גליון 2253

העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 2 | להשיג: בתל־אביב :״סופר ג׳ינס״ ,יהודה המכבי 57 טל׳;4-56351 : חנויות ״מצקין״; ״ג׳ינס סנטר״ ,דיזנגוף ;66״בוב 2״ דיזנגוף ; 185 ״מיי ג׳ינס״ בן־יהודה ; 14״ווסט
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 3 | ״העולם חזה״ .שבועון החדשות הישראלי המערבת והמיכהלה: תל־אביב, רחוב גורדון .3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מברקים : ״עולמפרס״ .העורך הראשי: אורי אכנרי ראש
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 4 | הבנק-קט מכבד ישראכרט. מכוזבים ת־ק־ס וגד הדיפוד - דהד״ם ! בעקבות הכתבה ״מרגלים במערך״ ,שבה סופר על פגישת חח״כים שימ- עון פרס, חיים בר־לב ומשח שחל, בהשתתפות
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 5 | רק בטלויזיות הציבעוניות של ¥א 30 תמצא את א 17110א111־די השיטה הבלעדית המקרינה את התמונה בעזרת תותח חד־קנה וטכניקת מסך משוכללת, המאפשרת קבלת תמונה חדה ובעלת
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 6 | תשבץ מאוזן : )1קיבוץ ליד ניצנה ! )5ניסויי ! )10 נהר ועמק באיטליה ; )11 אות מוסיקלית )13 : שיטה ; )14 קליפת הענבים ; )15 קשה־לב! )16 נעימות ה חיים, תפנוק; )18
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 7 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 8 | מכתבים 0ח ס סיו )!מססרס ן א 0וסחו//חסו) יציאות מ תל-אביב וירו שלי ם יום א־ו-ה־ באוטובסים מפוארים מחיר כיוון אחד$25 טיולים מאורגנים במלונות דרגה ראשוגה 5235*
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 9 | ברודווי-שווהבאיבותה לסיגריות המפורסמות ביותר בעולם סופר קינג סייז תערובת אמריקאית פרסום1ימר
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 10 | ייי־רי ג ^יי ר 0אתז\ץ י>אדי, ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 11 | תת־־ת 1ונהפוליטית אחרי שמנהל בית־חולים ״איכילוב״ בתל״אביב סיפר, שלאחרונה הופיעו מיקרים של תת־תזונה בתל-אביב, החליט מנכ״ל מישרד״הבריאות, הפרופ׳ ברוך מודן,
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 12 | ורשבסקי -פריליך העולס הזה
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 13 | בר־יה״מ: המטבח שד ליאוניד־ ברז׳נייב פרישתו של אלכסיי קוסיגין בן ה־ 76 לא הפתיעה במיוחד את הסובייטולוגים במערב. קוסיגין באמת חולה, והחלפתו לא תפתור את בעיותיה
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 14 | פינו ת ישיבה < בלעדיות דגמי 1981 הנחה! ובנוסף * הנ חו ת על מזומן * תכני ת ל־ 8ת שלומים ביקור ב״דירן״ חו סן לן כסף דגם 9 4 יואל אביטל כמו כן מבחר ענק של חדר•
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 15 | א11 גו*בו ב שו ס בוחאן מרך בדגיה: העצב על סף הפרישה בודואן, מלך בלגיה, נראה עצוב מתמיד ביום הולדתו ה חמישים. אף שהמלך אהוד על בני עמו, נחוג יום הולדתו ה חמישים
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 16 | *!שים בעונים קלינט איסטווד: נל שחסו ן הפארטנד שלו אין זו הפעם הראשונה שקלינט איסטווד מעדיף פארטנר־קוף על פארטנר־אדם. האוראנגוטנג הנראה עמו בתמונה עונה לשם
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 17 | גיון סראוזרסת: בין שתי 1ש״0 בסירטו הדזדש קאובוי עירוני, שיוצג בקרוב בישראל, נק רע ג׳ון טראוולטה בין אשתו, השחקנית דבורה וינגר (מש מאל) לבין האשד, האחרת, ה
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 18 | 1030 מהאנשים הקונים 1111־ שאוב לורנץ הם עשירים. ־ 907 הנותרים הם-נבונים. 111 שאוב לורנץ היא טלויזיה צב עונית יקרה, אולי גם היקרה ביותר בשוק. כולם יודעים כי 111
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 19 | 91 בסעודה החגיגית שערך הנשיא יצחק נבון לכבוד הנשיא אנוור אד־סאדאת בארמון עבדיו בקאהיר, ישבו האורחים סביב שולחנות עגו לים. נשיא התעשיינים אבר הם (,.בומה״) ש,ביט
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 20 | עד עכ שיו גסע 1השרים החסכניים באמבולנסים. מעתה והלאה ייסעו בויידות־מי שטרה 1את המסקנה מהחזיון האורקולי המהמם שנערך למען הנשיא נבון בכארנאך, במצריים העילית,
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 21 | אנשים 19 בוועדת הכספ-ם של הכנסת, שדנה באישור התק ציב, ביקש ח״ב עדי אמו ר אי שלא יתחילו עד אשר יגיע שר־האוצר. כעבור כש עה בא השד. העיר לאמוראי הוועדה, יושב־ראש
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 22 | ה11־ 117ה 1111 ^ ש^ה ב־ל־;יגהשהיה שם בשפע .״הדיאטה לא מטרידה אותי היום,״ אמרה וניגשה לזלול. אילנית באה עם החבר שלה, עורן־הדיו אלי תמיר, שגם הוא זלל. הוא שחקן
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 23 | צלילי המוסיקה נעמו לאוזניה של בעלת״הבית, שולי רובוביץ, אשתו של שחקן הכדורגל לשעבר, אודי רובוביץ, שאיר- גנה את בל המסיבה לפבוד שלמה וישינסקי. שולי גם הגישה
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 24 | הרופא שהמליץ על ניתוח הרב גורן באמריקה נפסל בשעתו הדוקטור ישראל תמרי, חתני של הרב * 1X191] 1 111^ 111 !! 111 1111111־\ו גורן, שחתם על ההמלצה לשלוח את חמו
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 25 | לעיתן נים שהסת ״ ד 1ת ע 1דבי ו מ של מ ס תכ ל בראי במקום בחלון י הפסל יגאל תוטרר!׳; כתב ספר חדש, ותודות לכך התראיין בתוכנית הרדיו כל צבעי הרשת. המראיין, יוסי
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 26 | בנק לאומי שמח להציג בפניך תכנית חדשה ,״כח לחיילים״, התכנית מיועדת לחוסכים מגילאי 16 ולחיילים עד תום שרות חובה. חייל׳ אט אתה חולם מה תעשה לאחר השחרור ב מ קו ם
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 27 | קארטר מו ד רגן - מה טוב ויהוו־ ? השאלה הקלאסית היא: מה טוב ליהודים? או, כמהדורה מודרנית יותר: מה טובי למדינת ישראל? מי משני המועמדים העיקריים לנשיאות
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 28 | הממשלה ושרי האוצר והתחבורה כדי לדעת אם הממשלה תהיה מובנה לתת גיבוי מלא להנהלה, בעיקבות פירסום המלצות ועדחרהדירקטורים. ה טייס 1 ל שאר תטו ניי ד מי פעלהמלט וקם
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 29 | במדינה העם הכוכב !ה ־< 5 הישראלי עקב אחרי המירוץ כצופה במיגרש כהורג? שאינו מעדי!? אף! אחת משתי הקבוצות חמישים כוכבים מקשטים את דגל ארצות־הברית, ליד 13 הפסים
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 30 | איש 1111 בהאהיו־ ^ אורך כל הדרך מנמל־התעופה ועד לארמון עבדין, במרכז העיר, ומשם * המרכזית, כיכר־השיחרור, התנופפו דגלי ישראל ומצריים, זה בצד זה. האופטימיסטים
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 31 | כאמצעות הנשיא נכון למד העם המצרי כולו להכיר פנים אחרות של ישראל: פניה של ישראל הספרדית. הכל עמדו על כך שנבון דיבר ערבית צחה — בניגוד לכל המבקרים הישראליים
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 32 | (המשך מעמוד )31 החללי צריכים לפתח יוזמות חדשות, גם אם לא ישנו את המצב מעיקרו. כל דבר יכול לעזור, כדי לשמור על תדמית של מומנטום. מבחינה מצרית, זה היה ערכו
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 33 | של ארצי ויין חבריו של צ׳צ׳ תב עו א ת כסףמ מי שרד־ ה פני ם וה מ שך כ הונ תו בראש־ ה עי ר דץ כרי הנהלת עיריית תל-אביב, וב־י * ראשם כמה מסגניו של צ׳יצ׳ ,החליטו
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 34 | נערה בחרון הראווה הגיבורה האמיתית של הביקור היתד, אופירה. היא עמדה במאמץ גופני עליון. לוח הזמנים שלה היה דחוס עד לרגע האחרון — ביקור אחרי ביקור, פגישה אחרי
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 35 | זה משגע א ת אירופה. זה כבש אותה ב ד הר ה -תכ שי טי 8 8.0צבעוניים בצבעים אופנתיים, המשתלבים להפליא בכל מערכת לבוש וסגנון. תכשיטי 88.0המעניקים לאשה תדמית חדשה.
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 36 | בכד מ7ן ום שברצננך
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 37 | בכל מ קו ם ב איזו רי ם שברצונךל גו ר, ה טו בי ם די ר ה ביו תרבארץ בי ת ר ס קו. לרס קו יש מבחר ענ קי של די רו ת רווחהלזוגותצ עי רי ם, דירות יו קרה ב בניני ם ר
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 38 | ^ ^ ח)16519 1אפנת ת שים הימות 11 זסי אלעזר ושות׳ פרסומאים • צולם ב״אפרופו״ ע״י בן לם הדפסים,סריגים ובדים בלעדיים - מרהיבים ביופיים, עיצוב עדכני של צוות מעצבים
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 39 | הנפילה של שיסל *יפל היה אחת הדמויות הכי ססגוניות בתל־אביב. הלוואי שהיו לי לירות, סליחה, שקלים בכיס, כמיספר הפעמים שכתבתי עליו. בזמן האחרון שקט, ולא בלי סיבה.
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 40 | החרק הדא־יווע שיו משינת נסניס ממוסדות ממלכתיים ער־יד׳ המפד״ל עורד־דין כסוי! חצי מיליון — בתנאי אירגון בעל שם דומה בארצות־הברית, הקשור לסיעת המר־בן־מאיר.
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 41 | עיר את רוחו של שמואל שניצר, העורך החדש של מעריב. הוא נסער עד כדי כך, שתבע ממשה רון, מזכיר ועדת העורכים של העיתונים היומיים, לגשת אל הנשיא ולמחות. הנשיא פטר
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 42 | ״מסת זו השנה היחידה שהיא!לבינה !״ אמרו חוי? 1י׳ המ ישסו־ה, אורנה בהן, היוו ע וו בציבור של חשוד בביצוצי ם, .נוות! זחו־ג־ץ מוצה• יהודים!־ יים וחסרת קציני כל עבר
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 43 | ואיימו על נתב שבוק את תלונתה 1על הטו ענו 1נ:׳ הוכתה בשעת חקירתה הלחי והצוואר? האם את משקרת שפרידמן נתן לך מכה בעורף? האם את משקרת שהוווקר הצולע ירק עליך? האם
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 44 | המרים גורו את ילדיהם לבחינות לקראת בסטיבל הילד ׳1ו ו חל מו עמםעל א ור ות הבמה ״אני שרה יותר יפה.״ אמרה אורנית הבלונדית בת הארבע .״ואני בטח אעבור את הבחינות.״ א
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 45 | קוקיות ללימור עופ1־ מפתח־תיקווה היו קוקיות שקושטו בסרטים. לקוקיות לא היו מתחרים. מזהיר מה שכן,״ אומר שי ,״יש פה הרבה ילדות יפות. אז אפילו אם לא אצליח להשתתף
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 46 | 21ג 3 1 1 1 8רח׳ הדייגים 6יפו|$. ב הנהל ת חימל ז קי ^ 1 יאומן אבל עובדה! 1 2 •!1מנו ת דגים 2 $מנו ת ש רי מפ ס ן בקבוק יין 1סל טי ם חופ שי! זה אצלנו ו 110 3ש
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 47 | ע ס קי ס יצאו מיריד ה ס סניו ת מוניה שפירא ומתי פלג אי ש-העסקים יהודה זיס רכש אתחלקם של ביריד-המכוניות, שיתקיים פעמיים בשבוע בעיר המכוניות. יריד־המכוניות הי ה
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 48 | קולנוע אנשים מ תו מ אס מרטו! ל רו ברט רז־פור ט בשנת 1968 נתגלו באדמת כלא קא־מינגס שבמדינת ארקנזס, ארצות־הברית, שלושה שלדי אדם. מפקד הכלא, תומאם סרטון, הורה
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 49 | בעבודת ההפקה התחיל אחרי פירסומו כשחקן בסרטים כמו העוקץ ובוטש וקא־סידי. הוא הפיק בעצמו את כל אנשי הנשיא ואת המועמד, בעיקר משום ש הזדהה עם המסר שבנושא. אבל הוא
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 50 | סקס ביקרתי לפני כמד ימים בבית ידידים, שם ערכו הורים מאושרים טכס ברית- מילה לקטנצ׳יק החדש והאהוב. הסתדרתי קרוב למוהל, כולי סקרנות. כי באופרה כזו עוד לא הייתי.
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 51 | לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! לא \ בריאות !יהירות על הילד! מעניין לעניין, באותו העניין. היום זה גיליון מוישלה, מה לעשות. אז אם אנחנו
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 52 | ס 3ת״ מאת ה או בחוצות תל־אכים מתנהל קרם עז, לחיים או למוות. מצד אחד ניצבים פקחי העירייה ומן הצד השני כלבים וחתולים. דעת־הקהל מחולקת כין חובבי בעלי־חיים לכין
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 53 | מה שמטריד אותי הוא, שכאן, בארץ, האנשים הם כל כך שונים, שרוצים רק כלבים עם תעודות. כאילו שכלב בלי תעודה הוא לא בנאדם. אני רוצה להסביר לאותם סנובים, שגם אנחנו
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 54 | וזעיר״ה מא״יומודו (המשך מעמוד )53 על־ידי הדוקטור רויזמן והדוקטור צעירי, שהם הרופאים העירוניים, כדי לתפוס ולחסל אותנו. כל זאת בגלל שיש חוק־עזר עירוני, שאוסר על
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 55 | יום רביעי 5 . 11 0שלוש, ארבע, חמש וחצי 5.30 נירה עדי וישראל גוריון מספרים לרב־חזבל צ׳ומבה את סיפורר, של האוניה גלינה. 0ספינת האהבה ( — 8.03 שידור כצכע) —
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 56 | במדינה בנסח האיש ת ל * ~31ו1 ח ״כ עקיבא גוף מ?צר את הכ 3סת זפתררן בעיותיו האישיות שר־החקלאות, אריק שרון, עמד על הדוכן וגולל פרשה מבישה. האמרגן אבשלום רובין
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 57 | מנהד־להרן ה כר אמרגן רובין — או שהאנורגן שדד את האמן האמן יורק לבאר ממנה שתה — ,,לבז* הלכנו לטלוויזיה, לבד אירגנו לעצמנו הופעות ועשינו יחסי־ציבור. את הכסף הם
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 58 | :ניסה ל עול הברסו 1ת ההזדמנות שלך להיקלט כעחר־תקציבאי במשרד פרסום מתקדם; גם אם אינך בעל נסיין קודם תחום זה. הכישורים הדרושים: השכלה על־תיכונית. כושר בטוי בכתב
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 59 | חברים חזרו בשעת לילה מאוח רת ממסיבת סיום בית־הספר התי כון. הם נסעו לבית־קפה שעל הטיילת בבת־ים, שם ירדו עצמון ושולה לאכול גלידה, ואילו שני הנאשמים ובחורה נוספת
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 60 | במדינה י .,הזכור גושן רוח שבותח בישראל, הוצג לראשונה במסגרת אליפות העולם ״הרפון״ (ז^ 0 0ק. 11ו/ר )1גלשן רוח !מהפכני שתוכנן על ידי האדריכל הימי עמירם שטיינברג
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 61 | השחקן המובטל החרים ששננו סימם אח אשתו וניסה להוריו אותה לזנוח ואילו השכן והאשה טוענים: ״זה היה סתם וזמן ר ש מו אל טוביה ץ ונח שארמוטה:״ את אוהבת אותו, לא אותי!
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 62 | אשת ד,שחקן !תשכן עקב שרת /איש ממאדים חשבון איש׳ וחשבון ראוג׳ כול ם עלו על עזר. מי לא עלה על עזר 2 אז אני דווקא לא אצטרף למקהלת המשמיצים א ת השובב הלאומי הספונ
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 63 | הורוסהוס מרים בנימי!׳ חוליות האצבעות והקשושדהן לאסטרולוגיה האצבעות מתחל קו ת לשלוש חוליו ת : ¥החוליי ה העליונה (בעלת הציפורן) מר אה על הצד הרוחני. במידה והיא
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 64 | אנטנת טלוויזיה ב ח תי מ ה אישית של מ הנ ד ס אל ק טרוניק ה — רק חבר האחת בכל גוש דן מנו הלת על־ידי מ הנ דסאלקט רוני ק ה המפקח על ה ת קנ ה מק צו עית של אנ טנו ת.
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 65 | השוטר וצוז להתעסק עם ה ב חווה ־ ועל נן וו ש לעוור אצלה חיפוש חיפו ש טדא 1007 ביטל ענבר הציצה דרך החלון אל י הרחוב. למטה בפינה עמד השוטר גבה־הקומה, אשר ניצב שם
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 66 | חוק בצד מחזיק רכוש גנוב, או סמים מסוכנים בלי צו ב״ודמישפט או בלי מעצרו״. למחרת היום שיגר חיים את המיכתב למשטרה, ובשעה שבה נוהגת אביטל ללכת לעבודה חיכה לה חיים
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 67 | הס נפגשו בבית״הסווהר - האסיר היהודי, שהורשע ברמאות(ימין) ,עזר לסגן־ האלוף האוסטרי,שהורשע בהברחת סמים ־ עכשיו הצריח האוסטרי להביא את י דידו אליו כדי לשקמו י א
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 68 | ן ה אמן מ שול ש הניסוחים של הסוחר יריב. המבקר ברוך תומרקין ^ קסםעין ־ ו. ד יגאל אג ד ה מז ר חי תבל בו שאמ רי ק אי האנא טו מיוז שלה או נ ס מי מריבה בקלפים
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 69 | שיש לו מוטו הלקוח מתוך מסע בארץ־ תי שהיה זה המוות, והוא אשר הדפני. ישראל של ה .3 .טריסטראם, מספר ניבט היה בי, מחווה בזרועו דרך איום : אנא, אדוני, השאילני נא
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 70 | גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה פדייה׳ התמקד בחלקו כפעולת צה״ל בניצנה, שאיפיינה את חזרתו הרשמית של ראש־הממשלה החדש־ישן, דויד כן־גוריון, למיש־רתו.
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 71 |
העולם הזה - גליון 2253 - 5 בנובמבר 1980 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד