גליון 2240

העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 2 | 0
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 3 | אריאל׳
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 4 | של ערבים מכפרי המשולש והגליל, ושמות של נשים. גם אלה וגם אלה אינם יכולים, בינתיים, ללמוד בישיבות. הפרופסור ברק עיין בחומר שהגיש לו הפקיד. הוא ביקש מן האיש שינסח
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 5 | מכחנים קו ל וזמגנרע! הקוראה דלוגוף, ישראליתלשעבר, משפרת על ראשי הערים הערביות שגירשו ועל משעם בארצות־תב־רית. כשבועיים לפני צאתי לביקור בארץ, קיבלתי שיחד,
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 6 | רסום 1ימר יטקבסון ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 7 | 17 שבץ ה ע 1ל הזה מאוזן : )1כדור בתבנית הדור־הארץ! )5הגבור הפלמי ששימש ליצירות גיתה ובטהובן! )10 סימן מקובל להתווית כוון! )11מכיוון )13 ,אחד משיבטי־יש־ראל! )14
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 8 | מונטנה ת שנה אתדעתן על סיגריות מנטול ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 9 | בי ם המת מודדו ת על תואר מלכת המי ׳80 תגענה לנשפים בכל רחבי הארץ באוטובו סי םהמ רוו חי םוהמ מוזגי ם של 1/ס י 1 1 3 1 - ב״1/ס < אופזובוסיכ7 /ז3״הו 3וד 01י1/וו
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 10 | זה יהיה קיץ שד ביד1ר לא רגיל וקיץ של חסנון ״־ י למי חברי סו ע דון חצב מחיר כני ס ה לעיר הנוער לחברי מועדון חצב בלבד ־ 60.ל״י 3ביתנים עליזים בהם תוכל־להשתתף
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 11 | _חשנם חזח לנחום גו לד מן, עד 120 בין מנהיגי התנועה הציונית והעם היהודי החיים איתנו כיום אין עוד דמות מעורה ופעילה געיצוב החיים היהודיים, בקשת רחבה כל כן של
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 12 | אל תחכי שילזד יהיה״חשמלאי: התקיני שד היום״ממסר פחת״ של תדיראן ציתור 0000 זא**יס*ז 0 ~0ס 0 ילדך הסקרן מעונין לחקור את החורים המוזרים שבקיר ואינו בוחל בשום כלי
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 13 | יצחק סער, יליד הארץ, נשוי ואב לבת ושלי). שירת כטייס קרבי בחילהאויר. בעל ותק של מאות שעות-טיסה במבצעים שלא על כולם אפשר עדיין לספר. היום הוא קברניט -מטוסבארקיע.
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 14 | ?ה היה 051113ת 1ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השכוע לפני 25 עמת כדיוק תיאר את האכל הגדול שפשט כישראל עם היוודע דכר הפלת מטוס ״אל־על״ מעל שמי בולגריה. כתכי
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 15 | התקופה בסימן של התחלות חדשות אנשים שדעתם חשובה לכס, יכירו בהי־יש לנהוג בזהירות בכל מה שקשור ¥הביטוי העיקרי בתקופה זו יהיה בעניי¥ בתחומים שונים, אך בעיקר בשטח
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 16 | י-טל זהו זה! עכשיו כשתרצו רהיטים לחדד הילדים הכנסו ל״כל־גיל״ והגידו ״מגידו״. המוכר יציג בפניכם מערכת רהיטים מודולרית שהיא ממש יצירת מופת של נגריית גבעת במר ׳
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 17 | מדוע יותר ויותר נשים מכבסותב״שלגידד... ומה יוצאלהן מזה: כביסה מבהיקה במיוחד. חסכון ללא תחרות. ״שלגית״ היא אבקת הכביסה היעילה ביותר שאת יכולה להשיג כיום: יש בה
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 18 | מיזרח טימור: נשק־ השמדה ישראל?4 קטן, בעולם נכתב אתדים חודשים לפני בון סתמך על פירסום בעיתון זת כי ישראל מוכרת נשק לאינדונסיה. הצנזור לא מחק את הידיעה. היא לא
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 19 | קחו לכם על כ 1כב אחר ק 1ס־גן העדן של איי ימן לעצום את העעים ולחלום על חופשה שלא מן העולם הזה. לראות את החולות הלבנים ואת ים הבדולח הנושק להם ...לעבור בין
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 20 | א1111יםב עו ל ם בראש הלווייה של מוחמד ריד׳ה פהלווי, השאה המודח של איראן, צועדים (משמאל, למרכז התמונה) אלמנתו, הקיסרית־לשעבד פארה, מרכיבה משקפיים כהות, הנשיא*
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 21 | 11*111111בשלס מויאנה וביוון בורג: החג הנשוי הממוסס בעולם נישואיהם של נסיכי הטניס, מריאנה פופוסקו וביורו בורג, היו האירוע המפורסם ביותר באירופה, מלבד ביקור
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 22 | הגורל הפגיש ביניהם בתקופה קשר .,מימין נראית ג׳יהאו אל־סאדאת הבת ליד אמה, כשמצידה הימני אחמד עות׳מאן, שממנו התגרשה, לפי הפירסומים בשבועון הגרמני בונטה. זה זמן
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 23 | היבואן שלך נעלם! אם אתה עומד לרכוש מכשיר טלויזיה צבעונית יקר ערך ועליך לשלם עבורו במיטב כספך, עליך להיות בטוח שאמנם תקבלו. כמובן עליך לוודא שתקבל אחריות, שרות
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 24 | ש ד ־ ה ד תו תעלשר ־ ה מי שפט • : ״ מ ס פי קשת מי ריאמר 01 ביושבו השבוע במינון הכנסת, ניגשו אי ראש־הממ- שלה, מנחם בגין, שני יל־דיו של ח״ כ •בדמה אדי הו. בגין
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 25 | הנאר 8חאונת׳ 18(1״אסא״ ושעה הסונה ״אולי תהיינה פה כמה חתיכות, באתי לבדוק את העניין מקרוב,״ אמר השחקן־במאי יהודה ברקן. ״אני נורא מתבייש כשאני בא למקום שבו אני
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 26 | ! 8ג׳וזף סיסקו, המכהן כיום כנשיא אוניברסיטה ב־וואשינגטון, סיפר באותה ארו חה, כי מעולם לא נשלח על- ידי ארצו לכהונה בחוץ- לארץ .״אך אם היו שולחים אותי ונותנים לי
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 27 | גו ס ט אנ מספר עד דברים חשובים. הייתי סבל בנמל. פקיד־קבלה במלון. עבדתי במח צבה. אבל כל זה לא משנה לי, כי אני מרגיש טוב בכל סיטואציה. אנשים חושבים שמה שהכי חשוב
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 28 | אוהב תיאטרון. הכי אני אוהב באלט. אשתי ואני הולכים המון לבאלט. אפילו השבוע אנחנו הול כים לבאלט. ספרים אני לא קורא. יש לי מוח למטמתיקה, ולא לספרות. חוץ מזה אין
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 29 | שר הזוג שהתחתן בעזות גל* צה״ל ״כל סיבה טובה למסיבה,״ הצ היר קריין גלי־צה״ל לשעבר, יו .רם יוגב, בהזמינו את עשרות ידי דיו לחגיגת העשור לנישואיו עם שרה אשתו.
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 30 | אנ שי ם 8במיפגש של פוליטיק- אים בביתו של ח״כ אבא אבן. סיפר הח״ב :״מדוע זועמים שר האוצר יגאל זזורביץ ושר הזזקלאות, אריק שרון, על הטלוויזיה בארץ? כי מציגים את
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 31 | סיבורה שד ושת אוי זוכר את היום ואת השעה, זה היה בסורים ,1964 בשער 11 ,בלילה. ושתי נכנסה לחיי. ידידים הזעיקו אותי אל צעירה, שהיתר, במצב של יאוש. ארוסה, שעימו
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 32 | !״ודי החקיקה היא עניין רציני מכדי להשאירה בידי הכנסת לבדה -דרוש בית שני בגונו 11.ן ־ב קדה ^ א פעם אני מזדמן לבית־מישפט, כאשר מתנהל * בו ויכוח מלומד על נקודות
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 33 | (המשך מעמוד )31 ומחר ידונו בו שופטים ופרקליטים׳ וידברו על ״כוונת המחוקק״ המחוקק לא ידע בין ימי נו דטמאלו. לא חיה לו מו שג על מה הוא מצביע. הוא רצה לעשות טובה ל
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 34 | יחד עם הסופר וכותב התסריטים, דויד מרסר. ועץ ב ג !, המנכ״ל המודח של מישרד־הדתות, ישראל ליפל, מונה כיועץ ראש־הממשלה, מנחם בגין, לענייני הנוצרים בישראל. תפקיד כזה
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 35 | ערב, ערב. מה ק 1רה? ארועים מרכזיים 6 .8.80 13. 8.80 יום ד׳ — 6.8 מופע : במת הכנר : המועדון הפתוח : במת הספורט : סרט : ין ן על הדשא : ביתן : 31 — 17.30 — 17.45
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 36 | * האם הועבר בזו של בעל פונדק ש או ללק ויי ה? האם הקר אובר בתנו 1׳ מעצרו של סגן פירטו? * האם קי בל ארבל כ ו טי ס ט! י ס!1 ל ח*ץ־ל!אוץ? השתהו האם במסיבות סועדות
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 37 | ארבל נחערבולוו (המשך מעמוד )35 רשימת החשדות נגד ארבל ארונה כאורך הגלות. מילבד האשמות בקבלת שוחד תמורת־טובת הנאה שניתנו בתוקף סמכותו הצבאית, חשוד ארבל בקשרים חב
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 38 | מדי פעם כדי להביא אותם ללישכה. אולם קשה להבין מדוע היה על ארבל לשלוח דוקא למיסעדה של רונן את הנהג שלו או עובדי לישכתו כדי להביא סטייקים. מכוניות של לשכת קמצ״ר
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 39 | )וושמיה כיפת־הסלע וועמסס: חני פרי וח במהום )•ו1ווווו 1ה וגרנות הוגים שר ״העולם הזח שיחות האוטונומיה בין מצריים וישראל הושעו, ושום תוצאה ממשית אינה נראית לעין.
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 40 | ;׳ ברעמי יוצרות ״לינקייגי״ חדש ל ד גי מו ת בקאהיר ובירו שלי ם תן בלבוש האופנה החדשה על רקע מצרי אופייני. לאחר מכן חזרה כל הקולקציה האנושית והטכסטילית לישראל,
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 41 | הכד סברו 3שמואר ת 3יו אינו מסוגי עוד רהטזיע ־ או השבוע הצליח להפתיע את הבל במיבצע־סק שהוסיף מיבנה לדרך הזיג־זאגים האם יתכן כי העכד פעל כניגוד לרצון אדונו 1 חד
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 42 | קבעת בו במקום :״עקיבא נוף פועל בשליחות תמיר.״ (ביגלל אותר. שיחה לא הספיק תמיר להגיש לכנסת את התיקון לחוק־הטונשין, המטיל מאסר של שנה אחת על קיום יחסים
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 43 | מיבצע בחיות מלבת־המיס 80 ו! 7ילה 11 חוחו המחוגים ! ך 1ן || ץ י| ן סילביה בן־שושן מטפסת במדרגות שהובילו אל הבמה בנתניה. המועמדות 1כולן לבשו את ביגדי־היס של
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 44 | מתקרב לשיאו על הדשא המשתרע לא הרחק מבריכת- השחייה. קהל של ארבעת אלפים איש ואשה נהר למקום, והדשא דמה למיגרש בלומפילד ביום של מישחק כדורגל. אותם שלא הצ ליחו
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 45 | ארבי גהונהנולת (המשך מעמוד )37 אך הנושא שהעסיק באופן מיוחד את חוקרי פרשת־ארבל, והנושא שגרם ל קשיים רבים בחקירה שלהם, היה קרן קמצ״ר המפורסמת. אחד החשדות הוא
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 46 | פה באמת אירע בווע דח פח״ח* מותו שו חת התעלומות הגדורות במר י חב מצאה השבוע את פיתרונה — אחרי שבילבלה במשך חודשיים את כל המומחים. כמרכזה עמדו ההחלטות שנת קבלו
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 47 | מוווו שלבסון (המ שך מ ע מוד )45 שמכיר את המתרחש בתוככי פת״ח ו־אש״ף. התמונה המתקבלת מדברי עראפאת, והמסבירה את הסתירות הקודמות, היא >• ועידת פת״ח קיבלה רק מיסמך
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 48 | והגידה מאת יגאל לביב המכס מפסיד עשרות מילין! , שילטונות המכס ומס־קניה מפסידים עשרות מיליוני לירות של מס־קניה כל שנה בגלל תרגיל מחוכם של כמה חברות גדולות. לפי
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 49 | סע ליוון עם פלתורס ותגלה עולם אחר מישפט 3ל ס דו *3ד 0ד1ן שגי מדעגים התמודדו כבית המישפט בנושא צמח הבילפלון בפרשת רצח קשישה • 14 ימי הפלגה, סיורים באתונה ונופש
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 50 | להוגיע למטרה עם חסכון בדיסקונס מבצע מיוחד-רק בהודע! <ווגוכדמ 12 חודשי חסכון אחרונים על חשבון הבנק זה הז מן להת חי ללח סו ך בחודש אוגוסט אתה מקבל תוספות-שכר
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 51 | במדינה שני הנאשמים האחרים, וביניהם בעל המכונית, איסאק, נדחה לאחר דרכי חיים אשד. ד 1בדה צעירי השכינה התעללו בגרושה הצעירה ואיימו על חיי ילדיה אם תתלונן במישטרה
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 52 | נוינלה בי טו ח 3 ׳0 9 1 1 בוויכוח גין צה״ל וחברות־הבי־טוח נפגעו אנשי־הצבא. אלפים מהם שילמו חודשים רבים סכומים מיותרים, ורק חלק קטן מהם ידע זאת, וביקש לתקן את
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 53 | קולנוע שחקנים תז מו רתשל איש אחד ״אני מרשה לעצמי לנבא, שהטלוויזיה תזכה בעתיד במונופול מוחלט על הזבל.״ דעה זו תפורה על פי מידותיו של האדם הניצב מאחרי הסרט להיות
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 54 | פעם, אבל עברתי ניתוח והוצאתי את זה החוצה.״ האם חשש סלרס שמתחת לשכ בות האיפור והדמויות המוזרות אין מאומה? פרשיות האהכים. אם לא חשף את עצמו על המסך, קשה לומר
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 55 | שירח־מאחר• ה ססך היועץ תמישסס ב״פורו החד שו ת״ סנכ״ל רשוודהשידור, יום,ה לפי״, נוהג לזמן לעיתים דמויות־מפתח בחברה הישראלית, במישרות המספקות מידע, להשתתפות־אורח
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 56 | יום רביעי • שירוויזיון (כצבע) 5.30 שידור חוזר של מו- פע־בידור, בהשתתפות עופרה חזה, דודו דותן, להקת הכל עובר חביבי, הגשש החיוור ו עוד אמנים רבים. והכו־חידושים
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 57 | אברהם גינדי ברמת-השרת אברהם גינדי מציע דירות יוקרה מפוארות בנות 4חדרים ודירה עליונ ה +גג, בבנץ בן 3קומות עם מעלית. בבל בנין 6דירות בלבד, עם 3כווני אוויר מלאים.
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 58 | בוסט של קדושה ברטט של קדושה אני דופק במקשי מבונת הכתיבה, והאותיות מופיעות על הנייר כשהילה זוהרת מכרכרת סביב ראשן. הוא עשה זאת, האיש הישר הזה, האיש האציל הזה,
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 59 | במדינה גלריה חוראל (המשך מעמוד )50 זה מעיד על כך שהמישטרה מנסה לסגור את העניין. מהדברים ש אמרו השוטרים לנחמיה עולה שהם מחפשים עילה למעשיהם בדמות עבירת תנועה
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 60 | הסך למסורבל, מייסר וארוך ללא נועם בן ה־ 27 נולד למישפחה נוצרית־חילונית בבלגיה. שמו ה קודם היה כריסטיאן שארדון. ימי ילדותו עברו עליו. בעיר שארל־לרואה, השוכנת
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 61 | לגברי ! לא לגברי! לא לגברי! לא לגברי! ל מי סעדה בת שנה שנה עברה כבר מאז הבאתי את ה תנו שלי הביתה, ולי נדמה אלוהים, איך שהזמן רץ! הן רק אתמול היה כל זאת! שזה רק
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 62 | גברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לו א־פח־פו אולימפיאדה ברוסיה המעשירה, נושעים שלושה ברכבת לאוזבקיסתאן. אחד מהם נאנח לפתע אנחה קורעת- השני
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 63 | אדני אנשים מסתובבים בארץ עם מנשירים זעירים הנסים קולות חחעמד 11מצפצף ו * .י ו; 0י ^ *י י!י! ייין״*ייי ; ו ן*] קהל יושב בקולנוע. בקטע הכי י •׳ מותח, מכיוון
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 64 | במדינה (המשך מעמוד )59 הפריע. המשכתי לבלות איתם כרגיל. יצאתי עם בחורות, והלכתי לבתי־קפה ומועדונים. אחרי שנה הרב דהאן אמר לי שידיעותי ביהדות מספיקות, כדי שיוכל
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 65 | 1א01ק -סדרת תכשירי טיפוח חדשה לנשים י 1א? 0 1׳ הוא שמה של סידרת תכשירי טיפוח חדשה לנשים, אשר מוצריה הראשונים, מופצים בימים אלה בתמרוקיות וברשתות השיווק. כיוון
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 66 | הו רו ס קו פ י בורו ^ 1 (המשך מעמוד ) 14 (המשך מעמוד ) 10 בה היכולת המהירה ליצור קשר חם ולבבי עם חברים, וחוש״הצדק המשותף לשניהם, יוצר התאמה טובה בי ניהם.
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 67 | אמנוח גזור — ושמור מיו־ע הפתעה אח״מיח העתון שלנו בארה ״ ב דיור ו ע בו ד ה המפתחל חז רהה בי ת ה מנ ה ל• /בעל עסק /קבלן בנין /אם ברצונך למסור מידע ו /או לפרסם
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 68 | הוא מדבר שש שפות, קורא את כתבי גדולי הוגי־הדעות, ומעריץ בעיקר את ו אן־גו ף. דמותו ה טראגית של הצייר שחייו היו רצופי סבל, היא סמל עבורו, ומעודדת אותו שלא
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 69 | ה 1ש >(ו1 הארובה ביוד־ור ״ט״ו באב הוא מן החגים הקדמונים ביותר בארץ־ישראל,״ הסביר האמרגן אמ נון צבן, המארגן את האירוע מזה שלוש שנים .״הוא החל כחג של סיום בציר
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 70 | הזוכה. הפרס המובטח: כרטיס-טיסה ל אתונה. התחרות נמשכה לא פחות משלוש והצי שעות. הזוגות עמדו, ישבו או שכבו על הבמה, והתנשקו לעיני הקהל, לאור הזרקורים. האמרגן
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 71 | בכל בית מ
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 72 | חג־ספרותי למומיה אנונימית דוחולות האיש שצמח מתוך מרובדת מוזיל ועד לצאדק ציוביק כזו הוא מקרי בהחלט. אפשע כלפי תולעי תרבה אפרוס/אפרת וטוקר אם אשמיט מרשימה זו את
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 73 | ו מר ש ל נייר — (המשך מעמוד )71 המאדאם, וצועקת לעבר אלה, שהיו מאוחר יותר ראשיה ומנהיגיה של ארץ־ישראל : ״איזה מין גברים אתם — בשביל מה באתם הגה, לשתות גזה
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 74 | בתוכנית הבינלאומית: לראשונה בישראל— לילות פריז היפים! להקת ה״קאן־קאן״ -הרוויו המוזיקאלי ממולן רוז׳ -פריז מוטי גלעדי להקתסקסטה בתלבושת שהוכנה במיוחד ע״י אוסנת
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 75 | אי לני ת חתונה ושני בנים חתונה גלי ע ט רי אהבה במקום חובות זוכרים את סטודיו 601 המפורסם מדיזנגוף סנטר? זוכרים. זוכרים את או די דורון שהיה מבעלי המקום? זוכרים.
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 76 | 9 6 1־ 731 בתוך ים המ שקאו ת ה סינ ט טי ם שמנסים להיות טבעיים, טוב שיש מ שקה שהוא טבעי באמת! בלי צבע מאכל ...בלי חומרי ם מייצבים ...בלי כימיקלים... בקיצור -מ
העולם הזה - גליון 2240 - 6 באוגוסט 1980 - עמוד 77 | חמחיר 6.5 :שקלים (בולל
חזרה לתחילת העמוד