גליון 2229

העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 2 | 0א
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 3 | ,,העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל ״,כיב, רחוב גורדו! ,3טל .03*232262/3/4 .תא־דואר . 136 מען מברקים : ״עולמפרם״ .העורך הראשי: אורי א מרי.
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 4 | ה ש בו עבמאההי 2 0 מה אירע כמאה ה* / 20 כשבוע׳ שכין ה־ 21 כמאי וה־7צ כו? כמדור זה סוקר ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו ב־ 80 השנים הקודמות, כשכוע שכו מופיע
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 5 | ההבדל בינגו, מר גלבוע, הוא שלך יש מכשיר טלויזיה ...ולי יש סוני! יש אנשים המתפארים בטלויזיה הצבעונית שלהם. הטלויזיה הצבעונית היחידה בעלת הפטנט של ״קנה אחד״ אשר
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 6 | ¥ 3121x1 מכוזבים ד!.ו!!! 0הי ה (המשך מעמוד )4 ערב-הסעודית דורשת מדינה לפלסטינים וריבונות ערבית במזרח ירושלים, כל הקהיליה הבינלאומית דורשת מדינה לפלסטינים
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 7 | הקפה הנ מ ס החדש שלע לי ת טוב לי עם קפה נמס כ ר סו ם זימר יעקב
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 8 | צדוצחק 1 עם טילאק שומרת על בריאות השיניים ומגינה על אמאיל השן מכח כי ס (המשך מעמוד )6 מצביעה על לחצים גלויים וסמויים, שהופעלו נגדה מצד מיש רד־החינוך. מ״שמד
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 9 | הסיגריה שכולם אוהבים
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 10 | ־ ח שנ ם ד״זק שקר הביטחון, שקר ה ב חי רהו שקר ההשמדה קובי ניב, בעל טור קבוע נשבועון הירושלמי ״כל העיר״ — עיתון עצמאי בבעלות ״הארץ״ — מ סר את הרשימה ה מ תפ רסמת
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 11 | בל יום שווה כסף... זה אולי באנאלי, אבל במקרה שלך, מאד בכספומט הנמצא בקרבת ביתך, אתה יכול אקטואלי. יש לך כמה שיקים שאת הפקדתם להפקיד שיקים אלה בזמנך החופשי.
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 12 | כשאת נוסעת לאירופה כדאי שתבדקי עם מי את נוסעת ״בוא ניסע״ דואגת להכיר לך את אירופה בחברה צעירה ומענינת. באתרים המפורסמים(קולוסיאום,מגדל אייפל,ביג-בן)אבל הטיולים
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 13 | א מישהו בבר הזרים מיליון לירות ל בו רסה כ תו צאה מעליית תו סבת־ היו ק ר שלו -שיקום! דץ התייקרויות האחרונות לא השאירו ספק בכר י שהמדיניות האנטי־אינפלציונית של
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 14 | מצפה לכם שבוע שבו תקלעו למצבים של רוגז וכעס, בעיקר בגלל שכנים, או א חי ם ואחיו ת. נסו לנהוג בט אקט, ולהימנע מהת פרצויות ח סרו ת שליטה. א ם תצליחו ל ה תעלם מ או
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 15 | הסוד העפלא שמתחת לשמלה £5ט_ו 8הפרח הנסתר של טריומף. חזיה יפהפיה, קלילה נקייציח. העושה את גיזרתך טבעית, רעננה, צעירה נמנשכת. דגם .ק 85ט81 להשיג בצבעי לבן. גוף
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 16 | ו׳ז ל ״ התחלה מו צלחת לכל טיול #״־#י* כרטיס האשראי של קבוצות #גגקלאוס 1 1ב >
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 17 | חש וף זה מפבר אני מ שחק ברעיון אישי, שבו אשפר על חוויו ת ואירועים שהיו לי במ שן האחרון נראה לי כשבוע לכתוב יומן שבועי ומח שבות, פגישות השבוע. השבוע טוב לפ תו ח
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 18 | — יומן אישי ניסוי ר ואש אשת שר־האוצר, אורה הורביץ (מוסתרת) ,השליכה את הסוודר שלה על ראשו של בעלה, כדי לגונן עליו,מפני הווני ץ מהדגן א ת החגורה ד* ערב שכת הגיעה
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 19 | במדינה העם ס <0לכל ״/״ 10 מתכגגים ירידה, חאיגדבס קפץ ב־ ,11(0/, ו־ 100/,מוכגים למילחמת אזרחים נדמה כי מעולם לא היתד. המדינה שחייה במצב מדכא יותר. !• סקר
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 20 | גאולה פיקדה בגיןציי חי י היונים 1תתקפל,1 סאדאח 9וצץ חפח נו ש ניי ופי״הטלוויזיה בישראל ראו אותו ^ 1על המירקע. אנוור אל־סאדאת יצא מן המיסגד בהאראנייה שליד
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 21 | ,.ווה* סטיות ירחי משיא אנוור אדסאואת. זוהי חברה במשא־ומתו לשלום. זהו מעשה המונע השלמה עם העולם הערבי והעולם המוסלמי...״ את הדברים הב אי ם א מר אורי אבנרי, כאשר
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 22 | ממשלת ׳שואל מעגנת מושאי את ועידת הנשיאים בסף 111181־11 ו 11ד, ב 1 >1מ*1 ׳ 29לדצמבר 978ו דינשטיין, ציר כלכלי, יורק ניו בהמשךלשיהתי עם שר האוצרמרש. ארליך, מרע.
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 23 | כדי לשחדה ־ והדבר יחייב את האידגון להירשם כ״סוכן זר שינדלר התנגש לא פעם עם יצחק רבץ, שנראה לו כנץ קיצוני מדי. כאשר בא שינדלר לישראל לביקור, קיבל את פניו מנחם
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 24 | במדינה (המשך מעמוד )19 לרגל שיפוצי ם אנו מעבירי ם א ת התצוגה וחייבים לגמור א ת המלאי בכל מחיר לדוגמא: מערכת קו מפל ט — פטפון מונ ארן +מגבר + 2 x 2 5 זוג
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 25 | 2תייסת על תוך ימה של אילת ליד הכלים הכבדים המנסים לתקן את חביזב אילת אפשר להגיע בכמה דרכים. €אפשר להגיע אליה באחד ממטוסי אוקיע, לשלם יותר מ־ 5000 לירות עבור
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 26 | ,אילת הודסת את עצמה (המשך מעמוד )25 נחתו בנמל־התעופה הקטן של אילת. הים אף המריאו ממנו, מבלי שראו כלל את יתר חלקי הארץ. יתר מרכיבי מיליון המיטות היו תיירים
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 27 | בכל בית צ
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 28 | אם אינך מעונין בטיול מאותן בחו״ל שיחת מהפכני חדש זה --עשוי לעניין אותך-- . ק1ור ע ם טיולי ״עשה זאתבעצמ של נ תו ר תיסע לחו״ל חופשי חופשי. לראשונה בישראל, יש לך
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 29 | העול השלישי: הנשל! הסודי של רוח מ של בספרו של פילים אגיי, יומן ׳הסי־אי־איי, מופיעה ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ־ישראל ברשימת האימונים שפעלו בחסות
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 30 | א1שים בשנים ~ 0 1 3 במוישיה הוסט: לחיות באושר כד נראית פטרישיה הרסט לשעבר ומזה שנה גברת שוא, עם בעלה ברני. לפני שנה בדיוק הוביל איל העיתונות רנדולף הרטט,
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 31 | מישי אודיאד: מומחיות לעורם התחתון זהו האיש שכתב עד היום מאה וחמישה־עשר תסריטים, מהם שלושים ותשעה תסריטי מתח, הדיאלוגיסט המפורסם ביותר בצרפת, מישל אודיאר
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 32 | הקניה הטובה ביותר הכזוצר הנבחר 198 198 ״76.17 ץ וסקור תדירץ ןן 1 5 .4 /0 פרידמן 6 .6 / )יוחרים 1.9 / *ומקור תדיר*ון פרידמן *וחדי 75.1 / 17.2/ נוקרוקונים
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 33 | יש להפריד היטב בין שני מישורים — המישור הרעיוני־החברתי והמישור המדיני-לאומי. כמישור הראשון, הרעיוני, איני קומוניסט, ומעולם לא הייתי כזה. מישטר המתיימר להיטיב
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 34 | ל מי טות ילדים ונועד החל ב״ 2,500ל״י לעבור מהמיטה בחדר היולדות למיטת תינוק של ״כל גיל״ זה ״כיף לא רגיל״. להחליף את מיטת התינוקות במיטת נוער של ״כל גיל״ גם זה
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 35 | מה קודה ב שדולצ״ן מרים גב ה ומדוע יחזירו השרים בסף? 91ח״כ המפד״ל אברהם מל מד, יושב־ראש הוועדה הצריכה להחליט בעניין העלאת שכר השרים וסגניהם, נמצא בבעיה .״בדרך
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 36 | לסריס חלו ראש עיר״ו1 רמאללה, א יו חיים ואין מנוחה עד בוא השלום האיש שתפס אותו, ואליו הופנו הזרקורים. בדיוק כפי שקרה לפני כחצי שנה לעמיתו וחברו בסאם אל-שכעה,
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 37 | מנוחת הלוחם ה חלו ם הגדול גיו תר של ברים ח׳לף הוא ל היו ת בל הזמן עם מי שפחתו. ח׳לף מייחל ליו ם שבו יוכל להקדיש א ת עצמו לאישתו ולשתי בנותיו. הוא מודה, כי
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 38 | אברה גינדי בצפה תל־אביב בצפון ת״א, ליד הרחובות נורדאו, דיזנגוף וסוקולוב, מציע לכם אברהם גינדי דירות יוקרה מפוארות בבנין בן 4קומות(וו דיירים) בבנין, דירות בנות
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 39 | .אננוויבו ! בנאומו הארוך הקדיש נשיא מצריים, אנוור אל סאדאת, שעה וחצי לדיון בבעיית הקופטים (הנוצרים) במצריים. המאבק בין סאדאת לראש העדה הקופטית באבא שנודה הזכיר
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 40 | אנשים איך התג שם ח?1ג 1של דזיד בן־גור ב ל , בית יר ורק ״ח ! 8בקבלת־הפנים שנערכה למנכ״ל עיריית ירושלים היוצא רוני פיכשטיין, הודה רוני לכל מברכיו. באמצע נאומו
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 41 | י * מי ש לוו שד הרבה מה להראות ״: * ראלי ופנטזיה-הדגמים בתמונה-הם שניים מ־ 300 הדגמים של בגדי ים וחוף באוסף קיץ 80׳ של דיוה. בואו לראותם בבתי האופנה המובחרים.
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 42 | ^ גרתדיגם צבעי שנעלמינ עד הגנון האחר1ן עד הצליל האחרון נסה בעצמך להשוות ולבדוק האם תוכל למצוא גרונדיג סופר קולור מצויידת עוד מכשיר טלויזיה צבעוני המציג בפניך
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 43 | 1119111י 7 7 ׳ 7 ! בטלויזיותאחרות בלחיצת כפתור(בעזרת פס הפלא =0ו\> ,המופיע על המסך) ובקרת התדר מכניסה את התמונה להתאמה מלאה. ׳ כפתור נוסף ״זוכר״ את י התחנה
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 44 | משלוח שי לחגים הוא מנ הג יפה בין הבריות. בחג הזה, תן מתנה אורגינלית גם ל מכוני תך -מגיע לה!! תן לה כדי שתרגיש טוב ושתאריך ימים: פז קס טרול השמן המובחר ל מנו ע
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 45 | כשעם שלם מ ת חנן על הבוקר הטוב, שמקבל סנוקר ת מערבונית ונופל אפיי ם ארצה כ מ חו ס ל וחצי, אבל פ ת או םקם ומחזיר סנו קרת כפולה ומכופלת ליריבו הרע ומדביר או תו,
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 46 | ה מתוח דים החילוניים הקימו דמע הדתיים של אושקאמו1י 0או ריחו ־ ועכשייו הו יכולים ללכת ר זרוק אותם מכאן! החוצה!״ בצעקות אלה החל הפוגרום. כמה צעירים שברו בכוח
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 47 | כלשהן בכיוון זה.״ הערת אגב זו שופכת מעט אור על התככים שמילאו אז את חלל ההתנחלות. היה מי שידע לנצל את החיכוכים הפנימיים ואת חוסר הגיבוש. יד מכוונת, שנשלחה
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 48 | הכ ן שם ע. רשום 5258 נסו את החזויה שתו פינה ק71־דה! מבחר משקאות ׳קוקטייד: טינה קולדה סומבררו בננה קולרה יבואנים ומפיצים בלעדיים בי שר א ל - ת״א. ה הונג ר ס
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 49 | נוצרית־קאתולית, שהיגרה למצריים מאיטליה. מישפחתו של ח׳לף, כמו רבות אחרות ברמאללה׳ היא אורתודוכסית־יוונית. עם סיום לימודיו בשנת 64׳ חזר כרים יחד עם טרזה לרמאללה.
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 50 | חופ שיה (יתחרו״ דרות שינויים זה כנראה המוטו החדש בחייה של השחקנית המצחיקנית חנה לסלאו. במשך תקופה ארוכה מאד הייתי מזהה אותה ברחוב על־פי רעמת התלתלים שהיו הסמל
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 51 | הנחמה של השדר אתם זוכרים שבשבוע שעבר סיפרתי לכם על נסיונות החיזור הנמרצים של אלכם נילעדי אחרי הנלורה אלטן, אשתו הנאה של ראש המחלקה הכלכלית בטלוויזיה של בוואריה
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 52 | שידור כיסאות מום־קאד־ים לכל, אפילו למנהל מחלקודד,חדשות עצמו, חיים יכין, כבר ברור, כימעט בביטחון מלא, שיבין לא ימשיך לכהן כמנהל המחלקה אחרי תום הקדנציה שלו.
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 53 | יום רביעי 21 . 5 • חידושים והמצאות 15.32 המשך מהשבוע ש עבר — סקירת המעבדה הלאומית להנדסה בסקוטלנד, שבה מתכננים, בונים ובודקים מכ שירים שונים, שכל אהד מהם מסייע
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 54 | במדינה ד ר כי חיים גייזלד־ 1גד גייזלר הילדים הוצאו מן הארץ ללא ידיעת אביהם האם היה מישרד־הפגים מעורב בפרשה? קונטיאלודזס עם ״קונטראלוקס״ אין צורך בשמשיה. להשיג
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 55 | זאנ * 1-1^ ! 1א 0ו ל האש ה אב גייזדר הצהרה כוזבת לפגוש אותם בגו .״הם אומנם מתפקדים באופן רגיל,״ היא דיווחה לקרובי המישפחה המודאגים, ״אבל היה מוזר בעיני שהם כלל
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 56 | ? .,וקם״ וסע ל לו נ דו ן ומ לו נ דון לאוגליה ס קו טלנדוכל אי רו פ ה אם בתוכניתך לכייף הקיץ בלונדון, מדוע שלא תעשה זאת באחת מטיסות הצ׳רטר הזולות אשר אופיר טורם
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 57 | דו״ ח וו ל האומה הממ שלה מתחילה לגר ש בעי! ת אני רוצה ל מסור כאן דו״ח קצר על מצב ה או מ ה כמו שהוא נראה מ המילו אי ם בגדוד שיריון אחד. בהתחלה מתייצבים ונרשמים.
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 58 | פלחורס־ 60שנות במדינה פעילות א מינו תומ הי מנו ת, היכרות מעמיק ה עם מכלול ה ת חו מי ם הק שורים בשדה הפעילות, דינא מיו ת וחדשנות — ה ם המאפיינים א ת ״פלתורס״
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 59 | דוגמנית הצ מו ת נורית ני או הבריזה מילחמה ער עושקי הדוגמניות, הגישה מ ישבט לדוגמה נגדאחו מהם והחריטה וארגן את הדוגמניות נוי והגן על שמן הטוב ועל פרנסתן ני לא
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 60 | ) ״אנחו• לא זוגוח!״ (המשך מעמוד )59 קוצקי. היא היתה יכולה, כמובן, להגיש תלונה למישטרה על זיוף צ׳ק, ואז היה קוצקי מוצא עצמו במעצר, אך היא לא עשתה כן :״אני לא
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 61 | והגידה מאת יגאל לביב ״נטוו פרסל״ ו״ לו ק רנן״ קונ ות מחצית ״קירור ואספקה״ מחצית המניו ת של ״החבר ה לקירור ואספקה 49 נמכרו ב ס כו ם של 32 מיליון לירות לשתי
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 62 | ה פ רו בו ק צי ה (המשך מעמוד )21 הצעת־החוק של גאולה כהן עלתה ל״קריאה טרומית״ .כלומר: הכנסת היתה צריכה להצביע אם היא מקבלת אותה עקרונית. בקריאה כזאת מדבר המציע
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 63 | בפרישה מיידית מהממשלה. בעקבות סקר זה, יעלו מחדש כמה חברים מרכזיים במוסדות המפד״ל את הדרישה לפרוש מהממשלה. נראה כי הפעם לא יתנגד שר־הפנים, הד״ר יוסף בורג,
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 64 | הנו ]אשם בידוי אבן בונ ב המושר ־ הוא נעצו המישנחה גורשה מביתה המהודר והוגדתה לחורבה התיכון השוודי הפרטי הננזצא בבית־לחם. מאז ההגלייה הופסקה עבודתו. ך* קצץ
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 65 | ונפצע באברי המין במחנה פליטים נטוש שלא עשיתי כלום ואני גם לא יודע כלום. הם ראו שזה לא הולך, אז הם לקחו את אבי, והמשיכו להרביץ. אבו אל־פהד הרביץ יותר מכולם. הוא
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 66 | ה שי טההחדשה יום אחד אחרי שהוגלתה מישפחת שומלי מבית־סחור, הוגלתה מישפחת אל־קעבי ממחנה הפליטים באלאטה שליד ״אין שום צדק במעשה הזה. למה הגלו את כל המישפחה אם
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 67 | אתה מתגייס לשדות אנחנו מתגייסים לשחתך מתכונו לגיוס שלך לשדות צכאי. אנחנו נתגייס לשרותד כאותו תחום קטן שאנחנו יכולים לעזור. פתח חשכו! שיקים כאחד מסניפי כנק
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 68 | אי ל ת הו רסתאתעצמה (המשך מעמוד )26 לרום הוא בין המלונות הבודדים שאינו ממוקם באיזור המלונות אלא במרחק של כשמונה קילומטרים דרומה לאילת, בדרך לשארם אל־שייח׳ .כך
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 69 | בכל 7שניות נמכרת טלוויזיה צבעונית של״סניו: מדוע זה נוגע לן? עברו 7שניות נוספות. עוד מישהו קנה טלוויזיה ממחקר שנערך לאחרונה, עולה עובדה מדהימה: בשניות המעטות
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 70 | הטע המפתה מטח חלב בטעם שוקולד עם קצפת אמיתית אחרי שתנסי פעם אחת לא תרצי להפסיק! טל־ א רויו איזה תענוג: אתקערבבת את הקצפת עם השוקולד ואוכלת לתיאבון את הקעדן
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 71 | עיסקות מוזרות ו־חסיס מוזרים מאפיינים את כל מה שקשור !מערכת הביטוח והחלפים הצבאית ף* אשר יתפרסם בקרוב הדו״ח ה• מיוחד של מבקר־ד,מדינה על הפיצוץ שאירע במיפעל
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 72 | תענוג בסלע האדום באילת אצלנו זו כבר מסורת: הרבה יותר -ללא תוספת במחיר. * בידור, צחוק ואירועים משעשעים. * מוסיקה וריקודים במועדון. * יין חופשי בארוחות ערב. ׳
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 73 | שבשיטה הנוכחית, בעיקר לנוכח סוג התאונות שבהן מעורב רכב צבאי וביטחוני. כאשר רכב צבאי מעורב בתאונה עם רכב אזרחי, יש הגיון מסויים בהעסקת שמאי אזרחי לקביעת הנזק
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 74 | קולנוע סרטים כל השמדות האדו לא צריך להיות מבין גדול כדי להבחין בכך שג׳ו גידעון, גיבור הסרט כל הג׳אז הזה * ,אינו אלא הישתקפות של במאי הסרט, בוב פוסה. גידעון הוא
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 75 | אדם שאינו משלים עם בינוניות, וחסר את השקדנות להגיע אל הגדולה האמיתית, אדם המסומם עד כדי כך על־ידי העבודה, שהוא אינו יכול לראות את העולם אלא כפונקציה של עבודה
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 76 | ה ! 1ב ש הכלבלב (המשך מעמוד )13 במידת־מה, בנק ישראל דואג מיד לתיקון פיגור זה. לעומת זאת, השכר אינו צמוד יום ולילה למדד, אלא רק פעם בכל כמה חודשים — וגם אז רק
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 77 | אמנות 3י 1האר הארי ארטן הוא גבר מזוקן גדל מידות, השופע טוב לב. ציוריו המוצגים בגלריה ,134 הם פשוט עושים חשק לחייך אל ה עולם. גם אם יש דמיון כלשהו בין ציוריו של
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 78 | 1011013^ 81980־^ 0113111311 1 אתרי מרפא מקופלות נופש אוסטריה מציעה לכם אינסוף אפ שרויו ת לבילוי חופ שת קיץ. א תרי נופש נודעים המצטיינים בנופם ובאקלימם במחוז
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 79 | שערוריית דליה בן־דויד כולו ש׳ עמום תולעי תרבוו ה מוכ ס ת הסיפוח הזוחל של מישרד החינוך וה תרבות בידי המפד״ל ושר־החינוך־והתר־בות זכולץ המר נמשך. אחרי שהחינוך
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 80 | — נמרשד נייר . (המשך מעמוד )79 והריונה בופה עליה נישואין. חובתה לרך הנולד מוליכה אותה בהדרגה סוחפת אל הייאוש. הנדקא כואב בסיפורו את הביז־בוז של אמו, הוא צועק
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 81 | מלק לרום וי ל ת סידן: לבלות 5ימים. ללח 4לילדת. ולשל עבור 3בלבד! ישראלים. הקיץ חופשה מיוחדת באוירה בינלאומית במלון לרום איל ת(ב תוק ף עד :)15/8 • לילה רביעי
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 82 | גיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שכח בדיוק, המשיר בסיירת גילויי השחיתות של הנעשה בעיריית חיפה, והפעם תחת הכותרת :״חיפה: שחיתות בע״מ״ .בתב התחקירים
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 83 |
העולם הזה - גליון 2229 - 20 במאי 1980 - עמוד 84 |
חזרה לתחילת העמוד