גליון 2220

העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 2 | למה לקנות לגד תוצרת חוץ, כשאפשר באותו מחיר לקנות שטיח אמיתי שהוא ״להיט אם אתה חושב על שיפוץ פני המשרד, האולם,בית המלון או הבית-אתה ודאי חושב על :קורת צבע יפה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 3 | הגדר. אפשר לנחש כי אלה ד,ם אנשי- המושבים, שמצבם קשה יותר מאשר מצבם של אנשי־ד,קיבוצים, ושמצב־רוחם היה קי צוני יותר. יש סיפור בכל אחד מן הפנים האלה, ובתנועתו של
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 4 | ה ש בו עבמאהה־ 2 0 אירע כמאה ה־ט2׳ בשבוע שבין ה־ 19 במארס עד ה־ 25 במארס ץ :דור זה יסקור ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו ב־ 80 השנים ודמות, כשבוע שבו מופיע
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 5 | למבקשים את הטוב ביותר כ ר סו ם לז דני ק| ר פ אי טי ר אן בוא לראות1לו 11 מוע הדגמה בא1למ התצוגה וי 1ל סוני,במגדל וי 1לום,ב תל אביב או אצל ס 1כנינו המורו!! ברחב*
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 6 | )35 מחבר הסימפוניה הספרדית ; )38 משחק ילדים ; )39 התנשאות טבעית של אדמה ! )41 בבקשה ; )42 מחנו, אומן! ג)45 ! 3.14 )4 תנועה בכנסת! )47 שד! )48 נדבך, שכבה ! )50
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 7 | 101 סיבות טובות לקנות״ את מה 101 ספל קפה נמס ארומה 101 של עלית, הוא סיבה טובה לעוד ספל קפה ארומה 101 וכן הלאה עד 101 ספלי־קפה מקופסת ארומה 101 של עלית. שותים
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 8 | מכתבים ח תי מ ה שדאחר המז 1ת על השקלים מתנוססת חתימתו של דויד (״דולק״) הורוביץ ז״ל, מי שהיה מיד גנק־יישראל. בתקופתו של דויד הורוביץ עדיין לא התדרדרה הלירה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 9 | שרתח לגברים כמ1ך ״מאז ששמתי את״שרתון־״על הכוונת איני מחליף אותה באף סיגריה אחרת. אני אוהב את הטעם המיוחד של ״שרתוך. יש בה תערובת מעולה של טבק וירג׳יניה והיא
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 10 | שחס •חסונס הזח מדוע זכה גאל אלון בכל זה? בשבוע-שבועיים האחרונים מצאתי את עצמי עוסק בשאלות עמוקות בעניין המוות. לא בדיוק בצדדיו האפלים של הנושא, כמו מחלות, דם,
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 11 | סבבע הנ חו ת ענק לרגל הרחבת בי ת הס טרי או ב שיתוף גדול יבחיוני הס טריאו בץ ורץ 3,690 בית הסטריאו יבוץ ונים חנות סבירה מע בדו ת שרות )יורלוזורובו ר־־ג טל
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 12 | וה היה ה סוג שו ה שחיה בגיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיו? ,פורסמה פתבת־אופי יוצאת דופן, תחת הפותרת ״בעלי מיטק קרמו״ .הבתבה תיארה את דיוקנו של
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 13 | על מרבית מ1צרי רם־רן לקראת הפסח אם הכסף חשוב ל ך־ עשי השוואה בין שלוש אבקות הכביסה הטובות ביותר: שם האבקה ״טיס״ ״סוד״ משקל האריזה 5ק״ג 5ק׳׳ ג 3ק״ג המחיר 245
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 14 |
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 15 | השביתה שד המורים היא דוגמה חיובית שד אווחות טונה * וגדוע הצבענו בעד הצעות הליכוד * ניצחונו של איש סביר 1111 ך( עמיים, הצבענו בשבוע שעבר יחד ״ ״ עם הליכוד —
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 16 | זימבאבווה: שלד בארון פרנץ יחף שט ראיס איאן סמית, מנהיג הגיזענים הלבנים ב מ חי ה, היה גם אחד מהראשונים שהתאוששו מנצחונו המהמם של רוברט מוגבה בבחירות. סמית מיהר
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 17 | מ כ שי ראלקט רוני שאינו מאפשר תדלנ קהרכב ״כשאני מתדלק עם פ!מן. אני בטוח שלא א שלם עבור הבנוי! שקיבל הנהג שלפני?? במ שאבות התדלוק בתחנות פז, יורכב המכשיר
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 18 | שלימות שהרעה לשיא מעג. • טלויזיה 0ע 1״20 דגם 787501. וס ת אוטומטי של הת מונ ה מאפשר תמונה זהה לזו המשודרת. וסת חדות התמונה מאפשר קבל ת תמונה רכה. מנורת מ סן
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 19 | *11 *13111 שו ם האמילטוו גזוזדן: חווה בתשזבה ״הפעם אני ניגש לעבודה בכל הרצינות,״ הצהיר הילד הנורא של המימשל האמריקאי, האמילטון ג׳ורדן, בפתיחת מירוץ הבחירות של
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 20 | ) 11שים שו ם הנסיכה אן ומארק פידיפס: סצנות וגת״ נ׳שזאין ״מי שעובר את השנה השביעית בשלום הציל את נישואיו לגבי הנסיכה אן ומארק פיליפם תלויה הנחה זו על בלימה, שכן
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 21 | מאוגדיט יווהינו: אשה באקדמיה הגבוית הסתבר כי האקדמיה הצרפתית נשארה השמורה הצרפתית היחידה שבה, בחודש מארס של שנות ה ,80-עדיין נלחמים הגברים על נשים. האקדמיה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 22 | ורשבסקי־פויליו מבחר יפהפה של כלים מיוחדים לעציצים מעובדים ביד. מערכת סכום מנירוסטה.מעולה, 39 חלקים ארוזים בקופסה. 2,276ל״יבמקום 3,250.-ל״י לראשונה את יכולה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 23 | לאן יגלה הנשיא את יזבל ואמן ומדוע מתרחק שמיר מהדשא? ! 8כמו תמיד, ככל שה מצב נעשה רע יותר, כן פור חות הבדיחות. בדיחת השבוע שייכת לשר־הדתות 1אהרון אבו־חצירא.
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 24 | )ונ שי ם 81 ישיבת הנהלת המיפלגה הליברלית, שנערכה בשבוע שעבר, היתד, עליזה במיוחד. אחד הנואמים צייו כי על חברי להתרומם. המיפלגה פסח (״פייסי״) גרופר הגיב, לקול
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 25 | אחרי חצי שנה סטג׳ ,באם- צע 4948 עזבו הבריטים אח הארץ ושיחררו את המחזור של מרון מהמשך הסטג /״כשהייתי בן ,22 קיבלתי תואר של עורך- דין. הייתי כנראה, עורך־הדין
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 26 | המתיר למודעות פרטיות ־ 25.ל־ י למילה, למודעות מסחריות 20.-ר׳ למילה 1־ 4הופעות רצופות. ה מ דו ר 1ערךע״׳ ב ר סו אברסטון, ר ח׳ אדוב׳ 9 5ח״א. ט ל2 9 0 3 6 7 .
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 27 | מהכלא בתערוכה ל שבתי על כל הספר / /חוץ ממין, אלימות וס מים׳״ אומר עמוס בנימיני, אסיר משוחרר שפתח תערו־כת־ציורים, שאליה הוזמנו ו שפעם באו קציני־מישטרה רדפו
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 28 | ח״ם טופול התחיל לצייר ו הכלב של ג׳וד׳ לוץ עשה פקק תנועה כרמליטה יש חגיגה! כר מלי ט ה סנגריה - אין מ ה להוסיף, הכל כבר בפנים. כר מלי ט ה סנגריה - מתחרהבה צל ח ה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 29 | דוח המדבר בעד המקרר בדיקה השוואתית שנערכה ע״י המועצה הישראלית לצרכנות במכון התקנים,קובעת : ׳}־״הציון המוענק לדגם טובמאד ^ צריכת חשמל נמוכה טוב ביותר מכל
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 30 | המשך דיווחו של אודי אבנרי על המתרחש במצריים ..היהודים ישתלטו עד המנדה המצוים הם עם מבגר * האם נאמת 1ער3ו הדישה הקדומות, החבויות עמוק בתת־ההנוה שד העמים? חה היה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 31 | מחוץ ד ס דו טו קו ל מזכיר-המועדון, שרצה לבדוק בצורה זו אם הוא משתמש כראוי בסכו״ם. מאגד משתתף באוניברסיטה בקורם למינהל עסקים, העוסק גם במחקר־שיווק. כאשר נתבקש
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 32 | העם ע ל המיווולו ת כעולם פשטה השמועה כי היהודי הגורד מוכן לצאת מישרא? הפלגזת וו פ ש מרע עד יוני 1980 8ימי הפלגה כל שבוע בולל 3ארוחות ליום יטיוליט ועוד המל מ$
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 33 | התומך העיקרי כפרישה מהממשלה הוא שר־הרווחה, ישראל כץ. כץ הודיע לידיו כי יפרוש מהממשלה אם תקוצץ ״אפילו לירה אחת מתקציב הרווחה,״ וזאת מכלי להמתץ להחלטת התנועה.
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 34 | במדינה (המשך מעמוד )32 ממשלה. יתכן שזה גזר־דין החו רץ סופית את גורל יעילותו כשר־אוצר. הורביץ לא הסיק השבוע מסק נות. אך מי שמכיר אותו ניחש כי הוא לא יחזיק מעמד
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 35 | יל\ ני כעד פיזור הכנסת התשיעית ו־בהקדם. חדשות עריכת בחירות אני סבור כי טוב לה לכנסת זו ללכת לעולמה. איני מאמין שמישהו יבכה על קיברה. כי מעודם לא עמדה כנסת
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 36 | נסיח־ה 1111 בגישות נין שימעוו בוס זואש׳ המבד״ ו, הגיעו 1וצדזים להסכם נדבו הקדמת הבחירות ותבלה ממשלת בגין של בעל גוסס לפילגש של מאהב עם תיקווה. אולם הצעירים
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 37 | בורג יודע, שככל שהבחירות תוקדמנה, כן מובטח יותר מקומו בממשלה הבאה לעוד ארבע שנים. אופוזיציה פגימית ולם בורג הוא פוליטיקאי ערמומי, המכניס לתוך המחשב הפרטי שלו
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 38 | אלילי הכדורסל זילזלו בגביע ה נדהמות למראה בעליהן ענקי־הקומה ש- זללו בעונג ושתו ביצמא. יזבקגיק 8 8שחוסל ן* חוגכי זלילה סינית התגלו כל שחקני מכבי, מאמנם, רלף
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 39 | דינה ־ והלכו לזלול אוכל סיני לו וג״ם לו סילבר וג׳יס (״ג׳ימבו״) בורטרייט, אוהבים לאכול, לצחוק, לשתות ולספר בדיחות. שניהם, ידידים קרובים גם מחוץ למיגרש, אינם
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 40 | במדינה המנהל שהואשם ר י ^׳ ג הרופא, שהואשם על־ידי אחת העובדות הבכירות של בית־החולים, בטי, על שניסה לאנסה, עשה בה מעשה מגונה וקרע את חולצתה. לידו, בתמונה, אחת
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 41 | שיכון עוברים־ מכר דירות במחיר מוזל ובין הקונים מנקד 01613634 על הכנסות המדינה איזורי־היוקרה בתל־אביב, ומילבד הדי רות העתידות של שיכון עובדים אין כל היצע של
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 42 | ״ במדינה את שוב מלאה? נפיחות? עצירות? תה ביקוגיס לעיכול טבעי: נמס היחידי בישראל ־ עלים וטבליות. מיוצר מצמחים. !$חו 861<1 חזרה לעיכול טבעי לה שיג בבתי ה מ רק ח
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 43 | ״לפלאש יש קאדילאק, ולח״כים יש קדחת״.״ לרון גנניוח ^ נה את הספר יש עתיד וסע עם / /תן פלאטו למישחק הכדורסל בבר לין,״ קראו מודעות הפירסום הגדולות של חבר־הכנסת
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 44 | איפה הס היו? בפסח של שנת 1955 בנתה מערכת ״העולס תזה״ מידגם של בני שנתון .1940 בפסח של שנת 1955 סיפרו 10 מבני שנתון 1940 על חייהם, תיק־וותיהם, שאיפותיהם (״העולם
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 45 | בלת. המתירנות והסמים שפשטו בבתי־ספר רבים, התקבלו על־ידי חלק מהמו רים תוך השלמה עם המציאות הכללית ועל-ידי מורים אחרים, ותיקים יותר, כני פוץ כל המקובלות. כך או
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 46 | •במדינה פ ר שו ת ה ב לון ה תפו צ ץ .נועכשיו •ב הי שג ד: ותר קרוב פ חו ת קר לנוחיותכם פתחנו רשת חנויות לשיווק ישיר. בחנויות אלה תוכלו לרכוש את מבחר מוצרי האיכות
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 47 | ! ה לי ד ה מאתיגאלל בי ב רווחי יעוות 1977־ לי רו ת מי ליון הרווח לפני מס של חברת ״קופל נסיעות 1970״ ,שהיא חברת-הנסיעות הגדולה של קונצרן ״קופל״ ,לשנת , 1977 היה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 48 | אני מאשימה רק את עצמי!״ טוענת אורנה אופנהיים בת קיבוץ מסילות. החשודה בביצוע שלושים פריצות לזירות אורנה עזבה את קיבוץ מסילות, המש תייך לקיבוץ הארצי של השומר
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 49 | באופן רצוף, עד שלפני שלושה חודשים לקחתי חופשה־ללא־תשלום. ההסתבכות הראשונה שלי היתד, לפני שנה. נעצרתי אז ל־ 15 יום כחשודה ב החזקת סם. המישטרה ערכה חיפוש ב דירה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 50 | עם איסת א גמבו צרטר לארוז ב במטוסי אל-על כרטיס כיוון אחד בטיסה ישירה החל מ כרטיס הלוך ושוב בטיסה ישירה החל מ־| $699: 29/2/80 ! בו א והרשם • מספר המקומות מו גבל
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 51 | סוף הפרדה יש לי סיפור שמח בשבילכם. אתם יוד עים כמה אני שונאת לספר לכם על פרדות וגירושין, אז כשנופל לי כבר סיפור על זוג שחוזר ומתאחד אחרי שנפרדו אני ממש חוגגת.
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 52 | קולנוע ס ר טי ם המר תק־ ו 1לברלץ הקולנוע הגרמני מתקרב במהירות גדולה מאד לרווייה. אחרי שנות השפל המוחלט, אחרי מילחמת העולם השניה, באו שנות הסיבסוד הגדול. מאז
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 53 | סרטה של פון טרוטה בשורת ההצלחות הגרמניות של השנה. מיטחרית היתה אשה אחרת, שהשיגה אותה. שמה היידי ג׳נה. היא עשתה סרט בשם 1 + 1 = 3וניחנה בתכונה נדירה ביותר
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 54 | שיחר תרגיל שיעשו דיב־ן נראה כי בחירתו של יצחק (״צחי״) וזמעוני כמנהל־הטלוויזיה תפגע בראש :ראשונה במנהל מחלקת־החדשות חיים בין• החוזה של יבין מסתיים בחודש נו־
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 55 | יום רביעי 19. 3 • על אדונים י ומשרתים 8.03 האדסון עושה את מה שלא ציפו ממנו. הוא מתאהב במשרתת החדשה וה צעירה לילי, ויום אחד רואה ג׳ורג׳ינה את השניים מבלים יחד,
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 56 | סגגימצלף! ספרי ואלבומים בנושאים* • ספר מ תנו ת • במב חר הגדול ביותר • במחירי הנוח• ביותר א מנות • תחביבי ם• מוזיקה• קולנוע• צבא גננו ת •ביולהל״עיצובפנים •ילדי
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 57 | האמנית ובאו לידי ביטוי ביצירו תיה. בילדותה, כשגרה ברחוב העליה בתל־אביב, אהבה להריח את האדים שעלו מהגינה המושקית של ביתה, והיתה חופנת בכפה את החול, מקרבת אותו
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 58 | במדינה חוק ה לו ר ד !מס ^הכגסר. פסיקתו ש7 שופט א 7; 3י קשויה?הרחיב את זכותו ש 7האזרח הישרא 7י 7טעדן בבג״ץ עד היום אין לאזרח הישראלי זכות עמידה בבית־המישפט הג
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 59 | מור עמו את החשבון כשתשתחרר. השוטר חולץ מידיה של בוגנים בריאת הגוף בשן ועין. כל אותה עת נכח השופט בוב- וויץ באולם וחזה בתקרית האלי מה. פרקליטה של בוגנים, עורך-
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 60 | לא| לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! לא להיות אומא ט!ל דנה אהובתי הקטנה גודלת לי בקצב מפחיד, ואני עדיין לא מצליחה להעלות בכתב את כל הגודש. קשה לכתוב
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 61 | אי ך 0 *11111( 1 ניצה ^ווה לתינוסוח, מבלי לוזחס את החלמון כל הדיטיקנים טוענים פה אחה כי הביצה הקשה, היא הכי קלה לעיכול, ועל כן מומלץ להגישה בצורה׳ שלוקה זו לתי
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 62 | שרת /איש ממא די ם ״ח, אצ״ל, לח״׳ הם אומרים שהוא לא מתאים, שזה לא בשבילו, שאין לו קע מתאים, שהוא חסר־נישיוו, שהוא שיין לאופרה אחרת,שאיו לו שמץ מושג מה זה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 63 | ^!13 המסווו הרפס נוצות ועל* שלכת שהנה חורף לסגת. לארח אם היה מישהו, שחשב לרגע נגמר החורף, הודיע לאחרונה גנרל שהוא עדייו חי וקיים ואינו חושב ואם הוא עדייו גר
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 64 | במדינה בנ קי ם ה קי בדחע 71 גי ה וגם •ר שח הבנק ;יחל את החשבון, אבל כאשר ביקש הבן לקבל ירושת אמו, התבחש הבנק לבל העניין המרכז לקופות רושמות־ דיקלבע־מ ת״א״רח׳
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 65 | מתוחכמות ומתוכנות .״עלי לח שוב לא רק על עניינה של האש מת אלא אף על טובת הציבור,״ קבע השופט. הוא ציין כי בדרך- כלל נהוג לשלוח במיקרים כאלה את הנאשם לתקופת מאסר
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 66 | במדינה (המשך מעמוד )65 פט המחוזי בסידרת מעשי שוד בתחנות־הדלק בבית־חנן, גדרה, נחלים ובנמל־ד,תעופה בן־גוריון. התובעת שרה פריש, טענה בבית- המישפט כי מימצאי מעבדות
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 67 | הטלאים יכולים לנשום לרווחה. מצב- הרוח האפור שדבק בכם בשבועות האחרונים נעלם כלא היה. תחושו שוב חזקים, שופעי מרץ, התלה בות ויוזמה, אבל השגיחו לתפור את בל החורים
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 68 | עצסא ! 3 1 1 1 1־ אס חס הנו ט ה טחן ומה לא תקה , ר ! 1ע ד 31 בנ3ר?ו מהנה מ ה קלו תבמס הב 1מה ב קופו ת הג מל שלנו 3במרץ הוא תאריך ששווה כסף. זהו המועד האחרון
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 69 | האם ק״ס ניתוק רנע״ת הרבו׳ שד וציחות הנשים ביד בעריהן!מאהביה! ? אם כן, הוא טמון במאורעות שקדמו לרצח שרצח מתבצע בלחיצת אחת על ההדק, השוד הוא מיבצע מורכב הרבה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 70 | רוצחי הנשי (המשך מעמוד )69 חופשי להפשיר ולהציק לכרמלה. שלושה ימים לפני תחילת המישפט הופיע אשכנזי במעון לנשים מוכות, שבו שהתה כרמלה אחרי שברחה מפניו, והפציר בה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 71 | ז1ג תחתוני אחד של דלתא מספיק ל ך להגיע ללונדון, חיום! • 3כרטיסי טיסה ללונדון (הלוך ושוב). • 5סופי שבוע במלון לרום אילת-כולל טיסה הלוך ושוב. • 250 חולצות!
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 72 | רהיטי כל גיל מלווים את ילדך בנאמנות, בכל הרגעים היפים... עם הגיע התינוק מבית החולים לחדרו, יחכה לו הריהוט המושלם, הכולל שידות לאחסנת חיתולים ובגדים, ארוניות
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 73 | מוחמר עלי הר 1ש 1בסקי של הספרות הישראלית ארץ־ישראל הישנה והמרתקת ^ ההצטברות השירות של מיש ל חדד מי מריבה רוח רעה מהלכת מזה שנים מיספר ב־מיסדרונות חקר הספרות של
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 74 | נמר של 1״ ר —(המשך מעמוד )73 משוררי תקופת ההשכלה העברית (ראה : אנתולוגיה ישראלית). הקובץ נפתח בשיר, שהוא מעין הכרזה לירית מתוך עולמו של חדד על הגורן העתיקה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 75 | כששגיב בספיר ספיד,נעל ה ס פו רטהמהפ כני ת ה חד ש ה. היא מ ש הו ש עוד ל א ניסיתם. הביסו כה מ ק רו ב נסו להרגי ש אותה. דמיינו לעצ מכ ם את תחו ש ת הזינוק והתאוצה
העולם הזה - גליון 2220 - 19 במרץ 1980 - עמוד 76 | 4.00שקלים (בולל
חזרה לתחילת העמוד