גליון 2284

העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 2 | וימר יעקבסון טמיר ג בי עהא לו פי ם מבצע זיפ-בוא להצטלם עם גביע אירופה לאלופות לרגל ז כי ת ה של קבוצ ת מכבי ת״ א בגביע אירופה לאלופות, מכריז ה חברת עלית, החברה
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 3 | אם לא מצאת יעניין בסידרודד,מאמרים ו/או בסידרת־הטלוויזיה, אני יכול רק להתנצל — מבלי להתחרט. בשבוע שעבר יצא הספר העולם הזה בעיקבות עמוד האש, שבו נלקטו כל הכתבות
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 4 | מכחכים א שר יגורנו *5מ 00ז 6קס£1]0 הקמת תמ״י מסעירה את רוחו של הקורא, הנבעת מפחד הפיצול העדתי. זה התחיל עם פרישתו של אהרון אבו־חצירא מהמפד״ל, ולא פסח גם על
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 5 | אם את דואגת לבתך תני לה טמפון בלי מוליך רק או־בה טבעי ובטוח! בתך הגיעה לגיל שבו היא עשויה לקבל את המחזור החודשי בבל יום. מנסיונך את יודעת שההתחלה קובעת לא מעט
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 6 | ה11 וו! 0הוה מאוזן : )1מקום חפור באדמה לשמירת מצרכים לימים רבים ; )5תרגום רומי ראשון, בידי הירונימוס, של כתבי הקודש ; )10 אחד מאלופי (מיל ).ב־צה״ל (ש״מ); )11
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 7 | מיד נסעתי לשם. זה היה(/״ עם היד על הלב כדאי. התוצאה — עוד /ע אני מכיר מעט מאד אטרקציה במסלול( .אני יע מארגני טיולים בעולם כולו שהתנסו בכל החויות מוכן להתערב
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 8 | נפיחות? עצירות? אין תכנסי לביקיני ז תה ביקוניס לעיכול טבעי : נמס (היחידי בישראל) ,עלים וטבליות. תה ביקוניס מיוצר מצמחים. (המשך מעמוד )6 הממשלה כשהוא ״צובט
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 9 | מלכת האיים מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד• * 8י מי ם 7לילות־ כולל טיסה ואירוח בגושן 3ל ה עונ ה יו ם שלי שי טיסה י שירה מה אתה אוהב? נוף הרים, חופים
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 10 | גם בשחור־לבן אפשר להבחין ןבקס מי ה של יוון, הצבעונית כל־כך. האנ שים -מ ל אי שמחת־חיים, מכניסי אורחים, בעלי לב־חם. או ה בי ם לארח, מאו שרים לשמח, שופעים עליזות.
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 11 | הורוסהוס מ רי ם בנימיבי ! מזר החודש : ! תאומי ! הקשר בין בני1מזל ! תאו!ני והמין נ!צועות בן מזל תאומים שעוסק רק בתחום אחו, או במיקצוע יחיו, לא מצא מקומו קודם כל
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 12 | ב-הנחות׳־׳ץ עם בשנה ! עשרות אלפי מוצרים בהנחות אירוע כזה רק פעם ניכרות ביריד אדם ומעונו 81׳ — היריד הגדול מסוגו בישראל. בואו ליריד רכזו קניותיכם, ופתחו את עונת
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 13 | תפתח הרעה 3 האקלים ההכרתי והפוליטי של ישראל, היום: ,מהווה חממה נוחה לצמיחתן שד קכוצות רכות ומגוונות כימין. אף פעם לא נהנו מתנאי צמיחה טוכים כל כך, ומסיכויים
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 14 | מימין תפתח הד !71/ (המשך מעמוד )15 הצבאית המספקת תוך התעצמות והגברת העצמאות של הציונות בישראל. השנייה: יציאה למילחמת־הכרעה יזומה, אשר תהרוס את הכוחות הצבאיים
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 15 | \ הקניה/ הו עובה 1 5ב יותר 0 פפו \ ינ״יי• ׳ 111011ו.וגי 11 פרסים מחר ל. תעודו ת מי שר אל ו־ 12 מיליון מחמאות ביום. סיגרית טיים קיבל ה השנה בפעם הרביעית את
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 16 | אריאלי החתול זלל את עוגת יום ההולדת בדיוק כשהגיעו הילדים. מה עושים? פותחים טרופית גדולה. טרופית גדולה אחת משתיקה 5שובבים. אשכוליות ענבים תפוחים לימון תפוזים
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 17 | אירלנד סופו של קונסנזוס לאומי כל המאמרים המליציים על קדושת החיים ונגד התאבדות, אינם יכולים לשנות את המציאות הפוליטית. מותם הנורא של ארבעת לוחמי המחתרת האירית
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 18 | תכונותיו. לא האמנתי לאף מילה אחת שלו. היה מנר וגמור איתי שאם פרס יבחר לראשות הממשלה- כף רגלי לא תדרוך על מפתנה״ פנקס שירות עט׳ 417 ה ס תכל לו שר בעיג״. האם א פ
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 19 | אלכם מטיס, ישראלי החי בניו־יווק, טוען שההגירה הישראלית 1לארצות־הברית שונה מכל האחרות. הישראלים מוחרמים ע ליידי ה יהודים, ואין הם חייםב: גטאות ך* חיילים
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 20 | * היהודי דובקיס את הישראלי (המשך מעמוד )19 לית בניו־יורק, והמספק לישראלים ב- ארצוודהברית חומר בכתב ומסבירים, כדי ״להדוף את המזימות האנטי־שמיות, האנטי- יהודיות
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 21 | עסיס החברה המובילה בייצור משקאות חדש -אב ק ת שתיה -בארבעה ומיצים בישראל, הכינה עבורכם משקה טעמים: לימון, תפוזים, ענבים ותפוחים, להכנה מיידית גזרו את הדמויות
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 22 | במשו דוו שרם צינזו אבנו בראוו את עיתונ שואר, וגנז ידיעות ודא סנוו ־ הוא מספר עד הסודות שתאחר הסודות ־ וגם ער מאבקיו עם ״השבועון המסו״ם הצמודממה ארו וזבד?
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 23 | שער אהרון כהן שער כפר־קאסם שער ישראל גר שלושה שערים שהתגברו על הצנזורה. הצנזור ניסה לעכב או למנוע את הפירסוס, אך במקרים הללו, כמו ברבים אחרים _ ללא הועחך מטעם
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 24 | ה צנזור מג ד ה אח הכד (המשך מעמוד )23 אסור שיבוא מעצרו של בר ויסיח את דעת הקהל מן המשפט. אני מלא התרגשות נוכח גילוי פטריוטיות זה, אך בתוך תוכי אני פסימי! דווקא
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 25 | אריאל,
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 26 |
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 27 | טומי לפיד ניסה? 1השתלט על 1 בערב־ראיונות של 81 הדסה בירושלים התראייו וד־טר איתן, מי שהיה שגריר ישראל בפאריס ומנכ״ל מישרד- החוץ במשך 20 שנה, אצל עזריה רפ,ופורט.
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 28 | לערב אחד היתה שושיק שני, שהי־י *׳ 1י תה אחראית על הבזאר, ושמכרה פריטים שתרמו אנשים שונים בפואייה. היא מכרה את המיקטרת הארוכה שתרם אייבי נתן במאתיים שקל לקופאי
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 29 | הכתומות שלהם, ובאו עם הגביע המפורסם שלהם. פעם שנייה התרגשו כולם כאשר השחקנית האמריקאית קתרין הלמונד, זו שמגלמת את ג׳סיקה בבועות, באה לברך את הקולגות שלה ואמרה
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 30 | בלתים מאת דני אל ה שמי א 1שי1צ 8בכרזות־תעמולה של תנועת התחיה מופיעה צללית תמונתו של הסופר יעקוב׳ שבתאי. התמונה הוצאה מתוך אחד האלבומים, שיצאו לאור לקראת
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 31 | ה סו פרי עקוב שבת אי מ א״ ם ב מי שפ ט על הגועה ה ת חי ה זח ים דוי דולאס משמיץ את מי פלג תו משמש כיועץ לפרופסור חיים (״חב״ש״) כן* שח ר מן המערך. לדעת יריב, רק
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 32 | רק אצל אברה גינדי אין צורך במיליונים 10,000 שקל זהדירה שלך. היתרה בתשלומים עד 10 שנים אין צורך בגיוס מיליונים כדי לרכוש דירת איכות לך או לילדיך. אברהם גינדי
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 33 | הרנה התדמית עי בי ״ ת פי־ננן בי קראתי בעיתון שאגודת-הכורמים ויק בי ״כרמל מזרחי״ החליטו לפתוח בשורה של מיבצעי־הסברה והדרכה, במטרה להגביר את צריבת היינות בארץ,
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 34 | סגן שמידט ובני דוה ערב מילחמת ששת־הימים, בשיא החרדה של ימי- ההמתנה, קיבלתי מיברק מגרמניה. הובעה בו דאגה עמוקה לישראל, והוא נגע מאוד ללבי. היה חתום עליו ״רודי״.
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 35 | המהפכה ה ס פרדי ת 2 או רי אבנר׳ מנתחאתמשמעותהשברהעדתי ^ פסוק שהפליט אהרון אוזן, המועמד מס׳ 2ברשימת תמ״י, שטען כי ״קיבוץ • י גלויות נכשל״ — מכיל מידה רבה מאוד
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 36 | פדר צי השל עדו ת (המשך מעמוד )35 גם אם שם את העברים הקדומים במקום הטבטונים הקדומים. אהרון אמיר, יליד פולין, אימץ לעצמו את החי״ת והעי״ן של השפה השמית, אך העברי
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 37 | הא עוד ש דו •ס׳ להגיע לש־לטון? • התדמית החדשה שד הממשלה, שחבריה חדלו מלקלל זד. את זה !• בשנות ה־50׳ עלה לגדולה כעוזרו וכיורשו המייועד של דויד בן־גוריון. ״הזקן״
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 38 | ^ ה היתה מטרת הפגישה באופירה? למחרת האירוע המוזר היתה התשובה ברורה לגמרי: מטרת הפגישה היתה הפגישה עצמה. לא היתה לה שום מטרה אחרת. זו נוקלנ שי א ונ שי קהרנד תו-
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 39 | מצריים להשאירם שם אחרי הפינוי ן הכל ידעו כי זוהי מישאלה שאין לה שמץ של סיכוי להתקבל, וכך גם אמר אל־סאדאת למתיישבים שם, באדיבות רבה. האם רצה בגין להשיג רשות
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 40 | מחוליית שומרי־האישים, משום שהוא שר־ביטחון לשעבר. כשדרשו גם שימחה ארליך וייגאל ידין מאבטחים כאלה, ויתר פרם על המאבטחים. מדענים לאס ־ ח צי ר א בבלמח*ר זיטקיף
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 41 | במדינה העם מאזן תאימות לכל היותר השיגהמיבצע לישראל פסק״זמן של שגתייס״שלוש. כהעדר פירוז ;רעיני עד אז, תיתכן שואה 2 אחרי ההתלהבות הראשונה, שכל מיבצע צבאי כזה
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 42 | ו ווו ר,ג מאתמ איר ת ד מו ר בנק ישראל הנגיד וסגניו מיד ״בנק ישראל״ הוא אחד התפקי דים היותר יוקרתיים בישראל. הנושא בתפקיד זה נחשב גם לבעל השפעה רבה נגיד גפני ה
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 43 | אריאל, קבלת פרקרז אתה יקר למישהו. * המחיר נכון ליום
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 44 | ויזה עושה לך חגיגת קיץ. עכשיו תקבלי עד ־? 25 הנחה על סט מוצרי יופי של הלנה רובינשטיין, כשתשלמי בכרטיס האשראי רזה. מלבד ההנחה רווח נוסף של אשראי עד חודש ימים.
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 45 | 1רח 31 1 2 5וזח־ו 1\ 10ץ1נו 8 6 3ח 1* 0 0 1 6 6רח 0 0 2 0 0נן חח 3ר116 51 וז 6 0 6־ 1311׳ 031־• 1 16 נן ו ח £ 0 0 5 3ז • 8 1 3 2 6 מחיר רגיל 472 -ש׳ למשלמים
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 46 | 00 קוזז3ו^ 5ץ ג 631 ש מ פו ע דין בעלנוסחה מיו חדתה מונ ע ת גי רוי ה עיניי ם ו עו ר הקרקפת. ז/016״סק ץ 836 טלק מיו חדלס פי ג ת ה ל חו ת ה מ יו תרת, ל צינון ו ה
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 47 | מה איכפת לתינוק שלך ש־ ^ סוחן 1ג01 צו הוא ספור הצלחה באמריקה? העור שלו יתן לך את התשובה. מוצרי 13910״! ץ נ 831 נמכרים ב־ 3גדלי אריזות, להצלחתה ח סר ת התקדים של
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 48 | הנ7ו1ו7ר]/ן0 המישון ףיס מי עומר מאחור, בור גוי נוו א דו, האיש שנעצר נמה נעמיס בחשדות של מיומה, וכמה כסו השיג לאוניה? שד *וד יוז 5ל שד!ל ד וגבר הפירסום שניתן ~
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 49 | במדינה ;המשך מעמוד )41 ;יה ידוע כאיש שווזר־שלום, לא כול היה לרדת למחתרת, כפי ש־נשו סרטאווי ועמיתיו. כנציג ה־ישמי של אירגונו בבירה הבלגית ליד מוסדות השוק
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 50 | קאי, המבקש לנאום באסיפה שנקראה על־ידי מיפלגתו, ושחבורה של בריונים, שליחי המיפלגה היריבה, מונעת ממנו בכוח מלשאת את דבריו. גם פוליטיקאי משופשף ומנוסה עלול לאבד
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 51 | מלכת האיים מלכת המים 81 מז מינ האתה מו ע מ דו ת ה סו פיו תבתח רו ת לחגיגה של נופש באי האושר מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי א חדי ב ח סו ת נסיעו ת ו תיירו ת
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 52 | ..המחיו דא שווה את זה!״ אומות נעות הזוהו איריס וויוסקו נודוו אישי עד הידרדרותה לסמים -ונסיונותיה ומקיפים אותה מכד צד, גולדה את סיפורה : להחלץ מהם ישה שוטרים,
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 53 | לגיהיגזם ובחזיהיי (המשך מעמוד )51 חיים. אנשים וחברים איכזבו אותי. האהבה, שנותנת לי את הכוח, והיא החשובה לי ביותר בחיים, לא הגיעה אלי. אהבה היא כוח אדיר, שאפילו
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 54 | הצרה של עירית על הבמה היא אהובתו של אותלו, הלא הוא יוסי פולק• בחיים היא אהובתו של מישהו אחר. בסרט לא לשידור היא היתד, אהובתו של המפיק הראשי בתחנה הצבאית. זוהי
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 55 | ייירגמוסקיוניפ ה מי ס חו ר ״ ם י שידור (המשך מעמוד )47 בצורה שתבטיח אותם היטב. הם לא הסכימו לקנות אחוזים במחירים המפולפלים שדרש גרינוולד, אבל הסכימו לש לם את
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 56 | יום רביעי 10. 6 מדכר הנחיית קר את מפיק : עכרית) :מגזין בפרופ׳ ברוך לב, הסוהמתחולל בשוק ההון. חנינא אמוץ. מיבחר דיו *שנב למוסיקה חדשה • מגזין: איזה קטע 30
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 57 | ה צנזור מג ל ה אח הכל (המשך מעמוד )24 גמרנו בינינו את הבקבוק, ואולי שניים. בסוף, אחרי חצות, אמר לי פסוק שנחרת בזיפרוני :״אתה צודק במאה אחוז• אני מסכים איתך
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 58 | התרחש במצריים באמת. ולא יכולתי לפרסם. היה ברור כי הצנזורה תמחק כל מילה. התלבטתי יומם •ולילה, עד שבאה עצה. הממציא הגאוני היה אברהם (״אברשה״) אהדונסון, אדם
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 59 | במדינה מי שפט כסף מזומן הסגיגור הגיח מזומנים 7!7השולח!־, והנאשם יצא בעונש ק7 עורך־הדין דרור מקרין ידוע כפרקליט ממולח. אך נאשר הציץ בכתב־האישוס, שהוגש נגד רח
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 60 | השריטה בשטחים הוא הנוח נאמו במיכתב שנשלח על־יוי רזג לתורמים אמויקא ״ ם. שולמית 1ולוני אומות שלא חתמה על מ׳ כתב זה, ושתת יוגום הוא ״קלוקל׳ חתימה נ ז ״פת *** 1ו
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 61 | יעקב מרידוד היה סהנלבמין אצל הקבלן רנבינשסיין והוא ל א שו ב ה אה זה. ק. מאז הוא בנה אימפריה כלכלית בינלאומית אדירה, אבל יעקב מרידוד זוכר היטב מה זה להיות פועל.
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 62 | במדינה (המשך מעמוד )58 טים טרומיים, מונחות כבר על שולחנו. עתה הוא רק יושב וממ תין לרשיון של העיריה, כדי להתחיל לבנות. ב״לג בעומר, לפני כשלושה שבועות, בחרו כמה
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 63 | אם נירה רוצה להכתיר את עצמה כמלכה, אני מאחל לה שתמצאגבוכלבבה ־ אומו־ בעלהוישעבד , הפרקליט צבי ן־׳רסקי 1,המשיב ל״נאום התביעה״11 ול אשתו אופנאית מילר לא פריחה —
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 64 | כלרעיך טוזייסז טרופי זה לא כתוב בהורוסקופי ם זה לא ענין לפסיכולוגים אך כל העיר מחייכת טרופי. מיץ וגזוז בעשרה טעמי ם משאיר אחריו עיר מלאה חיוכים. כך, עם טרופי
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 65 | קשר ב*1ל4שותי השתמשי בו כמרכך עור במיוחד אם עורך מתקלף. השתמשי בו ל הסר ת האיפור. \(1(411 011 210־״ו שמן לתינוק נ־ונסון השמש אולי מוסיפה לך צבע משגע אבל באותה
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 66 | לאשה יותר מ ־ 3 0 אס ור : 1החלט להשתמש בגדולה ועל יה לעבור לאמצעים אחרים למניע ! 1הריון בלתי ־רצוי חרוצת ברחבי־העולם ך 0 /מיליון נשים ^ 1/בולעות מידי יום גלולה
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 67 | הלנצ חתבל עי ג לו להד הוצא לסודהסטרים את המיץ! פ מפם*; פמפם לימון, פמפם קרס סודה, פמפט תות. השתמש ב״פם־פס״מדהטעם הפלאי היונק לסודהסטרימאת הטעם המתם עד לטיפה
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 68 | במדינה ע לי ה פ לי ט ת עלייה שגי?;דלים שפתחו מלון 7ק 7יטת?;ולים אקדמאים, נאשמו וזוכו, דפית־המישפט הביע את צערו יש נאשמים החושבים כי השופט דויד בר־אופיר הוא
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 69 | ם אומרים מה הם או מ די ם ...מ ה הם אוהריג מ ה הם או מ רי ם. אורנה בן־־אבר ה ם: ..לא נ ם 11ת יא נו שיגג בתור רקווציהר רפאל הלפרין!״ נשות תג״׳!׳ חבר-הכנסת ואליד
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 70 | ה הם אומרים מ ה הם אומרים מההם אומרים מההם או חו !־סזה רו בינ ש טיין: יצחיק ל או ר: נכשלתי פעמ״ס. זו בעייתי ! רבקה׳לה רובינשטיין היתה מורה לספרות וללשון
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 71 | 0311171 היה עעז!דת? 1י > ת י ^ 111 יצרני זברה, סבון קאפו׳ ,שמפו רויאל והשמפו החדש בריח תפוחים ו ב שי תו ף מנכ״לחברת ״א. גינ די*. אבדה גינדי. אשר יעניק למלכה
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 72 | מוע מדו ת המעוניינות להשתתףבתחרותמתבקשותלהתקשר ע מירי 1כרו 1י ,03-2147428 .03-230856 כד לקבוע תור לרא יון תדגמן דגמי הקו החדש של ניבה אופנת הנשים היפות לאביב
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 73 | יש שופט, החיפאי יצחק יעקובי-שוילי • היתד. בעייה קשה. הוא עמד להכריע במישפט שבו נאשם מקס עמרה בסרסרות לזנות, אך הוא לא שמע מעולם את המתלוננת. גם הסניגור וגם
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 74 | שמפו הושיטי יד וגעי בשיערך. האם את לגמרי מרוצה? אין ספק שבתנאי האקלים של הארץ קשה לשמור על שיער גמיש ורך. האקלים הישראלי מאיץ את הרס השיער. השמש הישירה, הלחות
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 75 | מפעם לפעם מגיע לי... 7ו\ו ם<ו שווה כל מחיך מפעםלפעםא ני מרשהלעצ מי משהו מיו ח ד. כמוקנטלמשל. א ני מדליק לי קנטונהנהמהשי לו ב הנפלא של רענ נו תוטעםע דין, נ קי
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 76 | גאר תומוקיו מסבו עד יחסיו עם אביו הגרמני, אביו הישואד׳, ער אשתו והנשים בחייו, אמו ואחותו, יחסו לאמנות ורנוריטיקה אבי הגרמני וויה קומוניסט, ואחיו, שהוא הרבה
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 77 | י 113 שלי א ב גרמני י— - עזת מקובלת. אני זוכר שכשהיא הפילה, אמרו לי שהיא סובלת מהתקפת־כליות., הכליות נשפכו לה דרך הפיפי. (המשך מעמוד )75 עמם כמדו, שהוא, הטוען
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 78 | ישראל, ופוצצו לי את העניין. מה יוצא לי מהפוליטיקה י הנפש יוצאת נשכרת והכיס לא כל־כך. • מתי נפגשת עם אכיך מולידך כפעם הראשונה? באוגוסט 1955 בגרמניה. ביקשתי ממנו
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 79 | ח ס כון ל חינוך ג בוה (ולכל מטרה) לכל ה ארץ תו ש בי 11 ריבית נצברת וצמודה התשואה הגבוהה ביותר מכל תכניות החסכון ומעל לכל — רווח של 3מדדי בממוצע! כל תשלומיך
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 80 | אמנות ה*אהלכהכש דו ת גלריה מבט — שהתאפיינה עד לשנתיים האחרונות בתערוכות איכותיות, שרובן היו חדשניות ו מעוררות דיעות שונות, שהציגה אמנים כיגאל תומרקין, טובה
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 81 | טסנוע• גאול• , עכויויו מתא(! ג לכיסך יבואן בל ע די ו מו ס ר מרכזי: # #אזורהתעע1יה,ק.ביאליק , 31071ת.ד ,7175 .חיפה, טל 731291 . בואו לראות את גראלי באחד הסוכנים
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 82 | ג׳ונג להרכב () 1 איציק דנין, מומחה לדנב, מ סניו בסידוה זו מה וקוב בממלכת הרכב בישראל, ומה על בעל המכונית לדעת כאשר הוא חולו למוסו ך• ון־עתק מושקע ברחבי י
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 83 | מוסכי ב די חקן יוצאים ל־ (המשך מעמוד )81 לא מורשים. או מבעלי דוכנים למכירת גזוז שאין ברשותם ריש־יון עירוני, כאן מדובר לעתים תכופות בחיי אדם. חוסר־מיקצו־עיות
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 84 | מתחשק לך כבר עכ שיו לצאת לנופ שמל הי ב או ל טיו ל מ הנ ה? על פלמה עוד לא שמעתי אי גן עדן שיש בו הכל. תוכל לבלות שם חופשה מלכותית בת שבוע שלא תשכח במהרה. החל
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 85 | פו רטרטושפחמתש ״ ח מ״אבטליון״ עדות גור מילחמית קדש, ששת־הימים, ההתשה ויום־הכיפודים השביחו לא במעט את דור הלוחמים של תש״ח. סופרי הפלמ״ח הוסיפו וחיזקו שיבחה זו
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 86 | היין /שופר לאט לאט, מגש? זוג שדיים / וגאנח מלוא חיוכים על שולחו /ערוך מוכן.״ שיר שמשוררי שולי דיזנגוף עשו יים לחוש מולו את עקרותם החושנית והיצירתית. יצחק וקנין
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 87 | גיליון,,העולם הזה״ ,שראה אזר השבוע לפני 25 שנה בדיוק, פירסם תחת הפותרת ״שר החוצה״ את מאמר העורף, שהתייחס לסוף קרבות ההתשה כין ראש־הממשלה דויד כן־גודיון
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 88 | רים״ מציגה את ארונות הי 1פי של דלתמ תקפל ת עם היתרתות של א חו אמיתי הצלחתם של ארונות בעלי דלתות מתקפלות בארצות הברית ובאירופה איננה רק תוצאה ש ל אופנה. ארון
העולם הזה - גליון 2284 - 10 ביוני 1981 - עמוד 89 |
חזרה לתחילת העמוד