גליון 2274

העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 1 | שגה 45 טחון הב א עוד לפני שהתמנה? חיי ם
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 2 | וימריעקבסון
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 4 | צייר איורים למיכתבים למערכת, הביא כל כמה שבועות עמודי־קאריקטורות שלמות• לא היה עמוד בעיתון שלא נשא את טביעת־האצבעות שלו. ב־ 1953 פרש דוש מהעולם הזה — לא רק על
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 5 | מכח בי ם תיירות מרפא ונופש בישראל ובאירופה חברת מרכז מרפא ונופש בשיתוף עם בריאות ונופש טורם מציעים: א. תוכנית חדשה ב ״ חוו ת הבריאות של מרכז בריאות ונופש —
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 6 |
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 7 |
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 8 | מכחכים 2274 מ אוזן : )1מגדולי הפילוסופים ד* יוונים, תלמידו של סוקרטס; )5תיאטרון סטירי בא״י; )10 מגרש נטוע ! )11 בכמות מספקת! )13 חיק! )14 לנשיאת מזונות ! )15
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 9 | מייצרים מוצרים על־פי ידע שנרכש
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 10 | נזכחכים הוא יזם־הם ניטרלו. הוא התריע־הם התעלמו. הוא חשך־הם התרגזו. הם ״עסקנים; הוא איש מעשי. (המשך מעמוד )6 עכשיו להזדמנות להתנפל על קופת האוצר, כדי למלא את
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 11 | חברות ארגונים מוסדות זאת התמונה שתוקרן על מסך הטלוויזיה בערב מופע הענק של הטלתרום ובה נציין את שמה של כל חברה אשר תתרום 15,000 שקל ויותר בהתרמה המוקדמת
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 12 | ראת אף היא בשם זה. מאחר שכוכב מארס ״אחראי״ על היוזמה, הוא משמש בכף־היד כאינדיקטור ליכולת האדם לבצע את רעיונותיו, בצורה שאותם הגה מלכתחילה. בהמשך לגיבעת ונוס,
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 13 |
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 14 | אם את דואגת לבתך תני לה טמפון בלי מוליך רק או־בה טבעי ובטוח! בתך הגיעה לגיל שבו היא עשויה לקבל את המחזור החודשי בכל יום. מנסיונך את יודעת שההתחלה קובעת לא מעט
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 15 | שלום עכשיו שלום לך, שלום, שלום־עכשיו. היית תנועה יפה, היית. היית גם תנועה חשובה׳ היית• לא פעם ולא פעמיים, כשהייתי בהפגנות שלך, עם עשרות אלפי העלמות והעלמים
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 16 | בי טו חלא .) 2 ( 111113 פרק שני סידרה על השיטות שבהן ה פכו ים ביותר ב מדי חברות־הביטוח לעסקי ברשימה הראשונה נערכה ההשוואה כין הביטוח המעורב וכין צורת־החיסכון
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 17 | למלוא התשלום של הפרמיה הראשונה, ואחר-כך 40/0לפחות מדי שנה. אך דיווחיהם של סוכני-הביטוח הם כאין וכאפס לעומת ריווחי החברות. לא לחינם נפוץ כל־כך הביטוח המעורב.
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 18 | בישראל מתים פחות (המשך מעמוד )15 החיסכון בתוכניות הגמל של הבנקים : ״שיעורי תשואה אלה נמוכים מהתשואה המתקבלת מחיסכון בקופות־גמל, שגם הן מיסגרות חיסכון לטווח
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 19 | א פ רי ק ה: ש אג אר חותרדנאמיביהעצמ אי ת ״אין ספק שישראל הפכה מעצמת־על. אתם היחידים המעזים להתגרות בניגריה, להרוס כל בסיס של ייחסים עמה לטווח ארוך. וכל זה בגלל
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 20 | !!111111ב1ו 1לם הנסיר ציאולס: ביקור מברה הזקנה בקשתה היחידה של דברת פאני ברי ליום־הולדתה ה־ 109 היתד, — להיפגש פנים אל פנים עם הנסיך צ׳ארלס. כששמע הנסיך שזהו
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 21 | שתו שאגאו׳ :שלושת ימי מלכות נשיא ניגריה, שהו שאגארי, נראה עליז מאוד בהניפו ידיים לשלום, כשהוא מתקבל על־ידי מישמר כבוד בריטי. היה זה בבואו ללונדון, לביקור בן
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 22 | 111111׳!! ב של1ן ואלף זיגל: קיסר החדטיס בגרמניה קוראים לו :״בית־חרושת הגדול ביותר למוסיקה״ — זהו ראלף זיגל, הנראה בתמונה עם רעייתו. מאחוריו כמה עשרות להיטים,
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 23 | בשקט בשקט הפכו בתי הכל בו בישראל למוקד ההתעניינות של ענף התכשיטים. בשקם, במשביר־לצרכן, ובכל־בו שלום, נמכרים כיום יותר תכשיטי זהב ויהלומים מאשר בכל חנות תכשיטים
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 24 | קוראים ר גלעד. אבל מאנה הטניס ש ר קורא לי ־־גלי״ אף פעם הנא ענד לא ראה אנתי בלי נעלי גלי. אני רק ב! .13 אבל הספקתי כבר לנסנת כמעט את בל הנעליים שבענלם. מתנצרת
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 25 | .אנשים ] 9כמה שעות לפני מותו י י• ציקר המשורר יונ תן ר טו ש בתערוכות תמונות. הוא נתקל שם במשורר ישר אל הר, עורך ההוצאה־לאור הצבאית תרמיל. לשאלתו של רטוש
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 26 | התרגשות של דליה שמלן, מנחח בתצוגות• אופנה. גם המתח בעת המישחק ניכר היטב על פניה של דליה. כאשר לחצתי על כפתור האינטרקום בביתה של הדוגמנית תמי כן * ע מי, ביום
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 27 | ₪לטי ם ו״ חי )1 1 1 ¥1על פניה של הדוגמנית 1111 #1פינצ׳י מור, שאמנם לא כל־בן מבינה במישחקי כדורסל, אן בכל זאת נדלקה על המישחק. את זה >ם אם אולסי לא היה חבר
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 28 | נאוה ארד המערך כנעמת ע הא שה שדאל בכדמ אבקיה לחברה צוד ק ת הצביע ^1 X ^1לועידת
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 29 | הממונה על הכנסות* המדינה, אוריאל לין, ודובר מישרד האוצר, דוד כר־חיים, נאלצים לאחרונה ללכת ברגל, תחת לנסוע ברכב. מ שניהם נשלל הרשיון למשך חודשים. לין נתפס שהוא
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 30 | ה 1ז י ( 1+4811 חזס שת )1103 נבגושן גלה עננ ה נ^מ!77 העו ל ם הז ה
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 31 | בל תים מתי צריך הנואם לדאוג? באשר הנוכחים מקרבים את השעון לאוזן בדי לוודא שהוא פועל! בליל-הנצחון של קבוצת מכבי תל־אביב, פגש מפקד מחה תל־אביב, משה טיוכז־קין, את
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 32 | לא א כמו הכל, אני עוקב בנשימה עצורה אחרי התפתחות הדברים בפולין. יפלשו? לא יפלשו? לא מכבר גילגלתי שיחה עם יצחק ליבני. עלתה המחשבה ׳שייט בהיסטוריה מעין ״תיכנווד
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 33 | שבוע של שלוה ב אי ט לי ה: סורר טו לן אפרי ה עי ר ה ציו רי ת ה אי הקסום כל מ ה שאיחלת לעצמך לקיץ -מתג שם עכשיו ב תוכני ת הנופש החדשה של ״אליטליה״ ,ה חל ב
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 34 | 8 0א >ת .״רנו 4די היא המכונית שבה יושמו בל חידושי הידע והפיתוח במתקדמים ביותר -רנו 4ו היא הקני ה הטובה ביותר. יש בה מנוע - 8ר 2ו סמ״ק, מירווח פנ טס טי לנו ס עי
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 35 | מ דו עהשת קו בימי ה שו א ה? ר ש רגעים שבהם מסוגל המירקע לזעזע אותך עד לעומק הנשמה— . רגעים של אמת שהיא כה עמוקה, כה פשוטה, כה נוקבת עד כי כל נפשך נחרדת. רגע
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 36 | והאהוב, מזמין הסתור. טיולי 111£^ 1 מועדונים ודיסקוטקים, בתי־קפה וחופי רחצה מלאי פעילות שמחה, מפרצים שקטים מיוחדים לנודיסטים, שמש מלטפת, בתים צחורים, אויר צלול
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 37 | ב ד דו ל ה חל מ ה - ה פ סי קהאופירה 101 את הטיפול שגום לנ שירת שיערו תיה ^ שסוע פורסמה בכל העיתונים תמונתה של רעיית י י נשיא־המדינה, אופירה נבון, שקיבלה מדלייה
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 38 | הכלכליים, משום שאי־אפשר זזיה לזמן את שר התעשיה, גדעון פת, לפגישה על נושא זה. פת ביקר כשבועות האחרונים בארצות־הברית, כאנגליה ובמצריים, ובשבוע הבא הוא עומד לצאת
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 39 | במדינה העם חז רהאל המערבד.בר 1ע ושיחת הגשיא היא הדרך הקלה ביותר זרבישת שם־יעולם בארטות־הברית זה קרד, שוב. ביום דד 70 לכהונתו כנשיא אר־צות־הברית, נורה רונאלד
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 40 | לי החשובה ביותר בחייו עד כה, נועץ עמירם ניר בשלושה אנשים — בהוריו ובאחותו, ליאורה, העובדת בל״שכת-העתר נ׳ות בירושלים. אמו ואחותו היו בעד ה החלטה, אביו הציע לו
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 41 | גסה.״ בהזדמנות אחרת סיפר כי פחד להגיד שמניעיו היו אידיאליסטים, מכיוון שאיש ממילא לא היה מאמין לו. באותה הזדמנות אמד :״קשה לי להסביר את עצמי, כשאני מנסה אז
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 42 | י צג־חה ב שד ה מזקשים י הבורסה מחנים ומשקיעים חושים השבועבמשק יום שני — 23.3 ,היו ם נערכת שביתת מורים• ,ניחר ת הי ה שביתה של הורי התלמידים — השבתת״מגן• ,יומיי
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 43 | ר * ד כר־לב, המקורי נפל ב־ 6ב־אוקטובר 1973 בהתקפת־פתע, שאיש לא חזה אותה מראש — גם לא האיש שעל שמו נקרא קו־הביצורים, חיים בר- לב, מי שהיה רמטב״ל צה״ל.
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 44 | אור וידא מ ס, הנזוו ס רן המצמ״ן שר מנ 1ת ר־ א בי ב, עוז ב את ה או ץ תוו שבוע״ם 1301111 -ר״תעוזס חרה״ ב א לו חזאים הוא מונןלחזור רל וי לי אמס, שחקנה המצטיין של
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 45 | לישראל כדי לשחק פה כדורסל ולחזור הביתה, מההתחלה לא הרגשתי פה כמו תייר, אלא כחלק מהאנשים שגרים פה. כשניצחנו, הרגשתי שאני מנצח בשביל האנשים בישראל, הייתי כל־כך
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 46 | וס־הכיבור־ם (הנושן מעמוד )43 אמרתי להם שאני רוצה, יפרוש, זום אמרו לי: ארל, תישאר בישראל ותשחק במכבי ..אשתי, מרגריט, רוצה להישאר פה, שאלי אותה, היא תגיד לד מה
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 47 | ! טו ד רי ם ,מ ד די ם ף* יום השישי האחרון לא התפללו * י תושבי שיחד, ממזרח לחברון, במים־ גד שבכפר. הם יצאו לתפילה המונית על אדמותיהם. כאשר באו למקום קציני צה״ל,
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 48 | ם אומדים מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים.. ש למר. ל הט : אנה פווגר: אולס׳ ״ מהאתאומות 11 , ,ואקשהדי ,״הדגשתי שכל העבודה גבעתיים זאת עיו?״ אוי רוצה
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 49 | תה הם אומדים מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם <זומ1 אורל1־ : 3 רוון: גוט : ד שבוו את המיתוס אני דורכת במקום! הסט שר ״ רג טיי ם רק על הרעיון מגיע ל ה
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 50 | ממסי קורדרוי גיו רדאש בשלל צבעים ב מ כי ר ת סור העונה יבוא ושיווק בסיטונות וליחידים תל-אביב: יהודה המכבי 456351,57 רחובות:קחי הרצל 76274 ,181־054 ר־ג: רח׳ דר
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 51 | במהדורה מ 0111111 10 0 פלייבוי בסכנה הם קוראים לעצמם סטרסקי והאץ׳ של האולפנים, אך כולם מכירים אותם בשמם המקורי על המסך הקטן. בסיום של כימ־עט כל תוכנית שצולמה
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 52 | ספח־ט אגודות קפי טל־זםמה מו ע ד במועצת פועלי תל־אביב גועשות הרוחות. חברים רבים טוענים שאגודת הפועל תל־אביב דורשת סכומי כסף גדולים מוסל -יוק הפסד צורב של נבחרת
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 53 | ץ 17.״הפקות 7ן רזז בינלאומיות״ מציגים בתכנית חופשה בגרמניה סיפור א הב ה מחרוזת רוסית הליצנים מחול החרבות״ ׳׳ימי הוליווד׳׳ ׳עולם החיות״ ^ ׳ הים האכזר״ ״גבירתי
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 54 | בישראל מתים מוזות במערך (המשך מעמוד )16 ההסבר הוא פשוט. לבנקים הגדולים יש הברות־ביטוח הנשלטות• על־ידם (במיקרה של בנק הפועלים, אין זה כך. אך הסנה היא חברדדאחות
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 55 | המהפ כן זשלא זי ת ה: ווג בו וי1ו וי שרא לי 1מסובים להיות נוכחים בלידו ת של נ שו תיה ם, ל מוו ת שב תי־ ה חולי ם ?וראי׳ םלהם ואף ה כינו את כל ה סי דו רי םהד רו
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 56 | קבלת מודעות לכל ה עי תוני ם ב מ חירי ה מערכת שיפור נוסף ברהיטי המתכת הטובים ביותר שיטת הגימור?.?.0 . שהונהגה לאחרונה במפעל רהיטי המתכת של ״הארגז״ היא השיטה
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 57 | עריקים מלידה (המשך מעמוד )53 פניהן מיכשור־רפואי מבהיל, הגורם להן לחוש חולות. לידה בבית, שהפכה דרמטית והצריכה התערבות רפואית עם מיכשור, הותירה נזקים חמורים
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 58 | קולנוע סר ט , מלכת הכפר כאשר הגיע הסרט בתו של כורה הפחם לישראל לראשונה, לפני כשנה, התבוננו בו המפיצים והגיעו למסקנה שאינו מתאים לארץ! הסיבה ז סיפור חייה של
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 59 | פלת מעט מעל לחגורה והוא משתדל לנגן כיעור שני בקונצרט שבו סבר כי הוא יהיה הסולן. נ>קמת י שראל בית חדש קולנוע חדש עומד להיפתח בתל־אביב. לא בדיוק קולנוע, אבל מקום
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 60 | הנאצים הפשיטו בחווות אלגנטיות רשם הסרטה סו ס עד מגע מ! ־ השחקן היהודי ב״ם סוס־תעמורה למען הנאצים ונשלח לאושוויץ ־..אלוהים, אלוהים ר צעקו הגומנים נ שהנעוח
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 61 | נות־ההשמדה הביאה בקומה שאדור, שקטעים מתוך עדותה מובאים כאן : ״...באחד הימים אני חזרתי מהעבודה, ואמא כבר לא הייתה בבית ולא היה אח אחד. כל מה שמצאתי בבית היו שני
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 62 | עמוד האש האמתשד מפ״ס: (ה^זשן מעמוד )59 שטאט היתד, השחקנית נאווה שאגן. קטעים מחוך עדותה, שאינם מופיעים בסרט, מובאים כאן: ״זו היתה עיר־קסרקטינים. מילבד
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 63 | מבלי לפגוע באנטק צוקרמן, אבא קובנר ואחרים. הניסיון שלנו להגיע לאנשים מהמרד, שטרם נחשפו, הצליח מעבר לכל גבול.״ מאשה פוטרמילך :״זה היה ליל־פסח ...קיבלנו ידיעה
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 64 | שידור צלג ה1עילות • לשלמה גנון, מפיק השעשועון הטלוויזיוני הרדוד איש מפתח. שעשועון זה, אשר נועד מעיקרו לחזק את הקשר בין צופי־הטלוויזיה ובין סיפורים מעברה של
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 65 | * א ר 1ז י \ ו/ח 0 1 £ 8 4ו\ו ט מביא אליך את ההמבורגר האמיתי, בסיגנון אמריקני. שפע של טעמים, עם תוספות בלי תוספת־מחיר, מתובלים ברוטב שאין כמוהו בשום מקום בארץ,
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 66 | קשר בחיל&שות* ז 1א ז 1< £ שווה כלמ חי ה מפעם לפע ם אני מר שה לעצ מי מ ש הו מיו ח ד. כ מו קנ ט למ של. אני מ ד לי ק לי קנ ט ונ הנ המה שי לו ב הנ פלא של רעננו
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 67 | יום רביעי • מדע בידיוני: חלוצי החלל חלק ב׳ (0.15 — שידור כצבע, מדבר אנגלית) ז ווילד סטאר מוצא מעבר, שדרכו תוכל הספינה להיחלץ מהסערה החללית, והרוחות בקרב אנשי
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 68 | חאג, נחיל (ימין) נוצח בי ט. חמשת ₪ש 1וי ם ברצח זונומח מת ספק וחגגו את הזינו למטח ) יי• ילוחי שמפניה זרמו בבית־המיש־ •\ סט. סניגורים נישאו על כפיים, סוכריות
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 69 | חתדס ק הצמיד את חומר״הנפץ למכונית ורבן. חסן המתין לו בפינה. למחרת שמעו השניים כי באותו בוקר היה זה דווקא סינה שהתניע את המכונית, ושאי- בד בהתפוצצות את שתי
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 70 | X1111־11111 ארכע ה שני ם האחרונות, של שלטון הליכוד, היו לא רק עגומות מ ב חינ ת ת קינו ת ה שלטון והר סניו ת מב חינ תהמ שק הלאומי — אלא גם שנים של נטיגה חמורה
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 71 | עם מישפחת לוזון, לפיו עליה לפנות את המקום שבו נמצא הקיוסק ולעבור לצידו השני של כביש הדרום, למקום שהוסכם על דעת שני הצדדים. בצבת הפשרה. שבע שנים חלפו, מישפחת
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 72 | שיער הראש הוא אחד הגורמים החשובים בעיצוב האישיוה והמראה של כל אדם, ולכן חשוב מאוד לשמור על יופיו ובריאותו. שיער יפה ובריא אינו רק מתנת טבע. יותר מכל הוא תוצאה
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 73 | מר מיכ אל בר אוו, מנב״ל חב ר ת ,,אינ ט ר קו סמאמלה ״ מקבלאת או ת ״המוצר הנבחר 1981״ מידי ראש עירית תל־אביב מר שלמה להט. כיצד נלחמים בתופעה של נשירת שיער
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 74 | /אי שממאדים האחרונה מר נאור, שב בבקשה פה. אתה יכול להיות נינוח• זה לא כואב בכלל. אנחנו רק נצמיד אלין את החיישנים של המכונה. הנה, ככה, לראש, ללב, ליד ימין — אתה
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 75 | גיתם מ ט רכו תתדמית ילדים אוהבים סנפרוסט צ ל מי אתילדכט עם סופרוסט פרס ראשון: טיסה זוגית לאנגליה פרס שני: אופניים פרס שלישי: שעון פרסים נו ס פי ם: ספרים, משח
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 76 | הדרך אל עולם החלומות שלך עוברת
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 77 |
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 78 | ד״ר?ווויאד שרעבי ועדנה פיינרו לזכר — נטייה ״להשתין בקיר״ ,זהו דחף פנימי מתכונות העדר, לסימון הטריטוריה שלו. לכן אם אתה עשוי להיות מוטרד, כשישתין על
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 79 | * הציד! סוניה הקוקסינל•״ זועקותהקוקסינלים על חנו תו ש 1ג 1ו ו עריה 10 חודשי מן הסוג הגרוע ביותר, על־מנת להמשיך לחיות. בבית־הסוהר שולט העולם־התחתון. הם יעשו הכל
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 80 | בין הסורגים, כמו חיות בקירקס. אנחנו הפורקן של האסירים.״ דליה, שהיתה אבא לשלושה ילדים לפני שהפכה קוקסינל, מוסיפה :״לסוגיה יש ף גוף נשי משגע עם חזה ׳נהדר ושיער
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 81 | אמנות ש*ג9עון אבני - *ין 1ב־ א !וירו כשביקר שימעון אבני בתערוכה ״ציור אמריקאי של שנות ה־80׳״ במוסיאון תל־אביב, שנערכה על- ידי מבקרת האמנות ברברה רוז, חש רגשות
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 82 | לבקרים) גם אמנים רציניים, ש־מכחול וצבע אינם מילה גסה עבורם. 1ש־ם או ה מ 1תזאתרף ^ לא כל הנשים, אבל רבות מהן אוהבות ליצור בחומר רך. סידרת תערוכות מחומרים רכים
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 83 | אוריאל אופק גונב חלמאים ^ זיכרונות סימון אשת מונטאן ^ חרזן אמריקאי בעברית סינתטית ^ האיש שכ תב ערכים פלגיאט במונחון לספרות מאת אשר א. ריב־לץ, שראה אור בספרית
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 84 | הפין את שיעורי־החופשה שלה. היא לא חוותה על בשרה את שנות ההחמצות, ה חרדה והפחד ובנוסח שונה מעט : ״כ־ 1945 שב אבי והופיע, במדים, אחרי חמש •מנות היעדרות, שבמהלכן
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 85 | זה היה 05111:1הו ר שהיה בגיליון ״העולם הזה׳׳ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה, הקדיש העורף את מדורו ״הנידון״ לאופציות המילחמה והשלום של גמאל עבד־אל־נאצר. המערבת
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 86 | הבנק הפתוח בכל השעות. •משיכת מחסנים עד 600 שקל ליממה. •הפקדות שיקים. • העברות ותשלומים. • הזמנת פנקס שיקים. •ברור יתרה. 2000 הבנק שלא נסגר. בוא לגדול
העולם הזה - גליון 2274 - 1 באפריל 1981 - עמוד 87 | כ״ו אדר כ׳ תשמ״א1.4.1981 , המחיר 11 :שקלים (כולל מ.ע.מ). מיספר
חזרה לתחילת העמוד