גליון 2290

העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 3 | קשר בינו ובין קודמו הגדול, דויד בן- גוריון. ההבדל בין השניים הוא רק בזה שבן־גוריון לא ביטא מעולם את ישמו של העולם הזה, ביגלל שינאתו העזה, ויצר את המושג
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 4 | מכחכים מז ל טו ב לפי הידיעות בעיתונות מתלבטים בוושינגטון את מי יש לברן בעיקבות האת בחירות בישראל, שימעון פרס שזכה בהישג אדיר, או את מנחם בגין שירכיב (קרוב
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 5 | מצת מוטורקרפט אחרי 10,000ק״מ מצת אחר אחרי 10,000ק״מ מצת מוטודקיפט החדש. המתחרים שלו,מתחרים רלן חצי מוטורקפט מציגה את מצת מוטורקפט. מצת חדש, יוצא דופן, ומיוחד.
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 6 | 21290 מאוזן : )1משהו, שמץ; )5תרבות יוון הקדומה; )10 עצם בפי הפיל )11 :חס ושלום (ר״ת) ; )13 הטבח הראשי; )14 דרישת שלום; )15 הצטברות של אדי מים בגובה רב מעל
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 7 | הקיץ את מוזמנת ולאחר השיזוף***;מ>יג יייי ורשבסקי ־ פריליך העו ל ם הזה
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 8 | מכחכים 18113 031 מסמר בל״ ראש הכותרת היתה ״גועליציה״ ובתמונת השער הופיעו בורג, פרוש ואבו־חצירא (״העולם הזה״ .)2288 שלש אריזות ויטו במחיר של שתים באיזו זכות אתם
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 9 | 171״ו לבקבוק! השוה בעצמך ב מ שפחה הוחלט: מאלט (השואה נכונה ליום )19.5.81 מחיר לכוס שם המשקה 200י ״1ל מאלט ח א־־ג קולה מישפחוזי טמפו מישפחתי קריסטל מיץ פז
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 10 | הורוסהוס מדים בנימיני ב חו ל ה סרטוידו נולד בתאריך — 20.9.1946 השמש והאופק העולה במזל בתולה — כשהשמש, מרקורי, ונפטון בבית הראשון. הירח במזל — שרטו, אוראנוס
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 11 | קנה פיאט 131 במבצע מיוחד ותקבל תיבת הלובים אוטומטית חינם! ,סו רמוז לע כ ת 20 000 מכונית מקבילה! פיאט מציעה לך ל קנו ת עכשיו ו 3ו 600 -ו סמ״ק אוטומטית - י ולשלם
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 12 | מלכת האיים מזמינה את המועמדות הסופיות בתחרות מלכת המים 81 לחגיגה של נופש באי האושר מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד! ב חסו ת נסיעות ותיירות ימים משגעים
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 13 | חנוי־וזננסת החדשים המגיעים אד העשירית ^ כי ם כמיפלגת ד,עבודה רואים את י היום שבו התגלה חשבון הדולרים של יצחק רבין ואשתו, לאה, כיום שבו עלה, למעשה, הליכוד
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 14 | הח׳״כי ם החד ש (החשך מעמוד )13 השווייצי זהיר במיוחד. הוא הסכים לתת למרידור רק 1.5מיליון לירות, ודרש שלא רק המניות תשמשנה בערבות, אלא שמרידור יחתום על התחייבות,
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 16 | ט ל ־ א ר וי ו 1כוד לצלצל לרב-בריח לפני שאתה יוצא לחרל העונה 9לך ל ת של רב-בריח. דל ת הבטחון היחידה ץ/ ע *מנעול בטחוו בהשגחת מכון התקנים 01( . ב- ר אתה ביד״
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 17 | ראשהממשלה הודיע מטוסינו דואגים לביטחון המדינה איו קרה הדוד אברשה ניסה לפלח בצקית-כבד מהמגש׳ אבל הדודה מאניה חבטה במהירות על כף־ידו המושטת .״זה לא יפה לאכול
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 18 | זלוגמנים שישתתפו בתחרות מלות המים 81׳ יציגו את הדגמים זאחרונים של הוסו וולצה ספורטיבית, צווארון סיני, בד >גבת סריג (פרוטה) עם גמירת בד :צווארון ובכיס, ודשים.
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 19 | בריטניה ב־ 1965 הקדיש השבועון האמריקאי טייס, כתבת־שער ענקית לבירת בריטניה, לונדון. הכתבה היתר. אופטימית, זוהרת, עתירת מידע על נפלאותיה של העיר. בריטניה היתד,
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 20 | איד מגיעים לספינת האהבה? לך ב־ 5א רו חו ת ליום. וכל זאת בעת שספינ תהאהבה והפאר מפליגה ו מ שיי ט ת בגן העדן ה ח לו מי של איי יוון ה מו פ ל אי ם: מי קונו ס, פ ט
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 21 | ) 11*11111ב 111ו 0 אל קורדובס: התהילה !ופראית פאראנהז נהלוו׳ :רגע אחר שר אושר פניה של פאראהבהאז פהלווי נוהרים מאושר, לראשונה מזה שנתיים. פאראהנהז, בתו הבכירה
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 22 | ) 11*11111 בסולס וחיטה סראנו: המישטוה הגרמנית מחפשת כמה פנים גילתה לעולם היפהפיה הצ׳יליאנית רהיטה סראנו וכמה הסתירה ממנו ן קשה לענות על כך, כי גם ידידיה
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 23 | השותפים עור : 007 חתונת תחזור חיים טופול, ג׳וליאן קלונו׳ קאסאנדרה האריס ולין־ הולי ג׳והנסון בהגיעם לאירוע הגדול ביותר באנגליה — לבד מחתונתם הקרובה של הנסיך
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 24 | מדריך לרוכשי טלויזיה ב חדל שאוב־לורנץ 111 הטובה בעולם .1חפש חנו ת שבה תמצא את ה מ חי ר הזול ביו תר ל או תו דגם או תו אתה מבק ש לרכוש. .2ווד אשה מכ שיר ערוך ל
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 25 | ( 0על טיפולו של מנהם ב נין במשבר הכור העיראקי, שהחל בהפצצת הכור, הביא אבא. אכן את הסיפור על סמואל גלדווין, איל-הסר- טים שהיה ידוע באימרות־השפר שלו, שהורה לבמאי
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 26 | מדכת מטעם ה עו ל ס בחס 1ת ע ע״ דיזן־ בשיתוף: חברת הבניה ״אברהם גינדי * בית האופנה -¥תכשיטי ״ אנדי ך * חברת התחבורה ״יונייטד קולדה״ * חברת הנסיעות ״דיזנהויז״ *
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 27 | ..וננ ס ה׳ נ גנו וגו ה ר נ ו 10 ני דו וי צ א תי מגו ...געווסוא הי סהי ׳ יי רו ה! בצל אסוננו/ למרות שהפרופסור וייס (בתצלום: עם אשתו אסתר) השקיע שנים רבות כדי
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 28 | א ח״ מ (המשך מעמוד )27 ספרים שקראתי עשרות פעמים, עד שיכולתי להבין את תוכנם, בסד־הכל הייתי ילד, ולא הבנתי הרבה מהכתוב. ״אוכל כמעט שלא היה, תמיד היינו רעבים.
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 29 | דודו ט 1פז עו מד לעסד עיםא בארצות־הברית. וחברי הליכוד בכנס ת לא יוכלו אף לצא ת להטיל את מימיהם 1היקשה מנוסי: מהי עזרה לארצות מתפתחות? ״כשלוקחים כסף מאנשים
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 30 | ומהגפ טוני ה שילוב משגע של 3ימי בילוי באתונה (המלון על חשבוננו!) וארבעה ימי שיט מחיפה לפיראוס ובחזרה, שבהם אתה נהנה מכל מה שמציעה לך נפטוניה: אולמי־בידור,
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 31 | בלנוים מאת דני אל ה שמי ׳השד** ם של המדינה נדא1 על במת־התיזמורת ! 8בחוגי הקולנוע בארץ מתלוצצים כי מהיום ואילך, כל במאי שירצה להציג את סרטו יצטרך לדאוג קודם כל
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 32 | שנה, שבה השולמית שובי, שובי השולמית; שובי שובי ונחזה בך ! מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים ובכן, היא שבה, השולמית. שבה חזרה לה לבית שממנו גורשה לפני שמונה שנים.
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 33 | *״*18ך 8ד 81 1י> 8 1 ^ ש שאלות הרודפות את המדינה מאז ימי ראשיתה. מי רצח את ארלוזורוב ץ שאלה זו התעוררה לאחרונה במערכת- הבחירות. מדוע פורק חפלמ״ח? הנה התכנסו
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 34 | יי אח״ מ יי המשך מעמוד )28 !זנים החל להתעסק בפוליטיקה. השפעת אחיו הבכור, שהצטרף שורות גדוד הפורצים בפלמ״ח, !טיף שמאלני נלהב והפיץ חומר זידיאולוגי, ספרים
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 35 | של שר־התעשיה, גירעון פת, בממשלה הכאה. חוגים ליברליים מעריכים שלולא התערבותו שד בגין, לא היה פת מוצג כמועמד הליברלים לממשלה הכאה. בעבר מנעה הממשלה בכוח את הקמתה
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 36 | מחלק חינם 1יי קוביית הפלא! {:ג רכוש מערכת לגו אחת בסכום העולה: . על ־ 550.שקל חכה במתנה נהדרת, קוביית הפלא (.£1ו 1122ק-ם ו 2\ 0ועו ששיגעה את העולם. מי כמוך
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 37 | ופול עשוי להתפטר ־ י אנוש יוצא ללימודים ־ שומרון וקותי יתפטרו ־ כאשר אריס יגנה את אין ספק שרפול היה מעוניין בשר־ביטחון אחר — כל שר־ביטחון אחר, מלבד אריק. רפול
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 38 | מתנת־פרידה של שו־הביטחון בגין? מיבצע מירחמת׳ ללא יעד אי ס טו א ס גי? חננ ה ל כי בו שדהם־ ל בנון? מ ה לו אמריקאי? מנחם בגין ניסה לטשטש עובדה זו, בהעמידו פנים
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 39 | חבר עם המדינונת הנוצרית שכמרכז-לבנון. פעולה זו יבולו! ישלול מאש״ף את הבסיס הטריטוריאלי העצמאי האחרון שלו במרחב, ולשים קץ לקיומם העצמאי או העצמאי־למח־צר, של
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 40 | קואליציה הראו לפרס בשבוע שעבר קיגלו חמישה מיפעלים, חמישה צוותים ויחיד את פרס קפלן. אנחנו מרבים לדבר ולכתוב על הבורסה, על הבנקים, על הרווח ועל הדיבידנדים, על
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 41 | גרץ. מגע של יוקרה. הדלקתי ונדלקתי על הצבעונית של 612 סז 0 פאר תוצרת גרמניה טלויזיה צבעונית ״גרץ״ היא גאוות חדר האורחים. נגיעה קלה בכפתור מעבירה בך תחושה של
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 42 |
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 44 | :״^תפזחיח־צרורזזד סיידר הגליל. מתפוחי העץ הטריים והמובחרים ביותר. סיידר טהור וצלול ללא תוספות מלאכותיות *1,7 שבא אליך הישר ממטעי התפוחים של הגליל. שתה אותו
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 45 | יומיים אחרי הבחירות הוכה פעיל ״הפנתרים״ מיכה ודמון. הרקע: סכומי־כסף גדולים שהיו בידי הרשימה של חברי־הכנסת מרציאנו ראש־רשימה אדגרבלי כסף מגאון לושה ימים אחרי
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 46 | *הונה 3מ (קיצונית 8י8י )1ב זוב גנה נגו נקוה, עמוס נס נמשמאר, נחתו1ת)1 את רווחתה, שלומה, שלום־הבית ומזונותיה, נחתם ב־ 5ביולי 1976 הסכם בין התובעת לבין הנתבע,
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 47 | ה קר ב על הכסףי (המשך מעמוד )45 במערכת הבחירות לכנסת. כל אחד מהם קיבל מקופת־המריבה 3.8מיליוני לירות לצורך מערכת הבחירות. סכום זה הוא מיקדמה על חשבון
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 48 | היו מן הישראלי של ל! מצליח שועלים קטנים, בכיכובה של ליז. בכל הכתבה לא היה אף רמז קל שבקלים לעובדה, שבופמן הוא ישראלי לשעבד. המתגורר במיאמי־ביץ׳ ,פלורידה.
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 49 | מה הם אומרים מה הם אומרים חה ה אומרים מה הם או ״ הו די ת ר בי ץ: אני דוו־ין פרנקפורט : רונה דמו־ : בטוחה ;הממשלה רוצה לחסל .,מספיק עם ההיסטריה, אפשר להיות
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 50 | ה ח׳ כי םהחד שי ם שו דבצהר״ ם ^ סרטים הם בדרך כלל בועטים בדלת, מתפרצים לחדר ואומרים לקורבן הנפחד ״זהו שוד״ .אבל ברחוב מרכז בעלי־מלאכה בתל-אביב הם לא בעטו בדלת.
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 51 | הפרלמנטר מס 1 ,של ישראל, יוחנן בארד, שנטל חלק מרכזוי בניהול הבחירות לכנסת העשירית, מדבר על תעמולת הליכוד, כישלון המערך, אסון המיפלגות הקטנות, יחסיו עם בגין
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 52 | ״כר־ שד שח ג רו עהמקודמתה ! ״ (המשך מעמוד )51 מפלגות האלה הפסידה 20 אלף שקל׳ כל אחת מהן הפסידה מאות ואלפים על פירסום וכל אחת עלתה למדינה עשרות אלפי שקלים. 9מה
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 53 | הנה פעם או פעמיים, ומדבר עם אשתי יותר מאשר איתי. לא בגלל זה שיש איזשהו רצון מצידו לא להיפגש איתי. שיהיה ברור, ההיפר הוא הנכון. פעם הייתי בכנסת והוא רגז מאוד על
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 54 | קולנוע- יוומן החדשות סרטי איכות ישראליים אינם עושים לאחרונה רושם רב על הקהל הישראלי, אבל בכל זאת יש בהם תועלת. את מחבואים. של דני וולמן ראו רק אלפים מעטים
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 55 | שהיה גיבור. הוא עתה בוגד, ומר פליקאן יכול ללכת הביתה. וכאשר הוא מגיע לשם הוא מוצא, כמובן, שהדאנובה עלתה על גדותיה, והוא נאלץ למצוא סיקלט על העץ מפני השיטפון
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 56 | הספד על אדץ־ישו־אל ש״הוקמה בידי המערך ספר ״כחזל־לבך בנוסח פראנק האריס הליכוד״ אינפ נט יליותכמסווהשל ״סי פורחינוכי מולדת עדנה בימים אלה ראה אור ספר מרתק יעל
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 57 | הפרק שבו משיקים אצל קינן ההיסטוריה והנוסטאלגיה המרירה עם המצי אות המרירה עשרת מונים. הוא מספר: ״המיכתכים של כר־כופבא נכדנבו כעצם אלינו, ורק הדואר האיטי, הדואר
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 58 | שיחר מאחרי הקלעים סעיף 46 אחד המשברים החמורים ביותר בתול דותיה של רשות־ד,שידור מתחולל בימים אלה ביגלל יועץ שר־האוצר, יורם ארי־דור. אורי אורן( ,המכונה בפי
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 59 | יום רביעי 22. 7 עולמו (5.30 מדכר סידרה לילדים : של וולט דיסני — שידור בצבע, אנגלית) :הסרט הרפתקות דאסטי הפרדה מספר על ידידותם של מחפש־זהג זקן ודאסטי הפרדה. •
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 60 | 0 איך שמתחיל הקיץ הם מגיעים לכאן כמו פיטריות אחרי הגשם. מאמריקה, מאוסטרליה, מאירופה ואפילו מקניה. כל אחינו המדוכאים המתגוררים !בגולה ה־דווייה באים
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 61 | הנע מגינים הגברים על שטענה שדק גידוי ן* ע ק ,3אי ש יחסי־ציבור, בן ,36 רווק, הוא הגבר הראשון המגיב בסידרה זו על מאמריה של האשה האוסטרלית. הגה דבריו: המאמר של
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 62 | מיסתודי ה אורגז מ ה הנ שי ת הגבר שיו צאוגד המיתוס הגבר ״ (המשך מעמוד )61 יחסי־המין שהיו לי איתה לא היו מבוססים על החדרת אבר־המין אל הנרתיק שלה. פיתחנו שיטות
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 63 | ההופעה החיצונית שלו, את הטכניקה במגע המיני, כדי ליצור גירוי ומשיכה המעלים את ביטחונו האישי, אבל לגבי גודלו של אבר־המין עימו הוא נולד — דבר לא יעזור. אני רוצה
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 64 | מיס תור׳ ה אורגז מ ה הנ שי ת (המשך מעמוד )63 אני אשר גורמת להם להיות משוחררים ופתוחים איתי. הכל כדי ששנינו נצליח ליהנות. הפגישה הראשונה היא הקשה ביותר בשביל
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 65 | ע עז !זיוי £ יצרני זברה, קאמרי, שמפו רויאל והשמפו בריח מפוחים ובשיתוף מנכ״ל חברת ״א. גמדי״, אברהם גמדי, אשר יעניק למלכה הנחה של — 500,000.ל״י לרכישת דירה
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 66 | ך* ירי כלוקי היא פצצה אמיתית, שיער בלונדי י מתולתל, צרוב־שמש, פנים שזופות ועיניים חומות־צהובות, הדומות לעיני חתול ג׳ינג׳י. מירי היא חיילת בחיל־האוויר, ותפקידה
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 67 | !ועמדות הסופיות• תל 3ת המיס •׳81 הס או אשת־יחסי־ציבור. היא חושבת שהיא מתאימד. לשני המיקצועות האלה, מכיוון שהיא כותבת היטב, מתעניינת מאוד באנשים, ובעיקר — יש
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 68 | שר ת /אי ש ממאדים קטיושה לא תיפול! ״לא תיפול עוד קטיושה על קריית־שמונה,״ אמר טר הביטחון מנחם בגין, ונחלקו פרשנים במשמע הדברים. הפשטנים פירשום פשוטם כמשמעם: חסל
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 69 | אריאל׳
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 70 | דובר ליצרן האיטלקי של אופני 7171 יש 600,000 ילדים בשנה, שרוכבים על אופניים בטוחים. גם את יכולה, בלב שקט, לתת לילדך לרכב על ,7171 כי 7171 מתמחה אך ורק באופני
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 71 | הדראמה שר ווסטו״בסק התחוללה בוח, נאזר נתו־אביב: גונח הזקנה נמצאה בין הסמוטוטים, והשודדים גנבו מתיו שר נסיעת מונית רופא־שיניים. הצעירים הנאשמים ברציחתה סיפרו
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 72 | — החטא ועונ שו (המשך מעמוד )71 אך הוא לזן וזיר. מחוסר־עבודד .,אביו, נגר בעל שם, הזמין אותו לעבוד איתו, והיה משלם לו משכורת יפה. אבל משום מה קסם לו רעיון הפריצה
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 73 | במדינה אחרי 32 חודשי נהיגה אלפי נהגים נהנים להתניע מכוני תם , במצברי ג1לד נוגגננן תשובה ב עזר ת השם 7א 73 מי ש שוז ח מי כתב מצפה לת שובה; ו 7א ב7 ת שובה מיועדת
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 74 | 111101114 10111(0 3־^ 60 חסכון כ א שר אתה זקוק למדף,כוננית, ארון,שולחן, מזנון חדדי ארונות, ספריה,מטבח ב״מחלון לנגר החובב״ תופל לתכנן בעזרת יועצני את הריהוט
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 75 | אצלי תקבל הסרטה, סרט וידאו וצילומים של הרגעים היקרים לן. מתחתן בקרוב ! אם כן, כדאי לך לסמוך על אדם מיקצועי בעל ידע ונסיון בצילום ! * ביצוע מעולה של ק ס טו ת
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 76 | אדו הומו 1303ו1ד אהבותיו והובתקותיו המיניות באן־ץ ובחדר הסיוסוזיקה של<ו>*ל הנוער ״אי׳ איוון מסור ^ ני המאהב הטוב ביותר בממרח י התיכון. כל שבע שעות אני מחליף
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 77 | דון דואן כסקר־כזק שערך צוות ״העולם הזה״ כרחוב דיזנגוף, נשאלו נערות אירים מדלי ,20 ,קצינה בצבא ב חושך ונשים מה דעתן על הזמר איתן מסורי, הן כאובייקט מיני והן
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 78 | זהו תקדים מישנס׳ ראשון: בתו שר ה שובם חננה בעצמה שוכסת ^ ומרים עליה כי היא התקדים ה- יי יפה ביותר במישפט הישראלי. דליה קובל׳ לבית קנת, שמונתה בימים אלה
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 79 | את חוסכת ־ 17 שקל על כל בקבוק עסיס 5נלונויוים משפחתיים 1ברן בולן עסיס 25 כוסות=31.80 שי* 25 כום ות= 14.56 שי׳ המחירים נכוגי ם >יו . 6.7.81 0 ורשבסקי -פריליך
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 80 | קבוצת דדים נבחוה דוג מן - והוכיחה שהקטנות עולות על הגדולות ? ה רניאודני איש לא תצליח להבדיל בין שתי האחיות התאומות לבית גוון. בתמונה: קרני או דניה מדגמנת שיחלה
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 81 | מהמכונית של מאירה עד שהיא תסכים שהוא יופיע בתצוגה. הוא עדיין מתעקש,״ שזה לא בא בחשבון שלבנות תהיה פרו טקציה ושהן, הבנות, תופענה שתי פעמים ואנחנו הבנים נופיע רק
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 82 | !ההיה העוב חוהשהיה גיליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיור;, הביא בכתבת־שער, תחת הכותרת ״ריגול, חבלה או טיטטופף״ את סיפור־הטפולת של נדפעל האשלג
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 83 | תשבחי 1 / 3 4 1שיש רק סיגריה אחת עד שגיליתי את .6x040^ 80 תערובת אמריקאית 80מ״ימ המחיר5ש׳ מתאים
העולם הזה - גליון 2290 - 22 ביולי 1981 - עמוד 84 | :׳ תמוז תשמ״א22.7.1981 , מיספר 2290 נח 45 המחיר 15 :שקלים (כולל מ.ע.מ. ). אוהב קטינות! אליל המעון מספר בגילו־־לב על חיי־המין
חזרה לתחילת העמוד