גליון 2259

העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 2 | להשיג: בתל אביב :״סופר גיינס״ ,יהודה ה מכבי 57 טלי; 456351 :חנויות ״מצקין״ ,״גיינס סנטר״ ,דיזינגוף ; 66״בוב 2״ דיזינגוף ; 185״מיי גיינס״ בן-יהודה ; 14״וו ס ט
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 3 | ״העולם הזה׳ /שבועון החדשות הישראלי י המערכת והמינהלה: תל• אביב, רחוב גורדון ,3טל 233262/3/4 03 תא־דואר . 136 מען מברקים : ״עולמפרם״ .העורך הראשי: אורי אבנרי.
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 4 | מכהנים קו ל ה׳!רה נעומע באר צנו תל-אביב־קהיר הלוך ו שוב יורים נתלמידיס ובאזר- חים — משני צדי הקו ה ירוק. סמיכות־הפרשיות בין הירי על תלמידים שהתפרעו במיכללת
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 5 | באיזה אתה בוחר? בו ל ם בי ח ד ובל אחדל חו ד 1)65־סז 70ץ־8ק גוסום ממקן
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 6 | תש1ץ רווו^ 313 8ס מאח אבידן נדיב מכחכים (המשך מעמוד )4 המאסר ׳שלי, התלוננתי בפני ה שופט והוא הורה להביא לי רופא — לבדיקה. המישטרה הביאה את החובש של בית־המעצר.
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 7 | כל מועדוני ״צותא״ בארץ 250/0הנחה. להקת בת־דור ס/ס 3 0הנחה לכל מופע כרטיס חבר במועדון חצב מכניס אותך לעניינים, ובהנחה. רשת חנויות קרביץ .ס/ס 1 0הנחה מרינה ת״א
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 8 | מכחכים הלו. כ אן הז ד מנו ת רי שו־אליס!!! חברות י שראליות רציניות המעוניינות לרכוש מוצרי־נוי ובית מ איכו ת טובה ובמחירי יבוא, מוז מני ם להתק שר <
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 9 | בחדווי-שווה באיכותה לסיגריות המפורסמות ביותר בעולם סופר קינג סייז תערובת
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 10 | מדים מימיני זהיר, קנאי לאידיאולוגיה ולא תמיד מבחין בין עיקר לתפל השמש במזל קשה, הירח במזל שור וונוס במזל גדי. ליסודות האש והאדמה השפעה חזקה במפת הלידה. הצד ה-
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 11 | רוקד לי בפה דיסקו ופל מצופה של עלית רו ק ד לי בפהלא כו ל דבר מ ה טו ב ל ר קו דולר קו ד וגם ל א הו ב די ס קו -הו פ ל שמעבר ל מ צופ ה ב שוקולד. רו ק ד לי בפהלא
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 12 |
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 13 | שחסקשנםהזח הציונות והג״טיבס זה זמן רב שרציתי להעלות את סוגיית הגדרת הציונות כתנועת־שיחרור לאומית, ניוון שח״ב אורי אבנרי חוזר ומעלה זאת, תוך השוואתה לתנועת-
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 14 | מבצע שיא של ״סיטיזר —רכוש ששן יד א 12£ז01 ה הג דל ה הראשונה ו מו רו בי 30.1.81 נין אלה שירכשו ותשתתף בהגרלה חודשיו! של ט לו יזיהצבעונית מ *- 11 רכוש החודש שעון
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 15 | דרום־אפריקה כאילו לקראתי ביקורו של שר־האוצר של דרום- אפריקה, אוון הורווד, תוציאה ספריית מפרש לאור את ספרו המצוין של הקמרוני פול ברנטל, ילדי סוואטו. גם אותם
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 16 | מדוע יותר ויותר נשים מכבסות ב״שלגית״... ...ומה יוצא להז מזה: כביסה מבהיקה במיוחד. חסכון ללא תחרות. ״שלגית״ היא אבקת הכביסה היעילה ביותר שאת יכולה להשיג כיום״:
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 17 | אנשים 1111113. הומלכה אריזבט :״אפטור דיוטי״ בתמונה למעלה נראית המלכה אליזבט, כשהיא מאזינה לנגינת הימנונים בביקור היסטורי שערכה בתוניסיה, כשלצידה הנשיא חביב
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 18 | אנ שינו בשלם רומן גאוי.. :מוות הוא תחבולה מחוכמת ד ׳ 3111 וירקו אני הנטל שד עצמי יוזום רליקר-ץ׳ בן ,31 יליד שטוטגארט, נבחר בקולומביה, אוהיו, למר עולם בפיתוח
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 19 | גיון יגון: והחחנא עוד!״ כמה ימים בלבד לפני ד.רצ־חו, העניק ג׳ון לנון ראיון ל שדרן הבי.בי.ם י. אנדי פבלס, כשהוא מסביר את הרגשתו ה נפלאה לחיות בארצות-הברית, לעומת
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 20 | האיש החושב אינו חוזר על אותה שגיאה פעמיים. קני ת בז מנו טלויזיה שחור/לבן עם הזמן למדת בוודאי כי יש הבדל עצום בין מכשיר למכשיר באיכות ה ת מונ ה והצליל ובתכיפות
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 21 | מה עם החצי השני של מודעי. ועל מ* עולה הורביץ עד שיוצא עשן? עתה הבדיחה הבאה נפוצה ליאוניד בצרפת : כרז׳נייב, ג׳ימי קארטר, ואלרי ז׳יסקאר־ד׳אסטן, האפיפיור והיפי
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 22 | חחווך בוץ ונשות שואד וגבריו! לובשים אתנגוי השנה האחרונה טי, החליט השנה לשלוף מן ה ארון את הבגדים הטובים שרכש בחוץ־לארץ או בארץ. פרוות, מג פיים וכובעים היו
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 23 | הם הצבעים האהובים על 1 1 ^ 111111 לילי נימן, המטפלת ביל* 1111111 דה נכה. את הפרווה בצבעים אלה קנתה נדיזנגוף- סנטר במחיר של 200 דולר. היא בין הבו דדות אשר רכשו
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 24 | לרגל פתיחת 71 עורד1ו 1331 המדינה בתל-אביב אברה ניו די מעניק 0 ^119 בל לע שות חשבון: 10 מבתיות חיו לרובש הדידות הראשונים בתל אביב, ברמת!שרון, בפתח ת1ן וח י ברא
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 25 | מי מזו.ל את מי בבד־ברק, ומדוע לא רצה השופט להיות מקומו של אושר , 1 ירוחם 0בסיור שערך מ של בגבעתיים לקח אותו ראש העיריה יצחק ירון ל- הכיתות בתי־הספר. באחת פנה
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 26 | נדקר 10 שו ה שו מתכונן להיות ש ו התחביב: ענודה עייד״הדיו רם כספי ליד שולחן העבודה שלו בביתו. כספי מעיד על עצמו כי מיקצועו הוא גם תחביבו. שולחן העבודה הוא חלק
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 27 | בבו״ן של געמת אץ בית־שיבווש לגברים וזה א11 ווים העמיד את סמנכ״ל הביטוח הלאומי במצב עדין למדי | אבשלום רובין, מפיק פסטיבל שירי הילדים נענה גם הוא לזעקתם של
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 28 | ער פל היתד! לי בשבוע שעבר חודיה מוזרה. איני יודע מדוע כה הרשימה אותי. אולי מפני שחשתי שיש לה משמעות סמליות כלשהי. בשיא הקור בירושלים הציעה רחל אשתי שנעלה על
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 29 | י \ 3ין מלים הולמות לגינוי התנהגותה של ועדת ^ * הכנסת במהלך טיפולה בפרשת חסינותו של השר אהרון אבו־חצירא. אין תמיהה כדבר. היא ;ובעת ממהותה של ועדה זו. מכל
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 30 | ת11!1ן!ך ואמן שגריר בוואשינגטוו? למרות הכחשותיו של שר־החוץ, יצחק שמיר, הוא עומד להחזיר לארץ את שגריר ישראל בוואשינגטון, אפרים (״אפי״) עברון. נראה שאת מקומו של
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 31 | במדינה . העם עוו ד ג די ם וייצמן חתגגד לקיצוץ והתפטר. בגין מתגגד לקיצוץ — והורכיץ ;;שוי להתפטר אחת התכונות המוזרות ביותר של הישראלי המצוי היא סירובו המוחלט
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 32 | פיילוט מ ציג האת הגרמני ת ה חד ש ה: הטלויזיה הגרמנית החדשה של פיילוט בצבעים היא לא רק חדשה. היא גם חדשנית. החידושים שבה הופכים אותה לצבעונית הטובה ביותר בכל
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 33 | במדינה עזרותים מות. ואכן, השב״כ הוא אי במים- סד הישראלי — המוסד היחידי, מלבד המוסד, שאין בו הדלפות, אדבשםא חי טו ב תעלולי־פירסומת ויצר של התבל טות.
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 34 | במדינה מי שפט •צוץ ה מי מסד אופגה חדשה או צירוף מיקרים מוזר? האם ביתי מבוטח על־ידי ה יינה מפני פיצוצים ומילכוד י״ זל שופט מחוזי בתל־אביב את וד התובעים השבוע.
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 35 | ויסנן את שילטונו של בגין במיוו, ד״ן לרשימה חדשה למס ת הבאו פרישתו של הורביץ מהממשלה, ופרישת רפ״י מהליכוד ומהקוא ליציה, פירושם מכת־מוות לממש לת בגין. מחשבי
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 36 | .,ה״ת מומה ותת את דבי דמענו!•־ זו עקת או מנ תו ה ת אי לנ די ת שו אמנון ש טונ בו ג אוניית תשות צים קליפורניה עגנה ׳בנמל־פיראום. ,ביוון, כאשר נרצח הקפטן אמנון
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 37 | לנד הוא אחד הדברים החשובים ביותר.״ מתוך הפרטים שהצליח ׳הקברניט לד לות מפי היפהפיה האכזוטית, בעת מסעם המשותף, הוא הבין כי היא בת לאב יהו די. התברר לו כי אמה של
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 38 | מותו עול רב־ חובל (המשך מעמוד )37 ריו על ישראל ועל יהודים, הבינה מי היה אביה. אחרי מותו של האב נישאה אמה של רות בשנית. לרגל הנישואין החדשים העניקה האם לילדיה
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 39 | ביקש לעכב את יציאתו ישל ערוסי מה ארץ• רשם בית־המישפט נתן במעמד צד אחד צו עיכוב־יציאה מהארץ נגד ערוסי. אך זה בוטל בעיקבות ערעורה של׳עורכת־הדין לידסקי. אז: שב
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 40 | אחדי אלוויס נוסו׳ וציה גווארה ־ האם נא תורו ש? גיון רדתו ״יי מארק דייוויד צ׳אפמן, צעיר בן ,25 יליד מדינת ג׳ורג׳יה ובן להורים מ־־ הוואי, עצר את החיפושית נ׳ ץ
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 41 | אפשטיין לבקר בארץ עם הלהקה, נאסר הדבר מטעם מישרד החינוך והתרבות. הד״ר יום ף 5מלק מן, איש המישרד, אמר :״החיפושיות ישחיתו את הנוער ה ישראלי...״ שקש בתכ שיטי ם
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 42 | לידתו של מיתוס (המשך מעמוד )41 ניו־יורק, הם נלקחו מיד אל חדר ד,אנ־שים־החשובים מאוד. שם ניצבו בפני סוללה של עיתונאים. ג׳ון לנון שימש דובר ראשי. האם תשיר, לנו
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 43 | הסוד התגלה רלו בנתניה .לקחת פרח כזה׳ ולסגור אותו שבוע שלם בין ארבעת הכתלים של חדר אחד, ואפילו זה החדר חיפה ביותר בבית- המלון המפואר ביותר, זה עוול משווע. הביטו
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 44 | יום א׳ — 21.12.80 סניף ירושלים — צביקה טל׳ 419735 אסיפה פומבית על ״דרכה של ההסתד רו ת ״, בבית אגרון, בשעה ,20.30 בהשתתפות : רן כהן, דן יעקובסון, אפרים או שנים
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 45 | ״אני הרגתי אותו!״ הודיעה אי 1מ ה ליב 1י 1ב ה (טשמאל) ב טלונין1 ל מי ש טו ה, או אחו־כן־ זעיזרו : .אבא דה ₪ 1זדר! ף* ו רי סעמד מולי, כשבידו אקדח שלוף מכוון אלי.
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 46 | ..אבא •רה במחזרי״ (המשך מעמוד )45 ננו את כל זה שנתיים וחצי מראש, מדוע חיכינו עד היום?״ השיבה .״הרי אני סבלתי מבוריס במשך שלוש שנים. וחוץ מזה, אבי הצליח בקושי
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 47 | לפני ארבעה חודשים הוא השתחרר. לא שמעתי ממנו, עד שביום החמישי ש עבר הוא ציפצף לי מהמכונית שלו, מתחת לבית, והתקשר אלי באינטרקום. לא עניתי לו. בבוקר הוא חיכה לי
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 48 | לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא תוצרת בית זוכרים את משקה השוקו — המטורף מלפני כמד׳ גיליונות ן צריך לשים בתוך גביע ארוך ויפה רבע הגביע ליקר
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 49 | לגברים! לא לגברים! ל א לגברים! לא לגברים! ל א לגברים! לא חודש אצל חברות. שם אץ פיפי-קאקי- ארוחות, ואמא את מוב־רחה לבוא כי יש לי לכתוב מדור. וזו רק התחלה. עצבי
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 50 | קולנוע טריפו שי חו ת עם 13*113 אם יש מי שזכאי לתואר ״במאי כוכב עליון״ ,הרי זד. פרנסואה טריפו. מאז עשה את סרטו הראשון 400 ,המלקות, תפס מקום ראשון בשורת
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 51 | רנואר והיצ׳קוק. מזה שנים, בכל פעם שמדברים על טריפו, קושרים את שמו לשני במאי־מופת שהוא מעריץ: ז׳אן רנואר ואלפרד היצ׳קוק. אם הכלה לבשה שחורים או הנערה ממיסיסיפי
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 52 | שיחר ועדה לגניזה ולפירסו צל יש קסם סיאל״ק • לבמאי המעולה אנטואן פאלאה ולמפיקה רינה אגוזי, שהצליחו להביא לפני צופי־הטלוויזיה הצעירים, בחופש חנוכה, את הפקת
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 53 | יום רביעי 1 7 . 12 • ספינת האהבה (8.03 — שידור בצבע) .פרק נוסף בסידרת סירטי הבידור, שעלילתה מתנהלת על סיפונה יהודה שנהב. בהנחיית פר1פ׳ ברוך לב. יום שישי 19. 12
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 54 | _ לנעלים של רמי תכנסי מהכניסה ה׳גפוניו^׳ק ה ס בון הי שרא לי 1שי מ קו ס מ טי קהו 9ד״ 1ןור איתן עמיחי *311190 הדברת מזיקים ן7ץ ורסים ס פו 11ז נעויס~קוסמסיקס^ 3וי
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 55 | בוקר טוב, דימוקרטיר. הזמן שוב ל טו ב תנו מעניין אם שמתס״לב לתנודות המהי- רות במצבה הגינלאומי של ישראל בזמן האחיין. מה שמסעיר במיוחד בתנודות האלה, זה שהן לא
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 56 | הננ״ן דקו׳ ,הקברן אינו ושום, החנוה אינה קיימת, המהנדסת היא אשהו עול מהנדס העיר, ועווך הדיו היה י דו הוועדה לבניין ערים חמודת החוזה וכל מידע נוסף, לצורך הגשת
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 57 | מאת יגאל לביב המישסוה והמכוניות הגנובות ביום השני לפני שבועיים הודיע המישפטן יורם שפטל למישטרת פתח-תיקווה כי מכוניתו, מדגם ״פורשה״ ,נגנבה ערב קודם לכן ממוסך
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 58 | אמנות הנ 7ל!גד ה צ ״ ר התיירים הרבים, הפוקדים את מלון עזרתון התל־אביבי, לא מעלים בדעתם, שהמלצר הצעיר והחביב המגיש להם את ארוחת־הבוקר לחדרם, במיסגרת. שרות
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 59 | בחולון. יחד עימו חולק את שאר האולמות הפסל הצעיר יוסי בראל, שהציג לא מכבר בתערוכת יחיד בגלריית הקיבוץ. הארולד רובין בן ה־ 48 הגיע מיוהנסבורג עיר מולדתו, לאחר
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 60 | עקב שרת /איש ממ אדים אלוה צבאות מי משרת את מי: אלוהים את צה״ל או צה״ל את אלוהים ן מאחר שאין לאיש אמצעי־תיקשורת אמין עם אלוהים, יקשה לדעת מהי תשובתו לשאילתה
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 61 | ב שואב של שרפ תמצאי שכלולים רבים שאין ב שו אב אחר מנוע רב עצמה( 800 ואט) ב תו ך גוף קומפקטי ונייד מאפ שר שאיבה מו שלמת ללא מאמץ. מד-אבק מראה א ת כ מו ת האבק
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 62 | אפרסמוןצ בי לוין ״מי שמכיר אותי מקרוב יודע שאני בררנית גדולה. זה לא רק עוין של טעם: אני גם יכולה להרשות לעצמי לבחור את הטוב ביותר. אחד הדברים הטובים שגיליתי
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 63 | מנוגה מטירת־אימה סמשמאל) חו רטת סע יני חו קעלגונם ש ל 11וציום בצפון תדאב׳ ב זה כמה שבועות מופעלת בתל־אביב *• מכונת־עינויים יחידה במינה בעולם. די להעיף בה מבט
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 64 | עיוו״ בלבה עי ר חם בעולם התחתון (המשך מעמוד )63 בראיון למבקר תיאטרון אמר צרפתי :״אינני אוהב את התיאט רונים הגדולים, כי הם הולכים ו מתאבנים, הולכים ומסתאבים. שם
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 65 | פו לק ע ב נד פה טורף הזמר צביקה בחברת אשתו, התמלילנית מירית שם־אור שלידו .״אני אוהב את המאכלים האמריקאיים, אני אוהב כל דבר אמריקאי, הייתי רוצה לעשות קאריירה
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 66 | מיידי שהוצג לפני השחקנים ספי ריבלין ורוברט הניג עורר בהם תיאבון השניים עטו עליו בידיהם בהתלהבות. (המשך מעמוד )65 רק עם חיסול 130 פולקעס 200 ,גרוגרות, חמישה
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 67 | הכוכב ספי ריבלין, כוכב ההצגה אגדות האחים גו־ימברג, מוכן בכל עת להדגים כמה מפרצופיו הידועים והמצחיקים .״כל פרצוף שתרצה, אמר לצלם והתחיל לעוות את פניו, כשהוא
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 68 | י מתי בו ני שיעמומון לסי־הנעורים דואר חוזר חנות תחת הכותרת ״בקלפים פתוחים״ פיר- סם מדור זה לפני כמה שבועות (העולם הזה )2253 תחילתו של ויכוח על ״אמנות ומיסחר״
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 69 | שונה, את המוות הראשון, ואת מילחמת־האחים שבין אירגוני המחתרת. אופק עושה את מלאכת התיאור הספרותית שלו למשוללת ערך וטעם, אמינות ורגישות. הדבר בולט כשאופק משתמש
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 70 | כגיליון ״העולם הזה׳׳ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק התפרסם מאמרו של העורף, תחת הפותרת ״הסיבוכ השלישי׳׳, שהתייחס למצבה של ישראל על סף מילחמה. כתכת־השער כללה
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 71 | בלונדון. ב דנ מרקו בניו־יו רקק טני ם וג דו לי ם מלק קי ם ג לי דהב הנ א ה גם כשהטמפר טו ר ה יו רדתמתחתל -ס. והש לג מכסהאת ה ר חו בו ת. חוויה חו ר פי ת א מי תי ת
העולם הזה - גליון 2259 - 17 בדצמבר 1980 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד