גליון 2285

העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 1 | 2285 שגה 45 המחיר 13 :שקליים (כולל ם.ע.ט. בגין,.גידה;, מעבדה תת־קרקעיח ומפקד חיד־האוו־ר ה אלוף דויד
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 2 | * ה מ חי ר נ כון ליו ם
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 3 | ״העולם הז ה׳ /שבועון החד שות הישראלי המערבת והמינהלה: תל* אביב, רחוב גור מן ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורר הראשי נ אורי אכנרי * ראש המערכת: יוסי ינאי
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 4 | מכחנים אי רו פ ה שרש בחברה טובה הפצצת הכור בעיראק מעמידה את ישראל בשורה אחת עם מעצמות״על. משמעות ההפצצה ברורה: זו המתסכל, לאחר קריאת הכתבה, היה להיזכר במה שקרה
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 5 | והמשקה מובן ! טוב ל עם ויפ 7י ^< י־^י־ץ ״־יייי־ייי וימר יעקבטון
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 6 | מכתבים (המשך מעמוד )4 כל תשובה שתינתן לא תהיה מל אה, ולאלוהים פתרונים. ראובן מוזר, כפר מעש מאוזן : . Iמיטראן עבר בהצלחה, חלק ממבחן הכשרות (.)5 .4תרגיל התעמלות
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 7 | ס כו ם המ שיכה ב״כספומט״ הוגדל: ־ 8 0 0 .שקלים לי ממה כאשר ה״כספומט״ מקוון. ־ 4 0 0 .שקלים לי ממה כאשר ה,,כספומט׳׳ איננו מקוון. ל חיילי ם:־ 3 0 0 .שקלים ליממה.
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 8 | סובסידיה אחרת היהודי הישן, טוען הקורא, שב ומתגלה כאן בישראל. (המשך מעמוד )6 תוך שניה, בלי מורא, בלי עמל / וחמשיר שעניינו פרי הגן: סוף־כל־סוף המפד״ל מתפרק / כל
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 9 | הקניה/ הטובה ! יגיניי פרסים מ חול, תעודות מישראל ו־ 12 מיליון מחמאות ביום. סיגרית טייס קיבלה השנה בפעם הרביעית את מדלית הזהב מ־חס 11נ<10 5010 סחס( ^/1המרכז
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 10 | העובדות שהוציאו את האוויר לכל האופניים האחרים: . 1ראלי-הקניה הטובה ביותר 1981 .2ראלי-האופניים המנצחים ב״טור דה פראנס׳׳ .3ראלי-האופניים הנמכרים ביותר בעולם
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 11 | שחס • ח 0ו* 0וחח ! 111 משיח עכשיו לקוראי העיתונות הישראלית היתה הזדמנות להציץ׳ לאחרונה, לתוך עולמן של כמה כיתות הפועלות בארץ ומבטיחות למאמינים אושר וחיי
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 12 | איליו הנעה 6x2 במ שאית פורד 2117 החדי שה מעניקה ל 1ן 3טון וחוסכת לן 2מיליון . פורד גאה להציג בפניך את השיטה המובילה לחיסכון כספך: ציר שלישי מתרומם במשאית פורד
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 13 | ברשימת ה מעוך לכנסת מוביעים בי 5 0המקומותהראשונים : שימעון פרס נציון ( 1 1 2 ׳ 11צ יצחק רבץ ! 7ציוני אכא אכן יונה דני רוזוליו מיכאל כ ר־זו ח ר ם ייקרא שימעון
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 14 | הורוסהוס $האססוורוג1 אסטרולוגים אומרים—יהתאריך שנקבע כיום הבחירות הוא הפחות מתאים למטרה זו מבחינה אסטרולוגית• התאריך הזה נושא בחובו חפתעות רבות־משמעות. כנראה
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 15 | אריאל׳ החתול זלל את עוגת יום ההולדת בדיוק כשהגיעו הילדים. מה עושים? ן יש טרופית 1גדולה? ציו רצי לקמת שגה חדשה ע הרבה קצפת 1ת1ת. פותחים טרופית גדולה. טרופית
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 16 | עם כמה כסף אתה נוסע לחו״ל? 11.1111׳;.וווו !1411) 1111 11 11-1 .ייייי׳, ניתן להוציא כרטיס ״ויזה״ בינלאומי לשלושה חודשים בלבד ו י > ו. נו ט־ ס רואעווא׳ ע1ל
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 17 | בדרך הנכונה 3ינ ק ב מערכת הבחירות הזאת תהיה היסטורית. זו תהיה הפעם הראשונה שגלו- לות ישחקו בה תפקיד חשוב. לא ה גלולות שאתם חושבים. אני מדבר על גלולות נגד
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 18 | היי ת רו צהדד כו כ ב 3 אלגנטי, ספורטיבי או אופנתי במיוחד? זאת ועוד נמצא במגוון הגדול של חולצות הגברים של ״כוכב״ .ל״כובב״ מוניטין רב בייצור חולצות גברים באיכות
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 19 | אירופה!. :לל מוד מהיפאני כי צ ד לעבוד״ כל כלכלן מתחיל בפאריס, בבריסל או בבון יצביע על עיקרון הסחר החופשי כגורם ד,עיקרי לשיגשוגה של מערב־אירופה. השוק האירופי
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 20 | גם בשחור־לבן אפשר להבחין ן בק סמיה של יוון, הצבעונית כל־כך. האנשים ־ מלאי שמחת־חיים, מכניסי אורחים, בעלי לב־חם. אוהבי ם לארח, מאושרים לשמח, שופעים עליזות. הנוף
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 21 | 1 1 1 1 1 1נ 1ו 1ל ס אלנסנדוה סטואוט: גאדס קדוו למרות שהשמש היתה השנה נדיבה ביותר, לאורך 15 הימים של פסטיבל הסרטים, לא הצטיינה עיירת־הנופש קאן בהופעות של מח
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 22 | ן מווניו טיסות ציוטו במחיר מי1חד! ה מו ע מ דו ת הסופיות בתח רו ת מלכת המי 81׳ תהיינה א 1רח! תחברת דידנתריד ב טיול מ שו ע ב אי כ ר תי ם טוס להלסינקי נ$649- הלוו
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 23 | )*11*1111 ב 1וו( ס ז״ל וילנב: הב תעה השנה במרוץ הגדול שנואה אגוז״ :ומלוע! המבווסס ביותו של אונה אפילו הקבצן המפורסם ביותר של צרפת לא ויתר על נוכחות בקאן,
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 24 | 0 *1 1 1 1 1 1 , ב 111ל ם . ביוון בורג: מיגוש עד הגג גאלרי לאפיאייט, חנות הכל־בו המפורסמת ביותר של צרפת, תפסה טרמפ על בואו של ביורן בורג למישחקי הטניס של
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 25 | מחפ שים דירה? אני אשיג לבם את המימון (ובהתאם לגובה הננ ס תנ ם אולי אפילו את בולו). • אני לוקח על עצמי את הריצות והסידורים הכספיים ודואג שתקבלו את המשכנתא לה
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 26 | 10/0מהאנשים , הקונים:פמנ-שאוב לורנץ הם עשירים. 90$הנותרים הם-נבונים. 111 שאוב לורנץ היא טלויזיה צבעונית יקרה, אולי גם היקרה ביותר בשוק. כולם יודעים כי 111 שאוב
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 27 | 11*111111 ל מי הוז עקהקר דיו לזז. המטפל ברא שי ה מדינ ה, ש הו בהלמ חו ץ־ל אד ץ? 1 ,בקהיליה הרפואית נארץ רווחת האמונה שכל רופא ה מטפל בראש־הממשלה, מנחם בגין,
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 28 | ייקוק הפגינה דבורה דיטמן, מעצבת־האופנה בת ה״ .33 למסיבה של עמית היא באה מיבנסי הרמון בצבע בסף ובצעיף בסף. השבוע היא טסה לגרמניה, זם עומדת להערך תצוגת־אופנה שבה
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 29 | תעמולה ב חיו ו ללוגיקה באוניברסיטת תל״אביב. לידה בתמונה : תלמידה שלה, נורית גפן. ענת היא אחת מיוזמי המדבקות ״רק לא ליכוד״ .בעלה של נורית, המשורר יהונתן גפן, בא
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 30 | למי התכ הנז לךל עי ר מנכ״ל רשות־השידור ל שעבר, יצחק ליבני, יזם בשעתו את הקמת רשת ג׳ ברדיו. אז זה עורר התנגדות רבה מאוד מצד מישרדי־ממ־שלה רבים. כיום, במלאת חמש
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 31 | ה אל מוני םשאמ רו ל תו ר כי: ה קו ד ש והרוג ש ם את הפולני״? קדוליין לנגפורד השחקנית, משחקת בחורה אמריקאית בחולת־שיער בסרט ״שיגעון של אבא״ .באחת הסצינות בסרט
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 32 | דדך הל״כוד הי א הדרך הנכונה־ד הרסכלכל ס״ה /ה חז ר א ! 6 /4מ. סו אי
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 33 | חיים בן־ שחר הכין לעצ מו מילון שלסל אנג ,צברי. ל שי מו ש בנאומיו דבורה העיתונאית נמיר החליטה לערוך בביתה מסיבה בליל־הבחירות. היא הזמינה 20 זוגות של ידידים, שכל
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 34 | סוריה? איבה ז ה? מזר -זמן רב לא הצליח אורח זר בישראל לשמח את ליבי כמו נבחר־הציבור האמריקאי, קונגרס־מן ז׳ק קמם. הוא ממש נהדר. הוא מסורק להפליא, כל שערה מונחת
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 35 | אריאל בגועם אורו.גדוי ;ר ׳ ,0 0חומצת מאכל ר ^ן ^ חי מ ר משמר 1פרדס תשליכח
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 36 | א ל תו! סטודיו ניר|כזולה־הרמתי ל היו ת 114־ ללבו ש ץ וויה. אופנה מן החוט הארוג ועד לשלמות הגימור וויי/ אסדזמז ג5ג | 58**3 חול צו ת גברים ובקרוב ...מוצרי ץ
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 37 | היהדומו טובעים בחובות בבווסת־היהדומים מנסים רטאסא חונות שר 100 מיריאוו ד י אל מתחת לשטיח ־ או החובות מאיימים על היהלומנים והבנקאים ף• יום שני, ה* 15 בחודש,
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 38 | להרים תרומות גדולות למיפלגות. בראש מגבית החירום של הליכוד עומד איש־ד,עסקים, יעקוב מרידוד, ואילו בראש זו של המערך עומד ח״ב מאיר עמית. על פי חוק מימון הבחירות,
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 39 | במדינה שנה׳ כשהסכום המשולם א מוצמד. מסכום זה משלם הסו 40 אחוז מס במקור. יורם קניוק נחשב לפופול* ולנמכר היטב, אך הוא ממן להפריך את האשלייה כאילו ה משתכר היטב.
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 40 | סכנה לריווח׳ ה ס קי תנועת האזרחי הערבים ישראל אנו, האזרחים הערבים בישראל — מוסלמים, נוערים ודרוזים — סבלנו ועודנו סובלים מהדיכוי הלאומי והאפלייה הגזענית
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 41 | טירוף הוא דהתעלם מן המט 11־ 3י פרד ה אובר ך* שיבעה בדצמבר 1941 עטו מטו״ סים יפאניים מן השמיים הכחולים על צי־המילחמה האמריקאי בפרל־הארבר, ו השמידו אותו כימעט
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 42 | הודון (המשך מעמוד )41 אות־ההידד שד ההמונים מעלימות את הדממה הדקה כמוסדות השיל־טון, שאין להם שום תשובה על האתגר המרכזי של חיינו. ן* יט המשלים את עצמם שביכלל אין
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 43 | ׳ שנפגע ביותר ממילחמת יום־זזכיפורים. שגיא לא היה שותף לכך, אך הוא למד מהנסיון המר של קודמיו. שגיא, יחד עם אחרים מראשי הקהילה המודיעינית, מסרו לדרג הביטחוני
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 44 | מאת מאיר תדמ1ר ״יי י״י״ח על 11!1שואות ב חירו ת נמה הן באתת עודות? בטלוויזיה, ברדיו ובכמה עיתונים /ניסו להעריך כמה תעלנה הבחירות לכנסת העשירית. ניסו לחשב על״פי
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 45 | ג די דתזהב שטר או ס עלטהרתהשמנת, כבר 3 3שנוז. טל־ ארויו בטעמים: שוקו-וניל, מוקה-וניל, וניל-צימוקים. משקל: 400 גרם
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 46 |
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 47 |
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 48 |
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 49 | !6061 - 601314 ?וסס &ת ססקוזססי^ 011ץ 6 0 6 _02 .וזוו 00 נן וח 3ו 51ץ 8 3 6 ז*/016 סק ץ ג) 6 3 ח 0ו 1.01ץ8313 011 ץ ג 631 שמפו עדין בעל נו סחה מיו חד ת ה מונ ע
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 50 | מ ה איכפת לתינוק שלד ש 09 וח ן 1ג1ו 0ט הוא ספור הצלחה באמריקה? העור שלו יתן לד א ת התשובה. מוצרי 13910 עוץ 836 נמכרים ב־ 3גדלי אריזות, להצלחתה חסרת התקדים של
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 51 | לא באתי ממצריים נדי לחיות עם ג בו שאני עזבת אותו!־ ,אומות יעדלילא, האשת מאלכסנוויה שבאה לביקור לילא, אז וכיום יפהפיות העיר לקח לרשותו את ילדיהם ועלה איתם ארצה.
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 52 | מע שים * 0 *1*1 בבנותיו של הקצין ה בביר ה נ דני ם שד ח״ נ וון תברוח את ח־־נמיל וא ובויוניו * פצצות ליד חחה הבהירות ^ הקיבוצניקים נ סו עלנפשם השבוע בפתח־תיקווה.
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 53 | מתוך קהל צעירים פרוע, 0ך י[ שצרח ״בגין, בגין״ ,בעת | 11 אסיפת בחירות של המערך, הניף אחד המתפרעים חפץ בידו. קשה להבחין בתמונה אס זה מכין, או חפץ חד מסוג אחר. 4
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 54 | בחוף ללא מצילים אסורה, הוא מכריז שוב ושוב, אולם אף אחד לא נראה יוצא מן המים. ״הרחצה בים מסוכנת יותר מן הרחצה בבריכה,״ מסבירים המצילים .״בים יש כל הזמן זרמים,
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 55 | אלוהים יציל! קורץ. מסביר יוסף בשבילו לא קיימים מצילים, אלא אך ורק השגחה אלוהית. הוא בא לים כל יום. כבד חודש ימים נמשך המצב הזה בחוף. הקהל ממשיך לנהור לחוף,
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 56 | יי לא ׳הודיה, לא מוסלמית משך מעמוד )49 *ב נסע מצריימה, לבדוק אפ ו דו ת להביא לילדיו את אמם ׳רתם. הבת רחל, שהיא נשואה :ם לשניים, כה חששה מהפני ה, עד שלדבריה
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 57 | מיש פט ע ל?15־ אביו הרופא העיד פי גכח בזירה — הסניגור הוכיח כי הרופא ישב שפעה חלומו של כל עורך־דין הוא לשבור פעם עד על דוכן העדים בחקירה נגדית. כימעט־ בכל סרט
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 58 | 1חוו ווו נו ו השוס א 1מה א הוא 1שוי* את השחקנית ענת עצסון כולנו מכי רים. אם כבתו של שחקן הבימה• ,טמואל עצמון, ואם כשחקנית בזכות עצמה. יש לה, תמיד, המון מחזרים
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 59 | רגלים יפות הן רגלים בריאות החליקי לסנדלי ״שול״ ומיד תחושי בהבדל: רגליך תרגשנה ותראנה טוב יותר. 5011011 את כל היתרונות של סנדלי ״שול׳ ,תמצאו בסנדלי העור — דגמי
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 60 | חולצות לגברים המגיעים רחוק ה קי ץ ה גי עלאופותב רו ךבשלל דוגמאותו שי לו בי ם. חולצות כו תנה אוו רי ריו ת בגז רהגב רי תומח מי א ה, ה מ בי אהא לי ךאת רו חהאופנה
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 61 | קולנוע אורחים הברזוז״ם עותו דאט היה זה בפסטיבל הסרטים בקאן — לפ ני שנה בדיוק: הבמאי הנרי יגלום לא האמין למראה עיניו: על בית־הקולנוע שבו הוצג סירטו, סיטינג
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 62 | *ומדים מה הם *ומרים מה הם *ונזריג ...מה הם *ומדים 1. . מינה צמח: עקב אחימאיד: אפריים ם־דון: ענייןדרשות הצינור גושנע . .מהפיתא 1ם ש מ ור ות ־ הטבע ! מאירועים
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 63 | 1ה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם או משה איש־כסיח: בור* סגאל: אסתר שמיר: הייתי לוקחאת אם המ צ ב ״ משך הישראלים לכל מקום!״ אסגור את, נסית !,שיוצאים
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 64 | אנו חרדים הפצצת הכור הגרעיני ליד בגדד הוכיחה שוב, שממשלת בגין מנהלת מדיניות כוח הרפתקנית, העלולה להצית ה תל ק חו ת מל ח מ תי ת כללית ולהמיט אסון שקשה לתארו על
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 65 | מ> מפ חד מג עגו עי ם * נס?ת בי שרע ד״ר יקוחי אל >1111 1 1 --זץ ז 8־| 11 1־8־^18 ועדנה פ״נרו. מיקרה אוזן אין כמו טיול בין־ערביים של ימי הקיץ הראשונים, כשאתה
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 66 | 23 ניצי, (המשך מעמוד ) 13 ״האקטיביסטים״ של אחדות־העבודה והקי בוץ המאוחד, שכולם נמנים עם המחנה הניצי. רבין מרחיק לכת בעמדתו זו עד* כדי הגנה על התבטאויות
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 67 | דדך הדיכוד- הדרן־ הנכונה להרפתקנות בטחונית מ &י׳ ש 1ין ( 5נ 6וי* מ 0 .״ ה ״ 9 /ח/ר 0ואס _ 4
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 68 | שידור צ ל ׳י ש 1רלא בין זאת חריר ומאופק • לשרי רז, על כתבה ביקורתית תרבותית, חריפה אך מאופקת; על רי־קודי־העם הישראליים במיפגש־צמח. מ אחרי ה קל עי ם הפצאת תפור
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 69 | אתם זוג צעיר? אתם רוצים לטייל הקיץ באירופה? יליכם ופיק כסף? י דעתכם על הלוואה ללא ריביתל אנו ב׳׳רימון טורם״ יודעים שלא קל לזוג צעיר לממן טיול באירופה, אבל
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 70 | אינןי בו ל ל היו ת וברגע זה תוכל להשסיע רק בכיוון אחד: האם הליכודרכיב נוגושלה חזקה או ממשלה חלשה? עם כל הלבטים ועם כל הביקורת עליך לקבל החלטה אמיצה. לטובת
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 71 | • 01 רביעי • מדע-בידיוני: חלוצי החדל (— 6.15( )22 שידור בצב;* ,מדבר אנגלי ת טיל ״המקדח״ ,שנורה המיפלגות לקראת הכחי• רות לכנס ת העשירית ( — 0.30 שידור בצבע). •
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 72 | יצחק בן־נד, סופד, חתו נוס ־יווש די ס ו אי ש־ו דיו, מג ד ה אח סוד הצלחתו ומספד עד ו ד נו מאז שהיה איש חסייציבוו ועד שהפך סו פו הנ חשבב עיני רבים כטוב ביותר בארץ
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 73 | איציק בן־נר מספר על חאנשים הא- לה, ואתה יודע שהוא מכיר אותם לא פחות ממך• בימים אלה הוענק לו ״פרס ירושלים״ לסיפרות. הפרס לא עלה לו לראש, גם הכבוד לא. הוא עדיין
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 74 | דחיות ח״ם עוד מיעותו — י י ״ (המשך מעמוד )71 סונה של המראיין, שהיד. בא חמש דקות לפני השידור, כשהוא רץ מחלטורה לחל- טורה, והיה מעצבן אותי מחץ, כשהיה מפשל לנו
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 75 | במדינה (המשך מעמוד )54 חונה, התנפלו עליהם אלמונים, זרקו את היהלומן החוצה, עירום כביום היוולדו, וברחו במכוניתו עם הנערה הערומה וכל חפציו. הנערה לא נמצאה עד
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 76 | מטעם 03111:1הוה >י 11 >1ו *1 ונ עז ב ת *צחי זברה, ססן קאפו׳ ,שמפו חיאל והשמפו החדש בריח תפוחים ו ב שי תו ף מנב״לחברת ,.א. גי נ ד ״. אברהם גינדי. אשר יעניק
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 77 | ועדת השיפוט מ תכנס ת ביום שני 22.6.81 בשעה 5אחה״צ במלון ״דיפלומט״ רח׳ הירקון 123 תל-אביב !/ועמדות ה/1עו 1״!ו ת לה שת תף ב ת חרו ת !/הבק שות ד ה תק שר ע מירי !
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 78 | רחינח מיעוהו אחריי עקב שרת /איש ממאדים דופק שעון בן־חיל מעודי לא נזדמנתי לחדרו של ראש־הממשלה, אגל בדמיוני הוא מצטייר לי בחדר שכל כתליו גדושים שעונים שונים
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 79 | כל וזעיר טוזייכת טרופי זה לא כתוב ב הורוס קופים זה לא ענין לפסיכולוגים אך כל העיר מחייכת טרופי. מיץ וגזוז בעשרה טעמים משאיר אחריו עיר מלאה חיוכים. כך, עם טרופי
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 80 | השיער אוהב, האקלים מחייב שמפו הושיטי יד וגעי בשיערך. האם את לכן את זקוקה לשמפו מ שובח- לגמרי מרוצה? אין ספק שבתנאי האקלים שמפו פינוק. פיתחנו אותו במעבדות ויטקו
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 81 | שרושיה במאים גדורים זיע זעו את שאננותם שר מבקו הקולנוע בנסטינר הסוסים בסאן בהו המאורסות הטרגיים במולדתם ד? אן . 15*8 1 .הפרס הגדול של הפסטי־ ׳ ן בל, דקל ולזהב,
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 82 | 1תא סליו סערת י יי^ (המשך מעמוד )79 חדשה, המושתתת על דת חדשה. ז׳ולבסקי עבר שיבעה מדורי גיהינום, כשעשה אז את הסרט. ארבעה שרי־קולנוע התחלפו במשך ההסרטה. הראשון
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 83 | רק אצל אברה גינדי אץ צורך במיליוני ־ 1 0 . 0 0 0שקד והדירה שלך. היתרה בתשלומים עד 10 שני אץ צורך בגיוס מיליונים כדי לרכוש דירת א לך או לילדיך. אברהם גינד׳ בנה
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 84 | ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל א לגברים! ל רג ע פשנטים חו ש בי ם למה הנשית תגלחות את בית־השחי? תשובה לדן בן־אמוץ מה עושים עם כפפות גומ> רטובות מבפנים?
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 85 | מקום אייבי נתן : ״כל החיים עולי מה עושה הבן־אדם שמצוי במצב בינוני — יעני — מספיק רעב לנגוס על משהו — אבל לא מספיק רעב בכדי להיכנס למיסע־דה? אני אצעטו טוב. מה
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 86 | אממח ראית כבר את הג חלשל סח־הסטרים? סוזהסטרים :201 המכשיר הגדול,עם הבקבוק הגדול, עם המשקה הגדול. לצמאים הגדולים. אתנוח בפסיפס בעיר רוונה, שבצפון איטליה,
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 87 | הלאה, הוא נחבא אל הכלים. האיש הקטן ינעלם מיצירותיו. בגלריה נעמי גבעון בתל־אביב הוא מציג ציורים ופסלים (או תב ליטים) ,העוסקים בצורות גיאו מטריות — על פני המישור
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 88 | ן * כר מהר התרחש בימים האחרונים בלב יערות 1וונסן, שבפרוורי פאריס. הקרטושוי *,שהוא מרכז תיאטרוני נסיוני מן המפורסמים בעולם, המה ככוורת כחודש ימים. אולימפיאדה של
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 89 | מלכת האיים מלכת המים 81 מזמינה את המועמדות הסופיות בתחרות לחגיגה של נופש באי האושר מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד! ב ח סו ת נסיעות ותיירות ימים משגעים
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 90 | ה שי חזז דהמ עי יףשל מי תוס בי תני ה -ע לי ת מ עול העלה עול םהש לי שי נזקור מיתוס גלריה מכובדת של סופרים, בכל ד,ספ־רויות ובכל התרבויות, מכונה ״סופרים של ספר
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 91 | שאתה ;וגזה לזכור את הדברים האידי־ליים. כד תהיה בוש בשבילי, אני יודעת, לאהד שאצא מבאן. אכל משעמם שם בכית עכשיו• המילחמה הל,רה נגמרה, ניל,סון ניגמר• אפשר דל,
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 92 | ד!הש 73 בגיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, פורסם מאמר דועייד, שנשא את הכותרת ״המארולואים״ (ראה גלופה) ,ובו אזהרה גלויה לראשי המדינה בנושא
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 93 | אריאל׳ אני יפה ו 11י אזכיה י לאהץ י?ץ ר היופי כי אס האופי איץ שה לעשות ! 1עושה ילדיס
העולם הזה - גליון 2285 - 17 ביוני 1981 - עמוד 94 | הודיה מאלכסנדריהנטשהאתבעלו המוסלמי ובאה אלבעלה הקוד בישראל ואשתו של זה הכריזה עליה
חזרה לתחילת העמוד