גליון 2266

העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 2 | להשיג: בתל אביב :״סופר גיינס״ ,יהודה המכבי 57 טלי ; 456351 :חנויות ״מצקין״ ,״גיינס סנטר״ ,דיזינגוף ;66״בוב 2״ דיזינגוף ; 185״מיי גיינס״ בן־יהודה ; 14״ווסט
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 3 | ילדים, בתי״ספד, בית־דואר, ומוסדות בריאות. בנייה זו תיעשה על-ידי הקבלנים עצמם, אך על חשבון הממשלה. •:הממשלה מתחייבת לרכוש בעצמה כמות מוסכמת של דירות. >• התכנון
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 4 | לחיות ״מקיר אל קיר״ בצבעים הנכונים רשת חנויות דניש מתחילה בשיווק שטיחי ארמסטרונג מארה״ב שטיחים מקיר אל קיר הם חלק בלתי נפרד בתרבות הדיור האמריקאית והאירופאית,
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 5 | נ< 6ז ^ 6אי 5ו איד,, 1 00ז**• און *• 0י• או7 ><8זמ* או 0ו *״י* .23־ז 0 0יזסיוז או3 הניידים של ^ זי נ 3 0 01010 מוניוו
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 6 | מכחנים (המשך ממעוד )4 רת, וכן מישאלי־עם בעניין שיטת הבחירות וכדומה. מישאל־העם אינו בא תחת הבחירות, אלא בנוסף עליהן, ויש לחוקק חוק שיבטיח את קיומו בנושאים
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 7 | שרש! לגברים כמ 1ך מ 1ק ד 55 ״מאז ששמתי : את״שרתוך על הכוונת איני מחליף אותה . באף סיגריה אחרת. אני אוהב את הטעם 1 המיוחד של ״שרתוך1 . יש בה תערובת מעולה *י׳ של
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 8 | ועכשיו ״כח דב תכליתי״ ל שנתיים ^ צוי פיז וי ע לוז .כבר מתום שנתיים 1הצמדה מלאה 1וחוחים גבוהים ^ והכל פטור מ מס !! 2מסלולי חסכון: • במסלול ההפקדה החד פעמי ניתן
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 9 | ביום ה־ 14בפב רו ארלא היה שר־אוצר. באותו יום פו טר ועד־ ה עובדי ם ושוטרים היכו פועלים מפגינים ד כאן ולא הלאה! כאן יש לעצור! ? יש להפסיק מיד את מישלוח מיכתב׳
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 10 | הורוסהוס מרים בנימיני מז ו ה חודש *31X8דל שו״הננים הד־־ו יוסר בורג בשעה 6.30 בבוקר 3־ ,31.1.1909 נולד אברהם יושף בורג. האופק העולה — גדי, שמש, דלי — ירח
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 11 | סופר רוול .1דיזנגו ף .111תלא בי ב ה עו ל ם הז ה 2266 שעו תהפ תי ח ה: מ 9.00-ב בו קרעד 8.00 בערב. במוצ״ ש מ 7.00-בערב ע ד 10.30
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 12 | כמי שממלאה תפקיד חשוב בחינוך הילדים, נושאת בנטל גידולם ודואגת לעתידם־יש לביטוח החיים שלך חשיבות רבה עבורם .״מגדל לאשה״ הוא מבצע חדש בביטוח־חיים, במיוחד עבורך,
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 13 | מרגי ותר ט וב כבר הרבה זמן לא התעסקנו איתכם, חברים מובטלים . .הממשלה שלנו, יהודי יקר כל-כך, כבר התעניין בבעיית אבל מה, מתקרבות הבחירות, ולא צריך לשכוח את
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 14 | 0ום 1ם ב־ 4יבשות בחבל מייצרים מוצרים על־ פי ידע שנרכש ב ע עזזזי ת שמן 0 .0 . היחידי בארץ בעל חו-תקן ידע עץ הזית ברחבי העולם @) עעזזזית־בכל
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 15 | ב רי טני ה: ה ש לו ש ה כנו פיי ת מפלגת העבודה הבריטית היתד״ מאז ומתמיד, קואליציה של סוציאל־דימוקראטים, מארכסיסטים, סוציאליסטים דתיים, אנשי איגודיכדמיקצועיים,
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 16 | מבצע תהליט חינם זרוק את העתון מהיד! חבל על הזמן. :5ט 1=.פותח במבצע מיוחד ל 10-ימים בלבד 10.2.81 1.2.81 רוץ לחנות וקנה לך :5ט=.ו. מה יצא לך מזה? פרט ל־ 2פריטי
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 17 | אנ שינו שנים מיעוד וונואו: העונה למען הניצחון לפני חודשים מיספר נחשב מישל רוקאר כהפתעה הגדולה של המיפלגה הסוציאליסטית בצרפת. תוך זמן קצר הוא רכש לעצמו אוהדים
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 18 | ש בוי גו אתתי לאודר: לא לגלות לגברים הקיסרית הבלתי־מוכתרת של אימפריית הקוסמטיקה האמריקאית, אסתי לאודר, אינה נוהגת להצטלם, למרות שהיא אשה יפהפיה. את גילה היא
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 19 | ליוה טייחו -בוטון: קצת בוכות השם 55.קילוגרם 19 ,שנים ויופי חיצוני כובש עדיין לא הספיקו לנערה כדי לעשות קאריירה. אבל שם כמו ״ליזה ברטוך יכול לעזור. ואמנם, ליזה
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 20 | חנווד בדיייי סקר ב שינו תתחדש על! וזאדץ דירות בתל דסיחייס* *^הני 0גב ד,ימ ׳־״״י׳ יזימ^מזזרות שי /0י־ 5ל כי ריוון. מניות ז די1ו 11 החייהדו ר־8<£ח1 ו -8ו־ 2ן
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 21 | שלוש ונידסזת לפיעווח התעלומה: מדוע אנ שי ם צולמה פנינה רוזנבלום בסיישחק בבריסל :91 ראש־הממשלה, מנ ח ם כנין, חובב כדורסל ומשתדל שלא להחמיץ שידורי מישח- קים
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 22 | מ 1ביזה ־ והשנון! הופיעו מארק מושביץ יוצג על-ידי מזפירתו הראשית, חוות בזה. היא לבשה מעיל פרווה מהודר, וישבה ליד מזכירות אחרות של בעלי מיפעלים גדולים. מושביץ,
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 23 | סעד מודתדא ורם ארידוד שגריר מצריים בישראל שר־האוצר החדש, יוצג על־ידי מזיוצג על־ידי מזכירתו. י כירתו נעמי זאגא, שהחמיצה פנים וופא שנודה• היא נאה למיפגש זה בפעם
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 24 | האיש המספד על פשעים שלא פוענח! הנא שהתנתה על החקירה של פר שת 0־01 ! את הכלכלה הישראלית הישווה יעקובי לסיפור הבא על נשיא ארצות־הברית ל שעבר, ג׳רלד פורז* .רופאו
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 25 | בלתים עליהם. בשביל אדם כמוהו שני תיקים זה מעט. אם הוא נתן עד עכשיו עצות טובות לאחרים, מה כן ומה לא לעשות, אז הוא בטח טוב לתת עצות לעצמו.״ ׳01 כאשר נשאלה אם יש
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 26 | למה למה?־ למה?־ לפני שנד, ר,ודעתי כי במחצית פברואר 1981 אתפטר מן הכנסת. המועד מתקרב, ובשבוע שעבר הודעתי על כוונתי לפרוש. הייתי בטוח שרבים ישמחו על כך, וקיוויתי
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 27 | שנז־־ז! אחרי הליכוד יבזא המערך. מה בוא אחד המערך? ^ שכנו סבים אחד השולחנות העגולים (?גדולים במיזנון חברי־הכנסת — ח״כים מסיעות שונות, עיתונאים בכירים. פרשנים.
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 28 | את המדרגות המיוחדות של^.ו־ו. מדורגות אלה, העשויות׳ עץ משובח ובציפוי פוליטורה, מוצעות לך במבחר דגמים(מרובעות, נ ובקטרים שונים) ,ניתנות להתאמה מודולרית.ת! לביתך
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 29 | במדינה העם דהצביע בעד. דדבד נגד משג ישראלי חדש : ״תפירת ח7יפה לפגי הזמן״ ״זאת היתה קאריקטורה !״ סיכם ייגאל ידין׳ והוא צדק. הוא התכוון לכתבה של עמירם ניר,־
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 30 | במדינה (המשך מעמוד )29 בכנסת, ייעלם מן הבמה הפוליטית. אד הוא לא החליט באיזו רשימה כדאי לו להופיע. באין ברירה, יעמיד את עצמו בראש הרשימה של ייגאל הורביץ, שתהיה
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 31 | א ״ זנברג לא ו יתר ינוג*נן יך 3גין •יצא לח 31 שה ראש־הממשלה, מנחם בגין, שוקל יציאה לחופשה, בת שבועיים עד שלושה באמצע החודש. לאחרונה חש בגין בעייפות רבה,
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 32 | במאבק בתוננ, המבר ר חינה בורג את !חמו ועתה יתחיל חיסול החשבונות הגדוד מנצח בורג לשמוע ולחייך ני לא איימתי אף פעם לפרוש / /י מהמפד״ל,״ אמר השבוע שר־החי- נוך,
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 33 | שעות אחדות התאושש בורג וחזר לאי- תנו. הוא הצליח לבטל לחלוטין את תיק ״אפרסק״ ,לנטרל את דעת־הקהל בענייו שפיר ולצאת מהפרשה כשידו על העליונה. הננילח של גיס ך פרשת
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 34 | די קידן, מנהל סניף אל־על בקופנהגן, שנפגע קשות ב־מישרדו לפני כשבועיים (העולם הזה ,)2265 הוכה בשבוע שעבר מכה נוספת. קידן, יליד הארץ, איש־ביסחון משך שנים ארוכות,
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 35 | שר בפועל מול שר בכוח ^ יוון שהצעדים הכלכליים הללו ^ מבטאים שלוש מגמות שונות, שאינן מתיישבות זו עם זו, ברור שהתוצאה לא תהיה חד־משמעית מן הבחינה העיקרית — בלימת
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 36 | ואשחתעיוטס בנו הבכור, דן, שלמה להט, שהיה טרוד עד לשעות הערב במישרדו שבבניין העיריה, מיהר לחזור לביתו לתחילת שידור המישחק. יחד שב נרגש ומתוח כשמכבי החמיצה
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 37 | ! הביתי נורית אשתו של מוטי, רכז המישחק, שיחקה בעבר בקבוצת כדורסל. היא בהריון בחודש התשיעי והיתה שרויה במתח רב בעת הצפיה במישחק. נורית לא התפנתה כלל להושיט ידה
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 38 | 0 1 1 1־ 1 \ מ די ס\ \1ר ?131. ^ £3111 3 3 )1 $ 0 3 0 1 £ *6 ]) 311 1 3 1 *6 5ק 5 0 3 1 6 1 5ש 0 3 ¥ 3 1116־115$ 96£61*6306 מ ס 4 6,10 2 0 .0 0 0 9 .1 0 0 122
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 39 | פות לכסף. הוא חיפש מקור להלוואה מיידית ופסה אל הקבלן ;גניש, אותו הכיר מעיסקות מקרקעין קודמות שלא יצאו לפועל׳ אך יצרו יחסי־אמון בין השניים. מוזר כי דווקא הקבלן
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 40 | אזה הן הבחווות המצולמות ביותו באוץ ־ ונו הן!]ואות במציצות שני זוגות עיניים קיטי מימון מתבוננות בקהל שיפוץ למלכה מלכת היופי אילנה שושן ני נכדים שנכנסו אל תע- ״
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 41 | אח, אחות ותריסר שנים צביקי ואיריס עש נזכרים אופנועית בלי קסדה קיטי מימון מחקה את עצמה אחרת שלה, כשהיא רוכבת על אופנוע גדול־מידות ולבושה במדי־אופנוען. להנאת
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 42 | חשודה טולידנו ״רק השתמשתי — לא מכרתי״ ך דשי מישטרת חיפה קפאו על מקומם. הם היו בתצפית על תחנת־סמים, שלפי החשד נוהלה על-ידי צעירים בני־טובים. אולם הם לא תיארו
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 43 | >> סרו את אמא, כי היא לא שיל* מה מזונות לאבא,״ אמרה בקול בוכים מרים, בתה בת ה 14-של ז׳ולייט דן, האשה הראשונה במדינה שהתחייבה לשלם מזונות לבעלה. ביום הראשון
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 44 | הרובאי מסרו גיוסות שונות לסיבת המוות ופרטים על שהתרחש הוסתרו ימיה מי ש ט וה י־יהד״ר אשכנזי. הרופאים הסבירו לעופר כי הסיבות השונות שניתנו לו לגבי מות אישתו
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 45 | אם לא קבוצת הקבלנים המעורבת בעיסקת- השוחד הגדולה ביותר של הממשלה, שלפיה יבנו הקבלנים מעבר לקו הירוק, בעיקר בקרני״שומרון ג /תמורת קבלת קרקעות יקרות״ערך במקומות
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 46 | קולנוע שימוש שהוא עושה בסיפור הזה הוא יוצא־דופן הן בצורתו החזיתית והן במסקנותיו הפילוסופיות ; השילוב הבלתי״ רגיל של סרט היסטורי מרהיב, גדוש מע־מדי־פעולה
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 47 | כדי שרוח הקרב של לוחמיו לא תיפול, וכדי שהאוייבים לא יתעודדו. הכפיל, שנבחר בשל דמיונו המדהים למנהיג הגוסס, הוא גנב שלומיאל וחסר- תקנה, מוקיון עלוב שניצל ברגע
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 48 | הדוווישים ה הקד ם ה בוי עו לנגינ ת המו שר ה בוי ט׳ -השכן הנחמד התגרה כקנאי שתקע ב שו ט־ ,ואור גו ם למהומות - ח מ שו הסיטו עד המתרחש מאחר הקרעים שד ה סידרה
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 49 | ״איתרנו כתובת כלשהי, וטיל פג תי לשם. זה חיה בפאריס. שוחחנו עם מזכירה, שלמרבה הפלא ידעה גם כמה מילים בעברית, אבל היא לא סייעה לני. בדבריה בלטו התחמקויות
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 50 | עמוד האש (חמשו מעמוד )49 (ממשלה) ממנוע (אסור) ,אף אחד לא היה נוגע ביהודים.״״ ,,אס״ ושמו לורד קאראדון • עדות ארוכה ומפורטת מכלי ראשון על הפרעות של 1929 הביא
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 51 | במדינה י שראלים בחז״ל להלן הראיון המלא: הכתב: מדוע אתה לארץ י גומאדי ו אני נמצא כאן רק באופן זמני. אני עוד אחזור. הכתכ: מתי? גומאדי ו מייד אחרי המיששט. אני
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 52 | שיחו־צ מצבה למ?1שלר, ג11 עת !• לעמירם גיר על כתבתו בהשבוע — יומן אירועים, שהביאה כרונולוגן ה מצולמת של ממשלת־בגין הגוועת. כתבתו המרתקת הציגה את ארבע שנות
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 53 | י 1ם רביעי ביום שישי הבא ( )13.2יוחל בהקרנת מיני-סידרה בת שני חלקים, תחת הכותרת ״המחפשים״ .סידרה זו מהווה סידרת המשך לסדרות ״הממזר״ ו״המורדים״ ,שהוקרנו כבר
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 54 | גריני* המאמ1 מוזנח ? מויי ס פונט ש ח : גרונות יבשים עכשיו חולים. אוסקר הברמן שלנו שתול במחלקת בית בענייני שפעת. דוק׳ צימרמן, העורב הזקן, נותן לאוסקר המיסבן
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 55 | שוב פנוי ס 0 1 1 1 1 1 ״אל־־על יש לי סימפטיה לשחקן נחום שליט, זה שהתחתן כבר ארבע פעמים והתגרש גם כן אותו מיספר פעמים. זה שאין לו ילדים מכל עשותיו־לשעבר, זה
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 56 | ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א להיות אמא של דנה החלטתי למען לה יקירי, את המיכתב הזה, כיוון שהגיע הזמן שמישהו יכניס אותך לעיניינים. כתבתי
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 57 | לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לו פ טנ טי ם סרף־סדף להריח גבינה שונא ! פתחתי השבוע את מקלט הטלוויזיה ונפלתי על קטע משוגע. רגע של
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 58 | בית המנשנח שד עמי ותמי בספריית אריאלה נפתחה לפני שבוע תערוכה של חמישה מאיירים לספרי ילדים ובהם אורה איתן, רות צרפתי, אלונה פרנקל, אבנר כץ ודני קרמל. התערוכה
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 59 | 13מ*ה ה *3תה! (סמנסך מעמוד )9 של הפגנת מובטלים מאופקים על־ידי סד סים. יש קשר ביו שני הדברים. הס שמוחים גם סוסים ך* מימסד מתכונן לאבטלה גדולה. הניצול והאינפלציה
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 60 | פומה הביתה עקב שרת /אי שממאדים ב מ דינ ת הג ש״ שים אני מוקסם כל פעם מחדש ממחקרים המגלים, למשל, כי רוב האמהות נשואות ; זוגות צעירים הם הנזקקים יותר מכל לדיור •
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 61 | יש תיאכון־יש בודגר ראנין י
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 62 | קוראים לי חיים׳ גרינברג, ויום אחד נישבר לי הזין. אני הולך לי בצהריים ופתאום בא׳לי לאכול משחו. מת אפשרי סטייק, המבורגר, פלאפל ...שכחתי משהו? טוב, ביקשתי סטייק.
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 63 | הבחווה עמדה נשענת עד הקיו, בנסיבות חשודות. האיש התחבא מתחת לשיח. האם היה מותו לעצרם? ך ן ראה את הפצצה הזאת׳ חתיכה *//לאללה,״ אמר עוזי לחברו לסיור, ראובן. עוזי
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 64 | —יי חוק כ צד מכנסי ק ! ודווי גי 1דדאע1 בשלל צבעים במכירה סור העונה •בוא וו!1יווק בסיטונות וליחידים תל-אביב:יהודה המכבי 456351,57 רחובות:קח׳ הרצל 054-76274 ,181
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 65 | ״גליל״ עושה לנו טוב מזון מל כו ת מפיל כמוי־ות גדולות של חו מצה זרחנית, קלציום, אשלגן ובתל ה מ הווי ם יסודו ת בבנין גוף האדם. הפולנית־מוצר המורכב מ פו לן( אבקת
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 66 | הכלב שלן זקוק למזון שיכיל את בל אמת המזון החיוניים,הויטמינים והמינרלים. מזון שצוות רופאים וטרינרים פיתח. לאספקת אנרגיה וכוח לפעילות הגופנית - פחמימות. למערכת
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 67 | המישטרה הבריטית בעיקסת וולט דימ׳י בלבוטק מאת ד״ר י קו תי אלשרעבי ועדנה פיינרו אין חכם כבעל ]יון היד. היה חתול, זכר מאוד: בכל לילה היה מתעלס עם חתולותיו, ויללות
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 68 | אנשי־הרוח של פרס ^ סופדת ושמה שולמית ^ ה כוווו ת הטובות של אדוארד מו רגן פו דסטד תופעה סופרי חצר סופרים, משוררים ויוצרים אחרים בעו־לם־המערבי עושים כל שביכולתם
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 69 | רבים לעברית (מסע להודו ואספקטים של הרומן) .פורסטר, שרק לפני כשנתיים פורסמה אודותיו ביוגרפיה נרחבת של פיני פרכגקס, היה בבחינת נעלם. מתוך ה ביוגרפיה הנרחבת מתברר
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 70 | וה היה 091113 חו ה שהיה כגיליון ״העולם הזה״ שראה אוד דשכוע לפני 25 שנה בדיור! ,פורסם ״ראיון מיוחד״ עם הד״ר ישראל אלדד, לשעכר איש לח״י, מייסד ״סולם״ ו״חזית
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 71 | 113011 צבע ת ב או 1ג -ה סילורה מציגה ץ ות המלה האחרונה ב־־ססר הקטן 507.חסכון בצריכת ץ ונרגיה בטלויזיה צבעונית חברת סילור ה גאה להציג את הפ טנ ט הבינל או מי
העולם הזה - גליון 2266 - 4 בפברואר 1981 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד