גליון 2260

העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 2 | רוקד לי בפה די ס קו ופל מצופה של עלית. רוקד לי בפה לאכול דבר מה טוב לרקוד ולרקוד וגם לאהוב דיסקו-הופל שמעבר למצופה בשוקולד רוקד לי בפה לאכול עוד אחד! להשיג אצל
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 3 | סלח לי על חוצפתי, אבל כשאני כותב שורות אלה, בין שמירה לשמירה, אני מעז לומד שניסית אולי לירות אל עבר מטרה מסויימת, אבל בסך־הכל שלפת וירית מן המותן, פיקששת כהוגן
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 4 | למה רמי א 1כל לאודלי מהיד? מכחכים 1חל ת של חיד• ס גו ל ה א״פוופו פרשת אבו״חצי־רא — נוהל תמוה המקנה זכויוונ״יתר ליחסנים. ורשבסקי ־ ם ריליך ״דרכי הטיפול בתיק
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 5 | , 1 5 ^ 8 ) 6 7 6 0וזז 8 {6ז 35ז 6ז) 0 3גן 4 3 71־ ^ 0 איתן־ לכל מקום 60ז|11-0096, 7^ 8)6ט),ץ ם 4 5 1>6־ ? 0 60־0096 , 7/7 8)61־ 111ט),ץ 60ו 5 5 1־ ? 0 סססוס
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 6 | 17 שבץ !1111:1ה 1ה 2260 (המשך מעמוד )4 מדווחים היטב, ולפי הרבה ריאקציונרים אמיתיים, הם מכבסים את כביסת־המערב המלוכלכת בפומבי. ומצד שני: בדיוק אותם אנשים־ רעים
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 7 | ביני׳־ם קי׳ 1£י\11־ד ה חוו רו ת ווור־ו^ח
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 8 | מכמנים י צי או ת כ ל יו ם מתל -א בי ב וי רו ש לי ם ו באוטובסים מ פו א רי ם מחיר כיוון אחד$25 טיולים מאורגנים במלונות דרגה ראשוגה: $235* סוף שבוע ארוך(יום
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 9 | דגמי פ 1רד פיאסטה 1981 לרכישה באספקה מידית. ?תר אמינות, יותר כטיחות. יותר חסכון
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 10 | הו רו ס הו ס שיעורים בזמן, מפתחים תחושת סדר וניקיון, וההישגיות הנהוגה בבית־הספר טיבעית להם. הם שואפים להישגים, ומודדים את עצמם בהתאם להישגים. הם קשורים למישפחה
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 11 | בכל 7שרות נמכרת טלוויזיה צבעונית ש?״ מניו מדש זה נוש לך? ממחקר שנערך לאחרונה, עולה עובדה מדהימה: בשניות המעטות שעברו מאז שהתחלת לקרוא מודעה זו, קנה מישהו במקום
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 12 | שיפוץ נעמן סופר שיר: נדבי המכנס , הדקים ביותר כעולם כשאת יוצאת לאירוע מיוחד. כשאת יוצאת עם שמלה מיוחדת. עם מישהו מיו ח ד -ל ב שי א ת גרבי המכנס סופר שיר. גרבי
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 13 | ההומור מציל או תנו האוצר ב פ עו ל ה הישיבה בחפ״ק של האוצר היתה סוערת ביותר אחרי עליית המדד האחרונה, שהיתה גבוהה יותר מהאלפים. האווירה היתה אווירת״חירום אמיתית,
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 14 | חם בעולם התחתון אינן יבול להפסיק לעשן? לכהות הסר את כתמי הניקוטין טיל אק זאתלא עוד משחת שיניים: זאתמשחת שיניים ה שו מר ת על בריאות השן, להקלת כאבים ושמירת חום
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 15 | ס־־דו־ ה מו ע צו ת: ל פ לו ש או לאלפ לו ש קצת קשה לתאר את שליטיה השמרניים והזקנים של ברית־המועצות בפוזה ההאמלטית המובהקת, אבל ה עובדות מדברות בעד עצמן. הפועלים
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 16 | מהיום הגידו- ׳׳מגידו״ זהו זה! עכשיו כשתרצו רהיטים להדי הילדים הכנטז ל״כל״גיל״ והגידו ״מגידו״. המוכר יציג בפניכם מערבת רהיטים מודולרית שהיא ממש יצירת מופת של
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 17 | אגשים ב שו ם ר״מונד באר: הנפט אינו סיבה רדידות -אבד ״לידידות בין צרפת לארצות ערב אין ניחוח של נפט״ ,הכריז ראש־ממשלת־צרפת, ריימון באר, כאשר ביקר לאחרונה בטונים,
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 18 | *נ שי ם ב שו ם גי״ן בידקין וסוגי ג״נסבווג: אנחנו נבר לא אהבים אלן דיון: החתן יפה מזי ג׳יין בירקין וסרג׳ גיינסבורג היו יחד 12 שנים ומעולם לא נישאו זה לזה. הוא
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 19 | €י י 111 § # 6 1ק | 5011 תיאר דאר״ה: ליופי אין גיד יש נשים שהגיל אינו יכול להן. דניאל דאריה היתה כוכבת שנים רבות לפני מילחמת־העולס־השנייה. בגיל ( 14 בתמונה
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 20 | בבקשה לשבת״. ה מ חי ר —6990. אצלנו או אצלכם - והנושא: חדר המגורים בביתכם, הציפיות שלכם ממנו, התקציב העומד לרשותכם לריהוטו וסגנון החיים שלכם. פינות הישיבה
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 21 | אנשים ! 8בהרצאה על אופי הפוליטיקה בישראל ציטט השבוע מנכ״ל רשות־השידור לשעבר, יצחק לימי, את הפרשן האנגלי הנודע אליסטר קוק, שאמר על ועידות פוליטיות: ״זוהי תחרות
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 22 | ג נרל ווו ו ו טבע בוויסקי 1וו שמיבה החשמרית לאע יגבה את החוגגים הבתים (למעלה) רחל דיין, אשתו של ח״כ משה דיין, במיסדר אבירי הגריל( .משמאל) אשי דיין, בנו של משה
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 23 | חיבוק למעת מעניק הבמאי שמעון דותן לכוכבת טירטו לירון נירגד .״אני שמח שההס־רטה הסתיימה, ומאמין שלירון תהיה פעם כוכבת גדולה,״ הצהיר הבמאי על השחקנית. לירון עצמה
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 24 | ׳שממי זובה מ 0 :מיסדר א^ ״הסנגריה איש:, ל ז דקל, פגשה שם < ^ג ם כמה תל־ ^ ^יי ה חו ר ף רק כדרבן להתחמם במסיבות מ 1נגריה של איש־כסית, ה־ 1דק בצל של הפרוטה
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 25 | אנ שי ם אי ך הז יע ׳דאוילם הכנסת הז ב! בשגורשעל יד י דזד— —ת — יי גאלי די ךואיךה גי עו לשםחב רי־ ה כנ סתעצמם? יצחק 81 שר־האנרגיה מודעי, שהתפטר מתפקידו
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 26 | מ דו עהפךעמירם ני ד ״ א דוני המלחש ־ ו מ דו ע נ תן ה שו ט ר דו ״ חלחייםי בין ! 9ביום׳ השישי האחרון הציגה רעיית הנשיא המצרי, ג׳יהאן אד־סאדאת את עבודת המ״א שלה
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 27 | אנשים ענה :״כאשר ח״כים ושרים ייצאו משם, ישתפר המצב בעתיד.״ בערב־ראיונות אחר הסביר איש הטלוויזיה החי פאי עמוס כרמלי מה היא כלכלה אמריקאית :״לוקחים פרה, נותנים
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 28 | שיהה בשניים +ויסקי הוועידה הגדולה הסתיימה. העיתונאים אצדדצו ל־מערכותיהם. זרקורי הטלוויזיה פורקו. הציירים פנו הביתה׳ מי בשימחה ומי בייאוש. בחדר מרוהט יפה
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 29 | הפיאודדס חחויס תלוצץ עיתונאי, שסיקר את ועידת מיפלגת־העבודה למען עיתונו: ״אאני ככר מתגעגע כחזרה אד שילטון הליכוד:״ ל י יתונאי הטלוויזיה צדקו בהחלט ? כאשר טענו
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 30 | ועבשיו, קדימה למסיב ת פ־נקולדה אמיתית ^1011101156־101131־1 ה מ פי צי ם: יינו תאשק לון, ט ל 657707 .־ 03 טל־ א רויו אוסקר 1 1101156״ 0113מ. ז 1ג ״ ידוע במסיבות
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 31 | תי גינן י ך המפכ ״ל >י פוטר י כשיחה שנערכה בתחילת השבוע כין ראש־הממשלה, מנחם כנין, לכין שר־הפנים, הד״ר יוסף כורג, רמז כורג לראש הממשלה על כוונתו להביא לידי
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 32 | במדינה העם הספ׳ רהלא חו ר בקצה הד.יגחרה של ממשלו; הליכוד נראה האדר. מה טיבו? בקצרה המינהרה נראה האור. הציבור הישראלי, שמאס בממשלתו הכושלת של הליכוד, התייחס
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 33 | ^ י־אפשר היה שלא להיזכר בתקופה י * שלפני ההפסקה הגדולה, ההפסקה שבה היה הליכוד לשילטון. סדרני פלוגות הפועל שוב שלטו ביד רמה, כשהם דוחפים בגסות ולעיתים אף
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 34 | (המשך מעמוד )33 על האורח, נישקו והרחיק כל אחד אחר ממיטראן. הכל חושב בדייקנות רבה. אשתו של פרם, סוניה, ערכה את הופעת הבכורה הציבורית שלה דווקא בערב חגיגי זה.
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 35 | ה דיברו, וזה מה שרצו ל הגי דבאמת יצחק רכין, נאמו כיומיים הראשונים שד הוועידה. פרם נאם שלושה נאומים ורכין רק שניים. המתמודדים התאימו עצמם לאווירה החגיגית של
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 36 | ךיך11ן| ניבה לניר, הדוברת של יצחק | •1 1רבין, נראתה אומללה כשהתברר למעלה מכל ספק שפרס זכה. מי גור עס הבנק מנכ״ל בנק הפועלים יעקוב לוינסון, המועמד הכימעט־ודאי
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 37 | ון, עוזר לאורח הצרפתי, פרנסוא מיטראן, לתקן ויטראן על הבמה, ביקש נבון מפרס להציג אותו יה בין הנשיא למנהיג הצרפתי שיחה ערה. 6חד ממסמרי הפול־שהיה שר־מישפטים, יו
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 38 | 111ד ת \ 11ל \ ד? 111) 3 5 1 את המישפט הבא מייחסים לעורכת ״דבר״ חנה זמר, הנמנית על מחצה רביו : ״ההבטחה היחידה שאני מוכנה לקבל משימעון פרס היא ההבטחה שאני אהיה
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 39 | אם יצורף למישרד גם מישרד־הדתות ויוגדלו סמכויותיו, אך נראה *שתוכנית זו לא תצא אל הפועל. שר המי ש טר ה האהודים ביותר על הרוצים להש תתף בממשלה הבאה, אם כי
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 40 | המבנ״ד הנץ חאזנת־סתו לאיש הממונה עדיו -והנין מיסזגו שנועד להטו את העיתונאים רסונני העישסוה ולהענישם אם יפתחו את פיהם תא מעצר ך* כתבים לענייני מישטרה רגילים י י
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 41 | ארד מדבר. איש אינו יודע היכן הכירו השניים, אך לכל היה ברור ששפיר חייב חוב לארד. כשמונה שפיר למפכ״ל, היה המינוי הראשון שלו הפקדת אריה אור על תפ קיד של דובר
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 42 | המישפחה בשנת 1967בבלגיה. מימין: האם, האב יהושוע, האחות אנס ובעלה. לא רק מעל מסך הטלוויזיה, אלא גם בווייס הפרט״ם ממדה מרים פוקסו לאפרכסת הטלפון החברה טול דון
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 43 | שניים התחתנו בשנת 46׳ בבלגיה. עם קום המדינה, ב־ , 48 הודיע האב למישפחה הקטנה כי הם עולים לישראל. אמה, שהיתה שחקנית בצעירותה בווארשה, באה ארצה כשהיא בחודש
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 44 | ותאמע צר לעיוזונאים 91ז 0ד חזו־ ]?פורטוגל (מ,ו>,ן< (!לאשי אתה״אירופ״ם״, ואילו ה״אירופ״ם״ .תאשימי אותו אפשר לומר שלמאמן הלאומי יש תסביך ששמו אבי כהן. אבי נחשב
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 45 | פ*צו מלך ירו שלים יש כאלה שלא מאמינים שהוא אכן קיים. אבל יצחק (״פיצץ״) כן־צור חי ונושם ועושה תעלולים והוא באמת קיים. אסור לשאול את פיצ׳ו מה הוא עושה. זה העמיד
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 46 | פנינה רוזנבלום -סוד המכאניזם פנינה רוזנבלום עורכת בסוף החודש מסיבת יום־הולדת לעצמה בנוסח — לא למות לי כאן מיד מצחוק, לעשות את זה אחד כך — חיים שכאלה. עשרים ושש
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 47 | לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא להיות אמא של דנ ה ק ק או מלארמ או ת לאימ הו ת שלגפ רו רי ם אמא לילד שמן, לכי מפה שיניה אחת. זה סתם ירגיז
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 48 | ^ הו רו ס קו פ הגיעו לאר ץ אופני מרל בו רו -אנגלי ה (המשך מעמוד )10 10הילוכיםושכ לו לי ם ר בי ם זו ליםב״ 25$מאופניים דו מים -ד -ישראלמצטרפתלמר בי ת מ דינו ת אי
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 49 | חבער אנס את אשתו - השופט אנס את השיטה המישפטית ¥עקותיה של בת־שבע כהן פתחו י תקופה חדשה במישפטי הישראלי. כאשר היתה בת־שבע מסוכסכת עם בעלה משה, לא נתנה לו להתקרב
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 50 | קולנוע סינמטקי ם הנ^טרו האחרון סנבנדג־ר. אילו היה במאי ישראלי מעז לעשות סרט כמו אשת.בין המיצוים, של הבמאי הבלגי אנדרה דלבו, אין ספק שהיו צולבים אותו על צלב
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 51 | מודים שדלבו, שהפשיט את סיגנונו מכל גינוני התיחכוס שלו, הצליח במשימתו. אולם אפשר לראות את הסרט גם במישור אחר — המישור שהטריד רבים בבלגיה. כי מדובר כאן בפרסקה של
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 52 | שידור צ ל ״ג אפס ב רי ס ע • למפיק אפריים סטן ולמגיש חיים קינן, על תוכניתם שמונה וחצי, ששודרה ביום החמישי, ושהרעיפה גשם־נדבות של תרבות על צופי־הטלוויזיה, שהיו
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 53 | יום רביעי ׳24 . 12 ספינת האהבה ( — 8.03 שידור כצבע) — ג׳ון ויטקומב, ציר־קונגרס ששמו נקשר בשערוריה ציבורית׳ מחפש מיקלט על סיפון הנסיכה הפאסיפית. הוא מתיידד עם
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 54 | אדסאדאת שב במדון ..המדן־ דויד, ניוושדים ודאה את !אומו נכנסת בטלוויזיה היוונית * אר־סאדאת.. :איו קיברה גורדה וישיון להוראה כשהיא מגלה בודות כה ובה בענייני
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 55 | כאשר ענן שחור זה מרחף מעל לפיס- גת־רבאט, דאג המלך תוסיין לחלום ב־אש״ף, אשר הוחלט, כי הוא יפתור לבדו את בעייתו, ללא האפוטרופסות של המלך חוסיין׳. ברבאט, בפתיחת
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 56 | ויויו 11-1-1ריו מגדה.. :החנוה ד שואו״ ונעריה מקנרים *7׳ שנה הקרות נמס במיליוונ, ליווה נניגוו רחו?ן הפחטומיונויס ך* יוס השישי שעבר התכנסה בפאריס מועצת־המנהלים
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 57 | האמריקאית, רובין צימרמן מייצג את מישפחתו הקנדית, ורודולף רפאלי מייצג משקיעים דרום־אפריקאים. חמישה מבין 18 חברי מועצת־המנהלים מייצגים את קבוצת ריגר הגרמנית. אחד
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 58 | את שוב מלאה? נפיחות? עצירות? — הפרוטקציונרי (המשך מעחוד )57 אץ זה מיקדה שנקודה זו לא הוז כרה עד־כה על־ידי המתחרים השונים על חלקם של הגרמנים בחברה ליש ראל, ולא
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 59 | בגיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנד כדיו? ,פורסם מאכליו של העורף ״כלי האוייב, בעצם?״ שבו המשיר לבחון את האופציות המדיניות למילחמה או לשלום כמזרח
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 60 | במדינה מיעזטרה ו*1בודז ו!ה1צ<3״ 1ו ח שני שוטרים מצטיינים הואשמו עז־ידי עצירים כי היסום עם ישראל עצר נשימתו עד לבחירת שר־החוץ המיועד בממשלת רונלד רגן — והנה
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 61 | ה סוכן הבלעדיבי שראל: מ. אקי מן בע״ מ חיפה, רחוב הנ מל , 47 טלפון 04/663033 04/663521
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 62 | עוד צד חדש ומושך לישראכרט- הצד המגנטי! י7:י הצד המגנטי הופך את ישראכרט לכרטיס אשראי משולב יחיד במינו בישראל. הוא מאפשר לן להחליט לאיזו תכלית להשתמש בו: רצונן
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 63 | היטב, ואם הוא לא התקמט במשך הזמן, והוא שומר על מראהו המקורי, ניתן לצאת אתו בלילות הקרים. הוא שוב באופנה. כי צדלהתלבש אחד הדברים היפים באופית־החורף הוא מה שנקרא
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 64 | שיגעון אומת חדש לאנשי הבוהימה: מסוקיות נעלות חרוזים ציבעוניים חוחים בחח שולה. המסוקיות נול ראשה הניאה של הזמרת שולה חן .״בחרתי לי חרוזים בצבע לבן, כדי שיתאימו
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 65 | הבוהמה כץ ולידה הזמרת נירה רבינוביץ. כפי שנראות בתמונה שלוש בנו ת הבוהמה. (מימין) הזמרת שולה חן( ,באמצע) הזמרת ג׳וזי ,אנחנו לא רגילות להופיע כדוגמניות .,לכן
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 66 | ה 13עלת ״ א _ _ רת הכרטיסים, ובכך מגדילה את הרווחים ומעשירה את קופת־האגודה. האוהדים הנלהבים הם שמעלים או מורידים היום קבוצות בכדורגל. 11 זו———1 מ סו ר ת 1י * נ
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 67 | ״המהפך הפוליטי במדינה זיעזע גם את עסקני הכדורגל,״ אומר שאר ישוב. ״התחילו להבין שם למעלה שצריך לבחור באדם המתאים, ולא להתפשר. על סכום כסף נמוך.״ מאז ומתמיד כיסה
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 68 | שנה אחת קדימה 50 שנה אחורה בדן אכדיה חוגגים את הסילבסטר בסגנון שנות העשרים העליזות 31 דצמבר שעה 8בערב ארוחת ערב חגיגית עם כוס שמפניה וריקודים בתכנית : תזמורת
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 69 | תרבותה קי בו ץכמיפלצת מ תו רג מתל אנ ג לי ת הפר טיון שהפךלפוליסדוקוגמרכגרפומן א ח די צ ״ דהפרפרים תולעי תרבו קיבוץ נדבות אחרי שהתעשיה והכלכלה של התנועד,
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 70 | י מו ־ ש ל ניי ר (המשך מעמוד )69 פרפרים מעין מחזה־המשך הנושא את הכותרת הנפטר מתפרע. שני המחזות הועלו השנה ביחד על בימת בית־ליסין. ספרי סימן קריאה והוצאת הקיבוץ
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 71 | האוירה מתחילה להתחמם• עם גלידת שטראוס בתמר בלונדון. ב דנ מרקו בניו-יו דקק טני ם וג דו לי ם מלק קי ם ג לי דהב הנ א ה גם כשהטמפר טו ר ה יו רדתמתחתל־ ס. והש לג
העולם הזה - גליון 2260 - 24 בדצמבר 1980 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד