גליון 2276

העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 2 | >ן 0ט
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 3 | והיא נכנסה, וגם עשתה. תיכף- ומייד היא נבחרה להנהלת צעירי חרות... אך לא נמרה כאריאלה תסתפק בפעילות בתנועה בלבד. היא החליטה, ויהי־מה, שמה שטוב לסטודנטים הוא
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 4 | מכחכים חדש מביתפברג׳ה־החברה שנתנה לכם את״ברוט׳, מביאה עכשיו את אפטרשייב תעודת מיסכן לראש עיריית תל־אביב — מחאה מתושב רמת־גן. עונת הרחצה מתקרבת. הזקנים של
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 5 | איתך לכל מקום... וכעת במחירי מבצע בבו עוביר ב צר כן ס 6ז 810א 0111-0 0 9 6 ,ץ * 0ו ו 8 0ז 816א 8111-0 0 9 6 , 7ס אי 1 סחסוזז 4 7 /ו ח 818ץ 8ז 881)6ק , 8ץ 3״ 2
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 6 | מכוזבים 1111 (המשך מעמוד )4 משלא באה, החלטתי לפנות אליכם לתקן את המעוות. ל. גטניו, הוד־השרון אירופה שרש *5מט 0ז סקסקט* הגישה האנושית ט*יעוז זגוג נפה ועצירות
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 7 | יעל ^ _גשטייו דודה יהודית רביץ הפרברים אבבא ברברה׳ סג ם. חווזאלברשטיין יורם גאון צביקהפיק. מודכספי ימנכ כהה פינק פלדה פוליס תזמורת אור החשמל ססיקס ג גג׳ ר
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 8 | מכח כי ם לוח הטיסות שלנו טתאיס לן. (המשך מעמוד )6 צ׳ארלס חייב תודה להודעה על נישואיו. למי? >• לניסיון המהפיכה הימנית בספרד, שבה מוצג המלך חואן קאר־לום
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 9 | חברת ״חושן״ נציגת ״הובר״ בישראל גאה להציג את סי-פול מעבד המזון המשוכלל /£ 1.00ז/ז שכבש את השוק האמריקני. מבצע היכרות ב מורלש אפריל! רוו ד ש /את מעבד המזון 100
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 10 | מכת בי שבץה או ל ס (המשך מעמוד )8 אחרי שנפצע דגן ואושפז, סיפרו לנו הרופאים וההודעות הממשלתיות שהכל יהיה בסדר, והנשיא ימשיך לתפקד כרגיל. זה הזכיר לי מאוד את
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 11 | 9א
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 12 | סופר שיר: גרכי המכנס , הדקים כיותר כעולם כשאת יוצאת לאירוע מיוחד. כשאת יוצאת עם שמלה מיוחדת. עם מישהו מיוחד-לב שי את גרבי המכנס סופר שיר. גרבי המכנס הדקים
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 13 | מדים בנימינ׳ מזל החודש : לה עוז ברע נולד ב־ 6באפריל — 1937 השמש במזל טלה, הירח במזל דלי והאופק העולה בסוף מזל טלה. מפת הלידה שלו מראה במה דברים מעניינים,
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 14 | מיפי! תפת ח :0 ^ #7177/7 האקלים ההכרתי והפוליטי שד ישראל, היום, מהווה חממה נוחה לצמיחתן של קכוצות רכות ומגוונות כימין. אף פעם לא נהנו מתנאי־צמיחה טוכים כד־ק־
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 15 | שד ג ך* ודיו שד מנהיג תנועת כך ירדו י י מארץ־ישראל-פלסטינה בעת המשבר הכלכלי החריף בסוף שנות העשרים. הוא נולד בשנת 1932 כמ רטת כהנא ~.בצעי- רותו הצטרף לביתור,
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 16 | הימין תפתח הרעה זו חדור 4עו מתהרב מאיר כהנא, הפרופסור • עזרה זוהר הוא שיה תמימה. כשאני מגיע למישרד תנועת עצמאות, ברחוב אלנבי בתל־אביב, הוא מחזיק מטאטא בידו,
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 17 | מ דו עאמא קנגו רו הגו ר ב גי ס ה? אמא קנגורו היא אחראית ביותההיא נושאת את הגור בכיסה עד שהוא חזק דיו לעמוד על רגליו. אמא, את יודעת כמה חשובים צעדיו הראשונים של
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 18 | אחד המודעה הזאת תישאר רק פינה קודדה אחת. ? לא כל משקה יבול לקרוא לעצמו פינה קולדה-כך הוכח במבחן טעימה שערך הירחון האמריקאי ״וטס״ כדי לקבוע מהי הפינה קולרה
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 19 | ר ם אותם החושבים עצמם למומחים י • הגדולים ביותר לד״ש ז״ל, ולפרו- פסור ייגאל ידיו׳ ואפילו אותם שמתיימ־רים להכיר את ח״ב שמואל תמיר, לא הבינו בתחילת החודש שעבר את
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 20 | ל אן ה ל כו מיליונים שלז־׳יע! (המשך מעמוד )19 ובין בעקיפין, לכך כי ישיבת המועצה (מועצת התנועה הדמוקרטית, שהחליטה על פירוק התנועה ב־ 3במארס) התנהלה בניגוד
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 21 | א?)/זר ושות׳ פרסומאים ים היפות הקו החדש של אפנת
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 22 | אם את דואגת לבתך תני לה טמפון בלי מוליך רק או־בה טבעי ובטוח! בתך הגיעה לגיל שבו היא עשויה לקבל את המחזור החודשי בבל יום. מנסיונך את יודעת שההתחלה קובעת לא מעט
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 23 | 11*1311 אין זה רק גימיק של בחירות. זהו רצח של תנועה לגנוב עכשיו ני מרוגז. אני מרוגז מאוד. מזה שלוש שנים אני נוסע במכונית שמודבקות עליה תוויות של שלום עכשיו.
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 24 | ידיד ת חבר־כנ ס ת נכנסה ל הריון ידידתו האישית של אחד מחכרי־הכנסת נכנסה להריון והחליטה ללדת את הילד, תחת לערוך הפלה. ביטנה האחרונה מתגורר אותו חבר-כנסת עם
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 25 | במדינה העם או טו ס ס ועו1זו מידותמות האנושות צעדה השבוע צעד נדו? קדימה. ?אן ז השבוע צעד האנושות צעדה גדול קדימה. קדימה 1 שיגור אוטובוס־החלל הראשון היווה
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 26 | ״מה פתאום ורשבסקי -פריליך 11 מאז שאני מפרסמת עצות לחסכון כולם אומרים לי שאני עושה מעשה לאומי. מה פתאום לאומי.״? אני בסה״כ חושבת שמוכרחים לחסוך בשביל העתיד,
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 27 | אריק שוון מציע ^ ל! דבר אחד יכול להציל את שיל• טון הליכוד: מילחמה מוצלחת לפני הבחירות. דיעה זו מושמעת זה מכבר בבירות אירופה, וגם בבירות ערב. ההתאוששות היחסית
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 28 | בוא ל1זקים עסק במרכז המסחרי הגדול ביותר באילת 61.0101 96, מרם קניות שלום מרכז קניות שלום אילת נמצא בלב אילת המתפתחת על הכביש הראשי בואך אילת מול שדה התעופה.
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 29 | הנדון (המשך מעמוד )28 לפני יותר משנה התחלתי להבחין בניצוץ מסויים בעיני כמה מעסקני שלום עכשיו. אני מכיר את הניצוץ הזה. אני יודע על מה הוא מרמז. 9911131 הבורסה ה
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 30 | רבעה פרצופים זרחו בשבוע שעבר מאושר, עת י הציג שימעון פרש את הצוות המוביל שלו במסי- בת־עיתונאים רבת־משתתפים: המיועד להיות שר־החוץ, אבא אכן, המיועד לתיק הביטחון,
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 31 | לא רק אליהו הנביא בא לבקר בפסח. כשאתה בחופשת אביב עלולים לבוא לביתך אורחים בלתי קרואים. נעל היטב׳ את הבית ודאג לאמצעי בטיחות מירביים- דאג ששכן ישמור לך על הבית
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 32 | כל מה שעשינו במלון ״ סווי סו טלא שקלון״ — עשוי כדי להנעים לך אתה שהיה בו : הכל חדש. שיפצנו א ת המלון מן הי סוד: ריהוט וכלי־מיטה, צבע ווילונות, חדרי ם ואולמות,
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 33 | מיס פיג שמח וטוב-לב ישבתי יום אחד בדיוק מול הטלוויזיה, בדיוק מתי שהיתה פתוחה, וככה יבא לי לראות תוכנית אחת של ״מורשה״ .החוויה, איך אומרים, היתה בלתי״נשכחת.
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 34 | חברם בקופות חגנו( של בע(אוחי. (ממלה ם־</:מיליון החברים1־14 מיליארד השקלים ששברו בחופות הגס(, היש ההוכחה וההמלצה הקובה ביותר על קשות הגמל של מק לאומי. זהו מספר
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 35 | וחד ספסרי, יוחד מובטלי עליית הימין ברוב הארצות הרכושניות לוותה, בדרך כלל, בתרועות־נצחון ברוב כלי־התיקשורת. אפילו ראש ממשלת בריטניה, מרגרט תאצ׳ר, שהיא בעלת קסם
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 36 | וו ו ים ב של ס תואן קאולזס: הנן יקיר ל׳ חואן־קארלוס מלך ספרד סובל ממשברים פוליטיים, ומצליח לשמור על שיווי־מישקל נפשי בזכות חיי חמישפחד. המאושרים שלו. במיוחד
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 37 | ה ח לו מד״ב: החגיגה זוגזזד ח שד חן קישוט גי שו ת בין מיזרח ותעוב וחידשה וגת נעוריו צחוק הגורל: מי שהעלה לפני הצאר אלכסנדר השני את דון קישוט במחול, היה
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 38 | ב שו ס סידווסטו סטאדונוז: א1י מעדיו את אשת אחרי ׳תהפוכות של !ממון והצליחה, כשבולמוס הזיכרון של רוקי נרגע מעט, חזר סילבסטר סטאלונה לבייתו שבחוף מאליבו ולאשתו
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 39 | 1 6 1 וזו x \/ ו ח ׳ד 3 0 1 0 1 1 5 110( 1 1 6 1 1 1 מ0011£11 הסוכן הבלעדי בישראל: מ. אקרמן 1ע״מ חיפה, רחוב הנמל , 47 טלפון 04/663 033 04/663521
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 40 | אריאלי חופשי חופשי, זהו סגנון החיים של מבצע פרסים חופשי חופשי צ׳ארלי, הניחוח המרענן של צ׳ארלי עם כל קניה של תכשירי איפור או וגווני האיפור החדשים של צ׳ארלי בושם
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 41 | ! 1 1 1 1 שירת הסנאט!!־ האמריקאי את מדינת ישראל, ו מי הי הסגנושלבד ־ בוכבא? מבצע פרסים חופשי חופשי עם כל קניה של תכשירי איפור או בושם ציארלי הנך מוזמנת להשתתף
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 42 | ,איספור עוברת דידה לרה׳ אבן גבירול 2ודא 34״מהנדסי המכירות״ של איסכור ממתינים על הקו. איסכוהספק הפלדה הגדול במדינה,ממשיך במסורת השירות המסור. מהיום, בכתובתנו
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 43 | 01111110 אכסטאזה דיין שירי מועדון־לילה, באנגלית. מצלמות הטלוויזיה היו מכוונות אל המוקדים הנכונים. המפיק חילק הודאות אחרונות לצלמים. הכתבים הגיעו למקום בהתגנבות
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 44 | כמו רולס-רויס במכוניות וגנרל אלקטריק במקררים, היא מעל לכל תחרות. העיצוב, התיחכום, האיכות-עו שים א ת *סשעע לטלוויזיה ׳ 0המעולה ביותרבעולם. מה שאצל האחרים נקרא
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 45 | פסנתר־הבנף נמס. כל סיני עשירי קונה ספר עברי ומיקי ברקוביץ בכד. בזמן הבזי שחק אנשינו 01 אחרי מסיבת־העיתונאים שערך שימעון פרם, בהציגו את הצוות המוביל שלו,
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 46 | אברהגמ די בתוכנית ל׳ בתל־אביב בצפון תל-אביב. ברחוב בורלא.מציע אברהם גיורי דירות-יוקרה מפוארות ומרווחות בבני! בן 5קומות. משרד מכירות בת״א 1 ככר המדינה ה־ באייר
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 47 | המ ישטד ה לכד ה את הגנבים שבאו לתצוגת־האופנה. נקצין־המישטרה לא הציל את הע״ר | אשת־החברה הירושל מית גוגה דג׳ואן ערכה ערב מיוחד לאיסוף כספים למען ציוד־רווחה
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 48 | בן הברית הנשכח יתמיד סברתי כי אחד מסימני־ההיכר המובהקים של אינטליגנציה הוא היכולת לי״שם את היגסיון האישי והקיבוצי שלך לגבי הזולת. כלומר — להסתכל יעל עצמך כאילו
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 49 | אתה לוחץ ער הכפתור אל העול של סופר קולור
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 50 | העול הצבע אתה שולט. מאז נוסד מפעל גרונדיג הענק ממשיכים מהנדסי החברה להיות חלוצים בכל הקשור לשכלולים. כך גסבטלויזיה סופר קולור, מנגנון אוטומטי סורק ומאתר את
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 51 | סנפד טכנולוגיה נ• של גרוודיג . 1נסה בעצמך להשוות למצוא עוד מכשיר טלויזיה ניד תמונה צבעונית עשירה כמו זו של גרונדיג סופר קולור. שפופרת המסך הבלעדית המשולבת ב
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 52 | 26( 30 8372 אינטש) 26( 30 8636 אינטש) מסך רחב ״ 26 בעל השפופרת הבלעדית המשולבת בשיטת האט רוו ומ 8מ ה שומרת על מיקוד עצמי קבוע ומציגה בפניך תמונה צבעונית עשירה
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 53 | ״הערבים צריכים להפסיק לחלום על עצמאותי־ אומר ישראל כץ, מנהיג הימין הקיצוני באוניברסיטה העבריה, שהושעה מלימודיו בעיקבות הפגנה בנוסח הקר קלוכס־קלאן, כליאת הרקטור
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 54 | ן חיסוד חשבונות אני בא לאוניברסיטה ואני רואה את ההיפך. אנשים מביעים את דעתם בגלוי. (המשך מעמוד )53 שאומר בשקט, שצריך להעיף את הסטודנטים הערביים מהאוניברסיטה
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 55 | כעולם. כשזרמו נחלים ואנשים גרו במערות. זמנים משתנים וצריך לנהוג בהתאם. • אומרים שהקמפוס הירושלמי יותר ימני מהימין כ צ׳ילה? תראי, אם תשאלי אותי מה זה הימין
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 56 | הכלביב 1והשוס מעריץ את צה־ ל ואו 1ב ג ין אנשי־ההגנה הלשינו וול פליטים יהודיים בלתי־ מאורגנים -ו יק . התעודות המזוייפות נרא 1כ אמיתייוה ־ מאש־׳ הקרעים שו:
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 57 | זירה איטלקים למולדתם. זמן מה גם הצליחה השיטה לצייד אותם בתעודות של חולי-שחפת, ולהעבירם את הגבול באמתלא כי הם נוטעים אל בית־מרפא ידוע באיטליה לגרמניה, למין מחנה
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 58 | — עמוד האש אזרח! עזור לנו לשרת אותר טוב יותר אנא הודע לנו בכתג על כל שינוי העשוי להשפיע על זכותך לגימלה מהמוסד לביטוח לאומי (שינוי במצבך המשפחתי; בכתובת מקום
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 59 | מהחברים של הוועדה, כאשר הוא הציג את נקודודההשקפה הערבית, והרגשות של הוועדה הפכו יותר נזילים בנקודה זו. ״אבל כאשר הם הגיעו לפלש תינה הוצג לפניהם העניין היהודי
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 60 | שידור הפוסטר צל״ש 0רש* 3*1ה ד ב קו ת • לראש-הדסק הכלכלי, אלישע שפיגלמן, על ראיון מצויץ עם מועמד המערך לתפקיד שר־האוצר, הפרופסור חיים בן־שחר, שבו לא נתן לו
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 61 | ל 16 אבאספחב רל//?<1רל ל;*//ק. /׳ 6ל ת<//ל^׳ רל* 6׳ק ביותר 46 זי 21ר .!1x0(1 </מ ק א״ 3ריק 41ו(116 ן י 0גב) * 1x0(0 , 7י ^ן ב< 11ת 1רל5 / ,0 *6 תרל )/סל/רל
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 62 | חדשי 1980 5 ^/00 כל היתרונות של שמן מנוע מעולה י פלופ מנוע נקי יותר לאורך זמן ושחיקה קטנה יותר של המנוע סופר פונול פלוס סופר סונול פלוס, השמן החדש, המחליף אה
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 63 | יום רביעי 45 . 4 • מדע בידיוני: חלוצי החלל 6.15 שידור בצבע, מדבר אנגלית) — החלליות נובה וו.מ 9 .נופלות בשבי בכוכב ״הדבורים״. אבל הם משתחררים בעזרת חלוצי־החלל,
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 64 | קיסרית-כפר הנופש התוסס. אם תרצה תוכל גם לגגה. משהו נפלא ומרענן מחכה לך הקיץ. כפר הנופש קיסרית. חגיגה של נופש בידור ובילוי בסגנון חדש ותוסס. בוא אל כפר הבונגלוס
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 65 | תשותקני! 1ר תל ו ביוו, ב:ת ה 40 פלו ס, נישאהננע 1 [1ן! ש ו* י ע 1יזז, עם צעיו־ ב 1עש וינ 1ותשע, ויל:וין ה: אץ נהו געו )נעיר! £ני מרגישה כאילו אני מתחתנת >
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 66 | אין במו בעד צעיר נשיקה מהבעל והחבר מקבלת רחל רביד בעת חתונתה האחרונה. בתמונה אייל (מימין) וגבי עמרני (משמאל) .כאשר ראה אייל את גבי קרב אל אשתו צעק (המשך מעמוד
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 67 | שולחן אוכל אובלי דגם 68 בעצוב דני, מידות 90x135 :ס״מ, ניתן להגדלה ל 235-ס״מ, בעץ אלון בהיר, טיק, בייץ שחור, פוליסנדר( .בצלום). דגם ,17 עשוי עץ אורן, משטח עליון
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 68 | 1חי סול ת שבוגו ת (המשך מעמוד )55 אמרו לי. שאם אסכים להתנצל בפומבי, ידאגו שאקבל עונש הרחקה על־תנאי. • אתה חושש שהורחק מהלימודים לצמיתות? אמרתי כבר לנשיא
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 69 | אלף תושבים החיים בצפיפות אינו נכון. * אם כך, דמה הפקיעו אדמות ערכים ץ חלק מחוסר בטאבו שאלפי מד,ד,פקעות גבע כתוצאה הכנה מתאימה. היום בדקו הבריטי והעזתומני ומצאו
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 70 | ח גי גהשל נו פ ש ב אי ה או ש ר מלכתה איי ם מציעה לכס את כל תענוגות יוון באי אחד! ה0ר ^ 0 0י דיין ^ לגוריי^ ,ניי ס _ כל י ״*יגי ׳ טיסה ישירה מה אתה אוהב! נוף
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 71 | מה הם אומרים מה הם אומרים ...מה הם אומדים מה הם אומו פיציו!־עור •היודיח ס ס ־ אגס : משהס״ : _ 9 1ה סתם שנחאי אנל ״נציבוד המדברת השמצה זולה!״ אותח אצלי!״
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 72 | כולם עשו חיים ־ והנאדאגאן חגג ב״טלתוום ה 11 ^ 1לאחר שהסתיים תהליך ה! **י *• 1י 1איפור של יהורם גאון, הוא חיפש תעסוקה. זוג עיוורים ביקש לפגוש את ג׳רי לואים,
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 73 | שופד הפיקוד מוחזק בידי אשת יחסי־הציבור של. הטלוויזיה, עדנה חפץ. היא ודתה המפקחת על הטלפוניסטיות, ואי־אפשר היה לקתגבר על הרעש באולם ללא שימוש במגבר־קול. והזמינה
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 74 | צייד אומץ! למבוי״ 111 שאוב לורנץ צבעונית ל -א.ל.מ. אינטמשיונל יש אומץ להוזיל, אפילו עבשיו, את מחירי הטלוויזיה הצבעונית 111 שאוב לורנץ מתוצרת גרמניה. א.למ.
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 75 | היא.. :הוא מקלל, תוקף ומעליב ־ הוא מתהלל בעלילות האהבים שלו ־ הוא כו פף לי ידיין [ ו רג ליי ם הוא היא וו ק1ו אות׳ לי שון ב מיו פסת -ניתקה את ה טלפון - ולבסוף
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 76 | ספורט !וחצית הנוח ום כדור סל הנויעו: ת לינוו רקעט״ב־ טיפ ת מזול קיבל הזבה יותר איגוד־הכדורסל נוטה לשכוח שהוא אחראי גם על החלק הנשי בכדורסל היש ראלי.
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 77 | מנחם בגין. דממה השתררה ליד שולחן הנשיאות. מילוא אמר לבגין, כי ההערכה היתה שכל מה שיושג מעבר ל״״ 207 יהיה בבחינת הישג. ״״ 237 הם ניצחון אדיר,״ אמר מילוא. נראה
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 78 | קולנוע ש>עחוס לנאיס ד.עחק א! ח ט ! אם שואלים את האמריקאים מי הוא ג׳רי לואיס, הם עונים, שזה קומיקאי שהצליח מאוד בשנות ה־ ,50 בסרטים שעשה יחד עם שותפו דין
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 79 |
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 80 | בשקט בשקט הפכו בתי הכל בו בישראל למוקד ההתעניינות של ענף התכשיטים. בשקם, במשביר־לצרכן, ובכל־בו שלום, נמכרים כיום יותר תכשיטי זהב ויהלומים מאשר בכל חנות תכשיטים
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 81 | אשת תובעת פיצויים מקופת־חורינ 1מפני שטעתהב בז־* ק ה תינוק זה נולד לפני שלוש שנים בבית- החולים גילינסון להוריס בריאים שוויתרו עליו מכיוון שהוא גמד. מיה לא
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 82 | בידיים מלאות־הבעה ובקול בטוח, מסביר הרב משה הירש, איש־ההסברו ^ אן גר יהודי לא ציוני״ .בך, ב* / /שלוש ׳שפות — בעברית, באנגלית ובערבית — שחור על גבי לבן, כתוב על
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 83 | של נטווייקותא, את המצע ואורח־החיים המונו של התנועה המתבדרת יש לסו ועד של שבעה אנשים שמחליט.״ מיהם חברי הוועד? הוא מסדב לגלות. — לדבריו שמותיהם של חברי הוועד הם
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 84 | יוצאים ל אמנוח אתגר -בד־ גדוילים גריל כמו בימים הטובים ! ״הוילאג בית הגריל• טל׳ 475550 תחנת הדלק פז, ליד הכפר הירוק . ״ בימנייפהביותר. הנ או תמושלמת זי או
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 85 | יוחנן סימון, לא העזה ניצה (סימון) קדמון, עד לפני כשנה, לצאת עם תערוכה פרי מכחולה. כשנפטר אביה, לפני כחמש שנים, הח ליטה הג׳ינג׳ית הלוהטת לממש את צוואתו. נטלה את
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 86 | בהוא: ביפות ורובי (המשך מעמוד )15 מי לסוכנות היהודית, ואז לשלם רק ליהודים. דבר שני, כל ערבי ילד לגדוד עבודה, לשלוש שנים, וייעשה מילואים 3ל שנה. דבר שלישי, הם
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 87 | 11 די ר 11 :הדרד (המשך מעמוד )16 בעלי־המלאכה, הסוחרים והאיכרים. הפוז׳אדיסטים תקפו את השפעת החברה התעשייתית המודרנית. הם י התנגדו לבנקים, לקונצרנים הגדולים,
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 88 | ! לאן 1הלזהו הומיל״יו (סוף מעמוד )20 בסופו של דבר, שבה מופיעות כל ההחלטות והקביעות החשובות המהוות את עיקרי הדברים ולבם. הנוסח המלא של הצעת ההחלטה חולק לחברים
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 89 | • ש או 9נ ה בני תן אוסף אוסנתי מגוון בהדפסים מקורייס ובעיצוב מירי שפיר להשיג בחנויות ביתן, ברשתות השיווק — שק״ם, המשביר לצרכן, כל־בו שלום ובחנויות אופנה ברחבי
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 90 | מפעם לפעם מגיע לי... קשר בראל4שות• שווה כל מחיה מפעם לפעם אני מרשה לעצמי משהו מיוחד. כמו קנ ט למשל. אני מדליק לי קנ ט ונ הנ ה מה שילוב הנפלא של רעננות וטעם
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 91 | התפיסה הגדולה כלב קודי (הגדול שבתמונה) עם ידיד רועה גרמני בן שלוש קולי מחפע! בית בחוף ימה של תל־אביב נמצא כלב קולי, זכר, צעיר (כבן שנה) .מקסים ! המוצאת,
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 92 | מי פע להשיד וכיו 0חב ינקי !:וצי מפגיש בודדים ובודדות מכל וחב׳ 1תא רץ ומפרסם עוו ון פ!:ימי ע 11 שיד ובים שער עלץ־השידוכים סודי ! >\ שה כת ,28 שגובהה 1.63מ /שר י
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 93 | מ תנ ד בו ת, ע כ שיו יצא תי מז ה. אבד קשה 7ד,ינ ת ק. מגיל נורא צעיר אנו גדלים אתן ועושים אתן את התרבות החברתית שלנו: שתיה, בירה, עישון סמים והיכרויות קצרות
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 94 | היום הוא שונא מתנדבות, מפני שהגיל שלהן לא משתנה אף פעם. תמיד הן בנות 19 והוא כבר הגיע כימעט ל־.30 ^ תי רנ סטגמצ גג דסצצ־א 81שטיס 8 ׳0י לעצום את העיניים ולחלום,
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 95 | במדינה סמי ה סו מ ר ! ה תו בעת הסופר איים בהתאבדות בגלל מדיגיות איסור הסמים בישראל זהבה נקדימון היא תובעת ותיקה. היא אינה מתרגשת יותר מכעסם של נאשמים וטרוניות
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 96 | המלחמות המעמדיות והאהבהבים של הממזיג ^ אשה בעלת לב שותת דם ^ סיפורי ילדות מגבול יפו תל־אביב ביוגרפיה בך גוריון הכרך השגי ועב־הכרס בביוגרפיה אותה מחבר שבתי טבת
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 97 | כחל ושרק, על רטוב והרע והאכזרי שבו. ראייד, לעבודה הבסיסית, הקפדנית והאח ראית של טבת מצויה בביוגרפיה אחרת שראתה אור באחרונה ; ביוגרפיה מתומ־יי צתת של מיכאל כ ר
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 98 | 1ה היה השוס גוה שחיה גיליון ״העולם וזזה״ ,שראו! אור השבוע לפני 25 שגו! כדיוק, כלל כתבת־שער שדיווחה על העימות כין תושבי ישראל לכין אנשי הפידאיון. לצד עדותם של
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 99 | טדיי,ן פועלת! .בושס^חטס-הסוללה האמריקאית שאורך חייה גדול פי *5בממוצע מכל סוללה רגילה. נסה או ת ה -ה מ בנ ה הכימי המיוחד של סוללת_ו_ 40£1חטס מונע נזילות והיא
העולם הזה - גליון 2276 - 15 באפריל 1981 - עמוד 100 |
חזרה לתחילת העמוד