גליון 2261

העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 1 | בחברת
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 2 | מקד לי בפה דיסקו ופל מצופה של עלית רוקד לי בפה לאכול דבר מה טוב לרקוד ולרקוד וגם לאהוב דיסקו-הופל שמעבר למצופה בשוקולד,.. רוקד לי בפה לאכול עוד אחדי. להשיג אצל
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 3 | חוששני שגם טענותיו האחרות כפרשה זו רחוקות מלהיות מבוססות על הבנה נכונה של העובדות ועל הערכה נכונה של המניעים והכוחות שפעלו. שיחה ^ 7בשבת ״העולם הזה״ ,שבועון
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 4 | מכתבים מלא מאוז 1יי קורא מגיב על התייחסות ״העולם הזה״ לפרשת אבו״חצירא. יציאות מתל-אביב וירושלים אחרי תקופה ארוכה שבה איבדתם את תכונת האובייקטיביות, שבת אתם
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 5 | כרסום 0רניק|וכאל 0ירא] רק בטלויזיות הציבעוניות של ¥א $0תמצא את א 17110א ,7111 השיטה הבלעדית המקרינה את התמונה בעזרת תותח חד־קנה וטכניקת מסך משוכללת, המאפשרת
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 6 | מכוזבים (המשך מעמוד )4 האומללות. חבל שלא רבים כמותה כישראל. אני רוצה לחזק את ידיה למען תמשיך במלחמתה. יהודה פרלמוטר, ירושלים מאוזן : )Iמפלגה קומוניסטית, עמדה
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 7 |
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 8 | ארה הם פני המדינה דכי השנתון הסטאטיסט שואל עדיין אינה מפותחת, אך כבו אינה מתפתחת * שיא במיספו המשתתפים בשביתות ובתשבחות * העניים מקברים פחות ופחות, העש׳ ו׳ ם ׳
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 9 | ד,לישפה סיפחה אח הרמה! בפתח השנתון הסטטיסטי לשנת 1980 מופיעה מפת־ישראל. במפה מצויין הגבול הישראלי הנוכחי עם לבנון, סוריה וירדן כ- ״קו הפסקת האש 1967״ .גבול זה
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 10 | הורוסהוס גדיעדגי מדים בנימיני ההתאמה של ירידי מזל גד לשאר הגזרוח הם מתאימים• עד כמה שזה נשמע מוזר שדגים, המזל שחסרה לו יציבות ומעשיות ונתון לחלומות ואשליות,
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 11 | וכבשין, קדימה למסיבת פינקולדה אמיתית ע ם * •01181x 1!1 0 0 3 6־! המפיצים: יינותא שקלון, טל 657707.־03 סל־ארויו ״ ירוע במסיבות שהוא מארגן לכל המי ומי בניו־יורק.
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 12 | איאי א111 דנ ס 051־ ?1סא •)19005 . ד\ם יז 1900 $. ה עו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 13 | 81:1 דג 1600 דגם 1600 דג 1500 החדש של שאסקור העולם הזה
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 14 | צעד גזול קדימה במאבק למניעת בעיות דנטליות שתי בעיות דנטליות מטרידות עקרונית את האנושות ואלה הם תוצאה מהרגלי אכילה מצד אחד וחוסר היגיינת שיניים נאותה מצד שני.
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 15 | סודותיו תאפל׳ בעיצומו של משבר ווטרגייט, שבו מילא מועמדו של רונאלד רגן לכהונת שר־החוץ תפקיד מרכזי, הגדיר עיתון אמריקאי׳את אלכסנדר הייג כ״ערפל שטני האופף את
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 16 | )1111113. 11*11111 צרפת לא יזמה בימי חייו של שארל דה־גול אף דיוקן ממלכתי מצוייר של הנשיא. היוזמה באה מצד ואלרי ז׳יסקאר ד׳סטאן, שהפקיד על הציור, לפי צילום של
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 17 | אנווו אל־סאדאת: התמונות הפרטיות ביותו התמונות האלה מציגות את נשיא מצריים, אנוור אל־סאדאת, בשעותיו הפרטיות ביותר, ועתידות להתפרסם באלבום־תמונות על חייו. כך,
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 18 | א1שינו ב של ס אני, ז״ואודו: קל קונה ו סו ל א״פר איך מגדירה עצמה השחקנית אני ז׳ירארדו ביום הולדתה הארבעים ושמונה :״כאילו הייתי עומדת עם ׳רגל אחת על קצה מיגדל
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 19 | איך זה להיות דזבו־ת של איש אילם וסי מגרה את אחי! של ״גאל הורביץ ! 8רעיית נשיא־המדינה, אופירה נכין, היתד, לפני 25 שנים כתבת הירחון ״במחנה נח״ל״ .לפני כמה שבועות
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 20 | הנמצאת כיום בלהקה״צבאית והיא הופיעה עם חבריה במסיבה לכבוד הבימה. היא בלטה ביופיה בין חבורת הצעירים שהיו במקום. חיפה לידידה שרונה מרש. נתן אלכס גלעדי לשעבר,
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 21 | 1י| ,י ״׳ד באה השדרית היפה, 1 /י דליה מזור, למסיבה של אלפס גלעדי. דליה נמצאת בהליכי גירושין מבעלה, אן נראתה זוהרת וחייכנית במסיבה. פעם שאני רואה בחורד, יפד, על
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 22 | ממסיבה ממסיבה (המשך מעמוד )21 דאל כקד ואודי כוכמן, בנו שיו נחום כוכמן והשחקן הוותיק ביותר היד. שם — דפאל קלצ׳קין שמעון פרם חתם לכל מיני מעריצים בסוף הערב שלו,
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 23 | אג שי ם היורד, וחורים ארצה מפני שהאסטררלזג הבטיח שדעשיאדמה כביר ימחוק את קליפורניה מן המפה י באותו מישפט העיד הרב אורי זוהר כעד-אופי עבור יהושע דיזל, אחד ה
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 24 | פתאום,כולם רוצים למכור לך טלויזיה זולה אנו רוצים למכור לך טלויזיה יקרה 111 2א£מ.0ו6-ששס$ לפעמים ״יקר״ מ שתלם-: באיכות ת מונ ה וצליל, ב א מינו ת טכני ת לל א
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 25 | א 1111 ים בלוני ם מאת דניאלה שמי הישראלי המבוקשים כיום ביותר במצריים הם הגינקולוגים ׳ 8כאשר נשאל פרנסואה מיטראן, מנהיג המיפלגה ה תיאטרון־הבובות של אריק סמית
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 26 | גנרלים של קהיליית חנוזיס ״נעשה לי קר על הגב,״ אמרה רחל אשתי, כששמעה את האלוף (מיל׳) בני פלד מסביר את דיעותיו בטלווי־ז־ה .״לזה מתאים להיות דיקטטור צבאי בציילה !
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 27 | 51111 י ח נר בגולן ׳ך* ,גיל 14 התגייסתי לשורות האירגון הצבאי הלאומי 2יי בארץ־ישראל. תפקידי העיקרי היה, תחילה, להפיץ את כרוזי האירגון, במקומות של התכנסות
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 28 | תוטו זיף מובייל הבי ט חון יתפטר* נראה כי הראשון שיתפטר כעיקכות קיצוץ תקציב־ הביטחון יהיה מנכ״ל מישרד־הכיטחון, יוסף (״יוסקה״) מעיין. מעיין שוקל התפטרות בעיקר
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 29 | במדינה העם סחירות עפעו״ו כ 7שגת 1081 תחיה שגת כחירות המחיר כ? השטחים יהיה איום האם מדינת־ישראל יכולה להרשות לעצמה מערכת־בחירות הנמ שכת עשרה חודשים 7 עם התחלת
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 30 | אינך יכול להפסיק לעשן? ־ ״ כדור שלג״ חבילת נופש מושלגת בנוה אטיב בחרמון. 5ימי נופש נפלא משולבים ״חבילת הנופש״ כוללת קורס סקי מושלם בן 5ימים, אשר יבטיח לך רמה
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 31 | אחד. הם יורים הראשונים שלהם י ביחד, אירעה תקרית בין סגן־שר־הביטחון, מרדכי (״מוסקה״) ציפורי, ובין הרמטכ״ל, רב-אלוף רפאל (״רפול״) איתן, שהשפיעה מאז על כל
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 32 | מזוט לא נחתמ בספרד? * מי הגיע הטלקס וזמין מתוך חומר העדויות עולות עובדות מזע־ ׳־ זעות על השערוריה הכלכלית הגדולה ביותר במדינת־ישראל. חברת־החשמל הפכה למיפעל
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 33 | חוזים? ^ 3ה עשה ה יו ש נ ־ואש איו חוליו חומו לאחד המיתתרם? תווי? * מה עשו הפקידים באיטליה? מיד אחרי שישראל חתמה על חוזה עם אוסטרליה גילו היפאנים את היבשת
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 34 | ,3רצתה להיות ראשונה.״ פנינה השיבה, כאילו תוכנן מראש אני עדיין ראשונה ״ הנדי ח ה £סויגה פנינה והנבלות חגגה ׳ומורות מגיע לה עד המחשוף, הוא השחקן גבי עמרני, אחד
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 35 | דנית, ריקי הלפון, הפכה מאז חתימת הסכם השלום לפק״ל קבוע בכל מסיבה המכבדת את עצמה. האורחים של פנינה לא רק מחאו כפיים, אלא גם הצטרפו אל ריקי. הדייל לשעבר, אבי
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 36 | הקצר > (המשך מעמוד )32 בכ־ 1.2מיליון טון, תמורת שישה מיליוני דולר, על גבי דוברות. חברת מרי־גד, בבעלות קצין חיל- הים לשעבר, בעל חברת־שמירה באשדוד בשם שבח, מציעה
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 37 | במוחו. עזר שהיד, אז שר־התחבו־רה, טוען שהיתה לו תחושה מוק דמת על שעומד להתרחש. הוא ישב במיזנודהכנסת כאשר ניגש אליו סדרן ואמר לו שהרמטכ״ל חיים בר־לב, רוצה לשוחח
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 38 | אשתו שר הבוובסוו ההנגדה ויחסי פו ץ לווילה שלה וטוען כ׳ ליד, אחר השודד יוצא הדופן. להבחין בתווי פניו העוזרת לא הצליחה. גם תמר לא זיהתה את הצעיר שנמלט על גבי
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 39 | בתה עם זצעיו המובטל -ווה ־ זו לרכוש את ליבה נציג המישטחה, החוקר ׳חיים שוורצברג, כי בכוונת המישטרה להגיש כתב־אישום נגד אדי בגין שוד, ולעצור אותו עד חום ההליכים
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 40 | החינוך והתרבות להכשרת עובדי הוראה החלה ההרשמה במוסדות להכ שרת עובדי הוראה לשנת־הליכוודים תשכנ״ב במסגרת המאמצים הנעשים על-ידי משרד החינוך והתרבות להעלאת רמתם של
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 41 | מה התרחש במוחה המיסתווי שר שלומית? ב רי ח ה ה חו סווו במישפחת אביגדורי בחיפה עוררה הידיעה רגישות מייוחדת. לפני שנה ירה הסב, יוסף ברניצקי, בנכדו, עופר, שהיה ילד
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 42 | מאת יגאל לביב הכלכלית החדשה ל ב חי רו ת! לאחר ישיבת הממשלה הראשונה, שבה התווה שר-האוצר, יגאל הורביץ, את תוכניתו, ותגובת הרמטכ״ל על הקיצוצים בתקציב הביטחון,
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 43 | ״גליל״ עושה לנו טוב מזון׳ מ ל כו ת מכיל כמו׳יות גדולות של חו מצה זרחנית, קלציום, אשלגן וברזל המ הווי ם יסודו ת בבניו גוף האדם. הפולנית־מוצר המורכב מ פו לן(
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 44 | לחיות מיה קורה חיי־חסא אני מכירה כמה וכמה בחורות שדובר רשות-ד,שידור, משה עמירג, הצליח להקסים אותן. אולי ביגלל אישיותו, אולי ביגלל המעמד שלו ואולי ביגלל הבית
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 45 | חו פשה בבר מו ד ה אתם זוכרים איך שריחמתם עליה כש־האנגלים האלה הכניסו אותה לבית־הסו־הר? בטח שאתם זוכרים. אמנם. לא הכל ריחמו עליה, יש כאלה ששמחו לאידה, אבל ש>היה
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 46 | לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא טורט לימון שמיימי מרחף על אמת 1עניינים אז ככה. יש לי לחת לכם את העוגה הזו, ועוד עוגה אחרת בתיכנון. סיפור
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 47 | פ טנ טי ם איו מקצרים חוט השמד נדי ענודות חשמלציה נמאס לך, גבירתי, לשמוע את הטלוויזיה שלך במיטה דרך אוזניה ארוכה מדי, המתפתלת ומסתבכת לך לחינם? נמאס לך ליפול
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 48 | קולנוע שלמרות שתי הבליטות הענקיות במצחו, הנפיחות האיומה של גולגלתו ( .שהיתר, בהיקף השווה למותניו של אדם רגיל) ושאר פגעים, שייצרו מראה מפחיד ומגעיל׳ היה ג׳ון
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 49 | הדגשים במקומות שונים, בסיגנון שונה מזה של המחזה. וכדי שלא יהיה חשד של כפילות, מתואר הסרט, באותיות של קידוש־לבנה, בעלילה שאינה מבוססת על המחזה, אלא על קורות
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 50 | קולנוע שידור (המשך בעמוד )49 הוא ביקש להצניע את חלקו, ולו רק כדי למנוע אי-הבנות ביחס לאופיו של הסרט. ואכן, זו אולי המעלה הגדולה ביותר שיש לאיש הפיל: הצניעות של
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 51 | יום רביעי ספינת האהבה ( — 8.113 שידור כצבע) — אלן וסקוט דזמונד (דיאנה קנובה ובוב יוריץ׳) וגלדים ומכם ווטקינם (אודרי מדאוז ורוברט מנדן) הם שני זוגות נשואים.
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 52 | רזורזסקופ (המשך מעמוד )10 והאחריות כלפי חעבודח ובלפי ידידים. מיזגם שונה בתכלית — האריה חם, מתלהב ומלא אופטימיות, ואילו הגדי מסוייג, סגור, עצור וחושש מן העתיד
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 53 | מימוש רווח מה יהיה? אנחנו מתחילים עכשיו שנה אזרחית חדשה, וזו מסורת מאוד נעימה לספר לקוראים כל מה שיקרה בשנה הבאה. לזה יש כל מיני שיטות, כגון ניחוש בכוכבים,
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 54 | ר ק הי רי ד ה עו ל ה! (המשך מעמוד )9 אף הוא היה הגבוה ביותר מאז שנערכים רישומים בנושאים אלה: 250.420 עובדים. : 1977/78 רק 30/0מבין תלמיד האוניברסיטאות היו
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 55 | הדלת היתד, ארוזה חבילה ובה סיגריות, כלי־רחצה, וחפצים חיוניים אחרים. אך חשדות המישטרה היו כה קלושים שהשופט סירב להאריך את מעצרו, ליותר משלושה ימים, ושלח אותו
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 56 | רצח א (המשך מעמוד )55 הזיע. אך לא נתן גיוסה אחת מדוייקת על מועד הגילוח. כאשר המשיך גולדשטיין להכחיש בתוקף כל קשר לרצח, התייעצו אנשי המיש־טרה עם הפרקליט אברהם
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 57 | רואה שאני סגור והסבו נגדי, לא מאסר־עולס, יותר טוב לשבת בכספת * שמה... ש.ג. ג לא, אז אני לא רוצה לצאת נכה. צ.פ : .זה הכי טוב מה שיש בסולם. אם כבר סגור עליך
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 58 | ונקב שרת /איש ממא די ם הלעיס של להיס נוסע לו אחד להיס, כמדומה מנכ״ל הסוכנות היהודית, אם איני טועה, שכן רבו כיום הפקידונים המתפרצים להשתין על עץ ההיסטוריה
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 59 | מניי ל אי עול תכשיר ־ שיגעון ו ה חזו ת האון בלבוטק ץ )1 0 1 ״העולם הזה״ היה, מאז ומעולם, עיתון לאנשים שאיכפת להם. איכפת להם מה קורה למדינה, איכפת להם מה קזרה
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 60 | _ ב מ דינ ה ארמ!1 ציודי שמן מקוריים הדפסים על נייר, קרטון, פלסטיק ומשי בד לציור תוצרת חוץ מסגרות לתמונות מעץ ואלומיניום בסגנונות שונים: מודרני, בארוק ורוקדקו
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 61 | הופעה והעניין לא נגמר. ״קשה מאוד להתארגן על סכו* מיט עצומים כאלה.״ יונתן לא ויתר. הוא החליט לתרום מכיסו 60 אחוזים מהסכום שנדרש. את הייתר אירגן בעזרת אריק קטן׳
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 62 | חגנור חברם, חשב נ־977ו שמיוחדת העוד השלישית תתחיל נשנאוצות־הנוית ״בתו נשיא שמרני ב־ ,1984 ובבוריו יהיו שביתות -והחיססוויה!וקדימה אותו. מה יהיה מקומה שר ׳שראו
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 63 | לונל פארוק* שרד ונשאר על בנו. רוב המדינות שבהן ניסה להתערב, ושתחת מישטריהן ניסה לחתור, ניערו אותו מעליהן. תמיד חיפש צרות, אך מעולם לא אחז בנשק. יתמיד איים
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 64 | אגרה לילדים מבוגרים ^ השעות האחרונות של מדליית ארד לגראפומניה בתביעת חדש־ישן לאמנות וירגיליוס ]מקרר ז ר חי בציבור• הרחב מוכרת נורית זרחי כסופרת ומשוררת לילדים
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 65 | דות המילולית, שהתפתחה במהלך השנים לנורמה בסיסית של ביקורת והבנת ה־אמנויות הפלסטיות בארץ. באחרונה ראה אור גיליון מס׳ 1של כתב־עת לאמנות קו * ,בעריכת יונה פישר
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 66 | 1ה היה 711:10911113 שהיה בגיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנד כדיו? ,תיאר העורר, במדורו ״הנדון״ ,את ״ליל אובדנה של עצמאות ישראל״ תחת הכותרת :״אבו
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 67 | ׳ ! 61ח׳ 01 1\ / 131ח 0 ^ 3 3ו01 וזז 6 ^3ו*1 ׳116111ן 110ו1נ<ח 6׳ד1 הסוכן הבלעדי בישראל: מ .אקלמןבע ״ מ חיפה, רחוב הנמל , 47 טלפון 04/663 033 04/663 521
העולם הזה - גליון 2261 - 31 בדצמבר 1980 - עמוד 68 | 22 <>1 הא פרוש ־־־~ד־ם יקה גלל 68ע
חזרה לתחילת העמוד