גליון 2281

העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 2 | גורדאש ג׳ינס הצלחה דוהרת בארצות הברית מיי ג ינ ס בן י הוד ה 14 להשיג בתל אביב :״סופר גיינס״ .י הוד ההמ כבי 57 טלי , 456351 חנויו ת ״מצקין ,״גיינס סנ טר״
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 3 | ב ל שו א 7ובע (מפסיק כדי לנשום אוויר. אורי צבי מוריד את משקפיו הזהובות מעל עיניו ופושט את רגליו מתחת לשולחן. הוא מתכונן להתקפה חדשה). ״אני ממשיך. תראה, מה
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 4 | מכחכים אמא מיולדת, אדמה *5מע0זסקסקטו הבעייה שנשמטה מזכרונו של נשיא חמדינה, ערב יום העצמאות. בדברו לפני העם, לרגל יום העצמאות, מנה הנשיא את הבעיות הקשות הניצבות
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 5 | 60ז8׳ 6 96״0ז\\״זי, נ<6ז*׳י אי ן 60י״* אי 10 ׳88*6ק*6 ׳ו#אי ג . 23ן 0 סיזסיזז אי3 הניידים של £יז*נ 3 0 גוסוססמיקן
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )4 וילדיו. נראה לנו שתמיכה כספית לרכישת הצריף — יתרת הכסף תוקדש לטיפול וחינוך הילדים — הינה עזרה חשובה מצידנו. אנו מבקשים את הקוראים לתרום
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 7 | תיצאית ההגרלה הגדילה של מבצע פר־סיסאז^ר כ״ 100 כרטיסי טי ס ה ללונדון הלון ושוב ב מטוסי אל״על זכו: ב״ 100 תנורי שביט זכו: חנה חנה, ראשון לציון. בן־יעקג שושנה,
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 8 | מכתבים (המשך מעמוד )6 ובכלל, נימאס לי מניצול השואה לצרכים פוליטיים מפוקפקים. יוסי זיו, תל־אביב הידיעה הנ״ל היא מזיקה ועלולה לחבל במאמצי. יחיאד גוטמן, עורך־דיז,
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 9 | שרש! לגברים כמ 1ך ״מאז ששמתי את״שרתוך על הכוונת איני מחליף אותה באף סיגריה אחרת. אני אוהב את הטעם המיוחד של ״שחזון״. יש בה תערובת מעולה של טבק וירג׳יניה והיא
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 10 | הכר על חשבון ״אר״ו״מטרה״ הי א פולי ס ת ..ה בי טו ח הכפול׳ של ״אריה״ ה מ עני ק ה לך ביטוח מלא לרכב וגם פתרון לכל בעיה בדרך: תיקוני דרך וגרירה ע״י ״מגור״: ב מקר
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 11 | _העונם הזה מה עצובים הלילות האלה בבפר״יסיף. הירח משקיף עליו במלואו. צללי הסימטות הציוריות נראים לאורו כתיפאורה דמיונית לדממה שזעקתה קורעת לב ולילה. החורים
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 12 | עם היד על הלב אני מכיר מע טמאד מארגני טיו לי ם בעולם כולו שהתנסו בכל ה חויו ת שאני חוי תי על בשרי לפני שהם ״ מכרו״ אתאמ רי ק ה לנוסעים שלהם. בארץ, היי תי הרא
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 13 | האתמו לן ן מו ע מ דיו המחר הוא רוצה להיות ככנסת. אולי אפילו בממשלה. כמיפלגה חושכים שהוא מתאים. הוא יהיה כרשימה. מתחת לתמונה שלו בתעמולת הבחירות תופיע כיוג־רפיה
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 14 | הורוסהוס מרים מימיני מזל החודש: תאומי בני תאומים נמצאים בתקופה, שבה הם מרגישים צורן בשינויים. רוצים לשנות את חייהם, או לפחות את עבודתם. אלה שבכל־זאת ממשיכים
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 16 | החודש נתנת לך ההזדמנות להכיר את טמפוני או־בה! אין כל ויכוח ש״או־בה הנו הטמפון בעל כושר הספיגה הטוב בעולם, אוטם לחלוטין ומונע ריחות. עובדה שרוב נשות אירופה
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 17 | העימות היוווראד הסוד ס בי ב הטילים בלגיון: האם הוא פו ברק על—ד אילי הנפט ל שם הצלח המחירים?׳ ואירן לא הצליחה להשיג את המטרה הזו — ציימצום התפוקה ועליית מחירי
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 18 | משתל לשל ב ישדאברט בן ן@ן ן!ו־טיולי עסש ס הו ס י-רקסת ל״הסתור־ טיולי נופש פלוס״ ו״רקפת״ מגוון של הצעות לנופש וטיולים ביוון, אירופה הקלאסית, ספרד, סקנדינביה,
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 19 | סוהר ם יתממש* כל עיסקות־הנשק שעליהן מדובר י * עתה, יהיה לכל חייל סעודי ׳נשק אישי לפי הפירוט הבא: שני ׳תותחים (אחד לטווח בימני, אחד לטווח ארוך) ,שני נגמ״שים,
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 20 | העולם הזה 2281 ח׳ שיכול להעניק לן כל כן חובה •תוהות ברכישה טלויזיה ...שיקום ! תומיות רטשה בחשווהים מסי ו באמהות רק חברת ״מץ״ -הב טוח ה בטיב מוצריה והמצויירת
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 21 | צרפת: מבצ רו ה אנ ט המחזה המביש בבורסה הצרפתית היד. דוחד ,.אבל לא מפתיע. אלפי הצרפתים שצבאו על דלתות הבורסה, כדי למכור את המניות שלהם ולפגוע פגיעה קשה בפרנק
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 22 | על תריסר מיפעלים בכל רחבי־הארץ, ושבשבוע שעבר הועמד בראש רשימת אגודת־ישדאל לכנסת העשירית. שפירא, בן ה־ 51 נולד בפולין כנצר ל־מישפחה מכובדת• אחד מאבות־אבותיו
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 23 | א גו דתישראל תי כנ סלכנסתעלגבי וההשקעה כימעט בולה היתד, ממשלתית, עמד המיפעל בקיסריה בפני פשיטת־רגל, כמה שנים אחרי חנוכתו. לשפירא לא היה כסף להזרים למיפעל כדי
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 24 | מה אומרים סוחרים שאינם מוכרים 111 שאוב לורנץ? ...״נכון 111 ,שאוב לורנץ מצוינת אבל יקרה. אני מציע לך לקנות היא לא פחות טובה אבל יותר זולה קנהטלויזיה שאתה חצה
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 25 | התרבית של המערך. ממשלת הצדלי1ת ומתנת יום־ההולדת של טדי ק1לק 8בתקרית חמות /מיו מעורבים ראש לישכת ראש- הממשלה, יחיאל קדישאי, ובעל הטור בדבר, נחום •כר־נע. ברנע
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 26 | הר טלפון ואחה בדיסקונט!״הלו טלבנק! קנ ה לי אי.די.בי. אופציה , 9 תוד ה!״ ״הלו טלבנק! אגי רוצה להזמין שיקים אי שיים ושלח לי תמצית חשבון, תודה!״ //בוצע! ״הלו
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 27 | חוד החויתה ״בת כמה את?״ שאלה בטוב- לב של ממש הדוגמנית קארין דונסקי את הדוגמנית חניתה צנטנר, כאשר נכנסה למסיבת יום־ההולדת של חניתה, שהתקיימה בבית־מלון בהרצליה.
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 28 | אם אתה בדעה שרהיט׳ דניש הם לוקסוס אנו מקווים שהמחירים במודעה זו ישנו את דעתך. כאשר תספר לידידיך שאתה עומד לרכוש רהיטים בדניש ודאי תהיה התגובה: ״איזה לוקסוס׳׳
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 29 | )!(1שים ידידי ישראל הם בלונים ברבארים 1ד1סים 81 לאיש הטלוויזיה מרדכי (״מוטי״) קירשנכאום יש הסבר מדוע לבראבאדוס יש עדיין קשרים עם ישראל,> .מה החוכמה? בבראבאדוס
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 30 | ר שת מלונו ת ח. ש>ו | |ן נפתחה ההר ש מה לשנת 1931 ל ק אונ טרי קלוב חופשה!! ״מרינה׳ הנאה!! ריביירה, בת־ים ב ה 1הלה חד ש ה הצעה מיוחדת לישראלים .ש הו ת של 7ימים
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 31 | גוה עושים הסטח־נטים התל־אביבייס בשעת הרצאת* של אחד מדובור* המערך •וסי בי •לץ ! 9שנתיים אחרי גירושיה מן השחקן יוסף כ רמץ החליטה אתי קודמן לחזור ל- ספסל-הלימודים
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 32 | ו״ו סיעת המעון בכנסת משה שחר(מימין! חתחבו עם יורשיו תחדש של בגין נ ח רו ת, עקב מ די חו (משמאל) שקנה את חבזת ־ הבניה !של הסוכנות ..רסקו ,,מבלי להשקיע בה נווטה
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 33 |
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 34 | במבצע ר סוו ס איך מגרילים? פשוט, מלקקים את השלגונים הטעימים של שטראום (אסקימו או לוליפופ, רוקי או בומבה, פרוטי או גלידון, מילקי או פינוקיו). כשמגיעים למקלון,
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 35 | מגי פו ת ה שבוע במשק מ ס ־ הססה יקר מדי • יום שני — 11.5 /פרקליטות המדינה תגיש תביעות נגד גופים שהפרו את חוק ההגבלים העסקיים ; בין הקרטלים שיועמדו לדין: איגוד
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 36 | במדינה העם ה טו ב בגו ״ ם - הרוג בד שון מנחם בגין שופך את חמתו על הגויים - והמוני ישראל נהנים ״אם מטורף הוא - ,יש שיטה -ן ן ות האחרונים כמיטכו. מביציו, מהתקופה
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 37 | לרדד! ^זיתון. פריטי ועשרוה השבוע את ה־י^מצב במרחב לעלילת הסרט הקלאסי בצהרי יום. באותו סרט מופיע גארי קופד בדמות השריף, שהחליט להתמודד לבדו עם כנו־פייה של
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 38 | לאומי מלווה לי , 500.שקל על כל־,000.ן שלי י ,ועוד נותן לי על הבל ריבית והצמדה.״ לזה קוראים ״כה וחצי דב תכליתי״ ״מאז שהבנתי שבלי חסכון אי־אפשר להצליח, חיפשתי
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 39 | בצעו חסו־תקדס הוציא שובם שרום צרהבאה נגד ניצה בהן(משמאל) ,אישית שונט־מחוז. נקלה השופט דן נהו התנטו אחו נ ו מתפקידו שתו של קיסר צריכה להיות /ן \ 4מעל לכל ספק,״
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 40 | הפלסטיני, כפעילות נמרצת. השבוע השתתף סרטאווי לצידו של אורי אבנרי בדיון בינלאומי על השלום במרחב, שנערך בבריטניה, ושבו הוגדר כנציג אש״ף. הוא גם נפגש בצרפת עם
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 41 | הפה המ שתולל 3ךוה?!רה: (המשך מעמוד )36 התפטרת (מתפקיד ההסברה של המערך) ,אבל זה לא יעזור לכם.״ • על ח ״כ המעיד, דני רוזוליו, בישיבת הכנסת מה- : 1_2.5״הישיבה שלך
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 42 | במדינה עי תונו ת ג 11ל מוראות הסירסומת של בגו של אורי צגי גרינברג זיעזעו את שומרי המוסרי אך הכן הכחיש את קשריו המישפחתיים כשהתפרסמה בגליון מספר 2267 של העולם
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 43 | איר קרה עוהחתוד עודר1עעוה כ חוד? ניסית דחסוך.. ב 3ע הכאה רק ע קודאק. בטבע יש שלל צבעים מרהיבים. חבל לאבד בצילום את הצבע הטבעי. איך זה קורה? כשמנסים לחסוך
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 44 |
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 45 | טלויזיות גרמניות האלקטרוניקה המתוחכמת, הגרמנים הבירה והתעשיה כש״סניו״ תשלובת הענק של שני דברים פרסמו א ת יפן, יצאה עם טלויזיות הגרמנים ברחבי העולם - צבעוניות,
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 46 | איייההו ץ־זאוכחיל **מת לאמןי׳י ד האפת? לא מ ל גגד אד כ ל כוי פוז. אץ פה לעשית, ץ ץ שיז אגשיס
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 47 | מיהי שדה חמו, אשר הניסוח מסרב לשום רה מבני שירדה נבית הגוידה הטנווית דמך 11 עם העז ״בובה״ .השכנים התלוננו בעירייה שהעז מעלו! 1 1 - 1 0 . 1 11 11 צחנה. הפקחים
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 48 | השופט וואשת ה שו פטת 1 (המשך מעמוד )39 בפועל, ויתר ההזמנות לא הגיעו לידיה. את ההזמנה הנוכחית לא כיבדה, כיוון שהיתה באמצע ועידת חבר־הנאמנים של אוניברסיטת
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 49 | תמיר, כדי שיסבירו את מנימוקים לפירוק התנועה הדמוקרטית, ויסקרו את פעולותיהם כשרים. היום כבר ידוע מה מתכוו־בים השלושה לעשות: להוציא חוברת מהודרת, שתהיה שיר הלל
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 50 | דן בן־אמוץ, שספרו החדש ..זו ונ, ו 1והווו ״ יצא בימים ארה לאוו, מסכו עד יחס 11 עם ילדיו, יווסו 1ו־מוות, משים צעירות, הגגניוווו בבורסה, הסתות זהותו האמיתי!
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 51 | אחר הצהריים. לא הייתי בקולנוע כגר חצי שנה האחרונה של חיי, בדיוק כמו שאת הסמכות האחרונה של חייך. •,ומה עם השוטטות המפורסמת שלך בכארים של תל-אכיכץ • עם אכא כמוך
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 52 | ד 71 1־1 (המשך מעמוד )51 שמונה־עשרה, אבל תמיד יש מי שמזכיר לך את גילך האמיתי. אני לא אחראי להורמונים ולעצבים. אני אחראי רק לגילי הרוחני. אני משער שאמות יום אחד
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 53 | הזוג המוזר לא צריך להכיר אותם באופן אישי, כדי לדעת שהם באמת זוג מוזר. די להסתכל בהם כשהם צועדים ביחד ברחוב. שגידם מפורסמים, וזז עוד סיבה לכך שכל מי שרואה אותם
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 54 | ספורט כ דו רגל הקבלות חייבו ת כסךלשח קני ם קבוצת הכדורגל של מכבי נתניה נמצאת, כנראה, במצב כספי קשה, אחרת אי־אפשר להבין את הזילזול שהיא מפגינה כלפי תשלומים
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 55 | ך ־ ן ך ־ ן ־ ךךיין 1י פרי יכין-מפרי טבעי מובחר, לל א חותר משמרללא זצבט
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 56 | 00 קתו 8 )13 ץ נ) 8 3 שמפו עדין בעל נו סחה מיו חדתה מונ ע ת גירוי ה עיניי ם ועור הקר קפ ת. •ו016״\סק ץ נ 031 טלק מיו חדלס פיג ת ה ל חו ת ה מיו תר ת, לצינון
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 57 | מה איכפת לתינוק שלך ש־ ^ 9סו6 0 )31! 0 הוא ספור הצלחה באמריקה? העור שלו ימן לד את התשובה. להצלחתה חסרת התקדים של סדרת ^ 3910ץ 8 3 6מוצרי ^ 13910 ץ נ 831 נמכרים
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 58 | ר ני ו הו וה לח ני! תוכנית נ לנו ט ק נ ג זו 1ת 1ו 1ו 1 1 31 שהתב ו ו שהתוכנית הציגה דווקא את חובבנות לגנוז אותה מיל חמת כמה ימים לפני מיבצע הדגלים התקשר אליו
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 59 | בתוכנית ה ת שלו מי ם ה סנ ס ציוני ת של דיזנהויז תוכל ליהנו ת כעת מנסי עו ת ו טיולי ם ב חו״ל בתשלומים, מבלי שתהיה חייב ל היו ת בעל זכויו ת ב״ מו ס דו ת שונים״
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 60 | ויציאוד פ או קו החלים שהוא בנם של נעמי ושלמה לוי ולמוות שהבוטות המעבדתיות 1שוללות אפ שרות 11 הם ק יבל ו א ות ולמישפחתם הפנים יעזור לו. אלא שפקידי המישרד לא
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 61 | שטיח של זהב *מ״דחמדו הרדיו בטלווי!>וז (המשך מעמוד )23 בעניין זה• האירוח במלון־הפאר היה, כמד בן, על חשבונו של אבי החתן. היום ידועים מיפעליו של שפירא בכל העולם.
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 62 | ׳ 11 ! 1בכך מאשימה צעירה בת 22 את ששת רונן. לדבריה, 111 גרר אותה מחדר אשפה אחד לשני וביצע בה מעשי־סדום. אותי. שלא אוציא הגה מהפה, ושאין לו סבלנות לשמוע אותי.
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 63 | — קשר הוסט ו (המשך מעמוד )17 הירידה ככוח הקנייה שד מעמד העובדים, כתוספת הריבית ׳הנכוחה, גורמות להתמוטטות מיפ עדים רכים כארצות המתועשות, והדבר מתכטא בזעזועים
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 64 | הורים בכל מחיר (המשך מעמוד )59 ריצ׳ארד,״ מספרת נעמי .״הרגש תי שהבן שלי ההר הביתה.״ לכל בני המישפחה היה מובן שהנה אחיהם האובד שב הביתה. ואמנם מזה חצי שנה חי
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 65 | שיחר מ אחרי הקל עי ם מיכתב אחימאיו וספיחיו 15־ 0מ א שיס אורח הפגישה הדו־שבועית של חברי מועדון השדרים בטלוויזיה, בשבוע שעבר, היה ראש האופוזיציה, שימעון פרסי
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 66 | יום רביעי 20.5 • סרט טבע: רוצי פומה רוצי 5.30 שידור כצבע, מדכר אנגלית): סרט מתוך הסידרה עולמו של וולט דימני, שבו מסופר על מישפחת פומה, שבה נהרג אבי המישפחה,
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 67 | בכרתים, הגדול באיי יוון תמיד שמח וכל חודש יש שם פסטיבל אחר : — פסטיבל ריקודים. במאי פסטיבל הדובדבן.ביוני — פסטיבל היין. ביולי באוגוסט פסטיבל הצימוקים. לבקר
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 68 | המאפיונרים כבר תריסר שנים ויותר שאני עושה מילואים, ועוד אף פעם לא עשיתי מזה עסק מי־יודע־מה. הסיבה לכן היא ה- נימנום. בעוד שבאזרחות אני אדם די ן נמרץ, מתגרד,
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 69 | היכן קמההמדינה? את הצהרת דויד בן־גוריון על הקמת המדינה שמעתי כימעט במיקרה. עמדנו לצאת לפעולה, לכיבוש הכפר אל־קובאב בכביש ירושלים (מישמר איילון של היום),
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 70 | לו למסור מידע — והמידע של יערי לא היה שקול, כמובן, כנגד הדיעות של בני פלד. בני פלד הוא פאשסיט. פאשיסט קלאסי. לא רק בתוכן דבריו, אלא בכל. הוא העתק מושלם של
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 71 | אומרים מה הם או מ רי ם ...מה הם או מ רי ם ...מה הם אומרים שמואל מיקוניס: פנינה דדן: א ״ ב 1ח ן : ..ה״ת טוב־דנ, ולא ..מי רוצה ל ש מו ת ..ל הפריע לענווה נכנסתי
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 72 | זה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים חה הם <זומ צד צרפת: שמש : ללמוד איו נועל ת מהתות! מ־ בל פ ת ־ אדס: להגיע לטלוויזיה פוחזת מהכל!״ לוד ד רו צדי צרפתי הוא
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 73 | ויי יעקב שרת /איש ממאדים חובות השכול לא ראיתי את ״העיט״ ובכל הנראה לא אראה אותו, ולא מפני שזה סרט קשה או סרט בוסר, אלא מפני שאני חש, כי אין במסר שלו כדי לחדש
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 74 | חולצות לגברים המגיעים רחוק הקיץ הגיע לאופות ברוך ב שלל דוגמאות ושילובים. חולצות כותנה אווריריות בגזרה גברית ומחמיאה, המביאה אליך את רוח האופנה בעולם הגדול.
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 75 | ו\ו פ מפעם לפעם מגיע לי... קשר בתיול4שותי שווה כל מחיר. מפעם לפע ם אני מר שה לעצ מי מ ש הו מיו ח ד. כ מו קנ ט למ של. אני מ ד לי ק לי קנ ט ונ הנ המה שי לו ב הנ
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 76 | ספר ז כרינו תיו של הפותר הראשון יונתן סוויפט לפתרון בעיות אירלנד אלישר אליהו אלישר, ממנהיגי היישוב הספרדי משך שנות דור, ומי שהיה נציגה של המפלגה הספרדית בכנסת
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 77 | ומר עול נייר (המשך מהעמוד הקודם) רוד״ של יצחק דנציגר המנוח, כממחיש ראשוני של הפרק על הפיסול. גישת מחבר הספד אינה שמרנית, והוא מוליך את הקורא אל פסלי אהרון פרי
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 78 | מי-טל לאסישראג? ה ל בי כשצריכיס חנוריס ועתה-תמרי הק החדש! אמישדאגז 2001 אמישראגז 3001 0עוו_)1\ 1 1 בגודל מ ק סי מ לי (x 60 60 4להבו ת, תא א פי ה וגריל ח ש מלי.
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 79 | אמנוח אוכלים ב- ל!אבגת ול אבאשק לון לא בגת ולא באשקלון, לא ב־ביקעה ׳ ולא במישור מוצא הצייר הוותיק והמעולה אליהו גת את נושאי ציוריו. תערוכתו החדשה, שבגלריה בית
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 80 | אנטי־ חופה של מיכאל רורכרגר צבע על צילום לתת כשהזמן יעשה את שלו, ותהיה לו היכולת להשקיף על ה דברים בפרספקטיבה של זמן. מיכאל רורברגר בולד בארץ, בוגר האוניברסיטה
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 81 | ג בו ! התלבשעלח לי פתהספ או ב -או -קי ה כינו ע בו ר ך ה קי׳ ז קולק ציה מרשימה הכוללת: חליפות ספארי גצב עי ם שונים חליפות גחלקים ומכנסיים- דגמים חד שים מכירות
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 82 | במדינה מי שפט סול׳ ציסנז־ר מכיס המישטרה מועכת כי הוא הפורץ -הנאשם מס5ר כי __ גא לעזור לשפנים אנשי המישסרה, שהגיעו לדירה שנפרצה ברחוב ניצנה בבת־ים, מצאו גבר
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 83 | באופן שיטתי לעיתונאים. כץ טען, שהוא חש עליונות על חברי הממשלה האחרים ביגלל השכלתו האקדמאית והכשרתו ה־מיקצועית, אך קולו כימעט ולא נשמע בה. כל עימות שלו עם
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 84 | השעון המתוכנן במיוחד לצעיר היודעים להבות מהחיים מותאם לפרק היד 1ייייי ק דגם 713401 דגם 725601 דגם 713304 דגם 725601 שעון עצר (סטופר! כפול; כולו פלדת אל-חלד;
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 85 | קולנוע סרטים מח־י 71 אד׳ 11 טו ת ״בחלק הראשון של סצינות מחיי נישואין מופיעות שתי דמויות זועמות והרסניות, להן קראתי פטר וקאתרינה. מן הדין היה להקדיש להן אז יותר
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 86 | בסוף ורכבת כל העלילה מסצינות אפורות בכוונה־תחילה (עם צלם כמו סוון ניקוויסט, אי! מיקרים או טעויות על זד מסו) .סצינות אלה עמוסות מונולוגים, או דיאלוגים — לעיתים
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 87 | ההיה כגיליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השכוע לפני 25 שנה בדיוק, פורסמה הכתבה הראשונה בסידרה ״דת או ביזנס?״ פו־תרתה :״העסק הפרטי של מינץ ושות׳ ״ ונושאה: מערכת
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 88 |
העולם הזה - גליון 2281 - 20 במאי 1981 - עמוד 89 |
חזרה לתחילת העמוד