גליון 2244

העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 3 | וז טרעעץ זנ פו
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 4 | הגליון הבא שד יוקדם ביומיים, לרגל החגים. הוא יופיע ברחבי הארץ כיום השני כבוקר, ויהיה מצוי אצל מוכרי־חעיתונים כוזל־אכיב בכר ביום הראשון כערב. על שער גליון־הענק
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 5 | איש השגה תשי״א העולה החדש האלמוני איש השנה תשי״ב מבקר־הסוכנות שמוראק איש השנה תשי״נז איש השנה תש ״ך מופרת דיין רכז־שואה אייכמן איש השנה תשב״ו איש השנה תשכ״ז
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 6 | איש השנה תשט״ו פרקליט תמיר איש השנה תשכ״ט קורבן סובלן איש השנה תשט״ז איש השנה תשי״ז נשיא־מצריים עבד־אל־נאצר מצביא־סיני י דיין חתן־תנ״ך חכם איש השנה תשג״ג איש
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 7 | מכהכים אנש השנת אין כמו מנחם בגין׳ המייצג את רוחה ואופיה של ישראל. הוא נע בקביעות בין אופוריה לדיכאון, בין הגיון צרוף לעירפול מיסטי, בין הפגנת־כוח לגילויים של
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 8 | למישהו מיוחד, משהו מיוחד... *82281 כרסום 0י(יל|,רכאלטירא* רק בטלויזיות הציבעוניות שלץ\1ז 50 תמצא את 811^17801\1ד, השיטה הבלעדית המקרינה את התמונה בעזרת תותח
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 9 | ן011 מכח כי ם הגיע ונמצא למכירה 5£וו0ווזו£1ק גליון חודש ספטמבר 1980 8317־61ז\1תמ^ 8^601211 158116. הפצה בלעדית סטימצקי *גז׳ 111ג ד (המשך מעמוד )6 נרכשה על יסוד
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 10 | ? £ 1£ 01ז 3 בני תקופתו של קפטן ג׳יימס קוק ( )1728-1779 תיארו אותו ״הימאי האנגלי הגדול ביותר שידעה בריטניה מעודה״ ,ולא לחינם; קפטן קוק גילה, בשלושה מסעות שערך
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 11 | שבץ !1111:1הי ה (המשך מעמוד )8 רובם ככולם (והמדובר הוא באל פים רבים) ,משתייכים, בהתאם ל סקרים שלכם, על ציבור קוראי העולם הזה. לכן יש מקום, ולו רק מבחינה זו,
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 12 |
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 13 | הילדים גונבים ,א ת ההצגה״ ...ולזה אני קוראת נחת, כי מי יכול להתעלם מ״יצירות אורפז״י הדגמים השובבים, הבדים העליזים והאיכות הגבוהה -כל אלה גורמים הנאה גם לילדיך
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 14 | הו רו ס הו ס מדים בניבזיני א הובי ע ל בני ה מז לו ת | ן ו 0 ו י ]1 מזל בתולה מציין את הבית השישי בגלגל המזלות, ומתייחס למחלות, שירותים, ועבודה. מכיוון שבית זה
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 15 | בעולם, ובדניש פלוס. יש בעולם כל כך הרבה דברים יפים שאין בידינו להגיע אליהם. ובכל זאת... תמרה טולמן הציבה לעצמה כמטרה להביא לישראל מהדברים היפים והחדשניים ביותר
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 16 | הפרה החולבת וע 1ו—האוצר ה״ 6בנובמבר 1979 אומר לכם משהו ! ובכן, זה לא היה יום השנה להצהרת בלפור, וגם לא היום שנרשמו הטמפרטורות הנמוכות ביותר בשפלת החוף. זהו
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 17 | תפשיטי וי ה לו מ קוני בריינס . 6 הבורסה לתכשיטים ברח׳ ריינס ,6הפכה תור זמן קצר לסיפור הצלחה בזכות חיסול פער התיווך בענף התכשיטים ¥השבוע מציעה חברת ״אנדיר
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 18 | הגוש המי זרחי: צבא בשעת כתיבת שורות אלה, נראית פלישה סובייטית לפולין כאפשרות די קלושה. מנהיגי ברית־ה,מועצות ערים לעובדה שהתערבות צבאית בפולין מהווה מירשם
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 19 | 11*1 1 1 .ב שני ם . סוף סוף אפשר לראות מי היתה החתיכה ששברה את גב קארולין, הנסיכה ממונאקו, מי שהיתר, אשתו של פיליפ דונו. ובכן, כך נראית ג׳יאננה פאצ׳יו בת התשע
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 20 | טוני קר טיס עם אשתו לסלי ושניים מילדיהם כריסטין קאופמן (על המכונית, משמאל) בעלה הנוכחי ושתי בנותיה מקר טיס טוני קוטיס: רע1ד 0לא אפקיר את ביות״ מה שמתרחש על דפי
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 21 | ויקה זוא :,תדמית צוא ויחס״ציבוו ן מעודם, קצת אחו השוות הצבאי 1 א 1שים בשלם בין אנשי עולם הבידור יש כאלה הסבורים כי העולם כבר אינו *תלהב מתמונתה של היי- לת
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 22 | מדוע ב* 1ה ד ויד הכהן את יגאל ידץ פ 1שע ואיזז הבטחה לא הבטיח מנחם בגין? ! 8רבים מהאישים שהגיעו לנאות מרדכי, להלווייתו של אהוד אבריא ל, הופתעו לגלות, שכמה
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 23 | מבצע שבאמת קל לזכות בו שלח 5אריזות ממוצרי ״עץ הזי ת״* ותשתתף בהגרלת מבצע ״פרס קל״ שבו יוגרלו 20 פרסי ם חד שיים ממוצרי ״עץ הזית״ בשווי של ב 2,500 -ל״י בל אחד.
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 24 | 1באותו עניין: כשניש אל מנהל קול־ישראל, גידי עץ לכ־ארי, אם לדעתו תהיה הטלוויזיה החדשה בשחור־לבן או בצבע, השיב :״היא תהיה בצבע ורוד.״ ׳ 0התובע עוזי (״סבריך)
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 25 | רד אווון 1ו1ע מיליון די׳ ־ יילם רק 200 דולר על החשבון תמונות החוטר נראה אלברט סיבוני בשיחה עיסקית עם אחת מהמה־ | 1י 1ך י \ 1 ¥1 0 1ל ) 11 *1 >1מבין ד דיו הרבים
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 26 | אנשים ! 8אל הסטודיו של הגרפי קאי גיורא אוריין בא במאי- הסרטים יואל שרון, וביקש ממנו שישרטט לו זוג תחתו נים. מסתבר שבסירטו האח רון, במיקבות הר־סיני, מופיע
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 27 | אברה מ די ברמת-השרת אברהם גינדי מציע דירות יוקרה מפוארות בנות 4חדרים ודירה עליונה +גג, בבנק בן 3קומות עם מעלית. בבל בנין 6דירות בלבד, עם 3כווני אוויר מלאים.
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 28 | מיפלגתיים. הוא זוכה במישפט מפני שהעד העיקרי סירב להעיד נגדו. הדכר לא הזיק לקאריירה שלו. להיפך : לאחר מכן עלה מדרגת סגן־שר לדרגת שר. משלת־רבין נפלה ביגלל עניין
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 29 | הצהרה . .שאוב לורנץ״ על מכשירי הטלוויזיה יבואן טלוויזיות ״שאוג לורנץ״ לישראל׳ ״חגרת כינורי״ בע״מ, הצהיר בריש- יונות״הייבוא של הטלוויזיות בי חלקן מיוצר בספרד,
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 30 | במדינה העם גס בגז־אגסק ״הפולנים בפולין הפכו שפויים יותר מהפולנים כישראל ובאמריקה-ו״ בישראל המשיכה עונת־ד,מלפפונים לחגוג. אך העיניים היו נשו אות אל ארץ רחוקה:
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 31 | תוך שבועיים ח״כ יצחק רבין עומד להכריז על התמודדותו על תפקיד מועמד מיפלגת־העכודה לראשות .הממשלה מיד אחרי ראש־יהשנה, ולכל המאוחר בעוד שבועיים. י *יגינן י ך נראה
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 32 | אצר תקוע זה מקצוע הוא התמחה נו הבדל גדוד. אין הבדל בין / /י מה שעברו האנשים האלה בברית־המועצות לבין מה שהם עוברים כאן. ב־ברית־המועצות נקטו נגדם באותן השיטות
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 33 | למרות שהיום, בשיחות, מביע תקוע הערכה רבה לשרת, אין־ספק למי היתד, נאמנותו — לבן־גוריון. יש הטוענים ש נאמנות זו הפכה לו, שנים רבות אחר־כך, כשבן־גוריון הקים את
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 34 | נתו עור ארז 18111 שחחאנרותו והב*אח ו ,11(1טוענת בוא!!, ר״העולם מה״ מרים ואינה זיצרמן עם יוסף תקוע מסתורי הכרטיס ליוון ..אבא לא היה משוגע!״ *י ם תום ימי האבל
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 35 | * א״נמן הגיף שוטו על אהוד אבויאר וצעק: ..אתה עחחאך אוי ר העעשרה ההו 1גוית נתנה את קרון המרו רוויוגן ־ ג 1ו ¥חוו נוי נסיעה עם אנויאר החרים נוגוויון ער הקמח !המו
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 36 | ונותרו בחיים. הוא ד,יה יאז בן ,22 עובד המוסד לעליה ב׳ בווינה עיר מגוריו 22 . שנה אחר־כך, פתח שגריר ישראל בקונגו, אהוד אבריאל, מיברק מוצפן שהגיע ל שגרירות
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 37 | הכל היו בפססיבדהשלום: תנועת־הנועד, הקיבוצניקים, נ! ש7ום־ב7י החלוצים באים כבר בשעות אחר־הצהריים המוקדמות החלה הזרימה ההמונית אל הפארק. צעירים מכל קצות״ הארץ.
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 38 | !שכונות ־ חוץ מהנוער העובי !רבי מאחור־ השוגים צעיר יושב בין סורגי ה־מישטרה, שהוצבו מסביב לבמה בפארק. היו כאלה שהסתפקו בצפייה באמניס, מבלי לרקוד. | 7 0חו 1
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 39 | א הו דבכל ־ מ קו (המשך מעמוד )35 עם אלקנה גלי לשחק בקזינו המפורסם של ממטה קרלו. השניים טיכסו עצה והחליטו כי ברגע שיעלה הזקן לחדרו לישון, יכנסו הם למכונית ויסעו
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 40 | האם הולו אהרון אברחציוא לקראת מישפט למאסר -או שינו ל ראשו הוא קרא אליו את קרובו, אלי רונן, שעבד למען אהרון אבו־חצירא בבחירות, וששימש זמן־מה כיועצו של השר. כאשר
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 41 | זמישטרה בתקופה הקצרה בה היה ספיר מפכ״ל, ביניהם הביזיון הנורא וה- נימגומים שבאו אחרי חטיפת הילד אורון ירדן, עירערו במידת-מה את ביטחונו של בורג שהוא עשה נכון
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 42 | חנונבים והודיע על הפרשה לפרקליטות שסגרה את התיק. הוקמה ועדת־חקירה שקבעה ששניים מהחוקרים אשמים בפרשה. רק שבועות רבים אחר־כך נודע לתורגמן שראש ענף- החקירות שלו,
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 43 | ואש־הממשדה הכחיש -הרמטכ״ל החוג! -וההכחשה הוכחשה דובר ל ך* חמטכ״ל, רב־אלוף רפאל (״רפול״) י י איתן, רתח מזעם. רק לעיתים־רחו־קות רואים אותו עובדי לישכתו כעוס,
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 44 | א הוד בל־י מקום (המשך מעמוד )38 מהארץ הכבושה. סיפר על כך אבריאל: ״עמדנו על כך, שתומס וחבריו יביאו רק יהודים. לא שהתנגדנו להציל יוונים אנטי־פאשיסטים — הם היו
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 45 | טו טו דובון מדור להבהרת זכויותיו המישפטיות שד האזרה. אין המדור מתיימר לתת יעוץ מישפטי ־ספציפי. וככל מקרה יתכנו הכדדים ושינויים כגלל שוני העוכדות. המדור מנתח את
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 46 | הו רו ס קו ב (המשך מעמוד )13 לא מצא ענודה כזו הוא יקחיל את האנשים העובדים עימו, ירכז אותם סביבו, ויהפוך את מקום העבודה לכעין מועדון לשעות• העבודה. הדלי נשלט
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 47 | שיחר המיכר! ה מר תק מסלם ההודעה הלאקונית, שנמסרה לחיים יבין, בדבר אי-אפשרות להאריך את מינויו כמנהל מחלקת־החדשות, זירזה את פירסום המיכרז למישרת מנהל מחלקת-
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 48 | יום רביעי • שלוש, ארבע, חמש וחצי 5.30 סידרה שבועית חדשה לגילאי 4*5ובה מיש- חקים, שירים וסיפורים ממיטב ספרות־הילדים בארץ ובעולם. הסידרה תוקרן מדי יום רביעי,
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 49 | מדוע יותר ויותר נשים מכבסות ב״שלגית״... ומה יוצא להן מזה: כביסה מבהיקה במיוחד. ״שלגית׳׳ היא אבקת הכביסה היעילה ביותר שאת יכולה להשיג כיום: יש בה ״ 400/חומרים
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 50 | במדינה(המשך מענזוד )45 תנת לנאשם אפשרות לחזור ל מוטב, ביקש הסניגור כי בית־המישפט יקח זאת בחשבון. ביטון קם על רגליו, ביקש מ־בית־המישפט רחמים, ואמר כי הוא מצטער
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 51 | קולנוע ׳ חלומות, שמצא דרך להפצה מצומצמת בלבד בבתי-קולנוע לסרטים אמנותיים. ואז הדליק אותו הרעיון של טופור :״סיפור על ילד המשתגע אחרי מערבונים. הוא מכיר את ג׳סי
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 52 | שנראה יהודי לפי מיטב המסורת. על־פי הרעיון הטיפשי שעליו חר עם עיניים כהות. אך חנים, וראיתי את ברט, חשבתי בלבי: הרי הוא נראה בדיוק כמו דויד המקורי. תלתלים
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 53 | עקב שרת /איש ממאדים עורב ׳שואל׳ מצו׳ יש אולי משום סתירה פנימית בנסיון להאדיר באופן הגיוני את חשיבותה של האי-שפיות שבמעשה הציוני. נסיון ממין זה עשה באחרונה יעקב
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 54 | נופש לישראל 2 3 5 5 7 7276^5 7 ׳׳/7 7 7 x 2 9 כשהנסיעה והדלק עולים לך יותר מהשהייה בבית מלון, אתה חושב פעמיים. לכן, אגד תיור מציעה לך עסקה יוצאת מן הכלל: אם
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 55 | אמנות אמנות פיסול ה הו צאהלהנרג קיר אבנים, שמתוכו מבצבצות רגליים כפותות — ההוצאה להורג — ואדם כפות, ללא ראש — הנחקר — הם כמה מפסליו הסמליים ביותר של יוסי בראל.
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 56 | מנו עעם שרירים אמין כל כך שאנו מעניקים לו אחריות חינם לשלוש שנים! ׳־ארויו ב״פודלורד״ שורה ארוכה של אביזרים משוכללים: * מטחנת בשר עם סכיני פלדה. * שתי קערות
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 57 | עלילותיו של האיש שהוגדר כ״גזול הנוכלים הישראליים עלי אדמות״ ת״וות חחאסית ן* וא קנה לשולי חנני שעון פטה־י • פיליפ ב־ 7אלפי דולר בגלל חיוך, ה־ / 50 כשהיה בן ,30
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 58 | וויה ליאו פרום במטוסים שכורים לארוחות־ערב בפאריס או בווגאס. הוא היה מוקף נערות־זוהר שחברתו של פרום, מוניקה קספרק, הביאה הוא המשיך לנהל את העסקים כאילו לא קרה
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 59 | פ טנ ט ק טן מיסעדה הירושלמים נאים! הירושלמים באים! קיבלתי מיכתב דליקטאס, שהיושר המצפוני שלי אומר לי להביאו כלשונו, מבלי לחסר פסיק. אז זה מתחיל ככה :״שרי״
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 60 | גברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגבר•! לא לגברים! לא ג ״אני יוצא מדעתי,״ התוודה השתיין המועד באוזני המוזג, במיסגאה הקגועה שלו. ״ערב ערב אני בא לכאן, לוגם
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 61 | אסתר ויעקב ס וו ס׳(מימי!) 1הם הזוג הקשיש ביותו בא וץ שתביעת הגירושין שדו נחנה עתה בבית־מי שבט. ב וקד טחו שר הבער, עוונת^הוין וינה קו(למטה) ביקשה שיוצא צו האוטו
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 62 | ט ל־ א רויו ״ראה כמה היא קטנה ורחוקה. ממש כמו נקודה...״ אנחנו באגפא השקענו מאמצים. הצבנו לעצמנו אתגר לייצר סרט שישמר לך כל פרט ופרט בחדות מפליאה. חדות שרק
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 63 | איך המשחק יסתיים בספיד־נעל הספורט המהפכנית החד שה- אתם מרגישים אחרת. אתם נראים אחרת. כי ספיד היא המילה האחרונה בעיצוב נעלי ספורט. דגמי הומש והעור, הגזרה
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 64 | נ תנ ה שלישית בסידוזז. בבסיסי ההדרכה שו צודל ^ לוש תכונות יסודיות מאפיינות ״ את האלוף אמיר דרורי, ראש מה״ד — מחלקת ההדרכה של צה״ל. דרורי הוא מפקד מעולה, הידוע
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 65 | הדרכה וטירטור י ״יטקס ס -9יו9 -ו 0 1כן 0זק 0 יום רביעי נהנות בד 50/0ו על חשבון הבית. כל יום רביעי באפרופו כי לאפרופו יש יומהולדת ).גברתי זיכרי ארוחת בוקר או
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 66 | הזמו כבר עכשיו מקום לגליון ראש השנה המוגדל והחגיגי של ה עו ל ס והנה שיופיע ב־$.$0.9 טכם השבעת טירוני הצנחנים ליד הכותל המתנדבים מתחרטים לפעמים בבה״ד 12 היא
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 67 | הכלב השדכן לסמבו האייריש־סטו של אווה (במרכז) חייב חברה משה (משמאל) תודה׳ מיוחדת. לפני שנה הגיעה אווה מאוסטריה לארץ עם סמבו. לסמבו אירעה תאונה ומשה עזר לאווה
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 68 | ־ותינה אמיתית צויר לרכוש כלב!״ מהם בנפרד. החיים במחיצתו של כלב אינם משעממים לעולם. יש לי שישה כלבים בבית, וכל אחד מהם הוא אי שיות בפני עצמה.״ לאווה אייריש־סטר,
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 69 | האתנן הבנקאי של קרן הלש!ן העברית >קל ״ע) ^ הבנאי שמינה עצמו 1ר מז תמר כזי ת ב שי דההעב רי ת ״ ^6 יהודהעמיתי במלקת הביקורת ירח־דבש בחלל תולעי תרבות באקדמיה
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 70 | של האוהבים פני כל הזמנים. סיפור העתיד למצוא לו קהל עצום ורב.״ הרי אין זה סיפור ״המשקף את רחשי ליבם של האוהבים בני כל הזמנים״ וספק אם הסיפור עתיד למצוא לעצמו
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 71 | כגיליון ״העולם הזה״ שראה אור השכוע לפני 25 שנה בדיוק, פורסמה כתכת־שער, על פעולת צה״ל בחאן־יונים. הראשונה בסידרת הכתבות ,״המוות בא אל הרצועה״ ,תיארה ישראלים
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 72 |
העולם הזה - גליון 2244 - 3 בספטמבר 1980 - עמוד 73 |
חזרה לתחילת העמוד