גליון 2221

העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 2 | הנמס החדש של עלית! 101 סיבות טובות ל קנו ת״ ארומה 101״ ספל קפ הנמס ארו מ ה 101 של עלית, הו א סי ב ה טוב ה לעוד ספל קפ ה א רו מ ה 101 וכן הל אה עד 101 ספלי־קפה
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 3 | ה ש בו ע חל יום-השבה של שני מאורעות בחיי העולם הזה — לידתו ולידתו- מחדש. בפסח 1937 החליט עיתונאי צעיר בשם אורי קיסרי, יליד הארץ, להקים שבועון מסוג חדש. הוא קרא
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 4 | *לי ז השבוע במאה ה־ 2 0 מה אירע במאה ה*0צ׳ בשבוע שבין ה־6צ במארס עד ה־ 1באפריל ץ במדור זה יסקור ״העולם הזה״ במה מן המאורעות שאירעו כ־ 80 השנים הקודמות, בשבוע
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 5 | ץ ול תהיה *וסיר של לוח התכניות בטכויזיה! ץ ום יש לך טלויויה צבעתירו של 7א 80 {ט/ו/יו*ז-6£הפתרוו עבורך! מ הו ה ״בטמקם״ הוא וידיאו־טייפ-קסטות לשימוש ביתי, בעזרתו
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 6 | ו1ויובץ מכחפיים״ ה עו ל הזה (המשך מעמוד )4 מאוזן : )1בת )5 ; 90 מגדולי משו־ררינו 10 מעצמות הפה ; )11 ראשי חדשים 13 בתוכו ; )14 הפסיק שעל האות; )15 קשר מרחוק —
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 7 | מנו ״ קח £י \11־ 1 הסיגריה שכולם אוהבים 11[41£ €1 5**5776$ 1111 1*40 612 6א 1 .3 8 נהג -תן טרמפ
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 דה צ׳ילה ב־ .1972 כעבור שנה נרצח איינדה בארמון הנשיאות, כשלחם.עם אנשיו עד הכדור האחרון נגד כת הקצינים שתפסה את ה־שילטון והנהיגה בצ׳ילה
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 9 | הבספוהט חוסך לך הרבה אי־נעימות... ״פסטיבל החורף״ בכ דו רסל החל. ה ת כוננ ת היטב ה שנה. קני ת טלויזיה צב עוני ת חדשה וגם את החצי השני שילמת, אלא שאת חשבון הח
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 10 | שבוע עליז ומפתיע• יחסים מעורערים עם אנשים קרובים וחברים המציקים לכם כבר זמן מה יתוקנו בצורה פשוטה וללא מאמץ. לאלה שהיו בודדים באחרונה, סיכויים רבים למצוא סביבם
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 12 | ״בכל נסיעה בריתמו שלי אני נוכח לדעת שיש לה את בל הנקודות החשובות. לריתמו מרחב פנימי של מכונית גדולה, לצד צריכת דלק של מכונית קטנה. היא המרווחת ביותר מסוגה- ^
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 13 | _חשלם חזח אתה, ס מי מי כאד * לשעבר — נידון למוות בחבר מרכזי במחתרת הקומוניסטית בעיראק. היום — תופס מקום נכבד בקהילת הסופרים העבריים במדינת ישראל. בשנת 1974
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 14 | מי מתנגד ל חו בתהצה רו ח־ ה הון ־ ו מ דו ע? זו זוו^וסו 1£¥ו ז ף* פעם אני כאה להגן על שר־האוצר. 1 1הוא ניסה לפגוע בהון. באו מים עד נפש. מיספר המפוטרים גדל,
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 15 | לפגישת עסקים יוצא• עם !17 ׳ 1 קבעת פגישת עסקים אתה מעוניין להזמין את עמיתך לאר!רוה. אינך חייב לשאת מזומנים או להיזקק לפנקס השקים שלך. צא לפגישה עם כרטיס !•זח
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 16 | ״ספקטור״ חוסם דרכים לפריצה לבית או לעסק שלך. אין ספק. היום זה הכרחי להתקין מערכת אזעקה ובטחון בנית,בדירה,בעסק,במפעל. כשגל הפריצות גואה, אתה צריך להיות בטוח שהם
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 17 | מיש וזי הממשלה דורשי לשחוט פרות כדי לצמצם את תפוקת החלב ־ ומתירים יי:1וא אבקת־חלב זולה המגבירה את ריווח המחלבות הפרטיות, שאתת מהו שייכת למישפחת השר עלויות
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 18 | ״לוח הטיסות של לופטהנזה מתאי לי בהחלט.״ מדברי נוסע לופטהנזה 3 3ח 3ו 411ו 1_ 1 הזמנות דרך סוכן הנסיעות שלך או טלפן אלינו: תל־אביב 4ו 4ו 65־ ,03 חיפה 2862ז 5־04
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 19 | ן ץימיד הוא צמוד לייגאל הורגיץ. ! 4׳ כאשר מראיינים את הורביץ, בפתח מישרד ראש־הממשלה, אפשר לראות את ראשו מזדקר בחיוך מאחורי כתפו של השר. לכל ישיבה הוא הולך עם
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 20 | אחיתופל (המשך מעמוד )19 עמלה העולה בהרבה על העמלות המקובלות בשוק עסקי הנשק, שבהם נחשבת עמלה בגובה של 5אחוזים כגבוהה ומכובדת והעמלות הן בדרך כלל בגובה של 2עד
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 21 | הדפסים, סריגים ובדים בלעדיים- מרהיבים ביופיים. עיצוב עדכני של צוות מעצבים בראשות גדעון אוברזון, עשו את אפנת ניבה לסיפור הצלחה בינלאומי. בבתי האפנה היוקרתיים
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 22 | אשף 80 פותח במעבדות פזגו ויוצר בשיטות טכנולוגיות מתקדמות. הוא מיועד להקל על חייה של עקרת הבית ולחסוך מומנה ומכספה. לתנור מערכת בישול הכוללת 5להבות בשלושה גדלים
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 23 | י מי ש השר שרון ועיתונאי דן השר שרון ויועץ לנדאו הנאמנות משתלמת ״סותר. לי להזמין את אשתי״ ^ כרי ועדת הכספים של הכנסת לא הופתעו כשהת- י 1בקשו בשבוע. שעבר לאשר
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 24 | במדינה העם ה ב די חההאח רונ ה דויד 7וי ;שבע שיעבור להם הצחוק. השבוע הוא עבר סמל ממשלודהליכוד שוב אינו מנחם בגין, הגיבור הטראגי׳ ההורס את הבניין שהוא עצמו בנה
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 25 | מישרד־התעשייה המליץ לפני מינהל־מקרקעי־ישראל לאשר לשתי קבוצות־ר,משקיעים, שבהן שותף קורפו, פטור ממיכרז על שטחי־אדמה גדולים בשכונת תלפיות וגבעת־שאול בירושלים.
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 26 | אם וא תעוב! ואש הביטחון, צפרה שואה בנוסח 01 חניפוריס ביגור תתדטות חסרות אחריות הטעונות חקירה ישרת ביותר נת 2א .19 המתיחות בין י סוריה לישראל הגיעה לשיא חדש.
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 27 | אוטובוס של ״אגד״ במידבר סיני כמילחמת יום־הביפורים האס הוא יוכל לרדת מכביש האספלט? אים ברגל ליעדיהם. בינתיים עלול הקו ליפול. תיאור מצב זה, שכמוהו כחזרה על מחדלי
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 28 | החרוסת והזריקות *ווומות דאובידה נדוד, שינת. היא נותרת נוווי־שינה המקשים עליה דהת עור ו בבוקר לבני שנתיים נבר עבות אובירה ניתוח להסרת גירול סרטני מנוייה ולנו
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 29 | המשבר הראשון בחייה של אופירה התחולל כאשר היא ובעלה גילו את עקרותה. שניהם אהבו ילדים ורצו בהם מאד. שלא כבמיקרים רבים אחרים, הם התגברו על משבר העקרות של אופירה
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 30 | האשתש אי כפתלה משך מעמוד )29 רה בשני נושאים. ד,קמ / 1קרן כפת לי ושנת הילד הבינלאו־ת. קרן איכפת לי היתד, ד,מ־ ־ לעבודתה החינוכית לפני שנכה למישכן הנשיאים.
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 31 | אריאל
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 32 | 3888888 לרשותן־תחנותהשירותהבינלאומי: ודא, רוז הרב קוק 0 ;5יפה,רח׳פרץ(32 מעל השקם); ירושלים,רח׳ יפו.60 ־ 1 3 3 0 1־ 1 רשימה חלקית של החנויות המשתתפות במבצע ״חדש
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 33 | ארצות־הברית: קארטר בעד רגאן השימחה במטה הבחירות של ג׳ימי קארטר אינה נובעת רק מהניצחון הגדול על הסנאטור טד קנדי בבחירות המוקדמות באילינוי. עוזריו של קארטר תמיד
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 34 | לפני שתספיקי להגיד3 :־2־1 ״קצ׳יק קצ׳אק״ בראנן כבר קצץ, טחן,פרס, ערבב 1ערבל. מה עוד את מקבלת? ז את יכולה לעשות עם ״קצ׳יק- צ־אק־ בדאון? בעצם, מה לא? את יכולה
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 35 | 1 1 *1 1 1 1 1 1 בווונים בחנו סר״סקי: אין־ הפו ואש־ממשלה למור נדרו האוויר לא בכל יום הופר ראש־ממשלה למלך. בכל זאת היה מי שזכה לכך: הקאנצלר האוסטרי ברונו
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 36 | א 11נויגו מה שלא הצליחה לעשות בהוליווד, היא עושה בניו־יורק. מארגו המינגווי לא הצליחה במיוחד בקולנוע. אך כיאה למי שמתגוררת במנהטן סכבבת מארגו יחד עם בעלה,
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 37 | אווסורח אנדרם: ה^ו׳ המזין הוא הגבר היחיד בת״ ,שהעיז בי את רגש האמהות ובכן גם אלילות רוצות ללדת! כשהיא באופוריה של אושר הצהירה אורסולה אנדרם בת ה־ 43
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 38 | אף יצרנית?ולוידות ל א יכולה להצהיר הצהחח כאלה ראנק היא בין השתיים היחידות בעולם המייצרות ומפעילות מערכות של תקשורת לווינית (קליטה ושידור). ראנק מפעילה מערכות
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 39 | ח״ב המפר״ ל מזמ ין אונס וחייב העבודה א 111וים ) בטרקלין הכנסת נראה יושב־ראש סיעת המערך משה שהל ניגש לח״כ שושנה ארכלי־אלמוזלינו ומברר אותה על נאום טוב שנאמה
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 40 | שמואל תמיד מצפצף על חברי־הבנסת וממה פוחד מתי שמואלביץ 01 בהמשך הראיון שאל פאר את שולמית אלוני אם זה באמת נכון שחוג ה׳ באייר מורכב, למעשה, כולו מקבוצת
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 41 | מאת כתפנו הפיננסי• ?!רנות הנאמנות של כני! הפועלים חניכו כשנים האחרונות את התשואות המוכות כיותר, כהשוואה רכנה! ים האחדים הפועלים כמערכת. ן בשנת 1979 היתד^
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 42 | ל 11 **111 סגן שר־האוצר לשעבר, ח״כ יחזקאל פלומין, מגרן את וב״ראש הכנסת, חברו לסיעה, בהרמת כוסית מיץ. ףךח | 1 1ך ״ 1|1ן ך ברמן יוצא ממסיבת הקוקטייל 1 1שנערכה
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 43 | ל 1 1ן 1 7ח״כ הליכוד הלל זיידל, השתלט על מגש 11111/111 מיצי ההדר, שהיו הכיבוד היחיד במסיבה הצנועה שנערכה לכבודו של ברמן. מאחורי הלל זיידל נראה ח״כ המערך זאב כץ
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 44 | אג שי ם :רמליטה ש זגיגה! 5תרומה ראשונה בסך 150 חתימות מוצעת השבוע למלונאי יקותיאד פדרמן למית העליונה בהודו מעו־לאנה מחמד עדי באסרי איזה תה תשתה אופירה נבו!
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 45 | בדיקה השוואתית שנערכה ע״י המועצה הישראלית לצרכנות במכון התקנים,קובעת: ^״הציוץ המוענק לדגם טובמאד $צריכת חשמל נמוכה ^ טוב ביותר מבל הנבדקים בשמירתהקור יחסית תא
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 46 | ססבול• החסכון 30 בנק דיסקונט 1980 !שנה שנים שנים שנים שנים שנים שנים שנים: .ץ100 ריבי ת 04ו ו או הלתאהעד , 0 0 0ססד-ל־י ללא רי בי ת, הצמדה תקרתהחס כון- 1מיליון
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 47 | הדנע הנא ססחוומק ך* ד אחד מכיר את הדמות : הוא היה גיבור־מילחמה אמיתי, חייל קרבי למופת, אמיץ־לב ונועז. אנשיו היו מוכנים ללכת אחריו באש ובמים. למרות גופו השמנמן,
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 48 | כשאתם מחפשים מיטת תינוק, אתם מקפידים על האיכות. העיצוב, הנוחות בתפעול. הגימור (פיניש) המושלם והמחיר הנוח. התינוק אינו יודע עדיין להביע זאת במילים. אך חשובים לו
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 49 | הגאנגססוים מבינים איש את ועתו * האם שקו ״ה והעלות את אחודהחס* ₪ודממו סחורה מיפרגתית פגו גאו וין נגד ״הברית הקדושה׳ של קיסו הליכוד, הצאו של המעוך ומלו המפד״ל
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 50 | מחוץ ל פ רו טו קו ל זמשך מעמוד )49 אשר יצא מן האולם בתום ההצבעות. הקואליציה הקדושה״ היתה הברית של צאר הרוסי, הקיסר האוסטרי, מלך טרויה והמלך הצרפתי, ששיתפו
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 51 | ת! מ תנ הלמ כנוי ת ותלו־. משלוח שי לחגים הוא מנ הג יפה בין הבריות. בחג הזה, תן מתנה אורגינלית גם ל מכוניתך -מגיע לה!! תן לה כדי שתרגיש טוב ושתאריך ימים. פז
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 52 | ^ גרונדיג ס צבעי שנעלמיכ עד ה צליל האחרון עד הגוון האחרון נסה בעצמך להשוות ולבדוק האם תוכל למצוא גרונדיג סופר קולור מצויירת עוד מכשיר טלויזיה צבעוני המציג
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 53 | וציאה לאח ו בטלויזיות אחרות הפעלת וידאו־טייפ ותמונה ללא קול. בלחיצת כפתור(בעזרת ;פס הפלא כדז\,/המופיע בלחיצת כפתור ״מעלה״ השלט רחוק על מסך על המסך) ובקרת התדר
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 54 | שמפן לשיער יבש או פגום וו $ 9ו€1 0 0ק ׳ 1א ^5 רח 83153 § 1ווח { 1 0ו ) 1ח 0 0 *ס 10ס631 יו* שמפו לשיער שמו ססק ^הל 0,׳\ 51ס* 6סוסג ז *0ס ס קו 04 0111)151130ץ
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 55 | מאת יגאל לביב טזיילוב הפסיד 70 מיליון בבניה היהלומן הנודע בן־ציון פתיילוב יצא משותפות בעסקי בניה עם אהרון מיש, לאחר הפסדי עשרות מיליוני לירות, בגלל שיטת המיסוי
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 56 | — או טובו סהמחדל 1 (המשך מעמוד )27 יונר, ולא לביטחון. תובנית־הרכי־שה אושרה על־ידי ועדת־השרים הכלכליים, ואם יש למישרד־הביט־חון התנגדות, היה יכול להתנגד. תפקידנו
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 57 | במיטעלה, במחיר זול יותר מאש המחיר של 22 אלף מרק שישיל אגד לקרי״ר תמורת ההתקנה 11 נפרדת. אגד החליטה להעדיף א קרייר בגרמניה. לקרייר מיפן בישראל, וסוכנות בשם
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 58 | אורד׳ חיוה שינתה את שמה, את ומותה ואת יעדיה בחיים, !מתגוררת עם הצום שר בו דוק ים׳׳ישראלים הבוססים את ציפור /ניחם במתח וממתינים לגליון מפלי־בוי שבו יופיעו
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 59 | |יי ^(ן 1י ^| אורלי חידה כמלכת־המים — * י י 1של העולם הזה. התואר פתח בפניה את הדלתות אל מולם הזוהר. באמריקה לפני שהחליטה להיות רצינית הצטלמה אורלי חידה בתמונות
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 60 | קולנוע £)1**4!3306638991י*3£ז^=7ל. ז־־ יו מן החדשות $חודש אפריל מביא בכנפיו אורחים לישראל, ובראשם הזוהר מכולם, בעטרת־ראש לבבה ומוכספת, קרי גראבט. גראנט, אחד
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 61 | של אנה לגזרים וזכותו של כל צופה היתד. להחליט אם היה זה סימלי או ממשי. לפני כחמש שנים, הרהר סאורה באפשרות של סרט המשך. תחילה, זה היה אמור להיות מערכון אחד בלבד,
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 62 | ר??לא 11 רא!1 ־מנפח האויר הפרטי שלך־:״ יפתור את הבעיה ! במדינה (המשך מעמוד )30 בעוד מישפט זה מתנהל, תלוי ועומד נגד הפרוצה ושתיים מחברותיה למיקצוע, אורלי ממון
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 63 | א חי תו ב ל (המשך מעמוד )20 אדם נאמן לא רק לנאמן אלא לכל חבר. הוא הביא את נאמן אליו, מפני שחשב שהוא יעזור למיבצע האדיר שהוא רצה לקיים בכלכלה הישראלית. למרות
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 64 | פרס ראשון של סוכנויות קופמן לחג יציאת מצרים כרטיס טיסה הלוך ושוב למצרים חדר או רוזי ס) במבצע הנחות מעבדה לכימיה ( 600 ניסויים) (רנו ענתיקה) (ם ערכת במבצע הנחות
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 65 | וויו ד חוו״ן 1ז זו 0י * 1י||>1־^זי.י1,י ווו יי י י*ו י *יי י ^ שה צעירה שחרחורת ומתולתלת א הרכינה את ראשה ועיניה זלגו דמעות. זה עתה הודחה ברכה ארזי לפני זקוקה
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 66 | שידור פ־טור־ןבגדלש * 71 די 1וו אחד מעמודי־התווך של יומן גלי צה״ל, יופי עוזרד, קיבל בשבוע שעבר הודעה על הפסקת עבודתו בתחנה הצבאית. עוזרד עובד בגלי צה״ל כבר שלוש
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 67 | דור הכהן. הערב מופיעה בה שולה חן. יום רביעי • ימי ניסן (.)0.30 רק לפני שבועיים ראינו את נעמי שמר בימי אדר ועתה נופלת עלינו עוד תוכנית איתר .,התוכנית של אדר
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 68 | ביריד התעשיה הקיבובית נדיזנגו ף־סנ טר ) 23.3-27.3.8 הנ חו ת12.5 7. על ח רי פו ת במשך שבוע ימי ניתן לרכוש את מרצפות־קיסריה בהנחה משמעותית. מרצפות בגודל 30 סמ׳
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 69 | להחז>ק לקרייני ת א צב עו ת כבר זמן רב לא הייתה הטלוויזיה כל כך מאוחדת. לא סתם מאוחדת, אלא מאוחדת בטוב־לב ובתפילות. אין איש בבניין הטלוויזיה שלא מאחל לקריינית
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 70 | לאכול ולהחליף בחורות אני מכירה שני גברים שמסדרים להם הכל מלמעלה. טפו טפו טפו בלי עין רעה. הם מצליחים בעסקי ממון, בעסקי אוכל וגם מענייני הלב אינם נמנעים. אני
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 71 | שפו שה קל במחיר ס הל 2070 הנחה 6ל 1 0 על מרבית . מוצרי רס-רן לקראת הפסח. ל א ריז ה. המס קנ ה; הי דת הי״ _רזטיבה 5ב הככזרך גיון י ר הגזוגז ל, רם לניקוי מושלם.
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 72 | אננתן קרמו! [שיפוץ [נעמן למה לקנות לבד חוצרח חוץ, כשאפשר באותו מחיר לקנות שטיח אמיתי שהוא ״לחיק״! אם אתה חושב על שיפוץ פני המשרד, האולם, בית המלון או ה בי ת
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 73 | באורם ההצגות של אוניברסיטת ודא ומנוניות צרים ומכוניות הוצג מחזה הנוושו יצרי!1 מחוה 1זקוש ו הגרוסאה והיצר החיו ^ ולס ההצגות !של אוניברסיטת תל- י * אביב דמה לפני
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 74 | קור א יקר הג רו טאה }היצר המיני 1 (החשך מעמוד )73 גרניקה, שהועלה באוניברסיטה. הפצצת העיר גדניקה, בעת מילחמת האזרחים בספרד, על מנת לבדוק את איכות הפצצות ואת רמת
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 75 | הא שהש אי כפתלה (המשך מעמוד )30 איטלקי מפורסם לרפא את סרטן השד מבלי שיהיה צורך לכרות אותו. אופירה לא זכרה את פרטי המאמר אך זכרה את הכותרת שלו :״תיקווה חדשה
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 76 | למוות ששרים נקבו נסנום שד 71100 ידיון דיווח רהונתקה החושה נהנהן, בווו ננו עתה שהסנום יהיה פי שלוש ^ אשריצא שר־הרווחה, הד״ר ישראל כץ, מישיבת הממשלה האחרונה, הוא
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 77 | האמת היא שונה לגמרי. בשמונת הבניינים הגדולים ייבנו 80 דירות, בנות שניים עד שלושה חדרים כל אחת, כאשר בכל דירה יוכלו להתגורר, בנוחיות וברווחה, בין ארבעה לשישה
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 78 | סיפוריהם האישיים של שת י הגשים ה עוברוהו ׳ב בי ה־ ח ..אסף ה רופ א־שסמרו במר כז פרשות המין של מנהל בי גרהחורים מנהל בית־החוליס מצלמת העולם הזה. קליין הביא
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 79 | קצין־הביטחון כדי שיגן עליו. אחר־כך התברר לי שאותו אדם טען כי קליין מתעסק עם אשתו, פורטונה אוחיון, העובדת כמנקה בבית־ר,חולים. לדברי אוחיון, ה פרשי׳ בין מנהל
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 80 | ה דו ק טו רהמלטף פורטונה עצמה הכחישה השבוע את ה- יתסיס בינה לבין הד״ר קליין. האשד, בת ה־ ,40 בעלת הגיזרה הדקה והשיער השחור הארוך, סיפרה :״לא היה שום דבר ביני
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 81 | תו כרהז כו תלאלשרת בשטח הכבוש! ה חייל דני א מיר, שנשפט ונידון שלוש פעמים רצופות ל 25-ימי־מחבו ש, על סי רובו לשרת ב שטחים הכבו שים, שוחרר באמצע ת קו פ ת המאסר
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 82 | בינתיים פרצו בגיבעון סיכסוכים חריפים בין המתנחלים מישראל לבין המתנחלים העולים, שבאו מרוסיה. כשהחריפו המריבות הוקמה ועדה קרואה לניהול המקום. אחר כך החליטה
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 83 | להגיע רע]ן גם ברכב קטן איר •כולה חברת״אלכס; שמייצרת מיגוי אויר לרכב , לעתור לר בעיות קוסמטיות? הנה דוגמא: את מתקלחת מתאפרת, מתלבשת ויוצאת ר עננה לדרך. ואז
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 84 | *ילוואילמרליזטיץ קליפיס-קלמנטינות ומנדרינות לזניהן ,״ממפל״ ו״טופז״, קלים לקילוף, מהנים, בריאים, מרווים. אפשר לחטוף ולזלול אותם בלי לדאוג לגזרה. מה טבעי יותר
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 85 | לאנוס, לשבת, לצאת ־ ולאנוס שוב? בית־המישפט שהזדעזע מאכזריות המעשה גזר על סמיר 14 שנות מאסר בפועל, ועל השניים האחרים 10ו־ 8שנים. סמיר טען כי היתד. טעות בזיהוי,
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 86 | בעלת מיפעל האופנה ..גנטקס״. ...משמאל) נלחמים גידעזן או ב דזון( דיפלומטית. עלעריכתהצתה במצריים ועולם האופנה בעלת ״גוטקס״ לאה גוטליב יצואן מס׳ 1 ך*׳ שמועות רדפו
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 87 | לאה גוטליב (מימין) .ו ה אז פ נ אי מילחמת־חורמה שהפכה תקרית ־ ה או פנ ההישראליתהראשונה והדוגמניות כארץ רועש וגועש רג׳ואן, אשר הצליחה בחודשים האחרונים לטפח קשרים
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 88 | אבקת הז הב (המשך מעמוד )17 ההיטל. לאונור״א עולה טונה אבקה 35 אלף לירות, ללא ההיטל, והיא יכולה למכרו בזול ולהרוויח יותר. קיים גם ייבוא של אבקת־חלב ומוצרי חלב,
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 89 | 0 1אגס כרוז י (המשך מעמוד )85 בחורה נוספת, בשם מרים אלקובי, התלוננה גם היא ש ספיר אנס אותה. אולם כיוון שאין עדיין עדות מסייעת לדבריה, טרם הוגש כתב־אישום.
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 90 | את גיזרתך והופכים אותה רחבה יותר. אם גיזרתך רחבה הפסים לא ישנו מאומה, ואם גזרתך מושלמת — הפסים רק יח־מיאו מראה הקונפטי שימי פס בוודאי שמעת לא פעם, שמישהו הרגיז
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 91 | לחופש נולדתי! הזמנים ה שתנו. איזו נערה הי ת ה מעל ה בדע תה לע שו ת פעם מה שאני עו שה בימי המחזור החוד שי ש ליי אני רוכבת, שוחה ורוקדת בחופ שיות וללא דאגה. הכל
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 92 | יעקב שרת /איש ממאדים נדבו ער אססוולוגיה זה היה בשיקגו. הזדמנתי לאותו כרן לפני שנים מחשב) ,שאין להם דבר וחצי דבר עם האני המסויים מיספר במהלך מסע הרצאות, ויהודים
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 93 | 24 דרכים להיות יפה. 0. 1ן\ו מגישה לך היום סידרה חדשה של לכות ושפתונים 12:גוונים לשפתיך 12 ,גוונים לאצבעותיך ועוד אחד שקוף המשמש כשכבת בסיס ( 0 £ 7כ< .)8/\
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 94 |
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 95 | זה היה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני • 25 בכה בדיור, היה יוצא־דופן, וחסר־תקדים כין השבועונים בעברית. העורף הביא תחת הכותרת ״טוינבי: תביעה ומענה״ דיון
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 96 | אמנות • את שוב מלאה? הוד ב ח מו קי ס נפיחות? עצירות? תה ביקוגיס לעיכול טבעי: נמס היחידי בישראל עלים וטבליות, מיוצר מצמחים. $וחט<861 חזרה לעיכול טבעי צילומים
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 97 | עירום שד ישראל נתיב גם בעין־חרוד דרך ביטוי חדשה המתמזגת עם הטבע והנוף שסביבם האוהלים. נושאי תערוכותיה הקודמות היו החלל כתמונת־מצב למצבים חבר תיים שונים, ונקראו
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 98 | (המשך מעמוד )14 לתמוך במלאי העודפים המצטברים ובמשקים המתמוטטים — לוקחים את כוח־הקניה מידי העובדים. כך יוצרים צורך בתקציבים לתמיכה במשק. תקציבים אלה נלקחים
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 99 | במדינה נוימד נודעו אלון, סוכן של חברת 0 המייצג זה שנים רבות את גו אטמלה. כאשר נשא בן־צבי אשה בשנת 1975 היה זה טבעי מאד שיפנה לידידו אלון, ויקנה אצלו את כל
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 100 | שלימות שהרעה לשיא • טלויזיה סעו .״20 דגם 787501, וסת אוטומטי של התמונה מאפשר תמונח זהה לזו המשודרת. וסת חדות התמונה מאפשר קבלת תמונה רכה. מנורת מטן £א-01א.1
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 101 | המהדורה האומללה של ת! מד ב״ ץ *לד מומלץ ״ אל־פתח בסל האפרסקים האיש שהתעורר אריה הילדים אריך קסטנר מטיף לשלום ^ מחתרת פליקו־י. קסם שחור ואחרים סנו׳ ילדים
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 102 | נמרשל 1יי1־ (המשך מעמוד )101 מטמון ...אגדה מזרחית הנפתחת ב :״לפלח אהד היו שני כנים: שם האחד אחמד ושם השני עבד. אחמד חיה כו־יא כגופו, ערום כנפשו ורע כאופיו.
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 103 | א אתה קתה פילם א חד בשסע. או ב שנה. קח ל ך את הפילם הנמכר ביו תר בעיל ם. העולם מצלם בקודאק. ׳*00*0זי• דל ת ה קולו ר מפיצי קו דאק בישראל העולם מצל בקודאק.
העולם הזה - גליון 2221 - 26 במרץ 1980 - עמוד 104 |
חזרה לתחילת העמוד