גליון 2292

העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 3 | להכנה מידית כתוססת מים
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 4 | מג די ל ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב. רחום גורדון .3טל 232262/3/4 03 תא־דואר . 136 העורר הראשי: אורי א מ רי. ראש המערכת נ יוסי
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 5 | תגרו במובלעות כדי לשמור על עצמם וכפריהם בלבד. ( )5פשיטות צבאיות של מת נדבים ישראלים ואחרים בכל תחו מי לבנין. עמילבנה, עין־חרוד נואוחד שאב־ה של 3יווו 3 חיוך קטן
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 6 | מה הם שמים לד שם ז אם זה מוטורקרפט אתה בידיים טובות כשאתה מפקיד את מכוניתך בידי המכונאי שלך אתה רוצה להיות בטוח. בטוח שאתה בידיים טובות ונאמנות, שירכיבו
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 7 | מאוזן : )1כולאות בתוכן ציטטות! )5״מולידו״ של דון־קישוט ! )10 אבי הבעל; )11 עומד לנ פול; ) 13 ענף! ) 14 מקום ב מעבה היער! )15 כן רוסי! )16 לא לעולם )18 מצבור
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 8 | במחיר המצחיק. 193 לבקבוק! השוה בעצמך במשפחה הוחלט: מאלט (השואה נכונה ליום )27.7.81 שם המשקה מחיר לבוס 80 אג. מאלט 200ח״ל קולה מישפחתי טמפו מישפחתי קריסטל מיץ
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 9 | מכחכים המשך מעמוד )6 ן דושה לעצמנו, להזעיק את דעת ;קהל התרבותית, הנאורה והמת־ ?דמת, בארץ ובעולם, נגד ממשלת־שראל, ותובעים ממנה להפסיק מיד 1ת המישטר הבלתי־אנושי,
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 10 | ?ייט ^ $01א\¥11£ 1 סכין הגילוח הטוב ביותר בשלם. החודש במבצע הברות חילקינסון גילוח בכיף. ללא חתכים. נום ווילקיוסון. ווילקינסט-יצתי החרבות זה 200 שנה. פרופייל
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 11 | מהלב״ — יצירתיות, אינטואיציה או אפילו מחלות״לב ניתן לזהות לפי מצב אצבע אפולו. חדים מימיני גזר החודש: אצבע אפולו — מייצגת, כאמור, את עולם הרגשות הנימי, ומראה
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 12 | ־ תרים את הראש, תראה מה עובר כאן. ־ טמבל, על רוזי מסתכלים מלמטה למעלה. ־ זה אתה אמרת, תגיד לי זו לא תיסרוקת פאנק? מענין מי המעצב שלה, גילי, קובי, מריו חביבי,
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 13 | - 1{(0 9ב מגב ת - ) 1 09 בדג מי ספורט בטריקו ייפפטריקו״- 0 0 9קטיפה בפסים ובמשבצות 009 מפע לי פ פ קו מצפה דמון, ח ל -א בי ב רמי חו מ ה ומג׳דל
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 14 | אוו אב נ ו מנתח את המשמעות שר הש נ י העדתי ל ה קהה אחרי ישיבת־הפתיחה של י הכנסת העשירית. נשיא־המדינה הזמין את חברי־הכנסת ורעיותיהם (אך לא את רעי חברות־הכב־סת)
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 15 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 16 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 17 | מלכת האיים מלכת המים 81 מזמינה את המועמדות הסופיות בתחרות לחגיגה של נופש באי האושר מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד! ב ח סו ת די ד כיז לי ד נסיעות ותיירות
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 18 | 1111ם 1— 1 1 1 1 1 1 מאיה׳!גיח: הזניה וזאיוונית מאיה ינג־לין מתקשה להבין: בין 1421 מתחרים, ביניהם פסלים ואדריכלים׳מבחירי המיקצוע בארצות־הברית, דווקא היא, שטרם
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 19 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 20 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 21 | עי ל מיז מי ־ו בז ב• ה מונ ה קו פץ יוצא מוצלהם אבל אלא לפעמים, בייחוד בשבתות וחגים, לי לנסוע במונית ספיישל. לפעמים אים במוניות האלה נהגים שיש רעיונות ממש
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 22 | 1 1 1 - 1111 טלטהרתהש מנ ת כבר 33 שנ ה בטעמים: שוקו-וניל, מוקה-וניל, וניל-צימוקים. משקל: 400 גרם 600,גרע $18*115$ 01107 גלידה מן הטבע •־ הקניה / ג הטובה
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 23 | גרץ. מגע של יוקרה. הדלקתי ונדלקתי על הצבעונית של 0612ז 6 פאר תוצרת גרמניה טלויזיה צבעונית ״גרץ״ היא גאוות חדר האורחים. נגיעה קלה בכפתור מעבירה בך תחושה של
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 24 | חברת־ ה כנ ס ת. ואיך נדבק החייב החדשלכסא! שערך בקבלת־פנים 01 נשיא־המדינה, לילדים בקייטנת־הצנחנים, ה ציגו הילדים לנשיא שאלות רבות, שהוא התקשה לענות עליהן. אחד
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 25 | *11^1ך 0 0 !1 11:0הוא הבארמן הנרי לי• | #11י יי 1בר, שהשקה את הנו־ כחים בבירה מחבית. איתו בתמונה דליה שני וויוי אודיו• הנרי גילח את שיער ראשו לפי צו האופנה
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 26 | הארדט, שהיא בעצמה בת מזל אריה, שתתה כמויות עצומות של יין והבטיחה: שנית 601 לא תי פול! התלבושת השולטת ב־601 היתה מיכבסייס קצרצרים ועגיל בצורת עלה צמוד לאוזן
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 27 | מדריך לרוכשי טלויזיה בחרל שאוב־לורנץ 111 הטובה בעולם 1131 פירוט מחיר סיטונאי (אט תצליח להשיג בזה) הובלה לשדה התעופה בגרמניה הובלה-תעריף !1ו9ו6׳*ז6״ 0 בטוח
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 28 | ר 11ת 1003 עובד וההווי המייוחד של תנועת־הנוער באותם ימים, עיצבו במידה רבה מאוד את אופיי. אני זוכרת נאווה ואחיו 1 1 0 שי, משחקיב | / 11 11י 1 בחצר בית הוריהם
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 29 | דוו 11.111 1 1 . שעו ־ 11 1 / 13ן \ ,ועו 1 1-11־ו־־־יו -־ עוונו \ ,ון אי־אפ שר לדעת מתי יבוא המ שיח. מפני ש ת אריך־ ( 0׳ חורף מרתק מנבא ה אסטרולוג הרצל ליפשיץ.
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 30 | השוטר ביקש עוד נייר ועוד נייר, ותוך כדי רישום הדו״ח אמר ליבין בגאווה :״בזמן האחרון יוצא לי לעשות רפור טים לאנשים חשובים.״ ! 8הבדרן שלמה (״ג׳ינ- ג׳י׳) גו לדברג,
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 31 | כאשר היה חיים לסקוב מפקד בית־הספר לקצינים, הוא בחן באחד הימים את הצוערים .״אתה מפקד־מחלקה. אתה עומד בראש גיבעה• פיתאום נפתחת עליך אש. מהו הדבר הראשון שאתה
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 32 | ^ מעשה הראשון של הכנסת העשירית היה בעל י י משמעות רבה מאוד. היא בחרה ביושב־ראש שלה: מנחם סבידור. לאחר מכן, כאילו התעייפה מן המאמץ הכביר, הלכה הכנסת לישון. היא
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 33 | ון1 מינוי!־יד ג סגני״־ שר י כהסכם הקואליציוני כין הליכוד, המפד״ד ותמ׳׳י נקבע שההסדר שנקרא ״החוק הנורווגי׳ ,יחול גם 7ן ל סגני-שרים ולא רק על שרים. על פי החוק,
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 34 | במדינה וכאילו לא די בכך, הוסיף או הסקרים שהמערך היה מנצח 1 בבחירות האחרונות, ביתרון מו הים של תישעה מנדאטים, אי1 עמד בראשו יצחק רבין. כפי שהתלוצץ הוגה־דיעות בר
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 35 | ורשבסקי -פריליך העולם הזה
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 36 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 37 | מאתמ איר ת ד מו ר1 מ׳ ינעיו את מכונת הדנוס? אויווו! הפעם נתחיל בבדיחה, עם אין קוראים לזה, נמשל. ובכן, מעשה שהיה כן היה : בעל דפוס נהג לשלם מדי שנה את מלוא המס
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 38 | * אגודת־ישואד תקנו חחנת־וו,ו ]?סחוית־ותית * לבני שינות־ההסדו ״נ1ו 500 דיווח פרסיות * נמדהתעונה יוגנו בשבת, בבתי־חחוויס לא חיה חידוד שבת * כזורגד מותו, רצה
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 39 | למוסדות דתיים סכומי־כסף גדו לים (בהסכם לא נקבע כמה, אך חוגים דתיים ציינו שמדובר בכמה עשרות מיליוני לירות) ,כדי ש אלה יפתחו אמצעים טכנולוגיים מודרניים לשמירת
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 40 | בעוד שתדאב׳ ב מבלה ׳ 1כ ימ ישי וו ווי , יצרה הבוהיו>ה מ ס 1ותשל אחורי הבוהימה מסביב לבאר של הג׳יי יו שבת הבוהימה. המחירים במקום אינם יקרים. לא אחת נוהגים בעלי
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 41 | אף איש בוהימה אחד לרפואה. הבוהימו! בחרוז לבלות בג׳יי דווקא בימי חמישי, ואז אי־אפשר להכניס למקום אפילו סיכה. שותפו של יגאל, קרול ינושבסקי, ש הגיע ארצה אחרי שהות
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 42 | הזבנג במדינה סך מעמוד )33 ,שתבעו נסיגה כוללת מן וחים הערביים הכבושים, בת ? לשלום. !גישתנו הראשונה, אשר הת ה בדירתו של עמיתי וידידי ן דולו, מעורכי לה מונד, קפת
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 43 | הואשוו שר אויס: ארי לנדאו סגן שו־הביסחון גורו, שמואל תמיר, לגרוע ממיש־קלה וליטול מממשותד, של ראיית־הסיוע שהובאה לעדותו של אותו עד, המעורב בעסקי העבירה. ״מאחר
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 44 | ״לא טוב היות האדם לבדו״ הכרויות למטרת נישואין 2 19 שנות מוניטין העסק הנבחר לשנת 19 1981 :רעים ^ תל אביב, רח׳ בן יהודה 58 טל 03 282932: דרושה מכונית מודגם דנו 4
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 45 | סתיו בחלומות כולם כולם, בלי יוצא־מך הכלל, ליוו בדריכות את הריונה של שלומית אה רון, מהכל עובר חביבי. וכבר סופר שח ששו שמא תלד על בימת האירוויזיון. אבל לא כולם
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 46 | הדו־־ח על האקדח חנקי אינו המימצא היחידי שהועלם במישפט שבו שקיבלו לידיהם, לפני כשנה וחצי, ~ עורכי־הדין נחמה וזלמן סגל את ה טיפול חמישפטי באסיר-העולם סלומון
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 47 | מלכי העולם־התחתון של תל-אביב, בעל שתי חנויות בשוק־הסיטונאי, ומבקר קבוע במועדוני הקלפים שברחובות הסמוכים ל- רחיב הירקון. סלומון אבו היה אחד מ ראשי
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 48 | משך מעמוד )13 ״כין ~טקורכיך~ של״ טגח׳ם ;ין מעורר עתה הנשיא *גה גוברת והולכת — דאי; הגוברת כימעט מדי בוע. אץ להם כל ספק גף שבמוקדם או במאוחר ולק המערך את
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 49 | אנא אבן מדנו ער הנתק שנוצר בין שראו ואוצות־׳חברה, ער החרשת נוחו שר מישוד־חחוץ, ער בשיטת חוגר שר הויפרומטיה, יחסיו עם יצחק רביו, העצב במיפלגת העבודה ראתו ההפסד
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 50 | (המשך מעמוד )41 הנערה הצעירה הגישה לנו מיץ תפוזים קר בכוסות גבוהות ועוגת שוקולד. אבא אבן הזדרז להיכנס לחדר״העבודה, העביר את שיחות הטלפון המיועדות לו לקו אחר.
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 51 | שלי, לעזוב את אנגליה מיד, שכן נגמרה לו הוויזה. • מדוע, לדעתך, נקטה ארצות הכרית עמדה של סבילות כתקו1 הבחירות? איו לי טענות לארצות־הברית, היא לא רצתה להתערב
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 52 | הכבוד האבוד (המשך מעמוד )54 היא טענה שהיא האמריקאים עם ישראל דפני הבחירות? אמרו לעצמם שאין טעם להיכנס לדיאלוגים עם ממשלה שלא ברור אם תמשיך בכהונתה• הטעות
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 53 | 17 יש דא היה חושד באשה כבדת ׳ הגוף, הלבושה בגדים מרושלים, וה בתל- מוכרת תירם בתחנה המרכזית אביב, כי היא בעצם מנהלת מעצמה כלכלית רבת־ממדים. אבל לבנה בורמנד, ,28
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 54 | סרטים העונץ אס! הלוהט לילי מארלן הוא סיפור של שיר, שהפך פופולרי מאוד במילחמת־העולם השנייה (ראה יומן אישי) .אומץ על־ידי הצבא הגרמני ועל־ידי חייליהם של
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 55 | שד,קהי רוצה ,״שמאלץ״ טהור, ושאינו עוד איש־המצפון שהיה פעם. מחוץ לגר מניה התייחסה אליו הביקורת בהבנה גדו לה הרבה יותר. בנקודה אחת צדקו הגרמנים: הסרט היה השנה
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 56 | (המשך מעמוד )51 למחרת הקיפו את ביתו לבנה וחבריה. ׳הם צעקו וקיללו, ודרשו ממנו לבטל את תלונתו במישטרה. הם גם הביאו עימם תיגבורת — מסיקה, בחור חזק הידוע
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 57 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 58 | הטב עיי םשלע סי ס מיץ טבעי אמיתי, באריזת קרטון, מוכן לשתיה למיצים הטבעיים של ״עסיס״ יש טעם אמיתי של טבע. כאילו קטפת את הפרי זה עתה, במו־ידיך. תענוג לשתות אותם
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 59 | יום דביעי * סידרה לודרים: עולמו שד וולט דיסני (5.30 — שידור כצכע, מדבר אנגלית) :הפרק בובי הכלב הנאמן מספר על כלב מסור ו כורסה: מהון להון ( — 11.10 שחור לכן) :
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 60 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 61 | /ד י־
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 62 | כל המתמודדות על תואר מלכת המי 81׳ תניסוה ותתא ותנה באי כרתים ערירי חברת בית ספר לקוסמטיקה מודיע החלה ההרשמה לקורס בוקר לקוסמטיקה אשר מתחיל ב־2.9.81 קוו1 אלפי
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 63 | גבוי ונשים מגינים ער המאמר הבוובוקם יב שר האשה האוסטרלית שטענה ני גירוי הדגדגן מביא אשה לידי א ורג זמה ^ אם רימו אותו במשך ארבעים * שנה? — שואל יהודה לוויתן
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 64 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 65 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 66 | שרת /איש ממאדים שד נצחון ״קל לומר מלעשות!״ אמר מנחם בגין באוזני משתתפי כנס מישפשנים בינלאומי בירושלים; אחרי שהתהלל לפניהם על הפלת מיג־ 25 סורי. וראו זה פלא, גם
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 67 | בקיץ אני שבר
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 68 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 69 | ועיה־דברצחר וזיח־ סיידר הגליל. מתפוחי העץ הטריים והמובחרים ביותר. סיידר טהור וצלול ללא תוספות מלאכותיות שבא אליך הישר ממטעי התפוחים של הגליל. שתה אותו לבריאות!
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 70 | איך הגיע מר ר. ב .פילמר מיוהנסבורג למסקנה שבישראל יש שרות טוב! בין שבעת המקומות הראשונים מתוך עשרות חברות־תעופה הוא טס אל על. בינלאומיות. יותר ויותר נוסעים כמו
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 71 |
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 72 | המפקד הצעיר ביותו שו נו אבאח מספר על שיטותיו ובעיותיו ומודה: או עוואף לחיות 1צי1 ג תיי ח סו הו ! ^ אסיר אלי ישראלי נמצא מת בתאו, 9י בכלא רמלה, זמן קצר אחרי
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 73 | א! שואף להיות נציב פיתאומי מן החברה ומן המישפחה, ה־פירסום בעיתונות, כל אלה פוגעים ב עציר ובבני המישפחה, ואתה חש במתח הזה, העובר מן הבית אל בית־המעצר. צייו בבית
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 74 | צינוק ודא שימוש ״מזה חצי.ישנה שלא ישב אצלי אסיר בצי־נוקד מספר מפקד הכלא• ״אני לא מאמין בשיטת הענישה הזאת. אני הולך על הבסיס שכל אדם שואף לשפר את תנאי חייו.״
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 75 | מטעם בחסות : ״אברהם קולדה״ תכשירי בחסות עעזזדית־ ג סו & ס רו ה חברת הנסיעות ״דיזנהויז״ * חברת הבנייה הבונה בראשורלציון, פתודתקווה, רחובות ותל־אביב בית האופנה
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 76 | זו ם! ! 11111 ז ר נו 111-17111 11־ 111־ ש שו ! # 1111.1111 וו* 11יךי1 ב] גזר ! לפלאטו, שנזהר מאור ביציאתו מהארץ, נתפס פיל־פ דה־קלאוק כשנסע לאירופה את המציאות
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 77 | סודי ארץ־הקח־ ש נ 1ס ח בן־נר ..דש, בטל פי ה ם את שד ההעב רי ת ז מזבלי ם אותה בגלליהם ו ..אותה פ קי ק ה אקר אי ת של ריגו ש...״ מקור חתיכת חיים בחמש שנים
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 78 | עגבים־ /אייט־הא־מגדדות ( /שיקל) שגר (שגל אלפים) /ושגלו עלי אהבה /שגול מרכבה /משגולת /שיגלא ( /שריפה) שגילה (חנק רבו׳) /איומה כנישגלות / פתשגל /שתגלן • /מתגלנות
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 79 | דגיאד שהף!ו!! 1גמע דו מי ה גיליון ״העולם הזה׳׳ שראה אוד השבוע לפני 25 שכה, הקדיש את כתבת־ודצער לחבר־הכנבת יצחק רפאל, תחת הכותרת ״יצחק רפאל — שחיתות במערומיה״
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 80 | חשבתי 1שיש רק סיגריה אחת עד שגיליתי את 80 תערובת אמריקאית 80מ׳ים המחיר 5ש׳ מתאים
העולם הזה - גליון 2292 - 5 באוגוסט 1981 - עמוד 81 |
חזרה לתחילת העמוד