גליון 2280

העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 2 | וימר יעקבסון טמיר לרגל זכיתה של קבוצת מכבי ת״א בגביע אירופה לאלופות, מכריזה חברת עלית, החברה המאמצת של מכבי ת״א זה 9שנים, על מבצע מיוחד: כל ילד שישלח 10 עטיפות
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 3 | ג לי ג 1א ס בי ב! ״העולסהזה / ,שכועוד החדשות הישראלי. המערכת והמינהלז־ן: תל* תא־דואר אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 .־*1״״ העורף אכנרי ראש המטר אורי אכגרי
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 4 | מכת בי ם רב״ 1י !גחה */\ 701105 קס£)10 הקורא משיב על השאלה המטרידה: מי ינצח בבהירותו סטטיסטיקאים ומומחים לבחירות מתחבטים בשאלה זו. למרות שאינני נמנה על העוסקים
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 5 | 60״ * י אי 5ו 80י איז 80ז ״ .אין 8׳ 60י* איסו הניידים של 8 0 ^ ¥ 0ייסיזז א\^ 0ר0ו00
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 6 | 11ו!ובץ הוגולם הוה (המשך מעמוד )4 אין זה סוד שאדולף היטלר סבל מהיסטריה (אולי לא נכון שבמהלך התקפיו הוא היה משליך עצמו על הריצפה ונושך את השטיח, אבל נכון שהוא
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 7 | ט ל ־ א תיו מילקי -מעדן חלב בטעם שוקולד עם קצפת אמיתית ורק 80ו קלוריות. עכשיו -בדאי עוד יותר לערבב את הקצפת של מילקי עם השוקולד, עכשיו -בהגרלה הגדולה של מילקי
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 8 | מכחכים (המשך מעמוד )6 לעניות דעתי נכתבו פרטים רבים שהינם מסולפים מהיסוד. ריל ,.תל־אביב י• הקורא מתבקש לפנות שוב למערכת בשמו המלא. ולהצביע על הפרטים המסולפים.
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 9 | ל״קופל׳ יש5 בשורות טובות רכוש ב״קופל״ כי טי ס טי ס ה לחו״ל ושלם תמורתו ב־ 5ת שלומים! ללא ריבית! ללא הצמדה! כרטיס טי ס ה לחו״ל, רק ״ קופל׳ /חברת הנסיעות הגדולה
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 10 | הורוסהוס מדים בנימיני הקשו בין המיסבוים והמזלות מזל שור, כאחד משלושת מילות הא דמה, ואולי הארצי מכלם, מתקשר נ־אסטרולוגיה ליציבות, שורשיות, קשר חזק לקרקע, לבית
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 11 |
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 12 | יש אפונה ויש אפונה ויש סנפרוסט. האפונה של סנפרוסט - ישר מן הטבע. טריה ורעננה ללא מרכיבים מלאכותיים ללא צבע מאכל וחומרים משמרים. האפונה של סנפרוסט - האחרות
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 13 | מעורם רא היתה מ עונ ת־נ חי רו ת 3ה נזנזזי ת בהסתדוות. המינדגות שומרות בסוד את הוצאותיהן. העי תונות ו מי שו די־ ה פיו סו ם אינם מגרים במה הרוויחו. ..העולם הזה״
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 14 | השעון המתוכנן במיוחד לצעירים היודעים להבות מהחיים מותאם לפרק היד דגם 71( 401 דגם 71(304 דגם 725601 דגם 725601 שעון עצר(סטופר) כפול; כולו פלדת אל-חלד; נגד מים
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 15 | י^זי״י השיב המודיעין. זה, בשבילי, לא בא בחשבון. ולחיפה, יותר מאוחר 1שאלתי. והמודיעין הרגיל לא ידע להשיב, והיפנה אותי למודיעין מייוחד. צילצלתי למודיעין חמייוחד,
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 16 | תוכניות וגישה במשלוחים המאפשרות גם לד להנות רק חברת ״ מ ץ ״ -הבטוחהב טי במוצריה והמ צויי רתבמיטבהכ לי םהמשוכל לי ם -יכולה להעניקלךיתרונותבלעדייםולספקלךמכ שי ר
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 17 | ארצו ח־ הברי ת: מזימות בינלאומיות מוקד פעילותה של ממשלת ארצות־הברית עובר עתה מאירופה לאיזור המיפרץ הפרסי. העיתונאי פרד האלידיי, שעקב מקרוב אחרי פעילותו של
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 18 | א 1ש*ס ב שו ס גלנות איזונה: חיזר גחנה מה שחיוכן של המלכה פאביולה מבלגיה (מימין בתמונה) ושל המלכה ביאטרים מהולנד (משמאלה) אינו מגלה היא העובדה, שבי- קורה של
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 19 | שמה באבט אטיין, היא בת 24 ויפהפיה עד מאוד. ב־ 15 ביוני תהפוך אשתו של ג׳וני האלידיי, ביום שהוא גם יום־הולדתו. להתחתן ביום הולדתך זוהי סגולה בטוחה לחיים ארוכים
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 20 | )1 111113 11*11111 ו״ד׳ !ואדון: זוווינמת שי 110׳ הדימיון מדהים: אותו האף, אותו הסנטר, אותו הפה, אותו החיוך. ובוודאי — אותו השם. זוהי ליידי פראנסס
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 21 | אנ שי ם ! 0ראש הממשלה, מנחם בגין, החליט לחגוג את ליל יום־העצמאות באופן ספונטני. בשעה עשר וחצי בלילה פנה אל שומרי־ראשו ואמר להם: ״בחורים, בואו ונצא לחגוג!״
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 22 | !זדי אלן עו מד להגיע ארצה ויעקוב א!מ 1ן יודע מה עו שות הנשים ביד־ימינן ב־ 2בליל ה 8שלמה גזית, מי שהיה ראש אמ״ן, כיום נשיא אוניברסיטת הנגב בבאר־שבע, סיפר אצל
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 23 | בלתים אנשים מארצות־הברית ומנסים לשכנע אותם שיעלו לארץ, במיסגרת מתוכנית תור ועלה. בתוכניתה מספרת אבי- בה, בעזרת שיקופיות, את סיפורה האישי ואת סיפור ראשית
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 24 | הקיץ א ת מוז מנ ת ולאחר השיזוף- מוצרי עם להשתזף בכיף מיוחד המזין או השיזוף המצויינים גופך, מרגיע /מר של תיא: שמן אגוזים לשיזוף עמוק ואחיד. חלב אגוזים או קרם
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 25 | *11*11111 81 בכנס של יהודי יוגוסלביה, שנערך יום אחד אחרי חגיגות המימונה, סיפר טדי קולק כי הוא והנשיא יצחק נכון, יחד עם יושב־ראש הסוכנות אריה דולצ׳ין, נפגשו
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 26 | האמ נם רגעו הש ם? זד, כבר מרגיז יותר מדי. ביום־ד,זיכרון שמעתי נאומים על גבי נאומים, שבהם נאמר כי בחורינו ״חירפו את נפשם למות על קדושת השם״ ,וכיוצא באלה. מה
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 27 | הפה פעור לרווחה, ויורק לאבד. לוהטת בנץ בחיטבו ^ מו עוף-החול האגדתי, קם מנחם בגין מן האפר * של עצמו. כמשך חודשים ארוכים היה שרוף. גרוטאה של בן־־אדם. צל של עצמו.
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 28 | האיש שנקוא עדיו׳ המעון להוציא את עגדח הנדנדה מן הבוץ ־ הוא האיש שעזו להכ נ יס א ותה רשם - טוענת אסתר אלכסנדר, הכלכלנית בעלת הויעות המחפעיוח נים חשובים ביותר
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 29 | זו יוון. מדינה היודעת לחיות. אנשים חמים מסבירי פנים המציעים לך חופים שטופי שמש, לילות מרתקים, שווקים צבעוניים, יין מקומי טוב והרבה שלווה. יוון והאיים —
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 30 | בחר את מועמדי! תמו חילוקי הדעות. יושבו המחלוקות. סוכמו הויכוחים. ^^כחרפהאחדאתנציגיו. שעה יפה לדמוקרטיה. שעה יפה למערך. יחד נצא לדרך
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 31 | מאת מאיר תדמור השבוע במשל חברות ממשלתיות? מיותרות! יום שני — 4.5 ,סיכום לחודש אפריל: שיפור בתשואה של קרנות הנאמנות. הקרנות המשקיעות במט״ח השיגו את התשואה
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 32 | ידיו אמד ואת למרות שהכחיש את הדברים שפורסמו בשמו בשבועון בשפה האנגלית, ניוזוויו, אמר סגן־ראש־הממשלה, הפרופסור ייגאל ידין, את הדברים שהשבועון ייחס לו. על־פי
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 33 | במדינה העם חשוד בצריח הראשון יזהר סמילגסקי קרא לאזרחי ישראל ?עצור בעד בכין אשה תל־אביבית יצאה השבוע לבקר את בנה, המשרת בצה״ל, בקירבת הגבול הצפוני. כשחזרה
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 34 | החודש נמנת לך ההזדמנות להכיר את טמפוני או-בה! אין כל ויכוח ש־או-בה הנו הטמפון בעל כושר הספיגה הטוב בעולם, אוטם לחלוטין ומונע ריחות. עובדה שרוב נשות אירופה
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 35 | איך סודרה הרשימה של העבודה לכנסת ח ק1 ך* מבט ראשון נראה הרעיון של ח״כ ^ אליהו שפייזר מבריק,, .מדוע שלא נקבע, כי כל מי שהובטח לו תפקיד של שר בממשלה הבאה, יוצב
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 36 | מק 1טוב בחוץ (המשך מעמוד )35 עדיין מסעירה את מיפלגת־העבודה. די־ניץ היה ידוע כמועמד בטיוח לרשימת המקומות הריאלים. שפייזר כלל לא הכנים אותו לרשימה. פרס דרש שהוא
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 37 | בגין משחר, במידחמה (המשך מעמוד )33 את חייו אן? של חייל ישראלי אחד ץ הגוצריס: גירוש ה סו רי ם ן* עד אחר יכול להיות ניצול המשבר המלאכותי שנוצר סביב הטילים כדי
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 38 | הרפורמה הקימה את הבורסה (המשך מעמוד )28 צריך להצביע על הקשר האמיץ שבין הרפורמה שעליה המליץ בן־ שחר ובין שיעורי האינפלציה ה אדירים שאנו יודעים היום. ראוי להצביע
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 39 | איר ברה שהחתול שלן־ נעשה ב חול? לסיח לחסוך״ בני ע הבאה רק ע קודאק. בטבע יש שלל צבעים מרהיבים. חבל לאבד בצילום את הצבע הטבעי. איך זה קורה? כשמנסים לחסוך בקניית
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 40 |
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 41 | טלויזיו ת גרמניות אבל״ .קונים ״סניד. שני מליון צבעוניות האלקטרוניקה המתוחכמת, הגרמנים הבירה והתעשיה ב״סניו״ מייצרים כל כש״סניו״ תשלובת הענק של שני דברים פרסמו
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 42 |
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 44 | הסוננות היהודית גיירה את הנערה הצ ובתיה בנאויס באמצעות וב אוותוזנסי-אבד הרבנים בארץ מסובים והניר בגיור מסיבה ביורוקרטית הח תן בני אלגאי הכלה סילבי ה א לי מלך
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 45 | רק 300 איש ליוו את אוו׳ צבי גרינברג בדרכו האחרונה ־ שהפכה התכנסות שד ותיקי הימין הקי האלמנה עליזה ואחת הבנות יוכבד שמאלן ופאציפיסט הפך לאומן קיצוני השבוע הלך
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 46 | נגדו בגין פואמה זו, נמלט מווארשה לברלין. טי רתל חי מצלצלת מ אלז ה לסקר־ שילר בברלין פגש אצ״ג בפרנץ וורפל (מחבר ״ארבעים הימים של מוסה דאג״) וב־משוררת
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 47 | חנו ת־העס ת שושנה אובוו־ארתוזדו1ו, מס? 2נו שימת המעדו לכנסת, מספרת על פעילותה המחתותית בעיראק, ער גשוא״די, שאיפותיה הפוליטיות, היחסים במיפלגת־הענודוו וחייה
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 48 | נשים לגברים, היא מגשימה את השיור יון הלכה למעשה ספרי לי עד הרקע שלך ז נולדתי בעיר מוסול, שבעיראק. זוהי עיר־הבירה הצפונית. הבית היה מסורתי ציוני. כשהייתי בת ,16
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 49 | (המשך מעמוד )47 חופשי. אבל בלב מעיקה הדאגה למיש־פחה׳ והמיסבנים בבית סבלו מעצרים׳ השפלות עינויים, ואמא המיסכנה אכלה את הלב מדאגה. • מתי התחלת לעסוק כעבודה
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 50 | החתונה ענדא תהיה — אני הקמתי את לשכות־ד,תעסוקה, הלכתי מבית־חרושת לבית־חרושת למצוא עבודה לעולים חדשים. זה טיבעי ומובן מאליה הופעתי במקומות עבודה לפני הבחירות
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 51 | ספ1רט נדוחנד כדורגל הפסד ע 1ל 50 אלף למי שהתפלא על המישחק הנוקשה ש״ הופגן על כר הדשא בבלומפילד, במיש־חק בין מנצ׳סטר יתייטד לנבחרת הכוכבים — התשובה לכך היא, שכל
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 52 | ווו שלום. אביב בחוץ ונעים. זה הזמן להשתחרר מהבגדים הכבדים של החורף. זה הזמן לדלתא. התחתונים והגופיות של דלתא קלים ונעימים ונותנים לי הרגשה טבעית ואביבית, ממש
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 53 | חגיגה של נופש באי האושר מלכת האיים מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד! 8ימים 7לילות-כולל טיסה ואירוח ־לם שלישי טיסה ישירה מה אתה אוהב? נוף הרים, חופים
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 54 | הכסף איוו הקור (המשך מעמוד )13 הוציאה קצת יותר מ־ 100 אלף לירות. חד״ש היא יוצאת־דופן בין המיפלגות הקטנות. היא, כמו המיפלגות הגדולות, מוציאה את עיקר כספה לא על
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 55 | קורא •קר יעקבשרח /אי שממא די ם מ׳ משוגע? מ׳ משוגע? אני חושב שבגין השתגע. אתם יודעים מח ז הלוואי שאגי טועה, הלוואי שבגין שפוי ואני הוא המשוגע, משוגע עד פדי כך
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 56 | דן פתיר : שלמה ניצן: די ר יעחב אדוון : ״העבודה היא כשבאינפלציה נטו רולטה ! היהחוו ! עזרה מידידי!״ יועצו של ראש״הממשלה לענייני תיקשורת, העיתונאי דן פתיר, עומד
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 57 | רהורים יש ה זכ ות 1לועה את כר תזצאוווז הבד יקה שלמיישביר־ :מהומןהעובו־ ברחםהאם 1ואם הוא רוקה במחלה תורשתית כמו תאי 1אקס או במושלואידיות ^ על למיקרוסקזפים
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 58 | מועד ההתעברות למועד הביוץ שבמחזור החודשי. ידועות מאות שיטות שנחשבו משפיעות על מין היילוד, אך כולן נתגלו ככוזבות. בדיקת מי־שפיר אין בה, כמובן, כדי להשפיע על מין
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 59 | קולנוע סרטים על ו331ד*ם ואמוויס כוכבי קשה דה יגוזק מסיס, מי שרוצה בכוכבת הגדולה ביותר של הסרט הצרפתי, צריך לפנות אל גברת אוסטרית בת ,42 ששמה החוקי והרשום כדין
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 60 | סיכום ההשפעות שספג עוד מן היום שהיה עובר, וסל הכל של ההשפעות הללו, בין אם הן מודעות ובין אם לאו, הוא שיוצר את האישיות של האדם. פירוש הדבר, שכל אדם אינו אלא סך
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 61 | שיחר צלייש בז כו ת המקוריות! • לשרה׳לה שרון, ששוב שבה והדגימה מול מצלמות הטלוויזיה כי ארץ־ ישראל האמיתית מצוייר, הרחק מתל־אביב — בערב-שירים מרגש, שנערך
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 62 | יום רביעי 13. 5 • מדע־כידיוני: חלוצי החלל (פרק 1חלק ב׳ — 0.15 ,שידור כצבע. מדבר אנגלית) _ הימר משוחח עם הוריו ומחליט לחזור לכדור הארץ בלא לבקש רשות. בהיותו
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 63 | אממח או פי א חי איי רי׳ מ חי ר זיר טיולינו מ חוו ה ם י 1ם?ל, לי ס ד. איי נ׳ פ יום אירופה יום אירופה 82י ו$ יום אירופה $1,037 יום אירופה $1,532 יום סקנדינביוז
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 64 | הרצליה ובחיפה, התגייסה, ולאחר גיוסה התחילה לעבוד ביום כמורה לחינוך־מיוחד, דבר שהוכש רה לו קודם לכן, ולמדה ערב־ערב בבית־תספר הגבוה לציור, אצל מרגושילסקי. החיים
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 65 | במדינה סישטרה עבודה עברית ר 14 1/ה>/ק ה הלד א ^ ת ח? *0א>ת איש לא חשד עד כה כי מישט- דת־ישראל משופעת בחוש־הומור. והנה, בגלל סיפור העובר כיום מפה לאוזן בכל דרגי
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 66 | הסקופ האמיתי: בן־גוריון ידע!־ כל המעורבים מסרבים להצטלם ולדבר ־ השיחה הגורלית שחרצה את דינו של מאיר טוביאנסקי ־ אהובת המנהל הבריטי מוכיחה אוז חכות טוביאנסק׳ ־
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 67 | כיתת־היורים ה אל מוו ת (המשך מעמוד )65 החברה, ישב במרחק של שני מטרים ממקום שיחתם של השניים, כהן ידע כי הרשימה המלאה של רשת־החירום היא עדיין סודית, וכי יש
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 68 | איפר הגדול(משמאל) חוקר את טוביאנסקי ״חמש־עשר מילים, בוגד במולדת או משהו כזה ואנחנו כולנו דיברנו פחות או י ד תר בשפה משותפת.״ איש־ש״י אחר, יסקי, מספר :
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 69 | ביחח־היוריס האדמונית אשתו של טוכיאנסקי(מימין) וגת אחיו ״בכל ירושלים מהלכות שמועות המשך מעמוד )65 יבלי, ראש הש״י בירושלים ! דויד רון ואברהם קידרון. יהודה קווה
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 70 | עות בניחוח הגברי;השונה. טוב יותר ממיליון
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 71 | 00 נן וח3ו 51 ץ נ 831 שמפו עדין בעל נוס ח ה מיוחדת המונעת גירוי העיניים ועור הקרקפת. ז016״יסק ץ נ 631 ח1-0)10 ץ ג 831 טל ק מיוחד לספיג ת הלחות המיותרת, לצינון
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 72 | מה איכפת לתינוק שלד ש 0 9וח ! 6051 הוא ספור הצלחה באמריקה? העור שלו יתן לד את התשובה. מוצרי ^ 3910ץ 636 נמכרים ב־ 3גדלי אריזות, להצלחתה חסרת התקדים של
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 73 | נלבוטה ה שימפנזה ה מפ תיע ה: אתמול נשיקה. היום נ שיכה הרגיש טוב בחבורה, וכל אימת שמילא את תפקידו כראוי זכה ללגימה של קוקה״קולה מידי המאמן האישי שלו בון נר, שבא
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 74 | לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! להיות אמא של דנה יש לי דבר קטן, כולדכולו בת רבע לשנתיים, דקיק כסו חוט ,־עם שדונים בתחת. יש לה ״כן״ ויש לד! ״לא״,
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 75 | לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא לגברים! לא 1 פמיניזם ועקב גבוה מטעם ממורו זח סיפור חיי עם החגים. מאז שעזבתי בית־ספר, לא יודעת חגים אני, לא יודעת.
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 76 | ן הורוסקופ מרכז לצילום מיידי יוקם בדולפינריום בתדאביב עם פתיחת הדולפינריום בתל־אביב, בחודש יוני הקרוב, יתוודע הקהל הישראלי למושג חדש: מרכז צילום מיידי. המרכז
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 77 | ארכה במה דקות. בינתיים הגיע גם בנו הצעיר של אטיאס, יהו דה, ששמע במרכז העיר, בי אביו הלך לחפש את יעיש. הוא חש למקום בדאגה. כל השלושה מעו רבים בפקעת־אדם אחת,
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 78 | משורר מעודן וחרזן הרועה ב ש דו ת משוררים השתקפות העלי ה גלדמן מרדכי גלדמן הוא משורר של שירה מעודנת, שהחל לפרסם את שיריו כבר בשנות השישים. שירתו היא תערובת של
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 79 | אלה מתעוררים למקרא ספר חרוזיו ה חדש של אשר רייך סדר נשים *. המכנה המשותף בין פרישמן לרייך הוא השוט, שאותה גברת שבעטיפת הספר נושאת למתניה. שהדי פרישמן היה גם
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 80 | גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוה, תיאר בכתבת שער את שובו לישראל של אסיר פראג מרדכי אורן. תחת הכותרת ״לא תחסום שר בדיות״ ,סיפר הכתב הכל כלי
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 81 | עדיין פועלת! _ו_/\ 0£1מטס-הסוללה האמריקאית שאורך חייה גדול פי *5בממוצע מכל סוללה רגילה. נסה או ת ה -ה מ בנ ה הכימי המיוחד של סוללת_ו_ 40£1חטס מונע נזילות והיא
העולם הזה - גליון 2280 - 13 במאי 1981 - עמוד 82 | המחיר של,לי פ (כולל מ.ט.מ). סיל בי ה ״ אסתר
חזרה לתחילת העמוד