גליון 2230

העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 1 | יו
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 3 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורתן ,3טל 332262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מפרקים : ״עולמסרס״ העורך־ הראשי: אורי א מרי ראש
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 4 | ה ש בו ע בנו א ה הי 2 0 מה אירע כמאה ה־ / 20 כשבוע שכין ה* 28 במאי וה־ 3ביוני? כמדור זה סוקר ״העולם הזה״ במה מן המאורעות שאירעו ב־ 80 השנים הקודמות, כשבוע שכו
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 5 | ההבדל בימו, מר גלבוע, הוא שלן יש מכשיר טלויזיה ...ולי יש סוני! יש אנשים המתפארים בטלויזיה הצבעונית שלהם. הטלויזיה הצבעונית היחידה בעלת הפטנט של ״קנה אחד״ אשר
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 6 | תשגץ מכהנים הגוז לסהיה (המשך מעמוד )4 רבים. סיבותיו של סאדאת עימו : הוא רוצה לשכנע את העם בישראל ואת נבחרי הכנסת בצדקת דרכו ובכנות כוונותיו. הוא מעדיף על כן
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 7 |
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 8 | מכחכים לוגית צ ע צו עי הרבבה מחוהד מיוחד־ היחידים בעולם ע ם אחריות לשנתיים ! (המשך מעמוד )6 חומרי״הנפץ בעיר העתיקה (״העולם הזה״ .)2228 כהנא וחבר מרעיו גורמים
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 9 | מודעת שרות׳ קרנות הנאמנו ת ה שקעה נמעט ללא ימן! לא כל אחד יבול וגם לא צריך להתעסק יום יום בשערי הבורסה, המניות יורדות, איגרות החוב עולות ולהיפך... קניית תעודות
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 10 | חוח יי שוש§חשנ0 1ה בבר לא מסתובב השלטת אמנם כפולים חם, אן מבוססים על אהבה. מונדי אוהב את השילטון (כל שילטון) שמזין את הספזמולוגיה היצירתית שלו, ובמקרים סבוכים
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 11 | חקרעז מענק של עד 50,000ל״י גקנית החסכוניות של ״סי טרו אף למרות העליות החריפות בשערי הפרנק הצרפתי אנו ממשיכים למכור את דגמי 79 במשך חודש מאי(עד לגמר המלאי)
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 12 | ״...הלוואי שכל שדות התעופה בעולם היו כמו זה של פרנקפורט.״ מדברי נוסע לופטהנזה 111711131183 הומנות דרך סוכן הנסיעות שלך או טלפן אלינו: תל־אביב 651414־ ,03 חיפה
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 13 | ה היה גיליון ״העולם הזה״ שראה אוד השבוע לפני 25 שנה בדיוק, פירפם פדל, נוסף כם ידרה ״זה ל!רה ב־ 1975״ :״אחריד בנימין״ ,סיפור המתאר את הפוטש הפאשיסטי של הימין
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 14 | עיכובים שחלו במשך החודשיים תאחרו״ נים יפסקו. אתם צפויים להתקדמות בעבודה. תפוצו על אי- הנוחיות שעברתם. מרץ מחודש יביא בעיקבו- תיו הישגים משמעותיים. יתכן אפילו
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 15 | פ ר סו ם וי מר יעקב סון כ שאמא עשתה רשימהלפני שיצאה לקניות אמרתי לה לרשום אגוד. ג ם אני!חשבתם שאשכח? אמרה אחא•מה שבטוח נ טו ח -אמר תי. עכשיו אני מחכה שאמא תביא
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 16 | הקיץ, נסי את שלושת בשמי האיכות מן״הסדרה הקיצית״- ,0 ע<וו<ו 8/\8£,ע 1\/11\/1£8 001_001ט5 מבית פברג׳ה -להרגשה קלילה יותר ובאריזה נוחה יותר. שמפו אורגניקס עם
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 17 | ...אתם קודם נ ל מוביצים לו באלות בכל חלקי הגו ר, חוץ מהראש. אל תרחמו ־ וו 1שבו 1להם את (:ל וו 1צמות! אל ו!סבירו שום דבר. קודם תרביצו, ואחו־׳ שתגמר 1תסביר1
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 18 | שביקש להעביר את הצעת־החוק בדחיפות, תוך ניצול גורם האפתעה, הרגיע אותם תמיר בלשון חלקלקה, ואמר •להם שיוכלו לשטח את השגותיהם בוועדת הכנסת, אחרי קבלת החוק בקריאה
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 19 | במדינה העם •ום גדוש שלושה סימפטומים של מחלה אחת זה היה יום ראשון גדוש. בבוקר הודיע הרדיו הודעה מדהימה. האיש החזק של סעודיה, יורש־העצר פאהד, הכריז, כי ארצו
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 20 | גדול א יש כשראיתי את הסרט אפוקליפסה עכשיו היתה לי ההרגשה שכבר ראיתי קטעים ממנו קודם לכן. אני מתכוון לסצנה העומדת במרכז הסרט (לדעתי אפשר היה לוותר בשקט על כל
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 21 | מעל לממשלה זו מתנופף הדו.ל השחור של אי־הלגיטימיות ^ ידו שאל אותי עזר וייצמן לפני חודש אם, י לדעתי, עליו להתפטר, הייתי מפציר בו שלא לעשות כן. הייתי אומר לו
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 22 | באיצטלה של ״הגנה עד הנדסיות״ הגיש שמואל חמיו חוק רהגנה עד העסקנים, ולחיסול חונש־העיתוגות, המעמיד בצל את ״חוק לשון הוע״ ^ סתכל־נא בתמונתו של שר־המישפטים, מר
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 23 | גם הפעם יעשה כך, וזה יהיה לו קל. הוא יכול להסתמך על דו״ח של ועדה, שהיתה מורכבת מאנשים טובים. ושהתמנתה על־ידי שר־המישפסים של המערך. אולם תהיה זאת הסתמכות כוזבת.
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 24 | בשנת המס הנוכחית אפשר לחסוך ב״תמר״ ז״גפן״ עד 60,000ל״י ולקבל את כל ה״סוכריות״ שהזכרנו וליהנות משמירת זכויות הוותק הראשוני בקופה. ביטוחי חיים מד רי ך בנד!
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 25 | כולם מספרים לי שלמרות שכאילו זה לא ככה, יש עכשיו מלא גישגושים. גישגוש זו מילת־חיבה בשביל כלל המגעים, הקריצות, ההבטחות, הרמיזות, הליטופים, הלחיצות והצביטות
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 26 | גבוה •ותר,מהר ותר,רחוק ותר ו!וי 0ורי תרחיק• לכתב תו כני ת החסכון ״בחצי הזמן״ גבוה יו ת ר -תקרת סכום החסכון הועלתה מ 3 9 ,0 0 0 -ל 1 3 0 ,0 0 0 -ל״׳. מהר יו תר
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 27 | בראויל: המלאכים לצד השובת באחד במאי צעדו 20 אלף שובתים ברחובו׳ת סאן- ברנארדו בבראזיל, והתעלמו מאלפי ׳החיילים ושוטרי פלוגות״הסער! ,שהמתינו להם בצמתים העיקריות.
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 28 | אם עוד לא היית בארה״ב והיית רוצה למצות את המקסימום מהארץ הגדולה והנהדרת הזאת ...אם בחלומותיך ראית את הטיול לאמריקה כמסע תענוגות שכולו יופי, פאר ונוחות... סע עם
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 29 | )) 11*1111בשלס גיוב 01ה: אלותתו שר גויסו מנו! נזדועוח לואר קוריסובסק ,,סגן־הנשיא אלמנתו של טיטו, שהיתר! ידועה ביופייה הרב נשחיתה צעיר!! (משמאל) ,נעלמה לפני
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 30 | ) 11*11111בשלס המלכה היוצאת יוליאנה: ימים ספורים לפני המיופה מרינה ודאו׳ :היא בפאריס והוא במוסקווה המלכה ההולנדית התחילה למלוך בשנת ,1947 זמן קצר -אחרי שילדה
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 31 | איזנו הונדם: נעם ראשונה בעיוום השחקנית הצרפתיה הסכימה להצטלם בעירום עבור הצלמת דומיניק איסרמן. בפסטיבל קאן ייצגה שלוש ארצות: בסרט לולו ייצגה את צרפת. בסרט
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 32 | לך בכוון...אנשים. אנשים. כוון חדשני בביטוח חיים. אנשים בביתם החדש ־׳ בית אסיה. לך גם אתה בכוון ...אנשים. אם אתה חושב על קריירה בביטוח חיים ובאם אתה מעוניין
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 33 | רבין־פרס: מילחמת האוטיסט 1הא1פורט 11 יסט *11*11111 י רבים התפלאו באשר יצאה מפיו של שר־האוצר ייגאד הורכיץ אימרת־כנף שנונה ביותר :״(צה״ל) זה לא צבא שיש לו מדינה.
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 34 | הספינה שבדרך ״לרגל יום־ד,ולדתם של ויליאם שייקספיר, המלכד, אליזבט ה־2׳ בינג קרוסבי ויונתן ברודר,״ נא מר בהזמנה ,״מזמין אותך העיתון שיקאגו טריביון להפלגת ערב /
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 35 | אלה גרא, כלתה של אשת״העסקים הישראלית מאירה גרא, החיה בניו־יורק, מגלה כי הרבה יותר קל לרקוד על ספינה בלב ים, כאשר נאחזים בעמוד. ל א לי פו ל ! בן הג׳ינסיס הצלמת
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 36 | אניס מנצור: איל! בגין היה חי זה לא היה ק1דה1 עמוס עוו: קראתי את סיפרך בעיניים עצומות! כרמליטה יש חגיגה! כ ר מלי ט ה סנג רי ה־אין מ ה להוסיף, הכל כבר בפנים. כ ר
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 37 | עיקבות זאת תצא העיסקה כנראה לפועל. כדי שיאמינו לו בארץ, ביקש פישר חתימות מצריות על גיליון השבועון, והביא אותן ארצה. 1לפני ימים אחדים קיבל הטלפון האדום בגדי
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 38 | כפי שפורסם בכלבוטק: המועצה}!צרכנות בשיתוף מנ 11 התקנים קבעו־ מהוויאמהור המדמם ביותרבסידור וצריבת החשמל וסלה העחנה ביותר. הקניה הטובה ביותר הסוצר הנבחר 198 198
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 39 | רבץ: אץ קזאליציה בלי גועליציה *11*11111 81 במיפגש־אמנים עם ח״כ יצחק רבין, שנערך בבית ה צייר דן קידר, פנה אל רביו העיתונאי דב גולדשטיין, ואמר :״אני רוצה לשאול
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 40 | הגיי מאת יגאל לביב מציעים למכירה 1070 ממניות ,.עדית ׳ נ־ 18 מידיו! וווו בעלי־מניות ממייסדי קונצרן ״עלית״ ,יהודית סגל ובנה, מציעים לאחרונה למכירה, באמצעות
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 41 |
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 42 | למה הן אמרו: ״אני לא מאמינה נזשטו כשתכנסי בפעם הראשונה למערכת מטבח אירופה 90 של ״ריס״ לא תאמיני גם את למראה עיניך! כי מערכות אלה מעוצבות כמו המטבחים מעוררי
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 43 | כשאת יכולה לחסוך מקום במטבח מה זה מטבח־רך? עבודה ע״ידלפק אכילה,וכשיש לך פורמייקה מטבח על חושבת כשאת 1000 אפשרויות של בחירה בין את רואה לנגד עיניך מטבח מרובע,של
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 44 | מגוון מערבות מטבח אירופה 90״ לבחירתך: דג קומפקט דגם מודרנה דגם נובה המראה הכפרי הצעיר. ציפוי ״אלקור-טופ״ עם ידית עץ אלון. המראה המודרני ציפוי פורמיקה חלקה עם
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 45 | את צה־ ר מתסיס הסיפור קל המפקד שהוגשו לו ארוחות־ בוקר ב כרי־ נ סף סגן־אלוף 1אבפ לג נגד־המישמעת של בית- סמל עמוס, ספר מרכוס. באחד הבקרים מצא עמום נגד־מישמעת אחר
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 46 | הטאיזיה הצבעונית של ראנק בתנאים המיוחדים של אלקטרה. ד ר כי חיים הדחה לסרסדוח כדי 7השיב את בעדה ההדוגגה האשה כי הוא חי ע? רווחיה כפרוצה אל ק טרו! מאפ שרת לך
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 47 | הבדיקה מבוצעת רק אם האש ה החוח היא בת .37 אסתו היתה בת 36 וחצי. ער נן דוה בת מונגרו איוי ת -ו הוג ה אותה מות התיווסת מ־ ,37 נועדה לגלות אם התינוק שברחמן נורמלי
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 48 |
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 49 | יי 1 המלבה ...תציג את בגדי־ הי םוה חו ףשל ל ר כי שת רי ...ת טפל בשערהבתכ שי ר - 1אפנת הנשים היפות ל א בי ב /קי ץ 80 #ש^פש ^א;ק ...תציג את המשקה שכבש את ה עו ל
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 50 | הורוסקופ (המשך מעמוד ) 14 על עצמו יותר ממה שהוא מסוגל באופן טבעי לבצע. הוא דואג לשמירת תדמימו, וחושש ליוקרתו בציבור. הוא אוהב לעבוד למען ציבור גדול, לפקח על
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 51 | (המשך מעמוד ) 10 (?) האם תהפוך אתה, ציוני נלהב, משרתה הצייתן וחנכנע של מפלגה אנטי- ציונית ז ( )10 האם אתה — תומכו הנאמן והנלהב של צ3א חזק — תחליש את הצבא הזה,
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 52 | קורא יקר (המשך מעמוד )3 ברמאללה פירסם מעריב את הידיעד. על כך בעמוד הלפני־אחרון שלו, תחת הכו תרת :״אוטובוס בקו לעופרה נרגם באבנים״ .תחתיה הופיעה בותר-ת־מישנה,
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 53 | ״בשעה 2:00 לפנות בוקר קבלתי צלצול טלפון. ריקי שטנצל מבנק לאומי תל־אביב הצליחה לאתר אותי בבית המלון שלי באוסטרליה. ובבן* נפתרה.בעיית מטבע חוץ בעסק שלי״״ מדברי
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 54 | אפטר שייב ־ דיאודורנט ־ קצף גלו תי סבון ס טי ם באריזות ש• המפיצים: בתל אביב ובבאר שבט, איוטוקוסווא שווק בטיימ.בחיפה:ק.וושבסקי בט״רו העולם הזה
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 55 | נאיחוו וב, ולמוות נקווה מבודשת שר דויד בן־גור*ון מלפני 18 שש, גילה צה״ל שאלפים מחייליו אינם יודעים לכתוב אף אות אחת בעיברית שהד!ל ד עם אביו לבית־קפה.״ חייל
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 56 | האזאלפבת־ם שד צה ״ל האלוף דורון : אירגונית. שר־הביטחון: לשם מה קיים צבא, אם אין הוא יכול לארגן סידור ל־1600 איש? האלוף כן־דויד: זה צריך לבוא במקום משהו אחר.
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 57 | להבות עצומה, לתפקידו ולמילוי החלומות שחלם בפיקוד הצפון עם רפול. יש הטוענים כיום נגד זוהר, שבגלל חוסר הידע וההשכלה שלו בענייני חינוך אין הוא שם את הדגש די הצורך
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 58 | סלניק אל תותרי על 60 ימים בשנה בשל היותך אשה אין כל סיבה לכן שימי ה מ חזו ר החד שי יהיו שונים מ שא ר הימים. בזכו ת ט מפון או־בה א ת יכולה ל ע שו ת ככל ה עו
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 59 | שי ר 1ר רונותיו ותוכניותיו לגבי האתרים השונים בעיר. התוכנית עם בנבנישתי לא שודרה, ר במקומה שודר ראיון עלוב למדי עם יעקוב יהושע, אביו של הסופר א״ב. יהושע. גלי
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 60 | ארח בתוכנית את יוסף כהן, מחנך יוצא העדה התימנית, ואת הזמרת אופירה גלוסקא. יום רביעי ס אהכה כין אמנים 28. 5 • בית קטן כערבה ( ,5.30 שידיור כצבע). צ׳ארלס אינגלים
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 61 | נודיע רק איתורית מציגה א ת_ ״ נוסת הקשר שדה? רק איתורית מציגה את מפת הקשר שלה משום שיש לה בהחלט מה להראות והעובדות מדברות בעד עצמן. מפת הקשר היא הדרך הטובה
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 62 | במדינה השטח , ע1גש קולקטיבי האיש שמישפחתו הצילה יהודים כמאורעות 18(29 כחברון, ושכתיו פוצצו, מוען, כי המכה היה פרי מזימה בריטית ״הם ירו על כל דבר שזז. מהפחד
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 63 | מחשוף ומכאוב בגלל הגשמים לא יכלו הכוכבניות, שנהרו גם השנה לפסטיבל קאן, לחשוף את גופן בשפת־הים. תחת זאת הן עשו זאת בהצגות־הגאלה. בתמונה נראה ראש עיריית ניצה,
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 64 | קומדיה בג שם (המשך מעמוד )63 הוצג באירופה קודם לכן, ונרכש להפצה בצרפת, כך שבהקרנתו לא היה לפסטיבל במה להתגאות. ולכן, כשהודיע הכרוז את שם הסרט באולם שבארמון
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 65 | בזה, באגרופים, בלי כל בושה, כדי להיכנס פנימה. במסיבות־העיתונאים רמסו הצלמים זה את זה, ולא חסו על רגליים וגם לא על כלי־העבודה. בהקרנת סירטו של הבמאי האמריקאי,
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 66 | ניקמח המינילצת (המשך מעמוד )51 פסיכופאטית, ללא רגשות־אחריות כלפי מישפחתו. אחרי הרצח תיו רגשותיו של ניטים מעורבים. הוא סבל מריגשות־אשמה, אך מאידך הרגיש כי עשה
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 67 | להיות יותר מסוכנת מאקדח. לכן אני סבור שהיה צורך בטיפול מיידי במיקרה. נסעתי הביתה ולא הייתי שקט. זיעזעה אותי המחשבה שכל־כך בקלות, סתם בנסיעה, יכול היה הבן שלי
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 68 | סולחה או סחיטה? (המשך מעמוד )67 שאחזור למחרת בצהריים, כדי לסכם את התנאים ולערוך את הסולחה. הפגישה נקבעה בבית מועצת־הכפר. המכובדים הבטיחו מצידם להביא לפגישה את
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 69 | כמה* 13 על מ ערכו ת ס טר קיי םהנדל בין מערכתסט רי או קו מפק טי ת המשלבתכמהפ רי טי ם בי חד, ל בין י חי דו תסט רי או נפר דו ת. אי אפשרלד רו ש מ מנ ה ת כונו ת של
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 70 | היום ...את יכולה להרשות לעצמך קמיל בלו טבעי קמיל ב לו -א ל סבון מן הטבע-מכיל אזולן שמקורו בפרחי הקמומילה, הידועים מזה שנים רבות בתכונותיהם המועילות לעור. הוא
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 71 | את גיזרתה ואת אישיותה. כך נמצא, לצד החצאיות הצמודות והצרות, שסע של חצאיות פעמוניות — בחלקן נרכסות ב שורת כפתורים מלפנים — המיטיבות להצניע גיזרה שאינה מושלמת.
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 72 | הרפתקה ביחן! שייט על הנילוס! כשאתה יוצא לטיול בנאות הככר אתה מקבל הרבה יותר... יי ה פי ר מי דו ת של גיז ה מקד שי םעתיקים קברותהפר עוני ם לו ק סו ר א סו אן ק הי
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 73 | .״הצעה לצליבה״ של אורי ליפשיץ לכל תקופה הצלובים שלה ו שאר תערוכותיו הקודמות, יצר זמן בצפת, רחוק מהבית, האשה ;ילדים. כשהוא מרגיש צורך ל־ייר, הוא מתנתק מהבית
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 74 | שידהזבווים שיל רמי דיזנגוד נע שוו ד י| 1 !\ 1ן ו׳ י ברחוב גורדון עמוסה בימי שישי אחר הצהריים. ההתקהלויות הרבות שם עדיין לא הולידו מכות וחיכוכים. בחוץ בדרך כלל
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 75 | ך | 1י ׳ 1ז ״ ביום שישי בצהריים פחות עמוסה. בעבר היה קשה למצוא שולחו או כיסא פנוי במקום, אך לאחרונה זה לא כך. :מה מוותיקי כסית ממשיכים לשבת בה ואפילו נהנים מן
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 76 | במדינה דת בדדו דא דרך הוועד למען שדמות העם שומר על טוהר הגזע ימים אחדים אחרי שראש־המנד שלה מנחם בגין הכריז בפאתוס על הצלת קהילה יהודית שלמה ״באחת מארצות
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 77 | את עצמו כל קורא עיתונים. צוות העולם הזה בירר בין עורכי־דין העוסקים בענייני אישות וגירושין, ומצא כי מקרים אלה אינם יוצאי דופן כלל וכלל. אמנם בשני המקרים אין
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 78 | במר קו הקניות החדש אפודה״ :רת ״צמר החסידה״ הנמנית על קונצרן הטקסטיל ״אדרת״ ,חנכה מכבר מרכז קניות חדש הנושא את השם ״אפודה״. זודח נועדה החנות לנוחותס של עובדי
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 79 | ההתפכהות המרה של ותם ר אויב! י ה ש לי שי של השירה הישראלית מקור לחץ סיפוריו הראשונים של יותם ראוכ;י, שפורסמו בירחון הספרות פרוזה, עוררו את ההלם הראשון. היה זה
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 80 | *11ן -ען ל ן־־ר (המשך מעמוד )79 שתמלוגי שיר זה היה על הוצאת ספרית פועלים לשלם לאדונים סומך־את־רייך, ונוסחאות שיר אלה חוזרות ושבות נאיים בלא מחוזות, עמוד אחרי
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 81 | מלק לר1ם אילת מזמין: לבלות 5יגן., ללון 4לילות. ולשל ונבור 3בלבד! ישראלים. הקיץ חופשה מיוחדת באוירה בינלאומית במלון לרום אילת(בתוקף עד :)15/8 • לילה רביעי
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 82 | מקע /ל ס חו ר ה לווסי 3ו 0 ב מ לו א המרץ לדאוג כשאני שומעת על זוגות שנפרדים אני תמיד דואגת. אולי הוא לא ימצא מישהי אחרת, טובה כמוה, ואולי, מה שיותר גרוע, היא
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 83 | מלכות היופי בדגמי הקרפ/כותנה החדשים של אפנת ניב ה .באמצע: מלכת היופי -אילנה שושן ב״דנה״ משמאל: נערת ישראל -ענ ת זמיר ב״אולה״ מימין: מלכת החן -עירית אלטמן
העולם הזה - גליון 2230 - 28 במאי 1980 - עמוד 84 | פלילית
חזרה לתחילת העמוד