גליון 2304

העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 1 | ל׳ תשרי תשמ״ם שנה 46 ;מחיר שקלים (כולל מ.ע.מ). אשתו שר אריק איבדה את
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 2 | קפה טהור טעם טהור.10070 , עלית לקחה את הטעם הטוב שבקפה ונצרה אותו בכל גרגר ספלנדיד! החרוש הטכנולוגי הנפלא ״קפה נמס המיוצר בשיטת האגלומרציה״ הגיע לישראל.
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 3 | שער אחורי: שער קיד מי: הפלה בחודש הרביעי מעשה־זיעה בעיירה השימחה במישפחת שר־־הכי־טחון אריאל שרון נקטעה. אשתו, לילי, שהיתה כחודש הרביעי להריונה, הפילה. ככית־שאן
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 4 | חמר לאקיבל שיבות סו דיו ת ת פ קי ד ב ט לוויזי ה האלוף דב (״דוביק״) תמרי, עמד לקבל את תפקיד ראש שליחי הסוכנות היהודית בארצות־הברית. כרגע האחרון החליט צכי
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 5 | במדינה העם חו ל הטיר 1ך מיפילגות גי ס ה ימווה? גמה שוגה ימית מטהראן, מטריפולי ומדמשק? מי מטורף יותר — הקנאי ה־דתי הרוצח מנהיג לאומי, או ה קנאי הדתי השמח על
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 6 | השבוע גיאו כולם. ירדנו מהאוטו. חשבנו שרוצים לדבר איתנו. פיתאום התחילו לירות. שמעתי צעקות. הרגשתי מכה בראש. כדור נכנס לי לראש. כדור נכנם לכף היד שלי ויצא מהעבר
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 7 | שניים שוכבים על האדמה והחיילים עומדים מעליהם עם נשק אוטומטי. הקצין אומר להם: מאיפה אתם? אמרו: מכפר־קאסם. ״פיתאום שמעתי אותו אומר לחייל: תקצור אותם ! זה המישפט
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 8 | בראשית הריונה(מימין)התה ויד שוון משוסעת •3הסינון שקינוה עד עצימה נושא פוי. אך לפתע חשה ברע... אמיתית, בידעה מראש כי לא תלד אלא ולד מת. היא עמדה במיבחן זה
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 9 | לודם תגידי שאת אוהבת אותי. ג לי דוני ת ח טי פי ג לי ד ה * רג עי ם ש ל הנ א ה ש צ רי ךלח טו
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 10 | מיסתורהריביתעל האוברדראפטהריבע!! י בארץ יש כימעט לכל אחד חשבון עו״ש (עובר ושב) בבנק• באנגליה, למשל, יש רק לאחד מתוך כל שלושה מבוגרים חשבון בבנק. בארץ, כשאתה
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 11 | פעם קיבלתי קנס־פיגורים, בגלל חשבון ששכחתי לשלם. מאז נתתי הוראות קבע. הבנק לא שוכח והחשבונות משולמים בזמן. •חשבונות חשמל •חשבונות טלפון •מ שכן-חיובים על פי
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 12 |
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 13 | מכוזבים 0ווה טו 3ה קצת במאוחר, אבל מוטב למערכת ״השבועון המסדים״, שנה טובה מאוד ,״בלי מורא ובלי משוא פנים״. ברל׳ה יוגב, קיבוץ להבות הבשן ע 11ה 0113־. מן הכלא
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 14 | מכחכים תנור אפיה ומכונת (המשך מעמוד )13 לעצמו עייזר, כפי שכינוהו חבריו במצודת זאב. אח״מים רבים, המתקדמים בהשקפותיהם ובגילם, שהוריהם קבעו להם כשנולדו שמות מתנת
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 15 | מקרר• תדידאן 82 מקדר תד^ראו דג ׳8 2 ס 73?0׳6-7דס ר 777׳?י 0ל7 4 1 0 ל ^ ל > 7 7ל ^ לשל77/ 1
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 16 | מכחכים קכזרהץ ןוב 0קו ר ה ת א רח ביאליק ,23 טל 03-658677. 3103 בצלאל 0 ,6ל 02-233502 קורסים לצילום, פיתוח והדפסה מסתיימת ההרשמה לכל הקורסים שלבי א׳(מתחילים) ב׳
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 17 | העולם הזה 2304 במחלקתהמלך שלמה לא מפריעים לך באמצע מ ^׳ זייי - בניתית מי וני ^ ל ^ 1מ ת אתה טס כו ׳ כאלעלא 0א ת ^ יכית• אני י -ה לטיס
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 18 | ג ע פי לטע ־ פישו קו ס קו סיש כנו י ח דיו אם נבקש סיבה להעלות לכף זכות דבר מתוך מאמרו של יעקב שרת ״געפילטע פיש״ בגליון 2296 של ״העולם הזה׳ /נמצא את גילוי-לבבו.
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 19 | הברוקר הפרטי הגדול ביותר בישראל ניירות ערך והש קעו ת בע״מ. חברה בבורסה לנ״רו ת־ערך בתל־אביב. חברה ב ת של כלל (ישראל) בע״מ. משרד ראשי : תל־אביב, רח׳ אלנב׳ , 113
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 20 | חו רו ס חו ס מדים בנימי!׳ מזר החודש: עקרב מזל עקרב הוא אולי הקשה ביותר לתיאור. בשאר המזלות אפשר לתאר במה תבונות עיקריות, המאפיינות את בני אותו מזל. העקרב שונה.
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 21 | אברהם גינדי בונה במקום היפה ביותר ב-ראשע-לציון רחוב הרימון פינת התומר הבנין, בן 4קומות בלבד, ייבנה ברמה בינלאומית המייחדת את בניני אברהם גינדי. שפע של שכלולים
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 22 | ^ מסר שלך לעם הישראלי הוא זה: השלום ׳#/ו 1בין מצריים וישראל וההתקרבות בין מצריים והמדינות הערביות יכולים להתקיים זה בצד זה בעת ובעונה אחת!״ מולי ישב אחד מראשי
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 23 | אצלנו, במצריים, אוסרת החוקה בפירוש קיום מיפלגה על בסיס דתי או על בסים של מילחמת־מעמדות. מי שמפר איסור זה! ,נענש. בין שני הקצוות, יכול כל אחד לעשות מה שהוא
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 24 | מצר ״ :מאחר • המסר —(המשך מעמוד )23 ולערוך את מילחמודהקודש, הג׳יהאד. זהו הרעיון של ההג׳רה — ההגירה של מוחמד ממכה למדינה, שם אירגן את כוחו וחזר וכבש את מכה.
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 25 | יכולתי לקנות דלת בטחון זולה. שלישית: רק לפלדלת של רב־בריח מנעול בטחון רב־בריחל המיוצר בהשגחת מכון התקנים -עובדה בעלת חשיבות מכרעת. יכולתי למצוא דלתות במחיר
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 26 | דדש ם הצעירי •סים,ל,לים ונזחים -גם ל לפניכם רק מספר דוגמא --פינת ישיבה ׳\וווו\ו ,8 0עץ אורן מסיבי, נוח ושימושי, עם כריות מתהפכות, ספה דו מושבית, תלת מושבית
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 27 | ה אי ששצדק כי מעטת מי ד להלן הו דעה ח שמ>ת שפירסם ולהלן ההודעה הרישמית ראש ממשלת בלגיה: ״אנו דוחים בשאט-נפש את כל הרמזים על כך שמישטרת מדינתנו המלכו- תית לא
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 28 | ה א 1קון : ה ד רו יש די הרבה אירוניה בעצם קיומה של פיסגת צפון־ דרום השבוע בקאנקון, מכסיקו. בין 22 ראשי המדינות שבאו לפתיחת הוועידה היו גם נשיא ארצות־הברית,
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 29 | 33 לאנ שי ה בנ ק שלנו ותר נסיון ב מ צי אתסת רונו ת דיור לזוגו ת צעיר מ בל בנ ק אחר 19 . דו ד צור, מנהל סניף ערד טל־ ארויו באמצעות כתובת מיוחדת: בנק לאומי
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 30 | סור סוף אבקת כביסה קלה שגם מורידה בתמים וגם שומרת על הבד. ה^ / 9 329-0/^ 2ק 1 ׳1/03 / 0/1/ו 1האל׳^ ו/1/6רי /} 9 ר ב 1 1? 1ר 111 ׳1ת . 1 1 2 3 11? 3 0 2 >/כי -0
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 31 | א 1111י 0 911 הנשיא המצרי החדש, מוחמד חוסני מוכארק, מקפיד מאוד על כושרו הגו פני. הוא משחק בכל יום ב חצר ביתו סקוואש (מין טניס של איש אחד, השולח את הכדור אל
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 32 | 111ה סו ג ה שג• ויועצות מת״עצות והיא יועצת־יופי, משוחחת עם חיים הרדוף. דורית, דיה ואן־ליר עשתה את הלא אומן. היא הקימה בגיא בן־הינום !!בירושלים את הסינמטק היפה
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 33 | מלי לנגוצקי (ימין) ,המכונה בפי ידידותיה לנ* 1 1141 /י גוצקה, נפגשה בשימחה עם העיתונאית תמר מרוז• בערבו של יום המסיבה, נסעה מלי חזרה לארצות״הנרית. בד אופנתיים
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 34 | שר־האוצר לא סומך אף על הדו ב ר שלו והגנבים קורא, אות הודעו ת תריבו! ת ! 9רביו סתר את עצמו בנאומו ללא הרף. הוא הזכיר שהיה חשוד על הציבור כיו נה, והוא אינו מצטער
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 35 | אנ שי ם מני :״אפשר לחשוב שהם מדברים בחוכמה כשלא מצל מים אותם.״ ! 9הגנבים אורבים כנר אה, לרב הראשי של תל- אביב, הרב ידידיה פרנקל. הוא אך חזר מחדל, אחרי ש התאושש
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 36 | ל 0 -ישמקדחהרוטטת אלקט רוני ת 750תאט עם 2מהירויות מכניות+בקרה אלקטרונית מאות מקצוע וחובבים ברחבי העולם כבר קנו ומרוצים גם אתה חייב אותה לעצמך! 5 6 26 750
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 37 | 1 1 1 1־ 1־ 1 1 ך ־ 29 באוקטובר ,1956 לפני 25 * שנים בדיוק, נפתחה מילחמת־סיני. היחה זאת שעת־גורל למדינת-ישראל. באותה שעה גדולה ;קבע המסלול שעליו געה הרבכת של
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 38 | משה ד״ן, אתיאיסט מושבע, בן ההתיישנות הציונית הו רות דיין נפרדת ן ! ער ד״ן מנגבת את הדמעות
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 39 | לובית, נקבר בטכס שהיה כולו דתי מ מ שוי ת? ך* יתה זאת הלווייה מוזרה ביותר. י י הממשלה החליטה לקיים ״הלווייה ממלכתית״ למי שהיה שר ורמטכ״ל. זאת היתד, החלטה נאה.
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 40 | מ ה 1אחה דוו ״ הממלכתיתד (המשך מעמוד )39 לא היה בהלווייה שמץ של ממלכתיות. אבל היתד, בה הרבח־הרבה דתיות. כיפה לכל ראש רל שה דיין ציווה שלא יינשאו הספ ׳ דים בעת
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 41 | מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם אומרים מה הם או^ ,,אני רואה הרוו ה ,,אידו הייתי בתיזמודת ,״שקדנית או לא, ממלכתית בפברואר!״ הייתי מסרבת לנגן!״ אני מסרב להגיב!״
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 42 | מ צ ריי ם: מאח רי המסך (המשך מעמוד )24 דורות. כל מיצרי שהוא מעל לגיל 45 זוכר מאבק זה היטב, והשתתף בו אי שית. אבות מספרים על כך בגאווה לבני הם, ומצרים צעירים
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 43 | אשתו לזנות ־ הניר לה את ידידו הדרוזי ־ ויוה בו יריח! במאהב שנמצאת אצל הורי, בגלל שבעלי נרקומן. ״מרפיק קיבלתי תשומת־לב וחום שלא קיבלתי מבעלי אף־פעם. הוא דאג לכל
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 44 | נה לא המיקרה הואשו,1 אמר שאולי ילדים קטנים עשו את זה. אבל זה לא יכול להיות. איתן דיבר קצת הוא אמד שאחד בובול לקח אותו. אצלנו, בפרסית, מבול זה איש זקן מפחיד.
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 45 | לים את מוראם על ילדי השכונה. מרים, גם היא מילדי השכונה, אומרת כשעיניה מביעות פחד :״ומאז הילדים לא יוצאים מהבית לשחק. כולם מפחדים. זמן קצר לפני כן חטפו כאן ילדה
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 46 | שיחר בתוקף צו מוסרי או חוקי. חופש־דיבור הוא מכשיר הכרחי, שבעזרתו מתבוננת חברה דמוקרטית בעצמה, כדי לתפקד טוב יותר, נכון יותר, יעיל יותר. הבי קורת המתמדת
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 47 | — פורדטרנ זי ט 1 9 8 2 השיטה הכדאית ביותר להריץ עסלן ת א נהג חדש, נוח ובטוח. מנוע אמין, יעיל ת א מטען גדול וחסכוני ונוח לטעינה. תא הנהג בטרנזיט — 82 פרי מחקר
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 48 | נעלים בראש צעיר שזז הנעלים
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 49 | יום רביעי 23 . 1 • סידרה: עולמו שד ג׳ו 5.32 שידור כצכע, מדבר אנגלית). הפרק האקדח. ג׳ו מחליט להח זיק אקדח בביתו. כאשר נער פורץ לבית, יורה בו אשתו של ג׳ו מרוב
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 50 | במדינה עמים •יצוא סמוי חאם מכר נהג המונית חשיש לאיש הצי השישי הו פי ע גדיון אוקטובר עוד 1 1 1 .1 .1 כתוכן : חיים כרעם לאחר רצח סאדאת ראיונות עם ח כחן, דני פתר,
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 51 | המוהר האמנות׳ שר התיזמוות הבילהומונית, זובין מהמה, מסביד מדוע הוא מתעקש לנגן אה ואגנו, מדנו עד חס הקהל הישואד, ער דחו ־ דה זאראתוסמוה -על 1חסין עם אשתו
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 52 | מ דו עשלא ישימו אזי קי ע ל דיי (המשך מעמוד )51 נותיו המוסיקאליים — הוא איש חברה ובכל מקום הוא מוקף תמיד מעריצים ובעיקר מעריצות. חייו האישיים של האיש, שהוא אורח
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 53 | בגלל היטלר להפסיד את ואגנר, בגלל הברבארי הזה? • הרשה לי לסיים כזה את פרשת ואגנר ולהחזיר אותר עש רים שנים אחורה. מתי, כעצם. התחיל הרומן שלך עם התיזמורת
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 54 | במדינה צמיגי ״אליאנס׳ במצרים משלוח ראשון של צמיגי ״אליאנס״ הגיע בימים אלה למצרים, על כך מסר נשיא חברת ״אליאנס״ ,מר מרדכי גרינברג. המשלוח, בהיקף של 1/4מיליון
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 55 | האס זמם המנהל הנגנז שד החברה הצובתיה (מימין בתמונה) ד ח טוו את נדאסרש חן, נד והביאו דדיו מנוג ח עד תדמית שד מיליוני וודויס? השבוע נפגשו נ ד גיבור הנושה
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 56 | ח טי בתמלא טו יעקב שרת /איש ממאדים גאון או מפלצות לא אחת טענתי, כי מבין כל המילחמות, המילחמח, שלא היתה מילחמת ישראל; מילחמה יזומה שהזמינה יוזמות״נגד ; מילחמת
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 57 | לא הגדול ביותר-אבל הטובים ביותר הטיסה שלך מבצע מ־199 * ללונדון וחזרה החל 299 * ללונדון 7 +לילות במלון 399 * לפריס 7 +לילות במלון * לפריס 3 +לילות מלון דה-לוקס
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 58 | מככב באין ספור פרסומות בטלוויזיה, בייחוד בפרסומות של חברת ג׳וודאש, שני אלו התיידדו עם יתר הבנות, וכך כבר בערב. הראשון רקו הבנות עם הדוגמנים בדיסקוטק סקורפיו עד
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 59 | סירטאקי ביחד עם דליה כהן הסגנית הראשונה. אפילו רונית בן־בסט השקטה מבת־ים אינה יכולה להתאפק ונסחפת למעגל הרוקדים. כשהספינה מגיעה לאגיוס ניקולאוס, לוקח האוטובוס
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 60 | ספצ צו תבס ־ ח ־ ם (המשך מעמוד )59 הנהג היווני מפליא בנהיגתו המנוסה בדר כים המסוכנות. המוסיקה היוונית חודרת ללב, ואז העמק היפהפה עם אלף תחנות הרוח המסתובבות
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 61 | לוקחים מיקרוביופסיה, כלומר, ריקמה מ האמור הלא־תקין לבדיקה פתולוגית. ה* איבחון הוא קצר, פשוט׳ לא כואב, אינו דורש חדר ניתוח ואינו דורש הרדמה. בעזרת הטכניקה ניתן
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 62 | .,עשז בי כרצונכם ,,נוסח א 1ט ס דויד שחר ע 1ר ך רי ב אדד !יאגור והיהודים ..עונג שבת״ לדן אלממר בכתרהספ רו תהעב רי ת -קו בץרא שון שלמחק רי י רו ש לי ם 138583 אשה
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 63 | ויטמין סי. אלנה ממשיכו, בפרשיית־האהבה (״תמיד היה ממתיו לה, כחדרי מלון שכורים, חדרים זולים עם ניסויי מיטה זולים וריהוט זול מצופה פורמאי־הה .מערכת יחסיה עם
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 64 | 1ה היה 03111 1ה 1ה 11111־1 גלית ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שכה בדיו? הורן דש ברובו למיכצע קדש, שהתחולל בימים שיזרמו להוצאתו לאור של הגלית• השני כסידרת
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 65 |
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 66 | פרסו ם מלני ק/בן לס/י־ייגי־לויו קמיל בלו אל סבון בתחליב מן הטבע-מכיל אזולן שמקורו בפרחי הקמומילה הידועים מזה שנים רבות בתכונותיהם המועילות לעור. אל סבון קמיל
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 67 | ספורט כדורגל ד ס גו דלשח קן יוסי מיזרחי 28 שוער נבחרת־ישראל, תפס את מקומו ביו קורות השער, כשהקהל מלווה אותו בהערצה ובדאגה• בשבוע שקדם למישחק נגד פור טוגל
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 68 | ״אמדה רחמו!״ (המשך מעמוד )7 הפנישד. ביו חמח״ט והמג״ד היו חילוקי דיעות מאוחר יותר, במהלך המישפט. עשרים דקות לאחר הפגישה הזאת בינם מלינקי. את מפקדי המחלקות
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 69 | ^ ן ך איצייקדאנה חוזרת לאופנה הפעם הדגש הוא על הבגדים ה הודיים, שהפכו להיט אופנתי ב רחבי העולם, ושכבשו בסערה את אירופה, אמריקה, וכמובן ישראל. אחת הסיבות לכך
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 70 | נין ויגד מצויים וישראל נאם שגויו מצריים להמוני בעצרת לזנו סאדאת תבורי* ויהודית רביץ, אריק סיני ודני רובם, יהונתן גפן ודייוויד ברוזה, אביבה פז ושמוליק קראום. אך
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 71 | לקצב מנגינות השלום, שקולם נישא בכיכר על־ידי מגבירי־קול, מחא הקהל כף וביקש שהערב המרגש יימשך. שיר ה שלום בערבית טייס, בעל מיסעדוו וספן השלום שקרא לאזרחי יש ^
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 72 | אי צ״ק ד אז ה חוז ר ת לץ אוום ווז ן ; ,מעמוד ,1 )69 ; איס לרחבי־העולם •.הן מאוד שמי דניות, ולובשות סארי בילבד. זהו הבגד הלאומי. סארי — זאת היריעה. הסארי עשוי
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 73 | הססי״ד שר חידהים עלה ער השיוטון בחוף הסעודי, בעיקומת שרשרת שר שערוריות. המסקנות של ועדת־החקיחז מהוות שערוריה נוספת ף*< צה״ל ח לו קו ת הדיעות על השאלה ״ אם פרשת
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 74 | 01111111] 10111 0101111 יזם־ב מסתבר שחכמינו הקדומים ופסיכולוגינו המודרניים צודקים גם הפעם. אין כמו משברון קטן כדי לנער אנשים מריבצם השליו, להביא אותם לידי
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 75 | מתאיםלי.. תמיד חשבתי שיש רק סיגריה אחת ־ עד שגיליתי 80מ״מ, תערובת
העולם הזה - גליון 2304 - 28 באוקטובר 1981 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד