גליון 2232

המסי מעט חמאה
או מרגרינה
הוסיפי 3בפות רסק עגבניות,
פלפל לבן או אדום חריף,
ערבבי היטב עם הספגטי ופזרי מעל
גבינת פרמזן או גבינת גד מגורדת.

גבינת בשן
נבינת חמד
פשטידה הכיני מלית מגבינת בש^ מגורדת +
גבינת חמד מגורדת 2 +ביצים 3 +כפות
פרורי לחם +חצי גביע שמנת או אשל
ומעט פלפל לבן. פזרי המלית על גבי
בצק בתבנית אפיה. אפי בחום גבוה
12 —15 דקות. פזרי טבעות בצל והחזירי
לתנור למשך ב־ 15 דקות.

גבינת גליל

בוי קאס
ערבבי גביע גבינה ,9 <>/0

גבינת צ׳דר או
גבינת גלעד

כריך אמריקאי
כסי פרוסות לחם דקות,
(רצוי שחור)
בעלה חסה.
הניחי פרוסות עבות של
גבינת טל העמק
או גבינת כל־בי וכסי
בעלי חסה אמריקאית (או ערבית)

70 /גרם גבינת גליל
מגורדת, ביצה, מלח
רדדי בצק וצרי
; מרובעים, מלאי
במלית, סגרי את
1השוליים ואפי
\ בחום בינוני
\ עד להשחמה.

צקי את המרק המובן
והחם לקעריות, הוסיפי
לכל קערית קוביות לחם אפוי,
פזרי גבינת צ׳דר או גבינת גלעד מגורדת.
אפי בחום עליון 3־ 2דקות.

גבינת טל־ העמק
או גבינת בל־ בי

חטיפי גבינה

גבינת כל־ בי
גבינת עין־ גדי
גבינת גליל או צ׳דר

השתמשי בקוביות

\ גביני* כל־ בי׳
\ \ גבינת עין־גדי,
גבינת גליל,
או גבינת צ׳דר,
הניחי על גבי קריקר
או הדקי בקיסם מקושט בירק
או פרוסות פרי.

טו ס ט לחמניות

גבינת גוש־ חלב
או גבינת גלעד

חצי לשנים לחמניות
״ביס״ קטנות, רוקני

את הפנים ומלאי

באנשובי, סרדין ץ
או שפרוט\ ,
זית שחור 1
ופרוסת עגבניה.
כסי בפרוסה עבה ׳ 11
של גבינת גוש חלב ן
או גבינת גלעד 9 /
ואפי בחום עליון
גבוה כ־ 10 דקות.

תנובה

הרצאות, הדגמות וטעימות בנושא ארוח ״גבינות ויין״ מתקיימים במרכזי ההדרכה של תנובה
ת״א שד׳ בן גוריון ( 47 טל׳ 243157/8־ )03 ירושלים, רח׳ הרצל ( 83 טל׳ 521842־)02

כאחת. היו שבועות שבהם קרו דברים
שריתקו את תשומת־לב הציבור — למשל:
פשע שזיעזע את הארץ — והיה צורך
להקדיש להם את השער היחיד. באותם
שבועות יצאו המאורעות המדיניים החשו בים
מקופחים. ולהיפך, היו שבועות שב הם
היו מאורעות פוליטיים ראשונים ב מעלה׳
שהיה צורך להקדיש להם את
השער היחיד ואז לא יכולנו להזכיר בשער
כתבה מעניינת ביותר על נושא אחר.
משום כך החלטנו, לפני עשרים שנה,
להנהיג את השער הכפול, שהפך מאז
כימעט סמל מיסחרי של העולם הזה.
כרזה שבועית
מהד כיבלל התפקיד של השער? אילו
שיקולים מדריכים אותנו בבחרנו את ה־השערים?
שערי העולם הזה הם רב־תכליתיים.
יש להם כמה יעדים.
״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־ .היעד הראשון הוא למכור את העיתון,
אביב, רחוב גורדון ,3טל / 3/4 .צ6צצ3צ־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקים :
העולם הזה ממומן על־ידי קוראיו. אין
״עולמפרם״ העורף הראשי: אורי אכנרי ראש המערכת: יוסי
לו מקורוודהכנסה, מילבד הכסף שאתה
ינאי. עורף־תכנית: יוסי שנון. עורכת כיתוב: ענת ישראלי .
משלם בקיוסק וההכנסות ממודעות, שגם
צלמי מערבת: ציון צפריר וגילה רזין. ראש המינהלה: אברהם
הן קשורות, כמובן, בגודל התפוצה. העוהזה״
סיטון.
מחלקת המודעות: רפי זכרוני. המו״ל :״העולם
לם הזה זוכה במודעות ביד רחבה, מפני
כע׳׳ם. מודפס כ״הדפוס החדש״ כע״מ, תל־אכיב, רחוב כן
שהמפרסמים יודעים כי מודעותיהם יגיעו
אביגדור. הפצה ״גד ,׳ כע״מ. גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ בע״מ.
לעיניים רבות, ובמיוחד לעיניו של ציבור
שהם מעוניינים בו, מפני שיש לו כוח-
קנייה רב.
זה. ולעיתים, כאשר יש שני מאורעות
בלתי־פוליטיים מעניין ביותר, ואין אירוע
נוסף על הצורך להפיץ את הגליון ב *

פוליטי
חשוב, קורה ששני השערים בגליון
כמויות המספיקות לקיום העיתון (ולצערנו
אחד הם בלתי־פוליטיים.
אין לנו, משום כך, ברירה אלא להעלות
אך אנחנו נוהגים כך רק לעיתים מיו את
המחיר באופן מתמיד, כשהוא צמוד
חדות ונדירות.
לקצב האינפלציה) אנו מעוניינים בתפוצה
באשר הודיע לנו מודיע נרגש כי זה
בדרך כלל, שערי העולם הזה ערוכים
גם כדי שהמידע וההערכות המתפרסמים
עתה בוצעו התנקשויות בחייהם של בסאם
על פי הכלל שהשער הקידמי שייך למאו בגליון
יגיעו למיספר רב ככל האפשר
שכעה וכרים ח׳לף, כבר היה השער הקיד-
רע המדיני-ציבורי החשוב ו/או המעניין
של אזרחים.
מי של גלית העולם הזה בטיפול מתקדם.
היה זה שער שהוקדש להתפרעותו של
אריק שרון בישיבת הממשלה יום לפני
כן. באותה ישיבה טען אריק כי ראש-
הממשלה מדבר כמו ״שארלאטאן״ ,וכי
יצחק שמיר קיבל מידיו ״אתנן״ (כלומר:
ששמיר עצמו הוא בבחינת יצאנית) .אריק
גם הפליט כי ״אצלי הביטחון עומד מעל
לקונסטיטוציה.״
כאשר שר מרכזי בממשלה משמיע הגדרות
כאלה לגבי עמיתיו, ומפליט אימרה
המצדיקה פוטש צבאי והקמת מחתרות,
זוהי ידיעה חשובה. היה על כן הגיון
בהחלטה להקדיש לו את השער.
לצורך זה נבחרה תמונה מתאימה, ה מראה
את אריק שרון במצב־רוח מרומם
ומילחמתי, ונקבעה גם הכותרת :״אריק
מתפרע״( .המילים ״אריק משתולל״ כבר
הפכו שיגרתיות).
כל זה השתנה ברגע שנודע לנו כי
בגדה המערבית אירעו המאורעות החמו רים.
חשנו מייד כי הנה נפתח דף חדש
ביחסים בין ישראל והגדה המערבית. תפ נית
בעלת השלכות מרחיקות־לכת ביותר.
יתר על כן, היה ברור לנו כי התפתחות
חמורה זו תשכיח לגמרי את התעלולים
של אריק.
משום כך הוחלט בו במקום להחליף
את השער, להקדישו להתנקשות ולשני
קורבנותיה — ראשי העיריות של שכם
ורמאללה. זהותו של הקורבן השלישי —
חבלדהמישטרה הדרוזי — לא היתה עדיין
ידועה באותה עת.

כרזה,
הרחב.

מעין פלאקאט המיועד

לציבור

עד הרגע
ה א חרון
פעםכש בו ע נערכת במערכת התייע צות
לבחירת שני השערים של אותו שבוע.
בהתייעצות זו מועלים כל הנושאים.
המופיעים בכתבות שבאותו גליון. בדרך
כלל יש כמה וכמה הצעות לכל שער.
יש להחליט: מה חשוב יותר? מה מעניין
יותר? מה יעורר אצל קוראים רבים יותר
את הסקרנות, את התיאבון לקנות את
הגליון ולקרוא אותו? איזה מסר יש לנו,
שהיינו רוצים להפיץ אותו באמצעות
השער?
מערכת־עיתון אינו פרלמנט, ואין נער כות
בה הצבעות. בסופו של דבר, צריך
העורך להחליט. אך כימעט תמיד יוצר
הוויכוח קונסנזוס (אם להשתמש במילה
שהיא כעת אופנתית) .כאשר נדונים כל
הנושאים, והכתבים השונים מנסים לנסח
בכמה מילים קולעות את המסר המרכזי
של כתבותיהם, מתגבשת בהדרגה ההכרה
שנושא פלוני הוא המתאים לשער הקידמי,
ולא נושא אחר. הוא הדין לגבי השער
האחורי.
חשוב, כמובן, גם טיב התצלום המוצע
לשער. לפעמים יש נושא שהוא גם חשוב
וגם מרתק, אך אין שום תצלום המשקף
אותו. לפעמים יש תצלום נהדר, השובה
את ליבנו, אך הנושא אינו ראוי לשער.
כך וכך כואב הלב. אך בדרך כלל נמצא
האיזון הנכון בין התצלום והכתוב.
יש שבועות שבהם אנחנו עומדים לפני
שוקת ריקה• פשוט אין נושא פוליטי או
קל המספק שער טוב• אך יש גם שבוע
שבו יש שפע של מועמדים טובים לשע רים
— ואז המצב עוד יותר קשה.

משבר רודף משבר

מדוע שני
שערים!
יכולנו כמוכן, לבחור באפשרות אח רת:
להשאיר את אריק בשער הקידמי,
ולהקדיש למאורעות הגדה את השער
השני — או להיפך.
יש ואנחנו בוחרים בדרך זו, ומקדישים
את שני שערי העולם הזה בשבוע מסויים
למאורעות בעלי אופי מדיני־ציבורי, ולפ עמים
גם למאורע אחד ויחיד. כאשר נפגש
מנחם בגין לראשונה עם אנוור אל־סאדאת,
נהגנו כך ופירסמנו, לראשונה בתולדות
העולם הזה, תצלום אחד שהשתרע על
גבי שני השערים של הגליון. אולם זה
היה מאורע היסטורי כה מיוחד, עד כי
רצינו להבליט את ייחודו גם בצורה חזותית

כאשר קורים בארץ שני מאורעות פולי טיים
חשובים ביותר, העומדים שניהם
במרכז ההתעניינות הציבורית, יכולים
להופיע שני שערים פוליטיים, זה בצד
העולם הזה 2252

השער שהופיע

השער המתוכנן
מה חשוב? .מה מעניין? נזה יעורר תיאבון?
ביותר של השבוע, ואילו השער האחורי
למאורע חברתי- ,בידורי או פלילי. לסלאנג
של המערכת, אנחנו קוראים לזה ״שער
כבד״ ו״שער קל״.
עד׳כ מה שידוע לי, אין בעולם כולו
שבועון בעל שני שערים. זהו סימן־היכר
המייחד את העולם הזה. כימעט כל השבו עונים
בעולם מנצלים את השער האהוד*
שלהם למטרות מיסחריות — פירסום מו דעות
תמורת תשלום גבוה במיוחד. אנחנו
התנגדנו לכך תמיד.
בשנים הראשונות, היה העמוד האחרון
שלנו מוקדש לחומר־קריאה, לחידונים,
לכתבות מצולמות. רק בסוף 1959 נולד
והונהג הרעיון של השער הכפול.
הסיבות לכך היו מעשיות ועקרוניות

משום כך אנו בוחרים מדי שבוע בשע רים
המצביעים על שתי הכתבות החשובות
ו/או המעניינות ביותר שבאותו גליון.
אבל יש לשערים גם תכלית נוספת. לפי
הסקר המוסמך של האוניברסיטה העברית
והמכון למחקר חברתי־שיסושי (שנערך
לפי הזמנת המפרסמים) קוראים 80/0של
האוכלוסיה הבוגרת של המדינה את העולם
הזה. אולם יש עשרות אחוזים נוספים
של אזרחים הרואים את השערים, המוצעים
מדי שבוע בקיוסקים, או המונחים על
השולחנות של ידידים ומכרים.
השערים מאפשרים לנו להעביר למאות
אלפי אזרחים אלה מסר קצר, חד ותכליתי,
בצורת תצלום וכותרת קצרה.
מבחינה זו מהווה השער של העולם הזה

אך ההחלטה לעולם אינה סופית לגמרי.
המערכת דרוכה תמיד. ברגע האחרון יכול
הנושא שנקבע קודם והופך מיושן. בעיק-
בות מאורע דרמתי כלשהו, יכולה תשומת־הלב
הציבורית לעבור מנושא אחד לשני
באופן פיתאומי. לכן, עד לרגע שבו מתחיל
מכבש־הדפוס לפעול, אנחנו מוכנים ל שינויים.

קרה בשבוע שעבר.

ה שבוע בסאה ה י 2 0
מה אירע כמאה ה־ 0צ /כשבוע שבין ה* 11 כיוני ודד*17 בוץ כמדור זה
סוקר ״העולם הזה״ במה מן המאורעות שאירעו כ־טא השנים הקודמות,
כשכוע שכו מופיע הגיליון.

1907

1956

1958

— 15.)5ועידת השלום ה שניה
מתכנסת בהאג, לפי קרי אתו
של תיאודור רוזוולט. ה קריאה
הושמעה אמנם ב־
, 1904 אולם כינוס הוועידה נד חה
בשל המילחמה במיזרח.
הוחלט על נסיון לעצור את
מירוץ החימוש.

— 1 )5.3אחרי שמודדים
ערביים התנקשו בחייו של
קצין בריטי, במהלך המרד ה ערבי
שהחל זה עתה ושנמשך
עד ,1939 פירסמה ממשלת ה מנדט
תקנות־חירום. בין הש אר:
עונש־מוות או מאסר
עולם על מי שיורה בחייל או

— 17 .)5אנשי חניתה, ש הוקמה
על גבול הלבנון לפני
שלושה חודשים, תוקפים את
הכפר הערבי ג׳ורדייה, בפי קודו
של צ׳רלס אורד וינגייט
(שזכה להיקרא בפי היישוב
״הידיד״) .ראשית פעילותן של
פלוגות הלילה המיוחדות.

1918

— 15.)5שני טייסים, בריטי
ואמריקאי, זוכים בפרס של 50
אלף דולר מטעם העיתון דיילי
מייל הלונדוני, שהבטיחו למי
שיחצה את האוקיינוס האט לנטי
ממערב למיזרח. השניים,
אלקוק ובראון, טסו מניופאת־לנד
לאירלנד ב־ 16 שעות ו־12
דקות.

היטרר בפאריס
14.6.1940
בשוטר. תקנות־חירום אלה,
שחלקן שריר וקיים עד עצם
היום הזה, בישראל ובשטחים,
מקנות לשילטונות את הסמ כות
להטיל עונשים קיבוציים

1924

1940
— 11 .)5נציגי היישוב
מתייצבים בפני הנציב העליון
ומביעים את נאמנותם לברי טניה
ואת נכונותם להשתתף
במאמץ המילחמתי נגד הנא צים.

13 .)5האפלה ברחבי ה ארץ.

14 .)5בשעות הבוקר נכ נסים
הגרמנים לפאריס, ללא

— 13 .)5בשפלת החוף, לא
רחוק מתל-אביב, נוסדה המו שבה
בני־ברק, שהפכה ברבות
הימים לעיר שבה מצוי ריכוז
גדול של יהודים חרדיים. הניבלונגים מסרטי־השנה :
של פריץ לנג.

1955
— 1 *5.15 חיים ארלוזורוב,
מראשי תנועת־העבודה, יו״ר
הנהלת הסוכנות היהודית ומנ הל
המחלקה המדינית, נורה
למוות בשפת ימה של תל-
אביב, כאשר טייל עם רעייתו.
רצח המנהיג הציוני־סוציא-
ליסטי, שנחשב כוכב עולה ב־מיפלגתו
ובתנועתו, והוא עול
ימים (בן ,)34 הגביר את האי בה
שבין תנועת הפועלים ל-
ריוויזיוניסטים. ראשי מפא״י
הפנו אצבע מאשימה כלפי
יריביהם מימין, שהשיבו מיל־חמה
שערה וטענו כי האש מתם
באחריות לרצח ארלוזו־רוב
היא עלילת־דם.

1946
— 17 .)5עבר־הירדן — ממ לכה
עצמאית. האמיר עבדאל-
לה הפך מלך.

1948

1920

אל הארץ החלו להגיע רא שוני
העליה החמישית, שהס תיימה
כעבור שש שנים. מני עיה
העיקריים: דילדול מקו רות
הפרנסה בפולין והאיום
על היהודים מצד הנאצים, ש אף
הגיעו לשילטון בגרמניה
השכנה ב־. 1933
באפריקה הדרומית נולד ה ביטוי
אפרטהייד, שמובנו הפ־ *
רדה פוליטית ותרבותית בין
השחורים ללבנים. האפרטהייד
הפך מדיניות רשמית, הלכה
למעשה, כעבזר 19 שנים.

— 11 .)5מפקדה הבלתי-
מוכתר של ההגנה, אליהו גו־לומב,
שהיה מראשי מפא״י
וההסתדרות, נפטר בהיותו בן

— 1 *5.15 שלושה אנשי ה־אצ״ל
— אבשלום חביב, מאיר
נקר ויעקוב וייס — נידונו ל מוות,
על-ידי בית־דין צבאי
בריטי, בגין השתתפותם בפ ריצה
הנועזת לכלא עכו. ה־אצ״ל
חטף שני סמלים בריטיים
כבני־ערובה, כדי להרתיע את
מהוצאתם־להורג השילטונות השלושה. הבריטים לא נרתעו,
תלו את אנשי האצ״ל. שני
הסמלים נתלו אף הם, וגופו תיהם
נמצאו תלויות על עץ
ליד נתניה.

1919

1929

1945

1947

— 15 .)5בקרב* שהתנהל ליד
שכם, עם יחידות של הצבא
התורכי הנסוג, לחם גדוד יהו די
תחת דגל בריטניה.
מסיפרי־השנה: הלכה ומעשה
בפסיכולוגיה האינדיווידואלית
מאת היהודי האוסטרי
אלפרד אדלר (.)1937—1870

— 12 .)5בוועידת אחדות־העבודה,
שהתכנסה בכנרת,
הוחלט לייסד את ההגנה —
אירגון צבאי מחתרתי של ה יישוב
היהודי בארץ בתקופת
המנדט. נקרא גם ״השורה״ או
״האירגוך• ההגנה היתה קשו רה
מראשיתה לתנועת־העבו-
דה. מטרתה :״להגן על חיי
היהודים, רכושם וכבודם.״

עה איסלנד כריפובליקה. מאז
1918 היתה איסלנד ממלכה
עצמאית הקשורה בדנמרק.
בסיס חשוב של בעלות־הברית
במילחמת העולם השניה.

1952
— 13 .)5בישראל כוננה וע דה
לאנרגיה אטומית, שמטר תה
לייעץ בכל הקשור לקידום
המחקר והפיתוח הגרעיני.

1955
— 1 )5.15 הפגנות נגד מינד
סות־עבודה גבוהות הפכו ב-
מיזרח־גרמניה לשביתה כל לית,
שהשתתפו בה מאות אל פי
פועלים. השביתה, שהת פתחה
למרד, דוכאה ביד ברזל
בעזרת שריון סובייטי 16 .פו עלים
נהרגו, רבים נעצרו ונש פטו
וכמה מהם הוצאו להורג.
הממשלה המיזרח־גרמנית פס קה
:״מעשה פרובוקציה של
האימפריאליזם האמריקאי !״

תיאודור רוזוולט
15.6.1907
(קולקטיביים) כמו עוצר, סגי רת
שטחים, פיצוץ בתים, קנ סות
וגירושים.

*וידומים ו?1ד31 עים
״העולם הזה״ באור ה נוסטלגיה.
ראשית,
לחיצת־יד על החתיכות
היפות ששבו לדפי העולם הזה כימי
קדם, אם כי בינתיים במנות זעי רות.
אני מקווה שתגבירו מדיניות
זו של חומר רציני בצד כתבות
קלות, ובעיקר תמונות עירום אס תטיות;
זה הופך את העיתון ל צעיר
ואביבי. בבחינת קוקטייל
מעניין ומרתק.
האם זה נכון שבהעולם הזה כ־
!־ 800/מהעובדים הן נשים ז האם
יש בעובדה זו — אם היא נכונה,
כמובן — משום מניע מערכתי
מסויים? אגב, מה קרה למיכתבים
לרותי? זה היה מדור מרתק!
לדעתי אתם מגזימים במיספר
העמודים שאתם מקדישים למדור
אנשים בעולם. היה עדיף שתחת
אנשים בעולם תרחיבו עוד ועוד
את המדור אנשים הישראלי. יותר
סיפורים ויותר תמונות.
בעבר הייתם גם מפרסמים מדור
מעניין ובו ציטוטים מהעיתונות
היומית. כדאי לדעתי לחדש את
המדור הזה.
פעם היו שערי העולם הזה הרבה
יותר מעניינים מבחינה גראפית,
ומאוד אהבתי אותם. היום השע רים
שקטים ובהחלט לא מרשימים
כפי שהיו פעם. אני אוהב שערים
צועקים, עם אותיות־ענק וטריקים
גראפיים, שמאוד הצטיינתם בהם
בעבר. מה קרה לכם שהפכתם מרו בעים?

ולסיום, היכן אפשר להשיג את
כרכי העולם הזה החל מיום הופעת
השבועון עד היום הזה?
שאול יהלומי, רמת־גן
• הקורא המעוניין לרכוש כר כים
של העולם הזה משנים עברו
— יפנה למחלקת המנויים.

הדגד ה4*5חוד־חיות־אדם

בעלי מצפון!

אזרחים

הידיעות המדאיגות, הזורמות
אלינו מן הגדה המערבית, לא מו תירות
מקום לספק שמדובר במרי
אזרחי פלסטיני, שיתכן, אולי, ש הוא
בראשיתו ולא בעיצומו. ברור
כשמש שהתפתחות זו היתה צפויה.
הכיבוש מתחיל בקרוב את שנתו
ה־ ,14 ומי שהאמין כי אפשר לשבת
לנצח בשטחים, על קני דובים,
מגלה עתה שאמונתו זו היתה איוו לת.
מול
המרי המתגבר מיום ליום

1955

1957
— 12 .)5מרשל הצבא הא דום,
מיכאיל טוחצ׳בסקי, ו שבעה
גנרלים הוצאו להורג
בפקודת יוסף סטאלין. במיש־פט
חשאי, במיסגרת מסע הטי הורים
שערך הרודן, הואשמו
בכירי הצבא בקשירת קשר
עם הגרמנים והיפאנים, במט רה
למגר את המישטר הסוב ייטי.
העלילה הזו גררה טיהור
נרחב, מלווה בחיסולים רבים
בדרגים הגבוהים של הצבא,
פגמה בכושרה של ברית־המו־עצות
לבלום את הפלישה הנא צית
לתחומיה, ב־. 1941
— 17 .)5סערה בישיבת הנ הלת
הסוכנות היהודית. הסי בה:
בשיחה עם שר־המוש־בות
הבריטי, אורמסבי־גור,
הביע חיים וייצמן נכונות לדון
בחלוקת הארץ, עוד לפני שה מוסדות
הרשמיים של ההס תדרות
הציונית קבעו עמדה
בשאלה מכרעת זו. נכונות של
וייצמן לדון בחלוקת הארץ
עוררה זעם רב והושמעו דרי שות
שיתפטר.

— 15 .)5חודש לאחר ש דויד
בן־גוריון הכריז על הק מת
מדינת ישראל, נוסדה מים־
לגה פוליטית חדשה (ישנה),
היא תנועת החרות, מייסודו
של האירגון הצבאי הלאומי,
בהנהגת מנחם בגין. מנהיג
חרות מחזיק מאז ברסן ה־שילטון
בתוך מיפלגתו.

מכחכים

חיים ארלוזורוב
16.6.1933
קרב, צועדים בסך ברחובות
העיר. דגל צלב הקרם מונף
על מיגדל אייפל ועל בנייני-
ציבור בבירה הצרפתית.

1945
— 11151 הקונגרס האמרי קאי
מקבל חוק לאיסור שבי תות,
במיסגרת גיוס המשק ל מאמץ
המילחמתי.

1944
— 1 *5.15 שיגור ראשון של
פצצות מעופפות וי־ 2אל עבר
דרום בריטניה. נזקי הפצצות,
שתוארו כנשק שיכריע את ה־מילחמה,
אין בהם כדי לשבור
את כוח העמידה של הבריטים.
תיקוותיו של היטלר, בכל הנו גע
לפצצות המעופפות, נכ זבו.

17 .)5במישאל־עם נקב

1 )5.)5צירויות ברית-
המועצות וישראל, בתל-אביב
ובמוסקבה, הועלו לדרגת שג רירויות.

1960

13 .)5ראש־הממשלה ו־שר־הביטחון
דויד בן־גוריון,
יצא לצרפת, בלגיה והולנד.
בפאריס נועד המנהיג הישרא לי
עם הנשיא שארל דה־גול,
שהבטיח את תמיכת צרפת
בסטאטוס־קוו במיזרח־התיכון.

1970
— 15 .)5מיקווה־ישראל,
בית־הספר החקלאי הראשון
בארץ, חוגג 100 שנים להיוום-

1977
— 1 *5.15 ליאוניד ברז׳נייב
נבחר פה־אחד לנשיא ברית־המועצות•
כל 1517 צירי ה־סובייט
העליון נתנו לו את קו לותיהם.

כני
ציטרין
כבוד לאדם
נאלצים או נאכפים חיילי הצבא
הישראלי להגיב, בשיטות רבות
ומגוונות, שונות זו מזו בחומרתן.
את הכוח המדכא מפעילים חיילים,
שהם במיקרה הרע חיות־אדם, פא־שיסטים
קטנים וצמאי־ דם (וה עדויות
על כך מזעזעות) ,ובמיקרה
(המשך בעמוד )6

בי אחרי סי סניור ין בל י ניל לקרוי* לך.
אתה פשוט שמח, וכשאתה שמח אתה לא
עושה חשבון לאף אחד.
סי סניור זה הסנגדיה, סנגויה במו
שהספרדים אוהבים— חמת מזג.
סי סניור מיוצר מענבים מובחרים ומיצי
הדר. שתה אותו חם או קר ותמיד תחוש
בטעם הנפלא. וכשיש לן במסיבה סי סניור,
אין לך מה לדאוג, יש לך מסיבה על בטוח.

) 5 1 0 0

שבץ

ה ו 1וגם

הזוז

2 2 3

(המשך מעמוד )4
הטוב אלה הם אזרחים בעלי מצפון,
שנרעשים מן המתרחש ולאחר ש הם
מבצעים את הפקודות הם ממה רים
לדווח על מעשיהם לציבור.
מכיוון שאני רוצה להאמין שה חיילים
מהסוג השני הם הרוב
(הדומם ,)7הרי שאם אזרחים אלה,
שהם בעלי חוש מוסרי מפותח,
לא יבצעו פעולות כמו הריסת
בתים, הכאת אזרחים, הגליה, פתי חה
באש, ריסוס מפגינים בגז ועוד
פעולות עונשין רבות אחרות, לא
תהיה לצבא ברירה אלא להתקפל,
תהיה המשמעות אשר תהיה.
במבט ראשון זה נראה מגוחך
ונאיבי. במחשבה שניה, כאשר ה דגל
השחור של אי־החוקיות מת נופף
מעל פעולות רבות מאוד ב שטחים
הכבושים, הסירוב הוא אות
שטחים הכבושים, הסירוב הוא חו בה
עפ״י החוק הישראלי.
כן־ ציון ציטרץ, תל-אביב

מאוזן :
)1זמרת ישראלית ; )5סרט
אימים ) 10 :בכורו של נח ;
) 11 נחלש! )13 שקר ה ...והבל
היופי! )14 מלחין הטוקטה
ופוגה! ) 15 לא דק! )16 חסר
העיקר ! )18 נותנת החיים !
)20 מורה לדרדקים; )21 מקום
סמל לכניעה, קשור באפיפיו־רים!
)22 צריך היה! )24
גולה, סביבה של זרים; )25
האות הששית ; )26 ניצוץ !
)28 בנו יושב האהלים של
אדם; )30 השחקן שרצח את
הנשיא לינקולן (ש״מ 31
מעוף, טיסה! )32 מחברו של
מילון עברי (ש״מ) )34 :ראש־מלה
לציון שייכות לחיים; )35
רפואה; )38 שמו הפרטי של
ראש ממשלת ישראל בעבר !
)39 זורם! )41 מזמר; )42
שם כולל לזוחלים )43 :בעל
חיים המיילל נוגות ; )45 קי בוץ
במישור החוף ! )47 מאס ;
)48 תולעה ; )50 העקרה ש התפללה
בשילה; )51 אמונה;
)52 פורה (דדו׳ בשורוק 54
חוזק, עוצמה ; )57 נשא דברים
)61 ,זהר, אור (לפי ספר
איוב); )62 חיבור הפרי אל
הענף; )64 אות, סימן; )65
עורר את חמתו של משה רבנו
ברדתו מהר סיני; )66 חי ב מים
; )67 שומן העצם ; )69
הספר העיקרי בספרות הקב לה
; )70 קריאה טלפונית ;
)72 רק החי כטפיל ; )74 לשון
רעה! )75 דמות; )77 כינוי
לאל־עליון ! )78 בנה של מריה
מנצרת; )81 עתיד קרוב; )83
האדים המתעבים לטיפות בו קר
; )85 הורד נעליך ; )86
גוף־קטן בפרי ממנו מתפתח
הצמח החדש ! )88 דורון ; )89
מקומי (לועזית); )91 מטבע
במזרח־הרחוק ; )93 שכן ב מקום;
)95 קרבן בהמה! )96
נכרי; )98 פרוסת־לחם! )100
תשלום—חובה ! )102 לאום ;
)103 גבע־רם; )104 קסם־אי־שי
(לועזית); )105 סרט חדש
על אמריקאים באנגליה בימי
מלחמת העולם ה־. 2

האסוסיאצ׳וו! ש ד רביו
ראש־הממשלה לשעבר, ח״פ
יצחק• רביו, לעיתונאית
סילבי קשת :״מי שיגיד
לך שיש קואליציה בלי

מועד־אחרון ; )47 בית־הצי־
)21 צורת ההתארגנות החקל פור!
)49 דחיפה, זעזוע; )50
אית העיקרית בברית המועהבת
)53:מעט ;
צות ; )24 מבושל למחצה ;בעלה של
)1אכסניה (אכילה שתיה )26 כינוי לאירגון מחתרת ב )54 סיפור של ש״י עגנון; )55
לא קשה ; )56 לבוש־אבלים
זמן המנדט; )27 קול גברי
לינה בר״ת); )2מקוד, רחב־עמוק
! )29 אינו מוטל ב בימי
קדם ; )58 כלי לעבודת
ידיים של מים מלוחים ! )3
הגנה ; )59 ההשראה ליצירה
ספק ! )30 תלמיד שסיים חוק־מורה
הנתיב ; )4דב־קיים ;
אמנותית; )60 קלחת לחי לימודיו
)33 :חבל־ספר בצר )6לא
יבש ולא רטב; )7מן
מעשהו של חוגי;
מום; )62
פת המזרחית; )34 עיר קדו־החכמים
יוצרי התורה שב-
עוז בימי בר־כוכבא! )36 ככה )63 מסתגף; )66 רופא החיות
ע״פ ! )8סופו של כל טוב ;
מה בתחום שבט־יהודה, מבצר־המפורסם
בספרות ! )68 אדמ )9עוף
שנחן בכשרון חיקוי!
ייעשה למכונית חדשה ; )37
חומדעשוימצמר

)12 הוסיפו (ישעיהו כ״ט א׳) :
שפופרת שפיה האחד רחב וה ושיער>
)73 בהרת־קיץ ; )76
)15 זעם ! )16 למדו רבו שני
צר ; )40 מנת־מזון ; )41
עוד, נוסף על ; )77 ענף ה תינו;
) 17 צייר ישראלי
שיש ! )44 ישן את שנתו ! )46
גפן ! )79 שר במדינת הער(שט);
)19 אלפס! )20 פנוק;
בים ; )80 בירכתי הפה ! )82
מרגיש; )84 שקד; )85 נשק
לקרב פנים־אל־פנים ; )87 מז מר;
)90 אוסף ספרותי; )92
מוצאות הנהר; )94 אחד מ־פרד״ס
96 ברך ברכת המזון
! )97 אולם ; )98 מסייר ;
) 101 מרקחת לתרופות 102
מן הערים שכבש יהושע ;
מוסיקפה

)103 קינה.
הרברט סמואל 80 טל 556992

#בריז ה
בלוז, פולק,
ג׳ , 1רוק
פתוח כל יום כולל יום א׳ משעה 21.00

מכחכים

קבלת מו ד עו ת
לבל ה עי תוני ם
ב מ חי רי המערבת
טלפון 227118 , 227117

לא צריך לדעת מתמטיקה
כדי להבין ש:
נימוס +התחשבות +סובלנות
איכות חיים
נשמח לשמוע ממד

אזרחים למען איפות חיים ת. ד 1097 .גבעתיים
0 ניחמם אידיאד

אבן גבי רול 110 תל״אב-ב
(גינת אנטוקולסיזי)

גשום על מנת לחלץ אותי ואת בני
מישפחתי מתוך מכונית תקועה...
אתה חלש מבדי לכוון נשק מול
פניהם של אזרחים חפים מפשע
במחסומים, אתה חלש מכדי שתוכל
לפרוץ בכוח אל תוך ביקתות ב־מחנות־פליטים,
אתה חלש מכדי
להילחם בנשים ובילדים, אתה חלש
מכדי להגן בכוח הזרוע על יור שיהם
היהודיים של הקוזאקים.
בגלל חולשות אלה אתה יושב
בכלא, זו הפעם השניה. מדינתנו
אינה רוצה או שאינה מצליחה
למצוא פיתרון למצבך ולבעיה ש עוררת.
אל תדאג, שימעון, אני
מספר לילדיך שאין להם במה
להתבייש באביהם.
הבושה, לא לך היא.
פציגדיש, כרס שלום

מישפרוה שכזאת
הנדון: רשימתו של דן עומר
על ספרו של יומם ראו-
בני ״התפכחות״ (״העולם
הזה״ .)2230
מתמיה שדווקא אתם נכשלתם
בטעות כה גסה: החבר, שאותו
מחבק יותם ראובני בצילום ה מופיע
בעמוד 79 איננו ״מר שכ טר״
,אלא יענקל׳ה גרינפלד, נשוי
ואב לשלושה, בן לאם יהודייה ואב
גוי, שהגיע אלינו מגולת אמריקה.
נודה לכם על תיקון הטעות.
נבקשכם להדגיש, כי גרינפלד הנ״ל
הוא רודף נקבות ידוע ופורה, אשר
בשלושת החודשים האחרונים הכ ניס
אותנו לקשרי חיתון עם מבקר
הקולנוע אורי קליין ועם יואב ברש
(מסדה).
את אונו הגברי ופוריותו הגזעית
הוכיח יענקל׳ה לפני חודש בדיוק,
בהביאו לעולם בעזרת זוגתו. קטיה
שתהי׳ (בחורה גזעית, עם תעודות,
ראה בתמונה, על כתפו של ראו-

״העולם הזה״ (00צ)1
פליטת פה

גועליציה — אל תאמיני
לו.״ (מדור אנשים ,״העו לם
הזה״ .)2230
בפליטת־פה אחת חשף יצחק
רבין את עצמו כקורא ותיק של
העולם הזה. שהרי היה זה השבו עון
המסויים. שהשתמש לראשונה
בביטוי ״גועליציה״ ,כדי לתאר את
מסתרי הקואליציה בישראל, ה כוללים,
כידוע, הרבה גועל־נפש.
איציל, נאמן, תל־אביב
$לקורא נאנזן זכרוך סוב. לפני
19 שנים זכה הביטוי גועליציה
לתפוס את מקומו על שער העולם
הזה 1260 ראה תמונה.

עד חדקים 1על הדשיס
מיכתב גלוי לשימעון טי-
טלבאום, הקיבוצניק ה מסרב
לשרת בשטחים,
שנכלא בשנית בכלא צבאי.
אני כותב אליך בימים שבהם
אתה מרצה בשנית את עונש ה מאסר
שהוטל עליך בגין הפשע
שלך: סירובך להיות כובש! כמוך
כמוני, עליתי ארצה לפני כמה
שנים, בשל מסקנה דומה, שאליה
הגענו שנינו. זהותנו היהודית הו בילה
אותנו לרצות לחיות במדינה
יהודית. היכרתי אותך בקיבוץ ב נגב,
שבו בחרנו לחיות — גם אתה
וגם אני.
אתה, שהיית חזק מספיק כדי
להיות אלוף בואנוס־איירם בהי אבקות,
שהיית חזק מספיק כדי
להדק מאות תומכי-עץ ליד שתי לים
רכים במידבר שומם, וכדי
לרוץ שמונה קילומטרים בלילה

יותס ראוכגי
בחורה גזעית
בני) — שלושה גורים שעירים
ויפהפיים המצפים לרוכש המתאים.
(טל׳ .)444959

שוש אכיגד ועמוס גפן,

תל־אביב
• הראובני, גרינפלד וקטיה —
ראה תמונה.

ל ד 3י *3ע אומר
הקוראה ברטה
לחדש מדור ישן.

מבקשת

איפה, לעזאזל, מדור ההיכרויות
שלכם ן
נורא משעמם לי, ואני מחפשת
מישהו שיעשה לי טוב על הנשמה,
אמנם רק באמצעות התכתבות, אבל
(המשך בעמוד )8
העול ם הז ה 2232

לחופשה בחו״ל §
בצאתך לחו״ל קח אותה באריזה
בת 10-החפיסות.

מכחכים
(המשך מעמוד )6
לי זה מספיק. כמובן שבהתכתבות
זו על העונה להיות נבון, מבין,
חם ובעל חוש־הומור (אפילו הומור
ציני) ,וקצת רומנטי ובעל כתב־יד
ברור.
שיגעון ! היכן מוצאים דבר בזד, ז
מדורי ההיכרויות בעיתונים הם
ממש מגעילים. להיכן נעלמו העדי נות
והמילים היפות ז
כרמה, תל־אביב
• הקוראה ברמה הוסיפה עוד
פרט קנע, המקל על כל אלה החפצים
להכירה: ת.ד ,22725 .תל־אביב.

•דין,
ארליך
וכל השאר...
גם ייגאל הורגיץ נכשל.
לכן יש למנות גם אותו
לסגן ראש״חממשלה, כפי
שמתואר בציורו של הקורא
תמיר שפר.

• תמונת בני הזוג דיוראנט —
ראה תצלום.

הרווקים שלא 3ואו
בעיקבות ידיעה שהופיעה
במדור אנשים (״העולם
הזה״ .)2231
במדור אנשים של העולם הזה
( ,)2231 מופיעה ידיעה, אשר למרות
שאינה מזכירה אף ״איש״,
החלטתם, כפי הנראה, לפרסמה
בשל הרשעות הנובעת ממנה ביל״
בד. זאת, מבלי לטרוח לבדוק את
הפרטים לאשורם — ומכאן שיצא תם
טועים ומטעים.
הרווקיאדות במלון הסלע האדום
אינן מאורגנות על־ידי המלון עצ מו,
אלא על־ידי מישרדי־נסיעות
וגורמים אחרים. המלון מספק את
השירותים, לרבות ההווי המיוחד
שלו, אשר נודע לו מוניטין בקי רוב
לבבות ושיחרור מעצורים, אך
איננו אחראי לאירגון ולרישום ה משתתפים.
המודעות, אף הן אינן
מפורסמות על-ידי המלון, אלא
על־ידי הגורם המארגן.
הרווקיאדה, שתוכננה במלון ב
מבצע
הגחות לחודשים יוני-יולי בלבד
בבתי המלון בעיר הכרמל
תליון משובץ יהלומים, שערכו 20,000 לירות, יוגרל בין משתתפי המבצע,
מתנת מרכז היהלומים בקרית־אליעזר בחיפה.
למשתתפי המבצע הנחות בסיורים באיזור הצפון, במסעדות, בבריכות
״דן־כרמל״ ,״מכבי״ ו״בת-גלים״ ,השכרת רכב, שירותי בידור ותיאטרון
חיפה. כניסה חופשית למוזיאונים העירוניים.

חי פ ה של י ם, הר ואת רי תיי רו ת ת עני ק לך חווי ה של נופש.
בתי המלון המשתתפים במבצע
המבצע נועד לישראלים בלבד על בסיס מקום פנוי ושהיית מינימום של 2
לילות, לרבות סוף שבוע. השוהים 4לילות ייהנו מלילה 5ללא תשלום.
לנוכח מספר המקומות המוגבל והמחירים המיוחדים, הזמן מקומך מראש.
המחירים הנקובים להלן הם לזוג בחדר ללילה כולל ארוחת בוקר וכל
המיסים :״דן־ברמל כולל בריכה, טל׳ 2,100 )86211 לירות;
״נוף טל׳ 1,900 )88731 לירות; ״ציון טל׳ )664311
1,700 לירות; ״שולמית טל׳ 1,700 )242811 לירות; ״בן־יהודה״
כולל בריכה, טל׳ 1,120 )80023 לירות; ״דביר טל׳ )82777
1,400 לירות; ״כרמליה טל׳ 1,200 )521278/9לירות; ״מרום״
(טרם דורג, טל׳ 1,400 )254355 לירות ; ״לב הכרמל טל׳
940 )81406/7לירות.

כגב ו 7 0וח
בעיקבות רשימתו של ה קורא
זמיר בן-דויד במדור
״פורום״ ,שבו שירטט
קווים לדמותו זקן הפילו סופים
וההיסטוריונים ת
אים
מיוחדים, בשל הבאתו קבוצה
בגודל מסויים, ובמקרה דנן, פשוט
לא עמד בתנאי הכמותי. אגב, שבו עיים
קודם לכן התקיימה במלון
רווקיאדה מוצלחת מאוד, אשר
אורגנה בידי גורם אחר.
הערה נוספת :

שבועיים קודם

ילדים עד גיל 6בחדר ההורים — הנחה בשיעור 509).ועד גיל 12 בשיעור ״0/ס .3

פרטים נוספים והזמנת מקומות בבתי המלון ואצל סוכני הנסיעות.
המבצע נערך ביוזמת האגודה לפיתוח תיירות חיפה ובשיתוף התאחדות בתי המלון בחיפה
ומינהל התיירות במשרד התעשיה, המסחר והתיירות.

פ ר טי ם ו הז מנ ת מ קו מו ת:

״און״ ארוח ונופש
חיפה: משרד ראשי: רח׳ הרצל ,29 טל.640065,668274 .
שד׳ הנשיא , 128 טל.82277 .
רה׳ נורדאו 5טל 4 .־645403
ת״א: רה׳ אלנבי 111 טל.612610,612567 .
ככר דיזיגגוף(רה׳ ריינס )4טל.229554,248306 .
ירושלים: רח׳ שמאי 8טל.224273 ,224624 .
נתניה: רח׳ הרצל 4טל.22947 .
באר-שבע: רח׳ הרצל 31 טל.73308 .
בני ברק: רח, עקיבא 91 טל.708751 .

״קל״ שרותי נופש
ת״א; :פתוח רצוף 11900-0900
בלילה -מזכירה אלקטרונית
גורדוז ,28 טל 222042 .
אבן גבירול 140 טל 450359 .
חולון: סוקולוב 86 טל 892305 .
ירושלים: המלך ג׳ורג׳ 23 טל 223258 .
רמת־גן: ביאליק 56 טל 731773 .
ראשל״צ: רוטשילד 37 טל 997965 .
רמלה: שד הרצל 72 טל 054/25294 .

אריאל ודיל דיוראנט
עולם קסום

!סלטים־ל

סלטים בכיף
טל 483948 .־03
ת ל ־ אכיב • הברזל 33׳
טל 223456 .־02
רו של ם • עץ חיים , 11
ג חרברט סמואל ,94 טל 24627 .־063
חדרה

חיים בעולמנו
הזה״ .)2231

(״העולם

יפה, מעניין ומרגש, לגלות את
ויל דיוראנט ערב יום הולדתו ה־

אודה ואתוודה, שעד כה לא
ידעתי על האיש דבר וחצי דבר,
ומה שגילה הקורא בן־דויד היה
מעט מדי.
אנא, גלו לנו עד פרטים על
עולמו הקסום של ההוגה הישיש.
כמי רובין, חיפה

לכן סירסמתם תמונה מתוך אירוע
חיובי שנערך במלון, אלא שאז
,מחקתם במתכוון את שם המלון.
הפעם, כשהוחתם דם, ציינתם את
שמו של המלון במפורש. עיתון
המכבד את עצמו צריך להציג רע
בצד טוב בצורה מאוזנת — וזו
חובתו — אך לא להבליט רע, ו בעת
סיקור אירוע חיובי להצניע
את השם.

כן־ציון שירה,
יחסי־ציבור של המלון
״הסלע האדום״ באילת, תל־אביב
העול ם הז ה 2232

לעשות כל

11111111

לטייל, לרכב, לל כ ת לים ולרקוד. לקחת לל א היסוס
כל מ ה שהחיים מציעים לך ־ גם בימי ה מ חזו ר
החודשי. שוב אינך צריכה להסתגר. אינך צריכה
לח שו ש ־ סמפון או־בה מ שחרר אותך מכ ל דאגה.
טמפון או־ב ה בעל כושר הספיגה הטוב בעול ם הינו
הטמפון הבטוח ביותר. או־בה קטן וקל להחדירו.
אינו זקוק למוליכים -דחיפה קלה והו א בפגים.
בלתי מורגש ונעלם מעיני כל. אפשר לשא תו
בכיס הג׳ינס או בארנק הכסף. גדולתו בקטנותו.

טמפון או־בה ב־ 3גדלים ;?
מיני -לב תול ה ולנערה המתבגרת! .
נו רמל -למרבית הנשים,
אק סט רה -לנשים ע ם ני מ 8 £רב* .

לכי ענת עעמון

או־בה מה׳ ההסברה
ח,ד 15 ,וג, חיפה
אבקש לשלוח אלי את
חוברת ההדרכה +השי:
3טמפונים בנרתיק

כתובת

0משתמשת בטמפונים
ס לא משתמשת בטמפונים

או־בה טבעי ובטוח

~ 07/017* 0/710ד״זק
העריק

כיצד הורגים את אבא,
אחי מקרב לא שבו
ובני כולו דמעות.

אדון נשיא נכבד,
מיכתב לך ממני :
אולי נו תעיין, אם
רק תתפנה מעט.
קיבלתי כאן פקודה
ללבש מדים ותיכף
למילחמה ללכת
ביום שלישי, מוקדם.
אדון נשיא נכבד,
עליך להבין :
אני לא כאן בשביל
לירות בבני־אדם.
לא, אל תכעס עלי,
אן לא אסכים ללכת.
תרשום זאת לפניך :
אני עריק ודי.
נולדתי לראות

אמי בכתה בלי סוף,
עד שירדה בור קבר ן
עכשיו היא בבר מעבר י
צוחקת לפצצות.
שבוי במחנות,
גזלו את נשמתי ;
גנבו לי את אשתי,
את כל הזיכרונות.
מחר בטרם אור
אגיף דלתי לנצח
על שנות חיים שמתו —
הביתה לא אחזור.

אוציא את כל ימי
על פני דרבי המלך,
אהיה נודד והלך
ולבריות אומר:

סרבו פקודה כולכם ;
המילחמה נפשעת !
אל תתגייסו אף פעם !
סרבו להילחם!
אם כבר נותנים פה דם,
תתן אתה הבל !
אתה נואם גדול,
אדון נשיא נכבד !
אם תבקשוני עוד,
אמור נא לבולשת
שאין לי, אין לי נשק :
הם יכולים לירות !

מאת בו ר י וי אן () 19541
מצרפתית: אברה עוז
תירגום שירו של בוריס ויאן לעברית נעשה בידי
הדוקטור אברהם עוז מהחוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת
תל־אביב, והוקרא לפני שבועיים בקאט־פוס,
בעצרת מרצים וסטודנטים למען הקמתה של
מדינה פלסטינית לצד מדינת־ישראל.

1770 0710171 01710
שלו לך, אוטונומיה
המשבר הנוסף בשיחות האוטונומיה הגיעו לכלל
סיום ביום השלישי ה־ 10 ביוני ,1980 עם התחדש
השיחות. לאחר מסע דילוגים של השגריר סול לינוביץ
ושיחת טלפון ממושכת ומרגשת בין שני הידידים —
ג׳ימי קרטר ואנוור אל־סאדאת, נתרצה הנשיא המצרי.
רמז מצד ראש־הממשלה מנחם בגין, שגם הוא
היה רוצה בשיחה טלפונית עם ג׳ימי קרטר, נשאר
תלוי באוויר ללא תגובה.
ביום הראשון, ה־ 15 ביוני ,1980 מופסקות שיחות
האוטונומיה על־פי הוראת הנשיא המצרי ומישלחת
המשא־ומתן הישראלית אשר באלכסנדריה חוזרת ל-

הנשיא ותח מכעס, נאשר
0(11ד וו שואש־הממשלה
הופיע בחליפה נחודובן .
ירושלים. אל־סאדאת פשוט רתח מכעס כאשר נמסר לו
שבקבלת־פנים חגיגית במישכן הכנסת לשגריר פאפואה,
הופיע ראש־הממשלה מנחם בגין בחליפה בחול-לבן.
הרמז השקוף כל כך, הסימבוליקה הברורה והנועזת
לא תסולח.
לאחר כשבוע מייגע ולאחר שמר טומי לפיד, הממונה
על הטלוויזיה התנצל וטען שהקליטה בצבע היתה
לקויה ובעצם ראש״הממשלה לבש חליפת תבלת-לבן
ולא כחול-לבן, התרצה הנשיא המצרי. בלב כבד קיבל
העם בישראל ההודעה, שכתוצאה מתקלה זו יידחו
שידורי הטלוויזיה בצבע לעוד כשנתיים.
שיחות האוטונומיה המתחדשות ביום שלישי מופס-
קות ביום חמישי. שר־החינוך המצרי גילה לנשיאו,
שבספרי הלימוד אשר בישראל, ירושלים מוזכרת בבירת
המדינה. הפעם המשבר חמור ביותר, תלונה שמגישה
בנדון מצריים למועצת-הביטחון, מתקבלת. ישראל מגונה,
ארצות־הברית נמנעת בהצבעה.

ראש־הממשלה בגין מנסה כמיטב יכולתו להזכיר
לג׳ימי קרטר שעוד ב 17-בספטמבר ,1978 במיכתבי־הלוואי
שצורפו להסכם קמפ-דייוויד, הוא כתב לו על
עמדת ישראל בעניין ירושלים לאמור :״ירושלים הינה
עיר אחת, שאינה ניתנת לחלוקה, בירת מדינת ישראל״.
סקרי דעת הקהל בארצות־הברית מבטיחים לקרטר
תקופת נשיאות נוספת. הוא משיב למר בגין שאיננו
זוכר כלל שקיבל מיכתב כזה.
הפרופ׳ הנודע לחקר המוח, אדווארד הורן, מפרסם
מאמר מדעי המוכיח, שבדומה לרפלקס המותנה של
הכלב של פאבלוב, בך גם הזכרון של אומות העולם
הופך לפתע מאוד סלקטיבי באשר מדובר בישראל.

נציגי אש״פ בניו־יורק מפגינים ליד מעונו בחסות
המישטרה. מכל מקום, מוצא ממשבר שיחות האוטונומיה
לא נראה באופק. יש בישראל חוגים רחבים
הדורשים מהממשלה שלא תסכים לחזור לשיחות עד
שתתקבל הבטחה מפורשת מהנשיא המצרי, שבמידה
ותתחדשנה הן תימשכנה מעתה ואילך ברציפות ולא
תופסקנה חדשות לבקרים על־פי מצבי רוחו. חוגים אלה
מדגישים כי הנשיא המצרי נוהג בנו בבאומה מובסת
ומושפלת, חסרת כבוד וזקיפות קומה ; ולכך עוד נוספים
מאמרי השיטנה בעיתונות המצרית אשר חזרה,
כאילו על־פי רמז מלמעלה, להדביק את הכינוי ״שיי־לוק״
לראש־הממשלה.
לאור הנסיון העגום, ספק אם ממשלת הכבוד וההדר
תישמע לפניות אלה.
ב־ 20 באוגוסט , 1980 בבוקר היום הרביעי, פורצת
בירדן הפיכה פלסטינית. לאחר קרבות עקובי-דם הנמשכים
יממה תמימה, מודח המלך חוסיין מכיסאו
ומוכרז על הקמת הרפובליקה הירדנית-פלסטינית.
בנשיא ובראש ממשלת המעבר עד לבחירות מתמנה
יאסר עראפאת. עשרות אלפי פלסטינים, אשר בזכור
מרכיבים את רוב אוכלוסיית ירדן, צוהלים וחוגגים ליד
ארמון המלוכה שהפך לארמון הנשיאות. תגובות שימחה
גם ברחוב הערבי בשטחים. גם ברחוב הישראלי, תחושה
של הקלה — לא עוד דיונים ומאבק על מדינה פלסטינית
נוספת. צה״ל בכוננות עליונה.

יש אומרים שאם ממשלת ישראל תציע, בבוא העת,
לממשלת הרפובליקה הפלסטינית את ההצעות שהיתה
מובנה להציע למלך חוסיין ותסכים לאותם ויתורים
להם היתה מסכימה אם חוסיין היה מצטרף למשא-
ומתן — יש סיכוי לשלום.
ראש הממשלה בגין מפנה תשומת־לב שריו ויועציו
המישפטיים לבעיה מישפטית סבוכה ביותר. אומנם
בתירגום העברי של הסכמי קמפ״דייוויד כתוב, שמשא-
ומתן יתנהל בין ״ישראל, מצריים, ירדן ונציגי ערביי
ארץ־ישראל״ אך ברור היה לכולם שאנחנו מתכוונים
לנהל משא־ומתן רק עם ממלכת ירדן ולא עם ״ירדן״,
שהוא מונח חסר תוכן מישפטי.
גם המערך תומך, לשם שינוי, בתפיסתו של ראש
הממשלה. ברור לכולם, עוד מימי המגעים עם המלך
עבדאללה, שבישראל יש נבונות לדבר רק עם בית המלוכה
האשמי. בל אופציה אחרת אסורה בתכלית ופסולה
מראש.
העובדה שבית מלוכה זה מונה לשלוט על־ידי האימ פריה
הבריטית בדימדומי שקיעתה, העובדה ששילטון
זה, כמעט בבל שנותיו, היה כנטע זר באוכלוסיה
הפלסטינית שמשני צידי הירדן — אין בבל אלה לשנות
הפרשנות הישראלית להסכם קמפ-דייוויד. למונח ירדן
משמעות יחידה — ממלכת ירדן.
חוגים ביטחוניים גם מעלים חששם מפני מדינה
פלסטינית, שבוודאי תרצה בהשמדת ישראל, ויש לראות
בה סיבון ביטחוני. הם מדגישים העובדה שממלכת ירדן
יצאה נגדנו לארבע מילחמות — במטרה לחסלנו, ובכולם

נוצחה. מבאן נובע שממלכת ירדן איננה מהווה סיבון
ביטחוני ובוודאי גם נובל לה במילחמה החמישית או
השישית.
בך, בכדי להוכיח דבקותה העיקשת בתפישה הביטחונית
מחד, ונאמנותה להסכמי קמפ״דייוויד ככתבם
וכלשונם מאידך, ובכדי לאפשר פריצת דרך במשא-ומתן,
מחליטה הממשלה בישיבה היסטורית, להורות לצה״ל
לפלוש לירדן, למגר את הרפובליקה ולהחזיר המלוכה.
המלך חוסיין, שקיבל מיקלט מדיני בישראל, ממתין
לתוצאות. לאחר שלושה ימים נגוז חלום הרפובליקה
ואלוף פיקוד המרכז מחזיר לחוסיין את ממלכתו.
צה״ל מרכין דגליו לכבוד לוחמיו שנפלו למען
המולדת.
עכשיו, ברוח קמפ-דייוויד, מחדשת ישראל פנייתה
לממלכת ירדן להצטרף לשיחות האוטונומיה. חוסיין
דורש בתנאי מוקדם נסיגה מהשטחים וממיזרח־ירושלים
ולא, סכנת מילחמה מאיימת על האיזור. שגריר ירדן
באו״ם מגיש למועצת״הביטחון בקשה לגנות את ישראל
על תוקפנותה, באשר בימים שבהם נעדר המלך חוסיין
מממלבתו, צה״ל פלש לתוכה.

אפשר היה להמשיך, אבל זה עצוב טדי. את
המשא-ומתן על האוטונומיה אנו מנהלים על פי כל
כללי הטכס ותפארת המליצה, אך בזחילה על הברכיים,
ללא כבוד וזקיפות קומה. הדלת חוזרת ונטרקת

את המשא־ומתן אנו ולנהדים
לפי נלד׳ הטכס,
או בזחילה טל הבונ״ם
בפנינו ואנו אפילו לא חשים בעלבון. אנו דבקים
במצריים ודבקים באופציה של ממלכת ירדן תוך התעלמות
ביודעין ובמתכוון מבן השיח היחיד והנבון
למשא־ומתן זה — הפלסטינים.
בל אשר נסכם עם מצריים איננו שווה הנייר אם
לא יהיה מקובל על הפלסטינים. בל אשר נסכם בבוא
היום עם חוסיין איננו שווה הנייר אלא אם כן צח״ל
ימשיך להגן על כיסאו ויאפשר לו לטבוח בפלסטינים
מתנגדיו. עלינו לנהל משא-ומתן עם כמה ובמה צדדים
ועם במה וכמה אופציות ואלטרנטיבות, ולא בחיטוטים
מישפטיים וברגשנות ובפסילה אישית שמקומם לא
יכירם בדיונים על עתידו של עם, ואני מתכוון לעתידנו
אנו.
אם כך נמשיך לנהוג, נמצא עצמנו יום אחד משלמים
מחיר כבד מנשוא בגלל דבקותנו בחוסיין ובכיסאו.

צב קו ס ט רינ ס ק׳ ,תל־אביב

מענק של עד 50,000ל״י בקנית החסכוניות של ״סיטרואך
למרות העליות החריפות בשערי הפרנק הצרפתי אנו ממשיכים למכור את דגמי 79 במשך חודש יוני(עד לגמד המלאי) במחיר הישן.
הרוכש מכונית בתקופת
המבצע זוכה במענק של
50,000־ 35,000ל״י
וחוסך הפרש ניכר
בהשוואה למחיר
הדגמים הזהים של שנת
( .80 ראה טבלה).

דגם המכונית
מחיר מכירה
שנת ייצור
1980

מחיר

מחיר מכירה
מענק בתקופת מכירה 1979
שנת ייצור שנת ייצור
המבצע
* 1979 בתקופת המבצע

הפרש בין־
דגמי 80־79

דיאו 0¥£1 \1£6 6

388,000

363,000

328.000

35,000

60,000

465,000

430,000

390,000

40,000

75,000

£0141.ק 6.3 5

578,000

533,000

488,000

45,000

90,000

640,000

590,000

540,000

50,000

100,000

ויזה

ג׳י.אס.ספציאל
ג׳י.אם.פלאס
החסכוניותשלסיטרואן מצויירות במנוע חדיש וחסכוני
המעניק להן ביצועים מפתיעים
וצריכת דלק נמוכה. לכולן אביזרי
בטיחות ויציבות משוכללים,
אמינות לאורך שנים ואחזקה
חסכונית. הוצאות רישוי ובטוח
מהזולים בישראל ומעל
לכל, השרות האמין של
סוכני סיטרואן בישראל.

* המחיר כולל מע״מ״נכון ליום 1.5.80 לפי שער 10.25ל״י 1
במידה ושער הפרנק יעלה או ירד יעודכן המחיר בהתאם.

זודלוניגסקיבע״יו,

חל-אניג: וחישונצינו 16 סל 333214-6.
יוושלים: רה׳ הס ,3סל 228888,222666.
י(נ>וי1מ. תל־אניג: ב.ג. מוסכים ומפיצים בעייני,
רח׳חרוץ,12 סל 03-331338.

דו ד לובינסק ב ע״ ח
נזכיץ סיטרוא! ב־שראר

חיפה: ולב הצנון נע״מ ש ׳1נוגוויוו 8
(שוי הכרמל) סל 04-538228 .
1אר*-גע: אשוב הנגב, דרו חניון• ,3סל 33210 .־.057
והמה: לוינקופף הרסו. רח׳ שוהם .4
0ל53081.37821.־.053

כת הסיס 80
זזיזחוויו

המלבה
...תציג א ת בגדי־הים וה חוף

,תדגמן א ת דגמי ה קו החדש
אביב /קיץ 80׳ .של:

ובשיתוף מנכ״ל
חברת אבר הם
גמדי אשר יעניק
למלכה הנ ח ה
של 100/000ל״י
לרכישת דירה
ב חבר תו:

...תשלב יופיה הנשי בתצוגת
בגדי הגברים ה מ עולי ם של חבר ת

...תציג א ת
המ שקה שכבש א ת
העולם,
המ שקה שעושה א ת
ה חיי ם מעניינים;

הדרכת המועמדות: אולפן לאה פלטשר
אי רו ח: מלון ״רמדה״ ,תל־אביב

ז ־אפנת תשים היפות

כו ט > 0הכניסה סולן. ו סו לן לאופנתה עו ל

עיצוב ת ס רו קו ת: סלון ג׳ימי חיפ ה

מועמדות הסעזג״נזת לה שתתף ב ת חרו ת מתבק שות לה תק שר ע סירי
זכרוני. טל .03-230854 .03-247426 .כדי ל ק בו ע תור לראיון עם ועד תהקבלה.

...תזכה בתעודת ; 503 הנ ח ה
ל ח תונ ה ב־

...תציג א ת

0ח 0׳ו 1 6
וסנדלי

אולמות! חולון, ז׳בוטינסקי . 6טל 855680 .

...תת ארח בחו״ל על ידי חבר ת
...תגיע לנשפים בכל רחבי הארץ
ב או טו בו סי םהמ מוזגים של
131- ׳ 01 /רבע״ס
אוטובוסיס 17ו״רוו 3זדנ 0י1/ווג מיוחדווג

פרס מיו חד
יוענק לכל ה מו ע מדו ת
ה סו פיו תבתח רו ת — מצל מת
ה ״ פו ק ט ״ המ שוכללת ביותר —
ז 1 1 3ז ו^ 1

עולם שלא בהישגידך.

נציגתה בישראל של ,,תו מ ס
קו ק חבר ת הנסי עו ת
הגדולה בעולם

עיצוב הכת רי ם: רחל גרא, יפו

על ידי מצלמות

* צילום ה מו ע מ דו ת:
ה ע תי ק ה

עיצוב גרפי: ס טו דיו י י ״

אסף

שילה

טל 232825 :־03

מרץ ומאמץ רב יושקע בעבודה, שגה
עלולים לצוץ מינשולים ועיכובים שונים.
יש להמנע מהתנהגות
פזיזה ומהחלטות חפוזות.
כמו־כן קיימת
נטיה לתאונות בעבודה,
ויש להשגיח כפל״
כפליים על ענינים הקשורים
לבטיחות. לאותם
המחפשים דירה,
יש טיכוי טוב למצוא
השבוע מקום מגורים
נאה בסביבה נעימה.
נסיעה קצרה תביא להכרות חדשה, ומכל
המזלות, לתאומים סיכוי לאירוע רומנטי.

תקופה לא נוחה ביותר, ביחוד בכל מה
שקשור לכספים. אתם מרוויחים היטב,
אך הכסף נוזל בין האצבעות,
ולא ידוע לאן
הוא נעלם. הוצאות
קטנות ולא מורגשות
מדלדלות את החשבון.
ההתקדמות איטית גם
בשטח האהבה. כדאי
לתכנן תקופה שקטה,
לא ללחוץ על איש, ו8ז
6ו=ו:ד,דנ 1
לא לדחוף לעבר מטרות
ניכספות אתם
נמצאים כעת במיטב כוחותיכם, ולח־רות
ההאטה, זו תקופה טובה ומקדמת.

ראש־חודש יביא עימו פופולריות רבה
לבני מזל תאומים, ואירועים חברתיים
רבים יעסיקו אותם.
מובטחות פגישות עם
אנשים מעניינים במיוחד,
ובאווירה רומנטית.
מצד שני קיימת
רגישות להצטננות ו-
צרידות. לאלו הנוטים
לאלרגיה יש סיכוי שהיא
תיזכר בהם ה 21ב
מ אי -
20 ביוגי
שבוע. לא כדאי לתכנן
תכניות לטווח ארון,
נסו להנות מההווה, ולהמנע ממריבות
בעניינים שלא תייחסו להם חשיבות.

תאומיס

סלחנותכס לאנשים עברה את גבול־הטעם־
הטוב, הגיע הזמן לשנות את ההתנהגות
הזו. שינויים שיתרחשו
בחיי־הבית יאלצו אתכם
להסתגל לחידוש. ,
לשנות במעט את הש־קפותיכם
השמרניות, ו לנטוש
רעיונות מיוש נים.
כדאי להעלות את
הבעיות העמוקות מעל־לפני־השטח,
ואולי אפילו
להתייעץ בפסיכוהענין. לצורך לוג

תקופה
מצויינת להתחיל לימודים חדשים,
בייחוד אם יש להם קשר לספרות וכתיבה.

ידידים שהכרתם באורח מפתיע, יערערו
את שיווי-המשקל וינסו לשנות את דרך-
חייכם. כדאי להסתגל
לצורת מחשבתם, או
לפחות לנסות להבין
את נקודת־השקפתם.
ימי רביעי וחמישי לא לבילויים מתאימים
חברתיים, כיוון שהתנהגות
קיצונית מדי
כלפי אנשים, עשויה !זיזיזדיף לן
להעמיד אתכם במצב
מגוחך. מיום שישי ואילך,
כדאי לצאת לבילויים חברתיים.
קשרי ידידות חדשים יתפתחו בעתיד.

צפוי שבוע די קשה, צרות צרורות בעז־.
ייניס מיקצועיים. אם
הובטח לכם קידום,
עליכם להמתין מעט,
יחולו עיטבים. עליכם
להזהר מטעויות, על מות
לא לאפשר לאנ שים
מתוסכלים להתנכל
לכס ולדבר מאחרי גבכם.
יש להצניע ולש מור
בסוד תכניות או.
רעיונות חדשים. למרות
שברגע זה הכל נראה כחלום רחוק, בעוד
זמן מה ימומשו מרבית חלומותיכם.

תקופה מלאת-אירועים, הצעות לעבודה
חדשה מכיוון שכלל לא ציפיתם לו.
פרוייקטים חדשים עומדים
להתחיל _ לא
בלי קשיים — אך ההצלחה
היא בטוחה.
בשבועיים הבאים ידובר
רבות על נסיעה ל-
חוץ־לארץ, להשלמת ההשכלה
או לצורך עבודה.
בני מאזניים שיש
( 2בספטמבר
22 באוקטובר
להם גיסים וגיסות,

עלולים להסתכסך עימם
בנושא של חינוך ילדים. בני קשת
עשויים למצוא את עצמם קשורים אליכם.

חאזנייס

אי־יציבות שולטת בחייכם ברגע זה וגורמת
למשברים, גם
מבחירה בריאותית, וגס
בעבודה. אל תקחו על
עצמכם יותר ממה ש אתם
מסוגלים לבצע.
אל תתחייבו לסיים
עבודה בתאריך מסו־ייס.
המתיחות שבה
אתם שרויים עלולה
לפגום בבריאותכם. התרכזו
בקשרי־ידידות ו־בפעילות־ציבורית
הומאניטרית, שם תרגי שו
נוח ותזכו באהדה רבה, ואף בהערצה.

0 עקת

שבוע של שיכחה ובילבול. יהיה קל
״לסדר״ אתכם, וכדאי להיזהר שיבעתיים
בענייני־כספים. תתנסו
בנסיונות מוזרים ביותר,
ובגלל חוסר ער-
נותכם, לא תחושו בסכנה
הצפויה לכם.
שותפכם לחיים יהיה
המעשי מבין שניכם.
אתם נמצאים בנקודת-
מיפנה בקשר עם בן-
הזוג, אך הזמן בהחלט
לא מתאים לשינויים.
הקפיאו את המצב שבו אתם שרויים,
תוך זמן קצר תיווכחו לדעת מהי הדרך.

סשת

עבודה רבה מצפה לכם בשבועיים הבאים,
וכמו להכעיס, אחד מבני־המישפחה לא
חש בטוב, ואתם נאלצים
להקדיש מזמנכם
היקר על־מנת לטפל בו.
חישבו בכובד ראש על
שינויים בעבודה, והתייחסו
ברצינות להצעות.
שתועלינה בפניכם בזמן
הקרוב. אהבה חדשה,
שהתחילה לא״
21בדצמבר ־
מזמן, גורמת למעט
19 בינו א ר
בעיות. המתח שנוצר
עלול להרוס את הקשר. השגיחו בשבע
עיניים כי צפויות לכס הנאות רבות יחדיו.

השבוע יושם דגש על יחסים רומנטיים.
אהבה שנגמרה לפתע — תפרח בהתלהבות
מחודשת. אנשים
שבקרבתם אתם
מעוניינים, יתקשרו ויציעו
בילוי משותף.
גם פניותיכם תענינה
בחיוב. תוכלו לבטא
את חדוות־החיים בדרכים
רבות. האמנים
בני-מזל דלי יחושו כו 20ג
עואר -
$ובפב רו א ר
חות יצירה מחודשים,
הברקות ורעיונות מקוריים.
ילדים יגרמו לכם הנאה, לאחר
שהעסיקו אתכם תקופת מה במחלותיהם.

שינויים בדירה יחולו בזמן הקרוב. הזמן
מתאים לאירגון מחדש
ושיפוץ. כדאי לקנות
רהיטים חדשים ולייפות
את הבית. אורחים
בלתי צפויים עשויים
להגיע במפתיע, הכינו
מראש מלאי־מזון. אי־הבנה
ביניכם לבין בן־
־9ו׳בפברואר
הזוג — תתוקן. כדאי
ז 20 במרס
להתרחק מבני מזל עק רב
בתקופה זו, הס
עוקצניים וביקורתיים כלפיכם. בני מזל
סרטן בהחלט נעימים יותר בתקופה זו.

האינטליגנציה
של מזל תאומים מזל־תאומים נמצא בבית השלישי ב־גלגל״המזלות.
בית זה מסמל את האינטליגנציה,
יכולת־ההבעה בעל־פה ובכתב,
נסיעות קצרות, וכל מה שקשור לסבי בה
הקרובה. מהי השפעתו של הבית
השלישי על היכולת האינטלקטואלית
ועל צורת המחשבה של כל מזל ז

של מיספר עובדות בסיסיות, על-מנת
להבין עניין המושך אותו. הוא מיטיב
לשוחח בכל מקום ובפני כל אדם. לפעמים
הוא נשמע כמגבב דברים, אך זאת רק
אם הוא שייך לטיפוס ״הקליל מדי״ של
מזל תאומים. סטודנט עשוי להצליח בלימודים
העוסקים בתקשורת, יחסי-
אנוש, שפות, או שטח המצריך התבטאות
בכתב או בעל־פה.
טלה מהיר-מחשבה, גלוי, כנה, אמיתי וחצוף. לעתים מגלה תפיסה מהירה וחי״
דוד־לשוני אירוני. הוא נמצא במתח־נפשי
וחוסר-מנוחה בהעדר עניין אינטלקטואלי.
בעל דיבור פזיז, ובדרך״כלל איננו
מתכנן את היעדים שאליהם הוא מתכוון
להגיע, אינו מתייעץ עם איש, ולא נעצר
לחשוב או לתכנן את דרכו — מה שגורם
לתוכניותיו להתעכב פעמים רבות. יש
לו צורך לעמוד במרכז, ודחף חזק להבליט
את עצמו. הוא אינו סובל ביקורת,
ומיזגו הנמהר גורם לפעמים לחוסר-
התחשבות, למריבות ומדנים. סטודנט במזל
טלה דוחה עד הרגע האחרון את
הלימוד לבחינה, ולמרבית הפלא, עובר
את המיבחן בהצלחה.

ש ור

השור ניחן בחשיבה עיקבית ומעשית.
הוא מתקשה להסתגל לשינויים פתאומיים
בדיעות, ודרוש לו זמן להתאים
את עצמו לעובדות. הוא דבק בדעותיו
ומתעקש עליהן. לא קל להשפיע עליו
לראות את המציאות, מזווית השונה מזו
שאליה הוא רגיל. קשה לו להתחשב ב-
דיעת-הזולת, ויש לו כוח השפעה רב על
זולתו. הוא נוטה להיות מעט דוגמטי,

ס ר טן
וכאשר הוא מתאהב, הוא הופך עבד״
נרצע לאהובו־אהובתו ומוכן אפילו להגמיש
את דעותיו והשקפותיו. יש לו הבחנה
מעודנת, בייחוד בכל מה שקשור
לאמנות ויופי. למרות שמקובל לראות
אותו כשור ההולך בתלם, בעל השקפה
״מרובעת״ ,דעותיו יכולות להיות מאד
בלתי־מקובלות ומוזרות. הוא אינו נלחם
על מנת להבליט את רעיונותיו, אך
כאשר הוא ישמיע אותם, הוא צפוי לביקורת
חמורה, שלא תרתיע — ואפילו
תעודד — אותו להיצמד למחשבותיו
העצמאיות.

ת או מי ם
בעל אינטליגנציה בלתי-רגילה, מחשבה
חריפה ושנונה. קשה מאוד להביסו בוויכוח
ובכל נושא שהוא, כיוון שהוא מתמצא
כמעט בכל שטח, ואפילו אם אינו
שולט היטב בחומר, המעט שהוא יודע
יישמע כמקור״מוסמך ובלעדי, וזאת בגלל
הצורה המשכנעת והמקסימה שבה הוא
מתבטא. הוא בעל תפיסה מצויינת ומהי רה,
יסתפק רק בעריכת _בדיקה חפוזה

צורת החשיבה של בן מזל סרטן אינטואיטיבית,
ומעט חולמנית. הוא בעל
זיכרון מצויין ודמיון רב, הבא לידי-ביטוי
בכל מעשיו ודבריו. הוא אידיאליסט ומחזיק
בדעותיו בחזקה ובעקשנות, אם-
כי לא בענייני יום יום, שלגביהם עשויה
דעתו להשתנות. על-פי רוב הוא בעל
כשרונות בלתי״רגילים, וקיימת בו נטיה
חזקה לחיות את העבר. הוא נדיב ומתחשב
באופן יוצא מגדר הרגיל, נהנה ממוסיקה,
שירה, ריקוד ובעצם — מכל
שטח אמנותי. למרות אהבתו לחידושים,
הוא דבק בצורת המחשבה שעל ברכיה
חונך, והאידיאלים של הוריו ומחנכיו
מושרשים בו עמוקות. סטודנט יצליח
בעיקר בלימוד הקשור להנצחת העבר,
היסטוריה, ארכיאולוגיה, צילום, וגם
מקצועות הקשורים לתזונה או טיפול
בזולת.

א רי ה
לאריה חשיבה חזקה ולב נדיב. הוא
בעל אינטואיציה וטבע של יוצר. אנין
טעם, מעריך אמנות, ובעיקר תיאטרון
ודרמה. הוא מתלהב מכל דבר יפה :

אשה יפה, תמונה יפה או התנהגות יפה.
האריה מצטיין באישיות חזקה ובולטת,
והוא בעל מאור פנים. בתוכו הוא נעים,
עדין ומתחשב, אך כלפי״חוץ מעמיד עצמו
כנוקשה, כפייתי ובעל הערכה עצמית
יתירה. למעשה הוא מעודד את הזולת,
ומסוגל להוציא לאור כשרונות הטמונים
באנשים שונים. כשהדבר מגיע לכשרונותיו
הוא, תוקפת אותו מעין בושה, ענוותנות
ופחד, שמא תפגע גאוותו, אם וכאשר
יישלחו אליו חיצי-ביקורת. למרות
היצירתיות הרבה הטמונה בו, הוא מנצל
אך מעט מכישוריו הרבים. הוא אמביציוזי
בעל תפיסה רחבה, יכולת אירגון
טובה ואחריות. אוהב ילדים ויכול להוציא
את הטוב שבהם. סטודנט בן-
המזל יצליח בלימודים הקשורים באמנות,
יצירה, דרמה, הוראה וחינוך מיוחד.
לא קל לאריה כזה לשבת זמן רב על
ספסל-הלימודים, להתמיד ולהתכונן לבחינות.

תו ל ה
בעל אינטלקט חריף, אנאליטי וביקורתי.
נשלט על-ידי השכל וההיגיון, ואינו
הולך שולל אחר רגשותיו. שיקוליו
מעשיים, ותשומת ליבו מופנית לכל פרט,
קטן או גדול, עד״כי לפעמים הוא מח מיץ
הזדמנויות חשובות. היגיון ואהבת
אמת שולטים בכל הבעיות הקשורות ל-
עניני-הרגש. לעיתים קשה לו להבין את
הסיבה לכך, שאנשים מסתבכים בגלל
עניין ריגשי כלשהו. יעילות, כושר התמדה,
סבלנות ורצון לשרת את האחרים,
גורמים לרבים מהם להמשיך למחקרים
בתחום המדע. הכתיבה קרובה להם, ו-
הביקורתיות הנוקבת מושכת אותם ל-
מיקצועות העתונאות או לביקורת־עיתת-
אית. סטודנט בן־מזל בתולה עשוי להצליח
ברפואה, כימיה, ביולוגיה, מתמטיקה,
חינוך ומקצועות הדורשים דיוק.

מ אזני

בעל חשיבה מאוזנת היטב, אך בעת
ובעונה אחת מודרכת על-ידי אינטואיציה
חזקה ושיקול דעת. הוא מתייחס לשני
צידיה של כל בעיה, ולכן קשה לו לקבוע
עמדה או לקבל החלטה. הוא
(המשך__

בעמוד )58

אריאלי

ביטו חי חיים
אלא שבהטבות אלה בנק דיסקונט לא אמר די. יש גם
ביטוחי חיים מגוונים ובתנאים מיוחדים. יש ביטוח חיים
אוטומטי לחבר בקופות הגמל. ביטוח חיים זה הוא בגובה
יתרת החשבון (קרן +רווחים) עד 100,000ל״י ואליו
צמוד כיסוי ״כפל תאונה״ עד 200,000ל״י, ויש ״אופק״ -
ביטוח חיים מסוג סיכון (ריזיקו) צמוד למדד. הפרמיה
בביטוח זה נמוכה מהמקובל והסיבה היא פשוטה: הבנק
לא חי מביטוחים. עבורו זו הזדמנות להעניק שרות שרות
נוסף לחברי קופות הגמל שלו.
על קומבינציה זו, חברות בקופת גמל +ביטוח ״אופק״,
אומרים מומחים כי היא עדיפה על כל שיטת ביטוח אחרת.
ויש גם וריאציות :״אופק 65״ -לכל אחד ו״אופק 15״ ־
מיוחד לצעירים.

איך להגיע למאות אלפי ל י• עם חיסכון של כמה מאות לי ׳ בחודש
עם היד על הדופק

מה זה קונטו קורנטי?

את כל העידכונים בחשבץ שלך עושים הדיסקונטאים.
מדי שלושה חודשים, ישלשל הדוור לתיבת המכתבים
שלך מעטפה ובה מקופל דו״ח פעילות בחשבון. עם בנק
דיסקונט היד שלך תמיד על הדופק.

כל דמיון לשמו של גיבור ״שורשים״ הוא מקרי בלבד.
״קונטו קורנטי״ הוא שמה של שיטת חישוב הרווחים
הנהוגה בקופות הגמל ״תמר״ ו״גפך של בנק דיסקונט.
לפי שיטה זו, מדי 3חודשים מזוכה חשבונך ברווחים לפי
מספר הימים שהסכום היה מופקד בחשבון, מתוך סך כל
הימים של אותו רבעון. ובמה שונה שיטה זו משיטות
חישוב בקופות גמל אחרות? בקופות גמל אחרות
מוצמדות ההפקדות והמשיכות למדד החודשי והחבר בהן
מפסיד עד שני מדדים חודשיים. את הלוקסוס הזה, מיותר
לציץ, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו.

ב״גפן״ את ממשיכה לזרוע
וב״תמר״ את כבר קוצרה
זה מה שקורה אם החלטת לחסוך בשתי הקופות האלה בעת
ובעונה אחת.
ולמה בשתיהן?
יבוא יום בו תמשוך כספים מקופת הגמל שלך ואז לא
תוכל להפקיד יותר בחשבון זה. אם בכל זאת תהיה מעונין
להמשיך לחסוך, תצטרך לצבור ותק מן ההתחלה.
לכן, טוב יהיה אם תחסוך ב״גפך וב״תמר״ בעת ובעונה
אחת. כך אתה צובר זכויות בשתי הקופות גם יחד ובבוא
העת, אתה קוטף את פירות האחת בעוד שאת פירות השניה
אתה ממשיך לטפח. ומה שחשוב לא פחות: עם חיסכון
כפול זה, אתה יכול להגיע לביטוח חיים חינם של עד

שיבה טובה • שיבה נוחה
הרשה לנו לגעת בנקודה רגישה.
יום צאתך לפנסיה.
״תמר״ ו״גפך קופות הגמל של בנק דיסקונט יעזרו לך
להבטיח את ערוב ימיך.
העיקרון הוא, שעליך להיפרד כל חודש מכמה מאות לירות
וביום צאתך לפנסיה, אתה ״פוגש״ מטמון קטן וזוכה גם
לטפיחה על השכם ממישהו באוצר. עם האוצר הזה אתה
יכול לעשות כל מה שרצית לעשות כל חייך ולא יכולת
להרשות לעצמך ...

200,000ל״י.

קופח גמל גם לילדים
הקטן הזה גדול יהיה וחזקה עליו שיבוא בדרישות ביום מן
הימים. אז בגיל תיכון, לפני שהוא פוצה פה, אתה שולח
אותו לחו״ל או מעניק לו הפתעת ענק אחרת.
איך?
מכיון שראית את הנולד חסכת עבורו באחת מקופות הגמל
של בנק דיסקונט.
בתום תקופת החסכון -הוא מופתע ושמח ־ ואתה נהנה.

מחזירים כסף
הנח לגבותיך המורמות לחזור למקומן הטבעי. הבנק
באמת מחזיר את דמי הניהול והביטוח בחשבונות ״תמר״
ו״גפך. ככל שחסכת סכום גבוה יותר ־ יורד שיעור דמי
ניהול החשבון ואתה נהנה באופן שוטף מהחזר כספך עד
שיעור 0.7596 לשנה. ובתחום ביטוח החיים, אתה מקבל
בחזרה פרמיות ביטוח עבור כל סכום בלתי מבוטח
בחשבונך.
לכן, כאשר אתה מקבל את דף הדיווח שלך כל שלושה
חודשים ורואה שרווחיך תפחו במידת מה, תדע למה.

עצמאי

עובד מדינה

שכיר שמעבידו
מפקיד בעדו
שכיר שמעבידו
אינו מפקיד בעדו
בקופת גמל ואינו
זכאי לקצבה בגיל
פרישה, ובעלי
שליטה בחברה
מעטים

מס הכנסה י שלם
חזון אחרית הימים?
כלל וכלל לא.
אתה לא רק חוסך, צובר רווחים ומקבל ריבית, מס הכנסה
עוד משלם לך ...
כמה ישלם?
זה כבר תלוי בהכנסה, בסכום ההפקדה ב״תמר״ וב״גפך
ובאופן העסקתך.
אם תקח עט ונייר הרי הטבלה שלפניך תסייע לך לעשות
את החישובים בעצמך.
כדאי גם לדעת שמ 1-באפריל , 1980 הועמדה תקרת
ההכנסה המוכה בהטבות במס על 474,000ל״י בשנה.
בשנת המס הנוכחית אפשר לחסוך ב״תמר״ ו״גפך עד
60,000ל״י ולקבל את כל ה״סוכריות״ שהזכרנו וליהנות
משמירת זכויות הוותק הראשוני בקופה.

הפקדות שבעדן
ניתן זיכוי

הפקדות שבעדן
ניתן ניכוי

סה״כ הפקדות

596 מההכנסה
השנתית, מכסימום
— 23,700.ל״י
(— 2,370.שקל)

796 מההכנסה
השנתית, מכסימום
33,180.ל״י(— 3,318.שקל)

1296 מההכנסה
השנתית, מכסימום
— 56,880.ל״י
(— 5,688.שקל)

596 מההכנסה
השנתית, מכסימום
— 23,700.ל״י
(— 2,370.שקל)

596 מההכנסה
השנתית, מכסימום
— 23,700.ל״י
2,370 שקל)

1096 מההכנסה
השנתית. מכסימום
— 47,400.ל״י
(— 4,740.שקל)

596 מההכנסה
השנתית, מכסימום
— 23,700.ל״י
(— 2,370.שקל)

596 מההכנסה
השנתית, מכסימום
— 23,700.ל״י
(— 2,370.שקל)

1096 מההכנסה
השנתית, מכסימום
— 47,400.ל״י
(— 4,740.שקל)

596 מההכנסה
השנתית, מכסימום
— 23,700.ל״י
(— 2,370.שקל)

596 מההכנסה
השנתית, מכסימום
— 23,700.ל״י
( 2,370. -שקל)

1096 מההכנסה
השנתית, מכסימום
— 47,400.ל״י
(— 4,740.שקל)

אז למה בכל זאת זה כד אי?
הנה דוגמא מהחיים :
במשך שנים ניסתה ציפי לשכנע את יעקב בעלה לחסוך
במסגרת קופת הגמל ״תמר״ של בנק דיסקונט -אך לשווא.
לא קל היה לשכנע אותו להיפרד מ־ 300ל״י כל חודש. ב־1
בינואר , 1970 הוא נענה סוף סוף להפצרותיה והחל
בחיסכון. עד דצמבר 1979 הפקיד יעקב 36,000ל״י.
״תמר״ הוסיפה לו על הסכום שחסך 456,000ל״י כולן
פטורות ממס. עתה יש לו כחצי מיליון ל״י בבנק והוא
משוכנע לחלוטין.
אגב סכום זה אינו כולל זיכויים במס שקיבל יעקב על
הפקדותיו. בנוסף לרווחים נהנה יעקב מביטוח חיים חינם
על סך של 100,000ל״י(עד 200,000ל״י במקרה של
תאונה) ,מפטור ממס על כל הרווחים, מזכות לקבל
הלוואות בתנאים מועדפים, מזכות לרכוש ביטוח ״אופק״
ללא הגבלת סכום בפרמיה נמוכה במיוחד, מפטור ממס
עובון ומהטבות נוספות.
מה הוא היה עושה בלי ״תמר״ וציפי ...

אין עו ד ספק: קיימת ע כ שיו מחתרת מחיינת ב מדינ ה

1111 רו רו 1דו
^ ין עוד שמץ של ספק :
\ * מח תי ת מזויינת כישראל.

קיימת עתה

ואולי לא מחתרת אחת, אלא כמה מחתרות.
איני בא לקבוע כאן מי מפקד על מחתרת זו, לאיזה
גוף, קיים או חדש, היא משתייכת, ומה ממדיה. זהו
עניין לחקירה מיקצועית.
אך אין שמץ של ספק לגבי הזהות המדינית־ציבורית
של התארגנות זו. היא שייכת למחנה הימני־קנאי־מיסטי,
המשתרע מן השר אריאל שרון ימינה — מחנה הכולל
את התנועות השונות למען ארץ־ישראל השלמה, תנועת־התחייה,
גוש־אמונים, הפנופייה של ״הרב״ כהנא, והשו ליים
המטורפים של המפד״ל וחרות.
יתכן שאחד הגופים האלה מהווה בעצמו את המחתרת.
יתכן גם שהמחתרת אמנם צמחה בתוך אחד הגופים,
מקבלת את מרותו הרעיונית, אך מהווה גוף נפרד —
כפי שהיווה אצ״ל במיפלגה הרוויזיוניסטית. יתכן שהיא
פרשה מאחד הגופים האלה, כמו לח״י בשעתו.

זה יתברר כמוקדם אד במאוחר. כרגע זה
חשוב רק לקבוע את עצם העובדה: קיימת
עתה מהתרת המאיימת על שילטוך החוק
כישראל, על הדמוקרטיה, על מחנה־השלום,
ומנהיגיו, עד יחסי־החוץ של המדינה, ואולי אף
על ממ׳טלת־ישראל עצמה.

משום־כך אמר ח״כ חיים דרוקמן, אחרי ההתנקשות
בחייהם של ראשי־העיריות ,״כן יאבדו כל אויביך, אדוני.״
כשנאלץ לחזור בו, הסתפק בקביעה שהיה שמח אילו
מתו ״מוות טיבעי״.
ואילו ״הרב״ משה לווינגר הגיב על נסיונות־הרצח
במילים :״גם אם יתברר שמבצעי הפעולה היו יהודים,
אין לגנותם.״

זהו המכסימום שאדם יכול לאמר בפומבי.

! ס 01

ך * תפיסה האנטי־ דמוקרטית נובעת מן האידיאו-
לוגיה עצמה, והיא ההופכת קבוצות של הוזי־הזיות
לאירגוני־מחתרת.
בעלי האידיאולוגיה הקנאית״מיסטית אינם יכולים
לקבל את מרותו של הרוב, מפני שהרוב מתנגד לה
וזר לה. הממשלה והכנסת, הנבחרות על־ידי הרוב,
מעוררות אצלם גיחוך, תיעוב וזעם .״המטרה״ עומדת

אין זה סוד כי בהתנחלויות מתרכז נשק
בלתי-חוקי רב. פעם ביקש צה״ל להחרים נשק
כזה בהתנחלות אחת, נתקל כסירוב, ונסוג
מכוונתו על-פי פקודה מגבוה.

נוסף על־כך קיימים מצבורי־הנשק הבלתי־חוקיים, מן
הסוג שהתגלה על גג ישיבת־ההסדר בעיר־העתיקה.
כל התנחלות של גוש־אמונים היא, למעשה, יחידה
צבאית חמושה, המוכנה לפעולה. אם מבצעי ההתנקשויות
בראשי־העיריות לא יצאו מהתנחלויות אלה, פירוש הדבר
כי יש לפחות גוף נוסף, חמוש היטב ומאומן היטב, המוכן
לבצע פעולות צבאיות מתוחכמות.

למעשה אין כל מניעה לכך שהמחתרות
האלה יצמחו, תוך זמן קצר, לממדים של אצ״ל
ולח״י כתקופת-השיא שלהם — לא רק מבחינת
הכמות, אלא גם מבחינת המיקצועיות, טיב
החימוש וכושר־הפעולה.
:ס ! 0ס
ך * תנאי המוקדם החמישי הוא, אולי, המכריע.
י 1מאו טפה־טונג אמר כי אנשי־המחתרת
דומים לדגים במים. המים הם האוכלוסיה
הכללית.

הבה נבדוק עד כמה קיימים תנאים כאלה אצלנו,
ואם הם קיימים — מדוע הם הולידו את המחתרת דווקא
בעיתוי זה.

בעבר חששו לבטא זאת, מפני שזה מהווה ג׳גוסייד
— רצח־עם — על-פי לשון האמנה הבינלאומית שישראל
חתומה עליה, נוסף על אמנות האג וז׳נבה. אך משביטא
זאת ״הרב״ בכתב ובעל־פה, נעלם מעצור זה.

זוהי אידיאולוגיה שלמה מבחינה הגיונית
וריגשית. היא מספקת לבעליה מוטיבציה חזקה,
ומכתיבה להם מיצוות של ״עשה״ — ולא
רק מעשה־ההתנחלות בשטחים הכבושים.

טיבה של אידיאולוגיה כזאת גורם לכך שהיא פולטת
מתוכה את האנשים המסתפקים בהטפה מילולית. אלה
נדחקים בהדרגה הצידה על־ידי אנשים פעלתנים יותר.
אם הם רוצים להחזיק מעמד, עליהם להתאים את עצמם
לרוח ההתפתחות, להצטרף בעצמם למחתרת, להקצין
את סיגנונם ומעשיהם.

לא אתפלא אם ייוודע כי קיימת ברגע זה
מחתרת של כמה מאות חברים, ולצידה מהתרות
קטנות יותר של כמה עשרות.

אידיאולוגיה קנאית,
תפיסה אנטי־־דמוקרטית,
י• כוה־אדם,
נשק דאירגון,
תמיכה ציבורית,
סיוע •טל שלוחות שילטוניות.

תרומתו ־טל ״הרבי, בהנא היתה בכך שהוא
העז לבטא בגלוי את אשר חשבו האחרים
בסתר ליבם: שיש לפתור את הכעייה על־ידי
גירושם מן הארץ.

יחד עם תנועות־נוער מסויימות, אירגוני־סטודנטים
וגופים פוליטיים חוקיים, כוללים ציבורים אלה אלפי
מועמדים פוטנציאליים למחתרת — גודש של חומר
אנושי, העולה בהרבה על הדרוש.

ף* גיטק והאירגון מצויים בכמה צורות שונות.
י לגוש־אמונים יש עתה צבא חוקי ומאורגן — יחידות
ההגנה־המרחבית שהוקמו על־ידי הרמטכ״ל, רב־אלוף
רפאל (״רפול״) איתן, למען הגוש. אלה הן יחידות על
טהרת אנשי גוש־אמונים, בפיקודם העצמי, הלובשות
מדי־צה״ל והמצויידות בנשק של צה״ל.

ש •טי־טה תנאים מוקדמים להיווצרותה של מחתרת
מזויינת אלימה, ואלה הם:

ך* אידיאולוגיה ידועה. זהו החזון של ארץ־ישראל
* 1השלמה, בגירסה מחודשת ומוקצנת.
המרכיבים של אידיאולוגיה זו אינם חדשים: קנאות
לאומנית קיצונית, מהולה במידה גדושה של מיסטיקה
״דתית״( .אני שם את המילה ״דתית״ במרכאות, כי
גירסה זו הופכת את הדת היהודית לפולחן שיבטי פגני,
שאין לו ולא כלום עם התפיסות הדתיות ההומאניות
והאוניברסליות הקיימות ביהדות ).השקפה זו שוללת
את עצם קיומו ואת כל זכויותיו של העם השני בארץ,
וטוענת לבעלות בילעדית על ארץ־ישראל כולה, לפחות
ממערב לירדן( .אילו כבש צה״ל גם את הגדה המיזרחית,
היתד. תובעת את אותה הבעלות שם ).התנגדות העולם
אינה מפריעה לבעלי גישה זו. להיפך, תחושת הבידוד
היא רצוייה ומהנה.
בעבר נתקלה אידיאולוגיה זו במיכשול קטן: קיומם
של כשני מיליון ערבים בשטח זה.

המחתרת החדשה יכולה להתבסס על
ישיבות-ההסדר, המשתייכות למחנה זה וה־קולטות
מדי שנה •טנתון של צעירים, ההופכים
אוטומטית למועמדים לגיוס למחתרת. תפקיד
דומה ממלאות, כמובן, ההתנחלויות.

כאשר הופיע נציג שרות־הביטחון־הכללי לפני שופט
עליון ונשבע כי יש בידיו חומר המראה כי ״הרב״ כהנא
מתכוון לבצע פשעים כה חמורים, עד־כי הם מסכנים
את שלום־המדינה, ניתנה ההוכחה הפורמלית לקיום
מחתרת אחת. גילוי מחסן־חומר־הנפץ בעיר העתיקה, מול
הר־הבית, מהווה הוכחה שניה. ההתנקשויות המתוחכמות
בראשי־הציבור בגדה המערבית מהוות הוכחה שלישית.
האיומים על פעילי־השלום הישראליים מהווים, כנראה,
הוכחה רביעית.

מאות. רק חלק מאלה היו לוחמים ממש. האחרים עסקו
בתעמולה, במודיעין ובשאר שרותי־לוואי.
(אני משתמש כאן בהשוואות לאצ״ל וללח״י מבחינה
טכנית בילבד. יש הבדל תהומי בין מחתרת לשיחרור־לאומי
של עם הסובל תחת שילטון זר והשואף לחרותו,
ובין מחתרת המכוונת נגד הממשלה הנבחרת של מדינה
חופשית. אצ״ל ולח״י אמנם פרשו מן ״היישוב המאורגן״
וכפרו במרות הלאומית שהיתר. פחות־או־יותר נבחרת,
אך מילחמתם היתד. מכוונת נגד הדיקטטורה של השילטון
הקולוניאלי הזר. המחתרת החדשה בישראל מכוונת, לעומת
זאת, נגד השילטון הנבחר של מדינת ישראל — ועל־כן
כל השוואה מהותית בינה ובין המחתרות בימי-
המנדט פסולה מעיקרה).
טוב למחתרת כשהיא יכולה להתבסס על ריכוזים
טריטוריאליים של כוח־אדם מגויים. כך התבסס הפלמ״ח
על הקיבוצים, בעוד שאצ״ל מצא בסיסים במושבות
מסויימות.

מעל לתפיסות רקובות של דמוקרטיה ליברלית, שהיא
זרה במילא ליהדות.

בעלי האידיאולוגיה רואים בעצמם ״קומץ
נבחר״ ,בכירי־העם המצווים להנהיג את הגוי
הקדוש — אם על־ידי הפיכה מזויינת, אם על־ידי
טרור, אם על־ידי ביצוע מע־טים הכופים
על העם כולו את ״הדרך הנכונה״.
כפי שאמר אורי־צבי גרינברג, אחד הנביאים של
מחנה זה :״שילטון של בכירים במקום שילטון של
נבחרים.״

כל מחתרת היא אנטי-דמוקרטית במהותה,
שהרי אינה רוצה להגשים את מטרותיה
באמצעות הצבעה של הרוב, בבחירות, אלא
כדרך של כפיית דעתה על הרוב.

אין הדבר מונע מן המחתרת להחזיק נציגים בכנסת,
ואף בממשלה, כמכשירים לצורכי תעמולה והשגת סיוע
סמוי. אך מרכז־הכובד נמצא במקום אחר — במקום
שבו נמצאים אנשי־המעשה ומצבורי־הנשק.

0! 0! 0

ך* וח־האדם מצוי בשפע. יש היום בישראל רבבות
״ רבות של צעירים, שהתחנכו על ברכי אידיאולוגיה
זו, אולי בגירסה מתונה יותר, והמשתייכים לחוגים
המשמשים קרקע־צמיחה לגידולי־פרא אלה. מערכת־החינוך
הממלכתית־דתית, וגם כמד. מוסדות־חינוך אחרים,
חדורים ברוח זו.
אין לשכוח כי גם בימי השיא שלו, לא מגה אצ״ל
אלא אלף־אלפיים חברים, ולח״י לא מנה אלא כמה

אין מחתרת יכולה לפעול מבלי לזכות בתמיכתו
הפאסיבית של חלק ניכר מן הציבור. הדבר דרוש כדי
למצוא מחסה בשעת־הצורך, להשיג מידע הדרוש לפעו לות,
למנוע הלשנות וזרימת מידע למוסדות האדיב
(במיקרד, זה: ממשלת־ישראל) ,ולקבל עידוד מוסרי
ומעשי.
כאשר איבד אברהם שטרן את אהדת הציבור, הוא
חוסל יחד עם כל אירגונו. כאשר השתנו התנאים, שיגשגו
אצ״ל ולח״י. כאשר השתנו התנאים שוב, עם החלטת
עצרת האו״ם על הקמת המדינה, חוסלו אצ״ל ולח״י בנקל.

כיום קיימת תמיכה ציבורית רחבה דאי
דיאולוגיה של המחתרת, ובמילא גם למחתרת
עצמה. אנשים מרכזיים בעיתונות, ובעיקר מ־עיתוני-הערב,
תומכים ברעיונותיה. שורה של
עסקני-מיפלגות, ביניהם חברי־כנסת לא־מעטים,
מעניקים לה תמיכה מוסרית — ולא רק לשם
צבירת הון פוליטי ופירסום עצמי.

ניתן להעריך כי ציבור זה מונה כיום כ־ 10 עד 15
אחוז של הציבור — המצביעים הפוטנציאליים של התחייה
וגוש־אמונים, אוהדי האגפים הקיצוניים של המפד״ל,
חרות ולעם, חסידיו של אריק שרון. ועוד.

* 10 של הציבור — זוהי קרקע־צמיהה נרחבת
מאד למחתרת. ביצה עכורה אך גדולה,
־טבה יכולים הדגים לשחות.

ך • תנאי השישי הוא המעורפל ביותר.
\ 1כדי להיות יעילה, זקוקה המהתרת לתמיכה
סמוייה של שלוחות מסויימות של השילטון.
(המשך בעמוד )52

מ א 1 11ר י ״ 1111* 9י

במדינה

העם דיבור בסלע.
גידוף בתד׳
זוחי השיטה הישראלית
החדשה: הכל מגדפים את
הבל במשך כל הזמן

0י1־ו<
קולדר

| המשקה שעושה חיים מעניניססם...

גם המתמודדות על כתר

מלכת המים 80׳
שותות את המשקה שננוע את העולם
טלי סבלם
המת מרד

גבר קשוח
ללא פשרות

״אם אריק שרון יהיה שר־הביט־חון,
הוא יצור בטנקים על מישרד
ראש־הממשלה !״ אמר מנחם בגין
על האיש שהוא עתה השר המר כזי
בממשלתו.
אחר־כך הסביר כי אמר זאת
בצחוק. ולא פעם אחת — אלא
פעמיים.
כל פסיכולוג מתחיל יודע, כי
שום דבר אינו נאמר ״בצחוק״.
ההלצה אינה אלא מכשיר של
ביטוי, שבה משתמש אדם, באופן
לא־מודע, נדחף להגיד דברים ש אין
הוא מעז לאמרם ״ברצינות״.
ל א עשו כאצבע. שימחה אר ליך
לא צחק, וגם לא התנצל. הוא
כתב על אריק: הוא יכול לבצע
מהפכה צבאית, ולשלוח את יריביו
למחנה־מעצר. לאחר מכן הוסיף,
כי הוא, ארליך עצמו, יהיה הרא שון
שיישלח על־ידי אריק למחנה
כזה.
כאשר זוהי דעתו השקולה של
סגן ראש־הממשלה על שר־החל־אות,
החולש עתה על כל ענייני
ההתנחלות, והמבקש לשלוח את
ידו אל מישרד־הביטחון — הרי
זה מפחיד. מה גם שלא ארליך
ולא שרון התכוונו השבוע להת פטר
מן הממשלה, ששניהם חב רים
בה. מוכן אריק עצמו אמנם היה
להתפטר — אך רק תמורת תפקיד
סגך שר־הביטחון. כאשר הודיע על
כך בכל שופרות״התעמולה שלו,
זה נראה כמחווה יפה לטובת העם.
אך מי שהכיר את אריק הבין את
השיטה: אחרי שאריק יקנה לו
.אחיזה במערכת־הביטחון בתפקיד
של סגן־שר, הוא יהפוך את חייו
של בגין שם לבלתי־אפשריים, יח
חיילים
עד גגון שער־שפם בירושלים
״איוולת, בלתי־נזוסרי, בלתי־חוקי...״
פרס, בעזרת הרמטכ״ל מרדכי גור,
הביס את שרון, ונסיון זה נכשל.
גם את בגין ״לא עשו באצבע,״
לפי האימרה הצברית. הוא הבין
את הטכסיס, סירב בהחלט למסור
את תפקיד הסגן לאריק — אף כי

בכורה ארצית
שבוע 2
בקול״ע

״ אופיי ״ תל-אניב

מפר שי ת
שמ שונית
במצב טוב
להתקשר בשעות הערב
773665 או 317192

ו מועדון 5
לתרבות חדשה

רח׳ הם ,5תל-אביב
טל׳ 297263

יום שלישי 17.6.80 ,
ערם עם השחקן
גסאן עבאס (״סורגים״)
בתוכניתו

ארצי ואהובתי

ראש־ הממשלה בגין*
״הטעייה...״
תור תחתיו בכל הזדמנות, עד ש־מישרד־הביטחון
כולו יפול לידיו
כפרי בשל.
כך התפטר אריק בשעתו מן
הכנסת כדי להיות ״יועץ לענייני
ביטחון״ של יצחק רבין, בנסיון־
שווא למרר את חייו של שר־הביט־חון
שימעון פרם עד כי ייאלץ
למסור את מישרדו לאדיק. אולם

היתד, זאת הדרך ,1היפטר ממנו ב ממשלה.
שיטת
הגידו!! פועלת. שי טת
הגידופים של הממשלה, ש שניים
משריה איימו השבוע בהת פטרות
(ייגאל הורביץ ודויד לוי),
* בין הח״כיס משה רום וחיים
קאופמן.

לא היתר. מוגבלת לתחום המדינה.
היא פעלה גם בזירה הבינלאומית.
״זוהי שיטה של הטעייה !״ הכ ריז
ראש־הממשלה, בתגובה על
הודעת ראש־הממשלה המצרי לש עבר,
מוצטפה חליל, כי ממשלת
מצריים דיווחה באופן שוטף ל־אש״ף
על המתרחש במשא־ומתן
על האוטונומיה.
מובן שאין זה עניינה של ישר אל
למי מדווחת מצריים, כשם ש אין
זה מעניינה של מצריים למי
מדווחת ישראל. אך השימוש ב מילה
״הטעייה״ כלפי אנוור אל־סאדאת,
שהוא רגיש מאוד לכבודו,
מלמדת על כישרונו הדיפלומטי
של מנחם בגין.
רפובליקת בננות. השיטה
של גידוף כמכשיר דיפלומטי הופ עלה
גם נגד החלטת מועצת־הבי־טחון,
שביטאה את הקונסנזוס ה עולמי
על המתרחש עתה בגדה
המערבית. קונסנזוס זה הוא עכשיו
כה חזק, עד כי אף ארצות־הברית
לא העזה להצביע נגד, הסתפקה ב הימנעות
שהוסברה באופן קלוש.
הופעת מחתרת מזויינת בישראל
(ראה הנדון) ושיטת ״היד החזקה״
בשטחים הכבושים מאחדות את
העולם כולו נגד ישראל הכובשת.
תגובת ראש־הממשלה :״החל טה
אווילית, בלתי־מוסרית, בלתי-
חוקית,..״
״לא נהיה רפובליקת בננות,״
קבע בגין בתגובה על הדרישה ש־
״חוק־ירושלים״ של גאולה כהן
לא יעבור בכנסת. הוא העמיד
פנים כאילו אין לממשלה שום
השפעה על החקיקה בכנסת, וכ אילו
עצם התערבות הממשלה ב חקיקה
הופכת את ישראל למדינה
מרכז־אמריקאית.
כל ילד יודע, כמובן, כי הקו לות
של הליכוד, בהנהגת בגין,
יחד עם הקולות של המערך, ש״י
ושולמית אלוני, הם שהביאו לקב לת
חוק גאולה כהן. אם קולות
הליכוד יצביעו נגדו, החוק לא ית קבל
בקריאה סופית. לא מדובר
(המשך בעמוד )23

(בעברית וערכית)

ה עו ד ס הז ה 2232

ממיפלגות שונות. וייצמן נפגש לשיחות
נפרדות עם שני ראשי מיפלגת העבודה,
הכרי־הבנסת שימעון פרם ויצחק רבץ, עם
אישים כמיפלגה הליברלית וכן עם חברי
כנסת מהמפד״ל.

בו שי םעב ריי ם

נבו יתבע לדין

מסקנות הוועדה לבדיקת עניינם של הכושים העבריים
יוגשו בשבוע הבא. לצד ההמלצות להענקת אזרחות
ישראלית לכושים העבריים והקמת כפר מיוחד שבו
יתגוררו, ממליצה הוועדה, בראשותה עמד ח״כ
דויד גלס, לגרש לאלתר את אותם כושים עבריים,
נגדם יש בקשות הסגרה משילטונות ארצות־הברית.

בשיחות אלה מסרב וייצמן לגלות את תוכניותיו
הפוליטיות וטוען ״אני עדיין לא יודע. אני עוד
מבולבל.״
את בגין רו צ ה
ארבעה חו ד שי ה
ראש־ד,ממשלה, מנחם בגין, אמר למקורביו בתנועת־החרות,
שאם ״נתגבר על המשברים משך ארבעה
חודשים, נצליח להגיע לבחירות במועדן.״

להערכת בגין תובטח יציבות ממשלתו,
אם הוא יצליח להחזיק מעמד כארבעת
החודשים הקרובים. גם אם יהיו משכרים
אחר־כך, יוכל בגין להתפטר, וממשלתו
תכהן בממשלת־מעבר עד לתאריך הבחירות.

ת טו ע בי קו ר ת
עלאר צו ח ^ ה ב רי ת
ראש־הממשלה, מנחם בגין, החליט על
מדיניות של המנעות מביקורת על ארצות־הברית,
עד לבחירות שיערכו במדינה זו.
הוראות ברוח זו הועבדו למישרד־החוץ ולשגריר
ישראל באומות־המאוחדות, הפרופסור יהודה בלום.
כן התבקשו שדים בממשלה לנהוג על פי הנחיות
אלה.
האות הראשון למדיניות המתונה של בגין כלפי
ארצות־הברית היה אחרי ההמנעות האחרונה של
ארצות־הברית במועצת־הביטחון. למרות המנעות זו
הצהיר בגין :״אין סחף בעמדה האמריקאית.״

ה לי ברלים הגמיסו
א ת הטון
למרות שרק לפני שבועיים הצהיר סגן־
ראש־הממשלה, שימחה ארליך, כי ״יהיה
משבר אם מודעי לא יקבל את תיק החוץ,״
החליטו הליברלים להסיר את האולטימטום
שלהם ואין הם עומדים יותר על מינויו
של יצחק מודעי לתפקיד.
הליברלים אינם מעוניינים עתה במשבר ממשלתי,
ואם לא יקבל יצחק שמיר את מינוי שר־הביטחון,
לא יעמדו על מינויו של מודעי לתפקיד שד־החוץ.
גם מודעי עצמו כבר מוכן לוותר על תיק החוץ,
כל עוד לא ימונה שר־ביטחון.

דיין פרוש
פה ב וסת
ח״כ משה דיין שוקל את האפשרות לפרוש
בשבועות הקרובים מהכנסת.
באוזני מקורביו טען דיין כי חברותו בכנסת מפריעה
לו בביצוע תוכניות אחרות שלו, בעיקר תוכניות
כתיבה וכי הכנסת ״משעממת אותי.״

על המנסים להשפיע על דיין שלא
לפרוש, נמנה שר־האוצר, יגאל הורביץ.
אם יפרוש דיין מהכנסת תיכנס במקומו נאוה ארד
מהמערך.

!יצפן
עורך פגי שו ת
שר־הכיטחון לשעבר, עזר וייצמן, עורך
עתה סידרה •טל פגישות עם אישים

ראש־עיריית הרצליה, יוסף נבו, עומד
לתבוע בבית־הדין של מיפלגת־־העבודה את
יושב ראש מיפלגתו, ח ״כ שימעון פרס.
לדברי נבו הציע לו פרס להתמודד על תפקיד
יושב־ראש הוועדה־המוניציפאלית של מיפלגת־העבודה
והבטיח לו את תמיכתו. רק מאוחר יותר נודע
לנבו, שהפסיד בהתמודדות, כי פעילים מחוגי פרס
פעלו נגדו.

לדברי נבו יש דו ראיות לכך שפרם עמד
מאחרי הפעילים שפעלו נגדו, הפר בכך
הבטחה חברית ״והוליך שולל חבר.״

יגור כפעט
עברלע בו ד ה
מיפלגת־העבודה ניהלה בשבוע שעבר שיחות
ממושכות עם ח״כ הליכוד אסף יגורי.

נציג המערך לשיחות אלה, היה חח״כ
הירושלמי עוזי ברעם. יגורי הביע את
נכונותו לעבור עם המנדט שלו למיפלגת־העבודה
כבר עתה, אך דרש הבטחה
מפורשת שיכלל במקום ריאלי ברשימת
מיפלגת־העכודה לבחירות לכנסת הבאה.
לכך לא הסכימה מיפלגת־העבודה להתחייב. ליגורי
הוצע להתמודד על המקום במוסדות הבוחרים של
המיפלגה, אך הוא סרב, משום שידע שלא יבחר. לו
היתד, מתבצעת העיסקה הפוליטית, היתר, זו תחנתו
המיפלגתית הרביעית של יגורי בשלוש השנים
האחרונות. הוא נבחר לכנסת מטעם ד״ש, הקים
סיעת יחיד, עבר לליכוד ועתה התכוון לעבור למערך.

מיד אחרי שנכשל המשא־ומתן כין המערך
ליגורי, רץ יגורי לראש־הממשלה, מנחם
בגין, והציע לקיים ישיבה דחופה בעניין
ליכוד מיפלגות הליכוד.
לאחרונה קיימו אישים במערך שיחות דומות עם
חברי־הכנסת שלמה אליהו ושפיק אסעד
מד,דמוקרטים ועם ח״כ אמנון לין מהליכוד.

1א פן קיבל
הו ר או תלש תו ק
בשיחה שהתקיימה בין שר־האוצר, יגאל
הורביץ, לבין מנכ״ל מישרדו, הפרופסור
יעקוב נאמן, הוחלט כי נאמן ימשיך לכהן
בתפקידו. שיחה זו באה אחרי הקרע כין
השניים והשמועות לפיהן מתכוון הורביץ
לבקש מנאמן להתפטר.
הורביץ הגיע למסקנה כי התפטרות הימנב״ל שלו
תתפרש בציבור כעוד כשלון אישי שלו. למרות
שנאמן נשאר בתפקידו הוא התבקש שלא להשמיע
הצהרות ״מרגיזות״.

חוגים המקורבים להורכיץ מסרו כי השר
אינו מתייעץ יותר עם המנכ״ל שלו,
שבעבר נהג לכוון את מדיניות השר.

יגור שו

המימשל האמריקאי ביקש מישראל להסגיר
למעלה מתריסר כושים עבריים שלדברי
כקשת ההסגרה מעלו במיליונים רבים של
דולרים.

״ אל־ על״ וגד
״או־קיע״
ראשי אל־על התלוננו אצל שר־התחבורה, חיים
לנדאו, על כך שגורמים בחברת ארקיע מפיצים
שמועות על סגירת אל־על ומכירת החברה.

לדברי המתלוננים עושים זאת בעלי
״ארקיע״ כדי שיקל עליהם לרכוש, בעזרת
משקיעי חוץ, את חברת ״אל־על״.
ראשי אל־על לא יכלו להביא ראיות להאשמותיהם,
שנדחו על-ידי שר־התחבורה.

רבן ה ש לי ם
עם פרג לי ת
בשבוע שעבר נערכה שיחת סולחה בין
ח״כ יצחק רבץ לבין עיתונאי ״הארץ״

דן מרגלית.
מרגלית היה זד, שחשף, בעת שהיה שליח הארץ
בוואשינגטון, את חשבון הדולרים של לאה רבין,
מה שהביא בסופו של דבר להעמדת לאה רבין לדין
ולהתפטרותו של רבין מתפקיד ראש־הממשלה. מאז
הפרשה ועד השבוע שעבר לא שוחחו ביניהם השניים,

חשין שופ ט עליון
עורך־הדין מישאל חשץ עומד להתמנות
בקרוב כשופט בית־המישפט־העליון.
חשין, בנו של מי שהיה שופט עליון, נחשב לאחד
מטובי הפרקליטים בישראל.

נכי צ ה׳יל
נגדפלא טו
יושב־ראש אירגון־נכי־צה״ל, יעקוב מעוז,
הודיע כי האירגון לא יקבל יותר תרומות
מה״כ שמואל פלאטו־שרון.
אחרי שהתפרסמה הפרשה שבה הונה שרון עיוורים
נכי צד,״ל כשלא שילם עבור סוס רכיבה שהבטיח
לרכוש עבורם, מיהר פלאטו לתרום 30 אלף לירות
לקרן מילגות לנכים.
פלאטו קיבל מיכתב תודה סטנדרטי מאירגון־נכי־צה״ל,
מיכתב הנשלח לכל תורם, ומיהר לפרסמו כמודעות
בעיתונים. הנכים נפגעו מעשיית ההון הפירסומי
על חשבונם והחליטו שלא לקבל בעתיד תרומות
מפלאטו.
בינתיים שלח תורם יהודי מחוץ־לארץ, הרוצה
בעילום שמו, המחאה על־סך 50 אלף לירות למערכת
העולם הזה כדי לממן את רכישת הסום, אחרי
שקרא על הפרשה בהעולם הזה.

בגין אסר
ע ל לוי לנ סו ע
שר־ד,בינוי, דויד לוי, עמד לצאת בתחילת השבוע
לשווייץ בשליחות המגבית היהודית.

כשנודע על התנחלות האוהלים בירושלים
שאל ראש־הממשלה, מנחם בגין, את לוי
אם הוא ביטל את נסיעתו. כשאמר לוי כי
הוא נוסע, למרות הכל, דרש ממנו בגין
לבטל את הנסיעה.
במקומו של לוי יצא לשווייץ שר־הדתות אהרון
אבו־חצירא.

בי ת ״ ה עו ל ה 1ה״
אכל עם

אילנה לויאן־אלון
על פטירתו של

האב

חולירע בריבוע
המשו הניתוח שד חוק־התוענההמתעטו
באיצטלה של ״חוק הגנת הפרטיות״
לעורך אחר יש הסבר שונה :״יש לו שינאה פאתולוגית להעולם ר!זה, שהעלו!
אותו לגדולה. השינאה הזאת מעבירה אותו על דעתו וגורמת לכך שהוא מתייחם
להצעת־חוק זו כאילו היתד, חלק מגופו.״
תמיר עצמו מחזק הרגשה זו בכוונה, ומשתמש בר, כדי לנסות לפלג את חזית
העיתונות. כאשר כינס השבוע מסיבת־עיתונאים, כדי לתרץ את החוק ולהונות את
העיתונאים (כפי שיוסבר להלן) היתד, הכותרת במעריב :״תמיר: לעיתונות היומית
אין מה לחשוש מחוק־הגנת־הפרטיות.״

הדגש הוא, כמוכן, על המידה ״היומית״ .לעיתונות השכועית,
כך מסתכר, יש מה דחשוש.

זהו טריק ישן. כאשר חוקק הצמד־חמד יוסף אונא את החוליר״ע המקורית —
חוק לשון הרע — נעשה הכל כדי להסביר לעיתונות שהוא מכוון אך ורק נגד העולם
הזה העיתונות האמינה ושתקה, עד שזה היה מאוחר מדי. מאז עברו 15 שנה, העולם
הזה כימעט ולא נפגע על־ידי החוק, והנפגע העיקרי עד כה היה הארץ, שהפסיד שני

תמיר: לעתונות היומית אין מה
לחשוש מ״חוק הגנת הפרטיות״
הכותרת כ״מעריכ״5.6.80 ,
שינאה פאוזולוגית?
מישפטים גדולים (של חברת החשמל ושל בצלאל מיזרהי) על פי חוק זה. גם העי תונים
היומיים האחרים סבלו קשות.
באותה מסיבת־עיתונאים, בפגישה עם עורכי־ד,עיתונים ובשורה של פגישות אחרות
עסק תמיר בעיסוק האהוב עליו ביותר, ושבו הוא מצטיין: לסבר את האוזן. הוא
הביא מאה ואחד נימוקים לכך שהחוק אינו מכוון נגד העיתונאים, שאינו מזיק לאיש,
שהוא בא רק להגן על האיש הקטן, ועוד ועוד.

הוא סמך, כרגיל אצלו, על טיפשותו שד הזולת.

דח״ב!! ומותר הכד
ף* ריחה עתיקה מספרת על אדם שנתבע לדין על כי שאל כד משכנו, ולא
• החזירו. הביא שלוש טענות להגנתו: ראשית, הוא מעולם לא שאל את הכד.
שנית, הכר היה שבור כששאל אותו. שלישית, הוא החזיר את הכד כשהוא שלם.

טיעונו של תמיר לגכי החוליר״ע מס׳ צ — חוק הגנת הפרטיות —
חוזר עד כריחה זו. דרוש חוק חמור כרי להגן עד האיש הקטן מפני

111־1
שר־המייטפטים שמואל תמיר

העיתונות. אין כחוק שום חומרה ולעיתונות יש הגנה מדאה מפני
חומרת החוק.

יזה דיבוק נכנס בשמואל תמיר ן
י עיתונאים ועסקנים שאלו את עצמם השבוע את השאלה הזאת.
מבחינה ציבורית, מצבו מיואש. מיפלגתו, התנועה הדמוקרטית, שהיא שריד אומלל
של ד״ש, זוכה בסיקרי דעת״הקהל בעשירית או בשתי עשיריות של אחוז, ואין לה
שמץ של סיכוי לעבור את אחוז־החסימד, בבחירות הבאות. לנסיונותיו של תמיר לתפוס
— כדרכו — טרמפ על מיפלגה אחרת יש הפעם סיכויים קלושים ביותר. אף מיפלגד,
אחת שוב אינה מוכנה לנגוע בו בקילשון. ביו כולן פשטה זה מכבר ההכרה כי ״תמיר
הוא רעל״ — שהצטרפותו למיפלגה כלשהי היא ערובה בטוחה לפילוג. כך קרה
לתנועת־החרות, למרכז החופשי ולד״ש.
כאילו לא די בכך, הכריז תמיר מילחמה על המיפלגה הליברלית, בחסמו את דרכו
של מנהיגה החדש, יצחק מודעי, אל מישרד־החוץ. זוהי המיפלגה היחידה אשר יכלה
לתת לו מחסה, וכיום הוא שנוא בה כשם שהוא שנוא בחרות ובש״י. ורק כסיל
יעלה על דעתו שאם יקים עזר וייצמן מיפלגה חדשה, הוא יכניס בשעריה סוס טרויאני
זה .״עזר מכיר את תמיר אמר אחד מידידיו.

נחזור, על כן, ונבדוק את הצעת־החוק עצמה.
להזכיר: סעיף 1קובע כי אסור לפגוע ב״פרטיות״ של אדם, מבלי לקבוע אף
במילה אחת מה זאת ״פרטיות״ ומה זאת ״פגיעה״ .כל המפר סעיף כוללני זה עלול
להיתבע לתשלום פיצויים בסכום בלתי-מוגבל.
סעיף 2קובע — מבלי לגרוע מכלליות הסעיף — 1אחת־עשרה עבירות שהן
גם פליליות. כפי שהוכחנו, ארבע מהן כבר קיימות, ולגביהן אין החוק דרוש כלל.
שאר שבע העבירות כוללות פחות או יותר את כל הפעילות של העיתונות הלוחמת,
המבקרת והחושפת.
סעיף 3עוסק בהגדרות, ואינו מוסיף דבר.
סעיף 4קובע שכל פגיעה בפרטיות היא ״עוולה אזרחית״ ,וניתן לתבוע עבורה
נזיקים בלתי-מוגבלים( .סעיף 17 קובע כי אם הפוגע הוא עיתון, ניתן לתבוע פיצויים
מן המו״ל, העורך, חבר־מערכת שהחליט בפועל על הפירסום והאדם שהביא את החומר
לעיתון. זהו הסעיף היחידי בהצעת־החוק כולה המזכיר בכלל עיתון ועיתונאי.
כפי שיתברר מייד, אין העיתונות והעיתונאים מוזכרים כלל כאשר מדובר על זכויות).
סעיף 5קובע כי מי שעבר על העבירות המפורשות, המפורטות בסעיף ,2ישא
גם באחריות פלילית ויישלח לשנת מאסר. זה כולל את העורך, כל מי שהחליט על
הפירסום וכל מי שהביא את החומר לעיתון.

מאחרי מסך עשן

ארם הנמצא כמצכ מיואש כזה, איזה מניע יש דו להכריז מילחמת־הורמה
על כל העיתונות הישראלית על־ידי חקיקת חוק־תועכה, המחסל
את הופש־העיתונות כישראל?

אחד מעורכי־ד,עיתונים מצא לכך תשובה :״תמיר יודע שהוא אבוד. בתקופת־כהונתו
לא חוקק שום חוק שיזכיר אותו בעתיד. על חוק הגנת הפרסיות ידברו הרבה. במשך
הרבה שנים. יקללו אותו, יגדפו אותו, אבל יזכירו את תמיר. זוהי המצבה שלו.
מי שמזכיר כיום את חוק לשון הרע מזכיר את דוב יוסף ומשה אונא.
״וחוץ מזה, כאשר יחזור לפרקטיקה הפרטית, חוק זה יכול להכניס לו הון.
כל מי שירצה לדפוק עיתון בעזרת חוק זה, ילד אליו!״

סעיף זה נושא את חותמו האישי של תמיר. כהמלצה המקורית
של ועדת־המישפטנים, נקכע רק עונש של חצי ישנה.
התקפת־הנגד של תמיר מסתמכת על הסעיף הבא, סעיף .6

זוהי מלאכת מחשכת שד הסוואה. צריך להתכונן כסעיף שוס
ושוכ, כדי לעמוד עד כך.
סעיף ) 1( 6משחרר מכל אחריות ״פירסום שהוא מוגן״ על פי החולירע המקורית.
לשון אחרת: מי שחוק־לשון־הרע המקורי מתיר לו להשמיץ, להכפיש, לשקר ולרכל
בלי כל הגבלה, משוחרר גם מחוק זה.

השופט לנתי (עם תמיר ובגין)

דקליט גולדנברג (עם רות ושמואל תמיר)

שנה־שנתייס באולם מסזוזג־אוויר —

— מול שעה־שעתיים ברעש של אולס־הדפוס

זה כולל, כמובן, את חברי־הכנסת — ובעיקר את שני תלמידיו
האישיים של תמיר, חברי־הכנסת אהוד אולמרט ועקיבא נוף, המשתמשים
הסעיף זה כיד רחבה — בפי שעושה תמיר עצמו, כאשר הוא
מכנה את יריביו ״סוכני אוייב״ ו״נציגי אש״ף״.

אין וגורד בז דון
ף* אותה מסיבת־עיתונאים ״היפנה תמיר,״ לדברי העיתונאים שנכחו בה ,״את
•י העיתונאים לסעיף )2( 6בחוק, האומר כי אם עיתונאי או העיתון לא ידע על

כלומר, גם במישפט פלילי
אשם, אלא אם כן הוכיח

יהיה בחזקת
פלילית

אגב, אפילו הפרת־חוזה, בצורה הפוגעת בפרטיות, הופכת כאן עבירה
אם אין הנאשם מוכיח תום־לב !
מה הן, אם כן, ההגנות, אשר שמואל תמיר מעניק אותן ברוב חסדו ׳לעיתונאי
הנאשם והנתבע י

קודם כל, הוא ביטל כליל סעיף יטהיה כלול בהצעת הוועדה :
״לא תהיה זכות תביעה אזרחית או פלילית לפי חוק זה, בשל פגיעה

־טאין בה ממש.״
מוזר, לא כן י אין פגיעה של ממש, אך לפי תמיר מותר — ואולי •צריך —
להגיש מישפטים נגד עיתונאים.

העיתונו ת -יוק !
^ ה הן ההגנות שנותרו י הבה נבדוק אותן, אחת לאחת, במלואן וכלשונן :
י הנתבע או הנאשם עשה את הפגיעה בתום־לב, באחת הנסיבות האלה):
הוא לא ידע, ולא היה חייב לדעת, על אפשרות־ד,פגיעה בפרטיות של אחר.״

זוהי הגנה שטותית.

כאשר יפרסם מחר עיתונאי תמונה שצולמה ברשות הרבים, ה״מביכה״ את העסקן
המצולם בה — האם יוכל לטעון שלא ידע שהוא עושה מעשה אשר החוק של תמיר
הופך אותו לעבירה פלילית ן
בשעתו, כאשר היה תמיר נתון במצב מייואש, כחבר־כנסת, וחיפש לקראת הבחירות
לתפוס טרמפ על מיפלגד, כלשהי, הוא פוצץ את פרשת אוטוקארס. במשך שבועות
וחודשים הלעיט את העיתונים בגילויים מרעישים על חברה זו ומנהליה, הטיח בהם
האשמות סנסציוניות שרוממו את תדמיתו כלוחם ללא־חת בשחיתות. כל הגילויים
שלו נבעו מהתכתבויות פנימיות וחומר אחר, שלא נועד לפירסום. כל פעולתו אז היתה
בלתי־חוקית, על פי הצעת־החוק שלו.
האם יכול היה לטעון אז — אילו היה החוק המוצע קיים אז — כי לא ידע
מה הוא עושה 1בוודאי שלא.
הגנה זו לא תעמוד לשום עיתונאי. לכל היותר תוכל לעזור למי שאינו עיתונאי

זהו סעיף •טבא לסבר אוזני מטומטמים, אין בו כד ממיט.

!• ״הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן היתד, מוטלת על הפוגע חובה לעשותה.״

כאן קבור הכלב.

לפי התפיסה הדמוקרטית, מוטלת על העיתון והעיתונאי
לדווח על כל דבר הנוגע לציבור, גדול וקטן.

החובה

הציבורית

אודםהחוקהי •טראלישולדכפירושחוב זו.

חוק־לשון־הרע בעיני דוברי־השילטון *
הקורבן היה אחר
אפשרות הפגיעה ועשה אותה בתום־לב, הרי הוא מוגן על פי החוק. כל המבקרים
והמלעיזים על החוק עושים זאת מתוך אי־ידיעתו.״

אין צורך להתייחס לחוצפה התהומית •טל אמירה זו. בין ״המבקרים
והמלעיזים״ נמצאים במה מגדולי המישפטנים בארץ.

אך הנקודה החשובה היא השקר המוחלט הטמון באמירה זו. היא מעוררת את הרושם
כאילו ניתנה בסעיף זה הגנה מפורשת לעיתונאי, הממלא את חובתו.

לא דובים ולא יער. בכלהסעיףאיןהעיתונאיםמו זכ
רים כלל. העיסוק העיתונאי אינו מהווה שום הגנה.

לא היתה זאת שיכחה, חלילה. בוועדת־המישפטנים שהכינה את ההצעה המקורית,
ושמאחריה מתחבא תמיר בכל דבריו על הצעת־החוק שלו, ישב המישפטן המכובד
הד״ר גבריאל קלינג, שהכין הצעת־מיעוט. הוא הציע בפירוש כי ייכלל בהצעת־החוק
סעיף המוציא מתחולתו את עבודתו הלגיטימית של עיתונאי.
וכך הציע קלינג :״פגיעה בפרטיות שנעשתה על״ידי עיתון ...או על-ידי רשות י,שידור
...או על ידי עובד של אמצעי־התיקשורת, תוךכדיעבודתו ועקב עבו דתו,
היא עוולה אזרחית רקאםנעשתהבזדון .״

כלומר: אין היא עבירה פלילית כלל, והיא עוולה אזרחית (שאפשר
לתבוע ביגללה פיצויים) רק אם נעשתה בזדון. את הזדון יצטרך
להוכיח, כמובן, התובע.

תמיר התעלם מהצעה הגיונית זו. ולא במיקרה.
הסעיף המוצע על-ידי תמיר מהווה כולו עיוות מיפלצתי, בעצם גישתו היסודית.
לא נאמר בהצעודהחוק כי הפגיעה ב״פרטיות״ — תהיה אשר תהיה — מהווה עבירה
פלילית או עוולה אזרחית אםנעשתהבזדון, כך שיהיה על התביעה להוכיח
את הזדון.

אין בארץ חוק־עיתונות, מלבד פקודה קולוניאלית, דראקונית ואנטי־דמוקרטית
ביותר, מימי המנדאט. לתמיר — וגם לקודמיו — לא היה כל מניע לחוקק חוק כזה
בדחיפות. להיפך, כל אנשי־השורה היו מעוניינים תמיד למנוע חקיקת חוק כזה, שהיה
מקשה עליהם לנהוג כאוות־נפשם. חקיקת חוק זה נדחתה, כמו חקיקת כל החוקים
הנוגעים לזכויות־האדם ולביצור הדמוקרטיה, כמו חקיקת חוקת־המדינה עצמה.
בעיני החוק הישראלי, העיתונאי הממלא את תפקידו אינו שונה מכל אדם פרטי,
ואל לו לעסוק בענייני הזולת. אין הוא אלא מעין שליח של אזרחים סקרניים. הוא
מוכר להם סחורה כדי לספק את סקרנותם.
במישפט מפורסם מאוד על פי החולירע המקורית, המישפט של חברת החשמל נגד
הארץ, שעל משמעותו עוד נעמוד, קבע ביודהמישפט העליון, בהרכב של חמישה
יסופטים, וברוב דיעות, כי איןחובה עיתונאית לדווח על כל דבר שהוא.
החוק המוצע אינו בא לתקן עיוות משווע זה של הדמוקרטיה.

משום כך אי ן הסעיף הזה חל כלל עד עיתונאים, ואם תמיר
מעמיד פנים כאילו המצב שונה, הוא עוסק בהונאה פשוטה.
#״הפגיעה נעשתה לצורך עניין אישי כשר של הפוגע.״
מובן שזה אינו חל על העיתונות.
#״הפגיעה נעשתה תוך ביצוע עיסוקו של הפוגע כדין, ובמהלך־עבודתו הרגיל,
ובלבד שלא נעשתה על-ידי פירסום ברבים.״

כדאי לקרוא סעיף־קטן זה היטב. הוא מעניק, למעשה, הגנה לכל
המיקצועות, מילכד העיתונות• .טהרי העיתונות עושה את כל
עבודתה למען פירסום ברבים.
על מי מגן סעיף ז הי דברי־ההסבר הרישמיים מגלים זאת. הוא נוגע לבלשים
פרטיים, ואלה יהיו מוגנים — בניגוד גמור לעיתונאים. הוא מגן על מעביד הרוצה
לבלוש אחרי עובדיו, על חברת־ביטוח החוקרת לקוחות, וכנראה גם על עורכי-דין
כמו שמואל תמיר עצמו.

העיתונות — יוק.

ס עיף א חיו ת־ ה עיויי ם

הצעת-החוק יוצרת שיטה הפובה. הנאשם או הנתבע — קרי:
העיתונאי — הו א החייב להוכיח כי פעל בתוס-לב, על-ידי שימוש
בכמה הגנות שערכן, בפי שיתברר מייד, הוא בקליפת השום.

ך* סעיף העיקרי, המשמש מסווה לכוונותיו של תמיר, הוא זה :
•! 1 1״בפגיעה היתד, עניין ציבורי, המצדיק אותה בנסיבות העניין.״
הגה, למדאית־עין, הגנה שלמה לעיתונות. אם היא עוסקת בפרשה שיש לה ״עניין
ציבורי״ ,הרי היא מוגנת כהלכה.

* קאריקטורה של אריה נבון בדבר ב־ , 193 שקבעה בפירוש שהוא נועד למילחמה
בהעולם הזה.

פרשת ״העניין הציבורי״ התעוררה בהרחבה בוויכוח הנזעם על החולירע המקורית.

זוהי אחיזת־עיניים גמורה.

211

״(המשך מעמוד )21
חוק־לשון־הרע ביטל את הכלל שמותר תמיד לפרסם אמת. הוא קבע כי לא די בכך
שהפירסום היה אמת, אלא יש להוכיח גם שהיה בו ״עניין לציבור״ (ולאחר מכן.
כשנשברו כמה מן השיניים המורעלות ביותר של אותו חוק, זה הפך ״עניין ציבורי״).

מה זה עניין ציכורי?
תמונתו של שר עם מזכירתו, במצב אינטימי —י האם יש בה עניין ציבורי?
תמונה כזאת עלולה לשמש אמצעי להפעלת סחיטה כלפי השר, כדי להכריחו לפעול
בניגוד לביטחון המדינה, או בניגוד לאינטרס הציבורי. למשל — לטובת אירגון של פשע.
יחסיו של שר־הביטחון הבריטי ג׳ון דנים פרופיומו עם הזונה כריסטין קילר
היתד, בעלת חשיבות ציבורית, כי היא חשפה את השר לסחיטה מצד המאהב השני של
הגברת קילר, הניספח הצבאי הסובייטי. אך האם השופט היה מכיר בכך? העיתונים
הבריטיים, על כל פנים, לא העזו לפרסם את העניין — למרות שבבריטניה אין חוק
כזה המוצע עתה על־ידי תמיר.
הקשר בין הסנאטור אדוארד קנדי והגברת ג׳ו קופצ׳נה, שטבעה כאשר היו השניים
בטיול לילי — האם יש בו עניין ציבורי? אפשר בהחלט לטעון שלא. העיתונות
טענה כי יש בפרשה זו חשיבות ציבורית מכרעת, מפני שהיא מטילה אור על כושרו
של מועמד־לנשיאות לתפקד במצב־חירום, וגם על רמתו המוסרית הכללית. אולם
שופט יכול היה לקבוע כי זוהי פגיעה בפרטיותו של הסנאטור — ואז מה היה
ערך ההגנה המוצעת?.
הוא הדין לגבי פרשת האהבים בין שר־הביטחון משה דיין והגברת אלישבע צ׳יזם.
העולם הזה, שפוצץ את הפרשה, טען כי היא חשפה את השר לסחיטה ופגעה בביטחון-
המדינה, מאחר שהוא ניהל את ענייני־הביטחון מחדר־המיטות של הגברת. אך האם היה
לבוד שופט פלוני מסכים לכך? האם לא היה מחליט כי זוהי חדירה לתחום הפרט,
וכי השר ראוי לפרטיות כמו כל אדם אחר?

ו מי צריך להוכיח שיש בפרשה כלשהי ״עניין ציבורי״ ץ

החוק אינו משאיר כל ספק בעניין זה. כ ל חובת־ההוכחה היא על הנאשם. כמו
בפרק של ביטחון־המדינה בחוק הפלילי, ובחוק־לשון־הוע, מופר כאן בגלוי אחד
מעקרונות היסוד של מדינת־חוק.
לפי עיקרון זה, כל אדם הוא חף מפשע, עד שהוכח כי הוא אשם. את ההוכחה
צריך להביא המאשים. הוא צריך לשכנע את השופט כי הנאשם אכן אשם, מעבר
לכל ספק סביר. לא הובאה ההוכחה, יזוכה הנאשם וייחשב כחף מכל פשע.

כאן נקבע ההיפך. העיתונאי הוא אשם, כל עוד לא הוכיח הוא
את ההיפך.
הנתבע שעשה את הפגיעה
חרגה מתחום הסביר באותן

כך נאמר בסעיף : 8״ הוכיחהנאשםאו
באחת הנסיבות האמורות בסעיף ,)2( 6ושהפגיעה ל א
נסיבות, חזקה עליו שעשה את הפגיעה בתום־לב.״
ובהמשך נאמר כי ״אם לא פגע ביודעין במידה גדולה

משחיתה

נחוצה

אם נצרף את כל הדברים האלה יחד, אחד לאחד, הרי כרור כי
ההגנה על פי סעיף זה קלושה, עד כדי כך שאינה קיימת כלל.
העיתונאי שפירסם חומר מרשיע שהיה כלול במיכתב של פקיד פלוני לעסקן אל מוני,
או במיסמך שלא נועד לפירסום, או בידיעה שלא נמסרה לו — יצטרך להוכיח
כי היה בזה (ראשית) עניין ציבורי; כי זה היה (שנית) מוצדק ״בנסיבות העניין״;
שזה לא חרג (שלישית) מתחום הסבר״; ושהוא לא פגע (רביעית) ביודעין ״במידה
גדולה משרייתה נחוצה״.

לא פחות ולא יותר.
ומי יחליט על כל אלה? בית־המישפט, כמובן, ועל כך נדבר מייד.
!• ״הפגיעה היתד, על־ידי צילום או על־ידי פירסום תצלום שנעשה ברשות
הרבים, ודמות הנפגע מופיעה בו באקראי.״
לא ברור מה זה ״באקראי״ .אם פורסמה תמונה של השר פלוני אוכל במסיבה
פומבית, ומאחריו נראה השר אלמוני זולל פולקע — האם אלמוני מופיע בו ״באקראי״ ?
י• ״הפגיעה נעשתה על־ידי פירסום שהוא מוגן לפי ...הוק־איסור־לשודהרע.״

כאן חזרנו שוב לחולירע המקורית. הסעיף מבהיר שוב את חקשר
בין שני החוקים, כשההצעה החדשה כאה להרוס ולהשמיד מה שלא
הספיקה החולירע לשכור ולנפץ.

ה שו פ ט היה ה עו ר ך

ך לפני שנמשיך, יש לאמר משהו על הג׳וקר שבחפיסת־ר,קלפים של שמואל
ר תמיר. הרי זו הטענה הסבירה כל־כך, היפה כל־כך, האמינה כל־כך :
לנדוי,
״מה יש? אינכם סומכים על בית־המישפט? הרי החוק משאיר את כל ההחלטות
בידי בית־המישפטו״
ואכן, החוק יוצר עבירה בלתי־מוגדרת (״פגיעה בפרטיות״) ,וקובע עונשים,
ומשאיר את כל השאר לבית־המישפט.
מה צריך בית־המישפט לקבוע? אם היתר, פגיעה בפרטיות, ומה זה בכלל. אם היה
בכך עניין לציבור. אם זה לא חרג מנסיבות העניין, ולא מתחום הסביר באותן נסיבות,
ולא היה במידה גדולה משהיתה נחוצה. ואם זה היה בתום־לב.
כל זה נשאר פתוח לגמרי. השופטים יקבעו.
מה יש, כבר אין אמון? האם אי-אפשר להאמין לשופטים? אם לא נסמוך על
השופטים, על מי נסמוך?

אחרי מסך־עשן זה נוח מאד לשמואל תמיר להסתתר ולהסתיר
את כוונותיו.
וכי מי יעז לפקפק בפומבי ביכולתם של השופטים לקבוע בעניינים כאלה?

ובכן, אני מעז.

השופטים הם בני-אדם. לבני־אדם יש השקפות. זה עתה פירסם שופט פסק־דין
שבו קבע כי ״הפקדת ימית היא כמו הפקרת ירושלים״ — דיער, שהיא כיום נחלת
הימין הקיצוני־הקיצוני בלבד, דעתו של גוש־אמונים. והוא אמר זאת בפסק־דין שבו
בא לשפוט מפגינים של גוש-אמונים.

לכל שופט דיעה משלו, רגשות משלו, דיעות קדומות משלו. כאשר
מוטל עליו לשפוט על פי חוק כדור ומפורש, הוא יכול להתגכר עליהם.
אך כאשר ניתן לו לשמש, למעשה, כעורך עיתון — איך יעמוד בכך?
שהרי זהו מה שנקבע כאן. כי מה פירוש הדבר שיהיה
פירסום מסויים לא חרג מן הסביר בנסיבות מסויימות לגבי
פירושו שהשופט צריך להחליט אם עורך־לילה בעיתון,
זמן, כאשר כל רגע קובע — ומבחינה זו אין הבדל בין עיתון
כותרת גדולה מדי לידיעה, לא הקדיש מקום רב מדי לכתבה,
לא נתן לצילום כותרת מוגזמת.

על השופט להחליט אם
עניין ציבורי?
הפועל בלחץ עצום של
יומי ושבועי — לא קבע
לא בחר בתצלום הנכון,

כנסיכות אלה, כל שופט הופך לעורך־עיתון — לאחר מעשה.

הוא יצטרך להחליט, באולם השקט של בית־המישפט, אם עורך־ד,מישנה במערכת
סואנת או בדפוס רועש, בלחץ של דקות, לא ״חרג מנסיבות העניין״ .אם חרג, יהיה
אחראי לכך גם העורך הראשי, המו״ל, האיש שהביא את העניין לעיתון, ומי עוד.

שו עו ל מו ת
ף* עיני כל עיתונאי מיקצועי, זהו מצב מגוחך ומחריד כאחד. והניסיון מוכיח.
— נכחתי לא פעם באולם של בית־המישפט, בשעה שנדונה תביעה נגד עיתון זה
או אחר, ותמהתי על אי־ד,יכולת המוחלטת של שופטים ועיתונאים להבין איש את
רעהו בסוגייה זו.

212

רובצת ביניהם תהום.
השופט יושב לו באולם הממוזג של בית־המישפט. הוא פועל על פי חוק, המסדיר
בפרטי־פרטים אילו ראיות מותר לו לקבל ואילו לא. הוא מקדיש למישפט חודשים
ושנים ישיבה אחרי ישיבה. הוא שומע עדויות, חקירות שתי־וערב, חקירות חוזרות. הוא
מעיין במיסמכים. הוא מקשיב לסיכומים. אחר כך הוא מתבודד ארוכות ומנסח פסק־דין.
שופט כזה נתקל בעיתונאי, שקיבל מידע, שחקר אותו בדחיפות באמצעות הטלפון,
שכתב בחיפזון כתבה שהפכה מייד כותרת ראשית — כל זה תוך שער,־שעתיים, או
אף יום־יומייים, במאבק מתמיד עם ה״דיידליין״ ,רגע סגירת הגיליון, כפי שיודע כל מי
שצפה בסידרה לו גראנט.

כעיני השופט, עכודת העיתונאי כאולם המערכת היא כלתי־מוכנת,
וכאולם כית־המישפט נראה התהליך כולו כשיא של חוסר־אחריות
ושל הפקרות. והשופט מגיב כהתאם.

שני אולמות, שני עולמות.
האמת היא שהעיתונות אינה פחות אחראית מאשר מערכת־המישפט. אם לוקחים
בחשבון את הכמות העצומה של פסקי־דין של בית־המישפט השלום המתבטלים בעיר־עור
בבית־המישפט המחוזי, ופסקי־הדין המחוזיים המתבטלים בבית־המישפט העליון —
נראה כי שיעור הטעויות של בית־המישפט אינו מבוטל כלל. איני בטוח כי שיעור־הטעות
של העיתונות גדול מזה של בית־המישפט.
(אילו היתד, קיימת ערכאה מעל לבית־המישפט העליון, כמה פסקי-דין של העל יון
היו מתבטלים בו? והרי כאשר בית־המישפט עצמו עורך דיון חוזר בפסק־דין של
שלושה משופטיו, מתהפך לא פעם הגלגל, כפי שקרא בפסק־דין בעירעור במישפט
חברת החשמל נגד הארץ).
למרות הקצב העצום שבו היא עובדת, העיתונות היא אחראית מאוד. המערכות שלה
מתואמות לקצב זה. שיטות־ד,עבודה שלה פועלות בהתאם. אך בעיני שופטים ועורכי-
דין, השייכים לעולם אחר, זה נראה לגמרי אחרת.
יש, כמובן, יוצאים־מך הכלל. יש שופטים המבינים את חובת העיתונות לספק
לציבור מידע אקטואלי מעודכן, בחיפזון, מפני שתלויות בו הכרעות ציבו ריות
חיוניות. יש המבינים את הערך העצום שיש בכך לפעולת המישטר הדמוקרטי —
ועל כך עוד נעמוד בהמשך. אך שופטים כאלה הם בהחלט יוצאים־מן־הכלל•

הנסיון מוכיח שכימעט דא תיתכן הכנה כץ שופטים ועורכי־דין
מצד אחד וכין עיתונאים מצד שני, גם כשיש רצון טוכ משני הצדדים.

*ויחונו תבאפלה
ן ,,י להזכיר מישפט מפורסם אחד — אותו מישפט של חברת החשמל נגד עיתון
• הארץ — כדי להסביר איך יפעל החוק המוצע.
חברת החשמל הגישה מישפט נגד הארץ על פירסום שהחשיד את החברה בכך
שהעמידה פנים כאילו היא מזכרת מכונית מפוארת שהיתה מיועדת למנהל, בעוד שלמעשה
היא מתכוונת להחזירה למנהל אחרי עבור זעם. השאלה היתה אם פרטי־פרטים של
הפירסום היו אמת, אם כל פרט היה בעל עניין ציבורי, ואם לא חרג מן הסביר —
כפי שדורשת־ החולירע המקורית.
השופט המחוזי יוסף חריש שמע את המישפט והוציא פסק־דין חמור ביותר
נגד הארץ. למעשה נשללו בפסק־דין זה כל הזכויות של העיתונות.
עודד־הדין של הארץ, שלמה ליבליך, הגיש עירעור לבית־המישפט העליון. בדין
ישבו שלושה שופטים — צבי ברנזון, מאיר שמגר ומרים בך פורת.

שמגר, שהתגלה כמישפט זה כדיכרל כעד שיעור־קדמה, הוציא
פסק־דין המגן בלהט עד חופש־העיתונות, כשהוא מסתמך עד המקוכל
כדמוקרטיה האמריקאית הגדולה. הוא קכע, למעשה, שיש לעיתונות
חוכת־דיווח, וכי הוכה ציבורית זו מעניקה לה זכות.
ברנזון פסק ברוח דומה לשמגר, בן־פורת התנגדה לו. ברוב של שניים נגד
אחד פסק בית־המישפט העליון לטובת העיתון.
אך חברת החשמל לא הסתפקה בכך. היא תבעה דיון נוסף לפני הרכב של חמישה
שופטים. פרקליטה היה אמנון גולדנברג, כיום נשיא לישכת־עורכי הדין ואחד המדר בנים,
מלבד תמיר, לחקיקת חולירע .2
־בדרך כלל, כאשר דן׳ הרכב של חמישה שופטים עליונים במישפט שבו דנו
תחילה שלושה, מצרפים שני שופטים נוספים לשלושה המקוריים. אילו קרה כן, יתכן
מאוד שהארץ, היה מנצח שוב, ועימו חופש־העיתונות.
אך בינתיים פרש ברנזון לגימלאות, והתמנו שלושה שופטים חדשים — משה
בראש הוועדה שניסחה את הטיוטא הראשונהשל החוק שעמד יצחק כהן (האיש
המוצע עתה) ומשה עציוני.
הגלגל התהפך. דעתו הנאורה של שמגר׳נשארה במיעוט. לנדר, בשם הרוב, הוציא
פסק־דין ששלל לחלוטין את חובת העיתונות לדווח. העיתונות הפסידה את המישפט
בערכאה אחרונה.

כל זה היה מיקרי למדי — שופט כא, שופט הולך — והכל השתנת.
הפקרת חופש־תעיתונות דמיקריות כזאת — הרי זה איום על עצם
קיומה.

יכול מישהו לבוא ולנחם: אין דבר. תוך כמה שנים ייווצר מצבור של תקדימים.
כמה וכמה מישפטים יגיעו לערכאה אחרונה. בהדרגה ייווצר לפחות זמנית קונסנזוס
מישפטי. אז יהיה ברור לעיתונות מה מותר ומה אסור על פי חוק זה.
פירוש הדבר: במשך כמה שנים — חמש? שמונה? עשר? — תפעל העיתונות
באפלה, באווירה של פחד ואימה, מבלי לדעת אם היא מסתכנת במישפטים פליליים
ואזרחיים, כשכל טרדן או נקמן יוכל לשכור עורך־דין תמורת חלק מן השלל הצפוי,
להטריד עיתונים ולמרר את חייהם.

אם אכן רוצה שמואל תמיר להתנקם כעיתונאים — הרי תהיה זאת
נקמה מתוקה מאוד.
אך הנזק למדינה לא ישוער. פרשות כמו פרשת־ידלין, פרשת־צור, פרשת נתיבי־נפט
— פשוט לא יתפרסמו, כי כולם היו אפשריים רק בעזרת שיטות מוהלים אשר
החוק המוצע הופך אותם עבירות פליליות. המידע שנתקבל במערכת העולם הזה,
ושהביא לפיצוץ פרשות אלה, היה כולו מתוך התכתבויות פנימיות (סעיף ,2סעיף קטן
,)5חומר שלא נועד לפירסום (סעיף ,2סעיף קטן ,)6שימוש בידיעה שלא נועדה
לפירסום (סעיף ,2סעיף קטן ,)10 ופירסום כל אלה (סעיף ,2סעיף קטן .)11
כל הארץ — ואכן, כל העולם — הצדיעה לשני העיתונאים, גיבורי פרשת
ווטרגייט. אולם חלק ניכר מאוד של גילויים השניים מהווים, על פי חוק־תמיר,
פגיעה בפרטיות.

אני מעז לקכוע כי פרשת ווטרגייט לא היתה אפשרית אילו היה
קיים חוק זה כארצות־הכרית, כשם שלא היתה אפשרית ככרית־המועצות,
וכשם שלא תהיה אפשרית כישראל שד חוק־תמיר.
האם מיקרה הוא כי חוק זה מוצע באופן כה בהול, בליווי צופרים של מכבי־אש,
דווקא בשעה שהקואליציה בגין—ידיו— תמיר מתמוטטת בכל השטחים, בשעה שיש
חשיבות מכרעת לגילויי העיתונות הלוחמת כדי להגן על הדמוקרטיה במדינה, ואולי
על עצם קיומה?

מי מעוניין לשתק את העיתונות דווקא כתקופה זו?
במה תחיה העיתונות הישראלית שונה מן העיתונות במדינה
קומוניסטית או פאשיסטית, אם תתקבל הצעת־החוק של תמיר?
על כן בפרק הבא בסידרה זו.

במדינה

(המשך מעמוד )18
כלל על התערבות ממשלתית, אלא
על הצבעה מיפלגתית, כשראש־הממשלה
הוא גם מנהיג המיפלגה
הגדולה ביותר.
נראה כי בגין סבור, כי גידו פים
ואימרות־כנף ארסיות יפתרו
את הבעיות. אך בעוד שממשלת
ישראל עסוקה בגידופים — כלפי
העולם וכל שר נגד רעהו — מת קדמים
התהליכים הבינלאומיים,
אשר לממשלת ישראל אין כל חלק
בהם. אינה ישראל בהנהגת בגין
רפופליקת־בננות, כדבריו. היא דו מה
יותר לגטו מנודה ומפולג.

0 -3קי ד ב

ק 111X 11

^*1116
בחירות תיסמונת די ש !ק״מת
הכחירות כהסתדרות
המורים מגדות את
המגמות: ירידה
למיפלגות, עלייה
לרשימות חדשות
ברגע הראשון היה נדמה כאילו
הביאו הבחירות בהסתדרות המו רים
לתוצאות הצפויות: עלייה
גדולה למערך, ירידה גדולה ל ליכוד.
אולם
כאשר הצטברו התוצאות
הסופיות, השתנתה התמונה. הס תבר
כי כל המיפלגות ירדו. ירידת
הליכוד היתד, גדולה, אך גם ה מערך
ירד.
המגמה המרכזית: שתי רשי מות
בלתי-מיפלגתיות, שהשתמשו
בסיסמות המזכירות את המילון של
ד״ש בבחירות האחרונות, זכו ב קולות
רבים על־חשבון כל המיפ-
לגות הוותיקות, וצברו יותר מ-
> 107 של הקולות.
אם זוהי מגמה כללית במדינה,
מצביע הדבר על סיכוייו של ה
סיסמות
טנ״ט כמועדון הפרוץ שד של״י כתל־אכיכ
גידופים בממשלה ואלימות ברחוב
חיפה — ,334 לעומת 13 קולות
שקיבלה רק״ח בכל מרחב תל-
אביב ).לעומת זאת נכשלה רק״ח
במשולש, שם היתד, עלייה ניכרת
לשל״י בקרב הערבים. כך קיבלה
של״י באיזור נתניה (המשולש ה דרומי)
39 קולות, לעומת 25 של
רק״ח, ובאיזור חדרה (המשולש

הרב דרוקמן ואשתו

למרות ששולמית אלוני קראה ל תומכיה
להצביע בעדה. מסתבר כי
בוחרי ל״ע, כמו בוחרי ר״צ וד״ש,
מעדיפים להצביע בעד רשימות
בלתי־מיפלגתיות.
אם זוהי תחזית לבחירות הכל ליות
במדינה, היא מבשרת הת פתחויות
מעניינות.

הרב דווינגר וחיילים
מי יצר את השעזחה 1

אדם היחידי המסוגל כיום להקים
מיפלגה כזאת: עזר וייצמן.
רק״ח כגליל. אחת המגמות
החשונות מסתמנת בציבור הערבי.
הנסיונות להקים רשימות ערביות
נפרדות נכשלו כולן. אף אחת מן
הרשימות האלה לא עברה את
אחוז־החסימה.
לעומת זאת הכפילה רק״ח, ה־מיפלגה
הערבית העיקרית, את
כוחה — אך לא בכל חלקי הארץ.
רק״ח צברה הישגים מרשימים ב קרב
המורים הערביים בגליל (נצ רת
— 306 קולות, נהריה — ,295

הצפוני) 50 קולות לעומת 94 של
רק״ח.
אחת הסיבות: בראש רשימת
של״י עמד המורה הערבי ואליד
צאדק חג׳־יחיה, סגן מנהל בית-
הספר התיכון בטייבה, המועמד ה רביעי
של של״י לכנסת.
סוף ל ״ע ור״צ. בסך הכל
קיבלה של״י 435 קולות (,)1.170
כימעט אותו המיספר שקיבלה
רשימת מוקד בשנת . 1975 ההי שגים
של של״י ברחוב הערבי אוז נו
על-ידי כישלון ברחוב היהודי.
רשימת ל״ע נמחקה מן המפה,

ההתנק שות
עד ראש המתנקש
בוש־ תכ 31ע

הדלפות, מבואות סתומיס
וקגאדדחוקרים מאפייגיס
את החקירה כהתגקשויות
קרית־ארבע כמרקחה. כל מכו נית
זרה הנכנסת לקריה,
נתקלת ב
מבטים
חשדניים. תושבי הקריה
איתרו דירה שבה הושכר חדר ל חוקרים
המגיעים
ותושבי הקריה אינם מדברים
כלל עם המתגוררים בדירה זו.
ככל הידוע, המקום היחיד שבו
חוקרים שלטונות הביטחון, בצו רה
כמעט גלויה את פרשת ההת נקשות
בכרים ח׳לף ובסאם אל-
שכעה הוא קרית־ארבע. אולם מ מה
שידוע עד כה, לא הצליחו ה חוקרים
אפילו לעלות על קצה של
עקבות. המתנקשים, שככל הנראה
שייכים למחתרת מאורגנת היטב,
הכינו את דרכי הנסיגה וטשטוש
העקבות שלהם כדבעי.
על פי החלטה אישית של ראש־הממשלה,
מנחם בגין, הוטלה ה חקירה
על שירות־הביטחון־הכללי.
באיחור של כמה ימים הבין בגין
את הנזק העצום שנסיונות ההת נקשות
הביאו למדינת־ישראל ו הבין
גם שרק מעצר מהיר של
המתנקשים, והעמדתם לדין יכולים
להמעיט במשהו מהנזק שנגרם.
מייד אחרי ההתנקשות החלו
שלוש זרועות ביטחוניות, כמעט
ללא קשר ובתיאום רופף ביני הם,
לחקור את הפרשה. מישטרת־ישראל,
צה״ל ושירות־הביטחון־
הכללי. דווקא אנשי המימשל־הצבאי
הגיעו להישגים יחסיים ב חקירה
הראשונית. המישטרה גי ששה
באפלה ושירות־הביטחון־
הכללי התארגן.
ההחלטה של בגין להטיל את
החקירה על השב״ב עוררה תסיסה
במישטרה ומורת רוח בצבא.
מפכ״ל המישטרה, רב־ניצב הרצל
שפיר, ראה בהחלטה זו עוד אחת
משרשרת ההחלטות הבאות מהד רג
הבכיר, המקצצות בסמכויות
ובתדמית המישטרה. ראש המטה־הכללי,
רב־אלוף רפאל (״רפול״)
איתן, רצה את החקירה לעצמו,
וכך גם אמר לראש־הממשלה.
כאשר הופיעה בתחילת השבוע
ידיעה בעתונים לגבי מהלך החקירה,
נזעקו חוקרי השב״ב. להם
היה ברור, כי היתד, זו הדלפה
מכוונת מטעם גורמים מישטר־תיים.
בפרסום נאמר שהחוקרים
גילו כבר שמעשי החבלה נעשו
על־ידי שתי חוליות נפרדות. ה אחת
שהטמינה את המטענים ה ממולכדים
ברמאללה, שכם ואל-

בירה, והשנייה שהטמינה את המט ען
בחברון.
קשה לדעת אם ההדלפה אכן
נכונה ומה היו מניעיה. יתכן והיה
זה יצר הפיטפוט של המדליף וית כן,
כפי שמשוכנעים כמה מה חוקרים,
היה זה נסיון לחבל במה לך
חקירה חשובה זו, מתוך טעמים
של קנאת חוקרים.
אך מה שחמור יותר מההדלפות
היא העובדה שהחוקרים, יהיו אשר
יהיו, עדיין לא גילו את המתנק שים
והעובדה שהמחתרת ממשי כה
באיומים ובמעשי בריונות, בין
י*אם זו אותה מחתרת שניסתה להת נקש
בחיי ראשי הערים, או מח תרות
אחרות ששאבו אומץ־לב מ העובדה
שהמתנקשים לא התגלו.
החקירה מתרכזת עתה בקרית־ארבע
משום שהחוקרים הגיעו, על
פי שיטת האלמינציה, למסקנה ש האפשרות
שהמתנקשים באו מ אחור
זה, או מההתנחלויות האח רות
בגדה־המערבית, היא בעלת
סבירות גבוהה ביותר. החשד ה אישי
מהרב מאיר כהנא הוסר ב שלבים
מוקדמים. כהנא היה עצור
בעת שהפיגועים נערכו. שיטות ה פעולה
הביאו את החוקרים למח שבה
שגם חסידיו של כהנא נקיים
בינתיים מחשד. חקירה קצרצרה
של יוסי דיין, ממלא־מקומו של
כהנא בעת שהמנהיג יושב־בכלא,
ביססה השערה זו. גם האפשרות
שארגונים ערביים קיצוניים הם
שביצעו את המעשה, כפרובוקציה,
אינה נראית לחוקרים בעלת הס תברות
גבוהה.
אין לדעת במי חושדים היום
החוקרים ומה כיוון החקירה. אולם
בחזקת ״על ראש הגנב בוער ה כובע,״
נשמעו בשבוע שעבר הצ הרות
מכיוון, שהוא ככל הנראה
כיוון החקירה. ראשי גוש־אמוגים,
\;רב ח״כ חיים דרוקמן והרב תושב
קרית־ארבע, משה לווינגר, לא
יבלו להתאפק והביעו שמחה, זה
בצורה ישירה וזה בצורה עקיפה,
על מה שאירע בליל ההתנקשויות.
החוקרים אינם חושדים כמובן
בלווינגר או בדרוקמן בביצוע ה מעשה,
אבל לא אחד מחסידיהם,
הקיצוניים שבין חברי גוש־אמונים
־הקיצוניים שבין חיילי הסדיר וה מילואים
של ישיבות״ההסדר נמצ אים
על מפת החשודים בכוח של
שירותי־הביטחון.

מערכת תקשורת ממוחשבת
מן המשוכללות ביותר בעולם.
תדקס חו סכ ת בסף
ומייעלת הניהול.

תדקס חו סכת זמן ז
ומגבירה מכירותיך.

ע״י ת כנו ת ג מי ש של התדקס
ת שלו ט על התק שו ר ת
בעסקךו תיי על ני הולו.

ה ענו ת מ הי רהל שי חו ת
נ כנ סו ת ויו צ או תחוסכתז מן יקר
ל ל קו חו תי ך ולך, ו מג בי רהמ כי רו ת ך.

תדקס נזייעלת
פעילויות העובדים
בעסקך.

תדקס חו סכתעצ בי ם
ו מ שפר ת שרות
ללקוחותיך.

ה שכלולי ם ה רבי ם
מאפש רי ם תי פ עו ל פ שוט,
יעיל, גמי שוהפעלה
אפק טי בי ת של מ אג ר
ה עו ב די ם ה עו מ ד
לרשותך.

תדקסמ שלב ת או ת ך
בתק שו רתה מו ד רני ת,
מ שפ רתאתהתק שו ר ת
עםל קו חו תי ך, חוסכת
ע צ בי םומ בי א ה לי ח סי
אנו ש טו בי ם יו ת ר.

תדקס-לנהול טוב יותר.
תדיראן,חטיבת התקשורת רה, הסיבים , 18 אזו ר התעשיה,
פתח תקוה טל׳ 03-925431,928612,928585 אצל ה סוכני ם המורשים:
״סברלופוף׳ בע״מ רח׳ הרצל ,86 חיפה טלפון 04-668141,668142 :
״ר מ -טל״בע״ מ מערכות תקשורת רח׳ תפוצות ישראל , 3
גבעתיים טלפון 03-770141-2 :
״איילת תקשורת״ רח׳ ינאי 3ירושלים טלפון 02-222606,224697 :
״אורטלקו״ בע״מ רח׳לוינ ס קי 56 תל אביב טל.823731,824882:.

העול ם הז ה 2232

היצור הי רו קי ם ה קנוני
01 האירגון
הקרוי
<6וק

לאימון הקרוי בלועזית? 10 אין
שום זכות לבוא בטענות אל האימון
הקרוי בלועזית .? 1.0האימון הקרוי
? 1.0רוצה לצאת למלחמה כלכלית,
צבאית, פוליטית ואידיאולוגית נגד מדי־נת־ישראל
ן הוא רוצה להקים במקומה
מדינה דימוקרטית חילונית! זה לא
יפה ז זה פוייה ! זה נאצי ן
ומה רוצה האירגון הקרוי 2 ? 10
הוא רוצה ללטף לעם הפלסטיני את ה לחי
2הוא לא מנהל נגד העם הזה
מילחמה כלכלית, צבאית, פוליטית ואידיאולוגית!
ואיזו מדינה בדיוק רוצה ה-
ארגון הקרוי? 10 להקים על חורבותיה
של מדינת״ישראל 2אפילו לא ״דימוקר-
טית חילונית״ ,אלא לא דימוקרטית ולא
חילונית. זה יפה! זה לא פוייח! זה
לא נאצי !
בין האירגון הקרוי? 1.0והאירגון
הקרוי? 10 יש שני הבדלים חשובים :
מדי פעם שומעים שמנהיגיו של האירגון
הראשון אומרים שהם יסתפקו במדינה
פלסטינית עצמאית בגדה המערבית ו-
ברצועת־עזה. ממנהיגי האירגון הקרוי
? 10 לא שומעים שהם יהיו מוכנים אי-
פעם להסתפק במדינה־ישראלית בגבולות
הקו הירוק. ועוד הבדל: האירגון
הקרוי? 1.0מצהיר באמנתו שהוא
רוצה בחיסול מדינת־ישראל, ואילו ה-
אירגון הקרוי? 10 עוסק בחיסול מדינת
ישראל בעצם הימים האלה.

כל בלש יגיד לכם שיש שתי דרכים עיקריות, מבחינה
לוגית, לתפוס את הפושע.
הדרך הראשונה היא לאסוף הוכחות כמו טביעות-אצבע,
בוץ מהנעליים, תרמילי כדורים, מימחטות טבולות בבושם
עדין ועוד דברים כאלה. כשמוצאים את הבנאדם שכל ההוכחות
שייכות לו, יודעים שהפושע האמיתי זה החבר שלו,
שניסה להלביש עליו את הרצח.
הדרן השנייה מופיעה כשאין הוכחות כאלה. במיקרה הזה
רואים מי הם החשודים, ומתחילים להוריד מהרשימה את
מי שיש להם אליבי, שאין לתם מניע או שהבלש מאוהב בהם.
אחרי שמהרשימה ירדו כולם חוץ מאחד, ברור שהוא האדם
שהפושע האמיתי רוצה לסדר אותו, וככה יודעים מי הפושע.
מכיוון שקוטעי הרגליים לא השאירו אחריהם שום מימח־טות
טבולות בבושם עדין או הוכחות דומות, צריך ללכת בדרך
השנייה.
• ברור שהאשמים אינם כהנא ואנשיו. אלה רוצים שכל
הערבים ילכו מפה, ואיך ילכו בלי רגליים! אתם יודעים מה
זה לסדר היום תחבורה, במחירי־הדלק החדשים!
• ברור שקוטעי הרגליים זה לא ״גוש אמונים״ ,כי ״גוש
אמונים״ מעוניין בדו״קיום בשלום ביחסי אחווה ורעות עם
ערביי יהודה ושומרוו, וכלב מי שלא מאמין להם. כלב הרי
לא מנהל את החקירה הזאת, אז מאמינים להם, ו״גוש
אמונים״ יורד.
• ברור שהפושעים זה לא ותיקי האצ״ל או משהו כזה.
אילו היה מדובר באיזו חבית״תופת בשוק או בלהרוג כפר,
עוד הייתי מבין. אבל להתאמץ כל״כן הרבה רק בשביל להוריד
לשניים־שלושה ערבים שלוש״ארבע רגליים ! לא. זה לא הם.
• ברור שקוטעי הרגלים לא מאש״ף, כי על האפשרות
הזאת רומזים כל הזמן כמה מומחים לטרור, פוליטיקאים
ופובליציסטים, וזה בדיוק האנשים שאף אחת מהאפשרויות
שהם רמזו להן בשלושים השנים האחרונות לא התבררה כאמת.
אז למה שיתחילו לצדוק דווקא עכשיו !
ככה, בדרן האלימנציה, נפטרנו מכל החשודים, חוץ מהיצו-

* ממשלת ישראל דהיום — €56111ז?

:זתסותשתזס׳וטסס 11 שבז.15

רים הקטנים הירוקים שירדו בערב המיקרה מצלחת מעופפת
שנחתה באיצטדיון ימק״א בירושלים. עכשיו, אם אתם זוכרים
איך הולכת שיטת האלימנציה, צריך רק לברר מי מעוניין
להעליל את זה על היצורים הקטנים והירוקים, וככה נדע
סוף־סוף מי קוטעי הרגליים האמיתיים.

ריח רע מאד
יש דבר שנקרא פאשיזם, ולדבר הזה
יש ריח לא־טוב. אבל מה, יש גם דבר
שנקרא סוציאל-פאשיזם, והריח שלו זה
דבר שפשוט לא בא בחשבון. מי שרוצה
להבין את ההבדל מקרוב, שינסה לעמוד
פעם, למשל, בין גאולה כהן ומשה שמיר,
וירחרח לו נחיר אחד לפה, נחיר אחד
לשם.
ולמה דווקא בימים אלה, כשהשמש
מלבלבת והעצים זורחים, אני מתעסק
עם הריחות האלה ! כי זו ממש ההזדמנות
האחרונה לעשות חשבון ישן עם
הקיבוץ המאוחד, שקיים לא מזמן את
ועידת-הסיום שלו, שאחריה הוא מתמזג
עם האיחוד. לא היה יכול לגמור יפה,
הקיבוץ המאוחד. היה מוכרח להשאיר
אחריו איזו פצצת־סירחון.
הקיבוץ המאוחד המסתיים בזה רוצה
שיספחו לישראל את רמת״הגולן ויתגברו
את ההתנחלות שם. אבל הקיבוץ המאוחד
הוא גם נגד ״גוש אמונים״ ,המתנחל
בלב ״אוכלוסיה ערבית צפופה״ ,וזה
הרי מנוגד לתוכנית-אלון ההיא.
צריך לשאול את הקיבוץ המאוחד אם

ועור ע ל האירגון
הקרו 16ק
האירגון הקרוי בלועזית? 10 החליט
לא מזמן לגרש מהגדה המערבית שני
ראשי-ערים, בטענה שהם מסיתים לאלי מות
ואשמים בזה שהרגו שישה יהודים
בבניין הדסה. על־ידי פעולת-גירוש פשוטה
זו התיר הארגון הקרוי? 10 את
דמם של ראשי הערים בגדה המערבית,
והיה מי שהבין את הרמז.
לראשי-חערים בגדה המערבית אין
יותר קשר עם הורגי היהודים בבניין

היצורים הירוקים הקטנים על הדשא כימי,״א

הדסה בחברון, מאשר לאירגון הקרוי
? 10 עם קוטעי״הרגליים. אבל לא צריך
יותר קשר. מספיק הקשר הקיים כדי
לקבוע שהאירגון הקרוי? 10 עסק בהסתה
נגד ראשי-הערים, וזאת לא אשמתו
שהעניין הסתיים בקטיעות בלבד.
לכן, על פי הכללים שקבע הארגון ה קרוי?
10 בכבודו ובעצמו, צריך האיר•
גון הקרוי? 10 להחליט מייד על גירושו
של האירגון הקרוי? 10 מן הארץ, ולהתחיל
לעשות עימותים טלוויזיוניים
בניו-יורק נגד קוואסמה ומילחם, עד שיתברר
העניין בבית־הדין הגבוה לצדק.

ידוע לו שעד שנת 1967 היו ברמת־הגולן
מאה אלף ערבים־סורים שחיום הם פליטים,
וצריך לשאול את הקיבוץ המאוחד
אם מאה אלף ערבים על השטח ההוא
זה לא נקרא ״אוכלוסיה ערבית צפופה״.
צריך לשאול את הקיבוץ המאוחד אם
ידוע לו שכאשר יסיימו ״גוש אמונים״
והרבנים סביבו את עבודתם, אם הכל
ילך על-פי חתוכנית, אז גם בכל רחבי
הגדה המערבית לא תהיה ״אוכלוסייה
ערבית צפופה״.
צריך לשאול את הקיבוץ המאוחד אם
אז יהיה מוכן לספח את השטח חזה,
ולפתוח בתנופת התיישבות קיבוצית
מפוארת גם שם.
צריך לשאול את הקיבוץ המאוחד אם
אין לדעתו משמעות ל״קו הירוק״ ,ואם
אין, אז למה לא מתנגד הקיבוץ המאוחד
ל״ייהוד הגליל״ ,כי גם שם יש הרי
״אוכלוסייה ערבית צפופה״.
הרבה שאלות אפשר היה לשאול את
הקיבוץ המאוחד, אבל אין כבר קיבוץ
מאוחד. הוא הסתיים, והשאיר אחריו
רק ריח. ריח רע מאוד.

וסגור עו״ן
אני בחיי לא יודע מי עשה את העניין
הזה עם הרגליים, אבל אם זה יהודים,
אני מציע להם בכנות להסגיר את עצמם
מייד, לדרוש משפט צבאי בדלתיים
סגורות ולהודות בעובדות.
בטוח שבית-הדין הצבאי יתחשב בלב
היהודי הרותח, בזה שמלאו שלושים להריגת
ששת היהודים בבית״הדסה, במצב
המישפחתי הקשה, ויגזור בכל זאת
כמה שנים בגלל חומרת המעשה•
עכשיו, למה אני מציע להם לעשות
את זה מייד ! פשוט מאוד, בגלל ש-
רפול הוא עדיין הרמטכ״ל, והוא לא
יישב שם לנצח.
נו, מה הם עשו כבר! עינו למוות
כפריים תמימים, כמו פינטו ! רצחו ער-
.בי בדם קר, כמו ישראל לדרמן! הרגו
שבוי, כמו סגן־אלוף שדה ! בסן הכל
הורידו כמת רגליים לכמה מסיתים !
אז מה הבעייה בשביל רפול לתת לחם
המתקת עונש, ולסגור עניין על שלושה
חודשים בפנים, עם חופשות לשבתות וחגים

אפשרויות יום אחרי שנקטעו הרגליים פתח עיתון
״מעריב״ את חידיעח על המקרה1 ,
ישר בעמוד הראשון למעלה, בשורות ה ן
באות

מאת סופרי ״מעריב״

ההתנקשויות בראשי
העיריות ביהודה
ושומרון געשו אתמול
על סמך מידע מדוייק,
אחרי הכנות קפדניות
וברמת ביצוע גבוהה,
ולכן אין החוקרים מן
המשטרה ושירות ה־בטחון
מוציאים מכלל
אפשרות שמבצעיהן
הם יהודים.
מזח אפשר להבין שיש שלושה מרכי בים
ההופכים פיגוע לפעולה יהודית, ואלה
הם: מידע מדוייק, הכנות קפדניות
ורמת-ביצוע גבוהה .״ולכן״ ,כתוב
שם, מביאים החוקרים אפשרות זאת
בחשבון. מזה צריך להבין שאם המרכיבים
האלה לא היו קיימים, אולי בכלל
לא היו מביאים בחשבון שיכול להיות
שזה יהודים.
נו ! אז אולי יש קבוצה יהודית אחת
שחורגת יהודים בבניין הדסה (המרכיבים
של פעולה יהודית חיו גם שם) ,וקבוצה
יהודית אחרת (ואולי אותה קבוצה ! )
שקוטעת לערבים רגליים !
בגלל התיחכום, העומק והרמה שיש
באפשרות הזאת, אני מציע לחוקרים לא
להוציא אותה מכלל חשבון.

״ ריב*70

הלוואה ללא ריבית
וב־ 6תשלומים חודשיים.

שלא לדבר
על הטיולים עצמם.
ויש לנו הוכחות:
המוניטין שלנו לא מאפשר לנו להציע
מאמר בבטאון
לך פחות מהטיול הטוב ביותר. כל
המועצה לצרכנות.
אחד מראה לך את פסל החרות ומפלי
הניאגרה, אבל רק אנחנו כוללים
״מה כדאי״
במחיר גם:
״הללויה הוליבוד״ ה״שאו״
ומה אומרת
בה׳ הידיעה בלאם וגאם.
המועצה לצרכנות?
ארוחה במסעדה סינית מפוארת
במחקר מקיף שעשתה המועצה
בצ׳ינה טאון של סן פרנסיסקו.
לצרכנות לגבי טיולים מאורגנים
תכנית ״רביו״ ב״רדיו סיטי״
לחו״ל קובעת המועצה לצרכנות
בניו יורק.
באפן חד־משמעי שטיולי ״בוא ניסע״
סיור לילי ושיט באגם בשיקגו.
היגם חסכוניים ביותר בשוק.
חויה מופלאה ב״המיש קאנטרי״
(מה כדאי -בטאון המועצה לצרכנות
בפנסילבניה.
מם׳ , 33 מאי .)80

אמריקה אמריקה

השנה תוכל גם אתה להרשות לעצמך
טיול לחו״ל .״בוא ניסע״ מאפשרת לך
לקבל הלוואה מיוחדת: אתה משלם
דמי הרשמה ומחיר כרטיסי הטיסה
ומקבל הלוואה דולרית על סכום
הטיול כולל: מלונות, מסעדות וכיו״ב.
ההלואה הינה ללא ריבית והחזר
ההלואה יבוצע רק לאחר שתחזור
מהטיול הנפלא בששה תשלומים
שוים.

אם לא עכשיו אימתי?
הכנס לסוכן הנסיעות שלך ובחר לך

אחד מהטיולים הנפלאים שלנו
(המבחר גדול) .ברגע שתרשם לטיול

ותשלם דמי הרשמה, נשלח אליך
הפניה לקבלת הלואה בגובה מחיר
שרותי התיירות שפורסמו בחוברת
שלנו. את ההלואה תקבל בסניף
הבנק אליו תופנה על פי שער הדולר
לאותו יום.
בשעה טובה,
אתה כבר
עם רגל אחת
בחו״ל, עכשיו,
רוץ מהר לארוז.
אגב, אם אתה
נוסע עם אשתך או
בני משפחתך -כל אחד
מכם זכאי להלואה בנפרד.
כשתחזור מהטיול עמוס חויות,
זכרונות ומזכרות תתחיל
להחזיר את ההלואה, בששה תשלומים
שוים (אחת לחדש) ולפי שער הדולר
ביום ההחזר.
על מנת לחסוך לך הפרשי שערים
(קניה ומכירה) תשלם סכום חד־פעמי
בין 500ל־ 600ל״י לאדם בהתאם
לסכום ההלוואה.
בדוק היטב היטב את הפרטים הקטנים,
את תנאי ההלואות בחברות אחרות,
והשווה. אנחנו בדקנו את הנושא -
ההצעה שלנו כדאית ומשתלמת,

טיולי אירופה לצעירים.

״בוא ניסע״ ידועה בזכות ההקפדה
על חלוקה לקבוצות לפי גילים,
איזון מיני נכון וסטנדרט גבוה בצד
מסלולים מרתקים ומענינים. שאל
את מי שכבר נסע.

טיולי שביעיות שמיניות
לאירופה.
חויה חברתית מרתקת ומדליקה בצד
מסלולי עיר ונוף נפלאים. המחיר
כולל גם כרטיסי כניסה לאתרים
שונים, גם שיט וביקורים במקומות
מיוחדים.

שאל את מ־ שכ בר נסע.

. 6טיסה לאזור הפארקים של ארה״ב.
.7ביקור בדיסני וורלד ובסיפרם
גרדן שבאוך לנדו.
ולזה קוראים בעברית: תמורה מלאה
לכספך!.
המודעה הזו קטנה מלהכיל את כל
הדברים הטובים שמחכים לכם בטיולי
״בוא ניסע״ .לכן פנו אל סוכני
הנסיעות ובקשו את חוברות הנסיעות
של ״בוא ניסע״ .את טיולי ״בוא
ניסע״ ניתן לרכוש אצל כל סוכני
הנסיעות.

רו מני ה: ה ס ני גו רי ה עול א ה רון ל הן

אהרון (״אהרונצ׳יק״) כהן ,70 ,מיזרחן בעל שיעור-
קומה וחבר־קיבוץ שער־העמקים, היה תמיד נודקונפור־מיסט
מושבע. בתקופת שילטונו של דויד בן־גוריון,
שאופיינה על־ידי נוהגים ושיטות שלא עלו בקנה אחד עם
היומרה לדמוקרטיה, נעצר כהן והושלך לכלא בשל
שיחותיו עם שליח סובייטי. החוק הדראקוני שהופעל נגד
כהן, ושהטיל עליו את חובת ההוכחה על חפותו, לא היה
מבייש שום מישטר טוטאליטארי. העולם הזה ניהל מערכה
ציבורית מגוונת ושוצפת נגד החוק.
לאחרונה פירסם אהרון כהן ספר על רומניה, הארץ
הקומוניסטית היחידה המקיימת קשרים דיפלומטיים עם
ישראל. כהן, כדרכו, שקד ביסודיות על סיפרו, אסף עשרות
ספרים. ומיסמכים ראשוניים, וערך סיור־לימודים מקיף
ויסודי ברומניה. סיפרו — רומניה החדשה מפלסת את
דרכה, הוא שילוב מעניין של כתיבה מחקרית יסודית,
עמוסה עובדות, טבלות וסטאטיסטיקות, ושל סיגנון אישי,
שאינו מסתיר את אהדתו לרומניה ולהישגיה במדיניות־החוץ
ובתחום החברתי־כלכלי.
הפרק המרשים בסיפרו של כהן מוכתר בשם מליצי
במיקצת ,״יבול מאמצי שנות דור״ .הוא מעלה, בפרטי
פרטים, את ההישגים המפליאים של רומניה בתחום ה
אהרון
כהן אינו מתעלם מעובדה זו, אך הוא נותן
לה הצדקות לא־משכנעות במיוחד. בפרק, המנתח ביסודיות
ובכובד־ראש את מיבנה המישטר והמיפלגה ברומניה,
כותב כהן:
״אדם, המורגל בדמוקרטיה הפוליטית של המישטר
הרכושני, זקוק למידת פתיחות מחשבתית ורצון טוב
להבנת הזולת, כדי להעריך הערכה אובייקטיבית את
מיבנה החיים החברתיים־הפוליטיים של ארץ ברומניה
ולהבין כיצד פועל מנגנונה הפוליטי של המדינה.״
מישפט יפה, אבל אין בו כדי להצדיק את הדיכוי
הפוליטי ברומניה.
הוא מתאר ביושר־לב את רמת־חייו הצנועה של הפועל
הרומני בארץ המבורכת בכל טוב, אבל קביעתו כי ״הכל
רואים כי יש שכר לעמל, והעתיד נראה חייכני יותר״
מעוררת ספקות. המישפט הבא מיד אחריו — ״פרופיל
העם והארץ נעשה מאיר יותר״ — כבר נשמע כמו
״ציונות״ ,בנוסח הסמכות של תנועת־הנוער.
לא להסכים. קצת קשה לקורא, המורגל בכתיבה
מחקרית ״אובייקטיבית״ ורציונלית בנוסח המערבי, לעכל
פראזות כמו ״הקו העצמאי של רומניה מותווה על־פי
תורתו של גאון האיסטרטגיה המהפכנית, ו.א. לנין.״
אבל חרף כל אלה הצליח כהן לאפיין יפה את ההבדל
בין דיקטטורות ימניות ופאשיסטיות לבין מישטר, שאין
לקבל את גישתו לדמוקרטיה, אך שיש להעריך את
פעולתו העצומה למען כל החברה.
כהן מעלה, די בצדק, על נס את עמדתה העצמאית
של רומניה במדיניות־החוץ. היא לא הגיעה עדיין ל־ניטראליזם,
וקשה לדעת כיצד תוכל לתמרן בין קשריה
עם סין (שהפכה כימעט חברה בלתי־רישמית בנאטו)
לבין מעמדה בגוש המיזרחי.
כל אלה אינם יכולים להצדיק את העדר החרויות
הפוליטיות ברומניה, אפילו באורח יחסי למדינות קומו ניסטיות
אחרות. דומה שניתן לסכם את סיפרו המרתק של
כהן בדבריו של הסופר עצמו :״אפשר להסכים או לא
להסכים להשקפת־העולם המונחת ביסוד תפיסה רעיונית
זו (של הקומוניזם הרומני) ,בכל אופן אי־אפשר שלא
להודות כי העם הרומני, בהנהגת המיפלגה הקומוניסטית
שלו, הולך לאורה בהצלחה מרשימה.״
באמת אפשר לא להסכים.

ש ב די ה :
ניצחו! ל איגודי ם

אהרון כהן
דיקטטורה־ברזל ומיטות בבית־חולים
תיעוש, הצמיחה הכלכלית, בחקלאות, בעיור ובפיתוח
שירותי התרבות, החינוך והבריאות.
כהן מנתח את רומניה כארץ מתפתחת מובהקת, שעברה
את התהליך של תיעוש, הצבר־הוו וחלוקה מחדש של
ההכנסה הלאומית. מבחינה זו היא מעין מעבדה לכל
ארצות העולם השלישי.
התמורה המיבנית המובהקת שעברה גל המשק הרומני
מודגמת היטב בעובדה הסטאטיסטית שהחקלאות, שתרמה
38.5אחוז להכנסה הלאומית ב־ , 1938 תרמה רק 18.8אחוז
ב־ , 1976 ואילו חלקה של התעשיה עלה מ־ 30.8עד ל־55.9
אחוז. נתון בסיסי ורב־משמעות זה השתקף במיבנה
התעסוקה, בתשתית התחבורתית, בהכשרה המיקצועית,
וכמובן — בקצב הצמיחה הכלכלית.
רומניה צועדת בראש כל מדינור הגוש המיזרחי מבחינה

לשליטת המדינה בכלכלו, יש גם פרי בשיפור השירו תים.
כ־ 200 אלף מיטות בבת החולים כיום, לעומת פחות
מ־ 50 אלף ב־ , 1948 למשל. המישטר גם עשה רבות לחיסול
הבערות, פתח ספריות חדשות גם במקומות הנידחים
ביותר, פיתח פעילות ספורטיבית תחרותית והמונית ב רמה
בינלאומית, הוריד את שיעור תמותת״התינוקות עד
לרמה המקובלת במערב. ברומניה היו כ־ 400 בתי־קולנוע
ב־ . 1948 המיספר כיום מגיע ל־.6000
התפתחות דומה חלה בכל ענפי התרבות, כולל תיאט רונים,
תיזמורת והוצאת־ספרים. רומניה, שהיתה ארץ
בלקאנית מושחתת ורקובה מאין כמוה, קיבלה צביון אחר.
מחיר ככד מדי׳״ אולם יש לפיתוח האדיר הזה גם
מחיר. אמנם אין הוא מכוון להעשרת שיכבה דקה באוב־לוסיה,
ואת החברות העל־לאומיות, כמו בארצות מתפתחות
בעלות אורינטציה מערבית־רכושנית. אך דיקטטורת־הברזל
השוררת ברומניה היא, עבור רבים, מחיר כבד מדי.
מכל ארצות מיזרח־אירופה, ברומניה שורר המישטר
החמור ביותר מבחינת זכויות־האדם, חופש־הדיבור וחופש-
העיתונות. לעומת רומניה מהוות פולין והונגריה מדינות
כימעט־ליברליות, עם פתיחות תרבותית מרשימה.

ב־ 1931 ירו לאחרונה בקבוצה גדולה של פועלים
שובתים בשבדיה.
מאז חלו תמורות מרחיקות־לכת בארץ הצפונית.
ארבעים שנות שילטון סוציאליסטי הביאו ליצירת חברה
מתקדמת, לפיתוח שירותים סוציאליים ללא־תקדים, להת ערבות
מסיבית של הממשלה בכלכלה, ללא פגיעה
בדמוקרטיה, בחופש היצירה והביטוי. שירותי־הרווחה
השבדיים הם נושא לחיקוי ולקינאה בכל העולם. אך
המיסוי הכבד הרגיז את הבורגנות ואת בעלי המיקצועות
החופשיים. ב־ 1976 הוחלפה הממשלה הסוציאל־דמוקרא־טית
בקואליציה ימנית.
חשוב לזכור שהסוציאל־דמוקראטים השבדיים לא
התיימרו מעולם לחסל את השיטה הרכושנית בארצם.

ההיפך הוא הנכון. השיטה השבדית חייבה ריכוז הון
עצום בידים מעטות. רוב הקפיטאל השבדי התרכז בידי
570 מהאוכלוסיה ,״המישפחות הגדולות״ המפורסמות.
התיאוריה הסוציאל־דמוקראטית השבדית גרסה שריכוז כזה
יאפשר שליטה מירבית על ההון, הסקת מיסוי מכסימלי
ממנו. תפקיד הממשלה היה בעיקרו חלוקה שוויונית
יותר של המשאבים, באמצעות מימון השירותים לכלל
האוכלוסיה על־ידי ההון הגדול.
לתהליך זה נתלווה גם ריכוז מינהלי ופוליטי של
הפועלים בהסתדרות האיגודים המקצועיים ושל המעסיקים

וווי חנון
באירגון־מעבידים אחד, מונוליטי. כתב ניו־סטייטסמאן
הבריטי, פרנסים קאסלס, סבור שעובדה זו הקלה על
המישטר הסוציאל־דמוקראטי לתווך בין העובדים וה מעסיקים,
ולהשיג הסכמי־עבודר, קיבוציים.
עם החלפת השילטון פחתה התערבות הממשלה ביחסי־העבודה.
היחסים בין העובדים למעבידים התערערו,
הממשלה הליברלית עצמה עין, ועודדה בחשאי את ה מעסיקים
שלא לוותר .״ההסתדרות״ השבדית החליטה
לנקוט בעיצומים ובשביתות. המעסיקים גמלו בהשבתות
ובסגירת מיפעלים.
כשאיגוד פועלי״המתכת השבית שניים מתוך 15ה־מיפעלים
לייצור מכוניות של וולוו, סגרה הנהלת וולוו
את כל בתי־החרושת. בכך הושבתו 28 אלף פועלים.
אירגון־העובדים דרש העלאה של ״ 117 לכל העובדים,
כדי להשיג את עליית מדד־יוקר־החיים (מדובר ב־110/0
לשנה, לא לחודש) .המעבידים סירבו לכל העלאה, שיגרו
מיכתב מעליב לאירגוני־העובדים והציעו אפס אחוז.
העיצומים הסלקטיביים התפתחו לשביתה כללית, ש שיתקה
לחלוטין את המשק השבדי. לבסוף זכו העובדים
בתוספת של ״ .77 הכל רואים בכך ניצחון להסתדרות
העובדים ותבוסה למעבידים. כל השבדים בטוחים שה־סוציאליסטים
יחזרו לשילטון בהקדם.
האגף השמאלי החזק במיפלגה מתכונן לדרוש שינויים
רבים בדרך השבדית לסוציאליזם, ובעיקר טיפול קשוח
יותר בהון הגדול. הסולידריות הרבה שהפגינו העובדים
הפתיעה את כל השמאל האירופי. יכולתם של פועלי
שבדיה לשבות במשך זמן רב, תוך תיאום ואירגון למופת,
עוררה קינאה. להשוואה: השביתה הכללית האומללה,
שתיכננה ההסתדרות לפני חודשים אחדים בישראל.

אנשי! עול
מני פאן־
מי שראה את כתבני המיכתבים למערכת בתוכניתו
של מני פאר בטלוויזיה התרשם, אולי, שמדובר כטר חנים
שאין דוגמתם בעולם. אך קשה לומר שעמיתיהם
בעיתוני העולם הרחב שונים בהרבה.
העיתון הבריטי, גאודיין, פירסם השבוע מיכתב
נרגז של נהג־אוטובוס לונדוני, שהתלונן בחריפות
נגד מישרד־הרווחה הבריטי.
הנהג, איש בעל תודעה ביטחונית ראויה־לציון,
החליט לבנות בחצר ביתו מיקלט נגד פצצות גרעיניות.
את המימון, סכום השווה ל־ 300 אלף לירות ישראליות,
הוא דרש מלישכת־הסעד באמור מגוריו.
במיכתבו לגארדיין מוקיע הנהג את מנהל לישכת־הסעד,
על חוסר רגישותו לסכנה ממשית ומוחשית
ביותר, הגורמת לו סיוטים ונדודי שינה. בעיקר זעם
הנהג על שהמנהל ציטט את אימרתו הידועה של
הנשיא פרנקלין דלאנו רוזבלט :״אין לנו לפחד משום
דבר חוץ מהפחד עצמו.״
לא ציפיתי, כתב האיש, שעובד־מדינה בריטי, משרת
של הוד־מלכותה אליזבט ה־ ,2יתדרדר עד כדי כך,
שישיב לאזרח בציטטה אמריקאית.

מלכת־־בריטניה אליזבת
ציטטה מהמושבה האמריקאית

חיים ברעם

ב יי יי5

1ויו >1ו י

• לאירופה בדרך הזולה
ביותר החל $ 143-11
ה פ לגו ת מוז לו ת מ חי פ ה לונ צי ה ו חז ר ה.
בעלי כ ר טי ס רכבת 55נ<ק־ו 01 זט £יי הנו מהנחה
של ס/ס . 30ה מ חי ר ב כו ר ס או תמטוסלאחרההנחה
$ 143 לכל כוון כולל מי סי נ מל ו אינו כולל א רו חו ת.

• לאירופה 1/מכוניתך
הפלג ים מ כוני תךל אי רו פהות הנ ה בדרך מהאת רי םהמק סי מי
ם בי ם ה תי כון. בהגיעך לונ צי האתה נו הג הי שר מהא ני ה
אל כל יעד ש ת חפו ץ ב אי רו פ ה.
קל יו ת ר, נעי ם יו ת ר, זול יו ת ר — להפ ליג עם מ כוני תךל אי רו פ ה
ב אני ה א פו לוני ה.

$שייט חופי החל מ־$ 417
8י מי ם של ח וי ו ת. הפלגהמ חי פהל פי ר או ס, כו ל ל סיו רבא תונ ה.
מ פי ר או ס לונ צי ה — עיר ה גונ דו לו תהמק סי מ ה. כיכר סן מ ר קו
ה מ פו רסמת על שלל היוני ם, ה ג טו הי הו די, ב תי הקפהוהח נו יו
תהמ פו א רו ת.
ובדרך חז ר ה: אפש רו ת ל סיי ר ב פי ר או סולע רו ך ק ניו ת
ב לי מסול. ה מ חי רבתאהחלמ־ $ 417 :כולל מי סי נמל,
סיו רבא תונ ה ו אינו כולל א רו חו ת.
ב א פו לוני ה ת אי ם מ רוו חי ם ונו חי ם, מטבח אנין טעם,
מסעדהמ עו להל שרות עצמי, בריכ ת ש חי ה, סי פוני
שיזוף, די ס קו ט ק, חנו ת פ טו רהממכס ועוד...
אפולוניה שנת בניה 1948 דרגת סיווג בטיחות
שניתנה ע׳׳י.מנהל אגף הספנות והנמלים: ג׳.

בע״מ

חיפה: רוו״ נתן ק״זרמן - 1טל 663026,640093 .
תל־אביב: רח״ לילנבלו — 25 טל 654366,651412 .
רועולים:רח״ •נאי 4
--ט ל244266 .

ה עו ל ם הז ה 2232

א1111 יס ב שו ם

ה מ סו ה הואשמה שר עונת: חופשו! מ עי, סקי
אם אכן יבקרו הנשיא ואלרי ז׳יסקאר דאסטין ובני מישפחתו בישראל, תהיה זו הזדמנות להכיר
מקרוב דמות שאינה אהודה על הישראלים במיוחד, אך, לדברי הצרפתים, עתידה להמשיך ולקבוע
את דמותה של אירופה גם בקאדנציה הבאה. אם בחייו הציבוריים מפזר הנשיא הצרפתי עננים של
יוהרה ואנטיפטיה גם בעיני בני עמו, הרי אנשי יחסי־הציבור שלו דואגים לשוות לו דמות חיובית
אצלו בבית. לדוגמה: הנשיא ורעייתו בחופשתם האחרונה בחווילתם הכפרית שבקורסבל, באיזור האלפים
הצרפתים. בתמונה משני צדי האב, הבנות, ואלרי־אן (הבכורה) וז׳אסינט ומשני צדי האם, הבניים הנרי
(הבכור) ולואי־יואכים, הצעיר. צורת הנופש החביבה עליהם בחווילה הבנוייה מעץ: החלקה על סקי
ביום וארוחה מישפחתית בערב, שמכינה אן, הידועה כמי שאוהבת את המיטבח שלה.

מסטיסלב ווססוופוביץ: החונה הכסף
״רוסטרר׳ המהולל, הלא הוא הצ׳לן היהודי מסטיסלב רוסטרופוביץ׳ •
חגג בפאריס את חתונת־הכסף שלו עם רעייתו הזמרת גאלינה וישנ־בסקייה.
בין חבריהם הרבים של בני הזוג נראו מוסיקאים רבים,
ביניהם המלחין סרג׳ גיינסבורג (בתמונה למעלה עם רוסטרו) ; היתר.
שם, כמובן, גם בת זוגו של גיינסבורג הזמרת־שחקנית ג׳יין בירקין
ששרה בהתלהבות ״יום־הולדת שמח״ וזכתה בחמש נשיקות מפי
המאסטרו. והיו גם בני הזוג המקורבים ביותר, מן הקבוצה הידועה
בשם ״המאפייה הישראלית במוסיקה״ ,הלא הם גברת ואדון איזאק
שטרן (עומדים באמצע בין החתן והכלה בתמונה התחתונה) .והיתד.
גם נלד. רובינשטיין, הפעם, למרבה הצער, בלי ארתור רובינשטיין
שבריאותו רופפת ! והיו שם רומן פולנסקי ! ושתי הבנות של
הזוג החוגג. אגב אכילת מעדנים, סיפר רוסטרו שבזמן שנרשמו
לנישואין, היתד. גאלינה ה״קאלאס״ של רוסיה ואילו הוא אלמוני
לחלוטין. אז הציע לו הפקיד: אולי כדאי לך להיקרא בשם אשתך י

המלכה החדשה ביאטזיקס: יחי׳ העם הזה
המלכה הצעירה ביאטריקס עושה ככל יכולתה כדי להיכנס לנעלי אמה, המלכה יוליאנה, שפרשה
מן הכס ההולנדי. למרות שהכתרתה של ביאטריקס לוותה ברימוני־עשן ובהפגנות של המתנגדים
לראות לימין מלכתם את קלאום הגרמני, מנסה הזוג המלכותי הנוכחי, ביאטריקס וקלאוס לרדת אל
העם ולהתחבב על האיש מן הרחוב. בתמונה נראית המלכה כשהיא רוקדת עם בן כפר בחגיגה עממית.
העליצות המובעת על פניהם של השניים גלוייה ובלתי־מאומצת. יש תקווה למלכה הצעירה.

רעו ל ם הזה 2232

219

.אנשים ב שו ס .

ויזה ויאון: דוקטור עם שרידים
גברת צעירה זו סיימה את לימודיה באוניברסיטה של קליפורניה
והזרה למולדתה, צרפת, כדוקטור לאנתרופילוגיה. אבל, מאחר
שלא הצליחה להשיג עבודה מתאימה החליטה להתמסר לתרבות־הגוף.
כששאלה אם היתה רוצה להינשא לארנולד שווארצנגר (מר עולם),
ענתה :״לא, משהו כמוהו אפשר להשיג בבנק הזרע.״

ותאריו!ואוסר: הגבות הראשונה מועמת את מסע הבחירות
היא יודעת היטב שעליה להתחרות, גם במישור הנשי, עם ג׳ואן קנדי החטובה והבלונדית,
שבאמתחתה סיפור הפיוס שלה עם טד קנדי: ועם ננסי רגן, שבאמתחתה עבר של כוכבת־קולנוע
והאידיליה הניצחית המלווה אותה ואת בעלה הקאובוי בעל החיוך הקולנועי. לכן שומרת רוזאלין
קארטר בקנאות על נוכחות קבועה במסע־הבחירות של בעלה, כשהיא מטופחת תמיד ומסורקת
במיקצועיות. והעיקר, לא לשכוח: הסרט המקיף את גיזרתה הנאה מזכיר לכל בכתב ברור — זו לא
מלכת־יופי, זו הגברת הראשונה !

איימה :
בתי ׳היא ידיות׳

ביורן בורג: הכרות עס המיטבח הרומני
כוכב הטניס הבינלאומי, ביורן בורג, יצא לחופשת סרום־נישואין
עם רעייתו העתידה מאריאנה סימיונסקו. השניים בחרו באי הספרדי
היפהפה מארבייה שבקוסטה דל־סול, אחרי שמאריאנה ויתרה על
תחרויות־יוקרה רבות כדי להיות עם בעלה לעתיד. אחרי המיטבח
הספרדי עתיד בורג לטעום מהמיטבח הרומני שמאריאנה בקיאה בו.

העובדה שהחלטת השופטים
בפסטיבל קאן להעניק לה את
הפרם על מישוזקה בקפיצה
לתהום של בלוקיו׳התקבלה ב שריקות
בוז, לא הפריעה לאנוק
איימה למצות את מלוא השמחה
מן המאורע. בגיל ,48 פורחת
ויפה מתמיד, עם גברים שונים
בחייה וללא בעל בהווה, שו מרת
אנוק על עצמאותה ומג דלת
כלב ובת (איתה בתמונה)
יפהפיה, שלדבריה היא ידידתה
הטובה ביותר.
ה עו ל ם הז ה 2232

וווזיה ואדם: ואנסה של פונדה] ,אסלי שד טרויברג, ואדה של שנ״וו, ביום האס

פעם בשנה משחק רודה ואדים, בחיים, אב למופת׳ כאשר הוא אוסף את ילדיו
בחווילה שלו בסן־טרופז, שבריביירה הצרפתית. וזה לא קל, כאשר כל אחד מגיע
אליו מפינה אחרת בעולם, שכן, כל אחד מהם נולד לו מאשה אוזרת. בתמונה, מימין
ל מד ה, יושבת ואנסה בת ה־ , 12 בתה של השחקנית האמריקאית ג׳יין פונדה, שלה
היה נשוי בעבר. במרכז, נאטלי, בת ה־ 22 בתה של אנט סטרוייברג, השחקנית השוודית

שהיתה נשואה לוואדים לפני 25 שנים. ליד נאטלי ואניה, בן ה* 5בנו של ואדים
מאשתו הנוכחית קתרין שניידר. מי שחסר בצילום הוא כריסטיאן בן ה־ 16 בנם של
ואדים ושל קתרין דנב, שמעולם לא נישאו זה לזה. אשתו הראשונה של ואדים היתה
ברידיט בארדו, שלא ילדה לו ילדים, והיום היא גרה בשכנות עם כל חיות הבית שלה,
בחווילה מפוארת, הבית שבו היא שוהה רוב הזמן, כשהיא מטפלת בחיות.

(ולאוס קינסק : ,בת הזוג שילונו בה

וווולף נזד־ב: העתה לפחות של העולם והמעובי

השחקן המעולה קלאום קינסקי( ,אביה של נסססיה כוכבת טס),
נשוי, אמנם למינהוי הוויאם־נאמית היפה, אך אינו מסרב לאהוב
אהבות חדשות בסרטים חדשים. את אהבתו החדשה אורנלה מוטי
(עם קינסקי בתמונה) ישבץ בפרוייקט החדש שלו, הסרטת זכרונותיו.
בינתיים הוא עושה עימד, כמינהגו :״כל בחורה שאני אוהב זוכה
בביקור ביאכטה שלי.״ אורנלה מוטי זכתה לבקר בספינה,

למרות שגם בעבר הרוסי לא חסרו לרודולף נורייב פרוות יקרות־ערך, מהווה תצוגת־אופנה של
פרוות אטרקצייה רצינית בעיניו של הרקדן המתגורר בפאריס. אפשר לראות זאת לפי הערגה שבעיניו
כשהוא מתבונן בחברתה של הכוכבת אלזה מארטינלי במיצעד דוגמניות ידוגמנים, המדגימים לפני
השמנא והסלתא של פאריס את אופנת הפרוות של בית כריסטיאן דיור לקייץ הקרוב. שכן, בפאריס
מקובל לעטות פרווה גם בקייץ, ולפי האביב הגשום. נראה שגם יימצא לה שימוש.

העולם הזה 2232

יש לגו בדיוק מה שאתה מחפש

כ ל־ בו

״שבוע הגבר״
בפל־בו שאם.

525ל

מבצע הנחות מיוחד לאופנת הקיץ
של הגברים: מבחר ענק של אפנה
עילית בכל תחום -חולצות ומכנסיים,
גופיות ותחתונים, סנדלים ונעליים,
אביזרי ספורט וביגוד ספורטיבי,
מוצרי טיפוח ועוד. וגם הגרלה
לגברים היפים של כל בו שלום.

450״?^י

330ל

המחירים כוללים מע״מ.
המלאי מוגבל!
חינם! שעתיים חניה בבית הרבב
על כל קניה מעל 1250ל

אפנת גברים

נעלים
• לרגל הרהבה התצוגה
2 0 2הנ ה ה על כל הנ ע לי ם
ו ה סנ ד לי ם לג ב רי ם__ ,

4 0 2־ נההעלנע לי ג ב רי ם
מבד רו ת בודדו ת.

תיקים וארנקים

1 0 2הנ ה ה על תיקיג׳ ימס
בונד__ ,
• א רנ קי כים מעור לגבר_
ב מ קו ם

1425ל״י רק 2 5 0ל י

תכשירי טיפוח
• 5 0 2הנחה על אפטר שייב
״ 7ט ח 8״ במקום 90ל׳׳י

(!)חולצות.טריקו עם 2כיסים
וצווארון וי. במקום 530ל״י

עכשיו 3 9 0
( )5חולצת כותנה ארוגה עם
ל צוו א רון סיני במקום 750ל״י
במבצע

525ל י

( )3חולצת כותנה אופנתית
^ ע ם 2כיסים עליונים
במקום 850 רק 6 3 0ל
( ) 4חולצת טריקו עם צווארון
^ ו י בשילוב צבעים בשרוולים
במקום 450ל״י עכשיו
רק 3 3 0ל י

מכונת גילוח
• מכונת גילוח חשמלית מעולה;
״עוט\ ״8 8 /סטנדרט במקום|
2,550ל״י רק 2 1 5 0ל״י

!!11111

רק 4 5ל׳

5 0 2הנחה על אפטר שייב

ומבד.

״£37 במקום 90ל״י
במבצע 4 5ל״י•
• פודרה לגוף ״ £57 במקום
120ל״י עכשיו רק

הנחה על שעונים
דיגיטליים ורגילים ״רויאל
לגברים (וגם לנשים) בדוכן
השעונים בקומה א׳.

2 0 2הנחה על מבחר מכנסי
גברים תוצרת חוץ__ .
הנחה על כל
החגורות האופנתיות מעור

•502

שעונים

202 הנחה על מבחר בגדי
ים מתוצרת ״הום״

•202

הנחה על גופיות
ותחתונים (לבן וצבעוני).
תוצרת ״דלתא״.

•202

ספורט

הנחה על חולצות
ספורטיביות ״אדידם״
• ר ק טו ת טניס למתחילים
ולמתקדמים במקום 840ל ״י
202 הנחה

הנחה

רק 6 5 0ל״י

כל הקונה במחלקת אופנת גברים מעל
1,000.ל״י ישתתף בהגרלה של בילויערב עם פנינה רוזנבלום הכוללת:
הצגה, מסעדה ומועדון על חשבון
כל־בו שלום.

מ 6.6-עד 16.6מבצע הנחות לגברים בלבד.

קשר ב 0זל 4שותי

בוא לבלות ערב
עם פנינה רוזנבלום.

גושה ש חל נסע ל צי רי ך לקנות סנדלים

א 1111י ם
! 9בהתייחסה לתמונתה ש הופיעה
בהעולס הזה (,)2231
שבה נראה מנכ״ל מישרד
ראש־הממשלה, מתתיהו ( ,מ תי״)
שמואלכיץ, כשהוא
מחבק אותה, אמרה השבוע
יונה קלימוכיצקי, מזכירת
ראש־הממשלה מנחם כנין:
״יש גם דברים חיוביים לפר סם
עלי, לא רק תמונות כאלה
עם שמואלביץ. למשל, אני יודעת
להרצות טוב בשביל ה בונדס
בארצות־הברית.״
| יונה אינה מתביישת
להודות בכך שהיא אוהבת לנ סוע
לחוץ־לארץ, והתלוצצה :
״הנסיעה האחרונה שלי היתר.
באמת הנסיעה האחרונה. אין
לי הרבה זמן להיות מזכירת
ראש הממשלה. אני לא חושבת
ששימעון פרס ירצה אותי.״
! 8נשיא־המדינה, יצהלו
נ כון, רצה לרכוש וילה באי לת.
כשעמד לפני חתימת החד
זה החליט הנשיא לרכוש את
הבית על שם אחות אשתו, ורדינה במאית־הטלוויזיה
ארז, משום שחשש שהציבור
לא יראה בעין יפה את העוב דה
שהוא רוכש וילה בסכום
של יותר משלושה מיליוני לי רות.

אהרון

שר־הדתות,

כ ר ־ חצירא, נפגש עם בעל
מחלבות שטראוס, מיכאל
(״מיקי״) שטיראום, והשניים
שוחחו בענייני־כלכלה. אבו-
חצירא :״אם נגזר עלינו למ נות
שר־אוצר בעל מחלבות,
הייתי לוקח אותך במקום יג

חורפיץ.״

! 9אבדחצירא הבחין ב שבוע
שעבר בשר־האנרגיה,
יצחק מודעי, כשהוא יושב
שקט ושאנן, במיזנון־הכנסת ב משך
כל זמן הפסקת החשמל
הגדולה, שהיתר, בכל רחבי ה ארץ.
העיר על כך אבדחצירא:
״אילו אפשר היה להפיק אנר גיה
מטימטום, היינו מדינה
של מיליונרים.״
! 9ישיבתו של מודעי ב־מיזנון
הכנסת הרגיזה לא רק
את שר־הדתות, אלא גם את
מזכירו הצבאי של ראש־הממ-
שלה, תת-אלוף אפרים
(״פרויקה״) פו רן, שהפטיר:
״איך הוא לא מתבייש לשבת
כאן ככה, בזמן שכל העסק
שלו מתמוטט ז אני במקומו לא
הייתי מראה את הפרצוף שלי
כאן היום!״
! 9יושב־ראש סיעת המע רך,
ח״כ משה שחד, נסע
בסוף השבוע לציריך, לנסיעה
שארכה בדיוק 24 שעות. שחל
יצא ביום הששי לפנות-ערב
וחזר במוצאי־שבת. כשנשאל
שחל מה נסע לתקופה כה קצ רה,
השיב :״לקנות סנדלים,״
והציג לראווה סנדלים שוויי־ציים
שקנה בציריך. האמת
היא ששחל נסע בשליחות אחד
מלקוחות מישרד עורכי־הדין
שלו.

סגנית יושב־ראש הכנ

שושנה ארכלי־אל־
.מוזלינו, נתקלה במיסדרון
הכנסת בשר־האוצר, יגאל הור־ביץ.
הורביץ חיבק אותה כדר כו
חיבוק אמיץ. ארבלי ניס תה
להשתחרר מחיבוקו, ולא
הצליחה. רק כאשר אמרה לו:
״אדוני השר, עיתונאי מתבו ננים
בנו !״ הירפה הורביץ
מחיבוקו.
! 8סגנית אחרת של יושב-
ראש הכנסת, חייקה גרוס־מן,
נוהגת להביע מעל כס
היו״ר את דעתה על דברי ה רעול
ם הזה 2232

ובעל מהלכו ת ״שטראנס־ יהיה שר־האוצר

נואמים, בין בהבעות־פנים ד
תנודוודהראש ובין בהפלטת
הערה שקטה לכיוון הנואם.
9הממונה על הכנסות ה מדינה,
אוריאל לין, פגש
בשבוע שעבר את יושב־ראש
המערך, ח״כ שימעון פרס.
אמר פרס ללין :״נו, איך מצב
הכנסותיה,מדינה ו״ השיב לין :
״מי ששואל איך מצב הכני
סות־ר,מדינה, סימן שאינו מבין
שום דבר בכלכלה.״ פרס נעלב
ונפרד מלין בלי לומר לו
שלום.

צועק :״בסדר, בסדר, רק בלי
כלבים !״
! 9בישיבה של סיעת צעי רי
המפד״ל, התעקש ח״כ יהו דה
כן־ מאיר להיות הנואם
האחרון. דני ורמוס לא ויתר,
וטען שהוא רוצה לנאום אח רון.
השניים התווכחו ביניהם
שעה ארוכה, והישיבה הסתיי מה
ללא נאומיהם של בן־מאיר
וורמום.
91 בארוחת־צהרים חודשית
שעורכות נשות נעמת הת
שישיבות
הממשלה תהיינה מ עתה
מרוכזות יותר, תתחלנה
ב־ 8.30 בבוקר ותסתיימנה לכל
המאוחר בשעה 12 בצהריים.
השבוע הוא התחיל בסידור
חדש זה.
׳ 8מקורביו של שר־האר־צר
יגאל הורביץ אומרים, ש הוא
מתחרט על מינויו של
אכרהס (״ממה״) שכיט
כיושב־ראש מועצת־המנהלים
של חברת אל־על .״הוא מבלה
יותר מדי בחוץ־לארץ, והבר
אותו
בגין :״מתי תעבירו את
השגרירות שלכם לירושלים?״
כך מסתיימים הוויכוחים בענ יין
ירושלים בכל פעם•
8 :בטכס הסרת־הלוט מעל
שלט בית־ביאליק בתל־אביב,
על־ידי יושב־ראש המועצה
לארץ־ישראל יפה בתל־אביב,
גידעדן סאמט, ערב צאתו
לוואשינגטון כנציג הארץ, סי-
ספר ראש־העיר, שלמה להט,
כי לא מזמן מצא בארכיון ה עירייה
מיכתב שהגיע לראש־

9 1ח״ כ אסף יגורי עו מד
לפני תביעה על הלנת
שכר. יגורי פיטר את מזכירתו
הנאמנה, רינה צכר, ומסרב
לשלם לה סיצויי־פיטורין וש כר
של שבועיים במקום הר,ו־דעה־מראש
על הפיטורין. ל טענת
יגורי ״אין לי כסף
עכשיו, אני מוציא הרבה כסף
על פירסום.״ רינה, שהתקבלה
לעבודה כמזכירת בינתיים חטיבת־חרות בכנסת, הודיעה
ליגורי שאם לא ישלם לה
מיד, תגיש נגדו תביעה לבית־הדין
לעבודה.
91 מנכ״ל רשות־השידור,
יוסף (״טומי״) !לפיד, החלים
שלא להיכנס עוד למאבקים
עם מנהלי הרדיו והטלוויזיה
בכל פעם שיש שידור שהוא,
לדעתו, פרו-פלסטיני או פרו־ערבי.
תחת לנזוף ביצחק
(״צחי״) שימעוגי, מנהל ה טלוויזיה,
או בגירעון ל ס ־
ארי, מנהל הרדיו, הוא מטל פן
אליהם, אחרי שידור מסוג
זה ואומר :״בוקר טוב מו־חמד,
מה שלומך סוחמד!״
! 9עיתונאי דבר,
כרגע, מציע שם לשני עיונו-
נאי־הצהרונים, העוסקים בענ ייני
מיפלגות ושלדעתו הם
שופריו של ראש־הממשלה —
יוסף (״יוסקה״) חריף ממעריב
ושלמה (״נקדי״) נלך
רימון מידיעות אחרונות -
בשם שלוטף חרדימון.

נחום

מנתם בגין

נראה מאושר במיוחד ביום הראשון לעבודתו במישרד־הביטחון. היתה זו
הפעם הראשונה ששוטר צבאי בפתח מישרד הביטחון בתל״אביב הצדיע
לבנין בתפקידו כראש־ממשלה, ושר הביטחון. בגין מיהר להשיב בהצדעה, כשהוא מחזיק את ידו
במקביל לראשו (במשך דקות ארוכות (תמונה למעלה) .אחר־פך נפגש בגין עם חיילות ממחנה מטכ״ל
הסמוך, ניהל איתן שיחה ארוכה והתבדח איתן כשהוא אומר למלוויו :״יש גם צדדים נעימים פה.״

! 8אגב, ברנע טוען כי
הוא נמצא במצוקה נפשית :
״מה שבאמת מדיר שינה מ עיני
הוא הספק: מתי להיות
מודאג יותר — כל ימות הש בוע,
כאשר סגן־שר־הביטחון
מרדכי ציפורי יושב במיש-
רד־ר,ביטחון לבדו, או ביום ה חמישי,
כאשר מנחם בגין בא
לעזור לו.״
8 1יושב־ראש החברה ה מו

ממשלתית לתיירות,
לייטרסדו־רף, סעד כבשבוע
שעבר במיסעדה תל-
אביבית עם ידידים. לפתע ני גש
אליו המלצר ואמר לו :
״אתה מר לייטרסדורף?״ לטו־מי
המופתע התברר כי המלצר
זכר אותו מהתקופה שבה היה
נוהג לסעוד עם אמו, מעצבת*
האופנה פיני לייטרסדורף,
באותה המיסעדה. המלצר גם
זכר שפיני אוהבת במייחד
פשטידות־תרד. מומי ביקש ל ארוז
כמה פשטידות יהביאן ל אמו.

9אל חדרו של ראש*
עיריית־אילת גדי גץ, נכנס
אחד מבעלי הקיוסקים ללא
הרשיון, שאותם החליט כץ
להרוס. בעל הקיוסק, בריון
מטיל־אימה, דרש מכץ להש איר
את הקיוסק על כנו, ואיים
כי יתקוף את ראשיה,עיר. כש הרים
בעל־ד,קיוסק את קולו,
נכנס לפתע לחדר כלב־הזאב
הבלגי של כץ. הבריון נבהל
ועזב בבהלה את החדר, כשהוא

ארח ח״כ שימעון פרס. הוא
סיפר שם כי בורמה היא ארץ
מרובת־יערות, שבה כורתים
תמיד עצים כדי לפנות מקום
לבנייה. כאשר ביקר בישראל
ראש־ממשלת בורמה דאז, או
נו, לפני שנים רבות, הוא אמר
לפרס :״אני מתפעל מן המ הירות
שבה ביערתם את היע רות
שלכם.״

ראש־ד,ממשלה החליט

את החברה לא ניכרת כל-כך,״
ציין הורביץ.
! 9מנחם בגין מספר למ קורביו,
שבכל שיחה שלו עם
ג׳ימי האמריקאי הנשיא
קרטר הוא מנסר, להזכיר
את שלמותה של ירושלים, ר
קארטר אומר תמיד :״אני
מבין שאינכם מוכנים לוותר
על ירושלים. אך מדוע אינכם
יכולים להחריש ז״ אז שואל

העיר הראשון, מאיר דיזג־גוף.
במיכתב הובעה בקשה
דחופה לבוא ולהציל את ביתו
של אזרח ממיטרד בטיחותי־תברואתי
קשה, מאחר ודייר־שכן
חפר בור ממש ליד הגדר.
על החתום: חיים נחמן
כיאליק. צ׳יצ׳ הבטיח כי ה-
מיכתב יישמר היטב בגינזך
העירייה והוסיף :״אני בטוח ש ראש
העיר נענה מיד לקריאה.״

קונ טי קי
החברה הגדולה מלונדון לטיולי
צעירים מכל העולם.

קונ טי קי
בטיולי קונטיקי אתה נפגש עם צעירים
כמון מכל קצות-תבל.
אתה שומע את כל ה שפות ובכל זאת כולם
מדברים בשפה אחת — שפה של כיף, של
ה שתחררות מסדר-יום קבוע, של לעשות חיים
משוגעים בצוותא ולחיות את
חוויות הטיול עד תומם.
לזינטיקי לטייל באירופה עם קונטיקי זה לצאת
לטיול שונה מכל הטיולים שאתה מכיר. עם קונטיקי
תמצא את אירופה האמיתית: האנשים, המנהגים
המקומיים, הניחוחות והטעמים השונים במקומות
שלפעמים קשה למצוא אותם אפילו במפה.

קונ טי קי
מאפשרת לך לבחור בטיול האהוב עליך:
. 1טיול מחנאות(קמפינג) באתרים היפים
והמלהיבים באירופה.
.2טיול בין כפרי קונטיקי המיוחדים,הפזורים
לאורכה ולרוחבה של אירופה.
.3טיול מלונות עם אירוח בבתי־מלון שיש להם
הסבם מיוחד עם קונטיקי.

קונ טי קי
טיול שעולה פחות מכל טיול א חר
ונותן הרבה יותר.
אם אתה בן 35־ 18 צא לטיול
שאין לו תחליף. צא לטיול עם קונטיקי.

פרטים בכל משרדי קופל.

חסרה

בי 1לא 1ם ית
צעירה, בטיול שכול1
כיף חיים , במחיר ללא
השחאה.

דו ב ד

^4111

מ שרד ראשי: תל־אביב, רדו׳ פרי שמן , 14 טל . 246121 .נוה-אביבים, טל .423943 .ירושלים, טל.232225 .
חיפה ( כרמל) ,טל .88011 .נוה -שאנן, טל . 224730 .קרית־ביאליק, טל .740451 .נתניה, טל.27410 .
הרצליה, טל .052-78057 .רמת־גן, טל . 731105 .באר-שבע, טל .78860 .אילת, טל.4105 .

עראפאת צבט אה ל ח ״ הילדי ם
ו א כן שמע את ב כי האופוזיציה
! 8למנהל החדש של אגף
המזון והמשקאות במלון היל־טון
בתל־אביב, האנס פ רי ץ,
יש מזל לגבי ערבים. הוא
הגיע ארצה אחרי שעבד במ לון
הילטון בתוניס, לשם עב רו
מישרדי הליגה הערבית
אחרי שנטשו את קאהיר. מיד
עם בואו לכאן עברה השגרי רות
המצרית לבית־המלון ב־תל-אביב.

9בתוניס פגש פריץ את
יאפו־ קראפאת .״הוא היה
נחמד וצבט לכל הילדים ב לחי,״
סיפר.
׳ 9במופע שבתרבות, ש התקיים
במוסיאון תל־אביב,
התארח ח״כ אכא אכן. בעו דו
מדבר, נשמע בכי־תינוק מ קצה
האולם. אמר אבן :״אני
שומע את קול האופוזיציה.״
[ 9הבמאית עידית שחו רי
נוסעת לפסטיבל־סרטים ש יתקיים
בצרפת, לבמאים מאי-
זור הים־התיכון בילבד. מאחר
ואינה יודעת צרפתית, גייסה
לעזרתה את אחת מכוכבות
הסרט, נלית הויטמן־יגיל,
ילידת בלגיה, וזו מתרגמת
עתה את הסרט מעגלים של
שישבת לשפה הצרפתית. זו ה־ששחקנית
הפעם
הראשונה
תהיה חתומה על תירגום של
סרט.
! 9כאשר טילפנו מפיקי
תוכנית־הטלוויזיה החדשה־יש-
נה, תשע בריבוע, אל המשו ררת
נעמי שמר והציעו לה
להשתתף באחת מתוכניותיהם,
השיבה שהיא צריכה לחשוב
על זה, ושתודיע על החלטתה
מאוחר יותר. כאשר אמדו לה
שהתוכנית שחק אותה תרד מן
המסך הקטן, הגיבה :״אוי וא בוי,
איזה אבל יהיה אצלי ב בית
! כל־כך נהנינו לראות
שיש אנשים יותר בורים מאי-
תנו !״

91 מפיק-הטלוויזיה שלמה
פז נסע במכוניתו, ולא עצר
בשלט ״עצור״ .עצר אותו שו טר
וביקש ממנו את התעודות.
פז ניסה להתווכח עם השוטר,
הסביר שאין הוא נושא עימו
תעודות, אך הוא מפיק סרטים
וטלוויזיה. השוטר לא השתכנע
עד אשר מצא שלמה תמונה
שהיתר, עימו, שבה מצולם גם
הזמר צכיקה פיק. אז הא
מעז
אפלבאוס

מין לו השוטר וויתר על רי שום
דו״ח.
9במישפט־רצח שהתקיים
השבוע לפני הרכב בראשותו
של נשיא בית־המישפט המחוזי
בתל־אביב, השופט בנימין
כהן, אמר הנשיא לסניגור
משה רם ׳ ״אדון רם, אתה
יודע שאני מצד יחד כעסן,
ומצד שני סבלן.״ הסניגור
חייך ואמר בנימוס :״אני
מכיר רק את הצד השני של
אדוני.״
91 השבוע נכנם שדרן-
הטלוויזיה אהוד יערי ליש ראל
ממצריים, דרך המסוף ה דרומי.
הוא סיפר כי תמיד נהג
לטוס למצריים ובחזרה, אך
החליט לנסות הפעם את דרך-
היבשה. כל נהגי המוניות ש עמדו
שם רצו להסיע אותו
לירושלים. בתום הנסיעה אמר
יערי :״יותר קל להיכנס דרך
האוויר. אני מוותר על היב 1,

9מאמן הנבחרת הלאו מית
בכדורוסל, רדף קליין
יוצא בקרוב לגרמניה המער בית,
כדי להעביר השתלמות
למאמנים בכירים שם. לאהר
מכן יסע לארצות־הברית ויוצ־מד
לאחת מקבוצות הכדורסל
המקצועניות בניו־יורק, כדי
ללמוד ולראות כיצד מכי:־ם
קבוצה מקצוענית בליגה !־,א מריקאית.

9אליפות הטניס לכדור־גלנים
תיפתח השבוע. בין ה משתתפים
ראול גילר, מי
שהיה כוכב בית״ר ירושלים
בשנות ד,־60׳ שהוא כיום רו פא
בבית־ד,חולים הדסה בירו שלים!
גירעון שרר, בעבר
שחקן קבוצת הכוח רמת־גן
ומכבי תל־אביב ! דני רום
(שמילוביץ) ,שחקן נבחרת־ישראל
ומכבי־חיפה ויואל
שוהם, בעבר שוער בליגה
הלאומית. שרר, שהוא פיזיו תרפיסט
והדומה במראהו ל שחקן
האמריקאי דאסטין
הופמן, מתאמן כל יום בטנים
אצל שדר־ד,ספורט של הטל וויזיה,
יורש שימרון.
! 9לאליפות הגיע גם שח-
קדו־,תיאטרון שלמה וישינ־סקי,
המקדיש בכל יום ארבע
שעות למישחק הטניס. שלמה
התאמן בעבר עם כדורגלני
הפועל תל-אביב.

9שוער קבוצת־ד,כדורגל
של מכבי נתניה, איציק וי סוקר,
החליט לא לנסוע ל-
מישחק־הכדורגל העולמי נגד
שוודיה, ותחת זאת להקדיש
יותר זמן לאשתו חנה ולש לוש
בנותיו• הוא נראה שוחה
עם הבנות בברית־השחייה של
רמת־השרון. ויסוקר הוכתר כ כדורגלן
השנה, וזכה במענ קים
כספיים בסך 150 אלף
לירות.
! 9בערב לזיכרו של יגאל
אלון סיפר חבר־הכנסת לשע בר,
ישראל גלילי, על ההי כרות
הראשונה שלהם. זה היה
בשנת , 1938 בקורס מם־ממים
שנערך בכפר־ויתקין. גלילי
הגיע לשם׳ ולא הכיר איש.
כאשר בא הלילה, הוא לא ידע
היכן לישון. הוא ניגש לשומר
ושאל אותו היכן אפשר ללון.
אמר לו השומר שיבחר לו ב אחד
המשתתפים בקורם, ויכנס
אליו למיטה. גלילי בחר בא לון׳
נכנס למיטתו, והם בילו
את כל הלילה בשיחה.
! 9עוד סיפר גלילי כי

העיתונאית טלי נתיכ
ראיון עם המלחין גידי

קבעה
קו רן, לקראת צאת סיפרו הח דש.
אך ביום הראיון טילפנה
אליו כדי לבטלו, משום שחל תה
ושכבה במיטה. הרגיע או תה
גידי :״אין דבר, אני אבוא
אל ביתך. אני רופא, ובהזדמ נות
זו גם אבדוק אותך.״ קורן
הוא רופא־ילדים.
9סגן קצין־הכנסת, חיים
קומר, מתמרמר על ההופעה
של הבאים למיזנון חברי־ד,כנ סת.
בשבוע שעבר פנה קו־מר
אל ארנן יקותיאדי, בנו
של אחד ממנהלי בנק לאומי,
כרוך יקותיאלי, המשמש ב כנסת
כעוזרו הפרלמנטרי של
ה״כ אבא אבן. קומר שאל את
יקותיאלי :״אתה רוצה להיות
חבר-כנסת?״ יקותיאלי הבין

צ׳ארלי כיטון.

9כשהגיש מזכיר סיעת
המערך בכנסת, ישראל
(״רוליק״) פלג, את רשימת
העוזרים הפרלמנטרים של סי עת
המערך לקצין־הכנסת, יצ חק
(״איזי״) כן־גל, כדי לק בל
עבורם אישורי־כניסה ל־מישכן,
הוא אמר לבן־גל :״לא
צריך לבדוק אותם מבחינה
ביטחונית. כולם בנים של אנ שים
חשובים.״ ואכן, מבט ב רשימה
הראה שמרבית העוז רים
הפרלמנטריים הם בנים של
מישהו. נוסף על ארנן יקו״
תיאלי אפשר למצוא ברשימה
את טלי מטן, העוזרת הפר למנטרית
של ח״כ תמר אשל,
מי שד,יתד, מזכירתה האישית
של רעיית נשיא-המדינה ל שעבר,
נינה קציר, עורכת
עיתון הסטודנטים פי האתון,
בתם של כתב ידיעות אחרונות
רפאל (״רפי״) כשן ואשתו,
כתבת דבר רות כונדי.

גאולה בן

ל * ״1 1 1 1| 1בתו של דויד בן־גוריון, באה לפתיחת התערוכה של הציירת
עדית פאנק. גאולה למדה בגימנסיה עם אביה של עדית,
1 11 #11י
חיים, ומאז היא ידידת המישפחה .״אני לא מחמיצה תערוכה של עדית,״ הסבירה גאולה.

עוזרו של ח״כ שימעון פרס, פגש בשחקן הכדורגל
לשעבר, נחום סטלמך, באחת מהצגות־הבכורה
בתל־אביב. סטלמך, הממונה על החינוך הגופני באוניברסיטת תל־אביב, הזמין את
בועז לאוניברסיטה ואמר לו :״בוא קצת אלינו, נדאג שתהיה בכושר גופני טוב
לקראת הבחירות הקרובות.״ בועז לא התנגד להצעה, אך דחה את ביצועה.
רע 1ל ם הזה 2232

הוא היה למעשה אחראי לכך
שאלון נבחר כמפקד הפלמ״ח.
גלילי, שהיה אז ראש המטה
הארצי של ההגנה, העדיף את
אלון על פני המועמד האחר,
דויד נמרי, שהיד, אחר־כך
מראשי ההעפלה.

את הרמז, ולמחרת כבר לא
הופיע למיזנון נעול כפכפים
מהסוג שנוהג לנעול ח״כ

בעל חברה לייעוץ לפרוייקטים קולנועיים, הגיע לפסטיבל
^ ליל 119 0ן1 1 • 1
קאן עם מחשב מיוחד, המסוגל להציג על מסך הקרנה

הצמוד לו, את כל הנתונים על סרטים ולקוחות הקשורים בסרטים שבהפצתו. בעזרת
המחשב אפשר גם לכתוב בו במקום חוזים חדשים, ולהדפיס אותם במכונת-כתיבה
הצמודה למחשב. את המחשב מפעיל עוזרו של מסיס, ניקולאס פארו.

שלערב יישיר משורר״
הפכהלמסיבהע לי! ה

ישראל גוריו!

הזמר ידע שהחזרה צריבה להתחיל בשעה .2ב״ 7דקות לפני שתיים
הוא מחליט להתגלח בחטף, כדי שיראה טוב על הבמה. הוא הופיע
יחד עם בני אמדורסקי, בן־זוגו לצמד הדודאים, בשיר ישן ששרו יחד בערב שירי־המשוררים הראשון.

ן , 1! 1/ך 11י | (מימין) ,הזמרת שהיתה בלהקת גזוז, מעירה את
4יי 1י | חברתה דפנה ערמוני, שחטפה תנומה לפני עלייתה

לבמה. מזי מדגימה כיצד דפנה ישנה, להנאתה של דפנה (משמאל).

ך 1118*1 11ן 1שבתב את המוטיקה לשירו של דויד אבידן, ביקש מהזמרת צילה דגן שתסרק
את זקנו לפני תחילת החזרה. צילה עשתה זאת בשימחה .״אם אני לא יכול
414 # 11 להתגלח, לפחות שזקני הפרוע ייראה מטופח,״ אמר. דני הביא לחזרה את אשתו ג׳ודי ובתו הקטנה.
״אבא שלי שר הכי טוב,״ אמר
ייאל בן ה־ ,4בנו של הזמר אד
יק לוי.
״יש לי כמה הערות על השי ם,
אבל נורית גלרון שרה נס!,״
אמרה הזמרת ג׳וזי כץ.
״אם ביאליק היה שומע מה שגרי
!שטיין עשה מהשיר שלו, היה
זהפו בקיברו,״ אמרה הזמרת
ריס שמי.
זחזרה הגנרלית לערב שירי־זוררים
של גלי־צת״ל, שנערכה
ום שישי האחרון בהיכל־התו־ת
בתל־אביב, הפכה למסיבה
יזה.
הגיעו
כל האמנים המופיעים
ר ב־ 10 בבוקר, והמתינו לחז־
־הכללית שהתחילה ב־ 2בצה־ם.
גם אמנים שלא השתתפו
ופע באו להיות עם חבריהם.
:חדרי־ההלבשה של ההיכל התרה
צילה דגן, היחידה מבין
זרות שטרחה להתאפר לצורך
זרה. ג׳וזי כץ באה בשימלה

ורודה כשפרחים ורודים בשערה.
״היום אני נראית כמו גלידת־תות״
הסבירה לחבריה. אושיק לוי הביא
את שני ילדיו, דנה ואריאל .״זו
ההזדמנות שלהם לראות אותי ב מופע
הזה. ההצגה תתקיים במוצ־אי־שבת,
והם צריכים לישון בלי לה.
אך באשר אני מופיע ביום,
אני מביא אותם,״ הסביר.
המלחין־מפיק נפתלי אלתר שר
בפעם הראשונה בחייו יחד עם או־שיק
לוי .״אני די מתרגש. אף־
פעם לא שרתי לפני קהל״ אמר.
דורין כספי, אישתו של המלחין-
זמר מתי כספי, באה כדי להימצא
בחברת הבעל המופיע. שתי זמרות
מלהקות סקסטה, חני אלייקים ו איריס
שמי, לא שרו, אך באו בכל-
זאת כדי לראות את המופע.
במופע יש שלושה שלאגרים
בטוחים. גרי אקשטיין חיבר מ ד
סיקת־רוק סוערת לשיר של ביא-
ליק. דני ליטני כתב מוסיקה ת ד
ססת לשיר של דויד אבירן, ונו
רית
גלרון הלהיבה בהופעה מז הירה
בשיר של מאיר ויזלטיר.
אנשי גלי־צה״ל היו במתח רב
זו הפעם השלישית שהם מפיקים
מופע של שירי״משוררים. בפעם
הראשונה נערך מופע מסוג זה
לפני שמונה שנים, כאשר יצחק
ליבני היה מפקד גלי צה״ל. הוא
חשב אז שכדאי לשמר את השי רים
הטובים באמת, ולא לשיר שי רים
בעלי מלל לא,הולם.
הפעם הוקדשו כל השירים ל־תל־אביב.
האמנים התרגשו פחות
מאנשי התחנה הצבאית. הם הת ייחסו
בעליצות לכל המופע.
הקהל שמילא את היכל־התרבות
קיבל בתשואות את האמנים ה מוכרים,
כמו שלמה ארצי ומתי כס פי
ואת שיריהם.
התזמורת הפילהרמונית, על 50
נגניה, ליוותה את המופע, כשמצ טרפים
אליהם להקת ברוש, שחז רה
מסיבוב הופעות בארצות-
הברית.

במכנסיים צבאיות רחבות וחול*

משובצת, אומר לאושיק לוי ונפת
# - 1 1 #111 | 411
אלתר ששירם של השניים מצא־חן בעיניו. חוא בא רק לצפות בחזר

למופע עצמו הוזמנה כל צמרת
צה״ל, כל המשוררים ששיריהם
הושמעו ועוד אנשי עיריית תל-
אביב, ששיתפו פעולה בהפקה.
לחזרה גנרלית לא נוהגים ד.אמ־נים
להתלבש בהידור. הם באים
במכנסי הג׳ינם שלהם, עולים על
הבמה, שרים את שירם, שומעים
חזרה־כללית
הערות ומסתלקים.
היא גם הזדמנות להביא את האשה,
הילדים והחברים, כדי שיראו,
יעירו הערות ויעזרו לשפר את
הביצוע.
תחנת גלי צה״ל הזמינה לחזרה
את כל עובדיה, שבאו בהמוניהם
וקיבלו בתשואות את האמנים. מתי
כספי הזכיר לקהל שזו חזרה בל בד,
ולכן ביצע את שירו פעמיים.
גם חנן יובל לא שכח שזו חזרה,
הפסיק פעמיים את שירתו, כדי
לוודא שהתיזמורת הפילהרמונית
אמנם תלווה את שירתו כמו שהוא
רוצה.
המופע צולם על־ידי הטלוויזיה
וישודר בעוד כשבועיים. הבמאי
יוסי צמח ניצח על מלאכת ה טלוויזיה.
אילי גורליצקי הינחה
את המופע על־פי מלל של שלמה
שבא.
השירים, שנכתבו לכבוד תל-
אביב, היו יפים ביותר, ובין ה משוררים
ששיריהם הולחנו לערב
זה, נמצאים אבות ישורון, דויד
אבידן, חיים נחמן־ביאליק, לאה
גולדברג ומאיר ויזלטיר.
למרות שכל מה שהתרחש על
הבמה היה מתוכנן, הרי מה שקרה
מאחורי הקלעים היה ספונטני ב יותר.
האמנים היו עליזים ונינוחים,
בילו עם מישפחותיהם וידי דיהם,
והחליטו שמסיבה לא צריך
תמיד לתכנן, ואפשר גם לעלוז
בלי שום התראה מוקדמת.

גוי אקשט״ן

חזמר״מלחין (במשקפיים ובובע) יושב על
ברכיו של הפסנתרן ננסי ברנדיט, להנאתה
של הזמרת סנדרה ג׳ונסון .״ננסי הוא הפסנתרן הבי טוב בארץ,״

אומר גרי. ננסי משתתף בהצגת היחיד של סנדרה הגברת עם הפט־רוזיליות.
מלבד ליווי בפסנתר, הוא מצליח לבדר את הקהל. סנדרה
שלא הביאה עימח בגד הופעה מתאים, השאילה שמלה מג׳ווי כץ.

שטרחה להתלבש ולהתאפר לקראת החזרה, השאירה בבית את
שני בניה הקטנים עם שמרטף. היא מטלפנת הביתה כדי לשוחח

בנה, ומסבירה לו שהיא תחזור הביתה בעוד כשעתיים .״רק אל תפיל שום דבר.״

זך נץ

מלהקת סק ס טה באה עט חברתה ללהקה איריס שמי.
למטה מימין, שלמה ארצי נותן אוטוגרף לילד מאחרי

הקלעים. בתמונה למטה משמאל: מתי כספי, שהשתתף בערב, מחבק את אשתו דורין.

חני אליקיס

חינם מאמקוו!
הממצאים של מנח התקנים
על מקווי אמקוו.

לב׳אמקוו
ת.ד2850 .
אגף מחקו ופתוח ת״א.
אני עומד לקנות מקרו חדש ואינני רוצה
לכן אנא שלחו לי את הממצאים של מכון התקנים
לגבי מקווי אמקזו, כפי שפורסמו עיי
המועצה הישראלית לצרכנות בחובות מה כדאי:
שם __כתובת

לאמקור תפקיד
בחברת העתיד

* אסקור

מקרוקונים באמקזו. נקודה.

העולנו הז ה 2232

מפקד חיל־הים מגיע
ל ע בו ד ה על אופניים.
ו ב עו ר שנתיים י שי ר צ־יצ״ב שכונ ת־ה תיקווה
! 0מפקד חיל־הים, האלוף
זאב אלמוג, מגיע מדי בוקר
למישרדו בקרייה כשהוא רכוב
על אופניים. נהגו לוקח את
האופניים ומחזיר אותם, בר כיבה,
לביתו ברמת־השרון,
וחוזר במכוניתו של המפקד.
! 0בעת הפסקת־החשמל
בשבוע שעבר נתקע המנכ״ל
נפתלי בלומנטל במעלית
בין הקומה השישית והשביעית
בבניין כור. הוא שמר על קור־רוח,
וכשראה כי עובר זמן,
והמחלצים אינם באים, התק שר
בטלפון הפנימי ללישכתו
והמשיך לנהל שיחות, כאילו
הוא יושב בחדרו.
0בבית דני בשכונת־ה־תיקווה,
שאומץ על־ידי גלי
צה״ל, הוקלטה תוכנית הלילה
של מיכאל הנדלזלץ. ראש
עיריית תל-אביב שלמה
(״צ׳יצ׳״) לחט, ענה לשאלות
הקהל. כאשר נשאל מתי יקימו
במקום בדיכת־שחייה, ענה :
״בעוד שנתיים.״ כאשר נשאל
מתי יקימו שם קולנוע, ענה:
״בעוד שנתיים.״ אחר כך שר
הזמר צדוק צכרי וביקש מ-
צ׳יצ׳ להצטרף אליו. העיר על
כך ראש האיגוד המקצועי, ישראל
קיסר, שגם הוא השתתף
בתוכנית :״צ׳יצ׳ ישיר לכם
בעוד שנתיים.״
01 באותה תוכנית הופיע
גם השחקן אלברט כהן, ה משתתף
בהצגת הקאמרי יוסף
וכתונת הפסים. תחת להביא
עימו תזמורת בת ששה נגנים
ומקהלת ילדים בת 24 משתת פים;
כפי שיש בתיאטרון, הביא
יש חגיגה!

ישתתף כמיקצוען בתחרויות-
טניס באירופה. גליקשטיין נמ צא
בין 80 הטניסאים הטובים
בעולם, ולקראת מישחקיו ב אירופה
לא צריך היה לעבור
מיבחנים.

כרמליטה סנגריה -
אין מה להוסיף,
הכל כבר בפנים.
כרמליטה סנגריה -
מתחרה בהצלחה
מזה 10 שנים בסנגריות הספרדיות
ברחבי העולם,
עשוייה ממיטב
הענבים של כרמל.

! 0בתוכנית גלגל חיים,
שאירחה הפעם את יושב־ראש
מינהל-שלמה, ראובן אלוני,
הוא סיפר, למראיין דניאל
בהן־שגיא על תוכנית ש הוצעה
על־ידו לממשלת יש ראל
בראשית שנות ה־ / 50ש מטרתה
היתד, להפוך את את יופיה
לאסם־התבואות של מדי-
נת־ישראל. המחסור ששרר
אז, והקשיים בהשגת חיטה מ־ארצות־הברית,
הביאו אותו
לחשוב ששילטונות אתיופיה
יסכימו לכך שישראל תגדל
את תבואותיה שם. אחרי מסע
של שלושה שבועות בחבש,
שיחות עם שרים ונסיכים, חזר
ארצה לסכם את העניין עם
הממשלה של אז, אלא שהת ברר
שכל ההסכמים שנחתמו
חייבים באישורו של הקיסר
האתיופי, היילה סלאסי ה מנוח,
וזה, אחרי היסוסים, שלל
את ההצעה.
01 הכתב הכלכלי של
הארץ, איתן ליפשיץ, עבר
ניתוח בבירכו. בימים אלה הוא
שוכב בביתו בירושלים, וידי דיו
באים לבקרו ומביאים לו
אוכל מהמיסעדות האהובות
עליו בעיר.

׳ 0השחקן עודד תאו מי
הוזמן לבית־המישפט לתע בורה
בירושלים, אחרי שנתפס
כשהוא עובר באור אדום בש
כומליטה

כרמליטה
סנגריה -
זה מה שהיה חסר
אצלכם בחגיגה.

בדמליטה

רווית כספי

הדוגמנית בת ה״ ,23 יצאה מתוך עמה
בפתיחת המיסעדה החדשה ״פיגי״,
בתל״אביב .״משעמם לי לעסוק בדוגמניות,״ אמרה רונית ,״ואני
עוברת לניהול חשבונות עם מחשבים. זה הרבה יותר מעניין אותי.״
היא הסכימה לצאת מתון העוגה בעת הפתיחה החגיגית, לבקשת
ידידיה, בעלי המיסעדה, שהם גם בעלי בתי״האופנה ״פיצי״ ו״גיליו״.
סנגריה הלהיט החדש של מזרחי
זמכרמל
י מיקניראשי!לגיון חגרו! •אקג

אתל בהן, אשתו של איש־עסקים
אמריקאי, את אולם־
הקונצרטים לקיבוץ עין־גב,
ובזכותה התחיל פסטיבל עין־
גב. בשבוע שעבר ביקרה כהן
בת ה־ 85 בקיבוץ. היא באה
לבדוק את מצב האולם. לעין-
גב הגיעה באוטובוסים מתל-
אביב. אתל היא תושבת ניו־יורק,
ועד היום היא פעילה
למען קרן התרבות אמריקה־ישראל.
שם האולם אסנה
מראשי־התיבות של מורכב שמה בלועזית.
הכדורסל

| 0שחקן
נבחרת-שראל,
חזר עם קבוצתו מסיור באי רופה.
בבית חיכתה לו אשתו
הסטודנטית מיכל, שסיפרה
לו כי בהעדרו היתה עסוקה
בגידול שלושת החתולים שלה.

לו סילכר,

ירן|| 0 • 1ן 1ן ; ן ך מזכירת מחלקת־הצילומים בלשכת״העיתונות הממשלתית, היתה כוכבת־הערב
במסיבת הפתעה שערכה המתרגמת היפהפיה רגינה קשפיצקי לכבודו של צלם
י• י ״ 1י
האנ.בי.סי. בישראל יוסי גרינברג. משך כל הערב חוללה רונית עם יוסי. בעוד שהוא החליף חולצות
בשרשרת, בכל פעם שחולצתו נרטבה מזעה, נותרה רונית באותה שימלה, לאכזבתם של כל הנוכחים.
המסיבה נערכה לכבוד מינויו של גרינברג כמזכירה האישי של ראש־עיריית שיקאגו ג׳ין בורן.
גרינברג צילם את בורן בעת ביקורה בארץ• ראש־העיר התלהבה ממנו והציעה לו את המישרה.
את שני בניו, ואלה ליוו את
שירו.
01 אלוף ישראל בטנים,
שלמה גריקשטיין, יהיה
הטניסאי הישראלי הראשון ש־ו
עו ל ם הזה 2232

עת־לילה מאוחרת. עודד עצר
מונית בשעה שש בבוקר כדי
שתיקח אותו לתחנת־האוטו-
בום לירושלים. הנהג תיחקר
את תאומי בדרך, ושיכנע אותו
שאין טעם שיסע עד ירושלים.

עודד חזר הביתה, אך כעבור
שבועות אחדים נקרא שוב ל-
מישפט והפעם נסע והודה, ו עתה
הוא ממתין לגזר־הדין.

לפני 45 שנים תרמה

לערב־הדאיונות של

איתן דנציג היה אמור הרב
מרדכי (״פופיק״) ארנון ל-
השתתט. אך כאשר שאל מי
הם שאר המשתתפים, והודיעו
לו כי הם אנשי ספורט ובידור,
הודיע למראיין כי בערב של
טומאה ושיקוץ הוא מסרב ל התראיין,
ולא הופיע.
0:חבר הוועד־המנהל של
רשות־השידור, עיתונאי דבר
דני בלוד, נסע לטיול לחוץ-
לארץ יחד עם אשתו, מפיקת
תוכניות־הילדים בטלוויזיה, פילים
בלוך. הצמד השאיר את
כלבם בפנסיון־כלבים ירושל מי,
הגובה 90 לירות ליום דמי- מישפחת כשחזרה
איחסון.
בלוד אחרי חודש לארץ, ר,ם
עשו חשבון שהחזקת הכלב
בפנסיון זולה מהחזקתו בבית.

מוקד

על צל בני וציוני
ישבתי השבוע עם בועז עברון בלובי ממוזג־האוויר
של בית־מלון, על שפת־ימה של תל־אביב. לרגלינו
השתרע החוף, שנראה יפה ונקי. מיטב החתיכות השתע שעו
שם להנאתנו. מיפרשיות צבעוניות וחסקות התנדנדו
על הגלים. בשמיים הכחולים צחקה שמש אביב־ת נעימה.
ואנחנו דיברנו על עתידה של המדינה, וליבנו היה כבד
מאוד.
איכשהו התגנבה לשיחה המילה ״צלבנים״ .האם אנחנו

המיפרשיות בעליזות, הגלים דחפו את החסקות, ילדים
צוהלים שיקשקו במים.
איזו מדינה נחמדה זו יכולה להיות!

ידי ע ה טובה
אחד מסימני הזמן: אחרי תקופה ארוכה של חוסר
בדיחות, שוב מוצפת הארץ בבדיחות פוליטיות.
אחת ששמעתי השבוע: למה דומים חילופי־התיקים
שהיו ושיהיו בממשלה ל
רס״ר אומר לפלוגה, במיסדר־הבוקד :״בחורים, יש
לי בשבילכם ידיעה טובה וידיעה רעה.
״הידיעה הטובה היא שהיום, לראשונה אחרי חודש,
אתם מחליפים את התחתונים.
״הידיעה הרעה היא שאתם מחליפים אותם ביניכם.״

בלום כלום
את אשר אינך רוצה שיעשו לך — אל תעשה לאחרים.
אני נזכר בכלל־זהב זה מדי פעם, כאשר אני צופה
בראש מישלחתנו באו״ם, הפרופסור יהודה בלום, על
מירקע הטלוויזיה.
נגד כולם. הוא מתלונן על
נגדו. אותו רוב, כך הוא
מצפונו ושיכלו הישר, אלא
אנטי־שמיות, צימאון לנפט,

צלכ גי ם
הצלבנים החדשים? האם יהיה גורלנו כגורלם ן
אני צריך כאן להודות כי תולדות הצלבנים הם אחד
התחביבים העיקריים שלי. התרוצצתי אחרי יהושע פראויר
באולמות הדואומו של פירנצה, ודיברנו על הצלבנים.
ביליתי שעות ארוכות עם גדול הצלביניסטים בעולם,
סטיוון ראנסימאן, בדירתו הלונדונית ובמיגדל־שמירה
עתיק בסקוטלנד, שם הוא מתבודד והוגה (ברצינות)
ברוחות־הרפאים המטרידות את המקום בלילה.
(את ראנסימאן היכרתי כך: בשעתו קראתי את
יצירתו המונומנטלית, היסטוריה של מסעי־הצלב, והת רשמתי
עמוקות. בפעם הראשונה בחיי כתבתי מיכתב
למהבר של ספר. שאלתיו :״האם בשעה שכתבת את
הספר עלה אי-פעם על דעתך שיש דמיון כלשהו בין
הצלבנים והציונים?״ להפתעתי, קיבלתי כעבור כמה
ימים תשובה :״לא חשבתי על שום דבר אחר. אכן,
רציתי לתת לספר כותרת־מישנה — ׳שיעור מעשי לציו נים
איך ל א לנהוג׳ .אבל ידידי היהודיים יעצו לי
להימנע מכך. אם תזדמן אי-פעם לבריטניה, בוא־נא לבקר
אותי.״ וכך עשיתי).
הצלבנים ישבו בארץ הזאת 200 שנה. היו סיבות
רבות לחורבנם. אך הסיבה האחת המאפילה על כולן,
לדעת ראנסימאן, היתד. ההתדלדלות הפנימית. זרם העו לים
החדשים הלו וקטן. זרם החוזרים לאירופה הלך
וגדל. זוהי התופעה שאנחנו קוראים לה כיום ״הירידה״.
מקובל להניח כי ממלכת־ירושלים נהרסה בעיקבות
הקרב האבוד ליד קרני-חטין בשנת . 1187 אך זוהי מסקנה
שיטחית. אין ממלכה אובדת ביגלל מפלה אחת בקרב,
אלא אם כן אפס כוח־החיות שלה. הקרב של קרני־חטין
היה כה גורלי, מפני שבו הושמד כל הכוח הצלבני. לא
היתה שום עתודה. לא היו כוחות־מילואים. הגדודים
שחסרו חזרו מזמן לאירופה — ביניהם צברים בני הדור
הרביעי, שהסתדרו יפה בפאריס, בקלן ובלונדון.
יש סכנות רבות המאיימות כיום על המדינה, פנימיות
וחיצוניות: מילחמתנו בעם הפלסטיני, ההתפוצצות החב רתית
הצפוייה לנו, ההתדרדרות הכלכלית. כל אלה היו
גם לצלבנים. אך לא הן הרסו את הממלכה הצלבנית.
ולא הן יהרסו את המדינה הציונית. הסרטן האוכל אותנו
מבפנים הוא סרטן הירידה.
הצלבנים כבשו אחיזה בארץ, ואחר־כר התפשטו לעבר
דמשק ורבת־עמון, אילת וקאהיר. הם השתלטו על חלק
ניכר מסוריה, פלשו למצריים, איימו בים על נתיב־הצל־יינים
למכה. בכוחם הדל הם התפרסו על שטח גדול יותר
ויותר. ואז, אט־אט, התדלדל כוחם. השטח הצטמק,
המצודות הנהדרות נפלו בידי המוסלמים, עד שאחרוני
הצלבנים — צברים בני הדוד השמיני — הופלו מן
המזח של עכו אל תוך הים. פשוטו כמשמעו.
באותה עת כבר נמאסו הצלבנים לחלוטין על תפוצות
העולם הנוצרי, המגבית הצלבנית המאוחדת התדלדלה,
ורק כמה קנאים מטורפים, הרפתקנים וחובבי־מילחמה עוד
עלו לארץ־הקודש. הם סיכלו שם כל סיכוי של שלום.
לדעתן ראנסימאן, החמיצו הצלבנים את ההזדמנות
לכרות שלום עם העולם המוסלמי, כאשר היו בשיא כוחם.
לאחר מכן זה היה מאוחר סדי. אכן, שיעור לציונים
איך ל א לנהוג.
החלפתי על כך דיעות עם עברון. למטה, על החול,
הפגינו החתיכות את עורן השזוף, הרוח טילטלה את

הנה הוא לבדו — אחד
״הרוב האוטומטי״ המצביע
אומר, אינו מצביע על פי
אך מתוך שינאה לישראל,
ומה עוד.
אבא אבן אמר פעם שאם הגוש הערבי־סובייטי יגיש
החלטה לביטול עשרת הדיברות, היא תתקבל באופן אוטומטי
וברוב עצום.

יתנו•

׳ 0 1 2

פעם, בכנסת השישית, אחרי ויכוח מדיני ארוך,

*11׳ * בנ די

הגשתי את הצעת־הסיכום הבאה הכנסת מטילה על
הממשלה לפעול כמיטב יכולתה למען השגת השלום.״
ברוב מכריע הצביעה הכנסת נגד הצעה זו• כל־כך
מכריע, שאני הצבעתי בעדה לבדי.
זה היה בימי שילטון המערך. עכשיו שולט בכנסת
הליכוד.
בשבוע שעבר, אחרי הוויכוח על הודעת ראש-הממ-
שלה׳ ביום שבו אירעו ההתנקשויות בגדה המערבית,
הגשתי הצעת־סיכום ארוכה ומפורטת. ברגע שעליתי
על הדוכן כדי לקרוא אותה באוזני הבית, בא לי רעיון.
ויתרתי על כל הסעיפים, והשארתי רק אחד :״הכנסת
מביעה את הזדעזעותה נוכח ההתנקשות שבוצעה היום
נגד ראשי־הציבור בגדה המערבית והפצצה שהונחה בשוק
בחברון.״
השר יוסף בורג היה הראשון שתפס מה קורה• הוא
קפץ ממקומו ותבע שהצעה זו לא תועמד כלל להצבעה,
ביגלל סיבות נוהליות. יו״ר הכנסת, יצחק ברמן, דחה
את טענותיו והעמיד את ההצעה להצבעה.
בעד ההצעה הצביעה סיעת ש״י וחלק מסיעת המערך
(אך לא מנהיגיה) .כל הקואליציה (מילבד משה מירון,
שהיתה לו ההגינות להימנע) הצביעה נגדה.
כעבור יומיים ערכה הכנסת דיון ארוך בתופעות
העליה והירידה. במשך כל הדיון לא נכח באולם אף שר
אחד. כל הנואמים, גם נואמי הליכוד, הביעו את התמר מרותם
על כך, ופעם אחת אף הופסקה הישיבה?של כך.
בסוף הדיון הצעתי הצעת־סיכום של סעיף אחד :
״הכנסת מביעה את מורת־רוחה על כך שבדיון זה לא
נכח אף חבר אחד של ממשלת־ישראל, לרבות שר־הקליטה.״

שוב
הורמו הידיים. הפעם הצביע כל המערך למען
הצעתי, יחד עם שאר סיעות האופוזיציה. אולם כל הקוא ליציה
הצביעה נגד — גם הנואמים שהתמרמרו כל־כך
קודם לכן.
או״ם־שמום ז

£860 51111/1
משה דיין יושב בכנסת בקירבתי. אין הוא נראה
הכי טוב, אך עדיין יש לו הכישורן לגרום לסנסציה,
לעורר התרגשות וציפיה, למלא את אולס״המליאה, להזעיק
את צלמי הטלוויזיה והעיתונאים.
וכל זה — מבלי להגיד דבר שיש לו משמעות כלשהי.
כאשר התפטר, לא היה מסוגל בשום פנים ואופן
להסביר מדוע. אחרי שהקשבתי לנאום־ההתפטרות שלו
נשאלתי לדעתי, וסיכמתי :״הוא הסביר שהוא התפטר
מן הממשלה מפני •שהוא מסכים עימה.״
השבוע. בעת הדיון על הודעת ראש־הממשלה, קם דיין
כדי לשאת את דברו. מייד — התרגשות כללית. המיזנון
התרוקן. אומצות חצי־אכולות ננטשו בחיפזון. הכתבים
הפרלמנטריים, הפוקדים את אולם־המליאה רק לעיתים
רחוקות (המיזנון מעניין אותם יותר) נהרו אל היציע
שלהם. אותם הברי־כנסת, המזדמנים לאולם רק כאשר
הם בטוחים כי המצלמות מתקתקות, אצו אל מקומותיהם.
דיין דיבר. שקט כרגיל, משכנע כרגיל, מעניין כרגיל.
מא אמר? איני יודע. איש אינו יודע. הוא פשוט לא
אמר כלום.
כעבור שעה קלה קם מנחם בגין להשיב למתווכחים.
זה היה בגין הישן־חדש, איש־חרות, מנהיג־האופוזיציה
(הממשלה היא עכשיו באופוזיציה לרוב הציבור, כשם
שהמערך הוא באופוזיציה לממשלה) .הוא היה בטראנס
של התבדחויות והתנגחויות. נע ונד בין קומדיה ופארסה,
וכל הנוכחים היו מרותקים. אפילו יצחק רבץ הסולידי
שאל את שכניו :״האם הוא איבד את העשתונות?״
תוך כדי כך התנפל בגין גם על דיין. מכיוון שגם
הוא לא הבין מה ביקש דיין לחדש, תקף אותו על
דברים אחרים. דיין מחה בקול רם, ואחר־כך הצביע
בעד בגין.
כעבור יומיים היה דיין מוכן להשמיע את תשובתו
ההיסטורית. משעות הבוקר נפוצה בכנסת השמועה שהפעם
יערוך את החשבון עם בגין עד תום. הפעם יגלה את הכל,
גם מדוע התפטר מן הממשלה.
שוב דריכות, מתיחות, מיקבץ של מצלמות, צלחות
נטושות במיזנון, ספסלים מלאים, עטים שלופים.
דיין רצה לדבר בהקדם, כל עוד העיתונאים היו
מצויים במקום• לא היתד. בעייה. אמנם, תורו לדבר (על
העליה והירידה) היה אמור להגיע רק כעבור שעה,
אבל גד יעקובי.פינה לו את מקומו.
שעה קלה לפני שקם לדבר, פרץ לאולם יחיאל
קדישאי וניגש אל דיין (בניגוד לנוהל. גם מנהל לישכת
ראש־הממשלה אינו רשאי לגשת * ל מושבו של חבר-
כנסת) .הוא תחב לו פתק. אפשר היה לנחש מה כתוב
בו: ראש־הממשלה ביקש אותו להימנע מלנאום. דיין
ביטל את הבקשה בתנועת־יד. העיתונאים כבר המתינו
לדבריו.
קדישאי הלך, חזר כעבור רגע. ובידו פיתקה נוספת.
גם הפעם הגיב דיין בתנועה של זילזול. הוא קם
לנאום.
מי שרוצה להגיב על דברים שנאמרו במליאת-הכנסת
ושפגעו בו, צריך לעשות זאת בסוף הישיבה, אחרי שהגיש
ליו״ר את הודעתו בכתב. אך הכללים החלים על כל
בן־תמותה אינם חלים על
דיין. יש הסכמה אילמת
שהוא עומד מעל לחוק ול נוהל
— בענייני עתיקות
כמו בענייני הכנסת. היו״ר
לא הפריע לו להשמיע את
תגובתו על דברי בגין ב אמצע
ויכוח על נושא אחר
לגמרי. גם אני מחיתי על
כך רק אחרי שדיין סיים
את דבריו. דיין הוא דיין.
ומה היה בפיו? איני
יודע. איש אינו יודע. דיין
השמיע כמה דברים חסרי
כל. חשיבות על דבריו של
בגין, שגם הם היו חסרי
כל חשיבות. זה היה ויכוח
על לא-כלום.
אבל המצלמות צילמו, העיתונאים רשמו, במשך שעות
שאלו הח״כים איש את רעהו במיזנון, שהיה שוב מלא:
״מה הוא רצה? מה הוא אמר? על מה היה הוויכוח?״
וכך הוכיח משד. דיין שהוא קיים.
באותו ערב טילפן לי מאירופה איש־רדיו ידוע. הוא
סיפר לי בהתרגשות שמשה דיין הגדול הודיע במפתיע
שהוא מוכן להתראיין על-ידו. העורך רצה להתכונן
לראיון, ולכן טילפן ושאל אם אני יודע מה מתכונן דיין
להגיד.
״בוודאי,״ עניתי לו .״לא כלום.״
וכך היה.

המהפכה של פו
חוסכת לר אנרגיה

רק פע םאחת בשנים רבות יש לחברת
נפט הזד מנו תלצאת בחידו ש מהפכני.
״פז״ היא החברה ושמן המנוע הסינטטי
אולטרה מ ס -הוא המהפכה. לרא שונה
בי שראל, שמן מנוע אולטרה= 31 של ״פז״
מעביר או ת ך לעידן חדש. עידן ה שמנים
הסינטטיים. שמן סינטטי הוא שמן המחר,
אתה יכול לה שתמ ש בו כבר היום. שמן
מנוע אולט רהמ - $חו ס ך אנרגיה. שמן
מנוע או לטרהמ - 5מקטיןהת לו ת בנפט!
אם אתה נוהג ב מ מו צ ע 15,000ק״מ
בשנה ב צריכ ה מ מו צעת של 12ק״מ לליטר,
שמן מנוע אולטרה = 51 יחסוך לך כ־ססו
ליטר דלק בשנה. ובזמן ש אתה עו שה א ת
חשבון הח סכון בלירות, כ ד אי גם ש תד ע

א ת העו בדו תהב או ת על שמן אולטרה =51
למנוע ושמן אולטרה מוס ל תי ב ת
ה הילוכי ם והסרן האחורי.
• יש להח לי ף אות ם רק פע ם בשנה או כל
25,000ק״מ.
.שומרים על המנוע, הסרן והגיר, משפרים
את בי צו עי ה ם ומגדילים א ת הנ אתך
בנהיגה.
• שמנים יציבים ביותר, ע מידי ם בכ ל מזג
אויר ו תנ אי נסיעה.
• מ ת אי מי ם גם למנוע בנזין וגם ל מנוע דיזל.
חסכון בדלק, החלפת שמנים ב תדי רו ת
נמוכה וחיי מנוע ארוכים; ע שית א ת
החשבון?!

שמן מנוע אולטרה מ 5של ״ פז ״ -ש מן
המנוע של העידן החד ש. סע גס אתה עם
הזמן.

סאו שהמציאו
את המכונית
לא יצרו עבורה שסני
כה מהפכניים

צ׳ רי לי

:זחפשכוכבת
בחסות

טון

עולם הקולנוע
;פרס הראשון: טי ס ה ואירוח של שבוע בהוליבוד.
עוד פר סי ם יקרי־ערן ל מו ע מ דו ת ול מנ ח שי ם
*י ת הי ה הכוכב ת של צ׳רלי.

זאם את:
נעירה ( )35—20 תוסס ת ומלהיבה; מטופחת,
והרת ומושכת; בעלת כשרונות משחק;
־?והבת לשיר, לרקוד ולשחק;
צ׳רלי הוא הסגנון שלך...
׳?ם כן:
י?ת היא הכוכבת של צ׳רלי.
־בחירה תיערך בשיתוף עם ״האולפנים המאוחדים בהרצליה״
:אמצעות מבחני צילום. חבר שופטים מקצועי הכולל אנשי
;:ולנוע ותיאטרון, אנשי אופנה ויופי, יבחר את כוכבת צ׳רלי
:ובין 8המועמדות הסופיות.
זציגי מועמדותך — את עשויה לזכות בחוויה הוליבודית!
:תבי לנו עליך וצרפי תמונות ל:
נ׳רלי־להיטון — תל־אביב, רח׳ חובבי ציון .65
:וועד אחרון לקבלת מועמדות .23.6.80

$רסים למועמדות:

לכוכבת של צ׳רלי:

— טי ס ה להוליבוד ואירוח במלון מפואר
במשך שבוע ימים.
— מערכת תכשירי איפור ובישום צ׳רלי
בשווי — 5,000.ל״י.
— מנוי שנתי על ״להיטון־עולם הקולנוע״.
• ל־ 7המועמדות הסופיות:

— מערכת תכשירי איפור ובישום צ׳רלי-
בשווי — 2,500.ל״י כ״א.
— מנוי שנתי על ״להיטון־עולם הקולנוע״.

^ לכל המועמדות:

נ־ יוגרלו 300 פרסי בושם צ׳רלי.

פרסים למנחשים:

— הגרלת מכונית ״פיא ט ריתמו״ —
ללא מיסים.
— הגרלת 500 פרסי בושם צ׳רלי.
כל אחד יוכל לנחש מי תהיה הכוכבת של צ׳רלי ולהשתתף
בהגרלת הפרסים. תמונותיהן וקורותיהן של 8המועמדות
הסופיות יתפרסמו בעתונות, בתמרוקיות ובבתי הכל־בו
במשך חודש אוגוסט.

הפרס הראשי ל מנ ח שי ם נכונה

זה יכול לקרות גם לן!

1050ס מ ״ ק ,1980 ללא מי סי ם
יי ת מו מ שלב ת ביצועים של מכוניו ת גדולות יותר עם
צריכת דל ק של מכוניו ת ק טנו ת מ מנ ה.

א ת יכול ה ל היו ת כוכב ת בכל פעם
שאת הו לכת עם צ׳רלי. תכ שירי
האיפור של צ׳רלי מ שווים לןמראה
זוהר ואופנ תי, ובושם צ׳רלי מ עני ק
לך הרג שה חו שני ת נפל אה.
תני לצ׳רלי לעשות או תך כוכבת!

8 0861כ\/ר 0א׳ ו אכ־

¥4$א01א§ 09

**X0רוא 0

דיזנגוף ( 185 סניף ראשי).
נימרוד.
רמת השרון
מ או טנ ר.
נימרוד. ירושלים
א ט רנ ה.
נימרוד. באר שבע
ליליפו ט.
אוניון. נתניה
טו פז
טי ף וטף. בת י ם
נעלי מי קי.
לציון אמו. פתח ת קו ה אוניון אוניון. רעננה
פתח ת קו ה
א בי ב
זליג. חדרה אשקלון מורי
ויזיל. הוד השרון עפולה דויט ש
אוניון. נהריה אשדוד נעלי עדין.
דובון קרי ת שמונה גבעתיים אוניון
וי ל מי ת הרצליה רימון נעלי אי לנ ה
נעלי לי לי טבריה לוד אוניון.
נעלי נוער בני ברק
רמת גן
בינגו
ע מי ו ת מי. נוה אביבי ם
כרמיאל

ה ח תונ ה
של אורלי
בשורה משמחת למי שלא שכח את
אורלי. חידה, מי שהיתה מלכת־המים
של העולם הזה, ואחר-כך לא ירדה מכות-
רות־העיתונים, עזבה אותנו לאנחות לפני
למעלה משנה, ואיימה שתצליח בהוליווד.
אני לא יודעת עד כמה הצליחה אורלי
במישחק, אבל באהבה היא טוענת שהולך
לה קלף משוגע. והראיה: אורלי התחתנה
לפני חודש עם מי שהיא אומרת שהוא
צלם הסטילס הטוב ביותר ביבשת, יהודי

ח 1 1 1

[ 1 1 1 1 1 1 1

שמחה כזו לא ידע שיכוך הוותיקים
שברמת-גן כבר זמן רב. בווילה הצנועה
של סמנכ״ל תיעוש אריה מזור, נערכה
קבלת-פנים לכבוד איתי. מזור.
לפני כמה חודשים: נעלמה לי הקריינית
דליה מזור מהעיניים. ידעתי שהיא יצאה
לחופשת לידה, והמתנתי לבשורה הטובה.
כשזו לא באה, פשוט שכחתי מדליה ומ בעלה
המהנדס אריה לוין.
לכן היה לי טוב על הלב, כששמעתי
שבמוצאי השבת האחרונה ערך הסבא של
דליה קבלת־פנים לכל החברים הטובים
שלה מהטלוויזיה, ולכל החברים הטובים
שלו מההסתדרות, לכבוד הבן של דליה
ואריה, איתי שמו בישראל.
מזל טוב מכל הלב.

מי לא קינא בפרקליט האמריקאי ג׳ ר י
כהן, כשלפני שנח וחצי חטף את אחת
הכי יפות בארץ, הדוגמנית חוה לוי,

אורלי או
צלם פרטי
בן 37 בשם ג׳יימם גלובוס. איד מגדירה
אותו אורלי בשפתה העשירה :״מקסים,
אינטליגנטי, מעניין במיוחד, מעניק לי
אהבה וחמימות.״ היא בטח יודעת על מה
היא מדברת.
גלובוס העניק לה לא רק חמימות, אלא
גם בית חדש וירח דבש בהוואי. איך
כותבת אורלי :״אני בת־מזל אריה, ומיספר
המזל שלי הוא . 11 באוגוסט הבא ימלאו
לי 24 אביבים, ואני מרגישה שעברתי
דרך ארוכה ממלכת־המים ועד היום ! מגיל
תשע־עשרה וחצי ועד היום. אני עדיין
לומדת ומכינה את עצמי לקאריירה הולי וודית,
שמי כשחקנית אורלי או, ובתעו דות
ובמיסמכים אורלי גלובוס. אני
מאוהבת ומאושרת.״ ולספקנים שלא בדיוק
יודעים עדיין איד לאכול אותה, מוסיפה
אורלי :״באמת, באמת.״

אהבה מסעירה
בשבוע הבא זה עומד אי״ה והרבנים
לקרות. איש־העסקים והפליי־בוי מספר
אחד של ירושלים אריה אנג׳ל עומד
להתגרש מאשתו, מנהלת־המערכת של
שבועון חיילי צה״ל במחנה, ברוריה

אנג׳ל.

בחיי־הנישואים
אותי כבר כמה
הראשונה, עבר
וברוריה קיבלה

הסיפור על המשברים
של אמנון וברוריה מלווה
שנים. כשהם נפרדו בפעם
אמנון להתגורר בירושלים,
את-הג׳וב בבנזחנה.
אחר־כך, אני לא יודעת באשמת מי,
הם החליטו לנסות שוב. הקורבן העיקרי
היה של ברוריה. הרס״רית החלה לנסוע
כל יום מירושלים לתל־אביב וחזרה, רק
כדי שתוכל להיות עם בעלה בדירה שלו
בירושלים, ולא להפסיד את הג׳וב שלה
בבמחנה.
אמנון, שרצה להיות טוב לאשתו בירח-
הדבש המחודש שלהם, החליט להביא
הביתה עוזרת. הוא מצא צעירה, אם לבת,
שרה אדרי שמה. העוזרת ניקתה את

דליה ואריה לוין
קבלת־פניס אחרי חודשיים
שינו חוה לוי
אהבה עם הבוס
נשא אותה לאשה ולקח אותה איתו ל-
ארצות־הברית ז
אז בבקשה להפסיק לקנא. הסיפור הזה
עם ג׳רי פשוט נגמר. אמנם אין עוד גט
רשמי, אבל זה עומד להגיע בקרוב.
אבל לפני הגט הגיעה לארץ חוה עצמה.
הגיעה, סיפרה לכל מי שהיה מוכן לשמוע
שהיא פנויה, והמירדף הגדול אחריה החל.
מי שזכה בו לא היה אלא גי פולופ,
בנו של בעל מיפעל בגד־עור. השניים
כבר מתגוררים ביחד, והציפור הפרטית
שלי לחשה לי שיש שם אהבה גדולה.
הציפור לחשה לי גם שחווה אמנם לא
מתגעגעת לבעלה, אבל לארצות־הברית
של אמריקה היא דווקא מתגעגעת, וכי
עוד מעט שוב נרגיש שחסר לנו משהו
בארץ. גי וחודי עומדים לעזוב אותנו
ולנסוע לארץ האפשרויות הבלתי־מוגבלות.
הבית, ובימים שברוריה היתה מגיעה מאוחר
מהעבודה, היתה העוזרת הנפש החיה
היחידה שעימה יכול היה אמנון לדבר.
אט־אט התפתח רומן בין אמנון לשרה,

מה שהיופי עושה לבן־אדם זה כלום
לעומת מה שההצלחה עושה לו. וכשיש גם
יופי וגם הצלחה, צריך לעמוד על המישמר.
אני מתכוונת לסמדר קלצ׳ינסקי,
בתו של הלוחם בגרמנים אנדרי לול־צ׳ינסקי,
שנשבעה להמשיך את מלחמת
אביה, למרות שהיא רק בת . 17
סמדר היפהפיה החלה לאגור כוחות
לקראת המילחמה, ותוך-כדי-כך גם הת אהבה
בבן של קבלן מפתח־תקווה שקוראים
לו צכיקה. כולם קוראים לו צביקה, חוץ
מסמדר, שכינתה אותו הרשל. יודעי־דבר
בתורת האהבות והחברויות ניבאו שהכינוי

וכשהדבר נודע לברוריה היא החליטה!
שחבל על המאמץ, שכרה דירה ברמת־אביב
והפסיקה לחיות על הכבישים. אמנון |
מצידו המשיך להיות עם עוזרת-הבית שלו.
מה שמעניין אותי עכשיו זה אם אחרי1
הגט יתחתן אמנון עם שרה, ואם הם
יתחתנו, האם תסכים שרה להסתכן ותרשה
לו להביא עוזרת הביתה ו

סמדר קלצ׳ינסקי
כתר במקום חבר
הזה יגרום לכך שהרומן לא יחזיק מעמד,
ומסתבר שהם צדקו.
בשבוע שעבר זכתה סמדר בתחרות על
כתר הנערה הפופולארית. כמו ששמו עליה
את הכתר, היה ברור שהרשל כבר קטן
עליה. ואכן, מי שפגש את סמדר אחרי
הבחירה שמע ממנה שהרשל כבר לא קיים
לגביה.
אני מאחלת לה עוד הרבה כתרים ועוד
הרבה הרשלים. היא עוד צעירה ובוודאי
תספיק לאסוף גם כאלה וגם כאלה.

במדינה

לוגיתצע צו עי הרבבה
מחומר נזיוחד-היחידים בעולם
ע ם אחריות לשנת•• !

דרכי ח״ ם
מי סדו זיהוי לכלבי ם

האם נשכח דוכסח או
אחד מכדכי-הזאב
האחרים כרחוב?

•צעצועי לוגית בשלל צבעים מרהיבים מתוצרת ישראל נמכרים בהצלחה
ברחבי העולם.
צעצועי לוגית בטוחים לחלוטין למשחק ילדים —:עשויים מפלסטיק
מוקצף דמוי עץ, בלתי שבירים, ללא סיבים ומחומר בלחי רעיל.
צעצועי לוגית במיכל שימושי מהודר.
צעצועי לוגית נמצאים תחת השגחת מכון התקנים.

להשיג ברשתות המשכיר, בכל בו שלום ובכל חנויות הצעצועים ברחבי הארץ•

ג ב ״ ען־ן

שווק והפצה:רח׳ שמואל הנגיד 26
ירושלים טל0 2 -2 3 3 3 8 3 .

דק בטיולי קנו פיוג טו ר ס
תוכלו ל ר או ת ותר, ל בלו ת ותר ^^^קססינגטודס^^
ול הוו ת יותר בנווויד הו מור ביותר חברה מס 11 .ב מיו!י מס*!

ח סו ך 25ע ד 30אלףמ׳׳י
ב טיו לשל 24י 1ל אי רו פ ה
מחירי קמפינגטורס

2 4יום אירופה
3 0יום אירופה
42 יום אירופה

מחירים בחברות אחרות

$1376
$1576
$ 1876

15 יום
17 יום
23 יום

כ$ 1300-
כ$ 1650-
כ$ 1950-

מחירי הטיסה מבוססים על התעריפים ליום 31.5.80

מחירינו כוללים:
כרטיס טיסה, אוטובוס צמוד לאורך כל המסלול* ,שתי ארוחות מלאוח ליום*
דמי כניסה לבל האתרים המתוכננים (לפי החוברת) ,מלווה מנוסה המומחה
* למעט לונדון.
לקמפינג, ערבי בידור ופולקלור.

אפשרות לתשלומים נוחי
שאל על טיולי קמפינגטורם לארה״ב וליוון.

דרוש חובדת רונוסינגטורס 80 מסוכן הנסיעות שלד

כלב זאב גדול התנפל על ה אשד!
שיצאה מבית חברים ברעננה.
היה חושך, והאשה הצועקת ניס תה
להיחלץ משיני החיה שתפסה
אותה בשוקה. שותתת דם הגיעה
לביתה ונזקקה לטיפול רפואי מ מר
שך. הנשיכה גרמה זיהום, והאשה
נזקקה לניתוח וטיפול ארוך.
שבועיים אחרי הנשיכה החלי טה
האשד, לגשת לעורך־דין, כדי
לתבוע פיצויים מבעלי הכלב. ע ר
רך־הדין שמע את הסיפור, והדריך
את האשד. להגיש קודם כל תלונה
במישטרה, שכן החוק אוסר על בע־לי־כלבים
לשלוח אותם לרשות
הרבים ללא מחסום על פיהם.
להתנפל ולנבוח. המישטרה
נתנה מבט אחד ברגלה של המת לוננת
ופתחה תיק פלילי נגד ה בעלים
של דוכסה, כלבת זאב גדו לה
וחסונה, שבעליה מתגוררים
ברעננה, ליד ידידיה של המתלו ננת.
לדברי האשה, דוכסה היתד,
הכלבה שתקפה אותה.
סניגורם של בעלי הכלב, אב רהם
ריכטמן, לא היה מודאג בגלל
התביעה הפלילית. אפילו יורשעו
בעליה של דוכסה, הקנס שיוטל
עליהם יבול להגיע ל־ 500 לירות.
מה שהדאיג את הסניגור רחק
המבט היה התביעה האזרחית ש תבוא
בעיקבות המישפט הפלילי.
תביעה זו יכולה להסתכם בסכום
גדול, הכולל דמי טיפול־רפואי,
כאב וסבל. אם יורשעו בעלי הכ לב
במישפט הפילי, תוכל התובעת
להשתמש בכך במישפט האזרחי,
ולסגור כמעט כל הגנה אפשרית
לנתבעים.
ריכטמן ביקר ברחוב שבו נוש כה
המתלוננת וגילה, להפתעתו,
כי בכל בית יש כלב. ובאחד ה בתים
מתגורר אפילו בנה של
דוכסה, הדומה לה כבן לאמו. כיצד
יכולה היתד! המתלוננת לזהות
איזה כלב נשך אותה בעת לילה
חשוכה, בעת י התרגשות חזקה ן
כך חשב הסניגור, ובמוחו עלה
רעיון מבריק: מדוע לא לבקש
עריכת מיסדר זיהוי כלבים? אח רי
הירהור קל פנה הסניגור אל
השופט חנה שרון, בבית־המישפט
ברעננה, והעלה את בקשתו המוז רה.
הקהל
שהיה באולם ציפה בפחד
למיסדר הזיהוי. איש לא הבין
כיצד אפשר יהיה לאסוף באולם
המישפט הקטן מיספר גדול של
כלבי זאב אימתנים, ולמנוע בעדם
לתקוף זה את זה, להתנפל על
הנוכחים ולנבוח במלוא גרונם.
נראה כי הירהורים אלה חלפו
גם במוחה של השופטת. היא סיר בה
לבקשת הסניגור.

נשות אסיריס

חצי שגה נדרשה
בדי 7בש 7תוכנית
רדיו בת שקה;
ק? גשרת אסירים
כשהתחילה רעיה גניאל, עורכת
תוכניות ברשות־השידור, להכין
תוכנית על נשות אסירים, לא
תיארה לעצמה את דרך החתחתים
שלפניה. היום, שישה חודשים
מאוחר יותר, היא בסוף הדרך, כש ברשותה
מישדר בן שעה ששמו המישדר הוא בכל זאת בעלי...
מתוכנן ליום השישי, ד.־ 13 ביוני.
רעיה נתקלה בתחילה בחוסר
רצון של נשים לדבר, ובדרישה
תקיפה כי שמן לא ייזכר. אך לפ עמים
גם זכתה לשיחות ארוכות
(המשך בעמוד )63

ני מכקש מבית־המיש־
/ /י פט לשחרר אותי מתפ קידי.
אינני יכול לקבל על עצמי
את האחריות לייצג את הנאשם,
אחרי שנתגלעו חילוקי־דעות בי נינו
באשר לקו ההגנה,״ כך אמר
עורך־הדין הממושקף, משה רם,
לבית־המישפט, וחיכה להחלטה.
הדבר עורר שאלה סבוכה, בע לת
חשיבות מוסרית ומישפטית.
רם מייצג את הנאשם שלמה סימן״
טוב יותר ממחצית השנה. הדבר
התחיל בחודש דצמבר השנה ש עברה,
כאשר הסעיר את המדינה
הסיפור על שלמה סימן־טוב, ש מצא
את אהובתו רחל ויינבוים ב אמבטיה
עם מאהב. סימן־טוב, ש קינא
מאוד לרחל, הינד, אותה ואת
מאהבה, שבר חפצים והשמיע איו מים.
אז הגן עליו רם, הביא לשיח־רורו
ממעצר, בתנאי שלא יתקרב
לביתה של רחל.
סימן־טוב היה בן 40 ורווק. הוא
הכיר את רחל לפני שש שנים,
ומאז חיו יחדיו כזוג נשוי לכל
דבר. הם התגוררו בדירתה של
רחל ברמת־גן, ושם גם גידלו במ שותף
את בנה של רחל מנישואיה
הקודמים.
השניים היו זוג יפה, ונחשבו על־ידי
הכל כזוג לדוגמה. רחל סיר בה
להתחתן עם שלמה כיוון ש נכוותה
כבר פעמיים בנישואין בל-
תי־מוצלחים.

״ א ת או הבת
א ת הז קן! ״
ף* אותו בוקר דצמבר הקדים
י שלמה לחזור מעבודתו, ואז
התגלה לו דבר בגידתה של רחל,
גרם לו לאיבוד־חושים. התקרית
גם גרמה לכך, שרחל עזבה את
שלמה, ולא הסכימה אף לראותו
שנית.
שלמה התגעגע לאהובתו ורצה,
למרות הכל, להחזירה אליו. כ חודשיים
אהרי תקרית־האמבטיה

הסניגור ביקש
לשחררו מלהגן
על הנאשם
ברצח ־ והדבר
עורו [ 11 אלה
מוס 1וית
1מישנט 1ת
מסובבת ביותר
נסע במכוניתו ליד התחנה המר כזית
וראה את רחל הולכת לתחנת
האוטובוס. הוא עצר את ריכבו
והציע לה טרמפ הביתה. היא סיר בה
״להיכנס לאוטו הארור הזה,״
והמשיכה בדרכה.
שלמה ישב במכונית דקות אח דות,
כשהוא רועד מזעם ומחדדה.
אז הוציא את האקדח שהיה במ כונית,
דרך אותו והחביאו תחת
מעילו. הוא יצא ברגל בעיקבות
רחל. כאשר מצא אותה, ישבה ת אשר׳
היפה, לבושה בשימלת־מעיל
שחורה, על ספסל בתחנה. שלמה
קרא לה וביקש שתבוא עימו לש תות
קפה, אך היא סירבה. הוא
ביקש לדבר איתה, ושוב סירבה.
״מדוע עשית לי את זה? את
אוהבת את הזקן הזה 1״ שאל של מה
בכאב, ורחל השיבה לו :״כזאת
אני, וככה אני רוצה לחיות.״

שלמה התחנן :״אפילו כלב לא
זורקים ככה אחרי חמש שנים!
בואי לפחות לשבת בלי לדבר, אני
רוצה לראות אותך!״ רחל ד,יפנ־תה
את גבה והתרחקה ממנו. אז
שלף את אקדחו וירה לעברה את
כל הכדורים שהיו בו והרג אותה. אנשים המיקרה קרה לעיני
רבים, לאור היום, ברחוב סואן.
מישהו תפס את שלמה, ולקח ממנו
את אקדחו -והוא נלקח לתחנת-
המישטרה.
שלמה היה מוכה־הלם. הוא עשה
כל מה שביקשו ממנו. שעות ישב
וסיפר את סיפורו העגום לחוקר
המישטרתי, וכל אותה עת רעד
ובכה. למחרת בבוקר יצא עם צוות

בשבוע
ך* מישפט התחיל
י 1שעבר. בפתח המישפט ביקש
הסניגור לשחררו.
לפני בית־המישפט עמדו שיקו לים
נוגדים. השיקול המיידי היה
שיקול היעילות. המישפט נקבע ל תאריו
זה, ויועדו לו שלושה ימים
תמימים. אם יידחה, יהיו אלד. ימים

מיוחד לשם שיחזור המיקרה בצי לומי
וידאו.
והפקליטות הגישה כתב־אישום
על רצח נגד שלמה, והתיק נראה
סגור ומושלם. משה רם המשיך
לייצג את שלמה גם באישום זה.
בעת ההקראה לפני השופטים, ה נשיא
בנימין כהן, יעקב קדמי ו מנחם
אילן, הודה הנאשם בכל ה עובדות.
לא היה כל טעם להכחיש,
כי הוא אשר ירה ברחל, כאשר

מבוזבזים, כיוון שאין אפשרות
לקבוע מישפטים אחרים למועד
קרוב כל כך.
מאידך עמדה לעיני השופטים
האימפרה האנגלית, כי כל נאשם
״זכאי ליומו״ בבית־המישפט. זוהי
שעתו היחידה להסביר עצמו ולהתגונן,
ויש לתת לו את מירב ה אפשרויות.
ביהוד כאשר מדובר
בנאשם הצפוי למאסר־עולם.
אילו היה בית־המישפט נענה

רבים מבאי התחנה המרכזית ראו
את המיקרה. אולם הוא כפר ב אשמת
הרצח, ונרמז על שליחתו
לבדיקה פסיכיאטרית.

עניין של
מוסר ומצפון

נאשם סימן־טום
״סניגור יו תן קטן.,.״
לבקשת הסניגור ומשחרר אותו,
לא היה יכול להמשיך במישפט,
כיוון שלפי החוק חייב נאשם בר צח
להיות מייוצג על־ידי עורך-
דין. ואם אין לו כסף לשכור פרק ליט,
חייב ביודהמישפט למנות לו
אחד, על חשבון המדינה. אלא ש כל
סניוגר אשר ימונה יזדקק לזמן
ממושך כדי ללמוד את התיק.
השאלה המצפונית, שהתעוררה
בחריפות, היתה אם אפשר לחייב
סניגור להופיע ולהגן על נאשם
בניגוד לקו־ההגנה שלו, ואולי ב ניגוד
למצפונו. שכן הגנה על
נאשם איננה רק עניין טכני של
בעל-מלאכה. זהו גם עניין של
מוסר ומצפון.
כדי לברר היטב את כל העוב דות,
שאל הנשיא את רם אם ה בעיה
הכספית היא אחד המניעים
להחלטתו. רם הכחיש זאת וטען,
כי היה מוכן גם להופיע כסניגור
ממונה, אילו היה מסכים עם קו-
ההגנה.
כאן הפכו השופטים סקרנים ו־חקרנים
יותר. הם הכירו את העוב דות,
וידעו כי שלמה בעצם הודה
במעשה, ולכן לא יכולה להיות
מחלוקת על העובדות. על מה ה מחלוקת?
שאלו. רם סיפר, כי
רק בשבוע האחרון נפגשו בני-
מישפחתו של שלמה עם עורך־
דיו אחר, שהציע להם לנסות קו-
הגנה של אי־שפיות־דעת. בעוד
שהוא דוגל בקרהגנה אחר. בית-
המישפט מנוסה במישפטים כאלה,
וברור היה, כי יכולים להיות רק
שני קווי־הגנה למיקרה כזה. ה אחד
הוא אי־שפיות־דעת, אשר אם
תוכח בתעודות רפואיות, תגרום
לזיכויו של שלמה מכל אשמה. ה
שני
הוא קינטור. אם התביעה תצ ליח
להוכיח שהיה קינטור מצידה
של רחל, תהפוך העבירה מרצח
להריגה. וההבדל בעונש בין שתי
העבירות הוא משמעותי ביותר.
תוך כדי שיחה עם הסניגור הצ ביע
גבר בקהל וביקש לדבר. היה
זה אחיו של הנאשם. חוא הביע
את הערכתו לסניגור, אך טען, כי
המישפחה מעדיפה קו־הגנה שרם
אינו תומך בו, ולכן ביקש שהות
להביא סניגור אחר.
גם הנאשם קם ואמר, כי הוא
יודע שרם הוא ״סניגור גדול״ ,או לם
זמנו אינו -פנוי עבורו, והוא
מעדיף סניגור ״יותר קטן״ ,אשר
יוכל להקדיש לו זמן רב יותר.
הסניגור הועמד במצב עדין ו מביך.
כדי לשכנע את בית
המישפט כי אינו יכול להמשיך ב ייצוג,
היה עליו לפרט את ההבדלים
בין קווי־ההגנה המוצעים, ו לספר
מדוע לא נראה לו אחד מה שניים.
בזאת היה מגלה וחושף את
כל חולשות ההגנה, ואולי גורם
לטירפודה של כל אחת משתי ה אפשרויות.
מאידך, אם לא יירד
לעומקה של הבעייה, לא ישוכנע
ביודהמישפט בצורך לשחרו.
רם עשה כמיטב יכולתו, בעודו
מהלו על החבל הדק, אך נכשל.
בית־המישפט, אחרי ששמע את כל
הצדדים, החליט להשאירו בתפ קידו
.״אתה נחשב כעורך־דין מה שורה
הראשונה, ולכן, אם אשחרר
אותך, הוא ישיג מישהו אחר ו מאותה
שורה, ובעצם לא ישתנה
דבר,״ אמר הנשיא .״אתה נמצא
לפנינו כסניגור, בתוקף מיקצועך,
ולא כאיש פרטי משה רם, ועליך
לעשות כמיטב יכולתך.״

בית־המישפט קבע גם, כי מאחר
שהמקום לפרט את קו־ההגנה הוא
אחדי שמיעת עדויות התביעה ו אחרי
עדותו של הנאשם עצמו, יו כל
הסניגור לחזור על בקשתו ב שלב
מאוחר זה, ובית־המישפט
יחליט על כך שנית.
במבוכה ובחוסר־רצון קם הסני גור
ממקומו, לחקור את עדי־הת־ביעה.
אלה היו מעטים וקצרים,
ולא גזלו זמן רב. אז הגיע תורו
של הנאשם להעיד. הוא עלה על
דוכן העדים, כאשר בידו כמה דפים
כתובים, וקרא את הכתוב. הוא
סיפר על חייו ועל אהבתו לרחל,
וכאשר הגיע לחלק שבו לא הסכי מה
רחל לדבר איתו, החלו ידיו
רועדות, וקולו נחנק בגרונו.
זה היה הזמן שבו על הנאשם
לגלות את קו־הגנתו. שוב קם
הסניגור וביקש לדחות את המיש-
פט לשם עריכת בדיקות פסיכיאט ריות
.״מאוד לא נוח בצד זה של
המיתרס,״ אמר והצביע על עצמו.
השופטים ערכו התייעצות קצרה,
והנשיא קרא את ההחלטה :״למ רות
שלא נעים לי להיות בדעת
מיעוט בעניין זה, דעתו הברורה
של אב בית־הדין היא כי אין מקום
להיענות לבקשת הדחייה, ויש
לסיים את המישפט היום. אולם
אין זאת אומרת כי שני השופטים
האחרים אינם צודקים, ואחרי רבים
להטות ...השניים סבורים, כי מאחר
שמדובר בעניין חמור כרצח, ראוי
להיענות גם לבקשה כזו.״
בית״המישפט הוציא צדהסתב־לות,
כדי לבדוק את הנאשם בדי קה
פסיכיאטרית, ודחה את המיש־פט
לתחילת יולי.

אילנה אלון !

במו 13״ומ מטמון

בתוכנית״מטמון עד 120 פלוס״

ל8-שנים
מענק בתכנית״מטמון עד 120 פלוס״ ל־ 7שנים

^ 2מענק
ס /ע ^ בתוכנית״מטמון עד 120 פלוס״ ל 6-שנים

בתבנית״מטמון עד 120״ ל6-שנים מענק בתוכנית״מטמון ברירה דולרית״ ל6-שנים

0/0מענק
בתוכנית ״מטמון כפול2״ ל 5-שנים

מענק בתוכנית״מטמון כפול2״ ל4-שנים

אריאלי

המבצע בתוקף לתקופה מוגבלת

בוא וי^דול אתנו.

ה עו ל ם הז ה 2232

והגידה
מאת יגאל לביב

יהלומן נמלט לאוסטרליה
בהשאירו חובות כבדים
חבר בורסת־היהלומים, דויד צבאג (״דויד העיראקי״) ,יצא עם מישפחתו
לאוסטרליה, בהשאירו אחריו נושים, חברי בורסת היהלומים, במיליון דולר לפחות,
ועוד חובות של 10 מיליון לירות, שהפסיד בקלפים.
צבאג היה בעבר מתוון־קרקעות, וניסה ידו בכל מלאכה, עד שעבר ליהלומים
והתקבל לבורסה. לפני כחודש הסתבך בהפסדים כבדים של כ״ 10 מיליון לירות
בקלפים. הוא הודיע לנושיו כי ישלם להם במועדים שקבע עימם, ונתן לכל אחד
מפרעות על חשבון החובות. במקביל לקח יהלומים מחברי־הבורסה ומבעל בית-קפה
ידוע ברחוב דיזנגוף. הוא הסתתר עם מישפחתו במכון ״הילטוך׳ בשם
לאוסטרליה כמה שעות לפני פגישותיו עם נושיו.

מי מממן

ב שן נכווה
ביעי סקי הפקות
הזמר יגאל בשן נכנס עם מפיקו
האנגלי, מרק לונדון, לעיסקי-הפקות
בישראל. התוצאה עד כה: סיכסוכים
מישפטיים ותביעות של בשן ולונדון נגד
השותף הישראלי, שמואל גרוסמן.
לפני זמן־מה הוציא בית־המישפט ב-
תל-אביב פסק־דין, המחייב את גרוסמן
לשלם לבשן יותר מ 120-אלף לירות

דננברג: חבות
הביטוח מרוויחות
בביטוח אלמנטרי
מזו המושמעת על-ידי
בישראל השמיע יעקב
ומנהל חברת־הביטוח
חברת הענק ״פרנק ב.

דעה הפוכה
חברות הביטוח
דננברג, בעל
״עממית״ ונציג
הול״ בישראל.
כל חברות״הביטוח טוענות כי הן מפסידות
בגלל התעריפים הנמוכים בביטוח
האלמנטרי, ודורשות הקלות והטבות שו-
נות מן האוצר בגלל הפסדים אלח.
דננברג טוען כי החל בפברואר השגה
העלו חברות״הביטוח בצורה ניכרת
100 בפועל) את דמי-הדמים שהן גו-

.י דגזוו־ ת״צג
את..ט־ו חש ד

חיסול עסקי ״פרודנשל״ הבריטית בביטוח
הנעשה על״ידי ״לאוביט״ ,חברת-
הביטוח של ״בנק לאומי״ ,לא יפגע
בהמשך הטיפול בנציגות החברה הבריטית
הידועה, המיוצגת בישראל גם על-
ידי סוכנות־הביטוח ״מלפורד״ ,השייכת

תקציב של עשרות מיליוני לירות
מוציאה חברת ״מנורה״ לפירסום סוב־נות־הביטוח
החדשה ״אנשים״ ,בראשות
דני ויימן. שיטות המכירה של ויימן,
שאותן הפעיל בהצלחה בחברת ״שימ־שוו״
,הועתקו ל״אנשים״ .המקור למימון
אינו תקציבי חברת ״מנורה״ .״מנורה״
שיכנעה חברות-ביטוח אנגליות להקצות
יותר מ־ 200 אלף לירות אנגליות
למיבצע הפירסום של הסוכנות החדשה,
תמורת מסירת. כל ביטוחי-החיים
של ״אנשים״ לחברות האנגליות.

למשה חכמי.

״פרודנשל״ היתה תחילה מיוצגת על-
ידי ״מלפורד״ ,ואחר כך קיבלה חברה
אחרת, הקשורה ב״קופת-עם״ ,נציגות
ישירה של החברה, אם כי ״מלפורד״
נשארה סוכן בכיר. עתה, כאשר ״בנק
לאומי״ רכש את עסקי ״קופת עם״ ומחסל
את נציגות ״פרודנשל״ ,נשארה
הנציגות היחידה בישראל בידי החברה
השנייה.

הדון י ח

צו עיכוב

כהוצאות שנגרמו לו, וכן הוצא נגדו
צו-עיכוב-יציאה מן הארץ. תביעה דומה
יגיש בימים אלה גם מרק לונדון.
בשן ולונדון הכירו את גרוסמן במיק-
רה. גרוסמן מייצג בישראל חברות גדולות
למיחזור אשפה, והציע להשקיע
מיליון דולר בערבויות בעיסקי-ההפקה
המשותפים. הוא השקיע תחילה סכום
בהטסת מרק לונדון לישראל ותשלום
מלונו, ונחתם הסכם על הקמת חברה
משותפת לייבוא אמנים והפקות ביש ראל.
על גרוסמן היה להפקיד בבנק
ערבויות בסך רבע מיליון דולר להתחלת
פעולתה של החברה ולונדון התחיל
להחתים בלונדון אמנים להופעות בישראל.
כאשר לא הומצאו הערבויות, החלו
הסיכסוכים, שהסתיימו בהכרעת בית־המישפט.

מבקו
המדינה
מנסו את
הנשוה עם קרסו

42 אלף לי׳ ש
בהימורים !
המחאה על סך 42 אלף לירות שטרלינג,
יותר מ 4.5-מיליון לירות ישראליות,
הציג לפרעון בבנק ישראלי
מנשה ו״ג׳קי״) דרוויש, אחרי שזכה
בסכום זה בהימורים בקזינו של ״פארק
טאוטר״ בלונדון.
דרויש התחיל לשחק בסכום של אלף
לירות אנגליות. תחילה הפסיד את מח צית
כספו, אחר-כך הצליח לזכות בחמישה
מיספרים רצופים שונים והפסיק
מייד את המישחק, כשבכיסו הסכום הגדול.

זמר
כשן

מרוויח דרוויש

גלגל חחר

חברת ״קרסו״ יצאה נשכרת מהסכם-
הכופר שעשו עימה שילטונות המכס, ושילמה
סכום קטן בהרבה מהסכום שהיה
עליה לשלם אילו מילאה את החוק —
קובע מבקר״המדינה בדין־וחשבון האחרון
שלו.
אגף־המכס מצא כי החברה חייבת
הפרשי-מס בשיעור 900 אלף לירות, ותחת
להגיש נגדה תיק מישפטי הוסכם
כי תשלם כופר של מחצית המס נוסף
על המס, ובסך הכל 1.35 מיליון לירות.
מבקר־המדינה מצא כי הסכום שקבע
המכס כהפרש שלא שילמה החברה —
900 אלף לירות — נקבע על סמך חישובים
לא־נכונים, וההפרשים הם בסכום
גדול יותר. כן לא חושבה הריבית על
ההפרשים שלא שילמה החברה. המבקר
מצא כי הריבית בילבד מגיעה ל 1.1-מיליון
לירות.

״סאבא־ נמכרה

111¥111£0קטס*_ו זס?
זאטססס 3סא

ההמחאה.של ״בנק בדקלים״
4.5מיליון לירות ישראליות

חברת הענק האמריקאית ״ג׳נראל
טלפון״ מכרה את חברת־חבת הגרמנית
שלה ,״סאבא״ ,לחברה הצרפתית ״תונד
סון־בראנדט״ .המכירה עלולה להשפיע
על הנציגות הישראלית של ״סאבא״.
כיום מייצגת את ״סאבא״ חברת ״תדי-
ראן״ ,שהיא עצמה שייכת בחלקה ל-
״ג׳נראל טלפון״ האמריקאית.

מגכ״ל ד;:כרג
דעה הפוכה

בות. כל מבטח משלם לחברת-ביטוח
תשלום עבור פרמיה ותשלום עבור דמים.
חלק התשלום הנקרא דמים מיועד לכיסוי
הוצאות מינהליות, ונשאר כולו ב-
חברת״הביטוח. חלק תשלום־פרמיה מופרש
בחלקו למבטחי־המישנה בחו״ל, ו חלקו
משולם לסוכנים כעמלות.
על-ידי העלאת חלק הדמים בילבד
הבטיחו חברות־הביטוח כי חלקן בהכנסה
מתשלום הלקוח יגדל בצורה ני כרת,
בעוד חלק מבטחי-המישנה והסוכנים
יירד יחסית. לדעתו של דננברג ה העלאה
כבר גרמה לשינוי קיצוני במצב
חברות-הבישוח. בחברת ״עממית״ ,למשל,
בשלושת החודשים הראשונים של השנה,
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד,
גדלו ההכנסות מפרמיות ב״ $50/0.6ואילו
מדמים ב 132 ריאלית.
העלאה זו של הדמים בילבד גרמה
יועם רב אצל מבטחי״חמישנה, שהתחילו
עתה לדרוש כי יקבלו את חלקם בבי-
טוחי־המישנה כל שלושה חודשים, ולא
אחת לשנה.
חברת ״עממית״ שייכת ב־ס/״ 70 לחברת
״פרנק ב. הול״ ,והיתר למישפחת דננ-
ברג. החברה נוסדה בשעתו על״ידי מאיר
דיזנגוף. מאזן ״עממית״ ,שיתפרסם בימים
הקרובים, יראה על סך של 197
מיליון לירות ורווח לפני מס של מיליון
לירות, אחרי מחיקת הפסדי שנה קודמת
בסך 19 מיליון לירות.
הון החברה, שהיה בסך 29 מיליון
לירות הון נפרע, יגדל עתה ל 100-מיליון
לירות. ההון יגדל כתוצאה ממכירת
בית החברה ברחוב הירקון, והכנסת
התמורה לחון הנפרע. החברה העבירה
את מרכזה להרצליה, ותשאיר רק מיש-
רד״ייצוג בתל-אביב. עובדיה מוסעים כל
יום מתל-אביב להרצליה בזוטובוסים, שרכשה
החברה.
המאזן המאוחד של ״עממית״ וסוכ־נות-הביטוח
הוא 302 מיליון, לעומת 272
בשנה קודמת. החברה השקיעה סכום
נכבד בהכנסת עסקיה למחשב, דבר המאפשר
לה להוציא פוליסה תוך שעות
ובמחיר זול ביותר.

קולנוע
י שראל
הצגת הקולנוע ר,אחר1נת
בעלי בתי-הקולנוע בישראל משולים
לנער שצעק ״זאב״ .מזר. תריסר שנים
ד,ם צועקים, מאיימים ומבטיחים, שאם לא
ייעשה משהו במהירות, כדי להוריד את
המיסוי המוגזם המוטל עליהם, יתרחש
אסון במהרה. תריסר שנים הם בוכים,
תריסר שנים הרשויות סותמות את האוז ניים.
ושום דבר לא קורה. התלונות הפכו
לשיגרה, ואיש אינו מקשיב עוד, בדיוק
כפי שקרה לנער שצעק :״זאב״.
עכשיו, כשהזאב אכן בפתח, איו עם מי
לדבר. וגם אם אפשר להניח שמגיע להם,
לצועקים חמם על־לא־דבר, שייענשו בצו רה
זו, צריך לזכור כי זה יתנקם לא רק
בבתי־הקולנוע, אלא בכל מי שאוהב ללכת
לקולנוע. וזה הרבה יותר חמור.
העובדות מדברות בעד עצמן. היוזמות
הכלכליות הגאוניות של הממשלה לא

הצליחו אמנם להוריד את האינפלציה,
אולם לעומת זאת, יכולה הממשלה להת גאות
בהישג חשוב אחר: היא הבריחה
את הקהל מבתי־הקולנוע. מצב הרוח
המרומם שבו שרויה המדינה, בתוספת
לרווחה והביטחון הכלכלי שכולם חשים
נוכח הנהגה נבונה ושקולה כל כך, גורמים
כנראה לרוב התושבים שייסגרו בבתיהם,
ויעדיפו, כשהם כבר מבזבזים כסף, להוציא
אותו על מוצרים ברי-קיימא ולא על

בידור.
מובן שכאשר מבטיחים להם חוויה בלתי
רגילה, מן להיט שהוא בבחינת אירוע,
כמו אפוקליפסה עכשו או קרמו נגד?!ומר,
הם בכל־זאת מסתכנים ויוצאים מהבית.
אלא שקשה מאד לקיים ענף שלם על אירו עים
מיוחדים, וכל מה שהוא פחות מאירוע,
מסתכן היום באולמות ריקים.
אם לא די בכך, מציגה הטלוויזיה סרטי-
קולנוע במוצאי־שבת, היום היחידי שבו
היו בתי־הקולנוע פחות או יותר מלאים,

שלמה להט (משמאל) עם פארה פוסט
לקבל כוכבי קולנוע — כן, להוריד סיסים — ל<
היחידה
חוויית לעיניים
טס (צפון, תל־אביב, צרפת) —
אימרה מקובלת בין אנשי״הקול־נוע
אומרת שכאשר במאי מת,
הוא הופך לצלם. אולי מוקדם עדיין לבשר על מותו של
רומן פולנסקי כבמאי, יתכן שהוא נטל בינתיים רק פסק
זמן, אבל עובדה היא שבטס נתונים כל מעייניו לצילום.
ואיזה צילום ! הקפדנות האסטטית שבו נבחרה כל
זוית צילום, הדיוק של גווני־הצבע בתוך הצילום, התיכנון
המושלם של תנועת המצלמה, התיפאורה, הבגדים, פני
האנשים והאיפור, הכל מצטרף יחד למחווה הקולנועי
הנאה ביותר שנעשה אי-פעם לציירי אנגליה מן המאה
ה־ 18 וה־ .19 גיינסבורו, בלייק וקונסטייבל חיים על המסך,
אולי יותר מג׳וזף הארדי, הסופר הויקטוריאני שסיפרו
שימש בסיס לסרט. על־כן יש להודות לשניים מן הצלמים
הגדולים של התקופה, ג׳פרי אנסוורת הבריטי (שצילם
בעבר את אודיסיאה בחלל) שניפטר במהלן הסרט,
וג׳יסלן קלוקה הצרפתי (שצילם בין היתר את מילחמה
ואהבה של וודי אלן).
סיפורה של טס, נערת״הכפר הנשלחת לעבוד אצל
עשירים, נכנסת להריון אחרי שבן בעל״הבית אונס אותה,
חוזרת הביתה וולדה מת, מתאהבת בבנו של כומר, נישאת
לו, אבל נשארת גלמודה כשהוא מגלה את עברה, עד
עד שבסופו של דבר היא הורגת את מאהבה הראשון, כל
אלה מכילים בתוכם אותם עיוותי־נפש מיוחדים היקרים
כל־כך לרומן פולנסקי.

נסטסיה קינסקי: ציירי המאה ה־18
בעולם המתואר על ידי הסופר תומס הארדי, העיוותים
הללו הם נורמה, ולא חריג, אן פולנסקי, המתלבט בין
הנאמנות שלו למקור הספרותי ובין רצונו להראות פעם
נוספת את האדם המודרני כקרבן של כוחות גדולים וחזקים
ממנו, נופל בין הכיסאות. סירטו מתנהל באיטיות רבה,
אולי אפילו רבה מדי, והדיאלוגים נשמעים כציטטות מתון
ספר ולא כשפה שאנשים מדברים בה. אשר לנאסטאסיה
קינסקי, בתפקיד הראשי, אין ספק שהיא נאה ביותר,
אבל בסופו של דבר היא נראית קצת מנותקת מכל העניין.

אהבה ב>גונ>ת בדואר הפחדנים (הוד, תל־אביב, ישראל)
— זה הסרט הפחות וזוק־פני
שעשה אבי נשר עד היום.
הוא מנסה לכפות עצמו על הקהל פחות מאשר בהלהקה,
וגיבוריו מתנשאים פחות מאשר בדיזנגוף .99 מכאן שהצפיה
בסרט מעוררת פחות התנגדות.
זאת צריפה להיות קומדיה רומנטית, שבח פקיד׳
דואר מתאהב בשכנתו, בחורה קלת דעת, המחליטה, לאחר
אכזבה בחיי האהבה, להיות נערת־טלפון, כדי להרוויח
כסף במהירות. הפקיד, שהוא גם קוסם בשעותיו הפנויות,
הוא בחור תמים ומוסרי, שאינו יכול לסבול את המחשבה
שיקירתו תמכור עצמה תמורת מצלצלין, והוא עושה הכל
כדי למנוע זאת ממנה. ואם מה שהוא עושה, ומה שהיא
עושה, מזכירים סצינות מאירמה לה דוס וממחפשיס את
מר גודבאר, עוויתות של ג׳רי לואיס ותמונות נוסח פליני,
אין זה מיקרה, משום שאבי נשר הוא חסיד מושבע של
הקולנוע ואוהב מאד ציטוטים.
חבעיה היא, שלא די בציטוטים כדי שסרט יהיה מעניין.
סיפור אהבה בין בחור ביישן לנערה מתגנדרת, אינו
בבחינת חידוש על המסד, וכל מה שקורה לשניים אלה,
וכל מה שהם אומרים, הוא פשטני וחסר כל ייחודיות.
מה שחמור עוד יותר, היא העובדה שמאיר סוויסה וחלי
גולדנברג, עליהם צריך הסרט כולו להישען, חסרים את
הכישורים הדרושים לכן.
סוויסה הוא אולי שחקן שיכול למלא תפקיד״מישנה
בצורה משעשעת, אבל על־מנת לשאת סרט על הכתפיים,
הוא חייב להראות אישיות מורכבת יותר, מיגוון עשיר
יותר של הבעות, ונוכחות חזקה יותר מול המצלמה. אשר

חלי גולדנברג ומאיר סוויסה — הפחדנים
לחלי גולדנברג, חיצונית היא מתאימה בהחלט להיות
כוכבת, אלא שכשחקנית, היא מוגבלת לכמה תנועות
ידיים ולכמה אינטונציות צורמניות, עליהן היא חוזרת
שוב ושוב וכאשר שתי הדמויות הראשיות אינן מעניינות,
כיצד אפשר לצפות שקורותיהן יעניינו יותר ז זאת אולי
הסיבה, שלמשמע הנאום אודות ״פחדנותם של אנשים
לחרוג מבינוניותם״ (זאת הכוונה לפחדנות שבשם הסרט),
מתעוררת מחשבה נוגה שמא ישנם כאלה שהבינוניות
עדיפה עבורם בכל זאת. ואולי המעניין באמת הוא למצוא
מה מרתק בדמות בינונית, במקום לכפות עליה להיות
משהו אחר.

ופוגעת בכך, בהכנסה הבטוחה
שהיחד, להם.
כאשר מיספר הצופים הולך ופוחת מדי
שבוע, וכמעט מחצית ממחיר כל כרטיס
כגזל על-ידי המיסים השונים, כמובן שקשה
להמשיך את ההצגה כרגיל.
איך להציל את המצב ז זה לא פשוט.
שלמה להט מסרב להפחית את המיסים,
עד שלא יביאו לו כסף אחר בתמורה
ממישרד־הפנים. הטלוויזיה מסרבת להפ סיק
הצגות בשבת, עד שבתי-ד,קולנוע לא
יסירו את החרם שהם מאיימים להטיל
על מפיצים שימכרו סרטים לטלוויזיה.
בעלי בתי-ד,קולנוע אומרים לצ׳יצ׳ שהם
אינם הגובים שלו ואינם יכולים להוציא
עבורו כסף מימשרד־הפנים. מצד שני הם
דורשים מן הטלוויזיה שתהיה הגובה שלהם
ותשיג עבורם שיחדור ממסים.
בינתיים, מהרהרים מפיצי־ה,סרטים בכל
מיני רעיונות פראיים. למשל, לא להפיץ
עוד סרטים חדשים בתל-אביב, שם ירד
אחוז הצפייה במידה משמעותית, ונתח
המסים של העירייה הוא גדול ביותר.
מוטב לערוך הצגות בכורה ברמודגן, הם
טוענים, בה אין אולי כל־כך הרבה צופים,
אבל על כל כרטיס נשאר קצת יותר כסף
לבתי-ו,קולנוע ולמפיצים. אפשרות אחרת,
היא להציף את תל-אביב בסרטי-מין, מן
הסוג השמור עתה לדרום העיר בלבד.
בכך, הם מקווים, יגרמו לראש־העיר שיר גיש
כי הוא מנהל בית־בושת ולא עיר.
ועוד אפשרות: לפתוח את בתי-הקולנוע
בכוח, בימי ששי, לגרום למהומות, אולי
מילחמודדת זוטא, ושד,עירייה תדאג להתיר
את הפלונטר. אם גוש־אמוינים יכול לעשות
מה שהוא רוצה, מדוע לא יעשו זאת בעלי
בתי-ו־,קולנוע, מה עוד שזה נוגע ישירות
למחייתם 1
מאחורי כל השיקולים הללו, מתחילה
לקנן, יותר ויותר, המחשבה שאולי כל
המאמץ אינו כדאי. רוב בתי־הקולנוע
נמצאים במקומות שבהם הקרקע יקרה
ביותר. מדוע שלא ימכרו את הנכס לקב לנים,
ואז יוכלו לחיות מן הרבית, בנחת,
הם, בניהם ובני בניהם, בלי לנקוף אצבע,
במקום שיצטרכו לרוץ ולהתחנן להנחות
והטבות 1
ומי יסבול אז? הקהל כמובן. אלא שזה
כנראה אינו מטריד אף אחד שם למעלה.
ועדת־הכנסת אמנם החליטה כבר מזמן שיש
להפחית מן המיסים, הכל מסכימים שבעלי
בתי־הקולנוע צודקים, אבל מעבר להחל טות
ולמס־השפתיים, לא נעשה עד היום
מאומה, ואין שום סימנים בשטח שמשהו
עתיד להיעשות בקרוב. בבוקר בהיר אהד
נקום ונראה כיצד נסגרים בתי-הקולנוע,
בזה אחר זה, ואת מקומם יתפסו סניפי-
בנקים ובוטיקים לתחתונים. עוד צעד חשוב
לקראת שיפור איכוודהחיים.

תדרי ך
חו בהלראות:

תל־אביב -תרגילים בהתבגרות,
קרמר ;גד קרמר, הפרש החשמלי,
בל הג׳ז הזה, גורמה ריי, ידיד
אמריקאי, ימים ברקיע, שיער,
לילה מאוד מוסרי, להתחיל מחדש,
ללא הרדמה.
ירושלים -קרמר נגד קרמר.
חיפה -נערת הטלפון והכלש,
הפרש החשמלי, אמריקן גרפיטי,
טייס שב הכיתה, קרמר נגד
קרמר, נישואיה של מריה כראון.
העול ם הז ה 2232

־ 622X 13 7

ד 7ד 1הפיינרועדניסהופר

נפל

משמיים ! ״

..הסום

*¥ם כוס בירה ביד אחת וכוס ג׳ין
2ביד השנייה, כובע בוקרים על הראש
— דנים הופר על המירפסת.
קאן היא מלכודת לשתיינים. אם איש
לא שם לבו אליך, ואתה עזוב לנפשך
ולסרטיך, קשה לך לעבור את הטיילת בלי
לגימה מעודדת להפגת הבדידות. אם הפכת
לתגלית תורנית, וסוללה של עיתונאים
נקשרת לזנבך, תזדקק לטיפה המרה כדי
לייצב את החיוך העייף שלך.
דנים הופר נכנס השנה לקטגוריה השנייה:
סירטו החדש ישר משמיים עורר
תגובות חריפות דיין בכדי שיהיה אחד
האנשים המבוקשים ביותר לראיונות..כות רת
שהופיעה למחרת הבכורה :״תשואות
להופר — בוז לגודאר״ מאפיינת את מה
שהתרחש בקאן.
הופר, שעשה בשנת , 1969 עם פיטר
פונדה, את אדם בעקבות גורלו עטור
הפרסים, נעלם מן האופק ההוליוודי למשך
שתים עשרה שנים, אחרי שעשה סרט בפרו,
שנקרא למרבה האירוניה הסרט האחרון.
אם כי שיחק מדי פעם לפרנסתו, לא ביים
מאז. לפני כשנה גנב את ההצגה ממארלון
בראנדו באפוקליפסה עכשיו כשגילם את
דמות צלם־העיתזנות, ומיד אחר כך הפקיד
בידיו ווים וונדרס, את הידיד האמריקאי
(בישראל אפשר לראות את דנים הופר,
באפוקליפסה וביריד).

ישו

העיתונאים, שהחמיא לך באומרו כי סירטך
הוא הסרט הראשון בפסטיבל המשקף את
רוח שנות השמונים.״
״אינני יודע,״ אומר הופר .״הייתי רוצה.
אולי הייתי אומר שזהו סרט שבא מאה
שנה אחרי ע ה של אמיל זולא, ואיני
אומר זאת רק משום שננה נכתבה ב־1980
ואנחנו נמצאים בדרום־צרפת. זה התבהר
לי פתאום אחרי שכמה אנשים הסתייגו
מן הסרט ואמרו לי: הרי זחו סרט אלים
בצורה איומה ונוראה ! גם ע ה היתה סיפור
אלים, ואולי יותר נכון לומר סיפור טראגי.
גם הסרט שלי הוא סיפור טראגי. טראגי
מאד. טראגדיה בסיגנון התקופה, כמותה
אתה מוצא היום בעמוד השלישי של
העיתון היומי. לא רק העובדה שהגיבורה
הרגה את אביה ואימה, גם הפאנק, או
הסגידה לאלביס פרסלי, הם חלק מן הסיג־נון
של זמננו, כמו שהתפוררות התא-
המישפהתי הוא עניין שכל אמריקה הצפו־נית
מתלבטת בו.

״לא כל גיבורה זוכה לאם מכורה לחי-
רואיו ולאב היושב בכלא, ולא כל נערה
רוצה להיות פאנק־רוקר, כמו הגיבורה שלי.
היא לובשת את בגדי־האב ומזדהה עם

דמותו, ובה בשעה היא רוצה להיות גברת
יפה, מנהיגת־כנופייה, בלרינה קטנה ומו רדת
בבית־ספר, הכל גם יחד.
״אמנם איני מזדהה עם כל זה, אבל
שמעתי שאכן קיימים דברים כאלו. הסרט
מבוסס על מעשה שקרה במציאות. המדובר
בנערה שהרגה את אביה, השתחררה מהכלא
והתאהבה בנערה בת 13 שהפכה לזונה.
כדי לנקום באהובתה רצחה הנערה נהג-
מונית, סירסה אותו, ובאה לאהובתה כש היא
נושאת את אברי-המין של הנרצח,
כדי להראות לאהובתה: הנה, גם אני גבר.
אז כיצד אפשר לומר שהסרט שלי בלתי
אפשרי 1״
״ובכל זאת, עד כמה שידוע לי, לא
אתה בחרת להסריט את הסיפור. הסרט
הגיע אליך במיקרה, לא כן?״
״לגמרי במיקרה. ירשתי אותו, יחד עם
השחקנים לעדה מאנץ וריימונד בר, ללא
שמץ מידע על מה שאירע קודם לכן עם
הבמאי שצריך היה להסריט את הסרט.
במשך יום ראשון הייתי צריך ללהק את
כל האחרים, ולתקן את התסריט, שנכתב
במקור מנקודת־ראותו של הפסיכיאטר,
וביום שני בבוקר היה עלי להתייצב

בלרינה ומגהיגת־כנופיה

שרט שייצג את ארצות־הברית ב •
תחרות בפסטיבל קאן, ישר משמיים,
הוא ביים וגם משחק את התפקיד הראשי
מול השחקנית הצעירה לינדה מאנץ, ב סיפור
טראגי על נערה החולמת להיות אליל
פאנק, וללכת בעיקבות המיתום של אלבים
פרסלי, כשהמוות מקנן בה כאידיאולוגיה.
לינדה מאנץ, עם סיכת־ביטחון מושחלת
דרך לסתה העליונה, רוצחת את אביה
אחרי שמסתבר לה כי דמות־האב הנערצה
עליה, היא למעשה מקור־ההרם של ביתה
והגורם לאימה להיות מכורה להירואין,
ומסיימת בהתאבדות מזוויעה ואלימה יחד
עם האם.
״מה אפשר לשאול אותך שאיש לא שאל
עדיין?״ שאלתי. ראיתי כיצד מערבל הופר
בתוך פיו את המשקה שלגם לסירוגין
משתי כוסות נפרדות, ומסית את המשקה
ממנו והלאה. עובדה שעודדה אותי להמ שיך
:״אולי אתחיל בציטוט מישהו מחברי

שחקן הופר כתפקיד צלם העיתונות ב״אפור,ליפפה עכשיו״

למען שורה אחת עם בראנדו
לעבודה ולהתחיל לצלם. צילמתי במשך
ארבעה שבועות ויומיים, ערכתי במשך
ששה שבועות, וראיתי את הסרט בפעם
הראשונה כאן. למעשה את ראית אותו
לפני, כי ההקרנה לעיתונאים נערכה לפני
הצגת־הבכורה...

הסרט
ה א חרון

שחקן־כמאי הופר עם לינדה מאנץ כ״ישר משמיים״
תשואות להופר — בוז לגודאר

וגל-אב*ב
הפרש החשמלי (אלנבי,
ארצות־הברית) — ג׳ין פונדה ורוברט
רדפודד בסיפור רומנטי בעל לקחים לגבי
רעול ם הזה 2232

איכות־החיים ושמירה על הטבע, על
מרחבים, חיות ובני־אדם גם יחד. בימוי
מיקצועי של סידני פולאק, שעשה את הם
יורים גם בסוסים ושלושת ימי הקונדור.
ידיד אמריקאי (פריז

במאי דנים הופר
בן — 44 ונשארתי בחיים!
״מה היתד. הרגשתך בפיליפינים, כש עבדת
עם קופולד. על אפוקליפסה עכשיו.
האם גם אתה הרגשת כי דעתך נטרפת
עליך לאיטה?״
״אני חייב להגיד שאינני אוהב ג׳וגלים,
ושחרקים וייתושים מעצבנים אותי. אני
אוהב הרים, כמו ההרים שמסביב לביתי
בניו־מכסיקו. אבל אפוקליפסה עכשיו היתד.
ניסיון עצום, ונדמה לי ששיחקה תפקיד
מכריע בשובי להוליווד. הגעתי לשם כדי
לומר עשר שורות של מלל, בהבטחה
שתהיה לי שורד. אחת עם מארלון ברנדו.
(צוחק) לבסוף כתבנו את התפקיד כולו
מחדש מדי יום ביומו.״
״ובסופו של דבר נשאר ממארלון ברנדו
מעט מאד ואתה גרפת את המחמאות. ובכל
זאת אומרים שאתה ופרנסים פורד קופולה
לא יכולים לשהות יותר מדי ביחד. לא
היית רוצה, למשל, שיפיק את הסרטים
שלך היום, כשיש לו חברת הפקד. משלו?״
״האמת היא שפרנסיס מעולם לא ביקש
אותי שאביים בשבילו. מערכת היחסים
שלנו משונה מאד. כשאני עשיתי את
אדם בעיקבות גורלו, הוא עשה את אנשי
הגשם. היינו מטלפנים האחד לשני מקצה־ארץ
אחד לקצה־ארץ אחר ושואלים, נו,
איפה אתה עכשיו? הסרט שלי היה הצלחה
קופתית מוחצת, והסרט של קופולה נכשל
לגמרי. אחר־כך הוא עשה את קשתו של
פיניאן שהיה הצלחה גדולה, ואני עשיתי
את הסרט האחרון שהיה כשלון גדול. אבל
היתד. בינינו שפה משותפת. היו לנו רגעים
של הזדהות אמיתית. היום נדמה לי שהוא
מסוייג. הרעיון להפיק סרטים שאותם אני
אביים, כלל לא עולה במוחו. האמת היא
שהרבה אנשים לא מאמינים ביכולתי
כבמאי, ואינם מאמינים שאני סיכון כדאי.״

הנ ס

ר הסרט מוצא חן בעיניך ז איזו
הרגשה היתה לך לראותו, לראשו 1/

נה, כאן?״
״אני חושב שזה פשוט נפלא לחזור
לקאן אחרי שתים־עשרה שנה. אמרתי
ללינדה ביום ההסרטה הראשון שלנו: אם
נעבוד יחד כמו שצריך — נגיע לקאן. והנה
אתמול, בהצגת הבכורה, היא עמדה לידי
ומחאו לה כפיים. היא רק בת , 18 זה הגיל
שבו נכנסתי לראשונה לאולפני וורנר.
אני בן ,44 ומי יודע, אולי היה לי מזל
שנשארתי רחוק מהוליווד 12 שנים.״
״האם ההחלטה להישאר רחוק מהוליווד
היתד. שלך?״
״כן. כשראיתי שאיש לא יתן לי לביים
אחרי הסרט השני שלי, שאמנם נקרא
הסרט האחרון.״

ףפעם לא עלה בדעתך שאולי
אתה יותר טוב כשחקן מאשר כ במאי?״
״למעשה
התחלתי כשחקן בגיל . 18 אבל
מן הפעם הראשונה שעמדתי מול המצלמה,
ידעתי שאני רוצה לביים.״
״ואתה חושב שהיית מסוגל לחזור על־כך
גם היום?״
״אם לוקחים בחשבון את האינפלציה,
עשיתי זאת בסרט הזה. בשעתו, כשעשיתי
את אדם בעיקבות גורלו, הייתי נם כלכלי,
כי התקציב הנמוך ביותר של אולפן גדול
היה כמיליון ומאתיים אלף דולר, ואני
עשיתי את הסרט בתקציב של שלוש מאות
וארבעים אלף דולר. היום התקציב הנמוך
ביותר של אולפן הוא חמישה מיליון דולר,
ואני עשיתי את הסרט שלי במיליון
ומאתיים אלף דולר.״

גרמניה) — סירטו של ווים ונדרם על
מיפגש מרתק בין שני אנשים ושתי
תרבויות. הראשון — טיפוס של אמן,
אינטלקטואל ואירופאי, השני — גאנגס,טר
מיקצועי ואמריקאי. בתפקידים הראשיים

שני שחקנים מבריקים, דניס הופר ובדונו
גאנץ ושורה של במאים שלהם מציע
ונדרס: ניקולם ריי (שנפטר לפני כמה
חודשים מסרטן והיה ידידו של ונדרם).
סמואל פולר, פיטר ליליינטאל ואחרים.

שיחר
צל׳ ש
<• לעורך כל־בו־טק, רפי גינת, למגיש
התכנית, דניאל (״דני) פאר, ולצלמת־האולפן,
רחל פרסיקו, עבור הכתבה
המצויינת על חיתולי־הילדים (יום שלישי
)3.6תוך שהם יוצאים משיגרת התכנית,
הביאו מפיקיה שלושה אבות שניסו לחתל
מול המצלמה שלושה פעוטים, אך החיתו לים
הקטנים והבלתי־מתאימים המחישו,
יותר מכל נאום או הצהרה, את אמיתות
הדברים שהתכנית רצתה להביא.
• לרפיק חלבי על הכתבה המצויינת
בהשבוע על המתרחש בשטחים המוחזקים,
בעיקבות ההתנקשויות בראשי־הערים.
היתד, זאת כתבה מצויינת הן מבחינת ה עובדות,
הן מבחינת תיאור האווירה באמ צעים
טלוויזיוניים. לחלבי מגיע גם צל״ש

בשיחה בין השניים סוכמה הצעת-פשרה
— תקופת־הנסיון של אלוני הוארכה בעוד
חצי שנה.

ההור׳אה לא הורדת
בסוף השבוע שעבר שידר הכתב לענייני־מישטרה
של הרדיו שמואל (״שמוליק״)
טל ראיון עם הרב מאיר כהנא. הראיון
הרגיז רבים, שנזכרו שעל-פי ההחלטה
החדשה של רשות־השידור יש לבקש
אישור מראש כשמראיינים את תושבי ,שטחים
המוחזקים.
היד, מי שטרח לבדוק אם טל קיבל
אישור מראש לראיין את כהנא, תושב
קריית־ארבע, והתברר שטל לא ביקש
כלל אישור.
בדיקה נוספת גילתה כי בעוד שהטל
קרון
גלי־צח״ל ליד משדר קול־ישראל באילת
להרוויח כסף
או לא. מרבית כתבי־הרדיו פנו אל לב־ארי
במיכתב, שבו ביקשו ממנו שלא
להאריך את הכהונה. היה זה לאחר שאלון
העליב בישיבת הכתבים את עודד (״דדי״)

בן־ עמי.

לב־ארי נוטה להיענות לבקשת הכתבים
שלו, אך ידוע לכל שאלון לא יוותר
בקלות. הוא מתכוון להגיש פנייה לבית־הדין
הגבוה לצדק נגד הדחתו, ואף לעורר

המיבנה של קול ישראל, הצמוד לאנטנת־המגבר
של התחנה האזרחית, אולם אנשי
מישרד־התיקשורת מסרבים להתיר לגלי
צה״ל להקים במקום אנטנה, עד שמישרד־הביטחון
לא ישלם להם סכום בן 2.4מיליון
לירות עבור דמי-שימוש בקרקע שעליה
תוצב האנטנה. ערך הקרקע כולה, שעליה
מוצבת גם האנטנה של קול ישראל, מוע רכת
בחצי מיליון לירות בלבד.
שר-התיקשורת, יצחק מודעי, שאליו
פנו מעיריית־אילת, הבטיח להסיר את רוע ד,גזירה
כבר לפני למעלה מחודש, אך
עדיין לא עשה כן.

מגיש פאר ותינוק
>3ו, ות
ה1,3*13י 0

המחשה טלדיזיונית
על אומץ־ליבו האישי, מול פני האיום
בפיגוע בו מצד המחתרות היהודיות ה חדשות.

וויזיה,
ובעיקר הכתב לענייני־ערבים רפיק
חלכי, קיבלו את ההוראה מהנהלת רשות־השידור,
שכחו להעביר אותה גם לרדיו.

אגב, העיתון ניו־יווק טייטס הקדיש
השבוע כתבה גדולה לרפיק חלבי, ובה
הועלו על נס אומץ־ליבו וכושר־עבודתו.

הקרב ע *7א7ח!ן

מאחרי המסך

כובשות * ח הרד>ו
בעוד שבועות אחדים יתחיל הרדיו בשי דור
תכניתה החדשה של מילכה למדן
מיפגשיס מהסוג הנשי. התכנית, שתשודר
במשך שעתיים אחת לשבועיים, תדבר רק
על נשים, ותהיה מייועדת, לדברי למדן,
״גם לגברים.״

השערוריה הבאה העומדת לפרוץ ברדיו
תהיה סביב רכז הכתבים גדעון אלון.
על מנהל הרדיו גירעון לב־ארי להחליט
אם להאריך את תוקף כהונתו של אלון

למרות שהתכנית תהיה הפריצה הראשונה
של הפמיניסטיות לרדיו, מודה למדן, כי
היא עצמה אינה חברה באירגונים הפמיניס טיים׳
אלא שלדעתה יש צורך לתת גם
לנשים הפמיניסטיות מקום להתבטא.

א די? ד א 3א
במוקד של השבוע שעבר היה צריך
להופיע שר החקלאות אריאל (״אריק״)
שרון. ברגע האחרון הודיעה מזכירתו
של אריק שהוא נמצא בסיור, ולא יוכל
להגיע לתכנית. במהרה אילתרו מוקד
אחר, שבו הופיע האלוף (מיל ).רחבעם
(״גנדי״) זאבי ולצידו שני מרואיינים
מהעולם האקדמי.

הרדיו דוצר. דמוסקווה

עורכת־תוכניות למדן

אחרי לחצים כבדים של ראש־עיריית
אילת, גד כץ׳ הסכים שר־ד,ביטחון לשעבר,
עזר וייצמן, להקים מגבר לקליטת
שידורי גלי צה״ל באילת. קרון מייוחד של
התחנה הצבאית הובא לאילת ומוקם ליד

היה להם נימוק טוב :״הטלוויזיה יכו לה
לקבל שידורים מהלוויין, מבלי להיות
במוסקווה, אך ברדיו אין שידורים ישי רים,
ואנו לא נוכל לשדר דבר.״ חרף
ההגיון שבדבריהם, נדחתה הדרישה על־ידי
הנהלת הרשות.

לנסות דהרוות

המינו הזומ1י הוארך

מחלוקת כספית בין מישרד־התיקשורת
למישרד־ד,ביטחון מעכבת את הפעלת המשדר
של גלי צה״ל באילת ומונעת
מתושבי העיר הדרומית להאזין לתחנה
הצבאית.

ביום שבו הוחלט על כך, פנו מנהל
הרדיו, גידעון לב־ארי, ומנהל הספורט
ברדיו, גידעץ הוד, אל הנהלת רשות-
השידור בדרישה לשלוח צוות של הרדיו.

דריסת־רגל לפמיניזם

עורכי מוקד משוכנעים שבתחילה הסכים
אריק להופיע בתכנית כדי שיוכל לתקוף
את ראש־ד,ממשלה מנחם בגין. אך
החליט שלא לעשות כן, ולכן׳ ביטל את
השתתפותו. ההודעה של מזכירת־השר,
לגבי סיור ב־ 10 בלילה, נראית להם
כתירוץ.

השבוע הסתיימו ששת חודשי הנסיון
של מנהל חטיבת־החדשות ברדיו, יאיר
אלוני. לפני מנהל הרדיו, גידעון לב־ארי,
ניצבה השאלה: האם לסיים את
תקופת אלוני בחטיבת־החדשות או לתת
לו מינוי קבוע ן

אירגונים עדתיים להגן עליו. לדברי אלון,
ההתנכלות כלפיו היא משום שהוא מהעדה
הספרדית.

בעיקבות החלטת הוועד האולימפי ה ישראלי,
שלא להשתתף באולימפיאדה ב־מוסקווה,
החליטה הנהלת רשות־השידור
לבטל את נסיעת צוות הטלוויזיה לברית-
המועצות ולהסתפק בשידור יומי בן שעה
— מעין יומן־אולימפיאדה, הישר מה לוויין.
הטלוויזיה תשדר בשידור ישיר,
אף הוא מהלוויין, את אירועי־הגמר ה מעניינים
במייוחד.

ראש־מערבת אלוני
אמון או אי־אמון

ה עו ל ם הז ה 2232

יום רביעי
11. 6

• חידושים והמצאות
6.45 הסרט מתאר תוכ נית
כוללת לשמירה על אי כות
הסביבה, וזאת לכבוד יום-
איכות־הסביבה שנערך בשבוע
שעבר. מובן שהתוכנית לא
הוכנה בארץ, אלא בגרמניה

אותו לאט ובזהירות אל מיב-
צע הנפל בצ׳כוסלובקיה, ה יריות
והחקירה שבאה בעיק-
בותיהם. ג׳ים מתאר כיצד נל קח
ממקום למקום, מבלי ש ידע
אף פעם היכן הוא נמצא,
וכיצד ידעו הרוסים את כל
העובדות על חשדו של הממו נה.
הוא אולץ לגלות הכל,
ולבסוף נחקר על־ידי אדם ש אותו
מזהה סמיילי מהתיאור
כקרלה. בשובו לאנגליה הוא
כמעט לא נחקר. רק טובי אם־
תרהזי ביקר אצלו, נתן לו כסף

משפחתו של צורי כאלף איש,
ולמפיק התוכנית, רודה תבור,
היתר, הזדמנות לצלם מסיבת
יום־הולדת של סבתא צורי בת
ד,־ ,95 שאליה באו מאות מבני
השבט.

יהדות

הדממה

8.00 יהודי רוסיה מעור רים
בשאלת עלייתם לארץ
שאלות רבות שעליהן ינסו לע נות
הסופר, שמנחה את התוכ נית,
אהרון אפלפלד והעסקן
הוותיק ירמיהו ברנובר. מש תתפות
גם שתי צעירות, עו לות
חדשות מברית־המועצות,
והשיחה כולה מתנהלת בהת־רוממות־רוח
כאילו עדיין יש
עליה לישראל מברית־המוע-
צות. השחקן נחום בוכמן יק רא
מונולוג של יהודי רוסי.

יום ראשון
15. 6
• עוד להיט ( .8.03 שידוד
כצבע) .הערב להיטים
לועזיים.

• דארווין ( .9.30 שידור
כצבע) .בדצמבר 1833

עולם השיבחה: פק וברגמן
יום רביעי, שעה 10.05
המערבית והיא מתבססת על
דרכי מניעה, חידושים טכנו לוגיים,
חינוך לשמירה על
איכות הסביבה, ומדווחת על
הסכמים בינלאומיים בנושאים

• רשת שידור (.)8.03
סרט אחרון בסידרה, בשם
פגישה בקליפורניה. הצופים
נפרדים הערב מאלן קינגהם
הסופרת שכתבה את הספר
שעליו מבוססת הסידרה ומי
שחקניה של סידרה בינונית

י • נקודת חן (.)8.54
סיור בבריכת המשושים שב־אפיק
נחל זוויתן בגולן.

עודם

השיכחה

10.05 סירטו של אלפרד
היצ׳קוק על פי סיפרו של בן
הכט ובכיכובש של אינגריד
ברגמן וגריגורי פק. פק הוא
ג׳יי. בי. צעיר הסובל מאובדן
זיכרון והמואשם ברצח, כש־פסיכיאטרית
מנסה להוציא
אותו מעולם השיכחה. נוסף
לברגמן ופק מופיעים בסרט
גם ג׳ין אקר, דונלד קרטיס
ורונדה פלמינג.

יום חמישי
12. 6

קרוסלה

מישהו, כפי שקורה בארץ פע מים
רבות, היה בגינה של
קרוסלה, ליכלך וחיבל, ולכן
החליט שלמה על הצבתו של
דחליל יעיל ופעיל. כוכבת
קרוסלה היא ירדנה א חי ול צידה
מופיעים אברהם מור,
חנן גולדבלט ושלמה וישינס־קי•

סיפורי ח ׳ליל (.)0.33

בשל קילקול בצינור־המים אין
מים בחנות, ולטיפה ממתינה
לשרברב. כל קונה המגיע ל חנות
מתקבל בסבר פנים
יפות, מפני שלטיפה חושבת
אולי הוא השרברב.

• סיפורי מסע (0.30

שידוד בצכע) .שיחזור מס עו
של כריסטופר קולומבוס
שיצא לחפש את הודו ומצא
את אמריקה.

• החפרפרת (.)10.30

סמיילי יוצא לפגוש את ג׳ים
פרידו. פרידו מקבל אותו ב תחילה
בחשד אך סמיילי מכוון

והורה לו לשכוח את מה ש אירע,
עם שובו ללונדון מב קר
סמיילי בפליט סטריט אצל
ג׳רי ווסטרבי, עיתונאי שהיה
מבצע מדי פעם משימות עבור
אסתרהזי. גם הוא היה בצ׳כו־סלובקיה
וגם לו הורה אסתר־הזי
לשתוק.

• לא עד הקול לכדו

( ) 11.10 זמרת הסופראן עדי
עציון מגישה שירי קברט מכל
הזמנים משל קורט ווייל, ביזה
ובריטן. יונתן זך מלווה את
התוכנית בפסנתר וינגן משל
ג׳נפלין. בתוכנית שהוקלטה
במרכז המוסיקה בירושלים
משתתפת גם הסימפונייטה ה ישראלית
מבאר־שבע בניצו חו
של מנדי רודן.

שבת
14. 6
• דיו קן 0.35 יעקוב
צורי הוא צאצא למשפחה ש עלתה
לפני כ־ 150 שנה לארץ.
כיהודי שנולד והתחנך בסבי בות
עכו, למד בחדר ולאחר
מכן בבתי־ספר מקומיים. שלי טתו
בערבית איפשרה לו ול אחיותיו
להערים על שומרי
כלא עכו ולשמש כבלדרים של
זאב דבוטינסקי בעת שהיה
כלוא בכלא עכו. כיום מונה

• החינוך הסנטימנטלי
( ,10.30 שידור כצבע).
בפרק הרביעי של הסידרה לא

שיחה

11.00 חיים גורי ובנימין
תמוז משוחחים ביניהם לקראת
שבוע הספר העברי. גורי שו אל
את תמוז אם הוא ציוני

קונצרט לנוער: שריך ותיזמורת ירושלים
יום שני, שעה 5.30

13. 6

10.30 ריצ׳ארד מתפטר
בפרק השני של הסידרה. בתו
מגלה שלאביה יש פילגש. בנו
של ריצ׳ארד שב מירח־הדבש
נחוש בהחלטתו לגלות מה
היתה סיבת איחורה של כלתו
ליז לטכס נישואיה.

סיים את לימודי המשפטים
שלו בספרד ועסק בכדורגל.
הוא הצליח בכדורגל, והפך
להיות שוערה של נבחרת ה עילית
של ספרד, ריאל מדריד.
בשנת 1967 היה חוליו מעורב
בתאונת־דרכים שאילצה אותו
לבלות בבתי־חולים ובבתי הח למה
במשך שנה וחצי ולוותר
על הקאריירה שלו כשוער
כדורגל. בבתי־החולים הוא
החל לכתוב שירים ולהלחין
אותם, וכשיצא מהטיפול הר פואי
התחיל גם לשיר. בגיל
35 הפך זמר מצליח לא רק
בספרד, אלא בעולם שוחרי ה מוסיקה
הספרדית. התוכנית
על חוליו, העומד להגיע בחו דשים
הקרובים לארץ, צילמה
בסקוור גארדן מיו־יורק והיא
כוללת שירים ספרדיים, שירי
הגל החדש, שירי רוק יפאנק.

בשניים

• שכת מלבה (.)8.05

• תמונה מישפחתית

• מותה שד נסיכה
0.3 0בעיקבות הסרט, ש עורר
כל כך הרבה סערות,
ינחה מיכאל (״מייקל״) דק שי חה
על השאלות שעורר הסרט
בכל רחבי העולם: מה מי דת
האמינות בעבודות שבסרט,
ומדוע כה נרעשו הסעודים נגד
הקרנתו. עדיין לא נקבע מי
ישתתף בשיחה, אך אנשי הט לוויזיה
מחפשים משוחחים מ מכון
שילוח וכאלה שבקיאים
בענייני סעודיה. מותה של
נסיכה מבוסם על סיפור אמי תי
שאירע, אם כי, לצורכי הו ספת
מתח, שונו בסרט עוב דות
רבות. ב־ 15 ביולי 1977
הוצאו להורג נסיכה סעודית,
בת לאחד הענפים החשובים
ביותר • של בית המלוכה הס עודי
ומאהבה, אף הוא סעודי.
חצי שנה אחר־כך התפוצצה
הפרשה כולה בעיתונות הבינ לאומית.
הנסיכה, אותה מגל מת
השחקנית המצרית סוזן

• סידור ( .10.00 שידור
כצבע) .חוליו איגלזיאס

עושה האוניה ביגל את דרכה
סביב כף הורן. על הסיפון
היו שלושה אינדיאנים שנת פסו
בשבי בסיור הקודם של
קפיטן פיצרוי. הוא לימד או תם
אנגלית והחליט עתה
לשחררם כדי להקים בעזרתם
מושבה נוצרית. מיפגשו של
דארווין עם הילידים הפרימי טיביים
מעלה אצלו הרהורים
רבים.

1ם שיש
יש לקוות שנח יגורי מקיבוץ
יגור מעניין יותר מיגורי אחר
שנטש לפני כמד, שנים את
אותו הקיבוץ, שאם לא כן ה סיפור
על השבת השחורה,
שהוא יביא במיסגרת התוכ נית
לא יעניין איש. אורחת
אחרת בתוכנית של יעקוב
בנאי היא חיה גולדברג.

לנוער את המוסיקה, ומנגנת
התזמורת הסימפונית רשות*
השידור ירושלים. כן משתתפת
שלישיית הג׳ז של נחום פרפ־קוביץ.

הרבה
יותר ועוסקת בעיקר ב ציור
מיניאטורות.

שיחה בשניים: גורייום ראשון, שעה 11.00
אחרי שסיפרו רקוויאם לנעמן
הוגדר על-ידי אחדים כרק וויאם
למדינה

בועות

בשבוע
שעבר הוקרן בטעות
פרק שלא היה צריך להיות
מוקרן. למרות שהפרקים של
ד,סידרה צריכים להיות משו דרים
בסדר כרונולוגי של ה עלילה
הרגישו בכך בטלווי זיה
רק אחרי שהסרט כבר
הוקרן. עתר, מתחבטים בטל וויזיה
אם להקרין את הפרק
שנשכח הערב, או לקפוץ עליו
ולהמשיך מהמקום שהפסיקו
בטעות בשבוע שעבר.

יום שני
16. 6

קונצרט

לנוער

5.30 הפרק השני של ה קונצרט
לנוער בין ג׳ז לקלא סי.
נוטס שריף מנצח ומסביר

אבו־טאלב נסעה הרבה עם הו ריה
לארצות אירופה וספגה
את רוח הליברליזם. בהיותה
בת 17 היא התארסה, על פי
דרישת מישפחתה, עם בן־
דודה, אולם תחת להינשא לו
היא דרשה מהוריה לנסוע ולל מוד
בבירות. שם פגשה ב ך
ארצה, השניים התאהבו והח ליטו
בשלב מסויים לחזור ל-
סעודיה ולנהל שם את יחסי הם
מבלי להסתירם. על פי
חוקי האיסלם יחסים של אשה
עם גבר, בעוד היא מאורסת,
הם ניאוף, והעונש על ניאוף
הוא אחד: מוות. בני מישם־
חת המלוכה ניסו להשפיע על
הנסיכה להפסיק את היחסים
עם אהובה, כדי שלא יהיה
צורך להעמידה לדיו׳ אך היא
סרבה, הועמדה למישפט וב ביתר,מישפט
היא חזרה והצ הירה
על אהבתה ועל יחסיה
עם ידידה, ובכך גזרה מוות
עליו ועליה. את תפקיד האהוב
מגלם חאטם פאק ר.

מגיעה הגברת ארנו לפגישה
שקבעה עם פרדריק. חבריו
המהפכנים דוחים אותו בגלל
אדישותו. הוא משאיר את ה מהפכה
לז׳אק ארנו ובורח עם
רוזנט לפונטנבלו שם מנהלים
השניים חיי מישפחה שלווים.
יום אחד הוא קורא בעיתון
שידידו דוסרדייה נפצע. הוא

יום שליש•
17. 6

כידור: איגלזיאס
יום שלישי, שעה 10.00

!• כרטיס כיקוד (.)9.30
סידרת התוכניות הנוכחית של
כרטיס ביקור מוקדשת לציי רים.
הערב הציירים הם בעל
ואשתו, נחום ורחל גילבוע ש עלו
מבולגריה בשנת .1936
תחילה מצייר נחום את נופי
ארץ לידתו, אך בשנים האח רונות
הוא מעלה על הבד חוו יות
ישראליות וחוויות מטיו-
ליו בחוץ־לארץ. אשתו רחל
התחילה לצייר בשלב מאוחר

חוזר לפאריס שם מתראה עם
הגברת ארנו ואהבתו מתלקחת
מחדש. כדי להציל את בנה
החולה, מציעה גברת ארנו את
אהבתה כקורבן, ועתה היא
אפילו יותר מושלמת בעיני
פרדריק מקודם. בינתיים מג לה
רוזנט כי היא בהריון. פר־דריק
ממשיך לחיות חיים
כפולים ומחזר גם אחרי הגברת
דאמברז.

הצגת בנווה(!והגית -
תפוחים אפויים בפריזר
לא אין זו טעות. התפוחים האפויים
שבתמונה, לא ראו תנור מימיהם. עובדה.
לא ייאמן, מה? הדברים הכי טובים שלי,
זה תמיד מיקרה מן אללה. כך יצא שב השראה
של רגע, יצא לי משהו לא נור־

לימון. קניתם? אבראבו. שימו אותם ב שקית
ניילון, פתלו לה את הגרון —
לשקית — בכדי שתשאר סגורה איכשהו,
ודחפו לפריזר של המקרר. עכשף — כמו
שאומרת דודתי טוצ׳ה — תיחכה שבוע

לגברי

! לא לגברים! לא לגברי! לא

ספרה שי אי ם
ש ל גינ ס
בסך־הכל סיכום שלושח ויסקים.
בגלל הצפיפות, ישבו צמודים לקבוצה
של כעשרים איש, וקיבלו חשבון של
כשבעת אלפים לירות. הבן־אדם הזה עשיר
מאוד, פזרן מאוד, וגם בעל פרצוף של
הנדיב הידוע — לכן לא כעס, ורק ביקש
את המלצר לתקן את הטעות _ ולא
לחבר לו כל כך הרבה חברים זרים
לחלוטין בתוך חשבון אחד.
— ״סניור״ ענו לו מאוד בקפדנות.
״זה רק עבור שלושה משקאות

זוג חברים שלי נכנס בזמן הקרנבל
לרז׳ין בדיו, והזמין שתי מנות ויסקי.
אצל רז׳ין, החלק החזק זה לא המשקאות,
לכן בסוף הערב — היה להם

פ טנ ט קטן

מכירה עילה

תובב עם עטים ופינקסים מתוייקים בסדר
מופתי, עם תזכורת למי להתקשר — וב קשר
למה. כך יוצא שהמון אנשים, שיכלו
לגאול אתכם מחפציכם המיותרים, אינם
עושים זאת, סתם, מסיבות פרוזאיות.
ה״שיניים״ האלה, פותרות את הבעיה.
עובר קלינט פוטנציאלי, מציץ במודעה,
תולש לעצמו ״שן״ ,והנה, יש לו על
מוכן. אם אתם גרים מאוד רחוק, וחידושי
המדע מגיעים לשם לאט, מומלץ לתלוש
לבד שן ראשונה, בתור רמז שמן.

הפעם רבותי, פטנט קטן, יעיל, ממזר,
שיבטיח מכירה יעילה של כל מה שתר צו
דרך המכולת. לוקחים גיליון נייר פו ליו,
וכותבים עליו את דבר המפרסם:
בייבי סיטר, שעורי עזר, עגלת טיולים,
או פריג׳ידר, מה שתרצו. עד כאן אין
חדשות. פיתקאות כאלה תלויות לאלפים
בכל מכולת, ובוויטרינה של כל ״סופר״
שכונתי.
השיכלול הוא במספרי הטלפון. את אלה,

יי 3׳//
תפוחים אפויים

1 1 0 *9 / 6

צ<מר

דבש ניגר על השפתייס
מלי לימי החום, ממש בלי לעבוד, בלי
כלום! ישר תענוגים.
אז ככה. קונים תפוחים קטנים, מהגזע
האדום, חמוץ מתוק. ערכתי ניסיונות בכל
,ד מיני סוגים, והחמוץ מתוק יוצא הכי טעים.
|| כ מו משהו מתוק ״ששברו״ אותו עם מעט

0 8 1

אז ככה. אני יודעת שמיתון נורא מש תולל
במדורי הכלכלה בעיתונות. מפוט רים
ומיסכנים על ימין ועל שמאל — וב כל
זאת מעדני־חלב יקרים נחטפים ב מכולת
בקצב הרומבה — ואני מתחילה
לחשוד שהעם שלי לא עומד יותר בפרץ.
כמה זמן יכול הוא לשמור על הלירה —
ביחוד כשהיא כל כד שורפת לו בכיס?
מנסיון של שנים אני יודעת, ששרפו^
ספיישל פורצת לו בכיס כשהוא עובר
ומטייל ליד שגרירות ארצות־הברית. מג נט
אדיר שואב אותו פנימה, ועד שאין
ויזה אשר תמצוץ לו את שארית דולריו
המיסכנים. אין הוא נח. היות והסיפור
הזה פשוט מהחיים. ואין מה לעשות נגד
זה שכל דולר שווה מיליון פזטות שלנו,
יש לי כאן טלפון בניו־יורק שיאפשר ל־בן־אדם
לטייל תוך ניצולת מלאה ומב-
סימלית של כל בדל דולר שיש לו. אם
הוא בוחר לטייל אצל האנקל׳ בטיול
מאורגן מכאן — תפדלי לו. שלא ימשיך
לקרוא. אבל אם הוא רוצה לטייל חופ שי
חופשי —
שיצלצל לטלפון 7546־ 225 בניו־יורק
העיר, והעניין שלו מסודר. במיספר הזה
יושבת בחורה, עם ראש אדיר, אשפית
בלארגן את החיים. היא מזמינה את ה־טיילן
אליה הביתה, פותחת מפות, פות־

— אה תוציא. מה יותר זמן בפריזר,
יותר אפוי.
זהו. אפשר לא לחכות, ולכרסם מן אר טיק
קרטיב טיבעוני פנטסטי — למרות ש־רופא־השיניים
לא כל כך ממליץ — אבל
מומחה לכירסומים כמוני — ממליץ גם ממ ליץ,
כיוון שזה לוקח המון זמן לגמור.
אוכל שמתעסקים איתו הרבה זמן, בש בילי
שווה זהב. ישר נכנם למקום רא שון,
שם גרות העצמות — שכל מניאק
מתחיל יודע איזה כיף איתם.
אמרנו אפשר ישר לכרסם, אבל התע נוגות
הגדולים מצפים לבעלי הסבלנות.
שמים אותם על צלחת, ומחכים להפשרה.
כל מיצי גן העדן מתרכזים בירכתיים
תוך כדי הפשרה, והתפוח עצמו — בני גוד
לזה האפוי בתנור, היוצא יבש משהו
— מ־מו־לא נוזלים מתוקים עסיסיים ו נוטפים.
זה יותר כמו לאכול אפרסק בשל,
ולא תפוח עץ.
חשוב לזכור להשתמש בתפוחים בש לים
— אחרת לא יוצא.
איך יודעים? כאשר לוחצים עליהם ב חשאי,
בלי שהירקן רואה, הם לא קשים
כמו אבן. זהו. נסו את הפטנט העולמי
הזה פעם, וכל הקייץ מובטח לכם שלאגר
משוגע.
חת את הברז של המחשבות, ובסוף יוצא
טיול חלומותיו של סחבק. תפור לפי מי דה,
בלי שום שאריות בד, ועם פטנטים
שרק אחד שמחמם את אמריקה הרבה זמן
מכיר.
הטלפון הזה עובר מפה לאוזן בארץ,
בצרוף סיפורי כיופים. כמה מאמני המו לדת
טיילו לפי עצותיה, וכששמעתי מפי
שניים מהם איפה הם היו ובכמה כסף
הצליחו לעשות זאת, לא סגרתי איתם
עניין עד שלא ירקו ונשבעו על נקודת
הרוק ששם בדיוק היו אמורים למות אם
הגזימו במשהו, או אם מישהו עשה להם
פרוטקציה. שמעתי כפה — אז כתבתי
מהר.

ס ^ 0ר-

מ 0 ׳0

^01 31

י גז.

תשומת־דב הקליינטים
אפילו בלי כזה טקסט נואש
כותבים בסוף הגיליון הרבה פעמים, בצי־רוף
מילת תיזכורת אחת במה המדובר.
גוזרים ״שיניים״ ,כשבכל ״שן״ מספר ה־טלפון.
הקליינט הפוטנציאלי, אינו מס־

זה ממש שום דבר. מסתכלים בתצלום
המצורף, ומבינים את הפרינציפ. השיטה
הזו פשוט עובדת. תשומת לב הקליינ־טים
מובטחת, אפילו בלי כזה טקסט גואש.

אה מציעיה

לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברי

אינה!משיגים לרטייה
אמיתי הכי זול בעולם

דאה אבגי
נצר גאה בצדק, למיטפחה מרוקנית
חמה. בת עשרים ושתיים, בצבעים משגעים•
רווקה פנויה ומאושרת, לומדת
להיות מורה לביולוגיה. מלכת חן מיל.
מיט קימונו מיל. שטיפת עיניים מה ז

אז ככה. כל כמה שנים יוצא קרטייה
מפאריז, עסק התכשיטים והאביזרים היק רים׳
בדגם של שעון חדש. הוא נמכר
על כל גיבעה יוקרתית בעולם, ותחת כל
עץ רענן, כיוון שהדימוי שלו הוא של

דאה אבגי
מורה לגיאולוגיה

רק לא בשבח
מה שמעתי ץ

ישראלי ישראלי, חמור תשלומים שכ מוך,
אתה לא שומע שאבעסל אם אר־קיע
תשמור, גם אתה תשמור. אתה מבין
— חברת התעופה הפנים־ארצית הכי גדו לה
— אינה מטיסה ישראלים בשבת. יש ראלים
מעטים, שמזמינים מקומות שבו-

קוסייה 7
משהו מאוד ייחודי, וכולם־כולם־כולם רו צים
להיות.
בכלל, פיקחי מאוד הסיפור הזה. זה
נורא מעייף ללכת ברחוב ולהכריז כל
הזמן אני מיוחד! אני פיין שמקר! אני
עשיר! אני צמרת! אז לובשים שטמפי-
לות מלמעלה עד למטה — וזה צועק לבד.
אבל גם הסיפור הזה כבר לא עסק. תמו רת
בסך הכל כמה שילינגים יותר ב קניה;
כל חמור יכול לשאת את שם אדו ני
לשווא. קם גזע פועלים מקועקע חות מות,
שגם הוא אוהב דברים יפים, ואוי
לשוד, ואוי לשבר, אין יותר לדעת מי
מבני ברית — ומי לא.
היות שכולם אוהבים דברים יפים, ש-
מעוצבים יפה, התחכמו הרבנים הראשיים,
והחלו לעצב דברים מכוערים מוות, ב מחירי
כסח, שרק המבינים שבמבינים,
שותפות הלוואי ואני הייתי ממציאה את זה
— אבל זה בכל זאת של מנוסי.
כששניים הולכים ברחוב, ואחד מהם
צועק — סימן שזה השותף השקט.

חברי המיסדר האמיתיים — יקנו זאת.
דוגמה למגמה זו מוכרח להיות שעון
קרטייה החדש. מפלצת ארכיטקטונית קט נה
עם ברגי זהב וקווים כבדים, משהו
כמו רכבת, ששוב לא הצליח להם, וחוד שים
ארוכים זד, ראש מיצעד הדאואוין.
בניו־יורק ערוכה רשימת המתנה ארו כה,
כשהביקוש עולה על ההיצע, ובאי רופה
הוא נחטף כמו העולם הזה בידי
כוכב רחל המרחלת.
אז מה שיש לי לספר זה שבארצו של
הורביץ, שבה הכל עולה כיפליים, ניתן
להשיג את הדגם החדש הכי בזול מאשר
בכל מקום אחר בעולם. אוטנטי ולא
מזוייף.
מי שבאמת אוהב את העיצוב — ומס פיק
אמיץ להתעלם מכל הבולשיט או מי
שבאמת אוהב את הבולשיט — ומספיק
אמיץ להתעלם מהעיצוב — בדרכו חוץ-
לארץ, יתכבד ויכנס לחנויות ללא המכס
שבשדה־התעופה בן־גוריון, או ישלח ל שם
חבר שיוצא את הארץ וחוזר תוך
זמן סביר, לקנות קרטייה כזה.
במקום לשלם אלף ארבע מאות חמי שים
דולר, שזה משהו בסביבות שישים
ושבע אלף לירות, ישלם כשמונה מאות
תשעים דולר, יעני 40 אלף ל״י בילבד.
כתבתי כבר שזה אה מצי׳עה, לא?

הבן
ה א בו ד
את זה שמעתי מאלי תבור, ואהבתי
נורא.
ישו עלה לשמים, הישר אל גן העדן.
את השער שם שמר פטרוס הקדוש, שמת
היה ללכת לבית־השימוש.
טוב׳ ישו הוא לא סתם אחד, ועליו
אפשר לסמוך באלף אחוזים.
ביקש פטרוס מישו לשמור את השער,
ותיכף הוא חוזר.
שמר שמר שמר, פתאום דופק על הדלת
איש זקן שרוצה להיכנס.
— ״מי אתה שואל ישו אני,״
עונה הזקן — ״נגר עני, ולפני שנים
רבות היה לי בן שאבד לי. הבן הזה
התפרסם מאז בעולם כולו, כל ילד מכיר
אותו, ואחריו אני מבקש״.
ישו לא יכול עוד לעצור בעד עצמו.
— ״אבא התנפל עליו בבכי
נישנק.
רוטט מהתרגשות פתח הזקן זרועותיו
לרווחה — ״פינוקיו

עות מראש דווקא לשבת בכדי לא להפ סיד
ימי עבודה וכוחות של יום שמתחיל
מוקדם מדי — גם אם תאריך טיסתם
רשום בכרטיס, מורדים מהטיסה בהודעה
טלפונית הביתה, בכל עת שתיירים זקו קים
למקומם. קוראים לזה אזרח סוג ב׳?
שיטות העבודה בחברה הן מן המתקד מות
בעולם. כל סניף מקבל הקצבת נוס עים,
והקשר הטלפוני ביניהם יעיל באו פן
מסחרר. חסרה רק המנואלה. אחרת
קשה להסביר כיצד קורה שאחרי פרוטק-
ציות כבדות בסניף־המקומי, לקבל אותך
לטיסה למרות ״שאין מקומות״ ,אתה עו לה
לאייש את כסאך המיוחל, מרגיש ה מאושר
בין הסרדינים, ומוצא חצי מטוס
ריק — אוי לאנרגיה שהלכה. הסניף קיים
לשירותך, הפקידים מקבלים משכורת לש רת
אותך, אבל אתה, מסכן קטן שלי,
הולך לאיבוד כשמדובור בשמירת אינ טרס
הסניף המקודש .״מקומות״ זה כמו
גוגואים. אף סניף לא נותן לשני. החברה
מפסידה? זה שום דבר. אינטרס הסניף
קודם.
אם יש לך תושיה פראית, רצון גדול
להגיע לאילת לסוף־שבוע ולחזור, אז קו דם
כל אין מקומות בתל-אביב. אחר כך
אתה מצלצל מיוזמתך באופן אישי(!) ל סניף
באילת, מביא אסמכתא עם מי די ברת,
ועל סמך המקומות שהזמנת טל פונית
באילת, מתל-אביב, רושמים אותך
בתל-אביב. אמרתי גוגואים? מה גוגואים!
בנדורות! לוח הטיסות — שעון שווייצי.
שעה למעלה שעה למטה, שעה ימינה שעה
שמאלה, מה אתה עושה ענין? בחייאת
נוסע. קצת הבנה. כל ילד פרובלמטי.
ראוי לקצת חסד.

איציק ד;ין

אודטה ד!1

ח״ם צדוק חיה מועמד דכנסת כתימנ * מ היו שני חעובים
בממשלת בן־גוויון * בן־גוויון ער הרישעות שר גולדה מאיו

קורות חמיטבח 7111
בשנת 1959 כתב עיתונאי אמריקאי נודע מאמר, ובו ציין כי :״איש שיש
להתחשב בו בפוליטיקה הישראלית הוא שרגא נצר. חוא מחזיק במישרה בלתי־חשובה
במחלקת הסניטציה של עיריית תל־אביב, מסרב לקבל תפקיד רישמי.
לעיתים רחוקות מופיע שמו בעיתונות...״
במאמר אחר שפירסם העיתונאי מרכוס ורנר ב״ניו״יורק פוסט״ ,תחת הכותרת
״הגוש — מרכז כוחה של המיפלגה הממוסדת,״ מופיע קטע בשם ״שרגא נצר —
עסקן מס׳ 1״ ובו כתוב :״שרגא נצר, יליד שנת , 1898 הוא איש בעל צירוף
נדיר של תכונות, שעשו אותו במשך תקופה ארוכה לעסקן המיפלגתי הבולט ביותר
במפא״י ובמדינה. הוא מצטיין, לדעת יריביו וידידיו כאחד, בחוכמה, בזיכרון,
בהתמדה ובסובלנות אין־קץ. אפילו יריביו המושבעים לא פיקפקו בנאמנותו למיפלגתו
— אם כי אחדים הצביעו בסארקאזם על כן שנאמנותו למפא״י כמוה בנאמנותו של
נצר לעצמו...״
לשיא כוחו בהנהגת מפא״י הגיע שרגא נצר בימי ״פרשת לבון״ ,ימים שבהם
חיה על ״הגוש״ ,שבראשו עמד נצר, להכריע בין דויד בן״גוריון לבין פינחס לבון,
ולאחר מכן בין בן״גוריון לבין לוי אשכול. שרגא נצר היה במשך שנות דור ה״טאמאני
הול״ של מפא״י, האיש שמשך בחוטים.
מעט על החוטים שהניעו את מפא״י בדור הקודם מתאר שרגא נצר בסיפרו
״רשימות מפינקסי״ ,שראה אור החודש בהוצאת ״עם עובד״ .להלן קטעים ממנו:

דבורה ושרגא נצר
יגאל׳סולק, דיין ניצח

#נן־סויון :״אס שו1א
לא מניו אוו האיש,
1א אויר והנניסו״
לבן־גוריון היה חשוב מאוד שבכל רשי מה
יהיה ייצוג לאנשי העליה השנייה.
יותר מאוחר דרש שיהיה ייצוג ליוצאי-
צבא. היו גם לחצים מסניפי המיפלגה ה גדולים
ומההתיישבות ...זו היתה מלאכה
קשה ביותר, והחלק הרגיש שבה היה
ביחס לעשרת השמות הראשונים. אלה
תמיד היו צריכים להיות אנשים מוכרים
ומקובלים על רוב הציבור בארץ. הבאים
בתור יכלו להיות פחות מוכרים לציבור...
קרו לעיתים טעויות, וגם אני לא יצאתי
נקי מכך.
זכורה לי אפיזודה כזו מוועדת־המינויים
לכנסת השנייה, שבה השתתפתי עם יצחק
שפירא. כשהבאנו את הרשימה לישיבת
המרכז, ראיתי שמופיע בה השם ״חיים
צדוק״ .ביקשתי את רשות-הדיבור ואמרתי

שאני נגד חיים צדוק, שלא היכרתיו כלל,
ושלא ידעתי כיצד הוא נראה.
שאלו אותי :״למה?״ אמרתי :״יש לנו
כבר תימני אחד ברשימה, וזה מספיק.״
חשבתי לתומי שחיים צדוק, לפי השם,
הוא תימני, והיה כבר נציג תימני —
טביב. לבון או שרת אמרו לי :״אבל
מדובר בחיים צדוק.״ מבטי־פליאה הופנו
לעברי, כיוון שלא הרחק ממני — כך
הבחנתי מאוחר יותר — ישב חיים צדוק,
שעליו אפשר לומר דברים רבים, אבל לא
שהוא נראה כמו תימני. בסופו של דבר
הוא לא הוכנס לרשימה, כיוון שבן־גוריון
פסק :״אם שרגא לא מכיר את האיש,
לא צריך להכניסו.״

• ״להחזיר את א״נמן

יאוחסינוו.״
בן־גוריון לא הצטיין בחוש-הומור, אם
לדבר בלשון המעטה.
סיפור אחד, המדגים זאת, קשור לפרשת
אייכמן.

ביום בהיר אחד קיבלתי טלפון ממישרדו
של בן־גוריון :״שרגא, בוא מיד!״
״מה קרה?״ ביקשתי לדעת.
״הזקן משתולל.״
באתי. זה היה במישרד־הביטחון בתל־אביב,
ובן־גוריון התהלך הלוך ושוב כש הוא
מתוח ונרגז.
ניגשתי אליו ואמרתי :״שלום.״
״שלום,״ ענה לי.
״מה אתה עושה פה? באת להפריע
בעבודה? מה יש לך פד, לעשות עכשיו?״
אמרתי :״עברתי בקירבת מקום. אסור
לי להיכנס לידידים?״
בן־גוריון ממשיך לנוע בחדר, כמו חיה
לכודה וממלמל לעצמו :״מה יהיה עם
אייכמן?״
אמרתי לו :״בן־גוריון, תסלח לי, אבל
מה פיתאום הזכרת את אייכמן?״
והוא ענה :״אינני יודע מה לעשות עם
אייכמן.״ ושוב חזר להתהלך בחדר.
ואז אני :״יש לי הצעה.״
בן־גוריון כימעט לא שם לב אלי. לפתע
הפטיר :״או, יש לך כבר הצעה. אתה
חושב שבכל אתה מבין, וגם בזה אתה
מבין.״
אמרתי :״אני שומע שאין לך מה לעשות
איתו. אתה הרי אומר את זה בעצמך. אז
אני אומר שיש לי הצעה.״
״אז מה, מה? תגיד!״
ואני אומר :״מה יש לעשות? אתה
שואל — להחזיר אותו לארגנטינה.״
השניים שישבו בחדר פרצו בצחוק, כי
הבינו שכל כוונתי להתלוצץ ולהפיג את
המתח. בן־גוריון לא קלט כלל את הכוונה
הזאת.
״מה, אתה אמרת את זה ברצינות?״
שאל.
אמרתי :״בן־גוריון, איני יודע אם ב רצינות.
אם זה אוכל אותך, ואם זה לא
נותן לך מנוחה ואתה הולך אנה ואנה, אז
יש דרך אחרת — תשלח אותו לארגנטינה,
ונפתרה הבעייה.״
והוא שוב :״מה, אחרי שתפסנו אותו
והבאנו אותו, כדי לשפוט אותו בארץ וכל

אמרתי :״אז אל תשלח אותו.״
כאן סוף־סוף הבין שלא התכוונתי ב רצינות,
ואמר :״מה, אתה צוחק ממני?״
ואז אחד הנוכחים אמר לו :״אתה לא
מכיר את שרגא? הוא בדרך כלל במצב-
רוח טוב. כשראה שהעניין מכביד עליך,
מה הוא כבר יכול להציע לך כדי להקל?
הרי הוא לא יכול להבין בזה יותר ממך
או מן השופטים.״ רק בשלב זה הוא נרגע
מ,הצעתי׳...
דוגמה נוספת, מתחילת שנות זד 60׳,
לפירוש המילולי שהיה נותן (בן־גוריון)
לדברים ששמע, בלי לקלוט את הטון הקליל
יותר שמשתמע מהם, לעתים, קשורה ל התייעצויות
שהיו בינו לביני בעניין הרכב
הממשלה.
הוא היה נוהג להתייעץ עם מיספר אנ שים
על העניין, ולא פעם הייתי גם אני
מוזמן אליו לצורך זה.
באחת משיחות אלה אמר לי :״אתה
יודע מה שאני רוצה? להכניס שני ערבים
לממשלה.״
עניתי לו :״למה לך ערבים? יש כבר
שני ערבים בממשלה.״
שאל :״מי?״
אמרתי :״משה דיין ויגאל אלון. לפי
דעתי הם מייצגים בממשלה את הערבים.״

השיב לי בשאלה :״אתה חושב שאקבל
את הדעה הזאת?״
אמרתי :״אל תקבל.״
כשראיתי שעדיין לא הבין את הרוח
שבה נאמרו דברי, החלטתי להמשיך את
המישחק והוספתי :״למה אתה רוגז על
זה? — ערבית הם יודעים? יודעים. את
מינהגי הערבים יודעים? יודעים. את
בעיות הערבים הם מכירים? מכירים. אז
מה חסר להם לייצג את הערבים? בגלל
זה שהם יהודים? והוא עדיין לא היה בטוח
אם אני מדבר ברצינות או מתלוצץ.

אייכמן(כמוסיאון השעווה)
להחזיר

• ..רא תהיה ויקססווה
בזזויגה. איש זה תויס
גזזן על סלם...״
כמד. מיפגשים שהיו לי עם בן־גוריון,
בתקופת הוויכוח הגדול סביב ״הפרשה׳/
בשנות ה־ / 60 בינו לבין צמרת הממשלה...
עברתי בבוקר באקראי ליד ביתו של בן-
גוריון בתל־אביב. זה היה ב־ .20.2.60 הייתי
בתוך מכונית, והנהג העיר את תשומת-
לבי לכך, שיצחק נבון עומד שם וקורא
עיתון. אני, כרגיל, מצאתי עניין לשוחח
עם יצחק נבון* ,ובוודאי באותם ימים
סוערים ומתוחים. ירדתי מהמכונית ופניתי
אליו :״ידידי יצחק, מה נשמע? מה שלום
הזקן? מה שלום פולה?״ חשבתי להחליף
איתו כמה מישפטים ואח״ב להמשיך ב דרכי...
פיתאום
פנה אלי ואמר :״שרגא, שרגא,
נפלת לי מהשמיים! הזקן משתולל! אחרי
ישיבת המזכירות במרכז, ובמיוחד אחרי
קריאת דברי פינחס לבון בוועדות-החוץ-
והביטחון, הוא רוגז וטוען שהאיש הזה
לא יכול לעמוד בראש ציבור־הפועלים.
עשה לי טובה, שרגא, היכנס אליו ונסה
להרגיע אותו...״
בן־גוריון תיאר לעצמו על מה אני רוצה
לשוחח איתו, והתחיל להתקיף אותי :״מה
יש לך, שרגא? למה באת אלי? לא אדבר
על ,.הפרשה /אתה מפריע לי בעבודת־הכתיבה
שלי! אני מסוגל לכתוב רק ב שעות
הבוקר המוקדמות. אני עובד־מדינה,
ואני צריך להרוויח את לחמי בעבודה. תן
לי להמשיך לכתוב
בידו של בן־גוריון היתד. חוברת. הוא
רשם דבר־מה והמשיך :״אם ברל כצגלסון

שרגא נצר עם דויד ועט פולה כן־נוריון
״מה שלום הזקן?
קודם כל הוא התנגד לוועדת־כוהן, ואחר-
כך פתח בהתקפה ובהשמצה. לא אשתוק !
אגיב על התנהגות זו !״
על כך עניתי לו בדברים הבאים :״בן-
גוריון, עליך לדעת שהציבור שלנו לא
רוצה לדעת את כל עניין, הפרשה, ואת
הפרטים על, עסק-הביש /אל פינחס לבון
התייחסת תמיד בהערכה. האמנת לו. אתה
עצמך שלחת אותי אליו כדי לבקשו להופיע
בכנס הכפר־הירוק. הבטחת אז לתקן את
העוול שנעשה לו בזמן פרישתו מתפקיד
שר-הביטחון. אתה היית זה שדרש מוועדת-
המינויים לקדם את פינחס לבון למקום
השישי ברשימתנו לכנסת הרביעית. אתה

מה שלום פולה?״

של 20 חפיסות תה ויסוצקי בצירוף פתק:
״אנו מודים לך בעד הפירסום שנתת ל פירמה
שלנו. תודה רבה וחג שמח.״

• בן־גוויון ער גורדה
מאיר :״אורי חיתה

רה ירווח?!עדה?׳•
הוא (בן־גוריון) היה מסוגל להיפגע עד
עמקי נישמתו מהתנהגות של אנשים קרו בים
לו, כאשר אלה נהגו או התבטאו
באופן שלא היד, מוצדק, לדעתו.
זכור לי מיקרה אחד מובהק שכזה,
שהתרחש סביב ועידת-המיפלגה ב־. 1965
ישבתי אז בוועדה המתמדת, וניסחנו
החלטות לקראת הפגישות שנועדו ליום
המחרת. זה היה ב 15-בפברואר.
היו עמי בחדר דיין, נבון, אלמוגי, אבא
חושי וסורקים.
לפ)זע הגיעה ידיעה שבן־גוריון עזב
בכעס את הוועידה באמצע נאומה של
גולדה. הלכנו מיד לביתו בשדרות הקרן-

פניו היתד, שונה מכל מה שראיתי אצלו
אי־פעם. רק סמוך למותו ראיתי אצלו
הבעת־פנים דומה...
אני אישית הרגשתי נורא באותו״לילה,
משום שהיה לי חלק נכבד במסע־השיכנוע
שהביא לבואו משדד,־בוקר לוועידה. היה
ברור לי שהוא יפרוש מהחבורה הזאת,
וכך אומנם קרה.

• ..יומיים ר אהו ענן
נווס מ ה התמונה...״
בתקופה שפרש לשדדדבוקר הייתי ממ שיך
לבקרו, לעיתים יחד עם דבורה,
אשתי* .הייתי נוסע לפחות פעם בחוד שיים,
בדרך כלל עם חבר שהיה בעל-
מכונית.
לא רציתי שהנטיעות יוודעו לעיתונות,
כיוון שאחר־כך היו בונים על מיפגשים
אלה תילי־תילים של השערות וסיפורי-
בדים ...כך שהיו לי כל הסיבות להימנע
מלהתעכב בבאר־שבע בדרכי לשדה־בוקר,
אחרת היו העיתונאים, שארבו שם לחדשות•,
מפרסמים מיד למחרת את דבר המיפגש,
עם תילי פרשנויות.

:צר עם יצחק נכון
״היכנס אליו ונסה להרגיע אותו.״״
יכול היה לחלום שבעיתון דבר שייסד• —
יהיו זיופים? האם מישהו יכול היד. להא מין?״
והוא הראה לי רשימה של העיתונאי
יואל מרקוס (שכתב אז בדבר).
זו היתד. ידיעה בת 16 שורות מדברי
משה שרת בוועדת-החוץ־והביטחון על
שימעון פרם ...בן־גוריון הראה לי העתק
של הטקסט שמסר יואל מרקוס לדבר,
ועשה השוואה עם הידיעה כפי שהודפסה
בעיתון...
בן־גוריון דיבר על הופעותיו של פינחס
לבון בוועדת־החוץ־וד,ביטחון, ואמר לי:
״הוא אמר דברי־שקר, השמיץ את קציני-
צד,״ל ואת מערכודהביטחון, סיפר דברים
סודיים, סילף דברים והדליף את הסילופים
למיפלגות היריבות. עורך־הדין האישי שלו
בוועדה זו, יוחנן באדר מחרות, מוסר
לעיתונות היומית הוראות שהן חסרות-
אחריות. ידוע לך יחסי החם ללבון עד
להופעותיו בוועדח־החוץ-וד,ביטחון. עכשיו,
כשהכרתי אותו דרך העיתונות, באתי ל מסקנה
הברורה שעליו ללכת מפעילות
ציבורית.״
את דבריו האחרונים אמר בהתרגשות
ובכעס רב :״הוא פשוט שקרן! אינני
מאמין למילה היוצאת מפיו! הוא פגע
בציפור־הנפש של המדינה — בביטחון.
לא תהיה דיקטטורה במדינה! איש זה
הרים גרזן על כולם! לא נחיה בפחד!
* כיוס נשיא המדינה.

הסכמת שיהיה מזכיר ההסתדרות.״
על זה ענד. לי בן־גוריון :״כל זה נכון,
אבל זה היה נכון לפני שנה, ואפילו לפגי
חצי שנה, כאשר הגיע ארצה משווייץ.
אולם כאשר פתח בהתקפה על כולנו, כאשר
שיקר בלי בושה בוועדודד,חוץ-וד,ביטחון
בכל הופעותיו, כאשר גייס לעזרתו את
העיתונות העויינת לנו, הכרתי את האיש
ואופיו האמיתי, והוא לא קיים יותר בשבי ו

הוא
פנה לספרייתו, כאילו רמז שבכך
העניין מסוכם ואין לו רצון להמשיו ולדון
איתי בדברים.

• כיוסומת חינם
בהזדמנות מסויימת פנה אלי העיתונאי
משד. מייזלס, שנהג להזכיר אותי בעיתון
מעריב, ושאל :״מה נשמע ב,גוש׳?״
השבתי לו :״אומר לך, מייזלם. אני לא
מכיר אותך, אבל אני יודע שאתה אוהב
להשמיץ אותי בעיתונך, ולא איכפת לי.
אם אתה רוצה לדעת מד, נשמע ב,גוש׳
כפי שאתה קורא לזה, אז אומר לך —
,הגוש׳ דומה לבי ת־חרו ש ת.וי0וצקי ב רוסיה.
התה הוא סוג א /אבל ביודהחרושת
נשרף. בעל הבית מת, והתה ממשיך להיות
אותו תה ויסוצקי.״
הוא הדפים את חילופי-ד,דברים האלה
בעיתונו, וכעבור שבועיים קיבלתי חבילה

נצר כין פינחס לבון לבן־גוריון
־ ״הוא אמר דיברי שקר...״
הקיימת. זד, היה כבר אחרי־חצות. קודם
כל היה צורך לשכנע את פולה שתתן
להיכנס, וזו היתד, בדרך כלל משימה לא־קלה.
אחרי שהתגברנו על פולה מצאנו
את בן־גוריון יושב בפיג׳מה ומדבר אל
עצמו :״מה היא רוצה ממני? מה עשיתי
לה? אשד, כל־כך חשובה, שעושה דברים
חשובים — מניין הרשע הזה?״
כאן ד,פסיק..נראה שחשש להכפיש את
שמה ודמותה יותר מדי, והתחיל תחת
זאת לחפש כל מיני נימוקים שונים ומשו נים
להתנהגותה .״אולי היתד, לה ילדות
קשה?״
ישבנו רותחים מכעס כשלושת רבעי
שעה, והוא השתדל להבליג ולהירגע. הוא
היה עצור מאוד ומאופק, אבל ארשת-

בהקשר זה זכורה לי נסיעה אל בן-
גוריון אחרי פירסום מיכתבו של (לוי)
אשכול לקבוצת ״מן היסוד באתי ב מטרה
להסביר לו את נתינת הסכמתי ל עניין,
על כל הקושי שהיה לי בכך, והייתי
משוכנע שיחמיץ לי פנים.
אבל למרבה ההפתעה קיבל אותי בסבר-
(המשך בעמוד )56
* דבורה נצר, מי שהיחוז במשך שניס,
וזברת־כנסת מטעם מפא״י.
•* מינתב שבו הזמין ראש־הממשלה
לוי אשכול, את אנשי ״מן היסוד״ ,ובראשם
ח״כ יונת כסה ופרופ׳ נתן רוטנשטריין,
לחזור אל חיק מפא״י, אחרי שבן־גוריון
הובס במוסדותיה המרכזיים.

סו דו תמה מי טבחשל מפא״
(המשך מעמוד )57
פנים יפות, כמעט בסלחנות אבהית, ואמר
לי :״אני מתפלא שאתה וקדיש לוז —
שניים שאני חושב לאנשים ישרים —
עשיתם מעשה שלא הייתם צריכים לע שותו.״
אחר־כך
הלכנו לאכול צהריים. החברים
פינו את כל חדר־האוכל. כשראה את ה מכונית
שבה הגעתי, שאל :״מה, יש לך
כבר מכונית פרטית?״ הסברתי לו שזו
המכונית של החבר שבא אתי, ושאני
מעדיף להגיע כך, כיוון שזה עוזר לי
להתחמק מהעיתונאים.
בדרך לחדר־האוכל אמר לי :״שרגא,
תיזהר ! פה יכולים לצלם אותך ! עוד תראה
שיצלמו אותנו.״
הבטנו לכל הצדדים ולא ראינו איש.
אמרתי לבן־גוריון שאינני נושא איתי
מצלמה, ואיני רואה איש בסביבה, כך שאין
כל סיבה לחשוש.
בחדר־האוכל, שכאמור פונה מכל יוש ביו,
הגיש לי בן־גוריון צלחת מרק ו שוחחנו.

עניתי
:״איזה עניין? ישנם הרבה עניי נים.
טוב, או לא טוב?״
אמר לי :״אני חושב שלא טוב.״
שאלתי :״במה העניין?״
והוא השיב :״שמעתי שיש איזה פסל.״
אמרתי :״הפסל עומד בבית־החולים של
באר־שבע ומביא הנאה לחולים, שרואים
אותך עומד שם ומביט על הנגב. בשבילם
הוא מסמל את מימוש החזון שלד על
פיתוחו של הנגב.״
בן־גוריון הירהר כמה שניות ואמר,
מפויים :״טוב, תנ(יד אתם עושים דברים
שאני לא רוצה בהם.״
לא אוכל לאמר שהיה מרוצה מהעניין,
אבל כיוון שהעמדנו אותו לפני עובדה
מוגמרת, קיבל את הדין.
הסיפור סביב השגת הפסל גם הוא לא
היה פשוט. מזכיר ההסתדרות, פינחס לבון,
שלח מיכתב למרכז קופת־חולים, למשה
סורוקה, ובו בירך אותו לרגל פתיחת ביוד
החולים והודיע כי הוא שולח שלושה
פסלים לקישוט המוסד — דיוקנותיהם של

ה1רו 0ק31
אותו בזיקנותו בהרפתקה פוליטית חסרת
תכלית וסיכוי.
לכאן קשור סיפור־שבת קטן. אני נהגתי
אז לבקר בביתו של בן־גוריון כימעט מדי
שבת, ב־ 10.30 לפני־הצהריים. באותה שבת
הגעתי יותר מוקדם, והחלטתי לשבת בקפה
סמוך, הירדן, כדי לא להפריע לאיש.
תוך שלגמתי מספל-הקפה, ראיתי מרחוק
את ייגאל הורביץ מטייל עם אשתו ושני
ילדיו.
יצאתי אליו ואמרתי לו :״שלום ייגאל.
מה אתה עושה פה בשבת בבוקר? מה
יש לראות בתל־אביב בשעה כזו?״
הוא השיב :״הייתי אצל הזקן.״
יותר לא אמר, ואני לא שאלתי. חשבתי
שרצה לעשות נחת לילדיו והביאם לראות
את בן־גוריון. גם אני נהגתי כך לפעמים
עם נכדי.
ב־ 10.30 הגעתי, כהרגלי, לביתו של בן-
גורמן, הפעם כדי לדבר על ליבו שלא
לצאת ברשימה נפרדת. ואז הוא אמר לי:
״גם אתה פה?״
שאלתי :״מי עוד היה פה?״
הוא השיב :״היה פה ייגאל. הוא ואיסר
רוצים שאתן את הסכמתי להיות ברשימה
שלהם. אז נתתי הסכמתי.״
הייתי כימעט בהלם. לא העליתי על
דעתי שבשבת בבוקר יבואו כדי לשכנעו
להצטרף לרשימה. מתברר שאיחרתי בחצי
שעה. אילו הקדמתי, אולי הייתי מצליח
להניאו מלהשתתף בהרפתקה חסרת־טעם

• מישפזות נצר )119171
) 111 ומשה ו ״ ן
בסוף מאי 1967 התקיימה ישיבה של
לישכת המיפלגה, והנושא שעל הפרק היה
— שינויים בקואליציה ובממשלה.
בישיבה זו סיפרתי לחברי הלישכה ש אליהו
נאווי הופיע אצלי ודרש, בשם
תושבי הנגב, למנות את משה דיין, שביקר
לאחרונה בנגב ושההמונים קיבלוהו בהת להבות,
כשר־הביטחון.
את הדברים האלה אמרתי, אחרי שה וועדה
המדינית של המיפלגה החליטה
למנות את יגאל אלון כשר־הביטחון.
בעיקבות דברי הוחלט להעביר את ה עניין
למזכירות המיפלגה, כדי שהיא תח ליט
בנושא. לי היה ברור שבצעד זה
תומך רוב הציבור בארץ.

יומיים לאחר מכן התנוססה תמונת פגי שתנו
בשבועון העולם הזה. עד היום אין
לי מושג מי הצליח לצלם אותנו.

• פינחס רסן תומו
בהצנת פסרנו־גוויון
מיקרה שלישי קשור בפתיחת בית-
החולים המרכזי לנגב בבאר־שבע, מיפעל
שקם תודות למאמציו. בין האישים שעסקו
בהקמת בית־החולים (סורוקה, ד״ר דורון,
פרוס׳ שטרן) לבין פינחס לבון, מזכיר
ההסתדרות דאז, סוכם שפסל של בן־גוריון
יינתן כמתנה לבית־החולים.
לבן־גוריון, כמובן, לא נאמרה מילה על
העניין. אחרת לא היה כל סיכוי שהדבר
יקום. לעומת זאת סיפרנו על כך לפולה,
והיא ביקשה לראות את הפסל.
כשראתה אותו, התלהבה ואמרה :״טוב !
אני מקבלת זאת.״
שאלתי :״אבל איך יקבל זאת בו־גוריון?
האם יסכים שיעמידו את פסלו בכניסה
לבית־החולים המרכזי בבאר־שבע?״
השיבה פולה בקצרה :״הוא יקבל זאת.״
לבך גוריון הגיעה שמועה על הפסל,
וביום בהיר אחד פנה אלי :״שמע, לא
היית במיקרה שותף לאיזה עניין?״•

• התצלום פורסם בגיליון העולם הזד,
( )1401 בקיץ .1964

(יוסף) שפרינצק( ,דויד) רמז ובן־גוריון.
סורוקה לא כל־כך הבין׳ מדוע נחוצים
שלושה פסלים, הרי אפשר להסתפק באחד,
ואת השאר להציב במקומות אחרים.
כשסיפר לי על כך, אמרתי לו, כי פינחס
לבון אינו יכול, כנראה, להרשות לעצמו
שיעמוד שם רק פיסלו של בן־גוריון, אבל
כולנו, וכל העוסקים בהקמת בית־החולים,
לא נסכים לניסיון להמעיט מכבודו של
האיש האחראי לפיתוחו של הנגב בכלל
ושל בית־החולים בפרט. הוספתי, שישאיר
לי לדבר עם לבון בעניין זה.
יחסי עם לבון היו אז פחות או יותר
תקינים. אמרתי לו, שאם כוונתו טהורה,
ואין בה ניסיון להפחית מכבודו של בן-
גוריון, הוא יכול -לכבד את שני האישים
הנזכרים על-ידי הצבת דיוקנותיהם במקו מות
אחרים, שכן אין להם אותה משמעות
סמלית לפיתוח הנגב כפי שיש לבן־גוריון.
נזקקתי ליותר מפגישה אחת כדי לשכ נעו,
אולם בסופו של דבר העניין הסתדר.

• הווביץ זהראל

מעוננווים את1ן גוריון
מה שכאב לי במיוחד אז היה לא כל־כך
סירובו של בן־גוריון להצטרף למיפלגה
המאוחדת, כמו הליכתו חסרת־הטעם ב רשימה
חדשה — ע״מ (הרשימה הממלכ תית)
.לא הבנתי בשביל מה נחוץ לסבך

ב־ 1.6.67 התקיימה ישיבת מזכירות המיס־לגה,
ובה הושמעה ביקורת מפי דבורה
נצר, סנטה יוספטל ועליזה שידלובסקי על
ההחלטה למנות את יגאל אלון כשר־הבי-
טחון. הן דרשו במפורש למנות את דיין
לתפקיד זה.
דבורה אמרה את הדברים הבאים :״אני
חברת מפא״י, אני אזרחית המדינה, אני
אם וסבתא ואני מציעה שנחליט שמשה
דיין ימונה כשר־הביטחון. אינני איש
ביטחון ולא הייתי כזו. אינני מתכוונת
לדבר בשם העם. אינני יודעת מי מוסמך
לדבר בשם העם. אבל בעניין אחד אני
אולי מוסמכת, מפני שאני נמצאת בקרב
הנשים שלהן ילדים בחזית. .אין בית שלא
הלך ממנו בן. עוד לא היה מצב דומה
לזה. בצבא נמצאים כל ילדי מדינת־ישר-
אל. יש חרדה גדולה מאוד. העם, אלה
שנמצאים בכוננות ואלה שמחכים לקריאה,
תובע עכשיו את מי שהוכיח עצמו ב־מילחמת־העצמאות
• ובמילחמת־סיני. מדב רים
על דיין ...איזה עם מבקש את יגאל
אלון? ובשם איזה עם מדברים
את דבריה סיימה באומרה :״אני מציעה
למיפלגה להמליץ על הפרדה בין תיק-
הביטחון ותיק ראש־הממשלה, ושמשה דיין
ימונה כשר־הביטחון.״
.בסיכום אותה ישיבה, שאותה עזב (לוי)
אשכול באמצע, הוחלט על מינוי משה דיין
כשר־הביטחון ברוב מכריע של חברי מז-
כירות-המיפלגה. למיטב ידיעתי, רוב חברי
״הגוש״ לשעבר, ששנים רבות היו ממת נגדיו
של דיין, הצביעו הפעם בעד מינויו...
* במילחמת־העצמאות נחשב דיין כ כישלון
טוטאלי, בעוד שיגאל אלון היה
המצביא הנערץ ביותר באותה מילחמה.

(המשך מעמוד ) 14

מעדיף לחשתהות ולוזמתין לנסיבות שייקבעו
בעצמן את ההחלטה. הקשרים
האנושיים חשובים לו מכל, וערכיו נקבעים
לפי שיקול אסטטי, יופי, אהבה והרמוניה,
או הישגים אמנותיים.

ע?ר 3
בעל מוח חריף ויכולת אינטואיטיבית,
יכולת ריכוז מצויינת, ועלול להיות
סרקסטי. מצטיין באומץ־לב מוסרי, אן
יכול להיות גם בעל־תחבולות ועורמה.
הוא מעורר התנגדות בסביבתו. העקרב
הוא חשדן, ואינו מקבל מאומה כפי שנראה
על־פני השטח. הוא מעמיק לחקור,
ויש בו מרץ וסקרנות בלתי-פוסקת
לחשיפה, אם של תת־ההכרה שלו, ואם
של אחרים. החשדנות והחוש הפסיכולוגי
המפותח, מביאים אותו להתענין בניס־תר.
הוא יודע וחש את הדרך המתאימה
שבה יש לנהוג, ונצמד אליה בעקשנות
עקרבית טיפוסית. סטודנט עקרב יצליח
בפסיכולוגיה, קרימינולוגיה, או כלכלה.

בעל תפיסה רחבה ויכולת להבין מצבים
במהירות. יש לו צורך באתגר אינטלקטואלי
בלתי״פוסק. הוא הטיפוס של
הסטודנט הניצחי. כל חייו הוא שואף
ללמוד ולהתפתח. הוא שואף לאמת ה מוחלטת,
ואינו נרתע מלהשמיע את דעתו
על כל נושא, גם אם דבריו פוגעים.
הוא לא ניחן בטאקט רב, אך אינו מתכוון
לעקוץ, כי אם לתקן עוול הנראה
לעין. הוא בעל פתיחות עצומה ואמונה
שמחר יהיה טוב יותר. לעתים קיימת
בו נטיה להתפרש על-פני שטחים רבים
מדי, בבחינת ״תפסת מרובה — לא תפסת״
,נטיח שגורמת לו לבזבז מרץ, כוחות
וכישרונות.
גד בעל מחשבה רציונלית, רצינית, קרה
ומחושבת. השקפה שאפתנית, זהירה ומעשית.
שואף ליעדים מוגדרים בחיים.
הוא יסודי ביותר, בייחוד כשהמדובר
בקבלת החלטות מכריעות, ובעל גישה של
״יקוב הדין את ההר״ .שקיעתו בנושאים
קודרים, אמונתו בגורל ואהבת בדידות,
גורמות לו להיות מסויג מהחברה
בה הוא חי. למרות שכלפי חוץ הוא
נראה כאוהב חברה ופתוח לקראתה,
הרי הסגירות והמופנמות גורמות שחייו
יתנהלו בשני מישורים. הפנימי — עצור
וסגור, והחיצוני — פתוח, וכביכול גלוי.
הוא שואף להישגים, ולעתים קרובות
הוא זה שמביא פרסים מבית־הספר, ה צבא,
או מקום־העבודה. סטודנט גדי
נמשך למדעים מדוייקים.

בן מיל דלי הוא מקורי ומצטיין בכושר
המצאה, יכולת״הפשטה ודמיון־יוצר,
כושר-ניתוח מעמיק לגבי בני-אדם, וסקרנות
אין־סופית. הוא רגיש מאד ונפגע
בקלות, וחושיו ערים לאישיותו של הזולת.
הוא מסוגל לחדור למחשבות מכריו
בקלות רבה. הוא מוכשר למדעים מודרניים,
לאסטרונומיה ואסטרולוגיה, ולעתים
קיימת בו אהבה למטפיסיקה.
הוא הומניטרי ידידותי ונדיב, לא רגשני,
ומסוגל לעבור מקיצוניות לקיצוניות במהירות
מדהימה. התנהגותו אינה ניתנת
לשינוי. קיימת בו עקשנות גדולה, רצון
להתבלט ולהראות מקורי, ולכן הוא
מוכן לבצע כל-מיני מעשים שיגעוניים ו-
בלתי״מקובלים. סטודנט יצליח בלימודים
הקשורים למדעי-החברה, פעילות-פולי-
טית־ציבורית, תיקשורת״המונית, ורדיו.

ד גי ם
בעל חשיבה גמישה הניתנת להתרשמות
על-נקלה, דמיון־יוצר ויכולת אינטלקטואלית
גבוהה, הבנה טבעית ורכישת
ידע בקלות במימון עשיר של תחומים.
למרות הכשרונות השכליים, הדגים
רגישים מאד, ונוטים להיות חסרי בט־חון־עצמי.
הם אוהבים להשרות סביבם
אווירה סודית ומעורפלת, וקשה להבינם.
בן־המזל סטודנט דגים, כדאי שיילמד
פילוסופיה, אנטרופולוגיה, רפואה,
תיאולוגיה, או מישחק, ריקוד, קולנוע,
ובעצם כל תחום הקשור לאמנות.
ה עו ל ם הז ה 2232

ב בגדי ם
על הטובים שבמעצבי זזאופנד, שלנו
נימנית דורין פרנקפורט. זה כמה שבים
שחותמה האישי מוטבע על טובי הדגמים
שלנו, ויחד עם זאת היא תמיד חדשנית
ומרעננת ברעיונותיה. למי שאינו מעורב
כל כך בעולם האופנה אוכל לספר שדורין
פרנקפורט היא זאת שעיצבה את הלבוש

הוא המראה של השימלה ה
׳ 111ל * ל ״1 ^ 1 ^ 11111
פרחונית הקטנה, שהציגה דו

רין פרנקפורט בתצוגתה. השימלה היא באורך הרבה מעל הברכיס.

א ימרה לא ישרה

הוא המראה של שמלות
הערב של דורין. השמי
לות הן מבד מש, נקי ורך, והאימרות הן מעוגלות נלא סימטריות.

ובוהק הוא בד הקטיפה ש ץ!ן
1ן ך
ממנו תפור הטרנינג ה!
1111
ספורטיבי. הבד הוא בדוגמה מפוספסת
לאורך ובצבעי ירוק זית חזק, אדום וכחול.
למיטב הזמרים שלנו שהופיעו לדוגמה
באירוויזיון.
אתם בוודאי זוכרים את לבושו של הזמר
יזהר כהן עם להקתו אלפא ביתא שזכו
במקום הראשון באירוויזיון לפני שלוש
שנים. אתם בוודאי זוכרים את לבושה
היפהפה של גלי עטרי שזכתה יחד עם
להקת חלב ודבש במקום הראשון באירוויז־יון
לפני שנתיים. כל אלה הם חלק ממעשה
ידיה של דורין פרנקפורט. גם לבושו של
צביקה פיק בפסטיבל הזמר שנערך לפני
שנתיים עוצב בידי דורין. וכשביקרה פארה
פוסט המלאכית בישראל היא לא ויתרה
על רכישת מלתחה מעשה ידיה של דורין.
בימים אלה נערכה תצוגת־אופנה מר היבה
ביופיה ושונה לחלוטין מתצוגות-
האופנה שלהן הורגלנו. בצד גלימות ה מזכירות
את הגיבורים מסרטי האימים
נראו טרנינגים לריצה ושמלות קלילות
קצרות מבד וואל. אין ספק שדורין פרנק פורט
שומרת על טעם מיוחד ועל מקוריות
מיוחדת בין מעצבי האופנה שלנו.

רחב ומלא

הוא הדקט בסיגנון הקימונו היפני,
מבד אכזוטי ופרחוני, המעניין בגזרת
השרוול שהוא גזור בצורה מרובעת ונותן. דגש כפול לשרוול.

הוא המכנס של דורין פרנקפורט,

הבד הוא מחומר סטרץ׳ בוהק,
וגזרת המכנס צרה. החולצה והדקט הקצר עשויים מבד תחרה.

חניתה צנטבר

ל אדוני הנ שי א ^ שלום רב,
צעדך הנועז בביקור חבלן לא״יהודי, שנפצע
קשה מפני שקיבל פקודה למנוע התנקשות בחיי ראש*
עיריית אל״בירה — צעד שעשאך שותף, ואפילו ערב,
לא רק למדיניות של חיים־בצוותא של העם היהודי
בישראל עם העדה הדרוזית בישראל, אלא גם למדיניות
של חיים־בצוותא עם עמו של האיש אשר ניצל בזכות
החבלן הדרוזי, למיצער, מאיבוד גפיו התחתונים —
רומם אותך בעיני מאד.
מחווה אמיצת״לב שכזאת נוכח הסכנה, שמיכתב-
האיום הבא מטעם ״רוצחי־ציון״ (שם אירגון־הגג של
״בני ציון״ ,יט״ן וטנ״ט) יישלח אלין (מייד לאחר זה
שנשלח לרפיק חלבי) ,אולי לא תנקה אותך, אם מעט
ואם הרבה, מכתם היותך נשיא מדינת־ישראל בשנות
הפיכתה ממדינת אור־לגויים למדינת סיקריקין וקוטעי-
גפיים — ויקשה להגיד שזה כבוד גדול — אבל איך
אמר בגין 2״כבן אדם״ עשית מעשה למופת: אנושי,
לבבי, אמפאתי.
חבל, אדוני הנשיא, חבל מאוד, שאחרי הצעד הנועז
הזה, לא נותר בך כוח לעשות צעד פחדני״שפנפני, ולבקר
גם את שני קטועי־הגפיים — אתה יודע מי — השוכבים
בבתי״חולים העומדים בתחום שליטת מדינתך.
אילו אתה ורעייתו הייתם צועדים ללא ליווי צבאי,
ללא צופרים ואופנועים מלפנים ומאחור, ובידיכם זרי-
פרחים, ומרכינים ראש ליד הקיטעים הללו, ושואלים
לשלומם — ואפילו לא נענים — אולי לא הייתם מצי לים
בכן את מדינת־ישראל מן התהום הביריונית שהיא
גולשת לתוכה בעיניים פקוחות, אבל הייתם גואלים
אותה כלשהו מקלונה, קודם כל בעיני אזרחיה.
ורק אל-נא תגיד לי, אדוני הנשיא, האמיץ לעשות
את הנועז אך לא את הפחדני, כי עדיין אין לדעת מיומי
היו מבצעי ״המעשים הנפשעים״ .מה זה חשוב 2
אם אתה סבור, שנגזר על עמך היהודי שבישראל לחיות
בצוותא עם ערביי ארץ־ישראל שממערב לירדן, מה
חשיבות יש לזהות קוטעי-הגפיים, שעה ששם, בבית-
החולים, שוכבים שני אנשים קיטעים, שאיתם ועם
בניהם ועם אחיהם אתה מתיימר לחיות בצוותא ; שעח
שברחבי״ישראל עומדים אזרחים נבוכים ולא יודעים:
אולי בכל זאת ,״המעשים הנפשעים״ היו ״טובים
ליהודים״! שעה שבעולם כולו יצא שמנו לדראון
כאחאבים, ועליך, אדוני הנשיא, ועלכלאזרח
שלןבישראל, מורים היום באצבע ושואלים :
הכבשת וגם קטעת !

״ילד׳

אזרח -ישראלח ביבי ם,
אנא, יהודים, אל נא תקפצו מעודכם, אל תיתפסו
למסקנות חפוזות !
הגורמים האחראים כבר נצטוו לחקור היטב ולגלות
יד מי היתה במיבצעי קטיעת-חגפיים האחרונים, שבוצעו
בשכם וברמאללה. נהגו נא בקור-רוח, בשליטה עצמית
מכובדת.
אל״נא תשכחו, כי לערבים מסורת מפוארת של
מאבקי-פנים עקובים מדם, ומה הפלא ! הרי כולם רוצחים
מושבעים, המסוגלים לכל דבר-תועבה כלפי עצמם
וכלפי אחרים גם יחד — ויש קשר בין שתי התופעות,
שכן מי שנוהג אלימות באחיו, לא יירתע מאלימות
כלפי הנחשב בעיניו כזר, ולהיפך, מי. שמסוגל לפגוע
באלימות בזרים, ייווכח עד מהרה כי הוא מסוגל לעשות
אותו דבר כלפי אחיו. ובכלל, יש יותר מסיבה אחת
להתנקשות גורמים ערביים בראשי העיריות הלאומנים
ב״גדה״ :״אלפתח״ אינו מרוצה מנוהגם העצמאי ;
חוסיין אינו מרוצה מהתרחקותם ממנו? אש״ף מסוגל
לפגוע באכזריות צוננת בערבים, שעה ששורר ביטחון
מלא כי הכל יניחו שהמבצעים יהודים (מה לעשות,
עובדה מצערת היא, שמשום־מה החירהור הראשון
המנקר בלב כל אדם בארץ ובעולם הוא שדווקא יהודים
ביצעו את המעשה, ומה גם ששלושים יום לפני כן,
אחר שערבים — איש לא טען אז שיתכן כי מדובר
ביהודים — רצחו שישה יהודים בחברון זעק שר החקלאות
של ישראל :״דם יהודים לא יהיה הפקר ומי,
רבותי, לא זוכר את רצח ג׳אנחו! ואת רצח חוזאנדר!
ואת מכוניות־התופת בביירות! חערבים מסוגלים לכל!
אז מה הפנים הנפולות הללו ! מדוע ההרגשה הקשה
הזאת, כאילו יום קטיעת הגפיים בגדה היה יום שחור
למדינת ישראל, יום אשר ירותק לדורות אל חוליות
שלשלת-הדמים של ארץ־אוכלת־יושביה — חברון, צפת,
דיר-יאסין, כפר־עציון, קיביה, כפר״קאסם ! האם סבור
פה מישהו, שלא חשוב מי קטע את הגפיים, יהודי או
ערבי, מפני שכך או כן, המצב הקיומי של קטיעת-
גפיים, פירושו אך ורק שפיכת עוד ועוד שמן על מדורתו

המשטמה, פירושו דהירת אל״בלם אל מעבר לסף־
השפיות, הנאחזת בשארית כוחותיה בתקוות שלום,
בניין ויצירה !
האם הלם קטיעת-הגפיים גרם למישהו לחשוב,
שאת ספירת ״מאת שנות המלחמה״ של הרמטכ״ל
רפאל איתן, התחלנו ביום השני השחור של שכם—
רמאללה—חברון מההתחלה — ובפעם המי יודע כמה
— וחשש מכרסם ומנקר בלב, שמא יגיע רגע, שלאחד
הצדדים לא יהיה עוד כוח להתחיל לספור ריאה
מהתחלה, ושהצד הזה, משום־מה, יהיה הצד שהוא
מיעוט, ולאו דווקא הצד שהוא רוב, ואני מתכוון
למיעוט היהודי בים הערבי שמסביב (כולל מצרים) !
שוטים שבעולם ! הרי אם זה כך, האין אנו צריכים
לשמוח ולעלוז ולעשות את ״יום קטיעת הגפיים״
ליום חג-לאומי-חינוכי ! הרי סוף־סוף מבין עכשיו כל
אחד — ואפילו יפי-הנפש — שלאור המצב בשטח,
ובכלל, פשוט אין לנו ברירה ! את הערבושים האלה
צריך ללמד לקח פעם אחת ולתמיד, מפני שבאמת
נמאס לנו להתחיל לספור את ״מאת שנות המלחמה״
עד השלום המיוחל כל פעם מהתחלה — ואז מישהו
צריך להתחיל במצווה, מפני שהם לא עושים לרב
דרוקמן טובה ולא מתים בבת אחת מיתה טבעית חרף
תפילותיו.
כן, לקטוע פה ולקטוע שם. ואפשר גם לסרס
ולעקר, אולי גם להרעיל, והכי טוב — להמריד! מפני
שאם הם יתמרדו, אז נוכל פשוט לחסל אותם כמו
שיורים בלי בעיות באסיר בורח, שדמו הפקר. את זה
אפילו העולם האנטישמי יבין ! התקוממות זה לא
דבר סימפאטי בעיני איש. ולא לשכוח: למעוך את
הקוצים כשהם נובטים, לחסל אותם כשהם קטנים !
ערבושים זה לא בני-אדם. כבר השם הזה, שכל כן
מתאים להם, מכשיר את החיסול. עובדה, כשקראו
ליהודים ״ז׳ידים״ ,זה הפן אותם אחת״שתיים לקורבנות,
ואף אחד לא קם, מפני שהשם הזה תירץ הכל.
לאנשים כאלה, בעלי כינוי משפיל שכזה, אין שום זכות
לחיות. לנו לא יספרו.
אז כל זמן שיש לנו נשק, והשלטון בידינו, צרין
לעשות את החיים שלהם לגיהינום. מי מהם שהגיהינום
לא ימצא חן בעיניו — יצביע ברגלים( .״אני כבר שומע,
שבעלי ממון מביניהם מוציאים את הכסף שלהם
לירדן ...ההתפרעויות לא ישימו קץ להתנחלויות, הן
יגרמו לבריחת תושבים מהגדה משה דיין ,״ידיעות
אחרונות״ .)20.5.80 ,זוהי עובדה.
כשאנשים מרגישים רע, מרגישים חוסר-בטחון, אי־נוחות
קיומית, נפשית ופיסית — הם יורדים ! ואם
הם ...רגע אחד, על מי דיברתי עכשיו ! אה, כן, הערבים
! אז אם הם יתעקשו ולא ירדו, אפשר — הארץ
עוד לא-כל-כן קטנה — להקים כבשנים. לא, לא גדולים.
קטנים כאלה. אבל יעילים. שהעשן לא יהיה רב
ויתפזר מהר. והעיקר, להיות כל הזמן הומאניים. לא
לאבד צלם־אנוש. להגיד להם: אנחנו לא רוצים להרע
לכם. אין לנו שום ריב איתכם. הרי בסן הכל אתם
לא רוצים עצמאות, מדינה, דגל. אתם רוצים לחיות
טוב. בשקט. ראו, כל העמים שקיבלו עצמאות מאז
מלחמת־העולם השניה מאושרים ! מה יצא להם
מהשקיקח הזאת לריבונות! רמת-החיים ירדה. איכות-
החיים ירדה. הרמה התרבותית ירדה. המשק במשבר.
המצב חבטחוני רעוע. מצב־הרוח הכללי ירוד. מריבות
פנימיות אוכלות בכל־פה. תאמינו לנו! ואם קומץ-
מנהיגים מטורפים רוצים עצמאות, מפני שבאופן זה
הם יחזקו את המעמד האישי שלהם, מה זה יתן לכם !
אז אם תהיו ערבים טובים, ערבים שקטים, ניתן לכם
לעבוד אצלנו, לבנות, לקטוף .,הכל. אבל תזכרו את
מקומכם, והעיקר, אל תשכחו את ההבדל בין ערבי
עם גפיים וערבי בלי גפיים !
יהודים, אל ספוד ואל בכות ואל ירוד לעת כזאת.
השלום מעולם לא היה קרוב יותר. עוד כמה צעדים
בריאים בכיוון הנכון — אתם שם, הקיטעים, מה
לעשות, אם לא תוכלו ללכת נעלה אתכם על המשאיות
— ומקץ מאה שנות־מלחמה הארץ תשקוט מאה שנות
חורבן.

ברחמים גדולים

לראשה או פוז יו ניה
ש מווון פרסשלום .
בנאומן בכנסת הרהבת עוז, חרף תמר, שושנה, שלמה
ועמוס, להשתמש במלה ״כלימת״ בתיאור הרגשתן
נוכח מיבצע קיטוע״הגפיים. אנא שא ברכה על שהקי־לות
בכן, ולו כזית, מיסורי.

בברכה,

אל ראשש בי ב,
הנני מקווה נאמנה, כי את מיבצע קטיעת-הגפיים
ביצעו יהודים, ובטוח שאם רק תרצה, תוכל למצוא
אותם.
אתה אולי רוצה לדעת מדוע אני מקוה שיהודים
ולא ערבים עשו את זה !
או, אז אני אגיד לן: מפני שאם ערבים עשו את
המיבצע המתוחכם והמתואם הזה, אז אוי-ואבוי לכולנו
(עיין כתבי בן־גוריון על הפער האיכותי, ודי לחכימא
ברמיזא, ולשטיא בפיצוצא).
ומדוע אני חושב שאתה תוכל למצוא אותם ! או,
אז אני אגיד לן: אם יהודים עשו את זה, אז ברור
שמדובר במחתרת. מה זאת אומרת מחתרת! מחתרת
זאת אומרת אקלים חברתי, רעיון, מטרה, ארגון,
מידרג, יוזמה, מודיעין, תכנון, ביצוע, משאבים פיסיים
(כסף, נשק, אביזרי חבלה, רכב, תחפושות המאפשרות
תנועה בשטחים יומס״ולילה, של ערבים, ושל חיילי
צה״ל) ,משאבים אנושיים (בני אדם בעלי יכולת״ביצוע
מעולה, נועזים ביותר, מתמצאים היטב בשטח, אדוקים
במסירותם).
הזן כל אחד מהמאפיינים הללו במחשב הגדול של
מס-ההכנסה. אח״כ תיתן פקודה ללחוץ על הכפתור
הנכון, המחבר את כולם. את כל השמות שתקבל תעביר
לבדיקות אליבי במכונת אמת. פעל ! דווח !

בידידות,

י 1 1

אלק צין פי ב אוני ם
,זרוונח׳ *יון״,
אידיוט ! אתה יודע מה עשית ! אני אמרתי לן
להרוג! להרוג אותם אני אמרתי לן! אז מה אתה
עושה ! קוטע רגליים ! ומה יהיה עכשיו ! עכשיו בסן
הכל לשקר אין רגליים, אבל יהיה לו כיסא גלגלים!
ודע לן, מטומטם מחורבן, קצב גפיים לא-יוצלח,
בימינו תעמולה היא חלק של המלחמה ! ולנו יש
מלחמת מאה שנה ! בן־אדם מת לא יכול לעשות תעמולה.
בן־אדם מת בקושי, יכול להיות קדוש, אבל בדרן
כלל שוכחים אותו. אבל בן־אדם קיטע הוא לא בן־
אדם אילם! חמור שכמון! ערבי! חמישים מטוסי
״לביא״ מעופפים בשמים ומאה טנקי ״מרכבה״ שועטים
בשטח לא יתקנו מה שיקלקל כיסא-גלגלים של
שכעה אחד, שיתגלגל משידור־טלוויזיה לשידור־טלוויזיה
(החל מתחנת רבת-עמון).

בזעם ובחרון עד היהודי האחרון,

אל לוחמני זז 1־ וצווי ציון״,
מכאן ואילן, ועד להודעה חדשה, בכל ביצוע שהוא,
בין נגד האויב הגוי (כן יאבדו כל אויבין!) בין נגד
הבוגד מבית (מהרסיין ומחריביין ממן יצאו המטען
יונח לא תחת דוושתהמצמד אלא תחת המגב
השמאלי ! מובן! אני רוצה את הראש! את
הראש ! ראש קטוע לא מרגיש ולא מרגישים יותר !
רגליים קטועות ״מרגישות״ את החסר לעולם !

בדם ואש יפול עם טיפש,

אדוני ראשהממשלה ,
בהודעתן בכנסת אחרי מיבצע חקיטועים שבוצע
בשטח שאתה אחראי לנעשה בו, אמרת כי ״כבן אדם״
אתה מצטער על המקרה.
אודה לן אם במכתב חוזר תבהיר לי מחי הרגשתן
כראש ממשלה, וכשר ביטחון.

בהכנעה,

לאה רון פגד שלו ם רב,
בפולמוסן האחרון עם עמוס עוז, טענת כי האנטי שמיות
היא גורם של קבע, ולפיכן, אם נהיה ״שפויים״
או ״צודקים״ ,או ״לא-טועים״ ,לא יהיה לכן שמץ
השפעה על המצב האנטישמי הבלתי״רציונאלי. כן, בכל
אופן, הבינותי את המסר שלן.
אני מציע לן לחשוב (גם לאור מיבצע קטיעת
גפיים) ,מדוע הבדיחה ״אנטישמי הוא מי ששונא יהו דים
יותר מהמגיע להם״ מצחיקת-מכאיבה כל־כן כל
פעם מחדש.

בשחוק ובכאב,

״עוד לא יודעים
לאו ניסע לחובש,
אבל בטוח שנטוס
לשם ע לופטהנזה״
מדברי נוסע לופטהגזת

1 .1 1 7 1 1 1 3 1 1 8 3

הזמנות דרך סוכן הנסיעות שלך או טלפן אלינו .:תל־אביב 651414־ ,03 חיפה 512862־04

ו עו ל ם הזו! 2232

תענוג בסלע האדום
באילת

אצלנו זו כבר מסורת:
חרבה יותר -ללא תוספת במחיר.
* בידור, צחוק ואירועים משעשעים.
* מוסיקה וריקודים במועדון.
* יין חופשי בארוחות ערב.
* קוקטיילים ואפריטיבים.
י מזנונים עשירים -אוכל מעולה.
* ספורט והתעמלות, קייאקים, מפרשיות, שייט ודייג.
...וכמו ת מי ד-ינו ק א מנהל <זת השמחה.
9 3שקל(כולל מע״מ) ללינה וארוחת בוקר.
לינה חינם לילד עד גיל 2ו בחדר ההורים.
(המחיר לאדם בחדר זוגי-לא כולל חגים)
הבטח לעצמך כבר עכשיו מקום באמצעות
סוכן הנסיעות שלך או ב״סלע האדום״
אילת טלפון - 5ו 7ו)059(3
ארקיע מצטרפת למבצע עם חבילת נופש
משולבת בטיסה במחיר מיוחד. פרטים
במשרדי ארקיע ואצל סוכני הנסיעות.

(המשך מעמוד ) 17
פלוגות־הסער יכלו לשגשג ולפ עול
במחתרת גלוייה, לבצע מעשי
רצח וחבלה בסיטונות, מפני ש־בתי־המישפט
והמישטרה של גר מניה
הוויימארית התייחסו אליהן
בסלחנות, בבחינת :״נכון, הם
קצת פראים, אך הכוונות שלהם
טובות. אחרי הכל, הם פטריוטים
כמונו.״
באותה שעה זכו פלוגות־הסער
בסיוע סמוי מידי חלק של הקצו נה
הצבאית, שסיפק להן נשק ועזר
להן בגיוס כוח־אדם.

מבחינה זו, קיימים עתה
בארץ סימנים מדאיגים
מאוד־מאוד.

הישראליים
^ תי״המישפט
* מתייחסים בסלחנות קיצונית
לכל אנשי־הימין הקיצוני, הנת פסים
בתקיפת יריבים ישראליים,
קל וחומר ערביים. על רקע זה
יש משמעות מיוחדת לדבריו של
שופט״השלום הירושלמי שהצהיר
השבוע, בפסק־דין רשמי שבו דן
מתנחלים מתפרעים למאסר־על־תנאי,
כי ״הפקרת ימית היא כמו
הפקרת ירושלים.״ השופט ידע,
כמובן, כי ימית ״הופקרה״ על־ידי
הממשלה החוקית של ישראל, ש חתמה
על הסכם־שלום, באישור ה רוב
העצום של הכנסת. התביעה
הכללית לא הגישה עירעור על
פסק־דין זה, אף שיכלה לערער
על קולת־העונש.
פעולות המחתרת בשטחים —
וביכללן ליל־הבדולח ברמאללה ו־ההתנקשויות
בראשי־הערים —
פשוט לא היו אפשריות ללא עצי-
מת־עין של חלק מאנשי כוחות־הביטחון
והמימשל״הצבאי.

אי־אפשר להסתובב בלילה
בערי הגדה ולבצע בהן פעולות
מכלי שאיש ירגיש בכך.
כוחות־הכיטחון נמצאים
בערים אלה בכוננות מתמדת,
למניעת פעולות־טרור
של ערבים.

או טוג ראףע הנ ח ה
אל תקנה חתול בשק!! י
ספר זה לא חתול.
פגוש את הם ופר(ת)
לפני שתקנה את הספר.
בשבוע הספר העברי יחתמו
הסופרים והמשוררים הבאים
אישית על ספריהם החדשים.
תוכל לפגוש בהם ולשוחח
עימם בדוכן ״עכשיו״ בכיכר
מלכי ישראל בתל־אביב.
יותם ראופני:
התפכחות; בעד ההזייה.
ביום ה׳ 12 ביוני וביום ג׳
17 ביוני בין השעות 7.00

ל־ 10.30 בערב.

אשר רייד:
בחג שבוע הספר העברי

סדר נשים.
ביום שבת 14 ,ביוני, בין 7.00
ל־ 10.30 בערב.

חותם

ביום א׳ 15 ,ביוני, בין 7.00
ל־ 10.30 בערב.
ב ת יענה.

אומן הוו

מאיה כז׳ראנו :

רוני סומק, אלי ככר,
פרץ בנאי :
1בשביל 3 ,3בשביל .1

ביום ב׳ 16 ,ביוני, בין השעות
7.00ל־ 10.30 בערב.

על ספריו
בביתן ״תמוז״ בת״א

חלק מאנשי המימשל־הצבאי אי נם
מסתירים כלל את אהדתם ל-
גוש־אמונים. הם נהנים מחסותו
של הרמטכ״ל, שהצהיר לא־פעם
הצהרות פומביות ברוח האידיאו לוגיה
של הימין הקיצוני־הקיצוני.
השבוע, בראיון בטלוויזיה, לא
הצדיק הרמטכ״ל את פעולות ה מחתרת
אך התייחס אליהן בהבנה
רבה, בתארו אותן כ״תגובות״ על
מעשי הערבים. זהו רמז ברור לכל
קצין, היודע כי רמטכ״ל זה הוא
ששילב את אנשי גוש־אמונים ב מערך
צה״ל, וכך איפשר להם לה קים
יחידות נפרדות וחמושות.
שעה קלה אחרי ההתנקשויות
בראשי־הערים פתחו כמד, קצינים כדי במערכת־הסברה שיטתית
לשכנע עיתונאים זרים ומקומיים,
כי ההתנקשות בוצעה על־ידי ער בים
— בניגוד חותך לדעתם הנח רצת
וד,אילמת של כל אנשי־המיק־צוע,
בלי יוצא־מן־הכלל.
כאשר נתגלה מצבור־הנשק על
גג ישיבודההסדר, ועוד לפני ש החלה
אפילו החקירה, הצהיר דו ״אף

מישטרת־ירושלים, כי
אחד מתלמידי הישיבה לא ידע על-
כך ולא היה לו קשר עם מט־מיני
הנשק.״

מעובדות גלויות אדה אפשר
להסיק מסקנות מסויי
מות לגבי עובדות סמויות.

ף| מצב מזכיר מאוד את יח י
י סם של רבים׳ מאנשי הצבא
והמישטרה של השילטון הצרפתי
הקולוניאלי באלג׳יריד, למחרת ה־או־אה־אם.
תמיכה זו הגיעה לשיאה
כאשר ניסו ראשי־הצבא לבצע ב עצמם
הפיכה צבאית נגד השילטון
הנבחר בצרפת. לאחר מכן עסק די-

או־אה־אם בעיקר בנסיונות לרצוח
מנהיגים צרפתיים, ובראשם הנשיא
שארל דה־גול.
רמזים על־כך אינם חסרים ב ארץ.
אריק שרון אמר בישיבת ה ממשלה,
כי ״הביטחון עומד אצלי
מעל לקונסטיטוציה״ .שימחה אר ליך
מאשים את שרון בגלוי בכך
שהוא מסוגל לבצע הפיכה צבאית
ולהקים מחנות־מעצר (אין ספק
שהתכוון לאמר :״מחנות ריכוז״).
מנחם בגין אמר שאילו ניתן לשרון
תפקיד שר־הביטחון, היה מסוגל
״לרכז טאנקים סביב מישרד ראש־הממשלה.״
אחר־כך התנצל ואמר
שהתכוון לכך בצחוק.

שנאמר :

צחוק

צחוק,

ך• יים בישראל מצב קלאסי
*\ להתהוות מחתרת. כל התנ אים
המוקדמים קיימים. וגם המח תרת
— או המחתרות — קיימת/
קיימות.

מה גודל הסכנה ץ
המחתרת החלה לפעול נגד ה־אוכלוסיה
בשטחים הכבושים. היא
הגיעה שם לנסיונות־לרצח. במוק דם
או במאוחר תרצה לפעול ב אותן
שיטות נגד יריבים ישראליים
— הן במחנה השלום, הן בחוגי
המימשל.
מחתרת זו תבצע הפיכה צבאית,
אם תהיה לה האפשרות לכך. עד־כה
היה מקובל להניח כי בישראל
אין זה אפשרי בשום פנים, מסי בות
שונות. אני מציע לבחון מח דש
אם הנחה זו עדיין נכונה.

איני בטוח בכך.
אין ספק שמחתרת זו מוכנה
למילחמת־אחים מזויינת, בתנאים
מסויימים. למשל: אם תחליט מט-
שלת־ישראל לפרק התנחלויות ב שטחים
הכבושים, או להחזיר חלק
מן השטחים האלה. לא הייתי מו ציא
מכלל אפשרות את עריכתה
של חזרה־כללית של מילחמה כזאת
בעת פינוי ימית ויישוביה באביב
— 1982 אם כי יתכן שהמחתרת
איחרה את הרכבת לכך, מפני שה־אוכלוסיה
תיעלם משם מעצמה,
תמורת מיליארדי לירות.

דבר אחד בטוח לחלוטין :
מחתרת זו לא תיעלם מעצמה.
ולא יהיה קל לחסל אותה
באמצעים ממלכתיים —
גם אילו היתה בארץ ממשלה
המוכנה לכך.
לא ממשלת־הליכוד ולא ממש-
לת־המערך היו מוכנות להתמודדות
כזאת עם גוש־אמונים — עוד לפ ני
שהחלה עונת הרציחות הפולי טיות•
אין בנמצא כעת אדם כמו
דויד בן־גוריון, שערך את ד,״סי-
זון״ ,ושכיוון את ״התותח הקדוש״
לעבר אלטלינה.

אם תקום חזית של התנג־י
• דות, שתהיה בעלת הכוח ה מוסרי
והמעשי הדרוש לבלימת
התפתחות הרת־אסון זו ו

זוהי שאלת השאלות.
האם מסוגלים הכוחות השפויים
בארץ, וביכללם הקיבוצים, להת גייס
בעוד מועד, לפני שזה יהיה
מאוחר מדין
האם תתגבש ותתארגן דעת־הק־הל
הנגדית, שהיא דעת הרוב ה גדול,
כדי לשלול מן המחתרת
ואוהדיה את הלגיטימיות האידיאו לוגית?
האם
יזדעק הציבור כדי להכריח
את הממשלה לפעול על פי אחריו תה
הממלכתית הדמוקרטית —
או כדי להפילה ולהקים במקומה
ממשלה המוכנה וד,מסוגלת לכך ב פועל?

אלה
חן שאלות. לא נותר
זמן רב לקבלת התשובות.
שעון־החול של הדמוקרטיה
הישראלית אוזל במהירות.
העו ל ם הז ה 2232

במדינה
(המשך מעמוד )46
וברגשות, שבסופן הזמינו אותה ין-
נשים לארוחה מעשה ידיהן.
רעיה הכירה בעלת בר בתל-
אביב, שהיתר. בעבר שוטרת, וזו
הזמינה אותה לבקר במועדון שלה,
עם טכנאי, ולהקליט את דבריה.
בערב, כאשר התארחו העורכת ־
רובי אבוקסיס, טכנאי בכיר ב־במועדון־הלילה,
רשות־השידור,
הופיעו
לפתע אנשי היחידה המר כזית
של המישטרה. הם הציצו ב מבט
חשדני בשני האורחים הז רים
להם, ושאלו את בעלת המקום
מי הם. זו מיהרה להסביר בגאווה,
כי אלה הם אנשי רשות־השידור
שבאו לראיין אותה. השוטרים לא
השתכנעו, ורק תעודות העובד של
השניים הצילו אותם מחקירה ו דרישה.
כנדל
הנסיכות. בין יתר
הרפתקותיה ליוותה רעיה נשות
אסירים לביקור אצל הבעלים ב-
בית־הסוהר. אחת הנשים, הנשו אה
לאסיר השפוט למאסר־עולם,
הסבירה לרעיה באריכות, כי היא
עומדת להודיע לבעלה באותו בי קור•
כי הגיעה לסוף הדרך. כאשר
הגיעו לכלא קיבלה האשה אישור
לדאות את בעלה ללא חציצה של
רשת, והפגישה היתה נרגשת
מאוד. אך בגלל להט היצרים של
השניים הוחלפו מעט מאוד מילים.
בתום הביקור הסבירה האשה, כי
לצערה לא הצליחה בביקור זה
להגיד לו את אשר עם לבה, בגלל
הנסיבות.
התוכנית שעלתה בכל כך הרבה
מאמצים כבר מועמדת לבחירה כ תוכנית
שתישלח מטעם רשות-
השידור לייצג את ישראל בפרס
איטליה, הפרם היוקרתי של ה רדיו.

צים,
ולכן הובא קונה להעיד בדחי פות.
מידע
ח סוי. מתוך עדותו של
קונה התברר כי חלקו של שמעיה
אנג׳ל בפרשת הסחיטה קטן בהרבה
מחלקם של נאשמים אחרים, ומכפי
שהשתמע מדברי התביעה. בהס תמכו
על העדות קבע השופט האג׳
יחיא, כי ״אין בפני איפוא כל
ראיה הקושרת את אנג׳ל למעשה
סחיטה זה, מלבד הופעתו יחד עם
חזן בעת קניית תכשיטים, כאשר
לא היה באותו מעמד כל איום, ואף
חזן התחייב בתשלום לקונה.״
ההפתעה שנפלה באולם בית-
המישפט, בעיקבות העדות וקביעת
השופט, היתד, גדולה, שכן, ה-
מישטרד, תיארה את אנג׳ל, בעת
מעצרו, כ״פושע מס׳ 1בישראל״.
חלקו הקטן בפרשה סתר את טענת
המישטרה, וחשף פעם נוספת את
נטייתה לטפול האשמות ללא ביסוס.
נטייתה לתפול האשמות ללא ביסוס.
מייד עם הגשת כתב האישום
נגדו, ב־ 11 במרץ , 1980 נעצר

אנג:ל מיהר ללחוש על אוזן
פרקליטו כי אכן אמר דברים דומים
לאשתו, שרה (״שמוליק״) אנג׳ל,
בעת שבאה לבקרו בבית־הסוהר
רמלה, שבו שהה. אולם אנג׳ל טען
בלהט כי באותו מעמד אמר כי
יעזוב את הארץ אך ורק אחרי סיום
ההליכים נגדו, לא לפני כן .״אין
בכוונתו של הנאשם לברוח לחוץ-
לארץ,״ טען עורך־הדין רום .״לחי־פך,
הוא רוצה לסיים את הפרשה.״
פגיעה כצינעת הפרט. ה וויכוח
בנושא זה זקף את אוזניהם
של הנוכחים באולם בית־המישפט.
מבלי לשים לב לכך גרמה התובעת
לחשיפת סוד מישטרתי, שלא היד,
ידוע קודם לכן: האזנה לשיחות
אסירים עם בני־מישפחותיהם. אחרי
הדיון, סיפר עורך־הדין רום כי הוא
שוקל פתיחה בהליכים, בעיקבות
הפגיעה — לפי חוק צינעת הפרט
— בלקוחו, שהתגלתה בעיקבות
חשיפת הסוד.
בהחלטתו לגבי הבקשה לעיון
חוזר במעצר, קבע השופט חאג׳
יחיא :״הגעתי למסקנה שיש לשח רר
את אנג׳ל בתנאים הבאים, וכך
אני עושה: יפקיד סכום של 50
אלף לירות במזומן בקופת בית־המישפט.
ימציא ערבות צד ג׳ על-
סך 50 אלף לירות לא הפקדה.
יתייצב בתחנת־המישטרה הקרובה
ביותר למקום מגוריו מדי יום ב שעה
12 בצהריים. יימצא בביתו
מדי יום משעה 8בערב עד שעה 6
בבוקר למחרת.״
שמעיה אנג׳ל שוחרר ממעצרו,
אך תנאי השיחרור משאירים אותו
במעצר-בית חלקי. הדיון במישפטו
נמשך, אך כבר עתה ברור, בהס תמך
על דברי השופט, כי הרעש
שעשתה המישטרה כדי להביא ל מעצרו
בתחילה, לא תאם את ה מציאות.

שות 1גדה הסוד תת

התובעת חשפה בשוגג
שיטה ש 7חאזגות־סתר
קשיחות אסירים
.עם בגי־־מישפחותיהם
המישטרה מאזינה לשיחות של
אסירים עם בני־משפחתם הבאים
לבקרם בביודהסוהר. עובדה זו
עולה מהחלטה שנתן השבוע שופט
בית־המישפט המחוזי בתל־אביב,
יוסף חאג׳ יחיא, במישפט פרשת
״סחטני העילית״ .מתוך החלטה זו
עולות עוד כמה עובדות, החושפות
את שיטת הניפוח, שבה משתמשת
המישטרה כדי לבסס את טענותיה.
פרשת הסחיטה התפוצצה עוד
לפני כחודשיים, באשר התברר
שהמישטרד. יצאה בהכרזות יומר ניות׳
שאין מאחריהן כיסוי. בעוד
שהמישטרה הכריזה בתחילה, כי
תפסה בנופיה של סחטנים, שהטילה
את חיתיתה של עשרות סוחרים
בתל־אביב, היו העובדות בכיתבי-
האישום שונות לחלוטין.
שמעיה אנג׳ל, עובדיה דרוזיה,
ישראל מיזרחי ויוסף מן הואשמו
לבסוף בסחיטה מאדם אחד בלבד;
ואילו נאשם חמישי, יהודה חזן,
נאשם בסחיטה משני אנשים נוס פים.
מלבד זאת אין בכיתבי-האישום
כל זכר לסחיטות בקנה־מידה נרחב,
כפי שהמישטרה ייחסה לנאשמים
עם מעצרם.
במהלך מישפטו של שמעיה אג-
ג׳ל, הועלה בדחיפות לדוכן־העדים
העד המרכזי בפרשה, אברהם (״קו נה״)
חננישווילי, שהתלונן כי חמ שת
הנאשמים סחטו ממנו. קונה
הוא בעל חנות תכשיטים ברחוב
אלנבי ,52 בתל-אביב. כתב־האישום
מגולל שורד. של מעשי סחיטת כסף
ותכשיטים, שביצעו הנאשמים יחד
ולחוד כנגדו. נציגת התביעה, עור־כת־הדין
שולמית אמיר, טענה כי
קיים חשש שנגד העד יופעלו לח רעולם
הזה 2232

אשת־חשוד אנג׳ל
שיחה בכלא
אנג׳ל, לבקשת התביעה, עד לתום
ההליכים המישפטיים נגדו. עירעורו
לבית־המישפט העליון על מעצר
זה נדחה. העובדה שבעבר ריצה
תקופת מאסר של שמונה שנים
בגין שוד מזויין ויריות על שוטרים,
וטענת המישטרד, כי מעצרו דרוש
כדי למנוע איום והתנכלות לעדים,
שיכנעו גם את בית־המישפט ה עליון.
אך בכך לא נסתיימה ה פרשה.
אחרי
שניתנה עדותו של קונה,
הגיש פרקילטו של אנג׳ל, עורך-
הדין משד. רום, בקשה לעיון חוזר
במעצר. בבקשה טען רום כי ״אחרי
מסירת העדות של המתלונן, אין
עוד חשש של השפעה על עדים,
וכל הנימוקים שעליהם התבססה
בקשת המעצר אינם עוד והם נופ לים.״
בניגוד
לרום, סברה התובעת
אמיר אחרת. היא טענה כי דווקא
עדותו הקלושה של קונה כנגד
אנג׳ל מלמדת כי הוא חושש ממנו,
וכי זאת הסיבה שמסר נגדו פחות
דברים מפלילים מאשר נגד הנא שמים
האחרים. על כך הגיב ה סניגור
רום בתקיפות, וטען כי
לתובעת אין זכות להעלות השערות
משל עצמה, ללא הבאת ראיות
מתאימות. רום הפנה את תשומת-
לב בית־המישפט לכך שאין כל
ביסוס לטענותיה של אמיר.
כדי לחזק את עמדתה, שלפה
אמיר ״שפן״ .״הגיעה אלינו אינ פורמציה
שהנאשם עומד לעזוב את
הארץ מייד עם שיחתרו,״ טענה
התובעת .״הנאשם אמר שיש לו
דרכים לעזוב את הארץ להונולולו.
יש לי מידע חסוי בקשר לכך.״

״מ״ג׳יור ובי׳
עוזרו ש 7אידי אמין
חושף את גירסתו
לגבי רצח דורה בזוך
מאמצי בניה של דורה בלוך
לגלות את הנסיבות המדוייקות ש בהם
נרצחה אימם, לאחר פעולת
אנטבה, עלו עד כה בתוהו• .נסיו-
נותיו של עיתונאי דבר, דניאל
(״דני״) בלוד, ושל שני אחיו
לאסוף כל פרור מידע על רגעיה
האחרונים של אימם גרמו לכך
שבאמתחתם יהיו כמה גירסות,
חלקן סותרות זו את זו.
השבוע נוספה גירסה נוספת.
בוב אסלם, או כפי שהוא היה
אמין :
חיילי
על־ידי
מכונה
״מייגה בוב״ הממתין עתה למיש־פטו
בבית־הכלא של קאמפלה, בי רת
אוגנדה, העניק ראיון לכתב
הניח אוף דה וורלד, שבו סיפר
כיצד גילה את מקום קבורתה של
דורה בלוך בת ה־ .73 לכל ברור
שאסלם, מי שהואשם בהשתתפות
במקרי הרצח, שביצע דאדא, מנסה
עתה, בכל מחיר, להציל את עורו
ולצאת זכאי ממישפטו, שהעונש
הצפוי לו בו הוא מוות, ולכן יש
להתייחם לדבריו בספקנות רבה.
שותף לרצח. לדברי אסלם,
מי שמכונה ״העכברוש הלבן של
אוגנדה״ נרצחה דורה בלוך, כי
״המישטרה החשאית רתחה מזעם
בגלל מיבצע החילוץ הישראלי ו רצתה
מעשה נקם מיידי,״ סיפרו
לי ,״כי בעטו בה, היכו אוחד. ל אחר
שהשלימה על הקרקע, ולב סוף
הציתו את גופתה.״
אסלם בן ד,־ 55 טוען כי כלל
לא היה באוגנדה כשאדע הרצח.
״כשחזרתי, גיליתי את מקום קבו רתה
של דורה בלוך. אידי אמין
קרא לי אליו, לאחר ששמע שאני
שואל יותר מדי שאלות. עיניו
להטו מזעם והוא אמר לי שגם
אני שותף לרצח.״
גור האשה
שייר לה
״פסק־דין ראשון מסוגו, האוסר זמנית על אשה
בהריון להפיל את ולדה, בניגוד לרצון בעלה,
ניתן השבוע על־ידי שופט בית־המישפט המהוזי
בחיפה, אמנון פרמי.
״השופט נימק את מתן הצו כפך שהוועדה
הממשלתית המוסמכת לתת אישורים להפסקת
הריון, אשר אישרה לאשה להפסיק את הריונה,
נתנה החלטה, בלתי-מבוססת׳ כפך שלא זימנה
גם את הבעל פדי לשמוע את דעתו ועמדתו
כנושא מעריב״.)23.5.80 ,

לא לבעלים, לוא לרבנים, לא למ דינה,
לא לכנסת רגם לא לבתי-
המשופם.
גרף האשה שייר לה, ורק לה.
תוכר זכות האשה להפלה על־פי
רצונה בלבד!
אליאש אורנה, רמת־גן; אמיר חיה, כפר־ שמריהו;
אנגל טובה, תל־אביב; ארנון יהודה, ירו שלים; אור
לאה, ירו שלים; אורטל דורית, ירושלים; אל־אזהרי
עלי, תל-אביב ; כטלר רות, ירושלים ; ברגמן עמליה,
חיפה; כן־ארי ענת, תל־אביב; בן־זקרי נעמי, גבעתיים;
בורר חגית, ירו שלים; כן־שלום יופבד, תל־אביב;
בנדרסקי נורה, ירושלים; ברקאי דבורה,
ירושלים; גלבלום אמירה, תל-אביב; גלזרמן אבי,
תל-אביב; דגני רותי, חיפה; דרור עליזה, ירו שלים;
הורוביץ דאה, ירו שלים; הורכיץ אלן, תל־ אביב ;
הנגכי אילנה, תל-אביב; הנגבי חיים, תל־אביב ;
הוניג־פרנם תקווה, ירו שלים; הופר ג׳ון, ירו שלים;
ונגרוכר הילדה, ירושלים ; זופן מיפל, ירושלים ; חזן
שלמה, חו ל ט; טייטלכאום מאשה, ירושלים; יעקכי
רמה, ירושלים; יריב רוחלה, כרמיה ; כהן רעיה,
כפר־שמריהו ; כץ אוה, תל־אביב ; כץ סוזי, הרצליה ;
להב אורית, תל-אביב; לדמן דכי, כפר-סבא; לרמן
מלי, כפר-סבא, לרמן חוה, תל־אביב ; לויפטר דבורה,
ירושלים; לויתן יהודית, ירו שלים; מזרחי מיקי,
תל־אביב ; מסארווה אחמד, ערערה ; מיצנמפר צחי,
תלא בי ב; נאמן אפרת, רמת־חן; נוימן גיורא, תל־אביב;
נחום שאול, תל-אביב ; נחנזון חורחה, רמת־גז ;
נרודובסקי סוזן, ירושלים; סזיר דבורה, תל־אביב ;
סנדרס שרה, בת־ים ; ספדה כדנש, תל־אביב ; סקוטרו
חיים, ירושלים; עין־גיד אביבה, תל־אביב; עין־ גיל
אהוד, תל־אביב; ענבר כיאנקה, תל-אביב; ענבר
נחום, תל־אביב; פוגל חוה, ירושלים; פוגל שאול,
ירושלים; פוטרמן ישראל, תל־אביב ; פילבסקי עודד,
תל־אביב; פינקל ג׳ילכרט, תל־אביב; פינקלשטיין
אריה, חי פ ה; פלינט גילה, תל־אביב; פרידמן מרשה,
חיפה; פרידמן גזניפר, חיפה; פרנקום קארן, רמת -ס;
פילכסקי גיא, תל-אביב; פילכסקי דליה, תל־אביב ;
פרידמן דבורה, תל־אביב; פרידמן ורדה, רחובות;
צור אורנה, חולט ; צור דפנה, תל-אביב ; צור מרים,
תל־אביב; צמל לאה, ירושלים ; קאל יעל, חי פ ה;
קמינר טלי, ירו שלים;
קמינר דפנה, ירושלים;
קצרגנסקי נועה, חי פ ה; קמר עפרה, ירו שלים;
רולניק רבקה, תל־בח ך ; רחמן מיפה, ירושלים; רפט
קלר, י פו; רתם יהודית, תל־אביב; שוכרט הרצל,
תל־אביב; שטנר מדיום, ירושלים; ש״ם דב, קריית־חיים;
שלונסקי חגית, ירו שלים; שריד חדוה,
ירושלים; שנץ יוסי, בת־ים.

מודעה זו מומנה על-ידי ה חו ת מו ת/י ם
ת.ד ,6502 .תל״אביב

613

בשם נד הקבוצה

בנימין (״בונזה״) ויינברג. המיכתב, שהונח בשבוע שעבר על

שולחנו של משה ורטמן, מזכיר מועצת פועלי חיפה, שהיא
בעלת המניות של הפועל חיפה, מנוסח בחריפות. השחקנים
מאשימים בו את יושב־ראש. הנהלת הקבוצה, אמנון צידון.

נוווגדו׳ הסעד
חיכה 1אשיודם
את ירו
הזונהדה באחרות דהתדוווות הקבוצה,
שבאוטונום שדה
עישנו השיש,
והוא מאוש־ם
את שפיגרו
בהסתה השחק],

סורס בקבוצת הנוודגו
ך* יח החשיש התפשט בחלל האו טובום.
שחקני קבוצת הכדורגל של ן הפועל חיפה החליפו מבטים, אך איש
מהם לא פצה פה. מעשני הסם לא היו
מבין השחקנים. היו אלה אוהדים, ש הצטרפו
לאוטובוס השחקנים. איש לא
הזמינם, אך הם עשו באוטובוס כבתוך
שלהם.
זה קרה לפני כשלושה חודשים, בעת
ששחקני הפועל חיפה חזרו מצפייה ב-
מישחק הכדורגל בין נבחרת ישראל ונבח רת
צפון־אירלנד, שהתקיים באיצטדיון
רמת־גן. לרשות השחקנים הועמד אוטו בוס
שהסיעם הלוך וחזור. לאוטובוס זה
הצטרפו הנוסעים הבלתי-קרואים.
מזה זמן רב חשים שחקני הפועל חיפה
בהשתלטות של גורמים פליליים על הקבו צה.
הדבר מתבטא בהופעתם של ביריו־נים
לאימונים של הקבוצה ולמישחקיה.
עבריינים אלה אינם מסתפקים בישיבה
ביציע, יחד עם האוהדים האחרגם. מבלי
שאיש יעצור בעדם הם נכנסים לחדרי-
ההלבשה של השחקנים, ועושים בהם כב תוך
שלהם. האימה שהם משרים סביבם
מהווה את כרטיס־הכניסה שלהם למישחקי
הקבוצה.

הבריונים הי סו
אתה מור אל

ן * צב זה הלך ורע. ממחסני הקבו-
י צדו, באיצטדיון בקריית־חיים, החל
להיעלם ציוד ספורט. בעת האימונים נג נבו
כספים מתוך בגדי השחקנים, שהיו
תלויים בחדרי־ההלבשה. מהשחקן אבי
קאופמן נגנבו מפתחות מכונית האופל
רקורד שלו, והגנבים טיילו בה בעת שהוא
התאמן. חדרי־ההלבשה של הקבוצה הפכו
למועדון למישחקי־קלפים והימורים, וה עבריינים
מרשים לעצמם להתרענן בין
הימור להימור ולהשתמש בחדרי האמ בטיה
של השחקנים. אחרי אימון או מיש-
הק, כשהשחקנים היו חוזרים רצוצים
ומזיעים לחדרי״ההלבשה, היה מתברר להם
שלא נשארו מים חמים.
קבוצת העבריינים נהנתה מתנאים של
שחקנים־לכל־דבר. כאשר היתד. הפועל
חיפה יוצאת למישחקי־חוץ, היו השחק —

בומה ויינברג, הנראה בתמונה
*1 1111
כשהוא מזנק לעבר הכדור,
1 1 /1 1 1
טוען כי מתנכלים לו מפני שעמד, בתוקף היותו קפטן הקבוצה,
נים נאלצים להצטופף כדי לאפשר לאוהדים
הפליליים ליהנות מנסיעה חינם באוטו בוס
השחקנים. הדברים הגיעו לשיאם
כאשר העבריינים החלו לעשן סמים במ
בראש
מאבקם של השחקנים. בומה הוזמן בשבוע שעבר לחקירה
במודיעין אזרחי, בעיקבות שמועות שמכר מישחק. לטענת בומה
זוהי עלילת־שווא, שנועדה להכפיש יאת שמו לאחר פרשת המיכתב.

חיצה אחת עם השחקנים. העובדה שלאיש
לא היה האומץ להעיר להם, או להתלונן,
גרמה ש יפרצו כל גדר.
השפעתם של העבריינים על מוראל

שחקני הקבוצה היתה הרסנית. המצב המש פיל
של כניעה לקבוצת ביריונים, השפיע
נפשית על כושרם של השחקנים. היעלמות
ציוד הספורט והפגיעה בתנאי השחקנים

בחדרי־ההלבשה, השפיעה גם על הכושר
הפיסי. רמת השחקנים ירדה פלאים, וה תוצאות
לא איחרו לבוא. איש אינו מכחיש
היום בהפועל, חיפה, כי לעובדה שהקבו צה
ניצלה העונה רק בקושי מירידה מה ליגה
הלאומית לליגה הארצית, יש קשר
ישיר למיפגעי העבריינים.
עם סיום עונת הכדורגל התברר, כי
היטפלות הביריונים לקבוצה החיפאית
היא רק בעייה חיצונית. הסיבות לכיש לונה
של קבוצה זו, שסיימה בעונה ש עברה
במקום החמישי, ואילו העונה הנו כחית
ירדה למקום ה־ , 12 הן הרבה יותר
עמוקות. מסתבר כי הקבוצה רקובה מבפ נים.
במיכתב
חריף שהונח בשבוע שעבר על
שולחנו של משה ורטמן, מזכיר מועצת
פועלי חיפה, שהיא בעלת המניות של
הקבוצה, מאשימים כדורגלני הפועל חיפה
את יושב־ראש הנהלת הקבוצה, אמנון

מרחיק לכת, דהיינו, דרישה לסיום תפ קידו
של יושב־ראש ההנהלה הנוכחי בק בוצתנו.״
אמנון
צידון מכהן בתפקיד היושב־ראש
מזה שלוש שנים. בתוקף התפקיד, שאותו
ממלאים בהתנדבות, ללא שכד, הוא אח ראי
על הצד האירגוני, הנוהלי והכספי
של הקבוצה. יושב־ראש ההנהלה כפוף
למועצת הפועלים, שהיא הממנה אותו
ומשתתפת יחד עמו במינוי חברי הנהלת
הקבוצה האחרים. האחראי הישיר על היו־שב־ראש
הוא מחזיק תיק הפועל במועצה,
תפקיד המאוייש על־ידי יצחק סינוואני.
מיכתב השחקנים מגלה כיצד רואים ה שחקנים
את האופן שבו מילא צידון את
תפקידו .״הרגשתנו היא,״ הם כתבו ,״כי
במשך השנים עמדו לנגד עיניו של אמנון
צידון האינטרסים האישיים שלו. כאשר
אינטרסים אלה התלכדו עם האינטרסים
של הקבוצה, נראה כאילו הוא (אמנון)

נושא הטענות

הוא אמנון צידון, יושב־ראש הנהלת הקבוצה. צידון,
המכהן בתפקידו מזה שלוש שנים, מכחיש את ההאש־מות
נגדו, וטוען כי הם פרי של מסע הסתה נגדו. צידון מאשים בכך את שפיגלב.

הוא לקח לי!

קובל שלום שוורץ, כוכב הקבוצה והחלוץ שלה.

שוורץ, הנראה בתמונה יחד עם בנו. ,מאשים את
היושב ראש, אמנון צידון, בכך שחטף מידיו עיסקה לפתיחת סניף של סמי בורקס.

מינתב ההאשמות

עים לנושא השתלטותם של עבריינים על הקבוצה. מוזכרים ־בהם

צידון, במצב שאליו נקלעו. המיכתב, ה חתום
על־ידי קפטן הקבוצה, השוער בני מין
(״בומה״) ויינברג, בשם 14 שחקניה,
מגולל שורה של האשמות נגד צידון.
״לאור משבר האמינות החריף הקיים
היום בין שחקני קבוצת הכדורגל של ה פועל
חיפה לבין יושב-ראש ההנהלה ה נוכחי,
אמנון צידון,״ כתבו השחקנים
למזכיר המועצה ,״אנו, שחקני הקבוצה,
מבקשים להביא בפניו את הגורמים וה מניעים
אשר הביאו אותנו לצעד קשה ו

מוחלטת
וטוטאלית בהנהלה ובשחקנים,
וזאת על־ידי ניפוי הדרגתי ושיטתי של
כל האלמנטים אשר עלולים לסכן את מע מדו
זה.״ בהמשך מיכתבם, המשתרע על־פני
ארבעה עמודים, מונים השחקנים כמה
דוגמות לניפויים מסוג זה. ביניהם נמצא
״מיקרהו של השחקן מאיר אילוז. שחקן
זה לא התחיל לשחק את העונה בגלל
חילוקי־דעות עם היושב־ראש. ואפילו ב מצבה
הקשה של הקבוצה, לאחר המחזו רים
הראשונים של העונה, לא הסכים ה־יושב־ראש
לוותר על כבודו וגאוותו ולד אוג
להחזיר את השחקן, שהיווה חוליה
חשובה בקבוצה.״
מיקרה אחר שאליו מתייחסים השחק נים
הוא פיטוריו של מעסה הקבוצה, דב
(״דובי״) שטיין, מנהל מכון ירושלים

״׳ לל־־ויע״

אים שהועלו גורמים למרירות והרגשה
כבדה בלב השחקנים, ובנוסף, כל אותן
שמועות המדברות על בילוי בבתי־מלון
על חשבון־הקבוצה, ארוחות במיסעדות
כאשר בקבלות מצויין כאילו שחקנים
השתתפו בארוחה, או קבלות על סכומים
גבוהים יותר מערך הארוחה...
״אנו השחקנים חשים מועקה כבדה
(המשך בעמוד )66

עישון הסמים באוטובוס, גניבת כספים מבגדי השחקנים ועבירות
אחרות. לטענת השחקנים שכר יושב־ראש הנהלת הקבוצה אדם
מיוחד, שעליו הופקדה הגנת השחקנים מפני העבריינים המתנכלים.

פועל לטובת האגודה. אך הצלילים הצור מים
החלו להישמע כאשר האינטרסים
שלו לא התלכדו עם האינטרסים של הק בוצה.״

//אינ
ט ר סי ם
אי שיים
* שחקנים מאשימים במיכתבם את
1צידון בכך ש״ניסה להגיע לשליטה

לפיזיוטרפיה בחיפה .״ושוב עולה השאלה
מדוע נותק הקשר בין הקבוצה למכון,״
קובלים השחקנים .״ניתוק זה גרם לכך
ששחקנים שרצו להבריא ולתרום לקבו צה
היו נאלצים לקבל טיפולים במחתרת,
ולאותם שחקנים שלא קיבלו את הטיפול
הנאות התארכו הפציעות ונמנע שובם
להרכב מהר יותר.״
במיכתב מונים השחקנים כמה חשדות
חמורים כלפי צידון, במיסגרת מה שכינו
״אינטרסים אישיים״ .״אין ספק שהנוש־

הגורם?

מרדכי שפיגלר, המאמן
הפורש של הקבוצה,
סירב להגיב על האשמות של צידון נגדו.

ס מי םכקבוצתכדורגל

״אימדיה דוסר״

(המשך מעמוד )65
בעיקבות שמועות אלה, וכן ב נושאים,
נוספים כגון ניהול חש בונות
לקוי, כספים שחורים, מכי רת
מינויים וקבלת תרומות אשר
לא נרשמו בסיפרי הקבוצה, מכי רת
שחקנים כאשר הסכום שנרשם
שונה מהסכום שהתקבל, ועוד סי פורים
מהסוג הנ״ל.״
חקירה קצרה העלתה כמה מים״
צאים מעניינים.
בהתחלת עונת הכדורגל האח רונה
קיימה קבוצת הפועל חיפה
מחנה־אימון בקאנטרי קלאב ב־תל־אביב.
במחנה, שנמשך שבוע
ימים, השתתפו בנוסף לשחקנים
גם מנהל הקבוצה, משה אשר, וה מאמן
מרדכי (״מוטל׳ה״) שפיגלר,
שנכנס לתפקיד חק העונה. למרות
זאת מצא לנכון יושב־ראש ההנה לה,
אמנון צידון, להשתתף גם
הוא בשבוע האימונים. צידון אמנם
לא נטל חלק בצד המיקצועי של
האימונים — אין זה תפקידו ואין
לו ידע מתאים — אך הוא בילה
בסוויטה
את השבוע בנעימים,
מרוחת בת שלושה חדרים שהוע מדה
לרשותו. השחקנים נאלצו
לעומת זאת להסתפק בחדרי־אירוח
קטנים, כשכל שני שחקנים מאכל סים
חדר.
בסוף השבוע שבו נהנה צידון
ממיתקני הספורט והנופש של ה־קאנטרי
קלאב, בשעה ששחקני ה קבוצה
הזיעו באימונים, חזרו ה העדיף
שחקנים
לחיפה. צידון
להישאר והזמין גם את אשתו ואת
שתי בנותיו לבלות עמו את סוף־
השבוע. במהלך אותו שבוע הת ארחו
אצל צידון הנופש האלוף
(מיל ).שמואל גורדיש ועורך־הדיו
ברוך שיפמן, שהם ידידיו.
אמנון צידון לא הכחיש, כי ה הוצאות
של שבוע־האירוח ושל
סוף־השבוע של בני מישפחתו נז קפו
לחובת חשבון אגודת הפועל
היפה. אך יחד עם זאת טען, כי
״אני לא צריך לתת דין־ו;חשבון
למה באתי למחנה האימונים ואת
מי אני מארח שם. כיושב־ראש
ההנהלה הייתי צריך להיות שם.
וזהו.״

צבעי השיער הטובים והנפוצים
^יי ־י ם.

15 גונים אופנתיים
מערכת צטעה(קיט) מושלמת המטלה;
שפורפרת צבע, קרם מחמצן(במיכל שאינו
מחייב שמוש במברשת) חוג כפפות.
להשיג; בפרפומריות המובחרות
בבתי המרקחת וברשתות השווק.

החברה הגדולה והמפורסמת בעולם לתמרוק שיער
אל תוו ת ר על הגווב
בעתר

או טו בי אנ קי -
ליתר ב ט חון

אולסי פרי מ מ לי ץ
החולצות של״מיסטר אבי״
הטובות והאופנתיות
ביותר שהכרתי
להשיג בחנויות המובחרות נתניה חדרה

— ״שיר!״ ,המייסדים ; 1טופמן, הרצל ; 8״צפי׳׳ ,הרצל .7
— ״צימרמף׳ ,הרברט סמואל .64

^ מרון בקעת הירח איות

735

כולל מ ע״ מ

לאדםב חד ר זוגי
ילד אחד עד גיל 12

ב חד ר הו רי ם
לוו עדי עו בדי ם מ חי ר מיו ח ד

פרטים והזמנות :

ט ל 5141 .־ 0 5 9
עד 15.7.80

מנון צידץ הוא איש־עס-
קים ובעל סנדוויץ־בר בחי פה.
הוא מתגורר בווילה מהודרת
ברחוב בית־לחם ,28 בשכונת ה כרמל
הצרפתי בחיפה. הבית גדוש
בריהוט עתיק מן המאה שעברה.
למרות היותו עשיר הוא מרשה
לעצמו ליהנות על חשבון הקבוצה
שהוא מנהל. בניגוד למצבו הכספי
של צידון, מצבה הכספי של הפו על
חיפה הוא מן הגרועים בין
קבוצות הכדורגל בארץ. עריכת
המאזן עדיין לא הסתיימה, אך
לפי ההערכות הוא יסתכם בגד עון
של 3מיליון לירות. לטענת
צידון יסתכם המאזן בגדעון של
מיליון לירות בלבד, אך גם זהו
מאזן יוצא דופן בליגה הלאומית,
שמרבית הקבוצות שבה הן ריווח־יות.
בנוסף
לגרעונות הכספיים עומ דת
הפועל חיפה לאבד בקרוב כמה
משחקניה הבכירים. כוכב הקבוצה
והחלוץ שלה, שלום שוורץ. כבר
הודיע, כי הוא מתכוון לעזוב את
הקבוצה שבה שיחק שתי עונות.
בין שוורץ לצידון שוררת מתיחות
אישית על רקע שכלל אינו קשור
בכדורגל.
לפני כמה חודשים נפגש שוורץ
עם אחד מבעלי רשת המיסעדות
סמי בורקס, ניסים אלקולומברי.
מישפחת אלקולומברי נוהגת לתת
זיכיונות חינם לפתיחת סניפים של
סמי בורקס לספורטאים ולאמנים.
שוורץ התעניין אצל אלקולום־
ברי אם יהיה מוכן לסידור כזה
גם איתו. אלקולומברי הסכים, ו בין
השניים סוכם, כי שוורץ ית חיל
בחיפוש מקום לפתיחת סניף
חיפאי של סמי בורקס. במקביל
פנה שוורץ להנהלת הפועל חיפה,
בבקשה כי תסייע לו בגיוס הכס
פים
לרכישת החנות ולקניית הרי הוט
והציוד .״ידעתי שעד שרואים
ממהנהלה אגורה,״ סיפר שוורץ,
״צריך להוציא את הנשמה. כדי
לפתוח עסק צריך שיהיה כסף מהר.
ברגע שמוצאים חנות, צריך להו ציא
ולשלם, אחרת אי אפשר לג מור
עסק אף פעם.
״ביקשתי מההנהלה שתקנה לי
מכונית אוטוביאנקי חדשה, כדי
שברגע שאמצא מקום מתאים, או כל
למכור אותה ולהשתמש בכסף
לפתוח את העסק. ככה הייתי יכול
להיות בטוח שהכסף אצלי בכיס
ושלא אצטרך לרוץ אחרי ההנהלה.״
אחרי משא־ומתן ממושך רכשה
ההנהלה מכונית אוטוביאנקי חד שה
עבור שוורץ. אלא שאז, כאשר
שוורץ כבר עשה את הצעדים ה מתאימים
לפתיחת העסק, התברר
לו שהוא לא היחיד בשטח. יושב־ראש
הנהלת הקבוצה שלו, אמנון
צידון, הקדים אותו. צידון התקשר
עם יצחק (״איציק״) אלקולומברי,
אחיו של ניסים׳ והגיע איתו להס כם
על פתיחת סניף של סמי בורקס
בקריית־ביאליק. החנות נפתחה
במוצאי״השבת לפני שבוע.
תנאי ההסכם בין צידון לאל־קולומברי
דומים לאלה שהוצעו
בתחילה לשוורץ. צידון קיבל את
הזיכיון חינם אין כסף, והוא הת חייב
למכור אך ורק סחורה של
סמי בורקס. אלא שצידון, להבדיל
משוורץ, אינו שחקן .״אני מרגיש
שצידון עשה פשוט תרגיל לא
יפה,״ סיפר שוורץ .״אני אמנם
מקבל משכורת מהקבוצה, אבל
צריך לחשוב גם על העתיד. חשב תי
לפתוח את העסק ולהתבסס.
והנה בא צידון, שהוא עסקן ולא
שחקן, ופשוט חטף לי את העסק.
הוא ניצל את הפירסומת שלי ושל
שחקנים אחרים כדי להתעשר.״
לצידון יש עמדה שונה .״אני
מכיר את איציק אלקולומברי כבר
עשרים שנד״״ סיפר .״אנחנו חב רים
טובים. לעסק שעשיתי איתו
אין שום קשר לקבוצה. לא לקחתי
לאף אחד את הפרנסה. להיפף, אני
רציתי ששוורץ יפתח עסק, אבל
הוא התעקש שנקנה לו אוטו. זה
גם כן תקדים. הוא קיבל את הת נאים
הכי טובים בקבוצה, ועוד יש
לו טענות. חוץ מזה יש עוד מקום
בשבילו. הוא יכול לפתוח סמי
בורקס בחיפה.״

מודיעין אזר חי
__ חו ק ר
חקן ממורמר אחר הוא
י השוער וקפטן הקבוצה בומה
ויינברג. מתוקף היותו הקפטן, ייצג
בומה את טענות השחקנים כנגד
ההנהלה, ואף חתם בשמם על ה־מיכתב
לוורטמן. בשבוע שעבר
הוזמן ויינברג לחקירה במודיעין
אזרחי, הבודק, לפי דרישת ההת אחדות
לכדורגל, פרשיות שחי תות
בליגה. במהלך החקירה נשאל
ויינברג אם פנו אליו ואם קיבל
כסף או טובת״הנאה אחרת בקשר
להפסדה של הפועל חיפה למכבי
יפו, בתוצאה ,3:0כמה מחזורים
לפני סיום הליגה.
״אין לי ספק מי עומד מאחרי
זה,״ טען ויינברג .״זאת עלילת-
שווא שהעלילו עלי, מפני שחייתי
הנציג של השחקנים במאבק שלהם
נגד צידון. מה פתאום נזכרים
כמה מחזורים אחרי הליגה לחקור
דבר כזה 1ברור שזהו נסיון להכ פיש
את שמי. זה הנשק שבו הם
השתמשו נגדי.״
צעד נוסף המתפרש כנקמה ב־וויינברג
הוא רכישת השוער יעקוב
אסייג בסכום של 700 אלף לירות.
״אני משחק כבר שש שנים בק בוצה
ועד עכשיו הספיק שוער
אחה״ טען ויינברג .״פתאום צריך
עוד שוער. כשביקשנו לנסוע ל מחנה
אימונים בגרמניה, אמרו לנו
,מה פתאום — אץ כסף׳ .תמיד,
כשהשחקנים מבקשים העלאה ב משכורת,
אומרים שאין כסף, ופת אום
יש 700 אלף לקנות שוער נו סף
1ודווקא השוער זאת לא

נקודת־התורפה של הפועל חיפה.
לכן ברור שזה נסיון לדחוק אותי
הצידה. ההרגשה שלי כיום היא
מאוד כבדה ולא טובה. אני שוקל
לפרוש או לעבור לקבוצה אחרת.״
במיכתבם של השחקנים הם מגו ללים
עוד האשמות וחשדות ה קשורים
בצידון. בגוף המיכתב מו פיעה
רשימה של תשעה סעיפים,
הנוגעים להשתלטות העבריינים
על הקבוצה. מוזכרים בהם עישון
הסמים באוטובוס, גניבת הכספים
מבגדי השחקנים ועבירות אחרות.
חלק מן העבירות מייחסים השחק נים
לאדם המכונה בפיהם ״השו מר״
.מסתבר שאיש זה נשכר על־ידי
צידון עצמו, כדי להגן על
הקבוצה מפני העבריינים. מן ה־מיכתב
עולה, כי לא רק שאיש
זה לא שמר על הסדר, אלא ש השתתף
בעצמו, יחד עם העבריי נים,
בביצוע מעשי הביריונות. כך
מייחסים לו השחקנים במיכתבם
את מעשה גניבת מכוניתו של
השחקן אבי קאופמן.
״זה נכון שהאיש הזה הוא לא
טלית שכולה תכלת,״ טען צידון,
״אבל יחד עם זאת צריך להבין
מדוע שכרתי אותו. אני הלכתי
לפי השיטה של, לתת לחתול לש מור
על החלב.׳ ראיתי שיש בעייה
של עבריינים, אז לקחתי מישהו
מביניהם שישמור על הסדר. לדע תי
הוא מילא את תפקידו בסדר,
ולמרות שהיו חריגים פה ושם
המצב השתפר בהרבה.
״לדעתי 70 אחוז מהטענות ש העלו
השחקנים במיכתבם כלל לא
קשורות אלי, ועוד 20 אחוז זה
כלל לא עניינם. אם הקבוצה ירדה
השנה מבחינה מיקצועית, זה לא
אשמתי. ועניין הגרעון זה פועל-
יוצא מהמישחק של הקבוצה. קבוצה
לא טובה לא מביאה קהל למיש־הקים,
ואז אין הכנסות ואין כסף.
אי־אפשר גם לא לשחק טוב, גם
לדרוש משכורות גבוהות ולהעמיד
תנאים, וגם לבוא בטענות על גר״
עון. זה לא הולך ביחד.
״לא ניסיתי להתנקם בבומה ולא
באף אחד. נכון שלא תמיד אני
מתייחס אליהם כמו אבא, ואולי
גם בגלל זה הם כועסים עלי. אבל
צריך להבין, אני רואה את טובת
הקבוצה, וכשאני רואה שהשחקנים
מגזימים בדרישות, אני מסרב. זד.
נכון. לחלק כסף בלי חשבון זה
יותר קל. אני גם לא מקבל את
זה שהשחקנים יתערבו בענייני
רכש. פה זה לא צופים. יש הנהלה
והיא קובעת איזה שחקן יקנו ו איזה
ימכרו. באף מקום בעולם ה שחקנים
לא קובעים בנושאים כ אלה.
הם מיקצועגים. תמורת הכסף
שהם מקבלים הם צריכים לשחק,
וזהו !
״אני גם בטוח שכל הטענות
שהם העלו זה רק המסווה. מה ש קרה
כאן זה פשוט: הסיתו אותם
נגדי. מי הסית 7את זה אפשר לל מוד
מעובדות. חמישה ימים אחרי
סיום הליגה הודענו למאמן, מוטל׳ה
שפיגלר, שאנחנו לא מחדשים לו
את החוזה לשנה הבאה. זה כנראה
הרגיז אותו מאוד. והנה, פתאום,
תיכף אחרי זה, התחילו התאספו־יוח
ובחישות והסתות נגד ההנ הלה,
פתאום צצו כל מיני טענות
שקודם בכלל לא שמענו עליהן.״
בתגובה לדברי צידון, ש התיימר
להצביע על מי ש עומד
מאחורי ההאשמות, אמר
שפיגלר :״עשיתי את עבודתי ב קבוצה
ובזה חסל סדר. אין לי מה
להגיב על דברי צידון. אלה ש עושים
את העבודה למען הקבוצה
לא צריכים לרדת לרמה כזאת,
כדי לענות על האשמות מהסוג
הזה. מי שצדיק, ושהתפלל בבתי-
כנסת מפוארים, לא צריך להתפלל
בשוק. אני עברתי בחיי כמה בתי-
כנסת, ובגילגול הנוכחי שלי אני
לא צייד להתפלש בביב השופכין.
אני מאחל לכל מאמן שהיו לו יח סים
טובים עם השחקנים כמו שהיו
לי. יש לי כיום הרבה תוכניות
והרבה מה לעשות, מכדי שאתייחס
לדברים שהשמיע צידון.״

יוסי היימן

העו ל ם הז ה 2232

רמז? שימשו המיליונים שהושגו עדיד שיעבוד מטקפק שר
ביתיאבות בבני־ברק, שבוצע ללא ידיעת המנהל?

רווז

ף* הודי כני־כרק עוסקים יותר ב /
/מטבע־זר מאשר בתלמוד־תורה,״
הגיב, ספק בצחוק ספק במרירות, רב
ידוע מבני־ברק, כשנודע לו ־ על פרשת
השימוש ברכוש בתי־הזקנים של האיר-
גונים הדתיים בעיסקי־כספים מפוקפקים.
פרשת בתי־האבות של אירגון ישראל
הצעיר יכולה ללמד רבות על הנעשה
מתחת לאפם של ראשי־האגודות המכו בדים,
שילטונות מס־הכנסה והמישטרה.
באמצעות מערכת מתוחכמת של שיע-
בודי־רכוש של אגודות־צדקה למיניהן, ש אינן
עומדות תחת ביקורת ציבורית, מוז רם
לאגודות הון עתק, הנאמד במאות
מיליוני לירות, שנעשה בו שימוש למטרות
חדטיות מפוקפקות. מה שקרה באירגון

יוליום ויצחק שטרסברג.
בבדיקה נוספת שערך, הסתבר לבן־
דויד כי האגודה לא קיבלה פרוטה מכס פים
אלה, וכי אין להם כל זכר בדינים-
וחשבונות הכספיים של האגודה.
בן־דויד פנה מיד למישרד עורך־הדין
יהודה שפיגל, מי שהיה המישנה למנכ״ל
מישרד־הבריאות, כאשר יצחק רפאל היה
שר־הבריאות. סירובו של שפיגל להעיד
נגד רפאל בפרשת תל־גיבורים הצילה ב שעתו
את רפאל. נציגי המישרד שמעו
מפי הרבנים גלינסקי וטויב כי הם ה נאמנים
של אגודת זיכרון טוב, שנתנה
עשרות מיליוני לירות לצבי מירוני או
לגוף שלישי, לפי הוראותיו. הרב גלינסקי
אמר, כי נאמר לו שהכספים ניתנו עבור
7 מישרד־הסעד, תפקיד שבאמצעותו שלט
בחלוקת תקציבים למוסדות שונים (גם
כיום יותר מיס/ייספ מהכנסות בית־הזקנים
של בני־ברק מקורם בתקציב מישרד־הסעד)
.בית־הזקנים שייך לאגודת־גג בשם
ישראל הצעיר, שהיא שלוחה לשעבר של
האירגון האמריקאי ישראל הצעירה, הפעיל
בעיקר בבתי־כנסת. משום מה ממשיך

בבני־ברק והוא אב למישפחה בת 11
ילדים, החיה בדוחק רב. אין לחשוד בו
כי הכספים שעברו תחת ידו ־העשירו
אותו. הרב טויב ידוע כמקורב ליצחק
צויגנבוים, הלא הוא איצלה הגדול, ש נעצר
כמה וכמה פעמים כחשוד במיסחר
בלתי־חוקי במטבע־זר. איצלה נחשב ל גדול
חלפני-המטבע של היהדות החרדית,

הבניין שנכנה כמקום כית־האבות כרחז העבודה
המחיר תלוי באחוזי־הבנייה

בית־האכות בכני־ברר, ששועכד
ללא ידיעת ההנהלה
בתי־האבות של ישראל הצעיר עלול להת גלות,
באותה מתכונת, גם באירגונים
אחרים.

ח תי מו ת־ מי רמה
ושיעבודי־סתר
* 6פני כמהשבועות התבקש ראובן
/בן־דויד עלי-די ראשי עיריית בני-
ברק למסור להם פרטים על בית־הזקנים
בבני־ברק. בן־דויד, שהיה מראשי סיעת
יצחק רפאל במחוז תל־אביב של המפד״ל,
ונחשב לאיש החזק שלה, משמש כיושב-
ראש הנהלת אירגון בית־הזקנים, הנמצא
ברחוב הרב קוק 31 בבני־ברק.
בין כתלי המוסד מצויים כיום כמאה
קשישים, והוא בנוי על מיגרש ששיטחו
למעלה משלושה דונם. הנהלת המקום רצ תה
להרחיבו ולכן החל בן־דויד לבדוק
את אפשרויות ההרחבה. במיסגרת הבדיקה
סר בדדויד לרשם־המקרקעין, כדי לברד
פרטים אחדים לגבי מעמד הנכס.
כאשר עיין בן־דויד בתיק הנכס, נדהם
לגלות כי נרשמו בו מיספר הערות אזהרה.
הסתבר שהנכם שועבד ארבע פעמים כנגד
הלוואות בסכומים שונים, ובסך־הכל תמו רת
56.8מיליון לירות, מזה כמחצית ב הלוואות
בדולרים. הכספים התקבלו מגוף
הקרוי אגודת זיכרון טוב, שבראשו עומ דים
הרבנים יוסף גלינסקי ואליעזר טויב,
לטובת בית־הזקנים ויוסף טוויל. בן־דויד
לא ידע דבר על שיעבודים אלה,
ותדהמתו גברה כאשר ראה כי השיעבודים
נעשו לפי הוראות גיזבר־האגודה, צבי
מידוני, ושני חברי־הנהלה נוספים, שימעון

אירגון ישראל הצעיר, שהוא אירגון־הגג
של בית־הזקנים.
בתצהיר שהגיש ראובן בן־דויד לבית־המישפט,
בו מסר את הפרטים הללו, הוא
מציין כי מירוני הפסיק את פעילותו ב אגודת
בית־הזקנים לפני חמישה חוד שים׳
וכי החתימות של מירוני, יוליוס ו-
שטרסברג ניתנו שלא כדין ואין להן,
לדבריו, תוקף חוקי.
יתר על־כן, שימעון יוליום מסר לבן־
דויד הצהרה, לפיה המיסמכים שבחתימת
ידו הוצאו במירמה, או שהוטעה על-ידי
צבי מירוני. בן־דויד ביקש מבית־המישפט
צו לביטול יפוי־הכוח של מירוני ורעיו.
צבי מירוני היה בעבר סמנכ״ל
מישרד־הסעד, והודח מתפקידו על־ידי
שר־הפנים הד״ר יוסף בורג, בעת הסיכסוך
הפנים־מיפלגתי במפד״ל, בין סיעת למיפנה
של בורג לבין סיעת רפאל. מירוני הוא
אוהד מושבע של גוש־אמונים, ידידו,
יוליוס שטרסברג, אף הוא איש הגוש,
והוא מתגורר בהתנחלות אלון־שבות שב-
גוש־עציון. אחד מכיווני החקירה האפשריים
הוא שהכסף נועד למימון פעולות גוש-
אמונים.
לאחר הדחתו ממישרד־הסעד הועבר
מירוני לתפקיד בכיר במישרד־ההסבדה,
שבו הוא מכהן עד היום. הוי מראשי
סיעת רפאל לשעבר בירושלים, וכיום
איש סיעתו של ח״כ דויד גלאס. הוא
הקים בשעתו אגודת־סתרים הקרויה אחים
נאמנים, שתפקידה היה לעזור לחבריה ב תחומים
שונים ומשונים. בין חברי ה אגודה
נמצא גם דויד גלאס.
מירוני מונה לתפקיד המרכזי באגודת
בית־הזקנים של בני־ברק עת היה סמנכ״ל

הסניף הישראלי, העוסק בבתי-זקנים,
לשאת את שם אירגון־הגג, למרות של-
אירגון האמריקאי יש עתה סניף רישמי
בישראל בשם ישראל הצעירה. אולי נוח
הדבר לשם קבלת תרומות.
אירגון ישראל הצעיר של מירוני ורעיו
שולט בעוד בתי־אבות. אחד מהם שכן
ברחוב העבודה 9בתל־אביב. בראש בית-
זקנים זה עמד עורך־הדין חיים בסוק, סגן
ראש עיריית תל־אביב. לפני עשר שנים
מינה בסוק את מימני כיושב־ראש בית-
הזקנים שברחוב העבודה. מיד לאחר ש ניכנס
לתפקיד מכר מירוני את קרקע
המוסד לחברת כלל. הסכם המכירה קובע,
כי הסכום יגדל אם יגדלו אחוזי־הבניה
שתקבל חברת כלל באותו השטח. לגבי
הגדלת אחוזי־הבניה, סמכו המוכרים על
חיים בסוק, שהוא אדם בעל ההשפעה
בעיריית תל-אביב. בימים אלה נערך חש בון
סופי לגבי הסכום שישולם לאגודת
ישראל הצעיר.
לא ידוע במדוייק כמה שילמה חברת
כלל, אולם בערכים של היום מתקרב
הסכום ל־ 50 מיליון לירות. אחרי שה־מיגרש
נמכר, הועברו כמה מן הזקנים
שבמוסד לבית בבני-ברק, והאירגון ביקש,
וקיבל, מעיריית תל-אביב (שבה מכהן
בסוק) מיגרשים להקמת בית־אבות בדרום
העיר.
אחרי שקיבלו את המיגרשים בדרום
העיר, שיעבדו גם אותם ליגודת זיכרון
טוב של גלינסקי וטויב. סכום השיעבודים
מתקרב ל־ 50 מיליון לירות, אולם מכיוון
שבאגודה זו לא פעיל בן־דויד, לא קם
איש לחקור את עיסקי השיעבוד הללו.

מימון מ פו קפק
ל עי ס קו ת ת מו הו ת
ט גודת ״זיכרון טוב״ קיימת מזה
י שנים, כאשר ליד שמה מופיעה המי לה
״ביסוד״ ,היינו, למעשה היא אינה
קיימת ולא ניתן להניח עליה יד. הרב
גלינסקי, שהוא רבה של חדרה, מתגורר

> ורבים מן החרדים לא היססו לתקוף אנשי-
מישטרה שבאו לעצור אותו.
לדברי הרב טויב, ידידו של איצלה,
שענה לשאלות עורכי־הדין של בן־דויד,
נועד חלק מן הכספים שהושגו בשיטת
השיעבודים לתשלום חובות של צבי מי-
רוני.
צבי טירוני עצמו טוען כי כל הכספים
הוצאו כדין. לדבריו, ההלוואות הן סכומים
קטנים מאלה שנכתבו בכתבי־השיעבוד.
ההלוואות שימשו, לדבריו, למימון הטיפול
בהשגת עיזבון גדול מאוסטריה, בהיקף
של 24 מיליון דולר. העיזבון יימסר לאגודת
ישראל הצעיר בעוד חודשים אחדים..
מירוני טוען כי היו הוצאות רבות על
שיכנוע הנפטר וקרוביו, ועל טיפול מיש-
פטי בגרמניה ובאוסטריה, כדי לקבל אי שיר
לצוואה ולהעברתה לישראל. לדברי
טירוני, מימן הרב טויב את כל ההו צאות
האלה.
מירוני סבור כי בן־דויד פעל כיוון
שקופח על-ידי חבריו לסיעה, ולכן הח ליט
להילחם בראשי סיעת גלאס־רפאל.
לרבדיו, החתים בן־דויד את יוליוס בכוח
על תצהירו, וכל הפרשה צצה בגלל רצונו
של בן־דויד להשתלט על המוסד.
גירסות שני הצדדים סותרות זו את
זו, אולם דבר אחד ברור: אגודה ללא
פיקוח, בשם ישראל הצעיר, קיבלה מ־עיריות
שונות מיגרשים ללא תמורה, ל הקמת
בתי-זקנים, מכרה ושיעבדה את ה־מיגרשים
תמורת סכומים העולים על 150
מיליון לירות. הלק מפעילות זו קשור
באיצלה הגדול ובעסקיו. אין כל פיקוח
על הקצאת המיגרשים ומכירתם, ועל מה
שנעשה בתמורה לשיעבוד או למכירה.
למישרד־הסעד, שהוא הגוף המממן מ־תקציב־המדינה
את אגודות בתי־הזקנים
הללו, אין ביקורת רשמית על המתרחש
במוסדות אלה. מבקר־המדיגה חייב לבדוק
את הנעשה במוסדות אלה, בשמם של
מאות זקנים חסרי-ישע.

(על עיסקות נוספות כמאות
מיליוני ל״י, כגיליון הבא)
יגאל לכיב 1
617

מ א וויין 0ש ידי־פי וסו מת 1לסתו 1וים
מוי שש על ת ת־הוהכוה 11 ול הצונן

מפיק־ג׳ינגלים טמיר
נזה, לא ידעת?
ף כירי הפירסומאיס הישראליים
* לוחמים זה בזה בשצף־קצף. הם
מתחפרים בעמדותיהם ומפגיזים איש את
רעהו כבליסטראות מיוחדות במינן, הקרו יות
ג׳ינגלים.
האחד יורה אל עמדות יריבו שירון קטן,
בן מישפט אחד, כמו העם החליט — קפה
עלית ! היריב משיב מילחמה השערה,
ויורה מה, לא ידעת? אתא!
ובך מתנהל הקרב העז, כשמהעבר האחד
מתעופף לו דור הג׳ינס שותה קווינס ומן
העבר השני נורה לי עושה את האנשים
יפים. וגם טיל אחד מתעופף לו בתווך
— בוא לגדול איתנו — בנק הפועלים.
בשפה המיקצועית של אשפי־הפירסומת
קוראים למישפטים אלה ג׳ינגלים. ואף כי
אין בהם רעיון עמוק, או מסר חברתי
ואנושי, הם שווים הון. לעתים, אם הג׳ינגל
מוצלח, והוא מושר בפי העם, קשה אפילו
לאמוד את ערכו האמיתי.
הילדים שרים ג׳ינגלים, והמבוגרים מפז מים
אותם, בעיקר בשעת נהיגה. הם אינם
שייכים למיצעד הפיזמונים, אבל קשה
מאוד להתחרות בפופולריות שלהם. אלה
הם שירי־הפירסומת, הנקלטים היטב בראשו
של כל אדם, ללא הבדל מין וגיל.
מטרת הג׳ינגל — לפרסם מוצרים, להלל

יורמן, מפיק־ג׳ינגלים עצמאי. גם משה
מחובר מדחף, ראובן וימר מפירסום יעקוב־סון,
חיים שריר וחברת פוזיטיב מפיקים

ג׳ינגלים.
״הג׳ינגלים זו תעשייה ככל תעשייה
אחרת,״ אומר חגי בר־כוכבא, מנכ״ל
שירותי פירסומת בשידור, שמישרדו בוחן
בקפידה את כל הג׳ינגלים לפני שהם
נשלחים לקול ישראל לביקורת אחרונה
ולשידור.
180 עד 200ג׳ינגלים מיוצרים מדי שנה.
מישרדי־פירסום רבים עוסקים בהפקתם.
בכל פעם קמות חברות חדשות להפקת
ג׳ינגלים. יחידת שידור של חצי דקה עולה
למפרסם מ־ 500 עד 8000 לירות. הממוצע
הוא כ־ 3000ל״י. שעות ההאזנה הטובות
ביותר והיקרות ביותר הן בין 7ל 8-בבוקר.
שירותי פירסומת בשידור (שפ״ב) בוחנים
כל ג׳ינגל לפי שלושה קריטריונים: עברית
נכונה, טעם טוב ואי־תקיפת מתחרים .״יש
ג׳ינגלים הרבה יותר יפים משירים המוש מעים
ברדיו. השיר אני פריחה, למשל,
לא לטעמי, בעוד שכמה ג׳ינגלים הם הרבה
יותר ערבים לאוזני,״ אומר בר־כוכבא.
דויד טמיר, שזכה, יחד עם קובי אשרת,
בתשעה מתוך עשרה הפרסים בתחרות
השנתית של איגוד המפרסמים, מפיק כ*60
ג׳ינגלים בשנה, בעוד שסולו יורמן, לעומת
זאת, מפיק כ־.40
המוסיקאים עובדים בדרך כלל באורח

מלחין־ג׳ינגלים אושרת
דור הג׳ינס —
ולשבח אותם, לנטוע אותם בתת־ההכרה
של המאזין, כדי שזה יקנה אותם, כימעט
באורח אוטומטי, אף מבלי לדעת מדוע.
; /אני

פריחה״
^ ג׳ יננל, הנקרא בעברית פיזמונת
י 1מושרת, הוא למעשה שירון בן חצי
דקה עד דקה.
בישראל שוק הג׳ינגלים הוא עדיין ג׳ונגל
פרוע. איש הישר בעיניו יעשה.
בין יוצרי הג׳ינגלים בולט דויד טמיר
ממנהלי פירסום אריאלי כשאחריו סולו
!י 6 8

קבוע עם מפיק. בעוד שקובי אשרת עובד
עם טמיר, עובדים יוריק בן־דויד עם סולו
יורמן ואלדד שרים עם חברת פוזיטיב.
יש כמה מוסיקאים המנסים כוחם באופן
עצמאי, כמו רוני וייס, צביקה פיק ודויד
קריבושה.
בממוצע משלם היום המפרסם כ־ 50 או
60 אלף לירות לפיזמונת מושרת אחת,
אך יש חברות עתירות-ממון, כמו בנקים
או חברות למשקאות, שהשקיעו כ־150
אלף לירות בהפקת הג׳ינגל שלהם.
את סוד המחיר הגבוה מגלים אם פורטים
את הסכום למרכיביו. נגן יחיד של ג׳ינגל
מקבל כ־ 2000 לירות. אם שוכרים קבוצת
נגנים, עולה המחיר בהתאם. זמרים, למשל,

מקבלים סכום כפול — כ־ 4000 לירות
לג׳ינגל אחד. המלחינים הם מלכי הג׳ינ-
גלים. הם מקבלים כ־ 20 אלף לירות עבור
הלחנת ג׳ינגל אחד פשוט.
שעת אולפן־הקלטות עולה כ־ 1500 לירות
והממוצע לג׳ינגל אחד הוא שבע שעות
אולפן, שהם יותר מ־ 10 אלפים ל״י. המפיק
מקבל כ־ 15 אחוזים מן הסכום הכולל
המושקע בפיזמונת. המפרסם הוא שמחליט
כמה פעמים ביום או בשבוע יושמע
הג׳ינגל שלו מעל גלי האתר.

מפיק ג׳ינגלים יורמן
אתא !

הן בחמשיר שכתבתי, :משורר בעל נושר
כביר /רצת לכתוב איזה שיר / .הוא כתב
ובדק / ,ושיכתב ומחק / ,ולבסוף הוא
נותר עם חמשיר.׳
״זהו הדבר הטוב ביותר בחיי שכתבתי,״
אמרה .״כדי לחבר ג׳ינגל צריך רמה
מינימלית של אינטליגנציה.״
את הג׳ינגל העולם מצלם בקודאק
כתב הסופר עמוס טל־שיר, שגם הוא בעל עובד בפירסום אריאלי. הלהיט האחרון
שלו הוא הג׳ינגל מגיע לך גולדסטאר.
אנשי גולדסטאר עבדו שנים על הדימוי
של הגבר, הלוגם מן הבירה הגברית,
ך* נ׳ינגל הוא עניין רציני,״ מסביר
לדעתם. בירה מכבי, לעומת זאת, מפרסמת
/ /י י טמיר ,״למרות שכאשר שומעים
ברוח יותר בינלאומית: גבר מוציא נערה
אותו, נדמה לרבים שקל לעשותו.״
למיסעדה מפוארת ושני בני־הזוג מרווים
צימאונם בבירה מכבי.
אחרי שהמילים מוכנות פונים אל המל חין,
כדי שיפיח בהן רוח חיים.
״אני, למשל, מעדיף לעבוד עם קובי
אשרת,״ מגלה טמיר .״אנחנו עובדים ביחד
כשמונה שנים. קובי מחבר את המנגינה,
מעבד אותה, אוסף את הנגנים והזמרים
לפי הצורך, ורותם את כולם לעבודה.
כשיש מילים ומנגינה, עושים סקיצה —
דוגמה. מקליטים שוב ושוב את הג׳ינגל,
עד שמשיגים תוצאה משביעה רצון, ואז
מגישים אותה לאישור המפרסם. אחר כך
שולחים אותה לשפ״ב, לאישור. אם הכל
עובר בסדר, שולחים את הסקיצה לרשות״
השידור. הם רשאים לתקן את הג׳ינגל
ולצורך זה הם מעסיקים בלשן מיוחד, אבא
בן־דויד, הבוחן בקפדנות כל פיזמונת
מושרת.״
אחת הדרישות של הרשות היא, שה־ג׳ינגל
יבטא אמת בדוקה. למשל: הג׳ינגל
הידוע העם החליט קפה עלית ! לא יזכה
היום באישור הרשות. ואמנם, אין הוא
מושמע מעל גלי האתר. למה? כי אין
זמרת־ג׳ינגלים ארזי
שום החלטה של העם דווקא בזכות קפה
— שותה קורנס.
עלית, או בזכות קפה אחר כלשהו. מעולם
לא נעשה מישאל־עם בנושא הזה וכנראה
לדעתו מהווה הג׳ינגל רק קטע אחד
שגם לא ייעשה. רשות־השידור פיקפקה
מתוך מסע פירסום שלם .״חברה מסויימת
גם באמיתות הג׳ינגל האומר כי העולם
פונה אלינו,״ מספר טמיר בן ה־ ,35״ומצי מצלם
בקודאק. נערך סקר, שהעלה כי 90
גה את מוצריה ואת דרישותיה. אנחנו
אחוזים אמנם משתמשים בקודאק. הג׳ינגל
יושבים עימם ושוברים את הראש איך
אושר והוא מושמע ברדיו.
לפרסם את המוצר. בכל מישרד פירסום
״כעשירית מכל הג׳ינגלים אנחנו פוס ראוי
לשמו יש רעיונאי, שהוא מעין בית-
לים,״ אומר בר־כוכבא משפ״ב.
חרושת קטן לייצור רעיונות פירסומיים.
השלאגרים הגדולים מבין הג׳ינגלים
הרעיונאי הוא שכותב, בדרך כלל, את
של העת האחרונה הם בנק הפועלים,
מודעות הפירסומת ואת הטכסט של הג׳ינ־בירה
מכבי, גולדמטאר ואתא. כל ג׳ינגל
גלים. הוא עושה זאת לאחר שמחלקת
רץ כחצי שנה, ויש הרצים כבר כמה
המחקר בדקה את ־מצב המוצר המסדים
שנים. זה טוב, זה אוסם! מושמע ברדיו
בשוק והחליטה באיזה קו פירסומי יש
כבר 20 שנה.
לנהל את מסע־הפירסום.״
יש גם ג׳ינגלים רעים. לדעתו של טמיר
כאשר פנה בנק הפועלים אל אריאל,־,
הג׳ינגל של אריק איינשטיין, העושה פיר־כדי
שיפרסם את הבנק, שם את הדגש
סומת לסכיני-גילוח, אינו אמין בעיני
על העובדה שהתוספו לו סניפים רבים
גברים. את אריק איינשטיין, בעל ההופעה
בארץ, המאזנים שלו גדלו ונפתחו סניפים
המעט־זרוקה, לא מזהים בדיוק עם הגבר
בחוץ־לארץ. עם מידע זה הגיעו אל הרעיו-
המקפיד על גילוח מדי בוקר.
נאית ציפי דולן. הסבירו לה שיש לקשור
את גידול עסקי הבנק עם הלקוחות שלו.
גם הפירסומת של מרגרינה בלו־בנד לא
כך הגיעה דולן אל מישפט המפתח בוא
מתאימה — המוסיקה והמילים משרים
לגדול איתנו !
אווירה המתאימה יותר ׳׳למכירת מוצרים
״אילו הייתי יותר מוכשרת, אולי הייתי
קוסמטיים מאשר למוצרי־מזון.
משוררת, כמו יהודה עמיחי,״ מגלה ציפי
טמיר מגלה כי הסודיות היא עניין חיוני
דולן .״למעשה אף פעם לא רציתי לכתוב
בתעשיית הג׳ינגלים .״הסודיות מבטיחה
ג׳ינגלים, רציתי לכתוב ספרות. אך כש שאיש
מן המתחרים לא יצליח לגנוב
גיליתי שאני פחות טובה בספרות עברתי
רעיון. והרי בענף הזה רצים כל הזמן
לג׳ינגלים. המילים המאפיינות את מצבי
אחרי רעיונות חדשים.״

״משודר
כושר כביד״

מקומות בבת

בעצמ;

מבות״ משתוללות בשידורי ישראל. בנוסף
ה עורך ומפסיק את ההקלטה כדי לא להקליט
שרות. בזמן הצפיה בהקלטה אתה עוצר א ת
מתי שאתה רוצה.

וידיאו §3
הקולנוע;,
6218ק־וס
צבעונית ״20

ספריית השאלה
בת 200 סרטים

אמיעת זה

9300

0מ *\0 0ד 8 £

0 600 00

0אוזו**\׳י

שיו

היבואנים: ס.ט.ס. אלקטרוניקה בינלאומית בע״מ ת.ד ,2579 .ירושלים טל)02(245283 .
מכירות: תל -א ביב: רזו׳ החשמונאים ,91 טל• )03(269858-210068 .חיפה: שד׳ ההסתדרות, מפרץ ח. טל• )04(740495-725681 .ירושלים: רח׳ לונץ סו, טל.)02(224829 .
מעבדות שירות: ת ל -א ביב• ) 031442258-455925 :ירושלים• )021242534 :חיפה 1041725676 :

ה ה עוו ה 11״ פה כוי להע: 1יו
במי ומהחלקת ־ אומהער
אשו 1עוגי ה ליוי גוו!ו 1־אמונ ים,
וחהיות המי שט וה נעצו ו 1משום מה
כקשה שהופנתה אל מושל שכם,
נ 1יוסף לונץ, היתה, לכאורה, תמימה,
עניין שבשערה. המושל, שהוא מאוהדי
גוש־אמונים, התבקש להמציא תעודת-
זהות חדשה לערביה עיישה דראושה.
הפגישה, שבה הועלתה הבקשה, היתד,
סודית. לסודיות היתד, סיבה טובה, שכן
אותו עניין שיגרתי היה הצעד הראשון
במזימה פלילית מתוכננת היטב, שמטרתה
היתד, עושק־קרקעות בגדה המערבית.
מבצעי המזימה ומתכנניה אינם חוששים
כלל מעונש. הם זוכים לגיבוי מלא של
המימשל הישראלי. הם נציגיו של המימשל.
לפני חודשים אחדים נכנסו למישרדו
של המושל לונץ (שבינתיים עזב את
תפקידו) שלושה גברים, שהיו ידועים
לו היטב. היו אלה אברהם מינץ, גיזבר
אילון־מורה, מנחם פליקס, אף הוא מ־אילון־מורה
ומראשי גוש־אמונים,
עובד מישרד ראש־ד,ממשלה, ה עובד
באיזור שכם.
השלושה ביקשו, ולמעשה הורו למושל,
כי יוציא תעודת־זהות חדשה על שם
עיישה דראושה. לדבריהם איבדה עיישה
את תעודתה.
החוק מחייב אמנם כי על מבקש־התעו-
דה עצמו — במיקרה זה עיישה דראושה
— לבוא ולבקש את התעודה מאחד מ־פקידי־המושל,
אולם בשטחים הכבושים
המושל הוא החוק. לונץ לא היסס, הוציא
בו במקום תעודת־זהות חדשה.
הסיבה לטיפול המסור, שבו זכתה עיי-
שה מצידם של אנשי גוש־אמונים ונציג

התחרטו לפתע. בפרשה התערב אלי בר־קול,
אף הוא סוחר־קרקעות בשטחים.
לברקול היו סיבות פרוזאיות מאוד למנוע
את המירמה.

מזי מ ה כפולה
ו מכופלת
ף* רקול פועל בשטחים תוך תחרות עם
— סוחר-הקרקעות שמואל עינב ורפי
איתן, יועץ ראש־ד,ממשלה למילחמה. כאשר
לחץ שר־ד,חקלאות אריאל שרון לרכוש
קרקעות — בכל מחיר — באיזור רוגייב,
השתלב גם ברקול במאמץ שנועד להוסיף
קרקעות לאילון־מורה.
במיסגרת חיפושי־הקרקעות קיבל ברקול
מקיסמאווי הצעה מפתה. קיסמאווי הציע
לסוחר־הקרקעות חלקות אחדות ברוגייב.
ברקול שילם לקיסמאווי 15 אלף דינרים
(דינר שווה 140 לירות) תמורת החלקות
שהבטיח קיסמאווי. אך נשארה חלקה אחת
שאותה לא הצליח קיסמאווי להשיג. זו
היתד, החלקה של עיישה דראושה.
תוך כדי מאמציו של ברקול להשלים
את העיסקה, נודע לו מפי אחד מאנשי
קיסמאווי, חסן עבדאללה, על התוכנית
לזייף את תעודת־הזהות של עיישה ולר שום
את הקרקע במירמה.
ברקול השש כי חלקו בעיסקה יקופח.
הוא לא חשש שמא הזיוף יתגלה כעבור
זמן, והוא יהיה הנאשם העיקרי. לברקול
ה־נודע
מפיו של חסן כי

מושל־שכם דונץ כהפגנת גוש־אמונים כאילץ־מורו
תעודה חדשה? אין בעיות

מישרד ראש־הממשלה, היא פשוטה: עיי-
שה היא בעלת שטח־קרקע של שמונה
דונם ברוגייב, שליד אילון־מורה.
כשהתעודה החדשה בידם, יצאו השלו שה
מחדר המושל, והשלב השני של ה תרגיל
החל. השלושה מסרו את התעודה
לאחד קיסמאווי, ערבי תושב־ד,שטחים ה ידוע
בפעילותו בהשגת קרקעות ליהודים,
והמפורסם בקשריו ההדוקים עם נציג
מישרד ראש־הממשלה,
קיסמאווי לקח את התעודה והחליף את
תמונתה של עיישה בתמונה של יוסלה
מוסלאם מכפר ג׳יינספוט, שהיא אם אשתו.
השלב האחרון: יוסלה מוסלאם היתד,
אמורה להתחזות כעיישה דראושה ולגשת
למישרד רשם־ד,מקרקעין, כשברשותה תעו־דת־הזהות
המזוייפת. היא עמדה לחתום
שם על מכירת חלקת־הקרקע ברוגייב —
החלקה של עיישה דראושה.
אולם ביצוע הרישום הכוזב לא יצא
לפועל, ולא משום שמתכנני המזימה

ידוע בגדה כ״עלי״ ,הסביר לחסן ול-
שותפיו כי בסופו של דבר יוכנס הוא,
ברקול, לכלא, בעוד מבצעי־המירמה ישוח ררו
ללא בעיות.
ברקול הקליט את שיחתו עם חסן עבד-
אללה. את ההקלטה, בצירוף הודאה מלאה
בדבר תוכנית הזיוף והרישום הכוזב, מסר
למיחלק־החקירות של מישטרת־ישראל,
של תת־ניצב בנימין זיגל. ברקול מסר
לחוקרים גם את התעודה המזוייפת ש קיבל
מקיסמאווי.
פרטים אלה, המופיעים בעדויות ב-
בית־המישפט־הצבאי בשכם, הדן ב תביעה
נגד קיסמאווי על זיוף תעודת-זהות,
הם חלק של פרשה שטרם פורסמה.
בעבר כבר דיווח העולם הזה ( )2214 על
עיסקי-קרקעות של עוזר-שר-החקלאות,
אלי לנדאו, ויועץ ראש־הממשלה, רפאל
איתן. בין היתר עסקו השניים ברכישת
קרקע באיזור אילון־מורה, בו פעלו גם
קיסמאווי וברקול.

אחרי גביית העדות מבדקול, עצרו אנ שיו
של זיגל. את קיסמאווי. הם גבו
עדויות מפורטות ממנו ומאחרים, והחומר
שהצטבר בידיהם לא הותיר ספק *בקשר
לפעולה הבאה. על הכוונת היו
אברהם לונץ, מנחם פליקס וגם
המושל יוסף לונץ.
החוקרים התכוונו לטפל בארבעה, כאשר
הגיע רמז מגבוה: להפסיק את החקירה,
לסגור את התיק, להעמיד לדין רק את
קיסמאווי ולא לגעת באחרים.
לפני מעצרו של קיסמאווי ניסה ברקול
לקבל ממנו את יתרת־ד,דינרים שקיסמאווי
היה חייב לו, על החלקה של עיישה
שלא נמכרה. הוא נסע לפגישה באילון-
מורה, שם היו קיסמאווי, חבריו, ואברהם
מינץ, עסוקים בחפלה עליזה מלווה ב-
שתיה כדת. כאשר הגיע ברקול למקום,
הוא פגש באקדחים שלופים, שבעליהם
דרשו ממנו את התעודה המזוייפת.
ברקול לא נבהל, ואף הוא שלף אקדח.
הוא עזב את המקום, ומיהר להגיש תלונה
במישטרת שכם. התוצאה: אקדחו הוחרם,
ולשולפי האקדחים מגוש־אמונים וממישרד
ראש־הממשלה לא נעשה דבר.

עיסקי•
כיבשת־הרש
ך יפיץ זיוף תעודודהזהות של עיישה
הוא רק אחד המיקרים שבהם זוייפו
תעודות, על רקע של הוצאת קרקעות
מבעלים שסירבו למכרן.
לפני שנה וחצי היו שניים מגיבורי
הפרשה עסוקים בשורה של רכישות קר

באיזור קרני־שומרון, בכפרים ג׳יינס־פוט,
אלפונדוק, ראג׳ייב. במקום ששמו
אלקרניין זייפו השניים תעודות, כדי ל העביר
בעלות על חלקת קרקע בת 80
דונם. הם קיבלו תמורת הקרקע 80 אלף
דינר ממינהל־מקרקעי־ישראל. במיקרה
אחר שבו זייפו תעודות, היו צריכים
לפצות את הבעלים האמיתיים בסכום־כסף
גדול, משום שבעל־הקרקע גילה את ה תרמית
ואיים לפנות למישטרה. איננה החברות קיסמאווי
מצטמצמת רק לעיסקי קרקעות. השניים
פעילים גם, בשותפות הדוקה, בעיסוק מכ נים
אחר, שטרם זכה לפירסום. קיסמאווי
נהג לשחד רועים ערבים בשטחים הכבו שים
כדי שיעבירו את עדרי הכבשים
שלהם מעבר לקו הירוק.
ידידיו של קיסמאווי היז מפעילים את
הסיירת הירוקה, שהיתה תופסת את ה עדר,
ומוכרת אותו במיכרז. הקונה ב-
מיכרז לא היה אלא קיסמאווי עצמו, ש שילם
מחירים אפסיים, ומאוחר יותר מכר
את הכבשים במחיר מלא.
איש אינו יודע מי בדיוק התחלק ב רווחים,
אך פרשת העדרים התפוצצה,
כאשד הסיירת הירוקה תפסה בטעות, את
העדר של חבר-הכנסת הבדואי אבדרביע.
הח״כ עורר שערורייה, וקיבל פיצויים.
כל העובדות הללו מצויות בתיקי בית-
המישפט ובתיקים מישטרתיים. המישטרד.
מצאה בחקירתה פרט מעניין נוסף. תמו נתה
של עיישה, שהוצגה בפני המושל
לונץ בשלבי ההתחלה של התרמית, סופקה
שנטל אותה מארכיון
על-ידי
מישרד ראש־ד,ממשלה.

יגאל לכיב ו
71 -י

במדינה
מי שפ ט
נ7־ע31ט העוחנלת
האס צייד הנאשם
לבאת זבאי באשר
התביעה שובחת
להציג ראיה?
המישפט בישראל מוגדר ומוגבל
בכללי־דיון נוקשים, ולכן הוא דו מה
לפעמים למשחק שח־מת.
כאשר שחקן שוכח להזיז כלי, לא
תינתן לו אפשרות נוספת, והוא
כבול למהלכו. האם כך הדבר גם
במישפטז שאלה מעניינת זו הו
עשרה
ימי חיפושים נתגלה לבסוף.
הוא טען כי לא הוא נהג את
מכונית הסמים. אמנם זוהי מכונית
המישפחה, אבל היא נגנבה. בעוד
שהוא היה באותו זמן בטיול ב נביעות.
יוזמת
השופט. את התביעה
ניהלה זהבה גקדימון, אשתו של
•העיתונאי שלמה (״נקדי״) נקדימון
שהיא תובעת מנוסה. התובעת
הפנתה את כל מירצה להוכחת
זהותו של הבחור שנמלט מהמכו נית
בעת העיסקה. היא הביאה
עדים שזיהו את גובהו, משקפיו,
ואת שעונו שנמצא ברחוב, קרוב
למקום הפשע.
בלהט הוויכוח עם אמינוף וסני
לסניגור
היתד, ערימה של תקדי מים
שלא התירו הבאתה של ראיה
נוספת בשלב זה של הדיון .״אם
שגתה התביעה עליה ללמוד את
הלקח, ולדאוג לכך שבמקרים ה באים
תגיש את הראיות במועד,״
טען הסניגור.
השופט קוארט ניצב לפני אתגר
קשה ומעניין. האם עליו לזכות את
הנאשם בגלל השיכחה או אי״ההב־נר,
של התובעת, או שמא עליו
להתיר הגשת הדו״ח, ולהרשיע את
הנאשם .״בדרד־כלל אין השופט
צריך ליזום הזמנת עד כדי לתקו
שגיאה של אחד מבעלי הדין. רק
במקרים נדירים וחריגים, וזאת
לשם עשיית צדק ומניעת עיוות
דין,״ אמר השופט, והחליט :״ב מקרה
זד, השיקולים של עשיית
הצדק וטובת הציבור עדיפים על
השיקול שיש צורך ללמד את ה־קטיגורית
לקח, למען תקפיד ב מילוי
המוטל עליה בעתיד.״

רק אםאתה שייך ל א לו ש מ ביני ם
במער כו תסט רי או או ל א לו ש מו כני ם
ל ש מו עמו סי קהצ לו ל ה ונ קי היאמ רו לך
ה ש מו תהב אי םהכל:

ברגע שהתיר בית־המישפם את
הגשת הדו״ח, לא עמד על כך יותר
הסניגור, הוא ידע את מימצאיו.

נחמיאס נידון לשנתיים מאסר
בפועל ושנת מאסר על תנאי, וקנס

ש מו ת א לו מיי צגי ם ציו דסט רי או פוני
מ עו ל ה, ה טו ב מ סוגו בעול ם.
לנו, בטל מו סי ק ה, המבחר הע שיר ביו ת ר
של מער כו תסט רי או בנו סףל ציוד
מ ק צו עי אחר כולל ר ש מי קו ל ס לי ליי ם
ו מי ק ס רי םמק צו עיי ם.
אםע דיין ל א רכ שת א צ לנו מ ע רכ ת
ס ט רי או מ שו בחת תוכ ל לע שות זאת
עכ שיו ב תנ אי ת ש לו ם נו חי ם ביותר.
* אפש רו ת רכי שה ב תנ אי י בו א אי שי.
* מחלקה מיו חדתל עו לי ם חד שי ם.
* שרות ואח ריו תמל אי ם ע״>ימעב דו ת
ט ל מו סי ק ה.

ליודעים ל ש מו ע מה ה ה בד ל
7 *777
?7יה ד 0/4״.

(ו ל סו ס ^ ה

לכבוע רזר*• 7

(יכזמל^ל/הנ.-ע 1זמד)

7נברע 4ד. א ^ 1ף ע !ז ~ ד ד

רח׳ כורזין 1גבע תיי ם (בניו ה סו פ ר שו ק החדש),
פינת דרך ה אלוף שדה, מול רמת -חן.
או טו בו סי ם 71 , 52, 55, 68, 43 ,51 :וקו 400 מירו שלים,
או ל מו ת ה תצוגה פ תו חי ם בי מי ם א׳-ה׳ בשעות
; 08.00-19.00 יו ם ו׳ 14.00-08.00

טל 765071 ,־03

הקובע כי החומר שמסר נחמיאס
לשוטר ונונו היה חשיש.
ביגלל כללי הדיון היתד, שעה זו
מאוחרת מדי להגיש את הדו״ח,
ואם המישפט ,1יה מסתיים באותו
שלב, לא היתד, ברירה בידי בית-
המישפט אלא לזכות את אמינוף,
שכן מהות החומר שנמכר היתה
עיקרה של העבירה.
נקדימון לא התבלבלה, היא קמה
ממקומה וביקשה מהשופט להתיר
הבאת ראיה נוספת בשלב זה של
הדיון :״הסניגוריה מבקשת לנצל
בצורה לא הוגנת שגיאה של הצד
השני ולזכות מההפקר,״ אמרה ה תובעת
.״במיקרה כזה צדיך ביוד
המישפט לנקוט יוזמה כדי למנוע
עיוות דין.״

תובעת נקדימון

עלתה בימים אלה בבית־המישפט
המחוזי בתל־אביב, והשופט, שמו אל
קוארט, קבע שמישפט איננו
שח־מת. הוא התיר לתביעה הכל לית
להציג ראיה שנישכחה.
המישטרה טענה כי נסים נח-
מיאס הוא סוחר־סמים ידוע, וכי
ביגלל תיחכומו, לא הצליחה ה־מישטרה
לתפוס אותו מעולם. לכן
תיכננה במישטרה מהלך מתוח כם.
השוטרים התקשרו לידידה
נרקומנית של נחמיאס, והצליחו
להשפיע עליה כי תשתף איתם
פעולה ותובילם אל נחמיאס.
הצעירה יצרה קשר בין נחמיאם
ובין שוטר מוסווה בשם ניסים
ונונו, והצליחה לגרום לכך שנח-
מיאס מכר לשוטר, ארבע פעמים,
כמויות שונות של חשיש. זה קרה
בחודשים ספטמבר־נובמבר . 1979
העיסקה האחרונה היתד, בכמות
של 100 גרם חשיש. השוטר טילפן
לנחמיאס, וקבע איתו פגישה ב רחוב
צדדי ליד בית הקסטל בתל־אביב.
בידי השוטר היו ארבעת
אלפים לירות מסומנות, מחיר ה חשיש.
נחמיאס הופיע במקום ב מכונית
נהוגה בידי צעיר גבה*
קומה ומסר את הסחורה. מיד אחרי
ביצוע העיסקה התנפלו שוטרים על
המכונית וניסו לתפוס את יושביה.
נחמיאס אמנם נתפס במקום ובידו
הכסף המסומן, אבל נהג המכונית
הצליח להימלט מהמקום בנסיעה
פרועה.
לפי מיספרה של המכונית אותר
הצעיר השני, אורי אמינוף. אולם
הוא לא היה בבית הוריו, ולא
נמצא בביתה של חברתו, ורק אחרי

לנצל

גורו שמחה זיו, נשכח כמעט נח*
מיאם, אשר לטענת המישטרה היה
סוחר־הסמים הגדול.
נחמיאם שיוצג על־ידי עורך־
הדין צבי לידסקי, ניסה להתגונן
ולהכחיש הכל, אולם כאשר הובאה
עדותה של הצעירה שיצרה את ה קשר
בינו לבין השוטר, הוא נכנע.
בשלב זה גם התברר כי מאז הת גלה
שמה של הצעירה, שעזרה ל־מישטרה
בגילוי סוחרי-סמים ו סיכנה
את עצמה, מצאה המישטרה
דרך נאותה יותר לטפל בעניין.
במישפטו של נחמיאם, הוגשה תעו דת
חסיון שהוצאה על-ידי שר־הפנים.
תעודד, זו קובעת כי אין
לגלות את שמה, או כל פרט מזהה
אחר של הצעירה. הסיבות לחסיון
הן הסכנה לחייה של הצעירה. ה סכנה
לגילוי דרכי איסוף מידע של
מישטרת ישראל, וחשיפת מקורות
המידע. לידסקי טען כי במיקרה
זד, התעודה היא אבסורד, כיוון ש הצעירה
מוכרת היטב לנחמיאם.
היא היתה חברתו הצמודה תקופה
ארוכה.
אולם עדותה של הצעירה גרמה
לנחמיאם לחזור בו מכפירתו ב אשמה.
הוא הודה והורשע. נותר
רק להוכיח את זהותו של אמינוף,
כדי לגמור את התיק. התובעת
סיכמה את המישפט וישבה בשלווה
במקומה. הסניגור זיו טען את
סיכומיו הוא, ולבסוף, כאשר סייס
הפליט בקול דממה :״ובכלל לא
הוכח כי החומר שנמכר היה
חשיש״.
היתה זו פצצה בלתי־צפויה. נק־דימון
הציצה בתיק התביעה ומצ אה
שאכן שכחה להגיש את הדו״ח

סניגור זיו
— א(ז השיכחה
בסך 100 אלף לירות. אמינוף נידון
לשנת מאסר בפועל, שנה מאסר
על תנאי, ו־ 25 אלף לירות קנס.
גם רשיון־הנהיגה של אמינוף
נשלל ממנו לשנה אחת.
על פסק־הדין הוגש עירעור כדי
לברר את הנקודה העקרונית, אם
מישפט אינו שח־מת.

המחיזה דא הועידה

הנאשם איים :״א גי
עבריין / ,פקיד השומה
הזמין מישטרה, וגם
המחילה לא הועילה
״תראה מד, יקרד, אם לא תגמור
איתי, אתה לא מכיר אותי, אני
פושע!״ אמר גברתן אימתני ל־פקיד־השומה
בנתניה. כאשר החל
המאיים, אריה גולדפרב, לנופף
בזרועותיו, נבהל פקיד־השומד, ו ברח
מחדרו. הוא יצא למסדרון
העול ם הז ה 2232

וד,גברתן בעקבותיו. כאשר הגיעה
המישטרה ועצרה את גולדפרב,
התברר כי הוא אינו שקרן.
גולדפרב ( )33 צבר במשך ימי־חייו
22 הרשעות בעבירות שונות.
האחרונה שבהן היתה בגין גניבת
מנגו ממטע. שופט השלום גרס
כי תקיפת פקיד־ציבור היא עבירה
חמורה, וגזר על הנאשם שנת־מאסר,
מחציתה בפועל ומחציתה
על־תנאי.
גולדפרב, שהופיע בבית־משסט־השלום
ללא ייצוג מישפטי, נבהל
מהתוצאה והחליט לערער. הוא
הגיש בקשה ליועץ־המישפטי ל עיכוב
ההליכים, והשיג מכתב מ־פקיד־השומה,
שלו התנכל, אשר
הצהיר כי הוא מוחל לנאשם, ואינו
נוטר לו.
השופט דב לוין, שישב בראש
ההרכב שדן בעירעור, לא קיבל את
טיעוני הסניגורית. מחילתו של ה פקיד
אינה מספיקה. הנאשם פגע
בחברה כולה, וכפי שסיפרה התו בעת
שלומית אריאל, אנשים כמותו
גורמים לכך שמוסדות־ציבור זקו קים
לשמירה מתמדת.

תוך־כדי בירורים, הסתבר לסני גור
כי הפרקליטות הגישה עירעור
על קלות העונש, שכן מרשו נידון
על מכירת חשיש לשוטר מתחזה,
ועונש של חצי שנת־מאסר צרם
את אוזני הפרקליטות. ידוע כי בית-
מישפט לעירעורים אינו ממהר
להשיב עבריינים לכלא אחרי ש שוחררו
וסיימו את ריצוי עונשם.
אבל אם הנאשם עדיין נמצא בזמן
העירעור, קל בהרבה לשכנע את
השופטים להאריך את תקופת־מאסרו.
הפרקליטות
אף ביקשה את זירוז
שמיעת העירעור, בטענה כי מדו בר
בתקופת מאסר קצרה, ולא יהיה
זה מן הראוי שלא לקיים את הדיון
בעירעור סמוך למועד מתן פסק־הדין.
הדיון נקבע לתאריך ה־7
במאי 80׳ ,תאריך הנופל לאחר
ריצוי שני־שליש התקופה, אך תוך
מחצית השנה שניגזרה על לוי.
עורך־הדין שפטל עשה שני דב רים.
הוא ביקש דיון נוסף בפני

השופט לא קיבל גם את הטענה,
כי הופעתו ללא סניגור גרמה עוול
לנאשם .״אחרי 22 תיקים פליליים,
הוא כבר עשה התמחות מלאה,
יותר מעורכי־דין,״ אמר השופט
בחיוך, ודחה את עירעורו של
גולדפרב.

בתי סוהר
הנציב דא מאשר

׳המדיגח הגישה ערעור,
וגציב פתי* הסוהר החדים
לא לאשר גיבוי שליש
כאשר הוטל על לאון לוי עונש
המאסר, נותרו לו, לפי חשבונו,
עוד שלושה ימי מאסר. החישוב
היה פשוט וידוע לכל הבקיא ב נוהגי
בית־הסוהר. עונש המאסר
של לוי היה ששה חדשים בפועל,
שהתחילו ביום מעצרו. כיוון שהיה
זה עונש המאסר הראשון שלו, והוא
התנהג בכלא באופן סביר, ראוי
היה לשיחרור מוקדם, אחדי ריצוי
שני־שליש מתקופת־המאסר. שיח דור
מוקדם זה מוענק כמעט אוטו מטית.
אולם
להפתעתו של לוי, נשכת
כליל ניכוי השליש שלו. הוא הוע בר,
אחרי גזר־הדין, לאגף המיון
בכלא מעש יהו, ומשם, אחרי עשרה
ימים, לכלא באר־שבע. כאשר בירר
סניגורו, יורם שפטל, מדוע טרם
שוחרר מרשו, הוסבר לו כי ביגלל
התקופה הקצרה ששהה בכלא מנד
שיוזו, לא היה מי שימליץ על
שיחרורו וידווח על התנהגותו.
כאשר ביקש שפטל בתוקף את
החלטת נציב־בתי־הסוהר, קיבל
מיכתב בן 24 מילים 19 ,מהן מסבי רות
את סמכותו של הנציב, וחמש
מילים קצרות האומרות :״אני לא
מאשר שיחרורו המוקדם״.

עורך־ידין שפטל
מה הסיבה?
נציב־בתי־הסוהר, וכן עירער על
ההרשעה. עקב עירעורו שלו, ניד חה
מועד העירעור המקורי, והוא
הועבר לתאריך שאחרי תום ריצוי
כל תקופת-המאסר של לוי. אי-
לכך לא היה כבר טעם להחזיקו
בכלא, שכן יהיה ממילא משוחרר
כאשר יישמע העירעור, והפרק ליטות
לא תרוויח מכך דבר.
אולם מה שהרגיז את הסניגור,
היתה העובדה כי איש מקציני-
שירות־בתי״הסוהר, איתם דן ב עניין,
לא הודה בסיבה האמיתית
לאי־שיחרורו של לוי. הם טענו
טענות שונות ומשונות שלא עמדו
במיבחן הניסיון והנוהג הקיים, ואת
החלטתו הלאקונית של נציב בתי-
הסוהר ייחסו לסיבות אחרות.
רק במיכתב אחרון מאת עוזר
לראש־המחלקה־לאסיר, נזכרה גם
הסיבה של עירעור הפרקליטות.
כאשר נקבע תאריך מאוחר יותר
לעירעור, הוזמן לוי למנהל־הכלא,
שסיפר לו כי הוא משוחרר מאחר
שמועד עירעורו נידחה.

הנדון - :לאון בסים לוי
סמוכין: מכתב ך מ 80 -־ 4־ 2 7

הרינולהודיעך גני בהתחשב בהרשעות קודמות, ב מהות
העבירהוכןבער עו ר שהוגש ע״יפרקליטותהמדינה
על קללת הענש הו חלט שלא ל ש חר רו לאחררצוי 2 / 3
מ ת קו פתהמאסר.

בכבוד

ר נ1

מזל
ברזלי, כל אי
עוזרלרא *— ץ מחלקה
רמ״ח ׳ האסיר
בשם

מפעל הניס-לקידום החינוך והבריאות

מיבוזבו שד פלאי ברזלי
הסיבה האמיתית :
העולס הזה 2232

העיועור

שאני לא רוצה להתגרש אף פעם. והצעד
הראשון לגירושין זה להתחתן. לכן אני
מעדיפה את הפסלים שלי. איתם אני
נשואה לנצ..״
בבית הוריה היתד, איימי הקטנה נתונה
להשפעה אומנותית. הסבתא מצד האמא,
איימי מאיר, שעל שמה היא נקראת,
היא ציירת מפורסמת בארצות־הברית. ה־אמא
היתה רקדנית. האב היה נגן כינור
ומלחין, ובהשפעת המאסטרו לאונרד ברנ שטיין
נכנס לאוניברסיטת הארוורד, והפך
פרופסור לאומנות. גם בקרב הדודים וה דודות
במישפחה, יש לתחומי האומנות
שליטה.

א״מ מוגודיס
מסובה והתחתן
עם גבו נשו ודם

״ הי ה בינינו
הרבה ח שמל״

-היא תעוינה

ך* שתי אחיותיה הגדולות, היה ברור
• ״ כי גם איימי תבחר במיקצוע אומנותי.
האב סבר דווקא כי מיקצוע הגרפיקה
הוא מכניס יותר, אולם איימי מיאנה
לשבור את המסורת המישפחתית. היא
נרשמה למגמה לפיסול באוניברסיטת בוס טון
.״מגיל קטן נשמתי רק אומנות. כל
החדרים אצלנו בבית מלאים בספרי או־

אותם מגנם

^ י שרואה את איימי מרגוליס נושקת
י• לפסל, יכול לחשוב שיש לו פשוט
עניין עם בחורה לא-נורמלית. אבל כאן
טמונה טעות. כי לאיימי, בלונדית חטובה
בת ,25 יש פילוסופיית חיים מאוד מגו בשת
.״אני עושה פסלים,״ היא מספרת.
״לפסלים שלי יש אישיות משלהם. היחסים

שלי איתם מאוד מורכבים. זה תלוי ב-
מצב־הרוח שלי. לפעמים אני אוהבת פסל
מסויים, ולפעמים אני ממש שונאת אותו.
הם מאוד מבינים וסובלניים. אני מקדישה
להם את כל האנרגיה שלי. לכן אני לא
רוצה להתחתן עם גבר רגיל. אין לי זמן
בשביל זה.״

•זני .

ך י | 1 4 1 1 1 1 1 171 שציירה איימי בארצות־הברית, שם ערכה כמה תערוכות
שזכו בהערכה רבה. איימי באה ממישפחת אמנים. אמה היתה

רקדנית, אביה היה נגן כינור ומלחין, שהפך פרופסור לאמנות, וסבתה היתה ציירת ידועה.

אביר החלומות

של איימי הוא גבר ׳אתלטי בעל ״הרבה חשמל״,
כמו שהיא מייחסת לעצמה. הישראלים מוצאים־חן
בעיניה, אך מכיוון שאינה מאמינה שתמצא את המתאים, היא מסתפקת בפסליס.

כשהיתה איימי, ילידת בוסטון בארצות-
הברית, בת שלוש, התגרשו הוריה. אירוע
זה היה רב השפעה על עתידה .״אצלנו
כל המישפחה גרושים,״ סיפרה .״הסבא
והסבתא שלי מצד שני ההורים גרושים.
הדודים, הדודות — ממש כולם. כש סיפרתי
פעם לסבתא שלי שאני רוצה להת חתן,
ושיהיה לי בית חם וילדים, היא אמ רה
, :אוף, כמה מגעיל.׳ כזאתאווירה היתה
אצלי בבית. זה השפיע עלי קשה. החלטתי

מנות. זה הנושא המרכזי אצלנו, והוא
נכנם לי ממש בדם. לכן היה ברור לי
לגמרי שאבחר באומנות.״
בחופשת הקיץ ב־ , 1974 נסעד, איימי ל פאריס.
המטרה היתר״ כמובן, אומנותית.
היא נרשמה שם לביודספר־קיץ לאומנות.
״עשינו חיים משוגעים. ראינו הרבה מו סיאונים
והתרשמנו. שם גם הכרתי את
הישראלי שלי. זה היה בחור בן .27 אני
הייתי אז בת . 19 התאהבנו. הוא היה

אז בטיול מסביב לעולם והמשיך בסיבוב.
כשחזרתי, אחרי ארבעה חודשים, לבוס טון
הוא כבר חיכה לי שם• נשארנו ביחד
כחודש וחצי ומאז שמרנו על קשר. הייתי
באה כל קיץ לבקר אותו בארץ.
״הוא עשה לי הכרה עם הארץ. יחד
איתו הייתי בגולן, בסיני, במידבר יהודה
ובכל המקומות הנפלאים האחרים. אבל

יותר מכל מצא חן בעיני ים־המלח. בש בילי
כל זה היה חווייה נהדרת. בבית לא
שמעתי הרבה על ישראל. רק בגיל תשע
נודע לי שאני יהודיה.
״כשסיימתי את הלימודים בבוסטון,
באתי, בקיץ 77׳ ,פעם נוספת ארצה.
הפעם רציתי להתחתן איתו. היינו שני
ניגודים, וכל התבדה שלו צחקו לזיווג

1X111 )1״ ! וי * זועקת המודעה באנגלית על הכרזה שעיצבה איימי. בתקופה
שבה ציירה את הכרזה היתה איימי במשבר. היא החליטה שלא

להינשא לעולם. תחת זאת היא מעדיפה את הגברים העירומים שהיא מפסלת ומציירת.

שייצרה איימי באמצעות טכניקה מקורית משלה. איימי
ך 1ך!ת1(11י 1ך!||1
הניחה את גופה העירום, כשהוא מרוח בווזלין, על
111 1 11 11 11
לוח הנחושת הנראה בתמונה. אחרי־כן הכניסה את הלוח לתוך חומצה, ונוצר התבליט.
הזה. המשותף ביננו היה רק החשמל. ה אישיות
שלו, כמו שלי, מלאה חשמל.
אבל הוא מעולם לא התעניין באומנות.
הוא רצה שאעזוב את הפיסול למענו. היו
לנו שיחות ארוכות על נושא זה, ולבסוף
החלטנו לחתוך.״
איימי נשארה בארץ ועברה לתל-
אביב והתפרנסה מגרפיקה. מחוסר אמצעים
ומקום מתאים, לא יכלה לעסוק בפיסול,
*לכן פנתה לציור. שלא כבפיסול, הנושא
המרכזי בציוריה של איימי אינם הגברים.
אך גם שם הם תופסים מקום לא מבוטל.
איימי פיתחה טכניקה מיוחדת מקורית
משלה לעשיית תבליטים. אמנים ישראלים
ידועי-שם שיבחו את עבודותיה. רבים,
ביניהם משה גת, החליפו איתה עבודות.
בשבוע שעבר נפתחת תערוכה של עבודו תיה
בגלריה מאפו.
בארץ יצרה איימי בינתיים רק פסל
אחד, היא קוראת לו ״משה״ .היא מתכוונת
לצפות אותו בברונזה, כאשר תאסוף מס פיק
כסף ממכירת התבליטים שלה.

סמי אלקיים
מאסר עולם

כן־ נר ערשי

יצחק קיש

מאסר עולס

מאסר עולס

ף*ית־ד!דין של כלא שאמה התכנס
בפעם האחרונה בחודש יוני . 1976
בית־הדין התכנס בתא מיספר ,6שכן בתא
זה שכנו שני מנהיגי הכלא, סמי אלקיים
היהודי, וטלאל חיג׳אזי הערבי. מאז באו
לכלא שאטה ,״הפכו את הכל״ .אלקיים
דאג שטלאל יועבר לתא ,6ומאז היו
מנהלים את הדיונים החשובים ואת דד
מישפטים בתא זה.
הדיון האחרון יהיה בעניינו של יפת
נגר, צעיר תימני שניהל דיסקוטק בפתח-
תיקווה. הוא היה שפוט למאסר של שלוש
שנים על החזקת רכוש גנוב. בהיותו
בכלא העיד נגד האחים אלפרון, שהיו
נאשמים בגביית דמי־חסות, ועמד להעיד
נגד אסיר בשם מרילי, שאחיו, מכלוף,
התגורר גם הוא בתא .6
לדיברי העדויות, לא נעשתה ההחלטה
המקורית על מישפטו של נגר בכלא
שאטה. החלטה זו הגיעה לשם ב״פוסטה
של האסירים״ מכלא אחר, והיא אמרה כי
״צריך לשחק אותה ליפת נגר״.
בית־הדין של כלא שאטה עסק רק ב פרשנות
המונח ״לשחק אותה״ .האם פי רושו
עונש דקירות וחיתוך, או אולי
שפיכת מים רותחים. לבסוף הוחלט כי
עבירות רציניות כשל נגר המלשין דינן
אחד — מתת.
בית־הדין הוציא כבר בעבר גזרי-דין
ודאג לביצועם. אבל זה היה עונש-המוות
הראשון, והיה צורך לתכנן אותו כמיבצע
צבאי, בדייקנות ומהירות.

מ ס כו ת על הפנים
— סכיני ם בידיים
^ ד כמקום הוטלו התפקידים על האסי-
רים. טלאל היה אמור להיות בין ה מבצעים.
כשהוא רעול־פנים וסכין בידו,
היה עליו לפעול עם שניים אהרים להריגת
המלשין. השניים שנבחרו ללכת איתו היו
ציון רובבצ׳י ובן־נר ערשי.
לסמי אלקיים נועד תפקיד הפיקוח על
כל הפעולה. עליו היה להסתובב בחצר
הפנימית, ליד חדר־האוכל, ולגרום לפעולת־ההסחה.
לפי הוראה ממנו, כשהחליק ידו
על שערו, אמור היה אסיר בשם משה
מנצור לפתוח בקטטה קולנית בתוך חדר-
האוכל. אסיר אחר אמור היה להפנות
את תשומת־לב הסוהר התורן, חלבי, ל מהומה
בחדר־האוכל, ולסגור אחריו במהי רות
את הדלתות. שני רעולי-פנים דאגו
לנעול אותן מבחוץ במנעולים כבדים. וכך
כאשר הסוהרים מנוטרלים, ניגשו שלושת
הרוצחים לתא מיספר ,4הקרוב ביותר
לתאו של הקורבן, שם היו מוסתרות עבו

שבר
את הבריחים במטאטא, והתגלתה
גופתו של נגר.
יתכן שגם גזר־דין זה היה עובד
ללא גילוי האשמים, לולא החליט טלאל
להפוך לעד־מדינה. הוא הפתיע את
חבריו, ומסר עדות ארוכה ומפורטת על
כל ההתרחשויות בכלא. טלאל גם דאג
שלעדותו יהיה סיוע, שכן כשותף־לעבירה
לא היתה עדותו לבדה מספיקה. טלאל
שידל ערבי אחר מעזה, וג׳יה, להעיד גם
הוא. בשיחה ארוכה שניהלו השניים בתא-
המעצר, ואשר הוקלטה, שיכנע טלאל את
וג׳יה להעיד ולתמוך בעדותו.
לטלאל היה כוח רב על וג׳יה. שכן
לפני חודשים אחדים, היה וג׳יה עצמו
נאשם לפני בית־הדין של כלא שאטה,
כאשר חשדו בו שהוא מלשין. בן־נר
ארב לו כאשר יצא מחדר־האוכל וזרק
עליו מנעול כבד. אינסטינקטיווית גונן
וג׳יה בידיו על ראשו, וכך נפגע בזרועו
בילבד. הוא ידע שאין טעם להתלונן
באוזני השילטונות והלך לטלאל, שאותו
הכיר מכלא קודם, וביקש את עזרתו. הוא
סיפר כי כיוון שהוא תושב עזה אין לו
בכלא קרוב ומושיע. הוא ביקש את עזרתו
של טלאל, כערבי מערבי.

הטיל מאסד־עולם על חברי
בית־הוין של העולם התחתון
רם המסכות והנשק, שני סכינים ומוט
ברזל.
ערב קודם לכן דאגו למסור לאסיר
ערבי, שהתגורר בתאו של נגר, שלוש
חפיסות כדורים מפוררים, וציוו עליו למ סוך
אותם בתה של נגר. זה צריך היה
לגרום לכך שנגר לא יעורר מהומה גדו לה,
ורוצחיו יוכלו להתגבר עליו במהלו מות
מוט וכמה דקירות סכינים.
יפת נגר והנהלת הכלא היו מודעים ל סכנות
שרחשו סביבו. בעבר נזרק בקבוק-
מולוטוב מאולתר בעת שישן, ובפעם אחרת
נשפך עליו תה רותח כשהיה במיטתו.
כתוצאה מכך העבירה אותו ההנהלה לתא
השמור ביותר בכלא. תא זה היה בחצר
הסגורה במשך רוב שעות היום. רק
בשעות שהמרפאה נפתחה היו אסירים
עוברים דרך חצר זו, ואז היתד. דלת התא
נסגרת במנעול כבד.

פעולת ההוצאה להורג יכלה להתחיל
רק ברגע שבידי המבצעים היה מוט ברזל
מתאים לשבור את המנעול. כיוון שהמג־עול
המקורי היה כבד וחזק, דאגו במשך
כמה ימים לנעוץ בתוכו גופים שונים כדי
לקלקלו, ולגרום להחלפתו במנעול קל
יותר לפריצה.

עד־מדינה
וסיוע לעדות
ך* כל פעל כמתוכנן. הסוהר נכלא ב י
1חדר־האוכל, שלושת הרוצחים רעולי-
הפנים נכנסו לחדרו של נגר, תקפו אותו
במוט ודקרוהו למוות. בדרכם החוצה זרקו
את הנשק, ומי שהיה מיועד לכך העלים
את הסכינים. בחדר מיספר 4פשטו את
המסכות, וחזרו כלאחר-יד לחדרם.
רק אז שוחרר הסוהר על-ידי אסיר ש
שירי
אול־כול תו ם
וצעקות בחצר
ן* ¥ל אל זימנו לתא .6שם, מסביב ל יי
שולחן ישבו, ציון רובבצ׳י, יצחק קיש,
סמי אלקיים, מורים לוגסי וטלאל עצמו.
בית־הדין האשים אותו בכך שהוא מלשין.
וג׳יה התגונן והכחיש, ואז ציווה עליו
אלקיים לעזוב את התא ולחכות בחוץ.
אחרי זמן מה יצא טלאל ואמר לו :״אתה
יצאת זכאי, אבל תיזהר.״ ואז סיפר לו
טלאל על ההליכים בבית־הדין, וכיצד סיג־גר
עליו.
וג׳יה ידע היטב מה עונשו של מלשין.
הוא עצמו היה נוכח בעת שבוצע פסק-
דין נגד אסיר בשם חאפז שוראפי, ש נאשם
במלשינות. כאשד עבר חאפז יום
אחד בחצר אמר אלקיים :״המניאק הזה
צריך לשחק אותה עליו.״ היתה התייעצות
בין חברי בית־הדץ, ומישהו שאל אם
״לעשות עליו תור כמו על פאדידה״.
רובבצ׳י סיפר שעשו על פאדידה תור של
״מעשה גבר בגבר״ וצחק. אבל הוחלט
כי עונשו של שוראפי יהיה דקירה. אז
אמר רובבצ׳י ללוגאסי שיקח לו בן־זוג
וביחד ייצאו לפעולה על חאפז.
״בשעה שברדיו היו שירים של אום-
כולתום,״ נשמעו צעקות בחצר. שני
רעולי-פנים התנפלו על חאפז ודקרוהו ב־

סכינים. סוהר ניסח לעזור לנתקף׳ והחל
רץ איתו לעבר היציאה. רובבצ׳י וקיש
לקחו פלאטה של שולחן ורצו להמשיך
לפגוע בחאפז, אך הוא, בכוחותיו האח רונים׳
נתלה על הסוהר, ויחד ברחו
מהמקום.
לבית-הדין היה סולם־עונשים. לא כל
עבירה דינה היה דקירה. במיקרה אחד
התברר כי אסיר ערבי בשם מוצטפה בל-
קיס ״הציץ לאמו של גדי שלוש״ בעת
הביקור. בית־הדין הזדעזע ממעשה זה,
אך לא מצא אותו חמור כהלשנה, ובעת
הדיון בעונש הוחלט שלא לדקור אותו,
ולא להשתמש בסכינים. העבירה שביצע
עונשה היה רק שבירת ידיים ורגליים,
במוט של טוריה. כך הוחלט על-ידי בית-
הדין.

כדורי-הרגעה
ו מו ט ברזל
^ צח יפת נגר הגדיש את הסיאה.
שוב אי־אפשר היה להתעלם מבית-
הדין וממעשיו. המישטרה פעלה במרץ
ובתקיפות, וחקרה את רוב האסירים. וכך
הצליחו לשכנע את טלאל להפוך לעד-
מדינה. עבירה שעליה שפט הוא את יפת
נגר למוות.

טלאל, יליד ירושלים העתיקה, הוא
עבריין מועד. מאחריו עבר פלילי עשיר,
והוא בא ממישפחה הידועה בעולם הפשע.
כאשר ראה כי הפעם מתכוונת המישטרה
ברצינות למצוא את האשמים, עשה את
חשבון־הנפש שלו, והחליט להיות בין
העדים ולא בין הנאשמים.
המיכשול הראשי שעמד לפניו היה ה עיקרון
שנקבע על-ידי היועץ המישפטי,
שאין להפוך לעד־מדינה את העבריין ה עיקרי.
בהסכם שנעשה איתו נאמר ב מפורד
כי יהפוך לעד־מדינה רק אם ית ברר
שלא הוא האיש שדקר את יפת
ושביצע את הרצח.
מכאן היתה מגמתו של טלאל ברורה.
היה עליו להעביר את הרצח הממשי לבן-
נר, שנשא את הסכין השני, ולרובבצ׳י,
שהחזיק במוט הברזל.
באחד

המישפטים

הקשים

והארוכים

ביותר במדינה, שעלה למדינה כ־ 25 מיליון
לירות, הורשעו לפני שבועיים בפסק-
דין סופי של בית־המישפט העליון שישה
אסירים. אלקיים, רובבצ׳י, בן־נר וקיש
הורשעו ברצח, ונידונו למאסר־עולם. ציון
עמיאל הורשע בשידול להריגה, ונידון
לשש שנות מאסר. דב בשירי, שהחביא
את הסכין, נידון לשנת־מאסר אחת, כ שותף
לאחר־מעשה.
חברי בית־הדין של כלא שאטה לא הת נהגו
י בכבוד בבית־המישפט של המדינה.
בנצרת, שבו נמשך מישפטם כשנה וחצי,
כשהוא משתרע על 12 אלף עמודי־פרוטו־קול,
היו הנאשמים רוב הזמן כבולים
בידיהם וברגליהם. הם התפרעו והתפרצו.
פעם התלוננו על כך שלא סופקו להם
די כדורי־הרגעה, ופעם טענו כי הם סוב לים
מעודף כדורים. הם החליפו סניגורים
במהירות הבזק, ועשו את כל שביכולתם
כדי לעכב ולהקשות על ההליכים המיש-
פטיים.
אולם השופטים תיאודור אור וחבריו
התגברו על הכל, והוציאו פסק־דין מפורט
וברור, שהשתרע על 375 עמודים.

גיז מי ם
וסליל הקלטה
^4מרות שהרשיעו את רוב הנאשמים
* על סמך עדותו של טלאל ועדותו ה מסייעת
של וג׳יה, לא חסכו שופטי בית-
המישפט את ביקורתם מהתביעה והמש טרה.
במהלך
המישפט התברר כי רוב עדי־התביעה
שוכנו במשך זמן רב ביחד. הדבר
נעשה אמנם כדי להקל על שמירתם,
אולם היתה זו הזדמנות־פז עבורם לתאם
עמדות ולהחליק סיפורים.
טענה קשה יותר הועלתה נגד ד״ר
מרדכי למברג, התובע. הוא אמנם ניהל
מישפט קשה ומסובך נגד נאשמים נוקשים
ואלימים, אך כתובע צריך היה, לדיברי
בית־המישפט, להקפיד יותר. המדובר ב שיחה
ארוכה שהוקלטה בין טלאל לוג׳יה.
טלאל, שבתחילה חשש כי מאזינים, פתח
את ברז המים, ודיבר בקול חלוש. אולם
אחר־כך התעשת, ודיבר בצורה ברורה,
וכן גם וג׳יה. מכל הסליל הארוך פוענח
על־ידי המישטרה בתחילת המישפט רק
דף וחצי, ונמסר לסניגורים כי ההקלטה
אינה ניתנת לפיענוח.
הסניגורים האמינו לתביעה, ועל כך
אומר בית־המישפט המחוזי בפסק־דינו :
״בעניין זה נפלו הנאשמים ובאי-כוחם
קורבן להטעייה. אין בכוונתנו ליחס הט עייה
מכוונת לחוקרי-המישטרה ...אך אנו
סבורים שבתיק־חקירה רציני כזה צריך
היה לעשות עבודת־פיענוח יסודית יותר.
התשובה של מז״פ (המחלקודלזיהוי-פלילי)
מעידה על העדר חריצות ושקידה. וכאמור,
היה בה כדי להטעות.״
הד״ר למברג עשה במהלך המישפט
נסיון נוסף לפענח את הסליל והומצאה
לידו תרשומת נוספת. אך הוא החריש
ולא מסר על כך לנאשמים ולבאי־כוחם.
אומר בית־דמישפט :״נראה לנו, שגם
חובת־ההגינות צריכה היתד. להדריך את
בא־כוח המאשימה, ולהביאו לכך, שיביא
לידיעת הנאשמים את שידע הוא מתר-
שומותיו של לוי שחלקים מסויימים
יש בהם לעזור ולכוון את החקירה של
כל אחד מהם.״ מי שמכיר את לשונם
של שופטים יודע כי היתד. זו בקורת
המורד. ללא תקדים על המישטרה וה פרקליט.

לרצוח

ת העולם
ף סופו של דבר היה זה הנאשם
ציון עמיאל, הדובר ערבית, שביקש
את הקסטה, ששמע אותה ושפיענח חלק
גדול ממנה 91 ,עמודים שלמים. תורגמן
מיקצועי של בית־המישפט הועסק אחר־כך
בפיענוח, והגירסה הסופית היתה בת 110
עמודים.

דוב יוסף כשירי
שנת־נדאסר אחת

הדברים שנשמעו מתוכם היו מדהימים.
וג׳יה התחנן בפני טלאל שיעזוב אותו,
ולא ימשוך אותו לעניין, כי הוא נשוי ואב

ציץ רוככצ׳י
מאסר עולם
לילדים, ונותרו לו שמונה חדשי מאסר
בלבד. הוא לא רצה להסתבך. אך טלאל
צחק וליגלג, התגאה בכך שעוד מעט יהיה
בניו־יודק, וציווה עליו לדבר.
טלאל, כאשר הוא מסביר לו כי ה יהודים
רוצחים תינוקות :״כוס אוחתום,
אם ייצאו ירצחו את העולם. תגיד שאני
ורובבצ׳י נכנסנו קודם, ואחר-כך בן־נר.״
וג׳יה ״אני מפחד...״
טלאל :״אם ישאלו אותך, טלאל דיבר
איתך על העדות?׳ תגיד שלא.״
וזה אך חלק זעיר מהשיחה.
בגלל הפיענוח המאוחר, כאשר התברר
מה בדיוק נאמר באותה שיחה, היה כבר
טלאל בחוץ לארץ, ולא היתד. דרך להזמינו
בחזרה לדוכן העדים, כדי שיחקרוהו על
שיחה זו.
הסניגורים יכלו אז רק להזכיר לבית-
המישפט כי הם ביקשו להוציא צו-עיכוב-
יציאה מהארץ נגד טלאל, עד תום ה־מישפט.
אך נציג התביעה התנגד. נציג
התביעה ידע שבידו הקלטה כזו, האם לא

מן ההגינות היה לדאוג שטלאל יעמוד
לחקירה נגדית?

ך ץ כרי כית־הדין של כלא שאטה
י י היו רגישים ביותר לחריגות אלה
בדיון, והם חיכו בקוצר־רוח לפסק־דינו
של בית־המישפט לעירעורים. היה זה
כימעט שנתיים אחרי הרצח, כשישבו ה שישה
בבית־יהמישפט העליון בירושלים,
וחיכו לחריצת גורלם. זו היתה ההזדמנות
האחרונה והערכאר, הסופית.
הנאשמים נותרו מאוכזבים. הרכב בית-
המישפט העליון, בראשותו של השופט
מאיר שמגר, נכנם לאולם לדקות ספורות
ומסר לנאשמים ולפרקליטיהם כי העירעור
נדחה. מכיוון שפסק־הדין השתרע על 100
עמודים, אמרו השופטים כי ימסרוהו ב כתב•
בכך נפרדו מבית־הדין של כלא
שאטה, שחזר לכלא — למאסר־עולם.

אילנה אלון !

717

שלושת ענקי התקשורת
בחרו ב״ביפר״
מדוע ז
כי מי שמבין בתקשורת מבין את ה הבדל בין ״חברה להפצ ת מכשירי איתור״ לבין ״חברה למתן שרותי תקשורת״ זאת
הסיבה שכל 3החברות המובילות בארץ ב תחו ם התקשורת: טלרד, ת די ר אן -ח טי ב ת התקשורת ו_ו 4 .£.בחרו ב״ביפר״.
אם אתה זקוק לשרותי תקשורת ברמה מקצועית, לך בעקבות המומחים, הצטרף א ל מנויי ״ביפר״.

ביפו־־־

משרד ראשי:
חלון ״שרתוך, רח׳ הירקון 15ו ת״א,
טל 288247 .
להל! רשימה חל קי ת של לקוחותינו:
חברת החש מל,בנק ה פו עלי ם,בנ ק ה מזר חי, ה סנ ה, ה פני ק ס, אל ק טר ה,ישר אלי פ ט,גי בו ר טק ס טיל, סברינ ה,ד פי זהב, סולל בונה,
נו ר -חברהלגפ רו רי ם, קו ק ה -קו ל ה, מפע לי הביר ה, מ פ עלי נייר חדרה, החברה הדרומית ל שוו ק, ה מג בי ת הי הודית ה מ או חד ת,
התא חדו ת התעשיינים, תנו עת המושבים, המועצה לארץ ישראל יפה, כו חו ת הבטחון, טבריה קלאב הוטל, הוד לבן, אופיר טורס,
ג ת שרו תי או טובו סי ם, או רדטה,י ענ א, קונ ת הל, מלו 1שרתו!; ר מד ה, קיבו צי ם, ש מ אי ם,רו פ אי ם ועוד.

ה עו ל ם הז ה 2232

ל מכיר ההש בו ע לקור א העברי. עם פתיחת ״ ש בו ע הספד העב רי
ר שי מ ת

ס פ רי ם

סיפרות עיברית

מפינחס שדה
עד יותם ראובני
• בניגוד לשנים קודמות, השנה ה אחרונה,
וחלק מקודמתה, הביאו את הספ רות
העיברית לידי מיסוד דור חדש של
סופרים, ילידי־הארץ, שהעברית היא גם
שפת־אמם. ההפתעה הספרותית בה״א-
הידיעה ראתה־אור, שבוע קודם לשבוע
הספר העיברי, והכוונה ליומן כתיבת החיים
כמשל מאת פינחס שדה, שראה-
אור בהוצאת פרוזה. ספר זה מציג את
הדרך הארוכה אותה עברה הסיפרות היש ראלית
מאז שנת , 1959 השנה בה ראה־

אור לראשונה -החיים כמשל של שדה,
ונמכר בפחות מ־ 200 עותקים, ועד היום,
כאשר הפך ספר זה לקלסיקה בספרות
העברית לדורותיה.
י• מחבר אחר, אשר בולט ביצירתו
המוקדמת לעומת חידלון הכתיבה בהווה
הזה, הוא סן מילנסקי) יזהר, שסיפרו
החורשה בגבעה ראה־אור במהדורה מחו דשת
בהוצאת הקיבוץ המאוחד. הוצאה זו
פירסמה שני ספרים נוספים של סופר אר צישראלי
ותיק אחר, יהושע כר־יוסן!,
הראשון נובלה חדשה, תחת הכותרת אה בת
נפש, העוסקת בעדנה מרגשת בעולמו
של איש מאה־שערים, אשר עולמו מפו צל
בין הדת ל,הבלי העולם הזה׳ ,נובלה
שהיא מן המעולות שראו־אור בשנים ה אחרונות.
במקביל לפירסום זה, פירסמה
הוצאת הקיבוץ המאוחד את הטרילוגיה
הנהדרת של בר־יוסף, עיר קסומה, העו סקת
בחיי צפת.
• הסופר יצחק כן־נר, פירסם הש נה
את סיפרו אחרי הגשם בהוצאת כתר,
תוך שהוא מבסס את מקומו בצמרת הספ רות
הישראלית. בניגוד לסופרים ישרא ליים
רבים, שהביקורת מתיזה עליהם שב־חי־דיו
רבים, מבלי שזו תצליח לשכנע
את הקוראים בכוח לצאת אל חנויות ה ספרים
ולרכוש את מבוקריהם, הרי ספר
זה של יצחק בן־נר, בדומה לקודמו שקיעה
כפרית, הביא למכירה מוגברת, וכל מי
שטרם רכש את ספריו של בן־נר, ומעונ יין
לקרוא ספרות ישראלית מעולה במלוא
משמעות המילה, יוכל לעשות זאת במחי רים
המוזלים של שבוע הספר העברי.
י• שני סופרים צעירים המאפיינים את
המגמות החדשות של הספרות הנוצרת
כיום, הינם יעקוב כוצ׳ן מחבר שני חיי
יעקוב שראה-אור בהוצאת סיפריית פועלים,
שנבחר כסופר השנה בהעולס הזה,
וכן, יותם ראובני שאסופת סיפוריו ה שנייה
התפכחות ראתה־אור בהוצאת תירוש.
בעוד הראשון שבין שני המחברים
הצעירים ממקד את עולמו וחוויתו במצו קת
הפרט, הרי שיותם ראובני ממקד את
מצוקתו כמיעוט נרדף בחברה הסובבת
אותו — ושניהם סופרים הראויים להיקרא.

ומחברים

מובולצת.

שירה עיברית

מעמיחי עד בן
י• המגמה המרכזית של השירה היש ראלית
בשנות קיום המדינה, מגמה שנק בעה
בנוסחי השירה של יהודה עמיחי
ונתן זך, נתנה את אותותיה במרכזיות
שבה, במהלך שנת השירה האחרונה. עמי חי
פירסם את סיפרו שלווה גדולה: שאלות
ותשובות, שראה־אור בהוצאת שוקן.
בספר זה ממחיש עמיחי את היותו הראש
והראשון שבמשוררים הפעילים בשירה
העברית כיום, כאשר חקאיו למיניהם מז-
דנבים בשירתם במרחק רב אחריו. שלווה
גדולה: שאלות ותשובות הוא קובץ מר גש,
שבו מביא המשורר מצוקה של דור
ישראלי שלם, העושה כל שביכולתו לש מור
על שפיותו, ומעמדו של עמיחי בין
בני־הדור הזה בולט כשירתו. כתן זך,
לאחר שנים רבות של דממה יחסית, פיר־סם
בשנה האחרונה קובץ תחת הכותרת
צפונית מזרחית בהוצאת הקיבוץ־המאוחד,
שהוא קובץ בו מיזג המשורר שירים בעלי
כוח־מחץ פוליטי, אשר מאז ימי השיא של
השירים הפוליטיים של משוררים כאלכ סנדר
פן, נתן אדתרמן ולהבדיל...
אורי צפי גרינכרנ, לא היו כדוגמתם
בשירה הישראלית, למרות, יומרתם של
משוררי-שוליים שונים להעטות מסווה של
מסרים אידיאולוגיים על חוסר כישרונם
השיגי. צפונית מזרחית של נתן זך, מביא
מסרים פוליטיים ברורים ומוגדרים, כאשר
לצידם שירה צרופה וטהורה, שהשפיעה
השפעה קטלנית על דור שלם של חקאי
נתן זך, שניתן לקרוא את מעשי חקיי־נותם
בכמה משנתוני־הספרות.
הרולד שימל, משורר ששירתו

מעודנת, ועולמו טהור, נעזר בשירה כ מסע
אישי של בן־תרבות זרה אל תוך
מיכמני־השפה העברית ופראות הנופים,
בקובץ שיריו ארעא שראה־אור בהוצאת
סימן קריאה. שימל הוא משורר ייחודי
בנוף המשוררים היוצר כיום, ועצם מו דעותו
לעוצמתם של המשוררים הדומי ננטיים
של השירה העברית, כזד ועמיחי,
הובילו אותו למצוא לעצמו דרך שירית
אישית, בה מתמצה כל יכולתה והיא מר תקת.
המשוררת המנוחה תרצה אתר
מביאה בקובץ שיריה עיר הירח שירה
ישירה ורגישה, מלאה פגיעויות^שירה ש רק
משוררת שגדלה בביתו של נתן אל״
תרמן בכוחה לחוות. עיר הירח ראה־אור
בהוצאת הקיבוץ המאוחד, והוא מאפיל
באיכויותיו על מאתיים גברות משועמ מות,
שקמו בוקר אחד והחליטו שהן
משוררות, ובתוקף בשורתן זו פירנסו
מו״לים, בתי־דפוס ומדפי־ספרים שאיש
אינו חפץ בהם.
<• בניגוד לדעת אלה הנוהגים לכנו תם
כ׳פיזמונאים׳ ,הרי שיורם טהר־לב
ויהונתן גפן פירסמו השנה קבצי־שירה,
שבכוחם להכות, בהתמודדות שירית־חזיתית,
כל משורר מדור חקאי עמיחי
את זך. הראשון בין השניים, טהר־לב,
בקובץ הנשיקה הראשונה שראה־אור ב הוצאת
הקיבוץ המאוחד, וגפן, בקובץ פחות
אבל כואב, אשר ראה־אור בהוצאת שוקן.
משורר נוסף שפירסם קובץ, ימים מספר
לפני שבוע הספר העברי, ולאחר שנים
אחדות של בצורת שירית, הוא המשורר
מנחם פן, אשר נודע כמחבר הרומן
פלונטר. סיפרו החדש של בן שיריס ואי־מון
י־שירה שראה־אור בימים אלה בהו צאת
פרוזה, מעיד על רגישותו השירית
של המשורר בן, ועל ייחודו כמשורר ב
לקוראי

עולם
של משוררים חקאים. אין ספק שה כותרת
אינה מטעה, כי שירים ואימוני־שירה
של מנחם בן, יהיה בכוחם לאמן
את עיניהם של שוחרי־השירד, העברית,
באיכויות מן המעולות ביותר.
• גם קבצי שירה כאיומה של חיים
נדרי אשר ראה אור בהוצאת הקיבוץ
המאוחד, וקבציו של נתן יונתן אשר
כולם ראו־אור בהוצאת ספריית פועלים,
עומדים במיבחנה של השירה העיברית
הטובה, כפי שעושה זאת הקובץ באמצע
העולם ובאמצע הזמניס, בו קובצו שיריו
הנבחרים של אורי צפי גרינכרג, ו־ראו־אור
בהוצאת הקיבוץ המאוחד.

סי פרית מתורגמת

מפאפיני
עד הנדקא
י • ספר זכרונותיו של האלוהים מאת
ג׳וכאני פאפיני ראה לראשונה אור -
בתרגום לעברית — בשנת תרפ״ג () 1923
בהוצאת טרקלין וארשה. השבוע ראתה-
אור מהדורה חדשה של הספר, בתרגומו
של ש. מימון, ובצירוף דברי־הקדמה
מרגשים של הסופר פינחס שדה בהו צאת
פרוזה. דומה שספר זכרונותיו של
האלוהים מאפיין את המגמה החדשה של
תרגומי הספרות לעברית בשנה־שנתיים
האחרונות, מגמה של ספרים שעבר רק

העולם

הזה־

בהוצאת שוקן. בניגוד למתרגם של וייאן,

הרי שתרגומיהם של יורם כרדנוכסקי,
אורי אורלב ורחל שפירא בולטים
בנקיונם. שולץ, המכונה קפקא הפולני,
סופר יהודי שהגיע לעיקר מיצויו בפולין
שבין שתי מלחמות־העולם, נחשב כיום
כקלסיקון מודרני, ומומלץ ביותר לרכוש
ספר זה.
• גם הנבחר, מאת תומאס מאן,
ראה־אור במהדורה מחודשת ומתוקנת ב הוצאת
ספרית פועלים, ובדומה לו, ברכת
האדמה של קנוט חאססון, שראה־אור
בהוצאת שוקן, ובנים ואוהבים של דיוויד
הרכרט לורנס, שראה״אור באותה ה הוצאה.
שרווד אנדרסון מוכר לקורא
הישראלי מסיפרו וינסבורג, אוהיו, שראה־אור
לפני שנים רבות. הוצאת כתר פיר־סמה
השנה את סיפרו הנהדר צחוק אפל,
צחוק שאותו הכהה אהרון אמיר בתר גומו,
אלא שלא הכהה אותו סופית, ומומלץ
לקורא הישראלי לקוראו. אחרי
שנים רבות של הטעיית ציבור הקוראים,
במהדורה זיבלית של החייל האמיץ שווייק
בהוצאת לדורי, זמורה ביתן מודן פירסמה
תרגום מלא של שני חלקי יצירת־המופת
הזאת של ירוסלאב האשק, בתרגומם
הקפדני של, רות כונדי וחיים איזק.
י• מאפיין נוסף של מגמת הסיפרות
המתורגמת לעברית בשנה האחרונה, הן
יצירות בעלות גוון מודרני מגמתי ומוגדר.
בעוד שבעבר המתינו להסרטת הסרט
מילכוד ,22 לפני התקנת התרגום לעברית
של יצירתו המונומנטלית של ג׳וזף הלר,
הרי שסיפרו החדש משהו קרה, בו הוא
עושה למעמד־הבינוני האמריקאי את אשר
עשה לחיל האוויר האמריקאי, ראה־אור
בהוצאת זמורה ביתן מורן, בתרגום רהוט
של אופירה רהט. סופרת אשר במשך
קרוב לשלושים שנות־כתיבה לא היתה
מוכרת לקהל קוראי העברית, היא דודים
לסינג, שסיפרה הראשון שתורגם לעב־רית,
מחברת הזהב, ראה־אור לפני כשנ תיים
בהוצאת עם־עובד. באחרונה ראה-
אור ספר מאוחר יותר של לסינג, קיץ
בטרם חשיכה, בתרגומה של רונית לג־טין.
ספר זה, המתאר בעדנה וברגישות
מדהימה תהליך הזדקנות של אשה, ראה־אור
בהוצאת זמורה ביתן מודן.
י• מודרניים עוד יותר הם סמיואל

פקט, גכריאל מארקז, פאטריק

זמן קצר מאז פורסמו, וכוח עמידתם ב־מיבחן
הזמן והספרות — חזק יותר. כזה
הוא סיפרו של הסופר היהודי ממוצא בול גרי
אליאם קאנטי סנווריס (אוטו־דה־פה)
,שראה־אור בתרגומו הנקי של חיים
איזל! בהוצאת זמורה־ביתן־מודן. גם ה שלג
היה שחור מאת ג־ורג׳ סימנון
אשר ראה־אור בהוצאת כתר, יצא לאור
בעברית כבר לפני קרוב לשלושים שנה.
סופר שספריו חינם בבחינת חי !•
דוש
לקורא העברי, הוא כורים וייאן,
ששניים מספריו ראו־אור השנה בהוצאת
ספרית פועלים. הספרים: עוד אירק על
קבריכן וחרש הלבבות תורגמו בידי אכי־טל
עינבר, שחש עצמו חופשי לעשות
בהם כעולה על רוחו, ולאשה היולדת
שלישיה, הוא מדביק את הכינוי, אם ה-
תלתומים׳ (אם לשלישיה כפולה, שישה
ילדים) .אלא שאין בכוחו של המתורגמן
הגרוע לפגום יתר־על־המידה במעלותיהם
של ספרי וייאן, שראו־אור בצרפת לפני
למעלה מרבע המאה. סופר נוסף, שהוא
בבחינת תגלית לקורא־העברי, הוא פרד״
נו שולץ, שסיפרו חנויות הקינמון +
בית מרפא בסימן שעון החול, ראה־אור

מודיאנו ופטר הנדקא שגם ספריהם
תורגמו לעברית במהלך השנה האחרונה.
בהוצאת אדום, ראה-אור הסיפור מרסיה,
וקאמיה של סמיואל בקט, בתרגומו של
מולי מלצר. הסופר גבריאל גארסיה
מארקז, שסיפרו מאה שנוח בדידות הפך
רב״מכר בנוסחו העברי, זכה לכך שב מהלך
השנה האחרונה ראו־אור בעברית
שני ספרים נוספים משלו. הראשון, ב ספריה
לעס של עס־עובד, תחת הכותרת
סתיו של פטריארך, שבו מתאר הסופר
הקולומביאני המופלא את עולמו, חייו
ומותו הכפול של דודן דרום־אמריקאי בן
למעלה מ־ 200 שנה. הספר השני של מאר־קז,
הסיפור העצוב שלא ייאמן על אדני
דירה התמה וסבתה האכזרית, ראה־אור
בתרגומו של יואב דילוי, בהוצאת שוקן.
שני רומנים של פאטריק מודיאנו, שדרות
הטבעת בתרגום יהושע קנז, וכיכר
אטואל, בתרגום אכיפה פרק, ראו־אור
בהוצאת הקיבוץ המאוחד סימן קריאה.
סופר נוסף בנזמננו, שזכה לכך ששני
ספרים פרי־עטו יראו־אור בעברית ריי
שנה, הוא הסופר האוסטרי פטר הנדקא,
שספריו אומללות שמחה בחלקה בתרגום
אילונית המרמז, ראה־אור בהוצאת
זמורה ביתו מודן, ואילו סיפרו חרדתו של
השוער בבעיטח ה־ 11 בתרגומו הרהוט
של גדעון טורי, ראה-אור בהוצאת הקיבוץ
המאוחד סימן קריאה.

— 1מרשל נייר
הספר מודעות מינית מאת כ. וו. מקארתי
בשיתוף מ. ריאן ופ. א .גונסון, שראה-

(המשך נזענזוד )79

מדע בידי

רני

מוולם עד
מילברברג
!• קדחת ספרות המדע־הבידיוני בתר גום
לעברית לא נרגעה במהלך השנה ה אחרונה.
הבולט שבין ספרי המד״ב (מדע־בידיוני)
שראו־אור במהלך השנה, הוא
התרגום המחודש לעברית של מלחמת העולמות
מאת ה. ג .וולס, שראה-אור

בסידרת מד״ב חדשה של הוצאת כתר.
ספרי מד״ב אחרים, כמו בכלות העשב
מאת ג׳ון כריסטופר, שראה-אור ב הוצאת
מסדה, ואדון האור מאת דזג׳ר
זילאני שראה־אור בסידרת המד״ב של
עם־עובד, מעידים על התמסדות זרם
מו״לי זה. הרומן רחב היריעה חולית מאת
פרנק הרכרט, המתאר עולם של חו-
מייניזם חללי, מעורר צמרמורת בכמה מ פרקיו
(ראה-אור בהוצאת המד״ב של עם־
עובד) ומעורר מחשבות נוגות למדי.
#האיש במבוך מאת רוכרט סיל־כרכרג,
שראה־אור בהוצאת זמורה ביתן
מורן, הוא רומן מד״ב מתוחכם ביותר
ומעורר מתח. אך יש בו פגם אחד, כפי
שהעיר אחד מקוראי־מדור זה, והפגם הוא :
כיצד הצליח גיבור הסיפור להיכנס אל
אותו מבוך, שהיה כה קשה לפיצוח ול חדירה
בידי האחרים? מלחמה לנצח מאת
נ׳ו הולדמן, הוא מאפיין טיפוסי מאוד
של הגל-החדש בספרות המד״ב, והספר
שראה אור בסידרת המד״ב של עם־ עובד,
מזכיר לקראת סיומו, את אותם חיילים
יפאניים שהמילחמדדהעולמית-השנייה הת נהלה
עבורם עד לאחרונה. מלחמה לנצח
מתאר לוחמים בחלל, שמלחמתם מתנהלת
כאשר בעורפם הושג, השלום הבינכוכבי׳.
ספרי מד״ב אחרים המעוררים את הדמיון
הם מיפגש עם ראמא מאת אהתור סי.
קלארק בהוצאת מסדה, המתארת מיפגש
מוזר בכוכב לכת מתכתי בעל צורת גליל,
המבעת את החלל החיצון. אם השנים
הקודמות בפירסום ספרי מד״ב בתרגום
לעברית היו השנים של איזיק אסימוב,
הרי שהשנה האחרונה היתה למעשה שנ תו
של רוכרט חיינלין, אשר דרך ספ ריו,
הגבעות הירוקות של הארץ שראה
אור בהוצאת מסדה, דרך אל המאה ה־ ,21
וכלה בעריצה היא הלבנה שראה־אור ב-
סידרת המד״ב של טס עובד, ביסס את
מעמדו בכוננית ספרי המד״ב המתורגמים
לעברית.

מדע שי מו שי

מאוננות
עד אמהות
!• גישה מעשית לשיפור חיי-המין הוא

אור בהוצאת אור־עם. ספר אחר הוא
דו׳׳ח הייט שתיאר את המיניות של האשה.
ספר זה כבר יוצא מתוך הנחת־היסוד,
ששרי הייט העניקה לגיטימציה לאוננות,
ולכן הוא מטפח ומפתח את מרחב האפשרויות
של המודעות המינית, החל באונ נות
וכלה במישגל, כאשר הכל נעשה
כמחקר גלוי בין שני אנשים, שהמעבדה
היא גופותיהם. בהוצאת זמורה־ביתן־מודן
ראה-אור ספר עב־כרם מאת פרופ׳ גזר־דון
טורן, סחת הכותרת הריון. ספר זה
מכנף בין עמודיו את כל הידוע על עידן
זה בחייה של האשה, מן הבחינה הגופ נית
והרוחנית. סיפרה של אנג׳דה כא רץ
התפתחותן של אמהות, שראה־אור
בהוצאת רשפים, מביא את השלב הבא

רית פועלים, בעוד סיפרו האחר, לשון
וחירות, ראה־אור בהוצאת מיפרש. ספר
רב־עניין הוא סיפרו של ההוגה מכס
וובר, על הכאריזמה ובניית המוסדות,
שראה־אור בהוצאת מגנס. נסיון ישראלי
להתמודד עם תיאוריות סטרוקטוראליס־טיות
מקובלות בעולם, הוא סיפרו של
זאס לוי, סטרוקטוראליזם בין מתודי
ותמונת עולם, שראר־אור בהוצאת ספרית
פועלים, ספר המאפשר לקורא העברי
להתחיל ולהתמצא בעולם של תיאוריות
חדשניות, שמעט מאוד ידוע עליהם.
• לואים ם. פויאר, בסיפרו אייד
שטיין ובני דורו שראה־אור בהוצאת או פקים
עם עובד, ובתרגום גד לדי, מביא
נסיון של מיקום מעמדו ועוצמתו של
איינשטיין בתהליך לו שותפים בני־דור
שלם. קארל לוטוס באקר, בסיפרו
הקריה של מעלה, מתמודד עם אחד הנוש אים
המרכזיים של התרבות הנוצרית, ו עצם
התרגום הוא אחד מהנסיונות הרא שונים
להתמודד, בעברית, עם נושא זה.
הספר ראה־אור בהוצאת ספרית פועלים.
עם מדור אחר של הנוצריות, מתמודדת
החוקרת רבקה שכטר בסיפרה אויב
קוסעי, שראה־אור בהוצאת עכשיו, ספר
בו היא מתמודדת עם המגמה של מר,ונין
לותר בנצרות, מגמה שלדברי הגב׳ שכ טר,
יש לה חלק מכובד בניצני ובשורשי
התנועה הנאצית, שהביאה להשמדת יה־דות־אירופה.
ספר בעל מערך מפרט של
נושא כותרתו, הוא האנטישמיות בעת החדשה
מאת פרוס׳ שמואל אטינגר,
שראה־אור בהוצאת ספרית פועלים.
ו• דמותו של טולסטוי ואמונותיו
עומדים לבחינה בסיפרו הדק של ישעהו
ברלין הקיפוד והשועל, שראה־אור בהו צאת
רשפים. גם אלכסנדר קורא ב־סיפרו
אפלטון כפשוטו, שראדדאור בהו צאת
אופקיס/עם עובד, עורך נסמן של
התמודדות מרתקת עם דמות, שהותירה
את רישומה על מחשבת־הכלל.

אחרי ההריון, ודומה כי רצף זה של ספ רים,
מעיד ולו-אף במעט, על מגמה הק יימת
באחרונה במו״לות הישראלית של
פירסום סוג מוגדר של ספרי מדע־שימושי.

עירן

מסארטר
עד עוז
• ספרי-עיון רבים ראו-אור במהלך
השנתיים האחרונות, ומרביתם מיועדים
לקבוצות מוגדרות של קוראים, ומיעוטם
לקהל הקוראים הרחב. חלק מקבוצת ספ רים
זו מובא בזה: הירהוריס בשאלה היהודית,
מאת הפילוסוף הצרפתי המנוח
ז׳אן פול סארטר, שראה־אור בהוצאת
ספרית פועלים ובתרגומו של מנחם
כרינקר, מנתח את אחד הניתוחים המב ריקים
של המגע רב־העימותים שבין ה יהודי
והיהדות לבין הנוצרי והאנטיש מיות.
ספר על גבול העיון והספרות היפה,
הוא הפנקס פתוח מאת יצחק שדה,
מייסד הפלמ״ח, שראה אור במסגרת ה כרך
הראשון שלי כתביו, הרואים־אור
בהוצאת הקיבוץ המאוחד. שלושה ספרי
אנתרופולוגיה בעלי מגמה פופולארית
ראו-אור באחרונה, ושלושתם בעלי עניין
רב, אם־כי הם מייצגים עמדות שונות ב מדע
זה. האחד, סיפרו של מרווין הא ריס,
קניבלים ומלכים, תורגם בידי מל כה
זגגי, וראה־אור בהוצאת ספרית פו עלים.
הספר השני בנושא זה הוא דרקוני
גן־העדן, מאת ק דל סגן, שראה־אור ב הוצאת
רשפים, בתרגומה של ליאורה
שגס. השלישי בספרי האנתרופולוגיה,
הוא סיפרו של מיכאל לנדמן האדם
בעיני עצמו, שראה־אור בהוצאת ספרית
פועלים.
<• שני ספרים מעולים, בהדפסה חו זרת,
ראו־אור בהוצאת הספרים מגנס.
הראשון, סיפרו של יעקב שלנגר הפי לוסופיה
של שלמה אבן גבירול, והשני,
קובץ מאמריו של יצחק יוליוס גוט מן,
דת ומדע. הבלשן והוגה־הדיעות ה אמריקאי
ממוצא יהודי נועם חומסקי,
זכה השנה ששניים מספריו יראו־אור ב תרגום
לעברית. הראשון בספריו המתור גמים,
לשון ורוח, ראה־אור בהוצאת ספ

ספרים רבים העוסקים בחקר התר בות
ובשוליה ראו־אור במהלך השנה ה אחרונה.
רב־משקל ומשמעות הוא סיפרו
של אהנולד האתר, ההיסטוריה החברתית
של האמנות והספרות ( 2כרכים),
אשר ראה־אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד,
בתרגומם של דלה טסלר, מנחם דור־מן
ואברהם יכין. ספר בו בוחן אחד
מהחוקרים המעמיקים ביותר של התר בות
המערבית, את תהליכיה ומגמותיה
של תרבות זו. פרופ׳ נורית גוכרין,
בסיפרה מפתחות, הצליחה — בניגוד ל מרבית
חוקרי הספרות העברית — ליצור
ספר מרתק, בו היא חושפת את הקשר

שבין כמה מגיבורי הספרות הארצישרא לית
לבין הדמויות המציאותיות, שהעני קו
מעצמן לגיבוש הדמויות הספרותיות
שבסיפורים. ספר זד. ראודאור בהוצאת
הקיבוץ המאוחד. חתן פרס־ביאליק לשנה

זו, פרופ׳ דן מרון, פירסם השנה שני
ספרים בעלי משמעות וערד לחקר והבנת
הספרות העברית. הראשון, בין חזון לאמת,
המתאר את ניצני-הרומן־העברי והאידי
?מאה ה־ 19 שראה־אור בהוצאת מוסד
ביאליק, והספר השני, כיוון אורות, בו
הוא מתמודד עם סופרים בני המחצית
הראשונה של המאה ה* ,20 תוך שהוא תו רם
להבנתם וראייתם, מפרספקטיבת זמן
ומשמעות ספרותיים־ערכיים ביותר. ספר
זה ראה־אור בהוצאת שוקן. פירסום החו רג
מתחומי פירסומו המקובלים, הוא הקו בץ
באור התכלת העזה, אותו פירסם ה סופר
עמוס עוז בהוצאת ספרית פועלים,
קובץ שהוא בבחינת תערובת של מסות
והרצאות על ספרות, יחד עם הבעה ישי רה
של השקפות חברתיות ענייניות, ב גבול
הדימדומים של מלחמת־התרבויות
המתקרבת בצעדי ענק לעבר החברה־היש-
ראלית. בבאור התכלת העזה מתגלה פן
חדש של עמוס עוז, פן שאינו נופל מער כו
כסופר, ולעיתים אף מתעלה מעליו.

סיפ רו וז נוער

מטולקין
עד שביט
הטרילוגיה שר־הטבעות, שראתה-

אור השנה בהוצאת זמורה ביתן מודן,
טרילוגיה מופלאה אותה חיבר מחבר ה-
הוביט, ג .ר. טולקין, היא היהלום שב-
תרגומי ספרות הנוער בשנה האחרונה.
ספר־נוער מעולה אחר שתורגם לעברית,
הוא טבעת מלכת שבא, מאת הנרי ריי־דר
הגרד, שראה־אור בהוצאת כתר. ה סופר
הוותיק אליעזר שמואלי פירסם
קובץ של סיפורים, המטיף לאהבת י הד
דים־ערבים, תחת הכותרת שכנות טובה.
הקובץ ראה־אור בהוצאת ספרית פועלים.
סיפור מופלא אל תוך ההזיות וביקורת
בני-האדם, עורך אורי אורלכ בסיפורו
קשה להיות אריה, שראה־אור בסידרת דן
חסכן שבהוצאת עס עובד. מסע לעבר ה עבר
המנדטורי, עורך ל( וי) שאול, ב־סיפרו
בוז לספר הלבן, שראה־אור בהו צאת
עמיחי. מסע נוסף אל העבר הארצ ישראלי,
הוא סיפרה של נורית ז החי
ילדת חוץ, שראה־אור בהוצאת זמורה בי תן
מודן.
י• קלסיקן ספרות בני הנעורים, אריך
קסטנר, זכה השנה שספר נוסף פרי־עיטו
יראה־אור בעברית, והפעם זה עצרת
החיות, המתאר את החיות, המאלצות את
ה,הומו־ 0פייאנם׳ לעצור ולמנוע את המל חמות,
ספר זה תורגם בידיה של מרים
ולן־שטקלים, וראה-אור בהוצאת אחי־אסף.
שני סיפורי־בעלי־חיים, הם ידידתי
פליקה, מאת מרי אוהרה, והקסם הש חור.
שניהם ראדאור בהוצאת זמורה ביתן
מורן, ורב בהם הקסם לבני־הנעורים.
ספר בעל עניין רב הוא סיפרו של יעל,כ
שכיט מדיין, המתאר את אחת המשל
חות
היהודיות המוזרות ביותר שהיו אי-
פעם, משלחת של יהודים, שבאה במטרה
להתיישב בדרום חצי־האי־סיני בסוף ה מאה
שעברה. ספר זה ראה־אור בסידרת
דן חסבן שבהוצאת עם עובד.

מל1ן לח ם אילת מומק:

לכלתו5עדם.
ללח 4לילחו.
ולשל עבור 3בלבד!

באוירה בינלאומית במלון לרום
אילת(בתוקף עד :)15/8
• לילה רביעי חינם(לינה וארוחת
בוקס•
•ילדים עד גיל 18 הלנים בחדר
ההורים חינם(לינה וארוחת
בוקר).
מלון לרום אילת, יותר חופשה
מחופשה בחו״ל עם אין סוף
אפשרויות בילוי:
מועדון לילה-דיסקוטק ״אואזיס״
מסך וידיאו ענק-סרטי בידור,
פופ וספורט.
בריכת שחיה מפוארת עם מזנון־
בר בתוך המים.
מיני גולף, כדור־סל, כדור־עף.
מגרש שח־מט ענק, טניס.
סקי־מים, גלשני־רוח, סירות־זכוכית.
יכטה
מפוארת לטיולים יומיים.
מועדון צלילה בינלאומי.
חוף פרטי מפואר עם פינת חי,
שמשיות ושרותי חוף.
תכנית בידור עשירה.
ערביבר־בי־קיו.
קפה מנחה לצלילי מוסיקה
בטרקלין, אל מול הים האדום.
מבצעי סיור מיוחדים באזור.
השכרת רכב במחירים מוזלים.
מגרש משחקים לילדים ושרותי
שמרטף.
לפרטים נוספים וברור מחירים
נא לטלפן למלון לרום אילת,
טלפון 4111־;059
מלון לרום ת״א,
מחלקת מכירות, טל 295588:־;03
או-לרום מלונות ביל. בע״מ,
ת״א, טל 296571/2/3:־ ,03 מחלקת
ההזמנות.

מלון לרום שילת מחיר לדוגמא:
5ימים 4 ,לילות, זוג הורים
2+ילדים, לינה וארוחתבוקר־
9906.ל״י בלבד, כולל כלהמיסים!

בהתראות החיץ בחרוז רחם אירח!

1ה היה הוווג ס הו ה שהיה
גיליון ״העולם הזה״ שראה־אור השבוע לפני 25ש5ה כדיורן,
המשיר למקד את מרכז תשו&ת־הלב־ של הציבוריות הישראלית,
כמאכל, המערכת נגד השחיתויות כעיריית־חיפה, בסידרה
״חושיסטן״ .כתבי־המערכת הכיאו את אופן ניהול הבחירות
לוועד־עוכדי־העירייה, כאופן שהחשאיות בהן ניפגמה. המיפגעים
והפיצוצים, שנערכו כנגד מערבת ״העולם הזה״ כתוצאה מפתיחת
המאכל, כשהיתויות שכעיריית־חיפח, הובאו כיום 8.6.1955 לדיון
כמליאת־הכנסת, דיון שקטעים ניבחרים מתור הסטנוגרמה שלו,
הוכאו כגיליון, כצירוף צילומים ״טל פגישות אנשי־המערבת עם
חברי־כנפת כולטים, שתמכו במאכל ,״העולם הזה״ ,ביניהם מנהיג
״חרות״ מנחם בגין (ראה: תצלום).
מדור הקולנוע של ״העולם הזה״ הביא כתכת־רקע שעסקה

בהכנת הסרט־הישראלי ״כאין מולדת״ ,שהופק כידי הבמאי
ממוצא פרסי נורי חביב, בכיכובה של הזמרת שושנה דמאדי
(ראה: שעד) .כתבה מפורטת היתה הכתכה ״מנגנת החושך
מאזין לכל״ שפירטה שוב את פדטת מכשיר־ההאזנה שנמצא
כמכתכתו של ח״כ מאיר יערי, ואשר הוטמן בידי הש.ב. כתכה
זו פירטה גם את השיכלולים שבנושא ההאזנה, כצירוף שיר־טוטים
והדגמות.
בשער הגיליון: כוכבת הסרט ״כאין מולדת״ ,שושנה דמארי.

ח״כ לעתיד גרשום שוקן * בוק ודווידסקו נגד קדליבר
ודיסנצייק * אווי צבי גוי נבוג מגו ש זחשיט
מפתוח
חח״כ שלא מן המ,1י1
הפצצה האמיתית של יום־הגשת הרשי מות
לבחירות לכנסת השלישית היתד.
טמונה בשם המועמד החמישי של הרשי מה
הפרוגרסיבית (כיום ל״ע — מפלגה
ליברלית עצמאית) :גרשום שוקן. על־ידי
צירופו, הפכו הפרוגרסיבים למיפלגה ה יחידה
שצירפה לרשימתה איש שאינו
עסקן מן־המניין. באותה הזדמנות הבטיחו
לעצם הישג שני: העיתון החשוב ביותר
בישראל, שיעץ לקוראיו בבחירות האח רונות
להצביע בעד הציונים־הכלליים,
יצא ממעגל היריבים הפוטנציאליים.
בפני רבבות קוראי הארץ, הקוראים את
עיתונם בדבקות, בעיקר מפני שהם יודעים
שאינו תלוי בשום מיפלגה, התעוררה שא לה
אחרת: האם ישנה העיתון את הקו י
ברגע הראשון נפוצה שמועה ששוקן ית פטר
מתפקיד העורך, וימנה במקומו שת
משה קרן, יליד־גרמניה כחול־עיניים, ש שירת
כקצין בבריגדה היהודית, והמשמש
ככותב המאמרים הראשיים בעיתון. אולם
שוקן הכחיש מיד. הודיע שישאר עורך-
העיתון, והבטיח יחד־עם־זאת, שהעיתון
יישאר בלתי־מפלגתי לחלוטין.
חכרה לחותנת. האם יכול אדם לה יות
מועמד של מיפלגה ויחד עם זאת

עורד״עיתון בלתי־תלוי? מכריו של שוקן
סבורים: כן. האיש בן ה־ ,42 המכונס
בעצמו ואינו מרבה בקשרים חברתיים,
אינו נתון כמעט להשפעה. מערכתו מגוונת
מבחינה פוליטית: קרן נחשב כנוטה ל־ציונים־הכלליים,
העורך־הספרותי, יעקב
הורוביץ, מופיע כמועמד בסוף רשימת
מפא״י, ועורדהלילה, אריה זיו, נוטה
לחרות. כתבים ותיקים כמו שמעון סאמט
ורפאל מוצרי, הם בלתי־מפלגתיים. כותב
המאמרים העיקרי בעיתון, שלמה (״פולס״)
גרוס, חבר־ללימודים של שוקן במיכללת־היידלברג
הגרמנית, החזיר לפני חדשים
אחדים את כרטיס־החבר שלו למיפלגה
הפרוגרסיבית, כמחאה על סירובה להת אחד
עם הציונים־הכלליים.
לפי שעה״״שוקדת המערכת למנוע כל
זיהוי עם המיפלגה. מנאומו של ח״כ
הפרוגרסיבים אידוב כוהן בנהריה, מחק
הארץ את הקטע בו העלה האחרון על-נס
את הצטרפותו של שוקן.
המיבחן האמיתי יבוא כשייבחר גרשום
שוקן לכנסת * ,דבר שנראה כוודאי. הארץ
לא יוכל שלא לפרסם בפרוטרוט את נאו מיו,
ונאומיו יהיו חייבים להיות מים־
לגתיים. אולם ידידיו של שוקן אינם
חרדים גם לקראת אפשרות זו. דעתם:
* שס יצטרף לחותנתו ח״כ שושנה
פרסיץ מהציונים הכלליים, והמו״לית של
הוצאת אמנות.

שוקן לא ייכנע ללחץ־מיפלגתי,
קודם־כל לטובת עיתונו.

וידאג

עיוזשח
חל-אביב-ח־פה-תד־אב־ב
שני הנאשמים הצטופפו בחדר הצר
בבית־מישפט־השלום בחיפה. ד״ר עזריאל
קרליבך, עורך מעריב, ואריה דיסנצ׳יק,
האחראי לעיתון, חיכו לבירור תביעתו של
הצייר משה ברק על פירסום מאמר ב מעריב,
שגרם נזק לשמו השוב של
הצייר.
עורך־הדין אלימלך דווידסקו * ,גבה־הקומה
והממושקף, שהסביר בפתיחת ה בירור
את חומרת הנזק שנגרם למרשו,
הופתע לשמוע כי שליחם של הנאשמים
גרשון צ׳רניאק, צעיר שב־שיער, דורש
את קיום המשפט בתל-אביב, מאחר שה עבירה
לא נעשתה דווקא בחיפה, ובירור
המישפט בעיר זו גורם לנתבעים התל־אביביים
לביזבוז זמן ולהוצאות כספיות.
הוא דרש לפצות את הנתבעים.
הוויכוח הפרוצדוראלי נמשך כשעה.
לבסוף קבע שופט־השלום הראשי ד״ר
אלפרד בק, כי בירור התביעה אינו בכלל
בסמכותו, ודחה את תביעת ברק שהוגשה
כקובלנה פלילית.
דווידסקו הודיע מיד :״אערער על הח לטה
זו בבית־המישפם־המחוזי בחיפה, ו כמו
בן אגיש תביעה שניה בתל-אביב.״
הנתבעים חזרו לתל־אביב — ללא
פיצויים על זמנם שאבד ללא־שוב.

כחרנל
•ום הדין
אלי פוקס היה אחד משחקניה המעולים
של מכבי תל־אביב. פעמים רבות הציל
את קבוצתו ממפלה בטוחה, כאשר שימש
עמוד התווך של הגנתה. אולם האידיליה
בין פוקס לקבוצתו הופרה. אלי הסתכסך
עם מאמן הקבוצה, ג׳רי בית־הלוי. הריב
הממושך הפריע לאימוני הקבוצה והשפיע
לרעה על משחקיה. אחד מהשניים היה
חייב ללכת. אלי עזב•
מכבי חיפה קפצה על המציאה, והציעה
לאלי פוקס להיות מאמן קבוצת הכדורגל
שלה• אלי הסכים, קיבל על הכרמל וילה
מתאימה, והחל באימונים. היתד, לפניו
מטרה מכרעת: להעלות את רמת־המיש־חק
של קבוצתו כך שתנצח את קבוצת
מכבי תל־אביב, ותוכיח את עליונות של
המאמן פוקס על המאמן בית־הלוי.
הכיתה בשירה רמה. השבוע הוש גה
המטרה. במיגרש באסא (שכיום ניצב
עליו איצטדיון בלומפילד) ביפו, גברה
קבוצת מכבי חיפה, בהנהגתו של אלי פוקס
כחלוץ מרכזי, שעמדה עד-עתה במקום
השביעי בליגה, על יריבתה, מכבי תל־אביב,
אלופת־הארץ משך שנים רבות, ב תוצאה

.המישחק היה הוגן. שחקני מכבי תל־אביב
הפגינו אוזלת־רגל כמעט מוחלטת,
אם־כי ברגעים הראשונים שלטו עדיין
במגרש, הרי בדקה ה־ 51 הצליחו החי פאים
להבקיע את השער הראשון ומיד
עורו העולם הזה מסר מידע בעל־פה למנהיג ״חרות״ מנחם, בגין, על מהלך החקירה
בעניין הפיצוצים במערכת העולם הזה ובבית־הדפוס, לרגל דיון על נושא זה בכנסת.

812

* אביה של הדוגמנית איריס דווידסקו.

״העולם הזה״ צ2ע
תאריך :

16.6.1955

אחריו הובקע, בבעיטת עונשין השער
החיפאי השני. בדקה השביעית לפני סיום־
המישחק הצליחו התל-אביבים להקטין את
ההפרש.
החיפאים חזרו הביתה בשירה רמה.
שירתו של אלי פוקס עלתה על כולם.

אליפות הצייזבאח
הב!לוו את מיכתבו
יום־אחד שלחתי למדור מיכתבים לרותי
בקשה להתכתב עם בחור בעל יופי ואופי,
האוהב טיולים וריקוד. בינתיים הרגשתי
שחל בי שינוי מוזר. הלכתי לבדיקה רפו אית,
והתברר לי שאני עומדת ליהפך
לגבר. מספר ניתוחים מוצלחים השלימו
את התהליך.
בשכבי בבית־החולים החלטתי מיד כי
עלי לחפש בחורה שתתאים לנטיותי. לאחר
שפניתי שוב לרותי, וביקשתיה לקשר
אותי עם בחורה ההולמת את טעמי, קיבל תי
מיד מיכתב. פתחתי אותו ולא האמנתי
למראה עיני — זה היה מיכתב־האהבה
הלוהט שהפקדתי בשעתו בידי רותי, ושהיה
מיועד לבחור אותו חיפשתי בשעתו. אין
צורך להוסיף, שהתאהבתי בעצמי והייתי
אומלל מאז־ועד־היום.

יעקב (לשעבר יפה׳) יעקוכי,
יחזקאל ,23 ירושלים

מכוזבים
הד רוהחסצאוו)
...באשר למכתבכם מיום ,24.5.1955
אשר אליו היתה מצורפת חוברת בשם
״דמותו של גנגסטר״ ,הרי לא מצאתי
בחוברת זו כל דבר אשר חורג ממיסגרת
הרישא של סעיף 207 לפקודת החוק הפ לילי
,1936 ,אם פורסם על־ידי מי שהותקף
ויכול להרגיש את עצמו נעלב על ידי
המאמרים שפורסמו בעיתונכם.
חיים כהן, היועץ המישפטי לממשלה,
ירושלים
אנשים אלוף

• ראש אגף ההדרכה של צה״ל
יצחק רכין, ציטט בכנס צבאי פיתגם
עתיק :״מנצח זה המספיק לירות במכ סימום
של קליעים במינימום של זמן.״

• בנו של מייסד בית״ר, ערי ז׳כו־טיגסקי,
שזכה החודש בתואר ד״ר ל מתימטיקה,
אמר במיפגש ידידים :״קופת-
חולים קדמה למשרד־הבריאות, ההגנה
קדמה לצה״ל, וה0י.אי.די. הבריטי קדם
לשר־המישטרה שיטרית.״
• מילחמה חדשה הכריז השבוע גם
המשורר אורי צכי (רחובות הנהר)
גרינכרג, כשנתקל בשעת טיול ברמת-
גן באשה שלכדה נחש במקל. המשורר
יעץ לה לכסותו בעיתונים ישנים, להתיז
עליו בנפט, ולהעלותו באש. הוא גרם
לכך שהנחש הצליח להימלט לאחר שהאש
מנעה את החזקת המקל.

האפנה שמתחת לחגורה
מכנסים של אבי מודל.

ה מ כנ סיי ם ש הולכות ה שנה
מ כו תנ ה, דריל וג׳ינ ס.
הבדים ה טובי ם ביו תר
הגיזרה ה חד שני ת ביו תר
וב איכות ה מ עו ל ה ביו תר
ה ת אי מי להם 1181־. 51־ד א פנ תי תואת לבו שה כל הקיץ.
בר שת חנויו ת ה שווק הישיר של אבי מו דל תו כ לי
למצוא את דג מי ה א פנ ההאח רונ ה של אבי מודל -
או פנ ת נ שים,
אבילי -א פנ ת הילדי ם.
לה שיג בר שת חנויו ת ה שווק של אבי מודל ו ב חנויו ת
ה אפנה.

תל־אביב: וח׳ נחלת בנימין • 41 וח׳ גרוזננרג .5
חיפה:וח׳ נוודוי • 20 רח׳ יפו פינת הבנקים.
רמת־גן: רח׳ רוקח • 12 רח׳ ביאליק 45 קומה ב׳ אצל גידי.
ורווחייחרח׳ ויעחו

~ ח ח ־ חהוה • ר ח׳

ההווי

כ״ז סיץ תש״ם11.6.1980 ,

מיספר 2232

84 עשדים

שנה 44

המחיר 5.50 :שקרים (סלל מ.י(.ג׳

חזרה לתחילת העמוד