גליון 2258

העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 2 | חטיף קרמל עם אגוזים מצופה
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 3 | ״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי * המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מברקים : ״עולמפרס״ .העורף הראשי: אורי אכנרי י
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 4 | מכח כי ם ב־טו דשינאר. וידויה של אם ישראלית באוזני המתנחלים בשטחים ק־ילדי׳ גי,׳5ס ^ ל >וי יי״0 ייירי, י ־י ר יי זירץ ״ שוב הם על המסכים בכל כית, חבורת המטורפים
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 5 | למישהו מיוחד, משחו מיוחד... כרסו 0רזרניר|,ר 0איט־רא• רק בטלויזיות הציבעוניות של ׳50)^׳1 תמצא את ו\ו 0ך ו 7ו או ,7 8השיטה הבלעדית המקרינה את התמונה בעזרת תותח
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 6 | מכוזבים באוזני שרד ה אוצד שתי תחנות״שידור מעבי״ רות תוכניות זהות — אך בנפרד ב־ 19 בנובמבר העבירו שתי תחנות־השידור הישראליות — קול־ ישראל וגלי־צה״ל — את הדיון
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 7 | 137 סי_1וא, ס ח $3113**910 3 1 * 1 1 1ט!מ ם
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 8 | מעולם לא י ד עו אנ שי ם רבים כל־כך פרטים וזינדד־ן* שראל תייכא השנה דלק ב־2.4 מיליארד דולר. זהו המרכיב הגדול והחשוב ביותר של היבוא הישראלי. סכום זה שווה כ־ 150
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 9 | את המיקוח על המחירים עם החברות הגדולות ששלטו בנפט האיראני, ועם חברת הנפט הלאומית של איראן. בתקופה זו למדו החברות את חשיבותם של המיסתורין והשתיקה סביב עיסקי
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 10 | הורוסהוס מפריעה לו להרחיק ראות. הוא אדם מאוד אינטלגנטי, עם חוכמה טיבעית משלו• עומד במגחני קומניקציה חוזרים ונישנים, ולעולם אינו מאבד את ביטחונו בתקשורת עם
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 11 | אריאלי
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 12 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 13 | בכל 7שדות נמכרת טלוויזיה צבעונית שלעזניו: מדוע זה נוגע לך? ממחקר שנערך לאחרונה, עולה עובדה מדהימה: בשניות המעטות שעברו מאז שהתחלת לקרוא מודעה זו, קנה מישהו
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 14 | אבו־חצירא חן* מפשע אני רוצה להודיע שאני בהחלט מוכן להאמין שהשר אהרון אבו-חצירא זכאי לחלוטין, לא שלח ידו בשלל ולא עשה כלום. זה שהוגש כתב־אישום עוד לא אומר כלום.
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 15 | ממ 13 טיה ו בי ר רו חסמן. תכונה, שהיא נכס הנרכש מגיל צעיר. חסכון. דרך־חיים, המאפשרת הגשמת מטרות וחלומות. חסכון. יש להתחיל בו מגיל צעיר ככל האפשר - כדי לאפשר
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 16 | ב רי ת ־ ה מו ע צו ח: שני פ ר צו פי ו עול ש לי שי בשני המושבים החדשים של ועידת חאו״ם לסחר ולפיתוח ז׳סן לנס) ,בלטה תופעה חדשה, יחסית. נציגים אנטי־אימפריאליסטים
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 17 | כמו רולס-רויס במכוניות וגנרל אלקטריק במקררים היא מעל לכל תחרות. 00108 הצבע הטהור *עמי מ ^ יי3 ׳>א*ומא/£570£¥ץ או *0£וא מכל המבחר העצום של מכשירי טלוויזיה
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 18 | א נ שי םבשנים מאנפוז פד״בתו: התחזזחז שי זזאפיפיזו אם די במראה עיניים כדי להאמין, הרי האיש בתמונה הימנית (למעלה) הוא האפיפיור יוחנן פאולוס השני. אבל לא !
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 19 | א1311יםב שו ר ם מ״ ווסט: רותח של תקורה זמן קצר לפני מותה, בגיל ,87 הכתירה מיי ווסט את מר* עולם (בתמונה העליונה משמאל) והצהירה :״אני אשה של גברים.״ ואמנם בתו של
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 20 | דבורה הארי, המוכרת יותר כסולנית בלונדי, קשורה לבית־האופנה של גלוריה ואנדרבילט והופיעה בסירטי פירסום עבורם. אך דבורה אינה מסתפקת במישחק־פירסומת לג׳ינס, והחלה
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 21 | תאי השמש הזעירים שבשעון, הופכים את אנרגיית השמש לחשמל, וממלאים את הסוללה שגשעונך־ לתמיד! י מ 101מ ס או ריינ ט בדיולן בזמן הנכון שעון מעולה ללא בעיות• יבוא
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 22 | 1חיב פשה ריין הבטיח להצביע נגד תיקון חוק האנא־מומיה והפאתולוגיה, אך כש חלפו השעות גילה סימנים של אי־סבלנות גוברת, ח״כ זאר כץ מהמערך סיפר לו כי ח״ב חייקה
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 23 | מגנסל סופר סטאר לדתו, אולם רק אחרי שיצליח לע שות לעצמו שם ותהילה כמאמן. הכדורגל הוא עסק מיקצועי. ישראל היתד, אתגר מפתה עבור המאמן האנגלי הנראה צעיר מגילו,
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 24 | אנשי ש מתנשקים ב ש מי טפ חתעל פיהם. ובגין נפג ש עם מיקי ד מי 81 בעת נאומו של ח״כ משה שמיר לפני הצעיר-ם שערכו את כנס־היסוד של תנו־עת־הנוער של התחייה, לא יכול
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 25 | דוגמ ני ותישראל ו תכנ סו דאווחת׳ ב 1ק ו 11הרת 1 1111 1 1 ^111ך |! 1ל היא הדוגמנית ומדי מור, שעלתה ארצה 11 # 1 1 1 1 1 1 1 / 4 ) 1מאנגליה, נישאה לבחור ישראלי
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 26 | אנ שיו! ! 0צוות של הטלוויזיה הלימודית, בראשות הבמאי דוכי נתיב, הוזמן על־ידי חברי אגודת אלה — אזרחים למען השמנה, משכונת־התיק- קווה, לבוא לעיריית תל־אביב כדי
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 27 | לשלים חדשי ופטורי מס: נותרו מים ספורים לקבלת הזמנות למוצרי להספקה עד 31 בדצ מבר 1980 כל מוצרי נשיונל וגרונדיג שיוזמנו אצלנו עד יו ם ששי 19.12.80 שעה 13.00
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 28 | הנד ת 0 *1110 0ר 10 חז ך * כל מדברים על הצורך להקדים את הבחירות, מפני י ! 1שהממשלה אינה מתפקדת ושריויה במצב של התפרקות. זוהי סיבה טובה מאוד. אבל יש סיבה טובה
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 29 | ועכשיו: פודיוויזיה יש לי הצעה לתוכנית חדשה בטלוויזיה. אני משוכנע שתרתק אליה צפיית־שיא. חוץ מזה היא יגם תתרום להיגיינה של המדינה תרומה שלא תסולא בפז, גם במחיריו
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 30 | לסניף עות עו בדו ת: .1למסת הקשר שלנ1 טווח הקשר הגדול ביו תר ב אי ,¥ .2השרות שלנו זוכה להערכה בבל מקום: חי פ ה סו ק ד שר התמ״ת מעניק לאהוד שנעה מנהל מוקד
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 31 | ת 1י ןוך ש״נמן כותב המיססב ידרו ש בירור זהותו של כותב המיכתב האלמוני, שבו החלה פרשת הידיעה בל׳אכספרס, התגלתה השבוע. סגן־יו״ר הכנסת מטעם המפד״ל, פינחס שיינמן,
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 32 | במדינה העם מפוצץ בעל־כורחו כאשר הממשלה חדדה מלתפקד, הופך היועץ המישפטי ״מגב״? המדינה״ היועץ המישפטי לממשלה ממלא תמיד תפקיד מייוחד במערכת־השילטון הישראלית.
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 33 | העורכת לענייני מישפט של ״העולם הזה״ ו17 תחת את המצב החוקי: די בעד ות ו 1ש ר עד יה ידי ־ ג 11המתווךנושא 1נאש מה ־ אביושדגדיגרברח ויי1כבתקדיםמ ׳ שנסיחשוב ^ שדנים
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 34 | (אם תצביע על כל האלמנטים של העבירה), יש כנראה בידי התביעה גם עדות מסייעת לאמינותו של גוטליב. וזו עדותו של ח״כ דויד גלאס, אשר שמע על פרשת השוחד מפיו של גוטליב
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 35 | במדינה המשך מעמוד )31 !טים, משה ניסים, על דוכן הכנסת די להצדיק את האיסור, נראה !ומלל מאוד. הוא טען כי הכנס מסכן את :יטחון־המדינה, שיוזמיו מבקשים המליך את אש״ף
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 36 | את הקריירה הצבאית הצפוייה לשולחו בעונש כבד מדי. השופט, סא״ל עודד מודריק, קיבל את גירסת הסניגור כי היה כאן שיגיון ריגעי, ולא מעשה עבירה לשמו, וגזר על עופר
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 37 | נ ו זה התחיל הפגישה של ראש־העיר עם נציגי השכונות, שצולמה על־ידי הטלוויזיה. משמאלו של צ׳יצ׳ נראים פקידי העיריה: בן יהודה, ויין ואפשטיין ולידם (בתמונה בצד ימין)
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 38 | ט חן עי ויה סקט אולם טיומקין, שרצה למצוא־חן בעיני יתם, ובעיקבותיו הלכו עשרות פיקודיו החמושים .זל טיומקין, טען שהמישטרה הפעילה כוח סביר. רים לנעוץ מסמרים בדלת
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 39 | המ שטר ה טוענת ש תת־אלוף בוווארבל ניהל ח״ ם מו פקר ׳ ם, קיבל שו חד, ערך מסיבות פרו עו ת וגיל ה סודות צ ב אי ים של ארבל דאגו לכך שבמטוס יתמיד תהיה בחורה צעירת
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 40 | המישטרה ׳טוענת שארבל הפיל בפח גם את אירגון נכי צית״ל והוציא ;מהם הוזה־ביטוה בשווי של מאות אלפי ליידות עבור סוכנ׳ות־הביטוח של זמיר. מילבד החלק •שלו בדיווחי
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 41 | ה אי ש ש אי וגןאת אשהיה 1ד י. ה ו אב ל שני בני ם - אחז עוב1 1אחדיה 1ד י ואכן, החיים בביתה של מישפוזת תומא, ברחוב עבאס בחיפה, הם מופת לשלווה ולשותפות בין שני
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 42 | ננ ס ]צר ת שנ א סו הוא ב על השל מיקי חזר לא מכבר מגרמניה, שס למד ציור. מיקי רושם רישומים עדינים ומרבה להשתמש בצבעי־מים. • י ייעי בתמונה מימין: אמיל תומא נואם
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 43 | אמי ל וו בל שי 0 (המשך מעמוד )33 ובמחבואים, ומשתמשים בשפה מעורבת משלהם, הרי זוהי לגבי ההוכחה שאפשר לחיות ביחד.״ ביתם של אמיל וחיה הוא דוגמה יפהפיה של בית
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 44 | האישום העיקרי נגד מוחמד שמר של דושי, יאך גם בפעם זו הימיטען לא ומוחמד טורק: התפוצץ. גם בפעם זו טורק וחסן דיווחו בתאריך ׳בלתי ידוע בסוף חודש יולי לשניר על אי
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 45 | גיוו ׳ מכר 30 סוס ג ״ ם מחצי שע ה מנהלה הכללי של חברת ״תדיראן״ מזה שנים, והרוח החיה בהצעדתה קדימה ובהפיכתה חברה מצליחה בינלאומית, א ל קנ ה כספי, יפרוש מתפקידו
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 46 | המיפעלים ״גרו, העובד ״בלטו למאגר האבטלה והממשלה, מוסדות הציבור והבוק׳ פשטו את הרגל נחנו עומדים לפני משבר כלכלי, לפני התמוטטות י של המשק. בסוף הימינהרה כבר
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 47 | לקראת שואה (המשך מעמוד )45 יש שבניגוד למקובל מטילים את אשם האינפלציה על המדיניות של העלאת שער הריבית וצימצום האשראי, וסבורים שיש לשוב ל־ ״בסיס הזהב״ למטבע. יש
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 48 | לדגל פתיחת מ שרדנו גנ בו המדינה נ תל-אניב וינדי הס אנו מעניק פרסי בל ל ע שו ת ח שבון: 10 מבוניומ מינס לרוכעו הדידות חדאשעיס בונל אביב, ברמת ח שוון, בבמה תקוה,
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 49 | _ אח״מ במיטה... בוא ו שיווק: אלפא טריידינג, טל 233910 .־03 לכל הזקוקים לארונות קיר או חדד ארונות רינה א. לא תשכח את חנוכה השנה. זה קרה נאחד מלילות החורף
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 50 | הם גמרו יותר מעשרה בקבוקי בירה, ואז פנו אל בקבוק הקוניאק שניצב במיזנון, וחיסלו גם אותו. השעה היתד. כימעט חצות כאשר שאלתי נופף באקדח נוכח פני קרובו, ושאל אותו
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 51 | קולנוע סרטים הו ,,איזה אסון מצית לפי חומר הפירס׳ום, המלווה את הסרט טיסה נעימה, זהו עיבוד חדש למליוידחאמד, בשם שעת היאפס, מלפני 23 שנים, עם דנה אנדרייוז ולינדה
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 52 | בשליטה מלאה! .ובו־בזמן גוררת זזדיי׳לית השנייה, במעבר. גופות של מורעלים חסרי־הכרה. כאן נכנס לתמונה צוות הקרקע, שאינו ׳שפוי יותר ממחוסרי־ההכרה. יש ממונה, >לויד
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 53 | שידור צליי״ש קונגרס נצרת • לגיל סדן על כתבתו בהשבוע — יומן אירועים, שהביאה מידגם מייצג ומרתק של השקפות הערבים בישראל על כנס נצרת שקיומו נאסר. בקשת־ריעות זו
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 54 | יום רביעי 1 0 . 12 • אלוף כציות ואלוה שום 5.30׳טידוד כצכע) — החלק השלישי והאחרון בהפקתה של הטלוויזיה הישראלית, על־פי סיפורו של חיים נחמן ביאליק. • ספינת האהכה
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 55 | ה חי סו ל ההמוו שדכל בי םברמת ־ ה ש רון עורר אחמ גי נתסולי ־ החייםלמאבקחדשנגד ^ דידה שדי, תיירת מפורטוגל, מצאה בביקורה בישראל כלב, ורצתה לקחת אותו עימד לעיר
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 56 | אופנאית דורץ פרנקפורט סטודנטית נטלי שם־טוב שחקנית ענת עצמון שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תזזת שן ״תמיד התנגדתי להמתה בסטריכנין, וזאת משני טעמים, האחד — שהמין
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 57 | גס לד מגיעה מתנת חנוכה: הטפר הלוהט ביותר כעיר יכול צגי ק ה פי ק - מלאך או שטן סוף סוף הופיע הטפור המלא על חייו, מאבקיו, אהבותיו, הצלחתו המסחררת והסערות
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 58 | על־פי פקודותיו של הרב הצבאי הראשי לצה״ל. השנה הורה צה״ל לכל החיילים׳ דתיים ושאינם דתיים, לצום ביום ט׳ באב. גם החיילים הנמצ אים בפעילות מיבצעית חייבים לצום, לא
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 59 | פלדוור ס מ צי ע ה אחל הי ט העונה: סיור באמ רי ק ה הד רו מי תוהשתת פו ת בקרנבל השנתי בריו דה ז׳נרו הצעה בלעדית ממחיר הסיור ב־10 חודשיים ללא רבית ! תשלומים חברת
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 60 | ^ חיילת ׳הצעירה חטפה את המפתח י י מעל שולחן מישרדו של המאהב שלה. לפני שהספיק להבין מה מתרחש, פרצה בריצה אל דלת המישרד ונעלה את המאהב׳ עורך־דין מכובד וידוע,
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 61 | עקב שרת /איש אדים ח1ק, קר ואפור אילו בא א״ב יהושע, סופר והוגה-דעות, שספרונו ״בזכות הנורמליות״ הטיל יותר מאבן מחוללת־אדוות אחת בביצת החשיבה הישראלית, ואמר לנו
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 62 | קלאס אמיתי. חדרי שינה, פינות ישיבה, פינות אוכל ומטבחים, חדרי ילדים ונוער, בעיבודים כפריים, קולוניאלים או רגילים, ובמגוון של צבעים, בדים, מידות ואפשרויות התאמה
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 63 | מהיום הגידו־ זהו זהי. עכשיו כשתרצו רהיטים לחדד הילדים ה מסו ל״כל־גיל״ והגידו ״מגידו״. המוכר יציג בפניכם מערכת רהיטים מודולרית שהיא ממש יצירת מופת של נגריית
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 64 | לפני חמ ש שנים איחל מ שה קרו, ל תו שב, שראל להגר ד חו צל ארץ או לזחול אל הירדן ולא כו ל שם חו ב״ז ה. ה חוד ש הוא פירסם בעב רי ת ספד ובו סותר את בל מה שהאם
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 65 | חם בעולם התחתון האיש שהדג-ז את כולם (המשך מעמוד )63 סוקרטס נ אני מדבר ברצינות. פרנסיסקו: ההבדל ברור. ה סוס חי. המכונית — לא. את ה מכונית עלינו להפעיל ולכוון,
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 66 | סוקרטס: אתה יכול להירגע, פרנסיסקו. הטיעון שלי לא מתייחם לשאלה הזו, ואני גם לא מכיר טיעון לוגי תקף הדן בה. ומכיוון שהחלטנו כי במהלך ה דיון שלנו נשתמש רק בעובדות
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 67 | שדה יעדי בובה ברגע שקבוצתה זכתה בגביע המדינה לכדורסל ־ אך הי הנדורסלגיות אין יומר מאוכזבות זדי סיחים מהיחס אליהן לשחקניומ ומחפשות שאמן דרך לפרוש מקבלות שנר י**
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 68 | חברותיה זועקות . האחרון לא יודע המאמן, ידי שליין, מי מהן תגיע למישחק. אחת מחיילות אלה היא איתנה טבקרו. המתנשאת לגובה .1.88 היא התגלתה ככיש־רון מבטיח בהפועל
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 69 | שנ, סופרים צעיר, חיבר! מותח! ,על ביקורו של אנווד אל־סאדאת ^ סידרת הטלוויזיה ״חיים עלי אדמות־של הזאולוו. דייוויד אטנבורו הביאה לשינשוו. בענף ספדי בעלי־חיים מתח
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 70 | לה זאת. בעזרתו מטעה דקנר את קוראיו, בכישרון מדהים בשלב שבו עולה וגובר המתח בקרב אנשי ה״מוסד״ לקראת נחיתתו הקרובה של אל־סאדאת. גודמן הוא זה המייצג את הקונפליקט
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 71 | גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק, התפרסם בצילה של פעולת־צה״ל כגבול הסורי. אה מקומו של מדור העורף ,״הנדון״ ,תפס ״דו״ה בריטי סודי: מצריים אינה
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 72 | בו או ל היו ת אלו פי ה ליווי סבתחרות ה רי קו די ם של ליווי ס עם ״ל הי טון־ עול ם הקולנוע־׳. ג׳ינס או חולצת ליווי ס חינ ם! ועליה לגמר לזוכה בתחרותהמ קו מי ת
העולם הזה - גליון 2258 - 10 בדצמבר 1980 - עמוד 73 | טבת תשמ״א10.12.1980 , מיספר
חזרה לתחילת העמוד