גליון 2251

העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 3 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי זזמערבת והמינהדה: תד אביב, רחוב גורדון ,3טל .03*232262/3/4 .תא־דואר * 136 מען מכרלוים : ״עולמפרם״ העורך הראשי: אורי אכנרי.
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 4 | מכהנים ה ד חזי שדסרס על המודעות הענקיות ש מפרסם ח״כ שימעון פרס בעיתונים, באמצעות מיש- רד״הפירסום ״דחף״. אתם חייבים לנו, הקוראים, דו״ח מפורט וממצה על מקורותיו ה
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 5 | רק בטלויזיות הציבעוניות של ¥א $0תמצא את א 171*0א78.1י השיטה הבלעדית המקרינה את התמונה בעזרת תותח חד־קנה וטכניקת מסך משוכללת, המאפשרת קבלת תמונה חדה ובעלת
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 6 | ו1ו!ובץ מכחכים 05111:1 (המשך מעמוד )4 חדשה של פקידות הקשורה עם הסוכנות, וכן נתקבץ עדר של ביורוקרטים מקרן־היסוד. ואם כל זה אינו מספיק, יש שמועות (כ נראה ממקורות
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 7 | שרתק לגברים כמ 1ך נמקד ״מאז ששמתי את״שרתון״על הכוונת איני מחליף אותה באף סיגריה אחרת. אני אוהב את הטעם המיוחד של ״שרתוך. יש בה תערובת מעולה של טבק וירג׳יניה
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 8 | פינקולזה אמיתית מרוכזת מרוכזת... @ 01156ר 0( 1ח0113ז־! רק להוסיף ה ם ולשתות. סזפינקולדות משגעות מכל בקבוק. מכתבים (המשך מעמוד )6 בכל הפירסומים הגיאוגרפיים (אט
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 9 | גחר את האופניים שלך כמו שספורטאי אמיתי בוחר את שלו. ״הדבר הראשון שאני בו ד ק הוא השילדה (מסגרת). השילדה של אופני פיג׳ו עשויה פלדה קונית. במילים פשוטות, כל
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 10 | הורוסהוס מרים בנימיני ! מזר החודש עקרב מזל עקרב — ממילות הטיס ושולטים בו שני כוכבים בעלי עוצמה, פלוטו ומרס. מרס מסמל: מרץ וחיוניות, שאיפה לכוח, גבריות, אגו
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 11 | האם את יודעת כי טמפון או־־בה פועל בדיאודורנט טבעי? מה טוב יותר מטמפון המונע ריחות בטבעיות וללא עזרת דיאודורנט מלאכותי? טמפון או־בה, הינו בעל כושר הספיגה הטוב
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 12 | ״כשרותי, התחילה לצאת עם החבר הראשון שלה נדלק אצלי אור אדום״. ״אני יוד ע ש הי א כבר ב ת . 14אבלאתה יודע איך זה, כשאתה אב א, קשהמאד כ ש רו תי ה מ צי או ת. להש לי
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 13 | הבע״ה הגדולה ביותו שר שגרו שואל בארם, הודה בלום, היתה למנוע כיבודים מ הש ג ד׳ ו בוושינגטון אנדים עבדו! עם בואו של שד ההוץ יצחק שמיו לאוצות־הבוית תאיעו ח סו חו
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 14 | האיש המוחרם (המשך מעמוד )13 הכבוד בתפילת כל נדרי, ובלום יתפוס את הצד השמאלי. בלום סרב. המישענת היחידה שלו בניד־יורק, ואולי הידידים היחידים שיש לו בעיר הגדולה,
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 15 | אברה גהינצע בוא סדהיסו 1ד סור ₪ןיל ) ניון, נומח תל־ א ביב(ז מני): רח׳ סו טין ,13ת״א (כניס ה מבלוך). רמת־השרון: רח׳ סו קו לו ב , 84 טל׳ 475131־ ;03 ג מ די
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 16 | מכן נר״ שה יא נכס הנרכש מגיל צעיר. ׳פכי;* .ך רן -חייס, המאפשרת הגשמת מטרות ^ להתחיל מגיל צעיר ככל האפשר -כדי ׳ ס מימוש מטרות חשובות, בעתיד. י ה לו מי ת יתרון
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 17 | העול ם השד שי: אקל 1111דהשק עו ת שימעון טסלר, עורך מבט שני בטלוויזיה הישראלית, זכאי למחמאות רבות על הסידרה הבריטית ״חצרו האחורית של הדוד סאם״ ,אותה בחר לשדר
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 18 | )011110 11*11111 ג׳״ן בא״ון: דקמף דיוור לכבוד זמזא א־נרירה גוף: תנסיס של ניוסוגת מתמונה זו, אילו היו לה צלילים, אפשר היה לשמוע את צהלות התפעלותה הקולנית של ראש
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 19 | מאדגוט טרודו : הקאו״וה נגמרה לבני שחתחידה אין זה צילום שהושחת. זוהי בסך־הכל אשתו לשעבר של ראש ממשלת קנדה — מארגרט טרודו — שפניה מכוסים בעוגת קצפת שזה עתה נזרקה
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 20 | אג שים בשלס חוריו איגלסיאס: הסוד הש1מר ביותר הסוד השמור ביותר של הזמר חוליו איגלסיאס, שלא נכלל במיסגרת סיור הופעותיו, הם שלושן, ילדיו (ששניים מהם נראים בתמונה
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 21 | עוד לא נשמע דבר כזה ל״סניו״ יש בשבילך הצעה שאין ל סר ב לה: מערכת סטריאופונית ב על ת צליל א מין וטהור שצריך לשמוע כדי ל ה אמין — ובמחיר מבצע חד פעמי. נצל
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 22 | האיש החושב... אינו חוזר על אותה שגיאה פעמיים. ־׳י -י קנית בזמנו טלויזיה שחור/לבן עם הזמן למדת בוודאי כי יש הבדל עצום בין מכשיר למכשיר באיכות התמונה והצליל -
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 23 | !עס* שמד היא הגאולה כהן שיל השידה העברית. ובנימין זיו ל גילה את ס 1ד הממשלה 8לפני שהודיע ח״כ יצחק רבי] על התמודדותו עם ח״כ שימעון פרס על ראשות מיפלגת־העבודה,
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 24 | ,ל שפ ת־ הי ם מ ן ירה בציבור זה לא שלי,״ }! י בדיוק הסיגנון זמר הזמר צביקד, פיק, כאשר ישב האזין לזמר אריק סיני אשר שר זת הלהיט האחרון שלו, בדרך !כורכר, כשכל
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 25 | את כל החברים שלנו ולא רק ל־ערב־הפתיחה,״ אמר סיני לאור חיו. פונץ׳ ותירסים חמים הוגשו לק הל המוזמנים, שמילאו את המוע דון עד אפם מקום. הזמרת עדנה לב, המחלקת את
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 26 | לחזות כימעט במדוייק את השו־יאה, את הקמת המדינה ואת כינונו של צבא עברי. יש כאלה הרואים בכך כושר נבואי, אך למעשה זה היה כושר ניתוח מדהים של ה נסיבות
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 27 | 101־1* 1 מה לכהן בבית הגברות רוצה השדר להיות למיילד בתערוכת כלבים שהת קיימה בחסות עיריית תל- אביב, נשלח מיכתב־הזמנה אל הפסל יגאל תומרקין, כדי שישתתף בה עם
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 28 | משוגעים בניהול עצמי ההלצה אומרת שמדינת ישראל היא בית־ך.משוגעים היחידי בעולם המנוהל על ידי המשוגעים עצמם. צחוק, צחוק — אבל... כאשר התכנסה הכנסת בשבוע שעבר
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 29 | ^ נה סרט תיעודי, של א יופק ולא יוקרן בטלווי- י י זיה הישראלית. וחבל. במרכזו עומד שקל אחד, שטר־כסף הנושא את דיוקנו של סר מוזם מונטיפיורי, האביר היהודי-אגגלי שמת
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 30 | סוסו צ דטד 0 ־ €110/)61 יוסקו!/ אנטנת טלוויזיה בחתימה אישית של מהנדס אלקטרוניקה מבי ת טיולי הגליד בוא לפריס בסתיו! פריס של שלכת ואוירה. פריס של ס תיו. פריס א
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 31 | 3 3 1 1 1 9 1 מאת יג אל לביב הלסח־ הון ב ע 1ר ת מס־עיזבון כמה יועצי־מס גילו דין להלבנת כסף באמצעות מס״עיזבון. מי שבידו הון שחור, ושיש לו גם הורים או קרובים
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 32 | ב מ דינ ה העם קרב 3ר 3נון - לשם מה י האם פראי לסכן חיי צעירים כפעולות שאיש איגו יודע מה מטרתן הרציונלית ץ בימי, זוהרו של דויד בן־גוריון, היתה פעולה צבאית כמו
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 33 | אווי צב גויננוג האשימו באי־אהנת הוא י וושדם ישן נאשר המתי! דו מוסול ], הברט! ,מנעו את בניסתו ארצח, והוא תימן נחיתה במת הוא בחופיה חיוו אחר אשתו נש ה׳ תה בת שש
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 34 | זיבוטיוסק׳ בעיי׳ בוו (המשך מעמוד )33 על דעת בנינו לכתוב חיבורים על הצורך במדינת־ישראל. האגגלו־פיליה החולנית של וירה וייצמן פרום׳ ז׳כוטינסקי בדירתו בחיפה >•
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 35 | הסוד השמור ביותר מאחרי המיבצע הטלוויזיוני המזהיר: שליש מן החיסכון הושג עדיז־י הפסקת האספקה למיפעלים גדודים גינת, שמלבד היותו מראיין בתוכנית הוא גם המפיק שלה,
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 36 | הטדוויזיה הצב אי ת ־ 1 0 0 מי ליון מפקד ״גלי צה״ל״ ;פגש כשבוע שעבר עם שר־החינוך, זבולון המר, והודיע לו שהסכום ההתחלתי הדרוש להפעלת תוכנית־הטלוויזיה המשותפת
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 37 | בחברת ״אל־עד מתקרב ״ליל הסכינים הארוכות ר שימת ה מפו טר , ך* עולם לא היתה חברת אל־על שרויה י במתח כה רב כמו בשבוע האחרון. הניחושים ואפילו ההימורים וההתערבויות
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 38 | הדראמה בביתי זומישנט ומשנת - הנשקד וו ו, ואישי ם ידועים נגררים למערבולת עשרות שוטרים ואנשי מישמר־הגבול הקיפו את בית־המישפט בתל־אביב בעת שהנאשמים הובאו אליו.
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 39 | ממש בפי גאנדי להיפגש איתם באותו היום. הפגישה !נקבעה לשעה 8בערב ליד המיסעדה ג׳קי אונסים, השייכת לידיד משותף של אושרי לוי וגאנדי, ג׳קי רונן. על־פי דיווחים של
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 40 | ה ח בו ר ה באזיקי המשך מעמוד )39 שרצו לקחת איתם את גאנדי. כשהציגו חוקרי המישטרה ל־אגדי את אותן השאלות למחרת ;יום, היתד, גירסתו מתואמת הפליא עם גירסת טוביה
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 41 | ההשתלה הגנטית שבוצעה ביר ושרים ושעוררה סערה בעודם -היתה המשר של מחקר שבוצע עדידי מדענים ישראלים בטהראן ־ המימון בא מעשירים איראנ״ם, נ׳ המתלה נמצה בעיקר באיראן
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 42 | 1דתגדס אוו האדם (המשך מעמוד )41 להמתין ולצבור ניסיון, והאדם משמש להם כשפן־נים יון בטרם זמן. בבית־החו־לים רמב״ס בחיפה ניסו על ניפגעי כוויות במילחמת יום־הכיפורים
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 43 | התינוק של ואש מועצת יוק 1עם, שננצע קשה יו ־יוז דאש \-ד1ד \ 11צ*1 יעקב שמש, שיוה בעצמו, * 1י 1עדיין חיוור וחלש, נשמר על־ידי שוטר בבית־חולים ומב״ם בחיפה. שש שנים
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 44 | מישטרת לוס־אנגילס מגייסת קצינים לשעם ב מ דינ ה (המשך מעמוד )40 זתפים בתהלוכה כדי ללוות את זחתן לביתו. התהלוכה היתה רצו־ 6ה ריקודים, שירים וגם יריות- צימחה
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 45 | במישטרת ישראל כדי להילחם במאפיה הישראלית דו בשירות המישטרה כמתרגמים, שפיענחו את כל שיחות הטלפון והמיכתבים של החשודים. במשך שנה נאסף חומר רב, ואז, בבת אחת,
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 46 | ! 0בוטיגסק׳ בעי *1סו 1 0 (0117 0111111 הלחס אל יאיר שטין אמת • מה היד, יחסו של אבי אל יאיר? פעם סיפר לי שקצין מיפקדה פולני אמר לו כי אברהם שטרן זה מזכיר לו
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 47 | לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! ל דרכון ליופי ש לו רבות ׳ האהובים. דרכון ליופי הוא קורס לקוסמטיקה, המוגש בצורה לא־מסובכת, שכל הפמי ניסטיות יאהבו
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 48 | המשך סיפוח של בול בצנלסון: האהבה האחדונה של בור והשחיתותהראשונה בה סתוווח * וקת ־ ו: יזוה ויפת־גוף, קלת־תנועה, שחוחוות ונאה -ישבה מאחורי ה פוגוו ושרה !חיים את
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 49 | השניים פחות ופחות עניינים משותפים. במשך הזמן מצא בדל: את עצמו בודד בתוך ביתו. הוא קסם לנשים. חינו הקורן ואישיותו החמה משכו לבבות. הוא נמשך לנשים יפות, אך היו
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 50 | ואב דבוטינסק׳ ,ח׳ וקיים !משך מעמוד )26 יסיים ולא רוחניים. ז׳בוטינסקי מנהיג היה ידוע בעיקר בשל פעי יתו הפוליטית־ציבורית. אך הוא יה גם משורר מחונן, סופר מרק,
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 51 | ..בע ו׳ אמ ו ר שכדאי ל׳ רהתאנד נדי לתיפטוד מהמכות שרוו־טוענת האשה שנסתה להתאבד עדין׳ בליעת כדורים ו1בעל הגיסו עמיחי בן־שלמה מפגין את שריריו. לדברי אשתו, שולמית
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 52 | קולנוע סרטים מ ה תגר־ה באה^ר הקולנוע האירופי ניזון משירותיו הברוכים של הקולנוע ההונגרי כבר כמה שנים. שמות כמו מיקלוש יאנקסו (רפסודה הונגרית) ,אשתו, מארתה
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 53 | ניזון מרנה, מברגמן, מבניואל ומפליני. אבל בשום פנים ואופן אי־אפשר לומר שהחיקוי המסויים של סאבו דומה לפלא- גיאט. הוא קרוב יותר לגיבוריו מרנה, רגשני יותר וגישתו
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 54 | שיחר אבו-חצירא אמר לכתב המופתע כי דייק בכל דיווחיו במהלך החקירה המישטרתית. השר גם הודה לסממד, וציין כי כמה מהידיעות שלו הינחו אותו בתהליך הת כוננותו לחקירה
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 55 | ״הטיסות הארנבות שלי מתחילות בפרנקפורט, ואז אני שמח שבחרתי בלופטהנזה. חברה ״גדולה״ עם לוח טיסות כל כך נוח.״ מדברי נוסע לופטהנזה 1 1 1 )1 1 1 3 3 8 3 הזמנות דרך
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 56 | לולא תנור אמקור הכפול של אמא ״האוכל של אמא״ לא היה ״האוכל של אמא׳׳. אילו יכולת לראות את ״קרביו״ של תנור הבישול והאפיה של אמקור, היית רואה במו עיניך את היתרונות
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 57 | יום רביעי 2 2 . 10 • שלוש, ארבע, חמש וחצי 5.30 נירה עדי, יש ראל גוריון, שימעון כוהן (ב דמותו של צ׳ומפי) ושמואל וילוז׳ני (הלא הוא אינשם). סיפורה של מראה,
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 58 | ב מ דינ ה ישרא לי םבחרל ,.העדבח עם״ הקהילה היהודית כבררין .פוחדת להתלונן בפגי המישטרה בשם ״אני מתנצל בפניכם בית־מישפט זה ובשם העם ה גרמני,״ אמר השופט הברלינאי
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 59 | העיסקה בוצעה כחודש אחרי שרוחי וח&ו עברו לדירתם חמשו־תסת. גולן הביא לשם את ההרואין, והשניים חילקו אותו למנות, ועיר- בבו אותו בחומרים אחרים. תפ קידו של חמו היה
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 60 | מלכ ת המים !סעיחן יה טועמות מן המשקה הכובש את המדינה גבר שוכב במיטה וקורא שבועון. בפינת המודעות האישיות הוא מגלה כתוב : ״אם אתה אוהב פינה קולדה, את ריח הים
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 61 | זיוה ברקן, שלי ברלינסקי וסילביה בן־שושן, מאחרי הקלעים של טכס בחירת נסיכת הים־התיכון. הבנות, האמנים ושאר המשתתפים בתחרויות התאהבו במשקה. יבואני החליטו להפיצו
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 62 | אינך יכול לדזבסיק לעשן? לכ הו ת הסר א ת כתמי הניקוטין אותי! רק קוטי. אפטי שייב ודיאודורנט לגבר עם מוניטין בינלאומי טילאק זאת לא עוד משחת שיניים: זאת משחת
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 63 | רד הוקס הוא איש טלוויזיה אנגלי, •י* שעבר כבר כמה מילחמות וחווה חוויות עיתונאיות רבות. הוא הגיע לישראל יחד עם עוד חמישה אנשי טלוויזיה של הבי־בי־סי, כדי לחפש
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 64 | הורוסקופ יעקבשרת /איש ממאד ים הנויץ או הכלב אי־אפשר לכפור בעובדות חותכות• שיטת ״או הפריץ או הכלב״ ממשיכה לעבוד ולאפשר לעם שהורגל בחיים מהיום למחר, מהיום למחר,
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 65 | טל־ארויו וכשחגגנו א ת יום ה הולד ת שלי נתת לי א ת השרשרת הזו... ...כן, רואים אותה כל כך ברור, ממש כמו הפרח בשיער. אנ חנו ב אג פאה שקענו מאמ צי ם. ה צבנו לעצ
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 66 | התחזית לגברים: חורף חם, רך ומלטף. חולצות החורף של אופנ ת ברוך בפלנל ובצמר רכות וח מי מו ת עשויות ב איכות הידועה של אופנ ת ברוך. לאופנת ברוך חולצות ספו ר טיביו
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 67 | נהו רחשוב מה היה קוון! ביום ראשון בלי אוו ל הצבעה יהודית יכול להיות שבבחירות לנשיאות בצרפת תהיה הצבעה יהודית. להצבעה הזאת לא יהיה שום קשר למדיניות המטורפת של
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 68 | אמנות גוסטרגיה | א מ! סימן למיטת תינוק טובה י 1תר1 מיטות תינוק, שיחת ומיטות נזער א.מ.י להשיג בתוויות המובחרות. הם עשו חיים משוגעים ו״הרימו חופן יהלומים אחרי
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 69 | נתן החכם. מישבנה החדש של הגלריה הוא רחב־ידיים בנוסח מרנין לב, המזכיר את גלריות ה יוקרה אשר בניו־יורק, כמעט. ציו רי הענק של אורי ליפשיץ, יאיר גרבוז, תומרקין,
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 70 | ^ נבוז המזינה במימון נמעט בוט׳ ^ יום אימונים לגודש 400 שקל והגיע עד 280כ״ס, שזה כרגע ד״,שיא״ הארצי. ענף ספורט זה נשאר סגור בפני כל צעיר הרוצה ללמוד לגלוש׳
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 71 | ציוד נשוט 3000 שקל, ציוד מעולו! למיקצוענים מגיע גם 90001 שקל ביל אל הכניסה לאתר !התחרות, עסוקים בחדווה. במילר דוחות־חנייה פרודוקטי ביים. הים הגועש כימעט וביטל
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 72 | ריח! ה מר של וארץ• ישראל מו ת חני ם הגל החדש אחרי השיגשוג המפתיע של ספרי מדע- בידיוני, ששינו בשלוש השנים האחרונות כמה מהרגלי הקריאה של צרכן־התרבות הישראלי, החל
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 73 | כותב המספר :״הנפיון השלישי של׳ להבל תעודת-בגרות היה השה מקודמיו. הפעם התעקשתי לעמוד בניסיון עד לסופו. הייתי זהו מרוב המורים שכגיטגפיה סיפור של נזילת הגיבור אל
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 74 | ה היה הווו גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כמור! הוקדש בחלקו להערכות בדבר המילחמה הקרבה בין ישראל למצריים. מילבד מאמר העורר ״הנדון: אל הנשק?״
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 75 | עוד צד חדש ומושך דישראכרט הצד המגנטי! הצד המגנטי הופך אתי שראברט לכר טי ס אשראי משולב יחיד במינו בישראל. הוא מאפשר לך להחליט לאיזו ת כ לי ת לה שתמ ש בו: רצונך
העולם הזה - גליון 2251 - 22 באוקטובר 1980 - עמוד 76 | י״ב חעון תעד״א22.10.80 , מיספר
חזרה לתחילת העמוד