גליון 2254

ד׳ כסלו תשמ״א12.11.80 ,

מיספר 2254

המחיר :

9שקלים

(כולל

רחמים אהרוו׳ נעצרה בלוודון בח שד
שהבריחה כמות־ענק של קוקאין

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב,
רחום גורמן ,3טל 2322)52/3/4 03 תא־דואר . 13)5מען מברקים :
״עזלמפרם״ * העורך הראשי: אורי אכנרי ראש המערכת: יוסי
ינאי * עורך־תכנית: יוסי שנון עורכת כיתום: לילית כוארון .
צלמי מערכת: ציון צפריר וגילה רזין. ראש המינהלה: אכרהם
סיטון. מחלקת המודעות: רפי זכרוני• י המו״ל :״העולם הזה״
כע״מ. מודפס כ״הדפום החדש״ כע״ם, תל־אביב, רחום כן־
אביגדור הפצה ״גד״ כע״מ. גלופות צינקוגרפיה ״כספי״ כע׳׳לן.

״אין לנו ריב עם החוקה האמריקאית.
להיפך, לדעתנו היא עולה מכמה בחינות
על סידרי־השילטון במדינתנו, שאין בה
חוקה.
״אולם לפרט אחד בסידרי־השילטון של
ארצות־הברית עלינו להתנגד בתוקף :
הסעיף הקובע כי הבחירות תתקיימנה
תמיד ביום השלישי בשבוע.
״כי ביום השלישי בשבוע מופיע גם
העולם הזה. גליונותיו הראשונים מופיעים
ברחובות תל־אביב בשעות הערב של
יום ג׳ .איך נוכל לקבוע, אם כן, מי
ינצח?
״והרי במשך יממה אחת נתונה מחשבתו
של כל אזרח ישראלי למה
שנעשה בארצות־הברית. חשוב לו לדעת
מי ינצח, ומה יהיה יחסו לישראל. כי
מאז קיום המדינה היא תלוייה בארצות־הברית.
מאז מילחמת ששת־הימים הפכה
תלות זו כימעט מוחלטת.״

ב־ 1968 היה המצב הרבה יותר קשה.
כמה שבועות לפני הבחירות היה נדמה
כי התוצאות ברורות מראש: ניכסון ייבחר.
לפי הסקרים המוסמכים צעד המועמד
הרפובליקאי בראש, ברוב גדול, ואילו מתחרהו,
הדמוקרטי, יוברט האמפריי, עמד
רק במקום השלישי. במקום השני עמד
הגזען מאלאבאמה, דורג׳ וולם.
אולם באותם השבועות סיירתי באר־צות־הברית.
דיברתי עם אנשים רבים. הודעתי
משם למערכת כי צפוייה הפתעה,
וכי האמפריי יצמצם במהירות את הפער
בינו ובין ניכסון. וכך אכן היה — ככל
שהתקרבו הבחירות, כן הצטמצם הפער.
היו לאמפריי סיכויים סבירים.
המערכת נזהרה באותה שנה, ושמה על
השער (העולם הזה )1627 את שני המועמדים.
בשבוע
שעבר עמדנו לפני בעייה דומה.
שוב הצטמצם הפער בין המועמדים עד
למינימום. אי־אפשר היה להמר אף על
אחד מהם. נקטנו בקו זהיר ונמנענו מלהק דיש
את השער לאחד המועמדים. תחת
זאת הדגשנו את בעיית היחסים בין אר-
צות־הברית וישראל אחרי הבחירות —
תוך ניתוח העמדות הצפויות של כל אהד
משני המועמדים.

ה מ טכ״ל
הלבן

המייוחל. האיש שלנו נבחר, אם כי ברוב
זעיר.

חי סולו
גולדווטר

לא היתד! כעייה כזאת כעבור ארבע
שנים.
עוד לפני הבחירות הזהרנו את הציבור
הישראלי מפני בארי גולווטר. הוא התנוסס
על שער העולם הזה ( )1402 תחת
הכותרת :״סכנה אורבת לישראל״.
כאשר תיכננו את גליון יום הבחירות
(העולם הזה )1417 היה ברור לנו לגמרי
כי לינדוו-ג׳ונסון ייבחר ברוב גדול. לכן
שמנו על השער את תמונתו של בארי
גולדווטר, כשאיקס של מחיקה מסמל את
תבוסתו. וכך היה.

נדמה לי שאף מאמר אחד שכתבתי
בחיי לא הוזכר לאחר מכן פעמים כה
רבות כמו המאמר שנשא את הכותרת
״מטכ״ל לבן״ — שהפך מאז לסיסמה
ולסמל של דרך־מחשבה שלמה.

ה עו ל ס הי ה

בוזוס מעונת הנחיחת באוצות״הנרת

ה חי ד ה
לקנדי

המילים האלה הופיעו במדור זה
לפני 12 שנים — בגליון שהופיע ביום
שבו נבחר ריצ׳ארד ניכסון כנשיא אר־צות־הברית.
זוהי
צרה צרורה, החוזרת על עצמה
כל ארבע שנים.
ב־ 1952 לא היתר. התרגשות רבה, בי
הכל ידעו כי דווייט איינהואר, מצביא-
המילחמה המהולל, ינצח בבחירות. הסתפקנו
בשירטוט דמותו בגליון שהופיע

שבועיים אחרי הבחירות (העולם הזה
.)786 גם כעבור ארבע שנים, כאשר
נבחר אייזנהואר בשנית, היה הכל בטוח
מראש.
שונה לגמרי היה המצב ב־ 8בנובמבר

.1960
על סמך דיווחים וניתוחים יסודיים
החלטנו מראש כי המנצח יהיה ג׳ון פ יצ־ג׳ראלד
קנדי. לפיכך היינו מוכנים להמר.
שמנו את דיוקנו על שער העולם הזה
( ,)1207 שהופיע באותו יום, כשההצבעה
בארצות־הברית עוד היתה בעיצומה. הכותרת
היתה :״הנשיא החדש וישראל —

י. בחירת קנדי — מיפנה ביחסה של
אמריקה למרחב?״
כשקמנו למחרת היום והקשבנו לשידורים
הראשונים מאמריקה, היה נדמה שהכל
בסדר. לקנדי היה רוב גדול, אבל במהרה ן השתנה המצב. ניכסון התחיל לצמצם את
הפער, להשתוות עם קנדי. משעה לשעה
נעשה המצב קריטי יותר, כאשר הגיעו
התוצאות ממדינות המערב, שם צבר
ניכסון כוח רב. 4 קיללנו את האיש בליבנו (כפי שכל
העולם קילל אותו כעבור שש־עשרה שנים)
והתפללנו לניצחונו של קנדי. נראה שמישהו
שמע את תפילתנו, כי אחרי שעות
ארוכות של חרדה נחלנו את הניצחון
העולם הזה 2254

קנדי 10)50 :
הימור

אייזנהואר 1052 :
סיכום

גולדווטר 10<54 :
מחיקה

ניכסון 1068 :
זהירות

אותו מאמר הופיע במדור ״הנדון״ שבוע
לפני מילחמת־סיני, בגליון העולם הזה
( )993 שנשא את התאריך 24 באוקטובר
,1956 בשיא המתיחות המפוברקת בגבול,
ששימשה כהכנה למילחמה היזומה. המא מר
פיתח רעיון שהשמעתיו לראשונה שלוש
שנים לפני כן, בסוף ,1953 מעל עמודי
העולם הזה.

עשרות אנשים הזכירו לי השבוע את
המאמר ההוא — כי הגה, באיחור של 24
שנים, הוא מתחיל להתגשם, בצורה
מסויימת.
הדבר עלה על דעתי מייד כאשר ישבתי
באולם־הישיבות של מיפלגת־השילטון ה מצרית,
ושמעתי את הנשיא יצחק נבון
מכריז כי הסכים זה עתה עם אנוור אל-
סאדאת להקים מועצה לתיכנון השלום.
נבון השתמש בטילה הערבית ״קיאדה״ —
מיפקדה. הוא אמר כי כשם שיש צורך
במיפקדה כדי לתכנן ולערוך מילחמה, כן
ז תשה מיפקדה כדי לתכנן ולערוך שלום.
לשם כך תוקם מועצה משותפת, שבה
ישתתפו מומחים, מחנכים, סופרים ופסיכולוגים,
שתפקח על השלום ותציע דרכים
ליישומו ולביסוסו.
זה היה, כמובן, בדיוק נמרץ הרעיון
של אותו מאמר — רעיון המטכ״ל הלבן.
אולי כדאי להביא כאן קמה קטעים מן
המאמר ההוא.

ובך נאמר בו:
אם תפרוץ מחר בבוקר מילחמה, תהיה
מדינת־ישראל מוכנה. מנגנון אדיר ועצום,
שהוכן במשך שנים ארוכות במיוחד לקראת
רגע זה, ייכנס כמעט אוטומטית לפעולה.
ישנו
שר בממשלה — שר הביטחון —
שתפקידו העיקרי הוא לדאוג להכשרת
צה״ל ולנהל את מיבצעיו.
ישנו מנגנון גדול של גברים מוכשרים
— המטה הכללי — המתכנן מראש את כל
אפשרויות המילחמה. כל אדם במטכ״ל
יודע בדיוק את תפקידו — במיבצעים או
באגף כוח־האדם, במודיעין או באפסנאות.
יש איש האחראי לחזית הצפון ויש איש
האחראי לחזית הדרום. יישנו צבא גדול,
אשר לכל אחד מחייליו תפקיד מוגדר ודרגה
קבועה. כל אחד מהם יודע ממי עליו
לקבל פקודות ואת מי עליו להנהיג.
שום דבר כזה אינו קיים לגבי השלום,
את זאת יש לקחת בחשבון בשעה שניגשים
לבירור הדרכים להשגת השלום :
כמעט איש אינו יודע מה זה. המדבר על
המילהמה, מדבר על דברים מוחשיים מאוד:
על צורה מסויימת של הכרזת מילחמה ושל
ניהולה, על כלים מסויימים וקיימים לעריכת
קרבות, על יעדים מסויימים וברורים
שיש לכבשם. המדבר על השגת השלום,
אינו יכול לסמוך על שום דבר כז ה...
השלום אינו נופל מן השמיים. את השלום
יש לכבוש. כשם שכובשים יעד
בקרב —.תוך אימוץ השריר האחרון בגוף
הלאומי, תוך ניצול הטיפה האחרונה של
כוח המחשבה והאמצאה.,תוך שימוש בפרוטה
האחרונה של אוצר המדינה.
יש לערוך שלום כשם שעורכים מיל-
חמה — בעזרת מיבצעים יזומים, תוך
תיכנון ארוך־טווח ובחירת ציר־התקדמות
עיקרי.
כשם שישנו מטה המנצח על מיבצעי
המילחמה, כן דרוש מטה שינצח על מיב־צעי
השלום. בצד מטכ״ל החאקי חייב
לקום מטכ״ל לבן, לא פחות מוכשר, לא
פחות חדור־החלטה, מוכן כמוהו לספוג
מהלומות ולשאת בתבוסות, מבלי לאבד
את הסבלנות העילאית הדרושה לנצחון.
השלום זקוק לצבא משלו — למנגנון
גדול ומקצועי האוסף ידיעות, מגבש תוכניות׳
מכין מכשירים, מנסח פקודות־מיב-
צע ומגייס את הכוחות לביצוען.
...לכן כל כך מזעזע המישפט הבא :
אין אדם בישראל האחראי להשגת השלום.
בכל
רחבי המדינה הזאת, על אלפי מיש-
רדיה, אין אף מישרד אחד שתפקידו העיקרי
הוא לטפל ביחסים בין ישראל ועמי-
ערב.
זר, מדהים. זה אינו מתקבל על הדעת.
אבל זה נכון.
יש בארץ מחלקה מסועפת למילחמה בעכבר,
השדה. יש בה מאות אנשים השוברים
את ראשם על ענייני הביוב.
אולם אין בה אף מנגנון אחד שתפקידו
לתכנן או לנהל מיבצעים לקידום השלום.
יש בה שר מיוחד לענייני הדואר ושר
מיוחד לענייני הסעד, שר מיוחד לענייני
(המשך בעמוד )62

אותיי אנ טנ ת טלוויזי ה
ר ק קו טי. ב ח תי מ ה אי שי תשל
מ הנ דסאלקט רוני ק ה
— רק חברה אחת בכל גוש דן
מנו הלת על־ידי מ הנ דסאלקט רוני ק ה
המפקח על ה ת קנ ה מק צו עי ת
של אנ טנו ת.
— רק חברה אחת בכל גוש דן
מ ע סי ק ה טכנ אי אלקט רוני ק ה
בכל צוות המת קין אנ טנו ת טלוויזי ה.
— רק חבר האחת בכל גוש דן
מפעילה ניידות שירות
המצויידות בק שר א ל חו טי.
אנו ב אנ ט קו יודעים שטיב ה ק לי ט ה
ו איכו ת הצבעים במקלט שלך,
נקבעים בראש ורא שונה על־ידי ה אנ טנ ה.

בושם יוקרתי
בעל מוניטין בינלאומי

לכן, א ם דרושה לך אנ טנ ה — פרטי ת
או מרכזי ת — ה תק שר ל חבר ההמתמחה
זה 12 שנים אך ורק ב אנ טנו ת
ומב טי ח ה לך ק לי ט ת שידורי ט לוויזי ה
ב איכו ת ובצבעוניות ה מ עולי ם ביותר.

מרחבים
א רי קהמפחיד
״שרון כשר־הביטחון יעולל
למדינה מה שעולל הליכוד
למדינה, אך ביתר שאת,״
כותב הקורא יהב.

כן, איני מתבייש לומר. שר־החקלאות
אריק שרון מפחידני!
הרבה נכתב על דמותו האכסטר־ווגנטית,
הסוערת והרב־גוונית, אך
נדמה לי כי בנושא זה אני תמים־
דעים עם ראש־הממשלה מנחם
בגין וסגנו שימחה ארליך — אריק
מפחידנו.
בראיון עימו בטלוויזיה ( 13ב־אגוסט)
חזר ושנה, הצנוע בשרי
ישראל, כעשר פעמים, כי הוא
יהיה הטוב ביותר כשר־הביטחון
וכי אין אחר זולתו. בין השיטין
הוא הטיל דופי בכל השרים האחרים
.,כולל ראש־הממשלה (חוסר
מנהיגות, הדלפות, החלטות כ־לאחר־יד,
שיקולים פוליטיים כיתתיים
ועוד ״פנינים״ כאלה).
רק הוא מחוסן ומנועי מכל ההאשמות
הללו. הוא אינו מדליף,
הוא רק ״מתקן״ הדלפות! הוא
לא פוגע ביודעין בסיכויי השלום,
הוא עושה רק מה שנחוץ לעם
ישראל (על־פי דעתו הבילבדית,

זיונים מסריחים בירושלים
שה, נארגן סימפוסיון דתי ביז
לאומי, שמטרתו תהיה לשים קץ׳
למצב ד,לוחמה שבין הדתות. אם
היהודים יתחייבו להפסיק את
השמצותיהם נגד הנצרות, ויתחילו
לכבד את הנוצרים, כמו שהם
רוצים שיכבדו אותם — תדעך
השינאה ותיעלם האנטי־שמיות.
אחרת לא יהיה קץ לשפיכות הדמים.
שלום שאיננו מלווה במח שבות
ובמעשים של שלום, אינו
אלא פיטפוט ריק. זה בבל״ת ולא
שלום!
-.1ן גולדגרט, חולט
• גם התיאוריה הישנה נושנה,
כי מקור האנטי־שנזיות טמון
ביהודים עצמם, היא בבל״ת.

סהיר־כוף וטהירי-עין
״אספתי עשר כתבות במדורו
של חיים ברעם,
בנסיון להבין את מניעיו...״
כותב הקורא פלד
וממשיך —

ראשית, נוכחתי לדעת, כי עול מנו
הוא קטן, משום שאחרת קשה
להבין כיצד רואה ברעם את עצמו

הנדסת <((ט1וח 1

$יסלע ״$
?5י 42 5151

וחוג יהודה המכני ,95 תג־ אביב,
456527־453514 ,03־03

׳ללקוחותללא הוצאת הכנים

טרנסס! אקספרס
6 //וקא 6וו<חו//חסו!

:שר אריאל שרץ ואיש גוש־אמונים צכי פלונים
מי נזדליף 7מי פוגע7

תל־אביב־קהיד ה לו! ו שוב

40-1

יציאות מ תל-אביב וירו שלי ם
כל יום א־ו-ה־ באוטובסים מפוארים
מחיר כיוון אחד$25
טיולים מאורגנים במלונות דרגה ראשונה:
$235* סוף שבוע ארוך (יום ה׳-א׳)
$320.* 5ימים (א׳-ה׳)
$385* 8ימים (א׳-א׳)
$565* 8ימים (לוקסור-בטיסה)
המחיר כולל:
* נסיעה הלוך ושוב * מלון דרגה ראשונה
1/2פנסיון * הסעות וסיורים.
הנחות מיוחדות לקיבוצים, קבוצות מאורגנות וועדי עובדים.
(ההשתתפות מותנית בקבלת אשרת כניסה למצרים).

פרטים: טיולי הגליל תל־אביב,רחוב הירקון 142 טלפון 221372,220819 :
ירושלים רח׳ בן־סירא , 3טלפון .242720 חיפה המגינים ,43 טלפון 522958
טבריה, הירדן ;10 טלפון 20550,20330 ואצל כל סוכני הנסיעות.

כמובן) .גם אריק שרון המשופשף
קימעה, ה״מעודך מעט, המאופק
מול מראייניו, הוא דמות מבהילה,
בלתי־אחראית, בלתי שקולה, ש־מישנה
חמור הוא, בלשון המעטה,
להפקיד בידיו את תיק החקלאות.
והערה לאריק: יהללך זר ולא פיך,
ולא כל לוחם טוב הוא מדינאי
מוצלח. לעיתים הכשרה צבאית
אינה ערובה לפוליטיקאי מעולה.
שרון כשר־הביטחון יעולל למדינה
מה שעולל הליכוד למדינה,
אלא שביתר שאת. המושג ״דימוק־ראטיה״
רחוק ממנו והלאה.
דן יהב, תל־אביב

בבליית ולוא שלוס
סימפוסיון בינדתי תחת
אירווזיון — מציע הקורא
גולדגרט.

שאנו, היהודים, בוכים ״חמם,
אנטי־שמיות!״ את זה אני שומע
כבר אלפיים שנה. אבל טרם שמעתי
על איזה נסיון מציתו לטפל
בבעיה באופן הוגן ואמיץ. אם
נשליך תמיד את כל האשמה על
הנוצרים בילבד — לא ניוושע.
למה שלא נבדוק קצת גם בצי־ציותינו
שלנו: מה חלקנו בשיל־הוב
האנטי־שמיות ! ?
אני מציע שתחת לקיים אירווי-

מומחה למתרחש בכל פינה בתבל
— מצרפת ועד אפגניסתאן. הרדיו
והטלוויזיה, ברוב כסילותם, זקוקים
למומחים מיוחדים לצרפת, ל־אפגניסתאן,
לפולין וכר.
ומה היא ״תמונת העולם״ של
הכותב, בהתייחסו לעולמנו הקטן7
יש בו הירארכיה קבועה של יצורים,
מיפלצות־אדם: הנרי קיסיג־ג׳ר
(רוצח העם הקמבודי) ,השאה
של איראן (רוצחם של 70 אלף
איראנים) וכר. יש בו רשעים-
להנאתם: ממשלת־ישראל בראשותו
של בגין, ממשלת־בריטניד,
בראשותה של מרגרט תאצ׳ר וכר.
ויש בו גם שובבים־רעים, הער
שים מדי פעם מעשי שטות: ה־איית״אללה
חומייני, ברז׳נייב וכר.
ומי הם הצדיקים? ממשלת ויאט־נאם
(שיחררה את קמבודיה) ,וילי
בראנדט (בזכות הדו״ח הקרוי על
שמו) ,הדימוקראטים המעונים בארגנטינה
(אנשי הגרילה העירונית)
,רוברט מוגבה, פידל קאסט־רו
והסגדיניסטים.
יש לו אהדה מיוחדת לארצות
מתפתחות, והוא אוהב אותן כמלאכים
בהירי־כנף וטהורי־עין, כל
עוד הן כאלה...
האידיאולוגיה של ברעם אינה
מקורית. היא מהווה חיקוי של
זרמים בחוגי השמאל הסאלוניים
באירופה. הרעיונות האלה נפוצים
(המשך בעמוד )6
השלם הז ה 2254

למישהו מיוחד, משהו מיוחד...

רק בטלויזיות הציבעוניות של׳ויו\ו 5 0
תמצא את ,781 )111180111 השיטה

0ר0ום0רנ*ר|,ר0ארטץ־אן

הבלעדית המקרינה את התמונה
בעזרת תותח חד־קנה וטכניקת מסך
משוכללת, המאפשרת קבלת תמונה
חדה ובעלת בהיקות גבוהה בצבעים
טבעיים.
לבחירתך מספר דגמים חדישים
בגדלים שונים ובעיצוב מרהיב:

״ 5-27ק 0 \/ 1\/1-2711
• ג שיטות צנע:
ו/וו*./£0 $ו\/ק אוטומטי
ם$דווו אוטומטי להקרנת סרטי וידיאו
מארה״ב בשילוב מערבת וידיאו ביתית
׳צ 501\1דגם < $1.- 17״ווז*ז*8
• יחידה בקרה משוכללת.
• בורר מתח אוטומטי למניעת קצר.
• בניטות ויציאות וידיאו ואודיו.
• מגבר פנימי בעל עוצמה של 8ואט
המאפשר חיבור רמקול חיצוני.
• יחידת נקרה מרחוק רב-תכליתית, בעלת
אפשרות לקליטת 12 תחנות, צבע,
בהירות, עוצמה, השתקת קול, ביוון
אוטומטי, הדלקה וכינוי.

״1<\/-20321\/20 - 1£
• 3שיטות צנע1$0 :ו\ז/ו\/וו£0/1$/ו/ק
אוטומטי.
• לחצני מגע לבחירת תחנות.
• בורר מתח אוטומטי למניעת קצר.
• רמקול ץ3ש ס״ד
• יחידת בקרה מרחוק רב־תכליתית.

״/20 - 1£ץ1<\/-20201
• 3שיטות צבע:
ו/ז1_/£0/1$ו/ק -אוטומטי 7$0 ,א -ידני.
• לחצני מגע לבחירת תחנות.
• בורר מתח אוטומטי למניעת קצר.

״1842 £-18־10/
• לחצני מגע לבחירת תחנות.
• אפשרות התאמה אוטומטית של בהירות
המסך בהתאם לתנאי התאורה בחדר בו
נמצא המכשיר.
• יחידת בקרה מרחוק.

ז\י !•8011^ 00101

״107-1400 £-14
• מכשיר נייד.
• לחצני מגע לבחירת תחנות.
• אנטנה ז1/817118

בוא לראות ולשמוע הדגמה באולמי התצוגה של סוני:
תל־אביב: מגדל שלום, רח׳ אחד העם .9
חיפה: קרית אליעזר, ככר מאירהוף .35
ירושלים: קרית משה, רח׳ ימין אבות .6

אץ כמו סוני.

שבי העו&ס היה

מכחכים

2254

מאוזן :
)1בעל תואר מוסמך האוניברסיטה
! )5הציפור שבאגדה
המירו את ציצת־זהבה בצי־צת־נוצה;
)10 יחידת הספק
חשמלית! )11 חורבות עיר
עתיקה! )13 מכלי ההקשה ב־תיזמורת!
)14 אחורי הגוף!
)15 מערב ! )16 נציב ובעל
שררה בארצות־איסלאם ! )18
צעיר! )20 עבר ונעלם! )21
עוגב! )22 מכשיר עינויים!
)24 בופאלו! )25 עיר אוניברסיטאית
ידועה בארה״ב! )26
שם של •מיספר אפיפיורים !
)28 מה שקורה לסוכר במים
רותחים! )30 שם אחת המסכתות
בסדר זרעים! )31 עץ-
התליה בצורת שתי־וערב !
)32 נבל עור לנוזלים ; )34 גם
הוא בנביאים! )35 יחידה לוחמת
! )38 גדור, עצור ! )39החכם
די לו ברמז (ר״ת); )41
נושא מישרה ממשלתית ! )42
מוסר, לימוד תורה! )43 בעל-
חיים לילי! )45 בך בעשא מלך
ישראל, נרצח ע״י זמרי! )47
אדמה בין אוקיינוסים! )48
מירמה, גזל! )50 סופר סטירי
צ׳כי ״מולידו״ של החייל ה אמיץ
שווייץ (ש״מ)! )51 מצי
בת־זיכרון! )52 בהמת־משאות
בטיבט! )54 דורון! )57 ארץ
שנודעה בימי קדם במלכתה
החכמה ! )61 בעל כוח כישופי;
)62 גזר עץ או ברזל לרוחב
פסי־רכבת ! )64 קול גבר ! )65
בעבר אלוף השחקים בצד,״ל
וכיום מעורר סערות (ש״פ)!
)66 כרצוי ! )67 גם, עוד ! )69
תכיפות — בעיקר בגלי אתר!
)70 עץ הגדל בנגב ! )72 אביהן
של גונריל, ריגן וקורדליה
— של שקספיר! )74 העברת
ידיעה או עניין! )75 שם ספר
ביוגרפי של חנוך ברטוב ! )77
חניקה! )78 זיעה! )81 אסוף,
כנס ! )83 אות וסימן לניצחון!
)85 משורר וסופר אמריקאי,
אבי הסיפור הקצר והמודרני!
)86 להבת־אש! )88 מאלילי
מיצרים העתיקה! )89 המדבר
מתור כרסו! )91 הבל! )23 )93 קידומת שמשמעותה — נתבשל די־צרכו! )66 שם של
גבוה ! )95 אבן טובה ! )96 לב
שניים! )24 חרדון! )26 מי דג־זהב שעיניו בולטות מאוד!
ה״חיים 98 קידומת הולנ שהשתייך למעמד נמוך ברומא )68 יסוד חימי או מתכת ה דית
! )100 ערימה של דברים;
העתיקה; )27 מטבע צרפתי! מצוייר. בעפרת פלטינה ! )71
)102 פתח פעור! )103 מילת )29 מכשיר קטן להדלקה! .)30 עסיס זית; )73 מיליונר תימ־הוני
בונה המטוס הגדול בתצער
וקינה! )104 יצירה מו בעל תפקיד ולא קצין בצה״ל !
סיקלית פטריוטית של מלחין )33 כלי מעץ לשבר חומה ! בל (ש״מ); )76 בבקשה! )77
צ׳כי ; )105 כינויים של שני )34 משל-חכמה! )36 כינוי כינוייה של בבל המקראית ;
בתי המחוקקים בארה״ב — למחבואי נשק בישוב בימי ה )79 לא קבוע! )80 אומן במל-
הסנט ובית־הנבהרים.
אכת־הבישול; )82 אחד מסוגי
מנדט הבריטי! )37 עדת־דבד
מאזנן :
רים שבכוורת אחת ! )40 אפס הטעם; )84 תוצר הגפן; )85
צבעי איפור לעיניים ! )87
ואין! )41 אחד מן הצאן; )44
)1בננה ; )2ספר־כריתות ;
רפובליקה אפריקאית ! )90
)3הכותב סיפרי תפילה ומזו שאיננו נייח ; )46 נקלה, בזוי!
זות (ר״ת 4אלוף בצה״ל )47 היסוד הבוער, המאיר וה־ מקום בגיא בן־הינום שם הקרילשעבר;
)6חצי ״צוות״; )7מכלה! )49 אין (ארמית)! )50 בו את הבנים למולך (כ.ח!).
מין פרח טוב ריח ; )8פרי הוא ששבר את גב הגמל ! )92 )53 הדוד שחום־העור בסים־
רה של הרייט ביצ׳ר סטו ( )94
התאנה! )9כינוי לעמוד ה מחזמר ידוע במיקצב תוסס :
תפילה שהחזן עובר לפניו )54 שם המקום בו קבר אברהם סופר ישראלי (ש״מ)! )96
מפני ; )97 גורל, פור ! )99
(כ.ח )12 :).שם שיר של נעמי את שרה אשתו ; )55 סמל השמר
; )15 יצא לחפש את יחידה שלובשים על מדי -דיפלומאט אסיאני, היה נציב
באו״ם! )101 תווך (בהשאלה;!,
״גיזת־הזהב״! )16 קטנייה ב צה״ל ! )56 שנון )58 :-פתה
תרמיל ! )17 הפילגש הראשוגה (ארמית כ.ח )59 צמח בעל )102 מי יתן והיה ! )103 אדמה
במקרא ! )19 נעל־יד, כספה ! פרחים בגוונים שונים ! )60 נישאה.
בעל תפקיד ולא קצין בצה״ל ; זמורת גפן טובה ; )62 רעהערה:
האותיות כ.ח. בסוגאי
צפוני באוקיינוס האטלנטי!
ננות; צעירות; )63 צלי שלא ריים — משמען: כתיב חסר.

(המשך מעמוד )4
שם בגלל תחושת־אשמה, בגין
רמת־המחייה הגבוהה באירופה מול
הרעב בארצות המתפתחות, עקב
היעדר אידיאלים ושיעמום, וקצת
בגלל בורות.
לדעתי טועה ברעם אם הוא חושב
שאפשר להלעיט בחומר זה
את הקורא הישראלי. לנו אין תחו־שת־אשמה
כלפי עמי אפריקה ואסיה.
אלפי ישראלים שהו כמומחים
בארצות מתפתחות והם מכירים
מקרוב את התנאים שם. אנו
מצויים במיזרדדהתיכון עצמו. קשה
למכור לישראלים את הלוקש, וחוששני
שמר ברעם פשוט מבזבז את
זמנו.
.צפי פלד, רמת־גן
• חיים כרעם משיב: אני
מודה לקורא פלד על המאמץ ה מחקרי
המחמיא שהשקיע במדורי
עולם קטן. קל להבין את כעסו.
הוא פשוט לא מסוגל לקבל, שעיתונאי
יביע דיעות השונות מהמקובל
ביתר העיתונים. לפחות
מבחינה זו היה נהנה יותר לחיות
בארץ, שבה המיבחר הוא בין
פראבדה ואיזבסטיה. אני לא מתבייש
באהדתי החמה לעולם השלישי.
אני רואה בעולם כולו
יחידה אחת, וגורס את שיוויונס
של כל בני המין האנושי. בעיית
הפער המתרחב והולך בין הצפון
התעשייתי לדרוס כבר חרגה מזמן
מתחומי ״השמאל הסאלוני באירופה״
.היא הפכה לנושא מרכזי בכל
ועידה בינלאומית ולעיקר עיסוקם
של אישים מרכזיים בעולם,
כולל וילי בראנדט ואפילו אדווארד
הית ! ובאשר למומחים הישראלים
בעולם השלישי, נכון שמיעוט קטן
מהם הקיף עצמו במשרתים שחורים
ואימץ לעצמו השקפה גיזע־נית,
אך רובם הגדול השקיעו עבודה
מסורה באיזוריס אלה, והם
רחוקים מהשקפותיו המתנשאות
של הקורא פלד.
תגובתו הזועמת של הקורא פלד
מצביעה על סדקים ובקיעים בביטחון
העצמי ובשחצנות כלפי
העולם. היא מעודדת אותי יותר
ויותר להאמין, שאכן אינני מבזבז
את זמני בעיצוב גישה אל3ן ר־נטיבית
לנושא הבינלאומי במדורי.

מ־בצע אשפרטת - לאשקחוח בעיקבות מינצע אשפתות
של המישטרה, שנועד
להנחית מכה אנושה על
שוק הסמים בארץ.

בעיתונות פורסם על הצלחה
•הסרת־תקדים ועל כך שבין ה

ל אי ה נו ת

שאלה הם סיר.
מה לעשות בנית גריינר
בגדרה (״העולם הזה״
)2252ז

אם מותר להרוס מיבנים לא-
חוקיים של מיעוטי־יכולת, זוגות
צעירים ואזרחים ערביים, אין סיבה
שלא להרוס את ביתו של גד
גרייבר. וכאשר מתגאה אותו גר-
בר במעשיו(גירוש ערבים) ,לא נותר
לנו אלא לומר: אוי לציונות
שאלה הם בניה.
אלימלד מני, ירושלים
^ חבל? יצססת -י

התאחד! •
אירגון מקבלי קיצבאות ומקבלי ביטוח • לאומי
קיצבאות־סעד נמצא בימים
אלה כשלבי אירגון.

מטרת האירגון: לדאוג להעלאת
הקיצבאות הניתנות היום, שאינם
ריאליים לעומת קצב ההתייקרויות,
ולדאוג באופן כללי לבעיותיהם של
כל הנזקקים לשירותיהם של ה־ביטוח־הלאומי
והסעד.
א. ה ,.תל־אביב
• הנזעוניינים להצטרף לגוף
זה, או לסייע לפעולתו בדרך כלשהי,
מתבקשים לפנות לפי הכתובת:
ת.ד 26107 .תל־אביב.

מן הדליוס
ועד לסבוומס
על טיסתו של עזר וייצמן
במטוסו של ג׳ימי קארטר.

ניצה יחזקאל ר,דתי
תה, קפה וקוקה קולה

הטייל> 1

רת, כדי לפתור את בעיית הס מים?
להפוך את הסמים האסורים
כיום לחוקיים ולמכור אותם בחנויות
תחת פיקוח, יחד עם סיגריות,
אלכוהול, תרופות, קפה, תה, קנקה
קולה; ועוד דברים רבים וטובים.
כל זאת בתנאי, שעל כל דבר ש יימכר
יהיה מודפס, בצורה ברורה
ובכתב גדול וקריא, כי השימוש בו
כרוך בנזק אפשרי. כך יקבל הציבור
אינפורמציה מדוייקת ככל האפשר,
על סוגי הסמים הנצרכים
בחיי היום־יום בכמויות לא מבוטלות.
על־ידי
הפיכת הסמים המסוכנים
לחוקיים, תוכל המדינה לפקח או
אפילו לנהל את המיסחר בסמים.
כך תוכל המדינה לפגוע ברווחי
העולם התחתון ולהתגבר על חלק
מן הבעיות שמעורר ההון השחור.
המשטרה תוכל להפנות חלק מ כוחה
לתחומים אחרים, חמורים פי
כמה — כמו שחיתות ופשע מאורגן
על כל סוגיו וגווניו.
די עם התעמולה הזולה הזאת,
על ״נגע הסמים״ .מיבצע אשפתות
— לאשפתות.
עודד שטרן, ירושלים

עצורים היו כאלה שנתפסו בשעה
שהשתמשו בסמים לראשונה בחייהם.
כל הכבוד לניצבי המישטרה
קדתי וקראום, הטופחים עתה איש
על שכס רעהו — עד מאה ועשרים
! אלא שמאמצי המישטרה
מעוררים גיחוך.
למה לא לנסות ולבחון דרך אח
הוא
הוכיח פעם נוספת, שתשוקתו
לעוצמה אינה יודעת שובע
ולא מתחשבת בנזק שנגרם בעטיה
לישראל בפרט ולעם היהודי בכלל
.״הפוליטיקאי מהסוג האחר״
(איזה?) הבין, למרות רדידותו ה אינטלקטואלית,
שאם ייבחר קאר־טד
בשנייה, הרי שיהיו לו שני בע־לי־בדית
חשובים מאוד: זה השולט
על הנילוס וזה השולט על
הפוטומק. בנסיבות כאלה מי יהיה
מסוגל למנוע ממנו צבירת תאוצה
רבה במסלול הפוליטי, שעלולה
להסתיים בשואה לאומית (כמו, למשל,
בחירתו לראש־ממשלה)?
על מנת לספק את תאוות המל כות
של האיש -מקיסריה, אני מציע
(המשך בעמוד )8

הרברט סמ 1אל • 80 תל אביב • טל6 5 23 0 9 .
העולם הזה 2254

מכחכים
(המשך מעמוד )6
להכתירו בתואר ״קיסר הסאפא־רי
ברמת־גך. וזאת בתנאי שיבטיח
לא לצאת מן השמורה.
סמי וקס, נתניה

י8ו.מקט0^ 101*18
•€י**0 0מ^ץ*101ז סז
80 0800

מה הטענות נגד וייצמן ז האם
אסור לו, או לכל אחד אחר מאי־תנו,
להתערב במערכת הבחירות
בארצות־הברית י אין אנו גורסים
כך. כל המדינאים והפרשנים, כמו
המועמדים עצמם — קארטר, רגן
ואנדרסון — חזרו ואמרו, ואף
התגאו בכך, שעל כף המאזניים
מונחים לא רק כתר הנשיאות
של ארצות־הברית לבדה, אלא גם
שרביט ההנהגה של העולם המערבי
כולו (מה שנקרא בפי רבים
״העולם החופשי״) .עזר, כמו כל
אחד אחר מאיתנו, הוא אזרח ה עולם
המערבי. המנצח בבחירות
באמריקה עשוי, או עלול לקבוע

אינו מספר לנו אם גם הוא נשאר
בחיים).
מה שנעדר מן הספר הזה הוא
שמו של ראש־ד,ממשלה היקר שלנו,
מנחם בגין. הוא — בתוך שלוש
ושלושת־רבעי שנים קצרות, שבר
את כל שיאי־העולם הקיימים באינפלציה
במדינה בגודלה של ישראל,
על־ידי העלאת מחירי הלחם,
החלב, המרגרינה, האורז, שמך
המאכל, המים, החשמל — ומה ש תרצו
— והעניק לעניים הזדמנות
להתרושש עוד יותר, ולעשירים
הזדמנות להתעשר עוד יותר.
בנוסף: את ממשלתו עזבו שרים
רבים יותר מאשר בכל קבינט אחר
במקום כלשהו בעולם, להוציא שר
אחד אשר — לטענת המישטרה —
מקומו יכירנו בכלא, ולא בממשלתו
של מנחם בגין.
יוסף שריק, תל־אביב

רבבת בגדב״ ם
בתגובה על סיפורה של
רחל המרחלת (״העולם
הזה״ ,)2249 על קשריה
של ניבה קיסלק עם עו-
רד״דין ישראלי מפורסם
ועשיר.

...המאמרים היחידים בעיתון
שטרחתי לקרוא היו אודותיי. ואכן,
אני מוכרחה לציין, הצלחתם
לרתק אותי. מהפרטים שהופיעו

ניכה קיסלק
ברעננה ובכפר־סבא —

הי בו אן:

א.מ.פד4

יז פגגלוי•

ה מ סו ל!

ת״א, רח׳ פלורנטין , 50
טל 833183 .

איסל׳יה

מפיץ ראשי לחיפה והצפון קטצועימשה ׳ /שדי בן־גוריון ,43 חיפה,
•525088 מפיצים: ירושלים :״אופני איציק״׳ בן־סירא : 242226 ,3״ידידיה״.
רח׳ אגרון .227696 ,תל־אביב :״חיש מהר״ ,עליה ; 613186 ,16״אופני
הכיכר״ ,ה׳ באייר ; 259194 28״גדנסקי״ ,בן־יהודה ; 445647 ,250״אריה״,
דיזנגוף .79 גבעתיים: בלומנפלד יוסף, רח׳ ל״ח ,61ע״י הדואר. חיפה:
״חב׳ א״י לאופניים״ ,הנמל .69 קרית מוצקין :״אופני אדרי״ ,קדיש
לוז .41 נהריח :״וולפוביץ״ ,הרצל .63 אשדוד :״פישר יוסף״ .מרכז
מסחרי א׳ .24269 ,8אשקלון :״אופן ספורט״ ,טל׳ : 25192״אמיר״.
ככר־העצמאית .107 עשרת וגדרה) :כל־כו עשרת. רממ״חשרון :״כל־נוע״,
סוקולוב ,37 טל׳ .485613 הוד״חשרון :״דויטש אלי״ ,הבונים .25 רעמה:
״שרון אלי״ ,רח׳ השוק .3ראשין־לציון ז ״רוזנבוים״ ,רוטשילד .941634 ,25

ר שיון
נהיגה

מזד טוב

2800 שקל

ליום ני שואיכם

קמרה או ב ס קו ר ה

בי״ם לנהיגה
״גבע״

באהבה מאמא

שלמה המלך ,58ת״א
טל 234162 .

טל2 5 3 2 3 0 .

ליצחק וטובה
ארז ממונטריאול

למד צילום
קורסים למתחילים ומתקדמים
בשחור לבן וצבע

הניה ארז׳

טרמפ

לחייל

את גורלנו. למה, אם כן, אין אנו
רשאים להשמיע את דעתנו על
האיש הראוי לשאת בתפקיד הרם
ביותר בעולם?
טוב עשה וייצמן, בשהסגין בגלוי
את דעתו על הבחירה היאה
ב־ 4בנובמבר, וכל משמיציו ומש־טיגיו
הם צבועים.
מאיה ואיה להב, חיפה
שר־האנרגיה, יצחק מודעי, הופיע
לעיני המצלמות, כולו מדושן
עונג, וזילזול בעזר וייצמן באומרו
:״הוא אינו יודע שבפוליטיקה
לא מהמרים?!״
האומנם? ! כבוד שר־האנרגיה
גילה בפליטת־פה מגוחכת זו, שאינו
מבין דבר וחצי דבר בפוליטיקה.
בכלל, אצלנו נוטים לערבב
עסקנות מיפלגתית צרה בפוליטיקה
ובמדינאות. אלה הם תחומים ׳שונים
ונבדלים זה מזה. כנראה ש־מודעי
דיבר הפעם לא על בסיס
״תשעים אחוז.כישורים״ שבהן ניחן,
אלא על בסיס עשרת האחוזים
הנותרים.
מ. לוונטל, חיפה

אכי אנג׳ל
— קבלן נחמד ונזיליונר אמריקאי
במאמרים הצלחתי ללמוד שנולדתי
ברעננה ובכפר-סבא, שהיו לי
בעל קבלן נחמד בשם דן ומיליונר
אמריקאי בשם ג׳אי, שאני גרה
בדירה צנועה בתל־אביב ושכתב
הטלוויזיה אבי אנג׳ל מתגורר אצלי
בניו־יורק, שאהבתי הגדולה
הוא עיתונאי ישראלי ושאני הולכת
לתיאטרון עם עורך־דין ירושלמי
וגם לארוחת־ערב. והכי נורא:
עם רכבת בגרביים.
העיתונאי ההדיוט, שראה אותי
בהצגה וכתב את הכתבה האחרונה׳
יעשה שירות נפלא לקוראים,
אם ידווח על המחזה תחת שידווח
על הרכבת בגרביים של ישרא־לית־לשעבר. ניבה קיסלק
71 ניו־יורק

עזר סנגזזה
השיאים של בגין
ראש״המטשלה ראוי להיזכר
בספר־השיאיס של
גינס.

מתוך ספר־ד,שיאים של נינם
לשנת 1980 אפשר ללמוד, כי הצרפתי
מישל לוטיטו אכל את
אופניו. בתוך שלושה שבועות עיכל
אותם בצורת מילויי־מתכת במזונו
...ונשאר בחיים. ואילו לו־דנטו
אמאטו אחד, מאיטליה, אפה
את הפיצה הגדולה ביותר בעולם...
שקוטרה 20 מטרים( .ספד־השיאים

מהו שיעור הבעלים, הנוכחים
בשעה שנשותיהם
יולדות 1מנהל מחלקת
נשים ויולדות ב״הדסה״
מגיב על סיפור שהופיע
במדור ״אנשים״ (״העולם
הזה״ .)2250

...מעולם לא נאמר ש־ג{/ג<85
מהבעלים מתעלסים בשעת הלידה,
אלא ש״ 850/0נוכחים בה.
ד״ר צבי פלטי, מנהל מחלקת
נשים ויולדות, בית־החוליס
הדסה, הר־הצופיס, ירושלים
העול ם הז ה 2254

לא צריך לעמוד בתור.
מספיק ללחוץ על הכפתורי
עם כרטיס כספומט באפשרותך בכל שעות היממה:
למשוך מזומנים
להפקיד שיקים
לתת הוראות שונות לבנק
לברר יתרהי1
לברר 3פעולות אחרונות^

*1־כאשר הכספומט מקוון 5

ו כ ספומ ט

שירו ת משו תף של בנק לאומי• בנק דיסקונט
בנק אנו ד• בנק ברק לי סדי ס ק 1נט-בנק ערב ישראל
ברסום וימר י ט קב ס ע

מרים בגימי]׳

הגדיים מעדיפים להישלט על-ידי ההיגיון
ולא להסחף אחרי רגשותיהם. גם
כשרגשותיהם עזים ועמוקים הם מסתירים
אותם היטב עד אשר הם בטוחים
שבן זוגם מבין לרוחם. הכנות ביחסים
חשובה להם מאוד ובן־זוג חמקמק ו־טזוייף
גורם, שיחסם יצטנן במהירות.
פעמים רבות הם מעורבים בפרשיות
אהבה מאכזבות, הגורמות להם להיסגר
בתוך עצמם, אם כי כלפי חוץ יישארו
חביבים ובעלי תדמית של אנשים פתוחים.
נהוג לומר שעבודתם ומעמדם קודמים
לכל. זה נכון, אך יתכן שאפשר
ללמוד מכך, שגם לייחסי-אהבה הם מתייחסים
ברצינות, וכאשר הם מרוצים
מבן־הזוג הם מתמסרים ומעניקים חום,
חיבה ועזרה. גם ביחסים מיניים לא
יאכזבו את האהובים עליהם.

! מזל עקרב

ויחסי המזלות
למין, למוות ולכספי מזד עקרב מציין את הכית ה שמיני
בגלגל־המזלות, שמסמל את
היהם למין ומוות, כספי הזולת,
ירושות או בספים שמביא עימד בן
הזוג לנישואין. במו־ סן מתייחס,
הכית השמיני לייצרים המיניים.
אנסה לתאר כקצרה את יחסו
של כל אהד לבן־הזוג, לאהבה ו למין,
בהתאם להשפעת המזל ה שולט

עקרב בני עקרב נחשבים לבעלי-ייצר ולאוה־בי״מין.
נהוג לומר שיש להם תשוקות
עזות עד כי אינם יכולים לשלוט במיזגם
התובעני והמיני. אן כמו לכל מזלות-
המים גם להם רגשות עמוקים וחזקים,
ולאהבה חשיבות רבה בעיניהם. הם
מחפשים בן־זוג שיוכלו להעריך את רמתו
האישית והתרבותית.
רגישותם הרבה בענייני מין גורמת
לכך שכאשר הם נפגעים הם מפתחים
תטביך דווקא בשטח החשוב להם מכל,
לכן על בן־זוגם לדעת לחלק להם מחמי

אות, לעודדם ולהוסיף לביטחונם־העצמי,
שלא תמיד חזק כפי שנראה כלפי־חוץ.
הם נוטים לקינאה עזה כאשר נדמה להם
שבן־הזוג לא נאמן• מי שמחפש שלווה
ושקט לא רצוי שייעורר את קינאתו של
העקרב• למרות שהם ידועים כמסורים
לעבודתם או לכל תפקיד שהם לוקחים
על עצמם, האהבה והמין קודמים בחשיבותם
לכל דבר אחר.
קשת כשאר מזלות-האש גם בני קשת הם

בעלי מזג חם ונדיב, אך להם יש בעייה
כאשר הם מתקשרים לבני זוג — הם
פוחדים מתלות״ריגשית ומאיבוד החופש.
הם ביקורתיים ולא קל למלא את דרישותיהם
הגבוהות. חשוב להם להגיע להבנה
רוחנית עם השותף. כשהם מוצאים
בן־זוג לחיים הם מעניקים חום, חיבה,
טוב־לב ונדיבות — זאת כשלא דורשים
מהם דברים אלה בכוח. הם נותנים לבני-
הזוג חופש, ולפעמים מרשים לעצמם
חירות למעלה מן המקובל, ומסוגלים
לאהבה כפולה בעת ובעונה אחת. אך על-
פי-רוב לא ירשו לעצמם לבטא זאת,
מכיוון שהיושר מנחה אותם בחיים.

כשאר מזלות״האוויר גם הם נשארים
מרוחקים מעט מבני־זוגם. הם נהנים
מקשרים עם בני-אדם בכלל. אם יכירו
בן־זוג מקורי, שהתנהגותו חורגת מהשיג-
רה, הם יימשכו אליו ולא ירצו לעזבו.
גם התועלתיות נמצאת לפעמים בחישוביהם
כאשר הם מתאהבים. על״פי־רוב
הם מעורבים בפרשיות״אהבה רבות ומפתיעות.
הם מסוגלים לחיות תקופת-
מה ללא־אהבה ולפתע להידלק ולהתלהט
ואז ראשם עסוק רק בעניין זה. קשה
להגדירם כשופעי מיניות — הקשר האינטלקטואלי
חשוב להם, ולשותף שהם
מעריכים הם מוכנים לעזור ולהתמסר,
אך לא להשתעבד. החופש חשוב להם
מעל הכל.
דגים רגישותם של בני-דגים והצורך להסתיר

(המשך בעמוד )48

ענייני כספים עתידים לגזול חלק ניכר
מזמנכם, כדאי להימנע מהפתעות בלתי-
נעימות ולהקדים תרולמכה.
אפשר פה להאזין לעצות בעניי נים
אלה, אך תוכניות
חדשות והחלטות נמהרות
עלולות להיות
מסוכנות. במה שקשור
ליחסי ידידות התקופה
די טובה, וגם בשטח
זה צפויות הפתעות.
תיתכן הכרות חדשה,
או חידוש יחסים שנגמרו לפתע. על
¥¥הבריאות שמור היטב, בעיקר על הראש.

אישיותכם הקרון שימחה, וכל הבאים
עימכם במגע יוכלו להוות ממצב רוחכם
האופטימי והמעודד. הצורך
בעצמאות יודגש
השבוע, בני־זוגכס יופי.
תעו מהשינויים הדרמטיים
שיוצעו על־יד־כס.
נסו לדמן מעט את הדברים ההתלהבות,
יראו אחרת כאשר
עננים יכסו יאת השמים
והגשמים ירתקו אתכם
לבית בעל־כורחכם. בני
המין השני עשויים להפתיע אתכם.

¥העבודה תעסיק אתכם יותר מן הרגיל,
¥¥ויש לצפות להפתעות בלתי־צפויות, אך

לא כולן חיוביות, לכן

שימו לב לא להיכנס

למצבי לחץ, שעלולים

להקשות עליכם להתארגן
ולגרום לחוסר-

מנוחה. בכל מיקרה

אל תתפלאו אם תו-

צענה לכם הצעות עבו¥

חדשות, שיהיה

עליכם לשמרן בסודיות

מוחלשת. נסו להתקשר
¥שוב עם ידידים ותיקים ומוכרים, הם
¥ישפרו את הרגשתכם ויביאו עימם מרגיע
לעצבים המתוחים מדי בתקופה זו.

שינויים רבי תהפוכות עשויים להתרחש
בתקופה זו, אך הכיוון הכללי חיובי. תוכ־
^ לו לתנות מכל מה ש־

חששתם בתקופה האח־
0רונה. יש להיזהר מאני
8^31 שים בלתי־מוכרים ומר
זרים, ולא להתפתות
להצעותיהם המוזרות,
שעלולות לערער את
מצבכם הנפשי ולגרום לבילבול. כדאי
להקפיד להישאר במציאות היומיומית.

בתקופה זו אתם עומדים לפתע מול
המציאות ועליכם להחליט החלטות
חשובות מאוד לגבי

58 גון ו.ן ון^ד

חות עצמו. גם אם
הוא שומר על מרחק,
הוא עשוי לחזור בקרוב,
ולהוסיף ביטחון, חים ופינוק. לכן
התעודדו והמתינו מעט עד יעבור זעם.

הקפידו על כל מה שקשור להתכתבוינת או
שיחות־טלפון, טעויות טכניות או חוסר־הבנה,
כיוון שאלה עלולים
לגרום לבילבול
ולקילקול יחסים שקשה
יהיה לתקנם מאוחר
יותר. מצבכם ברגע זה
נעים יותר מבעבר.
יחסי אהבה חדשים
עתידים להתפתח ולהוביל
לקשר רציני, שעשוי
להימשך זמן רב.
עדיין כדאי לשמור על
סודיות. התקופה רגישה לכל דבר ולכן
כדאי להתייחס בזהירות, ולא לעצום עין.

תקופה מוזרה ומבטאת היטב את אופי
המזל. מצד אחד מרגישים כבדות, רצינות
ושאי״אפשר להתייחס
בקלות״דעת לשום
דבר. מצד שני,
כל מה שאתם מעוניי-
נים אתם משיגים —
בקשות שאותן היה
ברור שייפסלו, נענות
בחיוב וגורמות להפתעה.
באהבה אתם
פופולאריים ומצליחים
במיוחד, נצלו היטב
את הקסם הקורן מכם. ידידים ומכ-
רים ישימו לב אליכם, יותר מתמיד.

חווזנ״ס

חודש •ימי ההולדת מביא עימו שמחות
וחגיגות, גם אם אתם חשים מעט עייפות
ואפילו חוסר־מרץ, אל

ינזזזזן ^.
-1[11888י$8-ז? 002219989 802051230

כם הטובה לטווח רחוק
תוכלו לקדם את מצב־כם
הכלכלי בצורה מש״
מעותית. עדיין יש להי־זהר
ממאחזי עיניים
ומחליקי לשון כיוון שבמשך שבוע זה קל
בלתי צפוי.
להתפתות וליפול 5פח

עייפות פוקדת אתכם בזמן האחרון
ואתם השים צורך להתבודד ולעסוק המעניינים בדברים
אתכם בלבד. לאמנים
שביניכם תקופה זו
יכולה להיות פורייה,
מלאת־השראה ודימיון.
את הקשתים האחרים
כדאי רק להזהיר מהחלטות
מטעות שעלולות
לגרום לחרטה.
הפתעות בלתי״נעימות
יגיעו דווקא ממקום
שאותו כלל לא כללתם בשיקוליכם. מכל
מקום, ההתחלות כדאי לשקול פעמיים.

התקנפה מצביעה על שינויים בהלך־הרנח
ורצון לשבור את השיגרה. ידידים שמצי־עיס
הצעות לקידום

׳בהתלהבות

גדולה התעכבו ולא יצ־ר

8 0 5 3 3או לפועל. ייתברר
לאחר זמן שהעיכוב היה

2 3 3 0 6 !1י § לטובה, בעוד כשבו
עיים
תוכלו לבצע את

אותן תוכניות והתוצאות ישביעו את

רצונכם. בחיי הרגש צפויות התפת
חויות
מעניינות, גלו עירנות והעזה .

בתקופה זו כדאי לברר ולחקור היטב
את מצב העניינים במקום עבודתכם .

אתם עתידים לגלות

מיספר תגליות מעניינות
שתדלקנה אור
אדום בראשכם. יש
להסיק את המסקנות
ולא לתת אמון מופרז
בידידים, גם אם נוח
לכם בחברתם. קשרים
חדשים עשויים להתרחש
ביחוד עם מכרים
שהגיעו זה עתה
מנסיעה ארוכה בארץ.

בתקופה זו נשמעים דיבורים בקשר לנסיעות
לארצות אחרות, אך יתכן שהדיבורים
__ יהפכו במהרה למעשים.
כל הקשור בנסיעות יתרחש
במפתיע. גם אס
לא אתם תהיו הנוסעים,
לפחות יהיה זה מישהו
מבני המישפחה שנסיעתו
תשפיע על עתידכם.
לאחרונה אתם
חשים רצון ללמוד
דבר־מה חדש, לימודים
יוסיפו הנאה, ועשויים
להביא תועלת מעשית. בשטח הרומנטי
אתם מבוקשים ומושכים את כולם.

סו ד

מחדר־־המיטוח

בוודאי שמתם־לב, קוראים יקרים, שעד עצם היום הזה
הייתי מאוד דיסקרטי איתכם בקשר לחיי האישיים. ובכן,
היום החלטתי לחלוק עימכם סוד כמוס, ממש מקודש־הקוד־שים
שלי, חדר המיטות, וזה עוד לפני שהחלטתי סופית
לרוץ לנשיאות.
הכל התחיל כשהייתי שרוע באלכסון חלקי על מיטתי,
והסתכלתי על מה שקורה בטלוויזיה. שם ראיתי את ראש
הממשלה שלנו מופיע על־פני המירקע, וטוען, בתגובה לתוצאות
הבחירות בארצות-הברית, שישראל היא חלק מהעולם החופשי,
או נמנית עליו, או משהו מהסוג הזה. צירוף המילים הזה,
מפיו של מר בגין, הפעיל אצלי גירוי עז, שפשוט לא הייתי
יכול להתגבר עליו. לקחתי כמה מילונים בשפות שונות, נייר
ועט, ואחרי שעיינתי במילונים כתבתי אל מר בגין את המיכתב
הבא — מיכתב מחדר המיטות. וזה לשונו :

קיים ערך חשוב מערך החופש, והוא ערך הקיום, ובשם זכות
קיומו של העם היהודי בישראל אתה זכאי לשלול את חירותם
של כמיליון וחצי ערבים־פלסטינים המצויים תחת שילטונך.
כל הטיעונים הללו כבודם במקומו מונח, אך גם אם כולם
אמת צרופה, אין הדבר משפר בכהוא־זה את מצב החופש
בטריטוריה הנתונה לשילטון ממשלתך.
לפיכך עלי לתבוע ממך את עלבונם של המילונים, השפה
והאמת, ולבקש ממך בכל לשון של בקשה לחדול מהשימוש
בביטוי השגור בפיך, ואשר משתמע ממנו קשר בין מדינת״ישראל
דהיום ובין מושג החופש. קשר זה חדל להתקיים כאן בי״ג
השנים האחרונות.
עדי כאן נוסח המיכתב.
שיגרתי העתק ממיכתב זה לאקדמיה ללשון העברית, כדי

3יבקר

׳החיות מהשבוע גשבוע שעבר הפניתי חידה מסויימת
אל קהל הקוראים, והבטחתי להגיא את
פיתרונה השבוע. אמנם יש לי כלל״ברזל,
שעל־פיו אני מקיים רק בין 30ל־40
אחוז מההבטחות שלי, ולבן אני מקפיד
מאוד שלא לקיים 60—70 אחוז ט־ההבטחות,
אבל דווקא ההבטחה הזאת
נראתה לי חשובה וראויה לקיום.
כל הוויכוחים או השיחות בין אנשים
שדיעותיהם חלוקות, אם הם נמשכים די
זמן, צריכים להגיע בסופו־של-דבר להכרעה
מסויימת• או שצד אחד צודק, או
שהצד השני צודק. האמת, בניגוד לאמירה
העממית המקובלת, יש לה מינהג
מוזר, שלא להימצא אף פעם באמצע. מה
שקורה בשלב הזה הוא, שחלק מאלה שמפסידים
בוויכוח מרימים ידיים בהכנעה,
אבל לרוב האחרים עוד יש טענות.
אחת הטענות המקובלות היא זו: אמנם
אתה ניצחת בוויכוח, אבל אני בכל זאת
צודק. ויכוח זה רק מילים, ועם מילים
אפשר לעשות כל דבר.
לי קורה הדבר לפעמים עם פאנאטים
מכל מיני סוגים. אם קורה שהפאנאט
הוא גם אינטליגנט, הוא מביא לי הוכחה
לתיזה הזאת שלו, שעם מילים אפשר
לשחק כמו שרוצים, ולכן זה לא מוכיח
שום דבר. וכאן אנו מגיעים לפיתרוו
החידה מהשבוע שעבר. שם הופיעו, בהסבה
ישראלית לכיוון של המחזאי מוג־די,
הפרדוכס הקלאסי הידוע של ״סוקר-
טס והיוונים״ .ככה זה הולך במקור :
סוקרטס טוען שכל היוונים שקרנים.
סוקרטס הוא יווני, ולכן גם הוא
שקה•
לכן משקר סוקרטס כשהוא אומר שכל
היוונים שקרנים.
אם כל היוונים אינם שקרנים, גם
סוקרטס אינו שקרן.
לכן צודק סוקרטס בטענתו שכל היוונים
שקרנים.
וכן הלאה, במחזור אינסופי.
הפרדוכס הזה נראה עגול, שלם ומושלם,
כאילו שאי־אפשר לצאת ממנו. אבל
האמת היא שהוא מלא חורים. שני ה־מישפטים
הראשונים הם בסדר גמור,

רא ש־הממ שלה, מר מנ ח ם בגין
מישרד רא ש־הממ שלה,
גבעת־רם (עדיין ,) 1ירו שלים

ביום ד׳ ,ה 5-בנובמבר ,1980 שמעתיך אומר לכתב הטלוויזיה
הישראלית דברים, שמהם משתמע כי מדינת־ישראל נמנית
על מה שהנך מכנה ״העולם החופשי״ .כוונתך, כנראה, כי היא
מדינה בין מדינות שבהן שורר חופש, להבדיל מקבוצת מדינות
אחרות, שבהן אין החופש שורר, והן מהוות את ״העולם הלא-
חופשי״.
עלי להודיעך, כבוד־ראש־הממשלה, כי דבריך אלה גורמים
לי בעיה חמורה — למי עלי להאמין! לכבודו, או לקבוצה
שלימה של מילונים בשפות שונות, שבהן נועצתי. למילים
״חופש״ או ״חרות״ בעברית £ 0 0 1 ,או £18 £111׳¥
באנגלית £18£11¥£ ,בצרפתית, או ׳ £111£11£ £בגרמנית,
יש הגדרות דומות בכל השפות הללו. היות האדם חופשי, או
בן־חורין, כבוד ראש־הממשלה, פירושו היכולת לבחור מטרה
שברצונך להגשים, היכולת או האפשרות להגשים אותה מטרה.
פירושו גם היות האדם לא-כבול באיסורים ובמיגבלות שקבעו
אחרים, בניגוד לרצונו ושלא בהסכמתו, ומסוגל להגשים ולממש
את זכויותיו הטבעיות או את הזכויות המוקנות לו מכוח אמנה
חברתית שהוא שותף לה.
מדינה חופשית או בת-חורין, לפיכך, היא אותה מדינה
שהמצויים בתחום שילטונה נהנים מחופש. והנה, אדוני, הרשה
נא לי להזכיר לך, כי בתחום שילטונה של מדינת-ישראל
מצויים זה י״ג שנים מיליון ויותר אנשים (וביניהם גם זקנים,
נשים וטף) ,שאף לא אחת מהגדרות החופש עשוייה לתאר,
ולו בקירוב־מה, את מצבם. האנשים הללו אינם נהנים מחירות
הביטוי. אין הם נהנים מחופש ההתאגדות המקצועית או
הפוליטית. אין הם יכולים להגשים את מטרותיהם, והם
כבולים באיסורים ומיגבלות שקבעו אחיים. נראה, אדוני,
שדווקא כל ההגדרות של ״אי״חופש״ או ״שלילת חירות״
מתאימות יפה לתיאור מצבו של אותו עם, שאתה מנסה אף
לשלול ממנו את החירות לקרוא לעצמו בשמו שלו.
כיוון שזה המצב, אדוני, אין שום אפשרות להשתמש בהגדרה
״מדינה חופשית״ באשר למדינת״ישראל, אלא־אם־כן מבקשים
לשרוף את כל המילונים בעולם, או לחבר מילונים חדשים
תחתם• ואם מדינת-ישראל אינה מדינה חופשית, הרי ברור
שגם אינה יכולה להימנות על העולם החופשי, ממש כשם
שחציל אינו עשוי בשום פנים ואופן להימנות על מישפחת
המלפפונים.
אמנם יכול אתה, מר בגין, לטעון כי מצב זה נכפה עלינו,
כי הוא בלתי נמנע או זמני, וכן יכול אתה לטעון כי לדעתך

אבל החל מהשורה השלישית כל העסק
מתמוטט כמו מיגדל קלפים. שימו־לב
לשורה הזאת: נניח שסוקרטס באמת
שקרן, האם זה אומר שכל מילה שהוא
אומר היא שקר: בכלל לא. גם שקרנים
אומרים אמת, לפעמים, ויכול להיות שדווקא
במקרה של היוונים אמר אמת.
בשורה הרביעית יש בלוף גדול יותר, שמבוסס
על שימוש מטעה במילה ״כל״.
הקביעה שכל היוונים אינם שקרנים,
הרי אינה אומרת שלא יתכן שחלק מהיוונים
הם דווקא כן שקרנים, וסוקרטס
ביניהם. בשורה החמישית, גם אם מקבלים
את כל מה שנאמר לפניה, מופיעה
קביעה מטעה אחרת. שהרי, גם אם
סוקרטס אינו שקרן, אין פירוש הדבר
שבאופן אוטומטי הוא צודק בכל מילה
שהוא אומר, ויתכן מאוד שדווקא בקביעה,
המופיעה בטישפט החמישי, הוא
טועה.
זהו פיתרון החידה מהשבוע שעבר, על
מונדי והמשוגעים. אני לא צריך לספר
לכם, כמובן, שבסוף הוויכוח, כשמפרי־כים
את ההוכחה המדומה הזאת, עוד
יש הרבה חכמים בלילה שמספרים לי
שזה לא אומר שאני צודק, כי זה בסך
הכל מילים, והעיקר זה האמונה שבלב.
כל מה שנשאר לי לעשות במקרה כזה
הוא לומר שגם האמונה שבלב, זה בסך
הכל שתי מילים.

סוד כמום מחדר־הנזיטות שלי
להוכיח להם שלא רק הם שומרים על כבוד השפה. בכוונה
לא נכנסתי לכל מיני עניינים פוליטיים עדינים, כמו תלותה של
ישראל בארצות-הברית, מקומה של דרום־אפריקה בעולם
החופשי והקומוניזם הבינלאומי. אני פשוט לא רוצה לתת
לראש־הממשלה אפשרות להתחמק.

מ> זרח צפון לנו חיה פוליטיקאי טוב, שנעשה פית־אום
ראש״ממשלה גרוע ושחקן מצויין.
לאמריקאים היה שחקן גרוע, שהפך להיות
פוליטיקאי טוב, ועכשיו נראה איזה
מין נשיא הוא יהיה•
האמת היא, שלי אין הרבה תיקוות
ממר רגן. בן-אדם שעבד פעם בתור מלשין
מקצועי על החברים שלו, איזה דבר
טוב כבר יכול לצאת ממנו! אבל בניגוד
לי, אני שומע שיש כל מיני אצלנו, שדווקא
חושבים שרגן יהיה טוב בשבילם.
גאולה כהן, למשל, כמעט שפכה ניטים
מרוב ששון, וגם ח״כ יהודה בן-מאיר מ־המפד״ל,
שפעם הוא יונה, פעם נץ, ותמיד
דמוסתנס, הסביר לנו שרגן, בניגוד
לקרטר, רואה את העולם מזרח״נגד-
מערב ולא צפון-נגד-דרום. זה שהקומוניזם
הבינלאומי הוא גם האוייב הראשי של

מערב דרום רגן, אומרים החוגים האלה, זה מה שיציל
את ההתנחלויות וכו׳.
וזה דווקא אני לא מבין. אם רוצה
רגן למנוע את החדירה של הקומוניזם
הבינלאומי לעיראק, לסעודיה ולירדן,
ואם הוא רוצה למנוע את חזרתו של
הקומוניזם הזה בכל המרץ למצריים ולסוריה׳
אז מה הוא צריך לעשות! לחזק
את ישראל, מה שהם קוראים ! לתמוך
בכל השטויות של בגין וחבריו !
הרי זה בדיוק מה שיגביר את ההשפעה
הנוראה של הקומוניזם הבינלאומי בכל
המזרח־התיכון.
מי שמבין מזה שאני מקווה שרגן דווקא
יפעיל לחצים חזקים מאוד על ישראל,
פשוט טועה. אני כבר תיכף בהתחלה
אמרתי שאני ממנו לא מקווה לשום דבר.

מימין: אוברול שחור צמוד לגוף ומעליו דקט עשוי וואל שקוף — עס צווארון
קשירה — בהדפס נקודות מותחת בגוני החום והבד. משמאל: הדפס פוזטיב
ונגטיב באוברול ומעליו דקט וואל שקוף.

מימין: אוברול סטרפלס ומעליו דקנו ארוך. משמאל: חליפת מכנסיים עם
טוניקה ארוכה. שני הדגמים עשויים מסריג בפסים עס נקודות בזהב.

מדגמי הקו החדש שד

אבנה ניבה
סחיו/חורף
מימין: אוברול ומשמאל שמלה, שניהם מוולוטו (סריג דמוי זמש) בגון היין.
גוונים נוספים: כחול, חום, בז׳ וסגול.

ן£03ן 4 9

11111181.

2מערכות עשויות מאריג צמרי משובץ בגוני האפור והשחור עם חולצות משי
תואמות. כל פריט נמכר בנפרד ומאפשר התאמה גם לפריטים אחרים במלתחה.

וז׳ק שור״ ב־נלאומ־חל של,ריב״־קטנ־ם הקורא הישראלי כבר די רגיל לצנזורה העצמית,
המתנדבת, של עורכי העיתונים. העלמת מידע חשוב
מהקורא היא מעשה שבכל יום, המעוטר במונח המרשים
״אחריות עיתונאית״ או אפילו ״אחריות לאומית״.
מסתבר שתכונה זו אינה מיוחדת דווקא לישראל. גם
בעיה העיתונות העולמית הלוחמת והחושפת קיימת
שורה ארוכה של נושאים לא־סימפטיים, שגם אמצעי־התיקשורת
החופשיים במערב מעדיפים להתעלם מהן
במתכוון.
עולם החלומות שד דוריס. השבוע פורסם ב־ארצות־הברית
מחקר מאלף, פרי עמלו של קרל ינסן,
פרופסור מכובד לתיקשורת־המונים מקליפורניה. ינסן
ואנשי הצוות שלו ערכו רשימה של נושאים אסורים,
לא פופולאריים, שרוב אמצעי־התיקשורת מתעלמים מהם
בכל מחיר. אין פלא שמקארתיסט מובהק כמו רונאלד
רגן הופך לנשיא ארצות־הברית בשנות ה־ .80 דווקא

| 19!7

) 9 1 1

בענף שלו, הקולנוע, נהגו החברות הגדולות להפעיל
צנזורה עצמית — ״הקוד״ המפורסם — שתפקידה היה
להשאיר את הצופה בעולם החלומות המתקתק של דוריס
דיי וג׳יימם גארדנר.
רשימת הנושאים האסורים היא מרתקת בחוסר המיק־ריות
שלה. המכנה המשותף שלהם ברור: הצורך למנוע
מצופי הטלוויזיה, מאזיני הרדיו וקוראי העיתונים מידע
שעשוי לגרום להם להקשות ברצינות על כמה אמיתות־יסוד
של החברה הרכושנית.

• ״דאמפינג״ ,או מבירת סחורות אטומת,
מסוכנות או פסולות לעולם השלישי.

אמצעי־התיקשורת העולמיים נמנעים מלדווח על העובדה,
שמכירת מוצרים מסוכנים למדינות העולם השלישי
הפכה נוהג מקובל והגיעה למימדים גדולים. בעיקר
מקובלת מכירת תרופות, שנאסרו לשיווק בארצות־הברית
ובמערב־אירופה. ניו סטייטסמאן, שדיווח השבוע על
ממצאי ינסן, מוסיף שהחברות העל־לאומיות (מולטי-
נאשיונלס) מפיצות בין השאר גלולות־הרגעה לילדים,
שגרמו למקרי מוות רבים, ובן תרופות מסרטנות לנשים
בהריון, החשודות בגרימת נזקים ומומים לתינוקות.

• הסיפור האמיתי על איראן.

רק אחרי נפילת השאה הגיעו לידיעת הציבור במערב
הפרטים על זוועות מישטרו, על תעלולי הסאוואק ועל

הניצול הכלכלי ששרר באיראן. המידע האמיתי על השאה
פורסם רק בעיתוני־שוליים שמאליים שתפוצתם, בדרך
כלל, קטנה. היעדר המידע הביך את הציבור הרחב, וגם
את מעצבי דעודהקהל, שלא תפסו, ולא היו מסוגלים
לחזות, את ההתפתחויות שהובילו למהפכת האיסלמית.

• הפגיעה בזכויות־־האדם בבתי־הסוהר כ־ארצות־הכרית.
המידע
על התעללויות באסירים ועל אפלייתם מטעמי
גזע, מעמד והשקפות פוליטיות לא זכה לכיסוי הולם
באמצעי־התיקשורת (ראה מדור קולנוע, העולם הזה .)2253
סטטיסטיקה שפורסמה על־ידי ועדה מוסמכת של מישם־
טנים בעלי שם עולמי, שזומנו לחקור את בעיית זכויות־האדם
בארצות־הברית של ג׳ימי קארטר, שלו יומרות
רבות בשטח זה, העלתה מימצאים חמורים. ברור שרגן
לא ישפר את המצב. בין השאר הדהים הסקר כשהוכיח,
שרצח שחור, אפילו על־ידי שחור אחר, לא נענש באותה
חומרה כמו רצח לבן. סיכויי אדם שרצח שחור לעונש
מוות הם עשירית מהסיכון שלוקח על עצמו רוצח של
לבן. לעומת זאת, לשחור שרצח לבן ישנם פי חמישה
יותר סיכויים להגיע לגרדום, מאשר ללבן שרצח את
בן גזעו. אף לא על לבן אחד נגזר דין מוות על רצח שחור.
עובדות אלה, כאמור, הועלמו ברוב אמצעי־התיקשורת
הבינלאומיים ולא פורסמו, כמובן, גם בישראל.

• ניצול תנאי תעסוקה גרועים כעולם השלישי.
אילי־הון
ומנהיגי איגודים־מיקצועיים בארצות־הברית
נוהגים להטיף נגד יבוא סחורות זולות, בעיקר מיפאן.
לעומת זאת מתעלמים העיתונים מהמגמה ההולכת וגוברת
להקים חברות־בת אמריקאיות בארצות המתפתחות. חברות
אלה נהנות מכוח עבודה זול, מאיגודים־מיקצועיים חלושים,
ומתקנות בריאות ובטיחות רופפות, שאינן מחייבות
הוצאות גדולות במיוחד. דוגמה בולטת היא חברת רדיו־זנית,
שסגרה את מיפעלה בשיקאגו ופיטרה 5,000 פועלים.
שכרם הממוצע של פועלים אלה היה 5.25 דולר לשעה.
לפועלים שלה בטאייוואן (פורמוזה) משלמת אותה חברה
רק 36 סנט לשעה.

בשנתיים האחרונות מחמת הרעב הכבד השורר במזרח־טימור,
ומעשי אכזריות ושחיתות הנפוצים באינדונסיה.

9הלובי החזק ביותר, אך הדיסקרטי, בוושינגטון.

השולחן
העגול של הביזנס, מועדון־הנשיאים של 200
הקונצרנים האמריקאיים הגדולים ביותר, שומר בכוונה
על פרופיל נמוך. הלובי הזה הצליח למנוע רפורמות
במס־הכנסה, יצר לעצמו חורים גדולים ברשת הגבייה
ומנע את הקמתו של מישרד פדרלי, שידאג באורח
ממוסד לזכויות הצרכנים.
הדו״ח המרתק של הפרופסור קרל ינסן הניע את
השבועון הבריטי ניו־סטייטסמאן לפנות לקוראיו ולבקשם
לחוות את דעתם על הנושאים שזוכים ל״צנזורה מרצון״
בבריטניה. מעניין אם גם קוראי העולם הזה יוכלו להרכיב
רשימה של נושאים כאלה (למשל: פרשת תמיכתו של
השואן המדופלם מנחם בגין במרצח ההמונים פול־פוט)
שאמצעי־התיקשורת הישראליים מתעלמים מהם במתכוון.

ג־ מ איי ק ה:
סיי אג ה

מחכה

ל א תנן

הדוד סאם זכה לניצחון חדש בחצר האחורית שלו.
מיפלגת-העבודה של ג׳מאייקה, שהדיחה מהשילטון את
מייקל מאנלי המארכסיסט, הניטראליסט והדמוקרט,
ראוייה לתואר ״לייבור״ עוד פחות מאחותה הישראלית.
מנהיגה, אדווארד סייאגה, פוליטיקאי ממולח בן ,50 ממוצא

+תעסוקה קטלנית.
אמצעי־התיקשנרת האמריקאים, למשל, מצניעים את
העובדה ש־ 100 אלף פועלים בארצות־הברית מתים כל
שנה ממחלות שמקורן במקום העבודה. לא מדובר כאן
על תאונות־עבודה, אלא על מחלות הנובעות משימוש
בחומרים כימיים מסוכנים במיפעלים 400 .אלף פועלים
נוספים הופכים נכים מאותה סיבה. החוקרים סבורים,
ששניים מכל חמישה מקרי־מוות ב־ 30 השנים הבאות
ייגרמו משימוש בששה כימיקלים הנפוצים במיוחד ב־תעשיה.
חומרים אלה מסוכנים גם לצאצאי הפועלים
שנפגעו.

• הדליפה הגרעינית.המסובנת כיותר.

אנשי התיקשורת התעלמו כמעט לחלוטין מדליפת
כמות אדירה של מים רדיו־אקטיביים לנהר ריו־פוארקו
בנידמכסיקו, ב־ 16 ביולי .1979 מי הנהר מגיעים ללייק
מיד, אגם המספק חלק ממי השתיה של לום־אנג׳לם.

• ג׳נוסייד במזרח-טימור.

קיים קשר שתיקה סביב מעשי הזוועה של אינדונסיה
במזרח־טימור. כידוע רצחו האינדונסים _בעת פלישתם
למזרח־טימור, בדצמבר ,1975כ־ססז אלף בני־אדם, עשירית
מהאוכלוסיה. יצויין שלפחות עוד 100 אלף בני־אדם, מתו

פלוגת הסדרן של סכייאגה כפעולה
ניצחון לדוד סאס

101ה סי בו ת
לניצחונו ש ל
רינ אלד 1רגו
אחרי נאום הבחירות הניו־יורקי שנשא השר אריאל
שרון למען רונאלד רגן, באנגלית מחרידה ובארשת
פנים קצת מפחידה, הצטרף אליו גם ח״כ משה דיין
בהצהרות מילחמה־קרה בנוסח משולב — ספק ג׳ון
פוסטר דאלאס ספק בארי גולדווטר. נראה שהשניים
הקימו שם מחדש את היחידה ,101 בשירותו של רגן.
רק מאיר הר־ציון חסר, כדי להשלים את התמונה,
אפילו שיש הטוענים שהאנגלית שלו, הגרועה אף
מזו של שרון, אינה מאפשרת לו להצטרף למאמץ
המילחמתי. יש להניח שהעיתונאי אורי דן עוסק עתה
בכתיבת ספר על הצלחת ה־ 101 בבחירתו של רגן
לנשיא. המשך יבוא.

מועמדו של יצחק בן־אהרון לראשות־הממשלה,
ח״כ יצחק רבץ, כינה את בחירתו של רונאלד רגן
״!ניצחונה של זקיפות הקומה״ .אין ספק שגם ח״כ
שימעון פרס חושב כך, אלא שהוא לפחות שותק.

סוציאדיסט יצחק רכין
רגן זקוף־הקומה

לבנוני, ניהל מערכת בחירות אלימה שעלתה בחיי 600
בני־אדם. סייאגה גם הצליח לרתום את כל זרועות
המימשל האמריקאי, כולל הסי־איי־אי, ואת החברות הגדולות,
כדי ליצור לחץ כלכלי על מישטרו של מאנלי.
שבחים נלהבים. ניצחונו המוחלט של סייאגה כבר
הניע את דייוויד רוקפלר, הבוס אדיר הממון וההשפעה
של צ׳יס מנהטן בנק, להרעיף עליו שבחים נלהבים.
אחרי שסייאגה גירש את השגריר הקובאני מג׳מאייקה,
סיפר רוקפלר שהוא מיודד עם ראש־הממשלה החדש
ומכבדו מאוד. הוא טען, שסייאגה יציל את כלכלת
ג׳מאייקה, יביא עימו לשילטון נסיון עשיר וכושר ניהול.
רוקפלר הבטיח לשתף פעולה עם ממשלת סייאגה ולסייע
לה להיחלץ ממצבה הכלכלי הקשה.
סייאגה כבר הודיע שהוא יחדש את המו״מ עם קרן
המטבע הבינלאומית. מאנלי הפסיק את הדיונים עם נציגי
הקרן במארס השנה, מכיוון שאלה דרשו שיפסיק את
רוב פעולות השיקום החברתי שלו, ושיצמצם באורח
דראסטי את תקציב הרווחה. מאנלי, ידידו הטוב של
רוברט מוגבה ומנהיג מקובל בעולם השלישי, סירב
לפגוע בשכבות המצוקה בארצו, הרגיז בכך את המעמד
הבינוני. ארצות־הברית, שעויינת אותו בשל קשריו עם
קובה ונטייתו לנייטראליזם, מימנה, ללא ספק, את מערכת
הבחירות היקרה של ״מפלגת העבודה״ של סייאגה.
עתה מצפה סייאגה לגמול כספי רציני מוושינגטון,
ולזרם של אנשי־עסקים שישקיעו בג׳מאייקה. קשה לדעת
אם יצליח, אך ברור שעניי ג׳מאייקה ונציגיהם הפוליטיים
ספגו מכה קשה ביותר.

עוד?א נשמע דבר כזה:
ל׳׳סניו״ יש בשבילך הצעה שאין לסרב לה: מערכת
סטריאופונית בעלת צליל אמין וטהור שצריך לשמוע
כדי להאמין — ובמחיר מבצע חד פעמי. נצל הזדמנות
בלתי חסרת זו ותהיה לך מערכת סטריאו יוקרתית
המורכבת מפריטים מעולים:

רסיבר סטריאו ¥0 40 * 2016א 54

שילוב משוכלל של אמפליפייר וטיונר. האמפליפייר
מפיק צלילים מעל ומעבר להספ ק הרשום שלו:
,2x16 \4/3113 8.114.5.בתחום תדרים .40—20,000142
יש בו מיתקן למניעת עיוותים בתדירות גבוהה,
.המבטיח צליל ״נקי נקי
.אפשרות לשלוט בנפרד ב־ 16נ61ז.8335/1
הוא מצויד בכפתור 653ח_01!<1ו וניתן לחבר אליו
4רמקולים וזוג אוזניות.
הטיונר מצויד במתקן 9ח\4011ו 6114
והוא מצטיין בקליטה אופטימלית
ונקיה מהפרעות. יש בו הפרדה
סטריאופונית מושלמת ( 40)18ב־?)18

ורגישות 61)4מצויינת —

פטיפון 20 קז

מונע ברצועה עם בקרת מהירות
אלקטרונית. הפטיפון חצי אוטומטי:
הזרוע מוחזרת למקומה כשהיא
מגיעה לסוף התקליט. הזרוע
מאוזנת היטב, בעלת תדר תהודה נמוך.
הפטיפון פועל ביציבות ובשקט מרשים.
נתוניו המקצועיים:
. 3/8 83110 60 )18ס/ס + 611416)< 0.1ץ ו\\4/0
מערכת סטריאו
׳׳סניר

רמקולים —203 0ק _£83 וח££ק

רמקולים באיכות מעולה המיוצרים בדנמרק
ומצטיינים בצליל אמין המתאים במיוחד למערכת
סטריאו משוכללת כל־כך. תחום התדירות שלהם
,38—20,000 82 וההספ ק המירבי \4.3.ו.4514/3115 8 .
בכל רמקול 3יחידות:
ז6616״\6 1ודו 0ס ;96ח3ז; 1\41)1ז 0016

בוא עוד היום לאחד מסוכני ״סניו״ ,השווה את צלילי
מערכת זו למערכות אחרות במחיר דומה — ותן
לאוזניך להחליט. דבר כזה לא שומעים בכל יום.

׳במחיר מפתיע

י הינו למערכת
מעם!

•יזשלסת למערכת תוכי לרכוש
מהו 1י של סניו׳
במחיר מין
(או 2999 99.שקל במזומן

6תשלומי׳ם ׳£דשקי במזימן ת־

ן לקבל חינם _ שלי־־ 349.שקל כ״א)

ליי ״

(או־ 2,995.שקלבמזומן* 6תשלומים של־ 699 שקלכ״א)

• היבואנים: ס.ט.ס. אלקטרוניקה בינלאומית בע״ח ת.ד ,2579 .ירושלים טל)02(245283 .
תל— אביב: ח ד החשמונאים ,91 טל• )03(269858—210068 .חיפה: שד׳ ההסתדרות, מפרץ ח. טל• )04(740495—725681 .ירושלים: חז׳ לונץ סו, טל.)02(224829 .
תל־אכיב :״אורית״ ,אחד העם ; 19״אליאס״ ,העליה ; 20״אלדאי״ ,העליד ; 23 ,״בליצר״ ,דיזנגזף ,92ע״י הככר ; ״גרינוולד צבי״ ,הרצל ; 68״כל־בו שלום״ ,אחד העם ; 9
״סלון להיט״ ,אבן גבירול ; 20״פוטו פספורט״ ,בן־יהודה ; 8״רדיו כוכב״ ,המלך ג׳ורג׳ ; 91״רדיו קסטל״ ,אבן גבירול ; 177״רפידור בע״מ״ ,ככר מלכי ישראל ; 17״שווק הוגן״,
דיזנגוף סנטר. היפה :״אדיב״ ,ככר מאירהוף ; ״בית הסטריאו״ ,הנביאים ; 10״כל אור היפר,״ ,הרצליה ; 1״כל אלקטריק״ ,הנביאים ; 13״סטריאו שירי״ ,הרצל ; 59״סלון
הבנקים״ ,הבנקים .1ירושלים :״גד אלקטרוניקה״ ,פינס ; 11״לני חנוך״ ,יפו ,97 מרכז כלל! ״מ. אלקטרוניקה״ ,בן סירא ; 24״צבי שור״ ,הלל ,22 פסג׳ המגדל; ״רדקס״,
בן הלל ; 10״רדיו קול״ ,לונץ ; 5״שריג״ ,אגריפס .72 אילת :״עמטל אלקטרוניקה״ ,מרכז עברונה. אשדוד :״רשת ד׳״ ,איזור ד׳ / 6ב׳ .אשקלון :״מרכז הסטריאו״,
יריחו .8באר־שבע :״איתני״ ,הרצל ; 98״השרות האלקטרוני״ ,העצמאות ; 49״סלון צמרת״ ,החלוץ .114 בית־שמש אלקטרון״ ,מרכז מסחרי. כני כדק ; ״אלקטרו
טוב״ ,עקיבא .88 .גבעתיים :״צלילי המוסיקה״ ,כנצלסון ; 117״רה אור״ ,שינקין :1דימונה :״פילים יצחק״ ,התאנה .443 הרצליה :״אמפיסל״ ,סוקולוב .16 חדרה :
״כ.ד. אלקטרוניקה״ ,הנשיא ; 21״מחסן מכירות־לסטר״ ,הרברט סמואל /72ב. חולון :״מרכז הסטריאו״ ,שד׳ בנימין .12״אחים פוקס״ ,הרצל .51 עכו :״אור־קול״ ,בן עמי.
פתה־תקוה: אבי סטור״ ,חובבי ציון ; 16״לירון״ ,ההגנה ; 11״רדיו חנוך״ ,מהוליבר ; 4״טכנוער־אלסול״ ,מהוליבר .12 קיראון :״צליל וזמר״ ,מרכז מסחרי. קרית מלאכי :
״לוגסי דני״ ,מרכז הוד. קרית אתא :״חצרוני אלקטרוניקה״ ,מפרץ חיפה. קרית ים :״נפתלברג״ ,שד׳ ירושלים .3קריח ביאליק :״אופרי את פלדמן״ ,סבניה. קרית מוצקין :
״טרקלין הקריה״ ,השופטים .6ראשון לציון :״עשה זאת בעצמך״ ,תרמ״ב .20 רחובות :״חזי אלקטרוניקה״ ,בית הפועלים .4רמלה :״אסתר אוניברסל״ ,ביאליק .2רמת־גן ״א.א.
אלקטרוניקה״ ,הרואה פינת חיבת ציון ; ״סטריאו רובי״ ,מודיעין .29 מידת הכרמל :״פוטו דוד״ ,מרכז מסחרי. עפולה :״אחים שטראוכלר״ ,תהנת ״אגד״.
*המחיר בתוקף לתקופהמוגבלת.

1)5ו ר \ ז ץ

1111113. 11*111111

ננסי זוונארד דגו: ריקוד הניצחון
כמו פעם, לפני המצלמות ההוליוודיות, יצאו ננסי ורונאלד רגן
בוואלס. הפעם, ריקוד הניצחון. יחד איתם רקדה שורה ארוכה של
ידידים מאותם ימים: פראנק סינאטרה ודין מארטין, שאספו בקונצרט
משותף אחד 450 אלף דולר למסע־הבחירות של רגן. זוג
השכנים המאושר ביותר היו ליז טיילור ובעלה, הסנאטור ג׳וז וורנר.

גיימי מאוטו: בחורה אל חבוטנים
תמונה זו של ג׳ימי קארטר מחייך בביטחון מעל ערימת־הבוטנים המפורסמת, שונה מכל התמונות
שפורסמו בשבוע החולף, כשהבוטנים מן העבר הופכים לפתע לבוטנים של העתיד.
ערב הבחירות נשאלה רוזאלין קארטר, רעיית הנשיא לשעבר, מה יעשו היא ובעלה במיקרה שלא
ייבחר שנית ז תשובתה היתה :״ראשית, אין כל סיכוי שכזה. הוא בוודאי ייבחר שוב. בין כה וכה,
בעוד חמש שנים אני מתכוננת לחזור לביתנו בפליינם ג׳ורג׳יה ולא לעשות יותר שום דבר. פשוטו
כמשמעו, להתבטל כל היום. ג׳ימי צוחק ממנו כשאני אומרת לו זאת. אינו מאמין. אבל אנחנו עוד נראה \״
לפתע נראה העתיד קרוב מאוד לחוות־הבוטנים שבפליינם, ורוזאלין, המכונה ״יועצו הראשי של
הנשיא״ ,תצטרך לייעץ לבעלה מה לעשות בכל הפנאי הזה, שהגיע קצת מוקדם ולא על־פי לוח־הזמנים
שקבעה.
העולם הזה 2254

פריץ׳ וגידאלו קילנפר: זגצפצפיס
אל תוך העדשה שבמצלמת־עיתונאי מושיט הטרוריסט רונאלד
פריץ׳ סוכריה על מקל ואומר: אני מצפצף על כולם י. מימינו
עומד שותפו לחטיפת הפוליטיקאי פטר לורנץ (פברואר 75׳)
ג׳ראלד קלופר. יחד איתם נידונו בבית־מישפט בברלין לתקופות
מאסר שונות עוד שישה מחבריהם, באחד המישפטים המסובכים
והארוכים שנגולו בגרמניה בעת האחרונה.

) 11*11111ב1111ל11

פארה פוסט: פו תאזפמת פתוחות

לשנת 81׳ מנבאים ניארניל,
ולכוכבת ברוט־אבל
או׳ניל מהסס׳ ויש
מסיפור אהבה (בתמונה

מנבאי העתידות ומחברי ההורוסקופים
שואים שניים לכוכב בארי לינדון, ראיין
פאברג׳ה, פארה פוסט (בתמונה משמאל),
אומדים שבגלל אהבתו הישנה לבת זוגו
למעלה, אלי מקגראו).
פארה מסרבת להשיב .״כל האופציות פתוחות,״ עונה לעיתונאים.

הנו• פורר: האשת תשרישוו
זה עתה נישאו איל־המכוניות ׳ הנרי פורר השני ( )63 וקתלין
דה־רוס, דוגמנית לשעבר 39 גירושיו של פורר מאשתו הקודמת,
כריסטינה פורד, שאותה נשא לאשה בשנת 65׳ ,עלו לו עשרה
מיליון דולר. גירושיו הקודמים מאן פורה לה היה נשוי עשרים
ושלוש שנים, היו יקרים יותר ועלו לו עשרים מיליון דולר. לרגל
נישואיו בשלישית הודיע כי הוא מתכוון לפרוש.

רומן פולנסק : ,הוזמן תאתחן שוו עם סאבי! א
זה כמה שבועות שרומן פולנסקי נראה בפאריס בחברת צעירה יפהפייה העונה לשם סאבין שאדי.
היא משמשת כעוזרת-צלם לאוטו וייסר, והיא ממוצא גרמני. השניים נפגשו בסידרת -צילומים, ומאז תרו
יחד את מיסעדות־היוקרה בפאריס. האם תהיה גם כוכבת סירטו הפיראטים שיסריט בישראל ז לא. הסיבה
פשוטה: אין בתסריטו תפקיד אחד ויחיד מכובד שנועד לאשה.
העו ל ם הז ה 2254

הנסיכה אן• :ש לי שאיפה אחת -וחיות וחוק מן העין הציבורית
לחיות בסיכה אי־אפשר לבחור — או שנולדים כזו או שלא. לפחות באנגליה. בסידרה של ראיונות
עיתונאיים, שהעניקה הנסיכה אן, היא לא הסתירה את העובדה שלו דייה ניתן לה לבחור, היא לא היתה
בוחרת להיות נסיכה .״אני שואפת לחיים פרטיים. רחוק מן העין־הציבורית,״ היא אימרת. ואמנם, כשאין
עליה חובה ללבוש בגדי־שרד (בתמונה השמאלית) היא מעדיפה להיראות צנועה, לבושה בפשטות, ולמרות
השמועות העיקשות על משבר בחייה עם מאר פיליפם, השניים נוהרים מאושר (בתמונה למעלה).

אדיובט תיראו דפאודיה: בצמות

ונורו׳ האון וששת ניביה: טוב כלב טוב מנעו 10

ז׳ראר דפארדייה כבש לו שם כיורשו של איב מונטאן על בד
הקולנוע הצרפתי. היום הוא מגלם שני טיפוסים שונים מקצה
לקצה: האחד: פירחח הולך בטל בלול, השני: בסירטו של אלן
רנה, דודי מאמריקה, כבורגני דתי. ובחיים הוא משחק את בעלה
של אליזבט (עימו בתמונה).

גולדי (תרגיל לבלשית מתחילה) האון היא מצחיקונת אמיתית, המשחקת בסירטו החדש של ניל
סיימון את אשתו לשעבר של סופר, המעדיפה את ששת כלביה על־פני בעלה לשעבר. מצפים מן הסרט
שיחזיר את סיימון לכושרו הקומי המלא — אחרי פרק ב׳ ,שהיה מצחיק פחות מן המקובל׳ אצלו בגלל
הסיפור המציאותי העצוב. מן הנראה בתמונה, גדול־הכלבים מרכיב מישקפיים, אפשר להסיק לגבי אופיו
של הסרט.

העולם הזה 2254

מדוע יותר ויותר נשים
מכבסות ב״שלגיוד...
...ומה יוצא להן מזה:
כביסה מבהיקה במיוחד.

חסכון ללא תחרות.

״שלגית״ היא אבקת הכביסה
היעילה ביותר שאת יכולה להשיג
כיום:
יש בה >/ס 40 חומרים פעילים, שהם
מעל ומעבר לדרישות התקן. היא
מסירה כל כתם בקלות — אפילו
במים קרים!

״שלגית״ הוכחה כחסכונית ביותר,
בהשוואה לאבקות כביסה אחרות
מסוגה:
\ כוס ״שלגית״ מספיקה ל־ 5ק״ג
כביסה!
(התקינות: כוס אחת שלמה ל־4

בכל הגרלה: מערכת
סטריאופונית במזוודה!
במבצע מיוחד של ׳׳שלגית״ תערך
הגרלת פרסים בכל חודש.
בכל הגרלה תוגרל מערכת
סטריאופונית מושלמת בתוך
מזוודה, ועוד פרסים יקרי ערך.
כל שעליך לעשות הוא לשלוח 2
לשוניות פתיחה של ״שלגית״
מאריזות של 1.5ה״ג או תלוש אחד
מאריזה גדולה של 6,4או 10ק״ג.
שלחי אותן אל:
״מבצע שלגית — יצהר״
ת.ד ,823 .תל־אביב

שמות הזוכים
בהגרלה שנערכה 31.10.801*1
מערכת סטריאו: אמסלם אופיר, לוד.
שולחן פיקניק: פרץ לאד״ ראשון לציון, טמלר
לאה, פתח־תקוה, פלג פנינה, רמלה. גימפל
זהבה, נשר. אורלוב חיה, כפר מימון. חיה
ריבנר, רמת־גן. רטתי סלי, רמת־גן. נעה פלר,
ירושלים. געש סימה, פתח תקוה. גרינברג
צביה, פתח־תקוה.
מחשס כיס: יורן אסנת, ראשון לציון, עופר
תמיר, נתניה. נחום עמית, בת־ים. יהודית
גרמן, תל־אביב. וורשביאק שרה, באר־שבע.
עגלת תה: יריב דאר, קדית אונו. יהודית
אדמון, תל־אביב. מנצור מירלה, רמת־גן.
בן ארצי לאה, גבעתיים. כהן גלוריה, ערד.
•טעון מעורר: אריאלי חוה, תל־אביב. אסנת
דקל, חיפה. בנבנישתי אסתר, לוד. סוזן
קרבצ׳יק, תל־אביב. בכר רבקה, מבוא ביתר.
חבילת שי: רבקה בן ענת, ר״ג. זלטה ויס, ת״א.
שרק רייך, נחלים. ננסי ליפשיץ, רעננה. כהן
גילה, רמלה. אמבר רבקה, רמת־גן. לירטש
חגית, תל־אביב. שרה כליפה, ירושלים. הכט
אריה, תל־אביב. ענבר רחל, ראשון לציון.
גרבלי יואל, חולון. שורץ אסתר, בת־ים.
דביר דליה, מעוז אביב. אליגון דליה, כפר
אזר. אוזרי בינה, חולון. קרן יונה, כפר
חסידים. דינה כצמן, ירושלים. אביטוב ורדה,
נהריה. עבו שרה, אילניה. שושנה דריזון,
שדה יעקב. קרמר רחל, רמת השרון. שרה
ארליך, ירושלים. דליה סלעד, תל־אביב. גולן
ציפי, קרית ביאליק. גלזר מאיר, שדה ניצן.
מסיקה אינגריד, כפר־סבא. דורית לוי, איילת.
ורדה צביקלינסקי, בני ברק, ליבסקינד לאה,
בית אל ב /אסתר נער, כפר־סבא. לאה פורר,
ק. אתא. מרגלית עידן, י־ם. תומר אביבה,
קיראון. אביבה אוסדין, תל־אביב. קוזוברו
שרה, ניצנים. בלה סגל, אשקלון. עליזה חיים,
בת״ים. דבורה בנימיני, תל־אביב. נעמו שרון,
נהריה. רחל שיפמן, פתח־תקוה. לירית גואמה,
נס ציונה• אריאלה לביא, רמת־גן. דני בראון,
ירושלים. שושנה צלח, נתניה. אלוז יואלה,
נתניה. שביב אתי, קרית ביאליק. מרגלית
הצבי, בני ברק. טויסטר עפרה, קרית חיים,
פוודלובסקי גלית בת־ים. בקל כרמית, מגדיאל.
גונן גליה, חיפה. מגדל דורית, הרצליה. מיכל
מלאך, פתח־תקוה. ברנשטיין מלכה, כפר
סבא. שרה כהן, נתניה. שלומית ליבוביץ,
בנימינה. סימונה בן שושן, באר שבע. אונגר
רנטה, רמת־גן. אלדד חיה, חיפה. אטוב הדסה,
בת־ים. רחל טויטו, בית שמש. כהן רבקה,
דאשון־לציון. בראון סטלה, קרית חיים.
אריאלה אבדייק, ערוגות. וידר לאה, נהריה.
בסמן גילי, פתח־תקוה. מלחי אילנה, תל־אביב.
אשוש מיכל, צפת. היינריך תמי, חיפה.
דבורה לביא, פתח־תקוה. גולדשטיין עטרה,
פתח־תקוה. מרים אברהמוב, ירושלים. שפילה
מרים, פתח־תקוה. לי גודמן, רמת־גן. מרסאנו
ברכה, הרצליה.

הזוכים יקבלו
הודעות לבתיהם

ההגרלה הבאה !*׳30.11.80

העול ם הז ה 2254

אנשים

רשימת התענוגות במצריים:
סופר לאבא אבן. וחוות סוסים

לחיים בר־לב ועוד שיחה בארבע !עיניים לשעועו! פרס
> 9ההלצה המתהלכת ב-
ארצות־הברית על הנשיא הנבחר
:״כאשר כיהן רוגאלד
רגן בתפקיד המושל של קליפורניה,
מותר היה שם להסתובב
ימינה באור אדום.״
01 כאשר שמע עורך אוקטובר,
אניס מנצור, על ה-
£011111068 של יצחק רכין
(״ארבעת הלאווים״ :לא מדינה
פלסטינית, לא נסיגה לגבולות
,1967 לא הידברות עם אש״ף,
לא שינוי הסטאטוס של ירושלים)
התלוצץ 18 1118 :ג!ק ״ 116
( 11086״הוא

שם את האף שלו בכל מקום״).

את כרמליטה
למשקה אישי
העשוי בסגנון
שלכם,לאנשים
שאתם אוהבים.
שתו והגישו
כרמליטה סנגריה
קר או חם, לבה
בזוגות, במסיבה
ובכל מקום.
ברמליטה פונש
חממו את הכרמליטה בסיר
סמוק. הוסיפו פלחי פרי הדר
טבטי. פימת הטונה וקינמון
לפי הטטם.

כרמליטה ק ר
הוסיפו לכרמליטה קוביותקרח.
פלחי לימון. או פרי הדר אחר.
פלחי תפוחי סץ, וקינמון
לפי הטסם.

העולם הזה 2254

חבים, שאת ספרו יומנו של
תובע בכפרי הריף תירגם בזמנו
לשפה האנגלית. לח״ב
חיים כר־לב הכינו פגישה
בחוות־הסוסים של מחותנו של
אל-סאדאת, פעיד מרעי, רד
׳נחשב כיום כאיש מיספר שלוש
במימשל המצרי. בר־לב חובב־הרכיבה
ראה בחווה את אוסף

ביקור בכאב־שיניים עז. הוא
נסע מיד לשגרירות-ישראל ב־ ,
מצריים, ומשם הופנה למיר־פאת־שיניים,
שהיתה נעולה.
הוא ניגש לשגרירות האמריקאית
בקאהיר, והם שמו אותו
במונית ונתנו הוראה לנהג
לנסוע ממירפאה אחת לשניה,
עד אשר תימצא אחת פתוחה.

סאדאת. כאשר טסו אנשי הפמליה
עם הנשיא ללוקסור
ולאסואן, נסעו אחדים במטוס
הנשיא והשאר במטוס חיל-
האוויר. האירוח בלוקסור היה
על חשבון ממשלת מצריים.
בלט הצוות הגדול של עובדי
שגרירות-ישראל במצריים, על
נשותיהם וילדיהם. רק שלושה

11 בביקור בישראל נמצאים
31 חברי מישלחת של סוכני-
תיירות מצריים. ראש הקבוצה
הוא אד־האמי אל־זיאת,
מנהל חברת־התיירות אמקו ב־קאהיר,
השותף של הישראלי
ולמר ארכיב, בעל חברת-
תיירות ישראלית. השניים הכירו
זה את זה לפני 15 שנים,
כאשר ישבו בכלא בלוב.
91 לא באו עם המישלחת
ראוף אלי ואשתו הנורווגית,
ברים. ראוף, אחיו של
שר־המדינה המצרי, הד״ר

כוטרום

בוטרום־ע׳אלי,

ביטל ברגע האחרון את בואו,
מפני שאחיו ביטל את ביקורו
הרשמי בישראל, כאשר נאמר
לו שעליו לפגוש את שר־החוץ
הישראלי יצחק שמיר ב-
לישכתו בירושלים. בוטרוס־ע׳אלי
הודיע שהוא מוכן לפגוש
את שמיר בתל־אביב. לאח ראוף
ולאשתו יש ילד בן שנה וחצי,
בשם פמיר.
91 לעומת ׳זאת הגיע עם
המישלחת חמדי סעד־אל־דין,
מנהל־המכירות של מלון
שרתון החדש בהליופוליס, הנחשב
כמלון המפואר ביותר
בקאהיר. חמדי הוא בנו של
מנהל שרות־ההסברה לשעבר
הד״ר מדרסי סעד־ א ל ־דין,
שהודח מתפקידו לפני שנה,
אחרי שבלט בשלב הראשון של
יחסי־השלום. הישראלים ש הכירו
את מורסי כחובב־חיים
וכחובב־נשים, הביעו את דעתם
על הבן :״התפוח לא נפל רחוק
מן העץ.״
91 אנשי המישלחת הובאו
למועדון־הלילה היפואי עוטר
כיאס, ובילו שם עד 4.00 לפנות
בוקר. הם התפעלו מבעל־ה־מקום,
הבדרן יואל שר, ומיד
הזמינו אותו להופיע בקאהיר.
91 המצרים באו גם לצפות
בלהקת הפנטומימה של שייקח
אופיר ויורם בוקר. הסבירו
אנשי השגרירות המצרית בתל-
אביב :״הם צפו במופע־פנטו־מימה
כדי שלא תהיינה להם
בעיות עם הבנת השפה. לנשיא
יצחק גבון לא הצליחו למצוא
במצריים הצגה מתאימה,
ביגלל החשש שהניב המקומי
לא יהיה מובן לו. לכן צפה
בלהקת פולקלור של רקדנים.״
91 לפני שיצאו ראשי מים־
לגת־העבודה לביקור במצריים,
התעניינו המצרים אצל הישראלים
מה כדאי לעשות למענם
שם, כדי שייהנו מן הביקור,
חוץ מפגישותיהם הנפרדות עם
הנשיא אנוור אד־סאדאת.
אחרי שנמסר להם מה חביב על
כל אחד מהם, החליטו המצרים
שח״כ אבא אבן ייפגש עם
הסופר המצרי תאופיק אל־,

]/1י 1״! 1ך 111 עולם בעת כנס הזיכרון לזאב ז׳בוטינסקי, כאשר הוא נואם על רקע תמונת
| >1 ^ 1 1 1 4 /1ענק של המנהיג. כאשר פיתח צלם לישכת־העיתונות הממשלתית את התמונר
נזכר מנהל המחלקה, משה מילנר, כי יש אצלו תמונה דומה מאוד, שבה נראה בגין נואם על
רקע תמונת״ענק של דויד בן״גוריון, יריבו הגדול של המנהיג הרוויזיוניסטי. מילנר פיתח גם תמונה זו

הסוסים הערביים של מרעי.
חוותו נמצאת לא הרחק מבית־המלון
מינה האח, שם התארחו
השלושה. הבילוי שייועד לח״כ
שימעץ פרם £פגישה נוספת
עם הנשיא המצרי בארבע
עיניים.

! 9כתב גלי צה״ל, אבי
ברזילי, שיצא עם העיתונאים
למצריים לסקר שם את ביקור
הנשיא, נתקף באחד מימי ה-

אחרי סיבוב מייגע בקאהיר,
!נמצאה מרפ&ה, ולאבי עקרו את
השן החולה. כאשר נעדר מן
הסיורים, מילא את מקומו סגן־
מפקד תחנת גלי צה״ל, אלון

שליו.

91 בעת הסיור הועמדו ל רשות
המבקרים הישראליים
שני מטוסים. האחד — הרקולס
של חיל-האוויר המצרי, והשני
— בואינג של הנשיא אל*

נציגים של השגרירות היו 1
תפקיד, וכל היתר, עשרה 1
מיספר, ניצלו את ההזדמנו
לטיול חופשי. כאשר הבד
בכך איש מישרד־החוץ היי
ראלי, הוא העיר באוזני ד,צ
הישראלי אפריים דוס
שמילא את מקומו של השגר
אליהו כן־אלישר החו?
שמיספר הטסים מוגזם. הש
לו דובק :״הייתי מוכרח לו
לאנשי־השגרירות סוכריה.״

£11111
!|ן || ן 1 71 ¥ן היתה הסיסמה של הנשיא הנבחר, רונלד רגן,
| #1 1 11 11 וסגנו ג׳ורג׳ בוש. שלטים דומים התנוססו גם
מלון הילטון בתל-אביב בליל הבחירות. הקהל הרב שנוכח במקום

בחר לעצמו את המועמד הרצוי לו, ונשא שלטים ומדבקות עם הנבחר.
גם התל־אביבים הרגישו כי זה הזמן לחגוג, למרות שהאירוע מתרחש
בארצות־הברית. כל האמריקאים המתגוררים כאן באו על כן למלון.

״1 !3^ *111 )111 הוא שטר הכסף בצורת דולאר, שעליו מתנוססות דמויות המתמודדים בבחירות
בארצות״הברית. ג׳ימי קארטר, ג׳ון אנדרסון ורונלד רגן בתנוחה האופיינית לכל
# 111ן 1\ #י
אחד מהם. כל דולאר כזה עלה לישראלי חמישה שקלים, ואיתו יכלו לקנות משקאות ואוכל.

הם שני כוכבי הכדורסל האמריקאים,

שבאו מיד עם תחילת הערב. מימין

בוטרייט, המכונה ג׳ימבו, ולידו לו סילבר, שבאו עם נשותיהם.

ייי ל שד אחד יש לי מדב
+קה של קארטר, על הש:
השד השני מדבקה של רגן, ואני לא
יכולה לספר איפה שמתי את ה מדבקה
של אנדרסון,״ הצהירה למלון אחת החתיכות שבאה
הילטון ביום השלישי האחרון.
״היחידי שזכה הערב בכרטיס-
טיסה לארצות־הברית הוא השגריר
סמואל לואיס,״ התלוצץ אחד ה היה
עיתונאים
במקום, כאשר
כבר ברור שרגן הוא הנשיא שנב חר.
״היחידי
שהפסיד בבחירות האלה
הוא בעצם עזר וייצמן,״ אמר
עיתונאי אחר.
באווירה של בדיחות״הדעת חגגו
עשרת אלפים אנשים במלון היל־טון
בתל־אביב את ליל הבחירות
האמריקאי.
״קרנבל כזה לא נראה כאן כבר
שנים רבות,״ העירו רבים.
ערב, שהתחיל בשעה תשע עם
צפיפות ודוחק נוראיים, הפר לע רב
המרתק, המשעשע והמהנה ב יותר
שהיה לאחרונה בתל־אביב.
מלבד האמריקאים הרבים המתגד
דרים בישראל, נראו במקום אלפי
ישראלים, ביניהם אנשי תיק־שורת
רבים, אנשי ממשלה, אומנים
וסתם קהל שחיפש מסיבה.
אחרי מאבקים קשים להיכנס ל-
אולם־הנשפים הענק של המלון,
נתגלו בפני האורחים קופות קט-

!!1ך* *1 1האמריקאי היתה
הצלחה באותו ערב.

הדגל, שהיה תלוי על הקירות,
משן לעברו קהל רב, שניסה למ צוא
כינה שקטה בכל הדוחק
הנורא, שהיה עם תחילת הערב.

נות, שנצבו בפינות האולם, בהן
נמכר כסף בצורת דולאר אמריק אי.
כל דולאר עלה לישראלים
חמישים לירות ישראליות. בדולא־רים
אלד, רכש ההמון המבורגרים,
נקניות, תפוחי־עץ מזוגגים קוקה־קולה,
תירס חם, פום־קורן ופאי-
תפוחים, שהם כולם מאכלים אופייניים
לעם האמריקאי.
מדבקות עם תמונות המתמודדים
המתנוססות עליהן חולקו חינם לק הל,
וזה בחר במועמד שלו,׳ תלה
את המדבקה על החולצה, דחף
פתק עם שם המועמד לתיבה קטנה
שניצבה בכניסה, ונכנס לאולם
לתחילת החגיגות.
על הבמה הענקית ניצב חנוך
סמית, הסטאטיסטיקאי שדיווח בכל
כמה רגעים על תוצאות הבחירות
בארצות־הברית, שהגיעו היישר
למקום. מכשירי טלוויזיה קטנים
וצבעוניים נצבו בפינות האולם ו־

נכנס לבמאי אסי דיין, שהיה מאוכזב
111111ך 11י ) 1 * 1
מכן שג׳ימי קארטר הפסיד .״למעשה אני
1 11 - 1 1 11111
צריך לשמוח על נצחונו של רגן, הוא הרי היה בעיסקי קולנוע כמוני.״

קונקווורוציה זמ 3מיזוג ־גלויות
שושנה שיף, חברתו של חיים שיף.

הפגין הזוג יגאל ומטה מקלר. הוא איש
ביטוח ישראלי והיא דוגמנית, שנולדה
בגרמניה והתגוררה באוסטרליה, שם הכירה את יגאל ונישאה לו.

אמריקאית לשעבר י
רבות עם בעלה ובייחד הופיעו כונמד המזמר שירי עם אמריקאים.

בהם הוצגו ראיונוח עם אנשי
תיקשורת אמריקאיים, שדיווחו על
הנעשה באותה שעה בדיוק באמ ריקה
הרחוקה.

מ סי ב ת
ב חי דו ת
ך* וזיזמורת, שהיתה מור•
• כבת ברובה מבחורים אנגליים
ואמריקאית אחת, נגנה מו־סיקת־קאנטרי.
הקהל הרב, שנדד
מן המירפסת לאולם־הנשפים וחד
זר־חלילה, הסתובב תחילה בהו־סר־מעשה
וחיפש אקשן.

ידידים שלא התראו זמן רב נפגשו
פתאום במקום, החליפו רש מים,
הביעו דעות, טילפנו לשמר־טפים,
התלוננו על הצפיפות, רטנו
על השימעמום, ביזבזו כספים
על אוכל ומשקאות והמתינו לתוצאות
הבחירות.
העיתונאים, שבאו בהמוניהם,
התגודדו בחדר מיוחד שהוקצה
להם שבו חילקו מזון ומשקאות
חינם. הם ישבו זה עם זה ובעיקר
התלוצצו.
כבר בעשר בלילה רמז סמית
שרגן זכה בניצחון, ככל הניראה,
ואחרי חצות הודיע, כי רגן סחף
(המשך בעמוד )22

רכילות בכל מקום

יודעות הישראליות להפגין. המוסיקאית אלונה טוראל
(מימין) פגשה במקרה את ידידתה עירית רזילי והשתיים
החליפו רשמים מהמסיבה. למטה ׳מימין: יונה קלימוביצקי. משמאל: סמדר פרי, כתבת ״על המישמר״.

מפגינה רונית קידר, העובדת במח1
1 1 0 *1
לקת״הצילומים של לישבת״העיתונות-
111 1 11-1 י הממשלתית. רונית, הלבושה תמיד בלבוש מקורי, מפגינה גם כישרון.
,211

היו בהחלט הלהיט אצל המין היפה באותו
ערב. תפוחי״עץ המזוגגים נראו בפי נשים
בלבד ועלו שקלאר אחד התפוח, בעוד הגברים זללו בעיקר המבורגרים.

אמריקה הקטנה 55152
מתחת למפת ארצות־הברית ישב קהל רב וצפה

הטיק שוות היפה

אנשי העיתונות והרדיו. מימין השדר אלי ישראלי

בטלוויזיה, שבה הוצגו ראיונות עם אנשי תיקשורת
אמריקאים. בהמשך הערב עמד חנוך שמית ליד
המפה מיטה לנתח בהרחבה את תוצאות ההצבעה.

עם אשתו הדוגמנית, בתיה, כשהם שותים ומבלים
במסיבה. בתמונה למעלה אילן שחורי, כתב היומון
הארץ, עם נעמי רון, כתבת השבועון להיטון.

במדבקות הפגין הבמאי שאול דישי, כשהוא

עונד את המדבקה של ג׳ימי קארטר ושל
רונלד רגן. מעליהם שם מדבקה עם מזל בתולה, שהוא ההורוסקופ שלו.

(המשך מעמוד )21
את אמריקה בסערה — להפתעת
כל הסקרים שנערכו קודם לכן ומהם
השתמע כי המירוץ יהיה
צמוד ביותר.
רגן ניצח, קארטר הפסיד וכל
חסידיו עזבו כבר מזמן את ה מקום
במפח־נפש. כל אלה שהתערבו
עם הידידים על המנצח, הודיעו
שהם עומדים לגבות את ה מגיע
להם. העיתונאים גמרו את

כל הבדיחות שלהם, אנשי מלון
הילטון, שעשו עסקים משגשגים
בלילה מפתיע זה, התחילו לספור
את הכסף, לגלגל את השטיחים,
לנקות את הרצפות ולנחם את כל
אלה שנותרו במקום כי בעוד ארבע
שנים תהיה מסיבה יותר גדולה.
״לא חשוב מי הנשיא בארצות־הברית,
עכשיו אפשר להתמסר למלחמת
פרס־רבין,״ אמרו העיתונאים
הספורים שעזבו עם שחר
את בית־המלון.

רישון עם אנדרסוו ד ״
צעירים מבין החוגגים, שהתעייפו בשעות הקטנות

של הבוקר. כבר בהתחלה היה ברור להם כי לאנדר־סון
אין כל סיכוי, אך זה לא הפריע להם לשאת
את השלט עם תמונתו ולהפגין לו אהדה מסויימת.

0לאותו סיור התבקשו
אנשי הפמליה לקחת תיק־יד
בלבד. אך מזכ״ל נעמ״ת,
נאווה ארד ונשיאת ויצ״ו
העולמית, רעיה יגלום, באו
כל אחת כשבידה מיזוודה ענקית.
הגברים שבחבורה גילו
ג׳נטלמניות, וכל אחד מהם
נשא במשך חמש דקות את
אחת המיזוודות, עד תום הסיור.
הקורבן העיקרי היה חיים
יכין, שטען בסוף היום כי
זרועו משותקת.
! 0כאשר פגשה רעיית־הנשיא,
אופירה נכון, בחברות
הפרלמנט המצרי, שימש
לה דוברה בסיור, הד״ר אהרון
כרנע, כמתורגמן. העירו חברות
הפרלמנט המצריות :״מי
זד, האשכנזי המדבר ערבית
כמונו?״
| 0בעת ארוחת״הערב שערך
הנשיא המצרי לנשיא הישראלי,
אמר יצחק נבון ל-
אנוור אל־סאדאת :״השגריר
שלכם סעד מורתדא הפר
לשגריר הפופולארי ביותר ב ישראל.״
העיר מורתדא :״זה
לא פלא, אני משרת את הנשיא
הפופולארי ביותר.״
! 0אחרי שאופירה נבון
רואיינה ברדיו, טילפנה מאזינה
נרגשת לאולפן ואמרה בדמעות
:״צריך לנשק את ידיו
של המראיין צכי סל טון, על
שהתייחס כל-בך יפה לנשיאה.״
01 כאשר נשאל כתב הטלוויזיה
ויקטור נחמיאם,
שהוא יליד קאהיר, בעת היותו
בסיור במצריים, מדוע לא התחתן
עם ילידת מצריים אלא עם
אשכנזיה, השיב :״וכי יכולתי
לדעת שיפרוץ שלום?״
| 0האדם היחידי שצילם
את ביקור נבון במצריים בצבע
הוא אדי סופר, מנכ״ל אולפן-
סרטים פרטי. היא נלווה לנשיא
ולרעייתו וצילם כל פרט במסע.
עד עתה קיבל סופר כמה הצעות
מחברות בינלאומיות לרכישת
הזכויות לשידור הסרט.
! 0התמלילנית נעמי שמר
חזרה ממצריים ואמרה :״סא-
דאת מוליך אותנו באף, והטיול
שלנו לשם רק אימת את החש־

שות שהיו לי. למה כלי־התיק-
שורת המצריים לא נפגשו
איתנו 1כל מה שקורה שם הוא
תרמית המאה !״
! 0הבדיחה על הטיול במצריים
מספרת על תשובתה
של אשת השגריר הישראלי
בקאהיר, ניצה בן־אלישר.
כאשר נשאלה מה שלום בעלה
אמרה :״הוא הפך ציבעוני ב
אליהו
בן־אלישד הוא צהוב וירוק. זועזר
וייצגון אינו יכול להתאפק מלעלות למטוסים
יותר. הוא ירוק מקינאה וצהוב
מצהבת.״
01 במיזנון הכנסת נשאל
מרדכי כן־פורת אם ירוץ
לבחירות עם אנשי רפ״י, העומדים
לפרוש מן הליכוד.
השיב בן־פורת :״אינני מתע סק
עם נשואות. כאשר תפרוש
רפ״י מהליכוד, אודיע על הח לטתי.״

איריס
071

מי שהיתה בעבר שחקנית וכיום כותבת
תסריטים ותמלילים לשירים, באה לבכורת
סירטה התפוח באיפור הביס. הבים הוא תנועת״צעירים, המא*
מינה בחופש הפעולה של הדור הצעיר ובמוסיקת־הרוק. על לחייה
מודבק סמל הבים, שהוא משולש מבריק, ורואים אותו בסרט מודבק
על כל כוכבי הקולנוע שם. על שערה פיזרה ספריי בצבע סגול.

דני!ולו

העולם הזה 2254

ניצה נצח

הרקדנית, הסתובבה השבוע ברחוב דיזנגוף
כששערה הקצר צבוע בצבע ירוק מלפנים
ובצבע כתום מאחור. ניצה, שעוררה תשומת־ליבם של העוברים
ושבים, סיפרה כי היתה דוגמנית לצבע שיער חדש של חברה לייצור
ציבעי שיער, ומאז החליטה להסתובב בצבעים המוזרים האלה
בשערה .״לא איכפת לי שכולם מסתכלים, זה דווקא מוצא״חן בעיני״.

01 באחד מדיוני הכנסת
העלו באופן חד־פעמי הח״כים

בזריקת הפתקים היה ח״כ עוזי
כרעם. העירה לו ח״כ אורה
נמיר כי בוועדת־החינוך, ש
שמיר
הצעה לסדר־היום על
ההתנכלות לגובי מס־ההכנסה
בשכונות מסויימות בירושלים.
תחילה דיבר שמיר על ״קבוצות
אנטי־ציוניות שוליות״.
אחריו עלתה על דוכן־הנואמים
גרוסמן, שדיברה על אירועי-
השבת בכביש רמות. העיר לה
היושב-ראש, פינחס שינמן :
״זה לא הנושא שלך !״ אמרה
לו גרוסמן :״גם הח״כ שדיבר
לפני לא דיבר לעניין !״ אחריה
עלה לנאום שר־הפנים, הד״ר
יוסף כורג, שאמר :״הזוג
הזה גרוסמן־שמיר הוא מוזר
ביותר. הוא כמו, וגר זאב עם
כבש׳ .התחייה-הצעירה והשד
מר־הצעיר בכפיפה אחת.״ על
נאומה של גרוסמן העיר בורג :
״כלבוטק אנטי־דתי, שכבר זמן
רב לא שמעתי דבר כזה. כביש
רמות, תשלום מיסים, אלימות
ואידיש.״ העיר על־כך ח״כ
שלמה הילל :״אם אידיש —
אז גם לאדינו, בבקשה.״
! 0בעיקבות טיסתו הידועה
של ח״כ עזר וייצמן במטוסו
של הנשיא האמריקאי ג׳ימי
קארטר, כעסה מזכירת סיעת-
הליכוד בכנסת, ירדנה ימל ר,

היא עומדת בראשה, היא הנהיגה
כלל שהפתקים עוברים
מיד אל יד, ולא נזרקים באולם.
אמר לה עוזי :״אני מציע
הצעת־פשרה, שיתירו לזרוק
פתקים רק בתנאי שהם יגיעו
באופן ישיר לנמען.״ עוזי הוא
חובב מישחק־הכדורסל, וגא
מאד בקליעותיו המדוייקות.

חייקה

(מימין) ישב בקפה דיזנגופי עם אחיו התאום,
רוני, ונהנה מזיווה של השמש. השניים הם
רופאים וביגלל העיצומים הקיימים בימים אלה בבתי״החולים
החליטו לפוש קימעה ברחוב דיזנגוף. דני הוא רופא־ילדים בבית״
החולים אסף הרופא ורוני, אחיו, הוא רופא למחלות״עור־ומין
בבית״החולים בילינסון בפתח־תקווה .״זה כל־כך מהנה כאן, שאולי
נהפוך את הישיבה בבתי־קפה ביום שישי להרגל ״,אמרו השניים.

על שלא נועץ בד. קודם לכן,
כפי שנוהגים לעשות שאר ה־ח״כים
באותה סיעה. הרגיע
אותה ח״כ יופי שריד :״את
לא יודעת שכאשר הבחור הזה
רואה מטוס הוא לא יכול להתאפק

01 בעת ישיבתה של סיעת
המערך בכנסת הוטסו פתקים
רבים בין הח״כים. מי שהפליא

גרוסמן

ומשה

ליפני את ח״כ יצחק וכין.
תוך כד שיחה על הבחירות
בארצות־הברית שאל ליבני :
״מדוע בינך לבין פרס ההתמד
דות היא אישית כל־כך י״ השיב
רבין :״למה אתה שואל אותי י
חוץ מזה אין לי זכות־יוצרים
על תופעת ההתמודדות, וכל
הכבוד לממציאה.״ כאשר אמר
ליבני :״מקורבים שלך אום־

! 0בוועדת הכנסת תבע ח״כ
הילל זיידל שלא יתירו לעשן
בזמן הישיבות. ח״כ הרב מנחם
הכהן הציע שיותר לעשן בוועדות,
אך לא בישיבות ש-
תתקיימנה בשבת.
01ח״כ גד יעקוכי רואיין
בתוכנית־רדיו על-ידי דויד
:מרגלית בקשר ליחסיו עם
יו״ר מועצת בנק הפועלים,
יעקוב לווינסון. אחרי שיע-
קובי סיפר שהשניים עבדו
ביחד בעבר, כאשר יעקובי היה
מזכיר חברת העובדים ולווינסון
מנכ״ל הבנק, שאל מרגלית:
״האם גדלת עם הבנק ז״ ענה
יעקובי :״אני לא גמד. רק
הגמדים באים לגדול עם הבנק.״
! 0בערב ראיונות בקריית-
סביר בכפר־סבא ראיין יצחק

רים הפסיקו רבץ ואמר :
״אני לא מדבר דרך מקורבים,
אלא ישירות. אני שם דברים
על השולחן, ולא באמצעות
להקת כתבי־חצר.״
01 שמועות מספרות כי ה-
רמטכ״ל רפאל (״רפול״) אי תן
אומר לאחרונור כי ההבדל
בין החיים לבין אבר־המין הזכרי
הוא שהחיים קשים כל
הזמן.
01 מפקד המישטרה הצבאית,
תת-אלוף חיים גרניט,
החליט לשפר את תדמית המפקדים
בצה״ל. הוא פנה אליהם
בבקשה לבקר את חיילי
יחידותיהם, הכלואים בבתי-
הכלא הצבאיים. כתב הקמצ״ר :
מניסיוננו העשיר אנו למדים
שביקורי־מפקדים בבתי־סוהר
מסייעים רבות הן לחייל עצמו
והן למערכת כולה. ונוטעים
בחייל הרגשה כי מפקדיו עדיין
רוצים בו, חרף העובדה שעבר
עבירה שבגינה הוא מרצה עונש
בבית־הסוהר. הנני פונה אליכם
לעודד את המפקדים ביחידה
לשמור קשר עם כל חייל, אשר
מסיבה כלשהי נשלח לריצוי
עונש בבית־סוהר, ולהרבות
בביקורים ככל שניתן, ובכך
לסייע למאמץ הצה״לי לשקם
חיילים כאלה.״
115

נ חי ־ ה חו די ם

1171 9 1 11 לאה אתגר, היושבת בחדר 237 במערכת ידיעות
1111 11\ #111 אחרונות ביחד עם דבורה נמיר, אורלי אזולאי
וסימה אלה, הגתה את רעיון המסיבה ואירחה בביתה את המוזמנים.

המנתח

לינסון, שניתח את אמה של דבורה.

ך; יא תמיד עושה סר
//יי י בות לכל אחד מאתנו.
היא דואגת לאישפוז של קרובים,
לבדיקות של ידידים ולחוות־דעת
רפואיות מהימנות. לכן החלטתי
שמגיעה לה שנעשה לה מסיבה
כאות תודה על כל המאמצים ש היא
משקיעה בנו,״ אמרה העיתונאית
לאה אתגר מידיעות אחרונות
על עמיתתה דבורה נמיר, הכתבת
הרפואית של הצהרון. אמרה והכינה
לד, מסיבה בביתה.
דבורה, החוגגת עשרים שנות-
עבודה ככתבת רפואית, הזמינה
הפעם רק את ידידיה הפרטיים,
שבמקרה כולם רופאים .״הרופאים
האלה אמנם מטפלים בי, במיש־פחתי
ובאנשי המערכת כבר שנים,
אד הם גם ידידים פרטיים שלי,״
אמרה.
לביתה של אתגר בהרצליה נה־

רו הרופאים, הידידים והעיתונאים,
שהיו או יהיו מאושפזים במקום־
טוב־באמצע בזכותה של נמיר.
אתגר סיפקה את המשקאות וה־כיבוד,
נמיר את העצות הרפואיות
והרופאים, הנמצאים בימים
אלה בעיצומים, הסתובבו עם
ביפרים בכיסם, אך איש לא הזעיק
אותם באותו ליל־שישי בענייני
עבודה.
״יש לי פינקס־טלפונים קטן וכחול,
שבו רשומים כל מיספרי ה טלפונים
הישירים והאישיים של
כל צמרת הרפואה בכל בית־חו־לים
במרכז הארץ. בכל פעם שאני
מטלפנת שואלים אותי הרופאים:
,זה בענייני בריאות או ענייני
עבודה? ,בריאות, פירושה בקשה
לתור דחוף לאישפוז, בדיקה על־ידי
מומחה או קביעת פגישה
למכר. עבודה, פירושה אינפורמציה
על בעיות רפואה. ענייני
בריאות תמיד קודם,״ מספרת דבורה
נמיר.
״אצלנו בעיתון כבר יודעים שמי
שעדיין לא נזקק לעזרתה של
דבורה, יום אחד בכל־זאת יצטרך
במסיבה העליזה התגודדו ה־

שתי נמוות

הן דבורה נמיר ומיקי מודן, רעייתו של
מנכ״ל מישרד־הבריאות ברוך מודן. השתיים,
שהן ידידות, באו למסיבה באותו דגם מנומר שנרכש 1לזיד

1^ *1 (7191 *1 ״ 1 1 9 1 1 1לפני פרופסור שלמה לניאדו(משמאל),
| 111#1 111 מנהל המחלקה־הקרדיולוגית בבית־החולים
איכילוב שהמסיבה זו הזדמנות להתפרק לאחר שבוע מפרך.
עמיתה הביאה

עניין פנימי

הולך בין נמיר לבין ד״ר דויד גולדריי, סגן
מנחל בית־חחולים איכילוב. הרופא האישי
שלה הוא גם בן־דודה. קשרי העבודה והמישפחה עוזרים לכל המערכת.

גינקולו ג צ מו ד

הוא ד״ר אברהם שוייצר מבית״
החולים בילינסון, שהוא הרופא של
נמיר ועיתונאיות אחרות. בתמונה עם השחקנית אביבה מרקס.

איתה

אורלי אזולאי,
כתבת הצהרון,
למסיבה עוגה.

רופאים בפינה אחת ושוחחו על
בעיות השכר שלהם. בפינה אחרת
התגודדו העיתונאים ושוחחו על
בעיות המערכת. רק לאד, אתגר
התרוצצה והגישה, חיממה חלב לאורחים
מצוננים, פרסה עוגות ואמרה
:״האמת היא שכל-כך כיף
לי, ששכחתי בשביל מד, כל ה מסיבה
הזאת.״
אותה, לכן אנחנו דואגים לטפח
את הקשרים אתה,״ אומרת אורלי
אזולאי, כתבת העיתון.

בדאי לעבוד ניתוח של לב פתוס,
כי אחוז התמותה הוא אפסי
! 8הכתב הצבאי של הרדיו,
שמואל טל, נכנס לחדרו של
מזכיר מערכת היומנים ברדיו,
יואל ניר. הוא מצא בחדר
את •• מנהל חטיבת־החדשות,
יאיר אלוני, שותה קפה,
כשרגליו נחות על שולחן הכתיבה.
כאשר פנה לעזוב קרא
לו ניר ושאל אותו מה רצונו.
השיב טל :״אני צריך משהו
מהמגירה בשולחן־הכתיבה, אבל
כשהרגליים של יאיר שם, זה
ממש מסוכן להתקרב.״
81 בעת מסיבת-פרידה לעורו
היוצא של מחלקת־החד-
שות בטלוויזיה, חיים יבין,
דיבר עורך מבט, יעקוב
אחימאיר ברגש. לפתע עצר

עודדה,דין צבי לידסקי

ננזף השבוע על־ידי השופט
אלישע שיינכוים על ש שאל
עד אותה השאלה
שבע פעמים. אך הפרקליט לא
נבוך, וענה לשופט, הידוע כאיש
דתי :״אדוני זוכר בוודאי
כי גם חומות יריחו נפלו רק
אחרי התרועה השביעית.״
! 8הפרקליט הוותיק סכרין
(״עוזי״) שראטר הסתובב השבוע
בבית־המישפט, כשבפיו
בקשה אחת :״אני רוצה לעשות
ניתוח לב פתוח.״ הסברו לבקשה
המוזרה היד, משכנע :
״שמעתי ברדיו כי הפרופסור
דני גור אמר שאחוז התמותה
בקרב האנשים שאצלם מבצעים

ועבר להתגורר בישראל. כאן
הוא חי בשלוש זהויות שונות,
ישראלית, צרפתית וגרמנית.
זוהי דרמה פסיכולוגית הבנויה
כסיפור מתח.
! 8בישיבת הנהלת המיס־לגר,
הליברלית סערו השבוע
הרוחות, כאשר מיקי אל־
=יו, אחד המנהלים של חברת
שאול אייזנכרג, תקף את
ח״כ יחזקאל פלומין ואמר
לו :״אתה גרמת לפאניקה
בבורסה !״ פלומין השיב לו
כי הוא מוכן לעמוד לדין מיש-
מעתי במיפלגה.

הבובות.״ אמר לה הנהג :״את
מתכוונת לבובות היהודיות ׳״
סמית הוא קתולי מדרום־אפרי־קה,
שהתאהב בישראל, ומאז
בואו לכאן, לפני 17 שנים,
הוא יוצר בובות ותפאורות
בארץ.
! 8כינוס מצומצם של דוברות
התקיים בירושלים. באו
אליו, בין היתר, השחקנית

גילה אלמגור, דוברת אמי
— אירגון אמני ישראל, ואו רית
קופד, מלכת־היופי לשעבר
ודוברת חברת־סרטים
ירושלמית. גילה סיפרה כי על
אף היותה שחקנית מנוסה, היא
עדיין זקוקה לעצות כדוברת.
חשו לעזרתה במתן עצות עד נה
כירמן, דוברת הרדיו, ומרגלית
טולדנו, דוברת
בית־החולים הדסה בירושלים.

81 בעל מישרד־החקירות
בני טל נמצא עכשיו בצרפת,
שם הוא עומד לפתוח
סניף של מישרדו. הוא עושה
זאת בשותפות עם קרוב של
הנשיא הצרפתי ואלרי ז׳יס־קאר־ד׳סטאן,
והמישרד יספק
שומרי־ראש ישראליים לשמירה
על אנשי עסקים צרפתיים
וגרמניים.
! 8לפגישת מחזור של בית
הספר יהלום ברמת־גן הגיעו
דמויות ידועות. ביניהן: שדר
הטלוויזיה יעקב א ח ימאי ר,
תת-אלוף אבנר שליו, שהוא
כיום ראש המועצה לתרבות
ואמנות, ושהיה בעבר קצין-
חינוך־ראשי, הד״ר מיכאל
רייטר, המטפל כיום בצור־כי־סמים
בתל־אביב וביפו,
שבתי טל, נציג השבועון
הגרמני שטרן, בארץ, עורכת-
הדין אילנה וסקכיץ, הפסיכולוגית
נעמי מור, אשתו
של תת-אלוף ישעיהו בר קת,
מיקי, שהיא מרצה ל-
סטאטיסטיקה באוניברסיטה ב־תל-אביב,
המלחין יוסף הדר
ואיש-הרדיו עמום גורן.
! 8תיאטרון הבובות של
אריק פמית יצא לסיור ב־כשבאמתחתו
ארצות־הברית
שלוש
הצגות, שתורגמו לאנגלית
עבור סיור זה. נהג־מונית,
שהסיע את המפיקה של התיאטרון,
מרים עציוני, שאל
אותה לאן היא רוצה להגיע.
אמרה לו זו :״אל תיאטרץ־

צחי נוי

השחקן השמנמן של הסרט החדש שיפשוף נעים,
זבה למיקלחת לא־נעימה במייוחד באשר איתי
מרון בן השלוש נתבקש על״ידי במאי הסרט, בועז דוידזון, לעשות
את צרכיו על פני השחקן. הילד, שהוא בנו של המפיק עומרי מרון,
סירב בתחילה לבצע פעולה בלתי״חינובית זו, אך שוכנע לבסוף.

מיל־ מיון

הזמרת תשיר שלושה שירים בתוכנית
טלוויזיה אמריקאית על תולדות״הנצרות,
שתצולם בישראל. מילי, ששמה הקודם היה מזל מיזרחי, שרה
באנגלית על נפלאותיו של ישו. בשנה האחרונה השתתפה הזמרת
בפסטיבל נביעות וערב מקאמות של חיים חפר. על״אף העובדה
שאיננה שולטת היטב באנגלית, לא ניכר מיבטאה הישראלי בשירים.

את שטף דיבורו, פנה אל יבין
ואמר לו :״חיים, אני אוהב
אותך.״ אחר־כך דיבר יבין
ונפרד במילים נרגשות מכל
כתב. הוא שכח את הכתב לאמנות
ותרבות, עמוס ארבל.
סיים יבין :״אתם עוד תראו
אותי הרבה בקומה השלישית.״
81 כאשר נשאל המוסיקאי
מיקי גבריאדוב איך זה שהזמר
אריק איינשטיין בחר
בו לעשות עימו את תקליטו
החדש, השיב :״שלא תהיינה
טעויות, גם לאריק איינשטיין
הגדול היו הרבה פאשלות.״

81 העיתונאי אמנון מ
קנר רואיין בתוכנית הרדיו
כל צבעי הקשת לרגל צאת
ספרו אל תירו בנשיא. בעת
הראיון הורגש ריח של עשן באולפן,
ובעוד שהטכנאים מנסים
לאתר את מקור הריח, העיר
המנחה, רם תדמור ז ״אולי
מישהו מנסה לחסל איתך חש בונות
כאן באולפן ן״
העו ל ם הזה 2254

ניתוחים כאלה הוא אפסי, אז
גם אני רוצה להיות כזה.״
81 יושבודראש האגף לחינוך
תנועתי ודור־ההמשך ב־נעמ״ת,
שרה אדספקטור,
חזרה משליחוודהסברה בת 20
יום באמריקה. באחת מפגישותיה
בעיר פיטסבורג סיפרה
לה אחת המארחות, כי ממש
באותו מקום הופיעה אשד, צעירה
לפני 50 שנה, ודיברה גם
היא על ישראל. אותה צעירה
היתד, גולדה מאיוץ סון),
והכיסא שעליו ישבה בפגישה
עדיין שמור בביתה.

81 העיתונאי חזי ברמל
סיים בימים אלה כתיבת תסריט
על פי ספרו של חגוך
כר־ טוב, הבדאי. מרצל
ואנג, הבמאי הישראלי המתגורר
באוסטריה, הגיע ארצה
לסיכום פרטי ההסרטה. הסרט
מספר על בחור יהודי שנולד
בגרמניה, ברח משם בתקופת
עלייתו של היטלר לשילטון

ישראל(..פולי ) פוליאקוב

איש להקת הגשש־החיוור, היה נרגש
ביותר בערב הבכורה של תוכניתם החדשה
של הגששים קרקר נגד קרקר .״זו הפעם הראשונה ששני ילדי באו לראות את ההצגה הזו, ורק הידיעה
שהם באולם גרמה לי להתרגשות;,״ אמר פולי. עם תום ההצגה נגשו אל אבא יעל בת השלוש
וחצי ואיתמר בן הארצי וחצי והודיעו לו בי השיר על אהבה נכזבת הכי מצא־חן בעיניהם.
215

חמישה
אמריקאי שחור בשם ויליאם ראספברי כתב בטורי,
המתפרסם במיספר רב של עיתונים, יעל קורותיו וקורות
ארבעה שחורים אחרים, כולם מארצות־הברית, בעת
ביקורם בישראל.
החמישה נזדמנו ביחד במיקרה. הם הזמינו את הטיסה
והלינה בישראל אצל אותו סוכן־הנסיעות. רק שניים
מהם, גבר ואשה, הכירו זה את זה לפני כן.
כאשר הגיעו אל דוכני ביקורת־הדרכונים בנמל־התעופה
בן־גוריון, ניגשה אשד, אל כהן־הדת השחור,
שצעד במיקרה בראש. היא לקחה ממנו את דרכונו וציוותה
עליו לגשת למישטרה.
כאשר האחרים עמדו בתור,
באה אותה האשה ונטלה
גם מהם את דרכוניהם.
האשד,
טענה שאין להם
חדרים מוזמנים בבתי־מלון.
כאשר עמדו על כך ׳שהוזמנו
עבורם חדרים, בדקה
שוב וטענה כי החדרים
הוזמנו ליומיים בילבד.
החמישה תבעו לאפשר
להם להתקשר עם בתי־המילון,
או עם השגרירות
האמריקאית. הדבר לא ניתן
להם. נאמר להם שעליהם אשל להמתין לבואו של קצין.
הם ישבו בנמל־ד,תעופה
משעה 8.30 בערב עד השעה 7בבוקר. אז בא הקצין,
שהעביר אותם למטוס בריטי. רק אחרי המראת המטוס
הוחזרו להם כרטיסי הטיסה והדרכונים.
מאז עבריו שבועות. האנשים לא זכו בהתנצלות
כלשהי, וגם מחיר־הטיסד 1200 — ,דולר לנפש — לא
הוחזר להם.
קל לנחש כיצד השפיע התיאור הזה על מאות אלפי
הקוראים השחורים בארצות־הברית, שקראו את הטור של
ראספברי. הם יסיקו, בצדק, כי יכולה להיות דק סיבה
אחת להבדלה בין החמישה ובין שאר הנוסעים באותה
טיסה: צבע־עורם.
ראספברי עצמו סיים את רשימתו במיילים דובר
השגרירות הישראלית בוושינגטון) יאמר כי הרשויות
בנמל-התעופה יכלו להאמין כי לקבוצה היה קשר כלשהו
עם, נוכחותה הבלתי־הוקית !בישראל של כת הידועה
בשם העברים השחורים׳ .הדובר לא אמיר יעל מה התבסס
חשד זד.,״
יגם כאן התשובה מתבקשת מאיליה: על ציבע־עורם
של התיירים.
לפרשה זו יכולות להיות השלכות מסוכנות מאוד
בארצות־הברית, שבה הולך ומתפתח סיכסוך הרד,־אסון
יבין היהודים והשחורים. היא, והדומות לה, עלולות לספק
תחמושת לאויבי ישראל, המבקשים להטביע על ישראל
את סותם הגיזענות.
אך אותי מעניינת פחות השאלה ״מה יאמרו הגויים״
מאשר השאלה ״מה אנחנו, בעצם?״
בשבוע שעבר הקשבתי בכנסת לדיון קציר על ״העברים
השחורים״ .תמר אשל, חברת־הכנסת מטעם המערך,
תבעה לדון במצבה של הכת בישראל. אמנם לא חסרו
בדבריה התייחסויות חסודות לסיבלם שיל היהודים בעולם,
ואזהרות מפני תופעות של גיזענות. אך דבריה נשאי
אופי גיזעני מובהק — מבלי שתהייה, כנראה, מודעת
לכר•
המסר שלה היה, למעשה: היו צריכים לגרש את
השחורים האלה מייד. עכשיו זה מאוחר מדי. לכן צריכים
להקים להם יישוב נפרד, רחוק מכל יישוב ישראלי,
כדי שלא יבואו במגע עם האוכלוסיה השונאת אותם.
ויש למנוע בעד כל כושי עברי נוסף מלהצטרף אליהם.
אילו ננאם נאום כזה בסנאט האמריקאי, ותחת המילים
״כושים עבריים״ היתד, באה המילה ״יהודים״ ,היינו
׳רואים בו נאום גיזעני אנטי־שמי ,׳ומרעישים שמיים וארץ
נגד הנואמת.
ביקשתי את זכיות-יז־,דיבור כדי להציע להסיר את
ההצעה מסדר־היום, אך •ויתרתי על כך. הסתכלתי בפני
עמיתי, ונוכחתי לדעת כי ־תמר אשל היא, בעצם,
מתונה. ואכן, הגיזענים הקיצוניים — דוב שילנסקי
ומשה שמיר — ביקשו להסיר את ההצעה מסדר־היום,
בטענה שיש לסלק את כל העברים השחורים מייד. אחד
הנימוקים של שילנסקי: הכושים האלה טוענים כי
אלוהים הבטיח להם את הארץ.
(איך יכול אלוהים להבטיח את הארץ לכושים,
כטענתם? הרי זה לא יתכן! זה מזכיר במיקצית את
הסיפור על חולה־הנפש, שפרץ בצחוק כששמע כי חולה
אחר מתיימר להיות נפוליון .״איזה משוגע!״ הוא צחק,
״הרי אני נפוליון!״)
דויד גלאם, שכיהן כיו״ר של יועדה ממלכתית שחקרה
את הבעייה, גילה כי המישטרה מפברקית האשמות־שווא
פליליות נגד הכושים העבריים, כדי להרשיעם ולגרשם
מן הארץ. לא פחות ׳ולא יותר: יושב־ראש ועדת־החיוקה־חוק־ומישפט
של הכנסת טוען כי שוטרי ישראל מעידים
עדות־שקר וטופלים האשמות־כזב על בני-אדם, כדי
להביא לסילוקם מן הארץ.
יחד עם תיאורי ראספברי, יוצרים דברים אלה תמונה
מבחילה למדי של התנהגות השילטונות, הפועלים בשמנו.
עלה על כולם יוסף בורג ,׳שר־הפנים ומלך הציניקאים
בישראל. כשר־הפנים, הוא מנצח על פעולות המישטרה

ים סטוים

בנמל-ה,תעופה .׳באילת ובדימונה. הוא גם אחראי על
מתן אשרות־הכניסה לתיירים.
בכנסת הציע בורג בשם הממשלה להעביר את החצעיוה
לדיון בוועדה. אך הוא עשה קנונייה עם אנשי הליכוד,
שהציעו להסיר את ההצעות מסדר־היום. כמד, שיניות לפני
ההצבעה נעלם בורג ימן האולם, והסתתר בפרוזדור
שמאחריו. ההצבעה היתד 26 ,נגד ,26 ופירוש הדבר הוא
שההצעות לא נתקבלו. השר היחידי שנכח באולם, שר־המישפטים
משה נסים, הצביע למען ההסרה, בניגוד
להצעות הממשלה. סגן ראש-יהממשילה י״גאל ידין עמד
להיכנס לאולם, אך עצר בדלת כאשר חזה במתרחש,
וכך לא הצביע גם הוא בעד ההצעה הממשלתית.
איני בא ללמד סניגוריה על העברים השחורים. יתכן
שיש מן הצדק בטענה ישיש בפירסומיהם נימה אנטישמית.
אם יש האשמות נגדם, יש לבררן כדין. אך
אין לי ספק שהיחס אליהם היה אחר, אילו היתד, זאת
כת יהודית, או לפחות כת לבינה.
בתום הדיון בכנסת הסקתי את המסקנה העגומה כי
המצב בארץ הוא עתה כלהלן: במרכז הבמה שולטות
מגמות ותפיסות שהיו זוכות בעולם המערבי בכינויים
כגון ״ימניות״ ,״שמרניות״ ,״לאומניות״ או ״גזעניות
מתונות״ .מחנה זה כולל את רוב המערך ואת החלק
המתון של הליכוד. מימינו נמצא מחנה הכולל יסודות
חשובים של הליכוד, המפד״ל •והתחייה, שהיו זוכים בעולם
המערבי בכינויים כגון ״׳גזעניים״ או גרועים מזה.
חוששני שאילו היה רונאלד רגן ישראלי, הוא לא
היה נחשב כ״ימני״ ,אלא כנציג אופייני של המרכז.

אין עדים לאונס
אין דביר מדכא יותר בכנסת מאשר הדרך שביה מתקבלים
בה חוקים.
כבר עמדתי על כך לא פעם. בבתי־יהמישפט טוענים
שופטים ופרקליטים מלומדים כי ״המחוקק התכוון כך״

אודי * ב1רי

מאות בשנים על זכויות־האדם. גם נאשם־באונס זכאי
למישפט הוגן, שמא ינוצלו ההאשמות באונס לשם נקמה
או סחיטה. אני דוגל בהחלט בגישה האומרת שמוטב
לזכיות !אשמים מאשר ׳להרשיע ׳חפים־ימפשיע. יתכן ׳שצריכים
להגדיר מחדש מהו ״סיוע״ במיקרים כאלה. אני
מוכן לקבל, למשל, שמיימצאים של גלאי־שקר יהוו סיוע
סביר.
צר לי שאירגוני־הנישים, הדוגלים בזכיויות־האזרח,
•תבעו את חקיקת התיקון המסוכן הזה, המנוסח בקלות־דעת.
אי־אפשר להפריד בין זכויוית־האשה ובין זכידות־האדם,
יוכל פגיעה באלה ׳תתנקם גם באליה.
אמרתי זאת בדיון במליאת הכנסת. מילבדי השתתפו
בדיון זה עוד. שלושה חברי־כנסת (משה עמאר, זרח
ורהפטיג ׳ואמנון לין) ,שאמרו דברים דומים, בצורה קצת
פחיות ׳חריפה.
העניין הוא שהיינו לא ירק ארבעת הדוברים היחידים
על הציעת־החיוק, אלא גם ארבעת הנוכחים • היחידים
במליאת־הכנסת, מיילבד השר ויו״ר הישיבה.
לפני ההצבעה מצלצלים בפעמון. בהישמע הצילצול,
נזעקים עשרות חברי־הכנסת מן המיזנון אל המליאה.
כך קרה גם הפעם. למרות שכל הנואמים מתחו ביקורת
חמורה על ההצעה, הצביעו בעדה עשרות מזדעקי־המיזנון,
שלא היה להם מושג על מה הם מצביעים.
יכולים לבוא ולטעון כי עתה ייערך דיון בוועדה,
׳וששם מתנהל בירור רציני. לצערי יש בכך הרבה מן
האגדה. גם בעת הדיון בוועדה נכנסים חברים ויוצאים,
קופצים להצבעה בוועדה שכנה ,׳נקראים לטלפון. לא
על כל הצעת־חוק נערך בוועדה דיון רציני, ממושך
וענייני.
׳(־יזו״ר ועדת-החוקה־חוק־וימישפט, דויד גלאם, התלוצץ
השבוע, בעת שנשאלה השאילה מה •השב המחוקק על
חוק מסיויים שהנוסח שלו סתום :״ימה חשב המחוקק?
המחוקק לא חשב!״)
כל עוד נהגו הכנסת ומישרד־המישפטים יחם של
זהירות ויראת־כבוד כלפי חוקים בדוקים ומנוסים, שחת־פתחיו
בעולם האנגלו־סאכסי במשך עשרות ומאות בישנים,
ניתן היה לעצום עין. אך עכשיו, כאשר מתקנים חוקים
באווירה של שחצנות דקלות־דעת ,׳פרי כהונתו ההרסנית
של שמואל תמיר, הנוהלים הקיימים בכנסת הפכו סכנה.
איני בטוח מהי הדרך הטובה ביותר לבלימת סכנה
זיו. ימן הראוי היה ׳להנהיג בכנסת קוורום, יכך שלא
תוכל להיערך הצבעה על הצעת־יחוק אלא בנוכחות 30
חברי־כנסת, שנכח יו בעתהדיוןעליה. יתכן
ישיש ליצור מוסד ביליתי־תלוי, שיוכל לעכב חוקים של
הכנסת כדי לאפשר עיון ׳נוסף בהם. יתכן שיש צורך
בהקמת ועדת־רוויזיה שתבדוק כל חוק אחרי קבלתו,
ביתום !תקוסת־נסייון.
אני בטיוח רק בזאת: שהמצב הקיים הוא בלתי־נסבל.
יש בו כדי לדכא, ואף לייאש, מי שרואה אותו מקרוב.

כל כלב בא יומו

או ש ״המחוקק חשב אחרת״ .אילו היו רואים איך
המחוקק מחוקק, היו חושבות עיניהם.
למשל, בשבוע שעבר:
על הפרק עמדה הצעת־חוק מטעם הממשלה, שבאה
לשנות סידרי־בראשית לגבי מישפטים ׳פליליים על
עבירוית־מין ופשעים אחרים. עד כיה, כאשר עמדה עדות
יחידה מול עדות יחידה, לא יכול היה השופט לקבל
עדיות אהת, בלי ״סיוע כלומר, ראייה נוספת התו־מכת
באותה עדות. עתה יבוטל ציורך זה, ודי לשופט
ב״דבר״ כלשהו לחיזוק העדות.
זהו תיקון יחשוב ביותר. הוא יכול להביא להרשעתם
•ולכילאיתם של אלפי אזרחים בשנים הקרובות. הוא נוגע
לכל אזרח, שהרי כל אחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו
מחר, במיקרה, בנסיבות המחשידות אותו.
למשל: אתה נוסע במכונית ולוקח טרמפיסטית. היא
מנסה לסחוט ממך כסף באיום שאם לא תשלם, היא
תפרוץ ׳בזעקה ותטען כי ׳ניסית לאנוס איותה. בסישפט
תעמוד עדות מול עדות. ואותה בעייה קיימת להיפך:
נהג אוסף טרמפיסטית, מאיים עליה ;בסכין גילוח ותובע
ממנה להתמסר לו. עדות מול עדות.
ובכן, יש בעייה. בעבירות־מין• ,ובעיקר בעבירות של
אונס, עומדת בדרך כלל עדות מול עדיות. האנס ׳אינו
נוהג לבצע את זממו בנוכחות קהל. אם כן, איך אפשר
להביא להרשעתו?
נדמה לי שאני מתייחם למעשי־אונס במירב החומרה
•שגבר מסוגל להתייחס אליהם( .איני מאמין שגבר יכול
לחוש בחומרת התופעה כמו אשה. דרוש מאמץ גדול
של רגש והיגיון כדי לרדת לעומק הרגשות של הנשים
•בעניין זה ).אני סבור כי התגברות התופעה בישראל היא
חרפה לאומית בלתי־נסבלת, ואיני מתנגד להטלת עונשי־
•מאסר ארוכים מאוד על אנסים.
אך אסור בשום פנים כיי הרגשות המוצדקים יובילו
לשבירת ערכי־יסוד מישפטיים, שהתגבשו במאבק של

ליד ד,שולבו בכסית התלקח ויכוח על הפרק מן הסידרה
תמונות מחיי נישואין ששודר בטלוויזיה בשבוע שעבר.
האשה באה להחתים את בעלה על הסכם־הגירושין. הם
מתעלסים. הם ׳רבים. הוא מרים עליה יד. בסוף הם
חותמים שניהם, תוך בכי משותף.
מהי המשמעות?
רחל אישתי השתתפה פנצחונה של האשד״ מאריאן.
הגביר כמעט הרס את חייה. הוא נטש אותה באכזריות.
בשחצנות. כל עולמה חרב עליה בן רגע. היא נשארה
חסרת אונים, פגועה, שבורה. והנה מתהפך הגלגל.
הגבר נישבר. הוא מבקש
לחזור אליה ,׳והיא מסרבת.
יום נקש ושילם.
״כל כלב יבא יומו,״ מס כמת
רוחמה, הפסיכולוגית.
מישהו אחר (אני) סבור
כי אינגמאר ברגמן הלך
בעיקבות פרידריך ניצ׳שה,
ומחפש באהבה את השאיפה
לשילטון. כל עוד אהבה
האשד, את הבעל יותר מכפי
שהוא אהב אותה, הייתה ידה
על התחתונה. הוא ניצל
זאת. עתה, אחרי הפרידה
הממושכת, השתחררה האשד,
מתלותה בו. היא באה
מאריאן ויוהאן
לפגישה כשמנוי וגמור
עימד, להתעלם עיסו, כדי
להפגין את שליטתה פו. זוהי שליטה המהולה באהבה.
שליטה המחופשת, אולי, כאהבה. כאשר הוא מכה אותה,
הוא מודה, למעשה, בנצחונה.
יצחק ליפני רואה בסיפור כולו טרגדיה יוונית
במהדורה מודרנית. הנפשיות לכודות במצב שאין להן
שליטה ביו. השניים אוהבים זה את יזה, וממשיכים לאהוב
זה את זה, במצב חסר־תוחלת.
הנה יצירה אמיתית — יש ילה רבדים על גבי רבדים,
ויכל אחד יכול למצוא בה משמעויות חבויות ככל העולה
על רוחו.
על דבר אחד הסכמנו כולנו: אין זה יכול לקרות
בישראל. בישראל היתר, מייד מתלקחת מ״לחמה על
הרכוש, על הדירה. ,על המזונות, על הילדים, יעל המכונית.
מעניין שזה יכלל לא עלה על דעתו של ברגמן.

1*1 118111ל
וו שסס
ך* חום עלה על 40 מעלות. היובש
י 1היה כה עז, עד כי אי־אפשר היה
אף להרגיש בזיעה. כל תנועה בשמש היתד.
מאמץ. הגוף כאילו התייבש.
עמדנו בלב המידבר, סמוך לגבול הסודאני,
על גדת אגם־נאצר, הימה המלאכותית
הארוכה בת 350 הקילומטרים,
שנוצרה בעיקבות הקמתו של הסכר הגבוה
באסואן. זוהי אבו־סימבל.
לפנינו התנשאו הפס.לים האדירים של
רעמסס ה־ ,2בגובה של שבע קומות. מדוע
הקים פרעה זה את המיקדשים העצומים,
שנחצבו בצלע ההר (ושהוזזו במיבצע
הנדסי חסר־תקדים ממקומם הקודם, שכוסה
בינתיים במי האגם, למקום גבוה
יותר בגדה) י מדוע דווקא כאן, בלב ה מידבר,
בארץ נוביהי
בוודאי יש פיתרון לתעלומה. אולי רצה
המלך להרחיב בדרך זו את גבולות הממלכה
ולבולל את הנובים בתרבות המצרית.
רעמסס
ה־ 2היה מגדולי השליטים בכל
הדורות, בונה־אימפריה. הוא הטביע את
חותמו על מצריים ועל העולם, ובשל כך
הוא חי וקיים בתודעת הבריות גם עתה,
כעבור 3270 שנים.
נזכרתי בכך כעבור יום, כאשר ישבתי
בדירה נוחה בקאהיר. אחד האישים המצריים
החכמים ביותר שהיכרתי, מי ש היה
בעבר איש־סודם של גמאל עבד־אל-
נאצר ואנוור אל־סאדאת, הסביר לי את
טיבו של הנשיא.

הוא ציטט דפרים׳ששמע פעם
מפי אל־פאדאת עצמו :״נאצר ואני
הננו אחרוני הפרעונים. אני
היורש שד רעמסס ה־.2״
אפשר ללמוד הרבה על דרכו של שליט
ועל התנהגותו בעתיד אם מכירים את
עולמו הרוחני, את הצורה שבה הוא דואה
את עצמו. לדעת בעל־שיחי, בפסוקים אלה
מצטייר גם עתיד השלום המצרי־ישראלי.

״סאדאת רוצה להירשם כהים-
טוריה לכל הדורות, כמו רעמסם.
אם י־טקם את כלכלת מצריים, אי*ט
לא יזכור זאת כעוד מאה שנים.
אבל אם יביא למיפנה היסטורי כמרחב,
על-ידי כריתת שלום בין
ישראל והעולם הערכי, הוא ייזכר

לעד. השלום הוא הפיראמידה שלו,
אבו-סימבל ־טלו.״
אם הערכה זו היא נכונה — ואני נוטה
להאמין שיש בה הרבה מאוד מן האמת
— הדי היא מסבירה את הסבלנות האינ סופית
שבה מתייחם אנוור אל־סאדאת אל
תהליך־השלום. בעוד שהוא מגלה חוסר-
סבלנות רב כלפי נושאים רבים אחרים.
אנשים קטנים בישראל סבורים, כי סאדאת
עוסק בטכסיסים קטנים, שהוא רוצה לקבל
בחזרה את סיני, ושלאחר מכן יגיד שלום
לשלום ויחזור למאבק.

הם לא ראו את פסל רעמסם כ־אכף־סימבד.

ילדיםאינם מג תי ם
ך• בקותו המוחלטת הזאת של אל!
סאדאת בשליחותו ההיסטורית כמביא־השלום
מביאה, בין השאר, לכך שאינו
יכול להקדיש את תשומת־הלב המתאימה
לשיקומה של מצריים. כפי שקורה להרבה
מדינאים גדולים, וגם קטנים, בעיות הכלכלה
משעממות אותו. חסר להן המימד
הדרמאתי, משנה־העולם.
בשטח זה פועל אל־סאדאת בחוסר־סב־לנות,
בלי תוכנית ארוכת־טווח. תוכנית
כזאת כלל לא תיתכן, כאשר הנשיא מחליף
בכל שנה את בעלי התפקידים המרכזיים.
שום שר, הנכנס לתפקידו, אינו
טורח להכין תוכנית לכמה שנים, בהיותו
בטוח, כי במילא לא יהיה בתפקיד בשעה
שהתוכנית אמורה לשאת פדי. הכל נעשה
באילתורים, כאשר הוראות ותקנות מתחלפות
כל כמה חודשים. איש אינו מעז
להשמיע באוזני הנשיא תיאור מלא של
צרותיה של מצריים, תוך המלצה על תרופות
מרות לטווח ארוך .״הנשיא אוהב
לשמוע רק ידיעות טובות,״ אמר אחד
האישים, המכיר אותו היטב.
הדבר משפיע גם על יחס העם לשלום.
אחרי מילחמת יום־הכיפורים הבטיח אל־סאדאת
נס כלכלי בעיקבות הניצחון. הבטחה
זו לא היתה יכולה להתממש, וה תוצאה
היתד — .באיחור מה — המהומות
שהסעירו את קאהיר בינואר .1977

;ם עם פתיחת יוזמת־השלום

פסלי ועמסס וד 2באבו־סימבלי
הכטיח אד-פאדאת שה־טדום יכיא
לתמורה כלכלית יסודית, והדכר
גרם לציפיות מוגזמות מאוד בקרם
המוני-העם. הן ככר התכדו.
השלום אינו יכול לפתור את הבעייה
הכלכלית במצריים. מקורה קודם כל בתופעה
האוכלת כל חלקה טובה בארץ־
היאור: הילודה, המגיעה לממדים של שואה
לאומית.
מה גורם לכך 1
תאוות־הילודה מושרשת במעמקי ה תודעה
הלאומית המצרית. היא היתד.
דרושה ורצויה בשנים עברו, ביגלל כמה
וכמה סיבות. בין השאר:
$כשני שלישים של כל הנולדים מתו
בשנים הראשונות של חייהם. רק שליש
הגיע לבגרות.
<• הילדים סיפקו כוח־עבודה. ניתן היה
לשלחם לעבוד בשדות של אחרים, תמורת
שכר. הם הביאו כסף הביתה.
@ דת האיסלאם מתנגדת לשיטות־מניעה.

8האשה המצרית, שהייתן, מופקרת ל־שרירות-לבו
של הגבר, אשר יכול היד,

לגרשה בכל עת, סברה, כי הילדים קושרים
את הבעל אליה. ככל שרבו הילדים,
כן היה הקשר חזק יותר.
בדור האחרון התערערו נימוקים אלה.
תמותת־הילדים במצריים אינה שונה מזו
שבארץ אחרת, וכימעט כל הילדים מגיעים
לבגרות. הילדים אינם מביאים עוד
כסף הביתה. כי בכפרים יש שפע של
מובטלים מבוגרים. הילדים יכולים להביא
תועלת רק במשק של הוריהם. מעמד האשד.
משתפר לגבי הגירושין.

אבל מסורת של מאות כשנים
אינה מתה בנקל, עד אחת כמה
וכמה כשהיא מעוגנת כדת שיש
לה השפעה ככירה כארץ כולה,
וכמייוחד ככפר. לכן ממשיכה הילודה
להשתולל, ושום שינוי אינו
נראה כאופק. האוכלוסיה גדלה כ־מהירות
מפחידה.

מיליון פיות נוספים מדי שנה. אל־סאדאת
אינו מתכן לצאת למסע־צלב נגד
הילודה, כסי שעשתה אינדירה גאנדי בהודו
— מה גם שהיא הופלה מן השילטון
לא מעט בגילל סיבה זו.

הגולה

היצרית

חת התוצאות של הילודה והמצב
י * הכלכלי הקשה היא תופעה, שיש לה
השפעה ישירה על תהליך־השלום. בישראל
אין מעריכים אותה כראוי.
זוהי הפזורה המצרית בעולם הערבי.
בוטרוס בוטרוס-ע׳אלי, שר״המדינה ל־ענייני-חוץ
ואחד המוחות הטובים ביותר
— --מאח

אורי אבנר
במצריים (ובמרחב כולו) ,משתדל להסביר
לישראלים את משמעותה של עובדה

״בין מיליון־וחצי ושני מיליוני מצרים
עובדים בחוץ־לארץ 10 .מיליון מצרים. בני
מישפחותיהם, תלויים בכסף שהם שולחים
הביתה 10 .מיליונים נוספים מקים לנסוע
לשם אף הם, כדי להרוויח כסף.
״זאת לא אידיאולוגיה. זוהי עובדה יומי
(המשך בעמוד )30

הפדעווי

אופירה ויצחק

המצר

* למטה: לינדה רמבאום, ראש המדור
לעיתונאי חוץ בלישכת־העיתונות הממשלתית.

פניות משתי מדינות דרום־אמריקאיות,
המגששות כדבר אפשרות לרכוש מטוס זה.

הקצין נקרא לרמטכ׳׳ל, רב־אלוף רפאל
(״רפול״) איתן, ונדרש להניח על השולחן
את התפטרותו תוך כמה שעות. הרמטכ״ל
הודיע לקצין •טאם הוא לא יתפטר, הוא
יועמד לדין, ואחר־כך יודח מצה״ל.

ציפור לא דיי?

מדוע לא הגיע

סגן־שר־הביטחון, מרדכי ציפורי, טען בתחילת
השבוע באוזני ראשי התעשך יה־האווירית כאילו עדיין
לא סוכם סופית עם מנועי בית־שמש שהם ייצרו את
מנוע הלביא.

הרמטכ״ל

האמריקאים התירו לישראל כבר לפני כמה חודשים
להציג את הכפיר לפני שורה של מדינות דרום־
אמריקאיות.

תוגונן יף

ציפורי כיקר כ״תעשיה האווירית״ כמה
שעות אחרי שנודע כרכים על ההחלטה
לתת את ייצור מנוע הלביא ל״מנועי
כית־שמש״ .הוא הותקף כצורה הריפה
על־ידי ראשי ״דזתעשיה האווירית״ ,ובדי
להתגונן ניסה לשכנע אותם ״שעדיין לא
הוסכם שום דבר.״

צפויה מית? 3ה

האמת היא שהעיסקה עם מנועי בית־שמש סוכמה,
וכי במיפעל זה כבר הושקעו עשרות מיליוני לירות
בהכנות לייצור המנוע.

על ארצווו״ר,בר*ת
בממשלה הוחלט על מיתקפת־נסיעות של
שרים ופקידים בכירים לארצות־הכרית.

משתתפי כנם־הצנחנים הגדול, שנערך בשבוע שעבר
בימית, עדיין תמהים מדוע לא הגיע הרמטכ״ל
לעצרת, למרות שהופעתו לפני חיילי הצנחנים
וקציניהם היתה מתוכננת מראש.

עתה התגלה שהרמטכ״ל אכן הגיע לכנס.
מסוקו נחת כשדה־תעופה ״איתם״ ,לא
הרחק ממקום העצרת, אולם כיגלל הזנחה
של מארגני־העצרת לא המתין לו איש
כיטדה־התעופה. הרמטכ״ל המתין חמש
דקות, ואחר־כך חזר למסוק והסתלק
מהמקום, כעוד שמארגני העצרת ממתינים

דין לא ויחד

בעיקבות הדאגה מאובדן ההשפעה הישראלית בסנאט
ובקונגרס האמריקאי, החליט ראש־ד,ממשלה, מנחם
בגין, לשגר שרים ופקידי־ממשלה בכירים לאמריקה,
כדי לעשות ידידים לישראל בקרב החברים החדשים
של שני הבתים.

מגכ״ל מישרד־החוץ, דויד קימחי, עומד
לצאת כימים הקרובים לארצות־הכרית כדי
ל תככן מיתקפה זו.

תרעומת על עומיר
חוגים.ממשלתיים הביעו תרעומת על בולמוס הנסיעות
של שר־החוץ יצחק שמיר. שמיר שב זה עתה
ממסע ארוך באירופה, והוא עומד לצאת ביום הראשון
הקרוב לנורווגיה, לגרמניה ולצרפת.

לדבריהם שד מבקרי שמיר, אין הוא שומר
על כללי־כרזד שקבע משה דיין בהיותו
שד־חוץ: שלא לבקש ממשלות להזמין
אותו, ושלא לקיים ביקורים אלא אם בן
הובטחה ההדדיות.

גרמה לביטול
חוגי תיירות באילת טוענים שמצוי בידיהם מידע
שלפיו אחראית חברת אל־על לביטול טיסות־השכר
של חברת מתארך מאנגליה, ישירות לאילת.
מטוסי חברת מתארך היו צריכים לנחות בשדה־התעופה
עציץ. לפתע אסרה ממשלת בריטניה על
קיום הטיסות לעציץ. חברת מונארך לא הסכימה
לנחות בנמל־התעופה של אילת, שאינו מסוגל לקלוט
מטוסים גדולים.

לדעת האילתים, היתה זו חברת ״אל־על״
שהפנתה את תשומת־לב מישרד־החוץ
הבריטי לבעייתיות שכנחיתה כעציון,
מבחינת היחסים עם מצריים.
ראש־־עיריית אילת, גדי כץ, שקיבל לידיו
חומר ככתב על הנושא, עומד לפנות כתלונה
חריפה נגד ״אל־עד״ לשר־התיירות, גידעון

מפשיפים בדיוונ
ליכוד הליכוד
למרות ההכחשות, ממשיכים במיפלגות חרות
והליברלים בדיונים על ליכוד הליכוד.

ראש־הממשלה, מנחם בגין, ביקש מצוותים
מייוחדים כשתי המיפדגות לסבם את
הדיונים ביניהם עד לשובו מחוץ־לארץ.

גם בחרות וגם כליברלים יש נטיה להביא לליכוד
הליכוד, אד לא לאפשר למיפלגת רפ״י, המאיימת
בהליכה נפרדת בבחירות, אם לא ילוכד הליכוד,
ליהנות מהאיחוד.

סגן־ראש־הממשלה, ייגאל ידין, לא השתלט על
לישכת־ראש־הממשלה עם נסיעת ראש־הממשלה,
מנחם בגין, לארצות־הברית. ידין זכר את הביקורת
שנמתחה עליו בעיקבות מעשה כזה בנסיעה קודמת
של בגין, ובלעג שבו הוא התקבל על־ידי עובדי
הלישכה.

אולם ידין לא ויתר לגמרי. הוא העביר את
כל פעילותו ללישכת־ראש־הממשלה ככנסת.
לידין עצמו שני חדרים ככנסת, שבהם אץ
הוא משתמש מאז שנסע כגין לארצות־הכרית.

יועלה
אחוז החס* פר!
למרות ההכחשות, נכנסו המגעים כין ראשי
הליכוד לראשי המערך כעניין העלאת
אחוז־־החסימה להילוך גבוה.
ראשי הליכוד אינם רואים כרציני את האיום של
סגן־ראש־הממשלה, ייגאל ידין, לפרוש מהקואליציה
אם יועלה אחודהחסימה.

גם ההתנגדות המילולית של ראשי־המערך
נועדה רק למטרות יחסי־ציכור. המערך
יהיה שותף מלא של הליכוד כקנוניה
להעלאת אחוז החסימה ל־ה.צ אחוזים.

שריטות והרעדה
סלפעל גדו ד
באחד המיפעלים הגדולים במרכז הארץ אירעו
בחודשים האחרונים שורה של מיקרים מוזרים.

כמשך חודשיים פרצו כמיפעל חמש דליקות
גדולות• היה ברור שהדליקות היו תוצאה
של הצתה מכוונת, מאחר והמצית דאג
ככל פעם לטלפן למנכ״ל המיפעל ולהודיע
לו על מקום השריפה, עוד לפני שהגיעו
לשם מככי־־האש.
לפני כשבועיים לקו 400 מעובדי המיפעל
כהרעלת־קיכה, והלק מהם אושפז כבית
חולים. רק אז התגלה המרעיל, והתברר
שהוא אחראי לפחות על שלוש מתוך המיט
השריפות.
שפועוח סביב אלביט״
כהוגי הכלכלה והמדע כארץ נפוצו שמועות,
שלפיהן חתמה חכרת ״אלכיט״ החיפאית
על חוזה־ייצוא ענקי.
שמועות אלה הולידו עליה ניכרת בשערי המניות
של אלביט בבורסה.

וי!ני התפטר
ו חז ר

מנצחה של תיזמורת רשות־השידור, גארי ברתיני,
שלח למנכ״ל רשות־השידור, יוסף (״טומי״) לפיד,
מיכתב־התפטרות. הוא נימק את התפטרותו בהקטנת
מיספר חברי התיזמורת במיסגרת קיצוצי התקנים
ברשות־ד,שידור.

אחרי שהתברר לכרתיני שלפיד אינו מובן
לבטל את הקיצוצים בתקנים, ומובן לקבל
את התפטרותו, הוא חזר בו מההתפטרות.

גל״א ביו״ד ה,
קול־ישראל בעלייה
על פי הסקר האחרון של איגוד הנזפוסנזים, שעדיין
לא פורסם, מתברר שבתחרות בין קול ישראל
לגלי־צה״ל גבר עתה קולו של קול ישראל,

כעוד שיש עליה ניכרת בהאזנה לרשת ג׳
של ״קול ישראל״ ,קיימת ירידה תלולה
בהאזנה ל״גלי צה״ל.״

תחיות לא *ועברו
עובדי גן־החיות כתל־אכיב החליטו שלא
לאפשר לעובדי הסאפארי להמשיך ולהעכיר
את החיות מתל־אכיב לסאפארי כרמת־גן.
מרבית החיות עדיין לא הועברו לסאפארי.
לטענת העובדים, הובטח להם בכתב שעם סגירת
גדהחיות תימצא להם עבודה בסאפארי או בעיריית
תל־אביב, ועתה הם נשארים ללא עבודה.
הנהלת הסאפארי החליטה לקבל רק כמד, עובדים
מגן־החיות, וגם זאת על־פי חוזה מייוחד.

מש ראו וי -
יחידות־הבילוש־והסיור של מישטרת מחוז תל־אביב
קיבלו הוראה שלא להסיע עוד את המודיע המישטרתי,
סלומון משראווי, בניידות שלהם. בעבר היה
משראווי נוהג להצטרף לשוטרים במיבצעיהם.

למישטרה נודע כי נגד משראווי הוצא
פסק־דין־מוות, ומפקדיה חוששים
שהמתנבלים לד לא יהססו לפגוע בו גם אם
הוא יהיה כתוך ניידת, ובך יסכנו גם את
חיי השוטרים שעימר.

ה?!צין אולץ

פידץ מגו־ווו

מדינות נוספות

להתפטר

את פלאטו

פתענ״נות בכפיר

בניגוד למערכת יחסי־הציבור שהפעיל דובר צה״ל
בעיקבות התפטרותו, כביכול, של מפקד הסדנא שבה
נתפסו 17 חיילים שחיבלו בזדון בטנקים, התברר
עתה שהקצין בדרגת סגן־אלוף לא התכוון כלל
להתפטר.

כעיקכות ההיתר האמריקאי לישראל להציג
לפני מכסיקו את מטוס הכפיר, התקבלו

בין השותפים והידידים, הקבלן אריה פילץ וח״ב
שמואל פלאטו־שרץ, אירע קרע שבעיקבותיו הם
החליטו להיפרד בכל העיסקות שבהן הם היו קשורים.

כעיקכות קרע זה ייאלץ פלאטו לפנות את
מישרדיו כבניין אל־על כתל־אכיב,
השייך לפילץ.

במד
העם
נ /ש ב־ רו דו אוג<
רגע־אחרי אינו
דומה לרגע־7פגי
זאת 7מד בגין
״נבחר בגין האמריקאי!״ ששו
וצהלו אנשי הליכוד, ברגע שנודע
אור ליום הרביעי כי שחקן־
הקולנוע בדימום, מועמד הימין
האמריקאי הקיצוני, נחל ניצחון
סוחף בבחירות לנשיאות.
״באמריקה היה מהפך נוסח יש ראל,״
.קבעו בסיפוק עסקני הליכוד,
ששאבו עידוד מן הניצחון
וראו בו מיפנה המשפר את סיכוייהם
להישאר בשילטון.
קפיצה לראשי־התור. גם
מנחם בגין עצמו סבר כך, כנראה.
שעות מעטות בילבד אחרי
שג׳ימי קארטר הודה, כי יריבו ניצח,
דיבר בגין בטלוויזיה הישראלית
על כוונתו להיפגש עם רגן
כבר השבוע. אפריים (״אפי״) עב־רון,
השגריר הישראלי, נשלח בחיפזון
לקליפורניה כדי לארגן את
הפגישה.
לפי כל הסימנים, כלל לא עלה
על דעתו של בגין שרגן לא יהיה
מעוניין בפגישה כזאת. עד כה,
רקד הנשיא האמריקאי על פי חלילה
של ישראל. ואילו רגן ,״בגין
האמריקאי״ ,האיש שהבטיח ליהודים
הרים וגבעות במסע־הבחירות
— כיצד לא ישיש לקראת ההזדמנות
להכיר את בגין המקורי?
אולם לראש־הממשלה ציפתה
אכזבה. ההזמנה ששיגר לרגן —
כאילו בגין הוא בעל־הבית, ודגן
האורח — חזרה בלי מענה. עב־רון
נתקל בקליפורניה במשב־רוח
צונן. בעדינות רבה רמזו לו מקורבי
הנשיא החדש :״אל תקפצו
לראש־התור !״
תופשה כלי בגין. היו לכד,
כמובן, סיבות אובייקטיביות רבות.
הנשיא־הנבחר הוא עייף. הוא ידוע
בלאו״הכי כאיש שאינו מרבה לעבוד.
הוא היה ראוי לחופשה, והיה
מנוי וגמור עימו ליהנות ממנה
— בלי בגין ושות׳.
יתר על כן, לדגן אין מושג ב־יחסי־חוץ.
מקורביו יעצו לו שלא
להסתבך בהרפתקות מדיניות, לפני
שהורכב צוות הממשלה החדשה.

מעבר לשיקולים מעשיים
אלה, היה בקבלת־הפנים הראשונה
הזאת סימן מובהק שחל שינוי —
היום שלאחר הבחירות שוב אינו
כיום שלפני הבחירות. כפי שלמדו
נשים רבות, התלהבות הגבר אחריי
שהשיג את מבוקשו אינה בהתלהבותו
לפני כן.
גם בגין הרגיש כי לתקלה ראשונה
זו יש משמעות רבה. לכן
לא הסתפק בתשובה השלילית,
מאחרי הקלעים ניסה בכל כוחו
לשנותה.

יחסי חזץ
ה ש רי ף ו הי הו די ם
מי הוא רגן?
יש 7שאו 7את
כתבי הקולגוע
מי הוא רונאלד רגן?
שאלה מעין זו מתעוררת בכל
פעם שנבחר אדם חדש לכהונת
נשיא ארצות־הברית. אך בכל פעם
יש מומחים מסוג חדש.
כאשד נבחר דווייט אייזנהאור,
נשאלו המומחים הצבאיים. כאשר
נבחר ריצ׳ארד ניכסון, נשאלו ה מומחים
הפוליטיים. כאשר נבחר
רונאלד רגן, יש לשאול את המומחים
הקולנועיים.
בעיר היהודים. דיעה מקורית
על אישיותו של רגן, ויחסיו
העולם הזה 2254

עם היהודים, השמיע השבוע כתב-
הקולנוע הוותיק, עיטור (״ג. עיטור״)
גלביץ.
טען עיטור: זו הפעם הראשונה
נבחר אדם שבילד. עשרות בשנים
בחברתם של יהודים.
כל קודמיו — ג׳ימי קארטר, ל ינ־דין
ג׳ונסון, ג׳ון קנדי והאחרים
— באו במגע עם יהודים ועם
בעיות יהודיות רק אחרי שכבר
נבחרו לכהונת הנשיא. הם גדלו
וחיו בהווי שבו לא היה ליהודים
חלק רב, אם ביכלל.
אולם רונאלד רגן חי במשך 40
שנה בהוליווד. מחוץ לישראל, אין
עיר בעולם שבה תופסים היהודים
כימעט את כל המישרות הבכירות,
כמו הוליווד, בהוליווד חי רגן
ממש בחברה יהודית. השכנים, המנהלים,
המחברים של עיר־הקול־נוע
הם יהודים. חבריו וידידיו של
השחקן רגן היו יהודים. במסיבות
ובוויכוחים שמע את קולם של
היהודים על כל נושא, ובייחוד
על ישראל.
מובן שארם לא־יהודי החי בחברה
יהודית כזאת יכול להגיע
גם לגישה הפוכה: טיבה כלפי ה יהודים,
אנטי־שמיות. אך אילו היה
רגן כזה, יא היה נבחר שש פעמים
לכהונת יו״ר האיגוד המיקצועי
של השחקנים — אגודה שרבים
מאוד מחבריה הם יהודים. בחירה
זו מוכיחה כי בעיני היהודים של
הוליווד, רגן היה ידיד.
ירושלים ואש ״ף. גם בדי־עות
שהשמיע רגן בענייני ישראל
רואה עיטור ביטוי לקירבתו
ליהודים. כי רגן שם את הדגש על
שני עניינים: ירושלים ואש״ף.
אלה שתי הנקודות שהן, לדעת עיטור,
אופייניות ליהודים האמריקאיים
דווקא.
עניין ירושלים: היהודים קרובים
לנושא זה יותר מאשר לכל
נושא ישראלי אחר, מפני שהם
זוכרים את התפילות של הוריהם.
ירושלים היא, לגביהם, מושג דתי-
מסורתי ומיסטי, שעמד במרכז ההודיה
היהודית בגולה, יותר מאשר
מושג מעשי בעל משמעות
פוליטית.
אש״ף מפריע ליהודי אמריקה
בעיקר ביגלל הסכנה הכרוכה בפיגועים
בעת ביקור בישראל. אנשי
אש״ף הם ״טרוריסטים״ .היהודים
של הוליווד מוכנים בהחלט
לכבד ולהעריץ טרוריסטים באס־קיים,
כורדיים, ארמניים ואיריים,
ולראות בהם לוחמי־חופש. אין הם
מתכוונים לבקר במקומות אלה. אך
טרוריסטים, המפריעים לתיירים
אמריקאיים הבאים לישראל, נראים
להם באור אחר לגמרי.
דיין, רכין, וייצמן. איר
להגיע אל רגן?
לדעת עיטור, אין כל בעייה.
אפשר להגיע אליו באמצעות ידידיו
ההוליוודיים, אילי תעשיית־הקולנוע.
אילו
ישראלים יצליחו בכך?
אותם שיש להם הילה בחוגים
׳אלד : .משה דיין, יצחק רבין ועזר
וייצמן.
דיין הוא אליל קולנועי. אף
שמניותיו בארץ ירדו לאפס, בהוליווד
הוא עדיין גיבור, ברמה של
קלארק גייבל וגארי קופר.
רבץ הקפיד, בימי כהונתו כשגריר
ישראל בארצות־הברית,
לטפח את היחסים עם אילי־הולי־ווד,
והוא מקובל עליהם גם כמי
שניצח במילחמת ששת־הימים.
גם וייצמן הוא, לדעת עיטור,
גיבור קביל בהוליווד. אמנם טס
במטוסו של ג׳ימי קארטר, אך לדעת
עיטור זה לא יפריע לו להתקבל
בהוליווד ואצל רגן, אם ירצה
בכך. כי הוליווד מוכנה תמיד
לקבל אל ליבה גיבור־מילחמה,
גנרל מנצח ודמות ססגונית, שניתן
לשבצה בכל עת, בדמיונה, בסרט
קופתי. ומי מתאים לכך יותר מאשר
עזר וייצמן?

גשיא־גכחר רגן (ואשתו ;אנסי) כחגיגת הניצחץ
כמה מחבריו הטובים ביותר הם יהודים

יחסים מרח ביי ם
מיקדרוח ל־,רה
מישהו עצוב קרה
,,7אופציה חירדגית״
כקאחיר — היא מתה
משהו מצחיק קרה לשימעון פרם
בדרך לקאהיר .״האופציה הירדנית״
שלו הצחיקה את המצרים.
בארץ מציג פרס את ״האופציה
הירדנית״ כאלטרנטיבה לגישה של
בגין. פעמים ללא־ספור טען בוויכוחים
פומביים כי האוטונומיה של
בגין מובילה להקמת מדינה פלסטינית,
ואילו האופציה הירדנית
של המערך תמנע זאת.
למעשה משמשת האופציה ה ירדנית
של פרם וחבריו לצורכי
נוחיות טאקטית. אלה הן שתי
מילים שיש להן צליל חשוב ו
כתב
עיטור
לא יכול להיות אנטי־שמי
מכובד, ושתוכנן המעשי הוא דל.
מי שמדבר על ״האופציה הירדנית״
פטור מלהשיב על כמה שאלות
שלא נעים להשיב עליהן: היכן
יהיה הגבול המיזרחי של ישראל,
מאילו שטחים יש להיסוג.
הכל נשאר למשא־ומתן עם המלך
חוסיין, שאינו רוצה לנהל משא־ומתן.
שאלות
מביכות. אפשר לע
סוק
במישחקים כאלה בישראל,
מאחר ששום מנהיג ישראלי אינו
מעוניין להציג את השאלות המביכות.
באווירה החובבנית, השוררת
בצמרת המיפלגות ובכנסת, גם אין
מי שמסוגל לשאול את השאלות.
שונה לגמרי המצב בקאהיר. הבירה
המצרית היא מרכז העולם
הערבי. מנהיגיה המתוחכמים הם
מומחים בנושאים הערביים, ואין
הם מתביישים להציג את השאלות.
בשתי שיחותיו עם הנשיא אנוור
אל-סאדאת זכתה האופציה הירדנית
של פרם במיקלחת קרה מאוד.
הנשיא המצרי ביטל אותה מכל
וכל. הוא הבהיר לפרס בצורה חד-
משמעית: בלי הפלסטינים אי־אפ־שר.
חוסיין אינו יכול לנהל משא-
ומתן בעל ערך, כי הפלסטינים לא
יקבלו את מרותו. הכתובת היתה
ונשארה אש״ף — אף שסאדאת
מסוכסך כעת עם אירגון זה.
מחלוקת עמוקה. ההודעות
הראשונות שפורסמו בקאהיר, ב־עיקבות
שיחתו של אל־סאדאת
עם חברי־הכנסת פרם, אבא אבן
וחיים בר־לב, לא השאירו ספק בכך,
שקיימת מחלוקת עמוקה בין
הצדדים. המצרים הדגישו, כי יש
לנהל משא־ומתן עם ״הירדנים והפלסטינים״
— ורק אחרי גמר
השיחות על האוטונומיה.
פרס לא היה מעוניין בכך. הוא
מיהר להחליק את הדברים, להודיע,
כי בעצם אין חילוקי־דיעות.
גם מיפלגת־העבודה סבורה שיש
לנהל משא־ומתן ״עם הירדנים״
רק אחרי השגת ההסכם על האוטונומיה.
פרס
הוסיף, כי נשארה רק מחלוקת
אחת בינו ובין המצרים,
והיא לגבי ירושלים. אך לא היתה
זאת האמת. נשארה בעינה מח לוקת
יסודית לגבי שני הנושאים
המהותיים: הנסיגה לגבולות ה־4
ביוני ,1967 והנכונות להקמת מדינה
פלסטינית.
ועוד מחלוקת: מיפלגת־העבודה
רוצה להקים את האוטונומיה ב־
״עזה תחילה״ ,כדי להתחמק מן
הצורך להשיג הסכם על הגדה.
אל־סאדאת הטביע חלום זה, בהדגישו,
כי יש להשיג תחילה הסכם
על האוטונומיה בגדה וברצועה גם
יחד, ורק אז אפשר לגשת לביצועה
בשטח כלשהו, גם בעזה תחילה.
מחמאות וחיוכים. המחלוקת
היתה קשה. למעשה מתה האופציה
הירדנית בקאהיר — במידה שהיא
רעיון רציני, ולא סיסמה תעמולתית
צינית.
אבל המצרים כיסו את המחלו

כדרכם, במחמאות ובחיוכים.
אחרי שהתייאשו סופית מממשלת
בגין, אין הם רוצים לחבל בסיכוייה
של מיפלגת־העבודה להגיע
לשילטון. יתכן כי בשיחות בארבע-
עיניים שיכנע אותם פרס כי הדיבורים
על האופציה הירדנית אינם
רציניים, וכי למחרת־הבחירות ניתן
יהיה לדבר על העניינים בצורה
רצינית יותר.
אך בשיחה האחרונה לא התאפק
סגן־הנשיא, חוסני מובאראק, מ־לעקוץ
את אורחיו. כשנשאל על
המיכשולים בדרך לשלום, הדגיש
את ״חוק ירושלים״ — שמיפלגת* !
העבודה הצביעה בעדו בכל ההצבעות.

תי־ מי שפ ט
נא?/ן -ד(מי *

האס ימוגה עסקן
פו7יטי כשופט
כית״המישפט העליון?
בית־המישפט העליון הוא אחד
המוסדות האחרונים במדינה הנהנים
מאימון ציבורי כללי. הסיבה :
עד כה הצליח לשמור על תדמיתו
כמוסד שנשאר מחוסן מפני קנוניות
מיפלגתיות.
השבוע החל מרחף סימן־שאלה
על נכס זה.
עיסקת חליפין. גרם לכך
נסיון גלוי לארגן ״לובי״ ציבורי
למינוי שופט־עליון מסוג חדש.
נאמן,
המועמד הוא יעקוב
מנכ״ל מישרד־האוצר. נאמן הוא
עורך־דין במיקצועו, והוא התמחה
בייעוץ בענייני מסים• הוא רכש
לו שם בייעוץ לבעלי־הון, המבקשים
להוריד מעל עצמם את עומס
המיסים.
כאשר ביקש ייגאל הורביץ לרשת
את שימחה ארליך בתפקיד
שר־האוצר, הוא היה זקוק לתמיכה.
הוא מצא אותה אצל צעירי
המפד״ל — סיעתם של זבולון המר
ויהודה בן־מאיר. אלה היו מוכנים
עיסקה.
כמו בכל עיסקה שהם עוסקים
בה, הם תבעו מחיר. הפעם: מינויו
של יעקוב נאמן כמנכ״ל ה אוצר.
נאמן היה מעורב, עם כמה
מראשי המפד״ל וידידיהם, בעסקים י
נרחבים.
לנאמן, כמו להורביץ עצמו, אין
(המשך בעמוד )32

* 1ולשו שלר עי מסם

(המשך מעמוד )27
יומית. ל־ 20 מיליון מצרים יש עניין חיוני
בכל המתרחש בארצות הערביות. זה
עניין של לחם, של חיים. לפלוני יש אחות
בכוויית, אח בעומאן. הם שולחים לו כסף.
הם מבטיחים לסדר לו עבודה שם. הוא
מקווה שהוא יסע בעוד שנה, שנתיים. התקווה
מקיימת אותו.

,,הפזורה המצרית שולחת ד־מצריים
שני מיליארד דולר לשנה.
סכום זה עולה עד כל הסיון ן האמריקאי.
זה השום למצריים. לכן,
מי שהולם על כך שמצריים יכולה
להינתק מן העולם הערכי פשוט
אינו יודע עד מה הוא שח.״

אישיות מצרית אחרת תיארה לי את
אותה הבעייה בצורה בוטה עוד יותר.
״באופן רישמי מביאים לנו העובדים המצריים
בחו״ל שני מיליארד דולר. אך
למעשה הם שולחים חמישה מיליארדים.
לא כל הכסף בא בדרך הרישמית, דרך
בנקים. יש הנותנים את הכסף לחבר, הנוסע
הביתה, והוא מוסר אותו למישפחה.
אחרים שולחים הביתה מזון, מכוניות.״
לקיומה של הפזורה המצרית יש השפעה
עצומה על ריקמת היחסים בין מצריים והעולם
הערבי, שאינה דומה לתמונה המתקבלת
בכותרות־העיתונים. פך, למשל,
עובדים גם עכשיו כ־ 400 אלף מצרים —
רופאים, עורכי־דין, מהנדסים, טכנאים,
פועלים מכל הסוגים — בעיראק, המצטיירת
כאוייבת־בנפש של מצריים. לפני
המילחמה הזדקק להם סאדאם חוסיין כדי
לבנות את ארצו בחיפזון המירבי.
גם בשיא המתיחות בין מצריים והעולם
הערבי, לא גורשו עובדים אלה. אין
כל סימן לכך .״כדי לאפשר את גירושם
דרושה תוכנית־חומש להחלפת כוח־העבו־דה
בעולם הערבי,״ אמר בן־שיחי .״אין כל
תכונה לכך. הערבים פשוט מכריזים שיש
להם מאבק עם הנשיא אל־סאדאת, אך לא
עם העם המצרי.״

אם מצרים רכים מתייחסים כ
חשד אל השילום עם ישראל, מתרגזים
עד הפרובוקציות התכופות
•טל מנחם כגין כדפי העולם הערכי
ומהססים כיחס לנורמדיזציה, יש
לכך קשר עם קיום הפזורה. מצריים
אינה רוצה ואינה יכולה להינתק
כאמת מן העולם הערכי. היא
מוכרחה לשאוף לכך יטהשדום ה
מצרי-ישראדי יהפוך לשלום ערכי
ישראלי כללי, וכיכללו שלום פלס
טיני־ישראלי

בליכוד אומרים שוז׳־כ ולמן שובל(משמאל עם הודביץ)
שטויות! אנחנו רוצים להופיע בסיעה עצמאית!

¥ווצת והיות 11111 111 בנחזסלתההווה
׳ך* כ חירו ת לכנס ת העשירית יתנהל
— קרב־אדירים על מקום טוב בלשון־
המאזניים, בין הליכוד והמערך. באגף הדתי
תיאבק המפד״ל לשמירת כוחה, לאחר
שתיתם פרשת אבו־חצירא, יהיו תוצאותיה
מה שיהיו. המיפלגות הדתיות הקיצוניות
— אגודת־ישראל ופועלי-אגודת-ישראל —
ינסו לכרסם בכוחה. באמור הצפוף של
לשון־המאזניים יימצאו גם כמה שאריות
של מיפלגות, וכמה מיפלגות של שאריות:
את הסוג הראשון ייצגו הל״ע של גדעון
האוזנר,־ שינוי של רובינשטיין והתנועה
הדמוקרטית של שמואל תמיר. בסוג השני,
מיפלגות של שאריות, אפשר יהיה למצוא
רשימות-עדתיות. באחור לשון־המאזניים
יימצא גם ח״כ שמואל פלאטו־שרון.
בימים אלה מגששת את דרכה לזירת-
מאבק זה מיפלגה חדשה־ישנה — רפ״י.
ביום החמישי השבוע אמור ח״כ יצחק פרץ
לכנס את מזכירות־המיפלגה כדי לפתוח
בדיון על הליכה עצמאית בבחירות .1981
באשר לבחירות להסתדרות, באפריל הקרוב,
כבר נפלה ההכרעה. סיעת רפ״י
בוועד־הפועל של ההסתדרות פרשה לפני

אילו היתה בישראל ממשלה החפצה בכך
אף היא, ניתן היה להיעזר במצריים
לשם כך. למרבה הצער, המצב הפוך.

״אתם הורסים את סאדאת כעולם
הערכי,׳׳ אמר די, כפ שטות
תמציתית, איש-עסקים מצרי —
שעיקר עסקיו כעולם הערכי.

בוטיק בכל כפר
ך* פזורה נדטנה גם את ריקמת ה׳
1חיים במצריים עצמה. שמעתי על
כך דברים מאלפים ביותר מפי מצרי ה מתעניין
במתרחש בכפר.
כאשר טסנו דרומה. וכאשר ביקרנו בעתיקות
כרנך האגדתית ואל־אוקסור (לוקסור)
.הסתכלתי מקרוב בכפרים. הם מזכירו
לי מאוד את הכפרים הפלסטיניים,
כפי שראינו אותם במילחמת .1948 בתים
מחימר, גגות קש, סימטות, עוני ממאיר.
אולם הכפר משתנה — במהירות. ב־קאהיר
אין יודעים על כך.
העובדים המצריים בארצות־ערב חיים
בדוחק, חוסכים פרוטה לפרוטה. כאשר
מצטבר אצלם סכום כסף. הם חוזרים לכפר
שלהם. מק־מים בית, קונים כמה פרות,
כדי שלא יצטרכו לעבוד בפרך. באופן
יחסי, הם אמידים. הם יוצרים סביבם
מציאות חדשה.

ככד כפד קם ״כוטיק״ — כך
הוא נקרא גם כערכית — המספק
דברים הנחשכים ככפר כמותרות
— בגדים לנשים, מוצרי פדכטיק.
השאיפה העיקרית של כל אב היא שבנו
ילמד. החינוך הוא חינם, עד גמר
האוניברסיטה. האב רוצה שבנו יסיים את
האוניברסיטה, יסע לחו״ל, ירוויח כסף
וישלח אותו הביחה. לשיפר גורל המיש־פחה.
הבן אינו חולם על שיבה לכפר
הפרימיטיבי. הוא מצטרף לעולם הדש.

כך, גם ככפר הנידח כיותר, העיניים
נשואות החוצה, אל העולם
הערכי. פלאחים פשוטים יודעים
(המשך בטמוד )42

חודשיים מסיעת הליכוד, והקימה כבר
מטה־בחירות. במרכז רפ״י ברחוב בוגר־שוב
בתל-אביב יושב יצחק סלוקי, עסקן
צעיר העומד בראש הסיעה בהסתדרות,
ומחבר את המצע. חודש לפני הקרע בהסתדרות
כבר הקימה רפ״י סיעה עצמאית
בעיריית־תל-אביב. כל הסימנים הללו מורים
לכיוון אחד: רפ״י עומדת להינתק מהליכוד
ולהופיע כסיעה עצמאית בבחירות הקרובות.

שבונות
פ שוטים
סיעת לע״ם היו שמונה חברי־כנסת
* כשהחלה הכנסת־התשיעית את דרכה.
ח״כ משה שמיר פרש לאחר חתימת הסכמי
קמפ־דייוויד ונשארו שבעה. ב־ 1979 חל
פילוג כאשר קבוצת שוסטק־לין־אולמרט-
כהן נפרדה מקבוצת הורביץ־שובל־פרץ.
לרפ״י יש היום שלושה חברי־כנסת. בסיעות
האחרות בליכוד טוענים שרפ״י
יכולה לקוות, במקרה הטוב, לצילום המצב
הקיים, כשירכיבו את הרשימה לכנסת
הבאה. במצב הקיים מוצב ח״כ זלמן שובל
במקום ה־ 38 ברשימה. אפילו אופטימיסטים
מושבעים בליכוד אינם סבורים שזהו מקום
ריאלי. חברי־הכנסת מחירות, חיים קאופמן
ומיכאל דקל, טוענים ששובל עושה ״תרגילים
בעצמאות״ כדי לדחוף את עצמו במעלה
הרשימה. שובל מכחיש :״ללע״ם היו

עשרים אחוז. לרפ״י, אחרי הפילוג, יש
עשרה אחוזים, כלומר: חבר־כנסת בכל
עשיריה ברשימת הליכוד. אני מיספר שניים
ברפ״י, ומי שאומר שאני לוחם על מקומי
טוען שלליכוד יהיו פחות מעשרים חברי־כנסת
בבחירות הקרובות.״
גם ח״כ יצחק פרץ מכחיש שזהו מאבק
על כיסאות .״איפה שמעת שסיעה קטנה
תיתבע ליכוד ולא תיתבע שיריון מקומות?
והנה, אנחנו לא רוצים שיריון מקומות.
שיהיה בליכוד מיפקד־חברים, שיבחרו צירים
לוועידה בסניפים, ונראה מי יהיה
חבר־כנסת.״

התרגיל
ו ה סי כויי ם
ריי פגי שבועיים החלו השר יגאל
* הורביץ וח״כ זלמן שובל להשמיע דרישות
ל״ליכוד הליכוד״ .הדרישות הושמעו
בלשון אולטימטיבית, אך ללא עמידה על
לוח־זמנים. תביעת רפ״י: ליכוד הליכוד
למיפלגה אחת עוד לפני הבחירות לכנסת
העשירית. ולא — ירוצו לבחירות הללו
ברשימה עצמאית.
מכיוון שלכל שותפי הליכוד ברור שאי-
אפשר לאחד את הליכוד, הם יודעים שרפ״י
מחפש עילה לפרישה. סגן־השר, יורם. ארי-
דור, תקף את אנשי רפ״י :״הם טרמ פיסטים
ורואים בליכוד טרמפיאדה.״ אחרים
בליכוד, במייוחד בחירות, טענו שהורביץ

וידויו ש ד אמנון דין:

,,א! 8עם ד״ן
לא מקים מיפלגה!״
^ שנת 1965 קיבלה רפ״י עשרה
//י מנדטים. אחרי שדיין קיבל מינוי
כשר־הביטחון לקראת מלחמת־ששת-
הימים, קמה קבוצה של אנשים, שחלקם
הכירו את דיין וחלקם לא הכירו אותו,
והתארגנה ״התנועה למען־משה־דיין.
אספנו שמונים אלף חתימות. אני, בחיפה,
אספתי ארבעים אלף חתימות. הכותרת
היתה :״משה דיין לשילטון״ .זה היה
ב״.1968
״בעיקבות ההצלחה אורגן כנס הסי-
נרמה, שבו דיברו כולם נגד החזרה ל*
מפא״י ובעד הליכה עצמאית עם דיין
בראש. דיין הפתיע, ויצא נגד כולם• ,מי
ביקש מכם לעשות תנועה כזאת׳ ,שאל
אותנו, כאילו לא ידע על ההחתמה. מאז
החלטתי שאני עם דיין לא הולך להקים
מיפלגות.
״הסוף ידוע: רפ״י הפכה לחיות הרשימה
הממלכתית — ע״מ, ורצה לבחי רות
ב 1969-עם בן־גוריון. קיבלנו ארבעה
מנדטים. בן״גוריון ישב בכנסת כמו אריה
פצוע, ואחר-כך התפטר, ושובל נכנס. גם
מאיר אביזוהר עזב. אני הייתי אז המז
כיר
האירגוני של התנועה, וחברי, ח״כ
יגאל כהן׳ היה יו״ר ההנהלה. בעיקבות
מלחמת־יום־הכיפורים החלטנו ללכת להקמת
הליכוד. המטרה היתה: להבטיח
את שמירת הישגי מלחמת״ששת־הימים.
אילו חיינו יודעים ב־ 1973 שדווקא מנחם
בגין יוביל לנטישת סיני, הליכוד לא
היה קם•

הפטריצים
ו הפלב איי ם
ף ינ תיי םהת חי לו יריבויות פני•
/ /מיות בתוך ע״מ, בין קבוצת יגאל
כהן ואמנון לין ובין קבוצת הורביץ•
שובל• להם קראו הפטריצים ולנו קראו
הפלבאיים. אנחנו האשמנו את מזכירת-
המנגנון, בת־שבע טוביה, שהיא גונבת
מקופת-התנועה. חורביץ ושובל לא התייחסו
להאשמות האלה ברצינות, אבל
הסוף היה שהיא הודתה בגניבת מאות
אלפי לירות מהקופה, הורשעה ונדונה
לשלוש שנות מאסר.

״מאז אותה פרשה הורעו היחסים
מאוד, והורביץ, שחשש מאיתנו, הציע
איחוד עם שוסטק ואולמרט, שעזבו את
שמואל תמיר כדי להחליש את כוחם של
הפלבאיים. בכנס היסוד אמר הורביץ
שתלמידי בו־גוריון ותלמידי ז׳בוטינסקי
התלכדו כדי להציל את מדינת״ישראל.
אבל קרה דבר הפוך: שוסטק ואולמרט
התחברו דווקא אלינו. כשראה הורביץ
מה קורה, הציע לצרף את התנועה״למען-
ארץ־ישראל־השלימה, שאחר כך פרשה,
ושוב הורע מצב הפטריצים.
״ואז, לפני שנה וחצי, היח כינוס-
שפיים, והורביץ הודיע שהמיזוג בין תלמידי
בן״גוריון ותלמידי ז׳בוטינסקי לא
עלה יפה׳ ופילג את התנועה. כבר אז
היה ברור שהורביץ רוצה להקים מיפלגה
בראשות משה דיין.
״למשה דיין יש עדיין כריזמה בקרב
העם השוטה, ואם ילך עם רפ״י אולי
ישיגו 8-7מנדטים. אבל מי שסומך על
משה דיין, שם יהבו על קמ״חצבי. אם
ילכו בלעדיו, בקושי יעבירו חבר-כנסת
אחד, אולי שניים.״

נלחם עד מקומו בכנסת הנאה ־ ובופ״י עונים:
3ל גלגול ר 3״י

1965

ג ד19

ת טי ג ח בליכו ד

מחירות, הטוען כי ״כל מה שדיין שווה
זה אלפיים קולות במושבים הוותיקים.״
ח״כ יצחק פרץ אומר :״נרוץ לבהירות
עם דיין, או בלעדיו.״ יצחק סלוקי, העומד
בראש הסיעה בהסתדרות, מקווה לשובו
של דיין אך מוסיף :״אוי ואבוי היה לנו
אם היינו תלויים באיש אחד.״

אם לא ייבנם ראש־הממשלה,
מנחם בגין, לעוכי־הקורה, ויימצא
כקרוב הסדר שישביע את רצונם
של הורכיץ ושובל, נראה שלא
תהיה אפשרות למנוע את הקרע
בליכוד, העלול להיות כדור־שלג
•טלו* רק ימוטט את הממיטלה, אלא
יביא גם להתפוררות הליכוד.
רפ״י, שתרוץ לבחירות כ־1981
כרשימה עצמאית, תימצא כמצב
מוזר: המערך יתקוף את הליכוד
על מדיניותו הכלכלית של
הורכיץ. הליכוד יתגונן ויאמר שמדיניות
זאת הובילה לפרישת
הורכיץ — ואילו רפ״י תחתור למצב
שבו יהיה הורביץ שר כלכלי
גם בממשלה הכאה — כין שתהיה
ממשלת ליכוד, וכין שתהיה
ממשלת מערך.
שלמה פרנקל 1

שר הז־רכיץ וח׳׳ב פרץ
סיעה עצמאית בבחירות הקרובות

אי חו ד עם הגורכז החופ שי ווזתגועח
למען ארץ י שראל ה ש לי מ ה

נכשל כשר־האוצר, ושהוא מנהל מדיניות
כלכלית שתוליד לחורבן הליכוד. ברפ״י
החליטו שלא להשיב על ההתקפות, ועד
מהרה יצאה הקריאה ממישרד־ראש־הממ־שלה
לחבריו בחירות: לחדול מן ההתקפה
על רפ״י. בגין מודאג מהאפשרות שממשלתו
תישאר ללא רוב בכנסת, שנה או
חצי שנה לפני הבחירות.
במרוצת השבוע שעבר פורסמו בעיתונים
ידיעות על פגישות־פיום שונות בין בגין
והורביץ ובין ראשי רפ׳׳י וראשי סיעת
הליכוד. ח״כ זלמן שובל הכחיש את כל
הידיעות הללו בשבת :״כל הידיעות על
פגישות, כביכול, הן עורבא־פרח. לא היו
שום פגישות, וגם לא יהיו שום פגישות
השבוע משום שאני יוצא לחו״ל ביום רא שון.״
המצב
היום: רפ״י עומדת מאחורי דרי שתה
האולטימטיבית לאיחוד הליכוד למים־
לגה אחת, ושובל ופרץ טוענים שלא
יסתפקו באיחוד ״מלמעלה״ שיצלם את
המצב הקיים. הם רוצים איחוד ממש, כך
הם אומרים. אם לא? זלמן שובל :״אם
לא יוחלט על איחוד הליכוד — והיום לא
נראים סיכויים לכך — נרוץ לבחירות
לבדנו.״ יצחק פרץ :״אם לא הולכים ל איחוד,
תיפול ההכרעה ללכת באופן עצמאי
תוך חודשיים במוסדות רפ״י.״
ברשימת־הליכוד
רפ״י
תרוץ אם צפויים לה שניים־שלושה מקומות לכל
היותר בכנסת הבאה. ומה שחמור עוד
יותר: שהייה ממושכת בגלות האופוזיצ־יונית,
אם ייזכה המערך בבחירות. כמעט
כל חברי־הכנסת מהליכוד, שכתב העולם
הזה שוחח איתם, מסכימים שלא יהיה
להם פחות ממיספר זה אם ירוצו ברשימה
עצמאית. די להיזכר בחבר־הכנסת־לשעבר
מרדכי בן־פורת, איש רפ״י, שבבחירות
לכנסת התשיעית התמודד לבדו, וכמעט
עבר את אחוז החסימה.
אנשי רפ״י עצמם אופטימיים יותר ב הערכת
סיכוייהם. הם טוענים שיש בידם
סקרים המנבאים להם בין שישה לתישעה
מנדטים. אם ירוץ בראשם משה דיין, יגזלו
את עיקר קולותיהם מהמערך. בלעדיו —
מהליכוד. אך מה שחשוב לא פחות ממיספר
המנדטים: המיקום הנוח בלשון־המאזניים,
והסיכוי לקבל מישרד ממשלתי בקואליציה
הבאה, אם ירכיב אותה המערך.

געייה
של מצע
ף* שה דיין מהווה דמות־מפתח בחיי׳
שוביהם של השר יגאל הורביץ וח״כ
זלמן שובל. בכנס במה האחרון אמר
דברים שניתן לפרשם כהסכמה על־תנאי
להליכה לבחירות. התנאים: עיתוי נוח,
וחיבור מצע שיהיה מוסכם גם עליו. לזלמן
שובל יש נוסחת־פלא למכנודמשותף בין
משה דיין ויגאל הורביץ, בין המתונים

לניצים :״אי־הסכמה לריבונות זרה ביהודה
ושומרון.״
בשטח החברתי־כלכלי תהיה בעיית ה מצע
פשוטה יותר.
בחצייה הראשון של השנה ירד השכר
הריאלי של השכירים ב־ ,140/0ולעומת זאת
יגיע השנה היקף העיסקות בבורסה ל חמישים
מיליארד שקל — סכום השווה
למחצית התקציב הלאומי. פירוש הדבר,
שלמרות הצהרות ״האין לי״ של יגאל
הורביץ, הביאה מדיניותו לכך שיש היום
בישראל אנשים רבים שיש להם. לרפ״י
יהיה מחוז־בחירד, גדול ועשיר.

משה דיין
מדבילו ח ר סי ם
^ ומהים לענייני דיין טוענים שלפני
יי /שהוא מקבל החלטה החשובה לעתידו,
הוא מרבה לעסוק בהדבקת־חרסים בחצר־ביתו
שבצהלה, ולאחרונה מרבה דיין לע סוק
בכך. אם יחליט משה דיין שלא לפרוש
מהחיים הפוליטיים, ימצא את דלתות המערך
והליכוד חסומות בפניו, ורק דלת אחת
פתוחה — זו של רפ״י.
שיקול פשוט זה הוא אחד המפתחות
להבנת ביטחונם של הורביץ ושובל כי
ימצאו את דיין בראשם. לשובל אין ספק
כי הדבר יוסיף לרפ״י כוח רב, והוא פוטר
בזילזול את טענתו של ח״כ מיכאל דקל

יעקוכי, דיין ופרס כננס רפ״י ב״סינרמה״ ()1968
סיכוי לקבל מישרד ממשלתי בקואליציה עם המערך

ההחלטה לפרוש תידון, החל מהשבוע, כמזכירות
רפ״י, המונה 16 אי׳ט, ותאושר כהנהלה, המונה 45
הכרים. אד למעשה יקבלו את ההחלטה הורכיץ

פרשת אבו־־חצירא
• התמוטטות הממשלה כיגלל

פריטת אבו־חצירא .״המפד״ל לא תו כל
להחליט מי יבוא במקום אבו־חצירא
אם יוגש נגדו כתב־אישום,״ אומר שובל,
״ובמקום לעסוק במאבק פנימי חריף תע דיף
ללכת לבחירות מתוך תיקווה שלא
להפסיד יותר מדי.״ אפשרות כזאת תזרז
את החלטת רפ״י.

ושובל. ההחלטה על העיתוי לפרישה עשוייה להיות
מושפעת משלושה גורמים :

החלטתו של דייו

התקציב של הורביץ

• החלטה של משה דיין. דיין
מתלבט. מחד, הוא יכול להיזכר כמי
שכיפר על חטאי יום־כיפור במלאו תפקיד־מפתח
בהבאת השלום עם מצרים, ואם
ילך עם רפ״י לבחירות הוא עלול להסתבך
בפיאסקו עלוב. אך מאידך דיין עדיין אינו
מוכן לפרישה מהחיים הפוליטיים.

• חילוקי־דיעות בממשלה על
תקציב צ .81/הורביץ עומד להגיש בק רוב
הצעה לתקציב הכולל קיצוצים כבדים
בתקציב הביטחון ובתקציבי הרווחה .״תק ציב
כזה ימשוך אליו אש גם מהניצים
של חירות, וגם מהכיוון הפופוליסטי שם,
שירצה תקציב בחירות. לכך לא נסכים,״
אומר שובל.

במדינה

(המשך מעמוד )29
מושג במאקרו־כלכלה. בעוד ש־וזורביץ
הוא מומחה לניהול מיפע־לים
בגודל בינוני, נאמן הוא מומחה
למיגזר הצר של מיסיס. פעולתם
המשותפת לא הוכיחה, עד כה,
שיש ביכולתם לרפא את הכלכלה.
נאמן אחראי במידה רבה לכישלונו
של הורביץ.
קנוניה מיפלגתית. אך לנאמן
יש אמביציות. כמו הורביץ, הוא
מתכונן ליום שבו יודח הליכוד מן
השילטון. הורביץ מתכנן הופעה
ברשימה נפרדת בבחירות, שתאפשר
לו להצטרף לממשלה של ה מערך,
אם התנאים יהיו נוחים
לכך (ראה עמוד .)30—31 נאמן
שם את עינו בבית־המישפט ה עליון.

תתגשם שאיפתו, תהיה זאת
הפעם הראשונה ששופט בבית־המישפם
העליון יהיה עסקן פוליטי,
שעלה לגדולה בעיקבות
קנוניה פוליטית בין מיפלגות.
תוצאת הדבר על מעמדו של בית־המישפט
עלולה להיות קטלנית.

מיופלגות

ערי ונשות דנדזוו־ההתמודדות:
מ6״ם
מרגיזה את
אנשי רבץ
הרוחות במיפלגת־העבודה מתלהטות
לקראת ועידת־ההתמודדות
בסוף החודש הבא.
למחנה פרס היה מהלך מבריק
— מסעו של יו״ר המיפלגה, בחברת
שני תומכיו העיקריים, למצריים.
מחנה רביו הגיב מייד, כש חזר
פרס, בתביעה לערוך מעין
״פריימריס״ נוסח אמריקה, כאשר
חמועמד לראשות־הממשלה נבחר
על־ידי כל חברי המיפלגה — הצעה
שלא היה לה כל סיכוי להתקבל
בלישכת־המיפלגה.
רבין בונה את מסעו על בניית
תדמית אמריקאית: להצעת ה-
״פריימריס״ קדמה ההצעה לקיים
התמודדות טלוויזיונית בינו לבין
פרס, בסיגנון קארטר־רגן.
הסיגנון האמריקאי של רבץ אינו
מפריע לתומכיו בקיבוץ־המאוחד
לטעון, שקיים הבדל אידיאולוגי
חשוב בין מחנה־פרס למחנה־רבין.
־,הבדל האידיאולוגי אינו מצוי בתחום
המהייי דווקא. טוען ח״כ
רני רוזוליו :״המגמה של פרס
ואנשיו היא שמיפלגת־העבודה
תהיה מיפלגתלמרכז. אנחנו, תומ־
:י רבין, רוצים מיפלגה שיש לה
מסר חברתי, המגבשת סביבה את
מחנה תנועת־העבודה ההיסטורית.״
לאנשי־רבין יש בעייה מכיוון
:לתי־צפוי לגבי המסר החברתי
סל תנועת־העבודה ההיסטורית. ה־נעיר,
היא מפ״ם, המצוייה באגף
;שמאלי של המערך.
באופן רישמי לא נקטה מפ״ם
נמדה בהתמודדות. אך לכל מי שנוקב
אחרי התבטאויות מנהיגי ה־מיפלגה
אין ספק שהיא מתייצבת
*צירו של פרס.
גם אנשי רבין ערים לכך .״כש־סואלים
אותי בקיבוצים על עמ ת
מפ״ם, אני משיב שאינני מופתע,״
אומר דני רוזוליו ,״אני מז־
:יר לחברים את עמדת מפ״ם ב־
־ ,196 כאשר דיין ואלון התמודדו
!ל מישרת שר־הביטחון. דיין הוא
!וזכה אז בתמיכתה של מפ״ם.״
נגד הקרובים. ח״כ זאב כץ,
ם הוא איש מחנה־רבין מן הקי-
:וץ־המאוחד, מדבר באופן מפו-
יש :״צריך לזכור שמפ״ם סירבה
הצטרף למערך עד שהצטרפה גם
;פ״י. צריך לזכור שמאיר יערי
יחד עם נשות וינדזור העליזות

מופעלים על-ידי עובדים שאינם
יהודים,״ וכן :״הצעת חוק זו, ה מבוססת
על בחינת ציציותיו של
העובד במישור הדתי, תביא במשך
הזמן גם לדרישות ימי-מנוחה
מצידם של עובדים מוסלמים ונוצרים״.

ר כי חיים
אנשי מיניסטריון התרבות
במוסקבה דאגו להעביר
רובץ ומיכתב־ברבה
לדפנה מחיפה

ח״ב בן־מאיר
כיפה כמפתח לעבודה
הם שהעלו את דיין ב־ ,1967 נגד
אלון.״
וההסבר של כץ לעמדתה של
מפ״ם: המיפלגה הזאת, לכל אורך
ההיסטוריה התנועתית שלה, תמיד
הסתייגה מהיותר קרובים אליה,
והתחברה אל הרחוקים. החשש של
מפ״ם הוא שאם תזוהה יותר מדי
עם הקרובים אליה, יתבטל הצורך
בקיומה הנפרד.״

השתתפות בתפילת־הבוקר. עובדים
חילוניים אינם מתקבלים כלל
לעבודה בשורה ארוכה של מוסדות
דתיים, ברבנות ובמועצות־הדתיות.
בקואליציה הנוכחית, התלוייה
בכל קול, עלולה הצעתו של ח״כ
יהודה בן מאיר לעבור ללא קושי,
וליצור אפלייה כפולה ומכופלת,
כאשר בצד המשך האפלייה השוררת
במוסדות הדתיים כלפי
עובדים חילוניים, יופלו העובדים
הדתיים לטובה במוסדות ובמקומות

״מישקה, הדובון המקסים ששימש
סימלה של האולימפיאדה
במוסקבה, ברח למערב ומצא מיק־לט
בחיפה.״ מתבדחים תושבי הבית
ברחוב הביכורים בחיפה.
מישקה הוחרם על־ידי העולם המערבי
בעיקבות החרם שהוטל על
האולימפיאדה. בשום חנות ברחבי
ארצות־הברית ואירופה המערבית
אי־אפשר היה למצוא אותו.
ב־ 29 באוקטובר התדפק על דלת
ביתם של מישפחת צ׳יזיק בחיפה
אדם בשם סשה חינין. סשה הינו
איש רק״ח, רחל ואדם צ׳יזיק לא
הבינו מה הביא איש זה לפתח
ביתם. לאחר שחשף סשה את מיש-
קה הרוסי, צהלו בני המישפחה.
זהו בעצם סוף מרוצם, שנערך
ברחבי העולם אחר מישקה.
דפנה, בתם הבכירה, הינה נערה
חולה. דפנה לא ביקשה דבר
לקראת יום־הולדתה ה־ ,18 שנערך
למחרת בואו של מישקה, פרט לבקשה
אחת, היא רצתה את הדובון

פעולה

הומניטרית

כרית־המועצות. רחל, אישתו,
החליטה לא לוותר עד אשר ״החיוך
יעלה על פניה.״ החליטה ועשתה
...היא כתבה מיכתב לנציגות
רומניה בישראל, אך לא זכתה
לתגובה .״שברתי את הראש שעות
ארוכות. איך בכל זאת אפשר יהיה
להשיג את מישקה י ואז כתבתי
ישירות למיניסטריוך התרבות במוסקבה,
יהיה אשר יהיה, את כל
שיכולתי עשיתי.״
עבר חודש ימים וכל תגובה לא
נתקבלה. יום־הולדתה של דפנה
עמד על הסף. דפנה לא רצתה כל
דבר אחר ליום־הולדתה. אדם המשיך
לחפש ברחבי־העולם ואיין.
ערב יום־ההולדת חשבו רחל
ואדם על תחליף ו״פתאום הופיע
סשה, כמו מלאך,״ מספרת רחל.
אל מישקה היה מוצמד מיכתב :
דפנה היקרה ! יום־הולדת שמח !
אנו מאחלים לך הצלחה. המיכתב
היה כתוב באנגלית, על־גבי נייד
של מיניסטריון־התרבות הרוסי.
״אנחנו פשוט לא האמנו,״ מתארת
רחל את האירוע בהתרגשות.
״סשה דיבר על הקשר שלו עם
רוסיה כאילו ומדובר במדינה במערב.
לא הפסקנו לחקור אותו
על דרכו של מישקה עד חיפה.״
סטה היה בביקור בקוריאה, בדרכו
לארץ עבר דרך מוסקבה. שם פנו
אליו אנשי המיניסטריון הרוסי וביקשו
ממנו להעביר את הדובון
לחיפה. הדאיגה אותם העובדה ש־יום־הולדתה
של דפנה יתקיים ללא
הדובון .״הם כנראה לא סמכו על
הביורוקרטיה המערבית,״ מתבדחת
רחל .״ודי בצדק. מיכתב בארץ
למוסד ממשלתי בנושאים קשים

הח״ כ, הכי&ה 1תעו 3ת

הח״ב הדתי יהודה
בן־מאיר רוצה בחוק
המפלה לטובה דתיים
על־פגי חילוניים
האבטלה הגוברת במשק לא
נעלמה מעיניו של ח״כ יהודה בן-
מאיר (מפד״ל) .הח״כ הנמרץ ביקש
להוכיח, כי הוא דואג יפה
למובטלים הדתיים, והגיש בכנסת
הצעת תיקון לחוק־שעות־עבודה־ומנוחה.
בתיקון
מבקש יהודה בן־מאיר
לקבוע, כי עובד לא יופלה לרעה
בקבלת־עבודה בשל רצונו לשמור
על ימי המנוחה השבועית, קרי —
שבת. איש המפד״ל מסכים להוציא
מכלל זה ״מוסדות המופקדים על
ביטחון־הציבור״ ,אך בכל מקום-
עבודה אתר יוכל כל עובד להצהיר
כי הוא שומר־שבת, ודי יהיה בכך
כדי לחייב את המעסיק שלא להעסיקו
ביום זה.
יש שורה ארוכה של מוסדות ו־מקומות־עבודה
שאינם ״מופקדים
על ביטחון־הציבור״ ,אשר העבודה
בשבת חיונית בהם, אם אין
רוצים לשבש את מהלך־החיים ה תקין
במדינה.
במוסדות אלה נוקטים, אמנם,
מדיניות של אפלייה בקבלת עובדים
דתיים, שאינם עובדים בשבת.
לולא האפלייה בקבלה לע בודה׳
היתה נוצרת מיד אפלייה
בעבודה עצמה, בין העובדים ה־מייוחסים,
שאינם עובדים בשבת
לעולם, ובין האחרים הנאלצים
לוותר במידת־תכיפות רבה יותר
(ביגלל הימצאות הדתיים) על יום
המנוחה בחיק־המישפחה.
אין צורך לומר שהאפלייה ההפוכה
בקבלת עבודה — כלפי החילונים
— איבה מטרידה את ח״כ
בן־מאיר. שום מורה דתי אינו
נאלץ להסיר את הכיפה מראשו
כשהוא עובד בבית־ספר חילוני,
בעוד שמורים חילוניים עוברים
״גיור כהלכה״ כשהם מבקשים
לעבוד בבתי־ספר דתיים, ובכלל
זה חבישת־כיפה ,״לבוש צנוע״ ו
ברבות
מכרית־המועצות

מישקה ודפנה צ׳יז׳יק

למרות החרם ישראל השתתפה באולימפיאדה
העבודה שבהם הכרחית העבודה
בשבתות.
נימוקים גזעניים. אחד ממקומות
העבודה שעלול להימצא
בין הנפגעים העיקריים של החוק
החדש — בתי־המלון. אך בנשי-
אות־התאחדות־המלונות, שדנה בנושא
ופירסמה הודעה, אין מדגישים
את הנימוקים הענייניים נגד
החוק. שם מבינים, כנראה, שבעידן
בגין אפשר לשכנע את ה ציבור
טוב יותר אם משתמשים
בנימוקים לאומניים וגזעניים.
בכותרת ההודעה שפירסם מנכ״ל
התאחדות־המלונות, משה עמיר,
בן־מאיר
נאמר :״חבר־הכנסת
מבקש למנוע העסקת עובדים יהודים
במלונות,״ ובהמשך טוען
עמיר, כי אם תתקבל הצעת־החוק
אפשר יהיה ״לצפות לתהליך מזורז
אשר בסופו יימצאו המלונות

המקסים. דפנה התאהבה במישקה,
לאחר שצפתה בו שעות ארוכות
דרך מסך הטלוויזיה. במשך כל
תקופת התחרויות־האולימפיות הי-
תה דפנה מרותקת למיטת־חולייה.
היחידי שהעלה חיוך על פניה היה
מישקה. כך הפך הוא סמל של
חום וחדווה בקרב בני מישפחת
צ׳יזיק.
לקראת יום־הולדתה החליטו אדם
ורחל להביא אותו לביתם. אדם
נוסע לעיתים־קרובות לחוץ־לארץ
עקב תפקידו כנציג חברה בינ לאומית
לתובלה.
באחת מנסיעותיו ביקר באר-
צות־הברית ולא מצא את מישקה.
גם באירופה־המערבית לא נראה
הדובון בשום חנות־צעצועים. אדם
הרים ידיים ״מישקה הוחרם ואין
כל דרך להשיגו.״

וחשובים הרבה יותר, זוכה לעי-
תים־קרובות לטיפול כושל ואיטי.״
רחל המשיכה בדבריה בהתרגשות
:״הדהימה אותנו המסירות
שבה טופלה הבקשה. ברית־המוע־צות,
המעצמה הרחוקה והמושנד
צת, עשתה פעולה כל־כך הומניטרית
ויפה, אפילו טרחו וצרפו
מיכתב־ברכה. ביקשתי להודות
להם, אך סשה היסביר שאין דרך
למצוא את האיש שעשה זאת. אני
רוצה לשלם אך אין למי.״
רחל כתבה מיכתב־תודה נרגש
לאותה כתובת שאליה פנתה לראשונה,
ובו הביעה את השימחה ש הביא
מישקה לביתם .״אני חושבת
שקשה יהיה להסביר במילים כתובות
איזה קרן־אור הוא מישקה
בביתנו, בעיקר בליבה של דפנה.
אין כל מחיר לפעולה נפלאה זו.״
העו ל ם הז ה 2254

פגישה בין אביטל שצ׳רנסקי ושרהחוץ הצרפתי הוא ישוחרר

וןו 11ס 1ו ! 1
שצתסגן,
אישי־מדינה צרפתיים ועם פונסה בכבודו
ובעצמו. על פי ההצעה שנוסחה במישרד־החוץ
הצרפתי, יפנה נשיא צרפת לשילטו־נות
ברית־המועצות ויבקש, כמחווה הומניטארי,
את שיחרורו של האסיר המפורסם
ביותר הנמצא כיום בכלא הרוסי. שילטונות
בריודהמועצות ייעתרו לפי הצעה זו לבקשה,
תוך ציון מ&ורש, שהם עושים זה כמחווה
אישית לנשיא צרפת. או אז תעלה
קרנו של דסטאן בקרב המצביעים היהודיים
ואותם צרפתיים החרדים לזכויות
האזרח בארצם.
הצרפתים הדגישו באוזני הרוסים שה־עיסקה
נראית להם, אולם התנאי שלהם
היה שפלאטו־שרון לא יהיה מעורב בעסק.
הם אף איימו שלא יגישו את הפנייה ה
אשת־אשיר
שצ׳רנסקי
בין שרי־חוץ

} } ך ר־החוץ יצחק שמיר חכך ידיו
* בהנאה. המיברק הסודי שהיד. מונח
על שולחנו הבטיח לו פירסום בינלאומי
רב. על־פי המיברק מוכן נשיא צרפת,
ואלרי ז׳יסקאר דסטאן, לפעול למען שיח־רורו
של אסיר־ציון המפורסם ביותר המוחזק
עתה בכלא הסובייטי, אנטולי שצ׳-
רנסקי.
שמיר מיהר להזעיק אליו את רעייתו
של שצ׳רנסקי, שנמצאה באותו היום בארץ.
אביטל שצ׳רנסקי מקדישה ימים כלילות
לפעולה למען שיחרור בעלה. היא נוסעת
ברחבי העולם, נפגשת עם אירגונים יהודיים
ולא-יהודיים, מתדפקת על דלתותיהם
של מנהיגים ומתחננת על חיי בעלה.
הפגישה בין שמיר לבין אביטל היתד.
מעודדת. שר־החוץ ביקשה שתיסע לפאריס.
שם, כך הבטיח לה, תיפגש עם שר־החוץ
הצרפתי, ז׳אן פרנסואה פונסה, אשר יתכנן
עימד, את הצעדים הבאים. ואכן, בתחילת
השבוע נפגשה אביטל שצ׳רנסקי עם פונסה.
היא מסרבת לגלות פרטים על הפגישה,
אולם התברר לה שפרשת אנטולי שצ׳רג-
סקי הפכה פרשה בינלאומית סבוכה, שבה
מעורבים פוליטיקאים צרפתיים, רוסיים
וישראליים, וכן עורכי־דין, עסקנים ומתווכים
ממינים שונים.

מ חוו ה אי שית לנשיא פני הפגישה עם פונסה נפגשה אבי *
טל עם עורו־הדין היהודי-צרפתי דניאל
ג׳עקובי. זהו פרקליט׳ ועסקן סוציאליסטי
נודע בצרפת, העומד בראש כמה אגודות
למען זכויות־האזרח, צרפתיות ובינלאומיות.
ג׳עקובי הקים גם את הליגה לשיח-
רורו של אנטולי שצ׳ראנסקי מהכלא הרוסי
והיה עורך־דינו של סולז׳ניצין.
בצרפת, העומדת בפני בחירות, ידוע
שהקרמלין אינו מעוניין בניצחונה של
המיפלגה הסוציאליסטית אלא בהמשך נשיאותו
של ז׳יסקאר. הקרמלין אינו יושב
בחיבוק-ידיים. עסקני מוסקווה החליטו לעזור
לז׳יסקאר להיבחר שוב, ומוכנים לגייס
לשם כך אפילו את הקול היהודי. בצרפת

אסיר שצ׳רנסקי
להציל את דיסקיאר

רשמית של נשיא צרפת, אם ישורבב שמו
של פלאטו־שרון בפרשה. ג׳עקובי הסביר
זאת לאביטל שצ׳רנסקי, כאשר ניפגש איתר.
השבוע. אביטל, החרדה לגורל בעלה, אכן
הבטיחה שפלאטו לא ישותף בעניין.
כוונת הרוסים היתד. לשחרר את שצ׳-
רנסקי כמה חודשים לפני הבחירות בצרפת,
כדי שלשיחרור תהיה השפעה גדולה ככל
האפשר על התוצאות. אולם אביטל, יחד
עם עורך־דינה ג׳עקובי, ניסו לשכנע את
פונסה שלא להמתין. כל יום בכלא הרוסי
יכול להיות יומו האחרון של שצ׳רנסקי,
בעיקר לאור הידיעות המגיעות בדרך־לא-
דרך מברית־המועצות, לפיהן מצבו הבריאותי
מעורער.

חשש לבי טול
ה עי סקה

שר־חוץ שמיר
יעוץ לרעיה
של שנות ה־80׳ מיספרם של היהודים אינו
מבוטל כלל _^-כ־ 700 אלף יהודים.
עורך־הדין המיזרח־גרמני ולפגנג פוגל,
שנודע כמי שקישר בעבר כמה פעמים
בין מוסקווה וגורמים יהודיים, בעניין
חילופי־שבויים או שיחרור־עצירים,
נקרא להתייעצות. לפוגל יש קשרים עם
ח״כ שמואל פלאטו־שרון, והוא הציע להש תמש
בהם. הצרפתים דחו בתוקף את
ההצעה. הם לא רצו קשר כלשהו עם האדם
שנידון בבית־מישפט צרפתי לחמש שנות
מאסר.
פוגל נסע לפאריס, יצר קשר ישיר עם

נשיא ז׳יסקאר
פגישה גורלית

מ ונסה הכטיח כנראה לאביטל לג־
״ ״ סות ולהקדים את הפנייה של דסמאן
ולהקדים בכך את שיחדור בעלה. אך לפתע
קם גורם חדש, המאיים לפוצץ את העיסקה
כולה. איש אינו יודע כיצד, אך לח״כ הבודד
מסביון נודע על פגי שת אביטל עם
פונסה ועל המגעים לשיחרור בעלה. הוא
ניסה להשיג את אביטל בטלפון, במלונה
בפאריס, אולם לא הצליח ליצור את הקשר.
לפלאטו־שרון, הבונה חלק ניכר ממערך
הבחירות שלו בארץ על העולים מברית-
המועצות, חשוב מאוד לקשור את שמו
במיבצע לשיחרורו של שצ׳רנסקי. לכן
מיהר לשלוח את אחד מאנשיו לפאריס,
כד ליצור קשר עם אביטל ולנסות לשכנעה,
להכניס גם אותו לקלחת השיחרור. פלאטו
טוען, שהוא קיים את הקשר הראשון עם
הרוסים, באמצעות פוגל, במטרה להביא
לשיחרורו של אנטולי. לדבריו כל מה
שקרה אחר-כך, הוא תוצאה של קשר זה.
ג׳עקובי ניסה להסביר לפלאטו שהיוזמה
היתד. סובייטית, מטעמים שאינם קשורים
בשצ׳רנסקי אלא במדיניות־החוץ של ברית-
המועצות. גם אנשי מישרד־החוץ בירושלים
פנו לפלאטו והסבירו לו, שכל התערבות
שלו בפרשה עלולה להרגיז את הצרפתים
ולהביאם לכך שיבטלו את העיסקה כולה.
אולם מחלת הפירסום העצמי של פלאטו־שרו
גברה על כל שיקול אחר. עתה חוש שים
הכל שמא יגרום פלאטדשרון להרס
חלומה של אביטל: שיחרורו של אנטולי
שצ׳רנסקי.

אנש המברד במישרו־הוווחה הקימו ושת רחבוחת
נסנים 8דוום ־ א 3ויקה, ת 1ו עקיפת החוק המקומי,
ואת העמלה מעביר מישרד־הרווחה למוסדות המפד״ל

טישרד ממשלתי מבריח
כסבים לטובת המפד״ל
ף* ־ 18 ביוני השנה שלח הרב יעקב
ניומן, הגר ברמת־פולג בנתניה, מיכתב
להנהלת בית המנוחה לזקנים גלמודים
ברחוב שיינקין 72 בתל־אביב. במיכתב
נאמר :

מד>גת י שראל
משרד העבודהרהרדוחה
מחלקה למוסדותציבור
ת. ד 1260 .י רו ש לי ם

״כשהייתי בדרום־אפריקה, הציע לי אחד
ממכרי להעביר סכום־כסף על־ידי המוסד
שלכם, והמוסד יקבל תמורת זה עמלה.
הוא העביר 10 אלפים ראנד דרך האירגון
המקובל במיקרים אלה, והאירגון הוריד
לעצמו עמלה והוצאות, והעביר שיק על*
סך 400 אלף לירות בילבד דויך מישרד־העבודה־והרווחה.
את השיק קיבל מר
מירוני, והכניס על חשבונו הפרטי בבנק
המיזרחי, מכיוון שהוא חשש שאם יכניס
את השיק על חשבון של המוסד, ישתמשו
בכסף הזה להוצאות שוטפות, ולא נוכל
להחזיר לשליח את כספו.

מספר :

ת. ד14208 .
תל-אביב

הנדון:

> סולז ״

מ ש לו חמדרוםאפריקה __
מכ ת בכם אלי מיוםכ ׳ תמוז תם״מ 1 6 . 6 . 8 0

אבקש את הנהלת אגר דתכם להפגש עמי בהקדם: ,לאחר תאום מראש #
כדילברר את הפרסיםבנוגעלמשלו חי םהקודמיםמדרוםאפריקה .
בכ-בדה_בב ,

ף* ה משמעות מיכתב זה?
•׳ נדמה כי בפעם הראשונה ניתן להוכיח
כי מדינת־ישראל מארגנת. באמצעות מיש-
רד ממשלתי, רשת של הברחות מטבע
בניגוד לחוק.
בעבר היו נתפסים מדי פעם בארצות
דרום־אמריקה שליחים של גופים לא־מנד

שמשון ר,לפר י ן
מנהל המחלקה

אישור מישרד־הרווחה ד״מישדוח״ הכסף
״הפרטים בנוגע למישלוחיס הקודמים.,.״

בסוק, שהיה יושב־ראש המוסד במשך שנים
רבות, ואחרים.
הנסיעות לאירופה ולארצות־הברית היו
למטרות דמיוניות של שימת יד על רכוש
שהושאר בירושה. לסגן־ראש־עיריית תל-

׳,א/סככ וי
לכל*

מיכתכו שד הרב ;יומן
״אינו כדאי לעשות העברות כאלה,.
שלתיים, כמו המגבית, כשבידיהם מיזוודות
מזומנים. אולם תמיד ניתן היה לטעון כי
הם פעלו ביוזמה עצמית.

הפעם, כמיל,ריס שיתוארו כאן,
לא היססו גופים ממשלתיים לכתוב
מיכתכים רשמיים המאשרים
כי הקימו רשת שד הכרחת-כספים,
איטר הרווחים ממנה מועברים למוסדות
של המפד״ל, ששלטו ב-
מייטדד הרווחה, הלא הוא מישרד•
הסעד לשעבר.

1/1/11/
לכבוד בית מנוחהלזקניםגלמודים
ר ח ׳ נ ״ ינקין 72
הברחה רישמית

מ שולחים
שולחים בסף

תאריך: י ב * בתמוז תש״מ
2 6ביוני 1980

את הכסף שד 400 מאות אדה
דירות החזרתי דאדם בבואו אר-
צה, וסירב דשדם עמדה דמוסד כטענה
שאת העמדה כבר הוריד
האירגון השודח. דפי דעתי, דהבא
אינו כדאי דעשות העברות כאלה.״

ר 6י.

אביב, בסוק, לא הפריעה המטרה הלא־ריאלית
של הנסיעה, כל עוד קיבל הוצאות
ושכר־טירחה מפולפלים. גורלם של עשרות
הזקנים שפונו מבית־הזקנים, שנמכר על-
ידי בסוק ואנשיו לחברת אזורים, לא
הטריז׳ ,כנראה.

בית המנוחה לזקנים גלמודים הוא המוסד
שתואר בהעולס הזה בהרחבה בכמה
כתבות. מוסד זה נשלט על־ידי צבי מירוני,
מראשי מישרד־הרווחה לשעבר, וכיום מנהל
במישרד ההסברה, ועל־ידי שימעון יוליוס,
המבקר של מישרד־הדתות. השניים שיעבדו
את נכסי המוסד (ראה: אתה והשקל) תמורת
הלוואות מפוקפקות, בסכומים של יותר
מ־ 60 מיליון לירות, שאין איש יודע למה
שימשו. חלק מן הכסף הוצא על נסיעות
של ראשי המוסד, ביניהם עורך־הדין חיים

^ אשר ברקתי את מטרות הנסיעות
* לדרום־אפריקה, התגלה סיפור שונה.
התברר כי במישרד־הרווחה קיים אדם
בשם שימשון הלפרין, מנהל המחלקה ל-
מוסדות־ציבור. במקביל קיימת ביוהנסבורג
אגודה בשם מועצת הפיקוח על המשולחים
של דרוס־אפריקה.
אגודה זו שייכת למעשה לפדרציה הציונית
בדרום־אפריקה. המשולחים והמחלקה
של הלפרין הם שתי קצות הרשת,
שהוקמה להברחת כספים מדרום־אפריקה
לניו־יורק, כאשר הקומיסיון על ההברחה
מועבר ישירות למוסדות שונים.
אסור להוציא כספים מדרוס-אפריקה. ומי
שנתפס בהברחה נענש בעונש כבד. קיימת
אפשרות לבעלי־הון להמיר את המטבע
הדרום־אפריקני במטבע זר, על־ידי רכישת
מד, שקרוי ״ראנד פיננסי״ ,שהוא זכות
להחזיק ראדים מחוץ לדרופ-אפריקה. מחיר
״ראנד פיננסי״ גבוה ב־ 20 אחוזים בערך
ממחיר הראנד עצמו. מי שיציע לבעלי־הון
בדרום־אפריקה להוציא את כספם בעלות
נמוכה יותר, יתקבל על־יידם בברכה.
לפני כעשר שנים התפרסם בעיתונות
מקרה שבו נתפס הרב הראשי של יוהנסבורג•
הרב פוסקו, בנסיון כזה. הרב טען
כי אלמוני השליך חבילה, ובה מאות אלפי
ראנדים, למכוניתו, כאשר זו עצרה ליד
רמזור, ואין לוי מושג מי המשליך. ליתר
ביטחון עזב הרב את דרום־אפריקה, ולא
התייצב למישפט.
אירגון המשולחים של הפדרציה הציונית
(המשך בעמוד )46

8601 3 )173£) £07׳ 0.5.5״6 114״ ) 186 )113״ 1811 1:0 84

)5.£. 8 ^00,00
,־6710, 011:60101ק81א 7. 5.א £106£ 0£ס ( 10 *116
1>110 108) 1£1101008,ס? 60) 0£מז)87ק 0£ 1>81>007 4 800131 £311££*8, 1(6ץ1018)7א
007 188) 1)0)100.ץ ס) 10), >167088160, )0 1(6 118046)1ק10 ¥8)1 11370)210 5)766), 781
71)) 60״ 1)11 3״ £106£ס 6710׳ 8ק!31ז 7.א ס) /6ו76860)3) 1ק7 76ס0ץ 860)1ץ*10)11
7 )173£).ס0ץ ) 001160ס) 007 108) 1)0) 100ץ £700ץ)80)11071
. 18 02-719081.סס 11006ק7. 113106710*8 )616א 007 10£0703)100ץ 07־?
76 008),י 007 £0)11)078. 1ץ>\ 0176<1ף) £07 )1118 30000) 18 76ק¥007 0££10181 76061
ססץ?) 1006)118)61ח6נס 16)106״סתז1ס007 3ץ 6ץ ד 16) 08 118ס) ססץ 676£076, 0706ו)1
6060)1006)1 <178£).ע76061^6 )116 3!>0
,ססץ 711301)100
¥0078 )701^׳,

11. 011^770^777.
£00000)30).

מיכתב שד ״מועצת הפיקוח על המישלוחים״
״נא לשלוח מייד קבלה...״

שנה ם נ1ע חריש
לכל מכונית.
קס טרולז מ ע -ש מן מנוע ה מו תאם לכל מכונית, ללא הבדל שנת ייצור או דגם.
קסטרול ׳זגמו-שמן מנוע רב דרגתי המכיל טונגסטון נוזלי —
פיתוח מיוחד ובלעדי המאריך את חיי המנוע.
קסטרול זג מ-1שומר על צמיגותו גם לאחר שימוש ממושך
ומפחית א ת צריכת השמן במכוניתך למינימום.
להשיג בכל תחנות התדלוק של פז ועוז.

חיי למנוע.

?8|4£3י

^^888

ן1\ 1י

•* ייי^?^ 3!14

7 1י4

^ ^ 8וגם זה 1 ^ €

) -י |19881^83811801^^8 -נ*

^ 11 יי

ואפילו זה 1* €

ן אתה מספר? 1 € €ן

התחזית לגברים:
חורף חם, דך ומלטף.
חולצות החורף של או פנ ת ב רון בפלנל ובצמר רבו תוח מי מו ת
ע שויות ב אי כו ת הידו עה של אופכ ת ב רון.
ל אופנ ת ב רין חולצו ת ס פו ר טי ביו ת וחולצות א לגנ טיו ת
ב מב חרב די ם וצבעים ובעיצוב או פנ תי.
חולצות ה חור ף של או פנ ת ברוך, תענוג ל היו ת ב תוכן.

י*י׳׳5ז

—181 יוי

איו הח,גרגרה
1ערת הזוהו,
ש אומצה בהונגריה
ער־יזי !111 יהודי
ושהפכה מרבת
זיי־הלירה ב ס ,
לתא־המסצו
ב סודו3 1חשו דה
נהבוחה ענקית
שד סמים
ף״ שאני רואה את התמונות שלי
^ //בעיתון או במודעות, אני חוטפת
זבנג פיתאומי של הנאה בכל הגוף. דוגמנות
ולהצטלם זה כמו להתמכר למשהו,
לאהבה או לסמים. לשניהם אני עדיין
לא התמכרתי לעילם.״
ברכה (״ביאטריס״) שווארץ היתד, בת
,22 אך מפורסמת מאוד, כשהצהירה מה
דעתה על הצילום, הדוגמנות, האהבה והסמים.
בשבוע שעבר היתד, ברכה שווארץ
מצהירה מהיד תא־המעצר הטחוב בלונדון
הצהרה אחרת בוודאי: היא היתה יכולה
לספר איך היא התמכרה לגמרי גם לאהבה
וגם לסמים, מה שהביא את מי שנחשבה
למלכת־חיי־הלילה של תל־אביב ואחת הנשים
היפות בארץ, אל מאחרי סורג
ובריח.
ביום הרביעי האחרון הגיעה הבלונדית
היפהפיה לנמל־התעיפה היתרו בטיסה קצרה
מפאריס. העוברים ושבים בשדה־התעופה
התבוננו באשה הפהפיה, שמבט
עיניה היה מעורפל ושעישנה בשרשרת.
גם המוכסים והשוטרים האנגלים הבחינו
בעצבנות שלה. אחרי שהציגה את דרכונה
בדלפק־ביקורת־ד,גבולות, היא התבקשה

ודיווחים שונים מגיעים על מקום המצאו.
ברכה, שנעצרה בלונדון, ידועה כידידתו.
לסור עם שוטר שהוזעק למקום לחדר
סמוך.
יש לשער ששמה של ברכה שווארץ —
או שמד, האחר המופיע בדרכונה, ביאטריס
שימעוני — היה ברשימות החשודים של

מישטרת־הגבולות הבריטית. ואכן, העלו
השוטרים שחיפשו בכליה של ברכה שלל
רב. לטענתם, הם מצאו בכליה כמות של
הסם המסוכן קוקאין, השווה בערכה ל־50
מיליון לירות ישראליות.
ברכה אינה יעד מודיעיני אצל שום
מישטרה, מילבד אולי במישטרת־ישראל.
אולם האינטרפול, בעיקבות בקשה של
מישטרת־ישראל, ביקש לעצור את אחד
מחשודי פרשת הרצח הכפול של עמום
אוריון ועזר כהן, רחמים (״גומאדי״) אחרוני.
לכל ידוע שבשנים האחרונות מכורה
ברכה שווארץ לא רק לסמים אלא גם

לגומאדי, ומי שרוצה לתפוס את גומאדי,
יכול לנסות לעשות זאת דרך ברכה
שווארץ.

״לגבי
ברכה מ חו ק ה

ך• מעצר בלונדון לא היה הפעם הי
• ראשונה שברכה שווארץ בילתה מאחרי
סורגים. לפני שנתיים, בשעה חמש
לפנות בוקר של אחד מלילות חודש ינואר
,1978 ארבו בלשים בדירתה שברחוב

לוריא 1בתל-אביב. ברכה הגיעה לדירה
יחד עם ידידה גומאדי, שנחשד אז בשורה
של מעשי הונאה יחד עם צבי פאר ושולי
הנני, אף היא נערת זוהר תל-אביבית
מפורסמת. כעבור 48 שעות היא הובאה
לבית־המישפט. השופט ישי לוויט שוכנע
מטענות סניגורה, שימחה זיו, שהיה גם
עורך־דינו של גומאדי ושיחרר אותה בערבות.
היתה
זו הפעם הראשונה שברכה התפרסמה
בטורי הפשע ולא בטורי הרכילות
בעיתונות. הרומאן בינה לבין גומאדי,
שכבר אז היה ידוע כאחד מחברי כנופיית -־־

_ 3 9י—

(המשך מעמוד )39
הכרם, הפך להיות נחלת־הכלל. ברכה הפכה
בין לילה ממזדנבת, המחפשת קירבתם
של אומנים, ונערת־זוהר, הרוצה מגברים
בילויים, ארוחות יקרות ונסיעות לחוץ־
לארץ, לצעירה המעורבת בחשדות של
הונאה ומעשים פליליים.
ההופעה הבאה של ברכה היתד, במישפט
הארץ בצלאל מיזרחי. ברכה סיפרה ב-
מישפט על אהבתה הגדולה לגומאדי, שלמרות
שלא היה צד במישפט, הפך לאחד
מעמודי-התווף שלו. גומאדי הגיב אז ב־זילזול
:״היא לא חברה שלי ולא אהובה
שלי. לפעמים אני זורק לה 200 או 300
לירות, אבל זה מתוך רחמים.״
היה זה אחרי ריב בינה לבין גומאדי.
אל ברכה הגיע חשבון-טלפון של למעלה
מ־ 20 אלף לירות. באותה תקופה היה זה
סכום ענק. ברכה טענה שאת מרבית ה שיחות
עשו גומאדי וחבריו, בעיקר לדרום-
אפריקה, וביקשה מגומאדי את הכסף.
גומאדי, האיש שאהב להזמין את ברכה
לארוחות מפוארות, לבילויים יקרים בבתי-
מלון ואף לנסיעות לחוץ־לארץ, סירב בתחילה
לשלם .״לגבי ברכה מחוקה,״ הוא
אמר אז לידידים. ברכה לא היתה מחוקה
אצל גומאדי, האיש ששמו הוזכר במישפט
הארץ בקשר ללבן. היא היתה מחוקה משום
שהפכה להיות מכורה לסמים קשים,
ואנשים כמו גומאדי חוששים מהסכנה
שמכורים לסמים יכולים להביא עליהם.

לפני 26 שנים. תולדות חייה, כפי שתיארה
אותם בראיון שהעניקה לפני שנים
אחדות להעולם הזה 1789 מרתקים
יותר מכל רומן מתח.

סיפרה אז גרסה :
אני לא יודעת מתי שנולדתי. הורי
המאמצים לא גילו לי. שמי האמיתי
הוא: באה ביק. זהו שם אמי האמיתית,
שבגיל חודשיים מסרה אותי לאימוץ.
נולדתי בהונגריה. לאמי המאמצת כבר
היתד, אז בת, שהיתר׳ קטנה ממני בשנה.
אבי האמיתי היד, צועני. הוא עזב את
אמא עוד לפני שנולדתי.
בהתחלה היתד, אמא באה לבקר אותי
לפעמים אצל אמי המאמצת. אבל היא
עשתה למשפחה שם המון צרות. היתד,
גונבת מהם ומאיימת, עד שבסוף החליטו

הייתי בת חמש. בלילה עשיתי פיפי במיטה.
בבוקר לקחה אותי אמא, הלבישה
אותי, הכניסה את התחתונים הרטובים
לשקית יחד עם פרוסת־לחם, וזרקה אותי
מהבית. כשעמדתי בחוץ ובכיתי, היא
יצאה ושאלה אנשים ברחוב אם הם
מעוניינים לקחת אותי.

ך* ל ידם הייתי מקבלת 24 גרוש כדי
• לנסוע לגן וחזרה. הרבה פעמים
הלכתי לגו וחזרה ברגל, כדי לקנות לי
סוכריה או מסטיק, כי כסף אחר לא
נתנו לי אף פעם. עד היום אני הולכת
עם הראש באדמה, אולי אמצא גרוש.

שערוריות בנוכ חו ת
האשת והילדים
^ סופד של דבר הגיעו ברכה וגומאדי
לידי הסדר, שלפיו שילם לה גומאדי
את חשבון־הטלפון ועוד סכום מסויים תמורת
הבטחה שהיא לא תפגוש אותו יותר.
אולם, בעוד שגומאדי שילם את הכסף,
לא עמדה ברכה בהסכם. היא המשיכה
להטריד את גומאדי וגם היתה מופיעה
בביתו, בתל־ברוך, בשעות לילה מאוחרות,
ועורכת לו שערוריות בנוכחות אישתו וילדיו.
לפני
כשמונה חודשים נסעה ברכה ל-
פראנקפורט. היא נסעה, ככל הנראה, ב-
בירכתו של גומאדי, שצייד אותה בסכום
כסף לנסיעה וגם בכתובות. שם היא
פגשה בכמה מאנשי העולם־התחתון הישראלי
שהשתלטו על פרנקפורט, ביניהם
גד (״שץ״) פלום המפורסם וגדי שלוש
מחיפה.
כשנעצרו השניים על־ידי מישטרת-
פראנקפורט והורשעו באשמת סחיטה ותקיפה
חמורה של ישראלי אחר, העונה
לשם עצי, הסתלקה גם ברכה מגרמניה.
היתה לה עוד סיבה לברוח מגרמניה, גם
ללא הקשר שלה עם השניים, שנדונו
לשש שנות־מאסר. אחד האזרחים המכובדים
של פראנקפורט התלונן נגדה ב-
מישטרה. הוא טען שבעת שבילה עם
ברכה במיטה, היא גנבה מכיס מכנסיו את
ארנקו, שבו היה סכום ענק.
ברכה הגיעה לפאריס ושם נקשר שמה
בעוד פרשת הברחת־סמים של ישראלים,
אם כי לאיש אין הוכחה שהיא היתה קשו-
רה בפרשה זו. אז נעצרה ירדנה טרגנו,
אשתו של סמי טרגנו ובתו של שאול
(״הקינג״) סינוואני, דמות ידועה בכרם-
התימנים. ירדנה נידונה לשמונה שנות•
מאסר בעוון הברחת קילוגרם של הרואין.
יש לשער שגומאדי, הנמלט עתה מזרוע-
החוק־הישראלי, מצא את ברכה, ממנה
ניסה להפטר כמה חודשים קודם למי, ו-
חידש איתה את קשריו. כיום לא ^ודעת
מישטרת־ישראל היכן בדיוק נמצא גומאדי.
יש הטוענים שהוא בפורטוגל, אחרים
אומרים שהוא נראה בהונגריה, ארץ הולדתם
של ברכה׳ ואילו עיתונאי ידיד
לגומאדי דאג לפרסם, ורק מעטים מאמי0׳
3לכך, שהוא נמצא בלוס־אנג׳לס.
לאיש, כולל חוקרים ובלשים של מיש-
טרת בריטניה, אין בינתיים ראיות שה-
קוקאין, שנמצא בתיקה של ברכה, קשור
איכשהו עם גומאדי. ידידיו של גומאדי
בארץ טוענים, שאפשרות כזו כלל לא
קיימת. לדבריהם השתדל גומאדי להתרחק
מברכה ״כמו מאש״׳ ואין זה מתקבל
על הדעת שיצר עימה קשר מחודש.
מה גם שגומאדי נרדף עתה על-ידי מיש-
טרות העולם.
בין אם היד׳ זה גומאדי ששלח את
ברכה למסע מסוכן עם קוקאין, ובין
אם היו אלה ידידיה מפרנקפורט או
מפארים, אין ספק שהצעירה הבלונדית,
עברה דרך ארוכה מאז נולדה בהונגריה,

1 111/ברכה שווארץ במעצר הראשון שלה, שנעשה בארץ. בשעה חמש
לפנות בוקר הפתיעו בלשים את ברכה, יחד עם חברה גומאדי

(בתמונה למטה, בחדר המעצרים של בית־המישפט בתל־אביב) .בעוד השופט האריך את
מעצרו של גומאדי להמשך החקירה במישטרה, הוא שיחרר את ברכה שווארץ.

הייתי מלכת הכיתה. לימדתי תמיד
כיתות נמוכות יותר. אפילו מנהל בית-
הספר העריץ אותי.
בתקופה זו נולדה לאמי המאמצת תינוקת.
התאהבתי בה מההתחלה. הרגשתי
כאילו היא שלי. את כל האהבה שנמנעה
ממני נתתי לה.
בגיל זה גם התחלתי לקבל צורה.
התחילו מסתכלים אחרי ברחוב. שורקים.
כולם רצו להיות חברים שלי. הייתי
מנהיגת בית־הספר.
אף פעם לא קיבלתי אהבה. תמיד רק
העריצו אותי בגלל היופי, או בגלל
היכולת שלי.
כשגמרתי כיתה ח׳ לא נשארתי יום
אחד מיותר בבית. תיכף יצאתי לקיבוץ
בית־אלפא. הייתי שנה בקיבוץ, ופתאום
הם נזכרו שאני חסרה להם כתבו לי
מכתבים והתחננו שאחזור, ואני כמו
כמו מטומטמת חזרתי.
בהתחלה קיבלו אותי יפה. אחר־כך
התחילו להגביל אותי ביציאות שלי.
בגיל ארבע-עשרה וחצי היה לי החבר
הראשון. הוא היה בן .25 יצאנו חצי שנה.
בקושי נשיקה על הלחי. הייתי מוכרחה
לחזור הביתה בעשר. פעם איחרתי בחצי
שעה, ולא נתנו לי לצאת מן הבית חודש.
נמאס לי. קמתי וברחתי לסבתא שלי.
האמת היא שהיחידה שאהבה אותי זו
סבתא, למרות שאיננה סבתי האמיתית.
היא תמיד התגאתה בתמונות שלי בעיתונים.
התחלתי
להצטלם בעיתונים שונים, ובאותה
תקופה היכרתי את סטיפן הצרפתי.
סטיפן היה הראשון שלי. הייתי אז בת

חמש־עשרה וחצי.
עד שהיכרתי את הצרפתי, יצאתי רק
עם חתיכים ויפים. הכל בשביל השוויץ.
אחר-כך ראיתי שכשאני נשארת איתם
לבד בחדר, אין לי על מה לדבר איתם.
בגיל 16 התחיל אצלי יצר התבלטות.
נבחרתי לנסיכת הים־ד,תיכון ולסגנית
נסיכת ים־סוף של העולם הזה. כשחזרתי
עם הכתר והסרט הביתה, בכתה הסבתא
מאושר. למחרת בבוקר היא הסתובבה
כל היום עם הכתר.
הסבתא חיה מביטוח לאומי. היא עשתה
למעני הכל, מבגדים ועד דמי־כים. אך
גם לה לא היה מספיק. היו תקופות שלא
אכלתי אוכל אנושי שבועות. ירדתי אז
באיזה עשר קילו. המזון העיקרי שלי היה
פלאפל וגזה. וגם זה שמחתי כשהיה.

חולי ה בשרשרת
ה ה צל חו ת

הורי המאמצים, שהיו יהודים, לעזוב את
הונגריה ולעלות לישראל.
אחרי שעלינו לישראל השתנה הכל.
כשהיינו בהונגריה, אהבו אותי כולם.
בייחוד סבתא, האמא של אמי המאמצת.
אני לא ידעתי אז בכלל כי אינני בת
אמיתית. כולם פינקו אותי. הייתי חמודה
ושקטה, ולא הפרעתי לאף אחד.
בישראל שלחו אותי למוסד לילדים
אומגה, יחד עם אחותי. להורי לא היד,
אז כסף, והם ניסו להתבסם. כעבור שנתיים
התגרשה אמי, הכירה רקדן אחד
מתיאטרון דו־רה־מי, ועברה לגור איתו
בצריף עלוב בכרם־התימנים, לא רחוק
מהבית שגומאדי גדל בו.
היא הוציאה אותנו מן המוסד, ולקחה
גם אותנו לצריף. לא היו מים חמים,
ובית־השימוש היה רחוק מן הבית. כל
בוקר היינו מגלים שהעכברים אכלו לנו
את האוכל.
כבר אז הרגשתי באינסטינקט שהקשר
שלי למשפחה חלש. היו ימים שהייתי
עומדת שעות בחוץ, ומרגישה שאינני
שייכת לשם.
ואז קרה ד,מיקרה שלא אשכח לעולם.

כשמצאתי כמה פעמים כסף והבאתי ה ביתה,
היו מכים אותי מכות־רצח, והיו.
אומרים לי שגנבתי אותו .״למה דווקא
את מוצאת כסף?״ היו שואלים אותי.
ועד שלא הייתי אומרת שגנבתי את הכסף,
לא היו מפסיקים להרביץ.
המצב של המשפחה השתפר, ועברנו
לגור ליד צוותא. אבל גם עכשיו היו
חוסכים עלי כל גרוש. לטיולי בית־ספר
לא קיבלתי אף פעם כסף. אני זוכרת
שפעם, בגיל ,10 היה טיול שנתי גדול,
ונורא רציתי לצאת.
גנבתי מהארנק של אמא חמש לירות,
והיא תפסה אותי. בין מכות־הרצח לצע קות
האימים, נפלט לה פתאום :״את
דומה בדיוק לאמא שלך!״
היא לקחה אותי למשטרה. שם אמרו
לד, שהיא צריכה למסור אותי לאיזה
מוסד. כשחזרנו הביתה, היא סיפרה לי
את כל האמת על הורי, בשביל להכאיב לי.
שוב עברנו דירה ושלחו אותי לבית־ספר
חדש. כאן הפכתי לתלמידה של
הכיתה. לא שאהבתי כל־כד ללמוד, פשוט
רציתי סוף־סוף להוכיח לכולם כי גם אני
שווה משהו.

^ ל אחד חו ש כ שאני רצה אחרי
* כוכבים. זה הם שרצים אחרי. תמיד
מגיע אלי איזה מלצר, עם פתק להצטרף
לשולחן. או שהחבר של הכוכב ניגש
אלי בעצמו ומזמין אותי. כך היכרתי את
טוני הקטן, את מייק בראנט ואת אבי
עופרים.
מה שעוזר לי באמת, זה השיער
הבלונדי והעיניים הכחולות. אני חושבת
שעוד לא היה גבר שרציתי ולא הישגתי.
אבל תמיד אחרי שהישגתי אותו, לא
רציתי בו יותר.
אני גם יודעת שחמישים אחוז מהגברים
שיצאתי איתם, עשו את זה בשביל
להכניס את שמי לשרשרת ההצלחות
שלהם, ולא יותר.
הדבר הראשון שאני רוצה שיהיה אצל
גבר שאני יוצאתי איתו, ואפילו רק
לסעודה קלה, זה הרבה כסף בכים. מאחר
שלאנשים צעירים בדרך־כלל איו הרבה
כסף, והם כל הזמן מחשבים כמה נשאר
להם בחשבון־הבנק הצנום שלהם, נשארים
רק המבוגרים והמבוססים. הם כבר יודעים
מה שהם רוצים מעצמם, ומה שהם רוצים
מהחיים שלהם. צעירים מתלבשים בצורה
מרושלת, ואני הכי שונאת גברים שהולכים
כמו שמנדריקים ומתפזרים לצדדים.
הגברים המבוגרים הישראלים הם נסבלים,
אבל לא ליותר מכמה שעות. אחר-
כך הם מתחילים להגעיל את הנשמה שלי.
לעומת זאת, הגברים מעבר־לים הם ני-
מוסיים־ ,מתחשבים ויותר שמרנים. אולי
זה לא נשמע טוב, אבל אני מאד שמרנית
ואוהבת שאנשים יתייחסו אלי כמו אל
אשה. אני אוהבת להיות אשד, ולהרגיש
שאני אשה. בגלל זה אני רוצה שיתייחסו
אלי ככה.
הגברים הזרים נותנים לי הרגשה של
שבריריות, רגשנות, סכסיות. והם לא
חושבים תמיד ומייד על המיטה, כמו

שלוש פעמים ביאטריס: כדוגמנית, כשחקנית ומערת רחוב דיזנגוף
הישראלים. חוץ מזה, הישראלים הם שפנים
ומפחדים אפילו לנסות להתחיל איתי.
שמעתי פעם שדיברו עלי בחבורה די
מכובדת, באיזה בית־קפה בדיזנגוף, וכמה
מבני אותה חבורה אמרו שהיו מתים
להתחיל אתי. כששמעתי מי הם פשוט
הסמקתי, וזה לא קורה לי לעיתים קרובות.
אבל אם הם רוצים להתחיל איתי,
למה הם לא מנסים? כי הם שפנים. הם
אולי מפחדים מאשה יפה שאיננה טיפשה
מהם. אבל הישראלים לא יכולים לספק
לי את הדרישות שלי מהחיים. אני אוהבת
לבלות הרבה, להסתובב במקומות יקרים,
לטייל המון, לאכול טוב ולגור במקומות
מתאימים. מינימום שיהיה מלון הילטון.
אבל אפילו לזה אין לישראלים מספיק
כסף.
כן אני יודעת שאני יפה. אפילו יפה
מאד. יופי זה אולי הפילוסופיה שלי.
בזכות היופי נפתחו לפני הרבה שערים
שהיו אולי סגורים בפני אילו הייתי עם אף
נשרי, או קמטים על הלחיים. אני מאמינה
שאם השערים האלה נפתחו, הם יישארו
פתוחים לתמיד. אפילו כשאהיה מבוגרת
יותר, ואולי פחות מושכת. מה שבטוח
זה שתמיד אהיה מטופחת ונאה.

בקשר לזה גם אמונות תפלות, שאני אפילו
מפחדת לספר עליהן.
בכלל, עכשיו, אחרי הרבה טיולים בחו״ל
על־ חשבון הרבה אנשים, שפשוט רוצים

שיהיה לי טוב ואוהבים אותי, אחרי הרבה
אנשים שאני מכירה, אני פחות או יותר
יודעת מה שאני רוצה מהחיים שלי.
אני לא רוצה לרוץ לשום מקום ולא

״אני משגעת
כל גבר״
מרות היופי ולמרות שהיופי מעניק
• לי הרבה אפשרויות בחירה, אני לא
חושבת שזה הגורם העיקרי לכך שאנשים
מכל הסוגים ומכל המינים משתגעים
אחרי. הפטנט הוא שאני יכולה לשגע
כל גבר רק על־ידי נעיצת מבט בו, או
איזה תנועה לעברו. לפעמים זה מצחיק
אותי איך שהם כימעט חוטפים התקפות-
לב ממני.
הסוד? אני לא יודעת אם זה סוד או
טכניקה פשוטה. אני פשוט משתנה כל
הזמן. משנה את ההתנהגות שלי, ואולי
גם את ההשקפות שלי. אם מישהו פוגש
אותי במוצאי-שבת וקובע להיפגש אתי באיזה
מלון ביום ראשון, הוא עלול לחטוף
באמת התקפת־לב, כי הוא יכול לגלות
לפניו ברכה שוורץ אהרת, שהוא לא
הכיר ושהוא לא יכיר יותר אף פעם.
לפעמים אני יכולה להתנהג כמו בת
,16 עליזה, משוחררת, תמימה, חסרת-
מעצורים, ברברנית ומתוסכלת. לפעמים
אני יכולה להיות בת 40 מרצינה, רגישה,
מפוחדת, שקטה, בטוחה בעצמה. לפעמים
אני יכולה להיות אשת־חברה מהוקצעת
ומבריקה, לפעמים מארחת קלת־דעת וגסה.
זה לא מישחק. זה פשוט תלוי במצב-
הרוח שלי ובאיך שקמתי בבוקר. יש לי

בוער לי כלום. אני לא ממהרת לשום
מקום, ויש לי זמן. אני רוצה לעשות כל
מה שרק אפשר. למעשה, כבר הייתי בכל
העולם כימעט. כתבו עלי בכל העיתונים.
אולי הגיע הזמן להאיט את הקצב.
יש. לי חשבונות בשלושה בנקים ואני
אפילו לא יודעת איפה הם, כך שכל
הבוקר אני מנסה לחפש ולהיזכר איפה
הבנקים האלה, לעזאזל. אני אוהבת לשתות
יין ובירה ומתחילה להכניס לתוכי את
הנוזלים האלה, התרופות, כבר מארוחת־הצהריים.
בלי שאני מספיקה להרגיש,
כבר מגיע הלילה.
בערבים אני מזמינה מונית ואחרי כמה
בארים וכמה פגישות בלתי־מחייבות עם
אנשים בלתי־מחייבים, אני נוסעת ל־
׳הפגישה׳ של אותו ערב. בדרך־כלל זה
מתחיל בארוחת־ערב טובה באיזה מלון
או מיסעדת־פאר בתל־אביב או ביפו. אחר־כך
עוד איזה בילוי קטן, ומה שאחר־כך
זה כבר לא לפירסום.
בסך־הכל החיים עברו עלי יופי, עד
עכשיו, ואני לא רואה שום סיבה שהם
לא ימשיכו ככה לנצח. כל דבר שרציתי,
השגתי. כל גבר שרציתי, השגתי. לפעמים,
וזה כדי לתת צ׳אנם שווה לכולם, אני
מחליטה ׳לגדל׳ איזה פיצפון, בן 26 או

מה שמרגיז אותי הכי הרבה זה גברים
שמסתכלים עלי ברחוב בעיניים של מישגל.
אין לי שום דבר נגד סכם, ואני אפילו
נהנית מזה. אבל אני צריכה את כל
גינוני־האבידות מסביב לזה, עד שמגיעים
בסוף למיטה הרכה. אני רואה. את עצמי
משוחררת הרבה יותר מאלה שמתפשטות
עוד בחדר־המדרגות. המין עוזר לאנשים
להכיר אחד את השני טוב יותר, מקרוב
יותר ובלי מחיצות. אבל הבעייה היא
הדרך, והגישה לעניין, אפילו שזה בעצם
לא צריך להיות עניין מייוחד.
אני אוהבת להיות מטופחת ומאופרת
עד הרגע האחרון. אשה צריכה לדעת
איך להציג את עצמה. לגברים יש בעיות
של כסף ועבודה ועוד כל מיני דברים.
וכשהם מקבלים אותי בערב, אחרי שהוציאו
עלי המון כסף, אין שום סיבה שלא
יקבלו אותי יפה ומושכת, סכסית וטובה.
המישחק בין המינים הוא כזה. יש כללים
קבועים, ובזה אני אוהבת לשחק.

עד באן דבריה שד גרבה.

מלנת־הגבוים

בראיונות לעיתונים לפני מטצרה סיפרה ברכה שווארץ
על הטכניקות שלה לשגע גברים ולכבוש אותם.
ידידיה בארץ תמהים עתה באם שיטות אלה תעזורנה לה גס אצל השופטים הבריטים.

עתה ממתינים ידידיה הרבים בישראל
לראות, אם היא תצליח להפעיל את הקסם
הנשי שלה, ואת כל הטריקים הידועים
שלה, שבעזרתם כבשה את תל-אביב, כדי
לרכך את הסוהרים האנגלים ולדומים את
ליבם של האדונים חובשי הפיאות בבית-
המישפט הבריטי. שכן אלה יחרצו כנראה
את גורלה למשך שנים.

׳ו ל שו שלרעמסס
(המשך מעמוד )30

על כוויית, כחריין, קטר ולוב יותר
מאשר מדינאים כירושלים.
יחם קרוב זה לעולם הערבי אינו
מפחית את רגש־העליונות שיש למצרים
כלפי הערבים האחרים.

מבחינה זו, אל־סאדאת הוא מצרי
מובהק. יורשו של רעמסם אינו
סוכל ביקורת מפי שליטים ערכיים.
הוא מגיב עליה ככוז וכעלבדנות.

יש במצריים התומכים במדיניות־השלום
של סאדאת, אך הסבורים, כי הוא מפריז
בהתקפותיו על השליטים הערביים. מדוע
היה עליו להעליב את המלך חאלד ואת
יורש־העצר פאהד? אמר לי עיתונאי ערבי
מאיזור המיפרץ :״סאדאת לא טרח
להתייעץ עימם ולהתחשב בהם לפני שטס
לירושלים. הוא היה בטוח כי האמריקאים
יכולים להכריחם להצטרף ליוזמתו. כאשר
הם הגיבו ברוגזה, הגיב סאדאת בזעם.
״עכשיו הפכו כל היחסים עניין של
עלבונות אישיים. כך זה כלפי סעודיה,
וגם כלפי אש״ף. זה חבל. ניתן היה לנצל
את המצב הנוכחי כדי לרכך את הניגודים.
צריכים להפסיק את ההשמצות. להיאזר
בסבלנות. לשתוק זמן־מה. אבל ה־מישקע
האישי חזק מדי.״
הבעתי דיעה זו באוזני אחד האישים
הקרובים לנשיא .״מדוע,״ שאלתי ,״ה נשיא
מתייחס אלינו בסבלנות כה רבה,
בעוד שהוא מגיב בחריפות כזאת על
דיברי הסעודים ואש״ף?״

האיש השיב כחיוך אירוני דק :
״אתכם אנחנו מכירים מזה שדוש
שנים כילכד...״

המדורה המתפשטת
^ ל רקע זה מובן שמסתננת נימה של
? שימחה־לאיד בהתייחסותה של מצריים
למילחמת עיראק־איראן.
הנה הוכח, כי בלי ההשפעה המייצבת
של מצריים, העולם הערבי מתפורר. אין
שתי מדינות ערביות שהן תמימות־דעים.
חזית־הסירוב התפרקה. מתנגדי סאדאת
מחזיקים איש בגרון רעהו.
״חזרנו לימי העות׳מאנים. יש בלקא־
״ניזציה של העולם הערבי,״ אומר אניס
מנצור, העורך השנון של השבועון אוקטובר
,״נשבר הפולחן של עיראק החזקה,
המסוגלת להנהיג את העולם הערבי.
אך הוא חושש .״מילחמה זו תסתיים
כמפלה של שני הצדדים. זה יכול להביא
לתוצאות מרחיקות־לכת.
״הצבא האיראני הממורמר יפיל את
חומייני. הצבא הזה יפנה שמאלה.
״הצבא העיראקי יפיל את סאדאם חו־סיין.
גם הוא יפנה שמאלה.

״כשתי המדינות עלולות להתחולל
הפיכות פרו־סוכייטיות.״
כמד מנצור, כל המצרים הקרובים
לנשיא אל-סאדאת עוקבים
אחרי המילחמה כחשש. לדעת כולם,
תוצאותיה יכולות להיות שלי
ליות כילכד.

קרוע

מתנוסס מעל בתי מושב שדות. לפני
שלוש שנים, כשהודיעו אמצעי התק־שורת
בי אזור הפיתחה יועבר לריבונות מצרית, התארגנו חברי

המושבים והניפו את דגלי המדינה מעל בתיהס. אז, החליטו
לא לוותר ולהישאר ישראלים. התהליך הטיבעי של שחיקה, דהייה
והתפוררות, שעובר, הדגל, יכול לשמש סמל למושבים עצמם.

מישהו רוצה לענב את פינו תושבי הפיתחה
עד הרגע האחרון ־ והם מבטיתים לשבש את
תהליו הגודמליוציה עם מצויים ומאיימים;

נ דזו רבגיו -

״אין לשמוח על מילחמה זו,״ אמר איש

חשוב ביותר .״כל טובה העשוייה לצמוח

מן המילחמה תהיה קיצרת־טווח. בטווח
הרחוק יותר, התוצאות תהיינה שליליות.
״את מחיר המילחמה משלמים הערבים
העניים, והמדינות העניות באפריקה. למשל:
סודאן, סומאליה, בנגלה־דש. הם
קיבלו כסף מאיראן ומעיראק, ועכשיו יהיה
כסף זה דרוש לשיקום מדינות אלה עצמן.
מחירי הנפט יעלו.

״זה יגרום לדה-סטאביליזציה
מסוכנת, לעירעור המישטרים. כעיקר
כסודאן. זה יכול לערער את
היציבות ככל העולם הערכי.״

בהשוואה להערכות מקיפות אלה בק;
היר, ההערכות בירושלים הן שטוחו
רדודות, צרות־אופק. קאהיר היא מטו
פולין. ירושלים היא גטו.
יכולה לצמוח טובה אחת ממילחמת ע
ראק־איראן. מאז נובמבר ,1977 לא ה
קיים במרחב מצב נוח יותר להתפייס
מצרית־ערבית, בעזרת ישראל. גישה י׳
ראלית חדשה, שהיתר. נותנת בידי א
סאדאת את האפשרות לשכנע את הערבי
כי יש בכוחו לפתור את הבעייה הפלסנ
נית, יכולה עתה לשאת פרי דרמאתי.
אלא שאף מצרי רציני אחד אינו מאט
כי ממשלת בגין מסוגלת לכך, ואין מ
רים רבים הבטוחים שהמצב ישתנה לטו!
אם וכאשר יגיע המערך לשילטון. ניצח
של רגן, שאירע כמה ימים אחרי שיח
אלה, בוודאי הגביר את הפסימיות בקאה׳

אכל יורשו של רעמסס הוא ם
לני. יש לו זמן.

100111לסרסי
יץ ושכי שדות -המושב הראשון
י שהוקם בפיתחת־רפיח — ערכו בשבת
האחרונה חגיגה מיוחדת במינה :
חגיגת-צילומים. כל מישפחות המושב, על
כלי-ריכבם המקושטים בפרחים, הגיעו לכיכר
המרכזית שליד בית־העם, שלפו מצלמות,
והחלו מצלמים מישפחה את רעותה.
על גגו של ביודהעם ניצב צלם מיק־צועי,
וצילם את המישפחות בזו אחר זו
לצורך אלבום הפרידה.
סיבת החגיגה — תושבי שדות אמורים
לפנות את בתיהם בעוד פחות משנה, אך
מתחילים כבר עתה לחפש את מקומם
בחוץ. בחגיגת הצילום חייכו כולם אל ה־.
מצלמות, אך מאחורי החיוכים מסתתרים
עצב, מועקה, וחוסר־ידיעה באשר לעתיד.
בישובי פיתחת־רפיח, ובכלל זה העיר
ימית, יש היום כ־ 6000 תושבים. לתושבי
ימית אין בעיות רבות. הסדרי־הפיצויים
שלהם מתנהלים כסידרם, והם מתפנים.
שני קיבוצי הפיתחה — סופה וחולית —
ימצאו את מקומם בפיתחת־שלום. שם גם
יתיישבו אנשי תלמי־יוסף, שהוקם רק

לאחר חתימת הסכמי קמם־דייוויד, וה־מאכלס
עולים חדשים.
הבעיות הקשות מתרכזות במושבים
הוותיקים המאוכלסים ב־ 410 מישפחות —
כשלושת אלפים איש. כל ההסדרים שהוצעו
להם עד היום התגלו כמילים פורחות
באוויר. לאנשי שדות הובטח שטח
ליד קיבוץ ניצנים — וההבטחה הופרה.
לאנשי דיקלה הובטח שטח ליד זיקים —
והסיפור חזר על עצמו. נתיב־העשרה אמור
היה לעבור לאיזור מגן — והמנכ״ל החדש
של מישרד־החקלאות, מאיר בן־מאיר, הורה
להקפיא את העבודות.

מח שבו ת
בכיוונים חד שים
נשי המושבים עדיין מעבדים את
אדמתם, אך ליד החלקות המעובדות
בולטת העזובה. חממות שהתמוטטו, גינות
שחדלו להשקותן, ערימות אשפה שלא
פונו, מכשירים חקלאיים מחלידים, בתים

ומחסנים שבנייתם הופסקה באמצע. מושם,
פיתחת־רפיח נראים כמקום שבעלי-
הבית עזבו אותו, ומתגוררים בו אור־חים־לשעה.
המושבנקים
של פיתחת־רפיח מחפשים
את עתידם ..אין להם ספק שיהיה עליהם
לפנות את בתיהם. הם מוצאים דלתות
רבות חסומות בפניהם — ואין זה מפתיע
שלכמה מהם יש מחשבות בכיוונים חדשים.
״כמה
מישפחות ממושב דיקלה היו
לפני שנר. בטיול בפורטוגל,״ מספר
נחמיה (״חמצ׳יק״) ליבנה ממושב דיקלה
,״הם ראו שהחקלאות שם מפגרת.
אחר־כך, לפני שמונה חודשים, בערך, היה
בסיתחה יו״ר מועצת־המנהלים של קונ צרן
כלל, שמואל (״סם״) נאמן. הוא אמר
שברצונו לעזור לנו. התחלנו לגלגל רעיון,
להקים חברה שתתמחה בייעוץ לפיתוח
חקלאי באזורים צחיחים בעולם.״
תוצאת גילגול הרעיונות היתה מעשית
מאוד: לפני חצי שנה רשמו חמישה
מושבניקים מדיקלה — נחמיה ליבנה, יוסף

(״צבר״) צימרמן, אבו נסים, זאב גולדי ואליעזר
לב־טנא — חברה בשם ״בני דיק לה״
,והחלו לחפש קליינטים.
״היו לנו הצעות מאיטליה, יוון וארצות-
הברית, אך ההצעה הרצינית הגיעה מפורטוגל,
מחברת ליסורטה, הברה גדולה
לשיווק זרעים וציוד חקלאי. לחברה הזאת
יש חוות גדולות בפורטוגל, ונציג שלה
צריך לבוא לארץ כדי לחתום איתנו התה.״
אנשי דיקלה, שהקימו את החברה,
אומרים שאין בדעתם לרדת מהארץ.,״כל
שלושה חודשים יסע אחד מאיתנו לפורטוגל,״
אומד נחמיה ליבנה. כששואלים
את המושבניקים בפיתחה על כוונות ירידה,
הם מושכים בכתפיים .״מדברים על
הכל, אז מדברים גם על זה,״ אומר שאול
סלע ,״אבל בסך־הכל, אגי לא תושב ש מדברים
על זה פה יותר מאשר במקומות
אחרים בארץ. שלושה־ארבעה אחוזים אולי
ירדו.״
ירידה אינה נשמעת היום כפיתרון יוצא-
דופן במושבי הפיתחה. נשמעים שם היום
ביטויים קשים ״אני לא רוצה לשמוע יותר
מההתיישבות־העובדת,״ אומר חבר קיבוץ
לשעבר, שהגיע לפיתחה עם הגרעין הראשון
של שדות.
״אם יעבור כאן בגין, יקבל כדור בראש.
אם יעבור כאן פרם, נשים לו מוקש,״
אומר מושבניק אחר.
אנשי הפיתהה אומרים שהם נופלים
בין כיסאות המישרדים הממשלתיים, ומותקפים
ללא־הרף בכלי התיקשורת, משמאל
ומימין.
״מתקיפים אותנו על שאחנו מנשלים
את הבדואים, ומעבידים אותם אצלינו,״
אומר שלמה (״קוץ״) כץ ,״לא יודעים שה פינוי
האכזרי, שעשה אריק שרון, היה
במקום אחר, כדי להקים שדה־תעופה, וגם
אני הלכתי להפגין שם. אלה שהיו פה
פוצו יפה, והיום הם מרוויחים טוב, הרבה
יותר טוב מהערבים של •הרצועה שעוב דים
במושבים בארץ.״
המושבניקים של הפיתחה מתרעמים גם
כשמזהים אותם עם קנאי גוש־אמונים.

מסיבת־פוידה

של תושבי הפיתחה הוא שאול
סלע, איש שדות. הוא כועס
על המערך שהביאם לכאן, וכועס על הליכוד שמסלק אותם.
צבי(״צלה״) מאנה מספר :״הלכתי להפגין
בנאות־סיני, בגן הירק. אבל כשראיתי
את חנן פורת מגלגל את העיניים למעלה,
הסתלקתי משם. זה לא הראש שלי.״
״כשאני הולך לקנות בית במושב
אחר בארץ, ושומעים מאיפה אני, מק פיצים
את המחיר בעשרות אחוזים. אומ־

עורכים המושבניקים של שדות ליד בית־העם, כשחברי.
המושב מנציחים זה את זה במצלמותיהם, לצורך הכנת
האלבום האחרון. כל המישפחות הגיעו, אך גם הפרחים והמוסיקה לא הסתירו את הכאב.

בדדו לפורטוגל

נמצא נחמיה ליבנה,
#חד מחמשת חברי מושב
דיקלה שהקימו חברה העומדת להפריח את שממות פורטוגל,

רים לי שאני המיליונר מפיתחת־רפיח. אבל
כסף לשלם כדי לקנות את הבית אין לי,
כי המשא־והמתן על הפיצויים נמשך בלי
סוף, ואין לי מושג כמה אקבל,״ טוען
צבי מאנה. בפיתחה אומרים שלממשלה
יש שיטה במשא־ומתן שהיא מנהלת איתם :
״הם רצים במירוץ־שליחים, ואנחנו רצים
רצוף. כל פעם הם מחליפים את האחראי
על ההסדרים. הוא נכנס לתפקיד, לוקח
לו חודש־הודשיים ללמוד את הנושא, וכשהוא
מתחיל לעבוד ברצינות — מחליפים
אותו.״
בנושא הזה כבר יש הלצה במושבי ה־פיתחה.
הממשלה שולחת את בניה לנהל
את המיקוח על הפיצויים. ראשון היה
אליהו בן־אלישר (היום שגריר-ישראל במצרים)
,אחריו דויד בן־דויד, שסייע
לשופט צבי ברנזון, אחר-כך הועבר הטיפול
למנכ״ל מישרד־החקלאות, אברהם בן־
מאיר, ולפני שבועות מעטים ירש אותו
אחיו, מאיר בן־מאיר .״מעניין איזה בן...
יגיע אחריו,״ אמורים המושבניקים.
נושא המשא־ומתן על הפיצויים הוא
עניין עדין וכאוב לתושבי הפיתחה. הם
מתרעמים על שמאשימים אותם בסחטנות
ובניסיון להתעשר על חשבון המדינה. דובר
מושבי הפיתחה, שאול סלע, אומר:
״כל מה שאנחנו תובעים הוא שיבוא בורר
מוסמך, ויגיד מה שווה הרכוש שלנו. הבתים
שווים כסף, החממות שוות כסף,
הציוד שווה כסף, המים שווים כסף. אנחנו
לא רוצים שום הטבות, אבל אנחנו גם
לא רוצים לתת שום הנחות. אנחנו רוצים
בדיוק מד, שמגיע לנו, ומוכנים להגיע
לסיכום על מה שיקבע הבורר. מה שמציעים
לנו היום זה מגוחך.״
מה שמוכנה •הממשלה לתת הוא 350
אלף שקל ליחידת־משק, על־פי מחירי אוגוסט
.1979 פירוש הדבר שכל מישפחד,
תקבל היום כ־ 800 אלף שקל, ועוד כמה
עשרות אלפי שקלים על־פי ותק במקום,
הגיל ומיספר הנפשות במישפהה.
״תנסה לקנות היום יחידת־משק במושב
בארץ במחיר כזה, ויצחקו ממך. מחיר
של יחידת־משק מוזנחת, שצריך לפתח
אותה׳ הוא 15 מיליון,״ אומר שאול סלע,
״ואל תשכח שאין הרבה יחידות־משק
פנויות היום, ובבת־אחת ישתחרר כאן ביקוש
של כמה מאות מישפחות על מעט
המשקים הפנויים, ואנחנו נילחם אחד
נגד השני.״
בפיתחת־רפיח לא יודעים מדוע בדיוק
נסחב המשא־ומתן. יש האומרים שהממשלה
מבולבלת בעניין שלהם, כמו בכל
העניינים האחרים. אחרים טוענים שלאחר
שחברי־הכנסת ושרי־הממשלה הגיעו ל־
״אורגזמה״ בנאומי-הקינה בעיקבות חתימת
קמפ״דייוויד, מנסים, השילטונות להדחיק
מתודעתם את עצם קיום הבעייה.
יש גם מי שסבור שקיימים שיקולים
פוליטיים :״יתכן שקיימת קבוצה של
שרים, אולי חיים לנדאו, ואולי גם אריאל
שרון, שח#1זבים עוד להשתמש בנו בתור

מכשיר, ולהשהות את הפינוי כדי שיהיו
בעיות עם המצרים,״ אומר מישהו.

״בורד פו ס ק
ת מיד נגד״

ף * ר כי ת ה מו ש בני קי ם מיוצגים על-
יו ידי כמה עורכי־דין, המנהלים את
המשא־ומתן בשמם. חלק גדול מהטיפול
נוטל על עצמו עורך־הדין ד״ר אמנון
גולדנברג. אך הבעייה מצוייה בעברו השני
של המיתרס .״כשאנו מגיעים להסדר
עם מישרד־ד,חקלאות, הם מספרים לנו ש באוצר
לא מסכימים,״ אומר נחמיה ליבנה.
בעניין מעורבים גם הגופים המיישבים
— הסוכנות ותנועת־ד,מושבים. הסוכנות
מקימה בפיתחת־שלום שמונה ישובים —
אך רק שלושה מהם מייועדים למפוני ה־פיתחה.
מוזרה היא עמדת תנועת־המוש־בים,
שאינה מתייצבת במלוא עוצמתה
מאחורי המפונים .״יתכן שגם הם רוצים
לקבל נתח מהפיצויים,״ אומר צבי מאנה.
שאול סלע מספר שכאשר העלה בוועדת־הכלכלה
של הכנסת את דרישת המושבניקים
כי את סכום הפיצויים יקבע בורר,
התפרץ מולו ח״כ עמוס הדר (מערך),
איש נהלל, בטענה ש״בורר פוסק תמיד
נגד הממשלה.״
מזכ״ל תנועת־ד,מושבים, אריק נחמקין,
שעימו שוחח כתב העולם הזה, אמר כי
תנועת־ד,מושבים יצאה ממעורבות במשא־ומתן
רק לפני שבועיים, משום שהוא ״רואה
את הצד הממלכתי־ציבודי, ולא את
הכסף. אני לא יכול להועיל להם, ולא
רוצה להזיק. הסיגנון שלהם לא מקובל
עלי, כשעורכי־דין מנהלים את העניין.
לתנועת־המושבים יש פרטנזיות לא להיות
תובעי־זכויות, אלא מי שתורמים למדינה.״
הרושם המתקבל מצורת ניהול הפינוי
בפיתחת־רפיח הוא עגום. ממשלת־המערך
הקימה את גוש היישובים מתוך שיקול
מדיני מוטעה, ואלפי ישראלים ביזבזו שם
כמה שנים מחייהם בחבל ארץ שאינו שייך
למדינת־ישראל. ממשלת־ד,ליכוד מוכיחה
עכשיו שאינה טובה סממשלת־המערך !
והתיישבות חקלאית מעניינת אותה רק
עד־כמד, שהיא משרתת את מדיניות הסיפוח.
המושבניקים של פיתחת־רפיח לא
רוצים לשמוע על התיישבות מעבר לקוד,ירוק,
ויש שרים בממשלה שעדיין חוש בים
כיצד להשתמש בהם לצורך טירפוד
הסכם השלום עם מצרים.
תושבי חבל ימית, המודעים לאפשרות
שמישהו ירצה להשתמש בהם שוב כמכשיר
מדיני, אומרים דברים ברורים :״אם
מישהו ירצה למשוך את העסק עד הרגע
האחרון, ימצא שקשה מאוד יהיה להזיז
אותנו אחרי הרגע האחרון בלי הסדר הוגן,״
אומר שאול סלע. ובינתיים, כדי לז רז
את פינויים, מאיימים המושבניקים של
חבל־ימית לשבש את תהליכי הנורמליזציה
בעוד שבועיים.

״רציתי דהתגעם בבערי בכו שאשתת ו באורגיה עם
הפילגש שרו והחבר שריר טוענת האשה שבערה הסריט אותה
בשעת־מעשה. הסרט הוקרן בבית־המישפט ־ והבער הורשע ער תקינה

ך* דת חדר־השינה נפתחה בפתאו־
Iמיות. שלושה גברים פרצו פנימה.
אחד מהם, שהחזיק בידו מסרטה, החל
מיד לצלם את הזוג ששכב עירום במיטה.
האשה המעורטלת ניסתה להתכסות ולהסתיר
את פניה בכר, אך לשווא. בעל וד
מסרטה היה זריז ממנה. הוא הספיק להנציח
אותה ואותו במערומיהם.
זה קרה ב־ 2באוקטובר ,1979 בשעה
IIבלילה, בביתם של ציפי ושמואל מנדל,
ברחוב שדה בוקר 11 שבקריית־חיים. ציפי
מנדל שכבה במיטה, ויחד עימה היה ה מאהב
שלה, יעקוב כהן. בעלה של ציפי,
שמואל מנדל, רצה לתפוס את השניים
״על חם״ .לכן הביא עימו את גיסו, פילים
פישמן, שצילם את המתרחש, ואת חברו,
משה פלקס, שבא אף הוא כדי שיוכל

להעיד אחר־כך בבית־מישפט על מראה
עיניו.
אולם כאשר פרצו השלושה אל תוך
החדר, לא היו ציפי והמאהב שלה לבדם.
בפינת החדר עמדה אשה נוספת, סילביה
זיסקוביץ, שהיתר! אמורה, לפי התוכנית,
להשתתף באורגיה משולשת יחד עם זוג
הנאהבים שבמיטה. בניגוד לציפי ולמאהבה,
לא הופתעה סילביה למראה הגברים שפרצו
בסערה לחדר. נראה היה, שהיא
אפילו ציפתה להם.
״סילביה זיסקוביץ היא המאהבת של
בעלי,״ סיפרה ציפי מנדל, .׳היא פיתתה
אותי להשתתף באורגיה איתר! ועם יעקוב
כהן, כדי לסבך אותי בצרות. הכל היה
מתוכנן מראש. בעלי לא היה בבית, ו־סילביה
הציע לעשות אורגיה. יעקוב ואני
הסכמנו ונכנסנו למיטה. סילביה אמרה
שהיא הולכת רגע לשירותים, ואז נכנסו
לפתע בעלי, גיסו וחבר שלו. כך נפלתי
קורבן למזימה של בעלי ואהובתו.״

ני חו מי ם
בזרועות המאהב
ן* שבוע שעבר הגיעה הפרשה לבית*
המישפט. שמואל מנדל וסילביה זים־
קוביץ הועמדו לדין בפני שופט השלום
החיפאי, מיכה לינדנשטראוס, באשמת
תקיפה חבלנית.
ציפי מנדל התלוננה במישטרה, כי באותו
מעמד שבו פרצו שלושת הגברים
לחדר־השינה, תקפו אותה שמואל וסילביה,
דחפו והיכו, עד שנחבלה ונזקקה לטיפול
רפואי. בעיקבות תלונתה, שאליה צורף
אישור רפואי על הפגיעות בגופה, הוגשה
נגד השניים תביעה פלילית.
ציפי ושמואל נישאו לפני שמונה שנים.
בתקופה שבה התרחשה האורגיה, היה
שמואל בן ה־ 29 בעל מיסעדת דו ססק
במיפרץ חיפה. סילביה זיסקוביץ בת ה־,28
אשד! נשואה המתגוררת ברחוב יוספטל
23 בקרייודחיים, עבדה כמלצרית במיסעדה
של שמואל, יחד עם בעלה, דני זיסקו־ביץ.
לציפי בת ה־ 25 נודע ששמואל מנהל
רומן עם סילביה. על רקע זה נתגלעו
סיכסוכים ממושכים בין בני הזוג. אולם
לבסוף השלימה ציפי עם רוע מזלה, ומצאה
ניחומים בזרועותיו של יעקוב כהן
בן ה־ ,31 רווק המתגורר ברחוב הטרשים
6בקריית־נשד.
לכאורה היה נראה, כי בעיותיהם של

מורשע מכדד ואשתו כימי אושרם
״סיפרתי לבעלי על -ההצעה המוזרה״
ציפי ושמואל נפתרו, וכל אחד מהם בא
על סיפוקו בדרכו שלו. השניים לא דיברו
מעולם על גירושין, והעדיפו להמשיך
ולשמור על שלימות המישפחה חרף המצב
שנוצר.
בראיון להעולם הזה חושפת ציפי את
הפרטים האינטימיים של הפרשה, ומסבירה
למה הסכימה להשתתף באורגיה המשולשת.
הדברים שאמרה מבוססים על עדותה
במישטרה ובבית־המישפט.

סיפרה ציפי מנדל :
שמוליק הוא גבר חם מאוד. לכן התחלתי
לחשוד, כאשר הפסיק פתאום, לפני
כשנה וחצי, לקיים איתי יחסים. התברר
לי שיש לו רומן עם המלצרית במיסעדה
שלו. ידעתי מי זאת. סילביה היתה מביאה
לי מדי פעם דברים מהמיסעדה הביתה,
ואפלו התיידדנו קצת.

רות המצב הקשה, הוא המשיך לשחק
קלפים והתחיל גם לשתות.

אורגיה עם
סי מני ם כ חו לי ם
ן* ום אחד הוא בא וסיפר, שהוא זקוק
לכסף בדחיפות. הוא הציע למכור את
הבית, הרשום על שם שנינו. סירבתי.
הבית הוא הדבר היחיד שיש לי בחיים,
ולא הייתי מוכנה לוותר עליו. שמוליק
ניסה לשכנע אותי, אבל כשהוא ראה שאני
מתעקשת, ירד מהנושא.

כאשר נודע לי שהיא המאהבת של
בעלי, לא אמרתי לה דבר. היא המשיכה
לבוא אלי הביתה, והתייחסתי אליה כאל
חברה. חשבתי שזה דבר חולף, והעדפתי
לשתוק. אבל המצב הלך והתדרדר. שמוליק
הפסיק לגמרי לדאוג לענייני הבית. הוא
התחיל לשחק קלפים והפסיד סכומים גבוהים.
ידעתי גם שהוא מוציא כספים רבים
על סילביה. כשאני הייתי מבקשת ממנו
כסף לצרכי הבית, הוא היה מכה אותי
ואומר שאין.
לבסוף אף הפסיק לבוא בערבים הביתה.
הוא היה בא רק פעמיים בשבוע, להחליף
בגדים, ורוב הזמן נמצא עם סילביה.
ידעתי שסילביה נשואה, ותיארתי לעצמי
שגם בעלה יודע על היחסים האלה, כי
הוא עובד יחד איתר! במיסעדה של שמד
ליק. אבל כנראה שלא היה איכפת לו. עד
כמה שאני יודעת, בנוסף למשכורת ש־שמוליק
היה משלם להם, הוא גם מימן
את הוצאות הבית שלהם, כולל חשבון
הטלפון, וגם קנה בגדים ותכשיטים ל-
סילביה.
ניסיתי לדבר איתו ולהשפיע עליו —
אבל דבר לא עזר. שמוליק נהיה יותר
ויותר אלים, והיה מכה אותי בכל פעם
שהערתי לו על התנהגותו. שמוליק נכנם
גם לחובות גדולים, וזה השפיע על,העצבים
שלו. הוא הסתבך עם צ׳קים ללא כיסוי,
והמיסעדה עמדה על סף פשיטת־רגל. למ
דרך
פריצת הפעל >שיחזור)
״פיליפ גמר להסריט —

שבועיים אחרי השיחה שלנו, באה סיל-
ביה אלי הביתה. קיבלתי אותה כידידה,
וישבנו בסלון ודיברנו. פתאום היא שינתה
את הנושא והתחילה לדבר על אורגיות.
היא הציעה שנכנס פעם למטה ביחד עם
גבר.
מעולם לא השתתפתי באורגיה והעסק
הזה סיקרן אותי. רציתי לדעת, פעם אחת
ולתמיד מה זה. אבל יותר מזה רציתי
להתנקם בבעלי. הרעיון להשתתף באורגיה
יחד עם הפילגש של בעלי מצא חן בעיני.
קשה לי להסביר את זה. אולי רציתי
לפגוע בו בדרך זו, ולגמול לו על כל
מה שעשה לי בתקופה האחרונה.
כשהם באו, סילביה הציעה שלא לבזבז
זמן ולהיכנס תיכף למיטה. התפשטנו ונכנסנו
כולנו למיטה. כעבור כמה דקות
סילביה התחמקה, בטענה שהיא הולכת ל שירותים.
אז פרצו לחדר בעלי, גיסו ועוד
חבר שלו, שאותו אני לא מכירה. פתאום
התחיל הגיס, פילים, להסריט את יעקוב
ואותי במסרטה שהביא עימו. שנינו היינו
ערומים. סילביר, יצאה מהשירותים ועמדה
בפינה.
אחרי שפילים גמר להסריט, שמוליק
התחיל להשתולל. הוא תפס אותי בידיים
שלי וצעק שיוציא אותי מהבית. ואז הוא
היכה אותי בכל הגוף. סילביה עזרה לו
לדחוף אותי בכוח החוצה מהבית. שם הם
הכניסו אותי למכונית של יעקוב, גם כן
בכוח, והוא לקח אותי מהמקום. קיבלתי
סימנים כחולים וכתומים בכל הגוף מהמכות
ומהדחיפות.

מזי מ ה
מ תוכננ ת מראש

ך* יי תי ה מו מ ה, ולא הבנתי מה קרה.
י 1אבל אחרי שהתאוששתי קצת תפסתי
שזאת היתר. מזימה מתוכננת מראש. שמו־ליק
רצה לנשל אותי מכל הרכוש, כדי
שיוכל להחזיר את החובות שלו ולהמשיך
לממן את סילביה ואת בעלה. שמוליק
רצה להגיש נגדי תביעה לבית־הדין הרבני
על סמך הצילומים, ולבקש גט
מפני שאני בוגדת בו. הוא חשב שהרבנים
יתרשמו מהצילומים, ויחליטו להשאיר
את כל הבית בידיו.
אני חושבת שזה דבר שפל מאין כמוהו.
לדעתי פעל שמוליק תחת השפעתה של
סילביה. היא היתד, הגורם היוזם והמתכנן.
במעשה הזה שמוליק השפיל גם את עצמו
וגם אותי, וגרם בושה לכולנו. היום אני
רוצה רק דבר אחד: להתגרש ממנו
ולשכוח את הכול.
עד כ אן סיפורה של ציפי.
בעיקבות התלונה של ציפי על התקיפה,
נעצר שמואל ל־ 48 שעות. כעבור זמן
הגישה ציפי גם תביעת מזונות לבית־המישפט
המחוזי בחיפה. היא סיפרה לשופט,
כי אחרי פרשת האורגיה, בא
בעלה הביתה ואיים לרצוח אותה ולהתאבד.
לכן הוציא השופט צו האוסר על שמואל
להיכנס לבית.

קטעים מהסרט שהוקרן בבית־המישפט: ציפי מנדל והידיד יעקב כדון
״שנינו היינו ערומים״
ציפי הדביקה על דלת ביתה פתק, שבו
כתוב :״לפי החלטת כבוד השופט בר,
בתיק מזונות ( 840/79ב.ש ,)284/80 .ל-

ידיעתי, הנ״ל גר אצל מישפחת זיסקוביץ,
ברחוב יוספטל 23 בקריית־ים ג/״
הקשרים שבין יעקוב כהן לציפי

השונט בנסק־הדין הושיע את הבער
אורם הנך את הבושה מאיהע איש
ל בעיי ה ציבורית ממדרגה ראשונה
שמואל מנדל אסורה הכניסה לדירה זו,
החל מה־ 25 במארס 1980 ועד לגמר ההליכים
בתיק המזונות הנ״ל. לפי מיטב

נותקו בינתיים. בעדות שמסר במיש־טרה
סיפר יעקוב, כי סילביה אותתה ל שמואל
ולחבריו מתי לחדור לבית .״הבחנתי
שסילביה התחילה לשחק כביכול במנורה
שבחדר, על-ידי כך שהדליקה וכיבתה
את האור,״ העיד יעקוב כהן.
״באותו הזמן פרץ בעלה של ציפי לחדר־השינה,
עם עוד שני בחורים שלא היכרתי.״
בעדותו אף סיפר, כי לא הבחין ששמואל
וסילביה תקפו את ציפי.

הזוג ביום החתונה
שמוליק התחיל להשתולל״

ב סו ל ם,
דרך ה מי רפסת

מ(יליפ פישמן סיפר בעדותו, כי הוא
— ושמואל חדרו לבית בעזרת סולם,
דרך המירפסת .״שמואל בא אלי וביקש
ממני להיות עד בשבילו, ולהיכנס איתו
הביתה, כדי לתפוס את אשתו עם חבר
שלה. הוא ידע שיש לי מסרטה וביקש
ממני לעשות סרט. הסכמתי.
״בא גם עוד בחור, ששמואל ביקש גם
ממנו שיעיד. אני ושמואל טיפסנו בסולם
ששמוליק הביא, ונכנסנו דרך המירפסת
של הבית. שמוליק פתח את הדלת לחבר
הנוסף, שקוראים לו משה, וגם הוא נכנס
פנימה. שלושתנו נכנסנו לחדר־השינה,
ושם, במיטה, היתה אשתו של שמוליק
עם בחור שאני לא מכיר. הם היו ערומים,
ואני התחלתי לצלם. ציפי לא אמרה לי
להפסיק, אבל התיישבה, תפסה כרית והסתובבה
כדי להסתיר את הפנים.״

שמואל וסילביה מודים, כי תיכננו מראש
לצלם את סצינת העירום. אולם
הם מכחישים נמרצות כי תקפו את ציפי.
לדבריהם היתה זו ציפי שיזמה את האורגיה
.״היא אמרה לי שכדאי לנסות
פעם לעשות אורגיה, ושאלה אותי אם אני
מוכנה,״ סיפרה סילביה זיסקוביץ .״כששמעתי
את הדברים האלה, לא האמנתי
למשמע אוזני. אמרתי לה , :אולי, נחשוב
על זה,.
״כשחזרתי הביתה סיפרתי לבעלי על
ההצעה המוזדך, של ציפי, ובעלי התקשר
לשמואל וסיפר לו. שמואל החליט
לתפוס את אשתו בזמן המעשה, ואני
הסכמתי לעזור לו. לכן הודעתי לציפי
שאני מוכנה להשתתף באורגיה ובאתי ביום
שקבענו. אבל זה לא נכון שנכנסתי
איתם למיטה בהתחלה. הם נכנסו לבדם,
ואז אני אותתי לשמואל להיכנס, על-ידי
כיבוי והדלקה של האור.
״זה לא נכון שאני מאהבת של שמואל.
זה הכל השמצות של ציפי. בסך הכל
רציתי לעזור לשמואל. עכשיו הוא גר
לפעמים אצלנו בבית, יחד עם בעלי ו__

איתי.״

ביום
הראשון~השבוע הסתיים הדיון ב־מישפטם
של סילביה ושמואל. סילביה
זוכתה על-ידי שופט השלום החיפאי מיכה
לינדנשטראוס ואילו שמואל הורשע, אך
הוטל עליו עונש קל: שלושה חודשים
מאסר על־תנאי ו־ 500 שקל קנס.
בפסק־דינו הפך לינדנשטראום את הפרשה
מאירוע אישי לבעיה ציבורית ממדרגה
ראשונה. השופט תקף את ציפי בחריפות
וקבע שבהתנהגותה הביאה לכך
שבעלה שמואל איבד את עשתונותיו ותקף
אותה. בכך הסביר השופט את הרקע
לעונש הקל שהטיל על שמואל.
לדעת השופט מצדיקה התנהגותה של
ציפי במידה מסויימת את המכות והחבלות
הגופניות שגרם לה בעלה. בפסק־דין מנוסח
היטב נתן שופט-השלום החיפאי מעין
לגיטימציה לבעלים להכות את נשותיהם,
אם הנשים אכן בוגדות עם מאהביהן.
עתה יש לשקול, אם אין מקום להנחות
את השופטים להתייחם לתקיפה של בעל
נבגד כמו לשאר מיקרי התקיפה. שהרי
יחסים מעורערים בין בעל ואשה אינם
יכולים להצדיק תקיפה אלימה.

ומישרד ממשגיחי והבריחו

רוקן את החברה

(המשך מעמוד )34
מנצל את ההיתר שנתנה ממשלת דרום־
אפריקה להוציא כספים הניתנים כתרומות
למוסדות ישראליים. ניתן גם להוציא כספים
לכאן כהשקעה במיפעלי־תעשייה. להבאת
השקעה כזו נסע פעם עורך־הדין נתן קנת
על חשבון בית־הזקנים, אולם, כדבריו, לא
יצא דבר מכל העניין.

ו מ הו ר !

אירגון המשולחים מקבל המה*
אות מאותם הרוצים להוציא את
כספם, על שם מוסד המצוי ברשי
מת־מוסדות, שמחלקתו של הלפרין
שולחת לו. ההמחאה נשלחת ל־מישרד־הרווחה,
ובמקביל נכתב
מיכתב למוסד הנתרם, שיבוא למשוך
את ההמחאה.

מרווחיה ־

מאחרי וגן
איל״ההון היהודי מלוט-אנג׳לט, ויק־טור
קארטר, הוא היום אחד האנשים
בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על הנשיא״
הנבחר, רונאלד רגן.
מינויו של הסנטור הנרי ג׳קסון
למטה המצומצם של רגן מעיד על כך,
שכן ג׳קסון הוא האיש של קארטר מוה
שנים רבות. גם השקפותיו של רגן על

משקיע קארטר
השקעה ריווחית
השלום במרחב, ובעיקר אימוץ הפיתרון
הירדני על־ידו, הוא בהשפעת קארטר,
הנמנה על חוג ידידיו הקרובים של
שימעון פרס וקבוצת המיזרחנים של
״מכון שילוח״ ואוניברסיטת תל־אביב.
לקארטר גם השפעה רבה מאוד על
ויליאם סיימון, שהיה שר״האוצר בממשלת
ניכטון, ושנועד למלא תפקיד
חשוב אצל רגן. סיימון מכהן כחבר ב־חבר״הנאמנים
של אוניברסיטת תל־אביב,
שקארטר הוא היושב־ראש שלה.
ויקטור קארטר תמך בשנים האחרונות
בהנרי ג׳קסון במירוצו לבית הלבן, והשקיע
בו כסף רב. לפני שנתיים נפגש תכופות
עם רונאלד רגן, שביקשו לתמוך בו
בבחירות המוקדמות. השניים הכירו האחד
את השני כאשר היה רגן פעיל
כשחקן בהוליווד, וקארטר היה בעל

1הווע!והי ומניות
ב־ 700 אוו דודו
בעלי מועדון-הלילה ״המערה״ ביפו
העתיקה, שבה פועלת גם מיסעדת
״פוסיידון״ ,הציעו אותה למכירה לבעלי
״אקרופוליס״ ביפו, ב 700-אלף דולר.
בעלי ״אקרופוליס״ שוקלים העברת מיס-
עדתם למקום גדול יותר, אולם המחיר
הגבוה שנדרש הרתיע אותם. בעלי ״אקרופוליס״
מסרו כי למרות הזמנים הקשים,
הצליחו לחתום על חוזי-אירוח
ארוכים עם חברת ״וי-איי-פי״ ומישרד-
החוץ לאירוח אורחי״חו״ל חשובים.

לשלאגר !סגר סופית
מועדון־הלילה ״שלאגר״ ,שעליו נאמר
במדור זה כי הוא מהווה מלכודת־מוות,
ביגלל היעדר יציאת־חירום, נסגר ביום
השישי האחרון סופית, בפקודת בית-
המישפט, על-ידי פקחי עיריית תל-אביב.
נגד המקום הוצאו כמה פעמים בעבר
צווי סגירה, אך עד לפירסום לא נעשה
דבר למימושם.

שהפיקה

חברת-הסרטים ״רפאבליק״,
סרטים בהשתתפותו.
קארטר טען באוזני ידידיו בחודשים
האחרונים שהוא סבור כי דיעותיו השמרניות
של רגן הן מסווה כדי שייבחר
לנשיאות, שכן כל השנים היה רגן
ליבראל בהשקפת-עולמו. קארטר סיפר
כי רגן סירב בזמנו להופיע לפני ועדת
ג׳ו מק-קארתי, שחייבה כל שחקו
להצהיר לפניה כי אינו קומוניסט, וכל מי
שסירב להיחקר על-ידה לא קיבל עבודה
בהוליווד. רגן היה נשיא אירגון־השחקנים
בהוליווד בסוף שנות הארבעים, בתקופה
המתקדמת והשמאלית של האירגון.
(תיאור זה אינו מדוייק. רגן שיתף פעולה
עם הוועדה לפעולות אנטי-אמריקאיות,
שהיתה דומה לוועדת מק־קארתי).
לדברי קארטר שיכנע אותו רגן, כי
הסיכוי היחידי של קארטר (שהוא צעיר
מרגו בשנה) להכניס לבית הלבן איש בן
דורו והשקפת״עולמו הוא בתמיכה בו.
קארטר מימן בצורה מסיבית את הבחירות
המוקדמות של רגן, ולאחר מכן את
מסע״הנשיאות שלו. הוא התקרב אליו
ביותר, ונמנה עתה על בעלי ההשפעה
עליו.
קארטר מעורה היטב בישראל. הוא
בעל דירה בירושלים והשקעות גדולות
בקבוצת ״בנק דיסקונט״ ,וקודם בחברת
״כלל״ .הוא מיודד עם רבים מראשי
מיפלגת-העבודה, בעיקר עם הקבוצה הכלכלית
של ״בנק הפועלים״ ,שעימה עבד
בקונצרן ״כלל״ .דירתו בירושלים היא
בקומת־הגג של מלון ״מוריה״ ,השייך
ל״בנק הפועלים״.
חוגים אלה, וגם שימעון פרס, עיצבו
את השקפותיו של קארטר על הסיכסוך
כאן, והשקפות אלה הועברו לרגו. רגן
הפתיע, מייד עם היבחרו, בהודיעו כי
המפתח לפיתרון הוא ירדן, והזמין את
חוסיין לשיחות.

״העולם הזה״

כמה רואי-חשבון בכירים מייעצים עתה
ללקוחותיהם שאם חברותיהם מראות
רווחים כדאי להוציא את הרווחים, בצורת
תשלום־משכורות רטרואקטיבי, תוך
תשלום קנס פיגורים על אי-העברת מס״
ההכנסה בזמן. האלטרנטיבה היא הגשת
מאזן ריווחי לפקיד השומה, דבר שיגרום
לדרישת מקדמות, וכן לתשלום ההיטל
המיוחד על רווחים. מסתבר כי
המקדמות, בתוספת ההיטל, גבוהות בהרבה
מקנס הפיגורים על המשכורות
המדומות.

אצבעונ,״ מ״צא עיתורלוים וגומרה
מיכאל שיה המו״ל של עיתון-
הילדים המצליח ״אצבעוני״ ,מייצא בהצלחה
רבה עיתון-ילדים בשפה הגרמנית
לגרמניה ולהולנד. העיתון נקרא ״חרגון״,
והוא נמכר ב 90-אלף עותקים לחברת״
הפצה גדולה בגרמניה• העיתון נמכר לציבור
במחיר של 3.5מרק הגליון.
שיר מייצר את העיתון כולו בישראל,
ומחזיק כאן צוות של גרמנים, הכותב
את העיתון. הצלחת העיתון הביאה אותו
עתה לייצר עיתון דומה עבור יוון,
ועותק ראשון יישלח בתקופה הקרובה.

2232

היכן המישטרה?

הודחו ראשי
בתי־ ה מנוחה לזקנים אסיפה כללית של חברי אגודת ״בית
מנוחה לזקנים״ בבני״ברק, אירגון החסות
של ״ישראל הצעיר״ ,שמעשי המירטה
של מנהליו תוארו בהרחבה ב״העולם
הזה״ ,הדיחה מכל תפקיד באגודה את
האחראים למעשים שעליהם הוגשה תלונה
למישטרה.
האסיפה הדיחה מכל תפקיד את צבי
מירוני, שימעון יוליוס, המבקר הפנימי
של מישרד-הדתות, יהונמן יובל
ממישרד־הדתות ואחרים. נבחרה הנהלה
חדשה, בראשות ראובן בן־דויד,
אהרון זניצקי (אחיו של משה כר־

מל) ,שלמה זימרוני, יחיאל רו־זביץ
ואחרים.
באסיפה השתתפו גם היועץ המישפטי
של מישרד-הרווחה והיועץ המישפטי של
האגודה, יהודה שפיגל. יושב-ראש ה אסיפה,
ראובן בן״דויד, מסר כי למרות
שהדיון בבית-המישפט על התלונה שהגיש
נרד טירוני וחבריו יתקיים החודש,
הרי שמישטרת ישראל טרם החלה לחקור
את התלונה• הוא הביע את החשש כי
המישטרה מחפה על יוליוס, שסייע לה
בפרשת אבו־חצירא. בן־דויד מסר כי ביקש
ממנכ״ל מישרד-הדתות, גדליה שריי.
בר, לבדוק מדוע אין המישטרה פועלת
לאיתור האחראים לגניבת 60 מיליון
הלירות וריקון האגודה מנכסיה.
הוא מסר כי מירוני טילפן אליו כמה
פעמים מציריך, וביקש כי ישאירו אותו
בהנהלה.
היועץ המישפטי של מישרד־הרווחה
מסר כי האופוטרופוס על הרכוש יתפוס
את נכסי האגודה, כדי למנוע מכירת
נכסיה, ששועבדו על הלוואות שלקחו
מירוני ואחרים, ושלא ברור מה נעשה
בהן.

כפי שעולה ממיכתבו של הרב ניומן,
האגודה פודה את ההמחאה ומוסרת את
תמורתה למעביר הכסף או בא־כוחו, בניכוי
העמלה. העמלה נשארת בידי האגודה,
אשר שמה סייע להברחה.
חליפת־מיכתבים המצויה בידי מראה כי
בין אירגון המשולחים לבין בית־הזקנים
של מירוני היתד, תנועת כספים ערה.
במיכתב אחד, לדוגמה, מודיע אירגון־
המשולחים כי שלח המחאה בסך 10.043,60
דולרים אמריקאיים למישרד־הרווחה היש ראלי,
כדי שתשולם לבית־הזקנים. המשולחים
מבקשים מבית־הזקנים אישור רישמי
על התרומה, עבור הנהלת החשבונות של
המשולחים. במיכתב אחר לבית־ד,זקנים
מוסיפים גם את מיספר הטלפון של מנהל־המחלקה
במישרד־ד,רווחה, כדי שייקל על
!נציג בית־ד,זקנים לגשת ולקבל את ההמחאה
ולשלוח את האישור הנכסף.
נראה כי אי־הסדרים בענייני בית־הזקנים
של מירוני החל לעורר בעיות, שכן הלפ־רין
פנה ב־ 26 ביוני במיכתב רישמי אל
בית־הזקנים, וביקש כי נציג האגודה ייפגש
עימו בהקדם, אחרי תיאום מראש, כדי
לברר את הפרטים בנוגע למשלוחים קודמים
מדרום־אפריקה.

__ ״אפשר
להוציא כ ס פי ם׳,
ימשון הד פרין עצמו הסכים להס-
ביר את מעורבותו ברשת הברחת־הכספים,
ולהלן דבריו המלאים :
״מקובל כי מדרום־אפריקה, אי-אפשר
להוציא כספים. אירגון המשולחים הוא
שלוחה של הפדרציה הציונית. המשולחים
מגישים הצעה להעברת כספים לישראל.
שליחי המוסדות כאן מפקידים את הכסף
בבנק ניו־יורקי. ממני מבקשים כי אמסור
את הכסף רק לשליח רשמי של המוסד,
שיבוא עם קבלה. סכומים קטנים אני שולח
בדואר למוסד, ושולחים לי קבלה. סכומים
גדולים אני מבקש כי יבואו עם חותמת
המוסד.
״אני מעביר את הקבלות לדרום־אפריקה.
זה היד.,ד,נוהל בעבר. אז שלחו ההמחאות
באמצעות הפדרציה הציונית של דרום-
אפריקה בתל-אביב בלירות, ועכשיו שולחים
בדולרים מבנק בנידיורק. אני רק
הדוור.
״יש שני סוגי מוסדות, המקבלים המחאות.
אלה המוכרים על־ידי חייבים להיות
אגודה עותומנית חוקית, שאין בה קרובי-
מישפחה, ולא מאזנים מאושרים, ושאינה
למטרות רווח. אנו שמים את שמם ברשימת
המוסדות המומלצים על-ידינו לקבלת תרומות,
והרשימה מצויה בשגרירות ישראל
בדרום־אפריקה.
״אולם מדרום־אפריקה מעבירים גם ל מוסדות
לא־מוכרים על-ידי. מירוני לקח
את השיק לאגודה לא־מוכרת על־ידי, אחרי
שביקשנו ממנו לבוא לקחת את השיק.
אחרי חודשיים התקשר זה שמסר את הכסף,
ושאל היכן הכסף, ואמרתי שמירוני כבר
לקח אותו. מאז היהודי לא בא.
;לפני כמה חודשים הגיע עוד סכום אל
אותו אירגון של מירוני, והחלטתי להיות
זהיר וביקשתי צילום של ההפקדות בבנק.
קיבלתי מיבתב בכתב־יד של הרב ניומן
שמישהו ביקש להעביר. כתבתי לדרום-
אפריקה וביקשתי שלא להעביר יותר כספים
למוסד לא־מוכר, ושלהבא לא אקבל
שיקים למוסדות לא־מוכרים.״

אין צורך לחוסיך מידה אחת ער
דברי המנהל הבכיר שד המחלקה
כמישרד־הרווחה.
ינאל לביב
העולם הז ה 2254

יעקב שרת /איש ממאדים

חמילחמה החמישית
מאז קראמי ב״מעריב״ 1־ ,3.11.80 שרפול אמר
בשיח תעשיינים :״ניתן להעריך בי הערבים רוצים
מילחמה, והשאלה היא רק מתי היא תפרוץ, מי יהיה
זה שישכנע אותם לפתוח במילחמה ומתי ארצות״ערב
תהיינה מובנות למילחמה. בל זה מאיים עלינו אפילו
כשיש שלום עם מישהו מהצד, ומחייב אותנו להתבונן
למיקרה שהמילחמה אבן תפרוץ״ — אני בודק את
עצמי מדוע דברי המצביא של בגין, שהצליח לירות
את המילה ״מילחמה״ שלוש פעמים בפסוק אחד,
לא חילצוני מדבאוני ולא רוממוני אל מרומי ההתפעמות
וההתרוננות.
שהרי ברור לגמרי, בי העם קיבל בשורה חיובית
זאת בששון ובשימחה, ואם לא יצא לרחובות כדי
להביע את רגשות התודה שלו לרמטכ״ל, הרי זה רק
בשל עיסוק״יתר בהשוואות מחירים מזה ונתוני־בורסה
מזה.
מי שחש תמיד, בי על הערבים אי־אפשר ואסור
לסמוך, בי דיבורים על שלום הם ריקים, מטעים
ומשלים, קיבל עכשיו אישור מוסמך מהקצין הבכיר
ביותר בצה״ל, אשר רק לו מרשה ראש״הממשלה לדבר
עכשיו. והוא באמת מדבר.
מי שלא היה נינוח כלשהו מן השלום עם מצריים,
המאיים, אם יתמיד, לשבש את מעגל מחזורי מילחמות
ישראל מדי כך ובך שנים, ולהזים את עיקרי ״על חרבך
תחיה״ ו״לנצח תאכל חרב״׳ שלאורם צעדנו בביטחון
מוצק שאנו יודעים מהי דרבנו ומכירים היטב בל
עיקול נסתר בה, שעה שהשלום הבלתי־מוכר עלול
להצעידנו לדרך חדשה לגמרי, אך לא מוכרת, ולכן
מפחידה בל כך, בוודאי שאב עידוד מהבטחת המילחמה
הבאה והממשית של השופט (במובן התנ״בי, במובן
התנ״בי) מתל״עדשים ; ומכאן, שאת תהליך השלום
הנפסד עם מצריים יש לשבש ולבלום בבל דרך, אף־על־פי
שמצריים זכתה מפי הרמטב״ל המדבר להגדרה
״מישהו מהצד״ ,ואת הגולן צריך לספח לאלתר, ובכלל
צריך להרוג את הערבים, כמו שאמר מי שאמר :״אם
אתה רוצה לדעת מה ערבי חושב, פתח לו את הראש.״
ומי שחשב בל הימים, שלעזאזל, מדוע המילחמות
שלנו אף פעם לא נגמרות איכשהו במין ניצחון אדיר
שבזה, המגיע לנו לכל הדעות הישראליות, ולעזאזל,
המילחמה הבאה מוכרחה להסתיים בזבנג״וגמרנו עצום,
שילמד את הערבים לקח אחת ולתמיד, ינקה את בל
ארץ־ישראל־השלמה משני עברי הירדן מזרים ויחזיר
את סיני ואת דרום־הלבנון, עד הליטאני, לידינו
וישכין שלום בטוח ויציב לעולמי עד — מי שחשב
בך בוודאי עלץ להזדמנות הנפלאה שהרמטב״ל מרמז
לנו עליה• ״הערבים רוצים מילחמה,״ הוא אמר .״והם
יקבלו אותה״ — נאמר אנחנו.
אז מדוע איני שותף לשימחה הגדולה הזאתן
האם מפני ששד קטן בלבי אומר לי, כי ימות
יהושע בן־נון עברו מן העולם ואנו פשוט לא נוכל
להרוג ולרשת את כל הערבים ז לאו דווקא• האם
זה מפני שאני חושש כי יש חוקיות באי״הצלחתנו
להביס את הערבים בליל בבל המילחמות עד בה, וכי
לא נצליח לחרוג מתחולתה גם להבא ז לאו דווקא.
האם זה מפני שבמילחמה האחרונה, למרות השיכחה
הנפשעת, ולעתים גם הזדונית, הובסנו אסטרטגית חד
וחלק ז לאו דווקא.
אני איני שותף לשימחה הגדולה, מפני שאיני
מאמין שמילחמה כלשהי תפתור את בעיותינו. אדרבה,
היא רק תחמיר אותן. יהיו אנשים שיאמרו: מי
שמשוגע להתלחם שוב ושוב ושוב, שיהיה בריא. אנחנו
מוותרים על התענוג הזה. יהיו אנשים שיאמרו: מדינה
עם תחזית מילחמתית נצחית מלבבת שבזאת אינה
מושכת אותנו, משום מה לעלות אליה. יהיו אנשים
שיאמרו: אהה ! עוד מעט תהיה שם מילחמה, אז
למה להשקיע שם בספים ן למה להלוות ז למה לתרום!
הרי מילחמה זו חבית ללא תחתית ! ויהיו אנשים
שיאמרו: הציונות דיברה על מיקלט בטוח, לא על
מצודה צלבנית הנלחמת על חייה בלי הרף, ואם
הציונות אינה אלא צלבנות׳ סימן שבל הרעיון הציוני
אין לו שחר. ועוד יהיו אנשים שיאמרו: מדינה שאינה
שוחרת שלום ואינה מובנה להסתבן למענו היא
מדינת״בריון, מדינה מופרעת שיש לנדותה (מדינה
המבקשת להיחשב כמדינה מתוקנת, אך בעת ובעונה
אחת כמהה אל היכולת להיות מדינה חומיינית,
כלומר מדינה היכולה לעשות כבל העולה על רוחה,
היא מדינה מופרעת).
אבל על מה אתה מדבר — תאמרו לי — הלא
רפול אמר שהערבים רוצים מילחמה• הוא בשום
רוצים מילחמה או שאנחנו מקום לא אמר,
שאנחנו נפתח בה !
יקירי, אשיב לבם, האם לא שמעתם מימיכם על
נבואות המתגשמות מכוחן״הן! העתקת משאלותיך
והשתלתן בזולת — גם על תופעה זו לא שמעתם !
ואת דויד בן־גוריון נביא השלום, אשר יום בהיר אחד
התחיל להלך בחאקי ולהזהיר את העם מפני מילחמה
שזוממים נגדנו הערבים — גם אותו שכחתם ! הרי
אך זה מלאו 24 שנה למילחמת סיני שהוא פתח בה ן
צה״ל בצבא מעניק ביטחון, בצבא״הגנה מרתיע!
כן ובן. צה״ל שראש המטה הכללי שלו מבטיח מילחמה,

בלומר מתערב בתחום לא־לו של עיצוב יזום של
המערכת המדינית באיזור ! לא ולא.
בגין, אולי גם רפול לא צריך לדבר איזה זמן !

״בלבנון הושמד בשנה שחלפה רכוש יהודים ששוויו
מיליונים דולרים,״ גילה מרדכי בן־פורת, יושב ראש
״האירגון העולמי של היהודים יוצאי מדינות ערב״.
אני משער, שרכוש אדיר זה הוא הוא הגורם לכך
ש־ 200 מישפחות יהודיות מעדיפות להתגורר עד היום
הזה בגולת לבנון הדוויה, בתיקווה שמר בן־פורת ישקם
את מעמדן ויוכיח כי נצח ישראל לא ישקר בארץ
הארזים• בימים טרופים אלה, כשהציונות נאבקת על
שרידי משמעותה והלב הציוני נחמץ נוכח מיאונם
העקשני של יהודים בארצות מצוקה כאיראן וצרפת
לקרוא את הכתובת שעל הקיר ולעלות ולו עירום
ועריה, אין מרנינה כבשורה על עמידתו האיתנה של
עסקן ציוני ותיק, תושב ישראל, על מישמר בעלי
רכוש יהודים, שאין להם שמץ עניין בישראל חרף
קירבתם הגיאוגרפית אליה. ממש תוכן חדש ומהפכני
נוסף לציונות המתחדשת !
מרדכי בן־פורת הוא איש מעשי מאוד• בדעתו
״לפעול אצל ראשי מדינות באירופה, כדי לגייס כספים
לפיצוי היהודים שנפגעו במילחמה בלבנון.״ אני מניח,
ש״ראשי מדינות באירופה״ ממתינים לביקורו של
השתדלן בן־פורת בכליון עיניים, וכבר הכינו במישרדיהם
שקי זהב ואבנים טובות עבורו, כלומר עבור שיקום
חיים יהודים שוקקים בלבנון. אני רק מאחל לו, שלא
ייתקל באכסדרות אותם ראשי מדינות בשתדלנים לבנוניים
חכמים, חכמים לא פחות ממנו, התובעים פיצויים
בגין נזק אזרחי — בדם וברכוש — שגרם צה״ל אגב
פעולות־צבאיות חיוניות בלבנון. נסיעה טובה.

111

הפוס ל במומו

אני מודה ומתוודה, בי אני מתקשה להשתחרר
מרגישות״יתר בבל הכרוך בטיפול באישיותו של אבי
משה שרת. אולי זה טבעי ואולי זה לא חולני, אבל
זו עובדה. ולא בל בך איכפת לי כאשר אומרים עליו
שהיה ראש־ממשלה גרוע — אני עצמי, שפירסמתי
את יומנו, חשפתי בוודאי את הצל לא פחות מאשר
את האור בתיפקודיו בשר־חוץ וראש־ממשלה — כשם
שאיכפת לי מיני עקיצות שכוונתן להכפישו בדי לאיין
את מישקלו בבר״פלוגתא מדיני, או התעלמויות מעצם
קיומם וסתם גילויי בורות לגביו.
לפני כמה ימים ראה משה דיין, אלוף־השלום־הנפרד
עם מצריים תמורת החזרת בל סיני, עד הסנטימטר
האחרון, לסאדאת — עניין שבגללו יש בארצנו הרואים
בו ״שלומניק״ עובר־ישראל לדורי דורות — לסנוט
בנשיא יצחק נבון בשל במה התבטאויות לא מוצלחות
ביותר שהשמיע בעת ביקורו במצריים (״ציון הלא תשאלי״
,״ידיעות אחרונות 31.10.80 האיש אשר אילו
היה סוכן ביטוח, לבטח היה צובר בזכות חלקת״לשונו
ויכולתו לסגל את שיבלו הבהיר לכל מצב בגמישות
לוליינית עילאית, ששברה בתחום המדינה ובראייה
היסטורית אינו יבול, בסופו של דבר, אלא לצאת
בהפסדה, הון רב פי-במה מאשר בזכות ספריו והר־צאותיו,
ראה בהזדמנות החגיגית של הפגנת הפטריוטיזם
הציוני שלו בנגד הנשיא, אשר נהג במזרח כבן־המזרח,
להכניס למאמרו הנ״ל את הפסוק המשובב :״האם
מימי שרת וממס ועד ימינו אלה מובנים שכנינו לקבל
את ידנו המושטת להם לשלום ! ״
כך, כאילו בדרך אגב, מרעיל דיין ביודעין את נפש
הקורא הלא-ביקורתי, וכורך במתכוון את שרת ואת
ממס. הוא, דיין הגיבור, שפעמיים כבש את סיני אך
פעמיים גם החזירו בשלמותו בלא להחזיר לחיים את
קורבנות ההרפתקותיים׳ הופך את מי שבל עוד היה
בממשלה מנע את הכיבוש האווילי של סיני ב״,1956
ולכן הודח ממנה לשימחת כל הניצים, לאיזה ארבי-
ברית־שלומאי, ובתוך כך מוסיף חטא על פשע וחוזר
על קיא ״ידנו המושטת לשלום״ במינהג רבו ומורו,
מכה מצריים ב״ 1956 בחסות הקולוניאליזם הצרפתי-
הבריטי השוקע, אשר בטוב לבו בשלום היה מכריז
שוב ושוב :״אני מוכן ומזומן להיפגש עם נאצר
בבל זמן ובבל מקום כאשר יחפוץ״.
המאמץ הפטריוטי הדייני הכרוך, בפי שעינינו
רואות, בהכפשת היונה נבון של היום והיונה שרת
של עשור ה״ ,50 מעיר כמובן על ראש מי בוער הכובע.
האיש שקפץ מעל עגלת בגין השוקעת סבור, אולי,
בי ישפץ כלשהו את שמו בשר״הביטחון, פן יחרת
לדראון עולם בתולדות ישראל כמי שהישרה את
הביטחון המדומה, האחראי במידה לא תשוער לקטס*
טרופת מילחמת יוס-הביפורים, מנע גיוס כללי׳ מנע
הפעלת מיזער אמצעי-מנע שעוד ניתנו להפעלה (אבל
מייעץ עכשיו לאמריקאים לא לשכוח להפעיל כוח

כשנחוץ) ובאחרונה היה שותף יעיל-פעיל בהחזרת סיני
אף ללא תיקוני גבול או חילופי שטח.
אני חושב שהוא טועה טעות מרה• ביום הוא נהנה
מהיתרון היחסי של יכולת פולמוס עם מתים שאינם
יכולים להשיב. ההיסטוריה תשפוט אותו לא לפי מענה
הלשון הסוכן־ביטוחי התורני שלו׳ אלא לפי מכלול
התנהגותו המדינית״צבאית־מוסרית, וחוששני שהיא
תראה בו איש שעמד לשטן לישראל בהעלותו אותה
מאז שנות התגמול על דרך המילחמה.
השטן, בידוע, הוא יצור בעל קס ם אישי רב, אבל
הבל יודעים עם מי יש לנו עסק• כשם שהכל יודעים
מי מוצא מיפלט בפטריוטיזס״על-הגדר.

ללא מנוח
המצב נעשה חמור ללא נשוא כמעט. מילחמת
עיראק־איראן, הבולעת את משאבי שתי שונאות־ישראל
אלה, ומחר אולי גם את משאבי ירדן, חרף כל ההפתעה
שבדבר, מעניקה לישראל מרווח נשימה שעשוי לאפשר
לה, חס ושלום, להתפנות לרגע מכיבוי שריפות ביטחוניות
בשיטת אמוק ולחשוב קצת לעומק ובמנוחה יחסית
על -מצבה ועל עתידה.
זה מצב מעורר אימה ועוכר שלווה לגבי מי שמור-
גלים בקדחת עשייה צבאית על רקע סכנה ביטחונית
מתמדת וגוברת. הללו ניסו תחילה לשאוב תעצומות
עוז מפריקת נשק סובייטי המיועד לעיראק בנמל עקבה,
אך חיש מהר נתחוור, חרף כל האזעקות בנידון, כי
מצב החרדה המיוחל לעצם קיומנו לא ייבנה מסכנה
נוראה זו. אפילו הצטרפות חוסיין לסאדאם חוסיין
לא קילקלה את תחושת השלווה. באחד העיתונים
התנוססה אמנם כותרת אימתנית, שהכריזה כי צוותים
ירדניים מאומנים בנשק אמריקאי מטפלים — שומו
שמים — בשלל שנלקח מהאיראנים׳ אך אף היא לא
החרידה את העם מרבצו. במצב מסוכן זה למלט
המלכד את האמונה על משבר ביטחוני מתמיד, צמחה
הישועה מהטילים הרוסים שבידי העיראקים, שטווחם
700ק״מ .״לדברי מקורות ישראלים״׳,שצוטטו ב״ניו־יורק
טיימס״ ,״כל מטרה בישראל יכולה להיות מטרה
להתקפת טיילם אלה.״
שישו ושימחו איפוא, בני ישראל ! הסכנה הממשית
המאיימת על קיומנו לא חלפה ולא פגה• מדי רגע
עלול טיל עיראקי להגיח לעברנו, וזה באמת לא טוב,
ועל כן אין שום סיבה לשאננות. כמובן, יש גם שאלה
דוחקת מה לעשות נוכח העובדה החמורה מאוד, שבידי
מדינה אוייבת יש בכלל טילים רחוקי־טווח( ,שהאמת
ניתנת להיאמר, כי הם מצויים במחסניה זה שנים).
יתכן, שראש אמ״ן צריך להתפלא בראיון עיתונאי
מיוחד מדוע האיראנים אינם מפציצים את מאגרי
הטילים הללו, המסכנים את עצם קיום איראן, כפי
שעשה בפרשת הכור הגרעיני העיראקי־צרפתי. יתכן
שצריך לספח מייד את רמת־הגולן, ויתכן שצריך להשעות
לאלתר את הסכם השלום הנפרד עם מצריים,
שהרי שלום פירושו חולשה וכניעה וויתורים׳ היום
לאויב זה, מחר לאחר.
החלופות רבות ומגרות. הריגוש רב והיד עליזה
על ההדק. תחי הסכנה הקיומית. תחי המילחמה.
בשער !

אס .1אסו. אס! 1
תהליך האידוק של אמצעי-התיקשורת הממלכתיים
בישראל נמשך בקצב נמרץ, בבל הנראה בתואם עם
הריבוי הטבעי של מיגזר האוכלוסיה הדתית לביתותיה.
לא אחת אני מקשיב ברדיו ובטלוויזיה שלנו לתוכניות
דתיות, בחינתו ודע מה שתשיב לאדוק, ונדהם בל
פעם מחדש מכמות האיוולת שמלעיטים אותנו שליחיו
של אלוהים. אלוהים, כפי שנקבע סופית, אולי לא נובח,
אבל הוא בוודאי מייבב למשמע התיפלויות הדתיות
שמפיקים ״קול ישראל״ והטלוויזיה הישראלית.
ערב לא־רחוק אחד אני פותח את הרדיו, ובנים־
לא-נים שומע איזה ״מיצעד פיזמונים דתי״ .הקולות,
קולות יעקב רבים, ערבים מאוד לאוזן, אבל מניין
הם בוקעים ! מברוקלין, במובן. פומבדיתא זו של
החיים הרוחניים היהודים בימינו מייצרת, בין השאר,
גם תקליטים של ״זמר דתי״ למינהו, ובישראל המתחדשת
זו, בפי הנראה, סחורה מבוקשת מאוד. בייחוד
מקסימה העברית האדוקית של זמרי הדת הברוקליניים,
המציפים את ״קול ישראל״ הדתי. להיט פופולארי
שהגיע לתקליטיה הדתית בירושלים, הישר מבית היוצר
לקודשי האומה שבברוקלין, פותח בפסוק ״אשא עיני
אל ההרים, מניין יבוא עזרי נדרש לי זמן רב
לפענח את המילות, שבן המשוררים הנלהבים פותחים
אותו במין ״אסו, אסו אסו אלף סגולה, וו שרוקה)
מפליץ.
יש, יש לנו מה לייבא מחצרות ברוקלין. ובעצם,
למה לייבא ! אפשר לייצא את עצמנו לשם, מקום
פרנוסה ומחייה נפושס.

דוש׳ בדבר!!!
ביום שלישי , 18.11.80 ,בשעה 5.00 אחזז״צ

קנה, עוגה ותצוגת־אופנה שד
באברופו הזמנת כרטיסים: טלפון 280143
ש ל ״ י — סניף חיפה, רחוב הרצל 59 חיפה, טלפון 662478־04
19.11.80 יום רכיעי, כשעה 19.30

׳ 1עיון באולםביתנו
רחוכ ירושלים 29 חיפה, כה שתתפות :

רן כהו
דו יעקובסון
יעקב ארנון
30.11.80 יום א׳ ,בשעה ,19.30 במועדון כרחוכ הרצל ,59 פגישה עם
העיתונאי

בועז עברון

ש ל ״ י -סניף באר־שבע, ת.ד ,3266 .באר־שבע
כ־ 19.11.80 יום רביעי, כשעה ,20.00 פגישה עם
לן לרין הבר הנהלת ישיל׳׳י — בעיות שיכון ׳ודיור —
אצל: דוד דה־ליאו רחוב נגבה באר־שבע.
26.11.80 יום רביעי, כשעה ,20.00 פגישה עם
יוסי אמיתי י — לבנון, עבר והווה.
אצל: דוד דה־ליאו בכתובת הנ״ל.
27.11.80 יום חמישי, כשעה ,18.30 כאולם מועצת הפועלים
יום עיון על דרכה של ההסתדרות
בהשתתפות: ראול טייטלבאום — רן כהן

מ סג׳ ,ס אונ ה
פללי ורפואי
לנשים וגברים
ע״י מעסה מוסמכת
-תיאום מראש —

טלפונים

״מועדון הבריאות״
מלון ,,מוריה״ ת״א,
טל)03(241252 .

עכשיו -בדיזגוף סנטר!

גילוי העתיד

קלפים עם הסברים — 25 שקל
ספר גילוי העתיד בספל
הקפה —70 .שקל

גל־אור, ת.ד ,37612 .ת״א
טל 229862 .

למוו >ן ונוגות
עכרית ו,./ו אנגלית
במהירות ובהצלחה מובטחת
ב״אולפן ג ת ״ (כר־יזמא)
ת״א: וייצמן ,22 טל 254826 .
חיפה :״במעלה״ ,טל 664922 .
קורם חדש נפתח ב־20.11.80

הסבת טלפונים (פרטיים) מחוגה
ללחצנים התאמת טלפונים אמרי קאיים
לשימוש בארץ מזכירות
אוטומטיות 5^ ¥ 0חייגנים אוטו מטיים
עם ובלי סריקה מרכזיות
תדיראן מכל הגדלים * חוסמי חיוג
בינעירוני ו/או בינלאומי.
אחריות. שרות. תיקונים.
*;אפשרות לשכר מכר
טלראן סנטר,

רן מכטינגר — ליזנגוף

קומת הגשר 520 /טל.287486 .

(המשך מעמוד )10

את רגשותיהם מקשה על כל
אסטרולוג להגדיר את יחסם לאהבה
או למין. הם פגיעים מאוד,
ולא תמיד יודעים מה רצונם.
המין נראה להם לעיתים כחלום
מתוק ומושן, אן פעמים רבות
קורה להם שהמציאות משנה את
חלומותיהם, וגורמת להם לאכזבות.
לבני דגים טוב להתחבר
אל בני״זוג חזקים מהם, שיודעים
מהו רצונם• מכיוון שהם כל-כך
מסובכים ומסוכסכים עם עצמם
הם לא תמיד בטוחים שהם באמת
אוהבים את נושא אהבתם. לכן;
כשהם משיגים אותו הם מפתחים
חששות וחשדות דמיוניים
לעיתים, או שנדמה להם שאינם
אהובים והקינאה והפחד שהם
״נבגדים״ עלולים להרוס את ה אווירה
הטובה והחמימה שהם
מסוגלים להשרות על סביבתם.

הטלאים, כידוע, אימפולסיביים
ובעלי תשוקות לוהטות. כאשר
הם מתאהבים אין זה מטיבעם
להמתין, להתאפק או לשקול את
צעדיהם. גישתם ישירה ומהירה,
הם מחזרים באינטנסיביות ולא
מניחים לנושא אהבתם עד שיקבלו
תשובה ברורה. הם ישלימו
גם עם תשובה שלילית, אך לא
עם משחקים של ״לן ושוב״ .התנהגותם
המינית נמהרת, חמה ולפעמים
תוקפנית. הם מעדיפים
להחליף בני״זוג ונהנים מחוויות-
הכיבוש. הם מכתיבים ויוזמים את
קצב ההתרחשויות, לא תמיד הם
סובלניים ומתחשבים ברצונותיו
של בן״זוגם. אך אם מצאו להם
שותף תקיף מהם, יהיו הם ה-
וותרנים.
שור השוורים נשלטים על-ידי כוכב
האהבה — ונוס. לכן אהבה ומין
מהווים מדד לאושרם. יתכן ש-
ייתנסו בבני־זוג רבים, אן אם הם
מתאהבים, הם חשים צורן להיות
נאמנים. וגם אם ינהלו הרפתקת-
אהבים־קטנה, הם ידעו לסווג אותה
במקומה. לעיתיס״רחוקות
ייפגעו או יהרסו את הקשר החזק
והקבוע. באהבה גישתם מעשית
— הם ניגשים ״ישר לעניין״ ,הם
לא נושאים נאומים ארוכים, ולא
שופכים־את-ליבם בדיבורים מיותרים.
הם מצפים ששותפם יבין
את יחסם אליו לפי התנהגותם
המינית.
אין חולקים על־כן שמי שטעם
״טעם שור״ באהבה, לא במהרה
ירצה להפרד. חשוב להם לגרום
הנאה לזולת, ובכן הם מצליחים.
תאומי טיבעם הכפול מכתיב להם התנהגות
לא עיקבית. מי שמחפש
יציבות ביחסים לא ימצא זאת
בבן־תאומים. הם אוהבים את האהבה,
ונהנים מקשרים רבים ומגוונים.
יכולת ההתבטאות הטו בה
מאפשרת להם להשמיע דיבורים
כובשים, ואף הבטחות שאותן
הם שוכחים במהירות. באהבה
ומין הם מעניינים ומהנים, הם
בעלי דימיון, רגישות וחמימות, ומתחשבים
בבן־הזוג כשהוא ליידם.
אן הפחד מכבלים וכפייה מאלץ
אותם להיפרד ולפעמים אף להתאכזר
רוחנית לשותפם. למרות הצורן
בגיוון, הם אינם שוכחים
את בני זוגם המוכרים, וייפגעו
קשות כאשר מישהו מ״האוסף״
יסרב לשוב אליהם. הם מסוגלים
לשמור שנים רבות על קשרים
ממושכים עם בני-זוג רבים /״וכל
המרבה הרי זה משובח״.
סרטן נני־סרטן חמימים ורגישים ו׳

מושפעים ממצבי-רוחם. הם בעלי
דרישות גבוהות מבני-זוגם, ולכן
לא בקלות ימצאו להם שותף שייענה
על ציפיותיהם. אן כאשר
הם מוצאים מישהו כזה, הם
מעניקים לו חום בשפע, ונוסכים
סביבם אווירה רומנטית, מרתקת
ומשרה ביטחון• הם עצמם זקוקים
לעידוד ולמסירות, בן־הזוג
חייב כל הזמן להוכיח להם שהוא
אכן אוהב• כאשר הם אינם בטוחים
בייחס אליהם הם מאבדים
את ביטחונם־חעצמי ומתכנסים
בתון עצמם. בגלל רגשותיהם העמוקים
הם מפתחים קינאה, שעלולה
למרר את החיים. אם הם
מרוצים הם חמים, אוהבי מין,
מפנקים ומטפלים ועושים הכל
כדי להשביע את רצונו של בן-
הזוג, ומוכנים אפילו להגיע ל•
הקרבה־עצמית. החיים ללא רומנטיקה
נראים להם חסרי טעם ותכלית.

אריה

המליכו את האריה על כל
המזלות, אין ספק שבאהבה ישימו
את הכתר לראשו. מי כמו
האריה יודע לאהוב ולתת לאהבה
את החשיבות, הכבוד וההתנהגות
הנכונה. האריות ממש נסחפים ל-
תון האהבה. למרות שהם מעמידים
לבני-זוגם העתידים מיבחנים
שונים ומשונים, כאשר המועמדים
״עברו את המיבחן״ מצפים להם
חיים מלאי־הנאות. הם מקרינים
להט, חום ומגנטיות, ולפעמים
נותנים הרגשה של חגיגיות. ברגע
שהם התאהבו הם מוכנים לתת
את עצמם בסערה ובפראות וללא־הסתייגות,
אן לשותף צריך להיות
ברור מי הוא השולט, ולהיזהר שלא
לפגוע בגאוותו של האריה.

ב תודה
בני בתולה מעשיים, אינטלקטואלים
וביקורתיים מאוד• הם
מחפשים להם בן־זוג שיוכלו ל-
הערין — הקשר הרוחני חשוב
להם לא פחות ולפעמים אף יותר
מהקשר הגופני. כאשר הם מתאהבים
הם שומרים על אהבתם
בצניעות ובסגירות, ומצפים ששות-
פם יבין את רגשותיהם. על״פי״רוב
אינם מרשים לעצמם התנהגות
גלוייה ומשוחררת. אם מצאו להם
בן״זוג חם, פתוח וחסר-מעצורום
הוא יוכל ללמדם בסבלנות להיפתח,
להתנהג בטבעיות ולא
להאשים את עצמם. כאשר הם
נהנים ממין או אפילו ממישחקי-
אהבה. למרות שבאסטרולוגיה
נהוג להתייחס אליהם כאדישים
למין, בתוכם הם מסוגלים להעניק
חום והנאה לזה שמוכן לעודדם,
לא לחטט בנשמותיהם ולשמור
על פרטיותם.

״המומחים״ לאהבה הם בני
מאזנים. הם זקוקים לאהבה כמו
אוויר לנשימה. בהיותם שייכים
למזלות האוויר — אינם מעוניי-
נים בקשרים עמוקים ומחייבים
מדי. לכן הם מעורבים כפרשיות-
אהבים רבות, ומבני המין השני
יעדיפו להכיר מיגוון של טיפוסים.
באהבה ובמין הם מלהיבים את
בני״זוגם בדימיונם העשיר ובאהבתם
את שעשועי״האהבה• הם
מסוגלים להתלהב, להתלהט, לשקוע
בהרפתקת־אהבים ולקשור
אליהם את בן״הזוג בכבלים בלתי-
נראים, ולפתע לשנות את דעתם,
להתקרר ולהתרחק. אן כלפי חוץ
ימשיכו בהתנהגותם האדיבה והעדינה,
וייקפידו להתנהג בהבנה,
אן בינתיים יוכלו כבר לתכנן את
הרומן הבא, ולהיענות לייצר החזק
השולט בהם.
ה עו ל ם הז ה 2254

קולנוע
כו כ בי ם
1יח*ו־,ם3 ,ל*
3ל ו
ילד הפרא של הקולנוע האמריקאי החל
ככוכב טלוויזיה בסידרה מבוקש חי או מת,
שבה גילם צייד שכיר של פושעים במערב
הפרוע. הוא סיים את הקאריירה שלו בסרט
בשם הצייד, על אדם שמקצועו לכידת
פושעים, לא במערב הפרוע, אלא בכרך
המודרני. טרם יצא הסרט לאור, נפח הכוכב
סטיב מק-קווין את נישמתו, אחרי
אחת הגסיסות המפורסמות ביותר של
עולם הקולנוע.
מק-קווין נולד בעיירה קטנה במדינת
מיסורי .״את אבי לא היכרתי מעודי,״

סטים מק־קווין כסירטו האחרון ״הצייד״ שטרם יצא לאור
הגיבור שפאפיא הנוינגווי היה אוהב
תום הורן והצייד, באותו המרץ שאיפיין
אותו מאז ומתמיד.
וכשאלה ביקרו אותו ליד מיטת חוליו,
שעה שכבר היה ברור כי אפסו הסיכויים
להצלתו, אמר להם מק־קווין :״אני לא
אוותר, עד הרגע האחרון! אבעט ואצעק

טוראי מק־קווין בי־15(47
נתונים שבעיים
הודה פעם בראיון. הגירסות הרשמיות של
הביוגראפיה שלו מדברות על כך שהוריו
נפרדו בהיותו ילד.
שורה אחת -באידיש. עם שיח-
רורו מן הצבא פנה לחיי נדודים ולעבודות
מכל־הבא־ליד, כשהוא מעדיף בעיקר עבו־דת־ידיים
מיכנית.
לבסוף התגלגל לגריניץ׳ וילג׳ ,רובע
האמנים הניו־יורקי, שם הכיר לראשונה
בחייו סופרים ואנשי במה. אלה ניסו לשכנעו
כי ינסה כוחו כשחקן, אבל מק-קווין
דחה את הרעיון בלעג. בסופו של דבר
הביאו אותו, כימעט בכוח, אל מדריך לדראמה
בשם סאנפורד מייסנר (שגילה מאז
עוד כמד. כוכבים) וזה שיכנע אותו שיש
לו נתונים טבעיים שאסור להזניחם. מייסנר
עבד עימו תקופה מסויימת ואחר כך איפשר
לו לעלות לראשונה על קרשי הבמה. היה
זה תפקיד של שורה אחת, במחזה באידיש.
שכרו של מק-קווין היה אז 40 דולר לשבוע.
כמה חודשים לאחר מכן היה מק-קווין
תלמיד חדש ונפעם באולפן השחקנים המהולל
של איליה קאזאן ולי שטראסברג.
באמצעות האולפן קיבל את תפקידיו הראשונים
על הבמה. בין היתר, כמחליף
של מי שנחשב אז לתיקווה הגדולה של
האולפן, בן גאזארה. ב־ 1958 הוא הוזמן
להופיע כצייד־פושעים שכיר, בתפקיד-
מישנה בסידרת המערבונים בכיכובו של
רוברט קאלפ. הופעתו כג׳וש ראנדל היתד.
כה מרשימה, שהובילה לסידרה נפרדת,
משלו, שזכתה להצלחה ניכרת במשך שלוש
שנים.
בינתיים החל לקסום לו המסך הגדול.
הוא קיבל תפקידי־מישנה בסרטים כמו
אלימות בשכונות העוני (הכוכב היה מי
שהפך ברבות הימים ידידו וחברדלכוכבות,
פול ניומן) ולעולם לא תאהב זר, אחד
העיבודים הראשונים של הארולד רובינס
לקולנוע. דמותו החלה להצטייר בבירור
רב יותר, כאשר נבחר להיות אחד משבעת
המופלאים, בגירסד. המערבונית של שבעת
הסמוואים, שגרפה הרבה יותר ממון מן
המקור.
העולם הז ה 2254 .

מקווין כסירטו של ג׳ון סטרג׳ם ״הכריחה הגדולה״
התמודדות עם הבלתי אפשרי
התפקידים באו בזה אחר זה, ועימהם
מיכתבי-מעריצים, שנערמו בערימות גדולות.
הדמות הקשוחה של ההרפתקן, התואם
מישפט הוליוודי מפורסם (״צריך לטפס
על ההר הגבוה ביותר, משום שהוא שם״),
תדמית הגבר הנועז שאינו ירא דבר —
כל אלה הצטיירו לא רק על המסך, אלא
גם מן הידיעות שהחלו להתפרסם בסיטונות
על חייו הפרטיים .״מק־קווין משתתף ב-
מירוצי מכוניות״ ,״מק-קווין מסרב להניח
למירוצי אופנועים״ ,ולבסוף, לזעמם וחר-
דתם של חברות־הביטוח ואולפני־הסרטים,
״מק-קווין מבצע בעצמו את כל התעלולים
המסוכנים ואת כל הדילוגים על האופנוע,
בסרטו החדש הבריחה הגדולה.״ בקיצור,
מק-קווין היד. מעין־גיבור, כמו שפאפא
המינגייי היה אוהב, איש שהעיקר בחייו
היה כך נדמה, ההתמודות עם הבלתי אפשרי.
,הזמנה
פרטית. אבל מק-קווין היה
יותר מזה. הוא היה שחקן מוכשר, שכעס
לא פעם כאשר ניסו להלביש עליו שוב
ושוב דמות שיגרתית. ככל שהתקדם הפך
בררן גדול יותר, דבר שרבים פירשוהו
בפינוק. הוא הקים חברת־הפקד, משלו, והיד,
בין הכוכבים הראשונים שעשה זאת, לא
במעט משום שקשה היה למצוא אולפן

שהיה מסוגל לשלם את שכרו. לאחרונה
סופר, כי דרש 5מיליון דולר עבור הופעה
בסרט.
הבריחה היתד, למעשה הזמנה פרטית
של מק-קווין, כדי לחגוג את קשריו עם
ידידתו החדשה, אלי מקגרו. בגללה נטש
את אשתו הראשונה ואם ילדיו, ניל אדמם,
רקדנית שהכיר בברודווי ואשר נטשה
למענו קאריירה בימתית מבטיחה למדי.
בשנים האחרונות, אולי בגלל המחלה,
ואולי בגלל פרידתו ממקגרו, ואולי בגלל
התחושה שאינו מתקדם די הצורך, קשה
היה למצוא משהו שיפתה אותו לחזור אל
אתרי הצילומים. תוכנית פרטית שלו,
שהופקה על־ידי חברתו, עיבוד למחזה של
איבסן אוייב העם, התקבלה בקרירות רבה.
אולי משום שהקהל ציפה למק־קווין אחר.
מערבון שעשה לאחרונה בשם תום הורן,
נכשל. ושוב, אולי, משום שד,מעריצים לא
מצאו את מק-קווין האהוב עליהם, אלא
אנטי־גיבור, קורבן של חברה מנצלת,
ולא כמו שהיה בימיו הראשונים — גיבור
שמסוגל להתגבר גם על החברה המתוחכמת
וד,נבזית ביותר.
למדות המחלה — כך טוענים חבריו
לעבודה — עבד בשני סרטיו האחרונים,

מק־קווין ב״פרפר״
שחקן מוכשר
עד שתיפח נשמתי!״
איש לא יכול היה לכתוב שורה מוצלחת
יותר לזכרו של השחקן שנפטר בטרם עת,
בגיל .50 הוא מת כפי שחי, בלי ויתורים
ובלי כניעות.

דן פיינרז מסכם את פסטיבל סן־פתסיסקיו

חנינה שד

מתנדבים

אודי, טאבאקוב כ״אוכלומוב״
הבורגנות המסויידת ברוסיה הצארית

בטי פארייה כ״כאי באי בדאזיל״
דיוקן תוסס של אמריקה הלאטינית
? ^ 1יד עורבים פסטיבאל כאשר התק־י
ציבים לאירגונו כמעט שאינם קיימים
והכנסות־הקופה מן הכרטיסים הנמכרים
לקהל הרחב מהווים את אחד הסעיפים
הנכבדים שבו ז קודם כל פונים למתנדבים,
בעיקר למתנדבות, המוכנים להקדיש שבו־עיים־שלושה
מדי שנה, לעזוב כל עבודה
ולהתמסר, בלא שום תמורה, לטיפול בבעיות
מישרדיות, בהסעות, ובאירוח מוזמנים
שונים. חוץ מזה פונים לחברות הסרטים,
מבקשים מהן לעזור בהסעת במאים ושח קנים
לפסטיבאל וממנו, כדי שיוכלו ללוות
את הקרנת סרטיהם ולענות על שאלותיהם
של משתתפי הפסטיבאל. אחר־כך עורכים
פתיחה חגיגית ומוכרים כל כרטיס ב־150
דולר. לכל ברור מראש, כי המדובר לא
בסתם־כרטים אלא בתרומה למימון הפס־טיבאל.
ועל כל אלה מוסיפים את התמיכה
הקטנה־יחסית של השילטון המקומי. וכך
יש פסטיבאל.
אבל מה עושים כאשר בראש הפסטיבאל
ניצב אדם שכל מעייניו בהרחבת התרבות
הקולנועית של בני המקום? אדם המתעקש
לפתוח, לפחות חלק מן ההצגות,

לקהל הרחב, בעיקר לצעירים חסרי־אט־צעים,
מבלי לבקש אפילו סנט שחוק אחד
עבור כרטיס־סניסה?
אכן, אלברט ג׳ונסון, מרצה לספרות אנגלית
באוניברסיטת ברקלי, שלימד סמסטר
אחד גם באוניברסיטת תל־אביב, משך ידו
מן הפסטיבאל במשך שבע שנים, מפני
שלא הניחו לו לעשות כראות עיניו. היו
אלה שבע השנים הרזות של פסטיבאל סן-
פרנ׳סיסקו, שבסופן נקרא ג׳ונסון לשוב
להנהלה, כדי להחזיר את היוקרה שהיקנה
לה עד שנת .1972 התמורות ניכרו מיד.

סר טי־ מופ ת —
חינ ם
^ ף, ל מ של, הפורום המעניין ביותר
~ בפסטיבאל, זה שלא הציג סרטים חדשים,
אלא דווקא את אותם הסרטים שמשום
מה כולם מדלגים עליהם, התכנס מדי יום,
בשעה 11 לפני הצהריים. הכניסה חופשית.
״אני רוצה שכל חובב קולנוע, שאינו
יכול להרשות לעצמו להוציא תוך שבועיים

קאתרין דנב וז׳ראר דפארדייה ב,,מטרו האחרון״
טריפו התקבל בחיבה אישית
כמה עשרות דולרים על כרטיסים, יוכל
לומר שראה סרטי־מופת,״ הסביר ג׳ונסון.
ואכן, כמה מן הסרטים הללו ראויים בהחלט
לתואר הזה.
לדוגמה: מחפשי הגרוטאות של ארמנו
אולמי, סרט טלוויזיה בן שמונה שנים,
נדיר ביופיו.
הראי של אנדרי טארקובסקי, סרט ש-
שילטונות ברית־המועצות מעדיפים להט־מינו
במחסנים, מפני שמדובר בו במה
שנראה בעיניהם כניוון מערבי, הוא סיפור
אישי מאוד, אוטוביוגראפי, על היחסים בין
אם לבנה בעת מילחמת־העולם השניה.
הקציר המר הוא הסרט הראשון של

ברנארדו נרטולוצ׳י, לפי תסריט של פאזו־ליני.
מעין ראשומון איטלקי, שבו בולטת
אישיות התסריטאי יותר מזו של הבמאי
הצעיר, שהיה אז בתחילת שנות העשרים
שלו.
כמו כן הוקרנו הלב התשיעי, אגדה רול
מנטית יפהפיה של הצ׳כי יוראי הרץ, ו־עוויות
של ההונגרי יאנוש רודה, תיאור
פיוטי, גדוש המצאות והברקות, של חוויות-
ילדים בשנת הלימודים הראשונה שלהם
בבית־הספר.
שיגעון פרטי אחר של ג׳ונסון הם המחוות
לאנשי-קולנוע בולטים. מחוות אלה

גולדי האון ב״טוראיי בנג׳מיך

גולדי האון כסן־פרגסיסקו

נערה יהודייה מתגייסת לצבא אחרי שבעלה נפח נשמתו בליל החתונה
כוללים הצגת קטעים נבחרים מתוך סרטיו
של האיש שנמצא ראוי לכבוד, פגישה של
האיש עצמו עם הקהל הרחב. ולבסוף הצגת
סרט נוסף משלו, בשלמות.
הפעם בחר ג׳ונסון בארבעה נושאים.
במאי דגול: היפאני אקירה קורוסאווה,
שסרטו החדש צילו של גיבור, בעל דקל
הזהב בקאן, היווה את אחת האטרקציות
של הפסטיבאל ; שחקנית מופת: ג׳וליאטה
מאסינה, רעייתו של פליני וגיבורת רבים
מסרטיו; תסריטאי מפורסם: ניבן בוש,
האיש שכתב את דדקרב לאור תשמש
ומלחין מפורסם: מישל לגראן.
להבדיל ממסיבות־עיתונאים ,־שבהן יש
נטייה לפתח קרב התחכמויות בין השואלים
והמשיב, ישב ג׳ונסון בפגישות הללו עם
בעל השימחה, על הבמה, שניהם נינוחים
בכורסאותיהם, והקהל האוהד שאל את
שאלותיו בחיבה גלויה. האווירה היתה
נעימה להפליא ואפילו אנשים הידועים
כסגורים ומסתייגים משיחות פומביות, כמו
קורוסאווה, נפתחו ודיברו בגלוי־לב. למשל,
על הצער שהוא חש נוכח ההערכה אליו
בארצות חוץ, בעוד שביפאן אינו מצליח
לגייס-מימון לתוכניותיו(את צילו של גיבור
הצליח לעשות רק אחרי שפרנסים פורד
קופולה מסן־פרנסיסקו הצליח לשכנע את
חברת פוקס להיכנס כשותפה להפקה).
ואם היה איזשהו ספק בקשר למעלותיו
של קורוסאווה, בחי ג׳ונסון להציג, מילבד
קטעים נבחרים מסרטיו השונים, גם את
בשפל, גירסתו המיוחדת למחזה של גורקי,
הכוללת כמה קטעי־קולנוע וירטואוזיים
ממש .

א מ רי ק אי
ב 3א רי ס
ף* תוכנית הרשמית שלט הקו המג־חה
של ג׳ונסון — בחירת סרטים
יצוגיים. ואם המהפיכה של היהודי־הגרמני
מדרום־אמריקה, פטר ליליאנטל, על מאורעות
ניקרגואה, מלואלה של הקובאי
ג׳יראל על התעללות הכובש הספרדי בילידי
מרכז־אמריקה, או הילוך הפיל השוודי,
המציג את המבוגרים כילדותיים, לא היו
סרטים מושלמים, הרי היו בהחלט יצוגיים
לארצותיהם.
דבר דומה אפשר לומר על הסנוביזם

שים את פאריס. היא מסתירה את בעלה
היהודי, שהוא המנהל האמיתי, במרתף
מתחת לבמה.
סאך פרנסיסקו היתה מאז ומתמיד מקום
שהסביר פנים לקולנוע הישראלי. כאן
זכה סלאח שבתי בתנופתו הראשונה מעבר
לאוקיאנוס, ומאז הוצגו בו סרטים ישראליים
רבים.
הנציג הישראלי השנה היה מישחק מחבואים
של דני וולמן, שטרם מצא בית-
קולנוע בארץ, אם כי זכה כבר לקבלה-

הפאטרון פראנסים פורר קופודה והגאון אקירה קורוסוואה
האנשים דיברו בגלוי

הפורץ מג׳יין אוסטן בניו־יורק, סרט של
ג׳יימס אייבורי על מילחמת תיאטראות
מסובסדים בניו־יורק, או על נשק, סרט
חסר כיוון ומטרה של רוברט קריימר, במאי
אמריקאי שזכה בעבר לתהילה כקולנוען
מחתרת, על טירור ואמריקאים. הלה טוען
לאחרונה, שאינו יכול ליצור במולדתו ומשום
כך הוא מעדיף את בירת צרפת.
עם זאת היו סרטים שאיש לא התווכח
על מעלותיהם, כמו סרטו החדש של גודאר,
כל אדם לעצמו(באירופה מוכר הסרט בשם
הצל את החיים ככל שתוכל) ,שהוא וידוי
על כישלון אישי מפתיע של אחד מעמודי
התווך של הגל החדש.
לעתים היחד. ההתפעלות גלויה ובלתי־מסוייגת,
כמו במיקרה של פסלון הפיל
האלוהי, סרט מתח גדוש הומור והמצאות
אישיות, מעשה ידיו המפתיע של סטיאג׳יט
ראי, הידוע כבמאי רציני ושקול.
אובלומוב הוא ללא ספק סרט הייצוג
הסובייטי של השנה. עיבוד מרהיב-עין
ופיוטי לרומן מפורסם מן המאה הקודמת,

על אדם השוקע כהתאבנות פאסיבית חרף
נסיונות ידידיו לעוררו. באי באי ברזיל
הוא תיאור תוסס ומרהיב של התמורות
בעולם הבידור של ברזיל, הגדולה שב מדינות
דרום־אמריקה.

הנקוד ה
^ הי שראלית

מנהל אלכרט ג׳ונסון
סירטי מופת חיום

ך עתים היתה ההתפעלות מהולה ב/חיבה
לאנשים שעל המסך, כמו בטוראי פנים נכבדת בפסטיבלי קאן וטורונטו. הבנג׳מין,
סרט הפתיחה, שבו נערה יהודיה
שבעלה עיתון החשוב ביותר בעיר, סאן־פראעדסקו
מתגייסת לצבא מרוב יאוש, אחרי
כרוניקל, המטיר עליו שבחים לרוב והיש־השני
נופח נשמתו בליל החתונה, גולדי ווה אותו ל 400 חמלקות של טריפו. שמא
האון בתפקיד הראשי מגלה שכל הגברים הגיע הזמן לראות את הסרט גם בישראל 7
רוצים אותו דבר. המסקנות הסופיות של
הסרט הם בהחלט ברוח הפמיניזם המילי־ • הפסטיבאל היווה דוגמה לסוג של אירוטאנטי
והחד־צדדי. בחיבה דומה התקבל עים שאפשר לארגן כמותם גם בארץ. אין
המטרו האחרון, סרטו של פרנסואה טריפו, זה פסטיבאל לעובדי-קולנוע, אלא לאוהבי-
שסגר את הפסטיבאל. קאתרין דנב מגלמת קולנוע. ומה שצריך כדי לארגנו הם הרבה
בו כוכבת תיאטרון צרפתיה הנאלצת לרשת רצון טוב, רוח התנדבות וקירבה נפשית
את הנהלת התיאטרון, כאשר הנאצים כוב לנושא.

מה חד שבקלו שמרל

מצאת* פיגאוו

קוסמטיקאי

לא נורמאלי

עמדתי יום אחד בדיזנגוף, ושתיתי איזה מיץ. ממול, יצא
מבית־הספר שלו ג׳וקי ארקין עם חבר. מד,שלומך מר זכאי, קראתי
אליו בשימחה. נגד הבן־אדם התנהל לאחרונה מישפט־מין מכוער,
ועד ששם המעשה שעשה הוסב מ״אונס״ למסתבר־מיצווה, האיש
אכל הרבה קש.
לידו עמד בתור צעיר, משהו בסביבות הוורן בייטי עם
המישקפיים. בלי המישקפיים, לא יודעת. צבט לג׳וקי כל הזמן
בתחת בחשאי — תכיר לי אותה תכיר לי אותה. הכיר לו אותי.
התחיל לאסוף כוחות לאופנסיבה. בינתיים, התעניינתי אצל ג׳וקי
אם הוא עוד מלמד ג׳ז. כל פגישה אותו סיפור. הוא כבר רגיל.
כן הוא אומר לי בחיוך, לועס את הטכסט המוכר. אני עוד מלמד

אבל אני תמיד מבררת. מי יודע. אולי היוזמה הברוכה תקפץ
עלי יום אחד, ואז, בושה גדולה תהיה זו אם אחמיץ את צ׳אנס
חיי לג׳ז, לפסנתר, לאיטלקית, לבלט, לגיטרה ומאתמול גם
ליוגה, בגלל סיבות פרוזאיות כמו העדר טלפון מעודכן. קישקשנו
קצת. היה נחמד. הוורן בייטי גילה שאני זו אני, ונטרף על
המקום. מה את אומרת! קרא. אז את זאת את!
כזה בחור עם שאר־רוח, אינטליגנטי, נבון וחכם ! איך לא
עמדתי על-כך ישר ממבט ראשון? הפניתי את כל תותחי תשומת־הלב
לוורן בייטי. על הבוקר אני לא נוהגת לפקשש מעריצים.
מצד שני אץ לי זמן פנוי לטאקט, אז שאלתי אותו ישר, בתור
בדל חוט הכרות ראשונית קטנטנה, במה הוא מתעסק בחיים. אל
תיראו את זה שזה ככה. בניגוד למילה ״עובד״ ,שהיא מילה
גסה ובוטה, המילה ״מתעסק״ מאפשרת לבן־שיחי טווח הגדרה
גדול ונרחב לספר את חייו איך שהוא רוצה. במילה ״מתעסק״
יכול להיכנס כל עיסוק או תחביב מאוד מרשים, ולחפות על
״עבודה״ שמאוד לא כזו.
למדתי כבר, שאצל העם שלי זו בדרך־כלל מכה קטלנית
בביצים לעמת בן־אדם עם עובדות־חיים לא תואמות לאגו, כמו
בקשה תמימה ממנו להגדיר את שם העבודה שהוא עוסק בה,
בכדי לקבל שמץ של מושג ראשוני על האיש. כאן כולם
מנהלים, ביזנס׳מנים חריפים, ורק בינתיים, רק בינתיים, הם
שכירים קטנים. לא יפה לתפוס אדם על חם עם ״בינתיים״
שכזה, ולא לתת לו צ׳אנס להסברה של מה שהוא באמת. אני
נותנת צ׳אנס כזה תמיד. מד,׳כפת לי. גם שקר זו אמת. מה
לעשות. לא יכולה ׳לחיות דקה בלי סדר במגרות, מצידי, שכל
עובדה ופרט יחליפו מיקום, סדר, ודירה — אבל תחילה, שייעלו
בבקשה ברשת המחשב.
טוב, איפה הייתי? אהה. שאלתי את הבחור במה הוא
מתעסק. מאמצע שום כלום, הוא מודיע לי פיתאום שהוא
קוסמטיקאי. לא יאומן אמרתי( .באמת זה לא) באמת? האיש
הינד,ן בשימחה. אני, הוא אומר, קוסמטיקאי שמטפל רק בבתים
של הלקוחות. עושה לגברות ביקורי־בית.
בלעתי חיוך ענקי, וניסיתי להיות רצינית. איך אתה בא?
שאלתי. יש לך מכשירים ניידים, או מה. הסביר שיש לו מזוודה
עם כל התכשירים, ועשר אצבעות של הידיים. שאלתי כמה
עולה התענוג. אמר לי אלף לירות. שאלתי מה הוא עושה בעד
האלף לירות. אמר: ניקוי פנים יסודי, מסג׳ פנים יסודי, מסכה,
ומסג׳ גוף. והקליינטיות, אני לא יכולה לעצור יותר את אמא
שלי, שיוצאת לי פתאום מהגרון, מסתדרות למסג׳ הגוף הזה
בעירום או לא? תלוי הוא אומר. איך שהן מרגישות נוח.
מדדתי אותו מלמעלה למטה. טי־שרט, ג׳ינס־על־תחת-נוראייב,
חיוך של מונה ליזה. חטפתי מכת צחוק משוחרר. הראשי הרומני
שלי עבד חזק. איזה רום סרוויס!!! הוו!!!

אבי אשרוב
וורן ביטי הי׳שראלי
אמרתי. שמע. יכול להיות שאתה בן־אדם רציני, אני לא.
ראיתי את הג׳יגולו האמריקאי. מה לעשות, לא יכולה לחשוב על
משהו אחר. מאה אחוז ! צחק. את רואה בעצמך איך המגמה
כיום היא להביא את כל השרותים הביתה !
בררתי מה הגילאים שמטפלות אצלו. אמר שלושים, שלושים
וחמש, ארבעים, ארבעים ומשהו. שאלתי בזהירות אם קורית
לו לפעמים איזו חברות דחופה באמצע הטיפול. באמצע הטיפול?
הוא שואל, אף פעם לא! רק בסוף. חייך בכנות. טוב ברצינות,
אני באמת משתדל שלא.
מה את רוצה מהבחור, אני אומרת לעצמי. הרי שמעת לבד.
הוא משתדל. הוא משתדל. למה את מתעקשת לחשוב רק על
התקלות. חישבי על כל הפעמים שהוא עמד בפרץ והצליח
לו. היו לי עוד כמה שאלות מאד מעניינות, כי עקרת־בית עם
ילדה, עם בעל, עם מדור, וגם שני קילומטר של בלטות על ראשה,
מוכרחה להתעדכן איכשהו בחיים, אבל נמלכתי. נזכרתי בכל
האינונטר הזה שמחכה לי, אז דחיתי את ענייני ההשכלה.
אמרתי. עזוב אותך מכל הבולשיט והשאלות. בוא למערכת
בקיצור, ונרביץ תמונה. יראו אותך, יבינו את הכל. אז זהו.
מיספר הטלפון שלו זה 03-238986 קוראים לו אבי אשרוב,
והוא בא.
עכשיו, כשאני כותבת זאת, אני נזכרת. יש לי חברה, מלי
לנגוצקי. השמפניה הזו תוססת כרגע בניו־יורק. עוד לפני
חודשים סיפרה לי בהתפעלות על התגלית שלה, בחור חמד,
שהוא הקוסמטיקאי שלה.
תשמעי — דיווחה לי בזמנו ברוב התלהבות — יש לו
ידיים זהב ! איך אני אדע עכשיו, לעזאזל, למה היא התכוונה?

פינ ת ה מדליו ת

החזרת הברק
האבוד לחרסינה

מזמן לא היתה לנו פינת־המדליות. למה
פינת־המדליות? כיוון שעבור כל ׳הניקיונות
המחורבנים שהוראות ביצועם ניתנות
כאן — כי בלי הסיזיפוס הזה הן אי־אפשר
— ובכן עבור כל הניקיונות האלה
מקבלים מדליודהצטיינות, רק כאן, בפינת־המדליות.
תהילה מהעסק, רק פה. רק

פעם, רבותי, היתד, לכם חרסינה נוצצת?
היתד, יפה, מה? רוציס לחדש לה ימיה
כקדם? רוצים שתבריק מחדש? למה לא.
צריך רק לארגן לה ירידה כללית של
מישקעי המים, זו ה״אבן״ המפורסמת, שעשתה
כבר תערובת של בטון עם מי סבון
אלקאלי והמון ליכלוך. מאיפה מתחילים?
מזה שלא מרשים לגעת בעניין לאף אחד.
זו עבודה עם רגש, ולא בקבלנות.
מכינים: כפפות־גומי (חובה! חובה! מה

זוהר אינסטנט לבלטות
רק לחוסינות בלבד
יצא לכם מזה שתחליפו קיר הדוס בידיים
הרוסות?) צמר־פלדה, כמות בלי קמצנות,
וחומץ מהמכולת, איזה שני בקבוקים.

מרטיבים את הקיר במים, ומתוך קן!
רית בינונית, ששכחתי להזעיק אותה לעז
דה בין רשימת החומרים, טובלים א

דבר כזה, אף פעם לא קרה לי. אנשים
זרים עוצרים אותי ברחוב! ,ושואלים קצת
במבוכה: תסלחי לי, איפה הסתפרת?
מת זה הסתפרתי! תיספורת חיי. לזה
התכוון המשורר כל החיים, ולא הצליח לו.
אז ככה. כשבאה לי קריזת השינויים
באישיות, קורות לי כל הקטסטרופות.
בדרך־כלל, אם אני צריכה דבר, אני צריכה
אותו מייד. היום — זה לא מהר מספיק.
אני צריכה את זה אתמזל. רדופת־תשוקת־רגע
,״לעשות משהו עם השיער,״ אני
נכנסת למיספרות, ויוצאת בעור שיני.
יסלחו לי כל הצדיקים, אבל כל הספרים
בקאריירה שלי, עד שלא מגיעים לקרחת,
לא מגיעים לאורגזמה. ועד שלא מגיעים
לאורגזמה — לא עוזבים את הראש. אז
זהו. מה התחלתי להגיד? אה!
׳נסעתי יום אחד לשרה חברתי. ומצאתי
את הסטוציות בתיספורת חתיכית. ש הורידה
לה עשרים מתוך שלושים שנותיה.
ראיתי, אמרתי: דחוף גם אני. נזכרתי
שאני בת עשרים ושבע, והחמישים שלי
דופקים בשער. צריך להתכונן מייד. לכל
אשד, בא מצב־רוח טמבל כזה, אבל לא
כל אשה הורסת לה את הראש בגללו. אני
כן. מה ׳כפת לי. כבר התרגלתי.
עד רגע המפח, ישנה כזו תיקווה, בזה׳
הימור, כזו התרוממות־נפש לקראת משהו
נהדר שיקרה, וזה שווה את מחיר ההצגה,
למרות שחודשים לוקח לי להתאושש.
אמרה לי שרה: אל תשאלי ! אני
מקבלת מחמאות מכל העולם. זה בכלל
ספר־גברים. לא מפורסם, לא צמרת, לא
בטיח — אבל כל מי שרק מבין עניין,
זוגות זוגות׳ כמו בתיבת־נוח, הולכים
אליו. הוא עושה תיספורות רו-ד סטיוארט,
ג׳ין פונדה כאלה, מתאים תיספורות לגולגולת,
לא רק לפנים, שיגעון. כל החנות
שלו זה מטר פופציק על מטר פופציק —
אבל ידי־זהב.
קוראים לו מישל. הוא נמצא ברחוב
לסל, פינת בן־יהודה. איך שעולים מדיזנ־גוף
בשדרות־קרן־קיימת ומגיעים לבן-
יהודה, חוצים את הכביש. פונים לכיוון
צפון־תל־אביב, ורחוב ראשון שמאלה,
עוצרים. חנות שנייה מהפינה, זה מישל.
זה מאוד קטן, ואפשר לפספנא
אז הייתי, מה לומר. שיגעון. למעלה
קצר, קופץ, עומד בלי לנפח, יורד בהדרגה,
ולמטה, זה נראה ממש שיער ארוך.
פעם ראשונה יצאתי ממיספרה בלי טעם
חרה. הוא לקח לי שש מאות לירות ,״כי
אני חברה של שרה.״ מה לומר? שיהיה
לי בריא עד גיל מאתיים. הייתי משלמת
לו גם כפול. מגיע לו. אף פעם לא עצרו
אותי ככה ברחובות לשאול על התיספורת.
יש לי רק עוד בעיה אחת. יכול להיות
שאני טועה, אבל נדמה לי, שעושים שם
לכולם את אותו מיסדר המפקד הזה. אפילו
ככה, עדיין זה שווה. אני זה הפרצוף הכי
נדיר, שתיכף ומייד, בכל פגישה, מזכיר
לכל אחד איזו קרובה ,״דומה כמו שתי
טיפות!״ .אז אם זה ככה, זז> יכול לתפוס
על עוד המון דגמים, ועדיין מאוד להצליח.
צמר־הפלדה בחומץ. מצ׳פצ׳פים מצ׳פצצ״
פים עד שכואבת היד. שוטפים במים. באמצע
העבודה יש שלב מפחיד שבו האבן
רק מתחילה להינמס, והחרסינה נראית
לבנה ואפרורית יותר מאשר בתחילת
העבודה. לא הרסתם את העסק. הרגתם
רק את הברק של הליכלוך. זה של
החרסינה מחכה בסבלנות לחילוצו.
עובדים קטעים קטעים. לא נותנים לחומץ
להתייבש על מישטח מסויים — כי
לעולם אין לדעת איזה חתול מכר לכם
הקבלן. יכול להיות שזו חרסינה אלף-
אלף, ושום ברק לא יינזק לעולמים. אך
במיקרה וזו חרסינה־בררה, מוטב להיזהר.
כך שיכבה אחר שיכבה, עד שהעסק נוצץ.
מנגבים עם מגבת והופה! יש לוסטדה
בעיניים.
כעת רק שני דברים. כל הסיפור אמור
לגבי חרסינה בלבד. אמבטיה עשויה מחומר
אחר, והנצצתה תובא בפטנט נפרד, אני בהזדמנות אחרת. קירצוף שמח.
גמרתי.

׳גברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! ל* ל

׳¥י111 ני
זה לא
חלק ב

מי סעדה

בי שולי ם

קוסקוס דגי

משקה מטריף

אלוה

מריו פוזו, מחבר הסנדק, התבטא כל־בך
מדוייק לגבי ספרים פנניים .״הלכתי,״
הוא הגדיר ,״לקנות לי בונבוניירה מודפסת.״
׳נזכרתי
בזאת, בי פגשתי את דן בן-
אמוץ. אני ממחלקת הימיתפננים על השוקולדים
שלו — אז ביררתי מתי ההמשך.
אי-אפשר ׳להשאיר בן־אדם ככה, עם זיונים
באוויר.
אמר לי יש! יש! יש לי יכביר מאה
שמונים עמודים! יימים יפים עכשיו. ימים
יפים. אני כותב כל יום.
שמחתי לשמוע. כיף, זה גם ׳לחכות
לאיזה כיף. הצהרות הנאה שכאלה, זו
הדבקה עצמית של רבב על המצח. אצלנו,
גמרת קאריידה של אינטלקטואל מזהיר —
אם אתה אוהב אותו. מה לעשות.
מיצוות החכמולוגים, זה לזרוק בו אבן,
כי גם הם קיימים. איך ידעו אחרת שגם
הם היו כאן פעם? ככה זה. אהבה ומח מאות
הם ערכים ונטמעים, מתמזגים, אבל
שינאה יצרית לבן־אדם היא ייחוד. היא
עצמיות. שיהיה. לא איכפת לי להקשיב
למתנגדים שמסבירים יפה. לפעמים זה
׳תענוג בפני עצמו ׳לשמוע. מצחיקים אותי
רק אלה, שתופסים ׳מישרות בעיתונות,
וצורחים בקול סרים, היסטרי ביקורת
סיפרותית — ״אימפוטנט!!!״
לא יודעת מה בקשר לקוראים, אבל

כתבתי לפני כמה חודשים על מיסעדה
יפואית עם תפאורה לא מרשימה — דגים־
בטעם־אפריקה, שמשחקים אותה שם בדגים
וסלטים לא נורמליים וזולים. שימו
את כל התישבחות בצד, למרות שמגיע
להם, והחליפו את כל זאת עם קוסקוס
הדגים המטורף שמגישים שם. זו מנה
שמורצת רק לאחרונה, ישר מהראש של
מרגרט, זו הבעלים.
באים למאמא מרגרט, ומבקשים רק קוסקוס
דגים. מקבלים קערה ענקית מלאה
ניתחי לוקוס, ירקות מבושלים משגע, מרק
כימעט גלטיני מרוב סמיכות בריאות וויטמינים,
כוסברה טריה, תבליני גן־עדן ומה
לא. מה לא. ליד זה מגישים הר של קוסקוס,
ואם נגמר המרק, ולא מתפקעים
באמצע בצליל אבטיח בשל, מרגרט מוסיפה
בלב רחב.
כל העסק עולה שלוש מאות לירות בלבד,
וזה הקוסקוס הכי טעים שאכלתי אי
פעם. אני, שבחיים לא נוגעת בקוסקוס.
להזכירכם. מכיוון תל־אביב ליפו, זה
לפני הרמזורים של המישטרה בדיוק. פונים
ימינה, ואום אופ עוצרים. זה מיד ב התחלה,
בפינה. פתוח שם כל השבוע,
חוץ מיום שישי בלילה, כי כבר קר.
זה לא נורמלי רבותי. גם התעריף. למ רות
שכתבתי על המקום בעבר, ובלי עין-
הרע פוקדים קצת אנשים את העסק, הם
לא העלו מחירים.

חלק אולי מכיר את הפטנט, אבל חלק
גדול אינו מכיר, והחורף הקרב זו ממש
הזדמנות להוריד קצת הדרכות בעניין.
אז ככה. אוספים את החבו״ה. לברבאריים,
שימעזים לבוא עם ריח נפטלין מהבגדים,
לא להתבייש להעיר. אמא, שמאמינה בחומר,
זה לא תירוץ. אמא מאמינה גם
בחתונות, בציונים טובים, אז זד, לא עניין.
מושיבים אותם צפוף, כמה יותר צפוף
כמה יותר טוב. מדביקים מין עם מינו, או
מין־עם־בלי מינו — איך שרוצים. מודיעים
בדרסטיות שעכשיו החבר׳ה הולכים לקבל
משקה מטורף.
מבררים מי אלרגי לחלב. מי שאלרגי —
מסמנים אותו בראש בתור אחד עם יל־דות־קשה,
ומוציאים אותו מהסיפור — הוא

יקבל יין, ורק יציץ בקינאה מה הוא מפסיד.
מכינים
-את זה במטבח, ומביאים מוכן
בכוסות יין יפות, שיהיה מעניין. אם מישהו
מעז לצייץ ״׳מכירים מכירים״ — מכניסים
אותו באדמה עם זפטה אחת. מי הוא ה־חריין
— שיקלקל את כל ההצגה 1
לוקחים ליקר שוקולד, וממלאים כדי
רבע את כוס היין. שואלים את הצ׳כן שלי
מחשבון עובר־ושב, איך מכינים כזה ליקר
בזול. שופכים על זה חלב חמים עד סוף
הכוס. מערבבים היטב, ומגישים.
קקאו יותר קקאו־אי מזה אי־אפשד לב רוא.
מה זה טעים! עושה ממש פיצוץ
בראש, בלי שום קונטרול.

משיה של חום ואהכה
ללילות הקור

מיליון לאגזמוות״מוו

דן בן־אמוץ
בקרוב ! בקרוב !

הגנבה המגודלת והנשואה חגגה עם
השכן מתחת לשמיכות את נסיעת ה עסקים
של בעלה. גרסה, טחנה, ולעסה
את העצם שלה — כמו חתול עם טרפו
במקום־חמיסתור.

הסופר הזה נהיה חכם יותר מספר לספר.
עובדה, שום ספד שלו לא השגתי במחיר
של קודמו. אם רק אפשר היה, ספרים
שלו אני ׳קונה דמן, ישר מתוף הראש.
הימור בטוח דבותי. הימור בטוח.

חושן אלוהים ירד לה בעיניים, אך
תוך שנייה היא התעשתה. נותחה את
השמיכה עד הסנטר, לכסות את פל העניינים,
ופתחה בצרחות על הבעל :
״מה הגעת פתאום באמצע היום !1
עאחז!״
הבעל חשב להתפקע.
״ומה עושה האיש הזה,״ הצביע על
השכן, והקפיא בכך את זחילתו האינדיאנית
אל הדרור.
״ומה עושה האיש הזה במיטתי ז!״
1העז לדרוש תשובה.

האישה צימצמה עיניה לסדק צר.

״אתה שאגה בבס עמוק ומאיים
ז — ״שלא תחליף לי פה את הנושא

*וודטה דני!

שידור
צל׳׳ ש
החצר ה קי דו ח של אמרקה
י• לכתבתו של דן רכים, ששודרה ב־

השבוע יומן אירועים, אשר פירטה ופיע־נחה
את ניצחונו של הנשיא־הגבחר רו־נלד
רגן, כניצחונה המתוחכם של הריאקציה
הימנית האמריקאית, שהצליחה,
נוסף על הצלחתו שליירגן, להביא למהפך
אלקטורלי בשני בתי־הנבחרים. סקירתו
של רביב את הכוחות הימניים, הנוצריים
והשמרניים, הזכירה את ימי שיאם של
כוחות אלה לפני שנות דור, בימי ״ציד
המכשפות״ של הסנאטור ג׳ו מק־קארתי.
ניתוחו ודברי פרשנותו של רביב התעלו
מעל לרדידות ששפעה מפיהם של
פרשנים ישראליים רבים, שניסו לפענח
את משמעות ״המהפך האמריקאי״ .סיקו רו
של רביב הזכיר במגמתו את הסידרה
המעולה שהוקרנה באחרונה במיסגרת
מבט שני, ושעסקה באמריקה הלטינית,
תחת הכותרת ״החצר האחורית של אמ ריקה״
.מתוך סיקורו של רביב מסתבר,
כי אותם כוחות כלכליים ואידיאולוגיים,
המנהלים כיום את רפובליקות הבננות של
אמריקה הלטינית, הפכו עתה בעלי הכוח
העיקרי בחצר הקידמית של אמריקה, ב וושינגטון.

הרז־יו
ה־כה אח הטלזו־ז״ה
<• לחטיבת החדשות של קול ישראל ר
למחלקת־החדשות של גלי צוד׳ל, שהצליחו
לפרוש בליל־הבחירות בארצות־הברית
רשתות של כתבים, דיווחים ופרשנים,
ולטפל במערכת־הבחירות האמרי־

עורך שטרן(מימין) כמסיכה
האפלה, של שלוש דקות
תיאום ומגעים עם המערכת המייהלית.
מינויו של שטרן לתפקיד זה עורר התמרמרות
קשה ביותר בין הכתבים והעורכים.
כמה מעובדי מחלקת־החדשות מטילים
ספק בכישוריו של שטרן לתפקיד זה
(מרכיב נוסף בעבודתו החדשה של שטרן
יהיה ניהול, אירגון והפקה של מיבצעים
מיוחדים, כמו המישלר בחירות )1981ש מילאו
בעבר עורכים־מפיקים מעולים כדן
שילון ויאיר אלוני, שפיתחו טכניקה
משוכללת של ״ספרי מיבצע״.
עמיתיו לשעבר, המצויים כיום בת״פ
(תחת פיקוד) של שטרן, טוענים שקידומו
הושפע על־ידי העובדה שבמהלך השנה
האחרונה כיהן כ״ראש ועד הכתבים״.
כאשר נשאל יאיר שטרן אם ניצל ניצול
כלשהו את מעמדו כראש ועד הכתבים
לשם קידומו האישי, בכך ששיכך
מוקדים של התפרצויות כתבים, השיב
בהומור שהכוונה היא בוודאי להאפלה בת
שלוש הדקות, שאותה הוא יזם בתוקף
תפקידו, כאשר הנהלת הטלוויזיה מנעה
שידור ראיון עם בסאם אל־שכעה. הדבר
נעשה על־ידו על-פי הוראה מיקצועית של
ועד־העיתונאים.
שטרן מוסיף שהוא הציג את מועמדותו
לוועד־הכתבים לפני שנתיים, לקדנציה
אחת בילבד, במיסגרת המאבק שניהלו כתבי
הטלוויזיה להשוואת שכרם לעיתונאי
העיתונות המודפסת. במהלך שנתיים אלה
תרם להשוואת השכר. העיר שטרן :״אם
לא הייתי חבר בוועד־הכתבים, היו מוצ אים
בי דופי אחר לגבי קידום מעמדי ב־מחלקת־ד,חדשות.״

בסיפרו
מציגים רועה ועמיתיו טכניקה
שונה של הגשת מהדורת־חדשות, טכניקה
הרצופה בסימני־שאלה ולא רק בסימני-
קריאה, כמקובל במהדורות־חדשות בעולם
הרחב. הספר רצוף ברישום של נושאי
חדשות, תוך בחינת אופן הגשתן בימיה
הגדולים של ממעט חצות, כאשר רועה
הצליח להביא למירקע סיגנון, שהעלה את
חמת קברניטי רשות־השידור, שהדיחוהו.

הקאד״רר הקצרה
ביום הראשון שעבר פיטר מנהל הטלוויזיה
הערבית את מחמוד אכד־ככר,
שנבחר רק לפני כשלושה חודשים כמנהל
מחלקת־התוכניות בערבית. מנהל הטלוויזיה
הערבית, יוסף בראיל, שניהל במ שך
שנתיים מאבק רב־מימדי עם המנהל
הקודם של מחלקת־התוכניות בערבית
פליט פתאל, היה המום לפני שלושה
חודשים, כאשר ועדת־המיכרזים של רשות־השידור
מצאה את אבו־בכר כמתאים ביר
תר למישרת מנהל מחלקת־ד,תוכניות ו־
,העדיפה אותו על מועמדו של בראל.
לעובדים רבים בטלוויזיה הערבית היה
ברור, כי התגרות זו של ועדת־המיכרזים
במעמדו של בראל וברצונו לא תאריך
ימים. ואכן, עוד בטרם תמה מחצית תקו־פת־הניסיון
של אבדבכר בתפקידו, כינס
בראל את עובדי הטלוויזיה הערבית והודיע
להם על פיטוריו. אין ספק שאחרי ה־קאריירה
הקצרה של אבדבכר בתפקיד זה
יתפוס עתה בראל את המישרה, ולא נבחרה
של ועדת־המיכרזים.

מפוטר אכו־בכר
מחצית תקופת הניסיון
קאית ביעילות דיווחית מכסימלית. לעומת
הצלחת תחנות־השידור בולט כישלונה ו־חידלונה
של מחלקת־החדשות בטלוויזיה,
בדיוחיה המאוחרים על מערכת הבחירות,
סיקורה ופרשנותה הראשונים.

מ אחרי הקל עי ם

מניש־דוקטור רועה (עם אשתו)

הקרב על הא־עו החוק
את אחד הקידומים המטאוריים, שנע שו
אי־פעם בתולדות מחלקת־החדשות של
הטלוויזיה, עשה בשבוע שעבר השדר ו־עורך־המישנה
יאיר שטרן. מנהלה החדש
של מחלקת־ו־,חדשות, טוכיה סער,
מינה אותו כמפיק־החדשות, או במילים
אחרות, כמתאם־הראשי בין מבט לחדשות,
השבוע — יומן אירועים, מבט שני ומוקד.
תפקיד זה הופך אותו לאיש־החזק של ה מחלקה,
המאשר את היציאות־לשטח עם
צוותים, ניצול פוטנציאל הצוותים, סידור-
עבודה של כתבים ועורכים ושאר פעולות

־ גם סימני שאליה

3״נ כ״מיעט ח צו ת
בימים אלה הגיעו לארץ עותקים ראשונים
של סיפרו של איש־התיקשורת ואיש־האוניברסיטה,
יצחק רועה ״^.1111051
?414111^ 111״ שראה אור באנגלית באד־צות־הברית.
ספר זה, שחיבר רועה ביחד
עם כמה עמיתים מן האוניברסיטה העברית
בירושלים, מספר לאנשי־התיקשורת
האמריקאיים את סיפור לידתה ומותה של
מהדורת כימעס חצות.

חרכי, עוסק בימים אלה בהשלמת סיפרו
סיפור הגדה המערבית, העומד לראות אור
בארצות־הברית. עורכו הספרותי של הספר
הוא העורך אלי שאלתיאד, בעלה
של המגישה כרמית גיא מעמד
חדש נוצר ביימים אלה ברשימות המשתתפים
בהכנת תוכניות — אותן רשימות
מייגעות, המופיעות בסופן של תוכניות
והמביאות את רשימות העוסקים בהן. ה מעמד
החדש הוא מעמד של ״מפיקה-
בפועל״ .מפיקה־בפועל שכזאת היא ויווה
שפרן, מצוות מוסף. הסיבה לתוספת
״בפועל,״ :כישלונה במיכרז על מישרת
״מפיקה״ ׳ 610 במהלך המיפגש של העברת
הפיקוד על מהלקת־החדשות, מחיים יכין
למנהלה החדש, מוכיח סער, פנה סער
אל מחליפו בתפיקה עורך מוקד ומסר לו
את ״הכרטיס הצהוב״ .מעתה יידרש אלי
ניסן להשתמש בכרטיס זה, שעליו רשום
״קצר בבקשה !״ סער סיפר כי למי שלא
ציית לכרטיס הצהוב שלוש פעמים, הדי
שכמינהג שופטי כדורגל, הוא הציג בפניו
את צידו השני של הכרטיס, האדום, שעליו
כתוב ״לא תוזמן עוד למוקד 9
הערכות ראשוניות קובעות כי תקציב ה הפעלה
הראשון של ערוץ הטלוויזיה הח־

פ ס קו ל
סיפור הגדההמעל בי ת
תוכנית־הבידור תשע בריבוע ז״ל שיל-
הבה את דמיונו של אחד מראשי הטל וויזיה
השוודית, שביקר בישראל. התוצאה
של ביקור זה: הטלוויזיה השוודית עומ דת
להתחיל בקרוב בהקרנת אחותה השוודית
1העורך־כתב המוכשר, רפיק

תחקירנית מור
ובכל זאת, בת
דש, בוקר טוב ישראל, שבהפקת גלי צה״ל
והטלוויזיה הלימודית, ינוע בין 40ל־60
מיליון שקל בשנה ! 9 9נוסף על תפקידו
כעורך מוקד עומד אלי ניסן להופיע כמגיש
קבוע של מהדורות־החדשות במוצ־אי־שבת
; מישרה נוספת שיירש מטוכיה
סער. הפיתוי שהוצע לניסן: המיבנה ה מעוות
של שכר כתבי החדשות ומגישיהן,
ושיטת העבודה הנוספת של אנשי מחל־קת־החדשות,
זו הקרוייה בעגת הרשות
״עבודה יתירה״ .מהדורת החדשות של
מוצאי־שבת תספק לניסן את מיכסת הש עות
נוספות שלו 9 $לעניין מיבצע החיסכון
בחשמל, שיזמה הטלוויזיה. הישראלית
בשיתוף עם חברת־ החש מל: בשעה
שלוש אחרי חצות ליל־שבת ( )1.11 דלקו
אורות רבים בכל קומות בניין הטלוויזיה
ברוממה, ירושלים. כתב־הרדיו דויד
ויטסטום העיר, כי מן הראוי לשלוח
את עורכי כולבוטק לכבות את כל האורות
המתבזבזים בבניין הטלוויזיה • 91
אחד הקידומים הבולטים במיבגה החדש
של מחלקת־ד,חדשות הוא מינויו של
ניסים מישעל לכתב בכיר לענייני-
מיפלגות, וכראש המערכת בתל־אביב
תחנת טלוויזיית־ד,כבלים, המשדרת
בנתניה, החלה בהפקתן של תוכניות עצמאיות.
התוכנית הראשונה עוסקת בחללי
צה״ל י•!• צופי מישדרי הבחירות בטלוויזיה
בארצות־הברית, שציפו לראות במהלך
סישדרים אלה קטעי סרטים ישנים
שבהם כיכב הנשיא הנבחר רדנדד רגן,
היו קורבן למחיקת קטע שבו מופיע רגן
בסרט תרוצחים, המבוסס על סיפור של
ארנסט המינגוויי. את הקטע הכין איש ה קולנוע
של מחלקת־החדשות, שאול
שיר״רן, ששהה במהלך הבחירות בשירות
מילואים בתוכנית שעה׳ טובה עם
מני פאר הופיעה התחקירנית הראשית
של התוכנית, דליה׳ מור שהיתה בשלב
מתקדם להריונה. ידענים למיניהם, קוסמים
ורופאים, קבעו שהיא תלד בן, אך
היא הפתיעה את כולם וילדה בת.
העו ל ם הז ה 2254

יום רביעי
12. 11
• שלוש, ארב; ,,חמש
והצי 5.30 יונה אליאן
ששי קשת, צ׳ומפי (שימעון
כהן) ויוחנן לקיצביץ מביאים

גשת. יוהן ׳נידחק הצידה. ידידתו
אווה מוכיהה אותו על
היותו עצלן, חסר שאיפות
וממעיט בערך עצמו. יוהן אינו
מתגונן ואינו מגיב. במהלך
העלילה מתברר שיוהן ומאריאן
מנהלים מזה שנה רומן חשאי,
למרות ששניהם נישאו לאחרים.
בבילוי פתאומי של סופשבוע
משוחחים יוהן ומאריאן בגילוי-

מודיע ארינסט סימפסון למלך,
כי ווליס סימפסון תצטרך ל בחור
בין שניהם. בקיץ, על
סיפונה של היאכטה נאלין,
סמוך לחוף הדלמאטי, הופכים
יחסיו של המלך עם הגב׳ סימפ־סון
גלויים לציבור הרחב. מן
החוף ניתן לעקוב אחריהם
ולצלמם. התמונות מתפרסמות
ברבים.

לקואת שיחו: השנים לאחו גנן
הסידרה שתחליף את ״תמונות מחיי נישואין״ בימי חמישי
(החל מה״ 20 בנובמבר) תהיה הסידרה ששמה המקורי באנגלית
הוא ״אחרי יוליוס״ ובעברית ״השנים לאחר מכן״ .זו אינה
בדיוק סידרה, אלא טרילוגיה מאת אליזבט ג׳ין הוארד, המביאה
את סיפורו של יוליוס גרייס שמת מוות אלים בים בשנת ,1940

• המקצוענים ()11.05

— הפעם ״ניקוי יסודי״.

שבת
15. 11

חג-המודד

10.05 סרט־קולנוע אותו
ביים הבמאי הנודע טראנס
יאנג, על־פי רומן של ז׳ורז׳
באטאי. עלילת הסרט מגוללת
את סיפורו הנוגע ללב של אב,
המנסה לדחוס אושר לחיי בנו
בן העשר, שימיו ספורים. בעת
חופשה על חוף הים נפגע הבן
מקרינה קטלנית, כשמטום־קרב
הנושא ראש חץ גרעיני מתרסק
במים לידו. הקרינה היא איטית
אבל קטלנית. כוכבי הסרט הם

ברייסכויס ו־או׳קינור: המיסבאה של ארצ׳י
יום ראשון, שעה 8.30
את סיפורה של הכפית שרצתה
לגדול ולגדול.

פאול קופלי: השנים לאחר מכן

ספינת האהבה

( — 8.00 שידוד כצבע)

יום חמישי ()20.11

— ונדי וסם ברדלי עולים על
סיפונה של ספינת האהבה.
ונדי מקוננת על מות אביה,
אותו היא זוכרת רק במעורפל.
היא סבורה כי אביה המנוח
היה קברניט אציל־נפש. במהלך
ההפלגה היא מתקשרת אל
כלכל זקן וערמומי בשם טדי,
המשקיע מאמצים נואשים כדי
לשכנע את חברתו, ג׳ינג׳ר,
שלא לנטוש את הספינה. בסיפור
השני לא מצליחים ג׳ורג׳
וסאלי ליהנות מתענוגות ירה*
הדבש בשל נקע בגב, שיזוף-
יתר ואפילו פגיעת אוג ארסי.
בסיפור השלישי, ביל אדווארדס
ואשתו אינם יודעים כיצד לפרש
את הרעש שאותו מקימים
בני הזוג לודון.

#רצח בנסיכות טבעיות
10.05 שחקן
תיאטרון ידוע אמור להיות
קורבן של מעשה רצח. הזוממים
הם אשתו ומאהבה. אלא שלא
כל מה שנראה לעין אכן מתרחש,
וכל אחת מהדמויות
שולפת את צרור ההפתעות
שלה לעיני הצופה. בתפקידים
הראשיים האל הולברוק וקתרין
רוט.

ום חמי שי
13. 11
• סוד הגן הנעלם
( — 5.30 שידור כצבע)
— פרק שישי בסידרה, על
קולין המגיע סוף־סוף לגן הנעלם,
כשמצבו הרפואי משתפר.

• חיים עלי אדמות
( — 0.30 שידור כצבע)—
הפרק העשירי בסידרה מרהיבה
זו מתאר את היונקים לסוגיהם.

• תמונות׳ מחיי נישואין
10.25 שידור

בצב תמונה אחרונה
בסידרה מפורסמת זו, שאותה
ביים הבמאי השוודי הנודע
אינגמר ברגמן. פרק הסיום נושא
את הכותרת ״בחצי הלילה,
אי־שם בבית אפל״ .אביה של
מאריאן נפטר ואמה חיה בגפה,
נפצעת ברגלה ומרותקת ל־כיסא־גלגלים.
תאונה זו מביאה
אותה להרהר על חייה. בוקר
^חד מבקרת אותה מאריאן, ואז
׳מתחילה האם לדבר על עצמה
בכנות ובגילוי־לב. מאריאן נר
בעוד
שזיכרו חי ומשפיע אל אלמנתו ובנותיו. זמן העלילה: סוף״
שבוע בנובמבר , 1960 המתחלק לשלושה סרטים: יום שישי, יום
שבת ויום ראשון. בין כוכבי הטרילוגיה: פייט ברוק, סיד היימן,
פטרה מארקס, ג׳והן קרטון, פאול קופלי וריימונד פרנסיס. הסידרה
היא בצבע.

11.20 האפיזודה השבועית
נפתחת בכך שהמושל
מזמין לביקור את קרובתו ג׳סי־קה
טייט, מי שהיתה בעבר
מעבידתו של משרתו האישי,
בנסון. ג׳סיקה הוזמנה למעשה
כדי ללוותו למיפגש עם ברון
קשיש, אך העלילה מסתבכת.
הברון הקשיש מתחנן בפניה
שתישאר עוד כמה ימים בארמונו
של המושל. סיפור זה
מגיע עד מהרה אל עיתון־
הרכילות המקומי, המכנה את
ארמון המושל ״קן אהבים״.
תסבוכת שרק בנסון מסוגל
להתירה.

כן־יוסף: כרטיס ביקור
יום שלישי, שעה 9.30
לב ובהבנה. הם מגיבים זה על
דבר זה בענווה ובהכרת טובה.

ויליאם הולדן, וירנה ליזי ד
בורוביל.

יום ש1י

ום שי ש

יום ראשון

17. 11

14. 11
הקסם השחור

( — 3.00 שידור בצבע)
— הפרק החמישי של סיפור-
הילדים — ״המרדף״.

16. 11

0המיסכאח שד א ר•
צ ׳י 8.30 הפעם:
״המישרה החדשה של אידית״.

• כנסון — ״כ׳סיקה״

• לה־טראווייאטה —
0.30 אחת אופרח לשנה מגישה הטלוויזיה היש ראלית,
במסגרת מדיניותה ה־פלוראליסטית,
אופרה מצולמת.
הפעם, זוהי אופרה טראגית
מאת ג׳וספה ורדי, על פי

• שעה טובה עם מני
פאר ואורחיו 0.15

תוכנית הבידור הדו־שבועית,
הכוללת את סקירת העיתונות
של מאיר שליו.

• אדווארד ונכי סיט•
פסון 10.15 שידור
כצבע) — הפרק השלישי בסיפור
אהבתם של הנסיך מוולם
והגדושה האמריקאית נפתח ב מותו
של המלך ג׳ורג׳ החמישי
בשנת .1936 המוות מעלה לכס
המלוכה את אדווארד, השקוע
כל כולו בעולם המסוגר של
פורט בלוודר. המלך הטרי מתחיל
להגיב בכעס ובקוצר־רוח
כלפי העולם החיצון, משום
שעולם זה, על גינוניו המלכותיים,
מרחיק אותו מן האישה
שאהב. בימי שילטונו הראשונים
של אדווארד לא עלה בדעת
איש, שיש בכוונתו לשאת את
הגב׳ סימפסון לאישה. אבל
בסעודה הנערכת בפברואר 1936

ליברית של המשורר פראנצ׳סקו
מאריה פיאווה. מקום העלילה
הוא פאריס. זמן העלילה :
בערך .1840 משך האופרה כ שעתיים.

יום
שלי שי

18. 11

הסוד

שלי

8.03 טוביה צפיר מוליך
את הצוות, כמינהגו, אל
בעלי הסוד.

י• צבי כן־יוסף ()0.30
— ״כרטיס ביקור״ של המלחין
צבי בן־יוסף, מחבר הורה נהלל,
חייל אלמוות ויש לי כינרת.
בן־יוסף היה אחד מסמליו ה משכנעים
ביותר של דור תש״ח,
מלחין שהיה מפקד עמדת ה-
מינזר בגוש־עציון בימי מיל-
חמת השיחרור, ובה נפל בקרב.
בימי מילחמת־העולם השניה,
התנדב לבריגדה היהודית והל חין
את מרבית השירים של
הלהקה הצבאית הראשונה, בהשתתפות
חנה מרון ויוסי
ידין. בסרט תיעודי זה מופיעה
אהובתו, הגב׳ נעמי זלצברגר,
וכן מוזכר אביו בן ה־ 90 המתגורר
בווינה עד עצם היום
הזה. משתתפים חנה מרון ויוסי
ידיו.

* ברשניקוב בברודווי
( — 10.10 שידור כצבע)

— תוכנית בידור של הכוריאוגרף
הרוסי הנודע, בכיכובה
של הזמרת לייזה מינלי. מופע
ענק ראוותני, שאותו הפיקה
חברת המחשבים אי־בי־אם.
תוכנית בידור זו זכתה בשלושה
פרסי אמי (האוסקר של הטלוויזיה)
.סרט יוקרה מוסיקאלי.

• וודטיר, האיש הנורא
הזה 11.05 שידור
בצבע) — הפרק השלישי ב־מינלי
וכרישניקוב: כרישניקוב ככרודוויי
יום שלישי, שעה 10.10

סידרה. אמילי חוששת כי פרד-
ריק חפץ ליטול ממנה את
וולטיר. האמת היא שבין וולטיר
לפרדריק נרקמת מערכת־יחסים
סבוכה.

מה ש לך עד

קשקשים?

אמנ 1ח
חדר הגדוד
חדר גדול, שאורכו כעשרה מטרים,
גדוש ציירים. לכל אחד פינה
משלו, ואילו הבן הקטן, מוטי,
והכלב מסתובבים בין כני הציור.
במרכז ניצבת דוגמנית, והנוכחים
שקועים כולם בעולם שכולו יוסי
ופיוט — ציורי מודל עירום בצורה
הקלאסית. אפשר כמעט ״לתפוס״
את המוזה המטיילת בין ה ציידים.
הדבר מתרחש בביתם ה ישן
של בני הזוג אירנה (״אירה״)

יאן, לעומת זאת, מקובל מאוד בחוגי
האמנות כאחד הציירים ה ישראלים
היותר מוכשרים כיום.
וזאת מבלי להיזדקק לשימוש בחומרים
ובאמצעים תחליפיים למכחול
ולצבע. חוויה שאסור להחמיצה
— בגלריה שרה לוי.

אהבת ו־ושל״ס
יהודית גינת, תיירה וציירה בהרבה
ארצות. אולם בצד הציורים
בולטים בתערוכתה בבית־האמנים
בירושלים ציורי ירושלים וסביבו
דקס

שמפו

פיוידקש
שמגי — יעיל צנד קשקשים וגרויי עור הנובעים מכך.
נירידקס שמפו הוא פיתוח מיוחד של מעבדות דרי פישר המתמחות בייצור
מכשירים קוסמטים בידע רפואי.
פיוידקס שמפו ריחני ונעים לשימוש.
פירידקס שמפי מחטא את עור הראש ומנקה את השיער משומן, לכלוך
ומקשקשים.
פיוידקס שמפי— דרשו אותו בבתי המרקחת ובפרפומריות המובחרות
ותופתעו גם אתם מיעילותו.

0 0קמז 3ו) 3תו1ז <1ח 3ם11 וז 1ג

הרברט סמואל 80ט?

660992

3ל 11פולק ,
ג׳ , 1רוק
פתוח בל׳יוס כולל -ום אי משיער 21,00 ,

כסטודיו של יאן
הכלב, הדוגמנית ובנם של יאן ואירה

קבלת מודעות
לכל ה עי תוני ם
ב מחירי ה מ ערכת

פידסום אידיאל

אבן גבי רו ל 110 תל־אגיב
(פינת אנטוקולסקי)
טלפון 772118 ,227117

ך מועדון 5
לתרבות

חדשה

רת׳ הם ,5תל ׳אביב
טל׳ 7263י<2

יום שלישי, ה״18.11.80

ראיון החודש עם

ישנו מקום בירושלים שאליו
אוהבים לבוא כולם — יפים ויסות,
ציירים, עיתונאים וכל השאר.
קוראים לו קפה קמין. באותו בית
ישן יפהפה, עם גינה מרהיבה ד
שימשיות מיסתור מקרני השמש,
מצויה גם גלריה רחבת מימדים —
גלריה אוטא.
התערוכה הנוכחית בחלל הגדול
של גלריה היא תענוג לאוהבי ה סרטים
המצויירים. כל היצירות
המוצגות בד הן ציוריו המקוריים
של אמן האנימציה הידוע צ׳אק
כונס. לאמן זה יש להודות על כל
סרטי תום וג׳רי, ועל דמותו המלבבת
של הארנב הקרוי באגם בא ני.
סרטיו הרבים היקנו לו שלוש
פעמים את פרם האקדמיה, הלא
הוא האוסקר, ופרסים יוקרתיים
רבים.
בגלריה ארמא מוצגים הציורים
המקוריים, שהם השלב הסופי מהם
מורכב הסרט המצוייר. לאותם ש אינם
מוכנים לוותר על התענוג של
צפייה במוצר המוגמר — מזמנת
הגלריה הקרנת סרטים בווידיאו
של הצייר צ׳אק ג׳ובם, שבהם ניתן
להבחין בקלות בעשרות גיבורי ה ציורים
המאכלסים את הקירות ש מסביב.
תערוכה שתגרום בוודאי
הנאה למבוגרים הצעירים בנפשם
-ולילדים.
מקישינייב הצ1ע7

#בריזה

תום וגיר ובאגם 3א1

תופיק טובי

המועדון פתוח בימי שלישי
משעה 8.30 בערב. התוכניות
מתחילות בשעה 9.00 בערב.

ויאן רייכוורגר, ברובע הערבי הישן
ביפו.
את התוצאות של האירועים המתרחשים
בביתם של יאן ואירה
אפשר לראות בגלריה שרה לוי
בתל־אביב. ציורי בני הזוג שונים,
אד כישרונם יונק מאותם המקורות
— מהמסורת המפוארת של הציור
הרוסי ומוולדימיר וויסברג,
מורהו הנערץ של יאן.
רכות הגוונים, אפילו בשחור-
לבן, והצורה המיוחדת שבה הם
מניחים את המכחול או כל כלי
אחר, מעניקים רטט ותחושת עדנה
לצופה, עד שהוא מוצא עצמו
שותף לחוויה שחוו האמנים בעת
היצירה.
האווירה של כימעט־קדושה בסטודיו,
גורמת לציירים השותפים
למיפגש לשקוע עמוק בציור, וכמעט
שאין מילה מוחלפת בין הציירים
הידידים. רק כשנשמעת ה קריאה
״הקפה מוכן!״ מתפרקים
כולם ממתח היצירה. שיחת־רעים
קולחת תוך לגימת הקפה, הנמזג
מהסמובר שהביאו אירה ויאן מרוסיה
מולדתם.
אירה רייכוורגר התפרסמה בתערוכות
בובות, עשויות גרבי
ניילון ממולאים, בגלריה ריכטר.
תערוכת הרישומים הנוכחית היא
| בבחינת התגלות מחודשת לציבור.

תיה. רישומים שניכרת בהם יד
בוטחת, רגש עז לארץ, לחומר ולנוף
שאת אווירו היא נושמת. אם
״אוויר פסגות צלול כיין״ — הרי
יש ברישומיה של יהודית גינת
משהו מהרגשת הזוד והתרוממות־הנפש,
שאותם חש אדם בהגיעו
לפסגות.

גארי כץ אינו אוהב את חיי ה צוענים
והנדודים, הכרוכים בעבודה
באולפן סרטים. זוהי הסיבה
שהגבר המזוקן, ששערו הלבין
בטרם עת, ביכר לעזוב את העיצוב
בסרטים, שבו עסק ברוסיה,
והחליט להקדיש את עצמו לציור
ולמישפחתו. אולם הוא לא עזב
את עולם הסרטים בטרם נטל ממנו
את הנערה שהפכה מאוחר יותר
אשתו.
לפני שבע שנים עלו בני הזוג
כץ עם בנם יחידם מקישלנייב,
עיר הפוגרום, שלזכר יהודיה ה טבוחים
כתב חיים נחמן ביאליק
את שירו בעיר ההריגה.
כשעלו לארץ ניסו השניים להתקבל
לעבודה בטלוויזיה — הוא
כצייר והיא כמונטאדרית. הם
הושבו ריקם. אולם מעז יצא מתוק.
כך החליט כץ לעסוק בציור בל בד׳
ופרי עבודתו מוצג עתה ב גלריה
אוגרית בתל־אביב.
ציורי הנופים המעודנים והרגישים,
הנראים כמעט כמו צילר
מים, ניצבים איתן על בסים
המסורת של הציור האקדמי,
הנחשב למילה גסה בקרב בני
הדור החדש. האקוורלים שלו
מתארים את כל פינות החמד
שאליהם הגיע ברחבי הארץ —
ירושלים, צפת, עכו, יפו ושאר
מקומות שבהם יש קימורים וקש תות
בבניינים העתיקים. תערוכתו

כו!ז הרים של יהודית ילין־גינת
ציורי ירושלים וסביבתה
ה עו ל ם הז ה 2254

מן העבר

עוד חלל לשחקנים.
השני ממשיכה ההצגה.
התפאורה היא יצירת אמנות
של ממש, ומזכירה את עבודותיו
של האמן הידוע כריסטו (״חוף
עטוף״) .עבודתו לתואר מוסמך-
אוניברסיטה היתה עיצוב התפאורה
למחזה השחף של צ׳כוב.
הוא יצר אותה מבד אפור בצורת
חצי עגול, שקרע בו פתח, שבו
שיחקו השחקנים. עבודתו היא
המשך לרעיונות שביצע בעבר,
עם התפתחות והתעלות.
אם גלריה דוגית נראית לפתע
גדולה, לכל מי שזוכר אותה

כח1מ*ם
לפני 21 שנים מכר. הצייר
האמריקאי ג׳ספר ג׳ונם את ציורו
שלושה דגלים ב־ 900 דולר. לפני
כשבועיים נרכש הציור על־ידי
מוסיאון וויטני הניו־יורקי בסכום
עגול של מיליון דולר. זהו הסכום
הגבוה ביותר ששולם אי־פעם
עב*ר< עבודה של צייר בעודו
בחיים. סכום שהשיג את השיא
של ג׳ונס עצמו — 600 אלף
דולר עבור בהתאם למה .״הקול
של מיליון הדולרים נשמע כמו

את הסכום ששילם עבור היצירה
ה״כול אמריקאית״ הזו.

באגודת האמנים משתדלים להראות
שפני הדברים שונו׳ ואין היא
מוסד רדום עוד. שני הציירים,
אליהו גת ורחל שביט, לקחו על
עצמם לנהל אולם־תערוכות נוסף
לחברי האגודה, בבית החייל ב-
תל־אביב. את בניין האגודה הם
הפכו לאולפן ציור, שירווה את
הצמא למקצוע זה בקרב המתעניינים.

בגלריה
אלה בירושלים מוצגת
תערוכתו החדשה של הצייר בן
ה־ 75 אוזיאש הופשטטר. למי ש זוכר
את תערוכתו הקודמת, ב גלריה
מבט בתל־אביב, תהיה זו
אפתעה לגלות שהפעם מרובה בתערוכה
האור על האופל. רוב
הציורים בהירים ואופטימיים, אולי
משום שההצלחה החלה להאיר
פניה לאמן קשיש זה.

תום ודרי שד צ׳אק דונם
ה׳אוריגינאליס של הסרטים
בגלריה אוגרית מיועדת לאוהבי
הציור בנוסח הריאליסטי הישן.

*ור סד א טרון
ותיאטרון בגדרי ה
להסקת המחזה פונדק הרוחות
נדרשו חודשיים של חזרות, שבכולן
נכח המעצב אריה ברקוביץ.
התוצאה שהתקבלה בעת ההופעה

העולם הזה 2254

בעכו היתר, שונה בתפאורתה מזו
המוצגת בימים אלה באוניברסיטת
תל־אביב, והמיועדת לצאת למקומות
שונים בארץ.
בעכו, מספר אריה, היו שלושה
פתחים באולמות האבירים, ובהם
הועלתה ההצגה. הוא חסר אותם
בתל־אביב. לשם כך יצר תפאורה
שונה מיריעת בד ענקית,
המורכבת מרצועות רבות. הוא
קרע בה שלושה פתחים, שהוסיפו

נוף יפו של גארי פץ
נופים מעודנים
כקטנת ממדים, הרי יש לזקוף
זאת לזכותו של אריה ברקוביץ
ועבודתו. הן מעניקות תחושת
רוחב וגודל, מבלי שהדבר פוגע
באיכותן.

מוסיקה״ ,אומר ג׳ונס. הוא עצמו
לא זכה אף בסנט אחד מהעיסקה.
מנהל המוסיאון, טום ארמסטרונג,
מודה שהוא נרגש ועצבני מאוד
נוכח הציור. ואין פלא, אם זוכרים

אותם שהופתעו למראה פסלי
הבוץ של יגאל תומרקין, המוצגים
בחלל התחתון של דיזנגוף
סנטר, ושטענו שהחומר מהם הם
עשויים ־נראה זמני ובעל אורד־חיים
קצר ,״עד הגשם״ ,יכולים
להירגע. תומרקין מבטיח להם,
שהתערובת שעשה מוצקה כמו
אבן בנייה שנעשתה בידי בנאים.
העיקר היא תחושת הקירבה לאדמה,
אותה הוא מדגיש במיוחד
ברוב תערוכותיו האחרונות. ואין
זה משנה אם היצירות צוירו בתוניס,
סיציליה, מצריים או
ישראל.

נזי־טד
3 זהו זה!
עכשיו כשתרצו רהיטים להדי הילדים ה מסו ל״כל״גיל״
והגידו ״מגידו״.
המוכר יציג בפניכם מערכת רהיטים מודולרית שהיא ממש
יצירת מופת של נגריית גבעת ברגר, באיכות המעולה בעיצוב
המרהיב בגימורים המושלמים ומה בעצם לא.
אז בקיצור, הגידו ״מגידו״ ותחסכו לכם הרבה זמן של ריצות ביו
חנויות בדיקות מוצרים וכד.

מרכז תצוגה ומכירה: תל אביב, דיזנגוף 201
חי פ ה: כל גיל, הרצל 32

ירושלים: ויסמן,תלפיות,דיד בית לחט 113

ה עו ל ם הז ה 2254

שכו־הטיוחה
הגבוה ביו תו
בעולם שולם
לעורו ־הו ויו
צב 1לי ד סקי
?1ן ייו של חסן אדפונסו היו חלק
• משכר־טירחתו של עורך־הדין התל-
אביבי צבי לידסקי. חסן אלפונסו היה
גבר ערירי כבן ,50 שנראה קשיש הרבה
מגילו. הוא התגורר בדירה דלה וחשוכה
בנתניה, ונרצח בחודש נובמבר שעבר.
הוא נרצח למטרת־שוד, אך בביתו נמצאו
רק 15 לירות עלובות, שבהן התחלקו
השודדים.
כאשר נתפסו החשודים בשוד וברצח,
הודה אחד מהם, ניסים שוע, כי הוא אשר
הרג את הזקן, וגם סיפר מדוע עשה
זאת .״לא יכולתי לראות את אמי בוכה
כל הזמן, מוכרת דברים מהבית. אז הח לטתי
לעשות שוד ולעזור לאמי לצאת
מכל הצרות, היא היתה אומללה כי לא
היה לה מספיק כסף כדי לשלם לעורך-
הדין של אחי, צבי לידסקי״.
ויקטור שוע, אחיו של ניסים, הסתבך
בפרשה של החזקת נשק וכלי פריצה
ונעצר בחודש אוגוסט .1979 המישפחה
היתד, אומללה, והתלכדה כולה כדי לה ביא
עזרה לאח בכלא. האם מכרה ״את
כל הבית״ אך הכסף לא הספיק. ניסים
הלך לעבוד כרצף, אך גם משכורתו לא
הספיקה .״אז החלטתי לעשות שוד,״ סיפר
שוע. הוא לא היה בקיא בהליכות־הפשע,

פרקליט לידסקי >עמ המתמחה מלי בורנשטיין)
שכר־הטירחה היה קטן
מע את צעדיו של שוע הנכנס לדירה,
פנה לעברו כשהמוט המאיים בידו .״ידעתי
כי באתי לעשות שוד, אז דחפתי
אותו והפלתיו ארצה,״ סיפר שוע.
אלפונסו נחבל בנפילה, ודם החל שותת
מראשו. אך שוע המשיך לבעוט בו ולה כותו,
עד שהפסיק לצעוק. שני השותפים
חיטטו בדירה, אך מצאו רק 15 לירות,
ואז עזבו את המקום, והשאירו את

למסור למישטרה. שוע הודה באשמת-
הריגה, ואחרי טיעונו של סניגורו, דוד
אופק, נידון ל־ 13 שנות מאסר. כאשר
העיד במישפטו של בוחניק השבוע, חזר
שוע על הסיבה שגרמה לו להרוג את
הזקן — שכר־הטירחה לעורך־הדין.
אחיו של שוע, ויקטוד, שעבודו נאסף
שכר״הטירחה הודה גם הוא באשמת
החזקת נשק וכלי פריצה ונידון בחודש

וברח. הוא נשאר חופשי במשך ארבעה
ימים, ואחר־כך טילפן לעורך־הדין לידסקי,
ביקש ממנו לייצגו, ולעזור לו להסגיר את
עצמו למישטרה.
עורך-הדין קבע לו פגישה בחצות במערכת
ידיעווז־אזזרונות עם העיתונאי יחזקאל
אדירם, ועקביוב הוסגר למישטרה.
הוא טען כי ברח כדי שיוכל להביא את
זעקתו לידיעת־הציבור, להפגין נגד הח־

וצחבשנוו רו ח ה
ולכן חיפש לו שותף מנוסה. ביחד תיב־ננו
לפרוץ לדירתו של אלפונסו הערירי
ולגנוב את כספו. הם היו בטוחים משום־
מה כי במיזרונו של הקורבן מצוי מטמון
כסף וזהב.
בחודש נובמבר בשעות אחר הצד,דיים
יצאו השניים. האחד הקיש על חלונו
של הקורבן כדי להסיח את דעתו, ושוע
פתח בינתיים את דלת־הכניסה, והתכוון
לחטט בדירה ולברוח עם האוצר. אלא
שלא כך התגלגלו הדברים. אלפונסו נבהל
מהנקישות בחלון, נטל מוט־ברזל
וניסה לנעול את התריס, אד ברגע שש־

הקורבן מתבוסס בדמו. ימים ספורים
אחר־כך נפטר אלפונסו בבית־ד,חולים.

גיצו 5שיחזור
הפשע לברי ח ה
הסגיר עצמו למישטרה והודה
׳ כי הוא שביצע את השוד והרג את
אלפונסו. הוא הצביע על אלי בוחניק
כעל שותפו לפשע. לאחר זמן חזר בו
שוע, וטען כי לא בוחניק הוא השותף,
אלא אדם אחר, שאת שמו הוא מסרב

ינואר השנה לארבע שנות מאסר, מהן
שנה וחצי בפועל והייתר על־תנאי. עורך-
הדין לידסקי לא זכר כימעט את מישפטו
של ויקטור, שהיד, אחד מהפעוטים שבהם
טיפל בזמן האחרון. הוא נדהם כאשר
שמע מה עשה האח כדי לשלם את שכר־טירחתו.
ואמר כי עד כמה שהוא זוכר
היה שכר-הטירחה קטן, וגם זה לא שולם
לו במלואו, המישפחה. נותרה חייבת לו
10 אלפים לירות, שלא שולמו עד היום.
השבוע מופיע לידסקי במישפט רצח
אחר של ישישה. הוא מגן על יצחק
עקביוב, הנאשם כי רצח את רחל פסטרנק
בביתה בפתח־תיקווזז בחודש מרס השנה.
עקביוב היד, עצור כאשר הוגש נגדו
באוגוסט כתב־האישום על רצח. הוא טען
כי אין לו סניגור, וביקש מבית־המישפט
למנות לו אחד. ואמנם, השופט יעקב קדמי

קירות הלוחצות שערכה לו המישטרה
כאשר השתמשה בילדיו לשם סחיטת הודאה
מפיו, וכן כדי להשיג לעצמו עורך-
דין. בעצם היה כבר סניגור לעקביוב,
אשר מוגה על־ידי בית־המישפט, ובכלל
אין מקום קלי יותר מלהשיג בו סניגור
מבית־חכלא. כל-כך הרבה עורך-דין מבקרים
בו, שאפשרות הבחירה היא כמעט
בלתי־מוגבלת.
אנשי מישטרה מתחנת פתח־תיקווה
סיפרו כי הסיבה האמיתית לבריחתו של
עקביוב מבית־הכלא היתד, כדי להשיג
כסף ולממן לעצמו את עורך־הדין לידסקי.
הם ידעו לספר כי בימים ששהה בחוץ
מכר תכשיטים וחפצים אחרים והשיג כסף
כדי לשלם לעורך־הדיו. כאשר נשאל על-
כך לידסקי טען כי הדבר אינו סביר.
כיוון שהוא ניהל את המשא־ומתן על

אחו הדו ו שחד וניצע וצח, והשני
נו ח מבית־הסוהו נדי להשיג כסך

קורבן אלפונסו
שכך־הטירחה היה רצח

מינה את עורכת־הדין אסתר דורון כס-
ניגוריתו.
בחודש ספטמבר השנה ברח עקביוב
מבית־הכלא, אחרי שביקש להביא אליו
לכלא רמלה את החוקר גרשון פנקס מ־מישטרת
פתח־תקווה. הוא אמר כי הח ליט
סוף־סוף להודות ברצח, ואף הסכים
ללכת עם החוקר לשיחזור, ולמסור לידיו
את התכשיטים אשר נגנבו בעת הרצח.
כאשר היו השוטר והנאשם בפרדס שבו
אמורים היו להיות טמונים תכשיטי הנרצחת׳
ניצל עקביוב רגע של היסח־הדעת

שכר־הטירחה עם מישפחתו של הלקוח,
שהיא מישפחד, עשירה, בעלת משתלות
ועיסקי גינון מהגדולים במדינה. ואחיו
של הנאשם הוא אשר שילם את שכר־הטירחה
בצ׳קים דחויים.
עורד־הדין לידסקי לא רצה למסור
פרטים מדוייקים על שכר־הטירחה בתיק
זה, אך הסביר כי הדבר תלוי בכל תיק
ותיק, וכי יש לקוחות שאינם משלמים
את כל הכסף. לדבריו, שכר־הטירחה יכול
להיות אפילו פחות כד 50 אלף שקל.

אילנה אלון 1

חדשות חמות לסובלים מקור
לבנים ומוצרי בריאות
מצמר ארנבות אנגורה.

צמר אנגורה שומר על חום גופך ובריאותך
מבודד מקרת קל במשק?;אורירי נעים ורך למגע.
מבחר מוצרים מצמד אנגורה בבתי המוחחת,המשבידלצדכן י בם ופרפארם ובסלונים מובחרים

אנגורה־ הלהיט החם של החורף

ה עו ל ם הז ה 2254

להתגר ש
פעמ>>ם
מ או תו בעל
אם אתם מסתובבים בסביבות רמת-
אביב ורואים בחורה יפהפייה נוסעת על
טוסטוס, היזהרו ממנה. מירי גור בד-
רך־כלל נחמדה ונעימה, אבל עפשיו היא
ממורמרת וכועסת ״על כל העולם, ממש
סכנה להתקרב אליה.
ותאמינו לי שהיא צודקת. לפני כשנה
נישאה מירי, היום בת ,24 לבחור שהיא
אישית חשבה שהוא התגלמות החלומות
של כל צעירה בת גילח. הבחור לקח
אותה להתגורר במשק שלו בבית־זית,
על־יד ירושלים, והבטיח לה חיים נהדרים
בחיק־הטבע ובצל הקדושה של ירושלים.

תחרות
במקום

אני חושבת שהייתי הראשונה שגילתה
את סמדר קלצ׳ינסקי, היפהפייה בה״א
הידיעה של תל־אביב. סמדר בת דד 17 היא
לא רק יפה, היא גם בתו של צייד־הגר־מנים
והצייר המקסים אנדרי לולצ׳יג־

סקי.

אחרי שגיליתי לכם עד כמה היא יפה,
נגשה סמדר לתחרות־היופי של השבועון
לחיטון. היא אמנם זכתה שם רק בפרס
שלישי (אני לא יודעת מה השופטים שם
חשבו) אבל הדיבוק של להיות יפה
ולזכות בפרסים לא עזב אותה. סמדר הח ליטה
לגשת לתחרות מלכת־היופי הגדולה,
לזכות בה, ולהראות לכל העולם שלא
רק רינה מור היתר, מלכת־היופי־העול־מית
מטעם ישראל, אלא שיש עוד אחת.
סמדר יודעת שכדי לזכות בכל התארים
האלה צריך להתכונן, וכדי להתכונן
צריך זמן, היא עזבה את עבודתה כא־סיסטנטית
של רופא־שיניים תל־אביבי,
אמרה שלום לכל החברים הטובים שלה,
וגם הודיעה לחבר הפרטי מאוד שהיה
לה :״מהיום זה נגמר.״
לחבר הנדהם היא הסבירה שראשית:
אין לה זמן בשבילו, היא צריכה להתכונן,
ושנית: הוא אולי טוב כחבר של
ילדה צעירה ויפה מתל-אביב, אבל הוא
לא די טוב כדי להיות חבר של מלכת-
היופי־העולמית.

חתונת האלונים
כל האלופים, תתי־האלופים ואלופי־המישנה
של צד,״ל הכינו את המדים הכי
יפים שלהם. גם מי שכבר השתחררו
התכוונו לבוא בבגדים האזרחיים הכי יפים
שלהם למה שהיתר, צריכה להיות חתו־נת־השנה
בצה״ל (מיל חתונתם של
יוסי הוד, בנו של מי שהיה מפקד חיל-

סמדר קלצ׳ינסקי
מלכת היופי העולמית
צהבת קאהיו ־ ירושלים

מירי גור
האות נפלה
אני לא יודעת מה בדיוק לא הלך,
הבעל, הטבע או ירושלים, אבל מירי
החליטה להתגרש. לזכותו של בעלה יש
לציין שהוא לא עשה בעיות. כמו שהוא
הסכים להתחתן ככה הוא הסכים להתגרש.
השניים
הלכו לרבנות, התגברו על
שלושת הרבנים שאמרו להם :״אולי תנסו
עוד פעם?״ ומירי קיבלה לידיה את
ספר־הכריתות.
ברגע שהיא התגרשה היא החליטה
שאחרי המחנק של בית־זית היא צריכה
לשאוף אוויר קריר. מירי קמה ונסעה
לה ללונדון והתכוונה לשהות שם, כמו
שהיא אומרת :״כמה שיותר״.
אבל לא כל מה שרוצים קורה בחיים.
מירי קיבלה מהוריה מיברק :״לחזור
מיד לארץ.״ במיברק היתד, גם אזהרה :
״נא לא להתחתן — את עדיין נשואה.״
כשהיא הגיעה לארץ, הסתבר לה שהיא
היתד, צריכה לחזור בגלל אות. אחת
האותיות בגט שלה, האותיות היפות האלה
בכתב סתם, פשוט נפלה. הרבנים החלי טו
שזה סימן משמיים ושד,גט לא תופס.
מירי נאלצה לעבור את כל תהליך הגירושין
מחדש, ורק בשבוע שעבר היא
התגרשה בפעם השנייה.
עכשיו מירי רק מתפללת שאף אחת
מהאותיות בגט המחודש לא תיפול עוד
פעם. לפעם השלישית אין לה כוח.

אירים לוי
להפסיד ברגע האחרון

האוויר, האלוף מרדכי (״מוטי״) הוד,
ואיריס לוי, בתו של קצין בכיר אחר,
אמנם לא כזה פייטר כמו מוטי, אבל

בכל זאת תת־אלוף (מיל ,).אשר לוי,
שהוא גם אחיו של השחקן אורי לוי.
ההכנות הסתיימו, ההזמנות הודפסו, וה כל
רצו כבר לראות את אירים — התעה
בלונדית מפורסמת — ואת יוסי, שאינו
מבייש את האבא שלו, תחת החופה.
אם תפגשו היום את יוסי ברחוב והתבוננו
היטב באצבעות ידיו תראו שאין
לו שם טבעת־נישואין, וזה לא מפני
שהוא לא אוהב טבעת. אם תפגשו את
איריס תבחינו שהעיניים הכחולות והגדולות
שלה עצובות, וזה בוודאי לא סימן
ההיכר של כלה צעירה.
החתונה פשוט לא התקיימה. כמה ימים

אני אוהבת את ליאורה ניר• הצעירה
המוכשרת, שד,יתד, קריינית בגלי. צה״ל
ואחר-כך הפכה אחת המנהלות של
לישכת־העיתונות־הממשלתית, היא בעלת
מרץ, חן, שכל ומה שחשוב יותר — לב.
והלב הזד, הוא שהביא אותה לבית-
החולים הדסה בירושלים, שם-היא מאוש פזת
עכשיו לא בגלל תאונה חס וחלילה
— ליאורה זהירה מאוד בכל מה שנוגע
לכבישים — מחלת הצהבת תקפה את
ליאורה בצורה קשה.
כמו שנודע לי שליאורה בצהבת —
ועוד לפני שבדקתי אצל המאמר, שלי אם
היתד, לי צהבת ואם אני יכולה לבקר
אותה — נודע לי שגם שגרירנו בקאהיר,
הד״ר אליהו (״אלי״) כן־אלישר, שוכב
לו עם צהבת.
חשבתי וחשבתי איך יכול להיות הקשר.
בדקתי ומצאתי שליאורה לא היתד, בחודשים
האחרונים בקאהיר, וגם כשכל חברותיה
ללישכת־ד,עיתונות ליוו את הנשיא
לפני החתונה עלתה במוחו של יוסי
שאלה, שלא מצא עליה תשובה :״האם
אני מוכן לבלות את כל החיים שלי כאיש
נשוי ז״
בעצם אני חושבת שהוא דווקא מצא
תשובה, שגרמה לו לנהל שיחה ארוכה עם
אירים, ולהסביר לה שחתונה זה לא הכל
בחיים. אירים לא כל־כך הבינה את זה
וכעסה עליו מאוד. התוצאה היא כמובן
שלא היתה חתונה.

לבירה המצרית, היא נשארה בארץ.
עכשיו אני גם יודעת את התשובה.
האהבה הגדולה של ליאורה, שאני לא
יכולה לספר לכם, מסיבות מובנות, מי
הוא, היה בקאהיר, נפגש לצרכי עבודתו
עם בן־אלישר, ובץ יתר המתנות שהוא
הביא לליאורה מארץ הפרעונים היו גם
חיידקי־הצהבת.
אבל זו הגדולה של ליאורה — בשביל
אהבה היא מוכנה לסבול אפילו צהבת.

ליאורה ניר
מחלה בקורספונדנציה

•*י ד,ודא יקד

אם שעה אחת
של בישול במטבח
הורסת לאשתך
את כל היום...
א זקוקה

ה מאוורר הדו-כיווני למטבח ול שרותים
מכניס אוויר צח ומוציא רי חו ת ו אדי ם

לייעוץ והרכבה :
ת ל ׳ אביב :

שרון — תעשיות מיזוג אויר בע״מ, רח׳ הגלעד , 2רמת־גן, טל׳ 737626 ,733251/2

ירו שלים:

אב גל, רח׳ העמק ,10 ממילה, טל׳ . 243636 ,243604
קור חו ם, רח׳ ריבלין ,8טל׳ . 227988
מאייר, רח׳ בן־סיוא ,10 טל׳ . 223303

חיפה

באר־שבע
אזור הצפון

שומרונסקי; דרן־העצמאות ,57 טל׳ .531259
גרופר יצחק, רח׳ פבינר ,1טל׳ .643257/8
אלקט רו חבש, רח׳ הנמל , 53 טל׳ .645067
מכנו קרונ מן, רח׳ הדסה ,68 פסז׳ פאר, טל׳ .77010
שרון _ כר מי אל בע״מ, אזור התעשיה כרמיאל, טל׳ .989194
קרני חשמל איל ת, מרכז חנויות שבא, טל׳ .72950

^ום 1£ו ו ~עיל0
ל ה שיג בפר פו מ ריו ת ה מו ב ח רו ת,
ב ב תי המרקחתוברש תו ת ה שוו ק

קוראי העוין באוה״ב
הרוצים להשתתף כפעולה
להצלת מדינת ישראל
מחורבן הליכוד —
יתקשרו אל :

תן טרמפ
ל חיי ל

ס 19
.¥. 10021א 360 £. 65111 81..
161: ) 212( 570-9190׳

(המשך מעמוד )3
התחבורה ושר לענייני הבריאות.
אבל אין בה אף שר אחד שתפקידו
הוא להקדיש את בו מירצו
לבעייה האחת והיחידה שתקבע את
עתיד המדינה הזאת לדורות: כיבוש
אחיזה למדינה במרחב קידמת״
אסיה.
לכאורה אחראי לכך לפני ממשלת
ישראל שר־החוץ. אולם זוהי
פיקציה פורמלית גרידא. שר־החוץ
אחראי למערכה גדולה — ניהול
המילחמה הפוליטית נגד מדינות״
ערב. הוא מנצח על עשרות שגרירים
וצירים, באו״ם ובבירות העולם,
שתפקידם האחד והיחידי,
כמעט, הוא להסביר לעולם כי הערבים
הם עם תוקפני׳ מתנכל,
שוחר־מילחמה, פראי וזדוני, עם
אשר שום ממשלה תרבותית
המכבדת את עצמה אסור לה להושיט
לו את ידה.
במנגנון האדיר הזה של מיש־רד־החוץ,
ישנה מחלקה אחת הקרויה,
כמעט בהלצה ,״מחלקת
המיזרח התיכון״ .בימים הטובים
ישבו בה שני אנשים שלמים ...

שד לענייני
ה מר חב
כימעט ואי־ אפשר להבין
תופעה מוזרה זו, מדינה המוציאה
בעל כורחה מאות מיליוני לירות
בשנה לשם ביצור כוחה הצבאי,
אינה מוכנה להקדיש אף מאה אלף
לירות לצורכי פעולה העשויה למנוע
את הצורך להפעיל צבא יקר
זה. מדינה המגייסת את כל בניה
למשך שלוש שנים, שלושים ושישה
חודשים ארוכים, אינה מסוגלת
להחזיק תריסר אנשים למען פעולה
העשויה, בבוא היום, למנוע
צורך נורא זה. אין לכך שום הסבר.
לפני שישראל יכולה אף לחלום
על נסיון רציני להשגת השלום,
בכל כיוון שהוא, עליה להכין את
המכשירים, שבלעדיהם לא יתכן
שום נסיון בשום כיוון.
עליה למנות שר מיוחד, שר
לענייני ערב, שתפקידו האחד והיחידי
יזיויה לטפל ביחסים בין ישראל
לבין ארצות־ערב. מטבע ה דברים
יהיה הוא השר השני בחשיבותו
בממשלה, אחרי שר־הבי־טחון.
עליה
להעמיד את השר הזה בראש
מישרד לענייני ערב, שאליו
יש לגייס לא רק את כל המומחים
המוכשרים לעניינים הערביים,
שישנם בישראל בשפע, אלא
גם כוחות דינאמיים, חסרי־שיגרה,
בעלי מעוף ותנופה
יש להעמיד לרשות מטכ״ל־שלום
זד. תקציב של מיליונים — תקציב
שיעלה על תקציבם של מיש-
רדי״הממשלה השניים־במעלה.

היכון לשלום;
רצונך בשלום;
הרומאים אמרו8! 919 :

( ״ אגבר ״ אללזטי ^, 3,ה
מעבדה מ שוכללת
* לטלווזיות צבעוניות שחור־לבן
* אנטנות !מרכזיות ופרטיות

עברנו למקום חדש

מ ר כז המל אכה גבעת ״
רחוב כורחיו 5׳חיזקה 23
מול הסופרשוק נולבון ! 74218176

130111101 בתבק וזזססבק. רצונך בשלום,
היכון למילחמה. אולם לא
פחות נכון לומד — בתססבק 51 915
גמססגק גתבין. רצונך בשלום, היכון
לשלום.
ע ד כאן המאמר משנת .1956
כמה מישפטים בו נראים כאילו
נכתבו בשבוע שעבר, בקאהיר.
אשר להצעה להקים מישרד ממשלתי
מיוחד לענייני השלום, בראשותו
של שר מיוחד אשר ייצג
את האינטרסים של תשלום בישיבות
הממשלה — אני עומד עליה
כיום כמו לפני 24 שנים. ואולי
עוד יותר.
מובן שמינוי שר אינו תחליף
למדיניות נבונה• אד יתכן כי שר
לענייני־המרחב היה מונע בעצם
נוכחותו כמה מן השטויות החמורות
ביותר של ממשלת בגין. וגם
המדיניות הטובה ביותר זקוקה למכשירים
הנכונים לביצועה.
הענל ם הז ה 2254

אורכים שונים למיכנסיים והמיקטרונים
מופיעים באורכים שונים. זוחל באורך
ספורטיבי ועד גיזרת המיקטורן הקצר
בסיגנון הסמוקיניג לשעות-הערב.
ורדים בבל הצבעים יוניסקס חברת דלתא, המייצרת את מוצרי פייר
קארדין, מציעה קולקצייה המורכבת מחול־צות
קטיפה יוניסקס, לגברים ולנשים, שבהם
מושם דגש על שילובי צבעים. הדגמים

תגידו מה שתגידו, הרומנטיקה חוזרת,
ואם לא היא עצמה, לפחות המראה הרומנטי.
תוכלו לפגוש בו כבר במלתחת-
החורף הקרב ובא: מראה רומנטי בשמלות-
ערב עטורות מלמלה וולנים, במערכות
מחוייטות בקווים רכים ובמיכנסיים באורכים
שונים.

חזר לאופנת החורף. חברת רבלון יצאה עם
1 1111 11ף 1י
אוסף של צבעי איפור רומנטי הנקרא הורד
\ 1* * 1 * 1 111 111
1 #111
השחור, לעיניים מציעים: שלושה צמדי צלליות המעניקות לעין מראה רך ורומנטי,
המשתלב עם מראה אופנת הביגוד. לשפתיים ולידיים: לכה ושפתון כסופים או קרמייס.
המושלם: שזיף בשל עם קרח־ורוד ! עץ
שרוף עם בז׳ זוהר ; כחול עמוק עם כסף.
שני עפרונות לעיניים: האחד איי ליינר
בגוון צימוק שחור והשני בצללית גבישי

קרח יוצרים את המגע הסופי.
הלחיים מלאות חיות בסומק מט ורך
שציבעו ורוד של ורד או זוהרות בערפל
ורדים, מוברש כלפי הרקה עד לקו השיער.

:ייר קאודן

המעצב לחברת דלתא .,מציג חולצות קטיפה בשילובי
צבעים שונים. החולצות רכות ונטימות, והד־מיס
זהים לגברים ולנשים. אולם הגיזרה שונה ומותאמת ללובש על־פי מינו.

זהים לגברים ולנשים. אולם הגיזרה שונה
ומותאמת ללובש.

מהסקר
מד הולידה
לקראת החורף הקרב ובא הציגה האונד
נאית ריקי בן־ארי את הקולקצייה שלה.
אני מוכרחה לציין את טעמה המשובח של
ריקי בקו הנכון של הבחירה האופנתית.
בקולקצייה זו ראינו מיגוון רחב של חולצות
אופנתיות המשתלבות בחליפות בנות
שלושה חלקים, המתאימות במיוחד ל-
שעוודהערב. מיקטרונים מבד משי מרופד,
שהמיוחד בהם הם הציורים המודרניים
המעוצבים בעזרת תפירה מיוחדת על גב
המיקטורן. מערכות של חצאיות, חולצות
ומעילים מצמר בדוגמת מישבצות ופסים,

אני רוצה לדבר הפעם על המראה
הרומנטי באיפור. ברבלון קוראים לו הורד
השחור. זהו אוסף צבעי האיפור הראשון
המבשר את שובה של הרומנטיקה.
שלוש קבוצות צבעים חשובות, שבמרכזן
שלושה גווני אודם, מרכיבות את האוסף
החדש: הורד השחור פראי ונדיר בשפתון
קרמי ולקה קרמית לציפורניים. הצבע
משתלב להפליא עם פיג׳מות סיניות ומערכות
מיכנסיים אחרות בקו ספורטיבי רך
ובציבעי לבן, כחול, סגול וירוק; רובין
מבהיק נוצץ וזוהר בלקה ושפתון כסופים
— משלים מראה פורצלני ונקי בסיגנון
אר־נובו ובציבעי חום, כתום ולבן ; ורד
של חצות — גוון עז ומדליק בשפתון
ולקה קרמית, המצטרף אל שמלות־הערב
הדרמטיות בסיגנון ספרדי רומנטי־אקזוטי,
עם שפע כיווצי בד ומלמלה בציבעי אדום
וזהב.
לעיניים מציע אוסף הורד השחור שלושה
צמדי צלליות, המעניקים לעין את המראה

גיגווון וחב

של חולצות אופנתיות המשתלבות בחליפות בנות שלושה
חלקים, מערכות של חולצות ומעילים וחצאיות, מציגה היאופ־נאית
ריקי בן ארי. המערכות עשויות צמד נקי בדוגמה חלקה ובמשבצות או פסים.

חניתה צנטנר

בד י וק כש הוא
נעים ביותו
ליה שהאמת אוהבים אח הים
/ /י לא נעלמים כשמתחיל לטפטף קצת
גשם,״ מסביר המציל בחוף גורדון, ישראל
שוורץ (שחם) ,ממרומי הסוכה שלו, שממנה
הוא משקיף אל הים. ישראל אינו מסיר
מבטו מהים. הוא מרגיש שמוטלת עליו
אחריות כבדה, לשלומם של כל המתרחצים.
בקיץ רב מיספרם, והנה לפתע נהיה סגריר

ורק בודים מעזים לשחות או לטבול בים.
״זו העונה הכי נעימה בחוף,״ אומר
ישראל .״אני לא אומר את זה מכיוון שיש
לי פחות עבודה, אלא רק מפני שאנו,
המשוגעים לים, יודעים מניסיוננו עד כמה
נעים פה דווקא עכשיו.״
ישראל מבלה בחוף מזה שמונה שנים.
זוהי העבודה שלו וזה גם התחביב שלו.
הוא שוחה, רץ וחותר בחסקה. העבודה
שלו היא חלק בלתי־ניפרד מאורח חייו.
הוא נהנה מכל רגע בים.
באמצע חודש אוקטובר נסגרו חופי
הרחצה של תל־אביב. עיריית תל־אביב
ממשיכה להפעיל רק את חופי שרתון

וגורדוך במשך כל השנה. העירייה הבינה,
שיש אנשים הממשיכים לפקוד את חוף
הים מדי יום, כל השנה, מבלי להתחשב
במזג־האוויר.
שלווה לימלך אברהם הוא נציג העיריה.
יי מופיע כל בוקר בחוף, לבוש מכף רגל
ועד ראש. אלימלך אינו מסוגל להעלות
על דעתו, שיופיע יום אחד בבגד־ים .״אני
לא יכול לחזור לחדרי בעיריה בבגד־ים.

תיירת

מהולנד הגיעה הגברת
להנות ממגע המים בכפות־הרגליים.
השימשייה מגינה מפני הרוח
והשמש הסתווית המציצה מבין העננים.

11^״1 0ן השבוע נסגרו חופי־הרחצה לאורך ימה
י •יי * 1של תל־אביב, מלבד חוף גורדון

ושרתון, הפתוחים כל השנה. רק מעטים ממשיכים לבוא לחוף

מדי יום, אלה יודעים שדווקא בעונה זו שקט, נעים והמיס
חמים. ההמונים אשר מילאו את החוף בקיץ נעלמו.
אין הם יודעים כי זו עונה מצויינת לעיסוק בספורט ולהתרגעות.

לא יקבלו אותי כך בעיריה.״ אבל הוא
נהנה להביט באנשים שבאים כל ימות
השנה לים, ודואג שהחוף יהיה מסודר.
הים שקט. אין גלים גבוהים כמו שהיו
בקיץ. הנערים שבאים עם הגלשן לא
מצליחים לתפוס גל, כדי לבצע גלישה
ולהגיע אל החוף. מזג־האוויר יציב, והים
לא מפתיע פתאום בסערה ובמערבולות.
גם ביום שקט לא מסיר המציל את
עיניו ממנו .״בודדים הם האנשים שנכנסים
לשחות, אבל עכשיו המבט קולט צבעים
יפים יותר. העננים כהים, ואין בוהק, כמו
בקיץ, ששורף לי את העיניים.״ לאורך
חוף הים מוצאים רק כמה עשרות אנשים.
רובם תיירים שירדו אל החוף מן המלונות
הסמוכים. התיירים אינם מסירים את הבגדים.
הם רגילים לאוויר יותר קר, ולמרות
זאת הם מסתפקים בהליכה ברגליים יחפות,
כדי לחוש את החול.
בחוף מוצאים להם מיקלט ילדים שחמקו
מבית־הספר. הם לא החליטו עדיין לשם
מה באו לחוף. הם לא באו כדי לשחות
או כדי לעשות ספורט. הרעיון להוריד
את הבגדים ולהישאר בבגד-ים נראה להם
בלתי־מתקבל-על־הדעת. לנה בדדה היא
תלמידה בכיתה י״א. היא לבושה מכף

אין מי לחצי!

ישראל שורץ (מימין) ,המציל בחוף־גורדון, מביט
בהערכה רבה על כל האנשים המגיעים למזף־הים
במזג־האוויר הסגרירי השוחים נראים כנקודות בודדות בים, ועליו להשגיח עליהם.

תפאורה!צילום
כדי להנציח בתמונה את

זוג התיירים מצרפת טייל בלבוש מלא לאורך
החוף. הבעל חיפש עמדת צילום מוצלחת
אישתו היקרה בנוף הים של מדינת ישראל.

איו| יומן| -מלמד״
תורה.
ם 1י •
לזקני1ג

לדעתו רק לצעירים יש זמן לבוא
לחוף כדי לקרוא עיתונים וספרים. לזקנים לא נותר הרבה זמן, לכן׳הם מנצלים אותו.

רגל ועד ראש ומצהירה שלא באה לחפש
חתיכים .״אני תלמידה טובה, למרות ש הגעתי
לים בשעה שבני כיתתי יושבים
בשיעור. באתי להסתכל בגלים ולתפוס
שלווה, אחרי המתח של הבחינה שעברתי
היום.״
בקטע אחר של החוף נתפס גם אמיר
מילר בבגדיו. הוא חייל בחופשה, המשרת
בחיל־הים. כמובן שבחר לבלות בחוף הים
גם בחופשה, כי הוא תמיד. בים. אבל למה
בבגדים? ״קר! מה פתאום להוריד את
הבגדים?״ הוא בא לים כדי ליהנות מהשקט.
לדבריו זוהי תקופה טובה כדי לפקוד את
החוף, ככה סתם, בשביל הכיף.
אין חתיכות והעיניים לא מסתובבות
יותר מדי. והזקנים? ״הם נהדרים, לא
מבלבלים את המוח״.
על החוף פגש אמיר את אנה גולנברי.
היא הגיעה לחוף למזג־האוויר הנעים,
שהלהיב אותה. היא אומנם לובשת בגד־ים
מתחת לבגדי היום-יום, אך מסרבת להסיר
אותם .״קי מדי היום בשביל להתפשט,״
אומרת אנה.

א ת העצמות

התיירות מבלגיה הגיעו לחוף בלבוש מלא, אבל
לא ויתרו על הכניסה למים ולו רק כדי
לחוש את המים בכפות־רגליהן ולאסוף צדפים למזכרת מעונת הסתיו בישראל.

נו ג־ ע

נו1ו־שי 1_1ו 11-11X1

נועזים ״הם המתרחצים הקבועים
י 1של החוף. אותם לא ירתיע מזג־האוויר.
מדי יום, במשך כל ימות השנה, הם מגיעים
לחוף, פושטים בגדים ונסחפים בשיכרון
הים.״ זו העונה הכי יפה והכי נעימה
בים. בקיץ היה החוף מלא אנשים, שלא
(המשך בעמוד )66

הים הנ טו ש

לסמור רפי

״מזונית״

שרקי יחי<זל ,

חחחסן לנוד החובב
חגיגה לידיים טובות

(המשך מעמוד )65
הותירו לנו מקום כדי לחלץ את
העצמות. עכשיו זה הזמן לרוץ
בחוף הפנוי. המרחבים גדולים והאוויר
קריר ונקי.״ כשמטפטף גשם
הם כלל לא מוטרדים. ההיפר. אז
נכנסים למים החמים ושוחים.
יוסף• קורץ הוא בן .72 לדעתו
הצעירים שמגיעים לחוף מסתם־

לד״ ,הוא בן .50 לדבריו, בים הוא
מרשה לעצמו להביט על חתיכות
ולהתבטא במילים שאותן הוא שוכח
לחלוטין ברגע שהוא עוזב את
החוף.
רותה אינה מסוגלת לשכוח את
אותם חובבי־ים שנפטרו. ברטה
ניפטרה בגיל .74 עד היום שבו
אושפזה בבית־החולים לא נעדרה

הידוע לך שכל רהיט הנמכר בהנחות, במבצע או
להרכבה עצמית כולל תוספ ת של כ-ס/ס 100 על מחיר
חמרי הגלם.
המחסן לנגר ה חו ב ב הי חי ד מ סו גו באר ץ

משווק את כל חמרי הגלם לייצור מרבית הריהוט
בביתך.
לרשותך: דקוסיבמ צו פ ה בגוני ה פו ר מ אי ק ה ; סי בי ת;
ל בי די ם, צי פויי קי ר ועוד.

תכנן את ריהוטך ואנו נעמיד לשרותך איש מקצוע
ומיכשור משוכלל לבניית:
א רונו ת; שידות; כונניו ת; ס פ ריו ת; מטב חי ם; מזנוני ם
ו חדרי א רונו ת, ייעוץ וחיתוך במקום.

80ס ״ מ

השווה: מחיר כל יחידה
בחנות כ 10.000.-ל״י
מחיר חומרהגלם +חיתוך
הוא אצלנו כ 3.900.-ל״י

120ס״ט

המחסן לנגר החובב

תל־אביב, רח׳ המנור ,1טל.838894,829589 :

חבורה עליזה

נחמיה, רוחה, דודו ואברמלה לא
יכולים בלי הים. כל בוקר לפני
העבודה הם באים לשחות, לרוץ ולשחק. הים משחרר אותם.
קים בקריאת עיתון או ספד, מכיוון
שיש להם זמן .״אנחנו, הזקנים,
חושבים איך לנצל את הזמן שנותר
לנו בצורה הטובה ביותר,״ אומר
יוסף.

חזפשיה
ומ שוחררת

אותי? רק קוטי.

^ וסף הוא דתי. סנטרו עטור
זקן והסבריו מושפעים מאמונתו
.״אד סאדם טובע, ואני בא
להצילו, הוא ירצה לדעת מי אני כדי
להודות לי. גם אני צריך להודות
לאלוהים שיצר אותי. אני מגיע כל
יום אחרי שעות העבודה, ונושם
אוויר נקי. בלי האוויר הזה הגוף
לא היה מחזיק מעמד.
״בקיץ היה חם ומחניק. אבל
המשכתי לבוא כל יום לחוף. לעומת
זאת, עכשיו זו העונה הנוחה
ביותר בשבילי. מזג־האוויר לא
מרתיע אותי גם בימי חורף קשים.
אלוהים ברא אותנו כך, שנוכל
להסתגל לכל התנאים.״
הים גורם לכל אותם משוגעים־
לדבר להרגיש צעירים. רותי היא
מורה ותיקה בבית־ספר בתל־אביב.
היא מגיעה לים ופוגשת את ה חבורה
.״כל אלה הם החברים שלי,״
היא מסבירה. ברגע שהיא פושטת
בגדיה בחוף היא מרגישה חופ-
שיה ומשוחררת .״פה אני מרשה
לעצמי להתנהג בצורה חופשית.
הים והמרחב הפתוח יוצרים אווירה
מיוחדת, וזו נעלמת ברגע שלובשים
שוב את הבגדים הרגילים.
המיפגש
עם חבורת המתמידים
בכל בוקר הוא בילוי חברתי .״פה
אנחנו חוגגים ימי־הולדת, וכשנולד
נכד דואגים לכיבוד ומרימים
יחד כוסית לחיים.״ בחוף מדגישים
קירבה איש לרעהו ואם מישהו
נעדר, מתקשרים מייד למקום עבודתו
כדי לשאול לשלומו.

^ ל ה בי ט על
ח תי כו ת
ף חמיה מבונה בפי אנשי
החבורה בשם ״השובב״ .הוא
בן .50 הוא לא מעלה על דעתו
חיים בלי רותה, בלי דודו ובלי ה ים.
גם אברמהל׳ה, המכונה ״הי

מתכוונים
להסיר
בים, כאשר מזג

אדיר מילר ואנה
גולנברי אינם
את בגדיהם
האוויר קריר.

אפילו פעם אחת מן החוף. היא
היתד, משחקת רקטות עם כל די
צעירים.

ל־איק
לשיזוף
ן כל אחד יש זמן לקום ב*
/ /יקר וללכת לים, טוען דודו.
״זה עניין של הכרה והחלטה. מוסקה
איסקין מגיע כל יום בהפסקת
הצהריים שלו. מאז שהיא זוכר אח
עצמו הוא בים .״עתה, כשמזג־האוויר
הקריר הבריח את כל אלה
שחושבים שהים נועד רק לשיזוף,
יש למציל סנאי לעסוק עימי בספורט.״
מוטקה לא מתפנה כדי
לנעוץ עיניים בתיירות שעוברות
לידו בחוף. אך הן מתעכבות כדי
להביט בו ולהתפעל מהמרץ הרב
שלו.
לידו מפגין אליהו חרש יכולת
מרשימה בהעברת כדור הכוח. אין
לו זמן לשבת בדיזנגוף, כמו שאר
חבריו האחרים בני ד,־ 70 פלוס, כי
עליו לחזור אל מכון הספורט שלו.
גילה רזין !
ה עו ל ם הז ה 2254

במדינה
מי שפט
חותנתו •7111 השופט
7מרו ת שגגגב תי 7יון
מחותנתו, שיחרד השופט
א ה החשוד
השופט יוסף חריש גילה אומץ
לב נדיר. כאשר הוא מסתבן בהב־עסת
חותנתו, שיחרר ממעצרו את
החשוד יגאל דהאן.
דהאן נתבקש על־ידי מישטרת
לוד לעמוד בניצב במיסדר זיהוי
לנער, שחטף תיליון מצווארה של
אשד, בתחנה־ד,מרכזית בלוד. הוא
לא סרב, אך להפתעתו הגדולה

שופט חריש
בעיות מישפחתיות
זיהתה המתלוננת דווקא אותו, ולא
את החשוד המקורי.
דהאן נעצר, והתקשר מיד עם
עורך־הדין המזוקן, משה מרה.
כאשר האריך בית־מישפט־השלום
את מעצרו של דהאן, הגיש הסניגור
ערר לבית־המישפט־המחוזי.
שם גילה איש המישטרה, שהופיע
כתובע, מדוע מתעקשת ה־מישטרה
על המשך מעצרו של
החשוד. אמנם החשוד כבר זוהה,
האליבי שלו הופרך, ואין לו עבירות
קודמות, אבל המשך המעצר
דרוש כלחץ פסיכולוגי על השופט,
הסביר השוטר. שכן המיש־טרה
הכינה כבר את כתב״האישום,
והיא מתכוננת להגישו יחד עם
בקשה למעצר עד תום ההליכים
המישפטיים. יהיה זה הרבה יותר
פשוט להיענות לבקשה כזו, חשבה
המישטרה, אם החשוד יהיה
כבר ממילא במעצר. יתכן כי אם
יהיה משוחרר בערובה, לא יסכים
שופט להחזירו למעצר אחרי
שיחרורו.
נימוק זה לא נשא חן בעיני
השופט המחוזי. והוא פתח את
החלטתו בכך שאמר כי למרות
שהוא מסתכן בכך שחותנתו תכעס,
הריהו מחליט לשחרר את
דהאן.
וכאן הסביר השופט כי :״מבשרי
חזיתי את חומרתה של העבירה,
כאשר חותנתי נפלה קורבן
לפני כמה חודשים בצהרי יום לשוד
אשר כזה.״ למרות זאת לא
ראה השופט כי יש סיבה מספקת
למעצרו של דהאן. אם החקירה
נסתיימה, הרי שיש לשחררו. כאשר
יסתיים מישפטו, והוא יימצא
אשם, יש דרכים להענישו כקבוע
בחוק. הדרך של מעצר עד תום
ההליכים, יש לשמרה למקרים
חמורים ומייוהדים, ולא לכל גניבת
תיליון.
יתכן שהחותנת תכעס, אבל
עורכי הדין והנאשמים היו שבעי־רצון.
העולם
הזה 2254

תי ק שו ר ת
פח הדתאד
פפלסדות מוות
חקירת פרק 7י ט קורבגות
הפיצוץ בדואר -
מזהירה מפגי ספדת
״אין גלאי ביטחון בסניפים
של הדואר, אין קציני ביטחון,
אין מומחים לגילוי חבילות מסוכנות
...צנרת העברת החבילות
מסניף לסניף היא מסוכנת, ונעשית
באמצעות כלי רכב שבהם עלול
המיטען להתפוצץ עקב טלטולי
הדרך ...אין בורות ביטחון, ובמק רה
שמתגלה חבילה חשודה, יש
להמתין עד בוא המישטרה. בינתיים
עלול להתרחש אסון. וזה
רק חלק ממיכתב שנשלח בימים
אלה על-ידי עורך־הדין משה זינגל
לשר־התקשורת.
עורך־הדין זינגל מייצג את יורשיהם
של קורבנות הפיצוץ בבית־הדואר
בגבעתיים. כזכור, נהרגו
שם הגברת לינה מלקינה, שאליה
היתה מיועדת חבילת־התופת, ו שני פקידי־דואר, אהרון אמיגה ויוסף
אברהם.
עורך־הדין מתמרמר על־כך ש־מישרד־התקשורת
יצא בהתקפה
על העובדים שנספו, וטען, כי היו
רשלנים וחרגו מאמצעי־הביטחון
שהיה עליהם למלא. לעומת־זאת
גילתה חקירתו של עורך־הדין, כי
דווקא מישרד־התקשורת הוא זה
שגילה רשלנות מדהימה. במיכתבו
טוען עורך־הדין, כי המבקרים ב־סניף־דואר
כלשהו מסתכנים ב־סכנת־חיים,
או במקרה הטוב ב יותר
רק בסכנת־בטיחות.
גלאי ביטחון. עורך־הדין
מציע כמה הצעות מעשיות לתיקונו
של מצב בלתי-נסבל זה. לדבריו,
יש לדאוג כי החבילות יתרכזו
בסניפי דואר שבהם יהיו מצויים
גלאים לחומר נפץ שיתופעלו בידי
עובדים מיקצועיים, וכי גם חלוקת
החבילות תתבצע בסניפים כאלה.
כמו־כן מציע עורך־הדין, כי בכל
קצין־ביטחון
סניף־דואר יהיה
קבוע, מאומן ומיומן, שבידו מלוא
האמצעים הטכניים לטיפול מיידי
במקרה חירום.
לדוגמה מביא זינגל את המקרה
הספיציפי שבו נשלהה חבילת-
התופת מסניף־דואר בנתניה, והפקיד
שקיבל אותה היה חסר הכ
ואינו
בוחל בשימוש באלימות.
כל גופי מכוסה בכתמים כחולים
שהותירו עלי מכותיו.״
עופרה ויצחק וולף נשאו לפני
חמש שנים. במשך חייהם המשותפים
נולדו להם שני ילדים.
״את עופדה הכרתי כשהגעתי
לבסיס שלי למילואים,״ סיפר ה שבוע
יצחק .״מהר מאוד נעשינו
חברים, ואז עופרה ומישפחתה
התחילו ללחוץ עלי שנתחתן. היו
לי הרבה הסתייגויות מנישואין
מהירים כל כך, אבל מאחר ש־אהבתיה
מאוד ויתרתי והתחתנו.
״מיד לאחר הנישואין הבנתי עם
מי יש לי עסק. עופרה היא בת
למישפחה עשירה. לאביה חנות
למכשירים חשמליים. הוריה מעולם
לא חסכו ממנה דבר, ואף לא
טרחו ללמד אותה את מלאכת
עקדת הבית. היא הייתה אשה
איומה, הבית מעולם לא היה נקי,
ברדק נוראי שרר שם תמיד. עופ-
רה העדיפה מישחגי קלפים על
פני טיפול בי ובבית.
״כשנולדו הילדים הפך המצב
להיות קשה עוד יותר. היה לה
קשה להסתגל למחשבה, שלהיות
אם פירושו להיות אחראית ומסורה.
היא הזניחה את הילדים, לפעמים
אפילו שכחה להאכיל אותם.
״אהבתי את עופרה, וקיוויתי
שהדברים ישתפרו במשך הזמן,
שהיא תתייצב, אך המצב רק הלך
והחריף. היא החלה לנסוע עם הוריה
לחוץ־לארץ לתקופות ארוכות,
והשאירה אותי עם הילדים. הפכתי
להיות עבד נרצע לבית.
״לא יכולתי להתקרב אליה
בכלל. כל ניסיון שלי לקיים אי-
תה יחסים נתקל בדחייה מצידה.
,אתה מגעיל אותי׳ נהגה לומר.״
סצינות קינאה. יצחק וולף
הוא גבר נאה בשנות העשרים
המאוחרות שלו. ניכר בו שהוא
סובל מאוד מהמשבר שפקד אותו.
״הילדים זה כל מה שאיכפת
לי, בשבילם אני מוכן לכל. אני
מוכן ללכת לקראתה ולנסות אפילו
להשכין שלום־בית, למרות הכל
היא עדיין אשתי, ואם לילדי הק רים
לי מכל.״
חייו של יצחק אינם סוגים בשושנים.
בגיל צעיר מאוד התייתם
מאביו. את ילדותו עבר
בחולון בבית אמו, שטרחה וניסתה
לפצותו על חיסרון האב.
בתביעה שהגישה עופרה היא
מבקשת 30 אלף לירות לחודש להחזקת
הילדים.
״חיי הנישואין שלי היו טעות,״

.וט״חרה ו־,הר> 1יט ועדבדבס. ,קירי־טיט ד תג דיים׳—י כ*י*ליב את מיתי אמהוו״יהר
הזקבדת טל יזיסר-יבי:. ,פזרו.ירן 13 ילדיי־פ וררדיהם־הרבי־ב׳ -עם רב, הדדלל לך ברוז
זזגע־יל עטרות רבות כל אילמבית, אתהות ויחוסיס כראהים וסובליס אי6ר נאלצים
!/־.פר א ושת ;;0יטי. אב 7הטסרד״יים דג זג*־ נ על סערכת התקיפה. נ*׳1בד.לת במלא
;י י ניכדדך זאע׳צעי התלו״ירדת, מייזפר ׳!?חי־׳;במנוע ,.ואשר ת;1ילתה. רד בתוך

? ימי:האבל •־רא״־רבים.

הטענות נגד מישרד־התיקשורת
רשלנות מדהימה
שרה מיקצועית, לא רשם את ה מען
ותעודודהזהות של השולח,
ולא שם־לב לצורתה ומישקלה של
החבילה. גם בסניף־דואר מרכזי,
שדרכו עברה החבילה, לא נתגלתה
תכולתה המסוכנת.

ד ר כי חיים
ד*ח הכה והגירוש!,
תביעה 7גרושין,
כשהבע 7עומד ע 7כף
שהילדים ישא רו אצלו
״לבעלי נודף ריח מחריד מה פה.
אני איני יכולה לחיות עימו
יותר,״ טוענת עופרה וולף, בת
ה־ 24 מחולון, בתביעה שהגישה
נגד בעלה בימים אלה.
״הוא מדיף ריח מחריד וחיי
האישות שלנו הפכו סבל נוראי
לגבי. יצחק כופה את עצמו עלי,

היא מכריזה בתביעה ,״נאלצתי
לסבול יותר מדי מיצחק. אני לא
יכולה להמשיך כך יותר.
״הוא נהג לערוך לי הצגות
קינאה ולכנות אותי בביטויים זונה
ופרוצה. כל פעם שיצאתי לבלות
נגמר הבילוי בסצינות קינאה.
נראה לי,״ ממשיכה התובעת בטענתה
,״שבעצם יצחק התחתן
אתי בגלל הכסף של הורי, ולא
מתוך אהבה אלי. הוא הסתנוור
מהאמצעים הרבים שפיתאום היו
לו, מכיוון שמעולם לא היה לו
עודף כסף בבית.
את התובעת מייצג עורו־הדין
בר־שלטון, ואילו הנתבע מייוצג
על-ידי עורך־הדין מלחי.
״אני לא אשאיר לה את הילדים,״
אומר יצחק .״הם הילדים
שלי, והיא איננה אם אחראית
שניתן להפקידם בידה. אס אני
הולך, ילכו הילדים שלי איתי.
לפחות אז אדע שגורלם מובטח.״

רח־ הדייגים 6יפו. מ־ב
הנ הל ת חימל זקי||

1ל א יאומן אבל עוב ד ה! |
2מנות דגים
2מנות שרימפס טרי

בקבוק יין
ן סלטים חופשי!

8כל זה אצלנו

110 שקלים

בלבד > כו ל ל הכל!!!

יגם 403

יש לע עוד הרבה מה להראות...
הדגם בתמונה, הוא אחד מעשרות הדגמים של:
חזיות, תחתונים וחגורות מסדרת ״בי-פרי״ של דיוה

היי חופשייה
בחדות
־ביפרי״עולדיוה

דיוה יצרני חזיות תחתוני וחזיות -
בגדי ים וחוף -דירה
בגדי ים -פייר קרדן -פריז

הזמנה שכדאי לנצל:

רי הו ט

ע תי ק:

א רונו ת, שידות,

ויטרינוית, שעונים, כלי נחו שת ועוד

* ציורים ולי טוגרפיו ת:

רוביו,

ברגנר, מאנה-כץ, פר אנקל, גולדמן, אבל-
פן ועוד

פסלי ברונזה, עבודות ברזל א מנו תיו ת
לבית ולגן, צילו מים, ת ח רי טי ם, ועוד

פתוח בשבת כל דיום, ומשך השבוע אדוה״צ.
הכתובת: ניר-עם, רח׳ אורנים 37 טכעון,
טל 931751 .־04

העלמזתו המיסתורית של אורפז >£ן שירי השבח.
התפארת. התלונה. התוכחה. ההתנצל 1ת. הנאצה ^
המסע המוזר של חיים גורי ב סי פ רו ..מי מכיר את יוסף ו.״
תולעי תרבו!
הגראפומנים אגודת הסופרים העבריים בישראל
מפרסמת ירחון בשם מאזניים, שמטרתו
לייצג את הספרות והשירה בישראל. את
הספרות העברית החדשה מייצגת מחברת
פולניה בשם אכיאדה יאשיגסקה, המייצגת
את פינחס שדה, יהושדע כר־

יוסף, יצחק בן־נר, א״כ יהושוע

ועמוס ע ת. את מקומם של המשוררים

יהודה עמיחי, נתן זך, דליה רבי־

יצחק אורפז
נמצא בעמוד 112

קוביץ ויונתן רטוש ממלאים שפירא
שלום, ב ת־ שבע שריף, מאיר בו־סרן,
יורם כק ורובדט וורמן.
מחלה, במיטב מחלת
גיבוב

מאזניים מייצג מזה עשור שנים
שאת תרופתה לא ניתן למצוא
אלמנכי הרפואה עלי־אדמות —
הגרפומניה (שיגעון הכתיבה ו/או
דברים בלא כל תוכן ממשי).
החוברת הנוכחית של מאזניים מעידה
על הניתוק המוחלט שבין ירחון אגודת
הסופרים לספרות העברית האמיתית המתהווה.
החרזן החיפאי ש. שלום (לקוראים
שאינם יודעים מיהו, כאן המקום להעיר
שהוא ״נשיא אגודת הסופרים בישראל״)
מתואר במאזניים. כ״ניבחר השנה״ בשירה,
״זו השנה השניה״ ,על-ידי מערכת שחף,
שבועון חיפה. תרומתו של שלום לחוברת
זו הן השורות :״בחן תסיר מעל גוה
סות יתר / ,ואז המנוס היא לטינטורטו /
שעל ראשה אריאנה תט הכתר את
חרזנותו של שלום ממשיך המו״ל־לשעבר
ישראל זמורה, ששכח לפרסם מזכרו־נותיו
בגיליון מאזניים מיוחד, שהוקדש
לישראל אפרת. הוא מנתח את כתבי
אפרת, ברשימה מאוד תמוהה, תחת הכותרת
מטאמורפוזה, שבה הוא מבהיר כי
״שירי־האהכה של ישראל אפרת גם הם
שונים ונבדלים מן השביח..״
נבדלת מהשכיח של זמורה־את־אפרת
היא המורה ב ת־ שכ ע שריף, המושכת
בחוסר־חן שירים בתרכובות־לשון עמי־חאיות,
אותם כתבה בקונגרס של עסקני
ספרות בבלד, יוגוסלביה. מורה אחר הוא
המורה לספרות הירושלמי, ישראל אלי
רז, שבימי שחרותו חיבר כמה מחזות,

68 ווו

שלא הותירו רישום של ממש בדרמה
הישראלית. את עלבון מחזותיו הנשכחים
תובע אלירז ברשימה הנושאת את הכותרת
״מלך זקן ובא בימים״ ,שמתחתיה
תת־כותרת :״עיון בשלושה מחזות עב ריים
שגיבורם הוא דויד המלך״ .השלישי
במחזות אלה הוא מחזהו של אלירז עצמו.
המורה הירושלמי, שמחזותיו אינם משתבחים
בכישרון, אינו משתבח בצניעות.
בפתיח הוא כותב כלאחד יד ולא
אשתהה כניתוח שיטתי של יצירה זו
המספרת את מרד אבשלום בדויד...״
ומוטב לחסוך מהקורא את פירוש שיטתו
של המורה אלירז, שהרי הוא הקורא
היחידי של רשימתו אודות עצמו.
יורם בק הוא מעין קרציה־תרבותית,
היונקת מזונה מקרציות־תרבות אחרות.
שורות חריזתו נקראות כאילו משירתה
של הגב׳ שריף, היונקת את נושאיה מ שירת
עמיחי, כמוזכר. סיפורה של העיתונאית
הפולניה אגיאדה יאשינסקה,
את דומה, גברתי, לפאלומה של פאקיסו
אינו סיפור עברי, אינו סיפור פולני
ואינו סיפור בכלל. הוא צירוף משעמם
של אותיות, שאין בו דבר.
בחוברת זו לא נפקד ״כישרונו״ של
הסופר המהולל בנימין מיכלי, שהוא
גם עורך מאזניים. תחת הכותרת ״העל-
מותו המיסתורית של יצחק אורפז״ הוא
מתגושש מילולית עם אחד פינחס גי־נוסד,
שכתב היכנשהו, כי מתוכנית-
הלימודים של מישרד־החינוך הושמט המ חבר
יצחק אורפז. עורך מאזניים מייסר
את אותו גינוסר בשוטים ובעקרבים, ו-
״מוכיח״ לו כי אורפז הנ״ל מוזכר באותה
תוכנית בעמי .112 מה ששוכח לציין
עורך ירחוך אגודת־הסופרים הוא את עובדת
היעדרותו של הסופר מיכה יוסף
ברדיצ׳בסקי מתוכניות־הלימודים, בשל
כתיבתו האתאיסטית. ומיהו בכלל ברדי-
צ׳בסקי, בצל גדולתו של אורפז, נוכח
שמש אגודת הסופרים בישראל
בוהק
של? 1980
מדור הביקורת של מאזניים מביא את
גב׳ רבקה גורפיין־אוכמני מקיבוץ
עין־שמר, לשבח את שירתה של הגב׳
מידה מאיד י מקיבוץ נחשון. הידד
הדתי מכנה את סיפרו הז׳ור־וייס
נאליסטי
של חיים ב אר הדתי נוצות :
יצירה רוויה מתח של יחפים הומוסבסו־כלתי
נהגים כמפורש ואחד
אליים
דן לוי כותב על הניבחר לתומם מאן,
בנוסח וולגרי :״ניכור ׳הנבחר׳ הופיע
ב״ ,1951 ארבע שנים לפני מות יוצרו...״
שורה של הרגע האחרון מבשרת לעם־
קני־הספרות בישראל, כי הוועד החדש של
פא״ן הישראלי קיים את ישיבתו הראשונה.
פה אחד נבחרו: אהרון מגד —
לנשיא האירגון, וחיים הורן — למזכירו.

קלסיקה
המשוררים במנגינות עבריות שלו כותב המשורר
הגרמני ממוצא יהוך י׳ היינדיך דיינה,
בשיר־ההלל שלו למשורר יהודה הדוי :
״אך אהה — אם תשאלנה /לשמות מתור־הפז
של /אסבולת־הפייטנים /היהודית־ערכית־ספרדית
אם לשלושת המאורות
הן /הגדולים, להלוי / ,לגכירול אם
תשאלנה /ולמשה מכני עזרא
לשמות כאלה אם הן /תשאלנה...״
(בתירגום יעקב כוהן) .בעיני רבים וג
דולים
נחשבת שירת־הזהב, שירת החול
העברית בספרד לאחד משיאי השירה
העולמית! שיא שהביא את היינה לכתוב
את אשר כתב.
אל מאות הספרים והמחקרים שראו
אור בבחינת שירת החול העברית בספרד,
הצטרף סיפרו־מחקרו של ישראל לוין
מעיל תשבץ — הסוגים השונים של שירת
החול העברית בספרד • זהו מעין מבוא
לתיאור עולמה של שירה זו לסוגיה,
המכיל פרק על הקצירה, השיר שהיה
מופת לערבים, ופרק על שירי־המילחמה
של שמואל הנגיד. פרקים אחרים
בספר זה מבארים ומבהירים את שירי
השבח, התפארת, התלונה, התוכחה, ההתנצלות
והנאצה, תוך שהם חושפים אותו
מארג שירי מופלא, של נקודת המיזוג
חסרת התקדים שהתקיימה בספרד בין
השירה העברית לאחותה הערבית.
הנחת־יסוד של לוין: הליכתה של שירת
החול העברית בעקבותיה של השירה הערבית,
ואימוץ רבים מסוגי המישקל הערביים,
ובעיקר 16 המישקלים הבסיסיים
* ישראל לוין — מעיל תשבץ ! הוצאת
הקיבוץ המאוחד +המכון לחקר הספרות
העברית, באוניברסיטת תל־אביב; 334
עמודים (כריכה רכה).

(ימיים) .לוין עורך בסיפרדמחקרו ניתוח
שיכבתי של שירים, לפי כותרות הנושאים,
תוך הפרדת הנושאים מהמשוררים —
משירי השבח דרך שירי ההתפארות, שירי
התלונה, שיר התוכחת, שירי ההתנצלות
ושיר הנאצה. תוכחת אבן עזרא בנוסח :
״המסלע לך לבה חרושה /ומצור נפיטך
עזה וקשה? /וגיד ברזל לכד ערפד
בחברת /כני הפך ומצחך נחושה
אכן־גכירול פוגע בשמואל הנגיד,
בדמותו את קור שירתו לקור שלגי החרמון.
השמצה זו מולידה מיד התנצלות
ברוח התקופה :״מי זה איטר ירים כך
ידו? /אי זה זבוב יבאיש שמניך? /
מרים כד ידו — כמרים יד /כיטני בני
עמרם קציניד / .ודשיר לא לכם, כני
לוי׳ /ולד לבד מתחכמוניד
ישראל לוין, עוסק גם בשער ששי של
ספר תחכמוני ליהודה אלחריזי, בו
מצוי שיר הסאטירה הנודע על האשה
המכוערת. השיר מושם בפי גיבורו של
אלהריזי, הקיני, המביא את תיאורה (ראה :
גלופה)) :דמות המעוררת תערובת של
זוועה ומיאוס, שכיעורה המדהים דוחה,
ואבריה המעוותים לאין שיעור מצליחים
להבחיל מעבר למרחק של מאות שנים.
כותרת ספרו של לוין מעיל תשבץ לקוחה
משורתו של משה א כן־ עזרא :

ה׳אוערהשיסי
ישלח בך אלהיט המארח
המשיחם וויקים אח גזורה ׳
לאחים לך אבל לך הב טי ח
כאלו טל אכי זעם וטבחית•
ואיך נמלטתמארץ גזירה
כאלו תארך כשעיר עזזאל
ומאהבה שלחך לה וזשורח
כאלו הזם! חשק בלילית*
תהי אל מלאכי מוח לעזך ה
ף ו׳גרך לא י׳גרך רר, למען־
וטי;תן תהי אמך על)רת
ואשרי יולדך לו טת כלרהך
ופיך ר,בר: אבל במוך מערת
שפתיסכיב! שפתי שורים•
ובם ׳גואה וריר כמלוא קעיה
ושמך כשני רוב זהובות•
וטי יתן לאך אך ב 1טהרה
זקום תך כעץ הטן גבוההי
אסזעם בעת בואם בעברה
וליל ב ואך חשבתיו לי:כם ו מל־במו
הטן ביום נתלח בקורה
?פרעת ליל אשר טבעבי_ס כוך ׳
?עגלון בעל:ת המקרה
ככיכך א עת אשר ברח א על •
תודתך במולך שחורה
ולך בטן בבטן גור נ:פוחה•
מפוחמות?מ 1אורים בכירה
וידיך ירי הקוף לעירות•
מששה פיך?מ 1חדו סערה
וקול ניבך כרעש בח׳גות ליל*
דשובו בתוך בטנך נזרורח
ופיך קבר למאבלך יומשקך*
ומשם נסעו העם בארה
בבטנך תכתשי הכיל במכתש *
כמהפכת קרומה ועטורה
אלהיס יהפיך ראשך בשחת •
ויקים לך בתוך קרבם קבורה
ן תכריכך ישו בטנך אריות •
ומיני־ *,לי) העכיר
ונאשי השלתת׳ שייהי ראית• בשירי לא ייבא ניד• ונ מיונ׳ ל>) יסור ינזני
יונתה• ועלהה קתה׳ נ>)פ• ולקסהי שלשה שננויס כיפי וקינה׳ כתנות לילה והשמה• פיה נשתלה
וכנות• נל השבטים עלובה על •נא על כיה 07 לנה וקיעהינל בשדה מעליה והונאה׳ על נופה
לסנהיליה ואהבה• נל הננזי ס אה׳ ועתסהיקנלעלבהמהי ונטרה עלות השחי ה״ה• הן העיר
ו יאק ועונה׳ אינה שאיה והבוק הבוק ועברה• יזי, ת עני •נק וכל היום היית* ניעייב שונג
ובלילה נוסע ויונב על •דעה* ני נתלעי,׳ ואתנה׳ נ* ננלהי או נשאה׳ משל• ואתית•

בחך:אשריום׳גרנ;1ך ני ־.
מכירני ז
סכלי ; י־ י

יערי ׳ 5

וברחמיו חסר נטלני גאלני בחטלתו ;רי • -
אך ׳גור ; :

סאטירה עד אשה מבוערת
דף מתוך המהדורה המודפסת הראשונה של ספר תחכמוני ליהודה אלחריזי ()1540

״ומעיל תשכץ עטה לכל עץ /ולכל עין
הראה פלאו מעיל תשבץ הוא ניסיון
לבחון שירה גדולה זו בחתכים נושאיים,
ניסיון העולה בידו של המחבר מבלי ש יקפח
גם את אותם חתכים בשירה הגדולה
המקבילה — היא השירה הערבית שבספרד.
מעיל תשבץ תופס מקום של כבוד
במדף ספרי המחקר על השירה העברית.
וכל מי שמטיל ספק, ולו הקטן ביותר,
בגדולתה ובתפארתה של השירה העברית,
מתבקש לעיין במעיל תשבץ.

מקור

הבדאי

ישנם סופרים ומחברים שאין להם מה
לומר, והם מנסים לומר זאת במאמצים
רבים, בנוסח חנוך ברטוב, כפי שעשה
זאת בסיפרו הבדאי. ישנם סופרים ומשוררים
אשר במתכוון או שלא במתכוון
יוצרים יצירה מפתיעה, רבת עוצמה וכוח
יצירתי, שבה מצויים גם חומרי המציאות.
כפי שקרה למשורר חיים נורי, בסיפרו
המפתיע מי מכיר את יוסף ג׳י * על

למעמד הבינוני היהודי בשווייץ, בעל־חלומות,
סוחר של השוק־השחור במיזרח־אירופה,
תועמלן סובייטי לעת מצוא. הוא
משמש רקע לעלילה ולקשרי חוטי־עלילה
מדוייקים, אותם טווה חיים גורי בקפידה
שמעניקה לסיפור זה איכויות ספרותיות
אותנטיות.
מייסדיה של אגודת יוסף ג׳י הם גורי
וד,ארכיטקט התל־אביב אלישע גת. את
פגישת הייסוד מתאר גורי :״מאד נתקשרה
בינינו ידידות עזה. למעשה, יורשה
לי לומר, יסדנו שגינו את אגודת ׳מי
מכיר את יוסף ג׳י...״
את רצף הפגישות ושיחזור התולדות
מוליך גורי דרך דודתו בכפר־ויתקין,
שיוסף ג׳ י מוכר לה ״אלבום מביקור
בן־גוריון באמריקה״ .ומשם — לפאריס.
יוסף ג׳י מציע לגורי הצעיר פגישה בקפה
פלור בסן־ג׳רמיין עם ג׳ון סטיינבק
ועם ריצ׳ארד רייט. גורי טוען שהוא
עסוק, ומאוחר יותר מבהיר כי ״היינו
עסוקים אותו ערב ולא באגו לפגישה
הנ״ל, אבל משעברנו ליד קפה פלור,
לאחר חצות, ראינו את שני הסופרים
בחברת יוסף ג׳י. אשתי התישה פתאום
חולשה אלא שמעט האמון מתכלה
כאשר פוגש גורי בידיד, המספר על
פגישה שלו עם יוסף ג׳י :״הוא חיח כאן
לפני כמה ימים וסיפר על פגישה מעניינת
שהיתה לכם עם ז׳אן פול סארטר מגיב
גורי :״ראיתי אותו בפאריס, לבדי, באסיפת
סטודנטים שמאליים, כרובע הלא־טיני
; נמוד, פוזל, מעשן סיגריות בו־יאר.
לא דיברתי עימו, האמן לי...״
יוסף ג׳י שקרן פתלוגי, מתעתע בגורי
וברבים מבני דורו. במהלך שנות ה־,50
הוא מתיז שקרים, המעוררים הד גם בש נות
ה־60׳.
תמונה מאז מספרת על חיים הפר,
בן השלושים־וכמה, החוזר לו מפסטיבל
הנוער הדימוקרטי בוורשה, ומתאר את
מיקומו של יוסף ג׳י ביציע האישים המכובדים.
תמונה אחרת מספרת על אלישע
גת, המציג לגורי קטע עיתונות מתוך
ניו־יורק טיינזס, על מישפטו של יוסף ג׳י
במיזרח־גרמניה בגין הברחת שעונים.
חבר־בכיר אחר באגודת יוסף ג׳י הוא
דן פתיר (לשעבר פכטר) ,המוליך

חיים גורי
חלומו של כל סופו־

הדמות המעט מיסתורית של יוטה גוט*
מן־גבעון, המכונה יוסף ג׳י.

סיפרו זה של גורי, הוא כינוס של
סידרת מאמרים, אותה פירסם בלמרחב
בין ינואר 1965 למארס ,1967 תחת הכותרת
תרת ״מי מכיר את יוסף ג׳י?״ סידרה
שהיא ספר, מבלי שמחברה התכוון לכך.
מעלליו של יוסף ג׳י קשורים בגלריה
של דמויות כיוסף סטאדין, הו־צ׳י־

מין, גנראל צ׳ויקוב, רודולף סלאג־סקי,
מ־ידכי אורן, משה שרת,
גנראל דח־גול, אנדרה מאלרו,
לאוורנטי ברייה, וכמו כן אלישע
גת, יצחק רגר, אדווין איתן, אורי
זוהר, משח דיין ועוד ישראלים רבים.

כל אלה מהווים את אגודת מי מכיר את
יוסף ג׳י.
גורי פותח את סיפרו בתיאור מראהו
של ג׳י, כפי שניגלה לו לראשונה בשלהי
1948 ובפרוס ,1949 אחרי מיבצע חורב :
״הליכה אטית, נגררת, פני מלאך תבול־עין,
חולמני, מחייו דרו־ ר,כע היוד של
מיפתורין ותכונה עייפה. פנים שיש בהן
מן הילדותיות והאימה של השחקן פיטר
לורה. הוא התאים למדי החאקי, לדרגה
ולנשק כאוכף לפרה ראה: תצלוס).
בקטע תיאורי זה פותח חיים גורי
בניסיונו לפענח את חידת רב־השקרנים
הישראלי, אשר הברון מינכהאוזן נראה
טירון לידו. יוסף ג׳י הוא יוסף גבעון,
לפנים גוטמן, מתחזה לבעל־דרגה, בן
* חיים גורי — מי מכיר את יוסף
ג׳י? הוצאת הקיבוץ המאוחד; 187 עמודים
(כריכה רכה).

יוסף ג׳י
שקרן פתולוגי
לאורך כל הספר שמועות משמועות שונות.
העיתונאי הפולני־צרפתי־אמריקאי א לי
ויזד מדווח :״יוסף ג׳י הוא ראשון מקבלי
פניו של משה דיין בביקורו בצרפת
כרמטכ״ל...״
סיפור מרתק הוא הסיפור על חיים גורי,
המתפתה לבקש מיוסף ג׳י פגישה עם
הגנרל ד ה ־ גו ל .״יוסף ג׳י שקע בתוגת
העייפים, אסף את שארית כוחו ואמר :
כאשר פרש מן השילטון, מאוכזב ובודד,
כא־טר רבים ממעריציו נטשו אותו ...אני
לא שכחתי אותו ...מפעם לפעם ביקרתי
בביתו בקולומבה־ה־דז־אגליז ובמקום
אחר :״אני גר בבית שבו גר פעם
המינגוויי. קניתי אותו ממנו ב־ 70 אלף

ילקוט הכזבים הפלמ״חי עשוי להסמיק

בחטף

ש רי ד על מונדי * יו ב ל בט. ל .ס.

הפס טי בלהישרושלמי *

והבורות * קומיסר

האופן

שבמניו ־ י ורק

בכינוס של שלום־עכשיו, שנערך בבנייני־האומה בירושלים, אמר המספר
החיפני אברהם כ>ולי) יהושוע, ברגע של אכסטזה :״מגיע לה לגולדה, שלא
אחד ממבקרי
ראתה את דגל ישראל מתנוסס מעל לשגרירות ישראל בקאהיר...״
התיאטרון של גלי צה״ל, הוא ח״כ יוסי שריד, בביקורתו על מחזהו של יוסף מונדי,
המבשר — שלטענת מחברו, הוא חלק שני בטרילוגיה תיאטרונית, אותה החל בזה
מסתובב — אמר שריד :״אם מונדי יכתוב חלק שלישי, אני מקווה שלא ייווצר,
סיפרו של הפרופסור הירושלמי
מצב, בו שני חלקים מיותרים בטרילוגיה...״
ירמיהו יובל קאנט והפילוסופיה של ההיסטוריה ראה אור בהוצאת הספרים של
אוניברסיטת פרינסטון, וזכה לביקורת אוהדת בטייטס ליטרארי סאפלמנט. המבקר
פאטדיק גארדינר כתב, בין השאר, כי הוא מקבל את הבחינה של יובל את תפיסותיו
של קאנט, כפי שאלה אומצו מאוחר
יותר בידי !הגל ומארכם • #הפסטיבל
הישראלי למוסיקה ודראמה שבק חיים
באחרונה, בהנהלתו חסרת הפרופורציות
של י. ביסטריצקי. הלה ניסה לתפעלו
במתכונת של פסטיבל תרבות מזרח-
אירופי, שכמותו ניהל בעבר במכורתו
הקודמת, פולין. גוויעתו ההדרגתית של
הפסטיבל נעצרה בחודש שעבר, כאשר
שר־החינוך והתרבות זבולון המר הח ליט,
יחד עם ראש עיריית ירושלים טדי
קולר ,,לאחדו עם פסטיבל האביב של
ירושלים. בחוגי שוחרי האמנות החלו
לכנות את הפסטיבל המשולב ״הפסטיבל
הישרושלמי העיתונאי יהודה שריד מונדי
אופן החליט לתרום למוסף הספרות של
שני חלקים מיותרים בטרילוגיה
על המשמר משהו בנוסח הידענות שאותה
העניק בעבר יורם ברונובסקי להאוץ.
במיסגרת זו גילה אופן לקוראיו את ספרי הסופן־מהפכן ויל,טור פ רז /מה שנעלם
מעיניו המתרגמות של אופן הוא, שוויקטור סרז׳ ידוע לקורא הישראלי מזה
כעשרים שנה, בספרו פרשת טולאייב • י • קומיסר התרבות של מפ״ם, שבעבר הרחוק
היה איש מפ״ם ברשות־זזשידור, נתן שחם, חזר לפני שבועיים לישראל, אחרי
ארבע שנים שבהן כיהן כקונסול לענייני תרבות בניו־יורק. בתשובה׳ לשאלה ,״נתן,
חזרת. להיכן?״ ,בראיון בעל המשמר, השיב :״חזרתי בדיוק למקום שממנו יצאתי :
אל השולחן ואל הסדנה...״
מבושה ליד עלילות ג׳י, ולחוש כדיבור־בשבועה
בבית־המישפט.
סיפרו של חיים גורי משוך בקסם של
דמות, שכמו הגשימה מאוויים ושיוכים
חברתיים ומעמדיים של דור שלם. גיבורו
הופך ם פק-ם וכך סובייטי ספק־ספסר של
השוק השחור, המגייס במערב סחורות
בשביל הסובייטים. הוא מצטייר בעיני
ספק־חבריו, כאיש העולם הגדול, שהגשים
את חלומותיהם.
סיפור המאפיין את תקופת הדעיכה של
יוסף ג׳י מביא מישה אשרום. הוא
ביקר במוסקבה עם רעייתו ד לי ה פריד־לנד,
וסיפר לגורי :״מארינה ולאדי
רואה אותנו ורצח לעברנו. יוסף ג׳י
מתרומם ואומר למאריגח ולאדי: מארי־גה,
חכירי בבל,שח חבר טוב מישראל.
אחר בך א; י שואל את מאריגח ולאדי :
מיהו האיש הזה שהציג אותך בפנינו?
אומרת מאירינה ולאדי: אין לי 6ל מושג
מעולם לא ראיתי אותו..״
האמת מנוסחת במילים :״הוא נמיר
מאות אנשים שאינם מכירים אותו...״
וכך ממשיך חיים גורי לחקור ולנסות
לפענח את תעלומת יוסף ג׳י, באמצעות
מהפכת־ר,תרבות בסין, ובעזרת יגאל
תומרקין, שפגש בו במזרח־ברלין. תו־מרקין
מספר כיצד חילק יוסף ג׳י לנפ־קניות
של בית־קפה את סמל הפלמ״ח.
הסאגה המזרח־אירופית של גורי בפיע־נוח
עוללות יוסף ג׳י נמשכת, כאשר מספר
איזבסטיה על יוסף גוטמן :״כאחרונה
עשה כפולין, צ׳כופלוכקיה, הונגריה ורומניה.
הוא בא לשם, כביכול, כדי להכיר
את התרבות, האמנות, ההווי והמיגהגים
של ארצות אלה. לפולין ניסה להביא 200
מעילי־גשם ונעצר עם שללו בידו. לצ ׳־
כוסלוכקיה הבריח 310 שעונים ונעצר
בעת מכירתם לבסוף הוא נידון בפני
בית־מישפט סובייטי למאסר של שש
שנים.
פרק מרגש הוא הפרק האמת וכל האמת,
בו מראיין גורי את יוסף ג׳י. על האמת
וכל האמת שבעלילותיו. על השאלה ״עם
סטאלין דיברת?״ הוא משיב :״לא.

אני מודה, רק לחצתי את ידו.״ לקראת
סוף הספר מובאת עדותו המרתקת של
אלישע גת, על כמה מסיפורי יוסף ג׳י,
מבלי שהחידה מתפענחת.
מי מכיר את יוסף ג׳י היתה סידרת מאמרים
מרגשת, וזהו ספר מרתק.

תולדות

עצלות פשוטה
ב־ 113 מפות, היוצרות את האטלס להיסטוריה
יהודית, הצליח מרטין יגיל־ברט
* ,מסגל המחקר של מרטון קולג׳,
אוכספורד, להגשים את אשר טרח וניסה
אבא אבן להביע במאות אלפי מילים
בסיפרו עמי.
מרטין גילברט, שהוא הביוגרף הרשמי
של ויגסטץ צ׳רצ׳יל, נתבקש במהלך
מילחמת ששת־הימים על־ידי דג״
דולף וינסטון צ׳רצ׳יל הבן ,״להכין
תקציר על תולדות היהודים ממשה ועד
נאצר ב־ 5,000 מילה — עד סוף השבוע״.
תקציר שהתפתח, שלא במתכוון, לאטלס,
שהוא כמצבר, מצויירת לתולדות העם,
כפי שאיש לא השכיל לאתרם. בעיקר
בשל דמיונו היוצר של ההיסטוריון גיל־ברט,
ואולי בשל אי־מעורבותו בנושא
היהודי. אדם שלא לקה בעיוורון לאומני,
ומצוייד במידע עובדתי.
אטלס להיסטוריה יהודית מומלץ לכל
בית, היות ואינו רק אטלס של 113 מפות
אלא מיקבץ של עשרות אלפי פריטים
היסטוריים ממויינים ומתוארים בקפידה
מילולית, בניגוד לאטלסים היסטוריים אחרים,
המאכלסים את השוק (כוונתי לאט־לסי
כרטא) ומייגעים את העין והמחשבה.
* מרטין גילברט — אטלס להיסטוריה
יהודית? ספרי ידיעות אחרונות והוצאת
עידניס; 115 עמודים (כריכה רכה).

1ה היה הוווב רו ה שהיה
25 90/
גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנד
בדיוק, עמד בסימן המתיחות הביטחונית כמרחב. מדורו של
העורף ,״הנדון״ ,הוקדש להמשכה של הסידרה ״אל הנשק?״.
כתבי השבועון הביאו סיקור ממחנה־שבויים, בו חיילים מצריים
שנישבו כמהלף תקיפת צה״ל בניצנה .״הרשימה השחורה של
העולם הזה״ המשיכה בפירפום שמותיהם של בעלי־העסקים
עתירי־ההון, שסירבו לתרום ל״קרן המגן״ .בין גיבורי הרשימה :
המיליונר שלום ליגום, האחים טיבר, בעל סוכנות הביטוח
היררטלמית טוקטלי והאחים חכם.
גיבור אחר של ״העולם הזה״ היה יוסף עברון, מנהל

וב־חובד וצא־וונן

מישרד מם־הכנסה כצפת. סיפורו פורסם תחת הכותרת ״האיש
שנתבע לדין — על יושרו״ .רשימה יוצאת־דופן היא רשימתו
של זקן־השומרים, אברהם (״חוואג׳ה מיכה״) שפירא — ״נעורים
במזרח הפרוע״ — בה הוא מלקט מעט מזכרונותיו.
בשער הגיליון: צייר המערכת שמואל בק ממחיש את
הרשימה השחורה של משתמטי קרן המגן.

^ ה 1י 1שו הצבאי בפעולה

הסינמטק הישראלי הראיון * ב.ג. מוותר על 150 אלו דולר

• ״העלם הזה״ 044
תאריך 17.11.1955 :
בניכר, לספק צורך חיוני ביותר לחסידי
האמנות השביעית.

העם
המשבר הנ סתר
השבוע עבר משבר נסתר על המדינה.
לא היה זה משבר אימון, אלא משבר
החלטה. החלטה אכזרית, אדירת־אחריוה,
עמדה לפני ההנהגה. בזה אחר זה עברו
הימים, מבלי שיקרה דבר ...יותר ויותר
היה נדמה כי אין כלל בראש המדינה
אדם המסוגל להחליט החלטות.
האנשים האחראים בצמרת התחמקו,
היססו וגימגמו. כולם הסתכלו לעבר איש
אחד ויחיד, וגילגלו את כל האחריות על
כתפיו. במשך שש שנים יצרו ידידים
ואוייבים פולחן אישי מסביב לדויד בז־גוריון,
והתרגלו לרוץ אליו בכל שעת־משבר,
שמחים שיש אדם אחד הלוקח
את כל האחריות על עצמו.
החודש נסתבר שיש ליקוי בשיטה זו.
כי בן־גוריון הוא אדם זקן, לקוי בבריאותו
ועייף. גם הוא לא יכול להחליט.
זקנים וישישים. אחת הטרגדיות של
המצב הנוכחי היא, שבראש המדינה היריבה
עומד קצין רענן בן ,37 הנמצא בשיא כוחו
הגופני והנפשי, המוכן להחליט במהירות
החלטות גורליות ולהפתיע את העולם
בצעדיו המקוריים. אותה שעה עמד בראש
ישראל, מול גמאל עבד־אל־נאצר, דויד
בן־גוריון הקשיש, שעבר את יום הולדתו
ד,־ ,69 מוקף אנשים זקנים וישישים. האדם
הצעיר היחיד התופס כיום עמדה מרכזית
במדינה הוא משה דיין, ראש המטה הכללי,
בן זד.40
האיחור השני. עוד פני כשבועיים
היה העולם כולו מוכן בלבו לפלישת כוחות
צה״ל דרומה, משוכנע כי המעשה העגום
הפך בלתי נמנע לאור הזדיינות מצריים.
אהדה ראשונה זו למצבה של ישראל פגה
בימי ההיסוס: יותר ויותר נראתה ישראל
כמפריעת־השלום, כטרדנית בינלאומית.
קלע למטרה אותו פרשן שהפליט השבוע,
כי :״הממשלה איחרה את שעת־הכושר
למיבצע של שלום. עכשיו היא מאחרת
גם את המועד למיבצע של מילחמה.״

א ״ ק חו1ו־שוטרי
עיר־הנמל אנטוורפן התרגזו מאוד,
כשראו באחד הימים נער־סיפון צעיר ורזה,
שנראה כבן ,17 מתהלך בעיר לבוש במדי
רב־חובל. הם תפסוהו, ביקשו את ניירותיו.
אלא שהבעת פניהם השתנתה חיש מהר.
לפי התעודה היה יצחק אהרנוביץ, אז בן
,25 באמת רב־חובל.
על אף פניו הצעירים, אייק אהרנוביץ
הוא דמות מרכזית בחיי הימאות. איש
עלייה ב׳ שהביא לארץ את אוניית המעפילים
יציאת אירופה תש״ז (אכסודוס),
שמסעה זיעזע בשעתו מיליונים, היה תמיד
בעל דיעות מקוריות מאוד. הוא לא רצה
כי הימאי הישראלי ידמה לימאי הזר,
המדדה בנמלים מבית־מרזח לבית־זונות.
לדעתו, העם שייצר את דגניה ואת נהלל
היה זקוק לימאות אחרת.
לול ופלחה באונייה. חלומו של אייק
היה באמת מהפכני: להקים קיבוץ שט,
שהאונייה תהיה המחנה שלו. חבריו וחב

תפריט
•]לאומי

בוגוריון 2 +דיינים

ראש־הממשלה דויד בן־גוריון (,)69
יחד טס הרמטכ״ל, רב־אלוף משה
דיין ( )40 ובתו יעל ( 6ו) .קצין צעיר ליד מנהיג עייף המוקף זקנים וישישים.

רותיו יעבדו באונייה במקום בלול וב־פלחה.
רעיון מהפכני זה עלה על שירטון
של דיעות שמרניות.
אולם אייק ( )32 לא זנח את דיעותיו.
במרוצת הימים נתגבש רעיון שני, פחות
מהפכני: הקיבוץ המאוחד, הצורך סחורות
רבות המובאות באוניות, יתבע אונייה
מכספי השילומים וימסור אותה לקואופרטיב
שישתייך אליו.
כדי להשיט רעיון זה היה צורך בשני
דברים: על הקיבוץ היה להוכיח לאוצר
שהוא גורם ימי, ושיש לו צווח מוכן,
ועל המועמדים לקואופרטיב היה להתרכז
באוניה אחת, כמו גרעין־הכשרה באוניה
זרה.
דוחות אחרות. השנה נמצא פתרון
לשתי הבעיות. חברת־הספנות עתיד, היחידה
בארץ שאינה תלוייה בשוהם (צי״ם),
עמדה לקבל אוניה שניה מגרמניה. היה
חסר לה צוות. היא היתה מוכנה לקחת
את הגרעין החדש.
על גשר הפיקוד של חברת שוהם לא
מצא העניין חן כלל וכלל. לקברניטיה
לא היה כל חשק לאבד בבח אחת חלק
ממיטב ימאיהם. כשנודע להם כי אייק נתן
ייעוץ מקצועי לחברה מתחרה בקשר לאוניה
החדשה, הם פיטרו אותו. הצטדק
אחד מאנשי שוהם :״אם רצו להקים גרעין,
יכלו לעשות זאת באחת מאוניותינו. למה
היו צריכים ללכת לחברה אחרת?״
אולם הרוחות על פני הים משתנות, ולא
תמיד יכולה הספינה של חברת שוהם
לשמור על קו־הפלגה עקבי. כל מפלגות
ההסתדרות מיוצגות בהנהלתה. אנשי אחדות

העבודה, האפוטרופסים הטבעיים של הקיבוץ
המאוחד ושל אייק, ניהלו כמה שיחות.
השבוע, חודש אחרי שפוטר, חזר אייק
אהרנוביץ לתפקידו בחברת שוהם.

קולנוע
מי פגשחדש
בעוד מועדון־הסרט החיפאי עושה חיל,
מציג מדי שבוע בפני חבריו באחד מבתי-
הקולנוע הנאים בעיר סרטים הנחשבים
לטובים, נפתח השבוע בתל־אביב בבית
ציוני אמריקה, מקום מיפגש לחסידי אמנות
הבד. בכל יום שני, ב־ 8.30 בערב, יוכלו
החברים לחזות בסרט ארוך, ובמיספר
סרטים ניסיוניים.
הקושי הגדול אינו ביסוד מועדון־סרט,
אלא בהספקת סרטים להצגה. עד כמד,
שהדבר נראה, במבט ראשון, קל, אין
הסרטים המוצגים במועדונים מצדיקים את
הקרנתם בחוג מצומצם. לרוב הם יצירות
שאך לפני זמן קצר נראו על הבד, עודן
מוצגות מפעם לפעם בבתי־קולנוע קטנים
בארץ. סרטים אילמים, או סרטים קוליים
עתיקים יחסית, אינם בנמצא בארץ, מאחר
שהם מושמדים על־ידי המפיצים, או מולבנים
כדי שאפשר יהיה לכתוב עליהם
תרגומים.
אולם יתכן כי מועדון סרט משגשג ורב-
חברים יצליח לייבא סרטים קלאסיים-
באמת, ממועדונים ומוזיאונים ותיקים

הישראלי הממוצע אוכל כל כך טוב
נהולנדי וכמערב־גרמני הממוצע (2873
קלוריות ליזם) ,אך תפריטו מגוון הרבה
יותר מתפריטם. הוא אוכל, למשל, רק
שליש מנת בשרם השנתית 11 :ק״ג, ממש
כמו היוונים והמצרים.
הרבה יותר מזינה היא תצרוכת השמנים
והשומנים ( 18ק״ג לשנה) ,הזהה עם זאת
של הניו־זילנדים, בעלי רמת־החיים הגבוהה
בעולם, ושל הפינלנדים.
מנה •טל טעם. הישראלי הממוצע
שותה 104 ליטר חלב לשנה, בדיוק כמו
היוגוסלבי הממוצע, ואוכל 152ק״ג דגנים
לשנה, כמו תושב בורמה, יפאן, יוון או
איטליה.
טעם אחר המשותף ליוונים, איטלקים
וישראלים הוא אדישותם לגבי תפוחי-
אדמה 39 :ק״ג לנפש לשנה (בפולין 240

מנת הסוכר הישראלית ( 22ק״ג) קרובה
לצרפתית ולגדמנית, מה שאי-אפשר לומר
על מנת הקטניות, כפי שגילה השבוע
עובדות ומיספרים הסוכנותי, שסיכם את
המיספרים המזינים. מנת הקטניות הישראלית
( 6ק״ג לשנה) גדולה פי שתיים מן
המנה הצרפתית, פי שש מן הגרמנית וזהה
לאיטלקית וליפאנית.

אנשים
• ראש-הממשלה דויד כן־מריון

ויתר השבוע על הכנסה של 150 אלף
דולר, אותה הציע לו שבועון אמריקאי
מפורסם תמורת פירסום זכרונותיו האישיים
בסידרת מאמרים. הסיבה: בן-גוריון לא
הסכים לשיטה שהוצעה על־ידי השבועון,
לפיה היה צריך עיתונאי לרשום את הדב רים
מפיו ולכתוב אותם בשמו .״מעולם
לא פירסמתי בשמי שורה שלא כתבתי
אותה במו ידי,״ טען.

!• תיאור פלאסטי נאמן של שרת-
העבודה גולד ה מ אי ד סון ( מ אי ד)
פורסם על־ידי הסופר ג ר שון שו פ מן
במוסף הספרותי של דבר :״זו מערכת
החריצים העמוקים בפניה, כאילו ההיסטוריה
הישראלית כולה חרותה בה. כל
הצער, כל היגון, כל הסבל, אבל ללא
כניעה. אם מישהו בשעה זו נוטה לנפול
ברוחו, ישא עיניו אל גולדה — ויתעודד.״
י 9שר־החוץ משהשרת, בתשובה
לשאלת עיתונאי, אם הוא אופטימי לגבי
סיכויי מסעו לאדצות־הברית :״אני תמיד
אופטימי. האופטימיות שלנו היא כבר
היסטורית.״
* הסופר א ר תו רקפטלר, קומוניסט
לשעבר שקפץ לקיצוניות ההפוכה, בכרך
השני של האוטוביוגרפיה שלו :״אדם
וחווה היו בלי־ספק אזרחים סובייטיים _
הם התהלכו עירומים, אכלו פירות אסורים
ובכל זאת היו סבורים שהם נמצאים בגן-
עדן.״

״אמא אומרת שזה החדר הב ח מוד בעולם
ואמא ת מיד צוד ק ת...״

4ן&י? ז

קו ר אי ם לי אודי והחדר שלי ״נורא״
יפה. א ת הצבעים אמאנ תנ ה לי
לבחור. לבן כ חול. מזרון אדום. א ת
הסידור היא עשתה לבד. אבל היא
ממש בסדר. מתחתל מי ט ה יש לי
מגירה בה אני זורק הכל כשאין לי
חשק לסדר. יש שולחן ו ארונו ת
מגירות על גלגלים. ו מה עוד? כן! יש
גם ס פרי ה וכ ס א נהדר כזה שתענוג
לשבת. וזהו זה. אמא או מרת שזה
החדר הכי חמוד בעולם ואני מ ס כי ם

אמא תמיד צודקת.
מי טה ת ח תונ ה ניפרדת הנראית
כחלקאחד וכולל ת מגירה

ארוני ת מגירות המ שמשת
כשולחן עזר נעה על גלגלים

ה ר הי טי ם בק שת צבעים מר היבה
או עץ אורן פיני ציפוי לכ ה שקופה

ד׳ כסלו תשמ״א12.11.80 ,

הבער

אשתו

מיססר 2254

המחיר :

9שקלים

(פילל מינ״מ<

חזרה לתחילת העמוד