גליון 2294

העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 1 | שנה 45 וד הסתבכות ל אריה נאור ח 1שיי המחיר 15 :שקלים (כולל
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 3 | שער קי ד מי: שער אחורי: פרשת הסתכנותו שד מזכיר הממשלה אריה נאור, עם הקריקטוריסט רענן לוריא עדיין לא הסתיימה. עכשיו חושדים כנאור ש כעיפלוי ׳הם תבך הטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 4 | האחרונים. אותרו בניינים, ואחת מיחידות המישרד כבר עברה לירושלים. בינתיים הוחלט במישרד־החקלאות שסגן־חשר גרופר יהיה אחראי על תקציב חמישרד. קרע נוסף חודשים .״עד אז
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 5 | במדינה אשתו, בתו שד מנקד כבאים, בוהה מן הבית העם ארי? תרד השטחים הפצצה הדאשוגח שד שר״הבימחון שדון נועדה לפתוח לפניו י אופציות מנוגדות כד מי שמכיר את אריק שרון
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 6 | מאוון: במשק מתי האינכלציה היא טובה הביקו ש מול ומתי ־ היא של מפא״׳ ההיצע מתברר שהאינפלציה בכל מיקרה היא פגע־רע• האינפלציה עד , 1977 ואולי גם בימי ארליך והורביץ
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 7 | י §1981 מחיר לצרכן 1600 שקל כולל מע״נז, בתוספת סרט צבעוני וורתיק. לחודש אוגוסט בלבד מצלמה מקצועית לצלם החובב. זוכר את המצלמות ״המקצועיות״ והיקרו ת שתמיד נ ר או
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 8 | במדינה פרשות 1תך תמדוגז מיהו האיש המיסתורי שתבע לרין פלילי את פלאמו-שרון? מואל פלאטו־שרון מכיר היטב האדם שהגיש נגדו תלונה ית במישטרת מרחב הירקון ם אלה. למעשה
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 9 | \11 זיח1\1 11111*11111 גלוריה סטיוארט, היום גליה סופר. גליה היתה הקריינית הראשונה של הטלוויזיה הערבית, אשה ש ריתקה ביופיה מאות אלפי צופים, גם את מי שלא הבינו
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 10 | איו הוכנה המלכודת שבה נתפס האיש המבוקש ביותו בישראל חומדת ברומא ל א הכינות שכאשר את נוסעת אליו, את מביאה את המיש־ טרה בעיקבותיך?״ שאל עיתונאי את בת־שבע אהרוני,
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 11 | מי אני? נכון, אני פנדי. שובב וחדש בשכונה שלכם. יש לי הזדמנות פנדנדית להציג בפניכם את מוצרי ״בר—קפד, מוצרי איכות להכנה ביתית ההופכים במהירות ובקלות למשהו טעים
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 12 | א רי א ל׳ מכבי. בירה
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 13 | ת שנץ מכחכים העולס הוה לא קבילה מדוע לא התקבלה בישראל תבניתו של הנסיך ה סעודי פא1זד! מאוזן : 4£4113ש, *£0£ ) 1כינוי לאוצר כתבי־יד של היהדות שנמצאו בקהיר;
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 14 | מכוזבים ־קדם־ מכללה למח שבים ו מ ערכנ ת מי דעבעמ (אות אפקה. טל 4 8 2125 .ת.ד 2 4 2 0 5 .ת א 69010 •קדם־־ פו תחת לפניך עול ם מחשבים ומלואו למד היום ץ ות מקבוע
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 15 | לבב הכותנה המעולים לא הגדולים ביותר־־אבל הטובים ביותר _ ח ס כון לחינוך׳ גבוה לכל תושבי הארץ ההשקעה הטובה ביותר מכל תכניות החסכון ־ 5+27 ריבית נצברת וצמודה
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 16 | שלש אריזות ויטו במחיר של שתים מבצע אביב 81 (המשך מעמוד ) 14 אחד מהישגיו היה יצירת עדת עתונאים נאמנים (יונייטד פרס) בעמדות מפתח בעיתונות הישרא לית. על אף שעברו
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 17 | אם ילדך משרת בצהיל או עומד להתגייס בקחב(ממל )16 בנק לאומי מאפשר לך לצרף את ילדך לתכנית החסכון ״כח לחיילים״ באמצעות הלוואה לא צמודה עד ״ 3000.שקלים בריבית
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 18 | זי מבא בוו ה: דו ״ ח־ קניג במהדורהאפריקאית מאמרים המופיעים בעיתונות המערבית, וגם הישרא- לית, משקפים לרוב את הגישה הגיזענית, לפעמים התת־מודעת, כלפי אפריקה, כמעט
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 19 | מלכת האיים מלכת המים 81 מזמינה את המועמדות הסופיות בתחרות לחגיגה של נופש באי האושר מציעה לכם את כל תענוגות יוון באי אחד! ב ח סו ת ד*דכיזל*ד נסיעות ותיירות ימים
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 20 | בנינזיני וחד החודש: אריה פגישה בי שני אנשים המשתייכים ל- ¥אותו מזל יכולה לגרום לעתים למבוכה, ¥לתיסכול, לרוגז או לתהייה. שניהם יכו¥לים להיות שונים כל־כך האחד
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 21 | הרבה יותר ממיץ ממותק! * יותרמרוכז -שימולבלתוית! הסימן 648x מעיד על רמת הריכוזיות הגבוהה. * יותר מיץ טבעי ־ הנותן לו את הטעם הנפלא. * יותר גדול ־ 750מ״ל במקום
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 22 | ב ש 9הטעם הנבחר באמצעות שיטות הייצור החדישות ביותר. בגלידה של שטראוס אפשר להרגיש מיד את הטעם הטוב של גלידה אמיתית. לכן, אין זה פלא ששטראוס זוכה בתארים ״הקניה
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 23 | *ב חוא!*/ חשלום מעונת הנחיהת שיתקה את שלו ם־ענ שיו־והיונים ב מ עון מבקשים להחיות א ותה פני חודש היוזד! המילחמה בלבנון בעיצומה. טילי €קאטיושה הבריחו את תושבי
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 24 | שעוני עצר-עוצרי נשימה! 0 1 1 1 £ עולים פחות ממה שהשבת. ב>א> ת השילוב האמין של: קופסה מפלדת אל-חלד (לא פלססיק!),זכוכית קריססל, מנגנון קווארץ, אסימות נגד מים
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 25 | י שלום. שלום — (המשך מעמוד )23 נסיון של הקיבוץ־הארצי לחזק את הקשר שבין הקיבוץ ותושבי הערים. על העצרת האחרונה של שלום־עכשיו, לפני הבחירות, הוא אומר: ״התחושה שלי
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 26 | ^ §1י ע קב טשרוו /איש מ מ אדי ם יצואן אמינות מוסמך משום־מה איני מצליח למצוא את הידיעה הזאת בעתונים, וזה למרות היותי קורא מושבעוחד־עין של ארבעה עתונים יומיים
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 27 | מטעם בחסות : ״אברהם קולדה״ תכשירי הווו ל 0 בחסות עע״זית־ חברת הנסיעות ״דיזנהויז״ * חברת הבנייה הבונה בראשודלציון, פתח־תקווה, רחובות ותל־אביב גינדי בית האופנה
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 28 | ) 11 שינן ב 11ו ל 1ו ג׳זזף בטריק קנדי: האיש מדיח נבט והגונים ג׳וזף פטריק קנדי מביא את הישועה לאמריקאי הקופא בקור החורף — צינור של דלק שיצא מוונצואלה והגיע עד
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 29 | נדססובו ריב!. :סופו־אבא ק, שבו־בן לאיי הילד שנגזר עליו להיות היחידי באמריקה שלא יראה הקיץ את ״סופרמן 2״ ,רק משום שהוא בנו של סופרמן, הוא מאתיו ריב• הילד
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 30 | אנונויבו 1111113. איואבל 1310 ואדי מיטשל: דוק״נרול על ₪זל הכוכבת המודרנית התורנית, איזבל הופר, ו כוכב הרוק׳נרול המיושן של הפופ הצרפתי מצאו קרקע משותפת לרקוד
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 31 | סקופ השבוע: דויד לוי הצביע בעד הקומוניסטים בבחירות לכנסת הרביעית ב־1959 8 1האם זה יכול היה לק רות? האם דויד לוי הצביע בעד המיפלגה הקומוניסטית? השבוע גילה זאת
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 32 | •11 שהיו, הוו*0 ״אשה היא כמו מפת העולם. בגיל 20 היא כמו אסיה — היא חמה מאוד, בגיל 30 היא דומה לאמריקה — היא מאוד מתוחכמת, בגיל 40 היא כמו אירופה — מיסתורית
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 33 | מישקל כבד יורם יוגב נושא על כפיו את אשתו שרה למרות מחאותיה הנמרצות. השניים, לכבודם נערכה המסיבה., נראו נהנים עד מאוד. הם לא הפסיקו להשתולל עם אורחיהם במשך כל
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 34 | חברת ״אל־ ־ שבת 1 .בי1ם ״ ! בהקשר ל״ריב־ההים- טורי״ שבין שר־האוצר יורם ארידור וכתב־מבט אלישע מנכ״ל נזכר שפיגלמן, רשות־השידור לשעבר יצחק לי צני, שיחסים מתוחים
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 35 | על״ תימכר בכל יום שיש* לגד של הראשון תיקנה בחורה. אלא אם כן... אותו מדוע אינו מופיע לעי תים תכופות יותר בטלוויזיה. הח״כ הג׳ינג׳י מתלוצץ שהוא ממתין לשידורים
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 36 | בל תי ם מאת דניאלה שמי רפי נינת נרם לסהרה בשוק נקנה ארגז של תות בז יל הזו ל רפי 81 מפיק כלבוטק, גינת, סיפר שלפני שבועות אחדים הלך לקנות תותים. כשהתקרב לדוכן,
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 37 | אל התאבה! ך עלבתי עד למעמקי נפשי. על המירקע הופיעו ארכיאולוגים בכירים, בחברת מנב״ל מ״שרד־החינוך־והתרבות, כשהם יושבים בהכנעה לפני הרבנים הראשיים ומתחננים על
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 38 | בגין והאדון שטונהל במיכתב הגלוי שלו ל״אדון שטרנהל״ ייסר מנחם בגין את הפרופסור ממיפלגודהעבודה, שמחה על הפצצת־הזוועה של חיל־האוויר בביירות. בגין הוכיח כי
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 39 | מתאים לי... תמיד חשבתי שיש רק סיגריה אחת - עד שגיליתי 80מ״מ, תערובת אמריקאית, המחיר
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 40 |
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 41 | 1ננ ^ 1בננש 1^ 1ב ^ פחררה הוז ר רזי ת ליי בו ר וחווסאווז סלי םנע ־ ח. י צ רו חו סטדש? קו ק ה -קו ל
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 42 | לויהמו יש המון העמים ועוד אחד שאיו לאחרים ההעם של פעם. כל הטעמים, כל המינים, כל הגלידות שכולם אוהבים גלידת שמנת בטעם אגדה, יוגורט״בלקן״ ״בלקו״ יוגורט קפוא
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 43 | האוכיאודוג שמריה גשמו מסכו ער מוז־ הקנאים ומרז ב ד סננ א, ת 1ק ד את יהושפט הרכבי וטוען כי המדד הציל את העם היהודי מהיטמעות וגרם לפריחה רוחנית ותרבותית גל
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 44 | חורבן המיקדש גרס לבדיחת הדת (המשך מעמוד )43 ה״ ,50 למד ארכיאולוגיה ופרה־היסטוריוז באוניברסיטה העברית, והיה הסטודנט הראשון שהתקבל לאוניברסיטה ללא תעודת״בגורת.
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 45 | יישרף בית־המיקדש תיפול רוח היהודים והמרד ידעך. טיטוס, אליבא ד׳פלביוס, אמר לא! אבל עובדה היא, שלמחרת נשרף וחרב בית־המיקדש. • דפי פלאכיוס היה אפשר לפכות את האש.
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 46 | הצע? הדחוי ערק מסינזת גישנחתיות 1-־0₪ 30 וינ חתחפה מספר שפיק :״עאדל לא האמין בקו הפוליטי שלי. הוא לא סירב להתגייס, אלא להיפך, סיים קורם בהצטיינות. כבר היו
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 47 | ביתה אחרי כמה שעות, משום שרצה להתקלח ולא הצליח להסביר לאחיות את רצונו. עם אלות־גומי בחדר-נשים ספרת אחותו של עאדל, נהירה בת י ה 14״התעוררתי משנתי, כששמעתי
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 48 | קולנוע ׳סרטים אבירי ם תזו ת 0 ^3313 ״העתיד הוא כמו עוגה. עד שאינך טו עם ממנה, אינך יודע מה טעמה. משטעמת, כבר מאוחר מכדי להחזיר אותה.״ זאת אחת מאימרות השפר של
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 49 | אלא ששני דברים עתידים להפר את ה־אידיליה: אהבתו של האביר האנסלוט, ידידו של המלך, למלכה גיונבר והשלווה הארוכה שביה נתונה הממלכה. אחד האבירים מאשים את לאנסלוט קבל
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 50 | (המשך מעמוד )37 האם את זאת נשלים במדינתנו, מתוך אמונה אווילית שהיא !תשמור על הלאום ך ^ אגדה של בחזר־הישיבה שומר הגחלת הולידה את האגדה של ״החוז רים בתשובה״. הם
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 51 | יום רביעי 19. 8 • כלט: נשים קטנות ( — 5.30 שידור כצבע, קריינות כאנגלית) .הרומן הנודע, אותו חיברה הסופרת לואיזה מיי אלקוט (הוקרן ב שנה האחרונה בטלוויזיה) ,עו בד
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 52 | גבוים ונשים ממשיניס להגיב ער מאמוה הבוונוקסיב שר האשה האוסטרלית, הטוענת נ׳ רק גירוי הדגדגן מביא אשה לירי אורגזמה ן• וגה הדרי 45 אם לבן, היא אחת העורכות,
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 53 | נפתחה, שגילתה שהיא אדם — אשד— , בפני עצמו. אילו היו הגברים מקשיבים לאשר״ כפי שעושות זאת ידידותיה׳ היו זוכים ב הרבה. אך הם אומרים עליה שהיא עוסקת ברכילות. עיסוק
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 54 | מיסתוד• האורגזמה הנשית (המשך מעמוד )53 נות אלא כיצירת קשר מאוד אינ טימי. מין נתפש תמיד כמשחק רציני. מדובר פה בשני אנשים עם רג שות, ואסור לפגוע בכבודו של אדם.
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 55 | אבל הפוטנציאל שלה עולה על זה שלו. מיהו אותו גבר? הוא חי בסביבה שבה האקולוגיה הו רסת אותו• הוא מעשן או שואף עשן של אחרים, ובקושי מטיל את זרעו. חדר מדרגות או
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 56 | במדינה דרכי אדם האיש ממטולה מציעה נווד הטוען שהוא יצייר בן ,87 מסתובב בזי פרוטה טיולים נוזדריס אמהות העוברות ברחוב ב ך יהודה בתל־אביב ממהרות להגן על ילדיהן
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 57 | לידיה לא פנן ייה יותר הרבה זמן הסתובבו סביבה כל הגברב רים הכי מדליקים בעיר. בזמן האחרון הם ממשיכים אמנם להסתובב, אבל מקפ לים את הזנב והולכים לפינה. מכיוון
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 58 | לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לא כול בנזקסיס, המיסעדה הידועה שבפריס. אבל אחת הלקוחות הקבועות של מקסים הודתה כי כלב היווק שייו־טרייר שלה זכה לאכול שם. היא פשוט
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 59 | ר י -ו ע לסרתין , 81 הן יפות ונעימות: פשוט לא תרצי להוריד אותן אז כדאי שתדעי כי מלבד האמבטיה זה מאוד באופנה להסתובב איתן בבריכה, על שפת הים או סתם בין חדרי
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 60 | תמונה נינוחה עם גברת. ז 96ז 3ד דיאודורנט * #י ן . רעננות מיוחדת מאד לאורך כל היום. דיאודורנט פינוק הוא צורך אמיתי בתנאי האקלים של הארץ. דיאודורנט פינוק מונע
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 61 | 1ה היה ה הוג ה הו ה שהיה בגיליון ״העולם הזה״; שראה אור השבוע לפני 25 שנד, בדיור) ,פורסמה עדותו של מפר,ד האצ׳׳ל (אירגון צבאי לאומי) הראשון, אברהם (״גידעון״)
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 62 | עיר המיקלט של הדה בושס ^ הסעד החלקי של סעיד ^ חרוזי בעלה של נעמי שמר ^ מחקר ישראל, ברמה בינלאומית קברים הדה בושם, מבקרת־תרבות שנונת־עט, פירסמה במהלך השנים
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 63 | שאהבתי, והוא שאל אותי אם א;יחצה לשבב איתו על קבר אבי. רציתי לשבב איתו, ואזלי כף הייתי מחזירה את אבי לחיים...״ הסיפור אבק בכראמה גם הוא מצבה! מצבה לכפר הערבי
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 64 | ^ תה רואה את שתי אלה? הן / /י * משוודיה. אתמול סיפר לי חיים כי הוא פגש אותן בדיסקוטק של צ׳ולי, רקד עם הבלונדית, ואחרי שעה היא כבר נחנה לו. הם יצאו לשרותים, ושם
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 65 | גילו כי הדירה נמצאת בקומה השניה, והדלת הנעולה אינה נפתחת מבפנים. אחרי חיפושים מצאו צוהר שפנה אל חדר- המדרגות, והשתלשלו דרכו אחת אחרי השניה ויצאו לרחוב. שם מצאו
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 66 | 3־ 5 0 0נעוותניריכיניותעובדות נשי י שראליות רבות נאנקות הנערה הפיליפנית שניצבת ליד דוכן הירקות העמום באחד השווקים ובוחרת לגבירתה ירקות. רוב הנשים הישראליות
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 67 | :שואל נמחתות נעוזוות־נית. ׳]׳הן להשגת נעוות ארה רות עליה מכל מישמר ונזהרות למנוע את גילוייה על־ידי השילטונות, משום שאין בידיהן רשיון־עבודה בארץ, והן חו ששות
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 68 | ה מי לחמה על השפ חו ת ה פילי פיניו ת (המשך מעמוד )67 ישראליות. בפיליפינים היה גובה מהנערות התמימות 500 דולר תוך הבטחה שתמורת סכום זה יסדר להן רשיון־עבודה
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 69 | דגלים יפות הן רגלים בליאות החליקי לסנדלי ״שול״ ומיד תחושי בהבדל: רגליך תרגשנה ותראנה טוב יותר. את כל היתרונות של סנדלי ״שול״ תמצאו בסנדלי העור -דגמי 81׳ הזהרו
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 70 | בקיץ אני שבר לנו 11ט 1ה. 961 £ 6
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 71 | פרס חשוב מיד לאחר שנבחר רונלד רגן לנשיא ארצות-הברית, הופיע הח״כ (דאז) יהודה בן־מאיר, איש המפד״ל, בראיון קצר ובלתי-נשכח בטלוויזיה הישראלית. בן- מאיר אמר שהוא
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 72 | שתי ה נש ים :המשך מעמוד ) 10 נדיבות ליבו של גומאדי כבר ;יתה לשם דבר. כל מי שהסתבך :צרות כלשהן, או שהיה זקוק ן כסף פנה לגומאדי, והוא נהג לעזור .״הצרה עם רחמים
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 73 | בת. אך גם חלקה של בת־שבע לא שפר הרבה יותר. למרות ש אחרוני הקפיד לחזור כל לילה לביתו, היה ידוע בחברה כפליי- בוי. הרומן המפורסם ביותר שלו היה עם ברכה שוורץ,
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 74 | ם *ומרים ...מה הם *ומרים מ ה הם *ומדים מ ה הם *ומרי . זאב שיף: צחק אח?: ח״ם? 1פמן: ׳נגע בעסקי של אם בארזים נבלה שלהבת אז... חבר״הכנסת לשעבר, יצחק יצחקי, לא
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 75 | 1ה הם אומרים מה הם אומרים ...מה הם אומרים מה הם אומו שוש עטרי: א לון עברי ורבי!: נ תן: .אצלנו בארץ שיגעון :״ העתידשרי ״ אני 1ג ד עי קו ר כל מ מז ר מלן־!״ טמון
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 76 | משה וויבקה נאסה, ששלושת דדיהם נ שו ט ובג׳ שנה וחצי בצויך בחוצריה, עונו השבוע בוית־מילה לבנם החד ש, דורון, ומקווים ל קבל בית חו ש במדינה (המשך מעמוד )73 אחרי
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 77 | אהה היווה מלכח ־ יופ ׳ ,השבוע היא נבחרהכנסיכתהכינרת דור . של ליופ 0 1 1 1 0הביטוח אורנה אירני יו־רדת מן הבמה לאחר שרואיינה על־ידי המנחה מני פאר. ^ כינרת נשקה
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 78 | התבזות שעזרו לבחירת נסיכת הכינרת לנשף שנערך על מדשאות הפאר של חמי טבריה הצעירה, הגיעו אלפים מתושבי טבריה. הם זכו לערב גדוש של יפהפיות, אמנים ותצוגות אופנה. כל
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 79 | הסיפור מו שלמת,טבעית ונ א מנ הלמקור 9 ל א די ל צל ם בפיל ם קוד אק. ־ייי לו ם * לתמונה מושלמת דרוש _נ״ר צילום העולם מצלם
העולם הזה - גליון 2294 - 19 באוגוסט 1981 - עמוד 80 |
חזרה לתחילת העמוד