גליון 2243

העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 2 | טרופית גדולה. כדי להשתיק האריזה החדשנית העליזה של חמישה נודניקים טרופית גדולה נוחה לשימוש, קלה צמאים שחזרו כרגע ממגרש לנשיאה מהחנות ומכילה כמות המשחקים צריך
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 3 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהדה: תל אביב, רהוב גורתן ,3טל .03*232262/3/4 .תא־דואר . 130 מען מברקים : ״עולמפרם״ .העורך הראשי: אורי אמריי.
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 4 | וה היה 05111:1הוד שהיה גיליון ״העולם זה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיו?, פירפם בתכת־ענק תחת הפותרת ״נוער עברי — לאן הערב?״ הכתבה איכחנה את התפנית שהתחוללה
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 5 | המילה הראשונה והאחרונה :עידן הטלויזיה: 818610171ח 0׳וז 1חדו 1 רא 8 0 11*1 מ־סוססדגיקן רראיסיסינ 09191 2711 וא*כ/1| 80ת£־ד 5׳ו־ 0 0 1 .0 1 =13 5 1*47550 4 .4 3
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 6 | הורוססוס מ די ם בנימי] ההתאמה ביו מ1ל בונו ל ה דחו הגזלות שור עם ב תו ד ה הם מרגישים נוח כאשר הם נמצאים יחדיו. גישתם לעבודה דומה. מסירות, יעילות, ענייניות
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 7 | 00ו ס ^ 0ק8 ׳ > 113111ן1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 1 0 1 1 8 1 1 בצאתך לחדל קח אותה באריזה בת 10-החפיסות.״ בלהשיג בחנויות פטורות מכס. העולם הזה 2243 פרסום וימו
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 8 | ; 12 תוויות של עפים !שוות טלוויזיה צבעונית! עסיס מזמין אותך להשתתף במבצע פרסים ענק! עליך רק לגזור מודעה זו, להשלים בה את הפרטים החסרים, ולשלוח אותה אלינו בצרוף
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 9 | אם אתה חולם על מזגן שקט להפליא שאפשר להניח אותו אפילו על מרף הטפרים... טל־ארויו הכר את המזגן המפוצל החדש(תם5״<. פריצת דרך במזגגים. *כבראין צורך לשכור קירות.
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 10 | זחנשבץ העול הז ה מכחכים 2 2 4 3 (המשך מעמוד־ )8 דליו. חובתו של הורביץ, שדמותו הססגונית מחפה על דלות מחשבתו הכלכלית. כולנו אשמים בנעשה. כולנו קור בנות לפוליטיקה
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 11 | קראת בודאי ב ע תונו ת על הי ה לו מי ם ה מזויפי ם שהתגלו לאח רונ ה ב חנויו ת ה תכ שי טי ם ובמל ט שות. הזיופי ם הינ ם מו של מים כל־כך, עד שאפילו צורפים מנו סי ם
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 12 | מכחכי תערוכותמק צו עיו ת לאוש עסקי בפאר! פריז מציעה השנה מיגוון׳ רחב של׳ ת ע רו כו ת י וירידים מקצועיים בינל או מיי ם בנושאים שונים ומגוונים, כך ני תנ ת בידך
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 13 | חופשה באוסטריה גם השנה חוויה שתוכל ל הר שו ת לעצמך. כ־סו דולר ליום בעד לינה וארוח ת בוקר בע שרות אתרי קייט מק סיכוים. ב אוס טריה, בלבה של אירופ ה, תוכל השנה ל
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 14 | נתנה וניעית נסידוה עד היוידדו הסטטיסטיקה משקות גם בנושא זח וממעיטה מהמיספו האמיתי של היורדים 17111 דיו ר די ם מטית מיחידת המילואים שלו ליחידת מי לואים מרכזית,
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 16 | ״הא(׳ מאחין״ ״האעחאחין״ האוי מאחיו׳ יצחק סער, יליד הארץ, נשוי ואב לבת(שלי). שירת כטייס קרבי בחיל האויר. בעל ותק של מאות שעות טיסה במבצעים שלא על כולם אפשר
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 17 | מועושוה נור א נד ₪שרצית לדעת עד מצב ירושלים המהומה שקמה בזמן האחרון מסביב לירושלים וענייניה גורמת למבוכה עמוקה בציבור עצמה וגם בהנהגתו של הציבור. כדי להתחיל
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 18 | גוננלה בי טו ח חבותיביטוח ממשלתית חדשה מבצעת עיסקות־ביטוח שחן מסוכנות מבחינה ביטחונית ונדנוית, תור הסת״עות באיש שלחבותו חיתה פשיטת־הוגל הגדולה ביותו במדינה בשם
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 19 | צורה חד־משמעית כי כל האשמות של רכס הן כזב מוחלט שנועדו לגרום להם לסטות ממטרתם — בדיקת עיסקי החברה של רכס עצמו. עשה והלחישות השמועות מסע בכל זאת את שלו, יחד עם
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 20 | חאז שקנתה לי כלתי את ״סודה סטריס״לפני שנה, אני יצרן המשקאות הקלים של כל המשפחה. ומה הסוד שלי? אהה! הסירופים המעולים ש?־״סודה סטריס״בטעם קולה, תפוזים,
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 21 | 1 11ד המהומות והשביתות בפולין חרגו כבר מזמן מהקשרן הכלכלי. שיתוף־הפעולה -ההדוק בין הפועלים לבין אינטלקטואלים אנטי־מימסדיים, בחלקם אנטי־קומוניסטיים ואפילו
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 22 | אנשינו ב שני ם כמה מיליוני נאמנים ליוו את גופתו של סאנג׳י גאנדי לשריפה המסורתית על־פי מסורת הודו. באותו מקום שבו נשרפה גם גופת סבו, נהרו, חזתה אינדירה גאנדי,
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 23 | האחיות מליאקוו: נמו במחזהו של צינוב -הן תיו ארבע ונותרו רק..ישמש אחיזת צ׳כוב כתב מחזח לשלוש אחיות בלבה ואומנם רק שלוש מתוך האזזיות פוליאקוף, שכולן הקדישו חייהן
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 24 | כריסטין קילר: טורפת הגברים א311 וים ב שני ם של אתמול חיה כמיקריה סעד את שתי התמונות המוצגות בזה אפשר להגדיר באירוניה: לפני ואחרי — כפי שנוהגים לעשות
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 25 | אשראי הנוטע לחי׳ שידות מיוחד: יורוקרד ל־ 4חודשים ב־ $10 בלבד. דרכון יש? יורוקרד/מסטרצ׳רג׳ -יש? אתה כמעט מוכן ליציאה לחו״ל! כשהייתן בחו״ל תוכל להציג את
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 26 | *מזיו אילת
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 27 | אגשים זוזרירה השחקנית חריפאי, שנסעה עם התיאטרון הקאמרי לפסטיבל התיאט רון באדינבורו שבסקוטלנד, נטלה עמה את בעלה, הסופר שדמה שבא, ואת בתם איה* המישפחה מתכוננת ל־
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 28 | תערוכה וכל החתיכות של ה שכ חה ב או תואש מסתובב ״יי די״^ייג: ג 71111 \ 1 71ה 711י של הצייר גידי לוי, היא רותי, דיילת | / 11011x11 11111י י ״אל־על״ ואחת העובדות
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 29 | אגשים ה מ הפכ ה מתחילה כ א שר מזוג כרמליטה בכוסות עם קוביות קרח, הוסף פלחי לימון ומעט קינמון לפי הטעם. אתה תהנה ואורחיך יודו לך. מקצצים סטייקים. והרב הוא חול
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 30 | ±0111101101 דז\ינן זסך/ הדיוק המרבי של טכנולוגיית הקוורץ ! שעון ־ יד מעורר מוסיקלי, הנותן לד״אות זמן״ לתזכורת דגם }71070 שעוו עצר דלן, נגד מי ם (עד 20מ׳);
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 31 | האב ל א רצה לדעת את תוצאות הבדיקה של מי־השפיר. שגילתה אם העובר הוא בן א! ב ת מ*יי״י^י 0 0יייייייס 0 *0 0 0ימר ! 0הכינוי החדש למנכ״ל מישרד ראש־הממשלה, מתי ״מתי
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 32 | תכשיטי ויהלומים קוני בר״נס .6 הבורסה לתכשיטים ברח׳ ריינס ,6הפכה תור זמן קצר לסיפור הצלחה בזכות חיסול פער התיווך בענף התכשיטים ¥השבוע מציעה חברת ״אנדיו״ ב״בורסה
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 33 | ^ ..81׳31811 שוחרייהחופ ש ב עול ם כול! מצדיעים ל שובתים הערצה ודאגה כשאנו שולחים עתה את מבטנו, בחרדה ובדאגה, לעבר השובתים, נאבקים בליבנו רגשות שונים זה בזה.
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 34 | דארוו!?־ מ 1ה י החיים מלאים בהפתעות. פתחתי ביום השישי את הרדיו, לגמרי במיקוד כך נודעה לי חדשה מרעישה: צ׳ארלס דארווין לא היה ולא נברא. כלומר, יתכן שהיה איש כזח.
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 35 | ב מ דינ ה . בורג ושר־הדתות אהרון אבו־חצי׳ קשור בזה גם שר דתי שלי שי — איש הליברלים, שר״המיש״ פטים משה גיסים. העם אזהרה מראש הדבר קשור במעשה חסר־תקדים: פריצת ה-
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 36 | כמה כספים קיבל, הצופה,, גילויי חקירת המישטרה במישרד־הדתות עוררו חשד לגבי העברת כספים ליומון המפד״ל, הצופה. תי גונן ל ך על־פי החשד התחייבו הישיכות והאישים,
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 37 | פלאטו־שהן רצה לגי ׳ 0א 11צ ביקה פיק 11111־11111 לשרותיו. הזמר תיו ה ! 1 71 מיון רצה מקום נמסה 1־ 11 מיד־יון (*ירוה. פדאטו קי ביו את הניוסום וצביעה נ שאו בלי
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 38 | (המשך מעמוד )37 אומר :״אולי דיברנו על 200 אלף לי רות, בשביל הוצאות, אבל לא דיברנו על 200 אלף דולר.״ כעבור יומיים הגיע לביתו של ח״כ פלאטו־שרון מים מך המשתרע על
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 39 | ידם נדחה מעבר ליום חתימת ההסכם, יינתנו ביטחונות אשר ישביעו את רצון האמן.״ פלאטו טוען כי התייחס לכל העניין כאל בדיחה .״צביקה פיק הוא בחור נחמד, אבל לא שווה 11
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 40 | מראש הגג(מימין) האם הרוסים במרכז לים שנמצאים כאן,״ אמר חרמן מדרר, החבר בוועד המארגן .״הוא לא הצליח למצוא עבודה במיקצוע שלו, וגם לדי רה לא הצליח להגיע. כבר
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 41 | קפץ ארקד• !יצומו ־ וחבריו השתלטו על הבניין הקריסה בחיפה הם מקופחי או נעלי דרישות מנופחות׳ וקליטה בסוכנות־היהודית. בתגובה לתלונות טען ראש־המחלקה, רפאל קוט־לביץ,
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 42 | בשמע 1אוננה הציגה ׳שואל שת אוננת קומנדו מנומרת ואוננה ט תחוב ע 1ח 1אוננת אשי־ף ־ — מה שהיה בעבר לבוש מקובל ביחידות הקומנדו של צה״ל, והוצא מן התקן, אומץ על־ידי
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 43 | אומות מנוגדות: הים הסכס״ם נשיות לרכל או להצדיע? פינצ׳י מור וניבה פון וייזל בבגדי־ים, ומירי זמיר ואורה אטיאס במראה הצבאי. על מה בדיוק הן רנים, גם לקניינים וגם
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 44 | לו עוד סיכוי להסיר את רוע הגזירה. הוא דרש מראשי רשות־השידור לא להמ תין עד לאוקטובר, אלא להחליט מייד על גורל התפקיד .״אי אפשר להמשיך לעבוד באווירה של ספק,״ הוא
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 45 | לים מיקצועיים, אלא משיקולים פולי טיים.״ אחרי תקופה של שלוש שנים יכול היה כל אחד מעובדי מחלקת־החד־שוח, שבבתי הקפה הירושלמים טענזון וקמין מפגין מדי יום אומץ,
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 46 | | הרופא שחו 10ל נשא אח האחות *רונה (משמאל) ידידים בהמון החוגג חיפשה דפנה ווד־כנר 1 ,אשתו היפה של קריין .הרצף בטלוויזיה דן כנר, העומד לצידה .״נמצאים פה כל כך
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 47 | ואני החזון איציק קול (לגסה) השתולל !!(שימחה הם למעלה. הבמאי שמואל בונים רוקד עם הכלה, ירדנה, ריקוד הורה, לצלילי מוסיקת הדיס־ 1 ^ 1 1111 בעוד למטת בתמונה רוקד
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 48 | איך נכשל הטריד! שלצב־ ק ה פי ק י — - (המשך מעמוד )39 את דמותו של בוקובסקי טעו טעות גמו רה, צביקה פיק איננו בחור טיפש. דמותו של בוקובסקי לא הטרידה אותו, מכיוון
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 49 | חחוות 10011110101מ 0111111 ה כו כבת והותר { סטירה אני משוכנעת שלא שכחתם אותה. אי׳ אפשר לשכוח אותה. חלי חיים היתד, הקריינית הכי יפה שהופיעה אי־פעם על מירקע
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 50 | 8ה ט רי קשלצ בי קהבד 8 מאת יגאל לביב חברות הנישה מועדו ן שהו אמל כו ד ת נבועות לוחץ המבום חיס בעיקבות כמה כתבות במדור זה על קיפוח המבוטחים הוותיקים בתוכניות
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 51 | בל עדי ל אבר הםמ די: דידת-קומה בתל -אביב החלם5.200.000-ל״י! זו הזד מנות שרק אברהם גינדי יכול להציע: דירת קו מה שלמה בבנין מפואר זה,ובו 5דירות יוקרה מרווחות
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 52 | קולנו ע פסטיבלים ג בו ל הנזרנץ אל״זציה כאשר החליט מועדון־הים־התיכון לארגן בחודש יוני השנה מיפגש קולנועי ים־ תיכוני, בעיירת הקייט הצרפתית ויטל, ו להביא לשם
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 53 | למדי של דראקולה בקולנוע בעת האח רונה, שיעשיע את שולצינגר במשך כמה שנים. תוך כדי מישחקי־מחשבה הגיע ל מסקנה טבעית בהחלט: אם היה רוזן דראקולה, הרי שבוודאי הייתה
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 54 | בנזד-ינה נ שי ם מיש פט הרצחשלא פוענ ח למרות שעד־המדינה 8ירט את צורת ביצוע הרצח והצביע ע 7שותפיו, 7א הורשע איש -9 0ה9 -ו 0 1ק 0 ^ 0 יום רביעי נהנות נד>־ 50/ו על
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 55 | הנערה שהנתיעה את המדינה באשו כתבה מינתב וצב גוו, הנאשם בוצה אורון וון, ]בהדה מתגובת הציבור ומבקשת להודיע: שכן השוטר בבית־המישפט מנע את העברתו לידי הנאשם. אך
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 56 | ״לא איכפת ל שיחילו אוח !״ ד רו ש ה פקידה/מזכירה עם ידע בהנהלת חשכוווח להתקשר לטל 03-232262 .לחנה הזמו כבר עכשיו מ קו ם לגליון ראש הש נה המוגדל ו ה חגיגי של
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 57 | ב שרת /איש ממאדים איש אינו יודע איך כל זה יסתיים, אך קודם כל מנקרות השאלות איך כל זה התהווה ומה משמעותו. אפשר לשער, כי בדו״ח מס׳ 1של שירות״הכיטחון נאמר, כי יד
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 58 | שידור צלי׳ש 3רו*3ל;*ג?ד73 .ן רנ הרנ טגן • לנתב לענייני־בריאות של הטלוויזיה, כני ליס, אשר למרות דתיותו לא חשש להביא בכתבתו בהשבוע —יומן אירועים על שביתת
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 59 | הקץ למטרדים?-זגן! הופך את כל השגה לחג הרגשה טובה ^׳1 לחיות הבית קוטלי פרעושים1 , כמים וקרציות1 . לבחירתך: ן שמפו, אבקה,תרסיס. הרגשה טובה בגינה להשגה בחנויות
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 60 | ז ה וניל! זה נוגט! ז ה שוקולד! ז ה שקדים טל־ארו׳ זה השלגון הבינלאומי החד ש של^ עכשיו ב מחיי הכרות
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 61 | טה כרימטי. מוטב לא לתאר את עלילת הפרק. וס רביעי 27 . 8 ס הנדל 11.15 שני • נשים קטנות 5.30 הפרק האחרון בסידרה׳ •בד מ נסר, מליסה המרירה לאמת את אשמות המישפחה
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 62 | 0ר,זרז 0ק 1כ השיטה האמריקאית־עתה כי שר אל!* לכל השולח סרח צ ב עוני ל פי תו ח והדפסה במעבדות רועסטר סו פ ר קו לור וי שראל) * -חוב ב ה צי לו ם הישראלי י הנ ה
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 63 | הסיבה לאיום בשביתה היא כוונת מחלקת־ד,חינוך בעיריה, לש לוח כ־ 25 ילדים ׳מהשכונה, הנכנ סים השנה לכיתה א /לבית־הספר ארזים בשכונת רמת־אביב הסמוכה. כאשר נודע להורים
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 64 | בגדחוו -מארחת משגע, דז מזזי מידיעה גזורה אחת. מיושם סוגד ספיישל לידיים שמאליות בתור יצור אלגנטי ואנין, אני אפילו לא אמורה לדעת שקיימים דברים כאלה, אבל מה
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 65 | לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! ל * לגברים! ל * נ ביצים, ביצים, ביצים ״אין אתה אוהב את הביצים שלן בבוקר!״ ערפה החתיכה הבשלנית שיחת גישוש לאלפס גילעדי.
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 66 | המש טרה וחברו ת הבי טו ח מ מלי צו ת על מנ עול הב ט חוו בה שגחת מכון ה ת קני ם. צילו ם שער של עלון המ ש טרה ואגוד ח ב רו תהב טו ח שהופץ ב9.7.80- ב ע תוני הערב.
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 67 | החוק מג בי ל את ה אזר ח הרוצה לתפוס פו שעי ותנות ו מ אן ונא׳ הכתבת לענייני מישפט של ״העולם הזה״ ,אילנה אלון, פו תחת סידרת כ תכו ת על זכויותיו של האזרח כישראל.
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 68 | ל הכו ת ולצאת זכא (המשך מעמוד )67 מעוצמת המכה וההפתעה נפל חיים לארץ. הצעיר התרחק מהמקום בריצה. אולם צעקותיו של חיים השוכב על הארץ משכו למקום ניידת מישטרוז,
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 69 | הוא קוצץ וטוחן, ופורס ומערבל ועוזר לך להכין עשרות מתכונים נפלאים במהירות ובקלות הוא עושה זאת באמצעות מנוע חזק ועמיד ן 5אבזרי חיתוך מעולים 2כפתורי הפעלה־לנוחות
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 70 |
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 71 | האמח וצאת י אוו: אסיו *הוד שש(1חיוו מכדא ומוח מחאו ניצן שנו !הואכלו בנוח שובתי-הדעב הערביים 11ראית ^א 1ת ^וייייי *יייייי א *!י *ו ״ *ייי * הז חוו ה! מ רשת מותם
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 72 | אמנות ׳ את שוב מלאה? נפיחות? עצירות? תה ביקוניס לעיכול טבעי: נמס היחידי בישראל ־ עלים וטבליות. מה הולך בס״טגיה קאפא, מנהל המוסיאון לצילום בויו־יורק, עוד בעת
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 73 | הבלים שלך אוהבים את שפוג המתכת המושלם • אינו מחליד ואינו מתפורר • רך ונעים למגע ואינו פוגע ככלים • חזק ועמיד נפי פעם אחת וגם את תאהבי את *1411 להשיג ברשתות
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 74 | צ1ה״ל עוזר ליורדים1 (המשך מעמוד ) 14. את השוהים בחוץ־לארץ במשך שנה אחת מהמצבה הפעילה שלו, הת עוררו חברי תנועת־הנוער הגדולה בישראל, תנועת הנוער־העובד־והלומד,
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 75 | תדרות, הסוכנות היהודית וחברות- ציבוריות, והמחלימים, אחרי שראו כי טוב, להישאר בניכר. בסוכנות־היהודית יודעים על כמה עשרות שליחי־עלייה, שתפקידם היה לשכ נע את
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 76 | נופש לישדאל כשהנסיעה והדלק עולים לך יותר מהשהייה בבית מלון, אתה חושב פעמיים. לכן, אגד תיור מציעה לך עסקה יוצאת מן הכלל: אם אתה מזמין נופש ומלון(לתקופה של 3
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 77 | ^11^1, 1 כתבה תמישית בסידרה על התיירות בישראל. נון הכרמל והנמל * ו עיר נפלאה. היא כל פך יפה. היא מזכירה לי את הבית, את פרסקו. האוויר כאן נהדר, אבל אני אף פעם
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 78 | חיפה שונאת תיירות (המשך מעמוד )77 מסגרת קבוצה, שעושים לו טובה כש משרתים אותו. לעומת דן־כרמל נראים מאמצי עובדי שני מלונות אחרים, בני ארבעה כוכבים, כראויים
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 79 | הבית שאיש אינו זקוק לו ^ ההתמודדת עם מה שנראה כמעט ב ל תי אפ שרי ^ ההיסטוריה בחווייה מרתקת פ א שיז םבפארודיה צינית תולעי תרבות היזוז חוזר את ספרו של חיים ׳הזז
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 80 | נמר של נייר —(המשך מעמוד )79 והצרפתית במרחב, בין שתי מילחמות העולם. את הפירות המרים של אותה בחישה אוכלות מדינות הסהר הפורה עד עצם היום הזה. זמנים הוא רבעון
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 81 | מחיר פבדבשביל משקד! קל? עסיס מאפשר לד לחוציא את חמיץ מכל לירח! עסיס מציע לך להרוות את הצימאון עם משקה בריא ומרענן - בלי להתאמץ ובלי לייבש את התקציב. בשביל מה
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 82 | מיף ידעה תמיד לאמץ את האופנה ההד־שנית, ולהרכיב אותה על בגדים במיבהר מעניין ומרתק. בשבוע־האופנה האחרון הציגה אופנת נזיף לקיץ 81׳ שתי קולקציות מקבילות : 7170113
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 83 |
העולם הזה - גליון 2243 - 27 באוגוסט 1980 - עמוד 84 | ומקו ככנ ס ת כד* לתמוך §111111111 ;8,.ן ך 9 9 9 7לל!ל!ל!ל!ל! לי לי ליוי 5181
חזרה לתחילת העמוד