפצע
71,900
.טלוויזיה גרונדיג ״ 26 דגם 140,896 8212
71,900
מקרר נ׳נ רי אלקטדיק 16 קוב 106,400
15,900
תנוד נשול כלרם שני תאי אפיה 19,900
5,690
8,690
קולט אדים איטלקי
23,900
36,960
מכונת נגיס ה פנסי
12,900
16,600
שואב אכק פרוגרס גרמני

מהיום להיום • מבחר גדול ושרות אמין

לחץ נפשי. העבירות שבגינן
נעצרה בוגנים בתחילה כוללות
עיסוק בזנות, זיוף תעודת־זהוי ו הוצאת
דברים במירמה. אליהם
צורפה גם האשמה בתקיפת שוטר
ובאיומים כלפיו. בפני השופט כהן,
שדן בערער, גולל עורך־הדין יו נה
סיפור נוגע ללב על בחורה
שבאה ממישפחה מרובת ילדים
בנצרת, עזבה את הבית ועברה
לעיר הגדולה.

זמרת־שחקנית זבי
ממצרי

בית־המישפט האנגלי דחה את
תביעת הפדרציה על הסף, בנימוק
שלמבקשים אין בכלל זכות עמי דה
בבית־המישפט, שכן להסדר
הנ״ל אין כל השפעה עליהם. אך
נציגי הפדרציה לא ויתרו,בקלות.
הם פנו לערכאה גבוהה יותר, ל-
בית־הרין הגבוה לעירעורים, ו ביקשו
לבטל את החלטת בית־המישפט
הנמוך ממנו. כאשר נס תיים
הדיון בעירעור, עלזו ושמ חו.
עירעורם התקבל.
לא היה זה רק ניצחונם הפרטי
של נציגי פדרציית המעסיקים ה עצמאיים.
יחד עמהם זכו כל משל מי
המס הבריטיים בזכזית להת נגד
באמצעים מישפטיים לכל הח לטה
של שילטונות מס־הכנסה, ה מפלה
בין נישום לנישום. כמו כן
קיבלו זכות עמידה בבית־המיש־פט,
אם הם רואים עצמם נפגעים
מהחלטות רשויות המס, גם אם
הפגיעה אינה ישירה ואישית. פסק
הדין זה ניתן ב־ 27 בפברואר ב-
בית־הדין הגבוה לעירעורים, ב ראשותו
של השופט הלורד דנינג.
מבחינה מישפטית טהורה ה
תקדים
האנגלי אינו מחייב ביש ראל.
המישפט הישראלי נותק ו שוחרר
זה מכבר מתקדימים זרים.
בכל זאת גרם קורת־רוח למיש־פטנים
רבים בישראל, ביניהם אלה
שמתחו בעבר ביקורת על הגבל תה
של זכות העמידה של האזרח
הישראלי בבית־המישפט הגבוה ל צדק.
אחד
מבכירי המומחים לדיני
מסים בישראל, עורך־הדין בועז
נהיר, הבטיח שישתמש בתקדים ה אנגלי
בנסיון לשכנע את בית-
המישפט הישראלי שיאמץ את ה תקדים
של הלורד השופט. אך אליה
וקוץ בה. באנגליה עצמה עדיין לא
עבר פסק־הדין המהפכני את הער כאה
הגבוהה ביותר — בית הלור דים.
בלורד דנינג דבק הכינוי
״הילד הנוראי של המישפט האנג לי״
,ולא כל החלטותיו זוכות לאי שורם
של הלורדים המכובדים.

מד,ום נ<? 9דש
נשיא בית־תמי שפט המחוזי
קבע כי אפילו חודי־הדוח
מכבדים א ת היב? הצדק
״אולם בית־המישפט הינו מקום
מקודש, אם מותר להשתמש בבי טוי
הזה. לפי המסורת שלי, הרי
אפילו חולי־הרוח מכבדים את ה מקום
ומצליחים לשלוט על עצ מם.״
במילים אלה הביע נשיא
בית־המישפט המחוזי בתל־אביב,
השופט בנימין כהן, את יחסו ל-
מיקרה שבו עצירה תקפה שוטר,
בתוך אולם בית־המישפט.

פרקליט יונה
לא בחומרה
ה עו ל ם הז ה 2220

המיקרה אירע, לפני כחודש, ב אולמו
של שופט המעצרים התו רן,
בשעה ששופט השלום מנחם
בוכוויץ ישב על כס המישפט. לפ ניו
הובאה העצירה מזל בוגנים
( )20 מבת־ים. נציג המישטרה,
סמל-ראשון צבי פורמן, עלה על
דוכן העדים וגולל רשימה של
עבירות, המיוחסות לבוגנים. כאשר
ירד פורמן מהדוכן, אחרי שביקש
את המשך המעצר, ועבר בסמוך
לבוגנים, החלה זו לבעוט בו ול הכותו
בפניו בשתי ידיה. תוך כדי
כך גם קיללה אותו ואיימה כי תג

מיכאל עקילוב, סלון אלנבי 113
הסלון הראוי לא מונו למוצרי חשמל
רה׳ אלננינוות יא. סל 611966 .
(ליד המע כי ר ל צרכו)

יונה טען כי העבירות המיוח סות
לבוגנים נעשו כולן בתוך
פרק זמן קצר, והסביר זאת בעוב דה
שהיא נקלעה לחברת אדם
שניצל אותה והדיחה לזנות. את
תקיפת השוטר הסביר יונה ב״לחץ
נפשי עצום״.
אך מאמציו של הפרקליט המ סור
לא נשאו הפעם פרי. אחרי
שהשופט כהן הביע את דעתו על
קדושתו של אולם בית־המישפט
הוא קבע :״בנסיבות הללו בשום
פנים ואופן לא הייתי משחרר את
העצירה בערבות, ואני מצווה לע צור
אותה עד לסיום ההליכים ה-
מישפטיים נגדה.״

שחקנים
הל{ל״ 1י ח חזז ר ח
למצ רי׳ ם

הוגדל הסכום הנוירבי
רוביה ב 9רס הראשון
בטו 9ס אהד ל־

חזומח ש? שחקניוח־זמרת
ישראליות — לה שתתף ב•
סרט מצרי
לחזור למצריים, ארץ הולדתה,
לשחק ולשיר לצד כל המכרים
מן העבר — זה חלומה הגדול של
פלורה כהן (זקי) בת ה ,29-פקידת
קבלה במלון ש וחזן בתל־אביב.
״הרסו לי את הקאריירה עוד
לפני שהתחלתי אותה,״ סיפרה ה צעירה
תכולת־העיניים בחיוך נוגה.
״כשהייתי בת 14 הכריחו אותי
להתארס לבן־דודי, ובמקום להיות
שחקנית וזמרת מפורסמת, הת חתנתי,
ילדתי שתי בנות, דבר
שהיום מגביל אותי מאד.״
היא נולדה בקאהיר, בת יחידה
לאב, שהיה בזמנו שחקן מפורסם
במצריים .״רחובות ילדותי קורצים
לי,״ גילתה בגעגועים ,״למרות
שאני יהודיה, למרות בל הליכלוך
והסירחון, אני מוכנה לחזור ל מצריים
בכל עת ולעבוד שם ב־מישחק,
כי אני אוהבת את הארץ
הזאת, כל זכרונות ילדותי טמונים

1 6 1 1־ יותר מיליונרי ם יותר ז כיו ת

בעיות ולבטים
בחיי המין

היא סיפרה על תקופת ילדותה,
ברחוב קנתרת רמארה. האב, השחקן
זקי פאיומי, שיחק אז בתיאטרון
של נגיב אל-ריחאני. הוא כיכב
לצידה של השחקנית נגדה סאלם
(המשך בעמוד )62

חד״ר
מאת מרדפי זידמן
חן טרמפ
ל חייל

הוצאת רשפים

לא| לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! לא

להיות אומא ט!ל דנה
אהובתי הקטנה גודלת לי בקצב מפחיד,
ואני עדיין לא מצליחה להעלות בכתב את
כל הגודש. קשה לכתוב על — כאשר
חווים את — כיוון שעצם הכתיבה הוא
ביזבוז זמן החווייה עצמה, אבל חשוב
לי עד בהילות לא לתת לרגעים האלה
למוג אל תוך ניבכי הזיכרון, ולהחזיק
אותם במצב ״זמין״ בכל רגע. מעולם לא
הוויתי את ההווה, בתחושה דחופה וחזקה
כזו של העתיד. לתפוס את הרגע בזנב.
הוא עדיין איתי, מאוד מאוד אצלי, וכבר

אחזיק אותה, לאפשר לגוזל שלי להגביה
עוף אל העולם.
בינתיים, אני חיה במושגים׳ של דקות.
הלב אצלי מתוכנת לחוש לפי יחידות
הזמן הקטנטנות ביותר — כמו אותו זללן,
שאינו אוכל את עוגתו בבליעות גסות,
אלא מפורר אותה לפרורים דקים, בכדי
לחוש עם כל פרור — עולם ומלואו מחדש.
דבר אחד טוב יש בכל הכאב הגדול
הזה הכרוך בלהבין את החיים — הילד
באמת זוכה בהורים טובים יותר. חוויית

דנה תהל דמן
אני מתגעגעת אליו. שלא יגמר לי הזמן
הזה, על אושרו הכביר.
ואני יודעת, שרק הימים ארוכים. הזמן
רץ. שעון החול של כולנו מטפטף, ואני
מודעת לכל דקה. התינוקת שכל כך דבוקה
אלי היום, לא תעשה זאת כל החיים, ובבוא
הרגע — את כף ידי לא אקמוץ. פרושה
עסקי נוסח מיתון
מי יודע איפה שוכנת חמיסעדה הכי
יקרה בארץ! בתל״אביבז לא רכותי.
בירושלים ז לא מחדש.
סע וטייל במרחבי ישראל, כי ברבות
הימים תמצאנה.
משלמים שם שלוש״עשרה אלף לירות
לזוג. ידעתי שאתם מתים על סיפורים
כאלה.
גם אני• מעלש. בת־דודתי היתה בקבוצה
של חמישה איש, ולהם זה עלה רק
עשרים אלף כל השולחן. אכלו, התעלפו,
הגיע החשבון — התעלפו עוד פעם.
אבל למה לא. יש שם צוות של שלושים
איש, ולכל שולחן צמוד מלצר. השף

האימהות לא חולפת לה כך סתם ליד
האוזן, ואינה משוחזרת לה מאוחר מדי
בכאב חריף ונוקב של אובדן. כאשר אלה
הן הפרופורציות, כאשר מודעים כל כך
לזמן החולף שאיש בעולם לא יוכל להח זירו
מראשית, אפילו רגעים קשים, טור דניים,
פרוזאיים, שבהם מתחשק ביצר עז
לחבר מיכתב התפטרות — מקבלים מש מעות
מלאת טעם יותר. די לי להזכיר
לעצמי שאיש לא יחזיר לי את הזמן
האבוד, בכדי להתאזן מיד. כאותו כילי,
שמוכן להכל, ובילבד שלא יקחו לו את
ממונו. ולכל אלה, שביקשו כל כך לדעת
מה יצא מדבר הטיליגנט, הרי התשובה
לפניכם.

שהוטס במיוחד מליון, מקבל משכורת
של מאה ארבעים ושתים אלף לירות
בחודש. הקונדיטור לא בהרבה מפגר
אחריו. ההשקעה במקום הגיעה לכעש־רים
מיליון לירות. פסנתרן וזמרת לשיר
חינם לא שרים. הכלים הם מכסף טהור,
הכוסות מבדולח נדיר, והאוכל מוגש בתוך
טסי כסף קבועים בתוך מיכסים כדוריים
ענקים. השחיתות הנפלאה מתגלגלת
לשולחן בעגלות הגשה מפוארות,
והבישולים הם לעילא ולעילא.
דוגמה קטנה של המוגש שם ולאו-
דווקא בתור המנה הכי מפוצצת של הבית:
דג שמך מנוקה מאידרה, ממולא

עוגת נהדרת משאריות חלבונים
מיום שהאחות בטיפת־חלב הודיעה ש הילדה
צריכה לאכול כל יום חלמון אחד,
הופר לי הסדר הטוב. אמונה על חינוך
מסורתי ש״לא זורקים אוכל״ אני אכן
לא זורקת. אפילו אוכל שניראה כזה
סמרקצ׳י. אז מה אם לא נולד יפה? יש
כזה, ויש כזה. אוכל זה אוכל. לפעמים,

כדווי החייה ׳שלא
משגעים את
השכל ־ היסבויס
זהו. רק חזרתי לכתוב, התחיל הרומן
שלי עם המדפיס הממשלתי, שעושה לי
טעויות. מחליק מילה פה, מאבד מילה שם,
וגמרנו עם המישפט.
אז ה״עובדה יש גם כאלה״ מתייחסת
כמובן לעובדה שהם לא משגעים את
השכל, לא לעצם קיומם הלא מחדש דבר
לאף אחד. שנית, לא קוראים להם טרונה
סי, כי אם 30 ם סז / 16 תוצרת סנדוז,
שווייץ. שלישית, למרות רשימת הזוועות
המודפסות כחוק בתוך האריזה, הסתמכתי
בצורה לא מדעית להפליא על נסיון חב רות,
שמצידן נשארו בחיים בהחלט, ואפי לו
בצורה יפה יותר.
מדובר כאן על מכסימום ארבעה חמי שה
קילוגרמים אחרונים, שהם תמיד הכי
קשים להורדה, וממילא זמן השימוש וה השפעה
של גלולות אלה, מדרך. הטבע,
קצר. מינון קטן אף מהמומלץ על הארי זה,
לזמן כה קצר של שבוע, לא יכול
להמית. על כל פנים אדם חייב להיות
מודע לקורה בגופו. אם מרגישים משהו
אחר חוץ ממרץ, וחוסר־תיאבון, פשוט
מפסיקים לקחת אותם. לא? לא מתמכרים
לזה בשבוע אחד. יש לנו חבר, אחד המאו רות
האינטלקטואליים במדינה, שכאשר
אין לו דרך מיקרה כמה מיצרכי יסוד
תחת ידו, הוא הולך ברחובות, ומריח
פסים של מעברי חציה. ובאמת שהוא
צרך את מיצרכי היסוד שלו הרבה יותר
משבוע, בכדי להיזקק להם כל כך. גברת
מסויימת נאלצה לבצע הפלה בגלל הכדו רים.
מזל משמיים. יכלה בקלות לצאת
לה מיפלצת. ומי שלא יודע, אפילו אספי רין
עלול להיות קטלני במיקרים מסויי־מים,
בחדשי ההריון הראשונים. גם אותי
הרוקח הבהיל כמיטב יכולתו, ורק לא
אמר לי שתבוא בבה יגא המכשפה ותאכל
אותי, חוץ מזה באמת שאמר את הכל.
בפירוש כתבתי חוויות אישיות בלבד. ב עסק
הזה צריך לעבור את מחסום הפחד,
בהחלטה אישית אפילו כשהרופא מרשה,
הבן־אדם לא פטור מהאחריות להקשיב
לגופו, בעצמו.
מתחילים עם שליש כדור, ואם לא מרגי שים
שינויים חוץ ממרץ וחוסר־תיאבון
כאמור, אפשר לגמור איתם את השבוע,
ולצאת מזה יותר חתיך.
אבל, ועכשיו בלי שום צביעות וחובות
כתיבה, לכו לקחת מירשם מהרופא. זה
פשוט מעשי יותר. אחרי פירסום הכתבה,
אפילו הרוקח שלי לא נותן בלי מירשם.
״שתשבי לי על הקרחת גם שבועיים, אני
לא נותן.״ ולי באמת שאין זמן לעשות
זאת אפילו שבוע אחד.
אבל לא אלמן ישראל. לא יכול להיות
שבכל המדינה הזו אין למישהו חבר סטא־דר,
עם לב זהב ואצבעות זריזות להחתים
חתימות רבות רושם. יש?

סוקרת בדאבה מדף שלם שהלך לי קקן
במקרר, תפוס בכוסות ממולאות חלבונים
— אני מרחרחת. מי יודע — אולי הת קלקלה
סוף סוף תכולת איזו כוס, ואז —
טילילים טילילים אפשר לזרוק לפח, ואלו הים
לא יעניש. החוקים שלו — מבינים
אתם, לא תופסים לגבי אוכל מקולקל.
אבל אלה, לא רוצים למות אלה. תשאיר
אותם שבוע, יחיו שבוע. תן להם ארכה
עוד חודש, יחיו עוד חודש. יש להם
זמן. לא דורשים שום טיפול שום איוורור,
רק להיות מכוסים היטב. נושא זה מספק
כר נירחב לרמאויות, ואכן, תוך שלושה
ארבעה ימים יש לי קרום נוקשה מיובש
כמו זכוכית. זכוכית אני לא מבשלת
בפרינציפ — והיידה לפח. אבל על כל
כוס מיובשת, תמיד נוספת לפחות כוס
אחת רטובה, שרק מתחילה את הקאריירה
ארוכת הטווח שלה אל החיים. בצר לי,
נולדה עוגת אינגליש קייק חלומית, טעי מה
שיגעון, עשויה על טהרת החלבונים
בלבד. עשר דקות של פעילות מוגבלת
בתכלית, ויש עוגה רכה, נהדרת, שמתק-
צרת בקצב הסמבה. מן עוגת ד,ופ היתה
הופ איננה. זכרונה לברכה. באמת לברכה.
לא מלכלכים כלים, לא מאבדים זמן, אוס פים
כל השבוע חלבונים, ובשבת יש משהו
נהדר בבית לחזק את הלב נגד גזרות
חמלניצקי. וזה עוד כלום. אתם צריכים
לראות את אלוהים איך הוא מבסוט טיכו.
שוב לא ביזבזו לו אוכל.
יש עוד נקודה חשובה מאוד להבהיר,
ועוברים להוראות. את העוגה הזו מותר
לאכול אך ורק החל ממחרת. לא יודעת

עוגה — שבע מ או ת טון תענוג
למה, לוקח לה די הרבה שעות בכדי
להתייצב על הטעם של עצמה. חבל להתנפל
עליה קודם, ולא להכיר אותה בטעם
הנפלא הנכון. בדרך־כלל כאשר אני קוראת
על מאכל כלשהו ש״טוב החל ממחרת״,
ברור לי שאותו כבר לא אכין. אם לא טוב
מההתחלה, לא טוב בכלל. אבל צריך לפע מים
לתת צ׳אנס. לא מתאכזבים. את הפלא
הזה עוד לא חקרתי די. הטעם שלה נולד
מכוער כמו קוף, והופך לברבור יפהפה.
מי שאוהב כל מיני אינגלישים ולי׳קכים,
ישתגע מטעמם.
אז ככה.

בתבשיל סרטנים משגע, ומוגש בתוך בצק
אלף עלים מפוסל מעליו כשיריון זהב
פריך ונמס בפה• החבר שתיאר זאת,
מהימן עלי בכל מאת האחוזים. כן, ועוד
טיפה אחרונה של השראה :
העסק הזה מלא מפה לפה כל השבוע.
התיירים כבר גילו את המקום. האינדיאנים
עוד לא.

מקציפים במיקסר כוס חלבונים (זה
יוצא 4חלבונים מביצים גדולות) +:כוס
סוכר. אין צורך באבקת אפיה.
כשהקצף נוקשה, מפסיקים את פעולת
המיקסר, ומעתה ואילך מערבבים בעדינות
ביד: מגרדים פנימה גרד מחצי קליפת
לימון גדול, או שלם קטן. אין לוותר על

אי ך 0 *11111( 1

ניצה ^ווה לתינוסוח,
מבלי לוזחס את החלמון
כל הדיטיקנים טוענים פה אחה כי
הביצה הקשה, היא הכי קלה לעיכול, ועל
כן מומלץ להגישה בצורה׳ שלוקה זו לתי נוקות
זקנים וחולים. עד כאן כולנו חכ מים
כולנו יודעים, אבראוו. הבעיה מת עוררת
כאשר צריך להגיש לתינוק חלמון
בלבד, רוצים להגיש לו את זה בצורה
הכי טובה ונוחה ובריאה לעיכול, שהיא
הצורה הקשה של העסק, ובאמת נמאס
לאם לאכול כל יום חלבון קשה אחד. מה
עושים ן או!

ספר אסטרולוגיה
וההורוסקופ שרו
הריני לבשר לאנושות המקומית השו קקת
לקצת מיסטיקה מעשית, כי ספר
לימוד אסטרולוגיה, ראשון בשפה העיב־רית
יצא זה עתה לאור. ספר חדש, טרי
יפהפה, של טלילה סטן, שעושה בור בגודל
שבע מאות לירות בכיס. נו, ססימצקי
עושה עשרה אחוז הנחה. בור גדול, לא
בור גדול, מי שמתעניין בנושא, לא יעמוד
בפרץ. קודם כל, זה כאמור ספר יפהפה.
חושני כזה, שרק ללטף אותו כבר כף.
מודפס בצורה שאין כמותה בארץ, על
נייר כרומו, כולו נוצץ, ומבריק, ומאיר
עיניים. הוא מובא במתכונת אנציקלופדית
מושכת ונהדרת. בקשר לבור בכים, הוא
באמת גדול, אבל אם להתחשב בזאת ש קורס
אסטרולוגיה קיקיוני עולה החל מ אלפיים
חמש מאות לירות, והורוסקופ
אישי אצל זוברובסקי אופנתי עולה חמשת
אלפים לירות, זה נותן לכל העסק זוויות
חדשות.
אסטרולוגיה זה ים ענק, ובאמת שאין
נעים מללמוד תנועות שחיה ראשונות
מספר זה. לכל נושא פרק מובן מאוד,
ברור מאוד, וקוריוזים או הסברים מיו חדים
מופיעים בתוך מרובעים ציבעוניים,
ניבדלים. כל כולו קליט כל כך, ולו רק
בגלל הסדר הניפלא שבו.

שהחיינו והגיענו לזמן הזה
מריח לי דגים, מריח לי בתולה.
כתוב על הכריכה כי הספר הושלם כבר
בשנת , 1976 אבל בגלל תהליכים טכניים
מורכבים, הוא יצא לאור רק עתה. לזה
התכוון המשורר כאשר אמר שכל עכבה
לטובה. שמתם לב איך העולם תופס
מגמות לשמיים ולמיסטיקה? אלוהים מת־

פ טנ טי ם

איו דקלו שום, נקלות, נמו בוטנים
כותרת מבטיחה שיגעון, מה? ובכן, היא גם מקיימת. פי לא מכיר, מי לא יודע
איזה עסק מגעיל ומורט עצבים זה לקלף שיני שום. אני אישית מכירה בשלנים דגולים
שלו רק מסיבה זו בלבד עושים חילול הקודש, ומשתמשים באבקת שום, במקום בשום
מעוך טרי דליקטס. אומנם, גם לפעצקרייה הנוצרת במועך השום אי אילו תרומות
לעניין, אבל על זה אפשר להתגבר בקלות יחסית. לא מתקמצנים, וקונים מועך שום
עם חורים ענקיים, שמרכיבים בתוכו דיסקית עם חורים קטנים יותר. מועכים דרך
הדיסקית, ובגמר העבודה מוציאים את הדיסקית הדקיקה שנישטפת מכל שארית שום
בקלי קלות, ומשאירה את החורים העצומים כמעט נקיים לחלוטין. אבל זאת אופרה
אחרת. מה שמעניין אותנו כעת זה איך לקלף שיני שום במהירות הבזק, בלי לתקוע

שיטה לייצר זאב שבע וכבש שלם
לוקחים פינג׳ן קטן, ממלאים אותו עד
למחציתו מים ומרתיחים.
בינתיים שוברים ומפרידים ביצה כמו
לעוגה. את החלבון שומרים בכוס נגד
ביזבוזים, וכשיש ארבעה כאלה, סיפרתי
כבר איזה תענוגים אופים מזה. כאשר
המים רותחים, צ׳ופ, שופכים פנימה את
החלמון בזהירות, מבלי לשבור. מי שלא
מאומנת, שתשבור את החלמון לתוך כוס
עם מעט מים, ואת כל תכולת הכוס להח ליק
למי הפינג׳אן הרותחים. לבשל כרבע
שעה, להוציא, לשטוף במים קרים, לקלף
את השקיף שבה נתון החלמון הקשה,
ולרסק או למעוך את זה לתוך מה שרוצים.
הגרד! מוסיפים כוס ורבע קמח ׳ +שלוש
כפות שמן +חצי חבילת צימוקים בלבד
בגלל הקמצנות או חבילה שלמה ( 100 גרם)
בגלל הפזרנות, ושופכים לתבנית פיירקס
מאורכת משומנת. כאשר זה בתבנית, זור עים
ומטמינים בתוך העוגה ככה, במפוזר
איזה שמונה שיברי אגוזים בתור הפתעות
נוסטלגיות, לזכר הימים הטובים, שבהם
אפשר היה לציין במירשם חמישים גרם
אגוזים קצוצים, ולהיות בטוח שהקורא
היקר לא יפצח בבכי תמרורים לאלתר.
אופים בחום בינוני כשלושת רבעי שעה
עד שעה. אפיית־יתר מקשה מעט את
העסק. כדי שזה יהיה רך, צריך להוציא
את זה כאשר העוגה ״קפיצית״ למלחץ
עדין של האצבעות. לא לפחד. היד לא
נשרפת אם לא נוגעים בתבנית. זהו.
לא לאכול עד למחרת.
את הרצועה, ובולעים
בלי בולמוס, זה בין כה
שמוטב לזה להיות כלול

למחרת, מתירים
אותה בבולמוס.
וכה לא ילך, כך
מראש בהוראות.

איך מורידים ב מכ ה — ״מעיל״ שום שלם
בזה ציפורניים, בלי להביא פנצטות בייאוש, בלי להוריד עם הסכין חצי בשר של
השום ושל האצבע, והעיקר באלגנטיות מרשימה.
ובכן, לוקחים לוח עץ לחיתוך. מניחים על זה את שיני השום. מניחים על שן
השום (עובדים על כלשן בנפרד, אבל זה צ׳יק צ׳ק באחריות) ובכן מניחים על שן
השום סכין רחבה כמו בצילום, ועם אגרוף קמוץ נותנים זעץ. לא זעץ חזק מדי,
שישכיב את השום מעוך בפישוט איברים, אלא בינוני, כזה חזק מספיק עד ששומעים
קול נפץ של התפקעות קליפה. שמים את הסכין בצד, ואפילו באצבעות אפשר בשלב
זה להוריד את כל הקליפה של השום במכה אחת. כמו אדרת. אבל בעצם בכל זאת
כדאי לעשות זאת עם הסכין. הידיים יסריחו פחות. זה שיגעון העסק הזה. מי שהיה
מקלף שומים כמו שען שמחטט בקרביים של שעון, יבין איזה קיצור דרך נהדר זה.
עוד דבר שאפשר לעשות ליתר ביטחון — לקנות במטותא, שוטים כרסתניים וגדולים.
מה שבטוח — הכי בטוח — למרות, שהעסק הזה עובד גם על פרעושים קטנים.

חיל להיות שלאגר. אפילו ראשי המדינות
כבר נגועים. קארטר חבר של אלוהים,
מוצהר. סאדאת סאחבי שלו. בגין סגן
ראשי, וחומיני — חומיני זה הוא בעצמו.
אז זהו. הספר הנכון, במקום הנכון, לא
יכול להיות שום דבר אחר חוץ מבסט
סלר.

קולנוע בטעם אמריקאי
כמה הייתם מוכנים לשלם עגור כרטיס
כניסה לקולנוע אינטימי, שיושכים
שם על כורסות נוחות, דורכים על שטיחים
רכים, מקיף אותכם קהל נעים ותרבותי,
מציגים לכם שם את הסרטים
המעודכנים ביותר, לפעמים בהצגת בכורה
ארצית באמת, לפעמים סתם סרטים
פצצות שמשום מה החמצתם, ואפשר
לחטוף משהו נחמד בקופי שופז כמה
שווה לכם העובדה שהעסק מתנהל במלון
יוקרה, ובהפסקות של הסרט אפשר לצאת
אל הדשא בגינה, לקשקש בסיפלי
קפה מחרסינה עם שכן סימפטי, לזלול
עוגה במחיר סביר, או סתם לבהות אל
הים, ולנקות את הראש ז כמה הייתם
משלמים! מאה חמישים לירות! מאתיים
! טוב מאוד ! כיוון שזה עולה רק
שמונים ל״י.
החברה מהרצליה פיתוח, התחילו להעלות
את המקום על המפה. הכף המשוגע
הזה קורה במועדון הקולנוע של
מלון דן־אכדיה, שבהרצליה פיתוח.
ההנהלה הצעירה אחראית לחלוטין
ליופי הזה. כל כארבעה שבועות מדפיסים
תוכנית סרטים חדשית, עם שמות הסרטים,
שמות השחקנים ומועדי ההצגה.
בימי שישי, בשעה שלוש, מציגים תמיד
איזה סרט יפהפה לילדים, המורשים בכניסה
רק בליוויית מבוגר. צודק לאללה.
מועדי ההצגות הם בדרך־כלל בשעות
שבע, ותשע — עד תשע וחצי.
אם אין ברשותכם התוכניה, אפשר
לברר בטלפון 938555 מה מציגים הערב,
ובאיזו שעה. תופסים את בן״הזוג, מכד-
ררים אותו בבעיטה מכוונת היטב מתוך
המיטה החמה, מלבישים אותו בכוח,
ולא שמים לב אף רגע אחד איך הוא
מצווח ככרוכיה, ומאיים בנקמות. מושכים
ודוחפים אותו לסרוגין מתוך הבית,
כאילו היה רהיט כבד, ולא מרפים ממנו
גם בתוך המכונית אם הוא משתולל.
מגיעים איתו עד המלון הנ״ל, ובנקודה
זו, הוא מראה סימני הפשרה ראשונים.
עוד דחיפה עזת לחץ, והבן-אדם מוצא
עצמו בתוך אולם מרופד, ממתין בנוחיות
נהדרת שהסרט יתחיל. הוא יחייך אליכם
כחמניה באביב, הנחת תתפוס אותו בחלקים
גדלים והולכים, ועם כל רגע
שעובר, עוד תוכנית זדון שהיתה לו בראש
אליכם, תתקפל לבלי שוב. עד בערך
אמצע הסרט, כבר יסולח לכם כל פשע
עתיק שאי פעם ביצעתם לו, ובהפסקה
הוא ממש יבקש מכם סליחה. בדרך
הביתה אתם כבר יושבים על תקן של
אלוהים הקטן המגלה ניפלאות, ומה זה
שמונים לירות, תמורת המעמד.

שרת /איש ממא די ם

״ח, אצ״ל, לח״׳
הם אומרים שהוא לא מתאים, שזה לא בשבילו, שאין לו
קע מתאים, שהוא חסר־נישיוו, שהוא שיין לאופרה אחרת,שאיו לו שמץ מושג מה זה מישרד־חוץ ומה זו מדמיות״חוץ,
ואופקיו צרים, והוא כבול בעקרונות, ובכלל, הוא נגד שלום
ונגד ויתורים ובעד ארץ־ישראל שלמה, והתנחלויות וכל השאר,
ומה לא; ואין לו כושר-ניסוח כשל שר-החוץ הראשון, ואין לו
טחון־עצמי כשל שר״החוץ השני, ואיו לו גמישות כשל שר־החוץ
השלישי, ואין לו כושר־תיכנון כשל שר״החוץ הרביעי,
ואיו לו כושר תיכסוס כשל שר־החוץ החמישי. נו, ומה יהיה ז
ואני אומר לכם, שלא ציין לדאוג. הכל יהיה בסדר. הכל
כ תו ב ככוכבים, ומה שכתוב בכוכבים יהיה על הארץ. הפלמ״חאי
הראשון במעלה כבש את הארץ ב־ ,194$והפלמ״חאי השני
במעלה כבש את חוץ־לארץ ב״ ,1967 ומפקד אצ״ל החזיר את
כיני, ומפקד לח״י יחזיר את הגדה. כי גם ללח״י יש לחי שנייה.
לא מאמינים ו
לא צריך. אבל חכו קצת, עד ארגיעה, כמו שכתוב בספרים.
העיקר שלא תפריעו, כי שר־החוץ הששי לומד עכשיו, ולו יש
מה ללמוד אוהו מה שיש לו ללמוד, אוהוהו מה שיש לו
ללמוד !
וכשהוא יסיים את המכינה — או אז ניפגש. אולי זה
יהיה עוד לפני המילחמה הבאה בשעה שש ; בדיוק ברגע האח־ייו
ממש הוא יספיק לתפוש מה פירוש ישראל מנקודת המבט
הגלובוסית בכלל, ובזמן הזה בפרט, ואז יהיו לכם כמה
הפתעות, ואתם תאכלו את כובעיכם ותגידו: שר-חוץ גדול
ש.כזה טרם קם לעם־ישראל !
וכשאתם תרקדו ברחובות מרוב שמחה, אז אני אגיד לכם:
אתם לא חושבים, שחבל שכל זה נדחה זמן כה רב, ובמחיר
כה נורא בדם ובדמים! הלא הכל היה כתוב בכוכבים, הכל
היה ברור כבר מזמן !

לניו־יורק, היה לעיתונאי, וכטירון הטילו עליו למלא את שעות
הפנאי שלו בכתיבת תולדות״חיים של אישים מעבר לגיל מסויים,
כנהוג במערכות מסודרות. והנה, כאשר הוא החל מפשפש במעטפות
האישיות שבמגירות הארכיון של עיתונו, גילה לתדהמתו
כי יש מעטפות גדושות להתפוצץ, למרות החשיבות היחסית
הזעירה של בעליהן, ויש מעטפות שדופות מאוד, אף שחשיבות
בעליהן רבה ביותר.
נניח לג׳ון אוהרה מנוחתו גיהינום, ונלך אצל נתן אלתרמן
מנוחתו עדן. וכל כך למה ן משום שהח״ב אורה נמיר אשר על-
התרבות יזמה, כדיווח ״הארץ 10.3.80״מיפגש אלגנטי מיוחד
במינו״ במלאות עשור למות המשורר, וכדי להגדיל שירה ולהא דיר,
זימנה שני אישים מן היישוב לומר דברם על המשורר,
הלא הם ח״כ משה דיין והפרופ׳ לסיפרות דן מירון. ובכן,
כמו שאמר ג׳ון אוהרה זכור לטוב (אני יודע, אני יודע, בהיכלי
הספרות לא יכירנו מקומו בכותל המיזרחי) ,ב״מעטפה״ של
״סופרנו הפרלמנטרי״ ,שכל כולה 23 שורות (ב־ 23 שורות יותר
מבכל עיתון אחר, אם איני טועה) ,ספרתי 15 שורות על דברי
משה דיין (חוץ מהתמונה שלו עם נ״א) ,ואילו שורה וחצי בלבד
על דברי הפרופסור, להודיעך שלמרות חידושי המדענים טרם
הגיעה השעה לזרוק את תורת היחסות לכלבים.
מה אמר הפרופסור דן מירון על נ״א נדע אולי כאשר יעלם
עלי ספר, אם יעלה רצון מלפניו (אך זאת דווח לנו, והוא
מעט המחזיק מרובה, כי הפרופ׳ הירצה על שירת אלתרמן
״תוך הדגשת חיציה האוניברסליים, ולא רק הלאומיים־
ציוניים״) .לעומת זאת, נתכבדנו במנה גדושה מדברי ספרא דיין
על המשורר, ובה פנינים כגון :״אלתרמן היה בן־גוריוניסט
מובהק הבן־גוריוניזם הוא דרך חיים, האלתרמניות היא
הייחוד הספציפי המיוחד שלה״ (הלא תשימו אל-לבכם את
הייחוד הספציפי המיוחד והיחיד במינו הזה של דיין :״יחוד
ספציפי מיוחד שירת אלתרמן חינכה דור על דרכו של
בן־גוריון.״

ואם אתם תגידו אז: חכם ! אם באמת הכל כתוב בכוכבים^,
כן, שכחתי לכתוב בהתחלה, שהכותרת של הכתבה היא :
אז כתוב שם גם שזה לא היה יכול להיות אחרת, אלא בדיוק
״דיין: שירת אלתרמן חינכה דור על דרכו של בן-גוריון״ ,וגם
כפי שזה קרה — ללא שום קיצור-דרך וחיסכון בזמן, בקורבמזה
אנחנו צריכים להבין, כנראה, שהדייניזם (או דייניות; מצד
אחד דיין אומר ״אלתרמניות״ ומצד אחד הוא אומר ״בן-
נות, במשאבים !
גוריוניזם״ ,וזה מביך) הוא הבן־יקיר של אבא־דוד ואמא״נתן.
ישאני אמצא את התשובה לטיעון הזה, אשיב לכם, כה
כמי שאך בקושי מוכן להתיימר בבקיאות בדייניזם, אך בשום
יעזור לי שר-החוץ.
פנים לא יעמיד פני מומחה לאלתרמניות ולבן־גוריוניזם, אני
חש צורך לעשות פה את האובזרווציות הבאות :
א. כאשר דיין מדבר על ״שירת אלתרמן כפי שהוא מדבר,
מתקבל רושם עז כי הוא מדבר לא על שירת אלתרמן אלא על
הפובליציסטיקה המחורזת שלו. זה אולי הבדל קטן, אבל
חשוב, בייחוד בשביל אנשים ממאדים, שכאשר מדברים באוזניהם
על שירה הם חושבים שמדברים באוזניהם על שירה.
מדיניות אומרים מה שחושבים וזה מזיק.
אומרים שלומר מה שחושבים זה מזיק.
אומרים שלומר שאומרים מה שחושבים זה מזיק.
כי האויב קושב, וחושב, ולא יושב. הוא רץ. אהלאן,
מאין ולאן !
אל בניין האו״ם מן הבית הלבן.
אז מה הצעה היעוצה !
הסו, יהודים ! הסו, ויופר בטחון המועצה,
ויסור מישראל חרון וכעס,
כי הגיעה עת, כי הגיע איש המעש !
ולא ידובר ולא יבורבר ולא יוגד ולא יסופר —
רק ייושב וימחל ויופקע ויגורש עד־איו״מיספר !
והעולם !
״ קודם כל לא יידע ; ומול המעשים יעמוד בוש ונכלם.
ואם, בכל זאת, תתחולל סערה ז
נפעיל מייד את נשק ההסברה !
הסברה ! מי ! מה ! איך יותוו הקווים !
קווים ! יהודים קמים ואומרים מה שחושבים !

ב. כאשר אומרים ש״אלתרמן היה בן״גוריוניסט מובהק״,
ש״הבן־גוריוניזם הוא דרך חיים״ ,ו״האלתרמניות היא הייחוד
הספציפי המיוחד שלה״ (יחוד ספציפי מיוחד — זה לא גדול !
ממש בחזקה שלישית !) זה אולי מרשים מאוד, אבל מזה
אנחנו, הקוראים, לא למדים דבר על מהות הבן-גוריוניזם או
האלתרמניות. מהו ״בן-גוריוניזם״ במשמע הערכי ! איך הוא
נתפש בשעתו באופנים שונים, ואיך הוא נתפש עכשיו באופנים
שונים! על זה דווקא היה מעניין מאוד לשמוע, אולי גם
מפי דיין, אך עוד חזון למועד, מה לעשות. ומה זו ״אלתרמנ-
יות״ ! או ! על זה בוודאי הפרופ׳ מירון אמר משהו, אבל בגלל
תורת היחסות נוסח־אוהרה, ניוותר בבורותנו, לפי שעה.
ג. אם שירתו של אלתרמן, כלומר כתיבתו הפובליציסטית
המחורזת, חינכה דור שלם על דרכו של בן־גוריון, גם זו שאלה,
ולא שאלה פשוטה. במידה שמדובר בפובליציסטיקה מחורזת
שעניינה נושאים לאומיים כלליים ומקובלים — מה ייחודם
הבן־גוריוני ! ובמידה שמדובר באותו יחוד ספציפי מיוחד
(יחוד ספציפי מיוחד! השומעות אוזניכם מה שפי דיין
מדבר או, פה כבר נשאלת שאלה אם זה חינך דור, וכשאני
אומר ״חינך דור״ הדגש הוא גם על ״חינך״ וגם על ״דור״,
מפני ש״חינך״ יכול להיות, לא אחת, טימטם (כלומר שטף-
מוח) ,ו״דור״ זה יכול להיות כל הגילאים, נאמר, של משה
דיין, רובם, מיעוטם, או אך ורק משה דיין בלבד ותו לא
(באופן ייחודי ספציפי מיוחד).
שמות ועשיתי על הדי פלומט העברי^ /שלעז שמי כני איננו מק יי ־
טשעחאנאווער ורובינשטעיין ולארך —
טמבריקי הדיפלומטים של הדור !
ובראשם נשמע ״שמיר״ חריג מקרי —
בוא, יעזערניטסקי, עת לשוב אל המקורי !

אלסרמן ותן
1דיץ לקח

בסיפור נחמד אחד שלו, מגלה ג׳ון אוהרה איך נתחוורה
לו בנעוריו תורת היחסות: בהגיעו מעיר הולדתו הקרתנית

כשאני נזכר, למשל, ב״שיר״ המפורסם של אלתרמן על
פריקת הנשק הצרפתי בחשאי לקראת מילחמת ( 1956 אלתרמן
גוייס אז על-ידי נערצו בן־גוריון — לא אחת אתה נתקל בתופעה
שאנשי-רוח דבקים בדמות המסמלת בצדק או שלא בצדק
גבריות, כוח ברוטאלי, צבאיות, מילחמתיות — אך אין לי
מושג אם מצב זה תפס ביחסי נ״א—ב״ג — ועל-ידי עושי
דברו ומתמרניו בעת-ובעונה-אחת — משה דיין ושמעון פרס —
לעשות נפשות למילחמה בנאצר הממשמשת ובאה) ,אני מתחלחל
למחשבה, כי משורר הוצא והוציא לתרבות רעה, ובירך על מה
שלא היה אלא קנוניה נתעבת שנקשרה בדרכים אנטי־דמוקרט-
יות להחריד בין שליט ישראל ובין ראשי הקולוניאליזם השוקע
באירופה, צרפתי כבריטי, קנוניה שהיתה גרועה בשעתה, ואת
פירות הבאושים שלה אנו אוכלים, לדעתי, עד היום הזה, ואם
״שירה״ שכזאת מועליית על נס במישכן-הכנסת בפתח עשור
ה 80-כ״מחנכת דור״ ,אז אלתרמן אולי נתן, ודייו אולי לקח,
אבל הדור לא חונך.

במדינה

(המשך מעמוד )59
המפורסמת, שהיתר גרה בשכנות
לביתם.
פלורה נהגה לבלות את רוב
זמנה הפנוי בביתה של נגווה.
באותו הזמן למדה בבית־ספר יהודי
בקאהיר. בעיקר אהבה שפות, והיא
דוברת עברית, ערבית, צרפתית
ואנגלית בצורה רהוטה.
ספיינוז השעשועים. בביתה
של נגווה סאלם הכירה פלורה את
רוב השחקנים הידועים של מצריים,
שרובם כבר אינם בחיים. היא
היתד משוחחת איתם על מישחק
ועל זימרה, וכבר בגיל 12 החליטה
על דרכה בחיים .״אני רוצה להיות
שחקנית כמוך,״ אמרה לאביה. לרוע
המזל החליט האב באותה עת
להתגרש מאשתו. הוא עזב את
מצרים ונסע לסודאן, שם פתח
עסק עצמאי.
פלורה, שהיתר מבלה את רוב
זמנה בתיאטרון ובקולנוע והכירה
את רוב השחקנים אישית ואת
רוב הסרטים בעל־פה, נאלצה לנסוע
עם אביה לסודאן.
החלום הגדול התנפץ, כאשר
הודיע לה האב כי עליה להינשא
לבן־דודה .״לא !נתנו לא להחליט
בעצמי,״ סיפרה בעצב .״הייתי
יכולה להיות מאד מפורסמת, כי
כולם אמרו שיש לי כישרון גדול.
זד לא הפריע לי בכלל שהייתי
יהודיה. אף פעם לא היו לי בעיות
עם אנטי־שמיות וחוג הידידים שלי
כלל גם ערבים ונוצרים.״
בגיל 14 היא התארסה ובגיל 18
עלתה עם בעלה ארצה וגרה ב־יאזור.
עם זאת לא היתה יכולה
לשבת בשקט. ידידיה ממצריים
הציעו לה לנסות ולהתקבל לעבודה
בטלוויזיה הערבית. היא ניגשה
והתקבלה מיד. עד היום הספיקה
להופיע בתוכניות רבות בטלוויזיה
הערבית, לשיר ולשחק בהצגות
שחלקן לא הועלה עדיין על המסך
הקטן.
לפני חמש שנים החליטו היא
ובעלה להתגרש .״פשוט לא הת אמנו,״
גילתה .״הוא אמר לי :׳אם
את רוצה לשחק ולהיות זמרת, אז
תלכי, זה לא מפריע לי/״ מאז
הספיקה פלורה ״להתחתן״ בהצגה
ספינת השעשועים, להיות כיפה
אדומה בתוכנית לילדים, ואף ל עבור
קורס לדיילות אוויר .״אך
הרגשתי שיותר טוב להיות עם
שתי הרגליים על האדמה ולא
באוויר,״ סיפרה.
אבא כתפקיד רופא. במים-
גרת עבודתה כפקידת־קבלה נפגשה
עם השחקן המצרי מחמוד קאבל,
שהוזמן לישראל עם קבוצה של
סוכני־נסיעות. פלורה הופיעה לפני
האורחים בקטעי שירה. השחקן
ומנהל סוכנות הנסיעות התלהבו
מאד מהצעירה היפהפיה והזמינו
אותה לבוא למצריים.
השבוע כתבה פלורה מיכתב ל זמרת
המצריה שאריה .״כשהייתי
קטנה,״ סיפרה ,״ראיתי סרט שבו
שיחק אבא שלי בתפקיד ראשי,
כרופא, ושאדיה ועוד שחקנית בשם
מאגדה היו מאוהבות בו בסרט.
אני זוכרת היטב את הסרט, למרות
שהייתי אז רק בת עשר.
״עכשיו, כשנפתחו השערים ל מצריים
וגם הדואר פועל, כתבתי
לשאדיה וסיפרתי לה את הסיפור.
כתבתי לה שהייתי מאד רוצה
לבוא למצריים ולפגוש בה שוב,
כי אני מאד מעריכה אותה כשח קנית
ובזמרת ויש לי הרבה מה
ללמוד ממנה. היא עוד לא ענתה
לי אבל אני מקווה לקחת חופשה
בקרוב ולנסוע למצריים, להיפגש
שם עם כל החברים והשחקנים
שהכרתי ואולי אצליח סוף־סוף
להגשים את החלום הגדול ולשחק
בסרט מצרי לצידם של המכרים
הישנים.״
ה עו ל ם

הז ה

2220

^!13 המסווו הרפס נוצות
ועל* שלכת שהנה חורף
לסגת.
לארח

אם היה מישהו, שחשב לרגע
נגמר החורף, הודיע לאחרונה גנרל
שהוא עדייו חי וקיים ואינו חושב
ואם הוא עדייו גר אצלנו, צריך
אותו בלבוש מתאים.
אופנת ניבה מציעה מערכת דו־חלקית,
המורכבת מחצאית וטוניקה עם צווארון
סירה מעוטר בקפלים, שימלת בנלון, מער כות
אוברול ומקטורן עם צווארון עניבה.

מערכת נוספת, גם היא דו־חלקית, מור כבת
משימלה מבד בנלון, כשמעל זה
בלוזון מוואל שקוף. על מערכות אלה מו פיעים
הדפסים דמויי נוצות, עלי־שלכת,
פרחים וקווים גיאומטריים.
בצילומים המופיעים כאן, רואים בובות
של חלונות־ראווה בצד הדוגמנית. אל
תגידו שלא מנסים לחסוך גם בתחום זה.
סריגים סריגי לנה־דקו מציעים לכן, הנשים,
מראה קלאסי מהודר ולכם, הגברים, מראה
ספורטיבי. אופנת הנשים כוללת מיבחר
רב של סוודרים, אפודות, חולצות־סריג
ומערכות דו־חלקיות, הכוללות חולצות
סריג צמודות ועליונות בצבעים עזים ולו הטים,
בצד צבעי סתיו סולידיים, לנשים
בעלות מזג מתון. מרבית הסריגים עשויים
מחומרים טבעיים, צמר טלאים, אנגורה
וקאשמיר, שהם אופנתיים ביותר השנה
ודוחקים את החומרים הסינתטיים. המראה
המהודר הוא בעל כתפיים רחבות ומרו בעות,
בעזרת כריות קטנות ופנסים (תפ רים)
קטנים, המדגישים את הסיגנון המוג בה
כשהחולצה הדוקה לגוף. צבעי הקו לקציה
מכילים את כל גווני הסגול — החל
מסגול מזעזע, עבור בסגול מעורב בבור דו
וכלה בלילה משולב בלבן. הצווארו-

שילוב סריגה ועור

מציגה חברת לנה־דקו לגבר. הכתפיים
מודגשות בטלאים מזמש בצבע חום כהה.
הצבעים השולטים בקולקציית החורף הם כל גווני החום, הבד, האפור וגווני ירוק מעורבים.
ארבע קבוצות: פלנלים, קורדרוי, ג׳ינס
ובדי הטוויד. הסימנים הבולטים באופנת
הנשים הם כתפיים ישרות, צווארונים קט נים
ומעוגלים, כפתורים א־סימטריים, רכי-
סות בגב ובצד הבגד ורכיסות כפולות.
החצאיות בעלות גיזרה ישרה עד מתחת
לברך, חלקן מכווצות במותן וחלקן בעלות

אוברול ח׳קט

עם צווארון עניבה בהדפס הפוך, מצינה חברת ניבה,
ובנוסף מערכות משולבות מבן־לון ווואל שקוף,
לערב. ההדפסים בגווני שזזור, אפור ובורדו. הדגמים צולמו עם הדוגמנית קיטי ובובות.

עשויה מסריג אנגורה בצבע סגול כהה.
נים האופנתיים הם צווארוני הבייבי, גולף
מעוגל ווי חד. אופנת הגברים מצטיינת
במראה ספורטיבי, כיסים צדדיים, רוכסן
לאורך הסוודר, פסים לרוחב, צווארון סיני
וסיגנון הצווארון הגברי המקובל. החי דוש
האופנתי בקולקציית הגברים הם ה סוודרים
המשולבים בעור וסריג. הצבעים
השולטים הם כל גווני החום, הבד, האפור
וגווני ירוק מעורבבים.
ספורטיבי אנחנו עדיין בסימן החורף. אופנת להב
מציעה קולקציה מגוונת, המבוססת על
מראה ספורטיבי מעודן, בעל צללית ישרה,
נוחה ולבישה במשך כל שעות היום.
הקולקציה מיועדת לנשים, גברים וילדים
והיא מורכבת מבדים חורפיים הכוללים

1 71 11 1

ך !* אלסטי היא המילה ה־ן

אחרונה באופנה לגבר

של חברת להב. המכנסיים צרות למטה.
קפלים רבים בוואריאציות שונות. הצבעים
השולטים בקולקציה זו הם צבעי פסטל
שקטים. הבולטים הם גווני בד, צהוב,
כתום (חלודה) וכחול אפור. הבולט באום-
נת הגברים — חולצות הפלאנל העשויות
משבצות גדולות, בינוניות וקטנות, בעלות
צווארונים קטנים. המכנסיים, עשויים מ קורדרוי
אלסטי, מונחים היטב באיזור
המותניים וצרים כלפי מטה.
צנטבר חני ת ה

במדינה

בנ קי ם
ה קי בדחע 71 גי ה
וגם •ר שח
הבנק ;יחל את החשבון,
אבל כאשר ביקש הבן
לקבל ירושת אמו,
התבחש הבנק לבל העניין

המרכז לקופות רושמות־ דיקלבע־מ
ת״א״רח׳ שינקין 6 0טל 613095 .
ש תת לילה טל)0 3 (9 2 5 6 0 1 .

המתנה האידיאלית לפסח

ה ת מונ ה ה מדבר ת
להשיג בחנויות הספרים המובחרות
הפצה ראשית :

בית עלים

הגברת דבורה פרבר היתד. אשה
תמהונית. היא ניהלה את ענייניה
הכספיים בציגעה, ולא שיתפה
איש במידע על הסכומים שהיו
בידה. כאשר נפטרה בשנת , 1959
הוצא צו־ירושד. שחילק את ירו שתה
בין בנה, בתה ובעלה.
בני המישפחה שהאמינו כי
היה רק רכוש מועט מאוד לחלו קה,
סיימו את ההליכים באותה
שנה ולא שבו לדון עוד באותו
נושא.
בשנת 1975 נשא הבן, יוסף בן
צבי אשה. הזוג הצעיר עבר להת גורר
בדירה שהיתר. שייכת להו רים.
כאשר התחילו לפנות ארג זים
ישנים, מלאים מיסמכים עב שים,
גילה הבן להפתעתו, כי ל אמו
היה רכוש ניכר בבנק לאומי.
במיכתב משנת מותה של האם
הודיע בנק לאומי למנוחה, כי ב-
פיקדונה בסניף הראשי בתל-אביב
יש לזכותה 1000 טווי דולר, וכי
בהגרלה שתיערך בסוף אותה שנד,
יפדו חלק מטווי הדולר שיעלו ב גורל.
הבן גילה מיסמכים נוספים
על זהובים ושאר אוצרות שאמו
צברה הבהייה, ושעליהם שכח
להודיע לפני מותה.
היה זה 17 שנה אחרי מותה,
כאשר התחילו היורשים להתעניין
בפיקדונה הנשכח של אמם. ההת כתבות
נמשכת שנים והבנק לא
הודה בזכותם של היורשים.
הבן הגיש תביעה מישפטית ל-
בית־מישפט השלום בתל-אביב ו בה
דרש את החלק המגיע לו
מפיקדון טווי הדולר של האם,
המגיע היום לסכום של 100 אלף
לירות.
בכתב ההגנה מכחיש הבנק את

תובע כן־צכי
לגלות ירושה אבודה

איתן עמיחי
הדברת מזיקים
מומחים להדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ׳ חרקי ספרים ובגדים.
בשמירה על בריאותך ורכושך.

דמת-גן, רח׳ מודיעין ,18ת.ד2272 .
70־ 790114 5-6רש׳מס׳ 21 שסק 481/75
\ רושלים , 667*015 -אי ל ת059-3012 -

כל פרטי התביעה. מבלי להכיר
בזכותו של התובע ובצידקת דרי שתו,
אלא ״לפנים משורת הדין״,
טוען הבנק כי נקט בכל הפעו לות
האפשריות על מנת לברר ב אילו
נסיבות נסגר הפיקדון, או לם
בשל הזמן הרב שעבר, ובגלל
פנייתו המאוחרת של התובע לא
עלה הדבר בידו.
הבנק מבקש מבית־המישפט לד חות
את התביעה על הסף, מחמת
התיישנות. בן־צבי מצא בין ניי-
רותיה של אמו גם מיספרי פיק דונות
בבנקים בחוץ־לארץ והת קשר
גם איתם. למרות הזמן הרב
שעבר מאז, נענו היורשים בדיי קנות
מרובה והבנק בחו״ל טרח
ושלח להם העתקים של מיכת-
בים וחתימות האם על סגירת ה חשבונות
והוצאות כל הכספים
מהפיקדון. הפרטים הללו נשמרים
בבנקים במיקרופילם, והבנקים
הללו לא העזו להעלות טענת הת יישנות.

בימים
אלה, כאשר הסיסמה
בנק לאומי הוא הבנק שלי נש מעת
ברדיו לעתים קרובות, יש
לפחות אדם אחד שמתחרט עד
מאוד על שבנק לאומי היד, הבנק
של אמו.

ד ר כי אדם
ד 7ז״פג*ת מ 3 3ד 1ז 3״ד
העבריינית חזרה בתשובה
והשופט התחשב בה
ונמנע מלתת 7ה
עונש מאסר
השוטרים המוסווים עקבו בדרי כות
אחר היורדים מכבש המטוס
שהגיע מאמסטרדם. המטוס כמעט
התרוקן מנוסעים. בין אחרוני ה
המישפט
כשראשה עטוף מיטפחת
צחורה. לבושה צנוע, סניה נקיות
מאיפור, וללא תכשיטים. על פניה
היתד, הבעה של התעלות רוחנית.
בא־כוחה, עורך־הדין משה זינגל,
טען כי תמר חזרה בתשובה. עו־רך־הדין
!הציג לפני בית־המישפט
מיכתב־ברכה מהרבי מלובביץ לכ בוד
חתונתה של תמר עם אברר
מכפר חב״ד.
ההגנה הגישה גם תזכיר קצין-
מיבחן שהשתרע על פני ארבעת
עמודים אך נאסר לפירסום. אחד
מעדי־ההגנה היה דודה של תמר.
שסיפר כי כאשר נולדה, לא היתד.
מקובלת על־ידי אביה, דבר שהיו
לו תוצאות טרגיות בעתיד — הו ריה
של תמר לא רצו להחזיקה
בבית והעבירו אותה לטיפול סב תה.
הזקנה התקשתה לטפל בנע רה
הצעירה, וזו החלד, מתגלגלת

סמדד-ידרנם -כפר

ווגווס גדנולדר שג יאו חז אחן
ליובאוויסקז .

)011 וע1(3וו1,
ץ*0ו11־*1ק ם פס)770 £0$
11213א תץ^1

00־81

770 איסטערן׳ פארקוויי
ברוקלין, נ .י.

9250־493

ב ״ ה, ע שי ״ ח ה׳ תשם
ברו ס לי ן, נ .י •
ה אב רךהוו ״ חאי ״ א
מו ה׳ ,יצחק שי׳
ו ב ״ ג חי ״

נו ״נ

ו כי׳

שלום וברכה !
במענה על ההודעהמקביעותזמן
ו ׳ ת ש רי הבע ״ ל ,

חחונחס

ליום

הנני בז הלה בי עבלכ תי ברכת מז לסוב מז ל
טובושחהי ׳ בשעה טובהומוצלחתויבנוביתבישראל
בניןעדי עד על יסודיהתורהוהמצותכפי שהם מוארים
ב מ אור שבתורה זוהי חו ר ת החסיד־ות.
בברכת מזל סוב מז ל טו ב .
וחתימהוגמרהתימה טובמ^ן. א 7 0 .ך / /

המיבתב של הרבי •מלדבביץ
נויטפחת צחורה ולבוש צנוע
יורדים היתד, צעירה גבוהת-קומה
שחורת שיער שלבשה מעיל־פרווה
יקר. היא פסעה בצעדים חינניים
כשל דוגמנית לעבר אולם־הנוס-
עים.
״זאת היא!״ קרא לפתע אחד
השוטרים. הוא ניגש אל הצעירה
ושאל אותה לשמה .״תמר דרנס,״
ענתה ונעצרה.
מעצרה של תמר דרנס, דיילת
ודוגמנית לשעבר, הוארך בשמונה
ימים, שאחריהם שוחררה בערבות.
גליון־ד,אישום שהוכן במהרה
על־ידי התביעה כלל שישה עמו דים
ובהם 12 פרטי אישום ו־30
עדים. תמר דרנס הואשמה בהפ צת
צ׳קים ללא כיסוי ובקבלת מו צרים
בחנויות ובסופרמרקטים שו נים•
במירמה, בסכום כולל של 40
אלף לירות בשנים . 1978—1977
היא הואשמה גם בגניבת צ׳קים
ובזיופם, בניסיון לקבל מהבנק,
במירמה, זיכוי של 13 אלף וחמש
מאות לירות, דבר שלא עלה ב ידה,
וכד, למעשה, התגלתה ל-
מישטרה.
בנוסף, הואשמה תמר דרנם ב כך
שקיבלה תעודת דיילת על שם
מרים שקד, ובאמצעות תעודד,
זאת הופיע בבתי־מלון בארץ ו קיבלה
שרותי-אירוח בשווי של
אלפי לירות.
בחודש ספטמבר 1978 היא גרה
עם מרים רוטשטיין, שממנה גנ בה
דרכון 750 ,מארק 200 ,דולר
ו־ 100 פרנק, ובחודש ספטמבר 79׳
יצאה את הארץ דרך נמל־התעופה
בן־גוריון, כשהיא מזדהה כמרים
רוטשטיין.
צו־גירוש. הדמות שישבה על
ספסל-הנאשמים במשך החודש ה אחרון
היתד, שונה לחלוטין מדמות
נערת־הזוהר, שנעצרה בנמל-ד,ת עופה.
תמר דרנס הופיעה לבית-

בבתי-יתומים ובמוסדות שונים ב ארץ.
לפני
שנים אחדות התארסה
תמר, אך האדום ברח לחוץ־לארץ.
תמר קיבלה הלם ובעיקבות זאת.,
עשתה את מה שעשתה.
לדברי עורך-הדין זינגל פיצתה
תמר את כל האנשים שבהם פגעה,
והחזירה להם את כספם במלואו.
היא אף כתבה למישטרה מיכתב,
שבו ביקשה לעמוד לדין.
בבית־המישפט הסתבר כי תמר
דרנס חזרה ארצה בעיקבות צו
גירוש, שהוציאו נגדה שלטונות
הולנד — לשם נסעה בעיקבות
אהובה — אחרי שריצתה שם עו-
נש־מאסר על ביצוע עבירות הדו מות
לאלה שביצעה בארץ.

לחשוב על טובת־הציבור.
עורך־הדין הביא לבית־המשפט
עדויות כי הרבנים שמחד, הכהן
קוק ונפתלי בר־אילן פרשו את
חסותם על תמר. כתבו הרבנים :
״זה זמן שאנו עוקבים אחו דר כה,
לפני החתונה ואחריה, ונבח נו
לדעת כי ישרה היא. מעשיה
כנים והליכותיה החדשות מתוך
הכרה מעמיקה ומחשבה יסודית.
אנו מצרפים בקשתנו לבקשתה לנ הוג
בה מידת הרחמים, תיד ידיעה
איתנה כי אכן בעזרת השם לא
תחזור לסורה.״
העיד יצחק, בעלה הטרי של
תמר :״החלטתי להתחתן עם תמר
אחרי מד, שעשתה, ביודעי שהיא
עומדת למישפט. זו לא היתד, הצ גה.
נוכחתי לדעת שמד, שעשתה
היה דבר חולף. חתכתי הרבה ב בשר
החי כדי להתחתן איתר, מב חינת
חברה ומבחינת הורי, שלא
קיבלו זאת. תמר היא רעיה !נאמ נה
ותהיה אם למופת.״
השופט חיים שפירא סיכם כי
תמר אכן עברה עבירות חמורות

מתוחכמות ומתוכנות .״עלי לח שוב
לא רק על עניינה של האש מת
אלא אף על טובת הציבור,״
קבע השופט. הוא ציין כי בדרך-
כלל נהוג לשלוח במיקרים כאלה
את הנאשם לתקופת מאסר ממו שכת,
אך בהתחשב בדו״ח קצינת
המיבחן ובדברי עדי־ההגנה שאכן
תמר חזרה בתשובה, החליט השו פט
לדון אותה למאסר על תנאי
של שנה.

דרכי חיי ם
71ז1נ 1וז ילנ״זז־הסלוא
שופט פסק כי אסיר
המרצה ערגש מאמר,
חייב לשלס לאשתו דמי
מזוגות כסר 15א7ף
זירות לחודש
איד לאלץ אסיר שפוט להתגרש
מאשתו, ולשלם, בעודו נתון ב־בית־הסוהר,
את מזונות הילדים,
גם אם איזנו רוצה בכך? תשובה
לכך מצא עורך־הדין ציון סמוכה,
כשייצג, בתביעת מזונות את רחל
פרץ אשתו של דניאל פרץ שנש פט
לפני שנתיים על ביצוע שוד
מזויין ונידון למאסר של ארבע
וחצי שנים.
רחל ודניאל נישאו לפני ארבע
שנים, כשרחל היתד. בת . 17 מיד
אחרי החתונה נולד בנם הבכור,
ושנה אחרי כן בן נוסף. רחל
לא ידעה על העבר הפלילי הקו דם
של דניאל, ומעצרו בעיקבות
ביצוע השוד בפתח־תיקווה הווה
לגביה הפתעה.
כבר בחודשים הראשונים לני שואיהם
היה ברור לה כי חיי הני שואין
האלה אונם ממלאים את
ציפיותיה .״זה היה נורא,״ סיפרה
השבוע .״כשהתחתנתי חשבתי על
כוכבים נוצצים. הייתי ילדה והוא
היה החבר הראשון שלי. שבוע
אחרי החתונה התחילו המריבות
והצעקות. הוא לא עבד, ולא היה

בכלל בבית. לא חשבתי על גט
או משהו כזה, הייתי ילדה קטנה
וטיפשה. אד כשהוא נעצר והת ברר
לי שהתחתנתי עם פושע ש הולך
לשבת בבית־הסוהר, ושאני
אאלץ לגדל לבד שני בנים, הת בגרתי
ואחרי שנה, כשפיתאום
ראיתי שאני בהחלט יכולה להס תדר
לבד ואין כל סיבה שאשאר
נשואה למי שאני לא אוהבת ולא
מסתדרת איתו, אז פניתי לעורך-
דין ורציתי שיסדר גירושין.״

דניאל כי הוא מוכן לרשום את
מחצית הדירה על שם שני בניו,
בתנאי שגם רחל תעביר את המ חצית
השייכת לה על שמם. ואז,
אם תינשא בשנית, היא תחוייב
לשלם לו שכר־דירה עבור השי מוש
בדירה. רחל סירבה, והחלי טה
לפנות לבית־המישפט בתביעה
כי בעלה ישלם מזונות לשני ה ילדים.
סמוכה
הגיש לשופט רשימה של
שנים־עשר סעיפי הוצאה הדרושים
לכלכלת הבית. סך כל ההוצאות
הגיע לחמישה־עשר אלף לירות
מאתיים עשרים ואחת לירות ב חודש.

שם התובע רשומה מחצית
הדירה,״ טענה רחל באמצעות עו-
רך־הדין שלה ,״אשר ממנה ניתן
לפרוע את חוב המזונות. ואם אי נו
מסוגל לפרוע מזונות אשתו,
חייב הוא לגרשה.״

״זנתה ומורדת״ .בתחילה
הסכים דניאל, אולם אחר־כך הת חרט,
וטען כי אשתו היא האשמה,
וכי הוא אינו חייב במזונות. הוא
העלה שתי סיבות :״היא זנתה
והיא מורדת.״ על פי הפירושים
הרבניים אשה שזנתה היא אשד,
שבהיותה נשואה קיימה יחסי־מין
עם גבר שאינו בעלה. במצב זה
חייב בעלה לגרשה, כי על פי ה הלכה
היא אסורה עליו. אשד, מו רדת,
פירשו הרבנים, היא אשד,
שאינה מתגוררת עם בעלה. על
כך אמר השופט אריה אבן־ארי ב־פסק־הדין
שחייב את הבעל לשלם
מזונות, בעודו יושב בכלא־רמלה:
״הבעל דנן שפוט בגין שוד אלים
לתקופה של ארבע וחצי שנים,
ולכן אין אשתו עימו. הרי זד, בחי נת
לעג לרש לטעון בנסיבות
כאלו כי הפסידה אשד, מזונותיה
מאחר שאיננה עם בעלה.״ הטיעון
הראשון מתבטל מאליו, כי אז חייב
הגבר לגרש את אשתו.

מי שטר ה

״מה שהוא רצה באמת,״ אומרת
רחל ,״זה לעשות לי צרות. שבזמן
שהוא יושב בבית־הסוהר אני
אעבוד ואפרנס את הילדים, ואחר-
כך כשהוא ייצא, הוא יתחיל לע שות
עניינים בקשר לגירושין, ו לדרוש
ממני כסף כדי להסכים
לגט״.

א!,־ ל־ושיחדר ד תו! י
המישנזרה אי;ה מגיבה,
לכן שיחרר כית־המישפט
את הדרבץ למרות
הוויזה המזוייפת

שנים־עשר סעיפים. לבני
הזוג דירה בשיכון ליד יפו. מח צית
הדירה רשומה על שם הבעל,
והמחצית השנייה על שם האשה.
באמצעות עורך-הדין שלו הודיע

עורד־הדיו המתולתל יוסף שו הם,
היה מרוצה. הוא גילה סוף סוף
דרך לשחרר את דרכונו של מרשו.

ל חי | 1 3 0

!! 1 1 1 X 3

צמוד למדד. בחקירה שערך
נציג הבעל, הוא לא חקר כלל
את רחל לגבי ההוצאות. ולכן, ב-
פסק־הדין הכריז השופט כי מאחר
שלא היה כל ערעור או חקירה
בעניין גודל הסכום, הרי הוא מק בל
אותו כמות שהוא. הוא חייב
את הבעל בתשלום כל המזונות
שהאשה ביקשה, וקבע כי הסכום
יעודכן בהתאם לעליית המדד.

לפני כשנה נעצרו יגאל צעירי
ונסים בובטס באשמת זיוף אשרות־

ש ׳ 1 9ו

כניסה לארצות־הברית. הם היו
עצורים זמן מה, ואחר כך שוחררו.
מאז ועד היום לא הוגש נגדם
כתב־אישום. בעת שיחרורם בערו בה
ציווה בית־המישפט כי יפקידו
את דרכונם בידיו.
כיוון שלא הוגשו כתבי־אישום
זמן כה רב, ביקש הסניגור מה שופט
דוד ולך להחזיר לשולחיו
את דרכוניהם. בקשה כזו מוגשת
בכתב, והעתק ממנה נשלח למיש־טרת־ישראל,
לשם קבלת תגובתה
בנדון. עברו מאז שבועות רבים
והמישטרה לא הגיבה כלל. הת חכם
הסניגור ושלח את העתק ה בקשה
למישטרה במיכתב רשום,
ואת הקבלה על שליחתו מסר ל תיק
בית־המישפט. כאשר חלפו
שבועיים וגם מיכתב זה לא נענה
על-ידי המישטרה, ביקש שוהם מ-
בית־המישפט לתת את החלטתו
בלי תגובת המישטרה.
אחרי עיון בתיק, נעתר השופט
ולך ושיחרר את דרכונו של צעי רי.
כעת עושה שוהם אותם ההלי כים
כדי לשחרר את דרכונו של
בובטס.
יש לציין כי מוזר הדבר שהמיש־טרה,
שהזדרזה לעצור את השניים
והתנגדה לשיחרורם בערובה, אינה
מתעניינת בהם כיום, אפילו כדי
להגיב על החזרת דרכוניהם של
השניים. ומניחה לעניינים להת גלגל
ללא תגובתה.

פ שעי ם

כה לתומה לכיוון סניף־הדואר ב כפר
חב״ד. מכונית אאודי, שנסעה
בצורה חשודה ובתוכה שלושה
צעירים הסבה את תשומת ליבה.
המורה הביטה בהם וחרתה את
דמותם בזכרונה. בחורים כאלה
במדי־צבא ואוחזי נשק, שאפילו
כיפה אינה מכסה את ראשם, נדי רים
בכפר. היא נזעקה והגיעה ל דואר
כדי להזהיר את הפקידים.
אולם היא איחרה. רגעים ספורים
אחריה נכנסו לסניף שלושה בחו רים
רעולי־פנים, ולבושי מדי־צבא,
כשבידיהם רובי 16 הם כיוונו
את הנשק לעבר הפקידים ותבעו
את הכסף.
אחרי שנמלטו הצעירים במכונית
האאודי שחיכתה להם, נערכו חי פושים
מקיפים בסביבה. בבית-
הקברות של הכפר, חבויים תחת
שיח, נמצאו שני הרובים. מכונית
האאודי העזובה גם היא חנתה ב-
קירבת מקום. בתוך המכונית נמ צאו
טביעות אצבעות שזוהו אחר-
כך במחלקה לזיהוי פלילי כטבי-
עותיהם של אמנון ולוי מנצור, אחים
צעירים משיכון נוה־עמל בהרצליה.
במיסדר־הזיהוי שנערך זיהתה
המורה את השניים. החשוד השלי שי
לא נתפס עד היום.
יריות כאוויר. אחרי שהמיש-
טרה בדקה היטב את הרובים, מצ אה
שדובים אלה כבר עברו שי מוש
פלילי קודם. סידרה של מעשי
שוד בתחנות־דלק באיזור המרכז,
אשר בוצעה בחודש אוגוסט אש תקד,
נעשו בעזרת הרובים הללו.
השודדים העדיפו בדרך־כלל מכו ניות
מסוג אאודי, שאותן גנבו
במקומות שוגים. הם היו נכנסים
לתחנות, מאיימים על העובדים ו יורים
באוויר. כך אספו להם במשך
חודש אחד כמה רבבות לירות.

הו!ה1־ו ממורות ד חיו ת
ככפר חב״ד נדירים
הפחררים נושאי הנשק.
לכן הכהינה המורח
כמי שזוהר אחר־כף
כמבצעי השוד

שני האחים נאשמו בבית־המיש־

חיה אהרונסון, מורה צעירה, הל
(המשך
בעמוד )66

1 1 0 1 3 3

ח שמונאים*לס^תל-אביב.

^ניי סו במח סני קו פ מן צ פו ^ ב מג ר שי התערוכה ת״א (סוף רח׳ דיזנגוף ע״י גלידה מונטנה).
ה עו ל ם הז ה 2220

במדינה
(המשך מעמוד )65
פט המחוזי בסידרת מעשי שוד
בתחנות־הדלק בבית־חנן, גדרה,
נחלים ובנמל־ד,תעופה בן־גוריון.
התובעת שרה פריש, טענה בבית-
המישפט כי מימצאי מעבדות הד
מישטרה הוכיחו שהתרמילים ש נמצאו
בתחנות־הדלק השדודות
נורות מאותם הרובים שנמצאו ב בית
ר,קברות. כיוון שהאחים זוהו
במפורש על-ידי המורה שראתה
אותם רגעים ספורים לפני השוד
בטרם העלו את המסיבות על פני הם,
ביקשה התביעה להרשיעם גם
בסידרת העבירות של חודש או גוסט.

שפט
העד טווה בזי ה1
העד זיהה בכית-
המישפט את הגאשם
תזא-גכץ, והשופט ציווה
?שלוח לעד את פסרך הדין
השופט אורי שטרוזמן כתב ב פסק
דינו, כי יש לשלוח העתק
למר משה עזומי מראשוך לציון.
משה עזומי כלל לא היה צד בתיק
זה, אבל הוא היה האיש, אשר ב שנת
, 1977 כאשר גילה שביתו נפ רץ,
ונגנבו מתוכו חפצים יקרי־ערך,
הפך עצמו לבלש פרטי. הוא
חשד בפועלים הערבים שעבדו ב בניין
שליד ביתו. כדי לאתרם פנה
לקבלן, קיבל את כתובותיהם ושמו תיהם,
ויחד עם שוטר ממישטרת
ראשון־לציון נסע לחאן־יונם. שם
ביקשו את עזרתו של שוטר מקומי.
בביתו של אחד מפועלי הבניין,
זוהייר אבו־נימר, מצאו את כל
הרכוש הגנוב. הוא גם הודה בכל
במישטרה. אחרי זמן קצר במעצר,
שוחרר אבו־נימר מסיבות רפו איות.

כמעט
הכניס
חף־מפשע.

לבית־הסוהר

אדם

עוז 3ט 3מו עוזטר
פניית החשוד לא געגתה

כי הדא יודע חשבון
״זה היום שלנו,״ חייכו החוק רים,
באי־כוח המישטרה לפני שו פט
המעצרים. אל היום שבו מש מש
ד׳ד״ר מנחם בוכוויץ כשופט
תורן, מתייחסים השוטרים כאל
יום חג. תיקי המעצרים מועברים
בשיטת הסרט־הנע, כשהחוקרים
אינם משתדלים לשכנע את השו פט
בטענותיהם, ומאידך אינם
נאלצים לעמוד בחקירה צולבת
מצידו. השופט בוכוויץ ידוע כמח מיר
במייוחד, ולמראהו מאיצים
העצירים הוותיקים בבני מישפחו-
תיהם להשיג עורך־דין של הרגע
האחרון, שכן שמועה הידועה ב מסדרונות
בית־המישפט היא כי
אצל השופט בוכוויץ, בלי עורך-
דין, אתה אבוד. טענותיהם של
השוטרים מתקבלות בדרך־כלל
במלואן, ואף יותר מזה.
השופט בוכוויץ מעמיד עצמו ל עתים
כבר־סמכא בענייני המיש-
טרה, יותר מהמישטרה עצמה.
כשבא-כוחה דורש מעצר של מים-
פר מסויים של ימים שעל פי שי קול
דעת החוקרים דרושים להש למת
החקירה, מוסיף לו השופט
עוד כמה. שיהיה. כך נוצר הרו שם
ששופט־השלום בוכוויץ רואה
בימי המעצר חלק מן העונש.
,,ל א יכול לתת יותר.״ כך,
למשל, דרשה המישטרה לעצור
לחמישה ימים שניים, החשודים
במיסחר בחפצים גנובים. במקום

מישפטו התחיל רק כעבור יותר
משנתיים בבית־המישפט המחוזי
בתל־אביב. העדים עלו בזה אחר זה
על דוכן־העדים וסיפרו על הפריצות
שהיו בבתיהם. אז עלה עזומי
עצמו על דוכן־העדים, וסיפר בגאון
על מיבצעו הבלשי, וכיצד תפס את
הגנב.
אבו־נימר שישב בתא־הנאשמים
הביט בו בתמיהה ושאל :״אתה
מכיר אותי? אתה היית בביתי?״
והעד עזומי, שבוי בלהט הצלחתו,
ענה בביטחון גדול :״כן זה אתה,
בביתך הייתי ושם נמצאה הסחורה
הגנובה.״
דממה ככית־המישפט. ה-
מישפט נמשך כרגיל, ורק כאשר
עלה על דוכן־העדים סמל ראשון
חליל אל־מצרי, ממישטרת חאן־
יונס, התברר הסוד. אחרי שהתובעת
יהודית אמסטרדאם חקרה אותו ב דבר
מעצר החשוד ומציאת הסחורה
הגנובה בביתו, אמר השוטר מ י וזמתו :״אבל האיש שעצרתי אז
לא היה הנאשם הזה, זה היה איש
אחר ששמו פתחי אבו־חאטר, גם
הוא תושב חאן־יונס.״ דממה נפלה
בבית־המישפט.

150,000 לקוחות קריסטל מרוצים
יאשרו זאת.
• מכונת הכביסה היחידה שלה
15 שנות בטוח ושרות.
• קריסטל שווה הרבה יותר
ממחירה -היחידה שזכתה בתאר
״הקניה הטובה ביותר 1 9 8 0 -״.

התובעת ביקשה את דחיית ה־מישפט
כדי לברר את הדבר, ואכן
גילתה שהאשם האמיתי הוא חאטר,
שמצא את תעודת־הזהות שאבדה
לזוהייר, והשתמש בה שנים אח דות.
לזוהייר האמיתי לא היה כל
עבר פלילי, והוא היה תלמיד תי כון,
כאשר אירעו הפריצות. הוא
כלל לא ביקר בישראל מאז שנת
. 1974
אחרי שהתברר הכל, ובית־המישפט
כתב פסק־דין מנומק שבו.
זיכה את הנאשם מכל אשמה ופסק
לו 2,500ל״י כפיצוי, והמליץ גם
על הגשת כתב־אישום נגד האשם
האמיתי, ציווה השופט לשלוח הע תק
מפסק־הדין אל העד הזריז, ש
שופט
בוכוויץ
הנזישטרה חוגגת
שבהחלטת השופט תקוצץ הדרי שה,
כפי שקורה לרוב, החליט זה
כי לא יהיה די בחמשת הימים
הללו לשם חקירה, וציווה על מע צר
של שבעה ימים.
במיקרה של חליל קופטי, הצ טער
השופט שהתקופה המירבית
למעצר היא רק 15 יום.
חליל נחשד בניסיון למכור תכ שיטים
גנובים, בחנות ברחוב אלנ-
בי. על אף שהודה במעשה והס כים
לשתף פעולה, דרשה המיש־טרה
לעצרו לתקופה המכסימלית
הקבועה בחוק. בהרגשת קיפוח
פנה חליל לשופט ושאלו :״בש ביל
מה? למה חמישה עשר יום?״
התשובה שבה זכה היתה :״מצ טער,
אני לא יכול לתת יותר.״
החשוד שלא האמין למישמע אוז ניו
חזר ושאל :״חמישדדעשר יום,
אתה יודע מה זה?״ גם שאלה זו
לא נותרה ללא מענה :״זה יותר
מעשרה ופחות מעשרים. אני יודע
חשבון.״
ה עו ל ם

הז ה

2220

הטלאים יכולים לנשום
לרווחה. מצב-
הרוח האפור שדבק
בכם בשבועות האחרונים
נעלם כלא היה.
תחושו שוב חזקים,
שופעי מרץ, התלה בות
ויוזמה, אבל השגיחו
לתפור את בל
החורים שבביסים, שכן
הכסף יזרום מהם
והסוחרים יחגגו על חשבונכם. תרצו
להפתיע את בני זוגכם במתנות! זה
יעלה לבם בממון• ספרים או טלוויזיה
צבעונית, עולים בשקלים רבים. גם
הבילויים שתכננתם לזמן הקרוב לא
יינתנו לבם בחינם, לבן טלאים חביבים
שימרו על כספכם. אל תבזבזו.

מזר הזזודש :

טלה

לאה ובין דחפה אה בסלה

מזל טלה הוא הראשון בגלגל המזלות, ומסמל את ההתחלה, הראשוניות,
והבראשיתיות. הוא התינוק של האסטרולוגיה. בעוד מזל הדגים הוא האחרון
בגלגל, נסתר ומורכב שקשה להבינו, הרי לטלה, כתינוק שזה עתה יצא לאוויר-
העולם, אין מה להסתיר. הוא גלוי, מובן, וברור לכל אחד. ומכיוון שהוא הראשון
והילדותי, הוא רואה קודם כל את עצמו ואחר כך את האחרים. ברור לו שכל
רצונותיו חייבים להתמלא מיד. הוא פזיז, נמהר, וחסר״סבלנות. כוכב מארס שהוא
השליט של טלה, מסמל מרץ, שאיפה לכוח, חיוניות וגבריות, עצמאות, אימפולסיביות,
חלוציות וראשוניות.
מזל טלה הוא מזל אש, ולכן בן־טלה חי בפעילות בלתי־פוסקת. כל חייו הוא
נמצא במירוץ מהרפתקה להרפתקה, ומפעילות יוצרת וחדשנית לעוד פעילות מסוג
זה. בן טלה צריך שתהיה לו מטרה מוגדרת. יש לו חשיבה מהירה, הוא רואה את
סוף הדרך הרבה לפני שהאחרים הבינו את ההתחלה, וראשו שופע רעיונות מקוריים.
הביצוע המדוקדק לפרטי פרטים כלל אינו מעניין אותו. הוא רוצה לראות
את התוצאות המוצלחות מיד ובמהירות.
הטלה הוא מנהיג. המרץ והכוח שופעים ממנו, ובתוצאה מכך הוא מוכן
לשאת על כתפיו את הנטל, יותר מכל אחד אחר ללא לאות או עייפות. הוא חדור
רוח צעירה, ואינו מאמין בזיקנה. קשה למצוא בן־טלה שידאג ויחסוך לימי הפנסיה.
ימים אלה לדעתו פשוט לא יגיעו, והראיה, צ׳רלי צ׳פלין בגיל 70 בנה מישפחה וגם
הוליד תינוק.
הטלה מהיר־מחשבה, גלוי, כן, אמיתי וחצוף, ולעתים בעל חידוד לשוני אירוני.
ראשו הוא הנקודה הרגישה בגופו. אין כמעט טלה שלא יתלונן על כאבי־ראש יותר
מהמקובל אצל האחרים, ובעיקר על סבל ממיגרנות. על בני טלה להשגיח על
ראשם מפני פציעות.
בני-טלה רבים הם ג׳ינג׳ים או שלפחות עור פניהם נוטה לגוון אדמדם, ומתלהט
במהירות, כמובן, בגלל השפעת המאדים (המארס) .על דוד המלך אומרים שהיה
בן מזל טלה. כתוב כי היה ״נער אדמוני ויפה מראה״ .אדמוני, מפרשים: בסימן
מאדים. ואכן, אופיו וחייו מתאימים לתיאור של טלה. בל חייו הנהיג מילחמות
ושפך דם.
המיקצועות המתאימים למזל טלה קשורים איפוא במרץ, יוזמה, יצירה, חלוציות
והרפתקנות, בושר הנהגה וכושר ביצוע מעולה. דמויות בנות טלה: הבדרנית״זמרת

סערות ריגשיות וציפיות
גדולות נזשותפכס
לאהבה גורמות לאכזבות׳
אך לא יקשה
עליכם להתאושש מהן.
תהיו מאד מבוקשים.
בעבודה ירעיפו עליכם
שבחים רבים על הביצוע
המעולה. חוש הו
1 2נאפ רי ל ־
10נבמ אי אתכם הומור יוציא
ממצבים מביכים שהכנסתם
את עצמכם ואת חבריכם בהתלהבות
וללא מחשבה תחילה. שימו לב לבני
מזל אריה, הם מעוניינים להושיט עזרה.

0ווו

ידידים חדשים וישנים
יתקשרו אליכם
לפתע ויבקשו את חברתכם,
כמו כן תוצע-
נה לכם הצעות מושכות
שתוכלנה לפתוח
בפניכם קאריירה חדשה,
או לפחות קידום
משמעותי בתפקידבם
ו 2ב מ אי -
20 ביו ני
הנוכחי. אלה שעוסקים
בכתיבה יעבדו
קשה, והרעיונות יצוצו בשפע. הורים,
הבינו כסף, ילדיכם עומדים
לבקש סכום שעלול ליצור חור בתקציב.

השבוע התייחסו לבני של בכפפות זוגכס משי, שכן עלולות להתרחש
מהפכות גורליות
בחיי המישפחה.
רגישות גבוהה מדי
תביאכם לידי רוגז רב
והתפרצויות מוגזמות.
מתנו את מצב־הרוח
ו 2ביוני
20 ביו7יי
המשתולל. התנהגותכם
המוזרה תחלוף כלא
היתה בתום השבוע, והשלום והשלווה
יחזרו. בריאותכם מתחזקת וההצטנויות וכן
המחלות שהטרידו אתכם באחרונה, יחלפו.

לאה רבץ

אריה דולצ׳ין

להעלות ולהוריד

להינשא כמה פעמים

רבקה מיבאלי המופיעה בדמות חיונית, מלאת מרץ ובדיחות ספונטניות, ודן בן-
אמוץ, הידוע בחוש ההומור ומעורר אסוציאציה של ילד שלא התבגר.
אמנים ויוצרים רבים משתייכים למזל זה. הסופרים שארל בודלייר, ניקולאי
גוגול, מוסיקאים ביוהאן סבסטיאן באך ויוזף היידן, יחד עם השחקנים — מרלון
ברנדו, סימון סיניורה, ג׳ולי בריסטי וצ׳רלי צ׳פלין
בין המנהיגים אדולף היטלר, ניקיטה חרושצ׳וב, ובארץ, להבדיל אלפי הבדלות,
יושב-ראש הסוכנות היהודית אריה דולצ׳ין.
הצייר — וינסנט ואן-גוך צייר בהרבה צהוב ובצבעים עזים המבטאים את המזג
המתלהט של מזל אש.
מיקצועות הקשורים לצד הגברי והתוקפני של מארס, הם של אנשי-צבא,
מנתחים, מוהלים ושוחטים לצד ספורטאים, מהנדסים, מכונאים ומגלי-עולם.
התכונה הבולטת של טלה במישור האהבה היא הצורך לכבוש כיבושים רבים
כבל האפשר ולהאדיר את הרגשת ההצלחה. כשבן טלה מתאהב הוא אינו מחכה
אפילו לילה אחד על-מנת להספיק לחלום על בת זוגו, הוא מיד ניגש לכיבוש
בהתלהבות עצומה. באשר כבש והשיג, אין הוא נעצר לחשוב ולהתחשב בשותפה.
ההרגשה ש״קודם בל אני חשוב״ אינה נותנת לו להבין את הזולת. ותוך זמן קצר
מתחילות מריבות אכזבות ופירוד. לבן בני טלה הנישאים בגיל צעיר ימצאו את
עצמם נשואים יותר מפעם אחת. לבן טלה הנישא בגיל מבוגר יותר יש סיכוי טוב
לנישואים יציבים וארובי-ימים. גם אז אין מי שיבטיח נאמנות לבת־הזוג לאורך
השנם, כי גיחות קצרות מחיי הנישואים, אינן נחשבות בעיניו, ורק יוסיפו מעט דלק
לאש הבוערת בתוכו.
נשים בנות טלה נחשבות שותפות מוצלחות מאד לכל אחד. שאיפה עזה לבעל
מצליח גורמת להן לדחוף ולעשות רבות למען התקדמותו, כך שבמישפחה שבה
נמצאת בת־טלה, תבלוט ההצלחה של הבעל. הדוגמה הקלאסית לכך היא רעיית
ראש-הממשלה לשעבר לאה רביו שגרמה לבעלה לעלות וללא כוונה, ליפול.
המזלות המתאימים למזל טלה — הם מזלות האש: אריה וקשת; ומזלות
האוויר: תאומים ודלי.

השבוע תשקיעו מרץ רב לקדם את טע -
מדבם, ואתם עלולים להיתקל במריבות

ובחיבובים בתחום ה-

מיקצועי. תפגשו חב
רים
אוהבי יופי, בעלי

נטיות אמנותיות, הם

ימשכו אתכם לביקור

בתערובות, קונצרטים

ומופעי-בידור אחרים.

הסיפרה 6עלולה להביא
לכם מזל ה 22באוקטובר -

22 בנו במבר
שבוע, יום שישי גם

הוא עתיד להביא מזל.

השבוע תעסקו בספורט, תחביבים שונים ,

שעשועים, בילויים ואפילו הימורים. תחו
1|11נ

אריות
שאגו בקול
גדול. שוב חזרתם לעצמכם•
דחפים חזקים
ליצור משהו חדש יביאו
אתכם לארגן את
חייכם מחדש בביטחון
והתלהבות. תוז מנו
למקומות שבהם
תייצגו את עצמכם ב-
מיטבכם. הבינו תיל-
בושת מקורית שלא
תבייש אתכם. אתם הרי ידועים כבעלי
טעם טוב.אך עדיין עליכם להיזהר
מכוויות, פציעות ושריפות בבית, כתוצאה
מחוסר זהירות שממנה תסבלו.

הקפדנות והדיוק ב־עבודה
ישתפרו, ויציינו
אתכם לטובה. בני
מזל טלה מרגיזים אתכם,
ומסיבה זו וגם
מסיבות אחרות, מצב־הרוח
אינו על הגובה.
אתם חולמים לשנות
דברים רבים, אך משום
22באוגוסט -

22בספ_ט מ
מה אינכם מצליחים.
תקדישו מחשבה רבה
לשותפיכם לחיים ולעבודה, ותכירו. אנשים
מעניינים בנסיעה או בלימודים וייתכן
אפילו דרך טלפון, מיכתב או ...עיתון.
ההתפתחויות הצפויות מהיכרות כזו יכולות
1אולי להפתיעכם. נוחו בשבוע זה.

]1]11111

שו התלהבות ושימחה,
תימשכנ לאנשים מארצות
רחוקות שייגרו את לנסיעות תיאבונכם
ארוכות, אך הפורקן
יצא בעריכת מסעות
יותר קצרים. סיכויים
טובים לזכייה בהתערבות
ובהימורים שונים
ומשונים, ואלה מכס
שלא יתפסו לכל זה,
מזמנם עם ילדיהם.

ן ןשח
} 2בנו במבר -
;20בדצמבר

יבלו

מאזניים

!)11 וחי0

11110

השבוע תפגשו באנשים חזקים, ישרים
וכנים שיתעניינו בכם ובמעשיכם, ויציעו
לכם את עזרתם ואת
כתפם כמישענת וכמקום
מרגוע. דאגו
לשלם חשבונות חש מל,
מיס, מיסים וביטוח,
הזנחה עלולה לעלות
לכם ביוקר, למעתידים
רות
שאתם
לשפר את המצב הכס־
> 2בספטמבר ־
22ב או קטובר
__ פי בקרוב בעזרת כסף
שיגיע לשותפכם לחיים.

קיק

רומן
חדש שהתפתח במקום מיקרי
ובאופן שכלל לא העליתם בדעתכם, שינה
את חייכם, ואתם
חשים מאושרים קיט-
עה ואפילו יציבים.
הזמן מתאים לתיבנון
נישואין, ואם הפחד
מלווה אתכם בעניין
זה והפיקפוקים רבים,
אל תהססו, זה צעד
נבון. לבל זמן ועת
לבל־חפץ תחת השמים.
הצבא שוב יזבר בכם
בזמן הקרוב, הבינו את עצמכם לבך.

נסיעות קצרות בדרך האוויר מצפות לכם
בקרוב, ואתם כבר בקדחת מסעות. מחשבה
רבה מוקדשת לעשיית
רווחים מהירים, רעיונות
מוצלחים שיבריקו
במוחכם יביאו הכנסות
תוך זמן קצר. אל תס־תכסכו
עם עמיתיכם
לעבודה, התאפקו וביל־עו,
זה ישתלם. בני מזל
שור יושיטו עזרה מע20
בי נו א ר ־
שית, כדאי להטות להם
$ובפב רו א ר
אוזן. צאו לחיק הטבע.

הופעתכם תקרון השבוע יופי, לבביות
והרגשה נעימה, רבים יחפשו את קיר־בתכם,
תבזבזו יותר __ ן מדי זמן בפיטפוטים,
תעזו ותטלו יוזמה בפיתוח
קשרים• קרו4
בות
מישפחה נחמדות
תבאנה לבקר, הגברים
יחושו מוקפים ביותר

מדי נשים, וחוש ה-
9ובפב רו או
ברמות הטבעי יתעו20ב

רר. גם נשים תעדיפנה
להימצא מעט יותר בחברה
גברית, תוכלנה למצוא אותם בלימודים,
הרצאות ומקומות תרבותיים.י

זניח

עצסא

! 3 1 1 1 1־

אס חס הנו ט ה טחן
ומה לא תקה ,

ר ! 1ע ד 31 בנ3ר?ו
מהנה מ ה קלו תבמס הב 1מה ב קופו ת הג מל שלנו
3במרץ הוא תאריך ששווה כסף. זהו המועד האחרון
להשלים הפקדותיך בקופות הגמל של בנק לאומי
;בות בהקלות במס הכנסה. אם עדיין אינך חבר באחת
קופות -הצטרף עוד החודש. אם הינך חבר הזדרז
השלם הפקדותיך ותהנה מהקלות לכל שנת המם.

״עצמה״ -הקופה הגדולה והוותיקה ביותר-לעצמאי.
״שיאוך -לתשואה גבוהה -לעצמאי.
״תעוז״ -לשכיר.
״קופה מרכזית לפיצויים״ -למעסיק.
״רמון״ -לעצמאי ולשכיר .״צור״ -לחקלאי.

חשוב ברגע ה אוורון
! זל ב 1-במרץ הועלתה תיקרת ההפקדות מ־ 3 6 ,0 0 0ליל־ 6 0 ,0 0 0ל י לשנת מס. נצל זכויותיך עד ה־ 31 במרץ .1980
פרסים נוספים בכל סניפי בנק לאומי, בנק אגוד, בנק ערבי-ישראלי, בנק עליה-לאומי
ובמשרדי הקופות: שד׳ רוטשילד ,19 תל־אביב, טלפון.)03(652375 :

בנק לאומי הבנק שלי.

בנק לאוח•
טל־א רויו

האם ק״ס ניתוק רנע״ת הרבו׳ שד וציחות הנשים ביד
בעריהן!מאהביה! ? אם כן, הוא טמון במאורעות שקדמו לרצח

שרצח מתבצע בלחיצת אחת על ההדק,
השוד הוא מיבצע מורכב הרבה יותר.
הבדל יסודי אחר נובע מן הנסיבות.
בעוד שרצח, ובעיקר רצח על רקע רומנ טי,
מתבצע בדרך־כלל מתוך התפרצות
רגשות, שמגיעה לפעמים עד למצב של
אי־שפיות זמנית, הרי שעבירות אחרות הן
פרי יוזמה ותייכנון צלולים וממושכים.
כאשר אדם בא לידי הירהור במעשה שוד,
עולים לפניו מיד כל הסייגים שהציבו שומ־רי־החוק
למניעתו. מעבר לעונש המרתיע,
מתבטאים סייגים אלה באמצעי זהירות
ומניעה מתוחכמים. בידי האדם העוסק
בתיכנון מיבצע 1שיעקוף אמצעים אלה,
נתון גם הזמן להרהר בצפוי לו אם ייכשל.
למי שמבצע רצח מתוך חולשה ריגעית,
אין ההזדמנות להרהר בעונש ולשקול את
מעשיו. הוא פועל כאחוז אמוק, ומתפכח
רק לאחר מעשה. אילו הציבו לפניו מחסום
פיסי כל שהוא, שהיה טופח על פניו ו מקשה
עליו את הביצוע, כפי שקורה ב

וסף אשכנזי דקר את אשתו למוות
במיקלט ׳לנשים מוכות בהרצליה ! של מה
סימן־טוב ירה באהוסתו בלב התחנה
המרכזית בתל-אב-ב! ישראל קישינובסקי
היסה במוט ברזל בראשה של אשתו, והט מין
את גופתה בחצר ביתו! דויד חדד
עצור בחשד להטמנת רימון־הנפץ בתוך
המכונית, שבה נשרפו למוות אשתו ובתו !
אבי חכים, ימאי שהגיע ארצה לחופשת־מולדת,
ירה בחברתו לשעבר, והתאבד.
אלה הם רק הבולטים שבין מעשי הרצח,
שבוצעו בחודשים האחרונים, אשר בהם
מצאו נשים את מותן, בידי בעליהן או
מאהביהן. במרבית המיקרים קדמו לרצי-
חות מעשי אלימות חוזרים ונישנים, ש הסתיימו
רק עם ׳מותן של הנשים המו כות.
למרות שהתקיפות היוו מעין אות
אזהרה לעתיד להתרחש, לא ננקטו, באף
אחד ׳מהמיקרים, צעדים מעשיים להגנתן
של הנשים.

יוסף אשכנזי רצח את אש־

תו, כרמלה, מפני שסירבה נגדו הגישה אשר תלונה לבטל במישטרה, ושבעיקבותיה הועמד לדין.

לחיצה אחת
על ההדק

במיקרה של ייוסף אשכנזי התייחסה ה־מישטרה
דווקא בחומרה ׳למעשיו. סימני
האלימות הקשים על גופה של כרמלה,
והעובדה שנאלצה להימלט מפניו ולחפש
מיקלט, לא הניחו לשוטרים להתעלם מ הפרשה.
נגד אשכנזי נפתח תיק פלילי ו הוא
הועמד לדין. אולם דווקא המישפט.
היה אחד מן הגורמים ״שהביאו למותה של
כרמלה.
מישפטו של אשכנזי -נקבע למועד של
יותר משנה אחרי התקיפה. במשך כל
׳אותו הזמן הסתובב אשכנזי משוחרר והיה

ן\ ח די ם מהרוצחים בוודאי מביעים
י * חרטה. בדיעבד הם מבינים את ה עיוות
השטני ואת חוסר ההיגיון האנושי
המביאים אדם לפתור בעייה באמצעות
רצח, ומצטערים על כך. במרבית המיקרים
פעלו רוצחי הנשים מתוך חולשה ריג־עית,
מבלי שתכננו את מעשיהם ומבלי
שיכלו לשלוט עליהם. עתה צפוי להם,
אם יורשעו ברצח, העונש היחידי הנגזר
על עבירה זו — מאסר-עולם.
111111 ^ 11111 כרמלה אשכנזי מצאה את מותה, לפני כחצי
^ 1 ^ 1* 1יייי שנה, במיקלט לנשים מוכות בהרצליה. בעלה,
יוסף, דקר אותה למוות באמצעות סכין קפיצית. למרות שכרמלה התריעה בפני
המישטרה על הסכנה שבה היא חייה יום־יום, השיגה אותה ידו של בעלה.

הוהווגה

רחל ויינבוים נרצחה
לפני כחודש
וחצי בידי המאהב שלה, שלמה סימן־טוב.

האם ניתן היה למנוע מהם להגיע ל רגע
זה ולהציל את חיי הנשים?
פסיכיאטר ידוע טען, כי הסיבה
לריבוי מעשי רצח על רקע רומנטי,
טמונה בייצר החיקוי, המתעורר בהשפעת
פרשות־רצח קודמות. אנשים הנתקלים ב לבטים
׳בפתרון בעיזתיהם עם בנות זוגם,
מתפתים לאמץ פיתריונות המגרים את ה־דימיון.
פיתויים כאלה טמונים בסיפורי-
רצח מרגשים שאירעו בסמוך להתעוררות
הבעיה. כאשר הוא שומע על מיקרה דו מה,
מתעורר אצל האדם יצר החיקוי. ואז,
ברגע ישל חולשה, הוא פותר את בעיי תו
באותה הדרך.
פיתויים מגרים קיימים לאיו־דווקא בפר ישות
רצח רומנטיות. פיתויים כאלה מוצ אים
את ביטויים גם בפרשות פליליות
רבות אחרות. כך למשל עלול שיוד־בנק
:נועז ׳לגרות את דמיונו שיל אדם השרוי
במצוקה כספית, ולעורר בו את יצר ה חיקוי.
אך חיקוי מסוג זה הוא נדיר ביו תר.
הסיבה
לכך נעוצה ביסודה בהבדלים
שבין מעשה־רצח לבין כמעט בל עבירה
פלילית אחרית. מן המפורסמות הוא, כי
אדם המוכן להקריב למען מטרה מסויי־מת
יאת חייו, מסוגל לרצוח אפילו מנהיג
אשר מופקדת עליו השמידה הטובה ביו תר.
לא כך הדבר לגבי שוז״בינק. בעוד

עבירות אחרות, ייתכן שהיה לו הסיכוי
לשוב לשפיות־דעתיו ולחזור בו. בהעדר
כל מחסום ממשי, מהוות רציחות הנשים
גורם חוזר ונישנה לחיקוי.
למעשה, לא ניתן כמעט למנוע רצח
בעת התרחשותו. אין אפשרות לחבר לגו פה
של כל אשה מערכת־אזעקד, שתופעל
בעת הצורך, כפי שמחברים לכספי ת הבנ קים.
אזעקה כזו גם לא: תרתיע אדם
הפועל בלהט יצריו. אך אם קיימה אפש ריות
למנוע את הרצח, הרי היא טמונה
אי-שם בין האירועים הקודמים למעשה
הרצח.
כרמלה אשכנזי הגישה נגד כעלה,
יוסף, תלונות רבות במישטרד, בגין
תקיפה ואיומים, קודם שרצח אותה במיק-
לט הנשים בהרצליה (העולס הזה .)2186
בימיקרים רבים מזניחה המישטרה את ה טיפול
בתלונות מסוג זיה. השוטרים מעדי פים,
בדרך־כלל, להרגיע את הרוחות בין
בני הזוג ומסתפקים בהשכנת שלום־בית
זמני. התלונות נדחות מחוסר עניין לצי בור.
טיפול
זה מהווה מעין עידוד פאסיבי ל בעלים
להמשיך במעשיהם. היחס הסלחני
שמגלה כלפיהם המישטרה, מאפשר ביצוע
׳תקיפות אלימות נוספות. בהעדר כל רסן,
מתפתחות ׳תופעות האלימות, עד שהן מגי עות
׳לשיאן, במיקרה הגרוע, במעשה רצח.

שלמה סימן־טוב ירח
באהובתו אחרי שחודשיים
לפני־כן תקף אותה ואת מעבידה.

רוצחי הנשי
(המשך מעמוד )69
חופשי להפשיר ולהציק לכרמלה. שלושה
ימים לפני תחילת המישפט הופיע אשכנזי
במעון לנשים מוכות, שבו שהתה כרמלה
אחרי שברחה מפניו, והפציר בה לבטל
את התלונה, כאשר סירבה — רצח אותה.
עצם מיצוי החוק וההעמדה לדין אונם
פותרים, איפוא, את הבעיה. קיימת חשי בות
ראשונה במעלה לאופן שבו מטופ לים
מיקרי האלימות. טחנות־הצדק טוח נות
לאט. הזמן הרב שעובר מביצוע ה עבירה
ועד לסיום ההליכים המישפטיים
ולהטלת העונש, אינו פועל לטובת הנשים
המוכות. הן ממשיכות להיות קורב״
>נות, ודווקא בכך ושהן מפעילות את החוק
ומגישות תלונות, הן מגדילות את הסכנה
לחייהן. הבעלים רואים בסחבת רק סימן־
חולשה מצד החוק, ומנצלים את הזמן
כדי לנקום בנשים.
במצב זה נוצרת אווירה של הפקרות.
נשים רבות נמנעות לכן מלהגיש תלו נות
נגד בעליהן. הן חוששות כי פנייה
למישטרה רק תגרור אחריה מעשי אלי מות
נוספים. מאידך, אי־הגשת תלונה,
מגבירה את ביטחונו של הבעל כי אין
כוח שיכול לעצרו, והוא ממשיך במעשיו.

תל־אביב (העולם הזה ,)2215 נעצר שלמה
סימן־טוב אחדי שתקף את רחל ואת
מעבידה, שאותם הפתקע בנסיבות אינטימ יות
(העולם הזה .)2207 בעוד שהמישטרר,
טענה אז בפני לשופט המעצרים, כי קיים
חשש שסימן־טוב יתקוף שנות׳ וביקשה
לעצור !אותו לשיבעה ימים, החליט השו פט
אפרים שלו לעציור אותו ל 24-שעות
בלבד .״אם בוערת חמתו של החשוד עד
כדי כך שמנוי וגמור איתו לפגוע בחברתו,״
קבע השופט ,״מי לידנו יתקע שלא יע-
לשה זאת כעבור שיבער, ימים, ואפילו לא
יותר?״
השאלה מה היה קורה אילו היה מאריך
השופט את המעצר, תישאר בוודאי סתומה
לעד. לא ברור גם אם במיקרה זה היה
לשיפוט מהיר משחרר את סימן־טוב מ־

פט להטיל במיקרה כזה עונש חמור ומר תיע.
בעשותו זאת מתחשב בית־המישפט
לא לדק במעשה עצמו, אלא גם במה שהיה
יכול לנבוע ממנו.
כאשר שיחרר השופט שלו את סימן-
טוב, הוא התחשב אך ורק בעבירה ש בגינה
נעצר. שלו התעלם מן הבאות,
מתוך הנחה שלא יוכל למנוע את הדב רים
לאורך זמן.
אם היה שלו יושב אז בדין כשופט
מהיר, יכול היה לקבוע, כי מעשה ה תקיפה
של ם ימן־טוב מהווה אות אזהרה
לבאות. על סמך כך, אם החוק היה מאפ שר
זאת, היה שלו מטיל על סימן־טוב
עונש חמור, שאינו מתחשב ירק בתקיפה
עצמה, אלא גם בסכנות הטמולנות בהישנו־תה.
כך, על-ידי שילוב של שני הגור־

הנחה זו מוצאת ביסוס גם במיקרה ה שריפה
למוות בתוך המכונית של האם
ובתה (העולם הזה .)2217 סנדרה חדד הגי שה
תלונות רבות נגד בעלה, דויד חדד,
בגין תקיפות ואיומים. מעולם לא ננקטו
צעדים מעשיים להישנות ׳תקיפות אלה.
חדד מכחיש כי היה לו קשר להטמנת
הרימון במכונית. אך אם הוא אכן הרוצח,
הרי שלא פעל מתוך סעדת־רגלשות בטווח
הקצר. הטמנת רימון ומילכודו הוא מיבצע
מסובך הדורש. תיכנון לטווח ארוך.
אם הטמין חדד את הריסון, או שכר
אדם אחר לביצוע המילכוד, ידע בוודאי
כי החשד יופנה אליו מיד. יתכן כי הא מין
שלא יימצאו ההוכחות המספיקות, אך
זהו הימור מסוכן. עולה לממנו כי חדד
התעלם מן העונש הצפוי לו בגין רצח.

תוכנית נסיונית
לשיפוט מהיי

מו צ א נטמון בזירוז ההליכים המיש־ך

מישפטיים. אם יובאו לדין בעלים
!1 1מישפטייו
בסמוך לביצוע העבירה, יראו כי יש דין
ויש דיין. גם הנשים יראו כי החוק יכול
להגן עליהן, ולא יחששו להתלונן.
בחוק השיפוט הצבאי קיים מושג הנקרא
שיפוט מהיר. באמצעותו מובאים לדין
חיילים הנאשמים בעבירות מישמעתיות
קלות וחסות. תחת להביאם 1לבית־דין צב א:•
.לבו קיים תור ארוך למישפט׳ נשפ טים
חיילים אלה על־ידי המפקדים ביחידותיהם.
כך מזורזים ההליכים המישם־
טיים, ומפוצה הכלל שלפיו העונש המר תיע
בוותר הוא זה הבא בסמוך לביצוע
העבירה.
בית־המישפט בתל־אביב עומד לפתוח
בתוכנית נסיונית לשיפוט־מהיר מעין זה.
במיסגרת לתוכנית זו, שהועתקה מביית־המ״שפט
האמריקאי, יובאו.נאשמים בעבי רות
מסויימות, לפני שופטים מיוחדים
לכך, ממש באותו היום שבו בוצעה
העבירה. במקביל לשיפוט מזורז זה, צריכה
לפעול מערכת שתבטיח כי זכויותיהם של
הנאשמים לא יקופחו.

הבעל החשוד

ישראל קישינובסקי רצח את
אשתו, פאניה, והטמין את נופתה
ליד פחי האשפה. כשנעצר טען :״אבוי, אני אלמן !״

ה א ! 1110911 ₪

שצא ^כאש רי מ ב

נבר באדמה וחשף את כף רגלה. השוטרים הוציאו את הגופה.
מקורה של התעלמות זו יכול להיות בחו סר
עונש מרתיע, שאם היה מוטל סיד
אחרי התקיפות הראשונות, יכול היה ל הביא
לייתר מודעות למחיר הרצח. גם
כאן, אם חדד היה הרוצח, שיפוט מהיר
ועונש חמור !מבעוד סועד, היו יכולים
להוות את הפיתרון.
אך לא תמיד באה התוקפנות רק מצד
הגברים. קורה, אם כי לעתים רחוקות,
שגם נשים נוקטות אלימות או תוקפנות
כלם גברים. דוגמה בולטת לכך היא הת־בצרותה
של מלכה חגג בדירה ברמת־גן,
כאשר ביקשה לירות למוות בעלה (העולם
.)2216 מדוע התופעה שכיחה יותר הזה אצל גברים, זהו נושא לעיונם של פסיכו לוגים.
אך את הבעיה יש לפתור תוך
מיצוי כל הדרכים הקיימות.

יוסי היימן

החשוד

דויד חדד מסתתר מפני המצלמה, חדד חשוד
בהטמנת רימון הנפץ, שהביא למותן של
אשתו סנדרה, ובתו טלי. בחקירתו הכחיש את גירסת המישטרה.
אם יאמץ בית־המישפט שיטה דומה של
זירוז הליכים לגבי בעלים או מאהבים,
הנאשמים במעשי תוקפנות, היא עשוייה
לצמצם את התופעה. שיפוט מהיר יכול
להוות את המחסום לביצוע מעשי רצח
נגד נשים מוכות. עונש הבא בסמוך לבי צוע
התקיפה, עשיוי למנוע את הבעל מלהיכנע
לריגשותיו, ולבצע מעשים העלו לים
להובילו בסופו של דבר לידי רצח.
אך הניסיון מלמד כי במיקרים רבים
אין בכך די.
חודשיים לפני שרצח את אהובתו,
בבתחנה־המרכזית
ויינבוים,
רחל

1י 1| 1ך 1סנדרה חדד נשרפה למוות יחד עם בתה לפני
י י ליי *יו כשלושה שבועות, כתוצאה מהתפוצצות שאירעה
במכוניתה. סנדרה טענה בעבר כי בעלה עומד להורגה.

המחשבות הנזעמות על אהובתו המבלה
את עיתותיה עם מעבידה. ספק אם הליך
מישפטי מזו ת היה מונע את הרצח.
סימן־טוב פעל מתוך סערת־רגשות דיג־עית,
כאשר רצח את רחל. עונש מהיר היד.
מסוגל לדחות את ההתפרצות, אך המצי אות
המכאיבה היתד. נשארת סשהיתה. כדי
להתגבר עליה היד. צריך לבוא גורם נוסף.
כאשר אדם יורה, למשל, באוויר מתוך
שימחו? בעת טכס חתונה, יכול בית-
מישפט^לקבוע, כי היה בכך זילזול בחיי
בני־אדם, שהיו יכולים להיפגע מהיריות.
למרות שלא נפגע איש, יכול בית־המיש־

מים — שיפוט מהיר ועונש חמוד כאחד
— היתד. קיימת אפשרות להציל את חייה
של רחל ויינבוים ולמנוע מסימן־טוב ל התייסר
כל חייו בגלל מעשהו.
השיפוט המהיר לבדו מסוגל לטפוח
על פניו של אדם, ולהוות גורם מרתיע
לטווח הקצר. עונש חמור המוטל תוך
כדי השיפוט המהיר, מסוגל לסייע בידי
אדם להתמודד עם מציאות הבאה אחריו,
גם כשהיא מרה. אחרי שריצה עונש
כזה, הוא יודע כי בבית-הסוהר קיימת
מציאות מרה עוד יותר. המודעות לה
עשוייה למנוע מעשה פזיז.

ז1ג תחתוני אחד
של דלתא

מספיק ל ך
להגיע ללונדון, חיום!
• 3כרטיסי טיסה ללונדון
(הלוך ושוב).
• 5סופי שבוע במלון
לרום אילת-כולל טיסה
הלוך ושוב.
• 250 חולצות! מודפסות.

משך המבצע .12.3-15.4 -
ההגרלה תערךב 20.4 -
כנוכחות רואה החשבון של דלתא.
ההשתתפות אסורה על עובדי חב׳ דלתא
משרד הפרסום ומשפחותיהם.
לדלתא תחתוני נשים המחמיאים
לכל הגילים ולכל הגזרות:
מיני דלתא

כל אשר עליך לעשות הוא:
לשלוח את האריזה הריקה(עטיפה
מודפסת ועטיפת וילון ריקה)
של תחתוני נשים או ילדות
לתת 729 .תל -א בי ב. על-גבי האריזה
צייני בכתב ברור את שמך, שם
משפחתך,כתובתך ומס׳ הטלפון שלך
והשלימי את הסיסמה:

ע ל -ג בי המעטפה צייני— ״הגרלת
הפרסים של דלתא״ .זכרי, כל אריזה
נוספת מגבירה את סיכוייך לזכות!

מידי דלתא

מקסי דלתא.

ורשבסקי פריליך

טבעי שלובשים

רלתא

הצטרפי למבצע הפרסים של דלתא
ה עו ל ם הז ה 2220

רהיטי כל גיל מלווים את ילדך בנאמנות,
בכל הרגעים היפים...
עם הגיע התינוק מבית החולים לחדרו,
יחכה לו הריהוט המושלם, הכולל שידות
לאחסנת חיתולים ובגדים, ארוניות
למשחקים, שולחנות טיפול ומיטת התינוק
המיוחדת, שזכתה להמלצתה של המועצה
לצרכנות.
יחד עם הילד גדלים גם הצרכים. את
מקומם של מיטת התינוק ושולחנות
הטיפולים, ימלאו הכונניות לספרים
הראשונים ומיטות נוער מהודרות בשלל
דגמים וגדלים, שישרתו אותו במשך שנים
ארוכות ומהנות. היום הראשון בבית הספר
הוא יום מרגש, לכל הדעות, וגם כאן נוטלים

רהיטי כל גיל חלק בשמחה. שולחנות כתיבה
בדגמים שונים: על רגל, בין ארוניות,
שולחנות כפולים וכולם עם מגירות רבות
תכולה.
כל פריט ניתן להשגה בחמישה צבעים
מרהיבים: ירוק, אדום, חום, כחול ואורן
טבעי. שולחנות הכתיבה ומיטות התינוק
להשיג גם בכתום.
רהיטי כל גיל יוצרים חדר מקסים.שטוב
לחזור ולהתרגע בו גם בחופשות מהצבא.
קניית רהיטי ילדים איננה משחק
ילדים. לכן, כשאת מתכננת את הריהוט
לילדייך, בחרי בכל גיל, האוהב ילדים מכל
הגילים.

רהיטי כל גיל —
מנגריית גבעת ברגר.

דגם — 226 ספה כפולה
190x57.6x70 ספה תחתית .190x25x70

דגם — 220 שולחן כתיבה 4מגירות
.120X72X55

דגם 22
ארונית טיפולים לתינוק
4מגירות .82x92x60

דגם — 224 שולחן
2מגירות עם רגל 90x72x55

דגם — 225 ארון בגדים
6דלתות .134x180.5 x 60

דגם 59 אי — מיטת תינוק
בשני גדלים.x 90 x 60,120 x 90x 14060 :

תצוגה מרכזית וייעוץ־ תל־אביב: דיזנגוף ו .20 חיפה: הרצל 32

דגם — 214 ארונית עם מגירות

.45X30X40

דגם — 200 ארונית
עם דלתות .x 90 x 9030

דגם — 221 שולחן כתיבה בפול
.150X72X55

*לגבי 7וו, בית הזורע, שמרת. גבעתיים: ויצמן סו.

רהיטי ״כל גיל״ להשיג כמקומות הבאים:

היפה והצפון: חיפה: מחסן מרכזי לצפון, כביש כפר אתא, בניני רצף, קולוג׳ניק. הרצל ,32 קולוג׳ניק. בית הזורע שמרת, אלנבי . 117 נווד. שאנן, צוציק.
־ מוצקין שי לתינוק״ שדרות וייצמן. עכו: בן־עמי ,55 חיים יעקובוביץ. נהריה: רח׳ הרצל, נאדלר משה. כרמיאל: מרכז מסחרי חדש, שרה נחום. צפת: רח׳
ירושלים, הרשקוביץ ינקו. טבריה: אחים אהרונוביץ, תחנת אגד החדשה. עפולה: רהיטי וולדמן. טבעון :״הפיריון טבעוו״ ,טופוביץ. טירת הכרמל :״בייבי לנד״׳
י כז מסחרי חדש. בנימינה: רח׳ המייסדים, דור־און הדר. קרית־שמונה :״רהיטי קרן״ ,יוסי אוחיון. נצרת: עודה מאהר, אל־חנוך . 1025/17ק. אתא :״לתינוקולילד״ .כית־שאן: פינגרהוט אסתר. מרכז ודרום: תל־אביב :״שילב״ ,אבן גבירול . 14״שם״ ,בוגרשוב .26 ירדטלים :״שילב״ ,יפו .68״כל־גיל״ ,אבן גבירול
.5דירו״ ,אזור התעשיה תלפיות. באר־שכע :״שילב״ ,הרצל .90 ראשל״צ :״שילב״ ,הרצל .73״עמי ותמי״ ,רוטשילד .43 רחובות :״רהיטי אלון״ ,אחד העם .22
פיפויסקי! בנימין .6רמת־גן: הרצל .57 בני־כרר! :רבי־עקיבא ,90 שטוצברג .״לילד״ ,רבי עקיבא . 106 חולון :״תינוק כל״ ,כיכר וייצמן. הרצליה :״כל גיל״,
סוקולוב .99 נתניה :״כל בו מאיר״ ,שמואל הנציב . 15 כפר־סכא :״במבי״ ,רח׳ וייצמן .54 חדרה :״פינת הילד״ ,ה. סמואל .47 נאות אפיקה :״גילגי״ מרכז מסחרי.

מוחמר עלי הר 1ש 1בסקי של הספרות הישראלית
ארץ־ישראל הישנה והמרתקת ^ ההצטברות השירות של מיש ל חדד

מי מריבה

רוח רעה מהלכת מזה שנים מיספר ב־מיסדרונות
חקר הספרות של אוניברסיטת
תל־אביב, ומטילה חתיתה על מרצים צעי רים
שקידומם נעצר. הרוח הרעה היא
רוחו של בנימין הרושהבסקי, פרו פסור
לספרות שמעודו לא השלים את
עבודת הדוקטוראט שלו. הקמתה של או ניברסיטת
תל־אביב ומותו בטרם עת של
הפרופסור יוסף האפרתי, צברו כוח
חסר תקדים בידיו של הרושובסקי הנ״ל,
שעל פיו ישק דבר ויתנהל חקר הספרות
באוניברסיטה זו.
מסיבות שונות (שלדעת כמה מתלמידיו
נובעות מכך שהגיע לגיל המעבר) הסב
הרושובסקי הנ״ל בשנים האחרונות חלק
מהתעניינותו האקדמית לשטחי התירגום
והשירה. הוא החל מתרגם בשיטתיות
חרושתית דברי־שיר מחצי תריסר לשונות
לשפת הנביאים והכוהנים, תחת שם העט
ה. בנימין. ראשית, הוא הביא בעברית
משיריו של ברטולד כרגט, הניקראים
כמו חוברו בידיו של אורי צבי גרינ ברג
אחר החל לפרסם שירים, פרי עטו,
תחת שם העט גבי דניאל.
קורבנו החדש של הרושובסקי הנ״ל,
הוא הסופר היהודי הנהדר שלום עליכם,
הנחשב בעולם כולו קלאסיקן. בנימיו הרו־שובסקי
החליט להביאו בעברית העילגת
שלו משיריה של המשוררת הרוסיה הנה דרת
אנה אחמטוכה. אחד מהמרצים
הבכירים לספרות באוניברסיטת תל-אביב,
המתקומם נוכח מעשיו ומחדליו ה תרגר
מיים של הרושובסקי, מביא בשורות הב אות,
תחת שם העט משה ספרא, ביקו רת
המטילה ספק במעמדו הרם של הפרו פסור
בלא הדוקטוראט, מציגה אותו כ שרלטן
ומעוררת שאלות תמוהות ביותר
לגבי כמה מסגולותיו. ואלה דבריו של
משה ספרא כלשונם:

רוני, רוני כת־ציון, פצחי רינה! העי לוי,
הגאון, ה׳סיני ועוקר הרים׳ בנימין
הרושוכסקי, עשה זאת שוב! על פני
שמונים עמודים ומעלה של ׳סימן קריאה׳
10 מזכנו שוב כ. הרושובסקי ו/או ה.
בנימין ו/או גבי דניאל בדברי שירה,
הגות, תרגום, באיטר שמו מופיע על עמודי
׳סימן קריאה׳ למעלה מעשרים פעם.
מהי בשורתו של המאור הגדול הפעם?

1 3.111

!1116 13651:.

1 3111

! 1(16 11681:

! .1116 1(651 הוא אשר נאמר :
עלי של הספרות העברית!

1 3111

מוחמר

שאם לא בן, מה הטעם, למשל, להשקיע
מאמץ, לבזבז משאבים, כספי־ציבור, ול תרגם
מחדש שירים של אנה אחמאטוכה
שתורגמו בבר על-ידי רחל, לאה גולד ברג,
אברהם שלזנסקי? ! אמת, אין משו ררים
אלה מגיעים לקרסוליו של ה. בנימין,
וגם בקיאותם בשירה הרוסית נופלת,
בידוע, מזו שלו, ואף־על־פי-כן, שבה
אחיה, גם בידם עלה פעם לחרוז איזה
חרוז נסכל, או לתרגם כמה שורות.
הגה, מיד אנו משווים תתום־שיר של
׳קוטלת קנה׳ כרחל עם תרגומו של ה.
בנימין, למען תהיה לקוראים היכולת לש פוט
כעצמם (ראה: זה לעומת זה).
דומני שדי כהשוואה שהובאה כאן, ואין
צורף בנתחנות־יתר, כשביל להבין מה
כין לחנים מתנגנים לבין גריסת־חצץ. מה
בין משורר אמת, לגראפומן־אגרופומן.
ואף־על־פי־בן, משום כבודה של רחל
המשוררת, יורשה לנו להתעכב קצת על
הבית הראשון שכתרגומה (שראה אור
כקובץ ׳שירת רוסיה׳) כהשוואה עם הנוסח
המאוד לא שירי ומשוררי של כן־תחרותה:
אנה אחמאטוכה אומרת כפסוק הראשון
של השיר 108111x11110 :ז 01ק6$נ1-311 1״
(בתעתיק לאטיני).
613 ץ ן<1<}1010
לאמור, כה חסר־ישע, איו־אונים, היה
החזה בצמרמורת הקור שאחזה בו. רחל
ויתרה כתרגומה על החרוז, בשביל לשמור
על עיקרה של התמונה.
נהיה כבחינת ה׳טכנים תכן לעפריים׳
אם נספר כאן שרחל כתבה כביכול שירה
רוסית בעברית, שהטיבה לחרוז, ולחני
השירה הרוסית ומקצביה היו חלק אינטג רלי
של ישותה, והנה דווקא משום היותה
משוררת אנינת־טעם שכזאת, ידעה שבתרגום
מותר לעתים לוותר על חרוז בש־
.כיל להציל את נשמת־השיר. וכף עשתה.
ואילו בן־תחרותה, מוחמר עלי זה של ה ספרות
העברית, שתרגומה של רחל, כשאר
התרגומים של שירת אחמאטוכה לעברית,
היו לנגד עיניו שעה שבא להפגין עליונו תו
כביבול — סביר להניח שאמר לעצמו
בד :״א-הה: רחל נכשלה ולא הצליחה
לחרוז — אני אצליח! אני אראה להם!
אני אלמד אותם לקח !״ וה׳אני־ניסט׳ הזה
חרז :״קור פשט בחזה ולא חשתי על
יד ימין לבשתי״ מה פתאום ׳לא חשתי׳ ?
איפה זה כתוב אצל אהמאטובה? וכיצד
זה מתיישב עם ההגיון הפשוט? שאם לא
השה, מאין ידעה שקור פשט כחזה? אל
תשאל קורא נכבד, אין מקשין קושיות
להרושוכסקי.
זה ועוד :
אפשר כמוכן וכידוע לשלול כיום כתיבת
שירה חרוזה, שקולה, מיניד הטענה שה״

1הדעומת דה :
״שירת הפגישה האחרונה״ מאת המשוררת הרופיה אגה אחמטוכה,
כתרגום המשוררת רחל ובתרגומו הרצחני של הפרופסור הרושוכסקי.

תרגום: רחל
בחזה צמרמורת, אין־עזר,
אד קלים צעדי בתמיד.
על ידי השמאלית לבשתי
ר,כסיה של היד הימנית.
רק שלוש מדרגות, ידעתי,
או נדמה: מספרן בה רב...
בין עצי אשוח הרוח
התחנן: נמותה יחדיו.
הגורל רמני. שומעה את 1
הגורל הרע, הפכפך.
— חביבי חביבי, עניתי,
גם אותי ...אמותה אתך...
זו שירת אחרונת פגישתנו...
אל הבית הפכתי ראשי.
בחדר־המיטות עוד נראה לי
אור נרות צהוב, אדישי.

תרגום: ה רו שובס ק׳
קור פשט בחזה ולא חשתי,
אך צעדי יהיו קלים.
על יד ימין לבשתי
כפפה של היד השמאלית.
נדמה היה: הרבה מדרגות,
וידעתי — הן רק שלוש !
היה לחש סתווי בין תרזות :
״תמותי אתי ! בלי לחשוש !
כי רמה אותי גורלי,
לאה, זדוני, הפכפך.״
עניתי :״אהובי, אהובי !
גם אותי. נמותה יחדיו...״
זהו שיר של פגישה אחרונה.
העפתי עין אל בית חשוך.
רק נרות בחדר־השינה
באור צהוב־אדיש החשו.

מקצבים ההארמוניים, המלודיים, או המו טוריים
רחמנא ליצלן, אינם הולמים את
הווייתו המסוכסכת, את עולמו הטרוף של
האדם בן זמננו, וזכותו של כל אחד, במוכן,
לכתוב ככל העולה על תהו, שהרי
הנייר סבלן. אבל אי-אפשר להכחיש ש־אחמאטובה
כתבה שירה חרוזה, שקולה,
האדמונית, כריתמים קצובים, סימטריים,
ומי שבא להציג כפני הקורא, שאינו מכיר
את שירתה כמקור, גירסה עברית שאינה
אלא גריפת חצץ צורמנית, שלמשמעה
סומרות השערות, אינו אלא זייפן העושה
זייפנותו קרדום לחפור בו.
ואולם, תרומתו הייחודית הזאת של הרו־שוכסקי
להכרת השירה הרוסית המודרנית
מצטנעת כפני תרומתו העיקרית הגדולה,
המכרעת, להכרת שלום עליכם ׳על כאמת׳
,׳בפעם הראשונה בעברית׳ .כאן
הוא ממש שובר את כל השיאים. ומהי
בשורתו כאן? תרגום מילולי של אידיו־מים!
זהו! לא פחות ולא יותר!
מאז ברא לעצמו האדם ניב־שפתיים
ציורי, אידיומים בלע״ז, מוחזק ומקובל שתרגומו
המילולי, אם הוא נעשה בכוכה־ראש,
הוא עניין נלעג ואווילי, אלא אם
כן מטרתו לבדר את דעת הכריות. מיטב
הבדיחות הלשוניות ככל השפות נוצרו
מתרגום מילולי של אידיומים. עוד זכור
כמה צחוק עורר אותו מ תת ם מאנגלית,
כאשר תירגם את הניב 111 1110ס!
1(03115״ ,שמקביל לו לערד הניב העברי :
״לגלות סודות מן החדר״ ,ל״לשפוך את
השעועית״ .מסתבר שלשווא נדו לו אז.
״האיש מספר אחד של תורת הספרות באת...״
בנימין הרושוכסקי, נותן לז הכשר
לעשות בך. אינכם מאמינים? אדרבה,
ראו כיצד הוא עצמו מתרגם
״אז אני מן הסתם מתחילה להצטדק :
זה, ההוא, אחות, לא מתראים כל השבוע
— בוץ ! שלי ברוגז, מציץ בספר בש ביל
שתובן שפת ׳אץ־קוצץ׳ תרגומית זאת,
שמקורה האידי פשוט כתכלית, נציין כי
מדובר פה באשה המצטדקת בפני כעלה
על שאחרה להגיש לד את ארוחת הצהריים
כשל פגישתה עם אחותה, שלא התראתה
אתה כל השבוע. אכל אין מועיל כהצ־טדקויותיה
ובעלה ממשיך לכעוס ומצי*ן
כספר. כאן, למען ההגינות, עלינו לציין
כי כדי שלא יטעה׳ הקורא לחשוב שה־מצטדקת
לא התראתה עם אחותה כגלל
הבוץ, מפנה אותו ה. בנימין להערה כי
׳ כ ת!׳ באידיש הוא ביטוי חזק ל׳שטו־יות׳
או ׳הבלים׳ .למה, אם כן, הקורא,
הוא מכנים אותך לבוץ הזה? כי הוא
החליט לכפות על דוברי העברית נורמות
לשוניות כראות עיניו. ומשול הדבר ל מישהו
שינסה להרגילכם לומר כמקום :
״אם אני משקר, אני קוגלאגר״ ואז יר־גילכם
קוצב הנורמה הלשונית שלנו לומר
״אם אני משקר אני אגוז מפוצח״.
ולסיום, הבה נניח איזו הנחה: נתאר
לעצמנו לרגע קיט כי נערי ׳סימן קריאה׳
למיניהם, נתברר להם כי פלוני, שהריק
סיפור מצרפתית לעברית, תרגם את ה־
= 111§ 1י 11311:0״ לא
מיספר
״תשעים״ כפשוט אלא ״ארבע פעמים
עשרים ועשר״ .המסוגלים אתם לתאר ל עצמכם,
איזו חינגה היו עורכים הרו־שוכסקי
וחניכיו על גווייתו של אותו
מתרגם היפוטטי אומלל? אבל כשאלילם
הנערץ, ה .בנימין, עושה ממש דבר זה
עצמו, כתרגמו מאידיש לעברית את המספר
״דריטהאלכן״ — שלכל דובר אידיש
פירושו ״שניים וחצי ל״שלושה חסר
חצי״ ,הרי שהם מריעים :״לא בא כבושם
הזה ...שלום עליכם על כאמת לראשונה
בעברית...״
אכל מילא, ייסלח להם אלוהי הסופ רים,
המשוררים, המתרגמים וחוקרי הספרות,
הרי נערי ׳סימן קריאה׳ אוכלים מכף
ידו של כוהנם הגדול, ואין לצפות מהם
למשהו אחר מאשר קריאת ההתפעלות:
״קדוש קדוש קדוש!״ מה שמכאיב ומת
מיה
הוא שכל
ומתרפסת בפני
קם עדיין אחד
•שיישלח אצבע
נובלות זה.

קרית־ספר שלנו מתאפסת
מעשה השארלטניות, ולא
ככל אנשי הספרות שלנו
מאשימה לעבר מעשה
משה ספרא

הערה: למרות ההאשמות החמורות אותן
מטיח משה ספרא בפרופ׳ בנימין תרו־שובסקי
(ה. בנימין ו/או גבי דניאל) ,הרי
שמדור זה פתוח, כפי שהיה בעבר, גס
בפני הפרופסור.

קלסיקן עולמי
! מ ס?)00111011)12ז? 6סויד

\^ 556ר11נ^31x11

שלום עליכם מוכר כיום כקלסי־קן
עולמי, שספריו תורגמו לעשרות
לשונות והוא נמכר במיליוני עותקים.
עם תום שנות הקופירייט
התחיל כישראל מירוץ מטורף
ובלתי אחראי לתרגום שלום עליכם
לעברית, מירוץ שבראשו עומד
כ. הרושוכסקי, השואף לקבל
ממישרד החינוך והתרבות את
מענקי התרגום.

היכולת לנשום
מישל חדד 60 משורר ערבי הכותב
בערבית ובעברית, אינו מוכר כמעט לקו רא
השירה הישראלי. חדד הוא מהמעולים
שבמשוררים הישראליים, וחטא אי־הכד־תו
בין קהל חובבי השירה בא לידי קץ
עם פירסום מיבחר מתורגם של שירתו
מערבית לעברית, תחת הכותרת הצטברות

בניגוד למשוררים אחרים מבני־המיעו־טים,
שמירב שירתם מוקדש למצוקות העם
הפלסטיני בממד של סיסמאות על חשכה
האיכות השירית, הרי ששירתו של חדד
עושה זאת בחלקה בעדנה שירית, העשי־ד,
להזכיר, ולו במעט, כמה משיריהם של
* חישל חדד — הצטברות ; ענו ך :
ששון סו מך; מתרגמים: ששון סומך
מנחם מילסון, אליהו אגסי, נעים ערייד־וחנה
עמית־כוכבי; 45ע מודי ם; הוצאת
הקיבוץ המאוחד (כריכה רכה).

נמר של 1״ ר —(המשך מעמוד )73
משוררי תקופת ההשכלה העברית (ראה :
אנתולוגיה ישראלית).

הקובץ נפתח בשיר, שהוא מעין הכרזה
לירית מתוך עולמו של חדד על הגורן
העתיקה איבדתי ניירותי /והסולמות הד ל,ים
היו, רצוצים שיר המסתיים ב תיאור
נהילי נמלים דרסו אותם,
זקני, ועתה דבוקים הם בכנפיהן /הלע־זניות.
הקשב־נא לנעימותיהן הרבות,
הקשב! /היי שלום, היכולת לנשום״
שירו השבי, אילו צעדתי ללא התעלפות,
מרמז בעדנה על עולמו :״אל תפתהו
את הבוגרים /קשרים של הושים עצלים
על לימוני /העמוסים סלסולי־זנזר וקצ־בים
/וריה מרק עדשים...״
בדומה למשוררים הגדלים בפרובינציה
תרבותית ועושים כל שביכולתם על־מנת
להימלט ממנה, אם לא בגופם לפחות ב שריד,ם,
הרי ששיריו של מישל חדד נטועים
עמוק בנופי הגליל, נצרת והכפר
הערבי. הוא מתאר עולם זד, בפשטות וב־חסכנות
שירית, כמו ואחר כף אני
נפוג ונוחת בעמק, ומתעורר /ומחפש
בתיד חיקי /את הפת בשמן ובזעתר/ .
וריחו של אבי שחסר לי בחיותי קטן...
וכעת אני מגדף כערבית צחה ונכלם /
כי הערבית היא שפה הדוחה דיבור ניק־לה
/למרות דיבורי הגנאי במילים קשות /
למרות הידיעה •מהפאנטום והסוחוי /וכן
נם המיראז׳ /הם שטות ציפורים נתע־

אנתולוגיה ישראלית

בחטף

יו. אלתזמרקין

סמולנסקין
ברו. נ ר
מישר חדד
כשמשמיטים את האות זי״ן, מהמילה מיראז׳

בות /הנושאות מוות׳ אדום /אף כש־משמיטים
את האות ז׳ /מהמילה מיראז׳
נותרת ׳מירה מם חמוד של ילדה
קטנה /של נערה יפה /גס אם אינו קיים
בעברית...״
לא ניפקד בשיריו של חדד השינוי החד
העובר על עולמו, שינוי המתואר בשירים
כמו הוס הראשון, שם הוא כותב :
״הסטיקיה שליד שתי הכנסיות התעוררה /
לקול תפילות־אין־עומק ומסיים במי לים
:״אינני מהנדס ולא אוכל לצייר
המשולש הדמיוני /ולקבוע בזוויותיו סטי־קיה
ושתי כנסיות /אינני שוגה בחזיות״.

קינה על
כדי הקפה המרים

מבני הגוף אינם משתנים
הדקות אינן מוחשות
אנו שומעים כלי ק׳?ב
?צא סבה נפגשים
ואזנינו ל׳רוסחות בולע 1ת את הקולות מחאה הפזורים: בלא ; זז
• :ואנו ש ג? חגו בך דיפת-צדק
עודנו משחיזים את הקלסות, מקפלים אותן.
בעלי הקולות המהפכים
אזניהם רחוקות מהארונות
השלטים היו נמוכים
וכאשר התחשמלו — הוספנו לאפל ל_יד רגלינו
הקול המקסים הוסיף לזנבר בינינו ללא מפתחות
הציביליזציה השקיפה על ן גמינו
נגעה בבגדינו ללא זהירות
שננו לנו את השגיאות מעל לדוכן
בכפיה, בהכרח
עליה •;־ז
ישבו 1י

הדקות ללא־ניע בן קעם
העתים — בך קימי פרטיהן שוב זשוב
לא יד לנו בהן ולא חדש
ומאום אין בידנו מלבד ההתמלרות
מאום מלבד תחלותינו ד׳מם גוות,
אמפו־נא אותן ובואו אחרי ־ למאה האחוז • ״7
7אנו 7 7
במוזיאונים של היפתפים הך חבות
אני מביט אחורה ואיני ר1אה אתכם
אתם, לגמי הישן הערב.
בני ביתני שאינם יולעים מתי לנזול את הקשתות
מזכירים זה את זה להקפיד
הצנזורה מסלקת את ההערית החשובות
אני מגלה את מרותי הרלים
ומת:שב לי על אשר ן זרו שמום,
נושף לי על כדי מקדירי־הפנים.
טוב־טיב הוא הקפה שלנו בלא מתק
5ר במך חקי־זרות שלפיות.

תרגום מערבית: ששון סומך

ב עי ק בו ת פרץ

שלושה טו!
חיי׳ ה מין

נו ס ח

יוס ל

הפרות

• • סערה תרבותית רבתי עורר באחרונה האמן יגאל ת ומרקין, כאשר הניח
תפילין מעל לגולגולת של חזיר באחת מכיכרות תל־אביב. על מעשהו זח של תומרקת
נכתב כי אין לו אח ורע בתרבות היהודית, וזה רחוק מן האמת. סופר־ההשכלה.,אבדה־כר
גוטלוכר (זכרונות ומסעות) האשים, במיסגרת מאבק ספרותי, את הסופר פי ו
סמולגסקין (התועה בדרכי החיים) בכך, שבימי שהותו באודיסד, הוא הניח תפילין
מלך ראוויץ׳ ,מחשובי סופרי האידיש במאה העשרים, ואביו של
בראש כלב
האמן יוס׳ל כרגנר נפטר לפני קרוב לשנתיים בקנדה. בני מישפחתו של ראוויז׳
החליטו לתת את הארכיון והספריה שלו כתרומה לספריה הלאומית בירושלים, ובימים
אלה מצוי במיכלי ענק, בדרך מקנדה, מיטענו של הסופר המנוח, השוקל כשלושה טון.
החלטה זו של בני המישפחה עוררה כעס רב בין חוגי הספרות של אוניברסיטת תל־אביב,
הלוטשים באחרונה את עיניהם אל מאגר מקורות הידע והכסף של תרבות האידיש
(הרושובסקי ושמד) • י • ברגע האחרון, בטרם הוכנסה חוברת פרוזה שבעריכת גת*
זך לדפוס, הביא המשורר ישראל הר קטע יוצא דופן הקשור במנוח יגאל אלץ.
הקטע הוא תוספת לספרו של אלון בית אבי, שחוברה לפי תביעת המו״לים האמריקאיים
שלו, שתבעו מעט מין בספר. הקטע הנוסף עשוי בסיגנון משלו, והוא מתאר מחיי המין
בדיחה הרווחת באחרונה, בין חוגי
של הפרות בכפר־תבור ובקיבוץ גינוסר
הפיזמונאים של תל־אביב אומרת, כי במהלך שלושת הימים שבין מותו של אלון לבין
קבורתו הרוויח פיזמונאי הפלמ״ח חיים חפר עשרות אלפי לירות מתמלוגי שיריו
שהושמעו רדיו על רשימת־ההספד שחיבר העיתונאי אהרון. מגד על יגאל אלון,
תחת הכותרת האציל העברי, העיר סופר חיפאי נודע: על הרשימה היה צריך מגד
לחתום בכינוי ״עבד עברי למרות המשבר הכלכלי וחרף חוסר האיזון שבתקציבי
עיריית ירושלים, ממשיכה זו להזרים כספים רבים לבור חסר התחתית של תיאטרון
ירושלים, שבהנהלת אביטל !מוסינזץ. שוב ייאלצו תושבי ירושלים לממן את שיגיו־נותיו
של המנהל, המייבא במהלך חודש אפריל לבירה תיאטראות מיסחריים מהרמה
השלישית והרביעית באנגליה, רביעיות מוסיקאליות משווייץ ולהקות בידור שכל קשר
בינן לבין תרבות הוא מיקרי בהחלט. אחד מפקידי התרבות של העיריה העיר בתשובה
לשאלתי, על דעתו בנושא פסטיבל האביב :״אני חושב שאחרי האביב הזה יבוא יום
סגריר תרבותי, ולא נוכל לממן עוד את גני־ד,ילדים של העיר חיל ורעדה אחזו
כמשוררים יושבי בתי־הקפה של תל-אביב, כאשר נודע להם כי המשורר המוכשר
ומבקר השירה המבריק ימנה םבן שב לזירת השירה העברית בשני ספרים הרואים
אור בוזמנית בהוצאת פרוזה (ספר שירה וספר ביקורת
נוסח שבכוחו להתמודד עם העשייה החדשנית
ביותר של משוררים עבריים בשירה
הישראלית.
מישל חדד הוא נכס תרבותי הסר תק דים,
וחבל שמישרד החינוך אינו בוחר
בו למישרת ניספח לענייני תרבות של
שגרירות ישראל בקאהיר. בכוחו של מי־של
חדד להיות השגריר המעולה ביותר
של התרבות הישראלית בבירת מצרים.

הכותרת אהרון שלוש מוכר מיגרש את
סיפורו של סוחר הקרקעות, שרכש את
מרבית קרקעות אחוזת בית (מאוחר יותר:
תל־אביב) מידי הערבים,
לבני הזיור שהתכונן לבחינות־הבגרות
שלו בעזרת חוברותיו התמציתיות והאני
טי־ספרותיות של מנשה דובשני, מסת בר
כי למורה הוותיק היתד, אם ושמה
רבקה דובשני, הפותחת את פרקי יומן
החיים שלה בניתוח סיפורו של ש״י עג־

תיעוד

חלום שנמוג
ישנו מן הסתם בעולם צדק משוררי.
צדק זה מעולם לא העריך את אהרון
אמיר כמשורר או כסופר. צדק זה מעלה
ומחשיב את מעלותיו של אמיר בעורר.
במשך קרוב לעשרים שנה ערך בעקביות
כתב־עת, שלמרות עליותיו וירידותיו, רכש
את מעמד הבכורה בין כתבי־העת שראו
אור במהלך שנות המדינה, ושעסקו בספרות
ישראלית. אהרון אמיר עורך קשת
הינו ערך קיים, שבלתי ניתן לערער עליו
בספרות המדינה, ורבים הס הסופרים הח בים
את ראשית צעדיהם לכישרונו של
אמיר כעורך (עמום עוז, יצחק בן־
נר, א.כ. יהושוע ואחרים).
לפני כמה חודשים ראתה אור אנתולוג יה.
ובה מיבחר הסיפורת שראתה אור
בחוברות קשת. בחודש שעבר ראתה אור
אנתולוגיה נוספת מתוך חוברות קשת,
הנושאת את הכותרת: תעודה: ארץ־י־ש־ראל
הישנה * .בקובץ זה ליקט אמיר כמה
מפניני החלום הארצישראלי, כמו זכרון
ראשון של המשוררת אסתר ראב המ ביאה
מזכרונות ילדותה במושבה פתח-
תיקווה.
המשך כמעט טבעי לזכרונותיה של
אסתר ראב הם זכרונותיו של יעקב
יהושוע (אביו של הסופר א.כ. יהו שו
ע ) בימי התורכים בירושלים, זכרונות
המעלים את אותו עולם קסום של ספרדיי
ירושלים. צבי א. פומרוק, מביא תחת
* קשת — תעודה: ארץ־ישראל היש נה
; עורך: אהרון אמיר ; הוצאת מסדה ;
301 עמודים( .כריכה רכה).

אהרון אמיר
נטול ריריות נוסטאלגית

נון על יצחק קדמר
ומשם היא עוברת לתיאור קהילת ילדותה
בחברון, ובירושלים, באלכסנדריה (שאה רון
אמיר מקפיד בחוברותיו ובתרגומיו
לכנותה אלקסנדריה) ,ושוב בירושלים וב־פתח־תיקווה.
תיאור מרתק בפשטותו, המ קיף
קרוב לחמישים שנה בארץ־ישראל
מבעד לעיניה של אשה.
בתיאורים נוספים בקובץ זה, מאת נסיה
(תמול שלשום)

שפרן,

אברהם כר־מורא,

פודי

ויינגרטן ועוד, מביא עורך האנתולוגיה,
אמיר, פן מרתק ונשכח של ארץ־ישראל
אבודה. בניגוד לנחלי הנוסטאלגיה המתק תקה׳
כמקובל היום, הרי שקובץ זד, נטול
את אותה ריריות נוסטאלגית. מעלתו של
הקובץ באותנטיות של התיאורים המובאים

כששגיב בספיר

ספיד,נעל ה ס פו רטהמהפ כני ת ה חד ש ה.
היא מ ש הו ש עוד ל א ניסיתם.
הביסו כה מ ק רו ב נסו להרגי ש אותה.
דמיינו לעצ מכ ם את תחו ש ת הזינוק והתאוצה
המוגברת. שמעניקים לכ ם קוי הרו חב כסוליה.
הנאחזים בקרקע ודו חפי ם אותה בכוח.

את אף פע לא יודעי
איך הסשחק יסתיים.

חי שבו על התנועה ה ק לי ל ה והגמי שה
ועל הנחיתה הרכה. שמעניקות לכם
כריות הבלימה ( 5־761־ )36001 < 06561
המרכבות את הד ריכ ה.
בעצם. הבנסו לספיר ותרגישו.
ס פי ד ־ המגפר נעלי ירו שלים בע־־מ.

ספיד נקשרת באהבהי ^

4.00שקלים (בולל מ.ע.מ).

חזרה לתחילת העמוד