גליון 2237

סרסו רם עיצוב אור

ג׳ורדאש גינס
הצלחה דוהרת
בארצות הברית
היבואנים והמפיצים
אחים נקש

סופר ג׳ינס

ת״א, יהודה המכבי 57
טלפון 456351
רחובות, רח׳ הרצל 181
רמת־גן, רח׳ ד״ר כהן 2
פינת ביאליק 66

כמו כן ניתן להשיג: בחנויות מצקין ירושלים,תל-אביב, חיפה.בתל-אביב, גיינס סנטרדיזנגוף ; 66״בוב 2־ דיזנגוף 85ו ; מייגיינס בן־יהודה 4ו ; ווסט גיינס בן־יהודה ו ; ״סלון־ שאול המלך ;4בוטיק 09ו אבן-גבירול
רמת-גן גבעתיים, סופר ג׳ינסד־ר בהן ; 2טופ גיינסויצמן , 23א שדוד רוקי פתח-תקוה ,״שאול״ חיים עוזר סו, או פנ ת
09ו ; יפו מזן שד• ירושלים , 48 בת-ים ״זה מה שיש״ רוטשילד ,27 רחובות סופר גיינסהרצל ו 8ו,
הגיינס חיים עוזר ,28 רמת-השרון, אפרל סוקול ;52 לי״ סוקולוב ,64 הרצליה• ,לי״ סוקולוב ; 47 חולון, אופנת דבש סוקולוב 77ו ;66-פפיון איל ת ,56 נתניה ״כיף״ סמילנסקין 4ו, חדרה גיינס קראטה רוטשילד
7ו, ירושלים, ספורט רחביה קק־ל ; 29 ספורט אולימפיה ביכרהדוידקה; מחסן הגיינס שץ ; 8בוטיק הצהוב בניין רסקו; סקופ שמאי ; 8חסיד יפו ,65 באר-שבע, גיינס סנטר החלוץ ו ,6קרית-מלאכי רוקי, חיפה,
ביתהג׳ינסהרצל ;20 אור הגיינס הר צל ; 7הגיינס שדי הנשיא 24ו, קרית-ביאליק, גיינס ״לי״ ,עפת בוטיק ,72 נהריה מרכז הספורט שדי הגעתון 8ו, עכו ״רובי״.

״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב,
רחוב גורמן ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 135 מען מכרפיס :
״עולמפרם״ .העורך הראשי: אורי א מרי. ראש המערכת: יוסי
ינאי עורך־תבנית: יוסי שנון עורכת כיתוב: ענת ׳ישראלי
צלמי מערכת: ציון צפריר וגילה רזין. ראש המינחדה: אברהם
סימון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני * המו״ל :״העולם הזה״
בע״מ. מודפס כ״הדפוס החדש״ בע״מ, תל־אביב, רחוב מאביגדור.
הפצה ״גד׳׳ בע״מ. גלופות: צינקוגרפיה ״כספי״ בע״בג

המגמה המסתמנת אצל השילטו-
נות בשטחים המוחזקים — לחבל בעבודתם
של העיתונאים המסקרים את הנעשה בשטחים
— מצאה את ביטויה בשבוע ש עבר
בפעם נוספת. זה קרה ביום שבסאם
אל-שכעה חזר מירדן.

היה למסור אותו במערכת־הקשר. הדגש
היה על אישור בכתב.
ואשר לסגן־אלוף מוצאפי, היתה לו
ודאי סיבה טובה להכחיש.
הפרשה כולה הסתיימה בסופו של דבר
בטוב. אולם את הרושם שנוצר, לפחות
אצל עיתונאי-החוץ, קשה יהיה לתקן.
הדבר יתבטא בוודאי גם בדיווחיהם.

• אשר בן־יוסף, המישנה למנכ״ל
של התעשיה האווירית דאז ונציגו של
שר-הביטחון דאז שימעון פרס במיפעל,
הואשם בגניבות של חומרי-עבודה ובניצול
עובדים וחלקי מטוסים מהתעשיה האווירית
לצרכי הווילה הפרטית שלו בסביון.
עתה ממתין בן־יוסף למישפט, לאחר
שהוגש נגדו כתב־אישום לבית־המישפט
המחוזי בתל-אביב בגין האשמות אלה.
הוא עובד כיום אצל שאול אייזנברג ב-
עסקי־מטוסים, ובנו, יוסף בן־יוסף, ממשיך
לייצג את התעשיה האווירית הן כלפי
אייזנברג והן כלפי אביו.
• פלטיאל מקלף, מנכ״ל מיפעל-
הבת של התעשיה האווירית באשדוד,
אלתא, הואשם בכתבות בשחיתות אישית
— בגניבות של חומרי-עבודה ובניצול עובדי
המיפעל חינם אין כסף. הוא הואשם
גם בהסדרת ההלוואה הבלתי־חוקית מטעם
אלתא ליוסף בן־יוסף. מקלף סיים את תפקידו
כיועץ התעשיה האווירית בארצות־הברית,
ולמעשה הורחק מתפקידו בגלל
מימצאי מבקר־ד,מדינה.
• יעקבכדג מן, ראש כוח־האדם ב־אלתא
והאיש החזק בה, הואשם בכתבה
שהוכתרה ״ידיות הזהב״ ,בגניבת חומרים
וציוד של אלתא ובציפוי ידיות הווילה
שלו באשדוד בזהב שנגנב מן ה־מיפעל.
ברגמן הואשם כאחראי לאישור
הכוזב של ההלוואה לבן־יוסף. בית־המיש-
פט קבע בפסק־דינו, כי הוא שיקר והעלים
מיסצוכים, אך הוא זוכה כיוון שלא הוא,
אלא המנכ״ל מקלף אישר את ההלוואה
לבן־יוסף. על מקלף אמר השופט באותו
פסק־דין :״אינו ראוי לכהן בכל תפקיד

סופ ה של

עד מה שאירע מספר יוסי היימן :

כשהגעתי למחסום שהוצב על הדרך
בין קלקיליה לשכם, כבר המתינה שם
מונית ובה עיתונאי־חוץ. עד מהדד, הגיעו
מכוניות של עיתונאים נוספים. לחיילים
במחסום היתה תשובה אחת להפצרותיהם
הרבות של העיתונאים השונים לאפשר
להם לעבור :״אף אחד לא עובר בלי
אישור בכתב מהמושל ! זאת ההוראה
שקיבלנו.״
איש מהעיתונאים לא ידע על איזה
אישור מדובר. הידיעה על שובו של
אל־שכעה פורסמה רק יום קודם לכן. אף

לפני שמעיים חרץ בית־המישפט המחוזי
בבאר-שבע את הדין בפרשה, שהיא
חוליה אחת בשרשרת פרשות־השחיתות
של ראשי התעשייה האווירית לשעבר.
יוסף בן־יוסף, בנו של מי שהיה המישנה
למנכ״ל• התעשייה האווירית, אשר בן-
יוסף, הורשע בהונאת בנק טפחות ובהוצאת
הלוואה במירמה. חרף ההרשעה, הוא
ממשיך לעבוד במיפעל ועניינו לא הובא,
ככתוב בתקנות החברה, לפני הוועדה הפריטטית
הדנה בגורלם של עובדים ש־

אשר בן־ יוסף
ניצול עובז־ים לצורכי הווילה
ציבורי שהוא, לרבות חברה ציבורית הנמצאת
בשליטת המדינה או הממשלה.״
כיום פעיל ברגמן בעסקים פרטיים בניד
יורק.

המיסמך שד טפחות
איומים והדלפה לעיתון צהרייס
אחד מהעיתונאים לא קיבל הודעה מוקדמת,
כי עליו להצטייד באישור כלשהו
כדי להיכנס לשכם. אך החיילים נשארו
בשלהם.
לבסוף פקעה סבלנותי. פניתי לאחורונסעתי לכיוון טולכרם. עיתונאים אחרים
נשארו עומדים נבוכים ליד המחסום. קיוויתי
כי על הדרך מטולכרם לשכם לא
הוצב מחסום, כך שאוכל להיכנס משם
לעיר. אך התבדיתי. ליד המחסום שהוצב
שם חזרו על אותו פיזמון. חזרתי לטול־כרם
ונכנסתי לבניין המימשל שם.
מושל נפת טולכרם, סגן־אלוף שלום
מוצאפי, קיבל אותי בפליאה .״מה פית-
אום?! לא צריך שום אישור כדי להגיע
לשכם !״ אמר לי .״אתה יכול לנסוע
לשלום. יתנו לך לעבור.״
נסעתי. במחסום חייכו אלי החיילים ו-
איפשרו לי לעבור. אחר־כך הסתבר לי
כי בערך באותו הזמן איפשרו גם לעיתונאים
במחסום השני לעבור.
עד כאן סיפורו של היימן.
ברור כי ההוראה שלא לתת לעיתונים
לעבור ללא אישור בכתב נועדה למנוע
מהם להגיע לשכם, לפחות לא בעוד מועד.
אילו היה מדובר באישור בילבד, ניתן
ה עו ל ם הז ה 2237

הורשעו בפלילים. בניגוד לתקנות הוא
גם לא הושעה מעבודתו עם הגשת כתב-
האישום נגדו.
הרשעתו של בן־יוסף, עובד בכיר במחלקת
המכירות של התעשייה האווירית,
חושפת שוב את התמונה שצויירה לראשונה
בסידרת הכתבות בהעולם הזה (1991
— ,)1993 באוקטובר — דצמבר .1975בכתבות
הועלו האשמות־שחיתות נגד ראשי
התעשייה האווירית דאז, שהטילו את
חתיתם על כל המדינה, בעומדם בראש ה־מיפעל
הגדול ביותר בישראל.
• אל שדוימר, מי שהיה מנכ״ל ה-
תעשיה האווירית דאז, הואשם בכתבות
בשחיתות בעסקים פרטיים במהלך חתימתם
של הסכמים בעשרות מיליוני דולרים
בין התעשיה האווירית וחברות־מטוסים
של ספסר־הכספים הבינלאומי שאול אייזנ־ברג.
חתנו של שווימר, עמום גינור, שהיה
אז אחראי על מכירות התעשיה האווירית,
הואשם בכתבות בהעדפת עסקי אייזנ־ברג.

שווימר התפוטר מתפקידו, עבר ל-
עסקי־מטוסים בארצות־הברית, מטעם החברות
של שאול אייזנברג. חתנו גינור
מנהל את חברוודהמטוסים של אייזנברג
בישראל.

שלוש קו מו ת
חדשות
זן ם מתן פסק־הדין בעניין יוסף בן
יוסף נותר רק מישפטו של אשר בן־יוסף
כדי לסגור את מעגל פירסומי העולם הזה.
בהתאם לפסק־הדין היה יוסף בן־יוסף
עובד התעשיה האווירית בשנת 1971 והוא
עובד בה עד היום. בשעתו הוחלט להעביר
את מיפעלי חברת אלתא מלוד לאשדוד,
ולצורך זה הוקמה קרן מיוחדת להלוואות
לעובדי אלתא שיעברו לאשדוד.
הקרן הוקמה בבנק טפחות והופעלה מסניף
הבנק באשדוד. ההלוואות מקרן זו ניחנו
בתנאים יותר נוחים מתנאי ההלוואות הרגילות
לרכישת דירות שנתן בנק טפחות.
הן ניתנו ל־ 15 שנה, ללא הצמדה, ברבית
של 60/0עד 120/0לשנה, לפי קביעת הנהלת
אלתא. החברה שילמה לטפחות את
הפרשי הרבית שבין הרבית הנמוכה, שבה
ניתנו ההלוואות, לעלות הכסף לטפחות.
כלומר, אלתא סיבסדה את הרבית. הזוכים
בהלוואות מקרן זו, אומר פסק־הדין,
קיבלו טובת-הנאה ברורה, שכן קיבלו תנאים
טובים בהרבה מהתנאים המקובלים.
תנאי נוסף למתן ההלוואה היה, שאלתא
תכתוב מיכתב לטפחות ובו תודיע כי החברה
אישרה הלוואה מסויימת לאותו עובד,
כולל גובה הסכום והרבית עליו. כש
בידו
מיכתב זה פנה העובד לבנק, חתם
על הסכם־הלוואד, וקיבלה. ב־ 5באוקטובר
1971 כתבה אלתא מיכתב־הפניה כזה לבנק,
ובו הודיעה, כי אישרה לנאשם, שהוא
״עובד מיפעלינו״ ,הלוואה לרכישת
דירה בסך 20 אלף לירות וברבית של 80/0
לשנה. הנאשם פנה לסניף הבנק וחתם על
הסכם שבו נאמר, כי הוא עובד אלתא
באשדוד, פרט שלא היה נכון מעולם.
הנאשם היה צריך למשכן דירה להבטחת
ההלוואה. באותו הזמן היה לאביו,
אשר בן־יוסף, מיגרש בגבעתיים ועליו
בית בן קומה אחת. אשר בן־יוסף התקשר
לקבלן בשם יעקב מסיקה, שקנה את ה-
מיגרש ואת הבית שעליו והתחייב להקים
תחתיו בית בן שלוש קומות, לתת למוכר
סכום מסויים במזומן וכן דירה וחנות בבית
העתיד להיבנות. אשר בן־יוסף הורה
למסיקה לרשום את הדירה על שם בנו,
וכך הראה הנאשם לטפחות כי יש לו דירה
ואף שיעבדה לטובת הבנק.

ידיד מי שפחה
כית־המישפט קבע חד־משמעית, שאין
לו ספק בכך שהנאשם רימה, בהציגו
עצמו כעובד אלתא. הנאשם בא לבנק יחד
עם יעקב ברגמן ועמו חתם על ההסכם
שבו נכתבו פרטים כוזבים. מכאן שהנאשם
טען טענת־מירמה בפני עובדי הבנק, בהציגו
עצמו כעובד אלתא. מן המירמה
הפיק הנאשם טובת הנאה, שכן קיבל 20
אלף לירות בתנאים טובים יותר מאלה
שהיו מקובלים אז במשק.
אמר השופט :״מה היה עניינה של
אלתא לעזור לנאשם? התשובה מצויה בעדות
הנאשם, שמר ברגמן, מנהל כוח-
אדם באלתא, היה ידיד־מישפהה ותיק של
הנאשם ומישפחתו, והיה גם קשר הדוק
בין אבי הנאשם, שהיה מישנה למנכ״ל ה-
תעשיה האווירית, לבין ברגמן, שהיה
מנהל כוח־אדם באלתא, שהיתה חברה־בת

של החעשיה האווירית.״
בפסק-הדין ניתח השופט את טענת הנאשם,
שאין להרשיע את מקבל ההלוואה
בקבלת דבר במירמה, שכן המרומה לא
הפסיד דבר. הוא קבע, כי החוק אוסר
״קבלת דבר במירמה״ ,כשהדגש הוא על המקבל
ולא על הנותן. העבירה אינה קשורה
לשאלה אם המרומה הרוויח או הפסיד.
השופט הסתמך על שורה של פסקי־דין ב-
בית־המישפט העליון וקבע כי ״לא חשוב
אם נגרם נזק ממון למרומה, או אם המרומה
התכוון לגרום לנזק ממון. מספיק ש־המירמה
גרמה לכך שהמרומה החליט בעניין
מסויים לפי שיקולים הנובעים מ־המירמה
ולא לפי שיקולים אמיתיים, וההחלטה
גרמה לכך שמבצע המירמה יקבל
משהו מהמרומה.״
מו סיף יגאל לביב:
לפרשה עצמה יש ספיח שעדיין לא פורסם.
כאשר נודעו לי פרטי המירמה, בפברואר
,1976 ביקרתי באשדוד לצורכי
חקירה. בין היתר נכנסתי לסניף בנק טפחות
באשדוד והצלחתי, לעיין בתיק ההלוואה
של יוסף בן־יוסף. העתקתי את
הפרטים הדרושים לצורכי הוכחת המיר-
מה. פרשה זו היתה ידועה גם לחוקרי
מישטרת ישראל, שגילו אותה תוך כדי
חקירת השחיתות של ראשי התעשיה האווירית.
כאשר
התקשרו לסניף בנק טפחות באשדוד,
יום. אחרי ביקורי, נודע להם שהייתי
במקום ועיינתי בתיק. השוטרים,
שרצו כנראה למנוע פירסום הפרשה ב טרם
ישימו יד על כל המיסמכים, איימו
עלי שאם לא אעכב את הפירסום עד להשלמת
החקירה, יאשימו אותי בהתחזות
ובעוד סעיפים נוראים, מפני שעיינתי בתיק
ההלוואה בבנק.
כיוון שהיה זה היום השני בשבוע 24 ,
שעות לפני הופעת העולם הזה •בקיוסקים,
הסכמתי לדחות את הפירסום בשבוע. אולם
איומי המישטרה הודלפו לכתב־המישטרה
של מעריב באותה עת, יהושע כהנא. הוא
והכתב הכלכלי של הצהרון, רזי גוטרמן,
פנו אלי וביקשו לדעת מה רוצה המישטרה.
נמנעתי מלומר להם דבר אך הם השיגו את
שלהם מפי חוקרי המישטרה והפרשה פורסמה
למחרת, ביום השלישי(ה־ 10 בפברואר)
במעריב.

הקיץ לא אצטדן להזיע.

קבר אב1ת

עכשיו אני יכול
לרכוש מזגן
לפי אפשרותי.

ייו•׳

לבחירתך 4מסלולי תשלומים

ללא ריבית וללא הצמדה
מסלול

דג טי ^ סו
תשלום תשלומים
ראשון במזומן חודשיים נוספים

ם ה״כ
מחיר מבצע

4תשלומים 11,668ל״י

3תשלומים שווים
כ״א 11,567ל״י

46,368ל״י

5תשלומים

15,468ל״י

4תשלומים שווים
כ״א 7,725ל״י

46,368ל״י

6תשלומים

18,568ל״י

5תשלומים שווים
כ״א 5,560ל״י

46,368ל״י

ל תשלומים

23,184ל״י

6תשלומים שווים
כ״א 3,864ל״י

46,368ל״י

־־ 107 הנחת מזומנים

אמקור טוב לחיות בבית .
לאמקור תפקיד בחברת העתיד

* אסון וד
מפיצים א חנז א וסוחרים חורשים

קילי1ב]׳|

נוסד ב־ • 1950 חיפה, רח׳ הפועל ,3טל 640222 .־ 04

מכירה, התקנה, השאלה
רמקולים ותאורה לאירועים
ביצוע עבודות למערכות הגברת
קול קבועים וזמניים
מיתקני מנגינות רקע
שרות לבתי־ספר ומועדונים
לר שותכם — ציידים ומיכ שורים
החדי שים ביותר ב עול ם!!

העתון שלנו פארה ״ב
ב״מידע״ תמצא רכה נבחר של
אינפורמציה אשר לוקטה עבורך
ממקורות שונים ומגוונים. כמנוי,
תקבל את ״מידע״ בקביעות
לביתך, במשך
שנר, שלמה

במחיר מינימלי שד
10 הודה דשנה.
מידע — הדרך היעילה והזולה
ביותר לשמור על קשר
ולהשאר מעודכן.

הצטרף אד חוג מנויינו.
לקבלת מידע מלא ושלח אל :
^13103, ?.0 .8 <^ 833
, ? 3. 19083 ננזווסזמ^ג!!
11.8.4.

פנייה אל שר-הפנים, שיתיר
את כניסתו של מאיר
לנסקי לארץ.
מצערת מאוד ותמוהה קביעתו
המחודשת של שר־הפנים, הד״ד
יוסף בורג, שלא להרשות למאיר
לנסקי לבקר בארץ ולהשתטח על
קבר אביו. במה גדול חטאו של
לנסקי מחטאו של המבוקש בצרפת,
שמואל פלאטו־שרון, היושב
בארץ ומכהן ברוב כבוד כחבר־כנסת
7ולמד, אין ליהודי לנסקי
רשות לבקר בארץ, בעוד שבני-
ישראל השחורים קיבלו רשות
להתגורר כאן חרף הידיעה שבאמריקה
הם נחשבים ״אלמנט
פלילי״ וממשלת ארצות־הברית
אך שמחה לד,יפטר מהם? אפילו
פליטי ויאט־נאם, עם כל הכבוד
להם, זכו למקונדמיקלט במדינה
המסרבת להרשות ליהודי זקן והולד,
לבקר בתחומיה.
אני מקווה, ששר־הפנים בהיותו
יהודי מאמין בעצמו, יאפשר ליהודי
אחר, שמעודו לא ביצע פשע
בארץ ולא חטא נגד עמו, לא רק
לבקר בישראל אלא גם להישאר
בה ככל שיחפוץ. זכות זו מגיעה
לו לפחות באותה המידה, אם לא
במידה הרבה יותר גדולה, מאשר
לבל שאר הטיפוסים השליליים ה יושבים
כאן מבלי שהם מוסיפים
כבוד גדול למדינה.

רחל לוי,

נוף־ים

חדשות מן
1הדחוק זלעירוב

המזגן בעל הספק של 1כוח סוס
לחדרים קטנים ובינוניים.
דוגמא זומתאימה לדגם 1041.בלבד
עיצובו אלגנטי, שקט בפעולה.
ליעוץ חינ ם ללא כל התחיבות התקשר:
ת״א614281 ,458294 :
ירושלים 227281 :
חיפה 515281 :
באר־שבע 36878 :

מכתבים

זה קדה לי
שמי ש. ג .ועברתי כבר את
גיל ה־ .40 לא נעים לי להודות
אבל עד היום עוד לא למדתי
לשחות, תמיד אותו סיפור :
בעלי והילדים במים ואני בחוץ.
לנפי שבועיים לקחתי את בתי
.בת־דד 4לשיעור שחיה בשיטה
הטבעית בבריכה הלימודית
״השדות״ שבכפר שמריהו
(טל 70824 09.00—16.30 052
ושם ראיתי גם בני 60 לומדים
לשחות. תפשתי אומץ, הצ טרפתי
לקבוצה המתאימה, והיום׳
אחרי 5שיעורים אני
שוחה במים עמוקים. רק מי
שאינו יודע לשחות מבין כמה
אני שמחה.

הקורא מאזן מדרבן את
״העולם הזה״ לגלות עניין
בערבים בישראל.
לצערי חדל שבועובכם להתעניין
בכל המתרחש בחיי היום־יום של
הערבים בישראל. וזאת חרף העובדה,
שבתקופה האחרונה חלד,
התעוררות פוליטית בקרב הציבור
הערבי במדינה. כוחם של בני-
הכפר ושל האחים־המוסלמים גבר
ועוצמתה של חד״ש הולכת ומתפשטת,
והוועד הארצי של המוע צות
המקומיות הערביות מתעסק
בשאלות רבות המציקות וכואבות
לערבים בישראל ולפלסטינים בכלל,
ואינו מצטמצם רק בשאלות
מוניציפאליות.
גם הדיכוי של הערבים בידי ה־שילטונות
הולד ומעמיק. הנה כמה
דוגמות: הטלת מעצרי־בית על
אישים פוליטיים ערביים, הרחקת
סטודנטים ערביים מאוניברסיטות
באר־שבע וירושלים, הטלת מאסר
של שישה חודשים בפועל בבית-
דין צבאי ברמאללה על סטודנט
ערבי מישראל שהשתתף בהפג־נת־מחאה
נגד סגירת מוסד חינוכי
באבו־דים, הצהרת ראש־ה,ממשלה
מנחם בגין בזכות הרחקתם מן
הלימודים של סטודנטים ״תומכי
אש״ף״ ,התקפות אלימות של הימין
נגד הסטודנטים הערביים והשמאליים
בקאמפוסים ...וכר.
גם במישור היחסים שבין שני
חלקי העם הפלסטיני, משני צדי
הקו הירוק, חלו ומתהוללים שינויים
גדולים, שאת תוצאותיהם
אפשר בבר להרגיש בחיי היומ יום.
בעיות
אלד, והרבה אחרות מש פיעות
על הערבים בישראל וכמובן,
גם על יחסי ערבים־יהודים במדינה.
ההתעניינות של עיתונכם
בכל הבעיות הנ״ל — ליתר דיוק:
עוזרת לניהיעדר
התעניינות
כור ההולך וגובר בין ערבים ויהודים
במדינה. אם ברצונכם לנ סות
ולמנוע התפשטותו של נגע
זה, מוטלת עליכם החובה, לדעתי,
לגלות יתר רגישות ויתר עניין
(המשך בעמוד )6

ה עו ל ם הז ה 2237

הסיגריה הרגילה עולי
עושה ל חמסין בפה.

ונ שבץ

ממזכי

ה עו ל ם הו ה

(המשך מעמוד )4
בבעיות של הערבים בישראל, שהרי
להעולם הזה היה בזמנו מוניטין
רב בשטח זה.

מאוזן :
)1דקורציה )5 :עדה של
נוצרים קתולים בלבנון; )10
בסולם הצלילים ! )11 שליח ;
)13 מפקד כיתת ה־ל״ה שנרצחה
בדרכה לגוש עציון
(ש״מ); )14 חברה להובלת
משאות במטוסים! )15 מציין
מידה! )16 צמח־בר, משמש
גם כתחליף לקפה; )18 בוא
שמע ! (ארמית ר״ת 20 זרם
במוסיקה ! )21 חשמן ; )22 נמלט;
)24 סייג, מחיצה; )25
שתי האותיות שבהווספן לשבר
עצם — מקטינות אותו; )26
אריג צבוע אדום; )28 גילה,
הסיר המכסה! )30 כינוי ל־3
פרשיות בתורה הנאמרות בתפילת
בוקר וערב; )31 וריד,
צינור המוביל את הדם אל
הלב; )32 תומך ב ...מצדד
(לטינית); )34 בית־מרזח אנגלי!
)35 צייר ישראלי (ש״מ);
)38 בן־צבע )39 :שדה־מרעה;
)41 לא בחפזון; )42 חורב,
שממון; )43 חיית טרף מסורבלת;
)45 רך בשנים; )47
חוזר; )48 מידת הקו הסובב
גוף )50 :שם מליצי ליין ! )51
נרגז ועצוב; )52 מחפש; )54
רכוש שנגזל! )57 משקה תוסס
; )61 גזיזת הצמר מעל
הצאן! )62 עיר קדומה בארץ
בבל; )64 מקום נישא! )65
תנועות המחתרת בימי המנדט
הבריטי! )66 ביום זה בחודש
אב — חג היה לבנות
ישראל! )67 על שכמותו נאמר
כי קשים הם לישראל כספחת;
)69 העלה ריח רע:
)70 הכנסה נקיה )72 :תאנה
הקרובה לגמר בשולה )74 :
מידודאורך, נהוגה באנגליה;
)75 כסות, בגד; )77 אהובה
של. לאה ב״הדימק״! )78
אזור, חבל־ארץ; )81 מלאך:
)83 דבדי־חכמים (ר״ת) )85
מחזאי יהודי אמריקאי (ש״מ);
)86 גועל־נפש ! )88 שלל ;
)89 המלה הראשונה שבפסוקו
של הלל הזקן — וזוהי גל ה תורה
כלה על רגל אחת)91 :
רקב )93 :גוף שלישי רבים;
)95 שדה שנחרש; )96 מכינויי
האלוהות; )98 שלא הגיע לגמר
בשולו; )100 חומה נמוכה;
)102 בן לאותם הורים; )103
לא עדין; )104 אלקלואיד —
משמש ברפואה כחומר מרגיע ;
)105 העיירה בדרום המתכת־שת
בענייני דת וחולין.

מאונך :

1שמיר־בועז — קול ה־
״הגנה״ בטרום מדינה )2 :
כאן)3 :־ שיח נוי קוצני; )4
ממהר מאד; )6ראש ישיבה
בגולה (ר״ת ארמית); )7מנגנון
במכונה הקובע קצב וסדר
בפעולתה )8 :בהמה טיבטית ;
)9בראש הממלכה )12 :גוש
שלא נשלמה תבניתו )15 :כי נוי
לקיר הקדמי בבית־הכג־סת
)16 :המתקן העוצר את ה

קופטי מאזן,

סטודנט למישפטים,
אוניברסיטת תל־אביב

•ום אוו 1רי...
עוד תרומה לאוסף מוד-
עות״הנחירות של הליפוד,
ערב הבחירות לכנסת התשיעית.
אין
קל יותר מלגחך היום את
הליכוד, בגלל מודעותיו היומר־ניות.
על רקע השפל אליו דידרו

ספינה )17 :הבט ! )19 תנועה
במערכת גלגלי שיניים; )20
צמח תבלין ורפואה, מכיל שמן
אתר ; )21 קומפוזיטור — מח בר
״סיפורי הופמן״ )23 :כלי
קלוע; )24 בוא הנה! )26
אליל שומרי בבלי — אחד מ חודשי
השנה שלנו נקרא בשמו;
)27 תל-חרבות )29 :כזב,
הבל )30 :רשם רשומים ללא
צורה, קשקש ; )33 כיוון, נטיה;
)34 ממשפחת הדובים)36 :
אקומולטור, מכשיר הצובר
בתוכו אנרגיה )37 :שכונה,
פרבר תל־אביבי; )40 ידיד;
)41 כוח עליון ; )44 תואר כבוד
לאצילים במזרח ; )46 קריאת־צער!
)47 לא כאן; )49 חתיכה,
קטע קטן; )50 חקק)53 :
יבלת קטנה! )54 בשביל, למען;
)55 עוקר ממקומו; )56
בריזה מוסיקפה

קבלת מודעות
לכל העיתונים
במחירי המערכת
טלפון 772118 ,227117

הרברט סמואל 80 טל 656992

בלוז 13 ,לק,
ג׳ ז, רוק
פתוח כל יום כולל יום א׳ משעה 21.00

עלוב, נמושה; )58 סך הכל
(ר״ת); )59 בגד עבודה)60 :
בימי קדם — אזור השפלה ורצועת
החוף בדרום־מערב א״י;
)62 קידומת לשמות בורמזיים;
)63 חי במים, סמל הפריון:
)66 סערה הרסנית )68 :אדנות,
עצמאות; )71 עפר לח
ותחוח; )73 שודד, גזלן; )76
גבבא; )77 פזיזות; )79 סתירת
דברי מישהו )80 :צלוי
בלחקו ; )82 די ; )84 מלון
פונדק אצל התורכים (כתיב
מלא) )85 :תבואה )87 :זאת
ולא יותר )90 :מידה קדומה
לנוזלים )92 :שפע, סיפוק רב;
)94 שפק כף־אל־כף ; )96 קריאת
שמחה ועידוד; )97 שק
ממולא נוצות )99 :גוף ; )101
עבורי; )102 מילת גוף לנקבה
נוכחת; )103 תוך.

פיתמס אידיאל

אבן גכירול 110 יול־אגיג
(בינת אנטוקולטעי)

להתמודדות מעמיקה עם כל
פרטיו של החוק נדרש הרבה יותר
זמן ממה שמאפשרת פעולתה ה סודית
של ועדת החוץ והביטחון
בנושא. אנו מכירים בחשיבות
שדות־התעופה לביטחון ישראל.
אנו יודעים שהצעת־החוק החדשה
מכילה שיפורים לעומת הקודמת.
עם זאת אנו מעלים את הנקודות
הבאות:
!• את האוכלוסיה היהודית מ־פיתחודרפיח
מעבירים תוך מערכת
של הסדרים מוסכמים, אך את ה־אוכלוסיה
הבדואית מעבירים עלפי
חוק כפוי.
! 9בו־זמנית מפעילים מערכות
כפולות של פיצוי־בתמורה־על־פינוי,
שהפער ביניהן כה בולט
לעין.

מודעת־בחירות של הליכוד
יוס לפני
ראשי הליכוד את המדינה — כל
מודעה כזו נראית כבדיחה עצובה
נ. בן־מרדכי, ירושלים
9 :מודעת־בחיחת של הליכוד
— ראה גלופה.

מ עווד ראת מוי ר
בדואיי הנגב צפויים לפינוי
בכוח מבלי שתוכר זכותם
לערער בבית-המישפט.
על פי ההודעות הרישמיות,
תצביע הכנסת בעד ונגד חוק הבדואים
הנקרא :״חוק רכישת
מקרקעין בנגב״ (הסכם השלום עם
מצריים) תש״מ .1980 חוק זה
קובע את הקריטריונים לנישולם
של אחרוני הבדואים בנגב, ש נותרו
עדיין על אדמותיהם. לפי
הפירסומים יזכה חוק זה לתמיכה
רחבה ביותר, כולל כמעט את כל
הסיעות הציוניות בכנסת — ממפ״ם
ועד התחיה.
הכנת החוק בצורתו הנוכחית
נמשכה כשנה. והנה, בפעולת
עורמה סודית ומתוכננת, הוא יע לה
לקריאה שנייה ושלישית בכנסת,
לפני שמישהו מ־ 8000 הבדואים,
שאותם הוא עומד ״להעביר״
,יוכל לקרוא אותו ולהגיב.
בשבועות האחרונים הולעטה
דעת־הקהל בדברי־הסתה נגד הבדואים
בישראל, שהוצגו כשודדי
קרקעות הלאום. בהדרכתם של ה אלופים
אריק שרון ואברהם יפה,
מכשירים את מוחו של העם לגי רושם
הסופי של הבדואים.

91 חוק הבדואים יגרום להפיכתן
של מאות מישפחות חקלאיות בדואיות
למישפחות עירוניות, בניגוד
לרצונן. במיספר ריכוזים מתוכ ננים,
יהפכו הבדואים לכוח־ העבודה
הזול של הנגב.
9בתי־המישפט ייסגרו בפני
זכות העירעור־על־פינוי מצד הבדואים.
ניתן יהיה לפנותם בכוח
ללא צו׳ של בית־המישפט.
91 ייפתח מעגל חוב וענישה נגד
אוכלוסיית תל אל־מלח.
אנו רואים בנקודות אלה פגיעה
חמורה בזכויות האזרח.
עליזה הימן, יו״ר קבוצת
׳הנגב למען זכויות האזרח
9המען להתקשרות: ת.ד206 .
באר־ שבנך או טלפון 73046־.057

זהירות, נ7תווטר אורח !
מי מאייש את המישמר
האזרחי 1
המישמר האזרחי מקבל לשורותיו
מתנדבים בעלי עבר פלילי או
כאלה הלוקים בהפרעות נפשיות.
אלה מקבלים לידיהם רובים או
כלי־נשק אחרים, ואין צורך לפרט
את הנזקים והסכנות הטמונים בנוהג

אמנם נערכת בדיקה של אותם
המעוניינים להצטרף לשורות ה־מישמר
האזרחי, אך בדרך כלל
זוהי בדיקה שיטחית ורשלנית למ־
(המשך בעמוד )8
ה עול ם הז ה 2237

,,מודעת שרות״

בחז״ל חשל כפול
...ואולי גם פי שבש
הסתכל בטבלה זו. היא מציגה את שערי המרת המטבע
בפרנקים שוויצריים ב־ 16.6.80 באחד מגדולי הבנקים
בשוויץ. ומסתבר, כי כאשר אתה קונה, מוכר או מחליף
שטרי כסף בבנק שוויצרי גדול, אתה עלול לשלם עד
/6ס 0ו יותר בעיסקה הזו.
בהשוואה לכך, אין מקום לטענות המועלות נגד

ההפרש )ו<31 ויו /6ץ )4 * 1011
באחוזי
מכירה

קניה

הבנקים בישראל הגובים הפרשי שער בולל עמלה,
ששיעוריהם נעים בין ו ל־/0ס 2בסה״ב.
בפעם הבאה, כאשר אתה מחליף מטבע בישראל,
ונדמה לך כי העיסקה עלתה לך באחוז ״מיותר״,
הסתכל בטבלה זו, והשווה את ההפרשים.

ח ש 1בעל 3ך!

שער יומי

<5 6ווו< 3 9 6 8 1־ד

€1110116 1) 111*86י1( 11י/61ו!1ט גרמניה צדפת
איטליה ׳ ארהייב קנדה
אוסטריה

611180111311)1
£ 1*3111) 1*61011

1*311611
84ט 143113)13

0 8 1 6 1 *1*6 1 0 1 1

בלגיה

66191611

הולנד

1^116) 161*1311) !6
אנגליה דנמרק נורבגיה שבדיה פרד פורטוגל
יוגוסלביה

£ 1191311)1
) 31163131 *1

מ ¥ 6 9 6 /1־ו 1\ 1 0
30111 / 1/60163
3 3 163ק 5
£01**11931
. 111908131/1611

מו תד לו לו מד בעם
מיל ה טובה ע ל הבו קי ם !
בו סו ם וימר יעקבסין

מכחנים

12 תוויות של עפים
שוות טלוויזיה צבעונית!
עסיס מזמין אותך להשתתף במבצע פרסים ענק! עליך רק לגזור
מודעה זו, להשלים בה את הפרטים החסרים, ולשלוה אותה אלינו
בצרוף 12 תוויות של מוצרי עסיס שונים,
באפשרותך לזכות בפרס מבין הפרסים הבאים 1000 • :חבילות שי
ממוצרי עסיס • 200 בקבוקי ״ צ׳ ר לי״ -הבושם המסעיר והמרענן
• 10 מקלטי רדיו ניידים של ״סניו״ • 500 משאבות ״פלקון״
לתרכיזים ולקטשופ • הפרס הגדול -טלוויזיה צבעונית ואמינה
של ״סניו״!
כמו כן בשלח לך מתנה ללא הגרלה -לפי בחירתך. עליך רק לסמן
על התלוש שתי אפשרויות מבין המתנות הבאות ) 1 :לוח רשימות
+עט 10 )2 .מפיות בסים לצלחות 6 +תחתיות לכוסות ) 3 .חבילת
׳ מפיות בסיס לצלחות) 4 .שקית אוכל לילד׳,לביה״ם או לגן הילדים

(המשך מעמוד )6
די, לדעתי יש להקפיד יותר בנושא
קבלת המתנדבים ולהנהיג סלק ציה
נרחבת יותר — לבל יתרחשו
אסונות.

אלי אלץ, עיתונאי, תל־אביב

שינאה־עצמית

ובל ה שאר

מבין 19 הממותקים של עסיס, הטעם שלי הוא
אני קונה ב

ברצוני לקבל לביתי מתנה ללא הגרלה מם --או מס.
שמי.כתובתי
המתנה תישלח לביתך תוך 30 יום.
על התלושים והתווויות להגיע אל ״עסיס״ בע״מ, ת.ד , 508 .נתניה
עד . 30.8.80 יש לציין על המעטפה ״מבצע פרסים״.
ההגרלה תיערך ב־ 15.9.80 בנוכחות רואה חשבון. ההשתתפות במבצע
אסורה על עובדי ״עסיס״ ופרסום ״אדמון״ ובני משפחותיהם.

אנ חנו בחופש

קוראי הערז בארה״ב

ביום ראשון 3.8אנו שוב
פ תו חים ונהיה רעננים
לשרותכם ביתר מרץ.

הרוצים להשתתף בפעולה
להצלת מדינת ישראל
מחורבן הליכוד —

מ־ 20.7ועד 2.8

פיתוח תמונות צנע, על נייר קודק
או נייר יפני במעבדות המשוכללות
בארץ !
מכירה — החלפה — קניה.
צלומי פספורט — בן־רגע.
פוטנברנר חיפה,רחוב ה תלונן 31

בעיקבות כתבתו של חיים
ברעם על ספרו של נועם
חומסקי ,״הכלכלה המדינית
של זכויות האדם״
(״העולם הזה״ .)2234
שוב זיכה אותנו חיים ברעם
באחת הפנינים הרגילות, וזאת
במסגרת דיונו בספר של חומסקי
״הכלכלה המדינית של זכויות ה אדם״
(העולם הזה .)2234
מדבריו מסתבר ש־ 80 אחוז מהפרות
זכויות־האדם מבוצעות ב־אמריקה־הלאטינית,
הנתמכת, כ ידוע,
על־ידי ארצות־הברית. יורשה
לי לסתור טיעון זה. עיקר
ההפרות מבוצעות על־ידי ברית־המועצות,
סין וארצות הנתמכות
על־ידי שתי אלה. להלן הפירוט:
מישטר פול פוט — 2—3מיל יון
הרוגים: אתיופיה של היילה
מאריאם — כ־ 100 אלף ; גינאה
המשוונית — כ־ססו אלף; אידי
אמין — כ־ 250 אלף ; ובנוסף לכך
פעולות השמדה, מאסר ועינויים
בצפון־קוריאה, ויאט־נאם, אפג־ניסתאן
(מאז ,)1978 בברית־המוע־צות
וסין.
מה בין ההפרות באמריקה־הלא-
טינית לאלה של העולם הקומוניסטי
י במקרה הראשון מדובר
בחברות פתוחות יחסית. במקרה
השני מדובר בחברות טוטאליטא־דיות,
בהן מתגלים מעשי הזוועה
באיחוד. במקרה הראשון מדובר
במישטרים רופפים הנלחמים על
קיומם, שאינם מטפלים ביריביהם
בכפפות משי. במקדה השני מדובר
בחיסולן של אוכלוסיות שלמות,
כולל אנשים שלא היו כלל
פעילים מבחינה פוליטית. המדיניות
הקומוניסטית קרובה ביותר
לפשע השמדת־עם.
לזכות קארטר, שהפסיק תמיכה
במישטרים המפירים זכויות אדם.
בין אלה גם אתיופיה. מעניין ש־ברית־המועצות
לא בחלה בכל
ידיד, גם כשהמדובר באידי אמין
ובהיילה מאריאם.
מדיניותה של ברית־המועצות
נעזרת בחסידים שוטים דוגמת
חומסקי, אנשים חולי שינאה־עצ־מית
וחסרי חוש״מידה. מר ברעם
יכול למצוא מקום של כבוד בין
אלה.

שלמה בל רמת־גן

יתק שרו אל:

360 65111 81 ., 10021 161 212 ( 570-9190

טרמ 3

לוזייל

נטור קדרו א
של השפה העברית
הקורא נקר, מקנאי העברית,
בפעולה.
בגיליון 2231 בכתבה ״שלושה
בסירה אחת״ נכתב שם חברת הספינות
הלאומית צי״ם, בגרשיים.
במאמרי שהתפרסם ב־ 7במאי התרעתי
על הגרשיים ב״אמרכ״ל״,
אלא שאני חושש שעוד ייפגשו לנו
מלים ״מגורשות״ שלא כדין כאלה,
ומפני כן אני מבקש לברוא רפואה
למכה מלכתחילה, ואמנה כאן
את כל המלים שנוהגים להטיל בהן
גרשיים בלא צורך ובלא טעם מספיק
.״צים״ איננו ראשי תיבות

של צי ישראלי מסחרי, כדעת
רבים, אלא זהו ריבוי המלה צי
במקרא, שמשמעו אנייה חזקה
וחסינת מים, ולכן נבחרה לשם
ציינו — להראות את חוסנו ועצמתו.
אחר הוא, אם עלה הדבר
בידנו: אג״ד — הכתיב הזה מצ טמצם
ומתמעט, ואפעלפי כן עדיין
הוא נקרה עלינו. כאן אף אין
איש יודע, מה הם ראשי התיבות,
ובכן למה לשים גרשיים י את השם
״אגד״ קבע ביאליק לחברת האוטובוסים
שהתאגדה מחברות אח רות.
זהו כל ה״סוד״ ; תע״ש —
כל פעם שהשיח נסב על התעשייה
הצבאית שלנו — הגרשיים נזר קים
לפני השי״ן — מדוע 1אף
כאן אין כל ראשי תיבות. תעש
אינו אלא צורת־משנה לתעשייה,
צורה ״מקוצרת״ .כשם שיש ממע שה
גם מעש, אף כך יש בצד תע־

קורא נקר
שעטנ״ז ולהל״ן

שייה תעש, ומכיוון שאין הצורה
הזאת שגורה בלשון יום־יום וצו רה
נמלצת היא ייחודה לתעשייה
הצבאית; נעמ״ת — אמת, זהו
אקרונים של נשים עובדות ומתנד בות,
וכאן באמת יש ראשי תיבות.
עם זה אין לסמן גרשיים גם כאן,
משום שאין נשי נעמת עצמן עו שות
כן, והן אף מבקשות במ פורש
שלא לבערן בגרשיים, והוא
רצונן — הוא כבודן; שק״ם —
אף כאן היו בתהילה ראשי תיבות:
שירות קנטינות ומסעדות.
אחרי כן, משהתרחב השירות שונה
השם לשקם בלי ראשי תיבות
— מלשון שיקום, וכך נפטר שקם
מן הגרשיים שלו ; שז״ר — אמנם
היה שם נשיאנו ע״ה שניאור זלמן
רובשוב, ולפי זה נקבע השם שזר,
אלא שנקבע מראש, על דעת ה נשיא
ועל פי בקשתו, שלא ׳לציין
גרשיים. כך חתם הנשיא עצמו
את שמו וכך שמו מתנוסס על ה מוסדות
הנקראים על שמו. מלבד
זה שזר מלה עברית כשרה בפני
עצמה היא, ולמה נכערה בגר־שיים
י ! תיק״ו — רק לפי הדרוש
העממי דורשים כאן: תשבי יתרץ
קושיות ובעיות. האמת — מלה
ארמית בתלמוד, המקוצרת מהי קום,
ועניינה תעמוד, תקום השא לה
במשא ומתן שבתלמוד ותעמוד
בלא הכרעה, בלא פתרון. ואגב,
תיקו הגייתה צירה בתי״ו ווי״ו ב שורוק
; לבסוף עיקר העיקרים :
בלע״ז — גם זה דרוש עממי
(לשון עם זר. או לא עברי זה),
ובהשפעת נתיבו של רש״י, שכתב
כד תדיר, דבקו בגו הגרשיים ה אלה.
אבל המלה לעז גזורה משו רש
עברי כשר ועומד בפני עצמו,
המעמיד לו ייחום משלו. לכן, מי
שיכתוב מן היום והלאה, למשל :
,״שיכחוך (אמנזיה בלעז יר חיק
ידו מן הגרשיים ; מלים אח רות
שראיתי בגרשיים, וכל עצ מותיי
תאמרנה תמיהה עליהן :
תענ״ך (חבל ארץ! מה הקשר ל־תנ״ך
מלבד השם העתיק וכן
שעטנ״ז ולהל״ן. מה לגרשיים
3אלה — לשדים פתרונים. את
הגרשיים גרש נגרש !

חיים נקר, בוז־יס
ה עו ל ם הז ה 2237

החידוש הבלעדי של דיסקונט — ההשקעה של ! 1980

צ מוד ת דיסקונט
תכנית השקעה משולבת עם הבטחת הצמדה !

ת עודות קרן נ א מנו ת ״אודף׳
3מ חי ד י סו די עם אופ צי ה
כ פול הוהבטחת הצמדה. נזילות תעודות ״אורן״ ניתנות לפדיון בכל עת. הקרן
משקיעה מרבית נכסיה בצמודי מדד.

הבטחת הצ׳מדה
בשבעת הימים הראשונים של חודש יולי 1981 ויולי
1982 יקבל הקונה לפי בקשתו תמורת יחידותיו
ב,,אורן״ לא פחות ממחיר הקניה כפול המדד האחרון
שפורסם — לעומת המדד שיפורסם בגין חודש יולי
( . 1980 כלומחהבטחת 10 או 22 מדדים חודשיים).

חי סכון כ״יתרוף׳ עם זלו ת
מוכפל ת
השקעהל 8—4שנים בתכניות ״יתרון״ :
1״•יתרון עד 120 פלוס״ ( 8—6שנים)
2״יתרון \ 4( ״2שנים)
3״יתרון רב־תכליתי״ ( 7—4שנים)

זכות מוכפלת
למשקיעים בתכניות ״יתרון״ במסגרת ״צמודת
דיסקונט״ יש זכות עד 31.12.80 להשקיע ב״יתרון״
סכום נוסף, כפול מסכום החיסכון ב״צמודת
דיסקונט״ ,באותם שיעורי מענק או ריבית כפי שהיו
בעת ההשקעה ב״צמודת דיסקונט״.

אופציה כפולה — עד 31.12.80
.1זכות להמיר בין ה־ 1ל־ 14 בכל חודש את ההשקעה
בתעודות הקרן לחסכון ב״יתרון״ כשבסיס ההצמדה
יהיה המדד בגין החודש הקודם.
.2זכות להמיר את ההשקעה בתעודות הקרן למט״ח
(כולל המחאות נוסעים) בהטבה של 1/2אחוז.

כל המקדים זוכה !
הכמות הכוללת של ״צמודת דיסקונס״ מונגלת (500
מיליון ל״י).
ללא עמלה: ההשקעה ב״צמודת דיסקונט״ מהמרה של
אנ״ח או פת״מ, פטורה מעמלה.
מינימום: סכום מינימלי ל״צמודת דיסקונט״ 2,000
שקל.
ההצעה: למשקיעים יחידים — לא לתאגידים.

מנהל הקרן: ה חבר ה לה שקעות של בנ ק דיסקונ ט.

היכנס לאחד מסניפי בנ ק די ס קונ ט ו 0ק ג 1ק 0 4דסקוש
הסקעלפ חו ת 2000סקלב ״ צ מוד ת דיסקונט״
רוב ה סני פי ם היו פ תו חי ם ל צורך יעוץ סדהסעה19.30
טו בלעבודעם

₪בנ ק דיסקונט
הצדה אנו ס• סלהמטבע

שחס ! חשנם חזת

תיסמונת יאיר צבן
ב־ 5ביוני השנה (איזו סימליות !) הודיעו כלי׳
התיקשורת על הצטרפותו של יאיר צבן (״מראשי
של״י״) לחטיבת מפ״ס במערך. זאת, לאחר שעל פי
עדותו-הוא, ניתק את עצמו מתנועת של״י בשלושה
שלבים. לראשונה — לפני כשלוש שנים (למחרת הבחירות
לכנסת התשיעית, היינו: כחודשיים־שלושה בלבד
לאחר הקמת מחנה של״י כאשר הודיע לעמיתיו
בשל״י כי אם אמנם תמומש המגמה להפוך את של״י
מרשימת־בחירות פדראטיבית גרידא לתנועה מאוחדת
— מקומו לא יכירנו בהו לאחר מכן — לפני כשנה,

השמאל הקטן, הבאתטי,
מתלבט ומתייסר
מסיתות מתוסכלים
כאשר התפטר מהנהלת של״י ומתפקידיו הציבוריים
כראש סיעתה בהסתדרות, וכנציגה בהנהלת הקונגרס
היהודי העולמי (הוא עשה זאת, כזכור, כדי לשקוד
על כינוסה של מורשת הד״ר משה סנה המנוח, וכדי
ליטול ״פסק־זמן״ להירהורים על מצבה של תנועת״
הפועלים הישראלית) ; ולבסוף — לפני כחצי־שנה,
כאשר נמנע מלהתפקד לקראת ועידת־האיחוד של
תנועת של״י, ובכך פרש ממנה סופית.
למחרת פירסום הידיעה הנ״ל, היינו ב־ 6ביוני,
פירסם צבן מאמר מקיף, בעל אופי פרוגרמאטי, ב״על
המישמר״ ,בו הבהיר את המניעים והמשמעויות של
הצעד שנקט (כדבריו :״לאחר התלבטות קשה ושיקול-
דעת ממושך״).
את יאיר צבן אני מכיר מזה כ־ 11 שנה, מאז
פרישתי ממפ״ם עקב הצטרפותה למערך עם מפלגת
העבודה. דרכינו נצטלבו רבות במערכות הציבוריות
של השמאל הרדיקאלי החוץ־מימסדי על גילגוליו השונים•
כן, זה השמאל הקטן, הפאתטי, המתלבט רעיונית,
המתייסר ייסורי״שאול בנסיונות מתסכלים של
התגבשות אירגונית. היו לנו לא פעם חילוקי-דעות, אך
למדתי להוקיר את האיש, את כישוריו האינטלקטואליים,
את אופקיו הרחבים, את מסירותו לעיקרי
אמונתו ותפיסת-עולמו, את יושרו האישי, ולא פחות
מכל אלה — את מידת החברות הטובה ויחסי־האנוש
החמימים שנצטיין בהם. הערכתי זו שמורה לצבן
גם כיום, לאחר שנקט צעד שאינו מקובל עלי מכל
וכל. משום כך, אני מקבל כפשוטם את הדברים שכתב
במאמר, בו ניסה להבהיר את מניעי פרישתו משל״י
והצטרפותו לעת כזאת למפ״ס-מערך. כלל לא עולה
בדעתי לחפש בהם כוונות נסתרות.
בראשית מאמרו כותב צבו, כי הוא ״חש חובה
ציבורית׳ ואף צורך אישי״ להבהיר את משמעות הצעד
שנקט בו. אף אני כך: אף אני חש חובה ציבורית
וצורך אישי להתמודד עם הסוגיות המרכזיות שהעלה
צבן במאמרו. איני נושא עיני להתנצחות אישית עימו.
יאיר הוא בן־חורין בחברה דמוקראטית, ורשאי, כמובן,
לבחור את ביתו הפוליטי והרעיוני על פי מיטב שיקוליו
ומצפונו. אך מאחר שכמה אישים בשל״י נקטו
בצעד דומה, מכוחם של שיקולים דומים, עוד לפני
צבן (והשמועה אומרת כי יש כאלה המתעתדים
ללכת בעקבותיו) ,הרי שמדובר ב״תיסמונת״ — סינדרום
בלע״ז — אשר יש בהחלט מקום להתמודד עם היבטיה
הציבוריים, הרעיוניים והפוליטיים.
מבחינה מיבנית, נחלק מאמרו של צבן לשני
חלקים: בראשון מסביר הוא את מניעי פרישתו (התלת-
שלבית) משל״י, ובשני את מניעי הצטרפותו למפ״ם.
הייתי מעדיף ללכת בסדר הפוך, ולהתייחס תחילה
למניעי ההצטרפות למערך (יש שהצטרפו למפ״ם, ויש
שעשו קיצור־דרך והצטרפו במישרין למפלגת העבודה).
אין ספק: לשל״י יש בעיה. מחד-גיסא, שעה זו
היא שעתה היפה. יוזמת הנשיא אל־סאדאת, וההתפתחויות
שבאו בעקבותיה׳ הוכיחו בצורה שאינה משתמעת
לשתי פנים את תקפותם של עיקרי תפיסתה. השלום
עם מצריים לא יכול היה להיחתם, אלא על בסיס
העיקרון ששל״י דגלה בו בריש־גלי, ויתר הכוחות הפוליטיים
במדינה ידעו אל-נכון כי אין דרך אחרת זולתו
אך חששו להודות בכך, לאמור: שלום מלא ואמין
תמורת פינוי מלא של השטחים הכבושים. גם כיום
יודעים רבים וטובים (אך מסרבים להודות בכך) ,כי
שלום מקיף וכולל לא יושג ללא פתרון הבעיה הלאומית
הפלסטינית על בסיס עקרון ההגדרה העצמית, והידברות
והכרה הדדית בין הנציגויות המוסמכות של הפלסטינים
ושל מדינת ישראל. וזהו בדיוק מה ששל״י תובעת.
אולם, מאידך, קיים קילוח דק אך מדאיג של
חברים משל״י ושל מצביעי־בכוח, המצטרפים למערך
או מבטיחים לו את קולם בבחירות הבאות. יש
העושים זאת בצל הסיסמה ״צריך להוריד את ממשלת
הליכוד״ ,מבלי לתת את הדעת לשאלה, מה יעשה
(או לא יעשה) המערך, אם וכאשר יחזור לשילטון.
אחרים עושים זאת בצורה מפוכחת ; היינו — ללא
אשליות באשר לביצועיו העתידיים של המערך, אך
במגמה ״להיאבק מבפנים״ ו״לחזק את הכוחות
ו 10

השפויים בתוך המערך״ (יוסי שריד, או ״חלקים

אני חייב להודות, כי במה שנוגע לצבן הוא אינו
מקל עלי את הוויכוח בנקודה זו. במאמרו ב״על
המישמר״ הוא סותם מראש כל פירצה אפשרית בטיעוניו,
וקובע, עוד בטרם יעשה זאת בר־פלוגתא כלשהו :
״...כל צעד חיובי (של המערך) וכל רמז-לתמורה מתקזזים
בהיפוכם, וכל אלה יחד מצויים בצילה של
יריבות קשה כשאול, הפוכה לכל יצר, ואינה מביטה
לשום ברית רב החשש שתהא זו חזרה
לשילטון ללא חזרה בתשובה, וממילא — נעדרת תשובות
ראויות לשאלות המציקות של הווייתנו הלאומית
והחברתית. במצב-דברים זה, לא התיקווה המרנינה
ולא הסיכוי המתחדש, לא אלה משמשים כמניע להכרעה
שהכרעתי.״ עד כאן באשר למערך, אן״בלוק.
ובאשר למפ״ם, אין צבן מעלים מקוראיו כי היו ויש
לו עימה חילוקי־דעות, שאת טיבם אין הוא מפרש.
מהו, אם כן, המניע לצעדו ז ״חרדה גדולה״ ,אומר
צבן ,״חרדה משולשת״ .ראשית, חרדה מפני עצירת
תהליך השלום ואולי אף התדרדרות למילחמה חדשה.
שנית, חרדה מפני משבר כלכלי וחברתי שטרם ידענו
כמותו. שלישית, עירעור מרחיק־לכת של אושיות
המישטר הדמוקראטי, אשר יוזן על-ידי שני התהליכים
הקודמים שמפניהם הוא חרד.
והוא ממשיך וקובע, כי הסיכוי הריאלי היחיד
לביטול תוקפן של החרדות טמון בשני גורמים ( :א)
ביכולת להבטיח למערך הישג אלקטוראלי מרחיק-לכת,

יאיר צבן
עד כדי רוב מוחלט• ו־(ב) באפשרות ״להטות את חוגת
המדיניות של הממשלה העתידה ככל-האפשר שמאלה״.
ושוב, אולי כדי לרכוש לעצמו פוליסת־ביטוח, נוספת
על כל קודמותיה, חוזר צבן ומסייג את הערובה
שה״הישג האלקטוראלי מרחיק״הלכת״ למערך אכן
יוכל לעמוד בפרץ. הוא עצמו מגדיר ערובה זאת
כ״חלקית, יחסית, מאוד-לא-ודאית, אך היחידה האפשרית
כיום...״
ואתה, לך והתווכח עימו לאחר כל זאת...

החרדה המשולשת של יאיר צבן היא החרדה של
כולנו. הוא היטיב לנסח את החרדות הללו, ויכולנו
להוסיף עליהן כהנה וכהנה. חשוב על כן לומר חד־משמעית:
ממשלת הליכוד חייבת ללכת ! זוהי היום
נחלת חלקים נרחבים בעם, וקיימת סבירות גבוהה
שהמערך ייקרא, מכוח תוצאותיהן של הבחירות הבאות,
להרכיב את הממשלה הבאה, גם ללא עזרתו של
צבו.
אך יש להשמיע באוזני צבן שתי הערות מקדימות,
בטרם אגיע אל גוף טיעוניו: ראשית, אין כל ערובה
כי ״הישג אלקטוראלי מרחיק־לכת״ (כלומר, רוב
אבסולוטי) למערך, הוא אשר יבטל תוקפן של החרדות,
באשר יקנה למערך כוח-עמידה מול תכתיביהם של
שותפים קואליציוניים בכוח• סביר להניח כי בעייתו
הקשה של המערך לא תהיה ההתמקחות עם כוחות
שמחוצה־לו, אלא ההתמודדות בין ניציס ויונים בתוכו.
אך, מאידך, קיימת סכנה ממשית מאוד כי לכשיזכה
ברוב מוחלט, יעביר המערך, על יוניו וניציו, חוק
לשינוי שיטת הבחירות, על כל ההשלכות האנטי-
דמוקראטיות הנובעות מכך, היכן הערובה מפני תעלול
זה ן • האם החרדה מפני מהלך כזה כלולה ברשימת

חרדותיו של צבן !
שנית, צבן ודומיו אינם מסוגלים ״לחזק את מפ״ם׳״
(יחסית לשותפיה במערך) ,גם אילו רצו בזאת בכל
ליבם. יחסי״הכוחות בין מרכיבי המערך מצלמים את

המצב כפי ששרר עם כינון המערך, בשנת ,1969 ועומדים
על יחס של ,1:7לאמור: ח״כ ממפ״ם על כל
שבעה ח״כים ממפלגת העבודה. יחסי־כוחות אלה אינם
ניתנים לשינוי ולעירעור, בין אם תגדל מפ״ם ובין
אם תקטן, אלא אם כן יוסכם בין השותפים לפתוח
מחדש את הסכם המערך. ספק אם מפ״ם מעוניינת
ב״פתיחה״ כזאת, וטעמיה עימה.

ולגופו של עניין: אני חוזר וקובע כי יש לתת
עדיפות עליונה להפלת ממשלת הליכוד, ואין כמעט
ספק שכל ממשלה שירכיב המערך תהיה עדיפה על
ממשלת הקילקולים הלאומית המשטה בנו כיום. אך
גם לאחר קביעה עקרונית זו, אין לשכוח כי המערך
סיפק לאחרונה הוכחות משכנעות-למדי כי הוא מהווה
בכל זאת חלק בלתי-נפרד של הגידול המיפלצתי הקרוי
״קונסנזוס לאומי״ בתחומים העיקריים של חיינו. מדיניותו
ה״קונסנזואלית״ של המערך נקבעה בעבר, וללא־ספק
תיקבע גם בעתיד, מכוחה של פשרה־על־גבי-פשרה
בין מרכיביו ומרכיבי־מרכיביו.
הבה נניח, לצורך הדיון (הנחה שאין לה, בעצם,
על מה להתבסס) ,כי עם הצטרפו למפ״ם יימנה צבן
על ״האגף השמאלי״ שלה. הוא יצטרך להמתין תחילה
לפשרה שתושג בין האגף הזה לבין האגף הביטחוניסטי
של מפ״ם (זה הדוגל ב״תיק׳ני גבול ביטחוניים לא־קוסמטיים,
ושולל לחלוטין כינונה של מדינה פלסטינית
עצמאית לצד מדינת ישראל)• פשרה זו תצן ורך,
בתורה, להתפשר עם הפשרה שתושג במפלגת העבודה
בין יוסי שריד ועמוס הדר, בין פרופ׳ זאב שטרנהל
ודני רוזוליו, ובין א. ב .יהושע וישראל גלילי. אפשר
להניח, ללא חשש טעות, כי החוגה תיעצר בקירבת
״תוכנית אלון״ ,המבטאת תיאבון טריטוריאלי בריא.
נו, אם זה מה שעשוי לשכך את חרדותיו של צבו,
הרי שכל יום של חברותו ופעילותו בשל״י היה כנראה
בגדר מקח־טעות.
על פי עדותו״הוא, עזב יאיר צבן את של״י משום
שלא יכול היה ״להצטרף למיסגרת תנועתית-מיפלגתית
מאוחדת, שאין לה בסיס רעיוני מוסכם, ושאינה יכולה
להגדיר עצמה כתנועתו של השמאל הציוני־סוציאליסטי״.
כמו כן מזכיר הוא, כמעט באקראי, ש״חילוקי-דעות
וויכוחים פנימיים בכמה וכמה שאלות יסודיות״ סייעו
להחלטתו לפרוש, אך אינו נכנס לפרטים.
הטיעון ה״רעיוני״ הוא טיעון הנשמע בתוך של״י
לעיתים מזומנות. חשוב, על כן, לומר: מפלגה פוליטית
איננה בהכרח חוג רעיוני. יש, כמובן, יתרונות
למפלגה שבבסיסה קיימת לכידות (055ת)0011051\׳0
רעיונית, אך אין זה תנאי בל״יעבור לקיומה• אם
הברירה היא בין מפלגה מלוכדת רעיונית אך שסועה
פוליטית, לבין מפלגה בעלת מכנה משותף פוליטי איתן
המפגישה בתוכה אסכולות רעיוניות שונות, בלתי
נוגדות, ומפרות זו את זו אהדדי, כי אז אין ספק
שעדיפה בעיני האפשרות השנייה. ועוד: נער חייתי,
ולא נעשיתי בינתיים צעיר יותר, וראיתי במו עיני
״סוציאליסטים״ כשרים ו״מארכסיסטים״ דגולים, שידעו
לספק לגיטימציה מארכסיסטית לסיפוחים טריטוריאליים
בסדרי־גודל שונים ולקיפוח זכות ההגדרה העצ^
מית
של העם השכן.
יסלח לי איפוא יאיר צבו, אם אינני קופץ לדום
ומצדיע כל אימת שאני רואה לנגד עיני ציוני־סוציאליסט
בעל תעודת־הכשר רעיונית. אני מעדיף להציג לו
שתיים־שלוש שאלות באשר לתעודת״הזהות הפוליטית
שלו. זהו, בעיני, הקריטריון המכריע.

בלילה קר אחד, בינואר ,1977 באחד מאותם דיונים
מתישים שהביאו בסופו של דבר להקמת מחנה

״סוציאליסטים׳
ו״מארכסיסטים״
תאבי סיפוחים וקיפוחים

של״י, ישבה חבורה של כ־ 30 איש בדירה ירושלמית,
והחליפה דעות בנושא זה. אמר אז הסופר א. ב.
יהושע :״יש הצדקה להקמת המחנה הזה, ולו אך
כדי שיהיה מי שיאמר לעם בישראל כי אין מנוס
מלשאת-ולתת עם אש״ף על פתרון הבעיה הפלסטינית״
(ראוי להזכיר בהקשר זה, כי יאיר צבו וחבריו נהגו
למתוח ביקורת על המגעים שקיימו חברים משל״י,
פעילי המועצה הישראלית לשלום ישראלי-פלסטיני, עם
נציגים מתונים של אש״ף. הם ראו בכך ״לימוד סניגוריה
על אש״ף״).
אני, כשלעצמי, נזקק להגדרה תמציתית יותר לצידוק
קיומה הייחודי של של״י• אני חוזר בזה על דברים
שאמרתי בוועידת האיחוד של של״י, לאמור :״הקו
האדום, המפריד בין של״י לבין הכוחות הפוליטיים
האחרים, הוא הקו הירוק״ .ואידך זיל גמור.
ביום בו לא ניתן יהיה עוד, חלילה, להחיל על
של״י את ההגדרה התמציתית הזאת, תימצא מלוא
ההצדקה ל״תיסמונת צבן״ .עד אז (ואני מקווה כי יום
זה לא יבוא) ,חייבת של״י לשאת בעוז ובאמונה את
המסר הייחודי שלה, בנושאי הביטחון והשלום, הכלכלה והחברה. אין מי שייטיב לעשות זאת ממנה.
יו ם

אמיתי, קי *3ץ גבולזח

מערכת תק שורת ממוח שבת
מן ה מ שוכללו ת ביותר בעולם.
תדקס חוסכת כסף
ומייעלת הניהול.

תדקס חוסכת זמן
ומגבירה מכירותיך

ע״י תכנות גמיש של התדקס
תשלוט על התקשורת
בעסקך ותייעל ניהולו.

הענות מהירה לשיחות
נכנסות ויוצאות חו סכת זמן יקר
ללקוחותיך ולך, ומגבירה מכירותך.

תדקס מייעלת
פעילויות העובדים
בעסקך

תדקס חוסכתעצבים
ומשפרת שרות
ללקוחותיך

השכלולים הרבים
מאפשרים תיפעול פשוט,
יעיל,גמיש והפעלה
אפקטיבית של מאגר
העובדים העומד
לרשותך.

תדקס משלבת אותך
בתקשורת המודרנית,
משפרת את התקשורת
עם לקוחותיך, חוסכ ת
עצבים ומביאה ליחסי
אנוש טובים יותר.

* תדקס־ לג הו ל טוב יותר.
תדיראן, חטיבת התקשורת רח־ הסיבים ,18 אזור התעשיה,
פתח תקוה טל׳ 03-925431,928612,928585 אצל ה סוכני ם המורשים:
״סברלופון״ בע״מ רח״הרצל ,86 חיפה טלפון 04-668141,668142 :
״רמ-טל״בע״מ מערכות תקשורת רח־ תפוצות ישראל ,3
גבעתיים טלפון 03-770141-2 :
״איילת תקשורת״ רח׳ ינאי 3ירושלים טלפון 02-222606,224697 :
״אורטלקו״ בע״מ רח־לוינסקי 56 תל אביב טל.823731,824882 :.

ה עו ל ם הז ה 2237

חדר-אירנח על גלגלים.
^ ^ ה אתה מצפה מחדר אורחים יהיה להגשים במכונית אחת: מנוע כוונון גובה הפנסים הקדמיים מתא
הנהג, פנסי האלוגן ועוד ועוד.
800-200000ו חסין, שקט ואמין
§ 3מהודר?
באולמי התצוגה של פיג׳ו בכל
כורסאות מרופדות התומכות בגווך ביותר המיוצר במיטב מסורת
ובראשך בנוחות מירבית? שטיחים האיכות והנסיון של פיג׳ו. מערכות רחבי הארץ תוכל להווכח במו
מקיר לקיר? מרחב פנימי גדול?
מכניות מתוחכמות, היגוי מדוייק, עיניך כי אין עוד מכוניות רבות מאפרות תאורה נעימה ואינטימית?
בלימה קלה ובטוחה, יציבות
הראויות לתואר ״מימד חדש
בכל פינה? פינת עיתונים?
מופלאה, מרחב פנימי לנהג
במכוניות היוקרה באירופה״ יותר
ולנוסעים ועוד.
את כל אלה תמצא בפיג׳ו 505
מפיג׳ו 505 החדשה.
0 8 .או $8החדשה.
בפיג׳ו 505 תמצא מגוון אבזרי
אלא שבניגוד לחדר האורחים
יוקרה אשר תוכננו כחלק ממכלול
שלך, חדר !?אורחים שבפיג׳ו 505 חדשני ומתקדם ונועדו. להעניק לך
גם נוסע. פיג׳ו 505 תוארה ״מימד נסיעה נוחה, שקטה, רגועה
חדש במכוניות היוקרה באירופה״ ומתפנקת; פגושי ״אל תגע בי״
מפוליאוריתן יצוק, מד סיבובי
לא רק בזכות העיצוב החדשני
שלה. זוהי מכונית יוקרתית,
מנוע, פנס אחורי נגד ערפל, מנגנון
מי מדתדע1
חדשנית, המשלבת בתוכה את כל
בממ מנ ת הינקרה באירמיה.
מה שחלמת תמיד שאפשר

/48 אריאל׳

ו ה הי ה 0 3 1 1 1 :1
גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני • 25 כנה כדיו?
הקדיש בתכת־תחקיר יוצאת־דופן לרצח ארלוזורוב. הכתכה הביאה
פרטים לא ידועים, שחשפו היבטים חדשים לרצח הפוליטי בה״א
הידיעה בארץ־ישראל. בנזיסגרת התחקיר הוכא גם וידויו של
ערכי בשם עבד אל־מג׳יד, שנשא את הכותרת ״רף רצחתי את
ארלוזורוב״.
כסידרה על חושיסתאן הציג הכתב ברוד נאדל ״הארות לדו״ח
מבקר המדינה על עיריית חיפה״ .כתבי השבועון ביקרו את

חיה

ש הי ה

ההוצאות הראוותניות על הקמת המרכז הרפואי של ״הדסה״
כירושלים. כתבת הבידור תיארה את שחקני הכדורסל כהי־העור
•טל הקבוצה המקצוענית ״הארלם גלוכטרוטרם״ שהופיעו כישראל.
בשער הגיליון: שירי מק־קים מה״גלובטרוטרם״.
:ז-ונמ•
311110

עכו בן־בומי בחבר 1955
* הח־־כ שניוד ם במליאה

באחד הימים ישבתי עם חבר־הכנסת
מסיעת הפועל־המזרחי, מיכאל חזני, ושוחחנו
על הים העכור של השחיתות בו
טובעת אט־אט עצמאות המדינה. חזני הביע
אז דעה שנחרתה בזכרוני. הוא הזכיר
את פרשת עכן בן־כרמי בן־זבדי, האיש
שהוצא להורג על־ידי יהושוע בן־נון, בשל
שוד הרכוש הנטוש בכנען. לדעת חזני,
החלה השחיתות במדינה מן הרגע בו
שדדו מוסדות ואנשים פרטיים את רכוש
הניפקדים בימי המילחמה, ואין פוצה פה.
אכן, יתכן וזהו החטא הקדמון. שהרי
אם אפשר היה להתעשר מן השוד בעצם
הימים בהם נהרגו מיטב הצעירים בחזית,
מדוע אסור למעול ולגנוב ולשדוד בימי
שלום ד
האמנתי פעם כי השיקול שהמריץ את
יהושוע לדון למוות את עכן היה צבאי
בלבד: כשמתרגלים הלוחמים לבוז ביזה
סופם לנטוש את הקרב בראותם חפצי־ערך.
עתה נדמה לי שזו סברה פשטנית מדי.
יהושוע ידע שאם יסבול את השחיתות
הקטנה ביותר, יישבר עמוד השדרה המוסרי
של שבטיו, והמדינה החדשה תירקב
מבפנים בטרם קמה.
אולי חבל שמנהיגי תש״ח לא התעמקו
בעוד מועד בפרק זה של ספר יהושוע :
״ויעלו מן העם שמה כשלושת אלפים איש
וינוסו לפני העי ...וימס לב העם ויהי
למים ...ויאמר יהושוע: אהה אדוני ד,׳,
למה העברת את העם הזה את הירדן
לתת אותו ביד האמורי להאבידנו בי,
אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל
עורף לפני אויביו?
״...ויקח יהושוע את עכן־בן־זרח ואת
הכסף ואת האדרת ואת לשון־הזהב ואת
בניו ואת בנותיו ואת שורו ואת חמורו
ואת צאנו ואת אהולו ואת כל אשר לו...
וירגמו אותו כל ישראל אבן, וישרפו אותם
באש ויסקלו אותם באבנים...״
פרק זה שב ועלה לנגד עיני כשקראתי
את פרשת שוד הרכוש הנטוש, שהתפרסמה
בגיליון האחרון.
שמא עלתה תבונת הקדמונים על תבונתנו?

העם

ל מוני אלפני
חודשיים קרא אלמוני א׳ לאלמוני
ב׳ והטיל עליו לפוצץ את המערכת של
שבועון מסויים. שד הטרור שהיה כלוא
זה כמה שנים בבקבוק, השתחרר ומתח
שריריו. תוך שבועות מעטים צירף יתד
מקהלה רבת־רושם של קולות־נפץ. הרשי מה
המלאה עד לפני עהוע:
• פצצה במערכת העולם הזה. לא
התפוצצה.
• פצצה בדפוס העולם הזה. פצוע קל.
• פצצה בשכונה ירושלמית. שני נפגעים.

פצצה במקום הופעתה של אמנית
אידישאית. שני פצועים קל.

* ״אחינו הגזול

• פצצה ליד ביתו של ביאליק דה־

סוטו. ללא ניפגעים.
השבוע נוספו שתי חוליות נוספות :
• פצצה במקום נאומו של ישראל

רוקח.
פצה במקום נאומו של ראש עיריית
תל-אביב•
י~שולי,דת׳הקום ם. שום אזרח פשוט לא
יכול היה לדעת בבירור מי אחראי לכל
מעשה. אולם לא יכול היה להיות ספק
מי אחראי מהבחינה המוסרית: העסקנים

אחד מהם בח״כ כדי לעוררו. מיד הרים
הח״כ הישן את ידו להצבעה.
סיפור זה, שהופץ על־ידי מק״י בציבור
במיגזר הערבי, עורר חיוכים רבים. השבוע
היה נדמה שאין זו הלצה כלל. בבוא ח״כ
מסעד קסיס, איש הרשימה הדמוקרטית
הקשורה עם מפא״י, לביקור בכפר ג׳יש
(גוש־חלב) ,בפעם הראשונה מאז ניבחר
לפני ארבע שנים, הקפיד לרשום במחברת
כל בקשה שהופנתה אליו. ליד כל בקשה
רשם גם אל מי עליו לפנות .״מועצה
מקומית — מישרד הפנים ...גיוס למישטרה

״העולם הזה״ *127
תאריך 21.7.1955 :
לך, וכי אין בעיראק בנות ג׳ינג׳יות? זוהי
בתי ולא אפרד ממנה.״ המושבניקית לא
התייאשה, והחלה לבוא מדי יום ביומו
למעברה וחזרה על תביעתה העקשנית.
בראשית השבוע שבו שתי הנשים ונפגשו
בבית־החולים. הבנות הובאו לבדיקת דם
אשר תקבע סופית את שייכותן. השתיים
חזרו לבתיהן, מחכות בקוצר־רוח לתוצאות
הבדיקה. המושבניקית הסתגרה בביתה הקטן,
ואילו הטבריינית הקימה צעקות במעברה
:״לא אתן את בתי, בדיקות או
לא בדיקות! אהרוג אותה, אך לא אתננה,
אני אוהבת אותה!״
צעידה בשנת 1945 נכנסו חיילי החטיבה היהודית
הלוחמת (הבריגדה היהודית) להולנד,
סייעו לכוחות הברית למגר את המפלצת
הנאצית.
השבוע, ביום ה׳ ,ירדו ממטוט חיל־האוויר
הישראלי על אדמת הולני־ 22 בחורים
שזופים. לא היו אלה אנשי צבא־כיבוש.
הללו יהוו את נבחרת צר בתחרות
צעידה לחיילות אירופה.
22 בחורים אלה המשתייכים לפיקוד
הנח״ל, זכו במסע להולנד לאחר תחרות
בת ארבעה ימים בארץ * ,ובה גרמו להפתעה
גדולה בנצחם שתי יחידות צנחנים,
שנצחונן נראה מובטח מראש.

כומר בקיבוץ משמרהעמק

אחד מאירועי התיאטרון
הנהדרים ביותר שנערכו
׳אי־פעס בישראל, היה המחזה טיל אוילנשפיגל שעובד בידי הבמאית שולמית בת־דורי
והועלה במיתחם הגבעות שמסביב לקיבוץ, בהשתתפות כ־ 50 חברים ובעלי־חיים.
בתצלום נראה הכומר מטיף למפקד המיבצר. במיתחם ההצגה הוקס מיבצר של ממש.

והעיתונאים שעודדו בגלוי את מניחי הפצצות
הראשונות, חברי־הכנסת שיצאו
חוצץ נגד קורבנות הפצצות במקום לצאת
נגד מניחיהן, כל אותם חכמים שחשבו כי
הטרור הוא מכשיר טוב ומועיל — כל
עוד הוא מופנה נגד יריב*.
שוליית הקוסם באגדה הטיל על המטאטא
להוביל לו מים. אולם המטאטא לא הבין
חוכמות. גם אחרי שסיפק את צרכי שולחו,
הוסיף להביא דליים. הנער המיואש ניפץ
אותו לרסיסים, אך כל רסיס המשיך
להוביל מים, ואיים להטביע את השולייה.
ידידיו של אלמוני א׳ יכלו להרהר השבוע
במוסר ההשכל של סיפור זה.
מפלגות חלומות1בז
ח״כ ערבי מטעם מפא״י נירדם בישיבת
הכנסת, ולא הרגיש כי נסתיימה הישיבה.
כשבאו המנקים לסדר את האולם נגע
אחד העיתונים שעודד את מניחי
הפצצות במישרדי העולם הזה היה צהרון
מפא״י הדור, שהוציא השבוע בפירוש את
שתי. הפצצות האלה מרשימת הפצצות שיש
לגנותן.

ולצבא — אך, לעזאזל, שוב עלי לפנוו
לפינחס לבון...״
הפעם צחקו אפילו המארחים האדיבים
והעירו את תשומת לבו של הח״כ לעובדו
שפינחס לבון התפטר מתפקידו לפני כמו
חודשים.

דרכי אדם
כנלב^חן הדם
לפני שיבער, חודשים יצאו שתי נשים
את בית־החולים הסקוטי בטבריה, כשבזרו־עותיהן
תינוקות מחותלים. האחת, עולה
מעיראק, חזרה למחנה הלוהט במעברת
טבריה. השניה, עולה מהונגריה, נסעה אל
אחד המושבים שליד הכינרת.
מדי פעם חזרו ונפגשו השתיים בין כתלי
בית־החולים, בעת בדיקות וייעוץ רפואי,
עד שלבסוף הבחינה המושבניקית כי בתה
של הטבריינית הולכת ומבהירה, בעוד
שבתה הופכת שחומה יותר ויותר.
בשבוע שעבר נכנסה המושבניקים אל
פחונה של הטבריינית בתביעה מוזרה :
״החזירי לי את בתי וקחי ממני את בתך,
אני בטוחה שהחליפו אותן בבית־החולים.״
התביעה לא נתקבלה :״מה את חושבת
אנשים 0עורך היומון המפא״יי באנגלית,
ג׳רוזלס פוסט, גרשון אגרון, לא קרא
כנראה את רומן־הסיוטים של הסופר האנגלי
ג׳ורג׳ אורווד ,1984 אחרת אין
הסבר מדוע הוא פנה אל דויד כן״
גוריון בכינוי ״אחינו הגדול״ חמש פעמים,
בזו אחר זו, באסיפת-בחירות לבעלי
מקצועות חופשיים שנערכה בירושלים.
• העיתונאי אורי קיסרי, עורכו הראשון
ומייסדו של העולם הזה, כתב ברשימה
בהארץ על להקת הפנטומימה
הישראלית שהחלה בהופעותיה :״לזיווה
שפיר אפשר להקדיש 1000 מילים, תוך
סיכון שאחר־כך נמחוק מהן .999 אבל קיימים
גם סיכויים שעל האלף נוסיף אלף.״

• ראש-עיריית תל־אביב חיים לכגון,
ברמזו על המתרחש בעיריות אחרות בישראל
:״תפקיד העיריה הוא להרים את
קרן העיר, ולא את קרן ראש־העיר.״
• זוג קומיקאי האידיש דז׳יגאן ו־שומאכר
ידעו כיצד לצאת בכבוד ממצב
עדין: כשהוזמנו לארוחה בחדר־האוכל
של עין־חרוד המפולגת, העומדת לפני
היפרדות סופית, החליטו לא לבייש אף
אחד משני הצדדים. שני הקומיקאים סעדו
בעמידה, במרכז חדר־האוכל, על קו־הגבול
שבין חציו המפא״יי לחצי של ׳אחדות-
העבודה.
* שנתיים מאוחר יותר התפתחה מתח
רות זו מסורת הצעדות.

1 113

ידידים שיתארחו בביתכם, יגרמו לשינוי
בחייכם מבלי שהתכוונו. מדובר בהבעה
מיוחדת הקשורה בנסיעה
לחוץ־לארץ, ובדרן
עקיפה גם בעבודתכם.
הקשר לעבודה
לא יהיה גלוי, הוא
יתברר בשלב מאוחר
יותר. מכל מקום כדאי
לשקול בכובד־ראש את
ההצעה. יציאה מהשגו
2במרס -
20באפ רי ל
רה נחוצה לכם ביותר.
הנטיה לריב, ו־דווקא
בביתכם, מערערת את ביטחונכם
העצמי. בכל מצב אתם מוכיחים עצמכם.

0וו[

השבוע יעמוד בסימן של הכרויות חדשות.
אנשים שונים יכירו לכם חברים המיודדיס

עמם זמן קצר בלבד,
ולמרבה הפלא, אלו שתכירו
השבוע יהיו רובם
ככולם טיפוסים
קלילים, שאינם מעוניי־נים
בקשרים לטווח
ארוך. הרושם שישאירו
יהיה שונה, וכמו כן
הבטחותיהם. יש להיזהר
ו 2א פ רי ל -
2׳ 0ב מ אי
מהשפעות לא רצויות- ,
וכדאי לברר כל עניין
המוצע לכס על־ידי ידידים חדשים, ולבדו
ק אם לא מעורבת בו מירחה קלה.

ש!וו

המתח שבו אתם שרויים משפיע על היחסים
בעבודה ובמישפחה, תוכניות ש־מתעכבות שתכננתם מעט
וגורמות למצב־רוח
כבד. אל תקחו
זאת ברצינות. מבחינה
כספית אתם ראויים
לקינאה, בשטח זה אין
על מה להתלונן, איכשהו
מגיעים לידיכם
כספים הנחוצים לכם
ו 7ב מ אי
20 ביו ג
ברגע זה. נסו לא לבזבז
הכל בבת אחת.
בעוד זמן־מה, תכנסו לתקופה שבה המרץ
הבלתי־נלאה שבכם יקבל ביטוי.
לפתע תרגישו קלים ועליזים, והכל יזרום
לפי רצונכם, וחיוך ייראה שוב על פניכם.

תאוחיס

שינויים מפתיעים יתרחשו בחייכם בזמן
הקרוב, אל תחששו מפתרונות שיוצעו לכם
ושאותם לא העליתם על
דעתכם. כדאי לשנות
מדי פעם את הלך המחשבה,
במיוחד עתה,
כשהשינוייס תלויים ב
כס, יותר מאשו בגו־רלכס.
מדובר בעיקר
בשטח הרומנטי, יתכן
שנושא אהבתכם ראוי
71 ביוני -
__ביו לי

__ .להחלפה, ודי לחכימא
ברמיזא. וללא קשר לי

עניין
זה, יש להיזהר מגניבות, ולא להש איר
חפצים במקום המושך את העין.

הירח המלא ישפיע עליכם לטובה. תרשו
לעצמכם יותר הנאות ובילויים, לאחר
התקופה שהכבידה וגרמה
למצבי-רוח. חוסר
המרץ שחשתם לאחרונה
בעבודה יתנדף
כלא היה, ומרץ
הנעורים יגרום לכם
לפופולריות בקרב האנשים
העובדים ב-
מחיצתכם. לפתע תהוו
ו 2ביו לי -
ז 2באוגוסט
שוב מוקד משיכה בכל
מקום שאליו תגיעו,
ושבחים רבים יפלו בחלקכם. הדמיון
ימריא לגבהים ויסחוף אתכם לעולם נפלא.
האהבה תלבלב ואי ההבנות תתוקנה.

הרומן הממושך בין בני מזל בתולה לבין
עבודתם יימשך גם השבוע, אך בהבדלים
קלים. השבוע יש לנצל
הזדמנויות שתקרינס
על דרככם. זמן נכון
לבקש בו העלאה במשכורת
או שיפור בתנאים.
לאחר שתדאגו
לעניינים הקשורים בעבודה,
צאו לחופשת.
כדאי לנצל היטב את
התקופה. במקום חופשתכם
תכירו ידידים
חדשים, ואלה עשויים להכניס אווירה
מרעננת לביתכם. שימו לב במיוחד לבני
חושבים עליכם במסתר.
מזלגדי, הם

101111

הצעות עבודה ממשיכות להגיע. אתם
נוטים לזלזל בחשיבותן, וחבל. הצעות
כאלה לא חוזרות לעתים
קרובות. מבחינה
כלכלית יוכל מצבכם
להשתפר, ושאיפות
נושנות עשויות להתגשם.
כדאי להתייעץ
עם אנשים שעליהם
אתם סומכים, ולשקול
73בספטמבר -ברצינות להתחיל דרן
27ב או ק טו ב ר
__ חדשה ומבטיחה. בתחום
הרומנטי עליכם
לסיים את הפרשה. שיחה מסכמת עם בן
זוגכם תשאיר את השולחן נקי ורק אז
יתעורר בכם החשק לרומן הבא בקרוב.

מאזג״ס

ישארו בוודאי עוד כמה עקרבים בארץ
שיוכלו להיעזר בתחזית זו_ ,אך חלק

ניכר מהם כבר מבלה
בארצות זרות ונהנה
מכל יום העובר עליו
שם. אלה שעדיין לא
נסעו ומתכוננים לנסיעה
ייכנסו השבוע לבולמוס
של קניות וביד
בוזיס. נסו לעצור מעט
ולחסוך. אתם הרי חס־
22ב או ק טו ב ר -
22ג נוב ריב ר
כנים בדרך כלל. בני
מזל סרטן ינעימו לכם
את הזמן. אס תהיו די עירנים על מנת
לשים לב אליהם. יחס יותר רציני יתפתח
ביניכם, מדוע לא? אתם בעצם מתאימים.

ען ןת

הקשיים שליוו אתכם לאחרונה עדיין לא
נפתרו, אך מסתמנת כבר הקלה מסויימת.
עיסוקים באומנות עשויים
לפצות אתכם. קשתים
החשים בקרבם
נטיות אומנותיות יעשו
טוב אם יפתחו אותן.
מוסיקה, דרמה, ומחול
ימשכו אתכם
במיוחד בתקופה זו.
באהבה קשה לשמור
23 בנו במבר ־
20בדצמבר
על הרגשות בצורה
מאוזנת, מאבקים פנימיים
המקשים עליכם יבואו על פתרונם.
החלטות חשובות רצוי לדחות בשבוע.

תגובת המזלות
ראדצות זוות
ולמקומות שאינן
מוכרים לו
הקיץ הגיע ועימו החופשות והנסיעות
לחוץ־לארץ. לכן כדאי להזכיר, על קצה
המזלג, כיצד יתנהג, יגיב וירגיש כל מזל,
כאשר יגיע לארצות שאינן מוכרות לו.

יהיו נוחים ובטוחים. אין דבר שמכעיס
אותו יותר מאשר חוסר-נוחיות או ביל-
בול בתוכניות. בכל ארץ הוא יבדוק
מה מצבם של בתי-הקפה והמיסעדות.
ארץ שתוכיח עצמה בתחום זה, תיזכר
לנצח. יתכן שאפילו יסכים לחזור ולבקר
בה כעבור כמה שנים• את טיוליו יעשה
בנחת, ללא חיפזון. לכל ארץ יקח עימו
רשימה של מכרים, אותם יוכל לבקר,
שכן השור לא אוהב להרגיש עצמו זר.
בכסף מקומי קשה יהיה לרמותו, הוא
ילמד את הנושא היטב טרם נסיעתו•

ת או מי
אין כמו בן מזל תאומים המתגעגע
לטיולים ולשינויי מקום. ככל שירחק
יותר מביתו, כך ייהנה יותר מהחוויה.

.י חזךז
י!יי?
בן תאומים לא ירגיש עצמו זר בכל
מקום. גם אם יגיע לסין, יתברר לו
שאי־שם בעבר למד מילים ספורות בסינית,
ואיתן יסתדר. הוא לא יחשוש
לפטפט בסינית, במובן, בתוספת במה
מלים משאר השפות שהביר. בני אותה
טלה כשוחר״הרפתקאות ידוע, ישאף הטלה
מרבית השנה להגיע לחופשה המקווה
— מעבר לים, בים, באוויר, או בכל
מקום שבו ימצא עניין או סיכון כלשהם.
בהגיעו לארץ שאותה אינו מכיר,
יזדרז הטלה להניח חפציו במלון כלשהו
וייצא לתור ברגל בסביבתו הקרובה.
אם יאבד את דרכו לא ייבהל, גם אם
יגיע במקרה למקום שבו איש אינו מעז
להניח את כף רגלי• הוא ילעג לפחדנים,
ירים ראש וישאל את ״מלך המאפיה״
של אותה שכונה שאליה נקלע, כיצד
להגיע חזרה למלון. אל פחד, הוא יגיע.
מירוץ־מכוניות, מילחמת־שוורים או טיול
לאוורסט, הן צורות הבילוי האהובות
עליו• אך גם צורות בילוי אחרות יספקו
אותו. אחרי הכל׳ העיקר לצאת מה־שיגרה.

קודם
כל יש לשכנע את השור לעזוב
את חבית ולערוך טיול בארצות אחרות.
אם יחליט לטייל, ידאג לכך שהתנאים

בתחילת השבוע תחושו עייפות ולאות,
לאחרההתלהבות שבה הייתם שרויים לאחרונה.
אל דאגה !
כעבור יומיים תחזור
אליכם אותה החיוניות
המלווה אתכם כבר
כמה שבועות. אתם
.צפרים לאורחים העשויים
להגיע לפתע ולהוסיף
לכם הנאה. הפופולריות
שלכם בע21ב
דצמ בז־
><ו בינו א ר
לייה־ ואתם רצויים בכל
חברה. חיי־האהבה פורחים,
ומי שעדיין נשאר בגפו, שיפקח יאת
עיניו ויביט, ההזדמנות נמצאת לא רחוק.

הדגש יהיה על עבודה ובריאות. אתם
מעבידים את עצמכם למעלה מן הרצוי,
ולא שמים לב לבריאותכם.
ידידיכם הרבים
באים לבקר מבלי
להודיע, ומעמיסים
עליכם עול נוסף. בקרוב
תוצע לכם דרך
טובה לצאת מן הקשיים
והשיגרה, מישהו
מבני־המישפחה ידאג
20 בי נו א ר -
שתסעו לחוץ־לארץ, ל•8ב
פ ב רו א ר
נסיעה קצרה, מהנה ו-
מבריאה. בני מאזניים שמים לב למאמצים
שאתם משקיעים בכל מעשיכם,
ועצתם הטובה יכולה להקל עליכם.

כל מזל ונוהגי הטיול שלו

ידידים רבים יקיפו אתכם. תוזמנו לאירועים
חברתיים רבים שבהם תהיה לכם
__ הזדמנות נפלאה להכיר
מכרים חדשים, העשויים
להלהיב את דמיונ *
כם ולהופיע בחלומותי־

כם. אך הפעם החלו
מות
יהפכו
למציאות ,
השאירו את היוזמה ל
אלה
שבהם אתם וזעת־
><ובפב דז א ר
יינים, הם לא ישכחו
20במרס

אתכם וינסו ליצור קש
רים
הדוקים. את הבו

וחוסר ההעזה השאירו לתקופה אחרת ,
תקופה זו יש לנצל עד תומה, וכך תהנו .

ארץ ייהנו מהתייר המסתגל במהירות
בזו לארצם, ויקבלו את פניו באדיבות
ובהומור. על פי רוב, הוא לא יצטרך
לבזבז את כספו על מתנות לאותם שנשארו
בבית. הוא יקבל מתנות בשפע
מבל האנשים שאיתם יצר קשרים מהירים,
קלילים ועליזים• אפילו באיטליה
לא יוכלו לרמותו או לגנוב את חפציו,
מפני שהוא כבר מכיר את ה״טריקים״.
אפשרי גם רומן קצר, ללא מלים.

ס ר טן
בן מזל סרטן מטייל על פי רוב
בלווית מישהו מבני מישפחתו, ואם אין
בנ מצא מלווה מישפחתי, ימצא כזה
בארץ שאליה יגיע• המסע ייערך בדרך-
כלל באוניה, כדי שהנאתו תהיה שלמה.
בן הסרטן חש שלווה ומרגוע על המים.
המקומות האהובים עליו: אמסטרדם,
ונציה והאגמים בשווייץ. סרטן הרוצה
באמת ליהנות מחופשתו, כדאי שיתכנן
טיול על יאכטה, שבה יוכל גם לשתף
את בני מישפחתו. הפרידה מהם אינה
אהובה עליו, ובשהותו בארץ נכר, יתמלא
געגועים לאלה שנותרו בבית. הוא
מתעניין בבל דבר, אך נמשך במיוחד
לאתרים היסטוריים וארכיאולוגיים. הוא
יובל להעביר את רוב זמנו במקומות
שהיו פעם — ואינם• ה״סרטן היהודי״
יימשך במיוחד למקומות הקשורים לעבר • 3

המפואר והכאוב של העם היהודי.

א רי ה

רחוק מהבית

הבילוי הוא חלק עיקרי וחשוב בחייו
של מלך המזלות — האריה. טיולים
בירץ מולדתו משמשים לו מעין עזרה
ראשונה, עד לטיול האמיתי, שהוא, במובן,
לחוץ־לארץ. המקומות המושבים
אותו יותר מכל הם המקומות הזוהרים.
מיסעדות, מלונות, תיאטראות׳ בתי־הי-
מורים /וכל השאר. רומא אהובה על
האריות. יתכן שזכר העבר המפואר
מרחף עדיין על פני העיר ומושך אריות.
האטנים שביניהם, ובאלה יש רבים, ימצאו
עצמם לומדים ומתמחים בתחום
(המשך בעמוד )64

היםוה שי זו ף

כר אשה אוהבת לבוש קיץ
אוורירי וקליל-חולצות ושמלות סטרפלס
כשכל הגב והכתפיים
חשופים ושזופים.
חזיות הסטרפלס זץק6ז $ו -זס ץ ק£ז$
של טריומף הן פריט חיוני במלתחה
של כל אשר. ונערה.
הן הסוד הנפלא שמתחת לשמלה

בטוחה,חופשית ונחשקת.

בקיץ

<6**11 11

כבר אינן צריך להשארגבית
כדי להקליט צליל סטריאופוני מושלם.
־ ב״סניד חושבים שאתה זכאי להנות מצליל
סטריאופוני מו של ם-ג ם מחוץ לביתך.
ב״סניד גם יודעים כיצד לאפשר לך לשמוע
צליל סטריאופוני מלא,בכל מקום בו אתה נמצא:
רדיו־טייפ סטריאופוני נייד של ״סניד.
מימד חדש לאיכות סטריאופונית באריזה קומפקטית.
אתה יכול לחבר אותו לזרם החשמל בביתך, למצבר
מכוניתך, או להפעיל אותו עם סוללות. בכל מקרה
יעמדו לרשותך יתרונות שתמצא בדרך כלל רק •
במערכות סטריאו גדולות:
הרדיו־־טייפ הנייד של ״סניו״ קולט גלים קצרים. .
בינוניים וארוכים ושידורי ווו?.יחידת ס?* מבטיחה
לך כיוון מדויק ואוטומטי לתדרים 2 .רמקולים ׳
משובחים מפיקים צליל סטריאופוני מושלם..תוכל

לחבר לרדיו־טייפ הנייד של ״סניו״ גם זוג אוזניות י י
סטריאופוניות.
קרדיו־טייפ הנייד של״סניף׳ מאפשר לך
לשלוט בעוצמת ההקלטה בעזרת •ו 0ז 1ח\/10ו 16ט !3ז \/ 3
אתה יכול להקליט• באמצעות 2המיקרופונ^ז
הרגישים הבנויים בתוכו, או לתקליט ישירות .
מפטיפון.
כל השיכלולים האלה נמצאים במכשיר קומפלן ט׳
ונוח לנשיאה,שתוכל לקחת אתך לכל מקום. .־
רדיו־טייפ סטריאופוני נייד של״סניד• .
רק המימדים שלו קטנים.

1^1-4100
^1-9930

רדיו-טייפ סטריאופוני

רדיו -מייפ סטריאופוני

^ ^-2402ז
רז^ג-״-ט ייפ נייד

^881136322

^1-7700
רדיו~־טייפ סטריאופוני

היבואנים: ס.ט.ס. אלקטרוניקה בינלאומית בע״מ רנד ,2579 .ירושלים טל)02(245283 .
מכירות: תל -אביב: ח ך הוזשמונאים ,91.טל 10068 03(269858- 2חלפה,:שד: ההסתדרות. מפרץ ח. טל•) 04(740495-725681 .ירושלים: חז׳ לונץ ,10 טל.)02(224829 .

יונים מיונים שונות
פוליטיקה, מאיזה צד שמריחים אותה, לא מזכירה גן
של שושנים. אבל בשבוע שעבר התקבל בכנסת־ישראל חוק
אחד, שדבר מסריח כמוהו אני לא זוכר מאז שהתחלתי להריח
בפוליטיקה. החוק הזה, שעבר בשקט־בשקט, נקרא ״חוק רכישת
מקרקעין בנגב״ וידוע בציבור כ״חוק הבדואים״ .לפי החוק
הזה ״רוכשת״ המדינה מהבדואים את אדמתם כדי להקים
שדה־תעופה.
החוק הזה לא מסריח ״במידת מה״ .הוא גם לא מסריח
״מזווית מסויימת״ או ״בצד זה או אחר״ .החוק הזה מסריח
מלמעלה עד למטה, מכל צד ומכל עבר, מבחוץ ומבפנים. החוק
הזה הוא חתיכת סירחון אחת גדולה, משהו קרוב מאוד
לאידיאה האפלטונית של הסירחון.

של תת-גוונים מסויימים בסירחון העז, שמקורם לא בצדוקים
ולא בפרושים.
מה שמעניין במיוחד זה שבכנסת-ישראל יושבים כמה וכמה
חברי־כנסת שקוראים לעצמם יונים. אני תמיד חשבתי שיונה
זה אחד שחושב ששלום הולך יחד עם ביטחון ויחד עם צדק,
ולא רק שהם הולכים ביחד, אלא גם שכל אחד מהם לחוד
לא הולך בכלל, והם לא יתכנו זה בלי זה.
והנה, כל מי שיתקרב לחוק הזה מבעד למסך הסירחון
ויעיף בו מבט קצר, יראה מיד ששלום וצדק אין בחוק הזה
בכלל, וגם הביטחון שיש בו מפוקפק לגמרי. אז איך, איך,
איך יכלו היונים האלה לעשות ככה ! איך יכלו יונים ידועות
בציבור, כמו מרדכי וירשובסקי ואמנון רובינשטיין, וגם יונים
כמו מאיר תלמי וחייקה גרוסמן, וגם יונים כמו יוסי שריד

•3 5 1 1 1 0

רחמ>ם
ב ני

ר ח מי ם

רחמנות, זה מה שחסר בארץ הזאת,
רחמנות. הרי זה ממש נורא מה שקרה
עם החטיפה הזאת, ואין שהוא רצח את
הילד. ממש נורא. אין רחמים. איך, איך,
איך יכול יהודי לעשות דבר כזה 5אין
לו רחמים 5זה פשוט לא יכול לעבור
ככה. כאילו שכלום לא קרה. צריך לעשות
משהו. להרוג אותו. צריך לתלות
אותו. בעצם, לא איכפת לי גם אם ישרפו
אותו, או יצלו אותו על כיסא־חשמלי.
ואפשר גם לירות בו בכדורי־דומדום ולחתוך
אותו לחתיכות. רחמים, זה מה
שחסר פה.
ואמא של הילד, איזה מסכנה. פשוט

מימין יונה מסריחה, משמאל יונה רגילה, הבד אותו דבר, אכל הריח..
אין לי חשק להסביר כאן למה אני חושב שהחוק הזה
כל־כך מסריח. זה יהיה סיפור ארוך. נאמר רק שזה החוק
הכי גזעני והכי גזלני מכל החוקים של מדינת-ישראל שאני
מכיר. כל פעם שאני רק חושב על החוק הזה, עולה לי באף
כזה סירחון, שאני מוכרח ללכת לשירותים של התחנה המרכזית
בתל־אביב בשביל להריח משהו יותר טוב. כל אחד,
שיחשוב על הדבר הכי מסריח שהוא יכול לחשוב עליו —
וככה מסריח החוק הזה שקיבלה הכנסת ברוב עצום. אני,
למשל, חושב שמה שיכול אולי להיות מסריח כמו החוק
הזה, זה שלוש שיניים רקובות בפה של חבר־כנסת מתנועת
״התחייה״ שיש לו גם אולקוס. לא פחות מזה במילימטר.
זה ששר־המישפטים שלנו שמואל תמיר בישל את החוק
הזה, מסביר את מקור הסירחון. זה שממשלת הליכוד—
מפד״ל—אגודת־ישראל— דימוקרטים העלתה אותו, מסביר את
סיבת הריח. זה שהמערך וש״י תמכו בו, מסביר את קיומם

ודויד גלאס, לעשות את זה ן איך הם יכלו להצביע בעד החוק
הזה או אפילו להימנע או אפילו להיעדר ז איך זה שאף אחד
מאלה, ומעוד כמה, לא הרים אפילו אצבע קטנטנה אחת
נגד החוק המסריח חזה !
אני רוצה להודיע כאן ברבים, שכאשר יונים כאלה צחורות
מצביעות בשביל חיק כזה מסריח או נמנעות בשבילו, זה לא
עובר סתם ככה. קירה משהו. הסירחון של החוק היה הוא
סירחון חזק מאוד. סירחון שנדבק, היונים האלה הן עכשיו
יונים מסריחות.
צריך להיות ברור שכשמסתכלים על יונה רגילה ועל יונה
מסריחה, אין שום הבדל נראה לעין. אותו הגובה, אותו הרוחב,
אותו הצבע. גם מצד השמיעה אין שום הבדל. יונה רגילה
ויונה מסריחה עושות בדיוק אותו פררר, פררר. הן גם עפות
אותו דבר, הכל אותו הדבר — חוץ מהריח. היונים האלה
פשוט מסריחות עכשיו, ואני לא רוצה לומר מצחינות, בשביל
לא להעליב אף אחד.

ג׳ שאגו אח הגילה תאחדונח
ילדים כדלי
אין פה רגשות אנושיים. רחמים והומא-
ניזם חסרים. איך סבלו, משהו נורא.
אני אומר לכם, זה לא יכול לעבור בשקט.
לחוטף יש אשה, נכון ז צריך פשוט להרוג
אותה. לחסל אותה בלי חוכמות מיותרות.
הם מבינים רק את שפת הכוח.
ואס מישהו ירצה גם לאנוס אותה לפני
שהורגים אותה, או אפילו אחרי זה, אני
לא הולך לעצור בעדו. אי אפשר להמשיך
עם זה ככה. צריך להשיב לעם היהודי
את מידת הרחמים וההומאניזם.
והילד. הוא הרג ילד, הרוצח הזה.
אין לו רחמים. צריך להוציא להורג
את הילדים שלו. אפשר, למשל, להטביע
אותם בדלי, כמו חתולים. אפשר גם
לשבור להם את המפרקת. זה פשוט
מאוד עם ילדים. תופסים את הצוואר,
נותנים לחיצה חזקה אחת, ונגמר. חיה
ילד — איננו עוד.
ושלא יחשבו שזה נגמר. אנחנו נחכה
להם גם כשיחזרו מגרמניה. זה לא עובר
כל-כך מהר, דברים כאלה. איפה הרחמים
שהיו פעם בארץ הזאת ן

לא מזמן סיפרה לי בחורה אחת מה
שקרה אצלם בבית לפני הבחירות האחרונות.
הלהיטים הגדולים היו סירטי-
התעמולה של המיפלגות השונות. בעלה
היה חוזר מהעבודה, מתמלא בנאפאס
טוב, מתיישב מול הטלוויזיה, ואסור
להפריע לו. היה מסתכל בסרטים בהתפעלות
וממש מתרגש.
״תשמעי, תשמעי מה שהוא אומר,
ממש צודק היה אומר לאשתו ,״וואלככה
אחרי
לה, בשבילם אני מצביע
הסרט הראשון. היה מגיע הסרט השני,
הבעל לוקח עוד שאכטה-שתיים, ומקשיב
מרותק למה שאומרים אלה מה־מיפלגה
השניה.
״תשמעי, תשמעי מה שהוא אומר!״
היה אומר לאשתו ,״וואללה, הוא צודק,
אני מצביע בשבילם וככה חיה בכל
הסרטים, חוץ מהסרטים של פלאטו־שרון,
אולי, כי הבעל ההוא לא מבין
אידיש, רוסית, צרפתית ולאדינו, וביגלל
הנאפאס נראו לו האותיות למטה כמו
קרבות־אוויר בין יונים וניצים. ככה היה
הבעל ההוא משתכנע מכל אחד עד הסרט
הבא, ומי שרוצה לדעת איך הצביע, צריך

פשוט לבדוק מי אמר את המילה האחרונה
בתעמולת הבחירות בטלוויזיה.
ולי, עכשיו, קורה אותו דבר במילחמה
הגדולה בין רביו ופרס. אני רוצה להודיע
שביום חמישי בבוקר, אחרי שראיתי את
פרס בתכנית ״מוקד״ בטלוויזיה, נוסף
לו עוד קול אחד בסקרים, וכל זה בלי
נאפאס אפילו.
קודם כל אני בעד פרס כי הוא נעשה
מומחה לענייני המחר. מומחים לענייני
האתמול כבר יש הרבה, כמו שאמר בן-
גיריון, אבל מומחה לענייני המחר יש
רק אחד, וזה פרס בעצמו.
שנית, בטוח שפרס הוא קוסם. ברור
לגמרי שרק קוסם יכול מצד אחד לקצץ
בתקציב המדינה, ומצד שני לתת לכל
בחור או בחורה שמשתחררים מהצבא
300 או 400 אלף לירות.
שלישית, פרס הוא מומחה לסימנטי-
קה, וגם מכיר בעל־פה את כתבי הרב
בורג. כמו הרב בורג אומר גם פרס שאם
אש״ף יכיר בישראל ויפסיק את הטי-
רור, זה לא יהיה אש״ף. לעומת זאת,
אם חוסיין יסכים לפשרה טריטוריאלית
ולירושלים המאוחדת, זה יהיה בדיוק

אותו חוסיין. רק מומחה לסימנטיקה
יכול להסביר איך זה שאם אש״ף ישתנה
זה לא יהיה אש״ף, ואם חוסיין ישתנה
זה יהיה חוסיין.
רביעית, פרס הוא סובלני, ומוכן ללכת
מרחק עצום לקראת הערבים בענייו ירושלים.
הוא מוכן לתת לכלי־הקודש המוסלמים
ללבוש גלימה יפה ! זו בהחלט
התקדמות עצומה בתפיסה המדינית שלו.
וחמישית, יש לנו התפיסה ההיסטורית
העמוקה. היה פרק חקלאי, אומר פרס,
ואחריו היה פרק ביטחוני, ואילו בעולם
המחר מחכה לנו פרק תעשייתי. מה זה
פרק חקלאי אני מבין. מגדלים עגבניות,
קישואים, אבוקדו, דברים כאלה. מה זה
פרק תעשייתי אני גם מבין. אבל מה זה
פרק ביטחוני ז ואיך הוא משתלב עם
שני הפרקים האחרים, זה שלפניו וזה
שאחריו! את זה אני לא מבין ופרס
כן, ורק בגלל זה הוא כבר שווה כל קול.
אני חושב שכבר אמרתי פעם, שבניגוד
לרבין, שלו יש מוח אנליטי, לפרס יש
מוח סינתטי. ובכן, היום, היום החמישי
בבוקר, אין לי ספק שמה שנחוץ לישראל
מחר זה ראש-ממשלה עם מוח סינתטי.

*. 17ג

עכשיו -קונים פיאט ומקבלים
כרטיס טיסה חינם לאיטליה וחזרה
ואם רוצים לצרף את בן/בת זוג,
גם זה אפשרי, בתוספת של 300
דולר בלבד.
הכנס עוד היום לאחת מסוכנויות
פיאט ובחר את הדגם המתאים .

למשפחתן ולאפשרויותך מתוך
דגמי האיכות הפופולריים ביותר
של פיאט:
• סודוז־ו^

* 124
•( 131 הילוכים רגילים)

הזדרז! הכמות קטנה־ זמן המבצע מוגבל!
המבצע מתייחס לדגמים שבמלאי.

עשה עסקה טובה־ קנה פיאט 1ט 1ס לאיטליה חינם.
עם האידובוס החד ש של 121;3ו 1ו /

נהג ב ת בונ ה־ נהג ב״פיאט״
האח ריו ת כ פו פהל תנ אי םבפנקסיהאח ריו ת.

סםסם

א 1גולה :

כלכלנים מערביים נוהגים, בדרך כלל, להספיד את
אנגולה כארץ הרוסה וחסרת־סיכויים לשיקום. כימעט כולם
מצביעים על הדוקטרינה המרכסיסטית של הנהגת מיפלגת־השילטון
באנגולה באשמה במצב הכלכלי הירוד.
הסי־איי־אי דואג להפיץ גירסה זאת על אנגולה באמצעות
מאות מכוני־המחקר המוסווים שלו, וביטאוניו
המתוחכמים. בעיקר זוכה להצלחה רבה הפירסום היוקרתי
בעיות הקומוניזם, שהחדיר את גירסת הימין האמריקאי
גם לאינטלקטואלים המטפחים בשקידה תדמית־עצמית
ליברלית, ואפילו סוציאל־דימוקרטית.
המאמרים המלומדים על אנגולה מתעלמים מהתוקפנות
השיטתית של ממשלת דרום־אפריקה. הדרום־אפריקאים,
תוך כדי מילחמתם במחתרת של נאמיביה, סוואפו, חודרים
לעיתים קרובות לאנגולה. ומחריבים אותה בשיטות
המזכירות את מיבצע־ליטאני.
דרום לבנון בשנים 1976*77 השמיד חיל־האוויר
הדרום־אפריקאי 146 גשרים בתחומי אנגולה, והמיט בכך
שואה על הכלכלה המקומית.
בשבועות האחרונים החלה דרום־אפריקה שוב לפלוש
לתחומי אנגולה, במהלך הלוחמה בגרילה של סוואפו.

שי םדש

י ב ! נעליטאו ״ ה ש 1י
טון אוראניום גולמי. החברה ריו־טינטו־זינק, שהיא בעלת
הזיכיון על המיכרה, הפיקה ממנו רווחים נאים, שהסתכמו
ב־ 30 מיליון דולאר.
קיים חשד שמלבד דרום־אפריקה נהנות מתפוקת ה-
מערב־גרמניה ויפאן.
מיכרה גם צדפת, בריטניה,
הרגישות המערבית באיזור גרמה להעזה הולכת וגוברת
של ממשלת פרטוריה. דרום־אפריקה תוקפת עתה את
אנגולה מהאוויר ונעזרת במסוקים, במטוסי מיראד ו-
הרקולס.
מזכיר מיפלגת העובדים באנגולה (מפל״א) ,לוסיו
לארא, מאשים את הדרום־אפריקאים בנסיון להקים מדינת־חיץ
בתוך אנגולה, בראשותו של מנהיג תנועת אוניטה,
ג׳ונאס סאווימבי. העיתונאי הבריטי כריסטופר היצ׳ינם,
המדווח על כך, מוסר שהאנגולים סבורים שמדינת־החיץ
תעוצב על פי הדגם של דרום־לבנון. לסאווימבי מיעדים
את תפקידו של רב־סרן סעד חדאד.
המאכל! המכריע. הנשק והציוד שהגיע לאחרונה
לצבאו של סאווימבי הוא עשיר ומתוחכם, מעבר לכל
הנדרש לפעולות החבלה שהוא ביצע עד כה. האנגולים
נמנעו עד כה מלפנות לקובה בבקשה להתערב ישירות
בקרבות. צבא אנגולה הפגין כושר קרבי מעולה בקרבות,
והממשלה מתכוננת עתה לגיוס כללי.
נשיא זימבאבווה, רוברט מוגבה, המעוניין ביציבות
באיזור, מגלה פעילות דיפלומטית רבה. אך באנגולה
סבורים שעד שלא תיפתר בעיית נאמיביה, ימשיכו הדרום-
אפריקאים במיבצעים הצבאיים שלהם במדינות השכנות.
כל התהליכים *המתרחשים באיזור, וביכללם מאבקה
של נאמיביה לעצמאות, אינם אלא חזרה כללית לקראת
העימות הגדול שיתחיל, כנראה, באמצע שנות ה־80׳.
עד אז תיערך אפריקה השחורה כולה למאבק לחיים
ולמוות לשיחרור השחורים משיעבודם על־ידי המיעוט
הלבן בדרום־אפריקה.

תורכיה: יוזמה
חופשית לטרו ר
דרום־אפריקה מנהלת בנאמיביה מישטר כיבוש בלתי-
חוקי. כל החלטות מועצת־הביטחץ, המגנות את דרום-
אפריקה — לאחרונה בהימנעות ארצות־הברית, בריטניה,
וצרפת — והדורשות ממנה לסגת מנאמיביה ולהפסיק
את התקפותיה של אנגולה, נשארות על גבי הנייר.
האנגולים חושדים שאינטרסים כלכליים כיבדי־מישקל
גורמים לחיזוק הלובי הפרדדרום־אפריקאי בארצות־הברית
ובמערב אירופה. אינטרסים אלה ממוקדים בעיקר סביב
מיכרדדהאוראניום הענקי רוסינג, שהפיק השנה 5000

בשבוע שעבר הביא מדור זה את פרטי ההסכם הצבאי
החשאי בין ממשלת־תורכיה לממשלת ארצות־הברית.
השבוע ידונו ממשלות המערב בפאריס על גודלו של סיוע
בן מיליארדי דולארים לכלכלתה הרופפת של מיבצר
העולם החופשי באסיה הקטנה.
כדאי לזכור שבתורכיה שורר כיום מישטר עינויים
מחריד. כימעט כל העצורים הפוליטיים בתורכיה מקבלים
טיפול בהלם חשמלי ובמלקות אכזריות בעקבי־הרגלים.
ניו־סטייטסמאן, המדווח על מישטר העינויים המחריד
בתורכיה, מספר שראש־הממשלה, סוליימן דמירל, מגלה

ממשלת אלוהי והר סי ח
קוראי העיתון הליברלי מניו־יורק, וילג׳ ווייס
(״קול הכפר״) ,נדהמו. השבועון המעולה, היוצא לאור
בגריניץ׳ וילג׳ * הוא מקובל ופופולרי בקרב שכבות
נרחבות של אינטלקטואלים ושוחרי תרבות ואמנות
במיזרח ארצות-הברית. רבים מהקוראים הם יהודים.
כתבת העיתון, יהודיה רגישה וליברלית בעצמה,
ביקרה לאחרונה בישראל ושוחחה עם כמה מנשות
גוש־אמונים. הנוסחות האידיאולוגיות שהכתבת שמעה
בקריית־ארבע וחברון הזכירו בבירור את הגיזענות
הפאשיסטית השורשית, שביעתה את אירופה בשנות
ה־ 30 וה־.40
אומרת חנה איידל, חברת־גוש אמונים מקריית-
ארבע :״אני מאמינה שהיקום כולו מדורג באורח
היררכי. בתחתית ממוקמים העצמים הדוממים, מעליהם
הצמחים. מעל הצמחים בעלי־החיים. מעל בעלי-החיים,
בני־האדם שאינם יהודים. בשיכבה העליונה נמצאים
היהודים. אולי זה יזעזע, אך בעצם אינני מאמינה
כלל בדמוקרטיה. אני מאמינה חנה היססה לרגע,
מספרת הכתבת האמריקאית, ופנתה לבעלה, צבי,
שפיצח אותה שעה גרעיני חמניה במומחיות ,״בתיאד
קרטיה, הלא כן, צבי?״
״לא בדיוק,״ נענה צבי ,״בממשלת האלוהים !״
את המסקנה הפוליטית ממצע רעיוני בסיסי זה,
שלא היה מבייש את אלפרד רוזנברג, האידיאולוג
של התנועה הנאצית, מסיקה הרבנית מרים לווינגר
מבית הדסה בחברון:
״אם האינטרס של העם היהודי דורש זאת, יש
להפקיע אדמות בגדה מהערבים.״

הסע הכי עליון

* ״כפר גריניץ׳״ ,רובע בחלק הדרומי של ניו־יורק,
רובע האמניס.

ואחר כך עוד מעזים לטעון שאנשי מחנה־השלום
פוגעים בתדמית של ישראל בארצות־הברית.

נשות ״הדסה״

סוכן סאווימבי
סעד חדאד שחור
אדישות מוחלטת להשתוללות המישטרה הפוליטית שלו.
ב־ 20 מתוך 67 איזורים מינהליים בתורכיה שורר מישטר
צבאי, שבו משתולל הצבא כרצונו.
פועלים שובתים, סטודנטים ליברליים זפעילי־השמאל
עברו עינויים מזוועים, בסיגנון ימי־הביניים, בתוספת
מודרניזציה אלקטרונית. נערה בת 17 נקשרה באיסטנבול
לצלב־עץ וספגה הלם חשמלי באצבעותיה, שפתיה, רגליה
ואבר המין שלה. בחודשים האחרונים מתו ארבעה עצורים
פוליטיים כתוצאה מעינויים שיטתיים במיתקני המישטרה
הפוליטית של דמירל.
באיזורים מסויימים אין הממשלה פועלת, ומאפשרת
לצבאות הפרטיים של מיפלגת־הפעולה־ד,לאומנית לחסל
את השמאל בשיטות מחרידות במיוחד.
עוות איטי. מורה כפרי צעיר, מחמד עלי יולאגלמאז,
בן ,23 נעלם לפני חודש מכפרו הקטן, מצפון לאנקרה.
הוא נמצא כעבור שבוע, כשגופו שלם, אך ראשו היה
במצב מחריד, שנראה בתצלום שפורסם בבריטניה. ה־פאשיסטים
של מיפלגת־הפעולה לא הסתירו שלשונו,
אוזניו ועיניו של המורה הסוציאליסטי נעקרו בעודו בחיים.
אחר־כך שפכו הפאשיסיטם חומצה על ראשו של יולא־גלמאז,
כדי להבטיח שמותו יהיה איטי ומלא־יסורים.
המורה הצעיר קיבל איומים רבים מאנשי המיפלגה הלאומנית,
הקוראת לעצמה ״הזאבים האפורים״ ,מהדורה
תורכית של טנ״ט.
מישפחתו של יולאגלמאז מתלוננת שמאז החטיפה
והרצח המחריד לא ביקרה אותם המישטרה, ואיש אינו
חוקר בפרשה.
גם גורלה של נערה תורכיה צעירה, הסטודנטית הסוציאליסטית
גולדן גולקאן, מדאיג את אירגון אמנסטי
אינטרנשיונל. לידי עיתונאים מערביים הגיע מיכתב שעליו
חתמו 106 נשים בכלא המרכזי של איסטנבול. הנשים
מספרות שגולקאן, שנעצרה בינואר ,1980 סובלת מאז
מעינויי־תופת, שלא נפסקו עד עצם היום הזה. כפות־רגליה
נחתכו בכלא בסכיני גילוח, והיא אולצה לטבול
אותם במי־מלח במשך יום וחצי. אחר־כך נאלצה לעמוד
לילות שלמים על ערמות מלח, כשידיה מעל לראשה.
סיגריות בוערות כובו על גופה. היא נאנסה על-ידי השוטרים,
ספגה פאלאקות (מכות בעקבים) ,ושוכנה בחברת
חיילים חולי־נפש, שהתעללו בה ללא הרף. גולקאן סובלת
עתה מהתמוטטויות־עצבים תקופתיות בין סידרת־עינויים
אחת לשניה.
כך הופכת תורכיה מדינה פאשיסטית של ממש, בנוסח
צ׳ילה של פיגושט. תגובתו היחידה של הנשיא ג׳ימי
קארטר היתד, להדק את הברית הצבאית עם תורכיה,
להציף אותה בנשק מודרני. נראה שאין לו זמן לדאוג
לעצורים הפוליטיים בתורכיה.
מין הנאה. השבוע פירסם על המשמר הסוציאליסטי
את רשימתו של כתב רויטר׳ס מאנקרה, ללא מילה של
פרשנות. וכך זכו קוראי ביטאון מפ״ם לקרוא על מישטר־הזוועות
התורכי:
״למדינות המערב נימוקים חשובים ודחופים — מדיניים,
פיננסיים וצבאיים, כדי להושיט סיוע בקנה־מידד,
חסר־תקדים, כדי להבטיח שתורכיה תיהנה ממישטר
יציב...
...נציגים תורכיים משוכנעים, כי ממשלת המיעוט
של ראש־ה,ממשלה, סולימאן דמירל, באמצעות ניצחונה
בהצבעודאימון, הבטיחה. אווירה נוחה לכנס פאריס...״

חיים ברעם

מי שסיפר לן
ששכר מכונית
מפוארת באדה״כ
עבור $24 ליום בלבן
הזמין אותה
בקדא בארץ
תכנית ״אמריקה עם הרץ״ מאפשרת לך
להבטיח לעצמך, עוד בטרם צאתך לארה״ב,
מכונית אמריקאית נוחה -אחד מדגמי פורד או
דומה להם ־ שתמתין לך בהגיעך לשם, במחיר הנמוך
בהרבה מהמחיר הנהוג בארה״ב ( ב־ ס/ס 50 ואף יותר):
$24 ליום בלבד ללא הגבלת ק״מ.
״אמריקה של הרץ״ היא אמריקה יפה,
נוחה, יעילה והרבה פחות יקרה
מאשר לאמריקאים.
פנה לסוכן הנסיעות שלך בארץ.
הוא יאשר זאת.

מספרינו החדשים להזמנות
בין־לאומיות .255252-3-4

לרשותך מכוניותפורד
ומכוניות מובחרות אחרות.

ש שי סבשלס

איל׳ זססאסה: לחבוט בעיתונאים בלי מחבט
שחקן הטניס הרומני אילי נסטאסה עשה זאת שוב. לאחר ניצחון במישחק נגד דיק סטוקטון
בווימבלדון, הקיפו אותו עיתונאים שרצו לדעת מי הנערה שליוותה אותו הפעם (בתמונה, לידו, כשהם
מתכוננים לעזוב את חדרם שבמלון לונדוני) .הנערה היא מלאני שו, בת ,22 אותה הכיר לפני כמה
ימים ואשר מסיבות השמורות עימו סירב בתוקף להציגה בפני העיתונאים. משלא הירפו ממנו התפרץ
וצעק :״אתם זייפנים 1אני מתעב אתכם וניער מעליו עיתונאי, כשהוא מעיף מעל פניו את המישקפיים.

כריסמפד ריב :

רונלד רגן הבן: לרקוד למען אבא
רחוק מן הזרקורים, לא מתראיין ולא מצטלם. כזה הוא רונלד
רגן, שאיש אינו מכירו. שכן זהו רגן הצעיר (בתמונה) .בנו של
המועמד הרפובליקאי לנשיאות ארצות־הברית. הוא רקדן בלט,
השואף בגיל 22 להגיע לדרגה גבוהה באמנותו. כבר היום הוא
נמנה עם להקת הבלט המהוללת ג׳ופרי בלט, למרות שרגן האב
הצהיר לא פעם, שהוא מתנגד לכך שאהד מילדיו יעסוק בבידור.

סופרמן נוחת
למצ בו ת
משהו התקלקל במערכת הדאייה
של כריסטופר ריב, כ־שעמק
בתחביבו בבאקינגהאם,
המרוחקת אך במעט מלונדון.
אבל די היה בזה כדי לסכן
את ביטחונו של הכוכב, שזה
עתה השלים את צילומי סופרמן
מס׳ .2אחרי שנחת מאונם
בבסיס־צבאי-סודי־בהחלט, התברר
לתדהמת כולם כי בידיהם
לא מרגל קולנועי כי אם סופרמן
קולנועי. קציני־הביטחון
חגגו את האירוע בספל תה,
כמקובל בבריטניה הגדולה, כשהם
מחתימים את האורח
״בשביל הילדים״.
ועולם הז ה 2237

זיליאם הולרן: סטפאנ׳ היהודיה שלי
כשהיה בישראל, בעת צילומי אשאנטי ׳,היא הצטרפה אליו. לשניים
יש עניין בנקודה היהודית. היום, אחרי שעיתון־רכילות מסויים כתב
סיפור מצוץ מן האצבע על מוצאה של סטפאני פאורס, המוכרת גם
ברעייתו של הארט, אך למעשה היא חברתו של ויליאם הולדן, טרח
הולדן לפרסם ברבים כי הגברת היא בת לאם פולניה ולאב יהודי.

!!111111.ב1ווו ס

גוחגד עלי: פה גדוד עונד שוב
לקראת אליפות־העולם שתיערך בקהיר ביוזמת אל־אהראס, מדגים
מוחמר עלי כיצד יישלח את אגרופיו בלארי הולמם. הולמם הישווה
שיא עולמי והגן שבע פעמים על תוארו, ואילו מוחמר עלי מגסה
לשבור את שיאו של הולמס ולהחזיר לעצמו את התואר ברביעית.

העלבה אליזבט:

של עלבת אנגליה
תמונה זו לא תיכנס לאלבום
של בית־המלוכה האנגלי. אם היה
הדבר תלוי בקצין העיתונות של
ארמון באקינגהאם, הוא היה בדאי
אוסר על פירסומה ואוסף אותה
במהירות ממערכות העיתונים. שכן
בתולת־הברזל בכבודה ובעצמה,
מארגרט תאצ׳ר, אינה מרשה לעצמה
להיראות כך אפילו בסוף
השבוע החופשי שלה. אבל המלכה
אליזבט? ובכן, מה לעשות, הטבע
עושה את שלו והמלכה שכחה
לרגע את עצמה, כשהלכה לביקור
פרטי בנעליים הנראות כנעליים
אורטופדיות ובמיטפחת־ראש בל־תי־מחמיאה
בהחלט. מראה זה
מעורר געגועים לכובעים הבומבסטיים
של אסקוט.

פדריקו כדיני: מודעה יוצאת־דופן בלבוש מלא
מה יותר מתאים מיפהפיה ערומה לפירסומו של ירחון־הסכס פלייבוי? חשבו ומצאו: פדריקו פליני
בלבוש מלא. התוצאה הפירסומית נראית כך: מודעת־פירסומת ענקית, המכריזה על גליון החודש, כשעל
השער כוכבת שגילה רומן פולנסקי במה, סידני רום. כמישקל־נגד לתמונות העירום שלה מתפרסם
ראיון עם פדריקו פליני, כשהוא עצמו, הבמאי המהולל, מחזיק בידו את הגיליון. האם נידמה כי לאחר
עיר הנשים זקוק פליני לקצת כסף, או שזו היא האמת המרה י

00*^1

מיליון חלד

ריצירד גיר: השיער צומח נשנשה
ריצ׳ארד גיר, היפה עד כדי דוגמנות, ולודן האטון, הדוגמנית
המוכשרת למישחק, יצאו לחופשה אחרי הסרטתם המשותפת בג׳יגולו
אמריקאי. בזו ההזדמנות יכול היה ריצ׳ארד גיר ליהנות במשך כמה
שבועות משיער ארוך, בטרם יגלח שוב את ראשו כליל, לשם הופעתו
בברודווי במחזה בנט. גיר מגלם בתיאטרון הומו־סכסואל הנלקח
למחנה־ריכוז וזוכה להתפעלות.

מישהו רוצה להתעשר מהר 1
זו ההזדמנות. הגברת שבתמונה,
ז׳א ז׳א גאבור, הודיעה שתעניק
מיליון דולר למי שיוכל להוכיח
שפנים אלה אכן עברו
ניתוחים למתיחת־עור. השחקנית
מהונגריה הסוערת טוענת,
שמעולם לא עברה ניתוח פלאסטי
כלשהו וכי רק על בסיס
קרם־פנים סודי, שהחלה משתמשת
בו בגיל שמונה, היא
מצליחה לשמור על חזות רעננה.
היום אפשר לקנות את
הקרם בחנויות בשם פרמולה
זד שתיים, אבל המישפחה כבר
משתמשת בו יובלות.

סילווסטד סטאדונה: ע׳ עושת בעיות?
סילווסטר סטאלונה חשב שלוא יודע איד פועלים האיגודים
המיקצועיים, כששיחק מנהיג שכזה בפיסט. בינתיים חש על בשרו
כיצד הם פועלים. הם תובעים פיצויים בסך 50 אלף דולר מחברת
*יודברסאל, מפני שלדעתם סטאלונה מילא את מקום הבמאי במשך
|יו ם אחד של הסרטה, בין פיטורי במאי הסרט גאוי נילסון לשכירת
במאי אחר, ברום מאלמות׳.

קלי!ט איסטווז. :סלם אוגוים שאני מיסנו אחדד
לא, אף שהוא שר לתוך מיקרופון הוא אינו מתכוון לעשות הסבה מיקצועית. הוא פשוט שיחזר
עם מרל האגארד בנידאורלינס את להיטו היחיד חברים מ! הבאר. מה שהוא מתכוון לעשות הוא להתגרש
מאשתו, אחרי 27 שנות נשואין, לטובת סונדרד. לוקה, בת זוגו הקולנועית מזה ארבעה סרטים, שאיתה
משחק איסטווד בסירטו האחרון ברונקו בילי, צמד בסיגנון קומי של לומבארד וגייבל. על הצלחתו
המיוחדת במינה, שאינה דועכת על הבד מזה עשור, אמר :״אני יודע שאני מיספר אחד. אך איני יודע
מדוע. נראה לי שהקהל מבין אותי על בסיס אינסטינקטיבי. ומה יותר בריא מזה

11 דוק:

אחות קטוהלנו
את הגברת שמימין אין צורך
להציג. היא מסמלת את פריצת
שנות השמונים ואת הלהיט
התיסרוקתי של התקופה, אם
כי בתמ״נה זו אין לה אלף
צמות, שהפכו לסימלה המיסחרי
בסרטה הראשון .10 הגברת
שמשמאל אינה אלא אחותה
הקטנה של בו דרק — קלי
קולינס בת ה־ ,19 המאיימת
להפוך להיט בעצמה. לפתע
פתאום, מספרת קלי, החלה
לקבל הצעות מפתות בסכומים
גדולים, כדי להופיע בסדרות
טלוויזיה ובסרטונים, ועד מלאכיו
של צ׳ארלי הגיעה, ואמרה
לא! ״זה באמת יותר מדי
טפשי בשבילי,״ אמרה מבלי
שהתקנאה בכל אותן בנות-
מזל שהגיעו לשם. לעומת זאת
הפכה לדוברת שיל חברת־הל-
בשה המייצרת מכנסי ג׳ינס.
בחברה, תשלובת זנה, הפכה
דוברת מעולה ומצאה עניין
בעולם האופנה. עולם זה מרתק
אותה יותר מהיומרות הקולנועיות
של אחותה הגדולה.
היום מתכננת קלי להיכנס לעובי
הקורה של תעשיית ה אופנה
ולהיות מעורבת בייצור
ובשיווק גם יחד. ההדגמה מעניינת
אותה הרבה פחות. באשר
לחייה הפרטיים :״אין בחיי
כל ג׳ון דרק.״

3ריבית מצטברת וצמודה
הצמדה מלאה לאחד
3שנות הסבון
פטור ממם לאחר
3שנות הסבון
תקופת הסבון גמישה
7-4שנים.

! 1ק >ובחוח?
ה עול ם הז ה 2237

הטלפזן צילצל בבית העורך. הקול טען שה1א
בגין. אשת העורך טרקה את השפופרת...
! 8ביום השלישי של שהותו
של ראש־הממשלה ושר־הביטחון
מנחם בגין בבית-
החולים, אחרי שלקה באוטם־
לב, צילצל הטלפון בביתו של
עורך ידיעות אחרונות, נו ה
מוזס. אשתו, פולה, הרימה
את השפופרת. הקול בצד ה שני
של הקו ביקש לדבר עם
מר מוזס. פולה שאלה מי זה,
וכאשר אמר הקול שזה מנחם
בגין, טרקה את השפופרת בזעם.
אין היא אוהבת טרדנים
וליצנים. כעבור כמה שעות
צילצל הטלפון שנית. הפעם
היה נוח מוזס בבית, וקיבל
את השיחה• לתדהמתו גילה
כי המטלפן הוא אכן מנחם
בגין, שביקש להתלונן על
מאמר שבו הביעו שני קאר־דיולוגים
אלמונים את דעתם
על מחלתו. בגין דיבר מעל
מיטתו, במחלקה לטיפול נמרץ.
81 בוושינגטון ערך הנציג
האמריקאי לשיחות האוטונומיה,
סוד דינוביץ, מסיבת-
קוקטייל בביתו לנציגי המיש־לחות
של ישראל ומצריים.
כאשר הגיעו כאמל חאסן
עדי והד״ר יוסף בורג, גילו
שהתיקרובת, שהוגשה להם,
היתה על טהרת האוכל היהודי:
לאקס ובייגלס וגעפיל־טע
פיש. לינוביץ היהודי הס-

הוא פינומן פוליטי, שהתחיל
את דרכו עוד בשנת .1948״
העיר על כך בורג :״לא התחלתי
ב־48׳ אלא בשנת 41׳,״
8בורג הפך לחביבם של
העיתונאים בארצות־הברית, שצחקו
לכל הערותיו המבדחות.
במסיבת־עיתונאים מסכמת של
הפגישות בוושינגטון, שבה
נוכחו עלי, לינוביץ ובורג,
פנה אחד העיתוניים בשאלה.
המנחה שאל אותו למי מופנית
השאלה. אמר העיתונאי:
״לעלי ולבורג גם יחד.״ כאשר
הגיע הזמן לענות עליה, אמר
עלי לבורג :״ענה אתה קודם.״
בורג השיב לו :״לא,
לא, אתה קודם.״ אחרי ויכוח
קטן של כמה שניות, אמר
עלי :״אתה תענה קודם, כי
הגיל בא לפני היופי.״ העיר
לו בורג :״תודה לך, עלי,
אבל לי יש גם זה וגם זה.״
1באותה מסיבת־עיתונ-
אים נשאל בורג אם עניין ירושלים
נתון למשא־ומתן. אמר
בורג :״לא משא־ומתן, אך
אפשר לדבר על כך.״ אמר לו
אחד העיתונאים :״לך יש
גירסה ידועה על ירושלים. ה אם
תסכים לגירסה אחרת באותו
עניין?״ אמר לו בורג :
״כן, בתנאי שהיא יותר טובה
מהגירסה שלנו.״

התרבות האוסטרית בישראל,
כרכרה טאופר :״זה כמו
בחיי נישואין.״ העירה על כך
דאה, אשתו של ח״כ יצחק
רכין :״לי עם סרס אף פעם
לא היו עליות.״
1לאה רבין נזכרה באותה
מסיבה כיצד פגשה בבעלה
באחת הפעמים הראשונות.
לאה היתה חיילת בפלמ״ח, ו־במילחמה
מילאה תפקיד ב־תל־אביב.
באחד הימים נזדמנה
לחולדה, ושם פגשה את
יצחק, שהיה אחראי על ההתקפה
שעמדה להיערך על לטרון.
בחולדה היו הרבה עולים
חדשים, שירדו זה עתה
מן האוניה, ושלפי החלטת
דויד כן־גדריון עמדו לשלחם
לקרב בלי כל אימונים
מוקדמים. איש מהם לא דיבר
עברית. לאה אספה מהם מיס־חבים,
כדי לשלחם מתל־אביב.
לרבים מהם היו אלה המיס־תביס
האחרונים, לפני שנהרגו
באותו קרבו
! אגב, לאה רבץ, שהיא
ילידת קניגסברג (עכשיו קא-
לינינגראד) בפרוסיה המיזר־חית,
יודעת גרמנית היטב,
למרות שלא הספיקה ללמוד
בבית־ספר גרמני. לדבריה גם
למדה לקרוא גרמנית באותיות
גותיות. היא עשתה זאת בכו־

פיתאום?״ שאל פרס .״למה
אינך מבקשת תפקיד של אחד
השרים?״ השיבה זמר., :את
כל המישרות האחרות כבר
הבטחת כמה וכמה פמעים.
אבל אני בטוחה שלא הבטחת
לאיש את ראשות־הממשלה.״
! לפונים אליו בבקשה
להפסיק את המגעים עם המפ

מחאו לו כפיים וביקשו
לשמוע זאת שוב. כאשר שאל
מדוע רוצים שישיר אותה כל-
כך הרבה פעמים, אמרו לו :
עד שתשיר אותה כמו שצריך

! אחרי שיושב ראש־הכנסת,
יצחק כרמן, ערך
סיור בכפרי המיעוטים, הוא

^ 1111 ״1 ״7 1המועמד העצמאי לנשיאות ארצית־

\ ^ 1י 1 110 1הברית, שביקר בארץ, באחת מקב״

ב א מריק ה,
היהודים

אמר :
לו, שערכו לות־הפנים
ב תקופ ת מסע־ הבחירו ת הנוכחי, דוגלים נ \ 1 3 0ז — שפירושם
)\ 1) 7111 1 3 0 0 ¥ 13117א כלומר ,״כל א חד מלבד קארטר.״

ד״ל להקדמת הבחירות. השיב
שימעון פרס, בלשונו של לוי
איטכול :״גם יהודים דתיים
הם יהודים.״ הוא ציטט את
דברי ראש־הממשלה־לשעבר,
שסיפר על האב, בעל היקב,
שלפני מותו ביקש להזכיר לבניו
את סוד הצלחתו :״גם
מענבים אפשר לעשות יין.״

דוני דיסנצ״ק

יועץ כלכלי, ו א חיו של עורן-דזחדשות ב״נועריב״ ,עידו דיטנצ׳יק,
הגיע עם בנו גו החוד שיים, אריאל ואשתו נ אווה, שהיא מזכירתו
של ראש עיריית תל־אניב, שלמה (״צ׳יצ להט, לתערוכת האיורים של יפ תח אלון .״אני רוצה
שבני יתרגל ל א מנו ת כבר מגיל רן,״ הסביר לחבריו, ששאלו או תו מדוע הביא אי תו א ת בנו.

ביר שכך הוא נוהג לארח
תמיד את כל מי שהוא מזמין
לביתו.
1לפגישה בבית הלבן
בין עלי, בורג, סגן נשיא אר־צות־הברית
וודטר מונדייל,
סול לינוביץ, ושר־החוץ האמריקאי
אריזונה מאסקי הגיע
מאסקי באיחור של כמה דקות.
הוא התנצל והסביר שליווה
את שר־החוץ הגרמני האנס
דיטריך ;נשר, שהיה בפגישה
עם ג׳ומי קארטר עד
דקה לפני הפגישה עם הנציגים
לשיחות האוטונומיה• כאשר
סיפר לגנשר שהוא הולך
לפגישה עם בורג. אמר לו הגרמני
שהוא ובורג למדו באותה
אוניברסיטה בלייפציג, ב־מיזרח
גרמניה, אם כי לא באותו
הזמן. עוד אמר על בורג
שהוא בעל אוצר בלום בפוליטיקה.
הגיב לינוביץ :״בורג
ה עול ם הזה 2237

1בסופי־השבוע באמריקה
בילה בורג את זמנו בקריאת
מותחנים. הוא קנה לעצמו
שלושה סיפרי-בלשים,
הסתגר בחדרו וקרא אותם.
! בביקורו של יועץ ראש
הממשלה דן פתיר באמריקה,
הוא היה עסוק ביותר.
מילבד הפגישות על חידוש
שיחות האוטונומיה, הוא תיאם
גם את ביקורו של מנחם בגין
בארצות הברית בחודש נובמ בר
הקרוב, וכן הירצה עבור
הבונדס ב־ 12 ערים.
8במסיבת יום־ההולדת
של הפסלת אילנה גור, שנערכה
ביפו, אמר מישהו ש־לקאנצלר
האוסטרי, כרונו
קרייסקי, אין יחס קבוע לגבי
ח״כ שימעון פרס .״ליחס
שלו אל פרס יש עליות וירידות.״
העירה על כך נספחת־

חות עצמה, מכיוון שרצתה
לדעת מה כתוב בספרים ש החזיקה
אחותה.
׳ 8לפתיחת הגלריה לאמנות
ואומנות בשם אלף הוזמנו
רבין ואשתו. אך רק לאה
הגיעה. במקום התלוצצו האורחים
:״רבץ לא הולך למקומות
הנקראים.אלף, זה מזכיר
לו יותר מדי את האל״ף
של היריב — אזרחים־למען-
פרס.״
1חסידיו של רבץ נהנים
לספר בדיחות על יריבו.
אחת מהן :״שימעון פרס ומנחם
בגין שטים בסירה באגם.
לפתע מתחילה הסירה לטבוע.
מי ניצל?״ התשובה ..המדינה.״
! 8סיפור אחר: חנה
זמר, עורכת דבר, ניגשה אל
׳פרם וביקשה שיבטיח לה את
כהונת ראש־הממשלד .,״מה

1ח״כ אכא אכן התבטא
השבוע ברב־שיח על הד־טאנט,
כי בגין משתדל בכל
יכולתו לחקות את דויד כן־
נוריון. זה היה אומר תמיד :
״לא חשוב מה אומרים הגויים,
חשוב מה עושים היהודים.״ ואילו
בגין דוגל בסיסמה :״לא
חשוב מה עושים הגויים, חשוב
מה אומרים היהודים.״
| סגן ראש הממשלה
שימחה ארליך, שעבר ליד
מישרדו של ייגאל ידין ודאה
שם עשרה שומרי־ראש.
הוא העיר :״בשביל מה צריך
עשרה שומרי־ראש, כשאפילו
אין ראש?״
י בוועדת־הכספים של הכנסת
יש עימותים רבים עם
אנשי מס־ההכנסה. ח״כ יחזק אל
פלדמין נשאל על־ידי ה חברים
:״מתי תפסיק לתקן
כל חוק שמישרד האוצר
מביא?״ אמר פלומין :״זה
מזכיר לי את הסיפור על הזמר
מעפולה, שנסע לסקאלה במילנו
ושר אריה מתוך האופרה
לה טראוויאטה. כשסיים או-

נשאל בכנסת מדוע עשה זאת
ברמן השיב כי מאחר שהוגשו
לו כמה שאילתות על נושא
זה, רצה ללמוד אותו יותר
טוב. העיר לו ח״כ יגאל
כהן־אורגד הטיעון שלו
הוא מוזר ביותר.״ השיב לו
ברמן זה נכון, אך רציתי
ללמוד את הנושא מקרוב.״
העיר על כך ח״כ פלומין :
״מה תעשה אם תקבל שאילתות
על המצב בבתי־הזונות?״

! 8לפני אחת ההצבעוח
החשובות שנערכו בשבוע שעבר
בכנסת, שמעו לתדהמתב
חברי־הכנסת, שישבו במליאה
את יושב־ראש הכנסת יצחו
ברמן אומר :״נו, אם ירדנו
פה. אז יש רוב לליכוד.״ ברמן
מילמל את הדברים לעצמו
כשראה את מזכירת הליכוד
ירדנה מלר, הידועה כמי שמכריחה
את חברי־הכנסת שלו
להיכנס להצבעות. ברמן ל<
ידע שהמיקרופון שמולו, קל:
את הדברים.

! 8לח״כ יהודח חשאי
יש חוש נבואי — כך מתלוצצים
חבריו בכנסת. לפני שבועיים
הוא העלה בכנסת את הסכנה
הצפוייה מהתדרדרות המצוקים
בחוף נתניה. השבת
העלה בכנסת את בעיית אספקת
המים באילת• שלושה ימינ
אחרי זה, נודע כי באילת יי:
סכנת התייבשות. עכשיו התחילו
התושבים בנתניה לברה
מן המצוקים בחוף.

.,את ואצית !״ צעק שמואל תמיו־ ן

על חי ב הרליץ.
מפני שדיברה גרמנית
י הפרקליט עוזי שרא־טר
מספר כי מאז שהונח מיט־ען־חבלה
ליד ביתה של השופטת
הדשה בן־עיתו, ניכר
חשש בין השופטים. לאחרונה
אף קיבל משופט פתק, שהיה
מצורף לפסק־דין, ובו כתב
השופט :״אנא שימרו על ה שופטים״.

במישפט המתנהל ב־בית־המשפט
המחוזי בתל-
אביב, באשמת אונס תיירות
שוודיות, עלה על דוכן־העדים
מנהל־מלון בנתניה. הוא היה
לבוש בחולצת־טריקו, ועליה
כתובת ״מיסטר טי״ בצבעים
רועשים. השופט ד~ לוין חייך
יואמר :״הבחנתי בהופעתו ה מרשימה
של מיסטר טי כאשר
ישב באולם, אבל אולי רצוי
לבוא לבית־המישפט בפעם הבאה
לבוש אחרת?״
8 1באותו מישפט העיר

שהיא דיברה עברית. היא היתד,
מתרגמת לחברותיה את
החומר הנלמד. באחד השיעורים
התפרץ לעברה אחד התלמידים
וקרא :״את נאצית.
את מדברת גרמנית!״ הוסיפה
הרליץ :״אותו תלמיד הוא
שר בממשלת ישראל,״ אך היא
סירבה לנקוב בשמו. אחרי בירור
קצר התברר כי התלמיד
הוא שר־המישפטים שמואל

אנשינו

מו: שסי ג׳יס פוקרינס־קי,
ואני שלחתי לך את הציוד
שעכשיו דיברת עליו. תקבל
אותו תוך שבועיים.״
! 8השבוע סעדו במיסעדת
אולימפיה, שר־הביטחון-לשע-
בר עזר וייצמן ואיש העסקים
יוסף קרמרמן. היה זה
קרמרמן שפינה בשעתו את ה
8דייוויד,
בנו הצעיר
של נשיא מכון וייצמן לשעבר,
מאיר וייסגל, התחתן בש בוע
שעבר בניו־יורק, עם ידידתו
מזה עשר שנים, רות.
לנישואין אלה הביא דייוויד
את ארבעת ילדיו מנישואיו
הקודמים, ורות גס היא הביאה
ארבעה ילדים מנישואיה ה
תמיר.

אסף, בנו בן ה־ 9של
הזמר כני אמדורסקי, המכונה
סף־סף, שאל :״איך
קוראים היום לכל הילדים בכיתות
ג׳ וד׳ז וענה מיד:
״חטיפים !״
8לאיש מישמר־הגבול,
סולימן חירבאווי, הגיע
זר־פרחים ענקי, שנשלח מבית
הנשיא. אליו היה מצורף פתק,
שסיפר כי עולה חדש מהולנד,

מרכז) ,ערכו תערוכה לצייר הישראלי יוסף גטניו (משמאל) .הצייר
יצא לצרפת למטרות׳ לימודים מ טעם קרן נורמן־שרת. מימין:
אשת הצייר, אפרת, שהיתה מזכירתו של מרדכי (״מוקה״) לימון.

דרך לווייצמן לתפקיד שר־התחבורה,
בשעה שעזב את
צה״ל. הוא גם היה שותפו בעסקים.
לכן לא ברור אם שיחתם
הפעם נסבה על תוכניות
פוליטיות או עיסקיות.

קודמים• אשתו הראשונה של
דייוויד היתד. בעבר נשואה
לקומיקאי האמריקאי מל
ברוקס, שהוא כיום בעלה של
השחקנית האמריקאית אן

8 1בשבוע שעבר עבר עזר
וייצמן לווילה שלו בקיסריה.
אשתו, ראומה, לא חשה בטוב
באותו יום, ועזר נאלץ
להעביר את תכולת ביתו מתל-
אביב לקיסריה — בגפו.

! 8בתוכנית יורדים על
השבוע, שהתקיימה בחולון, שבה
השתתף המשורר דויד
אכידן, היו הפרעות רבות
מן הקהל, עת דיבר המשורר
על תמיכתו בשימעון פרם.
כאשר נשאל אבידן על־ידי
מוטי קירשנבאום, מעורכי
התוכנית, מה דעתו על ה הפרעות,
השיב :״יתכן שאוציא
כרזה עם הסיסמה: תל-
אביבי — יקברו אותך בחולון.
כל תל-אביבי הבא לחולון,
חייב איכשהו להביא בחשבון
את הסיכון, שאולי הוא לא
יחזור משם.״

! 8המתרחץ הכי גבוה ב־בריכת־השחייה
בצהלה הוא,
ללא ספק, הכדורסלן שמואל
אכייטר, מי שהיה שחקן שחקן
בנבחרת הלאומית, בהפועל
חיפה, במכבי תל־אביב ובית״ר
תל-אביב. הוא בעלה של רלי,
בתו של ראש השב״ב ושגריר
ישראל לשעבר באיראן, יוסף
הרמלין, שהוא כיום שגריר
ישראל בדרום־אפריקה. ה שניים
מתגוררים בווילה של
הרמלין בצהלה.
אדם — כבודו״ וגם א ת בנו הבכור, ישי, הזמין לקבל ת־הפנים בגן
בית־העיתונאים גם א ת עמיתיו המרצים מ אוניברסי טת תל־אביב וגם
את עמיתיו משעשועוני הטלוויזיה והרדיו. בראש ו תיקי ״לצון
נופל על לצון״ התייצב דודו דותן, שהתלהב מן האירוע :״אצל אבשלום
קור, מילה זה מילה, אבל חגיגה כזאת, ברית זה לא מיל ה ! ״

מגהל־המלון שהוא רגיל כבי
לתלונות של תיירים על חטי-
סת-ארנקים, היטפלות של גברים
בחוף־הים ופריצות לחד-
רי־המלון .״ואחרי כל זה עוד
באים תיירים לנתניה 1״ שאלה
התובעת, נורית שניט. העד
הנבוך אישר זאת•
81 בערב הדסה, שנערך
בירושלים במלון הילטון, בהנחיית
עזרי , .רפו פו ר ט, התבקשה
ח״כ אסתר הרדיץ
לספר על בית אביה. היא סיפרה
כי עלתה ארצה מגרמניה
ב־ 1933 והלכה בארץ לבית־הספר.
בכיתתה היו שתי בנות,
שדיברו גרמנית בילבד, בעוד

המתגורר בנתניה, שלח שטר
של מאה לירות לבית־הנשיא
וציין, כי מאחר ואינו יודע
איך להגיע אל חירבאווי, הוא
היה רוצה שהנשיא ישלח פרחים
בשמו לפצוע. הנשיא אמ נם
עשה כך.
81 פרופסור פרדריק זיו,
מנהל מחלקודהרנטגן בבית-
החולים הדסה, סיפר בערב
הדסה, כי הציוד שהוא רוצה
למחלקה שלו הוא יקר ביותר,
ולכן תמיד נדחה על־ידי התק-
ציבאים. אך בשבועות האחרונים
הזמין בכל זאת את ה ציוד.
בסוף הערב ניגש אליו
תייר אמריקאי והציג את עצ

הבדיחה
האחרונה ש
מספר
המפיק יעקב אגמון
היא על אורח שביקר בכפר
של גרוזינים וגילה שכל תושביו
מסתובבים קרחים. כאשר
שאל מדוע זה, אמרו לו
שמיכסת צמר־הכבשים לא הספיקה,
ולכן החליטו לגלח את
התושבים. כאשר שאל האורח
מדוע הגרוזינים בכל זאת מסתובבים
במצב־רוח מרומם כל
כך, אמרו לו כי בכפר השכן
לא הספיקה מיכסת־ה ביצים.
81 בהצגת־הבכורה של
חתונת הדמים בתיאטרון הבימה,
דיברה אחת השחקניות ב־מיבטא
הונגרי בולט ביותר.
עם תום ההצגה התלוצצו המבקרים
כי שחקנית זו קיבלה
תפקיד כי הבימה רוצה למצוא
חן בעיני אנשי ״המאפייה ה הונגרית״
,.אפרים קישון ו
יוסף
לפיד.

כנקרופט.

׳ 8צמד הזמרים שוהי
שוקי ודורית פרקש נסעו

השבוע לחוץ־לארץ. ידידם, ה-
מלחין־זמר עודד גלאי, ש שירו
שיר־פרידה אחרון מתקדם
במיצעד־הפיזמונים, ערך
מסיבת־הפתעה על גג ביתו.
עודד ושוקי שרו בצוותא ונזכרו
בימים כאשר הופיעו כ צמד
במועדוני־לילה בת״א.
דורית היא בתו של הקארי-
קאטוריסט הוותיק זאב (יפר״

81 אורי שרון, בנו של
הארכיטקט הוותיק אריה
שרץ ואחיו של הארכיטקט
אלדד שרון, הוא דייג ותיק.
לאחרונה, עקב התעלמות מיש-
רד־החקלאות מבעיות־הדייגים,
התארגנו דייגי יפו באיגוד עצמאי
ובחרו באורי כבאחד מ חברי
הוועד. איש מישרד־החקלאות,
יואל אריאב, אמר
שדייג החופים עובר לאחרונה
לידיים ערביות. בעיקבות זאת
החלטי אירגון־הדייגים שמחצית
מחברי הוועד יהיו ערבים.
ה עו ל ם הז ה 2237

בידור של כדור:
טלוויניה נגד קולנוע
״אם מחר אבוא לעבודה צולע,
תצטרך להביו אותי,״ אמר השדר
יורם ארבל לבוס שלו במחלקת־הספורט
של מבט ספורט בטלוויזיה,
אלכס גלעדי.

״אני כבר רואה איזה מחלקה
תהיה לי מחד,״ השיב אלכס.
אנשי מבט ספורט התייצבו בהרכב
מלא במיגרש הכדורגל של
מכבי קריית־שלום, כדי לשחק

נגד ניבחרת שחקני הקולנוע. בעוד
השחקנים לקחו את העניין בבדיחות
הדעת, התייחסו אנשי הספורט
למישחק ברצינות מלאה. הם באמת
באו לשחק. הם הביאו עמם

חבש א ת חולצת הטי שלו על ראשו
המי שחק ה חלי טלה תווכ ח עם השופט,
עקיבא ברקיו. ב ת מונ ה מימין צופה בוויכוח השדר משה
שהוא שחיין מעולה .״אל תנ ס ה לסדר אותנו,״ קר א א סי

אתי דיין

עו במצב־רוח עליז. הם צירפו
שתי שחקניות לניבחרת שלהם.
״אף פעם לא נגעתי בכדור,״
הודתה השחקנית מרים פוקס, אך
הסכימה לעלות על המיגרש.

תנודה שכזאת

היתה נבחרת
שחקני ה קול נוע
.״ בו אוינ צטלם במו קבוצת כדורגל א מי תית,״
הציע השחקן חנן גולדבלט. ה שחקנים ה ס תדרו

בשורה ארוכ ה, כשמימין מרים פו ק ס, יואל ליבה,
חנן גולדבלט, גבי עמרני, קרוליין לנגפורד ואבינועם
הנדלסמן. כולם השתתפו ב סר טי ם ומלבד ריפעת
תורק אף א חד מהם לא ידע ל שחק כדורגל.

את כל הכתבים ׳,ואפילו את מזכירת
ההפקה שלהם.
אלכם גלעדי, שהגיע במכנסיים
ארוכים, טרח ללבוש מכנסיים קצרים
ונעלי־התעמלות. הוא ניצב
בצד, ונתן הוראות לשחקניו .״אני
שונא כדורגל,״ הודה אלכם.
שחקני הקולנוע, לעומתם, הגי־

ניסית קיוויתי

שדר הספור ט הוו תי ק,
הארץ בריצות ארוכות.
נח. כאשר גילעדי א מר לו :״ היי ת אלוף המי שחק
לך! ״ הרגיע ני סי ם קיווי תי אתה תל ה בו תו ואמר:

היה פעם אלוף
א חרי המי שחק
הזה. כל הכבוד
״עזוב שטויות.״

דייקי רנד
המיקצוען היחידי
״אצלי, ספורט זה בדם,״ אמרה
השחקנית קרוליין לנגפורד .״נולדתי
בברייטון, ושם יש מודעות
רבה לספורט. נכון שאני אוהבת
לשחק טניס וקריקט, אבל לא איכפת
לי לנסות גם כדורגל,״ אמרה.
אל שחקני הקולנוע הצטרף שח קן
הכדורגל המקצועי היחידי ש היה
בשטח, ריפעת (ג׳ימי״) תורק,
ששיחק בסרט כוכב השחר ומאז
הוא רואה את עצמו גם כשחקן
קולנוע.

מזכירת ה הפ ק ה של ״מבט ספורט״
נתבק שה לעמוד בשער ,״כדי שיראו
שגם לנו יש נשים בקבוצה,״ כדברי ה מפיק יואש אלרואי.
ריקי לא ידעה מה לעשות בשער, כשהגיע בדור, בעטה בו.
ובאמצע הבמאי
גרטל,
לשופט.

המיגרש היה רטוב, ורבים התחלקו
עליו.
תרגיל ברי אות
״התוצאה היא שלוש ארבע לטובתנו,״
טענו אנשי הטלוויזיה.
״מה פתאום?״ תמהו שחקני ה קולנוע
.״התוצאה היא תיקו, שתיים
שתיים !״
עם סיום המישחק העליז, הסכימו
כולם פה־אחד׳ :״זה היה
תרגיל בריאות!״
הקהל המצומצם שחזה בהם, סבר
שזו היתה הקומדיה המוצלחת ביותר
של שחקני הקולך ע ותרגיל
ההתעמלות הטוב ביותר של כתבי
סבט ספורט, היושבים בדרך כלל
לפני מיקרופון ומדווחים לצופים
מבלי שיניעו את גופם.

אלנס גלעדי
הבוס הכל־יכול
של ״מבט ספור ט׳ מתדרך א ת שח־קניו,
אשר מגחכים לשמע ההערות.

300x230

ססו,

מ. י ג \ 1־י ם

3 5 0 * 290

11 זד.ד־ז•

;. מציע איכות ת״ם אמיתית ברמת-השוון

דירות עילית

בסין מגורים חד ש

׳3 י׳ במקום מרסי ושקט

3רו דד ים
׳ • דירות סו ת
• די רו ת סו ת 3 1/2חדרים

ד רות סו ת 3 3 /2חדר ם
עם חדר נוסף על הגג

• לובי(אולם כנים ה)מפיאר ך 4־ ׳ 5י

• חדר משחקים לדיידי הבית
• פינת משחקים לילדים בחצר

בכל דירה:

• מטבח אמריקאי משופר \ י ובפינת האוכל
• ריצוף קרמי בשירותים ל ״

עודפיו

•לציון,רוזרוטשילד ,43 טל.
לציון, דחו הרצל ,59
שרון, ררר סוקולוב 8ר

השופט הרשיע אח הנאשמת מפני
שהופיעה לפני! מבלי ללבו ש חזיה
111 אחרי פגישה של נציגי
מיפלגת־העבודה עם המועמד
העצמאי לנשיאות אר-
צות־הברית, ג׳ו אנדרסון,
העיר ח״ב אבא אבן :״אנדר־סון
בא אלינו אחרי שפגש את
סגן־ראש־הממשלה ייגאל ידין.
הוא הבין שחוק־הטבע, האומר
שכל חלל ריק מתמלא, אינו
מתממש בממשלה הנוכחית
שלנו.״
0על דלת־הכניסה למיס־עדה
של הפרדסן מנס־ציונה,
אמנון נחמיאס, תלוי שלט
האומר :״שלושה וחצי אחד
חים מן ההכנסות הם קודש
למילחמה בח״ב יוסי שריד.
אלה הן הוצאות המוכרות על-
ידי מס״ההכנסה, כי זוהי מיל-
חמה במזיקים.״
01 כאשר הציעה ח״כ חיי׳
קה גרוסמן כי גם האשה תו
טען
הרופא שהוא חושש להעניק
לה טיפול רפואי .״אם
אשתי תדע שטיפלתי בעוכרת־ישראל
כמוך,״ אמר לה .״היא
לא תיתן לי מנוחה.״
! 0במישפטה של בחורה
שהצהירה כי היא דתית וש־קיבלה
פטור משרות־ביטחון,
שאל התובע דדיסדב דדוב־ם
לן י את הצעירה שעמדה על
דוכן־העדים :״האם את לובשת
חזיה?״ הבחורה סירבה
לענות, אבל השופט, דויד
ולד, ציווה עליה להשיב. היא
ענתה בלחש כי אינה לובשת
חזיה. בפסק־הדין, שהרשיע
אותה בהצהרה כוזבת, הזכיר
השופט כי הנאשמת הופיעה
לפניו ללא חזיה וללא גרביים.
גזר־הדין: תישעה חודשי מאסר
בפועל.

כיפה, אך עובדי האולפן הבחינו
בהבעות אי־הנוחות שעל
פניו. גם הם המשיכו בצילומים.

המנתח הפלאסטי, הפרופסור
יהדטפט •טדלמן, בילה
עם מישפחתו בכפר־הנופש של
רפי נלסון באילת. בתו בת
ד,־ ,10 רונה, מצאה במקום
שעון יקר של קארטייה. היא

שות זאת בבית־העיריה. הוא
הציע מקום ניטרלי. ואיפה נפ-
גשנוו בבית מועצת פועלי
תל־אביב !״
01 בזכותו של צ׳יצ׳ נבחר
סגנו, דויד שיפמן, כיו-
שב־ראש המיפלגה הליברלית.
צ׳יצ׳ סירב להיענות לבקשתו
של שיפמן לבוא להשתתף בהצבעה,
מאחר והוא תמך ב

ס בשבוע שעבר הגיעו
ארצה רב נידיורקי עם 350
מחסידיו. בנמל התעופה קנדי
בנידיורק התברר כי צריך להוריד
מן הטיסה 30 חסידים.
אחרי דין ודברים, שבהם סירבו
החסידים להיפרד מן הרבי
שלהם, החליטה חברת אל־על
לתת לכל נוסע ארבע מאות
דולרים, כי שיטוס במטוס

01 המפיקה הישראלית ב
התאוו7ים

העיתונאית אורלי

הם (בתמונה משמאל) עורך־הדין יעקב כץ ועורך־הדין י חי אל כץ,
תושבי נ תני ה, שתמיד מתבלבלים ביני הם בבית־המי שפט. באמצע :
אזולאי, אשתו של יעקב, הטוענת כי היא מז ההאת בעלה בלי כל קושי.

חיפשה את בעליו וגילתה כי
הוא שייך לאשת״החברה החיפאית,
אביבה גכיזון. אביבה
התרגשה מאוד מן המציאה,
הודתה לרונה והבטיחה לשמור
איתר, על קשר. כעבור כמה
ימים אכן טילפנה אליה והזמינה
אותה לבית בתה וחתנה —
רותי והזמר דיוויד כרוזה.
רונה בילתה יום מהנה בחברת
הזמר ואשתו, וזכתה גם בתק־ליטו
האחרון.

הזמר בא ארצה ב מ טו ס של ה מנ ח ה־ז מר ת
א מ רי ק אי ת דיינה שור. רן, ששר בזמנו
בצמד עם הזמרת נחמה הנדל, מתגורר כיום בארצות־הברית.
הוא בא למסע״הופעות כאן. ב מ סיב ה פגש ב מזכי ר ת -ה הפק ה של
״שעה טובה״ בטלוויזיה, לאה זהבי, הושיב או ת ה על ברכיו ואמר
לה :״מתי יראו אותי ב תוכני תכם לאה הב טי ח ה שתעיין בדבר.

רן אליה

כל להציץ בחשבונות בעלה,
הגיב ח״כ?,£מ 1ס חדר ז ״אני
לא מציע להסתבך בזה. כי אם
תסתכל האשד, בחשבון ההוצאות,
היא תראה איך מבלה
בעלה, וזה לא יעזור לשלום-
הבית.״

1כתב דבר נחדם כר־נע,
שהוא תושב־קבע של מיז-
נון־הכנסת, הופיע בשבוע האחרון
כשפניו עטורים מקנקן.
הוא הסביר כי נאלץ לגדלו
מפני שלקה באבעבועות־רוח.
מיהר להעיר על־כך ח״כ
מנחם הכהן :״הזקן הוא
סימן לאנשי־רוח ולאבעבועות־רוח.״

עורכת־הדין פליציה

לנגר, המייצגת את מגורשי
הר־חברון בבית־המישפט העליון,
נקעה את רגלה בסיום הדיון,
שהתקיים השבוע. כאשר
הגיעה לבית־החולים הדסה,
ה עול ם הז ה 2237

ארצות־הברית, נאוה כודינ־גר,
נאלצה לפני שבועיים ללון
מחוץ לדירתה בנידיורק. את
דירתה השאילה לזמרת איל נית,
שהיתר, בסיבוב הופעות
שם, עם הזמר יהורם גאון.
! 0כאשר חזרו יהורם ואשתו
אורנה מן הסיור באמריקה,
שארך חודש ימים, שאל
בנם בן השנתיים, מיטה :
״אמא, את אורנה שאני מכיר?״
01 מתנה מקורית נתנה הזמרת
ריקה זראי לחברתה,
הזמרת נירה גל, שערכה לכבודה
קבלת־פנים בביתה, בעת
ביקורה בארץ: טבלות סבון
שעליהן מודפס השם נירה.
! 0למנחה חידון הטלוויזיה
מר, הקשר, מרדכי סרימן,
נשמטה הכיפה מעל ראשו בעת
צילום התוכנית האחרונה. פרי-
מן הנבוך החליט להמשיך בתוכנית
מבלי להרים את ה

בכנס של פסיכולוגים
של בתי־ספר, שנערך בביו^
הנשיא בירושלים, אמר יושב־ראש
הוועדה המארגנת, הד״ר
אדרי לאסט :״הבית הזה
הוא הכי מתאים לכנס כזה,
כי אופירה נכון היא פסיכולוגית
ובעלה הוא מורה.״
! 0למה כולם רצים ל מערך?
מסביר הפרופסור
שלמה אבינרי: מערד
זה ראשי התיבות של ״מי עוד
רוצה כיסא?״
0 :הדוגמנית ציפורן אבן־
טוב, אשר התפרסמה כאשר
הופיעה בצילום עירום בפלאקט
עם תמונותיהם של אנוור אל״
פאדאת ומנחם בגין. פתחה
הקיץ קייטנה לילדים עם ברי־כת־שחייה,
על גיבעת־האהבה
בהרצליה. מגיעים לא רק יל דים,
אלא גם אנשי בוהמה,
המעדיפים אכילה ושתייה על
פני רחצה בבריכה.
׳ 0הדוגמנית התל-אביבית
יפה כפיר־מם נאלצה בשבוע
שעבר להתעורר מדי יום בשעות
הקטנות של הלילה. כל
זאת בגלל צלם אופנה, שהת עקש
לצלמה על רקע הזריחה
בירושלים. במשך שלושה ימים
נסעו השניים לבירה, עד ש מצאו
תנאי־תאורה שהשביעו
את רצון הצלם.
! 0כאשר היה ראש עיריית
תל־אביב, שלמה (״צ׳יצ׳ ״)
להט, אורח בארוחת־צהריים
שאירגנה נעמת, שאלה אותו
אסתר הרליץ, מזכ״ל נעמת ב־תל־אביב,
על הסיכסוכים שיש
לו עם מזכיר מועצת פועלי
תל-אביב, דב בן־מאיר. סיפר
לה צ׳יצ׳ :״בן־מאיר רצד
להיפגש אתי, אך סירב לד*

שר גידעדן פת. שיפמן ניצח
בקול אחד את נ*ת. אילו היה
צ׳יצ׳ בא להצבעה, לא היה
שיפמן נבחר.
01 עוזרו של ראש עיריית
תל־אביב, חנן כן־יהודה,
זכה לכינוי אחיתופל במיסד־רונות
בית העירייה. הכינוי
מרמז על העצות שנתן בן־
יהודה לשלמה להט, שבעיקבו-
תיהן פרצה שביתת פועלי הניקיון,
ועלה האיום של שביתה
כללית. ממציאי הכינוי לא ידעו
כי אחיתופל התנ״כי הצטיין
דווקא במתן עצות טובות
לאבשלום, שדחה אותן.
׳ 0כאשר סיפר מזכיר התאחדות
הספורט, שמואל לד־קין,
לחברו מימי הפלמ״ח
לשעבר, שאול ביבר, כי הוא
ממתין לאשרת־כניסה למוסקבה,
כדי להשתתף שם בקונגרס
של הוועדים האולימפיים,
אמר לו ביבר :״סע לווינה,
ושם תקבל אשרה.״ ללקין אמר
כי הוא לא ייצא את הארץ אם
לא תהיה בידו האשרה. אמר
,לו על־כך ביבר :״סע, סע !
סמוך עלי ! אני הברחתי אנשים
רבים לארץ בלי אשרה
לפני מילחמת־העצמאות.״
| 0לאלוף ישראל בטניס,
ש?סה גליקשטיין, שיגיע
ארצה בעוד כמה ימים, מחכות
שתי קבלות־פנים חגיגיות. האחת
במרכז הטניס ברמת־הש־רון,
והשנייה בעיר־הולדתו,
אשקלון. ברמת־השרון הצליח
מנהל מרכז־הטניס, הד״ר יאן
פורמן, לגייס, אחרי הצלחותיו
של גליקשטיין, שניים וחצי
מיליון דולר, להקמת מר־כזי־טניס
חדשים בארץ. באש קלון
יהיה גליקשטיין אורח־כבוד
בהנחת אבן־הפינה למרכז
טניס מקומי, שייזמו אותו
אנשי הקהילה היהודית בבריי־טון
שבבריטניה, מרכז טניס
הישראלי ועיריית אשקלון.
| 0במישפט פומבי שנערך
בבית־לסין, על מקומה של ה־אשה
הישראלית בחיים הפוליטיים
בארץ, טען הפרופסור
*טבח וייס :״מבחינת שיתוף
האשה בפוליטיקה, ישראל היא
המסגרת ביותר בעולם המערבי.״

אחר.
כאשר נשאל יושב־ראש
מועצת מנהלי החברה, אב רהם
(״בוטה״) י שביט, מה
דעתו על כך, אמר :״הפית־רון
היה נכון. זה הציל את
יחסי־הציבור של החברה.״
! 0בשיחה בין מנכ״ל רשות
השידור לשעבר, יצחק ליב־ני,
לבין שגריר ישראל באר-
צות־הברית לשעבר* ,טימחה
דיניץ, נשאל האחרון אם הקשרים
שיצר עם אנשים בתוקף
תפקידו כשגריר נמשכים
גם אחרי שאינו משמש עוד
בתפקיד זה. דיניץ סיפר שעם
שר־החוץ האמריקאי לשעבר,
הנרי קיסינג׳ר, עדיין יש
לו קשרי־ידידות אמיצים, ובביקורו
האחרון בוושינגטון
הוזמן לביתו של קיסינג׳ר,
יחד עם שימעון פרס, שהיה
גם הוא באותו זמן שם. קי-
סינג׳ר אמר להם שהוא רואה
בפרס את ראש־הממשלה הבאה
של ישראל, ובדיניץ את
שר־החוץ שלה. אך דיניץ אינו
רוצה, לדבריו, בתפקיד שר־החוץ.
הוא היה מעוניין יותר
בתפקיד של יועץ־לביטחון־
לאומי לראש־הממשלה — הבאמריקה שממלא תפקיד

זכיגניים
כז׳ז׳ינסקי.

0הפרופסור האמריקאי
קלינטץ כיי? ,חוקר את
חיי הבדואים בארץ. אשתו היא
ישראלית, והוא נמצא בארץ
לצורך מחקרו. בעיר באפאלו
שבמדינת ניו־יורק, עיר הולדתו,
מספרים כי שמו האמיתי
הוא אירווינג זנלייזר.
אם כן, איך הגיע לשם קלינ-
טון ביילי? מסתבר כי למיש־פחתו
שם היתר, רשת של תור
נות־דלק, שאחת מהן היתר,
ממוקמת בפינת הרחובות קליני
טון וביילי. הפרופסור אימץ
לעצמו את שם הרחובות, ומאז
הוא מתקרא כך.

! 0הציירת רחל טימור
הגיעה לבית־המישפט בעיק-
בות תלונתה כי כל כל ציוריה
נגנבו מדירתה, בעת פריצה
לשם. חברת־הביטוח שלה
טוענת כי סימור ביימה את
הפריצה. רחל באה לבית־המישפט
בלוויית כלבה, והשופט
ביקש ממנה לעזוב את
המקום.

הנירינאססו הגדול
אני יודע שהייתה זאת הפגנת־סרק. היא לא הועילה.
היא לא עיכבה את החוק. היא לא משכה תשומת־לב
לעניין. הטלוויזיה לא באה לצלם, העיתונאים נשארו
יושבים במיזנון, שקועים בסיפורי רכילות של ח״כ
פלוני עם ח״כ אלמוני. נדמה לי שאף עיתון אחד לא
דיווח על כך.
אם כן, מדוע עשיתי זאת? גם אני שואל שאלה זו.
התשובה היחידה שאני מסוגל להשיב לעצמי היא שהייתי
בז לעצמי אילו הייתי מניח לחוק הזה לעבור בלי הפגנה
כלשה־ של מחאה.
כוונתי לחוק נישול הבדואים, ההורס את יסודותיה
של מדינת־החוק בישראל. יתכן שזהו החוק החמור
ביותר שנתקבל אי־פעם בכנסת.
הוא מפקיע אדמות
תמורת מחיר אפסי, והוא
שולל מאזרחי ישראל את
האפשרות להזדקק לבית־המישפט
של המדינה. הוא
,יוצר פער משווע בין מפוני
פיתחת־רפיח, אשר יזכו
במיליארדים, ובין מפוני
.שטח שדות־התעופה בנגב,
אשר יזכו בפירורים, אף
כי הם מפונים ביגלל אותו
הסכם־שלום. הוא לא היה
אפשרי, לולא היו הקורבנות
בדואים.
הגשתי 17 הסתייגויות כרמל ענייניות להצעת־החוק. על
סי תקנון הכנסת, זכאי
חבר־כנסת לנמק כל הסתייגות במשך חמש דקות. בדרך
כלל אין חברי-הכנסת משתמשים בזכות זו במלואה. אך
הפעם החלטתי לנצלה עד תום, כדי לערוך ״פיליבאסטר״.
.x 5 = 85 17 לפי החשבון הפשוט, עמדו לרשותי
כימעט שער, וחצי. התכוננתי לנאום לא רק את הנאום
הארוך ביותר שנאמתי בחיי. אלא גם את אחד הנאומים
הארוכים ביותר בתולדות הכנסת• .
״לא תוכל לנאום כל כך הרבה,״ אמרה שולמית אלוני,
שהיא עתה שכנתי משמאל. גם ח״כים אחרים פיקפקו
ביכולתי לעשות זאת מבלי להצטרד ומבלי שיאזל לי
החומר.
לא הכנתי, כמובן, נאום בכתב. רשמתי לי כמה ראשי־פרקים,
נטלתי עימי ספר־תנ״ך (סימנתי בו את הפרק
על כרם־נבות ואת הפרק על כיבשת־הרש) ועליתי על
הדוכן. לפני כן, ליד בריכת־השחייה, למדתי בעל־פה
את 4000 המלים של הצעת־החוק.
באולם ״שבו כתריסר ח״כים, שהתחלפו במשך הזמן.
וגם היושבים־ראש התחלפו. לבסוף ניהל את הישיבה
יו״ר מכנסת, יצחק ברמן. יכולתי לדבר מבלי לחשוש
שמא יאותת לי היו״ר שהגיע זמני להפסיק (יש לשם
כך אור חבוי על דוכן־הנואמים, שהיו״ר מדליק אותו
על־ידי לחיצה על כפתור המצוי על שולחנו).

תוך קריאת ספרים שלמים מן התנ״ך וגליויות שלמים
של עיתונים) הוא יכול - ,לפעמים, לעכב דברי־חקיקה
חשובים, ולהכריח את הדוב לוותר על רצונו.
אגב -מה מקור המילה ״פיליבאסטר״ ? יגעתי ומצאתי
שזוהי, כנראה, מילה הולנדית, פדיבויטר (״בוזז חופשי״),
וכוונתה היתד, לשודדי־הים הלאומיים שניהלו בים
מילחמה־זעירה באוייב, מבלי להיות שייכים לחיל־הים,
וגם בתקופה שבה לא היה קיים מצב־מילחמה רישמי. .
הדימוי דווקא נראה לי.

גערות תתרמו!
פעם הוזמנתי להרצות בפנימיה ליד סנט־מוריץ, מרכז
ספורט־החורף בשווייץ. זה היה בשיא העונה, הקור היה
מקפיא־עצמות, והצעירות טיפסו על ההרים כשהן לבושות
בחליפות־סקי מהממות. אלה היו הדוקות לגוף ברגליים
ובידיים, כדי למנוע מחום הגוף לברוח.
אני נזכר בכך בהתבונני בנערות ישראל בעונה זו.
הצעירות האופנתיות מתהלכות, בשיא הקיץ, במכנסיים
הדוקים לקרסוליהן, בסיגנון של נערות־הרמון נוסח־הוליווד.
כאשר
הכספית במדחום מטפסת אל מעל ל־ 30 מעלות,
מסתובבות אסירות אומללות אלת ושל האופנה בלבוש
שמעלתו העיקרית היא שאין הוא מאפשר כל איוותר
לגוף, ושהוא משמר היטב את החום.
אימרה ידועה אומרת שרק ״כלבים שוטים ואנגלים״
מסתובבים בשמש בקיץ טרופי. אנשים וכלבים נורמליים
מעדיפים את הצל.
איני רוצה לומר כי רק נערות שוטות מסתובבות
בשמש הישראלית כשהן לבושות בבגדים המתאימים
לחורף סקנדינבי. כי כך לבושות אצלנו גם נשים
אינטליגנטיות. מי ימרוד בצו האופנה י
איני בא לפסול את האופנתיות. בהחלט לא. נראה
שהיא מבטאת צורך אנושי יסודי. אך גם ההשתעבדות
לאופנה צריכה להיות מהולה במעט ישכל ישר. מעצבי
האופנה בפאריס ובניו־יורק מלבישים את הנשים —
במיקרה הטוב ביותר — בהתאם לצורכי האקלים בעריהם.

1 811¥ך1

((8111181111

בדרך כלל אני חייב להסתפק בעשר דקות על כל
נושא. הפעם יכולתי לדבר בהרחבה. אמרתי כל אשר
היה על ליבי. פירטתי את דעתי על הליכוד. וגם על
המערך וש״י שנתנו יד למזימה זו. ניתחתי את השלכותיה
המוסריות, המישפטיות והמעשיות של הצעת־החוק. קראתי
פרקים מהתנ״ך. מחוגי השעון, המותקן על הקיר מול
דוכן־הנואמים, הסתובבו לאיטם. כשהייתי זקוק לחומר
נוסף, קראתי ארוכות את דבריהם של נואמי המערך
וש״י בעת הד״ון על החוק בקריאה הראשונה (אז גינו
אותו בחריפות) .לבסוף גיליתי לתימהוני כי הזמן הסתיים.
דיברתי במשך 88 דקות והייתי בהחלט יכול לדבר עוד
שעתיים־שלוש על סעיפי החוק. הבנה גילו
דווקא הם חברי־הכנסת לא התרגזו.
אין הם חושבים על ארץ סוב־טרופית באסיה הדרומית־למניעי.
והמתינו בסבלנות עד השעה 11 בלילה, ואז המערבית.
הצביעו על עשרות ההסתייגויות והסעיפים. כרגיל הצביעו
אופנה? בהחלט. אבל שתהיה זאת אופנה המותאמת
עשרות חברי־כנסת מבלי לדעת על מה הם מצביעים.
הם בילו את זמן־הדיון במיזנון( .שולמית אלוני, שגם היא לאקלים הארץ, שאינה מאמללת את קורבנותיה, שנעים
יהיה ללבשה. האם זוהי משימה קשה מדי למעצבי־לא
העזה להצביע נגד החוק הקטלני ביותר לחיסול
האופנה שלנו?
זכויות־האזרח בישראל, טענה כי הם ברחו למיזנון
בכוונה, כי לא רצו לשמוע את פרטי חוק־התעובה• ,שהם
עמדו להצביע בעדו. כך מנעו מעצמם מראש יסורי־מצפון).

שלושה הצביעו נגד החוק — ודשייך הבדואי
כמו כל אדם בישראל, גם אני הקשבתי לקולו של
הקשור במערך, איש רק״יח ואני. משה עמאר ממפ״ם
החוטף האלמוני, ששודר ברדיו ובטלוויזיה בשיא פרשת
ואלוני נמנעו. כל שאר חברי־הכנסת הצביעו בעד.
הילד. וכמו כל מאזין, ציירתי לי דמות שיל האיש על
יצאתי מן הישיבה מדוכא. הנאתי מן הפיליבאסטר לא פי תכונות הקול.
הפחיתה את דיכאוני. להיפך: שאלתי את עצמי אם סותר
ראיית לפני גבר נמרץ, בן 30 עד ,40 אשכנזי, צבר,
לי ליהנות מן ההרגשה שאני עושה את חובתי, כאשר
רב־סרן. הרגיל לתכנן מיבצעים צבאיים עד לפרטי״
אין הדבר עוזר.
הפרטים. פייטר אמיתי, שירד איכשהו מן הפסים, והמש בארצות־הברית,
מולדת הפיליבאטטר הפרלמנטרי, יש
תמש בנסיונו המיבצעי למטרות פליליות.
בו לעיתים כדי לעזור. כי בסנאט האמריקאי אין הגבלה
לכן התאכזבתי כאשר ראיתי את צבי גור, וכאשר
על חופש־ד,דיבור של הסנאטור. אי־אפשר להפסיק אותו,
לערוך התבררו כל פרטי הפרשה.
אלא בהצבעה מיוחדת שאין הסנאטורים ששים
אותה. כאשר סנאטור מוכן לעמוד במשימה במשך שעות
צייר באנאלי. מישהו שלא הייתי שולח בו מבט
(נדמה לי שהשיא עבד על עשר שעות של דיבור רצוף, שני ברחוב.

ה בא! אלי! תשל הר ע

והמיבצע עצמו 7בלי
שום תיחכום. באנאלי,
מטופש. פשטני להחריד
בתיכנון ובביצוע..
מוות של הילד העניק
לפרישה, בדיעבד, מימד
טראגי. והכישלונות המונומנטליים
-של המישטרה
העניקו לחטיפה, עד לתפיסתו
של החוטף, מראה
כוזב של תיחכום.
הבאנאליות הנוראה היא
בלתי־נסבלת. קשה לנו
להשלים עם העובדה כי
במרכזה של פרשה טרא;!־ר
גית
כזאת, שריתקה את
כולנו במשך ימים כה רבים,
עומד לא-יוצלח חסד־חשיבות. קשה לנו להשלים עם העובדה
שהילד אורון ירדן היה קורבן מיקרי של פשע חובבני
של אדם עלוב כזה.
ציפינו כי בסופו של דבר תגיע הפרשה לסיום
דרמאיתי בתפיסתו של פושע ציני, שחצן, מוכשר להרע,
מישהו שיכול היה לככב בסרט של היצ׳קוק, מין סופרמן
ישראלי שדרכו השתבשה.
הוגת־הדיעות חנה ארנט, שכתבה ספר על פרשת
אייכמן, דיברה על ״הבאנאליות של הרע״ .היא ביטאה
חווייה שכולנו היינו שותפים לה: ההלם ׳שהוכינו בז
כאשר ראינו בפעם הראשונה את אדולף אייכמן בתא-
הזכוכית שלו. המחשבה הראשונה הייתה :״בירוקראט
קטן ! פקיד זוטר במישרד ממשלתי !״
האיש שאירגן את מישלוחם של מאות־אלפים למחנות־מוות
היה יכול להיות, בימים כתיקונם, מנהל תחנת־רכבת
בעיר־שדה.
רושם זה התעמק כאשר שמענו את אייכמן מעיד.
איזו רדידות! איזו באנאליות! היה זה עלבון לזכר
המיליונים, שהאיש שמילא תפקיד כה חשוב ברציחתם
לא היה ״מיפלצת בלונדית״ ,לפי חזונו של ניצישה, אלא
בסך־הבל אפס מאופס.
זוהי, כמובן, דוגמה קיצונית. אבל היא נכונה למרבית
הפשעים, כגדולים כקטנים. הפושע המצוי אינו אדם
עליון מעוות. כימעט בכל המיקרים אין הוא אלא אדם
עילוב־נפש המבקש בדרך זו (כך נדמה לי) לזכות
בחשיבות.

כבוד הסניגור
הופעתו של השופט־לשעבר אליעזר מלהי כסניגור־ממונה
של צבי גור העלתה בלבי זיכרונות.
באחת השבתות צילצל אצלי הטלפון. להפתעתי היה
המצלצל שר־המישפטים דאז, יעקוב שיימשון שפירא.
הוא שאל אותי אם אני מוכן לבוא אליו הביתה.
בדרך אל ביתו של יש״ש,,ישגר לא הרחק מביתי,
קינן בלבי וזשש־מה. מה הוא יכול לרצות? מה עולל
עיתון זה הפעם?
כאשר ישבתי מולו, גילה לי שמתנהלת חקירה נגד
השופט המחוזי מלחי, בהאשמות של שוחד. עורכי העיתונים
היומיים הסכימו להשתיק את העניין, לפי ישעה,
עד לאישום הרשמי, אך
העמידו תנאי: שהשר
ישכנע את עורך העולם
הזה לנהוג כך גם הוא.
שפירא ביקש לשכנע אותי
להסכים לכך.
כיבדתי את שפירא
תמיד, וגם היום אני סבור
כי היה שר־המישפטים הטוב
ביותר בתולדות המדינה
(ויסלחו לי על כך
חיים צדוק ומוקירי זיכרו
של פינחס רוזן) .אך לא
היה לי כל רצון להצטרף
לקשר־הישתקה.
״מי הגברת המאשימה
אותו?״ שאלתי.
מלחי
״אחת ׳יונה סופר,״ גילה
שפירא.
מבלי להסס רגע אמרתי ״׳אם כן׳ לא אפרסם על
כך מילה. לא הייתי מרשיע גם כלב על פי עדותה

של הגברת סופר.״
הפעלתי את האינטואיציה העיתונאית. הכרתי את
יונה סופר, והיתד. לי דיעה מסויימת על תכונותיה הנפשיות.
הכרתי גם את אליעזר מלחי. לא האמנתי שהוא
אישם.
לאחר מכן התנהל המיישפט, שריתק אית המדינה.
מלחי נאלץ להוציא הון־עתק על הגנתו. לבסוף אישר
בית־המישפט את קביעתי הריגעית, ומלחי זוכה.
במשך זמן רב לא הופיע מאז לעיני הציבור. טוב
שהסכים להגן יעל גור. גם גדול הפושעים זכאי, במדינת-
חוק, להגנה מישפטית יעילה, ולא טיוב עשו עורכי־הדץ
שסירבו להגן עליו, מחשש של זעם הציבור.

הפצצה מתקתקת מתחת לרגלינו. כדי לחסלה דרוש:

נ סי חי ח
ך מירוץ של סוסים, מתחרים לא פעם, סוסים בעלי
יכולת שונה. אילו ניתן להם לרוץ בתנאים שווים,
היה ברור מראש מי ינצח.

לכן הומצאה לפני מאות כשנים
הקרוייה, כאנגלית ,״האנדיקאס״ *.

שיטה

מומחים בודקים את יכולתם ומישקלם של הסוסים,
וסותמים באופן מלאכותי את הפער ביניהם. למשל, על*
ידי קביעת מקומות־זינוק שונים, או על־ידי העמסת
מישקל־יתר על גבו שיל סוס בעל־יתרון.
לכאורה, אין זה צודק כלל. זה מפר את כללי
השיוויון. אם סוס אחד נאלץ לסחוב על. גבו מישקל גדול
יותר מאשר הסוס השיני — היכן הצדק?

אך למעשה זהו הצדק האמיתי. כל הסוסים
פותחים כמירוץ, כאשר ההזדמנות שלהם
לנצח היא שווה.

הילדים ובעבודות־הבית. אין לה זמן לדבר עם הילד
בשנתו הראשונה.

דני ומשה כאים לאותה כיתה א׳ .הם
נהנים משיוויון מוחלט. המורה מתייחסת אליהם
כאותו יחס. הם לומדים את אותו החומר.
הילד דני זונק קדימה. הוא לומד במהרה לקרוא ולב־תוב.
מוחו הסקרני מעכל במהירות מידע חדש, ודימיונו
המגורה מרחיב את אופקו בכל הכיוונים. גם אם אינו
מחונן במיוחד, הוא מתקדם במהירות. הוא מצליח וזוכה
בשבחים מהמורה. שיעוריו עשויים כראוי — יש לו
פינה בבית להכנתם, ויש לו את מי לשאול.
הילד משה מתקדם בכבדות. אין הוא מבין את רוב
חומר־הלימוד, מפני שהוא כתוב במילים שלא נתקל
בהן לעולם. איש בבית אינו עוזר לו. הוא מנסה להתמודד

כתנאים אלה, הדיכור על ״שיוויון הזדמ נויותי׳
אינו אדא לעג לדש.

ליש לחזור ולהזהיר: אין זו בעיה של בני ״עדות
המיזרח״ .זוהי בעיה של כל החברה הישראלית, ובראש־וראשונה
של שיכבת־העילית שלה.

כי כעיית חוסר-השיוויון יוצרת מתחים,
שחריפותם גדלה כהתמדה. פצצת־זמן ענקית
מתקתקת מתחת לרגלי החכרה הישראלית
כולה.

התוצאות עלולות להיות הרסניות, ולא רק בשטח
אחד. ההתפוצצות עלולה להיות פוליטית (למשל, על־ידי
הצטרפות המוני השכבות המקופחות בעוד כמה ישנים

במישחיק שח־מת בין ישני יריבים בילתי־שווים, מוותר
השחקן המעולה ילא פעם על אחד הכלים, כלי לצמצם את
היתרון הטיבעי שלו. אצנים פחות מוכשרים זוכים ב״ פור״,
ופותחים במירוץ כמה מטרים לפני מתחרים אחרים.
בסוגי־ספורט שונים נותנים יתרונות של נקודות למתחרים
בעלי סיכויים פחותים, כדי שבחישוב הסופי של
נקודות־הזיכוי יהיה איזון כלשהו.

המכנה המשותף של כל השיטות האלה הוא
שמוותרים על השיוויון הפורמלי, כדי להגיע
לשיוויון אמיתי יטל הזדמנויות.
ני משתמש בדימוי זה כדי להציג עיקרון, שאותו
י י אני מבקש לתרום לוויכוח על המצוקה החברתית
בישראל :

ש יוויון

פלוס.

הוא בא להחליף סיסמה, שבה מתבטאת, לדעתי, כל
הצביעות של החברה הישראלית•י עד כה: שיוויון.
מי אינו מדבר על שיוויון י אי המיפלגה שלא תדקלם
סיסמה זו בחרדת־קודש בכל הזדמנות? איזה פוליטיקאי
אינו מגלגל את עיניו השמימה, כאשר הוא מבטא מילה
נשגבת זו?
אלא שבמציאות הישראלית (וגם במציאות של עמים
רבים אחרים) אין למילה ״שיוויוך משמעות כלשהי.

התרמית שכסיסמת השיוויון מתכטאת
כאימרה הידועה, האומרת כי לעשיר ולעני
יש זכות שווה לישון כלילות מתחת לגשר.
ך • מצב הקלאסי של חוסר־שיודון חברתי הוא
י י זה:
שני ילדים מתקבלים לכיתה א׳ באותו בית־ספר.
הילד דני בא מ״מישפהה טובה״ (שפירושה. במציאות
הישראלית, מישפחה אשכנזית ותיקה ומבוססת).
הילד משה בא מ״מישפחת מצוקה״ (שפירושה, במציאות
הישראלית, מישפזזה של עולים מארצות האיסלאם,
׳שאינה מבוססת).

הילד דני מביא עימו לכית־הספר אוצר של
אלפי מילים. .

מאז ינקותו הוא שמע בבית ויכוחים על עניינים
שברומו של עולם. ליד שולחן־האובל דיברו ההורים
והאחים על פוליטיקה ,׳תערוכות, טיולים ופילוסופיה. בבית
יש ספרים לרוב, וההורים שקדו לקרוא באוזני הילד
סיפורי־הרפתקות ויצירות אחרות שהרחיבו את דימיונו.
הם גם דחפו אותו לקרוא קצת בעצמו. הפטיפון והרשמי
קול השמיע סימפוניות של בטהובן ומוטטים של בך.
קריאת עיתון־בוקר ושבועון היתה מובנת מאליה. וכן
ביקורים בהצגות ילדים.

הידד משה מכיא עימו לכית־הספר אוצר של
מאה־מאתיים מילים.
בבית־הוריו לא היו ספרים. חומר־הקריאה מצטמצם
בכותרות של צהרון — אם ביכלל. השיחות היו על
בית״ר ירושלים ומכבי יפו. בבית הצר מתרוצצים עוד
חמישה, שישה ילדים. המשכורת של האבא אינה מספיקה
״לגמור את החודש״ ,והוא עובד בערבים עבודת שנייה,
כדי לפרנס את הילדים. בבואו הביתה הוא עייף ועצבני,
ואין לו כוח להתמסר לבנים ולבנות. האם טרודה בגידול
הדבר מרמז,
* מקור המידה ( 0 א)1
כנראה, על שיטה של הימורים, שבה היו המהמרים
מכניסים ידיהם לכובע.

עם החומר, אך אחרי זמן קצר הוא מתייאש. בליבו
נוצרת התדמית ׳שיל ״אני טיפש״ .הוא חדל מלהשתתף
במירוץ •מהוא חסר־תוחילת. המורה מתייאשת ממנו גם
היא, בייחוד בכיתה ענקית של 40—35 תלמידים. היא
מחליטה ש״אין מה לעשות״ .תוך זמן קצר יפנה משה
את מירצו, ואת כמיהתו לכבוד־עצמי׳ לאפיקים אחרים.
להפרעות, לעבריינות צעירה, ואחר־כד עברייניות מבוגרת.

כאן פועל עיקרון השיוויון של כדורי־השלג.
שני כדורי-שלג, אחד גדול ואחד קטן, מתחילים
כמירוץ כאותו קו-הזינוק כראש הגיכעה.
אך כהגיעם לתחתית הגיכעה, הפך הכדור
הגדוד לענק, ואילו הכדור הקטן גדל אך כמעט.
הפער כין שני הכדורים גדל פי כמה וכמה.

ך ל ופעה זו קיימת בישראל בכל מערכות החיים.

לפני שנים ניסה צעיר מאריוקאי בדימונה לקבל י עבודה במיפעל מסויים. הוא שלח לו שני מיכתבים כימעט
זהים. על אחד חתם בשמו האמיתי, המארוקאי. על השני
חתם בשם כוזב, אשכנזי מובהק.

המיכתכ הראשון לא נענה כלל. השני זכה
כתשוכה, שכללה הזמנה לראיון.

איני מניח שמקבל־המיכתבים פעל מתוך מניעים
גזעניים־עדתיים מודעים. מן הסתם הכריעה אצלו הדיעה
התת־הכרתית האומרת כי סביר להניח שמועמד אשכנזי
יהיה בעל כישורים טובים יותר מאשר מועמד מבני
״עדוודהמיזרח״.
דיעה זיו רווחת בכל שכבות־העילית הישראלית. היא
מתבטאת בבדיחות גזעניות (שבהן מרשים לעצמם המתבדחים
לבטא דברים שלא היו מעזים להעלות על דל־שיסתותיהם
״ברצינות״) ובהתייחסויות סמויות, תת־הכרתיות
׳ובלתי־מודעות.

יייייי

לתנועה פאשיסטית, כפי שאירע בגרמניה ובאיטליה) או
חברתית (תקומתה של תנועה עדתית אלימה, שילעומתה
ייראו הפנתרים השחוריבדדאשתקד כחתולי־בית מלבבים).
היא עלולה להביא להתגברות הרית־שואה של הפשע
(כ).-ף 95 של האסירים היהודיים בבתי־יהסוהר הישראליים
הם כיום בני ״עדות המיזרח״) .אך מסוכנת מכל עלולה
להיות תופעה איחרת: הגירה המונית שיל צעירים וצעירות׳
שאיבדו כל תיקווה בחברה הישראלית.

כל התופעות האלה כיחד, וכל אחת מהן
לחוד, מאיימות עד עצם קיומה •טל מדינת•
י־טראל.

ני מציע שינוי בעצם גישתנו לבעיה לאומית זו —
י הן בתיאוריה, הן בפרקטיקה( .איני מאמין ביעילותם
ישל שינויים מעשיים, אם אין הם מתבססים על עיקרון
מיודע).

״שיוויון פלוס״ פירושו — העדפה כרודה
של המקופחים, כדי לתת להם הזדמנות שווה
כאמת.
הילד דני בכיתה
לתת למשה תנאים
משוכללים יותר,
יותר, שיעורי־עזר,

אסור לשים את הילד משה ואת
אחת — אם הסיפור מסתיים בזה. יש
מועדפים בהרבה — אביזרי-לימוד
שעות־לימוד רבות יותר, כיתות קטנות
ומורים טובים יותר.
עוד לפני שהשניים מגיעים לביתה א׳ ,זקוק משה
לעזריה חיצונית רבה, כדי שיוכל להתחרות עם דני.
הסיכויים של משה ׳להגיע אל בית־הספר התיכון, ועל
אחת כמה וכמה לאוניברסיטה, נופלים בהרבה מסיכוייו
(וומ.שך בעמוד )48

סו פו 4צרסדן
€1101101 יוסקו! /חבית טיולי הגליל
טי סו ת *׳ר טר מיו חדנ ת

לפריסב

הלוך2/ 1.ו 1ב

לתאריכים הבאים בלבד:
יציאה3/8 :

חזרה חזרה
חזרה

31/8
28/8
27/8

נותרו 150 מקומות בלבד!
כל הקודם זוכה.
הצעה מטרפת!

פריס ב$400-

כולל טיסה הלוך ושוב. מלון מפואר
ל־ 2לילות והשכרת רכב לשבועיים
ללא הגבלת קילומטרים.* בתפוסה של 4נוסעים.
פרטים: טיולי הגליל תל־אביב, רחוב הירקון , 142 טלפון 221372,220819 :
ירושלים, רה׳ בן־סירא , 3טלפון .242720 חיפה המגינים ,43 טלפון 522958
ואצל כל סוכני הנסיעות.

ה עו ל ם הז ה 2237

ה1ווו! 0ר 1ה נותח ב סיוו ה החושפת את המתרחש בעולם הניסוח

^ די פעם מופיעות בעיתונים ידיעות צנועות המספ-
*ו רות כי חברות־הביטוח מנהלות מילחמת־חורמה
באוצר ובוועדת־הכספים של הכנסת, בדרשן להעלות את
התעריפים של ביטודדהחובה לרכב ב 81^-לפחות. דרישה
זו נוגעת לכיסו של כל בעל־מכונית, החייב, לפי
החוק, לשלם מדי שנה סכום של כמה אלפי לירות לביטוח
הנעשה, לכאורה, באמצעות חברה ששמה אבנד,
ולמעשה באמצעות אחת מחברות ביטוחיהרכב בישראל.
דרישות חברות־הביטוח להעלאת התעריפים היו בדרך
כלל מתקבלות ללא עוררין, והאזרח היה חורק שיניים
ומשלם. אולם השנה קרה משהו בדרך אל האישור
האוטומטי: כמה מחברי ועדת־הכספים של הכנסת, בראשות
ח״כ יגאל כהן־אורגד, ששאבו עוז מסידרת התוכניות
של כלבומק בטלוויזיה על נושא זה, לפני שנה,
החליטו שלא לאשר אוטומטית את הדרישות, והקימו
ועדת־מומחים בלתי־תלוייה, שתבדוק את הדרישה להע לאת
התעריפים.
מימצאי הוועדה, שששום עיתון לא סירסם את עי
קריהן,
הראו כי למעשה גובות חברות־הביטוח מהמבוטחים
תשלומים מיותרים, עושקות את הממשלה ומייק־רות
ללא הצדקה את תעריפי-הביטוח.
כ עו דחב רו ת ־ ה בי טו ח הגי שו ת בי עהלהעלאת
התע רי פי ם כ־/0״ , 81קבעהוע דו ד ה מו מ חי ם בי
יש דהוזילם מיי ד ב 24.8

חברי הוועדה לא היו קוטלי־קנים. בראשה עמד חיים
שטסל, לשעבר החשב הכללי באוצר, וחבריה היו
רואה־החשבון יצחק שמר ופרופסור יוסף אנגלרד.
מימצאי הוועדה הניעו את חברות־הביטוח לנסיגה
מיידית מדרישתן הראשונה, והן הודיעו לאוצר על נכונותן
לקבל העלאה של ״ 65</בלבד. האוצר, משום־מה,
החליט לאשר להן תוספת של 457 תחת לממש את
מימצאי ועדת שטסל ולהוריד את התעריפים.
סידרת התוכניות בכלבוטק על הביטוח הביאה
לפני הציבור בפעם הראשונה מומחים כמו הד״ד
יהודה שנהב והד״ר יהודה כהנא, שהוכיחו כי תעריפי־הביטוח
הנגבים גבוהים מהדרוש. בתוכנית הופגשו

יו ״ ר־ועדהשטפל

העלאה ־ ב־־ ,817 במקום הוזלה של ״/׳24.8

דווח נותי־סואדק שו סא׳ !(ויאור ויוות דשנה
עושות חנווח־וונים וח מינכוניוח -האוצו שצם אח עיניו
וגאנשו לחברות וגזול את נסנו

מו מחה שנ ה ב

פיגור ממוצע של 43 ימים

המומחים עם חברי ועדת־הכספים, שהתחייבו לבדוק
הפעם את תעריפי-הביטוח ולא לאשרם אוטומטית.
ניסיון שנעשה לפני כמה חודשים לניתוח דומה של
פרמיות מופרזות והונאות אחרות בביטוח, נדחה על-
ידי המפיקים הנוכחיים של התוכנית הטלוויזיונית. המעדיפים,
כנראה, התקפה על עובדי תחנת־דלק או בעלי
עסקים קטנים, על בדיקת החברות הגדולות.
ב־ 19 ביוני השנה הגישה ועדת״שטסל את מסקנותיה.
במיכתב־לוואי למסקנות . ,שנשלח לד״ר בן־עמי
צוקרמן. הממונה על שוק־ההון, הביטוח והחיסכון באוצר,
המליצה הוועדה לנקוט בפעולות אחדות, אשר יביאו
לשיפוט מערכת־הביטוח ואשר יגרמו לכך שבשנים
הבאות אכן ישקפו התוצאות העיסקיות של אבנר נאמנה
את מצב הענף ויוכלו לשמש בסיס נוח, יעיל ומהימן
יותר לשינויים בדמי־הביטוח.״
חברת אבנר הוקמה בספטמבר ,1976 כאשר חקקה
הכנסת את חוק הפיצויים לנפגעי תאונות-הדרכים. אבנר
קמה כחברה פרטית בבעלות בל חברות־הביטוח, והיא
נושאת ב־יס/״סד מכלל הסיכונים בענף זה, כאשר היתר
מתחלק בין חברות־הביטוח. אבנר קובעת את דמי־הבי-
טוח, שהיא מחייבת בהם את בעלי-הרכב.
בעת אישור החוק קבעה הכנסת כי אחרי שלוש
שנים ייבדקו התוצאות העיסקיות של אבנר, ותוסקנה
מסקנות לגבי התעריף הבסיסי. תעריף זה נקבע באופן
שרירותי כאשר אושר החוק, ומאז הוא משתנה בהתאם
לשינויי־המדד.

יו ״רחכ מי

טנ כ ״ ל אבר

כספי המבוטחים אינם מושקעים לטובת המבוטחים
מי כתב־ ה לוו אי שד הוו עדה קו ב ע, למעשה,
כי ה תו צ או תהעס קיו ת שד ״ א בנ ר ״ אינן משק*
פו תנא מנ האתמצב הענן? ,ו אינן י כו לו תלשמש
ב סי ס נו ח, יעיל ו מ הי מן יו ת ר דיטינויים כדמי
ה בי טו ח.

קביעה חמורה זו לגבי מגישי התוצאות העיסקיות
של חברת אבנר (המנכ״ל עוזי אבל, היושב־ראש דויד
חכמי) אינה היחידה במיכתב־הלוואי. פיסקה אחרת ממליצה
על נקיטת שורת צעדים להקטנת הוצאות־התיפעול.
(המשך בעמוד )44

בכל יום שלישי
טיסת נופש לגן העדן של
איי יוון־8.08

במדינה

הפתעות ומתנות,
ל־ 65 הראשונים.
בטיסת הבכורה ב־22/7

העם

יוגרלו 2כר טיסי
טי ס ה חינ ם!

הרשמומיד.

>שילו״ד,׳5ולושינ דזנהויזבע״ט
רח׳ בן־יהודה , 21ט ל׳ ,652140 -
רוז׳בן־י הודה , 33ט ל׳ ,652676 -
מגיף רמת־גן, בנין בו רסת
.הי הלו מי ם, טל׳ . 266222 -

שי* חונ שד׳

1׳ | לעל

1קוי תעופה בישראל בעינז

גן העדן של איי יוון

11065116.־36110131X1311־151

ובמי משרדי הנסיעות.

מועדון לתרבות חדשה

רח׳ הם .5תל־אביב
סי׳ 297263

יום שליש׳22.7.80 ,

הדרו!הארוכהשל
מרכז אמריקה
רשמי ביקור של
ישראלי בגואטמאלה,
אל־סלבדור וניקרגואה בליווי שיקופיות
המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב. התוכניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

צוות

המעבדה
לעיצוב ההופעה

יי ^ ס ס!
8100/^8תכשיר מהפכני לטיפול בשרשי השיער בביתן,
בשיטת ״עשי זאת בעצמך׳
* מזין, מחזק ומבריא את השיער.
* אידיאלי לימי הקיץ בהם חשוף השיער לשמש.
אימדיה -דוטר
ואימדיה ־ סלקסציון צבעי השיער הטובים בעולם
מבית

פריז

* עד לגמר המלאי

המתמודדות על תואר
בהנהלת

ינח המיס 80׳
:נה במצלמת הפוקט

¥117143

אב>בוז אורגד

יאפר א ת המועמדות
הסופיות בתחרות
מלכתה מי ׳8 0
דה׳ דיזנגוף 81 תלי־אכיב,
טל 03*299736 .
ה עו ל ם הזה 2237

ת ט קי ף
דיסקארםו * ר
אתהט דיו ה
אחד הדיווחים הראשונים, שהגיעו לידיו של
ראש־הממשלה עם צאתו מבית־ד,חולים הדסה היד,
על התבטאות של נשיא צרפת, ואלרי ז׳יסקאר־ד׳סטאן,
בפורום סגור.

על פי ׳הדיווח, חתנכא ז׳יסקאר שמדינת
ישראל תתקיים לכל היותר עוד שלוש
•טניס.
בירושלים עדיין לא הוחלט אם לפרסם את המידע
ולהגיב עליו בחריפות, או שלא לפרסמו כלל.

הפנים (וזזמישטרה) ,אולם נראה כי ללא תיק־החוץ
יעדיף צדוק להיות שר־בלי־תיק, או, כפי שהוא
מכנה זאת ,״על תקן גלילי.״

כשיחה אחרת, שערך כשכוע שעכר
פרס, הפעם עם ח ׳׳כ חיים בר־לב, סירב
פרס להתחייב סופית לפני כר־לם על
תיק־הכיטחון. בל מה שפרם היה מובן
לאמר לבר־לב הוא ״שכקונסטלציה
מסויימת אפשר יהיה לתת לך את תיק־הביטחון.״

איש־מיפלגה אחד מסרב פרס לשוחח על התיקים
בממשלה הבאה, ומתחמק מפגישה בארבע עיניים
איתו. יושב־ראש ועדת־הכלכלה של הכנסת, גד
יעקובי, הטוען לתיק האוצר, לא הצליח לקבל
כל הבטחה מפרס בעניין זה.

הליכודמ קי ם
ממה מיו ח ד
הליכוד החליט על הקמת מטה מייוחד, בראשות
שר־הבינוי דויד לוי.

תפקיד המטה הוא להכין שורה של צעדים
ראוותניים על נויטאי חכרה ובלבלה,
וכעיקר על ענייני שיכון, שכהם ייצא
הליכוד חודשים אחדים לפני הבחירות,
כדי לשכנע הלק מכוחרי־מיפלנה זו,
שעזבו אותה, להצביע עכורה.

טי לחטת־ ס ק רי ם
ב סי ר ־ ה ש בו ע
מילחמת־סקרים צפויה כפוף השבוע כין
מטות-הפעולה של שימעון פרם ויצחק
רכין.
הד״ר מינה צמח עומדת לפרסם סקר חדש, שעל
פיו יזכה המערך, בראשות רבין, אם הוא יתייצב
מול הליכוד בראשות בגין, ב־ 71 מושבים בכנסת.
בראשות פרס יזכה המערך רק ב־ 61 מנדטים.

שר־הביטחון לשעבר עזר וייצמן ערך בשבוע שעבר
שיחות נפרדות עם אחד השרים ועם ח״כ משה קצב
מחירות, שביקשו לשכנע אותו לעשות צעד*
התפייסות עם מנחם בגין ולחזור לפעילות מוגברת
בתנועה.

וייצמן סירב לכל מגע עם בגין, אך הבטיח
לשניים שלא לפרוש מחרות ומהליבוד.

פרסמב טי ח
תי קי ם
עד כה הבטיח שימעון פרס שני תיקים
ודאיים בממשלה הכאה, אם הוא ירכיב
אותה. לח״כ אבא אכן הכטיה פרס
את תיק־החוץ, ואילו לראש עיריית
ירושלים, טדי קולק, הבטיח פרס הקמת
מישרד מייוחד לירושלים, שקולק יעמוד
בראשו כחבר־הממשלה.
בשבוע שעבר ניהל פרם שיחה ארוכה עם מי שהיה
שר־המישפטים בממשלת המערך, חיים צדוק.
לטענת סרס ביקש צדוק את תיק־החוץ, אך פרס
נמנע מלהבטיחו לו. פרס הציע לצדוק את תיק*
המישפטים, אך צדוק טען שאינו רוצה בו עוד.
המועמד עד כה לתיק־המישפטים, יושב־ראש סיעת-
המערך בכנסת, משה שחל, הודיע שאם צדוק
ירצה בתיק־המישפטים, הוא לא יתמודד עימו.
חוגים המקורבים לצדוק טענו בתחילת השבוע שאם
צדוק לא יקבל את תיק־החוץ, הוא מעוניין בתיק-

על ארקיע יהיה להודיע תוך שנתיים למיפעל
הצרפתי אם היא מנצלת את האופציה שלה.

ה מי שטרה 1ג ד
עו ר כי־ ה ד ״!
המישפט של עורך־הדין חיים גושן,
ככית־הדין־המשמעתי של לישכת־עורכי
הדין, נתקל כקשיים, כגלל התנגדות
המישטרה והפרקליטות לעצם קיום
המייטפט.
גושן היה עד־מדינה במישפט אשר ידליו, ותמורת
עדותו לא הועמד לדין. במהלך עדותו הודה גושן
בעבירות פליליות ובעבירות על האתיקה המיקצועית
של עורכי־הדין, ולכן החליטה לישכת עורכי־הדין
להעמידו לדין פנימי. אם ייצא גושן חייב בדין,
יישלל ממנו רשיון עורך־הדין.

בדי לנהל את המישפט ביקשה לישבת
עורכי־הדין מהמישטרה ומהפרקליטות את
עדותו של גושן לפני כית־המישפט ששפט
את ידלין, אך עד כה נתקלה הלישבה
כסירוב.

מי דחמתק בו צ ת
הכדורגלב עי תון
הוג אוהדי כית״ר ירושלים, הנקרא
״חוג־סכיון״ ,החליט לצאת לפעולה נגד
השבועון הירושלמי ״כל־העיר״ ,המחולק
חינם מדי ערב־שכת, ושייך ליומון ״הארץ״.
לדעת אוהדי בית״ר ירושלים, מדיניות כל העיר

היתד, לתקוף בשיטתיות את הקבוצה והנהלתה.
חוג־סביון הצליח לשכנע מפרסמים בכל־העיר
להפסיק את הפירסומות שלהם, עד שישתנה
העיתון כלפי הקבוצה.

כגיליון יופ״היטייטי הקרוב של ״כל־העיר״
עומדת להופיע כתכת־הלל להנהלת בית״ר
ירושלים.

אולם לפרס יש הפתעה למפרסמי־הסקר.
כאותו יום יפורסם סקר שהוזמן על־ידי
פרס כהכרה אחרת, אשר יוכיח בעליל
את עליית כוחו של פרס דווקא.

י דלין עו ז ב

מתרחבת

את הארץ

ו״ צ מן ל א פרוש

מטוס ״איירבס״ אחד, כאותו המחיר.

האסיר המשוחרר, אשר ידלין, שוהה בארצות־הבדית,
ולידידיו הוא הודיע שבשלב זה אין הוא מתכוון
לחזור לארץ. אל ידלין הצטרפה בתחילת השבוע
אשתו, עורכת־הדין טליה ליבני, שקיבלה חופשה•
ללא־תשלום ממישרד־הביטחון, שבו היא עובדת.

ידלין התלונן בי כאווירה שנוצרה כארץ
אין הוא יכול לעשות עסקים, וכי עליו
להשתקע כארצות־הכרית.
בינתיים מתכוון ידלין להוציא את הספר השני שלו,
הפעם על בית־הכלא נזעשיהו. את הספר יכתוב
עבורו אלי תבור, אשר יצא לשם כך לארצות־הברית
גם הוא.

״ שחר׳ שוברת
מ חי רי ־ טי ס ה
חברת שחף, בעלת המטוסים הקלים, פנתה למישרד*
התחבורה בבקשה לאשר לה פתיחת קו קבוע
בין תל־אביב לאילת. כיום עורכת שחף שרות
״טקסי״ בקו אילת—תל־אביב. מטוסיה עומדים בנמל-
התעופה וממריאים רק כשהם מלאים.

תמורת הרשיון לקו הקבוע מוכנה חכרת
״שחף״ להתחייב להסיע לאילת נוסעים
כמחיר הנמוך ממחירי ״ארקיע״ כ־ס/י<.20

כד ככד עם הצימצומים והפיטורין
כ״אל״על״ ,התרחבה לאחרונה דווקא
מחלקת יחסי־הציכור והפירסומת של
החכרה. המחלקה הפכה אגף .,והוסיפו
עליה כמה תקנים.
דובר אל־על, משה אילת, עובר לתפקיד
ואת מקומו, כראש האגף, יתפוס ארנולד
מי שהיה בעבר דובר אל־על, ועתה הובא
ממקום שרותו כנציג אל־על באתונה, כדי
את מחלקת יחסי־הציבור.

אחר.
שרמן, במייוחד להרחיב

מי דחמת ־ ציאר גו ר ־ ם
א לי מ ה
במישרדי חברת־הנסיעות טיולי הגליל בתל-אביב
נערכה בשבוע שעבר פריצה.
למרות שבמקום היו דברי־ערך וכסף מזומן, לא
נגנבו אלה, אלא מיסמכים הנוגעים לטיסות־השכר
שמפעילה טיולי הגליל לצרפת.

מנהלי החכרה חושדים כי הפריצה
נעשתה על־ידי כליטים פרטיים, המנסים
להוכיח שחכרות־הצ׳אטרים עוברות על
החוק ועל תנאי הרשיון שניתן להם.

או טבודסמן
ל בנ קי ם

ייארקיע״ תרכוש
עו ד !!איירבסיי
חכרת ״ארקיע״ ,שרכשה לפני שכועיים
מטוס ״איירכם״ צרפתי תמורת 40
מיליון דולר, עומדת לרכוש אופציה לעוד

פקיד־השומה הראשי למיפעלים
גדולים, שלמה גרוס, שהוא גם נשיא
״כני־ברית״ כישראל, עוזב את תפקידו
כמס־ההכנסה ועובר לתפקיד שנוצר
כמייוחד עכורו: האומכודסמן של חברות
הכיטוח.
תפקידו של גרוס, שיקבל את משכורתו מחברות-
הביטוח, יהיה להגן על המבוטחים מפני החברות.

__במדינה
הממשלה
א ר 3עממש לו ת
ארס ה?ך במיגהרה.
הוא ראה את האור
שבסופה. אבל זה היה
האור הקידמי
של רבבת שבאה מולו
תוך שינוי בדיחה ידועה המהלכת
בצד, ל על ארבעה סוגים של
קצינים, ניתן לסווג גם את הממשלות
לארבעה סוגים, והם :
• טט־&לה חבטה וי עי ל ה.
זה,י הממשלה הטובה ביותר. היא
עושה הרבה, וכל מעשיה טובים.
9טטזי&לח הבטח שאגיבה
* !12 שקרו* .היא פחות טובה, אך
אפשר?יסבול אותה. אמנם, מעשיה
מעטים, אך הם טובים.
• טט־טלה אווי לי ת שאי־נ
חסתעקדת. זוהי ממשלה
רעה, אך אין בה הרבה סכנה.
אמנם כל מעשיה רעים, אך תודות
לעצמותה אין היא עושה
הרבה.

• ::משלה אווילית ויעי

זוהי הממשלה הגרועה מכל.
לא זה בלבד שכל מעשיה רעים,
אלא שהיא גם מרבה לעשות.
לדעת הרוב המוחלט של הציבור,
ממשלת ישראל משתייכת עתה
לסוג השלישי. זוהי ממשלה אווילית,
אך למרבה המזל אין היא
מתפקדת, ועל כן היא מזיקה פחות
מכפי שיכלה.
אי ־ טטלא ־ ה מ קו ם. ואכן, התכונה
החשובה ביותר של הממשלה
היתר״ השבוע, אי־יכולתה
הגמור לתפקד.
ראש־הממשלה, המכהן גם כשר־הביטחון,
מבלי שיהיה לו מושג
כלשהו בענייני מישרד היוני זה,
נפל למישכב, שוחרר מבית־החולים
אך אינו מסוגל עדיין למלא את
תפקידיו. את מקומו ממלא סגנו,
שהפך זה מכבר מטרה לבדיחות
בלא־ספור. עד כה לא תיפקד ייגאל
ידין בתפקידו כסגן האחראי על
שיקום שכונות״המצוקה, ובכלל
על תיקון החברה הישראלית. עתה,
בתוקף הנסיבות, אין הוא ממלא
גם את תפקידי ראש־הממשלה
ושר־הביטחון.
רוב השרים האחרים נהגו כמוהו.
איש כמעט לא מילא את תפקידו
כראוי, וכך ניצלה המדינה
מצרות רבות.
היו גם יוצאים־מן־הכלל, ואלה
היו גרועים יותר. הבולט בהם היה
שר־המישפטים, שהתמלא בולמוס
של עשייה ושהמטיר על המדינה
חוקים חדשים, שכל אחד מהם
גרוע מקודמו (ראה להלן).
אוד כ טינ הדה. גורמים זרים
השלימו עם העובדה כי במשך
השנה הקרובה, לפחות, לא תהיה
בישראל ממשלה.
בעדינות האופיינית לו, הגדיר
את המצב נשיא מצריים, אנוור
אל־סאדאת .״קיוויתי שאוכל לסיים
את מלאכת־השלום יחד עם מר
מנחם בגין,״ אמר לכלי־תיקשורת
יפאניים .״אולם הגענו רק עד
מחציית הדרך. מר בגין נעצר,
ונראה כי אינו מסוגל להמשיך
מכאן.״
בעולם ובארץ הסכימו כימעט
הכל כי אין מה לעשות עד שיאזל
החול בשעון־החול של ממשלת־הליכוד
— במיקרה הטוב באביב
.1981 במיקרה הרע בסתיו .1981
הדבר גרם לגישה פאטאליסטית
כללית. פאטאליזם זה התחזק לאור
חששם של רבים כי הממשלה הבאה
של המערך לא תהיה בהרבה
יותר טובה — אם ביכלל.
אין גבול למה שהאדם מסוגל
לסבול — כל עוד יש בליבו
התיקווה שהסבל הוא זמני, וכי
אחריו יבואו ימים טובים. כי פוליטיקאי.
המבטיח לעמו ״דם, יזע
ודמעות״ ,ממהר להבטיח גם כי
״יש אור בסוף המינהרה״.
בישראל של יולי ,1980 שסבלה

מגל־חום מעיק ומרפה־ידיים, מעטים
מאוד ראו את האור. כימעט
איש לא ראה תרופה לכלכלה המתדרדרת.
ועוד פחות למצב המדיני,
שלא הבטיח אלא התגברות
שפיכות־הדמים משני הצדדים,
בלא פיתרון.
במצב של תיסכול וחוסר־תיקווה,
נולדות, בדרך ״כלל, בדיחות. רק
הן מאפשרות לאנשים להמשיך
בדרך, מבלי להתייאש.
הבדיחה שהתהלכה השבוע :
״אדם הלך במינהרה חשוכה. לפתע
היה נדמה לו שהוא רואה את
האור שבסוף המינהרה. אבל זה
היה האור הקידמי של רכבת
שבאה לקראתו.״

דצעודעס הז מן
הממשלה שאיגה מתפקדת
יוצרו: חלל ריק.
אל תוך החדל גבגס
בית־המי״שפט בעל כורחו
מי יכול להזיז בישראל את השעון
קדימה ז
אין זו רק שאלה פילוסופית.
זוהי גם שאלה מעשית.
המפד״ל רוצה להזיז את השעון
אחורה מבחינה תרבותית, ולהקפיא
אותו מבחינה כרונולוגית.
הציבור הרחב רוצה להזיז את
השעון קדימה. והקיץ גם מבחינה
תרבותית וגם מבחינה כרונולוגית.
מישרד־הפנים, האחראי לעניין
הכרונולוגי, נתון בידי המפד״ל.
בגלל פילפולים של זמני־תפילה,
החליט שלא להקדים את השעון
בקיץ, כפי שעושות כמעט כל המדינות
המתוקנות, בגלל החיסכון
הרב באנרגיה יקרה.
הממשלה, שאינה מתפקדת בשום
עניין חשוב (ראה לעיל),
בוודאי לא יכלה לתפקד בעניין
זה, שבו עומדת קבוצת־הלחץ הדתית
החזקה מול רוב הציבור,
שאינו מאורגן.
לתוך החלל הזה נכנס השבוע
בית־המישפט. הוא הוזעק על-ידי
אזרח — שהוכיח שוב כי בישראל
יכול אזרח יחיד לפעול יותר
ממיפלגות כבירות.

עיתונאית אל־טאוויל והתדיון
החלטת בית־המישפט הגבוה
לצדק להכריח את שר־הפנים להנהיג
את שעון־הקיץ היתה בעלת
ערך ממשי וסימלי כאחד. היא
סימלה את נכונות בית־המישפט
לצעוד עם הזמן — וגם את נכונותו
למלא, מאונס, את החלל הריק
שנוצר בעיקבות אי־התיפקוד
של הממשלה.
באותו שבוע שבו דן בית־המישפט
העליון בשתי סוגיות לאומיות
ממדרגה ראשונה — גירוש
ראשי-ד,ציבור בהד־חברון והפקעת
חברת־החשמל הירושלמית (הער
טופס
החרמת התליון
— החרמה והשמדה

בית) — הוא נאלץ לטפל
בעניין זה.
ההחלטה להזיז את השעון קדימה
היא סימן טוב. בישראל של
,1980 בית־המישפט מתקדם יותר
מאשר הממשלה.

ח 1ק
מק״ת!ו*יר סזיטבו
גזי שרוטה לתפוס
טרמפ?ל גל,
צריך לזרוי; סופה
שתיצור גליס
אין פוליטיקאי הדומה כל־כך
לסנאטור המנוח ג׳ו מק־קארתי
כמו שמואל תמיר.
בניגוד לדיוקן שהצטייר בעיני
רבים, מק־קארתי לא היה קנאי
מטורף. הוא היה פוליטיקאי חסר־מעצורים,
שאפתן עד כדי טירוף,
רודף שררה ופירסומת בכל מחיר.
בראשית שנות ה־50׳ עלה במיק־רה,
בלי כל מחשבה קודמת, על
גל חדש של לאומנות ואנטי-קו-
מוניזם . ,שעלה בארצות־הברית
בעיקבות המהפכה הקומוניסטית
בסין. הוא תסס טרמפ על גל זה
ועלה לגדולה — עד שנעלם לפתע
כלא־היה. לפני כן הספיק לגרום
לארצות־הברית נזק שלא תוקן עד
היום, להרוס את יצירתה הספ רותית
והקולנועית, לקעקע את
מישרד־החוץ ולאמלל אנשים בלא־ספור.
טרמפיסט
ניצחי. שמ-אל
תמיר הוא טרמפיסט נ־צזוי. הוא
כבר היה יונה ונין, סיפוחיסט קיצוני
ומדינאי מתון, כימעט־סא-
שיסט וליברל. מדי פעם עלה על
גל, שהתמוטט תחתיו, והספיק לק פוץ
על גל חדש. רבים סבורים
כי לא יוכל להמשיך בכך, וכי
בבחירות הקרובות לא יצליח עוד
לתפוס טרמפ.
אך בינתיים רוכב שמואל תמיר
על גל חדש. התחילו בו הסטודנטים
של הימין הקיצוני בקמפוסים.
אלה גילו לפני כמה שנים
כי הדרך הבטוחה ביותר לעשיית
קאריירה פוליטית, שתביא אותם
במישרין מספסל־הלימודים אל העסקנות
המיפלגתית הבכירה, היא

קריאה ״עליהום!״ על הסטודנטים
הערביים.
כמד, מהם, כמו ח״כ רוני מילוא,
כבר הצליחו בדרך זו. יורשיהם,
ובראשם צחי הנגבי, בנה
של ח״כ גאולה כהן, מנסים עתה
את מזלם.
האף המחודד של שמואל תמיר
הריה את הרוח החדשה. בשבועות
האחרונים תסס טרמס על הגל.
ב,גלב ב/י שעסי. השבוע הציע
תמיר הצעת־חוק, שתחליף את הסכינים
ושרשראות־הברזל של אנשיך,ימין
באוניברסיטה במגלב
מישפטי.
לפי הצעת־החוק. תהיה זאת
עבירה פלילית ״להזדהות״ בפומבי
עם אש״ף, להניף דגל פלסטיני או
לשיר ״שירים של אש״ף״.
המטרה: לאפשר את סילוקם
של הסטודנטים הערביים מהאוניברסיטאות,
שרובם ככולם רואים
כיום באש״ף את נציג העם הפלסטיני.
בכל
מקום אחר בעולם היה חוק
כזה נחשב כחוק פאשיסטי או בולשביק
,,מכיוון שהוא מעניש אנשים
על דיעות והשקפות, מבלי
שעשו מעשה כלשהו. אין דבר
אווילי יותר מאשר לאסור על בגי-
אדם להניף את דיגלם הלאומי,
הקיים מזה שלושה דורות, או
לשיר שירים לאומיים.
כל מומחה־לביטחון מבין כי
חוק כזה ישיג את ההיפך הגמור
ממטרתו המוצהרת. הוא יחריף את
קנאותם הלאומית של הסטודנטים
הערביים, במקביל להחרפת הקנאות
הלאומית של עמיתיהם היהודיים.
תחת להביא להרגעה, הוא יביא
להקצנה הדדית.
אין ספק שגם שמואל תמיר מבין
זאת. אך אנשים כמוהו משגשגים
באווירה קיצונית. מי שמחפש גל
שיהיה די גדול כדי לשאת אוחו
לשררה — בוודאי אינו מהסס לזרוע
סופד, אשר תיצור גלים.

השטחים
תל״ון שדזהב
החייל העיף מבט בצווארה
של העיתונאית, הסיר את
התליון והחרים אותו
רוחה של רמונדה אל־טאוויל
היתד, טובה עליה. אחרי מסע
באוסטריה, שבו קצרה הצלחה
אישית רבה, התקרבה ממיזרח ל גשר
אלנני. באוסטריה היחד, אורחת
מפורסמת וקיימה מסיבות־עיתונאים
בחסות אישי־השילטון.
הקאנצלר ברונו קרייסקי בכבודו
ובעצמו הציג אותה לפני ה-
קהל בנאום חגיגי במוסד סוציאליסטי•
רמונדה, אם לחמישה ילדים׳
קיוותה להתראות בעוד שעה
קלה עם מישפחתה ברמאללה.
אולם בגשר חיכתה לה הפתעה.
זכויות לגיטימיות? על
צווארה של העיתונאית הנאה היה
תלוי, כמו תמיד, תליון מזהב. בצורת
שם• נשים רבות בעולם
נושאות עתה, בצורה זו, את
שמותיהם. רמונדה ירוקת־העיניים,
שנולדה בעכו ושהיתה אזרחית
ישראלית לפני שני-שאה למנהל-
בנק בירדן, נושאת על צווארה
תליון המורכב מן האותיות האנג ליות
של השם ״פלסטיין״.
החייל בתחנת־המעבר העיף מבט
אחד בתליון, ציווה עליה להסירו
מייד. הוא החרים את התכשיט ואף
מסר לעיתונאית קבלה רישמית,
שבה נאמר כי התליון הוחרם לשם
השמדתו.
״אבל ראש־ד,ממשלה מנחם בגין
התם בקמפ-דייוויד על מיסמך ש בו
הוא מכיר בזכויות הלגיטימיות
של העם הפלסטיני !״ קראה
אל-טאוויל. אך זד, לא עזר לה.
נראה כי זכויותיו הלגיטימיות
של העם הפלסטיני, לדעת שיל־טונות
המימשל הצבאי, אינן כוללות
את הזכות לקרוא לעצמו
בשמו — כשם שאינו כולל, לדעת
שר־המישפטים (ראה לעיל) את
הזכות להניף את דיגלו.
ה עו ל ם הז ה 2237

^1)16

מ1טי גלעדי
׳הקת סקסטה

הפלטרס
!־ארה״ב^בלה
הנמה׳ הנצחיי

ו ל בו ש ת שהוצגה במיוחד
ע״י אפנת ניבה

ן| 1הד 1לפינים
,רקדני העירי

תצוגת
מטקס, ניבה

• אשק לון—{ —1-|5 |-מלוןהמלךש או ל

#נ תני ה -ב מ לון ב לו בי
במוצ״ש 2.8.80 בשעה 9:00 בערב יתקיים נשף בחירת
נסיכתהמר כז 1980ב ח סו ת ראש העיריה מר קליגלר

|ב מו צ״ ש 26.7.80 בשעה 9:30 בערב, מסביב לבריכה המפוארת

יתקיים נשף נ חיר תנסיכתהיםה תי כו ן 1980

באשקלון: במישרד -לתיווך ״תיווך לי״
כרטיסים :
, 11$טל• 25816־ .051 בבוטיק ״איי לייק מייק״ רחוב
״שי־לי״ .במלון ״גני שולמית״ ובקבלה של מלון ״ילמלד
משרד יונה. בערב המופע בקופת מלון ״המלך שאול״

כרטיסים: בנתניה: משרד ״מופע״ רחוב שמואל הנציב , 14 טל.
50555־ 055 ובקבלה של מלון ״בלו־ביי״ ,טל 57151 055 בחדרה :
במישרד ״פירסומי ארנון״ רחוב הרברט ס מו א ל ,46 טל• 25228־ .065
בנפר־סבא: מישרד ״ניסן״ וייצמן ,80 טל 25424 052 בערב המופע
בקופת מלון ״בלו־ביי״ נתניה•

בבניין סולל בוגר
הרצל ג. בבו טיק
שאול״ .באשדוד :
באשקלון.

טבריה ־

אי ל ת ־ ב מ לון הפארל רו ם
ביום שישי 8.8.80 בשעה 9:30 בערב, יתקיים נשף בחירת
נסיכתים ־ סו ף 1980ב ח סו ת ראש העיריה מר גדי כץ

ביום רביעי 6.8.80 בשעה 9:00 נערב, י תקיים נשף בחירת
נסיכתהכנרת 1980

אצל זנתי (ליד הקולנוע) ,אצל בית־הלחמי, קיו ס ק
כרטיסים :
איניצור, אצל ״אף דן־דינו״ מרכז מור ובקבלה של כל בתי־המלון באילת.
בערב המופע בקופ ת מלון ״לרום״ אילת, טל 7411 059 הזמנה לקבוצות
בטלפון 76516־ .059

כרטיסים: בטבריה: במישרד ״בידור הצפון״
(לשעבר אלחדיף) ,טל 22597 .־ 067 ובקבלה של
מלון ״פלאיה״־טבריה, טל 92255 067 בצפת: אצל
גרמבוים — חגות למכ שירי־נתיבה

הנ חו ת: לוועדי עובדים ומיפעלים. לחיילים בקציני הערים
הדרבת המועמדות :
אולפן לאה פלטשר
עיצוב הכתרים :
רחל גרא, יפו העתיקה

ב ש תו ף

עיצוב ת ס רו קו ת: סלון גיימי חיפה
איפור: המעבדה לעיצוב ההופעה
ב הנהל ת אביבה אורגד
צילום המועמדות: אסף שילה
טל 252 82 5 .
עיצוב גרפי: סטודיו

פיו־ר קולדה

__16^000

ה:1ג ׳(11ה, כראשי־העוים :1גזה 1תפרה
ב והולידות את
ת הכלל או1 כתונ
הבלו 1הכילת׳ 8 זבילתי־ו:תו

באדיק
א רי ק שרון

¥ה היה אחד הסודות השמורים ב•
יותר במדינה בשבוע האחרון. הצנזורה
הקפידה שאפילו רמז לא יופיע בעיתונים.
הרמטכ״ל, רב־אלוף רפאל
(״רפול״) איתן, לא ידע על קיומו. גם
סגן שר־הביטחון, מרדכי (״מוטקה״) ציפורי
לא ידע עליו. איש מחברי הממש לה
לא ידע כי התגלה נסיון להתנקש
בחייו של שר החקלאות אריאל (״אריק״)
שרון, ושרון עצמו, בישיבת־הממשלה שנערכה
ביום הראשון השבוע, התאפק מלספר
זאת לחבריו ליד שולחן־הממשלה.
אלה שמו לב ששרון היה עייף במייוחד
וישן משך מרבית הישיבה.
לאנשי ביטחון היה צפוי שזה יקרה.
מאז נסיון ההתנקשות בראש עירית־שכם,
בסאם אל־שכעה, ובראש עירית רמאללה,
כרים חלף, ופציעתו של שוטר מישמר־הגבול
סולימן חירבאווי, חששו העוסקים
בשמירה על אישים שתבוא תגובה דומה.
החוק הבלתי כתוב, שכובד גם על ידי
הצדדים הנאבקים בזירה הזו, הופר. היו
מי שפגעו בכלל, שהיה עד כה מקידש,
שלא לפגוע באישים פוליטיים, שלהם אין
כל קשר לפעילות מבצעית. עתה נפרץ
הפרץ. העובדה שהמתנקשים נשכעה וב-
חלף לא התגלו, למרות שעבר זמן רב
מעת ההתנקשות ולמרות שראש הממשלה
מנחם בגין הודיע שיעשו כל המאמ צים
למצוא את האשמים ולהעמיד אותם
לדין, הוסיפה אף היא שמן למדורה.
האחראים על שמירת אישים במדינה
היו מודאגים. הם חששו מתגובה של איר-
גוני הטרור, והששו מפעולה נגד אישים
ישראליים, כנקמה על ההתנקשות בשכעה
ובחלף.

להאדיר
א ת שם השר
}*קראת סוף השבוע שעבר הגיע
) למספר עתונאים מידע על נסיון התנקשות
בחייו של אריק שרון. מדליפי
המידע היו מקורביו של אריק. קשה היה
אז לדעת מהי בדיוק האמת בעניין מעצרם
של חברי החוליה שהתכוונה להתנקש ב3

חייו של שרון, משום שמקורבי שרון,
בהנחייתו או שלא בהנחייתו, הוסיפו צבע
רב לסיפור האמיתי, בנסותם לשלב את
השר שלהם בסיפור גבורה כדי להעלות
את קרנו בעיני הציבור.
על פי הסיפור הראשון, שהופץ על־ידי
מקורבי שרון, נתפסה בלילה שבין היום
הששי והשבת בשבוע שעבר חוליית
מחבלים בתוך שטח חוותו. על פי הסי-
פר, נתפסו בידי ארבעת המחבלים כלי
נשק רבים, תחמושת וחומרי חבלה. הארבעה
נתפסו על־פי גירסה זו על־ידי
עובדי החווה של אריק, ביניהם מוותיקי
לוחמי הצנחנים שאריק היה מפקדם.
ככל שהעתונאים, להם נודע הסיפור,
התעמקו בו, כך התבררו עובדות אחרות,
שאינן קושרות אולי את שרון לסיפור
הסכנה, אבל אמיתיות יותר. הסתבר כי
החוליה נתפסה לפני כחודש.

ההווה שד אריק
׳איך הצליחו לחדור

קשה לדעת אם אנשי החוליה כולם
אכן סיירו בחווה של אריק שרון, עם
נשק וחמרי חבלה או בלעדיו — או
שהיתה זו המצאה דמיונית של עוזרי השר
שרון.
סודיות רבה אפפה את הפרשה עקב
והפסילה המוחלטת של הצנזורה על כל
רמז לגבי הפרשה,

אולם מקורביו של אריק שרון החליטו
לנצל את הפרשה עד תומה לפרסומת עצמית
לשר שלהם. הם הפיצו שמועות,
לפיהן ניצלו בעבר אשתו של השר, לילי,
ושני ילדיו מנסיונות פיגוע וכי משך
תקופה ארוכה נמצאים השר ובני משפחתו
תחת איומים של אירגוני החבלה.

לוח זמנים
מאולץ
^ ת ב מעריב, אורי דן, עתונאי־החצר
״ • של שרון, דאג לספר שחברי ה חוליה
התכוננו במשך שנה תמימה לפיגוע,

זרקורים כשער החווה
האם היה מודיע חבפניח

הבלן אל־חירבאווי בבית־חודים, השבוע

ראש־עירייה אד־שכעה בביתו, השבוע
ככה זה התחיל
ערכו פעולות הכנה וסיור בחווה ובמסגרת
זו החדירו גם את אחד מחברי החוליה
כפועל לחוותו של שרון, כדי שיכיר את
השטת.
משום מקור אחר לא הגיע אישור להערכת
הזמן של מקורבי שרון. אמנם
אחד מחברי החוליה עבד בחוותו של
שרון לפני מספר חודשים, אך בחקירתו
הוא טען, ולפחות בשלבים הראשונים של
החקירה האמינו לו החוקרים, שהוא גויים
לחוליה משום שהוא הכיר את החווה ורק
לאחר שהוא עבד בה. אנשי שרון ניסו
בכל צורה להצדיק את ההוצאה הכספית
הגדולה בת מיליוני הלירות ״בבניית
גדר בטחונית, מתקני שמירה ותאורה בט־חונית
בחווה הפרטית של אריק על חשבון
הציבור, פרשה שהסעירה את הציבור
לפני כמה חודשים.
השאלה הראשונה שנשאלה היא מדוע
נבחר דווקא אריק שדון לביצוע משימת
הנקם הראשונה של האירגונים הפלסטינים
באישים ישראליים. אחת התשובות
לכך טמונה ללא ספק במקום ממנו היתד
צריכה לצאת החוליה, עזה. חוותו של
שרון אינה רחוקה מעיר־הנמל הערבית.
לתושבי עזה יש גם חשבון פרטי עם
אריק שרון, מהתקופה שבה הוא דדה
אלוף פיקוד־הדרום והשליט סדר ברצועת״
עזה תוך שימוש בכוח רב, בהרס בתים
וביריות.
המידע הכריע
ן>|ולם נראה כי המידע שנאסף על י
ידי החוליה או על-ידי שולחיה,
לגבי סידרי השמירה על אישים ישראליים,
הכריע גם הוא את הכף, לקביעת
אריק שרון כמטרה ראשונה. כל מי
שקורא עיתונים או צופה בטלוויזיה מב
חין
מיד בשומרי-הראש הצמודים לראש־הממשלה
מנחם בגין, לשר־הביטהון לשעבר
עזר וייצמן, ולשר־החוץ לשעבר משה דיין.
אותם אישים ואחרים נשמרים ע״י שומ רי
ראש ,״גורילות״ כפי שהם מכונים,
מיחידת שמירת האישים המייוחדת עוד
מתקופתו של דויד בן־גוריון.

התק די ם
של בן־גוריון
ן* תקופת בן־גוריון היה נהוג לשמור
י* רק על ראש־הממשלה ושר־הביטחון.
אחרי שבן־גוריון פרש, ושני התפקידים
התחלקו בין שני אישים שונים, הוחלט
לשמור גם על ראש־הממשלה וגם על שר־הביטחון.
בן־גוריון, בשל שיעור קומתו,
היה יעד למתנקשים גם אחרי שפרש מתפקידים
ממלכתיים, הוחלט ששומרי־הראש
ימשיכו ללוות אותו גם אחרי שהתפטר.
בעקבות זאת הפך הדבר לנוהג. לא רק
ראש־ממשלה ושר־ביטחון מקבלים ליווי
צמוד של שומרי־ראש, אלא גם ראשי־ממשלה
ושרי־ביטחון לשעבר.
על אלה הוסיפו גורמי הביטחון שמירה
אישית על נשיא המדינה,
ושמירה על שרים, אישים נוספים כאשר
אלה נוסעים לחוץ־לארץ.
כשעלה הליכוד לשילטון הפכו ראשיו
את עניין שומרי-הראש לסמל לסטאטוס
חברתי. כשנכנס הפרופסור ייגאל ידין
לתפקיד סגן־ראש-הממשלה הוא ביקש
וקיבל שמירה צמודה של אנשי החולייה
המייוחדת. כשראש־המשמלה, מנחם בגין,
רצה להוכיח אהדה למי שהיה שר־האו־צר,
שמחה ארליך, הוא הורה לתת לו
שומרי־ראש. נשיא־המדינה קיבל אף הוא
שומר־ראש במישרה מלאה, גם לשר האו צר
יגאל הורביץ היתה צמודה גורילה.

קשה שלא להבחין, בעת שצופים
בשרים המגיעים לישיבות הממשלה, מעל
מסך הטלוויזיה, שלפחות עד ללכידת החוליה,
לא היה לאריק שרון שומר־ראש.
בעוד ידין, שאיש בוודאי לא יעלה על
דעתו להתנקש בחייו מבלי שיעורר צחוק
כללי, נוסע במכונית עם נהג שהוא איש־ביטחון
ושומר־ראש צמוד, היה אריק מסתובב
במכונית הוולח שלו עם נהג
מפול הנהגים של מינהל־הרכב־הממשלתי,
או כשהוא נוהג בגפו.
גם לפני שמונה לתפקיד שר־החקלאות,
וגם לפני שהפך למטרת שינאה של כל
ערבי פלסטיני, בעקבות דבריו ומעשיו
במיסגרת היותו השר המופקד על ההתנחלות,
היה ברור לכל ילד שאריק שרון
עלול להיות מטרה להתנקשות. עברו
הצבאי המפואר, דעותיו הניציות בשנתיים
האחרונות והעובדה שאין כמעט אדם
בכל רחבי העולם שאינו מכיר את שמו
של אריק, הפכו אותו לכזה. אין ספק
שכאשר דנו ראשי ארגוני הטרור
וניסו להחליט במי לבחור כמטרה להתנקשות,
היה שרון באחת המקומות הרא שונים
ברשימה, משום ההד הציבורי העצום
שהתנקשות בחייו היתה גורמת.

מועמד
מ ת אי ם
ך• שה למצוא מישהו מתאים יותר
\ /להתנקשות מאשר אריק שרון. במנחם
בגין, משה דיין ועזר וייצמן קשה
הרבה יותר לפגוע. הם מוקפים בשומרי
ראש הידועים בכל שרותי הביטחון והאבטחה
בעולם כטובים ביותר. התנקשות
בנשיא המדינה יצחק נבון, למרות היותו
האזרח הראשון של המדינה, לא היתד
מביאה את האפקט הציבורי המבוקש על־ידי
המתנקשים, משום שהכל יודעים ש
נשיא
מדינת ישראל אינו דמות פוליטית.
בשרים אחרים כמו ישראל כץ או
חיים לנדאו מיותר לפגוע. איש בעולם
לא היה מתפעל מכך.
הסלמה במאבק
ך ראה כי זו היתד הסיבה שלאריק
^ אושרו תקציבי ענק לבניית הגדר סביב
החווה שלו, התאורה הביטחונית המתפרשת
על שטחים עצומים, אמצעי אלקטרוניקה
משוכללים ומבנה לשוטר השומר
על הבית. אריק אינו היחיד ההופך את
ביתו למיבצרו על חשבון תקציב הביטחון.
לאחרונה הקימו בחצר ביתו של
ראש־הממשלה, ברחוב בלפור בירושלים,
שני מגדלי שמירה גדולים, עשויים מבטון,
שהחליפו את מגדלי השמירה עשויי העץ
שהיו שם קודם לכן. ביתו של משה דיין
בצהלה הוא מיבצר של ממש ושומרים
מזויינים מקיפים אותו מכל עבר. גם
בתיו של עזר וייצמן, בנווה מגן ובקיסריה,
מוגנים היטב. אפילו ביתו של
ייגאל ידין, ברחוב רמב״ן בשכונת רחביה
בירושלים, מוגן ונשמר משך 24 שעות
ביממה על ידי שוטר.
הפיכת המאבק בין זרועות הביטחון של
ישראל לבין האירגונים הפלסטינים, לנס-
יונות רצח של אישים פוליטיים, אשר
נשקם היחיד הוא המיקרופון והעט, היא
תופעה חמורה ביותר בזירה. כשם שגונו,
כמעט בכל פה, המתנקשים האלמוניים ב־בסאם
אל־שכעה ובכרים ח׳אלף, כן יש
לגנות את חברי החוליה שהתכוונו להתנקש
בחייו של אריק שרון ואת שולחיהם.
יש לדאוג לכך שפרשת שכעה וח׳אלף
תהיה אפיזודה חולפת ושהחוק הבלתי-
כתוב האומר שאין לפגוע באישים פוליטיים
ימשיך להישמר.

יוסי ינאי 1

צעירה צברית
שהתחזתה נה״ות
מספרת על
חוויותיה עם
טרדני החוף
ייד תיירות נעצר בנתניה״ .זאת
היתה הכותרת, שהוצנעה השבוע
במקום קטן, בעמוד פנימי של ידיעות
אחרונות. אולם מאחריה הסתתר סיפור
מזעזע על אונס קבוצתי אכזרי, שבוצע
בתיירת בנתניה. לפי התיאור שמסרה
התיירת, צעירה השוהה בארץ עם הוריה׳
עצרה המישטרה צעיר נתנייתי, כחשוד
בהשתתפות באונס. הצעיר היה
ידוע למישטרה כצייד־תיירות.
ענף ציד־התיירות הפך פורה בשנים
האחרונות בארץ. רבים מנצלים את חודשי
הקיץ כדי ״לתפוס״ תיירת על החוף.
ואם היא גם עשירה, הרי ש״פעמיים כי
טוב״ .התיירות נחשבות בעיני הישראלים
טרף קל. תמימותו נמצאת, במיקרים
רבים, בעוכריהן.
טרדנים וחוצפגים

גנט 1בוחנים

ציידי התיירות בוחנים היטב את קורבנם לפני שהם
ניגשים אליו. מבטים אלה. שנועדו לתהות על קנקנה
של התיירת, הופכים את השחי יה על החוף לסיוט לתיירות. הן חשות שלא בנוח.

ך* תופעה הכולטת אצל ציידי־התיי-
י • רות היא ההטרדות. מזה זמן ידועים
הישראלים כטרדנים חוצפניים, שאי נם
מניחים לתיירות להישאר אף לרגע
אחד לבדן. שט רע זה יצא לישראליים
בזכות אותם ציידים. הללו נוהגים לצאת
לשחר לצייד בחופי הרחצה, בקירבת ה
מלונות, שם מצויות תיירות רבות. מבלי
להתחשב בפרטיותו של התיירות המש תזפות,
הם מתעקשים לקשור עימהן שיחה.
גם סירוב אינו מרתיע אותם. פעמים
רבות הם חוזרים ומטרידים, עד ש־התיירת
נאלצת לקום ולעבור למקום אחר.

!•) 0 (1דין ך 01 הבחור שלחש לאוזנה של ריקי כי היא ״נורא חתיכה״׳,
* יי ׳ י ^ -ייי התגלה כתוקפני כאשר דחתה אותו. אחרי שרצה לנשקה,
קפצה ריקי ממקומה וביקשה להסתלק. אך הוא אחז במגבת ולא הניח לה.

הז מנ ה ל שוק הכ ר מל

הבחור שבתמונה הציג את עצמו כרוכל
בשוק־הכרמל והזמין את ריקי לקנות אצלו
ירקות בזול. הוא הזמין אותה גס לביחו ,״ כאן, לא רחוק.״ מבלי לשאול הרבה, הרשה

בריחה

המרדנים אינם משאירים ברירה. לתיירות. הדרך
היחידה להיפטר מהם ה״א לקום ולברוח.
כאשר תיירת או אפילו בחורה ישראלית מנסה להעיר להם מל

אך גם שם מופיע עד מהרה הצייד המקומי׳
והסיוט נמשך. כך יכולה תיירת
להתקל ביום אהד בעשרות טרדנים
כאלה.
במו דוגמנית

התנהגותם, הם הופכים, בדרך כלל, חוצפנים עוד יותר. כמה בחורים
ניבלו פיהם וקראו לריקי קריאות גנאי, בקול־רם, כאשר
לא נענתה להצעותיהם ולחיווריהם אלא ניסתה להטיף להם מומר.

העולם הזה את הרגשתה של תיירת על
החוף. בזכות המראה הלא־ישראלי של
ריקי הבלונדית, נפלו ציידי־תיירות וסתם
טרדנים מזדמנים בפח שנטמן להם.

מספרת ריקי קלוס:

בחרתי להתחיל את הבדיקה בחוף שליד
האופרה הישראלית בתל־אביב. באיזור
הזה ישנם כמה בתי־מלון קטנים. במלונות
הגדולים יש בריכות, והתיירות מע-
(המשך בעמוד )44

ף* י קי קלום, פקידה צברית בת 26
י מגיבעתיים, הסכימה לבדוק עבור

לעצמו לשכב.לידה והחל לתחקר אותה על פרטים אישיים. כאשר נאלצה ריקי לעזוב, הלו
אחריה עוד זמן רב. בתמונה מימין נראים טרדנים המקיפים את ריקי. בקשותיה כי יניחו
לה, לא נשאו פרי• הבחורים נשארו לשבת ולהטריד את ריקי בשאלות שונות וסיפורים.

אבי הדייג, שחשב כמו רבים אחרים, כי ריקי היא
תיירת, הזמין אותה לאכול דגים. הוא הטריד אותה
בשאלות אישיות, וגס סיפר על עצמו. כאשר קמה והלכה ממנו, עקב אחריה במבטי זעם.

ועם בעיניים

- 41ו

מישרדו ישראל ליפל (משמאל) וגרם לסעות־ווחות במפד״ל

^ ש ה גי ע מנכ״ל־מישרד־הדתות ישראל
~ ליפל, ללישכת השר שלו, אהרון אבו-
חצירא, הוא עדיין לא חשד בכלום. הפגישה,
אחת הנדירות בעת האחרונה של
השר עם המנכ״ל, באה ביוזמתו של ליפל,
שרצה לדון עם אבו-חצירא בביקורים ה צפויים
של הארכיבישוף מיורק — האיש
מיספר שניים בכנסיה האנגליקנית —
ומישלחת של הכמורה הבכירה הארמנית.
אולם ליפל, שהוא אולי המומחה מיס-
פר אחד לעדות הדתיות הזרות בארץ,
לא הספיק לדבר עם אבו־חצירא על הארכיבישוף
ועל הארמנים. אבו־חצירא
פנה אליו ודרש ממנו להגיש לו בו ביום
את מיכתב־ההתפטרות שלו.
הפתעתו של ליפל לא באה בגלל עצם
הדרישה, אלא מהעיתוי. כבר מזה שנתיים
אין אבו־חצירא מסתיר את רצונו
להיפטר מהמנכ״ל, וליפל אינו מסתיר את
השגותיו על דרך ניהול־המישרד על־ידי
השר. ליפל, שלא היה מוכן לדרישה באותו
היום דווקא, סירב.
כעבור רבע שעה קיבל ליפל מיכתב-
פיטורין מהשר, המודיע לו על הפסקת
עבודתו, ומאחל לו הצלחה בעתיד. מקורבי
ליפל טוענים שהמיכתב אינו חוקי,
וכי רק הממשלה כולה יכולה להחליט על

פיטורי מנכ״ל, אך היה ברור לכל של־אבו־חצירא
די כוח כדי להשיג את החל טת
הממשלה. ליפל נשמע למיכתג.:
עם קבלת המיכתב לא הסתיימה פרשת
ליפל, אלא רק התחילה להתגלגל. המג־כ״ל
המודח שייך לסיעת ״ליכוד ותמורה״
במפד״ל, סיעתם של אבו־חצירא
וח״כ דויד גלס. הסיעה סערה ועימה ה־מפד״ל
כולה• גלס, הידוע כידיד של אבו־חצירא
ושל ליפל, נעלב מכך שאבו־חצי-
רא לא סיפר לו מראש על הצעד שהוא
עומד לנקוט. הוא פירסם הודעה חריפה,
ובה איום בפילוג הסיעה. היא תקפה ׳בחריפות
את אבו־חצירא ותמכה בליפל.
נער שליח

שר המר ומזכיר בן־נתן
אין מקום לפורשים

ך* אשי המפד״ל התחילו לבחוש בי
קלחת ולבדוק את התמונה הפוליטית
שנוצרה. אחדים מהם כיהודה בן־מאיר
וזבולון המר, ניסו לפשר בין הצדדים.
לצעירים לא היה נוח שבני-בריתם ,״ליכוד
ותמורה״ ,יתפלגו ויחזקו בחלקם את
הסיעה של הד״ר יוסף בורג. לעומת זאת
לא התערבו בורג והאיש החזק בסיעתו,

רפאל בן־נתן, במשבר, והמתינו כמשקי־פים
מן הצד לראות כיצד יפול דבר.
האיש שבגללו פרצה הסערה, ישראל בקרב ידועה דמות הוא
ליסל,
העסקונה הדתית בירושלים. ליפל, ששם-
הביניים שלו הוא נחמן, קרוי על שם
הרבי נחמן מברצלב, שעם חסידיו נמנית
מישפחתו, ויש הטוענים לקירבת־דט לרבי.
ליפל נולד בעיר אומן בברית־הסועצות
לפני 46 שנה, ושייך אחת המישפחות העניות
של ירושלים שלפני הקמת המדינה.
בילדותו הצטרף לאצ״ל והיה חבר ב־אירגון
עד להקמת המדינה. מגיל 18 הוא
היה נער־שליח בלישכתו של הרב הראשי
לישראל, הרב יצחק הרצוג• בלישכת הר־צוג
הוא עלה בדרגה, ועם פטירתו של
הרב, עשר שנים אחר־כך, היה מנהל
הלישכה, ונודע כמי שמנהל ביד רמה את
כל לישכת הרבנות הראשית. כשנפטר
הרב הרצוג עבר ליפל לתפקידים אחרים
במישרד־הדתות. הוא מונה כמנהל המחלקה
לקראים ולשומרונים. וכמנהל מח־לקת־הקבורה.
אחר־כך היה עוזרו של
סגן־השר, בנימין שיחור.
כשמונה זרח ורהפטיג כשר־הדתות, הוא
לא רצה בליפל. ורהפטיג פיתח טינה ל־ליפל
מהיום הראשון לעבודתו במישרד.
ליפל נשלח — כפי שהוא עצמו אמר —
״לארץ גזרה״ ,והיה קצין־מטה לענייני-
דתות ב״מיפק^ת יהודה ושומרון״.
גם שר־הדתות שבא אחרי ורהפטיג, יצחק
רפאל, לא רצה בליפל. אולם כאן
עמדה לעסקן הג׳ינג׳י ידידותו עם מי
שהיה אז מנכ״ל מישרדו של רפאל, דויד
גלם, ועם העסקן הצעיר של המפד״ל,
ח״כ אהרון אבו-חצירא. אלה לחצו על
רפאל עד שהסכים למנות את ליפל כס־מנכ״ל
המישרד לעניינים מייוחדים.
כל אותה תקופה עסק ליפל, נוסף על
עבודתו במישרד, בשני דברים שעניינו

יותר של ליפל במישרד. צדוק היה מקדיש
רק חצי יום בשבוע, היום הששי,
לענייני מיקזרד־הדתות, וגם אז עסק בעיקר
בענייני הדיינים ובתי־הדין הרבניים.
ממלא־מקום־המנכ״ל ליפל היה השליט
הכל־יכול במישרד הדתות, ובעיקר על *
התקציב, שנחשב אז כתקציב־ענק, של
40 מיליוני לירות לישיבות, לבתי־כנסת
ולמיקוואות, שהיה בשליטתו.

המגכ״ל
הראשון
ן ךי׳ מנ ס ״להרא שון שאת מועמדותו
י ) אישרה הממשלה, שהוקמה בשנת
,1977 היה ישראל ליפל. שר־הדתות אה רון
אבדחצירא מיהר להציג את מועמ דותו
בפני הממשלה .
רק אחרי שהממשלה אישרה את המינוי
פנה אבו־חצירא לשוחח עם המנכ״ל
שלו על חלוקת־סמכויות ועבודה משותפת.
סיפר לא מכבר דויד גלם, ידידם
של השניים :״ליפל חשב אז שאבו־חצירא
הוא, אהרון הילד הקטן מרמלה/
הטעתה אותו חזותו הצעירה של אבו־חצירא,
וגילו הצעיר. הוא רצה להמשיך
ולהיות בעל הכוח העיקרי במישרד־הד־תות
אך אבו־חצירא לא הסכים לכך.״
בשיחה שהתקיימה אז בין אבדחצירא
לליפל הציע ליפל לאבו־חצירא לקחת את
דוגמת מישרד־הפנים לחלוקת הסמכויות
ביניהם :״אנחנו צריכים להיות כמו ה־ד״ר
יוסף בורג והמנכ״ל שלו, חיים קו־ברסקי.
אתה תעסוק במדיניות, ובעיקר
בחברות בממשלה, ואני אנהל את ד,מיש־רד.״
תשובתו של אבדחצירא היתד: ,
״אני לא בורג ואתה לא קוברסקי.״
המאבק האמיתי בין השניים היה על
השליטה בתקציבי מישרד־הדתות. כיום

ח״פ גלם
בין שני ידידים

ח״כ כן־מאיר ושר בורג
לא צריך פשרה

אותו. הוא השתתף בטיולים רבים, במים-
גרת חברותו בחברה להגנת הטבע ובלימודים
באוניברסיטה. אחרי שלמד באוניברסיטת
בר־אילן ברמת־גן, זכה בתואר
מ״א במדעי־הדתות באוניברסיטה העברית.
ליפל היה שותף בהדחה המפורסמת של
רפאל בידי גלם ואבו־חצירא. הוא אמנם
לא היה מפורסם אז כמו שניים אלה, אך
היתד, לו יד בהדחה. כיום טוענים מקורביו
של ליפל שהוא מתחרט על כך:
״מאז שנפטר אביו של ליפל, לפני כשנה,
הוא מלא חרטה על העוולה, שנעשתה
לרפאל שהיה שותף לה. הוא עומד לשגר
לו מיכתב־התנצלות.״
כשפרשה המפד״ל מהקואליציה, ושר-
המישפטים חיים צדוק קיבל לידיו גם
את תיק־הדתות, החל המאבק על תפקיד
מנכ״ל־המישרד. צדוק רצה למנות כמג־כ״ל
את שלמה פרדס, מנהל מחלקת־הטל־פונים
של מחוז ירושלים ובנו של הרב
פרדס. שוב התעוררו גלס ואבו־חצירא.
הם הפעילו לחצים על צדוק שימנה את
ליפל. צדוק נכנע, אבל לא עד הסוף. הוא
מינה אמנם את ליפל, אך נתן לו רק
תואר של ממלא-מקום מנכ״ל המישרד.
תקופת צדוק היתר, התקופה הטובה ב־

ח״ב שיינמן
הכרעה לטובת השר

כבר מגיע הסכום העומד לרשות מי ש שולט
על קופת המישרד ל־ 800 מיליוני
לירות, ופירוש ־השליטה על קופה זו הוא
השפעת־ענק על החיים הדתיים והמיפלג־תיים
בארץ. ליפל טוען כי בתקופת צדוק
הוא הקים מערכת־בקרה על תקציבים
אלה, וכי אבו־חצירא רצה לחסל מערכת
זו. אבו־חצירא טוען שליפל נהג בכספים
כאילו היו כספים פרטיים שלו, חילק אותם
כראות עיניו ויצר בעזרתם מוקדי-כוח,
ושהוא, אבדחצירא, החליט להפסיק סיג־נון
זהה של חלוקת כספים.
כיום מספרים מקורבי אבדחצירא שבחודשיים
הראשונים לשרותו היה שר-
בלי־תיק, ולא שר־הדתות. ליפל שלט
בכל, וניסה למנוע מהשר דריסת-רגל בעניינים
היומיומיים של המישרד. רק אח רי
חודשיים התחיל אבדחצירא להפעיל
את סמכותו, לנסות ולנהל את המישרד
בעצמו, ולעקוף את ליפל.
אנשיו של ליפל טוענים כי בשנתיים
האחרונות היה ליפל ״מנכ״ל בלי תיק״.
אבדחצירא ניטרל אותו, לדבריהם, מכל
סמכות, העביר את סמכויותיו לשני מקורביו,
ראש לישכתו, משה גבאי, ויועצו
האישי, מי שממונה כיום על מחלקת בתי-
הכנסת במישרד, דויד כנפו, שהוא אחי
גיסו. כך או כך השתלט השר על התק ציבים
הענקיים העומדים לרשות המיש־רד,
וליפל נותק ממקור השפעתו הגדול.
גם אבו־חצירא וגם ליפל טוענים כי
בשנה האחרונה לא עבד ליפל בכלל. לדברי
מקורי׳י השר היה עסוק ליפל בטיולים
ברחב הארץ, כמדריך בשכר של
החברה להג:ת הטבע, ולעיתים היה נעלם
מהמישרד לחמישה ימים תמימים. לדברי
ליפל, נלקחו ממנו כל תפקידיו ונמסרו
למקורבי השר.
במשך יותר משנה שאבו־חצירא מנסה
להיפטר מליפל. הוא נמנע מלפטר אותו,
לדבריו, בגלל היחסים הפנימיים בתוך
סיעת ״ליכוד ותמורה״ .מתווכים שונים,
ובראשם גלם, עסקו במציאת מישרה אחרת
לליפל. הוצעו לו הצעות מהצעות שו נות׳
ביניהן תפקיד שגריר ישראל בהולנד,
אך ליפל סירב לכולם.
מקורבי אבו־חצירא מוצאים את הסיבה
לפיטוריו דווקא בשבוע שעבר. לדבריהם
ניצל ליפל את אחת מד,סמכויות היחידות
שנותרו לו במישרד, אישור הוצאות ה
אש״ל
והשעות הנוספות של 420 עובדי
מישרד־הדתות, לקידום מעמדו בתוך ה־מישרד
ולבידור השר. מקורבי אבו־חצי-
רא טוענים כי לנאמני השר קיצץ ליפל
בהוצאות האש״ל וביטל את השעות הנוספות׳
כדי להכריח אותם לעבור למחנהו.
ליפל, לעומת זאת, טוען כי השר הציף
את המישרד בקרובי מישפחת אבו־חצירא
וריכז בידיהם את כל סמכויות המישרד.

הול ם

מרות שבחלוף הסערה הראשונה
* נראה היה שהפילוג על סיעת ״ליכוד
ותמורה״ אינו רציני ואינו מאיים
על מעמדו של אבו־חצירא, ברור שה שר
יצא ניזוק מהפילוג.
אחרי בירורים ובקשת הצהרות־נאמנות
מ־ 55 חברי הוועד הפועל של המפד״ל,
המשתייכים לסיעת ״ליכוד ותמורה״ ,השתקפה
התמונה הבאה: במחנה של גלם
וליפל יתמכו מרבית חברי סניף ירושלים
של הסיעה וחלק מחברי סניף בני״ברק,
בראשותו של ראש עירית בני־ברק ישראל
גוטליב. הסניף הגדול, תל־אביב •,בראשות
ח״כ פנחס שיינמן, תומך כולו
באבו־חצירא, וכן יתר הסניפים בארץ.
חישוב באחוזים מראה שגלם וליפל יכלו
לזכות רק ב־ 15 עד 20 אחוזים מתמיכת
כלל חברי סיעת ״ליכוד ותמורה״.
ברגע שהסתיימו החישובים, פסקה ה־מילחמה.
אבו־חצירא הבין שלמרות שמרבית
חברי הסיעה עומדים מאחריו, הרי
אותו חלק שיתפלג ממנה יגרום לכך ש־לאבדחצירא
לא יהיה די כוח בתוך המם-
ד״ל כדי להמשיך ולכהן כשר בממשלה
הבאה. גלס חושש שמא הכוח המתייצב
מאחריו לא יספיק אף להכנסתו לכנסת.
משום־כך החלו גישושי הסולחה בין
שני האישים. גלם אינו יכול להראות
בציבור כמי שזנח את חברו ליפל. ברגע
שימצא תפקיד חדש והולם לליפל, וב רגע
שימונה מנכ״ל חדש למישרד־הדתות,
שיהיה מקובל גם על גלס, עשויים אבו־חצירא
וגלם להפוך שוב גוש אחד במיל-
חמה שלהם נגד קבוצות בורג והצעירים
בתוך המפד״ל.

יוסי ינאי ן

ציידי הרויירוח
(המשך מעמוד )41
דיפות להשתזף שם. התיירות שגרות במלונות
ללא בריכות יורדות לחוף הסמוך.
גם הציידים יודעים זאת והם מתרכזים
שם. תיכננתי לעבור גם לחופים אחרים,
אם הציידים לא יפלו בפח בחוף שבחרתי,
אך לא היה צורך.
מייד כשירדתי לחוף הופנו אלי מבטים
חודרים מכמה כיוונים. הרגשתי כמו
דוגמנית, שקהל בוחן את הבגדים שהיא
מציגה. אבל לא השליית את עצמי לחשוב
שהם בוחנים את בגד־הים שלי. היו
להם מבטים מיקצועיים כאלה, שנתנו לי
הרגשה מאוד לא נוחה.
לא הספקתי להניח את חפצי ולשכב

הוא החל להתעניין לשמי ולמקום המגו רים
שלי, שאל על העבודה ושאר פרטים
אישיים, כשהוא משלב בשאלות פרטים
על עצמו.
קמתי ועברתי למקום אחר .״חכי עוד
קצת,״ קרא אחרי .״עוד מעט יהיו דגים
ונאכל. את יכולה לבוא לאכול כל יום.״

לחי שות
וצעקה
ף* קירבת המקום החדש שבו הת-
מקמתי שכב צעיר בעל תיספורת קצרה.
הוא זינק אלי כאל טרף מזדמן. לא
הספקתי להרים את עיני וכבר עמד לידי
והפליט משהו באנגלית. עניתי בעברית.
הוא עבר מיד לשפת הלאום, והיה נראה
שהוקל לו ושטף דיבורו גבר .״מה את
עושה כאן?״ שאל תוך שהוא שולף
מפי את הסיגריה שעישנתי, והצית בעזרתה
סיגריה לעצמו .״משתזפת,״ עניתי
והפניתי ממנו את מבטי.
כשהשבתי את המבט חזרה, הוא כבר
שכב לידי .״את נורא חתיכה, את יודעת?״
לחש, ספק שואל ספק קובע עובדה
.״אני רוצה להתחיל איתך. בא לי
לתת לך נשיקה.״ את המישפט האחרון
שמעתי, תוך כדי שהרחתי את ריח הניקוטין
שנדף מפיו המתקרב אלי. קפצתי
ממקומי ורציתי להסתלק. הוא תפס את
המגבת שאחזתי בידי .״אל תלכי,״ פקד

עלי בקול, שעמד בסתירה גמורה ללחישותיו
הקודמות .״תישארי. למה את הולכת?״
משכתי את המגבת מידיו, תוך
שאני מסננת ״תעזוב אותי!״ והסתלקתי.
במקום הבא ניתנה לי שהות לנוח
מעט .״את מדברת עברית ז״ שאל לפתע
בחור מעלי. רק אישרתי וכבר מצאתי
אותו שוכב לצידי, כשהוא כולו מעודד
מהתשובה., .אני כבר יושב פה רבע
שעה, מסתכל עליך וחושב איך להתחיל
איתך,״ פתח בשיחה מקורית, שגם
הסבירה את פשר ההפוגה .״לא ידעתי
איך לדבר איתך כי את נראית אינגלי-
זית. מה את עושה פה?״ כאן באה התשובה
השיגרתית .״אני גר פה, לא רחוק,
ביפו. אני עובד בשוק הכרמל ואת יכולה
לבוא לקנות אצלי בזול

מעקב
מ ר חו ק
ך*יהמשךבא הסבר מפורט איך
-להגיע לדוכן בשוק, וכן פרטים אישיים
שונים על משכורתו, ימי־החופשה
שלו ומה לא. כאשר הציע לי להתלוות
אליו לביתו — ״כאן, לא רחוק״ —
סירבתי. לא התאמצתי לרמוז לו שהוא
לא רצוי. פשוט קמתי והלכתי, לפתע,
כשאני קוטעת את שטף דיבורו. עוד שעה
ארוכה הלך אחרי וניסה לעניין אותי.
לבסוף נתן לי להתרחק, אך המשיך לעקוב
אחרי מרחוק, שמא אתחרט...

גיוו ג ל בי טו חהרכב 1

(המשך מעמוד )33
היא גם מציעה לגרום להשקעה מיידית
של מירב הכספים הניגבים מן הציבור,
כדי לזכות את המבוטחים במלוא ההכנסה
הנובעת מכך.

כרור מכאן שכיום אין השקעה
מיידית •טל מירב הכספים לטובת
המבוטחים. מכיוון שמדובר ביותר
ממיליארד לירות לשנת
בכייה, הרי שמישהו מרוויח הרבה
כסף במקום המבוטחים.

מנצלים
א ת ״אבנר״
ך* בדיקה שערכה הוועדה הראתה
1 1כי למעשה מבטחת אבנר יותר מאשר
70 מהסיכונים, כפי שנקבע עם הקמתה,
מפני שהיא מבטחת ביטוח־מישנה גם את
ס/ס 30 מסיכוני-הביטוח שעל חברות־הביטוח
לבטח. הסכמי ביטוח־מישנה אלה נעשים
בין אבנר. ,שהיא בבעלות חברות־הביטוח,
לבין חברות־הביטוח שהן הבעלים של
אבנר. קשה להניח כי ההסכמים יהיו
לרעת חברות־הביטוח ולטובת אבנר,
הצריכה לייצג את כלל המבוטחים מול
חברות־הביטוח.
ועדת־שטסל מצאה כי קיימת אפשרות
להעברת כספים מאבנר לחברות־הביטוח,
בדרך העלולה ״לעוות את התוצאות העים-
קיות״ (כלשון הוועדה) .למשל: אם
מאחרים בהעברת חלקה של אבנר בכספי
הפרמיות הניגבים על־ידי החברות, ומקדימים
במשיכת כספים מאבנר לפני תש לום
הפיצויים לנפגעים. במחירי הריבית
של ימינו, כל הקדמה או האחדה בתשלום
של חודש נותנות כ־ס/ס 10 ריבית.

הוועדה מצאה כי קיים פיגור
ממוצע של 4:5יום כהעברת כספי
הפרמיות מהכרות. הביטוח ד״אב־נר״
,וכי פיגור זה גורם ל•
״אבנר״ הפסד של 40 מיליון לירות
לשנה:

מערכות־אזעקה. הוא ביקש ממנה את
מיספר הטלפון שלה והציע לה את שלו.
להשתזף, וכבר צץ לידי בחור שחרחר.
״את בטח פעם ראשונה כאן,״ פנה אלי
באנגלית. עניתי ב״לא״ סתמי בעברית.
״אה, את ישראלית,״ אמר בהפתעה .״חשבתי
שאת תיירת. לי קוראים צבי. אני
דייג *ה. אני מכיר את כל הבחורות פה
על חוף. תיכף ראיתי שאת חדשה כאן.״
אישרתי שאני באמת לא תיירת, והסברתי
בנימוס שבאתי לנוח. הוא לא
נראה מבין במייוחד, שכן לא הראה שום
סימנים שהוא מתכוון להסתלק. להיפך.

קרא הבחור שבתמונה בהתפעלות, והרעיף על ריקי

1*111111
מחמאות. הוא טען כי לא ראה מעולם דבר יפה

כמוה, וביקש ״לראותה מקרוב״ .אחר־כך התוודה שבא לחפש בחורות ״בתור השקעה״.
בעוד אני הולכת, נעמד מולי בחור
ובחן אותי כאילו נפלתי מהירח .״איזה
יופי !״ קרא בהתפעלות .״את ישרא לית?״
תשובה חיובית .״לא ראיתי דבר
יפה כמוך בחיים,״ אמר בהגזמה מופגנת ־
והמשיך לחלק מחמאות על ימין ועל
שמאל .״אני רוצה לגשת אליך ולראות
מקרוב. את צריכה להיות בטח דוגמנית,
או משהו כזה.״

״ב חורו ת זה
ה שקעה״

..למה לבז?1־

רבים שאלו את ריקי שאלה זו. וראה כי מה
שמעודד את הטרדנים הוא היותה של הבחורה בגפה.
הס אינם מסוגלים להבין מדוע היא מתבודדת. מבלי להתחשב בפרטיות, הם ניגשים
לבחורה וכופים עליה את חברתם. שואלים שאלות, מספרים על עצמם ונוטלים מחפציה.

ל ^ א נראיתי כאילו החנפנות פועלת
• עלי, אך הוא המשיך ללכת אחרי
והתיישב לא רחוק ממני .״קוראים לי קובי,״
הציג את עצמו .״אני אגיד לך את
האמת, באתי לחפש בחורות בים, אבל
לא האמנתי שאמצא פצצה כמוך.״ אחרי
שסיים את הווידוי החל להתעניין בי.
הסבתי את נושא השיחה ועודדתי אותו
להמשיך להתוודות .״אני אגיד לך את
האמת, אני מחפש בחורות עם כסף. בשבילי
בחורות זה השקעה. בחורה עשירה
זה השקעה טובה.״
נתקלתי בעוד שורה ארוכה של מחפשי
השקעות מסוג זה. הם השתמשו בשיטות
שונות, בהתאם לרמתם ולגינונם. אך
דבר אחד איפיין אותם: הם היו כולם
נודניקים נוראיים.

הוועדה מצאה גם, כי כספי אבנר
מוצאים שלא על פי מירב הריווחיות,
היינו תוך העדפת האינטרסים של חב-
רות־הביטוח בעלי אבנר. כן מצאה הוועדה
כי חברות־הביטוח אינן משתפות את אבנר
בדמי-רישום ובדמי־פוליסה הניגבים מהמבוטחים
(התשלום של המבוטח מורכב
משני חלקים: פרמיה לביטוח ו״דמים״,
דמ-רישום ופוליסה. כיום ה״דמים״ ודמי-
הרישום מהווים כמחצית התשלום של המבוטח.
על־ידי אי־זיכוי אבנר בחלקה
ב״דמים״ ובאי־הרישום מקפחים אותה במחצית
הסכום המגיע לה).
הוועדה גילתה גם כי היתה הפרזה
מצד אבנר בהחזר הוצאות לחברות־הבי-
טוח, ואי־הדדיות בכיסוי הוצאות אבנר.
הוועדה ערכה בדיקה מאזנית של התוצ אות
העיסקיות של אבנר וקבעה כי בשנת
1976/77 בלבד לא קיבלה אבנר
מחברות־הביטוח 284 מיליון לירות, שהגיעו
לה כדין וכחוק.

תירגום השווי הכספי של סכום
זה לשנת 1080 הוא 1.5מיליארד
לירות :
מסתבר כי חברות־הביטוח לא העבירו
לאבנר את חלקה בביטוח משותף עם
חברות-ביטוח בארץ ובחו״ל, וחלק זה
לבדו היה 120 מיליון לירות.
משמע: אבנר הפסידה 40 מיליון לי-
יון לירות בגלל העיכוב של 43 ימים
בהעברת חלקה בפרמיות. אבנר לא קיבלה
את חלקה בהשוואה להשקעתה בבית־הביטוח,
סכום של 25 מיליון לירות נטו.
כן סידרו החברות את אבנר בחישוב
ערך ההשקעות במאזן לבין ערכם האמיתי,
והפרש זה הוא 70 מיליון לירות.
סכום נוסף של 29 מיליון לירות הרווי חו
החברות כתוצאה מכך שאבנר משלמת
להן1׳קומיסיון של ס 60/מהפרמיודנטו ש היא
מקבלת כהוצאות־גבייה עבור הסוכנים,
אולם החברות מעבירות לסוכנים
רק ו0ץ<! 5
הסכם מוזר
**י כאן שכסעיפי ניהול אבנר בל-

יו בד צריכות החברות להעביר לאבנר
(המשך בעמוד )46
ה עו לנז הז ה 2237

לי א

|3ל א
הזוג הזה משגע אותי. הם פשוט החליטו
לבלבל אתכם ואותי ובעיקר את
עצמם. אני מתכוונת למי שנבחר לא מזמן
כמנהל בית״ר ירושלים, עורד־הרין יוסי
ז׳רז׳בסקי ולחברה שלו דדיה אנקור,
שחוץ מזה שהיא חברה על תקן של כן,
לא, כן, לא, של יוסי, היא גם חתיכה,
וגם המזכירה של מנכ״ל רשות השידור
יוסי (״טומי״) לפיד.
אז בהתחלה זה היה כן, לא, כן, ילא,
בעניין החברות. יום אחד השניים היו
דבוקים זה לזה וכאילו המציאו בעצמם
את האהבה, ולמחרת, אפשר לראות כל
אחד לחוד עם פרצוף ארוך כזה, ואז
יודעים שהיה ריב, או סתם פרידה בלי
ריב. לא מספיקים לרחם ולנחם, ושוב
הם ביחד, שוב המציאו את האהבה.
אז התקופה של הכן, לא, כן, לא, הזו
נגמרה. השניים החליטו לקחת את עצ-

ווו

לחפש את החבר לשעבר
לפני ארבעה חודשים קנאתי בו. אני מתכוונת למשורר־עחו־נאי־שחקן
יונתן (״יותי״) גפן. לא שקגאתי בכשרון שלו, או
בהצלחות הבימתיות שלו, עם זר, כבר השלמתי לפני הרבה זמן.
קנאתי בו בגלל מה שהיה דבוק אליו, חייך אליו באהבה, והבטיח
לו בעיניים את כל הכוכבים שבמרום. האובייקט המבטיח
הזה היה אחת הנערות המבוקשות בארץ, חלומם של כל צופי
הסרט אסקימו לימון, ענת עצמון
אבל אצל יונתן הדברים מסתיימים בכל פעם שהוא רוצה
להיות קצת לבד. כשרצה להיות לבד הוא נפרד מאשתו החוקית
נורית גפן ומהר מאוד מצא את ענת. כשרצה להיות לבד
מענת הוא נפרד ממנה ומצא לו את הפרקליטה גלית ויגוצקי.
עכשיו, כך אומרים לי, הוא עוד פעם בראש של להיות לבד.
יונתן אמנם עושה את הפרידות שלו בצורה אלגנטית, כמעט
אבהית, אבל הענת שלו נפגעה. היא אמנם לא עשתה סצינות
ולא היו בכיות פומביות, אבל מי שמכיר אותה טוב ראה על
הפנים שלה את כאנדהלב.
וכשנמצאים ביאוש עושים גם שגיאות, ואפילו. אם השגיאות
הן שגיאות חוזרות. הרבה זמן לפני שענת היתד, כוכבת אסקימו
לימון, ושרק יושבי הספסלים שבשדרות־חן בתל־אביב, מקום
מגורי-הוריה, ידעו כמה שהיא יפה, היה לה סיפור קטן עם המל-
חין־זמר שלום הניד. זה נגמר מהר. אני מתכוונת לאז. עכשיו,
כשכאב לה הלב מיונתן, היא פגשה שוב בשלום, ולגבי
פגישה זו יש שתי גירסאות. מקורבי שלום טוענים שענת חיזרה
אחריו במרץ מיואש, אבל הוא לא רצה בה, מתוך סיבות
השמורות עימו. מקורבים של ענת טוענים, בלא פחות חום,
שהם סתם נפגשו, ולא היה ביניהם שום דבר. התוצאה היא
כמובן אחת: הם כבר לא ביחד.
אבל לגברברים שמחליטים לאזור עוז לחפש את דירתה השכורה
של ענת, ולשחק את המנחמים, יש לי אזהרה קטנה:
ענת מתגוררת עם סרן בצד,״ל. שניהם נשבעים שאין ביניהם
שום דבר, ובסך הכל שכרו דירה ביחד, אבל יש שום דבר או
אין שום דבר, אם ענת תתלונן, הסרן יבוא לעזרה.

המת או ששת
יוסי ז׳רז׳כפקי ודליה אנקורין

בשבוע שעבר סיפרתי לכם איך מתאוששת
לשכת שר־הביטחון מהרגשת העיזבון
שנפלה עליה כשעזר וייצמן עזב
אותה, מנחם בגין הסתלק ממנה ויגאל
ידיו הוא עכשיו הבוס. ההתאוש שות
של השבוע שעבר היא התכונה ב

שבשעות הפנאי שלו הוא חתיך גבוה
ומבוקש, החליט לצאת מהדיכאון הפרטי
שלו, בגלל שעזר עזב ורק סגן־השר
׳מרדכי (״מוטקה״) ציפורי, נשאר, ולהתחיל
לחיות.
אז כמובן שדני מכחיש זאת. אבל אני

לא יודעים להחליט

מם ברצינות. דליה עברה לגור אצל יוסי.
ומתפקדת כרעיה לכל דבר, רק ללא ילדים
בינתיים וללא טקס חתונה, טבעת
ונדוניה.
עכשיו התחילה תקופת הכן, לא, כן,
לא השניה. מתחתנים כן או לא. בוקר
אחד הם קמים ומחליטים שהגיע הזמן
להפסיק ולחיות חיי חטא וכדאי להתחתן.
כולם שמחים, אבל למחרת הם פתאום
עוצרים, עושים חושבים ואומרים לעצמם:
אם כל כך טוב ביחד ככה, אז למה
לקלקל את זה בחתונה?
עידכון נכון ליום לפני שכתבתי פרק
מהולל זה בתולדות יוסי ודליה הוא שהם
מתחתנים. למחרת, ברגע האחרון ממש,
הגיעה הודעה מפי הסום שהם ביונתיים
לא מתחתנים. אם הייתי מחכה עוד יום
אחד הם היו׳ מחליטים להתחתן. אבל לי
נמאס לחכות אפילו עוד דקה, והדיווח
הבא שלי על העניין הזה, ששמו יוסי
ודליה יהיה רק אחרי החתונה, ורק אם
אני אישית אהיה בחתונה.

גוונה

מעידים עליה שהיא בלונדית יפהפיה
מלאת חן ועדינות — ירושלמית. אני
יודעת שאתם מאוד־מאוד מסוקרנים לדעת
מה שמה. קוראים לה נועה דודקכיץ׳.
אני בטוחה ששם־המישפחה מזכיר לכם
מישהו. נכון. אביה הוא כני דודקביץ׳
המפורסם, איש התקליטים והרדיו. בני
סיפר שהוריה האוסטרליים של מרגוט
) אשתו, הגיעו בטיסה מהיבשת הרחוקה
* כדי לראות את נכדתם הראשונה. אלא
שמסתבר שמהירותם היא כלום לעומת
מהירות הופעתה של נועה. התינוקת היפה
נולדה כפג. פשוט לא היתד, לה סבלנות
לחכות את כל תשעת החודשים
כדי לראות את אמה ואביה, והיא יצאה
קודם.

0111111

דני וינריד ודנית כהן
להגיע לנמל הבית

לשכה לקראת חתונתה של היפהפיה
דמיה גילעד, מזכירת הלישכה לשעבר,
שתערך בשבוע הבא בכפר-שמריהו.
אך נראה שלא רק ליויה החליטה
להתאושש. גם דני ויינריף, דובר המיש-
כרגע היא מותחת את גופה החטוב,
השוקל 1.350ק״ג, בזרועותיה האוהבות
של אמה, כשאביה כבר ממהר להכריז
באוזני כל, שכדי להגיע אל בתו צריך
קודם לעבור אצלו בחינת תכונות אופי,
פיקחות, נאמנות וכמובן התמצאות במוסיקה
ותקליטים.
אז מזל טוב לזוג דודקביץ׳ ,ובהצלחה
מראש לכל אלה שיגישו מועמדות, בתיק-
ווה לזכות בנועה, בעוד 15 שנים בערך.

מודיעה לכם במלוא האחריות שהבחור
מאוהב. הוא לא סתם מאוהב אלא גם
מתגעגע. כי האובייקט שלו נמצא עתה
בשייט חופים ביאכטה פרטית, ולדני לא
נותר אלא להמתין בארץ, ולחכות עד
שהיאכטה תגיע לנמל הבית והופ, לחטוף
את זו שאהבה נפשו. איני מתכוונת
לצעירה שסיימה לא מזמן את נזמן 1ינ־גייט,
ותהיה בטח עוד מעט מורה להתעמלות,
דנית כהן.
את דנית כהן בת ה* 24 אתם אולי לא
מכירים, אבל את האבא שליה כולכם מכירים.
האבא אינו אלא קברניט אל־על
המפורסם, אוריאל (״אורי״) כהן, מי
שהיה חבר-ועד לוחם, אחר כך לחם ב-
פדאיון שתקפו את חנה מרון במינכן,
והיום הוא בשייט עם הבת שלו.

עגת עצמון
ממשורר למלחין

החתונה הסודית
והאוטובוס מענו
בשבועות האחרונים הסתובבתי בעיר
והרגשתי שמשהו לא בסדר. לאנשים שפגשתי
היה מן מבט כזה מוזר בעיניים.
בהתחלה חשבתי שזה במיקרה, אבל כשזה
חזר על עצמו כבר התחלתי לדאוג.
היה נדמה לי שמסתירים ממני משהו.
עד שאותה ציפור קטנה, שתמיד מצילה
את המצב ברגע האחרון, לחשה לאוזני
את הדבר שאסור היה לי לדעת.
כששמעתי, אורו עיני. כל הביטחון־העצמי
שלי שב בין רגע.
עכשיו אני יכולה כבר לגלות לכם מה
העניין. כבר יותר משנתיים הם יוצאים.
כולם ידעו שזח יבוא. כל העיר ציפתה
לכך. השאלה היתד, רק מתי זד, יגיע סוף
סוף. והנה זה קרה.
בפנטהאוז בשכונת ל׳ בצפון תל־אביב,
עמדו לפני שבועיים מתחת לחופה צוקי
צוק ר מלהקת האחים זהאחיות והחברה
החתיכה, היאמאנית הגיזעית והכימעט
ניצחית שלו, דגה עדי. הטכס התקיים
בסודי סודות בבית הוריה של דנה, כשבין
המוזמנים רק חוג קטן של בני־מיש־פחה,
ידידים וכן האחיות והאח מהלהקה,
למרות שמיספר המוזמנים היה מצומצם,
הגיע מעכו אוטובוס שלם לחתונה,
למה מעכו? כי צוקי הגיע להאחים והי־אחיו
ולתהילה של זכיה במקום הראשון
בפסטיבל הזמר האחרון, מד,פרובינציה הצפונית.
שם, כך הוכיח האוטובוס, יש לו
עדייו שורשים עמוקים. למישפחתו של
צוקי יש חברת אוטובוסים פרטית בעכו,
כך שלקחו אוטובוס, העמיסו עליו את
כל החמולה ובאו לחתונה.
המקורות המהימנים שלי סיפרו לי, ש-
באוטובוס נשאר מקום פנוי אחד. הוא
היה שמור ללב שבור מסויים מאוד, אך
זו הנושאת אותו, נשארה באותו לילה
בפרובינציה .
חגיגת החתונה הייתה על טהרת הריקודים
היאמאניים. הדודות של דנה יצאו
במחולות יחד עם הדודים, לצלילי ד,שלאגרים
היאמאניים הכי מפורסמים. ד,מיש-
פחה הפולנית של החתן עמדה מסביב
ומחאה כפיים. רק אמא של צוקי הייתה
כל הזמן עסוקה באיסוף הצ׳קים, ובאיר-
גון שאר הדברים.

ג׳ונגל ביטוח הרכב

(המשך מעמוד )44
עוד סכום של 204 מיליון לירות.
בסכום נוסף, אף הוא יותר מ־ 250 מיליון
לירות, לא נגעה הוועדה אלא כבדרך
אגב, בפיסקד. במיכתב־הלוואי. מדובר
בהסכם בין חברות־ד,ביטוח למוסד לבי־טוח־לאומי.
המוסד משלם כיום פיצויים
לנפגעי תאונות־הדרכים, ועל חברות־הביטוח
להחזיר לו סכום זה. מחקרו של
ד״ר יהודה כהנא גילה, כי המוסד לבי־טוח־לאומי
אינו גובה סכום זה מחברות־הביטוח.
אילו ניגבה, סכום זד, היה מקטין
אף הוא את תעריפי־הרכב. ועדת־שטסל
לא נכנסה לעניין זה, מלבד בהערה
של הפרופסור אנגלרד, והציעה
למפקח על הביטוח לתת את דעתו על כך.

להק טין
א ת התעריף
ולס הוועדה בדקה נושא אחר,
\ 1ומצאה כי במחצית השנייה של ,1979
ובמחצית הראשונה של ,1980 חלה ירידה
של ממש במיספר נפגעי תאונות*
הדרכים, כאשר גם בשנת 1979 היתה
ירידה של 1396,במיספר הנפגעים לעומת
.1978

מכאן קבעה הוועדה כי יש
להקטין את התעריפים כגלל
הירידה כנפגעים 15 ויש להקטינם
ב־/י< 9.8לפחות כיגלל העוד פים
שלא העכירו החכרות ל״אכ־גר״
.כסך הכד מומלץ להקטין את
התעריפים כ־ 4.87צ. כרור שאילו
היתה הוועדה כודקת גם את נומיליון
הלירות שחכרות״ שא הכיטוח אינן משלמות כהזרה למוסד
דכיטוה־לאומי, היה ניתן
להקטין את התעריפים כ*״/י<35
לערוד,וועדה
הציע שורה של הצעות, שאותן
יש לקיים במקביל לקביעת התעריפים
החדשים. דמי-ביטוח שנתיים עד 9500
לירות ישולמו בתשלום אחד בתחילת
שנודד־,ביטוח. הסכומים העולים על סכום
זה ישולמו בשני שיעורים, השני ארבעה
חודשים אחרי הראשון. הבנקים יקבלו
הוראה להעביר מייד עם תשלום דמי-
הביטוח את חלקה של אבנר ישר אליה.
הבנקים ישלמו לנפגעים את המגיע להם,
והבנק יחייב את חשבון אבנר בחלקה,
עם התשלום לנפגע.
הוועדה מציעה כי שיעור דמי־הרי־שום
ודמי־ד,פוליסה לא יעלה על 1196
מדמי הביטוח, וגם לקבוע בתקנות את
שיעור ה״דמים״ .כן ממליצה הוועדה
להקטין את העמלה, שמשלמת אבנר ל־חברות־הביטוח,
ל־! ,596 ולא להתיר לה
לעשות ביטוחי־מישנה לחברות־הביטוח.

__ לחסל
א ת ״אבנר׳,
^ מלצה אחרת היא להגביר את הפין
1קוח על אבנר ולתבוע כי כל הסבם
בין אבנר לחברות־ד,ביטוח יקבל אישור
של האוצר. הוצע שמינוי או הדחה של
מנכ״ל אבנר ייעשו רק באישור האוצר.
המלצה אחרת: לשמור על הדדיות בהש תתפות
אבנר וחברות־הביטוח בהוצאות
הנלוות ליישוב תביעות, כשכר עורכי״
דין ושמאים.

לאור מימצאי הוועדה לא נותר
אלא להצטרף לתכיעתו של הד״ר
יהודה שנהג לחסד את ״אכנר״
ולהעכיר את גכיית כיטוח־החוכה
למוסד דכיטוח-לאומי. לפי מימי
צאיו, היה הדכר חוסך עוד 50צ
מיליון לירות כהוצאות הגכייה
הדא-יעילות של חכרות־הכיטוח
כיום.
על מימצאי שנהב וכהנא היו תגובות
חריפות מצד חברות־ד,ביטוח. אחת מהן
התבטאה בהפסקת תמיכתן במכון לביטוח
באוניברסיטת תל-אביב, ששני הדוקטורים
שנהב וכד,נא עמדו בראשו.

יגאל לכיכ י
(רשימה

ראשונה ב סיי ר ה)

נאשם גור ככית־המישפט
לא בכוונה תחילה?
ך! רגע שצכי גור נתפס, ונתגלתה
גופתו של אורון ירדן, הסתיים חלקה
הראשון של טראגדית החטיפה. מיש-
פטנים החלו כבר אז לשאול את עצמם
מי יהיה הסניגור של גור כאשר יתחיל
מישפט השנה — חלקה השני של הדראמה.
מישפטו של גור הוא חסר־תקדים,
כאשר ברור, שכל מילה בו תחשף לאנך
צעי־התיקשורת. הסניגור והתובע יהיו
באור הזרקורים עד תום המישפט.
מכתב-ר,אישום ברור היה מי תהיה התו־

בעת: פרקליטת מחוז המרכז, עורכת-
הדין הבלונדית, שרה סירוטה, מי שהי-
תה התובעת במישפטו של חבר־הכנסת
לשעבר שמואל רכטמן.
כאשר גור נשאל על־ידי השופט דויד
ולך, בעת מעצרו, אם יש לו סניגור,
אמר שאין לו, והוא מבקש מבית־המיש־פט
למנות לו.
מערכת מינוי סניגורים נתונה בבית־המישפט
בתל־אביב בידיו של הנשיא
התורן דב לוין. ואכן, לא עברו שלושה
ימים, והעיתונים הודיעו כי לוין מינה את
השופט לשעבר אליעזר מלחי לשמש כסניגורו
של גור.
רבים שאלו :״מי זה מלחי?״ מבוגרים
יותר, שזכרו את המישפט הסנסציוני
שהתנהל נגדו בשנות ה־60׳ ,שאלו:
״מה, הוא עוד חי בכלל?״ ומישפטנים
שאלו איש את רעהו :״מדוע דווקא
מלחי?״

״מופנים לקחת
א ת הוז מ ה״
^ ניגוד לידיעות שונות שהתפרסמו
י בעיתונות, סיפר השופט לוין שאיש
לא סרב לייצג את גור. להיפך, הוא
היה מוצף טלפונים של עורכי־דין אשר
אמרו :״קראנו בעיתונים שעורכי־דין
מסרבים לייצג את גור, אנו מוכנים לקחת
על עצמנו את הגנתו.״
יש לשער, שכל עורך־דין העוסק בפלילים,
עשה לעצמו את החשבון שמיש־פט
החטיפה יעלה אותו לכותרות למשך
תקופה ארוכה. אין לזלזל בפירסומת

בקנה,־מידה כזה. אם יצלעו הסניגור
וייזכר, את הנאשם, הרי ייחשב לגאון
מישפטי. אבל אפילו לא יצליח, ברור
שהציבור לא ישנא אותו.
אם אמנם היו עורכי־דין שסירבו לייצג
את גור, היו אלה ככל הנראה הורים
לילדים רכים ואפשר להבין כי מבחינה
רגשית לא הצליחו להתגבר על התיעוב
לנאשם ולפשע. אין ספק שאווירת
הלינץ׳ שנוצרה במדינה סביב גור הש פיעה
לא מעט על שיקוליהם.

הוציא עליו סכומי עתק. באפריל 1978
זוכה׳ לבסוף לחלוטין.

שכפל בפח
ף זיכוי החזיר אמנם את השופט
1 1לכס השפיטה, אך הוא לא רצה להמ שיך
ולשבת בו. עיך הציבור עדיין התמקדה
בו. רבים המשיכו לראות בו נואף

שנפל בפח. הוא התפטר מתפקידו כשואפילו
ראש לישכת עורכי־הדין, אמנון
גולדנברג, הכריז בפומבי, כאשר התגל פט, וחזר להיות עורך־דין מן השורה.
תה גופתו של אורון, שיש לגזור עונש־ אחרי עשרים שנות שפיטה היד, קשה
לגבר בגילו לחזר על פתחי ההוצאה-
מוות על אנשים המבצעים פשעים כאלה.
לפועל ולעמוד בפני שופטי שלום, שהוא
יש לשער שגם עורכי־דין אחרים חשבו
היה ממונה עליהם בעבר. איש לא ראה
כמוהו.
מאומה מזה על פניו של מלחי נעים כבר ציבורית, מהיסטריה מפחד
״אינני
ההליכות. שנות הלימוד שעשה באוני עברתי
פעם בחיי תגובה ציבורית כזו,
ברסיטת לונדון עזרו לו בוודאי להשאיר
ואני יודע שהיא שוככת והולכת אחרי
על פניו משך כל המישפט את הארשת
זמן מד״״ אמר מלחי בראיון שנתן ל -המנומסת וחסרת־ההבעה. הוא המשיך
העולם הזה.
לשאת על פניו בהיותו נאשם את אותה
מלחי היה אחד השופטים הטובים ב־ ארשת שלבש כשופט.
בית־המישפט המחוזי בתל-אביב. בהיותו
כאשר פנו אליו ילדים בעת מישפטו
כבן ,50 לפני כ־ 13 שנה, התפוצצה
הארוך וביקשו את חתימתו, אמר להם:
אחת השערוריות הגדולות ביותר במישפס
״חתימות מקבלים מאדם שעשה משהו
הישראלי. עורכת־דין בגיל העמידה, יונה
חשוב, לא מאיש שהתפרסם כנאשם ב־סופר,
טענה כי קיימה יחסים אינטימישפט.״
מיים
עם השופט. היא האשימה אותו בכך
בשנים שעברו מאז הזיכוי המשיך מלחי
שקיבל מידיה שוחד בסך 5,000 לירות,
לעבוד כעורך־דין. הוא עובד לבדו ב־כדי
לשאת־פנים, לסוחר תל־אביבי בשם
מישרד קטן 80 ,אחוז מעבודתו בשטח
שלמד, ונקרט, במישפט שנערך בפני מלחי.
האזרחי, וכ־ 20 אחוז מישפטים פליליים.
במיקרה היחידי בהיסטוריה הישראלית,
לשאלת העולם הזה ענה מלחי שאינו
זוכר אם הוא נמצא ברשימת עורכי־הועמד
שופט לדין בפני ביודהמישפט
המחוזי בירושלים. המישפט הפך לסנ הדין הממונים, אך הוא מעולם לא הגיש
סציה. כל מילה וכל תנוער, של יונה סופר בקשה כזו. על השיחות שהיו לו עם השופט
דב לוין סרב מלחי לדבר. לחבריו
צולמו ופורסמו. המישפט נמשך בערך
שלוש שנים. בינתיים פרצה מילחמת לא היו כל בעיות מצפוניות לייצג את
גור .״האיש זכאי להגנה כמו כל נאשם
ששודר,ימים, והכנסת העבירה חוק שחנן
אחר, וכל עוד לא הוכח בבית־מישפט
את כל הנאשמים שעמדו אז לדין. גם
מלחי זוכה בחנינה זו באופן אוטומטי. שהוא אשם, הרי לפי החוק ולפי המסורת
אך הוא וסניגורו, מנדל שרף, שנפטר ־ האנגלית הוא זכאי.״ אמנם המעשה המיורק
לפני שבועיים, פנו לחברי-כנסת חם לו גרם הירד,ודים לסניגור, אבל אין
ולשר-המישפטים דאז והכריחו אותם להו זה מתפקידו לשפוט, תפקיד זה עזב לפני
סיף לחוק החנינה סעיף, שהרשה לנא עשר שנים. כיום, כמיקצוען אמיתי, הוא
יכול רק לנתח את ד,מיקרה ולמצוא את
שמים לוותר על זכות החנינה ולהמשיך
במישפטם. מלחי היה היחיד שעשה שי קווי ההגנה הטובים ביותר לנאשם.
מוש בזכות זו. הוא המשיך במישפטו,
אם אמנם נכון, שהנאשם רצח ילד

עווני־דיו ובים ביקשו להתמנות נסגיגוו דצב גוו. מדוע נבחו דווקא
אליעזר מלחי? האם זוהי רהביליטציה? השופט הממנה מסביר מדוע.
חסר־הגנה תמורת בצע־כסף, והמשיך
לבקש את הכסף אחרי הרצח, הרי זה
מעשה נורא יותר מרצח רגיל. אבל בין
8,000 עורכי־הדין במדינת־ישראל היה נמצא
בוודאי מישהו שהיה מגן עליו, ומלחי
אינו רואה כל סיבה מדוע לא יעשה
זאת הוא, אפילו חינם אין כסף.

״כולם הורשעו
ברצח״
\י* אשר נשאל מדוע נבחר לתפקיד זה
•יי אמר :״כנראה מצאו אותי מתאים,״
וסרב להרחיב על־כך את הדיבור. הוא

הפך איש רגיל, חביב ובעל קסם אישי —
לחוטף ילדים. את זאת אפשר לעשות רק
על־ידי בדיקות פסיכיאטריות עמוקות.
לשם כך התכנסה השבוע ישיבה בנוכחות
הסניגור, נציג התביעה לודביג פלס,
והשופט רב לוין. לפי בקשתו של מלחי
יבדקו שני פסיכיאטרים את צבי גור.
מסקנותיהם תהיינה הבסיס להגנה.

ה ח לו פו ת
לרצח
^ תב־האישום כולל עבירה של רצח
•* בכוונה תחילה, עבירה המחייבת את

תופעת סירוטה
חטיפה ממשמודת עוקית

התכוון להמיתו. אם אמנם יתמכו העדויות
הרפואיות בגירסה זו, הרי ישאר
לפחות ספק בלב השופטים, והם יאלצו
לזכות מרצח בכוונה תחילה.
משום מה נמנעה הפרקליטות מלהאשים
את גור בחלופה אחרת של רצח, הנמצאת
גם היא בספר החוקים, ואינה כוללת
את האלמנט של כוונה־תחילה. והיא,
רצח כדי להקל ביצועה של עבירה אחרת,
במיקרה זה — החטיפה, או בחלופה נוספת,
רצח המבוצע כדי להימלט מעונש.
לכאורה קלה יותר הוכחתו של שתי חלופות
אלה במיקרה הנוכחי, וייתכן שתוך
ניהול המישפט יתבקש בית־המישפט
לשנות ולתקן את כתב־האישום. אם כי
לבית־המישפט סמכות להרשיע את הנאשם
גש !עבירות אלה, אם הוכחו באופן
עצמאי על־ידי הראיות שנתגלו במישפט.
זאת יכול בית־המישפט לעשות גם ללא
בקשה מפורשת של הפרקליטות.

דחף שאינו
בר־כיבוש

סיפר כי במשך עשר השנים האחרונות
יצג כחמישה רוצחים. הוא הסביר מיקרה
מיקרה לנסיבותיו, וציין כי כל הרוצחים
עליהם הגן הורשעו ונידונו למאסר־עולם.
רק נאשמת אחת, אשר שניסתה להתאבד
והרגה גם את בתה הורשעה בהריגה
בלבד ולא ברצח.
הפסיכוזה הציבורית אינה מדאיגה אותו.
בסופו של דבר הקהל הוא הוגן. הריאקציה׳,הראשונית
היא באמת היסטרית,
אבל אחר־כך כולם מתקררים, ומבינים
את הנקודות האחרות בתיק.
הסניגור הדגיש שכדי למנוע הישנות
מיקרים נוראים כאלה בעתיד, חשוב מאוד
לברר מה קרה במוחו של הנאשם. מדוע

התביעה להוכיח קיום של שלושה אלמנטים:
הכנה, החלטה וחוסר קינטור.
כיוון שבמיקרה זה נאשם צבי גור בכך
שחנק את אורון ירדן, הרי שהוכחת האלמנטים
של הכנה והחלטה יהיו קשים
במייוחד לתביעה הכללית. בתקדים ישן
משנות ה״50׳ קבע בית־המישפט, כי נאשם׳
שהשתמש בידיו לצורך חניקת קורבנו
אשם בהריגה בלבד. כיוון שכאשר
אדם משתמש בשתי ידיו לביצוע מותו
של אחר, אי-אפשר לאמר שהכין את
כלי־הרצח, שהרי ידיו נמצאות איתו כל
הזמן. גם האלמנט של החלטה־להרוג קשה
יותר להוכחה, כאשר הנאשם טוען כי
רצח רק כדי להשתיק את הקורבן ולא

0 *1לגבי העכירה השנייה המיוחסת
ו לנ אשם, חטיפת ילד ממשמורת חוקית
כדי להעמידו בסכנת מוות, יש אפשרות
להגנה מישפטית. שהרי על התביעה להוכיח
שהילד היה במשמורת חוקית כזו
בשעה שנחטף. אם לא הוכח אלמנט זה,
הרי העבירה שבה אפשר להאשים היא
שונה וקלה יותר. גם לגבי ההעמדה בסכנת
מוות צריכה התביעה להוכיח, כי
מלכתחילה התכוון החוטף להרוג את הקטין.
כרגע אין עדיין די חומר כדי
לדעת, אם אמנם יש לתביעה הוכחות
כאלה.
השאלה העיקרית במישפט תהיה שאלת
שפיות הדעת של גור. שכן אם יתברר
שבעת ביצוע העבירה היה חולה במח-
לודנפש מוכרת, אשר בגללה לא היה
מסוגל להבין את אשר הוא עושה, או
לדעת שאסור לנהוג כך, הרי לפי החוק
ייצא זכאי.

אם לא יצליחו רופאי ההגנה להוכיח,
שגור סובל ממחלת־נפש מוכרת, לא
תהיה אפשרות לנסות את ההגנה הנוספת,
של דחף־שאינדבר-כיבוש. גם דחף כזה
מהווה הגנה מישפטית רק אם הוא מבוסס
על מחלת־נפש מוכרת וידועה.
הקביעה הרפואית, כי הנאשם סובל
מפסיכוזה או נוירוזה, ולא ממחלת-נפש
מוצרת, יכולה לעזור להגנה כדי לסתור
את אפשרות יצירת הכוונה הפלילית,
הדרושה לקיום העבירות שבהן נאשם גור.
בשלב זה אין עדיין כל חוות־דעת מוס מכות
על מצבו הנפשי של הנאשם, ואי
אפשר לדעת כיצד תתפתח ההגנה. הכל
עדיין בגדר השערות.

רהבילי טציה
ציבורית
ך*! גדל הבעיות המישפטיות הקשות
י• שמעוררת הגנתו של גור, עולה ביתר
שאת השאלה מדוע נבחר מלחי כסניגור.
למרות היותו בעל ותק ונסיון של שנים
רבות, לא בלט מלחי בין עורכי-הדין
הפליליים. להיפך, אפשר לאמר שהוא דאג
בצניעותו להחבא מאור הזרקורים עד
כה. את התשובה האמיתית נתן השופט
הממנה, דב לוין. הוא הסביר, בפשטות,
כי מלחי היה בין הראשונים, ואולי
הראשון שהתנדב ופנה אליו בבקשה
למנותו. מלחי גם הסכים לעשות זאת
חינם אין כסף, והשופט דב לוין נענה
לבקשתו. כל עורכי־הדין שטילפנו אחר-
כך נענו כי המישרה כבר תפוסה.
שופט נוסף, שביקש לשמור על עילום
שמו, אמר :״יתכן שזוהי הרהביליטציה
הציבורית שלה היה מלחי זכאי כבר
לפני שנים רבות. הוא עבר סבל ויסד
דים קשים על לא עוול בכפו, ושובו
לחדשות כסניגור של נאשם־השנה, כממונה
מטעם המדינה, יחזיר לו את כבודו.״

אילנה אלון !

יהנד1ן
(המשך מעמוד )31
של דני. אולם החברה הישראלית
זקוקה לכך שמשה יסיים את בית-
הספר התיכון וגם את האוניברסיטה.
היא זקוקה לכך שבדור
הבא יקומו ל״עדות המיזרח״ מנהיגים
חברתיים, תרבותיים ומדיניים,
כדי שיהיה להן חלק במימ-
של ונחלה במדינה. זהו אינטרס
כלל־לאומי עליון.

לכן יש
הילד משה.

יש לעזור לו, יש לתת לו שי-
עורי־העשרה, יש להפקיד עליו
את מיטב המחנכים. לא די בשיח־רורו
משכר-לימוד עד גמר האוניברסיטה
— יש לשלם לו דמי-
קיום, כדי שלא יפול באותן שנים
כמעמסה על מישפהתו, וכדי שיוכל
לתרום את חלקו לפרנסת ההורים,
בשעת הצורך.

לא די בשיוויון של הזדמנויות
כקכלת תפקידים
ועבודה. יש צורך כהעדפה
מבוקרת, כדי להבטיח שאחוז
בני ״עדות המיזרח״
בכל מערכות-החיים החשובות
יגדל בהתמדה.

י׳יב ס ״ן ׳׳
^ ני יודע שרעיון זד, מעורר
התנגדות רבה — לא רק אצל
בני־העילית, החוששים שמא יפגע
הדבר במעמדם המועדף, אלא גם
אצל רבים מבני ״עדות הממרח״,
הרואים בו עלבון.
״אנחנו לא רוצים לקבל יותר
זכויות מאחרים,״ הם אומרים,
״אנחנו רוצים רק לקבל תנאים
שווים !״

לדחוף את

ו^ייי•

׳ 9 8 2 0ג* 2 2

ב ת חרויו ת על תואר

מלכ ת

1980

תדגמנה לקהל הצופים
את סנדלי האיכות של

£ 11 זו ₪וו 11 ווו ת

אם לחזור אל עולם־הספורט :
אין מכניסים לזירה מתאגרף בעל
מישקל כבד מול מתאגרף בעל
מישקל־זבוב, ואומרים להם :״תילחמו
בתנאים של שיוויון.״ במצב
כזה, המושג של ״הזדמנות שווה״
הופך בדיחה עגומה.
אסור לעכב את התפתחותם
של בני השכבות המועדפות בחברה
הישראלית. שום חברה אינה
יכולה לוותר על יכולתם של היו־תר־מפותחים,
בשם שיוויון מדומה.
אבל יש להעלות את רמתם
של בני השכבות המקופחות ובשלב
הראשון גם באופן מלאכותי. כך
אין השיבות לשאלה מה מקורו של
הקיפוח, מי אשם בו, ומדוע לא
תוקן עד כה.
זאת חייבת להיות מדיניות מודעת,
עיקרון־מנחה רעיוני ומעשי
בכל מערכות המימשל, המינהל
והפעילות החברתית: העדפה מבוקרת
של השכבות שיש להעלותן.

לא ״אינטגרציה״ ריקה־מתוכן,
לא ״שידויוך ערטילאי,
אלא ״שיוויון ־פלוס״.

יני בא לטעון, כמובן, שזהו
יי הפיתרון לכל הבעיות.
הבעיה של חוסר השיוויון בין
העדות (או השכבות, או המעמדות
— במציאות כל המושגים האלה
חופפים זה את כימעט לגמרי)
היא בעיה מורכבת מאין כמוה. יש
לה גם. השלכות רוחניות, תרבותיות,
כימעט פילוסופיות, שיש
לעמוד עליהן בהזדמנות אחרת.

אך בלי פיתרון הבעיות
המע־טיות — שהן כמותיות,
כספיות, מוחשיות — אין
גם פיתרון לבעיות האחרות.
סיר־הלחץ
רותח. שקיעת הליכוד
סותמת את אחד משסתומי-
הביטחון. אם יחזור המערך לשיל־טון,
ושום דבר לא ישתנה לטובה,
עלולים להיסתם גם כל. השסתומים
הנותרים.

אין זו רק כעייה ״מזרחית״
.זוהי ג — ואולי
כראש וראשונה — בעייה
״אשכנזית״.

תולדות
ב גי דהבחבר
אחרי 13 שגה קיבל
חברו של צבי גור
את התשובה לשאלה
שהציקה לו
״מדוע הוא בגד בי?״ זאת היתד,
השאלה שייסרה את משה* במשך
13 שנה. בשבוע שעבר, כאשר
פתח את גיליון העולם הזה, קיבל
את התשובה.
משה היה חברו של צבי גור, ה נאשם
בחטיפת אורון ירדן וברצי־חתו.
השניים נפגשו לראשונה בקיבוץ
גיבעת־ברנר. משה היה בן
המשק, ואילו גור הגיע לקיבוץ
בשנת ,1963 כבן חוץ. דודו של
גור הוא חבר הקיבוץ. אחרי שגור
הנער לא מצא את מקומו בבית,
ניכשל בלימודים והחל להתדרדר,
החליטה מישפחתו לשלוח אותו
אל הדוד בקיבוץ. שם התחבר עם
משה.
השניים התגייסו יחדיו לצבא
ושירתו ביחידות סמוכות עד ש

מצלצל יפה, אכל אין
בזה כל ממש.

המי

במדינה

נאיטם גור
עזרה לשוטרים
משה הועבר ליחידה אחרת. הפעם
הבאה שניפגשו היתד, לקראת
סוף שירותם הצבאי. זאת היתד,
פגישה מיקרית. גור, ששירת כנהג,
הבחין במשה העומד בטרמפיאדה.
הוא עצר לו.

על מה שהרה מאז פגישה
זו מספר משה : גור קיאוב
תוך
כדי נסיעה סיפר לי
שהוא נמצא בחופשה. גם אני
בלתי חופשה והחלטנו לבלות
תה ביחד. התחלנו להסתובב
ארץ ולחפש הרפתקות.
גור לקח אותי לאיזור קריית־גת
והסתובבנו עם הרכב בין המוש בים
שם. לגור היה קרוב מישפחה
באחד המושבים. והוא הכיר אח
האיזור כמו את כף ידו. היתה שעת
לילה מאוחרת. לפתע עצר גור את
הרכב ליד צרכניה באחד המושבים,
והציע לפרוץ לתוכה. פחדתי,
אבל גור אמר לי :״בוא תיראה.
זה שום דבר.״
לא הספקתי להגיב, והוא כבר
הוציא לום מתחת למושב שלו,
ניגש לדלת הצרכניה ופרץ אותה
חיש מהר. הייתי נדהם. נכנסנו
לצרכניה. גור התנהג כמו מיקצו-
עני. הוא היה קר כמו קרח. תוך
כמה דקות היינו כבר בחוץ עם
כמה מאות לירות בכיס. זה היה
אז הון תועפות.
חיוך עד השפתיים. בצורה
* שם בדוי.

כזו התחלתי להתלוות לגור לפריצות
במקומות שונים. אני לא
מיתמם. גם אני כבר גנבתי אז
כמה רכבים והיה לי ניסיון. אבל
גור הכניס אותי ממש לעניינים.
לי לא היה אומץ. אבל הוא
היה תמיד מלא ביטחון עצמי. ובאמת,
הלך לנו. פרצנו לכל מיני
מקומות, גנבנו מכוניות וזה היה
ממש בילוי בשבילנו. לא עשינו
את זה בשביל הכסף, כרו בשביל
ההרפקה.
ככה זה נמשך תקופה של חודש
וחצי בערך. במשך התקופה היינו
נוסעים לבקר גם בקיבוץ. יום
אחד גיליתי שנעלם לי טייפ מהחדר.
זה היה טייפ שגנבתי יחד עם
גור ועוד חבר, זמן מה לפני כן.
בדיוק אחרי שהטייפ נעלם, נעלם
גם גור לכמה ימים. החבר שהשתתף
איתנו בפריצות חשד בגור.
כשהוא חזר חקרנו אותו, ואחרי
מאמצים רבים שהשקענו בכך
הוא הודה במעשה. הוא הבטיח
להחזיר את הטייפ תוך יומיים.
אמרנו לו שאם לא יחזיר, נבוא
אליו ביום שבת הביתה לנתניה.
עברו יומיים וגור לא הופיע.
ביום שבת נסענו אליו. היה לנו
רכב, שגנבנו יחד עם גור לפני
שבועיים. החננו את הרכב וניגשנו
לביתו של גור ברחוב הרצל.
הוא טען שהטייפ נמצא בבסיס.
ביקשנו שיסע איתנו לבסיס. הוא
אמר שכעת אין לו זמן וביקש שנחזור
בשעה שתיים אחרי־הצה-
ריים. אמרנו לו היכן חונה הרכב
שלנו וקבענו להיפגש עימו שם.
גור ידע שזה הרכב הגנוב, אבל
אנחנו לא חשדנו בכלום. הלכנו
להסתובב ולאכול משהו בעיר.
קצת לפני שתיים חזרנו לרכב
וחיכינו בתוכו לגור. לפתע ראינו
אותו בא לקראתנו עם חיוך על
השפתיים. עוד לא הספקנו להבין
מה קורה. ולרחוב ניכנס ג׳יפ
מישטרתי מלא שוטרים. הם קפצו
לעברנו. ברחנו והתפתח מירדף.
תוך כדי כך לא האמנתי למראה
עיני. גור, החבר הטוב שלי. השתתף
במירדף ועזר לשוטרים לתפוס
אותנו. רק אז הבנתי שהוא
הביא אותם.
דחף פנימי דהזיק. בתחנת
המישטרה הסתבר לי, שגור הלשין
על כל הפריצות והגניבות שביצע תי
יחד איתו. הוא טען שאני ביצעתי
אותו עם עוד חבר ושרק
סיפרנו לו אודותם. השוטרים האמינו
לו שהוא עצמו לא היה מעורב.
נשפטתי על העבירות לשלוש
שנות מאסר. גור היה עד־תביעה
במישפט שלי.
מאז לא ראיתי אותו •,אבל כל
השנים הציקה לי השאלה מדוע הוא
עשה לי את זה. מעולם לא הבנתי
איזה דבר רע עשיתי לו, שביגללו
הוא בגד בי בצורה כזאת. כשנודע
לי שגור נעצר כחשוד בחטיפה
ממש הזדעזעתי. היכרתי אותו. הוא
היה חבר שלי. לא הבנתי איר הוא
היה מסוגל לעשות דבר כזה.
רק כשקראתי את הניתוח של
ד״ר רודי בהעולם הזה, הבנתי
פתאום הכל. ההסבר שגור הוא
פסיכופאט, שיש לו דחף פנימי
להזיק כל הזמן לסובבים אותו,
נתן לי את התשובה גם לשאלה
מדוע הוא בגד בי.

הווי
3תודה 3ת ד*•
יוסף הננר פגש
עוד 5תו 7ה :
״אשה לא באד, לישון אצל גבר
כדי להניח תפילין,״ אמר עורו־הדין
אברהם אורן. הקהל באולם
(המשך בעמוד )52
ה עו ל ם הז ה 2237

מאת יג אל ל בי ב

מנפרד כץ פותח רשת גלידה

בריחת הון מאימת המערך
יגאל הורביץ.

מישלחת של מושבת יבניאל נפגשה בשבוע שעבר עם שר־האוצר,
חבריה הודיעו לו, כי בלי מענק מיוחד של מאה דולר ל טונ ה לא יוכלו לגדל פלפלים
לייצוא .״ אגרקטקו״ מוכנה להשתתף ב־ 30 דולר, א ם האוצר יתן .70 שר־האוצר
סירב להגיב על הבקשה. מגדלי הפילפל חזרו ליבניאל, ו ה חלי טו לזרוע פילפל. הסיב ה :
עד שיגדל ויישלח לחו״ל, יהי ה המערך בשילטון.
בעוד איכרי יבניאל החלי טו כך, הרי שעליית המערך ה חל ה גורמת לבריחת״הון
מבוהלת של המתעשרים, החוששים מן הגזירות שזה יטיל עליהם. מי שיכול, רוכש
דירה או נכס במולדת השנייה (אמריקה) .החששות הן מ מי סוי, מס־עיזבון חדש,
מס־ שבח־מקרקעין חדש וכל הגזירות שמיפלגת בעלי־ההון (הליכוד) ביטלה, ואשר
המערך עשוי לחדש 0

מיליונר ,
מהגרים עם
הונם למיאמי
עיר״הקיט־והנופש מיאמי בפלורידה
הפכה ל מ קו ם ריכוז לבעלי־הון מישראל,
המוצאים שם שטח-פעולה נרחב ל הונ ם
ולכישוריהם.
הקבלן הידוע מרדכי מנדלסון, בעל
חברת ״מוגשם״ ,שהתפרסם על מכירת
פנטהאוז לאמו של ראש״עיריית״גבעתיים-
לשעבר, קובה קרייזמן, ואשר הואשם
ב ה חז קתמ או ת אלפי דולרים בשווייץ,
הגיע למיאמי. הוא בונה יותר מ״1500
דירות בפרוייקט הקרוי ״פומפרני-ביץ׳״.
קבלן עבודות־העפר, משה קידר,
שותפו של ישעיהו ירקוני לשעבר,
הגיע אף הוא למיאמי ו ה חל בעס קי ם.
קבלן ה מ תכ ת הגדול מבאר־שבע, אלי
בן־עזיז, אף הוא הגיע לה שתקע ב-
מיאמי.
משה מיימון, שהיה בעל חברת״
המנופים ״מיימון״ ,השתקע במיאמי,
ועימו מי שהיה בעל חנות־המעדנים ה ידועה
במרכז גיבעתיים. מיימון קנ ה
תחנת־דלק במיאמי.
מי שהיה מנכ״ל ״ קו ק ה קול ה ״ ביש ראל,
עמי בראון, מנהל א ת ״ קו ק ה
קולה״ בדרו ם־ אמריקה, ומי שהיה מנהל
קבוצת הכדורגל מכבי יפו, ג׳ימי לוי,
מנהל א ת ״ קו ק ה קול ה ״ בפלורידה.
גם מנהיג האופוזיציה בתעשיה האווי רית,
אלגי בן״שמואל, שהורחק מעבו דתו
על-ידי ה הנ הל ה ה קוד מ ת, נמצא ב-
מיאמי.
הישראלים מתרכזים בערבים במועדון-
לילה ישראלי בשם ״לה״פלאם״ ,שבו
מנגנת כמ ה פעמים בשבוע להקת-נגינ ה
ישראלית.
מעניין כי יסודו ת פליליים לא הגיעו
עדיין למיאמי, והם מעדיפים א ת לוס-
אנג׳לס. לפני כמ ה שבועות הגיעו ה א חי ם
חרושקה למיאמי.
בשבוע שעבר החלה בפעולה תוכנית-
טלוויזיה שנייה בעברית בניו-יורק, ה מופק
ת על־ידי מפיקי ה תוכנית ״ישראל
היום״ בלוס״אנג׳לס. ריכוז ה תוכנית
יהיה בידי שרגא צור, ו ה מנ חו ת תהיינ ה

עדנה לב וחוה לוי.

התוכנית ה קיי מ ת כבר מופ ק ת על-ידי
חיים הרצוג מישראל וחיים זיטמן
מניו-יורק, בעל חברה ל מכירת מוצרי-
חשמל•
בניו־יורק מופיע מזה כמה חודשים
שבועון בעברית, הקרוי ״ישראל שלנו״,
והערוך בידי אריה מקל ואשתו. שבועון
נוסף בעברית יוצא בפילדלפיה על״ידי
רוני צפריר, בנו של הצייר שלמה
צפריר. עתה יופץ שבועון זה גם בניו״
יורק, בשלב ראשון ב־ 20 אלף עותקים.
בלוס־אנג׳לס פועלת ב ה צל ח ה מזה כמ ה
שבועות תחנת״הרדיו בעברית, ה מופ ק ת
על״ידי אבי אלון והמוגשת על-ידי
ראובן לוי ושושנה עטרי. עתה מ תכונן
אלון להוציא לאור ירחון בעברית,
שיופץ בכל א מ רי ק ה.

המישטוה בבית
הנוי פסופווינד
ביום החמישי, ה־ 26 ביוני, שהו קציני-
מישטרה בכירים של מחוז תל־אביב, ו ביניהם
מפקד־ה מחוז. הניצב משה
טיומקין, בביתו של היהלומן הנרי
פטרפרוינד, ברחוב ה׳ באייר 8ב תל-
אביב. השוטרים נכנסו ויצאו מחמ ש
אחרי-הצהריים ועד א חר חצות. בין ה-
יתר נסעו עם בן־מישפחה מנמל־התעופה
לוד לבית פטרפרוינד, והחזירו או תו
ללוד.
כאשר נשאל טיומקין על הפרשה, ש
היתה בעיצומה של חקיר ת ח טיפ תו של
אורון ירדן, השיב כי היה זה טיפול
פרטי בבעיות של היהלומן, וכי לא
הוגשה כל תלונה למישטרה•
הנרי פטרפרוינד הוא בן למי שפחת-
י הלמוני ם ידועה מבלגיה, וחבר בבורס ת-
הי הלו מי םהק טנ ה. יש לו שם טוב בין
חברי־הבורסה• הוא סירב ל ה תיי חסל ביקור
המי שפחתי, וגם בבורס ת־ הי הלו-
מים לא ידע איש במה מדובר.

״אליאנס״ :צפויה
שנה ללא רווחים
מיפעל הצמיגים ״ אלי אנס ״ מצוי במשבר
חמור, אחרי צימצום שוק־הצמי-
גים בעולם ביגלל משבר הדלק והק טנ ת
השימוש ברכב. החבר ה נפגעה בעיקר
בייצוא לאיראן, שקלטה צמיגים בשלושה
מיליון דולר לשנה, ועתה נפגע גם ה ייצוא
לגרמניה, אחרי שחברת ״ מו הוק ״
ה א מריק אי ת, ש״אליאנס״ סי פקה עבורה
צמיגים בגרמניה, סגרה א ת מיפעליה
ויצאה מענף־הצמיגים, בעיקבות הפסד
של 150 מיליון מרק בגרמניה בכמה
שנים.
בשוק ה א מריק אי, ה קול ט בכל שנה
צמיגים של א לי אנ ס בכ״ 15 מיליון דולר,
הפגיעה היא פ חו ת חמורה, שכן ״אל י
אנס ״ אינ ה מ שווקת ל חברו ת המייצרות
מכוניות, שהקטינו א ת תופ קתם, אלא
ישירות ל מו ס כי ם ולצורכי צמיגים ל הח לפה.
לאחרונה
ה ת חלפו ה מנ הלי ם שלה ו-

מנפרד לץ וידידה
ליקוק נעים להמונים

^ספן״ ה צ הי ר
כי י פ סי ד השונה
4 0מיליון ל י רו ת
מיפעל ״ספן״ ,השייך בחל קי ם שווים
לקיבוצי עמק״הירדן ול״אמפ״ל״ ,פנה
למישרד״התעשיה בבק שה לקבל ת מימון
מקרן־ה מצוקה, והגיש תחשיבים כי יפ סיד
השנה 40 מיליון לירות ביגלל ה תייקרות
הריבית. מישרד־התעשיה אישר
למיפעל הלווא ה מקרן־ ה מצוקה ב סך 20
מיליון לירות•
הפסדי ״ספן״ השנה באו אחרי שנה
טובה ב . 1978/79 -״ספן״ מכר פור מ אי ק ה
ב״ 6.45 מיליון דולר, לעומת 4.3מיליון
דולר בשנה שלפני כן, לייצוא בילבד.
לשוק ה מקו מי מכר פור מ איק ה ב-
1978/79ב־ 116 מיליון לירות, לעומת
82.5מיליון בשנה ה קוד מ ת. נוסף על
כך מכר מוצרים אחרי ם לייצוא ב־1.7
מיליון דולר בשנת , 1978/79 לעומת 920
אלף דולר בשנה ה קוד מ ת. הרווח הנקי
של ״ספן״ ב 1978/79 -הי ה 7.1מיליון.

מרדכי גרינברג
רענן.

נכנס ב מ קו ם

״אליאנס״ מייצרת כיו ם במיפעליה ב חדרה
ובפתח״תיקווה 39 אלף טון צמי גים,
בעזרת 1900 עובדים. החברה עברה
בשנים ה א חרונו ת בעיקר לייצור של
צמיגי ציוד־עפר ומשאיות. עתה היא
מפתחת צמיג פלס טי, הקרוי ״לים״ ,וכן
היא מקי מ ה מיפעל חדש בחדרה, לייצור
צמיגי-פלדה למ שאיות.
הנהל ת החבר ה שוקלת עתה מעבר
לחמישה ימי״עבודה בשבוע, כדי להק טין
א ת הייצור ולעבור א ת שנת 1980 ללא
ריווחיות, ב תי קוו ה לשנה טובה יותר
לאחר מכן•

אי ך ליי באש טי חי ם
כ חו קללאמכס
פא טנט מקורי לייבא ולמכור באופן
חוקי שטיחים מאירופ ה גילו ״שטיחי
ראובן״ .החבר ה ייבאה לפני כמה שבו עות
שטיחים מבלגיה, אשר נפסלו על-
ידי מכון״התקנים. עם הפ סיל ה הודיעה
החברה כי אינה מוכנה לשחרר אתה שטיחים,
והמכס הוציאם למכירה פומ בית.

מי סי ם על ה שטיחים היו 5.7מיליון
לירות. ה שטיחים נמכרו במכירה פומבית
לחנות־ שטיחים גדולה ברחוב בן־יהודה,
ב סכו ם של 1.2מיליון לירות, והועברו
מייד ל״שטיחי ראובן״ ,ב ס כו ם של 1.7
מיליון לירות. עתה מוציאים ״שטיחי
ראובן״ שטיחים אל ה למכירה לציבור
באופן חו קי ומלא, כאשר ה מי סי ם עליהם
היו בפועל רק על 1.7מיליון ב מ קו ם
5.7מיליון לירות.
נראה כי הפ סיל ה של מכון־ ה תקני ם
מ פ סי ק ה להשפיע על ס חו רו ת הנ מכרו ת
במכירות־פומביות של ה מ כס.

מחיר־ ה(.קאנטוי־קדאב

איך להוריד
את האינפלציה?
העיתונאי אורי סלע מציע דרך יעילה
להורדת האינפלציה: ל מסור א ת הטיפול
בה למי שרד־הקליטה. אז מוב טח כי תוך
כמה חודשים היא תרד.

יוסף

מנפרד כץ, בעל רשת הפיצריות
״רימיני״ בישראל, רכש א ת זכויות הייצור
והשימוש בשם חברת הגלידות ה א
מרי ק אי ת ״הדוד ס ם ״.
חנות הגלידה הראשונה של ״הדוד
ס ם״ תיפ ת ח בי מי ם אל ה ברחוב דיזנגוף,
ויושקעו בה 3.5מיליון לירות. ה סני פי ם
הבאים יהיו בערים הגדולות. ה מיו חד
בגלידה זו, לדברי מנפרד כץ, הוא שהן
עשויות מ חו מ רי ם טבעיים, וללא צבעי-
מאכל וחו מרי ם סינ ת טיי ם.
גם רשת״הפיצריות ה תר חב ה עם פתי ח
ת ״רימיני״ חדשה ב ת חנ ה המרכזי ת
בתל-אביב, בי מי ם אל ה. ל א חרונ ה נפ תחה
״רימיני״ גם בטיבעון. הרשת מונה כיו ם
30 פיצריות בישראל.

מנכ״ד־נכנם גרינכרג
האם יציל את המצב

נמכ״ל־יוצא רענן

בעיקבות ידיעה במדור זה, כי עובדי
״בנק הפועלים״ ישלמו פ חו ת משליש
שמשלם חבר רגיל ב״קאונ טרי קל אב ״ ב־תל״אביב,
פנ ת ה המי שפטנית שירי עם-
דויד מתל״אביב ב מיכ תב ל הנ הלת מרכז
הספורט, ודרשה לקבל א ת או תהה הנ ח ה
כמו עובדי ״בנק הפועלים״ .מנכ״ל ה־
״קאונ טרי קלאב״ ,יצחק פרסובסקי,
השיב לה כי נכון שנחתם ה סכ ם עם
״בנק הפועלים״ על הצטרפות קבוצה של
עובדי הבנק לקל אב. הסכםזה נעשה
דוו קא כדי לצמצם א ת העלאת דמי״
החבר, שכן הצטרפות הקבוצה איפשרה
קבל ת מימון ב סכו ם גדול ומיידי, וזה
מיתן א ת הנטל הכספי הגדול שהיה
צריך ל ה טיל על כלל החברים•
המי שפטנית ה חלי ט ה, בעיקבו ת ה*
מיכתב שקיבלה, לנ סו תלהתקבלכ-
מישפטנית ב״בנק הפועלים״ ,כדי לי הנות
אף היא מהט בו ת עובדי־הבנק.

שניים אחזו בברוש ־ ובמהומה שבוצה נשברו הפסנתוים

והחמתחנועיס
— באס, איקי לוי — תופים, שמוליק
בודאגוב גיטרה, וטוני בראואר — כינור
חשמלי. הלהקה הוקמה בשותפות מלאה
עם אריאל ועם מנהל עסקיו, מירון.
חברי הלהקה ערכו חזרות במשך שנה
ואחר כך הופיעו, באותו הרכב, כשנה
תמימה. להיטים שלהם צעדו ללא הרף
במיצעדי הפיזמונים. שירים כמו רוצי
שמוליק קורא לך, הו, תן לי כוח, ורבים
אחרים, עדיין מושמעים מדי פעם מעל גלי
האתר. השם ״ברוש״ נלקח משיר בשם
זה שכתב אריאל.

אמרגן רכטמן

בטי בם
באמצע הדרך

״איבדתי את השליטה״

ל מו עדון ״ברברים״ בתל־אביב נכנם
* בשבוע שעבר. בשעת בוקר מוקדמת,
מירון רכטמן. מירון, שהוא אמרגנו של
הזמר אריאל זילבר, בא למועדון כדי לשוחח
עם הזמר צביקה פיק, שהיה עסוק
בחזרה, לקראת המופע החדש שלו. אחרי
שיחה של שעה עם צביקה ועם אמרגנו,
יצחק גיזרי, איבד מירון את עשתונותיו.
הוא דחף את שלושת הפסנתרים שהיו
במקום, חבט בהם ושבר אותם. הציוד
שנפגע שווה כמה עשרות אלפי לירות.
גיזרי קרא למישטרה והגיש תלונה נגד
מירון.
סצנה זו נלקחה מתוך מילחמת הכוכבים,
זילבר ופיק, שכל אחד מהם התעקש להופיע
עם להקת הנגנים ברוש.
הסיפור של להקת ברוש התחיל בפרוס
78׳ ,כאשר אריאל זילבר, שערך סיבוב
הופעות בן שנה, הקים לעצמו להקה. זו
היתה מורכבת מארבעה נגנים: יוסי מנחם

ף יישלהי ׳ 78 התפרקה הלהקה ואריאל
יפרש מן הבמה. הוא החליט לגדל
צמחים בחממות והתפרנס מכך .״לא מעניין
אותי להופיע עוד, עייפתי מכל זה,״ אמר
אז אריאל, בנה של הזמרודציירת ברכה
צפירה, ומי שהתפרסם בסיגנון שירה מיוחד
במינו. מפעם לפעם הוזמן אריאל להופעות
בודדות בפסטיבלים שונים, ותמיד שיתף
עימו את להקת ברוש בהופעות אלה.
היה זה, מבחינתו, דבר מובן מאליו.
הלהקה עצמה הופיעה גם היא מדי פעם,
מלווה אמנים שונים. בתוכנית הטלוויזיה
הלימודית זהו זה מופיעה הלהקה בקביעות.
עם פירוק השותפות המשיכו חברי
הלהקה להיקרא ברוש, בהסכמת הזמר
ואמרגנו.
מירון החל עוסק בהשכרת ציוד הגברה
ותאורה למופעי תיאטרון, וקרא לחברתו
החדשה בטי בס, על פי שיר של אריאל,

זמר פיק
״זאת לא חלטורה״

שהמשיך להיות שותפו בחברה זו. בתוכנית
האחרונה של צביקה פיק, בשם המראה,
תיפעלה חברת בטי בם את הציוד. עכשיו

מתופף לוי
״אריאל הוא מייוחד במינו״

עובד פיק על תוכנית חדשה, והוא שוב
מנהל משא־ומתן עם בטי בס על השכרת
ציוד.
כאשר נפתח מועדוך לילה חדש בשם
אמצע הדרך, פנו מנהליו אל אריאל, כדי
שיופיע אצלם בשבוע־הרוק־הישראלי. מיס-
פר ההופעות שהוצע לו היה מצומצם והוא
הסכים. וכך, באופן טבעי, פנו מירון ואריאל
אל חברי להקת ברוש, כדי שילוו
את אריאל במועדון החדש. הברושים
הסכימו, אך הפנו את הזמר ליצחק גיזרי,
אמרגנו של פיק, העורך איתם חזרות.
ואמנם, מירון הלך אל גיזרי וביקש ממנו
שיתיר לברוש ללוות את אריאל. הוא ידע
שהחוזה שלהם מאפשר להם להופיע עם
אמנים אחרים, בהופעות בודדות. אחר־כך
הלך למנהלי אמצע הדרך, ובישר להם
שאריאל הסכים להופיע עם ברוש. הדבר
אף פורסם בעיתונות.
כעבור יום טילפן גיזרי אל מירון ואמר
לו :״אמנם סיכמנו שאתה תתפעל את
הציוד בהצגה של צביקה, אך מכיוון שאתה
רוצה את ברוש, להופעות עם אריאל,
לא תוכל לעבוד בהופעה של צביקה.״
השיב מירון :״הופעה אחת של אריאל
שווה לי יותר מאשר חמישים הופעות
של צביקה פיק.״
מירון הבין שגיזרי נמצא תחת לחץ
של צביקה — לא לאפשר לברוש ללוות
את אריאל. הוא החליט לדבר בעצמו עם
צביקה, ושם פעמיו למועדון ברברים, שם
נערכה החזרה. הוא סיפר לצביקה על

היחסים המיוחדים שיש לברוש עם אריאל,
אך צביקה וגיזרי השיבו בפסקנות :״בשום
פנים ואופן לא נסכים ! אנחנו משקיעים
מיליונים בהצגה החדשה, תופרים בגדים
ללהקה ומתכוננים לגלח את כולם —
אפילו צביקה יסתפר ויצבע את שערותיו
— ולא רוצים שההופעה תיראה
חלטורה.״
מירון דיבר • על יחסי החברות שבין
ברוש ואריאל, אך השניים עמדו בסירובם.
אז איבד מירון את השליטה על עצמו
ושבר את הפסנתרים.

ק שיס
^ חרי שהוזמנה המישטרה והוגשה
י תלונה על סחיטה ואיומים נגד מירון,
ניסו עדיין אנשי המועדון אמצע הדרך
להשפיע על פיק שיתיר לברוש להופיע
עם אריאל. בשלב מסוים הציע גיזרי
למירון שיתפעל למענו עשר הופעות עם
פיק, במחיר הקרן — 7,000 לירות להופעה
— בתמורה להופעה אחת של
ברוש עם אריאל. מירון לא הסכים.
יומיים לאחר מכן, כשסיפר מירון לאריאל
על התקרית, החליט זה לגשת בעצמו
לצביקה ולנסות לשכנעו. אך כשגם נסיון
זה לא עלה יפה, ומירון !הזהיר את צביקה
וגיזרי שמכל הפרשה תצא אי־נעימות
לכולם, השיב גיזרי :״אני לא מבטל את
התלונה במישטרה ואתה — עוף מזה.״
אריאל החליט שלא כדאי לריב עוד,
הציע למירון להקים להקת־נגנים חדשה,
לקראת הופעותיו באמצע הדרך. הלהקה

אם לא יתקע לנו הופעה, הוא יסדר שתהיה
לנו חזרה באותו הזמן.״
יוסי מנחם, אף הוא מברוש, הגיב :
״אריאל הוא חבר שלנו. כל הלהקה שלנו
התחילה איתו. הוא אישיות יוצאת־דופן
בין כל הזמרים בארץ. נכון שבחזרות עם
צביקה יש איכות מוסיקלית טובה ואנחנו
אוהבים את החומר, אך אין שני לאריאל.״
אריאל עצמו ממשיך לגדל צמחים. הוא
ממעט להופיע, ומסביר :״אני לא מחפש
עניינים. מה שקרה עם ברוש זה עצוב
מאוד, אבל אני אופיע בלעדיהם.״
צלילים צורמים אלה מהווים את אות
הפתיחה של -מופע הרוק הישראלי, שיתחיל
בשבוע הבא.

סו פרסטאר
בעננים
** ריאל זילכר וצביקה פיק הם שני
י * כוכבים בולטים בעולם הזמר הישראלי.
לכל אחד מהם יש סיגנון־זימרה
מיוחד, שניהם מלחינים, המעדיפים לשיר
רק את השירים שהלחינו, פורטים על
פסנתר ושרים באותה עת.
בכל זאת קיים הבדל רב בתדמית שלהם
בעיני הקהל. בעוד אריאל הוא ביישן
וצנוע, נחבא אל הכלים ובורח מן
העיר הסואנת, אפשר לראות את צביקה
פיק בכל האירועים הנוצצים. פיק מת הלך
בהרגשה שהוא כוכב בינלאומי, על
אף נסיונותיו לכבוש את הקהל האמריקאי,
שלא הצליחו.

זמר זידכר
״לא רוצה ויכוחים״

החדשה תיקרא קרבות קשים, והיא מורכבת
מאיתן גידרון (גיטרה באס, שניגן בעבר
עם להקת, תמוז) ,טוני בראואר (כינור
חשמלי, לא שייך עתה לברוש) ,חיים רומנו
(גיטרה חשמלית) ודאן־פול זימבריס (תופים)
.אריאל ישיר וילווה עצמו בפסנתו.
אמר מירון :״אם אני הייתי במקום
ברוש, הייתי עוזב את צביקה ומופיע עם
אריאל. הפעם גמרנו עם ברוש — לתמיד !״
גיזרי טוען שלהקת ברוש היא חלק
מצוות של נגנים, המלווה את צביקה
בהפקה החדשה .״יש להם חוזה אתי, ויש
להם• התחייבויות כלפי. הם לא מופיעים
עם אמן אחר. הענין הוא לא אריאל. אני
וצביקה מחבבים אותו מאוד, אך זה עניין
עקרוני, ואני לא אתן להם להופיע עם
אמן אחר. זאת לא חלטורה.״
על מירון אמר גיזרי :״הוא התנהג
בברוטאליות, לכן הגשתי נגדו תלונה.
אם הוא מסוגל לשבור ציוד ששווה כל

כך הרבה כסף, הוא ראוי לכך שהחוק
יט?ל בו.״
ומה אומר צביקה פיק י ״להקת ברוש
לא עובדת עם אריאל מזה שנתיים. ברוש

בכלל לא רוצים להופיע איתו, עם אריאל.
הם עבדו שנה עם יגאל בשן ועכשיו הם
עובדים אתי. אני חתום על חוזים להופעות
והקלטות, וזה כמו תיאטרון רציני, לא
חלטורה. חבל לי על מירון, שהתנהג
באלימות.״
ואילו שמוליק בודאגוב, איש ברוש,
אומר :״לגבינו אריאל זה לא סתם זמר
שעובדים איתו. הוא מעל כולם. בשבילו
נעשה הכל. את הסעיף בחוזה, האוסר עלינו
להופיע עם אמנים אחרים, מחקנו. גם על
השם ברוש ויתרנו. מותר לנו להופיע עם
אמנים אחרים. הבעיה היא, שאם נקבע
תאריך־הופעה עם אריאל, גמרי יסדר לנו
הופעה עם צביקה, ואנחנו חייבים לכבד
קודם את כל ההתחייבויות שלנו איתו.

גיטריסט בודאגוס
״אני שמח לעבוד עס אריאל״

אמרגן גיזרי
״בשביל זה יש מישטהה״

צביקה מאמין באמת באמת ובתמים שהוא
סופרסטאר. הוא מתלבש ומתנהג
בכל הגינונים שאימצו לעצמם כוכבי-
זמר זרים. הוא מופיע תמיד בבגדים נוצצים,
מעדיף לצאת מתוך גלים של ערפל
ציבעוני, מתכונן להפעיל זיקוקים־
די־נור בעת הופעתו החדשה, דבר שגורם
לגיחוך בעיני רבים.
הוא גם עסוק בכתיבת ספר אוטוביוגרפי,
והוא מאמין שהקהל ימצא עניין
בעלייתו המסחררת, לפי דעתו, ככוכב-
זמר בארץ.
״אני, במעמדי היום, יכול להרשות לעצמי
כל מה שאני רוצה. אני יכול לסרב
לצלמים ולעיתונאים, כי אף אחד לא יכול
לחבל בתדמית שלי,״ הוא אומר.
צביקה מעניק את שמו למוצרים רבים
הנמצאים בשוק, עוסק בהפקת ג׳ינגלים
ואינו בוחל מפירסום בורקס, כאשר זה
מכניס כספים לכיסו.
חרף הצהרותיו בעיתונות, שהוא מע דיף
להתפרסם בגלל איכות המוסיקה שלו
ולא בגלל תדמיתו, אין הוא מוותר על
שום אמצעי כדי ליצור את הרושם של
יוצא־דופן בין הזמרים הישראליים. הוא
מאמין שכאשר יספר את שערו המגודל,
זה יעורר סנסציה בקרב קהל־מעריציו.
רבים מבין האמנים מתייחסים להתנהגותו
בחיוך.
״אריאל זילבר הוא בחור מיסכן, ואני
לא חושב שאני צריך לרחם עליו, ולכן
לאפשר לו לנגן עם הלהקה שעובדת איתי
עכשיו,״ הוא אומר בזילזול מופגן.
האולמות הלא־מלאים בהופעותיו האחרונות
לא שינו את גישתו.

במדינה
(המשך מעמוד )48
המישפט היה מרותק. לא היה
זה תיק אונס שיגרתי, על כך הסכימו
התביעה, ההגנה ובית־המיש־פט.
הנאשם
יוסף פרינברג הוא בן
.57 אדם בגיל העמידה, נגר ב־מיקצועו,
ללא עבר סלילי. הוא
גרוש ואב לבת בוגרת. חיי הרווקות
היו קשים עליו, והוא חיפש
עזר־כנגדו. הוא עשה זאת בדרך
הרגילה והמקובלת על אנשים בני
גילו. הוא לא הלך לדיסקוטקים
להכיר חתיכות ולא התחיל עם
נערות ברחוב. הוא הפיץ בין בני
מישפחתו את השמועה כי הוא
מחפש אשה, וקיווה שהם יעזרו
לו למצוא מישהי מתאימה.
לפני כחודשיים הכיר בבית אחת

גם המתמודדות על תואר

מלכ ת המי ׳8 0

שותות את המ שקה
שמטריף את העולם

ק 1בדר

המשקה שעושה חיים מעבינים סם...

הם החוק הפרוע של סאן-פרנם ים קו.
( 12 הנועזים;המשחק המכור;רצח האחות גיורג)
פרקליט אורן
בשביל מה באה הבתולה?

01880¥$מ 0פ מז

צ׳רלס דארנינג ברט יאנג
והעוה׳ז)

(רוקי)

ת״א — חן

סטיבן מאכט

פילים דיירים

(המהגרים)
כבורה ארצית

חיפה — ארמון

לו גוס׳ט

(שורשים)

ג׳יימם ווד
׳(שואה)

ר״ג — אואזיס

מבנות מישפחתו אשה בת ,47 ילידת
רוסיה, בעלת מיקצוע חופשי.
הינוידוך נראה לשניים והם יצאו
יחד פעמים אחדות.
הם הלכו לים ביחד, ואחר כך
הזמין יוסף את האשד. לדירתו.
הוא סיפר לה שהוא מעוניין להתחתן,
וכדאי שהיא תראה את ביתו
ותחליט אם זה מתאים עבורה.
השניים חזרו הביתה, האשה התקלחה
וכאשר יצאה מהאמבטיה
ניסה הגבר ללטף ולגפף אותה.
היא התנגדה והוא לא התעקש ונתן
לה ללכת לביתה.
השניים המשיכו להיפגש וקבעו
פגישה בתחנה־המרכזית בתל-
אביב. האשד, חשבה ששוב ילכו
לים, אולם הגבר שיכנע אותה
לבוא לביתו ולבלות שם את הלילה.
היא הסכימה.
עד אור הבוקר. הפעם התנהגו
כמעט כזוג נשוי. היא התקלחה׳
וכאשר באו שכנות לראות
טלוויזיה הזמין אותה יוסף להכירן•
אך היא לחשה מתוך המקלחת
שאינה מעוניינת להכיר איש. לדברי
הסניגור עודדו מילים אלה את
הגבר, והוא הבין שהיא רוצה
להתייחד איתו.
כאשר יצאה מהמקלחת אכלו
ארוחת־ערב וצפו בטלוויזיה, כמו
זוג ותיק. הצרות התחילו אחר
כך. הגבר נשק לה וניסה להפשיט
את שילמתה. היא התנגדה אך
הוא קרע אותה מעליה בכוח. למרות
שהמשיכה להתנגד משך אותה
לחדר השינה, קרע מעליה את תח תוניה
וחזיתה, התגבר על התנגדותה
ושכב אתה. תוך כדי קטטה
היכה אותה הגבר, לדבריה, בכל
חלקי גופה. גם אחרי המגע המיני•
המשיכה האשה לשכב איתו במיטה
הזוגית עד אור הבוקר. כאשר
התעורר עם שחר אנס אותה,
לדבריה,־ הגבר בשנית.
השערוריה פרצה בבוקר. השכנים
בבית המשותף נחרדו מן ה צעקות
שעלו מהמיסדרון. וראו

פורום פילם
ה עו ל ם הז ה 2237

י ״׳ 8 3 3 * 18״ ו אי

את האשת עומדת ליד דלתו של
יוסף כאשר שימלתה אינה פרומה
והיא מנסה לשווא לחזור לתוך
הדירה. יוסף. שעמד מאחרי הדלת.
דחף אותה למיסדרון וזרק
אחריה את התיק על המדרגות.
הוא צעק לשכנים וביקש שיזימנו
את המישטרה.
אך היתד, זו דווקא האשה שהגיעה
ראשונה לתחנת המישטרה.
היא התלוננה על אונס שבוצע בה.
הדבר שהדהים ביותר את השוטרים
ואת כל מי שחזה בה, היתה
והתעומה הרפואית. בבדיקה שנערכה
בגברת התברר שאכן קיימה
יחסי־מין זמן קצר לפני הבדיקה,
ויחסי־המין האלה השאירו קרע
טרי בקרום הבתולים שלה.
הקהל באולם חיכה בסקרנות
לראות את הגברת, אך היא לא
נראתה. לעומת זאת היו בקהל גרושתו
ובתו של הנאשם, שבאו להגן
על יוסף הנגר.
הגבר הסביר את סיבת המריבה
בכך, שהמתלוננת סיפרה לו
סיפורים שונים על עצמה שלא
תאמו האחד לשני. היא סיפרה
לו, למשל, שיש לה בן בגיל ,20
המתגורר בלונדון. הוא ביקש
לאמת זאת בתעודת־הזהות שלה,
ולכן חיטט בארנקה והוציא את ה תעודה.
אז התברר לו שהיא רשומה
שם כרווקה, וכל סיפור הבן
היה שקר. מכאן התחילה המריבה
הסוערת, שנגמרה בחדר״המדרגות
ובתחנת המישטרה.
בית־המישפט לא שוכנע על־ידי
התובעת, עורכת־הדין שרה דותן,
כי הנגר מסוכן לציבור ויש
לעצרו עד תום הליכים. הוא שוחרר
בערובה על־ידי השופט דויד
ולך, אולי בגין המחשבה שעוד
בתולה בת 47 לא תפגוש בו בזמן
הקרוב.

ה עו ל ם הז ה 2237

המסה הארצי /מחלקת ח קי רו ת וזזבלעות

מעצרים
ט עו ת דוווולם תוו ד ת
כית־המישפט נזף!
כמישטרה.
הדיון נמשך ברני?
״לעתים נראה, לי שחוקרי ה״
מישטרה שוכחים שלא הם, או לא
רק הם, צריכים להשתכנע באשמת
חשוד, אלא בית־המישפט צריך
להשתכנע בכך. ולפיכך לא די
בשיכנועו של חוקר כדי להביא
להאשמת אדם ולהרשיעו, אלא ה ראיות
צריכות לשכנע את ביתי
המישפט,״ כך כתב השופט אורי
שטרוזמן בעת שהחליט לשחרר
ממעצר נאשם בשוד.
והוא המשיך ואמר :״העיון בתיק
החקירה מגלה רשלנות שאינה
צריכה להיות בידי מי ש מופקד
על חקירה בכלל ועל חקירה
בעבירה חמורה כשוד בפרט.״
הסביר השופט את פרטי רשלנות
המישטרה. הנאשם, מיכאל
מזרי, נעצר כחשוד בשוד תיקו של
סמי חלוף, סוכן־תכשיטים בלוד.
המיקרה קרה בנובמבר שעבר. ה נשדד
התלונן מייד במישטרה,
תיאר את החוטף ולבושו, ומתוך
אלבום התמונות שהוצג לפניו
הצביע על שלוש תמונות שנראו
לו דומות לשודד. התמונות היו
של משה יוחנן יחזקאל, הרצל
פרינטה, ומיכאל ניזרי.
אחרי שבחן טוב את שלוש התמונות
אמר המתלונן, כי הוא חושד
במיוחד ביחזקאל כמי שביצע
את השוד.
באותו היום חיפשה המישטרה
את השלושה, אך מצאה רק את
ניזרי. השוטרים כבלו אותו ובעת
שלקחוהו לבית״המישפט הופיע ה
ירו
שליג,

חש ״ם

אייר

( ) 13.5.80
י ת 2482/79 /

השופט

ביתה מש פ ט
כתל-אביב

917 ^ 4

א. שסרוזמן
הסז)וזי

אנוחוזריםלתוכןהערותיך בהחלטה מיום , 12 ) 1 2.79
בדברדחייתהב קש הלעצור את החשוד -מיכאלנזרי £ -ד
תינט ההליכים .
פונה

ב ענין זה
אנ שי המשטרה.
הוברר, כי אכן 1פלוטעויות במהלך החקירה ו הן נובעח
ככלהנראה, מהייחו של האחראילה חדש בתפקידו .
הגורמיםהמפוניםעלמישחקרובחיקהסיקו את המסקנת
המתבקשותועושיםלמניעתהשנותתקלות מעין אלו .
אנו

קצין

מ וד י נז לך על

בודק,

אשר חקר את

פעולות

לבנו

לענין.

הפנית, תש ו מת

מיפמך מישטרתי מתנצל
החוקר היה חדש
מתלונן, ראה את ניזרי הכבול, וזיהה
אותו כמי ששדד את התיק.
אליבי לבד שעה? הזיהוי
הספונטאני הזה שיכנע את המיש־טרה
להפסיק את החיפושים אחרי
שני האחרים, ואיש לא שאל את
המתלונן מדוע שינה את טענו
מאמש, כאשר זיהה כמעט בבטחה
את יחזקאל.
על כך אמר בית־המישפט, ש לא
החוקר הוא המכריע בדינו של
החשוד אלא בית־המישפט. ומק רים
רבים של טעויות זיהוי גרמו
לזיכויים של נאשמים.

הטעות הנוספת של חוקרי ה־מישטדה
הייתה בכך שבבקשת־המע־צר
שהוגשה לבית־המישפט ציינו
השוטרים כי השוד בוצע בשעה
.20.00 אבל על פי הודעת המתלונן
עצמו קרה השוד בשעה 17.30 או
18.00 לכל היותר. והרי זמן השוד
חשוב מאוד לאליבי של הנאשם.
לא היה כל הסבר לטעות המוזרה
של אנשי המישטרה ,״אלא ש כותבי
הבקשות וממ״ש קינן לא
עיינו כהלכה בתיק החקירה לפני
שהתייצבו בבית־המישפט.״ הם
אפילו לא ניסו לברר בדיוק את

שעת השוד, ולא חקרו את המתלונן
ואת העדים כדי לוודא את
המועד. וכך, בעוד שלשערי 19.00
יש לניזרי אליבי מוצק, הרי שאין
הוא יודע אם אליבי זה מספיק או
שמא יש להוסיף עליו.
הסניגור חיים מישגב הדגיש הי טב
את כל מחדלי המישטרה. ואמנם
סיים השופט את החלטתו בתרעומת
ונזיפה :״הארכתי בדברים
כי תרעומתי רבה. מעשה שוד
הוא מעשה עבירה חמור. לעצור
נאשם עד תום ההליכים המישם־
טיים הוא מעשה מישפטי חמור.
כולם סומכים על המישטרה ש תעשה
את עבודתה כהכלכה. ה מתלונן
מקווה שתלונתו תיבדק ורכושו
יימצא. הציבור רוצה ש העבריין
יורחק מהרהוב. בית-
המישפט רוצה לסמוך על טיעוני
הפרקליטות המבוססים על חקירת
המישטרה. כאשר החקירה רשלנית
— כולם ניזוקים. כאשר ה רשלנות
היא ביסודה ותשתיתה
של החקירה — מתחייבת בדיקה
יסודית של כל נושא החקירה וה עוסקים
בחקירה. כאשר יש חשד
שדו״ח זכרון הדברים נרשם בנוסח
מטעה, וללא תאריך, הדבר חמור
שבעתיים. על כן אני מחליט להעביר
העתק ההחלטה למפקד מרחב
המרכז, שייתן דעתו וינקוט בהליכים
המתחייבים מהחלטה זו.״
תשובת המישטרה אכן נפלו
טעויות במהלך החקירה והן
נובעות ככל הנראה מהיותו של
האחראי לה חדש בתפקידו. הגורמים
הממונים על מי שחקרו בתיק
הסיקו את המסקנות המתבק שות
ועושים למניעת הישנות מק רים
כאלה.״
מיכאל ניזרי ממשיך להתגונן
במישפט באשמת שוד בשעה בל-
תי־ידועה.

קולנוע
סורטים
מ ל מ>ד פדינ*
שנה וחצי אחרי שיצא לראשונה את
גבולות איטליה מולדתו, עומד סרטו של
פדריקו פליני, חזרת תיזמורת, להגיע סוף-
סוף גם לישראל. בינתיים גמרו כבר באירופה
להתווכח על סרט אחר שלו, עיר
הנשים. היום, במבט לאחור, אפשר להיווכח
עד כמה חשוב להציג את חזרת תיזמורת,
למרות שזהו סרט טלוויזיה, שנעשה כאילו
לאחר יד, ולמרות שאיננו ראוותני, גראנד־יחי
ומפוצץ, בהתאם לנורמה המקובלת
על פליני בשנים האחרונות.
אלה הן מעלותיו של סרט קטן (הוא
נמשך רק 72 דקות וצולם תוך כמה
שבועות) והן בולטות במיוחד בהשוואה
למיפלצת עצומודממדים כמו עיר הנשים
(שנמשך 140 דקות והופק במשך שלוש
שנים).
ההבדל המהותי בין שני הסרטים הללו,
הוא היחס של פליני עצמו אליהם. יחס
זה לא בא לידי ביטוי בראיונות או בחב־

ללא כל קשר עם הסרט. יצא לאור זמן
קצר לאחר הצגתו ספר חדש של הבריטי
אנתוני בורג׳ס (מחבר התפוז המכאני),
שבו מושמעת נבואת איוב על השתלטות
האנארכיה כתוצאה מן המישטר החברתי
השורר היום. נבואתו של בורג׳ס היא
הרבה יותר שחורה מזו של פליני. לספרו
קוראים 1985 ומטרתו להוכיח שלא רודנות
של יחיד היא שתמיט שואה על העולם,
כפי שהתנבא ג׳ורג, אורוול ב־ ,1984 אלא
רודנות הרבים. ובכך הוא תמים דעים עם
פליני.
המציאות העכורה. פליני נדהם
במקצת מן התגובות על חזרת תיזמורת.
גם הימין וגם השמאל עיקמו את האף,
אחרי שבמשך שנים התפעלו בעקביות
מכל יצירותיו, ולו רק משום שהן ניראו
להם אמנותיים במלוא מובן המילה, ללא
סיכון פוליטי. הם ציפו. מפליני למישחה
עבה של הפלגות־דימיון עשירות אותה
אפשר היה למרוח על נפשם הדוויה מ־אידאולוגיה.
פליני חייב היה לדעתם לעמוד
מעל העולם. והנה, איש זה העז לטבול
רגליו במימיה העכורים של המציאות ה
מארצ׳דו
מאפטרויאני כתפקיד סנאפוראז כ״עיר הנשיים׳-׳
הסרט הקודר ביותר של פליני

מאסטרויאני -סנאפוראז כסיום שד ״עיר הנשים״ ככפידו שד כדיני
טיול דמיוני בעולם היצירה

רזות כלשהם של הבמאי, שהוא שועל-
תיקשורת ותיק היודע לשחק את מישחק
השיחה העיתונאית מבלי להיכשל בלשונו,
אך הוא מתגלה כאשר רואים את הסרטים
עצמם.
הרנשת התחדשות. כאשר מתבוננים
בחזרת תיזמורת יש לצופה הרגשת
התחדשות, ותחושה שפליני הניח לרגע
את רוחות הרפאים האופנתיות שלו, את
זכרונות הילדות, את הנשים הנפלאות
והאיומות, את עולם המיתוסים המיניים
והדתיים, ויצא לכיוון חדש. בלי תפאורות-
ענק, בלי איפורים כבדים, בלי היצורים
הקיצוניים שנדרשו בכל סרט להיות עוד
יותר גרוטסקים מן הסרט הקודם. תוך
הסתפקות באתר־צילום אחד, ללא קישוטים
ובלי אורגיות חזותיות, הצליח פליני
בסרט זה להגיש משל קצר, תמציתי וחריף
ביותר על העולם שבו אנו חיים.
הוא מסרב אמנם בתוקף לספק פרשנות
לסרט, אבל זאת מתבקשת מאליה. מעשה
בחזרה של תיזמורת כלשהי, באולם עתיק
יומין וספוג היסטוריה, המתחילה בהתנצחות
מנגנים על טיב הכלים שלהם, ממשיכה
בהתמודות הנגנים עם המנצח, וכלה
בהתערבות האירגונים המקצועיים להשלטת
הדימוקרטיה.
מרד נגד המנצח, אנרכיה מוחלטת וה אולם
המתמוטט על יושביו מזכירים משום
מה את פני איטליה היום, ואולי גם את
פניהן של כמה ארצות מתועשות אחרות
במערב. מי שתקף את פליני על עמדתו
נגד האיגודיס-המיקצועיים ועל הרמז שהתארגנות
הפועלים לפי המודל השגור בימינו
יכולה להוליד רק אנדרלמוסיה ודיקטטורה,
צריך היה להסכים שבמאי זה הציג את
המשל שלו בצורה משכנעת. ועובדה היא,

ממשית, מבלי שהכריז מראש לאיזה מחנה
הוא משתייר ונגד מי הוא רוצה להילחם.
לכל המתנגדים האלה עתידה עיר הנשים
להחזיר את הביטחון. פליני שב לעשות
את מה שמצפים ממנו, בצייתנות עייפה
במקצת, כאילו נאנח ואמר :״אם זה מה
שאתם רוצים, אז בבקשה, ושיבוסם לכם.״
עיר הנשים היא תחנה נוספת במסע שלו
לגילוי האשה הנצחית. אם שמונה וחצי
היה טיול דמיוני בתוך עולם היצירה של

פליני, עיר הנשים הוא טיול דמיוני במבוך
היחסים של פליני עם המין הנשי.
גיבור הסרט, סאנפוראז, אותו מגלם הכפיל
הקבוע של פל״ני בסרטים, מארצ׳לו מאסט-
רויאני, נלכד בקסמיה של גברת היושבת
•מולו ברכבת. הוא הולך בעקבותיה, מגיע
לכנס פמיניסטיות שבו מושמעים הביטויים
החריפים, הקיצוניים והאבסורדיים ביותר
מפי הלוחמות לשיחרור האשה. כמה מהן,
ששיתפו פעולה עם פליני, האשימו אותו

תחרות יופי דגברים, אחד המעמדים כעיר הפמיניסטיות
הביטויים החריפים, הקיצוניים והאבסזרדיים
ה עול ם הז ה 2237

לאחר מכן בעיוות דבריהן. סאנפוראז נמלט
מהן, כל עוד נפשו בו.
את מנוסתו מן המקום מאפשרת עוד
דמות קבועה בסרט פליני, אשה ענקית,
מעין התגלמות אמא־אדמה, שכמעט ואו נסת אותו לפני שהוא מצליח להימלט גם
מידיה. בדרכו הוא פוגש כנופיית נערות
פאנק ש״רוקדות משום שאין שום דבר
אחר לעשות״ .הוא מגיע לביתו של קאצונה
(באיטלקית יש לשם זה משמעות פאלית)
שהוא סמל השוביניזם הגברי. ביתו מקושט
באלפי צילומים של הנשים שכבש, ולכל
צילום נלווית הקלטה של אנחת ההנאה
שסחט ממנה ברגע הגדול. הנרות בעוגת
יום־ההולדת שלו מסמנים לא את גילו,
אלא את הנשים בחייו (יש בעוגה 10
אלפים נרות) .ביתו הוא מיקדש לעולם
של תענוגות והתעלסויות, שבו הגבר הוא
השליט והאשה היא העבד הנרצע. וגם
מכאן נאלץ סאנפוראז המבוהל לנוס.
בסצנת השיא של הסרט הוא נאלץ
להתמודד עם האשה הנצחית. הוא מובל
לקרב כמו הגלאדיאטורים ברומא, ומושלך
לזירה שבה אין איש ממתין לו. האשד.
בר,״א הידיעה אינה קיימת.
תעתועי ההווה. אין ספק שזהו
הסרט הקודר ביותר של פליני, מבחינת
הגוונים שלו. בין אם המדובר בזיכרונות-
ילדות, כמו מיקסם הקולנוע הראשון או
האשד. מן העבר, ובין אם המדובר בתעתועי
ההווה, הכל נתון בעלטה מכוונת. מאות
נשים חולפות לפני המצלמה, כל אחת
שונה מרעותה. אבל זהו הסרט הראשון
של פליני, שבו אין אשה יפה במלוא

מאחר*

הגלים והחול
( מ ק סי ם,
יום רגיעי הגדוד
תל־אביב, ארצות־הברית) _ לא
קשה לנחש שזה סי ר סו האישי
ביותר של ג׳ון מיליוט, וגם סי ר סו הק שה ביותר לעי כול
מחוץ לגבולות ארצות־הברית. ולו רק משום שהנושא
שלו הוא פה א מ רי ק אי: גלישה על גלי הים. גיבוריו קשו רים
לסוג מ סויי ם של הווי ה חו פי ם בקליפורניה, העשוי
ל היר או ת זר בעיני מי שלא חי שם.
ז׳אן־מייקל וינסנ ט, ויליאם קאט וגארי ב א סי מגלמים
שלושה ידידים, אלופי גלישה שכל מעייניהם ב ת קו פ ת
סיו ם הגימנסיה מתרכזים בחוף ה מייו חד שליד מ קו ם מגו ריהם׳
במציאת המידרון המהיר ביותר של כל גל וגל,
ובניצול כל יום שמש וכל רוח קל הלהתמ חו ת בספור ט
האהוב עליהם.
אלא שעם חלוף השנים, חו פן העולם חסר־הדאגה
ושטוף־השמש של צעירים זהובים אל ה לקודר ואפרורי
יותר, וכל נ סיונו תי ה ם להישאר מנו ת קי ם בעולמם הפרטי
עולים ב תו הו. צווי־גיוס, שנגדם ה ם מנ סי םלהת קו מ ם
בצורה הו מו רי ס טי ת, שולחים או תםל חזי ת, וגלשנים צעי רים
מהם תופ סי ם בינ תיים אתמ קו מ ם על החוף. חובו ת
מישפחה מ ת חי לי ם להציק פה ושם, המחאהו חו ס ר המנו-
חה רוגשים סביבם, וכאשר מ ס תיי ם הסר ט, השלושה מוצאים
עצמם לפתע בעמדת הישישים שבגימלאות.

וינסנט, קאט ובאסי: אלופים של אתמול
אווירת החוף וכל הפולחן הקשור, כולל סצינו ת הגלי שה.
הםהחל קי ם ה חז קי ם שבסרט. לעומת זא ת, יש רושם
שלא איפשרו די הצורך לדמויות להתפתח, או לתס רי ט
להעמיק במה שקורה קצת מעבר לגלים ולחול. אך מזלו
של מיליוס, שמצא בשלושת שחקניו הצעירים ה תגלמויו ת
אידיאליו ת למ טרו תיו.
לעקוב אחרי הדעיכה
הבטחות באפלה (פאר, תל-
אביב, ארצות־הברית) — ק שה
להעלות על הדעת סרט שמטרותיו
פחו ת בידוריות מזה. הבמאי, ג׳רום הלמן, שהוא גם
מחבר ה תסרי ט, עוקב בקפדנו ת כמעט חולנית אחרי שלבי
ההתפת חו ת של מחלת הסר טן בגופה של נערה ב ת . 19
היא מ ת חיל האתהסרט בריא ה, עליזה, מל א ת־ חיי ם
ו תו ססת, ו מ סיי מ ת או תו כצמח מחובר למערכת סבוכ ה
של צינורות ומכשירים.

פדיני מכייס את ״חזרת־תזמורת״
רודנות־הרביס תביא לשואה

מובן המילה .״לא חיפשתי אשה יפה אלא
יריעה רחבה של כל הנשים האפשריות,״
אומר פליני. עם זאת, יש דמות אחת
שחוזרת שוב ושוב ומופיעה לכל אורך
מסעותיו — דמותה של נערה יפה להפליא
שבורכה בחזה אדיר העומד מחוץ לכל
יחס לממדי גופה. לסירוגין היא פמיניסטית
ואחת מן המשרתות של השוביניסט הגברי.
היא מפתה ומפחידה. היא אולי האשד.
הנצחית של פליני, גם אם אינו אומר זאת
בצורה מפורשת. כי כל מה שיש לו לומר
בסוף הסרט הוא זה :״היום אני מבין
את הנשים עוד פחות מכפי שהבנתי לפני
הסרט.״
עיר הנשים היא גרוטסקה מטורפת על
היחסים שבין הגבר לנשים. אבל כל מי
שמצפה להתרגשות, להפתעה, לחוויה המרעישה
של שמונה וחצי, יצפה לשווא.
פליני משחק פעם נוספת עם מרכיבים
מוכרים לו ולקהל שלו. לפעמים אפילו
נדמה שהוא לוקח את המציאות שבה הוא
נפגש מדי יום ואינו מעביר אותה אפילו
דרך מבשלת הדימיון העשירה שלו, אלא
מניח אותה ישר על הבד. אמנם הוא ניצל
את כל הכסף שהועמד לרשותו, והכניס
לסרט כל מה שביקשו ממנו, אבל באיזשהו
מקום מתגנב החשד שאילו לא דרשו ממנו
מאומה, והיו נותנים לו פחות כסף, יתכן
שאז היה יוצר הפתעה של ממש. וראייה
לכך — חזרת תיזמורת.

ת ד רי ך
חוגה לראות:
תל־אסרס — הסייח השחור, קרמר
נגד קרמו, כל הג׳אז הזה, טס, ידיד אמריקאי,
מנחמן.
ירושלים — מה נשמע דוק, נערת
הטלפון והבלש, קן הקוקיה.
חיפה — קרמר נגד קרמר, מנהטן,
מה נשמע דוק.
ה עול ם הזה 2237

הלמן מתרכז בכמה נקודות. ראשית, מערכת הי ח סי ם
שבין רופא ל חול ה. מצד אחד, ה אחריות של הרופא, ב מי ק-
רה זה רופאה, המעזה לנחש א ת הרע ביותר כאשר
אחרי ם מעדיפים ל הת על ם מכך. מצד שני, הדרך שבה
מ תיי חסת, הרופאה ל חול ה, וה שאלה א ם אכן צריך
לומר אתהאמת.
שנית, הי ח סי ם שבין הרופאה לבין מי שפחת ה חול ה,
כאשר השאלה א ם יש טעם ל ה חזי קאתה חול ה חסר״
חריפותה.
ה תי קוו ה ב חיי ם מל אכו תיי ם ניצבת במלוא
ושלישית, מערכת הי ח סי ם שבין הרופאים לבין עצמם.
לומר שהסרט מספק תשובות לכל ה שאלות הללו,
יהיה מוגזם. הלמן נוגע ביותר מדי נקודו ת מכדי שיו כל
לטפל בכולם כראוי.

בלר ומייסון: לומר את האמת
עם זא ת, יש בו לא מעט מן הכאב ומן המשברים
ה א מי תיי םהמת הווי ם במצב טראגי כזה. מן הייאוש
הזועם של האם, דרך ה הל ם של חברי ה חו ל ה, ועד
לתיאור בלתי מתפשר של המחלה עצמה, שלידו נראה
סיפור על נושא דומה, כמו ״בובי דירפילד״ ,כמו סו-
כריה מ תו ק ה על מ קל.

מאנשי־וזכפר
באהבה
אל תעצרו את המוסיקה
(מוגרבי, תל־אביב, ארצות-הב-
רית) — על טעם וריח אין ל ה תווכח.
ב מי קר ה זה, יש להניח שמבקרי הקולנוע לא ישבעו
נחת מן הסר ט ה מו סי קלי הזה, אבל חובבי הפופ, אל ה
שלמענם הוא נוצר, יבלעו או תו בתיאבון רב, משום שהוא
מספקאת כל ציפיותיהם מהסרט: פיזמונים בשצף־קצף,
אווירת די ס קו ט ק, כוכבי־זמר בשיא ה צלח ת ם. בקיצור,
מירשם בדוק.
הסר ט כולו בנוי על להקת ״אנשי הכפר״ ,המופיעה
בו ב הבל ט ה רבה, משמיעה א ת שיריה בנדיבות ומצביעה,
בדרך הופעתה, על כמה מן המרכיבים שהביאו או ת ה
לגדולתה: מנגינות קלי טו ת, ה תנ הגו ת על גבול הטירוף
החביב, וקור טוב של רמז הו מו סכ סו אלי, שאינו מודגש,
אבל גם אינו מוזנח. בסופו של דבר היו רבים שפירשו א ת
פיזמונם ״ימק״ א ״ כהי מנון העליזים ה א מרי ק אי.
לסר ט יש גם סיפור. מעשה ב מל חין צעיר ושאפתן,
המתגורר אצל דוגמנית צמרת שהתעייפה מדוגמנות. היא
נוטלת בידה א ת הכישרון הצעיר, מרכיבה עבורו להקת־ז מר
(שהיא, כמובן ,״אנשי הכפר״) ,ועם מעט עזרה מ חברי ם

אנשי הכפר: הרבה מאוד ׳מרץ
ומ ט חזרי ם לשעבר, מביא ה או ת ם אל שיא פיסגת ההצ לחה•
סבירו ת הסיפור ועניינו מוגבלים ב ה חל ט, ותפקידו,
בעיקר, ל ס תו םאתה חורי ם שבין שלושה ״ מיספרים״
מו סי ק ליי ם גדולים. א חד ב תיפ אור ת די ס קו ט ק אול טר א-
מודרני בגוון אדום, השני ב אולמי ה ה תע מלו ת של ימק ״ א
והשלישי פירסומת־ענק רבת-מ שתתפים לחלב, שהיא כול ה
בלבן.

שידור
מאחרי והמסך
ה מ * בקבדם? ה כ ני ס
מיכה לימור, מי שכיהן כשליח רשות־השידור
באנגליה, עשוי לשוב לפעילות
דיווחית במיסגרת מבט לחדשות. לימור,
המשמש כיום כעורך־עמית בבמבט שני
לשמעון טסלר, מתכוון לעבוד בדסק-
הפנים בתחום המדיני. הוא מבקש שיגדירו
את תפקידו ב״ביצוע משימות מיוחדות״.
מתנגד בולט למינוי זה הוא הכתב*
המדיני המעולה של מחלקת־החדשות,
אלימלך רם, הרואה במינוי מסוג זה
חדירה לתחום עבודתו. מנהל מחלקת־החדשות,
חיים יכין, טרם הגיע לכדי
הכרעה בעניין זה.

ירון!מגן עלהחד שו ת
הגנה אגפית בלתי־צפוייה באה לה
למחלקת־החדשות של הטלוויזיה מטעמו
של פרופ׳ ראוכן ירון, יו״ר רשות־השידור.
בתגובה על הטענות שהושמעו
נגד המראיינים מוכיח סער, דן פממה
ואיתן אורן, על סיגנון הראיון והשאלות
שלהם למפכ״ל המישטרה, הרצל שפיר,
שהועלו בג׳רוסלם פוסט, קבע ירון כי
״הראיון עם המפב״ל נערך בהתאם לכללי
האתיקה העיתונאית.״

הג ב לו תעד
ת הי עו״ ת מו סקסה
חמשת עובדי רשות־השידור שהוזמנו

השביחה

ביום הרביעי ( )9.7בבוקר הודיע מנכ״ל רשות־השידור* ,
ייוסף לפיד, למנהלי הרדיו והטלוויזיה מה הן הנחיותיו לגבי
שובו של ראש־עיריית שכם הפצוע, בסאם שכעה, בחזרה
לעירו מטיפול רפואי בירדן. בין שאר הנחיותיו ציין לפיד
כי שובו של שכעה הוא סיפור־חדשותי מובהק, שעליו להיות
מדווח ומסוקר באורח מלא. לפיד גם הבהיר, כי את חזרתו
ארצה של שכעה ניתן לתאר בהיקף שאנשי מחלקות־החדשות
רוצים.
אלא שלפיד הביא מיגבלה אחת, והיא: שבסאם שכעה לא
ידבר בכלי-התיקשורת האלקטרוניים. נימוקו: חוץ מאשר דברי״
שיטנה נגד המדינה אין לשכעה מה לומר.
מנהלי הרדיו והטלוויזיה, וראשי מחלקות־החדשות שלהם,
חשבו אחרת. התנהל ויכוח חריף בין לפיד ובין מנהל הטלוויזיה,
יצחק שימעוני. שימעוני תבע שאנשי החדשות של
הטלוויזיה יקבעו את אופי, סימון ונוסח הדיווח על חזרתו
של שכעה, מאחר שזו זכותם. ויכוח דומה נערך בין לפיד
ובין מנהל הרדיו, גירעון לב־ארי. שימעוני ולב־ארי קיבלו
את דינו של לפיד, והורו למנהלי מהלקות־החדשות למלא אחר
הוראתו של לפיד, בתוקף מעמדו כמנכ״ל־הרשות.
שעה מאוחר יותר נערך במיפגש־התיקשורת המרכזי של
רשות־השידור ,״פורום החדשות״ ,הראשון שנערך מזה שלושה
שבועות (הפורום לא התכנס מאז יציאתו של לפיד לסיור
בחוצלארץ) .ברשימת הנושאים, שהביא לפיד לדיון בפורום,
היה הדיווח על שובו של בסאם שמה הנושא האחרון.
למרות שנושאי ״פורום החדשות״ חסויים, התברר כי
התנהל ויכוח חריף ותוקפני בין חיים יכין ובין יוסף לפיד,
בשאלה: האם במיסגרת סיקור הטלוויזיה מהנעשה בכנסת
מושמט במתכוון חלקן של ועדות הכנסת ושאר פעילויות פר־למנטריות,
בידי כתבי הטלוויזיה המתמקדים בנעשה באולם״
המליאה.
יבין הבהיר ללפיד, ולשאר המשתתפים ב״פורום החדשות״
,כי אופן הדיווח הטלוויזיוני מן הכנסת הוא עניין מיק-
צועי. לפיד חזר ותבע שהטלוויזיה תדווח על פעילות ועדות־הכנסת.
התנגדותו העקרונית של יבין. שהגן על חופש הפעולה
והדיווח של כתבו הפרלמנטרי, יורם רונן, הותירה נושא זה
כנושא שהמשתתפים בפורום לא הגיעו בו להסכמה.
כאשר התחיל לפיד לפרט שוב את נימוקיו להוראות שנתן
על אופן הדיווח בפרשת שכעה, קם חיים יבין מכסאו, ואמר :
״אם כך, הרי שאין לי מה לעשות פה, בפורום הזה !״ ויצא
מחדר־ר,ישיבות. לפיד הספיק עוד לומר ליבין, שהיה בדרכו
שעה
אל הדלת ,״יש לך או אין לך, העיקר ששמעתי את ההו ראה

אחרי כמה דקות של מבוכה באולם־הישיבות קם מיכאסו
סגנו של יבין, יעקוב אחימאיי, ואמר ללפיד ולשאר הנוכחים
:״איני מרגיש בנוח לשבת כאן, כאשר הממונה עלי
יצא מהחדר הזה באקט של מחאה.״ לפיד פנה בציניות לאחי-
מאיר :״האם זה צורך שאינך יכול להתגבר עליו, הצורך הזה
לצאת מכאן?״ אחימאיר, לא הגיב, יצאימאולם־הישיבות.
תוך דקה התפשטה השמועה בחדרי מחלקת־החדשות ובמיס־דרונות
הטלוויזיה. אחד מאנשי המפתח שבמחלקת־החדשות
ניבא :״הערב לא יהיה מבט לחדשות !״
במשך כמה שעות לא פג המתח בבניין הטלוויזיה. בינות
ליודעי ה״ן חלפו־עברו שמועות שונות. אחת מהן היתד,
שהכתב לענייני השטחים הכבושים, רפיק הלכי, נשלח לראיין
את בסאם שכעה. אלא שרפיק חלבי נראה בבניין הטלוויזיה.
על המתח ששרר בבניין הוסיף דובר צה״ל, תת-אלוף יעקוב

טרמפ לשמש. הצילומים ייערכו בשפת-
ימה של תל-אביב, ליד מלון דיפלומאט.

יו״ר ירון
4 .?0י1
למוסקבה לסיקור האולימפיאדה. במיסגרת
איגוד־השידור האירופי, התבקשו על־ידי
.הנהלת רשות־השידור לשאת מיטען של
מדליונים, דגלונים ושאר מתנות, שנועדו
לשמש כתעמולה וכמתנות ליהודי מוסקבה.
מסתבר שמארגני המישחקים האולימפיים
בברית־המועצות צפו פעולה שכזאת. בימים
אלה הגיעה בקשה מטעם הנהלת
איגוד־השידור האירופי לחמשת אנשי הצוות׳
שלא יביאו איתם תשורות וחומר-
תעמולה כלשהו.

טרמ 3ד ש 30ש
במאי-הבידור הישראלי לשעבר וההולנדי
בהווה, רדף עינבר, הנחשב כאחד מ-
במאי-הבידור המעולים באירופה, עומד
לחדש הקיץ את מסורת סירטי־הבידור,
שבה החל לפני כמה שנים.
בימים 13ו־ 14 באוגוסט יביים עינבר
הפקה משולבת של אולפני הרצליה והטלוויזיה
הישראלית בצבע, תחת הכותרת

שלא

במיסגרת הבדיקה האחרונה, שנערכה
בוועדת־הדרמה של רשות־השידור על
הסרט פרשת איילנד, בבימויו של אלי
כוחן, תבע יו״ר רשות השידור. פרום׳
ראוכן ירון, לקצץ מתוך הסרט קטע,
שבו אומר אחד המשתתפים ״חרפה פה
כאשר נשאל ״מדוע״ ,רשם פרופ׳ ירון
באותיות לטיניות את סופה של המילה
הראשונה בצירוף המילה השניה 7\ ? 0 :י.1

30..רדהעב די ם,,

שדד שו ת ה שי דו ר
בשבוע שעבר התחיל מאבק מיקצועי
של ה׳סטרינגרים׳ (עובדי-החוץ) ,המעניקים
שירותים לטלוויזיה הישראלית, החל
בהקלטה וצילום וכלה בבימוי. עובדי-החוץ
של הטלוויזיה, שעל גבם מוטל הנטל של
מרבית הפקות הטלוויזיה, מנוצלים מאז
ימי-הראשית של הטלוויזיה.
הבמאי המעולה אלי כוהן ( )39 מייצג
מעמד זה של מנוצלים. כוהן, שהגיע לאחד
ההישגים המרשימים ביותר של איש־טלוויזיה
כלשהו, הספיק בשנים האחרונות
לזכות ב״פרס רשות־השידור 1977״ על
סירטו שלושה ברמה, ב״כינור דויד —
טלוויזיה 1975״ על סירטו לעמוד על הרגליים,
ובפרס ״פסטיבל ירושלים לסרטים

היתה

מנהל־ חדשות יכין
״אין לי מה לעשות פה !״
אכן, שבא לצפות בתוכנית מיצעד המרגניות, שהופקה במשותף
על־ידי גלי צה״ל והטלוויזיה. אבן פגש את חלבי ליד
המעלית, ושאלו בקול רם :״מה אתה עושה כאן? סיפקנו
לכתבים המקומיים והזרים אוטובוס, שיוביל אותם אל גשר-
אדם, לדווח את בואו של שכעה.״ חלבי השיב משהו על
שביתת צלמים וצוותי־צילום.
רשות־השידור, משה עמירב,
מאוחר יותר הבהיר דובר
שאיום השבתת מבט לחדשות הסתיים. כאשר נשאל כיצד
תדווח הטלוויזיה את שובו של שכעה, השיב ,״המימשל הצבאי
לא נתן לצוותים כניסה ואפשרות לראיינו.״ בדיקה שנעשתה
אצל דובר צה״ל הבהירה שהנחיות המימשל־הצבאי היו למניע
ראיונות עיתונאיים עם שכעה, שעה שהוא עובר את
גשר־אדם. דובר צה״ל הדגיש במפורש שכל מי שרוצה לראיין
את שכעה, יכול, כמימינדימימה. לנסוע לשכם, ולראיינו. המימי
של־הצבאי בשכם לא ימנע ראיון מאיש (ראה עמוד .)3
במהדורת־החדשות הערבית, בטלוויזיה, הובא דיווח מצולם
מלא ממעמד קבלת־הפנים לשכעה בגשר, ואחר־כך בשכם. גם
צופי מבט לחדשות ראו את הדיווח הזה. ואת המשכו, כאשר
נשחט כבש על גג האמבולנס. הכתב אף הציג כמה שאלות
לבסאם שכעה, שהשיב עליהן.
כאשר נשאל דובר־רשות-השידור לפשר אותה טענה שאמרה
שהמימשל הצבאי לא נתן לצוותים כניסה — טענה שחום-
רכה על־ידי דובר־צה״ל — השיב :״טוב, היו תקלות בשטח.״

יהודיים״ עבור סירטו אורקסטרה. לפני
כשבועיים הוקרן בטלוויזיה בהקרנה חוזרת
סירטו המעולה מסתורי האוניה בים סוף,
ובקרוב יוקרן סירטו מעורר־המחלוקות
פרשת איילנד.
בתשובה לשאלות העולם הזה תיאר אלי
כוהן את הצדדים הכלכליים של עבודתו
בפרשת איילנד, כמודל ייצגני לסכומים
הזעומים והמעליבים שמשלמת רשות־ה־שידור
לעובדי־החוץ שלה.
״בפברואר 1979 אושר על-ידי ועדת-
הדרמה של הטלוויזיה התסריט של פרשת
איילנד. באפריל 1980 סיימתי את עבודתי
כבמאי־הסרט. מאחר ועבודת בימוי של
סרט כזה אינה רציפה, הרי שבמשך זמן-
העבודדדנטו שעבדתי על הסרט היה חמישה
חודשים. זמן זה כלל נסיעות תכופות בכל
רחבי-הארץ, מכפר־גילעדי ועד לקריית-
ענבים. כדי לבחור ולגייס את צוות-
המשתתפים. אחר־כך סידרת נסיעות נוספות
לשם בחירת אתרי הצילום.
״השלב הבא: ישיבות עבודה עם התפאורן,
עם מעצבת התלבושות, ועם כל
שאר אנשי הצוות הטכני. היו לי גם חזרות
עם המשתתפים. ואז באו ימי הצילום
ושבועות העריכה.
״עבור תקופה זו קיבלתי תשלום של
80 אלף לירות בסך־הכל, סכום שממנו
!נוכח גם מס־ההכנסה. סכום זה. המתחלק
לחמישה חודשים, מסתכם ב־ 16 אלף לירות
לחודש־עבודה — שני שליש של משכורת
ממוצעת במשך הישראלי.״
שביתתם של עובדי־החוץ, הבמאים, צלמים,
עוזרי-צלמים, מקליטים, תסריטאים

ושאר ספקי כוח־העבודה העיקריים לטלוויזיה
הישראלית נועדה להביא להשוואת
שכרם לשכר־מינימום סביר של עובדיה
הקבועים של רשות-השידור.

רדיו
0 1 x 0 3מיו סי ק ל ״ ס
מערכת רחבת-ממדים של החלפת תפקידים
עומדת להתבצע בשבועות הקרובים
במחלקת החדשות וענייני־היום של הרדיו.
רוני דניאל חדל מלהיות כתב צבאי,
ויהפוך ראש מערכת תל-אביב. את מקומו
של דניאל יתפוס כתב-המישטרה שמואל
טל. שלום אורן, מי ששימש עד כה
ככתב לענייני איכות־הסביבה ולשטחים
המוחזקים, יהפוך כתב־המישטרה. גכי
גזיח פסק מלהיות מגיש־קבוע של מישדר
החדשות בחצי היום, וחוא הופך עורך-
כתבות של יומן השבוע, שעורכו הוא
אבנר תבורי, שהחליף בתפקיד זה את
אהרון ברגע, שהושאל למישרד־החוץ
לתפקיד בשגרירות ישראל בקאהיר.

ועדשבדיתר די!
בבחירות שנערכו בשבוע שעבר ברדיו
לוועד העובדים ,׳נבחר כיו״ר הוועד החדש
יורם אפגר (עורו־חדשות) .חברים נוס פים
בוועד הם: יואל רקם (פולקלור);
אברהם בן־מלך (כתב לענייני-התייש-
בות) ,ישראל קצובר (דת) ושאול
•שינה (בית־השידור הערבי).
ה עול ם הז ה 2237

יום רביעי
16 . 7

אוליכר

טוויסט

5.30 חלקו השני של עיבוד
לטלוויזיה, שנעשה על־פי סיפרו

של צ׳ארלם דיקנס.

*< מגזין לנוער (.)6.55
יביא, בין השאר, את פינת השירה
— קטעים משירתה של
רגוא גהה, מן הכפר ג׳ת שב-
משולש.

השפעות

הפרק הרביעי בסידרה !המבו ססת
על סיפרה של ג׳ין אום־
טין. בפרק זה מג*עה אן לבאת׳
ומוצאת שאביה התפייס עם מר

• חידה — מסע אל

הפלשים 0.30 סרט־תעו־דה,
על צוות הטלוויזיה הישראלית
שערך מסע מיוחד אל
הפלשים, הלא הם הדהודים השחורים
שבאתיופיה. הסרט
מנסה לפתור את חידת מוצאם,
ולבדוק האם הם באמת יהודים.
הסרט עוקב אחר אורח חייהם
ואמנותם המיוחדת, סבלותיהם
וציפיותיה,ם־למשיח המסרב לבוא.
צולם בתקופה שקדמה
למישטר המארכסיסטי באתיופיה
(בצבע).

• חיזורים ככפר (.)10.25

עיבוד לטלוויזיה של יצירת
פרי־עטו של ג׳ורג׳ ברנארד
שאו. גבר ואשד״ בני מעמדות
שונים, נפגשים באקראי על
סיפונה של ספינת-טיולים. היא
זבנית בחנות, הוא ג׳נטלמן
מכובד הכותב סיפורי-מסע. המקריות
והגורל פועלים את
.פעולתם, והם שבים ונפגשים
וכך מתפתחת מערכת יחסים
מיוחדת.

פסנתרן לזר ברמן מנגן את
הסונטה מס׳ 18 לפסנתר, אופוס
31 מס׳ 3במי במול, מאת
בטהובן.

יום שי שי

שבת

רסיטל

11.15ה

• אמיל 3.00 הפרק
אמיל עורך סעודה, בסידרה
המבוססת על סיפרה של אסט־

ריד לינדגרן.

המבקרת (.)6.02

בכיכובם של נדיה לוטפי, עמאד
חמדי, אעדל אדהב ומחמוד

׳יום רביעי, שעה 8.63
אליוט. ערב אחד מבקר אצלם
מר אליוט, המופתע לזהות את
אן עם רג׳יס. קרובותיו האיריות
של סר ולטר, הוויק-
אונטית דלרימפל ובתה מים
קרטרייט, מגיעות גם הן ל־באת׳
ומוסיפות ליוקרה החברתית
של בני אליוט. אך תחת
להיפגש איתן מעדיפה אן לבקר
אצל חברה שלה מימי בית־הספר,
אלמנה עניה המתגוררת
בבאת׳ .סיר ולטר מוכיח אותה
על ההעדפות החברתיות הגרועות
שלה, אך היא עומדת על
שלה. אן מקבלת מיכתב ממרי,
על אירוסיה של לואיזה לקפטן
בנוויק. האדמירל קורפו ואשתו
מופתעים לשמע הבשורה, מפני
שסברו שוונטוורת מאוהב ב־לואיזה.
האדמירל מחליט להז מין
את וונטוורת לבאת /ובינ תיים
מתארת הליידי ראסל
בפני אן את יתרונותיו של
שידוך בינה ובין מר אליוט.

• עריקתו •טל סימם
קורדיריקה 10.05 עיבוד
לטלוויזיה של סיפור אמיתי על
מלח לאטווי שעורק לארצות־הברית.
המלח מוחזר בידי קצין
פזיז לידי הרוסים, ונשלח ברוסיה
לכלא. כתוצאה מלחץ
ציבורי משוחרר המלח מכלאו
וחוזר לארצות־הברית עם כל
בני מישפחתו. בהשתתפותם של
שחקנים נודעים: אלן ארקין,

דונאלד פלזנטס ושירלי נייט.

1חמישי
17 . 7
• מועדון החתול שמיד
5.30 שידור חוזר של ה תוכנית
שבה מתארחת השחק נית
דליה פרידלנד (בצבע).

|71 האוידימפיאדה:
תאריך

שעה

19.7.80

21.05

טכס הפ תי ח ה, סר ט על ה רו סי ם
באולימפיאדות קוד מו ת, ה ס פו ר ט אי ם
שייעדרו מן ה אולי מפי אדה בעיקבו ת
החר ם, ותמצית לוח״השידוריס שתביא
ה טלוויזיה.

20.7.80

23.50—23.20

יומן האולי מפי אד ה — תקציר

21.7.80

18.00—17.30

יומן האולי מפי אדה — תקציר

22.7.80

23.55—22.45

יומן האולי מפי אדה — תקציר

• המקצוענים (.)11.10
מנהל ומזכירה מוצאים את
מותם במפתיע, בנסיבות יוצ־אות־דופן,
והיחידה המיוחדת
נקראת לחקור. בודי ודויל מגלים
שרעל קטלני הוחדר ל מכונת
הקפה. דויל מגלה שאחת
העובדות לקחה רעל, והוא
מחיש אותה לבית־חולים. קאו־לי
מגלה בינתיים כי ראש־הממשלה
קיבל אזהרה אנונימית:
אם בריטניה לא תתחייב
להפסיק ייצורם של חומרים
ללוחמה ביולוגית, יורעלו אלפי
אנשים באמצעות אותו הרעל.
המרעיל האנונימי פוגע בכמה
מלקוחותיו של אחד הפאבים
בלונדון, עד שהוא נתפס.

השפעות: אוסטן

כספים מכל מקום אפשרי, ורוכש
מכונית ישגה בכוונה
להעבירה לג׳ין. בסופו של דבר
נאלץ ריצ׳ארד לספר למרג׳ורי
על בעיותיו, אך מייפה את
המציאות ומרגיע אותה. היא
שמחה לדאוג לו. הנרי רב
הניסיון והשנים, אינו קונה את
סיפורו של ריצ׳ארד ומציע לו
עזרה כספית. ריצ׳ארד מסרב.
בינתיים מוצאת מרג׳ורי שה מורה
שלה, איין זאקס, הוא
אדם שאפשר לדבר איתו ולגלות
בפניו את צפונות הלב.

קרמיט מגלה סימנים של קינ אה,
נוכח תשומת־הלב שמר־עיפה
החזירה המפורסמת ביותר
בעולם על האורח. לדעתו של
קרמיט התחילה התוכנית ברגל
ימין, מפני שהוא עצמו היה
כוכב קטע הפתיחה דיסקו צפרדע.
למעשה תלה קרמיט את

מראיין הוא ירון לונדון.

מאבן

ירושלים

10.45 סרט תיעודי משנת
,1975 המתאר את החפירות ב-
עיר־העתיקה, ירושלים.
>• הציבור הלא־דתי יוכל

19 . 7
• דיוקן הבוהן יעקב

בן־ עוזי 6.25 סרט תיעודי
המתאר מעט מעולמו של אחד
הכוהנים השומרוניים בשכם.
בן ,80 מלא חיים, ומספר על
חייו כסופר ומתרגם. בשנות
ה־30׳ הוא שימש כתב של העיתונים
העבריים בשכם, ונמנה
על ידידיו של יצחק בן־צבי,

שהיה נשיא ישראל__ .
* ^ דמויוו ^ כגוף 10.05

סרט קולנוע שבויים בידי
ג׳וזף לוזי. מירדף אחרי שני
אסירים שנמלטו. בתפקידים
הראשיים: רוברט שאו, מאל־קולם
מקדואל (התפוז המיכאני).

יום ראשון
20. 7
• החבובות מארחות
את בריסטדפר ריב (.)8.30
עצמאות תשל״ז: גאון
יוס שישי, שעה 9.20
ימין. סיפור־מתח. קורות ירושתו
של אדם הנוטה למות.
במיסגרת זו מתברר סיפור
בריחתה של קרובה, החוזרת
בדמותה של אשה אחרת, כדי
לחשוף את מטרותיו השליליות
של קרוב מישפחה אחר. פא־רודיה
של תעלולים.

השבוע מארחות החבובות את
כוכב הסרט סופרמאן, שחקן
הקולנוע כריסטופר ריב. מיס
פיגי מתפעלת מגופו המושלם
של השחקן, וראה זה פלא,

• יום העצמאות (.)0.20
תוכנית חודשית של הפיזמו־נאית
נעמי שמר, בלי קהל
צופים, בשל שביתת הנגנים.
התוצאה: שידור שני של תוכנית
בידור ששודרה במוצאי
יום העצמאות 1977 בהשתתפות:
אילנית, יהורם גאון,
אריק לביא, צביקה פיק, מתי
כספי, להקת הכרם, יהודית
רביץ, להקת הכל עובר חביבי,
טוביה צפיר, דובי גל, ספי ריב־לין,
להקת בת־דור ולהקת
הפטומימה של יורם בוקר. התוכנית
תוקרן בצבע.

תקוותיו בתוכנית כולה, וברגע
שנודעה למיס פיגי זהותו של
האורח, מתחיל עולמו הקטן
והמוגן של קרמיט להתמוטט.
• כדעות 11.00 מרי
מודאגת בשל העובדה שברט
סובל מנדוי-שינה והשניים פו נים
אל הרופא, לבדיקה כללית.
ג׳סיקה עוקבת אחרי צ׳סטר,
אל חדרו בבית־המלון, שם הוא
מנסה להסתיר ממנה את האשד׳
המבלה בחברתו. דני מנסה לא תר
את פולי, האלמנה הכושית
שהכיר בבית־הקברות וברט
מזועזע לשמוע על צבע עורה
של הנערה. ג׳סיקה הולכת ל־בית־הספר,
ליום־הורים, כדי
לפגוש את לסלי, מורתו ואהו בתו
של בילי.

יככיון

• שידור חי מבית

• תמונה מישפחתית
( .)10.20 ריצ׳ארד מנסה לגייס

יום ראשון, שעה 8.30

• תשע כריבוע (.)8.03
התוכנית חוזרת למסך בהנחיית
טזבירו צפיר עם האיקס, מיקס
וטריקס.

• כרטים־כיקור: לישראל
כאהבה (.)0.30

מויו ובהפקתו של רלף עינבר,

8.03 קינות ליל תשעה באב.

החבובות: סופרמן

22. 7

• חלב ודבש — התחלה
10.05 תוכנית בבי

כליל

יום ש לי שי

להקת חובבי־ציון מקולרדו.

יום ש1

לצפות בערב זה בטלוויזיה הירדנית:
בילי בדאי ( )8.30ואחד
מפרקי הסידרה אייק, ש הוקרנה
בטלוויזיה הישראלית

התפוצות 0.30 שידור
חי בהשתתפות אורחים ; ה
איש
הטלוויזיה ההולנדית. לה קת
חלב ודבש עם גלי עטרי.
בתוכנית יובא קטע מתוך ה־אירוויזיון,
שבו מבצעים האר בעה
את שירם הללויה וכן
השירים היי שלום, ניו־יורק,
גלגל ענק וקסם הלילה. קטעי
ראיונות עם הזמרים.

המומחה שגילה ראשון שצבי גור שיקר להודי1אורון ירדן מסביר כיצד פוע

סרט התוצאות של בדיקת־אמת 1לבי הקלטת הקול ומשמאל

אחת 717111/

ביד חלווווו
ן ךץ ילד איננו בחיים !״ כאשר הש־
/ /י * מיע טוביה אמסל, בעל מישרד
חקירות תל־אביבי, קביעה חד־משמעית זו,
יותר משבוע לפני שנתגלתה גופתו של
אורון ירדן, לא ידעו קציני המישטרה
איזה מישקל לייחס לה. אולם כאשר התברר
עד כמה היתה הערכה זו נכונה ומדוייקת,
הופנו הזרקורים אל עבר איש זה ואל
המכשיר היחיד במינו בארץ, שבו הוא
משתמש.
אמסל בן ה־ ,31 בעל תואר ראשון בקרימינולוגיה
באוניברסיטת בר־אילן, עובד
כחוקר פרטי מאז . 1970 לפני כארבע שנים
נטע לשנת השתלמות בארצות־הברית, שם
התמחה בשימוש במכשירים לגילוי־שקר.
כשחזר ארצה הביא עימו מכונת־אמת,
השונה מהמכשירים שהיו בשימוש עד אז
בארץ. היה זה מד מתח נפשי (ממ״ן) ,מין
גלאי־שקר המבוסס על גלי־הקול. עד היום
אמסל הוא החוקר היחידי בארץ המשתמש

״בזמן דיבור מתלווה לקולנו רעד של
שרירי מערכת הדיבור,״ מסביר אמסל.
״שרירים אלה מפעילים בהרמוניה את
הלסת, השפתיים. מיתרי הקול וכל אבר
הלוקח חלק בפעולת הדיבור. רעד שרירים
זה נמצא בתחום תדרים תת־קולי, דהיינו,
מתחת לטווח שאוזן האדם מסוגלת לקלוט.
זהו, למעשה. תדר נוסף, בלתי קליט לאוזן,
המתלווה לקולנו.
״תופעה נוספת המאפיינת את רעד השרירים,
היא כי בזמן מתח נעלם הרעד.
ההסבר לתופעה נעוץ בעובדה שהשרירים,
שבזמן רגיעה נשלטים על-ידי מערכת ה עצבים
המרכזית, עוברים בזמן סכנה לשליטת
מערכת העצבית האוטונומית. מערכת
עצבים זו מפעילה בעיקר את אברי
הגוף הפנימיים, כגון הלב, מערכת העיכול
וכד, שעל פעולתם אין לנו שליטה רצונית.
מסתבר שמערכת העצבים האוטונומית
משתלטת על רעד השרירים ומפסיקה את
פעולתו. התדר שיוצר רעד השרירים נעלם
בשעה זו מקולנו.
״מכשיר הממ״ן מסוגל לקלוט את תדר
רעד השרירים ולהופכו לגרף. מהשוואה
של הרישומים אפשר לראות כי בזמן רגיעה
נפשית המכשיר קולט שני תדרים — ה אחד
תדר הקול, השני תדר רעד השרירים.
בזמן סכנה רושם המכשיר אך ורק את
תדר הקול, ואילו התדר של רעד השרירים
אינו רשום. באמצעות ניתוח של נתונים
אלה ניתן לאבחן אמת או שקר.
״כאשר אדם משקר ביודעין גופו מתנהג
כמו בזמן סכנה. ואז נעלם תדר השרירים

1 0 ^11*7111 71 יי ין מד־הנזתח הנפשי (ממ״ן) הוא מכשיר קטן יחסית
• < 1 1111י 1111 - 111 המותקן כולו בתוך תיק ג׳ימס בונד. בתמונה:
מכשיר הממ׳׳ן ולידו מכשיר־הקלטה. הממ״ן פועל ננל סמך הקלטת קול בלבד.

מקולו. על־ידי בדיקות והשוואות שונות
ניתן לקבוע אם ההתרגשות נובעת מאמירת
שקר, או מסיבה אחרת. האבחנה היא
מדוייקת מאוד, אף היא תלוייה בכישוריו
,של הבודק.

ה מיג חן
סאדאת
ף* ניגוד למכשיר הפוליגרף, מת•
/ /בסס הממ״ן אך ורק על קולו של
הנבדק, כמדד לבדיקת ריגושים. לכן אין

צורך בחיבור חיישנים לגופו של הנבדק,
אלא מספיקה הקלטת קולו בלבד, לשם
ניתוח ואימות גירסתו.״
בשל יתרונותיו של המכשיר זוכה
אמסל בקהל לקוחות רחב ומגוון. היתרון
החשוב ביותר של הממ״ן הוא בכך
שניתן לבצע בו בדיקה, מבלי שהנבדק
יודע על כך. לשם כך די בהקלטת קולו
של האיש, שלגביו רוצים לדעת אם הוא
דובר אמת או שקר. תוך זמן קצר מספק
אמסל חוות דעת מדוייקת.
בין לקוחותיו של אמסל נמצאים אנשי-
עסקים רבים ועורכי־דין המייצגים חברות

שונות. בעת משא־ומתן עיסקי, במיוחד
כאשר מדובר בעיסקות של מיליונים,
מעוניין כל צד לדעת עד כמה מוכן הצד
השני לוותר, או עד כמה הוא יעמוד על
תנאיו לעיסקה. במיקרים כאלה יכולה התעקשות
על סעיף מסויים, אם מנחשים
מראש את תגובתו של הצד השני, להסתכם
ברווח נקי של מיליונים ואפילו עשרות
מיליונים לירות. אנשי־עסקים רבים נוהגים
להביא לאמסל הקלטות של האיש עימו
הם נמצאים במשא־ומתן. אמסל קובע, לפי
ההקלטה, אם האיש דובר אמת כאשר הוא
מכריז שלא יוותר בנושא מסויים, או שזו
רק עמדת־מיקוח הפתוחה לוויתורים. בהתאם
לאבחנתו של אמסל מתכננים לקוחותיו
את צעדיהם הבאים במשא־ומתן, מקשיחים
או ממתנים עמדות.
למכשיר הממ״ן יש גם שימוש נרחב
בשטח הפסיכולוגיה. על־ידי ידיעה באיזה
מקום הפציינט משקר ובאיזה מקום הוא
דובר אמת, יכול הפסיכולוג לקצר את
תהליך הבדיקה ולקבוע אנליזה מתייקת
יותר. בין לקוחותיו של אמסל נמצאים
פסיכולוגים, השולחים אליו הקלטות של
חולים. אמסל מאבחן עבורם את דברי
השקר, הקשורים בדרך כלל בנקודות הרגישות
בנפשו של הנבדק.
השירות שנותן אמסל ללקוחותיו הוא
סודי. כל חשיפה עשוייה להיות הרסנית
ביותר. רבים מהלקוחות הם אנשים מפורסמים,
וחלק מהצלחתם נזקפת לזכותו של
אמסל. דוגמה לכך הם עורכי־דין פליליים
מסויימים. בבית־המישפט אסור לבצע הקלטות.
אולם ישנם עורכי־דין המקליטים
בחשאי עתם במהלך המישפט, ומביאים
את ההקלטות לבדיקה אצל אמסל. כך הם
יודעים היכן העד משקר והיכן יש להגביר
׳את הלחץ עליו.
סוג אחר של לקוחות הם עיתונאים. אלה
מעוניינים פעמים רבות לרדת לנבכי הצהרותיהם
של פוליטיקאים, ולדעת עד כמה
הן כנות ואמיתיות. הנבדק המפורסם ביותר
של אמסל הוא הנשיא אנוואר אל־סאדאת,
שעל סמך נאומו בכנסת קבע אמסל עוד
בנובמבר 1977 את הדברים הבאים :״הנשיא
אל־סאדאת יסכים לחתום על הסכם
שלום נפרד עם ישראל, וזאת בניגוד לדבריו,
שלא יתכן הסכם שלום נפרד בלי
השתתפותן של ארצות נוספות באיזור.
״דבקותו בנושא הפלסטיני אינה מלאה
והוא יחתום על הסכם שלום עם ישראל
מבלי שישותפו הפלסטינים, וזאת גם כן
בניגוד לדברים שאמר בכנסת. הנשיא אל-
סאדאת כנד, בדבריו, שבא לשים קץ למצב
המילחמה השורר בין ישראל ומצריים.״
כאשר פורסמה חוות־דעת זו פיקפקו
רבים באמינותה. אולם ההתפתחויות לאחר
מכן הוכיחו שהיתה אמינה.
פטכט פופולרי
*ץ וכיה אמסד מפעיל במישרדו, באיי
שדרות בן־גוריון 1בתל-אביב. גם
גלאי־שקר רגיל. במכשיר זה הוא ;ודק
אנשים שאפשר להביאם לבדיקה, מבלי
שיש צורך להסתיר את דבר קיומה. אולם
השירות המיוחד והבילעדי של מישרדו,
המעסיק כמה חוקרים פרטיים, הוא מכשיר
הממ״ן.
״את הממ״ן המציאו שני מהנדסים שעבדו
במישרד-ההגנה האמריקאי,״ מסביר אמסל.
״אלה היו אלן בל וקולונל צ׳רלס מקווים-

השיטה של קביעת אמת ושקד על עי רעידת השרירים המלווה את הדיבור

טון. התופעה של העלמות רעד השרירים
בזמן התרגשות היתה ידועה זמן רב לפני
כן. מה שבל ומקוויסטון גילו הוא שאפשר
לגלות באמצעות תופעה זו אם האדם
משקר או לא. הם פיתחו את המכשיר
שמתרגם את הרעידות לגלים, ורשמו אותו
כפטנט. המכשיר נמצא בשימוש בארצות-
הברית מאז 71׳ ,ובמשך הזמן הוא הפך
פופולרי כמו הפוליגרף.
״כעיקרון אין הבדל באמינות הבדיקה
בין גלאי־שקר וממ״ן. זה אמור לגבי בדיקה
המבוצעת בתנאי מעבדה. בתנאי שטח
המצב משתנה מבדיקה לבדיקה. אבל לעובדה
זו אין משמעות לגבי התוצאות
עצמן. היא משפיעה. רק על הזמן ועל
המאמץ שאני צריך להשקיע עד לקבלת
התוצאה.
״אני!נוהג לתת חוות־דעת על־סמך שלוש
אמירות שונות של הנבדק, המתייחסות
כל אחת באופן אחר לאותו הנושא. אם
קיבלתי בשלוש הפעמים אותה תוצאה,
אני יכול לקבוע כי האבחנה שלי היא
נכונה ב־ 98 אחוז. אם יש רק שתי התייחסויות
לאותו נושא, האבחנה שלי מדוייקת
ב 85-אחוז. אבל אני מתדרך את הלקוחות
שלי, שכאשר הם מקליטים את האדם
שלגבי דבריו הם רוצים לקבוע אמת או
שקר, עליהם להביאו לידי דיבור על הנושא
הרלוונטי לפחות שלוש פעמים. אם יש
לי רק התייחסות אחת לנושא, האמינות
היא של 70 אחוזים. אבל במיקרה כזה
אני כלל לא מוציא חוות־דעת.
״כאשר בדקתי את הקלטות הקול מה טלפון
של החשוד בחטיפת אורון ירדן,
היו לי יותר מעשר מקומות שונים, שבהם
התייחס החוטף, בצורות שונות, לעניין
חייו של הילד. בכל המקומות הללו -
כשהחוטף אמר שאורון בריא ושלם, כש הבטיח
להחזיר אותו במונית אחרי שיקבל
את הכופר — מצאתי סימני מתח המאפיינים
דברי־שקר.
״זאת היתה חוות־הדעת הקשה ביותר
שהוצאתי בחיים. היא היתד. קשה לי כ אדם.
כאיש מיקצוע לא היתד. שום בעייה.
לא היה לי ספק שאורון כבר איננו בחיים.
המישטרה הזמינה אצלי חוות־דעת והייתי
צריך למסור אותה. אבל בליבי רציתי
שאורון יחיה. זה היה קונפליקט קשה.
חוות־הדעת שהוצאתי קבעה באופן חד-
משמעי, שבוע לפני שמצאו את גופתו של
אורון, כי לפי כל הסימנים אורון כבר
איננו.״

מאלי האמת הסובייקטיבית היא גם האמת
האובייקטיבית. אולם כאשר הנבדק הוזה
הזיות ומאמין בלב שלם כי הן נכונות,
תוצאות הבדיקה יצביעו על כך שהאיש
דובר אמת. שכן האיש המאמין בדבריו
יגיב כדובר אמת.
״מכשיר הממ״ן מצייר למעשה גרף אחד
של גלי-הקול,״ מסביר אמסל .״זהו גרף
עולה ויורד. מתיחת קו דמיוני בין הפסגות
של הגרף נותנת את התדר של רעד
השרירים. בזמן שאדם דובר אמת, הפסגות

שרירים. זאת היא ההוכחה שהאדם משקר.
״ברור שלצורך קביעת אבחנה יש צורך
באיש מיקצוע. הדברים אינם פשוטים כפי
שהם נשמעים. ישנם מיקרים גבוליים,
שבהם רק בעל ניסיון יכול להחליט. הניסיון
הוא למעשה הגורם הדומיננטי. התיאוריה
היא רק הבסיס.״
איש אינו מפקפק במיקצועיותו של אמסל
ובניסיון שרכש במשך השנים, אך ישנה
חוות־דעת מסויימת שנתן, השנוייה עד
היום במחלוקת. מעטים בילבד יודעים כי

את חוות דעתי רק בעל־פה. אבל אני לא
רוצה להישמע כאילו אני חוזר בי. קבעתי
שהאיש דובר אמת רק ביחס לכך שהוא
קשור בצורה כלשהי לחטיפה. האיש עצמו
אמר כי הוא לא השתתף ישירות בחטיפה.
קבעתי את מה שקבעתי על סמך מימצאי-
הבדיקה, ואני עדיין מאמין שהם נכונים.״
אמסל אינו מכחיש כי ישנה סתירה
״מסויימת בין חוות־הדעת שנתן למישטרה,
ביחס לחייו של אורון, לבין זו שנתן
לאייבי. אולם אמסל רומז כי יתכן שישנו

החוקר קבע ב 1977 הנשיא אל־סאדאת ידובר אמת;
בא לשים קץ למצב המילחמה בין ישראל למצרים.״
הן בגבהים שונים, כך שהקו הדמיוני עולה
ויורד. כאשר הנבדק דובר שקר, הפסגות
הן בגובה אחיד, כך שלמעשה ניתן למתוח
ביניהן קו כימעט ישר. הקו הישר מעיד
על העלמות תדר השרירים. כך לגבי כל
תדר. כאשר גרף הרושם את פעימות הלב
מוציא קו ישר, סימן שהלב פסק לפעול.
כאשר הקו הדימיוני, המייצג את רעד
השרירים, נעלם, אות הוא שמערכת העצבים
האוטונומית השתלטה על רעד ה־

אמסל הוא זה שבדק את הקלטות קולו
של האיש שהתקשר לאייבי נתן, והציג
עצמו כקשור לחטיפה. איש זה הבטיח
להביא לשיחרורו של אורון, אך לא עמד
בהבטחתו. חוות־דעתו של אמסל היתה,
כי ״האיש דובר אמת כאשר הוא טוען
שיש לו קשר לחטיפה.״
אמסל מדגיש כי חוות־הדעת שנתן ל־אייבי
לא הי תה רישמית .״לא הוצאתי שום
מיסמך בנושא,״ הוא מסביר .״נתתי לאייבי

אדם נוסף המעורב בצורה כלשהי בחטיפה.
כתב־האישום נגד צבי גור כבר הוגש,
אך ישנם עוד צדדים סתומים בפרשה. ידוע
כי גור סירב בתוקף לענות לחוקריו על
השאלה לאן נעלמו נעליו של אורון, למרות
שתיאר לפרטי פרטים את כל מעשיו
האחרים. יתכן שקצה החוט לפיתרון התעלומה
טמון בקביעתו של אמסל.

יוסי היימן 8 .

__ ה אל מוני
שהתק שר לאייבי
^ מסל מודה בכך שלתוצאות הבדי־קה
שלו אין מעמד חוקי, ואין אפשרות
להעמיד אדם לדין על סמך חוות־דעתו.
כמו הפוליגרף, גם לממ״ן אין בישראל
תוקף בבית־המישפט. למעשה, אין לאמסל
אפשרות לאמת את תוצאות הבדיקה שלו
בעצמו. במיקרים רבים אפשר להוכיח דב רים
שמגלה אמסל רק על־סמך חקירה
מישטרתית. לאמסל עצמו אין סמכות לחקור
אנשים, אם אינם רוצים בכך.
למרות שאמסל זוקף לזכותו שיעור הצלחה
גבוה, ברור שתיתכנה גם טעויות.
הבדיקה אינה אמינה לגבי כל אדם. ישנו
אחוז מסויים, שלגביו היא אייה תקפה.
באחוז זה נכללים, למשל, חולי-הנפש. מכ שיר
הממ״ן מסוגל לגלות רק את האמת
הסובייקטיבית של האדם. אצל אדם נור
1]1תות

ממעלה נראית דוגמה של סרט התוצאות. בצד שמאל תוצאה,

במדינה
תקשורת
אנ א, המתן׳ 1ןוע1ו 1ה
ד פ, ה תו ר
המותר לטבגאי-טלפון
?עבוד כעבודות
פרטיות ץ
הנאה וניחר
לכל המשפחה

מנויי הטלפון בישראל יודעים
עד כמה קשה לתקן מכשיר שהתקלקל.
רבים מהם מוכנים לש לם
טבין ותקילין למי שיתקן את
המכשיר המקולקל שלהם, בלי
לעבור את נתיב היסורים של
מישרד־התיקשורת.
רחמים יונה היה טכנאי בשירות
מישרד־התקשורת. כאשר נמאס
לו לשמוע תלונות של מנויים,
החל מוסר לאנשים את מיספר ה טלפון
הפרטי שלו בבית :״אם
תצטרכו — תתקשרו, ואני אתקן
לכם את המכשיר מייד.״
מאז 1974 עד 1978 עשה יוגה
עשרות תיקונים כאלה, לשביעות
רצון כולם. הלקוחות היו מרוצים,
כי לא נאלצו להמתין זמן ממושך.
מישרד־התיקשורת לא ידע מאומה
על העבודה הפרטית שביצע יונה
אחרי שעות העבודה הרגילות שלו,
והכל הלך למישרין.
יום אחד התגלה הדבר, והיה מי
שהחליט להפוך את יונה שעיר
לעזאזל. התיק הועבר לפרקלי־

בנופש בסלון
הסלך שאול
אשקלון—11511

במלון ״המלך שאול״ הנאתכם מן הנופש מלאה כי המלון דואג גם
לילדיכם: גננת צמודה לחצי יום לילדים עד גיל 6
ומדריך למשחקי חברה לילדים עד גיל . 12
לרשותכם בריכה אולימפית, מדשאות, מרפסת שיזוף, סאונה, חדר
התעמלות, בר ומועדון לילה, סרטים ועוד. חדרים נעימים, מיזוג אויר
בכל חדר, רדיו וטלפון. מטבח מעולה וכשר.
:המחיר 1550ל״י ליום (לאדם בחדר זוגי, פנסיון מלא כולל מע״מ)
הנחה לילדים בחדר ההורים 500/0 :עד גיל , 6ס 300/עד גיל .12
חידוש ! נפתחה.מחלקה מיוחדת? 1בריאוח והרזייה, בניהולה של
דיאטיקנית מארה״ב. דיאטות להרזייה וצמחונות בפיקוח המומחים ג
שמחה ואלי. השגחה רפואית מלאה. פרטים במלון ובסוכנויות הנופש

הזמנות במלון: טל8-9 051( 34124-5-6-7
ו ב (0יפי

ת״יא( :פתוח רצוף ) 1900-0900
בלילה -מזכירה אלקטרונית,גורדון ,28 טל 222042 .
אבן גבירול 140 טל( 450359 .פתוח רצוף 0900־) 1900
חולון: סוקולוב 86 טל 892305 .
ירושלים: המלך ג׳ורג׳ 23 טל 228258 .
ומת־גן: ביאליק 56 טל. 731773 .
ואשל׳צ! רוטשילד 37 טל 997965 .
ו מלה: שד׳ הרצל 72 טל 054/25294 .

ובייכוכנ 2ייאלנבי 113 תא טל 615897 623925.

פרקליט וינשטיין
עבירה או הפות אמונים
טות, ויונה נאשם בקבלת שוחד
והפרת־אמוגים.
הפרת־אמוגים. יונה המבוהל,
שלא ידע כלל מה קרה, מיהר
לעורך־הדין יהודה וינשטיין וביקש
את עזרתו. ככל אזרח בעל טלפון
לא ראה גם וינשטיין כל רע במעשיו
של הטכנאי. הוא גם לא
מצא עבירה של שוחד בתיקון טלפונים
אחרי שעות העבודה.
בית״המישפט שמע מפי התובעת
שולמית אמיר, כי במשך ארבע
שנות עבודתו נהג יונה לקבל
עבור התיקונים סכומי כסף שנעו
בין 50ל־ 3000 לירות, אבל לפע מים
קיבל כרטיסי־קולנוע, או ש הוזמן
לארוחות בבתי־העסק בהם
תיקן את המכשירים. לטענת התובעת
היה בכך משום קבלת שוחד.
השופט דויד ולך החליט אחרת.
אדם המקבל שכר עבור עבודה ש ביצע
אינו מקבל שוחד, מה גם
שרוב לקוחותיו אפילו לא ידעו
כי הוא עובד מישרד־התיקשורת.
הם לא שילמו לו כדי לקדם את
תורם או כדי שיעדיפו אותם, אלא
כדי לתקן את הטלפון שלהם,

אבל בית־המישפט ראה זאת כמקרה
מתאים לקבוע אמות־מידה
לטכנאי־טלפון. אם הם רוצים לעסוק
בעבודות פרטיות, הרי שלפי
הוראות התקשי״ר עליהם להצטייד
בהרשאה מיוחדת מהממונה
עליהם. אז מותר להם לעשות
כאוות נפשם. ואין הם עוברים כל
עבירה. אבל אם אינם מקבלים
היתר כזה, יש בכך משום הפרת־אמונים
כלפי מישרד־התיקשורת.
בית־המישפט קנס את יונה ב־
5000 לירות.

היסטוריה
הכל 3ונול־ ה ׳ טדר
״אגי?א צורחת צרחה
פוליטית,״ טוענת
בימאית העומדת להעלות
הצגה חריטה, העוסקת
בתקופה הנאצית
״יש אצלנו שפרים, שפרים יש
בכל העולם. בכל מדינה ובכל
מישטר. אבל הם מתחילים להיות
מסוכנים רק במישטר שדומה׳ ל־מישטר
הרייך,״ טוענת השחקנית־כימאית
גורן גורן, כשהיא מדברת
על הצגתה החדשה. היא התכוונה
לאלברט שפר, אדריכלו של היטלר
ושר־האספקה שלו, מנדוני מישפט
נירנברג.
מה גרם לצעירה בת ה־ ,28ש עסקה
עד עתה בהצגות־ילדים ובהצגות
על בעיות נשים, לעבור
לפתע לנושא שאפילו היא מגדירה
אותו כ״נושא המחייב אחריות,
שאי־אפשר להתחמק בו מלהגיד
את מה שאתה חושב.״
עד לפני כשנה היתד, גורן, ילידת
קבוצת שילר, צעירה תוססת
וחייכנית. היה לה זמן לדהור על
סוסים ועל אופנועים ולקרוא סס־רי־ילדים
על כוס בירה צוננת.
היא התחילה לכתוב שירים ומחזות
כבר בגיל תשע. בבית-
הספר היתד, נערה פרועה ושובבה.
בראיון להעולס הזה ( )2156 גילחה
:״נראה לי שהקהל האמיתי
שאוהב לראות תיאטרון ושכדאי
באמת להשקיע עבורו הם הילדים.״
העיניים •טל •טפר. בגיל ,17
נכנס לה, לדבריה, ג׳וק לראש. היא
חזרה בתשובה והפכה דתית מושבעת.
היא התמידה בכך עד לאמצע
שירותה הצבאי, ויצאה מהדת
בספונטאניות כפי שנכנסה י אליה.
״לא יכולתי לשאת את השהייה ב בסיס
בשבת. רציתי לנסוע הביתה.
נסעתי, ושוב הפכתי חילונית.״
מאז הספיקה להשתתף בתחרד
יות־שחייה, לעבוד עם נוער־שו־ליים
ולכתוב כמה הצגות, כמו
ציפור בודד על גג, שהוצג בהביטה,
נסיך החלומות, פרי עטה
ובבימויה, אשה כמו ג׳יואפה, ש הוצג
גם הוא בהבימה, ומחזה ל ילדים
בשם חצי ליצן חצי מכשפה,
המוצג בכל הארץ בהשתתפות
שחקני הסטודיו לאומנויות ב נתניה.
ההצגה
כמו ציפור בודד על גג
תיארה מיפגש של נשים משולי
החברה עם ילדי השמנת. אשה כסו
ג׳יראפה דנה בבעיית הבדידות
של נשים.
״למעשה,״ הודתה גורן ,״הת חלתי
להתעניין בתקופה הנאצית
עוד בילדותי. היתד, לי מטפלת
ניצולת־שואה וקראתי ספרים על
השואה, אבל תמיד היו אלה ספרים
שניכתבו מנקודת המבט ה יהודית.
,.האמת
היא, שבהתחלה לא
חשבתי כלל לכתוב משהו על ה נאצים.
יש בידי, אמנם, מחזה ש כתבתי
על שלוש נשים ניצולות
אושוויץ, העורכות לעצמן מיש־פט,
אבל כשנגמרה ההצגה אש ה
כמו ג׳יואפה רציתי לעשות הצגה
בנוסח דומה, בלומר, למצוא צוות
של שחקנים, שירצה לעבוד בהתנדבות
על נושא שיעניין את כו־ה
עו ל ם הז ה 2237

רבידות והיסטוריה. עתה
אין זכר לגורן השובבה. השבוע
אף לא נראה זכר כלשהו לחיוך
שלה ולהתבדחויות. היא כמעט
שאינה ישנה, וחדלה לשתות בירה
״האינפלציה הרגה אותי, אין
לז כסף לאכול, ירדתי בגלל זה
שבעה קילו.״׳
השיזוף נעלם .״למי יש זמן
ללכת לים 7אני יושבת כל היום
וקוראת ספרים על התקופה הנאצית.
.בין חזרה לחזרה, ובלילה,
אני חושבת איך נעבוד מחר.״
״אני לא מבינה שום דבר בפוליטיקה,״
היא מודה .״מעולם לא
הצבעתי בבחירות. את ההצגה שלי
אני מעלה מנקודת מבט תיאטרונית
בילבד. למדתי הרבה על שפר.
אני יכולה לספר לך, ששפר הוא

מ יש פט

כמאית גורן

חבר? 133

שפרים יש —
לם. המטרה היתר, לכתוב את ה מחזה
תוך כדי עבודה עליו.
״לקחתי את חגית בן־עמי, שמשחקת
עכשיו את ארית פיאף,
את השחקנים שמוליק וילוז׳ני וטלי
לוברן מהבימה, ואת איציק סיי־דוף
מהוזאן, והתחלנו לעבוד על
סאטירה על הצנזורה.
״בזמן העבודה הרגשנו שהחו מר
לא מספיק כדי להעלות מחזה,
ואז התחלנו לחשוב על נושאים
אחרים, ופתאום דיברנו על היטלר
וראיתי איך שכולם נדלקו. בהתחלה
חשבתי אולי לעשות הצגה על
אנשים שחיו במחיצתם של הנא
צים,
כמו אווה בדאון, ואנשים
אחרים שכתבו ביאוגרפיות, אבל
החומר היה דל.
״התחלנו לקרוא ביאוגרפיות של
כל מיני אגשים שפעלו עם היט־לר
וגילינו את הספר של אלברט
שפר. עבדנו על הספר בשיטה של
אימפרוביזציות, ואז התיישבתי
לכתוב את המחזה. הפרינציפ הוא
שזהו רביו לא ריאליסטי. זו לא
סאטירה על הרייך, אבל צמרת
הרייך מתוארת דרך העיניים של
שפר, ושפר מתואר דרך העיניים
שלנו, ולא בדיוק כפי שהוא מציג
את עצמו בספר.״

קו * >3

קומבי,
יחידות מודולריות להרכבה עצמית,
הרהיט שהפך ללהיט בינלאומי, מיוצר עתה
באופן בלעדי עבור דניש בישראל. הצלחתו של
קומבי נובעת מהמספר הרב של האפשרויות
הטמונות בו.ובשל היותו רהיט רב־גווני.
קומבי משתלב באופן מושל בכל חדר מחדרי
הבית באותה מידה של הצלחה שהוא משתלב
במשרדים וחנויות. הוא בעל עיצוב נאה, גימור
מושלם ומחירו נוח. קומבי ישראל מייצא כיום
1000 יחידות בשבוע לארה״ב, בה מחירו גבוה
פי שלושה ממחיר השוק הישראלי.

עובד חבגק
היה תרגגודת
המטילה ביצי זהב
שר־הספקה שפר
— בכל מקום
קודם כל מושג רעיוני. זהו סוג
של אדם חסר אידיאות, חסר די־עות
פוליטיות, מוכשר מאוד, ומה
שמושך אותו זה הקאריירה. על
רקע של מישטר הדומה למישטר
הנאצי זהו טיפוס מסוכן.
״מה שאני עומדת להעלות עכ־

המחיר היה 6,943ל״י

המחיר היה
16,561.ל״יהמחיר עכשיו

המחיר עכשיו 5 ,5 5 0 .-ל ״ י

13,250.-ל״י

המחיר היה
31,722.ל״יהמחיר עכשיו

לפניך מספר דוגמאות מתוך מספר רב של
אפשרויות ההרכבה. הוראות הרכבה מצורפות.

25,370.-ל״י

המחירים לשיטת ״שלם וקח״
והם כוללים מע״ט.

(י׳יודעוט

27,920-ל״י

המחיר היה
34,905.ל״יהמחיר עכשיו

רמת-גן, דרך ויבוטינסקי 04ג
ירושלים, ררו הסורג מול מק ישראל
חיפה, אחוזה, רח׳ חורב 53
מחסני דגיש

סתח״תקוה, קרית אריה, רח׳ אפעל 18
חיפה, כביש עכו-חיפה מול צומת ק. אתא3,ציו
ירושלים, רח׳ ירמיהו ,19 רוממה
באר־שנע, רח׳ החלוץ 124

גרשון פינחס חשב כי חבר בבנק
זה אפילו יותר טוב מכסף.
עובדה, אבי לדרמן, חברו הטוב,
שעבד בבנק הפועלים, היה ממש
מכרה זהב. בחשבון שפתח גרשון
בבנק הפועלים לפי הצעת
חברו הלכו והצטברו רווחים. כל
לירה שגרשון הכניס לבנק צמחה
ותפחה, ולמרות שהתחלק ברווחים
עם לדרמן, עדיין נותר די
עבורו. הדבר היה ממש נפלא, כי

000(1x1 81 )18111811

* צר/יז^ נלנד

שיו הוא התקופה הנאצית מהצד
השני של המיתרס. מהצד של ה נאצים.
מעניין שבספר של שפר
היתד, ההתעסקות בצד הזה רק
בעזרת רכילות פוליטית, ודרך
רכילות כזו אפשר להבין את ה השתלשלות
ההיסטורית.
״מה שמפחיד אותי הוא ששם־
דים נמצאים אצלנו ובכל מקום
אחר בעולם, בכל מדינה ובכל
מישטר. במחזה שלי יש משל ונמשל,
אבל אני רוצה שידעו כי
לא באתי כאן לצרוח צרחה פוליטית,
ואני לא רוצה לתת אמתלה
לכל מיני ימניים להוריד לי את
המחזה, כי אין שום השוואה בין
הצמרת הנאצית והצמדת שלנו.
״אומרים לי שכאילו התבגרתי
בבת אחת. אולי זה נכון, כי אני
מתעסקת עכשיו בנושא רציני. מי
שמציג את התקופה הנאצית על
הבמה לא בצורה של סטאירה או
גרוטסקה, צריך להיות אחראי. בהצגה
שלי מתחלפים כל הזמן ה תפקידים.
שפר הוא היחיד שלא
מתחלף, ואפילו לכלב של היטלר
יש תפקיד חשוב מאוד בהצגה.
״אנחנו במירוץ עם השעון. עובדים
י ימים ולילות, ויש לי הרגשה
שבתקופה הזאת, שבה מדברים על
סגירת תיאטראות ועל מחסור בכספים,
התיאטרון שלנו הוא תיאטרון
אמיתי.״ י

אפילו בימים שהמניות ירדו בערכן,
והבורסה סבלה מהתמוטטות,
חשבונו של גרשון לעולם לא הפסיד.
לדרמן
שיכנע את חברו לפתוח
חשבון־השקעות בבנק שלו, והס ביר,
כי הוא עצמו מנוע, לפי הוראות
הבנק, לפתוח חשבון כזה,
אבל יש לו מידע מספיק כדי לה ביא
לרווחים גדולים. אולם כיוון
שיש לו שותפים, הרי שעליו לק בל
שלושה רבעים מן הרווח, והיתר
לגרשון. ומפני שלא היד, בכך
כל סיכון, ולמרות שאת הכסף
השקיע רק גרשון, הוא הסכים
לסידור ונהנה ממנו תקופה ארוכה.
״שגיאת
פקיד״ .איך לעשות
כסף בבורסה ולא להפסיד ז זו
היתד, תגלית לדרמן. הוא מצא
שכאשר לקוח קונה מניה מסויימת
ופקיד הבנק שוכח לשלוח את ההזמנה
ביום הקנייה, ולמחרת ערכה
עולה, הרי שלפי נוהלי הבנק
על הפקיד האשם למלא מיסמך
״טופס שגיאת פקיד״ שבו הוא
מפרט את מחיר הקניה ביום ההזמנה
ואת ההפרשים שנגרמו בגין
הטעות ׳ .כסף זה מוחזר למשקיע
מקרן ההשקעות של הבנק.
הרעיון של לדרמן היה להזמין
מחשבון פיקטיבי מניות שעלו במחירן,
למלא טופס ״שגיאת פקיד״,
ובכך ללכת על בטוח. כל פעם ש היה
ממלא טופס כזה, היה החשבון
של חברו מזוכה בהפרשי־הטעות.
לכן לא היתד, כל אפשרות להפסיד.
הבעיה
היחידה היתד, שפקידים
אחרים, שהיו ממונים על בדיקת
טופסי השגיאות, גילו את הטריק.
הם דאו כי מבול של טפסים
כאלה החל להציף אותם, וכי
ההפרשים הופנו תמיד לאותו חש בון
עצמו. כדי להשקיט את מצפונם
שיתף לדרמן גם אותם ברווחים.
כך אמנם קטנו האחוזים
שהגיעו לכיסו, אבל הוא יכול היה
לישון בשקט.
אלא ש״סוף גנב לתליה״ ,ובנק
הפועלים גילה לבסוף את תרמית
הפקידים. לדרמן, הפקידה
(המשך בעמוד^)62

המחיר היה
53,957.ל״יהמחיר עכשיו

43,160.ל״י

את שוב
מלאה?

במדינה

נפיחות? עצירות?
תה ביקוניס לעיכול טבעי: נמס היחידי בישראל -עלים וטבליות.

מיוצר מצמחים.

$ן חט< 861
חזרה לעיכול טבעי

(המשך מעמוד )61
ויוריאן אלוני ממחלקת ההשקעות
ועוד שניים, הועמדו לדין
על עבירות של גניבה על־ידי פקיד
וקבלת דבר במירמה. כל הפקידים
הורשעו ונידונו למאסר. לדרמן
וויוויאן נשלחו לחצי שנה מאסר
בפועל.
היחיד שעומד עדיין לדין הוא
גרשון פינחס, שלטענת התובעת,
שולמית אמיר, קשר קשר עם היתר
כדי להשיג רווחים במירמה.
גרשון והסניגורית נירה לידסקי
העלו את הטענה כי הוא היה שותף
תמים. הוא לא הכיר את דרכי
העבודה של הבנק, ולא העלה על
דעתו, כי חברו מבצע עבירות. את
הרווחים שהצטברו בבנק הסביר
בכישרונו וחריצותו של חברו הפקיד.
השופט
שמואל קוארט עומד לפ־

מאז חי משדאווי בפחד מתמיד.
לדבריו המישטרד, זנחה אותו כליל
וכיום הוא נמצא על הכוונת שלה.
וכמובן, כל מישפחת כחיל וידידיה
מנסים להתנכל לו. רק לפני זמן
קצר אירע פיצוץ במכוניתו.
רוח סערה* השבוע אמור היה
סלומון להעיד במישפטם של שני
צעירים מיפו, נאשמים בשוד בנק
הדואר. בית־המישפט היה עסוק
בשמיעת עד אחר, כאשר פרץ
לפתע משראווי לאולם כרוח סע רה.
הוא פנה לסניגור משה חגג,
ולחש משהו באוזנו בקול רם, השופט,
הנשיא בנימין כהן, פנה
אליו וביקשו שלא להפריע, אך
סלומון הזדקף וצעק שמתנכלים
לו, וכי מאיימים עליו במיסדרון
בית־המישפט.
השופט כהן השיב בנחת :״תשאיר
לנו את מיספר הטלפון שלך

מודיע משראווי

קרוב כחיל

להשאיר את הטלפון לבית־הטישפט
סוק בימים אלה, האם היה גרשון
חבר תמים או שהיה שותף לדבר
עבירה. להשיג בבתי המרקחת בלבד אישור משרד הבריאות

146-929-002ו ז
עם הפנים
אל הטבע

דרכי אדם
(תמ1ד!/
ח*1עוט 1־חי חוז ר
כ 7תגועה שלו
היא דראמה
סלומון משראווי היה ידוע במשך
שנים כמודיע המישטרתי מיפו.
הוא התנדב לעזור למישטרה
לעצור עבריינים ולהביאם לדין,

לר שותך:

•מי פנינזקמילוטרקט
•קרם לחות בבונג־אזולן
•תחליב מזין לגוף
(תענוג לאחר ווזזות אז שיזוף)

•קרם מזין בבונג-אזולו
•שמפו בבונג.
מיוצר ע״י ״תמר״ פרמצבטיקה
וקוסמטיקה טבעית.
מח׳ שיווק: טל׳ )03(253002

כל המתמודדות הסופיות בתחרות

מלכת המי 80׳
תטוסנה לטיול משגע ביוון
במטוסי חברת

612

פרקליטה לידסקי
שותף תמים 7
והיה עורך מארבים פרטיים ל־סוחרי־סמים.
מילחמתו
הפרטית נסתיימה לפני
זמן קצר, כאשר הופיע בבית-
המישפט והעיד לטובתם של הנאשמים
ברצח האג׳ כחיל. בית-
המישפט זיכה את הנאשמים.

ולך הביתה.״ סלומון קד קידה ויצא
מהאולם,
במיסדרון התיישב סלומון על
ספסל, מוקף מכל עבר בבני מיש־פחת
הנאשמים. מולו עמד מוחמר
כחיל, אבי הנרצח. האב השכול
נעץ מבטו במודיע, שהביא לזיכוי
החשודים ברצח בנו.
סלומון טען כי המאיימים עליו
היו דווקא אנשי מישטרה, אך מש פחת
כחיל עוקבת אחריו לכל
מקום ומביטה בו בעיני זעם.

תעל 1מ ח סמר חוור!ה
מרוע הפכו ספרי־תורה
לסחורה הגנגבת
ביותר בשוק?
מי צריך ספרי־תורה? ישיבות,
בתי־כנסת, מיפעלים תורניים. אי־אפשר
לחשוד באלה, כי ישלחו
ידם בגניבה. אולם בכל זאת מישהו
גונב ספרי־תורה. הגניבות
הללו הפכו למכה ממש, וחברות־הביטוח
הבינו את הסיכון שבביטוח
ספרי־תורה.
שמואל הלטובסקי קנה בשנה
שעברה ארבע ספרי־תורה בניו־יורק,
כדי להביאם לישראל, לישיבה
מסויימת בבני־ברק. בתחילה
התכוון לקחת את ספרי־התד
רה עימו אל המטוס, ולשמרם
לצידו. אך חברח־הביטוח אליהו,
בה ביטח את הספרים בסכום של
עשרת אלפים דולאר לספר, לא
הסכימה לסידור זה. החברה דרשה
שהספרים יישלחו במטוס, בדרך
הרגילה.

חצי מיליון עכור ספר.

בחודש דצמבר שעבר נשלחו ה ספרים
לישראל בחברת אל על,
אד אל הארץ לא הגיעו. להלטו־בסקי
נמסד שהספרים לא הגיעו
כלל לישראל, ואין אפשרות לברר
היכן נעלמו.
אחרי בירורים ארוכים, החליט
בעל הספרים לפנות אל חברת-
(המשך בעמוד )74
ה עו ל ם הז ה 2237

המזרח הדחוק
כל בך קרוב

במחיר שרק קופל יכול להציע

— 138,960.ל״י

(ללא כל תוספות עונתיות)
יפן הונג־קונג מאנילה סינגפור
בנגקוק נפאל הודו
30 ימים מרתקים, טיולים משגעים וחוויות מסעירות
תוך היכרות עם ק ס מי המזרח־הרחוק.
מועדי יציאה:

. 2.12 , 11.11,7.10 ,9.9,26.8 , 12.8 ,29.7 ,8.7.80

ה מ חי רי ם כוללי: ארוחת־בוקר אמריקנית מלאה לכל אורך הטיול,
בתי־מלון מעולים, טיסה מעל הקוטב,
מלווה ישראלי צמוד.

קופל נסיעות
משרד ראשי: ת ל־ א בי ב.
רח׳פרישמן 14 טל;248121 .
נו ה־ אביבי ם: טל,423943 .
ירו שלים: טל׳ .232225 .

הרצ לי ה: טל 052-78057 .
חיפ ה: וכרמל) .טל. ו •8801
ר מת־גן: טל.731105 .
נוה־ ש אנן: טל.224730 .
ק רי ת־ בי אלי ק: טל .740451 .באר־ שבע: טל.78860 .
איל ת: טל 4105 .
נ תני ה: טל.27410 .

עקב שרוו /א׳ש ממאדים

מ׳ פ1מפיאה האחרונים
אחת הבדיחות הדרויאנוביות החביבות עלי מספרת ביהודי
שבא אצל רבו בשל איזו צרה נוראה שפקדה אותו. הרב
הרגיעו ואמר שהכל יבוא על מקומו בשלום מהרגע שיחזור
לביתו. אלא מה י בתנאי אחד: אוי לו אם יהרהר, ולוא
לרגע קט, בדובים לבנים המרקדים על תנור המיטבח. חזר
לו היהודי שמח וטיב לב לביתו, והנה שוד ושבר: הוא, שמעולם
לא עלו בדעתו דובים לבנים מרקדים על תנור המיטבח, לא
יכול לחדול לרגע מהרהר בהם.
אני, לא עליכם, שמשום מום נפשי כלשהו אין הדאגה
לעתידות ישראל חדלה מנסוט בתוך־תוכי, ויש שהיא מתחלפת
אפילו בחרדה, הלכתי אצל מי שהלכתי ואמר לי :״חזור
הביתה והכל יבוא על מקומו בשלום, אבל מה, בתנאי אחד:
אל תקרא עיתונים.״
״לן קל לדבר,״ אמרתי לו .״אתה בכל לא קורא עיתונים.״

״אה, מה אתה יודע ז״
״שום דבר איני יודע, אבל לפחות אני יודע שאיני יודע,
בזמן שלן נדמה שאתה יודע, ובעצם אינך יודע בדיוק כמוני.״
״או כן או לא.״
״ראה — הוא אמר לי — בפומפיאה לא היו עיתונים.
אבל אילו היו, אתה היית קורא לפחות שני יומונים ושני
צהרונים ביום, ואני לא הייתי קורא בדל עיתון, ושנינו היינו

מופתעים באפר, באחרון ימי פומפיאה האחרונים״.
״תודה רבה, רק ימי פומפיאה האחרונים היו חסרים
לי,״ אמרתי לו וחזרתי מהר הביתה, לקרוא עיתונים. אבל
מה ז מאותו הרגע פומפיאה לא נטשה אותי. פתאום פערה
פומפיאה פה מכל כותרת ורשימה — ולא חשוב בכלל איזהו
העיתון.
הגידו חבריא הגידו, האם זה קורה גם לכם ז
״בטרם שואה״ — קראתם! זו רשימה של יוסף טבנקין
ב״הארץ״ .אין ספק. אתם בכלל לא ראיתם אותה. אנשים
בריאים אינם נמשכים לכותרות מרגיזות, חולניות. אשריכם
אתם נשארתם בריאים — אני נחליתי עוד יותר. קראתי הכל,
מראשית ועד אחרית. לא אכנס לפרטים, לא אגלוש להשגות.
אבל אם יושב לו יהודי בעין־חרוד, ובדרך משלו מגיע למסקנה :
״אם לא נבחר את דרכנו, נותרת האפשרות הנוראה (אני כבר
יודע מה יבוא תיכף, ובכל זאת ממשיך) כי ישראל תוכחד״ —
אז אני אומר: רגע אחד, פומפיאה או לא פומפיאה, אבל
אני לא במיעוט של אחד.
״מי הבעיה״ — קראתם ! זה ב״מירה אברך מספרת״ :
מעשה בגד יעקבי (הוא גד יעקבי, שהעז לתמוה מה לרמטכ״ל
ולהטפות מוסר פוליטיות־כלכליות־חברתיות) שהלך למדינות
הים, והגיע לכרך של לונדון ואמר לו יהודי מבית״שיפתותיים
דשם :״חשבנו שאתם, הישראלים, תפתרו את הבעיה היהודית
שלנו בעולם. היום אתם בעצמכם מהווים את הבעיה היהו דית
הופ — עוד פומפיאה .״פרקליט המדינה :׳אם יחזרו
השלשה לאיזור יהיה כאן אסון קראתם ! אחרי כותרת-
פומפיאית שכזאת ב״ידיעות אחרונות״ ,אני כבר נמצא בחברה
טובה. עוד איזה אסון או שואה לאישוש חרדותי, ומצב
רוחי ישתפר ללא היכר.
״ידידי יעקב טלמון״ — קראתם ! ישעיהו ברלין מספיד
במוסף לתרבות ספרות ואמנות של ״ידיעות״ את בעל ״המולדת
בסכנה״ (קראתם ואני מוצא שם פסוק נחמד שכזה :״הוא
(טלמון) ציין כי אינו יכול להגיע להחלטה, אם לראות
את ההיסטוריה של העם היהודי בתקופה המודרנית כהתפתחות
פרוגרסיבית לעבר פריחה ושגשוג גדולים — הקמתה
של ישראל — או כאל סיפור ארוך ופאתטי של תיסכול, המגיע
לשיאו בגיטו לאומי שהעם היהודי יצר לעצמו, גיטו מרוכז
בעצמו, שקוע בעצמו, מסרב או בלתי מסוגל להבין את מצבו
האובייקטיבי מצב־פומפיאה !
״לראות את הנולד״ של שניצר ב״מעריב״ — קראתם ! אני
כן. עד הסוף, ובסוף נאמר כך :״ואנחנו עלולים לגלות, קצת
במאוחר, שבעצם לא נשתנה דבר, ושמעמדות יותר גרועות
ובתנאים יותר קשים ניאלץ לנהל אותה מלחמת קיום נואשת,
שאנחנו מבקשים לברוח ממנה עכשיו״.
המעגל הפומפיאי של שבוע עתונאי ישראלי אחד, שנפתח
לי ב״בטרם שואה״ ,נסגר ב״מלחמת קיום נואשת.״ אשרי העין
הבררנית הבריאה, שחסכת את כל הפומפיאדה הזאת מבעליה.
אשרי עין־הנץ הפומפיאית, שלא פסחה על שמץ נבואת זעם
וחורבן (ואני עוד חסכתי מכם את ״עצתו של מנדס פראנס
לעזר וייצמן״ — קראתם אושר מזח ואושר מזה — היש
קונסנסוס ישראלי נפלא יו תר!

^ ביקור!וחדים
ועשיתי על מפיצי אמיתות /שהציצו ולא נפגעו בחדר
המיטות :
בגין הקברניט — נראה ממש נפלא,
אילמלא אושפז — לא חש איש כי חלה !
אהה ! הנה הוא כבר חוזר לממשלה —
בלב בריא — אלי מיטה חולה !

^ 13 השליחים
שלושה״עשר מי יודע! שלושה-עשר אני יודע. שלושה-עשר
המשוכנעים, כי שמעון פרס אינו רק המועמד המתאים ביותר

י 614

לראשות הממשלה, אלא גם ששמעון פרס ״הוא האיש אשר
יחלץ את ישראל מהמשבר הכלכלי והחברתי, יוציא את תהליך
השלום מקפאונו ויבסס את בטחון המדינה לטווח הארוך,
יוציא את העם מדיכאונו, את המדינה מבידודה ויחולל את
המיפנה המיוחל.״
משוכנעים משוכנעים שלי ! נכון, מדובר בסן״הכל במודעת
פירסומת של ״חוג אזרחים למען פרס״ ,ובמודעות פרסומת
הכל שרוי. אבל הרי אתם מבקשים לשכנע את הלא־משוכנעים,
יאז למה אתם, תסלחו לי, מפליגים בשטויות !
הנה, קחו אותי, למשל. אני בעד החלפת הממשלה. אני
יודע, שאם תקום ממשלה חדשה, היא תהיה ממשלת ״המערך״,
עם קואליציה או בלי׳,ו אז שמעון פרס הוא המועמד בעל
הסיכויים הגדולים ביותר מטעמה, ואם כך, אין זה בלתי-
הגיוני לשקול, כי אם ממשלה חדשה היא כורח המציאות,
ואם ממשלה כזאת אינה יכולה שלא להיות אלא ממשלת
״המערך״ ,ואם מועמד ״המערך״ הסביר ביותר לראשות הממשלה
הוא שמעון פרס, כי אז ראוי לתמוך בו לאלתר, שכן הדבר
יסייע להצלחתו — ומי לא ירצה בהצלחתו, שתהיה הצלחת
מדינת־ישראל! כמובן, כשאני אומר שאין זה בלתי-הגיוני
לשקול כן, אני נוטל דוגמה מעצמי, כלומר ממי שאינו מחסידי
שמעון פרס המושבעים. אבל אז אתם באים עם המודעה
האווילית הזאת על ״המושיע״ ,או בניסוח המבורך שלכם :
״המחלץ״ — והורסים הכל במחי פרסום אחד.
והאחד-מי-יודע — שמעון פרס בכבודו ובעצמו, איך קרה,
שמודעת הבטחה משיחית שכזאת נתפרסמה למענו — והוא
לא נע ולא זע ולא ערכה מחדש מראשיתה ועד סופה —
או שמא הוא הוא המנסח !
אשר על כן אעוצה לכם, שלושה־עשר המשוכנעים המהוללים
בשערים, כי בניסוח המודעה הבאה תשתפו את המנסח הלאומי
ישראל גלילי, איש רב־תושיה מדינית וסמל הנעורים הנצחיים,
אהוב המוני בוחרי ישראל. חזקה עליו, כי יוסף שם למטה
את הפסוק אשר יתרץ כל קושיה ובעיה :״והוא ימצא את
הנפט״.
רק ארבע המלים הללו היו חסרות שם.

שיעור לבנוני
אתערב אתכם, שלא אחד ולא שניים מכם זקף בימים
אלה גבה שפויה, והפטיר בשיא הרצינות :״הם השתגעו שם,
הנוצרים האלה בלבנון, להלחם זה בזה ולהחליש את עצמם
לעיני אויביהם המושבעים ז לעזאזל, מה קורה פה ! ״
לאט לכם, שפויים שלי ! אם אתם מדמים, שיש לכם
שמץ מושג מה זאת אומרת ״מה קורה״ ,ועוד יותר מזה,
מה זאת אומרת ״פה״ ,כלומר בלבנון, התאמצו נא לרגע
לעלות לגובה עיוני, כמו שהיה אומר נחמן סירקין, והציצו
במובאה הבאה, הלקוחה מתוך מכתב מאת ראש הממשלה
משה שרת אל האזרח דוד בן־גוריוו, תושב שדה־בוקר, שנכתב
ב־ 18 במרס ,1954 בתשובה להצעת האזרח הנ״ל ״להביא לידי
הקמת מדינה נוצרית בשכנותנו״ ו״להתרכז בדבר זה בכל
הכוחות״ ,ולהקורא המתעניין ינעם לדעת, כי את הדברים
בשלמות ימצא ב״יומן אישי״ מאת משה שרת, כרך ח׳ ע׳
: )2400—2397
״התושבים הנוצרים של לבנון אינם רוב. הם גם אינם
מהווים חטיבה מלוכדת בתוך עצמם, לא מבחינה עדתית ולא
מבחינה מדינית. המיעוט האורתודוקסי שבלבנון נוהה אחרי
אחיו בסוריה. לא זו בלבד שאין הוא מוכן לקדש שם שמים
למלחמה על לבנון נוצרית — זאת אומרת לבנון קטנה מזו
הקיימת כיום ומנותקת מ״הליגה הערבית״ — אלא יש יסוד
להניח כי גם רעיון האיחוד של לבנון עם סוריה אינו מעורר
בו התקוממות נפשית. להיפך, הוא סבור כי במסגרת של
מדינה מאוחדת תרום קרנם הן של המיעוט האורתודוקסי
הלבנוני והן של העדה האורתודוקסית שבלוואנט בכלל, וזה
משתי סיבות דמוגרפיות פשוטות: האורתודוקסים שבסוריה
מרובים מאחיהם שבלבנון, ואילו האורתודוקסים של סוריה
ולבנון יחד מרובים מן המרונים.
אשר למרונים, הרי ברובם הגדול הם תומכים זה שנים
באותם אנשי מעשה שבקרב המנהיגות המדינית של עדתם,
אשר זנחו זה מכבר כל חלום על החזרת עטרת לבנון הנוצרית
ליושנה והשליכו את כל יהבם על קואליציה נוצרית־מוסלמית
בתוך לבנון. מנהיגים אלה באו לידי הכרה כי אין כל סיכוי
ללבנון המרונית לשכון לבדד וכי טובתה ההיסטורית של עדה
זו מחייבת תפיסת הרע במיעוטו, שפירושו שותפות עם המוסלמים
בשלטון וכניסת לבנון ל״ליגה״ ,בתקוה ובהנחה כי הסדר
כזה יגמול את מוסלמי הלבנון מגעגועי האיחוד עם סוריה
ויטפח בקרבם את יצר העצמאות הלבנונית.
לפי זה, הרוב הגדול של העדה המרונית, המונהג בכיוון זה,
יראה בכל נסיון להרים את דגל ההצטמצמות וההתעצמות
המרונית חתירה מסוכנת תחת מעמדה של העדה כולה והת־נקשות
בבטחונה ובעצם קיומה. יוזמה כזו תהיה בעיניו
הרת אסון, שכן היא תהיה עלולה לקרוע במחי־יד אחד את
ריקמת השיתוף הנוצרי־מוסלמי במסגרת לבנון הנוכחית,
שנארגה בעמל עקשני ומתוך קורבנות קשים זה שנות דור;
לזרוק את מוסלמי הלבנון לזרועותיה של סוריה ; ובסופו של
התהליך להמיט על לבנון הנוצרית את השואה ההיסטורית
של סיפוחה לסוריה וטיטוש גמור של ישותה בתוך המדינה
המוסלמית הגדולה.״
כדאי להכין שיעורים.

הו רו ס קו פ

(המשך מעמוד )14
יצירתי, ודווקא בארץ זרה תנחת עליהם
ההשראה. האריות שתקציבם אינו מאפשר
להם בילוי יוקרתי, יטיילו במקומות
שאינם מוכרים לשאר התיירים, ובכל
מיקרה לא יצטרפו לקבוצות מאורגנות.
בני המזל אוהבים לטייל אך רק אם
הם משוכנעים שמגיע להם ליהנות אחרי
עבודה קשה ומאמצת• ובתנאי, כמובן,
שהטיול לא יחייבם להוציא את כל חסכונותיהם.
הבתולות יעדיפו לשלב עבודה
עם הנאה, למשל: לצאת להשתלמות
ולשליחות ובזמנן החופשי — לטייל.

מאוו**ם
בני מאזניים לא רגילים לתכנן מראש
את נסיעתם. זו באה בדרך כלל כהפתעה
מוחלטת. מישהו מציע להם להצטרף
אליו לנסיעה, או שמישהו מזמין אותם
להתארח. בני מאזניים רגישים ליופי,
ולכן נסיעה כזו מלהיבה ומעשירה אותם.
הם נהנים מכל דבר — מנופים, מיצירות
אמנות, מבניינים מיוחדים, מאנשים
יפים ומבגדים אופנתיים. בכל ארץ שאליה
יגיעו, יקשרו קשרים עם אנשים
שונים• מכרים מקריים יהפכו לידידים
וישמרו על קשרים לאורך שנים.
עקרב נסיעות של עקרבים מלוות בדרך־כלל
במיסתורין, גם אם ייווצר הרושם שהם
נוסעים כאחד התיירים וסביב נסיעתם
אין דבר מיוחד. לא כדאי להאמין למראה
עיניים ויש לבדוק היטב אם העקרב
לא נסע כבלש. זהירות ! בהגיעו לארץ
כלשהי, יחפש העקרב בילויים שיש בהם
קורטוב של סיכון. מערות חשוכות ו-
מיסתוריות, מיכרות ישנים, הרי־געש ו-
יערות-עד. כל אלה ימשכו את העקרב.

ק שת

הרגיש לאסטרולוגיה קובע, שכאשר
אומרים את המילה ״קשת״ ,מיד מצטיירת
תמונה של מסעות מעבר לים• אין
לך קשת שלא נוסע ברחבי־תבל. המטרה
לא חשובה, העיקר הנסיעה. אפשר גם
למצוא אותו בין קבוצות תיירים, או
כמדריך־תיירים, ואולי אפילו כטייס או
כרב־חובל• למרות אהבתו לחופש, הוא
מוכן להתפשר ואפילו להתאים עצמו
למיסגרת למען נסיעה. בארצות זרות
יתעניין בעיקר בדתות עתיקות או כתות
מוזרות. המגמה בטיוליו: הלימוד.

גדי המתעתד לטייל ברחבי-תבל, יכין
תוכנית מדוייקת ומפורטת. הוא יודע
מראש באיזה מלונות יתאכסן, ויעשה
חשבון מדוייק של ההוצאות. הוא לא
ירשה לעצמו לבזבז פרוטה אחת מעבר
לתקציב שתיכנן לטיול. גם המקומות
שבהם יבקר יהיו כאלה המומלצים
במדריכי״תיירים למיניהם. התנהגותו בכל
מקום תהיה מנומסת ומסוייגת• הוא
ישקיף על האנשים בעניין, אך בהסתייגות.
על פי רוב לא ייצור קשר עם זרים.

ד לי
הדליים לא מתכננים נסיעות לחוץ-
לארץ, זה לא נחוץ להם, מכיוון שהם
תמיד לפני או אחרי נסיעה. קשרים
חזקים עם ידידים בכל קצות תבל משמשים
סיבה טובה לכל גיחה. בכל ארץ
בעולם נמצאים כמה ידידים שמקבלים
את פניהם בשימחה. ידידים מכל הסוגים,
המינים והגזעים. עבור דלי העולם
הוא קטן וצר. הוא אינו מבדיל ומפלה
בין גזעים — כל אדם באשר הוא אדם,
הוא ידידו.

דגי ם
הדגים אוהבים נסיעות אל מעבר לים,
ועדיף שיתרחשו על הים. זה מזל מים
מובהק. שייט על חים מביא עימו השראה
וכניסה לעולם קסום של דמיונות.
אך למרות אהבתם לשינויים ורצונם ב־הרפתקות
שונות ומשונות, כאשר מגיעים
הם לארץ זרה, הם עלולים להיכנס
למצב חרדה ופחד, סתום ולא מוסבר.
ה עו ל ם הז ה 2237

מפעם לפעם מגיע לי...

שווה כל מחיר.

ק שר בן * ל 4שוו׳1

מפעם לפעם אני מרשה לעצמי
משהו מיוחד. כמו קנט למשל.
אני מדליק לי קנט ונהנה מהשילוב
הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך.
הטעם המיוחד של תערובת הטבק
האמריקאית ופילטר המיקרונייט
המפורסם. קנט.
מפעם לפעם מגיע לי.

:311

מה הטעם לשלם
מחיר פם ד כשביל משקה קל?
עסיס מאפשר לד
להוציא את המיץ מכל לירה!
עסיס מציע לך להרוות את הצימאון עם משקה בריא ומרענן -
בלי להתאמץ ובלי לייבש את התקציב.

בשביל מה להתעייף?
למה לך לסחוב בקבוקים ״משפחתיים״ כבדים ויקרים?
בקבוק עסיס אחד נותן לך עד 25 כוסות משקה מרענן!
זה כמו בשישה (כן )6 ,בקבוקים ״משפחתיים״ והמחיר...

משקה מרווה בפחותמ2.-ל״י!

לעומת משקאות יקרים כמו טמפו, קיגלי, שוופם, קוקה־קולה או
קריסטל -נותן לך עסיס כוס משקה מרווה במחיר נמוך להפליא:
כ־ 2ל״י בלבד, בהתאם לטעם האהוב עליך!

עסיס מציע לך מיצים ממותקים וגם דיאטתיים במבחר של טעמים
נפלאים ומאפשר לך לשתות הרבה בלי לספור את הקלוריות.
וזה עוד לא הכל:

מבצע פרם ים-בל אחד זובה!

בחודשים יוני-אוגוסט נערך מבצע מיוחד בו יחולקו מתנות ללא
הגרלה ואף תתקיים הגרלת פרסים יקרי ערך.
הפרם הגדול -טלוויזיה צבעונית אמינה של ״פניו״ .כל שעליך
לעשות הוא לשלוח 2ד תוויות של מוצרי עסיס שונים. פרטים
נוספים במודעות המבצע המיוחדות בעתונות.
לכן, אם ברצונך לשתות לרוויה, להוציא את המיץ מכל לירה וגם
לזכות בפרסים -עליך רק למזוג קצת עסיס לכוס ולהוסיף מים
קרים. אפשר גם סודה...

תפוחי־עץ
קוקטייל אקפולקו
מנדרינה דיאטתי

19 טעמים לבחירתו.

משמש
מנטה ענבים

> חמוץ־מתוק
פטל דיאטתי

לימון
מנדרינה קולה
קוקטייל פוגץ׳
אגסים תות־שדה דיאטתי קולה דיאטתי

תפוז
אשכוליות דובדבנים

לימון דיאטתי

תפוז דיאטתי

פרטים על מבצע הפרסים ראה מודעת־תלוש בעמוד .8

אחו׳ השערוויה סביבה שבוצה בא ו ץ, נתחה הונו! מי שוו־ שידוני ם
בויריורק, ואמצעי ־התיסשורת בארצות־הברית תוהים כיצד להתייחס אליה
ך* אמריקאים מטורפים אחר ת. ה׳
* עיתונים גדושים בכתבות על השדב־יניח
הישראלית ,״גיבורת מילחמת יום-
הכיפורים, שפתרה את בעיית אלמנות
צה״ל בישראל והגיעה עתה לפתור את
בעיותיהן של הנשים הנידיורקיות הבודדות.״
הלנה עמרם היא המלכה הבלתי-
מוכתרת של מועדוני הבודדים הרבים ב־ניו־יורק
ושל המסיבות החברתיות. וכמובן,
דמות נערצת על שדכני העיר.
כפי שהיא עשתה זאת בארץ, כך גם
בנידיורק, הלנה הולכת על גדול. היא שכרה
מישרדים הדורים בשדרות מדיסון,
מופיעה בתוכניות הטלוויזיה הפופולאריות
ביותר ועובדת על האמריקאים, בדיוק כפי
שעשתה עד לפני שנה בישראל.
ההצהרות בנוסח ״אני לא מקבלת כל

אלה צריך מישרד שידוכים לתת תמורת
סכום זה לפחות 16 כתובות. להלנה לא
הספיק הסכום של 250 דולר. היא רוצה
1000 דולר דמי־הרשמה. עורכי־הדין שלה
התחכמו והם מוכרים חבילת שידוכים
מורחבת. אצל הלנה אתה אמנם משלם 250
דולר עבור דמי-ההרשמה ו־ 16 כתובות ראשונות,
אבל אתה חייב לשלם מראש עוד
750 דולר עבור 48 כתובות נוספות. הלנה
לא נותנת עבור ו־ 1000-,דולר 64 כתובות,
אלא רק מבטיחה לתת מיספר כזה של כתובות
למיפגשים. כל מי שנרשם אצלה
מקבל כתובת אחת, ורק אם הפגישה לא
עולה יפה, הוא מקבל את השניה, וכן
הלאה. אף אחד מהנרשמים עוד לא קיבל
(הנושך בעמוד )68

ססע # 0 1 0 11(0141)1
) 1x166ס* ז 76[ 6ק
? 6€101ק801716006 8

ז3יאל 8ח!

9(89ח 3 91
€ 51*661י!ז ת 0ס

מל׳.״ 6ח60 וח 50ו91ג01 זרוד§§
ז65 !0ז<303ו!53״01 וז 15
.סמל !0
68916/6 , 0 0 4 60110 6 6 0 1׳,והא! 0 0 <510ע //

ססץ 10)10^ 006ס) 0 01056 ( 4 ) 04ז 0/01110$ / 0
0160 51011 .ס) 60 )0 !, 7 4 )00 6ק $017100116$סז
3 1 6 0 6 6 4600104ז 60ע 0$<61961ק 607 466

) 605 עז 561! 10 01066119 )66 06ע1זז

6 0 </ 01611 0114 01001611 0716 ) 6 0 0־<ס£ז 0וז<1
360103 ) 6601 )0 0166) 0116 0001661•.

60001 510111•0160 601 *6 05 011ססע 5 0 ) /

1*100)6 866 ססע )1041014001004 )£11016 1660
05 0 16, 9 )116 016 0 608.

#616710

)212( 759*9009
מודעה של הלנה כאמריקה
השיטות הרגילות

אחד. אצלי עוברים שיחה אישית, בדיקה
אצל פסיכולוג וגראפולוג, ואני מעסיקה
חוקרים פרטיים כדי לגלות אם כל מה
שאומרים לי אמת״ ,מעוררות את דמיונם
של האמריקאים, אוהבי השיכלול והמקצועיות.
ואמנם, למרות שהלנה מרוויחה סכום
פנטסטי של 4000 דולר, שהם כ־ 200 אלף
לירות ישראליות, מכל שידוך מעשה ידיה,
מלא המישרד שלה עד אפס מקום. צעירים
ומבוגרים, יהודים ושאינם יהודים,
לכולם מבטיחה הלנה כלה או חתן.

חבילת־שידוכים

לפני כשנה עסקה הלנה בשידוכים
? בישראל. כאשר חשפה תוכנית הטלוויזיה
מבט שני את השיטות שלה, שלא
עלו בקנה אחד עם הצהרותיה, ואת מידת

ההצלחה שלה, שהיתה רחוקה מאוד־ מההצלחה
שעליה הצהירה, הבינה הצעירה
בת יד 35 שבישראל נגמר לה הסום. היא
אמנם איימה בתביעת־דיבה בסך חמישה
מיליוני לירות על הטלוויזיה, התרוצצה
בין ידידיה העיתונאים כדי לגייסם למערכה,
אבל בחושים הבריאים הבינה שעליה
לסגור את מישרד השידוכים שלה בישראל.
הלנה יצאה אז לארצות־הברית. עוד קודם
לכן היו לה קשרים עם עולם השדכנים
של נידיורק. הלנה חיפשה שמות של
גברים אמריקאים ונשים אמריקאיות כדי
שתוכל להבטיח ללקוחות שלה בישראל
שידוך מעבר לים. הבסיס היה מוכן והלנה
היתד, צריכה רק להפעיל את השיטות
הרגילות שלה, ולכבוש את ניו־יורק
בסערה. היתד, לה רק בעיה אחת. חוקי
הצרכנות בארצות־הברית אוסרים על
מישרדי השידוכים לגבות יותר מ־ 250 דולר
מכל מועמד לשידוכים. על פי חוקים

הלנה כארץ
״גיבורת נזילחמת יום־הכיפווים״

_ 617

חללה ול ב ה שו ב

אברה גינדי
י עני ק ל מלכ ת ה מי ם $0׳
הורוה של

1 0 0 ,0 0 0ליי׳
ל קניי ת דירה ב א חד מ הבנייני ם שהוא בונה בראשון־לציון,
פתח־ תי קוו ה, רחובות, רמת־השרון ותל־אביב.

__ אברהםג יודי בונ ה די רו ת ש אנ שי ם או ה בי ם

עםגארל

אי 1הכץ /
הוא חז ק,
הוא סה
והוא שלי!

בל א חז
והכיף שלו.
טסנוע ״רקורד״ של גארלי -עוצמה ובטיחות.על שני גלגלים.
קשוח וספורטיבי, מהיר תגובה וחסכוני.
טסגוע ״רקורד״ של גארלי 5 :הילוכים 4 ,בולמי זעזועים
טלסקופיים, מערכת בלימה משוכללת ורק כ 2-ליטר דלק
לכל 00ו קילומטרים׳

הרישוי מגיל 16 ומעלה.

טסנוע ג או ליז ה 0ה,זה חזק חה סולך
יבואן בלעדי
ומוסך מרכז•

אזורהתעע1יה, ק ביאליק, ת.ד ,7175 .חיפה,טל 731291

רשימת סוכני ם ומוסכים: חיפה ״אופו״ ,ש~.קרביץ, הרצל ,92 טל׳ 664885־04׳ חיוו את מזור, רח׳ ת״א ,5
טל 537484 04 מוסך יאב, רח׳ אלנבי ,44 טל 521813 04 תל־אביב: קל־נע, דרך פתח תקוה ,27 טל 612310.־.03
חו לון: רונקו׳ רח׳ סוקולוב ,67 טל 845743 03 ירו שלים: נתן איינבנדר. תלפיות (מול משרד הרישוי),
טל׳ 713748־ .02 באר־שבע: מוסך מלכה, בני עין חרוד ,65 טל 31614 057 מוטו כל, טרומפלדור ,84 טל 76388.־,057
החלק, דרך חברון ,7טל 36663 057 אשקלון: סוכנות אופניים ואפנועים אמיר, ככר העצמאות ,107
טל 23183 051 רחובות, סוכנות ראשית הדרום, הרצל ,138 טל 52074 054 ראשון לציון: רוזנבאום, רוטשילד,
טל 941634 03 רמלה: מוסך חדד, הרצל ,112 הוד השרון: מוסך דאום, דרך השרון 35׳ טל 24295 .־.052
פתח־ תקו ה: מוסך אלמוג, רח׳ סטרומה, טל 913635 03נ תני ה: שמעון וייס, הרצל ,38 טל 22697 053חדרה :
שירותי וספה שומרון, הנשיא 42 טל 22670 063 עפולה: רכב העמק בע״מ, ליד הדואר המרכזי, טל 22666.־.065
מוסך הקטנוע, איזור התעשיה, טל 91194 065 טבריה: מוסך אשר כהן, רח׳ כנרת׳ טל 20830 067 נהריה :
מוסך הקטנוע, אזור התעשיה, טל 923616 04 וולפוביץ, הרצל ,63 טל 920543 04ק. שמונה: בית ספר לנהיגה
נמרוד, טל 35359 067 אילת: מוסך האופנוע׳ אזור התעשיה, טל 73408 059 במו כן בכלבו שלום תייא
אי מפ ק ט

(המשך מעמוד )67
64 כתובות. לעיתים מצאו הנרשמים
את בת־זוגם לחיים כבר באחת
הפגישות הראשונות, יאז נשאר־ם
אלף הדולרים אצל הלנה. לעיתים
קרובות יותר מבין הנרשם כבר
אחרי כמה פגישות, שמדינתו בות
של הלנה לא תצמח לו ישועה.
הוא אינו רוצה עוד את ההתבזות
ואת ביזבוז הזמן והוא פשוט נעלם,
כשהוא משאיר •בקיפתה ש׳1
הלנה 1000 דולר.
לעיתים מצליח שירון של הלנה,
ואז היא גובה מכל אחד מבני הזוג
עוד 1000 דולר, כך שכל זוג המתחתן
באמצעותה משאיר בקופתה
סכום נכבד ביותר, גם לגבי אמריק אים
— 4000 דולר.
העיתונים מלאי־תשבהור. הלנה
אולי אינה השדכנית תכי טובה בעולם,
אך היא ללא ספק אשת יחכי
הציבור העצמיים הטובה ביותר ב קרב
השדכניות. אף עיתון ואה
תחנת רדיו או טלוויזיה מאלה ש־הלנה
התראיינה אצלם לא סיפר
על השערוריה שפרצה ב־שראל ב-
עיקבות הגילויים של הטלוויזיה על
סיגנונה ושיטותיה בארץ. לעומת
זאת מספרת הלנה לאמריקאים כיצד
לחמה במילחמת יום־ד,כיפורים י-
איך הצילה אחרי המילחמה את
האלמנות הרבות ומצאה להן שידוכים.
הלנה גם מציעה לבודדים ו־לבודדות
האמריקאים המתמוגגים,
איך להצליח בחיי הנישואין :״אל
תכנסו מיד למיטה. זו שגיאה. זיז•
לא מוכיח דבר.״

וידאו-
המה
ך ! ארץ סיפרה הלנה שהיא
י* מגיעה ל־ 70 עד 80 אחוזי-
הצלחה בשידוכים שלה. בארצות-
הברית היא צנועה יותר :״ההצלחה
שלי היא בינתיים בסביבות 40האחוזים,
אבל אני רק התחלתי ל עסוק
כאן בשידוכים. אחוז ההצלחה
שלי גדל מיום ליום. אני לא
לוקחת כל אחד. אני צריכה להרגיש,
בחושים המייוחדים שלי, אם
הוא מתאים לרמה של אלה שבאים
למישרד שלי. כאלה שהם לא ברמה,
אותם אני לא מקבלת, אפילו
אם הם משלמים לי 1000 דולר.״
הלנה מודה שהיא אוהבת להרוויח
כסף, אבל :״אני לא מרוויחה
מדמי הרשמה. אלף הדולר הראשונים
הולכים לחקירות אודות
הנרשם. הרווח שלי מתחיל רק אם
בני הזוג מתחתנים. רק מהכסף
השני אני מרוויחה.״ הצהרה כזו
מעוררת חיוך אצל כל איש־עסקים
אמריקאי. ב־ 1000 דולר אפשר לעשות
הרבה בארצות־הברית, גם
אם יש שם כאלה המאמינים ל הלנה
שהיא שוכרת בלשים פרטיים,
פסיכולוגים וגראפולוגים.
מי שמגיע למישרדה של הלנה
צריך לעבור פעולת ריכוך לפני
שהוא מתקבל לשיחה האישית אי-
תה או עם אחד מעוזריה. במשך
חצי שעה הוא חייב לשבת מול
מכשיר ודיאו, עליו מוקלטות הופ עותיה
של הלנה בתוכניות הטלוויזיה
השונות. אחרי שהוא רואה ש גם
ג׳וני קארסון התפעל מהלנה,
הוא חותם על ההתחייבויות הכספ יות
ומוכן לכל, בתנאי, כמובן, ש-
הלנה הגדולה מישראל תמצא לו
כלה, או חתן. אגב, סעיף מייוחד
בחוזה קובע, שגם אם בני הזוג
שהכירו באמצעות הלנה אינם ניש אים
כדת וכדין, אלא סתם עוברים
לגור בצוותא, גם אז עליהם לשלם.
אלא שגם ניו־יורק קטנה על
הלנה. אחרי שהצליחה בעיר הגדולה,
היא פורשת כנפיים גם
לערים אחרות בארצות־הברית.
הלנה חוששת רק מדבר אחד:
״שהד,שמצות עלי מישראל יגיעו
לארצות־הברית ויפורסמו כאן ב עיתונים.״
אולם העוזרים שלה
חוששים מדבר אחר. שעיתונאי אמ ריקאי
זריז יגלה את שיטות הפעו לה
שלה, בארצות־הברית, בדיוק
כפי שעשה שימעון טסלר במבט
שני, בישראל.
ה עו ל ם הז ה 2237

אמנוח

חדש! ויטמין ס

עז־גו ה ו גז ר ם

הממותקים של״עם יפ״
עכשיו גם

הבריאים ביותר:

עם ויטמין . 0

האמן ידיד רובין, המציג בגלריה
הקיבוץ, מביא ניחוח אמיתי
של קיבוץ. הפעם מוצגים עציצים
מלאי־גזרים. שעל גידולם
טרח רובין כחצי שנה. את הגזרים
הנציח בצילומים ״אישיים״ ,שנתלו
על קירות הגלריה. ולכל אחד
כינוי הולם, כמו: הנימפומנית,
הביישן, הליצן. בגלוי־לב הוא
מכריז על הזדהותו עם כל אחד
מהכינויים הללו :״בעצם, תמיד
הייתי גם ביישן, גם שחקן וגם
ליצן.״
בגלריה הקיבוץ, באולם הסמוך,
תערוכתו של הצייר אברהם אילת.
הצייר, שהציג כמה תערוכות בטובות
שבגלריות ואף במוסיאון,
לא מבטא הפעם את כישרונו בתחום
הציור, שבו קנה לו כבר
שם. הצעיר שבילה את רוב חייו
בקיבוץ, עזב לאחרונה את המשק
ואת מישפחתו בעקבות פרשת
אהבה. בתערוכתו הוא מתאר את
ההתייחסות במשק לעזיבה, תוך
שימוש בתיעוד ובצילום. העזיבה
נחשבה בשנים עברו כבגידה ממש
בעיני חברי הקיבוצים. אפשר
לשוותה ליחס שבו זכו היורדים
מן הארץ (״נפולת של נמושות״).
אך הזמן עושה את שלו, וכיום
היחס שונה לגמרי. העוזב מקבל
את מלוא העזרה וההבנה.

מדוד מרים שד ידיד רובין
אהבת הקיבוץ

מדיעיס בצעד רב

3111 צח הסינוץ

לם את הארץ. אביו, שהוא ממוצא
רוסי אך התחנך בגרמניה, למד
בזמנו לצייר, אך חדל מכך בגלל
דאגות הפרנסה.
גץ הגיע לפתיחת תערוכת־הב־כורה
שלו בתל־אביב, בגלריה
ג׳ולי מ׳ ,הישר מניו־יורק, שם
השאיר את אשתו ותינוקו. בניו־יורק
הוא שוהה כבר שש שנים.
שלוש מתוכן הוקדשו ללימודי־מילגה
בבית־הססר לאמנות של
מוסיאון ברוקלין היוקרתי, שבו
זכה גם להציג מעבודותיו.
פדדה +אנרגיה. לא הרבה
תערוכות בגלריה האיכותית ג׳ולי
מ׳ הוקדשו לפיסול. העוול תוקן

טלפון לניו יורק במחיר שיחה מקומית

בג?רה.מינוך חו ו 2וזח 25 גק ו&ירניס
מודעת אבד שד אברהם אידת
תחושת עזיבה
מטאטא ישן. כדי לתת לצופים
הרגשת־עזיבה של ממש, הש תמש
אילת בחפצים שמצא בעליית
הגג של הסטודיו אליו עבר
כשנטל חופשה, לפני כשנה. ה מקום,
ששימש בעבר מישפחה ש בניה
עזבוה, לבדו, היה נטוש,
עם שפע של חפצים אישיים כמו
אלבומים ישנים, בגדים מטולאים
ובלויים ומיני חפצים, שכולם יחד
גירו את דמיונו של האמן. את רובם
ישב וצייר במשך חודשים, והציג
עבודות אלה בגלריה גרפיקה
3בחיפה. הפעם הוא מקנה
לצופה את ההרגשה החריפה של
העזיבה. הבגדים הישנים, עם כל
אבק השנים עליהם, גליון ישן של
העולם הזה, שהיה מושלך בפינה
נידחת, ומטאטא ישן — ממחישים
לצופה את תחושת העזיבה.
לאחר שש שנים שבהן צייר אילת
בשחור לבן בלבד, חוזר הצבע
אט אט לציוריו. אילת השתלם בסן
מרטין באנגליה, עסק גם בצילום
ובסרטים. הוא לימד שנים
הרבה במכללת תל־חי, ולאחרונה
עבר ללמד בשלוחת בית־הספר הגבוה
לציור בקרית־שמונה. בשנה
הבאה, עם מיזוג שני המוסדות,
יחזור למקור.
ד רי ס ת
לא רבים האמנים הישראליים
ה עו ל ם הז ה 2237

יעקב גץ
קפיצי פלדה ומיסגרות עץ

אברהם אידת
גם צילום וגס סרטים
היכולים להתגאות בוותק של מיש־פחתם
כמו יעקב גץ. מישפחת אמו
של הפסל הצעיר המזוקן, עלתה
לארץ מייד לאחר גירוש היהודים
מספרד, לפני כ־ 500 שנים, והתאחדה
עם מישפחה שלא עזבה מעו
בחלקו
עתה, עם התערוכה המעניינת
והמקורית של אמן צעיר זה.
תקופת שירותו בצבא, כמכונאי־טנקים
בחטיבת שיריון, הותירה
בו את הדריכות האופיינית לחיל.
אלא שבגלל הטראומה שעבר בזמן
השירות, העדיף לכנות את תע רוכתו
בשם ״תנועה״ ,ולא ״דריכות״.
מהן
עבודותיו ובמה יחודן? התערוכות
בגלריה האיכותית ג׳ולי
רגשות, כמו כל יצירה אמנותית.
מכיוון שבעיניו כל יצור אנושי
הוא מיסגרת, הוא מנסה להעביר
את הדברים המתרחשים בין המיס־גרות,
קרי — אנחנו. לדעתו, יש
קשר טלפאתי בין יצור ליצור,־ והקפיץ,
שבו הוא מרבה להשתמש
כחלק מפסליו, יוצר את תחושת
הקשר הזה .״הקפיץ הוא פלדה
(המשך בעמוד )70

אם אתה נוסע ל חדל וזקוק
למלון בלונדון, פריזלניו־יורק,
ציריך, רומא,אמסטרדם או
בכל מקום אחר ברחבי תבל.
צלצל שיחה מקומית בישראל
ואנו נזמין עבורך מלון
ללא כל תוספת תשלום.

מרכז הזמנות לבתי
מלון בכל העולם.
חיפה | תל-אביב 1ירושלים
1641162

| 286349

247870

10־ 71*1151 14011868 ? 61ו סו

הבלים שלך אוהבים את

((המשך מעמוד )69
שאוגדת בתוכה אנרגיה. כל הזמן
היא דרוכה. זה מתאים לחלק ה רגשי
שבנו. כולם פתוחים כל הזמן
לקבל ולתת אהבה, ולהגיב על
המתרחש בנו,״ אומר גץ.
הפסלים של גץ עשויים מיסג־רות
עץ צבוע בצבעי אדום וצהוב,
שאותם ״ריכך״ לעומת ה צבעים
שבהם הוא עובד בניו־יורק.
הסיבה: כאן הוא חש שונה
מאשר שם, ולכן התאים את הצבעים
למקום. את המיסגרות השונות
בגודלו מחברים קפיצי־פלדה
דרוכים, הניתנים למגע, ובכך
יוצרים תנועה של הפסל. האמן
אינו מבקש מהקהל שלא לגעת
בפסליו. להיפר, הוא מצפה לרטט
ידי הצופים שיעניקו תנועה וחיים
לפסליו. מהצורה שבה נוגע אדם
בפסל, אפשר לעמוד על אופיו.
לפעמים נוגעים בברוטליות, לפעמים
בעדינות. לא משנה באיזו
אירה, העיקר שהצופה משתתף
בפסל.

ספוג המתבת המושלם
• אינו מחליד
ואינו מתפורר
• רך ונעים למגע
ואינו פוגע בבלים
• חזק ועמיד
נסי פעם אחת
וגם את תאהבי את

להשיג ברשתות השיווק
ובחנויות ברחבי הארץ
היצרן:צמפל בע״מ
הרומאית אלת־היופי־והאהבה
ונוס, בצד אל״המילחמה מרם ונושאים
מיתולוגיים אחרים, הם
נושאי פסליה השקופים והיפהפיים
של דליה מריות. בגלריה וזוראל
מרחפת אווירה שמיימית — הן
בגלל צורתם של הפסלים, השואפים
אל על, והן בגלל נושאיהם.
הפסלת שחורת־השיער עברה
גילגולים שונים, עד שהעזה להגשים
את משאלתה ולהיות פסלת,
אחרי שסיימה סמינר ושירתה בצבא׳
עבדה בפרוייקט ביעור ה בערות
של מישרד־החינוך, שנוסד

״מידע״

העניקו לעצמכם, לידידיכם ו־לקרוביכם
מתנה אא־יאלית,
מתנה שאינה נגמרת.
הצטרפו אל מאות דוברי־עברית
הקוראים את ״מידע״
מדי חודש.
אל תחמיצו את
גליון מס׳ ( 10 אוגוסט)
דמי מנוי — 10 דולר לשנה.
לקבלת ״מידע״ כתוב אל : 833 19083

ספרו החדש של

42 5151
ללקוחותללא

זרימה שד דליה מריות
אבוי מין גבריים —

גבי רוזנבאום
מגרות שבוע של ה ת אבדו ת
להשיג בחנויות הספרים המובחרות
הפצה ראשית: בית״עלים

ב עיו ת
ולב טי
ב חי• ה מין

הוצאה הכלים

הופיע!

סוד היצירה טמון בחומר שמפיק
קיבוץ מעין־צבי, אותו מפסלת״
מריות בסכינים.
מדוע ונוס? כי ונוס מסמלת באסטרולוגיה
את כל סוגי השותפויות,
הנישואין, האהבה והיופי.
פיסלה ונוס חצויה מסמל חוסר
שלמות ותיסכול. לדעתה, האדם
לא מודע דיו לנעשה סביבו, כי
הוא מרוכז מדי בעצמו. לכן, הקש רים
שלו הם בעיקר אורגניים,

0111ח צו׳ ה

טל 03*908279 .פ״ת

העתון שדנו בארה״ב

אמנות

סאזו
חד״ר מרדכי זידמן
הוצאת חזפים

ר שיון
נ היג ה
2000 שקל

בי״ס לנהיגה
״גבע״
0ל253230 .

על־ידי הנשיא יצחק נבון. לאחר
מכן נשלחה לאפריקה, לעזור בהקמת
חיל־נשים ברפובליקה ה־מערב־אפריקאית.
נסיונה בלימוד
בדואים בנגב, שהיו גששים בסיירת
צה״ל, היה לה לעזר בהנחלת
הלשון והתרבות בקרב הנשים ה־אמריקאיות.
במיסגרת השיעורים בפיסול נתנה לנשים להתבטא
חופשי. באפריקה עוסקים בפיסול
המסורתי רק גברים, שמקצועם
עובר מדור לדור. הנושאים ה חביבים
על הנשים בפסלים החופשיים,
היו אברי־מין גבריים.
פיסוד כסכינים. אצל דליה
מריות עדינת־הסבר אין התפרצויות,
כמו אצל הנשים האמריקאיות.
אצלה הכל מקבל ארשת של טוהר
והתעלות. המיטען האינטלקטואלי
והרגשי שלה מורגש היטב בבחירת
הנושאים. האהבה לאסטרולוגיה,
תחום שבו גם התמחתה, גרמה
לה להשתמש בסמלים אסטרולוגיים
כבנושאים לפסליה. התוצאה
המתקבלת מפסלי הפלקסיגלם,
היא של ״כאילו״ פסלי־זכוכית.

ומכאן הבדידות והתיסכול. תע רוכה
של אמנית מעניינת, יוצרת
ורבגונית.

אחסה בהמ*ו1זבים
הקשר החזק שנוצר בין מוסיאון
תל־אביב ומוסיאון מודח ארט ב*
נידיורק, ושהניב פירות בדמות
תערוכת אוסף מודדן ארט בתל-
אביב השנה, ממשיך לשאת פי-
רות. הצעד הבא יהיה תערוכת-
צילום יוקרתית שישאיל (;מוסיאון
הנידיורקי לאחיו התל-אביבי בשנת
.1982 סרטים על כך מסר
מנהל התוכניות הבינלאומיות של
מודדן ארט, ואלדו ראסמוסן ל-
העולם הזה.
התערוכה, שהקטלוג שלה כבר
הודפס, תעבור בכמה ערים בעולם
לפני הגיעה לישראל, ותהווה
המשך למסורת המוסיאון
להציג בפני מיספר רב בכל האפשר
של אנשים בעולם כולו את אוצי
רות־האמנות הנהדרים של המוסיאון.

עו ל ם הז ה 2237

ה7נת המיס ׳ 80
ה מוע מדו ת ה סופיו ת
מטעם: עב[! 1^1!;[:ו1
בחסות :

עעדיזית

נעלי ר [ 15ך׳׳וך׳ >׳
0 0 0׳161
אולמות! חולץ, ונוטימויף * ,טל• 554*0 .

# 11 חח;מ ג־מחד

> <1אז פי ד 13110

כרם•״ רי>נ־״1ז •לן ••לן,לאיסכי /ר.ם ול0

1/ס י -ו 3ורב1/״ 0

אוטוכוסיס דמיידומ ודו0־!*/מ נז׳ווזדזמ

שדם נסלא בהישגידך.

* הדרכת המועמדות:
אולפן לאה פלששר.
¥עיצוב תסרוקות:
שלוו ג׳ימי חיפה
* עיצוב הכתרים:
רחל גרא, יפו העתיקה
לאיפור: המעבדה לעיצוב ה הופ ע ה
בהנהלת אביבה אורגד
־ •¥צילום המועמדות: אסף שילה

7ך 3ין 1ז ו<1דון

עיצוב גרפי:
סשודיו סטודיו אוריין

סטודיו אוריין

טל 232825 :־03
סטודיו אוריין

מועמדות ה 0וביו 1נ * מלבתה מי ס • 8 0ה
>ף ן יפה זו העיר בארץ, בה״א הידיעה, אין אחרת,״
הצהירה בהתלהבות ריטה בת ה־ .22 היא ילידת
רומניה ועלתה ארצה כשהיתה בת ארבע. מאז היא מתגוררת
בחיפה ואוהבת אותה מאוד. להוריה יש חנות
מכולת. היא בוגרת בית־ספר אליאנס ועכשיו היא משרתת
בצבא, בתפקיד מורה. היא למדה הוראה בסמינר גורדון.
ריטה היא בלונדית עם שיער ארוך וגלי, עיניה ירוקות
והיא מיתמרת לגובה 175 סנטימטרים. במקביל לרצונה
לעבוד כמורה, כאשר תשתחרר מצה״ל, היתה רוצה גם
לעסוק באופנה. לכן היא ניגשה לתחרות מלכת המים.

רמוה כהן

הדפס נוצות בלבן על רקע סגול ב שמלת בן־לון חו שפת
כתף מעוטרת באימרו ת לבנות, מציגה ריסה כהן, מורה
בצה״ל, בת , 22 חיפאית, שעלתה בגיל ארבע מרומניה.

״אני לא בוחלת במקצוע הדוגמנות, אך הייתי מעדיפה
לעצב בגדים,״ אומרת ריטה.
כתחביב היא אוהבת לרקוד באלט מודרני. תחביב
אחר שלה הוא בעלי־חיים. יש לה כלב, ועם החבר שלה
היא מגדלת עוד שני כלבים ותוכי מדבר.
תחביב נוסף הוא הקריאה, בעיקר ספרות מקצועית,
כמו פסיכולוגיה ופדגוגיה.
עם החבר שלה, אייל ברזילי, היא יוצאת כבר חמש
שנים. הוא צייר חיפאי, המבלה את עיתותיו בנסיעות
לחוץ־לארץ ובהכנת תערוכות.
ריטה היא בת יחידה והוריה קיבלו את השתתפותה
בתחרות כעובדה.
״במקצוע ההוראה בחרתי מתוך הרגשת יעוד, ואני
אוהבת אותו מאוד,״ היא אומרת .״אני אוהבת להתפנק עם
ספר טוב וצלחת פירות, אך גם אוהבת לחזור הביתה עם
סיפוק אחרי יום עבודה.״
היא אוהבת את עולם הספורט ומתעמלת פעמיים בשבוע,
עם מישקולות. היא גם רצה כל לילה שלושה עד
ארבעה קילומטרים, משחקת טניס ורוכבת על סוסים.

!חיילת מורה

עדית מרון בתה״ 18 בנגד־ים של ״גו טק ט״ מדגימה
בת מונ ההתח תונ ה שמלה שחורה עשוייה בנדורה (סריג
קרפ מרשרש) ,מדגמי הערב של אפנ ת ניבה לקייץ 80׳.

רו קד ת
ני בחורה אימפולסיבית מאוד. אני עושה מה
שיש לי בראש,״ מעידה על עצמה עדיה בת ה־.18
יש לה שיער מסולסל וארוך בצבע חום, עיניים כחולות
בהירות וגובהה 180 סנטימטרים. על אף הגובה שלה היא
אינה משחקת כדורסל ,״כי אני לא מסתדרת עם הכדור.״
עדיה נולדה ברמת־גן, והיא דור שמיני של צברים מצד
אמה, הרקדנית מיה זיו. אביה הקבלן הוא יליד פולין.
היא סיימה השנה את השמינית בביח־הספר מודיעים,
ובעוד כמה חודשים תתגייס לצבא. בינתיים היתה רוצה
לנסוע קצת לחוץ־לארץ ולעבוד, כדי שתוכל להרוויח כסף.
כי יש לה תוכניות ללמוד באוניברסיטה, מישחק ופסיכולוגיה.
בעוד
אמה מורה לתנועה מתקנת, לא רוצה עדיה להיות
רקדנית מיקצועית .״חיי רקדנית הם קשים מאוד,״ היא
אומרת, מתוך הניסיון של אמא. אך זה לא אומר שוויתרה
בכלל על ריקוד. היא למדה באלט שמונה שנים ורק אחר-
כך החליטה לעבור לריקוד הפלאמנקו .״זה בא לי,״ היא
אומרת. היא לומדת פלאמנקו אצל הרקדנית סילביה
דוראן. אך לא רוצה להיות רקדנית פלאמנקו מיקצועית.
היא גם לומדת לנגן על קאסטניאטות. כל זה בגדר תחביב.
עוד תחביב שלה הוא קריאה. הספר האחרון שקראה הוא
נרקיס וגולדמונד של הרמן הסה. גם את שירה של ש״י
עגנון קראה בזמן האחרון.
תחביב אחר שלה הוא פריטה על פסנתר. ועוד תחביב
נוסף הוא אהבה לבעלי־חיים. יש לה כלב, היא רוכבת
על סוסים והולכת הרבה לגן־חיות, כדי להתבונן בכלובי
החיות.

791

01 *101111ה סו פיו ת • סלבתה סי ס •׳8 0ה תו
!ן היות הכת דיצעירד. במישפחד. בת שיבעה ילדים
• 1ז ה תענוג. בזאת נוכחה סילבי. היא נולדד, כבת-
זקונים להורים יוצאי מארוקו. היא מתגוררת בהרצליה
עד עצם היום הזה, שם גם נולדה. הוריה פנסיונרים והם
מפנקים אותה הרבה. נותנים לה לעשות מה שלבה חפץ.
סילבי היא בת ,17 עם עיניים בצבע דבש, שיער חום,
גלי וארוך, וגובה 165 סנטימטרים. השנה סיימה את
הכיתה השביעית בתיכון עירוני י״ד בוויצ״ו צרפת,
הנמצא בתוכנית ל׳ .היא למדה במגמה לאמנות.
בכלל, עולם־האמנות מפתה אותה יותר מעולם־הזוהר.
על אף הקסם שבזוהר, והחלום של נערות רבות להיות
דוגמניות, דיילות, שחקניות או כוכבות, היא מעדיפה ציור.

״תמיד הייתי הילדה שהביאה הביתה את כל הצפרדעים והנחשים שבשכונה,״ היא מספרת .״אספתי את
הכלבים והחתולים העזובים. הבאתי אותם חביתה וטיפלתי
בהם כמו בתינוקות.״
לעדיה יש חבר, עימו היא יוצאת הרבה לסרטים ולהצגות
.״אנחנו יכולים לשבת ולשוחח שעות ארוכות,״ היא
אומרת.
בשטח הספורט היא חובבת שחייה ומעדיפה בריכות־שחייה
על ים.
לפני כמה שבועות החליטה שהיא רוצה ללמוד דוגמנות.
היא ניגשה לאולפן של לאה פלטשר ונרשמה לקורס

סילביה בו־שושן

עדיה מרון
דוגמנות. פלטשר התרשמה מאישיותה והמליצה בפניה
לגשת לתחרות מלכת המים .״גם דוגמנות זה בגדר תחביב
אצלי. אם אצליח להתפרנס מכך, כדי לממן את לימודי,
זה יהיה בסדר,״ היא מגלה. באולפן של פלטשר.הסבירו
לה כי בחורה המשתתפת בתחרות מלכת המים, הכוללת
נשפים בכל רחבי הארץ, מקבלת ביטחון־במה המכשיר
אותה להופעות דוגמנות.
עכשיו, בימי החופש, היא אוהבת להתעורר מאוחר
בבוקר, להכין לעצמה ארוחת־בוקר ענקית ולעסוק בכל
תחביביה.
אמה היתד. קצת מודאגת מן התחרות, אך שוכנעה כי
עדיה באמת רוצה בזאת. עדיה מדברת שלוש שפות —
עברית, אנגלית וצרפתית. עכשיו היא מתכוננת ללמוד גם
איטלקית. .
היא גם מתעניינת באסטרולוגיה (בת מזל עקרב) ורוצה
להיות דיילת שנה אחת — כדי לראות את העולם.

פלמנקו

שמלת שמש, עשוייה סי וסקר (אריג ק רפ/כו תנ ה) עם
מחשוף חזה ניתן לשינוי ומחשוף ירך מעוטר בפס בצבע
נוגד של אופנ ת ניבה, מציגה סילבי ה בו־שושן בתה״י . 1

סילבי מציירת הרבה. היא מציירת כל דבר שצץ
בראשה: אנשים, גוף וחלומות שלה על העתיד או חלומות
שהיו בעבר. היא לומדת עיצוב־טכסטיל, ושואפת
להיות מעצבת, כאשר תתבגר. היא כבר מתכננת לעצמה
בגדים, אך בסיגון מאופק למדי. גם בפיסול בחימר היא
עוסקת לעתים, דבר הגורם לה הנאה רבה.
תחביבה מעסיק אותה מאוד. היא הולכת להרבה גלריות
ומבקרת בתערוכות שונות. היא מעריצה במיוחד את
העבודות של הצייר סאלבדור דאלי. היא גם אוהבת
להאזין למוסיקת־רוק ובמיוחד חביבה עליה להקת דיאן
סטרייטס האנגלית.
סילבי מתרחקת ממקומות בילוי המוניים וצפופים.
מעדיפה בילוי אינטימי במיסעדח, עם חברים קרובים.
כרגע אין לה חבר, אך יש לה הרבה ידידים שבחברתם
היא מבלה.
זו התחרות הראשונה שבה היא משתתפת, והיא רואה
בכך חווייה נעימה.

עתיד של מעצבת

במדינה
(המשך מעמוד )62
הביטוח ולבקש את הפיצוי. אולם
שישה חודשים עברו מאז וחברת-
הביטוח מסרבת לשלם את הכסף.
הסברים לסירוב לא נתנה עד ה יום.
השבוע
הוגשה תביעה לבית־המישפט
המחוזי, על־ידי עורך-
הדין פנחס גולדשטיין, נציגו של
הלטובסקי. הוא תובע מחברת-
הביטוח שני מיליון לירות עבור
ארבעה ספרי־תורה אבודים. כתב-
ההגנה טרם נמסר׳ ועל כן אי-
אפשר עוד לדעת מדוע לא משלמת
חברת־הביטוח עבור ספרי־תורה
אבודים.

מי ש טר ה
ר ק סי אםלע 1וטר
אזי רדון גוסע
להציל את אמריקה
:זהמאפיה הישראלית
בעיתוני ישראל הופיעו כמה
מודעות, שביקשו אנשים מתאימים

צורך בכך, הרי שהוא עצמו אמד
שחוקר אינטליגנטי אינו נזקק לשימוש
באלימות .״אפשר להשיג
אותן תוצאות בדרכים אחרות,״
אמר. הוא עצמו סיפר על כמה
תכסיסים שבהם נקט כדי לגרוב
לעבריינים לדבר.
במקרה אחד רצה עבריין לשוחח
איתו מלב ללב, בתנאי שבמקום
לא יהיו מכשירי־הקלטה.
דדון הזמין אותו להיכנס עמו לשירותים.
אחרי תום השיחה התברר,
כי המפקח הערמומי טמן אתי המכשיר
במיתקן השטיפה של האסלה.
במקרר,
אחר הסיע דדון ברכב
מישטרתי שני חשודים שלא הודו
באשמתם ולא שוחחו ביניהם, מחשש
האזנה. הוא ביים תקלה ברכב
המישטרתי, והעביר את ה שניים
למכונית ישנה ומעוכה, ש בעליה
הזקן התנגד בכל תוקף
לשימוש שעושה המישטרה ברכ בו•
שני העצירים, שנותרו עם ה זקן
הרוטן, ניצלו את ההזדמנות
לשיחה גלויה ומלאה, אשר הוק לטה
כולה במכשיר שהוטמן במ כונית
הישנה.

6מיל!!ל״
צוות
המעבדה לעיצוב
ההופעה

כל המתמודדות הסופיות בתחרות

מלכת המי 80׳ *
תטוסנה לטיול משגע ביוון

כהנהלת

אביבה אורגד

יאפר א ת המועמדות
הסופיות בתחרות
מלכת המי ׳80
רח׳ דיזנגוף 81 תל־אביב,
טל 299736 .־03

תן טרמפ לחייל

שוטר־לשעבר דדון
מישראל — באהבה
לשירות במישטרת ארצות־הברית.
הכוונה היתד, לייבא לשם שוטרים
י־שראליים, היודעים עברית ומכירים
את המנטאליות הישראלית,
כדי שאלה ישתלטו על הפשיעה
המאורגנת של חבורת ישראלים
בלוס־אנג׳לס.
אלי דמן, אחד השוטרים המעולים
במרחב תל־אביב, התפטר
לפני כמה ימים מהמישטרה, אותה
שירת 17 שנה, ושם פניו לאמריקה.
מכונית
ישגה ומעוכה. בעת
מישפט פריצה, נתבקש בית״המיש־פט
לשמוע את המפקח דדון לאלתר
; כלומר, שעדותו תישמע לפני
תחילת המישפט, מפני שהמפקח
אשר חקר בתיק זה עומד לעזוב
את הארץ. הנשיא, השופט בנימין
כהן, שאל את ד מן לכמה זמן
הוא נוסע. דדון השיב כי אינו יודע.
ממשכורת של מפקח־מישטרה,
שהיא 15 אלף לירות, אפשר היה
להניח שבכוונתו להגיע למישטרת
ארצות־הברית.
מי שהכיר את הקאריירה של
המפקח כבד־הגוף ידע שהוא עבד
תמיד בדרכים בלתי-שיגרתיות, ש הרגיזו
מפעם לפעם את הממונים
עליו. ד מן ניחן בדמיון ובכושר
המצאה. הוא ידע לכבוש ליבם של
חשודים ועורכי־דין בחיוכו הלבבי.
ואם כי היו רבים שטענו כי לא
בחל בשיכנוע במכות, כאשר היה

כמעט שלא היה מקרה פשע ב־איזור
תל־אביב בשנים האחרונות
שדדון לא היה מעורב בחקירתו.
בחקירה של שלמה חדד, שנחשד
ברצח אשתו סנדרה ובתו טלי,
כאשר רימון התפוצץ במכוניתם,
גיסה דמן לדובב את החשוד. והוא
חדשים,
אמנם הביא לגילויים
אשר שיכגעו את היועץ המישפטי
להאריך את מעצרו של חדד מעבר
ל־ 30 הימים המותרים על פי החוק.
אבל כיוון שחדד לא נחקר
במחוז שבו היה מוצב דדון באופן
רשמי, היה מי שדאג שהוא לא
ימשיך בחקירה. זמן קצר אחר כך
שוחרר חדד מחוסר ראיות.
כאשר פשטה מגיפת הפריצות
בחולון, הועבר דמן לשם ונתמנה
לראש הצוות המיוחד. תוך חודש
חיסל כמעט את מכת הפריצות
באיזור, עצר עשרות חשודים, גילה
סחורות גנובות במיליוני לירות
וחזר למישטרת יפו.
בחקירה של עלי עיסא, שנאשם
ברצח ז׳קלין מרציאנו ביפו, הש תתף
גם דדון. עיסא, אשר זוכה
בבית־המישפט תוך כדי מישפט־זוטא,
טען בראיון להעולס הזה
כי דרון היכה אותו מכות נמרצות,
בעט באשכיו ומרט שערו.
דדון נוסע לארצות־הברית. עולם
הפשע הישראלי ישמח. מישט-
רת ישראל הפסידה את אחד מ־שוטריה
המעולים.
ה עו ל ם הז ה 2237

הקטעים החסרים של שיח לוחמים•
מתנבאים בפאשיזמים
הקלות

מפליגות

טוהר הנשק
בשבועות הראשונים אחרי מילחמת
ששת־הימים ישבו בני דור־הבגים של
התנועה הקיבוצית בחולדה, בעין־שמר,
ביזרעאל ובעוד קיבוצים, בחנו, כאבו,
שאלו, השתפכו והגיבו בכל אמצעי התגובה
הקולקטיבית, שבהם תוכנתו ברבות
השנים.
התוצאה היתר ספר סכריני מלאנכולי
שנשא את הכותרת שיח לוחמים, בו רודדד.
התגובה הקולקטיבית לכדי מיתוס סכריני.

רן א ד לי ס ט

״יושר, תאורי ונקיון מחשבתי״
אחרי מילחמת יום־הכיפורים לא טרח
איש בתנועה הקיבוצית לערוך תרגיל חוזר
לשיח לוחמים.
בין מילחמת ששת-הימים למילחמת יום-
הכיפורים אירע בקיבוץ גן־שמואל אירוע
טראגי. בו־המשק, אודי אריג, נתפס
כחבר ברשת ששיתפה פעולה עם המודיעין
הסורי. לתנועה הקיבוצית, לשומר־הצעיר
ולקיבוץ־הארצי היה מעשה בגידתו של
אודי אדיב בבחינת הלם מחריד, שכמו
חשף את קצות העצבים של התנועה כולה.
ממרחק הזמן אין ספק שאודי אדיב הגיע
לאן שהגיע בזכות מערכת של מילכודים
אידיאולוגיים, שלא הותירה בפניו ברירות
רבות.
בימים אלה פירסם הסופר איש עין־שמר,
רן א ד לי ס ט, את הרומן הראשון שלו
מיגדלים פורחים* ,בו הוא מציג גירסת
בן־קיבוץ לסיפורו של אודי אדיב, אם כי
הוא עושה לא מעט כדי לבדות את הדמויות.
הכותרת
מינרלים פורחים מייצגת כאן
עולם ומלואו — מיגדל המים של הקיבוץ
מול מיגדל המיסגד הערבי, שהקיבוץ נישל
את מאמיניו מאדמותיהם. ספרו של אדליסט
הוא בבחינת ניסיון חסר־תקדים של בן־
קיבוץ, להתמודד עם הערכים שעל ברכיהם
גדל, תוך שמירה על טוהר הנשק הספרותי
שלו.
• רן אדליסט — מיגדלים פורחים ;
הוצאת ספרית פועלים; 306 עמודים (כריכה
רכה).

אלדד ומירר

״פרוטוקול זקני ציון״ בבתי־הספד
לאגודת

הסופרים

מינרלים פורחים הוא אנטומיה של הת פקודתו שלו אייב * מפזר באוזני עוזי/
פרקות הנפש־הפועלת,המרכזית, עוזי סתר, אודי את עולם האשליות הקיבוצי, ומבשהוא
כפילו הספרותי של אהוד אדיב. היר :״בל העסק הזה נראה לי כמד סג-
האנטומיה מפרטת את המהלכים שהובילו טוריום אהד גדול ...הטון דשא, המון שקט,
אותו עד לאותה בגידה, מהלכים שהסופר ״ וכולם מטפלים בכולם. סוציאליזם טיפו מונע
עצמו מלחוות עליהם את דעתו.
לי וכמו למנוע ספק כלשהו, בכך שרן
אדליסט מתגלה כבר בפרקי הפתיחה המדובר בקיבוץ גן־שמואל, באודי אדיב,
של הספר כמחבר ומתאר מעולה, שלשונו ובאנשים חיים וקיימים, הרי שרן אדליסט
הספרותית אומנם מחוספסת מעט, אך יש מוליך בסיפרו את דניאל כוהן־בכדיט
בכוח האמיתות שלו לכסות על הפגמים. אל גיבעת־נטפים. וכידוע סיפור ליל-
על עוזי/אודי שלו הוא כותב :״איד זד! הבלהות של אורח מצפן, כוהן־בנדיט,
שילד אשכנזי, שיגדל יחף על דשא בקיבוץ, בקיבוץ גן־שמואל, עשה די כותרות לפני
שהוכתר בחג הביכורים בזר ירוק, שנמשח כעשור.
כחנוכה בחלב נתת, שצעק כיפק חיי
עם תפיסתו של עוזי/אודי מתחילה
בטיתנות, איד חדא קם בדקר בחיר אחד, המוגלה הקיבוצית לצאת לאור השמש.
טס לסוריה, ומספר שם כל כדגי סיפורים מכונת הרכילות הישראלית, מכונת ההשמסמת
שיער על זוויות חי ת של המאגים מצה, עובדת במלוא הקיטור. אדליסט
בעמדות הקיפוד במוצבי חביקעה, למה? מתארה בלשון שהיא החיים :״מה זה
זה מה שמעסיק את השוטים האתרים שייך? נכון שהוא דיבר, כמו כל ה שמוצניקים.
ערבים, שיוויון, סוציאליזם.

על שאלד, זו עונה עוזי בציניות הצברית כולם מדברים ככה, את יודעת, את כולם
האופיינית, בנוסח :״אז כד: בכיתה י׳ מרעילים במשקים שלהם עם הסיפורים
החלטתי לוותר על אוננות בגלל העוול האלה, אבל כמו כולם גם הוא קיטר ביום
שנעשה באתן לערבים״ .והאמת היותר־ וירה בלילה, למה דווקא הוא אדליסט
ישירה והפחות־צינית, היא שקיבוץ גיבעת־ מרצף את העמודים בלשון ספרותית חצי־נטפים
הצמיח את עוזי על אדמותיו שהיו צבאית, שדומה לה טרם נראתה בספרות
אדמות הכפר הערבי אום־כותוף. ובאחת הישראלית. ישנו איזה מרכיב של דוגרי,
האתנחתות של מילחמת ד,שיחדור, כאשר יושר תיאורי ונקיון מחשבתי בתיאורים
אביו של עוזי הגיע לחופשה בגיבעת־ אלה.
והיושר הזה אינו היושר של התנועה
נטפים, הזיז ביחד עם חברים אחרים את
הקיבוצית. ואדליסט כמו חושף את ערוותה
של תנועה זו, כאשר הוריו של עוזי/אודי
מבקשים מהקיבוץ שיממן את ההגנה־המישפטית
לבן־הקיבוץ שסרח. חברי ה משק
שואלים ומקשים :״שמעתי בחצר
את הדיבורים, גידי, לביא, יושקו ...שאר
הגיבורים הפוחדים להביט במציאות, הלוא
הם אנשי צבא מהוללים, ואני לתומי היטבתי
שמי שמבקש להנהיג חייב ליטול על
עצמו אחריות גם לנסיגות, לא רק לנצחו־נות,
ולא לנער חוצנו. בואו ונראה חברים
מה קרה לבן שלנו, בן, לבן של חנה ודוב,
לנכד •טל נהצ׳ה ורות, לכן שלנו...״
סיפרו של רן אדליסט, שואל בכל עמוד
ועמוד של הספר את השאלה ״מה קרה
לבן שלנו?״ ולא רק לבן שלנו, אלא מה י קרה לכולנו?
ואת התשובה נותן עוזי/אודי באחד
מהמקומות :״לא נוכל לקפוץ על פני
ההיסטוריה ...אנחנו חייבים לתמוך בתנועת
השיחרו ר הפלסטינית, לא מפני שאנחנו
רוצים בקיומה אלא מפני שהיא היחידה
המסוגלת לעקור ולערער-את הציונות במזרח
התיכון עוזי/אודי אומר זאת בחוג
אודי א די ב
יהודי־ערבי, שבו הוא גם מסביר :״אנחנו
״קיטר ביום וירה בלילה״
נגד גולדות וסאדאתים ואסאדים וחוסיינים
ועראפאתים אחר כך, במיבחן־מהפכני,
גבולות הקיבוץ וגזל מאדמות הכפר ה מציג בפניו חברו הערבי נימר שאלה :
ערבי. תמונה זו היא הטראומה שהוליכה ״היית פוגע באביך אם היה עומד בינך
את עוזי/אודי לאן שהוליכה.
לבין הרעיון?״ עונה עוזי/אודי את התשואם
בספריו הקודמים של רן אדליסט, בה שענו עשרות אלפי מהפכנים יהודים
שהיו קבצי־סיפורים, קיים שיכרון המר במזרח־אירופה בעבר־הרחוק :״גם באמי.״
חבים, הרי שברומן זה הופך שיכרון ה אבל
המאבק בקיבוץ, בדבר מימון מיש־מרחבים
לשיכרון הלשון העברית. אדליסט פטו של עוזי/אודי אינו נירגע. אדליסט
מגשים הלומות של סופרים רבים. העברית מקצין מאבק זה, תוך שהוא חושף לא
שלו מקבלת מוצקות, כנות. היא אמינה מעט מפניה של תנועה זו :״אנחנו צריכים
יותר מתוכנית הלימודים בספרות עברית. ליטכור לעוזי עורך־דין כדי לממן לו מיש־הלבטים
המלאכותיים של כמה מסופרי פטים נגד המדינה? למה בגלל שעוזי
דור־המדינה, הופכים ליד עוצמת תיאוריו חטף שתי סטירות לחי בחקירה ונדמה לו
של אדליסט למעין אוננות־אינטלקטואלית. שעינו את החבר הערבי שלו? מה קרה
מינרלים פורחים הוא, כאמור, אותה אנ בסך הכול? איזו מין חוצפה ארורה זאת,
טומיה המדרדרת את עוזי/אודי מדרך הישר ואני צריך לממן את זה? ז ...מה אנחנו,
מתאכדים? אולי נבין שהילד-טוב־ירו-
הקיבוצית אל עבר המהפכה העולמית. ל קיבוץ
מגיע אייב, שמסביר לעדת־מערי־ שלים הזה רצה להרוס את המדינה, אז
ציו :״המהפבן נמצא לבדד בחפירות...
* אייב הוא כנראה אילן אלברט,
אין נפש מאחוריו, דמלפניד. אין לד עבר
דבמדבן שאין לד עתיד אישי. הדא חי לבדד מהפכן־ייבוא שהגיע ארצה, התיישב בגן־
בעדלם. הדא צריד להחליט לבדד מתי שמואל, שם השפיע על אודי אדיב ואחר
לקום מחפירתד דלהסתעד לבדד על פי התברג לצמרת מצפן של סוף שנות ה־60׳.

דויד

לוי

מה והא מקים מהומה צדקנית אם הוא
חטף שתי סטיודת לחי?״ כמאמר אחד
מחברי קיבוצו.
מצוי במיגדלים פורחים לא מעט מאותו
עולם של תנועות־שוליים מהפכניות, שהתקיימו
תקופה קצרה גם בישראל. תנועות
שבהן נאמרים דברים בנוסח :״כל הציונות
שלכם היא רק מכשיר לה־טגת מטרות
של אליטות מצומצמות. היא כלי של
העילית הלבנה של היהדות לניצול ההמו נים.
הציונות לא בחלה ב־טום אמצעי בדי
להגיע למטרותיה ויהיה: זה נישול וגירוש
ערבים ואז גם באה וניפלטת לה אמת
מהפכנית בנוסח :״רק מהפכה אלימה של
המעמדות המדוכאים, של עדות המזרח
והערבים, רק היא תביא לסילוק הציונים
והעלאת מעמד הפועלים לשילטון עולם
״מהפכני״ זה מתואר בידי אדליסט ב אוטנטיות
ממש מרגשת. אוטנטיות שניתן
למצוא אותה באחד מניסוחיו של עוזי/
אודי :״עובדה שהפעילות שלנו עוררה
את כל הארץ. קראת את העיתונים בזמן
האחרון? אתה בטח לא מטריח את עצמך
משום שאתה יודע מה כתוב שם, אבל
עובדה שהפאשיסטים מ,מעריב׳ ו,ידיעות׳
יוצאים מעורם, קראת את השטינקר של
השי״ן־בי״ת ב,ידיעות אחרונות׳ ? מה הוא
לא כתב עלינו? שמעת מה אמר אתמול
השמוק הזה? עוכרי ישראל י סוכני אש״ף י
הורסי המדינה...״
ושוב תפילת דור־ההורים, השבה וחוזרת
בעמודי הספר :״רצינו לגדל אתכם טהורים׳
נקיים, אביביים. להכין אתכם לקראת
עולם חדש, אמיץ ומיד אחרי זה :
״מדוע זה תיעתע בנו הגורל שנצר מאדמתנו
שלח שרשיו אל אדמת נכר
לשאוב ממנה חיות. כמה טעינו?! מה
עשינו לך עוזי שכבה עשית לנו?.״״
והוויכוח שאינו חדל, אם על הקיבוץ לממן
או לא לממן את הגנתו המישפטית של
הבן עוזי/אודי, מביא את אחד החברים
לומר על הקיבוץ :״ממילא כל הסיפור
עם הסוציאליזם והאוונגרד המהפכני נגמר,
אז נעז נשאר לנו אם לא להיות כני־אדם,
לחיות ולתת לחיות או בנוסח אחר,
בפי שאמר עוזי/אודי על דור־המייסדים :
״הם היו מדברים בלי סוף על קיטר אירוטי
לאדמה, אבל כל מה שנשאר לנו זה העיצוב
הסקסי של לוח השעוגים במרקמו־רים.
עד שהיהודים לא יעלו בדרך שפה
עליתי היום, ויראו את הזקן נאחז בחלקת
אלוהים הקטנה שלו כמו יבלית, הם לא
יכינו עד-כמה הם טועים כשהם מדברים
על שטה יהודי. מדינה יהודית
אין ספק שנזיגדלים פורחים רצוף מיש-
גים, אותם יאתרו מומחי תורת הספרות
השורצים במאותיהם באולמות האוניברסיטה.
אלא שמישגים ספרותיים מקלקלים
רק ספרים גרועים, ספרים של סופרים
שאין להם מה לומר. המישגים של רן
אדליסט נבלעים מתחת למילים ומתחת
לאותיות, והספר הופך לאחת מנקודות-
האור היחידות של הספרות־ד,עברית בשנה
האחרונה. מיגדלים פורחים הוא ספר אמיתי,
על עולם אמיתי, ששאלותיו אמיתיות והתשובות
הן בלב הקוראים.

לשון

טוהר הלשון
מזה כמה שבועות חוגג העיתון הירושלמי
כל העיר חגיגה בלשנית, אותה החלו תאומי
המיכתבים־למערכח הרצל ובלפור חקק,
המאיימים להקים את משמרות הלשון ה־

נמר של נ״ר
(המשך מעמוד )75
עברית, שיבריזו מילחמה על כל מי שמפר
את קדושת לשונם. המשורר והבלשן משה
זינגר (תנעמי) יצא כנגדם וכנגד כל
שהם מייצגים, וטען כי ראשית־דבר על
תאומי המיכתבים־למערכת ללחום בשמו תיהם
הם: הרצל ובלפור — שמות שאינם
עבריים.
ואז התברר לירושלמים, שמתחת להרצל
ולבלפור מסתתרים אלדד ומידד. אבל
זינגר הצביע על הקשר שבין מאבק הלשון
שלהם, לבין דיעותיהם הלאומניות. והרי
אנשי קלע (קרן לשון עברית) כנעמי
שמד, אהרון אמיר והתאומים חקק
הינם אנשי הימין הקיצוני.
דיעותיו של זינגר הביאו למתיקפת־נגד
מצא תאומי המיכתבים־למערכת, והם תב
משה
זינגר־הנעמי

״טיהור הלשון — מעשה קנאות״ל׳׳-

עו :״אולי ׳ יתעשת זינגר ויכתוב דברי
חרטת? אולי תרעד. ידו כשיבוא כעתיד
לכתוב מישפטים כה חריפים אלא
שזינגר המשיך בצדק בשלו, והגיב על
דברי התאומים :״ידי לא רעדה, ואינה
רועדת גם עתה, ואני אומר שוב: טיהור
הלשון הוא מעשה של קנאות, שריח גזענות
נודף טמנו, וקרוב הוא באופיו וברוחו
לטיהור הגזע. מה יש — רק לאחרים מותר
להיות גזעניים וזינגר ממשיך ומדגיש,
ש״דווקא עתה פורחת הלשון ומשגשגת.
אנשים שכוונתם רצוייה אד מעשיהם אינם
רצויים, מסוגם של אלדד ומידד חקק,
שמים אכני־נגף בדרכה הטבעית והיפה
של לשוננו...״
אין ספק שבוויכוח בלשני זה מוצקות
עמדותיו של הבלשן זינגר עשרת מונים
לעומת עמדותיהם של אלדד ומידה הרצל
ובלפור. ואין ספק שאחרי שיצליחו אנשי
קל״ע הרצל ובלפור לטהר את הלשון, הרי
שהם יטהרו את מחננו מן הנשים הנוכריות
ומן הגר היושב בתוכנו, כמינהג הגרמנים,
שטענו כי היהודים מזהמים את הלשון ואת
התרבות שלהם. אבל מה לנו כי נלין על
הרצל ובלפור התאומים, שכה חפצו להיות
משוררים והשירה העברית לא היתה נכונה
לקבל אותם אל מתחת לכנפיה. מה לנו
כי נלין, שעכשיו גם הלשון העברית דוחה
אותם.

טוהר הגזע
ביום השישי לפני שבועיים הובא ב-
השבוע — יומן אירועיס תיאור אינפנטילי
של הנוער הישראלי ויחסו אל השואה,
כפי שקלט והבין הכתב לענייני חינוך
דויד גלבוע, שטרח וצילם כתבה על
מחזה יומרני של תלמידי תיכון בראשון־
לציון, המתאר מישפט של פושעי־מילחמה.
כתב־החינוך של הטלוויזיה הוכיח, שהוא
נטול הבנה אלמנטרית בנושא הנדון.
לפני כמה שבועות ראה־אור מיסמך ה!

בתרבות

הראש!!

המצרית

אידריס

מצליף

שלנו.י ד

יותם ר או בני

בשבחי

מול״!

בשיטתיות עקבית ניכשל עורך מדור הספרות של

מעריב, חיים נגיד. שגיאתו האחרונה פורסמה בסקירה על
הספר וילסון המוזר מאת מרק טווין, שראה אור בתרגום
לעברית. כתב נגיד :״סיפור מרתק של אחד מגדולי הפרוזה
האמריקאית, המתורגם עתה לראשונה לעברית אלא, שספר
זה תורגם כבר לפני כעשרים שנה לעברית בתרגום נהדר של
אפרהם כירמן, תחת הכותרת וילסון הטמבל בראיון
אותו העניק לשבועון הלבנוני אל־ווטן אל־ערבי יצא הסופר
המצרי החשוב יוסוף אידריס נגד כמה פרות קדושות בתרבות
המצרית :״אבד הכלח על התיאטרון במצריים ...התיאטרון אינו
מציג את דמותה של מצריים האמיתית ואינו משמש במה לביקורת
ולשינוי החברה, כפי שהצטרך להיות. התיאטרון הוא הראי
המשקף את פני האומה ללא כחל ושרק, וכנראה שאנו איבדנו
את האומץ להתבונן בפני עצמנו התיאטרון הקאמרי
עומד להעלות על קרשיו בעונת־התיאטרון 80/81 את אותלו מאת
ויליאם שקספיר, ספר גן־עדן ע״פ איציק מאמר, מעגל
הגיר הקווקזי מאת כרטולד ברכט, צעו^ז של חתולה אנגליה
ע״פ אונורה דה־באלזק, עלייתה ונפילתה של העיר מהגוני
מאת ברכפז, ואריאציות על הסוחר מוונציה ע״פ ויל יא ם
שיקספיר ונשי וינדזור העליזות (גם זה פרי עטו של אותו
מחזאי תל־אביבי נודע) ועוד כמה מחזות מקוריים המחבר
נושא את הכותרת השואה — חלק א׳ מאת
א. כרמון* .מיקראה בנושא השואה, הראשונה
בעברית, המתמודדת במלוא הרצינות
והאיכות עם שורשיה של השואה ולא
רק עם תוצאותיה.
מיקראה זו, שהיא מהדורת־ניסוי של
מישרד״החינוך, מביאה מיבחר מרתק ומדהים
של קטעים, המתארים את תהליך
ההתבהמות הגרמני, דרך פולחן היער ועד
ל״הרפתקאותיו של ד״ר פאוסט בבית־הקברות
היהודי בפראג בשנת 1860״ ,בו
מתכנסים נציגי תריסר השבטים היהודיים
הטוענים :״כאשר כל הזהב עלי אדמות
יהיה שלנו, אזי׳ נחזיר! בשילטון המוחלט.
הזהב הוא ירושלים החדשה — הוא ה-
שילטון בעולם יש במיקראה מובאות
ישירות מתוך הפרוטוקולים של זקני ציון,
המבשרים בשורות בנוסח :״אנו מושלים
בהמונים על־ידי ניצול רגשות הקינאה
והשינאה המתלכים כעת דיכוי ומחסור.
ובאמצעות רגשות אלה אנו דוחקים הצדה
את העומדים לנו למיכשדל. כאשר תגיע
השעה להסתיר את שליטנו העולמי, נשקוד
באותם אמצעים, בלומר כניצול ה אספסוף
— להרוס כל דבר העלול להיות
מיבשול כדרכנו
בפרק עקרונות ההשקפה הנאצית מובא
קטע מתוך הספר השני של אדזקן היט־לי,
מרחב מחיה, שם כתב כי ״כחייו של
העם יש מיספר דרכים לתקן את היחס
הלא נכון כין מיספר התושבים ושטח
הקרקע ...דבר זה דורש החלטיות והקרבת
דם. הקרבת דם זו היא היחידה שמצדיקה
בפני העם את ההברה שהשטח הנוסף
שזוכים בו נועד לצורכי התרבות של העם,
וזו מהווה תחליף לנופלים כשדה: הקרב...״
כן מובא קטע מתוך מיין קאמפף של היט־לר
שכן התרבות התבססה באופן בל עדי
על כישוריו, ויחד עם זאת על שימורו
הטהור. אולם מרגע שהעמים המשועבדים
החלו לעלות והתקרבו לכיבוש מבחינה
לשונית, נפלה החומה שהפרידה בין אדון
ועבד. האדם הארי ויתר על טוהר דמו
ובשל כך איבד את מקומו כגו־העדן שיצר
לעצמו ...עירוב הדם והירידה כרמת הגזע
שנגרמת בעטיו הוא הסיכה היחידה ל־גסיסתן
של תרבויות קדומות ...מכיוון שהיהודי
(מסיבות שיובהרו להלן) מעולם
לא היה בעל תרבות משלו, תמיד סופקו
יסודות פעילותו הרוחנית על־ידי אחרים...
עלינו לחשוף בבהירות את ההרס שממיטה
עלינו מדי יום ביומו ההכלאה עם הגזע
היהודי, את הרעלת־הדם הזו שתוסר מ־דמנו
הלאומי רק לאחר מאות רבות...״
בפרק נעורים בהוויה הנאצית מתמודדת
המקראה בנושא טוהר הגזע. פרקים נוספים
במיקראה מדהימה זאת מביאים קטעים מ*
א. כרמון — השואה — נושא לחטיבה
העליונה בבית־הספר הכללי; הוצאת משרד
החינוך והתרבות; המרכז לתוכניות לימודים;
מהדורת ניסוי 320 ,עמודים (כריכה
רכה).

האיטלקי הנודע אלברטו מוראביה, שהוא יהודי על פי מוצאו
ושימש בעבר כמבקר־קולנוע, הביע את דעתו על הקולנוע של
העשור האחרון :״לא אהבתי את הסנדק. הוא מדי פסימיסטי.
והסרט שצילם אחר כך קופולה, אפוקליפסה עכשיו, היה אפילו
נורא מזה. מרלץ ברגדו נראה לי כתישלובת שנעשתה בין
כניטו מוסוליני לגוש גדול של גבינה״ • 0יד חיים וייצמן
השלימה באחרונה את עריכת אגרות חיים וייצמן. בין שאר
האיגרות שלוקטו מצריה איגרת אותה שיגר נשיאה הראשון של
מדינת ישראל אל אחיינו, שר-הביטחון ל^ועבר, עזר וייצמן,
ב־ 1ביוני ,1937 לרגל חגיגת הבר־מצווה שלו :״עזר יקירי
וחביבי! רק תמול שבתי מנסיעה ארוכה ומצאתי את ההזמנה
ליום חגיגת הבר־מצווה שלך. אני מצטער מאוד שלא יכולתי,
מפני סיבות רבות, לבוא לימי האביב ארצה ואז הייתי יכול
להשתתף בשימחתכם, אבל נא קבל את כל ברכותי מעומק לב,
שתזכה לראות בשלום עמך וארצך ותמצא סיפוק נפש בחיים,
לשימחתך ולשימחת הוריך וכולנו. שלך באהבה עזה דוד חיים...״
• 6מיכתב אחר, בנושא אחר, תחת הכותרת שותף שווה
לשבחים, שלח למדור זה הסופר ייתם ראוכני, שכתב :״דן
עומר משבח את התירגום לעברית של ימים שקטים בקלישי
להנרי מילר ...חלק ניכבד מדברי השבח מגיע לסיני רוזין,
שעבר יחד אתי על כתב־היד

תוך בתוככי הרייך השלישי של ארכרט
שפאר, ובחינת תהליך ההתבהמות תחת
הכותרת ״רשיון לרצח המוני: מחקר סוציו־פסיכולוגי
של רוצחים אחדים מהס״ס.
במיקראה בולט גם הפרק על הבחינה
הפסיכולוגית של הרייך השלישי, בנוסח:
״אילו ביקש היטלר כי תחשמל אדם זר,

לחמש דקות של נימוס במישרדי הסוכנות-
היהודית בווינה בדרכם לארצות־הברית.
במקום מאורות התרבות היהודיים של
ברית־המועצות, איתרע גורלה של החברה
הישראלית לזכות בלהקה של מלחכי־פינדה
ספרותיים, שאיש לא טרח למצוא בהם
עניין כלשהו בברית־המועצות.

המ׳*רד לקליעתהעליה
ל׳ינ ח ה סנ ח ל הגלל•
ל כ בו ד
פר יצ ח ק פרס
י ו ״ ראגודתה סו פ רי םכות בי רוסית
ר ח׳ הבקעה 15
חו לון

י רו ש לי ם, כ ״ טבניסן חש״ס
15באפ רי ל 1980

אדוןנכבד,
הנדון: הארכת הז כ או ת. ל טי פולב סו פ רי סעולים
הננילה בי א לי די עתךעיק רי הדב רי ם שה תק בלו במשר דנו בנו שאהנ ״ ל .

הז כ או ת ל סו פ רי םעולים, אר ורקבת חו מי ם ה חו פ פי ם את ת חו פי
ה פ עי לו ת של הו עדהה בינ פשר די ת, תו ארךל 7ש ני םסיוםהע לי ה.

) 2ב סק רי םחריגים, בכל ת חו מי ה תע סוקה ה חו פ פי ם את א ח ריו ת פשי־ד
ה ק לי ט ה, נהם ישת כנ עפנזפח׳ התע סו ק ה שיש מקו םלהא רי ךהזכאות ,
הו אימ לי ץבפני ועד תהער עו רי ם ה אר צי תבמשר דנו.
בבר, כ ה,

תנוד׳ /גימו׳ לנג
עוזר רא)די ל /נ כ ״ ל

אגודת־ הסופרים כותבי רוסית עם יו״ר הכותב ליטאית
תמיכה ישירה ועקיפה של מאות אלפי לירות
האס היית עושה זאת?״
אין ספק שמיקראה זו יש בכוחה לחזק
ולבסס את המוסריות בקרב הנוער הישראלי,
שיגיע ללמוד אותה בכיתות הגבוהור
של בית־הספר התיכון. המיקראה, היא
ניסיון ראשון של מערכת החינוך — באיחור
של שלושים שנה — להתמודד עם מיכלול
המרכיבים של השואה, ולא רק עם השכול.

תולעי תרבות

לטהר את השרץ
העליה של יהודים מברית־המועצות במשך
העשור האחרון לא הביאה מאורות
גדולים לתרבות הישראלית. שום אלר ־
ם:דר פולזניצ׳ין לא חיפש את תעודת-
העולה, וכישרונות ספרותיים ממוצא יהודי
כיופף ברודסקי לא טרחו אפילו להתעכב

אבל כאן בישראל הם הקימו אגודת
סופרים כותבי רוסית, שבראשה ניצב סופר
הכותב ליטאית (ולא רוסית) בשם יצחק
מראם. אגודה זו, שהיא אגודה להטבות
כלכליות הניתנות על־ידי הסוכנוודהיהודית
ועל-ידי משרד־הקליטה, אינה טורחת כלל
ללמד את חבריה עברית, כדי שיוכלו
להראות לעם היושב בציון את כישרונם
הספרותי. אגודה זו עושה כל שביכולתה,
כדי שחבריה ימשיכו לכתוב רוסית, והיו״ר
שלה ימשיך לכתוב ליטאית.
כך שנשאלת השאלה מה יעשו אותם
סופרים עולים שזכאותם פגה? מסתבר,
שבימים אלה של צימצום תקציבים במיש־רדי
הממשלה (בעיקר במישרדיו של השר
דויד לוי, קליטה ושיכון) ,נמצאו תקציבים
מיוחדים להארכת הזכאות לסופרים־עולים
אלה, לכדי שבע שנים מיום העליה.
רצ״ב העתק של מיכתב אותו שלח
בנושא זה מר חנוך צימרינג, עוזר
ראשי למנכ״ל המישרד לקליטת עליה,
לידי מר יצחק מראם, יו״ר האגודה.
אולי הגיע הזמן לטהר את השרץ הזה.

מלון לרום אילת מזמין:

לכלות 5ימים,
ללון 4לילות,
ולשל עבור 3בלבד
ישראלים. הקיץ חופשה מיוחדת
באוירה בינלאומית במלון לרום
אילת(עד .)15/8
• לילה רביעי חינם(לינה וארוחת
בוקר).
• ילדים עד גיל 18 הלנים בחדר
ההורים חינם(לינה וארוחת
בוקר).
מלון לרום אילת, יותר חופשה
מחופשה בחו״ל עם אין סוף
אפשרויות בילוי:
מועדון לילה-דיסקוטק ״אואזיס״
מסך וידיאו ענק -סרטי בידור,
פופ וספורט.
בריכת שחיה מפוארת עם מזנון—
בר בתוך המים.
מיני גולף, כדור־סל, כדור־עף.
מגרש שח־מט ענק, טניס. סקי־מים,
גלשני־רוח, סירות־ זכוכית.
יכטה מפוארת לטיולים יומיים.
מועדון צלילה בינלאומי.
חוף פרטי מפואר עם פינת חי,
שמשיות ושרותי חוף.
תכנית בידור עשירה.
ערבי בר־בי־קיו.
קפה מנחה לצלילי מוסיקה
בטרקלין, אל מול הים האדום.
מבצעי סיור מיוחדים באזור.
השכרת רכב במחירים מוזלים.
מגרש משחקים לילדים ושרותי
שמרטף.
לפרטים נוספים וברור מחירים
נא לטלפן למלון לרום אילת,
טלפון 74111־;059
מלון לרום ת״א,
מחלקת מכירות, טל 295588 :־.03

• למבוגרים בלבד

?! 6חלוןל רו ם
שי לוז

להתראות הקיץ במלח דחס אילת!

ורשבסק׳

מחיר לדוגמא:
5ימים 4 ,לילות, זוג הורים
2+ילדים, לינה וארוחת בוקר החל
מ 9900.-ל״י בלבד, כולל כל
המיסים!

שחור־לבן
על שפת הים
ידידה טובה אמרח לי פעם $ :ני מחלקת
את המתרחצים בקיץ בים ובבריכה לשני
סוגים, אלה שבאים לראות ואלה שבאים
להראות. גם יצרני בגדי־הים מודעים לעובדה
זו. וכך יכולנו למצוא בכל שנה
בקיץ בגדי־ים שהחשוף שבהם עולה על
המכוסה. השיא היה, כמובן, בסידרת בגדי־הים
מסוג חוטיני. גוף חשוף כמעט לחלוטין,
כשחוט סימלי צמוד אליו, לא כל
כך כדי להסתיר כמו כדי להדגיש את מה
שיש לנו. המרחק מהחוט עד להתפשטות
מוחלט היה, באופן טבעי, קצר ביותר. וכיום
איש כבר לא מתרגש למראה הגופות
החשופים לקרני־השמש, נטולות כל כיסוי
שהוא.
היום, כמדומה, מי שתרצה להתפרסם
תלבש בגד־ים. ולא סתם בגד־ים, אלא
אחד כזה העשוי מחלק אחד שלם.
בעיתוני־האופנה בעולם מופיעות יותר׳
ויותר דוגמניות כשלגופן בגדיים שלם.
יודעי־דבר טוענים, שזה דווקא סכסי. בגד־הים
עשוי מלייקרה, מה שנותן לו את הברק.
הצבע השולט הוא שחור עם שילוב
של לבן, כמו, למשל, בגד־ים שלם בעל
מחשוף עמוק שהכתפיות שלו מוחזקות על
ידי כפתורי פנינה בצבע לבן; בגד־ים
שלם שחור, חשוף מאחור, עד לתחילת הישבן,
לשגע את אלה שמסתכלים מאחור.
הצבע הלבן מקבל את ביטויו בעזרת חגורה
המקיפה את המותניים. יש בגד־ים בצבע
שחור שחלקו העליון בצורת מעטפה
לבנים מחזיקים את הכתפיות
בצבע לבן! צורת המעטפה מתקבלת בהדקות
של בגד הים השלם.
עזרת סיכה הננעצת מלפנים. ויש בגד־ים
שלם, שהצבע הלבן שלו משתלב בצבע הנטיה האופנתית העונה, היא לקשט את בגדי הים השלמים
השחורים, בקשוטיס עדינים מפנינה היוצרים ניגוד שחור ללבן.
השחור בצורה לא סימטרית.

כפתורי פנינה

חזיה מודגשת

על ידי סיכה במרכזה,
החזיה תפורה בצבע
לבן והיא מחוברת לבגד ים השלם, המראה הכללי הוא
של יחידה אחת, אבל הדגש הוא על החזיה.

שני חלקים מאחור

אפליקציות לבנות

לא סמטריות על
בגד הים העשוי מבד
ליקרה, מיחידה אחת. הצבע הלבן בא להדגיש את הצבע
השחור המבריק שבבגד הים, שני הפכים שנראה אותם רבות.

בגזרת בגד
הים השחור
ביחידה אחת, אבל מאחור הוא מחולק לשני חלקים,
חשוף מאחור על תחילת הישבן, וחזיה קשורה ברצועה.

1 1 ¥ 1 | 1 *1ן בבגד הים השחור העשוי מבד ליקרה
מבהיק, המחשוף הוא עמוק ומחניף 1 מאור וכמובן מהווה פתח לדמיון. הצבע חלבן מקבל את
בטויו בעזרת חגורה לבנה המקיפה את המתניים.

חניתהצנטנ רי

שלושה פסנתרים נשברו במהומה

חזרה לתחילת העמוד