גליון 2233

העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 3 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי * המערכת והמינהדה: תל אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מבררים : ״עולמפרם״ י העורך הראשי: אורי אכנרי.
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 4 | ה ש בו ע ברו אהה 2 8 1 מה אירע במאה ה־ / 20 כשבוע שבין ה־ 18 ביוני דה 24-כו? כמדור זה סוקר ״העולם הזה״ כמה מן המאורעות שאירעו כ־ 80 השנים הקודמות, כשבוע שבו
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 5 | ההבדל בינגו, מר גלבוע, הוא שלד יש מכשיר טלויזיה ...ולי יש סוני! יש אנשים המתפארים בטלויזיה הצבעונית שלהם. הטלויזיה הצבעונית היחידה בעלת הפטנט של ״קנה אחד״ אשר
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 6 | זנשבץ הו 1ו!! 0הז ה מכחכים 2233 (המשך מעמוד )4 הרי גם אפריקאים נולדים במזל תאומים. האם אלה בהירים יותרו לפי תורת המזלות כנראה שאין קשר בין תכונותיו של אדם
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 7 | ל מי עי מ בין בקפה פרסום וימר
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 8 | מכוזבים מתוך ידיעות אחרונות 5/6/80 חגיגה א מיתית על שפתהים למעשה היתד, רשימה זו צריכה להכיל משפט אחד בלבד, והוא: לכו אל מסעדת ״הטיילת״ שעל שפת הים. זה הכל. אין
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 9 | #£ט 1בחד׳ל מעמגצ פו ל. בצאתך לחו״ל קח אותה באריזה בת
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 10 | מכהנים יחזקאל אלעג נמיג: !ו ח קי ת9 ... הן ־/ה!״ .והן אחססות הן £15 רחל ויוי*ן 1.זוה או ר ט מן *נו ע ה כהן-ר * 1ג לי תגיל( רוי ט מן* 1י 1אללונ 1 צלו 0נוו׳ תאמ
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 11 | תכנית ההרזיה שלך מתחילה ברגע וה. ה שמו תמתפרסמיםבהסכמתהחברים שבדה 30,000 :חברי מרזי מח־ית הוכיח! שאפשר. יכולנו להמשיך את הרטימוז על כמה עמודים נוספים, אך לבטח
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 12 | 7/70 *0 בי אחרי סי ציור הבל יבול לקרות לך. אתה פשוט שמח, וכשאתה שמח אתה לא ווש לאף אוו?.1 סי סניור זה הסנגריה, סנגריה במו שהספרדים אוהבים— חמת מזג. סי סניור
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 13 | שחס, השלם ד״זק הפחדנית הגזע האנושי מכיר בכך, שהוא מסוגל לעולל פשעים נוראים. ציוני־זוועות לרוב מפארים את האנושות: רדיפות, עינויים, רציחות, התעללויות, שמאה,
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 14 | יחסים שהתחילו על מי מנוחות, יקבלו זעזוע לקראת סוף־השבוע. מתיחות ו־חוסר־שקט יערערו את השלווה הביתית. מכיוון שהאווירה בבית לא תהיה אידיאלית יחבה לבם פיצוי בחוץ,
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 15 | 7111 1111111 המראה החופשי להיות קלה, גמישה ומשוחררת -זהו חלוט של כל אשה. חלום זה מתג שם ב״ליברטי״ של טריומף. ״ליברטי״ החזיה הנותנת לגזרתך א ת המראה החופשי,
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 16 | אירופה 90־לעקרת הבית המודרנית מערכות מטבח אירופה 90 מתוכננות לחסוך לך זמן ומאמץ. מערכות אלו הינן תוצאה של ידע ונסיון אירופי, תכנון פונקציונלי קפדני ודגש מיוחד
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 17 | מה החליטה מועצת פת״ ח? מדוע גברו בה הקיצוניים? לאו זה מוביל? מבאן הרושם שהרו שד פת״ח הוא קו זיג-זאג. ב מייו חדלמ ען דברים אלה נכ ת בי ם קורא א,חד: מנ ח ם בגין.
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 18 | ^ בר •שנים רבות לא עמדה מישטרת־ ״ -ישראל בפני מיבצע כד, גדול, כפי שעמד בפניד, עם חטיפתו של אורון ירח• ללא כל קשר לתוצאת החטיפה כאשר תהיה, ברור היום, גם לחסידים
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 19 | הילד אורון יוזן בגיל חמש, בעת טיול שערו עם הוריו ואחיו בחוץ חלואודץ כימו לכך, באחריות כבדה שעלולה הייתה ליפול עליהם אילו היה קורה אסון והיה מסתבר שאי־הפירסום
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 20 | בוטה שביט כצלאד מיזרחי יוסי שריד דן קדר ״לא פייר !״ ״המישטוה טובה !״ ״אולי למישטרה !״ ״אי־אפשר לסמוך על המישטרה ! ״ תי ש אל 0511113171311ג 1ה 9אברהם >״בומה״)
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 21 | ציונה קדר ריבקה מיכאלי ״זה תלוי בנסיבות ! ״ חנן עזרן ״לא מסוגלת לענות !״ ״קשה לקחת אחריות !״ לפאניקה, כפי שעושים רבים אחרים, ולא סוגרת את הילדים בבית, כי אני
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 22 | במדינה העס .,שואיה ! שואה!״ כפיו של בגין הופכת השראה מליצת שדופה; עלבון לזכר ששת המיליונים באגדה המפורסמת, מבהיל ה רועה הצעיר מדי פעם את בני״ הכפר באזעקות־שווא
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 23 | למקורביו, כי מייד אחרי סיום פרשת חטיפת הילד אורון ירדן. הוא יערוך את השינויים בצמרת המישטרה. מאחר שידוע שאחד המועמדים להחלפה הוא מפקד מחוז תל־אכיב, ניצב משה
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 24 | חוגו של מילר ״הבאתי לך ספר,״ אמר אחד החברים (מי זה היה? שימעון? שייקה? מוישה יש לי ג׳וב בשבילך!״ זה היה בקורס־המ״כים של חטיבת גיבעתי בכפר־מנחם, באמצע
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 25 | ^ 0 0יגן ! 3 1 * 1י! 1יי1 !1 1 *11^ 6 78 7* 5־511^ 01 7ז^נ 7ז מ 0 ^וק^ח 0 6ו\ו 0חו-ו 501_/\8 0 שעון הלזוורק הדוד>ש, המופעל ב אנרגית השמש עועון עצר
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 26 | אריאל׳ הלוואה ללא ריבית וב 6-תשלומים חודשיים. שלא לדבר על הטיולים עצמם. המוניטין שלנו לא מאפשר לנו להציע ויש לנו הוכחות: מאמר בבטאון לך פחות מהטיול הטוב ביותר.
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 27 | סיפור קצר בדיוק השנה מלאו שבעים למותו של גוי אחד בשם ויליאם סידני פורטר. פורטר נולד די הרבה לפני זה, בשנת ,1862 בארצות־הברית. הוא עבד בתור פקיד בבנק, עד שהסתבך
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 28 | כשהצליל המקורי הוא ללא תחרות יש דבר נוסף המשלים את האמינות מבצע פרס מוצרי ״סניו״האמינים הם תמיד קניה נכונה ונותנים תמורה מלאה לכספך. עכשיו ״סניו״ עושה אותם
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 29 | ארצות־הכרית: קארטר מבסיק לחייך רונאלד רגן הוא בדיחה העומדת להפוך חלום־בלהות, אומרים עתה ליברלים רבים בארצות־הברית. עד לפני כמה שבועות התייחסו אנשי ג׳ימי קארטר
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 30 | א ם עוד לא היי תבארה״ב והיי ת רוצה ל מ צו תאתהמק סי מו םמהארץ הגדול ה ו הנ הדרת הזאת ...אם ב ח לו מו תיו ראית אתה טיול לאמ רי קהכמסע תענוגו ת שבולו יופי, פאר
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 31 | *1111 וי םבשוס נשיא צרפת, ואלרי ז׳יסקאר דאסטין, מעניק שיפוץ אחרון לתסרוקת של רעייתו יוחנן 0111x3השני: תניקוו מנופה האפיפיור נפגש עם ילדי עמו בשדות־מארס העול ם
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 32 | ! !!111111עוניו ! . פיטר סרוס: (׳אתו נריסטופו ]׳בסון: סבא הר־דיש רו סנו נשיא ארצות־הברית לשעבר, דיצ׳ארד ניכסון, מרכיב את נכדו, כריסטופר בן השנה, על כתפיו. היה
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 33 | הנוגסת מתהומות החצנה נמשכת שנות היסד: קאתוין דנב העו ל ס הזה 2233 פורנוגראפיה היא עניין של גיאוגרפיה. השבועון הצרפתי פארי מאץ ערך מישאל בין קוראיו, מי היו
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 34 | ביגס ״ירייג״על ^־י״. נפלאים קני ויטמן בפרסים תיהנה. המשפחה שכלגם ותוכלי לזכות צריך לעשות כדי להשתתס י את ל שונית־י־די חי־י ׳פ״ייט יי<ור נפלאים. ה<זספי ייתר אל
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 35 | בגין ביק ש להחזיר את הילד אך עזר זייצמן לא חזר !! 1 1 1 1 1 1 8במסיבה שנערכה הש בוע אמר אחד האורחים : ״שמעתם שבגין ביקש בטל וויזיה להחזיר את הילד?״ הגיב על כך
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 36 | השווה בעצמך: המשקה המחיר ל250 -מ־ל קולה 14.70ד י 14.70ל־י קינלי שוו־פס 14.00ל־י . קריסטל 1050ד י מאלט 4.37ל־־י ההשואה למחיריבקבוקים קטנים 250 נרל נכונה ליום
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 37 | דווקא כ1 דווקא כן הלילה! ״אין כמו המפיקה מרים עציוני. היא תמיד דואגת לערוך לכבודנו את המסיבות הכי טובות,״ אמרה השחקנית חנה לסלו, בתום הופעת הבכורה של הצגתה
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 38 | ב< 0 2 2ו ק \/\ 22/וק £10-ע7/\1ו המפעל הגדול ביותר באיטליה לייצור אופניים. \/\22/ויז/£1_0 -ץ_ו\7/ו מי צא ת מדי שנ ה450.000 זוגות אופניים לשוק האנגלי והגרמני.
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 39 | הרופאים קוברים את א 1שים שגיאותיהם באדמה, אך שגיאות העיתונאים מתפרסמות בציבור י אחרי הבחירות בהס- תדרות-המורים, שנערכו לפני כמדי ימים, אמר בקפטריד. של
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 40 | חולירע בריבוע 4 המשך הניתוח שו חוק־התועבה המתעסו באיצטדה שו..חוק הגנת חבוטיוח״ דרכו הפוליטית המפותלת ניצל עיתונים ועיתונאים לטובת עצמו, יותר מכל עסקן אחיאו־ר
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 41 | הקנאים כיותר שד המישטר הקומוניסטי, כביכול, מעריצים את שיט** תיו ומחקים אותן. הז רו עהר בי עי ת ומאס ג׳פרסון, מנסח מגילת־העצמאות האמריקאית, אמר פעם :״אם יהיה 1י
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 42 | הן גאו מנו חלקי האוץ: קינוצניקיוח, ח״רות, שמיניסס שופטים א׳ אמבר, צפי הלפרין ביניהם בלטו בין היתר דויד חיימוביץ, מנהל מחלקת קידום מכירות של אופיר טורם, עדינה
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 43 | המועמדותנת ו מדכת־המיס התעניין שדר הספורט אלכם לאה פלטשר .״יש כלל חשוב יהיה רווח בין ירכיה של הסבירה לו פלטשר. אלכם הרגליים?״ גלעדי אצל והוא שלא המועמדת,״
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 44 | שידור מאחר• המסך החדוםהא>1ריד,אי עול עמיירם גיר הכתב הצבאי של הטלוויזיה{? ,מידם ;יד, שהוא גם בעל דרגה (מיל ),נסע לארצות־הברית, כאורח המטות המשולבים של הכוחות
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 45 | יום רביעי 18 . 6 • חידושים והמצאות 6.45 סרט העוסק באנרגיה של מחר: דרכים חדשות ל- היסכון באנרגיה באמצעות מיחזור חומרי-גלם ויצירת מערכות תחבורה חדשניות. • מגזין
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 46 | בטיסת ציוטו ישירה 7ימים ולילותשל טפש ובידוד באי היווני הקסום אתר תיירו ת בינ ל או מי ב מי מי הבדול ח של הים האגאי. לבחירתך אירו ח ב מלון ה תיירו תי החדש 0$א
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 47 | תביעה ראשונה מס עלר וו חיבורסה פרקליטות מחוז תל־אביב הגישה תביעה נגד עובד שהרוויח מעלזקי״בורסה ודורשת לחייבו בתשלום מס״הכנסה מלא על רווחים אלה. עד כה נהגו
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 48 | קולנוע סרטים אחיו ה ק טן שלבר טו דו צ, מישפחת ברטולוצ׳י מפארמה, היא מיש־פחה אמנותית מאוד. האב היה משורר ידוע, הבן הגדול, ברנארדו, הוא במאי־כוכב, בן דודו,
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 49 | זיר את המפלצת הקטנה הביתה. בעלה העצבני מלווה אותה לשדה התעופה, אבל רגע לפני שהיא עולה למטוס הוא נתקף פחד־גבהים (האם זה רמז מוקדם לסיפרה הפמיניסטי של אריקה
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 50 | א ת שוב מלאה? נפיחות? עצירות? תה ביקונים לעיכול טבעי: נמס היחידי בישראל עלים וטבליות. מיוצר מצמחים. $וווט<£61 חזרה לעיכול טבעי להשיג בבתי המרקחת בלבד אישור
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 51 | — ש ש מו כתבה שניה בסירת! ער בת־יהסנו הצבאיים: ח״ליס המגיעים וצבא כשאינם יודעים קרוא וכתוב והמורות מנסות להציל אותם מגורל של בתי־סוהר הונג רי ת חוננ ח ן ץ
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 52 | העב רי ת חוגג ת ((המשך נזענזוד )51 של 14 אלף חייבי גיוס מדי שנה, שהשכלתם פחותה משמונה שנות לימוד, אומר את הכל. כיום, כש לימוד החובה כולל תשע שנים, אין לצה״ל,
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 53 | שנות לימוד, או אפילו תשע, אבל כל מי שפוגש בהם יודע, כי טוב היה לצה״ל ולמדינה אילו היו מצליחים להושיבם על ספסל הלי מודים. הצעד הגדול קדימה נעשה לפני חודשים
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 54 | ״אימדיה דוסר״ צבעי השיערהטובים והנפוצים בעולם. 15 גונים אופנתיים מערכת צביעה(קיט) מושלמת המכילה; שפורפרת צבע, קרם מחמצן(במיכל שאינו מחייב שמוש במברשת) חוג
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 55 | עדות ברמה גבוהה. החיילות- מורות עורכות בתדירות די גבוהה מסיבות תחת התווית הרישמית של ערבי־תרבות. העובדה שמחנה- מרכוס שוכן בליבו של מרכז הכרמל הפכה את המקום
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 56 | בניד׳ ורק נערו ערב נוצץ עם חתיכות במלאת 25 שנה לאופנה הישראלית בנגד יס 1דיים למעלה הדוגמנית האמריקאית המפורסמת, ג׳ין סטנלי, מציגה בגד־חוף של גוסקס והיא והדגם
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 57 | ׳^3611׳ הסינית הדוגמנית בת־התערובת רן הצרפתית־הסינית, קת־ 11 שהופיעה בסרט המלאך ג׳ק. רין דניש, שה קלייר בארי הזמרת הוותיקה מהאחיות בארי, היתה דוגמנית לערב,
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 58 | יי הו רו ס קו פ יי :111 ראגש׳;1גורו 1קבשרו / 1אישממאדים ״לא טעמת מה זה גיהינום ״,קראה חברת־הבנסת בעלת השם המתנגן ביותר, שושנה ארגלי־אלמוזלינו, לעבר איש רק״ח,
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 59 | ל מי טו ת ילדים ונועד החל ב ״ 2,500ל״י לעבור מהמיטה בחדר היולדות למיטת תינוק של ״כל גיל״ זה ״כיף לא רגיל״. להחליף את מיטת התינוקות במיטת נוער של ״כל גיל״ גם זה
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 60 | סלק לרום אירוז שנק: לבלות 5ימים. ללח 4לילנת. ולשלם ע סר 3בלבד! הקיץ חופשה מיוחדת ישראלים. הקיע באוירה בינלאומית במלון לרום איל ת(ב תוק ף עד :)15/8 • לילה רביעי
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 61 | חמשו הדיווח מעמודים 18־ 21 בראיון עם האם !הסתתרה קריאה מ •ותו־ת לילד בלב ש וטר ים רבים ת ק 111ם ר י גש ׳ ־אשמה * שרים שוחחו עם האב על הבטחת !חנינה לחוטנים
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 62 | ה פ סי מווג המ שטרתי הנחה את האם כיצד ליצור קשר אינטימי עם החוטף כדי להניאו דחוטה (המשך מעמוד )61 למאבק הפסיכולוגי. הם הודרכו לפרוט על הכבוד־העצמי של החוטפים,
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 63 | הנרחבת של המישטרה בשטח, כדי שלא ליצור בהלה על רקע ביטחוני. גם העוב־דה שהחוטפים עצמם כבר יודעים על מעורבות המישטרה, ביטלה את הצורך בחשאיות. מועדון ה מיליונרי ם
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 64 | 11 סח א*!ווסט יה ייי (המשך מעמוד )40 לראש עי רי ת ר חו בו ת מי יחזק אל הרמלך כה ל חי על ה תכנון, ה אי רגון ו הבי צו ע של חגיגו ת ה־ 90ל ר חו בו ת הלבה זו
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 65 | פ ח׳ ח: ההק צנ ה (המשך מעמוד ) 17 את כוחם, ואשר יחלישו את הכוחות הקיצוניים בו ויצמצמו את השפעתם. כל ההצעות האלה נדחו, הן על־ידי ממשלת בגין, הן על־ידי קודמותיה,
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 66 | מישמרהגבול עבד והשוטרים התפרקדו על הדשא בעוד המפכ״ל תרבוש אזרחית מדיח את דובה (המשך מעמוד )19 המחדל שבפרשת איתור הטלפון הצי בורי שממנו ערך החוטף את שיחותיו עם
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 67 | פת׳־ח: חהקצנה (המשך מעמוד )21 הנה הקטע : בקיץ 1948 היתה חנות מכולת בעיר הערבית רמלה ...בנו של בעל המכולת, חליל וזיר, היה בן ,12 והוא נהג לשחק עם ילדים יהודיים
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 68 | וווו חותו! 111מ0111111 איו כמה שאני שונאת שמסבנים אותי בדברים האלה, אתם לא יכולים לתאר לעצמכם. אני מתכוונת לסיבוך בפרשיות גירושין מלוכלכות מהסוג של איש העסקים
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 69 | היציאה )0 3116x 1 וי 1ח כרטיס האשראי של קבוצות ( €בנ ח לאוח* 11 בנ ח
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 70 | מפעם לפעם מגיע לי שווה כל מחיה קשר בו * ר 4שות׳ מפעם לפעם אני מרשה לעצמי מ שהו מיוחד. כמו קנ ט למשל. אני מדליק לי קנ ט ונהנה מהשילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין,
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 71 | הם התנדבו לשות בישראל ב מייחמת י 1נ ו ־ הכיפווים ־ הס הת; 1״ס ו לצה״ל 1 -הם חזרו לאמ ו יקה. עכשיו הם מגלים בעיתון יהודי אמריקאי גדוע הם התאכזבו ביושואל
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 72 | המגו״סים (המשך מעמוד )71 חמש מיפלגות פוליטיות. יש ב ישראל אפילו גירסה מקומית של המאפיה.״ למרות שנסיונו של גרינפילד בישראל מעמיד בספק את חזרתו אליה, הוא אינו
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 73 | ולהביא הוכחות לדברי, בשלושה העתקים. ״נגררתי בתל־אביב, מחליף 15 אוטובוסים בדרכי במבוך הביורו קרטי. לקחתי את המיכתב שקיבלתי, והבאתי אותו לפקיד־הגיוס בירושלים.
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 74 | אמנות ח גי גהבאגודה בוטלה תקלה, שבעקבותיה תערוכה, הביאה לקיומה של תע רוכה לא־מתוכמת, אך רבת אי כות. אפילו מזו שתוכננה בקפי דה זמן רב מראש. הדבר קרה ל תערוכה
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 75 | עצמו נטל את האחריות לביצוע רוב השיפוצים ביפו־העתיקה. במסיבות אלה, מעולם לא סיפר על עצמו. הוא לא סיפר שאת לי בגיל מודי המוסיקה שהתחיל צעיר, הוא ממשיך ליישם
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 76 | כתבה שנייה בסירות על התיירות בישראל: מה שירחס תיירים מאיות זה הביוב והמטוסים הנוחתים ליד התלונות ראש־ עיר כץ מקורות אשמה ׳לי ש הרכה בחורות שבאות למתלונן /
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 77 | החוף הצפוני־מערבי דפני שנה החוף הצפוני־מערבי בשבוע שעבר התקציב גדל פי {,מש ד,סבירה אחת מחברות סיירת התיירות, חיד ,׳שרפי, שהיתר, בעבר שוטרת במיש־טרת־אילת :״זו
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 78 | סריגה ברוח הזמן מאז ומתמיד היה ייחוד הסריג בנשיותו. כשצו־האופנה הנתיב סגנון צבאי, אי־אפשר היה לבטא בסריגים כראוי את רוח הזמן ולכן סבלו הסריגים מירידה. אך עתה,
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 79 | האי ש שעמוס ע?1קרא את סיפרו ב״עיויים עצומות ^ המ חברו ת של יורם ברונובסק׳ ויהו שע קנז ^ מיכה יוסף בדדיצבס קי ב עיני בנו ^ יו מו לדתספ רו תי מ צ חי קמכולם
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 80 | — נמר של נייר (המשך מעמוד )79 פולקלור) וביקורת אישית של יהודה מלצר כלפי אלוף דני מט, תוך פחדנות מוזרה מאיזכור שמו, ועוד כמה מרכיבים תמוהים למדי בחוברת שכזאת,
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 81 | יוון והאיים. בל ההנאות של אירופה במחירים הנמוכים ביותר. בואו עם או לי מ פי ק לאיי יוון. מ או ת נ קודו ת חן מציעו ת לך חופי־יםיפה פיי ם בצידם של א ת רי ם הי ס
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 82 | ה היה השגס הז ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אדר השמע לפני • 25 גמד, כדיו?, הנדציד כפירסום הסידרה על השחיתויות בעיריית חיפה. שחי־תות־השמע הוצגה תחת המתרת ״שוד
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 83 |
העולם הזה - גליון 2233 - 18 ביוני 1980 - עמוד 84 |
חזרה לתחילת העמוד