גליון 2241

העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 2 | מה יותר גדול מטרופית? 1 * 89 יז סי סי ה׳ טרופית גדולה. מה יותר גדול מטרופית? ...הטוסיק של זיוה, כדור הארץ, הצרות של אבא ...אבל! אף אחד לא טעים ומרווה כמו
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 3 | ״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל• אביב, רחוב גורדון ,3טל .03-232262/3/4 .תא־דואר . 136 מען מברקים : ״עולמפרס״ .העורך הראשי: אורי אבגרי.
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 4 | למישהו מיוחד, משחו מיוחד... רק בטלויזיות הציבעוניו ת של ׳וי1ו501 תמצא את 1ו 01מ 17ו\ 11ח ,7השיטה הבלעדית ה מקרינ ה את ה ת מונ ה בעזרת תותח חד־קנה ו טכניק ת מסך
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 5 | סיטר זה נכתב דנ1י 25 שנה בדיוק, באוגוסט .1955 באיזו מיוה הוא מתאמת? החנו־ע מאח י א סרי ״הפללתי לדכע חזר! 7,אמר אהוד דיין ,״הת8ללתי שתצליחי... עתה תיפול ההכרעה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 6 | ״ערס להשתמש בנשק הסודי שבידינו״... (המשך מעמוד )5 המילים מתוכה בשטף ספוג מרירות .״וגם אתה. אתה צריך מילחמה !״ ״אוריק!״.ניסה אהוד לשסע את דבריה. לשווא. ״ברור!
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 7 | צלאח־אל־דין חטף, את. המיקרופון ופנה לעבר הפיטריה המתאבבת בשמים ,״אחי, בני ערב!״ הוא צעק .״הציוני החליט במקומנו;״ לשכנע, לא להרגיז. הוא מחק את שני המישפטים
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 8 | נזכחכיס צוות הטלוויזיה, לצלם דווקא בתל־ לו מההצטרף ר 3 ,ע;1ו*ה לד״יש? מפני שניחן בראיית הנולד... רב שעיה, אם לא תדעו, הריהו רב ישעיה גולדשטיין — המכונה בפיכם
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 9 | מונטנה תשנה את דעתך על סיגריות מנטול העולם הזה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 10 | ה עו ל הי ה (המשך מעמוד )8 אי־אפשר לזרוק לו עצם. במזוזות היפות שלנו (דברים, ף) מאיים אלוהים בהשמדה אם נהיה זונות (ככתוב באיכה) .הוא כבר מימש את איומו פעמיים
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 11 | אם אתה חולם על מזגן שקט להפליא שאפשר להניח אותו אפילו על מדף הטפרים... הבראת המזגן המפוצל החדש(דגם3״\), פריצת דרך במזגנים. ל א מקור תפ קי ד ב חבר ת העתיד.
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 12 | תי שווג ל מ מ כון 1עו 1ן 0 1תטי ^ ה לסב רו ת ו פי *ו!ו 1 ורסים נופוות נשיס-דוזסמטין ווו־פן יקוו מניקור הוצאת שערבח שנז ל (אפילציהו 1170 וה נון ופי תסרוקות,
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 13 | ...תאר לעצמן איד היא בעוד שנה! רק לפני חודשים אחדים איש לא שמע על ״שיאוו״. אבל שלושה חודשים אחרי שהוקמה קופת תגמולים בינואר ,1980 אי אפשר היה להתעלם ממנה. מפני
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 14 | ילדותו עוברת עליו לעיתים־קרוגות כשתחבושות, יוד, וצלקות מכסים את פניו וראשו, שהם הפגיעים ביותר בגופו. מן הראוי ללמד ילד טלה לחשוב שנייה לפני התעלול הבא, על-מנת
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 16 | ילוץ אילמרלרטרץ המפיצים הבלסד״ם בישראל.מחל!7ת השירות וחריתה פרסומית. א את י אליהו ב1/״מ.רחיאלנבי 140 תל אנינ.טל 611527/8/9 זהו מראה הפלדה המעובדת של גוף פרקר
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 17 | ׳*ק שנס חוח שימותו שובתי ־־הרעב! אני שובר לעצמי אה הראש ומנסה להבין מה ההגיון בהאכלתם־יבכוח של אסירים שובתי־רעב, ואני לא מצליח להעלות אפילו שמץ של טיעון בזכותו
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 18 | גיס גיווג״נה ננלא אחת התכונות האנושיות המפתיעות אותי בכל פעם מחדש היא אי־היכולת של אדם לראות את מעשיו בהקשר למעשיהם של אחרים. כל מה שקורה לי הוא מיוחד במינו,
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 19 | סו ר סו הפיר א ט ך• יה היה איש בשם רחמים כלנתאר. ( 1 1אם שמו אכן היה רחמים). איש אינו זוכר בדיוק מה עשה. האם מכר את עצמו, או שלא היתד. זאת אלא השמצה חסרת־שחר?
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 20 | למה לך לרוץ בכל פעם לסניף הבוק? אתה מוזמן למסיבת בר מצוה ואין לך זמן לקנות מתנה? תן המחאת שי. אתה מוזמן לחתונה ואין לך מה לקנות? תן המחאת שי. אתה מוזמן לטקס
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 21 | ארצו ח־־ הבריויו צמד המועמדים הרפובליקאים לנשיאות ארצות־הברית. רונאלד רגן וג׳ורג׳ בוש, רוכש לעצמו מכובדות ולגיטימציה בציבור האמריקאי. אמצעי״התיקשורת ניפהו עד
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 22 | מוחמד ריד׳ה פהלווי, הנסיך־החייל בן ה 8-רוכב על סו ס בבית-הספר הצבאי היוט בו בכה השאה: הגירוש עסידי חומייני מוחמד ריד׳ה בן ה 4-עם אחיותיו על ברכי אביו - 1939
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 23 | הנסיו ציאולס: יו1והולדה שגת לסבתא ברוגז הגוץ עם אותתו — 1958 השאה מגרש את סוראייה הגשת נאלמה הדנחנזת של1השאה האיש שחיזק את ידיו של השאה בשנת ,1953 כשהוא ניצב
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 24 | א11 נוינו בשוס מיו״ וארק: בחווה לחיים, בחוויה לפעילות, בחזרה כדי להוכיח לשני מיליון מעריצה, שאין צורך לדאוג לבריאותה, וכי היא נרפאה לחלוטין, לאחר שעברה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 25 | ״אני יצרן מ שקאות קלי ם... אני כבר לא סוחב מים מהסופרמרקט. במקום לסחוב 25 בקבוקים משפחתיים מהסופרמרקט, אני עושה משקאות קלים ותוססים בעצמי,בבית. בשלוש לחיצות.
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 26 | מזוג כרמליטה בכוסות עם קוביות קרח, הוסף פלחי לימון ומעט קינמון לפי הטעם. אתה תהנה ואורחיו יודו לך. כרמליטה סנגריה עם קרח, היש טוב ממנה בקיץ? להיכן נעלמה בלילה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 27 | א 1שי ם 81 ארקין היה במצב עוד יותר לא נעים כשביקר לפני שבועיים בכנסת. הוא הבחין במיזנון הכנסת בידידה ותיקה שלו, אשת הרדיו, חדוה אל מוג, וקם אליה במהירות כדי
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 28 | מ שד •תחרה נגד מסגד, ס טו ט א ^ ש ח״ן 1־ 112 קילוגר ם של דאק אמיר ס את שירותו הצבאי עשה אמיר בנח״ל. הוא ביקש לעבור ! קורס״קצינים, אולם הגרעין התנגד לגן. אחרי
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 29 | עם עלייתו נשלח לקיבוץ עין- גב, ומשם לשורות הנח״ל. אחרי השירות־הצבאי הצטרף לקיבוץ- גינוסר, שם ניקלט מייד במסגריה המקומית. בגינוסר גם הכיר את אשתו, אורה, שהיא בת
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 30 | הם שלמה פז וסטלה. השניים השתובבו על הנדנדה. הם יוצאים בקרוב ללוס־אנג׳לס, שם יכהן שלמה במנהל סניף האולפנים המאוחדים. היא זהבה שילון, אשתו של הבמאי יגאל שילון,
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 31 | א11*1111 1כאשר דנו נציגי אי- גוד־האמנים הישראליים, אנז״י, בעניינו של מגי פאר, שלא ינחה את תוכנית הטלוויזיה, שעה טובה, העיר להם עורך- הדין שלהם, רם כספי : ״אתם
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 32 | כפי שדווח עלכך בפחונים וברדיוזאור ירוק) ציפוי-אקרילי פולימר למכוניתך תוך פחות מ שע ה ב־79. 70 $200 קט שסח^ס 5ח־ו.ט0£/ ולו ־ שילד מעניק למכוניתו הגנה מלאה ומראה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 33 | בגין וצחז היו ת נם!ו!ח ודנן הודח והנקי(! אדמות ה ביו וישבתו החד שה במיזרח ירושלים *|?¥ני בולדוז רי ם שעטו קדימה. כפות /ה ענ ק שלהם הופנו אל עבר כמה עשרות
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 34 | היר ש ת וגם שי דרת? (המשך מעמוד .)33 הממשלה נמנעת עד כד, מפנייה לבית־ ׳המישפט, כדי לתבוע את השטח, בהתאם לצו שהוצא ב־68׳ .היה ברור כי פנייה כזו תקבל אופי פוליטי
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 35 | במדינה הע ם ב ל־ מ של שערוריות האירועים רדפו השבוע זה את זח במהירות מסחררת, הותירו חלק מהציבור מבולבל וחלק אחר אדיש קשה היד, לתאר מזג־אוויר הולם יותר לשבוע
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 36 | קראת בו ד אי ב ע תו נות על היהלומיםה מז וי פיםשה תגלו לאחרונהבחנויות התכשיטיםובמלט שו ת. הזי ו פי םהינםמושל מי ם כל־כך, עד שאפילו צו רפים מנוסים בי ותר נפלו
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 37 | ארק איים בגין תקף אריק דרש הזגממזו בגין 0יהנ דתתנצר אריק 1* 1110 בגין לא סרת לי לנדאו הוא תערובת של חברמן י • ושחצן בלתי־נסבל. את גסויותיו ועל בונותיו הכל
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 38 | ריך להחליט לאיזו משתי הגירסות להאמין. • נ האם להאמין לגירסת הוואשינגטון סטאר ולכתבו בישראל, דויד (״דודו״) הלוי, לפיה הפריע ראש־הממ־שלה, מנחם בגין, לחקירת
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 39 | הופיעה ידיעד. סתמית, על כך שאותו ח״ב שאל בדבר החקירה בפרשת אל־שכעה והאלף. קשה להניח שטולידאנו לא ידע על ניסיון־הנפל של הח״כ. כששמע שאחת הדרכים הדמוקרטיות
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 40 | ?<ה< ע ן 5ן ןז י ^ זי
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 41 | מבצע ב ח סו ת ן נ 1סהק נ
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 42 | אר יק ממ שיך ׳ליה ש תו ליד (המשך מעמוד )37 ממני, ובכל־זאת אינו נותן לי את התפקיד.״ עוזריו של שדון המשיכו להפעיל מערך־שדה יעיל. כל ממור- מרי המיפלגה־הליברלית,
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 43 | אל־על נותנת את השדות הטוב ביותר לנוסע בקו לונדון—ניו־יורק, לא היו מדוייקים. העיתון האנגלי שלח שובעה מעובדיו לנמל-התעופה ״היתרו״ בלונדון בדי שירכשו כרטיסי־המתנה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 44 | הורעו דמתמודדות ער התואר הנכסו 1רו 1 ׳ 11 1י 11 { 1 \ 1מריע משה נוי, מלהקת הדול- :* 4 11411 1 1י י ׳ י | פינים, לשלושת הזוכות בנשף | בטבריה. במרכז: נסיכת
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 45 | וגע לפני נועלת דגנית העלייה הראשונה על הבסה נחום את נעלי סרנו. 1על פני שלושת הזוכות בנשף 1ו! *1 1 111 * 111 שנערך באילת. נסיכת ים־סוף במרכז, אתי סלע, כשמימינה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 46 | בעוד היא מח״נת מהאקון דנו בית בישואר, נמצאת דרת מזוו בעיצומה שר ט־שת־גיוושין קשה ומבישה 6 *10116 *1110161 6 **1 1 *1 1 6 ד לי ה מזו ר י פני ארבע שנים עצרה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 47 | ושמעה את הבשורה המרד :.״רק נס יציל את בתך.״ דליה שמרה על קורת־רוח, והתנהגה בגבורה רבה. בעלה, אריה, החזיק מעמד אף הוא. רק אמה של דליה ואביה, אריה מזור, התמוטטו.
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 48 | במדינה פ רי ד ה נפל שפחת המנהיג במהירות לא היתה גאה ממני לבשר לכם לפני כמה חודשים על עוד ישראלית שהצליחה. אני מתכוונת לדיילת אל־על הוותיקה, קטי קנדדן, שכבשה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 49 | דיו קבלה כדי להעליל על ה א ורחש בון בעלי עניין מתמנים לראשי ועדות מיסיס אחד השינויים שהנהיג שר־המישפטים לשעבר, ש מו אלת מי ר, עלול בחוק. בהתאם לחוק, פעלו
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 50 | הממתינות צעירות ממתינות לתור שלהן לבדיקות הרפואיות ולבדיקות הפסיכוטב־ניות בלישכת־הגיוס בתל־השומר בשבוע שעבר. מפקדות הלישכה משתדלות לקצר את ההליך ולהקטין את
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 51 | העבודה בלישכת הגיוס תל־השומר, מאורגנת יחסית־טוב. למרות זאת אפשר להבחין בצעירים היושבים שעה ארוכה על ספסלים, וממתינים לתורם. הבעיה היא התיק. לכל צעיר יש תיק-
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 52 | המשה הר א שונ ה את שוב מלאה? נפיחות? עצירות? תה ביקוניס לעיכול טבעי: נמס היחידי בישראל -עלים וטבליות. מיוצר מצמתים. 5וחט<861 חזרה לעיכול טבעי (המשך מעמוד )51
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 53 | במדינה (המשך מעמוד )48 זד, וולף שסידר אותו׳ והסגירו לידי המישטרה. אפילו הטענה שקיש הודה ב־מישטרה, בהחזקת הנשק כדי לנקות מאשמה את שני האנשים ה אחרים, שנמצאו
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 54 | יש מתגר! חג המשאירה טעם טוב בפה: מזוודוזשי של עסיס! הפעםאתהי כו ללהע ני ק מ תנ ת־ חג מיו חדתו שונ ה. מ תנ העםטעם, ש עו ש ה חג שמח באמת: מזוו ד ת שי ע סי
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 55 | קולנוע ׳ סרטים החלום האמוריקא 1האחרון בת מיליונרים ׳מפונקת נעזבת על־ידי בעלה הטרי בליל הכלולות׳ בחור נידח בלב המערב׳ שאינו עוד פרוע. כדי להיחלץ משם, היא נאלצת
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 56 | שידור יכין, צל׳״ג פרשת רגסנדק סרט הטלוויזיה פרשת איילנד, שהוקרן ביום החמישי שעבר, היה בבחינת בדיחה־תפלה, שמתחו אותה כגומי־לעיסה, מבלי שתביא תועלת כלשהי, אפילו
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 57 | יום רביעי 13 . 8 • נשים קטנות (.)5.30 הפרק השיני של הסיפור ה קלאסי. במהלכו מתפתח עי מות חריף בין ג׳ו לביו ליסה ובת־הדודה שהגיעה מן הד רום׳ הדומה באורחותיה לג׳ו
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 58 | מדי רירה ג עונו ת סעודות ה שחיתות בתל־א ב אורגיה של אוכל מסביב לשולחן, עורכים חורי, בני־מישפחות ג׳מל וקטן. חגיגת יום־ההולדת של יעקוב חורי, בן השנה, נערכה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 59 | הסמיק הכי טוב בעיר מכין שימעון טאוזר מבת־ים. סטי יק אוכלת המישפחה רק פעם בשבוע. ׳העיקר הנראות אומרים משה בכר וריוה חדריה ,׳אני די והוה אומר משה: פה לא כל כך
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 60 | נופ ש לי שד אל כשהנסיעה ו הדלק עולים לך יותר מהשהייה בבית מלון, אתה חושב פעמיים. לכן, אגד תיור מציעה לך עסקה יוצא ת מן הכלל; אםאתה מזמין נופש ו מ לון( ל ת קו פ
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 61 | מצא מוות• עתון ״מעריב״ עדיין לא קיבל את עצתי, ולא פתח מוסף למובטלים. אבל מוסף לילדים עדיין יש שם, וידידי, אדם קלר, שעובר על העיתונים כאילו שהוא מחפש שם נפט,
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 62 | לגברים ! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברי! לא גבי 11£839 עוגת גבינה ־ אין עוגה בזו! אין! לפני שנים פירסמתי מירשם על עוגת־גבינה גובה מטר׳ והרי תזכרהו הקצרה.
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 63 | ׳גברים!! לא לגברים! לא לגברים!! לא לגברים! לא לגברי ! לא ל די אטה סונית 3צ1ון קטן נגד סכות ונגד שומן אחרי שרופאים מכובדים בארץ ערכו ניסיונות וגילו במעקב, שכף
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 64 | יעקב שר ת /איש ממאדים ג ה פתאום? ועשיתי על אחשתמי ״הליכוד״ /שהבינו מייד את רימזי הפיקוד : מר בגין על העם משולהבות הכריז לאמור : ״בחירות ז מדוע ז הרי הכל ורוד,
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 65 | בכל 7שניות נמכרת טלוויזיה צבעונית של׳סניו: מדוע זה נוגע לך? ממחקר שנערך לאחרונה, עולה עובדה מדהימה: עברו 7שניות נוספות. עוד מישהו קנה טלוויזיה בשניות המעטות
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 66 | ב־ 3דקות כבוקר את מביכה משקד! מיוחד לכל היום ככד גדול(עם או כלי חלב). כמקור יש תמיד מלאי של גלידה שטראוס. ואז...בכל הזדמנות את מוזגת קפה בכוסות גבוהות, מוסיפה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 67 | עם צב גי ל אמת ה מיד ה אינה יכול ה להיות קוסמטית או מוראלית ־ יופי לא! או אמת א 1ח י 1ב ־ אלא: אםדיווחנו צבי גיל 51 יליד פולין, למד בבית־הספר החקלאי־תיכון
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 68 | ראיון מיו ח ד (המשך מעמוד )67 הכספים של הכנסת, שם יחשים את זה. שם ״מתחשבנים״ אתנו. דברים אלה משתבצים בהחלט בשיקולים, בתהליך אישור התקציבים לרשות־השידור, גובה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 69 | בתוכנית הבינלאומית: לראשונה בישראל— לילות פריז היפים! להקת ה״קאן־קאן״ -הרוויו המוזיקאלי ממולן רוז׳ -פריז מוטי גלעדי להקתסקסטה בתלבושת שהוכנה במיוחד ע״י אוסנת
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 70 | סינור אימה נבוצ1 בשבועות 1האחרונים על הנושים העבר״ם. מה האמת סביב נ ת מי סתו וי ת? 11 הילדים ידעו את סיבת־המוות.״ ידיעות אלה התייחסו לבני כת הכושים- העבריים,
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 71 | פרצופו האמיתי של מנהיג הכת, ולגלות לתושבי המדינה את מטרותיה האמיתיות של הכת.״ במיסגרת גילוייו הוא הרחיב במייוחד את הדיבור על המנהיג הרוחני של הכת, שליח
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 72 | הסיבובהח מי שי — —ו בריזה מוסיקפה הרברט סמואל 80 טל 656992 בלוו 13 ,ל ק * .1רוק טרמפ לחייל פתוח בל יום כולל יום א משעה 21.00 הרז״ה ובריאות במלון המלך שאול
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 73 | ״שמונה \״ ...חכמים המה להרע, ולהיטיב לא ידעו!.״״ ״שבע !״ ״...ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו, ואל השמים — ואיו אורם...״ ״...ראיתי ההרים — והנה רועשים׳ וכל הגבעות
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 74 | להתאבד? לעול ל א! (המשך מעמוד )71 ומכל הרע המצוי בעולם שבו אנו חיים. איך יכול להיות שאדם כזה יטיף להתאבדות? השקר בולט גם מתוך העלילה, כאילו ששליח בן־יהודה
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 75 | ,קונטקט״ בין צאצאי הנרצח לצאצאי הר 1צח על זיקת המק ום של חלוץספרותי ^ הגברת המשטה איכות. רשימה זו של ״פאטריוט״ אוקתולעי תרבות ראיני מסתיימת בפאתוס סכריני :״גם
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 76 | ומרשד נייר —(המשך מעמוד )75 צות־הברית בדרום־אמריקה. היאי מקדישה לכך הירד,ודים שטוחים, באליבי של ספרות. בדומה לסדרות־מתח אמריקאיות החפצות להחניף לקהל יהודי,
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 77 | זהו זה! עכשיו כשתרצו רהיטים לחדר הילדים הכנפו ל״כל־גיל״ והגידו ״מגידו״. המוכר יציג בפניכם מערכת רהיטים מודולרית שהיא ממש יצירת מופת של נגריית גבעת ברנר, באיכות
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 78 | 1ה היה ך ןוו( 0הו ה שהיה גיליון ״העולם היה״ שראה אדר השמע לפני 25 שנו! הדירה! הכיא כסידרה ״זה ערה 3־ 1975״ אה הסיפור ״הסיכום החמישי״ מאת אורי אכנרי, המתאר את
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 79 |
העולם הזה - גליון 2241 - 13 באוגוסט 1980 - עמוד 80 |
חזרה לתחילת העמוד