גליון 2236

העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 3 | סחה ולנציגיה לעשות • עסק עם החוט פים, ולהיכנס לתמונה רק אחרי שהחטוף הוחזר. המישטרה החליטה, כידוע, לנהוג בצורה הפוכה: להיכנס לעניין, להטמין מל כודת לחוטף,
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 4 | מכח כי ם הסכל ר״אז־ם העדמי?־ הרב הראשי חרד לצדק ולמישפט, אך מתעורר רק כשנגרם עוול, לדעתו, לבן-ברית. האדון שלמה גורן מכחיש ש ניסה למנוע את הכנסתו של ה אדון מאיר
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 5 | פרסום וי סריסקבסון העולם הזה
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 6 | 0 2 1 1 1 1 :1 מכחכים הו ר (המשך מעמוד )4 תושבים ורק 151 טלפונים ; בדיר אל-אסד 3,500 תושבים ו־ 69 טל פונים ; בנחף 4,000 תושבים ו־28 טלפונים. ובכפר שלנו יש
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 7 | העולם הזה 2236 אירופ ה-דל ת ניקוטין בעישון עשירה
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 8 |
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 9 | מכחכיס מהאור, מרחוק המדיניות של ממשלת ישראל, הפי שהיא מצטיירת בעיני קריקטוריסט אמריקאי. ג׳מם דנט, צייר, סטיריקאי ובעל טור פוליטי בצ׳רלסטון גאזט, אחד מבצע הנחות
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 10 | מחירים מיוחדים למזמינים בארץ רכב שכור באירופה. אירופה עם הרץ בתוכנית ה מיו חד ת של הרץ, כ שאתה מז מין ומשל עבור ה מכוני ת שלך באירופה, אתה נהנה מ מחיר מיו חד
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 11 | ש ־ חשבם חז ה מי אתה, יצחק ר כין? לפני שש שנים, באפריל ,1974 פירסם ידידי אורי אבנרי מודעה, בשמה של תנועת העולם־הזה כוח־חדש (מר״י) שביקשה :״תנו צ׳אנס לרבין״.
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 12 | ידמ פז מ ס ו ^ ק\ /ח 0 6ו\ו 0ח ^ 0ח ^ 5 0 1 שעוו הלזוורע החדיש, המופעל באנרגיית השמעג שעון עצר רב־תכליתי(סטופר כפול), כולו פלדת אל־דולד; זכוכית קריסטל; מצג
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 13 | פרס ראשון: טלוויזיה צבעונית סניו ס׳רו 5/״)20 ועוד פרסים: מערבת סטריאו סניו @ *וחו^סחז -מעבד המזון הצרפתי כורסת טלוויזיה — רהיט מאיר 4טוסטרים א ג 7ק א ציו־ליין
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 14 | מיסימכים אלה מגדים פרשיה המחייבת חקירה בדרג המ׳שפטי הבביו ביותו פסהדין (19׳ חמישפס * *ן מואד בוכוודטר לא יכול היה י שלא להיות מרוצה. בית־הדין הא זורי לעבודה
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 15 | בומן האחרון יחסי״הציבור משובשים מעט, ובכלל, בל מה שקורה בסביבתבם הרחוקה אינו לטובתכם. החיים מתרכזים בבית, ובדאי להשקיע מאמץ לשיפורו ושיפוצו. לדאוג לתיקונים או
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 16 | על מ צ בו של ראש־ הממש לוז טבעי שהאזרחים מודאגים ממצבי של ראש־הממשלה שלהם, ובמיוחד בשביל זה יש לראש הממשלה רופא, שיסביר לאזרחים מה מצבו המדוייק. וזה מה שהבנתי
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 17 | אברה גינדי בצפה תל־אביב בצפון ת״א, ליד הרחובות נורדאו, דיזנגוף וסוקולוב, מציע לכם אברהם גינוי דירות יוקרה מפוארות בבנין בן 4קו מו ת(וו דיירים) בבנין,דירות בנות
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 18 | השאה בישראל קם אירגון חשאי חדש, הקרוי את״ש — אז- רחים־תומכי־השאה. הוא מורכב, כימעט כולו, מאנשי המערך, שטיפחו קשרים אינטימיים ממש עם רוצחם של 70 אלף איראנים.
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 19 | את הפריטים להלן ניתן לראות במחסני דניש לאזור תל־אביב, קרית אריה צומת דרך פ״ת כביש גהה. • מיטות דגם 101 בגודל של x 250200ס״מ, מעץ אורן טבעי או צבוע בבייץ חום.
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 20 | א 1שינו בטונים קאדל קאוסטנס: ויינות את התדמית מאז שנבחר קארל קרסטנס לנשיא גרמניה־המערבית לפני כשנה, הוא נשא נאומים פשוטים ומצניעי לכת, שחיבבו אותו על הכל,
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 21 | אנשינו ב שו ס עיבוי גיטליס: קד א• בודו את הכינור הראשון שלו קיבל בחיפה, כשהיה בן חמש. היום חי לו הכנר המפורסם, עיברי ניטלים, על אי שומם למחצה, כשיבעים
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 22 | קארול קונווס: רומנים בחרוזים היפהפיה המקפצת בזרועותיו של רוברט קאלפ אינה אלא אחת התסלילניות המצליחות ביותר בהוליווד: קארול קונורס. היא שכתבה את חרוזיו של רוקי,
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 23 | מלון לרש איל ת סזמי[,: לכלח! 5ימים. ללון 4לילזת. ולשלם עבוד 3בלבד ישראלים. הקיץ חופשה מיוחדת באוירה בינלאומית בחלון לרום אילת ועד .)15/8 • לילה רביעי חינם(לינה
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 24 | בגין הת 1וכ ח על פסוק לאטמי כאשד לקה בהתקף־לב. והשולחן של פלאטו נעלב 8הדבר האחרון שאמד מנחם בגין במליאת־הכנסת, לפני שיצא מן האולם ביגלל התקף־הלב שלו, נגע לפסוק
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 25 | מחנה אלון; התל נע 1על הת ערו!ה של ב 1א ל1 1 ״אבא שלי היה צריך להיות ב פתיחת התערוכה שלי,״ אמד יפתח אלון, בנו הבכור בן ה־ 32 של מפקד הפלמ״ח, המנוח ׳יגאל אלון.
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 26 | מי רוצח את הזקנות בירושלים? המחלקה לחיסול חשבונות של הביטוח הלאומי כרמליטה יש חגיגה! כרמ לי ט ה סנג רי ה- אין מהל הו סי ף, הכל כבר בפנים. כרמ לי ט ה סנגריה ־
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 27 | שלח 5אריזות ממוצרי ״עץ הזי ת״ * ותשתתף בהגרלת מבצע ״פרס קל״ שבו יוגרלו 20 פרסים חדשיים ממוצרי ״עץ הזית״ בשווי של ב 2,500-ל״י כל אחד. את האריזות יש לשלוח לעץ
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 28 | א 1שי ם התיק שר נסנח־העתונות ננתח במטוס בדון לקאהיד וערמה של עונות קנוא׳ם ]שננה ממנו 9עוד מספרים, כי כאשר 1 יצא מהכלא שבו היה עצור זמן ממושך, עשה שמעיה חש בון
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 29 | 111171 איננו יכולים לסבול פגיעה בילדים. כל ישותנו מתקוממת נגד פשע, שקורבנותיו הם ילד או ילדה. מדוע, בעצם? הרי לכאורה אין הבדל בין פשע שבו נקטפים הייו של גבר
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 30 | *41 9 0 61 חלום־הבלהות ^ יה לי חלום־יבלהדת. י • ראיתי בו את אלזף־מישנה מועמד קד׳אפי יושב באוהל המישפחתי ישלו ליד בנגאזי, מוקף ביועציו הקרובים ביותר. הוא הביט
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 31 | אולי 7ה בגלל הגארל ו!ול? הגיעי. ונמצא במכירה 5£ע0ווזו£1ק טסנוע גארלי ״ויפ 2״ _ נוחות ובטיחות על 2גלגלים 14*1 * 114 /ובשלל צבעים— 2הילוכים אוטומטיים 4 ,בולמי
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 32 | במדינה העם קד־נ^ה ל־ ! 1973 ״איך עזה הפייטפש 7נזע 7ה? ״ שוא? עיתון מפ״ם?גבי האיש שהתגגר 7מיגוי ג?י7י הציבור התייאש מן הממשלה הנוכחית. לפי כל הסקרים, הוא רוצה
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 33 | במדינה (המשך מעמוד )31 קצינים, שהחליטו על הגירוש החפוז, ידעו כי חם מפירים את החוק בכך שאינם נותנים למגורשים אפשרות לפנות אל ועדת־הערר הקיימת כחוק. בך הודה
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 34 | תיהם של אותם שהתערבו לטובת החזרתם של המגורשים. שטן? הדיכור. כאשר קמה פליציד. לאנגר, פרקליטת המגור שים׳ להשיב לטענות בך, לא מצאה את עצמה במצב קשה. היא יכלה
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 35 | הפיקוד העליון ציווה ב־ 1948 לגרש את כל האוכלוסייה ניצוח x הערבית או לגרש אותה. דרישתי עלולה להיראות כמוזרה, אך היתד -לי סיבה טובה לחוש בדאגה בעניין זה. כמה
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 36 | 3 \711־1ג)111־ 6 1 / 7 1מ /7 6ו 1 7 6־ 6 1 *1*6 0 131:11 1331:1:311011 1*1*010 1 0־ 1ז 1 1110 3 0 0 0 1 1 )1 1:1*3 0 6־ :נ 3 £ 1 : 6 ;7110 113 )1 0010111311)1
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 37 | בירידה יושב־ראש הכנסת, יצחק ברמן, עומד לצאת בפעולה ציבורית על־מיפלגתית נגד גל הירידה מן הארץ. לדעת ברמן יש להפנות את כל המשאבים הכספיים, המושקעים בנסיונות
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 38 | גוו הוא פסימפאם המעל אין סנה ב׳ גוו נגד מעונת העונים שוו חנינות! נובעת מדצוזו רצח אורון 0יג ל עבורו לחסחיד אה בואו חאמיח׳ הוא מעל ולתוך ו חו נכ״ת מלכתחילה
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 39 | 111 1 1 1 1 1 1 1 קטע מתוך הציור המופיע למסה מימין. בקטע זה נראית דמות• עצמית שצייר גור, מחזיקה במיכחול ענקי. ניתן למצוא דימיון מסויים ומספר סימני־היכר בין
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 40 | *1111*1*1191 עשרות אלפי לירות. בעיקבות מעצרו הוצעו מחירים גבוהים בהרבה. רבים אמנם מיאנו להכ ניס לביתם ציור של אדם הנחשד בפשע כה אכזרי׳ אך בקרב אספנים ומשקיעים
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 41 | ד*41ז1111\1ניסימבאט ״אין ל״ ספק כ צב, גור תיכון מלכתחילה להרוג את אורון1 .את היתה בעצם המוטיבציה העיקרית, המטרה המרבדית. הכסף היה, מבחינה וו, רק אמתלה״ (המשך
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 42 | בדייקנות, ללא שתיות מיותרות. אולם בניגוד לכך הסתובב החוטף במשך יומיים במכוניתו, עם הילד. ביומיים אלה יכלו אנשים להבחין במשהו מוזר. הילד היה יכול לתבוע פתאום
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 43 | הפחחפ או? ך• צעירה תמירת־ הקומה, י • בעלת השיער השטני, לא הבינה מה הסערה סביבה :״בסך הכל חתמתי בשביל עדנה. אני לא מבינה מה כל הרעש. עדנה ביקשה ממני לחתום
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 44 | השבוע, השיב :״רציתי שהכל יס תדר עם עדנה. לא רציתי ללכת איתה למילחמות.״ מנכ״ל רשות־השידור. העוסק בחודשים האחרונים. יחד עם עבאדי, בקיצוץ דמי האש״ל והקמ״ז לעובדי
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 45 | לשעבר, עוזרו של ארליך ודוברו של צייצי, הגדלת ד מי המזוזות וטוענת.. :נעלי גרם 1לפיטורי!״ עמיקם שפירא עם אחד הכופים שדו, שימחה ארליך מי מרוויח 200 אלף לירות אפתי
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 46 | הרומן נגמר עם ההסרטה גבוה, חתיך ויפה. אבל אין לו מכונית אמריקאית והרבה כסף להוציא על כל חתיכות. לכן הוא נשאר די אנונימי בנוף התל־אביבי. אבל אני שומעת שבירושלים
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 47 | אם אינך מעונין בטיול מאורגן בחו״ל שירות מהפכני חדש זה עשוי לעניין אותך__ . •באירופה-סיורים, כרטיסי תיאטרון, ביקורים במועדוני לילה, השכרת רכב, בתי-מלון. כל *את
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 48 | ו ה גי ד ה מאת יגאל לביב זיו.ל יתמנה לשופט מחזו ראש מ חלק ת־ חקירו ת״הונ א ה במי שטרת ישראל, תת־ניצב בנימין זיגל, יקבל מינוי של שופט מחוזי, אחרי שדרך־התקדמותו
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 49 | מיעופט פסק־דין דפ1 (המשך מעמוד )13 באפריל, עשרה ימים בילבד אחרי שניתנה ההחלטה הקודמת, וחמישה ימים לפני ה מועד שבו היו צריכים להגיש את המיס־מכים החדשים. התברר
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 50 | חמצן 071037 על מערכות הדם והנשימה. לדברי המדריך, מוטי בן־בסט, מופעלים בהתעמלות זאת יותר מ־ 620 שרירים בגוף. המחול הופך אירובי, אם הוא אינטנסיבי דיו להביא
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 51 | ש1וש הודאות חווס הם מודים? ך*׳ שומר הערכי לוטפי ענבוסי נר י 1צח לפני ימים ספורים בילבד, וכבר היתה בידי החוקר איסר בראשי הודאה מלאה וחתומה. אנשי־המישטרה היו מרו
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 52 | איצטדיון בלומפילד ביפו. בחודש ינואר השנה. גרונה היה שסוע, ובגופה היו דקי־רות־סכין רבות. למחרת הרצח עצרה המישטרה את עלי עיסא, שהתגורר עם ז׳קלין בשנתיים ה
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 53 | קולנוע סרטים מ׳שטדיר. שכזאת אין זה פלא שמחבר הספר נערי הסקה׳ לה, עליו ׳מבוסס סרט בשם גברים בכחול, שיוצג בקרוב בישראל, זעם והשתולל מכ עס כאשר ראה את מה שעוללו
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 54 | העומד בפני הגימלאות אך עדיין אינו מסוגל לשים מחסום לפיו כאשר בעל דר גה גבוהה יותר מפליט שטויות — ובורט יאנג — סמל מחלק המוסר, לבוש בגדים מרופטים, מוצץ סיגר
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 55 | ״אנחנו!ותני אולימפיאדה!״ שידור צליש היומן האולימפי ישודר מ מו סקבה כמתוכנן. בשבוע שעבר נתקבל ברשות־השידור מיברק מטעם אירגון השידור האירופי, המזמין חמישה
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 56 | פחה 8.30 הפעם :״שא לה של זהות״ .אנשי מחלקת הסרטים הקנויים בטלוויזיה, משוכנעים כנראה בפופולאריות של התוכנית, ואינם טורחים לספק לכתבי־הטלוויזיה מידע תמציתי עליה.
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 57 | טלפון ללונדון במחיר שיחה מקומית אם אתה נוסע לחדל וזקוק למלון בלונדון, פריז, ניו-יורק, ציריך, רומא,אמסטרדם או בכל מקום אחר ברחבי תבל. צלצל שיחה מקומית בישראל
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 58 | סמי ואורגיות לקט ישראל1980 , ני מכייר אולי עשרים סוחרי־ / /י סמים בני .16 גם אני מכרתי פעם, כדי שיהיה לי בשביל עצמי, אבל הפסקתי, כי פחדתי שהמישטרה תעלה עלי,״
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 59 | לסחור כד• לעשוי ווויי*. (המשך מעמוד )57 בתיכון שלנו מדברים עכשיו על אנג׳ל׳ס דאסט, כתבו על זה לא מזמן בעיתון. זה חומר הרבעה ל חיות. אני מכיר ילדים שלוקחים
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 60 | עדסי• ריע לך ••לך, לאוסעתר#.חל0 אולמות: חולון, וטטמסקי .6טל) 55405. * הדרכת המועמדות: אולפן לאה פלטסר ־ -¥עיצוב תסרוקות: סלון ג׳ימי חיפה ־ -¥עיצוב הכתרים: רחל
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 61 | זמועתדות הסופיות• מלכת המיס ^ תי נולדה לפני 16 וחצי שנה ביפו ומתגוררת י בבני־ברק. הוריה הם מטריפולי ואביה קבלן, בעוד אמה עקרת־בית. היא הבת השלישית במישפחה של
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 62 | לקורין יש חבר, עימו היא יוצאת כבר 4שנים. הוא ספר במספרת גילי וקוראים לו שמעון עזרן. החבר מנסה עליה כל מיני תספורות, דבר החביב על שניהם. אך כאשר הם פנויים הם
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 63 | ו הורוסקופ יי (המשך מעמוד ) 14 קים לתנור שיחמם אותם, אפילו כש- ביקורם מתרחש בחורף. החום השופע ממארחם דיו כדי לחמם גם אותם. ה סרטן מארח בנדיבות ובאדיבות אך לא
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 64 | וום רנדסבוגו נותב מן הנוא ההולנדי ושובו את ליבו: ותניסבמא! השכוע הגיע מיכתב מפתיע למערכת ״העולם הזה״ .הוא היה מיועד לאילנה אלון, עורכת ״העולם הזה״ לענייני חוק
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 65 | ח פי םמבשענרק בי םבכלא ! (המשך מעמוד )63 ולעולם אי־אפשר יהיה להרשיע אותו, כי הרי לאמיתו של דבר הוא חף־מפשע, אז איך יוכלו להוכיח שהוא הרוצח? זייק בר מלה ך*
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 66 | וסף אלמזו :,.האיש שייסד את פל1ז 1.ת האגרוף של הפועלי׳ שניהל את חסעי־הבחיר 1ת של מפא- - דיכא את ..מדד הימאים״ חושףבזיכרונותיופרטיםמרתקים מן הם יטבח $החולצות
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 67 | מכון התקנים והמועצה הישראלית לצרכנות קבעו מקרר תדיראן 4 4 0 הטוב ביותר״נל הנבדקים בשמירת הקור וזכה לציון״טוב מאד׳ שי ת ח 11 ^ 1־ 11־0 * 1 ב ו1 ^ ו ־ כקורח 0ז 3
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 68 | לית לקראת השביתה הגדולה, ש עתידה היתד׳ לפרוץ כעבור חמי שה חודשים השביתה הקטנה״ הגיעה בינתיים לשיאה. כל האונ יות שעגנו בחיפה היו מושבתות. ואווירה של אלימות
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 69 | (המשך מעמוד )67 גי.״ ולכבוש את עמדות־המפתח במדינה, בהסתדרות ובמיפלגה. 9הדלנוית ו/׳שלבקת חוגרת״ המת מו ד דו ת על תו א ר מלכת הגג 80׳ תגענה לנ שפים בכל רחבי ה אר
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 70 | דן בן־אמוץ ואחרים נרתמו למא־בקנו נגד חרות. בכנס־הסברה שנתקיים בהיכל התרבות בתל־אביב, דיבר פינחס לבון על ה מאבק נגד חרות. בן־גוריון, שישב סמוך אלי, לא חדל
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 71 | שלושת ענקי התקשורת בחרו ב״ביפר״ מדוע? כי מי שמבין בתקשורת מבין את ההבדל בין ״חברה להפצת מכשירי איתור״ לבין ״חברה למתן שרותי תקשורת״ זאת הסיבה שכל 3החברות
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 72 | יואל ברנד ומשה שרתוק (שדת) בצומת הכאב ווזיהיסמודיה מה תפוז יורם ראובני על החיים והמ ו ות ה מי כ א ני עיון 1944 עמום אילון, מחבר בארץ רדנפת עבר, שהתמודד עם
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 73 | 1*11 של נ• ר —(המשך מעמוד )71 במצלמה באותה מילחמה. כאשר התגייס לצה״ל הפך לצלם של שבועון צה״ל במחנה. אחרי שיחרורו ביקש לעבור לאהבתו השניה, לים, לציר־הסוחר.
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 74 | דובר נשמע מוגזם? לאו דווקא. נסה לברר כמה עולה לך חופשה בארץ. תופתע לדעת שחופשה ברודוס עולה פחות. וזאת מבלי שהוספת לחשבון את הנוף המקסים של רודוס, את החופים
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 75 | וה היה ה ש(ה הזה שהיה גיליון ״העולב הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיור!, המשיך כבירשוב השידרה על ״חושיסתאן״ :כתבתו של בחף נאדל ,״שדד רכ ש הדמים״ ,שתיארה את
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 76 | שמן חמניות, שמן חריע ושמן תירס — שמני האיכות של יצהר, מופיעים מעתה בבקבוק פלסטי עמיד והיגייני, לשימוש חד־פעמי. אץ עוד צורך בפיקדון, ובהחזרת בקבוקים ריקים.
העולם הזה - גליון 2236 - 9 ביולי 1980 - עמוד 77 | תמוז תש״ם9.7.1980 , מיססר 2236 שנה 44 המחיר : 5.50 שקדים (כילל מ.ע).0 . שחיתות? התעללות? נקמה
חזרה לתחילת העמוד