גליון 2245

העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 3 | בניני 1101311 : 24.10.79 משה דיין מתפטר במפתיע מתפקידו כשר־החוץ בממשלתו של בגין. : 14.11.79 אחרי שיחה עם האלוף מט, מקבל ראש־עיריית שבם, שבעה, צו גירוש. :
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 4 | מכוזבים א״חוליס ל ש 8ההחדשה תכלה שנה מקוללת — תש״ם. שלא נדע עוד כמותה... איזי כהן, חיפה מי יתן, ושיעורי האינפלציה יוקפאו השנה ...ליותר טוב מכך, קשה לקוות.
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 5 | ׳זי ס.
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 6 | ז\נ ס1,8נ0נזמ ₪ 1יב 1ד1 ״ויקטורי״ .היתה הספינה המפורסמת ביותר בדורה. היא נבנתה בשנים 765-1759ו ושופצה פעמיים מהדש לפני קרב טרפלגר, שבו תיא שימשה בספינת הדגל של
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 7 | 1ג>א<ת אורי אמרי ¥ה היה אחד הרגעים הגדולים בתולדות האנושות. • המונים באו לשמוע את דברי האפיפיור, שבא מרומא למולדתו הצרפתית. לא נמצא להם מקום בכנסייה הגדולה של
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 8 | 11ש וו שווו ונעו (המשך מעמוד )7 ולהחזיק בפקידיה כבבני־ערובה. פרשת בני־הערובה עמדה במרכז האירועים הבינלאומיים בשנה זו, השפיעה על היחסים בין מעצמות־העל, עיוותה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 9 | ״מילה׳׳׳ אחרת, אך היה יכול לשאת אשה מבנות ה״מילה״ שלו אשר חיה בקצה השני של הקיסרות, במרחק של אלפי קילומטרים. מן הממלכה העות׳מאנית עבר מישטר מדיני־תרבותי זה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 10 | חיש חשש חש ^ חת לארבע שנים בערבות בחירות חופשיות י * במדינה העשירה והמפותחת ביותר בעולם. מאתיים מיליון אמריקאים מעלים מקירבם שתי דמויות, המתמודדות ביניהן על
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 12 | תן מ תנ ה למכתית עזלך. משלוח שי לחגים הוא מנהג יפה בין הבריות. בחג הזה, תן חתנה אורגינלית גם למכוניתן־ -מגיע לה!! תן לה כדי שתרגיש ג 1וב ותאריך ימים. קסטרול
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 13 | תיש תשות תש (המשך מעמוד )10 תיאטרון־אבסורד או פרק שבועי בסידרה טלוויזיונית טראגי־קומית. הצפייה בה הפכה הרגל לאומי משעבד, ששוב אי־אפשר היה להיגמל ממנו. גיבוריה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 14 | ץ וישהששתער (המשך מעמוד )13 מהתדרדרותה המתמשכת, אך זכח לפחות בהישג אחד — צימצום מיספרם של קורבנות תאונות־הדרכים. היתד, זאת אחת המגמות החיוביות המעטות שהסתמנו
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 15 | ליים — אופוזיציה לא רק לממשלה, אלא לכל מישטר- החיים במדינה. לא רק כמות הירידה השתנתה, אלא גם איכותה. בעבר היה זה מובן מאליו ׳ ששום ישראלי לא יודה בירידתו.
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 16 | כם סמט אתה זקוק בדחיפות למזומנים. נמצאים ברשותך שיקים שברצונך להפקיד. יש לך מספר תשלומים לבצע. אתה רוצה לברר את היתרה שלך; את 3הפעולות האחרונות בחשבון העו״ש
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 17 | תיש חשש תש״ן (המשך מעמוד )15 בכים, בעיות מורכבות. כדבריו של נביא מדע־התיק־שורת, מרשל מק-לוהאן ,״המדיום הוא המסר״ .הטל וויזיה עיצבה את החיים, ולא להיפד.
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 18 | האיש החושב... אינו חוזר על אותה שגיאה פעמיים. קנית בזמנו טלויזיה שחור/לבן עם הזמן למדת בוודאי כי יש הבדל עצום בין מכשיר למכשיר באיכות התמונה והצליל ובתכיפות
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 19 | תיש 9ש 01 תש״ מסתעפים הכבישים לכל הכיוונים. הם הובילו למבוי סתום. אנו הט1ח ורווח לה שלת שני הצדדים להסכם, ישראל ומצריים, וגם השושבין האמריקאי, ניסו להעמיד פנים
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 20 | תיש תשות תווי׳ (המשך מעמוד )19 בכל מחיר — כשהמהיר הוא טישטוש כל הנקודות שעליהן לא הושגה הסכמה. לא היו אלה נקודות מישניות. הן כללו את הנקודה המכרעת, שביגללה פרץ
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 21 | בבל פעם שהם מלקקים את האצבעות. אני קורצת לתנור אמקור החדש שלי׳ אי לו י כו לתלר או תאת ״ ק ר ביו ״ ש ל תנו ר ה בי שו לוהא פי ה של א מ קו ר, היי ת רו אהב מו עיני
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 22 | לך על מה שבראש שלך לך על משהו ספורטיבי.לך על טורנדו של ג לי- נעל הספורט לאלופים, השילוב המרהיב של עור אמית במבחר דגמים וסוליית הפוליאוריטן שאיננה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 23 |
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 24 | תיש השגה תשם- (המשך מעמוד )20 כפעם הזאת ניצחה התכונה כרגע האחרון. היתה זאת הפעם האחרונה. • מוות בחברון ^ הרי שהתנחלות אילון־מורה פונתה לבסוף, וי אנשיה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 25 | תיש השנה תש 11־ ז חו 1 (המשך מעמוד )23 דעת־הקהל הנאורה בעולם המערבי ממעשי־ישראל בשטחים הכבושים העניקה לגיטימיות רוחנית-מוסרית להתנגדות הבינלאומית למדיניות
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 26 | אותה לקריאה הראשונה. אין גבול של זמן לטיפול זה. הצעתה של בהן הועברה לוועדת החוקר,־חוק-ומישפט, שבראשה עומד ח״ב דויד גלאס, היונה המוצהרת של המפד״ל. רבים שהצביעו
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 27 | אותי! ריאן אוניל זקלין בי1ה סע בטיול סו ס ת אורחי בבוד במסיבות צמרת ולקינוח״מנקים״ את הכססת. .. אוניברס 19 יו רק $ 1350 15 ימי חווי ה בלתי נ שכחת ביוגוסלביה •
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 28 | כו הנ ת ף ערה שחומה בת ,13 בעלת חזות תימנית בולטת, * צעדה ברחובה של תל־אביב. היא לבשה את המדים החומים של תנועת־הנוער בית״ר. השנה היתד׳ ,1939 והנערה היתה בדרכה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 29 | תיש השוהתשו (המשך מעמוד )27 ההשתייכות לעם עליון יכולה לפצות אותה על הרגשת נחיתותה החברתית והכלכלית. השינאה לעם אוייב ולמיעוט לאומי דרושה לה לשם שמירה על כבודה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 30 | ״ואומנם המכות של־עמליה לא היו מהלומות של סתם, מכות גוף, אלו היו מכות רעיוניות מאוד, וכחניות מאוד. גם המכות שלי, כי משהתחלתי בהן כבר נתעלמה ממני סיבתן...״
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 31 | 11ש וועו1וו ונעו (המשך מטנזוד )29 ״אמת. הכדור ששרט יכול היה גם להמית, אבל הברירה האחת שעמדה אז לעיני לא היתה אם לחיות, אלא אם אצליח לברוח. פירושו של המוות היה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 32 | הוידארנזייפ של אפילו כשאתה יוצא לבלות ;אפשר1 !רים, לס: זהתכניות אהובות ע לי ך תן לו הוראה והוא יקליט גם לאח |שעות. הוידיאו ־ טיי פ של ״מניו״ מקליט עבורך ית
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 33 | להרחיב את המשפחה — אין זה עניו פשוט כל כך. אשתי תצטרך להפסיק לעבוד, ואיננו מוכנים לרדת מרמת ההכנסה שלנו. בדקתי ומצאתי שבנק לאומי מאפשר לנו לשמור על רמת ההכנסה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 34 | תיש השנה תש׳׳ (המשך מעמוד )30 אלדד הוציא אז לאור את הירחון סולם, שבו ריכז את כל הוגי־הדיעות של השוליים הימניים. הכוכב הראשי היה המשורר אורי צבי גרינברג, שוויתר
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 35 | היש השוה ווש״ (המשך מעמוד )33 ״טיפלתי בו במסירות אין־קץ, ובינתיים נולד צחי. הילד היקשה את החיים בבית. בעלי לא יכול היה לסבול את המחשבה שהילד יגדל במוסד. הוא
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 36 | ולרשום את הכרזותיה. מכיוון שהיא דיברה בסיגנון שאין כדוגמתו בעולם המערבי, ושהיה שונה לגמרי מן הדימוי המקובל של מדינת־ישראל כמדינה מערבית ליברלית, היא עוררה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 37 | חיש חשש ונש ואב? ׳ בוטיוסק ׳ :המיון ־ רו מאמר זה של זאב ז׳בוטינסקי פורסם בשנת 1926 בכתב־העת שלו בשפה הרוסית ״ראסווייט״ ,שפורסם בפאריס. בשנים האחרונות נמז למעשה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 38 | (סוף מעמוד )35 אוהבת את שפתם. יש לי ידידים ערביים.״ (היא מזכירה את הערבים מכפר אבדגוש, שעזרו לה להימלט מן הכלא ).״אבל לא הייתי משכירה, למשל, חדר בדירתי לסטודנט
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 39 | מבצע בזה באמת עוד לא היה 100,000 ל״י הנחה \ וגם לאפש רו ת לתשלומים עד0׳509 ממחירה כן, דגמי נוסעים 80 של פיג׳ו ב הנ חו ת ענק שלא היו דוג מתן עד 100.000ל״י!
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 40 | ך*עוכדה המדהימה ביותר לגבי תש״ם היתד, זו: י 1אשת־השנה, האשד, שסימלה את ההתפתחות הבולטת ביותר של תש״ם, האחראית למאורע החשוב ביותר — היתד, זו שהרימה את נם־המרד
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 41 | לכל התכניות, עד כי נראתה כאוטופיה מגוחכת, מסוכנת, כימעט כוגדנית. אל-סאדאת הפך אותה, לעיני כל, ליעד מציאותי, רצוי. (המשך מעמוד )39 שמרו על עצמן גם כמהלך המהפכה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 42 | ש לו ם עם המצ רי ם. מי לתמהבפלס טיני ם: חיילים ע ל חו מ ת ירו שלים שומרים ע ל פלס טיני ם, ד1גמנ־ 1וו תפקיד חשוב בהגשמת הסכמי קמם־דייוויה הסלמת המיל־חמה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 43 | יש רק פסנתר אחד גם טוב וגם זול מאה שנים מייצרים במפעלי בארה״ב פסנתרים משובחים. מאה שנים של נסיון מצטבר, תוך הקשבה בלתי פוסקת לאיכות הצליל והקפדה מירבית על
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 44 | אנשים אלה סימלו בשנת תש״ם את הישגיהם וכישלונותיהם של ישראל והעולם הם נבחרו על״ידי ״העולם הזה״ תוך בחינת בל מאורעות השנה הדוו1ד* ואוסה: מרו בגדאנסק עד לקראת סוף
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 45 | המישרד כולו. נוסף אל איש־המוסד־לשעבר בן־אלישר באו אל המישרד שר־החוץ החדש. , שמיר, ללש יצחק עבר איש־המוסד, והמנכ״ל החדש, דויד קימחי, מי שהיה גם הוא איש־המוסד.
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 46 | דת ישראל הופיעה בתש״ם לעיני האדם הישראלי בכמה מהדורות — וכולן אנטיפאתיות. מהדורה אחת היתה דתה של אשת־השנה, גאולה כהן, וחבריה: דת בלי אלוהים ובלי אמונה אמיתית,
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 47 | (המשך מעמוד )45 בעלי מגמה טוטאליטרית באיצטלה ליברלית. הצעת ״חוק המיפלגות״ ביקשה, כביכול, להנהיג סדרים נאותים במיפלגות, אך הפכה את קיומן של המיפלגות תלוי ברצונו
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 48 | טלוויזיה יבין ואחימאיהקוראו ו במרכז הסערות, שעברו השנה בלי הרף על הטלוויזיה הישראלית, עמדה מחלקת־החדשות. היא עוררה, בצדק, את זעמם המתמשך של השליטים הפוליטיים,
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 49 | מדע בהנדום וזקס:מילחמה במצב כללי של אינפלציה ופיחות, היווה המדע הישראלי אחת המערכות המעטות ששמרו על רמתן ועל יוקרתן בעולם. בשטחים רבים פעלו מדענים ישראליים,
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 50 | אץ דבר קשה יותר מאשר להוציא ג׳נטי7±ן אעלי מכופתר משלוותו ולגרום לו שיתתש... ״לאפטר״עשהזאת!! אלעור ושות״ פרסומאים לאפטר-הבשם מבית״יארדלי״ המגיע אליך ממרכז האפנה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 51 |
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 52 | ]י רחצה ומגמח יס״ ייי ^א של
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 53 | — ב תי א ב פח־ פרופסור פרוסמו עושה הכל! 5אבזרי חיתוך מעולים 2כפתורי הפעלה-לנוחות מירבית וברמת הבטיחות הגבוהה ביותר. והמחיר? השווי בעצמך... לשומרי מסורת: אפשר
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 54 | קולנוע תרגיל מזהיר שבי תו ת צ״1ני ו!גא לחודזגיד לראש עיריית תל־אביב, שלמה להט. יש חשבון עם הממשלה. כל אמצעי כשר בידיו כדי לנגח אותה. אם לזקנים בתל- אביב אין
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 55 | המוצרים ו ה שרו תי ם הנ ב ח רי ם של ה חוד ש מבצ 11 שטיחי1 !צויר, המוסיקה ה 1ח1ת ללא תקדים רח׳ בצנלסו־ן ,117 טל 739550 . פאר שטיחי כרמל רמת־גן, ז׳בוטינסקי , 88
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 56 | הביוגרפיה של משה ארגס חולקה לשזזא ומפכ״ל המישטרה מתלונן על שוטריו ן בכנס סגור של הסגל הבכיר של המישטרה הודה המפכ״ל הרצל שפיר :״ה בעיה המרכזית שלנו היא תיק- רת
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 57 | ! ״7 0 ^111י* 11 היו הזמרת שולה חן ושני ילדיה, מילי בת התשע ]מימין) ואיתמר בן השנתיים .״אנחנו כולנו מפחדים מן המישטח הזה, אך הבאתי את הילדים, כדי שיראו איך
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 58 | אנשים מנחם בגין ח־אש״הממשלה הם שני דברים שונים אשלי לחנגווב בנם של הפסלת אילנה גור ובעלה המיסעדן לני לוונגרוב חגג את בר״המצווה שלו ביפו. יחד עם הוריו הגיע לארץ
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 59 | 11*111111 .ב 111ל ס . נך שינתה ההיסנתרה תת פניה שר נאדה וינה מבט אחד בתמונותיה של הקיסרית לשעבר מספיק כדי להבחין בעובדה עצובה אחת: האשה שבתמונה מימין, הנשענת
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 60 | גישנחת ו׳ציי : שוזס וו פאו׳ס! מישפחת ריצ׳י, זה שם הלהקה המשולשת, חטובת הגוף ושחומת העור, הנראית בתמונה. כשהיא רוקדת דיסקו בדיוק במורד שאנזאליזה, עוצרות גם
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 61 | עט שכולו איכות חקרה להשיג בחנויו ת ה מוב חרו ת ל מכ שירי כ תיבה • המפיצים: מפיצי דר פ טון בעם. ירושלים. טל 715315 .־ 2 אותיירקקוטי. חופשה נוסח אמריקה במלון
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 62 | הו רו ס הו ס מדים בנימיני מזל החווש: בתולה ירון השמש במזל בתולה — האופק העולה באריה — ירח סטורן, יופיטר ואורנוס בשור, בבית העשירי. אדם פופולארי, מוכר
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 63 | ם,סו עותקי כבר נחכרו! המתנה הסינית שתשמח כל זיושה המתנה הטובה ביותר לכל רוכב סוסים: ס ה גידול, אילוף ורכיבה חכווץ נומוק מץ וכלים סמיים שנכתב על ידי גדי אבנון
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 64 | קמבודיה: דיווחו של גדול העיתונאים הבריטיים כיום, ג׳ון פילג׳ר, על הסיוע האמריקאי למרצחי החמר־רוז׳ (העולם הזה )2242 עורר תדהמה ותגובות רבות בבריטניה. רבים סרבו
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 65 | אי ר חו 0 9 9 פסרתאל פי ס ל״״ למליון ל״ 1ויספו חשבוניות בסו 10,000 לי״ ושילחו במעטפה סבורה להגרלת חשבונית הסוס הגולה המליון — א. ברט ראשון בסכום. של
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 66 | המיסעדן הרו דבית־הסוהו ממי שמסו עוות נוזנת רסונת אשה. חוא סען נ׳ עוון־־111־ 1שרה הויח אותו דנו. הוא וודו לבי תיהסוהו1המי שפט נ גד הב וקליט בוטל וווו ונד מיסעדן
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 67 | דנשבץ מאוזן : )1הזמן בדמות אל — אבי זאוס — אצל קדמוני יוון : )5יצירה של ג׳ק לונדון; )10 נהר בצרפת; )11 בסיס, או־שיה ; )13 מילת ברירה ; )14 אריג לבן מובחר; )15
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 68 | מפתק הש 1ה ממתק השנה הוא ללא ספק שר״חשיכון־והבינוי, העלייה״והקליטה מר דויד לוי, האיש שלא ידע פחד מחו. מר לוי גילה את סוד התהליכים החברתיים, ובשנה הבאה בטח נהיה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 69 | מתחת לשינו לה כשהיינו ילדים אהבנו מאוד את החגים. תשאלו למה — פשוט מאוד, כי ידענו שנקבל בגדים חדשים. היתכן ראש־השנה בלי בגדים חדשים? אני בטוחה שרבות מכן העשירו
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 70 | טל־ארויו זוכר שבגיל 6מיכל הבחינה שלארנבת שפם ארוך ממש כמו הריסים שלוז... ...כן. שים לב לחדות הריסים. שים לב לחדות השפם של הארנבת. אנחנו באגפא השקענו מאמצים.
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 71 | .ושיער *מה מתחילכוולה . כש)>ני חוסמת כשמסו ח >0ן 6 0ח 00 קחז-5^3־ו3016ז׳<| >00 ן וזז 3וי 631 5ז ^ **)>00109 81״*׳ ח 0ק 60ח אני מרגישה מיד את ההבדל השיער רן
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 72 | מאת יגאל לביב התנאים המוזו־יס לשכירות־חי] בדיזנגוו שטר צוות שטיר מציע עתה לבעלי״עסקים לפתוח עסק בדיזנגוף סנטר, והוא מציע סובריה מושבת: במשך עשרה חודשים לא ישלם
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 73 | במדינה ״קיסרית״ העם מ מרוויח 7ממפ סי ד 7 שערוריית אבו־חצירא הצילה את ממשזת־בגין. היא תכהן ער הסוף המר חלו שכולו מציאות מודיע : אירועי ראש השוה החיים הפוליטיים
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 74 | המישפט עלול להשפיע על המושכך מיה גם בפרשת אברהם עובעים. במיקרים כאלה נדרש. לא פר. עופר עצמו התמרמר מאוד על פעם, להעביר את המישפט לעיר י יחס זה של חבריו בממשלה,
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 75 | שיחר צ ל ״ש מ חי ל ת עו 111ח נוס ח ו־מל 1ה • לכתב-הטלוויזיה משה רז, על כתבתו במיסגרת כמעט חצות, שבמהלכה סיקר מסע־התעוררות דתי של שר־הדתות אהרון אבו־חצירא בעירו
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 76 | תועיות ואש־השנהתשמ׳־א ערה״ש • הרפתקאותיו של רב בעדול 6.20 שידור כצבע) .פרק נוסף בסידרה, 8.00 קונצרט — קונצ׳רטו לכינור במי מינור מאת מנדל- טון, עם התיזמורת
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 77 | במדינה (המשך מעמוד )73 שך שעה וחצי קדמו העובדים שתי אסיפות בשתי הערים בו־זמנית. נימת הדברים הובילה לקראת הש בתה כללית של המחלקה על רקע סל סיכסוך מיקצועי. אלא
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 78 | בו אחרי כשנסעתי מהבית לגלריה ובחזרה,״ טען. לדברי המימשל הצבאי, התמונות שהוחרמו הביעו מוטיבים שיש בהם כדי ללבות יצרים ולהציג את המימשל כשילטון־דיכוי. לדברי
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 79 | * 1לגברים! ל* א רגברים 13223 קרם קואמו רומני היינו ארבעה מישפחות של עולים־ חדשים מרומניה, בשכונת הילדות בתל- אביב. מי ותיק יותר, ומי חדש. תמיד חייתי בנוחיות
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 80 | • בנק הפועלים בע״מ • בנק המזרחי המאוחד בע״מ • הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע׳ימ • בנק קונטיננטל לישראל בע״מ • בנק מסד בע״מ י בנק הבניה לישראל בע״מ • בנק יהב
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 81 | אתם אף פעם לא יודעים איך המשחק יסתיים. ספיד,נעל הספנרט המה פכני ת ה חד ש ה. היא מ שהו שעוד לא ניסיתם. הביטו בה מקרוב. נסו להרגיש אותה. דמיינו לעצ מכ ם את תחו
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 82 | כאשר היתד, בת 13 נבחרה שלי למל־כת־היופי של קייטנת ארז בכפר מרדכי. כעבור שנתיים נבחרה שוב. הפעם זכתה בכתר מלכת־היופי של קייטנת ברייטון שבאנגליה. ולאחרונה, לפני
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 83 | חשיבותה של רצינות הרז״ה ובריאות בסלון המלך שאול אשקלון מעכשיו אין צורך לצאת לחו״ל לחופשת הרזייה ובריאות. מרכז להרזייה, במתכונת בינלאומית, נפתח כמחלקה מיוחדת
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 84 | זהו זה! עכשיו כשתרצי רהיטים לחדר הילדים ה מ סו ל״כל־גיל״ והגידו ״מגידו״. המוכר יציג בפניכם מערכת רהיטים מודולרית שהיא ממש יצירת מופת של נגריית גבעת במר, באיכות
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 85 | הפסוק שד תש: פה ה אמרו חשר • שר־ הביטחון עזר דור :״אני מתכוון להיות בעתיד או שר־המישפטים או שר־המישטרה.״ • רעיית הנשיא המצרי ג׳יהאן אל־סאדאת: וייצמן, לשגריר
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 86 | זה לז ה וזה על 1הבש 1ה ש חל פ ה שבן־מאיר אומר זה לא נכון.״ ט 3ת ח ״כ מרדכי דיר שוב ס קי, אחרי שצייר על גיליון נייר את הסיפרה אפם: ״זו הדמות של ח״כ אסף יגר •
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 87 | הפסוק ישד תשיים: מה ה • האסיר המשתחרר אשר ידלין, כשנשאל מה היה רוצה לעשות עם שחרורו: ״הייתי רוצה להיות מנהל בית- חולים קטן, אבל לא יתנו לי.״ • שר־האנרגיה יצחק
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 88 | ״אני יצרנית מ שקאות קלים מאז שקנינו את״סודה סטרים׳; אני חוסכת כל כך הרבה כסף בחודש! לפני כן, הייתי קונה בקבוקים משפחתיים(צריך הרי לשתות בקיץ),הייתי סוחבת סלים
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 89 | ו ה היה 05111:1חו ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, היה הגיליון של שנת תשט״ו. הוא סיקר את הישגיה ואישיה הבולטים של ודשנה, שהיתדז שנת
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 90 | האםאת יודעת כי טמפון או־בה פועל בדיאודורנט טבעי? מה טוב יותר מטמפון המונע ריחות בטבעיות וללא עזרת דיאודורנט מלאכותי? טמפון או־בה, הינו בעל כושר הספיגה הטוב
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 91 | גלידה של איכות חדש. גלידה מקצפת להכנה ביתית. רק להוסיף כוס חלב, להקציף ולהקפיא. אחרי אבקת הקצפת אנחנו מגישים לך הצעה מהפכנית — גלידה להכנה ביתית. גלידת מקצפת
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 92 | סיכום העלילות הגדולות שהסעירו את בית־המישפט בתש״ם של הדיילת והדוגמנית מיכל אדר (מתחרז עם חדר) ,בפרבר של רעננה. בדירה היו ידידה של הדיילת, הקברניט עקיבא פרסמן,
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 93 | 12 המישפטים הגדו לי ם סבת: חטיפה על הסנין לפינה קולדה אמיתית לא צריך להוסיף כלום רק למזוג ולשתות . פי־ו< ק לדה המשקה שעושה חיים מעניניססם. יבואנים ומפיצים
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 94 | היא נשפטה ונמצאה אשמה. בית- המישפט גזר עליה שנה מאסר בפועל ושנתיים מאסר על תנאי. מפתיעות ביותר היו דווקא העדויות שהביא סניגורה של מלכה, צבי לידסקי. היו אלה
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 95 | 12 המישפטיס ה ג דו די -י (המשך נועמוד )93 ומדוע. עד היום לא ברור אס הרקע לרצח נעוץ בעברו של אוריון, או בארבעת החודשים שחלפו מאז סיוון: גזור — ושמור חתום עד
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 96 | בית־המישפט העליון, חיים כהן ואהרון ברק. השלושה קבעו ללא היסוס, כי התקנה נוגדת את החוק. בפסק־הדין העיקרי של השופט ברק הודגש, כי גם לאסיר יש זכות לפרטיות ולכבוד.
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 97 | משדה־הקרב של עיראק סואידן אל פיסגת ספרות העולם מ״בלו־בנד״ אל מוקד ה יצ ירה הגרמנ ית ה מ כש י ר הת ר ב ות י שדיכא דור שלם היורדים מהספרות הישראלית פתיח במהלך
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 98 | בשדות־הקטל, כין אם היתה המריבה על קצה זקנו של הנביא או על אלפי פרסאות־מרובעות של אדמה פוריה. ההכרעה נפלה בקום נכר על נכר; עין תחת עין ושן תחת ישן. וכל דיד אחרת
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 99 | — נמר של נייר ן (המשך מעמוד )97 יכול לומר היכן היה ההבדל, הצכע והצורה לא שוני׳ אף לפתע מבודל היה מכל החדר כולו, מושן• את העין, בלי שייראה כף לכאורה ...שוב לא
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 100 | ,מה לחפש כאן! אדן אי־ 0 x 1 ^ 10 בזו צאבעצמו אתר!7 .כו/ 1/׳וברצו־נך ל עו מ. 1/1 כמהפע מי םהרצת הלו ך ו שוב אתסרט ההקלטה. ב חי פו שאחרהקטעשר צי ת ל ה אזין לו?
העולם הזה - גליון 2245 - 10 בספטמבר 1980 - עמוד 101 |
חזרה לתחילת העמוד