גליון 2248

העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 2 | ג׳ורדאש ג׳ינס הצלחה דוהרת בארצות הברית היבואנים והמפיצים אחים נקש סופר ג׳ינס ת״א, יהודה המכבי 57 טלפון 456351 רחובות, רח׳ הרצל 181 רמת־גן, רח׳ ד״ר כהן 2 פינת
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 3 | זיידל מסוגל להחזיר את ההלוואה שקיבל, כי את הכסף הוציא על תעמולת רשימתו. לדעתו היה משוחרר מחובה זו, שהרי לא לקהת את הכסף כאיש פרטי, אלא לשם ביצוע פעולה פוליטית,
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 4 | ג פיי ם 0 )0 ס - 9רו 1 9 -ססןסזסן 0 יום רץ ושון נהנים מ־־ 50/ו על חשבון הבית. מכחנים מקלות קונג-פו שר 1ח שווה עדות של קורא, על אשת השנה תש״ם, ח״כ גאולה כהן,
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 5 | למישהו מיוחד, משהו מיוחד... 0רסוס0רניק|ר0ארט־רא1 רק בטלויזיות הציבעוניות של \1¥ו 30 תמצא את ו\ו 0ח 7וו\וו ,78 השיטה הבלעדית המקרינה את התמונה בעזרת תותח חד־קנה
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 6 | 17שבץ העולם הי ה (המשך מעמוד )4 בולם המיזרחי. הם נאבקים על מנת להבטיח לעצמם רמת־חיים מתקבלת על הדעת. לא הועילו השנים הארוכות של שיכנוע ו־שטיפת־מוח — הפולנים
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 7 | כל הדרכים מובילות ל־ ״ומה 101״ קפ הנמס מובחר כשאוהביס, אז אוהבים. ומי שאוהב קפה, י ת אהב בלגימה ראשונה בארומה , 101 קפה נ מס חדש של עלית. עם אורחים, בעבודה,
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 8 | מכחכים אותי! רק קוטי. (המשך מעמוד )6 גם חזרתם על טענה זו פעמים אחדות בעבר. מאמרו הממרח של ז׳בוטינסקי מופיע במהדורה הראשונה של כתבים נבחרים, שיצאו בשנת ,1946
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 9 | שרת!1 לגברים כנו 1ך ״מאז ששמתי . את ״שרתוך על הכוונת ׳־ איני מחליף אותה || באף סיגריה אחרת. אני אוהב את הטעם ; המיוחד של ״שרתוך| . יש בה תערובת מעולה י של טבק
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 10 | •01719חשנסד״זק אדוני ראש־הממשלה עם כניסתך לתפקידך הרם ברכתי איתן במיכתבי מיום 15.9.77 והצעתי לך דרך לעידוד העליה הפנימית, כתחליף לעליה מבחוץ שפסקה כמעט
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 11 | *1אל כל אדריכל ע ל תוכנית הדירה ה מו צג ת לפניך כץ ןן. כל ץ ודריכל יאושר, ברצון, כי תכנון זה הואו מקורי, חדשני וץ וידיאולי לחיי רווחה מושלמים. פינת מציע ל תל
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 12 | האםאת יודעת כי טמפון או־בה פו על בדיאודורנט טבעי? מה טוב יותר מטמפון המונע ריחות בטבעיות וללא עזרת דיאודורנט מלאכותי? טמפון או־בה, הינו בעל בושר הספיגה הטוב
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 13 | הורוסהוס מדים בנימיבי התאמוה בין מאזניים * לשאר $המזלות מ אזניי ־ שו ר קשר מיוחד נוצר ביניהם, לדברים רבים הם מתייחסים בצורה דומה, ביחוד כאשר מדובר בחושים,
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 14 | צרכן פי?ן ח ״בוחיווס איוניסע״ לפני שאתה משלם בדו 7ן את התמורה שאתה מקבל עבור כספן ! אתה שבי7ן רת בכל חנויות הרהיטים, היית בכל הבזארים ומכירות החיסול אתה כבר
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 15 | צ׳כו סדובקיה : קוראי עולם קטן יזכרו, אולי, את מישפחת טומין (העולם הזה .)2224 האב׳ יוליום, דוקטור לפילוסופיה היה מתומכיו הנלהבים של הנסיון של אלכסנדר דובצ׳ק
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 16 | טלויויות ראנק: הפקה בריטית אמינח, בצבעי טב ע״ס מרחיב ונין. בתקופת החגים— ב תנ אי מי שהיה בבריטניה, ראה את הצבעים בטלויזיה שם: אמיתיים תשלום מיוחדים או בתנאי
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 17 | אנעויס ב1111ם ד״זיו גאות: המות שמאמול׳ הגס הפוליס׳ אווה גארדנד :״אינני !וחזה ואינני ממורמרת! ״אין דבר בעולם הגורם לי עוול יותר מאשר העובדה שמנסים להדביק לי
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 18 | * .נשים ב1וו 1ס אבא פראנקי עם שלושת ה ק טני ם: פראנקי, ננסי וטינה שבט סיבאטדה חסם את הכביש רק לפני כמה שבועות הוזמן פראנק סינאטרה לקבל אות כבוד מיוחד של
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 19 | נוסילה נוסד: העז בחיית שעשזעים שלוש שנים לאחר מותו של אלביס, מייצבת את עצמה גרושתו היפהפיה, לאט לאט, אבל בביטחון. זה לא היה קל. מאחוריה הילכו שמועות ורכילות
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 20 | האיש החושב אינו חוזר על אותה שגיאה פעמיים. קנית בזמנו טלויזיה שחור/לבן עם הזמן למדת בוודאי /כי יש הבדל עצום בין מכשיר למכשיר .באיכות התמונה והצליל ובתכיפות
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 21 | השוטר, ליוו את הנשיא שהלך לקולנוע והעיתונאי הציע לרב הראשי דירה ריקה ביר! שלים רעיית נשיא־המדינה, אופירה נכון, שלחה מיכתב תשובה לרעיית נשיא מצריים, ג׳יהאן
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 22 | ה נ ני ם שד שימחה הולצבוג מאן חירבאווי, כדי לברכו, אמר לו שימחה :״בשנה הבאה אתה תיקרא את התנ״ך, עוד תראה.״ חירבאווי, שאיבד את עינו האחת, ועדיין אינו רואה
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 23 | שימחה פירות שנקטפו באותו יום. ״חבל שאין לי זמן לספר עכשיו, אבל כל פצוע הוא סיפור. כל איש שנמצא סד, מסתיר איזו טרגדיה אישית שלו, שאני קשור אליה,״ אמר האב. הבן,
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 24 | ״כשרותי, התחילה לצאת עם החבר הראשון שלה נדלק אצלי אור אדום״. ״ אני יורע ש הי א כבר ב ת . 14אבלאתה יו ד ע אי ך זה, כשאתהאבא, קשהמאד כ ש רו תי ה מ צי או ת. להש
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 25 | שיחו ^1 1 1 1 1על במת״הריקודים הפגינה השחקנית חנה 11111י 1 1 ׳1י לשלו עם הכוריאוגרף שוקי וגנר .״אני בעלת מזל, תמיד יש לי סיבות טובות לשמוח,״ אמרה חנה, המשחקת
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 26 | לחבות וחבות חתי-דזת עולם נפלא טד שגידך. תודה עבור הטיול המטרף וקבלת הפני ם ביוון * מירי זכרוני -¥.רפי זכרוני אסף טי ל ה ( סטתיו לצילום ישראל טאו) וכל המתמודדות
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 27 | עדת ה ג לד יה 13 שה אסקימוסים !הארכיטקט ועצר כח שוד בריגול ! ח״כ אבן סיפר השבוע כי בזמנו הציע סנטור אמריקאי להפוך את השפה העב רית לשפה רשמית בארצות- הברית ,״כי
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 28 | מיו 1צח ש כזה הפיטפוטים האינסופיים על ״ירושלים בירתנו הנצחית״ עלולים להשכיח את האמת ההיסטורית, שהיתר צריכה להיות ידועה לכל תלמיד בבית־ספר ישראלי. ירושלים היא
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 29 | נו עדו של -31 החונל ף* אחד מסרטיו, גן־עדן של רביהחו־ * בל, משחק אלק גינס בתפקיד הקבר ניט של מעבורת, המפליגה באופן קבוע בין גיבראלטאר הבריטית והחוף המא־רוקאי
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 30 | חקיר ה וג ד פ קי ד ב כי ר מבקר־המדינה עומד להעביר למישטרד, מימצאים נגד פקיד בכיר ביותר, שהיה לאחרונה בחדשות. תיגינן י ף אבו־ ח ציר א רוצה לדעת יתכן מאוד כי
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 31 | במדינה העם שתי מדינות, מן השנואות ביותר בישראל, פתחו במילחמה ביניהן. איראן של רוח־אללה חומייני אגדה הסבר. ועיראק של סדאם חוסיין הן שתיהן הקו? הוא קולו ש?
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 32 | ך* כרי כנסת נפגשו עם המרצח עראפאת !״ בישרה כותרת־הנורות הניידת בכיכר / /י 1דיזבגוף בתל-אביב לאלפי עוברי־אורח. ״נציגי רק״ח נפגשו עם ראש-המחבלים !״ הודיע הרדיו.
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 33 | בסוסו של דבר, הסכם עם ישראל. באחד השלבים יצטרן־ אש״ף להסכים להכרה הדדית בינו ובין מדינת־ישראל. בשביל רובם המכריע של הפלסטינים, הפזורים בעולם, זוהי גלולה מיה.
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 34 | פגי שה בסופי ה (המשך מעמוד )33 מופשט, אלא יש לה אמות־מידה מוחשיות. בין השאר: קיום הפגישות במחתרת, בתנאי קונספירציה, לשם העלמתו מעיני השילטונות ושרותי־הביטחון.
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 35 | הוונמד כמנהיגת הכנופייה הערבית ביפו, ה שולטת על שוק נרחב של סחר בסמים. האיש החזק במישפחה היה מוחמר האג׳ כחיל, שנהרג לפני שנה מצרור תת־מיק־לע, שנורה לעברו
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 36 | ו סו ח רי ח ך* צעידה שנמצאה שרועה על ה י י ספסל הייתה במצב איום. גופה היה מגועל בקיא של עצמה. פניה היו נפו חות, ועיניה הסתובבו בארובותיהן ללא הבעה. ניכר היה
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 37 | י 3וחודשנתגלתה נשהיא נ71 (1 גו ססת ג ג ־ יחע 1נוע ע 11נ ו!ח 1ו ד 3תנגן ציבורי להשתמש. איש אינו יודע כמה זמן שכ בה על הגג הלוהט. כאשר הועברה ל- בית־החולים, קבעו
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 38 | מונ ה ו סו ח רי־־ ה ס מי ם (המשך מעמוד )37 שאליו נכנסה. מונה שקעה בעיסקי ד־סמים של חברה החדש. החבר ה א מי תי — הכלב ך* אשר החדה את טיפול־הגמילה הייתה מונה מלאת
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 39 | ומה ונ להבגורלאח רי ש ה עי דו במישפט * האמינו לה. כאשר סיים לוסקי את תפקידו כעד־מדינה עזב את ישראל ינסע עם מישפחתו לחוץ־לארץ. בימים אלה חזר, כדי להשלים את
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 40 | אלוד־העול הראשון של ישראל ־ ;1איש מיה 1ב הו ו ״ מ ו ׳! 11ל 1נ ת ־ י1ם [ לשחות. הבחורים בחוף עשו לו הנשמה מלאכותית. הוא הועבר לטיפול רפואי, והצליחו להחיות אותו.
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 41 | שניצת את הים מטביעה פשוטה כרמל, אלוף־העולם .״זו תהיה שלי,״ אמר לחברים, כשראה לראשונה את יהודית ב חוף. יהודית הרגישה שכרמל עוקב אחריה. הוא היה בוגר ממנה ב־ 12
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 42 | בבמ׳ ט י ״ 54/310 47,660 .0 £א - 0 £ 0מערכת מודולרית עם בריות גב ממולאות בנוצות. שולחן פינתי ושולחן קפה תואמים. המחיר -למערבת הכוללת 5מושבים עם שתי מ שענות צד.
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 43 | ן* תכי־ האישום שיוגשו תוך כמה ימים נגד שבעד. ראשי חבורת־הכרם, ישימו קץ לפעילות רבת השנים שיו החבורה ששלטה, לדברי המישטרה, בעו לם הפשע בישראל שנים רבות. בידי
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 44 | אותי! רק קוטי. הו רו ס קו פ (המשך מעמוד )13 כל מחיר. פעמים ינסה בן מאזנים להעלים או להחליק דברים על- מנת לא להרגיז את בן הזוג, ודווקא מעשים אלת ירגיזו את העקרב
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 45 | יש לי סיפור שישמח את כל מושבת אוהבי־הנשים־היפות ואת כל מושבת העי תונאים בארץ. אתם זוכרים בוודאי את רחל דיס;־ צ׳יק, רעייתו היפה של מי שהיה עורך מעריב, אריה
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 46 | במדינה נוי שפט ה״ווד ותגנוב המרס לפעילות גופנית יו צרת ״סטודיו 6 קורס דרמה/אימפרוביזציה בהדרכת: המחזאית/במאית גורן .מיועד למבוגרים הפתוחים לעבודה נסיונית בתחום
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 47 | ד״ ו ט אז נ׳ סיס, הבא הסטוסאים (71 מין:נשעת ניתוח שד הנדודגון אלסודצ *11ג מנית-׳ ו תדאב , מ צ היד בתיסגות חקירה מיוחדת של העו&ס ה 1ה נונוד ך* מלך של מיגרש
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 48 | כלש תקן גו מר (המשך מעמוד )47 נשמה. הם מוכרים כאמיצים, שחקנים שנלחמים ואינם נרתעים מכניסה למצבים מסוכנים. באב בגיד אכילס דיכיתןי< 1בתל־השוסר מאושפז ה• כדורגלן
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 49 | .2:3הרצל קביליו פונה לביודההולים ונותח בברכו. מאמן הקבוצה, משה פרלמן, טוען שלכל שחקן יש מחליף וכי השוער המחליף הצטיין במדי הקבוצה. לכן עשה קביליו מאמצים לחזור
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 50 | ב ל שוזל,ן גו מר מייחסים חשיבות מרובה לטיפול מיד אחרי הפציעה. אני מחנך את השחקן שלא לדחות טיפול רפואי. שחקן שהגיע מיד לטיפול יחלים יותר מהר. שחקן שחוזר אחרי
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 51 | רפואה. במישחק נגד הסועל פתח־תיקווה, לפני עשר שנים, התרומם ל כדור גובה -עם נהום סטלמך, שהיה ״ראש הזהב״ של פתח־תיקווה. מיפגש ראשים זה הניב שבר באפו של רוזן. אחרי
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 52 | שדור מ א חו רי הקל עי ם ד 3־ד באוסטריה מנכ״ל רשות־השידור, יוסף (״טומי״) לפיד, יצא לפני כמר. ימים לחוצלארץ, בפעם השניה בחודשים אלה. הפעם יצא לפיד בהזמנת
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 53 | יום שלישי 30. 9 • פינים כירושלים ( — 8 .35 שידור כצבע). סרט־תעודה, המתאר את ה להקה הסינית מהונג־קונג, ש ביקרה לאחרונה בארץ. מצי גה מחול פולקלוריסטי. • המסע
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 54 | ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגבר•! ל א לגבר•! ל א צי צ או ת חד שי יש לי חברה קטנה עם ציצקאלאך שזק נים עליה בחמש שנים — ואל תגידו שזה קצת. בגלל הרגישות של
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 55 | לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגבר•! ל א לגברים! ל*ו 1 נשאו סחורה אפרופו שברים: בת דודתי הקשנה, אביבה, היתה פרא קטן בילדותה. את כל החבלות היתה נושאת
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 56 | במדינה אל תצפה בטלוויזיה שחק ! 111118אטאי ׳ מש״ק הודחולהטסותשב1 כ-סססו־ משחקים עט דמויות אמיתיות בליווי עולי בצבע ובשדזור לבן * מלחמת חלליות * שח-מט * מתמטיקה
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 57 | מאת יגאל לביב הי ש ר אלי רפפזרט קע!:1ר יודו שוחר אשר ידלין העתיק את מגוריו ל- ניו־יורק, והצטרף לעיסקי מרדכי אלי־טון ואלישע כהן, מי שהיו מנהלי בעיסקי בידי קאדטר
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 58 | קולנוע סבוב , ש פ חי׳ ם־ דו ה טו ת ר 31 בדו שו ב היא פוצצה את המסך בסירטו של רוברט אלטמן מא״ש והוכתרה כשחקנית־השנה תשל״א בתפקיד האחות השמרנית, מייג׳ור ״שפתיים
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 59 | .כשהעלה סוכנו האמריקאי של בר־יותם את הרעיון להפגיש בינינו, התברר לי שהוא האיש המתאים ביותר לדבר. מכיר היטב את הבעייתיות של האיזור, ומעורה במנטאליות המיוחדת של
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 60 | ל רי צהל טני ס זבל השאר ספורט הריצה בארצות־הברית הפך זה מכבר מעיסוק של ספורטאים לעיסוק של המונים. יותר מחמישים מיליון איש רצים להנאתם ברחבי ארה״ב. כמובן שבצד
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 61 | 19 8 0 מלכת־המיס !סעיזתיה מ ס ״ רו ת בבית־ האופנה לאשה האלגנטית ארבע מן המשתתפות בתחרות מלכת המים נכנסו לאולם התצוגות של מיפעל הבגדים ניבה בתל־אביב והופתעו
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 62 | קוריו נגן הבלונדית בשימגת מעטפה עשוייה אח!ת היא זו שימלה מסריג דמוי זמש. מחידושי האופנה של ״ניבה״ לסתיו הקרוב, והיא זכתה בפופולריות רבה מייד עם יציאתה לשוק.
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 63 | צוף של הגיבורים בטרגדיה יורדות, והקהל משתגע מצחוק כשהוא רואה שהשחקן שמשחק את זיאוס הוא זקן מגעיל, והאידיאות הפילוסופיות הגדולות זה סתם עננים. פתאום האלים,
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 64 | יבי על ארץ־ישראל הישנה, הכיבוש, הפער החברתי, המימסז התרבותי באר * מי אתה י כי ז על כך שמדינת־ישראל נדחקה לשוליים והפכה למפלצת שרוצה ליטול חירויות של עם אחר.
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 65 | השחקנית ג פונדה מחזיקים כדעות דומות כיחס לסיכסוך היש• ראלי־ערכי? אני אינני מקארתיסתאן, ואני גם לא בודק בפנקסי- החבר שלהם. הם מדברים אל ליבי כבני־אדם שלא נסחפו
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 66 | המצאה תדאביבית: דיסקוטק צהויים, שם עובדים 13 ריס ו אנו? ולרקוד 1ו0הוט3 כך מורים מחוגי השעון הגדול - 11 1118111ש; 1ן 0 י• שתלוי מעל הבאר. למרות השעה 3 111111111
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 67 | טוב לדיאטה טוענת ציפי הבלונדינית (במרכז) מורה לריקוד במקצועה .״לאחר ארוחת הצהריים הכבדה עולים על רחבת הריקודיס ושורפים את כל הקלוריות.״ עם ציפי הסבו לשולחן
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 68 | הגראפומן מפ״אן קלוב -ישראל ^ פולחן עגל הזהבוהאנטישמיות ^ מהאוננותהאותנטיתשליו נה וולן־ לאוננות המזו״פת של דן צלקה :״דיוקן עצמי בגי ל 27־ תולעי תרבות אהבה לכוחו
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 69 | הרבנים למושבות הגליל בשנת תרע״ד (נסיון להידברות ולקחיו) .זהו ניתוח אחד מבסיסי העימות ביו הישוב הישן לבין הישוב החדש. ישראל קולת ממשיך בעבודה המשתייכת לפרק
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 70 | מכות גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שכה כדיוק פירסם כתבת־תחקיר שהוכתרה כשאלה :״מה אתה יודע על הנפט?״ ככתבה, שנעשתה בעזרתם של אנשי מכוו וייצמן, מישרה
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 71 | חשבת פעם מדוע אחיו ת הרישוי של מכוניתך צהובות? כשכל המוצרים והשרותים הטובים ביותר למכוניתך הם צהובים -זה טבעי בהחלט. את הדלקים,את שמני המנוע לסוגיהם׳ (גם שמני
העולם הזה - גליון 2248 - 30 בספטמבר 1980 - עמוד 72 | נעות הזוהר נמצאה מוטלת נגן צינורי כשהיא ער סו המוות מוגה זי לברש טיין בימי הזו
חזרה לתחילת העמוד