גליון 2278

העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 1 | כ״ד ניסן תשמ״א29.4.1981 , אריה נוריאל מיססר
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 3 | להעולם הזה. המחקר אינו כולל בני 17 ופחות, אך אין ספק כי גם בין תלמידים של כיתות י /י״א וי״ב העולם הזה הוא הנפוץ ביותר. הדבר מוסיף, כמובן, אל מיספר קוראי
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 4 | מכחכים האלוהות חוגגת איפה ״היד החזקה״ כא שר מדובר בשילטון החוקן ״התפילה הצליחה׳ /צהלו המת פללים מקריית-ארבע, בהתפרצם למערת המכפלה כבמיבצע צבאי. הם גלשו מהקריה
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 5 | למישהו מיוחד, משהו מיוחד... ס ר סו ם ס מי קן ופ א ל טי ר אן רק בטלויזיות הציבעוניות של \1¥ו 50 תמצא את 1וו 0ון דוו\וווזד, השיטה הבלעדית המקרינה את התמונה בעזרת
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 6 | מכחכים הח 1לצה הקלאסית יטה (המשך מעמוד )4 את נפש הקורא לאחר ליל ה שימורים הארוך ההוא? ! .ולדון כסה,׳ - למי מזוכים י הקורא טוען שזועזע לק רוא על עמדת ממשלת
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 7 | כהה פינקפלרד פוליס תזמורת אור החשמל םטי יייליאמס ד אה׳ 0ן אה י ל דיי ך ?יגגמ^י ^ \ י עיו-ל^בן רגי?ליף ריצרדוהצלליות שירליבייסי דלידד, פאולאנקה 1 2 1אד>,לני ט *
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 8 | ז 1ש 1ץ מכח כי ם ה עול ם חז ה (המשך מעמוד )6 ושיאפשר לה להרחיב את שירותיה לציבור. גודל התמונות הרצוי צריך להיות מעל 35—25ס״מ. א. צ׳ייקין, ירושלים מאוזן : . )
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 9 | טלבנק ־ מו שג חדשב עו לםהבנק או ת ״הלו טלבנק, אני במילואים, קנה את הסבה הזאת דבר ראואן בכוקד-״בוצעד איך פועל הטלבנק? שרדתי הטלבנק הסוד הוא הבנקוד! ),111 אם
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 10 | הורוסהוס מדים בנימיני אינו וגש עוסק שנים רבות בפוליטיקה׳ וקיבל על עצמו מיספר אמיתות של התורה הסוציאליסטית, באשר בתחילת דרכו סיבותיו היו לאומניות גרידא הוא יודע
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 11 | מייצרים מוצרים על־ פי ידע שנרכש ב ע עזגדי ת ידע עץ הזית ברחבי העולם בכל בית ע עזזזי
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 12 | העובדות שהוציאו את האמיר לכל האופניים האחרים: .1ראלי-הקגיה הטובה ביותר 1981 .2ראלי-האופניים המנצחים ב״טור דה פראנס״ .3ראלי-האופניים הנמכרים ביותר בעולם יבואני
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 13 | ביקשו ראש ף שבוע שעבר הממשלה, מנחם בגין׳ וסגן שר- הביטחון, מרדכי ציפורי, מהמימשל הצבאי בחברון לדאוג לכך שהמתנחלים היהו דים בחברון לא ינסו להשליט סדר בעיר, לא
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 14 | משה לודנגר, מו של צבאי (המשך מעמוד )13 המיכתבים הללו ותייקם בקלסריו. לעומת זאת טרח המימשל להודיע, מצידו, למוס דות המוסלמיים על השינויים בהסדרים, תמיד לאחר
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 15 | ק יסר *4ה0614 חה ר ל 1רד סתתק /קרל -ק / /ר ל ! .יסר /׳ 6ל ה< 11 רע׳ רל * 6׳ ק ק ׳ /ת ר 6אי 31ר !1*0ק. 4י *4 < 1ת ק>4 3רית 41ס?11 ן י 0ת כ /ת ת ׳ 1ה *0כן 01 11
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 16 | רגלים יפות הן רגלים בריאות אנו הרא שונים ל הו דו ת שסנדלי ״שול״ אינ ם יכולים ל שנות א ת צורת הרגל, אך ה ם יגרמו לכך שרגליך תרגשנה ותר אנ ה טוב יותר. סנ דלי
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 17 | א חרי ה ב חי רו ת פ דננן ב• לא להאמין מה שעושה עכשיו מנחם בגין במערכת הבחירות של הליכוד. פשוט לא להאמין, אבל עובדה• לפני שהתחיל ראש״הממשלה שלנו את מערכת
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 18 | לזאפרי ה אי ה ק סו ם סומטו העיר הציורית כל מה שאיחלת לעצמך לקיץ -מתגשם עכשיו בתוכנית הנופש החדשה של י ״אליטליה״ ,החל ב־ 1באפריל .1981 טיסה ישירה לרומא ולינה
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 19 | אמריקה הלאטיויח: אלום הטירור מכון מחקר אמריקאי שמרכזו בוושינגטון, קבע לאח רונה שגוואטמלה ואל־סאלבדור תפסו את מקומה של ארגנטינה בראש טבלת ליגת ההתעלמות וביזוי
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 20 | מלכת האיים מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד! 8ימים 7לילות-כולל טיסה ואירוח ^ 0י •0 נל יומשלישי טיסה ישירה מה אתה אוהב! נוף הרים, חופים ומפרצים -יש דיג,
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 21 | אנ שים ב שני ם הנסיבה אן: המפקד בהריון הנסיכה אן מבריטניה מצפה גם היא לביקור החסידה. בינתיים היא עוסקת בכל תפקידיה הרשמיים, ביניהם סקירת מישמר-כבוד בטכס סיום
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 22 | 11*111111בשלס יעקב אגם: איני ימל לחדשות לעצמי השבועון האמריקני אנשים פירסם תמונה זו של יעקב אגם. לעיתו נאית מירח אברך ששוחחה עם אגם על מחירי יצירותיו המאמירים
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 23 | ב־ 18 באפריל חגגו אזרחי מונאקו את חתונת־הכסף של הנסיך רנייה והנסיכה גריים. בדיוק לפני 25 שנים נישאה גרייס קלי לבית גריבאלדי (בתמונה מימין) לנסיך רנייה ממונאקו.
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 24 | ץ_7.ו״הפקות קרח בינלאומיות״מציגים המופע הבינלאומי הגדול לכל המ שפחה בתכנית: ״הלו אמריקה״ ״הלו דולי״ ״חופשה בגרמניה סיפור אהבה בחסות: פיט? ק 1לדה 3 • 50 משתתפים
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 25 | עקרב צה 1ב עקץ את בת הנשיא זעמירם ניר נעלב מהערה של זבנית שהוא הציע לה פרח אנשים . יצחק י נשיא־המדינה נכין ורעייתו אופירה נסעו לשלושה ימים לטיול במידבר- יהודה
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 26 | רק 78 משפחות יכולות טקו״ם בונה 78 קוטג׳ים מפוארים בצמוד למועדון כפרי שיכלול בריכת שחיה, מגרשי טניט, כדור טל ואולם התעמלות. בכל קוטג׳ -ארבעה חדרי שינה 2 ׳,חדרי
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 27 | חוטו*רה ך* ל גבר שכותב לאהובתו מיש־ ^ פט כמו :״היית לי הרגל, אך לא כמו אפריטיף תרבותי לפני הסעודה, אלא כמו סמים קשים,״ שווה שיתחתנו אתו. לא רק אני חושבת כך, גם
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 28 | ״תאמינו לי ... בשביל להצליח צרין־כח... הובהכח״ ורשבסקי -פריליך הדברים הטובים בחיים לא באים בקלות. בשביל ללמוד באוניברסיטה, לשפץ את הבית, להחליף מטבח, להנות
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 29 | אליעזר שוסטק מסתפק בעזרב מיפו ואינו זקוק לשמואל תמיר 81 בישיבה האחרונה של אנשי רפ״י, כאשר הודיע ייגאל הורכיץ על ההצטר פות לרשימתו של משה דיין, תל״ם, אמר
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 30 | אבדה גינדי בתוכנית ל׳ בתל־אביב בצפון תל־־אביב.ברחוב בורלא.מציע אברהם גיורי דירות-יוקרה מפוארות ומרווחות בבנין בן 5קומות. מ שרד מכירות בת״א ככר המדינה ה׳ באייר
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 31 | בבתים דברי ההגדה על מצריים אי 1מוצאי חן בעיני הדיפלומט ׳המצרי 81 סדר־פסח שני נערך זזשנד. בביתו של איש קול ישראל שמואל שי ואשתו נחמה. באו אליו גליה ו חיים
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 32 | בעל חבויה הנשכח אדוני ראש־הממשלה, קיבלנו קריאה נואשת מבני כפר מארוני...״ ״אה, המארונים ! בני־הברית שלנו ! עם נהדר, אמיץ, נרדף, ממש כמו היהודים !״ ״...הם אומרים
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 33 | ^ נח חידון קטן: בין הפותרים נכונה אפשר להגריל מקום ריאלי במליאת רשות־השידור, מטעם ה־מיפלגה הליברלית או ד״ש. תרות והפרשנות , .הרדיו והטלוויזיה, עי תוני הבוקר
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 34 | ׳מנהיגי תנועת שלום עכשיו חוששים שהיא מתרימה בעלי־הון שנהגו לתרום לשלום עכשיו, וכי תרומות אלה יגרעו מהתרומות לתנועה זו. לפני חודשים אחדים גייס דדי צוקר, שהצטרף
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 35 | אנחם על המפה! במדינה העם ציפורים בראש האורניתולוכיה השתלמה על הפוליטיקה, וישראל הכנה מדינה של ציפורים העורב גיבור־השבוע היה מיפו, שהטיל את חיתתו על ה ארץ כולה
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 36 | סרטו המרג ש וחבלת• נ שכח של תיכוניסט/ית!!! רוברט רדפורד אנ שי ם פ שו טי את/ז? דרוש/ה לנו 1:1 להפצת ספר שירים פופולרי בדמי עמלה גבוהים. 1וכה ץ זרבערז פרסי
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 37 | הא הגיע שמואד תמיר אד סוף הדרך* מואל תמיר ישב מול מצלמת הטל ״ וויזיה, חיוור כסיד. זה עתה שמע מפי חנוך סמית, הנביא־התורן של הבחי רות, כי רשימתו לא עברה את אחוז-
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 38 | טר מפיס ט ב לי טרמפ (המשך מעמוד )37 כי בגין יישאר מנהיג זזמיפלגה במשך זמן רב, וכי הוא מוקף בראשי אצ״ל ה בכירים• תמיר פרש מחרות. ( )2המישפטים. כדי לסלול לעצמו
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 39 | משה למינגר (המשך מעמוד )14 בחברון להיפגש עימו. הם המתינו לפגישה במשך 10 ימים. כאשר התקיימה, לבסוף, היתר, להם סיבה להיות מרוצים מתוצאותיה. המושל הצבאי הבטיח
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 40 | התחת 11111 משותף, ראה את אפרת, והתחנן כי תשוב אליו. לאחר מיספר ימים של הפצרות חוזרות ונשנות היא הסכימה להיפגש איתו לאחר שעות העבודה. חודשיים וחצי נפגשו ונפרדו
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 41 | אתאהובה, ר פי פר ושוי •לדיו. ו!ית היה אקדח ־ מסמר • אותו רשם רפי מזיכרונו ברגעים הקשים, אהובתו היפה, אפרת. קרובות היה מקיא ומתמוטט בעבודה. מעובד אחראי ומסור
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 42 | [יפרו של־ ופיק חלבי ־ ״הגדה המעוביוו :1ומוו > כבור האחות״ ־ ה ביא לדרישה לפיטוריו 11 1אמוי אם אנו סו, אהיה חיה פצועה, ואז אז לחיות נין ך* ל ילד בכפר הדרוזי
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 43 | ;אב. זה ביכלל יט רוצים מישטר את חברון ואת מעצבן אותם• הם רוצים הם רוצים רחוק, מחוץ ״שאני הולך ברחוב, אנשים צועקים לי שאני הורס להם את המדינה. איזה כוח יש ל יו
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 44 | או מ רי ם ...מ ה הם אומרים ...מה הם <זומרי ם מה הו* מיכה חריש: אליע 1ר רונן: גד א דג אז׳: רש ו ת בשטח ים או ללכת ה בי ת ה!״ , גדי אלגזי, סרבן השרות בשטחים,
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 45 | מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומדים מה הם אוח הדי ח שורון: וסף מונו־: ר עש 1ת ןשא 1אוהבת משלמים במכולת! פעם היא היתה אחת הנשים המצולמות והמפורסמות ביותר
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 46 | לחיות בין ש1י עולמות (המשך מעמוד )43 וקשה לי בירושלים, בגלל שזה יותר מדי. המעט מאוד נובע מכך שהחברה הדרוזית היא סגורה לפני זרמים תרבותיים מודר ניים טכנולוגיים,
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 47 | נוריאלי נסע, הרבי גירד וההטרדות לא פסקו עד היום הזה. ך( רשת: וריאלי והעורב התפרסמה * רק לפני פחות משבוע, אבל נוריאלי מוטרד כבר כחודש ימים. הוא לא ידע לאן לפנות
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 48 | ספורט כ דו רסל דתדע א 1דעעוחז כסף לא ברור מה קורה בנבחרת הכדורסל הלאומית. מיקי כרקוכיץ ומוטי ארו־אפטי טוענים לעייפות מצטברת, כתוצאה מכל מישחקיהם במיסגרת מכבי
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 49 | יקי יושע, יוצר הסרט שעורר סערה מפז שפגע, כ בי כו ל, בהורי ה שכולי ם, טוען כ׳ ל א הבינו א ת הסרט וכי ה שלו שה ב מי ט ה אינם עוסקי כלל במין אצתו הנד תפור. אנא
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 50 | ,.פוצצתי פארונקל!״ (המשך מעמוד )49 בעלי מוטי, ששכל את אחיו, הטייס גיורא רזין, לממדים מציאותיים ואמיתיים. וזה הרבה יותר מחוברות־הזכרון ומד,אבנים של המצבות.״ יקי
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 51 | את הצרכים שלה. היא חונכה כל החיים שלה לאונס הזה. לא נכונה, יכול להיווצר הרושם כאילו בעבודה איתי אין דמוקרטיה. דמוקרטיה יש בכנסת, בקולנוע זה בלתי אפשרי. אני
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 52 | .. 1פוצצתי מארונקל!׳׳ 1 יעקב שרת /איש ממאדים חעלת הנחיווח אצה-רצה ממשלת יש־לי והחליטה: עבודות החפירה של ״תעלת הימים״ יחלו תוך חודשיים ! אומנם׳ עדיין לא הופחה
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 53 | 1^ 0להתחתן (המשך מעמוד )27 יותר בארץ. אחרי ארבע שנות נישואיו התגרשו השניים• שושנה התחתנה בינתיים עם מירון בני בנישתי, מי שהיה סגן ראש עיר- יית־ירושלים, וזקם
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 54 | קולנוע- ס ר טי ם הגבדת המנחית קשה לדעת מד. הסוד של הגברת עם הקאמליות, שלא קמלה גם אחרי הרבה שנים. שהרי איש לא סבר, גם לא כאשר הופיע ספרו של אלכסנדר דיומא הבן,
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 55 | כוכב מפורסם, שמופיע כבר 17 שנים ב סרטים ונחשב היום לנכס היקר ביותר בעיר הסרטים, הפליאה נותרת בעינה. אפשר להניח שהוא למד הרבה כאשר עבד במחיצתם של במאים מן הדרגה
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 56 | שידור צל״ג שיעמום וטר׳לזגיוז מוזרה י• לבמאי ניטים דיין, על החלק ה ראשון בטרילוגיה הדמשקאיח חישל, ש הוקרן במיסגרת מישדרי הטלוויזיה לחג־הפסח. מילבד תצלומים
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 57 | יום רביעי 29. 4 • ילדים: המסע מהסיוט 5.30 שידור כצבע, מדבר אנגלית) : סיפורם של רחל ויואכים מתחיל אי־שם בשואה, ומס תיים בסוף מלחמת העולם השניח, בתחנת חהגירד.
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 58 | סוס הנאום הציו 1שד אנדר גוומיקו געדם באורח מיסתוו ,־ ט״ס אמויקא שתו הביא אוצח את שושנה אוברי־ארמחדיגו, והאבא שר בעמי שמו שירם רו ־ בלחצים, בשוחו ובאיומים שינו
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 59 | ראינו קבוצות של חיילים בריטיים, איש* איש ותת־מקלעו למותניו...״ הוועדה שמעד. עדויות. הערבים, שהח רימו את הוועדה, איפשרו ליהודים להש מיע את טענותיהם בצורה יעילה.
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 60 | כ שס ט אלין והפר ציוו (המשך מעמוד )60 כבר לפייתרון בדרכי שלום ראה יומן אישי). האבא של יוגי גמרי אחד הקטעים המרגשים והמפתיעים ב פרק זה, ובסידרה בולה, הוא זה שבו
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 61 | במדינה ר פו א ה איו נוישים אדם הפרו ׳8מרמין קליין ועמיתו הישראלי הפרדס, אליעזר רחמילפיץ?;רפו ;יסדי ביצירת גנים חדשים, פרי?גסות ולמצוא מרפא למחלת דם מסובנת,
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 62 | במדינה אמישראא! בשירות הציבור (המשך מעמוד )61 בשבועון סיים הצהיר קליין, ש בניסוי זה הוא הוציא בעזרת מז רק כמות של חומר ממוח העצמות של חולת הטלסמיה. חומר זה
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 63 | סקר סוד׳ המסנם שדוש שנות הדובה מינית גבתי־הסט־ ,הונח השבוע על שולחן מי שרד־החינוו -והגילויים שבו מדהימים יחדר ־ הלידה בבית־החולים רוט * שילד בחיפד, נכנס אדם
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 64 | הדיון בתיכון — (המשך מעמוד )63 הצורך בכסף,״ היא מסבירה, עולה בפניה. במישרד־החינוך מודעים לצורך ב הקניית הדרכה מינית ומידע לתלמי דים. מזה שלוש שנים מופעלת
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 65 |
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 66 | חולצות לגברים המגיעים רחוק וחולצות ספורטיביות, חולצות בפסים הקיץ הגיע לאופות ברוך בשלל דוגמאות ושילובים. חולצות כותנה וחולצות מצוירות, בצבעים רכים אווריריות
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 67 | אלפי ערבים ישראליים חיים ועובדים בחברה היהודים -כשנאלצים להתחזות ביהודים ולהשתמש נ שמות בדויים יץ כורה שד צעירים ישראלים נכנסד, למועדון־לילה בתל־אביב. הם
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 68 | חיים כ בו די ם שמוליק־איסמאעיל והחוק תעודות. כשיש נוסעים באוטו זה לא נעים. למעלה מימין: איסמאעיל מוריד מהמכונית את תג־הזיהוי המסגיר את מוצאו הערבי. למטה:
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 69 | תתגלה האמת. לכן גיליתי לו את סודי כבר באותו היום. הקצין הופתע מאוד ואמר שלא תיאר לעצמו שערבי יכול ל היות כל־כו נחמד. אבל כשבאו לבקרו בני מישפחתו, הציג אותי
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 70 | מתקשרים ל״הב־לי״ בכל שעה משעות הי ממה. בוחרים את ה מזון ה א הוב על כלבך מתוך מגוון של 30 סוגי מזון מוכן וטרי באיכות מעולה (דוגלי; דוגמור, בונזו, גיינס, בשר טרי
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 71 | כלנוטק רחל רודיק עם כוכי כולם עצובים לכלב הנחמד שבתמונה קוראים בובי ולנערה — רחל רודיק• לפני כשלושה שבועות נעלם בובי, אחרי שבילה בביתה של רחל שמונה שנים
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 72 | בניצוחו שר הסט־ ₪ינא ג׳ימ זובות המתמודדות עד נ תד מלכת המיס בטיפול מושלם בשיערו תחת ידיו של ג׳ימי אלגרסי, בן ה , 35-עברו רא שיהן של רבות מיפהפיו ת ישראל. מ מי
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 73 | ככל שגי ל ה של יולד ת ג בו ה יו תז, נן ן אדליז) 1זינווי יהללדת מונג לו אי ד׳ ־ בויקה נשוסה עשו״ה למנוע את הנזק , גי אב לילד מונגולו־ איד,״ סיפר הד״ר יעקב רז,
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 74 | קבלת מודעות לכל העיתונים במחירי המערכת ס פירסוס אידיאל אבן גבירול 110 תל״אגיב (פינת אנטוקולסקי) טלפיו 77111* ,127117 י מועדו! לתר בו תחדשה רח׳ הס .5תל־אביב סי׳
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 75 | תר, ובתבליטים מקרמיקה, הת לויים על קירות האולם השני, היא ״מדברת״ בשפה האופיינית לכמה מטובי אמנות המינימליזם האמ ריקאיים, כמו אגנם מרטין. אמנם, היא נעלבה כשזה
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 76 | השואן המשורר ש שרד מתרבות שנעלמה שנויסחד את השואה ת ׳זמורת הנשים שניגנה לד״ ר מנגלה סוצקבר אברהם סוצקגר הוא משורר יוצא- דופן בנוף השירי בישראל. נולד ב־1913
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 77 | תפקים בגעגוע גרוטסקי ומרפא• הגברים קדים קידה, עם שמץ התרפסות, וכף גם הנשים ...היצורים האלה פולטים קולות שימחה ומנסים לשיר עם קלארה, עם לוטה ואתי. יש להם קולות
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 78 | 1ה היה 3 1 3 0 3 1 1 1 3שהיה בגיליון ,,העולם הזה׳׳ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיו?! ,תחת הפותרת ״קומאנדו מול חברון״ ,מוכא סיפור התנדכותם של רבבות כני־העיר
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 79 | עדיין פועלת! _ו_!£0£1קטס-הסוללה האמריקאית שאורך חייה גדול פי •5בממוצע מכל סוללה רגילה. נסה אותה -המבנה הכימי המיוחד של סוללת _ו_£0£1חט 0מונע נזילות והיא נותנת
העולם הזה - גליון 2278 - 29 באפריל 1981 - עמוד 80 |
חזרה לתחילת העמוד