גליון 2224

סרסוס רם עיצוב א1רי

״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי המערבת והמינהרה: תל־אביב,
רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מברקים :
״עולמפרם״ .העורך הראשי: אורי אבנרי. ראש המערבת: יופי
ינאי עורך־תכנית: יוסי שנון עורבת ביתוב: ענת ישראלי .
צלמי מערכת: ציון צפריר וגילה רזין ראש המינהלה: אברהם
סימון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. מודפס כ״הדפום החדש״ כע״מ, תל־אכיב, רחוב בן
אביגדור. הפצה ״גד״ בע״מ גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ כע״מ.
רק אם מוסיפים לכך תיאור של הדברים
שלא נאמרה אותם שהעיתונאים רגילים
לקרוא להם ״צבעי׳ .,אנצל ׳מדור זה כדי
לספר קצת על השיחה הזאת,
תשע שעות של נסיעה (עם ההפס קות
בדרך, לצורך מעבר התעלה ומעבר
הגבול) מפרידות ביו מרכז קאהיר למרכז
תל־אביב. אך מכל הבחינות, יכלה זאת
להיות נסיעה בחלל החיצון, מפלאנטה
אחת 1לשנייה. למרות השלום והנורמליז־ציה,
עדיין מפרידה תהום בין התודעה המצרית
והתודעה הישראלית
,נוכחתי בכך ביום השלישי שעבר. בשעה
8.30 בבוקר יצאתי ממלון שחזון שעל
גדת הנילוס, ובשעה 5.30 נכנסתי לדירתי
בתל־אביב, אחרי שעברתי את הדרך ב שלוש
מסוגיות (קאהיר — קנטרה, קנט רה
— הגבול, הגבול — תל־אביב).
בצאתי מקאיהיר ידעתי שיש באמתחתי
ידיעה שתחשמל את מצריים. היא כבר
גרמה לתהודה עולמית, כאשר ידידי אניס
מנצור, עורך אוקטובר, הודיע בראש ה־גיליון
שלו ביום א׳ שלפני כן ש״עי׳תון
ישראלי״ עומד לפרסם ״פצצה מדינית״.
הידיעה על כך שהנשיא אנוור אל־סאדאת
חושב על הופעה נוספת לפני הכנסת היא
ידיעה בעלת משמעות מדינית• ממדרגה
ראשונה — וכך הבין זאת כל מצרי. בעי ניים
מצריות, זוהי ״פריצת הדרך״ דד
מייוחלת, אקט הסטורי נוסף.
בהגיעי לתל־אביב כבר המתינו לי עש רות
בקשות של כלי-היתייקשורת לקבילת
מידע נוסף. עד מהרה הסתבר לי כי בעיני
המימסד הישראלי יש לידיעה זו משמעות
לגמרי אחרת. במיקרה הטוב היא הייתה
״׳מוזרה״ ,במיקרה הרע — מרגיזה.
רבים מן הפרשנים המדיניים טענו, כי
אני הוא שהכניס-לראשו של הנשיא המצרי
את הרעיון הזה, ושהוא כולו פרי היוזמה
שלי. היו שמצאו לכך תימוכין בנוסה
הכתוב של הראיון, שפורסם בגליון האחרון.
אחרים טענו כי אל־סאדאת ואני בישלנו
את הרעיון ביחד, כדי לקדם מדיניות הנוג דת
את הקו של מנחם בגין.

פגים;
עיניים ו קול

לכד השאלות והתמייהות

האלה יש

תשובה בראיון עצמו.
לפעמים אני מקנא בטלוויזיה וברדיו. ה טלוויזיה
אינה מסתפקת במסירת הדברים
של אדם, היא גם מראה את הבעת־הפנים
שלו, את מישחק־העיניים, את תנועות־הגוף.
הרדיו יכול למסור, לפחות, את ני מת
הקול של המדבר. ואילו העיתונות
יכולה למסור רק את המילים.
אומנם, בראיון רגיל יכול המראיין לספר
גם יעל הבעות־הפנים, התנועות ונימז׳ת־הקול,
ובכך נבדל המראיין הטוב מן ה מראיין
השיגרתי. אולם כאשר מדובר על
ראיון עם דאש־מדינה, ישבו עשוייה להיות
חשיבות מדינית לכל מילה, ראוי להסתפק
במסירת המילים עצמן.
כך נהגתי בראיון זה. הקלטתי את ה ראיון
במקלט־כיס קטן, שהנחתיו לפני
הנשיא (בתצלום ניתן לראותו על השול חן)
,ושלחתי ארצה את הנוסח המדוייק.
אולם את הקטע, ישבו מדבר הנשיא על
תוכניתו להופיע לפני הכנסת, ניתן להבין
העולם הזה 2224

מפה
על הארץ
באשר יצאתי מתל-אביב דרומה, לא
ידעתי כי אני עומד להיפגש עם הנשיא

לקחת עימי את אשתי, שליוותה אותי ב ביקור
זה. החלטתי לוותר. לאחר מכן
מסר לי מנצור כי הנשיא הצטער על כך,
אחרי ׳שמנצור סיפר לו כי רחל אבנרי
היא ״האשד, הישראלית המנומסת היחידה
שהוא פגש בה.״)
הבאראז׳ הוא סכר על הנילוס, מצפון
לקאהיר. נסענו במרצדם השחור של מנצור
כחצי שעה דרך איזור כפרי מוריק לאורך
הנהר, עד שהגענו אל הווילה.
זהו בניין לבן, פשוט ומרשים, המזכיר
איכשהו ׳בית כפרי של רומאי אציל בימי
האימפריה. הוא מוקף גן גדול, מידשאות
וערוגות־פרחים. מאחרי הבית, באמצע
דשא, מתנשא העץ המפורסם, שנראה ל<.
פעם בטלוויזיה — עץ־ענק, שענפיו ועליו
העבותים והקצוצים מהווים מעין גג בקו טר
של עשרים מטרים.
הבית נשמר היטב, אך לפני מנצור נפתחו
כל השערים, כמו באגדת ״שומשום,
היפתח !״
חיכיתי בחדר צדדי, עד שהנשיא יסיים
שיחה קודמת. היה זה חדר מרוהט יפה ב ספה
ובבורסות העשויים מעור, ושולחן
מכוסה באריחי־חרסינה. על הקירות היו
תלויות תמונות־נוף של מצריים.
על הארץ עמדה באחת הפינות מפה ש הורדה
מן הקיר. היא משכה את תשומת-
ליבי. הייתה זאת מפת־פיתוח, והיא כללה
גם את החלק הדרומי של ישראל. על ה שטח
הזה היה רשום (בערבית) ״פלסטין״
— זכר לימים שלפני השלום והנורמליד
ציה, וגם תזכורת לחשיבותו של השלום.
של השלום.
על המכתבה היה מונח ציור של ילד,
אחד בשם יאד מוינגר, כנראה אמריקאי,
שעליו רשם הצייד הקטן, באותיות אופיי ניות
של ילד ,״לנשיא סאדאת״.
מסביב שררה דממה עמוקה, שהרגיעה

כגון ׳פגישות, בעבר עם ראשי השמאל
המצרי, הנמצאים עתה באופוזיציה קיצו נית
למדיניות הנשיא. הוא ידע על קשרי
עם אישים באש״ף.
הנשיא שלף מקטרת והחל מעשן. ביקש־יתי
׳רשות לעשות כמוהו, ושלפתי את ה-
מיקטרת שלי. לתדהמתי נסתבר כי שנינו
מעשנים מקטרות זהות בדיוק.
בחדר נכחו, מילסד שנעו, רק מזכירה
שרשמה את הדברים (לא בקצרנות, ולא
את כולם) ואניס מנצור.
הנשיא קם בהיכנסי, לחצנו ידיים וישיב תי
על הספד. לידו. כמקובל, החלפנו כמה
דיבירי־ניטוסים. תוך כדי כך הזכרתי לו
שנפגשנו לראשונה בכנסת, בשעת נאומו
ההיסטורי. ודרך אגב שאלתייו ׳מדוע אינו
בא לבקר אותנו ישוב בכנסת, כדי להס ביר
את עמדותיו.
לא התכוננתי מראש להציג שאלה זיו,
אם כי חשבתי על כך לא פעם בשבו עיים
האחרונים. ברור לי שדרושה דחיפה
חדשה ויוזמה. והופעה חדשה של הנשיא
בכנסת, עם כל הדרמה המתלווה אליה,
נראית לי ברעיון טוב. איני יודע מדוע
העליתי רעיון זה באותו רגע, כפתיחה ל שיחה.
הנשיא
שלח בי מבט מוזר — ואז ענה
כפי שענה, שהוא מהרהר ברעיון זה
עצמו כבר במשך השבועיים שבהם הת בודד
בווילה( .ידוע כי אל־סאדאת מת בודד
תמיד, כאשר הוא עומד ׳לקבל
החלטה חישובה).
מי שמאמין בטלפטיה, יכול למצוא כאן
אישור לאמונתו. על כל פגים, מאותו רגע,
כבר בראשות הראיון, זה יחדל להיות
ראיון רגיל. הנשיא החיל ׳קורא לי בשמי
הפירטי (הוא ביטא איותו כמו השם הרוסי
״יורי״) ,גילה לי מחשבות שאותן לא הש מיע
עדיין באוזני יועציו הקרובים ביותר* ,
ואף הדגיש שהוא רוצה שאני אהיה הרא שון
בעולם שיפרסם אותן.
מצב עדין

הנשיא אל־סאדאת כשיחה עם אכנרי*
שתי מיטקרות זהות
אנוור אל־סאדאת. נסעתי לקאהיר כדי ל הכין
את ביקור מישילחת של״י, שהוזמנה
לשם, וכדי לעמוד על מצב־הרוח בבירה
המצרית, לאור הידועות המדאיגות על
״החרמת״ השגריר הישראלי שם. רציתי
גם לבדוק את דרו־היבשה לקאהיר —
שהיא הסמל המובהק ביותר לשלום.
ביקרתי אציל אניס מנצור, בימישרדו ה נהדר
המשקיף על הנילוס, כדי להחליף
עיימו דברים על המצב. מנצור הוא אדם
שנון וחריף, ולא פעם משווים בעולם את
שני השבועונים — אוקטובר והעולם הזה
ואת־עורכיו. ההבדל הוא, כמובן, כי העולם
הזה הוא שבועון המותח ביקורח חריי
פה על המימסד בישראל, בעוד שאוקטובר
הוא כלי־ביטוי הישוב של השילטון במצ ריים.
מנצור נחשב כיום כאיש המקורב
לנשיא אל־סאדאת יותר מכל אדם אחר.
במהלך השיחה התעניין מנצור לדעת
עם מי אני מתכונן להיפגש. הזכרתי כמה
שמות והוספתי, כ״מעט כהלצה, שהייתי
רוצה לראות כמובן, גם את הנשיא. חייכ תי,
כי בדרך־כלל ממתינים עיתונאים
ישראליים ואחרים במשך ׳שלושה חודשים
ויותר לשיחה בילעדית עם הנשיא. יתר
על כן, ידעתי כי הנשיא מתבודד מזה
שבועיים בווילה שלו ליד הבאראד, לקראת
נסיעתו לוושינגטון.
״אראה מה אפשר לעשות,״ השיב מנצור.
נדהמתי כאשר טילפן אלי כעבור כמה
שעות, והודיע לי כי הנשיא יקבל אותי
למחרת בבוקר, באותה וילה. מנצור גם
התנדב להביא אותי לשם( .שקלתי אם

את העצבים אחרי השאון של קאהיר ה סואנת.
מפעם לפעם נכנס בשקט שרת,
והציע לי קפה ומשקאות קרים.
היה לי זמן לחשוב על השאלות ש עמדתי
להציג, ובעיקר על השאלה הרא־ישונה,
שהיא תמיד חשובה בראיון. לבסוף
רשמתי לי את השאלה הראשונה הבאה:
״איליו ידעת בנובמבר 1977 את העמדה
הנוכחית של בגין וימדיינות־ערב, האם היית
בכל זאת פותח ביוזמה ההיסטורית שלך?״

״ראשיו
בעולם״
ברגע שנכנסתי לחדרו של הנשיא,
ויתרתי על כל השאלות שהכנתי, ואף לא
הסתכלתי בנייר שבו רשמתי אותן. השיחה
התפתחה מעצמה, באופן בלתי־צפוי לגמרי,
ואיני שאלתי את השאלות שנכנסו לי באו תו
ירגיע לראש, לאור דבריו של הנשיא.
סאדאת, ספורטיבי בחליפת־סאפארי כחו לה,
ישב מתחת למפת־תבליט גדולה של
עמק־הנילוס, רגוע ושופע אופטימיות. הנח תי
לפניו את רשם־הק׳ולי ומדי פעם, כאשר
ההלפתי את הקסטה, הפסיק את דבריו,
עד שסיימתי את המלאכה.
מדי פעם זרק הערת־אגב, שהוכיחה כי
הוא מכיר היטב את פעילותי הפוליטית,

החלטה זו — ושהיתה מעין מחווה
של ידידות — גרמה לכמה קשיים בימים
שלאחר מכן.
השיחה התנהלה ביום הרביעי בצהריים.
הנשיא לא ידע כי העולם יחזה מופיע
ביום השלישי בלילה — כך שיעבור שבוע
שלם עד להופעת הגלי׳ון. כאשר אמרתי
זאת לאניס מנצור, בדרכינו הביתה, הבטיח
להתקשר עם הנשיא ולהעמידו על כך.
כך נוצר מצב בליתי־רגיל. בידי היה
מידע שלא היה רק בבחינת סקופ עיתונאי,
:אלא גם ידיעה מדינית בעילת חשיבות
בינלאומית. איך שומרים דבר כזה בסוד
במשך שיבעה ימים תמימים?
הנשיא עצמו עמד בדיבורו בצורה מרשי מה.
הוא לא גילה את הסוד לנפש חיה
במשך השבוע. אף שבאותם הימים, לפני
ביקורו בוושינגטון וביומו הראשון שם,
עמד ׳באור הזרקורים של יכל כלי-יהתיקשו-
רת, לא השמיע אף רמז על החלטתו.
במצב עדין עוד יותר יעמד אניס מנצור.
הוא ידע סוד ששום שר ׳בממשלת מצריים
לא ידע אותו. כעורך שבועון־חדשות ה מתמחה
בסקופים, בוודאי ״דיגדג לו באצב עות״
לפרסם את הידיעה. מי כמוני יודע
את כוחו של פיתוי כזה!
אבל אניס שימר על הסיוד. בגליון אוקטו בר,
שהופיע ארבעה ימים אחרי השיחה,
ושלושה ימים לפני העולם הזה, פיירסם
ידיעה קצרה בראש הגיליון, ובו בישר על
״הפצצה המדעית״ העומדת להתפרסם ב ישראל.
בכך הפעיל את הפעמונים בכל
כלי־היתיקשורת, הממשלות ושירותי־הביון
בעולם — אך לא גילה אף רמז.
מאותו רגע החל מישחק-ניחושים ביג־לאומי.
עמוס אילון סיפר לי שצילצל מ ירושלים
לקאהיר, אל השר לענייני־ח׳וץ,
בוטרוס בוטרוס־ע׳אלי. עוד לפני שאילון
הספיק לשאול את השר מה יטיב הפצצה
הצפוייה, שאל השר אותו אם הוא ייודע
מה אמר הנשיא לאבנרי. אילון צילצל גם
לאניס מנצור, אך זה סירב לגלות הסוד.
במשך כמה ימים הופעלו שגרירים, פרש־ינים,
כיתבי־חוץ, וסוביני־ביון כדי לגליות
את העניין. אך הידיעה הראשונה דלפה
רק ביום השלישי, כמה שעות לפני הופעת
הגליון של העולם הזה, בוושינגטון. אניס
מנצור סיפר זאת לכתב ישראלי, מתוך
הנחה מוטעית שגליון העולם הזה מופיע
ביום ג, בבוקר.

* בידי הנשיא המקטרת שלו, ואילו
המקטרת של אבנרי מונחת לידו על הספה.
על השולחן מונח רשם־הקול.

השבוע בח אה וז־ 2 0
מה אירע כמאה ה־20׳ כשבוע שכין ה־ 18 באפריל עד ה־ 22 באפריל ץ
במדור זה יסקור ״העולם הזה״ בימה מן המאורעות שאירעו כ־80
השנים הקודמות, כשבוע שבו מופיע הגיליון.

1900

1925

נער יהודי בשם דויד גרין
מייסד עם שניים מחבריו איר־גון
נוער יהודי, שחבריו מת חייבים
לדבר עברית בילבד,
גם בשיחות עם ההורים. הנער
בן ה ,14-שנולד בפלונסק,
פולין, נודע אחר כך בשם
דויד בן־גוריון, מחלוצי דד
עליה השניה וממנהיגי היישוב,
ראש־הממשלה הראשון של
מדינת ישראל.

— 21.4אוהל, תיאטרון
פועלי ארץ־ישראל, פותח שע ריו.
המייסד והבמאי — משה
1940 מסירטי השנה: רבקה, מאת
אלפרד היצ׳קוק, נבחר כסרט
הטוב ביותר של השנה.

— 21.4במוקש שהוטמן
על־ידי אנשי לח״י ליד רחו בות
נהרגו שמונה חיילים ו אזרחים.

1902

1948

1905

1906

18.4רעידת אדמה עזה
פוקדת את סן־פרנסיסקו, אר־במשך ומכלה צות־הברית,
שלושה
ימים את מחצית העיר.
כ־ 500 הרוגים 1500 ,פצועים
ו־ 250 אלף חסרי קורת־גג.

1926

1941

תיאטרון הבימה יוצא מרו סיה
ומסייר באירופה ובאר-
צות־הברית.

4יא — 1בשבוע חג הפסח
שוחררו ממחנה המעצר בעת לית
925 עולים, שהגיעו אר צה
באורח בלתי־חוקי.
1929 מסיפרי השנה: במערב אין
כל חדש, מאת הסופר הגרמני
אריך מריה רמרק; אמיל ו ה״
בלשים, רומן שהומחז והוסרט,
מאת אריק קסטנר.

1942
— 17.4חיל-האוויר האמ ריקאי
מפציץ את טוקיו וערים
אחרות ביפאן.

1945
— 19.4בגיטו וארשה פרץ
מרד, שנמשך 42 יום. בין
מפקדי המרד: מרדכי אניל-
ביץ׳ ,איש השומר הצעיר, ש על
שמו נקרא קיבוץ יד מר דכי.
הגרמנים החריבו את ה־גיטו
עד היסוד.

1910
— 21.4סמואל לאגגהורן
קלמנם, סופר אמריקאי הידוע
יותר בשם מרק טווין, נפטר
בגיל .74

1944

1915

5,000 — 19.4מפציצים
זורעים הרם בגרמניה במהלכה
של יממה אחת. במשך כל חו דש
אפריל עורכים מפציצי ה־

— 16 *4רופא־מיסיון אווג-
גלי, אלברט שווייצר, יוצא
לקונגו הבלגית, להביא מזור
לתושבי היבשת השחורה. כע בור
40 שנה זוכה הרופא ה מיסיונר
בפרס נובל לשלום.

1915
— 22.4באיפר, בלגיה,
משתמש הצבא הגרמני לרא שונה
בגז מרעיל, בניגוד גמור
להסכמים בינלאומיים. גז ה-
כלורין פוזר מכלי-רכב.

— 16-4ולדימיר איליץ׳
לנין, מנהיג הבולשביקים, ש עשה
גלות בשווייץ, חוזר לרו סיה
בלוויית רעייתו, קרופנד
קאיה, ומנהיגים בולשביקים
גולים אחרים, אחרי שחצו את
גרמניה בקרון חתום. הגרמ נים,
שלחמו באותה עת ברו סים.
הניחו בצדק שלנין עשוי
להוציא את רוסיה מן המיל־חמה,
אם יתפוס את השילטון,

1922
— 16.4נוסדה הסתדרות
הפועל המיזרחי — איגוד של
עובדים דתיים ציוניים. ברבות
הימים הפכה הסתדרות זו חלק
מן המפד״ל.

1925
— 19.4מצריים הוכרזה
מונרכיה תחוקתית. פואד ה ראשון
מלך מצריים.

אלברט שווייצר
16.4.1913

— 22.4נחתמה ברית ידי דות
בין מצריים ועיראק. ה ברית
הראשונה בין מצריים
למדינה ערבית כלשהי.
1955 מסיפרי השנה: ארבעים הימים
של מומה דאג, על שואת
הארמנים, מאת הסופר היהו־די-צ׳כי
פרנץ וורפל.

1954
— 20.4היינריד הימלר
מונה ראש המישטרה החשאית
בגרמניה הנאצית (הגסטפו).

1956
— 22.4החלה השביתה ה כללית
של ערביי הארץ, ש נמשכה
כחצי שנה. משיאי ה מרד
הערבי, שכונה בפי בני
היישוב היהודי ״מאורעות״
תרצ״וי—תרצ״ט (.)1936—1939

— 18.4כוחות ההגנה כוב שים
את טבריה, העיר המעו רבת
הראשונה שעברה לידיים
יהודיות. תושביה הערביים של
טבריה התווספו למחנה הפלי טים
הפלסטינים.
.4י — 19 סמוך לכפר הערבי
הנטוש ברייר, שחסם את ה דרך
לנגב, מוקם הקיבוץ
ברור־חיל.
ממשלת המנדט מייעצת ל בריטים
שאינם תושבי־קבע
לצאת את הארץ.
— 20.4כוחות ההגנה תוק פים
את מצודת המישטרה ב־נבי־יושע
בגליל, ונהדפים 28 .
לוחמים נופלים בקרב.
— 22.4חיפה נכבשת על־ידי
כוחות ההגנה.

1949
— 18.4מפקודות מטכ״ל
צה״ל: כל חייל צה״ל חייב
לדעת עברית.
אלבניה, מדינה קומוניסטית
שמרבית אוכלוסייתה מוסל מית,
הכירה דה־יורה בישראל.

1950
— 19.4בריודהמועצות
הסתלקה מהתוכנית לבינאום
ירושלים.

29 — 17.4מדינות העולם
השלישי מאסיה ואפריקה הת כנסו
לוועידה שנודעה מאז
בוועידת בנדונג. ג׳מאל עבד-
אל-נאצר, נשיא מצריים, הוא
דמות־מפתח בוועידה. דויד בן-
גוריון מכריז :״עתידנו אינו
תלוי במה שייאמרו הגויים,
אלא במה שיעשו היהודים.״

ס־בזרו של כ כר גליד
אל תהרשו את ביתנו !
קוראים תושבי מג׳ד אל־פרום.
תוכנית
המיתאר לכפרנו נבנתה
כך, שתכלול את הנקודות הבאות:
( )1הרחבת תחום הבנייה של
הכפר>
( )2תוספת שטחים לבנייה ל מגורים

( )3הקצאת שטחים למוסדות
ציבור, שטחי ציבור ושירותים;
( )4שמירה על רמת פיתוח
נאותה והיקף שירותים כפי שנד רש
ליישוב ולשכנותיו.
כפרנו שוכן צפונית לכביש ה ראשי
עכו—צפת והוא מיושב ב צפיפות
גדולה מהרגיל. האוכלו-
סיר, המקומית מונה כ־ 6,000 נפ שות
ובכדי לענות על הביקוש ל מגורים,
ברמת־חיים צפויה עם
שירותים ומוסדות ברמה המקוב לת,
יידרשו כ־ 1,300 דונם למטרות
שאינן חקלאיות.
הכפר בנוי על מישור, בגובה
כ־ 230 מטרים מעל לפני הים. הוא
סמוך יותר לשיפולים הצפוניים של
ביקעת בית־הכרם ושכונותיו מטפ סות
על מורדות הרי הגליל העל יון.
מידרונות אלה הופכים לתלו-
לים מאד עם הטיפוס בהר.
אחרי התיאור הזה ברצוני לפ נות
אליכם ולהציג את המיטרד
הנובע מן הכביש הראשי עכו—
צפת, העובר דרומית לכפרנו. או תו
כביש מתוכנן על־ידי המו עצה
הארצית לתיכנון ולבנייה
ככביש עורקי, שרוחבו 200 מט רים.
אבל תיכנון כזה אי אפשר
לממש מהטעמים שהזכרתי למעלה.
היגשנו ערר על תיכנון הכביש ה עורקי
והננו מבקשים את עזרתכם,
על מנת למנוע הריסת מיבנים נו ספים
בכפרנו וכדי להביא לבסוף
להרחבת תחום הבנייה ולהבטחת
שירותים ומוסדות ברמה המקובלת.

מוחמד מנאע,
יו״ר המועצה המקומית,
מג׳ד אל־כרום

דדוו שי 1א־ 1/צ מו?
מיהו הדרוזי שכתב אודות
הדרוזים, במדור ״פורום״
(״העולם הזה״ )2223י
עד עתה ידעתי שיש יהודים
וישראלים שונאי־עצמם, אבל דרו זי
כזה 1על כך לא שמעתי. והנה,
להפתעתי, קראתי בתעולם הזה את
דבריו של פרחאת פרחאת, המו דה
בפומבי כי הוא ״מצפצף קצת

1967

1951

1917

— 22.4לוחמי האצ״ל תוק פים
את בניין המישטרה ה בריטית
ברמודגן, כדי להוציא
מתוכו נשק. במהלך הקרב
נפצע ונשבה דוב גרונר. הוא
נשפט בבית־דין צבאי, נידון
למוות, סרב לבקש חנינה והו צא
להורג בתלייה. אחרי הק מת
המדונה הוצב פסל לזכרו
ליד מישטרת דמת־גן.

1947

— 22.4מייסד התנועה ה ציונית,
תיאודור הרצל, נפגש
עם ג׳וזף צ׳מברליין, שר־המר
שבות הבריטי, ודן עמו בתוכ נית
ליישב יהודים בקפריסין
ובחצי האי סיני.

— 19.4פוגרום ביהודי קי-
שינוב, בסרביה. כ־ 50 יהודים
נרצחו, כ־ 2000 דירות נהרסו.
על הפוגרום כתב המשורר
חיים נחמן ביאליק את בעיר
ההריגה__ .
רופא הולנדי, וילהלם איינט-
הובן, המציא את האלקטרו־קרדיוגרם
(אודקה־גה) וזכה
כעבור 23 שנים בפרס נובל.

1946

מכתבים

מרדכי אנילביץ
, 19.4.1943
ברית התקפות עזות על מר כזי
תעשיה וצמתי תחבורה
ברחבי גרמניה.

1945
— דובר מיניסטריון
18.4
החוץ הגרמני הודיע, כי לחץ
הצבא הסובייטי גובר משעה
לשעה. הטנקים הרוסיים פור צים
את חגורת ההגונה סביב
ברלין, גומאים את 30 הקילו מטרים
האחרונים לפני בירת
גרמניה, לקראת התנגשות עם
חצי מיליון החיילים הגרמניים
המרוכזים בה.
ארנן פייל, הכתב הצבאי
האהוב ביותר על הקוראים
בארצות־הבדית, נהרג מפגיעת
כדור יפאני.

— 19.4הדוקטור קונראד
אדנואר, הקנצלר הראשון של
(בשנים המערבית גרמניה
.)1963—1949 מת בגיל .91 ני הל
מדיניות של פיוס כלפי
העם היהודי, קשר קשרי-ידי-
דות עם דויד בן־גוריון ודחף
למימוש הסכם השילומים.

1971
— 21.4סגן ראש״הממשלה
ושר־החינוך, יגאל אלון, נפגש
בוושינגטון עם שר־החוץ הא מריקאי,
ויליאם רוג׳רם, ודן
עמו בשאלות הקשורות בפתי חתה
האפשרית של תעלת
סואץ.

1977
— 17.4קנס בסך 250 אלף
לירות הוטל על לאה רבין,
רעייתו של מי שהיה ראש-
הממשלה, יצחק רבין, בגין
החזקת חשבון דולרים בבנק
אמריקאי בוושינגטון, בניגוד
לחוק הישראלי.

פרחאת פרחאת
הילה קדושה
על ההילה הקדושה של מסורת
העדה״ ומשווה את ברית הדמים
שבין היהודים לדרוזים לבריתות
של שבטים מפגרים, אינדיאנים או
אפריקאים ,״כורתים ביניהם הס-
(המשך בעמוד )6
ה עו ל ם הז ה 2224

1¥ו!ו בץ

ה1מ

מכרובי
(המשך מעמוד )4
כם באמצעות חיתוך הוורידים ו־עירבוב
הדם.״
עם היד על הלב, הריני משוכ נע,
כימעט במאת האחוזים, שאין
בכלל דרוזי כזה, וכי אתם במע רכת,
מצאתם נכון למתוח ביקורת
על הנעשה בקרב הדרוזים אזרחי-
ישראל תוך התחפשות לדרוזי ש איננו
קיים במציאות. האומנם 1

מאוזן :
)1הנשיא האמריקאי מנסח
״הכרזת העצמאות״ )5 :ישוב
על גבול הצפון; )10 תעלומה;
)11 המהנדס שהנהיג המונח
״כוח־־סוס 13 ערימה ; )14
חג בעומר; )15״הבתולה מ־אורליאך
)16 :משי גס; ) 18
חיצוניות; )20 הסתער! )21
לא ניתנה לנו על מגש־כסף ;
)22 נצב, ידית ; )24 שדול,
פתוי )25 :צמח תבלין ורפו אה
! )26 נוטר ; )28 חיל ב־צה״ל;
)30 אין; )31 חשוון;
)32 צדיק יפרח כמוהו! )34
דפיקה, נקישה ; )35 תפוסה ;
)38 חרבוני קיץ ; )39 בבקשה ;
)41 כנוי לאחד ממזלות הכוכ בים
; )42 נדבך )43 מרשל
צרפתי ; )45 שרביט ! )47
במתינות ! )48 מספר צ׳כי
סטירי ; )50 מלחין איש קיבוץ ;
)51 טוב ! )52 חלק, מנה ;
)54 בינוני; )57 השבלים ש נשרו
בשדה ; )61 אמיתי ;
)62 כף־יד קמוצה; )64 בו הק,
זוהר )65 :אותו החזיק
יעקב בטרם צאתו מבטן; )66
תבלול עין )67 :חיק )69 :
שבט מוסלמי בסעודיה ; )70
אין כמוה בלילות; )72 פילו סוף
ומתמטיקאי בריטי ; )74
רעיון יסוד ; )75 שחקנית קול נוע
צרפתיה (ש״מ) )77 :אסון;
)78 נעצב מאד; )81 על בגד
פסק־דין הוא תלמיד־חכם,
מוות ; )83 תום בלי תום ;
)85 עמק באיטליה ; )86 זמר
וחזן יהודי באמריקה ; )88 שזי רה
; )89 שעשוע ; )91 אמצע ;
)93 קריה קדושה ; )95 חוויה
פנימית ; )96 במקום זה עצמו ;
)98 עושק ; )100 תנועת נצ־חון
) 102 :מתהלך לכאן ול כאן
103 הבנה 104 יום־
הולדת; ) 105 זכינו בה ביום
ה׳ באייר תש״ח.

מישל רמות,

חיפה

י• הקורא/ת רמות חושד/ת בכשרים.
הקורא הדרוזי פרחאת
פרחאת חי — ראה תמונה — וקיים
והוא אשר כתב את הדברים
שפורסמו בפורום העולם הזה בחתימתו.

פרעוה
3 3יח ־10ד ם
בעיקבות הכתבה על מנהל
בית־החולים ״אטף הרופא״
בצריפין (״הדוקטור
המלטף״ ,״העולם הזה״
.) 2221

אילו היה שם מישפחתו ״קטן״
ולא ״קליין״ ,אילו נולד במרוקו

משכת, הנפרשת על מרבית האנ שים
במשך רוב שנות חייהם.
סעדיה נאה, ירושלים
• הקורא נאה הניח בטעות, כי
בגין מוצאו ומעמדו של הרופא
לא יינקטו נגדו צעדים כלשהם.
בינתיים התפרסמה הידיעה, כי
ד״ר ישראל קליין (ראה תמונה)
הושעה מתפקידו ויועמד לדין מש מעתי.

1ד־פוח מן ה 171 תן
על הישגי ממשלת הליכוד,
ובכלל.
ההישג המשמעותי: מיפלס ה כינרת
עלה כפי שלא עלה בימי
ממשלות המערך.
ההישג השני: בעת ישיבות ה ממשלה
אין מעשנים, רק מקטרים
ומגדפים.
כזכור, ציינו בימי ממשלת יצ חק
רבין את ההישג הגדול של
הממשלה — הזזת השעון. והנה,
מבחינה זו דבר לא השתנה בימי
ממשלת הליכוד. מערך, ליכוד —
אותו הדבר.

מאונך :
) 1פזמק שהוא כסוי ראש :
)2זהב מובחר ; )3אבי התנועה
הלאומית בסין )4 :מדידת \
הספק זרם־חשמלי ; )6שם )7 :
גנרל בריטי בשרות הערבים ;
סופר גרמני )47 :אין, אפם;
)8בגלל, מחמת; )9מתוך;
)49 שם משפחת אישים רו )12
אשפת חיצים; ) 15 גאוו מיים
; )50 מחלוצי חכמת יש תן
16 אומן, יוצר כדים ;
ראל (ר״ת) )53 :קיבוץ בהרי-
)17 צמח מרכיב ; )19 פרח־בר
ירושלים ; )55 צמח קוצני ;
מוגן ; )20 מגושם ; )21 תקוף
)56 חרון ; )58 נמאס עליו ; )59
שגעון גדלות; )23 סיאם ב הבלוטה
שמתחת לסרעפת :
שמה החדש המקוצר; )24 תן;
)60 קיבוץ בדרום, מסמלי מל )26
גמל נמרי )27 :די; )29
חמת העצמאות ; )62 תופעה
כאב; )30 תעלה במערב אי קבועה;
)63 שווא בסוף הב רופה
; )33 אבן סובה, מאבני
רה )66 :כדור רצחני )68 :
החושן )34 :עץ חום־שחור ;
מדינאי שוודי קשור בהסטוריה
)36 כהן או קוסם במצרים;
הציונית ; )71 מאמין לכל דבר;
)37 גלים קלים על המים !
)73 משקה משכר; )76 שיח
)40 בעת שריפת חומר ; )41
לבשמים ; )77 הכוכב סיריוס :
מתנפל ; )44 כל הקיים )46 :
)79 אם כל חטאת )80 :איש

קגלת מודעות
לכל ה עי תוני ם
ב מ חירי ה מ ערכת
טלפיו 227118 , 227117
ס פיוסום אידיאל
אבן גבירול 110 תל-אב-ב
(פיצת אנטוקולסקי)

שררה )82 :מלקוח; )84 אר כיאולוג
ישראלי; )85 הפלו גות
שהקים וינגווט; )87 מנה
מצומצמת ; )90 סופר עברי
ש״אהב את מייק״; )92 סוג
של חיידקים ; )94 משקה ש־רוקח
בספודי שלום־עליכם ;
)96 שור המגודל ברפת)97 :
מפלגה בעיראק ; )99 ככה ;
)101 מצורות הכתיב של שם
אלוהים 102 אמן יהודי
(ש״מ) ) 103 :שנים.
הערה: בתשבץ האחרון נפ לה
טעות בהגדרה מס 17 .
מאונך. במקום ״הדרך צ״ל
״גורל״ ועם הפותרים הסליחה.

*וייתן עמיחי
הדברת מזיקים

מומחים להדברת תיקנים (ג׳וקים)1 ,
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים1 .
בשמירה על בריאותך ורכושך.

רמת־גן, רח׳ מודיעין ,18ת.ד2272 .

ד״ר ישראל קליין
פתיחות ולא מתירנות

טל6 .־ 7 9 0 1 1 4 - 5רש׳נזס׳; 2טס ^ 461/75 !7י ׳701
ירוקלים 5 -ו . 6640 אי ל ת 2 -ו 0 5 9 -3 0

לא צויד לדעת מתמטיקה
כדי להבין ש:
נימוס +התחשבות +סובלנות
איכות חיים
נשמח לשמוע ממך

אזרחים למען איכות חיים ת. ד 1097 .גבעתיים

וחי בשכונת־התיקווה, לא היה
מסתבך בפעם הרביעית בנסיונות
שידול, פיתוי או מעשים מגונים.
שהרי היה יושב בכלא החל מן
המיקרה הראשון.
האמת היא שאינני רוצה בהענ שתו
של הרופא, כשם שאינני רו צה
בהענשתו של המרוקאי ...ה-
פיתרון הוא בפתיחות, להבדיל
ממתירנות, שהיא ברובה מירוץ
רכושני בצורה אחרת. פתיחות
משמעה פיתוח יחסים טבעיים ב התאם
לנסיבות ופתיחות שיוויו-
נית הדדית בלי רגשות אשמה.
קורסים אישיים וקבוצתיים לפי תוח
הפתיחות בצורה בלתי־פור־מלית
— פשוט פיתוח יחסים טב עיים
וכנים תחת הצביעות המת-

על הפוליטיקה: טרגדיה לבע-
לי־רגש וקומדיה לבעלי שכל.
ומשהו לקינוח: היה ישר! כך
תהיה בטוח שיש פחות נבל אחד
עלי אדמות (ת. קרלייל).
ד. כר״חיים, ירושלים

אלוהים שד הרוגו!
מי אמר מה על הקריינות
של שלמה ברטונוב (בעיק-
בות דברים שפורסמו במדור
״לפני 25 שנח״,
״העולם הזה״ .)2221
ציטטתם את המשורר נתן אל-
(המשך בעמוד )8
ה עו ל ם הז ה 2224

כ ש או ה בי ס, אזאוה בי ם.
ו מי ש או הבקפה, יתאהבבל גי מהרא שונ ה
ב א רו מ ה , 101קפהנמסחדש של ע לי ת^ .

עםאור חי ם, ב ע בו ד ה, ובכלמקום
שהאהבה פו רחת...
קוניםארומה , 101קפהנמס מו בחר
שו תי ם, נאנ חי םבהנאהואומרים :

טוב לי עם קפה נמס
פרסום יינזר י!7קבס 11

מכחכים

ה-ווו

ה ז דמ נ ות המח ץ !
מערכות סטריאו ממחסן היבואן:
מגברים, רסיברים, טיונריס/ ,
רמקולים, טייפים (דק) ,פטיפונים.

עד 1 5270
לו טמרקט 1

(המשך מעמוד )6
תרמן, שאמר לפני 25 שנד, על
שלמה ברטונוב, כי ״הוא מחקה
את אלוהים״ .ובכן, צר לי לגזול
את כתרו של אלתרמן, אבל זכות
היוצרים על אלוהותו של ברטונוב
שמורה לאחותי תאיר, שאמרה את
הדברים עשר שנים לפני שיצא
לאור גליון העולם הזה ( 911 מה־1
במארס .)1955
בהיותה ילדה בגן שמעה אחותי
תאיר שטרק־איתן (היום הירש)
את ברטונוב קורא את פרקי היום
בתנ״ך ושאלה אם זה ״אלוהים
של הרדיו״ .ההברקה מצאה חן
בעיני אמי, שכתבה על כך לבר-

של עזאיזה, שיוצגו החל מה־לו
באפריל בגלריה לאמנות עמליה
ארבל, בתל־אביב, הושמטו בדפוס,
מטעמים טכניים בילבד. הצייר,
הבז והציור — ראה תמונות.

פסטיבל תכדזרסד
חמישה בחורים וכדור
אחד משגעים את המדינה.
תהרגו אותי ולא אבץ את עמי
היושב בציון. האם יש עוד מדינה
אחת בעולם, שבה כימעט בכל מה דורות
החדשות ברדיו תופס מיש-
חק הכדורסל מקום בראש?

טלוויזיות (צבעוניות ושחור לבן) ,מקפיאונים,
מדיחי כלים, מכונות כביסה, מערכות סטריאו
משולבות, מקלטי רדיו, רדיו טייפ, רדיו שעץ,
מגהצים, ימענילות ומייכשי שיער.

תל־אכיב: פיילוט, רח׳ הצפירה ,19 טל.336231/2 .
חיפה: פיילוט, קרית אליעזר, ככר מאירהור ,8
טל.531543 .

1צייר עזאיזה ובז
קל יותר לאלף בזים —

233,600 זכיות מיידיות בזוטא!
14,406,000ל״י -
ט2ם סך כל הזכיות, בכל שבוע!

דוחס

...גילוי-דעת זה הוא זעקת לי בם
השבור של דלי עמנו, הפונים
אל מנהיגי האומה. המצוקה הכל כלית
שבה אנו נמצאים גרמה ל פשעים
החמורים שהתרבו במדינה.
וכך נאמר :״על פת לחם יפשע
גבר״ .מר בגין בכבודו ובעצמו
קבע, שיש להוזיל את המחירים
לקראת החג, אך אנו יודעים שזה
יהיה רק לזמן קצר, עד עליית
המחירים הגדולה שתבוא לאחר
מכן. עליה זו עלולה לגזול את
פת לחמם האחרונה של דלי העם,
שהם הסובלים יותר מכולם מעל יות
המחירים, לא כמו רוב הסו חרים,
המחביאים סחורתם כדי לצ בור
הון תועפות מעליות המחי רים...
הושפלנו
עד עפר, והרי נאמד
״כל ישראל אחים״ .שאלתנו היא:
היכן כל ישראל אחים?! רק ב

2.500,000ל״י
פרס ראשון!
מאות אלפי זכיות בהגרלת הפיס!
30ל״י-מינימום זכיה בזוטא ובהגרלה!
קנה את כרטיס המזל שלך עוד היום!

לאור העובדה שחיילי צה״ל
מקדישים הרבה מזמנם ומירצם
להבטחת ההתנחלויות וארץ־ישר־אל
השלמה, מן הראוי לשנות את
השבועה בהתאם. את הנוסח ה חדש,
לפי דוגמת הגלדיאטורים,
רצוי להשמיע על פיסגת המצדה,
ברוב פאר והדר :״ארץ־ישראל
השלמה, אנו, ההולכים למוח,
מברכים אותר!״
הצעה נוספת לסיסמה לאומית:
״למען ההתנחלויות לא אשקוטה
ולמען גוש־אמונים לא אחשה !״
בכניסה לישיבת ההסדר בחברון
יש להציב לוח האומר :״האברך,
בלכתך ללמוד תורה, זכור אות נו
...במותנו הורשנו לך את ה התנחלויות.״
שבתאי
ליי, רמת־גן

מי שהיה לוחם בשורות ה-
אצ״ל, קורא באוזני ראש־הממשלה:
בגין הביתה !

המצע מוגבל עד אזיל ת ה מל אי.
ה מכירה במזומן בלבד!
פתוח עד 6בער ב .

* שני מיליון ו עו ד ח צי

צה״ל חייב לשנות את
שבועת האמונים של חייליו,
ברוח המתנחלים ו־גוש-אמונים.

3ר דוחס א ל

כ. דגמים ( 78/79 באריזה)

שבועת אמ 1גי חדשה

שני אחריות 1

א. עם פגמים חיצוניים.

עתה עליכם להחליט: מי המשו־גע
— אתם או אני?
משה הר־ציון, תל־אביב

טונוב. הוא השיב במיכתב, כי
כבר זכה למחמאות, אך זו הגדו לה
מכולן.
יפה שהדבר זכה לתפוצה. אבל
אפילו אמר זאת אלתרמן, הוא לא
המציא את הדבר. סביר להניח,
שברטונוב לא כמם את המחמאה
וכך זכתה לסיפור חוזר.
א. כהן, תל־אביב

בע־קביח־ז שד 73
הצייר סלים עזאיזה על
הדברים שפורסמו אודותיו
במדור האמנות (״העולם
הזה״ .)2222
ברשימה שלכם נפלו כמה טעו יות,
שברצוני לתקנן.
(א) הכותרת ״בעיקבות הבד״
צריכה להיות ״בעיקבות הבז״.
(ב) בכותרת לתמונה נוסף ל שמי
התואר דוקטור — בטעות.
לצערי אינני דוקטור.
(ג) והחשוב מכל: כל הסיפור
שפירסמתם על דו־שיח ביני לבין
השייח׳ של כפרי, דבוריה, סולף
ועוות — וחבל שכך. תחת זאת
הייתם מיטיבים לעשות לו פיר-
סמתם ביקורת על מעשה האמנות
שלי.
כנראה שקל יותר לאלף בזים
מאשר לאלף עיתונאים.
פדים עזאיזה, דבוריה

דברי הביקורת טל ציוריו

ציור הבז של עזאיזה
— מאשר לאלף עיתוניאים
אני חושב שהעם הזה יצא מ דעתו.
מדינה שלמה משותקת —
ממש כך! — בגלל מישחק, שבו
חמישה בחורים מגלגלים כדור
מיד ליד וחמישה אחרים מנסים
לצוד את הכדור ולהעבירו לידי הם.
או, כפי שאמר הפרופסור
ישעיהו לייבוביץ על כדורגל :
״אחד־עשר חוליגנים...״
זה מוכיח כי הריקנות משתל טת
על חיינו. רשמו לפניכם: אז רח
אחד לא ראה את המישחק.
הוא העדיף תחתיו ספר טוב. ו-

אצ״ל ובלח״י, שם אבד לחינם
קורבנם של אחינו הגיבורים ,ש הקריבו
את חייהם למען המול דת?!

בגין, זכור לך שעברו עלי
צרות צרורות במחתרת, בזמן ש אתה
הנהגת אותנו ...מצער לראות,
שאותם עינויים באים היום מבש רנו
ומדמנו.
פליקם לוי, יפו
0כרזה ברוח זו הוצאה לאור
על־ידי הקורא לוי והודבקה השבוע
בחוצות תל־אביב.
העו ל ם הז ה 2224

>0זזו 0ס

בינ תיי םקח

הסיגריה שכולם אוהבים

בימים אלה תחושו עירנומ ורצון חזק
לפעול בצורה עצמאית. ההתלבטות בקשר
לעבודה חדשה תיפסק.
תגיעו למסקנה שהעבודה
שהוצעה אכן
מתאימה לבם. אל תהססו,
גשו לעבודה, היא
יבולה לגרום לשינוי
בחייכם בעתיד היותר
רחוק. קיימת נטיה ל11111
תוקפנות ועצבנות. נסו
21במרס - 20 .ב אפ רי ל .
לשלוט בעצמכם, חבל
לקלקל כל מה שהושג
בגלל רוגז של רגע. נשים, שימו לב ל-
הופעתכן. הגברים לא יוכלו להתעלם מכן.

באמצע השבוע ייווצר לחץ שיאלץ אתכם
למתן מענו את הפעילות השיגרתית. על
מכשולים שיעמדו בדרככם
תוכלו להתגבר
משבת ואילך. מבחינה
רומנטית, זו לא תקופה
נוחה במיוחד. בני הזוג
לא מבינים אתכם, ו אתם
חשים מעט מבו דדים.
המצב ישתנה לטובה
תוך זמן קצר<9 .ג>ו;;8ו,ז1 ^ 11
קשה לכן להחליט איזה
מתנה לבחור, דעו
שאבן הברקת מביאה לכן מזל רב.

תקופה טובה לחיי חברה סואנים ולאירוח
של חברים וקרובי
מישפחה. האהבה
מקיפה אתכם
והרגשות מבוטאים בנועם.
שימו את הקלפים
על השולחן, אל
דאגה, החופש לא יילקח
מכם. זה זמן טוב
ליצירת קשר לטווח
21 במאי -
20 ביוני
ארון. בסן הכל תקופה
עם הזדמנויות טובות
בכל תחום. הצעות נישואין יתקבלו
ברצון השבוע, העבירו זאת למעוניינים.

אתם חולמים על תוכניות מרחיקות לכת,
אך מעוכבים על־ידי הורים או ילדים.
תתחיל תקופה של פעילות
ציבורית מוגברת.
תוזמנו למסיבות זל־מיפגשי
חברים, והתחייבויות
חברתיות יהפ כו
לתענוג. רעיונות

מקוריים יבריקו בראש כם,
וביישנותכם הטבעית
לא תיתן לכם ל־
״־זז; ביוגי -
כ!__2ביולי
פרסמם. כדאי להתגבר
על ההתנגדות הפנימית,
ולספר על הדברים. היזהרו מהחלטות בענייני
כספים. אתם עלולים להתחרט עליהן.

סוסן

זה זמן טוב להפוך תחביב שבו אתם
מצטיינים, לקאריירה רצינית. אתם יכולים
להגיע בזכותה לעמדה
מרשימה וזוהרת.
וחשוב מכל, לאריות
שרגילים לבזבז
את כספם ללא חשבון,
מעבודה זו תוכלו
להתפרנס בכבוד. המרץ
שאתם חשים יכול
לסכן אתכם. היזהרו
מתאונות ובמיוחד מכוויות.
תכשיט עשוי
זהב ובו משובצת אבן האודם, יגן
עליכם וישמור אתכם מעינא בישא.

השבוע יוודעו לכם פרטים חשובים בקשר
לרכוש וכספים של אנשים המקורבים
אליכם. אל תזלזלו בידיעה,
היא תעזור לכם
בעתיד הקרוב. עלול
להגיע סכום כסף ש יעזור
לכם להיחלץ מ המצב
הלא־נוח שבר
אתם שרויים. גם נסיעה
לחוץ־לארץ תביא עימה
שיפור כספי ניכר. אל
תסרבו להצעה •לנסיעה
אם אכן תובא בפניכם.
בעבודה יאירו לכס פנים, יתנו לכם חופש
פעולה ושבחים רבים. האם מצאתם את
הרומן המצפה לכס בעבודה? הוא שם.

8זוח

הבריאות מעסיקה אתכם לאחרונה. נסו
לנוח ולהימנע ממאמצים
מיותרים. מיבנה גופכם
עדין ורגיש, המנוחה
תאזן אתכם מחדש.
אתם מתכננים נסיעה
לחוץ־לארץ, זו תשובה
טובה לבעיות רבות ש 11111111
אינכם מוצאים להן פתרון.
אתם עומדים לפ־
( 2בספטמבר ־
27ב או ק טו ב ר
גוש שם אדם צעיר

מכם ומעניין שאיתו
תקשרו קשר הדוק. דרושה עדינות רבה
וטאקט. אך בשתי תכונות אלה הצלחתם.

סודי תוצע לכם.
עבודההנושאת אופי
בדברים הזה
יחייב אתכם להתעמק
נמצאים מתחת לפני
השטח. אם תחדדו עוד
יותר את החוש הבלשי
שלכם תיווכחו לדעת
שממש לידכם ממתינה
אהבה חדשה. בת מזל
תאומים תכננה אותה,
וכבר כמעט איבדה את
סבלנותה. תזכו להע 22ב או ק טו ב ר ־
22 בנו במבר
רכה רבה על העבודה
שבצעתם בשבועות ה אחרונים,
ושמכם יילך ויתפרסם גם
במקומות מרוחקים ברחבי הארץ.

עקת

שפע של הזדמנויות בשבוע זה בעיקר
בענייני כספים. זמן טוב לעסקות כספיות
מוצלחות שישאו פרי
בתקופה מאוחרת יותר.
ילדים מעסיקים אתכם
במיוחד בתקופה זו, וגס
מהם אתם עתידים
לשבוע נחת. חלק מכס
מנהל רומן שבו
משחקות ו7פקיד שתי
אהבות בעת ובעונה
} 2בנו במ בר -
20 בד צמבר
אחת. אל תמהרו להחליט,
ברגע זה לא יזיק
לכם לחיות בכפילות. תוך חודש תדעו
עם מי אתם מתכוונים לקיים קשר רציני.

1שס

תורכם הגיע להשתעביי. תימשכו לאנשים
מבוגרים בעלי עמדה מכובדת והם
יוציאו אתכם לבילויים
שיהוו חידוש מעניין
עבורכם. נסו לחשוב
על עיסוק בקרמיקה,
אבן או חימר. אתם
רגישים לחומר, ונקנים
ממגעו, בגישתכם
המקורית לצבעים תוכלו
להוציא יצירה
יפה ומושכת את ה עין.
גדיים העובדים
בתפקידי ניהול ירגישו השבוע חיבה רבה
לעובדים, ויקבלו יחס דומה מעובדיהם.

קרובי מישפחה שנושאים עמדה מכובדת
עלקידומכם, ישפיעו אתם מתפזרים על יו תר
מדי שטחים ולא
מספיקים להיכנס לעו מק
עניין שמעסיק אתכם
כבר כשבועיים.
אתם חשים צורך באה בה
חדשה ובנסיעות
רבות וקצרות, שלבו
את שני הדברים. האהבה
המתקרבת תגיע על
גלגלים בעת נסיעה. יתכן שהפעם זו
האהבה ההרפתקנית שתמצא חן בעיניכם.

אתם מקדישים מחשבה רבה לכסף ורכוש.
המצב הכלכלי יתבהר בתוצאה
מיזמה אישית והעזה.
הרווחים קשורים לשיחות
טלפון חשובות
ולנסיעה קצרה. זה לא
זמן להימורים ולביז-
בוזים. השקיעו במניות.
בחיי המישפחה תשרור
הרמוניה ואהבה.
1$בפברואר
ביתכם יהפך למרכז
20במרס
חברתי ותעדיפו בילוי
בבית על פני יציאה
למקומות הרועשים והגועשים, אתם
אתם זקוקים לשקט שמעניק הבית.

מזר החווש:

שו ר
ש״קסניו, וח־צד,
מוי1ת היחווים ואחדים סמל המזל שור. משמעותו כה ברורה
שכמעט אין צורך להרחיב עליה את
הדיבור. מי לא מכיר את השור ז שור
מעורר אסוציאציות של כוח איטי, כבדות,
הליכה בתלם. השתוללות כעס נוראית׳
כאשר מתגרים בו, ומוציאים אותו
משלוותו, ומחלקת שדהו הירוקה והטעימה.
עובדה שהטוריאדורים לא מצאו
חיה יותר מתאימה להרגזה.
למעשה בעברית שוגים במלה ״שור״.
בשאר השפות נקרא מזל זה ״מזל פר״
שהוא שלא כאחיו השור, פורה יותר,
ומאפיין בצורה יותר נכונה את בני
המזל. שור נמצא במול אדמה ולמרות
שכוכב ונוס נחשב הכוכב השולט בו,
יש המייחסים לו את כדור־הארץ ככוכב
שליט. זה לא מוזר, ואפילו מתאים כאשר
רואים מהן תכונותיו הבולטות של
השור. הוא יציב, מעשי, רכושני עקשן,
ועומד עם שתי רגליו המוצקות על אדמת
כדור הארץ. מכיוון שהוא מרגיש את
עצמו כשייך לכדור״הארץ, למדינה, לעיר,
לשכונה, ולבית שבו הוא גר, יחוש שם
טוב יותר מבכל מקום אחר. קשה יהיה
לשכנע אותו לשנות מקום, ולהחליף בית.
בוודאי שלא יתלהב לעקור ממקומו ולצאת
למסע בין כוכבים אחרים, ארצות
וערים אחרות. ואין מה לומר לשכונה
שונה. שור אוהב קביעות. אם הוא נאלץ

לצאת ולנדוד, ישתדל לקחת עימו לפחות
את מחצית הדברים שאליהם התרגל
בחיי היום יום.
נהוג ליחס לשור תכונות ארציות ומעשיות.
ולפעמים נוצר הרושם שאינו
מסוגל לעשות דבר מלבד ״לעבוד את
אדמתו ולשבוע לחם״ .כדאי להזכיר
כאן, שדווקא במזל שור נמצא ריכוז
גדול במיוחד של יוצרים ואמנים גדולים.
נהוג לחלק את בני המזל לשלושה
סוגים: השור הפרימיטיבי — אדם חזק
איש עבודה, הנתון בולו רק לענייני החומר.
עסוק בדברים הבסיסיים בחיים.
אוכל שינה והנאות גופניות פשוטות.
השור השני — דרך מחשבתו נעה באפיקים
מוגבלים ומקובלים. דאגתו העיקרית
בחיים, ביטחון כלכלי, וחיי מישפה
יציבים. הוא מקובל על הבריות, מחזיק
עסק משגשג, או עובד בבנק ובכל
עבודה אחרת הקשורה לכספים וכלכלה.
הוא ידוע כאדם אחראי ובבד מחשבה.
השור הנעלה מכולם הוא זה, אשר נוסף
לביטחון הכלכלי והריגשי, מחפש את
הדברים היפים והאמיתיים בחיים. נמשך
לאמנות, ספרות וחקר הנסתר. הוא בהכרח
אדם המתפרסם בהצלחתו. בגלל
כוח ההתמדה, המרץ ותחושתו שהדברים
שהוא מוסר לעולם הם חלק ממנו, ולא
יבטא לעולם תאוריות ומחשבות בעלמא.
את בני שור ניתן למצוא במעט בכל
המיקצועות. באמור, אם החליט אותו
שור להתמסר למשהו, הוא ייכנס לעומק
העניין בעקשנות ארצית האופיינית כל
כך לו ולאחיו השוורים. מעורבותו העמוקה
תהפוך אותו חלק מאותו עניין
שבו הוא עוסק.
בנימין זאב הרצל שהגה את הרעיון
להקים מדינה ליהודים, לא היה הרא שון
שחשב על הרעיון. אך בתור שור
נאמן, קיצר את הדרך מהמחשבה למעשה.
ואכן קמה ונהייתה מדינה.
משה דיין שלא רצה להישאר בשוליים
ומאחרי הקלעים, כאשר הליכוד עלה
לשלטון, לא השאיר רושם בציבור כאילו
התלבט אם להצטרף לממשלת הליכוד.
יתכן שאילו היה בן מזל אחר היה
חושב על הרעיון אך לא מעז לממשו.
כבן מזל שור טיפוסי, המחשבה והמעשה
היו סמוכות זו לזו.

* 0111
*ויי?
הופעתם של בני מזל שור מאפיינת
אותם וקשה שלא לזהות מרחוק מי
שייך למזל שור. הגברים — גבריים מאד.
צווארם שרירי ועבה. כתפיהם רחבות.
הם מרשימים בתחושת הכוח הקורנת
מהם. צבעם בדרך״כלל בהיר ואפילו כהי-
העור, משאירים תחושה של בהירות.
שוורים אוכלים בנחת ולועסים לאט.
תנועותיהם איטיות, עיניהם יפות ובהי-
רות. מבטם שליו ועמוק. אך מסתכל
חד״עין יוכל לזהות את הניצוץ ה״ממזרי״
המסתתר בתוך אותן עינים שקטות וצלולות.
גופם רחב, ולעולם לא ברור,
האם הוא שמן שרזה, או רזה שהשמין.
מכיוון שפניו בדרך־כלל עגולות, אין זוכרים
אותו בנציג של מועדון הרזים דווקא.
הנשים גם הן איטיות, מתנועעות בעצלות
ובחן, וכאילו בחשש שתנועה
מהירה מדי, עלולה לערער את שלוותן
הנפשית. יש בהן כוח פנימי רב. לעתים
הן בעלות יופי קלאסי המזכיר את היפהפיות
של תקופת הרנסנס. עור דשן
וחלק, חיוך נעים ומרגיע. בריאותם של
השוורים בדרך־כלל טובה, בעייתם העי-
קית — עודף מישקל, בגלל אהבתם הרבה
להנאות החיים בכלל ולאכילה בפרט.
הם נמשכים לבל ״הדברים האסורים״
:ממתקים, עוגות-קצפת, מרציפן,
פודינגים, קרמים, גלידות ובל מעדן העשוי
ממיטב החמרים המשמינים והטובים.
בני המזל הקוראים רשימה זו
ותיאבונם התעורר הישארו במקומכם,
ואל תרוצו למעדניה הקרובה להזדהות
עם הכתוב. עמוס קינן, בן מזל שור,
הנציח את אהבתו לאוכל בצורת ספר
בישול להמונים. זה מה שנקרא שור
אידיאליסט. מחלק עם כולם את הנאתו
הגדולה מכל. מיטבחה של גולדה מאיר

התפרסם במקום שבו התבשלו החלטות
חשובות. קשה להאמין שבן מזל אחר
היה מתפרסם במיטבחו דווקא. ברור
שנולדה במזל שור.
.המקום הרגיש אצל השוורים הוא
איזור הגרון הצוואר והעורף. הם נוטים
לדלקות גרון ולפגיעות באיזור זה. גרונם
רגיש למחלות אך גם לשירה• לרבים
מהם קול ערב וזימרתם נעימה לאוזן.
חלקם התפרסמו כזמרים או מוסיקאם.
מוסיקה עבור השור היא צורך במו ה אכילה
והאהבה. יוהנס ברהאמס, פיוטר
איליץ צ׳ייקובסקי, ברברה סטרייסנד,
קתלין פרייר, זובין מהטה דיוק אלינג-
טין, יהודי מנוחין, גארי ברטיני, אלה
פיצ׳ג׳רלד ועוד ועוד מוסיקאים וזמרים,
מ עי די ם על
שוו רי ם.

כ ש רונ ם

ה מו סי ק לי

מה שדובר כאן ברצינות תהומית
משאיר הרגשה שהשוורים אינם יודעים
לחייך. אך הם מפורסמים כבעלי הומור,
ומזג טוב. חיוך נצחי על פניהם, וציפיה
לבדיחה טובה שתוציא מהם גם צחוק
בריא. בל זמן שהצלחת עמוסה והסביבה
ידידותית, אין בל סיבה שהבעתם תהיה
רצינית. דידי מנוסי שחיוך של תינוק
מאושר נסוך על פניו, וכמותו להבדיל
הנשיא לשעבר אפרים קציר. חיוכם מעיד
על מוצאם השורי.
עקשנות היא התכונה החזקה של השוורים.
אם החליטו להשיג דבר, איש
לא יזיזם מהחלטתם. אייבי נתן, ששבת
שביתת רעב לא מזמן, גם הוא בן מזל
שור, ועקשנותו ודאי שעזרה לו להתמיד
זמן כה רב במעשה שהוציא את בולם
משלוותם. בעוד הוא עצמו נשאר שקט.
כוכב ונוס, המסמל את האהבה, החן,
היופי והאמנות, שולט בשוורים, והופכם
אמנים טובים ואוהבים נפלאים. באהבה
— רבים נמשכים לשור בשל היציבות,
הבטחון והחמימות שהוא מעניק. הוא
אינו מתאהב במהירות. אך באשר חץ
האהבה פוגע בו, הוא מתמסר בבל
נפשו ומאודו לאהבה. בת או בן זוגו
לא יעזבו אותו מרצונם החופשי.
שוורים מפורסמים הם: יורם קניוק,
עמוס עוז, יהודה עמיחי, קנוט המסון,
אונורה דה-בלזק, זיגמונד פרויד, ויליאם
שקספיר, סלבאדור דאלי, מוטה גור,
משה דיין, גולדה מאיר, ומדינת ישראל.

החוט
המשולש

0 10 אפנת אביב וקיץ 80
ברשת חנויות

במבצע*
ללא תקדים:

שלושה תשלומים
חודשיים שווים
5.000ל׳׳י.

לכל קניה מעל

דמי הנסיעה מוחזרים
עד ש אלסקה תגיע אלייך, את
יכולה להגיע ל אל סקה מכל מקום
בישראל, ולקנו ת. על כל קני ה מעל
5.000ל״י * דמי כרטיס האו טובוס
(בכיוון אחד) יוחזרו לך תמורת
הכרטיס.

הפתעה -מלתחות קיץ
מושלמות חינם
מדי חודש תוגרל ב חנויו ת
אלסק ה, ביום שייקבע בהגרלה
(בנוכחות רואי־חשבון) -מלתחת
קיץ בשווי של 10,000ל׳׳י (מחיר
מכירה) .ה מל תח ה תימסר ב מקום
לזוכה המאושרת.
תל אביב:
רמת־גן:
חולון:
במפעל:
ובקרוב,

בית האופנה לב דיזנגוף
(דיזנגוף סנטר)
רה׳ המעגל פינת ביאליק 53
שד׳ קוגל ( 27 מול קולנוע רינה)
רח׳ יעבץ ,30 תל־אביב
בכל הארץ ...

את נראית נהדר

היום ...את יכולה להרשות לעצמך
קמיל בלו טבעי

קמיל ב לו -א ל סבון מן הטבע-מכיל אזולן שמקורו בפרחי הקמומילה, הידועים
מזה שנים רבות בתכונותיהם המועילות לעור. הוא מותאם במיוחד לחומציותו
הטבעית של העור ושומר עליו בפני יובש וגרויים גם לאחר הרחצה.
חדש-לראשונה בארץ קמיל בלו גס בסבון מוצק.

אל סבון קמיל בלו-יש לו טבע לפנק.
$£112

ציבוסלובקיה:
תומכים נלהבים רבים של אידיאולוגיה סוציאליסטית
מהפכנית מצאו את עצמם ב־ 1968 נבוכים ושבורי־לב.
הפלישה הסובייטית לצ׳כוסלובקיה הרסה את נסיונו החשוב
והמעניין של אלכסנדר דובצ׳ק ליצור גירסה הומניסטית
לקומוניזם.
הדחתו של דובצ׳ק ב־ 1968 וחיסולו הפיסי של נשיא
צ׳ילה, סלבאדור איינדה, בידי סוכנים אמריקאיים ופא-
שיסטיים מקומיים ב־ , 1973 מהווים עד היום שתי דוגמות
קלאסיות להתנכלותן של מעצמות־העל למדינות קטנות,
המנסות לשלב צדק חברתי, פריחה תרבותית ומישטר
דמוקראטי.
עתה מסתבר שהמישטר הנוכחי בצ׳כוסלובקיה, שקם
על הריסות האביב של דובצ׳ק, אינו מסתפק בדיכויים
הפיסי והפסיכולוגי של מורדי . 1968 בניגוד לצו התנ״כי
הקדום, פוקד המישטר ״עוון״ אבות על בנים.
שליטי פראג מתנכלים באורח שיטתי לבניהם של
אינטלקטואלים צ׳כיים, שהיו פעילים מבחינה תרבותית
או פוליטית בתקופת דובצ׳ק.
לוקאס טומין בן ה־ 17 הוא בנו הבכור של הפילוסוף
הצ׳כי, יוליוס טומין. האב הוא מחוסר־עבודה מאז פיטוריו
ב־ , 1968 ומתפרנס מסמינר פרטי שהוא מקיים בביתו
על פילוסופיה יוונית עתיקה, בעיקר המטאפיסיקה של
אריסטו.
המישטרה הפוליטית לא חדלה מלהטריד את טומין.
בשבוע שעבר פרצו לביתו שישה שוטרים, גררו אותו
לחקירה שהיתר, מלווה מכות ובעיטות. המורה לפילוסופיה
הושלך לבסוף על ערימת־פחם בחצר המישטרה, קם, חזר

הוריהם. בדרך־כלל מדובר בנערים אינטליגנטיים במיוחד,
שאינם זוכים במקום באוניברסיטה או בעבודה התואמת
את כישוריהם.
האידיאל של ״לכל אחד כפי צרכיו, מכל אחד לפי
יכולתו״ עוות ללא־הכר על־ידי הביורוקראטיה של הוסאק.
מהחזון ההומניסטי של דובצ׳ק נותרו רק פקידים קטנוניים,
הנוקמים בנערים צעירים, חפים מכל פשע. רוצחיו של
איינדה מרעיבים ילדים, מדיחי דובצ׳ק מונעים מהם את
הזכות ללמוד.
עולם קטן באמת.

האביב
י־ — 1י

צ׳אד: מי
סוכן של מי?
הצרפתים הצליחו לשמור על השפעתם ברוב המושבות־לשעבר
שלהם באפריקה. בניגוד לבריטים, שגילו התבד לות
והתנכרות גיזעית ל״ילידים״ ,עשו הצרפתים כמיטב
יכולתם לטפח עילית תרבותית במושבות. החדירה ה תרבותית
שלהם היתה מעמיקה. אינטלקטואלים אפרי קאיים
רבים למדו בפאריס, ומנהיגים אפריקאיים עשו
להם שם כפילוסופים, כמשוררים וכסופרים בשפה הצר פתית.
שוחד
לנשיא. גם עתה עושה נשיא צרפת, ואלרי
ז׳יסקאר־ד׳סטאן, כמיטב יכולתו כדי לשמור על ההשפעה
הצרפתית באפריקה השחורה .״ד׳סטאן מזרים כסף
ממשלתי לאפריקה, וכסף אפריקאי לכיסו שלו,״ מלעיזים
עליו הפיות הרעים בפאריס.
ואכן, הצבא הצרפתי ממשיך לעשות סדר במושבות־לשעבר,
ודואג היסב לאינטרסים של חברות צרפתיות,
המנצלות את אוצרות־הטבע וכוח־האדם הזול, כאילו לא
שוחררה אפריקה מעולם.
צרפת ממלאת תפקיד מפוקפק ואנוכי ביותר בזירה
הבינלאומית. מאז ומתמיד התעקשו נשיאי צרפת על
המשך הניסויים הגרעיניים, בניגוד לכל האמנות וה הסכמים
הבינלאומיים. צרפת טיפחה קשרים בעולם ה שלישי,
אבל לא הזניחה את סחרה הפורה עם דרום-
אפריקה. עסקותיה הבלתי-אחראיות עם דיקטטורים למיני-

צכא צ׳אד כפעולה
השרים שונאים זה את זה

דובצ׳ק (עם מנקה־ארובות) כ־־1968
עוון אבות על בנים
לביתו והמשיך ללמד.
הסטודנטים של טומין מסכנים את חירותם. המישטרה
נוהגת לפרוץ לביתו ולרשום את שמותיהם. לפי סעיף
98 בחוקה הצ׳כוסלובקית, הם עלולים להישפט לשלוש
שנות מאסר בעוון חתרנות.
הבן, לוקאס טומין, לא הצליח להתקבל לאוני ברסיטה.
השילטונות דוחים את בקשות בני־הדמוקראטים
באורח גלוי, ללא תירוצים כלשהם. פקיד במישרד־החינוך
הצ׳כי ניסח זאת באורח שאינו משתמע לשתי פנים,
בשיחה עם כתבת בריטית :״אנו בוחרים במועמדים
לחינוך גבוה בהתאם לקריטריונים פוליטיים מפורשים.
השפעת ההורים בעיצוב הפוליטי של בניהם היא מכרעת,
ומביאה את הבנים להסתייגות מדרכה של המיפלגה
הקומוניסטית הצ׳כוסלובקית מאז ! 1968״
יסודי לזקאס !הצעיד. אחרי שביזבז כשבעה חוד שים
במאמצים נואשים למצוא לעצמו מיסגרת אקדמית,
פנה לוקאס הצעיר לשוק־העבודה. הוא זכה במישרה
כפקיד־דואר במוסד מחקרי. פשוט להדביק בולים על
מעטפות במשך שמונה שעות ליום.
לוקאס עבד רק יום אחד. בתום יום־ד,עבודה הופנה
למנהל אגף־כוח־האדם, כדי למלא שאלון. לוקאס סירב
לענות על השאלה :״מ העשה אביך ב־1 1968״
״הייתי רק בן חמש בתקופת דובצ׳ק,״ טען הנער
באוזני המנהל ,״מדוע עלי לענות על שאלות הקשורות
להורי?״ המנהל נתן ללוקאס שלושה ימים כדי לענות
על השאלה. לוקאס החזיר את השאלונים, בצירוף העדה
קצרה :״אני עדיין סבור שהשאלה על הורי היא בלתי-
רלבנטית.״
מנהל־ד,מנגנון היה אדיב, אך החלטי. הוא הסביר
ללוקאם שאסור לו להיות עקשן, ושעליו לכבד את החוקים
של חיי היום־יום.
ביטוי מקסים זה ,״חוקי היום־יום״ ,איננו מופשט,
חס ושלום. הוא מדריך את האוכלוסיה הצ׳כוסלובקיח,
שתומרנה על־ידי הנשיא, גוסטאב הוסאק, שהוא בעצמו
קורבן־לשעבר של הטרור הסטאליניסטי, לקונסנזוס חד־משמעי:
יש לציית לשילטון, או שהילדים יסבלו.
ואכן, אלפי נערים ונערות בצ׳כוסלובקיה נרדפים בגלל

!11:1 9111
הם בתחום הגרעיני אינם מוסיפות לשמה הטוב בעולם.
ד׳סטאן מנהל, אמנם, מדיניות נבונה כלפי ברית־המועצות,
ואף הצליח לבנות ברית מוצקה עם גרמניה, ובכך לדחוק
לחלוטין את רגלי בריטניה מאירופה, אך שערוריותיו
האפריקאיות ממשיכות לפגוע בתדמיתו.
ד׳סטאן התפרסם לגנאי בפרשת ״הקיסר״ בוקאסה,
שמעשי־האכזריות שלו, בנוסח הקיסר הרומי קליגולה,
נעשו בחסות כידונים צרפתיים. בוקאסה שיחד את נשיא
צרפת במתנות אישיות, בעיקר יהלומים, ורק משנשקפה
סכנה ממשית לאינטרסים הצרפתיים בקיסרות המרכז־אפריקאית
הודח סוף־סוף המרצח.
120אלף סרחו. עתה משתוללת מילחמה אכזרית
ברפובליקה המידברית צ׳אד, במרכז אפריקה.
מאז 1§ 66 מתנהלת בצ׳אד מילחמת־אזרחים, המשובצת
בשביתות־נשק קצרות. עיקר הסיכסוך הוא בין הצפון
המוסלמי לבין הדרום הנוטה לצרפת, והספוג בהשפעה
תרבותית צרפתית.
באוגוסט שעבר הצליחו הצרפתים לכפות מעין פיתרון
פוליטי על צ׳אד. הם הקימו בבירה, נאג׳אמגה, ממשלת־ליכוד־לאומי,
שכללה נציגים של 11 סיעות שונות.
״ברוב המדינות שונאים השרים זה את זד״״ כותב
לה־מונד דיפלומאטיק, אך בצ׳אד הוקמה ממשלה שבה
עסקו השרים באירגון לוחמה פיסית הדדית. ההתמוטטות
היתד, בלתי־נמנעת.״
עתה נלחמים זה בזה הנשיא גאוקוני וודי ושר־הביטחון
שלו, היסו האבר. השר מאשים את נשיאו
במכירת האינטרסים הלאומיים של צ׳אד ללוב. הנשיא
טוען, כנראה די בצדק, שהאבר איננו אלא סוכן צרפתי.
שגי האישים אינם טורחים יתר-על־המידה למען בני־עמם,
שהם מוכי רעב, בצורת וחולי. חלקו הפעיל של
הצבא הצרפתי בקרבות לוטה ערפל.

בינתיים נהרגו כימעט אלפיים בני-אדם בבירת צ׳אד,
ועוד כ־ 120 אלף אחרים ברחו והפכו פליטים בקאמרון
השכנה. קאמרון אינה מסוגלת לקלוט כמות כזו של
פליטים.
כך נוצר כים־מצוקד, בינלאומי חדש. הפליטים, כרגיל,
אינם מודעים לתככי המנהיגים, אינם מבינים בדיוק מדוע
פרצה שוב מילחמה בארצם. ללא ידיעתם, הם ממשיכים
להעסיק את אמצעי־התיקשורת בעולם. בעוד חודשים
אחדים יהפכו לסטאטיסטיקה, ובעוד שנה ייצאו כליל
מהאופנה.
עד אז תיווצר, קרוב לוודאי, בעיית־פליטים חדשה.

א ר צו דו־ ה ב רי ת:
>םשםל פי ד?
העיתונות האמריקאית נוהגת, ולעתים קרו בות
בצדק, ללעוג לאמצעי־התיקשורת הסוביי טיים.
בכל המיכללות האמריקאיות מוקיעים את
פראבדה המוסקבאי כמופת עליון להפצת מידע
מודרך, תעמולה בלתי־מתתחכמת והכפפת כל
המדורים — אפילו מדור הספורט — לקו־מנחה
פוליטי.
חידוש המילחמה הקרה שינה משהו גם בנושא
זה. בשבוע שעבר — כך מספר העיתונאי כריס־טופר
היצ׳ינס — פתח האזרח הניו־יורקי פרד
גראב את מקלט־הטלוויזיה שלו, כדי לראות
תוכנית דוקומנטרית על מילחמת הצבא האדום
בפולש הנאצי. לתדהמתו הוחלפה התוכנית ללא
כל הודעה מוקדמת. במקומה הוצעה לצופים
התוכנית החופש לבחור, שנכתבה על־ידי הפרו פסור
מילטון פרידמן.
גראב הממורמר מיהר לטלפן לתחנת־ד,טלוויזיה.
התשובה שקיבל לא היתד, מביישת שום אמצעי־תיקשורת
בברית־המועצות, אפילו׳בימי סטאלין.
מנהל־התחנה אמר לגראב הנדהם שיתכן מאד
שתפרוץ בקרוב מילחמה בין ארצות־הברית ל-
ברית־המועצות. בתקופה כזו, טען הפקיד האמרי קאי,
אין כל מקום לתוכנית המציגה את הצבא
האדום באור חיובי, אפילו אם מדובר במילחמה
נגד הנאצים.

זמנים חולפים, עתות משתנות,
סבון ״אוליביה״ -לעולם נשאר.
״אוליביה״ סבון היופי של עץ הזית
מכיל שמן זית ומרכיבים טבעיים,
לרעננות ולעידון העור.

׳׳אוליביה הסבון העובר מדור לדור
וניחוחו עמו.

ע ע *זי!נ ן פרסום

על דבקות בכסא ובתיק
בבר מקובל כישראל כי כטא או מישרה פוליטית
בכירה הם דברים דביקים ביותר. גם מערבת״בחי-
רות ארוכה, בזבזנית, משמיצה ויקרה הם חלק מן הנוף
הישראלי הדמוקרטי (המילה האחרונה — במרבאות
ובלעדיהן!< כמדומני, גם אין עוד מדינה דמוקרטית
בעולם שבה אדם, הנרדף על״ידי החוק על עבירות״מס
ורכוש בשתי מדינות, מצליח להמם את הבוחר ולזכות
במקום בכנסת, בחסינות מפני המישפט במדינה שבה
הוא נבחר ושאת שפתה אינו יודע׳ וגם חסינות מפני
הסגרה זו היא״היא המשמשת לו כמוטו בבחירות.
מאחר שישנן עוד דמוקרטיות, הדומות במהותן
הפרלמנטרית לישראל, כדאי שנערוך סקירה קצרה כיצד
ניתן לנהל עניינים כאשר הדבקות במישרה, בכבוד

לפני ביתו שד
ואש־תממשלה אין ביקתה
שד שוסו, ואין דו
לש שד שוגוי־ואש
(המדומה, לעיתים!) ובבסא אינם הכל. המדובר הוא
בדמוקרטיות הסקנדינביות, הראויות מבחינה זו לחיקוי
חיובי ביותר.
בשבדיה מכהן היום שר־חוץ, שחיה בעבר ראש•
ממשלה (אולה אולסטן) .בהיסטוריה של ישראל חיה
מיקרה דומה רק תקופח קצרה ומדומה (בן״גוריון כשר-
הביטחון תחת משה שרת).
״שר״חוץ דני שימש לאחר מכן, ללא רגשות נחיתות,
בשגריר, ולא מן החשובים (הנס טאבור, ששימש אחר
כהונתו בשגריר ברומא ובאוטבה).
ראשי־ממשלות לשעבר חוזרים לשורה בחברים רגילים
בפרלמנט. במיקרח אחד משמש ראש־ממשלח-
לשעבר בנציב־חפליטים של האו״ם (פאול חרטלינג הדני).
בחירות
יכולות להיערך בטרם עת, והן יוצאות לפועל
תוך שלושה שבועות מרגע הכרזתן על-ידי ראש-
הממשלה, המסתבן בהכרזתן שכהונתו תיגמר בכך.
הפרלמנט הדני חידש פניו פעמיים תוך שלוש השנים
האחרונות, באשר בבל אחת ממערכות־הבחירות נבחרו
כשליש חברים חדשים לחלוטין, ואגב — בימעט בל
ציר רביעי בפרלמנט הדני (״פולקטינג״) הוא אשה, וגם
בממשלות הסקנדינביות השונות יש ייצוג נכבד ביותר
למין היפה (לא חלש בלל !).
בבל המדינות הסקנדינביות היו בשנים האחרונות
״מהפכים״ ,כאשר המיפלגה הגדולה איבדה מכוחה
בצורה ניכרת, והעם הביע אימון במיפלגה אחרת,
בבחינת ״ננסה״ .בכל זאת לא התמוטטה הכלכלה,
שנס שחס ד*

החינוך, הביטחון, הסעד (הקשיים המתעוררים הם מבחוץ,
כמו צרות האנרגיה וכו׳).
ממשלות מיעוט הן חזיון נפרץ (ממשלתו של אולה
אולסטן השבדי כיהנה באשר מאחוריה רק 39 צירים
מתוך 349 הצירים בפרלמנט השבדי (ה״סטורטינג״),
והיא נשפטה באופן אובייקטיבי בהצבעות ולעניין.
קנוניות מכוערות נוסח אגודת״ישראל או זנות נוסח
המפד״ל, המוכנה למכור בל ערך תמורת המשך ההחזקה
בקרנות המיזבח הממשלתי, אינן מקובלות באן.

החסינות מוגבלת אף היא לעניינים פרלמנטריים
בלבד. כאשר שר-הדיג לשעבר, נורמן, גרם לתאונת-דר-
בים, והוכח כי זו היתה באשמתו (אחוז האלכוהול
בדמו הראה בי לא התנזר משתייה בטרם אחז בהגה),
לא היסס הפרלמנט הדני להשעותו מבית״הנבחרים
ללא זבות עוררין. הפרלמנט יצא מתוך ההנחה כי נב־חרי-העם
והמחוקקים חייבים לשמש גם דוגמה לעם,
מבלי להסתתר מאחרי החסינות כחומה עבה ובצורה,
ללא שום הצדקת.
חבר-פרלמנט דני אחר, ראש״מיפלגה, מומס גליסט-
רופ, המואשם בעבירות-מס, עומד לפני כס-המישפט
מזח שנים, אחרי שחסינותו הוסרה, מכיוון והוכח בי
העבירות שבהן הוא מואשם אין בינן ובין העבודה
הפרלמנטרית ולא כלום•
רדיפת הכבוד איננה אות״בבוד. העובדת שאין בימעט
למצוא שם של שר, כתובתו ומיספר־הטלפון שלו בספר-

ואש ממשרת דנמרק
!יפיס נספו הסלפתיס
נאחו העם, בין
מוכו־פדחיס ונהג
הטלפונים בישראל נראית, לכאורה, טיבעית — מיספר
חסוי, שומרי״ראש, מזכירות, זמזמים, נהג פרטי, אלחוט
וטלפון במכונית, זכוכית משוריינת בין היציע לבין
״נבחרי-העם״.
אך העובדות הן שונות — בל האביזרים והסממנים
הללו מרחיקים את הנבחר מבוחרו, יוצרים חיץ מחפיר.
אולי מן הראוי לבדוק בספר-חטלפונים של קופנהגן
ולמצוא עובדות מעניינות ביותר: תחת השם ״אנקר
יורגנסן״ ניתן למצוא תישעה אנשים, הנושאים שם
זה. אחד מהם הוא נהג, אחר — מוכר פרחים ועוד
אחד — ראש״הממשלח, שמיספר הטלפון הפרטי שלו,
01—2163 26 מופיע בספר יחד עם הכתובת, והכתובת
מצוייה בבית״מגורים רגיל באיזור עממי, ללא ביקתת
שוטר, והשם על הדלת — בין בל השמות, באחד העם.
כאשר הוא חוזר הביתה הוא חוזר בגפו, ללא ליוויים

מיותרים ויקרים. אני יודע שיהיו בין הקוראים שימל-
מלו שאין להשוות את מצבה של דנמרק למצבה של
ישראל ובו׳ ,אך שומרי-הראש והביקתות היו מאז ומתמיד
בחלק זה של העולם חלק מן הכיבודים והכבוד,
ואיש מן הממלמלים לא יובל להצדיק את הביקתה
בירושלים, ברמת-אביב ובמקומות אחרים,
וחממלמלים הללו שוכחים בי את המחיר הכספי והנטל
משלמים הם לכיבודים מפוקפקים אלה (ר׳ גם העולם
חזה, שבו הופיע המחיר — 100 מיליון ל״י, במחירים
של זמן הופעת חגליון).

ובאותו הקשר — מתי ראה לאחרונה אזרח ישראלי
מן השורה, משלם־מסים (או מתחמק מהם) ,שר או
חבר״בנסת העולים על אוטובוס (בתורם).
דווקא הסיפור המפורסם על פסח גרופר, הנוסע
ברכבת, מצא חן בעיני מבחינה מסויימת — שהח״ב
הנ״ל נוסע באמצעי־תחבורה עממי. אך מדוע ב״קרון
מיוחד״ 1
היה טעם לפגם בדבקותו של ח״ב מאיר פעיל
בבסאו׳ למרות הסכם חתום ורוטציה, לעומת פרישתו
הגאה של ליובה אליאב, אך המעוות הזה בבר תוקן,
וכל הכבוד למיפלגה או תנועה בישראל היודעים להודות
בטעותם, והלוואי על עם ישראל, שאלה תהיינה הטעויות
והעיוותים הגדולים ביותר, בי אז כבר היינו ״מדינה
דמוקרטית מתוקנת״ ,כדמוקרטיות הסקנדינביות.
הלוואי אמן !

ע לי

כהן, קופנהגן

וחח

ו״ט־נאם, ישראל ו״שלום עכשיו״
בתקופה האחרונה נשמעת לעתים קרובות מחאתם
של לוחמי וייט־נאם לשעבר. כידוע, היתה זו מילחמה
שעליה החליט המימשל, והוא שנאלץ לבסוף להפסיקה,
אתרי שהעם האמריקאי מחה נגדה בתוקף. הלוחמים
שהשתתפו במילחמה אומללה זו לא עשו זאת משום
שרצו בכך, אלא משום שהדבר נכפה עליהם על-ידי
ממשלתם — לפי החוק.
כשחזרו משדות הקרב לא אפפה אותם הילה של
מנצחים, כדוגמת החיילים האמריקאים שחזרו משדות
הקטל של מילחמת-חעולם השניה. להיפך. דומה שהעם
כולו, והמימשל בראש, היפנה אליהם עורף. הנכים
לא מקבלים את השיקום הנאות, שלו הם זכאים ;
הלוחמים לא מקבלים את ההכשרה המיקצועית, שהובטחה
להם, וחלק ניכר מהם מחוסר עבודה.
נראה שהם משלמים בעתידם על מה שנאלצו לעשות
בעבר.

אפשר, במובן, להמשיך ולחרבות בדוגמות ובניתוח
המצב הפוליטי העולמי, אולם מה שחשוב לענייננו הוא
להבין, שהשליטה הישראלית בגדה וברצועה היא שליטה
זרה, לא אהודה ואף שנואה, המהווה שילטון
של עם אחד על עם שני.
אי אפשר להתחמק מהודייה בפה מלא, בי הפלסטינים
הם אבן עם, פשוט משום שחם רואים עצמם
בעם. ובל הבהרה נוספת היא מיותרת לגמרי. ובעם

סלינו י שזויע ממת
את פשעי המחברים,
אולם הם הכתובת להידברות

כישראלית אינני יכולה שלא לערוך השוואה בין
חמילחמה בווייט־נאם לבין חמילחמה העתידה להתרחש
באזורנו. ובדי להסביר את דברי אנסח לבחון
את העובדות.
נראה כי ישראל צועדת נגד מחוגי השעון, שהרי
בתקופתנו הולכים וכלים מן העולם מישטרים קולוניאליים
וממשלי־עריצות של יחידים. ודוגמות לא חסרות.
שילטון המיעוט הלבן ברודסיה פינה את מקומו
לשילטון הרוב השחור בזימבאבווה. שילטון העריצות
של השאה האיראני התפורר, ולא משנה מהי דעתנו
על חומייני — הוא ניצב בראש מחפבח עממית נגד
השאה. גורל דומה פקד את סומוסח, וגם שילטונו
העריץ והמטופש של אידי אמין עבר חלף מן העולם.

הם זכאים למולדת! מולדת זו מן הדין שתהיה בארץ-
ישראל, או פלסטין, כפי שהם קוראים לארץ המריבה.
ובנוסף לבך עלינו לזכור, בי העם הזה בחר באש״ף,
בראשות יאסר עראפאת, כנציגו ומנהיגו. .

עלינו להתריע ולגנות את פשעי המחבלים, אולם
אין אנו יבולים להתעלם מן העובדה, שהם הכתובת
הבילעדית להידברות. והידברות כזו אפשרית.
לא חיה כוח בעולם שיבול חיה לבלום את הישראלים
ב ,1948-באשר הבריזו על עצמאותם, חרף הנתונים
העובדתיים: היה זה ציבור של 600 אלף

איש, שלא היה משופע בנשק רב. והוא הדין עם
הפלסטינים. מדינה פלסטינית קום תקום, ואין כוח
בעולם שיבול למנוע זאת. בעיקר חשוב לזכור זאת,
כאשר רוב העולם תומך בהקמתה של מדינה כזו, וישראל
מבודדת כימעט לגמרי בהתנגדותה.
ישראל ניצבת על פרשת דרכים. או שתיזום הידברות
עם אש״ף ותסייע להקמתה של מדינה פלסטינית
עצמאית, שתחיה בשלום עם שבנתה, ישראל, או שתיכנע
סופית לגוש־אמונים ושות׳ ,ותגרור את כולנו למילחמה
חדשה. תהיה זו מילחמה אכזרית מכל קודמותיה ומבישה
מכולן. הלוחמים ישאו את אות הקלון שלה
על מצחם.

רוב העם מכיר בכך, אולם מרבית האזרחים עסוקים
בשאלות הקיום היום־יומי (ואמנם, יש קשר בין
האינפלציה הדוהרת לבין ההתיישבות בגדה וברצועה).
ובאן יש תפקיד חשוב לתנועת שלום־עבשיו.
התנועה הוכיחה עצמה בקיום עצרות״מחאה המוניות
והפגנות גדולות, שהן חשובות כשלעצמן, אך
תפקידה הנוכחי, לדעתי, הוא להציג ולהבהיר לכל בית
ישראל את הדילמה הניצבת בפנינו.
יש מקום לחוגי״בית ולחוגים של תלמידי תיכון —
בהתיישבות העובדת ובעיר. יש מקום לפעילות באוניברסיטות
ובמיפעלים. דרושה פעולה מקיפה, קשה ועיק-
בית של הסברה. אם יקום בישראל כוח המוני שיתנגד
למהלכי הממשלה, או אז יתכן שזו תיאלץ לשנות
ביוון.

ברכה

עמית, מוז טו״ או ל, ק 1ד1ז
1 15

מצעדהשל גו ני ם
שלשטואוס.

דרגו את שלג1ני שטואוס לפי טעמנם
חט בסוסים נפלאים.

לפניכם טבלת כל השלגונים של שטראוס. כדי להשתתף בהגרלת הפרסים,
דרגו את השלגונים למקומות 3 ,2 ,1לפי טעמכם( .אינכם חייבים להשתמש
בטבלה בעתון. תוכלו להכין דרוג על גלויה) .את הדרוג בצרוף 10 עטיפות
של שלגוני שטראוס שילחו למחלבת שטראום, שק דואר נעול, נהריה.
נא לציין שם מלא וכתובת מדוייקת. בדואר חוזר תקבלו 2גלויות צבעוניות
של כוכבי פופ מפורסמים בעולם.
9,5,80 ובה יוגרלו הפרסים הבאים:
ההגרלה הראשונה תערך ביום
10 רדיוטייפים -בין המדרגים נכון את המקום הראשון.
500 תקליטים לוהטים -בין המדרגים נכון את המקום השני.
500 מעמדי תקליטים -בין המדרגים נכון את המקום השלישי.
הדרוגים ייקבעו עפ״י מנין קולותיכם.
כן יוגרלו 250 חולצות פינוקיו צבעוניות כל 10 ימים !
הפרס הגדול: טלוויזיה צבעונית ״סילורה״
תוגרל בסוף המבצע בין כל המשתתפים.
ככל שתרבו לשלוח מעטפות עם דירוגים, כן יגדלו סיכויי הזכיה שלכם. בהצלחה ההשתתפות של עובדי חברת שטראום, משרד הפרסום ובני משפחותיהם -אסורה.
ההגרלות יתקיימו בנוכחות רואה חשבון.

רדיוטייפים משוכללים

< ע עיי

*8388088

מעמדים לתקליטים.

1ל 1לי 919

2תונ1ילון

5סרוטי

3אסקימו

6גליד1ן

^*טערוקור

קסטה

זההד רוג(!! ח

ציין אתחם׳הפ1לנון

1ר!ילקי טילון
שם כתובת.

1 2ר1קי^

טק-ארייי

טלגו ני ו׳ וטרא • 0

ש ערוריי החדשהמא״ מ ת עד

1 1 1 1 1 1 3 ,1 1 1 1 1 1 1 1

הכתרה 3ד> :
ס דו א ן

ד מי

אח כסאו

וריש

המל כו תי

הנסיך אלברט: לי או לבני !

מועוהו ועוג
בממלכת בלג׳ה

המלכה פאביולה עם ראש הכנסייה הקאתולית בבלגיה

הנסיכה פאולה, רעייתו של אלברט, אחי המלך
העולס הזה 2224

הדם הכחול של אירופה אינו
מוצא לו מנוח: בדמעות הודיעה
המלכה יוליאנה על פרישתה ו הכתרתה
של בתה ביאטריקס, ו הכתר
הבלגי עומד בסימן שאלה :
בשנה זו, חייב המלך בודואן להע ניק
את התואר ״הרוזן לבית ברא-
באן״ למי שישא אחריו את הכתר.
אולם בודואן מתלבט קשות בין
יורשו הטבעי, אחיו אלברט, הצעיר
ממנו, לבין בנו של אלברט, ה נסיך
פיליפ. בודואן אינו מסתיר
את נטייתו להעדיף את פילים על
פני אביו, דבר המעכיר את הרוח
לא רק בחצר המלוכה כי אם מעו רר
זכרונות נוגים בקרב העם ה בלגי.
למעשה
גם בודואן לא עלה על
כסא המלוכה בהליכים טבעיים :
הוא הומלך טרם זמנו, כשאביו
ליאופולד השלישי (שמלך בין ה־השנים
) 1934—1950 ויתר על הכס
לטובתו. ליאופולד החליט להיכנע
לנאצים, בשעתו, וממשלתו הוקיעה
אותו בשל כך והחליטה כי כניעתו
לא היתר. חוקית. הממשלה עברה
לכהן בממשלה גולה בלונדון, שעה
שהגרמנים שלחו את ליאופולד ל מאסר
בגרמניה.
ב־ 1950 החליט מישאל-עם ש ראוי
להחזיר לליאופולד את כסאו,
אבל הוא, שהיה ער לרגשות ה עזים
שהתעוררו נגדו בחלקים רח בים
באוכלוסיה התפטר, מיד, ל טובת
בודואן, בנו הבכור, שהיה
אז בן עשרים בלבד.
בודואן שהיה מאז ומתמיד טי פוס
מסוגר ובעל הליכות שקטות,
ורעייתו פאביולה, קאתולית דתית,
לא הצליחו להביא ילדים לעולם.
הם נהגו באחיו הצעיר של בודואן
ובפאולה, רעייתו היפהפיה, כביל־דיהם
המאומצים, אבל נראה כי
בודואן רואה בשניים ילדי שעשו עים
לא רציניים די הצורך. לעומת
זאת הוא נוטה אל פילים שחונך
כיורש־עצר לכל דבר. הוא למד
תשע שנים בבית־ספר ישועי והיום
עושה את שירותו הצבאי. גילו
זהה בדיוק לגיל שבו קיבל בודואן
את המלוכה: עשרים שנה.

הנסיך פיליפ, בנם של אלברט ופאולה: חייל או מלך י

א11 גוים ב111 לם

שריר ראנסינג: חגיו החרש הורש
נשיאת חברת הסרטים פוקס — המאה ה־ 20 טוענת שהיא אינה
פוחדת מהכוח הרב שהופקד בידיה עקב מינויה לתפקיד החדש הזה.
אך אם להביא בחשבון את העובדה ששריל היא בת 35 בלבד,
ושהמישרה המופקדת בידיה היא אחת העמדות הבכירות ביותר
הקיימות בעולם הסרטים בכלל, הרי כרובה בדבר משמעות כבדה.

גיווג׳ :0190 .0חע1ק לוחש שוב

סארי שאוסון!! :שגרוה זמע׳וח ביזתו שר אהיוח־הבו׳ת

למרות שאף פעם לא החמיץ תפקיד, והיה מצויץ, כדרכו, גם
בביח־חולים וגם בסרט סרט לא עשה ג׳ורג׳ סי. סקוט הצלחה
קופתית של ממש מאז פאטון ב־ 1970 אבל נדמה כי שובר־קופות
חדש נראה באופק: בסרטו החדש האתגר מעצב סי. סקוט, הנחשב
אחד האינדיבידואליסטים האמריקאים האחרונים, תפקיד של מוסיקאי
הנפגש ברוח שמשנה את גורלו. סקוט בן ה־ 52 משחק בסרט מול
אשתו, טריש ואן דביר ומלווין דאגלס.

כך נראית סאלי שלטון, ילדת הזקונים של הסגל הדיפלומטי האמריקאי, על רקע כרזה של אינדיאני
מאבות האומה. בגיל 35 משמשת סאלי כשגרירה באיי הבארבאדוס (במיזרח האיים הקאריביים אחד
האזורים הלוהטים היום בעולם) .סאלי רצתה להיות שגרירה כבר בגיל . 10 היא למדה מדעי־המדינה
בפאריס ונישאה לדיפלומט מכסיקאי צעיר. היא התגרשה ממנו אך לא מן הקאריירה ולאחר שהיחד,
יועצת לסינטור דמוקראטי נשלחה כשליחה מיוחדת של נשיא ארצות־הברית, לסאן סאלוואדור, עד שפרצו
שם מהומות הגרילה. היא חזרה לארצות־הברית ועבדה באגף הלאטינו־אמריקאי של מישרד־־החוץ עד
למינוי הנוכחי .״אמא מפחדת מן האלימות הנינקטת היום כלפי דיפלומטים. לי אין זמן פחד,״ אמרה.

ה עו ל ם הז ה 229

נאטאלי בת ה־ 9בסרט ״נס ברחוב מס׳ 34״

נאטאלי בת ה־ 7רוקדת לפני הוריה ואחותה

נאטאו־ ווו:
היווה שדונתירה
את ) !10111 ילס
כבר בהיותה תינוקת (בדיוקן
למעלה, באמצע) היה לה חיוך
מיקצועי. אבד אז ענתה לשם
נאטאשה גורדין. אלא שבתוך זמן
קצר הסתבר שבתם של ניקולאס
ומרייה, זוג מהגרים שבאו מרוסיה
לארצות־הברית היא ילדת־פלא לא
רק בעיני הוריה. בגיל 5עשתה
את סירטה הראשון. בגיל 7כש־הסריטה
את המחר הוא לנצח אמר
עליה הפארטנר שלה, אורסון וולס,
כי היא כל כך טובה עד שהיא
מפחידה אותו. ואכן, אורסון וולס
צדק. היום, בגיל 41 עומדת נאטאלי
ווד כשמאחוריה 49 סרטים ולפניה
— ישנם אומרים כי רק השמיים
הם הגבול ליכולתה הדרמתית של
שחקנית זו. יחד עם הופעתה על
המסך הגדול במט״אור כשהיא מנ צלת
את השפה הרוסית מן הבית,
היא מככבת באחרון הזוגות הנשואים,
ועל המסך הקטן ניראתה
ברומן אהבה כשהיא משחקת מול
רוברט ואגנר! במציאות הם מה ווים
אחד מאחרוני הזוגות הנשו אים
בהוליווד עם שיא בלעדי של
נישואין (לראשונה, לפני 22 שנה),
גירושין, ונישואין חוזרים.

נאטאלי ווד, היום, בת ,41 יפה וזוהרת בסרט מס׳ 49

נאטאלי בת ה״ 19 נישאת לרוברט ואמר בן ה־28

>״ון ווידיא;03
אווו חאוסקו־ס
ו7סנ 1תיחסוח
.האיש שכתב שורה ארוכה
של פסי-קול רבי־מכר לסירטי
מדע בידיוני, דוגמת מילחמת
הכוכבים, מלתעות, סופרמן ו־מיפגשיס
מן הסוג השלישי הוא
הוא שיירש את דוכן־המנצ־חים
הנכסף של תיזמורת ה טיילת
מבוסטון. הוא בעצמו
היה מופתע מן הבחירה. אם
כי בכיסו 14 מועמדויות ל אוסקר
(שמתוכן זכה בפרס 3
פעמים) 2 ,פרסי איימי ו־6
פרסי גראמי לא הכיר מעולם
את מנצחה הקבוע של התיז־מורת,
שהפך אותה לסמל נר דף
של הדגל האמריקאי: אר־תור
פידלר, מי שניצח על ה־תיזמורת
במשך חמישים שנים
רצופות. את כניסתו החגיגית
של וויליאמס בן ה־ 49 למימסד
המוסיקלי המכובד תסמל הש מעת
קונצ׳רטו לכינור מפרי
עטו על־ידי התיזמורת הפיל הרמונית
מסנט־לואיס.
העולם הזה 2224

מקרר׳ ווסטינגהאו! ופדיגידד
מעתה\ בביתך!
מקר רי היו קרההאמ רי ק ניי ם
מ תו צרת פריג׳ידר
ו־ 3£ט 40ו ^ 6וז 3זו4ש עתה
ב הי שג יד כ ם, ב מ כי רתא בי ב
מיו חדת שעורכ תאלקטרה:

לבחירתכם 2מסלולים.
.1אתם יכולים לשלם 34 במזומן
ואת השאר ב־ 9תשלומים
שווים.
.2או, לחילופין, לזכות בהנחה
ניכרת אם תרכשו מקרר
במזומן, בתנאי יבוא אישי.

בכל מקרה, תתפל או ל ר או ת
שאפ שר כיו ם לרכו שמקרר יו קרה
א מ רי קני של פריג׳יד ר, מ בי ת
ג׳נרל מו טו ר ס; או מקררמ תו צרת
3£ט 0£10 אוז 5־£־ו/\/₪ו, ג ם הו א
מארה״ ב, ב מ חי רי ם נו חי ם ביו ת ר.

(החל מ־ 62,872ל״יכולל מע״מ).
זאת, בגלל מ די ניו ת ה ״ ס פי ג ה ״ של
אלקטרה, ה מ חי רי םהתח רו תיי ם
של מקר רי םאלהב חו״ ל, ורמת
ה אינ פ ל צי ההנ מו כהיח סי ת,

בארה״ ב.
פריג׳ידר 3£ ,ט 0ו-ו 6אוז/\/£3ו־£זו\/7£1
במבחרגד לי םודג מי םובצב עי ם
שוני ם.
קיי מתאפש רו תלאספקה מיי די ת.

במחירים ובתנאים ללא תקדים
המבצעית קיי ם ב סני פי אלקטרה
ואצלהמ פי צי ם ה מו ר שי ם.

ענקי המקררים מארה״ב
בהישג ידן!

לג חיי ת ד 1

עתה

ג * 0זי

*י שי
ארקטרה מקבוצת כלל תעשיות

11.5.3חו 1^ 3016

36ט 0ו91 וו 63

שרות גאמן שעמדבמבחן.

להשיג בסניפי אלקטרה:
סניף ת׳׳א:

דיזנגוף סנטר, טל 298987 :־03
רח׳ הרכבת ,36 טל 03*338961 ,339722 :
סניף חיפה;

רח׳ הרצל ,18/20 טל 640000 :־640009,04־04

סניף ב״ש:

סניף ירושלים;

החלוץ ,96 טל 72211 :־057

מרכז כלל, טל 228481 :־227852 ,02־02

סמילנסקי ,9טל 33306 :־053

סניף אילת:
מרכז מסחרי ע״ש רכטר, טל 2933 :־059
וכן אצל ה מ פי צי ם הנ ב ח רי ם.

סניף נתניה:

״גאל ידין נע מכאנית

))11*1111
! 8ח״כ מרדכי וירשוב־סלן
י מגדיר כך את ד״ש,
המיפלגה שבה היד. חבר :״זה
טוטאל לוס. מה שנשאר ממנה
זה רק חברת הביטוח אליהו,
וגם וישר קטן ששמו ייגאל
ידין. כל פעם שיורקים עליו,
הוא נע מכאנית.״
81 את הליכוד והמערך
מגדיר וירשובסקי כ״שתי תנו-
עות־מחאה. הליכוד מוחה נגד
החלטות האו״ם, אירופה ואר-
צות־הברית, והמערך מוחה נגד
החלטות הליכוד.״
81 מי שהיה במשך שלוש
שנים שגריר גואטמלה ביש ראל,
דאמידו חארדה אס־טוריאס,
וקודם לכן רמטכ״ל
צבא גואטמלה, עזב את ישראל
לפני כמה חודשים ויצא לגימ־לאות
בארצו. אולם נראה כי

התקופה מאז שחזר לארץ. גרא
דורש את כל הוותק המצטבר.
8ראש עיריית ירושלים,
טדי קוללו, הפך את מיסעדת
היוקרה הירושלמית נזישכנות
שאננים לביתו השני. קולק
אוכל במיסעדה זו כמעט מדי
יום ביומו, מזמין אליה את
אורחיו החשובים וגם את חתו נת
בתו ערך בה. גם את ראשי
הערים מארצות־הברית, שביק רו
בשבוע שעבר בירושלים,
אירח קולק במישכנות שאננים.
אחד מראשי־הערים ניגש אל
קולק ואמר לו שהוא משתוקק
ללחוץ את ידו. קולק התבדח
וענה :״זה יעלה לך 100
דולר.״ האורח קיבל את ההת חכמות
של קולק ברצינות,
שלף עט ורשם צ׳ק על הסכום
המבוקש. זה לא גמר לשלם,
ועוד ראש־עיר אמריקאי ביקש

וטדי קורק משחרר כסף
81 בארוחה שנערכה ב-
מישכנות שאננים שאלו ראשי
הערים את קולק, אם יש לו
אופוזיציה רצינית בעיריה. ל פני
שקולק הספיק לענות,
התפרצו למיסעדה חסידי ה־
״רב״ מאיר כהנא וחילקו
לאורחים מחוץ־לארץ כרוזים
נגד קולק. ראש עיריית ירו־

לקאהיר המתין להם ליד המלון
נהג עם מכונית לינזוזין מפו ארת,
שנועדה להסיעם בכל
עת שהותם במצריים.
! 8הפתעה מסוג אחר נגרמה
לאשתו של נקדימון, פרקליטת
מחוז תל-אביב, עורכת־הדין
זהכה נקדימון. כאשר הגיעו
בני הזוג לנמל־התעופה של

תמיד כעל בן־אדם.״
! 8ח״כ
נראה השבוע עם יד חבושה
ושריטות לרוב על זרועו הימ נית.
כשנשאל לפשר הדבר
הסביר, כי באחד מערבי השבוע
טייל עם קבוצת אורחים מחו״ל
ברחוב הירקון בתל־אביב, כש לפתע
סחב כייס צעיר את

אברהם מלמד

שגריר מצריים בישראל, היה אחד מאורחי הכבוד במימונה שנערכה
*11191 1 1| 71
בירושלים. מורתדא השתלב היטב באווירה המוכרת לו מהתקופה
1 1 1 • 1 1 /1י 11111 שבה היה שגריר מצריים במרוקו, ואף חבש תרבוש אדום שניתן לו על־ידי אחד המארגנים. בתמונה
נראים ראש״הממשלה מנחם בגין ואשתו כשהם מתבוננים בחיוך על השגריר חבוש התרבוש.
שלים הורה להזמין את המיש־טרה
ואמר לאורחיו :״אתם
רואים איזה מין אופוזיציה יש
לי כאן?״

מי שהיה

דוברו של

ראש־ד,ממשלה ׳מנחם בגין,
העיתונאי שלמה (״נקדי״)
נקדימון, החליט לקחת את

(1 ?11ן״!| 1בא עם אביו ואמו, נשיא המדינה יצחק נבון
1 111ן ורעיית הנשיא אופירה, לחגיגות המימונה.
הוא הוזמן, כמו כל האורחים החשובים, לטעום מהמטעמים
המרוקאיים שהוכנו ביום החג. בעוד הנשיא אוכל מהמאכלים
כבקיא, ואופירה אוכלת מהם בנימוס רב, טעם ארז את המאכלים
שהושמו לפניו וסירב להמשיך לאכול כשהוא טוען :״זה חריף מדי.״
הגעגועים לירושלים גברו עליו.
הוא ביקש וקיבל ממישרד־החוץ
של ארצו רשות לשוב
לכהונה נוספת בישראל, וחזר
לכאן בשבוע שעבר.

ללחוץ את ידו של קולק.
״שמעת מה׳ שאמרתי לקוד-
מך?״ שאל קולק. גם ראש־העיר
השני מיהר לרשום צ׳ק
וקולק העביר את שני הצ׳קים
לקרן ירושלים.

81 מיקרה אחר, שעורר
מבוכה רבה במישרד־החוץ ה ישראלי,
אירע לשגריר סלוודור
בישראל, נפוליון ארמנדו
גרא. בעיקבות ניתוק היחסים
הדיפלומטיים בין ישראל ל-
סלוודור, קיבל גרא הוראה
לחזור לארצו. ימים ספורים
אחר־כך אירעה שם הפיכה
וגרא קיבל הוראה להישאר
בישראל. אלא שכאן התעוררה
בעיה דיפלומטית קשה. גרא
הוא השלישי בתור לזכות ב תואר
״זקן הסגל הדיפלומטי״,
בגלל הוותק שלו כאן. שגרירים
אחרים, השואפים לתואר, טענו
באוזני פקידי החוץ הישראלי,
שאין לחשב לגרא את כל התקו פה
שבה היה שגריר, אלא את

! 8ראש עיריית פיטסבורג
שבפנסילווניה, ריצ׳ארד ק א ־
ליגיייי, התקשר מארצות-
הברית ביום שבו היה צריך
להגיע לישראל וסיפר לקולק
כי איבד את הדרכון שלו וכי
ללא דרכון אינו יכול לטוס.
קאליגיירי טילפן רק אחרי
שניסה להפעיל את כל השפעתו
על מישרד הדרכונים הפדרלי
האמריקאי. זה היה בזמן פגרה
בארצות־הברית, ואיש לא היה
מוכן להטריח עצמו עבור ראש
העיר. קולק טילפן למי שטילפן
בארצות־הברית, ותוך שעה ה גיע
לידי קאליגיירי הנדהם,
שהמתין בנמל־התעופה, דרכון
חדש.

העולם חזה 2224

אשתו לחופשה במצריים לפני
שיתחיל לעבוד שוב בעיתונו
ידיעות אחרונות. נקדימון, ש אינו
נמנה עתה על צוות
מישרד ראש־הממשלה, נסע ל מצריים
כאזרח פרטי, אולם
היה מי שגילה לשילטונות את
דבר בואו. תדהמת הזוג היתה
מלאה, כשביום הראשון לבואם

קאהיר, כדי לשוב לארץ, ביקשו
עובדי הקרקע הישראליים את
עזרתה, בבדיקת הנשים העומ דות
לעלות לטיסה, שכן היש ראלית
העוסקת בבדיקה ביט חונית
של נשים היתד, חולה
באותו היום. הבחירה של נקדי-
מון היתד, טובה: לפני שהפכה
פרקליטה עבדה זהבה במיש־טרת
ישראל.
״ 8במסיבה בבית פרטי ב-
תל-אביב היה אורח־הכבוד ה שגריר
המצרי, סעד מורתדא.
במהלך השיחה הודיעה לו אחת
הנשים הנוכחות :״אתה שמי
כמונו!״ השגריר השיב דיפ לומטית
:״אני חשבתי על עצמי

ארנקו של אחד האורחים.
מלמד לא היסס, התחיל לרדוף
אחרי הכייס. הוא תפס את ה צעיר
ותוך כדי מאבק לקח
מידיו את הארנק. הכייס שרט
אותו ונשך את ידו.
81 אורח־הכבוד במסיבת
המימונה היו ראש־הממשלה
ורעייתו עליזה בגין. הם
התכבדו במטעמים מעשה ידיהן
של הנשים המרוקאיות. בגין
!נטל מכל מה שהוצע לו —
קבאב חריף מאוד, עוגות מתו קות,
ירקות כבושים ותה מתוק
— קירב לפיו והעביר לאנשי-
הביטחון שלו, שנאלצו לאכול
הכל.

1 1*1ן 1ן שטר על כשרות הפסח במשך כל ימי החג, אך הודה, ביום הראשון שלאחר
1 | /החג, כי הוא התגעגע ללחם. טדי נראה ליד שער יפו כשהוא סוקר עגלת כעכים 111 גדולה. לבסוף לא יכול היה להתאפק וקנה תריסר מהם. מיד לאחר ששילם מיהר לנגוס באחד מהם.
211

301 חת מיוחדת מאד
.ך* זא מאוד גברי. עיניו ירו *
קות, לפעמים כחולות וקשו חות
מאוד. שערו ארוך, שחור ו מתחיל.
להאפיר. כשהוא מקנא,
הוא אף פעם אינו הופר שולחן,
אלא נוהם תחת שפמו העבות,
מתבונן במבט מזרה־אימים ועו זב
את החדר באיטיות אלגנטית.
למחרת הוא מפסיק לדבר עם ה־אשה,
וזה מחזיק אצלו עד הערב.
כשמתחילים הדימדומים הוא מת קרב,
מתחנן, מתלקק ומתיישב על
ברכיה.
זהו קונפוציוס ,״פוצי״ בקיצור,
הגבר הקבוע והכימעט־ניצחי ב חייה
של נספחת־העיתונות־והתר־בות
בשגרירות אוסטריה בישראל
— ברברה טאופר.
״הוא היחיד המחזיק אצלי מע מד׳״
אומרת האשד! היפה, בעלת
העינוום בצבע תורכיז .״כשעצוב
לי, הוא יודע, מתקרב אלי ומצ ליח
לנחם אותי. אבל כשאני רוצה
שקט, והוא נדבק אלי, מתחנחן
ורוצה תשומת־לב, הייתי מזמן
מעיפה אותו מהמרפסת, אילו היה
גבר. אבל הוא בסך־הכל חתול קטן
ומיסכן.״

כולם יחד בתמונת קולאז׳ התלוייה על

קיר חדר״חעבודה בביתה של ברברה ב־

#111

תל־אביב .״אם הייתי תולה כל תמונה לחוד, הייתי צריכה דירה
שלמה.״ עם גדולי עורכי־עיתונים מצולמת בררברה: בעל אימפריית
העיתונות אכשל שפרינגר (באמצע התמונה, שני מימין עם ידיים על
הפח) לידו (משמאל) ליאונרדו וויז׳י, עורך שבועון איטלקי( .משמאל
השני מלמעלה) נווטני, עורך יומון אוסטרי. אורי אבנרי (למטה קיצוני

011 הורי פונדה

מימין) .בשורה התחתונה, אפרים קישון, גדעון ברלין, דוויד רובינגר,
עמוס איילון, דן פתיר ואורי דן (הצילום השני מימין מלמעלה) .שלמה
(״צ׳צ׳״) להט, מר עולם ארנולד שוורצנגר, הנרי פונדה, משה אפרתי,
אריק לביא, הצייר האוסטר פרוקפט (משמאל, למטה מצילומו של
אריק לביא) .בראיון עם קנצלר אוסטריה ברונו קרייסקי (בתמונה
הקיצונית מימין למעלה) .צילום הוריה, בתחפושת מלצרים (בשורה
השניה משמאל) .בעלה לשעבר (בשורה השנייה מלמטה, שמאלי ביותר).

תמונה שצולמה לפני כעשר שנים, עת שימשה ברברה
כתבת לענייני חברה ב״דר שפיגל״ .ליד פונדה
הבימאי טרנס ינג .״פונדה בסדר, אבל טרנס, במאי סירטי ג׳יימס בונד, מרשים יותר.״

י! 2 !2

עם אפרים ווישוו
שחקגית ניג שת
ף* וכרה, כת ,37 גבוהה בע-
לת שער קצרצר, עיניים כחו־לות
מאוד, אף חטוב, פה מלהיב,

״אנחנו מכירים כבר כל כך הרבה שנים, שאני
כבר לא זוכרת מתי זה התחיל. אני חושבת
שפגשתי אותו כבר בביקור הראשון שלי, ב־.1963״ הם מרבים להיפגש באירועים חברתיים.

שלוש פויס לבובוה

ביום הולדתה האחרון הזמינה את כל
חבריה לבילוי סוף־שבוע בדיקליה, כפר־הנופש
בצפון סיני .״הבילויים עם כל המי ומי הם גם עבודה וגם תענוג אישי שלי,״

עור צח ! יפה מאוד, עירנית, מחיי כת,
בדרך כלל אופטימית. כל מילה
שהיא אומרת משלהבת אותה
להמשיך. היא אוהבת לדבר, וב שנים
האחרונות למדה להישאר
רגועה כשמתקיפים אותה, וטוענת
שכל מה שקרה לה בחיים קרה
בגלל ישראל או ישראלים.
היא מגיעה כל בוקר למישרדי
השגרירות, עוברת על העיתונים
״את המילה קרייסקי אני יודעת
לקרוא בעברית, ואז אני יודעת
מה לגזור מהעיתון.״ מחברת
דו״חות למישרד־החוץ האוסטרי.
״אנחנו לומדים לקרוא בין השו רות,״
היא מסבירה ,״אם במשך
כל חג־הפסח השמיעו שירי פלמ״ח
ברדיו, אז זה סימן שהגעגועים
לעבר היפה הם חזקים, שלאנשים
לא טוב היום, שהעבר הוא מרכז
חייהם.״
תפקיד נוסף :״אני מרגישה כ נציגת
הדור הצעיר, שלמעשה לא
היתד, לו מעורבות ישירה בנא צים.
אבל ההורים שלנו, כן, גם
ההורים שלי היו נאצים׳ הם הודו
בכך לפני. אני מרגישה צורך לה בין
את העם הזה, ואני מרגישה
שטוב שהוא יבין אותנו.
״אם אני מצליחה להביא טיפה
קטנה מתרבות אוסטריה, או מרגשות
הצעירים שם, לשני ישראלים
צעירים בשנה, אז זה בהחלט מס פיק
לי. למדתי להסתפק במעט.״
המישפחה היא ממוצא אוסטרי,
אשר היגרה ליוגוסלביה .״הסבא
של הסבא של הסבא ועוד כמה
סבים נבחר להיות הטבח ה אישי
של הקיסרית מריה־טרזה.
המלכה איפשרה לכל בני עובדיה
ללמוד חינם באקדמיה הצבאית ה־מכבודת.
וככה מישפחת האיכרים
מאיזה כפר נידח הפכה מישפחה
שיש להתכבד בה.״
אביה, שבצעירותו היה במאי-
סרטים, קיבל -בבגרותו מישרה
ממשלתית וחזר ללימודי־הסרטה
באוניברסיטה לפני שנתיים, כש יצא
לגימלאות, אמר לה תמיד, כי
היא ירשה את התכונות מסבו שלו.
״הוא היה הכיבשה השחורה במיש־פחה,״
אומרת ברברה על הסב
שאותו לא הכירה ,״הוא אהב
לשמוח, להתחבר עם יהודיות,
לשתות יין ולעשות חיים. אני דוו קא
שמחה להיות דומה לו.״
מילבד הוריה אין היא מכירה
איש מבני־מישפחתה. רובם היו
קצינים בקיסרות האוסטררהונג*
רית, ונהרגו בצעירותם. אחרים
נעלמו או נהרגו לפני המילחמה
ובהמשכה. אחדים מקרוביה הת חברו
לפרטיזנים היוגוסלביים, ו-

אומרת ברברה .״אני לא הולכת למסיבות קוקטייל של שגרירויות, רק אלה שאנחנו
מארגנים.״ בתמונה משמאל: במסיבת קוקטייל של השגרירות האוסטרית. במרכז :
ברברה מכינה דו״ח מסכם של כל אירועי השבוע בישראל, עם ניתוח וקוריוזים.
ניספו תוך כדי הקרבות .״אני זו כרת
שבתחילת המילחמה ברחנו,
והגענו לאיזה קרובים בכפר נידח,
שעשו לנו טובה גדולה והשאירו
אותנו שם.״
״כשהייתי קטנה רציתי להיות
שחקנית.״ הוריה, שהיו ״יותר מדי
שמרניים״ לטעמה, ניסו למנוע
זאת ממנה .״אך לא היתד, להם
ברירה. הייתי תלמידה כל־כך גרו עה,
שאף בית־ספר אחד לא קיבל
אותי. אז הם רשמו אותי בבית־ספר
ליחסי־ציבור, ואז, בערבים,
כבר התחלתי ללמוד מישחק.״
היא כימעט הצליחה, עד שבערב
הפרמיירה נתקפה בהתרגשות עזה,
כאבי־בטן וחום גבוה .״הייתי בת
. 19 כל החיים היתה לי הרגשה
שאדם יכול לעשות כל מה שהוא
רוצה אם הוא באמת רוצה. ופיח־אום,
בערב אחד, התברר לי שיש
דברים שהם מעל לכוחותי. אני
לא הייתי מסוגלת למנוע את ה התרגשות,
ממש סבלתי•-.
״באותו ערב ידעתי שזה סוף
הקאריירה התיאטרונית שלי. למח רת
הודעתי את זה לבמאי, וזהו
זה. הרבה שנים אחר־כך עוד
התנהגתי כאילו אני על במה.
שיחקתי כל היום וכל הלילה. אבל
הגעתי למסקנה שאנשים לא
משלמים כדי לראות בן־אדם מש חק,
זה לקח כמה שנים, והרבה
נפילות על האף. אבל עכשיו אני
נהנית מהנסיון, אני כבר לא כזו,
התיאטרון נגמר באמת. כל יום
שאני מתבגרת אני מאושרת יותר,
נינוחה יותר. אחד מידידי אמר
לי שנגמרה לו הנערה עם נוצות-
הטווס המזהירות, ונשאר רק ה טווס.
אני דווקא שמחתי.״
נערה גמיכזר
ף* שנגמרה הקאריירה ה־
~ תיאטרונית, היא נראתה כמו
בן — רזה, גבוהה, בעלת שיער
קצר מאוד צבוע בשחור, בלי אי פור
.״היו לי פנים ילדותיות, לא
כמו הצעירות עכשיו, אבל הייתי
בהחלט מושכת מאוד. פגשתי אח
רומן שליסר, שהיה עורו־עיתון
חשוב. לא היה לי מה לעשות.
הלכתי אליו, זה היה עיתון־ערב,
התחלתי לעבוד כל בוקר בשעה

עברה חצי שנה, ו״התאהבתי בישראלי.
רציתי לבוא לישראל,
להתחתן איתו, להיות יהודיה,
ללדת שישה ילדים ולגור בכרמל
(המשך בעמוד 44

יהודה אפרת, בחברת יצאנית הצמדת
ובועז דוידזזן במסע לגילוי כוכבות באמריקה

כרמליטה יש חגיגה!
כרמליטה סנגריה -
אין מה להוסיף,
הכל כבר בפנים.
כרמליטה סנגריה -
מתחרה בהצלחה
מזה 10 שנים בסנגריות הספרדיות
ברחבי העולם,
עשוייה ממיטב
הענבים של כרמל.

1לפחות שני אישים ייאל צו
לבלות את יום־העצמאות
בגולה. ראש עיריית תל־אביב,
שלמה (״צ׳יצ׳״) דהט וחבר־הכנסת
אהוד אולמרט, ש הוזמנו
לנאום בקהילה היהודית
בסידני, אוסטרליה. לפני שנה
חזר משם סגנו, יגאל גריפל,
׳כשבאמתחתו תרומות בסך חמי שה
מיליון דולר לשיפור שכד
נות־מצוקה בתל-אביב. בעיריה
מספרים, שאפילו דולר אחד
מהסכום הזה לא הוצא עדיין
למטרה זו וכי לעיריה אין עדיין
תוכנית להוצאת הכספים.
1מי שהתגלה השבוע כ ספורטאי
הוא המזכיר הכללי
של ההסתדרות, ח״כ ירוחם

תאמץ את הקיבוץ, אלא שהיא
בעצם כבר אימצה אותו מזמן.
במישגב־עם לא יודעים על כך
דבר.
01 הבדיחה האחרונה ש סופרה
השבוע בקפה אבסודוס
בתל-אביב: תיאודור הרצל
פוגש ברחוב את זיגמונד
פרויד ואומר לו בלחש :״איזה
חלום נורא היה לי הלילה...״
01 בערב ראיונות שעורך
בית־החולים הדסה לתיירים
דוברי אנגלית, ראיין דובר
הדסה עזריה רפפורט את
הקרדיולוג הפרופסור שלמה
דוגל כשנשאל רוגל׳ יוצא-
מחנות ששהה בהונגריה בעת
מילחמת־העולם, מתי התחיל

נחמה הנדל

הזמרת הוותיקה הגיעה לניקור מולדת
ושוהה אצל אימה, חנה, בתל״
אביב. נחמה הנדל, שהוזמנה לשיר בתוכנית ״גלי צה״ל״ ,״כל
העולם במה״ ,חלתה יומיים לפני השידור, סבלה מחום גבוה
ודלקת גרון קשה. אך היא התעקשה להופיע, בלעה מיספר רב
של כדורים והגיעה לאולפן כשהיא נשענת על זרועה של אמה.
״באתי לשמור על הילדה,״ אמרה האם ,״אם יקרה לה משהו.״

כרמליטה סנגריה ־
זה מה שהיה חסר
אצלכם בחגיגה.

לאותו צעיר ללכת ״לעשות
כסף״ בשוק הפרטי ורק אחר
כך להיכנס לחיים הפוליטיים,
כדי שלא יהיה תלוי למחייתו
בפוליטיקה. בפגישה של ראשי
המיפלגה הליברלית נשאל אר ליך
למי התכוון והוא גילה:
״לפירסומאי דויד אדמון.״
אז קם שר־האנרגיה יצחק
מודעי ואמר לארליך :״זה לא
אתה הבאת את אדמון למים־
לגה, זה הייתי אני.״ עוד לפני

כדמ לי ט ה

סנגריה

הלהיט החדש של מזרחי
;!!כרמל
מיקביראשו!לגיון וונוי*1׳>^ג

טען :״יותר טוב שכולכם רו צים
בחברתי, מאשר כולכם
הייתם רוצים לנער אותי מעלי כם.״

שימעון
דז׳י־

! 0לב ד ח
גאן, המאושפז בבית־החולים
איכילוב, אחרי שלקה בהתקף-
לב תוך כדי הופעה, יש טענות
נגד הצוות הצעיר של המחלקה.
״הם יותר מדי קטנים,״ טוען
הבדרן הוותיק ,״הם לא מבינים

אוראר דנתור

נולדה לפני כשבועיים בבית״
החולים ״סידר סיני״ שבלוס־אנג׳לס,
לזמרת חדווה עמרני ולבעלה הרופא דדלי דנהוף. התינוקת
נולדה בניתוח קיסרי ואמה שוכנה בחדר הנשים החשובות
ביותר. באותו חדר שוכנו הזמרת שר, שריל לאד מ״המלאכים של
צ׳ארלי״ ,ג׳ודי קיימן, אשתו של מייקל קיימו, סגו ניושל
קליפורניה, ונשים מפורסמות אחרות. חדווה ודדלי ציפו להולדת
אור״אל מכיוון שבמשך ההריון עברה חדווה בדיקת מי שפיר
מיוחדת, שבה נקבע כי היא נישאת ברחמה בת. הבדיקה נעשתה
לאחר שבהריון קודם התגלו סיבוכים. בביתם היפהפה של בני הזוג,
בבוורלי־הילס, נמצאים גם הוריה של חדווה, שהגיעו מתל״אביב.
משל מדי בוקר צועד המזכ״ל
מביתו שבנווה־אביבים למישכן
הוועד-הפועל, בבניין ההסתד רות
ברחוב ארלוזורוב.
! 0איש המערך, מזכיר מו עצת
פועלי תל-אביב דד כ ן ־
מאיר, הוא חלוץ מיקצועי.
כשפעלו יישובי רמודהגולן ל מען
סיפוח הרמה לישראל,
היה זה בן־מאיר שהגיע ראשון
לשטח ונאם -אבל אחר כך,
כשהגיעה אליו העצומה, סירב
לחתום. כשהתעוררה בעיית
יישובי חבל ימית, היה בן־מאיר
הראשון לשלוח מסר־הזדהות
— הוא שלח את להקת צדיקוב
ואת להקת המחוללים של מו עצת
הפועלים. ביום הפיגוע
החבלני במישגב־עם, הודיע בן-
מאיר כבר בשעות הצהריים,
שלא רק שמועצת הפועלים

לחוש קשר מייוחד לירושלים,
אמר :״ב־ 1949 החלטתי לא
לבקש רשות מההונגרים לחצות
את הגבולות ולברוח לירושלים,
שם נמצא אז בית-הספר לרפו אה•
כשהגעתי חשבתי שכל
תושבי העיר הזאת קדושים.
באוטובוס וברחוב הייתי רואה
אנשים מחזיקים ספרי־תורה
ועיתוני־תורה וקוראים כל ה זמן•
לקח לי כמה שבועות
עד שתפסתי שלא כל מה ש מודפס
בעברית הוא קדוש.״

01 סידרת הראיונות
סגן ראש-הממשלה,
אדליד, לידיעות אחרונות• מנד
שיכה לעורר סערה במיפלגתו
הליברלית. באחד הראיונות סי פר
ארליך כי שם בזמנו עינו
על צעיר נימרץ, שהחל לפעול
במיפלגה. הוא הציע, לדבריו,

שימחה

שימחה דיניץ

היה אחד האורחים בארוחת״ערב
שנערכה לכבוד ראשי הערים מ*
ארצות־הברית במיסעדה ירושלמית. בעלי המיסעדה קיבלו הזמנה
שבה היה המיספר הנקוב קטן ממיספר האנשים שהגיעו למעשה,
כך שרבים מהאורחים נאלצו לאכול בעמידה. אולם את דיניץ זה
לא עניין. הוא תפס לו מקום, שקע באכילה, ולא שם לב לאורחים.
שארליך הספיק לענות קם שר-
התעשיה גידעון פרג וטען כי
הוא שהביא את אדמון למיפ-
לגה. גם השר בלי־תיק, משה
ניפים, טען אף הוא לבעלות
על הקשר שבין אדמון לליב רלים.
אדמון עצמו, שנכח
בפגישה, התבקש לשפוט בין
ארבעת השרים. הוא סירב
לגלות מי הביאו למיפלגה אך

אידיש וכל הבדיחות שלי הול כות
לעזאזל!״
׳ 0נחמה פורתא מצא ב צוות
הבוגר. אנשיו לא רק
שהבינו את הבדיחות, אלא גם
פנו למפיק הופעת היחיד של
דז׳יגאן וביקשו לקבל כרטיסי-
הזמנה.
01 לקראת התוכנית כל ה ה
עו ל ם הזה 2224

אג שי ם
עולם במו) ,שתשודר בגלי צה״ל,
בהנחיית יעקוב אג מו הי הכיו
כתב התחנה, לוני עינבר,
סקר על מיומנותם של מבקרי
התיאטרון בארץ. אחת מהם,
לדבריו, לא למדה מעולם תי אטרון׳
אלא כלכלה. שני לא
רואה את ההצגות שאותן הוא
מבקר .״איך יהיה לי זמן
להתפרנס?״ הסביר המבקר ב שאלה,
כשנשאל מדוע הוא
אינו צופה בהצגות שעליהן
הוא כותב.
מבקר אהד שאל את

! 0 השחקן בראיון ״באיזה מחזה שיחקת
את ריצ׳רד השלישי?״ ואת
חינה רובינא ״באיזה מחזה
שיחקת את האם?״ ״פעם״,
מספר עינבר ,״בא מבקר ל ראיין
להקת פנטומימה. הם היו
באמצע החזרות והוא שאל

שדמה כר־שכיט

אותם: עכשיו אתם
חזרה על הבלט?״

עושים

11 הזמר־שחקן יהורם
ג און החליט ללכת בעיקבות
פרנק סינטרה. הוא מכין
בימים אלה תוכנית להיטי-
זהב. בתוכנית יכלול את השיר
בלדה לחובש, שאותו סירב
לשיר בשנים האחרונות. אל
החזרות מביא עימו גאון את
בנו מיטה בן השנתיים וחצי,
מפני שאשתו אורנה התחילה
לעבוד באחרונה מחוץ לבית,
כמנהלת חשבונות. משה הקטן
מסתובב כל הזמן ליד אביו,
כשהוא מקשקש ומזמר. הוא
משתתק רק כאשר רועמים
התופים.
01 אחרי שהשתתף בסירטו
של אוליכר ריר, פנה השחקן
יהודה אפרוני לשחק בסרט

המימי״

0י* * 1 * 1 1 *׳ 0הופיע בשבוע שעבר בערב ראיונות שאותו עורך מי שהיה מנב״ל רשות־השידור
יצחק ליבני. בעת השיחה הסביר יבין את הלחצים המופעלים עליו על״ידי הנהלת
* | י רשות״השידור, אולם כשהסתיים הראיון עימו הצטלם יבין עם שתי הבחורות מ״להקת האחים
והאחיות״ ,שזבו במקום הראשון בפסטיבל הזמר, ואז אמר :״יש לחצים שאני אוהב, באלה, למשל.״
על חייה של היצאנית מם׳ 1
בארצות־הברית,
הולנדר, המשחקת בסרט את
עצמה. אפרוני שיחק בתפקיד
הגנגסטר האמור לגנוב את
פסי-הקול של הסרט שעד לפני
הצגת הבכורה בהוליווד. כהר גלה
בקודש, שיתפה הולנדר
את נערותיה הטובות, היפות
והערומות, בתשלומים וגרמה
עגמחדנפש רבה לאפרוני, ש מצא
עצמו יושב עם ״ 15 טון
טוסיק״ ,כדבריו, על שפת־הבריכה.
הוא נאלץ לשמור על
הנערות כשבגדיו לגופו. בצער
רב וביגון החליט אפרוני שהוא
אינו מסוגל לעמוד בזה. הוא
עלה על המטוס, והגיע ארצה
ערב לפני המועד שקבע מראש.
! 0עורך־הדין הממושקף
אהוד (״אודי״) דגן בילה את
חג הפסח בנביעות. הוא התפלא
מאוד לשמוע מבנו בן השבע,
אורי, כי הוא מבלה כל יום
שעות ארוכות בחוף הנודיס טים,
כשהוא משחק במטקות
וזורק את הכדור ליד הבחורות
הערומות, כדי שיוכ^ להתקרב
אליהן.
! 1תנועת אזרחים ערה
התנהלה ביום השישי לפני
שבועיים מכיוון קפה כסית אל
עבר המיסעדה דיצה בתל־אביב.
כשכל כיסאות דיצה
התמלאו בסועדים, נשמעו לפתע
סירנות מישטרה וארבע ניידות
עצרו בחריקה מול המיסעדה.
השוטרים צעקו :״לפנות מהר
את המקום ! הודיעו על פצצה ! ״
כמה מהאורחים הספיקו להכין
כריך מן האוכל שהיה מונח
בצלחתם, השאר ברחו מהר,
אף אחד לא שילם.

קסוויארה

בנו בן ארבעת החודשים של בימאי הסרט

״מלך ליום אחד״ שיחק בתפקיד הבן

\ 111
האובד, ששוער המלון, גבי עמרני, מוצא בתוך מכונית. דקות
אחדות לפני הצילום הרטיב אלתר את מכנסי בנו ועממי, שהרגיש
בלחלוחית, נבהל, עיקם את פניו וכמעט שהפיל את התינוק,
לצחוקו הרם של האב, שהתחבא באותה עת בתוך המכונית.

שחקן ״הבימה״ הוותיק חזר השבוע
מהוליווד, שם שיחק בפא״
רודיה על ד״ר ג׳ייקל ומיסטר הייד, כשכוכב הסרט הוא אוליבר
ריד. אפרוני היה אחד מקורבנותיו של הד״ר ג׳ייקל. השמועות
על ריד סיפרו, כי הוא עצמו ד״ר ג׳ייקל ומיסטר הייד — במשך
היום הוא מפוכח, תוקפני ורע״לב, בלילה הוא משתבר והופך חביב.
העולם הזה 2224

1תושב שכונת־התיקווה
איתן שרעבי הפנה באחד
מהעיתונים המקומיים היוצאים-
לאור בתל-אביב, מירשם לראש
עיריית תל־אביב, שלמה להט,
ובו הסביר איך להכין שימורי-
שכונות־מצוקה :״החומרים ה דרושים:
הרבה ועדות, רצון
יהודי הגולה, שלמה להט (כלי
זה מוכר יותר בשם העממי
ראש העיריה) ,רצון התושבים,
רצון הממשלה. יש לגזור את
רצון התושבים באמצעות של מה
להט — אין צורך במאמץ
מייוחד.״
!׳ בשבוע שעבר, אחרי
החג, נראה אכודעפיה, בעל
דוכן הפיתות בכיכר השעון
ביפו, אוכל ארוחת צהריים עם
מצות .״תפסיק לנסות להיות
יהודי,״ אמרו לו הפועלים
הערביים ,״גם הם כבר גמרו
את החג שלהם.״ אבולעפיה
נאנח ואמר :״קודם היה חג,
אחר כך חול המועד, אחר כך
היה שבת ואחרי כן עוד פעם
חג. מחר יש שביתת מיסחר,
אחר כך יום שישי. יקח לי
עוד שבוע עד שאוכל לאכול
פיתה בלי שיסתכלו לי לתוך
הפה.״

י הזמר שלום חנוד
הגיע להוליווד כדי לכתוב את
המוסיקה לסרטו האמריקאי ה ראשון
של הבמאי בועז דויד״
זזן. שם הסרט זרע התמימות
והוא עוסק בבעיית ההורים
הקטינים המטרידה יותר ויותר
את ארצוודהברית. כמו בסרט
יוצאים קבוע מצא בועז גם
בסרט זה את הכוכבת שלו
לגמרי במיקרה. אחרי שחרש

את הוליווד בחיפוש אחר שח קנית
וכמעט התייאש, נסע
לניו־יורק כדי למצוא אתרי-
צילום. את השחקנית מצא כא שר
חצתה את הכביש. הוא
עצר אותה, הציע לה תפקיד
ראשי וגילה לדבריו כוכבת.
קריאה נרגשת התקבלה
השבוע במערכת הטלפון הא דום
של גלי צה״ל. שני חובבי
רדיו ישראליים התקשרו וסיפ רו,
כי קלטו קריאה של חובב
רדיו מניו־זילנד, יהודי זקן ו עיוור,
שביקש שיעזרו ילו לח פש
את בנו. שני הצעירים
סיפרו לעורך הטלפון. האדום,
צבי רימון, כי האב סיפר
להם שבנו נסע לישראל לעבוד
בחפירות ארכיאולוגיות בנגב
וכי הקשר ביניהם נותק שבו עיים
לפני כן. אמו של הבחור
נפטרה והאב, שנותר לבד,
ביקש שבנו יחזור הביתה. רי מון
שידר את שמו ותיאורו
של הבחור. אחרי יומיים הת עניין
רימון אצל שני הבחו רים
מה עלה בגורל של האב.
התברר שכמה אנשים זיהו את
הבחור, ומסרו לו את ההודעה.
הבן התקשר לאביו, וכבד ב אותו
הערב עשה את דרכו
לניו־זילנד.
| 8אחת ממתנות יום־הול־דת
שקיבלה כר בן־יוסף,
בתה של אשת יחסי־הציבור,
מירי בן־יוסף, היה סיפרו
של דני סנדרסון עם הקדשה
של הסופר .״בר יקרה,״ כתב
סנדרסון ,״כשאני הייתי בגילך
הביאו לי ספר שמיד הכנסתי
לפה. אז חייתי מהיד אל הפה
וגם עכשיו אני חי ככה. אני
נורא אוהב אותך.״

215

שאל בסניף שלך על מסלול החסכון
המואץ ועל תוכנית ביטוח־החיים ש בתוכנית

אנחנו יודעים — מחירי הדירות
גבוהים ואתם.זקוקים להלוואה גדולה
יותר. נכון? תוכלו לפתוח 2חשבו נות
״יתרון דירה״ בבנק דיסקונט —
אחד לבעל, ואחד לאשה ולקבל, בבוא
העת 2 ,משכנתאות — 12,000 שקלים
ביחד ב־> 97 בלבד — וללא הצמדה.
ואם הגעת עד כאן, נזרוק לך רמז :

מדריך

בנח דיסקונט להשקעות ולחסכון

איר לצבור\ 7מיליון ל • ב 8-שנים?

הפקדה של 50,000 לי׳ עעוו״ה להגיע,תוך 8עונים,לב\ -ד מיליון לי״,
בהנתה של עליית המדד בשיעור 8070 לשנה.

בקרוב ישונו תנאי התוכנית וכדאי לנ צל
את ההזדמנות, כל עוד הדבר ניתן,
ולהצטרף ל״יתרון דירה״ ,תוכנית ה חסכון
שהמציאו עבורך בבנק דיסקונט.

כתוכניות החסכון המפורטות להלן
תמצא חסכונות כתנאים קוסמים, מע נקים,
הצמדת הקרן למדד או לדולר,
ריכית גבוהה ומצטכרת, רווחים פטו רים
ממס ושאר ״סוכריות״ שבעזרתם
מקווה בנק דיסקונט לסייע לאזרח לח פור
את השקלים שלו ולצבור רווחים
נאים אגב כף...

מה בוער לוי
אין לך סבלנות לחכות 5שנים או
יותר י יש לבנק דיסקונט הצעה ש קשה
לסרב לה :״יתרון כפול שתיים״.
אתה יכול לשים בבנק עד 150,000
שקלים ולא צריך לסגור את הכסף
לתקופה ארוכה.
כבר אחרי 4שנים אתה יכול להוציא
את הכסף — עם ההצמדה ועם המענק
הצמוד ומס־ההכנסה לא משתתף בחגי גה!
הכל שלך — נטו־נטו.

״בדרך למיליון״
תקרת החסכון ב־ 2המסלולים של
תוכנית ״יתרון עד 120״ היא 120 אלף
ל״י ( 12,000 שקלים) ומכאן שמה.
בידך הברירה לבחור בין שני מס לולי
הפקדה: בראשון, אתה מפקיד
בין 10ל־ 120 שקלים מדי חודש ב חודשו,
ובשני אתה מפקיד מתי שיש
לך ובתנאי שסכום ההפקדה לא יפחת
מ־ 50 שקלים.
הרווחים שמזרים בנק דיסקונט ל כיסך
בתום תקופת החסכון מקורם
במענק צמוד בגובה של 70/0או 250/0
(בהתאם לשיטת ההפקדה שבחרת).
רווחי הצמדה למדד יוקר המחיה ב תוספת
ריבית, מצטברים בתוכנית זו
על החסכון ועל המענק.

הרבה הו9,8,7,6 :
ואפילו ! 12
הדולרים שלד
אתה ״נקרע״ בלבטיך בין ברירת
הצמדה לדולר או למדד יוקר המחיה?
שאל על ״יתרון ברירה דולרית״ של
בנק דיסקונט. תוכנית זו מעניקה לך
אוטומטית את הרווח הגבוה מכין ה שתיים,
גם כאן שני מסלולי הפקדה:
חודשית ורצופה — או חד־פעמית.
בחרת בהפקדה חד־פעמית? פחות
מ־ 50 שקלים בבנק לא יקבלו.
בחרת ב־ 2מסלולי ההפקדה גם יחד?
תקרת החסכון היא 10,000 שקלים.
במסלול אחד, התקרה היא 7,500
שקלים. בתום 6שנות חסכון, אתה
מקבל מענק בגובה של עד 1870 על כל
הפקדה, ריבית על המענק ועל כספי ה חסכון,
ורווחי הצמדה לדולר או למדד.
הרווחים בתוכנית פטורים ממס, כמו
כן תוכל למשוך את כספך בכל עת
ובלבד שתתן הודעה מוקדמת בת 30
יום לבנק, שיתכוננו.

״הסיכוי היחיד
להגיע לדירה״

תדע מה לעשות עם הכסף, מה עוד
שהרווחים הללו פטורים ממס.
התוכנית מיועדת לחוסך בעל ״אורך
רוח״ .אם תצטרף לתוכנית, אתה מת חייב
לתקופת חסכון מינימלית של
שנתיים, אך את ״סוכריות הרווח״
אתה תקבל רק מקץ שש שנות חסכון.
וריאציה נוספת של תוכנית זו היא
״יתרון עד 120 פלוס״ ,המעניקה לך
מענק צמוד כגובה של י< 297 כתום
השנה השביעית לחסכון, ס 330/כתום
השנה השמינית. זאת, אם תחליט
להמשיך כחסכון, כמובן, ואתה בהרה
למיליון הראשון.

הנתונים נכונים ליום דופרסום.

הילדים מתבגרים. בקרוב יכנסו אל
מתחת לחופה. דרכו של עולם.
בבוקר שלאחר החופה והריקודים —
מתחילות הדאגות לנקר.
הזוג הצעיר צריך מקום לגור.
את הסיפור על החרגול והנמלה אתה
מכיר? מכיר. בימים אלה היה כדאי
שתהיה פיקח כמו הנמלה. תוכנית חס כון
זו היא עבורך. כל מה שעליך
לעשות הוא להפקיד סכום חודשי רצוף
וקבוע שלא יפחת מ־ 5שקלים. עמדת
בתנאי החסכון לאורך תקופה של 5
שנים — אתה זכאי להלוואה.
ההלוואה — כפולה מהסכום שהפ קדת,
ובתנאי שלא תעלה על 6070
מערך הדירה.

אתה מקבל בנוסף להלוואה, גם
הפרשי הצמדה למדד וריבית שנתית
מצטברת. על ההלוואה אתה משלם
> 97 ריבית לשנה — בלי הצמדה
(איפה אפשר עוד לקבל הלוואה ל דירה
ללא הצמדה?) .גם תנאי הפר־עון
נוחים ביותר.
לפני שאתה רץ לחתום על התוכנית
כדאי היה שתדע שהלוואה מקסימלית
תקבל רק אם שטח הדירה נטו לא
יעלה על 70מ״ר.
מי אמר שצריכים להתחיל בפנטהאוז
י בכל מקרה — תוכל לפחות
לסגור את המרפסת.
עכשיו, נניח שהילדים הגיעו לפרקם,
כמו שאומרים, אבל להינשא אינם רו צים
...להלוואה אולי אינך זקוק, אבל
אז אתה יכול להמירה במענק. המענק
יהיה בגובה של > 57 אם חסכת 5
שנים 67 > ,לשש שנים וכך הלאה עד
1270ל־ 12 שנות חסכון.
אתה יכול למשוך את כספך בכל עת
לאחר מתן הודעה מוקדמת של 30 יום,
וכדי שלא נעייף אותך בקריאה —

תמיד יש משהו שרוצים לקנות ו תמיד
דוחים לפעם אחרת. כסף מיותר
הרי לא מסתובב אצלך בכיס.
טלוויזיה צבעונית — איזה להיט !
נסיעה לחו״ל — כיף של חלום!
הבעיה היא הזמן: עד שתחסוך מס פיק
כסף, המחירים כבר יעלו, או ש בינתיים
תחמיץ איזו הזדמנות או ש יעבור
לך החשק.
הדיסקונטאים חשבו גם עליך ו המציאו
את תוכניות ״חן״.
״חן״ — תוכנית שמקצרת לך את
משך ההמתנה בדיוק בחצי.
אתה חוסך כל חודש סכום כסף, מ ש
ועד 1,000 שקלים ואז אתה מקבל
מהבנק הלוואה בדיוק בגובה הסכום
שחסכת, כלומר: חסכת 12,000 שקלים
— תקבל מהבנק עוד 12,000 שקלים !
בתוכניות ״חן״ של בנק דיסקונט,
אתה לא משלם ריבית ולא מקבל
ריבית. ממש רווח נקי.
..ואם כבר קבלת ממישהו במתנה
טלוויזיה צבעונית וכרטיסי נסיעה ל־חו״ל
ומערכת סטריאו וריהוט חדש —
או סתם עבר לך החשק — תוכל לקבל
את חסכונותיו בתוספת י 557 ריבית
לשנה (כן, כן, חמישים וחמישה).

דוגמאות לרווחים בתוכניות החסכון לתקופות שונות
על הפקדה בסר 50,000ל״י
(בהנחה של עלייה שנתית של 8070 במדד או בשער הדולר)
התוכנית
״יתרון
״יתרון
״יתרון
״יתרון
״יתרון

שעור

המענק

כפול שתיים׳ 1670 כפול שתיים׳
2070
עד 120״ 2570 דולרית
ברירה
״* 1870
עד 120 פלוס׳ •3370

* במסלול הדולרי.
תקופת החסכון

שנים שנים שנים שנים
שנים

ערך ההפקדה
( 50,000ל״י)
כפוף תקופת
החסכון

התוח
על הקרן

1,11870
2,16770
4,17670
3,95470
14,59270

608,861
1,133,741
2,137,892
2,026,787
7,346,041

1 0יו

אילו היה קורטוב של שכל בראשם
של ה״חוגים״ ,הם היו יודעים
כי הנשיא אל־סאדאת לעולם
אינו משמיע רעיון באקראי, מכלי
שהירהר היטב, ובמשך ימים ארוכים,
על כל ההשלכות האפשריות.

*ץ וא עשה זאת שוב.
י 1כרעיון דרמתי אחד ;טל אנ
וור אל-סאדאת שוב את היוזמה
לידיו, שוכ הכתיכ את המהלכים
לכל האחרים.
הוא לא עשה זאת למען אינטרס אנוכי
כלשהו, אלא כדי לקדם את התהליך שכבר
הפד אותו לדמות בעלת שיעור־קומה היס טורי:
תהליך ההשלמה בין ישראל והעו לם
הערבי.
במהלך זה גילה אל־סאדאת מחדש את
תכונותיו המיוחדות: דימיון יוצר, כושר-
החלטה, חוש דרמתי, ראייה איסטראטגית
וכישרון טאקטי.

כתגוכתה על מהלך זה גילתה
גם ממשלתו של מ;חם כגין את
תכונותיה המיוחדות: עקרות מה
שכתית, קוצר־ראייה, קטנוניות,
נרגנות, שלומיאליות.

,׳לעולם לא״ שינוי הסטאטום־קוו בירוש לים
,״לעולם לא״ שיבה לגבולות .1967
מצד שני: אי־היכולת המוחלטת של
העולם הערבי להסכים לשלום עם ישראל
בלי פיתרון אשר יעניק לפלסטינים את
זכות ההגדרה העצמית (קרי: מדינה מש להם,
בצורה זו או אחרת, לצד ישראל)!
ואי־היכולת המוחלטת של העולם המוסלמי
להשלים עם הריבונות הישראלית על מיס-
גד אל-אקצה וכיפת־הסלע.

מול פני מחסום מוחלט זה, אפשר
להיכנע ולאמר: אין פיתרון.
מי שאומר כך, מוכרח להבין כי הוא
מסכן גם את ההישגים שכבר הושגו. העם
המצרי הוא סבלני מאוד, ויש לו שילטון
חזק — אך אין הוא יכול לחיות לעולם
ועד מחוץ לעולם הערבי. וגם אין הוא

אין סיכוי לתזוזה בעמדות ממשלת־בגין.
(אילו היה בגין מוכן לפיתרון סביך
כלשהו, היה אומר לעצמו כי דווקא עכשיו
הזמן הנכון להשגת ההסכם. הנשיא אשר
יישב בבית הלבן אחרי ינואר — 1981
אם יהיה זה שוב ג׳ימי קארטר, ואם יהיה
זה מישהו אחר — יהיה בהרבה פחות
נוח לממשלודישראל מאשר הנשיא המב קש
עתה להיבחר מחדש והזקוק לקולות
יהודיים. אך מכיוון שאין לבגין פיתרון
כלשהו, והוא מעוניין רק בקיפאון המוח לט,
אין הוא יכול לנצל את שעת־הכושר
החד־פעמית הזאת).

השאלה היא: איך לעכור את
החלל הריק הזה של כמה חודשים
מכלי להפגין לעיני העולם
הערכי אזלת־יד גמורה.

גם תגובה זו העידה על בורות
תהומית לגבי אופיו של הנשיא
המצרי. מובן מאליו שהוא לקח
תגובה זו כחשבון מראש, כאשר
גיבש את רעיונו.

ככך הסתיים שלכ אחד. עכשיו
קיים הח־טש שמא ייעצר התהליך
כולו.
על כן יש להתחיל בשלב הבא של
התהליך, שעליו להוביל לקראת פיתרון
הבעייה הפלסטינית והשגת שלום כולל
בין ישראל וכל העולם הערבי והמוסלמי.

בכך תינתן תאוצה חדשה —
״מומנטום״ — לתהליך המדיני,
נתגכר על המיכשולים ונגיע אל
השלום הכולל — שהעולם כולו,
וכראש־וראשונה ישראל עצמה,
זקוקים לו.

ין• הו רעיון פשוט -כשם שכל רעיון
1גדול הוא פשוט. רק בעיני כסילים׳
עלולה פשטות זו להיראות בנאיביות. היא
רחוקה מזה. היא מתוחכמת מאוד־מאוד.

תהליך השלום עומד עתה לפני
מחסום, הנראה כאילו לא ניתן
כלל להתגבר עליו.

מצד אחד: הלאווים המוחלטים של חר טום
הישראלית, אותו קונסנזוס שמיפלגת־העבודה
משתפת את עצמה בו לצד החו גים
הקיצוניים ביותר של הליכוד :״לעו לם
לא״ הכרה באש״ף ומשא־ומתן עימו,

^ הרי התגובה הראיטונה נוכחו
ראשי השילטון בישראל לדעת כי
הרעיון הוא רציני, וכי הנשיא אכן מתכוון
לבוא לירושלים ולהשמיע את דברו.
אז באה התגובה השניה: לא בא בחש בון.
הכנסת אינה במת־תעמולה למדינאים
זרים.
ובעיקר: קודם כל יש לתת למנחם בגין
לנאום לפני מועצת־העם בקאהיר, כתמורה
על הופעתו הראשונה של אל־סאדאת
בירושלים.
יתכן שחכמי־חלם בירושלים סברו כי
בכך ייגמר העניין. אל־סאדאת, כך חשבו,
לא יניח לבגין להשמיע בקאהיר את דבריו
על זכויותינו ההיסטורית, התנחלותנו בכל
רחבי ארץ־ישראל, ושאר סיסמות אשר
ישגעו את העולם הערבי כולו ואשר י כ־פישו
את מעמדו של אל־סאדאת.

נדמה לי כי בעיני הנשיא מצטיירים
הדברים כך:
לפני שנתיים וחצי החלטתי החלטה היס טורית,
הופעתי לפני הכנסת ודיברתי במי שרין
אל ליבו של הציבור הישראלי.
זה היה אקט היסטורי, והוא הוליד תה ליך
היסטורי. תהליך זה הוביל להסכמי
קמנדדייוויד, לחוזודהשלום הישראלי־מצ־רי
ולנורמליזציה.

אמנם, גם בנאומי הראשון הסברתי ל ישראלים
את העניין הפלסטיני. אך באותו
זמן הקשיבו הישראלים בעיקר לדברים
שנגעו להשגת השלום בין ישראל ומצריים.
עתה עלי להסביר להם את השקפתי —
והשקפת העולם הערבי כולו — על העניין
הפלסטיני, שהוא לב ליבו של הסיכסוך
ההיסטורי כולו.
בעיקבות דו־שיח זה, מלב אל לב, אני
מקווה שהישראלים ישתכנעו כי גם הפעם
אין אני מבקש את רעתם, אלא להיפך, את
שלומם ואת ביטחונם.
ביגלל ניתוקם מן העולם הערבי במשך
שנים כה רבות, ובעיקבות ארבע המיל־י
חמות האכזריות שהיו, לא קל לישראלים
להבין את ההשקפה הערבית על המנייה
הזאת, ואני סבור כי חובתי היא להשתדל
לעזור לישראלים בהבנתה.

האם לא הגיע הזמן שאותם ״חוגים״
ילמדו את שיטותיו של אנוור
אל-סאדאת — או שישתקו ך

תגובה חנוונית. חשבון עובר*
ושב.

ף* מי שהיה נוכה כאשר השמיע
* הנשיא אל־סאדאת לראשונה את ה מחשבה
הזאת, וכמי שנתבקש על־ידו ל פרסמה
לראשונה בעולם (״יועצי הקרובים
ביותר עדיין אינם יודעים על כך!״),
אני מרשה לעצמי לפרש את מניעיה ומג מותיה.
מובן שאלה הם פירושי שלי ביל־

גם שלכ שני זה יכול להיפתח
כאקט הדרמאתי של הופעתי לפני
הכנסת, כדי לדכר כמישרין אל
ליכד של הציכור הייטראלי.

אבל אותם שהופתעו באוקטובר ,1973
ואותם שהופתעו שוב בנובמבר ,1977 הופ תעו
גם בשבוע שעבר, למרות שאיש-
אמונו של הנשיא, אניס מנצור, שהיה נוכח
בשיחתו של אל־סאדאת עימי, העמיד אותם
בעוד מועד על חשיבות העניין, בהודיעו
כי ״עיתון ישראלי״ עומד לפרסם ״פצצה
מדינית״.

אנוור א ל ־ סאדאתב כנ ס ת: הצעה שאי־אפשר לסרבלה
מוכן לחיות לאורך ימים כשבליבו מכרסמת
ההרגשה שהוא בגד בעם הפלסטיני.

מוכרחים להתגבר על המחסום.

לממשלת־ישראל אין שום פיתרון. היא
חוזרת, כמו תוכי, על הסיסמה :״אין
בידינו הצעות חדשות.״

משום־כך מכין הנשיא אל-סא-
דאת שהיוזמה החדשה חייבת
לכוא מצידו.
אילו היה אדם קטן, היה אומר: הבה
נחכה עד שהלחצים הבינלאומיים יכריחו
את הנשיא האמריקאי, אחרי הבחירות,
לכסות פיתרון על ישראל.

אולם אל-סאדאת אינו אדם קטן.
הוא אדם גדול. על כן הוא אומר :
הכה ננסה לשכנע איש את רעהו,
כדו-שיח ישיר.

ר ש לרעיון הזה גם היבט טאקטי,
שכדאי לעמו״ד עליו.
בעוד פחות משישה שבועות יגיע תא ריך
רב־משמעות 26 :במאי , 1980 היום
שבו צריך להסתיים המשא־והמתן על הע נקת
״האוטונומיה המלאה״ לעם הפלסטיני.

אין שום סיכוי כי המשא־והמתן
יסתיים עד אז. האמת הפשוטה
היא שמשא-ומתן זה כלל לא התחיל
עדיין. עד עכשיו התנהלו רק
מישחקים ריקים־מתוכן.
איש אינו מאמין שיש סיכוי כלשהו
שעד ה־ 26 במאי יתרחש משהו גדול. אולם
העם המצרי, והעולם הערבי כולו, זוכרים
את התאריך.
לאחר מכן תעבור עוד חצי שנה עד
לבחירות בארצות־הברית. יהיה זה חלל
ריק. כי באותה תקופה אין שילטון תקין
ויעיל בוושינגטון — ובלי השתתפות הא מריקאים
בתהליך השלום כ״שותף מלא״

במלים אחרות: איך למלא את הזמן
הזה בפעילות מדינית דרמתית, שתרתק
את תשומת־הלב.

הופעתו שד הנשיא אל־סאדאת
לפני הכנסת היא פעילות כזאת.

^ ל המגמות האלה -אני חוזר
< שאלה הם הפירושים שלי בילבד —
טובות לישראל כשם שהן טובות למצריים.

אין כאן אינטרס מצדי מו ל
אינטרס ישראל. יש כאן אינטרס
משותף של שתי המדינות, לטובת
השלום.

יש לזכור זאת היטב, כאשר באים לבחון
את התגובה הישראלית על רעיונו של
של אנוור אל־סאדאת.
הנשיא הביע את מישאלתו כי הרעיון
יפורסם לראשונה בהעולם הזה, במיסגרת
השיחה הממושכת שהוא קיים עימי. היתה
חשיבות מסויימת לפירסום בצורה, בעיתוי
ובהקשר הנכונים.
כמה שעות לפני הופעת הגליון של
העולם הזה דלף עצם הרעיון. התבונה
המינימלית היתד, מחייבת את המדינאים-
כביכול בירושלים להמתין עד להופעת
הגיליון, לקרוא את הדברים במלואם ולה גיב
רק אז — אם ביכלל.
אבל אופי המימשל בישראל אינו מותיר
מקום לתבונה מינימלית זו. ולכן, עוד
לפני שהופיע הגיליון, באה תגובתה הרא שונה
של ״חוגים מדיניים בירושלים״ —
קרי: מישרד ראש־המשלה ומישרד־החוץ.

היתה זאת תגובה נרגנת, עויי־
;ת, כימעט ילדותית.
ה״חוגים״ אמרו שזהו רעיון ״מוזר״ .הם
רמזו שאינו רציני. ניתן לציבור להבין
כי זהו תעלול-פירסומת של הנשיא. ובסך
הכל: משהו לא חשוב, סנסציה ליום אחד.

ואכן, תוך שעות מעטות באה תגובה
רישמית מפי אל־סאדאת: אהלאן וסהלאן.
אם בגין רוצה להופיע במועצת־העם, ש יבוא.
איני
יודע במה עשוי נאום של בגין
בקאהיר לשרת את האינטרס הישראלי.
עד כמה שנראה לי, ככל שמר בגין ואנשיו
ימעיטו להשמיע את דיעותיהם באוזני
ערבים, כן ייטב. אך אם בגין רוצה בכך —
הנשיא אל־סאדאת לא ימנע זאת בעדו.
להיפך — הדבר יכול לעזור לו לפתח
תאוצה חדשה ולמלא את החלל הריק
עד נובמבר.
בזה אזלו, כמדומני, כל הטענות הנר־גזות
והחנווניות של ממשלת־ישראל. הן
היו מיותרות לחלוטין מלכתחילה.

אילו היתה קיימת בירושלים
ממ׳טלה המסוגלת לשקול דברים
בשקט ולכלכל את מעשיה בתבונה,
היתה מבינה מראיט כי אין
כד אפשרות למנוע בעד הנשיא
המצרי לבוא לירושלים ולנאום
לפני הכנסת, אם הוא מבקש זאת.
בלשון הסנדק, זוהי ״הצעה שאי-אפשר
לסרב לה.״

ן* ותרת שאלה אחת,
שי מאז הרגע הראשון :
מפני ממשלה:

המנקרת ברא
פוחדת

מהו
מקור הפחד מפני הופעה מחודשת
של הנשיא אל־סאדאת לפני הכנסת ז

מדוע הצטייר רעיון זה אוטומטית,
וכימעט אינסטינקטיבית,
כמעשה שיש להתגונן מפניו?
האם חוששת הממשלה שאם יופיע אנוור
אל־סאדאת לפני הציבור הישראלי ויסביר
לו את מהות הבעייה הפלסטינית, את הדר כים
לפיתרונה, את ההיבטים המדיניים וה ביטחוניים,
עלול הציבור הישראלי להש תכנע
ולוותר על דיעותיו הקדומות בנושא?
ואם כן, האם מבקשת הממשלה להקים
מסך־ברזל — או קיר־זכוכית — בין הצי בור
הישראלי ובין נשיא המדינה הערבית
הראשונה שעשתה עימנו שלום?

האם היא רוצה להחזיק אותנו
בכוח בגטו:׳

טובת ישראל, טובת השלום, טובת היח סים
בין ישראל והעם המצרי מחייבות
אותנו להשיב על מישאלתו של אנוור אל־סאדאת
תשובה פשוטה, כנה, ממעמקי הלב:

כרוך

הבא:

השגריר הישראלי
הראשון במצריים
נתון 1למעשה
בבידוד מוזהב
במלון ״שדתו!״ ־
מה גרם לכר,
ואיוי 1כ ל
לפרוץ החוצה?

ך* שגריר סעד מורתדא אינו יודע
י י איך להיענות לכל ההזמנות הסופד
טרות עליו.
אין מסיבה רצינית שהיא מושלמת ביל-
עדיו. הוא פותח כינוסים ותערוכות, נואם
במימונה ומגיב על תקרית מישגב־עם,
משוחח בטרקלינים ומנשק תינוקות.
באותה שעה יושב השגריר אליהו בן*
אלישר בקומה ה־ 19 של מלון שרתון
בקאהיר, המשקיף על הנילוס, וכימעט
ואינו יוצא כלל.

המצב מתקרב לממדים של שע־רוריה
דיפלומטית. עיתוני העולם
כותבים עליו כהרחבה. הוא מעיב
על הנורמליזציה. איש אינו בטוח
איך נוצר מצב זה, ומה גרם לכך.

לא באו
^ום הגשתו של כתב־ההאמנה על־ידי
בן־אלישר לנשיא אנוור אל־סאדאת היה
יום־חג. השגריר קרן מאושר.
ואכן, הנשיא יצא מגידרו כדי להעניק
לו תחושה של הישג. בניגוד למקובל
נאם נאום־ברכה, הרעיף עליו תישבחות,
קיים לאחר מכן שיחה חופשית עם העי תונאים
הישראליים שנלוו אל השגריר.
הוא גם נענה לבקשתו של בן־אלישר
להתיר לו להניח זר על קיברו של החייל
האלמוני. הטכס אורגן במהירות וביעי לות
מרשימה, בנוכחות אלוף־הפיקוד ש הטריח
את עצמו למקום.

נוכחים. איש מן ה־ 16 לא הופיע. הסביר
עורך מצרי :״מה י שי אנחנו רגילים
לקבל הזמנות למסיבות ולא ללכת, מבלי
להודיע על כך מראש. זה מקובל אצלנו.
באותו ערב פשוט לא היה איש מאיתנו
פנוי, ואחדים גם לא היו כלל בקאהיר.״
בפעם אחרת שיגר יומון חשוב כתב אל
בן־אלישר, שהעניק לו ראיון של יותר
משעה. אף מילה אחת לא הופיעה בעיתון.

הגיב על כך עורך של עיתון
אחר? ״טוב שזה לא פורסם 1בן-
אלישר אינו יכול להגיד דבר שאינו
תואם את מדיניותה של מט
שלת־בגין. מדיניות זו, ובייחוד ההתנחלויות,
מרגיזות את הציבור
המצרי. פירסום הודעות פוליטיות
לא ישרת כיום שום מטרה חיובית.
שגריר אינו צריך להצהיר
הצהרות מדיניות. לא זה תפקידו.״
חלק מן הדברים נובע מאי־מזל פשוט!

כך החליטה אשתו של השגריר האמריקאי׳
רוי אתרתטון, לעזור לבן־אלישרים
על־ידי עריכת מסיבה בנוכחותו. החשבון:

איש לא יעז להחרים מסיבה של השגריר
האמריקאי.

ח תי מ ה
של הסופר

אין היא נובעת מחוסר־השתדלות. פעם
נכנסו הבן־אלישרים למיסעדה וראו שם
את גדול הסופרים המצרים, נגיב מחפוז,
כשהוא מוקף מעריצים. ניצה מיהרה למ כונית,
אצה לדירת הזוג במלון שחזון,
חזרה כשבידה ספר של מחפוז בתירגום
עברי.
השגריר ואשתו ניגשו אל הסופר וביקשו
את חתימתו בספר. הוא נענה בסבר־פנים
יפות. על יחסם של המסובים יש ויכוח :
ניצה בן־אלישר סבורה שהם היו עוינים,
בעלה סבור כי הם היו ידידותיים.
אין ויכוח על דעתן של כמה מן המאר חות
המפורסמות של קאהיר. הם מחרימות
את הזוג.

>> ליהו כן־אלישר ואשתו היפהפיה,
י ניצה, באו לקאהיר כששניהם חדו רים
רצון טוב לארח ולהתארח. הם התחילו
ללמוד ערבית, גילו עניין בתרבות מצריים.
ניצה בן־אלישר הביאה עימד, עשרים שמ לות
למילוי תפקידה כמארחת. ההתבו־דדות־מאונס
פוגעת בה קשות.

אמרה אחת מהן, אשת-חברה
גרושה שככיתה, המיטקיף על הנילוס,
מתנהלים חיים ענפים של
החכרה הגכוהה :״יש פקידים ה־מקבלים
משכורת כדי לארח אותם•
אני לא מקכלת משכורת. אז
מדוע אני צריכה לעשות דבר שאני
לא רוצה לעשות ץ״

אשת־השגריר קבעה את המסיבה ושלחה
את ההזמנות, אך נאלצה לבטלן ברגע
האחרון. היא לא לקחה בחשבון כי באותו
ערב היה ליל־הסדר. בן־אלישר ניצח על
הסדר ליהודי קאהיר במלון הסמוך ל ש
חזון. אשת־השגריר קבעה מועד חדש,
וגם הפעם נאלצה לבטל: באותו יום יצאו
עורכי־העיתונאים והדיפלומטים המצריים
עם הנשיא אנוור אל־סאדאת לוושינגטון.

מה קרה מאז ד

בחוגים ישראליים מתהלכות שמועות
שונות על הוראות חשאיות, ששוגרו כב יכול
על־ידי מישרד־החוץ בקאהיר, או
על־ידי השר לענייני־חוץ, בוטרוס בוס־רוס־ע׳אלי.
אולם
קשה להאמין לסיפור זה. החברה
המצרית אינה במצב שבו די בהוראה
של שר כדי לנעול את הדלתות לפני
שגריר.
גם הקריאות של כמה אירגונים מיק-
צועיים ושל גורמי-אופוזיציה, שפורסמו
ביום הנורמליזציה, ושתבעו להטיל חרם
על כל הישראלים — אין בכוחן לגרום
למצב כזה. האופוזיציה חלושה מדי, וכוחה
מצטמצם בעיקר בכמה מוסדות אוניברסי טאיים
ומיסגדים.
המצרים עצמם מכחישים, בדרך כלל,
את עצם קיומו של החרם. עיתונאי אמ ריקאי
הזמין 16 מצרים למסיבה, והודיע
להם כי גם השגריר הישראלי ואשתו יהיו

בין הנשיא ודא שבממשלה:בן־אדש ו עם סאדאת ודד בגין

בדאלישד בפעיל למען אזץ־ישואל השדמה, בהפגנת גוש־אמונים ובהתנחלות
מדוע אינה רוצה?
מקיימי־החרם־החברתי
שונות לגישתם, והן :

מביאים

סיבות

אליהו כן־אלישר מייצג את

ממשלתו של מנחם בגין. בעיני ה מצרים,
ממשלה זו מחבלת בשלום, עורכת
מעשים פרובוקטיביים כגון הקמת ההת נחלויות,
משפילה את הנשיא אל־סאדאת,
מחמירה את הבידוד של מצריים בעולם
הערבי.

• כן־אלישר אינו משרת שיגרתי
שד מדיניות הממשלה, ככל
שגריר, אלא הוא שותף מלא לה.
ערב צאתו למצריים השמיע בישראל הצ הרות
מ כו ת ההתנחלויות. שפורסמו בהר חבה
במצריים, ושגרמו לעוינות אישית
נגדו.

• המצרים היו מקבלים כרצון
שגריר ישראלי שהוא כן ארצם,
דוכר ערכית ומצרי כמינה גי מצריים.
העובדה שישראל שלחה, כשגריר
ראשון, דווקא אשכנזי מפריעה לרבים.
אין הם מבינים את הנוהג הישראלי, היונק
מכמה נסיונות מרים, שלא לשלוח לארץ
מסויימת שגריר שעלה לישראל מאותה
ארץ.

• כן־אלישר הוא כעל אופי
עצור ומסוגר, אולי ביגלל ילדותו הקשה
באירופה של ימי השואה, ואין הוא נוטה
לחיוכים ספונטניים וליחסי-חברה בלתי-
אמצעיים — תכונות שהן מקובלות מאד
במצריים. מכיוון שהמצרים ציפו במילא
כי השגריר הישראלי יהיה — על פי
סטיריאוטים המקובל במצריים — ישראלי
יהיר ושחצן, מתפרשות תכונותיו אלה של
בן־אלישר כביטוי מובהק של היהירות
הישראלית.

• כל מצדי יודע. כי כן*אלישר

היה איש־המוסד, ורבים סבורים כי
בן־אלישר ביקר בעבר במצריים במחתרת,
תוך ביצוע משימות סודיות. כאשר יש ראלי
אומר לבני־שיחו המצריים כי ״היתד,
מילהמה וכל אחד שירת כפי ששירת,״
משתכנעים המצרים בדרך־כלל.

המצב הוחמר עוד יותר עם מינויו
של יצחק שמיר כשר-החוץ.
׳ המינוי הדהים והרגיז מצרים רבים,
היודעים כי שמיר נמנע מן ההצבעה על
הסכמי קמם־דייוויד. אמר מצרי חשוב:
״מה הייתם אתם אומרים אילו מינה הנשיא
סאדאת לפתע כשר־החוץ את איסמאעיל
פאהמי, שהתפטר בשעתו מתפקיד שר־החוץ
ביגלל התנגדותו למדיניות־השלום?
האם לא הייתם רואים בכך סימן לשינוי
הקו של הנשיא? איך אנחנו צריכים להבין
את מינויו של אדם, שהתנגד לקמם־דיי־וויה
כשר־החוץ שלכם?״

מכיוון שכן־אלישר כפוף לשר־החוץ,
מקשה הדכר עוד יותר על
מעמדו.
כנגד כל הנימוקים המושמעים נגד
מינויו של בן־אלישר, קיים נימוק
חשוב אחד: בן־אלישר מקורב ביותר

למנחם בגין. יש חשיבות לקירבה כזאת
בין ראש־הממשלה ובין השגריר בקאהיר,
הנמצא בנקודות־תורפה חיוניות.

הישראלים כקאהיר מנסים לשכנע
את כני־שיחם המצריים כי
הטלת החרם על השגריר היא איוולת,
ושהם היו צריכים דווקא
להשתמש בנוכחותו של השגריר
כדי להעביר את דיעותיהם כדרך
הקצרה כיותר לידיעתו •טל מנחם
בגין.

אין טיגה

^ ולס הכעייה היא שמצרים רבים
\ * נואשו סופית מבגין, ואינם מאמינים
עוד שניתן להשפיע עליו בצורה כלשהי.
מתהלכים בחוגי השגרירות סיפורים
רבים על היתקלויות עם אנשי החברה ה מצרית.
הסיפור
המפורסם ביותר: ניצה בראלי*
שר קבעה פגישה עם בעל דירת־יוקרה.
שהוצעה לה על־ידי מתווך במחיר גבוה.
במקום המתין אחד מאנשי השגרירות,
ואילו ניצה עצמה ישבה בבית־קפה סמוך.
בשעה היעודה אכן הופיע בעל־הדירה,
גבר מרשים בגיל־העמידה, לחץ את ידו
של איש״השגרירות והסביר, כי אינו יכול
להשכיר את הדירה.
״תראה,״ אמר לו ,״אני אלוף־בדימום
בצבא המצרי. אחי היה חייל כמוני. הוא
היה המצרי הראשון שנפל במילחמת־
, 1948 בניצנים. בליבי אין טינה נגדכם,
אך אני מרגיש שאיני מסוגל להשכיר
לכם דירה, ביגלל אחי.״
התפעלה ניצה בן־אלישר :״אתו צורה
מכודבת! האיש בא בעצמו, לחץ ידיים
והסביר מה שהסביר. האם זה לא יפה?״
אשת-חברה ידועה הוזמנה אף היא על־ידי
מתווך כדי להשכיר דירה השייכת
לה. כאשר הגיעה, נודע לה כי השוכר
הוא איש השגרירות הישראלית .״הם היו
מוכנים לתת לי 3000 לירות מצריות לחו דש
( 180 אלף ל״י) ,אך אני סירבתי והש כרתי
את הדירה למצרי, בחצי מחיר זה,״
סיפרה. אולם היא לא סירבה להראות את
הדירה לאיש־ד,שגרירות, ותוך כדי כך
ניהלה עימו במשך שעתיים רצופות ויכוח
על המדיניות של ישראל כלפי הערבים.

אין כימעם תקדים למצבו של השגריר
הישראלי בקאהיר. יש ׳׳שגרירים בעולם
הנמצאים בתנאים חמורים של בידוד. כך
קורה לשגרירים במדינות עוינות. בשיא
המילחמה הקרה היה השגריר האמריקאי
במוסקבה, למשל, נתון במצב כזה, כאשר
אזרחים סובייטיים חששו מלהתקרב אליו,
הקג״ב בלשה אחרי כל צעדיו, והשגריר
חשש מלהתבטא באופן חופשי אף בחדרי
השגרירות, מחשש של האזנה.
אולם מצבו של בן־אלישר שונה לחלו טין,
מפני שאין הוא מואמן למדינה עדי נת.
לח,יפר: בין מצריים וישראל שוררים
יחסים ידידותיים ביותר .״שום שגריר
זר לא התקבל אצל הנשיא סאדאת ואצל
סגנו, חוסני מובארק, כמו שנתקבל בן-
אלישר,״ טענה השבוע אישיות מצרית.
״שגריר רגיל יכול לחכות חודשים לפגי שה
עימם!״
ביגלל אי־השיגרתיות של המצב, גם אין
נראה לו פיתרון פשוט. אחת העצות ש ניתנו
לבן־אלישר :״שמור בינתיים על
פרופיל במוך. אל תשמיע הצהרות פולי טיות,
ואל תבליט את מעשיך. עליך להת כונן
למאמץ ממושך וסבלני, להסתפק ב מעשים
קטנים ורצופים שישכנעו את ה מצרים,
במרוצת הזמן, שאינך עדין להם,
וכי אתה מבקש באמת את ידידותם. האופי
המצרי הוא כזה שבסופו של דבר לא יוכ לו
לוותר על מידת הכנסת־האורחים.״
יש המקווים כי הנשיא סאדאת עצמו

יתערב, בבוא העת, וינקוט יוזמה כדי
לשים קץ לחרם החברתי.
להתחפר ולהמתין
חת הנחמות של בן־אלישר ואש־י
תו היא שאין זכר ליחס עויין או
מסתייג בקרב ההמונים המצריים. החרם
מוגבל כולו לשיכבה חברתית מסויימת
— אך זוהי דווקא אותה שיכבה שבה
נוהגים שגרירים להסתובב.
האיש הפשוט במצריים מקבל כל ישר אלי
בחמימות אינסטינקטיבית, ובן־אלי־שר
אינו יוצא מכלל זה. ניצה בן־אלישר
קונה בחנות, הסמוכה לבית־המלון שלה,
השייכת לפלסטיני ממוצא חברוני, שירד
למצריים עוד לפני קום המדינה. נהגים,
מלצרים ואנשים ברחוב מפגינים כלפי
השגריר ואשתו את ידידותם הרגילה.
אולם אם קיוותה ניצה בן־אלישר, ערב
צאתה למצריים, ליחס דומה מצד העילית
החברתית המתוחכמת של מצריים, היא
תיאלץ להזדיין בסבלנות רבה.
בלית ברירה, מוכנים לכד הבן־אלישרים.
לא יעלה על הדעת שינטשו את התפקיד
לפני סיום תקופת כהונתה של ממשלת־הליכוד.
הם יכולים רק להתחפר, להמתין
ולקוות לשינוי המצב, אם תשתנה המדי ניות
הכללית.

1811״פרופיל
נמוד״
ןשהס כו רים כי קיים מניע נוסף ל יחסם
השלילי של כמה מאילי העסקים
והחברה במצריים ליחסים הדוקים מדי
עם ישראל. לרבים מהם יש עסקים בעולם
הערבי, והם חוששים שאם ייצא להם שם
כמי שמקיימים יחסים עם ישראל, יינזקו

עסקיהם שם.

שגויוים סעד מוותדא ואליהו בן־אלישר ן

— וווו — יו * 9

המ שך ה שיחה של אורי אסר, עם

)#נווד #,ל-סאז־אז!:

18 וה!זדה
ומד ע!
שנוית1דולה

זהו החדק השני שד שיחתו של אורי אבנרי, עם ;שיא מצריים,
אנוור אד־סאדאת.
השיחה התקיימה כיום הרביעי, ה־ 2באפריל, בווילה הכפרית •מד
הנשיא, ליד הסכר על הנילוס (ה״באראז״) מצפון לקאהיר, ונמשכה
קרוב לשעתיים. היא הוקלטה, ובעמודים אלה מופיע התמליל המלא,
ללא שינוי.

כחלק הראשון, שפורסם כנליון האחרון של ״העולם הזה 2223
השמיע הנשיא, כתשובה לשאלה של אכנרי, את מישאלתו להופיע שוב
לפני הכנסת, כדי לדבר שם עד ״סעיף אחד כילבד״ — פיתרון הפעייה
הפלסטינית (ראה הנדון) .אל־־סאדאת הוסיף כי לא גילה עדיין מישאלה
זו לאיש, ובי גם עוזריו ויועציו הקרובים כיותר אינם יודעים עליה.
הוא הביע את הרצון שהיא תפורסם לראשונה עד־ידי אכנרי.

אכנרי י הייתי רוצה לשאול אותך: האם מה שקרה
ב־ 1977 יכול היה לקרות ב־? 1971
ס א דאת 5לא: ,מפני ש...
אבנרי ז אילו השיבה אז גולדה מאיר תשובה חיו בית•
,מה היה קורה?
סאדאת: אני ביקשתי זאת באותה עת. ביקשתי
שישראל תיסוג מהשטחים שכבשה ב־ . 1967 וכמהווה —
שישראל תיסוג למיצרים (הכוונה: למיצרי המייתלה והגידי),
ושגואנר יאריינג יעבור בינינו הלוך ושוב, עד שנשיג
הסכם־שלום ביחד.
הייתי מוכן לחתום. זאת היתר, הפעם הראשונה, אחרי

המפלה — להקים עיר חדשה על האדמה שלי! זה היה
אחד הגורמים החשובים.
אכנרי ז ימה יקרה בימית, אחרי שישראל תחזיר את
השטח?
סאד־את: אני מתכנן את המשך קיומה של העיר,
עם נמל. אני מתכוון לבנות שם נמל, ועיר של לפחות
מאה אלף: איש — לפחות !
מייד אחרי שהעיר: תעבור לידינו, מייד היא תאוכלס !
אכנרי: זה יהיה רגע פסיכולוגי מכריע בישראל,
כאשר הטלוויזיה תראה את המצרים נכנסים לבתי ימית.
כמה ׳נאומים נאמתי (בכנסת) נגד הקמת ימית!
לפני שבועיים היה לנו ויכוח בכנסת, ואחד השרים —
השר ניסים — אמר שיש עכשיו קונסנזוס של 110 חברי־כנסת,
מתוך , 120 שלעולם לא תקום מדינה פלסטינית,
ושלעולם לא נחזור לגבולות הקודמים. אמרתי לו בקריאת־ביניים:
הרשה לי להזכיר לך שהיה בשעתו קונסנזוס
של 110 חברי־כנסת שלעולם לא תוחזר פיתחח־רפיח
למצריים.
סאדאת (צוחק) :נכון.
בגין אמר לי, באחת הפגישות שלנו, באסואן, לא —
באלכסנדריה, שההתנחלויות בסיני יירדו עיסו לקבר.
לקבר שלו.
אכנרי: הוא גם הכריז פעם, לפני היוזמה שלך,
שהוא רוצה להיקבר שם, באחת ההתנחלויות בצפודסיני.

בפומבי: אני מוכן

הרשה לי לשאול אותך שאלה אחרת: האם הייה
בא לירושלים, בנובמבר , 1977 לולא הייתה קודם לכן
השיחה של חסן תוהמי עם משה דיין, שבה הובטח
לך שישראל מוכנה להחזיר את כל סיני?
סאדאת נ אין לזה שום קשר עם הביקור שלי. שום
קשר ביכלל.

יגיה היווה אחד
המניעים העיקריים להחלטתי
בענ״ן מילחמת אוקטובר
22 ישנים, שמנהיג ערבי הכריז
לחתום על הסכם־שלום עם ישראל.
בוודאי, יכולנו למנוע את מילחמת־אוקטובר בימיקרה
זה, מילחמת אוקטובר לא היתר, מתרחשת כלל.

אבנרי ז האם נכון שהחלטת את החלטתך הסופית
׳(לפתות במילחמה) אחרי ששמעת על מצע מיפלגוד
העבודה, שכלל את ההחלטה להקים את העיר ימית**?
סאדאת ז לא. אבל אגיד לך, אורי — ימית היתר!
אחד המניעים העיקריים להחלטתי בעניין מילחמת אוק טובר.
מפני שזה היה חלק מן ההשפלה, ולא רק מן
* הכוונה לפנייתו של מתווך האו״ם ),גונאר יארינך,
לממשלות ישראל ומצריים ביום רר . 8ב פב רו א ר, 1971 ,
ובה ביקש ממצריים להצהיר על נכונותה לעשות לשלום
עם ישראל, ומישראל להצהיר שהיא מוכנה לסגת לגבול
הבינלאומי בין ישראל ומצריים תמורת שלום. הנשיא
סאדאת השיב על פנייה זו בחיוב ב־ 15 בפברואר ,1971
וזוהי ההצהרה הרשמית הראשונה של מנהיג ערבי על
נכונותו לעשות שלום עם ישראל. השגריר יוסף תקוע
השיב בשם ישראל ב־ 26 בפברואר ,1971 ותשובתו כללה
סירוב מוחלט של ממשלת ישראל לחזור לגבול הבינלאומי.
•* הכוונה היא למצע־הבחירות שקיבלה מיפלגת־העבודה
ב־ , 1973 ובו הכריזה לראשונה על ההחלטה
להקים את העיר ימית. המצע נוסח על־ידי ישראל גלילי,
אחרי שמשה דיין הגיש אולטימטום ואיים לפרוש מן
תמיפלגה אס לא יוחלט על הקמת ימית.

ווו

ובכן, השגנו את הסכם־ההפרדה השני בתקופת־הכהונה
של פורד־קיסינג׳ר, וכאשר נפגשתי עם קארטיר, אחרי
בחירתו, הסתבר לי שהנירי קיסינגיר תידרו אותו היטב.
קארטר אמר לי: אני מבין שהסכמת עם פורד שהצעד
הפא יהיה השגת הסדר בולל, זאת אומרת הנבה. אמרתי :

התחלנו בהכנות. זה היה בפברואר , 1977 כפי שאמרתי
לך. בסוף קיץ 1977 היה ברור לגמרי שברית-המועצות,
יחד עם סוריה ואש״ף, מתמרנת כדי ׳שלא לכנס את
ועידת־ז׳נבה, מפני שידעה כי הגורם היחידי שיש לו
השפעה על ישראל הוא ארצות־הבריית, ולא ברית־המועצות

זה היו חל? גן
ההשפלה -להקים עיר
יעל האוגה שלי !

תן לי לספר לך איך זה קרה.
בפברואר 1977 ביקרתי בפעם הראשונה אצל קארטר.
חודש אחד בילבד אחרי השבעתו כנשיא. הסכמנו בינינו
שיש להמשיך בתהליך השלום, שבו התחילו לפניו ניכסון־
קיסינג׳ר ופורד־קיסינג׳ר. בשעתו, כשפתחנו בתהליך זה,
הוסכם שיש לטפל בהשגת הסדר כולל, אחרי הסכם־
ההפרדה השני.

כן תיראה תעיר ימית, בעור שנתיים,

או מעצמה אחרת. הסובייטים פחדו שההסדר שיושג ייזקף
לזכות ארצות־הברית, ובייחוד לאור העובדה שהיו לי
יחסים טובים עם ארצות־הברית. מצריים היא המפתח
לכל העניין, ואנחנו השגנו ביחד (עם ארציות־הברית) את
הסכמי־ההפרדה, הראשון והשני.
היה בתר ליי שענדתי בעולם הערבי אינם רוצים
בוועידודז׳נבה, ומתמרנים רק כדי להרוויח זמן. גם
קארטר הרגיש בזה.
היה ברור לי שמשום כך נחזור למצב של ״לא

אילו אמר יי גישתו
באוקטובר שאיו ננונגנו
וירושלים -׳הייתי אומר
לו: אתה מטווו!

שלום ולא מילחמה״ ,׳שהוא מסוכן מאד עבורנו, אך
נעים מאד לניצים בישראל.
כשזה הסתבר לי ׳לגמרי, באותה עת...
סליחה, אורי, שכחתי מה הייתה השאלה שלך.
אכנריג דיברנו על הקשר עם שיחת תוהמי־דיין.
סאהאת: אה, כן.
בסוף הקיץ, כשנוכחתי לדעת שתהליך השלום ׳נכנם
למבוי סתום, מפני שאחד השותפים העיקריים מתמרן
כדי שוועידת־ז׳נבה לא תכונס כלל, ביגלל הסיבה הפשוטה
שבדית־המועצות אינה רוצה לתת לארצות־הבריית גקודת־זכות
כלשהי ,׳ושהיא רוצה לקבל את החלק שלה בעניין —
׳שלחתי את תוהמי להיפגש עם דיין, לשיחה על ועידת ־
ז׳ נבה.
אכנרי: כן?
סאדאת: ועידת־ז׳נבה ! על זה ולא ׳שום עניין
אחר, ביגלל הסיבה הפשוטה שעד אוקטובר, עד סוף
אוקטובר וראשית נובמבר, ביכלל לא היה לי שום רעיון
של יוזמה ושל ביקור בירושלים.

תן לי לספר לך זאת: בשיחה שלי עם הנשיא קארטר,
בפברואר , 1977 כאשר קיימנו בינינו את הדיון הראשון,
היה הסעיף הישגי בסדר־היום שלנו ״מהות השלום״ .זאת
הייתה הכותרת: מהות השלום.
כאשר שאל אותי הנשיא קארטר :״למה שלא יהיה לכם
יחסים נורמליים עם ישראל?״ אמרתי לו :״פתחתי ביוזמת׳
השלום הראשונה שלי ב־ , 1971 יואילו היו ארצות־הברית
וישראל מקשיבות ילי אז, לא היתה פורצת מ״לחמודאוק־ט׳ובר.
״אולם,״
הוספתי ,״׳תן לי להגיד לך, בכל הכנות,
אדוני הנשיא — אחרי חמישים שנה, ארבע מילחמות,
גיוס, שינאה, מרירות — איני יכול לבוא ׳לפתע אל
עמי ולהגיד לו: בואו נ מנן יחסים נורמליים עם ישראל.
והרי הם מחזיקים בשטחים ערביים!

משה ר״ן וישראל *לילי בוועידת מיפלגת הסבורה: הצחוק *רם לאסון
״המכסימום שאני יכול לעשות זה שאם נשיג הסכם
על הנסיגה מן השטחים שנכבשו ב־ 1967׳ אני מוכן
תוך חמש שנים — נקבע את התאריך בהסכם, ונגיד:
ביום זה וזה, אחרי חמש שנים, נשב יחד ונכונן יחסים
נורמליים.״
זה היה בפברואר . 1977 היוזמה שלי היתה בנובמבר
. 1977 תראה איזה שינוי חל בינתיים !
זאת היתה דעתי — שלא אוכל להביא את עמי לכונן
יחסים נורמליים עם ישראל. אני עצמי גדלתי והייתי
מגויים נגד ישראל. אני עצמי.
כאשר היה ברור לי לגמרי שמתמרנים כדי למנוע
את כינוס ויעידת־ז׳נבה, שלחתי את חוהמי להיפגש עם
דיין. ואם דיין או מישהו אחר אומר שדובר שם על
משהו מילבד ז׳נבה — הם טועים.
לגמרי לא! באותה עת, שום דבר אחר לא היה
ביכלל בראשי.
אילו אמר לי מישהו אז — זה היה בחודש אוקטובר

— אילו אמר לי מישהו אז: אתה תעשה את זה בנו במבר
— הייתי אומר לו: אתה מטורף ! (צחוק ׳ים) .מה.
אני אלך לירושלים? באמת!
לא, לא היה שום קשר.
אבנרי: אם כן, באיזה רגע עלה בך הרעיון 1
סאדאת: הרעיון של היוזמה? אחרי שצ׳אוצ׳סקו
שיכנע אותי שבגין הוא כן, ושנית, שהוא די חזק. אז
התחלתי לתכנן.
לפני ביקורי אצל צ׳אוצ׳סקו קיבלתי איגרת אישית
מקארטר. במיכתב זה, שהיה כתוב בכתב־ידו, הוא הניח
לפני את כל פרטי המצב. לא הייתי זקוק לקארטר כדי
שיסביר לי מה המצב, כי אני חי כאן, במרחב הזה.
קארטר הבין שמה שקורה, בינינו, הערבים, הוא הרבה
יותר גרוע מאשר מה שקורה בינינו ובין ישראל. זוהי
המסקנה שקארטר הגיע אליה.
התחלתי לחשוב על תשובתי לקארטר, וכתבתי :״יש
צורך בפעולה נועזת.״

כאשר יוחזר השטת למצר״ם. אגזור אל־סאדאת1. :א1י מתמוז לבנות שם עיר שד מאה אלו איש -רפתות! —־

שיחה ע ס אד א ת
(המשך מעמוד )31
אבניי: אמרת זאת במיכתב הזה?
סאדאת: כן, בכתב־היד שלי, במיכתבי לקארטר.
איזו פעולה נועזת? עדייו לא ידעתי. זד, היה בתת־ההכרה
שלי. כאשר קראתי שבגין ביקר אצל צ׳אוצ׳סקו,
שאלתי את צ׳אוצ׳סקו מייד אם אני יכול לבוא ולבקר
אותו.
אתה יודע שיש שם מחוז בשם סיני? מחוז סיניה.
ברומניה.
אבניי: באמת?
סאיאת: כן ! יש שם מחוז בשם סיניה. מדוע הוא
נקרא כך? מפני שמלך רומניה בנה שם שני מינזרים,
לפי הדגם של סנטה־קתרינה. לכן זה נקרא סיניה,
ברומניה.
המחוז הזה הוא הררי, ירוק. יש שם הרים כמו בטירול
באוסטריה. זהו אחד המקומות היפים ביותר בעולם כולו.
אני אוהב אותו, גם מפני שזה נקרא סיניה.
יש גם שני ארמונות שנבנו על־ידי המלך. אחד הוא
ארמון לאורחים, ותמיד, כשאני מבקר ברומניה, אני
מתבודד שם במשך יומיים או משהו כזה, ביגלל ההרים
הירוקים. זה משהו נהדר.
ובכן, מייד שלחתי מיכתב לצ׳אוצ׳סקו. הוא ענה שאני
אתקבל בברכה בכל עת שתראה לי. ואני נסעתי.
אחרי שצ׳אוצ׳סקו שיכנע אותי, התחלתי לחשוב על
פרטי היוזמה שלי, אותה ״פעולה נועזת״ שלי, שעל
הצורך בה כתבתי לקארטר. באותה שעה זה לא היה עדיין
מגובש.
אבנרי: ברומניה.
סאדאת: לא ברומניה, לא. ברומניה זה לא היה
עדיין מגובש.
זה התחיל להתגבש אצלי, חלקית, בשמי תורכיה.
נסעתי באותה עת מרומניה לאיראן, לבקר את השאה,
והטיסה ארכה כחמש שעות, מבוקרשט לטהראן. טסנו
מעל לתורכיה, מעל להרי אררט. אני זוכר שהבטתי מבעד
לחלון בהרי אררט, כי — איני יודע אם אתה יודע זאת

אולם באחד במאי 1970 קרא נאצר רישמית ופומבית
לניכסון. מדוע?
הסובייטים נהגו בו בהתאם לאופיים, בצורה זדונית*•.
חודשיים לפני מותו חזר נאצר מברית־המועצות, אחרי

הרעיון של יו1מת התגבש
אצלי וראשונה בשמי תווניה,
באשו הסתכלת, מבעד לחלון
המטוס בהו אדום
שהות של 21 ימים שם. אני כיהנתי באותו זמן כממלא־מקום
הנשיא, הפלתי לכם אז 12 פאנטומים שלכם. קראו
לזה ״טבח הפאנטומים״.
ובכן, כשנאצר חזר מביקור זה, אמרתי לו במכונית,
בדרך מנמל־ד,תעופה לביתו ,״היית שם 21 ימים, נראה
שסידרת שם את הכל והשגת הסכם מלא עם הסובייטים.״

שאני כאן, בתפקידי כממלא-מקום הנשיא, דחיתי את
יוזמת־רוג׳רס והכרזתי על כך רישמית. אבל כשחזר
נאצר וסיפר לי את הסיפור אמרתי לו :״אין לנו ברירה
אלא לקבל יוזמה זו.״
אכנרי: הקשבתי פעם לראיון שהעניק נאצר בפב רואר
1970 לעיתונאי אריק רולו מלה מונד. זה לא פורסם
מעולם, מפני שנאצר, אחרי שהעניק לרולו ראיון ארוך
מאד, ביקש ממנו שלא לפרסם את רובו. זה נמשך שעתיים־
שלוש. הקשבתי להקלטה. נאצר אמר שהוא מוכן לעשות
שלום עם ישראל. דולו שאל אותו :״האם זה כולל
גם יחסים דיפלומטיים ומיסחריים?״ ונאצר אמר :״אחרי
זמן־מה, כן.״ זה מוקלט.
סאדאת: אני בטוח שאילו היה חי (הוא היה עושה
זאת) ,ביגלל היחס של ברית־ד,מועצות. הסובייטים, כפי
שאתה יודע, הם דוגמטיים. אצלם הכל שחור־לבן. או
שאתה סוכן שלהם, או שאתה נגדם.
אבנרי: כל הקומוניסטים הם כך. זה במנטליות
שלהם.
סאדאת: כן, גם (ג׳ון פוסטר) דאלם האמריקאי היה
כזה *.

אבנרי: אדוני הנשיא, מה היית רוצה לאמר לתנועת־השלום
בישראל? מה עליה לעשות, לדעתך — חוץ מאשר
להחליף את הממשלה בישראל, והרי את זה אינך יכול
לאמר.
סאדאת: סליחה?!
אבנרי: חוץ מאשר להחליף את השילטון בישראל,
ואת זאת אינך יכול לאמר.
סאדאת (פורץ בצחוק רם) :לא! לא! זה עניין
פנימי שלכם!
הייתי רוצה לאמר להם זאת: אל לנו לעצור באמצע

החשדנות היא הטבע השני
של כל רוסי. בוודאי יש
לבם אותה נע״ה אצל
היהודים הרוסיים !

1אצו אמו לבווינ״ב:
..אתו׳ שנהגתם נ׳ נכי
ששגתה, אני מונן וסבל
ביתרון של תשטו!״

או לא — שם היה המבול בזמנו של נוח, והתיבה של
נוח היתד, שם, על הר אררט.
ובכן, הסתכלתי דרך החלון, וכל העניין התחיל להתגבש
בראשי.
אולם לא הגעתי לשום דבר סופי עד שחזרתי לקאהיר.
בדרך ביקרתי אצל השאה, ולאחר מכן, בסעודיה, אצל
המלך. חזרתי למצריים, ושם גיבשתי סופית את הרעיון
של יוזמתי.
אבנרי: אני סבור שאין לזה תקדים היסטורי ביכלל.
פאדאת: ביכלל.
אבנרי: כתבתי בשעתו שהדבר היחידי שאני יכול
להשוותו לביקור זה הוא דריכת האדם הראשון על אדמת
הירח.
סאדאת: כן.

אבנרי: הייתי רוצה להציג לך שאלה היפותטית :
מה היה קורה, לדעתך, אילו חי גמאל עבד־אל־נאצר עוד
עשר שנים? האם משהו מכל זה היה קורה?
סאדאת: אני בטוח! אני בטוח! משהו. אני לא
יכול לאמר שזה היד, קורה כך. אך משהו היה מתרחש.
ומדוע?
אתה זוכר, בשנה שבה הוא מת, הוא התחיל לכוון
את הדו־שיח שלו ישר אל הנשיא האמריקאי, בפעם
הראשונה מאז המפלה שלנו. באחד במאי , 1970 בשנה
שבה נפטר, הוא אמר בנאומו בחג־ד,פועלים: אני קורא
למר ניכסון כך וכך וכך, אתה צריך לבוא ולעשות את
שלך, ואם אינך מסוגל — אנא, אמור לנו בגלוי שאינך
מסוגל לעשות זאת.
ומדוע? מייד אחרי המפלה שלנו ב־ — 1967 אולי
קראת זאת בזיכרונות שלי — אנחנו נתנו לסובייטים
את הזכות לדבר בשמנו. למה? הם תמיד מלאים ספקות.
החשדנות היא הטבע השני של כל רוסי. בוודאי יש לכם
אותה בעייה אצל היהודים הרוסיים, זה מוכרח להיות.
זה טבע שני אצלם, גם תחת שילטון הצאר וגם תחת
שילטון הקומוניסטים.
מייד אחרי המפלה שלנו הרגשנו שהסובייטים הם
רגישים מאד כלפי המגעים שלנו עם ארצוודהבריח.
אנחנו ניתקנו את היחסים עם ארצות־הברית. ובכן, נאצר
החליט על כך (לתת לסובייטים לדבר בשם מצריים) ,ואני
הייתי היחידי בהנהגה שידע על כך. הוא לא יכול היה
לספר זאת לאחרים, ביגלל סיבות מסויימות. הנחנו ל סובייטים
לדבר בשמנו.
הסובייטים היו אז היחידים שסיפקו לנו נשק, והיה
עלינו לבנות מחדש את כוחותינו, אחרי מפלה זו. לכן
החליט נאצר להרגיע אותם ולשחרר אותם מכל ספק.
הוא אמר להם: אתם תטפלו בעניין שלנו אצל האמריקאים,
וכל מה שתשיגו — אנחנו מוכנים לקבל.

הוא השיב :״אנוור, ברית־ד,מועצות היא — הוא אמר
זאת באנגלית — 36165$ 6356ן( 3 1!0עניין אבוד) .קיבלתי
בקרמלין את יוזמת רוג׳רם, בנוכחות כל המנהיגים ה סובייטיים

הוא סיפר שברז׳נייב היה עצבני מאד, קפץ ממקומו
ושאל את נאצר :״האם אתה מוכן לקבל פיתרון של
האמריקאים?״ על כך ענה לו נאצר :״אחרי שנהגתם
בי כפי שנהגתם, אני מוכן לקבל פיתרון של השטן!״

הסוב״טים הם ווגמט״ס.
אצלם הבל שתודלבן.
או שאתה סובן שדהה
או שאתה באום.
כך הוא קיבל בקרמלין את יוזמת רוג׳רם בשעה
* שהיה מבוסס על הידיעה הסודית שעבד־אל־נאצר
היה בעיצומו של תיכנון מהלכי־שלום.
** הנשיא השתמש במילה אנגלית 118ס101׳\.
״יוזמת רוג׳רס״ ,טל שם שר־החוץ האמריקאי ויל־יאם
חג׳רס, הביאה באוגוסט 1970 לסיום מילחמת־ההתשה.
יש להבדיל בינה ובין ״תוכנית רוג׳רס״ו מהשנה הקודמת,
שהתוותה קווים להשגת שלום כולל במרחב, ושנדחתה
על־ידי ממשלת גולדה מאיר.

הדרך ! עלינו להמשיך, בייחוד אחרי מה.שנעשה כבר
על-ידי העם המצרי והעם הישראלי — המעשה שנרשם
בהיסטוריה כנקודת־מיפנה !
אבנרי: תודה רבה, אדוני הנשיא.
(כאן היתה השיחה צריכה להמתיים. אולם הנשיא
אל־סאדאת המשיך לדבר וחזר לנקודה שהועלתה בראשית
השיחה).
סאדאת: זאת תהיה אפתעה לרבים, גם בישראל
וגם בארץ שלי, שאני רוצה ללכת לכנסת ולהגיד להם:
יש לנו עכשיו נורמליזציה, יש לכם שגריר בקאהיר,
היו־נא נינוחים. מה אתם עושים?
אבנרי: דרושה התחלה חדשה.
סאדאת: בישראל.
אבנרי: בישראל. השלב הראשון הגיע לסיומו.
לפני חודשיים אמרתי למר בגין בכנסת: כידיד אני
מייעץ לך להתפטר ב־ 26 בפברואר, כאשר השגריר ה ישראלי
יגיש את כתב-ד,אמנתו לנשיא מצריים. זוהי
תחנה בדרך, סיומו של שלב. מד, שעשית הוא הישג
היסטורי. היית ראש ממשלת־ישראל כאשר זה קרה.
אך בשלב הבא — השלב הפלסטיני — אינך יכול לפעול.
תישאר בהיסטוריה כמי שעשה שלום עם האומה הערבית
הגדולה הראשונה, והנח למישהו אחר להתקדם מכאן.
לא הצלחתי לשכנע אותו.
סאדאת (צוחק) :טוב, אילו הייתי במקומו ...אתה
באמת מתחת אותו**.
כי לעצור באמצע הדרך ...מי שיסיים את מלאכת-
השלום יזכה בבל התהילה, ובגין לא יזכה בשום חלק
של התהילה אם יעצור באמצע הדרך.
אבנרי: אם תצליח לשכנע את מר בגין לתת לפלס טינים
אוטונומיה אמיתית, אתה גיבור יותר גדול מכפי
שאתה חושב.
סאדאת: אני לא חושב את עצמי לגיבור, אורי.
לעולם לא!
אבניי: אבל אתה גיבור. כל אחד יכול לפתוח
במילחמה, אך מעטים מאוד־מאוד היו מסוגלים לעשות
מה שאתה עשית בנובמבר (.)1977
מנהיגים רבים פתחו במילחמות, במצבים קשים מאוד,
וקיבלו החלטות קשות במילחמה. אך לקבל החלטה כזאת
למען השלום — זה דבר מייוחד במינו. אין לזד, תקדים
אמיתי בהיסטוריה. ביקורו של ניכסון בסין הוא כאין
וכאפס בהשוואה לזה.
• ג׳ון פוסטר דאלם היה שר־החוץ של הנשיא דוייט
אייזנהואר בשנת ה־ ,׳50 והוא שדחף ביחסו הנוקשה והגס
את מצריים לזרועותיה של בריודהמועצות.
** הנשיא אמר 11116)1! 1118 168 :ק ץ 6311ז ג01ץ.

גימאז עבד־אדנאצו, נ הנו ת בנו, בתקונה הראשונה של שלטונו, שנה הזמין את ירוחם כהן למצו״ס
סאדאת: אתם הייתם יכולים לעשות את אותו הדבר,
אילו היה מישהו מכם בא מייד אחרי הניצחון של . 1967
זה יכול היה להצליח, אפילו אצל נאצר!
אפנדי: אני בטוח בזה * .תמיד חשבתי שנאצר
מוכן לשלום. אולי מפני שהיינו יחד במילחמה.
היה לנו אז ידיד משותף. איני יודע אם אתה מכיר
את השם — ירוחם כהן. הוא היד. השליש של יגאל אלון,
כאשר אלון היה מפקד חזית־הדרום.
* התאפקתי כאן מלספר לנשיא כי ביום החמישי
של מילחמת ששת־הימיס הצעתי לראש־הממשלה, לוי
אשכול, לנהוג בדיוק כך, ולהציע לפלסטינים הצעת־שלום
דרמתית.

כאשר כותר הכוח המצרי בפלוג׳ה, שלח אלון את כהן
לפגישה עם נאצר, כדי לדון בדברים טכניים — פינוי
הגופות שנותרו בשטח בין הקווים. השניים התיידדו
מאד. ירוחם סיפר לי את כל הסיפור. זהו סיפור נהדר.
באחד הימים, כאשר נאצר היה מדוכא מאוד־מאוד,
הוא אמר לירוחם :״לעולם לא נצא מכאן. נמות כגיבורים
אך לא נצא מכאן!״ ירוחם — הוא תימני, בחור נחמד
מאוד — אמר לנאצר :״יא גמאל, אל תתייאש, כולכם
תצאו מכאן, ועוד יהיו לך ילדים.״
אחרי המילחמה, כאשר שירת ירוחם כהן בוועדת
שביתת־הנשק (הישראלית־מצרית) ,סיפר לו הנציג ה מצרי
:״זה עתה נולד ילד לידידך עבד־אל־נאצר.״ ירוחם
שלח לו מתנה, דרך ועדת שביתת־הנשק, ועבד־אל־נאצר
שלח לו כתודה חבילת ממתקים מגרופי.

כאשר הגיע (הגנרל מוחמד) נגיב לשילטון (במהפכת
1950 במצריים) ולא ידענו מיהו־מי במישטר החדש —
הכרנו רק את שמו של נגיב עצמו — טילפן לי ירוחם
כהן ואמר :״כתוב מאמר על גמאל עבד־אל־נאצר. אני
בטוח שהוא המנהיג האמיתי.״
פאדאת: אני יודע.
אפנדי: אתה יודע?
פאדאת: שמעתי על האיש, אני בטוח.
אבנרי: וכך הייתי האיש הראשון בעולם שכתב
מאמר על עבד־אל־נאצר וגילה מיהו האיש הקובע מאחורי
נגיב.
אחרי שנאצר הגיע (רישמית) לשילטון, הוא שלח
לירוחם כהן הזמנה, לבוא למצריים. ירוחם הלך למשה
שרת ושאל אם מותר לו לנסוע למצריים, ומשה שרת אמר
לו :״אם נאצר רוצה להזמין ישראלי, שיפנה אל מישרד־החוץ
שלנו, ואנחנו נקבע מי ייסע.״ בזה נגמר כל העניין.
פאדאת (נדהם) :מה, באמת?
אפנדי: כן. שררה אז אותה הפסיכולוגיה.
ביגלל הסיפור הזה אני בטוח שעבד־אל־נאצר, לפני
, 1956 לפני פברואר 1955״ ,חשב על יוזמה כלשהי(להשגת
שלום עם ישראל)

אם בגין יעצור באמצע
חדור, הוא לא יזנה
בשוס חרק של התהילה
סאדאת: אני בטוח בזה.
אפנדי: ובכן, אני מודה לך מאד על שהקדשת לי
זמן כה רב.
פאדאת: בסדר, אורי.
אפנדי: ואני מקווה לראות אותך בקרוב בכנסת.
להתראות.

יווה נהו נהנות יגאל אלון בעוג של !*כוונות

* באוקטובר 1956 פתחה ישראל בנזילחמת־סיני. בלילה
האחרון של פברואר 1955 תקף כוח של צה״ל,
בהנהגת אריק שרון, מחנה צבאי מצרי בעזה. התקפה זו,
שבה נהרגו כ־ 50 מצרים, ושמניעיה לוטים ערפל עד היום,
גרמה לתפנית בגישתו של עבד-אל־נאצר, כפי שהוא העיד
בעצמו.

שר־הביטחון, עזר וייצמן, לשיחות על עתיד הליכוד.

תופינזין ף
המחווים
על העליונה
על פי התבטאויות חברי הממשלה בישיבתה
האחרונה, בעניין המעמד המישפטי של ההתנחלויות,
נראה כי למתונים שבקרב השרים יש בינתיים רוב,
לעומת הקיצוניים, בראשות ראש־הממשלה, מנחם
בגין.

כישיבת הממשלה לא נערכה הצבעה.
זו נדחתה כשבועיים. אולם שרי הממשלה
טוענים, כי לו היתה נערכת הצבעה
כישיבת הממשלה השבוע, היה בגין סופג
תכוסה מוחצת.

גם דולצ׳ין וגם ארליך דרשו מווייצמן שלא
יעשה כתקופה הקרובה שום צעדים
שיגרמו להפלת הממשלה. הם הבטיחו לו
שיתמכו בו כראש רשימת הליכוד בבחירות
הכאות. השניים הודיעו לווייצמן •טלא
יהססו לפלג את הליכוד אם הוא לא יוצב
בראשו.

ואום סנסציוני

יושב־ראש הכנסת, יצחק כרמן, עומד
לשאת נאום המוגדר על־ידי מקורביו
כסנסציוני, כטכס המסורתי •טל פתיחת
הגיגות יום העצמאות, שייערך בהר־הרצל.
ברמן עומד לתקוף כמה פרות־קדושות בציבור
הישראלי ולהציב יעדים חדשים, היאים לדעתו
למדינת ישראל.

קונצרן עומד

השרים הכלכליים התכנסו כשבוע שעבר
לייטיכה סודית מיוחדת• ,טדנה כמצבו
הכספי הרעוע של אחד הקונצרנים
הכלכליים הגדולים כמדינה.

אחת הבעיות החמורות, שבהן נתקלת שגרירות
ישראל בקאהיר, היא העדרן של נשות הדיפלומטים,
המסרבות להצטרף אל בעליהן במקום־כהונתם.

כין השאר גרמה לכך אשתו של דיפלומט
מסויים, שחזרה מקאהיר, כינסה כארץ את
כל הנשים של הסגל הקאהירי, וניהלה
באוזניהן תעמולת־זוועדה נגד החיים ככירה
המצרית.

לראשונה אמר השבוע ח״ב יצחק רכין
לכמה ממקורביו, כי החליט סופית להתמודד
עם שימעון פרם על ראיטות מיפלגת
העכורה.

ישר איד ילא רצו

רבין ביקש ממקורביו לשמור על ההחלטה בסוד,
״מטעמים טקטיים״ ,והוסיף :״אם לא יקרה אסון,
אנחנו הולכים לקרב הגדול.״

ב ס אי דנ ד

שר האנרגיה, יצחק מודעי, יריבו של מנהיג
המיפלגה הליברלית, סגן ראש־הממשלה שימחה
ארליך, אינו מתכוון להציג את מועמדותו לתפקיד
יושב־ראש הנהלת המיפלגה, בוועידת המיפלגה
שתתקיים בקרוב. תחת זאת הוא עשוי לתמוך
במועמדותו של יושב־ראש ההנהלה הציונית אריה
דולצ׳ין.

מודעי מקווה לרכז סביב מועמדותו •טל
דולצ׳ין את כל הכוחות המתנגדים לארליד,
שלא היו מוכנים לתמוך בו עצמו. להערכת
הוגי מודעי יש להם היום כ־ 40 אחוז מחברי
הוועידה, ושיעור זה יגדל לדבריהם
בשבועיים הקרובים, עד מועד פתיחתה
של הוועידה.

ים מ ב טי חי ם לחיצמן סגן ראש־הממשלה, שימחה ארליך, ויושב־ראש
ההנהלה הציונית, אריה דולצ׳ין, נפגשו בניפרד עם

חדש
ב מ תו!1

י־א בי ב

תחת ההרכב הנוכחי של בית־המישפט המחוזי
בתל־אביב, בראשות השופטת הדסה בדעתו, העוברת
בשבוע הבא לכהן כשופטת בית־המישפט העליון
במינוי זמני, יקום הרכב חדש של שופטים.

כראש ההרכב החדש יעמוד נשיא בית־המישפט
המחוזי, השופט בנימין כהן,
ועימו יהיו בהרכב השופטים יעקוב קדמי
ומנחם אילן.

ן 0ג ר בי ת־ ספר

ו שי ם

אח דו ל צ׳ין

אחד הרעיונות הססגוניים של כתב
הטלוויזיה הישראלית כקאהיר, אהוד
יערי: לצלם את •טגריר ישראל,
אליהו בן־אלישר, כשהוא עוכר כמיקרה־כביכול
תחת דגל פלסטיני ענקי, שנתלה
על־ידי מיפלגת־השמאל על אחד
הבניינים ככירה המצרית.

עול היוייר

שגר*רו ס ב די

מודעי מ צי ב

בדגל פל ס טיני

בן־אלישר דחה, כמובן, את הרעיון.

בישיבה לא נפלו החלטות, כיצד לחלץ את הקונצרן
•מהמשבר העמוק שאליו נקלע, אולם שר־האוצר,
ייגאל הורביץ, הוסמך להביא לישיבה הבאה,
שתיערך בימים הקרובים, הצעות אופרטיביות לשם
הצלת הקונצרן.

ין אמר כן

בן־ א די שרדא רונה

מבקר־המדינה של תאילנד תייר בשבוע שעבר בארץ
ונפגש לשיחה עם עמיתו הי־שראלי הד״ר ארנסט
נבנצל.

כשיחה כין השניים סיפר התאילנדי
לנכנצל על איש־עסקים ישראלי שהתפרסם
לאחרונה, ושיש לו עסקים רכים כמיזרח
הרחוק, שהוכרז באישיות כלתי רצויה
כתאילנד. לדברי מכקר־המדינה של תאילנד
הוכרז איש־העסקים הישראלי בבלתי
רצוי אחרי פיטיטת רגל שלו, שכעיקכותיה
נשאר חייב סכום של 0צ מיליון דולר.

ל א חיו ת
בית החולים ״הדסה״ כירושלים סגר את
שערי כית־הספר לאחיות שלו, אם כי
כית־־הספר האוניברסיטאי לאחיות, שבו
מקבלות הבוגרות תואר מ״א, נשאר
פתוח.
השנה סיימו את כית-הספר האוניברסיטאי
לאחיות רק 0צ אחיות, מתוכן עובדות
כמיקצוע רק מחציתן, מהן רק שתיים
כמישרה. מלאה.

ה תרו מו ת הגיונו
לפו* ה מי בצע
אל גלי־צה״ל הגיעו ככר תרומות למיכצע
״שיר ותרום״ ,שתערוך התחנה הצבאית
כיום־העצמאות. את התרומות תעכיר
התחנה הצבאית אל הוועד למען החייל.
המיליונר ניסים גאון כבר הודיע לגלי־צה״ל,
שיתרום סכום של 200 אלף לירות ובנק דיסקונט
הבטיח כבר להשלים למיליון, כל פעם שההתרמות
תגענה לסכום של 950 אלף לירות.

אלחו ט
כל סניפי ״בנק הפועלים״ צויידו כשבוע
שעבר כמכיטירי קשר אלחוטיים. המכשירים
הם חד־סיטריים, ונועדו להעכיר לכל
הסניפים את שערי המניות והמטבעות
הזרים, מכלי שיהיה צורך לערוד לשם כד 1 שיחות טלפון.
שימוש נוסף במכשירים אלה: הודעות
דחופות מההנהלה המרכזית לכל אחד ממנהלי
הסניפים.

דו־־שבועוו
לענייני טניס

מיל חמת
ברמל -גו טקס
כשבוע הבא ייוודע, בי מיפעל האופנה
״גוטקם״ זבה כתואר היצואן המצטיין
מס׳ 1של ישראל.
ידיעה זו, שהודלפה אל מנכ״ל שטיחי כרמל, אברהם
שפירא, עוררה את חמתו. לפני שנה עמד שפירא
לזכות בתואר, אולם הוא ניתן אז לתעשייה האווירית.
לשפירא הובטח, לדבריו, כי השנה יזכה הוא בתואר,
אולם הבטחה זו הופרה. שפירא מתכוון לערער על
בחירת גוטקס בפני שרי האוצר והתעשייה, ולהפעיל
אף את חוגי המפד״ל, המקורבים אליו, כדי לשנות
את ההחלטה.

הוצאת דיוק; ,שבבעלות איתן לוונשטיין, עומדת
להוציא בשבועות הקרובים דו־שגועון חדש שיוקדש
לטניס. העיתון החדש יפנה אל 30 אלף שחקני
הטניס הרשומים בישראל, יודפס בחמשת אלפים
עותקים ויימכר ב־ 60 לירות הגליון.

״ מ ד ליו ת
פיתרון לשאלה האם על ישראל להשתתף
?אולימפיאדת מוסקווה או להחרים אותה מיוחם
לחבר־הוועד־הפועל של רשות השידור,
עורך־הדין אהרון פאפו.

על־ פי הצעת פאפו ישתתפו ספורטאי
ישראל באולימפיאדה אך יסרבו
לקבל את המדליות שבהם יזכו.

במדינה

שמו של תמיר קשור ביוזמה של
הקמת מיפלגת־המרכז, בבחינת
״כל הקודם — זוכה.״

וזעם

בתי־מישפט

תגו ב ה 3ד דם

שומט עומד ד ד! ,

דמכדטזח היתה צריכה
?עשרת נדטחו. היא
עיצתה את המיגימום.
בבירות העולם נדלקו הנורות
האדומות. כוח של צה״ל תפס עמ דות
בדרום לבנון, בתוך המובל עת
של רב־סרן סעד חדאד ומחוצה

דיפלומטים ופרשנים הוזעקו לה שיב
על השאלה: מה הן הכוונות
הנסתרות של ישראל? מהן ה מגמות
המדיניות והצבאיות המס תתרות
מאחרי מיבצע זה?
רק מעסים ידעו את התשובה:
לא היתה כל מגמה כזאת.
עיניים תהת עין. אחרי כל
פיגוע חבלני חמור, המעורר זעם
בקרב הציבור הישראלי, חייבת
ממשלת־ישראל ״לעשות משהו״
כדי לספק את התביעה האינסטינק טיבית
לנקמה.
בימים עברו היתה פעולת־נקמה
כזאת לובשת, בדרך כלל, צורה
של פעולת־הרג. העיקרון המנחה
היה :״שתי עיניים (או עשר עי ניים)
תחת עין.״ הפגזת כפרים,
פשיטות־קומנדו והפצצת ״בסיסי
מחבלים״ במחנות־פליטים היו פית־רונות
נוחים.
המכנה המשותף של כל הפעו לות:
הן לא עזרו במאומה למני עת
פיגועים.
נסיגה כעוד מועד. עריכת
המיבצע בדרום־לבנון השבוע הו כיחה,
כי כיום שולטת בצמרת
מערכת־הביטחון מחשבה מפוכחת
יותר. המיבצע לא עלה בחיי-אדם
— לא בצה״ל ולא באוכלוסיה ה לבנונית.
הנזק המדיני שהיה כרוך
בו היה מינימלי. אך היה בו די
כדי לספק תשובה ריגשית מיידית
לציבור הישראלי ולהגן על ה ממשלה
מפני הטענה שאינה עושה
כדי להשיב מילחמה שערה.
כאשר החלה ממשלת לבנון יו זמת
התכנסות של מועצת״הביט־חון
כדי לגנות את פלישת צה״ל,
בוצעה בעוד מועד נסיגה.
אד הציבור קיבל את התגובה
כמספקת. הרגשות שככו. הוכח,
כי מנהיגות מתונה ושקולה יכולה
להגיב על פעולות עקובות־מדם
גם בלי גמול רצחני.

השטחים
מר• בגדה

המומחים בטוחים שזה
יקרה, במוקדם אר
כמאוחד אך זה?א
קרח עדיין השבוע המחזה קבועות :

כולל שלוש

מערכות

*מערכה ראשונה: ערי ה גדה
המערבית מתלקחות. המנהי גים
מתכנסים בכינוסי־מחאה, בלי
היתר מטעם המימשל הצבאי.
סטודנטים מכנסים אסיפות, מני פים
דגלים פלסטיניים (״דגלי
אש״ף״ ,כלשון העיתונות הישר אלית)
,שרים שירים לאומיים
(״לאומניים״ ,בלשון העיתונות),
קוראים קריאות בזכות אש״ף. ב כפרים
ובמחנות־הפליטים שליד
עורקי־התחבורה העיקריים מיידים
הנערים והנערות אבנים. בערים
מובערים צמיגים.
* מערבה שנייה: המימשל
הצבאי מחליט על מדיניות של
״יד חזקה״ .הצבא פורץ לבתי־הספר,
אוסר תלמידים תוך כדי
שימוש במכות וברימוני־גאז. ה נעצרים
מובלים למיתקני המימ־של
הצבאי, מושפלים ומוכים. לעי תים
נזרק רימון גאז לתוך כיתה.
מוכרז עוצר או ״איסור יציאה״
במחנות־פליטים.
* מערכה שדישית: הדב העולם
הז ה ׳2224

השופט בלע כדורים
גגד שילשול
וחשש ־מקטסטרופה,

טרמפיסט תמיר
לפקוח עין אחת ולרחרח
רים מתפרסמים בעיתוני ישראל,
וגם בחו״ל. המימשל הצבאי ״מכ חיש
בתוקף״ .בכנסת מוגשות
שאילתות, ולפעמים הצעות לסדר־.
היום. העצורים משתחררים או
נדונים לקנסות ולתקופות־מאסר.
הגדה נרגעת — עד להתפרצות
הבאה.
מישקע הזעם. השבוע נערו
מחזה זה מחדש, על כל שלוש מע רכותיו.
העילה:
ביקורו של אנוור אל־סאדאת
בוושינגטון, הצפייה לבי קורו
של מנחם בגין בבירה האמ ריקאית
ורצון הפלסטינים להזכיר
לכל כי לא יהיה ערך להחלטות
בענייני האוטונומיה בלי הסכמתם,
בדרך כלל מעוררות מערכות
אלה התרגשות רבה בגדה, בישר אל
ובעולם. אך השבוע היתה הת גובה
מינימלית. אחת הסיבות
לכך: המימשל הצבאי למד לקח,
נזהר מלבצע מעשים העלולים לג רום
להריגת בני־אדם, כפי שקרה
בעבר. נראה כאילו שני הצדדים
יודעים עתה היכן הגבול, שלא
כדאי לעבור אותו.
אולם מתחת לפני ההסכם ה אילם
הזה מקוננת מחשבה ש באחד
הימים ייפרץ הסכר, והמצב
לא יחזור לרגיעה יחסית, אלא
יתדרדר למערכה ממושכת של
מרי אזרחי.
אנשי־ביטחון רבים בטוחים ש כך
יקרה במוקדם או במאוחר. כל
תיקוותם היא שזה יהיה במאוחר.

מיס ל גנות
הטרמכיסט תני&ח,

עת הבחירות מתקרבת
רקוד התמיר
נשמע בארצנו
התרנגול מתעורר לפני שמפ ציע
השחר ומשמיע את קריאת
הגבר. הינשוף פוקח את עיניו עם
רדת הלילה. הסנונית מבשרת את
האביב. שמואל תמיר מבשר את
הבחירות.
אחת לארבע שנים, עוד לפני
שכל היה אחרת בג׳ונגל המדיני
חשה בבחירות המתקרבות, פוקח
שמואל תמיר עין אחת, מרחרח
ובוחן את משב הרוח.
הוא יודע שיש לו מה לעשות :
לחפש את העגלה הבאה, שעליה
יתפוס טרמפ.
תרגיל לולייני. לקראת הב חירות
של 1965 ריחרח תמיר ו החליט,
כי העגלה הטובה ביותר
היא גח״ל. הוא חיסל את יוזמותיו
השונות, שינה את דיעותיו הצטרף
לתנועת־החרות ונכנס לכנסת.
באמצע הקדנציה פרש מהמיפלגה.
לקראת הבחירות של 1969 טעה

תמיר את טעותו היחידה. היה נדמה
לו שאינו זקוק לטרמפ. הוא
התייצב בבחירות בראש רשימת
המרכז החופשי, עבר בקושי את
אחוז־החסימה.
ומאז לא שכח את הלקח.
לקראת הבחירות של 1973 עלה
תמיר על עגלת הליכוד, שהוקם
זה עתה ביוזמת אריק שרון.
במהלך הקדנציה פרש מן הלי כוד.
לקראת
הבחירות של 1977
ביצע תמיר את הגדול שבתימרו־ניו.
חוש״הריח המופלא שלו בישר
לו, בעוד מועד, שזו תהיה השנה
של ד״ש. בתרגיל לולייני עוצר־נשימה
התפטר מן הכנסת, הצטרף
לד״ש, הפך אחד ממנהיגיה.
כתוצאה מכך לא זה בילבד ש חזר
לכנסת, אלא גם הגשים את
חלום־חייו. הוא הפך שר בממש־לת־הליכוד.
שבד
שד אחוז. לקראת הב חירות
הבאות מרחרח תמיר שוב.
הוא יודע שיש לו בעייה.
לפי סקרי דעת־הקהל, אין ה סיעה
הדמוקרטית קיימת כלל. ה סיעה,
שיש לה שלושה נציגים
ליד שולחן הממשלה, וביניהם
סגן־ראש־הממשלה, זוכה בסקרים
בשבר של אחוז — בין 0.2ו־
.0.370 ברור שאין לה שמץ של
סיכוי לעבור את אחוז־החסימה
בבחירות הבאות.
מומחים פוליטיים, העוקבים אח רי
מהלכיו של שמואל תמיר —
לעיתים ברוגז, לעיתים בסקרנות
משועשעת — מצפים זה מכבר
למהלך הבא של שמואל תמיר.
היכן ימצא הטמרמפיסט הניצחי
את הטרמפ הבא 1
הטרמפ הבא. השבוע ניתנה
התשובה הראשונה על שאלה זו.
החיה הפוליטית התעוררה. אליבא
דתמיר, החלה עונת־הבחירות.
ההתעוררות ׳של תמיר לבשה
צורה של ידיעה בולטת בעמוד
הראשון של הארץ, תחת הכותרת
״ראשי הדמוקרטים דנו עם הלי ברלים
בהקמת כוח מרכזי״ .ה י
תוכן: שמואל תמיר נפגש עם
ראשי הליברלים בליכוד, שימחה
ארליך ואריה דולצין, ודן עימם
על הקמת מיפלגת־מרכז חדשה.
באותה ידיעה גם נאמר, כי סקר
של דעת״הקהל, שהוזמן ״על־ידי
התנועה הדמוקרטית״ ,מגלה, כי
שמואל תמיר הוא עכשיו האיש
הפופולרי ביותר במדינה, מילבד
עזר וייצמן. ההפרש בין השניים
הוא קטן: וייצמן זכה בפופולריות
של ״ ,45.87 ותמיר של .40.670
הציבור, שלא ידע עד כה כי תמיר
כל-כך אהוב עליו, בוודאי הופתע.
סקר מוזמן ומשעשע זה נערך,
לפי הידיעה, על-ידי מודיעין אזרחי.

פגר
פוליטי. מדוע יהיה מי שהו
במיפלגה הליברלית מעוניין
בברית עם תנועה, שהיא לכל ה ריעות
פגר פוליטי?
התשובה מוצנעת בגוף הידי עה.
נאמר, כי ראשי הליברלים
יעצו לתמיר להמתין עד אחרי
ועידת המיפלגה הליברלית. בשפת זוהי הדיפלומטיה המיפלגתית,
תשובה שלילית.
מדוע בכל זאת דאגו נושאי*
כליו של תמיר לפרסם ידיעה זו?
לכל התמירולוגים, התשובה ברו רה.
לקראת
הבחירות הבאות, יש
מקום למיפלגה חדשה, שתהיה
מעין מיפלגת־מרכז חדשה, בין
המערך וחרות. מיפלגה כזאת יכו לה
לקום רק במיקרה אחד: במיק־רה
שעזר וייצמן ייזום את הקמ תה
והליברלים יצטרפו אליה.
אין שום סיבה למיפלגה חדשה
כזאת להעדיף את הדמוקרטים, ש אינם
קיימים כלל, על פני ש״י,

מאז מישפטו של השופט לשעבר
אליעזר מלחי, שהואשם בקבלת
שוחד מיני מעודכת־הדין יונה
סופר ויצא זכאי בדין, לא נפגעה
מערכת השיפוט בישראל בצורה
כה אנושה כפי שנפגעה השבוע.
ביום השישי שעבר פירסם היומון
הארץ גילויים מרעישים על חקי רה
מישטרתית שנערכה נגד שני
שופטים חיפאיים.
על פי הדיווח בהארץ נחשדו
השופט המחוזי מלכיאל סלוצקי
ושופט־התעבורה יהודה הופרט
בקבלת טובות הנאה מאנשי אג״ה
בחיפה. סלוצקי הכחיש את ההא שמות
בחקירתו במישטרה, אולם
כשהוזמן להיבדק בגלאי־שקר!
שינה את גירסתו והודה שקיבל
באג״ד.
כרטים־הנחה לנסיעות
הופרט הודה, כי נסע לטיול לשארם
אל־שייח׳ באוטובוס אג״זן
במחיר מוזל במיוחד.
המישטרה, שנאלצה לחקור בפרשה,
לא התלהבה. ההנחיות לחוקר
המישטרה, תת־ניצב בנימי
קרתי, היו שלא לבצע חקירה לעומק
ולא להגיש מסקנות לגבי העי
מדד, לדין.
גירסת השופט. עוד טרו
שככה הסערה בחוגי המישפט ב
ארץ, לגבי הגילויים על שני ה
שופטים הנכבדים, והצהרון מע
ריב פירסם בתחילת השבוע סקו!
משלו. קשה לדעת אם ההחלטו
להעמיד לדין את שופט השלום ה
תל־אביבי הד״ר מנחם בוכווי
נבעה מן הביקורת הציבורית ע
השתקת פרשת שופטי חיפה, או
לם מה שברור הוא, שאחרי תקו
פה ארוכה של שיקול, החליט ד
יועץ המישפטי לממשלה, הפר
פסור יצחק זמיר, להגיש כתג
אישום נגד בוכוויץ.
באחד המישפטים הנדירים ג
תולדות המישפט בישראל יום

׳טזפט בוכווייץ
מהיר הביתה
שיש לו קיום מינימלי, בקירבת
אחודהחסימה. בוודאי לא תמהר
לצרף אליה את שמואל תמיר, ש יצא
לו שם של הורם־מיפלגות
מיקצועי.
כל הקודם — זדכה. אולם
קטנות מעין אלה אינן מרתיעות
את תמיר. הוא יודע, כי זהו גל
העתיד. עליו לתפוס גל זה, אם
רצונו להמשיך ולהתקיים בזירה
הציבורית, ועל אחת כמה וכמה
ליד שולחן הממשלה הבאה. פיר־סום
הידיעה נועד להקדים את
כולם ולקבוע עובדה קיימת. בעי ני
קוראי הידיעה, יהיה להבא

שופט לדין, על כך שחצה במ
ניתו צומת באור אדום ולא צ
לתמרור עצור. העונש על ע
רות אלה הוא מאסר שנתיים
3000 לירות קנס.
לשופט בוכוויץ, הידוע כמי
ממהר להיעתר לבקשות המיש!
בעת הוצאת פקודות־מעצר
חשודים, היתה השבוע גי
משלו, שלא הוסיפה כבוד ל1
המישפט בישראל. טען בוכוו
״ביום המיקרה בלעתי כדו
לשילשול. חשבתי שאם לא :
מהר הביתה, עלולה להיות ל
טרופה.״

נעמ ״ ם בשבוע

״אנחנו לא כנופייה,״ מסביר איציק
משלעי, הרוכב על אופנוע מדגם הונדה
בעל נפח מנוע של 750 סמ״ק וארבע בוכ נות
.״אנחנו פשוט חברה שמשוגעים על
אופנועים. כאן זה מקום המיפגש שלנו.
פה אנחנו מחליפים חוויות ועצות, ומכאן
אנחנו גם יוצאים לטיולים בכל הארץ.״
בכל יום שלישי ושבת, בשעות ה ערב׳
הומה בית־הקפה בפינת הרחו בות
פרישמן איבן־גבירול, מול עיריית
תל־אביב, באופנועים. בשעה שכליהם מ ד
צגים לראווה ליד שולחנות בית־הקפה,
עסוקים האופנוענים בשיחות עירניות על
נושאים מיקצועיים, שרק מי שמתמצא
בנבכי האופנוע מסוגל להבינם.
״האופנוע הוא בשבילנו יותר מסתם

כלי־תחבורה,״ מסביר חנן סביר, בן דד,25
750 סמ״ק.
הרוכב על אופנוע
״זה משהו מיוחד, שרק מי שרכב פעם
על אופנוע מסוגל להבין את זה. מכוניות
לא מדברות אלינו. לאבי יש מכונית,
ואני יכול לנהוג עליה. אבל אני מעדיף
את האופנוע. אין מה להשוות בכלל!״
החבורה התקבצה באופן ספונטני מכל
עבר .״בשנים האחרונות חלה עליה ניכרת
במיספר האופנועים בארץ,״ מסביר עמי
יפת, העובד לסירוגין כתקליטן במועדון-
לילה וכבוחן־רכב .״זה הגיע לממדים של
ספורט המוני. החבר׳ה שקנו אופנועים
י * שרות אופנועים כבדים הגיחו מכל
י ^ עבר. קול הטירטור מחריש האוזניים
של מנועי האופנועים השואטים קדימה,
מילא את חלל כיכר מלכי־ישדאל בתל-
אביב. האופנוענים זינקו רכובים על מיס־לצות־הברזל
אל עבר המידרכה, והחנו
אותן בשורה ארוכה. עד מהרה הפך ה מקום
ים של מתכות נוצצות המתחככות
זו בזו, ומסנוורות את עיני העוברים ו שבים.
האם
הגיעו מלאכי הגיהינום לארץ ן

מבט ראשון על התופעה החדשה בתל-
אביב, עלול לעורר את החשד כי כנופיית
האופנוענים האימתנית, שהטילה בעבר את
חתיתה על כבישי אירופה, חידשה את
פעולתה דווקא בישראל. אולם מבט מ קרוב
מגלה הבדלים. לבוש העור השחור,
המגפיים הגבוהים, סמלי הגולגולת וכ תר
בות־הקעקע, שאיפיינו אח האופנוענים ב אירופה
ובארצות־הברית, אינם נראים ב ארץ.
אין אלה המלאכים הידועים, כי אם
תופעה ישראלית מקורית.

ביוה וגלגלים

בכל יום שלישי ושבת בערב הומה בית־הקפה בפינת
הרחובות פרישמן איבן־גבירול, מול עיריית תל־אביב,
בעשרות אופנוענים המתקבצים במקום, מגלגלים שיחות מיקצועיות בין בירה לבירה.

אריה (״ניקל״) מעברי
(בתמונה למטה) ,הרוכב
על אופנוע יאמהה 500 סמ״ק המיועד לחולות,
זכה בתהילה בשל ביצועיו המבריקים.
בתמונה למעלה: אופנוען בתרגיל.

זוג נייד

קיט אליוט, האמריקאי שבח!
לארץ מדאלאס, יחד עם אופנ
1100 שלו. את החברה הישראלית מירי, הוא מצו

זוכים
נד בני־
׳דרכה.

בין האופנועים עצמם יש גס מעמדות. במלוא ההערכה
זוכים האופנועים הכבדים, אולם יש חשיבות גם למהירות.
בתמונה מימין ל שמאל: הונדה ,175 הונדה 750ד.8 .^1 \¥

אופנוענים אחרים כדי להחליף עצות וגם
:את לטיולים. ככה התחילו להיפגש בכל מיני
תחלה היינו כמה אופנוענים שנפגשנו בבית־בכיכר
מלכי־ישראל. כל פעם שהיינו פוגשים
ו חדש היינו מזמינים אותו לבוא בימי שלישי
ככה הלכה החבורה וגדלה. היום המקום כבר
ם דבר, וכל אופנוען שמכבד את עצמו מגיע
;שך הזמן התפתח גם הווי מיוחד של האום-
יש לנו הסיפורים שלנו והחוויות שלנו. לכל
ש גם הכינוי שלו. לי קוראים, תרנגול׳ מפני
י על אופנוע ^ ,350 8.3המכונה תרנגול.״

שלוש מעריצות
רבות צעירות
נמשכות אל ההרפתקנות
המאופיינת באופנוע. תענוג הישיבה במושב

מסביב לאופנועים התפתחו תופעות
לוואי נוספות. צעירים רבים באים ל־בית־הקפה
כדי להביט בחיות הממונעות
על שני גלגלים. גם צעירות רבות נמשכות
אל ההרפתקנות הקשורה בדמיון הצעירים
בין השאר באופנוע. תענוג הישיבה על ה מושב
האחורי של האופנוע החורש את
הכביש קוסם להן. אולם האופנוענית ה אמיתית
היחידה עד היום בחבורה היא
שרה בניטה, הרוכבת על אופנוע הונדה
400 סנדק .״אני באה ממישפחה של
אופנוענים,״ סיפרה שרה, בת ה־ ,25ה עובדת
כאסיסטנטית אצל רופא־שיניים.

״כל האחים שלי רוכבים על אופנועים
וגם אני. אין לי שום בעיות מיוחדות.
אופנוע זה לא רק לגברים. את החבר
אני לוקחת מאחור ואנחנו מסתדרים.״
החבר, קוטי, מניד את ראשו לאישור, ו קובע
:״אני סומך על הנהיגה של שרה
ב־ 100 אחוז !״
יש גם כוכבים. הידוע והמפורסם בי ניהם
הוא אריה מעברי המכונה ״ניקל״.
שמו של ניקל בן ה־ 32 יצא לפניו בשל
ביצועיו המבריקים על האופנוע .״התחלתי
לרכב בגיל ,16״ סיפר .״עד עכשיו היו
(המשך בעמוד )40

אילן אריאל החליק עס
האופנוע ושבר קרסול.
ה״ג׳ינג׳י״ מספר חוויות.

ה, הגיע היאמהה לטיוליו.

אמירה תופסת שלווה על ה־אופנוע.
הצעירות שמגיעות ל־
414 ^ 11 14
בית־הקפה תופסות טרמפ על האופנועים ללא כל פחד.

האופנועית

שרה בניטה, בת ה־ ,25 היא האופ
נוענית
היחידה בחבורה. את ה
חבר,
קוטי, היא מרכיבה על המושב האחורי של האופנוע.
ד ג 1

* האם קיבר המשק התואה מוקדמח,
נב שמוען הארוו, או שההתראה לא
הגיעה, כני שטוען מזכיר המשק?
* מה באמת קרה במערכת ההתראה?

*•/ שנויה אחריו

אביגדור (״יאנוש״) בן־גל, אלוף פיקוד הצפון, אשר
ף *111י 1111
חולל כמה סערות בתקופה האחרונה, הוא דמות
י ן - 1 1״|י
במחלוקת. הכל מסכימים שהוא לוחם ללא חת, אך בעוד מעריציו סוכנים ללכת
באש ובמים, יש לו גם מחנה של יריבים ומתנגדים בקרב הקצונה הבכירה בצה״ל.

* כיב: אלוף פיקוד הצפון ישבו אר־
״ י בעה עיתונאים: שני כתבי במחנה,
כתב הארץ משה גרטל, וכתב הטלוויזיה
דן סממה. האלוף אביגדור (״יאנוש״) בן־
גל העניק להם ראיון, שעורר עליו אחר-
כד את חמת שו־־הביטחוו עז ר ויי צ מו.

באמצע הראיון הסימולטני הגיע טלפון
מווייצמן. השר, המקיים יחסי ידידות
עם בן־גל (ראה מיסגרת) ,שמע מפיו כי
הוא מתראיין עתה ואמר לו :״יאנוש,
שני דברים אני לא רוצה לראות בראיו־נות
שלך, השמצות על מישגב־עם ודברים
שיביאו לי אחר־כך שאילתות בכנסת.״
ליאנוש ביקורת חריפה ביותר על חברי
מישגב־עם. הוא גם השמיע דברים אלה
באוזני העיתונאים, אולם ביקש מהם להי מנע
מפירסום. עוד לפני האזהרה של שר־הביטחון
הודיע בדגל לעיתונאים, שחם
גם ידידים אישיים שלו, כי הדברים על
מישגב־עם הם אוף־דה־רקורד.
אולם האזהרה של וייצמן עשתה בכל-
זאת משהו. בן־גל ביקש מכתב הטלוויזיה
דן סממה להקליט את הראיון עמו בשנית,
ובראיון החוזר היה מתון יותר. בהארץ
הופיע למחרת היום הנוסח הראשון, הח ריף
יותר, של הדברים. ביומן השבוע
בטלוויזיה שודר הנוסח המתון.

ולס דבריו של בן־גל, אלה שפור-
סמו ואלה שלא פורסמו, אלה שגרמו
לסערה ואלה שעברו ללא תגובה

השאלות הנוקבות, שברובן נותרו עדיין
ללא מענה, התמיהות והגילויים על הטעו־יות
וההזנחות הקשורים בפעולה, אינם נותנים
מנוח לפיקוד הבכיר של צה״ל ולרא שי
מישרד־הביטחון.
מיד לאחר הפעולה י מינה הרמטכ״ל

רהיטי הילדים השבורים והצעצועים, בחדר שבו החזיקו חמשת המחבלים בבני־הערובה.

קצין בודק בדרגת אלוף־מישנה, שהגיש
לרמטכ״ל את מסקנותיו. בין יתר המס קנות,
היתה אחת שפורסמה על־ידי ה־הרמטכ״ל:
המחבלים חדרו בעד גדר
המערכת משום שהיתר, בה תקלה טכנית.

ביחס ליתר השאלות לא הציג הקצין הבודק
מסקנות, או שמסקנותיו לא פורסמו.
עתה. גם ברור שהם לא יפורסמו.
ועדת־חקירה אחרת הוקמה לחקור בפרשת
מישגב־עם. בראש הוועדה החדשה עומד
קצין בדרגת אלוף, מפקד המיכללה ל-

המחריף

ך* ידיעות שהתפרסמו בעיתונים על
י י התסיסה בצה״ל, בעיקבות הנזיפה של
שר־ד,ביטחון באלוף פיקוד הצפון, האלוף
אביגדור (״יאנוש״) בן־גל, עוררו את חמת
זעמו של עזר וייצמן. השר טוען שהידיעות
אינן נכונות, אולם הוא עצמו אמר לא
פעם, כי בררו כלל אינו נוהג להתייחס
לידיעות שאינן נכונות המופיעות ב עיתונים.
הכעס
הרב של וייצמן מקורו באישיותו
המייוחדת של יאנוש, ובעיקר במערכת
היחסים המייוחדת שבין שר־הביטחון וה־אלוף.
מי שמכיר את השניים טוען, כי
קיים בידיהם דמיון רב.
יאנוש, שעלה שוב לכותרות בשבוע
שעבר, בעיקבות הפיגוע במישגב־עם והת בטאויותיו
אחרי הפיגוע, הוא אחד האלופים
הבולטים ביותר בצה״ל, אם לא הבולט
שבהם. יש לו עדת חסידים, המוכנים ללכת
אחריו באש ובמים, ועדת יריבים, הפוסלים
אותו מכל וכל. ידידיו קוראים לו בלמונדו.
האלוף בן ה־ 44 הוא בעל תווי פנים כה
מכוערים, עד שהם מקסימים בכיעורם
ורבים רואים בהם יופי. תכונה זו אף
הוציאה ליאנוש שם של דון־ג׳ואן. בתקופה
שבה היה רווק או גרוש (גליה היא
אשתו השניה) ,היה ידוע יאנוש כבעל
הצלחה רבה בקרב הנשים.
יאנוש נולד בפולין. כשהיה בן שלוש
הגניבו אביו, יחד עם אחותו המבוגרת
ממנו בשנתיים, לקבוצת ילדי טהרן. טל טלות
הדרך, עד שהגיע לארץ־ישראל,
עיצבו במידה רבה את אופיו, כפי שהתגלה
אחר כך במילחמות. הילד עבר את סיביר,
רוסיה הלבנה, אוזבקיסטן, קזכסטאן, בו כרה,
מחנה של הסוכנות היהודית בטהרן,
הודו ומצריים, ורק אז הגיע לארץ.
כשלמד בתיכון גאולה קינאו בו כל
הילדים על עושרו הרב. אמנם ליאנוש
מישפחה עשירה, שעזרה לו ברבות הימים
לבנות וילה מפוארת בקיסריה, אך לא
כפי שהילדים חשבו, אין לו כל קשר
למיפעל ליצור רדיו בדגל, שהיה מפורסם
אז ביותר. באותה תקופה לא חלם יאנוש
על קאריירה צבאית. הוא רצה להיות
רופא.
ואכן דרכו הצבאית של יאנוש היתד,
איטית בתחילה. הוא התגייס לצד,״ל בשנת
, 1955 במיבצע סיני היה תותחן בחטיבה ,7
אצל שמואל (״גורודיש״) גונן. אחר כך
היה מ״פ באותה חטיבה וקצין אג״ם של
החטיבה. ערב מילחמת ששת־הימים נמצא
יאנוש באחד מטיוליו הרבים בחוץ־לארץ.
הוא חזר למילחמה ומונה כקצין אג״ם של
חטיבת המילואים, בפיקודו של יששכר
(״איסקה״) שדמי, שלחמה באוגדת האלוף
אברהם יפה. .בשנת 1968 יצא ללימודים
בפו״ם, ובשנת 1969 מונה למג״ד בסיני.
את יום נישואיו זוכרים הכל. בשעות הערב
טס יאנוש לתל־אביב, נישא, ולמחרת בחמש
בבוקר כבר חזר ליחידתו. באותו הלילה
התקיימה הפשיטה המצרית הראשונה על
הלשון, מול איסמעיליה.
את תקופת מילחמת ההתשה תיאר יאנוש
כך :״זה היה כאילו עולם אחר, מה שקרה
בעיר ומה שהיה בסיני. היינו יוצאים,
אחת לשבועיים או אחת לחודש בטיסה
לתל-אביב. עם המדים המלוכלכים ועם
הצורה שלנו היינו מגיעים לחוף שרתון,
רואים את כל החתיכות ולמחרת בבוקר
עולים על טיסה, חזרה לעולם האחר.״
פעמיים החליף יאנוש את מי שמכהן
היום כרמטכ״ל, רב-אלוף, רפאל (״רפול״)

ף* יחסים כין יאנוש ועזר לווייצמן
י 1מייוחדים במינם. השניים ידידים בלב
ובנפש. מאז החל וייצמן לבנות את הווילה
שלו בקיסריה, הוא מבקר הרבה אצל
יאנוש, יחד עם רעייתו ראומה, ומנצל
היטב את בריכת־השחיה של האלוף. לאחר
פרשת טל אמרה גליה לווייצמן :״איך
יכולת למנות את טליקי הרי לפני שבו עיים
אמרת לי בבית שלי דברים לגמרי
אחרים עליו.״ למרות ההיתקלויות שביני הם,
מעריך וייצמן את יאנוש ואוהבו.
וייצמן נתן פעם ליאנוש את המחמאה
הגדולה ביותר שנתן לאלוף בצד,״ל :״הוא
קורא את הספרים שאני אוהב, עוד לפני

ביטחון לאומי, האלוף יעקב (״ג׳קי״) אבן.
העובדה שדווקא אבן נקרא לעמוד בראש
ועדה זו מבטיחה שמסקנותיה תהיינה נח רצות,
ללא כל שיקולים או חישובים
פוליטיים, וכי לפחות יושב-ראש הוועדה
ימליץ על כך שמרבית המסקנות תפור סמנה
בציבור.

אבן הוא אחד האלופים הצעירים וה מוכשרים
בצה״ל, והתפרסם במילחמת יום-
הכיפורים כסגנו של אריק שרון. הוא
ידוע בצה״ל כמי שאינו הולך בתלם,
אינו מתיישר עם הקו הרשמי, ואינו מש-
שייך לאחת מהקליקות של הגנרלים. הוא
אומר את אשר הוא חושב. תכונות אלה

בין שר־הביטחון לאלוף הפיקוד
* 11 |1 1111111ך
שוררת מערכת יחסים מורכבת
\ 1 1 1 1 1 111111
ביותר. וייצמן ויאנוש הס ידידים בלב ובנפש, ווייצמן אף הביע
איתן. פעם אחת החליף אותו כמפקד
אוגדה ובפעם השניה כשרפול פינה את
מקומו כאלוף פיקוד הצפון. היחסים בין
רפול ליאנוש מסויימים ביותר. במשך תקו פה
ארוכה היה יאנוש אחד משלושת
הקצינים שבהם היה רפול נועץ בכל. יחד
עם יאנוש היו בצוות הזה גם ישראל טל
ואהרון דווידי. אולם יחסיהם הורעו לאחר
פרשת תוכנית טל בנוגע לכוחות היבשה
ושובו של טליק לצה״ל. יאנוש עמד בראש
המתנגדים לקבלת תוכנית טל ולשובו
לצבא. בישיבה המפורסמת שבה הוצג
הנושא בפני המטכ״ל על-ידי שר־הביטחון,
היה יאנוש ראש הדוברים נגד טל ועורר
עליו את חמתו של וייצמן.
יש הטוענים שיאנוש חשב שהוא
יהיה הרמטכ״ל הבא אחרי רפול, ושיחליף
אותו בשלישית. מינוי טל הרחיק אותו
מהרמטכ״לות. יאנוש כועס על רפול בגלל
פרשה זו וטוען כי רפול !נכנע לווייצמן
בעניין תוכנית טל.
יאנוש מתגורר עם אשתו גליה, חסידת
תנועת שלום־עכשיו שיצאה להפגין עם
תנועה זו בהפגנת הכבישים האחרונה, ועם
חמשת ילדיו, משני הנישואים שלו, בווילה
בקיסריה, שבה יש גם בריכת־שחיה. ליד
האקוודוקט בקיסריה התקינו מנחת הלי קופטרים
כדי שיוכל לנוע מביתו ואל
ביתו במהירות. בניו של יאנוש הם היחי דים
מבני קיסריה הלומדים בבית־ספר
ביישוב העולים הסמוך, אור־עקיבא. יתר
ילדי עשירי קיסריה מוסעים מדי יום
לבית-ספר בחדרה.

כתב כניעה
בצרפתית

לא פעם את הערכתו ליאנוש. שר־הביטחון ואשתו ראומה מרבים
לבקר את גליה ויאנוש בן־גל בווילה שלהם בקיסריה, וטובלים
בבריכת־השחיה. למרות זאת נוזף מדי. פעם וייצמן ביאנוש.

שאני ממליץ עליהם, לפני שקוראים אותם
כל יתר האלופים.״ היה זה אחרי שווייצמן
גילה שיאנוש קרא את הביוגראפיה של
הגנרל דוגלם מק־ארתור.
לעיקר פירסומו בציבור הרחב הגיע
יאנוש במיבצע ליטאני. האגדה מספרת
כי התוכנית המקורית היתד, לכבוש רק
רצועה בת עשרה קילומטרים. בתחום
עשרת הקילומטרים פגש יאנוש רועה ערבי
מהכפר תבנין, שהיה מחוץ לגיזרה שהיתר,
מייועדת לכיבוש. בצרפתית השגורה בפיו
הכתיב יאנוש לרועה מתבנין את כתב-
הכניעה שעליו נדרשו מוכתרי הכפר
לחתום. כאשר הונף הדגל הלבן בתבנין
נכנסו כוחות צד,״ל לכפר. כך בדיוק אירע
בכפרים רבים אחרים. יאנוש קבע עובדה
— השטח שנכבש היה יותר גדול מהמ *
תוכנן.

שנים
אחדות קודם לכן, לפני מילחמת
ששת־הימים, נפצע יאנוש, עת עלה הרכב
שבו נסע עם גורודיש על מוקש. יאנוש
נכווה קשה, ויצא אז לטיולו המפורסם
בארצות-הברית, אותו הגדירו ידידייו כ־
״טיול חתיכות וזימר,״.
ידידיו של יאנוש אינם אוהבים את
דמותו במדים. עד שהיה אלוף פיקוד
הצפון היה יאנוש אחד הקצינים המרושלים
ביותר בלבושם. שערו היה ארוך ופרוע,
מדיו היו זרוקים עליו, ובחגורתו נשא
תמיד אקדח ענק שהשתלשל ממנה. רק
אחרי שהרמטכ״ל העיר לו על כך כמד,
פעמים, הסתפר, החל להקפיד קצת על
מדיו ואף לחבוש כומתה כאשר. מצלמים
אותו לטלוויזיה.
ידידיו אהבו את דמותו בעת החופשות
הארוכות שלקח מצה״ל, לצרכי לימודים,
ובתקופה שבה לא היד, נשוי. הוא היה
אורח מכובד בכל מועדון־לילה, יצא עם
מיטב היפהפיות של תל־אביב ונהג במכו-
ינית מוסטאנג אדומה מנקרת עיניים. אפשר
היה לראות אותו לבוש מכנסי ג׳ינם
דהויים, חולצת טי הדוקה כשמכים מכנסיו
מציץ ספר־כים.
במיבצע אנטבה היד, יאנוש עוזר ראש
אג״ם. נראה, כי המתח סביב ההכנות,
אג״ם.
נטל חופשה בת שנה, ונרשם לכמה חוגים

בעת ובעונה אחת באוניברסיטת תל־אביב.
מהחופשה נכנם לתפקיד אלוף הפיקוד.
יאנוש ידוע כאימפולסיבי, לפחות כמו
וייצמן, אומר את אשר על ליבו ודורש
הרבה מאנשיו. הוא מחליף כל קצין במטהו
שעושה שגיאה.
הוא חסיד הפו־ננויות
הגבוהות, המכונות בצר,״ל בשם
״כוננות יאנוש״ .לדעתו :״במילחמת יום-
הכיפורים נדפקנו כי הופתענו. הדור שלחם
במילחמת יום־הכיפורים לא ישכח במהרה
את הלקח הזה. אם יש לקח אמיתי ממיל-
חמה זו, הוא זה שאסור להתעייף ממצב
כוננות.״ וליאנוש, יותר אולי מכל קצין
אחר, מותר להביע את דעתו על מילחמת
יום־ד,כיפורים. הוא היה הגיבור האמיתי
של קרב הבלימה ברמת הגולן.
לגבי יחסי האנוש שלו הדעות חלוקות
בין אוהביו ומתנגדיו. הוא מותיר אנשים
רבים עם יד מושטת התלויה באוויר, אך
נאמן מאין כמוהו לחברים האמיתיים שלו.
כשנפצע ידידו הטוב, יוסי בן־חנן, בעורף
הסורי בתל־שמס, הודיע לו יאנוש בקשר :
״אל תדאג, אחיך יוציא אותך משם,״ ואכן
הוא חילץ את בן־חנן.

יאנוש הוא דמות מעוררת מחלוקת
בצה״ל ׳ודמות ססגונית מאוד. הכל מכירים
בעובדה שהוא אחד הלוחמים המפוארים
ביותר שידע צד,״ל מעודו, והכל יודעים
כי התבטאויותיו הן מכשלה בדרכו. פרשת
טליק, ציטוט דבריו על הערבים, שהם
לדעתו ״סרטן בגוף המדינה״ והפרשה
האחרונה, שבה האשים את הדרג המדיני
בכבילת ידי צה״ל בפעולות־מנע, עוררו
עליו חמת רבים. מתנגדיו נתלים בהתבטאו-
יותיו. אוהביו, כשר־הביטחון, כועסים על
התבטאויותיו אך חוזרים להיות ידידיו
בלב ובנפש אחרי שהסערה שוכחת.

הביאו את אבן להיותי במשך תקופה ארוכה
״על הקרח״ ,בלימודים בארץ ובחוץ־לארץ.
רק לאחרונה הוחזר לשרות פעיל.

(המשך בעמוד )42

מדאק• הגיהינום
(המשך מעמוד )37
לי כבר שמונה אופנועים. זה ה אוויר
שלי. בלי זה אני לא יכול.
הכינוי שלי בא מפני שאני עובד
בניקלים ותמיד ציפיתי את האופ נועים
שלי בניקל. אני חושב שבלי
אופנוע הבן־אדם הוא לא בך אדם.
בשבילי אופנוע זה יותר מאשה.
אני עדיין רווק. התחתנתי עם ה אופנוע.״
בין
האופנוענים יש גם מעמדות,
לפי סוג האופנוע. במלוא ההערכה
זוכים י האופנועים הכבדים ביותר.
אולם יש חשיבות מכרעת גם ל מהירות.
כל בני החבורה מדגי שים
כי הם אינם רודפים אחר ה
אופנוען
מישעלי
שוויץ על המידדכה
סכנה .״אם מגיע מישהו שעושה
תעלולים ומסתכן, אנחנו מחנכים
אותו,״ הסביר אילן ה״ג׳ינג׳י״ ,ה חובש
כיפה לראשו .״פה כולם
נהגים זהירים. לא עושים שטויות.
אנחנו משוגעים על אופנועים, אבל
אין אצלנו מתאבדים.
״לאופנוע יש פסיכולוגיה משלו.
מי שבאמת מתמכר לעניין לא עו שה
שטויות. איו בנושא הזה גם
הבדל בין דתיים לחילוניים. אני
בא מבית דתי. האופנוע זה ה ספורט
שלי. לעובדה שאני דתי
אין כאן שום משמעות.״
ישנם שני דברים שהאופנו-
ענים ממעטים לדבר עליהם עם
מחירי האופנועים וה־זרים

תאונות. מרביתם רוכשים את ה אופנועים
ביבוא אישי. המחירים
אינם מביישים אף מכונית טובה.
אופנוע בעל נפח ממוצע עולה
כ־ 300 אלף לירות, והאופנועים
בעלי השיכלולים המיוחדים אף
מכפילים סכום זה.
התאונות הם הנושא היותר רגיש
אצל החבר׳ה .״היתה לי תאונה
לפני חודשיים,״ מתוודה אילן ארי אל,
המהלך על קביים .״החלקתי
על שמן ונשבר לי הקרסול,״ סיפר.
״כשאני אחלים אמשיך לרכב. זה
בדם. בינתיים באתי לראות את
החבר׳ה. התאונה זה סיכון מחו שב.
אבל בדרך־כלל מי שנוהג
בזהירות אין לו בעיות.״
לאופנוענים יש גם בעיות מסוג
אחר. הם קובלים על הקשיים ש מערים
מישרד־התחבורה על יבוא
האופנועים לארץ, ועל רדיפות מצד
המישטרה .״חושבים שאופנועים
זה הולך עם השתוללות ואלימות,״
מסביר עמי יפת .״זה לא נכון.
אופנוע זה דבר יקר מאוד וספורט
אצילי מאוד. רק אנשים רציניים
קונים היום אופנועים.״
לרבים מן האופנוענים יש ביג-
די-רכיבה מעור. אולם הם אינם
משתמשים בהם, אלא בטיולים ש הם
עורכים ברחבי־הארץ. נוסף
למקום המיפגש בכיכר-מלכי ישר אל
הם נפגשים גם בימי שבת ב בוקר
במרינה של חוף תל־אביב.
משם הם יוצאים למסלול מירוצים
מיוחד הנמצא בחולות נתניה.
בעוד המחלוקת שנויה אם ה אופנוע
מסוכן או לא, דבר אחד
בטוח: כשהחבר׳ה יושבים בבית-
הקפה והאופנועים חונים לראווה —
במדינח עיתונות
*13ח1ה ובכר עיתון

כתבי ״במחגח״ התכגסו
לפגישת מחזור, ולפתע
הת;לח כי מרבית בכירי
העיתונאים כארץ היו
בצעירותם כתבים צבאיים
קשה היה שלא להבחין במבטים
המיוחדים שנשלחו מהאחד לשני.
האנשים שהצטופפו במועדון הפרוטה
והירח על שפת ימה של
תל־אביב היו מכרים ותיקים, אך
רבים מהם לא התראו במשך שנים
ארוכות.
הרעיון היה של עורך במחנה,
שבועון חיילי צה״ל, יוסף (״יוסי״)
אשכול. בעזרת קצינת הניהול של
המערכת, ברוריה אנג׳ל, ניסה
אשכול לאתר את כל מי ששירת
או עבד בבטחנה במשך ארבעים
השנים האחרונות. התוצאה היתה
מפוארת. לא היה עיתון בארץ
שלא שלח את נציגיו, כתבי במחנה
לשעבר. אין כימעט עיתונאי מפור סם
בישראל שלא היה בתקופה זו
או אחרת של הקאריירה שלו כתב
של השבועון הצבאי.
העיתונאים אפריים ומנחם תלמי,
המשורר שלמה טנאי, הפירסומאי
שבתאי רביב, עורך הארץ גדעון
סאמט, מנכ״ל רשות-השידור לש עבר
יצחק ליבני, כתב מעריב
אורי דן, צייר הקריקטורות פרי
רוזנפלד, הד״ר ידין דודאי, צלם
הפירסומת מיכאל (״מיקי״) אסטל,
הצלמים אברהם ורד ומיכה ברעם,
כולם התגלו כבוגרי במחנה, עם
מיטען ענק של סיפורים, חוויות
ועקיצות הדדיות שגרסו רעמי
צחוק מבאי הערב.
הרכה יותר עורכים. שאלת
השאלות שריחפה מעל למיפגש
היתה :״אם בבמחנה עובדים ועב דו
עיתונאים כה מוכשרים, מדוע
איו העיתון זוכה בהצלחה גדולה
בשוק האזרחי.״ את התשובה סיפ קו
העיתונאים העובדים כיום ב עיתונים
אחרים. הסביר יצחק ליב־ני
:״לבמחנה יש הרבה יותר עור כים
מהעורך הרשום בעיתון. יש
מעליו הרמטכ״ל, ראש אכ״א, קצין
חינוך ראשי וקצינים בכירים רבים
אחרים, שלכל אחד יש זכות וטו
כמעט על כל דבר. בצורה כזו
קשה להוציא עיתון שיזכה בהצל חה
מיסחרית.״
אולם הזכרונות שהועלו באותו
ערב קבעו לפחות עובדה אחת:
גם אם העיתון אינו מיסחרי ואינו
נושא רווחים, קהל הקוראים שלו
מקיף, בשלב זה או אחר של חייו,
את כל הציבור בישראל, וקהל
הכותבים מקיף את בכירי העיתו נאים
בארץ.

דרבי חיים
רצי תי לד או ת
אם ז ה דו ל 3

רב לוין, ישראל גלעדי ונחמיה
בר את הנאשם, הבינו כי לא הית מם.
הצעיר יליד רמלה, הוא בן
לאם מפגרת, ובעל אישיות דלה
ביותר. סניגורו, ג׳ורג׳ קרא, סיפר
לבית־המישפט כי הצעיר כל־כך
מוגבל בהבנתו, עד שהיה צורך
לשלוח מישהו כדי להביאו לבית־המישפט,
לבל יאבד בדרך. הסני גור
גם סיפר, כי מטר אינו יודע
את תאריך לידתו, וחושב, כי ב חודש
יש שני שבועות.
התובעת ד״ר דרורה פלפל הס כימה,
כי אכן אין זה המיקרה
לעונש מאסר חמור.
לפיכך כתב בית־המישפט, כי
למרות שטיעונו של הנאשם נש מע
נאיבי, הרי הוזן מקבל אותו
ומאמין לו. שכן, הוא נאיבי ורמתו
השיכלית תואמת את התנהגותו.
וכי מייד אחרי שראה כי העצים
בוערים וכי החומר אכן דליק כיבה
מייד את הבעירה.
אולם בית־המישפט קבע שיש
להטיל על הנאשם עונש מרתיע,
כדי שבסיכלותו לא יתפתה, ב עתיד,
למעשים טיפשיים וילדו תיים,
אך מסוכנים.
כדי שהנאשם יחוש את משמעו תו
של העונש, הטיל עליו בית-
המישפט עונש מאסר על תנאי
של שנתיים, ושלושת אלפים לי רות
קנס. כל אותה עת הביט
מטר אל אביו שישב בבית־המיש־פט,
וחיכה להסברים ממנו. כאשר
קבע השופט, כי הקנס יהיה שלו שת
אלפים לירות, הראה לו אביו
באצבעותיו את המיספר שלוש.
בית־המישפט שראה את ההצגה
האילמת, ביקש מהסניגור שיבהיר

אתה אומר, :כבוד השופט
יהיו שם שלושה שופטים. סגן־
אלוף ושני רבי-סרנים. אני יושב
ליד דוכן הנאשם. אתה העד. ה תובע
יגיד, :אתה מאיר פלאח,
מיספר אישי כך וכך, בתאריך כך
וכך אתה נאשם ככה וככה.׳
אני אומר לו, :כבוד השופט,
לא גנבתי שום דבר.׳ אז הוא אומר
לי , :אתה מודה או לא מודה?׳
ואני אומר לו, :כבוד השופט, אני
לא עשיתי שום דבר׳.
יכניסו את העד ויגידו, :אתה
ברדוגו?׳ תגיד, :כן, כבוד השו פט.׳
הוא ישאל, :פלאח אמר לך
בתאריך כך וכך שהוא עשה את
זה? ושהיה איתו חבר טוב כמו
אח?׳ אז אתה אומר לו, :כבוד
השופט, אני אמרתי את זה מחוסר
ברירה. אני לא יודע בכלל מי
היה איתו. אני לא יודע בכלל אם
הוא עשה את זה. כבוד השופט,
אני ראיתי אותו ישן. בעדות ה ראשונה
שלי אני אמרתי שהוא
ישן. ופה אני אמרתי שלא ראיתי
אותו ישן מחוסר ברירה. לא היה
לי מה לעשות. היכו אותי, איימו
עלי, צעקו עלי. אני אדם שלא
ישבתי בבית־הסוהר בחיים שלי.
לא גנבתי. בחיים לא היו לי בע יות
בבית־מישפט. אני ראיתי אותו
ישן כבוד השופט. זה מה שאמרתי
בחקירות זה רק מחוסר ברירה.
לא היתה לי ברירה. עכשיו הם
שואלים אותי אם אח שלו היה
איתו, אז אמרתי להם שכן...
תתחיל לבכות בדאווין. גם אני
אתחיל לבכות, :לאן הגענו, זה
הכל מסודר, כבוד השופט, לאן
הגענו אתה תתחיל לבכות

מחכאים אסטל, דודאי ואשכול
נציגים מכל עיתון
למטר את משמעותו של מאסר על
תנאי. אך לאדם שמבעיר עצים
כדי להיווכח אם זה בוער, קשה
יהיה בוודאי להסביר את משמעותו
של מאסר על תנאי.

מיש פט
פלאח עו בד

הסבל כמעט תצית את
כ 7הגגריה, כי רצה
7דעת אם החומר
שבבקבוק דליי!

החייל שגיסה להערים
על בית־המישפט לא
ידע שדבריו מוקלטים

מטר אל־משראווי מגודל שיער
ובעל עיניים בוהות הביט בשופ טים
בתמיהה. הוא נאשם בהצתת
מחסן עצים בנגריה של קיבוץ
נצר־סירני. אם בתחילה חשבו
חברי הקיבוץ, כי הסבל הערבי
הצית את הנגריה כמעשה חבלה,
הרי תשובתו לשוטרים היכתה
אותם בתדהמה.
כאשר נשאל מטר מדוע הדליק
ערימת קרשים, ושפך עליהם חו מר
מדלל הנקרא ״טינר״ ,ענה בת מימות,
כי רצה לדעת אם החומר
אכן דליק. כאשר ראו השופטים

״בבית־המישפט תגיד מה ש אמרתי
לך כאן, אותו הדבר. אתה
מבין? אל תפחד משום דבר. אני
יודע שזה לא קל, אבל אתה עוזר
לי. אתה מבין בבית־המישפט
אתה צריך להעיד. לעמוד, וה שופט
שואל אותך, :הוא אמר לך
ככה וככה בתאריך ככה וככה? ,
ואתה צריו להגיד, :לא, כבודו.׳
אם אתה אומר, כן,׳ אז גמרנו.
אתה שמת לי מפה על הראש שלי.
אם אתה אומר, כן׳ בבית-המיש*
פט׳ על יד שופט, אז מה נשאר
כבר? אין כלום. אבל ברגע ש

בי ת־ה ^יעופ ט

להם , :כבודו, כבוד בית־המישפט,
אני חושב שאין זה הגיוני, איך זה
שקצינים בצה״ל, שוטרים צבאיים,
מכים חייל חף מפשע, ורוצים להו ציא
ממנו סתם דיבה, יעני, דיבור
על בן־אדם שהינו חף מפשע.׳
זהו מה שיש לך להגיד בבית־המישפט.
הבנת?* זה מה שאתה
מדבר, וככה אני על החוט תלוי,
ואתה מוציא לי את החוט מהגרון.
אני מבקש ממך באמא שלי, אני
אומר לך, שבע שנים בפנים בר־דוגו!
שבע שנים אני אכנס ל־בית־הסוהר!
אתה רוצה שאני
אכנס לשבע שנים לבית־הסוהר?״
צבע טרי. מונולוג זה הוא
חלק משיחה שהוקלטה בין שני
עצירים בבית־המעצר הצבאי. ה תמליל
הוגש על־ידי התובעת שרה
דותן, לבית־המישפט המחוזי ב־תל-אביב.
שם, בפני השופט נשיא
בית־המישפט המחוזי, בנימין כהן,
מתבררת התביעה הפלילית נגד
האחים מאיר וויליאם פלאח.
השניים נאשמים כי בחודש נו במבר
בשנה שעברה, גנבו ממח נה
צבאי במחוז המרכז 25 מזג נים
באריזה אוריגינלית. מאיר
פלאח הוא חייל בשירות חובה,
(המשך בעמוד )46

,ת מ לון סלבית הישן ש־י
בשכונת טלביה זוכרים
ותיקי־ירושלים כעסק פורח. מי
שעובר היום ברחוב ז׳בוטיג־סקי
44 ורואה את העזובה וה הזנחה,
המשווים למקום מראה
של בית־רפאים, אינו יכול
לשער בדמיונו שהבניין משמש
מישכן לעסק מסוג אחר לגמרי,
אך פורח לא פחות.
ביחדהמלון הישן משמש כ יום
כבית־מידרש לרבנים ול דיינים.
הנכם, ששוויו מגיע
לפחות לעשרה מיליון לירות,
!נקנה על-ידי מישרד־האוצר,

מה מתרח ש

הרב ני י ם?
והופקד לפני עשרים שנה ב ידיו
של הרב יצחק ניסים,
כאשר זה כיהן כרב הראשי
הספרדי. הרב, שהיה סוחר זעיר
ותלמיד־חכם עד לבחירתו ל תפקיד
הרם, מיהר לייסד אגו דה
עותומנית, שהוא נשיאה,
וכגיזבר האגודה מינה את בנו,
משה ניסים, כיום שר בממ־שלת־הליכוד.
כפרקליט האגודה
מונה איש־אמונו של הרב, עו-
רך־הדין הירושלמי שלמה תו-
סייה־כהן.
מראה בית־המידרש אינו
מוסיף כבוד רב לשמותיהם של
מנהליו. עשבים שוטים וקוצים
ממלאים את החצר, מרבית
החלונות והתריסים שבורים
וריח שתן העומד באוויר מעיד
על השימוש שנעשה בחצר ה בניין׳
שהיה ידוע כאחד הבניי נים
היפים בירושלים של ימי
המנדט הבריטי. הרושם המת קבל
הוא שהבניין נטוש ורגל
אדם לא דרכה בו מזה שנים.
תרגיל פשוט
ן* עירי ועד העדה הספר דית
מספרים כי במשך

השנים זכה המוסד בהקצבות
נדיבות ממישרדי האוצר, ה פנים.
הדתות, ועיריית ירוש-
ליים, נוסף על תרומות ומע נקים
ממקורות אחרים, ציבו ריים
ופרטיים.
אנשי ועד העדה הספרדית
תמהו, שכן ידעו היטב כי ב מוסד
לומדים, באופן מקוטע,
ואך שעות ספורות מדי יום, רק
קומץ אברכים.
העניין עורר את זעמם ב משך
הזמן, שכן מרבית האב רכים
הספרדיים בירושלים
לומדים בבתי־כנסת בשעות
שאינן שעות־תפילה, ואינם זו כים
במותרות שאותן אמורה
היתר, להעניק לאברכיה האגורה
של ניסים.
ראשי העדה הספרדית הת רעמו,
מה גם שהם עסוקים
במילחמות עם הרב ניסים על
רקע של שליטה על הקדשים.
הם הציפו את שרי־האוצר ה קודמים
במיכתבי תלונות על

ה מ דון החהו

הרבו* ש* ם
חישוב קצר מורה כי מ־ממישרז״הדתות
בילבד קיבל
בית־המידרש סכום של 150
אלף ל״י בשנה האחרונה בלבד
מעל למגיע לו.
מופלה לרעה
ף*׳ משד השנים הצטברו
— במוסד סכומים של מיליוני
לירות, כולן מכספי ציבור, על-
חשבון תלמידים שלא למדו בו.
השר משה ניסים הכחיש

הראשץ־דציזן־ילשעכר נסים
סוחר זעיר לתלמיד חכס

אגודות הראתה שאין שום דיווח
כספי על המתרחש באגודה.
במישרדי רשם־האגודות אין גם
דיווחים ופרוטוקולים על ישי בות
הנהלת האגודה (מילבד
הדיווח בעת ייסודה) ,בניגוד
לתקנות האגודות העותומניות.
את העולם״הזה שפנה אליו
בשאלות לגבי בית־המדרש
היפנה גיזבר האגודה מהשר
משה ניסים, אל הרבנים המלמ דים
בבית־המידרש. אולם ב יומיים
של ביקורים בלתי־פום־
קים בבית־המידרש לא היתה
שם נפש חיה, המקום היה סגור

המתרחש בבית־המידרש של
הרב ניסים. אולם השיקולים
הפוליטיים גברו על ההיגיון
הכלכלי, והכספים המשיכו לז רום
למוסד העלוב.

בית־המידרש של הרב ניסים
מוכר על־ידי מישרד־הדתות
כ״כולל״ .שכרו של כל אברך
בכולל מגיע ל־ 5000ל״י ל חודש,
והמוסד מקבל את ה הקצבה
רק אם לומדים בו עש רה
אברכים לפחות. מישרד־הדתות
מעניק למוסד 15 אלף
ל״י עבור כל אברך הלומד בו,

ך פ אגודות אלו אינן
לרשם־האגודות
י * מדווחות
על המתרחש בין כתליהן, וקיים
עירפול לגבי זהות חברי הוועד-
הפועל ובעלי זכות־החתימה
שלהן. הקשר היחידי של ה אגודות
עם הרשם נוצר רק
בשעה שהאגודות מנסות לבצע
עסקות בנכסים היקרים שבידי ^

תרו
מה כשרה השר ניטים (עם השר הורכיץ)
״זהו המוסד הכי עני מסוגו״

השר אבו־־חצירא

פו מ ה
למכור

כך, למשל, בשנת 1977 ביקש
תוסייה-כהן לקבל את תיק
אגודת בית־היתומים, כדי להו ציא
בקשה להעברת הקרקע.
בירושלים רווחת השמועה ש חברת
כלל עומדת לרכוש את
שטח בית־היתומים, כדי לצרפו
לשטח המרכז המיסחרי שלה,
הנמצא בקירבת מקום. חוסייה-
כהן אינו זוכר את הסיבה ש הניעה
אותו להכין את עיסקת
העברת הקרקע, ולגבי העיסקה
הצפוייה הוא מגלה רק ש״יש
גישושים ורמזים בכיוון הזה.״
לגבי בית־הזקנים, שגם הוא
נכס יקר־ערך, סיפר הפרקליט
כי אכן יש כוונה למכרו, ו להעביר
את המוסד למקום
אחר.

כאשר נכנס יגאל הורביץ
לתפקידו כשר־האוצר, החליט
להקפיא מענק של עשרה מיל יון
לירות לבית־המידרש. השר
אינו מוכן להסביר את נימוקי
ההקפאה, אך הסערה שהת חוללה
בחוגים הדתיים רמזה
על המתרחש במוסדות מסוג
זה. במיקח! זה נחשף תרגיל
פשוט.

ועדת חקירה ממלכתית

ניס הרב לתמונה את עורך-
הדין תוסייה־כהן, כדי לטפל
בענייני האגודות.

בתנאי שלומדים בו כל היום
תורה. תנאי זה מעלה גיחוך
בפניהם של אנשי ועד העדה
הספרדית, אולם זו אינה ה-
בעייה העיקרית.
מוסדו של הרב ניסים מדווח
למישרד-הדתות כי לומדים בו
20 אברכים, בעוד שלמעשה
לומדים בו, לכל היותר, עשרה
אברכים בילבד, ואף זה ״בלשון
הרחבה״ ,כפי שמציין ביטאון
הוועד הספרדי, במערכה, הדו רש
להקים ועדת־חקירה ממ לכתית
לבדיקת המתרחש בין
כתלי המוסד, הכספים שזרמו
לידי הנהלתו והשימוש שנעשה
בהם במשך השנים. על סמך
דיווחו קיבל המוסד בשנה
האחרונה ממישרד־הדתות 300
אלף לירות.

נמרצות בביטאון מקומי את
הטענות המופנות כלפי מוסדו.
״זהו המוסד הכי עני מסוגו,״
טען גיזבר המוסד ,״ולמעשה
הוא הכי מופלה לרעה, בהש וואה
לישיבות אחרות.״ השר
טען כי לא ניצל את מעמדו
כדי לבקש מענק משר־האוצר,
וכי בית-המידרש לא קיבל מע נק
ממשלתי מעולם.
איו דיווח
ך יפים טען גם כי ל —
אגודה מאזנים מסודרים, ה פתוחים
לבל ביקורת. אך בדי קה
קצרה במישרדי רשם־ה־

ומסוגר. פרקליט האגודה, ע ר
רך־הדין שלמה תוסייה־כהן
הופתע לשמוע על מראה ה מקום
המוסד .״לא ראיתי את
ביודהמידרש,״ סיפר תוסייה-
כהן ,״ואינני יודע במדוייק
כמה אברכים לומדים בו.״
הרב יודע היטב כיצד להפ עיל
אגודות עותומניות. בתוקף
תפקידו הקודם כראשון־לציון,
קיבל לידיו את השליטה בשתי
אגודות עותומניות נוספות. ה אחת
שולטת בבית־זקנים, ה ממוקם
מול בית־החולים שערי
צדק, מוסד שהיה הקדש של
העדה הספרדית. המוסד השני
הוא בית-חינוך־יתומים לעדה
הספרדית שברחוב יפו. גם הוא
היה הקדש של העדה הספרדית
בירושלים. בשני המיקרים הב־

ף* ״ 1 ^ 3נפטר אחד, חיים
״ בכר, והשאיר בצוואתו
רכוש רב לבית־היתומים, בצו רת
נד״לן, חשבונות־בנק ו תכשיטים.
התורם ערך צוואה
מסודרת, עיגן אותה כהלכה
בחוק, וביקש מבית־המישפט
לקיימה לאחר מותו. הוא לא
ידע כי במעשהו זה הערים
קשיים בדרכם של מנהלי ה מוסד.
לפני
שלוש שנים דרש יוסף
תוסייה-כהן (בנו של שלמה)
לקיים את הצוואה, אולם היתו מים
לא זכו עדיין להנות מה תרומה
הנדיבה, משום שה אגודה
אינה מקיימת את החוק,
ואינה ממציאה את הדיווחים
המתאימים על פעילותה לרשם
האגודות. כך, באופן אירוני, מהיתומים בינתיים נמנעת תרומה נדיבה, שחסרונה היחיד
הוא דווקא היותה כשרה למהד רין•

— ח קיר תהמחדל
נית, בגלל רבבות המטיילים, שהם סימן־
ההיכר של ישראל בחג. הפעילות המדינית
העניפה של הזמן האחרון, הביקורים שהיו
צפויים אז, של אנוור אל־סאדאת ושל
מנחם בגין בוושינגטון, גם הם היו אות
אזהרה בפני פעילות חבלנית. אולם מעל
לכל ניצבו הידיעות המודיעיניות
שהגיעו על פעולה חבלנית
צפויה. כמעט לאיש אין ספק שצה״ל ולהעמדת נקט, בכל הנוגע
הכוחות בכוננות, בצעדים מתאימים.

(המשך מעמוד )39

היחידה שהגיעה
ראשונה למישגב־עם, כאשר נודע על
הפיגוע, וביצעה את פריצת־הנפל לפעוטון.
אולם השאלה המרכזית תהיה, האם הו דיע
צה״ל למשקים ולנקודות היישוב ב סביבה
להיות בכוננות, י או שמא שכח
פיקוד הצפון להודיע. ליישובים האזרחיים
על הערכת הצבא, בדבר פעילות חבלנית
צפויה באיזור. יאנוש טוען, ואף מוכיח
דבריו במיסמכים צבאיים, כי אכן הודיעו

הופעתה של הזמרת חווה אלברשטיין ב־מישגב־עם.
הידיעה נמסרה על־ידי חברי
משק שרואיינו על־ידי העולם הזה מיד
אחרי הפיגוע. נראה כי בגלל אירועי
אותו היום לא התבטאו חברי המשק בצורה
ברורה, או שהעיתונאים לא הבינו אותם
כהלכה. חווה אלברשטיין לא הופיעה ב אותו
הערב במישגב־עם, אלא באולם ההו פעות
הגדול של קיבוץ, שאינו מרוחק מ־מישגב-עם,
איילת־השחר. אלברשטיין לא
הופיעה אמנם במישגב-עם אך יותר מ־20
חברי קיבוץ, ביניהם גם שמואל (״סמי״)
שני, שנהרג בפעולת המחבלים, נסעו ל־איילת־השחר
כדי לצפות בהופעה שלה.
אם אכן קיבל מישגב־עם התראה מוקדמת
על הפעילות החבלנית הצפויה, קשה להבין
מדוע בחרו 20 מבני הקיבוץ הבוגרים,
בקיבוץ קטן
לנסוע דווקא בערב זה להופעה
מרוחקת מהמשק.
אם יתברר, בסופו של דבר, שהמשק אכן
קיבל את ההתראה המוקדמת, ינסה אבן,
אם אמנם יחליט להיכנס לתחום זה, לבדוק

התמונות שלהם, שפורסמו אחר־כך ממקו רות
חוץ, ועל פי מימדי גופותיהם, חסונים
ביותר. יש להניח שהיו בעלי כושר פיסי
מעולה. על פי נירסה זו מתברר, כי בוני
המערכת פשוט המעיטו בכוחו של האוייב.
המקום שבו אירעה פריצה בגדר הוא
מקום שקשה לעבור אותו. הגדר בנויה
בראש צוק, ודרוש כושר גופני מעולה
כדי שאפשר יהיה לטפס עליו. בייחוד
בתנאי הסתר.
אם אמנם נכונה גירסה זו, יצטרך אבן
לקבוע אם היעדר מיתקנים אלקטרוניים
או אלקטרו־אופטיים בקטע שנפרץ, הם
תוצאה של טעות או מחדל בעת התקנת
המערכת, או בגדר שיטה — שלא להתקין
מערכת זו במקומות שקשה לעבור אותם.
אם זה עניין של שיטה, עליה הוחלט
בעת בניית המערכת, יצטרך אבן להחליט
אם היתד! זו החלטה נכונה, ובאיזה דרג
הוחלטה, ואם יש להסיק מסקנות נגד
מקבלי החלטה זו, וכן אם יש לתקן את
המעוות ולהתקין את המערכת גם במקו מות
שבהן חיא חסרה.

רוח-קדב
וגכוגות
ן ייאשר תענה ועדת־־החקירה, אם
וי ת ענ ה, על שאלות אלה, היא תצטרך
להגיע לדיון בפעולה בעת הפיגוע עצמו. היא תצטרך לעסוק בנושא הכוחות הלוחמים
ובחברי המשק שהיו במקום, לאחר שה מחבלים
כבר חגיעו לפעוטון. חברי המשק
טוענים בי הם עזרו לכוחות צה״ל והיו
ממושמעים. גורמים המקורבים לאלוף בן-
גל טוענים, כי חברי המשק הפריעו במידה
רבה, לא היו ממושמעים ולא נהגו על
פי ההוראות. ורק בשלב מאוחר ביותר
שיתפו פעולה, נשמעו להוראות ואף הצי גו
שירטוטים של המיבנים שנתפסו על-
ידי המחבלים.
נראה כי נקודה זו היא נקודה כאובה
אצל חברי המשק. באוזני העיתונאים ש הציפו
את מישגב-עם מיד לאחר הפיגוע,
ניסו חברי המשק לטעון כי הם שערכו
את נסיון החילוץ הראשון. אל תוך דפ דפות
העיתונאים סיפרו חברי משק מבו גרים,
שהסתובבו בשעת הצהריים של יום
הפיגוע כשהם חמושים, על הלוחמה הפר טית
שלהם במחבלים, כשהם מעלימים
מאוזני העיתונאים את נסיון הנפל הרא שון
של יחידת צה״ל לפרוץ לפעוטון.
גם הרמטכ״ל הסתיר מהעיתונאים, במסיבת
העיתונאים, את עובדת הפריצה של הכוח
הראשון.

לוחם פצוע

אחד מלוחמי היחידה ה מיוחדת
שפרצה בהצלחה
לפעוטון וחילצה את בני־העתבה, הלוחם נשאר במשק
כדי לעזור בשיקום ההריסות ונדי לעודד את הרוחות,

פריצת הנפל לפעוטון ודם האלוף אכן (שאין לו כל
י קירבה מישפחתית לדובר צה״ל,
אלוף-מישנה יעקוב אבן) יצטרך להתחיל
את החקירה שלו בימים שלפני הפיגוע.
קיימים חילוקי־דעות בין צה״ל לבין ה משק,
לגבי ההתראה המוקדמת שניתנה
לקיבוץ.
לכל ברור, כי האלוף בן־גל הכריז על
כוננות גבוהה בערב הפיגוע. היו לבן־גל
כמה סיבות טובות לכך. החגים בישראל
מהווים תמיד תאריך מושך לפעילות חבל ו

אלוף הפיקוד אביגדור (״יאנוש״)

ב דג ל בעת מנוחה, כשהוא נשען על
! 119111411
צלע טנק. זו אחת התמונות הנדירות של יאנוש, כשהוא אינו במרכזה
של פעילות. יאנוש התפרסם בזמנו בצה״ל כמרושל ובעל שיער ארוך.

ליישובים בצפון על הפעילות החבלנית
הצפויה. בשיחות פרטיות השמיע אלוף
פיקוד הצפון טענות חריפות ביותר לגבי
סידורי השמירה במשק. לעומתו טוענים
בקיבוץ, שסידורי השמירה היו טובים וכי
הקיבוץ לא קיבל התראה מוקדמת. טען
השבוע מרכז קיבוץ מישגב־עם, רפי תלם,
בפני מערכת העולם הזה :״כל אשר
נאמר לגבי התראה מודיעינית שניתנה
כביבול לקיבוץ, או אודות סידרי שמירה
לקויים של חברי המשק, חינם כוזבים
ואין בהם שמץ של אמת, ולא באו אלא
ליצור כותרות מפוצצות ולפגוע בחברי
הקיבוץ ובשמו של הקיבוץ.״
שאלה זו היא אחת משאלות־המפתח
בחקירתו של האלוף אבן. אם אכן צודק
יאנוש, יש להניח שהשאלה לא תתעורר
כלל במסקנותיו של אבן. מדיניות שר-
הביטחון היא שלא לפגוע במשק, וכיוון
שאין זה נושא צבאי טהור, לא יפורסמו
אותן מסקנות הנוגעות לישוב האזרחי.
אולם כך או אחרת, הבעיה היא בעלת
השלכות ביטחוניות רציניות ביותר, גם אם
בסופו של דבר יוחלט שהאשם הוא גוף
אזרחי. כמובן, אם יתברר שהמחדל היה
בפיקוד הצפון, שלא הזהיר את מישגב־עם
בפני הפעולה הצפויה, יוסקו מסקנות מר חיקות
לכת כנגד האחראים לכך בפיקוד.
לבילבול רב גרמה הידיעה שפור סמה
בין היתר גם בהעולס הזה, על

אם נקט הקיבוץ בכל צעדי הכוננות.
קשה להניח שאכן ננקטו אמצעים כאלה,
מאחר וחברי הקיבוץ טוענים היום שלא
קיבלו התראה מוקדמת.

אין ספק שהיחידה שהגיעה בקריית-שמונה,
במהירות יחסית גבוהה, היתד, חדורה רוח-
קרב ונכונה לחלץ את בני־הערובה תוך
כדי סיכון עצמי רב. ההיסטוריה הארוכה
של פעולות מחבלים שבהן מוחזקים בני-
ערובה יצרה כבר סטנדרטים מסויימים
בצה״ל, אם כי כל מיקרה נבדק לגופו.

״ חיי ״
בגדר
*5תכן ואכן גם יברר את טענותיו של
בן־גל נגד חברי המשק. אנשים המקו רבים
לאלוף יודעים לספר, שיאנוש ממש
רותח על חברי המשק, וכי אלמלא האסון
היה נוקט בצעדים חריפים ביותר כנגד
האחראים על הביטחון בקיבוץ. מסתבר
שהטענות של יאנוש כלפי הקיבוץ הושמעו
עוד לפני הפיגוע, וכמה פעמים היו ״ 0יכ־סוכים״
בין פיקוד הצפון לבין חברי המשק,
בין היתר לגבי אחד הבונקרים שבמקום,
שלטענת פיקוד צפון הקיבוץ מנע את
צה״ל מלהשתמש בו.
אחרי שיסכם אבן את חקירתו בנושא
ההתראה המוקדמת, הוא יצטרך לבדוק,
הפעם באופן יסודי, כיצד קרה שהמחבלים
הצליחו לעבור את גדר המערכת מבלי
שמישהו הבחין בכך.
היא, כי בקטע
שבו פרצו המחבלים לא הותקנה כלל
מערכת התראה אלקטרונית. חמשת המ חבלים
שפרצו למישגב־עם היו, על פי

היא פרצה
נתקלה באש חזקה של המחבלים,
מפקדה נפצע, ועימו נפצעו עוד כמה
החיילים,
שהשתייכו לאחת מתוך
חוליות שעליהן הוא פיקד. באותה התפר צות
אומללה נפל גם החייל אליהו (״אל-

דד״) צפריר. בגלל הפצועים החליט המ פקד
להורות לכוח לסגת.

תהיה יחידה מיוחדת לטיפול במיקרים
כאלה. אולם במישגב-עם קרה מה שקרה
בכל אותם הפעמים שבהם היו פיגועי
מחבלים עם בני-ערובה. היחידה המיוחדת
של המישטרה אמנם הגיעה לשטח,

מיו ח די ם ונבחרים מיד
אחרי הפיגוע, ובמשך שעות רבות, הקדיש
יאנוש זמן לשיחות עם חיילי אותה יחידה,
כדי להעלות את המוראל שלהם,
ועדת־החקי-
רה תצטרך להחליט אם ניתנה הוראה
לאותה יחידה להסתער על הפעוטון, או
שההוראה הקיימת אמרה בדיוק את ההי־פך,
וכן אם יש מקום להאשים מישהו
בפרשת הנסיון הראשון לחילוץ בני־הערו־בה.
ככל הנראה יעמדו מול עיני ועדת־החקירה
דבריו של קצין בכיר ביותר
בצה״ל, שהיה מעורב בפרשת חילוץ בני־הערובה
במישגב־עם, שאמר על חיילי
אותה יחידה שהסתערו על הפעוטון ונסוגו
אחר־כך •,״כל אחד מהם ראוי לצל״ש.
הם לחמו בטווח של עשרות סנטימטרים
במחבלים שנהנו מחופש פעולה מוחלט
וממחסות טובים.״
יחידה מובחרת,
נראה שחיילי
שערכו בסופו של דבר, בשעה 10 בבוקר,
את הפעולה, יזכו רק לשבחים מוועדת־החקירה
של האלוף אבן. הפעולה עוררה
התפעלות במיקצועיות שלה ובמיומנות
שלה גם מפי הספקנים ביותר. תוך שתיים
שלוש דקות הצליחו אנשי אותה יחידה
להציף בירי את הפעוטון, לפרוץ פנימה
ולחלץ את בני־הערובה כולם כשהם ב חיים.
מילבד כמה פציעות קלות, רובן
מרסיסים ומחבטות, לא נפגע אף אחד
מבני־הערובה שהיו בתוך הפעוטון בעת
פעולת החילוץ. חמשת המחבלים חוסלו
מבלי שהצליחו לבצע
את איומם, להתנכל לבני־הערובה אם אכן
ינסו לפרוץ לעברם.
שאלה אחרת שתעלה בפעם המי יודע
כמה, היא שאלת מיחידה המיוחדת (הימ״מ)
של מישמר־הגבול. יחידה זו עוברת אימו נים
אינטנסיביים ביותר, במשך שנים
רבות, כהכנה למיקרים כאלה של פיגועי
מחבלים עם בני-ערובה. מאחר ובמרבית
שטחי הארץ אחראית המישטרה על ביט חון
הפנים, רק טבעי הוא שלמישטרה

אך גם יחידה צבאית מובחרת הגיעה
לאיזור הפיגוע. מפכ״ל המישטרה, רב־ניצב
הרצל שפיר, מכיר גם את היחידה
שלו וגם את היחידה הצבאית, מתקופת
שרותו בצה״ל. הוא ניסה ללחום על כך,
שהימ״מ הוא שיבצע את הפעולה.
צה״ל רצה שהיחידה שלו תבצע את
הפעולה, וכמו תמיד, ההכרעה היתר, לטו בת
צה״ל. מילבד המסקנות שתצטרך ה־מישטרה
עצמה להסיק, בדבר המשך קיומו
של הימ״מ במתכונתו הנוכחית, יצטרך
גם האלוף אבן להסיק מסקנות משלו לגבי
הכפילות שבין שתי היחידות.
השמועה בצה״ל טוענת, כי לוועדת־החקירה
של האלוף אבן ניתנו סמכויות
לחקור בהיבטים הרבה יותר רחבים מאשר
הפעולה במישגב־עם. אם הוועדה תדון
בכך, או שהוויכוח הציבורי שיתעורר אחרי
מסקנות הוועדה יביא לכך, אין ספק שאי
אפשר להימנע ממחשבות מעמיקות ביותר
ביחס להחלטות בדרג המדיני והצבאי,
הנוגעות לדרכי התגובה על פעולות מחב־

| 1111ך| 1י * 11| |1בין הרמטכ״ל לאלוף פיקוד הצפון נרקמה מערכת יחסים
מייוחדת במינה. רפול ויאנוש היו קרובים במייוחד
\ 1111 ^ 1י י / 1 -1
עד לפרשת האלוף טל, שבה היתה ליאנוש עמדה שונה מאשר לשר־הביטחון. לאחר
פרשת טל התקררו היחסים ביניהם. יאנוש מאשים את רפול שנכנע לוויצמן בעניין.

פטור בלא כלום אי אפשר. לכן נשלחה
יחידה קטנה של צה״ל, שטיילה בדרום-
לבנון במשך כמה ימים, ושבה לישראל,
על פי הגדרת דובר צה״ל ,״לאחר שסיימה
לבצע את יעדיה.״ היעד היחיד של פעולה
עלובה זו שנראה לעין היה, לעורר את
מועצת־הביטחון ממירבצה לדיון נוסף נגד
ישראל.

יוסי ינאי ן

איזו גי רסהנ קוו ה *
^ מסיבת כתבים צבאיים שערך ה רמטכ״ל
רב־אלוף רפאל (״רפול״)
איתן כמה שעות אחרי הפיגוע במישגב-עם,
הוא סקר את השתלשלות האירועים במקום.
סקירת הרמטכ״ל עומדת בפרטים מסויימים
בניגוד לתיאורו של מפקד הכוח הפורץ
לפעוטון, סרן גיורא.
למרות שמסיבת־העיתונאים עם הרמטכ״ל
שודרה ברדיו, ופורסמה לאחר מכן בהרחבה
בעיתונים׳ ,סירב השבוע דובר צה״ל לתת
למערכת העולם הזה את הסטנוגרמה,
והכריז עליה כסודית. תיאורו של הרמטכ״ל
במסיבת־העיתונאים על הפריצה הראשונה
היה זה :״כשהגיע הכוח הראשון של צה״ל
לקיבוץ, התקרבה המשאית שבה נסעו החיי לים
יתר על המידה לבית־הילדים. מן
הבית נפתחה אש עזה על המשאית שנפגעה
בכדורים רבים. החיילים קפצו מתוכה
וחלקם רצו לעבר הבית. אחד מהם נפגע
ונהרג בעת שהתקרב לבית.״
הרמטכ״ל תיאר את הפעולה הראשונה
בתקרית שמקורה בטעות של נהג, והסתיר
מידיעת הכתבים את העובדה שהיה נסיון
פריצה.
סרן גיורא בן ה־ ,24 מפקד הכוח הפורץ,
איש חטיבת גולני, סיפר במדוייק כיצד
התנהלה הפריצה הראשונה:
״ההסתערות נעשתה על פי התיכנון. סגן
רז הוביל את אנשיו. הוא הגיע ראשון
לפתח ביודהילדים. פרץ את הדלת הרא שית.
הכוח נתקל בהתנגדות עזה. נזרק
רימון. כתוצאה מן הפיצוץ נפגעו רז
ואודי. רז בפצע בבטן, ואודי בגפיים.
ההדף היה כל כך חזק, שהשניים ממש עפו
מן הדלת אל החצר, ובתוך כדי כך נפגע

מן ההדף גם צבי. מרימון אחד נפגעו
שלושה לוחמים. הקרב התחולל מטווח
של חצי מטר. המחבלים בתוך הבית, שאיש
עדיין לא ידע את מספרם, היו מוגנים
ועשו שימוש בקלצ׳ניקוב שבידיהם, במק-

בתוך כך אל החלון, ונפגע ביד. קשה
לתאר את עוז־הנפש של הלוחמים, שאחרי
תידרוך קצר הסתערו על הבית, בחשיבה,
מבלי שיהיו להם נתונים על המחבלים
שבתוכו. ששה לוחמים נפצעו, בהסתערות
הזאת, כאשר המחבלים פועלים מאחורי
מחסה ויורקים מכלי נשקם אש עזה.
״כוח שגי, בפיקודו של עידן, פרץ
לדלת אחרת. גם לעברם נזרק רימון. הם

סרן גיורא
פריצה מתוכננת או —
לעוני או־פי־די וברימוני-יד. הם ירו אש
פרועה מן החלונות והדלת.
״אחד הלוחמים, מישקה, פרץ אל החלון
ונפגע בשתי ידיו. אלדד הסתער ומטווח
של מטר הוא חטף צרור בראשו, נהרג
במקום והוטל לקירבת הדלת. שחר פרץ

רב־אלון ן איתן
— טעות של נהג?

תפסו מחסה, הרימון התפוצץ. התרוממו
והסתערו. ממש בכניסה קלטו את ההודעה
לעצור. אחרי שהיו לכוח ששה נפגעים,
ביניהם הרוג ופצועים קשה, לא היה טעם
להסתער פנימה. הפצועים חולצו והכוח
שב לאחור.״

בין ה אידי ם
מ מ רי ם
דץ ילוקי־דיעות, על מישור יותר פו י
י ליטי, נתגלעו במסיבת-העיתונאים גם
בין הרמטכ״ל ואלוף פיקוד הצפון, אביגדור
(״יאנוש״) בן־גל. יאנוש הטיל אחריות
מייוחדת על חיילי יוניפי״ל. לדבריו חצתה
חוליית המחבלים את השטח שבין היחידה
האירית ליחידה הניגרית. לרמטכ״ל היתה
דעה אחרת בעניין יוניפי״ל. לדבריו אין
זו בעיה לחצות את שטח יוניפי״ל, וגם
אין בעיה לחצות את שטח המובלעת של
רב־סרן סעד חדאד .״לעיתים קורה שיוני-
פי״ל עוצר מחבלים בדרכם לישראל ומח זירם
לבסיסם,״ טען הרמטכ״ל .״ויש גם
כמה מאות מחבלים בתוך שטח יוניפי״ל.״
האלוף יעקוב אבן יצטרך לקבוע איזו
גירסה צודקת — זו של הרמטכ״ל, הטוענת
שהמגע הראשון עם המחבלים היה תוצאה
של טעות של נהג המשאית, שהביא את
הכוח למשק, או זו של סרן גיורא, המפרט
את הפעולה המתוכננת היטב ואת שלב
הנסיגה שלה. יתכן שהאלוף אבן יצטרך
גם להסיק מסקנות לגבי חיילי יוניפי״ל
ולקבוע, אם צודק האלוף בן־גל בהאשמו תיו
נגד כוח האו״ם או שצודקת הנימה
הסלחנית של הרמטכ״ל.

נספחת מיו חד ת מ אד 1
(המשך מעמוד )23
בחיפה.״ באותה עת , 1963 ,ביקר
בארץ האפיפיור. ברברה התחילה
ללחוץ על העורך לשלוח אותה
לארץ־הקודש. הוא השתכנע. כמו בן.
זוג־האוהביס הגיע לכאן. היא
נשארה חודשיים, מתוכן 14 יום
בקיבוץ גיבעת־חיים ,״ושוב נפל תי
על האף. האהבה נגמרה, ואני
נשארתי כאן, חזרתי מהר הביתה.״
היא התקבלה לעבודה בשבועון
לא מוכר. ותיכננה את מה שהפ כה
עבודת־חייה .״החלטתי לראות
איך חיות נזירות. פניתי למינזר,
נשארתי שם חודש שלם וחייתי
כמידה. אף אהד לא ידע במה
מדובר באמת. כשיצאתי כתבתי
כתבה על מה שעבר עלי, וזה
היה, כנראה, פצצה גדולה. לא
רק שזה הפך ספר, אלא גם הגיעו
בקשות לקנות הסיפור ואותי יחד.
ההצעות המפתות ביותר באו מ מערכת
איל־העיתונים אכסל שם־

עצמי. חשבתי שאני לא בסדר.
פגשתי בשני חברים שלי, עיתונ אים
שהכרתי מהביקור הקודם,
סיפרתי את הצרות שלי. אחד מהם
סיפר לי שיש לו חבר בקיבוץ
גרופית. החלטתי ללכת למידבר.
״זה היה הדבר הכי טוב שקרה
לי בחיים, לקום בארבע בבוקר
ולקטוף מלונים. אני לא חושבת
שאי־פעם הייתי יותר מאושרת.
נהדר, אפילו להתאהב לא היה לי
זמן, הכל הקדשתי לעצמי. יופי!״
ואז, כשכבר היה יותר מדי טוב,
הגיעה המת לשנות.
״אם הייתי נשארת, הייתי הופכת
קיבוצניקית לכל ימי חיי. אולי גם
הייתי חושבת להיות יהודיה. אבל
לא ראיתי את עצמי איכרה, קוט פת
מלונים ועגבניות כל החיים.
שוב עזבתי. הגעתי לעיר. אז כבר
היו לי הרבה מאוד חברים. מישהו
הכיר לי דיפלומט אוסטרי. הוא
היה נחמד ועדין׳ והזכיר לי את

וזה התחיל לצרום .״מרוב שהייתי
מעורבת, התחילו לספר סיפורים.
ניסו לספר לחברים שלי שאני
מרגלת. אז הייתי אומרת שהמרגל
היחידי בבית הוא קונפוציוס, כי
לגזע שלו קוראים חמר, עירוב
של פרסי, מיאמי וקאמבודי, ואני
נהגתי לומר שהוא מהחמר־רוג׳.
״זאת היתה בעייה לא נעימה,
אבל הבנתי. אני הייתי יותר מדי
מעורבת, הרשיתי לעצמי להטיח
ביקורת סרקסטית כמו כל הישרא לים.
לא הבנתי שלי, כזרה, אסור
בעצם לעשות את זה. גס אני היי תי
מגיבה כך, אילו הטיחו בי בי קורת
באוסטריה. הבנתי.

בי קו ר ת
אי שית
^ כ ל היה קשה. בשנים ה־
/ /י אחרונות היו שביקרו אותי

דע א חברר
דובר אמח
בעזרת ״המחשב הגרפולוגי״ שר

הגרפולוגית המפורסמת חנה קורן
נסה חינם בביתו את המחשב הגרפויוגי במשך שבוע ימים
ותוכל לגלות מספר רב של תכונות באופייך ואישיותו וכן
באלה הסובבים אותך. הייה מסמר הערב והכר בחבריו תכונות
שעליהן לא היו מספרים לך. נצל את המחשב לקיוומך האישי
ולמעמדו בין קרוביך.
כיצר הוא פועל 1
במחשב 3גלגלים וחלונות תצוגה המפרטים עשרות תכונות
אופי על־פי למעלה מ־ 100 סוגי כתב־יו שערכה הגרפולוגית
חנה קורן.

מבצע לקוראי העולם הזה
שלח עוד היום את התלוש המצורף ותקבל לביתך את המחשב
הגרפולוגי במחיר מיוחד (רק לקוראי העולם הזה).
ניתן להזמין את המחשב הנרפולוגי בטלפונים :
242469־238479 , 02־.03

לכבוד
!.י.ל.י — .המרכז הישראלי לשיווק ישיר
רח׳ אבן־גבירול ,3תל־אביב
נא לשלוח אלי את המחשב הגרפנלוגי אשר יעזור לי בגילוי
תכונות ויקדמני בחברה. נאם לא אהייה מרוצה, אחזירו אליכם
בתוך שבוע ללא פגמים וכספי יוחזר במלואו.
רצ״ב צ׳ק ע״ס — 435.ל״י 35 +ל״י דמי אריזה ומשלוח.

1שג ד מאוד דחיות חשוב
;; או יוחד חשוב דחיות נחמד

האם ניסית פעם דהירת נחמד למשד
לפקיד בדואר, לנהג באוטובוס,
לשכן מהקומה החמישית, סתם ככה,
מבלי לצפות שתצמח לן מזה תועלתו
היה נחמד, אמור מלה טובה!
אגהנו משתדלים
דקכלת חומר הדרכה, כתוב
לאזרחים למען איפות חיים, ת.ד 1097 .גבעתיים

הנספחת כפעולה (עם שימחה אוליד).
ישראל חשובה לי וגם אוסטריה חשובה — ואפשר לחיות טס זה
ריגגר בהאמבורג. הייתי מאוד
נבוכה. הרי בסך הכל לא הייתי
מיקצועית. לא ידעתי כלום. הכל
היה עניין של מזל, אבל הלכתי.״

אבא שלי. התחתנו. נשארנו ביש ראל
שלוש שנים. אחרי כן נאלצ תי
לנסוע עימו לאינדונזיה, והת גרשנו.״

״פלופ״

חלט

ברברה חזרה להאמבורג, ועב דה
בשבועון דר שפיגל .״זה מוסד
סגור לגברים. ממש שוביניזם מג עיל.
מהר מאוד רבתי עם כולם.
הלכתי לאן שהייתי צריכה, לעיתון
שהעורך שלו יהודי. הפעם הם
דחפו אותי, כולם. גם פה היו רק
גברים, אבל כולם יחד רצו ש אני
אצליח. בכלל, כל החיים שלי
למדתי מגברים, הם חינכו אותי,
רוב הקשרים שלי הם עם גברים.״

^ א עכר זמן רב, והצעירה הוד
* יידדה עם שפרינגר .״לא הכר תי
אותו במיסגרת העבודה, אלא
במיסגרת חברתית.״ היא מעריצה
נלהבת שלו עד היום .״הוא איש
דתי מאוד, נאמן. התחבנו בגלל
העניין המשותף בישראל. אני
חושבת שאם אהיה בצרה אוכל
תמיד לטלפן אליו, והוא בהחלט
יעזור.״
בהאמבורג התחילה גם להת נסות
בטלוויזיה, כשהמרואיין ה ראשון
היה אוטו פון־האבסבורג,
מאחרוני שושלת הקיסרים האוס טרית,
שרואיין על־ידה לפני ש הורשה
לחזור לאוסטריה.
״הכל היה נהדר, אבל היה לי
קשה להישאר בגרמניה. זה לא
אני. עזבתי הכל, וחזרתי הביתה.״
ברברה המשיכה לעבוד בעיתו נות,
והתאהבה שוב בישראלי. שוב
הגיעה אחריו לארץ .״אצלי זה
הכל או לא כלום.״
״ידעתי שזה יהיה פלופ מוח לט,״
היא אומרת בעיניים בורקות,
״ידעתי מראש, אבל הלכתי לק ראת
זה בהתלהבות רבה, כמו
תמיד.״ וכהרגלה בקודש ״שוב
נפלתי על האף.״
היא נשארה בארץ, בלי אהבה,
בלי התלהבות ובינתיים בלי הר בה
חברים .״החלטתי להעניש את

מעורבת,
לא מרגלת
ף 19 7 2הכירה ברברה
את •קנצלר אוסטריה, ברונו
קרייסקי, והתחילה להיות פעילה
במיפלגה הסוציאליסטית. היא הח ליפה
עוד עיתונים והוצאות־סם־
רים, ובסופו של דבר הוצעה לה
מישרה של נספחת־עיתונות ביש ראל
.״אני כבר מזה חמש שנים
פה, לא מרגישה צורך ללכת, או
לשנות. אני חושבת שהייתי יכו לה
לצאת לגימלאות מכאן. לא זקו קה
לשום דבר אחר.
״אני חושבת שבעצם כל חיי
הובילו לכאן. כל מה שעשיתי היה
הכנה למה שאני עושה עכשיו.
אני לא פטליסטית, אבל אני בהח לט
חושבת שהכל הוביל הזה.״
ברברה נחשבה תמיד כחריגה
בין עמיתיה. היא מכירה את כל
המי־ומי. אין מסיבה בלא נוכחו תה.
כל החברים שלה ישראלים,

אישית, כי אני ידועה כידידה של
קרייסקי. למדתי להישאר רגועה,
לא לענות. האמת היא שלקח לי
הרבה שנים והרבה דמעות כדי
ללמוד לשתוק. אבל אני מבינה את
העם הזה, מבינה את הטראומה
של השואה. בבית של הורי לא
דיברו על זה. רק כשהכרתי את
הבחור הראשון שאהבתי, הישרא לי,
שמעתי על זה. חזרתי הביתה
וצעקתי על הורי, ,איך יכולתם
שלא לראות מד. הוא עושה? איד
אטמתם את האוזניים? ,לכן אני
מבינה את בני הגיל שלי, בישר אל
שמטיחים נגד הוריהם שהיהו דים
הובלו לטבח בלי להתנגד.
אבל חשוב שיוכלו להבין אותנו,
את הצעירים. לפעמים אני חושבת
שזה הכוח המניע לכל העבודה
שלי כאן.״
אותם שהאשימו אותה בהאשמות
שונות, טענו שאינה יכולה לה יות
כל כך מעורבת גם באוסטריה
וגם בישראל, שאין נאמנות כפולה.
״זאת ביורוקרטיה מחשבתית,״
היא אומרת בלי כעס, ובהרבה
הבנה ,״זאת ביורוקרטיה שנובעת
מחששות וצורך בביטחון. אין לי
כל קונפליקטים. אני אוסטרית
נאמנה, ואוהבת־ישראל נאמנה.
אין לי בעייה דתית, כי אינני שיי כת
לכנסיה מסויימת, ואיני רואה
את עצמי כאדוקה. לולא זה היה
כך׳ היה לי אולי קונפליקט דתי.
אבל גם זה איננו. המדינה הזאת
חשובה לי. לא יכולתי לחיות ביל-
עדיה. גם אוסטריה חשובה לי,
וגם בילעדיה לא היה טעם לחיים.
אני בהחלט יודעת שאפשר לאהוב
את שתיהן, להיות נאמנה לשתיהן,
בלי כל עימותים עם עצמי ועם
אחרים.״
העו ל ם הזה 2224 .

״!הושבוווע בי שראל׳ :

אייונ ב רג סי רבלפ גו ש
את דויד גולן
כאשר רכש שאול אייזנברג את ״הבנק הבינלאומי הראשון״ ,ביקש המנכ״ל,
דוי ד גו לו, לפגשו. אייזנברג סירב לראותו, וטען כי אין לו עניין לראות מנכ״ל לשעבר.
אחר־כך התברר לאייזנברג כי בתקנות ההסכם בין הבנק לממשלת־ישראל נקבע
כי ל״בנק ישראל״ זכות־וטו על החלפת מנכ״ל. רק אז הסכים לראות את גולן,
והיקצה לו 20 דקות, כשהוא מפגין בהם חוסר־נימוס וגסות.
בישיבה הראשונה של הדירקטוריון החדש של הבנק תבע מיכאל אלבין,
נציג אייזנברג, להחליף את רואי־החשבון של בנק ברואי״החשבון של אייזנברג. גולן
ניסה לסרב, ונאלץ להיכנע. אחר״כך תבע אלבין כי ימנו אותו כמנהל בחברת-
הנאמנות של הבנק, המנהלת את קרנות״הנאמנות שלו. גולן התנגד וטען כי לא
נאה לדירקטורים של הבנק לכהן בהנהלות חברות־בת.
אלבין, שהוא מגדולי אנשי־הבורסה בישראל, היה יכול להשפיע על הבורסה
בעזרת השליטה על הקרנות.
גולן גם התנגד כי הבנק יהיה החתם של תשקיף ״חברת קיסריה״ של אייזנברג,
ודרש להדפיס על העטיפה אזהרה בדבר הסיכון ברכישה. על רקע זה התפטר
מן הבנק, ומחליפו, בנו צדיק, הסכים להיות חתם של ההנפקה. אבל גם צדיק
התקומם כאשר דרשו ממנו נציגי אייזנברג להתערב במיסחר בבורטה, ולהעלות
את מניות הבנק, ופנה ל״בנק ישראל״ שהבהיר לאייזנברג כי מוטב שימכור
את הבנק.
מכירת הבנק לקבוצת ״דוות״ תאפשר את הכנסת ״בנק לאומי״ כשותף
לבנק .״בנק לאומי״ נתן ערבות בנקאית לעיסקה, בנימוק שכל הרוכשים הם
לקוחות שלו. הבנק יהיה גם ערב להנפקת המניות של חברת ״דנות״ ,המיועדת
להביא עשרה מיליון דולר לתשלום לאייזנברג. כחתם הבנק ירכוש את כל המניות
שהציבור לא ירכוש, וכך יהפוך ״בנק לאומי״ לבעל־מניות ב״בנק הבינלאומי״.
״בנק לאומי״ עומד מאחרי הרכישה, כפי שמתברר מעיסקה אחרת .״בנק
לאומי״ מקים בנק לעסקים עם קבוצת ״דנות״ ולמרות רכישת ״הבנק הבינלאומי״
הוא ממשיך בהקמת בנק העסקים כמו קודם. יש אפשרות סבירה כי במקום
קבוצת ״דנות״ יהיה ״הבנק הבינלאומי״ שותף עם ״בנק לאומי״ בבנק העסקים.
״לאומי״ רוצה לשתף בבנק העסקים את ״בנק ורבורג״.
אגב, לפני כשנה הוכן כבר תשקיף של בנק עסקים דומה, שהיה צריך להיות
מוקם על״ידי ״בנק הפועלים״ ו״הבנק הבינלאומי״ .התוכנית נדחתה בגלל המצב.

״ביזבס־ון ךק״ :י

סיי ק פנחס*

צפו״ם עודפי נפט

פתח

בעוד שר״האנרגיה, יצחק מודעי,
מהלך אימים על הציבור בדרישתו להכפלת
מחירי הדלק, ממשיך השבועון רב־היוקרה
״ביזנס־וויק״ לטעון כי צפויות
ירידה במחירי־הדלק והיווצרות עודפים
של הנוזל השחור.
בגליונו האחרון ( 7באפריל) נמסר כי
החלטת סעודיה להמשיך בהפקת 9.5
מיליון חביות ליום תבטיח שוק רך
ויציב במחיריו. לזאת יש להוסיף ירידה
של 70/0בצריכת הדלק בארצות־הברית,
וגם שורה של מדינות נוספות, ובעיקר
יפאן, יקנו מיליון חביות ליום פחות
בקיץ הקרוב. כמויות העודפים הקיימות
והירידה בביקוש, מבטיחות עודף של שני
מיליון חביות ליום. כך, למשל, כיום
נסחרים במחירי שוק חופשי רק 700 אלף
חביות ליום, לעומת שלושה מיליון ביום
בסוף .1979
שר״הנפט הסעודי, זאכי אל-ימאני,
מאמין כי החלטתו תכריח מדינות־נפט
אחרות לחזור למחירי־נפט ממושמעים
יותר. כמה מדינות הודיעו כי יקטינו את
התפוקה, ולא יורידו מחירים. משקיפים
מאמינים כי הירידה בתפוקה האיראנית
נובעת מהקטנת הביקוש, כתוצאה מן
החרם האמריקאי, וכן המחיר הגבוה ב״6
דולר מעל למחיר אופ״ק, שהוא 28
דולר לחבית. אולם גם במחיר אופ״ק
מתקשה עיראק למכור את כל הנפט
שלה.
ויו״וו וזו — 11״ו! י וןו ״ו11 רר1ד —וזז־וזו

כ ר חו ס ם׳

בשבת האחרונה נפשו במלון ״לרום״
בתל־אביב מי שהיה מנהל סניף ישראל
של ״אל על״ ,דויד שימעוני, ומיש-
פחתו. לארוחת־הבוקר הסבו עימו, ועל
חשבון החברה, יותר מעשרה אנשים,
כאשר הם משוחחים בעליצות על החיים
שהם עושים על חשבון החברה. כאשר

מישו־ד נסיעות
מייק פינחסי, מייסד ומנהל שרות-
שלום ב״אל על״ מאז היווסדו, פרש
מעבודתו ופתח מישרד־נסיעות בשם

אוותה גברתב שי חי אררת
השבועון ״השבוע בישראל״ ,שיצא לאור בשנים האחרונות מדי שבוע וכלל
חומר אינפורמטיבי ומודעות המיועדות לתיירים, התחיל בחודש האחרון להדפיס
במשך שבועיים רצופים את אותה החוברת בשינוי העטיפה בלבד. כך, למשל,
הופצה ב־ 21 בפברואר חוברת מס׳ 938 שבשערה צילום של ראש־הניקרה, ועל
העטיפה נכתב כי זוהי ״שנה .״18 בתוך החוברת נכתב כי זו ״שנה 19״ .ב־28
בפברואר הופצה חוברת שבשערה בת־ים, ועליה כתוב ״שנה 19״ ,ומיספרה .939
השוואת שתי החוברת מראה כי מילבד החלפת השערים, כל התוכן זהה בהחלט.
אברהם (״כושי״) ליי, יועץ ל״השבוע בישראל״ ,אמר כי הוחלט על הוצאת
השבועון אחת לשבועיים, כדי לחסוך בהוצאות, וכי המפרסמים יודעים זאת.

) ? 111(1103110)1ס ז ¥ 03ו)ז19

28 , 1980 סז 21 ץ זגגגזלש?
. 938 סא

אזמסא 6א 7או

שלום לשירות

״קלאסיק טורס״ .פינחסי פרש מ״אל על״
במסגרת תוכנית־הפרישה־מרצון, הכוללת,
פיצויים מוגדלים.
אחד מהם אמר לשימעוני כי אם יראה
אותם ייגאל הורגיץ הוא יקבל התקף-
לב, השיב שימעוני כי בין כה וכה החברה
מחוסלת, ולכן כדאי לעשות חיים כל
עוד ניתן, על חשבונה.

£ $ח ט 7ק 1.4 0ט 0ש מ

16 5יז 861ז 13ח1

¥331)0 7 .וו סז 21 <91

... 90נ מסו/

23ח 1ס <1 0ח$ 3כן וזז 8ז 5

6 34ט \/31ח 1ס<^0ח 3ץ6ח^10

06 3 3 ,3 6ז £ץ זט 0

42־000^110*601 70111

מס 11>110311ס 19111 ¥631
011 6 , 1980־ ^131ס! ? 01(111317 28
, 939ס א

אידחסא 7 * 6א•

7881)0 79 חסזו*0ו 2

06006 * 0 713065
077 5א 15,361ח1

5. .ח1ס• 0אזי5גן רת3ז5

¥3106 34ח!ס0067 •0)10 יו1

00061(06 )1 700 )1 ...

עמודי הפתיחה שד השבוע בישראל
רק מיספר שונה

מחזו ו ושת
מיסעדות ״ספארי
ותו מ־ססו
מידיון דוות

..מזרח ,׳,סבר

מחזור רשת המיסעדות ״ספארי״ עבר
את ה־ 100 מיליון לירות בשנת , 1979
מסר בריא ן ליידן, מבעלי הרשת.
״ספארי״ מפעילה שש מיסעדות, ופתחה
לאחרונה מיסעדת־דגים בחוף מלון ״פלא־זה״
בתל־אביב. המיוחד במיסעדה ה חדשה,
הקרויה ״סיפארי״ ,הוא שהיא
מגישה תמורת 300 לירות כל כמות של
מנות ראשונות ודגים ויין שירצה האוכל.
הרשת שייכת לקבוצת עולים מדרום־
אפריקה, המורכבת מבריאן ליידן, אלן
אלטשולר, רוי פרס והישראלי אריה
ליפסון. הרשת פתחה גם מיסעדה סינית
בשם ״קנטון האוז״ בסביון, בשותפות
עם הסיני ג׳וצסון, שעבד במיסעדות
רפי שאולי, ועם משה שפר, בן־דודו
של שאולי.
ליידן מסר כי למרות המיתון לא ירד
המחזור הריאלי, ביגלל המחירים הנמוכים
של המאכלים. יחד עם זאת יש
ירידה מתמדת בריווחיות, ביגלל ההת־ייקרויות.

פורש
פינדוסי

תשווס עבוו
תג 1—38־ עדה
10 אדו דהה וחודש
התשלום שמשלמים מחזיקי רכב צמוד
יעלה ל־ 10 אלפים לירות לחודש — כך
הוחלט בצמרת האוצר. כיום משלמים
כל המשתמשים ברכב ממשלתי רק 3000
לירות משכרם, תמורת הרכב והחזקתו
המלאה.

ל״פרעליס״ בניין
ורכש את
״תדירא ך
״בנק המיזרחי״ מכר ל״בנק הפועלים״
בניין לא־גמור בדרך פתח-תיקווה, ליד
״בית־הדר״ ,בסכום של מאה מיליון לי רות
.״המיזרחי״ חשב תחילה להעביר
לשם את מרכזו .״הפועלים״ יעביר לשם
את הנהלת איזור תל-אביב.
״בנק המיזרחי״ רכש את ״בית תדי-
ראן״ בדרך השלום, ויעביר לשם את הנהלת
״הבנק למימון וסחר״ ,משדרות
רוטשילד. הבנק שייך ברובי )70X1ל״בנק
המיזרחי״ ,והיתרה לקבוצת יוסף ריגר,
אברהם פילץ ודוב לאוטמן. מנכ״ל
הבנק יהיה מייק זינגר, לשעבר חשב
״אל על״.

בעונות קפואים
המדיניות השלומיאלית של מישרד-
החקלאות יצרה שוב מחסור חמור בעופות
קפואים, אחרי שלפני כמה שבועות
היו עודפים גדולים בעופות אלה.
רק לפני חודש מכרה המדינה 2000 טונות
עוף קפוא, במחירי הפסד, למיזרח
אירופה, ואילו בעיקבות הוזלות המחי רים
בפסח אזלו לחלוטין העופות. גם
המגדלים הקטינו את כמות העופות שהם
מייצרים, כך שתוך זמן קצר יהיה מחסור
חריף בעופות קפואים.
המחסור בעופות כבר גרם להתייקרות
מחירי ההודי בעשר לירות לקילו, ומחירי
הבשר הקפוא בעשרים לירות
קילו. מחיר קילו בשר קפוא יגיע עתה
ל־ 360 לירות הקילו.

415

במדינה
(המשך מעמוד )40
ובליל הגניבה היה נהג תורן במח נה
הצבאי. תורן איתו היה חברו
ארמונד ברדוגו. השניים ישנו ב חדר
אחד. בשעה שלוש לפנות
בוקר, העיר פלאח את ברדוגו מש נתו,
וביקש ממנו לספר כי כאשר
הלך לישון, בחצות, ראה את פלאח
ישן כבר שנת ישרים. בזה חשב
לבסס את האליבי שלו.
שוטרים שעברו באיזור לוד כ
פרקליטה
רדתן
האס האמא מתה?
אותו לילה, הבחינו במשאית צב אית
החונה בנסיבות חשודות ליד
מוסך נטוש. השוטרים הציצו ב משאית
וראו כי על שתי ספרות
יש צבע טרי, שפשוף קל גילה,
כי הספרות 3ו־ס שונו ל־ .8בתוך
מגירת תא הנהג היתד. גלויה על
שם מאיר פלאח׳ והמפתחות ב מנוע
היו המפתחות ד,אוריגינליים
של הרכב. מתוך המשאית פורקו
כבר בחלקם 25 מזגנים בעלי סימון
של צה״ל.
המתג שלא פעל. המישטרה
הצבאית היא שהגיעה אל פלאח
;ועצרה אותו. יחד עימו נעצר
גם הנהג התורן השני, ברדוגו.
מאיר פלאח הכחיש הכל. לעומת
זאת נשבר ברדוגו מהר וסיפר

שיזו ר בויא...
עם ״קונטראלוקס״ אין צורך
בשמשיה.

המסנן את קרני השמש המזיקות

להשיג בכל בתי המרקחת

תעשיות פרמצבטיות בע״מ,

המ שחה היעילה להגנה חסיזה בסן׳ עקיצות
יתושים ושצוו מעופפים עוודנ״ם
בלתי ניהאות ובלתי מורגשת
עםמ שחת קומפלו כיף להיות ב שפת הים!
דוחה חוקים מושלם

קומפלר

טבע תעשיות סוחצביות בט״כז

שברדוגו ישבר ויחליט שלא להק ליט
את חברו, וילחץ על המתג.
אולם לא המתג הוא שהפסיק את
פעולת הרשמקול, וההקלטה נמ שכה.
הטעות
היחידה של פלאח היתה
כאשר חשב, כי העניין יובא ל־בית־דין
צבאי, וישבו בו שלושה
קצינים. אך הפרקליטות החליטה
להעמיד לדין גם את אחיו ויליאם
שהוא אזרח, לכן הובא המישפט
בפני בית־המישפט המחוזי. אך
הטקטיקה שהציע לחברו לנקוט
נשמעה משכנעת גם שם. להכחיש
הכל, לבכות בפני השופט, ולספר
לו, כי ההודאה נגבתה אחרי מכות
קשות ואיומים, היא שיטה נקוטה
בידי עבריינים. פלאח גם ניסה
לעורר את רחמי חברו.
כדי לחזק את הלחץ׳ הזכיר
שוב ושוב, כי במישפט יהיו נוכ חים
הרבה מחבריו ובני מישפחתו,
ואם ברדוגו לא יחזור בו מעדותו,
הוא בסכנה. ולבסוף הבטיח לבר-
דוגו שאם יהיה גבר, וידבק בגיר-
סתו, הרי שבעזרת הסניגור הטוב
שמישפחתו תעמיד לו הוא בוודאי
יצא זכאי.
פלאח לא ידע כי כאשר הוא
מנסה ל״עבוד״ על בית־המישפט,
מנסה המישטרה ״לעבוד״ עליו.
מהעדויות בפני בית־המישפט הס תבר,
כי המישטרה השתמשה ב אחת
השיטות המתוחכמות שלה
כדי לגרום לעצירים לדבר. בר־דוגו
ופלאח, נלקחו במכונית צב אית
למחנה אחר, כאשר ידיהם
כבולות באזיקים, והם מלווים על יז*
,קצין. בדרך בויים על־ידי ה קצין
קלקול במכונית. הוסבר ל עצירים,
כי יש לחפש טרמפ, ונהג
המכונית הצבאית שעצר לא רצה
בתחילה לקחתם, וטען, כי מחכה
לו סגן־אלוף בירושלים. רק אחרי
מאמצי שיכנוע מרובים לקח הנהג
את שני העצורים. הללו היו בטו חים,
כי הכל מיקרי ושוחחו ביני הם
בחופשיות. למעשה היה הכל
מתוכנן מראש, ובמכונית ה־
״טרמפ״ היה מכשיר הקלטה סמוי.
ע ד עדייו כאשר הביאה ה תובעת
דותן את תמלילי ההקל טות
בפני בית־המישפט, הזכירו
המתמחות לשופט, כי לפי חוק
האזנת סתר׳ אין הקלטות אלה

שופט פהן
לבכות בדאווין
את כל הידוע לו לחוקרים. הוא
סיפר שפלאח הודה בפניו, כי הוא
שפרץ למחנה ולקח את המזגנים,
וכי אחיו, ויליאם, הוא שהשתתף
איתו בפריצה.
לדברי השוטרים הצבאיים הס כים
ברדוגו לעזור להם ולהקליט
את פלאח. מומחה של המישטרה
האזרחית התקין בחגורת מיכנסיו
של ברדוגו מכשיר הקלטה, וב־כיסו
הכנים מתג. השוטר סיפר
לברדוגו שאם הוא רוצה להפסיק
את ההקלטה כל שעליו לעשות הוא
ללחוץ על המתג. היה זה תרגיל
פסיכולוגי יפה. החוקרים חששו

קבילות, אלא אם כן התקיימו תנ אים
מסויימים. מאחר שבבית־המישפט
הופיעו הנאשמים ללא
סניגור, ציווה השופט להעמיד
חדר מחדרי בית־המישפט לשני
הנאשמים ולהשמיע להם את ההק לטות
במקורן. כאשר אחת המת מחות
של השופט עומדת לרשותם
לעזרה.
כאשר עלה ברדוגו על דוכן־
העדים הוא נראה מפוחד ונבוך.
הוא הביט לצדדים ונראה, כי חשש
מחבריו של הנאשם. הוא הכחיש,
כי נשא על גופו מכשיר הקלטה.
(המשך בעמוד )49
ה עו ל ם הז ה 2224

ענבר 1נגסב
לאעכ שיו
אלא כומואי
כשאני פותח את העיתון, ועובר עליו
עבירה, אני רואה שהמון פרשנים שואלים
למה תיפול הממשלה דווקא במאי ולא
עכשיו. ובכן, התשובה היא זו: לפני
מאי לא יהיה מי שיפיל את הממשלה,
וגם לא תהיה ממשלה בשביל ליפול.
עד מאי המון שרים יהיו בארצות-
הברית — בגין בעצמו, וייצמן, שמיר,

ענייו שד משאבה
״מורי ורבותי״ היא הצורה האשכנזית של ״אחי ואחיותי״ ,כמו ש״במטותא
מלומדי״ היא הצורה האשכנזית של ״ראה ידידי״ ,וכמו שמנחם בגין היא הצורה
האשכנזית של דויד לוי.
את זה גילו כבר לפני, אבל עד עכשיו חשבו הפרשנים, בטעות, שדויד לוי
מחקה את מנחם בגין. זאת לא האמת.
האמת היא שמנחם בגין ודויד לוי זה אותו האיש.
אני גיליתי את זה כשיום אחד הפשיל מנחם בגין את שרווליו גבוה טדי
וראיתי את הוונטילים. דויד לוי זה בסך הכל הצורה הנפוחה של מנחם בגין.
וככה זה קורה: כשלעוזר של בגין, יחיאל קדישאי, נדמה שתחת לדבר
אל המורים והרבנים צריך לדבר לאחים ולאחיות, הוא בא עם משאבה פשוטה
.של אופניים, תוקע אותה בוונטילים המתאימים, ומנפח למנחם בגין את הלחיים,
הידיים, החזה, התחת והרגליים. נשאר לו רק להוריד למנחם את המישקפיים,
להלביש לו פאה של אורי גרוס, ולשלוח לדרך דויד לוי זז ומדבר.
כשגומר הדבר הזה את תפקידו אצל אחיו ואחיותיו, בא יחיאל קדישאי עם
גפרור, תוקע אותו בוונטילים, האוויר יוצא בשריקה ומנחם בגין חוזר לגודל
הטבעי שלו, ונח יומיים.
מזה מתקבלת המשוואה הבאה:
דויד לוי = מנחם בגין +משאבה — גפרור.

הטלאי

השר בורג משתזף בכנס שוטרים כאקפולקו שרון, מודעי ומי יודע מי עוד. רק לקראת
תחילת מאי יוכלו להביא את השר בורג
מכנס־שוטרים באקפולקו, את המר ואבו־חצירא
מכנס־רבנים בוואיקיקי, את פרס
מכנס סוציאליסטי בברייטון, את בר־לב
מכנס־פרשים ביער בולון, את רבין מכנס
זה-או-אחר בוונציה, את אמנון רובינשטיין
מפאלמה״דה־מיורקה, את הרב לו״
רנץ מלאס־וגאס, את שרה שטרן״קטן
מטאהיטי, את פלומין מרודוס, את תלמי
מקורפו ואת קורפו מאי-בהאמה.
בתחילת מאי יהיו חברי־הכנסת וחברי־הממשלה
בהרכב מלא, שמנמנים, שזופים
וחסונים, ויגשו במרץ להפלת הממשלה.

נניח שבעיקבות ריבוי נישואי־התערובת תחליט ממשלתנו מחר־מחרתיים שכל
ערבי הגאה בעמו (או לא) יהיה חייב לשאת טלאי ירוק״בהיר על דש בגדו. זה גם
יקל מאוד על עבודת השוטרים, הקבלנים ומשכירי-הדירות, שלא יצטרכו לסמוך
על סימנים מפוקפקים כמו מיבטא או צבע־עור. יהיה ברור מי הוא מי. לא בשמיים
החלטה כזאת, ויש בה הרבה הגיון. אבל לא ההחלטה עצמה מעניינת אותי הפעם,
אלא התגובות המעורבות של הגורמים הפוליטיים השונים כלהלן:
מיפלגת העבידה טוענת שהחלטתה האומללה של הממשלה ממחישה
את הצורך בבחירות חדשות. ריכיז מפ׳׳ם יציין שבהתחשב במצבה של תעשיית-
הטכסטיל בארץ מורה החלטה זו על קהות-החושים של הממשלה כלפי הציבור.
סיעת ש״י בכנסת אומרת שההחלטה תכניס אותנו לעימות עם הנשיא
קארטר ועם יהדות התפוצות. ח״כ הילל זיילל מגלה אומץ :״זוהי החלטה
שאין בה שום תוכן מהותי והיא טעות מבחינת העיתוי״ .מסקנתו הנחרצת של
ח״כ יוסי שריד היא שפרופסור יגאל ידין צריך לפרוש מהממשלה, כדי לא לבייש
את בוחרי ד״ש, ואילו חוגי ה׳ באייר, ו׳ בסיין יז׳ בעין יציינו שההחלטה
פוגעת בעקרונות מגילת-העצטאות, ניקיון המדרכות ותרבות-הדיור.
זהו, בערך. הקורא חד־העין יבחין מיד שהמילים ״ערבים״ ,״פלסטינים״,
״אפלייה״ ,או ״גזענות״ אינן מוזכרות כלל בהודעות של כל המיפלגות, הריכוזים,
התנועות, האישים והחוגים. זה בכלל לא שייך לעניין.
מי שחושב שאני מגזים, יעבור בבקשה על תגובות האופוזיציה על החלטת
הממשלה בעניין חברון.

׳׳ שביוו ת־ר עב
ד ה־דוכ ס

דייוויד >ום
וממ שלת
י שראל
משכיל יהודי אחד הסביר לי שהממשלה
הזאת רוצה לעשות לפוליטיקה מה
שעשה הפילוסוף הסקוטי דייוויד יום
לפילוסופיה.
עד ימיו של דייוויד יום היה מקובל
בשדה הפילוסופיה שלכל דבר יש סיבה.
שום דבר לא קורה סתם ככה. דוגמה :
אם כדור הביליארד האדום נכנס לחור,
מפני שכדור הביליארד הלבן זה פגע בו. בא דייוויד יום, ואמר: מה פית-
אום! איך אפשר להוכיח שזה מפגיז
כל מה שאפשר להגיד על בטוח זה שהכדור
האדום נכנס בול אחרי שהלבן
פגע בו. אבל המפני זה סתם המ צאה
שלנו. ככה נתן דייוויד יום מכה
קשה לעניין הסיבתיות, ועד היום מתרוצצים
הפילוסופים כמו עכברים ומחפשים
תשובה לקושיה של יום.
אותו דבר ממשלת-ישראל. עד שקמה
ממשלת״ישראל שלנו היה מקובל בשדה
הפוליטיקה שלכל החלטה פוליטית יש

הפילוסוף הסקוטי דייוויד יום
איזו סיבה. דוגמה: מדינות אירופה תומכות
בפלסטינים ביגלל הנפט. באה
ממשלת בגין וקבעה: לא עוד ! מי אמר
שצריך סיבה ז הנה אפילו הוכחה: אנחנו
מקבלים לפחות פעם בשבוע החלטה פוליטית
שאין לה שום סיב* ! סתם ככה !
פשוט בא לנו!

אחד הדברים המעצבנים בזמן האחרון
זה שראשי המועצות המקומיות ביו״ש
עושים שביתת־רעב כבר איזה חודש, ואף
אחד לא שם לב, חוץ ממני.
יושבים להם כמה בחורים מפוטמים
בשניים־שלושה אוהלים ציבעוניים ונוחים
(זכר ליציאת מצריים) ליד הכנסת, ליד
האוהלים חונות מכוניות אמריקאיות וגרמניות
(זכר לשואת יהודי אירופה) וטוענים
שהם לא אוכלים, ושזה לא סתם
דיאטה. באים אליהם אורחים, לוחצים
ידיים, מקבלים חומר הסברה, וזהו.
תופסים ז אף אחד מהרעבים האלה
לא מגלה סימני־תשישות, לא מובהל ל-
בית־חולים, לא מספרים לנו על כמות
הכולסטרול בדמם, כלום.
ולמה זה מרגיז אותי ! למה אני היחיד
בכל אמצעי־התיקשורת ששם לב לזה
בכללי או!
האמת היא שתמיד עניין אותי לדעת
מה יקרה אם אחד משובתי״הרעב ימות
בגלל ההפגנה שלו. אז עד היום דווקא
לא כל״כך בא לי שזה באמת יקרה, למרות
העניין. אייבי נתן וכאלה, למה שימותו
! אבל הפעם זה נראה לי ממש
הזדמנות-פז, ודווקא הפעם לא קרה
כלום. פשוט שום דבר.
מכיוון שאני לא מאמין בניסים, אומר
את דעתי גלויות: לדעתי כמה מן הפטי-
מים האלה מהמועצות המקומיות בכלל
אוכלים. הם החליטו שאם אפשר לקיים
עשר שנים התנחלות״דמה, אפשר גם
לעשות חודשיים־שלושה שביתת-רעב דמה,
וככה יוצא שהם בעצמם אוכלים עוף,
ואנחנו אוכלים את הלוקשען.

ה מו עמד
ש ל נו
כניסתו של מר יצחק שמיר למישרד-
החוץ, מספר לי המקור שלי, הפיחה
רוח״חיים בעניינים, והביאה לגיבוש המדיניות
האמריקאית (ווסט״פוליטיק) של
ממשלת־ישראל.
הכל התחיל בהקרנה פרטית של הסרט
״השליח ממנצ׳וריה״ בנוכחות ראש-
הממשלה שלנו, שר-החוץ שלו והרעיות
של שניהם. בסרט הזה מראים איך הקומוניסטים
המגעילים מנסים להשפיע על
בחירת נשיא ארצות״הברית, ולהביא לבחירת
המועמד שלהם למישרה הרמה.
בסרט גם משחק לורנס הארווי (יהודי)
תפקיד ראשי.
המקור שלי אומר שבזמן ההקרנה
עפו קללות בפולנית נגד הקומוניסטים,
ולורנס זכה בשבחים על מישחקו. ראש־הממשלה
שאל אם זה לא השחקן שבא

רגאן (מימין) ואנדרסון (משמאד),
אחרי הצמדת המיטענים
הפדאסטיים, רגע לפני הפיצוץ
לפני שנה יחד עם הג׳ינג׳ית מ״בועות״,
ושר-החוץ אמר שאם הזיכרון שלו אינו
מטעה אותו, זה דווקא השחקן שיש לו
ביחד איתו תמונה יפה בלישכת יו״ר
הכנסת.
הקיצור, ראש־הממשלה ושר־החוץ סיכמו
שאמנם הקומוניסטים יאסנה חולירע,
אבל הרעיון עצמו ראוי לעיון, ולא יזיק
אם מדינת־ישראל, שהיא מדינת-מפתח
בעולם החופשי, תעשה משהו למען
בחירת נשיא אמריקאי שיהיה טוב בשביל
היהודים.
עכשיו התחילה הרבה עבודה שחורה.
ראשית, שלחו את המועמד עצמו. אחר
כך נשלח וייצמן ללכלך את קנדי. בגין
יסע לקלק-ל לקארטר, אריאל שרון יב־דוק
איפה להציב את הצלף בשביל בוש,
מודעי יהפנט את בראוו, ושמיר יצמיד
לרגאן ולאנדרסון מיטענים פלאסטיים.
ככה ייצא שבספטמבר— אוקטובר יישאר
רק המועמד שלנו, אזרח אמריקאי כשר,
בעל אמונה דתית עמוקה ועמדות פוליטיות
תקיפות — הרב מאיר כהנא.

ער המי 3ו1ת בהיסמויה ההיסטוריון שטען כי ההיסטוריה
אינה אלא מיקרה מחורבן אחד אחרי
משנהו בוודאי התכוון להיסטוריה של
מדינת-ישראל בשנתיים־שלוש האחרונות.

האת שלחה פתכזל

הביפר הוא הפרט הפחות חשוב במערכת התקשורת. למעשה
אין דבר יותר קל מלחלק מכשירים ולצפצף.אבל שרותי ביפר
זה הרבה יותר מכך. שרותי ביפר מחייבים השקעה עצומה
בציוד יקר ומתוחכם, נהלי תפעול הבנויים לנהל ולפקח על
מערכת תקשורת מורכבת, בצורה יעילה וללא תקלות. יש רק
חברה אחת בארץ הערוכה למתן שרותי ביפר ברמה
בינלאומית גבוהה.חברת ״ביפר״בע״מ.רק ב״ביפר״
בע״מ תהיה מסוגל להפיק את מלוא התועלת
מהביפר שבכיסך. שים לב היטב ליתרונות
הבלעדיים ל״ביפר״ .יתרונות שהעמידו
״חברה
את ״ביפר״ בעמדת
למתן שרותי תקשורת״ להבדיל
מ״חברה להפצת מכשירי איתור״.
*מוקדיהקשר ממוקמים במקומ ות הטובים בארץ *.מרכזייה
מהמתקדמות בעולם,המכילה
כמות טלפונים אשר אינה
מאפשרת מצב ״תפוס״.

* מערך תקשורת חליפי, לשעת חירום (הפסקות חשמל ופגעי
טבע זמן התגובה המהיר ביותר. מעת מסירת ההודעה ועד
לקליטתה בביפר, עובר זמן הנמדד בשניות ולא בדקות*.נהלי
קשר בלעדיים המבטיחים דיסקרטיות מלאה * .נהלי קשר
מיוחדים המונעים שיבושים בהעברת מספרי טלפון ושמות.
* נהלי קשר המבטיחים העברת הודעות כלשונן...
וכרוחן * .שרות מהימן 24 שעות ביממה, כל
ימות השנה* .כל מערך השחק והשרות
מתבצע ישירות ע״י הנהלת החברה
(ללא סוכנים ומתווכים) יתרון
המבטיח טיפ ול מסור ומיידי בכל
פנייה. יתר על כן, בטענות...
ובמחמאות יש לך אל מי לפנות.
אלה הסיבות מדוע מפעלים,
חברות ומוסדות מהשורה
הראשונהמעדיפיסאת״ביפר״.
אלו הסיבות מדוע גם לך
כדאי להצטרף למנויי ״ביפר״.
ולהנות משרותי תקשורת
ברמה שאין דומה לה בארץ.

ביפ׳ו־משרד
ראשי:
מלון ״שרתוך, רח׳ הירקון 115ת״א,
טל 288247 .
להלן רשימה חלקית של לקוחותינו:
טלרד, חברת החשמל, קוקה-קולה, בנק הפועלים, בנק המזרחי, הסנה, הפניקס, דפי זהב, אלקטרה, ישראליפט,
מפעלים מקבוצת כלל, פיוניר קונקריט, קופ״ח כללית, החברה הדרומית לשווק, מילכוד, גיבור טקסטיל, סברינה, אנגלו סכסון,
נעלי גלי. חברות לעיבוד נתונים, שמאים, רופאים ועוד.

ה עו ל ם הז ה 2224

תחרות אופנה

במדינה
(המשך מעמוד )46
ואם לא תצליח התובעת להוכיח,
כי ברדוגו הסכים להקלטה, לא
תהיה ההקלטה קבילה לפי החוק
החדש. לכן ביקשה דותן להכריז
עליו כעל עד עיויין. והבטיחה גם
להביא עדות, כי הקצינים שהק ליטו
את הנאשמים במכונית היו
בעלי הסמכה לעשות זאת, כנדרש
בחוק.
בקטע נוסף של ההקלטות הס ביר
פלאח לחבריו כיצד עליהם
למנוע את הבאתם של הש.ג. של
המחנה להעיד במישפט. הוא הציע
כי חבריו יבואו בקורטינה אזר חית
למחנה הצבאי ביום ד,מיש-
פט, יתחזו לאנשי המדור המרכזי
ויקחו את הש.ג. לבית־המישפט.
במקום לנסוע לבית״המישפט יק-

פרקליט משגב
מעצר ובובת־נוי
הו את העדים לפרדס, ויחכו שם
עד תום הישיבה. בית־המישפט
יתרשם לרעה מעדים אלה שלא
טרחו לבוא, וגם כאשר יעידו לב סוף
יתייחס לעדותם בחשדנות.
התרגיל האחרון שהועיד פלאח,
אם הכל לא יצליח, והמישפט ייג מר
בהרשעה׳ הוא כי אחיו יספר
בבכי לשופט שאימם מתה לפני
זמן קצר והם יתומים, וכך יזכו
בהקלה בעונש.

מי שטרה
מעצר עם כלד 01־

האם גם על חשד גניכה
•טל שתי מישענות״ראש
יש הצדקה למעצר
עד תום ההליכים?
״בזמנו היינו מתייחסים לבקשת
מעצר עד תום ההליכים ביראת־כבוד
ממש. רק במיקרים נדירים
היו התובעים פונים בבקשה כזו,
והיתד, לכך אז הצדקה מלאה ב חומרת
העבירה, או עברו של ה נאשם.״
כך אמר לשופט אורי
שטרוזמן עורך־הדין חיים משגב.
הוא התרעם מאוד, על ששולחו,
אהרון מסיקה, נער בן , 18 נעצר
על־ידי השופט אריה סגלסון, ב נתניה,
עד תום ההליכים המישפ־טיים.
משגב שעיין בכתב־האי־שום
נגד מסיקה נדהם לראות, כי
הצעיר נאשם רק בכך שגנב מרכב
שחנה באיזור התעשיה בנתניה,
שתי מישענות־ראש, ובובת נוי
בשווי של כ־ 3,500 לירות.
בעל הרכב שייח׳ יוסף מחמוד,
ראה את החפצים שנגנבו ממנו,
בתוך מכונית שחנתה בתחנת דלק,
והתלונן במישטרה. לפי מיספרד,
של המכונית איתרה המישטרה
את מסיקה, הרשום כבעליו של
רכב זה, למרות שאין בידו רש־יון־נהיגה.
הוא
נעצר לחקירה, והכחיש כל
קשר לגניבה. ביום שבו עמד
להשתחרר ממעצר, הובא לפני
בית־המישפט. הוגש נגדו כתב־העולם
הזה 2224

האישום והוסבר לו, כי הוא יכול
להגיב עליו תוך 48 שעות, אך
מסיקה לא רצה לחכות במעצר
יומיים נוספים ביודעו שהוא חף
מפשע. לכן כפר מייד באשמה. עוד
הדיון בכתב־האישום נמשך, שלפה
התובעת המישטרתית, מירי גולן,
בקשה מודפסת למעצר עד תום
ההליכים, וביקשה מבית־המישפט
לעצור את הנאשם.
מכת מדינה. למרות פסיקה
קודמת של בית־המישפט העליון,
מפי השופט זוסמן, שגינה מינהג
זה של ״הקפצת בקשת מעצר״
בטרם ניתנה לעציר שהות להת כונן
כיאות, קיבל השופט את
בקשת המעצר ועצר את מסיקה
עד תום ההליכים.
בהחלטתו כתב שופט השלום,
כי לאחר עיון קל בחומר קבע
שמסיקה מסוכן לציבור, כי גניבה
מרכב הפכה מכת מדינה, ולכן
יש צורך במעצרו של מסיקה.
כאשר קיבל הסניגור משגב את
החומר של מסיקה. הגיש מייד ערר
בפני בית־המישפט המחוזי בתל־אביב.
הוא טען, כי בית־המישפט
בנתניה לא למד מאומה מפסק־הדין
של בית־המישפט העליון ב אותו
עניין, והסביר זאת לשופט
שטרוזמן.
שטרוזמן שיחרר את מסיקה ב ערבות
עצמית של 10,000 לירות,
וקבע, כי הנאשם הכחיש את ה מעשה,
ולמרות עברו הפלילי נר אה
שאין להצדיק מעצר עד תום
ההליכים.
עורכי־דין נשמו לרווחה. שכן,
אילו היתה מתקבלת דעתו של
שופט השלום, משמעותה היתה,
כי בכל מיקרה יש מקום למעצר
עד תום ההליכים. וכי כל אדם ש־עלול
!הוגש
נגדו כתב־אישום,
לשבת במעצר עד תום מישפטו.
הווי 3איד^שזה

וחר ומ 5וצדח

לורד, קיבלה את הסחורה, והל כה
למכור אותה למכר ותיק שלה,
ברגר. היא הכירה אותו מפני ש בעבר
נהגה לקנות ממנו תכשי טים.
היא הציעה לו את היהלומים,
והוא הסכים לקנותם, ושילם לה
עבורם כ־.ס/ס 60 משוויים. לורד, חש בה,
כי זוהי רק מיקדמה, וכי את
היתר ישלם לה בבוא העת. היא
מסרה את המיקדמה להילדה, ו קיבלה
תמורתה יהלומים נוספים
למכירה.
״אידיש געלט״ .במשך תקו פה
של כחצי שנה, גלגלה לורד,
יהלומים בסכום של כ־ 232 אלף
דולר, כאשר היא מוכרת אותם
לברגר ב־ס /ס 60 משוויים, ונותנת
את הכסף לד,ילדה. היא לא סיפרה
לבעלת היהלומים למי מכרה אותם,
אלא המציאה סיפורי בדים על קו נים
רבים ורציניים הקונים ממנה.
וכך אומנם רשמה הילדה בספריה.
כאשר עמד האשראי להסתיים,
וללורה היה חסר עדיין!ס/ס 40 מער כם
של היהלומים, באה אל ברגר
וביקשה ממנו את היתרה. לדבריה,
הוא סירב ואמר לה, כי היהלומים
שמכרה לו אינם כשרים, אלא גנו בים
או מוברחים, והיא אינה יכולה
לפנות למישטרה. לדבריה, איים
עליה, כי אם תפסיק לספק לו הוא
יתלונן והיא תסתבך בצרות. לורד,
מצאה עצמה בין הפטיש והסדן,
היא חששה מפני הקונה, ופחדה
מפני המוכרת שתבעה ממנה את
יתרת כספה.
כאשר הסתבכו הדברים, פנו
בעלי היהלומים אל ״מודיעין אז רחי״
,ציידו את לורד, ברשמקול,
ושלחו אותה לנהל שיחד, ארוכה
עם ברגר.
הקלטה זו היא אשר נשמעה מעל
שולחנו של השופט. הצדדים הש תמשו
שם בבטויים כמו :״אידיש
געלט״ כאשר התכוונו ללירות יש ראליות.
ורק יודעי אידיש על כל
הדקויות שבה, יכלו להבין את
השיחה הארוכה.
לבסוף הגיע העניין למישטרה

רק שזרם עליכם
יכול היה לתאר את
,,חלופט נשפטאן״?
בכית־המישפט
זה נשמע מוזר.
מעל שולחנו של השופט מנחם
אילן נשמע דיאלוג באידיש. ה רשמקול
שהשמיע את הדיאלוג
היה מוסתר כולו מתחת לערימה
של עודכי־דין לבושי גלימות שחו רות
שרכנו מעל השולחן.
ההקלטה נמשכה זמן רב, ועור־כי־הדין
תיקנו מפעם לפעם מיש-
פט זה או אחר בתמליל שבידיהם,
וביקשו מהשופט שישים לב לתי קון.

ספסל־הנאשמים ישבה אשה
בגיל העמידה — לבושה ברישול,
ושערה הצבוע אדום קצר וחסר
ברק — ולידה ישב גבר בן גילה.
לורה רזנדל ואברהם ברגר
הואשמו על־ידי התובעת שרה
רדין בסידרת מעשים בלתי־ברו־דים,
אשר רק מנחם מנדל וחבריו
היו יכולים להבינם.
לדברי כתב־התביעה, התחילה
לורה, שהיתר, עקרת בית עד אז,
לעסוק בתיווך יהלומים בחודש
אוקטובר . 1975 היא פנתה לגברת
הילדה ברגמן, וסיפרה לה כי יש
לה קשרים טובים בבורסה, וכי
היא יכולה למכור עבורה בקלות
כל כמות יהלומים שתרצה. הילדה
האמינה לה, ונתנה לה יהלומים
למכירה, לניסיון. בענף היהלומים
נהוג לתת אשראי של 30—180
יום. הכל מושתת על אמון הדדי
בין הסוחרים. אדם הלוקח כמות
יהלומים למכירה מחזיר בדרך-
כלל חלק מהתמורה עם מכירת ה יהלומים,
ומתחייב להחזיר חלק
נוסף עם תום האשראי. על סמך
התחייבות זו הוא מקבל יהלומים
נוספים להפצה.

״שנקר״ המכללה לטקסטיל ולאפנה ובית האפנה ניבה, מכריזים
על תחרות משולבת לעיצוב הדפס ודגם מקוריים, בקרב תלמידי
המכללה.
בשלב הראשון של התחרות, ישתתפו תלמידי השנה השניה והשלישית
במגמה לעיצוב טקסטיל, אשר יתחרו ביניהם על מילגת לימודים
(בערך של — 11,000.ל״י) .בשלב זה יתבקשו התלמידים לעצב הדפס
בגונים ובסגנון על פי התחזיות לקיץ 81׳.
מבין ההדפסים אשר יוכנו לתחרות, יבחרו — בחודש יוני הקרוב —
3־ 4הדפסים, אשר יודפסו על גבי סריגים המתאימים לאפנת ניבה,
ע״י תלמידי ״שנקר״.
השלב השני של התחרות יחל בספטמבר השנה ואז יכנסו לתחרות
תלמידי השנה השניה והשלישית במגמה לעיצוב אפנה והם יתחרו גם
כן על מילגת לימודים (ע״ס — 11,000ל״י) .בשלב זה של התחרות
יתבקשו התלמידים לעצב דגם לקיץ 81׳ ,מן הבדים המודפסים.
כל הדגמים וההדפסים יוצגו בתוצגה מיוחדת בפברואר או מרץ 81׳
ואז יכריז חבר השופטים (בהרכב: הגב׳ ג׳נס מי — מנהלת המגמה
לעיצוב אפנה, הגב׳ טסה סמית — מנהלת המגמה לעיצוב טקסטיל,
מר ישראל ברוך מהנהלת ניבה, מר גדעון אוברזון — מעצב אפנה,
ומנהל מכירות הייצוא בניבה) ,על הזוכים בתחרות.
מכללת שנקר ובית האפנה ניבה עורכים תחרות זו במגמה לעודד
כוחות יוצרים חדשים באפנה הישראלית ומתוך רצון להדק את הקשר
בין המכללה לבין תעשיית האפנה הישראלית.
עמוס הסבר

חי וקיים בתל־אביב
בוודאי נסיתם למצוא אותי ברמת־אביב.
אך מכל מיני סיבות החלטתי
בינתיים לעבור
לדיזכגוף ( 117 מעל ״כפית״)

טל 2 2 1 9 0 3
להית׳

שופט אילן
הקלטה במאמע־לושן
שחקרה בו -והעמידה לדין את שני
האנשים. למרות שבתחילה נאשמו
בקשר להוציא את היהלומים ב־מידמה
מידי הילדה, נראה כיום
במהלך המישפט, כי אשמה זו
׳אינה מבוססת. קש!ה לומר כי
מישהו מבין בדיוק מה קרה בתיק
זה. כיצד היתה לורד, אמורה להר וויח
משהו מכל גלגולי היהלומים
והכספים. שכן כל אשר קיבלה ב פועל
היו כ־ 200 לירות עבור עבו דה
של מחצית השנה, שבד, הפסי דה,
ס /ס 40 מערך הסחורה.
לולא היה הדבר מתברר בבית־מישפט
ישראלי בשנת , 1980 אפשר
היה לחשוב, כי רק דמיונו הפורה
של שלום עליכם יכול היה להמ ציא
סיפור מוזר אשר כזה.

מערכות מי בחימום מהיר
ההמצאה הישראלית המבטיחה ויסות לחץ
המים החמים, וחוסכת לך שקלים חיוניים ! :

דודי שמש •והשמל

ב. פטנט , 16958 ארד,״ב
מרכז ד,פצה ארצי: טל 03—318807 .גבעתיים
טל 03—318108 .
בשעות הערב

תן טרמפ לחייל

קולנוע
סרטים
גברל 1א־1ע1וי
הגבר האמריקאי החליט, כנראה, שנמאס
לו להיות זה שמדכא תמיד, השוביניסט
הגברי היורד לחיי נשים מיסכנות וחונק
את אישיותן באיבה. אחרי שנים שבהם
עטה על עצמו דמות של מיפלצת וקיבל
בהכנעה וברגשות בולטים של תיסכול
ואשמה, את כל הנאצות שהטילו בו,
החליט שהתמונה אינה מאוזנת די הצורך,
ויש לשים על כף־המאזניים, גם ^ משהו
לזכותו.
הקולנוע ההוליוודי התגייס גם הוא
למשימה. לראייה: שני סרטים מצליחים
מאוד, לאחרונה, שבהם הגבר, במקום
להיות העריץ, הוא הקורבן. אחד משני
הסרטים הללו, כבר הוכיח את עצמו
בקופה, גם בישראל. הכוונה לקומר נגד
קוטר, שגם אם יהפכו בו שוב ושוב,
אי־אפשר יהיה להתעלם מן הגישה שלו,
גישה הרואה את סיפור התפרקותו של
זוג נשוי מנקודת־המבט של הגבר.
ההתנשמות העצמית. הסרט השני,
שיוצג בקרוב, והמציע גירסה דומה, עם
מערכת אירועים שונה, ביחסים שבין הגבר
לנשים, הוא להתחיל מחדש. גיבור הסרט
הזה הוא פיל פוטר, כתב וסופר לעת מצוא,
הנפרד מרעייתו המלחינה, המכורה לקארי ,־
רה המוסיקלית החדשה שלה, ודרד־אגב
גם שכבה עם מעבידו. הוא מנסה למצוא
לעצמו בת זוג חדשה, בדמות מורה גרושה.
את אשתו הוא עדיין אוהב, והמורה הופכת
׳עד מהרה חלק בלתי־נפרד מחייו. הראשונה
יפה עד כדי סינוור העיניים, השנייה
נעימה, מפוכחת ובעלת חוש־הומור מפותח.
שתיהן גם יחד מוטרדות מאוד מן העובדה
שעליהן לטפח את החופש שלהן, לעמוד
על המישמר מפני כל אפשרות שהקשר
עם גבר כלשהו לא יטול משהו מן האפש רויות
של ההתגשמות העצמית, עד כדי
כך שפיל פוטר המסכן, הצריך להבהיר
לעצמו מה הוא רוצה, והנדרש לתת תשו בות
מיידיות כאשר הוא עדיין אינו מכיר
היטב את השאלות, כמעט ונחנק (הלכה
למעשה) מרוב מועקה.
במאי אינטליגנטי. למזלו של סרט
זה גם בו, כמו בקרמר נגד קרמר, האיש
שניצב מאחרי המצלמה הוא אדם נבון,

כרט ריינולדס, כתפקיד פיל פוטר, עם גרושתו קנדים כדגן
הראשונה — יפה עד כדי סינוור עיניים

ריינולדם כתפקיד פוטר, עם האשה החדשה, ג׳יל קלייכורג
השנייה — נעימה מפוקחת ובעלת הומור

כמאי אלן ג׳י. פאקולה
הקהל יראה וישפוט

שקול ואינטליגנטי מכדי שיגלוש לעבר
התעמולה הגברית, בנוסח שהיה כל כך
מרגיז בכמה מן הסרטים הפמיניסטיים
החד־צדדיים. ואכן, אלן ג׳י. פאקולה, מי
שעשה את נערת הטלפון והבלש, המעקב
וכל אנשי הנשיא, נטש אולי את הסוסים
הגדולים והכבדים של החרדה האמריקאית
הגדולה, כדי לעסוק בנושא שהוא לכאורה
קל ערך יותר, אבל מגיע בסופו של דבר,
בדרכים עקיפות, לאותה המטרה: תיאור
המצב של החברה האמריקאית היום. לא
באמצעות מצב קיצוני של יצאנית־צמרת,
או של חשיפת רצח נשיאים או שערוריות
ווטרגייט, אלא תוך כדי התבוננות בבור-
גנות המצויה, התבוננות מתוך הומור ו חיוך.

בסרט זה נתקל פאקולה בכמה בעיות
מן הנוסח שהיו לו בסרטים קודמים. בכל
אנשי הנשיא למשל, העובדה שרדפורד
והופמן צריכים היו לגלם צמד עיתונאים
אלמונים, היתד, קצת קשה לעיכול, מפני
שאיש לא יעלה היום על דעתו אפשרות

שרדפורד והופמן אלמונים, ואם הם כבר
כאלה, הרי כל ינוקא יודע שעד סמל
הסרט, ויהיה סיפורו אשר יהיה, הם יפסיקו
להיות אלמונים ויביסו גם את היריבים
הגדולים והאיומים ביותר• .
כן־זוג ככל תנאי. זאת אפשר לומר
גם על להתחיל מחדש. זה יפה לדבר על
כתב אלמוני, שמתפרנס בכבוד אבל אינו
עומד לחטוף בקרוב את פרס פוליצר. אבל
כשכתב זה הוא ברט ריינולדס, הרי ברור
שהוא אינו יכול להיות סתם בן תמותה
רגיל, ובוודאי ששום בעיה ריגשית שלו
אינה יכולה להיות רצינית יתר על המידה.
כי הרי אין אשה בעולם שלא תרצה בו
כבן־זוג, בכל תנאי שהוא. מול ריינולדס,
שהוא כידוע סמל-מין בעל שער־חליפין
גבוה בשוק הכוכבים, הציב פאקולה שתי
שחקניות שגם הן אינן אלמוניות. קנדיס
ברגן, שהדרך היחידה לעמעם את יופיד,
היא לחייבה לשיר בקול שאינו מסכן את
מעמד הזמיר. ואילו ג׳יל קלייבורג, כדי
להציע גירסה אחרת של זוהר, מצולמת

מכל זווית שבה בולט מיבנה הפנים הלא-
קלאסי שלה, וכך ניתנת לה האפשרות
להבליט את כשרונה לרפליקות מהירות,
לתגובות מקוריות ולחינניות אמיתית.
הקהל ישפוט. אין לחשוד בפאקולה
שאינו מודע למצב הזה .״כשאתה משתמש
כאלמונים, קשה מאוד להביא את הקהל
לבית־הקולנוע,״ הסביר פעם ,״כשאתה
משתמש בכוכבים, יש סכנה שהתדמית
שלהם תדבק בהם יתר על המידה. אני
מעדיף להתמודד עם האפשרות השנייה.
שהקהל יבוא, יראה וישפוט, זה עדיף
בעיני על האפשרות שהוא לא יימשך כלל
לקולנוע.״
שחקנים כדר,צוענים .״חוץ מזה,״
מוסיף פאקולה ,״כשאתה מתעסק עם שח קנים
מיקצועיים, חלק נכבד מן העבודה
נחסך עבורך בדרך למטרה מעצם היותם
מיקצוענים ומבינים את מה שאתה דורש
מהם.״ כשמדובר בשלישיה כמו ריינולדס,
ברגן ובמיוחד ג׳יל קלייבורג, שהיא כיום
אחת השחקניות המוכשרות ביותר שיש
לבד האמריקאי אין ספק בכך.
פאקולה, מטבעו, אינו במאי קומדיות,
וגם בשנים הרבות שבילה כמפיק, לפני
שהפך להיות במאי עצמאי, לא היה זה
סיגנון שגור עליו. לכן, יתכן שבמיקרה
זה, הביקורת על הסגנון האחיד של הסרט
אינה תמיד מושלמת. ישנן המצאות חזו תיות
משעשעות — כל שרתי המרקול
יוצאים בטור, בעיקבות ריינולדס, מן ה חנות׳
כשהם גוררים איתם את החפצים
שרכש כדי לרהט את דירת הרווקים שלו.
ישנן סצנות קרובות לקומדיה אילמת —
ריינולדס קולע למטרה ומפיל את קלייבורג
למים שוב ושוב ביריד למטרות צדקה.
וישנן סצנות הקרובות לגרוטסקה — ברגן
מגיעה כמעט לאורגזם מעושה, מנגיעת
אצבעו של בעלה לשעבר.
יש ואליום. אבל כשמדובר בתיאור
הרקע שעליו מתרחש הסיפור, שולט פאקו־לה
הרבה יותר טוב בחומר. בין אם זו
סצנת הבזק קטנה, בחנות כל־בו, שבה
שואל רופא את הלקוחות במקום :״יש
למישהו כאן ואליום ז״ וכולם, בלי יוצא מן
הכלל, שולפים מן הכיס או מן הארנק
מיבחר של גלולות: או סצנות קצת יותר
ארוכות, של פגישות בין גרושים טריים
פחות או יותר. שלתוך דבריהם מתגנבת
נימת עצב המפתיעה לגבי הסרט כולו:
ועד למישפחתו של פוטר, אחיו הפסיכיאטר
ורעייתו הדואגת, שהם אופייניים אולי
למישפחה היהודית הטובה הדואגת תמיד
להשיא את הרווקים ורואה עצמה אחראית
לאושר של כל הסובבים אותה. מה הפלא,
פאקולה עצמו הוא בן למישפחה כזאת.
#האם צריך להבין, מעצם העובדה שבמאי
בעל מעורבות פוליטית גבוהה כמו פאקולה,
מתעסק גם הוא, כמו מרבית חבריו למיק-
צוע בזמן האחרון, בבעיות הקטנות של
החיים, ונטש את המילחמות הגדולות,
שהוליווד משנה כיוון ד יתכן, אבל לגבי
פאקולה, אין למהר ולהסיק מסקנות. סירטו
ה עו ל ם הז ה 2224

הבא. בחירתו של סופי יחזיר אותו לעולם
המועקות הלא־מחייכות שהיו נחלתו קודם
לכן, כאשר במרכז הסיפור ניצבת ניצולת
שואה, החיה היום באמריקה.

תדריך
חו גהלר או ת:
תל־אביב: אפו קליפסה עכ שיו.
קי מ ר נגד קרמה, תוף הפח, לילה
שוסרי שאד, כ מ כי, שיער, הנ ערה
שאהב תי.
ירושלים: א ה בו תי ה של בלונדי ני
ת, קי ש ר נגד קרשר, אפוקליפסה
עכשיו.
חיפה: בשבי, אפוקליפסה עכ שיו.

תל־אביב
שיער (שחף, ארצות־הברית)

סמא ו אי ד ה:

..נגעתי
בנקודה וגישה!
׳ * 5פני כשה חודשים העניק הבמאי
) הפולני אנדרי ואידה ראיון לידידו
בולסלאו מיכאלק, בחיר מבקרי פולין ומי
שפירסם ביוגרפיה של ואידה. נושא הרא יון:
הסרט ללא הרדמה, ואפשר להסיק
ממנו מסקנות לגבי הסרט עצמו.
״נקודת המוצא שלי: מדוע אנחנו חייבים
להשלים עם העובדה שיש בינינו אנשים
מוכשרים וטובים, ויום אחד הם נעלמים
ואיש אינו יודע לאן. הרי אין לנו רבים
כאלה כדי שנוכל לקבל זאת בשתיקה.
״כאשר הראיתי את הסרט שלי לסטו דנטים
צעירים, טענו בפני שאינם מאמינים
בדמות זו של העיתונאי המצליח. הם
חושדים, כך אמרו, שכדי להגיע למעמד
כשלו, הוא בוודאי עשה הרבה פשרות
בדרך ואין להניח שהוא האיש ההגון
ביותר בעולם. מכאן שנקיון כפיו מוטל
בספק. אפילו סטודנטים לאמנות, שסרבתי
כי יבינו שהמדובר בהצלחה שבאה בעיק-
בות כישורי אמת, סירבו להאמין בכד...
איני יודע אם גם שאר הצופים סוברים
כך, אבל לדעתי השקפת עולם כזו היא
מחרידה, ומעציבה אותי אישית. אני רואה
את עצמי כמי שהצליח. עשיתי סרטים
שזכו להערכה ואיפשרו לי לעשות כל
מה שרציתי. האם פירוש הדבר שהצלחתי
נראית חשודה בעיני הצעירים היום י
נדמה לי, שמבלי להתכוון, נגעתי בנקודה
רגישה.
״נפילת הדמות הראשית בסרט, מקורה
בעירפול האוחז במערכת הערכים היסודית
שלנו. מושגים כמו נאמנות, הגינות, עבודה
טובה או מסירות איבדו את משמעותם.
הכל מוטל בספק. אפשר לפרש כל דבר
כהצלחה ובכישלון, כצודק ולא-צודק. זה
מה שקורה לגיבורי בחייו הפרטיים ובחייו
המיקצועיים גם יחד.
״בתוך הצילומים שאלנו את עצמנו:
מדוע מחליטה אשתו של הגיבור לעזוב
אותו? התשובה: אין סיבה נראית לעין.
יתכן שמדובר במשבר בחיי-המין בין
השניים, או אולי התעיפות הדרגתית, או
אולי אכזבתה של אשה, המגיעה לגיל
מסויים ושואלת את עצמה: האם זה כל
מה שיש בחיים, ולא אדרוש לעצמי יותר?
הכל אפשרי, אבל אני נמנע במתכוון
להצביע על סיבה אחת בדיוק כפי שאיני
מראה שום סיבה חותכת לפיטוריו מן
העבודה.
״אחד מידידי, מרצה להיסטוריה המת מחה
בסמיולוגיה, טען בפני שהסטודנטית
הצעידה והשתקנית היא סמל המוות. היא
נצמדת לגיבור, מלווה אותו בכל אשר
הוא פונה, מתבוננת בו בלי לעשות שום
דבר של ממש, וברגע שהיא עוזבת אותו
לבדו, בא הקץ לחייו. אני מודה שלא
חשבתי על כך, כשעשיתי את הסרט,
אבל הוא צודק. המוות אינו מופיע ברגע
שאדם נופח את נשמתו, הוא מגיע קודם
לכן, ממתין מן הצד בסבלנות לרגע ה מתאים...
״זאת
הדמות הסמלית היחידה בסרט
הזה, שלא כבסרטי הקודמים שהיו תמיד
עמוסים בסמלים. אולי זה חידוש אצלי,

בנודו המיקוטר
>הסוצ>א;ל*סט>
ללאהרדמה (מוזיאון, תל־אביב,
פולין) — צריך לקבל בברכה
את סיוטו הראשון של
אנדרי ואידה, המוצג בישראל מזה שנים. ואידה הוא
הבמאי היוקרתי ביותר שיש היום לפולין, ובעיני רבים
נחשב לאחד הבמאים החשובים ביותר בעולם.
סרט זה, הוא חלק מסידרה של סרטים, שוואידה
עושה באחרונה, ובהם הוא מנסה לשלב את בעיות הקיום
של האדם היוצר במדינה סוציאליסטית, עם עימות הדורות
שבין משכילים בעלי גילים שונים, ומשברים ריגשיים
המדגישים עימותים אלה ומביאים אותם לידי התפוצצות.
הפעם מדובר בעיתונאי צמרת, איש שעבר את העולם
לאורכו ולרוחבו ודיווח על הנעשה בו לציבור בפולין. יום
אחד, הוא חוזר הביתה ממסע ארוך, שעה שהטלוויזיה
משדרת תוכנית ארוכה ומלאת שבחים לקאריירה שלו.
הוא מצפה להתקבל פעם נוספת כגיבור, אבל עד מהרה
מתברר לו שחל שינוי בחייו. אשתו, שקצה בחייה עימו,
עברה לגור עם משורר צעיר, מתחרה זועם לאיש הגדול.
במערכת, מצרים את צעדיו, מפחיתים בחשיבותו, וללא
הרדמה, כשם שהסרט, נוטלים ממנו את כל חשיבותו
הגדולה והמכריעה, מבלי שמשהו ייאמר על כך בפירוש.
האיש אינו מוצא שפה משותפת עם ילדיו, ידידיו לשעבר
מתרחקים ממנו בזהירות, אלה שאינם מתרחקים ממנו
עתידים לזכות בגורל דומה לשלו, ובסופו של דבר, היחידה
הנותרת לצידו, היא סטודנטית שאינה מוציאה הגה מפיה,
מעריצה המטפלת בו בהתדרדרותו ונמצאת לידו עד הסוף.
לכאורה, אפשר לראות בסרט ביקורת חריפה על מישטר
שרירותי, שבו ניטלות זכויות של אדם על־ידי כוח״על
בלתי״מובן, ממש כמו אצל קפקא. ואידה מיטיב לתאר
את המצב הדרמתי הזה. הוא ניחן בסגנון בימוי דינמי
מאוד ובבחירת הזוויות הדרמתיות ביותר להתבוננות ב-

זביגנייב זאפאציביץ׳ :גורלו של עיתונאי
דמויות. עריכה קצבית מאוד ומישחק מודגש אינם מותירים
ספק בקשר לחריפות האירועים המתוארים, והוא שולט
היטב בדרגת המועקה המשתלטת על הדמות הראשית.
מצד שני, יש משהו קצת בוע ומתחסד בסרט. כל
מי שמכיר את המציאות הפולנית (העיתונאים הפולנים
אומרים זאת שלא לציטוט) ,יודע שאין איש מגיע למצב
הרם והנישא שבו נמצא הגיבור בתחילת הסרט, ללא
משיכת חוטים פוליטיים וקבלת הכשרים מיפלגתיים, ומכאן
שהתמימות וחוסר־האונים שבאים לידי ביטוי מאוחר
יותר בסרט, וההרגשה שצריך להעביר לקהל כי המדובר
בקורבן חף מפשע, מהווים במידה רבה העמדת פנים.
ואילו הימנעות מהצבעה מפורשת על האחראים לנפילתו
של הגיבור, יוצרת את הרושם שמדובר כאילו באיזה
גורל עיוור. והרי לא כך הוא !

— מילוש פורמן נותן נשמה חדשה למח זמר
המחאה של שנות הששים, כשהוא
שם דגש על האנושיות של הדמויות יותר
משהוא מדגיש את המסר הפוליטי. וזה
רק מחזק, בסופו של דבר, את המסר.
לידה, מוסרי שאדד (תכלת,
הונגריה) — בנות בית־בושת מעמידות
פגים שהן נערות פנימיה מהוגנות, כדי
לאחז עיניה של אשה הבאה לבקר את
בנה הסטודנט שמתגורר במקום. סרט
רגיש, מלא וגדוש אווירה ודמויות ססגו ניות,
מתרחש בתחילת המאה בעולם ש אינו
קיים עוד.
הנ ערהשאהב תי (סטודיו,
איטליה) — אלברטו לאטואדה צועד על
גבול גילוי עריות, בתיאור אהבת סתיו-
אביב, שהיא בעצם גם פגישה בין דורות
שונים של רגישות נפשית ואסטטית. עם
מארצ׳לו מאסטרויאני ונסטאסיה קינסקי.
פסטיבל אי ס טוו ד (תל־אביב,
אדצות־הבוית) — ארבעה מסרטיו של
איסטווד, הם הזדמנות נוספת להיפגש
עם מי שהוא היום אחרון המיתוסים הבל-
תי־ניתנים לערעור של הקולנוע האמרי קאי.
איש שהוא יותר מכוכב (חלק
מן הסרטים ביים בעצמו) ,שכל סרט מחזק
יותר את אגדת האינדיווידואליזם שהת ייאש
מכל סיכוי של שיתוף פעולה עם
החברה.

ירושלים
אפוקליפסה עביטיד ( א די־סון,
ארצות הברית) — אירוע קולנועי
רב־היקף, שצריך להוות.ביטוי לכל ריגשי
התיסכול והחרדה שנוצרו באומה האמרי קאית
בעיקבות מילחמת ויאט־נאם. התח לה
מדהימה, וסצנות עוצרות נשימה ב עוצמתן,
אבל סוף שמסתבך בתוך הסמ ליות
המבולבלת.

א ה בו תי ה שד בלונדי־

ני ת (בנייני האומה, צ׳כוסלובקיה) —
שיעור מאלף בעשיית קולנוע, כאשר מי-
לוש פורמן משתמש באמצעים טכניים הפ שוטים
ביותר, וגיבורים שהם לכאורה
אפורים מאיו כמותם, כדי להגיש סיפור
רגיש, מפוכח, ואנושי מאין כמותו. סרט
חובה.
חיפה בשאי אנד רהו אידה (ליד ת פ או ר ת סרטו ״ אי ש ה שי ש״)
ביקורת או היתחסדות?
תוצאה של מערכת הקשרים שאני מנסה
לטפח עם הדור הצעיר. בהתחלה, חשבתי
שעבודתי עם צעירים תביא לכך שהם
יאמצו לעצמם, לפחות באורח חלקי, את

הסגנון שלי. אחרי שבע שנות עבודה
משותפת בקבוצה שאני מכנה, קבוצת
איקס׳ מסתבר לי שאני הוא זה שמאמץ
לעצמי את ראיית העולם של הצעירים.״

בשבי (אורלי, אוצות־הברית)
— אחת היצירות מהמשובחות ביותר של
אולפני וולט דיסני, שהצליחו בהנפשת
הציורים שלהם, להפיח רוח חיים באגדת
הילדים עם עופר-איילים בלב היער, שנו געת
לא רק לילדים אלא גם להוריהם.

שימר

פני, ודברים ברוח זו הוא כתב ללב־ארי.

ערבי ב תוכניו תהער מו ת

צ ל ״ג
9לכל מי שעסק בה מת הסרטון על
האנטי שמיות (יום ה׳) .תחת לטפל
ברצינות בנושא זה, שהוא אחד המרתקים
והמבעיתים ביותר בהיסטוריה האנושית,
הוכן סרט־תעמולה שהכיל דווקא כמה מן
היסודות האופייניים של התעמולה האנטי שמית
עצמה: פשטנות מדהימה, הכללות
פרועות, חצאי־אמיתות, עיוות עובדות,
ניפוח של תופעות שוליות, חוסר גמור
של חוש־מידה והתאמת האמת למטרה ה מבוקשת,
שלא היתד, אלא עריכת אורגיה
של מאסוכיזם לאומני. המסקנה :״העולם
כולו נגדנו.״

את מקומו של סלים פתאל, מנהל
מחלקת־התוכניות של הטלוויזיה הערבית,
שסולק מתפקידו בעיקבות דו״ח השופט
צבי ברנזון, יקבל ככל הנראה המפיק-
במאי ויקטור קמר. תהיה זו הפעם
הראשונה שערבי ישא במישרה בכירה
בטלוויזיה בערבית.
קמר הוא ערבי נוצרי, יליד נצרת, ומי

מאחרי המסך
כתם טל

יבין נגד העיתזו־ם

עבודה או מישטרה

בטלוויזיה בירושלים ישנם שני אנשים
בעלי תפקיד בלתי-מוגדר, אך הכל מכירים
אותם. אלה הם דודו ראש־העיר,
איש־בוהמה והובב־מסיבות, אשר אפשר
לראותו ברקע המהדורות הקצרות של ה שעה
שמונה, ו א לי בואגוס, אשר הכל
מכירים אותו בכינויו ״בוננזה״ ,אשר
גם התפקיד שלו אינו מוגדר, אך הוא
מהווה את אחד מעמודי התווך של החברה

לב־ארי ידוע כמי שאינו אוהב לבוא
לישיבות־מינהלה שונות, ומעדיף לבלות
את זמנו בעבודה ברדיו. ביום הרביעי
שעבר התקיימה בשעות הבוקר פגישת״
עבודה בין לפיד לבין לב־ארי. היא הס תיימה
במועד שבו היה אמור להתחיל
״פורום חדשות״ ,הישיבה שבח משתת פים
מנהלי המדיות ומנהלי מחלקות־הח־דשות
בטלוויזיה וברדיו יחד עם המנכ״ל.
בעוד לפיד ולב־ארי צועדים לעבר חדר-
הישיבות, הצליח לב־ארי להתחמק, וחזר
.למישרדו בבניין הרדיו. כשפתח לפיד את
הישיבה והבחין שלב־ארי אינו בנמצא,
הוא לקה בהתקפת־זעם. גם ידידיו הקרו בים
ביותר של לפיד טוענים כי ־ אינם
זוכרים אותו כל־כך כעוס. הוא הרים
את קולו, היכר, על השולחן והודיע כהוא
יפסיק את כל תקציבי הרדיו בגלל
התחמקויותיו של לב־ארי מפגישות. לפיד
נעל את הישיבה והודיע שהיא תתקיים
למחרת היום.
כאשר טילפן לפיד ללב־ארי להודיע
לו כי הישיבה תתקיים ביום החמישי
בשבוע שעבר, לא הסכים לב־ארי לבוא.
״זה היום שבו אני נמצא בתל־אביב, ואני

מנהל לכ-ארי
העדרות ושתיקה
הירושלמית ושל החברה הסגורה של עוב-
די־הטלוויזיה.
מזה חודשים אחדים כותב דודו ראש־העיר
בעיתון המקומי כל העיר, השייך ל־הארץ,
טור קבוע של רכילות, הסוקר את
מסיבות היום הששי בבירה. אנשי עיתון
מקומי אחר, כאן ירושלים, שבבעלות
מעריב, התקנאו בטור של דודו ראש־העיר
והציעו לבוננזה להכין עבורם טור
דומה.
מנהל מחלקת־החדשות, חיים יכין,
אינו מרשה לבוננזה להיות עיתונאי. בו־ננזה
רותח, ומאיים לפנות לוועד־העוב־דים,
כדי שיכריח את יבין להסכים לחל-
טורה שלו. כששמע על כך יבין הוא אמר :
״אם בוננזה יפנה לוועד, אני אפסיק גם
את הטור של דוד ראש־העיר.״

המי לחמת החד שה

להעלם ול ש תוק
היריה

הראשונה

בין

מנכ״ל

רשות-השידור, יוסף (״טומי״) לפיד
לבין מנהל הרדיו, גדיץ לס־ארי, נור תה
כבר בשבוע שעבר.

יער ץ וחלף
במחלקת־החדשות שוקלים עתה את הח לפת
כתב־הטלוויזיה בקאהיר, אהוד יע רי,
בכתב אחר. יערי טוען, מאז שנשלח
לקאהיר, שהמצרים מתנכלים לו, שאינם
נותנים לו צוותים ושלכן אין הוא יכול
לשדר משם כתבות. אך שליח הטלוויזיה
הערבית בקאהיר, אדי לניאדו, מציף
את ירושלים בכתבות, והוא מצליח להשיג
צוותים.
נראה כי הקש ששבר את גב הגמל היתד,
הצלחתו של לניאדו בוושינגטון. בעוד
יערי חשב שאין זה מעניין ללוות את
אנוור אל־סאדאת לוושינגטון, הצטרף
לניאדו לנשיא המצרי והפציץ את הארץ
בסקופים.

הד 1בדותלתב
מנהל הרדיו גידעון לב־ ארי קיבל
בשבוע שעבר מיכתב־תלונה על כתב־הרדיו
לענייני מישטרה, שמואל (״שימו־

דודו ראש־ העיר וכוננזה
לשדר או לכתוב

הנהלת הרדיו נערכת למילחמה גדולה.
מנכ״ל רשות השידור, יוסף (״טומי״)
לפיד, הודיע כבר שעתה, עם פרידתו
מתואר מנהל־הטלוויזיה, הוא מתכוון להק דיש
עצמו לרדיו, ולעשות שם עבודה
רצינית.
מנהל הרדיו, גדעון לכ״ארי, לא נב הל,
ושלח מסרים עקיפים ללפיד שמוטב
שיישאר על כס המנכ״ל. לב־ארי כבר
הודיע שלא יתן ללפיד דריסת־רגל ברדיו,
_ ויסכים רק לדיונים עס לפיד, במיסגרת
תפקידו של לפיד כמנכ״ל, אך לא להת ערבות
בעניינים הפנימיים של הרדיו.

בקרב

לאסור על מחלקת־החדשות של הטלוויזיה
ליזום כתבות בגדה המערבית. את הנחיית
הוועד־המנהל יזם עורך־הדין אהרץ פא־פו,
והיא זכתה בהסכמה מצד כל חברי
הוועד שנכחו בישיבה, ביניהם יושב־ראש
הוועד, הפרופסור ראובן ירון, ומנכ״ל
הרשות, יוסף (״טומי״) לפיד.
מנהל מחלקת־החדשות, חיים יכין,
ועורך מבט, יעקוב אהימאיר, שנדהמו
לשמע ההחלטה. הסבירו לראשי רשות־השידור
כי אין זו עיתונות שלא ליזום
כתבות באיזור שהוא החשוב והבוער ביו תר
עתה, מהבחינה החדשותית. יבין ואחי־מאיר
הסבירו לחברי הוועד־המנהל כי
החלטה זו היא עילה למילחמה שאותה
הם ׳יילחמו עד הסוף, ללא פשרות.
בינתיים הוחלט לדחות את ביצוע ההח לטה
בחודשיים.

לא מוכן בשביל ישיבה מטופשת לבטל
את כל הפגישות שלי בתל־אביב,״ הוא
הודיע. כאשר התעקש לפיד שלב־ארי יבוא
לפגישה, הודיע לו לב־ארי :״רק אם
תוציא צו־הבאה מבית־המישפט.״ לפיד
נאלץ לדחות את הישיבה ביום נוסף, וערך
אותה למחרת היום, ביום השישי.
אולם כאן נגרמה לו הפתעה נוספת.
לב-ארי אומנם בא לישיבה, אך לא הוציא
הגה אחד מפיו במשך כל הישיבה, ונגד
זה לא יכול אפילו המנכ״ל לעשות מאומה.

שהיה אלוף הארץ באיגרוף. בטלוויזיה הוא
זכה בתישבחות על שידוריו בערב חג־המולד
מבית־לחם, שזכה בתגובות מצויי־נות
מתחנות טלוויזיה בכל רחבי העולם.
הוא אשר הכין את סידרת החידונים של
חודש הראמאדן.
בפגישה שנערכה בסוף השבוע שעבר
בין מנכ״ל הרשות, יוסף (״טומי״) לפיד,
לבין פתאל, דנו השניים בעתידו של פתאל
ברשות. פתאל ביקש לצאת לתקופת הש תלמות
בחוץ־לארץ, ולפיד הסכים לתת לו
פרס זה. אחרי שיחזור פתאל מהטיול,
הוא ישמש כמפיק בכיר בתוכניות בעב רית.

שב חו תוחש שו ת
ישיבת ״פורום־החדשות״ ,שנערכה בסוף
השבוע שעבר, דנה בהפקת לקחי הרדיו
והטלוויזיה מסיקור הפיגוע במישגב־עם.
הכל גמרו את ההלל על כתב הטלוויזיה
עמום כרמדי ושל כתבת הרדיו הכי־כה
הוגד, ושיבחו את עבודתם.
בישיבה נשמעו דברים קשים ביותר,
בעיקר מצידו של עורך מבט יעקוב
׳אחימאיר, נגד הנהלת רשות־השידור,
שאינה מספקת לכתבי.הטלוויזיה אמצעים
אלמנטריים, כמצלמות ניידות ומכשירי-
קשר, אחימאיר ציין כי רק תושייתם
של כתבי הטלוויזיה והרדיו ומזלם באותו
יום גרמו לכך שהרדיו והטלוויזיה יכלו
לשדר מהמקום. אולם לדבריו אי־אפשר
לסמוך על המזל.
בפיו של מנכ״ל הרשות, יוסף (״טומי״)
לפיד, לא היתד. תשובה לטענות על
הניהול הכושל שלו, והוא רק הבטיח
שיבדוק את הכל ״ושהכל יהיה בסדר״.

לא דבטררבד

מודח פתאל
השתלמות או הפקה

בלי הגדה תתערבית
מנהלי מחלקת־החדשות הכריזו על ה־סיכסוך
החדש בינם לבין הוועד־המנהל
כקאזום בלי — עילה למילחמה.
חברי הוועד־המנהל ללא שני נציגי
המערך, גיסים אלמוג ודניאל (״דני״)
כ לי ד, השוהים עתה בחוץ־לארץ, החליטו

כתב כרמלי
פיגוע או קשר

ליק״) טל. כותב המיכתב לא היה אלא
דובר המישטרה, העיתונאי אריה ארד.
הדובר והכתב מסוכסכים מאז נכנס ארד
לתפקידו. לדברי טל הכשיל אותו ארד
כמה פעמים וגרם לכך שבמשך תקופה
ארוכה יחרים הרדיו את המישטרה. ארד
טוען לעומת זאת שטל הוא חצוף ותוק-

מי שהיה מנהל מחלקת התוכניות, מ ר ״
דכי (״מוטי״) קירשנכאום, נמצא בשנה
האחרונה, מאז פוטר מתפקידו, בחופשה־ללא־תשלום
מהטלוויזיה. הוא היה עסוק
בתוכניתו ערוץ ,2ועתה הוא מכין רביו
פוליטי־סאטירי חדש.
קירשנבאום ביקש וקיבל מהטלווייזה
עוד חצי שנה של חופשה־ללא־תשלום.
מצב זה נוח למנכ״ל הרשות, יוסף (״מו מי״)
לפיד, מאחר והוא מרחיק את ״עו־שה־הצרות
המיקצועי״ ,לדעתו, מבניין ה טלוויזיה.
בינתיים
הגיע לפיד לסיכום עם ועד־העובדים,
אשר נוצר בעיקבות פיטורי
קירשנבאום. על פי הסיכום שנחתם הש בוע׳
לא יוכל לפיד להחליט על אי-
הארכת הכהונה של מנהלי מחלקות בטל וויזיה
על דעת עצמו, מבלי לקבל את
אישור מנהל־הטלוויזיה.
32 העו ל ם הז ה 2224

יום רביעי
16. 4
* חידושים והמצאות
4 5אחת הבעיות הגדו־לות
של האוקינוגרפיה היא
האיזון בתוך הים. זיהום הים
הוא שאלת חיים ומוות בחיים
המודרניים וההתראה בפני ה זיהום
היא חשובה במייוחד.
החוקר ד״ר ג׳ון סטבלינג גי לה
קונכיה המתריאה מראש
על זיהום ים. הפרק הישראלי
מספר על צורה חדשה שהומ צאה
בישראל לשינוע מכולות
החוסכת כסף רב.

עד בלות (.)10.05

סרט, המזכיר שיום השואה
היה רק לפני ימים אחדים.
מחנה הריכוז טנברג בשנת
. 1944 מפקד המחנה מוזהר
על־ידי אחד הכפופים לו כי
! מפקחים סמויים של האס. אס.
1הגיעו למסקנה שהוא רך מדי
| כלפי האסירים. קרל, אחד ה אסירים
הנמצא במקום כבר
11 שנה, נידון זמן קצר קו דם
לכן למוות משום שסרב
לגלות מי בנה את המשדר ש התגלה
בביתן שלו. מפקדי ה מחנה
מחליטים להעמיד במיב-
חן את חוט־השידרה המוסרי
שלו ולהציע לו להימלט מעו נש
המוות תמורת הריגת אדם
אחר. על פי התוכנית מכניסים
את קרל יחד עם עוד נידון
למוות להסגר בן יממה וברור

דוהטי, אחד הראשונים בתקו פה
הוויקטוריאנית שיצא לח קור
את מדבריות חצי-האי
ערב כשהוא לבוש בבגדי ער בי.
לורנס איש סרב סיפר,
שנים אחר־כך, שדוהטי הפך
להיות אגדה אצל הבידואים.
איש לא האמין שהנוצרי לבוש
הבגדים הערביים יגיע בסופו
של דבר חי לעיר הקדושה
מכה. הסרט צולם במידבר
סהרה כשאת הצוות פוקדים
תנאי מזג־אוויר קשים במייו-

#קונצרט 11.10 קונ-
צ׳רטו לגיטרה ולתיזמורת מאת
סמי מסיעי ינוגן על־ידי ה־תיזמורת
הסימפונית ירושלים
ורשות השידור עם שרון איס־בן
כשהמנצח הוא קאזוהירו
קויזומי.

18. 4
• ד״ר דוליטר (.)3.00
הרופא מתבקש לעזור לפר
להתגבר על השלומיאליות שלו
ואז מתברר לו שהפר מועמד
לזירת שוורים. סקראווי וה שודדים
מתחפשים למטאדורים
כדי לנסות ולהוציא מד״רדר
ליטל את הסוד כיצד לדבר
עם חיות.

#מרי ומאיזה (.)10.20
סיפור נוסף משלושת הסיפו רים
של הנרי ג׳יימס. אשה

אישי חצי־תעודי על אחמד
עיסא, נרקומן שהסכים להי חשף.
התוכנית תנסה לענות
על השאלות אם ניתן לגמול
בארץ נרקומן, האם קיימים
הכלים לכך, מה חלקה של ה-
מישטרה בעניין הסמים, מה
מביא אנשים לסמים.
• מבט 8.30 במיסגרת
המהדורה יועבר בשידור ישיר
מהכותל המערבי טכס הדלקת
נר הזיכרון לחללי צה״ל, על-
ידי נשיא המדינה יצחק נבון.

• דמות דאחרים (שעה

) 10.10 סיפוריהם האישיים
של כמה נופלים במערכות
ישראל, כפי שהם עולים תוך
כדי עלעול במסמכי התיקיה
של המחלקה להנצחת החייל וקודמים במישרד־הביטחון,
עור וגידים בעזרת חברים ו קרובי
מישפחה של הנופלים.
זוהרה לב־טוב שנפלה בתאונת
מטוס הפכה אגדה עוד בחייה.
מולה אנין, מקיבוץ דגניה ב׳
נהרג בעלות ריכבו על מוקש.
אגין הפך לסמל בתנועה הקי בוצית.
ישראל שנדלר ניצול
שואה מהונגריה קיבל צל״ש
במילחמת ששת־הימים ונפל
במילחמת יום־הכיפורים. עמר
אברהם עלה ברגל מתימן ו נפל
במילחמת־השחרור.

20 . 4
!• סקירה 6 .3 0כל
ארועי יום הזיכרון יובאו ב יומן
מייוחד.
הר הרצל 6 .50 שי דור
ישיר מטכס נעילת יום
הזיכרון ופתיחת חגיגות העצ מאות.
ההופעה הציבורית ה ראשונה
של יושב־ראש הכנ סת
החדש יצחק ברמן.

• דבר הנשיא (.)7.45

נשיא המדינה, יצחק נבון, ישא
נאום לאומה בפתח יום־העצ־מאות.

קונצרט ( 8.00 שי
יום
שישי, שעה 10.20
לשניים שאם בתום היממה
יימצאו שניהם בחיים הם יוצ או
להורג. כשותפו של קרל
נבחר יהודי צרפתי צעיר אשר
התכונה הבולטת שלו היא ה פחד.
בינתיים מתכנים חבריו
של קרל לחלץ אותו. בתפקיד
קרל מופיע הנס קריסטיאן
בלץ /שחקן גרמני שעבד עם
ברטולד ברכט והופיע במר בית
מחזותיו. לאחרונה הופיע
במחזה הפיסיקאי שנכתב במ־ייוחד
עבורו על־ידי פרידריך
דיונמאט. את הצרפתי מגלם
השחקן ד אן נגרוני, יליד אל־ג׳יר
וידיד של אלבר קאמי
עימו הקים בעבר תיאטרון.

יום חמי שי
17. 4
* סיפורי ח ׳ליל >.)0.32
במטרה לשפר את תדמית ה חנות
ולהרחיב את העסקים
משכנעים הכל את ח׳ליל ל החליף
את הקופה הישנה בקו פה
רושמת מודרנית. הקופה
גורמת לשרשרת של ארועים.

<• סיפורי מסע (.)0.30

הסידרה מספרת על מסעות
חוקרים מפורסמים. הפרק של
הערב מיוחד לצ׳ארלס מונטגיו

אלגנטית בגיל העמידה, לואי-
זה בריג׳נורת, אותה מגלמת
פיית ברוק, פונה אל צייר ה פורטרטים
ג׳יימם מלורי, ה שחקן
אנטוני רוג׳רס, ומבק שת
שיצייר עבורה פורטרט
של ג׳נטלמן צעיר ואריסטו-
קרטי, אך עומדת על כך שה צייר
לא ישתמש בדמות של
דוגמן קיים, אלא של מישהו
מלפני לפחות 20 שנה. לצייר
לא כל-כך מתחשק לעשות את
העבודה והוא מבקש ידידה
שלו, מרי טרדיק, השחקנית
פסלה בראון, לעשות זאת במ קומו.
כאשר מקבלת לואיזה
את הציור, שצוייר על־פי ה זיכרון
של הציירת היא מת עלפת.
מרי ציירה בדיוק את
האיש שרצתה לואיזה שיציירו
עבורה, ומתברר כי שתיהן
הכירו אותו. מרי לוקחת את
הציור בחזרה ובין השתיים
פורצת מריבה עזה. סיפור רד
קינאה בין השתיים שרק ידעו
זו על זו לפני 20 שנה, מת חדש
במלוא עוזו.

דור בצבע) .התיזמורת ה סימפונית
של רשות השידור
בניצוחו של אלכסנדר שניידר
תנגן את הקונצ׳רטו לפסנתר
מם׳ ,5הקיסר, של בטהובן.
הסולן הוא ארתור רובינשטיין.
הקונצרט נערך בשנת 1975ב תיאטרון
ירושלים.
9מבט 8.55 מהדורת
חדשות מורחבת שתכלול רא יון
מייוחד עם הרמטכ״ל רב-
אלוף רפאל (״רפול״) איתן.

• מסיכת יום־העצם־
אות ( 0.40 שידור כצבע).

19. 4
!• דיוקן

ר ה 3.55 מחלקת התוכ ניות
הראתה יוזמה מקורית
כאשר החליטה להעניש את ה ציבור
בשידור חוזר של פס טיבל
הזמר בנוסח עדות המיז-
רח, דווקא ביום־העצמאות. ל פחות
היה למחלקת החדשות
את ההיגיון שלא לשדר את
הפסטיבל בצבע.

#איש וירג׳יניה (שעה

יום ראשון, שעה 9.40
צ׳רצ׳יל היה שר המושבות,
גאולת העמק, הקמת עין חרוד
והקמת ופירוק גדוד־העבודה.

• במעט חצות (שעה

.) 11.20 התוכניות לא יסתיי מו
והשידורים ימשכו גם אח רי
החדשות, עד 2.00 אחר
חצות.

• הפירחח ( 11.35 שידור
כצבע) .סרט קולנוע
על פי סיפרו של וויליאם פוק־נר
המספר את עלילות נער
צעיר ושני מבוגרים כשבתפ קיד
הראשי סטיג מקווין.
העלילה מתרחשת בתחילת ה מאה
בדרום ארצות־הברית.
ס כצוותא 1.00 שידור
חוזר של התוכנית עם הדודאים.
מלבדם יופיעו בתוכ נית
נורית ג ל חן, שתוכיח ב פעם
המי יודע כמה שהיא זמ רת
טובה יותר מיהודית רביץ״
המופיעה אף היא בתוכנית,
חנה מרון וג׳וזי כץ.

יום ש1י
21. 4
• מכט מייוחד (שעה
9בפתור ופרח (שעה
.) 10.05 תוכנית זמר ונופים
שתעבור על הארץ מן הגליל
ועד אילת. נחמה הנדל ועוזי
מאירי יחד עם חבורת הזמר
של קיבוץ העוגן בהדרכת צבי
שרף ישירו בין ראיון לסיפור
הקשורים במילחמת העצמאות
בתוכניתה של עוגניה שימחו־ני.

מודים אנו לך (שעה
.) 11.10 שירי הלל ושבח ל-
יום־העצמאות של מקהלה ב הדרכתו
של מנשה לב־רן.

• חידון התנ״ך לנוער
בצוותא: גדרון
סיפור

• פסטיבל עדות המיז־

מסיכת יוס־העצמאות: להקות מחול

.) 10.00 שידורי הבוקר יפת חו
במהדורה מייוחדת וקצרה
של מבט.

שבת

• עמוד האש (10.30

שידור כצבע) .נס ליום-
העצמאות. פרק מתוך הסידרה
שרבים הימרו שלעולם לא
יסיימו את הכנתה, הציונות
של יגאל לומין. הערב מביאים
את הפרק הרביעי בסידרה בת
19 הפרקים, שבו הקטעים :
העמק הוא חלום, העליה ה שלישית,
הפרעות, רצח יוסף
חיים ברנר, המאבק המדיני
בבריטניה בתקופה שווינסטון

• ארץ הפלאות (2.00

שידור כצבע) .סרט מצוייר
על פי סיפרו של סי.אס. לויס
על שני ילדים שנכנסו לתוך
ארון בגדים וגילו שם עולם
ומלואו.

>• אבות ובנים (.)11.00

שיחה על הספרות העברית
בת זמננו בין המשוררת דליה
הרץ לבין המרצה לספרות וחו קר
סגנון הפרופסור גרשון
שקד. בתוכנית קטעי קריאה
מפי אילן דר, מיכאל ורשביאק
ואלי כהן.

יום ראשון

מרי ולואיזה: כראון וילמר וברוק

מסיבה של להקות־מחול מכל
רחבי הארץ, בעיקר להקות
המחול של מועדוני צוותא ב השתתפות
להקת המחול של
ותיקי פתח־תקוה, להקת ה מחול
שלום ,80 מיקי קם ו דויד
הכהן.

* מבט 1 .50 מהדורה
מייוחדת של חדשות.

יום ראשון, שעה 01.00

11.30 שידור ישיר מתיאטרון
׳ירושלים של שלב הגמר
של חידון התנ״ך העולמי לנו ער
הנערר על־ידי מיפקדת
פיקוד הגדנ״ע.

.) 4.45 פרק מהסידרה הזכו רה
לטוב של מערבוני הילדים.

#עמוד האש (8.00
שידור כצבע) .עוד פרק

מהסידרה הציונות ששידור ה ניסיון
שלה החל אתמול. ה ערב
תעסוק הסידרה במישפט
האומות, בתקופה שבין אפריל
לנובמבר , 1947 ותסקור את ה־ארועים
שהביאו להקמת המ דינה. 1080 אירוויזיון

0.30 שידור הצבע) .שי דור
הקלטת האירוויזיון שנ ערך
ב־ 19 בחודש בהאג שב הולנד,
האירוזיזיון שבו מילאה
מרוקו את מקומה של ישראל.

יום שלי שי
22 . 4

למישפחה (.)7.00

נוזהת קצב תשוחח על הפי קוח
על המחירים עם סועאד
קרמאן. גב׳ אנאהיד אוקיאן
יחד עם בית הגפן בחיפה קיב לו
לאחרונה פרס בתחום החי נוך
והתרבות וזו סיבה מספ קת
כדי לערוך עליהם כתבה.
תצוגת תיסרוקות שנערכה ל אחרונה
גילתה שהתלתלים וה שיער
הארוך המקורזל הם ה שולטים
באופנה ותצוגת האופ נה
מוקדשת לשמלות סריג ו שמלות
שמש עם מקטרונים
תואמים.

• ברטים ביקור (.)0.30 אחרי שרי, פורם זקס,
סרט, רוני שבה

הסיפור על המפקדת
מביאה התוכנית את סי של
חיילי גולני. יהודה
כותב התסריט ובמאי ה מתלווה
אל קבוצת טי גולני
ומתאר את הדרך
הם הופכים לחיילים.

• זמר מפוחית (שעה

.) 10.05 שידור חוזר של ה תוכנית
לציון 10 שנים למוחו
של נתן אלתרמן. משתתפים
בתוכנית מוטי גילעדי, שלמה
בר־אבא, סנדו ה שדה, מוני
מושינוב, דבורה דותן, חנה
לסלו, קורין אלאל וטוביה
צפיר.

וידוייה האישי שד דוגמנית־העירום אנה

עיחם־נו
מין -לא!

ני לא חושכת שאני בחודה יפה,
אבל אני מיוחדת. הרבה גברים
כבר אמרו לי את זה וכולם מנסים לשכב
איתי. זו הבעיה שלי׳ וזו בעיה קשה.
בגלל זה לא נעשיתי עד עכשיו דוגמנית
מפורסמת. בארץ, אם את לא מוכנה
להיכנס למיטה עם סוכן או עם אופנאי,
אז הקאריירה שלך דפוקה״ — כך אומרת
אנה הללי, בחורה ממוצא תימני, בת ,26
גובה 170 :סנטימטר. צבע עינים ושיער :
חום. מידות .85 ,60 ,90 :ומצהירה: אני
עוסקת עתה בציור .״לא צריך ללמוד
הרבה בשביל להצטייר או להצטלם,״
אומרת אנה ,״את פשוט יושבת או עומדת,
או עושה איזה פוזה שמבקשים ממך. רוכ שים
את זה תוך כדי עבודה.״
מספרת אנה על חייה:
אני ממישפחה מסורתית, לא בדיוק
דתיים, רק שומרי שבת. אבי נפטר כש
הייתי
ילדה, ואמא עכשיו לא עושה שום
דבר אבל פעם היא עסקה במשק־בית.
למדתי שנתיים בפנימיה ונמאס לי. פשוט
רציתי חופש. חזרתי הביתה וחשבתי לע סוק
בסיקצוע הספרות. בחרתי בו אחרי
מחשבה עמוקה. המיקצוע נתן לי הרבה
סיפוק, אבל לא הצלחתי בו כי לא היתד,
לי הסבלנות בשביל הקליינטיות. הן היו
מאוד נודניקיות, אז לא יכולתי להחזיק
את עצמי.
פעם אהבתי לתפוס גבר ומה שהוא רצה
עשיתי, אם רצה לבלות איתי ולהיות
איתי ולדאוג לי, הסכמתי, לאן שהוא
רצה הייתי הולכת איתו, אם זה אצלי
בבית, ואם זה בביתו הוא. כן, הייתי מאוד
חופשייה עם הגברים, אבל עכשיו, זה
איפה שאני רוצה ורק איך שאני רוצה
ועם מי שאני רוצה. היום אני כבר לא
מתפרצת מהר על הגברים.

עם הצלם גרגורי ויניצקי
צילום בלי סקס
אני עברתי הרבה בחיים. מנסיוני למדתי
שיש גברים שאוהבים רק את הגוף שלי,
רק לבלות איתי. היום אני רוצה לדעת
קודם כל מי הוא הגבר ומה רצונו ממני,
שיהיה בקשר הדוק איתי, כוונתי שיהיה
לי מיספר הטלפון שלו או הכתובת, ה עיקר
שיהיה לי קל לאתר אותו, כי אחרת
אני יכולה לבלות איתו כל היום ולא
אדע ממנו שום דבר וזה לא טוב.

לא משנה
צבע העוד
** ה שאני אוהבת זה חברה ואנשים
יו וחוכמת־חיים, אבל יש לי גם תחבי בים
כמו טיולים, ריקודים, מיסעדות טו בות,
ספורט וריצה. אני רצה הרבה ל מכולת,
רצה למכונית כשאני ממהרת, רצה
ממקום למקום וגם רצה לפעמים בים.
אני גם מחבבת אנגלית, הייתי גם בחוצ־לארץ,
ביוון ובמילאנו, שם ביקרתי מיש-

פחה שלי. שם התרשמו ממני האנשים
כי התלבשתי לבוש נאה. האנשים שם
רצו שאני אצטלם צילומי עירום, אבל
לא רציתי כי התחביב שלי הוא יותר
כל מיני תמונות מיוחדות כמו חצי סקס
או לשים עלי דברים מיוחדים כמו ריקמות
על החלק התחתון של גופי, או בד או
תכשיט מיוחד, מה שמתאים לגוף שלי,
אבל עירום מלא — לא. אני פשוט לא
אוהבת את הגסות הזאת. לעשות פוזות
מיוחדות, את זה אני אוהבת, כוונתי ל צורה
יותר אמנותית. בחוץ־לארץ גם
פגשתי את מי שהיה אחר־כך בעלי. הוא
היה כושי מניגריה, בן .30 קראו לו
דיקסון. הוא היה מאד נחמד. הפריע לו
שאני מצטלמת בעירום. בכלל הוא לא
רצה את מיקצוע הדוגמנות. אני חושבת
שאחרי שהראיתי לו כמה תמונות שלי זה
פשוט לא מצא חן בעיניו או שהוא קינא,
אז עבדתי כחדרנית וכמלצרית. באנו ל ארץ.
היינו נשואים שנתיים וגרנו באילת.
יש לי גם תינוקת ממנו. היא היום בת

הללי, המספרת על מאבקיה לקבל עבודה מבלי לעבור את מיטות המזמינים
שלוש. בכלל לא היו לי בעיות שהוא
כושי. אני אהבתי אותו והסכמתי להיות
איתו כל הזמן, אבל הוא לא רצה להישאר
בארץ, רק רצה לחזור לארץ שלו ואני
לא הייתי מוכנה לגור בניגריה אז נפרדנו.
היו בחורות ששאלו אותי איך אני

כתמונת דוגמנות
שחקנית או דוגמנית
מסוגלת להתנשק איתו ואם אני לא פוחדת
ממנו בלילה וכל מיני שאלות שרק הצ חיקו
אותי. הייתי עונה לכולם שזאת אהבה
ולא משנה לי צבע העור שלו. רק אמא
שלי לא הסכימה כי רצתה שאני אתחתן
עם ישראלי, יהודי ולבן.

״להכיר
יותר טוג״
^ עם פניתי לאופנאי. הוא אמר לי :
_ ״בואי, תעלי למעלה, נראה את ה מידות
שלך,״ אז אמרתי לו שהמידות
שלי מופיעות בכרטים־הביקור שלי אז

ארוחת־צהרים, אז אמרתי לו :״כן״ .הוא
אמר לי שיש לו עכשיו כמה שעות זמן
ושהוא צריך להתייעץ עם המודליסטית
שלו, ולקח אותי לאיזה בית של חבר שלו.
שאלתי אותו :״אתה לוקח אותי לבית
הזה בשביל מהי״ אז הוא אמר לי ״בש ביל
לשבת, להכיר יותר טוב,״ איך שהוא
בא, הוא נצמד אלי, והתחיל לגעת בי.
אני סרבתי, לא הסכמתי, כי לא בא לי
עליו. טעם שמעתי שבשביל להיות דוג מנית
אני צריכה להיות סימפטית ולשכב
עם גברים. סימפטית — כן, א:י סימפטית.
אבל לשכב עם גברים, להיות, איך ש אומרים,
דוגמנית חופשייה — לזד, אני
לא מסכימה. אז חשבתי לעצמי — בילויים
כן, אבל לשכב — פה צריך להתנהג
בחוכמה. אותו אופנאי לא התקשר יותר.
היה גם סוכן אחר שהכיר אותי סתם
ברחוב, ומה הוא אמר לי ז ״אני רוצה
שאת תמדדי בגדים ואנחנו נבלה״ .אני
אמדתי לו :״אני מוכנה לבלות איתך,
אבל אם אתה סוכן רציני ובאמת מתפעל
ממני אז תראה לי.״
הוא בא אלי הביתה והביא איתו בגדים
שאמדוד, ואמר שהוא יתן לי חולצה ב מתנה
אם אני אשכב א׳ תו. אז אני אמרתי
לו :״תקשיב, אם אתה חשבת לבוא אלי
הביתה ולשכב איתי, אז היית צריך לומר
לי שאנחנו נקבע פגישה לבילוי, אבל לא
לספר לי סיפורים. יתכן שיבוא לי עליך,
אבל אם אתה מציע לי עבודה אז קודם
ביזנס, אחר־כך פלז׳ר.״
היה עוד אחד, מדדתי אצלו בגדים והיו
מיזמוזים, אז אני אמרתי לעצמי ,״איך
יהיה פה? מאופנאי לאופנאי כולם רק
רוצים לשכב ואין ביזנס, אז התאכזבתי
מהנושא של האופנאים ועכשיו כדי לקדם
את הקאריירה שלי אני אוהבת בעיקר
להכיר אנשים. הכרתי הרבה אנשים חשו בים,
אבל אני לא זוכרת את השמות
שלהם. הם כולם מבק־שים לשחק בי.
יש לי ידידים עורכי־דין, מהנדסים, אני
לא רוצה לומר את שמותיהם כי אני עוד
נפגשת איתם. ארכיטקטים, בעלי־חנויות.
אני מכירה אותם ככה: אני צועדת ברחוב
או יושב בבית־קפה, בים, במיסעדה או
במועדון, וזה מה שיוצא לי להכיר. לפ עמים
מתחילים איתי שלושה ביום, לפע מים
יותר, אבל אני אוהבת רק גבר אחד
ליום. אני אוהבת להתחיל איתו את היום
ולגמור איתו את הערב. לי לא משנה אם
הוא עורך-דין או מהנדס. אני לא אוהבת
להיכנס למועדון לבד, כי אז לא אדע
במי לבחור וגם תהיה פה קינאה.
סוג הגברים שלי זה ככה: לא משחק
לי יופיו של הגבר או מכוניתו היפה, כי

עם ידיד בבללוי
״לבלות אני מוכנה עם כל אחד״
כשבאתי לאופנאי הזה אמרתי לו :״שמי
אנה, והמידות שלי הן שש־שמונה וזהו.
בכל זאת הוא עלה איתי למעלה כדי
למדוד בגדים, וראה שזה באמת מתאים
לי. אחר-כך, אני לא יודעת איך זה קרה,
הוא לא ישר נגע בי, אלא׳ שאל אותי
אם אני פנוייה לצהרים. אני חשבתי ל
יוצא
לי להכיר הרבה הרבה עם מכוניות-
יפות. גם ביתו היפה לא משנה לי, אלא
היחס. כן, היחס. זאת אומרת איפה הוא
נפגש איתי, לאן הוא לוקח אותי לבלות,
אם הוא מזמין אותי רק לקפה או לביתו,
או אם הוא רוצה בביתי. היחס. אישית
אני אוהבת לבלות במקום שיש בו הרבה

אנשים, אבל סולידי. אבל יש הרבה ש־ואני
מתעניינת גם בספרים, ובעתיד אני
רוצה לעסוק בקולנוע או להיות רקדנית.

תמיד אהבתי לרקוד, בעיקר לפי הקצב.
אני מקווה שאצליח, כי אצלי יש עיקרון
— קודם העבודה אחר־כך הבילויים.

גם בשבתנו יחד שתיים שתיים...

אנחנו תוכנוות אחתאחת!
שתי תוכניות במסגרת חדשה אחת!

>ופחות

ל &ו ל

ש תי ם

סבון לתקוסה עול 4עונים חסבון לתקוסה עול 5ויוני
מענק מייד עול 2 1 /
מענק מייד עול 1 7 /
הצמדה מלאה על הקרן והמענק
ועוד אחו? אחדי

עלכלהפקדה של 100,000ל״׳ ומעלה תקבל אחוז אחד*
נוסף למענק הענק של ״טפחות כפול שת״״.
* 18/מענק ל 4 -שנים 22/ ,מענק ל 5 -שפם

בנק טפחות ממשיך לתת יותר גם בתוכניות החסכון:
״טפחות עד 120״־ מענק עד 27/
״טפחות ברירה דולרית״-מענק עד 23/

ננ ק חות

אשתו חוביווית של ׳האמנו׳ סגאום,
השחקנית היהודיה לוון באקאל, מספרת,נספו
המסעיר את אוצות־הבוית, על בעלה הואגדת
להיות שחקנית. המישפחה היהודית לא
התלהבה מרעיון זה, אך אמה, שהיתה
קשורה אליה מאוד, הסכימה לעזור לה
בדרכה זו. אביה עזב את אמה כאשר היתה
בטי ילדה קטנה, ומאז לא ראתה אותו.
היא גודלה על־ידי אמה בעלת האופי החזק,
ועל־ידי דודה צ׳רלי.

נ שיקה
בחדר־ההלב שה

ך* נקודה היהודית בחייו של המפרי
י י (״בוגי״) בוגארט, השחקן ההוליוודי
המהולל שנפטר בשנת 1957 ממחלת הסר טן,
היתד, אשתו הרביעית, לוראן בקאל.
הוליווד שיצרה אגדות וחלומות רבים
על־ידי אשפי הפירסומת שלה, נדהמה
בעצמה מאגדת בוגי. הגבר הצנום בעל
החזות הקשוחה שהירבה לשחק תפקידי
גברים נועזים, לא נשכח. למרות שלא
נמנה על גדולי הבד בימיו, ולא נחשב
כשחקן ״רציני״ ,הפך אחרי מותו למיתוס
לאומי בארצוודהברית. אחד ממחזותיו ה ראשונים
של וודי אלן, שחק אותה סס,
משתמש בדמותו של בוגי. והאופנה ה־בלתי־חולפת
באמריקה היא לחזות בסירטי
בוגי.
אשתו הרביעית והאחרונה, לוראל בקאל,
או בשם נעוריה, אליזבט וינשטיין באקאל,
היתה ילידת ארצות־הברית. אולם אמה
הגיעה לאמריקה מרומניה בהיותה בת
שנתיים. המישפחה היהודית המסורתית
השתקעה בניו־יורק. בספר אוטוביוגראפי
שהופיע לפני שנתיים, הנקרא בכוחות עצמי,
מספרת לוראן בקאל את סיפור חייה.
בטי ,׳כפי שנקראה על-ידי בני מיש-
פחתה, היתד, ילדה יפהפיה, וחלמה

ף* גיל 16 סיימה את בית־הספר התי-
— כון ועברה ללמוד באקדמיה למישחק.
היא היתה מהצעירות ביותר שם, וחבר
נעורים שלמד איתה היה השחקן קירק
דוגלאס. בתקופה מסויימת היתה בטי מאו הבת
בו. מישפחתה קיבלה בשימחה את
הבחור היהודי יפה־התואר, אך יחסיהם,
לא נמשכו, קירק דוגלאם עזב את ניו־יורק
ונסע להוליווד.
עקב מצבה הכלכלי הקשה של האם
עזבה בטי את בית־הספר לדראמה, והחלה
עובדת כדוגמנית וכסדרנית בבתי־קולנוע.
במיקרה הפכה דוגמנית־צילום, ותצלומה
בירחון יוקרה אמריקאי משך את עיניהם
של מפיקים בהוליווד. בגיל 18 נסעה לעיר
האורות, ובידה הבטחה לחוזה.
בניגוד לסיפורי הנכאים של כוכבניות
אחרות, שפר גורלה של בטי. המפיק שהביא
אותה להוליווד ואשתו, עזרו לה. הם לא
נתנו לה לעבוד בסרטים גרועים, וכאשר
דובר על סרט יוקרה עם המפרי בוגארט,
בשם אלה שיש להס, ואלה שאין להם,
הציעו לה לעבור מיבחן־בד לתפקיד ה גיבורה
בסרט.
המפיק הלביש את הבחורה התמימה
והצעירה בבגד שחור ולראשה בארט שחור,
והסביר לה כי עליה לשחק תפקיד של
אשה מנוסה, המתגרה בגבר ומעוררת
אותו.
מיבחן־הבד עבר בהצלחה מרובה, ו־בוגארט
שראה אותו, עבר על פניה בוקר
אחד ואמר לה :״יופי, מיבחן יפה, יהיה
כיף לעבוד ביחד.״
כאשר החלה ההסרטה נפגשו יום יום
על בימת הצילומים. בוגי היה אז בן ,44
נשוי בפעם השלישית לשחקנית כושלת
ואלכוהוליסטית בשם מאיו מטוט. ובטי,
שאנשי הפירסום הוסיפו לד, את השם

כי זוהי האהבה של חייה. עד אז לא נקשרה
מבחינה ריגשית לגבר כלשהו, אלא התמסרה
בעיקר לקאריירה שלה. כאשר שמעה
אמה על הרומן בין בתה ובין בוגי, הזדע זעה.
בחורות יהודיות טובות אינן מסתוב בות
עם גברים נשואים. בוודאי לא עם
גברים הנשואים בשלישית ומבוגרים ב־25
שנה מהנערה.
מכריה בעיר־הסרטים הזהירוה שבוגי
לא יעזוב את אשתו, כיוון שהיא חולה
ואלכוהוליסטית, והוא לא יוכל להתגבר
על מצפונו ולעזוב אותה במצבה זה. ואכן,
עם סיום הסרט המשותף שלהם היתד.
הפוגה ביחסיהם. בוגי סבל מהתקף מצפון,
והחליט לשקם את חיי־הנישואין שלו. אולם
הוא כתב מיכתבי אהבה ללוראן, וטילפן
אליה. פעם טילפן לה בשעת לילה מאוחרת,
וביקש ממנה שתבוא לפגוש אותו בכביש
מרוחק שאת מיקומו מסר לה בטלפון.
כאשר הגיעה לשם אחרי נהיגה של ארבע
שעות מצאה את בוגי שתוי במקצת, נעול
סנדלים מהוהים, ובדש מעילו פרח חמניה
ענק.
תקופות הפרידה היו קשות ומכאיבות
ללא נשוא לכוכבנית הצעירה. היא כמעט
הפסיקה להתעניין בקאריירה שלה, וכל

״לוראך וניסו לרמוז כי זהו שם־מישפחה
עתיק השייך לאצולה, היתד, בת . 19
השנה היתד , 1943 ,הוליווד היתה בשיא
פריחתה. למרות מילחמת־העולם המשיכה
תעשיית החלומות לעבוד במלוא הקצב,
ואופייני הדבר כי לוראן בקאל אינה מז כירה
כמעט את מילחמת־העולם, כאילו
היה זה דבר מרוחק וחסר חשיבות. אפילו
סיומה של המילחמה לא השאיר את רישו מו
על הכותבת.
שלושה שבועות אחרי התחלת הצילו מים
לסרט, נכנס בוגי לחדר־ההלבשה של
לוראן עמד מאחוריה, גחן ונישק אותה.
בביישנות ביקש ממנה את מיספר הטלפון
שלה, ורשם אותו על קופסת גפרורים. עוד
באותו ערב טילפן אליה.

״ראו מי
בת עשרים!״
ך* דומן שלהם התחיל ספק ברצינות
י 1ספק בצחוק .,כאשר הם ממשיכים
לגלם את דמויותיהם בסרט, ואף קראו
לעצמם בשמות הבמה שלהם, סלים וסטיב.
לא חלף זמן רב עד שלוראן החליטה

לוון פאקאל
הוא קרא לה ״בייבי׳

הנקודה הי הודי תשל בוגי
(המשך מעמוד )57
ליבה היד, נתון לבוגי. מפסגות של אושר
ללא גבול היתה נופלת למעמקים של יאוש
וחרדה שמא לעולם לא יחזור אליה.
בטרם הגיע סירטם הראשון למסכי ה קולנוע,
כבד הוזמנו לשחק יחדיו בסרט
נוסף׳ השינה הגדולה.
אחרי אחת הפרידות הארוכות והמייא-

שוב תקופה של שפל בחייה של בייבי,
אולם הצלחתו המרובה של סירטה הרא שון
הרקיעה שחקים. היא הפכה מיד לאחת
הכוכבות המבוקשות בהוליווד. הכל דיברו
ביפהפיה החטובה, בעלת הרגליים הנפלאות.
צורת ההתבוננות שלד, בגברים דרך
עיניים מושפלות למחצה במבט מצועף
וסכסי, הפכה לפנויה :״המבט״ .היא הו״
סיעה בשער ^ 0שבועונים רבים בכל
רחבי א ר צו ת ^ ₪ת, וזכתה בתישבחות
על מישחקה. הישוו אותה למרלין דיט־ריך,
לגריטה גרבו ולשאר אלילות הבד.
היא אפילו הצליחה להיות על שערו של
הלייף, משאת נפש של כל אח״ם בעולם.
כאשר יצאה אשתו של בוגי מבית-
החולים, התחדשו פגישותיהם של בוגי
ובייבי. הם נהגו להיפגש מפעם לפעם על
ספינתו של בוגי. יום אחד כאשר היו שם
נזעקה ידידה והודיעה להם כי מאיו, אשתו
של בוגי, בדרכה לספינה. בבהלה דחף
בוגי את ידידתו לשירותים של הספיגה,
ושם נשארה רועדת ומחזיקה בידית הדלת,
עד שהודיעו לה כי אפשר לצאת.
במחצית חודש ספטמבר , 1944 ביום
הולדתה העשרים, קיבלה זר־שושנים גדול
שאליו צורף פתק :״ראו מי בת עשרים !״
כאשר התגורר עדיין עם אשתו, טילפן
בוגי בשעת לילה מאוחרת אל לוראן,

אחרי מריבה אלימה עם אשתו השיכורה.
אחרי כמה מילים, עלתה אשתו על הקו
ואמרה ללוראן :״כלבה יהודיה שכמוך,
האם את חושבת שתוכלי לכבס לו את
גרביו 1״

במעלית
ה ק טנ ה
די ל הצרות של רומאן עם גבר נשוי
~ עברו על בוגי ובייבי, אך לרומאן
שלהם היה הפי־אנד. מאיו הסכימה לבסוף
לתת גט לבוגי, היא נסעה לדנו, והבטיחה
להישאר שם ששה שבועות, משך הזמן
הדרוש כדי להתגרש שם. בחודש מאי
, 1945 נישאו סוף סוף ד,מפרי בוגאדט
ולוראן בקאל.
בייבי מתארת את בעלה כהיפך הגמור
של הדמויות אותן גילם בסרטיו. הוא
היה טוב לב, עדין ורגיש. במשך השנים
נפגשה בייבי עם שתי נשותיו הראשונות
של בוגי, הלן מנקן ומרי פיליפס ושתיהן
סיפרו לה כי הגירושין לא היו באשמתו.
לבנם הראשון קראו סטיב, על שם ;ניבור
סירטם המשותף הראשון, ולבתם קראו
לסלי, על שם לסלי הווארד.
לוראן מספרת כי חיי־ד,נישואין שלהם

הזוג גהפדגה

דורן באקאל כיום
עדיין ״אלמנתו של בוגי״

חייס קלים
ך* פקידים במישרד־ד,חינוך עמדו מש י
1תוממים. ההוראה שהונחתה עליהם
מלישכת שר־החינוך, זבולון המר, היתה
חד־משמעית: להעביר כספים וציוד להת נחלויות
החדשות, לצורך הקמת מיפעלי-
הזנה לילדי המתנחלים. הפקידים ידעו כי
הוראה זו עומדת בניגוד גמור לתוכנית
הקיצוצים במישרד, שלפיה יוקטן תקציב
מיפעלי־ההזנה ברחבי־הארץ בכדי 70 אחוזים.
אולם הפקידים ידעו גם כי את הוראות
השר בנוגע להתנחלויות יש למלא גם
אם העולם יתהפך. זהו שיגעונו הפרטי
של המר.
לפי התחזיות יביאו הקיצוצים לסגירתם
של מיסעדות־הזנה בבתי־ספר רבים. פי רושו
של דבר כי אלפי תלמידים, הבאים
ממישפחות מעוטות יכולת, יאבדו את הא רוחה
החמה היחידה שלהם ביום. בעוד
שמיפעלי־ההזנה ביישובי המצוקה הם ה
כאבי־הלב
הסתיימו בנישואין
שות שלהם נפגשו באופן מיקרי לפני
התחלת ההסרטה במישרדו של המפיק,
והרגישו כי המשך הרומאן הוא בלתי-
נמנע.
שוב התחילה תקופה של צילומים ו עבודה
מאומצת, ושבוע אחרי תחילת ה עבודה
עזב בוגי את אשתו ועבר לגור
במלון בברלי־הילס. אך לא עברו שבעה
ימים והוא חזר לאשתו. הוא הסביר ל־
״בייבי״ ,כך נהג לקרוא לאהובתו הצעירה,
כי עשה זאת כיוון שהרופא אמר לו
שאשתו חלתה, והיא זקוקה לאישפוז :
״אפילו כלב לא הייתי עוזב במצב כזה.״

ראש־ מועצה בוכבזה

כתבה שנייה
ב סי דרה עד
המתרחש

כוגארט עם לורן, לסלי וסטיג
כוכבת נוהסרט הראשון
הצליחו ביותר. אחרי תקופת הסתגלות
קצרה היו הזוג המאושר ביותר בתבל.
היא העניקה לבוגי את אשר מעולם לא
היה לו: בית, ילדים ואשה אוהבת. לשם
כך הזניחה את הקאריירד, האישית שלה.
מה גם שסירטה השני לא זכה יותר ב־תישבחות,
והיא היתד, ככוכב שביט שדעך
מיד עם זדיחתו.
בייבי ליוותה את בעלה בכל אשר הלך.
היא נסעה אתו לנבכי אפריקה כאשר הס ריט
שם את המלכה האפריקאית, בשנת
. 1956 באותה תקופה הפך השיעול הקבוע
של בוגי מתמיד וממושך יותר. השחקנית
גריר גרסון שפגשה אותו במיסעדה, משכה
אותו מיד לביקור אצל רופאה האישי.
אחרי בדיקות אחדות הגיעו הרופאים ל מסקנה
כי הוא חולה בסרטן וכי עליו
לעבור ניתוח מסובך.
בחודש מאי 1956 עבר בוגי את הניתוח,
ובחודש ינואר 1957 מת ממחלת הסרטן.
קורות מחלתו, על כל פרטיה מתוארים
בספר שלב אחר שלב. בוגי מתגלה גם
במחלתו האכזרית כגבר שבגברים. הוא
לא נכנע למחלה בקלות, ועד לחודשים
האחרונים קיים מסורת מישפחתית וירד
לשעת הקוקטיילים לסלון.
רק קטעים זעירים בספר מדברים על
יחסה של לוראן בקאל ליהדותה. היא
מעולם לא הפגינה אותה, ואפילו לא היתה
אמיצה מספיק כדי לספר עליה לידידים.
כאשר שמעה את המפיק שלה מדבר סרה
ביהודים הרעשנים לא אמרה מילה על
מוצאה, והתביישה בעצמה על פחדנותה.
למרות רומאן סוער שניהלה עם פרנק
סינטרה, ולמרות נישואיה לג׳ייסון רו-
בארדם, שחקן תיאטרון מניו־יורק, שנגמרו
בגרושין, נשארה לוראן בעצם ״אלמנתו
של בוגי״.

אילנה אלון 1

ראשונים העומדים לפני סגירה, וחלקם
כבר נסגר, דואג שר־ד,חינוך להעברת
מלוא האמצעים להתנחלויות העשירות.

ה פי תיון הקל —
סגירת המיפעל
נשי מחלקת האוש״ם (אספקה ושי-
רותים משקיים) וההזנה במישרד־ה־חינוך,
האחראים על מיפעלי־ההזנה ברחבי
הארץ, לא הודאגו מן הפגיעה בתלמידים
ביישובי המצוקה. הבעיה שעמדה בראש
דאגותיהם היתד, כיצד לגייס את הכספים
והציוד להתנחלויות של המר. את הבעיה
פתר ראש המחלקה, אריה ליברגל, שבמוחו
עלה רעיון מיוחד במינו.
בביקורת שערכה מחלקתו של ליברגל
על אופן ניהול ההזנה באור־יהודה, נתגלו
ליקויים חמורים, שמקורם במועצת אור-
יהודה, המארגנת את מיפעל-ההזנה המ קומי.
בין השאר הסתבר כי כספים רבים
מבוזבזים לריק, וכי חלק מן האוכל המבו של
במיטבח מרכזי, כלל אינו מגיע לתל מידים
בבתי־הספר, אלא מוצא את דרכו
לגורמים שלא נועדו לקבלו.
בעיקבות גילוי זרד הודיעה מחלקת ה־אוש״ם,
אשר מתקציבה ממומן חלקו הג דול
של המיפעל, למועצת אור־יהודה, כי
לפניה שתי אפשרויות: או להעלות את
מיפעל־ההזנה במקום על דרדהמלך ולתקן
את הליקויים, או לסגור את המיפעל כליל.
אולם אנשיו של ליברגל לא פירסמו את
תוצאות הבדיקה באור-יהודה ולא דאגו

המכונית ושומר־ ה ראש
בלי רשיון
לתיקון הליקויים. ליברגל העדיף את סגירת
המיפעל. היתד לו סיבה טובה לכך.

חדר־ה אוכל
החדיש שומם
ך, א ש מועצת אור־יהודה, יצהק בוכבזה,
הבין את הרמז. בספטמבר 1979

החליטה המועצה־המקומית לחסל כליל את

הרבה תלמידים שנהנו מההזנה כלל לא
היו -נזקקים לזה. הם פשום נהנו מאוכל
מסובסד. היו 15 עובדים מיותרים, שלא
היתה כל דרך אחרת להיפטר מהם. אם
הייתי מפטר חלק ומשאיר אחרים, ועד־העובדים
היה מתנגד. חוץ מזה אני לא
חושב שזה מיפעל הכרחי. עובדה שהפ סקנו
אותו ואף אחד לא מת ברעב.
״מה שנעשה בציוד אחרי הסגירה זה
לא ענייני. מכרנו אותו למישרד־החינוך

ראש־המועצה ונ ש מכונית יקרה
עדחשבון הציבור, או סגד את
מיפעדההזנה(מימין) בטענה של
חיסכון. הציור הועבר להתנחלויות
מיפעל־ההזנה. ההסבר להחלטה המוזרה
טמון במה שנעשה בציוד המיפעל. בעוד
מחלקת האוש״ם מחפה בשתיקה על מחדלי
מועצת אור־יהודה, מכר ראש־המועצה,
יצחק בוכבזה את הציוד היקר, שכלל אבי זרי
מיטבח וחדר־אוכל בשווי של מיליוני
לירות, למישרד־החינוך, במחיר הזעום של
500 אלף לירות בלבד. כך זכה בוכבזה
בהשתקת השערוריר, במועצה שלו, ואילו
ליברגל זכה בציוד הדרוש לו עבור השר
שלו.
הציוד הועמס על משאיות, ולפי הוראת
זבולון המר חולק בין ההתנחלויות בגדה־

והוא עשה בזה מה שרצה. המחיר הושג
בסיכום בין המועצה למישרד. יכול להיות
שבשוק החופשי היינו משיגים מחיר גבוה
יותר, אבל זה המצב.״
למרות טענתו של בוכבזה כי המיפעל
הוליד ביזבוז, וכי תלמידים רבים שנהנו
ממנו כלל לא נזקקו לו, ברור כי ניתן
היה לאתר את התלמידים הללו ולמנוע
את הביזבו. אפשר היה גם להעביר את
העובדים המיותרים לעבודות אלטרנטי ביות,
או לפטר ולהתמודד עם ועד־העוב־דים.
אך בוכבזה העדיף חיים קלים. לעומת
זאת, הולידה הסגירה עצמה ביזבוז. זמן

משוד תחינון־ כיסה על מחדלי
המועצה ובתמורה קיבל ציוד בחצי
חינם עבור ילדי מתנחלים
המערבית. ילדי אור־ידודה נותרו בלא
מיפעל־הזנה.
ראש־המועצה בוכבזה מודה בעובדה ש היו
ליקויים חמורים באופן ניהול מיפעל-
ההזנה באור־יהודה. לטענתו, זוהי סיבה
מספקת לסגירת המיפעל כליל .״הדרך
היחידה לתקן את המצב היתה לסגור,״
אמר .״אני מכיר את המצב. אם הייתי
מנסה להביא לשינויים בתיפקוד המיפעל,
הייתי נתקל בבעיות כאלה שלא הייתי
יוצא מהן. העסק כולו היה רקוב מן היסוד.
לא היתה ברירה.
״המיפעל פעל תוך ביזבוז עצום. זה
התחיל הרבה לפני שנבחרתי לראשות
המועצה. אני מצאתי עובדות מוגמרות.

קצר לפני סגירת מיפעל־ההזנה הושלמה
בנייתו של חדר־אוכל חדיש בבית־ספד ה יסודי
שיבת־ציון. בהקמתו הושקעו מיליוני
לירות, כספים שהוצאו לריק. חדר־האוכל
נשאר עומד שומם.

מכוני ת חדשה
לראש־המועצה

רות

עוקבותהסגירה גבר גם הלחץ
הכלכלי על מישפחות מעוטות יכו שהן
הרוב המכריע באור־יהודה. למ דבריו
היהירים של בוכבזה, כי איש
מת ברעב, נשארו ילדים רבים ללא
(המשך בעמוד )60

מכונית במר: 1,אוכל

יעקב שרת /איש ממאדים

בגין גואש המעוך
בגין יעמוד

• ״עבשיו אצביע בעד ה׳מערך, ואפילו
בראשו !״
• ״גברת, אין יותר שאריות קטיפה — היום הכל הולך
לכיפות !״
ס ״אחרי ד״ש מתו האלטרנטיבות ואחרי ידלין מתו
ההכחשות.״
• ״אם כל יהודי ישתין פעם אחת ביום בחוץ פתרנו את
בעיית״המים של ישראל, ואם כל ערבי יתחיל להשתין באסלה
גמרנו עם כל המים.״

הוי כנרת שלח !

איך פרס

(המשך מעמוד )59
הארוחה החמה היחידה שלהם ביום. מי
שהרוויח, לעומת זאת, מהחלטתו של בו-
כבזה לסגור את המיפעל, היו ההתנחלו יות.
בנוסף לציוד שכבר הועבר אליהן,
הן עשויות להנות גם מהתקציב הכספי
שהתפנה בעיקבות הסגירה באור־יהודה.
עבור בוכבזה פתרה הסגירה טרדות
רבות. הוא נפתר מהבעיות שסבבו את
מיפעל ההזנה, ולא היה צריך להטריד
את עצמו בתיקון הליקויים. בעוד הוא
מאשים את קודמיו ביצירת המחדלים ומת־נער
מאחריות, ברור כי בתקופה שכיהן
כראש־המועצה לא עשה דבר לתיקונם.
החלטת הסגירה פתרה אותו מן השערוריה
שהיתר, יכולה להתעורר אילו נמשך המ צב,
ואילו מישרד־הבריאות היה נוקט
נגדו באמצעים המתאימים. אך למזלו של
בוכבזה היה המישרד זקוק לציוד המיפעל,

הפסיד אותי

חלם, חלם אני אומר לכם, ולא על היבשה, אלא על המים !
היום כל תינוק יודע, שמים זה חיים לא רק במשמע היחיד,
אלא במשמע הכלל, במשמע הקיום הלאומי. היום כל אחד יודע,
שמים זה לא רק חקלאות — וכבר הכריזו מומחי המים
שלנו, שאין טיפת מים אחת ליישוב חקלאי נוסף, שנת ברכה
או לא שנת ברכה — מים זה גם תעשיה. אז מי אני ומה אני,
שאעמוד ואציע פה לקברניטי האומה החקלאית־תעשייתית
שלנו, שישלטו במים לא רק בכוח המחיר, אלא, למשל, יוציאו
צו, שבארץ מזרח־תיכונית ודלת־מישקעים כישראל לא יגדל
אדם פיסת מידשאה, אפילו הוא נכון לשלם להשקאתה במטבעות
זהב, ובוודאי יש דוגמות נוספות בתחום זה.
פה גם לא אפתח את התמיהה הנושנה על העובדה המרעישה,
שהישראלים החכמים והמחוכמים מניחים לירדן, שמקורותיו
כידוע מצויים כך וכך עשרות מטרים מעל פני־הים,
לזרום הלאה־ירדן־הלאה־זרום לכינרת, שכידוע נמצאת כך וכך
מאות מטר מת ח ת לפני הים, על מנת להעלותם מעלה במשאבות
אדירות (צורכות חשמל) חזרה אל מעל לפני הים. ספק
אם יש מקום אחד בעולם שנוהגים בו כך, והדברים ארוכים.
אבל אתם אולי תבואו ותגידו לי :״חלמאי שכמותך,
הלא דרוש לעם ישראל מאגר־מים רב־שנתי, ומה לעשות, אם
מאגר־המים הטבעי שלנו נמצא מתחת לפני הים ו טענות אל
משה רבנו, בבקשה טוב ויפה. נניח שאין מאגר אחר, או
מאגרים אחדים. ככלות הכל, אני לא מהנדס מים אלא סתם
מקשן. נניח איפוא שגזירה היא, שעם ישראל ישלם טבין
ותקילין בעד העלאת מים לגובה של יותר מ־ 200 מטר —
לאחר שהמים האלה כבר היו באותו גובה מדרך הטבע,
ולא זו בלבד, אלא שקודם, כשעוד היו שם למעלה, ב״אצבע
הגליל״ ,הם היו מתוקים, ואילו כשהם זרמו להם הלאה
זרום לכצרת׳ הם נמהלו בה במעיינות המלוחים, והוסיפו כך
וכך אחוזים של מיני חומרים מינרליים מיותרים. נניח שאין
ברירה, וזהו זה לעולמי־עולמים (אתם מרגישים כמובן, שהמוח
הבלתי־הנדסי שלי מתקשה לתפוש זאת).
אבל אם כבר מי הירדן זורמים להם לכנרת, מדוע, בהזדמנות
חגיגית זאת, לא נרתום אותם לאיזה צינור אנכי, וכשיפלו
להם בבת־אחת איזה 200 מטר (כדי להימהל במלחים ולהישאב
חזרה למעלה) ,יסובבו איזה טורבינה, או לפחות טחנת־קמח

שימו לב: אם יש דבר שמשמח את עם ישראל בימים
טרופים אלה, הרי זה הידיעה בחדשות, שהנה, הלילה, או
ביממה האחרונה, הכנרת עלתה בכך וכך סנטימטרים, וכל
סנטימטר של כנרת, כידוע לכל תינוק, הוא מיליוני מטרים
מעוקבים של מים, מים חיים! והנה מה מתברר לנו פתאום ז
מתברר, שכמו שלכנרת יש ״קו אדום״ תחתון, שאם ירדו
פניה למטה ממנו יהיה פשוט אוי ואבוי (ולא רק מפני שצמודות
היניקה של קיבוץ זה, או מכון־שאיבה זה, יתחילו לשאוב
אוויר, אלא גרוע מזה, מפני ששכבת המים של האגם, ש״לוחצת״
על המעיינות המלוחים. המפכים בתחתיתו, תאבד ממשקלה
עד שהללו יגבירו זרימתם ו״יזהמו״ את הכנרת במלחים עד-
אין־שימוש כך יש לכנרת גם ״קו אדום״ עליון, שאם
פני המים יעלו מעליו יהיה אוי ואבוי (לאולם הקונצרטים
של עין גב, ולכמה שדות של מושבאים בכנרת המושבה, ולכמה
מסעדות ומלונות בטבריה) !
אז קודם כל מתחוור, שהכנרת, ככלות הכל, אינה מאגר
אידיאלי, אלא הוא לוקה במיגבלות חמורות ביותר. אבל שנית,
אני שואל פה את עם ישראל: אנא, עם יקר ועני ופושט יד,
שב וחשב כמה שווה לך סנטימטר אחד של מים בכנרת (וכל
סנטימטר גבוה יותר הוא מתוק יותר, כי הוא לוחץ יותר
בחוזקה על המעיינות המלוחים שם למטה) ,סנטימטר ועוד
סנטימטר ועוד סנטימטר — שעכשיו אנו משלחים אותם
בברכת האל הלאה ירדן הלאה זרום לים המוות — וכמה
שווים לך אולם הקונצרטים של עין־גב, וכמה שדות של
חקלאים עברים, וכמה מסעדות על הרציף של טבריה, ומדרונות
של כמה בתי־מלון וכו׳ז ורק אל תבואו אלי עם הסיפור על
קברי גדולינו שעל תל הפרה. ברוך השם׳ אלה אינם קברי האבות
והאמהות בחברון, אלא סתם קברים של יהודים כשרים
ונחמדים, שאפשר להטריח את העצמות הטמונות בהם לנקודה
יותר גבוהה, ושום דבר לא יבולע לשירי רחל ולכתבי ברל.
אם מאגר אז מאגר ! ותחת להשקיע משאבים ברכישת
עוד משאבות־ענק שיספיקו לשאוב את הסנטימטרים שמעל
״הקו האדום״ העליון, לפני שהם יציפו כמה מיבנים ושדות
(ולא די במשאבות, צריך גם להגדיל את ספיקת החשמל !),
קומו והשקיעו אותם בפיצויים שמנים לכמה יהודים, ובהקמת
כמה סוללות בריאות במקום שצריך, ועם ישראל לא יתנסה
בשנה ברוכה במחדל של בזבוז מיליוני מע״ק מים ומיליארדי
לירות, שגם לא יהיו בשנה הבאה וגם חסרים כבר ברגע זה

באגני ההחדרה התת־קרקעיים, ולא ״יתחרט״ על שביזבז
מיליונים נוספים בשאיבת עודפי מי הירמוך אל הכנרת, למקרה
שאולי השנה בכל זאת לא תהיה שנת ברכה...
זה מה שהיה לי להגיד על חלם־על־המים, ואין ספק
שיש פה איזה טעות איומה ונוראה, שלי כמובן, מפני שכפי
שכבר ידוע לכם, מהנדס אינני.

אני לא שייך לאלה שתולשים את שערותיהם בגלל שהצביעו
בבחירות האחרונות בעד ד״ש. אני סתם שייך לאלה שתולשים
את שערותיהם ; אמנם כן, כמו שאומר בגין, הרבה לא נשארו
לי, אבל לעומת זה אוכל להזמין בקרוב תסרוקת ״פרוע ומתולתל״)
.ד״ש, אילו קיבלה עוד פרוסה מעוגת הקולות, היתה
עשויה ליצור עם ״המערך״ ממשלה שפויה, ובנסיבות חיוביות
היו מתגלים בה הכוחות החיוביים. בכל אופן, זו היתה אפשרות.
נכון, אפשרות שלא נתממשה — ועינינו הרואות. ואף על
פי כן, חרף כל שקרה, אסור להיוואש מן הסיכוי של קום
״חבורה ראשונית״ חדשה, שתרענן את הנוף הפוליטי ותנהיג
אמות-מידה חברתיות חדשות בישראל. איך עושים את זה
אינני יודע, אך לא על זה אני חושב עכשיו, אלא על הנטיה
הגוברת להירתע מנסיונות נוסח ד״ש ולצדד, תחת זאת, בחיזוק
האופוזיציה החזקה ביותר ל״ליכוד המערך״ — שהוא
ככלות הכל המאגר העשיר ביותר, יחסית, באנשים שהם גם
בעלי נסיון פוליטי וגם׳ חרף כל הפיחותים ,״רציניים״ יותר.
ובכן יש נטיה גוברת שכזאת — היא משתקפת יפה בסקרים
— ואפשר בהחלט להבין אותה, ואני לא אתווכח איתה, מפני
עוצם עין ואוטם אף ומצביע אלף.
לא הספקתי לשקול ולטרות וכבר ביצע שמעון פרס, יו״ר
״העבודה״ ,א תהתרגיל הרבני שלו. חבר פרס היקר ! אם אתה
סוציאליסט איני יודע, אבל אתה פוליטיקאי, ואני שואל: מה
הבהילות הזאת לחזר אחר הדתיים ז לך לבחירות, תזיע, תתאמץ,
תקבל כמה מושבים שתקבל, ואז — רק אז — אם תמנה ,80
תעשה אף ארוך לכולם; תמנה — 50 מכור מכנסיך ובלבד
שתוכל להקים ממשלה (שכבר אמר שלום עליכם :״לעולם
ימכור אדם כל אשר לו ובלבד שיהיה עשיר תקבל 59ן
זרוק איזו עצם למפד״ל, וסמוך עליה, היא תבוא !
אבל ככה, עכשיו, למכור פתאום את נשמתך לדתיים ו
ולהוליך שולל את הרפורמים ן לא, לא יקירי, לא בקול שלי !
אותו שמעון פרס גופא, בעל העיסקה המכוערת עם הדתיים,
לא נח ולא שקט כל הימים הללו ועוד אנו טורחים בכל דכפין
ובכל דצריך, ישב הלה אל שולחנו, אותו שוחן שאומרים
כי עליו הוא כותב לעת ארגיעה והשראת־עליון גם שירים,
שלא לדבר על ספרים (אמר לי תמול־שלשום פרופסור מכובד
באחת מאוניברסיטותינו, כי בספר האישים של שמעון פרס
מתנוסס לו בין השאר מין פסוק-צימוק שכזה :״אלתרמן מעולם
לא הכזיב אותי״ ,ואו־אז גמרתי אומר לקרוא אותו ספר
בהזדמנות ראשונה) ,וכתב חיבור — שפתיים יישק :״יהושע
בן״נון כסמל הציונות המגשימה בעיני דוד בן־גוריון״.
מילא דוד בן־גוריון, שהתלבט אם הוא כמשה בשעתו או
כיהושע בן־נון בשעתו, עד שתימרן את העניינים כך, שנעשה
לו נס והיה קצת מעובר מזה וקצת מעובר מזה, אבל שמעון
פרס, שזקוק כנראה מאוד להוכיח את שושלת־היוחסין משה
יהושע-דוד (ב״ג)-שמעון — מה לו ולעולם הרוח ו האם לא
די לו בירישת החומר! ובכן התיישב לו אותו שמעון בן דוד
בן יהושע בן משה אל אותו שולחן, וכתב, רבותי, חיבור שמיום
חוברו חיבורים ופורסמו ברבים לא היה כזה לנביבות׳ לשטחיות,
לרדידות לאוילות ולגיחוך; ולמרבה חרפה ודראון,
לא נמצא לימין הנ״ל שום חבר, שום ידיד, שיאמר לו :״הרף,
שמעון, כי לא תהיה תפארתך על הכתבנות הזאת, על הלמדנות
הזאת ואם אין לו חברים טובים, מביני דבר, נאמנים,
גלויים ואמיצים — אויה, איזה חבורה תעמוד לנו שם בממשלה,
בהיכון שלטון ״המערך״ מחדש ! לא, לא, לא הקול שלי !
וכל מי שמתקשה לתת אמון בהגדרותי, ילך אצל ״ידיעות
אחרונות״ ,יום ו׳ ג׳ חוה״מ פסח׳ ,4.4.80 וייווכח במו עיניו
שדבר כזה אפשרי בכלל. ולמען לא תראוני כמתעתע, אעתיק
לכם פה בזה מאשר יעלה המזלג, ולהמסתפק ינעם:
* ״דב״ג היה חסר סבלנות לגבי תולדותיו הגלותיות של
העם היהודי.״
* ״לב״ג יש חלק מכריע בהחזרת בכורת התנ״ך כמקור
השראה עיקרי לתקופת תחייתו של עמנו״.
* ״משה הגיע לשיאו במעמד הר סיני — מעמד מתן
תורה.״
+״משה היה נביא. ב״ג מבליט שמשה היה נביא,
שיהושע _ לא.״
+״משה מרד בעבדות — גיבש מחדש את העם — העניק
לעם את תורת ה׳.״
* ״יהושע היה הלוחם הגדול והמיישב הגדול.״
+יהושע עסק בקיבוץ גלויות ובמיזוג גלויות.״
+״ב״ג הדגיש, שיהושע השתמש בטקטיקות שונות״...
* ״יהושע היה אבי הציונות המעשית.״ (זה האחרון קטל
אותי).
איך אומר חברי דוד מרקיש ! ״מעל פיסגת תלולית האווזים״.

המיסעדה
הסגורה
ליקויים חמורים
וכך הושתקה הפרשה תמורת מכירת ה ציוד
בחצי חינם.
העוזרת הראשית למנהל מחלקת ה־אוש״ם,
שושנה ימיני, הודתה כי לפי הור את
המר עסוקה עתה מחלקתה בהקמת כ*20
מיפעלי־הזנה בהתנחלויות. לדבריה נפלה
ההחלטה על־כך עוד לפני שנתיים, בטרם
הוחל בתוכנית הקיצוצים במישרד. אולם
הציוד הגיע להתנחלויות רק בחודשים
האחרונים, ואם רצו לערוך חלוקה צודקת,
ניתן היה להפנות לפחות חלק מהמשאבים
לעיירוודפיתוח וליישובי־מצוקה.
הסכמת מישרד־החינוך לסגירת המיפעל
באור־יהודה, מצביעה על יחסו למצבם של
התלמידים הנזקקים לו. ילדי ההתנחלויות,
הזוכות בלאו הכי במימון שמן, עניינו את
זבולון המר יותר מילדי אור־יהודה. לטע נת
שושנה ימיני הושאר באור־יהודה ציוד
מיטבח למיקרה שירצו לחדש את ההזנה.
אך טענה זו מגוחכת לאור העובדה שחד-
רי־האוכל בבתי־הספר רוקנו מציודם. ה ציוד
שהושאר אינו יכול להועיל במצב
הקיים.
ראש־המועצה, שהיה צריך להיות הרא שון
שיילחם נגד סגירת מיפעל־ההזנה,
הוא שיזם את ההחלטה וחתם עליה במו
ידיו. בעוד בוכבזה טוען כי מיפעל־ההזנה
היווה ביזבוז, רכשה המועצה עבורו מכו נית
סובא רו חדישה מדגם , 1980 בהוצאה
של 570 אלף לירות. אולם לבוכבזה אין
כלל רשיון־נהיגה והמכונית עומדת ללא
שימוש מתחת לביתו .״לראש-מועצה צריך
שתהיה מכונית,״ טען בוכבזה .״כשאני
צריך לנסוע, יש מי שינהג עבורי.״ לעומת
זאת טוענת אשתו של בוכבזה כי היא
משתמשת במכונית לצרכיה הפרטיים.
ביריונים מאנשי שלומו של בוכבזה שומ רים
על המכונית מכל מישמר, ומנסים
למנוע מעיתונאים להתקרב אליה ולצלם
אותה. תחת לדאוג להזנת התלמידים ול תיקון
הליקויים באור־יהודה, עסוק עתה
בוכבזה בלימודי־נהיגה, כדי שיוכל להנות
ממכוניתו החדשה.

יוסי היינזן 1

(בשבוע הבא: מדוע חלה עליה
בפשיעת הנוער באור-יהודה)
ה עו ל ס הז ה 2224

את א 1הכת ללכת עם סנדל
עד שהוא ״נגמר״?
קני גלי ואנחנו מקווים שי ש לך
הרבה הרבה סבלנות!

״הקיץ בא לי בסנדלי גלי״
וכי מי לא מכיר סיסמה זו אשר הפכה ללהיט בפני י
חברת גלי הידועה שנים רבות כיצרנית מסי 1בארץ
של סנדלים אופנתיים באיכות וברמה מעולים.
יוצאת בדגמים חדישים

בצו האופנה האחרונה 70 אירופה לקיץ .1980
מבחר עשיר של סנדלים ,״ספורט אלגנטי
בגבהי עקב שונים המתאימים לכל גיל 5ג27-
וקבקבים חדישים בדגמים מרהיבים.
וכמובן גם הדגמים הידועים והמסורתיים של גלי

אשר זוכים להצלחה רבה מידי שנה
וגם מעבר לים) .ומה שחשוב במיוח׳
בסנדלי האיכות של גלי תגמרו את ו[
לפני שיגמר הסנדל...

כלי המיטה של מ תן זכו בתואר
הקניה הטובה ביותר ל־* 1980

לפניך ״כרמית״ הדגם החדש של כלי המיטה
של ״כיתך בעיצוב אופנתי ובמגוון צבעים.
לבחירתך גם מבחר גדול של כלי מיטה נוספים
בשלל צבעים ודוגמאות, כולם עשויים מכותנה
ופוליאסטר באיכות מעולה וללא גיהוץ.

להשיג בחנויות ביתן, בשקם, במשביר לצרכן,

בכל-בו שלום ובחנות ההלבשה שבקירבתך 18 .

כ * תן

1ה היה גווו & סהור שהיה
גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנח בדיוק,
הכיא את הראשונה בסידרת הכתבות כעלות הגוון הדימיוני ״זה
ל,רה ב־1975״ ,כתכות, שבעזרתן ניסתה המערכת, כעזרת צוות
יועצים, לנכא את העומד להתרחש כישראל של עוד 20 שנה.
הכתכה הראשונה בסידרה, הביאה תחת הכותרת ״איוואן איווא־נובי־ו,
עולה חדש״ מצב תחזיתי מהמם, שבמהלכו משחררת
ברית־המועצות את מיליוני היהודים שבתחומיה, ומאפשרת להם
לעלות לישראל, כשהם מאורגנים להם כמיסגרות ל,ומונים טיות.
חידוש נוסף בגיליון ,914 שראה אור השכוע לפני 25 שנה,
הוא מדור העודר, תחת הכותרת ״הנדון״.

251/0 /

מדור ״במרחב״ הכיא תיאור של מיפגש יהודי־ערבי תחת
הכותרת ״ידידות על חופי הירקון״ ,ומדור חתמונות הביא תצלו מים
משקיעתה של א/ק ״יפו״ לחופי ניגריה. מדור הרפואה סיקר
כהרחבה את תרכיכ 1של ד״ר יונה סאלק, שחכיא מזור למיליוני
ילדים׳ ש^זיו עשויים להידבק מחיידקי מגיפת שיתוק־הילדים.
בשער הגיליון: מתאגרף חיים וייספיש מכה בקפריסין.

מב״ם מוד דויד בן־גו ויון

ואשיח ..נישוא׳ קביו׳ס1ן״

#י טב נק י ן 1ב ו ־ י ה 1דהנגדבן־ג 1ו י11

העם

המרחב השמי, מולדתן של חצי ׳תריסר
דתות ושל מיטב הפילוסופים של האנו שות׳
לא היה מסוגל להעלות על דמיונו
פרשה מוצלחת יותר.

איש השיגה

מגה הגונה

איש השנה של המרחב היה השבוע גבר
כמעט־אלמוני שחיה מוטל הרוג בקו-הגבול
בירושלים. הוא ימת בלי ׳שום סיבה —
׳קורבן לרצחנות האווילית והמטומטמת ש הפכה
׳לסדר־היזם והלילה לאורך גבולות
ישראל.

בכל מילחמה יתרון עצום לצד הנוטל
לידיו את היוזמה. הוא המכתיב ליריבו את
שדה־הקרב ואת שעתו — לפי רצונו שלו.
בהתקרב הבחירות להסתדרות העובדים,
התכוננו נבחרי השמאל, ובעיקר מפ״ם,
לשים את הדגיש על מצבם שיל 80 אלף
פועלי־הדתק ,׳והפועלים הפשוטים הסוב לים
כיום במדינה מתת-׳תזונה, לצאת ל מאבק
כנגד הקפאת השכר. השבוע עסקו.
במקום זה, כל דוברי השמאל בנושא אחר
לגמרי: האס השתתף הפלמ״ח במילחמת
תש״ח?
סיבה מיוחדת. היה זה פרי יתימרון
גאוני, אם כי לא הגון כל-כך, של דויד
בן־גוריון, שקם השבוע במיגרש הפועל
היפואי, וזרק לעבר מפ״ם ואחדוית־העבודה
את השאלה :״היכן היו במילחמ׳ת העצמ אות?״
מנהיגי שתי המיפלגות נרעשו עד
לעמקי הלב. בלמרחב, התרגש ישראל
גלילי, איש ׳ההגנה המתון, והזכיר במאמר
ארוך את רשימת הכבוד שיל מפ״ם שהייתה
או מאוחדת, בהנהגת מיילחמת־העצמאות :
יצחק שדה, יהושע גלוברמן, יצחק דובנו,
יגאל אלון, שמעון אבידן, יוסף טבנקין,
משה כרמל, נחום שריג, אורי ברנר, נחום
גולן, מולה כוהן — כימעט כל המפקדים
המצטיינים מימי הקרבות .״סילוף מרו שע,״״
קרא לעבר בן־גוריון, איש מפ״ם
החסון ממישמר־העמק, יעקב חזן.
לרוגזם של ישראל גלילי ויעקב חזן
היתד, סיבה מיוחדת במינה, כי בראשית
תיכנון המערכה עלה בראשם הרעיון ל חשוף
את הפרישות המפוקפקות של התער בות
בן־גוריון בניהול מלחמת תש״ח —
והם דחו את ההצעה, כדי לשמור על רמת
הוויכוח.
המען: שדה־בוקר. האשמות דויד
בן־גוריון היו מגוחכות מכדי שישכנעו
מישהו. אולם לא לכך התכוונו. הם עשו
את שלהן :׳להסיח את הוויכוח משדה־הקרב
בו חלשה מפא״י לשדה־קרב אחר,
בו חזק עדיין קסמו ישל שר־הביטחון של
ימי המ׳ץ חמה.
בשיא הוויכוח העמיד בן־גוריון פני יתם,
הכחיש בבוז שבכלל ׳אמר את המילים ה מרגיזות
.״שאלה זו היא פרי דמיונו של
י. גלילי ...לא !שאלתי שאלת הבל זיו!״
כתב במיכתב למערכת דבר שנשא את
מען הכותב: שדד-,יבוקר.

צ׳ארלם האריס היה אמריקאי. הוא בא
למרחב במיקרה. ממשלת לבנון הכריזה
על שנת 1955 כעל ״׳שנת ביקור בבית״
לרבבות המהגרים הלבנונים החיים ברחבי
העולם. בטכסיס פירסומ׳ת מיוחד במינו
הזמינה לבנון, ראשי ארבעים יערים אמרי קאיות
הנושאות את השם לבנון. צ׳ארלס

רח דבשב קכרי סין
העיר רינו בארצות־הברית מתקיימת כו לה
על פרנסה אחת: גירושין. החוקים ה מיוחדים
במדינת נוואדה, שבה שוכנת עיר
זו, מאפשרים גט קל ונוח גם לזוגות ה מתקשים
בכך, בכל מדינה אחרת בארצות־הברית.
לגבי
ישראל, תופס האי קפריסין מעמד

4 1 0ציורו של צייר המערכת שמואל בק, המתאר
1 111 ^ 1ן י 1־ | 1־ן
ייי 1 1 1 | /י י ^ 1את גל עליית היהודים מברית־המועצות ארצה.
עליה, שהקיפה בין השאר למעלה מתריסר רבי־אלופים, ששינו את פני המדינה והמרחב.

האריס יליד העיר לבנון, שבמדינת נבראס־קה,
היה אחד מהם.
בהיסח הדעת. בבקרו בירושלים עבר
האריס בטעות את הגבול. ליגיונר ירדני
ראה את הדמות המסתובבת בשטח־ההפקר,
לא חשב פעמיים: הוא הרים את רובהו,
והרג את האיש. מכיונת־ה תיווך הופעלה בקדחתנות
,׳נקבעה ישיבה כדי לגנות, מן
הסתם, את היהודים (על חדירה לשטח-
ההפקר) ואת הירדנים (על הירייה) .ברגע
האחרון התבררה הטעיות. בצד הישראלי
רבתה השימחד, על מפלת הירדנים.
אילו ירצה סופר להמציא פרשה ש תבהיר
בכמה קווים חדים את מצבו של

יהפוך: זוגות בעלי יכולת כספית, שאינם
יכולים לבוא בברית־הנישואין בישראל
מפאת חוקי הכפייה־הדתית, מתחילים את
ירח־הדבש יום לפני הנישואין וטסים ל־
.קפריסין, ומתחתנים שם.
האי של אדתלו. השבוע פירסם עורך־
הדין יששכר דוב בר, יועץ מישרד־הדתות,
בעל האף הנשרי, אזהרה חמורה במכתב
למערכת הארץ, והזהיר בו את הזוגות ה־פוזלים
לעבר האי ישל אותיל׳ו.
איים עורך־הדין הדתי :״המצב החוקי
הקיים בישראל אינו מאפשר נישואי-יתערו־בת
כלשהם אין לנישואין אלה תוקף
חוקי בישראל ...כל הילדים שנולדו מנישו אין
אלד, אינם חוקיים !״

כוח חמווד־ס
איש לא ישאל את משה מרזוק, אם הוא
־שייך לכית־הקראים: הוא עלה על הגרדום
בקהיר כיהודי(*).
איש לא שאל גם את דודנו של מארזוק,
(*) אחד מנידוני העסק־ביש.

״העולם הזה״ 914
תאריך:

21.4.1955

יוסף מוראד ( )25 אם הוא קראי, שעה
שכלאו אותו במצריים לעשרה חודשים על
האזינו לשידור ציוני. איש לא שאל אותו
זאת גם כאשר עלה לישראל בשנת , 1949
והתנדב לחיל הספר
השאלה הגורלית נשאלה רק, כאשד
פגש מוראה, שהשתחרר בינתיים, והתחיל
לעבוד כאורג בבית־החרושת התל־אביבי
ביתן, בצעירה ישראלית, וביקש להקים
מישפחה. בתעודת־הזהות היתד, דתו ׳רשו מה
כ״יהודית״ ,אולם הוא ׳גילה להורי
חברתו את דבר השתייכותו לעדה הקראית.
ההורים ׳ששמעו אי פעם על החרם המוטל
על הקראים ניבהלו, ודרשו ממנו לבקש
אישור מן הרבנות.
גס לא להתגייר. הרבנות סירבה
לתת אישור, והיפנתה את מיוראד לבית־הדין
הרבני. הרב הראשי של העדה ה ספרדית,
יעקב משה טזלידאנו, אפילו לא
רצה להאזין לתחנוניו :״לא ׳תוכל להתחתן
עם יהודיה, וגם להתגייר לא תוכל.״
מוראד לא אמר ׳נואש: הוא כתב אל
נשיא המדינה, ודרש בעצתו :״אנחנו מס פיק
טובים כדי לעליות לגרדום, או ללכת
לשימור על הגבולות. אבל אין אנו טובים
במידה מספקת כדי להקים מישפחה בישראל.״
תשובת
הנשיא טרם ניתנה. במקומה
קיבל מיוראד השבוע צו־קריאה לצאת ל קורס
סמלים. אמר מוראד :״לא אלך !״
חמחרים יצהר,

0נולד. לח״כ אחדות־העבודה
בן ־ אה רון ( )49 חבר קיבוץ גבעת־חיים
שהיה הקצין הארצישראלי היחיד בשבי ה נאצים
במילחמת העולם השנייה, ולאשתו
מרים, בנם השני.

• ;וילד. לגאולה כוהן־הנגבי ()30
ולבעלה עמנואל הנגבי (כינויו המחתר תי
בלח״י, :אדם׳) בנם הבכור. גאולה,
קריינית תחנת השידור החשאית של הלח״י
בתקופת המנדט, נאסרה לפני תשע •שנים
באמצע ׳שידורי חי.
י• נולד. לשוער הנבחרת הלאומית ב כדורגל
יעקב חודורוב ( )27 ולאשתו
דליה, בנם הבכור, בבית־החולים אסותא.

אנשים
• יצחק טבגקין מנהיג אחדות־העבו־דה,
בתגובה על נאום בן־גו׳ריון ביפו(דאה:
במדינה) בתשובה לשאלה היכן היו מייפל-
גיות האופוזיציה בימי מילחמת העצמאות.
השיב טבינקין :״כל בתי הקברות יכולים
להעיד היכן היה הפלמ״ח.״
• ח״ב ישראל בר־יהודה בתגובה
יעל: אותו נאום של בך גוריון :״המלך מ־ש׳דה־בוקר
הוא ערום.״
שקדם למישמר הגבול.

אמנות ׳
אהבח מו1ינ£

ומתיעזה בטוחה ומוגנת

כאשר בארנקו נמצא״אולטראקול׳
חדש ! הזמיני ישירות מהיבואן לניזיון חינם ללא התחייבות.
״אולטרא־קול מיכל גז גדול אן במעט ׳משנתון רגיל ונראה
תמים למראה. אבל בלחיצה קלה הוא צורח בעוצמה
אדירה (אשר תדהים אף או תן! ,יחריש א ת אוזני!התוקף
וישאירו המום לחלוטין. כמובן שמלבד בהלתו של התוקף,
מזעיק ״אולטרא־קול״ עזרה מרחוק.
הצטרפי למליוני נשים הישנות בלילה בבטחה ומרגישות
מוגנות בכל מקום בו הן נמצאות. מחיר מיבצע ישירות מהיבואן
שלחי עוד היום את התלוש הרצ״ב בצרוף —> 395.״ו +דמי
משלוח, ותקבלי לביתך את ״אולטרא־קול״ ישירות מהיבואן
במחיר היכרות מיוחד.
הזמיני בטלפון — תוכלי להזמין את ״אולטרא־קול״ בטלפון :
244441־221076 ,02־ ,03 והוא יישלח מיד לביתך.

באחד מערבי ירושלים ישב
אבינועם קוסוכסקי עם זוג
חברים ללימודים בבצלאל, בחדרו
שבנחלאות, והכין עימם שעורי־בית.
לפתע ראו השלושה, מבעד
לחלון, שתי רגליים המשתלשלות
מהקומה שמעליהם. היו אלה רגלי
פורץ שניסה לפרוץ לקומה לדירה
שבקומה השנייה. אבינועם יצא
החוצה, ושאל את האיש מה מע שיו.
הלה טען שהוא מחפש את
רחוב אילת .״אבל זה לא בקומה
השנייה,״ ענה לו. הפורץ הצית
גפרור כאילו להדליק סיגריה, וזרק
את הגפרור הבוער על פניו של
אבינועם תוך ניסיון להימלט. אבי נועם
יישם עליו את שיעורי ה קרטה
שלמד, ושבר לו צלע וסנ טר.
כשהגיעו אנשי המישמר ה אזרחי
למקום, הניא אותם מלהת ערב,
ואיפשר לפורץ להימלט,

הנחות־צבע סוערות, הנראים כמו
ים גועש, נוף מעורפל וחושני,
נדמה שאלה הם פרי עבודת צייר
ותיק ומגובש.
הציירת העוסקת במיקצוע ממש
רק שנתיים — לפני כן למדה מעט
בבצלאל ושלוש שנים במידרשה
למורים לציור — הגיעה למעשר,
לעולם הציור אחרי שנים רביה
שבהן תפקדה כמדריכת נשים ל הליכות
הבית, ואחרי שבעטה ב מוסכמות,
עזבה את ביתה, והח ליפה
חיי בורגנות ב״ויה דולו-
רוזה״ שדרכה הגיעה אל עצמה.
כדי להגשים את רצונה שדוכא
במשך שנים רבות, נאלצה לפרנס
את עצמה בעיסוקים שונים, החל
במלצרות, בייבי־סיטינג ועבודה
כמוכרת בחנות, עיסוק שממנו היא
מתפרנסת אף היום, אך את משי מתה
הגשימה. התוצאות המוצגות
בגלריה בית לייויק בתל־אביב מר היבות
את העין, ומזכירות את סג-

לכבוד המרכז הישראלי לשיווק ישיר מ.י.ל.י.

רחוב אבן גבירול ,3תל־אביב
שלחו אלי בבקשה את ״אולטרא־קול״ שעימו אוכל להרגיש
בטחון והגנה. במידה ולא אהיה מרוצה לחלוטין, אחזירו אליכם
שלם תוך שבוע ימים וכספי יוחזר ללא שאלות.
רצ״ב שיק על סך — 395.ל״י 35 +ל״י דמי טיפול, אריזה
ומשלוח, סה״כ — 430.ל״י.

הופ>ע ספר חדע\
מ. גבריאל דוזנבאו

צייר אבינועם קוסוכסקי
קאראטה וציור נשים

התחננה ה מדברת

מבחרעאוםמכלה פי ר מו ת ה בינ ל או מיו ת
תמצאבבית מסחרי! ב מ חי רי יווו 1אי
לני נסיון עול 25 עונ ה.
נסהות הנ ה /

אורית ^כ,ת

תל-אביב רח אחד העם ,19 טל 615507

״ מי סטר אבי״
חו ל צו ת? -

ג ב רי ם
ר ח ׳ הרצל1 23

בעיות
ולב טי
בחיי המין

תן ט 1מ פ

מאת
חד״ר

לחייל

מרד כי

אחרי שלקחו לביתו, רחץ את פצ עיו,
ונתן לו חולצה משלו, במקום
זו הקרועה והמלאה דם.
עוד באותו הלילה, בשעה שתיים
בערך, נשמעה נקישה על דלתו
של אבינועם. הפורץ, שהיה אסיר
משוחרר על תנאי, בא להחזיר
לאבינועם את החולצה שלו, כש היא
בבר מכובסת ומגוהצת. הוא
נישק את רגלי מצילו, הודה לו,
והציע לממן את לימודיו בבצלאל.
אבינועם, כמובן, סירב.
אבינועם קוסובסקי 31 ששערו
האדמוני מתולתל ועל פניו החייכ ניות
מישקפיים, אינו אלים או
תוקפני כפי שאפשר אולי לחשוב.
את זן רוך ואהבת־היופי שבו, הוא
מבטא בעיקר בציורי נשים. שמ נות,
רזות, קטנות או גדולות,
לגביו כל אשה היא סמל השלמות
והיופי, ואת התחושה הזאת הוא
מעביר בציוריו, שכמה מהם מוצ גים
בגלריה אובדן ברמת־השרון.
למרות שהשכלתו האמנותית
מצומצמת, בגלל כשרון הרישום
שלו, נבחר אבינועם ללמד בכמה
מבתי האולפנא לציור, כולל ה אקדמיה
בצלאל. במרתף שבו הוא
מתגורר ומצייר, מתקיימת פעי לות
אמנותית וחברתית ערה וענפה
ואבינועם מנסה לשחזר את אווירת
ה״סוהו״ בניו־יורק, שבו ביקר
בעבר.

ציירת או פמיניס טית
זי ד מן

הוצאת רשפים

השם בפתח הגלריה נראה מוכר
מאיזשהו מקום. תחיה כת או רן
אכן, זו אותה הלוחמת הידועה
למען שחרור האשה. היא אומנם
לא היתד. ידועה כציירת, אך כש מתבוננים
בציורים הגדולים גדושי

נון הציור שבעולם הפך כמעט 1
קלאסי, של המופשט האכספרסיו-
ניסטי, הסגנון שכבש את דרכו
בשנות הארבעים והחמישים. לא
מפריע לה, ולא איכפת לה להח־שב
כמיושנת וככזאת שאינה הול כת
בתלם, נוכח הסגידה למולך
האוונגרד בארץ. העיקר שבסגנון
חופשי זד, יכולה לבוא לידי ביטוי
תחושת החופש, השחרור ובעיקר
הכוח הרב האצור באשה הקטנה
והשברירית.

ססטיסל תימדסין

בחודש זה, פותח האמן יגאל
תומרקין בשלוש תערוכות טל
זמנית. הראשונה בגלריית > 1ת ד
לוי — תחריטים ענקיים המשו לבים
בבלט של הנייר. ה שנייה*.
בגלריה ג׳ולי נד׳ — תערוכה שן ^1
תציג רישומים גדולים, והשלישית
בטוסיאון תל־אביב, שבה יוצגו
עבודות על נייר החל משנות ה חמישים
ועד היום. תערוכה זו
תהיה מיוחדת במינה, ככל תערו כותיו,
כי בה יוכל הקהל לחזות
בעבודות תכנון התפאורה שעשה
תומרקין עבור תיאטרונו של בר*
טולד ברכט, כששהה בגרמניה.
התערוכה בגלריית שרה לוי
תיוחד בגלל עבודתו במדיום ה תחריט
על מידות נייר גדולות מ הרגיל,
ואילו אצל ג׳ולי מ׳ ה תערוכה
נקראה למלא את מקום
תערוכתה המיועדת של לאה ניקל,
שבוטלה ברגע האחרון מפני שה־אמנית
הוותיקה נעלבה בשל תבי עות
שונות של בעלת הגלריה.
חבל שהקהל התל־אביבי החמיץ
את האפשרות לחזות ביצירות ה ענק
שיצרה ניקל בניו־יורק וב-
ה עו ל ם הז ה 2224

את התיק ורואה ציורי עירום. ה מתח
היה רב, אך לאחר הסבר
המפקד הישיר שלי כי נתן לי
רשות לצייר כדי להתכונן להתקבל
לאקדמיה, ומכיוון שהמפקד הבכיר
הודה שהציורים יפים — יצאתי
מהעניין בשלום.״

ארוטיקה סוריאליסטית של יצחק ם סקטור
כיש רון לא מוכר
ארץ. באחרונה הסירה לאה ניקל
את תערוכתה במוסיאון רחובות
בגלל סיבה דומה, כמה ימים אחרי
הפתיחה. תערוכתה של לאה ניקל
אומנם בוטלה, וחבל, אולם הקהל
התל־אביבי יכול להגות משפע
יצירותיו של יגאל תומרקין.

מים של גופים גיאומטריים במצ בים
שונים, ואלה אכן יכולים לש מש
כמודל לפסלים. אך מכאן ועד
הכינוי ״פיסול שטוח״ — הדרך
ארוכה. קיימים ציורים הנקראים
״תלת מימדיים״ בשל היותם תב־

מועד המכירה הפומבית של
גלריית גורדון קרב והולך. ב־3
במאי היא תיפתח, ותסתיים למח רתו.
המוצגים למכירה הם מה
שאהוב כל כך על אספנים ותיקים
— ״בסט סלרס״ בטוחים ומוכרים
בשוק הישראלי, שכדי לאהוב אותם
אין הכרח להיות דווקא מבין גדול
באמנות. השמות כבר שחוקים ו ידועים
— תחריט של פכלז פי־קאפו,
שמן ש ל גו ט מן, זריצקי,
שמואל כק ויוסד כרגנר. ה תצוגה
לפני המכירה תיערך בשתי
הגלריות של גורדון כאחת, בשבוע
שלפני המכירה בנזוסיאון
ישראל בירושלים היתה המולה
רבה. אולם העיצוב הענק המה
מאנשים. ומה זכו לראות בפתיחת
תערוכת שילה חיקם ז׳ הרבה
בגדי עבודה ירוקים של רופאים
שנערמו לערימת ענק והיוו יצירה
מונומנטלית, או ערימות חוטים
שנלקחו מבית־האריגה ועוד מוצרי
חוט ובד, שגם הגודל שהעניקה
להם האמנית האמריקאית לא ב הכרח
הפכם יצירות אמנות. שטי חי
התפילה שביצעה עבור ארמון
הליגה הערבית במכה אולי מר שימים
יותר ממה שמוצג במוטי־און
השימוש בחלקי לבוש
נשיים אינטימיים הפך אמצעי־ביטוי
של אמניות רבות. כלה
קול, בגלריה יפו העתיקה, מציגה
פסלים. ותבליטים המבוססים על
חלקי לבוש אירוטיים. אם יש בהם
כדי להעניק ליצירות תוקף ולה־

קיטור שטוח
גבי בן דגו הוא אמן מעניין.
תערוכותיו הרבות היו תמיד קשו רות
זו בזו. כשהרעיון המקשר

המרכז לקופות רושסות-דיקלבע׳־מ
ת״א,רוד שינקין ם 6טל 613095 .
שרות לילה טל-, )03(925601 .

שם ע. רשום

5358

1111־ לא טעמת

נסו את החוויה
שתו פינה קולדה! מבחר משקאות
קוקטייל:

פיני׳ קילז־ה \
סומבררו בננה קולרה

ההסתד רו ת ל אן!
יום שלישי ח*22.4.80
רב־שיח בה שתתפות:
יוסק תמיר (ליכזד)
בנימין גונן (חד״ש)
משה ורבץ (מעיד, מפ״ם)
חמועדון פתוח בימי ג׳
התוכניות מתחילות ב״ 9בערב
המועדון פתוח
משעה 8.30 בערב

הטסט הראשון
על חשבוננו
בי״ט לנ היג ה
תחריט שד פאכלו פיקאסו
מכירה פומבית
ליט, או קרובים לפיסול, אך לק רוא
לציור ״פיסול שטוח״ — זוהי
יומרנות.

ח דר האחור

ציירת תחיה בת־אורן
מהמיטבח לציור
אותן הוא גופים גיאומטריים. בן
ז׳נו גם מנהל את המכון לאמנות
חזותית בבאר־שבע, ומחנך דור
חדש של ציירים. קשה להבין מדוע
הוא קרא לתערוכתו החדשה בג לריה
דוגית בתל־אביב בשם פיסול
שטוח, בגלריה, השייכת לכת ה בפטיסטים
בישראל, מוצגים דישו־העולם
הזה 2224

לגלריה גיא בתל־אביב, הנח באת
מאחרי קולנע הוד, מוצגת
והערובה בסגנון פסיאודו־סוריא־ליסטי
נדוש ואהוב על הקהל ה עממי.
את תשומת־הלב מושכות
משום מה דווקא כמה יצירות ה תלויות
בחדר האחורי של הגלריה,
והינן פרי מכחולו של הצייר העו לה
מרוסיה יצחק ספקטור.
העבודות מוזרות מעט, וניכרת
בהן השפעת הירונימום ברט.
על חוויות הזכורות לו מרוסיה
מספר הצייר: כששרתתי בצבא
האדום, ניתן לי ללמוד לצייר ב אותו
זמן מחוץ למחנה. ציירתי
נשים עירומות, ואת הציורים הח באתי
בתיק שהיה רשום עליו
ההיסטוריה של ברית־המועצות׳.יום אחד מגיע המפקד לביקורת,
ולאן הוא ניגש? למיטתי. פותח

פוך אותן לעומדות בזכות עצמן
יקבעו הצופים בתערוכה
מוסיאון הנוודרן ארט בניו־יורק
עומד להפוך בסוף חודש מאי ה קרוב,
למשך ארבעה חודשים,
לנזוסיאון פיקאסו. לרגל החזרת
הציור גרניקה של פיקאסו ל ספרד,
מאחר שלפי צוואת האמן
יש להחזירה רק כשתשוחרר מן
המישטר הפשיסטי יביא המוסיאון
מכל קצווי תבל את יצירות האמן
הדגול, ויקבץ אותן בכפיפה אחת.
מאורע חד־פעמי בהיסטוריה של
האמנות ובכלל אשת ה חברה
סימה, מזור, פותחת ב ביתה
היפה שבנוף־ים גלריה, ש ינהל
בנה דני, שחזר מארצות-
הברית לאחר גירושיו. התערוכה
שתפתח את הגלריה, תיערך מאוסף
הציורים המכסיקאים של הצייר
משה גת, המנסה לרכוש בתמורה
לעבודות שתמכרנה, ציור שמן של
חיים סוטין או מואיז קיס־לינג•
התערוכה תיקרא פיאסטה
מכסיקאית, ובפתיחה יוגש יין טא־קילה
לצלילי מוסיקה, והכניסה
תקושט במסיכות ושטיחים מכסי-

קאים•

. .גבעי ׳
טלפון 253230 :

רדידות תיאטרונית בספר שיטתי

לי מוד

חיים נחמן ביאליק לא אמר את המישפט

תהום רבה
מקובל בתרבות המערבית לפרסם בסד רות
מיוחדות מחזות שהועלו על קרשי
הבמה, ובעיקר מחזות שערכם הוא כזה,
שהם יועלו שוב ושוב. למרות שהמחזה
מי תהום, פרי עטו של הילל מיטל־פונקט,
נטול לחלוטין מעלה כלשהי, ש תביא
להעלאתו שוב על קרשי הבמה העב רית
ראה אור באחרונה במתכונת של
סיפרון שטוח ודק, המעיד על עולמו ה תיאטרוני
והלשוני של מחברו״.
מחזהו של מיטלפונקט הוא בבחינת
חלום־רטוב של כל מנהל תיאטרון לאומי,
ובעיקר של מנהל תיאטרון לאומי ביש ראל.
הוא עוסק בדמויות משולי־החיים,
בתערובת של עילגות מארוקאית. הוא
מחקה את הריאליזם הבריטי, מבלי להיות
ריאליזם ישראלי, ובחוסר כישרון. הע לאת
מחזה שכזה על־ידי תיאטרון לאומי,
כמו רושמת על כרטיס הביקור שלו :
אנחנו מתמודדים עם בעיות חברה, גם
למרוקאים יש חלק ונחלה בבניין האק-
וואריום של הבימה **.
* הילל מיטלפונקט — מי תהום 1מחזה
בשתי מערכות, בהוצאת ספריית שרגא
פרידמן וספרי סימן קריאה ! 78 עמודים
(כריכה רכה).
** ערכים דומים הביאו בימים אלה
להעלאת מלך מרוקאי בתיאטרון הבימה,
בעזרת במאי אשכנזי, תיפאורן כנ״ל וכ מעט
כל האחרים.

אנתולוגיה ישראלית
מאת: יונתן רטוש
לא ינקת שדי אמי, אחא,
ולא שמן אחד משחנו.
ורק הבור — אחד הוא ורחב
אליו יפול בובב אחר בוכג.
איש ואיש ושבר כוכבו
איש ואיש וגובה לבבו
— כי בימים ההם אין מלן
ואיש הישר בעיניו יעשה.

כאשר מחזאי מסתכן בפירסום מחזהו,
בלא העוויות פנים של ניסים עזיקרי, ומב לי
האשכנזיות המופרזת של רפאל
קלצ׳קץ, ששיחקו במי תהום על הבמה,
הרי שהוא יוצא להתמודד בזירה בה ניב-
חנת לשונו, לשונם השונה של משתתפי
המחזה. ודומה שלמעט תפקיד האב (קלצ׳־
קין) ,הרי כל הלשונות במי תהום כמו
שרות את המיזמור שהיה בכוחו למנוע
את המבול על מיגדל בבל. במילים אח רות:
כל הלשונות במחזה מתנבאות בל שון
אחת, והיא פגומה. ניסיונות סלנג
כמו :״את האמא שלו אני יחתור, מי
שרל, ייגע כד ...ואם אני רוצה ללכת כי-
נישבר לי הזיין מהפרצוף של ד הז דיינה
עם הערכי- ,מרים ...אני לא אבא
שלד, לא כלום אתר ועוד כנד, וכהנה,
עשויים לעורר מחשבה מגונה אצל הקורא
החרוץ והמתאמץ, שמיטלפונקט כתב את
מחזהו !,״סוציאלי״ בעזרת מילון הסלנג

מעבר למעלות אותן מניתי עד כה, הרי
שמעלת הספר השיטחי הזה היא בתגלית
הלא־מרעישה, שלמחזאי הלל מיטלפונקט
אין בשורה, ומילות המשתתפים במחזהו
שטות לכל עבר מעל מי תהום רבה. מחזה
סוציאלי שאינו הולך עד הסוף משול
לחיזור המסתיים בפתח הדלת, וזו כנראה
מעלתו של המחזה והסיבה שהביאה להע-
לאתו על קרשי התיאטרון הלאומי. המחזה
אינו מאיים, אינו מהמם, אינו חושף מי
יודע מה, אינו מגיע לרמתה של תת־כתבה
בטלוויזיה בנושא סוציאלי. ולכן אין בכו־הו
של מחזה זה לקומם מישהו כנגד
משהו.
מיטלפונקט הנ״ל, כמסתבר מתוך הרשום
במחזהו, תפס טרמפ על נושא מהקשים
שבחברה הישראלית. וכמסתבר מתוך הנו-

בארגמן
— כי בימים ההם אין מלך
ואיש הישר בעיניו יעשה.
ואיש ואיש — ישלם בדמיו.
ואיש ואיש — יספה על אחיו.
ואיש ואיש: לדרך פעמיו —
והולם גבורים על פי אבדן•
ואיש ואיש ירפד בעצמיו
אם הדרך העולה בארגמן.

ואיש ואיש — ישלם בדמיו
ואיש ואיש — יספה על אחיו•
ואיש ואיש: לדרך פעמיו —
והולם גבורים על פי אבדן.
ואיש ואיש ירפד בעצמיו.
אם הדרך העולה בארגמן.

לא ינקת שדי אמי, אחא,
ולא מוות אחד מצאנו.
ורק הבתר — אחד הוא ורחוק.
אליו ישח בל ראש וראש כחוק.
איש ואיש ולהט חמתו
איש ואיש וחרב מישפטו.

ואיש ואיש יבתב בדמיו
ואיש ואיש יאסף אל עמיו
ואיש ואיש — והולם פעמיו
שופר בגבורים על פי אבדן.
ואיש ואיש יצבע בשחור דמיו
סות הדגל בתבולו ארגמן.

״כי בימים ההם אין מלד /ואיש הישר בעיניו יעשה״ מצב זה
הביא את המשורר הכנעני יונתן רטוש לחבר את שירו ״בארגמן״
לאחר רצח מפקד הלח״י ,״יאיר״ שטרן. דומה, שבימים אלה טל
התפוררות השלטון, מקבל שירו הוותיק של רטוש משנה חייב.

סח, והיעדר המורכבות של המחזה, זהו
עוד תוצר של שומן החזירים התרבותי,
שמילא את זפק התרבות הישראלית בת קופה
שבין מילחמת ששת־הימים ומילחמת
יום־הכיפורים.

של נתיבה כן־יהודה ודן בן־אמוץ.

אתה׳ראשון — בכלב המומת.
אתה ראשון — בדרך האחת:
הדורך על במותיו — לבדו
החוצב לו קבר בידו.
אתה ראשון לשפך הדמים
אתה ראשון לראשית הימים
— כי בימים ההם אין מלך
ואיש הישר בדמיו יעשה.

ציה גווארדי בספר־ההוא

שליטה
עצמית, אלה כלי הנשק האמיתיים
במילחמה.׳ אני נזכר בכד במיוהד היום,
כשצבאותינו קרובים לעכור את הגבול...״
שבעמוד .662
ירוסלב האשק, המחבר, הוא בבחינת
תופעה יוצאת־דופן בין סופרי המאה ה עשרים.
איש ברוך עט, שהיה לכוד בין
שתי• תשוקות כבדות — כתיבה ונוודות.
בשנת 1921 כתב האשק אוטוביוגרפיה,
בה תיאר את ראשית דרכו, בנוסח הזה :
״כשהייתי בן שנה -לא היה בבל פראג
חתול שאת עיניו לא ניקרתי ואת זנבו
לא קיצצתי. כשיצאתי לטייל עם אומנתי,
השתמטו מפני כל הכלבים. לא זמן רב
המיטיכה אומנתי להוציאני לטיולים, כי
בהגיעי לגיל שטונה־עשר חודשי, לקחתיה
אל קסרקטין־הצבא שבכיכר קארל ומכר־תיה
תמורת •טתי חפיסות טבק. היא אף
פעם לא התגברה על הבושה והשליכה
עצמה מתחת לרככת נוסעים ...כתוצאה
מכף ירדה הרכבת מן הפסים, ושמונה־עשר
מנוסעיה נ ח תו ושנים־עשר ניפצעו

מגלה הבישריונות סאכסכדוד כתב
על האשק כי הוא ״השיג מה שמאות
סופרים שואפים כל הייהם להשיג ואינם
משיגים ; הוא ייצר דמות, שהיא בעת

הילל מיטדפונקט
אין בשורה

תרגום
התבוסה המהוללת
כנראה שסאטירות מעולות מחזיקות מע מד
יותר מאשר המישטרים שאותן סאטי רות
מנסות להפיל. ראייה נוספת להנחה
זו, אלה הרפתקאות החייל האמיץ שוויק
מאת ירוסלב האשק, שראה בימים אלה
אור בתירגום מלא לעברית* .הרפתקות
יוזף שווילן מפראג, בצבא הקיסר ה אוסטרי
ירום הודו, מהווים את התיאור
המעולה ביותר של הניוון החברתי שהביא
לנפילת הקיסרות האוסטרו־הונגרית. תיאור
ציני זה מביא מיפוי מדהים של חלק
ממהלכי המילחמה העולמית, באמצעות מד,
שהתרחש בערים הגדולות ועד למיני־כם-
רים בקצוות הקיסרות הגוססת.
אחרי ניסיונות נפל רבים שנעשו בעבר,
להביא את שוויק בנוסח עיברי לקוי, כא שר
הנוראי שבניסיונות אלה זו מהדורה
מסורסת ומחרידה שראתה אור בתירגומו
של אחד חיים אמיר הרי שמהדורה
זו היא בבחינת פנינת־ספרות מתורגמת
לעברית; החל מד,,,וכבן, ה תו לגו את
הפרדינאנד״ שבעמוד , 11 וכלה ב״אנחנו,
הממונה על המחוז ואני, היינו אומרים
תמיד :׳אהבת המולדת, מכירות לתפקיד,
* ירוסלב האשק — החייל האמיץ
שוויק; עברית: רות בוגדי בעזרת חיים
איזק ; שני כרכים ; הוצאת זמורה, ביתן
מודן 672 ,עמודים, כולל אחרית דבר.
(כריכה רכה).
*״ ירוסלב האשק — החייל האמיץ
שוויק; עברית: חיים א מי ר; הוצאת
לדורי.

שוויק, אלא תערובת מטורפת לחלוטיז
של טיפוס שהיה בתקופות שונות ש |£
א ל כוו ח *
חייו: אנארכיסט, קומוניסט,
ליסט, סחטן, נצלן, ביגאמיסט, שקרן, מחר חר
ריב. כשפנה אליו נכה ואמר לו כי
גיבורו שוויק הוא דמות נאה, התפרץ
לעברו האשק השיכור בצווחה :״לא,
שוויק אידיוט גמור הוא!״ ׳והתחיל מכה
את נכה־המילחמה, תוך שהוא שואג :
״סכור אתה, שכולם צריכים לקבל את
דעתה רק כגלל שניגדעה לד ה תל...״
ר,אשק היה סופר מצליף, ואף בינות
לעמודי שוויק הוא מעיר בהתמדה הערות
כנגד משורר זה או משורר אחר, תוך
שהוא מתחשבן במילים עם החיים. הוא
ייצר עיסה שיש בה מהשירה של רילקה,
מעדנתה, מהנאיביות הצ׳כית, מהעורמה
של חנווני, מהפילוסופיה של ייצר־קיום
ושאר מרכיבים שיצרו את אחת מיצירות-
המופת של הספרות העולמית.

למכור חוברות ״שוויי!״ ברחוב.
האשק גדל והתפתח באותה עיר שבה
התפתח וגדל פרנץ קפקאי האמת היא
שהאשק וקפקא נולדו באותה שנה () 1883

ואת שניהם גילה מאכס כדוד* .בעוד
שקסקא עבד כעורך־דין של בנק, וחי חיים
אפורים ודהויים, הרי שהאשק נימלט מ-
מישרתו שבבנק סלאביה והחל להתפרנס
כעיתונאי וכסופר, תוך שיצא לנדודים עי׳
פני בוהמיה ומורביה ואל הארצות השכנות
של הקיסרות, שכונתה ״כלא העמים
של אירופה״ .בין חבריו למקצוע היה אגון
ארווין קיש* ד,אשק נודע בכישרונו ל־

יוזף לאדה מצייר את שווייק
גיחוך הנריאה בעין

המציא חדשות שנשמעו אותנטיות יותר
אף מן המציאות.
להאשק היה רק אלוהים אחד, ושמו
היה כסף. הוא היה מוכן להציע את מא מריו
והפיליטונים שלו לכל המרבה במחיר,
להוציא העיתונות הקלריקלית. הוא היה
משתכר וסובא בבתי־הקפה ובמיסבאות.
הוא היה מקולל ומנודה מחמת מיאוס בין
אנשי המימסד־הספרותי הצ׳כי. לא היתה
לו כתובת קבועה. היה מתגורר בדירות
של ידידיו, לובש את בגדיהם. הוא היה
גם מחזאי, שהעלה בבית־קפה את המחזה
פוגרום בנוצרים שבירושלים, שלעת סיומו
הציג מלצר המיסעדה קערה גדולה עם
עצמות, שארית הנוצרים שנטרפו על־ידי
האריות.
היה לו זיכרון חסר־תקדים לעובדות.
התפרנס ממכירת כלבים כגיבורו שוויק.
ניסה להתאבד, ואושפז בבית מרפא לחולי־רוח.
פעמים בחייו ניסה להיגמל מאורח
חייו ההרסני. פעם ראשונה כאשר התאהב
ביארמילה מאייר, בתו של אומן תבליטי
גבס, ובפעם השניה למענה של המיפלגה
הקומוניסטית, עד כמה שהדבר אינו נראה
תואם את אופיו.

בין השנים 1914—1900 חיבר האשק
קרוב ל־ 1200 סיפורים קצרים. עדי ראיה,
ורבים היו כאלה, מספרים שכאשר עמד
האשק להתחיל לכתוב, הוא לא ידע מה
1הוא עומד לכתוב, וברגע שהעט החל לנוע,
] רעיון גרר רעיון, והיד לא עצרה עד
1שהסיפור היה גמור, לרוב תוך שעה אחת.
בעת שהותו בשבי הרוסי הוא הוציא
סיפרון בשם החייל הטוב שוויק בשבי,
ועם שובו לפראג החליט להפכו לדמות
נ ^ זי ת של רומן, שבכתיבתו החל בשנת
, 1921 1כדי לפרנס את אשתו השניה, בת
] לבית האצולה הרוסי לבוב, שאותה נשא
.לאשי, ברוסיה מבלי לטרוח ולהתגרש מ־
^ שתו הראשונה.

ברוד, אמר לידידו ארתור לונגן :״עד
עכשיו הייתי אפם. אכל עכשיו, כשיהודי
לוקח אותי לידיים, עוד תראו מה שיצא
ממני.״
למען האמת החייל האמיץ שוויק רצוף
בהערות בעלות גוון אנטישמי, בנוסח :
״...ויהודי כעל פיאות שלף מתחת לסל
כקכוק שמראהו תמים, הסתיר את הבק בוק
מתחת לקפוטה והביא אותו אל הסכ כה
ושם החביא אותו החייל ...הם העירו
גם את היהודי בכית המרזח, וזה התחיל
תולש את פיאותיו ומביע צערו שאינו יכול
להגיש לאדונים החיילים שום דבר ולכ סוף
הכריח אותם לקנות ממנו פרה זקנה
ככת מאה, פגר כחוש, כולו עור ועצמות.
וכל אותה שעה ייבב, בבה ונשבע שזו
הפרה השמנה ביותר שברצון השם באה
לאוויר העולם וציורי היהודים של יו ־
זן? לאדה הינם בני־דודים של ציורי ה יהודים
בדר־שטירמר הנאצי של יוזן?
גבלם. אלא, שכישרונו וגאוניותו של
האשק מכסים גם על נקודה זו.
הצלחתו של החייל האמיץ שוויק לאחר
הדחיפה של מאכס ברוד הפכה את הספר
לרב־מכר, ושוויק כתב בלחץ המו״ל שלו
את החלקים הנוספים. הוא התעתד לכתוב
שישה, כתב ארבעה, כאשר הרביעי
מסתיים בנו&ח הלא־שוויקי :״עד כאן
הכתיב יארוסלב האשל, החולה את קורות
החייל האמיין שוויק במילחמת העולם.
המוות השתיק אותו לנצח כ־ 3בינואר
1923 ומנע אותו מלסיים אחד הספרים
המפורסמים והנקראים ביותר, שנוצרו אח רי
מילחמת־העולם הראשונה. סוף״.
האשק מת ממחלת השתיינים, שחמת.
הרהיטים נלקחו מן החדר בו עדיין הת קררה
גופתו, מפני שהסופר עדיין לא
שילם בעדם.
החייל האמיץ שוויק בתירגום המעולה
של רות, כונדי וחיים איזק הוא נכס
במדף הספרים המתורגמים לעברית, נכס
שיש להביאו לכל בית.

הרבה ויטנאמות
מסתבר שדברים זזים להם במערכת*
הלימוד התיכונית, באיטיות אך בהתמדה.
מאחר וספרי-לימוד היו, הינם ויהיו תמיד
המדד להתיישנות ולהתמסדות, הרי שב־מיקראה
החדשה מדינה מול מדינות, ש .ראתה
אור בימים אלה בעריכת המורה דן
זקם, מצוי חומר מרתק עד למאוד״.
במיקראה המיועדת לתלמידי בתי־ספר
תיכוניים קובצו יכ־ 40 קטעים מתוך מאמ רים
שניכתבו על־ידי חוקרים ואישי-מדינה
ידועים בעולם ובארץ כהנרי מורגג־
• מדינה מול מדינות — מיקראה ביח סים
בינלאומיים בעריכת דן זקס, הוצאת
עם עו בד; 77ו עמודים (כריכה רכה).

ציטוטון

המילחמה העולמית של שווייק

בימים אלה ראה אור בתרגום מלא לעברית סיפרו של ירוסלב האשק החייל
האמיץ שוויק (ראה: תרגום) .כמה מפניני הלשון של שוויק על המילחמה העולמית
הראשונה, שבה נטל חלק פעיל, מובאים בזה :

• מוטב לקלף תפוחי״אדמה במטבח, לגלגל כופתאות או להסיר את הבשר
מצלעות מלעמוד במכנסיים מלאים בפני אש״תופת של האויב ולצווח :״להתפזר
יחידים ! לשלוף כידונים 1״
• החייל הצ׳כי ישכב עם הנערה ההונגרית, והנערה הצ׳כית תקבל לבין
זרועותיה חייל הונגרי וכעבור מאות שנים תהיה לאנתרופולוגים הפתעה נעימה :
למה הופיעו עצמות־לחיים בולטות (סימן היכר להונגרים) אצל שוכני גדות הנהר
מאלשה (בצ׳כוסלובקיה) ז
• ״אדוני הגנראל,״ אמר הנהג בחגיגיות ,״כרגע הגענו אל שערי השמיים.
תרד, אדוני הגנראל. אנחנו לא יכולים לעבור בשערי השמיים. יש כאן דוחק
גדול. כולם חיילים.״
״רק תדרוס אחד מהם,״ צעק על הנהג ,״אז יזוזו הצידה.״
רכן מהמכונית יצעק :״זהירות, טינופות! איזה בהמות! רואים גנראל
ולא עושים ׳ימינה שור !״׳
הנהג מרגיע אותו .״זה קשה אדוני הגנראל, לרובם ניכרת הראש.״
אן עתה השגיח גנראל ביגלר שהנדחקים לעבור בשערי השמיים היו נכים
לסוגיהם שאיבדו במילחמה אברי־גוף שונים ועתה נשאו אותם בתרמיליהם —
ראשים ידיים, רגליים. תותחן צדיק, שנדחק ליד שערי השמיים במעיל קרוע,
נשא בתרמילו את כל בטנו ואת גפיו התחתונים. מתרמיל אחר, של חייל טוב
מחיל־הקשישים, הציצה על גנראל ביגלר מחצית העכוז, שהלה איבד בקרב על
לבוב.
• הקשר חודאונסקי העיר על כן שהאנשים היו מתמוגגים מנחת, אילו
גם אצלם היו צומחים אברים כמו זנב-הלטאה. כמו, למשל, במילחמת, כשלמישהו
נקרע הראש או חלק אחר של הגוף. למינהל הצבא זה היה דבר רצוי מאוד, משום
שלא יהיו עוד חיילים נכים. חייל אוסטרי כזה, שהיה מצמיח בכל פעם מחדש
רגליים, ידיים, ראש, היה שווה יותר מבריגאדה שלמה.
• הרכבת נסעה לאט־לאט, ולכל אנשי הבאטליון ניתן להזין את עיניהם
ולטעום מתענוגות המילחמה. בהשקיפם על בתי-העלמין הצבאיים וצלביהם
הלבנים שהבהיקו באדמת המישור ובמדרונות עיי הגבעות, יכלו להכין את
עצמם לאט אן בביטחה לקראת שדה״התהילה שסופו כומתה אוסטרית מלוכלכת-
בבוץ המתבדרת על הצלב הלבן.
• בבית הקברות הצבאי הקטן הוצב צלב לבן ועליו השם :״לאסלו
גארגאני״• שם נח מנוחת״עולמים חייל הונגרי, שבשעת בזיזת אוספי הגימנסיה,
שתה את כל הספירט המפוגל מן הצנצנת שבה היו משומרים זחלים שונים.
מילחמת העולם השמידה את המין האנושי גם ביי״ש—נחשים.
• ״אז לן אתה קדימה,״ אמר שוויק ,״אנחנו נלן יפה אחרין, כדי שתגן
עלינו בגוף שלן. הרי אתה ענק כזה. כשיפגעו בן, תודיע לנו, כדי שנספיק לעשות
׳ארצה פול !׳ איזה מין חייל אתה, שמפחד שיירו בו. דווקא את זה צרין כל
חייל לאהוב הכי״הרבה. כל חייל חייב לדעת, שכמה שהאויב יורה בו יותר, אז
יותר אוזל מלאי התחמושת שלו. כל ירייה שחייל של האויב יורה בן מורידה
מכושר הלחימה שלו. וגם הוא שמח שהוא יכול לירות בן, מפני שלפחות הוא
לא צרין להסתחב עם הכדורים ויותר קל לו לרוץ.״
• ״כאן יהיה אחרי המילחמה יבול טוב מאוד,״ אמר שוויק אחרי שעה
קלה .״הם לא יצטרכו לקנות קמח עצמות. זה יתרון גדול לחקלאים, אם בשדות
נירקבים להם גדודים שלמים. בקיצור, זה משביח את האדמה. אני רק מפחד
שהאיכרים יתפתו וימכרו את עצמות החיילים כאבקת פחם לזיקוק סוכר...״
כל חייל חייב להיות אינטליגנטי עד כדי כן שיאכל כל דבר שנותנים
לו בלי לפצות פה׳ והוא חייב להיות ממושמע עד כדי כן שלא להתאונן על
מה שמוגש לו. תארו לכם, חיילים, שיש מילחמה• לאדמה שבה יקברו אתכם
אחרי הקרב, יהיה היינו״הן באיזה לחם פיטמתם את עצמכם לפני המוות. אמא
אדמה תפורר אתכם ותבלע אתכם על מגפיכם. אין דבר בעולם שהולן לאיבוד.
מכם, חיילים, תצמח תבואה חדשה למען לחם לחיילים חדשים ואלה אולי,
כמוכם, לא יהיו מרוצים וילכו להתלונן״...

טאו, ,ר. מאקיבר, דניאל מויניהן,
ארנולד טדינבי, הנרי קיסונג׳ר, ת ־
ברט, מקנמרה, יעקב טלמון, דויד
ויטל, יהושפט הרכסי ואחרים. המיק-

מודים החדשה בסוציולוגיה ובמדע־המדי־נה,
וכן ללימודי החברה הכלליים במיסגרת
יחידת החובה לכל התלמידים בחינוך העל־יסודי.

מיועדת לתלמידים על־פי תוכנית־הלי־

שלושה חלקים במיקראה. בחלק הרא שון
בהתקרבות לסדר בינלאומי, המישפט
הבינלאומי, מישחק סימולציה, המאמר
ותרנות, יהירות ויציבות פנימית לניקולו
מקיאוולי, מוראליזם במדיניות־החוץ ה אמריקאית
מג׳פרסון ועד לג׳ימי קאר־טר.
ארנולד טוינכי מביא את מחיר
הקידמה הטכנולוגית של אמצעי הלחימה
כפתיח לפרק הרתעה ומילחמה. בפרק זה
מצוי מאמרו של לוחם החירות הארגנטו-
קובאני ארנסטו צ׳ה גווארה, הבה
ניצור שתים, שלוש ...הרבה ויטנאמות,
מאמר שהיה גיבוש ותימצות השקפת-
היסוד שלו, השקפה ששילחה אותו אל
מותו בבוליביה. צ׳ה גווארה, שהיה בסוף
שנות השישים בבחינת אליל הנעורים
והתיקוות, הפך, כמסתבר ממיקראה זו,
לחלק מתוך היסטוריה רחוקה. מאמרו זה.
שהזיז צעירים באוניברסיטאות ברחבי ה עולם
המערבי, להתמודדות עם ארצות-
הברית, הפך לחומר לימוד יבש.

אלא ששום מו״ל לא היה מוכן להסתכן
בהוצאת שוויק, והאשק החל לפרסם את
עלילות החייל האמיץ בהמשכים, בחוברות
בהוצאה עצמית. איש לא התייחס ברצי נות
לחוברות אלה של האשק, עד שיום
אחד בא מאכס ברוד והישווה את החייל
האמיץ שוויק ליצירות פרי עטם של
האכלה (גרגנטוא ופנטגתאל) .ופרווג־ט
ס (דון קישוט) ,בעוד האשק מסתובב
ברחובות ובבתי־הקפה עם מיזוודה מלאה
בחוברות שוויק מודפסות על נייר זול.
כאשר שמע האשק על הערכתו זו של
* על פוטנציאל הגילוי של מאכס ברוד
כתב הסופר נ&וס קינן בעיבודו התיאטרוני
לשוויק, שהועלה לפני כעשר שנים :
״צעיר חולמני עובר ברחוב. גבר אחר
מעכב אותו — לאדיסלב ; שלום אדון
קפקא ! גמרת כבר את ׳המישפט׳ ? קאפקא:
כן, גמרתי ומסרתי אותו למאכס(.ברוד).

במדור ישוב סיכסוכים מעניינת סקירתו
של גבריאל בן־דור: ישראל, הפלס טינים
ומדינות־ערב, ומאמרו של ד״ר
נחום גולדמן ניטרולה של ישראל.

״ויהודי בעל פיאות שלף מתחת לסל בקבוק שמראהו תמים
הסתיר את הבקבוק מתחת לקפוטה והביא אותו אל הסככה...״

החלק השני במיקראה עוסק, תחת הכו תרת
איזורים, בישראל, אירופה־אמריקה,
אסיה־אפריקה. נושאי המאמרים שלוקטו
במיקראה מובאים ברישום כפול, מבחינת
הנושא, על־מנת להכפיל את היעילות של

נמר ש ל נייר
מי אמר; ״איך אפשר לשעא את הערבים, הלא הם דרמים לפראנקים.״

חשיפה

ומדוע

חוברה

אמירה

חיים

למשורר

שתי רומאנים. שמע, הבחור הזה יודע
את הקונץ! שמעתי שתולד בירושלים.
ושהוא ספרדי, כלומר, פראנק. סמיאטצקי
אומר, איך אפשר לשנוא את הערכים, הלא
הם דומים לפראנקים! הלץ הזה עלול
להעליל על עצמו דכרי־שטויות ובלבד
שיצליח בליצנותו...
— ובכן, בורלא זה הוא ספרדי ...הלא

מזה שנות דור מהלך סיפור אימים מתוך
טרקליני הספרות העברית לרחובות המ אובקים
של החיים הישראליים. סיפור זה
הדביק על המשורר הלאומי חיים נחמן
כיאליק תו של גיזען שונא־ספרדים.
העילה, לפי אותו סיפור-אימים: מערכת־יחסים
משובשים בין ביאליק לסופר יהו דה
כורלא, בגין חסדיה של גברת מסו־יימת.
בקובץ
נישכח, הנושא את הכותרת
ביאליק על־אתר, מביא הסופר אביגדור
המאירי, שהיה ידידו ובן־בריתו של
ביאליק, שיחות שונות שנערכו במחיצת
המשורר הלאומי, במשך קרוב לשנות
דור. מימי אודיסה, שבהם אימץ ביאליק
את המאירי, עם תום מילחמת העולם
הראשונה ועד למותו של ביאליק במחצית
שנות השלושים.

חיים נחמן כיאליק
התחיה הקרובה של רוח היהודים הספרדים

אביגדור המאירי
״כגולם בלי השם המפורש״

בקובץ ביאליק על־אתר מצוי הצופן
לאותה אמירה,
בעמוד 85 של ספר זה כותב אביגדור
ר,מאירי :״וצא וראה, מה כוחה של רכילות,
של לעז — ואגכ, שוב — מה ערכה
של דעת־הקהל. מפי סמיאטצקי ניורקה
המימרה ההיתולית על הפראנקים וער־
(המשך מעמוד )71
הטכסטים, כך שמאמרו הנזכר של גווארה
מופיע במיון הכפול, בפרק אסיה־אפריקה.
החלק הממיין השלישי, מחלק הפעם את
המאמרים לשלוש גישות־יסוד. האחת :
תרבותית-
השניה :
הרציונאליסטית ;
היסטורית! השלישית: הפסיכולוגיסטית.

ת שבי ש

השוודי?
במדור זה, תחת הכותרת ״השוודים״
(העולם הזה )2219 ניכתב בין השאר:
״התסריטאי והעיתונאי יורם קניוין פועל
בשנתיים האחרונות, כאינטנסיכיות רכה,
לתירגום של לפחות יצירה אחת משלו,
לשוודית, במטרה שיצירה זו תוגיע את
אותם אבירים, המתכנסים בעיר העתיקה
של שטוקהולם...״
פנייתו של קגיוק למערכת מלמדת, כי
הוא אינו פועל בשנתיים האחרונות באינ טנסיביות
רבה לתירגום של לפחות יצירה.
אחת משלו לשוודית, במטרה שיצירה זו
תוגיע את אותם אבירים, המתכנסים בעיר
העתיקה של שטוקהולם ...אם קניוק מצא
עצמו ניפגע מהקטע שפורסם ברשימה
השוודים, הרי שיש לראות בשורות אלה
בקשת מחילה.

בים, ולא כפי שהיא נפוצה. בפי הבריות :
״אני שונא את הערבים על שהם דומים
לפראנקים״׳ אלא :״איד אפשר לשנוא
את הערבים, הלא הם דומים לפראנקים !״
— מובן, שבנוער הערכי העירוני, כלומר,
הלבנטיני, מדבר הכתוב. והנה, דווקא
ביאליק, שלא פסק מלדבר על תחייתה
הקרובה של רוח היהודים הספרדיים, צאצאיהם
של יהודה הלוי, אבן־עזרא, אכן־
גבירול והרמב״ם, דווקא הוא נפל קורבן
ללעז־העלילה, שבתור מהתלה אינה (גם
בנוסחה הראשון) אלא מהתלה, ואילו כשמישהו
מרצין אותה, עלולה להרגיז...
סמיאטצקי, אמד גם ״מזלנו שבימי משה
רבנו לא היו עדיין סיגריות, אחרת אפור
היה לנו לעשן בשבת...״
אלא שאביגדור המאירי אינו מסתפק
וממשיך להילחם את מילחמתו של ביא-
ליק המת, כנגד העלילה הנוראה בה מוב־פש
שמו. בעמוד 100 של סיפרו מופיעה
חוות־דעתו של ביאליק למחרת הופעת
ספריו של יהודה בורלא אשתו השנואה
ובלי כוכב :״קראתי שתי סיפורים מאת
יהודה בורלא, שניים בזה אחר זה, כלומר

יהודה בורלא
ניחוח המסורת הספרדית העתיקה

תיכף עם תחילת הקריאה הייתי צריף
לקבוע זאת. אתה מרגיש פה את ריח הניחוח
של המסורת הספרדית העתיקה, ולא
רק כשפה ובפיגנון, אלא גם בקטעי השירה,
שהוא מתבל בהם את הפרחה שלו.
אומנם, משוררי ספרד לא כתבו רומאנים,
אף אילו כתכו, היו כותבים ככה (צוחק),
איד אמר ...כמדומני ברנארד שאו: אני
אינני כותב שירים, אך אילו כתבתי,
הייתי כותב שירים טובים בהרבה מ־וויליאם
בלייק — .וככן, שני הרומאנים
של בורלא הם נכס חדש לא רק בשפר־דיותו,
שכן אין לשכוח, שסופר מודרני
הוא, כלומר, הוא משתלב בפפרות הרו־מאניסטית
של ימינו. הם נכם חדש בעיקר
כיצירות מעולות וגם מרתקות. בן כמה

נחמ ן

ביא ל י

הוא? בוודאי כמור• אייך קיבלו אותו
המבקרים...
...מה שחשוב לאין־עריד בתהליר ההיסטורי
של שיכת־ציון וקיבוץ גלויות
היא שיבת השבט התימני, ומהרבה והרבה
בחינות. קודם־כל אמונתם המוחלטת והמעשית
במשיח. אפילו בעלי־קבלה שלחם
אינם עושים אבסטרקציה מאישיותו של
המשיח. ולגמרי לא כמקרה הוא, שה־רמב״ם
שלח להם את ״איגרת תימן״ כדי
לחזק את אמונתם...
...אל נושא זה, יהודי־תימן, היה חוזר
לא פעם. עברנו פעם בפינת־רחוב. ישבה
שם קבוצת ספלים על ריצפת המדרכה.
משעברנו פסיעות אחדות נזכר ביאליק :
— ראיתי אתמול סבל תימני כזה נושא
על גבו פסנתר. פסנתר שלם. על גבו.
לא האמנתי למראה עיני. מאחורו לא
ראיתי אלא את רגליו. רגליים דקות ויבשות.
שוב עברתי לצידו והתבוננתי בפניו.
שוב נשארתי לאחוריו. והלכתי אחריו.
זה חיה ברחוב אלגבי. אחר־כך שרד דרכו
לרכוב מונטיפיורי ושוב לרחוב יבנה. לבסוף
ניכנס לחצר. שם הגיח את הפסנתר.
— ניגשתי אליו ושאלתיו, כמה ילדים
שיחיו יש לד .״שישה ברוך השם״ .התבוננתי
בו. מניין הכוח, בחררה זו? —
וחרד זה מוליד ילדים, וחרר * זה מפתם
מישפחה, ששה ילדים כן ירבו ...אלא
שיצאה בעלת־הפסנתר בפתחון־פה כזה,
כאילו רוצה לבלוע חיים את התימני עם
הפסנתר ביחד :״וום שטייסטו וי אגוילס
און א שם המפוירש מה אתה עומד
כגולם בלי השם המפורש ניש בתי;
גז, גברת, ניש ברויגז, דיר גזונט קוטן
דריי חלפן אתיף. ניש ברויגז גברת״
(אל־נא באפד גברת, אל-נא באפר, אמרתי
לד, יבואו שלושה אנשים לעזור להעלות
למעלה. אל-נא כאפר גברת) .וכרגע
גם באו שלושת תימנים לעזור־לו להעלות
את הפסנתר. בלכתי שיננתי בלבי את
הפנינה האידישית ״כגולם בלי השם המפורש״
,לא שמעתי אותה מעולם
* חרר — יבש מרוב חוס, לפי אוצו
הלשון העברית.
•* אחד מסודות עשייתו או בריאתו של
הגולם הוא כושר ידיעת השם המפורש,
או בעברית תקנית: שמו המלא של האלוהים.

המאבק
הסמנטי בין באר־שבע לתל־אביב * מנחם בן

בחטף

פותח

בקרב

• י • מזה שנים מדווח מדור זה על
תככים שמקורם בכמה חדרים באוניבר סיטת
תל-אביב, המהווים את נסיכותו של
הפרופסור בנימין הדושובסקי (המכנה
עצמו גם ה. בנימין ו/או נכי דניאל).
חלקם של תככים אלה התרחש באותו מדור
אקדמי, המכונה עולם הסמנטיקה/סמיו־לוגיה/סמיוטיקה
— כאשר הרושובוקי נו הג
כמינהג של מלך באריסיו. אלא שמסתבר
כי האריסים מרדו, אחרי שחלקם
נפוצו בכל שאר אוניברסיטאות הארץ
אחד מהם ערך מן הסתם מחקר מקיף
באגדת האב הזקן השוכב על ערש דווי
ז ומושיט את הזרד לבניו ומבקש לשוברו.יריביו של הרושובסקי עומדים להוציא
בקרוב שני בטאונים חדשים בשטח ה 0מנ־טיקה/סמיוטיקה
! האחד בעברית והאחר
באנגלית. שני כתבי־העת יראו אור תחת
חסותה של אוניברסיטת באר־שבע, המש משת
עיר־מיקלט לרבים מנירדפי הרו־שובסקי
הנ״ל • י • המשורר והמבקר
מנחם גן (פלונטר) תקף תחת הכותרת
צעירות בית ׳עכשיו׳ שתי משוררות צעי רות,
א .דורית, וסיגלית דוידוכיץ;
הראשונה תגלית של המבקר גבריאל
מוקד, השניה תגלית של המשורר דויד
אכידן, שהוציא את קבצי־הבתולין שלהן
בהוצאת עכשיו. כבר בפתיח של רשימתו
מציין בן :״יונה וולד, למשל — ובעיקר
היא — נוכחת כאן בלשון־השירה לאו

שיר ה

טוהר

רך ולרוחב. ולא רק השמות המאכלסים את
שירי א. הורית — ולנטינו, פדרו, ני, הי,
רודריגו וכו׳ — דומים משום־מה לאותו
׳גל־סמנטי׳ עצמו המוכר לנו משירי וולך
— פרדריק, ניזטה, סבסטיאן, לוטה וכו/״

מנחם בן
צעירות בית

״עכשיו״

העברית * ה שיו ץ
את המשוררת השניה, סיגלית דוידוביץ,
פוסל בן בשימוש במטבע־הלשון שרל־טני(ת)
.את רשימתו מסיים בן בקביעה :
״סיגלית דוידוביץ היא עדיין שבוייתו של
׳נוסח׳ אחיד מדי ומנוכר מדי והאגדה
מספרת, שמדי י1ם שישי פותחים משוררי
תל-אביב את מוספי־הספרות, לראות מי
קורבנו השבועי של מנחם בן כוכי&ד
שביט גורלם בספרות הוא, שכפי שהם
הופיעו לפתע, כך הם נעלמים. כוכב כזה
היה העשב והחול של דויד שיץ, אשר ^
סיפרו השני ההזדמנות האחרונה הפך ע ד ^
מהרה לשובל הלבן שהוא הותיר בחלל
הספרות הישראלית. בדבר בוקר ספר זה
בידי ישעיהו שן, ברשימה תחת הכותרת
פרובוקאטיביות בנאלית, אותה סיים גם
סיפור זה אינו מצליח להשכיח את הפג מים
השולטים בקובץ כולו, אך הוא מאפ שר
לנו לקוות שהמחבר הגזים בפסימיות
באשר לגורלו כסופר כשקרא לקובץ בשם
שקרא לו העירה בחוג־סופרים, באחד
מבתי־הקפה של תל-אביב, מבקרת שתלתה
בשעתו את כל אמונה בספר הראשון של
מחבר זה :״הופ, היה השיוץ, ואיננו
עכשיו עומד השנתון עוד״.
לשנות את מתכונתו. לדברי עורכו, ד״ר
גבריאל מוקד, הרי שבמשך כל שנה
ייראו־אור שלושה שלישונים בני 250
עמודים כ״א, בהם יפרסמו דרך קבע אנשי
בית עכשיו.

העולם הזוז 2224

3מצלמות, בשווי 7.500ל״י כ״א
3מסרטות קולנוע, בשווי 4.500ל׳׳י כ״א.

תוענק לממליץ שהמועמדת שלו תזכה
בתואר ״נערת היופי של ישראל — 980ן״.
בנוסף — בין כל הממליצים על
המועמדות לתחרות יוגרלו

מקרנה קולנוע 8מ״ מ סופד,
עם קול, בשווי 25.000ל״י

פרסים לממיויצים

כדאי לך
להכין דרכיו!

אם הינך
נערה יפה (ואינך נשואה),
או אם א ת( ה) מכיר(ה) נערה כזו -
שלחו למערכת
״להיטון -עולם הקולנוע״,
ת.ד , 30103 .ת״א,
תצלום גוף שלם ותצלום פנים
(רצוי צבעוני) של המועמדת,
וכן א ת הפרטים הבאים :
תאריך לידה מדוייק, כתובת
ומספר טלפון.
גא לציין על-גבי המעטפה :
עבור ״נערת היופי״.

נערה ואת יפה ז

פרסנ סיעה לחדל
לכל הכוועכודות הסופיות!
זאת בנוסף למתנות רבות ויקרות ערך — מערכות לבוש, בגדי־ים, נעליים, תכשיטים ועוד.

בולל בילוי חופ שה חלומית במשך שבוע מים

״נערת היופי״-כיף של חווי ה!

הדיונות

אהבה
> 1א ח רי
הקלע אני רוצה לספר לכם שזה שיגעון מה שקורה שם מאחרי
הקלעים של הצגות־הילדים. השחקנים המבוגרים, הלוקחים חלק
בהצגות האלה, נכנסים לחגיגות בשימחד, רבד, כל־כך, כשמס ביבם
המון ילדים וגוער, ונראה שזה עושה אותם הרבה יותר
צעירים מכפי גילם האמיתי.
קחו, למשל, את השחקנית רחל רביד, המופיעה כעת ב הצגה
רס׳־ר האוצר ושהיא אמה של טל רביד, גרושתו הטריה
של השחקן מאיר סויסה. מאחרי הקלעים של ההצגה פגשה
את השחקן אייל ברטונוס, בנו של הקריין שלמה סרטו־נוב
ז״ל. אייל הוא בן 27 בלבד, אבל די מבוגר כדי לנהל רומן
נרגש, הממשיך גם כשהמסך יורד. אתם יודעים שכאשר האהבה
מתעוררת, נעלמים כל הבדלי־הגיל, ושום דבר לא יעצור את
שני השחקנים הראשיים בהפקת הרומן הפרטי.
לא מפריע לרהל שאייל הוא בערך בגילה של בתה, ובוודאי
לא מפריע לאייל שרחל היא כימעט כפולה ממנו בגיל. העיקר
הוא שהם מוצאים אחד בשני המון הבנה והמון דברים יפים,
די יפים כדי שיהיו יחד. אתם רואים שלא הגזמתי כשאמרתי
לכם שזה שיגעון.

אמא נעלבת
מה שפירסום יכול לעשות לרומנים של
בני-אדם ! אני חושבת שהרבה יותר מ אשר
מילים של אהבה.
כולכם התפעלתם בוודא מהיופי הרב
ש ל סמדר קי צ׳ינ ס קי, בתו של הלו חם
נגד הגרמנים, אנד רי קלצ׳ינסקי,
(העולם הזה .)2222 אחרי שאביה נאלץ
להבטיח לבית־מישפט שלא יכלא יותר

רחל רביד (עם טל ומאיר סויסה)
החיים מתחילים כשהמסך יורד

ט ושלם האופנה
העורכידינים האלה זה משהו מהסרטים.
הם עובדים כל היום וכל הלילה ואחר
כך, בלילה המאוחר, יש להם עוד זמן
לחזר ולד,תחזר. אני מכירה אחד, גם אתם
בטח מכירים אותו, כי אני מעריצה אותו
ואת כישוריו מימים־ימימה, שהוא תמיד
נמצא בטופ של המישפטים, וגם בטופ של
הבחורות, והפואנטה אצלו זה שאת שני
השטחים האלה הוא בכלל־בכלל אינו מצ ניע,
ואפילו לא מנסה לעשות כאילו. אז
הרי לכם, גבירותי ורבותי, עורך־הדין
צבי לידסקי!
פעם, ועדיין באופן רישמי, הוא היה
נשוי לעורכת־הדין המוכשרת, ני רה
לידסקי, המגדלת את שלושת ילדיהם.

אחר כך, הרבה־הרבה זמן הוא היה צמוד
לדוגמנית־דיילת של ארקיע, אורנה
גלץ, חתיכה משגעת, שהיא גבוהה ממנו
בראש אחד. אני לא בדיוק יודעת מה
קרה לה באחרונה. מיד אחריה היה רומן
עם אופירה סלע, שאת התקופה שלפני
לידסקי היא העבירה בבירות העולם, תוך
כדי תיכנון שמלות, חצאיות וחולצות.
אותה אופירה, שהגיעה לביקור-מולדת
לפני כחצי שנה, פגשה באביר־לבוש־הגלימה,
ואני־לא־יודעת מה קרה, אבל
הם נראו תמיד יחד, ומאושרים. כבר
חשבתי שזהו זה, עד שלאחרונה הודלפה
לאוזני המעודנות השמועה שאבירנו עסוק
ברומן אחר לגמרי, שקוראים לו שרה

טיל ר.

סמדר סיפרה בכתבה שיש לה חבר,
המבוגר ממנה ב־ 9שנים ,״וכביכול צריך
כבר להיות חכם וגדול. אבל אני יודעת
שהסיפור איתו ייגמר במהרה, כפי ש קרה
עם החברים הקודמים. משעמם לי
איתו, והוא נראה לי ריקני. אני יודעת
שזה בגלל שאני עושה השוואות עם אבא,
ויודעת שיקח לי עוד הרבה זמן עד ש אני
אמצא בחור שיוכל להתמודד, בתוכי,
עם העוצמה של אבא.״
אילו היו כותבים עליכם דבר כזה ב עיתון,
איך הייתם מגיבים? הייתם נפר דים
מסמדר? זה רק משום שאתם לא
מכירים אותה, ולא יודעים שקשה לוותר
עליה, או משום שאתם לא אוהבים אותה,
כפי שאבי אוהב אותה. אז אבי באמת
לא נפרד, קיבל את כל העניין בהומור,
כשיגיון של בת ,17 והסתפק בהצהרת-
סמדר קלצ׳ינסקי
אהבים מפיה של סמדר, למרות מה ש קשה
לוותר
היא אמרה בעיתון.
אבל לאבי דנן יש אמא, שגרה בפתח-
גרמנים, היא הבטיחה שהיא תמשיך לנ תיקווה,
והאמא הזו לא מוכנה שככה יצ קום.
חקו
על הבן היקר שלה. היא הודיעה
הסתבר כי מאחרי הפנים המשגעות הלאבי
שמבחינתה הסיפור עם סמדר נגמר,
אלה, שמייצגות רק 17 שנה פחות חוד חד
וחלק, והיא מציעה לו לעשות כמוה
שיים, יש גם ראש חושב. סמדר לא רק
הבטיחה להמשיך בדרכו של אביה, אלא — לחסל את הרומן.
אבי לא רוצה, סמדר בינתיים לא רו שגם
סיפרה הרבה על עצמה.
צה, אז הם ישבו וטיכסו עצה, איך להר לא
יתכן שליפה כזאת לא יהיה חבר,
גיע את־ האמא הכועסת. בינתיים יש להם
למרות שהיא בת פחות נד . 17 ואכן, ל תוכנית
אחת. אם היא לא תעלה יפה,
סמדר יש כבר מזה חודשיים חבר, בן ,26
יחפשו תוכנית אחרת: לקחת את האבא
בן לעדה התימנית, העוסק, יחד עם אבא
של סמדר, את אנדרי, שיעיד לפני האמא
שלו, בקבלנות זעירה. הם בונים בית אחד
של אבי שהוא יודע שהבת שלו לפעמים
ביהוד, ועושים קצת שיפוצים בבתים אח אומרת
דברים שהיא לא מתכוונת להם.
רים. לבחור בעל המזל קוראים אבי,
אבל סמדר מעדיפה לקרוא לו הר של * .אולי זה יעזור.

אורגיות ביו

שרה, גרושה, אם לשני ילדים, ציירת,
היא חתיכה לא קטנה בכלל ולא תאמי נו
— מעצבודאופנה. אז השניים יחד!
דבר אחד אני לא מבינה, ואם יש ביני כם
איזה פסיכולוג־משהו אז שיקום ויס ביר
לי — איכה קרה שהנ״ל, שפעם נשא
עורכת־דין, קיבל אובססיה ונשאר יוצא-
קבוע עם כל מי שידה נגעה אי־פעם ב-
מיספרי חייטים?

צבי לידפקי
עד מאוחר בלילה

אני בהחלט יודעת שלהתגרש זד, תמיד
עסק לא נעים, אבל אני גם יודעת שהר בה
זוגות עברו את העניין הזה בשלום,
בלי מילחמות פומביות. לכן הסתקרנתי
מאוד כשקראתי באחד מעיתוני יום ו׳ על
תביעת־מזונות של אשד, מבעלה, כשה עילה
היא ״בעלי נוהג להשתתף באור גיות״.
דברים
כאלה לא נשארים בסוד הרבה
זמה מתברר שהגברת התובעת היא רו ני
ת ש טיינ ר בת ה־ ,28 בתו היפר,פיה
של מנכ״ל ובלון יוסף ש טיינ ר, והנת בע
אינו אלא גיל ודלפלד, המנהל את
בית־האופנה מדים של הוריו.
איני בטוחה אם אתם זוכרים, אבל לפ ני
שלוש וחצי שנים הייתי אני הראשו נה
שסיפרתי לכם על הנישואין הקרובים
של בני-הזוג, והנה, היום, לצערי, אני
צריכה להיות הראשונה שמספרת על גירו שיהם.
האורגיה
שבה מדובר התרחשה, לדברי
רונית, בחוף טנטורה בקיץ שעבר, ובה
השתתפו גיל, חברו ואשתו של החבר.
איני יודעת מי פיתה את מי, אבל מסו פר
שכולם היו שתויים כהוגן, ומחוץ ל שלישייה
המדוברת היו בחוף עוד כעש רים
איש, וביניהם גם רונית, כמובן. מס תבר
שהשלישייה לא ניסתה להסתיר את
מעשיה באופן מיוחד, כך שעד מהרה היה
ברור לכל החברה מה קורה שם, מאחרי
הדיונה הצהבהבה.
אני לא בטוחה שזו הסיבה העיקרית
לתביעת המזונות והגרושין. אני רק יו דעת
שרונית תובעת מגיל המון דמי־מזו-
נות לחודש, כדי שתוכל להמשיך בשיג־רת
חייה, כפי שהיתר, רגילה עוד בימים
שבהם גרה עם אבאל׳ה המנכ״ל. היא טו ענת
שהגירושין אינם סיבה מספקת כדי
לוותר על ביגוד מתוצרודחוץ, עוזרת-
בית, עיסוי פעם בשבוע ותענוגות אח רים.
גיל, מצידו, הגיש, מול תביעת־הגי-
רושין של רונית, בקשה לשלום־בית, מה
שנותן פתח לתיקווה שכל העניין ייגמר
יפה, בלי השמצות נוספות.

שי מחה
אצל

א ל מנ ת
מינכן
עם כל הצרות והמצות שעברו עלינו,
לאחרונה, החלטתי שמגיע לכם ולי קצר•?
נחת בחיים. אז אני רוצה לספר לען
משהו שאני מאוד־מאוד שמחתי לשמוע
אותו, ואני בטוחה שאפילו אותם מביני כם,
שידידיהם אומרים עליהם :״רק חסר
לה מטאטא והיא/הוא ד,יד/,תה עפ/ה״ יש מחו
איתי.
את א; קי שפיצו״ אתם לבטח מכי רים,
ולא רק מכירים אלא גם מעריכים
מאוד, נכון? כי אנקי, אלמנתו של הסייף
אנד ריי ש פי צו /שנהרג בהתקפה על באולימפיאדת הספורטאים הישראליים
מינכן, תמיד היתה סמל של גיבורה, ש ידעה
להחזיק את עצמה בתקופות הקשות
שלאחר האסון, ושהיתד, מסוגלת לעזור
לאלמנות־הספורטאים האחרות. על אנקי
עברו שמונה שנים קשות, ועכשיו הת בשרתי
שהבחורה מצאה לה בחור, שיג עון.
קוראים לו אלי רבס, אחד ממומחי
מכון שילוח, שהתמחה בעיקר בענייני ה ערבים
בישראל ובגדה המערבית. אז עכ שיו שיהיה להם כל טוב, ואפילו אם אתם
חושבים שאצלי הרוע הוא אופי״ — אז
הפעם אני באמת שמחה.

הדפסים, סריגים
ובדים בלעדיים -
מרהיבים בגפיים.
עיצוב עדכני של צוות
מעצבים בראשות גדעון אוברזון,
עשו את אפנת ניבה לסיפור הצלחה בינלאומי
בבתי האפנה היוקרתיים בעולם, מוצגת אפנת ניבה,
לצד יצירותיהם של המעצבים הנודעים בעולם.
את דגמי אביב/קיץ 80׳ ,תוכלי להשיג גם בבתי האפנה
המובחרים בישראל.

1־אפנתהנשים היפות
ניבה בע״נ - 7דרך יפו-תי־א ,25ת״א

חזרה לתחילת העמוד