גליון 2232

העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 2 | המסי מעט חמאה או מרגרינה הוסיפי 3בפות רסק עגבניות, פלפל לבן או אדום חריף, ערבבי היטב עם הספגטי ופזרי מעל גבינת פרמזן או גבינת גד מגורדת. גבינת בשן נבינת חמד
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 3 | כאחת. היו שבועות שבהם קרו דברים שריתקו את תשומת־לב הציבור — למשל: פשע שזיעזע את הארץ — והיה צורך להקדיש להם את השער היחיד. באותם שבועות יצאו המאורעות המדיניים
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 4 | ה שבוע בסאה ה י 2 0 מה אירע כמאה ה־ 0צ /כשבוע שבין ה* 11 כיוני ודד*17 בוץ כמדור זה סוקר ״העולם הזה״ במה מן המאורעות שאירעו כ־טא השנים הקודמות, כשכוע שכו מופיע
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 5 | בי אחרי סי סניור ין בל י ניל לקרוי* לך. אתה פשוט שמח, וכשאתה שמח אתה לא עושה חשבון לאף אחד. סי סניור זה הסנגדיה, סנגויה במו שהספרדים אוהבים— חמת מזג. סי סניור
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 6 | שבץ ה ו 1וגם הזוז 2 2 3 (המשך מעמוד )4 הטוב אלה הם אזרחים בעלי מצפון, שנרעשים מן המתרחש ולאחר ש הם מבצעים את הפקודות הם ממה רים לדווח על מעשיהם לציבור. מכיוון
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 7 | לחופשה בחו״ל § בצאתך לחו״ל קח אותה באריזה בת
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 8 | מכחכים (המשך מעמוד )6 לי זה מספיק. כמובן שבהתכתבות זו על העונה להיות נבון, מבין, חם ובעל חוש־הומור (אפילו הומור ציני) ,וקצת רומנטי ובעל כתב־יד ברור. שיגעון !
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 9 | לעשות כל 11111111 לטייל, לרכב, לל כ ת לים ולרקוד. לקחת לל א היסוס כל מ ה שהחיים מציעים לך ־ גם בימי ה מ חזו ר החודשי. שוב אינך צריכה להסתגר. אינך צריכה לח שו ש
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 10 | ~ 07/017* 0/710ד״זק העריק כיצד הורגים את אבא, אחי מקרב לא שבו ובני כולו דמעות. אדון נשיא נכבד, מיכתב לך ממני : אולי נו תעיין, אם רק תתפנה מעט. קיבלתי כאן פקודה
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 11 | מענק של עד 50,000ל״י בקנית החסכוניות של ״סיטרואך למרות העליות החריפות בשערי הפרנק הצרפתי אנו ממשיכים למכור את דגמי 79 במשך חודש יוני(עד לגמד המלאי) במחיר הישן.
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 12 | כת הסיס 80 זזיזחוויו המלבה ...תציג א ת בגדי־הים וה חוף ,תדגמן א ת דגמי ה קו החדש אביב /קיץ 80׳ .של: ובשיתוף מנכ״ל חברת אבר הם גמדי אשר יעניק למלכה הנ ח ה של
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 13 | מועמדות הסעזג״נזת לה שתתף ב ת חרו ת מתבק שות לה תק שר ע סירי זכרוני. טל .03-230854 .03-247426 .כדי ל ק בו ע תור לראיון עם ועד תהקבלה. ...תזכה בתעודת ; 503 הנ ח
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 14 | מרץ ומאמץ רב יושקע בעבודה, שגה עלולים לצוץ מינשולים ועיכובים שונים. יש להמנע מהתנהגות פזיזה ומהחלטות חפוזות. כמו־כן קיימת נטיה לתאונות בעבודה, ויש להשגיח כפל״
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 15 | אריאלי
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 16 | ביטו חי חיים אלא שבהטבות אלה בנק דיסקונט לא אמר די. יש גם ביטוחי חיים מגוונים ובתנאים מיוחדים. יש ביטוח חיים אוטומטי לחבר בקופות הגמל. ביטוח חיים זה הוא בגובה
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 17 | אין עו ד ספק: קיימת ע כ שיו מחתרת מחיינת ב מדינ ה 1111 רו רו 1דו ^ ין עוד שמץ של ספק : \ * מח תי ת מזויינת כישראל. קיימת עתה ואולי לא מחתרת אחת, אלא כמה
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 18 | במדינה העם דיבור בסלע. גידוף בתד׳ זוחי השיטה הישראלית החדשה: הכל מגדפים את הבל במשך כל הזמן 0י1־ו< קולדר | המשקה שעושה חיים מעניניססם... גם המתמודדות על כתר
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 19 | ממיפלגות שונות. וייצמן נפגש לשיחות נפרדות עם שני ראשי מיפלגת העבודה, הכרי־הבנסת שימעון פרם ויצחק רבץ, עם אישים כמיפלגה הליברלית וכן עם חברי כנסת מהמפד״ל. בו שי
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 20 | חולירע בריבוע המשו הניתוח שד חוק־התוענההמתעטו באיצטלה של ״חוק הגנת הפרטיות״ לעורך אחר יש הסבר שונה :״יש לו שינאה פאתולוגית להעולם ר!זה, שהעלו! אותו לגדולה.
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 21 | השופט לנתי (עם תמיר ובגין) דקליט גולדנברג (עם רות ושמואל תמיר) שנה־שנתייס באולם מסזוזג־אוויר — — מול שעה־שעתיים ברעש של אולס־הדפוס זה כולל, כמובן, את
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 22 | ״(המשך מעמוד )21 חוק־לשון־הרע ביטל את הכלל שמותר תמיד לפרסם אמת. הוא קבע כי לא די בכך שהפירסום היה אמת, אלא יש להוכיח גם שהיה בו ״עניין לציבור״ (ולאחר מכן.
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 23 | במדינה (המשך מעמוד )18 כלל על התערבות ממשלתית, אלא על הצבעה מיפלגתית, כשראש־הממשלה הוא גם מנהיג המיפלגה הגדולה ביותר. נראה כי בגין סבור, כי גידו פים
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 24 | מערכת תקשורת ממוחשבת מן המשוכללות ביותר בעולם. תדקס חו סכ ת בסף ומייעלת הניהול. תדקס חו סכת זמן ז ומגבירה מכירותיך. ע״י ת כנו ת ג מי ש של התדקס ת שלו ט על התק
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 25 | היצור הי רו קי ם ה קנוני 01 האירגון הקרוי <6וק לאימון הקרוי בלועזית? 10 אין שום זכות לבוא בטענות אל האימון הקרוי בלועזית .? 1.0האימון הקרוי ? 1.0רוצה לצאת
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 26 | ״ ריב*70 הלוואה ללא ריבית וב־ 6תשלומים חודשיים. שלא לדבר על הטיולים עצמם. ויש לנו הוכחות: המוניטין שלנו לא מאפשר לנו להציע מאמר בבטאון לך פחות מהטיול הטוב
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 27 | רו מני ה: ה ס ני גו רי ה עול א ה רון ל הן אהרון (״אהרונצ׳יק״) כהן ,70 ,מיזרחן בעל שיעור- קומה וחבר־קיבוץ שער־העמקים, היה תמיד נודקונפור־מיסט מושבע. בתקופת
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 28 | ב יי יי5 1ויו >1ו י • לאירופה בדרך הזולה ביותר החל $ 143-11 ה פ לגו ת מוז לו ת מ חי פ ה לונ צי ה ו חז ר ה. בעלי כ ר טי ס רכבת 55נ<ק־ו 01 זט £יי הנו מהנחה של
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 29 | א1111 יס ב שו ם ה מ סו ה הואשמה שר עונת: חופשו! מ עי, סקי אם אכן יבקרו הנשיא ואלרי ז׳יסקאר דאסטין ובני מישפחתו בישראל, תהיה זו הזדמנות להכיר מקרוב דמות שאינה
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 30 | .אנשים ב שו ס . ויזה ויאון: דוקטור עם שרידים גברת צעירה זו סיימה את לימודיה באוניברסיטה של קליפורניה והזרה למולדתה, צרפת, כדוקטור לאנתרופילוגיה. אבל, מאחר שלא
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 31 | וווזיה ואדם: ואנסה של פונדה] ,אסלי שד טרויברג, ואדה של שנ״וו, ביום האס פעם בשנה משחק רודה ואדים, בחיים, אב למופת׳ כאשר הוא אוסף את ילדיו בחווילה שלו בסן־טרופז,
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 32 | יש לגו בדיוק מה שאתה מחפש כ ל־ בו ״שבוע הגבר״ בפל־בו שאם. 525ל מבצע הנחות מיוחד לאופנת הקיץ של הגברים: מבחר ענק של אפנה עילית בכל תחום -חולצות ומכנסיים, גופיות
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 33 | גושה ש חל נסע ל צי רי ך לקנות סנדלים א 1111י ם ! 9בהתייחסה לתמונתה ש הופיעה בהעולס הזה (,)2231 שבה נראה מנכ״ל מישרד ראש־הממשלה, מתתיהו ( ,מ תי״) שמואלכיץ,
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 34 | קונ טי קי החברה הגדולה מלונדון לטיולי צעירים מכל העולם. קונ טי קי בטיולי קונטיקי אתה נפגש עם צעירים כמון מכל קצות-תבל. אתה שומע את כל ה שפות ובכל זאת כולם
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 35 | עראפאת צבט אה ל ח ״ הילדי ם ו א כן שמע את ב כי האופוזיציה ! 8למנהל החדש של אגף המזון והמשקאות במלון היל־טון בתל־אביב, האנס פ רי ץ, יש מזל לגבי ערבים. הוא הגיע
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 36 | שלערב יישיר משורר״ הפכהלמסיבהע לי! ה ישראל גוריו! הזמר ידע שהחזרה צריבה להתחיל בשעה .2ב״ 7דקות לפני שתיים הוא מחליט להתגלח בחטף, כדי שיראה טוב על הבמה. הוא
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 37 | למופע עצמו הוזמנה כל צמרת צה״ל, כל המשוררים ששיריהם הושמעו ועוד אנשי עיריית תל- אביב, ששיתפו פעולה בהפקה. לחזרה גנרלית לא נוהגים ד.אמ־נים להתלבש בהידור. הם
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 38 | חינם מאמקוו! הממצאים של מנח התקנים על מקווי אמקוו. לב׳אמקוו ת.ד2850 . אגף מחקו ופתוח ת״א. אני עומד לקנות מקרו חדש ואינני רוצה לכן אנא שלחו לי את הממצאים של
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 39 | מפקד חיל־הים מגיע ל ע בו ד ה על אופניים. ו ב עו ר שנתיים י שי ר צ־יצ״ב שכונ ת־ה תיקווה ! 0מפקד חיל־הים, האלוף זאב אלמוג, מגיע מדי בוקר למישרדו בקרייה כשהוא
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 40 | על צל בני וציוני ישבתי השבוע עם בועז עברון בלובי ממוזג־האוויר של בית־מלון, על שפת־ימה של תל־אביב. לרגלינו השתרע החוף, שנראה יפה ונקי. מיטב החתיכות השתע שעו שם
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 41 | המהפכה של פו חוסכת לר אנרגיה רק פע םאחת בשנים רבות יש לחברת נפט הזד מנו תלצאת בחידו ש מהפכני. ״פז״ היא החברה ושמן המנוע הסינטטי אולטרה מ ס -הוא המהפכה. לרא
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 42 | צ׳ רי לי :זחפשכוכבת בחסות טון עולם הקולנוע ;פרס הראשון: טי ס ה ואירוח של שבוע בהוליבוד. עוד פר סי ם יקרי־ערן ל מו ע מ דו ת ול מנ ח שי ם *י ת הי ה הכוכב ת של
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 43 | 8 0861כ\/ר 0א׳ ו אכ־ ¥4$א01א§ 09 **X0רוא
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 44 | דיזנגוף ( 185 סניף ראשי). נימרוד. רמת השרון מ או טנ ר. נימרוד. ירושלים א ט רנ ה. נימרוד. באר שבע ליליפו ט. אוניון. נתניה טו פז טי ף וטף. בת י ם נעלי מי קי.
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 45 | ה ח תונ ה של אורלי בשורה משמחת למי שלא שכח את אורלי. חידה, מי שהיתה מלכת־המים של העולם הזה, ואחר-כך לא ירדה מכות- רות־העיתונים, עזבה אותנו לאנחות לפני למעלה
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 46 | במדינה לוגיתצע צו עי הרבבה מחומר נזיוחד-היחידים בעולם ע ם אחריות לשנת•• ! דרכי ח״ ם מי סדו זיהוי לכלבי ם האם נשכח דוכסח או אחד מכדכי-הזאב האחרים כרחוב? •צעצועי
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 47 | שלמה התחנן :״אפילו כלב לא זורקים ככה אחרי חמש שנים! בואי לפחות לשבת בלי לדבר, אני רוצה לראות אותך!״ רחל ד,יפנ־תה את גבה והתרחקה ממנו. אז שלף את אקדחו וירה
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 48 | במו 13״ומ מטמון בתוכנית״מטמון עד 120 פלוס״ ל8-שנים מענק בתכנית״מטמון עד 120 פלוס״ ל־ 7שנים ^ 2מענק ס /ע ^ בתוכנית״מטמון עד 120 פלוס״ ל 6-שנים בתבנית״מטמון עד
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 49 | והגידה מאת יגאל לביב יהלומן נמלט לאוסטרליה בהשאירו חובות כבדים חבר בורסת־היהלומים, דויד צבאג (״דויד העיראקי״) ,יצא עם מישפחתו לאוסטרליה, בהשאירו אחריו נושים,
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 50 | קולנוע י שראל הצגת הקולנוע ר,אחר1נת בעלי בתי-הקולנוע בישראל משולים לנער שצעק ״זאב״ .מזר. תריסר שנים ד,ם צועקים, מאיימים ומבטיחים, שאם לא ייעשה משהו במהירות,
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 51 | ־ 622X 13 7 ד 7ד 1הפיינרועדניסהופר נפל משמיים ! ״ ..הסום *¥ם כוס בירה ביד אחת וכוס ג׳ין 2ביד השנייה, כובע בוקרים על הראש — דנים הופר על המירפסת. קאן היא מלכודת
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 52 | שיחר צל׳ ש <• לעורך כל־בו־טק, רפי גינת, למגיש התכנית, דניאל (״דני) פאר, ולצלמת־האולפן, רחל פרסיקו, עבור הכתבה המצויינת על חיתולי־הילדים (יום שלישי )3.6תוך שהם
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 53 | יום רביעי 11. 6 • חידושים והמצאות 6.45 הסרט מתאר תוכ נית כוללת לשמירה על אי כות הסביבה, וזאת לכבוד יום- איכות־הסביבה שנערך בשבוע שעבר. מובן שהתוכנית לא הוכנה
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 54 | הצגת בנווה(!והגית - תפוחים אפויים בפריזר לא אין זו טעות. התפוחים האפויים שבתמונה, לא ראו תנור מימיהם. עובדה. לא ייאמן, מה? הדברים הכי טובים שלי, זה תמיד מיקרה
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 55 | אה מציעיה לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברי אינה!משיגים לרטייה אמיתי הכי זול בעולם דאה אבגי נצר גאה בצדק, למיטפחה מרוקנית חמה. בת עשרים ושתיים, בצבעים
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 56 | ח״ם צדוק חיה מועמד דכנסת כתימנ * מ היו שני חעובים בממשלת בן־גוויון * בן־גוויון ער הרישעות שר גולדה מאיו קורות חמיטבח 7111 בשנת 1959 כתב עיתונאי אמריקאי נודע
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 57 | • ..רא תהיה ויקססווה בזזויגה. איש זה תויס גזזן על סלם...״ כמד. מיפגשים שהיו לי עם בן־גוריון, בתקופת הוויכוח הגדול סביב ״הפרשה׳/ בשנות ה־ / 60 בינו לבין צמרת
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 58 | סו דו תמה מי טבחשל מפא״ (המשך מעמוד )57 פנים יפות, כמעט בסלחנות אבהית, ואמר לי :״אני מתפלא שאתה וקדיש לוז — שניים שאני חושב לאנשים ישרים — עשיתם מעשה שלא הייתם
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 59 | ב בגדי ם על הטובים שבמעצבי זזאופנד, שלנו נימנית דורין פרנקפורט. זה כמה שבים שחותמה האישי מוטבע על טובי הדגמים שלנו, ויחד עם זאת היא תמיד חדשנית ומרעננת
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 60 | ל אדוני הנ שי א ^ שלום רב, צעדך הנועז בביקור חבלן לא״יהודי, שנפצע קשה מפני שקיבל פקודה למנוע התנקשות בחיי ראש* עיריית אל״בירה — צעד שעשאך שותף, ואפילו ערב, לא
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 61 | ״עוד לא יודעים לאו ניסע לחובש, אבל בטוח שנטוס לשם ע לופטהנזה״ מדברי נוסע לופטהגזת 1 .1 1 7 1 1 1 3 1 1 8 3 הזמנות דרך סוכן הנסיעות שלך או טלפן אלינו .:תל־אביב
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 62 | תענוג בסלע האדום באילת אצלנו זו כבר מסורת: חרבה יותר -ללא תוספת במחיר. * בידור, צחוק ואירועים משעשעים. * מוסיקה וריקודים במועדון. * יין חופשי בארוחות ערב. *
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 63 | במדינה (המשך מעמוד )46 וברגשות, שבסופן הזמינו אותה ין- נשים לארוחה מעשה ידיהן. רעיה הכירה בעלת בר בתל- אביב, שהיתר. בעבר שוטרת, וזו הזמינה אותה לבקר במועדון
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 64 | בשם נד הקבוצה בנימין (״בונזה״) ויינברג. המיכתב, שהונח בשבוע שעבר על שולחנו של משה ורטמן, מזכיר מועצת פועלי חיפה, שהיא בעלת המניות של הפועל חיפה, מנוסח בחריפות.
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 65 | בחדרי־ההלבשה, השפיעה גם על הכושר הפיסי. רמת השחקנים ירדה פלאים, וה תוצאות לא איחרו לבוא. איש אינו מכחיש היום בהפועל, חיפה, כי לעובדה שהקבו צה ניצלה העונה רק
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 66 | ס מי םכקבוצתכדורגל ״אימדיה דוסר״ (המשך מעמוד )65 בעיקבות שמועות אלה, וכן ב נושאים, נוספים כגון ניהול חש בונות לקוי, כספים שחורים, מכי רת מינויים וקבלת תרומות
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 67 | רמז? שימשו המיליונים שהושגו עדיד שיעבוד מטקפק שר ביתיאבות בבני־ברק, שבוצע ללא ידיעת המנהל? רווז ף* הודי כני־כרק עוסקים יותר ב / /מטבע־זר מאשר בתלמוד־תורה,״
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 68 | מ א וויין 0ש ידי־פי וסו מת 1לסתו 1וים מוי שש על ת ת־הוהכוה 11 ול הצונן מפיק־ג׳ינגלים טמיר נזה, לא ידעת? ף כירי הפירסומאיס הישראליים * לוחמים זה בזה בשצף־קצף.
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 69 | מקומות בבת בעצמ; מבות״ משתוללות בשידורי ישראל. בנוסף ה עורך ומפסיק את ההקלטה כדי לא להקליט שרות. בזמן הצפיה בהקלטה אתה עוצר א ת מתי שאתה רוצה. וידיאו §3
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 70 |
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 71 | ה ה עוו ה 11״ פה כוי להע: 1יו במי ומהחלקת ־ אומהער אשו 1עוגי ה ליוי גוו!ו 1־אמונ ים, וחהיות המי שט וה נעצו ו 1משום מה כקשה שהופנתה אל מושל שכם, נ 1יוסף לונץ,
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 72 | במדינה מי שפ ט נ7־ע31ט העוחנלת האס צייד הנאשם לבאת זבאי באשר התביעה שובחת להציג ראיה? המישפט בישראל מוגדר ומוגבל בכללי־דיון נוקשים, ולכן הוא דו מה לפעמים למשחק
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 73 | וד,גברתן בעקבותיו. כאשר הגיעה המישטרה ועצרה את גולדפרב, התברר כי הוא אינו שקרן. גולדפרב ( )33 צבר במשך ימי־חייו 22 הרשעות בעבירות שונות. האחרונה שבהן היתה בגין
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 74 | שאני לא רוצה להתגרש אף פעם. והצעד הראשון לגירושין זה להתחתן. לכן אני מעדיפה את הפסלים שלי. איתם אני נשואה לנצ..״ בבית הוריה היתד, איימי הקטנה נתונה להשפעה
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 75 | אז בטיול מסביב לעולם והמשיך בסיבוב. כשחזרתי, אחרי ארבעה חודשים, לבוס טון הוא כבר חיכה לי שם• נשארנו ביחד כחודש וחצי ומאז שמרנו על קשר. הייתי באה כל קיץ לבקר
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 76 | סמי אלקיים מאסר עולם כן־ נר ערשי יצחק קיש מאסר עולס מאסר עולס ף*ית־ד!דין של כלא שאמה התכנס בפעם האחרונה בחודש יוני . 1976 בית־הדין התכנס בתא מיספר ,6שכן בתא זה
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 77 | סכינים. סוהר ניסח לעזור לנתקף׳ והחל רץ איתו לעבר היציאה. רובבצ׳י וקיש לקחו פלאטה של שולחן ורצו להמשיך לפגוע בחאפז, אך הוא, בכוחותיו האח רונים׳ נתלה על הסוהר,
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 78 | שלושת ענקי התקשורת בחרו ב״ביפר״ מדוע ז כי מי שמבין בתקשורת מבין את ה הבדל בין ״חברה להפצ ת מכשירי איתור״ לבין ״חברה למתן שרותי תקשורת״ זאת הסיבה שכל 3החברות
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 79 | ל מכיר ההש בו ע לקור א העברי. עם פתיחת ״ ש בו ע הספד העב רי ר שי מ ת ס פ רי ם סיפרות עיברית מפינחס שדה עד יותם ראובני • בניגוד לשנים קודמות, השנה ה אחרונה,
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 80 | — 1מרשל נייר הספר מודעות מינית מאת כ. וו. מקארתי בשיתוף מ. ריאן ופ. א .גונסון, שראה- (המשך נזענזוד )79 מדע בידי רני מוולם עד מילברברג !• קדחת ספרות
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 81 | מל1ן לח ם אילת מומק: לכלתו5עדם. ללח 4לילחו. ולשל עבור 3בלבד! באוירה בינלאומית במלון לרום אילת(בתוקף עד :)15/8 • לילה רביעי חינם(לינה וארוחת בוקס• •ילדים עד גיל
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 82 | 1ה היה הוווג ס הו ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה־אור השבוע לפני 25ש5ה כדיורן, המשיר למקד את מרכז תשו&ת־הלב־ של הציבוריות הישראלית, כמאכל, המערכת נגד השחיתויות
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 83 | האפנה שמתחת לחגורה מכנסים של אבי מודל. ה מ כנ סיי ם ש הולכות ה שנה מ כו תנ ה, דריל וג׳ינ ס. הבדים ה טובי ם ביו תר הגיזרה ה חד שני ת ביו תר וב איכות ה מ עו ל ה
העולם הזה - גליון 2232 - 11 ביוני 1980 - עמוד 84 | כ״ז סיץ תש״ם11.6.1980 , מיספר 2232 84 עשדים שנה 44 המחיר 5.50 :שקרים (סלל
חזרה לתחילת העמוד