גליון 2228

14 .5.1980

מרדאש כינס
הצלחה דוהרת
בארצות הברית

מטעם העולם הזה טיפל בפרשה אדם,
שמעטים הכירו עד אז את שמו: ברוך
נאדל. הוא התחיל לעבוד אצלנו כמה
שבועות לפני כן, כאשר תפקידו היה
בלתי־רגיל לחלוטין בעיתונות הישראלית
דאז: חוקר ראשי. נמסר לו מדור בשם
״אור חדש על.״״ והוא שוחרר מכל תפקיד
אחר במערכת — דבר שהיה אז בגדר
מותרות. במיסגרת תפקידו זד, טיפל בפרשה
של הברחות בחיפה — ואז בא
במגע עם המורדים של העירייה.
התוצאה היתד, כותרת, שלא היתד, עוד
כדוגמתה בעיתונות הישראלית עד אז :
״חיפה: גנגסטריזם בבית העירייה״.
שילטון הטרור
״העולם הזה״ .שטיעון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תלי
אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מברקים :
״עולמפרם״ .העורר הראשי: אורי א מרי. ראש המערכת: יוסי
ינאי. עורד־תבנית: יוסי שנון. עורכת כיתוב: ענת ישראלי .
צלמי מערכת: ציון צפריר וגילה ויזין ראש המינהלה: אברהם
סימון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני • חמו״ל :״העולם הזה״
בע״מ. מודפס כ״הדפוס החדש׳׳ כע״ם, תל־אכיב, רחוב
אביגדור. הפצה ״גד״ כע״מ גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ בע ״ 2

כשבוע שעבר
פעת גיליון העולם

מלאו 25 שנים להוהזה
719 שחולל
העיתונות הישראלית,
רבה בחיים הפולי
מנקי־הרחובות,
שיחזר לעיני המצלמה
שלנו את עבודתו. במציאות של הימים
ההם, היתה זאת אידיליה בלתי־רגילה.
ואז פרץ המרד.
החלו בו כמה פקידים של עיריית
חיפה, ביניהם שלום מחרז ושלום טיאנו,
שהחליטו להתקומם נגד ראש־ו!עירייה

כדי להכין את משמעות הדברים, יש
לזכור את המצב ששרר אז במדינה
הצעירה.
מפא״י, בהנהגת דויד בן־גוריון, שלטה
בה שילטון בלא-מצרים. כל ביקורת על
השילטון נראתה בעיני רבים כחילול־ד,קודש.
בידי מפא״י היו מכשירי־כוח אדי רים
— ריכוז כביר שכלל כמעט את כל
משק המדינה, כל זרועות השילטון (וביב-
ללם שרותי־הביטחון, שעצם קיומם נשמר
אז בסוד) ,הצבא (בהנהגת עסקן־מפא״י
משה דיין, שכיהן כרמטכ״ל) והמישטרה
(בשליטת בנו של בן־גוריון, עמום).
חיפה של אבא חושי היתד, המיבצר
המיפלגתי המרכזי .״חיפה האדומה״ היתה
מאורגנת וממושמעת. בכל מערכת־בחי
היסטוריה
בתולדות
וגם הביא לתמורה
טיים בארץ.
כאשר יצא אותו גיליון מתחת למכבש
הדפוס, לא עלה על דעתנו כי הוא מכיל
חומר־נפץ שכזה. ולראייה: השער של
הגיליון היה מוקדש לנושא אחר לגמרי:
שיתוק־ד,ילדים.
שער זד, היה פרי־יוזמתה של בגזי ד ד
בינר, אשה דינאמית שבאה מקנדה, יחד
עם בעלה סם דובינר, ושהחליטה לקחת
לידיה את הטיפול בילדים המשותקים. על
רקע זה התפתח מאבק בינה ובין כמה
עסקנים, שטיפלו עד אז בקורבנות הפוליו.
בטי גוללה לפנינו את סיפור המאבק
העגום הזה, והוא מצא את ביטויו בכותרת
השער :״מחול השדים סביב השי^
תוק״.
(תוך
כדי כך יזמה בטי הג׳ינג׳ית מיבצע
ישראלי, לפי מתכונת המיבצע האמריקאי
אותו
׳•(01 שנקרא מיבצע החל כאשר הנשיא פראנקלין דלאנו
רוזוולט פנה לאזרחי ארצו בקריאה שצל
אחד יתרום 10 סנטים (״דיים״) למילחמה
בשיתוק־הילדים ,״תנו למטבעות 10 הסנטים
לצעוד !״ הוא קרא. בטי ביקשה ממני
למצוא שם עברי מתאים למיבצע שלה,
והצעתי לה את השם ״מיצעד הפרוטות״.
כך נולד מושג ישראלי).
בסופו של דבר, אולי גם בהשפעת ה כתבה
שלנו, התאחדו שני האירגונים
היריבים שטיפלו בקורבנות המחלה —
אילנשי״ל מכאן ופולין מכאן, ונולד ה־אירגון
המאוחד אילנשי״ל־פוליו.
זה היה צריך להספיק לגיליון אחד. אך
פרשה זו נדחקה לפינה, ביגלל פרשה
אחרת שנפתחה באותו גיליון.

7/גנגסטריזם
בבית־העירייה
היחסים כין אבא חושי, ראש עיריית
חיפה, ובין העולם הזה היו תמיד ידידותיים
ביותר.
בשעה שגופים אחרים במיפלגת־העבודה
דאז, מפא״י, החרימו את ״השבועון המסדים״
והטילו עליו חרם שקט, שקד
אבא חושי לטפח את יחסיו עם המערכת
הזאת. היה לו חוש מפותח מאוד ליחסי־ציבור,
והוא השתדל לנצל את כוחו של
שבועון זה לטובתו.
העולם הזה נענה לכך ברצון, מכיוון
שראה בשילטונו של חושי שילטון נאור.
ואכן, חיפה הצטיירה אז כעיר־לדוגמה.
ראש-העירייה הכל-יכול שלה אירגן בכל
שנה את יום הפרח ומיבצע של והדרת
פני זקן. העיר היתה נקייה ומסודרת.
חושי הזמין אותנו, באחד השבועות,
אליו, והקדיש לנו יום שלם. הוא לקח את
צוות־הסיקור שלנו (אז קראנו לזה ״חו-
ליית־כיסוי״) מן השעות הקטנות של הבוקר,
הצטלם כשהוא מפקח על עבודת
ה עו ל ם הז ה 2228

פן מוחלט על מועצודהפועלים (בהנהגת
משרתו, יוסף אלמוגי) ,המישטרה המקומית
וכל האירגונים החברתיים והכלכליים.
לפגוע בשילטונו של אבא חושי — היה
זה כהתגרות בשליטי הקרמלין במוסקווה.
כאשר פתחנו במיבצע, ידענו זאת רק
במעורפל. חיש־מהר למדנו את עובדות-
החיים של חיפה על בשרנו ממש.
על כמה מן ההתרחשויות דיווחתי כע בור
שבוע — לפני 25 שנים בדיוק —
תחת הכותרת ״בלי מורא, בלי משוא-
פנים״ ,במדור הנדון (שהתחיל להופיע
לראשונה חודש לפני כן).

הגה קטעים מן המאמר:
...לא יבשה עוד הדיו על עמודי העיתון,
כשהופעלה המכונה הגדולה. פקחים
עירוניים במדים איימו על מוכרי־ד,עיתונים.
פקידים עירוניים בכירים התרוצצו
בין החנויות. אחד מעסקני הרוכלים הכריז
חרם רשמי, אסר על מכירת העיתון,
יען כי. רוכליו ״קשורים לחיים ולמוות
עם ראש־העיר.״
...אני עצמי הובהלתי לחיפה כבר בשעות
הבוקר ...בעוד שכימעט כל חברי
המערכת המרכזיים הגיעו בזה אחר זה
לחיפה, הפך המישרד התל־אביבי למטה
קרבי.
איש אינו יכול לדעת כיצד היה מס־^•
תיים הקרב הגדול על חופש־ר,עיתונות,
לולא עברה המערכת מייד, ובמקום העלילה
ממש, להתקפה נגדית. גלים־גלים התפשט
הפחד בעיר חיפה. חברי־המערכת,
שביקשו להשתמש בטלפון, נתקלו בסירוב
בעליהם, שסברו, משום־מה, כי לאבא חושי
יש מנגנון פרטי של האזנה. ידידים
טובים הזהירום פן יישארו בשעות־החשיכה
בחיפה :״פלוגות־הפועל מש תוללות

בקיוסקים עצמם נעלמו גיליונות העולם
הזה מטווח הראייה. אחדים סירבו למכור
את העיתון ביכלל. אחרים מכרוהו
במחתרת, מתחת לדוכן, כמו בימי־הזוהר
של השוק השחור.
לוא נמשך מצב זה עוד כמה שעות,
והפחד לא היה נתקל במחסום — יתכן
וזו הפעם הראשונה היה האגרוף מצליח
לשבור את חופש־העיתונות, וכל התימ־רון
לא היד, נראה טיפשי כל־כך, כפי
שנראה עתה.
החלטנו לקיים מייד, ודווקא בחיפה
הנצורה, מסיבודעיתונאים, לצלצל בפעמון
האזעקה. כבר במהלך המסיבה היה ברור
כי הגלגל הפסיכולוגי התהפך. העיתונאים,
שראו במו עיניהם את השתוללות הטרור,
נזעקו להגנת החרות החיונית לכולנו. התותחים
הגדולים של העיתונות, שרבים
מהם אינם מחבבים כל־כך את העולם
הזה, התייצבו לימינו. למחרת בבוקר היה
ברור כי הגל הראשון של הטרור הובס.
אותו רגע התארגנה במערכת התל-
אביבית, ממש מעצמה, עתודה מתנדבת.
הראשון היה הקורא אלי תבור מרחוב
זאנגוויל ,17 תל-אביב, שהופיע ביום
החמישי בבוקר, התנדב לנסוע מייד לחיפה,
למכור ברחובותיה גיליונות של העולם
הזה. תוך שעות מעטות נרשמו עש רות
רבות של מתנדבים. הפעם לא היה
צורך בשרותם.
עד כאן קטעים מהתיאור של אז. אותו
נער בשם אלי תבור, ראשון המתנדבים,
הפך לאחר מכן דמות מרכזית במערכת.
המאמר היה מלווה בציור של צייר צעיר,
שגם שמו התפרסם כעבור זמן ברחבי
הארץ: שמואל בק, אז חייל בשרות
סדיר.

על ה כוונ ת:
המי שטרה

״מיגדלור בחופי הכיר״(ציור של שמואל בל),
חייל בשרות חובה

ולחשוף את המתרחש מאחרי החזית הנאה
והנאורה של שילטונו. לא היתד, להם שום
אשלייה לגבי התוצאות. כל ששת המורדים
נהגו באותם הימים לישון ביחד,
בדירה סגורה ומסוגרת, כאשר אקדח טעון
מונח לידם.

רות סיפק אבא חושי למיפלגתו כמות מא-
סיווית של קולות. תמורת זאת לא התערב
מרכז חמיפלגה בענייני חיפה. היתה
זאת הדוכסות הבילעדית של חושי.
אבא חושי שלט בחיפה כמו שריף
בעיירה של המערב הפרוע. הוא חלש באו

היה רק הגל הראשון. אחריו באו
סיבובים נוספים.
שבוע אחרי שבוע הלם העולם הזה
במיבצר, שהדבקנו לו את השם ״חושיס-
תאן״ .כמו מבצל, ירדה ממנו קליפה אח רי
קליפה, ונחשפה תמונה מחרידה למדי
של טרור פנימי, שילטון של פחד ושוחד,
קניית סופרים באמצעות הענקת דירות,
החזקת כנופית־אגרוף, קיום קרנות
סודיות של ׳ראש־ד,עירייה שמומנו באמצעות
דמי־חסות, ועוד ועוד.
ברוך נאדל, איש לח״י לשעבר, התהלך
בעיר כשהוא נושא אקדח גדול, בליוויית
שיומרי־ראש.
יחד עם הפירסומים באו התגובות. באחת
השבתות הוטמנה פצצה לפני דלת
המערכת. היא לא התפוצצה ביגלל קיל-
קול בנפץ — ומעבדות המישטרה גילו
(המשך בעמוד )4

השבוע

בטאה

צוחה של ברית־המועצות. ה ברית,
המהווה מישקל שכנגד
לנאט״ו, נודעה בשם ברית
וארשה.

מה אירע כמאה ה* / 20 כשבוע שכין ה־ 14 במאי וה־ 20 כו ץ כמדור
זה סוקר ״העולם הזה״ במה מן המאורעות שאירעו ב־ 80 השנים
הקודמות, כשכוע שכו מופיע הגיליון.

1900
— 20.5בפאריס נפתחה
האולימפיאדה השנייה. השתתפו
בה 1066 ספורטאים מ־20
מדינות, שנאבקו ב־ 14 מקצועות
תחרותיים.

1901
— 18.5תיאודור הרצל,
מייסד התנועה הציונית וחוזה
מדינת־היהודים, מתקבל ל ראיון
אצל עבד אל־חמיד, סול טן
תורכיה. הרצל הציע כסף
( 1.6מיליון לירות שטרלינג),
הסולטן הסכים להתיישבות
יהודית, אך לא בארץ הקודש.
הרצל סירב.

1911
— 18.5המלחין־מנצח גוס־

טב מאהלר נפטר בהיותו בן
.51 מאהלר, יהודי־אוסטרי,
היה מנהל האופרה בווינה.

1915
— 14.5התרומה הפרטית
הגדולה ביותר בהיסטוריה :
איל־ההון האמריקאי ג׳ון ד.
רוקפלר, תרם 100 מיליון דולר,
כדי לייסד קרן על שמו,
שתפעל לקידום מצבה של האנושות.

10.5ושוב: מילחמה
בבלקן. בולגריה נגד רומניה
וכל השאר.

1916
— 16.5סר מרק סייקס,
מומחה בריטי לענייני המיזרח־התיכון,
וג׳ורג׳ פיקו, קונסול
צרפת בביירות, חתמו על הסכם,
שנרשם בהיסטוריה על
שם: הסכם סייקס־פיקו. היה
זה הסכם חשאי בין בריטניה
וצרפת, שנחתם בעת המילחמה
ושנועד לחלק את המיזרח־התיכון
לאזורי השפעה, כאשר
הממלכה העותומנית תובס ותתפורר.
ארץ־ישראל ועיראק
— בהשפעה בריטית; סוריה
— בהשפעה סורית.

הידוע כלורנס איש־ערב. תיאור
המרד הערבי בשנים
1918־ ,1916 בשירות בריטניה.

1927
— 17.5תומם מסריק
(1850־ )1957 נבחר שוב לנשיא
צ׳כוסלובקיה. כיהן בתפקיד זה
מ־ 1918 עד .1935

1922
— 18.5בלונדון הוקמה
רשות־השידור הבריטית, הידועה
יותר בשם בי־בי־סי.

1926
— 10.5בדרומה של ירושלים,
על גיבעה המשקיפה
קיבוץ
על בית־לחם, הוקם
רמת רחל.
מסיסרי־השנה: שבעת עמודי
חוכמה, מאת ת. א .לורנם,

— 15.5הולנד נכנעה לפולש
הנאצי, פירצה בחזית
צרפת.
— 17.5הנאצים כובשים
את בריסל, בלגיה.
— 02.5הצבא הגרמני

1971
— 15.5הפגנות רחוב ב-

1950

בוינג אר טרנספורט.

1954
— 15.5שר־התעמולה ה נאצי,
יוזף גבלס, מאיים: אם
יימשך החרם הכלכלי על גרמניה
הנאצית, ייערך פוגרום
ביהודים.
— 17.5הריוויזיוניסט אבא
אחימאיר, מנהיג ברית הביר־יונים,
זוכה מכל אשמה ב־מישפט
רצח המנהיג המפ״איי
חיים ארלוזורוב, שנורה למוות
על שפת־ימה של תל-אביב,
באשר טייל בחברת רעייתו.
כיוון שלא שוחרר, פתח בש־ביתת־רעב,
שאותה הפסיק
לפי בקשתו של הרב יצחק
אברהם הכהן קוק, אביו של
הרב יהודה קוק, מנהיגם הרוחני
של אנשי גוש־אמונים.

הרב הכהן קוק
17.5.1954

1956
— 17.5המדינאי הציוני,
שהיה גם סופר ועיתונאי עברי,
נחום סוקולוב, נפטר בהיותו
בן .77 בשנות חייו האח־

מגיע אל העיירה הצרפתית
אבוויל, על חוף התעלה. האפשרות
שהנאצים יפלשו לבריטניה
הופכת מוחשית.

קאהיר, בעיקבות הטיהור ש ערך
אנוואר אל-סאדאת בקרב
מתנגדיו בצמרת השילטון.
לדברי נשיא מצריים, קשרו השרים
המודחים קשר להפלתו.
הם הושמו במעצר. .

— 02.5מפקד האצ״ל, דויד
רזיאל, נהרג בהפצצה אווירית
בעיראק, לשם יצא בשליחות
הצבא הבריטי, בראש חוליה
לביצוע משימות חבלה ומודיעין.
בן 30 היה במותו.

1972

1941

— 15.5בארצות־הברית
הונהג דואר־אוויר. השירות
הונהג על־ידי מישרד הדואר
האמריקאי, ששאל מטוסים
צבאיים והעביר באמצעותם
מיכתבים וחבילות בין וושינגטון,
פילדלפיה וניו־יורק.

1919

1940

— 10.5מתנחלי חברון
עזבו את מלון פארק, שבו התגוררו
באורח זמני, ועברו ל בניין
המימשל הצבאי.

— 15.5אלן צ׳רץ׳ ,אחות
במיקצועה, הפכה דיילת ה אוויר
הראשונה בעולם, כש יצאה
לטיסתה הראשונה מסן־
פרנציסקו, במטוס של חברת

1918

— 15.5בתאונת־מטוס ש עשה
דרכו מלונדון לפאריס,
מעל לתעלת לה־מנש, גיספה
אהרון אהרונסון — מגלה אם־
החיטה, מנהל המכון החקלאי
הניסויי בעתלית ומנהיגה של
מחתרת ניל״י (נצח ישראל לא
ישקר) ,שפעלה נגד התורכים.
בשירות בריטניה.

1968

1948
— 14.5גוש עציון נכנע.
240 הרוגים וכ־ 260 שבויים.

— 15.5מושל אלבמה, בעל
הדעות הגיזעניות, ג׳ורג׳ ואלם,
נורה ונפצע קשה בשעה
שהופיע באסיפה, לקראת הבבארצות־חירות

לנשיאות
הברית. ואלם לקה, כתוצאה
מן הפציעה, בשיתוק בפלג
התחתון של גופו ורותק מאז
לכיסא־גלגלים.

1975
— 15.5ביום השנה ה־25
להקמת מדינת ישראל, הפסי קו
כוויית, עיראק, לוב ואל-
ג׳יריה את שאיבת הנפט לשעה
אחת — כמחאה על ״גזי־לת
פלסטין״.
— 16.5ספינת השלום של
אייבי נתן החלה במישדרים
ניסיוניים.

אהרון אהרונסון
15.5.1919
רונות כיהן כנשיא ההסתדרות
הציונית העולמית.
מסירטי־השנה: זמנים מודרניים
של צ׳רלי צ׳פלין, וב־כיכובו.
יחד עימו משחקת בס רט
פולט גודרד.

1975

1959
— 17.5ממשלת בריטניה
פירסמה עוד ספר לבן, ש עליו
אמר וינסטון צ׳רצ׳יל ב פרלמנט
:״הפסקת העלייה —
הפרת אימון. אנגליה אינה רש אית
לנעול את השערים.״ אכזבה
מרה ביישוב היהודי ב ארץ,
שהגיב בשביתה כללית
ובהפגנות. הוועד הלאומי ב־גילוי־דעת
:״מילחמה לנו במ דיניות
הבגידה ! לא נסכים
למעמד של גיטו יהודי במדינה
פלסטינית.״

תומס מפריק
17.5.1927
ארבעת ישובי הגוש — כפר
עציון, משואות יצחק, עין צורים
ורבדים — נהרסו עד ה יסוד.

1955

הוקמה ברית צב 14.5
אית
של הגוש המיזרחי, בני

17.5עם תום פגישותי־הם
של נשיאי מצריים וסוריה,
אנוואר אל־סאדאת וחאפז אל-
אסאד, נמסר, כי הושג תיאום
מדיני וצבאי בין שתי המדינות
הערביות, שיזמו וניהלו
את מילחמת יום־הכיפורים.

1978

0קורא 1קר

101

(המשך מעמוד )3
שהיה זה קילקול מיקרי, שלא ניתן
היה לתכננו מראש( .מימצא זה
הוסתר על־ידי המישטרה במשך
זמן רב).
כעבור כמה ימים הונחה פצצה
ליד קיר בית־הדפוס, שבו נדפס
השבועון. הפעם התפוצצה. פועל
אחד נפצע.
בעיתונות התלקחה מילחמת־איתנים
בעד ונגד העולם הזה. העניין
הגיע לכנסת, שבה נערך
ויכוח סוער, כאשר יוחנן בדר,
איש חרות, הגן על העולם הזה.
לאותו ויכוח היתה תופעת־לווי,
במזנון הכנסת.
אחת השאלות הגדולות היתד.
מדוע לא הצליחה המישטרה למנוע
את מעשי־הטרור נגדנו, או לגלות
את המבצעים. המפכ״ל, יחזקאל
סהר, בובה של מפא״י, שהופעל
על־ידי סגנו, עמום בן-
גוריון, אף אמר במקום הפיצוץ,
באוזני העיתונאים, כי לדעתו הטמין
העולם הזה עצמו את הפצצות׳
לצורכי פירסומת. הוא כבר
ידע אז את מימצאי המעבדה שלו
לגבי הפיצוץ הקודם, ועל כן היה
ברור לו שהוא משקר.
במיזנון הכנסת ניגש אלי עמוס
בן־גוריון, שהיה אז ידידי, ושאל
ספק ברצינות, ספק בהלצה :״מי
יהיה האובייקט הבא שלכם?״
השבתי לו :״אולי צמרת המיש־טרה.״
ואכן,
באותם ימים החלטנו כי
החקירה הגדולה הבאה שלנו תבדוק
את המתרחש במישטרה, אשר
ראשיה יצאו מגידרם כדי לחפות
על מבצעי מעשי־טרור מטעם מיפי
לגת־השילטון.
התוצאה היתד. המערכת הגדולה
נגד צמרת המישטרה, אשר לתוכה
השתרבבה שורת המתנדבים
(בהנהגת אליקים העצני, כיום ה שריף
של קריית־ארבע) ושבה הש תלב
שמואל תמיר (כיום שר־המישפטים).

מגן־דויד
ביום, ממרחק של 25 שנים,
4יתן להעריך יותר באובייקטיביות
את המערכה נגד חושיסתאן.
מבחינה עיתונאית, היתה זאת
פריצת־דרך. בפעם הראשונה ערך
עיתון ישראלי מיבצע הקרוי בעולם
המערבי ״מסע צלב״ (אולי
״מסע מגן־דוידז״) לביעור מיש־טר
מושחת. המסע לטיהור חיפה,
ובעיקבותיו המסע המוצלח לטיהור
צמרת־המישטרה, יצרו דוגמות
שגם עיתונאים אחרים ניסו,
אחרי שנים רבות, לחקות אותן.
(אז כבר היתד. הסכנה פחותה).
באותו גיליון של העזדס הזה
נולדה העיתונות הישראלית ה חוקרת,
החושפת, התוקפת. דור
שלם של עיתונאים מסוג חדש,
מהם רבים שהתחנכו במערכת זו,
ינקו את ערכיהם ממיבצעים אלה.
מבחינה פוליטית היתה התוצאה
עקיפה יותר. אבא חושי לא
התפטר, ואף נבחר מחדש. אך כנ פיו
קוצצו. אם חלם עד אז לעבור
מן הזירה המקומית לזירה הארצית,
להיות לשר, ואולי _ מי
יודע ז — למועמד לראשות הממ שלה׳
הרי באותו מיבצע אבדו סיכוייו.
מובן
שמוסדות מפא״י לא הודו
מעולם בצידקת מאבקנו. אד הדברים
שגילינו חילחלו גם בין סדקי
השילטון. כאשר נתברר כי חלק מן
העובדות באו לנו ממקורות של
צה״ל ושידותי־הביטחון — נאלצו
גם מנהיגי מסא״י להכיר בהן, לפחות
בינם לבין עצמם.
מטמיני הפצצות לא נתגלו עד
היום. מאחר שהפשעים חבר התיישנו׳
אולי עז עכשיו מישהו מהם
לגלות לנו את האמת?

— 15.5אייבי נתן פותח
בלתי־מוגבלת
בשביתת־רעב
בזמן, במחאה על צעדי הממ שלה,
המחבלים לדעתו בשלום.

עו ל ם הז ה 2228

ההבדל בינגו, מר גלבוע, הוא
שלך יש מכשיר טלויזיה ...ולי יש טוני!
יש אנ שי םהמתפא רי ם
ב ט לויזי ה הצבעוני ת שלהם.
ה ט לויזי ה הצבעוני ת הי חי ד ה
בעלת ה פ טנ ט של ״ קנ האחד ״
אשר זכתהב־״ץ חזוח פרס
היו קרה של התק שו ר ת
בארה״ב.
יש רק ח0־ז! 1חהדאחד. וזה של
ץ^! .3 0ה שנה יש לנו גם דג מי ם

חדשים; לכך כע ת יש לך עוד
יותר סי בו ת טו בו ת ל קנו ת
ח0־זז1ח1־¥ 11א .3 0
אולי ה סי בהה טו ב ה מכולן,
הי א שאם אתה קונ הץא ,5 0
י הי ה לך במה לה תפאר.

אחד ויחיד

שחס ־ ה עונ ם ח 1ת

מר בגין וה חבר פרס
תחושה עמוקה של אימפוטנציה מאפיינת את
נטיונותיהט של חוגים שונים להביא להקדמת הבחי רות.
גם המנוסים בנבכיו הסבוכים של הקוסמוס
הפוליטי הישראלי, נמצאים משתאים כנגד בושר ההישרדות
של ממשלה זו. אין ספק בי הנוסחה הפשוטה
והאפקטיבית, שאותה יונק הפספוס המצוי עם חלב
אמו — כי במציאות הישראלית ניתן להשיג
בל יעד שהוא, בהפעלה אגרסיבית של כוח ולחצים —
איננה ניתנת ליישום במקרה של ממשלה חריגה זו.
תרגילים בדוקים, שסווגו בעבר על-ידי החברה
הישראלית כמשבנעים לעילא ולעילא — שביתות
חסרות־תקדים בהיקפן, השתוללות פוליטית בין־מפלג-
תית ותוך־סיעתית, בגידות קואליציוניות ותככים קטנים
של חברים ויריבים — אינם יעילים מול ממשלה
חלשה ורעועה. לעומת זאת, הם מחבלים בפעילותו
של המשק הלאומי, יוצרים סטנדרטים חדשים של
שפלות פוליטית, ופוגעים במורל ובמוסר.

הראש היהודי ממציא לנו פטנטים בשטחים רבים
ומגוונים, אבל בפוליטיקה הוא רכש לעצמו דפוסי-
מחשבה מאובנים, המהלכים כנגד מימשל הליכוד
נכנסו בבר למילכוד מוכר ; הגורמים האופוזיציוניים
מפעילים שרירים חברתיים וכלכליים חזקים, וכאשר
אלה אינם מזיזים לממשלה אבר כלשהו, ננקטים אמצעים
אלימים יותר, שגם הם אינם מניבים תוצאות,
וחוזר חלילה. מאחר וקיים קונצנזוס לאומי, שהממשלה
הזו חיה בקושי וזמנה קצר, בדאי אולי לעשות חושבים,
ולבחון דרבי-פעולה שאינן מצריכות הפגנת כוח
ואינן מזיקות. ניתן למצוא טקטיקה, שבאמצעותה
אפשר להפיל את הממשלה אפיים ארצה, בהרמת זרת
או קמיצה• טקטיקה בזאת אפשר לבנות עם מירשם
שיתאים לפרופיל האישי של ראש-הממשלה.
בהופעותיו הטלוויזיוניות האחרונות נראה מר בגין
כצל של עצמו, לפני שתקפה אותו מחלתו• אבל בל
נמעיט מכוחו, או נעריך אותו שלא בערכו ן הוא אחד
המדינאים המנוסים והפיקחים שקמו למדינה עד היום.
עדיין, למרות בריאותו הרופפת ובעיותיו הפוליטיות,
יש באזור חלציו מספיק חיוניות וכושר־תימרון בדי
להדביר את מתנגדיו, שבמה מהם נראים כחגבים.
מר בגין הוא לוחם בבל רמ״ח אבריו ושס״ה
גידיו. לאישיות כזו עלולים שקט וחוסר-פעילות לגרום
ליסורים ומכאובים שונים. לחץ מתמיד הוא שמחייה
את יצר הקיום הפוליטי שלו. לוחמה פוליטית מתמשכת
נותנת לו סיפוק ועניין לדבוק במישרתו. מאבק מתמיד

הוא שמאפשר זרימה קבועה של אדרנלין לגופו. ההורמון
הזה מופרש מיותרת״הבליה למחזור הדם רק
תחת מצבי לחץ, ומקנה לאדם מרץ, חיוניות ורעננות.

מכל הפוליטיקאים בישראל מייחדים את מר
בגין גינוני אבירות ונימוסים, האופייניים לחלק מה-
עליה הפולנית, ושאותם חידד וטיפח. התנהגות שלא
בהתאם לאתיקה המקובלת, יש בה בדי להדליק בפנימיותו
להבה סמויה, כפי שהיא בוודאי מכעיסה בל
אדם בעל חוט שידרה מוסרי. באשר מר ארליך, שקיבל
את גיבויו של ראש־הממשלה, על-אף שמוטט את
בלבלת הארץ לדורות, מדבר כנגד הממשלה, או כאשר
מר וייצמן, עמית ורע, מצדד בהקדמת הבחירות דווקא
כאשר הבוס נמצא בחוץ־לארץ, אות הוא בי הקואליציה
זקוקה למר בגין כדי לנקות ולהשליט סדר
בבית ; ההרגשה שאדם עושה לא רק מה שטוב לו,
אלא גם מה שהעם צריך, נותנת לו ודאי טעם־חיים.
בשבועות האחרונים נראה היה כי מצבה של הממשלה
מתייצב. האינפלציה נסוגה באופן זמני, השרים
לא הסתכסכו זה עם זה, ובכלל הסתמנה הרפייה
מסויימת במתח, לתקופה מספיק ארוכה בכדי ש-
תקרוץ לאיזה משבר קטן, שיכול לאיים על קיום
הממשלה. והנה, הקדיח את התבשיל החבר שימעון
פרס. במעשה גס בחתרנותו, וחסר״תקדים בחוסר״
הגינותו, הזמיו/הוזמן החבר לבית״הלבן. משחזר מר
בגין מארצות״הברית, ורואיין בטלוויזיה בנושא זה,
יכול היה הציבור לחזות שוב באש בעיניו של בגין,
במו בימים הטובים שעברו. המעשה הבלתי-ממלכתי
של יושב-ראש מיפלגת העבודה, משכנע שוב את בגין,
בי במאבק בנגד ממשלתו -זנוקטים יריביו אמצעים
שאינם בשרים, ועליו מוטלת השליחות לפעול נגדם.

האמת היא שפרט לפרס וחוג תומכיו, הסבורים
שהוא מסוגל להיות ראש־ממשלה עכשיו ומיד, קיימת
התלבטות רבה בקרב כל המפלגות, ואצל פוליטיקאים
שונים, אם הקדמת הבחירות היא אקט נכון. וזאת
מתוך שיקולים אישיים־אנוכיים, או חישובים או-
פורטוניסטיס״מיפלגתיים.
אילו היתה הסוגיה פשוטה, היו כל הכוחות מתלכדים
במאמץ אחד להפלת הממשלה, חד וחלק. העובדה
שהמיתקפה על המימשל מפוזרת, מפולגת ומפורדת,
מוכיחה שאין בעניין הסכטח, והיא שמאפשרת לממשלה
להתגבר על בל המשברים אחד לאחד.

עם התקרב עונת הקיץ, זקוקים מרבית הפוליטיקאים
לחופשה שנתית. מגיע להם. היתה להם שנה
מעניינת וקשה• רובם גם בגיל מתקדם, וזקוקים למנוחה
בחמסינים הקשים. יתכן מאוד, שתקופה של
רגיעה פוליטית יחסית, היא החממה למשבר הפוליטי
הקריטי שיפיל את הממשלה.
אולי, כאשר יחזרו העסקנים לפעילותם השוטפת,
ישמחו לראות כי הממשלה קרסה תחתיה מעצמה.
ייתכן שזה יארע בגלל סיבה שהיא בל־בך חסרת
חשיבות, עד שאין אנו מסוגלים לצפות אותה מראש.

ד ״ רעמירםלנדמן, חל־אביב

סוחס _ח שנם הזח
לצאת מהשיגרה
באוטובוס היוצא בשעה 6בבקר.
נסיון של בריחה מהשגרה.
המטרה — אופירה.
עד מהרה הופיעו דרך החלון
גבעות חוליות מגוונות.
׳־חמש שעות ושתי הפסקות.
חם. נמנום.
לא קורה דבר.
קורה.
תייר ענק אשר נפשו משתוקקת
לשבור את השלווה.
אינו אוהב אנשים.
יש לו חבר אחד ויחיד — על ארבע.
הוא מדבר.
אינו מניח.
תולדות חיים נרקמים.
הזרם נשטף מעצמו.
אופירה.
תחנה אחרונה.
נתראה על החוף.
החוף גדול.
לבד ללא אדם בחופים שמימיים.
זוג היפים בוהים ישראליים
ושתי אנגליות צחורות.
עוד זוג היפים שקט. .
שותים קפה.
באים לשקט.
לא יודעים מתי חוזרים.
המשכן: סבכות תמרים.
הזמן לא חולף וחולף
שלווה. תני לעצמך ללכת.
בתיה הלבנים של אופירה עטופי סוד.
מכשפה על ספל קפה.
תקווה.
חובש מתוסל ואשתו ישרת הגו.
גיורת גרמניה עם צוללן מרפא בדואים.
אשה בשלה
שלושה בלבי ענק וגבר הצעיר ממנה.
המשולש הנצחי ממלא אף הוא
לשונות העיר.
דווקח זרוקה.
סופרת מתנה אהבים עם נחג בעל

״מכשיר עצום״ תחת המונית.
מעט תושבים וחופן ספורים.
הפל לאיטו מזדחל.
אין ממהר ואין מקים קול.
אין עשן.
עיר שמחוץ לתחום.
תחנה הבאה.
מועדון הים התיכון המהולל באילת.
לא נכנסים ללא פס.
רק חברי המועדון.
ברכת כלור.
רעש רמקול.
פופ.
פיטפוטים רבילאיים של שלוש
בורגניות כבדות בשר.
ארבעה שחקני כדור מתיזים בברכה.
ריח ביוב קל.
הולכים לאכול לפי שעון.
ליצנים לפי הזמנה. אסוציאציות יושבים ואוכלים אוכלים ויושבים.
אכל אכל ועוד אכל.
פיסת חוף.
חצץ.
מים רעים.
צרפתיה הבאה בשנים.
חזה משתרבב.
האילתים מביטים ודנים בפרשה.
ממולא בסיליקון.
לא ממולא בסיליקון.
סימוכין: טלוויזיה.
צעקות הידד של ספורטאי עלוב
הנזרק מהמפרשית אחת לדקה.
מנפנף לאשתו באקסטזה.
צחוק נשפך לבל צד.
בריחה מהמועדון אל החופים השקטים.
אל אי האלמוגים.
רפי נלסון — ביקור חובה.
מתנחל שמאלני או ימני.
תוחם את חלקו על החוף.
חבורת גברים ודני ליטני
משחקים בכדורת.

דני בוא. דני לך. אינך יודעת
מי הוא דני. דני הוא
דני. הוא דני וכל הכבוד.
רפי נלסון.
דמות הרואית. כובע הבוקרים
בנר לראשו ומגפיים עם
אבזם לזרז סוסיו הדוהרים.
יד ימין שלופה ובקבוק בירה נעוץ בה.
שתו בירה.
בירה זה גבר.
לשמאלו מחסל הזבובים נכון.
כל זבוב הרוג צונח הישר למגף.
יין זבובים זך.
צלילי מנגינה קבועים.
פולקלור בוקרים במובן.
אך שירים רוסיים היוצאים מהלב
ומקסיקו לא נשכחת.
ארבעה מילואימניקים עליזים.
עמלים קשות.
אחד יפה תואר.
אחד שטן וצחקן.
אחד רזה וצחקן.
הרביעי נמוך כרסתן איש היום יום
היפה״חמכוער
שתייית קפה במרכז התיירות.
מועדונים וציד פרפרים.
אם ישנם.
וישנם.
אנגליה דתיה לבנה ויפה.
לא נוסעת בשבת.
חברת מילואים של אפולו.
גם אני רציתי.
יופי מטורף,
לא הלך.
במלון מרכזי ליד הדוכן
בחור נעים הליכות.
נכון לסייע.
להעלות מזוודות. לחדר.
אך להישאר אם אין התנגדות.
כריסמטי.
התפקיד: לא רשמי.
לשעשע נפשות בודדות.
היצע: משכב זכר בסויטה
והשתתפות פיזית במאכלים.
התמורה: חיוכים, אבירות

והרגשת יפהפיה.
הרפתקאן בזעיר אנפין 12 .שנה
בספרד. שנים בצרפת. גרוש
לצרפתיה. נשוי לדרוזית
השוכנת בכפר.
אמצעי מיחיה מגוונים. טיסות שבר.
טיסות שבר. עלי לעבור למלון אחר.
כעת מלון דיסקו לא רשמי.
חדר מופנה למועדון.
את ממש בצלילים.
בתוך הבר. על השמיכה. תחת המיטה.
שגעון.
מלון הנקרא ״מרכז העולם״.
החזרה: אוטובוס ישן של אגד. התקלקל.
יושבים ומזיעים.
המתנה.
חלק עומדים.
חלק יושבים.
השאר נשענים.
המשענות הגוונות בשר ודם או
עצמים. כל דכפין.
לידי בעל זקנקן. בהיר שיער. שזוף
ומעלה ריח מלוח בטעם זיעה.
על משענת בסאו איש כושי. חנ״ל נשען.
נוצרת תגובת שרשרת. בעל זקנקנן
נשען. נוגע בעורי
חליפות ורכות.
אין סטימולציה וארוטיקה.
הנסיגה.
מעביר יזמה לתחום פעילות שונה.
לידו — למרגלותיו ישובה נערה.
ורסיה ששית של נערת הטבע.
עיניים בוהות בחולות. שפתיים
עבות. לא יפה.
מבטים צולבים. חיוכים. יד ביד.
יד על הראש. עד על הכתף. יד
על החזה. להט.
שני זרים יוצאים בתחנה המרכזית.
מאהבים.
הלכתי לי בדד הביתה.
בריחה מהשגרה.

גוריתקצר, חל־אב׳ב

דושבץ

מ מז כי

ה עו ל הו ה

א? ז?< 7ב 3ז * 1/גדם

דד א עזרת תעיו־ייה

מאוזן :
)1בעבר — קב׳ שכונות
ליד ת״א — עכשיו עיר! )5
החג הקרב ובא )10 .שפל גוף
ורוח; )11 מוסד חינוכי לטף;
)13 התקרב! )14 האבר המר*
כזי של מערכת החושים ; )15
סוג טעם! )16 מאמן כדורגל
לשעבר של הקב׳ הלאומית!
)18 ציון (ר׳׳ת) שהוא נחת
להורים ! )20 מעד, נבשל ; )21
יצירה של אמן סרטי המתח
שנפטר ; )22 חם וחלילה
(ר״ת 24 הוא מאורגן בארץ
או לאו )25 שים ידך! )26
הר חרמון! )28 צד ימני ר
שמאלי בגוף האדם! )30 שפחה
! )31 כופר ! )32 ענף ! )34
תער החרב! )35 החלק השטוח
של העלה ! )38 רעידת
אדמה! )39 יניף! )41 חושיו
פתוחים ! )42 חלק עודף, שר
בל; )43 מעל! )45 בעלה של
יעל המקראית! )47 של (ארמית)
)48 ,תרכובת של נתרן
וכלור! )50 אחד ממפרשי התנ
ך (ר״ת)! )51 רסיסי לילה
)52 ,ניצב בשערי מחנות
הצבא (ר״ת); )54 מטבע רומאי
קטן בימי התלמוד! )57
נזיר בודיסטי בטיבט; )61
בסיס! )62 מלחין ישראלי!
)64 בת־קול! )65 ודאי)66 ,
זוחל עם ביתו! )67 שט! )69
חוסר ודאות! )70 שטף, זרם!
)72 פליאה, השתוממות! )74 ציבוריות מחלקת עבודות
(ר׳׳ת)! )75 סלנג! )77 בהמה
ממשפחת הבקר! )78 אדמדם
בהיר! )81 חבלה, פורענות!
)83 אינו קבוע במקום אחד!
)85 אבן מחצב )86 ,מכשול,
תקלה! )88 בן-יעקב! )89
משקל וקצב, יורד -בספרות
ובשירה ! )91 טוב ; )93 מספר
חברי הכנסת (הפוך 95 יוצר
חרס! )96 שיח סיני — את
עליו חולטים למשקה ; )98 ציון
למועד אחרון! )100 מזון!
)102 אחורי הגוף! )103 כל
אחד מהיריבים בדין; )104
עיר באנגליה — בה שתי קבוצות
כדורגל מפורסמות! )105
מלכה שהפכה לנסיכה.

מאונך :
)1אחד משבעה באגדת ילדים
ידועה! )2אחד משלושה
ה״ב״! )3קטטה, תלונה! )4
מטבע יפני — מן המצויים בתשבצים
עבריים ! )6מספר
יורדי הסירה שלא חזרה! )7
קנה הגרון מתחת לבית הבליעה
! )8מבתר איים ! )9
מכה, מהלומה! )12 בנחת, בשלווה
! )15 מאכל תאוה ! )16
בקיע! )17 שורת־הרים! )19
כלל הצאן והבקר ! )20 זז ! )21
כנר איטלקי גאוני! )23 אות
הנצחון האנגלי ! )24 כלי

״מחוץ למיגרש״ (במדור
במדינה ,״העולם חזה״
.)2226

ברשימה זו נפלה טעות מצערת,
העלולה לגרום לי נזק רב. בכתבה
הנ״ל שורבב בטעות שמו של אמ נון
ברזל, יועצה האמנותי של עיריית
חל־אביב, כשבמפורש לא

;ו 1בקרב 11*1171ה קי בו צי
בעיקבות גנט נוער של
תנועת שלום־עכשיו, שבו
דובר על היעדר תיקשורת
בין הנוער העירוני והנוער
הקיבוצי.

אם גם לכם כואבת מבעייד, הזו,
ואם ברצונכם להתמודד עמה, אנא,
פנו אל אסתי 02-810189 או אל
גגי (240691־ ,)03 או אל יעל
(723105־.)04
סיגל אליאב, פתח־תיקווה

031111 תסזיה
למקרא הידיעות על בנייח
נרחבת של בטיסי צבא בשטחי
הגדה המערבית.

אלדד זיו
נזזזוץ לקו
היה לו או לעיריית תל־אביב כל
קשר שהוא לפרוייקט.
האירוע ״מחוץ לקו״ — רעיון
וביצוע, הוא יוזמתם האישית והבלעדית
של האמן אלדד זיו וה במאי
שולי כהן, ואילו הנרי פיד־לר,
מנכ״ל חברת אי־טי־טי נתן
חסותו לאירוע.
הנהלת דיזנגוף סנטר היתד, היחידה
שאליה הופנתה הבקשה
לקיים את האירוע בשיטחה, ר
בקשה זו נענתה בחיוב מייד. מעד
לם לא הופנתה בקשה כל שהיא
לעיריית תל-אביב, לעזרה או לתמיכה
כלשהי, כספית או אחרת.

אלדד זיו ושולי כהן,
קבול! )26 שיח קוצני! )27
הצליל השני בסולם המז׳ורי;
)29 מי־דבש ! )30 חופשה קצ רה
בצה״ל; )33 אל האהבה!
)34 החייב במם! )36 העלה
הראשון בנבט! )37 עליו זחל
הנחש לאחר שנענש ! )40
מרח; )41 צר, שונא! )44
גבעה מלאכותית! )46 שלל!
)47 די לחכם (ר״ת 49
נצר ! )50 פילגש ! )53 מבחוץ !
)54 מלך גת! )55 נהר בצר פת!
)56 אחוריים; )58 בטון
מסויים — מילת תהייה! )59
הסתדרות נשים ציוניות באמ ריקה
! )60 שר חוץ מיועד כמעצמה
גדולה ! )62 הקף ! )63
שליח! )66 הנחש הארסי ה
איתן
עמיחי
הדברת מזיקים

מומחים להדברת תיקנים (ג׳וקים),
תולעי עץ, חרקי ספרים ובגדים.
בשמירה על בריאותך ורכושו.

מצוי ביותר בארצנו ! )68
מתימטיקאי ופילוסוף יווני —
ע״ש משפט יסוד בגיאומטריה!
)71״הוי כל ...לכו למים״;
)73 תשלום להורי הכלה בעמי
המזרח ! )76 חכמת נסתר
(ר״ת); )77 חבל־ארץ בדרום!
)79 גדול משוררי איטליה ;
)80 תנוך (אוזן)! )82 מזל!
)84 יצירה אופראית של מרק
לברי! )85 עיר — בת־זוג לצידון
! )87 יצירה; )90 חרון;
)92 קליפה רכה של אלון מסר
יים ! )94 גועל־נפש ! )96 עולם
ומלואו! )97 גבורה של
איבסן (ש״פ); )99 שופט!
)191 תעודת גירושים ! )102
גוף! )103 צמח דוקרני.

תל־ אביב

( )1בהסכם קמם־דייוויד חתמה
ישראל על בך שהמימשל הצבאי
ומחנות צה״ל ייסוגו לאתרים קבר
עים, שייוחדו לשם כך־ .האם הבנייה
הנוכחית מתבצעת בהתאם
לתפיסה זוז
( )2האם אין כאן השקעה של
דמים רבים, שבעתיד הקרוב יעלו
בתוהו, שכן יהיה צורך לשנות
את אתרי הבנייה ולהזיזטז (ראה
שדות־תעופה ומחגות צה״ל בסיני).

)3נאמר ני עלות המחנות תסתכם
בכ־ 4מיליארד ל״י. האם
משאבים אלד, נלקחו בחשבון כש נבנה
התקציב הנוכחי, או שמא
מכונות־הדפוס תעבורנה שעות נ ר
ספות כדי להדפיס את הכסף ה חסר

דן יהב, תל־אביב

ד״ן אוחד ליכד
על מכתבו של הקורא ל.
ענבר ,״אפלייה ממוכנת״,
הקובל על אפליית ערבים,
במיסגרת כללי הביטחון
הנהוגים בבניין איי״בי״אם
(״העולם הזח 221

הכותב הנכבד טוען, שערבי אז־רח־ישראל
המבקר בבניין סצמי־
(המשך בעמוד )12

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת
טלפון 21711• , 227117

רמת־גן, רח׳ מודיעין 8ו, ת.ד2272 .
טל6 .־5־790114
ירושלים־ . 664015 אילת 059-3012-

רש׳מס׳ 21 עסק 481/75

פיוסזם אידיאל

צ רי דלדעת

כ די ל ה ביו
ני מו ס+ ,

מתמ טי ק ה

אגן גבירול 110 תל״אב־ב
(פינת אנטוקולסטי)

התחש בו ת +

אי כו ת חיי ם

נשמח לשמוע מ&ו

אזרחים למען איכות חיים ת. ד 1097 .גבעתיים

תן טרמפ
לחייל

ע ל ^ ז׳יוז

ץ /בן ז /ו ^ ה

מדבר?!

העולנ ^ זזו ^222

11111

הסיגריה שכולם אוהבים

1.39

בינת״ם קח 1£ץ ן 1־ ד

המזל יאיר לכם פגים כבל מה שקשור
לכשף. ידובר על תושפת למשכורת
ושיפור התנאים הכל-
כלין ט. תהיה לכם
הזדמנות להבליט את ויכולכשרונותיהם תכם
בעבודה. אנשים
בעלי שמכות יהיו נוטים
להכיר בכשרונו-
תיכם. יש שיכוי לעליות
בדרגה ולשיפור
המעמד בעבודה. השיפ-
רה 6עשויה להביא
מזל בשבוע זה. צאו לבלות בחיק הטבע.

קך־ו 1 סוס 11־

השבוע תמצאו קשר לאנשים מעניינים
ביותר. חדשות ומיכתבים חשובים עשויים
להגיע. זכרונכם ישתפר
וסקרנותכם לגבי חברים
קרובים תתעורר,
הודות לידיעה שהגיעה
לאוזנכס בדרך מיק־רית.
צפו להפתעות
רומנטיים. בעניינים עלולות להתהוות התפיתאומיות קשרויות ואהבות
ממבט ראשון.
דרושה לכם שליטה
ברגשות, תיתכן אכזבה לאחר כמה שבועות.

אתם נכנסים לתקופה שבה תקרינו קסס
רב. הרכות האופיינית לכס תנעים לסובבים
אתכם. הדרך הרכה
שבה מבוטאים

ויגשותיכם, תקרב אליכם
אנשים שלחברתס
אתם מתגעגעים כבר
זמן רב. מולד הירח
ישפיע, לטובה על חיי
החברה. הימנעו מלחלום
חלומות בתקופה
זו) ונסו לבסס את הקשרים
החדשים שיווצרו
בתקופה זו.

ן!אומי]ו_

סאזנ״ם

אתם נמשכים אל מקומות רחוקים, אנשים
זרים, ומחפשים הרפתקות רוחניות חדשות.
אלה העסוקים בלימודים
עשו מאמץ על
מנת לשפר את מעמד־כס,
זה יעזור בתקופה
מאוחרת יותר. לאמניס
במזל בתולה כדאי לכם
לקדם עניינים שנועדו
לפירסום, לבידור או לשיווק
בארצות אחרות.
72 באוגוסט -
22 בספטמבו
הסיכויים להצלחה במקומות
זרים טובים מאד.

:1ווווו1

הרמטכ״ל והשר לשעבר, חכר־־הכנסת משה דיין, הוא כן מזל
שור, נולד כ־0.5.15(15צ. אסטרולוגית ״העולם הזה״ ערכה את ההורוסקופ
שלו מכלי לדעת שמדוכר כו, והמסקנות שהניעה אליהן מדהימות.

מזל החודש:

שור
משה

דיין :

או״בים ווגישוח בראש אדם בעל עוצמה רבה, עקשנות ויכולת
מעשית גבוהה. אישיות בולטת בציבור.
פועל בגמישות ובמעשיות להשגת
מטרותיו האישיות. בעל מרץ רב. מתלהב
לקראת משימות חדשות. רעיונותיו
חריגים ואינם מתקבלים בקלות
על-ידי האחרים. המרץ וההתלהבות גורמים
לו להתעלם מהמיצבור האמיתי של
כוחותיו. שאפתנות עצומה הופכת את
כוחו לרב־עוצמה. המיגרעות מוצאות
את ביטוייו בהתלהבות יתירה ובנטיות
״בומבסטיות״ .בעל התמדה רבה וכוח
שבל רב. בדרן־כלל הוא מוצא את עצמו
בתנאי לחץ ובמצבים קשים שלא
קל למצוא מהם מוצא. על אף תבונת
ההתלהבות הבולטת אצלו במפת לידתו,
קיימת גם תכונה של זהירות והתאפקות.
הצירוף הזה מתבטא בחן אישי
רב, חוש צדק, הגינות, החלטיות, ורצון
להגן על האחרים. הגבלות ומישטר,
המגבילים אותו, גורמים לו להתמרד.
הוא משרב להישפט אלא על פי אידיאלים
שהוא קבע לעצמו. אחראי וישודי
מאוד, בעל כושר פעולה המתאים עצמו
למצב. מישמעת עצמית ונטייה ליטול את
היוזמה בכל דבר שבו הוא מעורב. מת-

משה דיין
אוייבים נסתרים
ענייו בתחומים רבים הדורשים פעילות
מחשבתית. אהבת החופש שלו אינה
מאפשרת לו להתאים את עצמו למיס-
גרת שאחרים קובעים למענו. חייב לחוש
עצמאות. גלוי-לב ואומר את דעתו גם
כאשר דבריו פוגעים. אווירה של מרדנות
מלווה אותו מילדות, וגם בתקופת נעוריו
ובגרותו. מורד על מנת להוכיח את
עצמו. מתנהג תמיד בצורה הפחות צפויה
מראש על-ידי האחרים בייחוד במה שנוגע
לתפקיד ולקאריירה.
יש בו תשוקה לידע נרחב, מיטיב
לשוחח ומשכנע מאוד בדיבורו. רחב-
אופקים, מתמצא בכל. בעל אינטלקט
חריף וביקורתי למדי. גישה אנליטית
ועיקשת לבעיות. לומד כל דבר על נקלה,
ומתוך עניין אמיתי, ומתמיד בפיתוח
האישיות דרך לימוד וידע.

הדרישות הגבוהות שאתם דורשים משות־פכם
לעבודה ומבני זוגכם, מקלקלות את
היחסים ביניכם לבינס.
יתכן משבר בחיי האהבה
ואפילו בעסקים, מהתוקפנות כתוצאה
שבה אתם נוהגים בעת
האחרונה. לא קל לזהות
את מקור המתח,
שבגללו אתם מציקים
לסביבתכם. בשבועיים? 2באוקטובר
? 2בנוגחנר
הבאים עליכם להתאפק
מלהשמיע דברי ביקורת
שיגרמו בסופו של דבר נזק לכם
עצמכם, ולא למבוקרים על ידכם.

אינטריגות וקינאה יכולים להפריע לעבודתכם
השוטפת, בשבוע זה. מבוכה
וקשיים מיסתוריים בענייני
כסף מוציאים
אתכם משלוותכם הנפשית.
יתכן שמרמים
ומסדרים אתכם. היזהרו
מכל דבר מזוייף
וגלו עירנות לגבי אנשים
שהכרתם זה מקרוב,
בייחוד לשותפים
לעבודה ולחיים.
צריך גם להיזהר מ לקיחת
תרופות בכמות מוגזמת מדי.

הכוכבים משפיעים לטובה על האריות
בשבוע זה. הדגש יהיה על עניינים מיק־צועיים.
זה זמן מתאים
לייצב את מע-
מדכם בעבודה ובחיים.
אל תערבו תענוגות
בעטקים. יצר הביזבוז
שוב מתגבר, וכל חלון-
ראווה קורץ לכם.
השגיחו על כספכם,
בתקופת הקייץ תזדקקו
לו, כדאי שתח-
סכו כבר מעכשיו, ביותר הקרובה שבתקופה כיוון
אתם עתידים להרוויח כסף רב.

אתם שרויים במתח רב, מריבות עם
חברים ובני מישפחה מדכאים ומדאי־גים
אתכם. לקראת
שבת ישתפר מצב הרוח
ולאי-ההבנות יבוא פי־תרוו.
עליכם להיזהר
בטיפול במכשירים ובכלים
עדינים, ולשמור
בקפדנות על כללי הבטיחות
בקשר לעבודתכם.
מצבכם הכשפי
:1 21 מאי 20 בי תי
משתפר ולפחות בשטח
זה אין מקום לדאגה.

תתבקשו לעשות עבודה סודית, וייתכן
שתמצאו את עצמכם מתוסכלים בגלל
הצורך לשמור סוד
והרצון לדבר על תדבר
הידוע לכם. גייסו את
כל כוח הרצון ואל
תתפתו לדבר. מצבהבריאותי
לא כם משופר ביותר בזמן
האחרון. אינכם חשים
( 2בספטמבר את עצמכם חזקים,
22 באוקטובר
תוך שבוע בערך תרגישו
יותר טוב. אך
עליכם להקפיד לנוח בשבוע זה, ולא
לבזבז כוחות יותר ממה שנחוץ לכם.

תקופה מאוד מלהיבה, אהבות ממבט ראשון
או שני, אך העיקר — תהיינה
אהבות. ענייני הכסף
משתפרים והחיים יהיו
הרבה יותר מהנים.
תגלו אדיבות ונדיבות
לסובבים אתכם, ואף
בכם ינהגו בצורה יפה.
עליכם לשמור על ה־מישקל,
אתם עלולים
להתלהב יתר על המי־
21בדצמבר -
19בינואר__ ד ה מהאוכל הטוב ש תאכלו
ולשכוח שהתוצאות
עלולות לקלקל דברים שהשגתם.

הנסיעות והאהבות תהיינה קשורות
לעבודה, תהיינה הזדמנויות להכיר ״טיפוסים
מושכים״ וליצור
קשרים לטווח
ארוך. זה זמן מתאים
לקניית דירה חדשה,
רהיטים או כלים חדשים
לבית. ובכלל לא
רע לשבת בבית בקרב
בני המישפחה.
התנועה שבה אתם
20 בינואר -
אתם מוצאים את עצ18
בפברואר
מכם בדרך״בלל מעייאתכם, גם פות איספו כוח
לימים
הבאים ותנוחו הרבה בבית.

אהבה אחת נגמרת וכבר עומדת להתחיל
הרויאהבה
שנייה.
מנטיקה חוגגת והזמן
מתאים לבידור, אהבות
ושעשועים. ענייני אהבה
יתפתחו יפה, תקופה
שתיזכר הרבה זמן,
ובעיקר ישפיע אלמנט
ההפתעה על חיי האה19ב
פ ב רו א ר -
בה. תיתכן נסיעה ל70ר
מרס
חוץ לארץ שתקדם
מיקצועיים.
עניינים

ן נין1

י׳וחזז
י 1י*5

הוא אופטימי ויכול להגות מהרבה
עולמות. בעל ראש פתוח וחוש־הומור
ונטייה לסאטירה. גישתו גישה רוחנית
ושקטה. בעל השראה וכושר אמנותי
בולט בשטח הכתיבה. בעל דימיון מאוד
מפותח והאינטואיציה החזקה שלו עזרה
לו הרבה בחייו.
מטרותיו מוגדרות היטב ובדרך־כלל
הוא מצליח להגשימן. תמיד נמצא במר0ולא
פעם מזלזל באחרים. זקוק לתשואות
ולהערצה, אבל אינו מוכן לחזר
אחר אנשים כיוון שהוא גאה מדי.
כשאינו מצליח לשלוט ולזכות בהערצה
הוא מתרחק מהאנשים בשאט־נפש. גם
כשהוא מתייעץ עם מישהו, הוא נוהג
לבסוף לפי שיקול דעתו, ובדרך־כלל
מתעלם מהעצות שקיבל. הוא שונא בינוניות
ושואף קדימה, תמיד לקראת
חוויות חדשות ומייוחדות.
ונוס הכוכב הנשי, כוכב האהבה,
ומארס הכוכב הגברי, כוכב התשוקות,
מצביעים על חושניות מוגברת והתמסרות
לאהבה. את רגשותיו הוא מבטא
באופן פיזי. מארם בטלה מתגבר על
ונוס, והעדינות הולכת לאיבוד לעתים
קרובות. אך שני הכוכבים הללו בצמידות
גורמים לו להצלחה רבה בחברה,
ובייחוד אצל נשים. ההופעה הדרמתית,
התנופה הרבה, ההעזה, וההתבטאות הבטוחה
והברורה, היקנו לו מעריצות
ומאהבות רבות. חושניות מוגברת, הר-
פתקות אהבה קצרות וסוערות, קסם
אישי שקשה לעמוד בפניו, כאריזמה גברית
וכושר שיכנוע. הוא שואף לשלום,
אוהב את ההרמוניה, אך זו רחוקה
ממנו. יש בו מתח ריגשי גבוה וערגה
לשלווה ולמיצוי היופי בחיים, במשך כל
חייו עורג לשלווה, אך אינו יכול להשיגה.
אינו יוצר קשרים קרובים בקלות, למ
רות
שהוא מוכר בציבור. מעדיף שיהיו
לו מעט ידידים שעליהם הוא יכול לס-
מוך. אך לא פעם התאכזב מידידים
קרובים. היו גם מיקרים שבזכות ידידות
גורלית וחשובה יכול חיה לפתוח דף
חדש בחיים. קשרים עם ידידים יכולים
להינתק לפתע, ולהתחיל שוב במפתיע.
הוא מוקף בדרך־כלל אוייבים נסתרים
(נפטון בבית ה 1אנשים שכביכול
מקורבים אליו, ופועלים מאחרי גבו,
מזיקים לשמו ולכוונותיו הטובות. הוא
נוטה להיות עוקצני כלפי האנשים ופעמים
נהנה להביכם. תכונה זו הזיקה
לו לעתים במגעו עם אנשים שהיו חשובים
להתקדמותו.
קיים בו צורך נפשי להתרחק מדי פעם
מחיי הציבור ולהתבודד, נטייתו וו עוזרת
לו להתמסר י לתחביבים האהובים
עליו, ואינם קשורים לפוליטיקה. בהיותי
במזל שור — מזל אדמה, הוא קשור
לכל דבר הקשור באדמה, חקלאות, וגי-
אולוגיה. כמה כוכבים הנמצאים במזל
סרטן קושרים אותו לעבר, לארכיאולוגיה
ולהיסטוריה, ולבל דבר שהתרחש
בעבר שקשור לעם ולמולדת. הוא
עצור בהבעת רגשותיו, מטבעו הוא סגור,
מאופק ובודד. ניחן בכוח סבל רב,
ומסוגל לעמוד בתנאים קשים ביותר.
יש בו מהתכונות שמוצאים אצל חלוצים
ומגלי עולם; שאפתנות, מעשיות,
קשיחות, והנאה מעבודה קשה. סומך
על עצמו ואוהב להסתכן. לפעמים פועל
בצורה נמהרת ונחפזת מדי. כל דבר
הוא עושה בבישרון מודגש ועולה על
האחרים. מתעניין בתופעות שמעל ומעבר,
ובעל זיכרון נפלא.
מקומות רגישים בגוף — הראש פעמים
רבות נפגע בגלל חוסר זהירות, חוסי
סבלנות, והתנהגות אימפולסיבית.
גם איזור הבטן רגיש (בית ראשון
בתולה).
יש לו נטייה להתייחס למוסכמות
בצורה מהפכנית, לפעמים חופך דברים
רק על מנת להפוך את המוסכמות. כל
דבר בקאריירה בא לו במפתיע, אם
לטובה או לרעה. מרקורי בתאומים
בקשר טוב לאורנוס גורם לו לשנות את
דעותיו לעתים קרובות ולהישמר מדעות
קדומות.
החודשים הקרובים ביו יולי לאוקטובר
הם חודשים גורליים לגביו.

כשאת נוסעת לאירופה
כדאי שתבדקי עם מי את נוסעת

״בוא ניסע״ דואגת להכיר לך
את אירופה בחברה צעירה ומענינת.
באתרים המפורסמים נקולוסיאום,מגדל
אייפל,ביג-בן)אבל הטיולים שלנו כוללים
גם אתרים מפורסמים פחות, פינות חמד
שרק תיירים מעטים ביקרו בהם. פנינים
אמיתיות. פנה לסוכן הנסיעות שלך ובקש
ממנו את חוברת הנסיעות. בחוברת זו תוכל
לגלות את הפנינים האמיתיות של טיולי
״בוא ניסע״.
לא כל שבנע אתם נוסעים לחדל. כי
טיול לחדל היא הוצאה לא קטנה. לכן
חשוב שתבדקו היטב מה אתם מקבלים
בתמורה.
המודעה הזו פשוט קטנה מלהכיל
את כל ה״דברים הטובים״ שמחכים לכם
בטיולי ״בוא ניסע״ ,שאלנ את מי שכבר נסע.

לא כל שבוע אתם נוסעים לחו״ל.
אנחנו נוסעים כל יום. אנחנו אוהבים לנסוע
לחדל(זה גם המקצוע שלנו) .אנחנו לא
נוסעים לחדל עם כל אחד. אנחנו מקפידים
על חלוקה לקבוצות לפי גילים ומשתדלים
ליצור קבוצות בעלות איזון מיני נכון
וסטנדרט גבוה של נוסעים.
מנסיוננו, טיולי ״בוא ניסע״ הינם חויה
חברתית מרתקת ולעיתים גסחויה אישית
מסעירה(.שאל את מי שכבר נסעה).
אירופה. אירופה היא תערובת מקסימה
של תקופות, ישן מול חדש,עתיק מול מודרני.
ערים רוחשות חיים מול נופים שלוים ועוצרי
נשימה. טיול מוצלח הוא טיול שמציג לפניך
את אירופה על כל צדדיה. כולם מבקרים
הטיול

ימים

אירופה החלומית

היפים שבנופים

איטליה,שויץ, צרפת,
הולנד, אנגליה
איטליה,שרץ, צרפת,
הולנד, אנגליה
צרפת,שויץ,גרמניה,
הולנד, אנגליה

קצר ולגננין

פריז, אמסטדדס׳,לונזו!

סיור ונופש ביון

יו,1הפלופונז,האי אגינה

אירופה הקלאסית 23

מאי

תאריכי יציאה
יולי אוגוסט ספטמבר
יוני

ארצות הביקור

גיל
20-36

2.9,16, 19.26
23.30

26-40

20-36

20-36

7,14,
21,28

1,8,15. 4,11,
22.29 18,25

6,13,27 2.9.16
23,30

5,12
8,15.
22.29
7,14, 3,10,17
21,28 24.31
1,8.24 4.11, 7.14,
18,25 21,28

את שוב
מלאה?

(המשך מעמוד )8

נפיחות? עצירות?
תה גיקוגיס לעיכול טבעי: נמס היחידי בישראל -עלים וטבליות.

מיוצר מצמחים.

$ 0111 וחט<61ם
חזרה לעיכול טבעי

דים לו שומר, דבר שאין עושים
עם מבקרים יהודים אזרחי־ישראל,
ובכך מופר השיוויון בין אזרחי
המדינה.
ברצוננו לתקן את קביעתו ה מוטעית
של מר ענבר. מדיניותה
של איי־בי־אס בקשר לכניסה ולביקור
בבניין מישרדיה היא זו:
כל אזרח ישראלי, בין אם הוא
ערבי, יהודי או בן עם אחר, שבא
לבניין במטרה מוגדרת (קרי: פגישה)
,מוודאים במודיעין שאכן נק בעה
לו פגישה, נותנים לו תג־ענידה
של מבקר ומשאירים, לצר-
כי ביקורת יציאה, מיסמך אישי
או חעודתיזהות שלו. אין מלווים
את המבקר לקומת היעד ואין
מצמידים לו שומר.
נוהג זה חל, כאמור, על כל
אזרחי ישראל ללא הבדל דת או
השתייכות אתנית.
ייתכן שהתרשמותו המוטעית
של מר ענבר נובעת מהנוהג הקיים
לגבי מבקרים המגיעים לבניין שלא
למטרת פגישה או מגע עם עובדי
החברה (סיור, התרשמות ).במיקרה
כזה מצרפים מלווה למסייר.
אני מקווה שעובדות אלה, המעידות
כי השיוויון בין אזרחי
ישראל נשמר בקפדנות על־ידי
חברת אי־בי־אס, יניח את דעתו
של מר ענבר.

צכי ׳נאי;

דובר איי־בי־אס,
תל־אביב

באחד מגיליונות העולם הזה
פירסם יגאל לביב מידע על ה־טרמינאל
בנמל־התעופה בן־גור־יון,
שבו התייחס ישירות אלי —
ואף מילה לא היתה נכונה. הערתי
על כך ללביב, והתרשמתי שקיבל
והבין את דברי, אד הוא לא תיקן
את הדברים שפורסמו, וחבל. כי
בכך הוא פגע בעיתון ובעצמו...
למשל, לאחרונה פורסמה כתבה
אחרת של לביב על בניין שתיב־ננתי,
ובעיקרה היא נכונה. אף
לאותן עובדות שלי אישית לא
היו ידועות, כבר לא הייתי יכול
להתייחם במלוא האמון.
אגב, בכתבה על הטרמינאל סופר
שאני מ״ראשיוז ופעיליה של
תנועת החרות״ .יתכן שזו אינה
בושה ואף לא השמצה, אך זהו
מידע לא נכון. אינני חבר ומעולם
לא הייתי חבר בתנועת החרות,
ומכאן שגם אינני יכול להיות
מראשיה ומפעיליה.
אנשים החושבים שהם מכירים
אותי, נוטים לחשוב שאני מקורב
לתנועת החרות, אף אותם שמכי רים
אותי מקרוב, והיטב, יודעים,
כי ההיפר אולי נכון יותר.
ובעניין אחר, חשוב פי כמה:
עניין השלום. אני מסכים לכל
מילה שנייה של אל-סאדאת, כפי
שבאה לידי ביטוי בראיון שלו עם
אבנרי אבנרי.

איגג׳ מרדכי כן־ חורין,
סביון

דא מראשיה
עד ימין ועד שמאד

1לא מפעיליה
בעיקבות דברי העורך, ב-

למה אין אצלכם מילח
אחת על ה״ 1גמאי, שואל
להשיג בבתי המרקחת בלבד אישור משרד הבריאות
־ 11146-929
002

המהדורה הראשונה ץ וזלה
הופיעה מהדורה חד שה!!!

5258

9י1־ה ק1לדר,
עו ד > אטעהח

ספרו של פרום׳ יצחק לוין ראש ח מעבדה לחקר
השינה והחלום שבאוניברסיטת בר־אילן.

הפסיכולוגיה של החלום
יעזור לך להבין את מהות התופעה המופלאה
של החלום. דיון מרתק ויחיד
מסוגו בנושא החלום מבחינ ה
מדעית -פסיכולוגית ופילוסופית
-הכולל נספח מיוחד
לנ תו ח עצמי של חלומות.

^ >9יבואנים ומפיצים בלעדיים
?*י בישראל -י.ד נ 1ם קי ם

?מי ת א,ר,ר,ו 1גו .44 0טי 832236.

לה שיג: י שירות מ ה הו צאה
ע ״י מ שלו חהמחאהע ״ ס
343ל ״י ל הו צאתד קל
ת.ד 45094 .ת״ א,
טלפון 9 :ד ו 781 בח נויו
ת ה ספרי ם ה מובחרות
(הפצה א.
ע ר מוני ב ע״ מ) ובוז־
^ויו ת ^ שבקמ פו סי ת ^

מפגיני ה־ 1במאי כתל־אכיב
״אתם שמאל, אתם ד׳
איגרת לקורא, כי חובתו
״לסמוך על המיומנות והמהימנות
של בעל הטור״
,״וכי יש לדעת היכן
הגבול בין הבעת דעה
ובין מסירת דעה״ (״העולם
הזה״ .)2223

הקורא מרגלית את מערכת
״העולם הזה״.

ההפגנה הגדולה ביותר בתולדות
המדינה — בין 150ל־ 200 אלף
איש — יוק ! אתם שמאל, אתם ! 1

אהוד מרגלית,

תל-אביב

• במקום מלים — ראה תמונה.

הייתי

מטוס

צריך

שומ

הייתי 7ןונה

ל ! 7ט ת

אותו

מלופטהנזה ״ .
מדברי מסע אפטהנזה

5 3ח 3ר ^ 1ו1-1
הזמנות דרך סוכן הנסיעות שלך או טלפן אלינו: תל־אביב 651414־ ,03 חיפה 512862־04

1ה הי ה

0 1 1 1 1 :1

גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אוד השבוע לפני 25 שנה
כדיוק, הוקדש בחלקו למסע חשיפת מעשי השחיתות של
עיריית חיפה וראשיה, על־ידי אנשי מערכת ״העולם הזה״,
שהופיע תחת בותרת הסידרה ״הושיסטאן״ (ראה: איגרת העורף).
מדור הפפורט תיאר את הכנותיו של המתאגרף הישראלי דויד
עובד, שיצא להיאבק כעולם בזירות ההתאגרפות המיל,צו-
עיות. מדור תצלומים מייוחד הוקדש לתמונות בלעדיות, שתיארו
את מהפיכת החצר שנכשלה בתימן, ואת כריתת ראשי

הי ה

ש הי ה

25 20/
המורדים. סופרו המשוטט של השבועון באירופה, עמום קינן,
תיאר ברשימתו את ראשית הצלחתו של הצייר יעקוב אגם
בפאריס. בשער הגיליון: מלכת החיוד ,1955 עדנה כין.

טיטו בשיא כוחו * מי וצח את חיים אולוזורוב? *
התנור שחימם את דויד ב ן ־ ג 1ר י 11ב שד ה־בו קו

״העולם הזה״ 918
תאריך:
העם קידת! שד גוד״ת
כאשר יתעורר יוסף ברה, המכונה טיטו,
בבוקר היום הרביעי הבא יעמוד לפניו היום
הגדול ביותר בחייו. אותה שעה ימלאו
63 שנה מין היום שבו יצא לאוויר העולם
בן למישפחת נפח מוכת־רעב בכפר קרואטי.
באותו יום יבקר אצלו אחד משני
האישים החשובים ביותר בעולם: ניקיטיה
חרושצ׳ב, מנהיגה של ברית־המועצות.
הידיעה כי חרושצ׳ב החליט לבקר ב־בלגראד
ירדה השבוע כרעם על העולם,
והשאירה אפילו את הפוליטיקאים המנוסים
חסרי־מילים. לפני שבע שנים בלבד העלה
טיטו את המסד על מהדורה חדשה של
מהזה דויד וגוליית, והכריז מילחמה על
הענק הסובייטי האדיר. חרושצ׳וב, יורש
תפקידו של סטאלין, מאשר עתה, למעשה,
שהלוחם היוגוסלבי צדק. אחרי שמוחמד
סרב לבוא אל ההר, בא ההר אל מוחמד.
טיטוסלכיה וביד־ישראל. אין כמעט
אזרח ישראלי שאינו מעריץ בסתר
ליבו את אומץ־ליבו של מרשל־הפרטיזנים
חובב־המדים, אפילו אם הוא חולק על
דיעותיו. הידיעה על הצעד הסובייטי המדהים
העלתה בהכרח בלב הישראלי השוואה
בין מעמדה של טיטוסלביה וביג׳-
ישראל בעולם.
כמו יוגוסלביה הצהירה גם ישראל, מ זמן,
על אי־הזדהות בין הגושים העולמיים.
אולם לישראל לא היה מעולם אומץ־הלב
שציין את היוגוסלבי, ושבלעדיו לא תיתכן
נייטראליות אמיתית בעולם המסוכסך של
שנת .1955 חלומה של ישראל, להיות ל־
״שווייץ של המרחב״ נשאר רק בנאומי
העסקנים. חלומה של יוגוסלביה להיות גשר
בין הגושים, הפך למציאות.

שהתבטא במיכתב) ,מונעים ממנו להדפיס
חוברת מבולבלת, מלאת האלהה עצמית,
בשם הרצח הפחדני, שבה הוא מוכיח —
לדבריו — כי הם שרצחו את ארלוזורוב.
לייבנזון הדפיס את החוברת שלו, הצליח
למכור לא יותר תריסר טפסים, מה
שהגביר את חשדו, כי יד נסתרת מעכבת
בעדו.

תזכורת אכזרית. כשקם שמואל
שצ׳ופק, פרקליטו המוצק של אורי גלין,
כדי להגן על שולחו היה ברור כמעט לכל
הנוכחים באולם כי שום טובה לא תצמח
מן המישפט, מלבד גירוי פצעים שהגלידו.
כל פרטי האסון הובהרו מזמן. וכאילו רצה
הגורל להבליט בצורה אכזרית שאסונות
אוויריים הם תופעה בלתי־נמנעת, הודיע
צה״ל למחרת הישיבה הראשונה של ה־מישפט,
על נפילתו של אחד ממטוסי חיל-
האוויר ומות טייסו.
במיוחד היו ממורמרים אנשי חיל־האוויר
״בשום מקום בעולם לא נתבע עדיין טייס
לדין בגלל טעות בשיקול, אפילו אם היה
כזה,״ אמר אחד מוותיקי חיל־האוויר בפתח
אולם בית־המישפט, והוסיף :״בירור
סיבות של תאונות הוא עניין לחקירה של
אנשי מיקצוע, ואם יצא הטייס חי מן
האסון, מה הטעם להוסיף עונש על עונש.״

ב שלם
נ׳גאלף עד ת־ו

ארוך לסקוב וידיד

בנוסח זה הגדירה

מערכת העולם הזה

לפני 25 שנה את חזרחו של אלוף חיים לסקוב מלימודיו באנגליה,
כמועמד לשמש כרמטכ״ל הבא של צה״ל. הידיד המופיע לידו
בתצלום הוא שימעון פרס, שכיהן כמנכ״ל מישרד־הביטחון.

חיים כיהן אמר :״כן:״ בן־גוריון
הריח בפרשה את ריחה האהוד של שערו־ריה
פוליטית. שלושה ימים לאחר פנייתו
של לייבנזון כתב אלקנה גלי, מזכירו ה־

הרצח י

י וי

לכאורה נדמה היה, כי רצח חיים ארלו־זורוב
( )17.6.1933 אשר פילג לפני עשרים
שנה ומעלה את הישוב היהודי לשני מחנות
אויבים, הוא פרשה שאבד עליה הכלח.
ארלוזורוב, כך מאמינים מרבית המתעניינים
בתולדות־הישוב, נרצח על־ידי ערבי
(כנראה רוצח מועד, עבדול מאג׳יד) ,ורק
לאחר מכן נוצל האסון בידי מפא״י והאנגלים
כנגד התנועה הרוויזיוניסטית, שקיוותה
להגיע לכיבוש השילטון הפנימי
בישוב.
רק מעטים טוענים עד היום, כי ארלו־זורוב
נרצח על־ידי חברי ברית־הביריונים,
אנשי אבא אחימאיר * .אחימאיר עצמו
טוען, כי ארלוזורוב נרצח על־ידי מפא״י,
אשר רצתה להתפטר מאדם דגול שהחל
חושב במושגים של ציונות ממלכתית.
השנים השכיחו, כמדומה, הכל: רק אדם
אחד לא שכח מאומה: אריה לייבנזון, פקיד
בדואר־חבילות בירושלים, המשוכנע, כי
הרוויזיוניסטים רודפים אותו עד היום
(״נועצים בי ברחוב מבטים מוזרים,״ כפי

אביהם של סגן מנהל מחלקת־החד־שות
בטלוויזיה, יעקוב אחינזאיר, ואיש
מעריב יוסף אחימאיר.

פרטי של ראש־הממשלה דאז, ללייבנזון,
והבטיח :״הנני ממשיך לחקור מי המעכב
בעד פירסום החוברת שלך הרצח הפחדני.״
בינתיים פרש דויד בן־גוריון לשדה-
בוקר, והמשיך לעמוד בקשר מיכתבים
עם לייבנזון. באוגוסט ,1954 על דף תלוש
מפינקסו המפורסם, כתב בן־גוריון בין
השאר :״לצערי לא אוכל לעזור להוצאת

19.5.1955

ל 7^ ,וו

הספר ...חשוב עוד יותר לגלות נסיבות
הרצח ...תמסור לשילטונות ידיעותיך.״
בימים אלה נתברר כי זרע־השערוריה
שזרע בן־גוריון עומד לשאת פריו: לייבג־זון
מתכונן להעלות מחדש את הפרשה,
להוסיף שמן בואש על מדורת השיינאה
הפנימית.

מישפט גירו המצע

מכתכו שד כן־ גו
מדוע לא?

הגבר האתלטי בעל העיניים התמימות,
שנכנס למסדרון המרווח של בית־המישפט
המחוזי בחיפה, היה שונה מן הצעיר ההמום
אדום־העיניים, שישב למחרת אסון
מעגן לפי חוקריו בקיריה התל־אביבית.
אם האמין אורי גלין אז שחייו הרוסים,
ששוב לא יוכל להראות את פניו ברחוב,
שייאלץ לצאת מן הארץ ואולי אף להגר,
הרי שוכנע בינתיים שטעה. לאט־לאט חזרו
חייו למסלולם, הוא גם השיג הישגים חדשים
במיגרש הספורט. הזמן עשה את שלו.
הזמן גם עשה את שלו בדעת־הקהל.
למחרת האסון, מוסת בידי עיתונאים יודעי-
נפש־ההמון, היה ההמון צמא לדם, וזעמו
הופנה אל הטייס שמטוסו קצר את קציר
הדמים בעמק־הירדן. פקידים מבוהלים, בחלקם
בעלי מצפון לא נקי ביותר, מיהרו
לשחות עם הזרם, והודיעו שאורי גלין
ייתבע לדין. אולם בינתיים נרגע ההמון,
שהופתע השבוע לשמוע על פתיחת המיש-

עשרים ושתים האותיות של העברית
מספיקות בקושי לתת סימנים למיפלגות
ישראל בימי בחירות. הפוך הוא המצב
בסין: בעוד שהמיפלגה היחידה שם היא
המיפלגה הקומוניסטית, מונה שפת־ההב־רות
הסינית כמה אלפי אותיות, שמיספר
המדוייק לא נקבע מעולם, והוא משתנה
בהתאם לניבים המקומיים. אם תלמיד ישראלי
שולט כבר בסוף כיתה א׳ באל״ף-
בי״ת כולו, הרי שהתלמיד הסיני׳ חייב
להקדיש ארבע שנים בממוצע כדי להכיר
אותיות במיספר מספיק ( )2000 לקריאה
שוטפת של עיתון יומי.
כדי להפיץ את ידיעת הקריאה והכתיבה,
מינתה ממשלת סין העממית ועדה מיוהדת
שסיימה השבוע, לאחר שלוש שנות מחקר
באלפי הסימנים, את עבודתה. המלצתה העיקרית:
ייצרת סינית־בסיסית שתורכב
מ־ 768 אותיות בלבד. הצייר הואנג מין,
חבר הוועדה, הגיש גם הצעה מפורטת
לציור פשוט יותר של אותיות אלה, כדי
שכתיבת מיכתב רגיל לא תדרוש יום-
עבודה שלם.

אנשים
י• על מערכת הבחירות אמר קריאל
דו ש, הקריקטוריסט של מעריב :״שום
דבר אינו מערער יותר את האמונה בחופש
הדיבור מאשר ההאזנה לנאומי־הבחירות״.
• על אותו נושא קבע העיתונאי אורי
קיסרי :״הצרה בכנסת שלנו היא, כי

לעיתים קרובות מדי נערכות הצבעות
אימון, ולעיתים רחוקות מדי — הצבעות
מצפון״.

! 0במיכתב ששלח שר-הביטחון דויד
כן־גוריץ, משדה־בוקר, הוא כתב :״למר
אהרון זלנפרוינד, שלום וברכה. אני שמח
להודיע לד שתנור החימום שלך לא הכזיב.
הוא מחמם וגם כמעט ואינו מעלה פיח,
אם כי הוא זולל נפט. ורב תודות לך,
ותצליח בכל מעשיך לטובת הארץ. בכבוד
רב, ד .בן־גוריון״.

החוט
המשולש

אפנת אביב וקיץ 80
ברשת חנויות
במבצע*
ללא תקדים:

. 1 שלושה ת שלומי
חודשיים שורים
5,000ל״י.

לכל קניה מעל

דמי הנ סי ע ה מוחזרים
עד ש אלסק ה תגיע אלייך, את
יכולה להגיע ל אל סקה מכל מקום
בישראל, ול קנו ת. על כל קני ה מעל
5,000ל״י -דמי כרטיס ה או טובוס
(בכיוון אחד) יוחזרו לך תמורת
הכרטיס.

הפתעה ־ מלת חו ת קיץ
מו ש ל מו ת חינם
מדי חודש תוגרל ב חנויו ת
אלסק ה, ביום שייקבע בהגרלה
(בנוכחות רואי־חשבון) -מלתחת
קיץ בשווי של 10,000ל״י (מחיר
מכירה) .ה מלתחה תימסר במקום
לזוכה המאושרת.
תל אביב:

בית האופנה לב דיזנגוף
(ז־יזנגוף סנטר)

רמודגן:

רח׳ המעגל פינת ביאליק 53

חולון:
במפעל:

שד׳ קוגל ( 27 מול קולנוע רינה)
רח׳יעבץ ,30 תל־אביב

ובקרוב,

בכל הארץ ...

את נראית נהדר

ע ע מי ת

•50״ י י. י /ז ^-ז1יז׳ י,.

> י 7 4א

מאת יג א ל לבי ב

הבונוס וראשי ה״טימסטדס״

גילוי מעניין על יחסי-הגומלין בין
ראשי אירגוו״עובדי־ההובלה (״טימסטרס״)
של ג׳ימי הופה בארצות-הברית ומיפעל
הבונדס הישראלי בלול בספר על ה־אירגיו,
מאת סטיבן בדיל, שיצא לאור
באמריקה.
וכך כותב הספר בקשר לבונדס :
״תמיכה בישראל היתה מעודפת על״ידי
מחלקת יחסי״הציבור של האירגון מאז
אותו לילה, בשנת ,1956 שבו שיכנע
הרולד גיבונס את ג׳ימי הופה לתרום
265 אלף דולר להקמת בית־ילדים בישראל.
מאז היו הטימסטרס האירגון
שקנה בונדס בסכומים הגדולים ביותר.
עד שנת 1977 הם רכשו בונדס ב־26
מיליון דולר, מתוך כרבע מכל הבונדס
שרכשו האירגונים המיקצועיים. מרבית
26 מיליון הדולר נתרמו בארוחה חגיגית
לכבוד פרנק פיטסימונס /שהחליף
את הופה אחרי שזה נאסר.
״אולם הארוחה החגיגית לכבוד פיט״
סימונס החווירה לעומת החגיגה שעשה
מיפעל הבונדס לכבוד ג׳ו פרייזר מ־קליבלנד.
כל מי שהיה משהו בקליבלנד

היה שם. שגריר ישראל, שמחה דיניץ,

צירף את אורח-הכבוד למועדון ראש־הממשלה,
על שתרם סכום גדול באופן
אישי או באמצעות אירגונו.
״למעשה קנו הטימסטרס בשנת 1975
כה הרבה בונדס עד שלא היה זה מפליא
שגם הסניף של טוני פריבנזאו קנה
בונדס. הסביר דובר הבונדס, מאיר
סטיינגלאס: אלה אנשים הרוצים
לרכוש כבוד, וזו אחת הדרכים לרכוש
אותו. ובאירגון זה הבחורים שבצמרת
יכולים לכפות על כל מי שלמטה לרכוש
בונדס. הם פשוט אומרים לאנשיהם שהם
יכולים למצוא את עצמם מתחת
לגלגלי משאית, אם לא ירכשו בונדס״.
נראה, ממשיך הספר, כי ראשי הבונדס
לא חקרו מי רוכש מהם בונדס. באחד
המיקרים נתנו תואר־כבוד למנהיג טיט־סטרס
בשם יוסף פקודה, שהיה מ ראשי
כנופיית פרובנזאנו.
הופה נרצח אחרי שישב שנים רבות
בכלא. פרובנזאנו ישב על שהורה לרצוח
מועמד מתחרה לו. פיטסימונס, גיבונס
ופרייזר הודחו בגלל שותפות עם פושעים.

שני מעמדות
האיש בער
ב״קאנטוי קלאב־ ארו הסיט(ב),
הנהלת ״קאנטרי קלאב״ ,מרכז ה ספורט
היחיד של תל-אביב, העלתה את
מחירי המקום ל״ 3500 לירות בחודש ל-
מישפחה בת שני ילדים. המשלם מראש
משלם סכום של 26 אלף לירות. זוהי
העלאה על כימעט מאה אחוזים, לעומת
השנה שעברה. מחיר זה גובים מן החברים
המצטרפים למועדון, הטוען כי הוא
בודק כל חבר המבקש להצטרף, דורש
המלצות של חברים, ומקווה כי המחיר
הגבוה ירתיע אלמנטים לא־רצויים מהצטרפות
למקום.
לאחרונה חתם ״קאנטרי קלאב״ על
הסכם עם ״בנק הפועלים״ ועוד מוסדית׳
שלפיו יוכלו כל עובדי המוסד,
ללא בדיקה, להצטרף למועדון, תמורת
פחות משליש המחיר שמשלם חבר רגיל.
״בנק הפועלים״ מבקש מכל עובד־הבנק,
המצטרף לקלאב, סכום של 500 לירות
למישפחה, והבנק מוסיף עוד 500 לירות.
הנהלת הקלאב אמרה כי ההסכם
נעשה מכיוון שלאחרונה קטן בשליש
מיספר החברים בו, בגלל מחיריו הגבוהים•
הבנק משלם במרוכז עבור כל
חבריו, ולכן כדאי לקחת מחיר נמוך.

השוואה המאזנים של

..גילדנד ומשיו לפקוד

סניפי..ז־סקהט׳

בחשזו..ברזל־

! .בדלנחדל
נתונים על מאזני הסניפים של ״דיס-
קונט״ ו״בל״ל״ בחו״ל לשנת 1978 מאפשרים
להשוות בין שני הבנקים. מאזן
״בנק לאומי״ בשווייץ היה 328 מיליון
פרנקים שווייציים, ומאזן ״דיסקונט״
בשווייץ היה 1.7מיליארד פרנק. מאזן
״בנק לאומי״ בניו-יורק היה 1.4מיליארד
דולר, וכמוהו גם מאזן ״דיסקונט״ .מאזן
״בל״ל״ בבריטניה היה 158 מיליון ל״ש
(לדיסקונט אין שם בנק) ובצרפת 727
מיליון פר״צ (ל״דיסקונט״ אין שם בנק).
מאזן בנק ״דיסקונט״ בלוכסמבורג היה
15 מיליון דולר, ובאורוגוואי 51 מיליון
דולר.

מילתמה כלכלית
בשטחים הכבושים
בתגובה על ההתפשטות הגוברת של
ישראלים בירושלים המיזרחית ובגדה ה מערבית
הגבירו הפלסטינים /תושבי השטחים,
את מהלכם הנגדי, המבוסס על
השקעות כספיות בקרקעות ובמיפעלים,
למניעת חדירה ישראלית. פרטים על-כך
מסר ״ביזנס ויק״ בגליון מה 28-באפריל.
לדברי השבועון, החלטת ממשלת-
ישראל להפקיע 1200 דונם דרומית ל-
נווה-יעקוב ולבנותם, בהשקעה של 500
מיליון דולר, באה, לדברי טדי קולק,
ביגלל התגברות המילחמה הכלכלית ה פלסטינית
הנגדית.
בוועידת-בגדאד האחרונה הוקמה קרן
של 150 מיליון דולר, כדי לממן פעולות
באמצעות חוסיין ואש״ף, לחיזוק מצבם
הכלכלי של תושבי השטחים. חלק ניכר
מכספי קרן זו מוצא באמצעות המועצה
המוסלמית העליונה בירושלים, אחד ה גופים
המעטים שאין לו כל קשר דה־פקטו
עם ישראל• הרשויות המקומיות
הערביות מקבלות, נוסף על כך 30 ,
מיליון דולר לשנה, ולאחרונה דרש ראש
עיריית בית״לחם, אליאס פרג /להגדיל
את הסכום ל־ 150 מיליון דולר.
כאשר ניסתה ישראל להשתלט על
״חברת החשמל״ של מיזרח ירושלים
קיבלה הנחלת החברה כספים ממדינות
המיפרץ הפרסי, לכיסוי הגרעונות. ראש
עיריית-חברון, פאהד קווספיה, הודיע
כי קיבל שלושה מיליון דולר, על חשבון
השקעה של 20 מיליון דולר במיפעל למלט
שיוקם בחברון. חוץ מזה זרמו בשנה
האחרונה עוד כ 65-מיליון דולר
באמצעות אגודות שונות, והכספים, שבאו
מירדן, שימשו לחיזוק האחיזה הכלכלית
של הפלקטינים בשטחים.

שגריר לשעבר דיניץ
מארח לפושעים

וטס יפת מקווה

לההלץ ממצבו הקשת
הנהלת דפוס ״יפת״ חתמה עם חברת
״קלרין״ הסכם שלפיו תבנה ״קלרין״
מיבני-תעשיח על מיגרש בן שלושה דונם
בשטח הדפוס בגיבעתיים. הדפוס יקבל
תמורת המיגרש * 40 משטח-הבנייח.
חלק מין, המיבנה, שיקבל הדפוס,
מיועד ליחידת המחשב של ״בנק הפועלים״
,שהדפוס חייב לו סכומי-כסף
ניכרים. הנהלת הדפוס אמרה כי הבניה
תשאיר שטח של שלושה דונם פנוי
לדפוס לצרכים בעתיד.
הדפוס קיבל תשובה שלילית ממישרד-
התעשיה להצעתו להשקיע 100 מיליון
לירות בכריכיה מודרנית, שחלק מתפו־קתה
מיועד ליצוא. המישרד אינו מוכן
לממן בהשקעה כבדה זו מיפעל שאין
בו צורך, מכיוון שיש עודף של כושר־ייצור
של כריכיות.
דפוס ״יפת״ שרכש לפני זמן את דפוס
״האמנים המאוחדים״ ,נמצא בקשיי-
נזילות.

מכירת תישי המלאי
לבגד־שר
הנאמנים של מיפעל ״בגד עור״ שכרו
לחודש ימים חנות-ענק בדיזנגוף, ויפתחו
בה, אחרי חג-הפסח, במכירה מסיבית
של המלאי והתוצרת של המיפעל, כדי
להקל על מצוקת-המימון של החברה.
מגעים התנחלו עם זאב שניידמן
לשכירת החנות שלו ברחוב דיזנגוף.

חברת ״גילרם״ למכירת מכוניות בתשלומים
ממשיכה לפעול, למרות הסתבכותה
בחובות של יותר מ־ 50 מיליון
לירות. במקביל להמשך פעילות החברה
על-ידי מכירת מכוניות ללקוחות, שאינם
יודעים על מצב החברה, היא החלה
בפעולות־חיסול, וביכללן מכירת ציודה
המישרדי.
החברה מאפשרת עתה ללקוחות, שקני
באמצעותה מכוניות, לפדות את
יתרת-השטרות שנותרו, כדי להעביר את
המכונית על שמם. הם משלמים את
מלוא הקרן והרבית, למרות שהם משלמים
במזומן, והיו צריכים לשלם ללא
ריבית. הלקוחות מעדיפים לשלם יותר
מהדרוש, כדי להבטיח כי המכונית תעביר
על שמם, לפני התמוטטות סופית
של החברה. שילטונות מס״ההכנסה תובעים
עתה מן החברה ומכל לקוחותיה
מס על הריבית שגבתה מהם, ואשר היה
עליה לשלם במקור. מדובר בכמה מיליוני,לירות.
עיקר
חובות ״גילרם״ הם לקבוצת
״בנק לאומי״ בחיפה, ובכללה בנקים
השייכים לקבוצה, כמו ״קופת עליה״,
״איגוד״ וכמה סניפים של ״בל״ל״ .מדובר
ב־ 40 מיליון לירות בערך, שקבוצת
״בל״ל״ נתנה ל״גילרם״.
מיסגרת־אשראי זו ניתנה הודות ליחס
המיוחד של חבר ההנהלה האזורית
של בל״ל בחיפה, עובדיה חטין .״גיל-
רם״ קיבלה אשראי נרחב מ״קופת
עליה״ ,וגם ערבויות מחברת אי־גי־סי.
מי שהיה חשב אי״גי״סי עבר לעבודה
ב״גילרם״ כשותף, ומי שהיה חבר ועדת-
ההלוואות של ״קופת עליה״ בחיפה עבד
כיועץ מיוחד ושותף ל״גילרם״.

הוכ פלו דיוו חי

הבוק של ספרא
רווחי ״רפבליק נשיונאל בנקאוף ניו-
יורק״ ,השייך לאדמונד ספרא, הוכפלו
בשלושת החודשים הראשונים של
.1980 הרווח הנקי היה 15.2מיליון
דולר, לעומת 6.7בשלושת החודשים המקבילים
בשנה שעברה. מחזור הבנק
לסוף מארס היה 5.2מיליארד דולר. סך
הפקדונות בו היו 4מיליארד דולר ו ההון
הנפרע 312 מיליון דולר.
מישפחת ספרא מחאלב הקימה רשת
בנקים ברחבי העולם, ביניהם ״טרייד
דוולופמנט בנק״ בז׳נבה, ביירות, דרום־
אמריקה, גרמניה, הונג-קונג, לונדון,
מיאמי, מכסיקו, טוקיו. ל״רפבליק נש־יונאל״
20 סניפים במחוז ניו־יורק. על
מישפחת ספרא נכתב ספר בעברית, בידי
הסופר אמנון שמיש, הקרוי ״משל
עזרא ספרא ובניו״.

המפיקים הישראליים גבי מ וגרבי ודיני
יעקב שהו לאחרונה בלוס־אנג׳לס
והחליטו לבדוק מי הוא המפיק ונטו-
ריני, אשר בשמו פועל בישראל אמנון
אבן-טוב (״העולם הזה״ ,)2225ה
מזמין
אכן־טוב
שרות טלפונים
מציע להסיע שחקנים ישראליים להשתתף
בסרט בלוס־אנג׳לס.
הם צילצלו למיספר הטלפון, המופיע
על נייר המיכתבים של אבן־טוב, ונענו
כי ניתן רק להשאיר עבורו הוראות.
הם לא התעצלו ונסעו לכתובת הרשומה
על נייר-המיכתבים, הגיעו לבניין מוזנח
בפרברי לוס־אנג׳לס וגילו במקום מישרד
של שרות לקבלת הודעות טלפוניות עבור
כל מי שמשלם תמורתה.

ידיומבזבז 200
מיליון בשיפוץ שנונות
מהנדסי-בנייו שביקרו באתרי־שיפוץ-
שכונות, שבהן מתבצעת תוכנית־השיפוץ
של ייגאל ידין, נדהמו מן הביזבוז
המדהים. הממשלה משקיעה כיום כ־100
אלף לירות בשיפוץ כל דירה, והתוכנית
היא לשפץ 5000 דירות.
לדעת המהנדסים ניתן לחסוך 40 אלף
לירות בכל דירה, או 200 מיליון לירות
בסך הכל. הם מצביעים על כך שמכניסים
שיש בחדרי-המדרגות, בגובה 1.20
מ׳ ,בעוד שבדירות״פאר בצפון תל-אביב
גובה השיש הוא מטר בילבד. נוסף על
כך ברור כי במיקרים רבים יפורק השיש
ויימכר. לבתים עושים ציפוי חיצוני
ממוזאיקה, או תבליט עם ציור. ציפוי
זה אינו ניתן לתיקון, והוא מתבלה
כליל תוך שלוש שנים. ציפוי חיצוני
סטנדרטי, מטיח או מגרנוליט, היה מח זיק
יותר מעשר שנים, והוא זול יותר.
מסביב לכל בית מביאים אדניות עם
עציצים מאסבסט, תחת לשתול דשא
חזק ועמיד. מכיוון שאין שום תחזוקה
שוטפת, העציצים והאדניות יבלו ויינזקו.

ויוה של רבע

בשניות מכוניות
החברות להשכרת-הרכב ממתינות לחגים
לראות האם תחזורנה השכרות-
הרכב לרמה של לפני כמה חודשים. בחודשים
האחרונים ירדה ההשכרה ברבע,
בעיקר מצד ישראלים, הן פרטיים
והן חברות. יש גם מגמה ברורה לשכור
רכב קטן, ואין ביקוש לרכב אמריקאי
גדול• ראשי החברות יחליטו אחרי החגים
איזה חלק מצי-המכוניות יוציאו למכירת,
ביגלל הירידה בביקוש.

גם בלכתנו יחד שתיים שתיים...

אנחנו תובנוות אחת אחת!
שתי תוכני 1ת במסגרת חדשה אחת!

>ובחות

כבול שת״ם
חסכון ל ת קו פ ה של 4שנים חסכון ל ת קופ ה של 5ו!ונ
מ ענ ק מייד• של 1 8 /
מ ענ ק מייד של 1 4 /
הצמדהמלאהעלהק רן והמ ענ ק
ועוד א חוז אחד !
על כל הפקדה של 2 5 0 ,0 0 0ל״י ומעלה תקבל אחוז אחד*
נוסף למענק הענק של ״טפחות כפול שת״״.
* 15/מענק ל 4 -שנים 19 מענק ל 5 -שנים
בנק טפחות ממשיך לתת יותר גם בתוכניות החסכון:
״טפחות עד 120״ -מענק עז־ 27/
״טפחות ברירה דולרית״ -מענק עד 23 /

שטויות של אחרים
מוות זה דבר לא נעים, די נורא, בעצם.
הנשמה פורחת לה, ואחרי כמה זמן לא
נשאר הרבה גם מכל היתר. לא מאחל
לכם• כימעט כל בן־אדם שמת, בייחוד
אם מת בגלל איזו שטות, די חבל עליו.
והמון אנשים מתים בגלל שטויות. לא
תאמינו כמה שזה פופולרי.
אבל גם בעניין המוות יש איזה הבדל
חשוב, שעליו בא לי להגיד משהו. זהו
ההבדל בין אותם שמתים ביגלל שטויות
שחם דווקא כן מאמינים בחן, ובין אלו
שמתים ביגלל שטויות שהם לא מאמינים
בהן מי-יודע-מה.
אני, למשל, יש כמה שטויות שבכיף
הייתי מת ביגללן. יש אפילו שטות אחת
שאני מוכן למות בשבילה פעמיים שלוש,
ולא להוציא ציוץ. ואני גם רוצה להודיע
שאם ייצא לי למות בשביל השטות הזאת,
אני אתנגד לכך שמישהו אחר יצייץ על
קברי.
לעומת זאת, יש שטויות שביגללן אני
לא מוכן אפילו לחישרט בגילוח _ ועל
למות אני בכלל לא מדבר. מה לעשות!
כזה אני. ולא רק זה, אפילו אין לי חשק
לבקש סליחה על זה שאני כזה. נראה
לי לגמרי סביר•
ולא רק על עצמי אני מדבר• ככל שאני
חושב על זח יותר, נדמה לי שזה אידיוטי
לגמרי שמישהו יהיה מוכן להישרט בגילוח
ביגלל שטויות של מישהו אחר. וול-
שייר, למשל, זה האיש שהיה מוכן למות
על זכותו של מישהו אחר לומר דברים

שוולטייר שוולטייר
על זכותו
טייר את

לא מסכים להם, מישהו חושב
— היה מוכן להישרט בגילוח
של מישהו אחר לסתום לוול־הפה
ז לא היה מוכן !

אני גם חושב שזה לא חכם במיוחד
שאנשים ימותו מפני שהם מאמינים בשטויות
טיפשיות במיוחד. שטויות סתם
— שיהיה. אבל שטויות טיפשיות במיוחד,

יד רכ ה
יד קשה
ד בכיו
הממשלה כל הזמן חושבת איך יהיה
לה קל יותר לשמור על זה שתישאר
ריבונות ישראלית בגדה המערבית וברצועת
עזה. אם היו שואלים אותי, יותר
טוב שהממשלה תשים את היד עמוק
בכיס, בשביל לשמור ריבונות לפחות על
המכנסיים.

אז זהו. סוף״סוף הגיעו גם הפילפלים
למאה לירות הקילו.
זה לא היה קל, תאמינו לי. אני ליוויתי
את מאבקם עוד מפברואר, שכבר אז
פיגרו ב־״/ס 70 אחרי העגבניות• אני אישית
מכיר שלושה פילפלים שהתאבדו מהבושה
הזאת, ועוד המון פילפלים שקיבלו
פריחה אדמדמה. חשבו שאם יהיו דומים
לעגבניות, זה יעזור להם.
בטוף החליטו הפילפלים שבלי מאבק
מאורגן זה לא ילך, ובאמת התחילו לעשות
אכבר תעמולה. אני לפחות השתכנעתי,
ונראה שגם המחירים הלכו בעיק-
בותי והשתכנעו. במרכז התעמולה הפיל-
פלית עמד קו פיקחי מאוד: כשאתה
קונה פילפל, טענו הפילפלים, אתה לא
קונה רק ירק. אתה קונה גם אוויר.
פילפל זה הירק היחידי שיש לו כיס-
אוויר רציני, וזה נותן ללקוח יתרון חשוב.
אם אוכלים את הפילפל בצורה נבונה,
חוסכים זמן. בדרך כלל, כשאוכלים כל
ירק אחר, צריך לתת ביס, ואחר־כך להפסיק
כדי לנשום. והנה, הפילפל חוסך
את זה. כאשר אנחנו אוכלים פילפל בביסים
גדולים, אנחנו גם נושמים באותה
מכה את האוויר שבפנים.
זח גורם להמון חיסכון בזמן• דבר
חשוב ביותר בזמן האינפלציה.

מזוזה

לגמרי

כל העניין הזה של חברון כל-כך עלה לי על העצבים, שפשוט החלטתי שלא
להגיד שום דבר מצחיק בנושא. זה לא עניין לצחוק. אז מה עשיתי ! חברה אחת שלי,
מורה במיקצוע, נתנה לי חיבור שכתב לה תלמיד בשיעור״חיבור על הנושא :״מה
אפשר ללמוד ממאורעות חברון״ ,ואני מביא את זה כאן בלי קיצורים והשמטות.
״אני כולי מזוזה מהכתל הנוראי בחברון, שזיזה גם את כל העם. ביחוד אנחנו
מזוזים מזה שהרגו שם אדם שהגדיש את כל חייף לשלום בין יהודים וערבים. זה
מוכיח שדבר רישון שישו הערבים זה להרוג את כל אלה שאוהבים אותם, ובשביל
לא למות כדאי לישנוא ערבים. זה דבר רישון שאפשר ללמוד.
דבר שני שזיזה אותי זה שהערבים ירו שם למתפללים בגב. מזה צריך ללמוד
שמתי שמתפללים אסור לכולם להתפלל אותו כיוון. חצי צריכים להתפלל לכיוון אחד,
וחצי צריכים להתפלל לכיוון שני, וככה לא ירו לכולם בגב, אלא רק לחצי.
וגם עוד זוזתי מזה שנפצע שם חייל שבכלל לא שייך לאנשים שם, אז מה היה
לו לשות שם ! המסקנה מזה היא שלמקומות כאלו מסוכנים אסור לשלוח חיילים
סתם, ורק אנשים שרוצים להתפלל שם שיהיו שם, וזה הדבר השלישי שצריך ללמוד.
ועוד זוזתי לגמרי מזה שמהרימונים ומהכדורים נשברו שם כל חסכוכיות של
החלונות, ומזה צריך ללמוד שבמקום שיש יריות אסור לשים סכוכיות בחלונות,
זה דבר אחד, ודבר שני זה שהערבים לא רק הורגים אנשים אלא גם שוברים סכוכיות.״

אז זהו. אני לא מסכים שיבצעו עלי
פשע. אני מודיע בזה שאני לא מוכן אפילו
להישרט בגילוח ביגלל זכותנו להתנחל
בבניין ״הדסה״ בחברון, או בכל מיבנה
אחר בסביבה. אני בטח לא מוכן להיפצע
על זה, לא למות ולא בטיח. הזכות
הזאת שלנו זה בעיני אחת מהשטויות
הטיפשיות במיוחד. אם מישהו דווקא
רוצה למות לו ביגלל השטות הזאת, שהוא
מאמין לה — בבקשה. אני לא הולך
להתאמץ בשביל לעצור אותו• אבל לדרוש
ממני שאני אמות בשביל זה ! או מאנשים
אחרים, שגם הם חושבים שזאת
שטות טיפשית ! למה !
לפי דעתי צריך לעצור מיד את כל
גוש־אמונים בתור חשודים ברצח, ואת
הממשלה בתור שותף בכיר, בכל פעם
שנהרג בשטחים מישהו שלא מאמין ב-
שטויות שלהם — יהודי או ערבי• ואני
רוצה עוד להוסיף בהזדמנות זאת שט־כיוון
שזה לא יעזור לי במיוחד אחרי
מותי, אם יעמידו את גוש־אמונים לדין,
אני עושה תרגיל בהגנה עצמית. אני מודיע
בזה לכל מי שרוצה לשמוע, שאני
על האנשים האלו, על הבניינים שלהם
ועל הפולקסוואגנים שלהם לא מוכן לשמור׳
מה שלא יהיה. אני רק על שטויות
שאני מאמין בהן מוכן למות. תהרגו
אותי, זה אצלי פרינציפ.

דיין יסדר

שו־החוץ
מאז שהתפטר דיין אין לנו שר-חוץ,
ונדמה לי שהגיע הזמן שאקים קול-צעקה
בעניין הזה, אחרת שום דבר לא יזוז•
מה עם שר-החוץ ז איך אפשר שמדינה
תתקיים בלי שר-חוץ!
פעם היו דיונים על כל מיני מועמדים
— דולצ׳ין, סבידור, שמיר, ועוד• לא איכפת
לי מי, אבל שימנו כבר.
אם כי, אני מוכרח להגיד, שאני ממינוי
שמיר קצת חושש. הבן־אדם הזה כל החיים
שלו היה במחתרות ובאירגונים
חשאיים, והוא עוד מסוגל לחשוב שגם
מדיניות-חוץ זה עניין דומה. ואז, אפילו
אם ימנו אותו כשר-חוץ, אף אחד לא
יידע מזה, וכל מישרד-החוץ שלנו יירד
למחתרת.

שאפילו להישרט ביגללן בגילוח זה חבל
— למות בשבילן זה בכלל ששות !
אבל אם בא מישהו ודורש ממני למות
ביגלל שטות טיפשית במיוחד, שאני אפילו
להישרט ביגללה בגילוח לא מוכן —
זה כבר לא סתם חבל, או סתם טיפשי,
או סתם שטות. זה פשע. אין לי מילה
אחרת — פשע !

יד רכה

אני לא יודע אם שמעתם על זח שדיין
מוכן לסדר לממשלה הבאה את השילטון
העצמי של הפלסטינים. אני שמעתי שדיין
מוכן גם לארגן לממשלה שאחרי
הבאה את איחוד המיזרח התיכון לאוטונומיה
אחת גדולה, ולממשלה שלאחריה
יהיה דיין מוכן בהחלט ליצור דגם
לשיתוף פעולה ישראלי-כורדי.
דיין מעריך שתפקידו החשוב ביותר
יגיע חמש ממשלות מעכשיו. אז יציע
לפרק את כל ההסדרים הקיימים ולהתחיל
הכל מהתחלה.

יד השה

מזזמאים
בעיתון ״ידיעות אחרונות״ קראתי בשבוע
שעבר שמר יוסי דיין, מזכיר תנועת
״כך״ (ואני לא אספר לכם מה הוא
מזכיר לי) נעצר על-ידי מישטרת-ירושלים
בחשד של נסיון רצח נהג-המונית הערבי
בדרום ירושלים מיד לאחר אירועי חברון.
וככה היה כתוב שם בעיתון :
״אתמול ( )4.5.80 נודע כי יוסי דיין,
שהמישטרה חיפשה אחריו במשך ימים
מיספר, היה רוב הזמן בביתו״.
נו, זה לא מצחיק ! המישטרה מחפשת
חשוד ברצח, ואיפה החשוד ברצח מתחבא
! בבית שלו ! באמת, מה הם, משוגעים
מישטרת ירושלים ! הם חושבים
שאילו היה יוסי דיין יורה בערבי, הוא
חיה גם חושב שעשה משהו רע ובורח
להתחבא באיזו התנחלות נידחת! ככה
חם מכירים אותו!

תי ץ ו

מפנקת:

דרמפו!

ב־ 1 5 2
הנחה

בחודש מאי תוכלו להתפנק עם דרמפון בהנחה
מיוחדת של .1594
דרמפון, תפנוקים לאשה, לגבר ולילד בשפופרת
רגילה, בינונית ומשפחתית ובקבוק רגיל
ומשפחתי. דרמפון בכל בית.

דרמפון רגיל
דרמפון חסכוני
דרמפון יענק
דרמפון בקבוק קטן דרמפון בקבוק
ענק

מחיר רגיל מחיר מבצע
ל ״י 24.60ל״י
•*(ל״י 27.20ל״י56ד £8ל״י 41.20ל״י

45.50ל״י

<-ו!ג ל״י 93.50ל״י

ורשבסקי ־ פריליך

דרמ פנן -ה ס בנו

לכל

המשפחה

איראן: הכ סך חשוב מהנאומים
מישטרים רכושניים מתקשים, בדרך־כלל, לנקוט מדיניות
העומדת בסתירה לצורכי החברה האזרחית שלהם.
לעיתים קרובות אפשר למצוא את המניעים האמיתיים
לעמדות מדיניות לא בהצהרות מפוצצות בפרלמנטים, וב וודאי
לא במסעי-בהירות לנשיאות ארצות־הברית. דווקא
המדורים הכלכליים עשויים לספק תשובות משכנעות.
גם הנסיונות הבריטיים הבלתי-פוסקים לרצות את

בין שיטות אלימות לבין גיוס מאסיבי של תמיכה בינ לאומית
הוכיח את עצמו בטקטיקה הנכונה בחלק זה של
העולם. מנהיגים שחורים רבים, ששיתפו בעבר פעולה
עם מישטר האפרטהייד, חוששים עתה שיזהו אותם עם
הבישוף אבל מוזארווה .״יורשיו של וידקון קוויזלינג
(משתף הפעולה הנורווגי עם הנאצים בתקופת מילחמת־העולם
השנייה) חייבים לתבוע לדין עיתונים המזהים
אותו עם מוזארווה,״ אומרים מנהיגי השחורים בדרום-
אפריקה ,״מוזארווה גרוע הרבה יותר מקוויזלינג.״
שינוי ערכים זה בדרום־אפריקה השפיע גם על מנהיגי
הזולו, שנטו עד כה לשיתוף פעולה מסויים עם ממשלתו
של פיאטר בוטה. לשבט הזולו מסורת גאה של לוחמים
עתירי־תהילה ומלכים נבונים. ראש השרים של קאווזולו
האוטונומית, צ׳יף גאטשה בוטאלזי, הוא נכדו של המלך
סלומון דינוזולו, מייסד התנועה הלאומית של בני הזולו.
בעבר הואשם בוטאלזי לעיתים קרובות בשיתוף פעולה
הדוק עם שלטונות דרום־אפריקה. עצם הסכמתו לאוטונומיה
של קאווזולו בתוך המיסגרת של המדינה הגזענית
עוררה ביקורת מוצדקת. בוטאלזי גם מילא תפקיד מפוקפק
ביותר בהתקוממות השחורים בסוואטו ב־ .1976 פועלים
מבני הזולו בגדו בשחורים המתקוממים וסייעו למישטרת
האפרטהייד ל״השליט סדר״ ברובע המרדני.
בשנים האחרונות חל מיפנה ראדיקלי בהתנהגותו
הפוליטית של הצ׳יף. לפני כשנתיים הקים את ״ברית
השחורים״ שהורכבה ממיפלגתו אינקאטה, ממיפלגת הלייבור
של הצבעונים (בני התערובת) וממיפלגת הרפורמה של

נשיא כאגי־סאדר ואשתו
עסקים טובי סעס תאצ׳ר

האיראנים אינם נובעים דווקא מאידיאלים נעלים. חרף
התמיכה הנלהבת שהם מעניקים לארצות־הברית, יש להם
פשוט מה להפסיד מאמברגו על איראן.
השנה עולה ומתרחב היקף המכירות הבריטיות לאיראן.
לעומת הייצוא האמריקאי האפסי פורחים העסקים
הבריטיים עם המועצה המזזפכנית האיסלמית בטהרן.
תחזית המכירות הבריטיות לאיראן מגיעה ל 850-מיליון
דולר לשנת .1980 סכום־עתק זה נראה גדול עוד יותר
כשהוא מושווה למכירות האמריקאיות. ייצוא ארצות־הברית
לאיראן יסתכם בסך־הכל בשלושה מיליון דולר.
אמברגו בריטי על איראן ימיט שואה על תעשיית־המכו־ניות,
ובעיקר על חברת טאלבוט, שחלקה בייצוא לאיראן
•מגיע ל־ 10 אחוזים.
האיראנים בחרו שלא להגיב כשבריטניה תמכה בהצעות
האנטי-איראניות של וושינגטון במועצת־הביטחון
בינואר האחרון. אך נשיא איראן, אבו־אל־חסן באני־סאדר,
מכין את עצמו בקפדנות לאמברגו. הוא הקים מועצה
ממלכתית שתטפל בכל רכישותיה של איראן בחוץ-לארץ.
הנשיא הפיקח הציג את צעדו כאמצעי אנטי-אינפלציוני,
אך ברור שבדעתו להשתמש במכשיר שהקים כדי לעקוף
כל חרם כלכלי על ארצו.
תעשיינים בדרום־קוריאה, פיליפינים ואפילו סינגאפור
מגלים להיטות רבה להיכנס לשוק האיראני במקום הבריטים.
גם מדינות מזרודאירופה, בעיקר מזרח־גרמניה,
טוות עתה תוכניות מפורטות לסחר מקיף עם איראן.
באני־סאדר מעוניין אמנם במדיניות חוץ פרו־מערבית,
אך האינטרס של ארצו והטיפשות הניצית, של זביעגנייב
בז׳ז׳ינסקי עשויים לטפח אצלו גם אלטרנטיבות אחרות.
החברה הבריטית לייצור טרקטורים, מאסי פרגוסון, מנהלת
עתה תחרות קשה, לעיתים פרועה ולא נקיה מגילויי
שחיתות, על שיווק חלפים לאיראן. בעלי החברה ידועים
בתמיכתם הפוליטית והכספית במיפלגה השמרנית הבריטית.
אפילו את הפעולה הבריטית הנועזת בשגרירות
האיראנית בלונדון יש לראות בהקשר הרחב יותר של
האינטרסים הבריטיים באיראן. קשה להאמין שאפילו תאצ׳ר
תעיז לפגוע בחברות הגדולות הבריטיות.

דרום אפריקה:
פאהד קחאסמה
מארץ זול!
נצחונו הגדול של רוברט מוגאבה בזימבאבווה עורר הדים
עצומים בקרב השחורים בדרום־אפריקה. השילוב הנבון

0 * 111חנון

של כתב ידיעות אחרונות בלונדון הוא העיתונאי
הוותיק יוחנן להב. להב היד. תמיד איש הימין
הקיצוני. מיבזקיו מלונדון הם, בדרך־כלל, תערובת
של שבחים לשמרים, גינויים לשמאל הבריטי
וצדקנות על שבריטניה נטשה את תמיכתה במדיניות
ממשלת־ישראל.
להב הוא גם מעריץ ׳נלהב של ״גברת הברזל״,
ראש ממשלת בריטניה, מרגארט תאצ׳ר. תאצ׳ר
היא תומכת נלהבת בשבירת הדטאנט, והצליחה
לבודד את עצמה לחלוטין באירופה. מדיניות-
הפנים שלה מהווה כישלון חרוץ, נוסח ארליך
והורביץ. פיטורים, צימצומים, קיצוצים בשירותים
וחבלה בוטה בחלק ניכר מההישגים הסוציאליים
של מישטר הלייבור לא האטו את הסיחרור האינפלציוני
ולא הביאו לצמיחה כלכלית.
תאצ׳ר היא אישה פוריטנית, בורה ובעלת
השקפות של ״חברה אכזרית״ ,קאלוויניסטית. כמו
גולדה מאיר, היא פשוט מסרבת לקרוא ספרים.
כל אלה אינם גורעים, כמובן, מהערצתו של להב
כלפיה.
השבוע הוכיח להב, הקופץ — ובצדק — נגד
כל רמז אנטישמי, חוסר־רגישות מאין כמוהו.
הוא פתח ידיעה, מעניינת כשלעצמה, על גילויי
התאכזרותם של הורים לילדיהם בבריטניה במיש־פט
:״הבריטים ידועים באהבתם לבעלי־חיים. את
ילדיהם הם אוהבים פחות.״
נקל לתאר מה היה להב כותב אילו הופיע
מישפט כזה על היהודים, או הישראלים, בגארדיין
או בדיילי טלגראף.

מישהו חייב להעניק צל״ש לכתב הארץ, שימ-
שון ארליך. ארליך גילה ששר־התעשייה גידעון
פת, הרכיב רשימה שחורה של חמישים מדינות
מופלות־לרעה בתקנות המכס, כדי שיוכל לכלול
בתוכה גם את מצריים.

המיעוט ההודי. ברית השחורים מהווה עתה כוח פוליטי
עצום בדרום־אפריקה. המיפלגה מצהירה בגלוי שהיא
שואבת את השראתה מרוברט מוגבה, שהיה חברו ללימודים
של בוטאלזי באוניברסיטת פורט האר, לפני שלושים
שנה. בוטאלזי הבין שעליו לגייס תמיכה בינלאומית
במאבקו בשלטונות. הוא הכריז על מאבק בלתי-אלים
באפרטהייד, בנוסח גאנדי. מאבק זה ילווה בחרם על
סחורות לבנות, בשביתות ובמאבקים על מטרות מוגבלות
המקדמות את השחורים בהדרגה לקראת שלטון רוב
בדרום־אפריקה. במקביל יזם הצ׳יף הקמת מערכת מסועפת
של קשרים בינלאומיים. מעמדו בארצות־הברית ובאירופה
מבוסס על תדמיתו החדשה כמנהיג לאומי מתון, בנוסח
פר,ד קוואסמה. מטרתו הקרובה היא השתלטות על נטאל
באמצעות השתתפות בבחירות למועצות המקומיות בחבל,
בשיתוף עם מיפלגות שחורות אחרות ואף עם סיעות
אופוזיציה ליברליות־לבנות. תוכניותיו של בוטאלזי עוררו
בעתה של ממש בקרב חברי המיפלגד. הלאומנית האפרי-
קנרית. הניצים בקרב הקהילה הלבנה אף מטיפים בגלוי
לגירושו של הצ׳יף. שיטותיו המתוחכמות מסוכנות לדרום-
אפריקה, הרבה יותר מאשר פעולות טירור חיצוניות,
סבורים ראשי הבוס, המישטרה החשאית הידועה לשימצה
של דרום־אפריקה. בוטאלזי עצמו אינו חושש כלל מגירוש.
הוא הצהיר שאם לא יחול שינוי ממשי בדרום־אפריקה
תוך שנה, ייצא לגלות מרצונו. צעד כזה משמעותו
הצטרפותם של חמישה מיליוני בני זולו למאבק המזויין
שמנהלת המחתרת הגולה, הקונגרס הלאומי האפריקאי.
בוטאלזי מעדיף להסתיר את החנית מתחת לשרוולים
הרחבים של גלימתו המסורתית. הוא עדיין מוכן לשיתוף
פעולה עם בוטה, בנוסח שזכה ללגיטימציה על-ידי מוגאבה.
״בוטה חייב להבין שהצעירים השחורים נעשים יותר
ויותר קיצוניים,״ אומר בוטאלזי .״האם הוא רוצה להירשם
בהיסטוריה כמי שגרם לקונפליקט מזויין שהשמיד לחלוטין
את ארצו?״
המאבק בדרום־אפריקה יהיה קשה. הלבנים הם הרבה
יותר חזקים, מבחינה מיספרית, צבאית וכלכלית, מאשר
אנשי איאן סמית ברודזיה. אבל ברור שהצלחת מוגאבה
בזימבאבווה גרמה למיפנה היסטורי שאין לעצרו בהגליות
וגירושים.

כך סיבך פת את יחסי ישראל עם שורה ארוכה
של מדינות ידידותיות, כולל מכסיקו.
כמו בקריקטורות המעולות ביותר, אפשר לכתוב
מתחת לתמונתו פשוט :״ללא מילים״.

השר פת
ללא

מיליס

חיים ברעם

א 11נוים

בו דוק: בלי צמות אבל עם בעל -ולעזאזל הקאו׳ירה

בפסטיבל הסרטים בקאן, לפני שנה, תופיע רומן פולנסקי במסיבת
עיתונאים והבטיח: כי בסיום סירטו טס יחזור לארצות־הברית והכוכבת לרצות את עונשו. מאז השתנו התוכניות: פולנסקי
הצעירה והיפהפיה שלו, נסטאסיה קינסקי (בתמונה למעלה) זכו
בשלושה פרסי סזאר עבור הסרט, וחגגו את המאורע עם אביה
של נסטאסיה, השחקן המעולה קלאום קינסקי (בתמונה התחתונה
עם רעייתו הוויאט־נאמית היפה) ,ב־ 25 במאי מצפים לנוכחותם
של פולנסקי וקינסקי בישראל, בהצגת־הבכורה של טס.

זוהי בו דרק החדשה, או ליתר דיוק, הטבעית, עם בעלה היפה לא פחות ממנה ג׳ון דרק, המשמש
גם כצלם פרטי וסוכן פרטי. כך נראתה גם בטכס חלוקת פרסי האוסקר, כשנבחרה להעניק את
הפרס, כבוד גדול למדי לשחקנית בעלת קאריירה קצרה של סרט אחד 10 :של הבמאי בלייק אדוארדס.
אבל מסתבר שגם אם היא עצמה רחוקה עדיין מן האוסקר, הרי לפי מיספר צילומיה שהופיעו בעולם
כולו, והאופנה שיצרה בזכות תיסרוקת אלף ואחת הצמות הקלועות בחרוזים, אין לה במה להתבייש.

דאסטין, מריל וסברם: שסועת הגדול׳ זססלל ילד קטן
ג׳אסטין הנרי, ילד המריבה של קרמר נגד קרמר לא הצליח לשחק היטב בטכס חלוקת פרסי האוסקר
וכאשר לא הוא נקרא לקבל את הפרס, עטור הפרסים, גילה פרצופו את גודל אכזבתו והילד החמוד
כמעט מירר בבכי קבל עם ועדה. אבל השלישייה המאושרת, דאסטין הופמן, מריל סטרים ורוברם בנטון
אינה שוכחת אף לרגע כי הפרסים שייכים גם לילד. מדיל, אשתו של הפסל דון גאמר, שהפכה בעצמה
לאם לפני שישה חודשים, טוענת כי היום הסרט מדבר אל ליבה עוד יותר משדיבר בשעה שהסריטו
אותו, אשר לדאסטין — אשתו עמדה לעזוב אותו ערב האוסקר ממש, אבל הגירושין קשים בגלל שתי
בנותיהם קארינה בת ה־ 14 וג׳גיפר בת ה־ .10 אשר לבנטון, מי שכתב בעבר תסריטים (בוני וקלייד, סופרמן)
הוא מתכנן את הסרט הבא. את מי יכלול הליהוק י את דאסטין הופמן ומריל סטריפ, אם אפשר.

ה עו ל ס הז ה 2228

דייתיד קאואזין: להיות ולחיות את גוגו
דייוויד קאראדין, מי שהיה גיבור של סידרת קונג־פו ושייך לבית
צבעוני מאוד של שחקנים ואמנים (אחיו האהד אדריכל, האחר
שחקן, והוריו בעלי עבר תיאטרלי ומוסיקלי) זכה בתפקיד חייו :
לגלם את דמותו של פול גוגו, הצייר הידוע בסידרת טלווייזה
יוקרתית של סי־בי־אס, ושמה: סגן הפרא. אבל השימחה לא
ארכה: הביקורת לא אהבה את קארדיו־גוגן.

ד בו ר ה הארי0 1 *1 :־ 01113 0בלונד* ,חכונה
מאו־ילין מונו־ו של עולם ה רו?

דתה ת א מו 1 :הילדה הרווה ה לו ה מ חו ש
מלכת הדיסקו, דונה סאמר, החליטה לחזור בתשובה ואינה
רוצה עוד להיות ילדה רעה ואפיקורסית :״עליתי לעושר מאשפתות
וכשהגעתי לפיסגה, ראיתי שזה לא כל כך גבוה. חזרתי לישו
ולאלוהים. הוא לא נטש אותי מעולם, זו הייתי אני שנטשתי אותו.״
מעניין כמה זמן תימשך התקופה החזרה־בתשובה הדתית שלה.
ה עו ל ם הז ה 2228

ומצמיחה צאצאי ב עול סילו
מאז התפרסמה הזמרת בעלת הקודקוד הצהוב בשם להקת הקצב שלה, בלונדי, נשכח לגמרי
שמה האמיתי: דבורה הארי. לד,יטה לב מזכוכית הביא בעיקבותיו הצלחה בת מיליונים בעולם כולו,
אבל יותר מזה: היא הפכה חלוצת זרם של זמרות שנשיותן לובטת ארשת של תוקפנות גברית והן
מנפנפות במיניותן כבחרב פיפיות. כמו הזמרת הצרפתיה בת ה־ 27 סאפו, המשתדלת להיראות ולהישמע
בדיוק כמו בלונדי ואומרת :״אין סיבה שלא אשתמש גם בגופי, אם יש לו השפעה ניכרת על הבמה.״

אנשים

ננסי ( )56 ישנה על ברכי ״רוני 68 במטוס, בין אסיפת-בחירות אחת לשנייה

3וא?1ן סינטוח חוציאה אותם
מהבוץ ומבטיחה ו ה עני ו
את ההצגה אל הבית־הלבן

פראנק וברברה סינטרה, ורונאלד רגן וידיד המישפחה, דין מרטין באסיפת־בחירות בוסטון

אם ייבחר רונאלד רגן ל נשיא
הבא של ארצות־הברית,
יהיה זה הנשיא הקשיש ביותר
בתולדות האומה האמריקאית.
שכן, רונאלד רגן, שסיכוייו
להיות המועמד של הרפובליקנים׳
והמייצג את הקו הנוקשה
יותר שבמיפלגתו, הוא
היום בך .68 את דמותו מלווה
הילה מפוקפקת של פוטו־רומן
כשאויביו הפוליטיים בוושינגטון
לועגים לו :״זהו טיפש
המדמה את עצמו לג׳ון ויין
וחושב שיוכל להציל את האומה
האמריקאית בתסריט ספוג
במי־וורדים בנוסח שנות ה-
50׳.״ ואמנם, עד עצם היום
הזה לא יכול רגן לברוח מן
התדמית שנדבקה לו מן ה-
קאריירה הטרום־פוליטית הכושלת
שלו בקולנוע. כשזכה בתפקיד
הראשי היה זה בסרט
מסוג ב׳ ,ולכן רבים זוכרים
את החיוך, או לא את הדמות.
מי ששומר לו אמונים, הם כשנקלע מעולם הבידור :
לאחר תעמולת הבחירות הקודמת,
ב־ ,1976 לחובות כספיים
כבדים, היתה זו כנופיית סל-
נאטרה שהוציאה אותו מהבוץ
ושילמה את כל חובותיו.
וכנופייה זאת יחד עם פט בון,
ג׳יימס קגני, סיד צ׳ארים, איי-
רין דאן וג׳ינג׳ר רוג׳רם, כולם
מן הגווארדיה הוותיקה
של עולם השעשועים תומכת
בו לאורך כל הדרך.
ה עו ל ם הז ה 2228

5 55ע מ ) 4 0מ /

ומרת הסטריאו היוקרתית של ׳סרו
ייס א חד כולן יהיו כמוה.
אחת לכמה שנים מתרחשבשדה האלקטרוניקה 4ערוצי שידור.מר/ש, עם תצוגה דיגיטלית של
מתוצרת דנמרק_£55-ו£8£י .1הם מפיקים צליל אחין,
אירוע מיוחד המהווה פריצת דרך והישג טכנולוגי.
הערוץ הנבחר
טהור וחסר עיוותים, וכל אחד מהם עומד בקלות

המקדים את המחר.
אודיו טיימר ן 1.05 / 55מ מון את הקליטה
בעומס עד 200 וואט.
כזו היא המערכת היוקרתית של״סניו״<>1^(5 55-ו / 0/\0שעה מסויימת לפי ב/ירתה מבצע סו פעולות
גם אם תסתפק כרגע בכל מערכת סטריאופונית
המייצגת דור חדש של מערכות סטריאופתתת עם•
זי/רון ומציג את ה פ עו ק /ע״י שעון דיגיטלי.
אחרת של״ 0ניו״,תהנה משיכלולים וצליל מקורי

תיחכום ואמינות צליל ללא תקדים.
מויפ׳ דק0$ 0601.מי)< מ עי ד במתקן ״דולבי״ וראש ^ שלא תמצא במערכות אחרות.
את השיכלולים שבה צריך לראות כתלהא מין :
מ>חדללקסטות מתכת. יש&ן־מנוע סרוו עם מתקן ₪ך אבל יום אחד תהיה גם לך 1_05 55ק *ס**
פטיפון 5 0 401ט.)1>1.מצויד במנוע סרוו אוטומטי,
אוטומט/לעצירת בסוף בלקסטה. תצוגת פלורסנט
21001א.10 רסיבר הנעה ישירה, בקרת קווארץ וזרוע מאוזנת היטב עם
דיגימלית/זדון חת לף>]ל ההקלטה או השידור.
צזד*^40
תדר תהודה נמוך.
סתזרם ץ 55א ^י ב1׳ז).זוהי יחי ד . /בלעדיתד׳׳סניו״ עם
אמפליפייר המורכב משתי יחידות. )1:קו״ו\ 0 /ז״יסק
מרחב דינמי ש>. 100 06 היא מפרידחעמבודדת צלילים
55ק 5גבויו עם הספק של ׳״ססו * 2ומרחב תדר • .
בתדרים שזרם ומשתיקה גם את הרח^ן הקטן ביותר.
3 0 55)2 . 7-100,000*2ט_1ק. ק חקהמאפשר לך
אתרייכול לקנות את מערכת 5 55ט ^ בשלבים,
להפוך רודירויות״בס״ו״טרבל״ ב— 100,000* 2ס! .
או בפת אחת .
טיתר( 55ז 5ט_וק) קולט גלים בינוניים ושידורי ו״וז
לבחירתך •גימור בצבע שחור או כסף, ומתק! מי 1חד
בפיקוח קווארץ. מצוייר במתקן זיכרון לקביעת 12י
(<ו 40ח<לכל החלקים.
למערכת יוקרתית זו. התאמנו רמקולים מעגלתך ־

5 55 טם ק <ו4,0מ
/\115״\ 200

היבואנים: ס.ט.ס. אלקט רוני ק ה בינ ל או מי תבע ״ ח ת.ד ,2579 .ירו שלי ם טל)02 (245283 .
מכירות: ת ל -אביב: רדו׳ החש מונ אי ם ,91 טל 03 (269858-210068 .חיפה: שד׳ ההסתד רו ת, מפרץ ח. טל• )04 (740495- 725681 .י רו ש לי ם: רוז׳ לעץ סו, מל;02(224829 .
1״רר־רו־ .1רזר״

1ג רו ר ..שףחששה

0שר׳ 0ו ד ח ./יו ־ווו ז רי ר/10<^/1 •1ר\ 9ח * 1ד 1יחרזי 6 7 6ץ*ל 7ו 1 0 4

היו ם ...א ת יכולה להרשות לעצמך
קמיל בלו טבעי

קמיל ב לו -א ל סבון מן הטבע-מכיל אזולן שמקורו בפרחי הקמומילה, הידועים
מזה שנים רבות בתכונותיהם המועילות לעור. הוא מותאם במיוחד לחומציותו
הטבעית של העור ושומר עליו בפני יובש וגרויים גם לאחר הרחצה.
חדש-לראשונה בארץ קמיל בלו גם בסבון מוצק,,

אל סבון קמיל בלו-יש לו טבע לפנק.
1 1 1זז ע

מואריםשל דו פי שר

ביתי ר יר 1שלי םכבשה את הליברלים
ומוטה גור מאמין באסטרולוגיה
> 9סגן ראש־הממשלה ייג אל
ידין עורר גיחוך כללי
בכנסת וביציעים בשבוע שעבר.
ידין נכנס לאולם המליאה, ניגש
לכיסאו, קד קידה עמוקה לעברו
של ראש-הממשלה מנחם בגין

עולה דמעה בעינו .״אני מסתכל
לצדדים אם אף אחד לא רואה
ואז מוחה את הדמעה.״
! 9ידין גם סיפר על דרך
מייוחדת שיש לו להירגע :
״אני עובד בגינה. לא בפרחים

הממשלה מנחם בגין במחיאות-
כפיים סוערות שאל שובל את
ארנס :״הבאתם את כל אוהדי
בית״ר ירושלים הגה?״
! 9לארנס היתה תשובה ל שאלה
המנקרת בלב כל ה עיתונאים
המסקרים את המיס־לגות
בישראל :״מהיכן צצו
לפתע יותר מ־ 25 אלף חברי
מיפלגה ליברלית שהשתתפו
בבחירות למיפלגה זו. השיב
ארנס :״שלחנו אנשי חרות
להצביע למיפלגה הליברלית
כדי להפוך אותה לסניף של
חרות.״ רק אחרי שהתברר כי
השר יצחק מודעי זכה בבכורה
במיפלגה, התברר שהבדיחה
של ארנס לא היתה רחוקה
מהמציאות.
׳ 9בכפר המכביה, שם נער כו
ישיבות ועידת הליברלים,

סיפר מי שהיה סגן שר־האוצר
ח״כ יחזקאל פדומין כי לפני
חודשיים אמר ליושב־ראש ההנהלה
של הוועד הפועל הציוני,
אריה דודצין, שאם רצונו
לזכות בבחירות נגד ארליך,
עליו ״לרדת אל הסניפים. אחר-
כך התברר לי שדולצין אמנם
ירד, אבל ירד מהארץ והסתובב
לו בחוץ־לארץ במקום לעבוד
במיפלגה.״
91 אחרי שנבחרו מוסדות
המיפלגה והצירים כברו שרו
את התיקווה, גילה הפירסומאי
דויד אדמץ כי שכחו להכניס
שני אישים למועצת המיפלגה,
את ראש עיריית תל־אביב
שלמה (״צ׳יצ׳״) להט ואת
הממונה על הכנסות המדינה
אוריאל לין. אדמון מיהר
להפנות את תשומת ליבו של י ד
שב-ראש הישיבה דויד שיפ־

מכחישה את כל השמועות.
בינתיים עברה רינה לחדר
ממול והיא עתה מזכירת סיעת
חרות בכנסת.
( 9מזכיר הממשלה א רי ה
כאדר, שחזר לביתו לאחר
אישפוז בבית־החולים הדסה ב-
עיקבות התקף לב קל שבו
לקה ביום־העצמאות סיפר ל רופאיו
מה לדעתו הסיבה להתקף
שלו :״הייתי בעפולה
באזכרה לחללי צה״ל והשארתי
שם חצי לב.״ אחד מרופאיו
של נאור נזף בו ואמר :״למה
לא אמרת זאת קודם, היינו
שולחים מונית להביא מעפולה
את החצי השני.״

91ח״כ מרדכי וירשוב־סקי
חגג בשבת האחרונה את
יום הולדתו ה־ .50 במסיבת
יום־הולדת סיפר וירשובסקי

יהודה בן־מאיו

ח״ב המפד״ל אינו אוהב לנהוג
לירושלים בכל פעם שיש
ישיבות כנסת ותמיד מחפש טרמפים. כשאינו מוצא טרמפים
לכנסת או ממנה, נוסע בן־מאיר באוטובוס, שבו הנסיעה לחברי־הכנסת
היא חינם. השבוע צולם בן״מאיר כשהוא נוסע באוטובוס
בעמידה, מפני שכל המקומות היו תפוסים. בן״מאיר נראה
בתמונה כאילו הוא מתפלל, אך למעשה הוא קורא את ״במחנה״.

ואחר־כך התנצל על שאיחר.
בגין כלל לא טרח להשיב לו.
91 בראיון רדיו העיד על
עצמו ידין בפני מראיינו יע קוב
(״יענקלה״) אגמון כי
הוא טיפוס רגשן :״לא בפוליטיקה,
שם אני לא מתרגש
משום דבר, אבל בהצגות כן.״
ידיו, שהוא אחיו של שחקן
הקאמרי יוסי ידיו טען כי
מדי פעם, כשהוא צופה בהצגה

ולא בירקות, אלא גוזם את
הדשא. אחרי שעה וחצי של
גיזום דשא אני רגוע לגמרי.״
91 בפתיחת ועידת המיפלגה
הליברלית נכחו אורחים ממים־
לגות אחרות. בשורה הראשונה
ישב איש חרות, יושב־ראש
ועדת־החוץ-והביטחון של הכנסת,
הפרופסור משה (״מישה״)
א רנ ס, ליד איש לעם ח״כ
זלמן שובל. כשזכה ראש-

^ 11111 1711 ראש אמ״ן של צה״ל נפגש בשבוע שעבר במלון ״אכדיה״ בהרצליה עם
ראש האמ״ן המצרי לאביב שוראב (מימין) .השניים ניהלו ביניהם שיחה
1 111 11111 11י
ארוכה, אם כי אחר-כן סיפר שגיא כי הם דיברו על הבל חוץ מאשר על עיסוקם הצבאי — המודיעין.

מן, והשניים הוכנסו למועצה
אחרי שכבר הסתיימה הוועידה.
91 למחרת בבוקר גילה אד-
מון כי עוד אחד נשכח. דווקא
את יושב־ראש הכנסת יצחק
כרמן שכחו לבחור למועצה.
אדמון ניסח דרישה למועצה
להוסיף עליה בישיבתה הראשונה
את ברמן.

! 9הרמטכ״ל לשעבר מר דכי
(״מוטה״) גור התקשר
ביום הרביעי בשבוע שעבר
למערכת העולם הזה וביקש את
כתובתה ומיספר הטלפון של
האסטרולוגית של העיתון. גור
התקשר לאסטרולוגית ובירך
אותה על המפה האסטרולוגית
שלו שהיא פירסמה באותו היום
בשבועון. לדברי גור הוא מעולם
לא האמין באסטרולוגיה,
אך לאחר שקרא את המפה
שלו, הוא הפך למאמין נילהב.
השניים קבעו ביניהם פגישה
ליום הרביעי הקרוב כדי שה־אסטרולוגית
תקרא בכף־היד
של גור.

יעל ד״ן

נפגשה בשבוע שעבר במסיבה שנערכה בביתו של היהלומן נחמן פרל עם שתי
אורחות נכבדות. דיין היושבת משמאל שוחחה בענייו רב עם הגברת חליל, רעיית
ראש ממשלת מצריים (במרכז התמונה) ועם בטי, אשתו של השגריר האמריקאי המיוחד לשיחות
האוטונומיה סול לינוביץ. השתיים התפעלו מדיין וטענו אחר כך שהיא ״אשה חכמה באופן בלתי־רגיל״.

ה עז ל ס הז ה 2228

91 מזכירות הכנסת גועשות
ורועשות מפרשת ח״כ. אפך
יגורי ומזכירתו רינה צבר.
גל שמועות שטף את הכנסת
בעיקבות התפטרותה של צבר
מהעבודה עם יגורי, אולם רינה

כי הלידה שלו היתר, קשה
במייוחד :״אני חושב שכבר
אז הבינה אמא שלי לאיזה
עולם היא מביאה אותי, ולכן
זה הלך לה בקושי רב.״
! 9בשבוע שעבר התארחו
בכנסת שתי נשים. האחת היתה
אם הבנים רבקה גובר וה שנייה
הדוגמנית פנינה רוזג״
בדום. את גובר לא זיהה איש
מחברי־הכנסת, ורק הרב מנחם
הכהן בילה ליד שולחנה שעה
ארוכה, כדי שהיא לא תרגיש
במבוכה. לעומת זאת עטו על
פנינה רוזנבלום חברי־כנסת
רבים שהצטופפו סביב שולחנה.
שניים מהם ישבו סביבה שעות
ארוכות ושכחו כלל שקיים
אולם מליאה. היו אלה חברי-
הכנסת של חרות חיים קאופ מן
וחיים קודפד שעל פניהם
המחוייכות נראה שהם נהנים
מנוכחות הדוגמנית שופעת
האיברים. כשנשאל קאופמן אם
הוא יודע היכן רבקה גובר
הוא השיב :״מי זאת?״ הגיב
על כך דובר סיעת המערך
ישראל (״רוליק״) פדג :״פני
הכנסת כפני שתי הנשים הללו :
חברי־הכנסת אינם יודעים מי
היא רבקה גובר, אך נדבקים
לפנינה רוזנבלום כמו זבובים
לדבש.״,

.ואל

עלינו -אך תנו בסך!״

׳המארגנים

(מימין) שייקה אופיר, אילי גורליצקי וג׳וקי ארקין שעבדו ללא לאות כדי
לקיים את המופע, מתייעצים ברגע האחרון מי צריך לעלות עכשיו על הבמה.
9שלושתם ישבו בצד הבמה כל הערב, כול אמן שירד מהבמה יכה מפיהם במחמאה :״היית טוב מאוד״.

אבניבי

שר הזמר יזחר
כהן בפואייה
סל היכל־התרבות והקהל התלהב.

״אני לא זוכר מתי התרגשתי
בל כך לפני הופעה ואני אפילו
לא מופיע הערב,״ אמר שייקר, אופיר
כשדמעות בעיניו, בפואייה
של היכל״התרבות, לפני תחילת
מופע האמנים של ארגון־אמני־ישראל
— אמי.
״אני מתוחה בצורה לא רגילה.
חשוב לי שהכל ידפוק כפי שתכננו.
אנחנו עובדים על זה כבר
שלושה חודשים,״ אמרה השחקנית
גילה אלמגוד, בשימלה ירוקה
חשופה.
״אני לא יודע מתי היינו במתח
כזה. זה באמת מרגש או שרק
אני מרגיש כך?״ שאל אילי
גורליצקי את ידידיו בפואייה.
לא רק אילי, גילה ושייקה התרגשו.
כל האמנים, כ־ 300 במיספר.
שנכחו באותו ערב בהיכל-התר-

בות הרגישו כך.
״זה שגעון, עוד לא ראיתי דבר
כזה,״ מילמל הזמר צביקה פיק.
האמנים שלא תמיד מעריצים
זה את זה גילו אחוות-אחים לערב
אחד. כל. המחיצות נפלו, כל
הקינאות והשינאות הקטנות נשכחו.
פיתאום עמדה לפני כולם
מטרה אחת — שהערב הזה יצליח,
שהקהל ירגיש שלפניו מופע
בלתי־רגיל.
ואכן, הקהל הרב שמילא את
האולם עד אחרון הכסאות חש
באווירה המחשמלת של הערב. כל
הכוכבים הגדולים, הנוהגים להופיע
באלפי מקומות לבדם, ללא
עזרה, התייצבו על הבמה ביחד.
אחזו יד ביד ושרו.
שלוש־מאות חברי האיגוד, שבהם
כלולים שחקנים, זמרים, מוסיקאים,
רקדנים ובדרנים הגיעו
למופע בתקווה שהערב יגרוף כסף׳
רב. הכסף יילד לקרנות פנסיה ל־

אמנים, לפעולה שוטפת של טיפול
בכל האמנים שהרגישו במשך כל
השנים כיצד דופקים אותם האמרגנים
ומארגני הופעות שונים.
די לרוץ אחר הכסף ארבעה חודשים,
האיגוד ידאג לכך שישלמו
לכולם בזמן. שכל אמן יקבל כמה
שמגיע לו ולא לפי שיקול דעת
של כל מסיק.
גם האמנים עצמם לא האמינו
שיצליחו לארגן ערב כזה, שכל
האמנים העסוקים כל כך יופיעו
בזמן. אירגנן זה לא הצד החזק
של אמן. אומרים עליו שהוא מפוזר,
שהוא לא תמיד מגיע לאן

] 1 1 11 ^ 1 1 1 1 1 1ן באיפור הגישה חנה לסלו למרים פוקס ושמה ליפסטיק על שפתיה.
״ ייי ׳ י * י י * 1י ^ י י חנה הסתפרה באותו יום והורידה את רעמת תלתליה .״אני מרגישה
נמו עירומה,״ הצהירה. למטה בודקות השחקניות גילת אנקורי (מימין) וחנה את איפורן.

שהוא צריך, שהוא בלאגניסט. הע רב
הזה הוכיח את ההיפך.
מחירי הכרטיסים למופע נעו בין
ארבע־מאות לאלף לירות לכרטיס.
גם נשיא המדינה נתן את חסותו
לערב והגיע למקום עם רעייתו.
זה לא היה ערב שכל אמן הופיע
לבדו על הבמה הכל־כך מוכרת
בקטע משלו. עשרות אמנים עלו
על הבמה ביחד, כל זמר שר את
הלהיט הכי יחם שלו.
הזמרת יפה ירקוני, שוויתרה
על הופעתה בגלל חוסר זמן, הציגה
את יריבתה הוותיקה שושנה
דמארי באמרה :״ידידתי מזה 30
שנה.״
כוכב הזמר המיזרחי שימי תבור,
הציג את פרדי דורה, בדרן
מן העבר הרחוק ששר באידיש.
״הוא בטח אף פעם לא שמע עלי,״
התלוצץ דורה על הבמה.
קבוצת זמרים יוצאי תימן שרו

שידים תימניים, ויונה עטרי.ויוסי
בנאי רקדו ריקוד תימני על הבמה.
הכל
נראה ספונטני על אף שביימו
את הערב יוסי בנאי ושייקה
אופיר.
חיים בנאי הספרדי קרא באידיש
ומיכאל ורשבסקי, שחקן אידישאי
קרא קטע בערבית. הקהל הריע
ללא הרף, כל הכוכבים ניצנצו לו
בבת אחת.
זה לא אומר שלא היו סצנות
קטנות מאחרי הקלעים. מסתבר
שהזמרת אירית דותן, שגרמה ל-
שייקה אופיר ואשתו, לידיה, הר-

3 0101 אי||1

קולנוע בסירטו* של
יהודה ברקן ״חייך אפלת אותה״ מחבקת חיבוק
של דוב את הבדרו חיים בנאי, איש הגששים.

| ן ! ר י | 9בידר את הקהל בפואייה של היכל־התרנות כש^
| צופים סקרניים מתבוננים בו וחייל ששמר במקום

״איך אתה עושה את זה \ ״
נהנה מטנו והפטיר לעברו :
הקהל התלהב לא פחות מהשחקנים הנרגשים, אולי יותר.

בה עוגמת־נפש לפני כשנתיים,
בהכריזה כי היה לה רומן עם שיי־קר״
לא ויתרה. היא עדיין לא
שכחה שגעונות ישנים. בחזרה האחרונה
לפני המופע הגיעה לפתע
למקום והתנפלה על שייקה בצע-

זאב ריח

חשחקו״במאי חתחבק עם גבי עמרני
השחקן מאחרי הקלעים .״זה כמו
מסיבה אחת גדולה,״ אמר והלך לצד הבמה כדי לצפות
בידידיו המופיעים, כשבידו בקבוק בירה, ועל פניו חיוך.

אך איש לא הופיע לבדו באותו
ערב. כל הזמרים הגדולים והרציניים
התחלקו באורות הזרקורים
עם עמיתיהם.
דודו טופז בהציגו את יפה ירקוני
פלט :״הזמרת שכוכבה

האמנים אחזו יד ביד ושרו,
נל זמר 1תגיש את הלהיט שלו
ומאחרי1הקלעים שתו!ונגדיה
קות פרועות .״אתה לא אמן, אתה
חנטריש,״ הטיחה לעברו. דירי
לוקוב גרר אותה החוצה .״אני
זמרת רצינית היום ואני רוצה
להופיע לבדי על הבמה,״ הכריזה.

דעך,״ אך מייד תיקן את עצמו והכריז
שוב ״שמכבה דרך״ .דודו
הרגיש לא נוח ושלח ליפה זר־פרחים
למחרת .״אני מאחלת לו
שיהיה עסוק כמוני כאשר יגיע

לגיל ,54״ הגיבה הזמרת הוותיקה.
יותר ממיליון לירות נאספו באותו
ערב. עשרות מיברקים זרמו
להיכל, וחיים טופול טיפל בכל
אחד מהם.
גם אמנים שלא הופיעו באו ויש בו
מאחרי הקלעים, נדבקו בהתרגשות
הכללית. שם גם לגמו את
הסנגריה שהכין משה איש־כסית
לכל החברה, משקה שגרם לכולם:
להתרוממות הרוח.
הקהל ששילם את מחיר הכרטיסים
זכה לראות את כל האמנים:
בבת־אחת׳ והאמנים גילו שאפשר
גם להיות חברים לערב אחד בשנה,.
״עכשיו מתחילה העבודה האמיתית,״
אמר חיים טופול.
חיים חפר כתב מקאמה לערב
זה בשם ״אל תרחמו עלינו —
אנחנו לא מסכנים, אך תנו כסף
ובעיקר מחיאות כפיים.״
הגיע להם גם זה וגם י זה אותו
ערב.

ל 7די 1:1111.בבגדי כלה חיקה את אסתר עופרים על הבמה.
1 1 1 1י 1י | 1״שלא יחשבו שאני מתחתן בפעם השלישית, זה
רק בצחוק הפעם,״ הבטיח לידידו השחקן. למטה ־־משמאל יצחק
(״זיקו״) גרציאני שניצח על תיזמורת צה״ל אותו ערב עם הזמרת
נירה רבינוביץ. מימין הזמר אבי טולדנו, ששבר את רגלו והגיע בגבס.

*1#הזמרת ישבה מאחרי חקלעים עם יוסי בנאי משמאל ושלמו! ארצי ודידי
לוקוב מימין. אסתר לא הופיעה אותו ערב, אך באה להיות עם ידידיה. י ארצי הביא לבמה את זרם מברקי הברכה, כדי שהאמן העומד עליה באותו רגע, יקרא אותם לקהל.

— 219

סרוטי

בומבה

טעמקור

9גביעו!

אסקימו

רדיו טייפים,

2תו-טילון

תקליטים

מעמדי תקליטים

מה עליכם לעשות כדי להשתתף בהגרלת הפרסים?
דרגו את השלגוניס למקומות - 3,2,1לפי טעמכם
באמצעות התלוש או גלויה שלכם.
צרפו 10 אריזות ריקות של שלגוני שטראוס.
דירוגים ללא אריזות ייפסלו.
ציינו: שם, כתובת, גיל ושילחו אל:
מחלבת שטראום, שק דואר נעול, נהריה.

כל המדרגים יקבלו בדואר חוזר 2גלויות -
מדבקות של כוכבי־פופ מפורסמים.
כל 10 ימים יוגרלו ביו השולחים 250 חולצות פינוקיו

10 רדיו טייפים -בין המדרגים נכון את המקום הראשון.
500 תקליטים לוהטים -
בין המדרגים נכון את המקום השני.
500 מעמדי תקליטים -
בין המדרגים נכון את המקום השלישי.
הפרם הגדול: טלוויזיה צבעונית ״סילורה־׳
תוגרל בסוף המבצע בין כל המשתתפים.
ככל שתרבו לשלוח מעטפות כנדרש -
יגדלו סיכויי הזכיה שלכם.
בהצלחה.

ההשתתפות של עובדי חגרת שסראום. משרד הפרסום ובני משפחותיהם -אסורה.
ההגרלות יתקיימו בנוכחות רואה חשבון.

לכבוד מחלבת שטראום שק דואר נעול נהריה. זה הדרנג של

טילו!

ציין * ח מס׳ השלגון

רוקי

111
כתובת שימו לב: דירוגים ללא 10 אריזות שלגונים ייפסלו

שדגונ שטראוס טעם

א מיי ת
טל־ארויו

ה עו ל ם הז ה 2228

בוטרוס־ע־אל׳ חשש לקפוץ לבריכה ענ בי
המכונית של פרקליטת־מחוז אכלו אח מיצרביה
1הבמאי יואל זילברג
ישב בלובי של מלון הילטון
עם כמה שחקנים וערך עימם
חזרה. לפתע הבחין בלימור
שריר, מי שהיתר, מלכת־היופי
של ישראל לפני שבע שנים.
יואל סיפר לשחקנים כי כאשר
נבחרה המלכה הוא היה ה במאי
של התוכנית האמנותית
באותו הערב. עם סיום התוכנית
ניגש אל השופטים ואמר להם,
כי צריך להכריז על המלכה,
אך הם היססו ולא היו יכולים
להחליט במי לבחור. הם ביקשו
את עזרתו. יואל העיף מבט
בלימור ואמר ״זאת!״.
91 לכבוד חגיגות למלאת
100 שנה לרשת בתי־הספר
אורט, אירח נשיא־המדינה את
ראשי אורט במישכן נשיאי-
ישראלי בירושלים. נבון העלה
זיכרונות מימי עבודתו, כעוזרו

דום /שהיא תחזור שוב ל ארצנו
/גם מרחוק מאיי בר בדוס.

המפיק ארנון מילצ׳ז
הפך כמעט לכוכב של תוכנית
טלוויזיה פופולרית. המראיין
הנודע דייוויד ספקינד ראיין
את ארבעת הרכילאים הנודעים
ביותר בארצות־הברית. אלה
דנו בחייה הפרטיים של ברברה
סטרייסנד, ובין השאר
הזכירו את הרומן החדש שהיא
מנהלת עם מפיק ישראלי שהוא
גם סוחר־נשק. למרות שלא
הזכירו את שמו של מילצ׳ן,
היה ברור כי המדובר בו,
מכיוון שכמה ימים לאחר מכן
נראתה תמונתו בעמוד מרכזי
בניו־יור?! טייטס. בתמונה נראה
מילצץ יוצא ממיסעדה ניו־יורקית
בחברתה של סטייסנד.
! 8רופא הלב ד״ר יזהר

אלי־מצרי, העומד להיות מופק. בזמנו הפנוי הוא מסתובב עם
ידידתו, הפסלת אילנה גור, שאותה הכיר במצריים .״אילנה
מראה לי את רחוב דיזנגוף, ואני נהנה,״ טוען השחקן המצרי.

של דויד כן־גוריון, ראש-
הממשלה הראשון של ישראל,
וסיפר כי באחד הלילות, בשלוש
לפנות־בוקר, העיר אותו שר־החינוך
לשעבר, זלמן (״זיא-
מה״) ארן, בדאגה, באומרו כי
מטרידה אותו העובדה שמרבית
העולים החדשים אז היו אנשי־רוח,
ולא עסקו בעבודת כפיים.
! 8עורכודהדין התל-אבי-
(״זמירקה״)
בית זמירה
קווגט מי שמכונה ״אלופת
ישראל במישפטי גירושין מ לוכלכים״
נישאת בקרוב לב־חיר-ליבה
ישראל אשר,
נציג קונצרן כור בלוס־אנג׳לס.
לזמירקה נערכו מסיבות פרידה
רבות. ביום השישי שעבר נערכה
אחת מהן שנקראה על־ידי
ידידי המישפטנית ״הזמירקה
הראשונה״ ולכבודה חיברו
שיר בנוסח התקווה :״כל עוד
בלב זמירקה /תהילה וכבוד
לה עוד לא אבדה תקוותנו
/מדרג־סטור עד אכסו־ה
מו ל ח הז ה 2228

חרוזי הציל תייר ישראלי
שלקה בליבו בעת ביקור ב-
דיסניי לנד. הישראלי חש ברע,
איבד את ההכרה ומת מבחינה
קלינית. הוא הובהל אל בית*
החולים סידר סייני, שם ד,חייה
אותו חרוזי. כעבור כמה ימים
הוטס החולה לישראל.
81 אוהדת נלהבת של קבו צת
הכדורסל מכבי תל־אביב
היא השחקנית שלומית
נתיב, הנשואה לצלם־הטלווי־זיר,
פטר סלע. בכל מישחק
של הקבוצה יושבת שלומית
הג׳ינג׳ית בקהל ומשמיעה קרי-
אות־עידוד לוהטות לנבחרת
האהובה עליה.
! 8להקת הכל עובר חביבי
עמדה להופיע בלום־אנג׳לם ב מופע
מרכזי בערב יום הזיכרון
לחללי מילחמות ישראל. כש גילה
חיים רוזן־טל, הנספח
לענייני תרבות של הקונסוליה
הישראלית, כי המופע הל בתא ריך
זה, ביקש מהאמרגן יוסי
ויינשטיין לדחותו. ויינשטיין, נרחב מסע־פירסום שערך להופעה, מכר כרטיסים ושכר
אולם, נקלע לבעייה כספית
חמורה. הוא פנה אל מפיק
הלהקה, אברהם (״פשנל״)
דשא בישראל, וביקש ממנו
שיפתור למענו את הבעיה.
פשנל לא מצא פתרון.
; 8מכוניתה של פרקליטות
מחוז-המרכז, שרה סירוטה,
נגנבה. היא הודיעה על־כך
למישטרה ואחרי מאמצים מיוחדים
נמצאה המכונית אחרי
יום אחד. הטענה היחידה ש־רדתה
לפרקליטה כלפי הגנבים
היתד, כי הללו אכלו את ד,מיצ-
רכים שמצאו במכונית. למזלה
לא הצליחו לפתוח את תא-
המיטען, שמנעולו מקולקל. שם
החזיקה ד,פרקליטה את רוב
המיצרכים שקנתה באותו יום,
8למסיבה שערכה סטו דנטית
ירושלמית בשם תהילה
רודל הגיע לפתע שגריר גר מניה
בישראל, קל אום שיץ,
בחברת אשתו, בנו סגסטיאן
וכמה מעובדי השגרירות. ה חבורה
הביאה עימד, בירה
ואוכל. הסיבה: בתו של השג ריר,
כריסטינה, מתגוררת
באותה דירה ירושלמית, וסיפרה
לאביה על המסיבה.
81 שני מתכנני-אופנה צעי רים,
יעל לוי, ומשה עמר,
יצרו קולקציה של בגדים ב־סיגנון
מצרי. אשת יחסי-ד,ציבור
טובה ישעיה דאגה להעביר
את הבגדים לארצות-הברית,
ובעוד כשבוע הם ישתתפו ב־תצוגת־אופנה,
ביחד עם מתב־

ננים אמריקאיים, שתיערך ב מלון
וולדורן! אסטוריה נ•
ניו־יורק. בין הדוגמניות שתצג־נר.
את בגדי המתכננים היש ראליים
נמצאת כתיה בג־דיקט,
הדוגמנית הישראלית-
לשעבר, הרוזנת כריפטינה

אוסנת ט

הזמרת שלהיטה המפורסם ביותר היה
״שלכת אדומה״ ,חוזרת לבמה אחרי שבע
שנים של הפסקה בהופעות. אוסנת, שהתגרשה לפני שנים ונשארה
עם שני בנים, נישאה לפני שלושה חודשים ליהודי־אמריקאי בשם
דיוויד גולדמן, העובד באוניברסיטת תל־אביב במעבדה לייצור כלי-
מחקר .״אני מלאת התרגשות וקצת פחד לקראת הערב שעליו אני
עובדת,״ אומרת הזמרת .״דחף אותי לחזור לבמה השחקן מיכאל
שושן. לפני שנה הופענו ביחד, ומאז הוא מפציר בי לחזור לשיר.״

פאליצ׳י, שחקנית־הקולנוע וגיבורת
ד,סידרה שואה טובה
פלדשו, ומלכת־היופי האמ ריקאית
לשעבר, כס מאיר־פ
ץ. כרטיס יחיד לתצוגה עולה
אלף דולר.
! 8אגב, בתיה בנדיקט רכ שה
לאחרונה את תכשיטיה של
שחקנית־הקולנוע האמריקאית
שנפטרה, מדל אדבדון, בסכום
של 70 אלף דולר.
] 8שגריר מצריים בישראל,
סעד מורתדא, עבר להתגורר
בכפר־שמריהו. ידידיו הז הירו
אותו כי יש לו שכנה
קולנית ביותר: חברת־הכנסת

שולמית אלוני.
! 8העיתונאית סמדר פרי
נתנה לעמל, אשתו של שר-
הביטחון המצרי סמאל חסן
עלי, ספר-ילדים בערבית. זה

הוא אחת הדמויות האהובות על העיתו־

^ #1ן נאים והצלמים. בשבוע שעבר הניחו שלו1
1111
שה מבכירי צלמי העיתונות הישראלים את מצלמותיהם וביקשו
מצלם רביעי לצלם אותם עם שר־הביטחון לתמונה למזכרת.
בתמונה נראים: עוזי קרן, וייצמן, יוסי רות ושמואל רחמני,

! 8בעת שיחות־ד,אוטונומיה,
שהתנהלו במלון אנדיה בהרצליה,
נראה אוסמה אל־כ
אז, מנכ״ל מישרד־החוץ המצרי,
על מירפסת חדרו שבמלון,
כשהוא עורך ישיבה עם
שר-המדינה לענייני-הוץ, בוט ־

היה בביקורה הקודם בארץ.
הפעם, כאשר הצטרפה אל
בעלה לשיחות האוטונומיה,
הודתה עמל לסמדר על הספר,
ובעיקר על העובדה כי לגיבור
קוראים אחמד, ממש כשם
שקוראים לנכדה. עלי סיפר
לסמדר שהוא שלח את הספר
לנכדו, המתגורר עם הוריו
באמריקה. עוד סיפר עלי כי
הילד בן ד,־ 3מטלפן אליו בכל
פעם ומאיים :״סבא, אם אתה
לא תבוא לבקר אותי כאן,
אבוא אני למצריים.״

רום כוטרדם־ע׳אלי ושר*
הביטחון כאמל חסן עלי. אל-
באז לא יצא את חדרו במלון
במשך שבעת ימי שהותו בארץ.
בוטרום־ע׳אלי ועלי צעדו על
החוף וניהלו שם את דיוניהם.
! 8באחד הימים אמר בוט־רוס״ע׳אלי
לאחד מחברי המיש־לחת
המצרית כי הוא מתוח
מאוד, והיה רוצה לשחות בבריכה.
כאשר הציעו לו לקפוץ
לבריכה, אמר :״אני לא מעז.
אחר כך יראו את תמונתי בכל
העיתונים כאן.״
בבית־המישפט־העליון

מספרים כי כאשר הגיעה לשם
השופטת הדסה כן־עיתו,
ביום הראשון לכהונתה בתפקיד
שופטת עליונה, נגרמה לה הפ תעה
משעשעת. פקיד־העזר,
שלא הכיר אותה, וראה כי אשד,
צעירה לבושה במדי מישפט,
שאל אותה :״גבירתי מתמחה
של איזה שופטי״
91 כאשר פגש ח״כ שיט־עון
פרס בעיתונאי שדמה
נקדימון, מי שפרש לאחרונה
מתפקידו כיועץ ראש־הממשלה
לענייני עיתונות, בירך אותו:
״ברוך שובך לציוויליזציה.״
81 לדברי ח״כ יצחק רכין
רגילים עתה גברים אמריקאיים
לקלל את נשותיהם, בשעת
מריבה, בקללה ״שטדי קנדי
יקח אותך הביתה, ושבדרך
יהיה גשר.״

׳1>4וי 111ו ^
רד! שוו

האחריות כפופה לתנאים בפנקסי האחריות.
301

00130

נהג בתבונה -נהג ב״פיאט״
המחיר בהתאם למחירת החברה מם 14/80 .
ה סו ל ם הז ה 2228

גשף־ ה מ סי ס ת העליז הסתיר את ה ט רגדי ה

על הד ש א

ן ך היסטוריה היא

לפעמים

נשף־

י 1מסיכות.
הטרגדיה מופיעה בה לא פעם בתחפושת
של ליצן עליז. הקומדיה אוהבת
להתחפש לאביר־בן־דמות־היגון.

השמיע, עד הדיטא העליז שד
כפר-המככיה, כהכרת חמרה מג־וונת
של ליצנים, כסילים ומשוג•
עים־של־כפר, אירעה טרגדיה.

ל מירק ע הטלוויזיה לא היתה
? ועידתה של המיפלגה הליבראלית
אלא סידרה רצופה של רגעים קומיים.
איש כמו ז׳אק אופנבאך היה יכול להלחין
אותה כאופרטה משעשעת, בנוסח הלנה
היפה וסיפורי הופמן.
הנה בעל השפם המטופח, חנן ימה ל-
שולייה של ספר, מיו פיגאר^מאוכזב,
הטוען, כי ״סחבו לי את הציו*>-
הנה דון קיחוט ממכסיקו, מאהבה של
ליידי דולצ׳יאנה, רכוב על סוס של
הבטחות ריקות, המסתער על טחנות־הרוח
הטוחנות רק מילים.
הנה סאנשו פאנסה מעתלית, בלי רד
מנטיקה ובלי אשליות, הרוצה רק לקבל
את חלקו ולנסוע הביתה ברכבת.
הנה יוליום קיסר הממושקף, שהכל נעצו
בו את סכיניהם, ואחרי ההצגה הוא מסיר
את התחפושת המגואלת בדם והרי הוא
בריא ושלם ומוכן להצגה הבאה.
והנה ברוטוס הנוראי, מאופר בתמרוקים
של רבלון, שרוע על הדשא, כשהוא
בטוח שכבש אימפריה, ואינו יודע כי מרכוס
אנתוניוס מחכה לו מאחרי הפינה.

ו״ועידה״ ו״קואליציות״ ו״הרכבת הנהגה״
,ויצא מה שיצא.

הנשף הזה נערך לעיני כל, חגיגה
שד שחיתות צינית וריקכון
חשוף. השפעתו על תודעת הצי•
כור היא הרסנית.
ציבור זה, המורכב ברובו מפליטים מ־מישטרים
רודניים למיניהם, איך יוקיר
את הדמוקרטיה אשר זה פרצופה? כיצד
יעמוד מול פיתויי הפאשיזם, המרים עתה
בגלוי את ראשו ברחוב הישראלי, אם
זו דמותה של החברה הליברלית?
(והרי אין אף אזרח אחד המודה בכך
שהוא בעצם אשם בכל, מפני שהוא
מסרב להעניק כוח למיפלגות המייצגות

מתון והדתיים המתונים — היא
שסיפקה לתנועה הציונית ולמדי•
נת-ישראל כמשף דור שדם את
מרכז-הכדכד, שמנע גלישה לקיצוניות.
היא
לא היתד, מסוגלת לספק פיתרונות
לבעיות־היסוד של המדינה, אך היא הבטיחה
מידה מספקת של שפיות, מתינות
ויציבות.
מאזן זד, הופר כתוצאה ממעשה־הבגידד,
ההיסטורי של ד,ציונים־ד,כלליים (שהפקיעו
לעצמם, בינתיים את התווית הליברלית)
.כאשר הקימו את גח״ל, ערב הבחירות
של .1965
האמתלה נמצאה בשאיפת הליברלים

ועידת המיפלגה לא דמתה להתכנסות
שד פעילים פוליטיים,
אלא להצטופפות שד תולעים עד
גכי בתה של כשר רקוב — מראה
מכעית ומפחיד.

מאות העסקנצ׳יקים האלה, הגדולים והקטנים,
שאינם מייצגים איש ואינם מייצגים
דבר, שעסקו על הדשא בהתגוששות
של הכל־נגד־הכל, כשהם מתחברים איש
עם רעהו ובוגדים איש ברעהו, מוכנים
למכור את הכל תמורת רגל של כיסא
שבור ונוהגים כמו עדה של קונים היסטריים
במכירת־חיסול של כל־בו מתמוטט.
מיפלגה זו לא התייצבה לבחירות מאז
,1961 ולמעשה מאז .1959 אילו התייצבה
עתה לבדה, ובשמה, יתכן שלא היתה זוכה
אף בשלושה מנדאטים. אך תודות
לרקבון שפשה בתהליך הדמוקרטי ב ישראל,
ובעזרת עיסקי-אוויר המזכירים
את שלום עליכם, היא חולשת על מערכות
כלכלה ומשק, מישרות וכיבודים,
הנאות והטבות, שיש בהם כדי להזין
אוגדה שלמה של תולעים.
משום כך נגררו החברים שאינם־קיי-
מים אל המיפלגה שאינה־קיימת, כמו ה נשמות
המתות בסיפרו הסאטירי של ני-
קוליי גוגול, כדי לשמש כאסימונים ב־מישחקי־המזל
של העסקנים. ומשום כך
נערכה הקומדיה של ״בחירות פנימיות״

אלה הם שינויים מהותיים כ עצם
המיכנה של המערכת המדינית
הישראלית. אי־אפשר להשוותם
אלא למה שהתרחש כקהילייה
היהודית כארץ־ישראד כתקופה
שכין שילטון הורדום וכין
הסוף כמצדה.

ך* תהלך כארץ חלום על עצירת
י • ההליך זה והיפוכו.

ההדום של ״מיפלגת המרכז״
החדשה״ ,כהנהגת עזר וייצמן.

הליברלים, כך חלמו החולמים, ישתח ררו
מחיבוק־המוות של חרות. הכאריזמה
של וייצמן והגייסות של הליברלים יאפשרו
את ליכודו של מחנה חדש. זה ימשוך
אליו את המצביעים המייואשים של ד״ש
ואת כל השפויים שנותרו בליכוד, וכך
ישתקם הימין המתון. זה יפיח רוח חדשה
גם בקרב הדתיים המתונים, שישתחררו
ממחול־הזוועה של גוש־אמונים. כך תקום
לתחייה הברית ההיסטורית של מיפלגת־העבודה,
הימין המתון והדתיים השפויים.
חלום יפה. הוא מת השבוע.

המפסיד הגדוד של ועידת הלי•
כדלים על הדשא היה איש שכלל
לא היה שם: עזר וייצמן.

קומדיה עליזה, קצת מטורפת,
קצת מכחילה. אף מתחכאה מאחריה
טרגדיה.

יני מתכוון לעצם התופעות ה י
* עצובות של התנוונות ושחיתות, ש התגלו
כאן לעיני כל.
על כך כבר דובר הרבה. מיפלגה בלי
אידיאלים. בלי עקרונות. בלי מצע. מים־
לגה שאבדה לה גם יומרה של שליחות.
מיפלגה שנשר ממנה גם הצעיף אחרון
של צביעות, והנה היא עומדת לפנינו,
עירומה וזקנה, בלה ומכוערת, שיניה
רקובות ואבריה מדולדלים. שוב לא תעזור
לה כל הקוסמטיקה של חברת־התמרו־קים,
אשר מנהלה־לשעבר הפד עתה מנהיגה.

יש שיטה במיקריות הזאת. לא רק
למעלה, בצמרת, חיסל הימין הקיצוני את
הימין המתון. זה קדה גם למטה. הבגידה
ההיסטורית קוצרת את פירותיה.
תהליך דומה אירע, בדור האחרון, ב־סיפלגה
השניה של מרכז־הכובד הציוני:
המפד״ל. גם שם נקטו המנהיגים, משה
שפירא ועמיתיו, קו מתון ושפוי — בשעה
שלמטה התחוללה מהפכה נגדית, שקטה
ואיטית. בכיתות של מערכת־החינוך ה־
״ממלכתית״־דתית עוצב בשיטתיות טיפוס
דתי חדש — קנאי-לאומני־מיסטי-פגני.
לבסוף הפכה המפד״ל קן־הקוקייה של
משה לווינגר, חיים דרוקמן והדרודשים
המרקדים של גוש־אמונים.

מודעי עם בגין: ימינה, ימינה, ימינה!
עקרונות של ממש, והוא בועט באישים
המעזים להגיד דברים נכונים ובלתי-
פופולריים, והוא מעדיף ערימות גדולות
של זבל, רק מפני שהן גדולות, על
פני תנועות קטנות של בעלי־ערכים, הנשארות
משום־כך קטנות. אך זהו סיפור
אחר).

ך עידה זו היתה פגיעה במוסר הן
ציבורי ובחוסן הדמוקרטי של החברה
הישראלית. זה מעציב. אך חמורה לאין
שיעור יותר השפעתה על עתיד המדינה.

עד הדשא של כפר־המככיה, לצלילי
ההמולה העליזה של נשף־
המסיכות, צעדנו עוד צעד אחד
לקראת חורכן־כית־־שלישי.

כדי להבין זאת, יש לזכור מניין באה
מיפלגה זו — ולראות לאן היא הולכת.
מקורה במיפלגת הציונים־הכלליים, ש־היתר,
אחד המרכיבים החשובים של התנועה
הציונית שלפני קום המדינה. היא
התבססה על אנשי העליה הראשונה, פרד־סני
המושבות הוותיקות, ועל המוני הבורגנות
הזעירה שבאו מאירופה. בראשה
עמדו אנשים כמו פרץ ברנשטיין ההולנדי
וישראל רוקה הצבר — אנשים מציאותיים
מאד, שפויים מאד, הומאניסטים, ליברלים.
מיפלגת הציונים הכלליים היתד, מיבצר
של מתינות. במאבקים שבין דויד בן־גור*
יון ה״אקטיביסט״ ומשה שרת ה״מתוך,
תמכו שרי הציונים־הכלליים תמיד בשרת,
יחד עם השרים הדתיים.

הכרית ההיסטורית כין שלושה
אדה — מפא ״י המתונה, הימין ה־

״לביית״ את חרות, להטמיע את הימין
הקיצוני בקרב הימין המתון. אך היה
ברור מראש כי יקרה ההיפך.

הקנאים כלעו את השפויים, ה קיצוניים
את המתונים.

בגין השתלם על הקופה המשותפת, וב־עיקבותיו
בא אריק שרון.

הקנאים המטורפים, שהתחכאו
ככטן הסוס הטרויאני, פרצו ממנו
והשתלטו על העיר.

ף ׳טתדטותו של יצחק מודעי
י 1המיפלגה משלימה תהליך זה.

למודעי אין ודא כלום עם העמדות
המסורתיות שד הציונים־הכד
ליים. מכחינת השקפותיו, מקומו
כתנועת־החרות.
יכול מישהו להתנחם ולאמר: אז מה?
הרי זה רק מיקרה! בהתגוששות הכללית
של העסקנצ׳יקים על הדשא ניצח במיקרה
עסקנצ׳יק בעל דיעות שכאלה. אבל אין
לזד, משמעות לגבי מהות המיפלגה.

חוששני שזוהי טעות אופטית.

מי שאוזנו היתה כרויה לרחשי המון
העסקנים במושב־ד,פתיחה של הוועידה,
יכול היה להבחין בכך. כאשר דיבר שימחה
ארליך על הצורך בצימצום ההתנח לויות.
שדרה באולם דיממת־מוות. אך
כאשד פתח מנחם בגין את ברז ההיסטריה
המפוברקת, ובימבם על ״דם יהודי״
,נשמעו מחיאות-כפיים סוערות.

צירי הליכרלים הגיכו כדיוק כפי
שהיו מגיכים צירי חרות.
יתכן כי בחירת מודעי היתד, מיקרה.

ועם ישראל, כמובן.

ך • אם זה אכוד? האם הטראגי־קר
י 1מדיה הליברלית על הדשא חיסלה
סופית כל תיקווה להקמת מיפלגת־מרכז
מתונה ושפוייה, התומכת בפשרה לאומית
וחברתית?
הנתונים האובייקטיביים לא השתנו.
חבורת העסקנצ׳יקים בכפר־המכביה אינה
מייצגת אלא את עצמה ואת הנשמות המתות
שהיא קנתה. אין לה גייסות.
אילו קמה מיפלגת־מרכז, היתה מוש)כת
את קולותיהם של המוני אזרחים הרוצים
בשלום, במישטר דמוקרטי ובחרות־האדם,
וגם במידה כלשהי של צדק סוציאלי.

יש ציכור כזה, ציכור גדול ש אין
לד כתוכת.
אך הנתונים הסובייקטיביים אינם מקדמים
תהליך זה.
עזר וייצמן יכול היה להתייצב בראש
מחנה קיים. אך מסופקני אם יש לו אומץ-
הלב הדרוש לאדם כדי שייצא למידבר,
ירים דגל ויכריז: מי לאלוהים, אלי!
לדוגמה של ד״ש יש השפעה מרתיעה.
קאריקטורה זו של מיפלגת־מרכז לא זה
בילבד שהתפרקה, אלא שכל אחד משרי דיה
ממשיך להתפרק, כאילו גזרו עליהם
האלים הזועמים שלא תישאר בהם אבן
על אבן, מנדאט על מנדאט.
אחרי נסיון זה לא יאמין הציבור לשום
קבוצה חדשה, שתבקש להקים מיפלגת־מרכז,
אלא אם כן יעמדו בראשה מנהיגים
אשר כנותם ויושרם כבר הוכחו מעבר
לכל ספק, ואשר בפיהם תוכנית ברורה
ומפורשת לפיתרון הבעיות המרכזיות.

אוחזי־עיניים כעדי לשון חלקלקה
לא יצלחו עוד.

^ תכן כי בבוא היום יסכם ההיסטוריון
כי כל זה לא קרה במיקרה, ולא היה
אלא חלק מתהליך של טירוף המערכות
— כפי שקרה לקראת סוף הבית השני.

אס כן, הרי גם נשף־המסיכות
על הדשא היה חלק מהצגה גדולה
יותר.

מיבצע טרו קייץ!!!

חסוד
עד י
24,000.
(ממחיר הכולל ה תקנה, הובלה ומע׳׳מ, בהתאם לגודל המזגן).

קנה

מזג?
תדיראן

במבצע מיוחד עד 23.5.80 -
המבחר הגדול ביותר בישראל של מזגני האינות
מזגני חלון ומזגנים מפוצלים.

המזגן החוסר עם הקור השקט
תל־אביב:

התקשר אלינו ונשלח אליך יועץ מקצועי חינם וללא התחייבות מצידך
להשיג בחנויות המובחרות ובסניפי תדיראן.
באר־ שבע:
חיפה:
ירושלים:

294624

234867

3־511232

36565

5379

במדינה
העם
ום החן
׳הדוגמה האזג׳ירית
מאיימת ע 7ישראל :
מחתרת מזויינת
וספגת ח5יכח
חוק הוא בפסיכולוגיה: כל אדם
מרבה לדבר דווקא על מה שאין
לו, ומתיימר להצטיין דווקא בתכונה
החסרה לו ביותר.
אדם המידבר. לדבר ולשיר על
אהבה — חשוד בכך שאיני יודע
לאהוב.
מי שאין לו אהבת־מולדת, מרבה
לדבר על אהבת-המולדת. וכבר
אמר הוגה־הדיעות הבריטי:
״הפטריוטיזם הוא המיפלט האחרון
של כל נוכל.״
מנחם בגין אוהב את המילה
״קונסנזוס״ — מילה לאטינית שפירושה
הסכמה כללית, הרגשה

העיקריים של דויד בן־גוריון ובני
דורו — נמצאת בסימן של נסיגה
דוהרת.
הקמתה של מחתרת זו (ראה
ענוודים )44—45 אינה אלא סימפטום
פיסי למצב נפשי, שנוצר בשנים
האחרונות. האידיאולוגיה
של גוש-אימונים, המעמידה את
ה״שליחות״ של מיעוט ״בעל־הכרה״
מעל לסדרי־החיים הדמוקרטיים,
והכופרת בפירוש בהכרעה
של רוב, יצרה פרישה ימנית. התנגדותם
הגוברת והולכת של בעלי-
מצפון למישטר הכיבוש, סירובם
של יחידים לשרת בשטחים הכבושים
ונבואותיו השחורות של הפרופסור
ישעיהו לייבוביץ, יוצרים
את האווירה לפרישה בכיוון השני.
באמצע עומדת ממשלה כושלת,
הנוטה יותר ויותר אל השוליים
המטורפים של הימין. מעמדם של
ה״שפויים״ בה, בהנהגת עזר וייצ־מן,
הולך ונחלש. עלייתו של הנץ
הקיצוני יצחק מודעי, כשליט ה־מיפלגה
הליברלית (ראה עמודים
,)39—43 מחזקת את האגף הימני-

״הרב״ כהנא כשערי הכנסת
חיוך תחת גינוי

מפגין תנועת ״כך׳ מול הכנסת
עין תחת עין
משותפת (קון — יחד, טנטיוה —

להרגיש).
אולם לא היה מנהיג בישראל
שהצליח לשבור ולנתץ את ההסכמה
הלאומית הבסיסית כמו מנחם
בגין. תוך שלוש שנים קצרות
הצליחו הוא וממשלתו לשבור את
הבסיס הזה, שבילעדיו אין ה-
מישטר הדמוקרטי יכול לפעול,
ואין החברה יכולה לתפקיד.
נסיגה דוהרת. כאשר נתגלה
השבוע מצבור גדול של נשק ו-
חומרי־חבלה על גג של ישיבת־הסדר
בירושלים, לא הופתע איש
שעקב אחרי ההתפתחות.
זה מכבר ברור כי במדינת-
ישראל הולכת וקמה מחתרת מזו־יינת,
המתייחסת אל הדמוקרטיה
הישראלית כפי שהיישוב התייחס
אל המנדאט הבריטי, וכפי שהפור־שים
התייחסו אל המוסדות הלאומיים,
בטרם קום המדינה. הממלכתיות
הישראלית — אחד ההישגים
ה עו ל ם הז ה 2228

קנאי־קיצוני של אריק שרון ויצחק
שמיר, שהפך עתה מרכז־הכובד
של הממשלה.
שילטון זה, המתבסס על פי כל
הסקרים על מיעוט קטן בעם, יוצר
במעשיו קיטוב הרה־אסון, פער
ההופך במהרה לתהום.
:זאסי בישראל. את האזהרה
החמורה ביותר השמיע השבוע
דווקא מדען: אהוד שפרינצק,
מומתים למדעי־המדינה. הוא הזכיר
את הימים האחרונים של הצרפתים
באלג׳יריה.
צרפת הגיעה אז אל סף המשבר,
כאשר גברה בה ההכרה שיש לנטוש
את אלג׳יריה. בעלי־הדעת
הבינו כי המילחמה נגד תנועת-
השיחרור האלג׳ירית היא חסרת-
סיבוי, וגם אילי־ההון הבינו כי
צרפת תוכל לשגשג רק אחרי ש תשתחרר
ממעמסה זו.
אולם באלג׳יריה עצמה התבצרו
המתנחלים הקיצוניים. בעזרת ה
מושלים
הצרפתיים, הצבא והמיש־טרה
הם הקימו מעין שילטון פורש,
שניסה לא רק לדכא את תנועת־השיחרור
האלג׳ירית באמצעים
בלתי-אנושיים — עונשים קולקטיביים,
עינויים שיטתיים, רציחות
וגירושים — אלא גם להכתיב לממשלה
הצרפתית את מדיניותה.
בראש הצבא עמדו טיפוסים כמו
גנרל־הצנחנים מאסי, מין אריק
שרון צרפתי, שערך לא מכבר בי קור
חשאי במדינת־ישראל.
טרור ורצח. כאשר גבר מחנה-
השלום בצרפת, הקימו המתנחלים
באלג׳יריה מחתרת מזויינת —
אראה־אס. היא פעלה תחילה נגד
הערבים, אך הפכה במהרה אירגון־
טרור נגד כל הכוחות הצרפתיים
שהתנגדו לדיעותיה. הכוחות המתונים
התקפלו מול האיום, ותגובתם
היתד, קול ענות חלושה.
הכל ציפו להפיכה עקובה־מדם.
צרפת הגיעה אל עברי־פי-פחת
של מילחמת־אזרחים מזויינת. בשיא
הייאוש, פנו המיפלגות העיקריות
אל שארל דה־גול, גנרל
בדימוס, והתחננו שיקבל לידיו את
רסן השילטון. דה־גול, לאומן ימני,
בא, ניתח את המצב והחליט שאין
עוד מנוס מהענקת זכות ההגדרה
העצמית לאומה האלג׳יריח — שעצם
קיומה הוכחש עד אז.
או־אה־אס הכריז מילחמה על
הנשיא דה־גול, ניסה כמה פעמים
לרצוח אותו (תיאור מרתק של
נסיון כזה ניתן ברב־מכר יוס התן).
רק אחרי עוויות ולבטים התגברה
צרפת על מחלה זו, בעיקר תודות
לנחישות־ההחלטה של דה-גול
עצמו.
אולם בצרפת יש דמוקרטיה בע לת
שורשים עמוקים. אין כל ביטחון
בכך כי החברה הישראלית
תוכל, במשבר דומה, להתגבר אף
היא על הסרטן.
הוא עלול לאכול אותה מבפנים
— כפי שקרה לקהילייה יהודית
אחרת בארץ לפני אלפיים שנה.

ה כנ ס ת
הכנסת מאוחדת -
אבד . .

הכנסת גינתה את
״חרב״ כה גא — אך
המישטרה מפנקת אותו
ומביעה 7ו אהדה
״הכנסת מאוחדת בגינוי הרב

מאיר כד,נא !״ דיווחו הכתבים ה פרלמנטריים.
היתד,
זאת אחדות מלאה. נשיאות
הכנסת הכירה בדחיפות הצעתה
לסדר־היום של ח״כית מפ״ם
חייקה גרוסמן. אחרי שזו נימקה
את הצעתה, קם סגן־השר במיש־רד
ראש הממשלה, יורם ארידור,
איש־חרות, והציע להעביר את ה הצעה
לוועדה. בנוכחות מנחם
בגין, שישב באולם, ציין ארידור,
כי הכנסת מאוחדת בגינוי מעלליו
של ״הרב״ ,אף כי הסתייג מכמה
מדבריה של גרוסמן, שהשתמשה
במילים ״פוגרום״ ו״פאשיסטים״,
ושהזכירה את השר אריק שרון.
משה שמיר, איש התחייה, אמנם
הציע להסיר את ההצעה מס-
דר־היום, אך גם הוא נאלץ לגגות
את מעשיו של כהנא ולהודיע, כי
תנועתו מתנגדת להם לחלוטין.

דות מופגנת. השוטרים התלוצצ
עימו. השוטרים והשומרים הרעיס
עליו ביטויים בנוסח, אתה בסדר
לבסוף התבקש בידידות לסיים א!
ההפגנה הבלתי־חוקית. הוא ד,מ
תין עד לסיום עבודתה של צלמו
שהנציחה את המאורע, ואש!
למענה עמדו חסידיו בפוזות שו
נות. רק אז פינה את המקום. לפ
ני כן הבטיח לכל הנוכחים, אנ
אהיה בכנסת הבאה !׳״
באותו זמן היה ״הרב״ משוח
רו׳ בערבות — אחרי שנעצר על
ידי המישטרה ביגלל גרימת מהומו
ברמאללה, שבמהלכה נורו יריוו
ונפצעו אנשים.
נראה כי גם השופטים בישרא?
כמו השוטרים, אינם סבורים: ,
ראש הכנופייה הפאשיסטית צרין
(ראה עמודי]
לשבת במעצר
.)44—45

הומה נגד אבנים כנור־שמס
עבודה מול קני רובים

חוץ מאנשי התחייה, הצביעה כל
הכנסת בעד ההצעה.
עד כאן הכל שפיר. אלא שיום
לפני כן קרה משהו, שאיש מן ה נואמים
ומהכתבים לא ידע עליו.
״הרב״ מאיר כהנא הופיע ביום
השלישי בשערי הכנסת, בראש
כנופייה קטנה של אנשיו, רובם
בני טיפש־עשרה. הוא ערך שם
הפגנה בלתי־חוקית.
במקום נכחו אנשי מישמר־הכנ־סת
ושוטרים. סיפר עד־דאייה :
״כולם התייחסו לרב כד,נא בידי־

השט חי ם
עבודת 71* 3:3

עדויות תושבים מעודרוה
חשד כי מושז טול־כרג
הנהיג כשטחי;
עבודות בסייר
אנשים שיפשפו את עיניהם בתמיהה,
אך זאת לא היתד, אשליה
(המשך בעמוד ;37

1 תיציקיך מודעי יגיעו
ת ל בג ין
ווו 13
שר־האנרגיה, יצחק מודעי, עומד להגיש תוך
השבועיים הקרובים תוכנית מפורטת לראש־הממשלה
מנחם בגין, שתציע דרכים להבראת הממשלה
ול״הצלת שילטון הליכוד,״-כפי שמכנה זאת מודעי.
עיקרי התוכנית יהיו נקיטת יד קשה יותר נגד שרים
ופקידים בכירים אשר יסטו מהקו וארגון מערכת
הסברה חדשה למיפלגות הליכוד.

גורמים המקורבים למודעי טוענים כי בעצם
הגשת התכנית תהיה נימה של אולטימטום.
מודעי יאיים בצורה עקיפה על בגין, שאם
לא ינהג על פי התוכנית, יסיקו הליברלים
את המסקנות.
למרות הנימה האולטימטיבית, יציין מודעי בתוכנית,
שלדעתו חייב בגין להודיע כבר עתה על התייצבותו
בראש רשימת הליכוד בבחירות הבאות.

קרע בין סרס

בין יושב־ראש פיפלגת־העבודה -ח״כ שימעון פרם,
לבין מזכ״ל המיפלגה, ח״כ חיים בר־לב, נערכה
בשבוע שעבר שיחה בארבע עיניים במהלכה הוברר
לשני הצדדים כי הקרע ביניהם הוא בלתי נמנע.

אל בר־לב הגיעו לאחרונה שמועות שלפיהן
משמיץ אותו פרס בחוגים מפלגתיים
שונים וטוען ש״בר־לב לא צריך להיות
בטוח שהוא יהיה חבר בממשלה הבאה.״
בשיחה בין השניים לא הכחיש פרם, בצורה
שהשביעה את רצונו של בר־לב, שמועות
אלה.
סימן נוסף לקרע בין השניים הוא פיטורו למעשה
של עוזרו האישי של פרם, בועז אפלבאום. פרס
הודיע לאפלבאום שאין הוא מפטרו מעבודתו, אך הוא
מייעץ לו למצוא מישרה אחרת. עד שימצא
אפלבאום מישרה אחרת, הועברו כל תפקידיו אל
שני עוזרים אחרים של פרם, יוסי ביילין וגדעון לוי.
אפלבאום היה משך שנים עוזרו האישי של בר־לב
וידוע כנאמנו של שר התעשייה לשעבר.

תמיר מחסל את

שביט, לעיסקת מכירת המשרדים הבלתי־חוקית
שנערכה בכית התעשיינים בתל
אביב.
השבוע התגלה כי מפעלי נייר חדרה מכרו את
משרדיהם בבית התעשיינים החדש בתל״אביב לחברת
כנס, וזאת בניגוד לחוזה עם התעשיינים שלפיו
אסור להם למכור את משרדיהם לחברות שאינן
חברות תעשייתיות במשך חמש שנים. בית־התעשיינים
במנשיה בתל־אביב קיבל הנחות ניכרות במיסוי
עקב הכרזתו כמיפעל־מאושר, והתנאי להנחות אלה
היד. שהוא יהיה, בחמשת השנים הראשונות, על
טהרת מישרדי מפעלי תעשיה.

עתה בודק האוצר אם נשיא •התעשיינים
שביט, לא היה מעורם כהחלטה למכור את
המשרדים ל״כנש״ .לשביט מניות בחברת
״כנס״

האם וקמה
המישטרה ב שוב טי ם?
ועדת החוקה־חוק־ומישפט של הכנסת בודקת חשד
שמא פרשת שני השופטים בחיפה, שקיבלו כרטיסי-
הנחה מקואופרטיב אגד לפני כמה שנים, התגלתה
לאחרונה כתוצאה ממיבצע יזום של כמה קציני-
מישטרה, שהתרגזו על פכזק־דין מסויים של אחד
משני השופטים.

שמועה זו נפוצה בחוגי השופטים, ועוררה
אי־נוחות רבה, ביגלל החיטש שמא
מבקשים קציני־מישטרה ססויימים להטיל
בדרך זו את מוראם על השופטים, ולהכריח
אותם לשפוט לפי רצון המישטרה.

אי ך ופוגע העונו
גורמים בצה״ל בדקו את תיקו
האישי של איש קריית־ארבע, עורך
הדין אלייקים העצני, אחרי שהעצני
סיפר בראיון עיתונאי כי הוא נפצע
בשרות פעיל בצה״ל. העצני סיפר
זאת אחרי שהשמיץ את חיילי צה״ל
ואת הצבא בעקבות התקיפה בחברון.
עתה התברר כי העצני אכן נפצע
במילחמת העצמאות, כהיותו מגויים,
אך לא היה זה בעת קרב. העצני
נפצע בידיו כעת שטיפל בפצצה או
ברימון כאחת משכונות ירושלים,
שלא במיסגרת תפקידו.

הו רג״! ליגור*:
בלי טובות
שר־האוצר, יגאל הורביץ, פנד. לח״כ אסף יגורי
מסיעת יעד שבליכוד וביקש ממנו להפסיק את
הפעילות במסגרת חוג שהקים יגורי ,״את״ה —
אזרחים תומכי הורביץ.״

כדי למצוא־חן בעיני ״בעלי הבית״ החדשים
שלו, הליכוד, הקים יגורי מטה תחת
הכותרת ״יעד — נוער הליכוד״ ושלח
צעירות לרחובות כדי להחתים על פטיציה
התומכת בהורביץ ובמדיניות הכלכלית
שלד. הפעולה נכשלה כשלון חרוץ וכמקום
החתימות ספגו הצעירות עלבונות.
כשנודע הדבר להורביץ הוא דרש במפגיע מיגורי
להפסיק את הפעולה ולבטל את את״ה.

חומש העיחוווח
המאבק החריף ביותר על חופש־העיתונות בתולדות
המדינה עומד להתלקח סביב הצעת־חוק חסרת־תקדים,
שהונחה על־ידי שמואל תמיר על שולחן הכנסת,
באיצטלה של הגנה על הפרטיות.

״חוק הגנת הפרטיות״ מעמיד בצל אך את
הנוסח המקורי של חוקיילשון־הרע הזכור
לשימצה, מסכן את עצם קיום חופש־העיתונות
ותגרום לכך שרוב הכתבים
והעורכים יחיו בסכנד! מתמדת של מאפר.

יתכן שתתארגן קבוצת־עיתונאים שתציע את השבתת
כל כלי־התיקשורת בארץ, כדי להחניק נסיון זה
בעודו באיבו.

הצעה אחרת: להטיל חרם־פירסום על
תמיר עד אחרי הבהירות הבאות.

יחקר הקשר

הדס יחזור לארץ
הציר הראשון בשגרירות־ישראל בקאהיר, יוסף הדם,
עומד לשוב לישראל בימים הקרובים. על כך סוכם
בפגישות שערך השגריר הד״ר אליהו (״אלי״)
בך אלישר בניקור־המולדת האחרון שלו. הדם
שביקש לחזור לא הסתיר כלל את דעתו שנוהלי
עבודת השגריר במצריים אינם לטעמו.

במקומו של הדס ימוגה אחד מפקידי
מישרד החוץ משה מזאל.
שובו של הדס לארץ יעורר בעיה של איוש
מישרות. לפני שיצא הדם דקאהיר הוא
היה ממונה על הדסק המיצרי כמישרד־החוץ.
את תפקידו קיבל אלייקים (״אלי״)
רובינשטיין, מי שהיה יועצו של מיטה דיין,
כשדיין היה שר־חוץ. עתה דורש הדס לשוב
לתפקידו הקודם ועל שר־החוץ, יצחק שמיר,
יהיה למצוא מישרה אחרת לרובינשטיין.

של בוטה

האלוף נגד הט 3 3״ ד

האוצר עומד לחקור את הקשר של נשיא
התאחדות־התעשיינים, אברהם (״בומה״)

סכסוך הריך פרץ בין אלוך פיקוד־המרכז,
האלוך משה (״מוישה וחצי״) לוי, לבין

מפכ״ל המישטרה רב־ניצב הרצל שפיר.
בסוף השבוע שעבר ביקשה משטרת ירושלים, על־פי
הנחיות המפכ״ל, צווים חתומים ובלתי ממולאים
שאותם אפשר יהיה להפעיל נגד בעלי חנויות
במיזרח־ירושלים שהיה חשש שישתתפו בשביתה
הגדולה שהוכרזה על־ידי וועדת ההכוונה הלאומית.
לוי סירב לתת צווים חתומים שלושה ימים לפני
היום שבו עמדה להערך השביתה וביקש ממשטרת
ירושלים לבוא ולקבל צווים ביום השביתה, אם
יהיה צורך בכך.

למרות זאת פירסם דוברו של המפכ״ל,
אריה ארד, כאילו נתן לוי את הצווים כבר
ביום שישי. הדבר עורר את זעמו של לוי
שערך שיחה קשה עם שפיר.

סס לה חזר ת ה דו ב ר
מפכ״ל המישטרה, הרצל שפיר, ערך בשבוע
שעבר שיחה בארבע עיניים עם מי שהיה
דובר המישטרה, סגן־ניצב ברוך לשם,
ובדק את האפשרות שלשם יחזור לתפקידו.
ביום בו מונה שפיר כמפכ״ל הוא פיטר את לשם
והביא במקומו את ידידו האישי מי שהיה עודך
לילה בדבר, אריה ארד. לשם מונה מאוחר יותר כאחד
מחברי צוות הכנת תכנית תירוש בנושאי הדרכה.

נראה שיש למפכ״ל הירהור שני בנושא.

למרות השיחה של השבוע שעבר נראה כי לשם
יסרב לקבל את ההצעה לחזור לתפקידו הקודם.

וות 3ה ט דמון
ש ד דו ג ר
הטלפון במישרדה של עורכת־הדין פיליציה לנגר
בירושלים נותק. כל פניותיה של לנגר למישרד־התיקשורת
בעניין זה נדחו.

לנגר ידועה כעורכת־דין המוזעקת בכל פעם
שאישים מהגדה מועמדים לגירוש מהארץ.
גורמים הקרובים ללנגר חוששים שמא
הניתוק מכוון, כדי שאי אפשר יהיה
להזעיק אותה במהירות בעת נסיון גירוש
של אישים מהגדה.

דיין וטלט
טשוטרי־הר אש
שר־החוץ לשעבר משה דיין, חזר בימים
האחרונים לנוהגו והוא נמלט משומרי־הראש
המופקדים על בטחונו האישי.
בשבוע שעבר יצא דיין מביתו בשעת לילה מאוחרת,
נכנס למכונית והסתלק לפני שהשומר על הבית
הספיק להזעיק את שומרי־הראש. זו הפעם הראשונה
אחרי הפסקה בת כמה שנים, שדיין נהג אח המכונית
בעצמו. גם השבוע הצליח דיין להסתלק במכונית
הפיאט שלו משומרי־הראש ונסע לירושלים ללא כל
ליווי.

גדוסקא תובוד
ונס הועויא
המועמד האחרון של נשיא־המדינה, יצחק
נכון, לתפקיד ראש לשכתו ודוברו האישי
הוא סגן־אלוף עמי גלוסקא, נציג דובר צה״ל
בירושלים.
גלוסקא יקבל כל הנראה מצה״ל חופשה־ללא-תשלום
לתקופה מוגבלת. מועמדים קודמים שאליהם פנה
הנשיא לקבל עליהם את המישרה דחו את הפניה.

מאז מונה יצחק אגסי לדובר מישרד הפנים,
אין מישרה זו מאויישת.

דא ביד־ טו־ד ס׳
בכתבה סמים בקיבוצים שהתפרסמה בהעולם הזה

( )2215 צויין בטעות שמו של בית הספר האזורי
בקיבוץ יד־מרדכי כאחד המקומות בתנועה הקיבוצית
שם התגלו סמים.
אחרי בדיקה נוספת הסתבר כי ביד־מרדכי לא
התגלו סמים, וכי המערכת הוטעתה בעניין זה על-ידי
גורמי המישטרה העוסקים בנושא.

הגיליין

הבא

לרגל חג השבועות יופיע הגיליון חבא של
״העולם הזה״ ביום שלישי.20.5.1980 ,
ברחובות תל-אביב יופץ הגיליון ביום שני,
, 19.5.1980 בשעות הערב.

במדינה
יקשה לזרוק משם אבנים. בסך־
(המשך מעמוד )35
נדמה היה כי ימי חומה־ומיגדל הכל השתתפו בעבודות כמאה איש.
חזרו. במקום שאך אתמול היה גברים שלא הועסקו בעבודה המתינו
בצד. לפי פקודת החיילים
פרוץ, צצה לה חומה ביו לילה,
בדומה לנס שלא ניתן למצוא לו הם החליפו את מי שנחלש ולא
הסבר. אך לא היד. זה נס. מי יכול היה להמשיך. הכל נעשה במביו
הנוסעים בכביש הנכנס ל־ נוהל ובסדר של מחנה־עבודה לטול־כרם
מכיוון שכם, שטרח לש שבויים או לאסירים קשים.
עד כאן תיאור העדויות.
אול מה פשר החומה שצצה לפתע
לאורך מחנה הפליטים נור־שמס,
רוב תושבי נור־שמס הם פליהסמוך
לטול־כרם, קיבל הסבר מלא טים מאחור חיפה. המחנה הוקם
מתושבי המחנה.
ב־ ,1952 ומאז הם מתגוררים בו.
ביום הראשון בשבוע שעבר נז במקום נמצאים שלושה מוכתרים.
רקה אבן על רכב צבאי שעבר איש מהם לא הסכים להתראיין בליד
מחנה נור־שמס. ברכב ישב גלוי או למסור את שמו. כמו כל
מושל איזור טול־כרם, סגן־אלוף שאר התושבים הם שרויים בפחד.
שלום מוצאפי. האבן פגעה בראשו לטענתם מנהיג צה״ל מישטר של
וגרמה לו פציעה קלה. ההמשך טרור במחנה. צעירים רבים מסהיה
רגיל -.הוטל עוצר על המחנה,
תובבים כשהם חבושים. הם סיפרו
בוצעו חיפושים ונערכו מעצרים.
כי הוכו על-ידי חיילים, אחרי
אך בכך לא הסתיימה הפרשה.
פציעתו של המושל.
ניצ־בשעה
4.00 אחר הצהריים
עיתונאי שהתקשר לקבל את
טוו כל הגברים מעל לגיל 14
תגובתו של מוצאפי לפרשת החושבמחנה
לצאת מהבתים ולהת מה, נענה כך :״אם ילדיהם זוראסף
במרכז המחנה. על מה
שקרה. קים — הם יבנו !״ אולם סגנו של
אחרי-כן קיימות שתי גירסות.
מוצאפי, סרן זאב, מסר גירסה
מעדויותיהם של תושבים במחנה שונה. לדבריו כלל לא הוכרחו ה עולה
התמונה הבאה: חיילי ה־ תושבים לבנות את החומה. זאב
מימשל ציוו על ניכבדי המחנה טוען, כי הם התנדבו לבנות אותה,
לעלות על משאית השייכת לאחד ואפילו רבו ביניהם מי יזכה בזמהתושבים.
בליווי צבאי נסעו ל־ כות לעמול עליה. וכל זאת מפני
טול־כרם, ושם עברו על פני כמה שאינם יכולים להשתלט על ילדיהם
חנויות למימכר חומרי בנייה, והע והם מעוניינים למנוע מהם לזרוק
מיסו ציוד וחומרים בשווי 50 אלף אבנים. הניכבדים לירות על המשאית.
קצין
גי מגז ם ט לוויזיוני.
אולצו על־ידי אנשי המימשל להתחייב
בפני הסוחרים שיערבו ל אחר במימשל טען, כי כלל אין
חומה כזאת והיא לא הוקמה מעותשלום
מלא עבור הסחורה.
לם. אך חומה אי אפשר להסתיר. כבר כאשר חזרו למחנה היתד,
מי שעובר במקום יכול להבחין
שעת לילה. ואז, לאור זרקורים בנקל בקטעי החומה שניבנו. הם
שהביאו החיילים, נאלצו הגברים בולטים בין הבתים שעל הכביש.
לבנות חומה בין הכביש למחנה, גם ריבוי הגירסות אינו מוסיף
לפי הוראות אנשי המימשל. הגב לאמינות המימשל. הפרשה כולה
רים עבדו כשקני הרובים מכוונים היא מוזרה.
אליהם. מי שסירב, או התרשל באין
זאת הפרשה היחידה שלה
עבודתו, קיבל מכות. אנשי המינד
של חזרו ושיננו באוזני העובדים אחראי סגן־אלוף מוצאפי. לפני
כל העת, כי זהו עונשם בשל זרי שבועיים עלה שמו לכותרות, כקת
האבן על המושל .״אם ילדיכם אשר נודע, כי הרג את הנער
זורקים אבנים,״ נאמר להם ,״אתם נאג׳ח אחמד מחמוד אבו־עליה בן
תיבנו חומה שתמנע את הזריקה.״ ד,־ ,17 מענבתא. את גירסתו של
מוצאפי למה שאירע לא יכול לה צעירים
חבושים. עבודות בין אפילו מושל הגדה המערבית,
הכפייה נמשכו עד השעה 4לפ תת-אלוף בניימן (״פואד״) בראלי־נות
בוקר. החומה שהוקמה אינה עזר. פואד גימגם מול מצלמות
מהווה יחידה אחת. היא מורכבת הטלוויזיה, כשניסה לחזור על ה מכמה
קטעים קטנים, הסוגרים דברים שסיפר לו מוצאפי.
מירווחים בין בתים הניצבים לצד
לפי גירסתו של מוצאפי אירעה
הכביש שכם—טול-כרם, כך ש
פצוע
כנור־שמס

ראש־מועצה חמד־אללה
המושל גימגם מול המצלמות

ה עו ל ם הז ה 2228

ענכתא כשעת העוצר
20 דקות הפסקה ביום
הפרשה כך: במהלך הפגנת ד1-,
השבוע חדר צוות העולם הזה
במאי בענבתא, זרקו שלושה תל מבעד לטבעת העוצר והבידוד ומידים
מבית־הספר התיכון המקו שוחח עם ראש־עיריית־ענבתא,
מי, אבנים על רכב צבאי. מוצאפי ואחיד חמד״אללה.
היה במקום יחד עם סגנו, זאב.
״כל שמספר מוצאפי זה שקר
השניים פתחו במירדף אחרי ה בית־
מהתחלה ועד הסוף,״ סיפר חמד־נערים,
שנמלטו לתוך
חצר ואחד אללה .״מה שקרה באמת זה ש־הספר.
נורו יריות אזהרה,
זאב הגיע מוצאפי והסגן שלו קראו לשלוהנימלטים
נפגע
ברגלו. סכין וניסה שת הנערים אליהם. הנערים נבאליו
ואז שלף הנער
התפתח מאבק, ש הלו והחלו לברוח. הם פחדו מהלדקור
אותנו.
מושל. מוצאפי והסגן רדפו אחריבמהלכו
ניסה הנער לחטוף
את הם והחלו לירות. הם נפגעו שלושנשקו
של זאב. מוצאפי ניזעק לעז
ברירה תם. נאג׳ח נפל ושני האחרים המרת
סגנו. כאשר לא נותרה
בדרך לבית־ שיכו לרוץ. מוצאפי רץ לנאג׳ח
ירה בנער. הוא מת
נעמד מעליו, ובקור רוח ירה בו
החולים.
למוות. היו שם עשרות תלמידים
רק מתוך גירסה זו עולות שא כולם ראו מה שקרה וכולם יכולות
אין־ספור: כיצד קדה שהנער לים להעיד.
נפגע ברגלו מיריות שנועדו לאז״מאז
המיקרה השליטו עלינ
הרה ז היתכן שינסה בכלל לתקוף טרור. כאילו שאנחנו הרגנו מישר,
בסכין איש צבא מזויין בנשק חם ן ולא להיפך. אפילו את הכבוד ה
כיצד לא הצליח זאב להתגבר על אחרון לא נתנו לנו לעשות למת
הנער הפצוע ן האם לא יכלו מד אירגנו את הלוויה באמצע הלילו
צאפי וזאב להתגבר על נער פצוע ונתנו רק לשלושה בני־מישפחז
אחד מבלי לירות בו? ועוד ועוד ...להשתתף בה. למרות העוצר ולמ
רות שהזהירו אותנו לא לדבר, אג
עד היום זכתה רק גירסת מד מוכן לספר לכל העולם איזה פשז
צאפי לפירסום. על ענבתא הוטל נעשה כאן, בענבתא. שיימשך ה
עוצר, הנמשך מאז שבועיים בהת עוצר אפילו שנה, שיעשו לנו מ!
מדה. התושבים זוכים רק פ־ 20 שרוצים — אנחנו לא נשתוק!״
דקות הפסקה ביום. הצבא ניתק
מוצאפי מכהן כמושל טול־כרו
את הטלפונים, פרץ למישרד הדואר
המקומי והקים בו מטה. על כחודשיים בלבד. לפני כן היה סג
התושבים נאסר לקיים כל קשר עם המושל בשכם. גם שם הילכו סי
העולם החיצון. מי שיוצא לרחוב פורי אימים על שיטותיו. העדויוו
השונות מחייבות חקירה יסודיו־נעצר
מיד.

במדינה מיפלגות פלאטו משלנו
פלאטו שרון מימן
את מיפלנתו של
ייגאל הורוביץ
30צ׳קים בסך כולל של 4,500
לירות, מחשבונה של מיפלגת פ״ש,
מיפלגתו של ח״ב שמואל פלאטו־שרון,
הועברו ימים אחדים אחרי
הבחירות האחרונות לחשבון סניף
לע״מ, מיפלגתו של השר יגאל
הורביץ, בעכו.
הסיבה לתרומתו של הח״כ ל-
מיפלגתו של השר, התבררה ב-
בית־המישפט בירושלים בימים
אלה. בעת מישפטו של פלאטו־שרון
על עבירות של שוחד בחירות.
בין
העדויות הרבות שגבתה ה־מישטרה
לשם מישפט זה, נגבתה
גם עדותו של מורים בן־שושן ()55
אח בבית־חולים בעכו, שהיה יו־שב־ראש
סניף לע״מ בעכו. מורים
הוא פעיל מיפלגת לע״מ כבר
שבים רבות, ואף הוצע לו להיות
מועמד המיפלגה לכנסת, אך הוא
סירב. בעת הבחירות האחרונות
ניהל את הסניף, והעסיק כ־200
פעילים שעבדו בהתנדבות.
בין פעילי מיפלגתו היה אדם
בשם מרדכי אסייג. לאסייג הוצע
תפקיד בשכר במיפלגתו של ח״כ
פלאטו שרון. אסייג שאל את יו״ר
מיפלגתו כיצד לנהוג בעניין זה

ח שופה
ז^זירי שיעי מבוער
״^|#לודז דזמסירדז

1ז 9דך זז?^די
ודגע-מת, במהירות

זל׳לא כאבים: .

קרס כה

באריזה חדשה

מנהיגי לעם הזרכיץ ושובל
לשימוש מועדון המיפלגה

דיסקובו 1״ מ

מבחר דגמים להתאמה
לכל מטרה.
המאוררים המטולים בטול

סנה למומחים.
יט 1ץ,התקגה1שרווג:

סוכנויות•ח ייבואס פ תבעינז_!

תל־אביב. רח׳ לינקולו וו טל 291236-9 .

ח״ב פלאטו־שרון
שלא יגנבו פתקים

״הדקליה״
פפר־נופש 87177־057
ת.ד ,47 .ימית

תן טרמפ לחייל

ובן־שושן אמר לו כי מאחר שחברות
במיפלגת לע״״מ אינה
מתיישבת עם פעילות עבור פ״ש.
עליו לפרוש ממיפלגת לע״מ. וכך
עשה אסייג.
זמן קצר לפני הבחירות ביקש
אסייג מבן־שושן, כי יתן לו רשימה
של פעילי לע״מ העשויים
לשבת בקלפיות, ואמר, כי ישלם
להם 150 לירות לאיש, כדי שידאגו
לכך שלא יגנבו פתקים של פ״ש
מהקלפיות.
בן־שושן מסר לו רשימה של
30 איש. ואסייג הבטיח את תש לום.
בעדותו ־ של בן־שושן שנגבתה
על־ידי החוקרת שולמית קדם,
התברר שליושב־ראש מיפלגת
לע״מ לא היתד. כל כוונה למסור
את הצ׳קים הללו לאנשים הנקו
בים
בהם. הוא אף לא סיפר להם
על העיסקה שעשה בשמם. את
הצ׳קים המשוכים על בנק המזרחי
סניף אל-על, בתל־אביב מחשבונה
של מיפלגת פ״ש, קיבל לידיו,
והכניסם מייד לחשבון מיספר
466565 בבנק דיסקונט בעכו, חשבונו
של סניף מיפלגת לע״מ.
הוא הסביר לחוקרת כי כל ה־צ׳קים
היו משוכים על חבריו ובני
מישפחתו. מחלקם ביקש להסב את
הצ׳קים מבלי לומר להם מדוע,
ואת יתר הצ׳קים הסב בעצמו כ־כשהוא
מזייף את חתימת המסב.
לא נפתח תיק. בשלב זה
הפסיקה אותו החוקרת והזהירה
אותו, כי הוא חשוד בזיוף חתימות
הסבה בצ׳קים שונים, וב קבלת
כסף בטענות שווא. אך בן-

שושן לא נבהל. הוא המשיך לספר
את סיפורו על כל פרטיו, ולשא לה
אם השתמש בחלק מהכסף לשימושו
האיש אמר :״חס וחלילה!
לא עשיתי כל שימוש אישי בכסף,
אלא לשימוש מועדון לע״מ בעכו
בלבד, המקיים פעילות מים־
לגתית שוטפת.״
עוד הוסיף היו״ר ואמר :״אני
תכננתי מראש להפקיד את הכסף
שיגיע לפי רשימת האנשים ש מסרתי
לחשבון מיפלגת לע״מ. ולא
התכוונתי למסור אוחו לאנשים.
כפי שאמרתי לך, לא אמרתי לאנשים
שאת שמותיהם מסרתי, כי
רשמתי אותם, ומסרתי את שמותיהם
כפעילים של רשימת פ״ש.״
עדותו זו של בן־שושן נגבתה
ממנו ב־ 10 בספטמבר בשנה ש עברה.
ולמרות שהחוקרת המנוסה
גילתה בעצמה, כי מדובר כאן
בעבירה ברורה שהחשוד מודד. בה,
עדייו לא נפתח כל תיק מישפטי
נגד בן־שושן.
שולמית קדם העידה, כי היא
העבירה את החומר ואת מסקנותיה
לפרקליטות, אך למיטב ידיעתה
לא נעשה מאומה בעניין.
לעומת זאת טחנו טחנות הצדק
מהר מאוד בעניינו של ח״כ פלא-
טו־שרון. מאז הוסרה חסינותו כ־חבר־כנסת
והוגש נגדו מישפט על
עבירות מסובכות. פרקליט מחוז
ירושלים שהופתע מעדות זו הבטיח
לבית־המישפט, כי ידאג לטפל
בזרירוז התביעה.

תל־אביב
גהה־ים * 1נווה־זוגודו>•

אחדות מן הזוגות נרו
במלון, ואחרות רק
השתמשו בר
לטורן־ עסוקיהן
המישטרה נזקקה לתצפיות במ שך
כחצי שנה, כדי לוודא את ה עובדה
הידועה כמעט לכל תושב
תל־אביבי, כי במלונות הקטנים
הפזורים בטיילת ובקצהו של רחוב
אלנבי מתנהלים עסקי זנות.
התוצאה של מאמץ מישטרתי
זה ניכרה השבוע בבית־מישפט ה־
(המשך בעמוד )50
ה עו ל ם הז ה 2225

ון* צחק מודעי שהתגלה לבאי כפר־המכביה
בשבוע שעבר היה יצחק מודעי
אחר משהכירו. לא השר המלוקק,
המקפיד על לבושו, אשר בגלל סגנונו
ובגלל היותו בעבר מנכ״ל רבלון זכה
בתואר שר־הליפסטיק. לא האיש המדבר
בצורה נפוחה ומלאת חשיבות עצמית, המקפיד
להסתרק כל כמה דקות. לא השר
הנותן כבוד רב מדי לאישים אחרים, וה־צועק
בחרי-אף על הכפופים לו.
לעיני הצירים של ועידת הליברלים ד

* פחדו של אביו
מה ..גויים ׳ הפו
את מודע

לןץ

* משו יומיים
היה מיוזע׳ שלישו
של !1ומטב ״ ל
ייגאל ידיו -יוברח
צופי־הטלוויזיה התגלה יצחק מודעי נמרץ,
נושא מכשיר־קשר, מדבר במתינות ובנימוס
רב, גם אל אותם המשחרים לפיתחו,
לבוש בחולצה לבנה, ללא חליפה, משתרע
על הדשא.
יצחק מודעי ניצח פעמיים בשבוע שעבר.
לפני כמה חודשים בילבד היה
מסוכן ביותר להמר על מעמדו במיפלגה

הליברלית של האיש שניצח, ביום הראשון
של הוועידה, עת הצליח לשכנע את הכל
כי זכה ביותר מ־ 42 אחוזים מצירי הליברלים.
למחרת, משהתגלה הבלוף הגדול, כבר
היה מאוחר מדי. כשהתגלה כי מודעי
זכה רק ב־ 30 אחוז, וכי קבוצת אברהם
שריר ושרה דורון צועדת רק ב־ 5אחוזים
מאחוריו, כבר יכול מודעי לנופף בהסכמים
חתומים עם סיעות אחרות, שהיקנו
לו רוב מכריע.
בעזרת העמדת־פנים, עבודת־שדה קשה י
וצעדים טקטיים ממולחים, הצליח מודעי
לא רק להשתלט על המיפלגה הליברלית,
לגרש מתוכה למעשה את אריה דולצ׳ין,
להשפיל את שריר ואת גדעון פת עד
עפר ולדחוק את שימחה ארליך לפינה —
מכובדת אמנם, אך רק פינה — אלא
גם להפוך בדלילה משר־אנרגיה מושמץ
חוטר לאחד האנשים החזקים ביותר בפוליטיקה
הישראלית. תוך יומיים של
ועידה הוא חיסל את סיכויי עזר וייצמן
להקים מיפלגת מרכז, או לפחות לאיים
בה (ראה הנדון) ,חיסל את סיכוייו
י ן מודעי מכניס פתק לקלפי בבחירות הפנימיות שנטרכו במיפלגה
של יגאל ידין להישרד מבחינה פוליטית,
* -ייייי הליברלית, כשחבריו במיפלגה עוקבים אחריו בהנאה גלויה.
והפך מנהיגם של הניצים, מאותם שאינם
מוכנים לקבל את שיגיונותיו של אריק מודעי התגלה כאשף המיטבח הפוליטי, ובכמה מהלכים מחושבים גבר על כל יריביו.

שרון, גם מקרב הליכוד וגם מקרב שאר
מיפלגות־הקואליציה.
לכמה עשרות אנשים ברור היה הכיוון
של מודעי עוד הרבה לפני שאיש העלה
על דעתו שהוא יהפוך איש מרכזי בממשלה.
לא רק לקבוצת צעירים שהוא ריכז
סביבו, כדני ויימן ודויד אדמון, אלא
בעיקר לקרובי־המישפחה של מודעי. מי
שרוצה להכיר את מודעי ולחזות מראש
את צעדיו, חייב להכיר את הרקע המיש-
פחתי שלו, שכן מודעי קשור ביותר
למישפחתו, להיסטוריה שלה ולמאבקי בני
המישפחה.

דמו ת דו מיננ טי ת
בבית
מו של מודעי, ברכה מדז׳ביץ, זכי
כתה עם לידתה בשם העברי ברכה.
אולם כשהתבגרה וחלתה במחלה אנושה
הוסיפו לשמה, כסגולה לחיים, את השם
אלטה. השם החדש נקלט, וכיום קוראים לה
הכל אלטה. אביה, אחד מעניי העיירה אום־
טרולנקה בפולין, קיבל הסמכה לרבנות
אך מרד בדת ופנה להוראה. אמה, סבתו

1ץ ג דו ל היה פה
(המשך מעמוד )39

של מודעי׳ היתר. האשה היחידה בעיירה
שידעה קרוא וכתוב, ואליהו נהגו לפנות כל
בני העיירה, שהיו להם קרובים שהיגרו
לאמריקה, כדי שתכתוב עבורם את מיב־תבי־המישפחה
או מיכתבי-האהבה לבני
זוגם, ותקרא באוזניהם את המיכתבים הבאים
מהיבשת הרחוקה. אמו של שר־האנרגיה
גדלה בבית שבו חלק חשוב
מחיי היום־יום מוקדש לשיחות חדר־המי־טות
והרכילויות הקטנות שאמא היתר. שואבת
מהמיכתבים שכתבה או קראה.
ברכה־אלטה גדלה בין עשרה אחים ש הפכו
כולם לרבנים. האחד ששרד מהשואה
נפטר לפני שנים אחדות, כשהוא רב
ומרצה בישיבה־יוניברסיטי. ברכה־אלטה
למדה תנ״ך ותלמוד, ולמרות שמודעי
עצמו מכחיש זאת, היתה הדמות הדומיננטית
בביתו. היא היתה האשד, הדוחפת
והמחליטה. כאשר היסס אביו של מודעי
לבנות בית, יחד עם עוד שלושה שותפים,
היתר, זו האם שהכריעה וקבעה כי הבית
יבנה. לילדיה היא היתה חברה סקרנית.
מעולם לא הסתפקה בתשובות סתמיות
או מעורפלות, ובדרכים המיוחדות לה
חקרה ושאלה עד שידעה את כל מה
שאירע להם מחוץ לבית.

אי מ ת
הגויים
^ ביו שד מודעי, מיכאל־מיכל, הגיע
י מרקע אחר לגמרי. הוא בא מעיירה

הוא מעולם לא סיפר לילדיו על תקריות
אנטישמיות שהיה מעורב בהן, אך המיש־פחה
כולה גדלה תחת מוראות האנטישמיות,
גם כשהיא היתה כבר בארץ-
ישראל. במישפחת מודעי סוברים כי האב
הוכה פעמים רבות על-ידי גויים אנטישמים,
והצליח להיחלץ מהם כשעורו בין
שיניו. עד היום קיים חשש בליבו של
האב מה״גויים״ .מודעי סיפר פעם לידידיו
כי ברור לו שהפחד מהתופעות האנטישמיות,
והמיקרים שבהם היה האב
נמלט מהמכים בו, מבלי לחשוב כלל על
הגנה עצמית, הם שהביאו את בני הזוג
מדז׳ביץ בשנת 1923 לעלות לארץ.
האב הגיע לארץ, כנראה, כשבידו כסף
רב. הוא אמנם פנה מיד לעבודה בבניין
ובכבישים, כפי שעשו מרבית בני העליה
השלישית, אך במהרה השקיע את כספו
בקניית אחד הדיליז׳אנסים הראשונים של
תל־אביב וחזר לנהגות. מיכל מדדביץ
הוא אחד ממקימי כמעט כל קואופרטיב
לתחבורה שהוקם בארץ. היתד, לו יד בהקמת
המעביר, אחוד רגב, השרון ה^ואוחד
ודרום יהודה. במשך עשר שנים תמימות
היה מיכל המזכיר הכללי של חברת קואופרטיב
אגד.
שלוש שנים אחרי העליה לארץ נולד
יצחק מודעי. מישפחתו התגוררה במיבנד,
קטן במוסך המעביר, במקום שבו נמצאת
עתה דרך פתח־תיקווח פינת רחוב הגדוד
העברי. כיום זוכר מודעי תקרית אחת,
שלה כמעט היה עד. מאחר שאביו היה
דתי, וחשש מאכילת טרף, היה בנו יצחק

1י ל 1 1 1אחת התמונות האחרונות של הראלה
ייי ! מודעי, יחד עס אמה מיכל. בתמונה
בולטים יופיין של האם ובתה, והדמיון שביניהן.
מודעי אהב את הראלה ומותה היווה בשבילו מכה.

קטנה, על גבול רום יה־פולין, שפעמים
רבות החליפה את שליטיה, והיה בן המיש־פחה
העשירה של העיירה. אביו היה סוחר
גדול בעיירה, וכונה על־ידי ידידיו בשם
״הגביר״ ,ועל־ידי אוייביו בשם ״הקומבינטור״
.היו לו מחסנים גדולים בתחנת-
הרכבת שהיתה מרכז העיירה, והוא היה
בעל זכיונות לחלוקת סחורות ומזון.
מיכל (כף שוואית) מודעי* נכנס לעסקי
אביו, למד נהגות והיה מסיע את הסחורות
ממחנות צבאיים לערים ולכפרים.
* המישפחה כולה שינתה את שמה
למודעי, בעקבות יצזזק, במילחמת העצמאות.

מדי
יום ולאכול רק כשר. גם כיום מצהיר
מודעי על עצמו כעל דתי. הוא אוכל רק
כשר ופיתח לעצמו פילוסופיה המבחינה
בין שמירה על כל המיצוות לבין האמונה
האמיתית שבלב, אם כי הוא עצמו הודה
פעם :״אני מעמיד מדי פעם את האמונה
שלי במיבחן, מר, שלא עושה יהודי דתי
המאמין ללא כל שאלה.״
לפני שנתיים, כאשר נהרגה בתו היפה־פיה
של מודעי, הראלה בתונת־דרכים,
נדמה היה כי מודעי עומד לשוב אל חיק
הדת באופן מוחלט. הוא היה מלווה את
אביו לבית־הכנסת ברחוב החשמונאים
בתל-אביב כמעט מדי יום ביומו, והשקיע
שעות ארוכות בתפילה.
מסלול הלימודים של מודעי היה של
ילד מוכשר. הוא היה התלמיד המצטיין
של בית־הספר תחכמוני, המנהיג של גימ נסיה
גאולה ואחר־כך תלמיד מצטיין בטכניון.
היום מנסה מודעי לשוות לאותה
תקופה בחייו שמץ של פירחחות וחבר־מניות,
אולם ידידיו מאז, הזוכרים אותו,
מספרים כי היה, על אף קומתו הגבוהה
ומיבנה־גופו החסון, ילד שקט, תלמיד
שקדן, דתי, ומי שהיה ממהר לחזור לביתו
מיד אחרי הלימודים ולא להשתתף במיש־חקי
חבריו.

מלוכלך;״
ך ץ! ודעי הו א בעל דרגה של סגן־אלוף
יו במילואים. הדימוי הציבורי שלו, בכל

מודעי ניצב מול ארונה של הראלה אחיי

מותה של בתו האהובה הפך מודעי לאיש
יי * יי יי
שונה, ביקש למצוא ניחומים בדת ובבית אבא, אך בסופו של
דבר השקיע עצמו בעבודה כדי להקהות במידת מה את הכאב.

ממתין לו בכל צהרי יום, כדי תת לו
את הארוחה שהכינה האם. באחת הפעמים
הגיע האב מיפו כשהוא נרגש ונרעש,
ולא יכול היה לאכול כלל. ערבים תקפו׳
את הדיליז׳נס שלו ודקרו את אחד מנוס-
עיו. תמונות התקריות האנטישמיות ש עברו
עליו בפולין חזרו והחרידו אותו.
כל מי שמכיר את יצחק מודעי משוכנע
שהושפע בילדותו מאד מאווירת הפחדים
מפני ה״גויים״ שבה גדל, הסיפורים על
הבריחה מהפורעים ואי־הלוחמה בהם.
גם לעובדה שאביו היה דתי מאד היתה
השפעה עצומה על כל מערכת חייו של
יצחק מודעי. עד שהתגייס לצה״ל נהג
מודעי לחבוש כובע קסקט, להניח תפילין

החליט אז הצעיר, כי ההגנה אינה לוחמת
די, וקשר קשרים מסויימים עם האצ״ל.
קשה לדעת מה אירע בדיוק באותה התקופה,
אך לאחר כמה חודשי מתח יושרו
ההדורים.
כשנרשם מודעי לטכניון, וכשהרגיש שהקרקע
בוערת תחת רגליו בסידני עלי,
כי מפקדיו הבריטים חשדו בו כמשתף־
פעולה עם ההגנה, הוא ביקש העברה
לחיפה. מודעי הפך שוטר־תנועה בצומת
הרחובות בלפור והרצל. אולם השרות
שלו בחיפה וכן השרות במישטרה
הבריטית הסתיים כעבור זמן מה. באחד
הלילות, כשמודעי היה יומנאי תורן ב־מישטרת
העיר, נכנס אחד הסמלים הבריטיים
למישרד כשהוא שיכור כלוט. בין
השניים התפתחו חילופי דברים, שבמה־לכם
כינה הבריטי את מודעי ״יהודי
מלוכלך״ .התיגרה היתה בלתי-נמנעת.
מודעי נעצר ונדון לשישה חודשי מאסר.
אחרי הלילה הראשון במעצר הופעלו
הקשרים של אביו. העסקן המקומי ׳של
אגד בחיפה הצליח לשחרר אותו הן מה כלא
והן מהצבא הבריטי, ומודעי נושא
עימו עד היום את תעודת־השיחרור האומרת,
כי שוחרר ממישטרת הוד מלכותו ב־
״בזיון״.
באמצע שנת 1947 סיים את לימודיו
בטכניון. מודעי מודה, כי הבחינות היו
קלות באותה שנה במיוחד, בגלל המצב
המילחמתי. הוא השתתף בקרב הראשון
של מילחמת־העצמאות בכפר-יעבץ, ונפצע
בידו. עד היום הוא סובל בכאבים בידו.
אחרי ששבר את היד והסתובב שבועות

יצחק ומיכל מודעי בטכס לזכר בתם
^ ״111ל 1ן
הראלה. ברקע נראית תמונה גדולה של
1 - 1 1י
הראלה הניבטת מהקיר. שינוי כביר חל בחיי המישפחה של
יצחק מודעי מאז האסון. מיכל עצמה שקעה בעבודה ציבורית.

הנוגע לצבא, הוא של קצין־מטה. לא אחת
נשמע מודעי מתמרמר על כך. הוא החל
בקאריירה הביטחונית שלו, כמו יתר
הנערים בתקופתו, בגיל ,14 כשהצטרף
להגנה. כשבגר, נשלח על־ידי מוסדות
היישוב להתגייס לצבא הבריטי. ברבות
הימים פיתח מודעי שינאה לבריטים, שפגה
רק כשמונה כניספח צה״ל באנגליה.
הוא הוצב בסידני עלי, כדי לגלות ספינות
מעפילים, אך הוא היה, כמובן, שליח
ההגנה שפעל לסיכול מאמצי הצבא הבריטי

בחייו יש סרק אפל, שבו הסתבך בנאמנות
כפולה, גם להגנה וגם לאצ״ל. על
כך אין מודעי מדבר היום. ככל הנראה

ארוכים כשהיא בגבם, אפשר היה לראות
הבעת כאב על פניו. השבר סירב להתאחות.
כשאורגן
המיצעד הראשון של צה״ל,
נבחר מודעי להוליד את יחידות הרגלים.
לשם כך קיבל דרגת סרן, וברגע זה החלה
העלייה שלו בסולם הדרגות הצבאי. אחר-
כך מונה סמג״ד ומאוחר יותר הועבר, על
פי בקשתו, לירושלים. משה דיין היה אז
מפקד המחוז בירושלים.
כשהגיע מודעי בדרך בורמה לעיר הנצורה,
התברר שהוא לא הוצב בתפקיד
שיועד לו. למרות תחנוניו, נשלח מודעי
כעבור יומיים בחזרה לשפלה. השלב הבא
(המשך בעמוד )48
העולם הזח 2228

א נ״נו את שארע
ער הדשא בננו
המנב־ה ,10811
שם נערנה ועידת
חויבודי . 11
בועידה ניצחו ארה
שירעו טיוב ותר
את מישחק
הנוקר הבודי ם י המנוצחים

שר התעשייה גירעון פת, מראשי ה מובסים
במיפלגה ;הליברלית, שר־הביטחון
עזר וייצמן, ש נצחונו של מודעי מבשר את שבירת
השוט שלו, המאיים בהקמת מיפלגת מרכז, סגן ראש־הממשלה

** יסחר כאנשים,״ קרא אריה
//יי דולצ׳ין בזעם. יום קודם לכן חייך
דולצ׳ין בביטחון נוכח מצלמות הטלוויזיה,
כאילו שהניצחון מונח בכיסו.
״הונאה ורמאות,״ כעם אברהם שריר.
יום קודם לכן התקין שריר בדשא של

כפר המכביד, ביתן מיוחד, שבו ניצבו
לסירוגין חתיכות צעירות ורעייתו הג׳יג־ג׳ית,
כשהן, יחד איתו, מוכנות להישבע
שהנצחון הוא כולו של שריר.
שר־התעשיה גידעון פת נעלם׳מהשטח.
הוא אמנם שהה בכפר המכביד״ אך כמעט

ייגאל ידין, שתיקוותו להצטרף למיפלגת מרכז נגוזה עם נצחון
הניצים במיפלגה הליברלית, וח״כ אברהם שריר, שהתנהג כמנצח
עד שהתברר כי הובס, בפתיחה החגיגית של ועידת המיפלגה
הליברלית, שעות ספורות לפני טן נודעו תוצאות הבחירות.

שלא הורגש. פת הבין, כבר בשלב מוקדם
ביותר, כי הפסיד את המערכה ׳ונדחק
לשולי מרכזי־הכוח של המיפלגה, שעם
מנהיגיה נמנה יום קודם לכן.
שימחה ארליך, המנהיג שהכל ניבאו
לו ניצחון מכריע, הסתובב עדיין בין

קבוצות
של צירים, אך קולו היה חלש
יותר ודבריו מאנפפים יותר. ארליך לא
יכול היה להרשות לעצמו להתבטא כדול־צ׳ין
או כפת. הוא תיכנן את המשך יחסיו
עם מודעי בזהירות.
יצחק מודעי עצמו שכב על הדשא,
נינוח ועייף, כשלגופו צמוד מכשיר־קשר.
עבודה בת חודשים רבים ותושיה של
הרגע האחרון הפכו אותו למנהיגה המוכתר
של המיפלגה הליברלית, שרק חודשים
ספורים קודם לכן התייחסה אליו ואל
הצעותיו ורעיונותיו בסלחנות. הקרב לא
החל בכפר המכביד, או בבנייני האומה,
שם נפתחה ועידת המיפלגה הליברלית.
המאבק לא נפתח בבחירות הפנימיות של
המיפלגה, שנערכו לפני כשבועיים. לגבי
מודעי החל הכל חודשים רבים קודם לכן.
מודעי ידע שעליו להתחיל את הקרב
מעמדה נחותה, הרבה לפני קו המטרה.
הוא הכין לו מטה מיבצעי, שכר אנשים,
גייס אוהדים, והחל לחרוש את סניפי
המיפלגה — מהקטן ביותר ועד למרכזי
ביותר. יריביו, שימחה ארליך, אריה דול-
צ׳ין, גידעון פת, אברהם שריר ומשה
ניסים פיגרו אחריו, אך סמכו על תמיכה
אוטומטית.
בגידה במנהיג

האמיתי של הבחירות לוועידת הליברלים היה
1י׳^#י 1 1 ^ 1דווקא לא איש המיפלגה הליברלית אלא איש
חרות, ראש־הממשלה מנחם בגין. הוא ניצב בין אריה דולצ׳ין,

שספג חבטה אדירה במהלך דיוני הוועידה, לבין עסקן הליברלים
צבי רנר, שכיהן כיושב־ראש ישיבת הפתיחה של הוועידה.
בגין זכה במחיאות כפיים יותר מכל מנהיג של המיפלגה.

ך שנודעו התוצאות היה משוכנע כל
אחד מהמתמודדים כי הוא הזוכה.
צירים רבים הבטיחו נאמנותם ליותר מרשימה
אחת, אחרי שנבחרו. העצלים קיבלו
את ההבטחות והאמינו בהן. מודעי
דרש יותר מהבטחה. היו לו עשרה ימים
עד לוועידה. הוא ואנשיו התרוצצו בין
בתי הצירים, שוחחו, השפיעו, התחננו
ואספו חתימות מחייבות.
אך גם מודעי נחל אכזבה. ערב ועידת
המיפלגה הראו לו הנתונים, שיש בידו
רוב של יותר מ־ 42 אחוזים מכל הצירים.
כאשר בסופו של דבר סוכמו המיספרים
הסופיים, התברר שמודעי צועד אמנם
בראש, אך שיש בידו רק 30 אחוז.
אולם המיספר שנזרק לחלל — 42 אחוזים
— עשה את שלו. מודעי ידע שעד

ש דהת עשייה גדעון נת קודט את

התבוסה, ח־־נ אברהם שויו גונה אחו׳
(המשך מעמוד )41
שתתבררנה התוצאות הסופיות, נותר זמן
קצר, כמה שעות בילבד, כדי לקבוע
את גורלו הפוליטי. כאילו מעמדת־כוח,
הוא התחיל לנהל משא־ומתן עם יריביו —
עם כולם. הוא הציע לשריר ולפת לכרות
ברית. עוד אלה חושבים, מהססים, מתמקחים
ומנסים לסחוט עמדות של כוח,
כבר פיזז מודעי בין הרשימות האחרות,
ותוך הימור־ענק, חתם איתן על הסכמים.
איגוד העובדים, תומכו הכמעט־היסטורי
של ארליך, חתם על הסכם עם מודעי.
משה ניסים, החייב את כל חייו הפוליטיים
לשימחה ארליך, בגד במנהיג שלו וחתם
על הסכם עם מודעי. ארליך עצמו נאלץ

אורח טורצ׳ינר
חיוך סתמי
להתפשר עם מודעי, להסתפק במישרת־כבוד
של יו״ר, אולי מתוך תיקווה שברבות
הימים יהפוך אותה לעמדת-כוח חדשה.

הבט חו ת
רי קו ת

מפסיד דולצ׳ין
לעג לרש

ך״ ולצ׳ין היה הראשון שהבין כי הקרב
• אבוד, וכי הלך שולל אחרי הבטחות
שהתרוקנו מתוכן מכיוון שלא עמד אחריו
שום כוח ממשי. הוא טרק את הדלת.
למחרת שלח דולצ׳ין את אישתו אנט כדי
להציל את כבודו בשידור טלוויזיה.

ההצבעה ודי ר אלימלך רימלט אבל על התדרדרות מיפרגתו
פת נאלם דום מרוב תדהמה. שריר,
שעדיין קיווה שדימוי המנצח שאותו יצר
לעצמו בעצמו ישכנע את האחרים, בעט
לכל צד, עד שהשתתק מחוסר כוחות,
מובס. יחזקאל פלומין, אשר לקה בצרידות
בגלל מחלה, ניצל אותה כדי שלא
להשתתף באורגיית ההשמצות ההדדיות,
שהפכה סימלה המיסחרי של הוועידה.
עידן חדש
שעזבו הצירים את כפר המכביה
ידעו שהחל עידן חדש במיפלגה,

מפסיד סכידור
כאב עז
שהתעוררה לפתע מאפרוריותה. עידן
מודעי מבטיח לחברי המיפלגה סיגנון
חדש של. יד נוקשה, חוסר סבלנות כלפי
החורגים ופנים חדשות שישכיחו במהרה
את הפנים הישנות. מודעי אינו רוצה רק
להנהיג את המיפלגה הליברלית. הוא רוצה
להיאבק כדי להפוך את עצמו ואת
המיפלגה לכוח המכריע במערכת השיל־טונית.

ארליך
כבוד

כדי לממש מאוויים אלה שלו הוא חייב
לגייס לצידו כוח שונה מהכוח שאותו
סימלה עד כה המיפלגה הליברלית היש-
נונית. המיפלגה הבורגנית השקטה והמתו־נה
תלבש פנים חדשות.

שותף לקנוניה נימים
לבגוד בחברים

מצבור התחמושת על גג ישיבזדהנותל נדל מספיק חומו נפץ וניצוץ הרובע

^ שהגיע הרב ישעיהו הדרי, רבה
של ישיבת הכותל בירושלים, לביתו
של אלוף־מישנה (מיל׳) יעקוב חיסדאי,
לא היה בכך שום דבר יוצא-דופן. הרב
של אחת מישיבות־ההסדר הגדולות ביותר
הוא ידיד קרוב של חיסדאי, מי שהתפרסם
כאחד הקצינים הדתיים של צד,״ל.
אין הוא חבר גוש־אמונים, אך הוא מקורב
ביותר לאנשי הגוש.
בשבוע שעבר לא ערכו השניים ביניהם
שיחה ידידותית בילבד. בדירתו של חיס-
דאי ברחוב הגילעד, ברובע היהודי בירושלים,
סיפר הרב למי שהיה מפקד
בצנחנים, ואחר־כך מפקד אחד מבסיסי-
ההדרכה הגדולים שם צה״ל, על מיצבור־ענק
של תחמושת ״שהתגלה״ בישיבה
שלו.
חיסדאי מיהר עם הרב לגג הישיבה.
לדברי חיסדאי הוא אמר לרב, אחרי שבחן
את מיצבור-התחמושת :״כאן יש די
חומר־נפץ כדי להעלות את הישיבה, הבית
שלך, הבית שלי וחצי מהרובע באוויר.
צריך לקרוא למישטרה!״
חיסדאי עצמו נדהם. היתה זו כמות־התחמושת
הגדולה ביותר שראה מאז השתחרר
מצה״ל. על גג הישיבה היו שישה
ארגזים, כשבכל אחד מהם 20 קילוגרמים
של חומר־נפץ, ם ך-הכל 120 קילוגרמים,
16 רימוני-יד רגילים 14 ,ררנ״טים 150 ,
מטרים של פתיל רועם ושני נפצים.
לפי גירסת הרב, סיפר לו אחד מבני-
הישיבה עוד בשעות־הבוקר כי ״במיקרה״
מצא את מחסן־הנשק על הגג. הרב היה
עסוק במשך היום כולו בלימוד ובתפילה,
ורק בשעת־הערב נזכר בסיפור ששמע
ועלה על הגג. אחד החוקרים בצוות-
החקירה שהוקם על-ידי מישטרת־ירושלים,
בפיקודו של ראש ענף החקירות, פקד
שימעון טל, טוען כי ידוע לו שהרב סיפר
במשך כל היום, לכל מי שהיה בסביבתו,

על השמועה שגונבה לאוזנו. לדעת אותו
חוקר, אין זה מן הנמנע שהרב רצה
לרמוז למי שהניחו במקום את מיטען־
התחמושת האדיר, שיסלקו אותו לפני שתגיע
המישטרה.

להס תי ר
*¥ילא כמינהגה, מיהרה מישטרת-
/ירושלים חולת־הפירסום להטיל אי-
פול מלא על החקירה. דובר מישטרת
ירושלים, כספי, גילה לעיתונאים כי ה-
איפול הוטל על־פי הוראת צה״ל, השותף
הבכיר בחקירה, אולם כמה מימצאים ראשונים
בכל זאת דלפו החוצה.
התברר כי מן הנמנע הוא שבני־הישיבה
לא שמו־לב לכך כשהחומר הועלה אל
הגג. השניים שנעצרו על־ידי המישטרה
הצבאית, ממ״ק (ממלא־מקום־קצין) משה
בן־אריה וטוראי אריה ליבוביץ, הודו כי
הם הניחו את מחסן הנשק על גג הישיבה.
הם הגיעו למקום בג׳יפ צבאי, שעמד
לרשותו של בן־אריה, בתוקף תפקידו כמדריך
בבסיס הדרכת־הטירונים של צה״ל.
אולם הם לא יכלו להגיע בג׳ים עד לישיבה
עצמה. לכן נשאו את המיטען כולו
מרחק של כמה עשרות מטרים.
לחוקרי המישטרה ברור לגמרי כי לא
יתכן ששניהם לבדם נשאו את כל ה-
מיטען. נסיונות־המישטרה לחקור בקרב
תלמידי ישיבת־הכותל, מי מבני־הישיבה
עזר לבן-אריה ולליבוביץ לשאת את הארגזים
אל הגג, נכשל. בני ישיבת־ההסדר
יודעים את החוק, הידוע לעבריינים מוע דים:
במישטרה אסור לדבר.
תצפיות שנערכו למחרת היום על-ידי
המישטרה גילו עובדה נוספת. אין כל
אפשרות לערוך מסעות כאלה אל הגג

מבלי שבני-הישיבה יבחינו בכך. לא אחת
התפאר הדרי כי בישיבה שלו לומדים
יומם וליל, ואכן, בכל אחת משעות הלילה
אפשר להבחין בתלמידי־חכמים המשננים
משניות או מתפללים, וחלון בית־המידרש
גובל ממש במדרגות המובילות אל הגג.
למרות החומר שנאסף עד כה על-ידי
שני צוותי־החקירה העובדים במקביל, זה
של טל וצוות־החקירה של מצ״ח (מישטרה־צבאית־חוקרת)
,מיהר מפקד מרחב ירושלים,
ניצב־מישנה בנימין קונפורט, להכריז
ברדיו :״לעצורים אין כל קשר
עם גוש־אמונים !״ כשהתבקש לפרט עוד
יותר, אמר קונפורט :״העצורים אינם
קשורים בישיבת־ההסדר. אנשי־הישיבה
כלל לא ידעו על מה שקורה על הגג.״
יותר מכך לא היה מוכן קונפורט למסור.
לראשונה מאז שמונה לתפקידו, לפני
כחודשיים, קיבל קונפורט הוראות מדוייקות
מה לאמר — ובעיקר מה להסתיר מהציבור.
נשלו חצי־חולוי

ז מן רב רווחות שמועות בצה״ל
י על מצבורי־נשק עצומים המרוכזים
בישובי גוש־אמונים, בישיבות־ההסדר השייכות
לגוש ובסליקים בבתים של קנאי-
הגוש בכל רחבי הארץ.
העדות הראשונה לכך ניתנה בעת ההפגנות
הגדולות נגד הנרי קיסינג׳ר. ראשי
גוש־אמונים, חנן פורת והרב משה לווינגר,
לא הסתירו כלל את העובדה שהם ״שקלו
אפשרות להתגונן בכוח־הנשק נגד כל
מגמה של פינוי ישובים משטחי ארץ-
ישראל השלמה.״ שר־הביטחון דאז, שימ-
עון פרם, לא הגיב כלל על האיום הכימעט-
מפורש.

היה ברור אז מדבריו של חנן פורת
שבידי הגוש יש נשק ותחמושת במידה
מספקת כדי לעורר את דעת־הקהל העולמית.
מאז ההפגנות נגד קיסינג׳ר עברו
חמש שנים. גוש אמונים איבד מהייחוד
שלו. כשעלתה חרות לשילטון, חשבו אנשי
הגוש כי תפקידם הסתיים, וממילא יכולים
הם לפרק את מצבורי הנשק והתחמושת.
אחר־כך, כשבגין הפך בעיניהם לעוכר-
ישראל ולמוריד־ישובים, בעיקר אחרי
חתימת הסכם־השלום עם מצריים, היה
ברור כי יש עוד צורך במצבורי־הנשק.
גם אילו התאמצו כוחות־הביטחון, קשה
היה להם לגלות נשק בלתי־חוקי בהתנחלויות.
צעירים בני ,17 חברי הגוש,
מסתובבים בראש חוצות כשבידם נשק.
בכל מיבצע־התנחלות, או אפילו בצעדה
תמימה, חמושים מרבית חברי הגוש ב-
קלצ׳ניקוביס או בעוזים.
בידי גוש־אמונים יש שלושה סוגי נשק :
• הנשק ברשיון, שניתן להם על-ידי
השילטונות, כדי שיוכלו להגן על עצמם,
מאחר שהם מתגוררים בסביבה ערבית;
•!.הנשק החצי־רשמי, זה שניתן להם
על-ידי מפקדים המקורבים לגוש, או קצינים
מחברי ישיבות־ההסדר, גם זאת בתירוץ
של הגנה עצמית;
• הנשק הבלתי־חוקי שאיש, מילבד
ראשי גוש־אמונים, אינו יודע את כמותו
ועצמתו. קשה להבחין בין הסוגים של
הנשק, וגם אילו היו עורכים כוחותיו־,בי-
טחון פשיטה על ישובי-הגוש, במגמה למצוא
נשק בלתי־חוקי, ספק אם היו מצליחים
בכך.
הנשק מוחזק בעיקר בידיהם של חיילים
מאומנים היטב. תלמידי ישיבות-ההסדר,
בעיקר הקצינים שביניהם, ידועים כחיילים
טובים בצה״ל. מפקדים רבים בשריון וב-
צנחנים דורשים לספח אליהם את חיילי-
ההסדר. אם וכאשר יחליטו חיילים אלה

מ׳ עומד מאחי ש 1ח״וי־צה״ו
שאיוגנו אח מחסן הנשק בישיבה?

עולם ת ח תון
וערבים
חת השאלות שניקרו מייד אחרי
י שנודע על גילוי מיצבור״התחמושת
על גג הישיבה בירושלים היתה: מהיכן
הצליחו להשיג כמות כה גדולה של תחמושתו
כל קצין זוטר בצה״ל יודע, בי
כיום אין כימעט כל בעייה להשיג נשק
ותחמושת צה״ליים. לא רק הקנאים ה דתיים
מרכזים נשק ותחמושת בכמות גדולה.
גם העולם התחתון ניזון כולו מנשק
צה״לי, ואפילו בני חמולות ערביות יריבות׳
שקשה להם יותר להגיע למחסנים
צבאיים, חושפים, כאשר ניטש קרב ביניהם׳
את השלל הפרטי שלהם מצה״ל. לפני
כמה שנים נערך בכפר אבו־סנאן בגליל
קרב טילים בין בני שתי חמולות.
דו״ח מבקר־המדינה, שפורסם השבוע,

לאחוז בנשק, ולא נגד אוייב בעת מיל-
חמה, יתברר כי הם יודעים להשתמש בו
היטב.
לאחרונה קיימת תסיסה בישיבות־ההס־דר.
המאבקים הפנימיים בתוך גוש־אמונים,
נטישת הגוש על־ידי כמה ממנהיגיו, שהצטרפו
לתנועת התחייה והקפאון בפעולות
הפגנתיות ואלימות שהיו הסממנים
האופיניים של חברי גוש־אמונים, גרמו
להרגשת אי-נוחות בקרב הקיצוניים שבקרב
חברי יחידוודההסדר. אלה הם תלמידי-
ישיבה, שעל פי ״הסדר״ מיוחד עם צה״ל
לומדים חצי שנה, מתגייסים לשלושה
חודשים, וחוזרים לחצי שנודלימודים נוספת
— במשך שלוש שנים רצופות. רק
בתום שלוש שנים של לימודים וגיוס
לסירוגין הם מתחיילים לתקופה ארוכה
יותר, בת יותר משנה. חלק מהם — אחוז
שנקבע על-ידי רבני ישיבות־ההסדר —
אף חותמים קבע.
בעוד פעולות גוש-אמונים כימעט מוק פאות,
מילבד צעדה שערכו לא מכבר,
הגביר ״הרב״ מאיר כהנא את כוחו. כהנא
אינו שוקט על שמריו. הוא מופיע בכל
מקום שבו קיימת מתיחות ובמקומות אחרים
הוא יוצר את המתיחות. הוא מתכתש
עם שוטרים, נעצר על-ידי חיילים, מכריז
הכרזות, מאיים ומתפרע.
לכהנא יש גייס קטן קבוע, אך הוא
מצליח למשוך אחריו מדי פעם מתנדבים
וחסידים לפעולות אד־הוק. אחד מחברי

שהרב כהנא זוכה בה לאחרונה בקרב
העתודה הלוחמת שלהם, ישיבות־ההסדר.
קשה להניח שיהיו רבים מבני ישיבות־ההסדר
שיעזבו את מיסגרת הלימודים ש להם׳
ובעיקר את הרב שלהם, כדי ללכת
בגלוי אחרי הרב המפוקפק מאיר כהנא.
אך החשש של ראשי־הגוש ושל ראשי-
הישיבות הוא שרבים מהם נוטים אחריו
בהסתר, משתפים עימו פעולה ומסתירים
זאת מהרב ומראש־הישיבה שלהם.

״הרב״ מאיר פהנא מתאמן כירי
״האף.בי.איי. שילם״

קולונל מייהץ ג׳יימס
״האף.בי.איי סיבך״

הגייס הקבוע שלו היה אלי הזאב, שנהרג
בהתקפה בחברון. על־פי האגדות היה הזאב
לוחם ותיק בצבא האמריקאי בומאט-נאם.
הוא התגייר והפך דתי קיצוני, מחסידי
הרב כהנא. למרות זאת נמצאה בבגדיו
סכין קפיצית, שעליה היה רשום ״תוצרת
ארצוודהברית״ .לגבי אדם דתי, מציאתה
של סכין זו בליל־שבת היא חריג. אנשים
דתיים נמנעים מלשאת עליהם חפצים כארנק,
שעון ואפילו מיטפחת ביום־השבת,
כדי שלא להסתכן בחילול־שבת. בשבת
לפני שבועיים היתה הסכין הקפיצית בכיסו
של הזאב.
בקשר למותו של החייל של הרב כהנא
נפוצו כמה שמועות. יש עדי־ראייה הטוענים
כי על גופתו, שהובאה לבית־החולים
הדסה בירושלים, לא היו כל סימני-פציעה
חיצוניים. גרושתו, שוש הזאב, שהיא
אחות במיקצועה, מכחישה טענה זו, וטוענת
שרופא סיפר לה שהיו להזאב
פציעות בבטן. שוש הזאב היתד, בהדסה
אחרי שהובאה לשם גופת בעלה-לשעבר,
אך היא מודה שהיא עצמה לא ראתה
את הפציעות. אם אמנם נכון סיפור זה,
מתעוררת השאלה ממה נהרג אלי הזאב.
האם היה זה מפציעות פנימיות שנגרמו
על-ידי ההדף? או שמא ברחוב הפתוח
שליד בית הדסה לא יכלו הרימונים ליצור
הדף כזה שיגרום למותו?
ראשי גוש־אמונים מודאגים מהפופולריות

מספר בין היתר על אובדן ציוד באוגדת
שריון אחת של צה״ל. מתוך ציוד של 18
מיליוני לירות, שעיקבותיו נעלמו, התחמושת
היתה יותר מ־ 4מיליוני לירות
— וזאת באוגדה אחת. לבני־ישיבות ה הסדר
או לחיילים דתיים אחרים קל יותר
מאשר לפושעים מוכרים או לעבריינים
לגנוב נשק ותחמושת מצד,״ל, מפני ש אינם
חייבים לשכור משתפי־פעולה, אלא אותם יכולים למצוא חברים שישרתו
מתוך הזדהות רעיונית — או שהם עצמם
משרתים ליד המחסנים.
מדי פעם גם נתפסו מצבורים קטנים
של תחמושת ונשק בהתנחלויות. פעם תבע
צד,״ל בגלוי מאחת ההתנחלויות להחזיר

גרושה שוש הזאב
האס היו סימנים על הגופה?

נשק בלתי־חוקי, תביעה שלא נענתה.
ברור כי מצבורים אלה יכלו לבוא רק
ממחסני צה״ל. החיילים, חברי הקבוצות
הקנאיות ואיהדיהן, ראו בגניבת נשק מ־צה״ל
שליחות לאומית, בדומה לגניבת
הנשק ממחסני הצבא הבריטי למען ההגנה
בימי מילחמת־העולם. יתכן כי היו להם
משתפי־פעולה בדרגים גבוהים יותר, ש׳
העלימו עין.
ברור כי ישנה אידיאולוגיה המצדיקה
את הקמתה של מחתרת. ראשי המתנחלים,
אנשי גוש־אמונים, וקריית־ארבע,
הכריזו לאחרונה כמה וכמה פעמים, כי
יהיה עליהם לקחת את החוק בידיהם
וליזום בעצמם פעולות נגד התושבים ה ערביים,
מכיוון שצה״ל אינו מגיב על פעולות
התושבים בצורה הנראית למתנחלים.
מכיוון שמדובר על פעולות יזומות ומזמינות,
ברור, כי הדבר מחייב התארגנות
צבאית מחתרתית והצטיידות בנשק.
ברור גם כי יש בסיסים טבעיים להקמתה
של מחתרת כזאת. כשם שהפלמ״ח
התבסס על הקיבוצים, שסיפקו להם מחסה
והסוואה, וכשם שאצ״ל התבסס על ״פלד
גות־הגיוס״ של בית״ר שהיו מפוזרות בארץ
ליד המושבות הגדולות, תוכל מחתרת
חדשה להתבסס על ישיבות־ההסדר.
שם יכולים אנשי־מחתרת להסוות את
עצמם, למצוא מחסה ולהחסין נשק בלתי־חוקי.

פירוט האפשרויות אינו מהווה תיאור
של עובדות. ברגע זד, עדיין לא ברוד
מה בדיוק מתרחש בשטח. בין השאר:
• האם כבר קיימת מחתרת מזמינת,
או שנוצרו רק גרעינים התחלתיים?
#האם יש מחתרת אחת, או שורה של
מחתרות מתחרות, בעלי דרגות שונות של
קיצוניות וזיקה לגופים שונים?
י• האם יש למחתרת או למחתרות מנ היגות
מוכרת, או שצומחת בהן מנהיגות
חדשה?
מבחינה תיאורטית, האפשרויות רבות.
ברור כי האידיאולוגיה של גוש־אימונים
מובילה להקמת מחתרת — אך אין פירושו,
בהכרח, כי מחתרת כזאת תהיה כפו-
(המשך בעמוד )48
1- 4*15 1 1

הם נאו משני ענו׳ הגשר ־ במעשה סימל ראשון מסוגו

ז* יה זה אירוע חסר־תקדים :
י מן המיזרח, מכיוון רבת־עמון, התקרבה
אל גשר-אלנבי שעל הירדן קבוצה
של כמאה אנשים. בראשם הלכו שלושה.
פאהד קוואסמה ומוחמד מילחם לבשו
חליפות וענדו עניבות, למרות החום הרב
( 31 מעלות) ,הקאדי של חברון לבש את
גלימתו האפורה.
מן המערב, מכיוון ירושלים, התקרבה
באותו הזמן אל אותו הגשר קבוצה אחרת.
בראשה צעדו נציגיהם של תנועות־השלום
בישראל ואשתו של מוחמד מילחם, גיהאד,
אם עשרת ילדיו. אשתו של קוואסמה לא
יכלה לבוא, ביגי^ל העוצר שהיה מוטל
על עירה, חברון.
בפי שתי הקבוצות היו סיסמות דומות:
למען השלום בין שני העמים, נגד גירוש
השלושה.

שיחת-טלפון
לאלוף
ך* הלוכה כפודה זו לא אירעה בו
4מיקרה. היא תואמה מראש.
ביום הראשון צילצל הטלפון בביתו של
האלוף (מיל׳) מתי פלד, יו״ר המועצה
הישראלית למען שלום ישראלי־פלסטיני.
היתד. זאת שיחה מארצות־הברית. אישיות
אמריקאית, הפועלת למען השלום הישר-
אלי-פלסטיני, העבירה לפלד את הידיעה
על כוונת המגורשים לערוך מיצעד סימלי
אל הגשר, ואת בקשת המגורשים שאנשי-
השלום בישראל יערכו תהלוכה דומה.
פלד לא תמה על הבקשה. מזה שנים
קיים שיתוף־פעולה של קוואסמה, מילחם
ואחרים עם כוחוודשלום ישראליים. קוואס־מה,
אחד המתונים והאחראיים ביותר בקרב
המנהיגים בגדה, תומך בגלוי ברעיון
של דו־קיום ישראלי־פלסטיני בשתי
מדינות לאומיות — ישראל ופלסטין. את
דעתו זו השמיע בלי היסום בעצרות משותפות
ובפעולות מדיניות אחרות.
היה זה קוואסמה שהזמין בשעתו את
ראשי של״י לעירו, כדי למחות על עקירת

ממיזוח: קנואסמה, הקאדי ומירחם באים אל הגשר בואש ההפגנה
הגפנים בידי הפורעים של קריית־ארבע.
של״י העבירה את היוזמה לתנועת שלום
עכשיו. קוואסמה עמד לנאום לפני המפגינים
הישראליים, להביע להם את תודתו
והערכתו, אך הדבר נמנע ממנו בכוח על-
ידי המימשל הצבאי.
מילחם, ראש עיריית חלחול, הוא בעל
דיעות דומות, וגם הוא קיבל פעמים רבות
מישלחות ישראליות ושיתף עימן פעולה.

כדי שההפגנה המתוכננת לא תשא
כל אופי מיפלגתי, מסר פלד, שהוא גם
חבר הנהלת של״י, את היוזמה לוועד
הציבורי נגד ההתנחלות בחברון, שהוקם
לפני כמה חודשים. בוועד זה חברים
כמה גופים, ביניהם המועצה הישראלית
למען השלום הישראלי־פלסטיני, הוועד למען
שלום צרדק בין ישראל והארצות הערביות,
גוש נאמני־השלום, ועוד.

בעשר בבוקר יצאה ההפגנה, שבה השתתפו
כמאה אנשי־ציבור, מרצים באו-
ניברסיטד. וסטודנטים, לעבר הגשר. ברגע
האחרון כימעט אירעה תקלה: במקום
הופיע בשיר בגותי, עסקן קומוניסטי ידוע
בגדה, ותבע מניהאד מילחם לנטוש את
ההפגנה ולסור מייד אל מישבדה של ה-
פרקליטה והעסקנית הקומוניסטית, פליציה
לאנגר. היה זה ניסיון גלוי לפגוע בהפגנה,
שבה היו הקומוניסטים מיעוט קטן.
האשה הערביה סירבה להענות לבקשה,
והשיירה יצאה אל הגשר.
היא נעצרה כשני קילומטרים לפני הגשר
על-ידי מחסום של חיילים ושוטרים.
סרן ממישרד דובר־צה״ל הגיש להם פקודה
בכתב, של מושל האיזור שסגר את
הציר לתנועה, ושאסר גם את הגישה
ברגל.

״ ח תי כ ת
חרא! ״

שוסו וותר את אווי )(בנוי בהתחלת ההתכתשות שמענו ומחסום

ך מפגינים לא רצו בעימות אלים,
1 1עצרו במקום וערכו עצרת־זוטא. ני-
האד מילחם נשאה נאום נרגש בערבית,
שבו הודתה לכוחות־השלום הישראליים
ותמכה בשלום בין שני העמים. נערה ערביה
תירגמה את דבריה לעברית.
לפתע הופיע מולן שוטר משופם, כש כולו
שופע שינאה, והחל דוחף את המפגינים,
ובעיקר את המפגינות הערביות
ואת אשתו של מילחם. הרוחות התלהטו
מייד, וכמה מן הנוכחים עצרו את השוטר
בכוח .״חתיכת חרא !״ צעק עליו, בזעם,
אחד המפגינים היהודיים, מרצה מכובד
באוניברסיטה העברית.
בעל־השפם התרתח. הוא נטש את הנשים,
שם את ידיו על המרצה וצעק:
״אתה עצור!״
מייד החלה התכתשות. המפגינים, ובראשם
חברי־הכנסת אורי אבנרי וצ׳רלי
ביטון, עברו את המחסום, תוך כדי דחי פות
ומהלומות, כשהשוטר המשולהב אוחז
בזרועו של אבנרי ומנסה לגררו אחריו,
וחיילים חמושים ברובים חוסמים את הדרך
בגופם.
״מה אתה רוצה י״ שאל מתי פלד את
השוטר האלים.

במאבקנו, וקולם נשמע.״
כך, משני עיברי הגשר, נערכה הפגנה
שלא היתה רק מחאה נגד גירוש אישי-
הציבור, תוך עקיפת בית־המישפט העליון
הישראלי, אלא גם אקט סימלי של שיתוף-
הפעולה של שוחרי־השלום משני הצדדים.

מסע
ה שקריס

ממערב: מתי פלד(משמאל) משוחח עס מישנחת מי׳לחם בהפגנה
עזב לרגע את אבנרי, פנה
האלוף־במילואים .״אתה קיצעק
ושם עליו יד. יתכן כי
בטעות, במרצה שגינה אותו

בעל־השפם
בזעם לאבר
ללת אותי!״
החליף אותו,
קודם לכן.
האשמת־שקר זו הסעירה את האלוף,
והחלה התכתשות נוספת, שבה הועף כובעו
של השוטר.

איד הם מתייחסים לתושבים חסרי-ישע
בערים הכבושות ן
באותה שעה נערכה, במרחק של שתי
דקות נסיעה, ההפגנה של שלושת מגורשי
הר־חברון.
גם בה דובר על שיחוף־הפעולה עם
כוחות־השלום הישראליים. אמר קוואסמה

למראיין הטלוויזיה הירדנית :״ברגע זה
נערכת בצד השני של הגשר הפגנה של
כוחות־השלום הישראליים. הם מזדהים
עימנו ...כוחות־השלום הישראליים קיימים,
אך הם מיעוט קטן, ואין להם אפשרות
להשפיע על מדיניות הממשלה. אבל הם
באו לחברון כדי להביע את תמיכתם

;;קולס
נשמע״
כסון? הוחזר השקט כשקצין־צה״ל,
/הרחיק את השוטר והרגיע את הרוחות.
החיילים גילו אי-רצון בולט להתנכל למפגינים.
איש לא נעצר. המפגינים המשיכו
בהשמעת דבריהם, סיימו את העצרת
והתפזרו. אמר אחד מהם :״אם השוטרים
מתייחסים כך לחברי־כנסת ולאלוף־צה״ל,

ף* משלת־1הליכוד׳ הכינה זאת. ב-
רגע שנודע לה על הכוונה לערוד
את ההפגנה, לא הורתה רק ל-
שילטונות המימשל הצבאי למנוע בכוח
את ההתחברות הפיסית בין שני ראשי-
החץ, אלא ביקשה גם למנוע התחברות
רעיונית. לשם כך הפעילה את רשות־השידור
במסע של שקרים.
מהרגע הראשון כונתה ההפגנה הישראלית
כיוזמה של ״קבוצות שמאליות״ או
״שמאלנים״ — כדי להכתים אותה כ־תופעת־שוליים
ולהדביק לה תווית בלתי-
פופולרית. בדיווח על ההפגנה נאמר ברדיו
כי אשתו של מילחם ״סירבה להתראיין
לכלי־התיקשורת הישראליים״ — טענה שלא
היתה רק כוזבת, אלא גם מגוחכת,
אחרי שהאשה נאמה באוזני המפגינים הישראליים,
ועמדה על כך שדבריה יתורגמו
לעברית.
לאחר מכן החל מסע־שקרים לגבי ההפגנה
הערבית. בשעה שבע וחצי שידרה
הטלוויזיה הירדנית, בתוכניתה העברית׳
את דבריו של פאהד קוואסמה שדיבר
בשבח כוחות־השלום בישראל. ברקע נש מעו
קריאות המפגינים, שדיברו על שלום.
הקריין עצמו יצא מגידרו כדי להזכיר
שוב ושוב את מגמת־השלום של ההפגנה,
והקטע כולו הוכתר בכותרת ״צעדים בדרך
אל השלום״.
כעבור חצי שעה, במדורת־החדשות הקצרה,
הגדירה הטלוויזיה הישראלית את
ההפגנה הערבית כ״הפגנת שיטנה נגד
ישראל״ ,וקול ישראל סיפר על סיסמות
דמיוניות על השמדה, שפיכת־דם ושאר
דיברי־הבל. אך הטלוויזיה הישראלית לא
יכלה למצוא שום חומר שיוכיח טענה
זו. בקטעים שצולמו על־ידי צוותות זרים
דיברו מילחם וקוואסמו באופן סביר ומתון,
והסיסמה הקיצונית היחידה שנמצאה
היתה קריאה של כמה מפגינים שצעקו :
״ישראל לא, אש״ף כן.״ קוואסמה ומילחם
ביקשו רק שיעמידו אותם למישפט.
״לא במיקרה גורש דווקא קוואסמה, שהיה
ראש־העירייה המתון ביותר בגדה,״
אמר אחד מראשי ההפגנה הישראלית.
״ולא במיקרה עשתה רשות־השידור של
טומי לפיד את הכל כדי לתאר את
הפגנת־השלום כהפגנה של שינאה. הליכוד
וגוש־אמונים אינם יכולים להתקיים אלא
באווירה של שינאה — וכל גילוי של
ידידות ואחווה הוא איום ישיר על ביצוע
תוכניותיהם.״

פרופסור עמית וראובן קמינר בהתנתשות האלימה

נ מ מוז

ניהאד מילתם נואמת

השוטר המשונם עוצו
147

המחתרת

י —י 1ץ ג דו ל היה
(המשך מעמוד )40

בקאריירה הצבאית שלו היה במחנה דורה,
שנקרא על שם רעייתו של מפקד
המחוז, האלוף דן אבן. הוא לחם בקרבות
המשולש, ואחר־כך נשלח לצוות המקים
של הפלוגה הניידת, שסגרה על כיס
פלוג׳ה בדרום.
הגיספח ומלכת היופי
ו ד עי הי ה חבר המישלחת הראשו־י
נה של המגבית המאוחדת שיצאה
לארצות־הברית. שוב עזרו לו הופעתו
הנאה ושליטתו באנגלית. כשחזר לאחר
מסע־הרצאות מרגש, שבמהלכו נשקו יהודים
נרגשים למדי־השרד המאולתרים שלו,
הוצב כקצין אג״ם בחטיבת המחוז, תחת
פיקודו של אסף שימחתי.
.יום אחד נקרא ללישכתו של מי שהיה
הרמטכ״ל, וכיום חבר בממשלה שבה הוא
מכהן, ייגאל ידין. מודעי מונה שליש
של הרמטכ״ל. כיום מכחיש מודעי כי

עימו את חמשת השטרלינגים. מיכל חזרה
לארץ, כדי להתכונן למסע־מלכות נוסף
בארצות־הברית. היא ערכה תחנת־ביניים
בלונדון, ובמשך שבוע בילתה עם מודעי.
כששב מודעי לארץ אחרי תום שליחותו,
נשא את מיכל לאשה.
אחרי התפקיד בלונדון השתחרר מודעי
מצה״ל. הוא הצטרף לדשנים וחומרים
כימיים והיה ממונה על צוות־ההקמה של
מיפעל-האמוניאק הגדול של החברה.
דשנים שלחה אותו להשתלמויות בארצות־הברית
ובקנדה, והוא לקח עימו את מיכל.
כדי לאזן את התקציב המישפחתי, לימדה
מיכל בארצות־הברית עברית.
כשהסתיימה הקמת המיפעל התחיל מודעי
להשתעמם וחיפש לו עבודה אחרת. הוא
הצטרף לחברת של, שהקימה מיפעל גדול
בחיפה, אולם כשחוסלה של בארץ, עזב
אותה ולא הצטרף ליורשת, פז. אז החליט
להקים עסק עצמאי משלו. הוא גייס את
כל חסכונותיו, לווה כספים מאביו והקים
חברה לעיבוד שיירי-מיטבח למזון לעופות.
תוך תקופה קצרה פשטה החברה
את הרגל. כל חסכונותיו של הזוג הצעיר

רבים תולים את הצלחתו האחרונה בעובדה,
שמאז מותה של הראלה משקיע
מודעי את כל כולו בעבודה, כאילו זו
סם משכך־כאבים. האסון שינה גם את
מהלך חייה של מיכל. לא עוד אשודשר
יושבת־בית, הממתינה עד השעות הקטנות
לבעלה, שיסיים את הישיבות שלו. גם
מיכל התחילה להשקיע עצמה בעבודה ציבורית
הגוזלת שעות רבות מדי יום. היא
שקועה בעסקנות בויצ״ו ובצדקה.
מודעי מודה באוזני הקרובים לו, כי
מותה של הראלה שינה אצלו ״הכל״.
פעם, בשעת משבר, אמר בלעג עצמי:
״אני בישרתי להרבה הורים שכולים את
מות יקריהם. כשהייתי בא אל מישפחות
חיילים שלי שנפלו בקרב, הייתי משוכנע
שאני מבין איך ההורים מרגישים. רק
אחרי האסון שלי, אני יודע שאי־אפשר
להבין הורים שכולים.״
מודעי ומיכל הפכו גם הורים דא-
גנים ומסורים יותר לשני ילדיהם —
בועז, המסיים בימים אלה שרות צבאי
כקצין בשיריון, וגליה, יפהפיה בת ,17
תלמידת תיכון.

השר
הי מן

נתנאל לוין• משביע את יצחל, מודעי
הינרש הפך למזכיר הכנסת

רב עם ידיו, אך העובדה היא שכעבור ירדו לטמיון ורק בקושי רב, אחרי שמכר
יומיים נאלץ הרמטכ״ל לחפש שליש אחר . .את כל מכונות החברה בגרוטאות, הצליח
הוא מצא אותו בדמותו של נתנאל לורך,
להחזיר את ההלוואה לאביו.
היום מזכיר הכנסת. לדברי מודעי, הוא
עורך־הדין החיפאי יעקב סלומון קישר
פשוט לא אהב את עבודת השלישות.
את מודעי עם חברת מילס כימיקאליס.
בשנת ,1951 כשהיה כבר סגך אלוף, אך איש־נתניה ומי שבנה באשדוד, עובד
בן־עמי, הציע לו עבודה במיפעל רבלון,
נשלח מודעי כניספח צה״ל לבריטניה.
לונדון היוותה מיפנה בחייו של מודעי.
שהוקם באותה עת בחולות אשדוד. מודעי
נסע לחיפה, אחר כך לאשדוד ובחר
הוא למד לאהוב את האנגלים ולהעריכם,
ופגש את מיכל הראל-אריסון, שנבחרה ברבלון. מאז ועד שמונה כשר זוהה עם
אז כמלכת־היופי של ישראל. עד היום חברת־רותמרוקים הגדולה.
ידועה מיכל מודעי כאחת הנשים היפות האב בארץ• יום אחד נכנס למישרדו של מילא
ברנד, ששהה באותה תקופה באנגליה.
״נחש מי מגיע ללונדון,״ אמר ברנד להשכול
מודעי
.״ראש־הממשלה ז הרמטכ״ל י״
ניסה מודעי לנחש, ורק אז גילה לו ברנד
פוליטיקה הז־א הגיע רק בשנת
כי התכוון למלכת־היופי של ישראל .״אם
,1965 €כמעט באקראי. היה זה איש
אתה מצליח לצאת איתר. ערב אחד, אני המיפלגה הליברלית בחיפה, צבי צימרמן,
נותן לך חמש לירות שטרלינג,״ הבטיח שגייס אותו לפעילות. בבחירות שנערכו
ברנד.
בשבוע שעבר היה צימרמן אחד מאנשי
לפני פיתוי כספי כל כך גבוה, שהיה אברהם שריר, יריבו של מודעי בחיפה.
בערך שכר חצי חודש של מודעי, לא שנתיים לפני הבחירות שהולידו את היכול
היה הניספח הצבאי לעמוד. הוא מהפך היה מודעי מוכן להתערב, וגם
התקשר למלונה של מיכל, ביקש לדבר התערב עם רבים, שהליכוד יעלה לשיל־טון.
כבר אז לא הסתיר את כוונתו להיות
איתה ולא מצאה.
למחרת היום היתה למודעי פגישה עם חבר ממשלה ואת ביטחונו שאכן יקבל
השגריר אליהו אילת. השגריר סיפר לו, תיק כלכלי חשוב.
כי הוא ממתין לביקור־נימוסין של מלכת-
לפני שנתיים אירע למודעי האסון הגהיופי
.״אני מוכרח להשתתף בפגישה,״ דול ביותר — בתו הראלה, שאותה אהב
התחנן מודעי .״אני מכיר אותה מהארץ,״ במיוחד, נהרגה בתאונת דרכים. הראלה
הסביר את להיטותו.
היתד, צעירה בעלת יופי בלתי-רגיל. היא
כשהגיעה מיכל עם מלוויה לשגרירות, עבדה בתחנה הצבאית גלי צה״ל כמפיקה.
אמר לה אילת :״ידיד שלך נמצא כאן.״ באחד הימים, כשנסעה הראלה מתל-אביב
מיכל לא הכירה את מודעי והניספח ג ימ־ לביתה שבהרצליד,־פיתוח, איבדה את הגם
כדי שאילת לא יגלה ששיקר. בין שליטה על הגח והתנגשה בעמוד חשמל.
גימגום לגימגום התברר לשניים כי מומיום
פטירתה הפך מודעי איש אחר.
דעי חיזר בזמנו, ללא הצלחה, אחרי הוא אינו מרבה לדבר על האסון, ואינו
אחותה הבכורה של מיכל, בעת מסיבת -מרבה להזכיר את הראלה לפני זרים,
גדוד שנערכה בבית־יג׳וברין. אחד מחייליו אולם הכל הבחינו כי חל בו שינוי מהותי.
של מודעי הצליח להקסים את האחות. תחילה חזר לדת הנוקשה יותר, זו שסימל
בין הקשר המישפחתי העקיף לביו הז־ אביו, וניסה להשכיח את יגונו בתפילה.
מנה לארוחת־ערב היה המרחק קצר. גם אולם בשלב מאוחר יותר חזר אל עצמו,
מילא בדנר הוזמן לארוחת־הערב והביא
ונכנס במלוא המרץ לעבודה.

^ מכה שניחתה על מודעי עם מותה
י י של הראלה, ונסיונותיו למצוא ניחומים
בביודההורים ובדת, הולידו את אחת
השמועות העקשניות ביותר שידעה הפוליטיקה
הישראלית. מודעי היה במשך
שנים רבות יריב עיקש למנהיג מיפלגתו,
שימחה ארליך. הוא התנגד לדרך שבה
הנהיג ארליך את המיפלגה, אך יותר
מכל התנגד למדיניות הכלכלית של אר־ליך,
שהביאה, לדעתו, את המדינה אל עברי
פי פחת. בכל פעם שארליך היד, מגיש
רעיון כלכלי חדש או הצעת תקציב, היה
מודעי מגיש הצעה נגדית משל עצמו,
ובפירוט רב, למרות שידע שהממשלה
לא תקבלה וכי רק ידו שלו תורם בישיבת
הממשלה למען אישורה. היחסים בין ה שניים
הפכו בלתי־נסבלים. אז אמר ארליך
בראיון לעיתונאי, כי מודעי זקוק לפסיכיאטר.
מודעי לא הגיב, הארץ געשה, וגל
השמועות בקשר למצבו הנפשי של שר-
האנרגיה שטף את המדינה כולה.
חסידיו של מודעי טוענים שעשה חסד
עם ארליך כשהסכים, במיסגרת ההסכם הקואליציוני
הפנים־מיפלגתי, לתת לו תפקיד
של כבוד, אם כי מרוקן מכל תוכן, ונענה
בכך לבקשת ארליך להניח לו לסיים את
הקאריירה הפוליטית שלו בכבוד. חסידי
ארליך טוענים כי ארליך רחוק מלהיות
גמור, וכי המילחמה רק החלה. מודעי לא
שכח את הסיפור על הפסיכיאטר, ואף אינו
מתחמק מלשוחח על כך, כשמישהו מזכיר
לו את הפרשה. אך הוא מעיד על עצמו
שאינו נקמו.
לעומת זאת מודע מודעי לחולשותיו.
הוא שנוא על רבים מעובדיו ועל רבים
מן הבאים עימו במגע. אין שר במט־שלה,
אולי מילבד לאריק שרון, שפיטר
כל כך הרבה אנשים שעבדו במחיצתו,
כמו מודעי. הוא מתפרץ בצעקות על
עובדים, מעליב אותם, גוער בהם בפומבי
ואינו מהסס לפטרם.
״אני יודע שזו חולשה שלי. אני יודע
שלפעמים אני נימהר. אני יודע שהחת־פרצויות
שלי אינן מוסיפות דבר,״ התוויה
פעם מודעי. לדבריו הוא מנסה בכל
כוחו להשתלט על עצמו ולהימנע מהת-
פרצויות־זעם. אך הוא יצר סביבו מעגל-
קסמים. עובדיו חוששים מזעמו ומנסים
להסתיר מפלות או כישלונות. כשהוא מג יה
שעובד אינו מספר לו את האמת כולה,
הוא מתרתח ומפטר אותו. לעומת זאת,
ישנם כמה אנשים שלהם נאמן מודעי
ללא סייג, בעיקר מקרב צעירי המיפלגד,
הליברלית שהלכו עימו כיברת-דרך ארו כה
-.מודעי הוא מעשן־סיגארים כבד, אולם
מהיום שבו נודע לו כי עשן־הסיגאר
מפריע לנהגו, ברוך, הוא נמנע מלעשן
במכונית.
למודעי תוכניות ברורות וקו ברור לגבי
דרכו הפוליטית. הוא אינו מנסה להסתיר
את עובדת היותו נץ, וכיום הוא מוכן
לגלות שערב חתימת הסכם־השלום עם
מצריים עמד לפני התפטרות מהממשלה.
לדעתו יש עוד סיכוי להציל את הממשלה
שבה הוא חבר, והליכוד עשוי גם לזכות
בבחירות הבאות. הוא אינו ממעריצי ראש-
הממשלה מנחם בגין, אך רואה בהצבתו
של בגין בראש הליכוד, בבחירות הבאות,
מחסום לפני השתלטות יונים על הליכוד
וערבות להמשך קיום הליכוד.

(המשך מעמוד )45

פה לגוש־אימונים ושתקבל את מרותו.
יתכן בהחלט שקמה מחתרת קיצונית יותר,
היונקת מגוש-אימונים, אך אינה מקבלת
את מרותו — כשם שאצ״ל קם בשעתו בתוך
המיפלגה הרוויזיוניסטית, אך הש תחרר
מן התלות בה( .לח״י, שפרש מ״
אצ״ל, לא קיבל גם את מרותו הרוחנית
שיל זאב דבוטינסקי, שהיה בתיאוריה
המפקד הראשי של אצ״ל).
יתכן כי גוש-אימונים, בעל השאיפות
הפוליטיות והקשרים עם חוגי־השילטון,
הוא כבר מתון מדי בעיני בעלי־הנשק,
ושהם פוזלים לעבר גופים קיצוניים יותר.
״הרב״ מאיר כהנא הוא מועמד טבעי
למנהיגות כזאת. הוא מטיף בגלוי לגירוש
כל הערבים מן השטחים המוחזקים ומישראל.
בהיעדר
תשובות לשאלות אלה —
וכאשר קיים חשש, כי זרועות־הביט־חון
אינן חוקרות את את הדברים בתקיפות
הדרושה, ביגלל אי־הרצון של חוגים מסד
יימים בשילטון לחשוף את מערכת״הקש־רים
של הימין הקיצוני — מופנית תשו־מת־לב
גדלה והולכת לאיש אחד: מאיר
כר,נא.
השבוע התגלו כמה דברים, שהטילו אור
חדש על מעשיו של הרב, ועל אופי ה אנשים
התומכים בו.
אלי הזאב הסעיר את הארץ פעמים
האחרונות. רק כמה
רבות בשנים
שבועות לפני מותו הוא עלה פעמיים
לכותרות. בפעם הראשונה היה זה כש־נעלם
יחד עם שתי ידידות שלו במידבר־יהודה
וגרם לכך שכוחות גדולים של
צה״ל חיפשו אותו.
בפעם השניה היתה זו המישטרה שחיפשה
את הזאב. היה זה אחרי ליל ה בדולח
ברמאללה ובאל־בירה. למישטרה
הגיע מידע לפיו היה הזאב מעורב בפרשת
הניפוץ של שמשות המכוניות.
אך את הסערות הגדולות ביותר עורר
הזאב אחרי מותו. עיתונאים, ישראלים
ואמריקאים החלו לחקור את עברו. הוויכוח
הראשון שנולד היה לגבי השאלה אם
אלי הזאב נולד יהודי או שהתגייר. לכל
אחת משתי הגירסאות היו חסידים מקרב
העיתונאים. עתה, אחרי שאביו של הזאב,
אלוף־מישנה בדימום מייהון ג׳יימס ביקר
בארץ, התברר סופית כי הזאב נולד נוצרי
והתגייר רק אחרי שבא לישראל.
אולם באמתחת האב היתה פצצה נוספת,
אותה גילה בשבוע שעבר. אחרי מותו
של הזאב פירסמו עיתונאים אמריקאיים
סיפורי זוועה על הזאב. אחד מהם, המח ריד
מכולם, היה על פרשת רצח בה היה
מעורב הזאב. הצעיר, שהיה ידוע כחבר
בכנופיית אופנועים אלימים, רצח את שכנו
לדירה בדם קר. הזאב הועמד לדין, אך
הסעיף של רצח הומר בסעיף של הריגה.
הוא לא הורשע בהריגה והואשם באחזקת
נשק בלתי־חוקי, אך גם מהאשמה מגוחכת
זו יצא נקי. היה ברור, כי מישהו התערב
במהלך מישפטו של הזאב.
לקולונל הזקן היה בשבוע שעבר הסבר
לפרשה כולה. לדבריו היה הזאב סוכן
של האף.בי.איי. ומעולם לא רצח אף אחד.
כל הסיפור נתפר על־ידי האף.בי.איי. כדי
להקל על הסוכנות להחדיר אותו אל כנופיות
הפשע כדי שיוכל לדווח משם לשל טונות.
לאור תוצאות המישפט, נראה
שהסיפור אמיתי.
את עובדת היותו של אלי הזאב סוכן
של האף.בי.איי. מחזקת גם הידיעה ש פורסמה
לפני כשמונה שנים על הקשרים
של מנהיגו של הזאב, הרב מאיר כהנא עם
האף.בי.איי, העיתון האמריקאי רב התפו צה
הניו־יורק טיינזס פירסם ידיעה לפיה
עבד הרב כהנא כסוכן של האף.בי.איי.
כהנא התבקש אז על-ידי ירחון־העירום
פלייבוי להגיב בראיון מיוחד על הידיעה
בניו־יורק נויימס ואמר אז (העולם הזה
:) 1831״בתחילת שנות השישים הקמנו
חברי ואני, מכון למחקר. עבדנו הרבה
למען המימשל האמריקאי — מישרד החוץ
והפנטאגון. בשנת 1963 ביקשה מאיתנו
סוכנות ממשלתית לערוך מחקר בקרב
קבוצות קיצוניות, בעיקר מהימין. זה היה
האף.בי.איי. שהתקשר איתנו. ביצענו את
העבודה תמורת חשלום.״
יתכן ואין קשר בין העובדה ששני מנ היגי
תנועת ״כך׳ היו בעבר סוכנים של
האף.בי.איי. יתכן גם שאין קשר בין
עליית שניהם לארץ. יתכן גם שהשניים
ניתקו את קשריהם עם האף.בי,איי. לפני
שהגיעו לישראל. אך העובדה שגם כהנא
וגם הזאב, היו סוכנים של האף.בי,איי.
מעוררת שאלות ותמיהות רבות.

יוסי ינאי

יוסי ינאי 1

ה עו ל ם הז ה 2228

זמרת במקום דוגמנית
פעם היא היתה החתיכה בהא הידיעה

של הלהקות הצבאיות. ירדנה ארזי
אחד הדברים הכי מכאיבים זו אהבה
מרחוק. כל פעם שאני שומעת על זוג
כזה שהגורל הפריד ביניהם, והם נאלצים
להסתפק במכתבים, בשיחות טלפון טראנס־אטלנטיות
ובלילות ארוכים של חלומות,
הלב שלי מתחמץ.
זה היה גורלה־ של הזמרת רי קי גל,
מי שהיתה אשתו של הגשש פולי, ש האהבה
שלה׳ האהבה הכי גדולה שלה,
בחור שעונה לשם אילן, וריקי אינה מוכנה
אפילו לגלות את שם משפחתו, חייב
לשבת בארצות־הברית הרחוקה בגלל
עסקיו.
עוד הגעגועים משגעים את ריקי, וכמו
שאני מתארת לעצמי גם את אילן, נופלת

היתד, גם יפהפיה אמיתית וגם בחורה ש כיף
להיות איתה. אחר־כד היתה לה נסיגה•
השלב הבא היה שוקולד מנטה מסטיק,
בו בלטה ירדנה, לא כל כך בגלל הקול
כמו בגלל הצורה. כשהתפרקה הלהקה,
היתה לה שוב נסיגה. אז בא האירוויזיון.
המצלמה אהבה את ירדנה שזכתה בתהילה
בכל אותן מדינות שהאירוויזיון הועבר
אליהן בשידור־ישיר, אפילו יותר מזו של
זוכת המופע גלי עטרי. ואז, שוב נסיגה.
עכשיו ירדנה בעלייה מחודשת. היא ירשה
את חוה אלברשטיין בתכנית הטלוויזיה
הפופולארית לילדים קרוסלה, לצי־דם
של חנן גולדכלט ואברמלה מור.

בה, וזו אמנם באה. שוקי כן־פורת,
מי שהיה בעלה של הדוגמנית היפהפיה
ציפי לוין. שוקי התעקש והתעקש, לא

למה אני מספרת לכם כל זאתי לא
שאני פתאום מבקרת מוסיקלית, אלא
ששמתי לב שגם הרומנים והאהבות של
ירדנה הן בעליות ובירידות, המקבילות
ממש להצלחה הבימתית שלה. היו לה
כמה רומנים סוערים, על חלקם סיפרתי
לכם, על חלקם לא, ואלה תמיד כשהיא
במרום ההצלחה שלה. כשהיא יושבת בבית
וממתינה לתפקיד, אין גם אהבות
בלב.

שוקי בן־פורת
— זמירות חדשות
הסכים לשמוע ״לא״ מירדנה, והיום השניים
צמודים זה לזה כשלא רק הידיים מלטפות
אלא בעיקר העיניים.

ירדנה ארזי
אז עם קרוסלה היתד. צריכה להגיע אה׳

ריקי גל

יומן יי ד ש —

לאלפס גלעד

לשיר במרומים
לה הצעה, כאילו מהשמיים. חברת נסיעות
גדולה מבקשת ממנה להקליט עבורה
ג׳ינגל פירסומת והתשלום היה לא אחר
מאשר כרטיס טיסה לפלמה דה־מיורקה
ושהייה זוגית באתר הנופש המקסים. אז
מה יותר פשוט מלהרים טלפון לאילן ולהזמין
אותו לפלמה דה־מיורקה.
כשריקי תחזור לארץ, היא בוודאי תראה
לא רק שזופה אלא מאושרת. ואם מישהו
ירצה למצוא אותה, אני מציע שיחפש
אותה במישרדי חברות הנסיעות מציעה
את קולה לג׳ינגל נוסף.

הגרושה

זה היה מוכרח לקרות. אני לא מתכוונת
לכך ששדר הטלוויזיה אלכם גיל
ע די יתאהב, זה קורה לו איזה פעמיים
בשבוע לפחות, אלא שתבוא אשה צעירה
ונאה ופשוט תגיד לו ״לא״; למרות ש-
אלכם ירה לעברה את כל התותחים שלו
והפעיל את כל הטכניקות בהן הוא בקיא.
לפני שאלכס יצא לשווייץ, לאחד מטיולי
השידורים שלו כדי לסקר משם את
המישחק האומלל בין נבחרת ישראל בכדורסל
לבין הנבחרת של צרפת, הוא פגש
בארץ את הנדורה אדטן, אשתו של

והבלעדית

סיפור כזה שהשמות־ נשארים נסתרים תמיד יוצר גל של ניחושים, הפעם יהיה
מאד קל לזהות את הגיבורים הראשיים.
מפיק קולנוע ישראלי, שהוא גם תעשיין ואיש עשיר למרות שהוא עושה סרטים
היה אמור להגיע למלון באילת לבלוי חופשה בת שבועיים. גרושתו הישראלית
שהשמועה הגיעה גם אליה, ארזה במהירות שתי מיזוודות ויחד עם שלושת ילדיהם
המשותפים, השתכנה לה באותו המלון, כיומיים לפני שהאקס שלה היה צריך להגיע
וחיכתה בסבלנות בשמש האילתית החמה.
כשהגיע, נכונה לה אכזבה מרה. מהמונית שהביאה אותו משדה־התעופה הוא לא
יצא לבדו. יחד איתו הגיעה חתיכה בלונדית בתחילת שנות העשרים לחייה, מסוג
החתיכות שמשאירות את הגברים בפה פעור. מיותר לציין שהגברת המאוכזבת הרגישה
מאד מאד מיותרת באותם רגעים. ואמנם אחרי כרבע שעה נראתה על יד פקיד הקבלה
של המלון כשהיא משלמת את החשבון.
אלא שכאן לא הסתיים הסיפור. עד מהרה התברר ששלושת הילדים, הושארו
בחדרם במלון על-ידי אמם הכועסת ובפיהם הודעה לאביהם :״אמא אמרה שתדאג
לנו כאן שבועיים, מכיוון שהיא נסעה לשבועיים חופש. איפה, אנחנו לא יודעים״.
האב קיבל את ההפתעה כמו גבר ובילה את חופשת השבועיים עם ידידתו הצעירה
ושלושת ילדיו, כמשפחה לנסיון.
אחרי שבועיים, עזבה כל הכבודה את המלון והילדים הוחזרו לחיק אמם, כשהאב
וידידתו נוסעים לצרפת. רק שם הם יוכלו לבלות חופשה אמיתית בלי הפתעות כאלה.

אלכם גילעדי וידידה בפעולה
סטירת־לחי לאגו
ראש המחלקה הכלכלית בטלוויזיה של
בוואריה, אשד, נאה, בעלת פנים נעימות
וגוויה משגעת, שהגיעה לישראל במיוחד
לחתונתה של חגית צימוקי, בתו של
העיתונאי אריה צימוקי. אלכס חייך,
אחר־כך הזמין, אחר־כך חיזר, אחר־כך
התחנן ושום דבר לא עזר. היא פשוט לא
רצתה אותו. אלכם לא ויתר. הוא סיפר
לה שהוא עומד לנסוע לחוץ־לארץ, וש־לישראלים
הטיסות זה תמיד סכנת נפשות,
בגלל המחבלים, כמובן, כך שיתכן וזו
הטיסה האחרונה שלו, ולכן היא חייבת

להיות איתו, בבחינת הארוחה האחרונה
של נידון למוות — אבל גם זה לא עזר.
אחר־כך הוא הציע לה לנסוע איתו לאילת,
כשהוא מוכן לוותר על שווייצריה למען
שדר אחר, אבל גם זה לא עזר. אלכם
ירה את הפגז האחרון והציע לה לבוא
איתו לשווייץ — אבל הצעה כזו לא עושה
רושם על מי שרק עתה שבה מגרמניה.
אבל לאלכס יש בכל זאת נחמה. כש שמע
את ה״לא״ הסופי מהנלורה הוא הרים
טלפון לשווייץ וקבע פגישה עם ידידה
שווייצרית שלו. אז מה יש להתלונן?

עדוצדוק
עם טילאה

< 0 0 1 3 1ד

טילאק שומרת על בריאות השיניים ומגינה על אמאיל השן טילאק מסירה כתמי ניקוטין, ת ה וקפה, מסירה אבן שן ומונעת ע ששת

במדינה
(המשך מעמוד )38
שלום בתל־אביב. השופט עמירם
פיאלקוב מצא את מנהל מלון
נוה־ים, גי דרעי ( )45 ואת פקיד-
הקבלה, חיים לב ( )30 אשמים בהשכרת
חדרים למטרת זנות. והעניש
את השניים בחצי שנת מאסר
על תנאי לאיש.
בזו אחר זו עלו על דוכן־העדים
נערות שונות והעידו. אחדות חזרו
על הודעותיהן למישטרה, ואישרו
כי אכן קיימו במלון יחסי־מין
עם גברים תמורת שכר. הן
ציינו, כי הגבר היה משלם עבור
החדר, תשלום בסד 250 לירות.
הכסף היה ניתן לפקיד הקבלה או
למנהל המלון עצמו, והשניים ידעו
היטב לשם מה שכרו הגברים את
החדר.
״לא עכשיו. לדברי הצעירות
היה הלקוח משלם, ומפקיד את
תעודת־הזהות שלו, אך הפקיד לא

שהעיסוק בזנות ייעשה בחדר
מלון המיועד לכך, מאשר בחצרות
רחוב הירקון, לא היתר. לשופט
תשובה. התשובה לכך היא
בידי המחוקק..

דרכי חיי ם
מסגד או רק א׳לם

הצעיד התכונן מפני
שוטר ולא רצה ללכת
למעצר. רק תורגמן
האילמים שיכגע אותו
הצעיר משה חמרה שישב על
ספסל־הנאשמים עשה תנועות מוזרות
בידיו ושפתיו. קולות לחי שה
ונשיפות קולניות נשמעו, אך
מילה לא יצאה. מתור הקהל ב אולם
התרומם גבר לבן־שיער ו
טילאק

שימה רעננה

משחת השיניים לכל ה מ שפ ח ה
להשיג בכל בתי מרקחת, פרפומריות ורשתות שיווק

דיסקו בע״מ

מלון נווה־ ים פתל־אכיכ
חדר מיוחד לזנות

כרס אגנזנ א

״הדקליה״
כפר־נופש 87177־057
ת.ד ,47 .ימית

תן טרמפ
לחייל

היה רושם את שמו ביומן המלון.
כדי להוכיח זאת ההרימה המיש־טרה
את היומן והציגה אותו ב־בית־המישפט.
השופט שעיין בו
ציין, בי גם במיקרים שנרשמו השמות׳
,היו עושים שימוש בחדר
כשעה או שעה וחצי לכל היותר.
אחדות מהזונות סיפרו, כי המלון
שימש להן כבית. אך למרות ש גרו
בו באופן קבוע, את עסקיהן
היו מבצעות בחדר אחר שיועד
על־ידי בעל המלון למטרת זנות.
בעוד שחלק מהנערות חזרו בהן
מעדותן במישטרה, וטענו, כי ה שוטרים
עצרו אותן, והבטיחו כי
תשוהררנה אם תמסורנה עדות נגד
הנאשמים, הרי אחרות סיפרו
שבעלי המלון היו מעורבים ב-
עסקיהן, ובמיקרו? אחד אפילו
הזהיר פקיד הקבלה את אחת
הפרוצות ואמר לה :״לא עכשיו,
המדור נמצא כאן.״
הלקוחות לא זיהו את המלון
בשמו המדוייק, ובהל זאת הרשיע
בית־המישפט את דרעי ואת לב
בעבירה המיוחסת להם. וקבע כי
העונש בא כדי להרתיעם בעתיד.
באשר לטענות הסניגור, כי מוטב

קרב לנאשם. גם הוא הפעיל את
ידיו בצורה מוזרה והנאשם נרגע
מעט.
השופט אורי שטרוזמן שאל את
משה אבני, התורגמן לאלימים של
בית־המישפט בתל־אביב מה אמר
לו הנאשם. אבני סיפר :״הוא אומר
כי אני שקרן, כיוון שהבטחתי
לו כי רק ניכנס לבית־המישפט
ומייד נלך הביתה.״
״תשאל אותו מדוע יומיים אח רי
ששחררתי אותו בערובה הוא
יצא לפרוץ שגית,״ ביקש השופט.
שוב היתד, החלפת תנועות
בין הנאשם לתורגמן וידיו המת־עופפות
של הצעיר הראו על צל קות
ארוכות באמות הידיים.
״הוא מספר כי חותכים לו את
הידיים על הברזלים במעצר, וה סמל
מכה אותו. לא נתנו לו
אפשרות להתקשר לאמו והיא
לא באה לבקרו. הוא מבקש שיבטלו
את הכל׳ שימחקו את כל ה תביעה
ויתנו לו ללכת הביתה.״
סיפר אבני לשופט.
בינתיים נראה היה כי הנאשם
שרוי בהתרגשות עזה. הוא הנד
(המשך בעמוד )62
ה עו ל ם הז ה 2228

ד תחנת הסישטרד. ברמלה נכנס
>* זוג צעיר. אשה ובעלה. בני הזוג
פתחו בשיחה עם היומנאי בקשר לבעיה
של הבעל עם המישטרה. בעודם משוחחים
הבחינה האשה בתמונתה המתנוססת מעל
גבי פלקט על קיר התחנה, כאסירה מבוקשת•
הצעירה החווירה למראה התמונה.
השוטר שהתבונן בה וראה את תגובתה
הסתכל ליומן שאליו היא הסתכלה וזיהה
בה את אותה אסירה.
כך הסתיימה החופשה בת השנה של
אסתר יהודה.
אסתר, גבוהת הקימה, שחרחורת מתזל־

רה לא היתד, מוכנה לוותר על בתה
הקטנה וזו נלקחה לבית־המעצר יחד איתר.,
כשנשפטד, אסתר מחדש נכנס לתמונה
עורך־הדין משה מרוז.
בחודש שעבר נערך מישפטה של אסתר.
התובעת עמדה בתוקף על כך שאסתר
תקבל מאסר בפועל, לאור העובדה
החמורה שברחה למשך שנה. מרוז תיאר
ארוכות את הסיבות שגרמו לה לברוח
מהכלא, המקום שבו ניסו להתנכל לה.
הוא ציין בעיקר את הקשר שקיימה כל
זמן חופשתה עם מנהלת הכלא. קשר
שלדעתו מעיד על כך שברחה רק בגלל

אסתר יהודה,
שנחנה ימאסו
בעתן שוחטת
באונס ובשוד -

ברחה מהכלאהתאהבה,
התחתנה, ירדה בת
נתנסה ונתונה

תלת שיער היא רק בת .19 לפני כשנתיים
היא הורשעה בסיוע לאנוס צעירה
ובשוד אותה צעירה. לטענתה של
אסתר היא הגיעה לכך בגלל חברה מפוקפקת
שהכירה. היא נשפטה ונדונה לשנה
וחצי מאסר .״היה לי קשה מאוד בכלא
כי לא האמינו לי שאני באמת רוצה לשקם
את עצמי ולחזור למוטב.״
לאחר שריצתה שנה ונותרה לה תקופה
של שבעה חודשים, זומנה אסתד לווע־דת־השיחרורים
שהיתר, צריכה להחליט
אם ינכו לה שליש מתקופת מעצרה. לפני
חברי הוועדה היד, חסר דו״ח מסויים
ולכן נדחתה ההחלטה בשבוע.
בינתיים נשלחה אסתר לחופשה בת
שמונה שעות להסדרת עניינים אישיים
בחוץ. מאז לא חזרה .״בית־הסוהר לא

מצוקתה בכלא .״העונש בא כדי לשקם
עבריין ולא כדי לנקום בו. אסתר עשתה
זאת בכוחות עצמה. אמנם בדרך לא חוקית.
אך התוצאה היתד, שהצליחה לשקם
את עצמה והקימה בית יפה ומישפחה.
מה ניתן לצפות יותר מבחורה אשר הוכיחה
כי היא מסוגלת לשקם עצמה לבדי
ואם הצליחה בכך למה להרוס את מה
שבנתה?״ מרה עמד גם על־כך שלא נעשה
כל ניסיון רציני מצד שלטונות בית־הכלא
להחזירה, על אף הקשר שקיימה איתם.
השופט החליט לזכותה וגזר עליה
חודשיים מאסר על תנאי. ועדת השח רורים
הסכימה לשחררה ונותרה רק השאלה
האם לנכות לה שליש ולשחררה לגמרי.
מרה החליט להציג את התינוקת עם
אסתר מעל דוכן הנאשמים. תמונה זו של

דכה ואסתר יהודד
להתחלף במאסר

לברוח נד ל( חו
נ משקם בכלל. להיפך, למדתי שם דברים
רעים מהאסירות ויצאתי עבריינית עם
תעודה מבית-כלא,״ אומרת היום אסתר.
היאוש הגדול מאווירת בית־הכלא גרם
לאסתר, לדבריה, שלא לחזור לשם. היא
התגוררה בלוד אצל מישפחתה. ומאחר
שלא נתפסה החליטה כי היא משוחררת
גם ללא החלטת הוועדה.

אם ותינוקה והבאת כל סיפורה האישי
של האם כשהדגש על כך שהיא נמצאת
בכלא עם תינוקת באווירה עכורה של
מסוממות ופרוצות, אווירה שוודאי לא
תועיל לילדה. כן סיפר בבית־המשפט עד
כמה השתנתה אסתר בזמן שהותה בחוץ
והיא איננה עוד מטופשת וחסרת אחריות
כשהיתה.

לה שתקס
ב כו חו ת עצמה

ל א חוז א ת
האושר בשיניים

** ¥כו עיי םאח רי שברחה מהכלא,
* /הכירה אסתר צעיר בן .26 משה
יהודה. אסתר היתד, אז מפוחדת ובמצב
נפשי ירוד .״הייתי מיואשת לגמרי כש הוא
ראה אותי, אך כבר ביזם הראשון
הוא דיבר איתי כל כך יפה על עתיד
משותף וביקש. ממני לבוא לחיות איתו.״
אסתר עברה לגור עם יהודה. בכך לא
רק שהחלה לשקם את עצמה אלא הש פיעה
השפעה חיובית, על משה. משה
אשר מעולם לא עבד, החל לעבוד כמסגד.
אט אט התחילו שניהם להסתדר.
בתקופה זו נכנסה אסתר להריון והתכוונה
לבצע הפלה, אך משה לא הסכים
וביקש ממנה להינשא לו.
החתונה נערכה באולם גדול ומפואר
והוזמנו אורחים רבים. אסתר הכלה שכחה
את דבר היותה אסירה נמלטת.
אחרי שבוע דפק שוטר על דלת ביתם.
אסתר נבהלה וסיוטי הכלא חזרו אליה.
אך הפעם היה זה בעלה אשר נעצר כחשוד
בהצתה. בסופו של דבר שוחרר משה.
במשך כל הזמן שבו היתה אסתר חופ״
שיה היא שמרה על קשר מתמיד עם
מנהלת כלא נוה־תירצה, רעיה אפשטיין,
ועם סגניתה. הן אמנם ביקשו מאסתר
לחזור לכלא, אך היא לא הסכימה.
בינתיים גולדה בתר, של אסתר. חודשיים
בלבד הספיקה אסתר לטפל בתינוקה
עד אשר הגיעה לתחנת־המישטרה
ברמלה, המקום שבו נעצרה. בזמן מעצ־

ף* גז ר ־ ה דין כתר השופט כי אסתר
הורשעה ב״נסיבות חמורות בהיותה
רק בת ,16 מאז הפכה פגיעה וחסרת־אונים.
כיום היא מנסה לאחוז בשיניה את מעט
האושר שהשיגה לעצמה.״ הוא גזר על אסתר
חודשיים מאסר על תנאי.
אסתר שוחררה ויצאה לחופשי, אך
בכך לא נסתיימו יסוריה. בזמן שהותה
בכלא נעצר בעלה משה, הוא הואשם
בתקיפת זקנה. על פי האישום נכנסו
משח וחברו לדירתה של מסעודה חדד,
אשה בת 72 המתגוררת בגפה, כיבו את
החשמל ואחד מהם יתפם בידה כשהוא
משתמש באלימות וגורם לה חבלות והוריד
מידה צמיד זהב ששוויו 25 אלף
לירות. בידיו של משה נמצא הצמיד
שהמתלוננת טוענת כי הוא שייך לה.
לטענתו של משה, הוא ישב בבית־קפה
בלוד כששני בחורים הציעו לו את הצמיד
למכירה עבור — 4,000.לירות. אחד
הבחורים סיפר לו כי הצמיד היד, שייך
לאמו שנפטרה ומשה אשר ידע כי אמו
של הבחור אמנם נפטרה לא היסס וקנה
את הצמיד. המ״שטרה תפסה אותו עם
הצמיד והאשימה אותו בביצוע השוד.
משד, אמנם סיפר למישטרה שקנה אותו,
אך אין לו כל עדים.
אסתר מקווה שבעלה יצליח להוכיח את
חפותו ויזוכה מכל אשמה. בינתיים היא
משקיעה מאמץ בסידור ביתם. מסדרת ומצחצחת,
מטפלת ודואגת לילדה ומחכה.

אסתר יהודה וכתה ככדא נווה־ תירצה
שיחות בטלפון עס המפקדת

נ ג *נ * ד ^ 8מד_..ז*ר. ל־יויז מ

*>>ז ><<1ו גס^יסרו

ו־• ה אי שי ת רזישיברז מ מיז. י* ?רייזיץ
פדי י־סיו ביגי׳תי־ ינעי-ב, יאטי*
אי £ ,גמד״סזייש. ש אייווו יזפי־שיי ( א חיי ״

י*״; י —י 1ן ליותן עול *סמי־רזעריוי־! .יי* גחר ״י קן
״ **0י *י.״ ר * מ מתרח ע>** 7י־׳קפיד פי
. 1ע*0י־ מלסיים אר׳ירנייי ינדייל, הפי *אדי |י׳:

* 1ל ^ יייי ב. י מד הי א ללפי* ייי־ימייניס *נית>

ל *-רלסר׳לייג־כי 3ייייי יי 0 •0י י^ אייזייי־י 7יי?* 0

^ זי*ייי של * יית ^ י 3יו י׳*פתיי * 0ס י־יס
״ ־י ת מו ת׳ ילז לידיס
׳־ל ל 1יטב

^ ״ י י/ייסמ. עי נמת

ל פייז

^ פ ח ייג עי
^^יז 3י י 0ומ<:

1ודו 0.6.
זה ארבה מיני 1ח
אתנערהצ עי רהו טב עי שאתמהססת. ל כן כ ד אי לךלדעתמספר עו ב דו תעל
ט מ פוני אויבה: ט מ פון או ־ ב ה הו א הי חי ד בגו ד ל מיני, אשר תו כנן ב מיו חדלש מו ש
ע״יבתולות ונ ע רו ת צ עי רו ת, החלמהמח זו רהרא שון. ט מ פון א ו ־ ב ה הינו בעל
כו שר ה ס פי גהה טו ב ב עו ל ם, מתרחבעםהס פי גהו או טםב פני די מו ם ו רי ח.
או ־ בהמשחרר או תךמבלת חו ש ה של אי נו חותומאפשרלךלעשותככל
ה עו להעל רו ח ך. ל ש חו ת, לרכב, ל ר קו דול טיי ל־ ג ם בי מי המח זו רהחדש ^
שלך. ט מ פון אויבה קטן, קללהח די רו וקללהסתי רו ב בי ס הג׳ינ ס או^
ב א רנ קהכסף. ג דו ל תו ב ק טנו תו. או ־ ב ה אינו זקוק ל מו לי כי ם -
ד חי פהקלהו הו א ב פני ם.
נ סי אתאויבה מיני ־ אין טו בממנו.

הצעירה החיננית טענה שהננה גיסה לבעור איותה שדא נ דון הטנע -הננו!
טען נ׳ היא תקנה אותו -ובית המישפט קבע שזה ויב נין מאהבים

סקס בכסא גלגלים
^ זוג ששכב עירום על המיטה היד.
* י שונה מזוגות אחרים. הצעירה, לימור
גלעד, היתר, יפהפיה בת ,18 בעלת
גוף חטוב ושיער ארוך. לא היה בה כל
דופי, והיא בוודאי היתד, נחשקת על-ידי
כל גבר נורמלי. הגבר ששכב לידה במיטה
הוא שהיד, שונה מאחרים. יואל צוברי הוא
נכה צד,״ל. פלג גופו התחתון משותק,
והוא נזקק לכיסא גלגלים.

לדברי לימוד גלעד ניסה יואל צוברי
לבעול אותה שלא כדרך הטבע, בעזרת מכשיר
פלסטי דמוי אבר זכרי. היא התנגדה.
הגבר הנזעם היכה אותה, נשך אותה
בזרועה והבטיח :״היא עוד תראה מה
זה להתנגד.״
יואל הוא אמנם נכה, אבל כוח זרועותיו
גדול מכוחו של אדם בריא. הוא
ניסה להשיג את לימור הבורחת כדי
לתקפה מחדש, אבל לימור נתקפה פאניקה,
ובהיותה שתויה במקצת התגוננה
מפניו. היא זרקה עליו חפצים שונים
שהיו בהישג ידה, וניסתה להתקרב לדלת.
רק אז גילתה כי הדלת נעולה והמפתח
אינו בידה.

היא זרעה עליו
חנונים שונים
וניסתה להתעוב
אל תולח -שהיתה נענלה

^ מאה בי ם

לימור פגשה את יואל זמן מה קודם
לכן, ואחרי שיחה קצרה הזמין אותה
לבקרו בביתו בכל עת. באמצע החודש
שעבר הרגישה פתאום בודדה, ובשעת
לילה מאוחרת הגיעה לדירתו של יואל,
באור־יהודה.

הערב התחיל בצורה מבטיחה. השניים
שתו, צחקו ושוחחו. אחר כך, באופן טבעי,
התגפפו והתפשטו ונכנסו למיטה. לי מור
ידעה משיחות קודמות, כי נכותו של
יואל אינה מאפשרת לו׳לקיים יחסי־מין
נורמליים, אך היא בכל זאת נמצאה במיטתו
ערומה.

הג אווה ה מ מי ת
נרמסה
ך* התרחשויות שקרו אחר כך גר-
י 1מו לשערוריה שמצאה את הדיה
בבית־המישפט בתל־אביב בשלוש ערכאות
שונות.

ך* אשר התקרב יואל לכיסא ה-
* גלגלים, המאפשר לו לנוע בכל
פינה בחדר, בעטה בכיסא והפכה אותו.
כאשד ניסה הנכה לקום, הפילה עליו
נוסף ושברה אותו. כיסא בשלב זה נפגעה לא רק גאוותו של
יואל, אלא גם מיניותו ונפשו. הוא טילפן
למישטרה. כאשר הגיעו השוטרים הסתר
דד איתם יואל, לדברי לימור, והשוטרים
אותהבגסות ולקחו אותה לתחנת נטלו המישטרה.
במישטרת מסובין איש לא שאל לדבריה.
לא רצו להקשיב לתלונותיה ואפילו לא
העיפו מבט על זרועה הנשוכה. השוטרים
האשימו אותה בתקיפתו של יואל, ובגרימת
נזק לרכוש בשווי 50 אלף לירות.
כאשר נשאלה מדוע עשתה זאת, השיבה,
כי היא היתה שתויה ואינה זוכרת,
וכאשר התבקשה לתת את כתובתה ל־מישטרה
— סירבה. אולי חששה כי הדבר
יוודע להוריה והם יכעסו, ואולי פשוט
לא ידעה שאי־מסירת כתובת מהווה הצדקה
כחוק לשוטרים לעצרה ל־ 48 שעות.
היא נעצרה במישטרת מסובין, ואחרי

48 שעות הובאה בפני שופט השלום ה־תל־אביבי
מנחם בוכוויץ.
לפני שהספיקה לימור להניד עפעף,
סיפר החוקר המישטרתי לשופט על מעלליה,
וביקש לעצרה למשך 15 יום, לשם
הסתכלות. החוקר טען כי התנהגותה המוזרה
מעוררת חשש שהיא בלתי שפויה
בדעתה, אין לה כתובת ומישפחה, ולכן
מוטב שתיבדק, כדי למנוע הסתבכויות
בעתיד.
ללימור לא היה סניגור. היא לא ידעה
מה לעשות, ואחרי שחזרה בפני השופט
על גירסתה, כי היתה שתויה ואינה יודעת
מה באמת קרה, נעצרה והוצא נגדה
צו־אישפוז.
מרגע זה התחיל מירוץ מישפטי מסחרר.
מישהו ממכריה מיהר אל עורך־הדין
המנומש אריה רפאל, וביקש ממנו לשח רר
את הצעירה. תוך שעה מאז נעצרה,
הגיש רפאל בקשה לעיכוב ביצוע צו
האישפוז. הצו נמסר על-ידו אישית לנשיא
בית־המישפט המחוזי בתל־אביב, בנימין
כהן, במעמד צד אחד.
אחרי קריאת הבקשה החליט השופט,
כי העניין דחוף מספיק כדי שידון בו בלי
הופעתה של המדינה. הוא ציווה לעכב
את ביצוע צו האישפוז, והורה, כי הערר
על המעצר, שהוגש גם הוא באותו מעמד,
יידון למחרת היום על־ידי השופט דויד
ולך.
בפני השופט ולך הציגה לימור, למחרת
היום, את זרועה הנשוכה. סניגורה ציין,
שאין לה כל עבר פלילי, אולם הנקודה
שהכריעה את הכף מבחינה מישפטית
היתה הוצאת צו־אישפוז ללא סניגור. החוק
אינו מתיר פרוצדורה כזו, שכן יש
לתת לאדם אפשרות להתגונן כראוי בפני
אישפוזו והפיכתו לבלתי־שפוי.
מטעם זה בלבד ביטל ולך את הצו. אך
הוא לא שכח לציין בהחלטתו, כי זהו
אחד המיקרים המוזרים ביותר שהובאו
בפניו .״בשעות הלילה הגיעה לדירתו של
מכר, נכה צה״ל, אשר לדבריה ביקש
לתנות איתה אהבים בדרך שלא נראתה
לה והיא התנגדה ...תמה אני כיצד אפשר

בכלל להגיע למסקנת מעצר לצורך איש-
פוז תקופתי כגון זה, כאשר מדובר על
ריב בין, מאהבים ,,ומן הטעם שהבחורה
מסרבת למסור כתובתה.״
השופט ולך ציוה לשחרר את לימור
ללא ערובה.

מי גפגע ממי הרי ששוחררה, מיהרה לימור
׳ י להתקלח, להחליף בגדים — ולחשוב.
ואז החליטה להגיש תלונה.
היא כתבה מיכתב תלונה למישטרת

גאוותו ו(1י1יוחו
ונגעו -הוא סירנו
למישטוה והיא
נעצרה ל־ 48 שעות
מסובין, התלוננה על התנהגותו של צוב־רי
ועל כך שאיש לא היה מוכן לשמוע
את תלונתה, כי נעצרה כאשר סירבה
לתת את כתובתה, מבלי שאיש יסביר לה
כי זו תהיה תוצאתו של הסירוב.
היא התלוננה על שהחזיקוה במעצר 48
שעות במישטרה, וכי ניסו להציגה כמטורפת
ולאשפזה לשם הסתכלות.
לימור טענה, כי אם בכלל היה מקום
להגיש תלונה בגין אותו לילה, בביתו
של יואל, הרי היתה זו היא שנפגעה.
היא שרצתה להגיש תלונה על מעשה־מגו־נה,
שניסו לעשות בה ללא הסכמתה,
אך בוודאי שלא היה מקום להפוך את יואל
למתלונן ואותה לעצירה.
—יי . 0(3

״רד״ ממחירי הדלק...
ועלה על אופניים!
,לחיסכון באנרגיה ולשיפור
׳ יפיי

^ייי

ץ ) מבחרענמ ׳
של דגמים וגדלים
מהידועים ביצרנים!
לילדים, לנוער,
לגברות, לגברים,
ספורט, צ׳ופר,
עם מהלכים,
ולעבודה.

£3.1ט 0ח-1£ו
/3¥01£יעו 5 0
מ\ 6857 /קט 5
57££1_ 1\/1£57£8

סוכנויות קופמן בע״מ

בישראל

ת״א: רח׳ החשמונאים ,105 טל׳ 268155

אולמי תצוגה: מגר שי ה ת ערוכ ה, סוף רח׳ דיזנגוף, טל׳ 3־ 2־ 455141

קמפוס -תייא קצתא הד ת!
(קבו צתמ עו ר בו ת פולי טי תוחבר תי ת
ס טו דנ טי אלי ת)

מזמינה את ציבור הסטודנטים, המרצים והעוכדים
לעצרת

יזם ה שלום
י שראל פלסטין
ב אוניבר סי טתת׳ א
העצר תתת קיי ם ביו ם ב , 19.5.80 /
שעה 2—4אחה״צ, על הדשא המרכזי.

בואו והראו שאנשי התחיה וגוש אמונים
באגודת הסטודנטים אינם מייצגים אתפם!

הלאה ה ה תנ ח לויו ת! תו פסקהש תוללו ת
גוש א מונים ו כנו פיי ת כ הנ א!
הלאה הגירו שים ופיצוצי הב תי ם ! יוחזרו
המגור שים !
י שר אל־פל ס טין — שתי מ דינו ת ל שני
עמים•

טיולים מעורבים לאירופה וארה״ב
חוויה בלתי נשבחת בהווי ביולאום׳

לגילאי 35־18
אדה ב
אדהב
26 יום
47 יום

אדה ב
19 יום

כל אמריקה

טרנס אמריקה
דרום

טרנס אמריקה
צפון

( ל א כו ל ל טי ס ה)

( ל א כו ל ל טי ס ר).

( ל א כו ל ל טי ס ה )

1389

$ 799

$ 599

חברת ק מ פינ ג טו ר ס, כ סו כנ ת 0.0.7 .ו־ $חע 7 0ע 1
מאפ שרת לך להצ טרף ל ק בו צו ת צ עירים דוברי
אנג לי ת מ קנ ד ה, או סטר לי ה, ניו זי לנ ד ודרום
א פ רי ק ה, עם מלווי קבוצה דוברי אנ ג לי ת וב הווי
המאפיין צ עירים מארצו ת שונו ת.
מצלמה חינ ם -שי לנ ר ש מי ם עד סו ב מ אי . 1980

אירופה
22 יום
אירופה
40 יום
בריטניה
20 יום

,ק מ * 0גגטור . 0

5׳ וטס 9 1ח 1נן ר ח 0 3
חב רה מ ס 2 .בטיול הקמסעג

7שנות נסיון -אלפי מטיילים מרוצים.

דרוש חוברת קמפינגטורס 80 מסוכן הנסיעות שלך
ה עו ל ם הז ה 2228

בשכונת החרדית קדירו־־צאו! בנתניה -

,ך* סכל שלגו הוא בלתי ניתן ל/
/׳ י תיאור,״ מספרת תיקווה בדוש.
״זה כבר בלתי אפשרי. המישפחה שלנו
היא כיבשה בין זאבים רעבים. איך אנשים
יכולים להיות כל כך רעים? עשו עלינו
חרם. אף אחד לא מדבר איתנו, ואף אחד
לא מסתכל עלינו. את בעלי זרקו מבית-
הכנסת של הקריה. הם מתערבים בכל
דבר שאנחנו עושים — והכל לרעתנו.
מאיימים עלינו בהבאת ביריונים, כדי שנסתלק.״

תיקווה ובעלה — קורבנותיה של אפליה
עדתית בנוסח שנות ה 80 מתגוררים
בקריית צאנז, שכונה׳חרדית בנתניה.
בקריה מתגוררות כיום כ־ 400 מיש־פחות
של חסידים אשכנזים, וכ* 15 מיש־פחות
ממוצא ספרדי.

הקהילה החרדית האשכנזית בקריית
צאנז, בראשות מנהל הקריה חיים יעקוב
ארנפלד, מנסה ״לסהר״ את השכונה מספרדים.
אך מכיוון שאין דרך חוקית לעשות
זאת, לא בוחלים בשום אמצעי. ה חרדים
ממתינים שתתעוררנה בעיות בין
שתי העדות, כדי להשתמש בהן כעילה
לסילוק הספרדים. ואם אין בעיה, יש מי
שדואג ליצור אותה.

//א הרוס הכל —
עד שתעזבו ,,
ושבי הקריה האשכנזים טוענים ש י
״המרוקאים מסריחים ובגללם יורד
ערך הדירות״ .הם עושים יד אחת עם מנהל

מיימון ומאיר בדוש
״מאיימים עלינו !״

מנהל־קרייה ארנפלד (מימיו) ומזכירו
״הסתלקו מכאן!״

הבית ההרוס של מישפחת בדוש
״הורסים רק לספרדים!״

הקריה, במאמציו ״לטהר״ אותה מ״זרים״.
גסות מילולית וכוח משרתים את המטרה.׳
בחודש פברואר הגישו בני הזוג
בדוש בקשה לוועדה המקומית, שתאשר
בניית חדר נוסף בדירתם. המיש־פחה
מונה שבע נפשות והם מצטופפים
בשלושה חדרים. הדירה ממוקמת בקומת
קרקע והוסבר להם שאין שום קושי טכני
להוסיף עוד חדר.
האישור אמנם לא ניתן, אך מאחר ש העניין
הוסבר בעיקוב פורמלי בלבד, ובני

הזוג בדוש ראו ששכנים אחרים מוסיפים
חדרים, החלו בבניה. בשלב הראשון של
הבניה הופיע במקום המנהל, חיים יעקוב
ארנפלד, שאינו מטריח עצמו לעיתים
מזומנות לבקר אצל תושבי הקריה. הוא
פנה לתיקווה ולמשה בדוש בתקיפות :
״אני רוצה שתעזבו את הקריה, וכמה
שיותר מהר.״ לדברי בני הזוג איים עליהם
ארנפלד בהבאת בדיונים, כדי להוציאם
בכוח מהדירה.
( המשךבעמוד )57

מקסיקו לל א

דא״ם הקאריכ״ם

תוספת מחיר

פאוויוס שעשוע

מה זאת אומרת ו
זאת אומרת כל הדברים היפים שקורים בטיול מחוף
לחוף באמריקה עם טיסה מיוחדת למקסיקו ואקפולקו
ללא כל תוספת במחיר.
ושם? טיולים לפירמידת השמש והירח, אפשרות
לשוט בגנים הצפים של קסוצ׳מילקו ועור ועוד.

צ׳ופר לפו• גיוס
השנה רוב השביעיסטים והשמיניסטים לא עושים
חשבון לאף אחד. לפני שמתחילים לדגור על
הבגרות, ולפני שרצים עם המדים בג׳בלאות, לוקחים
ת׳הלואה של אופירטורס ללא ריבית וללא הצמדה
ויוצאים למסע כיופים באירופה.
ב־ 23 יום מספיקים לעבור את כל המקומות המשגעים
באיטליה, אוסטריה, שוויץ, צרפת, הולנד ואנגליה
ומבקרים גם בבלגיה.

כל זאת כמחיר מפתיע שד 2,254
— 3,760 שקל. הניתן כשיטת התשלומיס
המהפכנית של אופירטורס.
על זה נאמר :״סופר אמריקה״ וזח גם
שם הטיול הנמשך 28 יום.

מלווות נועודים

ילדים חינם בשבועות
בתקופה שבין ה־ 20.5.80ל־( 26.5.80 בחופשת חג
השבועות) קורה משהו מיוחד שאופידטורם מארגנת:
שבוע של בילויים ונופש
ביוון עם אכסח במלון
טיטניה מהמפוארים באתונה
במחיר $474 בלבד (דומה
למחיר חופשה בארץ) .וזה
עוד לא הכל.

פנוחירים ס חד׳

פחחיר החד מ״ $2627

כל זוג מקכל כמתנת
חג כרטיס טיסה חינם
עכור ילד עד גיל .12
אופירטורם נותנת,
למה לא לקחת!
אפשר להספיק להרשם
עד ה*.15.5

באנגליה

אופירטורם הראשונה שגילתה אותה לישראלים.
בקיאות, ותק ונסיון של שנים לא הולכים ברגל.
לאופירטורס היום המבחר הגדול והמגוון ביותר
של טיולים ברחבי ארה״ב. עם מלווים סופר
מקצועיים שממש מכירים את אמריקה.
זה מה שעשה הזמן לטובת המטיילים עם אופירטורם
וזה מתבטא גם במחירים.

אם אתה נוסע לאנגליה
באופן עצמאי, תוכל
להתארח באמצעות
אופירטורס בבית מלון
מעולה בלונדון ולחסוך
הוצאות אכסון יקרות.
לבחירתך בשירות זד.
2בתי מלון
10 ? 0 £ר £1ז \1
מדרגה ראשונה.

החד ממחיר פנטסטי שד $2627 כטיול
״אמריקה הקלאסית״ לטיול היוצא
כ־ 25( 24.6.80 יום).

נוסעים ביול 80

מדרגת תיירות מעולה במלון מטרופול

לאינדיבידואליסטים

למס״דיס פארה״ב

לתלפידי ס ולמוהליס
אופירטורם מציעה מבחר מגוון של
חופשות לימוד באנגליה במיטב
להוראת האנגלית.
המכללות של
קורם קיץ כזה הנמשך בין 24—3
שבועות יכול לעזור ל:
-¥בני 15 ומעלה שיש להם קשיים
באנגלית.
-¥שביעיסטים, שמיניסטים לפני
״הבגרות׳׳.
מורים לאנגלית המעונינים
בהכשרה נוספת ליתר בטחון.
• -¥סטודנטים החייבים להעלות את הרמה לצרכי
לימודיהם השוטפים.
* מבוגרים שרוצים סוף סוף לדבר חופשי.
במכלול ההצעות של אופירטורס ישנם גם קורסים
מקצועיים ספציפיים לאנגלית טכנית, עסקית, מסחר
ובנקאות, מזכירות ועוד.

השנה אופירטורס יוצאת בתוכנית תשלומים מהפכנית
לאירופה ואמריקה:
/3המחיר ב־ 3תשלומים שווים כיום ההרשמה
עד 10 ימים לפני הנסיעה.
1/3המחיר 10 ימים לפני הנסיעה.
על היתרה נותנת אופירטורס אשראי שישולם לאחר
גמר הטיול ב־ 6תשלומים חודשיים שווים
ללא ריבית וללא הצמדה.

המחיר כולל ארוחת בוקר קונטיננטלית, דמי
שירות ומיסים.
למזמינים באופירטורם ינתן במתנה צימוק נוסף:
מפת לונדון בעברית.

אמריקה

אוגדיס באנגדיה

גומרים לשלפ־ו498

תיהנה כמשך 4הימים הראשונים ;וכד
יום נוסף) לשהייתך ממחיר של £ 18.75
ליום כחדר זוגי כמקום —.£25.30.

שיחות טלפון חיום

גם אם אתה בעניין של לטייל לבד, כדאי שתדע
שדרך אופירטוס אתה יכול להבטיח לך כמה
טיולים מאורגנים בתוך ארה״ב. מה שבטוח בטוח.
אתה גם עושה מה שבראש שלך, וגם לא מחמיץ
את המקומות שכולם מדברים עליהם. פרם לכך זה נוח
ונעים וזול יותר מכל טיול דומה שתזמין כשתהיה
בארצות־הברית.
הטיולים המוצעים :
7ימים מנידיורק לקנדה
9ימים בדרום מזרח ארה״ב
19 יום מחוף לחוף
11 יום בחוף המערבי
6ימים במערב ארה״ב ובפרקים הלאומיים
8ימים בקנדה.

מסי 1פסיוליס
פארה״ב מחוף לסוך

המחיר 2200 1שקל .$ 1245 +

בקיצור שיגעון.

אם אתה חולם להגיע לאיי הבתולה, לסאן מרמין,
לפורטוריקו או לאיי הבהמאס. אתה יכול להזמין
לך שייט משגע על אחת מאניות הפאר שאופירטורס
מעמידה לרשותך.
לאוניות קוראים:
^ £151-01^ 5

וזה מבטיח לך: ארוחות כיד המלך, מסיבות
קוקטייל, נשף מסיכות, מופעי בידור, קבארט,
מועדוני לילה, קאזינו, ומה לא?

אפשר לנסוע כדי לגעת בחסכונות, לחסוך
את עדיות המדד הפרועות ולתפוס הרכה
חו״ל. לא כדאי לחשוב פעמייס.
התוכנית כתוקף לנרשמים עד ה*.30.5.80

כשתיסע לארה״ב דרך אופירטורס תקבל רשימה
מקיפה של רשתות בתי המלון הגדולות ומשרדי
השכרת רכב ברחבי ארה״ב (עם כתובות וטלפונים
כמובן).
כשתרצה לשריין מקום באחד המלונות או ליהנות
מטיול ממונע תוכל לטלפן חינם אין כסף לאחת

הכתומת^שברשימה^ולהזמיך

חדש. הרי ואגפי ובאירופה הדי האלפים, הרי הדולומיטים, יערות וינה, תעלות
ונציה. אגם ג׳נבה, מפלי הריין ו ...קצרה היריעה
מהכיל את כל מה שרואים במסלול החדש של
אופירטורס לאירופה.

״אירופה הרים ואגמים״ כולל את שוויץ,
איטליה, אוסטריה וגרמניה, נמשך 15 יום,
והוא התשובה למי שמחפש טיול לא
יקר בחו״ל, כטכע עוצר נשימה.
המחיר — 1703 823.שקד.

ספרד ופורטוגל
פמחיר צ׳רסר
ליסבון, סיביליה (אפשר להסתפר) ,קורדובה, גראנדה,
מדריד, טולדו, בדאחוס.
15 ימים נפלאים — גרנדיוזוס בספרדית
איכות הטיולים — אופירטורס

המחירים: צ׳רטר נמוכים
1800 600 שקל.

כדאי למהר להרשם כי ההצעה לתקופה מוגבלת.

השכרת רפב בחו״ל
מ־ $ 9 9 .9 0ל שבוע
באמצעות אופירטורס
ניתן לבצע בארץ את
שכירת הרכב איתו
רוצים לטייל בחו״ל.
שירות זה ניתן ליעדי
אירופה ואמריקה.
לאירופה אפשר גם לשכור קרוון (בית ממונע) בכל
גודל ובמחיר הנראה לכם ביותר. לנוסעים
ב״אופירטורס״ מוצעות 99 מכוניות להשכרה מגרמניה
ב־ $.99,90 בלבד לשבוע במקום .$ 125—175
כל הקודם זוכה !

נציגה
של ..חומס קו?״
״תומס קוק״ מלונדון הינה חברת הנסיעות הגדולה
בעולם. כ־ 1000 סניפים בעולם ולמעלה מ־12
מיליון נוסעים בשנה.
לתומם קוק נסיון של 150 שנה והמבחר העשיר ביותר
של מסלולי טיולים באירופה.
אופירטורס היא נציגתה הבלעדית בישראל.

מוכן איפוא שאם רוצים לשלב כנסיעה
פרטית טיול מאורגן מעולה, כדאי דפנות
דאופירטורס. רק אופירטורס יכולה להציע
את כד המסלולים של תומס קוק באירופה
כמהירים השווים לכד נפש, ועם חסכון
שד פער התיווך.
אופירטור נציג* ה חברה מס,

בעוד

< 1ס ס 3 3 0חו 0ו דו

תל־אביב: בן־יהודה ,32
אבן גבירול ,68 טל 4 269052 .ירושלים :

טל,299121 .

אגף מלון המלך דוד, טל• 222777 .
חיפה: דרך העצמאות ,62 טל.663011 .
שער 4.1שקל 1

1א*ן כניסה לספרד* 1
(המשך מעמוד )55
עורן־-הדין אברהם אורן, המטפל בבעיית
מישפחת בדוש, מ-אשר את הדברים
ואף מוסיף, כי משיחות שניהל במישרדי
הקריה התברר, שהנהלת. הקריה אינה מסתירה
את מגמתה, להביא לסילוקן מהמקום
של כל המישפות הספרדיות. לפי גירסת
ההנהלה הצליחו מישפחות אלה לחדור
לקריה האשכנזית. ב״טעות״.
תיקווה בדוש ניסתה לבוא בדברים עם
מנהל הקריה, למען יותר להם לבנות את
החדר הקטן, ששטחו 12 ממ״ר בילבד.
היא אף הסבה את תשומת-ליבו לעובדה
ששכנה, אשכנזי, בנה מחסו גדול ללא
היתר, ונגדו לא ננקטו אמצעים כלשהם.
ארנפלד השיב לה, לדבריה :״לו אני
לא רוצה להרוס, אד לד אהרוס כל מה
שתבני. עד שעתזבו את המקום !״
איומי ההריסה לא נמשכו זמן רב.
במוצאי השבת, ה־ 29 במארס השנה, שעה
שבני מישפחת בדוש שהו אצל קרוביהם
ברמלה, צץ בולדוזר בחצרם והרס את
החדר שבנו. וזאת ללא התראה מראש וללא
צו־הריסה, כנהוג במקרים כאלה. אורן
מסביר, כי ארנפלד ואיש מבני קריית
צאנז, אינו מופקד על פי החוק, על נושא
התיכנון והבנייה, וממילא אין להם כל
זכות להריסה.

שירח־ווס״בה
1פסד דש־דור
הכתב ישראל סגל העלה רעיון, שהתקבל
על־ידי עורכי מוקד. עוד לפני
התוכנית עם שר־החוץ לשעבר, משה
דיין, הציע סגל לערוך ראיון משותף
לדיין ולמי שהיה שר־הביטחון בממשלת
ירדן, ויושב־ראש מועצת־המנהלים של
חברת החשמל במיזרח ירושלים בהווה•,

אנוור אל־גוסייבה.

כשהועלתה ההצעה לפני דיין, הוא התלהב
ואמר לטוכיה סער, ששוחח עימו:
״זה רעיון מצויין וזה ״היה שידור חשוב !״
גם נוסייבה הסכים.
כשר,ובאה ההצעה לפני מנכ״ל רשות־

צנזור לפיד וסגן־צנזור שימעוני
מי חייב למי מה?

סגן הצנזור
כפי שחששו רבים׳ החל המנהל החדש

של הטלוויזיה יצחק (״צחי״) שמעוני

״ בג ל ל שהם
שחורים״
(£ח רי שהרסו לנו את החדר ו-
גרמו לנו נזק של 200 אלף לירות,
התחילו הבעיות האמיתיות.״ מספרת תיקווה
בדוש :״זה היה כמו שמישהו נתן
אות. השכנים הפסיקו לדבר איתנו. הם
גם לא מסתכלים עלינו. אנחנו מבודדים
לגמרי. בעלי קיבל מיכתב, שהוא הוצא
מבית־הכנסת של קריית צאנז, ללא כל
הסבר. אני יודעת שכל השכנים קשורים
בקשרי פרנסה עם הקריה. זאת הסיבה
שאף אחד לא מעיד לטובתנו. הם מקבלים
מקום עבודה וכסף, כדי שיוכלו ללמוד.
אבל אני לא מבינה את ההתנהגות הגסה
שלהם. לא עשינו להם כלום.
״לאחר שאיימו עלינו שוב ושוב, שנסתלק
מהמקום, פנינו למישטרה. המישטרה
לא עשתה כלום. שכן אחד, שהעז להעיד
לטובתנו, מצא למחרת את מכוניתו שרופה.
הם מסוגלים לעשות הכל. במיכתבים
ששולחים לנו נאמר, שזו קהילה של
יוצאי אשכנז ולנו אין מה לעשות בה.
עכשיו, מה שאנחנו רוצים זה למכור את
הדירה ולעזוב, וגם בזה הם מתערבים.
מי שמגיע הנה, לשאול פרטים על הדירה,
מזהירים אותו מאיתנו. אומרים שאנחנו
לוקחים הרבה כסף. בגללם אנחנו לא
מצליחים למכור. את הדירה, ואני לא
יודעת מה הם רוצים.״
את ארנפלד קשה למצוא. כתבת העולם
הזה, שביקרה במישרדי הקריה, גילתה
שהם שוממים מאדם. פקיד שהסתובב
במישרדים טען, שארנפלד נמצא במעון
לילדים. את דלת המעון פתחה צעירה
לבושה שבים, וכאשר שמעה כי המחפשים
את ארנפלד הם עיתונאם, הסבירה שהוא
לא יהיה כל היום.
לאחר כשעה יצא ארנפלד עצמו — אדם
מבוגר, בעל פיאות וזקן עבות. כשנתבקש
להגיב על פרשת בדוש אמר :״ארנפלד
איננו פה, תסתלקו מכאן!״
תיקווה ובעלה פוחדים לדבר. לאחר ש-
תלונותיהם הגיעו למישטרה ולעורד־הדין,
החליטו פרנסי הקריה שרצוי להשתיקם.
הם עשו הסכם עם הזוג בדוש, לפיו יפונו
הריסות המיבנה לאלתר ואף ינסו למכור
להם את הדירה. בתמידה, על בני הזוג
לבטל את כל התלונות שהגישו.
אומרת תיקווה בדוש :״הסכמתי למה
שהם רצו. נמאס לנו כבר מכל המצב
הזה. ביטלנו את כל התביעות. הם היו
צריכים לעמוד בהסכם כבר לפני שלושה
שבועות אך עדיין לא נעשה דבר. לנו
אסור עכשיו לאמר מילה — זה בניגוד
להסכם. נוסף על כך אנחנו מפחדים מהם.
הם עשו לנו דברים איומים, ולא אמרתי
את הכל. כדי לשמור על הילדים ועל
עצמנו — מוטב שנשתוק. יש לנו חמישה
ילדים שמסתובבים בין ילדי השכונה, וקיבלנו
איומים שיפגעו גם בהם. ילדי
הקריה מרביצים להם מאז המיקרה, ואני
דואגת. בגלל הילדים אני לא מדברת.
בשבילם הייתי כבר עוזבת הכל ובורחת
מכאן. שניים מילדי, מימון ומאיר, קיבלו
איומים שיהרגו אותם במנות. בגלל שהם
שחורים.״
ה עו ל ם הז ה 2228

להיות עושה דברו של מנכ״ל הרשות
יוסף (״טומי״) לפיד. שמעוני חייב ללפיד
את עובדת היותו מנהל הטלוויזיה, למרות
שלדעת רבים אין הוא מתאים כלל לתפקיד,
ולכן הוא נוקט בשיטות לפיד.
הצעד הלפידי הראשון שליו הוא הפעלת
צנזורה פוליטית על תוכנית שיחה בשניים.
כאשר נודע לשימעוני שעורך העולם הזה
ח״כ אורי אכנרי הוזמן להופיע בתוב־

יושב־ ראש נוסייכה
דיין אישר, לפיד פסל
השידור, יוסף (״טומי״) לפיד, הוא פסל
אותה.

ע1וב מא״מים עד חד 3
הכתב לענייני התיישבות של הטלוויזיה,
יגאל גורן, חזר נרגש כולו מסיקור
הלווייתו של אלי הזאב. בעת ביקורו
בחברון, ובמהלך ההלווייה, היה גורן נתון
להתקפות מילוליות ולאיומים מצד תושבי
קריית־ארבע.
אך יותר מכל הדהימו את גורן האיומים
שהושמעו באוזניו נגד הכתב לענייני
השטחים המוחזקים, רפיק חלכי. בעל
נגריה בקריית־ארבע אמר לגורן :״אם
חלבי היה מגיע הנה היום, היינו מנסרים
אותו בנגריה!״ אחרים ביקשו יממנו למסור
לחלבי כי הם ״יחסלו אייתו חשבון !״
בישיבת־בוקר, שנערכה למחרת, התלונן
חלבי על האיומים נגדו .״אני בשר־תות־חים,
עלי ועל יגאל גורן יורקים משני
הצדדים !״
התבטאות זו היתר, המשך ישיר לדיון
על התנכלותו של שר-ו!חקלאות אריק
שרץ לצוות הטלוויזיה של מנשה רז,
והתבטאותי של שרון, שבה השווה את
אנשי־הטלוויזיה ל״מחבלים״ .שימעון
טפל ר טען כי לדעתו יש קשר ישיר בין
העליהום על כתבי־ד,טלוויזיה לבין התבטאויותיו
של שריון. אחרים אמרו כי
יש לגרש את שרון מהארץ, כשם שגורש
פאהד קוואסמה, משום ששרון
גורם יותר נזק מאשר קוואסמה.
כלפי מנהל מחלקת־ד,חדשות לא היו
כל טעינות ישירות, אולם הכל הבינו כי
התלונות הם נגד יבין, שלא הגן די הצורך
על עובדיו מפני התקפות שרון.

ג 1לד שט״ן דא גלסגגיק !3 3־
למחרת הפיגוע בחברון נערכה ישי־בת-בוקר
שלא מן המניין. בדרך־כלל
אין נערכות במחלקת־החדשות ישיבות
בשבת. באותה ישיבה הוחלט כי מהדורת־
.הערב תהיה מורחבת, ותוקדש בולה לפיגוע,
את מהדורת החדשות צריך היה
לערוך, על פי התיכנון המוקדם, אורי
גולדשטיין, אולם במהלך הישיבה אמר
מנהל מחלקת־החדשות, חיים יכין, כי
המהדורה תהיה חשובה מדי, ולכן יש
להטיל על עורך מבט, יעקכ אחימאיר,
לערוך אותה בעצמו.
גולדשטיין נפגע, עזב אית הישיבה ולא
הראה את פניו במשך כל השבוע בבניין
הטלוויזיה.

החלטה מוזרה ושרירותית זו שיל הוועד־המנהל,
הוא ׳תומך בה בכל לב. האירוניה
היא שדווקא לפיד הוא שעירער על ההחלטה
בפני הוועד־המנהל. המערער האמיתי,
יצחק (״צחי״) שמעוני, אינו יכול
להופיע בפני הוועד־המנהל והוא ביקש
מלפיד לייצגו.
אך גם שמעוני, שדובריו ניסו להציג
אותו כמגן על החופש בחדשות, לא הש קיע
את מלוא העוצמה במאבק לביטול
ההחלטה. שמעוני, שהבין כי זו החלטה
אומללה, לא רצה להתמודד נגד דעותיהם
של הפרופסור ראוכן ירון וטוימי לפיד,
וערערו הוא פורמלי בילבד.
מנהל הרדיו גדעץ לב־אדי הפתיע
כאשר סרב להילחם כנגד ההחלטה המוזרה.
טענתו של לב־ארי, הנשמעת לא
פחות מוזרה מעצם ההחלטה השרירותית
של הוועד־המנהל :״לא כדאי לבזבז את
התחמושת על עניין כזה.״
אך המרגיז מכל הוא מנהל מחלקתו,חדשות
חיים יכין שיבאנשיו תפגע ההחלטה.
יבין אמנם הביע מחאה כנגד ההחלטה,
אך מיהר למתן אותה, ולכאלה שדרשו
ממיניו פעולה של ממש ׳נגד סתימת
הפה ניתן להבין כי לא ילחם יעד הסוף
בעניין זה.

ס*?וד הודם
בשבחים רבים זכה הכתב לענייני מים־
לגות •של הטלוויזיה, ניסים מישעל,

עורך גולדשטיין

יבין פסל, גולדשטיין נעלב
נית, הוא החליט לפתע כי פוליטיקאים
וחברי־כנסת לא יופיעו בשיחה בשניים,

הדופרמרות נגד העורר
במערכת החדשות קיימת תסיסה רבה
נגד עורך מהדורת כמעט חצות החדש
מיכאל קרפין. הכתבים טוענים שקרפין
גולש לתחומם בראיונות עם אישים, שאו תם
הוא עורך, וכי המהדורה ארוכה ומסורבלת.
הכיתב
הפרלמנטרי, יורם רונן, כועס
על קרפין על שראיין את ח״כ חיים
בר־לכ בעיקבוית פרישת אריק שרץ
ובר־לב. ניסים משעל, הכתב לענייני
מיפלגיות כועס על כך שקרפין ראיין את
שר־הרווחה הד״ר ישראל כץ אחר מרכז
המיפלגד, הדמוקרטית. ראש הדסק הכלכלי
אלישע שפינלמן, כועס על קרפין
בעיקבות ראיוגוית עם אישי כלכלה.

המנוהדיס ג*דו פרצופם
המילחמה שהסתיימה-לא-הסתיימה הש בוע
סביב החלטת הוועד־דמנהל לאסור
ראיונות יזומים ׳של אישים בשטחים המוחזקים,
ללא אישור מוקדם של מנהלי המריות,
חשפה כמה מפרצופיהם האמיתיים
של אנשים בטלוויזיה, המנסים להציג את
עצמם כלוחמים בעד חופש העיתונות.
הראשון הוא, כמובן, מנכ״ל הרשות
יוסף (״טומי״) לפיד. למתת שלפיד
כמנהל הרשות היד. צריך לצאת כנגד

מנהל לכ-ארי
הועד פסל, המנהל נכנע
על סיקור ועידת המיפלגה הליברלית.
היד, זה מישעל *שחשף לראשונה את
מערכת התככים, קניית הצירים וההם־
תאבות שאיפיינה ועידית מיפלגה זו.
דיווחיו של מישעל לא מצאו חן בעיני
מנכ״ל הרשות יוסף (״טומי״) לפיד, אך
זכו בשבחים בתוך מערכת החדשות עצמה.

או יהוד,
ער 3
הקרב על תפקיד מנהל מחלקת־התונד
ניות של הטלוויזיה הערבית החל השבוע
(המשך בעמוד )55

שידור
ירדו סיכוייו של קמר, השוהה עתה בטיול

במצריים. קשה להניח שהפרופסור ראובן
ירון והמנכ״ל יום טומי״) לפיד ית
להבו
מהרעיון שערבי יהיה מנהל־מחלקה
ברשות השידור.

צזווד!ד. נגדית

מישעל וידין בוועידת הליברלים
המנכ״ל רגז, המנהל שיבח
(המשך מעמוד )57

כשנודע שעומד לצאת מיכרז לאיוש מישרה

המועמד !של מנהל הטלוויזיה בערבית
יומן? בראל הוא השדר הערבי־נוצרי
ויקטור קמרי אולם ״ש להניח בי כנגד
קמר יתייצבו עובדי רדיו וטלוויזיה אח רים,
ביניהם מי שהיה מנהל הרדיו בערבית
ועודד אל־אנבא, יעקוב הזמה,
שכיום הוא אחד מחברי סיירת מנהל
הרדיו בערבית ואלברטשמש מהרדיו
בערבית.
בעיקבות ההחלטה על קיום המיכרז

אם בסופו ישל דבר יוחלט כי אין לראיין
אישים מהשטחים ללא אישור מוקדם של
מנהל הטלוויזיה, עומדים כתבי הטלוויזיה
לערוך פעולת תגמול.
לכל ברור כי את האישור או את הוסר
האישור ייתן מנכ״ל הרשות יוסף (״טו־מי״)
לפיד• מנהל הטלוויזיה יצחק
(״צחי״) שמעוני כבר רמז כי הוא לא
יקה על עצמו את האחריות לכך.
עובדי מחלקת החדשות לא יראיינו אף
אדם מהשטחים, גם אם הוא יהודי. לפיד
יצטרך להסביר לבוסים שלו מדוע יעברו
מהמסך הקטן ראשי גוש-אמונים, ראשי
ההתנחלויות, הרב משה דווינונר, הרב
מאיר כהנא ודומיהם. הכתבים פשוט
יטילו עליהם חרם.

ראשי רשות השידור. פתאל שובץ במחלקת
התוכניות של הטלוויזיה בעברית,
בראשותו של יוסי גודארד, ויחל בעוד
שלושה חודשים בניסיון להפיק תוכניות׳
דוקומנטריוח מדעיות, למרות שאין לו
כל רקע מדעי.
עד שיתחיל לעבוד מקבל פתאל פרס
מרש׳ות־השידור. הוא נשלח לסיור לימודים
בחוץ־לארץ, על חשבון הרשות. במשך
שלושה חודשים יטייל פתאל באירופה,
יצפה בטלוויזיה ויעלה למשלם
המיסים יותר מחצי מיליון לירות.

ד ט״ד ננל חענ 3ו 1ו&צזסר
המנהל לשעבר של מחלקת התוכניות
בערבית, סלים פתאל, אולץ להיתפטר
מתפקידו בעיקבות פסק-דין הבוררות של
השופט לשעבר צכי ברנזץ. ברנזון
קבע בפסק־הדין שלו כי פתאל היה האשם
העיקרי בסיכסוך שאיים לחסל את הטלוויזיה
בערבית, וכי עליו לעזוב את !תפקידו
ולא לקבל כל !תפקיד אחר בטלוויזיה
בערבית.
אך נראה כי פסק־הדין לא השפיע על

*!3ן הודו דנביעוות
לאחרונה נפוצו בבניין רשות־השידור

שמועות כאילו דובר הרשות, משה עמי־רב,
עומד לעזוב את תפקידו בעוד חוד
שיים.
עמירב שלא מכבר חזר מטיול
בן חודש בהודו, נמצא עתה בחופשה בת
שבוע בנביעות.

והסט אחורה בזעם

!8ישרה בנלקוס תמ^יד
מי שנחשב האיש החזק ביותר ברשות
השידור, ראש ועד עובדי הרדיו; אד
מונד סחייק, התפטר בשבוע שעבר
מתפקידו בוועד.
סחייק, יותר מכל ראש־ועד אחר ברשות
השידור, הטיל את אימתו על ראשי הר־ישות.
הוא היה ראש־ועד חזק, מהיר חימה
ועומד על זכויות עובדיו. סחייק מונה
כראש מחלקת־החדשות ברדיו! ,תפקיד בכיר
ביותר ועל־ידי כך הצליחו ראשי הרשות
להיפטר ממנו כיושב־ראש ועד.

דובר עמירם
חופשות לפני התפטרות

מנכ״ל רשות־השידור, יוסף• (״טומי״)
לפיד, ביקש פגישה עם עורכי־עיתונו
לשעבר מעריב, כדי לדון בצורת סיקור
רשות־השידור בצהרון.
לפיד טוען כי בכל פעם שעידו דיס;״
צ׳יק עורך את עמודי־החדשות, משתרבבת
לעיתון נימה לא־חיובית כלפיו וכלפי
הרשות, בעוד שכאשר אנשים שהם ידידי
לפיד, מהתקופה שבה היה הוא רכז מערכת
מעריב, עורכים את עמודי־החדשות, הוא
מקבל כיסוי הולם.
גם שיחה זו, שיוזם לפיד עם ראשי
מעריב, היא במיסגרת המהפך החל עתה
בצהרון, ובמיסגרת מאמציו של לפיד
להבטיח לעצמו את השיבה למעריב.

טוסי לרל

חינם!

עם ועלון
במטוסי

עם הצגתו של מראה ״ריו״ ,מז מינ ה או ת ך ״רבלון״ להשתתף
במבצע מיוחד, בו תוכלי לזכו ת ב טי ס ה לריו דהז׳ינרו בברזיל,
מ תנ תחברת ״ואריג״.
כל שעליך לעשות הו אלמלאאתה שאלון המצורף ולמ סו ר או תו
עם קניי ת תכ שיר של רבלון בתמ רו קי ה שלך או בדוכן רבלון
ב חנויו ת ה שקם, המ שביר לצרכן וכל־בו שלום( .זכרי להד בי קאת
תווי ת המוצר ב מ קו ם המיועד בשאלון) .ה מבצ ע ב תו ק ף עד .30.5.80
הגרלת כ ר טי ס ה טי ס ה לריו תיערך ב ת אריך 22.*6.1980 בין שול חו ת
ה שאלונים.
גזרי ומסרי בחנות שלך -ס£ני את התשובות הנכונות__[ לכבוד חבר ת רבלון

מ תי מתקייםהק רנ ב ל בריו?
פעםב שנ תיי ם
פעםב שנה

פעםב־ 4שנים

איזו שפה מ דו ברת בריו?
ספר די ת
אנ ג לי ת

פו ר טוגזי ת

איזו הי אחברתהת עו פההל או מי ת של ברזילי
או לימפיק
ו אריג
א ל על

מי הו ה כ דו רגלן ה ב רזי ל אי ה מ פו רסם?
קו ר טז
י קו ר ב לו

פלה

מ הו שם המק לו ןעם ניצנוצי הכסףממראה ״ריו״י
<ו 0וז 5ח£זזו 61
סס^^/סוה
08£ח 0וח

מהו. גוון ה שפ תון ה א הו ב עליך ממראה ״ריו״י

6 0א1£ע! 0ומ ׳ ,4
61/\2£ח\6 /ט/\ 3ו5ו-וכ<ט £סוח
שם מקום כתובת להדבקת תווית
שם החנות והכתובת:
המוצר

ה עו ל ם הז ה 2228

חד ש מ ״ ר ב לו ף׳ — מראה ״ריו״ תוסס, ק צ בי ו מרג ש
ב מו ריו.
או פנ ת אי פו רצב עוני תלשפ תיי ך, עינייך, ל חיי ך
ו ציפורנייך — ״ריו״י
עםה צג תו של מראה ״ ריף /מז מינ ה או ת ך ״ ר ב לו ף׳
להשתתףבמבצע מיו ח ד, בו תו כ לי ל ז כו תבטיסה
לריו דהז׳ינרו ב ב רזי ל, מתנתחברת ״ו אריג״.
פ ר טי םנוספיםבשא לון ה מו פי עבע מו דהס מו ך.

3ן יי 1

^38861

ן י4/

^ 1,ז ד

שיזוף כזה הוא ״בריאות״

זה ב ה חל ט אפשרי. הקיץ א ת יכול ה
להיות שזופה ולהנו ת מהשמש ללא
חשש 1* 0.1 .פי תחהב מעבדו תי ה
שבארה״ב סידר ת מוצרי שיזוף
חדשים המב טי חי ם לך שיזוף
מהיר ואחיד. ו מב טי חים אותך,
בו בזמן,בפני כוויו ת, ה תקלפויו ת
והתייבשות העור. לראשונה
עומד לרשותך פתרון מושלם לשיזוף
יפה ונ כון 80 *61^ 0 -סידר ת מוצרי
1ץ ו^1£7״וום. ו׳ח־סס
01400 רנו $מכילה
(מסנני שמש) הפועלים פעולה
כפולה; משזפים את העור מחד
ושומרים שמירה מירבית על
בריאותו מאידך.
כל א חד ממוצרי $1^ 61^ 120
מכיל מספר שונה של מ סנני ם
בהתאם לסוגי העור השונים.

הקיץ זה בהחלט אפשרי.
הבטיחי לך צבע משגע שכולו בריאות.

2 8 1 (^1 0 1 (4 8 0ניתן להשגה הן בצורת תחליב והן
בצורת שמן. מיועד לבעלות עור כהה הנשזף בדרך כלל
בקלות וללא בעיות. מעניק שיזוף מקסימלי.
4 8 1 (8 0 1 (4 8 0ניתן להשגה בצורת תחליב או קר ם.
לבעלות עור רגיש שרגישותו לשמש ממוצעת. מעניק שיזוף
עמוק במהירות וללא כוויות.
6 8 1 (8 0 1 1 4 8 0תחליב שיזוף לבעלות עור רגיל עד
עדין במיוחד. מעניק שיזוף עדין, אי טי ואחיד.
8 8 1 ( 8 0 1 (4 8 0תחליב שיזוף המיועד במיוחד
לתינוקות וילדים, בעל כושר הגנ ה מקסימלי. לשיזוף ו הגנ ה
מושלמים.
8 1 (8 0 1 (4 8 0א ט 4 7 7 £ 8 3למ שיחה לאחר השיזוף.
תחליב זה מיועד לצנן א ת העור הלו ה ט ולהעניק לו לחות,
רכות ורעננות.
₪1^ 0 8 1 (8 0 1 (4 8 0ו: 741ז_ 5£1לשיזוף ללא שמש.
מיועד לאלו המתביישות להר או ת בחוץ כשעורן עדיין לבן.
מ תחיל א ת השיזוף בבית.

8 1 ( 8 0 1 (4 8 0
מ מו צרי היופי

להשיג ב ת מרוקיו ת ה מוב חרו ת ובבתי ה מר קחת.

• 1רביעי
14. 5
• כית קט! כערכה
( ,5.30 שידור כצבי;).
סופה עזה מתחוללת באיזור
המגורים של בני המישפחה
וגורמת לכולם להתגעגע אל
הבית הישן שלהם.

• חידושים והמצאות

6.45 פרק ראשון מכתבה
בת שני פרקים שתשודר בהמ שכים•
הפרק דן בהנדסה ב שירות
החברה. במעבדות ה לאומיות
להנדסה בסקוטלנד
מתכננים, בודקים מכשירים
שונים שכל אחד מהם מסייע
בשיפור איכות־החיים.

#עד אדונים ומשר•
תים 8.03ג׳יימס בלאמי

שב הביתה לאחר שהייה בת
שנתיים באמריקה, מוקסם כולו
מהתעשייה האמריקאית ומעשיית
הרווחים שם. המשבר
הכלכלי גורם לאובדן כספם של
ג׳יימם ושל רה. ג׳יימס עוזב
את הבית בגלל דכאונו ובאותו
הלילה מגיעים לאיטון פלייס
שני שוטרים.

רוצחי

המימסד

10.0מרסל קרנה מתאר
בסרט זה את השחיתות המסתתרת
מאחרי הקלעים של ה-
מימסד המישפטי בצרפת. הוא
עושה זאת באמצעות סיפורו
של שופט החוקר מעשה רצח.
הזמר־שחקן דאק ברל מגלם
את דמותו של השופט החוקר.
את מי שמנסה להצר את צעדי
השופט, קצין המישטרה, מגלם
השחקן נזישל לונסדאל.

יום חמישי
15. 5
• סיפורי ח׳ליל (.)6.32

סרט תעודי המביא תמונת מצב
של המיפגש בין הפליטים ה-
וויאט־נאמים לבין הישראלים
במשך ארבעת החודשים הראשונים
לשהות הפליטים בארץ.
197 הפליטים שהגיעו לישראל
לפני כחצי שנה הועברו למרכז
הקליטה באשדוד. הטלוויזיה
עקבה אחר פליטים אלה, שבהם
גברים נשים וילדים, שלא הכירו
זה את זה לפני הגיעם לארץ.
לי קונג פונג, היחידי הדובר
אנגלית מקבוצה זו, הוא מרכז
הסרט ומשמש כמתורגמן. פונג
היה טייס מסוק בצבא דרום-
ויאט־נאם, רגיש, בעל כושר
מנהיגות טבעי וכך הפך מנהיגם
של הוויאט־נאמים. במהלך
הסרט הטיס פונג מסוק. לפונג
גם נולדה בת בארץ וניתן לה
שם ישראלי. למרות הכל מצ ביע
הסרט על ניכור בין הישראלים
לוויאט-נאמים.

זה שמפגיש את אחיו הרציני,
חולה הסרטן, עם האהובה. מש תתפים
בסרט תוצרת מצריים
זה מריס מכר־א־דין, חיאח
קנדיל וחמדי חאפז.

שכת מלכח (.)8.05

את מקומו של הרב שמואל
אבידור הכהן תופס השבוע ה שחקן
יעקוב בנאי המארח בתוכניתו
את דויד בנבנישתי
ושושנה דמארי.

• אחכה כין אמנים

10.20 הפרק השלישי בסרט
הטלוויזיה על פי הרומן
של ברנאדד שאו. יחסיהם של
מרי סאתרלאנד ואדריאן הצייר
אינם טובים. ג׳ק אואן עושה
חייל. הצלחתו המוסיקאלית הראשונה
משפיעה השפעה דרמתית
על חיי הסובבים אותו
ולציון ההצלחה הזו נערכת אף
מסיבה.

• החפרפרת (.)10.20

חתום לבל החיים: ויינגרטן וצדוק

שבת

יום שני, שעה 9.30

סידרה חדשה ומצויינת על פי
סיפרו של ג׳ון לה־קארה שכתב
גם את המרגל שחזר מן הכפור
ומלחמת המראות. כמו כל ספריו
של לה־קארה, אמן ספרי
המתח הלא־בידיוני, כן גם ספר
זה, שעל פיו נעשתה הסידרה,
שזור באלמנטים של סכנה,
מתח ומסתורין של עולם הריגול
הבינלאומי. הסיפור נסוב על
רשת ביון בריטית הנתונה לסכנת
חשיפה בשל מותו של
סוכן כפול. הפרק הראשון מתאר
כיצד חושד ראש השירות
החשאי כי באירגונו יש בוגד.
המפתח למציאת הבוגד, הוא
החפרפרת, נמצא בידי פרידו
שנורה בעת שליחות בצ׳כוס־לובקיה.
ששה חודשים אחר כך
מתברר כי לשר הממונה על
הרשת יש הפתעה. השחקן הראשי
הוא אלק גיוס.

• הארט ואשתו (.)10.50

הפסנתרן רודולף סרקין מנגן
את הסונטה מספר 49 לפסנתר
במי במול של היידן ואת רונדו
בלה מינור לפסנתר 551 של
מוצארט.

על זוג ידידים של הארט ואשתו
נופל חשד ברצח, והשניים נחלצים
לטהר את ידידיהם. זוג
הידידים, אשר הגבר ביניהם
הוא השחקן דון גאלווי, מוא שמים
ברצח עורך־דין מפורסם.

קוגצרט

אביה ועל שתי נשותיו של בן-
יהודה דרורה וחידה.

17. 5
דיוקן 6.25 סיפורם
של בני זוג, הדייג הערבי מ חיפה
אסכנדר עטיה וידידתו,
שהפכה לאשתו היהודיה שגם
היא דייגת. וידוי מרגש של
עטיה על יחסו לים, שאותו הוא
אוהב וממנו הוא מתפרנס, אך
גם חושש.

• הכית כצל העצים

כדעות

ג׳סיקה מגיעה לכלל החלטה
בעניין הבחירה בין צ׳סטר ד
דונהיו, ולאחר שהיא מביאה
את הבשורה מתעוררת בעיה
חדשה בבית טייט. ברט קמבל
מוצא עצמו בספינת חלל של
יצורים מכוכב אחר ומשוכנע
כי דעתו נטרפה עליו. היצורים

המצויין של אורי ברבש. הסרט
מבוסס על סיפורו האישי של
אסיר שהשתחרר מכלא רמלה,
אחרי שש שנות ישיבה בכלא
בגלל שוד מזויין. אחרי שיחתרו
נושא האסיר את חברתו
שאותה הכיר בתקופת מאסרו
בביקורים חטופים ובמיכתבים.
שנתיים וחצי אחר־כך חזר האסיר
לכלא ודוחה את רעיון
הגירושין שהועלה על־ידי העובדת
הסוציאלית. התסריט
נכתב אחרי שהבמאי וכותב
התסריט האחר ערן פריים עבדו
עם כל הנפשות הפועלות, בסרט
שמבוסס על סיפור אמיתי. את
גיבורי הסרט מגלמים השחקנים
עופרה. ויינגרטן וארנון
צדוק.

בעיקבות מיכתב המגיע מחוץ־
לארץ מחליט ח׳ליל ללמוד
נהיגה, כדי שיוכל לטייל עם
האורחת המגיעה אליו. כל
אנשי החנות משתתפים בחוויות
שלו במהלך הלימוד ומנסים
לעזור לו בדרכים מדרכים שונות
כדי שיצליח במיבחן ה נהיגה.
את השירים המלווים
את התוכנית, הנהג הזהיר וה תמרורים
כתבו אנטון שמאס
ודובי זלצר.

• ד ״ר דוליטד (.)3.00

• חרמש כקמה (.)8.00

החווה מפסיקה לתפקד כי התרנגול
איבד את קולו ואין מי
שיעיר את בני החווה בבוקר.
הד״ר דוליטל נחלץ לעזרה.

את ערב חג השבועות פותחת
תוכנית זמר המייוחדת לשירי
שבועות בהשתתפות נחמה הנדל
ולהקת שייקה פייקוב.

7.00 צריח המיסגד בכפר
יאסיף נבנה בניגוד לרשיון ה
הסרט
הערבי של השבוע מביא
את הטרגדיה של צעיר חולה

• כין האזרח לרשות

יום שלי ש•

ום שי שי
16. 5

20. 5
פגישה מיקרית: דורן
יום שלישי, שעה 11.00

• פרידה לנצח (.)6.02

10.05 סירטו של הבמאי
רנה קלמנט שנוצר בשנת .1971
זוג אמריקאי חי בצרפת ונקלע
למשברים שגורמים להתדרדרות
מצבה הנפשי של האשה,
אותה מגלמת השחקנית היפה-
פיה פיי דאנווי. מתברר כי
פרשת הדמויות המוזרות ש אותה
רואה האשה כביכול בדמיונה
קשורות לעברו של
הבעל, שאותו מגלם פראנק
לאנג׳לה, ולסרובו לשתף פעולה
עם האנשים שעימם עבד.

יום רא שון
18. 5
• עוד להיט (.)8.03
הערב להיטים לועזיים.

סיפורי ח׳ליל
יום חמישי, שעה 6.32

• חכל גשאר כמיש
פחה 8.30 שם הפרק ניתוח

של תוספתן, אך לא ברור למי
עושים את הניתוח.

בנייה שניתן לו על־ידי המוסדות
המוסמכים. בעיקבות
התערבות התוכנית יש לי שאלה,
הפיץ מישרד־הדתות חוז רים
לרשויות המקומיות ולווע-
דים הדתיים המסבירים להם
כיצד לנהוג בעתיד.

• כוונות מוכות (.)9.30

סרטן המתאהב בנערה המתבקשת
על־ידי הוריו להינשא
לו, כדי להמתיק עליו את ימיו
האחרונים. כאשר נודעת ה קנוניה
לצעיר הוא מעדיף
להינתק מסביבתו כדי לסיים
את חייו בשקט. מובן שיש
בסרט גם האח הפוחז, שהוא

שיחה

כשניים

10.50 אריה נאור נשאר
מאוהב במדיה למרות שכבר
זמן רב הוא לא מפקד גלי
צה״ל. הטלוויזיה הסכימה לתת
לו הזדמנות ולאפשר לו לשוחח
עם דולה בן־יהודה־ויטמן, בתו
של מחייה השפה העברית אליעזר
בן־יהודה המספרת על בית

מהחלל מודיעים לו גם כי הוא
ישאר איתם ולא יחזור לביתו,
ובמקומו הם ישלחו כפיל כדי
שהוא יחקור את החיים בכדור-
הארץ. ג׳ודי ואלים חוגגים יובל
ארבעה חודשים להיכרות ביניהם
כשהגברת דיוויד, אמה
של קרול, מגיעה עם בתו של
ג׳ודי. צ׳סטר ודונהוי כמעט
רוצחים זה את זה כשמגיע בג־סון
עם בשורה רעה. בילי מוחזק
בניגוד לרצונו במיקדש׳ בת־השמש
ויש לשחררו. המיג׳ר
מציג את תוכנית החילוץ שלו.

ום שני
19. 5
+שמונה וחצי (.)8.30
בשורה טובה לאוהבי התרבות
והבמה. מאיר עוזיאל, מי ש הנחה
תוכניודנפל זו פרש ו במקומו
בא חיים קינן שאולי
יחיה אותה. קינן, מי שהיה
מבקר תיאטרון בשמונה וחצי
של עוזיאל, היה עד לפגי שנה
מגיש תוכנית רדיו בתחנה העברית
בניו־יורק. את מקומו
של קינן בביקורת התיאטרון
תתפוס שוש אביגל.

• חתום לכל החיים

9.30 שידור שני של הסרט

קורקין ודוכרוכין

8.45 סיפורן של שתי מיש-
פחות גרים מסג׳רה של סוף
המאה הקודמת. סיפור מרתק
על מאבקם של הגרים שהגיעו
לארץ, אשר מי שרוצה ללמוד
את ההיסטוריה היהודית של
הגליל אינו יכול להתעלם מהם.

• שלום 79 9.10
תוכנית ריקודי-עם בת יותר
משעה שבמרכזה הופעת להקת
שלום 79׳ ,להקת הייצוג של
ישראל בכל הנוגע למחולות עם
בהדרכתו של גברי לוי.

פגישה מיקרית

(סס 1שידור כצכע).
סופיה לורן וריצ׳ארד ברטון
מככבים בסרט שהפיקו קרלו
פונטי וססיל קלארק. הסרט

מבוסם על מערכון קצר ש הועלה
לראשונה על הבמה בשנת
1936 בחלק מתוכניתו של
נואל קונארד הלילה ב־.8.30

העלילה כולה התרחשה במע רכון
במיזנון תחנודרכבת של
עיר קטנה. עשר שנים אחר*
כך ב־ 1945 הורחב המערכון והפך
לסרט בכיכובם של סיליה
ג׳ונסון וטרוור האווארד. את
התסריט לסרט של אז כתב
קונראד עצמו 40 .שנה אחרי
שעלה המערכון המקורי הופקה
גירסה חדשה שלו, שאותה אפשר
יהיה לראות היום על ה־מירקעים.

!וו מ

במדינה

עכשיו זה קרה: הישראלי הראשון

(המשך בעמוד )50

שיך לנוסף בידיו במרץ כשהוא
מצביע על התובעת, והתורגמן
אמר :״הוא כועס עליה כי היא
יושבת כאן כל יום ושולחת אותו
לבית־הסוהר.״ מישהו בקהל גיחך
בקול רם והשופט פנה אליו ושאל:
״זה מצחיק אותך ז היית רוצה
להגיע למצבו?״
שהקהל יצא. כאשר הוברר
לשופט, כי לא יצליח להוציא הסבר
מהנאשם, החלים לדחות את
הדיון עד לאחר קבלת חוות־דעת
מוסמכת באשר למצבו הנפשי של
חמרה. בידי בית־המישפט נמצאת
כבר חוות־דעת אחת של הפסיכיאטר
המחוזי, ד״ר קרפל, שקבע,
כי חמרה הוא מפגר בשיכלו, ודרגת
התפתחותו כשל ילד בן ארבע.
מאידך קיימת בתיק חוות־דעת
אחרת, של איש ועדת האיבחון,
הקובעת, כי הצעיר אינו מפגר,
אלא אילם בלבד.
הדיון נדחה. השופט יצא מה אולם,
והשוטר התורן רצה להוריד
את הנאשם לחדר־המעצר. ה צעיר
הלבוש סוודר קרוע ומיכנ־סיים
הגדולים ממידתו נדחק לפינה
וסירב לצאת. הוא נראה. שם
כחיה פצועה הלכודה ומתגוננת
על נפשה.
השוטר ניסה להשפיע עליו במילים
טובות ולא הצליח, הוא
ניסה לסחוב אותו בידיו ושוב לא
הצליח. אז פנה השוטר לתורגמן
וביקש את עזרתו .״רק אם כל
הקהל יצא מהאולם יסכים ללכת,״
הסביר התורגמן. לאט לאט ובלי
רצון רב עזב הקהל את מקום ה התרחשות,
ואז אמנם הלך חמרה
בשקם בעיקבות השוטר.

או/ו ג /ג

נ א הב ה

ביטוח
עו>1גא1ת סח* ,מחיר
חברת ״הסנה״
הורידה את המחירים —
והשמאים איימו כהים

רוג׳ר מור
בפשיטת הקומנדו
המדהימה ביותר
בתולדות

שיטה

ב הצפת
יצס ^ ע מ ^ 5£מז׳ מסא ״

״ :ג׳״מס מ״סון • אנתונ• פרקינס
כבורה ארצית
ממוצאי״עיבת 10.5

ת ל ־ א בי ב

בעת ובעונה אחת

רמת־גן
״אואזיס״

סי ״ *31ז* 6וח 11נהפצתסס

״אם חברת הסנה לא תשנה את
התעריפים שלה נטיל עליה חרם
מוחלט !״ אומרים בימים אלה
שמאי־רכב.
הסנה. נקטה בצעד ללא תקדים
בעולם הביטוח הישראלי. היא
היציאה תעריפון מחירים חדש
לשמאים המועסקים על ידה .״התעריף
הזה ממש מגוחך,״ אומר
יו״ר איגוד השמאים צבי מימון.
המחירים שסנה מציעה הם בערך
מחצית המחיר הריאלי של עבודת
השמאי.״
לאיגוד השמאים תעריפים קבועים,
שאותם גובים השמאים מכל
החברות, ועד היום קיבלו כל
!חברות״הביטוח את התעריפים
הללו. לעיתים היו ויכוחים, התנהל
משא־ומתן, אך חברות הביטוח
קיבלו לבסוף את דבר איגוד
השמאים בקביעת תעריפי הבדיקה.
שמאים
רבים רואים בצעדה של
חברת הסנה זילזול בכישוריהם.
הם הכריזו, כי לא יעבדו עבור
חברת הביטוח הגדולה. בתגובה
על כך, טוענים השמאים, הורתה
החברה לסוכניה להפסיק לחלוטין
את קשריהם עם השמאים ש יסרבו
לעבוד במחירים שקבעה החברה.

טירוף,״ אומר שמאי ממורמר
,״הם מציעים לי חצי משכר
הטירחה הריאלי. לאיגוד יש תח שיב
של 15 לירות לקילומטר נסיעה,
והם מציעים לנו ארבע לירות
בלבד. עבור צילום הפגיעה
אני מוציא 15 לירות לתמונה, והם
מציעים לנו 6לירות בלבד. זו
תהיה עבודה במחירי הפסד.״
שמאי הרכב ניפגשו בשבוע שעבר
בכמה כינוסי-חירום, שנערכו
באווירה לוהטת. מרבית השמאים
היו נחושים בדעתם, להטיל חרם
(המשך בעמוד )73

1ן ׳ ל ! ל 1י תרז גפרי, בת ,35 היא נוצרית מארמית מן הכפר אלמא
י י ^ #י י אל־שעב שבדרום לבנון. תרז למדה בתיכון בביירות
וסיימה בית־ספר לתפירה. היא עבדה כתופרת במיפעל לקונפקציה
בנהריה. בתמונה מימין: תרז בגיל .20 בתמונה משמאל: תרז כיוס.

1.1111 [1מיכאל חנן, בן ,52 הוא יהודי ממושב יערה הסמוך לעיירה
ישייינן שלומי שבצפון. חנן משמש אחראי על האבטחה במועצה
האיזורית סולם־צור. בצעירותו שירת חנן בחיל־הים הצרפתי.
כיוס. חנן מיכאל חנן כמלח. משמאל :
בתמונה מימין :

ף* רכב הישראלי עצר ב•
1חריקת בלמים. שתי הכפריות
הערביות, שהלכו לצד הכביש,
נרתעו בבהלה. באותם ימים,
של מיבצע ליטאני, בדרום־לבנון,
יכולה היתה הרעה להיפתח בכל
רגע, מכיוון בלתי צפוי. אולם מתוך
הרכב חייכו אליהן פנים ידידותיות.
אחת הנשים הכירה את
בעליהן .״אהלן חנן,״ אמרה לו,
״תכיר את החברה שלי. קוראים
לה תרז.״ נהג הרכב סקר במבט
נוקב אחד את מראה החברה, וללא
היסוס אמר לה :״אני רוצה
להתחתן איתך.״

כשלוש שנים אחרי אותה פגישה
מוזרה על הכביש, בתוך ה מובלעת
הנוצרית בדרום־לבנון,
נישאה תרז גפרי, גוצרית מארו־נית
בת ,35 מן הכפר אלמא אל-
שעב, למיכאל חנן, יהודי בן 52
ממושב יערה. טכס הנישואין נע רך
לפני חודשיים במישרדו של
עורך־דין סנהריה, ומסיבת הח תונה
נערכה במיסעדה עכואית,
בהשתתפות בני מישפחת הכלה,
מעבדה השני של הגדר הטובה.
מיכאל חנן, שמושבו, יערה,
סמוך לעיירה שלומי, משמש אח ראי
על השמירה המרחבית במוע-

שנשא אישה נוצריה מדווס־לבנון
צה האזורית סולם־צור. במיסגרת
תפקידי 5הביטחוניים הוא מסייר
הרבה בדרום־לבנון. כך היה גם
בתקופת מיבצע ליטאני. הכפריים
באיזור מכירים את חנן היטב.
דמותו השמנמה והססגונית, הערבית
השוטפת והמסולסלת ש בפיו׳
חביבותו וטוב ליבו הפכו
אותו אורח רצוי ומכובד בכל
אחד מכפריהם. אך למרות זאת לא
שיער איש מידידיו הרבים בדרום
לבנון, כי חנן יבחר לו לאשה
דווקא אחת מקירבם.
תדז הגיבה בצחוק לשמע הצעת
הנישואין המיידית שהציג בפניה
חנן באותה פגישה על הכביש. גם
אליה הגיע שמו של חנן. אך לה
היתה זו הפעם הראשונה להכירו
אישית. היא התייחסה אל דבריו
כאל בדיחה שנאמרה תוך מצב-

הסכם

חניתה, בביתה של החברה, לשם
הסיען חנן. במשך כל הזמן שבו
מבטיהם של תרז וחנן ונפגשו.
אלמא אל־שעב הוא כפר מתקדם
ומישפחתה של תדז היא מן המכובדות
והמשכילות שבו. כך יכלה
תרז להרשות לעצמה לשהות בצוותא
עם גבר זר, דבר שב־מישפחות
רבות אחרות נחשב פגיעה
חמורה בכבוד.

אהבה
מ מב ט ראשון

י * כבוד ביקורי של חנן נערכה
€לעת ערב חאפלה. תרז באה
גם היא לחגיגה. חנן לא הסתיר
את יחסו כלפיה והירבה לשוחח
איתה גם לעיני הנוכחים. בעיצומו

נש ואין

ג9רך י נחוו ג נמרי־זו ב ,

כין*

סד סימלייז *על י רד***
חיי ג רידד* יסד* ל 3* 100יירה,
יי דיע רי למלן לי ס ח עייו ד •צד א•
110יחד.

ל ב ין !

גנינירי מר* נח * 0יז בעל מ. ז .
לנ נ ר ני ח ^ 1ל 0 -* 2ל, חייני ריז ר מי *
ל בנו ני ח סכסד •לס* *ל * ו נ 1 ,י *ד מערי
למלן לי ס מעיירר צד ב׳״ סי ד • ג י ,

הו אי לו

ריד א, רנד ב׳ יינםבני ירתח ד י ,
1ד י * י חו די רייני גרידי * סורגי • ,

ו הו אי ל1

י 1י •3סיכוי לי מגיידליייירקו 1/ו
חדי מי מר דיי אך מ ליו די סי די ך דסן
רב בגל *•יד למע רי כי,

ו הו אי ל1

רמנדדיס עידו ברדלס וסנוייס סי
חסגרדגיס לעיל ל חני * כדסר״יביי חמל יין
לעח דר,

רה ו אי לו

יייביריס סו כני ם לננ ר ח ססגדח ביני ח ס
*יד חסמי מ ח חיי בויו מי ח ס חדר 1-דדיח
עד *יד יניוייןיחיול אייי דיי ס,

רה ו אי לו

רי ין ניי דאלס ער כלי ססבדס חיווח לססבו•
חניואין חדמייס חסערגליס ליי חדח,

ו הו אי ל!

ומבדרים חיולייו למיעעד בחסכס •ורס לי
ו ס חיי ב כליי חםרג לי י חססרנביס יומס,
מעיד

הסכם

1 1 1 1ן] ״1 1 ^ ¥תרז הכירה את חנן באמצעות חברה, בעת שטיילו טל הכביש הסמוך
לכפרן. חנן, המסייר בדרום לבנון במיסגרת תפקידו הביטחוני, עבר
1111 1\ #111 111111
בכביש והתאהב בתרז ממבט ראשון. הוא הציע לה מיד נשואין. תרז נענתה לו אחרי
שהשתכנעה בכנות כוונותיו. הבדל הדתות והלאומים לא היווה עבורם מיכשול לחיים בצוותא.

בלהט. הוא אף שוחח לצורך השידוך
עם אביה. זה השתכנע ברצינות
כוונותיו של חנן ובכנותו,
ונתן את הסכמתו העקרונית להמשך
התפתחות היחסים. מישפחתה
של תרז התעלמה מהבדל הדתות
שבין השניים, והרשתה לה לבלות
עם חנן ככלתו לעתיד.
בעוד שהאב שוכנע, תרז עדיין
פיקפקה .״שמעתי על חנן,״ סיפרה
,״סיפרו לי שיש לו הרבה
חברות בכל מיני מקומות. לא
ידעתי עד כמה הוא רציני. הסכמתי
לצאת איתו כי הרגשתי
אליו בפעם הראשונה מה שלא
הרגשתי אל אף גבר. היו הרבה

הרבה נשים. אני מודה. אבל תמיד
רציתי אשה שתאהב אותי באמת.
תיכף כשראיתי את תרז ידעתי
שזאת היא. זאת היתה אהבה מ מבט
ראשון.״

גברים שרצו להתחתן איתי במשך
השנים. אבל אף אחד לא היה
מה שרציתי. חיכיתי הרבה זמן,
ולבסוף מצאתי. זה היה חנן. הס כמתי
לצאת איתו, אבל בתנאי
אחד. אמרתי לו, :מה שהיה היה, להצדיק אבל אם אתה יוצא איתי אין
יותר בחורות אחרות!׳ הוא הסכים
אתהא מון
מייד.״
אחרי שנה, שבה הלך והתחזק
הקשר ביניהם, גמלה בליבם ההח ןןץ רז ה בי ע ה נכונות להתגייר
לטה הסופית להתחתן .״אני הייתי ובני מישפחתה אף הסכימו
בטוח מהרגע הראשון שאני רוצה לכך. אולם אז רק החלו הבעיות.
אותה,״ סיפר חנן, שהיה כבר נשוי חנן החל להתעניין אצל רבנים
פעם והתגרש לפני שנים רבות. שונים באפשרויות הגיור והחיתון.
(המשך בעמוד )64
״בחיים שלי ראיתי הרבה. היו לי

לז אוז־ו

חסכו* לזז סב 0מינו חלע *למי וי רדמיסגר, וי הי ח
לר גח סיייבב אי לו נ כל ל לנבסב ס מדי ג ס עיך דח.

י די די • •י מי ולמרד מודדי• ריי מי דיי י !• 1 *10
מ ר מי ללי גל ג #יי ממל•• למע ס.גד י*יי>

• ס י ימנלר י י דו ב די רי לסל ונד ילד*י ייר
* • ניס גן ן י , 1״ ״ו עי ע סל מנייי אע ו מס חייס עיד

חוזה נישואין

נחתם בין תרז לחנן בתאריך ה־ 18 במרס
.1980 החוזה כולל את כל מערכת ההתחייבויות
שבין זוג נשוי. הוא תורגם לערבית ובני מישפחתה של
תרז חתמו עליו. בתמונה נראה הדף הראשון של החוזה.

רוח מרומם. גם חנן הגיב בהתאם
וצחק אל תרז, אך היא לא יכלה
לדעת שעמוק בליבו כבר גמלה
ההחלטה.
השיחה הראשונה בין השניים
נמשכה בכפר אלמא אל־שעב, המרוחק
רק כחמישה קילומטרים מ

הערב הציע חנן, בשנית, נישואין
לתרז. הפעם התייחסה לדברים
ביתר רצינות, אך ביקשה זמן
למחשבה.
מאותו היום לא ניתק הקשר בין
השניים. חנן הירבה לבקר את
תרז׳ הביא לה מתנות וחיזר אחריה

1 1111111 יו|| 1י 11נ מיד אחרי שנערך חוזה הנישואין עברה
11 1 1 י 1 * 1 1במושב יערה, ליד שלומי בצפון. שם יש
הפכו בעל ואשה לכל דבר. תרז מנהלת בביתה החדש אורח חיים
בתמונה מימין: תרז מתחת לקסדת מייבש שיער. משמאל: חנן,

תרז להתגורר בביתו של חנן
לו נזשק חקלאי קטן, והשניים
מודרני, ככל הנשים שבמקום.
שהוא חובב צייד, עם רובה.

אין ג בו לדא הבה

׳(המש! מעמוד )63
כל הרבנים טענו, כי עליו להמתין,
וכי יש לבדוק תחילה את כל
הקשיים שעלולים להתעורר. ה ביורוקרטיה
והשרירות של המיס״
סד הדתי נתגלו כאן במלוא פרצו-
״פם המכוער. במשך שנתיים תמי-
ימיות־ הפציר חנן ברבנים, אך דבר
לא עזר. מלבד דחיות חוזרות ו־נ?$נות
לא קרח דבר. הרבנים הב־טיחו
כל פעם מחדש להזיז את
העניינים, אך לא קיימו זאת.
״ מקץ שנתיים הבין חנן, כי מן
הרבנים לא תבוא הישועה. הוא
(לא יכול לפיגור ולאטימות השולטים
בכיפת המערכת הדתית. בלית-

ברירה פנה חנן לעורו־דיו ב־נהריה.
זה ערך עבורו חוזה־נישו־אין,
הכולל את כל מערכת ההתחייבויות
שבין זוג נשוי.
החוזה קובע, כי בני הזוג ״מצהירים,
כי באופן חופשי ללא כל מיסגרת כפייה החליטו להקים
מישפחתית, שבה ינהלו את חייהם
כזוג נשוי לכל דבר, ולראות אחד
בשני כבן זוגו החוקי, עם בל
המשתמע והמחייב מקשר זד.,״
חנן מתחייב בחוזה ״לדאוג לפרנסתה
של תרז, מזונותיה וכל צרכיה
כמקובל בדת היהודית ולהתנהג
אליה התנהגות טובה, כראוי
בין בעל ואשה בני תרבות.״ תרז

נרגילה בביירות

חנן הוא עצמו יליד לבנון. ילדותו עברה עליו ברובע היהודי
בביירות. כאשר התחיל לעסוק בהברחת עולים, ניצל לצורך
כך את התמצאותו בשטח. אולס לבסוף הוא נתפס ונשפט על מיבצעיו ל־ 15 שנות מאסר. למזלו,
] .הצליח חנן לברוח ולהגיע ארצה. בתמונה: חנן (מימין) יחד עם חבר בבית־קפה בביירות.

עבו ]}״שיטות

י חנן עסק בשנות ה־40׳.בהברחת יהודים
ארצה דרך לבנון, בים וביבשה.
בפעילות זו. הוא המשיך עד שעלה בעצמו בשנת .1950 בארץ התגייס
לשורות המישטרה ושירת בה עד .1957 בתמונה: חנן (משמאל) כשוטר.

מתחייבת ״לדאוג לבל צרכיו של
חנן, בישול כביסה וכל דבר המוטל
על אשת איש לפי מיצוות
הדת והנוהג, וכן להשתדל להכין
עצמה להליכי הגיור בהקדם ה אפשרי.״
החוזה גס קובע, כי
״הפרת ההסכם תזכה את הצד
המכבד אותו לתבוע את הצד ה מפר
לפיצויים קבועים ומוערכים
מראש על־סך מיליון לירות, לפי
ערכו ביום ההפרה או התשלום.״
החוזה תורגם לערבית ואחרי
שבני מישפחתה של תרז קראו
בו, הם נתנו לו את אישורם והו
סיפו
עליו את חתימת האב וחתימת
דודתה של תרז. כך נישאו
תרז וחנן בנישואין אזרחיים. תרז
עברה לגור בביתו של חנן במושב
יערה, שם יש לו משק חקלאי, והשניים
הפכו בעל ואשה לכל
דבר.
״היום אני שמח שעשיתי חוזה
אזרחי,״ סיפר חנן .״זה חוזה
מצויין. הוא כולל את כל מה ש צריך.
בזכותו אנחנו יכולים לחיות
יחד, והוא נותן לכל אחד
מאתנו ביטחון מלא. אף כתובה
לא יכולה להשתוות אליו.

״הסחבת של המוסדות הדתיים
העמידה אותי במצב לא נעים.
עבור המישפחה של תרז זאת
היתה החלטה לא קלה לתת לה
להתחתן עם יהודי. הזמן הרב שעבר
גרם להם מבוכה. בכפר כבר
התייחסו אלינו כאל זוג שעומד
להתחתן, אבל החתונה לא הניעה.
ואצלם, כמו בבל מקום, אנע-ם
מדברים. זה לא מוסיף כבוד. לכן
החוזה הזה ממש הציל אותנו.
״היום אני צריך לשמש דוגמה.
אני צריך להצדיק את האמון הרב
שקיבלתי מהמישפחה שלה. זאת

אם עורך יקר לך באמת
הרשי לעצמך את מוצרי טיפוח העור
־*י 4״!״*ס היוקרתיים מגוון רחב של קרמים מיוחדים לכל סוגי העור,
חלבים, מי-פנים,מסכות ומוצרי שיזוף.
ך המכירה הבלעדית
ב־ 8תמרוקיזת נבחרות בלבד:

תל-אביביבוטיק־לילית״בכל־בו שלום(קומת קרקע מול הכניסה הראשית)
תמרוקיה־דויטשי בככר המדינה 70 תמרוקיה״יסמיף איבן גבירול
תמרוקיה״סוליי״ אופנהיימר 13 נווה-אביבים
ירושלים״תמרוקיהיאסתר״בן־יהודה 2
חיפה״בקרוב תפורסם רשימת התמרוקיות המאושרות,
צוות יועצותיופי מיומנות מטעם 2ז!ח>!£וק.£50ו^ 0ס פריז עומדלרשות המבקרות בתמרוקיות

יצחק וביו רואשות הממשלה
ה מזד הי ם עם תובן מודעה זו, מ תבק שי ם לפנות ל״ אורים״ ,ת.ד , 16303 .ת״א.
(נא לציין כ תוב תומ ספר טלפון)
מודעה זו נהרמה ע״י אוהד ״אורים״.
614

אורי ־ מאחור״ רבין
ה ענ ל ם הז ה 2228

מישפחה מאוד מכובדת והם סיכנו
הרבה כדי לאפשר לנו להתחתן.
עכשיו אסור לי לאכזב. אבל אין
מקום לדאגה. אנחנו מאושרים עד
השמים. הגענו למה שצרינו.״

להמ שיך א ת
ירח־הדבש

^ קשרים ההדוקים שיש
1 1לחנן עם תושבי הצד השני
של הגדר אינם מיקריים. חנן עצמו
הוא יליד לבנון. ילדותו עברה
עליו ברובע היהודי בביירות. אביו,
שמ,עון, היה פעיל־עליה ידוע עוד
בשנות העשרים. הבנים הלכו ב־עיקבות
אביהם. כשהיה חנן עדיין
נער, כבר ביקר עם אביו בארץ־
ישראל. מאוחר יותר הפך אגדה
בזכות מיבצעיו להבאת יהודים
ארצה.
בשנות הארבעים התחילו יהודי

ביותר למיבנה המישטרתי מתקו פת
הבריטים,
בשנת 57׳ עזב חנן את שורות ה־מישטרה
וקיבל לידיו את ניהול
הביטחון במועצת סולם צור.
גם תרז, כמו חנן, התגוררה זמן
רב בביירות, שם למדה בתיכון
וסיימה בית־ספר לתפירה. כמוהו
ציפתה גם היא זמן רב עד ש מצאה
את האיש שלה, ומשמצאה
אותו לא עמד פער הגילים לטיב־שול
מול אהבתה .״אני אוהבת את
חנן ואני מאושרת יחד איתו,״
סיפרה .״הוא בשבילי הכל. מצאתי
בו את מה שחלמתי עליו. רציתי
גבר שלא יהיה צעיר ושלא יפחיד
אותי. בחנן אני בוטחת. יש לו לב
נקי והוא מספר לי תמיד מה ש הוא
עושה.׳׳
במושב לוקחת תרז חלק פעיל
בניהול המשק נוסף לעבודת הבית,
המוטלת כולה על כתפיה, ושאו־
תענוג בסלע האדום באילת

אצלנו זו כבר מסורת:
הרבה יותר -ללא תוספת במחיר.
* בידור, צחוק ואירועים משעשעים.
* מוסיקה וריקודים במועדון.
* יין חופשי בארוחות ערב.
קוקטיילים ואפריטיבים.
י מזנונים עשירים י־ אוכל מעולה.
* ספורט והתעמלות, קייאקים, מפרשיות, שייט׳ודייג.

וכמו ת מיד-ינוקא מנהל אתהשמחה.

עד 31.7

שמל(כולל מע״מ) ללינה וארוחת בוקר.
לינה חינם לילד עד גיל 2ו בחדר ההורים.
(המחיר לאדם בחדר זוגי -לא כולל חגים)
הבטח לעצמך כבר עכשיו מקום באמצעות
סוכן. הנסיעות שלך או ב״סלע האדום״
אילת טלפון - 5ו)059(317

ארקיע מצטרפת למבצע עם חבילת נופש •י
משולבת בטיסה במחיר מיוחד. פרטים
במשרדי ארקיע ואצל סוכני הנסיעות.
3 3 3 3

מחול-גיאז
בית ליד הגבול

מושב יערה, שבו נמצא ביתם של
תרז וחנן, סמוך לנבול הצפוני.
הקירבה מאפשרת לבני מישפחתה של תרז מדרום לבנון לבוא לבקרה
לעיתים קרובות. בתמונה: תרז עוזרת לבעלה במשק. החי.
סוריה לעזוב ולעלות לישראל.
חנן ניצל את התמצאותו בשטח,
והיה מבריח שיירות עולים מסוריה
ארצה, דרך לבנון. רבים מיהודי
חאלב זוכרים עד היום את ה איש
שהובילם באישון לילה והע בירם
את הגבול, כאילו היה זה
מישהק׳ ילדים. חלקם מקיימים
עימו קשרים עד היום.
חנן שירת בחיל״הים הצרפתי
של דה־גול, שם זכה במדליה. את
נסיונו הימי ניצל מאוחר יותר
לצורך מיבצעי העליה שלו. כאשר
נגמרה עליית יהדות סוריה, הת חילו
להגיע ללבנון יהודים מ היתר. היבשה דרך
אירופה.
חסומה
על־ידי מישמרות צפופים,
וחנן החל מעביר עולים בדרך
הים. בפעילות זו המשיך עד ש עלה
בעצמו בשנת . 1950
בארץ התגייס חנן למישטרה ו שירת
בנקודה הצפונית, שמסבי בה
הוקמו בתים לשוטרים. ב רבות
הימים הפכו הבתים למושב
יערה. ביתו של חנן הוא הסמוך
ה עול ם הזה 2223

תה היא ממלאת בזריזות ובהנאה
גלויה. לפני הנישואין עבדה תרז
בתופרת במיפעל לקונפקציה ב־נהריה,
והיתה חוזרת מדי ערב,
דרך הגדר הטובה, לכפרה. כיום
היא עוזרת לבעלה בעבודה בלול־העופות
ובטיפול בכמה כבשים
ועיזים שהם מגדלים בחצר הבית.
חברות מבין השכנות עדיין אין
לתרז, אך בני מישפחתה וחברו תיה
מהכפר באים לבקרה ללא
הרף. נראה שתרז וחנן, שהם
עדיין כזוג יונים, גלאים לעיתים
מהביקורים הרבים ומעדיפים להמ שיך
את ירח־הדבש .״אני מאחלת
לכל הנשים שתהיינה מאושרות
כמוני,״ אמרה תרז, תוך שהיא
היישירה מבט מלא אהבה לעיניו
של בעלה .״אני מאוד מרוצה מ הכל.
עכשיו אני רוצה להתגייר,
ומקווה שלא יהיו בעיות. אני רו צה
שיהיו לי שני לידים, שיגדלו
כמו כל הילדים בישראל, ואני
רוצה להיות יהודיה.״

לימוד

1הי ג ה
הצעה חסרת תקדים
שני מסלולי תשלום לבחירה

ס טו דיו 6

. 1קבלנות החל מ־ 10,000ל״י.

לתנועה ומחול

.2מחיר לפי שעורים, או לפי
סכום קבוע, הזול מבין
השניים.

נפתחות קבוצות למתחילים /בהדרכת

שיונח ווזמרין
(״עוד להיט״ ,״גאז פלוס״ ,״שלום )״80

בימים א /ד׳ בשעה 20,30 בערב
בימים ב׳ ,ה׳ בשעה 10.00 בבוקר

טל׳ 757688־03
מ־ 9.00—7.00 בערב.

מועדון
לתר בו תחדשה
רח׳ הס .5חל־אכיב
טי׳ 297263

יום ג׳ 20.5
המועדון סגור
לרגל החג
פרטים והרשמה בטלפון ,237026
ארלזורוב 80ת״א, מספר מקומות מוגבל.

חמועדון פתוח בימי ג׳
חתובניות ממחילות 1־ 9גערג
חטועדון פתוח
משעת 8.30 בערב

יופי היימן

615

פיתאום הסתבר ר
׳סוחר ברכוש גנוב
גוגומ 1ח 0
די 1גרי, ששטח
כפוו ה 1ונש שרו
יוחזר ל מצ ו ־״ם

דקלים, חול וים 5 3^ 5״״,״

החול שטופות השמש, הדקלים הירוקים והיס הכחול שד פיתחת־

־1הציין־

רפיח, צצו לפתע בונגלוס, אוהלים, מיתקני־עץ ציוריים והרבה
טיפוסים שמחים כפר־הנופש, השוכן כשלושה קילומטרים מדרום
לימית, הפן תוך זמן קצר ביותר לפניות האיזור כולו.

היתד. רק ההתחלה. למחרת חזר דיגלי
בדיוק לאותו המקום. הוא זכר להגיע לפי
מיספר עמודי החשמל שספר על הכביש.
כך ידע היכן לרדת לחולות. כשחזר, היה
בטוח שההרגשה לא הטעתה אותו. הוא
התאהב במקום.
באוגוסט 1978 פתח דיגלי את הדיקליה,
בדיוק במקום שבו שקע. כפר־הנופש ה שוכן
כשלושה קילומטרים דרומית לימית,
הפך תוך זמן קצר לפנינת האיזור. מכל
קצות הארץ זרמו אנשים למקום הקסום,
כדי למצוא מיפלט מהציוויליזציה, האינ פלציה
וזיהום האוויר. היכן שהיו רק דיו נות,
דקלים ופרדסי מאנגו וגויאבות, ה מלבלבים
באורח פלא במרחק של כמה

זהו תפקידו של חאלד
עלי, ששימש מציל עוד

!ני הכיבוש. למטה: עדנה הספרית ואורח.

׳שחור

ג׳יימס,הכושי הוא אחד מחיילי
האו״ם באיזור, שאינם מוותרים
אף לא על לילה אחד בדיקליה. אהבתו הגדולה הן בלונדיות.

ך* ג׳יפ הכודד, שעשה את דרכו בתוך
י 1דיונות החול. נתקע. השעה היתד.
בין ערביים מאוחרת. מסביב לא נראתה
נפש חיה. נהג הג׳יפ היה אובד עצות. הוא
ידע כי כדי להזעיק עזרה ייאלץ לעשות
קילומטרים בחול הטובעני ברגל. אולם
מה שהדאיגו יותר היתד. הידיעה, כי ה מראה
השומם הוא מטעה. אם ישאיר את
הרכב לבד, לא ישאר ממנו זכר. יד אלמו נית
תדאג לכך.
ההצלה באה מכיוון בלתי צפוי. הנהג
הבחין לפתע בשני זוגות עיניים המציצות
אליו מבעד לעצים הסמוכים. היו אלה
שני נערים בדואים מן הסביבה .״למה לא
לתת לחתול לשמור על החלב ז״ חשב.
הוא הוציא את הנערים מבין העצים ועשה
עמם עיסקה: הם ישמרו על הג׳יס בעת

אוזני חמור

עדנה הספרית (בין אוזני החמור) יחד
עם האחים נני וויקי פדלון, שמיש־פחתס
מתפעלת את חדר־האוכל בדיקליה, תופסים טרמפ בעגלה.

העדרו. ושכרם יהיה מובטח כאשר יחזור.
זה קרה בשנת . 1978 גהג הג׳ים, מנחם
דיגלי, אלוף־מישנה (מיל ).בצה״ל, לא
חזה את תוצאות אותה שקיעה בחולות
המידבר. רק לפני כמה חודשים הוא פשט
את מדיו. את דיגלי לא היה יכול להיפרד
מן האיזור שבו שרת — דיונות החול
שטופות השמש, הדקלים הירוקים והים
הכחול של פיתחת רפיח, מדרום לרצועת
עזה. דיגלי רכש דירה בימית, העיר ש הוקמה
במקום. את מרבית זמנו הקדיש
לסיורים חוזרים ונישנים באיזור המרהיב,
עד שנתקע. וכשנתקע — לא עזב יותר.
אחרי רדת החשיכה הצליח דיגלי להזעיק
עזרה ולחלץ את הג׳יפ. הנערים הבדואים
נשארו נאמנים לעיסקה. אף לא חלק אחד
היה חסר. אך בזאת לא תמה הפרשה. זאת

עשרות מטרים בלבד מחוף הים, צצו לפתע
בונגלוס, אוהלים, מיתקני-עץ ציוריים ו הרבה
הרבה טיפוסים שמחים.
בשימחה השתלבו גם תושבי האיזור.
אפילו הם, החרדים מפני כל היאחזות יש ראלית
חדשה בשטח, לא יכלו להישאר
אדישים. אולי משום שפירשו את הקמת
הכפר לא כנסיון לנשלם, אלא כרצון לחקות
את אורח חייהם וליהנות מהכנסת־האור־חים
שלהם. כך הפכה פנינת החמד למיפגש
אחווה נדיר ומוזר, שהיה בו כדי להעיד
על מה שעשוי להתחולל באיזור כשיפרוץ
השלום.
חלק מהבדואים מצא פרנסה בעבודות
שירותים במקום. אחרים מכרו לכפר־ה-
נופש פירות וירקות. והיו כאלה שבאו סתם
לעשות שמח עם היהודים.

׳שמי שנתן ונו את המקום היה ביכדל

שש;והחוח
בדימליה

רי ייייד^

לאווירה המיוחדת של המקום הוסיפה
אישיותו של דיגלי. האיש שעסק רק לפני
זמן קצר בענייני ביטחון רציניים, עשה
תפנית של 90 מעלות והפך לביטניק, ה ניזון
משמש וים. חבריו הרבים, שאותם
רכש ב־ 22 שנות שירותו הצבאי, לא שכחו
אותו. רבים מהם מילאו יחד עם אורחים

ההקבלה

״־ביג

אחת היפהפיות שבמקום. נאווה נמצאת
עדיין בחופשת השיחרור שלה מהצבא.

אלוף מישנה (מיל ).מנחם
1ן ו ) 1 ׳1*1 בעבר ששירת דיגלה 111-111
באיזור, עשה תפנית של 90 מעלות
ויס.
הניזון משמש
והפך ביטניק

אחרים את 40 הבונגלום שבמקום. התנאי
היחידי שהציב דיגלי לאורחיו היה —
לעשות חיים.
אולם השימחה לא נמשכה זמן רב. ה מקום
פעל בקושי במשך שתי עונות קיץ,
ואז נחתו עליו הסכמי קמפ־דייוויד .״פת אום
הסתבר, שמי שנתן לנו את המקום

בה האלו ף

ראש־הצבאי

גילי פורן, בתו של היועץ
הממשלה, אפריים (״פרוייקה־׳) פורן, משתזפת על
החוף. פרוייקה, כמו אישי ביטחון רבים אחרים, הוא ידידו של מנחם דיגלי.
פרוייקה לא יכול היה להגיע ושלח את בתו תחתיו. למטה: מיכל משחקת מטקות.

ה ד ! ל י • 1 1משחקים על החוף אשת יחסי־הציבור

11 בינה דיימונד וידיד המסתתר נזאחרי
#11111 1 111 ^ 11111/
כובע. מוקד הפעילות בדיקליה מתרכז במשך היום על החוף. בלילה
עוברת הפעילות לבר שאותו מנהל דיגלי, ולרחבת הריקודים הסמוכה אליו.

היה בכלל סוחר ברכוש גנוב,״ סיפר דיגלי
בן ה־ .42״כדי לפתוח את הדיקליה היה
צורך לקבל אישור מארבעה מישרדי־מפד
שלה שונים. אחרי שעברנו את כל הביו רוקרטיה
הזאת, התברר פתאום שבעלי-
הבית כאן הם המצרים, ושאנחנו צריכים
לעזוב. זה נפל עלינו כרעם ביום בהיר.״
השטח יוחזר למצרים אמנם רק ב אפריל
. 1982 אולם דיגלי החליט לא
להישאר עד הרגע האחרון :״הבן־אדם
צריך גם לדאוג ולתכנן מה הלאה.״ כך
קרה שדיגלי פתח הקיץ את הדיקליה, ואם
לא יתחולל שינוי בלתי צפוי — תהיה
זאת העונה האחרונה.
האורחים שהגיעו השנה לפתיחת העונה
חששו למצוא את דיגלי שבור, למראה
יציר כפיו, שנועד להיעלם. אך הם מצאו
שם את אותו הדיגלי, את אותה רוח־קרב,
כפי שהיתה בפתיחה רבת־התיקוות. במבט
חודר אפשר להבחין אמנם, שקצת קשה
לו על הלב, אבל בניגוד לאווירה העכורה
בימית השכנה, לא פסקה השימחה בפנינת
הנופש אפילו לרגע. ועל זה דיגלי אונו
מוכן לוותר.

(המשך בעמוד )60

1 .4 7

1ע1גה אחרונה

בדיל,דיה—

(המשך מעמוד )67

יעקב שר ת /איש מ מ אדי ם
דחדד
די זהןך *1ן\ והוו

דם ה! 1ד 7אהה הפקר

כן ,״דם יהודי לא יהיה הפקר אמר אריאל שרון בחברון,
ואני מצטרף אליו בזה כתומך נלהב בחמשת המלים הללו.
אבל, אולי במשמע שונה כלשהו מזה שכיוון אליו הנ״ל.
לדידי, הציווי ״דם יהודי לא יהיה הפקר״ אין פירושו,
בראש ובראשונה, דם יהודי לא יהיה מותר, או אם יישפך
דם יהודי, זה לא יעבור בשתיקה, מפני שדם יהודי אינו
הפקר. לדידי הציווי הזה פירושו, קודם כל, אל יופקר דם
יהודי לשווא ! אל יינקטו צעדים על־ידי ממשלת ישראל,
על־ידי גופים לא ממלכתיים, על־ידי יחידים, שמשמעם, בסופו
של דבר, שפיכת דם יהודי לשווא, כאילו הוא הפקר, כאילו
העם היהודי יכול להרשות לעצמו אבדן חיים בלי חשבון.
ואני חושב, שמי שהולך לשבת בתוך חברון, למשל, עושה
בכך דם יהודי להפקר, מפני שהוא יודע היטב א ת משמעות
הצעד הזה במיסגרת העימות היהודי־ערבי בארץ־ישראל.
הדמגוגים של ״דם יהודי לא יהיה הפקר״ נוסח־שרון
מזרזים לגזור גזירה שווה בין חברון ומשגב־עם, בין חברון
וכביש־החוף, בין חברון ומלון ״סבוי״ בתל־אביב. רבותי משווי
חברון עם תל־אביב או עם משגב״עם, מה בדבר שכם ז מה
בדבר רבת־עמון ! מה בדבר כל עבר הירדן המזרחי, עד הפרת ן
(ואל תידהמו כל כך מהמונח ״עבר הירדן המזרחי״ ן הבית״רים
שרים עד היום ״שתי גדות לירדן״ ,ודמיה א׳ ודמיה ב׳ ואפיקים,
ואשדות־יעקב איחוד ומאוחד, ומסדה ושער־הגולן ועין־גב ועוד
— כולם בעבר הירדן המזרחי, ובתור התחלה זה לגמרי לא רע).
השאלה אינה עומדת איפוא: אם העימות האלים לא
יהיה בחברון, הוא יהיה בתל״אביב ; השאלה היא זאת: האם
נגזר עלינו שיהיה עימות אלים, או שמא יש סיכוי למנוע אותו ג
ומן השאלה הזאת נובעות השאלות הב או ת: אם יש סיכוי
למנוע עימות, האם אין זה ברור, שתנאי לכך הוא אי־סיפוח
חברון למדינת ישראל ז כלומר, מי שדוגל בסיפוח חברון
דוגל בהמשכת העימות, מעוניין בהחרפתו, על מנת שהתוצאה
הסופית שלו תהיה חברון נקיה מערבים וטהורת יהודים.
וכבר אמר הרב כהנא בחברון, במלים מפורשות ששודרו ב״קול
ישראל״ :״או אנחנו או הם ! ״
מי שחושב כך — ״או אנחנו או הם״ — צריך לשמוח
ולעלוז על מה שקרה ב״בית הדסה״ בחברון, שכן הריגת ששה
יהודים בפתח אותו בית מעודדת את החרפת העימות ומקרבת
את ״שעת האמת״ — כלומר א ת המילחמה — אשר, ברור
כשמש, תסתיים בנצחון ישראלי כה מוחץ, אשר יבטיח א ת
ההשמדה או הגירוש של כל ערביי הר חברון והר שומרון
וחבל עזה, או שתיהן גם יחד.
מי שחושב אחרת, כלומר מי שחושב ״גם אנחנו וגם הם״,
נהיר לו שאם יש סיכוי למיתון העימות הריהו בבלימת
התרבותם של מוקדי גרוי, בהימנעות מצעדים שאין בהם לרפא
את החולי הממאיר, אלא רק לגרום לשלוחות נוספות שלו
להשתרש במקומות נוספים בגוף.
חברון כמוקד ממאיר של סרטן העימות היהודי״ערבי
היא ברכה לחסידי העימות, הששים אלי קרבות חדשים, המו לידים
קרבות חדשים ; היא קללה למי שעדיין נותר בלבו
שביב תיקווה מפרפר בקושי, שיש מוצא של שלום ושל כבוד
הדדי מן העימות ההיסטורי.
על הברכה ועל הקללה העם שלנו מפולג. חבל, אבל
זו מציאות חיינו. אפשר, שהפור כבר נפל. שאין דרך חזרה.
שהמילחמח הבאה בלתי־נמנעת (כידוע, כאשר אתה בטוח
שמילחמה בלתי-נמנעת, מילחמה תבוא ן ״אמרנו לכם, תהיה
מילחמה״ ,עשויה להיות אזהרה, אך עשויה להיות גורם
המילחמה שתצדיק את האזהרה) ,ואז הישראלי יצטרך להח ליט
(ואני מתכוון לישראלי שעדיין לא החליט, כי יש כאלה
שכבר החליטו והסיקו מסקנות המצטברות לאוגדות שמעבר
לים) :כל הכבוד לתאוריה של מאה־שנות-מילחמה־ובדידות־ואחר-כך־המשיח-יבוא.
אבל תודה, לא בשבילי. לאו דווקא
מפני שאולי אני אהרג, או בני או נכדי, ואז כל העסק לא
כדאי לי אישית (אבל, אולי כדאי לאומית) ,אלא מפני שאם
אנחנו מדינת מילחמה מתמדת, ועם של. מילחמה מתמדת,
לא יתכן שהדבר לא יתן אותותיו בהוויה שלנו, במיבנה הנפשי
שלנו, במערך החברתי שלנו וכו׳ (ואולי כבר נתן, ולבלתי
הימחק) — וזה פשוט לא זח. זה לא ״אור לגויים״ ,ובוודאי
שלא ״מציון תצא תורה ליהודים״.
זה, בכל אופן, החשבון שלי, וככל שמתחוור לי שקומץ
קנאים מכתיבים לאומה שלמה את דרכה תמילחמתית, איני
יכול שלא לשאול לאן כל זה מוביל את החברה הישראלית
כחברה ערכית, ואיני יכול שלא להודות, כי אכן הקומץ —
ואני משוכנע שמדובר בקומץ — ״מוליך באף״ עם שלם.
יש בסוציולוגיה מושג הקרוי ״מידרג הניקור״ .הוא בא
לציין את הסולם החברתי, שבו כל בעל דרגה מסויימת
״מנקר״ את זה שמתחתיו ו״מנוקר״ על־ידי זה שמעליו.
בפוליטיקה יש ״מידרג היישור״ — כל גורם ״מתיישר״ לפי
הגורם הסמוך לו, שהוא קיצוני קצת יותר ועשוי להאשימו
מדי רגע בבגידה באיזה ערך ; באופן כזה מתחוללת ריאקציית
שרשרת, הגורמת שהקיצוני־שבקיצוני (כהנא במקרה שלפנינו —
ומי לא יסכים שזה ״מקרה״ ז) מגיע בהשפעתו עד המתון
שבמתון. לאור זה נדמה לי, שהגיע מועד אחרון לשאילת
השאלה: עד מתי יונח לריאקציית שרשרת זו שתפעל את
פעולתה ן כי המרחק בין מכאן ועד הנצחת חוקי עין תחת עין
הוא אפס, ובשטח יש פשוט יותר ערבים.
זה לא פשוט להפסיק ריאקציה, אבל אפשרי, מפני שחוק
״מידרג היישור״ ניתן להפעלה הפוכה — בתנאי שהקוטב
המתון יבטח בצידקתו ובדרכו עד כדי כך שיוכל להשפיע
על הגורם הסמוך לו, הקיצוני קצת יותר, להתמתן. הצרה
היא, שקיצוניים מטבע ברייתם בוטחים בצידקתם במאה
אחוז (מפני שהם מטורפים) ,ואילו המתונים מטבע ברייתם

618

הססניים (מפני שהם שפויים) .אני מניח, שלפי הגדרה זו שימעון
בר״גיורא לא היה הססן בכלל, ואילו רבן יוחנן בן־זכאי
לא היה בעל ביטחון מוחלט.
מיהו שימעון בר־גיורא של ימינו לא קשה לנחש. זהו
אריאל שרון. משתבחים בו, ובצדק, שהוא ״השקיט את ה רצועה״
.כפתור ופרח ! אבל את מילחמת יוס״הכיפורים —
המילחמה הראשונה שפתחו בה הערבים מאז — 1948 הוא לא
מנע. הוא לא יכול למנוע (לצורך דיון זה אין זה חשוב
כלל מה היו תוצאות מילחמה זו, טק טי ת ואסטרטגית ן
חשוב לקבוע שהערבים ״האלה״ ,בעלי המנטליות ״הזאת״,
ש״מבינים רק את שפת הכוח״ ש״צריך להחזיק או ת ם קצר״,
הוכיחו כי הם מסוגלים לתכנן מילחמה, ולעשותה).
ומיהו רבי יוחנן בן־זכאי 1הנה, פה קבור הכלב £אדרבה,
הגידו ן מי האיש שיקום ויגיד עכשיו בקול גדול וחזק :
מירושלים הבוערת, כלומר מחברון, צריך לצאת ! לא יהיה
פתרון בחברון, לא יהיה מנוס מעוד מילחמה א ם נשאר
בחברון ! תשובתו של עם בריא להריגת ששה מבניו אינה
נקמה (״הדם לא יכופר אלא בדם״ ,כפי שצווח הרב דרוקמן
בחברון—וכל מי שהאזין ל״קול ישראל״ שמע אינה עין תחת
עין, אינה ״יד חזקה״ — אלא מעשהחיובי המוליך לפתרון
ולא מרחיקו או מקעקעו כליל. אנו באנו ארצה לבנות
ולהיבנות, לא לנקום ולהינקם ; ומי לא יודע כמה עוד נותר
לבנות בארצנו — ואין אדם, ואין משאבים !
אבל נהרגו שם ששה יהודים ! איך אפשר לשבת בשקט ז
אפשר ואפשר, א ם נישמע לקול התבונה. את מבצעי פעולת
הטרור צריך ללכוד. אבל לייצר להם יורשים בתריסרים
מתוך הנוער החברוני על-ידי הפעלת ״יד חזקה״ — זה מעשה
נבון ן כאשר אתה נפגע, ופצע גדול נפער בבשרך — מה
תעשה ז תחבוש את הפצע, או תגרד אותו למען יזוב עוד
ועוד דם £
רבן יוחנן בן־זכאי ! לא, אדרתך לא נפלה על שימעון
פרס, אשר אולי הצליח לחמוק במיומנותו המפורסמת מחריצת
דעה מובהקת, היא גם לא נפלה על יצחק רביו, מרוב שהוא
מתחבט מה טוב ומה רע ליהודי ״מחנה אלון״ ,שלא לדבר
על עזר וייצמן, שפשוט עשה במכנסיים ונשבר ברגע שאסור
למצביא להישבר.
דווקא חיים ברלב התנשא הפעם משכמו ומעלה על פני
מדמנת הפוליטיקה הישראלית, והעמיד את עצמו כצוק סלע
מול הדמגוגיה הקנאית, שוחרת העימות האלים וחמילחמה
המתמדת. שמעתיו דובר בכנסת, ואמרתי בלבי: נו, אולי לא
רבן יוחנן בן־זכאי, אבל לפחות רבן. סוף סוף ק ם מנהיג.
מי יודע, אולי יצא מתוק מעז, אולי יתקטב העם עכשיו
באורח מובהק יותר לשני מחנות, מחנה ברלב ומחנה שרון,
ואולי יהיו בחירות, ואולי העם ידע בעד מי הוא מצביע
ובעד מה הוא מצביע.

£האסטר 1ל*11ה!
אוי ואבוי ! או שלא ייחסתי רצינות מספקת לתחזית
האסטרולוגית שלמזלי הביש, או קראתי את התחזית בעיתון
הלא־נכון, או קראתי בטעות את התחזית השכנה מתוך
אמונה שמזל השכן ירוק יותר, וכך לא צפיתי את הצפוי
מכל צפוי, והוא שמיספר נכבד של חסידי המדע המדוייק
והאמין, שאסטרולוגיה שמו, ייפגעו עד כדי טירחה להגיב
על רשימתי הנקלה ״נדבר על אסטרולוגיה״ ,שפורסמה במדור
זה לא מכבר. אחד מהם, והוא עורך־דין בישראל, אף איים
במיכתבו (״העולם הזה • )2226 בהגשת מישפט נגדי בגין
הוצאת שם רע !
שוו בנפשכם — יושב לו עיתונאי בור ושוגה בהבלים,
ומחליט לפתע לכתוב מאמר נגד הפיסיקה או המתימטיקה,
והדברים מתפרסמים שחור על גבי לבן, ואלפים ורבבות
קוראים אותם, ואז, מובן מאליו, מתחילה לרחף סכנת איומה
של שם רע על כל הפיסיקאים והמתימטיקאים, העוסקים
במדעים אלה אם כמקצוע ואם כתחביב, ושמם הטוב נפגע
ו/או עשוי להיפגע ! היש בעולם פיסיקאי ראוי לשמו, שלא
יתרשם ממאמר שיקבע, שהפיסיקה מתעתעת, ואין היא מדע
בכלל י
על כן, במקום לתהות על מקטרגי בגין דברים שכתבתי
על חכמת האסטרולוגיה במקום לשאול א ם במכתבים
שנשלחו ל״העולם הזה״ בקשר לרשימתי היה פסוק אחד
שהזים טיעור אחד שלי, במקום לשאול שאלה פשוטה כגון :
״מהם יסודות האסטרולוגיה ז״ כלומר, מהם העובדות והנתונים
והמימצאים הממשיים והיכיחים, מעבדתית או מתימטית־סטטיסטית
או לוגית, שעליהם מיוסד מדע האסטרולוגיה
(בהבדל מאמונות תפלות עתיקות גם חדשות, המתומרנות יפה
עלי־די בעלי הדבר) ,ונוכח המשבר המתחולל עתה בעליל
בגין רשימתי האומללה במיגזר האסטרולוגיה הישראלית
(עובדה: הוצא שם רע על אנשים, נתקפחה פרנסת העוסקים
בכך, העתונים חדלו לפרסם טורי אסטרולוגיה הורוסקופית,
האיש־הקטן־ברחוב איבד את משענתו בחיים ואינו יודע כיצד
לנהוג משבוע אסטרולוגי לשבוע אסטרולוגי) — אני מכריז
בזה בכל הרצינות שאני מסוגל לה בדברי על מדע מדויק: כל
מה שטענתי נגד עבודת כוכבים ומזלות אין לו שחר! האס טרולוגיה
היא מדע אמין ורב ערך לגבי כל אחד מאתנו.
גרמי השמים הם בעלי השפעה מכרעת על מסילות חיינו
(כפי שיעיד כל מי שראה יהודים מתפללים מול הלבנה).
מי יתן, וישקוד עם ישראל על האסטרולוגיה, ויאיר לו מזלו,
והוא שנאמר :״דרך כוכב מיעקב (שרת) — ונפל בישראל״.

כעזר לידו של דיגלי, הגרוש מאז / 68
עומדת אמי לי, עולה מארגנטינה שהת מקמה
תחילה בקיבוץ יגור, עד שענתה
למודעה שהציעה עבודה בכפר־הנופש.
״הגעתי למקום והתאהבתי בדיגלי,״ מודה
אמי .״אבל יותר מאשר בו, התאהבתי בכל
מה שיש מסביב.״
לא קשה להבין את אמי. מי שמטריח
את עצמו לעשות שלושה קילומטרים ב נסיעה
בכביש בין דיונות החול, מגיע
לנווה בלב המידבר. כמה דקות של שהייה
במקום משחררות את הגוף והנפש מכל
פגעי העולם החיצוני. מרכז הפעילות נמצא
במשך היום על החוף. בלילה הוא עובר
אל הבר, ואל רחבת הריקודים הצמודה
אליו. עם סדר יום כזה, אפילו חבריו של
דיגלי, אנשי הביטחון הנוקשים, אינם יבו לים
להישאר אדישים. כך נראה לפני שבוע
מי שהיה איש המודיעין של המישטרה,
סמי גחמיאס, רוקד כנער צעיר ביער של

איש־דיקליה דיגלי
שמש ויס
חתיכות. מסביבו רקדו אנשים רצי ניים,
וסתם חבר׳ה מימית שקפצו לעשות
קצת שמח. רק מושל רפיח, סגן־אלוף אלי
שחק, שנזדמן למקום, לא יצא מכליו. אולי
בשל המדים שלבש, שאילצו אותו לשמור
על התדמית.
הלקוחות הבזבזניים ביותר במקום הם
האו״מניקים. הללו מגיעים כל ערב, ללא
יוצא מן הכלל, ולא עוזבים לפני שהם
מרוקנים את הבר. כרגע שוהה באיזור
יחידה צרפתית. אבל הצרפתים לא עושים
רושם מיוחד על הבחורות הישראליות.
אולי בגלל שהן יודעות כי היחידה אינה
נשארת במקום זמן רב, והיא אמורה להח ליף
יחידה אחרת בלבנון.
דיגלי עצמו אינו נראה נהנה פחות מ האורחים
שלו. הוא כבר אינו עובד קשה
כמו בימים עברו. דיגלי מסר את ניהול
המיתקנים השונים במקום לידידים, תמורת
אחוזים. בידיו השאיר רק את הבר. כך
מנוהל חדר־האוכל, המגיש שלוש ארוחות
מלאות ביום, בידי מישפחת פדלון והטבח
שלמה (״שף סלומון״) ,המנהלים את העסק
כקולקטיב. על אחזקת מיתקני המגורים
אחראי כיום אבי קונפורטי, בעל מוסך
מתל-אביב, שמאס בשמן ובגריז והחליפם
בחול וים.
היחידי מבין אנשי הצוות שטומן את
ידו בצלחת ואינו לוקח חלק בהילולה
היום־יומית. יחד עם האורחים, הוא שומר
המקום, פאדל. זהו בדואי אצילי אמיתי.
הבנות נכשלות אחת אחרי השניה בנסותן
למשוך את פאדל יפה־התואר אל רחבת
הריקודים. הוא לא ישתטח לעסוק בפולחן
של תנועות־גוף משונות. כך לא מתנהג
שומר-מסורת. פחות שמרן ממנו הוא
המציל הבדואי חאלד עלי. הוא היה המציל
של אנשי האו״ם עוד לפני הכיבוש, ודיגלי
אימץ אותו. חאלד מוכן להסתדר עם ה מתירנות
ומעלים עין כאשר הבנות על
החוף שומטות את החזייה.
נראה שהברואים יצטערו, כמו כל האח רים,
על המקום הקסום הזה. אפשר להת ווכח
אם הפינוי הכרחי או לא, ואם צריך
להחזיר שטחים או לא, אך דבר אחד בטוח,
למי שעוד לא היה שם: עתה זוהי ההז דמנות
האחרונה.
ה עו ל ם הזה 2228

מפ ע ם לפ ע ם מגיע לי...

מפעם לפע ם אני מרשה לעצמי
משהו מיוחד. כמו קנ ט למשל.
אני מדליק לי קנ ט ונהנה מה שילוב
הנפל א של רעננות וטעם עדין, נקי ורך.
הטעם המיוחד של תערובת ה טב ק
ה א מרי ק אי ת ופילטר ה מי קרוניי ט
ה מפו רס ם. קנט.
מפעם לפע ם מגיע לי.

־ז ר ^ו 8€11
שווה כל מחיה

בששויבם בספיר י* אתם אף פע לא יודעים
איך המשחק יסתיים.

ספיד,נעל ה ספור טהמה פכני ת ה חד ש ה.
היא מ שהו שעוד לא ניסיתם.
הביטו בה מקרוב. נסו להרגיש אותה.
דמיינו לעצ מכ ם את תחו שת הזינוק והתאוצה
המוגברת. שמעניקים לכ ם קוי הרוחב כסוליה.
הנאחזים בקרקע ודוחפי ם אותה בבות.

חי שבו על התנועה ה ק לי ל ה והגמי שה
ועל הנחיתה הרכה. שמעניקות לכם
כריות הבלימה ( 5־ז 6נ 1ז ס 5נ 01< 01ס ר) 51
המרכבות את הדריכה.
בעצם. הכנסו לספיר ותרגישו.
ס פי ד -המגפר נעלי ירו שלים בע־מ.

עד הג׳ינס
חברת גוטקס מוכרת בוודאי לכל אחת,
בעיקר בזכות בגדי־הים שלה. במשך שנים
היתד. זו החברה הגדולה בישראל שייצאה
את בגדי־הים לכל חלקי תבל, וזכתה
במחמאות רבות. במשך הזמן נוצרו בצד
בגדי־הים גם בגדי־חוף וגם אלה הלהיבו
את הקניינים והקונים בארץ ובחוץ־לארץ.
כשראו בגוטקס כי טוב החלו ליצר גם
מערכות לבוש לא רק לחוף, אלא גם
לשעות הערב והיום, מערכות לבוש להופ עה
בכל מקום. האחראית על הקו האלגנטי
של מערכות לבוש אלה היא הגברת גוט-
ליב, בעלת המיפעל, שהצליחה לכבוש את
שוקי האופנה במקומות שונים בעולם.
באחרונה התבשרנו שחברת גוטקס פת חה
בקו ייצור חדש. הפעם מדובר בלבוש
ספורטיבי מאוד, המורכב מבגדי ג׳ינס
המעוצבים בידי הגברת יהודית גוטליב,
בתה של בעלת המיפעל.
הקולקציה מורכבת מבגדי ג׳ינס הכול לים:
שמלות, אוברולים, מיכנסיים, חצ איות•
כל המערכות הללו משולבות בתפ רים
מוזהבים. למיכנסי הג׳ינם הרכיבה
יהודית גוטליב חולצות ״טי״ .אותם מיכנסי
ג׳יזנם ניתנים ללבישה גם בשעות הערב

תפרים מודגשים

בגב החולצה שתפורה
מבד בטיסט לבן, השילוב
של חולצה עדינה עם מכנסי ג׳ינס, מתאים גס לשעת־הערב.

עליזה בגב החולצה הקטנה הלבנה,
מוצגת ביחד עם מכנסי הברמודה
#י* 31
בגיזרת הג׳ינס. המכנסיים מחמיאים. מאוד לגוף ונוחים לקייץ.

ורן ועיטורי זכוכית משמשים
11111י י את המעצבת יהודית גוט־ליב,
להשלמת המראה הרומנטי בחולצות.
בצירוף חולצה רומנטית, לבנה, עם ריקמות
תחרה. בקולקציה אפשר למצוא גם שמלות
קטנות מטריקו, כשההדפסים על גבי ה שמלות
הם במיבחר צורות גיאומטריות
ושילובים שונים. הצבעים השולטים הם
מצד אחד ציבעי המסטיק הבהירים כמו
טורקיז בהיר, ורוד בהיר ומצד שני, צב עים
חזקים כמו סגול, אדום ושחור־לבן.

11יךל 1ל מעוצב על־ידי יהודית גנט־
* # 1 1 1ליב מבד ג׳ינס עם תפרים
מודגשים וחתימה מוזהבת מעל הכיס.

אם את חסידה של מיכנסי הברמודה
תוכלי למצוא בקולקציה הנוכחית של גו־טקס
מיכנסיים כאלה המעוצבים בגיזרת
הג׳ינס. מיכנסיים אלה מחמיאים מאוד
לגוף, וכדי להשלים את המראה העליז
אפשר לשלב גם חולצות קטנות לבנות
בעלות אפליקציות קייציות על גב החול צה.
אם את מתעניינת גם במחיר, הרי
מחירו של זוג מיכנסי ג׳ינס מתוצרת גוטקס
יהיה 1600ל״י, חצאית ג׳ינס צרה —
בעלת שסע תעלה 1500ל״י, חולצות בטיסט
עם עיטורי זכוכית — 2000ל״י, חולצות
סטרפלס לקייץ — 500ל״י.
מביני דבר אומרים שגם קולקציה זו
תפאר את שמה של חברת גוטקס.

הדפסיסגי או מ טן יים

ושילובים מעניינים של הדפסים מראה
חברת גוטקס באוסף הבגדים לקיץ
80׳ .השמלות הם מטריקו דק ונעים. הצבעים השולטים הם ציבעי המסטיק הבהירים.

למלון קי סר אילת יש יומולדת -
ואתה מקבל מתנות.
מבצע״אויסקח וסע״:
השכרת רכב במחירים הנמוכים ביותר.

בשיתוף ״אויס״:
שכירת רכב מכל מקום בארץ
ליומיים ויותר,
ללא הגבלת קילומטרים,
במחירים הנמוכים ביותר!
(אין צורך בפקדון!).
למלון ״קיסר״ אילת מלאו
5שנים ואנו מזמינים אתכם
לבלות איתנו חגיגת קיץ נפלאה.
זה יהיה ״הפנינג״ אמיתי עם
תזמורת ריקודים, עיגות
יומולדת והפתעות נוספות
(אס במקרה יום ההולדת שלך
חל בתקופת המבצע — תחכה
לך שמפניה בחדר!) ,וכמובן כל
הדברים שמושכים אנשים
דווקא למלון ״קיסר״ המפואר:
טלויזיה בכל חדר(היחידי
באילת מועדון סרטי וידיאו,
מסעדת דגים, קופי־שופ, בר-בי-קיו
על שפת הבריכה, מגרש
טניס עם תאורת לילה, כדור-סל,
סירות חתירה, יכטה
מפוארת לשייט, סיורי מדבר,
טיולים ועוד״ועוד.

41/75

מחירים מיו ח די ם עד
*1/ 8/ 80

־ 1050 .ל׳׳י כולל מעי׳מ
ליום לאדם(לינה וארוחת
בוקר).
חינם! שני ילדים עד גיל
12 בחדר ההורים — עם
לינה וארוחת בוקר(ניתן
לקבל שרותי שמרטף).
מבצע ״ 4פלוס 1״:
הלילה החמישי חינם!

לשוהים 5לילות ( 6ימים) —
הלילה החמישי חינם.
עשה חשבון 6 :ימים לזוג 2 +
ילדים, עם לינה וארוחת בוקר
סה״כ 8400.-ל״י כולל מע״מ.
זוהי עסקת הנופש המשתלמת
ביותר!
פרטים והזמנות במשרדים בכל הארץ.

*לא כולל שבועות
און אירוח תופש בעיינו

תל-אביב: אלנבי ,111 טל 612567 :
כיכר דיזנגוף(ריינס ,)4טל 248306 :
ר ח׳נו ר ד או ,5טל 645403/4 :
חיפה:
שדי הנשיא ,126 טל.82277 :
ירושלים: ר ה׳ ש מ אי ,8טל.224624 :
ך ח׳ הרצל ,4טל,22947 :
נתניה:
באר שגע: רח׳ הרצל ,31 טל.73308 :
בני ברק: ר ח׳ ע קי ב א ,91 טל.708751 :

בל ישראל
תיי רו ת ונו פ ש

כל ישראל, אלנבי 95 טל 286186 :
תל-אביב:
כל ישראל — שגיא טורס, בן י הוד ה 76 טל 249620 :
כל ישראל — תוריקו, וייצמן־ 2טל 895126 :
חולון:
פתח-תקוה: כל ישראל — שי-לי, חיי ם עוזר 13 טל 919783 :
כל ישראל — שרטורס, שמואל הנציב 6טל 053-31343 :
נתניה:
כל ישראל — אקד מי טרוול :,הכנס ת 10 טל 065-93123 :
עפולה:
כל ישראל — טפר טורס, העצמ או ת 4 8טל 057-74615 :
באר-שבע:

ירושלים: טל .02-223289 :תל-אביב: טל.03-235270 :

במדינה
(המשך מעמוד )61
על הסנה ולשתק בכך את פעילותה
של החברה.
״אנו נמצאים במשא־ומתן עם
הסנה,״ אומר צבי מימון ,״ואם
יסתבורשהם מוכנים ללכת לקראת נו,
לא נפעיל עליהם את החרם.
במחירים שהם מציעים אי אפשר
להתפרנס בכבוד ואנחנו לא נסכים
להם.״
נראה כי הסנה נסוגה נוכח ה סערה
באיגוד השמאים. אליהו בוב־וולד,
מנהל המחלקה האלמנטרית
של הסנה, מקיים את המו״מ עם
איגוד השמאים, ונראה כי איום
החרם השפיע על חברת הסנה.
״תור ימים אחדים נסדיר את ה עניין
עם איגוד השמאים,״ אומר
בוכוולד ,״ונתאים מחדש את ה מחירים
שקבענו, אלה מחירים ש נקבעו
לפני חצי שנה ואנו נבוא
לקראת השמאים.״

״ אי מ די ה דו ס ר ״

בתערוכה אי־אפשר היה למצוא
איש מהמארגנים, אולי מפני ש אלה
חששו להזדהות, ואילו מלון
דן טוען, כי אינו אחראי לתערוכה
וכי רק השכיר את האולם.

תל״ אביב
החתול שו1לר
עד החרב
המאבק המישפטי סביב
ההגייה ע 7המידרכות
איבר מרגע בעד נוהגי
הדד״חרת זעבור בעצמם עבירות אין אנשים רבים השנואים יותר
על נהגי תל-אביב מפקחי העי־

הסעיף שעל־פיו היו נותנים את
הדו״חות אינו נוגע לכלי רכב.
חופשה כת חודשיים. ראש
עיריית תל־אביב שלמה (״צ׳יצ׳״)
להט זעם. הוא אמנם הורה לפקחיו
להפסיק את רישום הדו״חות על
חניה על מידרכה, אך ביקש מעור-
כי־הדין שלו להגיש עירעור על
ההחלטה. כשהתקבל העירעור, ו־בית־המישפט
המחוזי קבע, כי ה־עיריה
יכולה להשתמש בחוק ה עזר
העירוני כדי להמשיך ולרושש
את הנהגים, חגגה העיריה. ההח לטה
הראשונה של צ׳יצ׳ היתה
לנקום בנהגים שזכו בחופשה בת
חודשיים ולהעלות את התעריף
מ־ 500 לירות ל־ 750 לירות.
אחד הרחובות שבהם כל חניה
על מידרכה פירושה הטלת קנם
עירוני, הוא רחוב גורדון בתל-
אביב, בקטע שבין רחוב הירקון
לרחוב בדיהודה. מיספר מקומות
החניה המותרת ברחוב זה קטן
וכלי־רכב רבים חונים על המיר־רכה
הרחבה, וזאת מבלי להפריע
להולכי הרגל. אולם ברחוב גור־דון
9נמצאים מישרדי אגף הפי קוח
העירוני. הפקחים עושים
לעצמם חיים קלים, וכדי לא לכתת
רגליהם למרחקים ארוכים הם ״מת לבשים״
על המכוניות החונות ליד
המישרד שלהם.
בעיה אחת לא הצליחו פקחים
לפתור. מה לעשות עם כלי־הרכב
של אגף הפיקוח. חניה אין במקום,
לכן חונים כלי רכב אלה באופן
קבוע על המידרכה, אבל הם, כמו בן׳
אינם מקבלים דו״חות חניה.

צבעי השיער הטובים והנפוצים
ביותר בעולם.

15 גובים אופנתיים
מערכת צביעה(קיט) מושלמת המפלה:
שפורפחת צבע, קרם מחמצן( במיכל שאינו
מחייב שמוש במברשת) חוג כפפות.
להשיג: בפרפזמריות המובחרות
בבתי המרקחת וברשתות השווק.

מבית 1מ 1 : 0פריז
החברה הגדולה והמפורסמת בעולם לתמרוקי שיער

מיש פט
כמה שונים נדי
מבוגית •טל פיקוח עיריית תל־ אביב

תמורת 15 לירות
בלבד רצחו הגעריס,
באכזריות,
את הקשיש. הגתגייתי

למי עוזר פסק־הדין?

תיירו ת
חר1.נאר מתחדר באו־׳*
יזמים פרטיים ערכו
תערובת ודירות,
כבד דמי בגיסה
גבוהים ו 7א גתגו מאומה
7באי התערובה
מודעות הענק בישרו לישראלי,
נסיעה בקיץ לחוץ- המתכנן לארץ על התערוכה. תחת השם
קיץ 80׳ בישרה חברה חיפאית
בלתי־מוכרת בשם מידע, כי היא
עורכת תערוכה גדולה שבה יוכלו
הטיילים לתכנן את הטיול שלהם
בחוץ־לארץ.
החברה המארגנת רק שכחה להו דיע
שהיא גובה 50 לירות דמי
כניסה. מאוח האנשים אשר הת ייצבו
מדי יום בשבוע שעבר ב מלון
דן, בשעה 12 בצהריים שעת
הפתיחה של התערוכה, נאלצו
להמתין בעמידה בין רבע לחצי
שעה, עד שהמארגנים יואילו לפ תוח
את הדלתות. אחר־כך התבק שו
לקנות כרטיסים. בדמי הכר טיס
היה כלול גם קטלוג, אך
משום מה שכחו המארגנים לצרף
אותו לכרטיס.
אילו היתה התערוכה עוזרת
לחיכנון הטיול, אפשר היה לס לוח
למארגנים על האיחור בפתי חת
הדלתות ועל השיכחה בציון
העובדה שהכניסה עולה בכסף. אך
עבור מה ממתינים האנשים ותמו רת
מה הם משלמים?
כמה חברות נסיעות, סוכנות
ספרים אחת וחברה לכרטיסי אש ראי
מחלקות פרוספקטים מעורפ לים,
הדלים במידע. מתוך כ־15
ביתנים, היו רק חמישה מאויישים
בדיילות או בסוכני־מכירות. כל
מישרד־נסיעות, ויהיה הקטן ביו תר,
מעניק מידע טוב יותר מאשר
תערוכת קיץ 80׳ ,שירות אדיב
יותר וחינם.

ריה. עד לפני חודשיים היו פקחים
אלה מדביקים דו״חות חניית רכב.
לכמה מאות נהגים ביום. הכעס
עליהם היה רב יותר מאשר על
השוטרים הנותנים דו״חות חניה.
בעוד שהדו״ח המישטרתי עולה
לנהג בסביבות 200 לירות, מצאה
העיריה חוק-עזר עירוני, המדבר
על מכשלה על המידרכה, שה קנס
בו הוא 500 לירות.
בתל־אביב אין מקומות חניה.
תחת לחשוב על דרך לשרת את
תושבי העיר ואורחיה, ולהתיר
חניה על המידרכות במקומות ש
אדם1

נהוג
לספר כי בניו-יורק עלול
אדם ליהרג עבור דולר אחד, על-
ידי פושע הזקוק לסם, והמוכן לע־ישות
הכל כדי להשיג את מבוקשו.
״אצלנו זה לא כך,״ נוהגים להת גאות
הישראלים .״הרחובות שלנו
בטוחים, ועל דעת איש לא יעלה
לרצוח מישהו תמורת סכום כזה.״
חסן אלפונסו ( )50 נרצח עבור
15 לירות, פחות מחצי דולר של
ארצות־הברית. השבוע גוללה ה
הח>לי!1די
0של הלוטו 0130ה הרס הראשון

3מיליון

לייי

נרצח אלפונסו
עבור 15 לירות בלבד
בהם אין הדבר מפריע למעבר,
ביכרה עיריית תל־אביב את ה רווח
הקל ופשטה מדי יום ביומו
על המכוניות החונות על המידר־כות.
לפני
כחודשיים פנה אזרח ש קיבל
את אחד הדו״חות לבית־המישפט
העירוני, וטען, כי ה־דו״חות
אינם חוקיים. שופטת בית־המישפט,
ורדה זונדר הסכימה עם
הפונה, וקבעה כי הדו״חות אכן
בלתי־חוקיים. זונדר קבעה, כי

ר שיון

תובעת שרה פריש את הדרמה ה נוראה
של מות אלפונסו לפני בית-
המישפט.
כאשר נתגלה דבר מותו מסרו
אמצעי־התיקשורת, כי ״זקן נרצח
בחדרו בעת ניסיון לשוד.״ מדוע
כינו את אלפונסו בן החמישים
זקן, אפשר להבין מאורח חייו של
המנוח. הוא חי בודד וערירי בח דר
עלוב בשכונת עוני בנתניה.
לפני כעשר שנים נפל מקומה

(המשך בעמוד ־׳)74

נהיגה

בד 20,000 לידות
בעיות ולבטי
בחיי המי!
מ אזו

בי״ם לנהיגה
״גבע״

חד״ר מרדכי וידמן

טל2 5 3 2 3 0 .

חחנאת רשפים

במדינה
(המשך מעמוד )73
שלישית של בניין ונפגע קשה,
ומאז לא שב לאיתנו. הוא כמעט
לא עבד, ואחיו הירקן פרנס אותו.
את חייו העלובים וחסרי־העניין
העביר לרוב בחדרו ברחוב כצ-
נלסון בנתניה. דפיקה על חלון
חדרו בשעת דמדומים של חודש
אוקטובר בשנה שעברה היתה
שינוי גדול בשיגלת חייו.
ערימת סמרטוטים. אלפונ־סו
התקרב לחלון והציץ באורח.
כאשר היה עסוק בכך, ותשומת

ה ס צי
השני-
חמם!
מבצע קי*\
של *וו 0ט*קוז 6:6

עדשה *וחת חינם בכל קניית משקפיים אופטיים
בוא לקבל את החצי השני
בחינם-באופטיקה 6:6
אוסטיקה ואופנה במסגרת אחת
רוז־ דיזנגוף ,189 תל-אביב.
פתוח רצוף .20.00 - 10.00

שופט לוין
ספורט —

תוכעת שניט

מ• ווו1רף
אח המכוניות ל

הגאשס זובח מאשמת
שריפת מכוגית,
כי לא חיה
מהחמולה הגבוגה
מוחמד עבדול קאדר נאשם בפ שע
חמור, שריפת מכונית סובארו
שנגנבה מאדם בישראל. המכונית
נמצאה בוואדי ליד מטע הזיתים
של כפר טייבה במשולש. הראיות
נגדו נראו משכנעות ביותר.
עד אחד זיהה אותו במיסדר
זיהוי במישטרה. אותו עד, ערבי
מכפר בקעה אל־גרבייה, הגיע
לטייבה כדי לחפש שם אה הטנ דר
שלו שנעלם. הוא ביקש משני
נערים שעברו במקום כי יצטרפו
אליו לחיפושים. את הטנדר אמ נם
לא מצאו, אבל בצל אחד ה עצים
גילו מכונית סובארו. שני
הצעירים עזבו את המכונית ו נעלמו,
והעד נסע להזעיק עזרה
כדי לחלץ את הסובארו. כאשר
חזר למקום לא נמצאה המכונית
מתחת לעץ, אלא בוואדי הקרוב,
ועשן שהיתמר ממנה הראה, כי
בינתיים הספיק מישהו להציתה.
המישטרה עצרה את עבדול
קאדר והעד זיהה אותו כאחד משני
הבחורים שעזרו לו לחפש את
מכוניתו, ונעלמו בסמוך לסובארו.

סניגור מקרין

— שריפת הסובארו

איוייץ

0113 0111311 על סיסור אחיוו
א08א

^ו סז

בכורה ארצית

בעת ובעוגה אחת
תל־אביב
״מוגרבי״

,,אמפי״

תן טרמפ לחייל

ליבו המלאה הופנתה אל החלון,
התגנב קטין נתנייתי דרך המירם־
סת הפתוחה אל הדירה. הוא הת קרב
אל אלפונסו כשבידו מוט בר זל
והלם בו בראשו. אלפונסו נפל
על מיטת הברזל שעמדה ליד ה חלון,
ונפגע במכה נוספת מזווית
הברזל של המיטה. אך הוא המ שיר
לצעוק. הקטין שרצה להפסיק
את צעקותיו דחף לתוך פיו את
קצהו של הסדין שכיסה את המי טה.
הקטין פנה לדלת הנעולה
ופתח אותה, כדי שחברו, שהיה
לדברי התביעה אליהו בוחניק, יו כל
לחפש בדירה את כספו של
״הזקן״.
בעוד בוחניק מחטט בערימת ה סמרטוטים
הדלים, כל רכושו של
אלפונסו, דרך הקטין ברגלו ה נעולה
על כתפו של המנוח כדי
להפסיק את יבבותיו.
כאשר נגמר החיפוש, נמצאו
בידי הפורצים 15 לירות בלבד,
שהיו בדירתהקורבן. הם השאירו
אותו מתבוסס בדמו על המיטה
ועזבו עם שללם.
בבית־החולים התברר, כי גול גולתו
של אלפונסו נפגעה קשה.
הוא החזיק מעמד תשעה ימים ואז
מת. שני הצעירים נעצרו באשמת
רצח לשם ביצוע שוד.
הסניגורים, כרמלה חנוך ודוד
אופק ביקשו לדחות את תחילת
המישפט כדי שיוכלו לעיין בהקל טות
שנעשו ואשר אמורות להיות
מוגשות לבית־המישפט. דוד אופק
גם הודיע, כי הוא ידרוש מישפט
זוטא כדי לערער על הודאות ש מסר
הקטין במישטרה.

עד נוסף מבני הכפר גילה ל־מישטרה,
כי שורף המכונית שמו
עבדול קאדר, והוא מחמולת מס-
ראווה.
שריפת מכוניות הפכה ספורט המו ני
יקר ומסוכן בכפרי המשולש.
בימים אלה עומדים לדין נאשמים
נוספים באשמת שריפת עוד שבע
מכוניות סובארו. נראה כי סוג זה
של מכונית קל יותר לגניבה, ולכן
היה פופולרי כל כך לשריפה ב כפרים.
סיבות השריפה גם הן לא
ברורות, אם אמנם היתה הכוונה
פוליטית, שריפת רכושם של יהו דים,
או שהיתה כוונה לגנוב חל קי
חילוף ולהשמיד את העדויות
בשריפה.
״נשבעתי בקוראן.״ המיש-
טרה היתד, בטוחה בראיותיה נגד
הנאשם, והתובעת נורית שניט
הביאה את העדים לפני הרכב ב ראשותו
של השופט דב לוין בבית-
המישפט המחוזי בתל־אביב. כאן
נכונה לכולם הפתעה גדולה. בעל
הטנדר הגנוב עלה על דוכן־העדים
ולשאלת הסניגור, דרור מקרין,
אמר כי אינו בטוח כל עיקר, כי
הנאשם הוא אמנם אותו בחור
שהיה איתו במכוניתו ביום השרי פה
.״נכון, זהיתי אותו במישטרה,
אבל הייתי מחומם נורא בגלל גני בת
מכוניתי, והייתי מזהה כל אחד,
הייתי ממש שרוף בגלל המכונית,״
העיר האיש ,״אבל היום נשבעתי
בקוראן לומר את האמת ואינני
יוכל לומר כי הנאשם הוא אמנם
הבחור שהיה איתי.״
גם העד השני נשא עימו הפתעה
לתביעה. הוא הביט בנאשם ואמר :

״הבחור הזה הוא לא מחמולת
מסראווה בכלל. ואני הרי אמרתי
לכם, כי האיש ששרף את הסובא־רו
היה מחמולה זו.״
שתיקה נפלה בבית״המישפט, ה תובעת
ביקשה את דחיית המיש־פט
כדי להחליט מה לעשות. ב ישיבה
הבאה ביקשה נורית שניט
מבית־המישפט לבטל את כתב-
האישום נגד הנאשם, והצעיר זוכה
מכל אשמה.
שאלה אחת נשכחה בכל ההמו לה
וההפתעה, מי באמת שרף את

הסובארו 7

ד ר כי חיים

הכרס *?10ג1ו 1ה

אס הגאשם לא ישא
את הכלה 7 ,א יוב 7אחיו
לשאת את אחותה,
וסולם ישארו עגוגיס
לא בכל יום עולה על דו כ ך
העדים כלה עגונה. השופט מנחם
אילו הופתע לשמוע כי על פי הדת
המוסלמית אם נערכו אירוסין בין
גבר לאשה, אפילו לא נתבצעו דד
נישואין, תהיה האשה אסורה ב נישואין
לאחר. ואם לא ישא אותה
החתן היא תישאר עגונה ולא תוכל
להינשא לאיש אחר.
הדבר התעורר במישפטו של
מוחמד לידאווי, צעיר בן 27 מכ פר
טייבה. לידאווי נאשם בכך ש מכר
שתי מנות חשיש לשוטר מת חזה.
הוא הודה כי אמנם מכר
אצבע חשיש, בחודש אוקטובר ב שנה
שעברה, תמורת 300 לירות,
וכמות של 167 גרם לאותו אדם,
תמורת 12 אלף לירות.
אמנם היתד, זו הפעם הראשונה
שלידאווי הובא לדין, אך כמות
הסם הגדולה הבטיחה, כי ייענש
בחון לה. כדי למנוע זאת הביא
סגינורו עוזי בכר ממישרדו של
דרור מקרין, את כלתו של לידא־ווי,
חירייה עבדול רחמן רבוס,
להעיד. היא סיפרה לשופט, כי
היא התארסה עם הנאשם, ואחיד,
ארס לעצמו את אחותו הצעירה של
לידאווי. אם יישלח הנאשם לתקו פת
מאסר ארוכה, יבטל אחיה את
נישואיו לאחות הנאשם, כי לא
יד,יד, בידיו לשלם מוהר. ואילו
חירייה עצמה תישאר עגונה, מאחר
שהתארסה כבר עם לידאווי, והיא
אסורה על כל גבר אחר.
הסניגור לא חסך טירחד, והביא
לפני בית־המישפט את תעודות
האירוסין שנחתמו בפני הקאדי,
והתורגמן הרישמי של בית־המיש־פט,
דניאל דניאל, תרגם אותן לשו פט.
חירייה
סיפרה, כי הבית שבנו
למגוריהם כמעט נשלם וכי אין כל
מניעה לנישואיהם מלבד העונש

שופט אילן
עגונה מוסלמית
שיטיל בית־המישפט. דבריה של
חירייה השאירו רושם גדול על
השופט אילן הידוע בליבו הרחום,
והוא דן את הנאשם לתשעה חוד שי
מאסר בפועל, ואת היתרה 21 ,
חודשים, הטיל על תנאי.

מלון לר ש אילת מזמק:

לכלתו 5ימים.
ללח 4לילות.
!לשלם עבה־ 3כלבד!

י שראלים. ה קי ץ חו פשה מיו חדת
ב אוי ר ה בינ ל או מי תבמ לון לרו ם
אי ל ת 1/5-15/8
• לי להר בי עי חינ ם( לינ הוא רו ח ת
בו ק ס.
•ילדיםעד גיל 18ה לני םבחדר
ה הו רי ם חינ ם( לינ הוא רו ח ת
בו ק ס.
מלון לרום אי ל ת, יו ת ר חו פשה
מ חו פשהב חו ״ לעם אין סוף
אפ ש רויו ת בילוי:
מו ע דון לילה -דיסקוטק ״ או אזי ס״
מסך וי די או ענק -סרטי בידו ר,
פופ וספורט.
ב רי כתש חי ה מ פו ארתעםמזנון -
בר ב תו ך המים.
מיני גולף, כדור־סל, כדור־עף.
מגרש שח־מט ענק, טניס.
סקי־מים, גל שני־רוח, סירות־ז
כוכי ת.
יכטהמ פו ארתל טיו לי ם יומיים.
מו ע דון צ לי ל ה בינ ל או מי.
חוף פ ר טי מ פו ארעם פינ ת חי,
שמ שיות ו שרותי חוף.
ת כני ת בי דו ר ע שירה.
ערביבר־בי־קיו.
קפה מנ חהלצ לי לי מו סי ק ה
ב טרקלין, א ל מו ל הי ם ה אדו ם.
מבצ עי סיור מיו ח די ם באזור.
ה שכ רתרכבבמ חי רי ם מוזלים.
מגרש משח קי ם לי ל די ם ו שרו תי
שמרטף.
לפר טי ם נו ס פי ם וברור מ חי רי ם
נא לטל פן ל מ לון לרו ם אי ל ת,
טל פון 4111־ ;059
מלון לרו ם ת״ א,
מחלקת מכי רו ת, טל 295588 03
א ו -לרוםמ לונו ת ביל. ב ע ״ מ,
ודא, טל 296571/2/3 03מחלקת
ה הז מנו ת.

מלון לרום שילוז מחיר לדוגמא:
5ימים 4 ,לילות, זוג הורים
2+ילדים, לינה וארוחת בוקר׳
9906.ל״י בלבד, כולל כלהמיסים!

להתראות הקיץ כסרח דרום אידוז!

תפאורות נוסח קריאוכסדה, שחקנים
שיקספיו״ס ואווגיות טונו גו אניו ת
הן המיושם לסרט ונר הקיסר קאד ג ורה
האדיגודה סרט שהפיק ׳וחון־המין..פנטהאוז ,•,
אשד ערה ותו מ־ 20 וליליוו וויו, נאסר
והקונה במקומות וני ס נ פוונו גו פי ה
.ך• סופר האמריקאי טרי סאותרן,
י י אחד משני מחברי קנדי, כתב פעם ספר
בשם סרט כחול, ובו חלום פרוע של במאי
מפורסם אשר מאס בעשיית סרטים נור מליים
וכל שאיפתו לביים את הסרט ה-
פורנוגראפי המפוצץ ביותר בעולם. בסרט
זה ישתתפו גדולי הכוכבים של חולי

ווה
ותקציבו יהיה ענק, כדי לאפשר את
הפאר והשפע החסרים בסרטים הפורנו-
גראפיים השיגרתיים, שנראים כאילו צולמו
בחדר האמבטיה של הבמאי, ושחקניהם
מזכירים במראה עופות מרוטים.
מי פילל שהחלום הזה יוכל אי־פעם
להפוך מציאותו סרט חדש בשם קאלי־

זכות הזילה הראשון

מקציניו,

אחרי

שנטל

לעצמו

זכות

קאליגולה (מאלקולס מקדאואל) רוכן
על ליביה, כלתו הצעירה של אחד
החופה.
הבעילה הראשונה שאחרי

נשות הסנאטוריס

הן גיבורות האורגיה
הקולנועית הגדולה בהיסטוריה,
כשהן משרתות את המוני רומא׳,תמורת אתנן, בבית־גולה
עולה על כל דיומונותיו של סאותרן :
הפקה שעלתה יותר מ־ 20 מיליון דולר,
אורגיות בסיטונות, שאינן נופלות מן
הפורנוגראפיה הכחולה ביותר, תילבושות
ותפאורות שלא היו מביישות אפילו את
קליאופטרה. בתפקידים הראשיים — צמרת

בושת הבנוי בספינה. על סצינות כאלה אמר גוצ׳יונה :״כל מי
שמעז להשוות את קאליגולה לסרט פורנוגראפי כאילו טען
רחוב.״ קטטת אלא אינה השנייה
שמילחמת־העולם

עזב את העבודה באמצע, הקים שערוריה
וסרב לקחת את הסרט על אחריותו. גוצ׳-
יונה עצמו נאלץ להיכנס בכל פעם לתמו נה,
כדי למלא את מקום החסרים.
בפי גוצ׳יונה עצמו מוכנות תשובות
על כל דבר. אם מאלקולם מקדאואל מש־

העובדות שהכסף עדיין אינו זורם בזרם
אדיר לקופה, שהסרט נאסר במקומות רבים
כפורנוגראפיה ובמקומות שבהם הותר ל הצגה,
התקשה לרתק את הצופים מהתחלה
ועד הסוף (בגירסתו הקצרה הוא נמשך
כשעתיים וחצי) ,אינן משנות בעיניו.
אם ייזכר קאליגולה בעוד שנדדשנתיים,
יהיה זה בגלל כמה תפאורות מרהיבות
של דאנילו דונאטי, התפאורן של פליני
בכמה מסרטיו, בשל כמה המצאות זוועה
הומוריסטיות כמו מכונה לקיצוץ ראשיהם
של נידונים למוות, או בגלל ספינת הענק
ההופכת בית־בושת שבו הזונות הן נשות
הסנאטורים של רומא. כדברי הסרט :
״הפוליטיקאים הם רודפי הבצע הגדולים
ביותר בעולם, ונשותיהם, היצאניות ה מופקרות
ביותר. אז מה טבעי יותר מ הקמת
מוסד שבו הם ימכרו את הסחורה,
והן תבאנה גם תועלת, בצד ההנאה שב-
תחביבן?״

ג״ון גילגוד

בסיום ההסרטה
ש״הש־טען,
תתף
בסרט הפורנוגראפי הראשון שלו.״

האחות המתה

דרוסילה (טרז־אן סאבוי) נישאת על כפיו של קאלי־גולה,
לאחר שנפטרה מקדחת. מותה צריך להיות
אות ראשון לקיסר, שיש כוח גדול משלו, ושכל תחבולותיו אינן יכולות להציל את האחות.
התיאטרון הבריטי — שחקנים כמו ג׳ון גיל-
גוד, פיטר או׳טול, מאלקולם מקדאואל
והלן מירן.

פיטר או יטו ר

הצהיר בגלוי
שקיבל
את תפקיד טיבריום קיסר, רק בגלל הכסף.

קאליגולה הוא המיבצע הפרטי של בוב
גוצ׳יונה, צלם לשעבר וכיום מו״ל של
ירחון המין רב התפוצה פנטהאוז. הוא טוען
בגאווה שהוא האיש האחד והיחידי העומד
מאחרי הסרט הזה. ומה הפלא? איש אינו
שש לעמוד לצידו. הכוכבים התנערו ממנו
כולם כאחד. גור וידאל, הסופר האמרי קאי
המהולל שאצלו הוזמן התסריט, תבע
את גוצ׳יונה למישפט ודרש להסיר את
שמו מן הכותרות. ד,בימאי טינטו בראם

מיץ את •הסרט, טוען המו״ל־מפיק-במאי :
״מקדאואל הוא הקמצן הגדול ביותר ב עולם
אז מוטב שישתוק.״ וידאל אינו
מרוצה? ״לא פלא,״ טוען גוצ׳יונה ,״לפי
התסריט המקורי שלו 90 ,אחוז מן הרומאים
היו הומוסכסואלים,״ ואילו לגוצ׳יחנה, כ ידוע
ברבים, יש נטיות הטרוסכסואליות
ברורות.
אשר לאמצעי-התיקשורת, גוצ׳יונה, שידע-־
מראש כי לא יוכל לזכות במחמאותיהם,
מוצגים ב
החרים אותם, סרב להזמינם לבימת הצילו סרט
כחלק
מים ואילץ את המבקרים שרצו לראות
מההיסטוריה הרומית, לצורך ושלא לצורך
את הסרט לקנות כרטיסים.

מין ואלימות

ל מי טו ת
ילדים ונועד
החל ב־

*2,000ל״י
לעבור מהמיטה בחדר
היולדות למיטת תינוק של
״כל גיל״ זה ״כיף לא רגיל״.
להחליף את מיטת התינוקות
במיטת נוער של ״כל גיל״ גם
זה ״כיף לא רגיל״.
להוסיף למיטה שידה נוחה
למצעים וארון יפהפה
לבגדים, מגירות למיני מינים
של חפצים ושולחן כתיבה
המעניק ישיבה זקופה ונוחה
וכולם של ״כל גיל״.זה הכיף — כי זה ״כל גיל״

הצטרף למבצע
״נאמני בל גיל״
המזכה אותן
בהטבות מיוחדות
בבל קניה
של רהיטי
בל גיל

מנגריית גבעת במר
מרכז תצוגה ומכירה: תל־אביב, דיזנגוף , 201
גבעתיים, ויצמן 10

העולס הזה 2228

על מצב ה שידה בי שראל : 1980 .האמת של גפן #ר
ה שאלזת ה מדהי מו ת של
טהר־לב מזל הכזב של ב רנ ש ט״ן
דורהגרפזמ 1״ ם
מידהמאירה זשזת־עמיחי

מונ ת מצב
אין חדש תחת שמש השירה הישראלית,
. 1980 דור
נתן ז ך,
עדיין נותן הטון הבולט והעיקרי של
השירה הישראלית. המהפכה השירית ש משוררים
אלה ביצעו בראשית שנות הח מישים,
הדיה עיצבו את השירה עד עצם
היום הזה, למעט כמה חריגים בעלי איכות
שירית כיונה יילד ומנחם כן (בראון).
דור היורשים מטעם עצמם, מאיר זיזל־טיר,
יאיר הורביץ ונספחיהם, הוא
דור שלא השכיל כלל להתעלות מעל
לרמות של חיקוי ובינוניות, ובעיקביות
מחרידה ממשיכים אנשיו לפלוט ספרוני-
שירה המזכירים את אבות שירתם, הלא
הם עמיחי +זך +רביקוביץ. וזאת מבלי
שהיורשים נהנים ממעלות שירה׳ כלשהן.
אחת התופעות הבולטות ביותר של השי רה
הישראלית של סוף שנות ה־סל /היא
העובדה המצערת שבתרבות שלנו מחלקים
כבוד ויקר לאותם שעקשנותם עמדה להם
והם זוכים לכיבודים שלא ביחס כלשהו
לערך שירתם. וכוונתי לחרזנים נוסח או רי
ברנשטיין ומיצה דור. תופעה סוצ יולוגית
בעלת ערך, שמבקרי השירה אינם
נוטים להעריכה כראוי, היא יכולת הביטוי
השירית, לעיתים מעולה, של פיזמונאים
ביהונתן גפן ויורם טהר־לב, ששי-
רתם ערכית לפחות עשרת מונים מחרר
זיהם של ויזלטיר +הורביץ ושחד, אשר
הביקורת המשוחדת מבית־האולפנא של
סימן קריאה כותרת להם כתרים של נייר.
גברות רבות, שהינן משועממות מן
הסתם, טרם הבינו שמשודרות מעולות
כדליה רביקוביץ ויונה וולך העלו על
מפת השירה הישראלית איכויות שהן מ עבר
למכאובים הנשיים, ובעלות מסר אנו שי
מקיף. בצידן, הרי שהיושר והיגון של
שירת תרצה אתר יצרו איכות שירית,
שנשים רבות המחרזות בעתות הפנאי של הן
חותרות להשיג, והדבר נבצר מהן
בשל חוסר כישרונן ומיעוט יכולתן ב שירה.
יותר
מאשר בשנים קודמות, הרי שב מהלך
השנה ד-,אחרונה שיגשגה לה תע שיית
המו״לות הכזבנית של סיפרוני־שי-
רה, שכל קשר ביניהם לשירה הוא מקרי
בהחלט ; קבצים המביאים להתעשרות של
מו״לים, המפרסמים ספרים, אשר במקום
להגיע אל מדפי חנויות הספרים מגיעים,
ובצדק, הישר אל פחי הוועד למען החייל,
למטרות של מיחזור.

המשוררים של יהודה עמיחי,
דליה רביקוכיץ ועוד, הוא

שירה

האמת והכזב
״כשהייתי ילד, לפני שלושים שנה/ ,
אכי כא כערב עם קופסא שמנה /ואמר :
׳ילד, הנה מתנה — /קוכיות של לגו יד
ראשונה / .עשרים מומחים יפניים עכדו
על זה שנה — /שב וכנה אוניה מהירה
כפילון — /אם יש בעיות — אני כס-
למי / .יישבתי לכד, הסתבכתי שעה/ ,
השמש שקעה, אוניה לא יצאה / .כחושד
נשארתי, לוחש בהמייה קוביות עלי זות׳
תהיו אוניה.י עכרו לי שנים עצו בות
דשמחות / ,התחלפו לי דעות וצבעים
וריחות / .אד אם תישאלו היכן אני

עכשיו / ,אגיד לכם: כאותו חמצב/ .
יושב על החוף, ערירי ומטורף / ,יהודי
כן שלושים ערירי ונרדף / .מיליון קו ביות
זרוקות מסביב / ,ועדיין שקיעה
ואני מרכיב /לגו אחת על גכי השניה / :
׳קוביות עלובות, תהיו אוניה קטע
פתיחה זה, של השיר מתנה לכל החיים,
מאפיין את שירתו של יהונתן י גפן,
בסיפרו פחות אבל כואב*.
שירתו של יהונתן גפן היא שירה אמי נה,
המייצגת עולם ישראלי עשיר, בלי
סיכסוכים תרבותיים רצופי חיקוי והתבו ללות,
כנוסחם של משוררים רבים בארץ
הזאת. שירתו של גפן היא שירה עברית
פשוטה, ישירה, ובעלת מגע עם המעיין
בה. במקום ההתחכמויות האינטלקטואליות
אשר חקאי שירה אירופית מסוגו של
אורי ברנשטיין מרצפים בהן את שי ריהם
(ראה: המשך) הרי שגפן מעדיף,
ובצדק, את ההתחכמות המילולית הצברית
הפשוטה, בנוסח של כותרת אחד משיריו,
הנסיך הגדול. דוגמה נוספת למילול צברי
שירי זה, קיים בשיר חלום חקלאי בו
כותב גפן :״רוח אלוקים מרחפת /
כספר קדוש /אוחזים שני כרוכים /שתי
כרוכיות /חצי קילו עגבניות /פטרוזיליה
שמימית /בצל מרחף /בספר קדוש /
אוחזים שני מלפפונים...״
יהונתן גפן בגיל שלושים •הוא יהונתן
גפן עצוב, והעצב שלו הוא עצב קולקטיבי,
עצב בו מתגלה כי :״העדלם הזה
בבר אינו מקום בטוח /היה היה פעם
פתוח /בעת דלתות עמוסות בריחים...
העולם הזה ככר אינו מקום בטוח /
כמקום שעומדים חוזרים בתשובה /עומד
אמבולנס עם סובן ביטוח יהונתן גפן
המשורר, הוא יצור יותר קוסמופוליטי,
והוא אינו אונס את שירתו בקוסמופולי־טיות
כאשר הוא כותב בשיר :״הגיטא־ריסט
של להקת שיקגו /תקע לעצמו
כדור בראש /בשיקגו בשולי אחת המשי כות
/הוא אמר שחאקדח אינו טעון /
ולפתע כתבו העיתונים נשמעה /יריח
אמיתית והגיטאריסט /של להקת שיקגו
חדל לנגן אבל מזונתן גפן בחושי המי שוש
השיריים שלו, מבין כי התאבדותו
של הגיטאריסט של להקת שיקגו היא
חוויה ישראלית, לפחות כמו מילחמת יום־
הכיפורים שסה הוא נפל בין הכיסאות,
ולא פחות מליל העשרים ושאר מרכיבי
התרבות הישראלית החדשה.

עם קצת דילול שירים, הרי שסיפרו של
גפן היה משיג את מטרותיו במשורר בוגר.
למרות. שאת שמו עשה יורם טהר־לב
כפיזמונאי מצליח, הרי שכבר בקובץ שיריו
הראשון כמשורר ״רציני״ ,הספר משק
יגור טיוטה, עלה בידו להוכיח לפרחי-
שירה יומרניים כאהרון שבתאי (שהת יימר
לתאר את הקיבוץ באחת מן הפואמות
הארוכות והמשעממות ביותר שנכתבו אי-
פים בארץ) את הפוטנציאל העצום שלו
כמשורר מהדרגה הראשונה של המשוררים,
השואפים למיין בשירתם את פרק
הילדות הארצישראלית.
בקובץ שידיו החדש הנשיקה הראשונה״
ממשיך יורם טהר־לב במגמה זו, תוך שהוא
מגיע להישגים מעולים של שירה. טהר-
לב הוא משורר בעל אוזן רגישה ולעיתים
חסרת תקדים בשירה הישראלית. הוא
הופך הקלטות מיזכר של אוזנו הרגישה,
מאותה הילדות הארצישראלית; הוא מצ ליח
למיין את מטבעות־הלשון של אותה
ילדות אבודה. סיפרו רצוף תיאורים פשו טים
בנוסח :״מהפינה של הפינה של
העין /אני רואה את מבטה /מהפינה
* יהונתן גפן — פחות אבל כואב;
הוצאת שוקן; 60 עמודים (כריכה קשה).
״ יורם טהר־לב — הנשיקה הראשונה:
(כריכה רכה).

שמתחת לזרוע /אני רואה את פיטמתח״.
שיריו של טהר־לב הם תיאור שיטתי
של ההתבגרות הארצישראלית. הוא ממיין
את ההתבגרות המינית של ילידי הארץ
בתוספת של מעט נוסטאלגיה :״אסתר
ויליאמס עם חלוק /וכ׳דבר השבוע׳ /
כן־גוריון מלטף טלה פצוע / .אבל כ־
׳איתנים׳ /ד״ר הדפה הינריד /עונה
על שאלות של מאוננים / .לעסוק בפעי לות
גופנית / .לעשות מקלחות קרות/ .
להתרכז בלימודים / .ד״ר הדסח, כל חס־

פותח את סיפרו במוטו הבנאלי של אדק ־
מן ״הזכרון שייך לאלה שהיו שם״ ,ביוו נית,
עם תירגום בעברית לפרימטיבים
המקומיים. שורות שירתו של ברנשטיין,
מהפתיח של קובצו, החל ב״זו פעם רא שונה,
ורק לאחרונה / ,שזמן אינו פועל
כשורה״ ,ועד לשורה האחרונה המבשרת
לקהל שוחרי ת.ס. אליוט בעברית ״תראו
עמק מופתי וצחות שלמה /ואור המטש טש
את העראי״ ,הן עיסה מילולית חסרת
כל ערך שירי.
מעלתו של אורי ברנשטיין בשירה ה עברית
היא בכך, שהוא מוכיח את קיומו
של חוק־פרקינסון למשוררים עבריים.
התמעטות הדורות והתבגרותו של ברנ שטיין
מבחינה גילית הופכים אותו לבו לט,
ומרוב בליטה הרי שהאורנה השירית
עלתה למוחו. תוך תהליך זה מתנתק
ברנשטיין מהעברית התקנית. הוא מחבר
לעצמו את לשון ת.ס. אלייוט העברי,
בנוסחים כמו :״פרטים חליפים כאדר
החסר פניות / .ועם זאת יש כליכוטה
החטוף מר ברנשטיין מתבקש לצאת
מסוויטת המנהלים שלו, לרדת אל הרחוב,
ולבקש ״פרטים חליפים״ בבנק, או לחזר
אחרי מעריצת שירה בעזרת ״ליבוטד,
החטוף״.
גם מירכבים לשוניים נוספים בנוסח ;
״מקנים שוליים מפורשים למעשינו ...בהו־פיעם,
גידולי ראווה ...האבוקות הנדות,
של הכיקכוק האנושי ...לעדנים חסוכי
ההמשד ...שמרי על המלקוח ...מחמת
חטא שחטאתי בחולשת הדעת, שעצרתי
בעלמא, במטחוי כלום..״ ואכן, מתוך עיון
מייגע בשורות השיר המרוקנות מתוכן של
הנ״ל, הרי שהקורא ראוי לו לומר עצרתי

בעלמא, במטחוי כלום...

יהונתן גפן
אוטובוס עם סוכן־ביטוח
כור / ,אכל איד את יבולה להשוות
יורם טהר־לב נתברך בחוש־הומור יוצא־דופן.
הוא רואה את החיים מזווית אשר
מגחכת דברים רבים. הוא מביא פרקים
של ההיסטוריה הארצישראלית מזוויות
כמעט־אבסורדיות, כמו בשירו מחזור
הבנות בטבע, שיר המתחיל במיון שמות
מ״פסיה סוסיה זושקה מוניה /ז׳ניה
הניח דרך ״עופרזז דכורקה דוחקי גי לה
/נירה יעל ועד ל״אורית שרית
גלית ליאת /פזית שיטרית דלית...״
כמה חבל שהמשורים ״הרציניים״ אינם
עושים את שיעורי־הבית שלהם בשורותיו
של יורם טהר־לב, והולכים לרעות בשדות־זרים,
משם הם מעתיקים שורות ורעיונות
שיריים, שכל קשר של כנות ויושר בינם
לשירה הישראלית הוא מקרי בהחלט.
תעשיין שהוא משורר לעת־מצוא, אשר
שיריו מרבים לרעות בשדות זרים, הוא
אורי ברנשטיין, שקובץ שיריו עמק
השווה * ראה אור באחרונה. ברנשטיין
מזכיר בשיריו את הזיקית. כאשר החל
לפרסם את חרוזיו, היו אלה שנות החמי שים
של עמיחי וזך, וברנשטיין כתב והת נבא
בסיגנונם השירי. בשנות השישים,
כאשר עלו על הבמה חקאי עמיחי את זך,
מושכי העט ויזלטיר, את הורביץ, הרי
שברנשטיין התנבא בלשון חיקוייהם. בש נים
האחרונות הרחיב ברנשטיין את היקף
חיקויו ועבר לרעות בשדות זרים ולהרעיף
את תוצרת שדות־הזרים בשורותיו הוא.
קובץ שירים זה הביא על ברנשטיין את
הכינוי ת.ס. ברשנטיין, וזאת על־מנת לה ציג
את חיקוי שירת ת.ס. אליוט. כמינ־הג
אניני־נפש שיריים, הרי שברנשטיין
ברנשטיין — עמק השווה ;

* אורי
50 עמודים; ספרי סימן קריאה +הוצאת
הקיבוץ המאוחד( ,כריכה רכה).

עיון במוזאיקה המשעממת של המילים
הברנשטייניות לאחר שירתם של גפן וטהר-
לב, מהווה מודל של מישחק הצביעות
הספרותי בארץ. יושבים אנשים במערכות
סיפרותיות, וקובעים בשרירות־לב רבת
אטימות כי אורי ברנשטיין הוא משורר,
בעוד שגפן וטהר־לב הינם פיזמונאים. אבל
הקורא בעל האינסטינקטים הבריאים לשי רה׳
מכיר את האמת• הוא מצביע בידיים.
הספרים של גפן וטהר־לב עוברים מיד ליד
ונמכרים מהדורה אחר מהדורה, בעוד
שספריהם של ברנשטיין הנ״ל ודומיו אוג רים
אבק במחסני בתי־ההוצאה־לאור, ויוצ רים
מחזור תשלומים של מם־מלאי, שה־מו״לים
לעולם לא יתפטרו ממנו, אפילו
לא בשבוע הספר העברי.

רב מכר

מ שורר אמת
יהודה עמיחי אינו מתגנדר בטרקליני
שירה תל־אביביים, ואינו מתנפח כטווס
משוררי, כמינהג פירחי־שירה רבים שלא
יצמיחו לעולם אבקנים כלשהם. יהודה
עמיחי הוא המשורר הישראלי החשוב
ביותר היוצר כיום, וזאת למרות שהוא
אינו אהוד בקרב מבקרי השירה של היומו נים
והצהרונים למיניהם (הגדיל להמחיש
אי־אהדה זו מדור הספרות של ידיעות
אחרונות, שפירסם ביקורת על שלווה גדולה:
שאלות ותשובות של עמיחי, מבלי
לצטט ולו גם שורת שירה אחת מתוך
הספר) .בימים אלה ראה אור ספר שיריו
החדש של עמיחי, תחת הכותרת שלווה
גדולה: שאלות ותשובות ספר, אשר

* יהודה עמיחי — שלווה גדולה: שא לות
אישיות; 103 עמודים; הוצאת שוקן,
(כריכה רכה).

נמר של נייר
(המשך מעמוד )79
ממחיש לקוראים את המוגבלות השירית
של הברנשטיינים למיניהם, ושאר תופעות
הלוואי של השירה הישראלית בהווה.
שירתו של יהודה עמיחי היא שירה נקיה
מצלילים מזוייפים וצורמים. חומרי שירתו
הם החיים. דבר זה שב ומתברר בפתיחה
של סיפרו לשכוח אדם הוא כמו /לשכוח
לכבות את האור כחצר ...והוא שב מיד
כמינהגו אל דמות האב, והפעם במימד
חדש: הזמן היה אוקטובר 1947 לפני
הימים הגורליים והיריות הראשונות/ .
ולא ידענו אז שאקרא ׳דור תש״ח׳ /
ושיחקתי שחמט עם אבי, תש״ח־מט...״
וכמו במערכות מיון אישיות, בעדן ניתן
לבחון חברה שלימה והעובר עליה, הרי

תרצה אתר המנוחה לא היתה רק בת
ביולוגית של אביה המשורר נתן אלי״
תרמו׳ אלא היתה בחייה ובמותה גם
בת־שיר לאביה. בשיריה המכונסים בקובץ
עיר הירח, שראה אור בשתי מהדורות

שעות רבות נקוות אל אמצעית גופי/ ,
הגיעה השעה. שעה. כאילו /כאת / /
מותניים לו והוא קרוב ומתרוצץ /עובר
כשאון /ושקט בי תמיד ...לעומת דור
שלם של גנבי בתים ושכונות מתוך שירי
נתן אלתרמן, הרי שתרצה אתר כמו הצ ליחה
להמשיך דרך אישיותה חייה ושורו תיך,
את השורות שאביה הקדיש לה בתח נות
שונות של חייה, ושיריה כמו ממשיכים
את שיריו מנקודות היבט אחרות.
המוות מרפד את דפי שירתה של תרצה
אתר. היא ממפה את עולמה בניסוחים
כמו: ימינה. ישר. ארצות חנשיה /נפת חות
כהיסוס. י׳ט דברים /ששכחתי...
מחזור השירים האחרון שלה כולו מוות
ושכול. הכותרת היא שער ארבעה־עשר :
יזכור, וכותבת אתר: שקטים המתים. עי ניהם
בה יפות / .שפתיהם רועדות כבטרם
לכתם / .ענן עומד מעל לים ומלטפם,
ומלטפם אך הם כין כה ובח אינם
בוכים / .הם כל שמעכר לדמעות /ול עולם
...תרצה אתר היא דמות טרגית,
שיריה טרגיים, והיא הפכה במותה המוזר
לעוד אגדה של השירה העברית, אגדה
ששיריה מלבים אותה עוד ועוד.
בעוד תרצה אתר היתד, משוררת במש מעות
העמוקה של מונח זה, משוררת
שהשירה בלבה בעטה, הרי שהמציאות
התרבותית של ישראל יצרה קרקע צמיחה
לכל מיני משועממות, העוסקות בשירה
מתוך מניעים השמורים עימהן, מבלי ש תהליך
חיבור י המילים והרגשות, הקרוי
שירה, מצוי בצורר, זו או אחרת בכתביהן.
גברת שכזאת היא הגברת העונה לשם
יהודית מוסד־אלעזרזכ שפירסמה
קובץ תחת הכותרת כפפות, משקפיים ומטריה
* ,בו היא מתארת את עצמה, כבר
בשיר הפתיחה, כבעלת פרצוץ שסוע עם
כתם איום במצח. בניגוד לתרצה אתר,
ששיריה מרצפים את רחובות תל-אביב,
הרי שהגברת מוסל־אלעזרוב היא כדרך
לריצ׳מונד ...או שמסיבות השמורות עימד,
היא מתרגמת נופים ארצישראליים לאר צות
אחרות, כאנגליה, בנוסח בשפלה לאו רך
התמזה /אפשר לנסוע ברכבת ...טוב
שהיא אינה מסיטה את נחל הירקון ל־האמפסטד
הית.
מסתבר כי הגב׳ מוסל־אלעזרוב אינה
חוסכת מהקורא את עולמה המיני, אלא
שאצלה נעשה הדבר כסוד התייחדות

תוך שנה, מצוי עולמה של תרצה אתר,
החל מקובץ שיריה הראשון צפנת, דרך
בין סוף לבין סתיו וארצות הנשייה עד
לשיריה האחרונים. בשל הרקע האישי,
והטראגי של חייה, אין ספק שמרבית
השירים של תרצה אתר שזורים באחרית
המרה שהיתה לה, והם אפילו מעוררים
הד מהטרגדיות של המשוררת סילביה
פלאט.
שיריה של תרצה אתר מעלים לנגד
עינינו את שכתב לה אביה נתן אלתרמן
בהגיעה לגיל : 18 יודע אני, שהשירים
אינם לך כבחינת מותרות לשעת הפנאי.
עולמה של אתר היה עולם של אשה
המנסה להחלץ ממיגבלות עולמה וכותבת :

המשיח. את המשיח היא ממירה במידור
זה, בהמשך לניסוח הדוחה מהבחינה השי רית,
של לא יכולתי להימלט /מארמונו
של השאח הפרסי /או של הקיסר הח בשי
...וכמה מצער שהיא חסכה עונג זה
ממלך ערב־הסעודית, וממלך הקלפים.
אבל הגברת מוסלא-אלעזרוב חושפת עצמה
ורצונותיה השיריים במפתיע, כאשר היא
מתארת את זכרותו יטל הכלב הגדול הש חור
/מזדקפת /ובגופי /חללים ...אבל
כפי שחללים, גוף, הזדקפות וכלב שחור
אינו עושים מין, הרי שהקורא הבחין כבר
בוודאי, שאלה אינם עושים גם שיר.
גברת נוספת, שניתן למנותה ברשימת
הגברות, שכל קשר בינן לבין שירה הוא

תרצה אתר — עיר הירח; הוצאת
הקיבוץ המאוחד; 237 עמודים (כריכה
רכה).

* יהודית מוסל־אלעזרוב — כפפות,
משקפיים ומטריה; הוצאת מסדה; 62
עמודים (כריכה קטנה).

הטלפונים עם השמות וכ׳טנים שאחריה
פרצה מילחמה /וידעתי שלא אחלום עוד
חלומות.
בעוד מרבית מייצרי ומפברקי השירה
הישראלית של סוף שנות השבעים ורא שית
השמונים סיבכו עצמם בין תלי תלים
של מילים, ובימבומיט חסרי משמעות ויחס
פוליטי, הרי ששירתו של עמיחי היא פולי טית,
בעלת ניסוח בהיר, כמו שירו נסיון
לעצור את ההיסטוריה, בו הוא מתאר
במילות משורר ניסיון של קבוצת גברות
להתנגד בשעתו להסכמי ההפרדה שאירגן
ד״ר ד,נרי קיסינג׳ר :״ליד טלון המלד
דויד ראיתי עשר נשים מכובדות /שוכ כות
על הגב לתחב הכבי׳ט לעצור /את
רכב השר כדרכו מבית המלון לבית הגו רל
/ .הן צווחו כיונים נירגשות, המו,
המו, המו / ,ומשכו את שמלותיהן שלא
יתגלה בשרן / .הכרתי אחת מהן. שכמי
את סלי הכבדים ליד פניה / :מה את
שוככת כאן על הכביש, אשר מכובדת
בתהליך /הגרושין. מה את שוכבת מאו שרת
על הגב ותלתליך /שמימיים, שולים
מרוקמים לגורל וקישוטים לזמן /הקשה
הזה? את חושבת לעצור את ההיסטוריה?
שלווה גדולה: שאלות ותשובות של
יהודה עמיחי מעיד על ההבשלה הגדולה
של החשוב במשוררים הכותבים בעברית,
על השאלות והתשובות שהוא מעניק לקור אים,
ודומה שאלפי העותקים שנימכרו
מספר זה במהלך כמה שבועות מאז הו צאתו
לאור, מעידים על כך שקהל אוהבי
השירה הישראלית יודע מהי השירה היש ראלית
הטובה והאמיתית. הקוראים מקב לים
גם הם את התשובות לשאלות הנח באות
בנבכיהם.
נשים יהודה עמיחי
החשוב במשוררים
שמיד לאחר ניסוח קונדסי זה של דור
תש״ח כותב עמיחי בשירו הנהדר מאז:
״נפלתי כקרב באשדוד /במילחמת השח רור
...ומאז אבי מת מרוב כאב וצער /
ומאז אחיותי התחתנו /וקראו לילדיהם
בשמי / ,ומאז ביתי הוא קברי, וקברי —
ביתי / .כי נפלתי כחולות החיוורים /
של אשדוד / /ומאז כל הברושים וכל
עצי הפרדסים /בין נגבה ובין יד מרדכי /
הולכים כמצעד אכל איטי / ,ומאז כל
ילדי וכל אכותי /הם יתומים ושכולים /
ומאז כל ילדי וכל אכותי /הולכים יחדיו
שלובי ידיים /בהפגנה נגד המוות/ .
כי נפלתי כמילחמה /כחולות הרכים
׳טל אשדוד ערכה ׳וחשיבותה של שירה
זו בולטים עשרת מונים, כאשר היא ניב-
חנת ליד הרדידות הברנשטיינית (ראה:
האמת והכזב) עם מילים מוזרות של שירד,
עברית כמו :״ליבוטה״ ,״ביקבוק״.
יהודה עמיחי אינו נביא ולא בן־נביא,
הוא רק מתאר ומתעד בשיר עולם פשוט
ואמיתי. הוא אינו חוסך שיריו מאמיתות,
בנוסח: כוכי חגים אנחנו, תורפה שכלות
על כל אבן / ,נגועי תקווה, בני ערוכה
של ממשלות והיסטוריה / ,מועפי רוח
ושואבי אכק קדוש ...מביקורת של מע שים
היסטוריים עוברת שירתו של עמיחי,
בפשטותה ובבהירותה, אל מעשי יומיום :
״מצאתי עיתון מלפני עשרים שנה /מן
השבוע שבו ניפרדנו. הכל היה /כתוב
בו, מלכד הפרידה ...מהאישי עובר המשו רר
להיסטורי, ובחזרה, כמו :״משק כנפי
ההיסטוריה׳ כפי שאמרו אז, אשר /
כמעט הרג אותי בקרבות, הפיח לה /
רוח נעימה על פגיה כמקומה הבטוח / /
ובחובמת המילחמה אמרו לי לשים /
את התחבושת האישית על מקום הלב/ ,
על הלב הטיפש שעדיין אהב אותה /
ועל הלב החכם שישכח...
לפעמים חורג עמיחי מביתו ועולמו
אל שורות המתרחקות מעולמו האישי
והישיר, והוא עושה זאת בחלומות אבסור דיים,
בנוסח של חלמתי חלום: בחלומי,
שבע נערות /שמנות וטובות בשר עלו
לאחו /ואהבתי אותן באחו. ואחריהן
עלו שבע נערות רזות ושזופות קדים /
ובלעו את השמנות בירכיים רעבות ...אלא
שגם שיר זה חוזר אל הכאב הישראלי,
כאב המילחמות מאז קרב אשדוד ועד
היום, ועמיחי כותב :״ובאביב שאחריה
*,י החליפו את הפרחים בשדה /ואת ספרי

צ פנ ת

מירד! מאיר,

מקרי בהחלט, היא הגברת
שקובצה ארכה למרחקים * ראה אור באח רונה.
מעלתה של הגברת מאיר ביחס לגב רת
מוסל־אלעזרוב היא בהתרחקותה מנושא
הבתולים בשיריה, והיא גודרת עצמה
במילים, הזכות׳ מקצוע ...אבל לעומת
זאת היא סובלת מן הזימזום, אם להבין
את הבהרתד : ,המקום האחר צומח כי /
בזימזום המטום כמו המילחמה /חייתי
יכולה להטמיע אותו בתוכי ...האוסמוסד,
היא מוטיב חוזר אצל הגברת מאיר, ובין
אוסמוסה לאוסמוסה יש לה חלום בלהות,
והיא מנסה להזכיר למישהו את שתי
הרכבות על הגשר /ליד גלזגו...
מאחר והגברת מאיר אינה עוד עלמה,
הרי שהתבגרותה כמו מחוקה מתוך שיריה
או השורות המכונות שירים — ודומה
כי מחיקת פסים אלה כמו מעוררת שאלות
נוקבות בדבר האמינות שאינה בולטת
בשירים אלה. והפירסומת שהביאה ההו־צאה־לאור
על עטיפת הספר שירה מבו גרת
ומעודנת, מאופיינת כביטוי טדוייק
ונקי חסרת כיסוי כלשהו ברדידות הרג שות
כפי שאלד, מובעים בעטה של הגברת
מאיר.

שירת הדו ר
רצ״ב דגימות משלוש רמות של שירד,
גרפומנית, תוצרת ישראל של סוף שנות
השבעים וראשית שנות השמונים. ראשון
הגרפומנים, והבולט שבהרכב זה, הוא
משוררה הלאומי של כפר־סבא, אדמיאל
קוסמן (שם אמיתי) ,בקובץ ביכוריו
ואחרי סוריות מעשה השיר * שראה אור
בעריכת אמיר גלכוע ובסיוע עיריית
כפר־סבא. בשירו תווי פני מסגירים אותי
מצוייר, כל איכות שירתו ; כותב קוסמן :
תווי פני מסגירים אותי / .שלא כתווי
פניו של אבי המהפכן, אדום השיער/ .
אני חושב שזה מהעיניים /שקיבלתי
מסבי ...קוסמן בוודאי לא קרא מעודו
את שירו של יהודה עמיחי ( ראה: רב-
מכר) שכתב: כל ימי חייו ניסה אבי
לעשות אותי לגבר, שיהיו לי פגים קשות
כמו קוסיגין וכרז׳נייב / ,במו גנראלים
ואדמירלים ואנשי בורסה מתוך: עכשיו
ברעש .)1968 ,אץ להאשים את קוסמן
הנ״ל בחיקוי עמיחי, אך יחד עם זאת
אין בכך עילה כדי לפרסם ספר.
גידי גלגוע חשב מן הסתם כי הטבע
בירך אותו בכל הכישרונות של יותם
ראוכני, ולכן הוא פירסם קובץ שירים
מוזר, תחת הכותרת עליז נגמר ב־׳זין׳,
שכותב שורות אלה הסתפק בקריאת בית
השירה הראשץ שלו, אשר מבשר בשיר
האשה הזונה: חלילה אחים /את התחת
נרים /נלגום כוס של וויסקי /עם מים
קרים ...ספק אם מר גידי גלבוע יותיר
רישום כלשהו בשירתנו הצעירה.
לא ברורות הסיבות התרבותיות שהביאו
את מישרד־החוץ לשכור את שירותיו של
העיתונאי ׳משה דור, לכהן במשך שנ תיים
כנמזפח תרבות בלונדון. התוצאה
הבולטת ביותר של ניספחות זו ראתה
אור באחרונה בקובץ עפיפונים בהספסטד
הית * .וכבר משיר הפתיחה מתברר כי
הניספח־לשעבר, מר דור, אינו מרחף בהית,
מאחר וארצי הנוראה /מסמרת אל ראיטי
כתר /ברזל לוהט...
כנראה שהניספח לשעבר איבד את
לשונו במשך ימי ניספחותו, אחרת אין
הסבר לפתיחה שירית בנוסח: ערש אפר
ענוגה נעה קלות בפקוע ניצנים רוויי
לחות מתוקה על בדי תרזה ...אין כל
קשר בין צירוף מילים תמוה זה לבין
השירה העברית לדורותיה.
עפיפונים בהמפסטד הית הוא ספר שי רים
משעמם עד מוות, המנותק מהלשון
העברית. לא ברור מה מצאה הוצאת סס-
רית־פועלים לפרסם קובץ דל זה במת כונת
חצי אלבומית.

* טירה מאיר — ארבה למרחקים ; הוצאת
ספרית פועלים; 50 עמודים (כריכה
רכה).
* אדמיאל קוסמן — ואחרי מוראות
מעשה השיר; הוצאת מסדה; 59 עמודים
(כריכה רכה).
* משה דור (קלינוף) — עפיפונים
בהמפסטד הית; הוצאת ספרית פועלים;
57 עמודים (כריכה רכה).

יחן והאיים. כל ההנאות של אירופה
במחירים הנסוכים ביותר.
בואו לחופשה באיי יוון. בואו באולימפיק.
אתרים היסטוריים מענינים, ומארוח ברמה
רק אולימפיק יכולה להציע לכם לוח טיסות כה בינלאומית במחירים נמוכים ביותר.
נוח ונרחב ליוון וטיסות זולות אל האיים בכל
תאהבו את חיי הלילה התוססים עם מועדוני
שעות היום.
הקזינו ואת הטעמים המגוונים של מטבח יווני
באמצעות סוכני הנסיעות שלכם, אולימפיק
עשיר.
מעניקה לכם סיוע מירבי בסידורי לינה, ארוח
ההווי הכפרי המרגיע עם צלילי הבוזוקי בטברנות,
ושכירת רכב ויעוץ אמין לבילוי נפלא בהתאם
יעשה לכם נופש אמיתי.
לטעמכם ואפשרויותיכם.
הזמינו לכם מקומות באולימפיק להתחלת
אתם תיהנו מחופי הים היפהפיים בצידם של
חופשה נפלאה...

צריך רק לקפוץ ליוון־וכדאי באולינזפיק.

פנה לסוכן הנסיעות שלן או למשרדי אולימפיק.

ה עול ם הזה 2228

המרכז חשדמ שד אגודת ׳שואד שולח מינתב־הדונה דנר אנוך
העומד להינשא ובו תיאוו מדו״ק שד !?שגד הדירה הראשון

חדונה חיוית ודתיים
המחלקה לחתנים וכלות של
המרכז העולמי של אגודת ישראל
שולחת לכל אכרך וכן־ישיבה
ערב נישואיו, דף הסכר לגכי הלילה
הראשון שלו עם הכלה. תחת
הכותרת ״השלכות התנהגות החתן
בליל ראשונה אחרי החתונה״,
מסבירים ראשי המחלקה לזוג
הטרי כיצד יש לקיים את המישגל
הראשון. המיסמך כולו מובא כאן
ללא השמטות או תיקונים :
^ יות שיש הרבה הלכות שנחוץ

י 1להחתן לדעת, והמה מפוזרים בהר בה
מקומות בשולחן־ערוך ויש הרבה
דברים שאי-אפשר להיות מבואר כל כך
מפורט, על כן נבארם כאן בקיצור:
א. בעת קיום המיצווה צריך להיות
חושך גמור בחדר, על כן צריך לפרוס
מפה עבה על החלונות שלא יכנס האור
מבחוץ.
ב. צריך, מפני קדושה והכנה, ליטול
שניהם ידיהם ג׳ פעמים קודם ואחרי
המיצווה.
ג. קודם המיצווה צריכים לקרות קרי־את־שמע
שעל המיטה, בלי ברכת המפיל,
ואחר קריאת שמע, צריך לומר זה ה תפילה

כא. אם אירס סיצא הזרע קדז־צ* קיום הסצורוז כתב בסו״ח ״יהווה יסלר״.
סאין זה נחס: לבגידה, הואיל וסרסק בקיום הסגירה, סל כך איך
להר״בהל דלימוג בל*יל י• ק״ -יייי ,.להחחין חח: ירו •י, י׳ י ,״יי וזקיי׳ד. ר .,.יד
סוד הפפס, ו־יה חייבוך בערן־ של רבס סער, ואז תתחיל כל הפגין סוד
ד״פסם .
כב, אם אפסר לילד לפקור. קרים זסן קריזות סמס וברכת הסחר דהיינו סאין
הזסן ם אוחר.,ילא י אחר ,,סלקרות קריא .,כסס בזסנו הוא סביך גדול.
כג. וגריר לקיים פגו והי ז ו בליל זו וכל מה טסספמים בהכנות לפי סדיף
והסיקר בסיבת קיום המצווה לכוון לסם ספים וקיום המצווה ולפסות
הכל בקדוסה ו׳בסהרד , ,ואז גו־-סים. סמחו, גדולה ברל הסולמות ותיקון
בפס בגיסה, אפן כן יהי ריוד!!!

בכל הכבוד
המחרקר. רחת ניס וכרות בא״י ת״ד
המרכז ׳העולמי
י רוסל ים.

המיסמך המקורי שנשלח לאברכים
מישגל לשם שמיים
י. הכלה תשכב על גבה, פניה למע לה
ותרחיק ותבדיל רגליה זו מזו,
ותגביה צרכיה שכל זה עוזר להקל להת קרב
לקיום המיצווה, ואז החתן ייכנס
בין שתי רגליה בכריעה על הברך וית קרב
עד מקום שאפשר, וטבע הוא שהאבר

אין זיווג שלא יקדים
אדיו חיבוק ונישוק
. 10X 11

מפי אותו מקום ועדיין לא נכנם, אז
צריך לבקשה עוד פעם שתוביל את האבר
לאותו מקום.
יג. וכדי שייכנס האבר בנקל, טוב
שהכלה תמשח אותו מקום מבפנים באיזה
שמן, או שהחתן ימשח האבר בזהירות
באיזה סמרטוט__ .
יד. באותו מקום יש עור דק הנקרא
עור בתולים והחתן צריו לקרוע העור
עם האבר ועל־ידי זה יוצא דם הבתו לים.
לפעמים כואב לה זאת וצריך לפייסה
ולדבר על לבה שזה כואב רק בפעם
הראשון, וכן הוא סדר העולם׳ ושזו מיצווד,
גדולה והשובר, כמיצוות תפילין וכדומה.

16420311

הכוה זזשע עו גנה,

נו בעת הזיווג זזציו
הריני רוצה לקיים מיצוות עשה של

פריד! ורביד! כמו שציווני השם יתברך
שמו בתורתנו הקדושה, שנאמר ויברך
אותם אלוקים ויאמר להם פרו ורבו
ומילאו את הארץ, ולקיים מיצווד, עשה
״ועונתה לא יגרע״ ,ומיצוות עשה של
״ושימח את אשתו לשם ייחוד קודשא
ברוך הוא בדחילו ורחימו לייחד שם
,יתברך בורא העולם ביחודא שלים בשם
כל ישראל לתקן שורש מיצווה זאת
במקום העליון לעשות נחת רוח להבורא
יתברך שמו ויהי נועם וכר.
ה. אסור להיות ספרי קודש באותו
החדר בשעת קיום המיצווה, ואם איו לו
רק אותו חדר ואין לו ארון ספרים, אז
צריך לכסות את הספרים בשני כיסויים
של מפות, ואם המזוזה בפנים החדר צריך

לכסות גם אותה.
ו. אחרי יציאת מביודהכסא צריך להמ תין
עד קיום המיצווה בערך 12 רגעים.
ז. צריך שיהיה מוכן שני סמרטוטים
לבנים, למה שיבואר להלן.
ח. אחרי כל ההכנות הללו תבינו עצ מכם
לעצם המיצווה. על כן תכבד. את
האור שיהיה חושך גמור בחדר. וכלה
תיכנס למיטתה ותפשוט כל בגדיה, רק
החלוק תשאיר עליה, וכן תעשה גם אתה,
תפשוט כל מלבושיך, חוץ מהכותונת.
ואץ זיווג שלא יקדים אליו חיבוק וני שוק,
האחד קודם הזיווג ואחר-כך בעת
הזיווג עצמו.
ט. המיטה צריו לסדר שתחת הראש
יהיה רק כר קטן כדי שלא תהיה ראשה
בגובה, גם צריכה להניח כר קטן תחתיה
כדי שיהיה גופה קצת בגובה ותפרוש סדין
על זאת הכר שתחתיה.

דינה כנידה גמורה. אסור עוד להתחבר
אליה וגם אסור ליגע זה בזד, ואסור ליקה
חפץ זה מזה אפילו אם לא נוגעים זה
בזה וכר.
טז. אחר־כך מותר להדליק האור וצריך
לבדוק הסמרטוטים ואם יש עליהם דם.
אז סימן שהיד, הכל כהלכה, ואף אם לא
נמצא דם, אז גם כן אפשר שהיה הכל
כדבעי רק שהיד, מעט דם ונאבד.
יז. אחר־כך צריך לרחוץ האבר בבד
רטוב או במים וצריך להחליף הכתונת
ולרחוץ הידיים ג׳ פעמים ולשפוך מים
צלולים לפני מיטתה.
יה. אחר־כך מברכים ברכה זו בכוונה
בלי שם ומלמול: ברוך אתה אשר דג
אגוז בגן עדן שושנת עמקים בל ימשוך
זר במעין חתום על כן איילת אהבים
שמרד, בטוהר וחוק לא הפרה. ברוך
הבוחר בזרעו של אברהם.
יט. ומברכים ברכת המפיל. מנהג חסידים
לברכו בלי שם ומלכות. ואחר כך
ושכבה וערבה שנתך.
כ. זה הפרט צריך זהירות וזדיזותכם
יתירה, ששכיח הוא מאוד אצל חתנים
היות שאם נבנם העטרה ומקצת מהגיד
ואחר כך נשמט לחוץ האבר, אז אפילו
לא עשו עדיין כלום בכל זאת זה נקרא
ביאה גמורה, וכבר אסור להתקרב אליה,
ודינה כנידה גמורה, ובהיות שאין החת נים
בקיאים בזה השעור וייתכן שלא היה
עוד שום התחלה, על כן אם אירע שנכ נס
האבר קצת ונשמט לחוץ ואיננו יודע
אם נכנס העטרה ומקצת מן הגיד, אז
צריך לשאול מן הכלה אם לא הרגישה
כאבים. ואם משיבה שלא הרגישה כאבים
אז מותר להתחיל המיצווה עוד הפעם,

מתקשה מאליו, ואז יבקש החתן מהכלה
שתאחז בהאבר עם ידיה ותוליך אותו
לאותו מקום שבדקה עצמה כל השבוע
מקודם, כן הוא מנהג אנשי מעשה בקיום
מיצווה זו, כי אותו מקום הוא למטה
מאוד וגם צר ודחוק ואי-אפשר לכוון
להכניס האבר בלתי עזרתה.
יא. צריכים זהירות וזריזות יתירה
להיות כל הזמן מכוסים שלא יתגלה
מגופם שום אבר מחוץ למכסה.
יב. הנה נקב ההוא צר ודחוק מאוד
ואין האבר נכנס כל כך בנקל, על כן אם
כשכבר מונח קצה האבר בפי אותו מקום,

תוחיס והנדיר וגדה
זו מזו, תגניה צדניה
ואז זזזוזזן יכנס נין רגליה
טו. אם כבר נכנס האבר, והזרע לא
יצא עדיין, אז צריו בזהירות באופן
שלא ישמט האבר להוליד ולהביא האבר
בפנים המקום עד שייצא הזרע. ואחרי
יציאת הזרע צייד להמתין עד שמוט

צוין לדחוס זזת חצנו
לאס וננוח ונד ש״ננס
וגמד׳ ,שאם דוחסים
נם 11ם אחת שתם ם
האנד מאותו מקום
צריך לדחוק עם האבר לאט לאט ובכה
עד שייכנס האבר לגמרי, שאם דוחקים
בפעם אחת, אז קרוב לוודאי שישתמט
האבר מאותו מקום, על כן צריך ללכת
לאט לאט, ואם על ידי זה נשמט האבר

האבר, ושירגיש שכבר אינם יוצאים טי פות
זרע, ואז כמעט יוצא האבר ממילא
מעצמו ואף צריך להוציאו. ואחר יציאת
האבר צריך לקנחו בסמרטוט השני. ואחר
כך צריך החתן לצאת מהמיטה שלה ואז
כאבים אבל אם השיבה שהרגישה
אז אפשר שכבר נתקיים המיצווה ויש
לד, כבר כל דיני נידה וצריך לפרוש
ממנה.
בא. אם ארע שיצא הזרע קודם קיום
המיצוות כתב בשו״ת ״יהודה יעלה״ שאין
זד, נחשב לעבירה, הואיל ועוסק בקיום
המיצווה, על כן אין להתבהל ולדאוג
על זה רק צריך להמתין שם במיטה עד
שיתקשרו האבר עוד פעם, וזה חשבון
בערך של רבע שעה ואז תתחיל על
העניין עוד הפעם.
כב. אם אפשר לילו למקווה קודם
זמן קריאת שמע וברכת השחר, דהיינו
שאין הזמן מאוהד, ולא יאוחר מלקרות
קריאת שמע בזמגו הוא עניין גדול.
כג. וצריך לקיים מיצווה זו בליל זו
וכל מה שממעטים בהכנות לפי עדיף
והעיקר בשעת קיום המיצווה לכוון לשם
שמים וקיום המיצווה ולעשות הכל בקדו שה
ובטהרה, ואז גורמים שמחה גדולה
בכל העולמות ותיקון גפש עצומה, אמן
כן יהי רצון

עד עלון־ההדרבה חתום ״בבד
הכבוד״ ,מוסד הקורא לעצמו
״המחלקה לחתנים וכלות כא״י,
ת״ו, המרכז העולמי, ירושלים״.

מלכות היופי
בשמלות הקרם החד שות

של אפנ ת ניבה.
באמצע:

מלכת היופי -אילנ ה שושן
ב״ספרינג״
משמאל:

נ ער ת ישראל -ענ ת זמיר
ב״ שרונה״
מימין:

מלכת החן -עירית אלטמן
ב״אירים״

אלעזר פרסומאי | בן לם

הדפסים, סריגים
ובדים בלעדיים -
מרהיבים ביופיים.
עיצוב עדכני של צוות
מעצבים בראשות גדעון אבחון,
עשו את אפנת רבה לסיפור הצלחה בינלאומי
בבתי האפנה היוקרתיים בעולם, מוצגת אפנת ניבה,
לצד יצירותיהם של המעצבים הנודעים בעולם.
את דנמי אביב/קיץ 80׳ ,תוכלי להשיג גם בבתי האפנה
המובחרים בישראל.

ןץן ^ ע

חזרה לתחילת העמוד