גליון 2307

העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 1 | כ׳׳א חשון תשמ״ב18.11.1981 , מיספר 2307 נ< 8ע 111 זי0 המחיר 18 :שקלים (כולל מ.ע.נ1 קרמר מו היה צ רי ך ל מו תי
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 2 | יאיי-*5 ג׳ורדאש הינס הצליחה דוהרת בארצות הברית ש^ס^סמסו טלי ;456351 חנויות ״מצקין אימיר־פולגת״ ,דיזינגוף׳מ*־דשן/או״! 80 אלנבי ,31 דיזינגוף ,119 אלנבי ;
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 3 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי. המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3טל 232262/3/4 1(3תא־דואר . 136 העורר הראשי: אורי אכנרי. ראש המערבת: יוסי ינאי
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 4 | עקירוב ייאלץ למכור את חלקו, לפי דרישתם של השותפים האמריקאים מרי דור וותר על המ ישרד במצודת זאב בתל־אביב: פוצה שמועה, כי השר יעקוב מרידוד עומד דוותר על המישרד
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 5 | במדינה ר? גולים ע*גו9״ם פעמיים הבקיעה ממשלת ישראל השבוע את השער של המדיגה. הקרב על דעת־הקהל העולמית, המתנהל בין ישראל והפלסטינים, דומה למישחק כדורגל מסוג חדש
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 6 | ממטות שואל וגד תו ם ^אדאווי קאנוטי הסתתר מאחרי הסינר של סבתו. ״ מזה שלושה ימים הוא מסרב לאכול. סבו באדאווי וסבתו אמינה לא הצליחו להסתיר מהילד בן ה־ 4כי הוא
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 7 | מבצע ״ מזגני תדיר אן בת שלומים לכל כי ס״ מאפשר לך הלקוח רכישת אחד מ מזגני ת די ר אן( ה מגוון הגדול ביותר בישראל) ב תנ אי תשלום מ צוייני ם: במזומן ו/או 3תשלומים
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 8 | הממשלה נגד יתום משך מעמוד )6 :גדל אותו כבנה בביתה שב- !ר ענתה. הוא הזעיק את אמו, שהגיעה •ך עמאן לשטוקהולם. הסבתא התה עם בנה ונכדה כמה חודשים, וז הוחלט כי היא
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 9 | גירסה דמיונית, לגבי המניעים האמיתיים שלו להצטרפות. על־פי גירסת פרס החדשה, הוא לא רוצה, בעצם. להצטרף לממשלה בגין, אלא חושב שעלי ידי המשא־ומתן בעניין זה, הוא
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 10 | > 911131 הבורסה מאת מאיר תד מ 1ר עובד .,אל־עד׳ לסגירת החברה מתי סוגרים את אל־על? השבוע עוד לא. שר התיירות, אברהם שריר, רוצה. שר־התחבורה, חיים קורפו, מהסס.
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 11 | ממכונת כתיבה ועד אניה מכונ ת כ תיב ה: אלפי דולר. אניה: מליוני דולר. שתיהן זוכו ת לטיפול מקצועי ו מיו מן בכלל ליסינג -חבר תהה חכר ה ה עו סקת, באמצעות חברו ת הבת
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 12 | \ הקניה הטובה ביותר ״/יייע * תמר בואו לבנק דיסקונט וטאבו אח הדיסקונטאים: * מדוע כד אי לכם להצטרף ל״ ת מר״...וג ם ל״גפן״? * מדו ע כד אי טיהיה נם לילדיכם
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 13 | מכוזבים הטכסט !הנלוסילזה הקורא התאכזב מעמדת העורך אורי אבנרי בעניין בישראל ואמר נגינת (״העולם הזח״ )2303 אני עצמי מוסיקאי האוהב את המוסיקה של ואגנר ברובה, ואף
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 14 | מכוונים ׳ 0תור ר חי צ ה העו ר (המשך מעמוד )13 מוע את ואגנר — להעריך או לא להעריך את המוסיקה שלו, ליהנות ממנה או לא — ובאותה עת לדעת, בדיוק כמו ״המבינים״ ,על
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 15 | בשיטת אל כפור־של אסקור: ד, ר׳מ קרח במקורי אמקור עם המראה השקוף ו כפור׳ .החדשנית במקרר כו לו -בתא המזון. שיטה זו מונעת היווצרות קח ה הקפ אה -אין צורך להפשיר
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 16 | מכתכיס ארקיע פותחתזורף 81 במבצע הגדול מכולם: (המשך מעמוד )14 עליהם. כאדם החי בגליל אני ממש מרגיש מקופח. מר אריאב מזהיר גם שהקיצוץ ,העצום״ הזה ייפגע בשירותים
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 17 | מעמוד )20 עוד בתקופת חייו בשווייץ, כאשר אותו בבית שהעניק לו וסנדונקק !ו יחד עם ואגנר, במשך זמן־מח׳ מינה, אהובתו מתילדה, ואהובתו־לעתיד, קחימה — מלם ביחד. ה
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 18 | 1שנם הזק אנאלפבתים• היא אמנם יזמה דיונים בוועדה שלה, הגישה שאילתות והצהרות, אך הקו שהינחה אותה היה: מה יזכה לכותרות בעיתונים ומה לא. לנמיר ניתנה ההזדמנות,
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 19 | ס ו נד הצעה מיוחדת כלי לעוגה אנגלית ( 031<6ו^ 9115ח ) £ הצעות לדוגמא תבנית להכנת מאפה משפחתי אפשר לנצלה גם להגשה כקערה ..מרכזית במקום 320 שקל/> , לאפית דגים
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 20 | ו רו ססס עוררים• ההתלהבות וחוסר הסבלנות ה מאפיינים אותם בחיי היומיום, מקבלים ביטוי גם בגישתם לאהבה ולמין. הצורך בכיבושים מקשה עליהם לשמור על קשר קבוע עם בן־זוג
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 21 | מעכ שיו הכ 17פ הכרטיס המגני ע״ י קוד אישי וצעירה מגיל ג ב כ ספו מ ט עד ( כ ס פו מ ס לצעי הניתן לחברי כ בנ ק לאומי ולד ״ ע ד $ו״ של ב פנה עוד היום ודרוש א ת כרט
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 22 | י חתן ללקוח שלך לחבות ובת ס £ 0מאתרת במהירות השלוחה השרה במ שרד 1( £00 וו 0ו 1ט 8ו 518 וס _ו_0 0£1ו\/1£1ו 1 0ע )£פיתוח חדשני במרכזת הטלפונים החדשה. תדקס ^
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 23 | 11־ 1ם ק 1פ ד )20 בא הגה עצמה הם עדינים ונהנים בעיקר מטעשועי- ;ל הרומנטיקה האופפת את יא התלהבותם הם מצהי־חגיגיות והבטחות, שאחר- ווגלים לעמוד בהן. פים לטעום
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 24 | נים אחריות נ\ ד חלוד ה במכוניו ת נוסעי המחיר החל מ־* 441׳80,ש׳ 505 . 111\ 1ו_^בב_בו1 . 1 את הבגד. תסרוקת זו אפשר זרים. לדוגמה: פרפרים לבנים חלק כהה, או צביעת
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 25 | מה אמרו המגב׳! הגדודי הנתונים עדנו כל הכבוד לנו! כל הכבוד לליכוד ולמדיניותו הכלכלית! אנחנו העלינו את המדד — אנחנו גם מורידים אותו ! אנחנו העלינו המוני עולים —
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 26 | שת שלג ב או סטריה שהשלג מכסה את פסגות ההרים ואת מסלולי הסקי הנפלאים, והאח ולקת בבתי המלון ובפונדקים מחממת את האוירה ואת הלב ־ זה הזמן לבקר באוסטריה. אתרי הסקי
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 27 | כי הוא ניסה לאנוס בחורה ליד אשתו וילדיו?״ איש המישטרה הנהן בראשו בחיוב. העציר טען כי אמנם פגש את <הצעירה ביום שבת, כאשר ישב בחברת ילדיו במיסעדת המוזג ברח׳
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 28 | 11*1111(1ב שו ס ב״ו {?ריס :11118 תה היא עוותה 11 שם? מוסיאון הדש נחנך בעיירה גראנד־ראפידס שבצפון אר״ צות־הברית. המוסיאון נושא את שמו של הנשיא לשעבר ג׳ראלד
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 29 | אחא ת קנדי תנו: שיקום לדוגמה בשעה שאדוארד קנדי האב עסוק, בגיבעת הקאפיטול, במילחמות האייוואקס ובדברים אחרים, יצא אדוארד הכן לפסטיבל קיץ ליד העיר בוסטון. מטרת
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 30 | 1 1 1 1 1 1 3 . 1 1 *1111 ( 1 יום רביעי 1 8 . 11 מדוז ׳רוב : +מגזין לנוער: ש2 ניות כאוויר (: 5.30 שחור לכן) .תוכנית בשידו זזכל למען חבעד חי בהשתתפות איציק
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 31 | סוף סוף אבקת כביסה ש\ם מורידה י וגם על הבד. 1 123 9(0939 ? -1(0931*2 11?3 9-0/נ׳ -01 י £5ל 1 / י י >9 /ויןט 1ת? רן 2תוקף ! 1 0 דן 2תוקף ס/סיי לג >{9ב. 111 9
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 32 | ורד טרנ7י ט 1 9 8 2י — ז הכדאית ביותר להריץ עסר ן ודש, ן ר מדעי מתקדם, ;ת עייפותך ולהוביל תחושה של נסיעה 1מעוצבים בקו נ ניתן לכיוונון ,וההגה ממוקם ה נוחה
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 33 | אנ שי בו ! ״נשי* יצחק נכון הסתובב בין הביתנים הרבים בתערוכת ישראטק / 81 שבה הוצגו הישגי התעשיה היש ראלית, ובאחד הדוכנים גילה קופסה שעליה נכתב :״אוויר מארץ
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 34 | הבא לי שפקידים מסויימים החליי טעמה של דמוקרטיה עממית. על כל האמנים וחברות־התקי השימוש באמן ובביצועו נ של משא־ומתן, לפי כל כ׳ החופשי. עתה באה רשות ה? רת פירוש
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 35 | בב טן של ה אם א של ה ם א נ שי נו ל א היה ל צ עי ד׳ ה מפד״ל כ ל־ כךט 1ב במ 1במפ די ל של יוסף בזרי. ! שריד, דנקנר, דוברו (בינתיים של שימעון פרס, גידעון לוי וכתב
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 36 | חמש השנים הראשונות הן המשמעותיות ביותר להתפתחות ילדן (לפי פרויד) כשילדים ק טני ם מ שחקים, הם מגלים את התגליות החשובות ביותר בחייהם, לכן, כשהנכם מעניקים לילדיכם
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 37 | אנשים תבר יז תמחפ שות די רות לי ד חדר־ההלזוין ת. ו הסיס מ ה היא : ״ חל אס עם דאלאס ״ הפרופסור דן מיכ א לי, מנהל בית־החולים איכי־לוב, נשאל אם נכונה הידי עה
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 38 | ־ ד וש להיכנע! :את בני פלד ולהתאפק? המי־יודע־כמה, בתוכניתו האשים את העם כולו ב הציג את עצמו כנציג זתעוררות של ישראל בצחוק פרוע, הרי זה תו בני פלד, מה עשה יצד
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 39 | בואו להתלבש עם האלופים נושה סיני ושבתאי לוי כוכבי הכדורגל מציגים את הנבחרת של״אוסנת סגל״: י 16 ):057£ סטץ/ף סק 5וט 10 0115 1.6עו \/6 x0וסא . .¥ותזו 510176015
העולם הזה - גליון 2307 - 18 בנובמבר 1981 - עמוד 40 | יד־עעז
חזרה לתחילת העמוד