גליון 2256

העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 2 | להשיג: בתל אביב :״סופר גיינס״ ,יהודה המכבי 57 טלי; 456351 :חנויות ״מצקין״ ,״גיינס סנטר״ ,דיזינגוף ; 66״בוב 2״ דיזינגוף ; 185״מיי גיינס״ בן־יהודה ; 14״ווסט
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 4 | ״העולם הזה״ .שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל אביב, רחוב גורמן ,3טל / 3/4 .צ6צ32צ־ .03 תא־דואר . 136 מען מברקים : ״עולמפרס״ .העורר הראשי: אורי אכגרי.
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 5 | את שוב מלאה? חכחכי חקלב -המשך נפיחות? עצירות? תה ביקוניס לעיכול טבעי: נמס היחידי בישראל עלים וטבליות. מיוצר מצמחים. תהבקווגס $וווט<61ם חזרה לעיכול טבעי עוד
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 6 | 8-27ק 0 \/1\/1-2711 רק בטלויזיות הציבעוניות של 7א $0תמצא את א 17110א ,7111 השיטה הבלעדית המקרינה את התמונה בעזרת תותח חד־קנה וטכניקת מסך משוכללת, המאפשרת קבלת
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 7 | ת שנ ץ 0 * 111:1 הז ה (המשך מעמוד )4 קיד שר־האוצר, הופיע כמושיע, בעל מענה־לשון מהיר וסיסמות שחוקות שמלכתחילה עשו רושם. בשנה שכיהן הטביע את המדינה בגל של
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 8 | . 39ז ה חיו ה ה ש רו ל ר! ? /ו ה רי
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 9 | לושיס בלבד ביום שלישי ,2.12.80 ,בשעה 5.00 אוזה״צ קנה, עוגה ותצוגת־אופנה של מכתבים (המשך מעמוד )6 של הכתבת הפתיעני והמריצני לכתוב שירות אלה. קבלו את תודתי. יפה
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 10 | * להשיג אצל סוחרי קריסטל המורשים ברחבי הארץ. פרטים נוספים 03-657262/3 : ־־י תבואי, תראי, תתרשמי ותגיעי גם א ת להחלטה, ** קדיטטל ווטטפוינט, ה קני ה הטובה ביותר
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 11 | רונות, שבכל רמה שהיא יימצאו את עצמם פעילים במיספר תחומים ומצטיינים בהם. קשת לא יכול לקפוא־על- שמריו, ואין דבר המפחיד אותו יותר מהשיגרה האפורה החוזרת על עצמה.
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 12 |
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 13 | פרסו צול םבמ לון שרתון, תל אביב ויזה -ארוחה טובה, חברה נעימה ותשלום בתבונה. כשאני אוכל בחוץ — אני משלם בויזה. אני יודע שמכבדים אותי. ואני יודע שאשלם את החשבון
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 14 | שוש > !17*10 *10*1 הוד מעלתו, שגריר ישראל כל הרוצה להכיר את דמותה הפוליטית של מדינה, ילד ויבדוק את אופי שגריריה, כישוריהם ותכונותיהם — הערכיות והפוליטיות. אחד
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 15 | האם אתם רק מאחלים לו ״שחרור נעים״? י ל דן ישתח רר בקרוב מ ש רו ת סדיר בצה״ ל.יו םהשח רו ר י הי ה בווד אי יום של שמחה עבורו ו ע בו רן. סוף סוף יוכל לממשאתח לו
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 16 | ארצוח־הברית: סאלט 2עוד ק ״ קבוצת גדולת של עיתונאים אמריקאיים, שאיכלסה השבוע בית־קפת ירושלמי, פרצת לפתע בצחוק רועם. זה עתה הודיע קריין החדשות של קול ישראל
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 17 | 1י*1₪מ0 תאי השמש הזעירים שבשעון, הופכים את אנרגיית השמש לחשמל, וממלאים את הסוללה שבשעונך־ לתמיד! או ריינ ט בדיו7ן בזמן הנכון. שעון מעולה ללא בעיות• יבוא שיווק
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 18 | אנשינו בשל 1ו מישפחת וורא :0פר אחד זהדב־מכו שלו הימים שבהם נהגו להצביע בטרקליני הספרות האמריקאים על סילביה וולאס, ולאמי :״אם היא כאן — משמע שאירווינג בסביבה,״
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 19 | אנשינו ב 1!1ל11 קנדים ברגן והכניסה הגדולה אם כי חתונתם יכולה היתד. להיערך בלאס־וגאס או בלום־ אנג׳לס, העדיפו קנדים ברגן ולואי מאל להינשא, כמעט בהיחבא, בכפר הקטן
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 20 | !אנסה ודגו״ב: המישווק מעל הנר בתמונה הקטנה נראית השחקנית ואנסה רדגרייב בהפגנה למען הפלסטינים שנערכה בלונדון. בתמונה הגדולה (מימין) היא נראית עירומה, בתפקיד
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 21 | שיחה בעמיים £י״יז 3יי ק ר הונוים והקשרם אחרי שירו במה שירו, ומה שירו בו נפל ונשכב, ואחרי שהטלוויזיה צילמה את מי שירה, וצילמה שם גם את מי שנשכב, שמעתי את
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 22 | מצעד ה ק רנו תהמצ טיינו ת 3110.80 ושוב נותנות קרנות הנאמנות בניהול חברות בת של בנק לאומי את התשואות הגבוהות ביותר מבין כל הקרנות הפועלות בארץ, ברוב תקופות
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 23 | 1י8 §11 8*111 חופשת סקי נפלאה באוסטריה אינך חייב לדעת לגלוש כדי לחנות ממנה. אוסטריה בחורף היא שילוב מיוחד במינו של אתרי סקי מושלגים הידועים ביופיים הרב וחיי
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 24 | האם י ע רו ך ירוחם מעול ה פגנ הבס עו די ה. 9עם מלאת שלוש שנים ליוזמת השלום של נשיא מצריים אכוור אד־סאדאת צפה הנשיא בסרט שצולם בעת נאומו בכנסת. בסרט נראה עזר
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 25 | מה חד ש א צד מו ס ד מחלחת ה חד שו ת 9 מחליף תחתיו. הוא חשב עלי. התפקיד דרש שהמועמד יהיה קצין ועיתונאי. אמרתי ליו שאני אמנם ארוכות; מפקחטוביה סערבשעותד ג ת מ שו
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 26 | מ דו ע מיצמץ אריק איינ שטיין בעיוני! באשר 91 מזה 22 שנים נוהג מזכ״ל הפועל המיזרחי, רפאל כן־גתן, לנסוע במונית עם אותו נהג. אך לפני שבועיים קרתה תאונה למונית.
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 27 | ד״ן נו 35 ח 1ג את יום הולדתו נין ערומות ווו1תלן1י 0באילת ריקוד משולש הפגינה אחת השחקניות בסרט, דבורה בקנו, שבעבר השתתפה בסרט חייך אכלת 1עלה על הבמה, ולפני
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 28 | מה עו שהו.ידעון ר ״ כ ר בין !־׳לקה ור מאדק. ו מ דו ע ישלהע בי ראת אנ דרטתה שו א ה לי רו ש לי ם? 1בישיבת ועדת־הרווחה- והעבודה בכנסת אמר יושב- ראש הוועדה, ח״ב
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 29 | בטלויזיה הצבעונית ״ סאבא״ מיו ש מו ת הטכנולוגיו ת הגרמניות המתקד מו ת ביותר. תכנון וייצור עפ״י ת קן גרמני קפדני ביותר. קוראים לה טובה פי צבע ויש לה יתרונות פי
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 30 | אתנו זונה ומחיו נדב אתנן־המיליארדים, הניתן למפונים של פיתחת־רפיח, נראה כביזבוז נורא. אך לדעתי כדאי לשלמו. במשך שנים ציירו לעיני המדינה כולד. את תמונתו ההירואית
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 31 | בכל 7שדות נמכרת טלורזיה צבעונית של״ם ניו: מדוע זה מגע לך? עברו 7שניות נוספות עוד מישהו קנה טלוויזיה ממחקר שנערך לאחרונה, עולה עובדה מדהימה: ״סניף. כאשר תבחר גם
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 32 | לושים ואחד נואמים השתתפו בי ויכוח, שהתנהל בשבוע שעבר בכנסת על שלוש הצעות להבעת אי־האמון על רקע כלכלי. כאשר קם ייגאל הורביץ להשיב, חלק לי מחמאה בלתי־צפוייה
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 33 | במדינה העם זוואו־ץ־ שלא היה תוך שלוש שכיס יצאה — או הוצאה — הכשמה מן השלום זה יכול היד. להיות יום־חג לאוד, כימעט כמו יום־העצמאות. כי זה היה המאורע החשוב ביו־זר
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 34 | למתיישבי פיתחת־רפיח וחבל־ימית, התגלה שראש־הממשלה, מנחם בגין, לא רצה ששרון יעמוד בראש ועדה זו. ריב על בגין ביקש משר־האוצר, יגאל הורכיץ, לעמוד כראש הוועדה, אך
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 35 | (המשך מעמוד )29 היה, אם להשתמש בביטוי שי) נאשם מסויים במישפט מסרים ,״קצין היסעים״. במאמציו אלה זכה לעידוד רב מצד מוסדות שונים, גלויים וחשאיים. הם אישרו לו שהוא
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 36 | הטייסים היו מפוארות יחסית, מארוחות שהוגשו לטייסים היו מעדני־מלכים וכללו סטייקים ומותרות. כלי־הרכב ניתנו לטייסים ביד חופשית, מועדונים ניבנו וגם המשכורות היו
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 37 | מנהר ״אזרחים ת ומני נד ס״ ני קו בנא ויס בשיא מעונת הבחירות ־ ימים מעטים לבני הבי וסוס מנהל־בהירות גדי עסקים בפאריס יץ פצצה שהוטלה במוצאי־השבת הי * אחרונה
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 38 | שם בענייני פירסום, יחסי־ציבור וקישרי- חוץ. אז הוא עבד בצמידות למנכ״ל־לשעבר של התעשייה־האווירית, אל שווימר, ידידו של פרס ומי שהתפרסם לאחרונה כאחד ממגייסי־הכספים
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 39 | רעש־אדמה מאיים רבים קיימת סבירות גבוהה לרעש־אדמה באיזור הצפון, בדרגה חמש ומעלה לפי סולם ריכטר, וככל שהאירוע יתמהמה תיגבר עוצמתו. לפני> שבוע שודרה הידיעה
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 40 | .ל הצנון מבית־שאן עד קרית־שמונה שאן לקריית־שמונה, יש פוטנציאל סייסמי גבוה, אשר עדיין לא בא לידי ביטוי ברעש- אדמה. הרעשים הסייסמים הנמדדים בארץ מיו- ׳תסיט
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 41 | אמא־כלכדה מגדלת ברחמה עובר מיפלצת ף יום החמישי שעבר הופיעו חמישה — כלכלנים בירחון הטלוויזיוני החדש מהון להון, התוכנית הכלכלית היחידה של הטלוויזיה הישראלית. אין
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 42 | תפקיד מכריע בדירדור האינפלציה, בשקיעת המשק ובפריחת הבורסה. שווי ניירות העדרהר שו מי ם ב בו רסהל עו מ ת התר״ג אלה הם שר־האוצר הקודם, שימחה ארליך, שר־האוצר
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 43 | ״הם עמדו על הגגות וצלפו לעבד הגעוים כאילו יך* ילדים כישראל יוצאים בבוקר / /י 1מהבית, והם בטוחים שיגיעו לבית־הספר. אבל אצלנו המצב שונה. ילדינו לעולם אינם יודעים
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 44 | היו חיות בר״.־־ שלי ואמר לי לקום. קמתי וקפצתי על רגל אחת לעבר הג׳ים של החיילים.״ אביה של האביר הד״ר ברמקי, משתתף עתה בוועידה בחו״ל. אשתו, חיפה ברמקי, הודיעה לו
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 45 | (המשך מעמוד )24 כלופט־גאשאפט. אך אז העבירו אותי לפתע מן הים לתפקיד מיני הלי, דבר שלא רציתי בו. רציתי להעניש את חיל־הים ואמרתי להם שאם לא יחזירו אותי לים אעבור
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 46 | ^ וסי עפרון לא האמין למשמע אוזניו• זה עתה הודיע לו הרופא בבית- החולים בעיר קרטייה שבצרפת, שהחזקת בנו באינקובטור תעלה לו 2000 פרנק ביום. מאיפה אקח סכום גדול כזה
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 47 | מה ששר אוו ״ג׳נרל אלקטריק״ למקרר האמריקאי הנמכר ביותר בישראל? מבין כל סוגי המקררים המיובאים לארץ( ,אמריקאים ואחרים), מקרר ״ג׳נרל אלקטריק״ הוא הנמכר ביותר. שנה
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 48 | סונד״ח בשת 11ע1י1813 ך• ודם גרמו למות בני, ועכשיו הם רוצים להרעיב את המישפחה שלי?״ אמר חיים היים ביטון הוא שרת בבית־הספר המקומי באשדוד. בתוקף תפקידו הוא נחשב
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 49 | — ט רג די הכש תי מער כו ת — אינך יכל להבחין בהבדל שבין מ שחות השיניים? מדענים. ב עול ם 7זבעו: ר —1 <166131 השמוש ברוב משחות השיניים פוגע בעיבוי האמאיל המגן על
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 50 | מאת יגאל לביב איו דויד רו גוום בנועה ר״קוו ירי הדירות והעשרת הקבלנים לשר־השיבון דויד לוי יש דימוי של מגן־העניים. הוא מכריז השכם והערב על נחישות ה חל ט תו לבנות
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 51 | ברית המילה ־ במה תשובות מיסעדוז סטיק מ ש לי לכמהק בי עו תמקובלות קטע מ מיכ תב של יהודית כהן שור, ירושלים : קשה לי להשלים עם דברין, כשאת שוללת א ת העניין הרפואי
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 52 | לגברים ! לא לגברים ! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים ! לא הקיצר, יום אחד מגיע הבחור אלינו מלוהב עד השמיים. הוא מצא מקום בתל- אביב, שמגישים שם סטייק פילה כזה,
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 53 | קולנוע סרטים אנ^רי^ה הצע־רר. לאמריקה נמאס לקחת את עצמה ברצינות. במשך שנים היא התבוססה ביסורים־ עצמיים, שבה ושפטה את עצמה ללא רחם, התענתה בעידן המחאה, התפתלה
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 54 | אורחים השובב ה^בו-ק ״כשמדברים על הומור, חשוב לא רק איזו בדיחה מספרים אלא גם מי המספר.״ דברי ג׳ון לאנדים, במאי קולנוע אמריקאי שביקר בשבוע שעבר את מישפחתו
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 55 | שידור צל״ש הוחתמו הוו״צמונ, #לראיון האינטליגנטי שערך, במיס־גרת השבוע — יומן אירועים, גיסים מישעל עם שר־הביטחון לשעבר, עזר וייצמן. בראיון זה חשף מישעל את יושרו
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 56 | חדש מבית סיט-זן 6 יזאל א בי ט ל טיצוב: ז \^31:6ץ006 סידרת ויועונ קוו ר ץ לכל •ד-לכל
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 57 | מי־נו ד מהיום הגידו־ ״מגידר יחידת היר לחדר ילדים דג ם* זהו זהי. עכשיו כשתרצו רהיטים לחדד הילדים הכגסו ל״כל־גיל״ והגידו ״מגידו״. המוכר יציג בפניכם מערבת רהיטים
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 58 | יום רביעי • על טעם ועל ריח 6.00 סידרה קומית חדשה לילדים, המתארת איש לבן, אלמן ועשיר, שאימץ שני יל דים כושיים. הסידרה מציגה את קורותיה של כל המישפחה. עוד סידרה
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 59 | ס הורוסקופ (המשך מעמוד )10 אם שעה אחת של בישול במטבח ״ הורסת לאשתך בל היום... למזל זה, החש צורך בתנועה מ תמדת. אך זאת יש ל הוסי ף — בגלל הצורך שלהם ל היו ת עסו
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 60 | ב״ביפד״ אתה מ שד בעיקר עבור מה שאינך מקבל ב״ביפר״ אינך מקבל; * הודעות באיחור של עשרות דקות * הודעות חוזרות באיחור של כשעה. * חיוב מיוחד עבור שידור בכל המוקדים
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 61 | אונינרסיסס ב*רז*ת נסגרה ננשדת חסושיד, אבד הש־מתה ענות ואונ־נוסיסח!!דוחס, שת שוו, ועדו 1תואו שלפלסם זים ש משות החיות את הפולקלור הפלסטי € / /ני פירושו להבטיח את
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 62 | הסטודנטים שם, אינה פחותה מהרגשות המפעמים בכל רחבי הגדה .״אנחנו אוה בים את הארץ שלנו,״ סיפרה סוריה רנאם בת ה־ 18 מחברון, הלומדת שנה ראשונה מדעים ומתמטיקה. יחד
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 63 | במדינה תל־אביב השוק שנדם שוק באזר, שהיה שוקק חיים, הפך אתר שומם, שיועד להיות כן ציבורי ׳?יוזי. *יי,יוי־ ירי , 0יי^ל-, ״שוק שקט זה דבר לא טבעי,״ אומר אליהו
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 64 | המוצרים והש רו תי ם הנ ב ח רי ם של החודש מבצע הרבה סטריא! !! בפחות בסך!! שטח1 בבית שקרים תחוש נצדד המוסיקה פאר שטיחי כרמל גבעתי רמת־גן, ז׳בוטינסקי , 88 טל
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 65 | יעקב שרת /איש ממאדים סגן שר-הביטחון מ( .מוח) ציפורי, היוצא בי מי ם אלה ב תופי ם וב מ חולו ת לשיחות אס טר טגיו ת עם אלופי ארצות־הברית, בוודאי מעורר בארץ היעד
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 66 | יותר בשד. רק מג׳ימיקס יכול לטחון בבת־אחת 600 גרם בשר. ובזמן הטחינה, אם תרצי, הוא גם יקצץ את הבצל והפטרוסלינון, ויערבל הכל יחדיו ב־ 15 שניות. יותר מיץ. ,ש תי
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 67 | מפעם לפעם מגיע לי מפעם לפעם אני מרשה לעצמי משהו מיוחד. כמו קנ ט למשל. אני מדליק לי קנ ט ונהנה מהשילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך הטעם המיוחד של תערובת
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 68 | הסנה האחרון של העוקץ ׳הדרום־אפריקאי 7181 *11811 /נודד דין פני כמה ימים אישר שופט בית־ * המישפט המחוזי בתל־אביב, יוסף חריש, תוקף פסק־בוררות שנתן השופט- בדימום
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 69 | במדינה (המשך בעמוד )62 מיפעל, יצחק אורן, יצאו בתחילת אוקטובר לכנס חדדשנתי של ה־אירגון הבינלאומי של מיפעלי- הגרלות ממלכתיים. הכנס נערך ביפאן ונמשך שבוע. מדוע
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 70 | סוס, ליד תחנת הרכבת בפתח־תיקווה. הוא חיבק אותה, נשק אותה על שפתיה וליטף את חזה. כנראה שהקטינה מיהרה להתלונן על כך במישטרה, כיוון שסברי ניסה מיד ליצור לעצמו
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 71 | חם בעולם התחתון אמנות ׳וססה ו>שדוקת 3דק א: זרינלה זק 338 כשביקרה אביטל גרינברג בניו־יורק לפני זמן מה, הראתה את שיקופיות עבודותיה לכמה אנשים חשובים בתחום
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 72 | משהו אחר מלבד המינימליזם והאמנות העניה, המעוקרים מכל תוכן ורגש. אולם סוף טוב, הכל טוב. החגיגה בצבע בנעמי גבעון היא בשורה אמיתית לכל אוהבי הציור, היכולים לזקוף
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 73 | הי 1כ אל ה שחלמו בע 1ד חבריהם רקדו הורה. ה !, ב אלה ששתו בדת. ואחדים היו בודדים וחשו במילחמההמת רג שתובאה. שהפילהעצבעמוקעלליבם 29 בנובמבר בספרות פתיח אחד
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 74 | על עבי-הכיכר, וכאן הקיץ עליה הקץ, כי שוב לא זזה, לא לפנים ולא לאחור, כספינה זו בים הקרוש ...מעגלי־ריקוד היו מאכרים את צורתם, נתלשים, מתפוררים ושבים כמתאחים. כל
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 75 | 1ה היה 13 0911113ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוין, תיאר את אווירת הניגודים שבין ההתנדבות להשתמטות, שאיפיינה את החברה הישראלית כאחת
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 76 | רודיח• חירוט לך על משהו שרואים רק בחו״ל. לך על רוקט של גלי. הנעל בסגנון החדש, ובגזרה הצרה, עם סוליית הפוליאוריטן שתלך אתך באש ובמים. רוקט של גלי, בעיצוב החדיש
העולם הזה - גליון 2256 - 26 בנובמבר 1980 - עמוד 77 | המחיר : עזר ויי צ מן ומשה דיין ה ש בו ע בכנסת 9שקלים (בולל
חזרה לתחילת העמוד